Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59326: VALJEAN, N. - John Steinbeck. The errant knight. An intimate biography of his California years
44132: VALK, H. - 375 jaar oud-Katholieken in Krommenie
40078: VALK, J.P. DE - Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940
49662: VALK, L. VAN DER - Onheilstij. De laatste jaren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
39720: VALK, A. VAN DER - Het levenswerk van Th. K. van Lohuizen 1890-1956. De eenheid van het stedebouwkundig werk
62602: VALK, J. DE - Chat Baker. Herinneringen aan een lyrisch trompetist
2490: VALKENBURG, R. - Joh. G. Veenhof, wie is hij toch?
17906: VALKENBURG, R. - Djoenkeng Owari. Het appèl is afgelopen
24100: VALKENBURG, R. - Uit de oude doos 2
24101: VALKENBURG, R. - Veenendaal in vertellingen
7206: VALKENBURG, R. - Kent u ze nog ... de Veenendalers
2617: VALKENBURG, R. - Fotoboek Veenendaal II
1434: VALKENBURG, R. - Dwars door lood en dood. Verahlen uit WO II met 'door in de ogen' en 'moordend lood'
7703: VALKENBURG, J.L.C.H. AND N. BUNYAPRAPHATSARA (ED) - Prosea 12 (2) Medicinal and poisonous plants 2
8089: VALKENBURG, R. - Toen 't schuimig zeenat hevig bruischte. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953
49689: VALKHOFF, J. - Grondwet en maatschappij in Nederland 1848 - 1948
58374: VALLANCE, R. (SEL.) - Dickens in Europe. Eassays
24166: VALLEE, SH. DE - Architectuur van de toekomst
47719: VALLERY-RADOT, R. - La vie de Pasteur
39442: VALLIN, H. - Botaniska trädgården inom Fredriksdals Friluftsmuseum. Vägledning
33843: VALMAYOR, H.L. - Orchidiana Philippiniana
30114: VALMONT DE BOMARE, J.CHR. PAPILLON, CHARLES - Algemeen en beredenerent woordenboek der natuurlyke historie; behelzende de historie der dieren, planten en mineralen, en die der hemelsche lichamen, der verhevelingen, en andere voorname verschynselen der natuur.
44552: VALOCH, J. (ESSAY) - Stanislav Kolíbal 1988 - 1995
33023: VALOW, P.; PETTS, G.E. - The rivers handbook. Hydrological and ecological principles. Volume two
55023: VALVEKENS, P. - Een Pramonstratenzeabdij in het begin der zestiende eeuw
32137: VANADZINS, Z. - Riga
50145: VANBESELAERE, W. (ESSAY) - Rik Wouters
56225: VANCE, J. - Bad Ronald
52527: VANCE, STEVE - Pop wisdom. A little guide to life
40226: VANCOEVERDEN, L. - The industrial, commercial and financial who's who in The Netherlands
41072: VANDAMME, E - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schildersschool 1550 - 1650
52461: VANDECASTEELDE, J. - Jungle. Roman
56765: VANDEN BRANDEN, J.P. - Erasmushuis Anderlecht
64039: VANDENBERG, D.; HOUSTON, J. - Een vrouwelijke schappingsmythe / A femine myth of creation
52050: VANDENBERG, D.; BROUW, N. E.A. - Diana Vandenberg. Mother Earth And The Sacred Trees. Moeder Aarde en de Heilige bomen.
42473: VANDENBERGH, F. - Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland
38559: VANDENHORST, J.J. - Bloemmotieven in kloskant. Hiniton - Torchon - Zweeds - Mechels - Valenciennes - Cluny - Lint en vrij kant
16593: VANDENHOVE, CH.; WISPELAERE, P. DE E.A. - Verzachtende omstandigheden. Wandtapijten in het paleis van justitie 's-Hertogenbosch
5921: VANDENPUT, R. - Notes sur les Principales Cultures du Congo Belge
26030: VANDEPUT, E. - De Sint-Leonarduskerk... Hart van Zoutleeuw
54909: VANDERBEEK, TH.; GRAUWELS, J. - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas
53398: VANDEREYCKEN, W. E.A. - Handboek psychpathologie. Deel 1
39641: VANDERFORD, H.B. - Soils and land use
3825: VANDERSMISSEN, H.; ZEEMAN, S.; BRINKMAN, K. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, 1824-1999
48182: VANDERVELDEN, JOS. - Maginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw
48184: VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica
57917: VANDERWEGEN, C. (RED.) - De Sint-Hilariuskerk van Bierbeek
25470: VANDERWEYEN, R. - Notions de culture d'elaeis au Congo Belge
56621: VANDEWALLE, L. (VW.) - Magie van de edelsmeedkunst. Deel II. Pracht en schittering. Vijf eeuwen Europese edelsmeedkunst in privé-bezit
28973: VANDIER, J. (INT.) - Egypt. Paintings from tombs and temples
37427: VANDOMMELE, H. - Appelen voor Miljoenen. De geschiedenis van paradijs tot golden delicious
6818: VANDOMMELE, H. - Peren voor Miljoenen. De geschiedenis van hout- en smoutpeer tot beurré en doyenné
39823: VANDUFFEL, F. - Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914
61620: VANE PERCY, CHR. - The glass of Lalique. A collector's guide
61619: VANE PERCY, CHR. - Lalique. A collector's guide
46523: VANGASSEN, H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse charters
41032: VANHECKE, L. E.A. - Paysages de Flandre jadis et aujourd'hui, de la pauvreté dans la verdure à la surabondance dans la grisaille
58737: VANHEMELRYCK, F. - Europa tegen de turken. De kruistocht van Philips de Goede
60803: VANHESTE, J. - De wijsheid van de roman. Literaire antwoorden op filosofische vragen
59992: VANHEYMBEECK, L. VAN - Deuren en ramen
16569: VANHOUTEN, J. - De oppervlakte-vormen van het Haagsche duinlandschap
53311: VANHOVE, D. (ED.) - Le sport dans la Grèce antique. Du jeu à la compétition
37432: VANICEK, K.H. - Beerenobst. Anbau im Garten
37389: VANICEK, K.H/ - Obstbau im Garten. Ein Leitfaden für den Obstbau im Klein-, Siedler-, Haus- und ländlichen Nutzgarten
42104: VANIER, N. - Otchum. Leider van de roedel. Het uitzonderlijke avontuur van een sledehond
17326: VANSALEN, V. - Vleugelkwaliteiten bij sportduiven. Ideaal vleugelpatroon, ventilatie en profiel. Conditie, biologische voeding, medische verzorging e.d.
