Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6675: Voltman-Vaags, W.G. - Bibliografie van Doedinchem
27653: Vondel, J. van den; Haan, H. den - Het lof der zee-vaert
57092: Vondel, J. van - Al de dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven
1741: Vonk, W.; ea - De Valk, een heerlijk plekje gronds. Bij 75 jaar Rabobank
20314: Vonnegut, K.; Chermayeff, I. - Sun Moon Star
27537: Voogd, G.J. de (sam._ - Facetten van vijftig jaar Nederland toneel 1920 - 1970
67983: Voogelesang, K.F.E. (vz.) - Lustrumfeesten t.g.v. het 63ste lustrum der Rijksuniversiteit te Utrecht 1951. Officiële feestwijzer
56670: Voolen, E. van; Wouthuysen, E. (red.) - Marc Chagall en het Joods Theater
16663: Voorbeijtel, W. (vw.) - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600 - 1900
24875: Voorbeijtel Cannenburg, W. - De reis om de wereld van De Nassausche Vloot 1623 - 1626
30819: Voorbeijtel Cannenburg, W. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek
61043: Voorbeijtel Canneburg, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600 - 1900 in het Nederlandsch Historisch Sceepvaart Museum
30836: Voorbeijtel Cannenburg, W. - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp
13014: Voorbeijtel Cannenburg, W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling
24647: Voordeckers, E. - Ikonen. Theofanie en gebed
36665: Voorden, F.W. van - Het einde van de restauratie-koorts
1631: Voorden, F.W. van; ea (red) - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling
53445: Voordewind, J. - Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd
69901: Vooren, J.P. van der - Vlucht uit Renkum. Oorlogsdagboek van Ko van der Vooren. September 1944 - juni 1945
55267: Voorhoeve, J. - Veilige gebieden. Falen en slagen bij het beschermen van burgers in oorlostijd
68713: Voorhoeve, A.G.; Hontelez, M. (red.) - Bosplantsoen
16769: Voorhorst, J. - Boerenerven vroeger en nu
17579: Voorn, H. - Tekens in papier
1505: Voorn, H. - Papierhandel in de Graafschap en elders
31269: Voorn, H. - Iers mos en ossegal
1680: Voorn, H. - Wonen in papiersmakersland
61120: Voorsluis, B. (red.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn
21030: Voorst tot Voorst, J.J.G. Baron van (vw.) - Gedenkboek grenadiers en Jagers 1939-1954
40515: Voorst tot Voorst, E.H.J. baron van - De toekomstige drainkwatervoorziening van Nederland
43310: Voorst tot Voorst, J.M.W. van - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland 1835 - 1895
9335: Voort, J.P. van de - De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten
55732: Voort van der Kleij, J.J. van der - Verdam Middelnederlandsch handwoordenboek. Supplement
62844: Voort-Ruygrok, M.A.M. van der - Naaldwijk in oude ansichten deel 2 en deel 2
52640: Voort, J.P. van de (red.) - Klederpracht. De drachten van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, met bestandscatalogus
36112: Voorthuis, S.R. (vw.) - Jaarboek 1932. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs
23757: Voortman, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945 - 1995
4214: Voous, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek
65408: Voous, K.H. - Owls of the northern hemisphere
4116: Vooys, A.C. de - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking
70339: Voragine, J. de - The golden legend. Readings on the saints
11457: Vorenkamp, A.P.A. (vw); Moreux, Ch. - De Franse tuin van middeleeuwen tot op onze dagen. Tentoonstelling
24741: 5e jaars grafische vormgeving - Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens 1991
55892: Vorreiter, L. - Handbuch für Holzabfallwirtschaft
63601: De Vos, D. - Rogier van der Weyden. Het volledige oeuvre
50889: Vos, A.D. - Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht
67895: Vos, P. de - Westkapelle. De ramp van 3 october 1944. De worsteling met het water
68210: Vos, J.G.M. - Integrated crop management of hot pepper (Capsicum spp.) in tropical lowlands
51028: Vos, D.den - Beknopte geschiedenis van den klos- en naaldkant
1509: Vos, J.G.; Stork, G.J.B. - Het land van de oude IJssel en zijn waterschap
1510: Vos, J.G. - Tussen Elten en Urk. Historische vertelsels uit Graafschap, Liemers en Noord-Oost Polder
64045: Vos, A. - Alblasserdam in oude ansichten
70106: Vos, K. de (sam.) - Kunst uit oorlog en bezetting 1940 - 1945
50365: Vos, P.D. de - Uit Schouwen en Duiveland's verleden
1506: Vos, J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers
31087: Vos, J.G. - Boerderij-museum 'de Lebbenbrugge' ye Borculo (Gld.)
28297: Vos, R.; Leeman, F. - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw
14324: Vos, R. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100
54122: Vos, B. - Het prentenboek van Gijsbert Jan
48450: Vos, A. de - Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen
59888: Vos, K. - Assignment Japan. Von Siebold; pioneer and collector
29163: Vos, D. de e.a. - Hans Memling. Catalogus
3370: Vos, I.H.J. (sam) - Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische betekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis
55574: Vos, J.W. de (vw.) - Zo was het in Berkhout
35754: Vos, D. de e.a. - Hans Memling. Essays
44934: Vos, R. de - Nederlandse fregatschepen & barken
39243: Vos, R. de - Nederlandse clippers
8507: Vos, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
50141: Vos, R.; Os, H. van - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting
64535: Vos, P, - De troost van het ogenblik. Kierkegaard over God en het lijden
4812: Vos, J.G. - Het erve kots. Monumentboerderij van de Bernard Weeninkstichting.Lievelde. Lichtenvoorde
5277: Vos, W.; Stortelder, A. - Vanishing Tuscan landscapes. Landscape ecology of a submediterranean-Montane area (Solano Vasin, Tuscany, Italy)
66725: Vos, A. de - Zeg, ken jij de mosselman. Verdwenen beroepen
52271: Vos, L. de - Kwaliteit, disciplinering en sturing. Een historisch sociologisch onderzoek naar de vormgeving van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen
21029: Vos van Steenwijk, A.N. baron de - Het marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog
49073: Vos, R. - Alle motoren 2011
27881: Vos, D. de (red.) - Witboek. een hommage aan ir. C. Wit in 33 bijdragen
66172: Vos, M. - Pindakaas op het voetstuk dat het verdient
10694: Voskuil, B.V. - Bomen voor Oranje
60386: Voskuil, J.J. - Ingang tot Het Bureau van J.J. Voskuil. Verkorte inhoud. Compleet personenenregister
41380: Voskuil, J. (red.) - Bulletin. Centraal laboratorium voor onzerzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap
60354: Voskuil, J.J. - Het Bureau 7. De dood van Maarten Koning
6578: Voß, R. (vw) - Wild und Weidwerk der Welt. Das grosse grüne Buch
20677: Voss, F.S. - Reporting the war. The journalistic coverage of world war II
7707: Vossen, H.A.M. van der and B.E. Umali (ed) - Prosea 15 (1) Cryptogames: Algae
7706: Vossen, H.A.M. van der and B.E. Umali (ed) - Prosea 14. Vegetable oils and fats
7933: Vossen, H.A.M. van der; Wessel, M. (Eds) - Prosea 16. Stimulants
11650: Vossen, H.A.M. van der and B.E. Umali (ed) - Prosea 015 (1) Cryptogames: Algae
23664: Vossen, H.A.M. van der; Mkamilo, G.S. - Prota 14. Vegetable oils
42435: Vössing, A. - Der Internationalpark Unseres Odertal. Ein Werk- und Wänderbuch
65333: Voster, W. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra
52293: Vosz, R. - Twee menschen. Tweede deel
52217: Vosz, R. - Twee menschen. Eerste deel
59136: Vousden, L. - Tonkinese cats
69765: Voûte, H. - Het feit van overleven verplicht
5281: Voûte, A.M.; Smeenk, C. - Vleermuizen
40341: Voûte, A.M. Lina, P.H.C. - Bescherming van vleermuizen
47991: Voûte, T. (sam.) - 100 Jaar Voûte Vereniging. 1908 - 2008
63816: Vranken, J. - Het contrapunt. Hedendaagsche muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga, etc.)
43178: Vranken, J. - Het contrapunt. Hedendaagse muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga, etc.)
7018: Vrankrijker, A.C.J. de - Naerdincklant. Gooische studies over: koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen
7227: Vrankrijker, A.C.J. de - Vier eeuwen Nederlandsch Studentenleven
9371: Vrankrijker, A.C.J. de - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland
39686: Vredeman de Vries, H. - Hortorvm viridario rumqve
17241: Vreden, G. van; Ahmadzabidi, A.L. - Pests of rice and their natural enemies in Peninsular Malaysia
37051: Vredenberg, J. e.a. - Rond de sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
38854: Vredenberg, J. - Monumentengids Scherpenzeel
1511: Vredenberg, J. - 1200 jaar Wilp 765-1965. Grepen uit de geschiedenis van een Oost-Veluws kerspel
69260: Vredenberg, J. - Handel, nijverheid en industrie. Bedrijfsgebouwen in Arnhem
38857: Vredenberg, J. - Monumentengids Harderwijk
24452: Vredenberg-Alink, J.J. - Spiegel der wereld
3594: Vredenberg-Alink, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartgebied van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864
49203: Vree, F. de - Jan Cremer
10328: Vree, F. van - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van De Volkskrant
59547: Vree, F. de - Constant
60135: Vreeken, H. - Kunstnijverheid. Middeleeuwen en Renaissance / Decorative art. Middle ages and Renaissance
63033: Vreeken, H. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen
57947: Vreeze, N. de - Lange lijnen in de stadsontwikkeling. De ontwikkeling van Amersfoort 1945 - 2010
38736: Vreeze, N. de (red.) - Negentig jaar adviezen over ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland 1916 - 2006
66397: Vreugdenhil, B. - Veluwe 2010. Een kwaliteitsimpuls!
