Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53092: WAAL, F.B.M. DE (RED.) - Sciobiologie ter discussie. Evolutionaire wortels van het menselijk gedrag?
36612: WAAL, D. DE - Het cyanophore karakter van witte klaver (Trifolium Repens L.)
3701: WAAL, F. DE - Chimpansee politiek. Macht en seks bij mensapen
38745: WAAL, G.M. VAN DER (COÖRD.) - Boeren welstand in Zuid-Holland. Ruimtelijke kwaliteit van boerderijen
25301: WAALEWIJN, H.W. - Beginselen der dierkunde ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
29015: WAALEWIJN, H.W. - Bijdrage tot de histologie van den Vischdarm
11787: WAALL, J.D. VAN DER; FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON - Wijnmalen's Lezen en gebruik van militaire-, fiets- en wandelkaarten
11984: WAALS, J. VAN DER - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland
46263: WAALS, H.G. VAN DER - Hitopadeça van Nãrãyana. Spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald
1520: WAARD, A. DE - Renkum. Vijf dorpen in het groen
25733: WAARD, E. DE (SAM.) - Op weg naar het onbekende
54349: WAARD, C. DE - Inventaris van kaarten en teekeningen
1521: WAARD, A. DE - Waar anders dan in Wageningen. Stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap
9633: WAARD, A. DE - A3 over Adri de Waard
25305: WAARD, E. DE E.A. (SAM.) - Chr.J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'
54731: WAARDENBURG, H. - Kappen, kapers en kornetten. Hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied
29719: WAARSENBURG, H. VAN DE - Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar
47607: WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860 - 1927
55615: WACE, A. - The Marlborough tapestries at Vlendham Pallace and their relation to other tapestries of the war of the Spanish succession
64358: WADDELL, R. (ED.) - The Art Nouveau Style in jewelry, metalwork, glass, ceramics, textiles, architecture and furniture
3274: WERKGROEP WADDENGEBIED - Natuur en natuurwetenschap in het Waddengebied en de plannen tot aanleg van dammen naar Ameland
47297: WADDERMAN, T.E.; HILL, J.S. - Bolivian Indian textiles. Traditional designs and costumes
56489: WADLEY, N. - The drawings of Franciszka Themerson
50321: WAEGEMANSD, E. - Geschiedenis van de Russische literatuur. Sinds de tijd van Peter de Grote
1524: WAEL, W. DE - Tusschen twee rivieren
62381: WAELE, F.J. DE - Oudromeinse kunst en kultuur
46947: WAERDEN, E. VAN DER (VW.) - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma
2340: WAERN, M. - Rocky-shore algae in the öregrund archipelago
1526: WAERT, G. VAN - Wageningen in bewogen tijd. Een reportage
47898: WAGEMAKER, A.; VERDEGAAL, P.H. - Herinneringsboek PRT 5. De situatie is rustig maar stabiel
50267: WAGEMAN, P.; KOUTEINIKOVA, I. - Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850 - 1920
43925: WAGEMAN, P.; JACKSON, D. - Het Russische landschap
36572: WAGEMANN, G. - Feste der Religionen. Begegnung der Kulturen
61900: WAGENAAR, M. - De Bellamy atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad
16276: WAGENAAR, J. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe
63051: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Verkort
31714: WAGENAAR, A. (SAM.) - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken
42881: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tiyen af, 21 delen
58292: WAGENAAR, A. - Rotterdam mei '40. De slag - de bommen - de brand
14835: WAGENAARS, F. (INL.) - Ger van Dijck. Natuurlijk aquarellist
56907: WAGENAER, LUCAS JANSZ - Spieghel der Zeevaerdt
24393: WAGENAER, LUCAS JANSZ - Spieghel der Zeevaerdt
33220: WAGENDORP, B. E.A. - Ard Schenk. De biografie
30865: WAGENEN, J. VAN - The golden age of homespun
29869: WAGENER, W.A. - Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam
37058: WAGENER, W.H. - Modern carpentry. Building construction in easy-to-understand form
41274: WAGENINGEN, J. VAN; GREEVE, C.A.A.J. - Gids voor gymnasiasten
3719: VAKGROEP LANDSCHAPSARCHITECTUUR LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN - Rapport over de parken Sonsbeek, Zijpendaal en gulden bodem in Arnhem. Beschrijving, waardering, mogelijke veranderingen
50364: WAGENINSVELD, A.G. (TG.) - Gids miniatuur Walcheren
3807: WAGENMAKER, A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919
54883: WAGENVORST, S. - Bolliggende percelen in de Neder-Betuwe
47885: WAGER, V.A. - The frogs of South Africa
61366: WAGNER, P. - Ursprung und Entwicklung der liturgische Gesangformen bis zum Ausgange der Mittelalters
23135: WAGNER, A. - Isaac Israëls
55704: WAGNER - Tannhäuser. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
40492: WAGNER, F.A. - Sierkunst in Indonesië
48364: WAGNER, G.K. - De kunst van het oude Rusland. Architectuur - Beelhouwkunst - Schilderkunst
10492: WAGNER, CHR. - Handbuch der Forstwissenschaft
10416: WAGNER, A. - Jan Voerman. IJsselschilder
55944: WAGNER - Die Walküre. Klavierauszug - Vocal Score, Chant et piano
22460: WAGNER, M.R. - Setmour Johnson. Eagles, Chiefs and Rocketeers
55703: WAGNER - Die Meistersinger von Nürnberg. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
55720: WAGNER - Parsifal. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
55721: WAGNER - Lohegrin. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
20312: WAGNER, G.; MÜLLER, W.J. - Dermatologie in der Kunst
23362: WAGNER, D.J. (FW.) - Americans in glass
4498: WAGNER, H. - Illustrierte Deutsche Flora. Eine Beschreibung der im Deutsche Reich, Deutsch-Osterreich und der Schweiz einheimischen Gefässpflanzen
50870: WAGNER, O. - Modern architecture. A guidebook for his students to this field of art
55713: WAGNER - Der fliegende Holländer. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
42197: WAGNER, A. (ESSAY) - Matthijs Maris
37774: WAGNER, K.; KLIMANSCHWEWSKY, A. - Der Starssenfahrer
23849: WAGT, W. DE - Functionaliteit en verbeelding. Architectuur op Leiduin 1853 - 1995
51778: WAHLSTRÖM, S. - Danske Fuglestemmer
66159: WAIBL, W.; RAINER G.J. - Basiswissen Philosophie in 1000 Fragen und Antworren
15597: WAIBOER, A.J. (VW.) - 100 jaar Waard en Groet 1844 - 1944
64898: WAINER, H. - Graphic discovery. A trout in the milk and other visual adventures
35642: WAISSENBERG, R. E.A. - Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau. 1683
31561: WAJEWSKI, W.; BLESS, F. - Tekeningen uit de collectie van het Van Reekum Museum te Apeldoorn
40376: WAL, H.K. VAN DER - Kanaries. Handboek voor het houden en kweken van zang-, kleur- en postuurkanaries
60959: WAL, M. VAN DER - E.B. von Dülmen Krumpelmann. Schilderijen/aquarellen/teheningen
16611: WAL, F. VAN DER - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijtigjarige werkzaamheid van den Algemeene Nederl. Typografenbond ANTB. 1866 -1916
38422: WAL, G. VAN DER - Leven en werk van Willem den Ouden
46465: WAL, J. DE - Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard
43566: VAN DER WAL, C. - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders
65480: WALBE, H. - Das hessisch-fränkische Fachwerk
29500: WALDA, D. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
28256: WALDA, D. - Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren '40 - '45
28266: WALDBAUER, G. - What good are bugs? Insects in the web of life
50960: LEBEL - SANOUILLET - WALDBERG - Der Surrealismus. Dadaismus und metaphysische Malerei
63665: WALDBERG, M. - Corneille. Le peintre et ses chars. Anthologie de poèmes précédée dún texte de Michel Walberg
57686: WALDBOTT, M. - Es steht ein Berg in Afrika. Reisen auf den Spuren meines Vaters
53376: WALDEN, WILLY - Ja, dat was revue
44648: WALDENBURG, H. - Berliner Mauerbilder
60067: WALDER, D. - Literature in the modern world. Critical essays and documents
51650: WALDMAN, D. - Collage, assemblage, and the found object
38423: WALDMAN, D. - Enzo Cucchi
29896: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
2401: WALENKAMP, J.H.C. - The asteroides of the coastal waters of Surinam
2402: WALENKAMP, J.H.C. - Asteroida (Echinodermata) from the Guyana Shelf
62950: WALENKAMP, J. - Portret van Leiden. Jarikaturen door Joop Walenkamp
47673: WALENTA, K. - Die Mineralien des Schwarzwaldes und ihre Fundstellen
62717: WALGRAVE, J. - Lining diamonds. Fauna en flora in het diamantjuweel / Fauna and flora in diamond jewellery
54012: WALKER, M. - MV Augusta Fours. The complete story
53148: WALKER, A. - Peter Sellers. The authorised biography
62700: WALKER, L.W. - The book of owls
53158: WALKER, A. - National heroes. British cinema in the seventies and eighties
55956: WALKER, R.A. - The best of Beardsley
52443: WALKER, D. - The chrystal healing book
34318: WALKER, E.H. - Plants collected by R.C. Ching in Southern Mongolia and Kansu Provinces, China.
42087: WALKER, L.; HUGHES, J. - The complete bread book
1530: WALL, J.W.M. VAN DE - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855
58721: WALL, R. - De gouden tijd van de oceaanstomers
5556: WALL, V.I. VAN DE - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
1532: WALL PERNÉ, G.VAN DE - Veluwsche sagen, 2 bundels
21349: WALLACE, G.F. - The guns of the Royal Air Force 1939 - 1945
33889: WALLACE-MURPHY, T. - De verborgen boodschap in Christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur
49962: WALLACE, M. (PHOT.) - Playing chess with the heart. Beatrice wood at 100
65011: WALLACE, M.C. - Spiritual reconstruction
58688: WALLACH, B. - Losing Asia. Modernasation and the culture of development
52781: WALLACH, E. - Eli Wallach. The good, the bad, amd me. In my anecdotage
52940: WALLAGH, B. - La dolce vita. Het zoete leven. Naar de gelijknamige film van Frederico Fellini
29929: WALLAST, M. - 75 jaar autobussen in Rotterdam 1906 - 1981
6497: WALLE, C. VAN DE - Siardus Bogaerts. De prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
46350: WALLE, F. VAN DER - Het Troelstra-oord
5301: WALLENBURG, C. VAN - De bodem van Zuid-Holland. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000
17373: WALLER, C.E. (ED.) - Marshall's book of railways
38943: WALLIS DE VRIES, G. (VW.) - Wetenschap in dienst van natuurbehoud
37176: WALLIS BUDGE, E.A. - The gods of the Egyptians. Studies in Egyptian mythology
28343: WALLIS DE VRIES, G. (RED.) - Krachtens De Bouwverordening Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986
33566: WALLS, G. - Tomato growing today
49505: WALLS, J.G. - Red-eyes and other leaf-frogs
57645: WALLSCHLAEGER, CH.; BUSIC-SNYDER, C. - Basic visual concepts and principles for artists, architects, and designers
65235: WALSCHAP, G. - Wing en Wong. Nederlandse bewerking
45841: WALSCHAP, G. - De culturele repressie
57589: WALSER, M. - Finks Krieg. Roman
60514: WALSER, J. - Nãgãrjuna in context. Mahãyãna Buddhism & early Indian culture
57584: WALSER, M. - Die Verteidigung der Kindheit. Roman
59382: WALSH, TH.F. - The illustrated favourite poems we learned at school
11236: WALSH, A.;BUIJSEN, E.;BROOS, B. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen, etsen
57834: WALSTRA, M. - Twickel. Met hart en ziel
42217: WALSTRA, B.; FATAH-BLACK, K. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wijze Gerbens Hellinga 1794 - 1795
43500: WALTER, E. - Die Brutschädlinge der Fische und die Mittel zu ihrer Vernichtung
31535: WALTER, W. (ED.) - Modern Publicity 1959-1960.