15798: VANSALEN, V. - Erfelijke kwaliteiten bij postduiven. Mendel, chromosomen en duiventeelt
17247: VANSALEN, V. - Vitamines en dopings in de duivensport
60910: VANVUGT, E. - Wettig opium. 350 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische archipel
61878: VANWITTENBERGH, J. - Zilver met Brusselse keuren
3492: VARAGNAC, A. - Costumes Français. Dessinés par E. Lepage-Medvey
23158: VARELA HERVIAS, EU. - Casa de la villa de Madrid
33639: VARESCHI, V. - Vegetationsökologie der Tropen
28173: VARLEY, H. (ED.) - Colour. The complete book of the richest experience our senses offer
41895: VARNEDOE, K. - Wien 1900. Kunst, Architektur & Design
62231: VARRO, M.T.; FLACH, D. - Marcus Terentius Varro. Gespräche über die Landwirtschaft
41548: VARTY, K. - Reynard, Renart, Reinaert and other foxes in medieval England. The iconographic evidence
49139: VASIO, P. - Il postiglione. Nella storia e nell'arte
21426: VAT, D. VAN DER - D-Day. De langste dag - 6 juni 1944
57654: VÄTH, A. - Johann Adam Schall von Bell S.J. Missionar in China, kaiserlicher Astronom und Ratgeber am Hofe von Peking 1592 - 1666. Ein Leens- und Zeitbild
15037: VAUDOYER, J.-L. - Het vrouwelijk naakt in de Europese schilderkunst
64054: VAUGHAN, F. - De innerlijke weg. Naar verbinding tussen psychotherapie en spititualiteit
29829: VAULE, R.B. - As we were. American photographic postcards, 1905 - 1930
12920: VAULX, H. DE LA - Le triomphe de la navigation Aérienne. Aéroplanes, dirigeables, sphériques
2965: VAUPEL KLEIN, J.C. VON - Towards a monograph of Euchirella
38672: VAYER, L. (EINL.) - Handzeichnungen un Aquarellen grosser Meister aus dem XIV. bis XVIII. Jahrhundert
43029: VÉBER, G. - Aspecten van het muziekleven in Noord-Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrijk in de tweede helft van de 17e eeuw
63362: VECCHI, P.DE; COLALUCCI, G. - Het laatste oordeel van Michelangelo in de Sixtijnse kapel
48770: VECHT, N.J. VAN DE - Het onstaan van vlakke vormen
2989: VECHT, J. VAN DER - Studies on Indo-Australian and east-Asiatic Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea)
9237: VECHT, C.P.PH.D. VAN DER - Het teeken in Egypteland. De groote pyramide in het licht van den moderne tijd
29160: VECHT, C.P.PH.D. VAN DER - De Steenen Spreken. De Goddelijke boodschap der groote pyramide
17739: VECHT, J. VAN DER - De groote Peperwants of Semoenjoeng (Dasynus piperis China)
6028: VECHT, C.P.PH.D. VAN DER - De Steenen Spreken. De Goddelijke boodschap der groote pyramide
59853: VEDDER, J. - Het Apeldoorns kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850)
10981: VEDDER, P.J.C. - Moderne Champignonteelt
9530: VEDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A. - Bloesem van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java
65733: VEELEN, IJ. VAN - Face to face II
36501: VEEN, A. VAN - De eerste foto's van Amsterdam 1845 - 1875
2283: VEEN, B. - Herkomstonderzoek van de Douglas in Nederland
54834: VEEN, T. VAN - Utrecht tussen oost en west. Studies over het dialect van de provincie Utrecht
9437: VEEN, D.J. VAN DER; ZANDBERGEN, M.A. - Honderd jaar politievakorganisatie in Nederland, 1887 - 1987
60817: VEEN, G. VAN DER E.A. - Stempelhengsten en hun nakomelingen
23113: VEEN, A. VAN DER - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940
64956: VEEN, JAN - Juffrouw Snorki gaat winkelen
57328: VEEN, R. VAN DER - Afrika. Van de koude oorlog naar de 21e eeuw
2144: VEEN, J.H. VAN DER - Studies on the inheritance of leaf shape in Nicotiana Tabacum L.