17509: Vreugdenhil, A.J. - Het leven van de bijen
41029: Vreumingen, L. van - Van puntzak tot banderol. Geschiedenissen rond de oudste tabakszaak van Nederland. van Vreumingen 1836 - 1911
41113: Vriamont, J. - De exploten van Tabarijn
12817: Vrielynck, R. ((red.) - Achter het witte doek. 150 jaar camera's. projectoren & affiches
51678: Vriend, J.J. - Bouwen en wonen
20241: Vriend, J.J. - De bouwkunst van ons land
66415: Vriend, E. - Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners
16440: Vriend, J.J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland
34516: Vriend, J.J. - De bouwkunst van ons land
19506: Vriend, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm
14776: Vriend, J.J. - La Escuela de Amsterdam
16722: Vriend, J.J. - De bouwkunst van ons land II. Het platteland
16319: Vriends, Th. - Papegaaien en parkieten. Voeding - verzorging - huisvesting
54280: Vriens, J. - Inventaris van het archief van de tienden van Moergestel 1618-1958 (met fragment van het familiearchief De la Torre 1608-1684)
5569: Vries, J. de - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland
48500: Vries, R.W.P. de - Dutch national costumes
45769: 'Vries, Auke de - Nederland land aan de zee
8407: Vries, H. de - Het veredelen van kultuurplanten
59464: Vries, O. de; Dechering, F.J.A. - Grondonderzoek. Beschrijving en toelichting bij het grondonderzoek zoals dat in het bedrijfslaboratorium verricht wordt
46079: Vries, K. de - Conservator. Een Wageningse monoloog
68228: Vries, H.J. de - Voorbereiding voor het technisch teekenen. Atlas bij deel I.
41812: Vries, C.L. de (red.) - Van piepers tot pasta. Recepten voor en door 3 generaties
57054: Vries, A. de (red.) - De verzameling
49482: Vries, J.M. de (comp.) - Yoyo mama yo. Een afrikaans liedboek. An african songbook
53375: Vries, S. de - Ruiters op de aethergolven. Een eigenwijs boek van een oude spotter van een jonge liefde: de radio!
67886: Vries, Thom.J. de - Politie ende justitie
1975: Vries, E. de - De aarde betaalt. De rijkdomen der aarde en hun betekenis voor wereldhuishouding en politiek
42001: Vries, J. de - Rondom 'Neusen' I.
6826: Vries, H. de - Het leven der bloem
6827: Vries, H. de - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
67362: Vries, J. de (sam.) - 100 Jaar Drachtser Lyceum
11129: Vries, Th. de; Boelens, J. - Gesprekken op donderdag. Theun de Vries praat met Jan Boelens
5515: Vries, Joh. de - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component
68088: Vries, L. de (sam.) - Volk en Vaderland - Fotonieuws - StormSS - De zwarte soldaat - Het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945
32268: Vries, S. de - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk
41279: Vries, J. de; Roelofs, B. - De canon van Arnhem
41284: Vries, J. de - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is
60789: Vries, Sj. de - Het ABC boek van Sj. de Vries
12005: Vries, H. de - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
1852: Vries, W. de - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972
7610: Vries, H. de - Opera e periodicis collata
8638: Vries, H. de - Van amoebe tot mens. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918
62775: Vries, P. de - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen
12800: Vries, H. de - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
6395: Vries, H. de; Vrijhof, B. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Holland
61494: Jer. de Vries - Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden
48825: Vries, S. de - The complete book of great Australian women, 36 women who changed the course of Australia
30707: Vries, M. de - Het gebruik van klaverruiters in den landbouw
8760: Vries, H. de - De invloed der temperatuur op de levensverschijnselen der planten
44346: Vries, A. de (essay) - Jacobien de Rooij. Liefdevol gadeslaan
48404: Vries, M.S. de - Dagboek van de Gouveneursleerstoel. Aruba 2011 - 2014
29897: Vries, Joh. de - Diergaarde Blijdorp. Ir. S. van Ravesteyn
69753: Vries, G. de - Kramers woordenboeken. Deens - Nederlands
26857: Vries, L. de - A treasury of illustrated children's Books. Early nineteenth-century classics from the Osborne Collection
17768: Vries, H. de - Opera e periodicis collata. Deel Ii. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
35491: Vries, J. de; Tollenaere, F. de - Nederlands etymologisch woordenboek
33: Vries, H. de - Die Mutationstheorie: Versuche und Beobachtungen ueber die Entstehung von Arten im Pflanzenreich
31469: Vries, J. de; Tollenaere, F. de - Etymologisch woordenboek
6824: Vries, H. de - Oorsprong en bevruchting der bloemen
6825: Vries, H. de - Naar Californië. Reisherinneringen
6823: Vries, H. de - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen
59875: Vries, G. de - Onze krielhoenders
68240: Vries, B. de - Ontspoord kapitalisme. Hoe het kapitalisme ontspoorde en na de coronacrisis kan worden hervormd
59336: Vries, jr, M. de - Op leven en dood. Een ware geschiedenis
37548: Vries, W. de - Bijdragen tot de de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland I. Rechtsgebieden in het Kwartier van Nijmegen
58946: Vries, Thom. J. de - Geschiedenis van Zwolle .Deel I. Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad to de invoering der Reformatie
17767: Vries, H. de - Opera e periodicis collata. Deel I. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
3546: Vries, L. de - De bliksem getemd. Het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp
1862: Vries, H. de - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
64492: Vries, Th. de - De gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scènes
3764: Vries, W. de - De opkomst van Zutphen
31876: Vries, W.J. de - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992
67169: Vries, W. de - Sonderstab Musik. Organisierte Plünderungen in Westeuropa 1940 - 45
46292: Vries, A.Ph. de - Tien jaar Gereformeerde Sociale Academie GSA 1972 - 1982. Feiten, ontwikkelingen, visies
14350: Vries, D. de (vw.) - Gordel van smaragd
8593: Vries Mzn, S. Ph. de - Joodse riten en symbolen
10909: Vries, K. de; Winsemius, J.P. - De Allerheiligenvloed van 1570
28852: Vries, Th. de - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren
28855: Vries, Th. de - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
9612: Vries, E.A. de - Een groene visie op de Wageningse Berg
16791: Vries, D.J. e.a. (red.) - Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen
1984: Vries, V. de - Vlieland. Landschap en plantengroei
61836: Vries, Hugo de - Over veredelde landbouwplanten
21: Vries, H. de - Gruppenweise Artbildung: unter spezieller Beruecksichtigung der Gattung Oenothera
4514: Vries, V. de - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland
16282: Vries, K. de (vz.) - Philologia Frisica. Anno 1978. Lezingen en neipetearen fan it 8de Fryske filologekongres. Oktober 1978. Tussen Frysk en Nederlansk
48229: Vries, L. de - Jan van der Heyden
49335: Vries, H. de (sam.) - Amsterdam omstreeks 1900. Alle 231 Amsterdam-tekeningen van L.W.R. Wenckebach (1860 - 1937)
46698: Vries, W. de - Topografische namen in en bij Duurswold
9162: Vries, L. de; Amstel, I. van - Het prentenboek van Tante Pau en het mooiste en leukste uit andere prentenboeken bijeengezameld
68056: Vries, A. de - Marcel Reijerman. Ook de wakkeren missen veel, Tekeningen / drawings 1997 - 2007
68053: Vries, A. de (vw.) - Lydia Lambrechts. Schilderijen/painting/Gemälde 2005 - 2008
24487: Vries Lentsch, M. de - Marijke de Vries Lentsch
4370: Vries, Th. de; Schaap, Dick - Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976, honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
43212: Vries, B. de e.a. (red.) - de kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidsbeweging in het verleden
55398: Vries, B. de - 2025. Hoe ziet de economie van nederland er in 2025 uit?
23841: Vries, W.J. de - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe beleid tot de waterschapswet van 1992
55250: Vries Reilingh, H.D. de - De volkshoogeschool. Ee sociografische studie
9310: Vries, Joh. de - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie
20399: Vries, G.J.P. de ('oom Gerrit') - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
1516: Vries, Joh. de - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen
27901: Vries, W. de - Soil response to acid deposition at different regional scales
35580: Vries, M.A. de - Over de vorming van Phytomelaan bij Tagetes patula L. en einige andere Composieten
34518: Vriese, W.H. de - Mémoire sur les Rafflesias Rochussenii et Patma, d'apres les recherches faites aux iles de Java et de Noessa Kambangan, et au jardin de l'universite de Leide
61842: Vriesm L. de - De zorg voor onze gezondheid. Leesboekje voor de hoogste klasse der lagere school en voor de herhalingsschool
40394: Vrieze, J. de - De maasheggen
15072: Vrieze, J. (red.) - Het rijk der Scythen
25334: Vrieze, J.; Boele, V. - De rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie
69299: Vrij, T. - Bittere tranen. Jpdenvervolging in Tiel en omgeving
5420: Vrij, J.M. - Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcoöperaties
48621: Vrij, Sj. de - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland
5553: Vrijberghe de Coningh, E. van - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten
41807: Vrijberghe de Coningh, E. van - Streekdracht motieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken
55797: Vrijling, K.J. (inl.) - Dit was Idaarderadeel
32217: Vrijman, J. - De werkelijkheid van Karel Appel
68816: Vroegindeweij, R. - Eugène Lücker. Bomen
12530: Vrolik, G. - Over het verschil der inwendige gesteldheid der horenpitten bij antilopen
67805: Vrolik, W. - Het leven en het maaksel der dieren
56515: Vroman, L. - 48 gedichten
56823: Vroman, L. - Het geheimzinnige avontuur van Totty de Sphinx
48999: Vroman, L. - L. Vroman. Gedichten
2313: Vroman, M. - The marine algal vegetation of St. Martin, St. Eustatius and saba (Netherlands Antilles)
60162: Vroman, L. - Agena uit het jaar 2000
56295: Vroman, L. - Tineke
56277: Vroman, L. - Daar. Gedichten
56245: Vroman, L. - Huis en Tuin. Fabels en strips
56539: Vroman, L. - Het andere heelal
56439: Vroman, L. - Fabels, balladen en psalmen
57626: Vroman, L. - Voorbij de vooruitgang
5196: Vroman, M. - The marine algal vegetation of St. Martin, St. Eustatius and Saba (Netherlands Antilles)
42929: Vroman, L. - Psalmen en andere gedichten
26983: Vroman, L. - Tineke. De adem van Mars. Snippers
64551: Vroman, L. - De mooiste gedichten
55408: Vroman, L. - Overleverigheid. Leo Vroman 95. Zijn mooiste gedichten - Gekozen en persoonlijk toegelicht door collega-dichters
67497: Vroman. L. - Mrs. Kennedy
56527: Vroman, L. - Leo Vroman. Gedichten 1946 - 1984
30251: Vroom, N.R.A. (pf) - A.M. Cassandre
54193: Vroom, M.J. (vw.) - Fieldwork. landschapsarchitectuur in Europa
26390: Vroom, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
40124: Vroom, M.J. (red.) - Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945 / Ourdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945.