38032: WALTER, H. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands
39463: WALTER, H. - Die Vegetation der Erde. Zwei Bände.
26090: WALTER, F. - 50 modern bungalows
23632: WALTER, H. - Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung. Band I. Die tropischen und subtropischen Zonen
58707: WALTER, M. - Legendäre Reisem in Frankreich
2976: WALTER, E. - Einführung in die Fischkunde unserer Binnengwässer. Mit besonderer Berücksichtigung der biologisch und fischereiwirtschaftlich wichtigen Arten
64928: WALTER, H. - Vegetationszonen und Klima/ Kurze Darstellung in kausaler und globaler Sicht
62017: WALTERS, M. - Complete checklist. Vogels van de wereld
39721: WALTERS, M. - Birds' eggs. The visual guide to the eggs of over 500 bird species from around the world
36438: WALTERS, S.M. E.A. (ED.) - The European garden flora. Part II. Juncaceae to Orchidaceae
55537: WALTERS, M. - Vogels van de wereld
50247: WALTHER, I.F. (SAM.) - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
63531: WALTHER, I.F.; WOLF, N. - Codices illustres. The world's most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600
52237: WALTHER, I.F. (SAM.) - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
52502: WALTNIEL, L.G. (VW.) - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 1. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kantons Riemst - Tongeren
30605: WALTON, TH. - Leer uw schip kennen. Een eenvoudige verklaring van daartoe noodige zaken als samenstelling, stabiliteit, drijfvermogen, slingeren, vrijboord enz. van schepen
46575: WAND, N. - Das Dorf der Salierzeit. Ein lebensbild
20479: WANDELT, R.; WOLTERS, J. - Handboek rashoenders. De hoenderrassen van de wereld
6270: WANDER, B. - Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek
58850: WANDER, R.H.J. - Kerken. Duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem
45400: WANDREY, R.H - Gids van walvissen en robben
51945: YI YING WANG E.A. - Me in my bag
45494: WANGERIN, W. - Paulus
30443: WANGERMEE, R. - Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth century
59088: WANING, C.W.J. VAN; MOER, A. VAN DER - Dese aengenaeme tocht. Chatham 1667 herbezien door zeemansogen
53755: WANJUN, ZHANG - [Afforestation]
57289: WANNENBURGH, A. - The bushmen
36735: WAP, J.J.F. - Gedenkboek der huldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem III. 1840 - 1952
59065: WAPENAAR, P.L.J. - Weest soepel, toegevend, maar toch principieel. Uit de geschiedenis van 150 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Tiel
33596: WARBURG, O.; SOMEREN BRAND, J.E. VAN - Kulturpflanzen der Weltwirtschaft
61886: WARD, W.B. - Reporting agriculture. Through newspapers, magazines, radio, television
24318: WARD, TH. - The capsule of the mind. Chapters in the life of Emily Dickinson
53448: WARDELL, D.W. - White shadow. Walking with Janet Mentgen
25505: WARDLAW, C.W. - Banana diseases. Including plantains and abaca
40958: WARDLE, P. (ESSAY) - Herman Krikhaar. La chaise bleue
51266: WARDWELL, A. (INT.) - Of pride and spirit. North American Indian art from a private collection in Hawaii
32538: WARE, K.; BARBERIE, P. - Dreaming in black and white. Photography at the Julien Levy Gallery
64935: WARHOL, A.; KÖNIG, L. E.A. (ED.) - Andy Warhol
59243: WARHOL, A.; HACKET, P. - Popism. The Warhol '60s
46988: WARING, PH. - A dictionary of omens and superstitions
47774: WARK, M. - Si'ira. Het rijke ceintuurweefsel van de Wayuu Indianen uit de Guajira. het noordelijk grensgebied van Venezuela en Colombia
57936: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940 - 1945
35429: WARMELO, W.L. VAN - Achter de honden van de Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging
24183: WARMENHOVEN, J. E.A. - Nieuw leven voor oude bollenschuren
42556: WARNAR, G. - het ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid
51263: WARNCKE, C.P. - Picasso 1881 - 1973
43978: WARNCKE, C.P. - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917 - 1931
32184: WARNER, M. - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus
64820: WARNER, J. (ED.) - Multi-stakeholder platforms for integrated water management
20870: WARNER, O. - Great Sea Battles
41857: WARNING, M.M. - Collectie losse aanwinsten 1356 - 20e eeuw
27850: WARNOD, J. - Maurice Utrillo
26501: WARREN, H. - Nachtvogels
51191: WARREN, M.E. - The train's done been and gone. An Annapolis portrait, 1859 - 1910
25119: WARREN, H. - Saïd
32593: WARREN, B.G. - Margrethe Mather & Edward Weston. A passionate collaboration
57132: WARRINK, R. - de Betuwe. Land tussen rivieren
58739: WARRINK, R. - De Geul van bron tot monding. Die Göhl von der Quelle bis zur Mündung
12216: WARTENA, R. E.A. - Dinxperlo 700 jaar 1281-1981
31276: WARTENA, R. - Het archief van de familie Brantsen
7809: WARTENA, R. - Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451 - 1976
54963: WARTENA, R. - Inventaris van het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen 1380 - 1841
6475: WARTENBERGH, H. - Ik zie, ik zie... De bijbel langs Amsterdams straten
46355: WARTMANN, W. (INL.) - Honoré Daumier. 240 Lithografieën
64784: WARWICK, A. - Warwick's spare minutes; or resolved meditations and premediated resolutions
14964: WASCH, K. - Glas en kristal
25335: WASIELEWSKI, W.J. VON - Die Violine und ihre Meister
39307: WASLANDER, CHR. (RED.) - Turkije. Hos geldiniz!
60660: WASSENBERG, A. - Capitalist discipline. On the orchestration of corporate games
55725: WASSENBERGER, R. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
50129: WASSING-VISSER, R. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië
63812: WASSING-VISSER, R. (INL.) - Sieraden en lichaamsversiering uit Indonesië
64401: WASSING-VISSER, R. - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938)
46456: WASSINK, J.F.A. - Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Weert, 1400 - 1796
17953: WATANABE, H. - The Architecture of Tôkyô
35434: WLO-WERKGROEP INTEGRAAL WATERBEHEER - Water in balans
1888: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu
38782: WATERBOLK, H.T. - Archeologie en landschap
16194: WATERHOUSE HAWKINS, B. - The anatomy of the horse
63539: WATERS, F. (SEL.) - I am the seeds that grew the tree. A nature poem for every day of the year
26654: WATON, L.K. - Frank Lloyd Wright and Howard Van Doren Shaw. Two Chicago architects and their clients
63436: WATSON, P. - Ideeën. De ontwikkeling van het menselijk denken
25098: WATSON, D. - Liszt
53387: WATSON. J. - I love Lucy. The classic moments
29835: WATSON JR, TH, J.; PETRE, P. - Vader, zoon & zaak. Mijn leven bij IBM
50730: WATSON, N. - Morris & Company. A family Business 1869 - 1994
60476: WATSON, W. - Art of dynastic China
17636: WATTEL, J. - Harem- en Pardah-systeem
65247: WATTEL, H.M.J. - Code Napoléon du 3 spetembre 1807. Publié de nouveau, conformément à l'édition officielle
58256: WATTENBACH, W. - Schrifttafeln zur Geschichte der griechischen Schrift und zum Studium der griechischen palaeographie
40158: WATTENBERG, H. - Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Mission auf dem Forschungs- und Vermessungsschiff "Meteor" 1925-1927. Band VIII. Das chemische beobachtungsmaterial und seine Gewinnung. Kalziumkarbonat- und Kohlensäuregehalt des Meereswassers
52785: WATTS, J. - Mae West. An icon in black and white
21693: WATTS, A.J. - The U-boat hunters
60543: WATTS, A. - The modern mystic. A new collection of the erly wtitings of Alan Watts
22622: WATTS, A.J. - The loss of The Scharnhost
57801: WATZES JENSMA, TH. - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht
64799: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken ... vermeerdert met vier nieuwe tractaten
61342: WATZON, TOMAS - Alle de theologische en practicale werken. Tweede deel
32639: WAUGH, AU. (PF) - Neal Slavin: Britons
58466: WAUGH, E. - The loved one. An anglo-American tragedy
66051: WAUGH, N. - The cut of women's clothes 1600 - 1930
66052: WAUGH, N. - Corsets and Crinolines
29940: WAUTER, C.A.; BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden... 30 meesterwerken der geloofsmuziek
61210: WAUTERS, K. - Wagner en Vlaanderen 1844 - 1914. Cultuurhistorische studie
30045: WAWERKA, P. (RED.) - Moderne Vergangenheit 1800 - 1900. Möbel, Metall, Keramik, Glas, Textil, Entwürfe- ais Wien.