51312: VEEN, J.S. VAN - Losse blaadjes uit de kerkgeschiedenis der Veluwe (1592-1650)
26690: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van Georgische literatuur
26708: VEEN, A. VAN DER - Tusschen kantoor en archief. De bevrijding
11374: VEEN, Y.G. VAN DER (INL.) - In Memoriam. Albert Funke Küpper
4202: VEEN, H. VAN DER - Boeren op toegemaakte grond; geschiedenis van de veenkoloniale landbouw
24371: VEEN, C.F. VAN - Centsprenten. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Catchpennyprints. Dutch popular- and childrenprints
13632: VEEN, R. VAN DER; TEKENINGEN VAN FRANS BOERS - Een kunstenaar zag noordwest-Overijssel
50434: VEEN, K. TER - Anthos. Monnikeneiland
27888: VEEN-LIEFRINK, M. VAN (RED.) - Terugblik. Tegen de stroom in. Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe
10628: VEEN, T. VAN; ES, H.J. VAN - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Archief Chr. Stapelkamp
55870: VEEN, H. VAN DER - Opgepakt. Verhalen van kinderen in kamp Westerbork
25308: VEEN CZN., B. VAN DER - Groninger molenboek
43705: VEEN, P. VAN - Dierbare collega's. Apenstreken op de werkvloer
5742: VEEN, H. VAN DER - Watertorens in Nederland
6752: VEEN, R. VAN DER - Vuurtorens. Over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken
17641: VEEN, K.W. VAN DER - Huwelijk en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuïteit in de Indiase kastensamenleving
51412: VEEN, W. VAN DER - Van Gogh: A literary mind. Literature in the correspondence of Vincent van Gogh
55040: VEEN, J.S. VAN - Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland 11560 - 1567
58070: VEEN, A.H. VAN DER - A study of pyrochlore
50747: VEEN, R. - Filosofie als gesprek. Een inleiding in systematische wijsbegeerte
45452: VEENDORP, H.; BAAS BECKING, L.G.M. - Hortus Academicus Lugduno Batavus 1587-1937. The development of the gardens of Leyden University
4224: VEENDORP, H.; BAAS BECKING, L.G.M. - Hortus Academicus Lugduno Batavus 1587-1937. The development of the gardens of Leyden University
55119: VEENENDAAL, G. - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu
64328: VEENENDAAL, E.J. - Volkswelvaart en maatschappelijk verkeer. Leesboek voor de hoogste klasse
32191: VEENHOF, K.R. - Schrijvend Verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten vertaald en toegelicht.
37606: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. (RED.) - Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht
26492: VEENSTRA, F. - Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft
27916: VEENSTRA, H.; LEEUWEN, A. VAN - Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis
44550: VEENSTRA, I. - Onderweg in het landschap. Tekeningen uit de verzameling van het Kröller-Müller Museum 1600 - 1900
6364: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandsscholen in hun grootse werk t.b.v. land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw
4060: VEENSTRA, H. (VW) - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld n.a.v. de cursus 'Landbouwgeschiedenis' 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van LNV
32042: VEER, J. DE - Goede bekenden. Onze populaire kinderliedjes. Tweede bundel
44439: VEER, P. VAN 'T - De eerste wereldoorlog. Een tijdsbeeld in foto's, tekst en documenten
30633: VEER, G.W.A. DE - De poststukken van Nederland
31597: VEER, J. DE - Goede bekenden. Onze populaire kinderliedjes
42404: VEER, A.A. DE - Vederwaardigheden. een autobiografie
33895: VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries
4147: VEER, A.A. DE; BUITENHUIS, A.; LOO, H. VAN HET - Vergelijking van Nederlandse methoden van landschapsbeeldkartering en hun toepassingsmogelijkheden
26504: VEER, K. VAN DER - De grote cultures van Indonesië. A. Boomgewassen
61104: VEER, W. VAN DER - Onder de vlag der commando's
32293: VEERHEUGD, P.J. - Politiehondendressuur. Instructie voor de africhting van den politiehond
64717: VEERMAN, J. - Het begijnhof van Breda. Gebouwen vol geschiedenis
48427: VEERMAN, E. - Dagboek van een drugsdode. Moedige moeders.'Verslaafd? Ik? Echt niet'
40618: VEERMAN, E. - Het verdriet van Volendam
59185: VEGT-DE GROOT, H. VAN DER - Nostalgisch keukenemaille. Deel III
25975: VEGTE, J.O. VAN DE - Apeldoorn in oude ansichten
47003: VEGTER, A. (SAM.) - Over wat er toen gebeurde in Veldhoven 1921 - 1940
36573: VEGTER, J.A. - Rouwadvertenties. In het bijzonder die met een citaat, een gedicht, e.d.