36667: Vroom, L. - Monumentengids Nunspeet
9325: Vroom, U.E.E. - Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas
64077: Vroom, R. - Van hazen, herten en heiligen. Jachtverhalen
60844: Vroom, J.P. - He. Visual information about a human being
56003: Vroom, W. (sam.) - De jongeren. Foto's van Maya Pejic en han Singels
24504: Vroom, M.J. (red.) - Outdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects since 1945 / Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945
50726: Vroom, W. - Financing cathedral building in the middle ages. The generosity of the faithful
50070: Vroon, P.; Draaisma, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie
38671: Vroon, H. - Zeist, groei en bouw. De Dieptetuin te Zeist. Geschiedenis en beeld
17995: Vroonhoven, L. van - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru
15983: Vrugt, M. van de - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatiie in de Nederlanden
64916: Vry, S. - Paul Klee for children
67023: Vugt, M. van - Net iets slimmer. Hoe je betere (financiële) beslissingen neemt.
63092: Vuijsje, H. (red.) - Ruimte maken, ruimte delen. Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening 2000 / 2020.
37609: Vuijsje, H. - Langs de groene grens van Amsterdam
69795: Vuijsje, I, - Tegen beter weten in. Zelfbedrog en ontkenning in de Nederlandse geschiedschrijving over de jodenvervolging
49327: Vuijsje, H. - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland
46274: Vullinghs, M.W.A.H.; Wolf, H.R. de - Na oorlog en vrede. Twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius
35794: Vulsma, R.F. - Burgelijke stand, bevolkingsregister en genealogie
60888: Vuuren, A. van; Rodermond, J. (vw.) - Nieuwe Hollandse Waterlinie. Landschap met een geheim
58055: Vuuren, L. van - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor Salland
49045: Vuvay, R. e.as. - Zeichnung, Schrift un Druck in der bildenden Kunst und als Gegenstand im Kunstunterricht
41251: Vuyck, L. (vw.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars II. Dicotyledoneae - Calyciflorae
41252: Vuyck, L. (vw.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars III. Dicotyledoneae - Corolliflorae et Monochlamydeae
19805: Vuyck, L. (vw.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I-I. Dicotyledonen - Thalamifloren
53853: Vuyk, S. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780 - 1800)
68916: Vuyk, K. - De treurnis blijft. Essays over melancholie en verbeelding
70086: Vuyk-Bosdriesz, J.B. - Van Dale middelgroot woordenboek Spaans - Nederlands / Nederlands - Spaans
53836: Vuyk-Bosdriesz, J.B. - Wolter' Ster Woordenboek Spaans - Nederlands / Nederlands - Spaans
54721: Vuylsteke, C. - Volksrepubliek van verlangen. Ontmoetingen in het hedendaagse China
65459: Vydrova, J. - Italienische majolika in Tschecholowahischen Sammlungen
69603: Waaks, J.E. - Jaqueline E. van der Waals. Verzanelde gedichten
3491: Waal, M. de - Zuivel, Ei en Honing. Door alle eeuwen heen
3701: Waal, F. de - Chimpansee politiek. Macht en seks bij mensapen
12654: Waal Malefijt, A. de - The Javanese of Surinam. Segment of a plural society
36612: Waal, D. de - Het cyanophore karakter van witte klaver (Trifolium Repens L.)
64279: Waal, E. de - Het knoopjeskabinet. Een familiegeschiedenis en een kunstverzamelaar in oorlogstijd
66444: Waal, F. de - The age of empathy. Nature's lessons for a kinder society
38745: Waal, G.M. van der (coörd.) - Boeren welstand in Zuid-Holland. Ruimtelijke kwaliteit van boerderijen
59720: Waal, F. de - De bonobo en de tien geboden. Moraal is ouder dan de mens
53092: Waal, F.B.M. de (red.) - Sciobiologie ter discussie. Evolutionaire wortels van het menselijk gedrag?
66439: Waal, F. de - Mama's last hug. Animal emotions and what they teach us about ourselves
55440: Waal, H. van de - Traditie en bezieling
66450: Waal, F. de; Lanting, F. - Bonobo. The forgotten ape
5367: Waal, F. de - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
66806: Waal, F. de - Our inner ape. The best and worst of human nature
55220: Waal, C. - Harriet Bosse. Strindberg's muse and interpreter
29015: Waalewijn, H.W. - Bijdrage tot de histologie van den Vischdarm
11787: Waall, J.D. van der; Frijtag Drabbe, C.A.J. von - Wijnmalen's Lezen en gebruik van militaire-, fiets- en wandelkaarten
69293: Waals, K. van der - Klaasje. Hoe een kleine vrouw groot was
46263: Waals, H.G. van der - Hitopadeça van Nãrãyana. Spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald
11984: Waals, J. van der - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland
54349: Waard, C. de - Inventaris van kaarten en teekeningen
25305: Waard, E. de e.a. (sam.) - Chr.J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'
1520: Waard, A. de - Renkum. Vijf dorpen in het groen
1521: Waard, A. de - Waar anders dan in Wageningen. Stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap
9633: Waard, A. de - A3 over Adri de Waard
25733: Waard, E. de (sam.) - Op weg naar het onbekende
54731: Waardenburg, H. - Kappen, kapers en kornetten. Hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied
29719: Waarsenburg, H. van de - Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar
69665: Waarsenburg, H. van de - A. den Doolaard. Portret van een kunstenaar
47607: Waart, A. de - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860 - 1927
55615: Wace, A. - The Marlborough tapestries at Vlendham Pallace and their relation to other tapestries of the war of the Spanish succession
64358: Waddell, R. (ed.) - The Art Nouveau Style in jewelry, metalwork, glass, ceramics, textiles, architecture and furniture
3274: Werkgroep Waddengebied - Natuur en natuurwetenschap in het Waddengebied en de plannen tot aanleg van dammen naar Ameland
50321: Waegemansd, E. - Geschiedenis van de Russische literatuur. Sinds de tijd van Peter de Grote
1524: Wael, W. de - Tusschen twee rivieren
62381: Waele, F.J. de - Oudromeinse kunst en kultuur
46947: Waerden, E. van der (vw.) - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma
2340: Wærn, M. - Rocky-shore algae in the öregrund archipelago
43925: Wageman, P.; Jackson, D. - Het Russische landschap
50267: Wageman, P.; Kouteinikova, I. - Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850 - 1920
36572: Wagemann, G. - Feste der Religionen. Begegnung der Kulturen
58292: Wagenaar, A. - Rotterdam mei '40. De slag - de bommen - de brand
31714: Wagenaar, A. (sam.) - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken
61900: Wagenaar, M. - De Bellamy atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad
69779: Wagenaar, L. - Een Toscaanse prins bezoekt Nederland. De twee reizen van Cosimo de' Medici 1667-1669
14835: Wagenaars, F. (inl.) - Ger van Dijck. Natuurlijk aquarellist
24393: Wagenaer, Lucas Jansz - Spieghel der Zeevaerdt
56907: Wagenaer, Lucas Jansz - Spieghel der Zeevaerdt
33220: Wagendorp, B. e.a. - Ard Schenk. De biografie
30865: Wagenen, J. van - The golden age of homespun
37058: Wagener, W.H. - Modern carpentry. Building construction in easy-to-understand form
41274: Wageningen, J. van; Greeve, C.A.A.J. - Gids voor gymnasiasten
3719: Vakgroep Landschapsarchitectuur Landbouwhogeschool Wageningen - Rapport over de parken Sonsbeek, Zijpendaal en gulden bodem in Arnhem. Beschrijving, waardering, mogelijke veranderingen
50364: Wageninsveld, A.G. (tg.) - Gids miniatuur Walcheren
3807: Wagenmaker, A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919
68292: Wagenvoort, J. - Bladeren
54883: Wagenvorst, S. - Bolliggende percelen in de Neder-Betuwe
47885: Wager, V.A. - The frogs of South Africa
55720: Wagner - Parsifal. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
67464: Wagner, H. - Entdeckungsreisen in der Wohnstube
10492: Wagner, Chr. - Handbuch der Forstwissenschaft
50870: Wagner, O. - Modern architecture. A guidebook for his students to this field of art
10416: Wagner, A. - Jan Voerman. IJsselschilder
23135: Wagner, A. - Isaac Israëls
23362: Wagner, D.J. (fw.) - Americans in glass
55944: Wagner - Die Walküre. Klavierauszug - Vocal Score, Chant et piano
61366: Wagner, P. - Ursprung und Entwicklung der liturgische Gesangformen bis zum Ausgange der Mittelalters
20312: Wagner, G.; Müller, W.J. - Dermatologie in der Kunst
55703: Wagner - Die Meistersinger von Nürnberg. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
55713: Wagner - Der fliegende Holländer. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
55704: Wagner - Tannhäuser. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
42197: Wagner, A. (essay) - Matthijs Maris
55721: Wagner - Lohegrin. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
67611: Wagner, E.G.; Lanoix, J.N. - Water supply for rural areas and small communities
37774: Wagner, K.; Klimanschwewsky, A. - Der Starssenfahrer
4498: Wagner, H. - Illustrierte Deutsche Flora. Eine Beschreibung der im Deutsche Reich, Deutsch-Osterreich und der Schweiz einheimischen Gefässpflanzen
48364: Wagner, G.K. - De kunst van het oude Rusland. Architectuur - Beelhouwkunst - Schilderkunst
22460: Wagner, M.R. - Setmour Johnson. Eagles, Chiefs and Rocketeers
23849: Wagt, W. de - Functionaliteit en verbeelding. Architectuur op Leiduin 1853 - 1995
67656: Wahls, M. - Modernes Skandinavisch
67657: Wahls, M. e.a. - Modernes Skandinavisch. band 2
66233: Wahls, M. - Modernes Sandinavisch
51778: Wahlström, S. - Danske Fuglestemmer
15597: Waiboer, A.J. (vw.) - 100 jaar Waard en Groet 1844 - 1944
64898: Wainer, H. - Graphic discovery. A trout in the milk and other visual adventures
35642: Waissenberg, R. e.a. - Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau. 1683
31561: Wajewski, W.; Bless, F. - Tekeningen uit de collectie van het Van Reekum Museum te Apeldoorn
38866: Wal, Tj. van der; Schneider, J.W. - De jachtwet
8349: Wal, Tj. van der; Schneider, J.W. - De jachtwet
38422: Wal, G. van der - Leven en werk van Willem den Ouden
7936: Wal, Tj. van der; Schneider, J.W. - De jachtwet
66198: Wal, H. van der - Chinantec shifting cultivation and secondary vegetation
43566: Van der Wal, C. - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders
16611: Wal, F. van der - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijtigjarige werkzaamheid van den Algemeene Nederl. Typografenbond ANTB. 1866 -1916
40376: Wal, H.K. van der - Kanaries. Handboek voor het houden en kweken van zang-, kleur- en postuurkanaries
46465: Wal, J. de - Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard
60959: Wal, M. van der - E.B. von Dülmen Krumpelmann. Schilderijen/aquarellen/teheningen
65480: Walbe, H. - Das hessisch-fränkische Fachwerk
29500: Walda, D. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
28256: Walda, D. - Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren '40 - '45
28266: Waldbauer, G. - What good are bugs? Insects in the web of life
63665: Waldberg, M. - Corneille. Le peintre et ses chars. Anthologie de poèmes précédée dún texte de Michel Walberg
50960: Lebel - Sanouillet - Waldberg - Der Surrealismus. Dadaismus und metaphysische Malerei
57686: Waldbott, M. - Es steht ein Berg in Afrika. Reisen auf den Spuren meines Vaters
53376: Walden, Willy - Ja, dat was revue
44648: Waldenburg, H. - Berliner Mauerbilder
60067: Walder, D. - Literature in the modern world. Critical essays and documents
66223: Waldkirch, B. von - Daumier. Zeichnungen
67160: Waldman, D. e.a. - Georg Baselitz. Pastelle 1985 - 1990
38423: Waldman, D. - Enzo Cucchi
51650: Waldman, D. - Collage, assemblage, and the found object
29896: Waldorp, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
62950: Walenkamp, J. - Portret van Leiden. Jarikaturen door Joop Walenkamp
2401: Walenkamp, J.H.C. - The asteroides of the coastal waters of Surinam
2402: Walenkamp, J.H.C. - Asteroida (Echinodermata) from the Guyana Shelf
47673: Walenta, K. - Die Mineralien des Schwarzwaldes und ihre Fundstellen
62717: Walgrave, J. - Lining diamonds. Fauna en flora in het diamantjuweel / Fauna and flora in diamond jewellery
52443: Walker, D. - The chrystal healing book
61089: Walker, C.; Ward, D. - Fossielen
55956: Walker, R.A. - The best of Beardsley
53148: Walker, A. - Peter Sellers. The authorised biography
69058: Walker, M. - Slaap. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over slapen en dromen
66627: Walker, A. (ed.) - The encyclopaedia of wood. A tree-by-tree guide tot the world's most versatile resource
34318: Walker, E.H. - Plants collected by R.C. Ching in Southern Mongolia and Kansu Provinces, China.