40754: WAY, J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht
20987: WEAL, E.C. E.A. - Combat aircraft of World War Two
49836: WEBB, P. - The erotic arts
19596: WEBB, J.L.A. - Tropical pioneers. Human agency and ecological change in the Highlands of Sri lanka, 1800 - 1900
12786: WEBB, D.A. E.A. - An Irish Flora
33999: WEBB, D.A. - An Irish flora
59718: WEBB, T. - Shelley: A voice not understood
43381: WEBB, M. - Modernist paradise. Niemeyer House / Boyd Collection
23670: WEBBER, H.J.; BATCHELOR, L.D. (ED.) - The citrus industry
56042: WEBER C.S. (HRSG) - Linien der Moderne in der Sammlung Würth
17558: WEBER, E. - Kleine Runenkunde
33388: WEBER, W.A. - King of Colorado botany. Charles Christopher Parry, 1823-1890
24264: WEBER, H. - Die Geschichte der Spessarter Forstorganisation. Ein Beitrag zur Deutschen Forstgeschichte
50641: WEBER, EU. - La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale 1870 - 1914
56931: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan bood H.M. Siboga
24057: WEBER, G. - Wolfram von Eschenbach. Parzival. Text. Nacherzählung. Worterklärungen
13242: WEBER, E. - Sur les traces des bouquetins d'Europe
38227: WEBER, H.E. - Über die Vegetation des Knicks in Schleswig-Holstein
47978: WEBER, B. - Mijn broer Gino en ik. Het tragische levensverhaal van Gino Weber geschreven door zijn broer ben
40294: WEBER, E. - Art Deco
37694: WEBER, H. - Handbuch der Forstwissenschaft. 4 Bände
21274: WEBER, J.P. - The German war artists
24667: WEBER, W.M. - Vier niveaus in de esthetische waardering. Een ontwerp voor een nieuwe schoonheidsleer
11335: WEBERLING, F. - Morphologie der Blüten und der Blütenstände
2229: WEBERLING, F.; HERKOMMER, U. - Untersuchungen zur Infloreszenzmorphologie der Thymelaeceen
33710: WEBERLING, F. - Die Infloreszenzen der Valerianaceen und ihre systematische Bedeutung
19535: WEBSTER, D.L.; EVANS, S.T.; SANDERS, W.T. - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie
10501: WECHEL, ANT. TE - Het hout. Eigenschappen, winning en gebruik. Geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbuikers, zoowel als voor het onderwijs
14426: WECHEL, ANT. TE; JAPING, C.H. - Fijnhout. Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden
20144: WECHEL, A. TE; LOS, A. (RED.) - Handboek voor boschopzieners
47402: WECHSBERG, J. - Eine fast vergessene Welt
30176: WECHSSLER, S. - Lampen, Leuchten und Laternen
22046: WECK, H. DE - Illustrierte Geschichte der Kavallerie
29133: WECKERLIN, AU. VON - Beitrag zu den Betrachtungen über Constanz in der Thierzucht
65145: WEDERER, R. (HRSG.) - Am Beispiel Plastik. Konzeption und Form
59746: WEDEWER, R.; SCHNEIDLER, H. - Aquarelle und Zeichnungen des 20. Jahrhunderts
54226: WEDMORE, E.B. - Radio engineering. With special sections on telegraphy & telephony
56078: WEE, M.W. TER - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Steenwijk Oost (16 O)
56079: WEE, M.W. TER - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Sneek (10W, 10O)
62209: WEEBER, K.W. - Panem et circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom
25585: WEEBER - KORTEKAAS, C.E.; BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, C.E. - Rondom Beatrix
41601: WEEBER, C. - Het versteende tentenkamp
13934: WEEDA, E.J.; WESTRA, R.; WESTRA, CH.; WESTRA, T. - Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 2
30907: WEEDA, E.J. - Zandviooltje (Viola rupestris) in de Duinen van Noord-Kennemerland. Hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen
13935: WEEDA, E.J.; WESTRA, R.; WESTRA, CH.; WESTRA, T. - Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 3
23004: WEEKS, E. - Coastal Reflections. 28 watercolors by Robert Chase
1538: WEEL, A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
20358: WEEL, H. VAN DER - Alle klokken luiden. Over carillons en klokkenspelen
36917: WEEL, H. VAN DER - een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse toren
19369: WEELDEN, L. VAN E.A. - De geur van inkt
60588: WEELE, J.M. VAN DER (SAM.) - De teelt van vlas, blauwmaanzaad, karwij en teunisbloem
46794: WEELE, L. VAM E.A. - De canon van de gemeente Renkum. Zes dorpen in het groen. Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze
21159: WEERD, E., VAN DE; CREBOLDER, G. - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
16733: WEERD, E. VAN DE ; G. CREBOLDER - Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906 - 2006
60311: WEERD, G. VAN DE E.V.A. - Het dwingelderveld. Verbinding verbeeld
45267: WEERD, E., VAN DE; CREBOLDER, G. - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
25802: WEERD, E. VAN DE - Garnizoensleven. Garnizoen Ede 1906 - 2006
23967: WEERD, D. VAN DE - Openbare nuts- en communicatiebedrijven.Een geschiedenis en bronnenoverzicht
38662: WEERDEN, J.S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden
4788: WEERDENBURG, L.J.M. - Het beoefenen van landbouw als nevenberoep. Achtergronden, betekenis en ontwikkelingen van landbouw als nevenberoep
16635: WEERDT, J. DE - De wereld van de zeevrachtvaart
25864: WEERT, M. VAN DER; MOLEN, K. VAN DER (RED.) - Kunstbroedplaats. Een kunstproject in Nationaal Park De Weerribben
48385: WEERT, A. VAN; BROMET, J. - Van tondeldoos tot turbo. Historie en magie van de aansteker
50880: WEERTZ, J. - IJzererts in Nederland en omgeving
39332: WEESJES, H. (VW.) - Welgelegen in Warnsveld
1541: WEEVER, H. DE - Bibliogarfie van Wageningen van de vroegste tijden tot op heden
24002: WEEVERS, C.H.R.T.; HULSMAN, H.N. - Gashouders. Opgang en neergang in Nederland
53473: WEEZEL, N. VAN - Magere jaren. Anorexiadagboek
27796: WEGENER SLEEWYK, R.; LOK, E.; BLOM, G. - SKS skûtsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
62076: WEGMAN, I. - Oude en nieuwe mysteriën
51437: WEGMANN, P. - Museum Stiftung Oskar Reinhart Winterthur. Deutsche, österreichische und schweizerische Malerei aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert
45790: WEHLTE K. - Ölmalerei. Einführung in Techniken und Bildaufbau
45271: WEHRHAHN, H.R. - Die Gartenstauden. Beschreibung der in Mitteleuropa kultivierten und winterharten Schmuck- und Blütenstauden mit analytischen Bestimmungstabellen
65138: WEHRLI, R. (VW.) - Kunst der Mexikaner
31304: WEHRLIN, A. - Von der Bernina zum Matterhorn. Eine heitere Plauderei über Graubünden, Uri und Oberwallis
21669: OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT (HRSG.) - Fahrten und Flüge gegen England. Berichte und Bilder
44184: WEIDEMA, P.; DRUKKER, B. - Dagen van vriendschap
63278: WEIDINGER, A. (HRSG.) - Gustav Klimt
44932: WEIDNER, K. - Wolfgang Wegener
44014: WEIERMAIR, P. E.A. - Louise Bourgeois
16274: WEIERS, M. (HRSG.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur
52321: WEIJDEN, W.J.M. VAN DER - Die macrofaunqa der Hervenschen Kreide. Mit besonderer Berücksichtigung der Lamellibranchiaten
55926: WEIJER, R. VAN DE - Dieren als werknemers. Cultuurhistorische aspecten van mens-dier relaties
15280: WEIJER, L. - Bonte mengeling van gedichtjes en stukjes proza voor de agrarische jeugd
58145: WEIJERS, R. - Dienen en deugen. Kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders
56034: WEIJERS, W. - Ars longa, vita brevis? Reflecties over de conservering van moderne kunst aan de hand van Two Bottles door Tony Cragg
39038: WEIJNS, J. - Het openluchtmuseum te Bokrijk. Omstandige gids voor de bezoeker
38966: WEIJS, F.J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout
54328: WEIJTENS, F.H.C. - Inventaris van de archieven van de Rijksveeartsenijschool en Veeartsenkundige Hogeschool
62966: WEIL, P. - Het mentale landschap van de jaren negentig. De nieuwe verbeeldingswereld van de consument
6607: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen
8577: WEILER, A.G.; BANGE, P. - De middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen, verzamelld gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag
38123: WEILER, C. - Jawlensky
55256: WEIMANN, K.H. - Bibliotheksgeschichte. Lehrbuch zur Entwicklung und Topograohie des Bibliothekwesens
52796: WEINBERG, H.G. - Stroheim. A pictorial record of his nine films
63378: WEINGARTEN, J. - Bierenbroodspot sign of Taurus. The arcgheological worlds of Gerti Bierenbroodspot
25450: WEINSCHENK, E. - Grundzüge der Gesteinkunde
64709: WEIS, T. - The global food economy; The battle for the future of farming
19331: WEISE, W. - Ertragstafeln für die Kiefer
19332: WEISE, W. - Leitfaden für den Waldbau
10502: WEISE, W. - Leitfaden für den Waldbau
44016: WEISNER, U. (VW) - O.H. Hajek. Farbwege 1952 - 1974
43198: WEISS, AUG.; ANDRAE, J.C. - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundel
44821: WEISS, M. - Zwanzig Zeichnungen und Aquarelle von Max Kämpf
20253: WEISS, P. - De esthetica van het verzet
50527: WEISS, K. - Der Wochenend-Imker. Eine Schule für das Imkern mit Magazinen
61536: WEISS, MAAJOR - Principes philosophiques, politiques @ moraux. Ome troisième
31772: WEISS, G. - The book of glass
34215: WEISS, E. - Guide to plants tolerant of arid and semi-arid conditions. Nomenclature and potential uses
52563: WEISS, R. - Einführung in den Atlas der Schweizerischen Volkskunde
15245: WEISSMAN, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst
58516: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen.
22993: WEISZ, G. - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenregister
56784: WEISZ, J. - Blumen der Alpen. Kolorierte Holzschnitte von Friedrich Markgraf
15161: WEITENBERG, J.J.S. E.A. - Armenië. Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten
14980: WEITZMANN, K. - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen
49029: WEITZMANN, K. - Late antique and early Christian book illumination
19461: WEIZSÄCKER, R. VON - 8 mei 1985. 40 jaar na de tweede wereldoorlog
40103: WEL, N. VAN DER - Ontdek de stadsbodem. Over oude en nieuwe bodems en de diensten die ze vervullen
52700: WEL, W.H.N. VAN - Herinneringen aan het Johan de Witt Gymnasium Dordrecht
60744: WELAND, G. - A collector's guide to swords, daggers & cutlasses
61958: WELBURN, A. - Aan de worstels van het christendom. Met mysterie der Essenen, de gnostische openbaring en de chrsitelijke visie
29166: WELCH, S.C. - Imperial mughal painting
14133: WELCH, P.S. - Limnology
62183: WELCH, D'ALTE A. - Distribution and Variation of Achatinella Mustelina Mighels in the Waianae Mountains, Oahu
62172: WELCH, D'ALTE A. - Distribution and Variation of the Hawaiian Tree Snail Achatinella bulimoides Swainson on the Windward Slope of the Koolau Range, Oahu
14944: WELCH, S.C. - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd
3500: WELCH, S.C. (RED)35 - Trésors de l'Islam
4226: WELCH, P.S. - Limnology
14948: WELCH, S.C. - Perzische miniaturen. Vijf handschriften uit de tijd der Sefeviden
10537: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870 - 1914
42360: WELDEREN BARON RENGERS, W.J. VAN - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891
63481: WELIE, W. VAN; BROEKHUIJSEN, K. - Gezien met eigen ogen. Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconcent
40378: WELKER, P.M.H. - Uit de vroegte. Gedenkboek
30485: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen 1492 - 1892
45430: WELLEN, J.W. (FW.) - Veterinary work in the Netherlands
36984: WELLENS, K.C. (VW.) - Capita selecta uit de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen
10067: WELLENSIEK, S.J. E.A. - Cyclamen. A descriptive list of cultivars
55005: WELLENSTEIN, E.P. - Het Indische mijnbouwvraagstuk
36515: WELLER, J. - History of Farmstead. The development of energy sources
43137: WELLING, G.M. - The price of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771 - 1817. A study in computerational history
56030: WELLING, D. (INL.) - Mens in omgeving
42345: WELLING, D. - Vaders & Zonen. Kees & Pat Andrea. Abram & Roland Topor
15045: WELLING, D. (VW.) - Theo Wolvecamp - Een keuze uit Nederlands Bezit
62666: WELLINGA, K.S.; LASARTE, F. - Het experiment en de revolutie. De 'nieuwe' Latijns-Amerikaanse roman
64606: WELLINGHOFF, K. - Mobtségur, burcht van vrede. Een roman over Katharen
41375: WELLS, J.M. E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. in Amerika, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
30308: WELLS, J. - The immortal warrior. Britain's first and last battleship
65513: WELLS, M. - 30 Bridges
15574: WELSH, R.; BAKKER, B.; BAX, M. - Mondriaan aan de Amstel 1892 - 1912
6721: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610
55027: WELVAARTS, TH. IGN. - Reusel, naar de archieven van Postel's abdij
40438: WELZBACHER, CHR. - Euro-islam Architektur. Die neuen Moscheen des Abendlandes
35045: WELZBACHER, CHR. - Euro islam architecture. New mosques in the west
4372: WELZEN, P.C. VAN - Guioa Gav. (Sapindaceae): taxonomy, phylogeny, and historical biogeography
4969: WENDELBO, P. - Caprifoliaceae
32599: WENDERS, EIM UND DONATA - Buena Vista Social Club. Das Buch zu Film
40422: WENDT, D. - Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908 - 2008
41331: WENDT, U. - Kultur und Jagd. Ein Birschgang durch die Geschichte. I, band. Das Mittelalter
39505: WENGEL, T - Gartenkunst im Spiegel der Zeit
43096: WENNEKES, W. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Miereveldstraat
9391: WENNEKES, W. - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven
10113: WENNEKES, W. E.A. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf
35889: WENNEKES, W. E.A. - Villa VPRO. De wording van een wondere werkplek
35883: WENNER, J.S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970
23425: WENSINCK, A.J.; KRAMERS, J.H. (HRSG.) - Handwörterbuch des Islam
40204: WENSINK, J.J. - The Emma Range in Surinam. A study of physical geographical problems,-including the morpho-tectonical evolution- and weathering phenomena
34392: WENT, F.A.F.C. - Untersuchungen über Podostemonaceen III
29889: WENTHOLT, A.D. - Brug over den oceaan. een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn
23633: WENTINCK, CH. - Modern and primitive art
13878: WENTINCK, CH. - Eten en drinken in beeld
40758: WENTINCK, CH. - Het hart: symbool en werkelijkheid
12951: WENTINK DZN, T. - Requiem voor een polder. Een terugblik in de historie van de laatste eeuw van het Waterschap De Uitgeester- en Heemskerkerbroek
49053: WENTINK, H. - Arnhem-Zuid. De ontwikkeling van een stadsdeel
7213: WENTZEL, G. - Sprokkelen op de Noord-West Veluwe 1
65726: WENTZEL, G. - Veluws oorlogsdagboek
62233: WENZ, W. - Gastropoda
2302: WENZINGER, F. - Evolution des pigments caroténoïdes chez une algue verte
24830: WERD, G. DE - Klevisches Silber 15. - 19. Jahrhundert
63896: WERDT, E.F.L.M. - Goud- en zilversmeden in Kampen van de veertiende eeuw tot heden
54047: WERELD, H. VAN DER (SAM.) - Christelijke Basis School Woubrugge 125 jaar
7935: WERELD, H. VAN DER - Tweehonderdvijftig jaar kerk aan de Does 1730-1980. Historie van de Nederlands Hervormde kerk te Hoogmade
65440: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Nieuwe avonturen met een pollepel
36620: WERF, H. VAN DER - Crop physiology of fibre hemp (Cannabis sativa L.)