17535: VELD, A. IN 'T - Petit à petit, l'oiseau fait son nid 1954-2004
40296: VELD, J. IN 'T (INL.) - 50 jaar Woningwet 1902 - 1952. Gedenkboek
34337: VELD, R.J. IN 'T; VEEN, J.H. VAN DER (RED.) - IJsberenplaag op de Veluwe. Essays over de toekomst
12276: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de twintigste eeuw. Deel I: De oudste drie
5851: VELD, H. VAN 'T - Tussen dichters. Van Hondzenelleboog tot Dichtersbuurt
11284: VELD, A. IN 'T - Vrienden van Diana Vandenberg
10718: VELD, A. IN 'T - Littekens
49213: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
49578: VELDE, A.D.C. VAN DE - Friedrich List en zijn strijd voor het nationale
17926: VELDE, P. VAN DE - On Bandkeramik social structure. An analysis of pot decoration and hut distributions from the Central European neolithic communities of Elsloo and Hienheim
15767: VELDEN, D. VAN - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835
46296: VELDEN, J. VAN DER (VW.) - Een vinger in de wind
42027: VELDEN, D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog
46833: VELDEN, J. VAN DER - Océ. van nature innovatief. 1877 - 2007
54666: VELDEN, B. VAN DER E.A. - Willem den Ouden
6492: VELDEN, G.M. VAN DER - De kosterij van Bokhoven 1369-1969
3799: VELDEN, G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770
1447: VELDHEER, P.A.; WEERD, E. V.D. - De slag om de Veluwe 1945. Bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april van het laatste oorlogsjaar
36744: VELDHORST, A.D.M. E.A. - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Vaassen. Tekst
13963: VELDHORST, A.D.N. (RED.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Brummen. Hall
123: VELDHORST, A.D.M. (RED.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Wageningen
25666: VELDHUIZEN, K. VAN - Gras en wolken, wilgen, wind en water. 5 jaar Parmey
8893: VELDHUIZEN, A. VAN - Hoevelaken 1132-1982
63418: VELDINK, S.; WOLTMAN, N. - Breitner. Meisje in kimono
3216: VELDINK, J.G. - W.C.H. Staring 1808-1877 Geoloog en landbouwkundige
35362: VELDKAMP, G.M.J. E.A. (RED.) - Carnaval des animaux
13649: VELDKAMP, M.; SCHOPPING, H. (VW) - Overalls. Educatief schoolproject van het Centraal Museum Utrecht
5512: VELDMAN, H.; ROYEN, E. VAN; VERAART, F. - Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw. De geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999
45503: VELDMAN, A. - Noord-Veluwe... vroeger en nu
41572: VELDT, M. VAN DER - Ruim zicht. Boerderijen onder het zand van Amsterdam Nieuw West
53815: VELENOVSKI, JOS. - Vergleichende Morphologie der Pflanzen
56986: VELHUIJS, MAX - Tien tekeningen
49933: VELIKOVSKY, I. - Oedipus en Echnaton. Is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische oorsprong?
35649: VELING, K. E.A. (RED.) - Jaarboek Natuur 1997. De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur
60960: VELING, K. E.A. - Dagvlinders in Fryslån. Het vluchtige vastgelegd
63303: VELLA GREGORY, I.; CILIA, D. - The human form in neolithic Malta
17899: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig
51951: VELLENGA, D. - Erfstukken. Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000
49380: VELLINGA, TJ.H. - Scheeps-stoomwerktuigkunde voor aspirant- derde stuurlieden
37138: VELLINGA, O.M. - De poststempels van Nederland 1676 - 1915
15991: VELMANS, L. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan der N.V. Handelsmaatschappij v/h J.H. van Maarssen 1848 - 1948
16037: VELTHUIS, M. - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten
25096: VELTHUIS, B. - De Zoon. Christus op ikonen
47590: VELTMAN, M. - Søren Kierkegaard. Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap
56566: VELTMAN, M. - De Veltman-verzameling
46251: VELUWEN, E. VAN - Echte kaas. De lekkerste ambachtelijke kazen uit Nederland
64941: VELZEN, A.A.N.M. VAN - De voornaamste vliegmachines en haar motoren
64396: VELZEN, L. VAN - Over lood, ossegal en drukkersverdriet. Een schets van Haagse grafici 1940 - 1998
1463: VEN-TEN BENSEL, E. VAN - Volksdansen vroeger en nu
36346: VEN, R.E.P. VAN DER (RED.) - Theo van Doesburg. Aspects méconnus de l' Aubette
38056: VEN, D.J. VAN DER - Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore
10870: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
59315: VEN, A.H.G.S. VANDER - Inleiding in de schhaaltheorie
59107: VEN-VAN WIJNGAARDEN, N. VAN DER - It's time tp celebrate!
40060: VEN, C. VAN DE - Bouwen in Barcelona. Een inleiding tot de moderne architectuur en stedebouw van Barcelona vanaf de Renaixenca
43342: VEN, J, VAN DER - Roze is een kleur. Zoektochten naar een eend in Myanmar
6170: VEN, D.J. VAN DER - In de ban van burchten, kastelen en paleizen
29825: VEN, D.J. VAN DER - Kindervreugde en volksvermaak. Een folkloristisch prentenboek voor het huisgezin
47205: VEN-VAN WYNGAARDEN, N, VAN DER - Early Chinese Ceramics
47801: VEN, A.J. VAN DE (VZ.) - Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Verslagen en Mededeelingen XIII.
64827: VEN, J. VAN DE (SAM.) - Handboek worst en vleeswaren. Vademecum met beschrijvingen, samenstelling en bereidingswijze van ruim 500 producten
16219: VEN, F. VAN DER; BOON, C. - Luc van Hoek
4034: VENDRIG, J.C. - On the abscission of debladed petioles in Coleus Rhenaltianus especially in relation to the effect of gravity
50054: VENEMA, A. - De Amsterdamse Joffers
19819: VENEMA, A. - De Bergense School
62754: VENEMA, B. - Willem Wolthuis' Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel
30194: VENEMA, H.J. - Analyse eener monstrositeit van Sisymbrium Alliaria Scop.