62700: Walker, L.W. - The book of owls
42087: Walker, L.; Hughes, J. - The complete bread book
54012: Walker, M. - MV Augusta Fours. The complete story
69828: Walker, J. - James McNeill Whistler
53158: Walker, A. - National heroes. British cinema in the seventies and eighties
5556: Wall, V.I. van de - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
58721: Wall, R. - De gouden tijd van de oceaanstomers
1530: Wall, J.W.M. van de - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855
21349: Wallace, G.F. - The guns of the Royal Air Force 1939 - 1945
49962: Wallace, M. (phot.) - Playing chess with the heart. Beatrice wood at 100
33889: Wallace-Murphy, T. - De verborgen boodschap in Christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur
65011: Wallace, M.C. - Spiritual reconstruction
58688: Wallach, B. - Losing Asia. Modernasation and the culture of development
52781: Wallach, E. - Eli Wallach. The good, the bad, amd me. In my anecdotage
52940: Wallagh, B. - La dolce vita. Het zoete leven. Naar de gelijknamige film van Frederico Fellini
29929: Wallast, M. - 75 jaar autobussen in Rotterdam 1906 - 1981
6497: Walle, C. van de - Siardus Bogaerts. De prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
5301: Wallenburg, C. van - De bodem van Zuid-Holland. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000
17373: Waller, C.E. (ed.) - Marshall's book of railways
28343: Wallis de Vries, G. (red.) - Krachtens De Bouwverordening Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986
37178: Wallis Budge, E.A. - The Egyptian book of the dead. The papyrus of Ani
37176: Wallis Budge, E.A. - The gods of the Egyptians. Studies in Egyptian mythology
38943: Wallis de Vries, G. (vw.) - Wetenschap in dienst van natuurbehoud
33566: Walls, G. - Tomato growing today
49505: Walls, J.G. - Red-eyes and other leaf-frogs
57645: Wallschlaeger, Ch.; Busic-Snyder, C. - Basic visual concepts and principles for artists, architects, and designers
65235: Walschap, G. - Wing en Wong. Nederlandse bewerking
45841: Walschap, G. - De culturele repressie
57584: Walser, M. - Die Verteidigung der Kindheit. Roman
57589: Walser, M. - Finks Krieg. Roman
60514: Walser, J. - Nãgãrjuna in context. Mahãyãna Buddhism & early Indian culture
59382: Walsh, Th.F. - The illustrated favourite poems we learned at school
11236: Walsh, A.;Buijsen, E.;Broos, B. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen, etsen
67076: Walsh, A.C. - More & more Maoris. In maps and diagrams, a simple statistical survey of the Maori today
42217: Walstra, B.; Fatah-Black, K. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wijze Gerbens Hellinga 1794 - 1795
26090: Walter, F. - 50 modern bungalows
64928: Walter, H. - Vegetationszonen und Klima/ Kurze Darstellung in kausaler und globaler Sicht
58707: Walter, M. - Legendäre Reisem in Frankreich
38032: Walter, H. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands
31535: Walter, W. (ed.) - Modern Publicity 1959-1960.
43500: Walter, E. - Die Brutschädlinge der Fische und die Mittel zu ihrer Vernichtung
39463: Walter, H. - Die Vegetation der Erde. Zwei Bände.
2976: Walter, E. - Einführung in die Fischkunde unserer Binnengwässer. Mit besonderer Berücksichtigung der biologisch und fischereiwirtschaftlich wichtigen Arten
23632: Walter, H. - Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung. Band I. Die tropischen und subtropischen Zonen
36438: Walters, S.M. e.a. (ed.) - The European garden flora. Part II. Juncaceae to Orchidaceae
68502: Walters, S.M.; Stow, E.A. - Darwin's mentor. John Stevens Henslow, 1796 - 1861
62017: Walters, M. - Complete checklist. Vogels van de wereld
55537: Walters, M. - Vogels van de wereld
50247: Walther, I.F. (sam.) - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
52237: Walther, I.F. (sam.) - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
63531: Walther, I.F.; Wolf, N. - Codices illustres. The world's most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600
52502: Waltniel, L.G. (vw.) - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 1. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kantons Riemst - Tongeren
68177: Wammes, D.F. - De habitatkeuze van enige muizensoorten december, 1978 - maart 1979
69585: Wampach, C. - Sankt Willibrord. Sein Leben und Lebenswertk
46575: Wand, N. - Das Dorf der Salierzeit. Ein lebensbild
20479: Wandelt, R.; Wolters, J. - Handboek rashoenders. De hoenderrassen van de wereld
58850: Wander, R.H.J. - Kerken. Duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem
6270: Wander, B. - Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek
45400: Wandrey, R.h - Gids van walvissen en robben
69416: Bao Ruo-Wang - Gevangene van Mao
30443: Wangermee, R. - Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth century
59088: Waning, C.W.J. van; Moer, A. van der - Dese aengenaeme tocht. Chatham 1667 herbezien door zeemansogen
53755: Wanjun, Zhang - [Afforestation]
57289: Wannenburgh, A. - The bushmen
49: Want, J.P.H. vd (vw) - Beelden op de berg '76
36735: Wap, J.J.F. - Gedenkboek der huldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem III. 1840 - 1952
59065: Wapenaar, P.L.J. - Weest soepel, toegevend, maar toch principieel. Uit de geschiedenis van 150 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Tiel
70095: Wapnick, K. - Je weerstand tegen liefde loslaten. Een cursus in wonderen in de praktijk
33596: Warburg, O.; Someren Brand, J.E. van - Kulturpflanzen der Weltwirtschaft
24318: Ward, Th. - The capsule of the mind. Chapters in the life of Emily Dickinson
66683: Ward, G.C. - Closest companion. The unknown story of the intimate friendship between Franklin Roosevelt and Margaret Suckley
61886: Ward, W.B. - Reporting agriculture. Through newspapers, magazines, radio, television
68071: Ward Price, G. - Ik ken deze dictators
53448: Wardell, D.W. - White shadow. Walking with Janet Mentgen
25505: Wardlaw, C.W. - Banana diseases. Including plantains and abaca
40958: Wardle, P. (essay) - Herman Krikhaar. La chaise bleue
51266: Wardwell, A. (int.) - Of pride and spirit. North American Indian art from a private collection in Hawaii
14911: Wardwell Lee, E. - Neo-impressionisten. Seurat tot Struycken
59243: Warhol, A.; Hacket, P. - Popism. The Warhol '60s
64935: Warhol, A.; König, L. e.a. (ed.) - Andy Warhol
16299: Waring, P.; Townsend, M. - Field guide to the moths of Great Britain and Ireland
46988: Waring, Ph. - A dictionary of omens and superstitions
47774: Wark, M. - Si'ira. Het rijke ceintuurweefsel van de Wayuu Indianen uit de Guajira. het noordelijk grensgebied van Venezuela en Colombia
57936: Warmbrunn, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940 - 1945
35429: Warmelo, W.L. van - Achter de honden van de Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging
24183: Warmenhoven, J. e.a. - Nieuw leven voor oude bollenschuren
42556: Warnar, G. - het ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid
68223: Warncke, C.P.; Walther, I.F. - Pablo Picasso 1881 - 1973. Zwei Teilen in
43978: Warncke, C.P. - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917 - 1931
51263: Warncke, C.P. - Picasso 1881 - 1973
32184: Warner, M. - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus
20870: Warner, O. - Great Sea Battles
41857: Warning, M.M. - Collectie losse aanwinsten 1356 - 20e eeuw
27850: Warnod, J. - Maurice Utrillo
25119: Warren, H. - Saïd
32593: Warren, B.G. - Margrethe Mather & Edward Weston. A passionate collaboration
66847: Warren, H. - Hans Warren. Verzamelde gedichten 1941 - 1981
51191: Warren, M.E. - The train's done been and gone. An Annapolis portrait, 1859 - 1910
26501: Warren, H. - Nachtvogels
57132: Warrink, R. - de Betuwe. Land tussen rivieren
58739: Warrink, R. - De Geul van bron tot monding. Die Göhl von der Quelle bis zur Mündung
68074: Jüdisch Historisch Institut Warschau - Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen wärend des zweiten Weltkrieges
12216: Wartena, R. e.a. - Dinxperlo 700 jaar 1281-1981
54963: Wartena, R. - Inventaris van het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen 1380 - 1841
7809: Wartena, R. - Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451 - 1976
6475: Wartenbergh, H. - Ik zie, ik zie... De bijbel langs Amsterdams straten
46355: Wartmann, W. (inl.) - Honoré Daumier. 240 Lithografieën
64784: Warwick, A. - Warwick's spare minutes; or resolved meditations and premediated resolutions
14964: Wasch, K. - Glas en kristal
25335: Wasielewski, W.J. von - Die Violine und ihre Meister
39307: Waslander, Chr. (red.) - Turkije. Hos geldiniz!