63863: WERF, M. VAN DER - Ik geef mij in handen van jou. Bloemlezing uit liedteksten, gedichten en tekeningen
49202: WERFHORST, A. VAN DE - Twee rode reeën
2328: WERGER, M.J.A. - Phytosociologie of the upper orange river valley, South Africa. A syntaxonomical study
49324: WERINGH, K. VAN - Zonder perspectief. Politieke prenten van Teo Cootjes
16158: WERINGH, K. VAN - Getekende wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961 - 1975
64143: WERKGROEP 5 X 5 - Initiatief en inspiratie. Thema's voor de kwalitreit van volkshuisvesting en stadsontwikkeling
64145: WERKGROEP 5 X 5 - Voorbij het gangbare. Een pleidooi voor de kwaliteit van volkshuisvesting en stadsontwikkeling
11214: HISTORISCHE WERKGROEP 'HAERLEM' - Brinkmann aan de grote markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem
33863: WERKHOVEN, M.C.M. - Orchideeën van Suriname. Orchids of Suriname
61295: WERKHOVEN, P. VAN - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Tweede stuk
61299: WERKHOVEN, P. VAN - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Tiende stuk
61296: WERKHOVEN, P. VAN - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Derde stuk
61298: WERKHOVEN, P. VAN - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Zevende stuk
61297: WERKHOVEN, P. VAN - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Zesde stuk
23991: WERKMAN, E. - Nederland bouwt tunnels
2040: WERKMAN, G. - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied
44480: WERKMAN, E. - Tunnels
14480: WERKMAN, E. - Nederland en het water. Een gevecht van 2000 jaar
31330: WERKMAN, G. - Het Urkerland valt droog
29536: WERKMAN, H.N.; HENKELS, F.R.A.; MARTINET, J. - Chassidische Legenden. Verbeeld door H.N. Werkman
10365: WERKMAN, G. - Kioskografie of beschrijvende tijdschriftkunde
49603: WERLE, L.; COX, J. - Ingrediënten
44553: WERMENBOL, P. - Kees Bastiaans 1909 - 1986. Ontdekkingstocht door het atelier
60676: WERNER, K. (ED.) - The yogi and the mystic. Studies in Indian and comparatice mysticism
16928: WERNER, H. - Kartoffelbau
59805: WERNER, A. - Raoul Dufy
12711: WERNER, H. - Die Rinderzucht. Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Prakrisches Handbuch
53118: WERNER, C. - Higher ground. Stevie Wonder, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, and the rise and fall of American soul
65431: WERNER, J. - inde Witte Pascaert. Kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca. 1630-1706)
7560: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen
27532: WERNER, H. - Die Rinderzucht. Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Praktisches Handbuch
1547: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen
14201: WERNERS, J. E.A. (RED.) - 1913 - 1953 Demeter
21629: WERRELL, K.P. - Blankets of fire. U.S. Bombers over Japan during World War II
65263: WERSCH, M. VAN - Johannes graaf van den Bosch. De levensloop van een groot man
13975: WERTHEIM AYMÈS, V.A.; SCHILFGAARDE, P. VAN - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden
17089: WERTHEIM, A-.R. - De gans eet het brood van de kippen op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java
51745: WERTIME, J.T - Sumak bags of Northwest Persia & Transcaucasia
13677: WERUMÉUS BUNING, J.W.F. - Ik vaar, ik vaar, waar gij niet vaart. Onze reddingboten
10263: WERUMÉUS BUNING, A. - Sidin en ik. Een reisje over Java
35774: WERUMÉUS BUNING, J.W.F. - Mária Lécina. Een lied in honderd verzen
64053: WERVEN, G. VAN - Een korreltje vertrouwen en een halve gram moed. Een voettocht naar het niets
49682: WERY, P.L. E.A. - Scheepsraad. Een bundel opstellen gewijd aan Boek 8 Nieuw Burgerlijk Wetboek, onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht
9444: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Ruiland
58297: WESSEL JANSEN, J.H. - Veilig Midden Betuwe 1917 - 1999. Van kruiwagen tot heftruck
60978: WESSELING, J. - Het museum dat niet bestond
60127: WESSELING, H.L. - Daverende dingen dezer dagen. Kritische kanttekeningen bij hedendaagse verschijnselen
20216: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwezoom
1550: WESSELINK, J. - Reisboek voor de provincie Gelderland
1556: WESSELINK, J. - Zóó is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen, de cultuur en economische betekenis
1554: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwezoom
27579: AERTS J. - BACHRACH A.G.H. - STUIVELING G. - MUSSCHE ACHILLES - WESSELS P.B - Encyclopedie der moderne wereldliteratuur
40914: WESSELS BOER, J.G.; HEKKING, W.H.A.; SCHULZ, J.P. - Fa joe kan tak' mi no moi. Inleiding in de flora en plantenbeschrijving van Suriname. Deel I. Flora (plantenbeschrijving)
4534: WESSELS BOER, J.G. - The indegenous palms of Suriname
59340: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie
4036: WESSELS, J.G.H. - Morphogenesis and biochemical processes in Schizophyllum Commune Fr.
27002: WESSLÉN, S. - In Fischadlers Reich
23676: WEST, L.S.; PETERS, O.B. - An annotated bibliography of Musca Domestica Linnaeus
53103: WESTBROEK, H. - De hemel is van ons. Liedteksten
62212: WESTDAL, S.J. - Dictionary of Roman coin insriptions
59931: WESTEN, JEROEN VAN - Zaden en sporen orientarium Nieuw Hoornwijk
54378: WESTENDORP, F. - Handboek voor werktuigkundigen
3733: WESTENDORP-FRIKKEE, D; HORST, A.J. VAN DER; JONGEPIER, J.W. - De tuinen en landschappen van Zeeland
43370: WESTENDORP. N. - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen, ten gebruikte dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
33402: WESTER, P.J. - The food plants of the Philippines
30514: WESTER, J. - Verborgen gebreken bij dieren (Artt. 1540 - 1547 B.W.)