38418: VENEMA, A. - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave De Smet en Rik Wouters in Nederland 1914 - 1921
65109: VENEMA, A. - G.H. Breitner 1857-1923
7678: VENETIEN, J. VAN - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen
35040: VENHOEVEN, T. (VW.) - Cahier van de stedelijke autosnelweg. Bijdragen aan de esthetische ontginning van de autosnelweg in het stedelijk veld
60707: VENKARESANANDA, SWAMI - Vasistha's yoga
65501: VENN, B. VAN DE - Een sieraad voor de heer. kathedralen en basilieken in Nederland
46281: VENNARD, E. E.A. - Een eeuw licht en kracht. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de N.V. Overzeese Gas- en Electriciteitmaatschappij
46385: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief van de Staten van het Overkwartier van Gelder 1404 - 1794
46371: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief der Schepenbank Nieuwstadt
46422: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief van het Hoofdgerecht Roermond 1459 - 1796
1465: VENNER, G.H.A. - De Meinweg. Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied circa 1400-1822
19633: VENNIK, R. - Familiewapens, oorsprong en betekenis
29593: VENTE, M.A. - Die Brabanter Orgel, zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance
22681: VENTHAM, PH.; FLETCHER, D. - Moving the guns. The mechanisation of the Royal Artillery 1854 - 1939
54541: VENTURI, A. - Leonardo da Vinci und seine Schule
50290: VÉQUAND, Y. - Die Kunst von Mithila
25550: VER LOREN VAN THEMAAT, T. - De Oude IJssel. De veelzijdige rol van het water
21300: VER ELST, A. - Tweehonderd vliegtuigen in beeld. Deux cents avions en images
64037: VERA, F.; SIETSMA, M. - De nieuwe wildernis. Oostvaardersplassen. Grote natuur in een klein land
27103: VERA, F. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling
51665: VERBAECK, A.; BISSCHOPS, J.H. - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Willemstad Oost (43 O)
51664: VERBAECK, A. - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Gorinchem Oost (38 O)
42711: VERBAERE, H. - Gent en Oost-Vlaanderen
54822: VERBEECK, D. (RED.) - Mexicaanse klederdracht
41852: VERBEEK, G. E.A. - Gelders archievenoverzicht
5425: VERBEEK, H. - In boeren handen. Voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw
41281: VERBEEK, H. - Getijden. Zangen voor de dagen en de jaren
37118: VERBEEK, J. - Nederlands zilver 1780 - 1930
1774: VERBEEK, J.; DUBBE, G. - Culemborgse kerkschatten
13152: VERBEEK, H. - Marc Chagall. De 105 etsen bij het Oude Testament
12180: VERBEEK, K. - Broekbeslag. De geschiedenis van de broeklanden in de voormalige gemeente Oldemarkt
10107: VERBEEK, B. (RED.) - Limburg onder de gouden oranjezon 1898 - 1948
56012: VERBEEK WOLTHUYS, J.J. - Het cactusboek
61687: VERBEEK, J. - Nederlands zilver 1725 - 1780
61075: VERBEEK, J. - Johannes Schiotling. Een Amsterdamse zilversmid (1730-1799) en zijn kring
49068: VERBEEK, D. (RED.) - Maya Metropolen
1467: VERBEEK D. JR; GORTEL, H. VAN; PLUIM, T. - Geschiedenis der Neder-Veluwe. Ede en omstreken
34279: VERBEEK WOLTHUYS, J.J. - Het raadsel van het ontstaan van monstruositeiten en cristaties bij de succulenten
58105: VERBEELEN, M.; VLIET, M. VAN - Tiels Flipje en de verleidelijke vettamientjes
58104: VERBEELEN, M.; VLIET, A. - Tiels Flipje en de vrolijke vruchten
49999: VERBEETEN, T. E.A. (RED.) - Denken en beelden. Drie filosofen & negen kunstenaars
30981: VERBEETEN, J.J. (RED.) - Kleuterblaadje behoorende bij Roomsche jeugd. Malmberg's kindertijdschrift.
12635: VERBERCKMOES, J. - Schetsen, schimpen en schateren. Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw
32800: VERBERNE JR., J.M. - Etalage en etaleur
58262: VERBERNE, R. - Uit de praktijk van een veearts
17583: VERBIST, P. - Description de touts les Pays Bas, autrement appellez, la Germanie Inférieure, ou Basse Allemagne
42998: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835 - 1920
54686: VERBRAAK, C. - Op de drempel. Leven in zicht van de dood
56084: VERBRAECK, A.;BISSCHOPS, J.H. - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Willemstad Oost (43O)
11666: VERBURG, G. - Storm over Nederland
14749: VERBURG, J. - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het Christelijk geloof
12611: VERBURG, G.J. - In vuur en vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding
49511: VERBURG, M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I. 1798 - 1898
29724: VERCORS - Le Songe
52859: VERDAASDONK, D. - De eerste golf. De eerste afgestudeerden aan de Nederlandse Filmacademie
28182: VERDAM, J.; EBBINGE WUBBEN, C.H. - Middelnederlandsch handwoordenboek
4759: VERDAM, P.J. (VW) - Van standen tot staten. 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975
54763: VERDENIUS, M.; LAMOTH, A.P. - Dàg nieuwe dag
38113: VERDET, A. - Fernand Léger
55705: VERDI - Aida. Partitura
49423: VERDONK, J. (RED.) - Een beeld van Piet Verdonk. Ambachtelijk beeldhouwer tussen neogotiek en modernisme
50579: VERDONSCHOT, P. (RED.) - Beken in de 21ste eeuw. De ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief
26318: VERDOODT, F.J. - De zaak Daens. Een priester tussen kerk en christen-democratie
5290: VERDOORN, FR. - Studien über Asiatische jubuleae (de Frullaniaceais XV-XVII) mit einer Einleitung Bryologie und Hepaticologie, ihre Methodik und Zukunft
38072: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw
35775: VERDOORN, FR. (ED.) - Manual of pteridology
35588: VERDOORN, FR. - Manual of bryology
23422: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlands-Indië
58980: VERDUIN, B. - Een hengelaar vertelt... een opwekkend verhaal met technische bijlage
17419: VEREECKEN, B. - Water. Drie culturen zoekend naar evenwicht
23824: ZWEEDSCHE ALEGEM. EXPORT-VEREENIGING - Zweden. Zijn handel, scheepvaart en industrie
8121: VERGEER, CH. - Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amsterdamse bohème van de jaren negentig
60299: VERGEER, CH. - Op de grond geschreven. Vier colleges over het begin van de filosofie
11609: VERGEER, J.W.; ZUYLEN, G. VAN - Broedvogels van Zeeland
39432: VERGELDT-CHRISTIANS, A. - Rozen om op te eten
61381: VERGER, J. - Universiteiten in de middeleeuwen
64984: VERGERS, P. - Merkwaardige personen uit Neerland's geschiedenis in tijdsorde verhaald
50808: VERGILIUS - Aeneis
62589: VERGILIUS - Vergil: Georgica. Vom landbau
62585: VERGILIUS - Vergil: Aeneis
62544: VERGILIUS - Vergil: Landleben. Catalepton - Bucolia - Georgica / Vergil - Viten
50325: VERGILIUS - Aeneis
43460: VERGILIUS; HITZEL, F.A. - P. Vergili Maronis Opera
42449: VERGILIUS - Aeneis
62588: VERGILIUS - Vergil: Bucolia. Hirtengedichte
49758: VERGILIUS; AALDERS, G.J.D. - Opera. Bucolica. Georgica. Aeneis
62254: VERGILIUS - P. Vergili Maronis Opera
46806: VERGO, P. - Expressionismus. Meisterwerke aus der Sammlung Thyssen-Bornemisza
61176: VERGOUWEN, J.C. - The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra
54059: VERHAGEN, H. - De gekke wereld van Hoepla. Opkomst en ondergang van een televisieprogramma
48697: VERHAGEN, S. E.A. - Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen
65351: VERHAGEN, P. - Die oude Biesbosch. Mensen in een bijzonder landschap
13611: VERHAGEN, W. E.A. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het verzet en overlevenden uit concentratiekampen
54361: VERHAGEN, P. - De hennepteelt
36534: VERHAGEN, P. - Van oude tuinen en boomgaarden
53662: VERHAGEN, J.G.M. E.A. - Opgegraven verleden van Gelderland
38138: VERHAGEN, P. - De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
63125: VERHART, L. - Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn
6652: VERHAVE, J.; VERHAVE, J.P. - Schaar-kunst. Ontwikkeling van de papierknipkunst in Nederland
2414: VERHEIJ, E. - Marine plants on the reefs of the Spermonde archipelago, sw Sulawesi, Indonesia: aspects of taxonomy, floristics, and ecology
3818: VERHEIJ, E.W.M.; CORONEL, R.E. (ED) - Prosea 2. Edible fruits and nuts
42928: VERHEIJ, E. - Max van Dam. Joods kunstenaar 1910 - 1943
11633: VERHEIJ, E.W.M.; CORONEL, R.E. (ED) - Prosea 02. Edible fruits and nuts
2050: VERHEIJEN, L.P.W.; MEBEL, B. TE - Maatschappelijke opbouw in Gelderland
29436: VERHEUL, G. - De oude dorpskerken boven de grote rivieren
17412: VERHEUL, J. - Merkwaardige oude bouwwerken aan het Jaagpad van Overschie naar Delft
20215: VERHEUL, DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340 - 1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden
31637: VERHEUL, G. - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren
54192: VERHEUL, J. (VW.) - Reis door de bodem in 7 dagen
46223: VERHEY, H.J.W. - C. Stiegelmayer Kg. Messzeug- und Machinenfabrik. Katalog Audgabe 1965
39981: VERHEYEN, R. - Les anatidés de Belgique
39980: VERHEYEN, R. - Les oiseaux d'eau de Belgique
25713: VERHOEF, D. - Verhoef. Veehouders rond Vleuten
7582: VERHOEF, E.; RIJS, A. - Geïllustreerde kippen encyclopedie
33080: VERHOEF, H. (ED.) - The profusion of heaven. The organs of the Nieuwe Kerk in Amsterdam
5523: VERHOEF, A.G. - Een bevlogen onderneming. Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989
8833: VERHOEFF, J.P. - Sartre als toneelschrijver. Een literair-kritische studie
15208: VERHOEFF, B. - De boomgaard der gelukzaligen. De wereld van Nescio - 50 jaar later
64839: VERHOEFF, E.; RIJS, A. - Geïllustreerde kipppen encyclopedie
63706: VERHOEVEN, C. - De oversteek. Een nieuwe Waalbrug voor Nijmegen
51862: VERHOEVEN, J.T.A. (ED.) - Fens and bogs in the Netherlands: vegetation, history, nutrient dynamics and conservation
52294: VERHOEVEN, C. - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld
1470: VERHOEVEN, B, DUHAMEL, MAXTED, ZOHORN - Arnhem, Arnhem, Arnhem, Arnhem
35914: VERHOEVEN, D.; WINGENS, M. - Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden
33038: VERHOFSTAD, J. - The geology of the Wilhelmina Mountains in Suriname
50556: VERHOFSTADT, G. - De weg uit de crisis. Hoe Europa de wereld kan redden
8074: VERHOFSTEDE, A.L. - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de text in typographie
44357: VERHOOG, S.; VEENSTRA, M. - Dutch Design 2004-2005. Industrial design, craft related design, environmental design, interactive media
64884: VERHOOGT, G. - Clemens Maassen
32072: VERHUELL, Q.M.R.; TURKSMA, L - Q.M.R. VerHuell. Levensherinneringen 1787 - 1812
54842: VERHULST, A. - Precis d'histoire rurale de la Belgique
7984: VERHULST, A.; BUBLOT, G. - De Belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden
63118: VERHULST, D. - De zeven laatste zinnen. Dimitri Verhulst en het Ensor strijkkwartet
22452: VERIER, M. - Fort Bragg. America's Airborne Elite
22459: VERIER, M. - Yeovilton. Defenders of the fleet
38564: VERINGA, H.TH.; BORDEN JR., J.P. VAN DER - Hoe en wat boetseren we van klei?