69278: Waslander, Chr. - Dekselse graven. Noordnederlandse grafsculptuur in de 11e en 12e eeuw. Kunsthistorische reek
60660: Wassenberg, A. - Capitalist discipline. On the orchestration of corporate games
55725: Wassenberger, R. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
68923: Wassiltchikoff, M. - Berlijns dagbboek 1940 - 1945
50129: Wassing-Visser, R. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië
46456: Wassink, J.F.A. - Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Weert, 1400 - 1796
17953: Watanabe, H. - The Architecture of Tôkyô
1888: Waterbolk, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu
38782: Waterbolk, H.T. - Archeologie en landschap
69647: Waterdrinker, P. - De rat van Amsterdam. Roman
70225: Waterhouse, E. - The disctionary of British 18th century painters
16194: Waterhouse Hawkins, B. - The anatomy of the horse
63539: Waters, F. (sel.) - I am the seeds that grew the tree. A nature poem for every day of the year
26654: Waton, L.K. - Frank Lloyd Wright and Howard Van Doren Shaw. Two Chicago architects and their clients
69625: Watson, W. - Sculpture of Japan from the fifth to the fifteenth century
25098: Watson, D. - Liszt
29835: Watson jr, Th, J.; Petre, P. - Vader, zoon & zaak. Mijn leven bij IBM
60476: Watson, W. - Art of dynastic China
63436: Watson, P. - Ideeën. De ontwikkeling van het menselijk denken
50730: Watson, N. - Morris & Company. A family Business 1869 - 1994
53387: Watson. J. - I love Lucy. The classic moments
69172: Watt, M.; Sellar, W. - Wierook & mirre door de eeuwen heen
17636: Wattel, J. - Harem- en Pardah-systeem
65247: Wattel, H.M.J. - Code Napoléon du 3 spetembre 1807. Publié de nouveau, conformément à l'édition officielle
58256: Wattenbach, W. - Schrifttafeln zur Geschichte der griechischen Schrift und zum Studium der griechischen palaeographie
40158: Wattenberg, H. - Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Mission auf dem Forschungs- und Vermessungsschiff "Meteor" 1925-1927. Band VIII. Das chemische beobachtungsmaterial und seine Gewinnung. Kalziumkarbonat- und Kohlensäuregehalt des Meereswassers
22622: Watts, A.J. - The loss of The Scharnhost
52785: Watts, J. - Mae West. An icon in black and white
21693: Watts, A.J. - The U-boat hunters
57801: Watzes Jensma, Th. - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht
61342: Watzon, Tomas - Alle de theologische en practicale werken. Tweede deel
64799: Watzon, Thomas - Alle de theologische en practicale werken ... vermeerdert met vier nieuwe tractaten
66052: Waugh, N. - Corsets and Crinolines
66051: Waugh, N. - The cut of women's clothes 1600 - 1930
32639: Waugh, Au. (pf) - Neal Slavin: Britons
58466: Waugh, E. - The loved one. An anglo-American tragedy
29940: Wauter, C.A.; Bleij, W. - Waar woord & toon elkander wijden... 30 meesterwerken der geloofsmuziek
61210: Wauters, K. - Wagner en Vlaanderen 1844 - 1914. Cultuurhistorische studie
30045: Wawerka, P. (Red.) - Moderne Vergangenheit 1800 - 1900. Möbel, Metall, Keramik, Glas, Textil, Entwürfe- ais Wien.
40754: Way, J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht
49836: Webb, P. - The erotic arts
19596: Webb, J.L.A. - Tropical pioneers. Human agency and ecological change in the Highlands of Sri lanka, 1800 - 1900
33999: Webb, D.A. - An Irish flora
12786: Webb, D.A. e.a. - An Irish Flora
59718: Webb, T. - Shelley: A voice not understood
23670: Webber, H.J.; Batchelor, L.D. (ed.) - The citrus industry
40294: Weber, E. - Art Deco
56931: Weber-Van Bosse, A. - Een jaar aan bood H.M. Siboga
56042: Weber C.S. (Hrsg) - Linien der Moderne in der Sammlung Würth
24264: Weber, H. - Die Geschichte der Spessarter Forstorganisation. Ein Beitrag zur Deutschen Forstgeschichte
38227: Weber, H.E. - Über die Vegetation des Knicks in Schleswig-Holstein
50641: Weber, Eu. - La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale 1870 - 1914
67290: Weber, E. - Alfred Stieglitz
66818: Weber, H.C. - Parasiitismus von Blütenpflanzen
37694: Weber, H. - Handbuch der Forstwissenschaft. 4 Bände
21274: Weber, J.P. - The German war artists
13242: Weber, E. - Sur les traces des bouquetins d'Europe
17558: Weber, E. - Kleine Runenkunde
33388: Weber, W.A. - King of Colorado botany. Charles Christopher Parry, 1823-1890
24057: Weber, G. - Wolfram von Eschenbach. Parzival. Text. Nacherzählung. Worterklärungen
47978: Weber, B. - Mijn broer Gino en ik. Het tragische levensverhaal van Gino Weber geschreven door zijn broer ben
24667: Weber, W.M. - Vier niveaus in de esthetische waardering. Een ontwerp voor een nieuwe schoonheidsleer
2229: Weberling, F.; Herkommer, U. - Untersuchungen zur Infloreszenzmorphologie der Thymelaeceen
33710: Weberling, F. - Die Infloreszenzen der Valerianaceen und ihre systematische Bedeutung
11335: Weberling, F. - Morphologie der Blüten und der Blütenstände
19535: Webster, D.L.; Evans, S.T.; Sanders, W.T. - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie
10501: Wechel, Ant. te - Het hout. Eigenschappen, winning en gebruik. Geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbuikers, zoowel als voor het onderwijs
20144: Wechel, A. te; Los, A. (red.) - Handboek voor boschopzieners
14426: Wechel, Ant. te; Japing, C.H. - Fijnhout. Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden
47402: Wechsberg, J. - Eine fast vergessene Welt
30176: Wechssler, S. - Lampen, Leuchten und Laternen
69079: Weck, W. - Heilkunde und Volkstum auf Bali
22046: Weck, H. de - Illustrierte Geschichte der Kavallerie
29133: Weckerlin, Au. von - Beitrag zu den Betrachtungen über Constanz in der Thierzucht
65145: Wederer, R. (Hrsg.) - Am Beispiel Plastik. Konzeption und Form
59746: Wedewer, R.; Schneidler, H. - Aquarelle und Zeichnungen des 20. Jahrhunderts
54226: Wedmore, E.B. - Radio engineering. With special sections on telegraphy & telephony
56079: Wee, M.W. ter - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Sneek (10W, 10O)
56078: Wee, M.W. ter - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Steenwijk Oost (16 O)
41601: Weeber, C. - Het versteende tentenkamp
25585: Weeber - Kortekaas, C.E.; Bakhuizen van den Brink, C.E. - Rondom Beatrix
62209: Weeber, K.W. - Panem et circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom
24969: Weeda, E.J.; Schaminée, J.H.J.; Duuren, L. van - Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 4. Bossen, struwelen en ruigten
23004: Weeks, E. - Coastal Reflections. 28 watercolors by Robert Chase
20358: Weel, H. van der - Alle klokken luiden. Over carillons en klokkenspelen
36917: Weel, H. van der - een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse toren
1538: Weel, A.J. van - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
46794: Weele, L. vam e.a. - De canon van de gemeente Renkum. Zes dorpen in het groen. Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze
60588: Weele, J.M. van der (sam.) - De teelt van vlas, blauwmaanzaad, karwij en teunisbloem
68369: Weelen, G. - Miró
66351: Weeramantry, S.; Eusebi, E. - Best lessons of a chess coach
25802: Weerd, E. van de - Garnizoensleven. Garnizoen Ede 1906 - 2006
23967: Weerd, D. van de - Openbare nuts- en communicatiebedrijven.Een geschiedenis en bronnenoverzicht
16733: Weerd, E. van de ; G. Crebolder - Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906 - 2006
45267: Weerd, E., van de; Crebolder, G. - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
21159: Weerd, E., van de; Crebolder, G. - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
38662: Weerden, J.S. van - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden
4788: Weerdenburg, L.J.M. - Het beoefenen van landbouw als nevenberoep. Achtergronden, betekenis en ontwikkelingen van landbouw als nevenberoep
16635: Weerdt, J. de - De wereld van de zeevrachtvaart
25864: Weert, M. van der; Molen, K. van der (red.) - Kunstbroedplaats. Een kunstproject in Nationaal Park De Weerribben
48385: Weert, A. van; Bromet, J. - Van tondeldoos tot turbo. Historie en magie van de aansteker
50880: Weertz, J. - IJzererts in Nederland en omgeving
39332: Weesjes, H. (vw.) - Welgelegen in Warnsveld
1541: Weever, H. de - Bibliogarfie van Wageningen van de vroegste tijden tot op heden
24002: Weevers, C.H.R.T.; Hulsman, H.N. - Gashouders. Opgang en neergang in Nederland
53473: Weezel, N. van - Magere jaren. Anorexiadagboek
66490: Wegener, P.P. - What makes airplanes fly? History, science, and applications of Aerodynamics
27796: Wegener Sleewyk, R.; Lok, E.; Blom, G. - SKS skûtsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
62076: Wegman, I. - Oude en nieuwe mysteriën
51437: Wegmann, P. - Museum Stiftung Oskar Reinhart Winterthur. Deutsche, österreichische und schweizerische Malerei aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert
66272: Wegner, G. (Red.) - Frühe Bauernkulturen in Niedersachsen. Linienbandkeramik, Stichbandkeramik, Rössener Kultur