61271: WESTER, A.W. - Keur van Bloemen. Stichtelijke poëzy
63547: WESTERA, B. - Jawlensky haar ogen
23818: WESTERBEEK, E. (RED.) - Overijssel, aspecten en perspectieven. Handel - Nijverheid - landbouw - Toerisme - Sociale verhoudingen - Kunst
63260: WESTERDIJK, J.B.; MOLLERUS, L.E.J.F. E.A. - Onderzoek omtrent den oeconomischen toestand der landbouwers in Nederland. Drie delen
63262: WESTERDIJK, J.B.; MOLLERUS, L.E.J.F. E.A. - Rapport betreffende het landbouwcrediet in Nederland
64339: WESTERIK, W. - Co Westerik met film en al zijn schilderijen op dvdIk wil het niet zien maar het moet
17053: WESTERINK, G.J. - Kippen houden op de boerderij
32100: WESTERINK, G. - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de middeleeuwen met hare goederen
58606: WESTERLAKEN, N. E.A. - Jeroen Hermkens en Utrecht. Litho's, schilderijen en tekeningen van de stad Utrecht
8834: WESTERLINCK, A. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks
37898: WESTERLOO, G. VAN - Foto Bert Nienhuis
50429: WESTERMAN, F. - Ingenieurs van de ziel
54325: WESTERMANN, J.C. - De rekeningen van de landsheerlijke riviertoller in Gelderland 1394/1395
33349: WESTERMANN, D. - Die Nutzpflanzen unserer Kolonien und ihre wirtschaftliche Bedeutung für das Mutterland
46284: WESTERMANN, J.C. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
32760: WESTERMANN, L.J.; MEIJER, R.J.W.J. - Gedenkt te sterven. De geschiedenis van Hilversums oudste begraafplaats
12040: WESTEROP, R. - Hoorns buiten-singel in rym beschreven, met kopere platen versiert
39879: WESTEROUEN VAN METEREN, F.M. - De dwangsom (astreinte) naar Nederlands recht
11243: WESTERS, O. - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw
44010: WESTGEEST, H. - Jajiri. Stille dynamiek en eenheid in pluriformiteit. Silent dynamism and oneness in multiformity
39303: WESTHOF, V.; BROUWER, G.A. - Rapport inzake de natuurwetenschappelijke betekenis van het staatsnatuurmonument De Boschplaat op Terschelling
1386: STEUR; WESTHOF; EA - Acht zwerfstenen uit het Geldersch landschap. 50 jaar Het Geldersch Landschap
34033: WESTHOFF, V. (VW.) - De Bemelerberg. Een bundel artikelen over de natuur- en cultuurhistorische betekenis van een droog schraalland-reservaat in Zuid-Limburg
41747: WESTHOFF, V. E.A. - Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland
4088: WESTHOFF, V; E.A. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden
5812: WESTHOFF, V.; E.A. - Vegetatie en fauna van Goeree. Een biologische inventarisatie van de Kop van Goeree door het RIVON
1707: WESTHOFF, V. - Een gedetailleerde vegetatiekartering deel bosgebied Middachten
4397: WESTHOFF, V; HELD, A.J. DEN - Plantengemeenschappen in Nederland
2580: WESTHOFF, V. - De plantengroei van het nationale park Veluwezoom
15257: WESTHOFF, V; HELD, A.J. DEN - Plantengemeenschappen in Nederland
33155: WESTOLL, T.S. - Studies on fossil vertebrates
30465: WESTON, R. - Verhandeling over de landbouw in Vlaanderen en Brabant 1644 - 1645
213: WESTPHAL, E. (VZ) - WSR Argo 1913-1963
3814: WESTPHAL, E.; JANSEN, P.C.M. (ED.) - Prosea. A selection
3284: WESTPHAL, E. - Cultures vivrières tropicales, avec référence spéciale au Cameroun
5805: WESTPHAL, E.; E.A. - l'Agriculture autochtone au Cameroun. Les techniques, les séquences de culture, les plantes alimentaires et leur consommation
44103: WESTPHAL, U. - Het Bauhaus
60082: WESTPHAL-HELLBUSCH, S.; WESTPHAL. H. - Hinduistische Viehzüchter im nord-westlichen Indien II. Die Bharvad und die Charan
3813: WESTPHAL, E.; JANSEN, P.C.M. (ED) - Prosea. Proposal for a handbook
5790: WESTPHAL, E. - Pulses in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance
4775: WESTRA, F. - Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604
39993: WESTRA (VW.) - Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan van den Bandoenschen Kunstkring
43019: WESTRUP, J.; HARRISON, F.L.I.; WILSON, C. - Collins Encyclopedia of Music
54943: SERVICECLUB WESTSTELLINGWERF - Floreencohier 1858. Eigenaren en gebruikers van de soolsteden
5423: WESTSTRATE, C. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-bank te Utrecht 1898-1948
56618: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings, being a series of illustrations of the ancient versions of the bible
48172: WESTZAAN, V. - Over bruggen in Haarlemmermeer
17937: WET, C.R. DE - De strijd tusschen boer en Brit. De herinnering van den boeren-generaal C.R. de Wet
65703: WETTENGL, K. (RED.) - Maria Sibylla Merian 1747-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster
63602: WETTKE, J. - Iceland. Nature of the North
38858: WEULERSSE, J. - Paysans de Syrie et du proche-rient
50531: WEVER, V. - Das Wachsbuch. Erzeugung und Behandlung des Wachses - Geräte - Verarbeitung Fertigwachs - Das Kittharz
47061: WEVER, E. - Afzender: ccFriesland. De ontwikkelingen van cc Friesland in de periode 1913-1988 en haar betekenis voor de Friese en noordelijke economie
9519: WEVERBERGH, J.; LEUS, H. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje
3646: WEVERS, L.B. - Heemstede. Architectonisch onderzoek van een zeventiende eeuwse buitenplaats in de provincie Utrecht
3422: WEYAND, J. - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven tgv het veertigjarig jubileum van het residentie-orkest
59810: WEYERMAN, J.C. E.A. - Pieter Paulus Rubens. De Kosmische schilder
27651: WEYERMAN, J.C.; HANOU, A.J. - Den heer is betoovert, en de juffer is behext. de schoone dwaalstar, of de vereenigde gelieven. De vruchtbare juffer
41232: WEYERS, W.; RODE, H. - Kölner Domblatt. Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins
38965: WEYNS, J. - De stoffelijke volkscultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk
57710: WEZEL, G. VAN - Jan Toorop. Zang der tijden
48976: WEZEL, G. VAN (RED.) - De Sint-Maartenskerk te Doorn. Vroeg renaissancemonument, bouwsculptuur en bouwgeschiedenis
50971: WEZEL, R. VAN (FW.) - Nederlandse architecten 7. Dutch architects 7. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscap architects
56764: WEZEL, G. VAN - Droomkunst 1900 & 2000. De kunst van twee fin de siècles
45842: WEZEL, R.H.J. VAN - Woningbeheer. Een onderzoek naar de sociaal-culturele waarden van huurders en verhuurders in het onderhoud van woningen in de non-profit sector
15556: WEZELAAR-DOBBELMAN, L. - Louis Dobbelman 1837 - 1901. Yankee en Rotterdammer
27362: WHARTON, R. - Review of the Nearctic Alysiini (Hymenoptera, Braconidae). With discussion of generic relationships within the tribe
66113: WHEATCROFT, A. - The Habsburgs. Embodying empire
42529: WHEATCROFT, A. - The Ottomans
54682: WHEATLEY, J. - Austin Healey. 100/6 & 3000. All the big 6-cylinder models
49529: WHEATLEY, D. - Murder of Miami. A murder mystery, planned by J.G. Links. Crime dossier
49740: WHEELER, M. (ED.) - Splendours of the East. Tempels, tombs, palaces and fortresses of Asia
43505: WHEELOCK JR., A.K. - Aelbert Cuyp
47724: WHEEN, F. - Karl Marx
44917: WHIPPLE, E. - Guild hall of East Hampton. An adventure in the arts. The first 60 years
7377: WHISTLER, H. - Popular handbook of the Indian birds
29191: WHISTON, W. - The complete Works of the learned and authentic Jewish Historian Flavius Josephus
20413: WHITAKER, TH.W.; DAVIS, G.N. - Cucurbits. Botany, cultivation, and utilization
63161: WHITE, E. - The Flâneur. A stroll through the paradoxes of Paris
53833: WHITE, V.S. - Modern sawmill techniques 3. Proceedings of Sawmill Clinic Portland 1974
60973: WHITE, A. - More performing toys
32246: WHITE, T.H. - Arthur. Koning voor eens en altijd
44968: WHITE, E. (INT.) - Dreamer. Drawings by Mel Odom
22841: WHITE, B.T. - British tank markings and names.
48675: WHITE, CHR. - Peter Paul Rubens. De mens en de kunstenaar
58354: WHITE, G. - The natural history and antiquities of Selborne
45844: WHITE, G.S.J. (FW.) - Colour. A collection of papers describing investigations in the fields of colour physics and colour psychology ...1940 - 1948
58462: WHITE, T.H. - The age of scandal. Am excurursion through a minor period
52975: WHITEBAIT, W. (ED.) - International Film Annual 3
52830: WHITEBAIT, W. (ED.) - International Film Annual 2
7432: WHITEHEAD, G.K. - Hunting and stalking deer throughout the world
21942: WHITEHEAD, W.; MACARTNEY-FILGATE, T. - Echoes of disaster. Dieppe, 1942
30560: WHITEHEAD, R.A. - Garretts of Leiston
27953: WHITEHEAD, CH.; PAHUD DE MORTNAGES, F.T. - Insecten, badeelig voor graan- en grassoorten, erwten, boonen en klaver
34390: WHITFORD, W.G. - Pattern and process in desert ecosystems
20964: WHITING CH. - Mort d'une division. Dans l'Enfer du Schnee-Eifel en Décembre 1944
21268: WHITING, CH. - Van dolle dinsdag tot bevrijdingsdag. Ons langste oorlogsjaar
51976: WHITLAU, E. (SAM.) - Een vleugje paradijs. Chassidische vertellingen rond de joodse hoogtijdagen
26908: WHITLOCK, H.P. - The story of the minerals
9309: WHITLOCK, R. - Bulls through the ages
10999: WHITSON, J.; JOHN, R.; SMITH WILLIAMS, H. - Luther Burbank. His methods and discoveries and their practical application
24234: WHITTALL, A. - Romantische muziek. Van Schubert tot Sibelius
61072: WHITTEMOTE, J. - The book of buttons. A practical and creative guide to the decarative use of buttons
52694: WHITTEN, J. E.A. - The ecology of Sulawesi
56071: WHITTINGHAM, J. - Groente en fruit in potten en bakken
40468: WHYTE, I.B. - Emil Hoppe. Marcel Kammerer. Otto Schönthal. Three architects from the master class of Otto Wagner
48754: WHYTE, W.F. - Street corner society. The social structure of an Italian slum
48260: WIBAUT, F.M. - Ordening der wereldproductie
19561: WIBAUT-BERDENS VAN BERLEKOM, M.; EISENLOEFFEL-TILANUS, L. - Ons kinderblaadje
33767: WICHMAN, J.R.; ST. JOHN, H. - A chronicle and flora of Niihau
29444: WICHMANN, H. - Industrial design. Unikate. Serienerzeugnisse. Die Neue Sammlung. Ein neuer Museumstyp des 20. Jahrhunderts
42041: WICHMANN, S. - Jugend Stil. Art Nouveau
36007: WICK, R.K. - Teaching at the Bauhaus
8839: WICK, A. - De keltenhond. Geschiedenis en mentaliteit
35678: WICKENS, G.E. E.A. (ED.) - Plants for arid lands
33648: WICKENS, G.E. E.A. - New crops for food and industry
50207: WICKLER, W.; SEIBT, U. - Kalenderworm en kralenpost. Biologische verklaringen voor ongeschreven cultuurfenomenen
56032: WIDEGREN, R. - Konsten på Kungli Tekniska Högskolan
44904: WIDMAIER PICASSO, D. - Picasso. 'Kunst ist immer erotisch'
10977: DYCKERHOFF & WIDMANN - Aus unserem Schaffen 1962/1963. Dywidag Bauten
11024: DYCKERHOFF & WIDMANN - Aus unserem Schaffen 1963/1964. Dywidag Bauten
54120: WIEBENGA, NEL - Mineke in Muizenland
39745: WIEBENSON, D. - The picturesque garden in France
13461: WIEBERDINKS, G.L. (SAM) - Historische Atlas Drenthe. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
8474: WIEBERDINKS, G.L. (SAM) - Historische Atlas Friesland. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
13462: WIEBERDINKS, G.L. (SAM) - Historische Atlas Noord-Brabant. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
13465: WIEBERDINKS, G.L. (SAM) - Historische Atlas Utrecht. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
13459: WIEBERDINKS, G.L. (SAM) - Historische Atlas Groningen. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
51281: WIEBES, J.T. - Taxonomy and host preferences of he Indo-Australian fig wasps of the genus Ceratosolen (Agaonindae)
42131: WIEBOLS, J. - Geologie der Brentagruppe