57969: VÉRITÉ, M.; VERCAMMEN, J. - Ali Ben Ali
42601: VERJANS, M. (SAM.) - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
26494: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872)
8396: VERKADE, M.A.; GROESBEEK, J.W.; HART, S.; MARS, F. - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961. Bijdragen tor de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad
53726: VERKADE, K.; FAASEN, I. VAN - Kees Verkade: 'n Geboorte in brons
23719: VERKADE, M.A. - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan
1474: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost Nederlands Patriot
14571: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel
4364: VERKADE, M.A.; E.A. - Honderd jaren Dekker's hout 1855-1955
31050: VERKAIK, J.P.; ROYEN, P.C. VAN - 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Het openbaar lichaam in de Zuiderzee- en IJsselmeerpolders 1937 - 1987
47451: VERKAMMAN, M. - Oranje toen en nu. Deel 5. 1940-1952 en 2004/2005
50687: VERKERK, M. - Buddha's Lost Children.
25752: VERKOUW, H.J. - Herinneringen van een Zwolse jongen
37245: VERKRUIJSSE, P.J. (RED.) - Johan de Brune de Oude (1588-1658). een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw
16588: VERKUIL, G.M.; KESER, H. - Samenspel. Van mensen, welvaart en Rabobanken; de Bommelerwaard in de twintigste eeuw
50565: VERKUIL, G. - Vertel nog eens... Bommelerwaardse herinneringen
41190: VERKUIL, M. - Spaarbank voor Breukelen en omstreken 1846 - 1987
38172: VERKUYLEN, CH. - De maakbare universiteit. Voorbereiding en opbouw van de Open universiteit
41405: VERLAECKT, K. (ED.) - Een kijk op het archeologisch verleden van het Land van Nevele
48178: VERLET, P. E.A. - Great Tapestries. The web of history from the 12th to the 20th century
31913: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw
2070: VERLOOP, J.H. - Onze koloniale mijnbouw I. De goudindustrie.
35001: VERLOOY, J.B.CHR.; SMEYERS, J.; VAN DEN BROECK, J. - Verhandeling op d'Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden (1788)
61612: VERMAAS, F.J.M. E.A. - Huissens gildenzilver vanaf 154
41280: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen
9413: VERMAAS, J.C.; HOOGENRAAD, P. - Geschiedenis van Scheveningen. Het tijdperk 1795 tot en met 1813
40884: VERMAAS, CH. - Back Ground Zero. Drawings, Paintings 1996 - 2005. Charles Vermaas.
39486: VERMAAT, E. - Het Ribbentrop-Molotov pact 1939. Prelude tot de Tweede Wereldoorlog
9986: VERMAAT, J.H. - De Kronijken van Vermaat van 1808 tot 1852
40035: VERMAAT, H.C. (T.G.) - Vijftig jaar welstandsadvisering
51048: VERMEEND, W; TIMMER, J.W. - Internet of things. Technologie die de wereld volledig op zijn kop gaat zetten
49685: VERMEEND, W; BOXTEL, R. VAN - Uitdagingen voor een gezonde zorg
8536: VERMEER, A. - NSB-films. Propaganda of vermaak?
16529: VERMEER, G. - De Oude of Sint-Stevenskerk te Werkhoven
19849: VERMEER-LOUMAN, G.G. - Pollen-analytisch onderzoek van den West-Nederlandschen bodem
10515: VERMEER, G. - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk
51712: VERMEER, J. - Het Friese jacht
29781: VERMEERSCH, V. - Brügge und Europa
47320: VERMEESCH, P.M. - Algemene pre- en protohistorie: steentijd
2953: VERMEULEN, F.A.J. - De Bommelerwaard
62484: VERMEULEN, J.J.; WHITTEN, A.J. - Fauna Malesiana. Guide to the land snails of Bali
34186: VERMEULEN, J.J. - A taxonomic revision of the continental African Bulbophyllinae
13969: VERMEULEN, W.H. - Europees landbouwbeleid in de maak. Mansholts eerste plannen, 1945 - 1953
56709: VERMEULEN, I.; PELKMANS, T. - Marie Bilders-van Bosse. Een leven voor kunst en vriendschap
14071: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst
2938: VERMEULEN, F - De Tielerwaard
55418: VERMEULEN, B. E.A. - Stokvis & Stadsmest. Archeologie van Deventer stad en platteland in de middeleeuwen
2944: VERMEULEN, F. - De Bommelerwaard
28899: VERMEULEN, F. - ABC van de bouwstijlen in Nederland
7112: VERMEULEN, K. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp
34004: VERMEULEN, P. - Studies on Dactylorchids
62965: VERMEULEN, F. (SAM.) - Encycloppedische Materia Medica van Hering en Clarke. Eerste deel, van Abies tot Bufo
54933: VERMIJ, L.; KOEVERDEN, CHR. VAN - Burenpraat. Verhalen uit en over Buren
61935: VERMOOLEN, S. - Trip
61219: VERMOORTEL, PH. - De parabel bij Multatuli. Hoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden?