45790: Wehlte K. - Ölmalerei. Einführung in Techniken und Bildaufbau
68294: Wehr, H. - A dictionary of modern written arabic
45271: Wehrhahn, H.R. - Die Gartenstauden. Beschreibung der in Mitteleuropa kultivierten und winterharten Schmuck- und Blütenstauden mit analytischen Bestimmungstabellen
65138: Wehrli, R. (Vw.) - Kunst der Mexikaner
31304: Wehrlin, A. - Von der Bernina zum Matterhorn. Eine heitere Plauderei über Graubünden, Uri und Oberwallis
67285: Weide, S. - Pottenbakkerij De Vier Paddenstoelen 1920 - 1950
44184: weidema, P.; Drukker, B. - Dagen van vriendschap
63278: Weidinger, A. (Hrsg.) - Gustav Klimt
44932: Weidner, K. - Wolfgang Wegener
68577: Weiermair, P. (Hrsg) - Von Kopf bis Fuss. Fragmente des Körpers
16274: Weiers, M. (Hrsg.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur
52321: Weijden, W.J.M. van der - Die macrofaunqa der Hervenschen Kreide. Mit besonderer Berücksichtigung der Lamellibranchiaten
55926: Weijer, R. van de - Dieren als werknemers. Cultuurhistorische aspecten van mens-dier relaties
56034: Weijers, W. - Ars longa, vita brevis? Reflecties over de conservering van moderne kunst aan de hand van Two Bottles door Tony Cragg
58145: Weijers, R. - Dienen en deugen. Kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders
39038: Weijns, J. - Het openluchtmuseum te Bokrijk. Omstandige gids voor de bezoeker
38966: Weijs, F.J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout
54328: Weijtens, F.H.C. - Inventaris van de archieven van de Rijksveeartsenijschool en Veeartsenkundige Hogeschool
62966: Weil, P. - Het mentale landschap van de jaren negentig. De nieuwe verbeeldingswereld van de consument
6607: Weiland, P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen
38123: Weiler, C. - Jawlensky
8577: Weiler, A.G.; Bange, P. - De middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen, verzamelld gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag
55256: Weimann, K.H. - Bibliotheksgeschichte. Lehrbuch zur Entwicklung und Topograohie des Bibliothekwesens
1896: Weimarck, H - Monograph of the genus Cliffortia
52796: Weinberg, H.G. - Stroheim. A pictorial record of his nine films
63378: Weingarten, J. - Bierenbroodspot sign of Taurus. The arcgheological worlds of Gerti Bierenbroodspot
69587: Weinreb, F. - Collaboratie en verzet. Drie delen
25450: Weinschenk, E. - Grundzüge der Gesteinkunde
64709: Weis, T. - The global food economy; The battle for the future of farming
10502: Weise, W. - Leitfaden für den Waldbau
19331: Weise, W. - Ertragstafeln für die Kiefer
19332: Weise, W. - Leitfaden für den Waldbau
44016: Weisner, U. (Vw) - O.H. Hajek. Farbwege 1952 - 1974
68441: Weisner, U. (Hrsg.) - Skizzen von der Renaissancebis zur Gegenwart aus dem Kupferstichkabinett Basel
61536: Weiss, Maajor - Principes philosophiques, politiques @ moraux. Ome troisième
43198: Weiss, Aug.; Andræ, J.C. - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundel
52563: Weiss, R. - Einführung in den Atlas der Schweizerischen Volkskunde
34215: Weiss, E. - Guide to plants tolerant of arid and semi-arid conditions. Nomenclature and potential uses
31772: Weiss, G. - The book of glass
44821: Weiss, M. - Zwanzig Zeichnungen und Aquarelle von Max Kämpf
20253: Weiss, P. - De esthetica van het verzet
50527: Weiß, K. - Der Wochenend-Imker. Eine Schule für das Imkern mit Magazinen
15245: Weissman, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst
58516: Weissman, A.W. - De gebakken steen.
56785: Weisz, J. - Blumen der Berge. Kolorierte Holzschnitte von Friedrich Markgraf
22993: Weisz, G. - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenregister
56784: Weisz, J. - Blumen der Alpen. Kolorierte Holzschnitte von Friedrich Markgraf
68030: Weith, G. - Die Prüfungen im Herrenschneiderhandwerk
49029: Weitzmann, K. - Late antique and early Christian book illumination
14980: Weitzmann, K. - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen
19461: Weizsäcker, R. von - 8 mei 1985. 40 jaar na de tweede wereldoorlog
52700: Wel, W.H.N. van - Herinneringen aan het Johan de Witt Gymnasium Dordrecht
40103: Wel, N. van der - Ontdek de stadsbodem. Over oude en nieuwe bodems en de diensten die ze vervullen
60744: Weland, G. - A collector's guide to swords, daggers & cutlasses
62172: Welch, d'Alte A. - Distribution and Variation of the Hawaiian Tree Snail Achatinella bulimoides Swainson on the Windward Slope of the Koolau Range, Oahu
14133: Welch, P.S. - Limnology
3500: Welch, S.C. (red)35 - Trésors de l'Islam
29166: Welch, S.C. - Imperial mughal painting
4226: Welch, P.S. - Limnology
62183: Welch, d'Alte A. - Distribution and Variation of Achatinella Mustelina Mighels in the Waianae Mountains, Oahu
14948: Welch, S.C. - Perzische miniaturen. Vijf handschriften uit de tijd der Sefeviden
14944: Welch, S.C. - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd
10537: Welcker, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870 - 1914
42360: Welderen baron Rengers, W.J. van - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891
68175: Welie, R. van; Welie, H. van - Een halve eeuw Jachtfonds. Het ondersteunen van verantwoord wildbeheer, 1954 - 2002
63481: Welie, W. van; Broekhuijsen, K. - Gezien met eigen ogen. Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconcent
40378: Welker, P.M.H. - Uit de vroegte. Gedenkboek
45430: Wellen, J.W. (fw.) - Veterinary work in the Netherlands
36984: Wellens, K.C. (vw.) - Capita selecta uit de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen
10067: Wellensiek, S.J. e.a. - Cyclamen. A descriptive list of cultivars
55005: Wellenstein, E.P. - Het Indische mijnbouwvraagstuk
70214: Weller, H. (ed.) - Sawdust firing
36515: Weller, J. - History of Farmstead. The development of energy sources
56030: Welling, D. (inl.) - Mens in omgeving
43137: Welling, G.M. - The price of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771 - 1817. A study in computerational history
15045: Welling, D. (vw.) - Theo Wolvecamp - Een keuze uit Nederlands Bezit
42345: Welling, D. - Vaders & Zonen. Kees & Pat Andrea. Abram & Roland Topor
64606: Wellinghoff, K. - Mobtségur, burcht van vrede. Een roman over Katharen
65513: Wells, M. - 30 Bridges
41375: Wells, J.M. e.a. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. in Amerika, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
30308: Wells, J. - The immortal warrior. Britain's first and last battleship
15574: Welsh, R.; Bakker, B.; Bax, M. - Mondriaan aan de Amstel 1892 - 1912
44093: Welsh, R.P. (essay) - Piet Mondriaan 1872 - 1944
6721: Welten, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610
55027: Welvaarts, Th. Ign. - Reusel, naar de archieven van Postel's abdij
40438: Welzbacher, Chr. - Euro-islam Architektur. Die neuen Moscheen des Abendlandes
4372: Welzen, P.C. van - Guioa Gav. (Sapindaceae): taxonomy, phylogeny, and historical biogeography
4969: Wendelbo, P. - Caprifoliaceae
32599: Wenders, Eim und Donata - Buena Vista Social Club. Das Buch zu Film
40422: Wendt, D. - Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908 - 2008
41331: Wendt, U. - Kultur und Jagd. Ein Birschgang durch die Geschichte. I, band. Das Mittelalter
39505: Wengel, T - Gartenkunst im Spiegel der Zeit
10113: Wennekes, W. e.a. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf
9391: Wennekes, W. - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven
43096: Wennekes, W. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Miereveldstraat
35889: Wennekes, W. e.a. - Villa VPRO. De wording van een wondere werkplek
35883: Wenner, J.S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970
23425: Wensinck, A.J.; Kramers, J.H. (Hrsg.) - Handwörterbuch des Islam
40204: Wensink, J.J. - The Emma Range in Surinam. A study of physical geographical problems,-including the morpho-tectonical evolution- and weathering phenomena
34392: Went, F.A.F.C. - Untersuchungen über Podostemonaceen III
29889: Wentholt, A.D. - Brug over den oceaan. een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn
13878: Wentinck, Ch. - Eten en drinken in beeld
40758: Wentinck, Ch. - Het hart: symbool en werkelijkheid
23633: Wentinck, Ch. - Modern and primitive art
65726: Wentzel, G. - Veluws oorlogsdagboek
2302: Wenzinger, F. - Evolution des pigments caroténoïdes chez une algue verte
69859: Wepner, W. - Mathematisches Hilfsbuch für Studierende und Freunde der Astronomie
24830: Werd, G. de - Klevisches Silber 15. - 19. Jahrhundert
63896: Werdt, E.F.L.M. - Goud- en zilversmeden in Kampen van de veertiende eeuw tot heden
7935: Wereld, H. van der - Tweehonderdvijftig jaar kerk aan de Does 1730-1980. Historie van de Nederlands Hervormde kerk te Hoogmade
54047: Wereld, H. van der (sam.) - Christelijke Basis School Woubrugge 125 jaar
36620: Werf, H. van der - Crop physiology of fibre hemp (Cannabis sativa L.)