15749: WIECHMANN, A.; PAKM, L.C. - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750 - 1837
6880: WIEDIJK, FR.M. - Blokzijl. Een wandeling door de eeuwen
7200: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen
47028: WIEGAND, K.M.; EAMES, A.J. - The floa of the cayuga Lake Basin, New York. Vascular plants
46277: WIEGANT, E. (RED.) - Herinnering voor de toekomst. Impressies van vijftig jaar GAK / Gak 1952 - 2002
46360: WIEGERS, J. (SAM) - De levende natuur. Register 1941 t/m 1992
55745: WIEGERSMA, F. - Friso Wiegersma. Schilder Painter
12866: WIEKART, K. - J.J.P. Oud
17857: WIEL, A.M. VAN DER - Uplift and volcanism of the SE Columbian Andes in relation to Neogene sedimentation in the Upper Magdalena Valley
33798: WIEL, K. VAN DER; ZIJLSTRA, J. - Paradijs der runderen. Geschiedenis van de rundveeverbetering in Noord-Holland
47528: WIEL, R. VAN DER - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel (1856-1921)
28755: WIELE, M VANDE; OUDHEUSDEN, P. VAN - De Kunstkraker presenteert: Het hoofd van de kunstenaar. 3 x bellen
3369: WIELEN, H.G.W. VAN DER - Een Friesche landbouw-veenkolonie. Bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland
31963: WIELEN, Y. VAN DER - De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg
47350: WIELEN, P. VAN DER *BEW.) - Schröder's leerboek der recepteerkunde
48327: WIELENGA, F. - West-Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949 - 1955
20210: WIELER, A. - Kaffee, Tee, Kakao und die übrigen narkotischen Aufgußgetränke
35119: WIELGORSKAYA, A. (ED.) - Dictionary of generic names of seed plants
3687: WIELINGA, R.J. - Tuinhuizen in Friesland
12526: WIERENGA, W.J. E.A. - Wetenschap en rekenschap 1880 - 1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
5972: WIERINGA, J.J. - Monopetalanthus exit. A sustematic study of Aphanocalyx, Bilinia, Icuria, Michelsonia and Tetraberlinia (Leguminosae, Caesalpinioideae)
45125: WIERINGA, F. (RED.) - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
19821: WIERINGA, H. (RED.) - Waterstaat in Overijssel
50374: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN - handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien
43468: WIERSBITZKY, K. - Politische Geographie des australasiatischen Mittelmeeres
1836: WIERSMA, J.P. - Herman Derk Louwes. Een voorman van de Nederlandse landbouw
55875: WIERSMA, D.J. - Exposures of mineral and rock. Mineraal en steen ontsloten
17136: WIERSMA, J.P. - Groningen-Drenthe in den opgang. Propaganda-uitgave voor Groningen en Drenthe
16712: WIERSMA, J. - Provenance, genesis and paleogeographical imolications of microminerals occurring in sedimentary rocks of the Jordan Valley area
30337: WIERSMA, P. - Een Amsterdams boerderijbestek uit 1647. Een bouwhistorisch onderzoek
47750: WIERSMA, J.P. - Th.M.Th. van Welderen baraon Rengers. Een groot Nederlander
1854: WIERSMA, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak van de coöperatieve gedachte, de opkomst van de Friese landbouwcoö
37150: WIERSMA, J.P. - Zwerven door Friesland. Het land der wijde meren
64774: WIERTZ, F. - Van op een afstand
42406: WIERTZEMA, K.; JANSEN, P. - Spreken in het openbaar
29478: WIESE, B.; SCHMIDT, K. - Leuchter und Lampen. Als das Licht noch angezündet wurde
55149: WIESE, S. VON (ESSAY) - Anton Stankowski. Fotografien. Photos 1927 - 1962
64555: WIESEL, E. - ... und das Meer wird nicht voll
63637: WIESEL, E. (FW.) - Roman Vishniac. A vanished world
64554: WIESEL, E. - Alle Flüsse fließen ins Meer. Autobiographie
47655: WIESEL, E. - All rivers run to the sea. Memoirs
50949: WIESENMAYER, I. - Erich Buchholz. 1891 - 1972. Architekturenwürfe, Innenraumgestaltung und Typographie eines Universalkünstlers der frühen zwanziger Jahre
44712: WIESLER, H. (VW) - Pyramiden
61238: WIESNER, U. (HERAUSG.) - Herbstmond über der Tauterrasse. Der Mond in der Kunst ostasiens
5191: WIESSNER, J.G. - Molens in de vreugd, met afbeeldingen uit Achterhoek en Liemers
22061: WIEST, A. E.A. - Krieg im Pazifik 1941 - 1945. Von Pearl Harbor bis Hiroshima
13292: WIGCHERINK, N. - Romeinen in Kesteren
1566: WIGMAN, A.B. - Dit is het nationale park De Hoge Veluwe
61018: WIGMAN, A.B. (SAM.) - Gids voor Lunteren en omstreken
46772: WIGMAN JR, H.J. - Schaduw-, sier- en laanboomen
1571: WIGMAN, A.B. - In bos en veld. Ontdekkingen in het Veluws landschap
1589: WIGMAN, A.B. - Zwervend langs het wildspoor
1581: WIGMAN, A.B. - Schoonheid van de Veluwe
1562: WIGMAN, A.B. - Bruine verten en blinkend zand. Een boek van de Veluwsche hei
1579: WIGMAN, A.B. - Ons nationale park De Hoge Veluwe. Zakalbum
1587: WIGMAN, A.B. - Zo leeft de hoge Veluwe
1569: WIGMAN, A.B. - De Hoge Veluwe, ons nationale park. Historie, cultuur, kunst, landschap, planten- en dierenwereld
65367: WIJBENGA, D. - Delft. Een verhaal van de stad en haar bewoners. Twee delen
51275: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN - Van stoom stoom tot stroom. Het blokkendozenmaterieel van de N.S.
27740: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN - Lokaalspoor- en tramwegen van de hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij
48627: WIJCK, H.W.M. VAN DER E.A. (RED.) - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga
44209: WIJDEVELD, H.TH. - Wendingen 3 - 6/7. Maskernummer
2286: WIJDEVELD, M.M.G. - Symptom development, X-body formation and 126-kDa-protein in plants with tobacco mosaic virus
55442: WIJDEVELD, H.TH.; STRALEN, M. VA - De landhuizen vanThe county houses of H.Th. Wijdeveld
65825: WIJDEVELD, P. - Ludwig Wittgenstein. Artchitect
53361: WIJFJES, H. (RED.) - Omroep in Nederland. Vijenzeventig jaar medium en maatschappij, 1910 - 1994
52367: WIJHE-SMEDING, A. VAN - Hunkering
58156: WIJK, R. DE - De nieuwe revolutionare golf. Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
38960: WIJK, W. VAN - Dordtse kleuren
40516: WIJK, J. VAN - Het sierteeltcentrum Boskoop
41723: WIJK, A.A. VAN - Het paard van Phaëthon. Herinneringen aan de Gloster Meteor in Nederland 1948-1959. Trappen - Toeren - Trimmen
40342: WIJK, R.J. VAN; VERBEEK, P.J.M. - De smalbladige fontijnkruidsoortren in Nederland. Herkenning en oecologie
6644: WIJK, P. VINC. VAN - Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis
8337: WIJK, P.A.M. VAN (RED.) - Boerderijen bekijken. Historisch boerderij-onderzoek in Nederland
19536: WIJK, N. VAN - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
61339: WIJK, J. VAN - Nieuwe handleiding tot de aardrijkskunde, gedeeltelijk gevolgd naar Cannabich's Lehrbuch, en verder uit de beste Berigten en bijzondere Mededeelingen, vooral betrekkelijk ons Vaderland,
14178: WIJK, P.P. - Een Oldambster bedrijf in 1970
46316: WIJK, W. E.A. (VW.) - Gedenkboek ter herinnering aan het 30-jarig bestaan van Ons Belang. Vereeniging van Onderofficieren en militaire geemployeerden in den rang van onderofficier behoorende tot de Nederlandsche landmacht 1898 - 1928
28344: WIJK, J. VAN; JAEGER, J. - Atlas der geheele aarde ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de Aardrijkskunde bewerkt
20350: WIJLING, G. - Ploegen en zaaien. een eeuw Haarlems middelbaar onderwijs
43577: WIJN, J.J.A. (RED.) - Tot in de verste uithoeken... De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815 - 1962
61933: WIJN, J.F. DE; STAVEREN, W.A. VAN - De voeding van elke dag
52400: WIJNAENDTS, H.; RIDDER, P.H.A. DE - Het gebruik van de stafkaart
55036: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris der huisarchieven op Oolde
39627: WIJNAND, J.H. VAN (RED.) - Temp, tempo! Het boek voor sport en techniek
13015: WIJNAND, J.H. (SAM.) - Het schipryck Amsterdam. Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam van de vroegste tijden tot het huidige tijdsbestek
8923: WIJNAND, J.H. - Het gouden boek van A.F.C. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945
17080: WIJNAND, JOH. CHR. - Gedenkschrift uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken koffiebranderijen theehandel. Joure en Utrecht 1753 - 1928
4105: WIJNANDS, D.O.; ZEVENHUIZEN, E.J.A.; HENIGER, J. - Een Sieraad voor de Stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993
10805: WIJNANDS, D.O. - The Botany of the Commelins
46300: WIJNBEEK, J. (VZ.) - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen bond van jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag 1888-1928
65233: WIJNBERG, N. - Hoe Ineke moeder verraste
60440: WIJNBERG, N.M. - Uit tien
6638: WIJNBERGEN, C.S.A. VAN - Verdedigingswerken
51003: WIJNE, JOH.S. - De werkelijkheid achter een geheim. De methode van de Vrijmetselarij als zingeving van het bestaan
52212: WIJNEN, A. VAN - Veertig jaar. De bond van kaasproducenten in de wenteling der tijden. B.V.K. 1914 - 1954
6531: WIJNEN, H. VAN - Sprong in de afgrond. Arnhem geofferd aan de ambities van Montgemery
1593: WIJNEN, H. VAN; SNIJDERS, M.H. - Zo lang wij leven. Fragmenten uit de verzetsgeschiedenis van de Veluwezoom
54839: WIJNEN, F. - Maasbree. Afdeling eener geemneete
57599: WIJNENDAELE, W. VAN - Gezant in zijden trui. Grepen uit de roemrijke loopbaan van wielerkampioen Georges Ronsse
56873: WIJNGAARDEN, A. VAN - Rapport over de versporeiding van de Noordse woelmuis Mierotus oeconomys arenicola de Sélys Longchamps 1841 in Nederland
43652: WIJNGAARDEN, B. VAN - De Wergeaster bakkers
17020: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650 - 1700
39994: WIJNGAARDEN, W. VAN; ENGELEN, V.W.P. VAN (ED.) - Soils and vegetation of the Tsavo area
34843: WIJNGAARDEN, W. VAN - Elephants - trees - grass - grazers. Relationships between Climate, Soils, Vegetation and large Herbivores in a Semi-Arid Savanna Ecosystem (Tsavo, Kenya).
31356: WIJNGAART, M. VAN DEN E.A. - Gebonden verbeelding. Wageningse beelden bij hun gebouwen
16027: WIJNHOVEN-REUTELINGSPERGER, A. E.A. - Kent u ze nog ... de Aârcense Keien
12801: WIJNINGA, V.M. - Paleobotany and palynology of neogene sediments from the high plain of Bogotá (Colombia). Evolution of the Andean flora from a paleoecological perspective
39014: WIJNJA, G.D. - Langs oude Friese windmolens
56960: WIJNMAN, H.F. (BEW.) - D'Ailly's Historische gids van Amsterdam
37026: WIJS, H.J. DE E.A. (VW.) - Lustrum Jaarboek der Mijnbouwkundige Vereniging te Delft 1952-1953
59800: WIJS, P.A.H.M. DE - Hutten en huizen. Resultaten van onderzoek naar de typologie van de landarbeiderswoningen in Nunspeet, Soest rn Westvoorne
31737: WIJSENBEEK, TH. - Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis
35905: WIJSENBEEK, L.J.F. (VW) - Max Beckmann
45627: WIJSENBEEK, L.J.F. - Piet Mondriaan
28209: WIJSENBEEK, L.J.F. (VW.) - Catalogus van noord- en zuidnederlands glas
15145: WIJSENBEEK, L.J.F. (VW) - Wassili Kandinsky 1866 - 1944. Overzichtstentoonstelling
45737: WIJSENBEEK, L.J.F. (VW) - Piet Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum
7508: WIJSENBEEK, L.J.F. (VW) - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum. Catalogus 1968
62668: WIJSENBEEK, L.J.F. (VTG. - Catalogus van Haagse zilverwerken
39741: WIJZENBROEK, R. - Overwoekerde nabloei. Een interpretatie van het adagio sostenuto van Pianosonate in Bes gr. t. op. 106 ("Hammerklavier") van Ludwig van Beethoven
30563: WIK, R.M. - Steam power on the American farm
58795: WILBER, K. - Integral meditation. Mindfulness as a path to grow up, wake up, and show up in your life
51145: WILCKE, J. - Biologie en morphologie van Psylla Buxi L.