63863: Werf, M. van der - Ik geef mij in handen van jou. Bloemlezing uit liedteksten, gedichten en tekeningen
70354: Werff, J, van der (vw.) - Kalimantan, mythe en kunst
49202: Werfhorst, A. van de - Twee rode reeën
2328: Werger, M.J.A. - Phytosociologie of the upper orange river valley, South Africa. A syntaxonomical study
49324: Weringh, K. van - Zonder perspectief. Politieke prenten van Teo Cootjes
16158: Weringh, K. van - Getekende wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961 - 1975
67836: Werken, M.G. vander - Willem de IV. Heldendicht in VI boeken
64145: Werkgroep 5 x 5 - Voorbij het gangbare. Een pleidooi voor de kwaliteit van volkshuisvesting en stadsontwikkeling
64143: Werkgroep 5 x 5 - Initiatief en inspiratie. Thema's voor de kwalitreit van volkshuisvesting en stadsontwikkeling
11214: Historische Werkgroep 'Haerlem' - Brinkmann aan de grote markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem
33863: Werkhoven, M.C.M. - Orchideeën van Suriname. Orchids of Suriname
61296: Werkhoven, P. van - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Derde stuk
61299: Werkhoven, P. van - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Tiende stuk
61298: Werkhoven, P. van - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Zevende stuk
61297: Werkhoven, P. van - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Zesde stuk
61295: Werkhoven, P. van - Nieuwe chemische en physische oefeningen voor de beminnars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte van apothekers, fabrikanten en trafikanten. Tweede stuk
23991: Werkman, E. - Nederland bouwt tunnels
10365: Werkman, G. - Kioskografie of beschrijvende tijdschriftkunde
2040: Werkman, G. - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied
44480: Werkman, E. - Tunnels
31330: Werkman, G. - Het Urkerland valt droog
12239: Werkman, H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940-1945
49603: Werle, L.; Cox, J. - Ingrediënten
44553: Wermenbol, P. - Kees Bastiaans 1909 - 1986. Ontdekkingstocht door het atelier
67053: Wermeskerken, H. van - Roemah Angker. Roman van stille kracht en Indisch bijgeloof
67044: Wermeskerken, H. van - Topenadel. Indische roman
59805: Werner, A. - Raoul Dufy
68343: Werner, G. - Paula Modersohn-Becker; Von Dresden her
1547: Werner, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen
53118: Werner, C. - Higher ground. Stevie Wonder, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, and the rise and fall of American soul
27532: Werner, H. - Die Rinderzucht. Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Praktisches Handbuch
67406: Werner, E.; Werner, H.U. (hrsg.) - Von Laumen, Deiven, Zuberfrauen. Märchen aus Litauen
60676: Werner, K. (ed.) - The yogi and the mystic. Studies in Indian and comparatice mysticism
16928: Werner, H. - Kartoffelbau
7560: Werner, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen
14201: Werners, J. e.a. (red.) - 1913 - 1953 Demeter
21629: Werrell, K.P. - Blankets of fire. U.S. Bombers over Japan during World War II
65263: Wersch, M. van - Johannes graaf van den Bosch. De levensloop van een groot man
13975: Wertheim Aymès, V.A.; Schilfgaarde, P. van - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden
17089: Wertheim, A-.R. - De gans eet het brood van de kippen op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java
51745: Wertime, J.T - Sumak bags of Northwest Persia & Transcaucasia
10263: Weruméus Buning, A. - Sidin en ik. Een reisje over Java
35774: Weruméus Buning, J.W.F. - Mária Lécina. Een lied in honderd verzen
13677: Weruméus Buning, J.W.F. - Ik vaar, ik vaar, waar gij niet vaart. Onze reddingboten
64053: Werven, G. van - Een korreltje vertrouwen en een halve gram moed. Een voettocht naar het niets
49682: Wery, P.L. e.a. - Scheepsraad. Een bundel opstellen gewijd aan Boek 8 Nieuw Burgerlijk Wetboek, onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht
9444: Wes, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Ruiland
70121: Wesenberg Lund, C. - Danmarks Rotifera
58297: Wessel Jansen, J.H. - Veilig Midden Betuwe 1917 - 1999. Van kruiwagen tot heftruck
60978: Wesseling, J. - Het museum dat niet bestond
60127: Wesseling, H.L. - Daverende dingen dezer dagen. Kritische kanttekeningen bij hedendaagse verschijnselen
49901: Wesseling, H.L. - De man die nee zei. Charles de Gaulle, 1890 - 1970
20216: Wesselink, J. - Schilders van den Veluwezoom
1556: Wesselink, J. - Zóó is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen, de cultuur en economische betekenis
1550: Wesselink, J. - Reisboek voor de provincie Gelderland
1554: Wesselink, J. - Schilders van den Veluwezoom
67352: Wessels, A. - Thora, evangelie en koran. 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal
59340: Wessels, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie
66940: Wessels, A. - 't Is een vreemdeling zeker. Gastvriendschap tussen joden, christenen en moslims
4036: Wessels, J.G.H. - Morphogenesis and biochemical processes in Schizophyllum Commune Fr.
40914: Wessels Boer, J.G.; Hekking, W.H.A.; Schulz, J.P. - Fa joe kan tak' mi no moi. Inleiding in de flora en plantenbeschrijving van Suriname. Deel I. Flora (plantenbeschrijving)
27579: Aerts J. - Bachrach A.G.H. - Stuiveling G. - Mussche Achilles - Wessels P.B - Encyclopedie der moderne wereldliteratuur
27002: Weßlén, S. - In Fischadlers Reich
70097: Wesson, R. - Beyond natural selection
23676: West, L.S.; Peters, O.B. - An annotated bibliography of Musca Domestica Linnaeus
53103: Westbroek, H. - De hemel is van ons. Liedteksten
62212: Westdal, S.J. - Dictionary of Roman coin insriptions
59931: Westen, Jeroen van - Zaden en sporen orientarium Nieuw Hoornwijk
43370: Westendorp. N. - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen, ten gebruikte dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
54378: Westendorp, F. - Handboek voor werktuigkundigen
3733: Westendorp-Frikkee, D; Horst, A.J. van der; Jongepier, J.W. - De tuinen en landschappen van Zeeland
33402: Wester, P.J. - The food plants of the Philippines
70066: Wester, A.C. (vw.) - De gestigmatiseerde Dorothea Visser
30514: Wester, J. - Verborgen gebreken bij dieren (Artt. 1540 - 1547 B.W.)
61271: Wester, A.W. - Keur van Bloemen. Stichtelijke poëzy
63547: Westera, B. - Jawlensky haar ogen
63262: Westerdijk, J.B.; Mollerus, L.E.J.F. e.a. - Rapport betreffende het landbouwcrediet in Nederland
64339: Westerik, W. - Co Westerik met film en al zijn schilderijen op dvdIk wil het niet zien maar het moet
17053: Westerink, G.J. - Kippen houden op de boerderij
32100: Westerink, G. - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de middeleeuwen met hare goederen
58606: Westerlaken, N. e.a. - Jeroen Hermkens en Utrecht. Litho's, schilderijen en tekeningen van de stad Utrecht
8834: Westerlinck, A. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks
37898: Westerloo, G. van - Foto Bert Nienhuis
50429: Westerman, F. - Ingenieurs van de ziel
32760: Westermann, L.J.; Meijer, R.J.W.J. - Gedenkt te sterven. De geschiedenis van Hilversums oudste begraafplaats
54325: Westermann, J.C. - De rekeningen van de landsheerlijke riviertoller in Gelderland 1394/1395
33349: Westermann, D. - Die Nutzpflanzen unserer Kolonien und ihre wirtschaftliche Bedeutung für das Mutterland
46284: Westermann, J.C. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
12040: Westerop, R. - Hoorns buiten-singel in rym beschreven, met kopere platen versiert
39879: Westerouen van Meteren, F.M. - De dwangsom (astreinte) naar Nederlands recht
11243: Westers, O. - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw
10705: Westerwoudt, Th. W. e.a. - Hoogheemraadschap van Delfland 1289 - 1989. Opstellen ter gelegenheid van een opmerkelijk jubileum
44010: Westgeest, H. - Jajiri. Stille dynamiek en eenheid in pluriformiteit. Silent dynamism and oneness in multiformity
1386: Steur; Westhof; ea - Acht zwerfstenen uit het Geldersch landschap. 50 jaar Het Geldersch Landschap
15257: Westhoff, V; Held, A.J. den - Plantengemeenschappen in Nederland
2580: Westhoff, V. - De plantengroei van het nationale park Veluwezoom
1707: Westhoff, V. - Een gedetailleerde vegetatiekartering deel bosgebied Middachten
4088: Westhoff, V; e.a. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden
4397: Westhoff, V; Held, A.J. den - Plantengemeenschappen in Nederland
5812: Westhoff, V.; e.a. - Vegetatie en fauna van Goeree. Een biologische inventarisatie van de Kop van Goeree door het RIVON
39303: Westhoff, V.; Brouwer, G.A. - Rapport inzake de natuurwetenschappelijke betekenis van het staatsnatuurmonument De Boschplaat op Terschelling
67924: Westhoff, V. - De Boschplaat op Terschelling
69835: Westö, K. - De zwavelgele hemel. Roman
33155: Westoll, T.S. - Studies on fossil vertebrates
30465: Weston, R. - Verhandeling over de landbouw in Vlaanderen en Brabant 1644 - 1645
44103: Westphal, U. - Het Bauhaus
5805: Westphal, E.; e.a. - l'Agriculture autochtone au Cameroun. Les techniques, les séquences de culture, les plantes alimentaires et leur consommation
213: Westphal, E. (vz) - WSR Argo 1913-1963
3814: Westphal, E.; Jansen, P.C.M. (ed.) - Prosea. A selection
3813: Westphal, E.; Jansen, P.C.M. (ed) - Prosea. Proposal for a handbook
3284: Westphal, E. - Cultures vivrières tropicales, avec référence spéciale au Cameroun
60082: Westphal-Hellbusch, S.; Westphal. H. - Hinduistische Viehzüchter im nord-westlichen Indien II. Die Bharvad und die Charan
5790: Westphal, E. - Pulses in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance
39993: Westra (vw.) - Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan van den Bandoenschen Kunstkring
4775: Westra, F. - Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604
43019: Westrup, J.; Harrison, F.L.I.; Wilson, C. - Collins Encyclopedia of Music
54943: Serviceclub Weststellingwerf - Floreencohier 1858. Eigenaren en gebruikers van de soolsteden
5423: Weststrate, C. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-bank te Utrecht 1898-1948
56618: Westwood, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings, being a series of illustrations of the ancient versions of the bible
48172: Westzaan, V. - Over bruggen in Haarlemmermeer
17937: Wet, C.R. de - De strijd tusschen boer en Brit. De herinnering van den boeren-generaal C.R. de Wet
68190: Wetering, K. e.a. - Pierre Alechinsky. Post Cobra
65703: Wettengl, K. (red.) - Maria Sibylla Merian 1747-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster
63602: Wettke, J. - Iceland. Nature of the North
68207: Wettstein, R. - Handbuch der Systematischen Botanik. I. Band
69537: Wetzel, R.G. - Limnology. Lake and river ecosystems
38858: Weulersse, J. - Paysans de Syrie et du proche-rient
68312: Wever, D. de; Kieskamp, A. (red.) - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852 - 1912
47061: Wever, E. - Afzender: ccFriesland. De ontwikkelingen van cc Friesland in de periode 1913-1988 en haar betekenis voor de Friese en noordelijke economie
9519: Weverbergh, J.; Leus, H. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje
69929: Weverink jr, A. - De woonschepenhaven. Geschiedenis van de woonschepenhaven in Groningen, 1941 - 2012
3646: Wevers, L.B. - Heemstede. Architectonisch onderzoek van een zeventiende eeuwse buitenplaats in de provincie Utrecht
3422: Weyand, J. - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven tgv het veertigjarig jubileum van het residentie-orkest
59810: Weyerman, J.C. e.a. - Pieter Paulus Rubens. De Kosmische schilder
27651: Weyerman, J.C.; Hanou, A.J. - Den heer is betoovert, en de juffer is behext. de schoone dwaalstar, of de vereenigde gelieven. De vruchtbare juffer
41232: Weyers, W.; Rode, H. - Kölner Domblatt. Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins
38965: Weyns, J. - De stoffelijke volkscultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk
56764: Wezel, G. van - Droomkunst 1900 & 2000. De kunst van twee fin de siècles
57710: Wezel, G. van - Jan Toorop. Zang der tijden
45842: Wezel, R.H.J. van - Woningbeheer. Een onderzoek naar de sociaal-culturele waarden van huurders en verhuurders in het onderhoud van woningen in de non-profit sector
50971: Wezel, R. van (fw.) - Nederlandse architecten 7. Dutch architects 7. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscap architects
48976: Wezel, G. van (red.) - De Sint-Maartenskerk te Doorn. Vroeg renaissancemonument, bouwsculptuur en bouwgeschiedenis
15556: Wezelaar-Dobbelman, L. - Louis Dobbelman 1837 - 1901. Yankee en Rotterdammer
27362: Wharton, R. - Review of the Nearctic Alysiini (Hymenoptera, Braconidae). With discussion of generic relationships within the tribe
42529: Wheatcroft, A. - The Ottomans
66113: Wheatcroft, A. - The Habsburgs. Embodying empire
49529: Wheatley, D. - Murder of Miami. A murder mystery, planned by J.G. Links. Crime dossier
54682: Wheatley, J. - Austin Healey. 100/6 & 3000. All the big 6-cylinder models
49740: Wheeler, M. (ed.) - Splendours of the East. Tempels, tombs, palaces and fortresses of Asia
43505: Wheelock Jr., A.K. - Aelbert Cuyp
47724: Wheen, F. - Karl Marx
67121: Whelan, F.G. - A history of Saba
44917: Whipple, E. - Guild hall of East Hampton. An adventure in the arts. The first 60 years
29191: Whiston, W. - The complete Works of the learned and authentic Jewish Historian Flavius Josephus
20413: Whitaker, Th.W.; Davis, G.N. - Cucurbits. Botany, cultivation, and utilization
32246: White, T.H. - Arthur. Koning voor eens en altijd
58354: White, G. - The natural history and antiquities of Selborne
48675: White, Chr. - Peter Paul Rubens. De mens en de kunstenaar
53833: White, V.S. - Modern sawmill techniques 3. Proceedings of Sawmill Clinic Portland 1974
44968: White, E. (int.) - Dreamer. Drawings by Mel Odom
58462: White, T.H. - The age of scandal. Am excurursion through a minor period
22841: White, B.T. - British tank markings and names.
60973: White, A. - More performing toys
63161: White, E. - The Flâneur. A stroll through the paradoxes of Paris
45844: White, G.S.J. (fw.) - Colour. A collection of papers describing investigations in the fields of colour physics and colour psychology ...1940 - 1948
67819: White, G. - Antique toys and their background
68948: White, S. - John Thomson. A window to the Orient
52975: Whitebait, W. (ed.) - International Film Annual 3
52830: Whitebait, W. (ed.) - International Film Annual 2
21942: Whitehead, W.; Macartney-Filgate, T. - Echoes of disaster. Dieppe, 1942
27953: Whitehead, Ch.; Pahud de Mortnages, F.T. - Insecten, badeelig voor graan- en grassoorten, erwten, boonen en klaver
30560: Whitehead, R.A. - Garretts of Leiston
67399: Whitehead, C. - De jongens van Nivkel. Roman
7432: Whitehead, G.K. - Hunting and stalking deer throughout the world
66799: Graham-Whitem S. - GE evolution locomotives
34390: Whitford, W.G. - Pattern and process in desert ecosystems
67146: Whitford, R. - Evolution of the airliner
20964: Whiting Ch. - Mort d'une division. Dans l'Enfer du Schnee-Eifel en Décembre 1944
21268: Whiting, Ch. - Van dolle dinsdag tot bevrijdingsdag. Ons langste oorlogsjaar
51976: Whitlau, E. (sam.) - Een vleugje paradijs. Chassidische vertellingen rond de joodse hoogtijdagen
9309: Whitlock, R. - Bulls through the ages
24234: Whittall, A. - Romantische muziek. Van Schubert tot Sibelius
61072: Whittemote, J. - The book of buttons. A practical and creative guide to the decarative use of buttons
52694: Whitten, J. e.a. - The ecology of Sulawesi
56071: Whittingham, J. - Groente en fruit in potten en bakken
66314: Whittle, A. - Neolithic Europe. A survey
69102: Whone, H. - The integrated violinist
48754: Whyte, W.F. - Street corner society. The social structure of an Italian slum
40468: Whyte, I.B. - Emil Hoppe. Marcel Kammerer. Otto Schönthal. Three architects from the master class of Otto Wagner
7683: Wibaut-Guilonard, T.; Mager, E. - Kamp Vught 1943 - 1944. Eindpunt ... of tussenstation
19561: Wibaut-Berdens van Berlekom, M.; Eisenloeffel-Tilanus, L. - Ons kinderblaadje
48260: Wibaut, F.M. - Ordening der wereldproductie
68482: Wichelhaus, H. (Red.) - Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1874
68481: Wichelhaus, H. (Red.) - Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1877
68483: Wichelhaus, H. (Red.) - Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1875
68486: Wichelhaus, H. (Red.) - Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1876
68484: Wichelhaus, H. (Red.) - Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1878
33767: Wichman, J.R.; St. John, H. - A chronicle and flora of Niihau
42041: Wichmann, S. - Jugend Stil. Art Nouveau
29444: Wichmann, H. - Industrial design. Unikate. Serienerzeugnisse. Die Neue Sammlung. Ein neuer Museumstyp des 20. Jahrhunderts
8839: Wick, A. - De keltenhond. Geschiedenis en mentaliteit
36007: Wick, R.K. - Teaching at the Bauhaus
33648: Wickens, G.E. e.a. - New crops for food and industry
35678: Wickens, G.E. e.a. (ed.) - Plants for arid lands
50207: Wickler, W.; Seibt, U. - Kalenderworm en kralenpost. Biologische verklaringen voor ongeschreven cultuurfenomenen
56032: Widegren, R. - Konsten på Kungli Tekniska Högskolan
44904: Widmaier Picasso, D. - Picasso. 'Kunst ist immer erotisch'
11024: Dyckerhoff & Widmann - Aus unserem Schaffen 1963/1964. Dywidag Bauten
10977: Dyckerhoff & Widmann - Aus unserem Schaffen 1962/1963. Dywidag Bauten
54120: Wiebenga, Nel - Mineke in Muizenland
39745: Wiebenson, D. - The picturesque garden in France
8474: Wieberdink, G.L. (sam) - Historische Atlas Friesland. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
43412: Wieberdink, G.L. (sam) - Historische Atlas Overijssel. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
13459: Wieberdink, G.L. (sam) - Historische Atlas Groningen. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
13462: Wieberdink, G.L. (sam) - Historische Atlas Noord-Brabant. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
13461: Wieberdink, G.L. (sam) - Historische Atlas Drenthe. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
57228: Wieberdink, G.L. (sam) - Historische Atlas Gelderland
13465: Wieberdink, G.L. (sam) - Historische Atlas Utrecht. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
51281: Wiebes, J.T. - Taxonomy and host preferences of he Indo-Australian fig wasps of the genus Ceratosolen (Agaonindae)
42131: Wiebols, J. - Geologie der Brentagruppe
15749: Wiechmann, A.; Pakm, L.C. - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750 - 1837
7200: Wieffering, F. - Glorieuze orgeldagen
47028: Wiegand, K.M.; Eames, A.J. - The floa of the cayuga Lake Basin, New York. Vascular plants
46277: Wiegant, E. (red.) - Herinnering voor de toekomst. Impressies van vijftig jaar GAK / Gak 1952 - 2002
46360: Wiegers, J. (sam) - De levende natuur. Register 1941 t/m 1992
55745: Wiegersma, F. - Friso Wiegersma. Schilder Painter
12866: Wiekart, K. - J.J.P. Oud
47528: Wiel, R. van der - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel (1856-1921)
68306: Wiel, R. van der - Ewijkshoeve, tuin van tachtig
17857: Wiel, A.M. van der - Uplift and volcanism of the SE Columbian Andes in relation to Neogene sedimentation in the Upper Magdalena Valley
28755: Wiele, M vande; Oudheusden, P. van - De Kunstkraker presenteert: Het hoofd van de kunstenaar. 3 x bellen
3369: Wielen, H.G.W. van der - Een Friesche landbouw-veenkolonie. Bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland
31963: Wielen, Y. van der - De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg
47350: Wielen, P. van der *bew.) - Schröder's leerboek der recepteerkunde
48327: Wielenga, F. - West-Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949 - 1955
20210: Wieler, A. - Kaffee, Tee, Kakao und die übrigen narkotischen Aufgußgetränke
35119: Wielgorskaya, A. (ed.) - Dictionary of generic names of seed plants
3687: Wielinga, R.J. - Tuinhuizen in Friesland
12526: Wierenga, W.J. e.a. - Wetenschap en rekenschap 1880 - 1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
45125: Wieringa, F. (red.) - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
19821: Wieringa, H. (red.) - Waterstaat in Overijssel
5972: Wieringa, J.J. - Monopetalanthus exit. A sustematic study of Aphanocalyx, Bilinia, Icuria, Michelsonia and Tetraberlinia (Leguminosae, Caesalpinioideae)
50374: Wieringhen Borski, G. van - handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien
43468: Wiersbitzky, K. - Politische Geographie des australasiatischen Mittelmeeres
1836: Wiersma, J.P. - Herman Derk Louwes. Een voorman van de Nederlandse landbouw
16712: Wiersma, J. - Provenance, genesis and paleogeographical imolications of microminerals occurring in sedimentary rocks of the Jordan Valley area
37150: Wiersma, J.P. - Zwerven door Friesland. Het land der wijde meren
55875: Wiersma, D.J. - Exposures of mineral and rock. Mineraal en steen ontsloten
1854: Wiersma, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak van de coöperatieve gedachte, de opkomst van de Friese landbouwcoö
47750: Wiersma, J.P. - Th.M.Th. van Welderen baraon Rengers. Een groot Nederlander
30337: Wiersma, P. - Een Amsterdams boerderijbestek uit 1647. Een bouwhistorisch onderzoek

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte[an error occurred while processing this directive]

5/9