6322: WILCKENS, L. VON - Mittelalterliche Seidenstoffe
4496: WILDASH, PH. - Birds of South Vietnam
46183: WILDE, S. DE (ESSAY) - Eduardo Paolozzi
27749: WILDE, J.C. DE - Het trambedrijf van de NZH. Tussen spaarnestad en residentie
12760: WILDE, E. DE E.A. (RED.) - Willem de Kooning. The North-Atlantic Light 1960-1983
14463: WILDE, F. DE E.A. - 40 Monumenten. Gemeente Alphen aan den Rijn
11962: WILDE-DUYFJES, B.E.E. - A revision of the genus Allium L. (Liliaceae) in Africa
48489: WILDE, E. DE (VW.) - Julian Schnabel
34073: WILDE, W.J.J.O. DE - Flora of tropical East Africa. Passifloraceae
48487: WILDE, E. DE (VW.) - Robert Rauschenberg
50713: WILDE, J.J.F.E. DE - A revision of the species Trichilia P. Browne (Meliaceae) on the african continent
61302: WILDE, E. DE (VW.) - Het observatorium van Robert Moris
5986: WILDENS, M. - Nordamerikanische Landwirtschaft. Erfahrungen und Unschauuungen gesammelt auf einer Studienreise im Jahre 1889
63626: WILDENSTEIN, D. - Monet or the triumph of impressionism
19940: WILDERMANN, H. - Wolfgang Amadeus Mozart. Leben und Gestalt. In 36 Darstellungen
20159: WILDERODE, A. VAN - Jan Hoogsteyns
64914: WILDEVUUR, S.E. - Invisible vision. Could science learn from the arts
45634: WILDING, J. - Machining & constructing a "castle" clock
28716: WILDSCHUT, F. (SAM) - Vijf ontwerpen voor een nieuw museum in Nijmegen
20082: WILDT, A. DE (SAM.) - Het is maar voor één nacht. Hulp aan onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog
42909: WILDUNG, D. E.A. - De vrouw in het rijk van de farao's
51629: WILHELMY, H.; ROHMEDER, W. - Die La Plata-Länder
60005: WILHIDE, E. - Over de vloer. Het complete handboek voor het plannen, kiezen en restaureren van vloeren
3113: WILJES, H.G. DE - Het Pad der Genen. (Het Pad van de Erfelijke Eigenschappen)
14462: WILKENS-ROTHE, C.G.H. - Oude atlassen en kaarten aanwezig in de Centrale Bibliotheek en de Bibliotheek van de afdeling Cultuurtechniek
58725: WILKES, B. ST. JOHN - Handboek voor de onderwater-archeologie
53830: WILKIE, K. - Led by the land. Landscapes by Kim Wilkie
14754: WILLAERT, H.; DEWILDE, J. - Het lied in ziel en mond. 150 Jaar muziekleven en Vlaamse beweging
37100: WILLCOX, D.J. - Nieuwe vormgeving in sieraden
25110: WILLEBEEK LE MAIR, H.; RÖNTGEN, J. - Grannie's little rhyme book
47611: WILLEKENS, E. E.A. - Hendrik Conscience en zijn tijd
51643: WILLEMS, W. E.A. - Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver
48010: WILLEMS, J.H.J. - Atlasje bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis. Kaarten en tabellen voor de moddelbare school en hoofdacte-studie
47767: WILLEMS-BIERLAAGH, C. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst
40287: WILLEMS, L. - Hendrik Petrus Berlage. Designi - tekeningen
28490: WILLEMS, C. - Feestrede, uitgesproken in de St. Franciscus Xaveriuskerk te Amsterdam. Tot aandenken der zaligverklaring van den Zaligen Petrus Canisius van Nijmegen, belijder der Sociëteit van Christus
40353: WILLEMS, J.H. - Limestone grasslands in north-west Europe
29516: WILLEMSE, R. - Jos van Doorn. Werken 84 - 94
8383: WILLEMSE, C. - Rechtvleugelige insecten
57432: WILLEMSEM, C - De Kopse kant van Nijmegen. Vijftig jaar Akademie voor Edukatieve Arbeid, 1956 - 2006
39259: WILLEMSEN, A, - Dorestad. Een wereldstad in de middeleeuwen
6260: WILLEMSEN, J.TH.W. - De volkshuisvesting in Arnhem 1829 - 1925
47771: WILLEMSEN, J. E.A. (RED.) - Terugblik. De Betuwe graaft zich in. Militair-strategische objecten in het rivierengebied
42326: WILLEMSEN, G.A.J. E.A. - Langs heg en steg naar de grote weg. 400 Jaar wegen en paden in Zevenaar
32904: WILLEMSEN, P. (RED.) - 50 jaar herkennen
65255: WILLEMZE, TH. - Spectrum Muzieklexicon
23170: WILLERVAL, B. (DIR.) - Encyclopédie de la culture Française
41790: WILLETT. J. - Explosion der Mitte. Kunst + Politik 1917 - 1933
57653: WILLIAMS, K. - Out of one eye. The art of Kit Williams
58881: WILLIAMS, J.G. - A field guide to the birds of east Africa
14977: WILLIAMS, J. - Spaanse miniaturen uit de Middeleeuwen
12295: WILLIAMS, S. - Naar de mijnen
54640: WILLIAMS, C. - Derbyshire Miners Centenary 1880 - 1980. A pictorial history
53462: WILLIAMS, M. E.A. - The mindful way through depression. Freeing yourself from chronic unhappiness
42805: WILLIAMS, J.G. E.A. - A field guide to the orchids of Britain and Europe with North Africa and the Middle East
64421: WILLIAMS, G. - African designs from traditional sources
40428: WILLIAMS, H.L.; WILLIAMS, O.K. - A guide to old American houses 1700 - 1900
32785: WILLIAMS, C.E. (INT.) - Tin plate and tin cans in the United States
58316: WILLIAMS, G.H.; ZWEEP, W. VAN DER - Interdisciplinary dictionary of weed science. Dansk - Deutsch - English - Español - Français - Italiano - Nederlands - Portugues
9720: WILLIAMS, J.G. - A field guide to the birds of east and central Africa
7309: WILLIAMS, H. - Sacred elephant
7473: WILLIAMS, M.D. (ED.) - Report on the Cambridge Ornithological Expedition to China 1985
45175: WILLIAMS, C.A.S. - Outlines of Chinese symbolism and art motives
65093: WILLIAMS, C.N.; CHEW, W.Y. - Tree and field crops of the wetter regions of the tropics
7343: WILLIAMS, J.G. - Die Vögel Ost- und Zentralafrikas
44592: WILLIAMSON, S.; JAMAL, A. - Art in South Africa. The future present
55241: WILLIAMSON, H.G. - Who was the man in the iton mask? And orher historical mysteries
33885: WILLIAMSON, K. - The Atlantic Islands. A study of the Faeroe life and scene
16312: WILLIAMSON, G. - The orchids od South Central Africa
35579: WILLIK, W.K.E. VAN DER - Utrechtse CBTB 75. naar grazige weiden
1957: WILLINGE PRINS, J.A.; BAVELAAR, H. - De plant als genees-, genot- en voedingsmiddel. Overzicht van in Nederland bekende of gebruikte gewassen, voor ieder die belang stelt in geneeskunde, botanie en voedingsleer
32849: WILLINK, S.; VLASBLOM, V. (RED.) - Een eeuw Willink (1900 - 1983)
52832: WILLIS, J. - Screen world. 2002 film annual
31447: WILLIS, M. - Tibet. Leven, mythen en kunst
2811: WILLIS, J.C. - A dictionary of the flowering plants & ferns
35799: WILLIS, J.C. - A dictionary of the flowering plants & ferns
23526: WILLKOMM, M. - Bilder-Atlas des Pflanzenreichs
39019: WILLMOTT, H.P. - Eerste wereldoorlog
21335: WILLMOTT, H.P. - Empires in the Balance : Japanese and Allied Pacific Strategies to April 1942
29892: WILLOCKX, F. E.A. - Karel Mechiels. Akwarellen, pastels, olieverven
34679: WILLS, G. - Antique glass. For pleasure and investment
26570: WILLSBERGER, J. - Zauberhafte Gehäuse der Zeit. Die schönsten Uhren aus ehs Jahrhunderten
65852: WILMANNS, O.; TUXEN, R. (RED.) - Epharmonie
33628: WILMANNS, O.; TÜXEN, R. - Epharmonie
65850: WILMANNS, O.; TÜXEN, R. (RED.) - Werden und Vergehen von Pflanzengesellschaften
31740: WILMAR, F. - Vorgeburtliche Menschwerdung. Eine Betrachtung uber die menschliche, fruhembryonale Entwicklung.
60866: WILMER, T. - Historisch groen. Tuinen en parken in de stad Utrecht
41617: WILMERDING, J. - Compass and clock. Defining moments in American culture
63231: WILMINK, H. - Bijbels culinair. De smaak van de bijbel. Recepten en verhalen
7381: WILMORE, S.B. - Swans of the world
44681: WILMS, J. (VW.) - Album gewijd aan Henri de Braekeleer en zijn werk
40108: WILMS FLOET, W.; GRAMSBERGEN, E. - Zakboek voor de woonomgeving
53332: WILMUT, R. - Tony Hancock. 'Artiste'. A Tony Hancock Companion
1602: WILSCHUT, J. - Zo werd de wijsheid doorgegeven. Geschiedenis Protestants Christelijk Onderwijs Renkum
19899: WILSDORF, G. - Die Ziegenzucht mit ausführlicher Beschreibung der Ziegenrassen in Deutschland und der Schweiz
63721: WILSON, A.N. - Dante in love
63412: WILSON, D.M. - The Bayeux tapestry. The complete tapestry in colour
65552: WILSON, S. - British art from Holobein to the present day
5558: WILSON, H.W. - With the flag to Pretoria. A history of the Boer War of 1899-1900
15186: WILSON, CH.; BAUDET, H. - Unilever in de Tweede Industriële Revolutie 1945 - 1965
52848: WILSON, I.C. (ED.) - The ninth Hollowood album
52849: WILSON, I.C. (ED.) - The tenth Hollowood album
44555: WILSON, M.L. E.A. - Codex Witsenii. Annnotated watercolours ....
28641: WILSON, E.O. - Van mieren bezeten. Memoires van een opmerkelijk bioloog
29851: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima. Drie delen
33473: WILSON, D.E. - Mammel species of the world. A taxonomic and geographic reference
49804: WILSON, S. E.A. - New world order. Hedendaagse installatiekunst en fotografie uit China
59330: WILSON, H.W. - Battleships in action.
47951: WILSON, E.O. - Sociobiology. The new synthesis
29384: WILT, K. DE - Passie voor kunst. 31 interviews met prominente kunstliefhebbers
59038: WILTON, A. - Turner watercolours
33249: WILTON-ELY, J. - Giovanni Battista Piranesi. Zijn visie en zijn werk
65596: WILTON, A. - Turner in his time
37642: WILTSHIRE, T. - Bamboo
48992: WILWERDING, W.J. - Animal drwaing and painting
44561: WIMMER, O. - Kennzeichen und Atribute der Heiligen
46457: WIN, J.TH.H. DE; WASSINK, J.F.A. - Inventaris van het oud-administratief archief van Weert. Twee delen: 1. tot 1796; 2. Gedeponeerde archieven, regesten, concordansen, index
64018: WINBUNE, J.N. - A dictionary of agricultural and alied terminology
53184: WINCENTSEN, E. - The Monkees, memories & the magic
22869: WINCHESTER, CL. (ED..) - The King's Navy. Its story in word and picture
37892: WINCKLER, E. - Geschichte der Botanik
47504: WIND, I. - Stadsleven in grootmoeders tijd
65645: WIND, I. - Het vergeten boerenleven
45300: WIND, I. - Adieu Nederland. De grote emigratiegolf uit de jaren '50
52647: WIND, I. - Werken met zorg
40461: WIND, R. - Het looistofvraagstuk in Nederlandsch-Indië
55600: WIND, I. - Leven in grootmoeders tijd
58065: WINDECKE, CHR. - De roode tsaar. Stalin's weg tot de macht
63117: WINDHÖFEL, L. - Architectural huide Basel 1980 - 2004. A guide through the trinational city
10801: WINDIG, J.J. - The genetic backgrounds of plasticity in wing pattern of bicyclus butterflies
22177: WINDROW, M. - Rommel's Desert Army
22291: WINDROW, M. - Waffen SS
22302: WINDROW, M. - Luftwaffe. Airborne and Field Units
22304: WINDROW, M. - The Panzer Divisions
53330: WINDSOR, B.; MCGIBBON, R. - Barbara Windsor. All of me. My extraordanary life.
65526: WINDSTOSSER, L.; RÜBER, J. - Das Land der Staufer. Die Staufer in Baden-Württemberg
47232: WINEGAR, K. - Mother. Photographs by Judy Olausen
54572: WINER, G.B. - Lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum in veteris testamenti libros
59676: WINFREY, L.P. - The unfirgettable elephant
34315: VAN WING, J. (PF.) - Manuel de botanique à l'usage des écoles du Congo Belge et du Ruanda-Urundi
20811: WINGATE, J. - In trust for the nation. HMS Belfast 1939 - 1971
59506: WINGEN, E. (VW.) - Ooggetuige van Cobra. Foto's van Henny Riemens
59641: WINGEN, E.; DUPPEN, L.; COLPAART, A. - Eugène Brands. Collages en assemblages
63347: WINGEN, E. E.A.; ROOY, M. VAN - Hommage aan Kees Verwey
28214: WINGEN, E. - Paul de Lussanet
59658: WINGEN, E. E.A. - Eugène Brands. Schilderijen
51793: WINGEN, E. - Het gezicht van Appel / The face of Appel
12566: WINGEN, E. (SAM.) - De A van Cobra in woord en beeld
15171: WINGEN, E. - Kees Verwey. Aquarellen
63867: WINGEN, E. - Wolvecamp
28780: WINGENS, M. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw
53723: WINGFIELD DIGBY, G. - The tapestry collection. Medieval and renaissance
40021: WINGLER, H.M. - Bauhaus. Volledige teksten van de bauhaus-expositie
43144: WINKEL, H. ( - Geschichte und Naturwissenschaft in Hohenheim. Beiträge zur Natur-, Agrar-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Südwestdeutschlands
26736: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde
38237: WINKEL, D. - Anaother world. Colors, textures, and patterns of the deep
51150: WINKELAAR, P. - Anders dan we denken. Een geseculaarde benadering van het religieuze
23976: WINKELMAN, H.J.M. E.A. - Particuliere archieven en de historische coillecties in de moderne bedrijfsorganisatie
47023: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk voorheen en thans
52333: WINKELS, E. - Haar laatste vlucht. Roman
54553: WINKLER, T.C. - Op en in de aarde
26831: WINKLER, H. - Botanisches Hilfsbuch für Pflanzer, Kolonialbeamte, Tropenkaufleute und Forschungsreisende
26952: WINKLER, D. (SAM.) - Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog
27652: WINKLER PRINS, A. - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk: 'Utile Dulci'
6987: WINKLER, H.J. - Jazz für jedermann
9167: WINKLER, T.C. - In zee en lucht
54739: WINKLER-VONK, A. - Avonturen van Adrianus aap
59373: WINKLER, F. - Ricahrd Wagner. Der Ring des Nibelungen
50921: WINTER, G. - Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Zwei Banden. I. Abteilung: Scizomyceeten, Saccharomyceten und Basidiomyceten. II. Abteilung: Ascomyceten: Gymnoasceen und Pyrenomyceten
33598: WINTER, B. DE E.A. - Ses en sestig Transvaalse bome
7708: WINTER, W.P. DE AND V.B. AMOROSO (ED) - Prosea 15 (2) Cryptogames: Ferns and fern alies
11651: WINTER, W.P. DE AND V.B. AMOROSO (ED) - Prosea 015 (2) Cryptogames: Ferns and fern alies
32705: WINTER, P.J. VAN (VW) - Historia Agriculturae 08
32703: WINTER, P.J. VAN (VW) - Historia Agriculturae 06
30693: WINTER, P.J. VAN (VW) - Historia Agriculturae 03
30771: WINTER, P.J. VAN; SLICHER VAN BATH, B.H. (VW) - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van Landeigenaren en vast beklemde Meijers in de provincie Groningen.
1962: WINTER, G.; BARY, A. DE; REHM, H. - Schizomyceten, Saccaromyceten und Basidiomyceten. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Erster Band (Pilze), Abtheilung I.
32704: WINTER, P.J. VAN (VW) - Historia Agriculturae 07
30694: WINTER, P.J. VAN (VW) - Historia Agriculturae 04
48371: WINTER, D. DE - Franz Holß. Kunstenaar op de vlucht voor Hitler
62614: WINTER, I.I. DE - Lemurs on a sinking raft. The ballast of anthropogenic disturbances
23288: WINTERBOTTOM, R. E.A. - An annotated checklist of the fishes of the Chagos Archipelago, Central Indian Ocean
53286: WINTERGERST, M. - Reisen auf dem Mittelländischen Meere, der Nordesee, nach Ceylon und nach Java 1688-1710
23332: WINTERMANS (VW.) - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 3. Verslag over den landbouw in Nederland over 1932. Register op de verslagen en mededeelingen over 1924-1932
63729: WINTERMANS, P. E.A. - Quist Wintermans Architecten. Infra-architectuur
30737: WINTERMANS, J.J. - Een halve eeuw gewestelijke zuivelcooperatie. Geschiedenis van den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond (Z.N.Z.)
53246: WINTERS, SHELLEY - Shelley. Also known as Shirley
19341: WINTJES, A. ; JONGE, J. DE - Samenwerken op de Wageningse Eng. Terug- en vooruitblik op een Belvedereproces
44291: WINTLE, J. - Perfect hostage. A life of Aung San Suu Kyi
21667: WINTON, J. - The forgotten fleet
49152: WIRTH, I. - Mit Adolph Menzel in Berlin
17735: WIRZ, P. - Kataragama, die heiligste Stätte Ceylons
55576: WISGERHOF, B. - Utrechts orgellandschap
40593: WISMAN, B. - Argusogen. Een documentaire over de persfotografie in Nederland
47172: WISPLINGHOFF, E. E.A. - Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen
53715: WISSA WASSEF, R. - Bildteppiche aus Harrania
30153: WISSELINK, L. - Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag. Haagse aquarellen 1985 - 1989. A painter in The Hague. Water-colours of The Hague 1985-1989
51700: WISSING, P. VAN - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad
31814: WISSINGER, J. - Arts and crafts. Metalworks and silver
16748: WISSLER, CL. - Indians of the United States. Four centuries of their history and culture
52006: WIT, AU. DE - De drie vrouwen in het heilige woud
33331: WIT, A. - Historie van Niedorp en Winkel
3966: WIT, C. DE - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
51267: WIT, A. DE - Epiphytic lichens and air polution in the Netherlands
39925: WIT, A. DE - Nieuw Sloten. Van tuin tot stad
12382: WIT, H.C.D. DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie
27055: WIT, H.C.D. DE - Short history of the phytography of Malaysian vascular plants
43939: RUITENBERG - DE WIT - Het huis van Achterberg. Een commentaar
57977: WIT, B. DE; MEYER, R. - Strategy synthesis. Resolving strategy paradoxes to create competitive advantage. Text and readings
2626: WIT, H.C.D. DE (RED) - De wereld der planten
41520: WIT, H.C.D. DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. Deel 1
45656: WIT, L.C.; STADS, H. - Friese klokken. Handboek voor zelfbouwers
34003: WIT, H.C.D. DE - Revision of the genus Sindora Miquel (Legum.)
24971: WIT, A. DE - Het balkon. Op zoek naar lucht en licht
59398: WIT, FRANS DE - Frans de Wit. Beelden voor Naturalis
16792: WIT, P.; BOUMAN, I. - The tale of the Przewalski's horse. Coming home to Mongolia
42339: WIT, H.C.D. DE - Aquariumplanten I en II
47129: WIT, TH.P.M. - The Wageningen rice project in Surinam: A study on the development of a mechanized rice farming project in the wet tropics
61907: WIT, P. DE - Keetjes & Kroegen. 100 jaar Peeman Dranken 1908 - 2008
63239: WIT, K. DE (ESSAY) - Het land van Martin Kers
52568: WIT, M. DE - Kinderkleding. Adviezen - basispatronen - materialen
62060: WIT, J.N. DE - Leven en werken in en om De Stolpboerderij tussen 1650 en 1950
8092: WIT, O. DE - Papierfabricage in Nederland in de negentiende eeuw. Van molen naar fabriek
50714: WIT, H.C.D. DE - De glorie der natuurwetenschappen. Twee opstellen over biologie
1609: WIT, H.C.D. DE (RED) - Belmontiana. Een hulde aan prof.dr. H.J. Venema
45270: WITHNER, C.L. - The orchids. A scientific survey
65033: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland
21198: WITKAMP, F. E.A. (RED.) - Gedenkboek van het K.N.I.L. 1911 - 1961
15736: WITKAMP, F. E.A. (RED.) - Gedenkboek van het K.N.I.L. 1911 - 1961
2071: WITKAMP, H. - Onze koloniale mijnbouw II. De petroleum.
10150: WITSCHEY, ED. V. - De Zuiderzeewerken in Woord en Beeld
10730: WITSEN ELIAS, J.W.J.; KOOIJ, J.; MENSONIDES, H.M. - Honderd jaar 'Leeuwarder Onderlinge' 1850 - 1950. Gedenkboek
30538: WITSEN, N. - Architectura navalis et regimen nauticum
35266: WITSEN, P.P.; DINGS, M. - Belvedere.nu. Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling
63603: WITT, E. DE - Annemiek Punt. Passie Glas
1611: WITT-SCHOONBEEG, F. DE - Ede. Veranderd gezicht 1900-1982
39335: WITTE, E.TH. - Kamerplanten. Handboek tot het kweeken van planten in de kamer
54103: WITTE EECHOUT, V. E.A. (BEW.) - Met moeder zingen. Vijftig liederen voor de huiskamer
64789: WITTE, H. - Het Geuldal in en om Valkenburg. Wandelingen voor Valkenburg's omstreken
10010: WITTE, H. - Wereld in beweging. Gelede-marionetten van de Anago-Yoruba. World in motion. Gelede puppets of the Anago Yoruba
30917: WITTE, J.PH.M.; MEIJDEN, R. VAN DER - Natte en vochtige ecosystemen. Analyse van verspreiding en verandering op basis van floristische en bodemkundige gegevens
45479: WITTE, H. E.A. (RED.) - Sempervirens. Geïllustreerd weekblad voor den tuinbouw in Nederland
45480: WITTE, H. E.A. (RED.) - Sempervirens. Geïllustreerd weekblad voor den tuinbouw in Nederland
58131: WITTELOOSTUYN, J. VAN - Cultureel erfgoud. Hoe kunst de samenleving kan verwarmen, schokken, verbinden en waarden en normen kan belichten
2529: WITTEVEEN-JANSEN, M. E.A. (RED) - De Waalbrug bij Zaltbommel. Knooppunt van water, wegen en wonen
55853: WITTEVEEN, H.J. - Onze grond. Leerboek voor landbouwscholen en zelfstudie
10505: WITTEVEEN, M. (RED.) - Overspanning
54585: WITTEVEEN, M.N. - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Veenendaal

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte[an error occurred while processing this directive]

9/14