60177: VERNE, JULES - L 'école des Robinsons
60176: VERNE, JULES - Vingt mille lieues sous ler mers
60173: VERNE, JULES - Mathias Sandorf
60208: VERNE, JULES - Billet de Loterie. Le numéro 9672, suivi de Frritt-Flacc
48388: VERNE, J. - Het geheimzinnige eiland
30882: VERNEAU, R. - L'homme. Races et coutumes
55978: VERNEDE, J.S. - Handleiding tot de vaderlandsche wetgeving. Vierde aflevering, bevattende Het Wetboek van Burgelijke Regtsvordering
61863: VERNÉE, L.G. - Kleine gids. Eenige bepalingen omtrent den burgeklijken stand
6513: VERNEUIL, M. - Dictionnaire pratique des sciences occultes
63185: VERNEUIL, M.P. - Etude de la plante. Son application aux industries d'art. Pochoir, Papier peint, Etoffes, Céraamique. Marqueterie, Tapis, Ferronnerie, Reliure, Dentelles. Broderies. Vitrail, Mosaïque. Bijoutererie. Bronze. Orfévrerie
42284: TARDI - VERNEY - Putain de guerre! 1914 - 1915 - 1916
60210: VERNON - Anatomische atlas van Docter Vernon.
47181: VERNOOIJ, A.L. - Oud Avereest / Den Huizen. Gemeente Avereest
60842: VERNOOIJ, A. - Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica. Handboek voor de kerkorganist
47184: VERNOOIJ, A.L. - Staphorst. Gemeente Staphorst
53348: BAR JEDER VERNUFT - Cabaret. Musical von Joe Masteroff
48734: VERONIKA, SR. - Pysanky. Herkunft und Bedeutung der ukrainische Ostereier
39438: VERRIER, S. - Rosa Gallica
3399: VERRIJN STUART, G.M. (VZ) - Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de commissie landbouwkrediet
25346: VERRIJN STUART, C.A. - De toekomst van het goud. Rede
42958: VERRIJN STUART, C.A. (VW.) - Geschiedenis van de statistiek in het koninkrijk der Nederlanden
3824: VERRIPS-ROUKENS, K. - Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977
31201: VERSCHAFFEL, B. E.A. - Charles Vandenhove. Projects. Projecten 1995-2000
9528: VERSCHAFFEL, T. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boelillustraties
36117: VERSCHUIJL, H. (SLOTWOORD) - Houdt uw schapen gezond. Ze zijn het waard
46238: VERSEPUT, J. E.A. - Reflexen en reflecties. 75 Jaar 1e Christelijke H.B.S. te Rotterdam. Een jubileumuitgave van de Marnixscholengemeenschap
32321: VERSILIND, P. - National Geographic on assignment USA
32687: VERSLUIS, A.; KRANENDONK, G. - Vrouwen. Het Gezelschap. 50 groepsportretten.
43444: VERSLUIS, K.; KLEP, L. E.A. - Made by Alterra 2000 - 2010. Tien jaar onderzoek in de groene ruimte door Alterra Wageningen UR
61079: VERSLUYS, J. - Atlas behoorende bij deel II en deel III der Perspectief
23419: VERSPRILLE, A. - Leiden in oude ansichten
12337: VERSPRILLE, A. - Leiden in oude ansichten
57814: VERSPRILLE, A.J. E.A. (RED.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 Jaar wonen
12661: VERSTEEG, W.F. - Atlas ja itoe Kitab Jang Isinja Gambar-Gambar Doenia dan Sekaliën Tanah
17589: VERSTEEG, A. - Zeefdruk. Een indruk
28059: VERSTEEG, J.W.S.A. (VZ.) - Staatscommissie voor de arbeidsvoorwaarden der rijkswerklieden. Versag en bijlagen
1478: VERSTEEG, J. - Griepgrauw. De vrijbuiter van het veluweland
47783: VERSTEEGH, F. (RED.) - Niet voor piloten
28684: VERSTEGEN, T. - Transformaties. Ontwerpen voor elektriciteitshuisjes.
64472: VERSTEGEN, W. - Vrije Wandelig. Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse natuurschoon. De natuurwet tussen 1924 en 1995
3648: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers & geërfden op de Veluwe 1650-1830
26328: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
10418: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
61522: VERSTIJNEN, TH. - Huibjes tocht met Sinterklaas
38520: VERSTIJNEN, J.; HOOGBERGEN, TH. - Nicolaaskerk Helvoirt. Huis vol symboliek
61095: VERSTRAETE, K. - Het erf van mijn moeder. Vier generaties vrouwen in land- en tuinbouw
44285: VERSTRAETEN, D. - De Amautik in de Inuitmaatschappij en -kunst
44340: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch
12493: VERSWIJVER, G. E.A. (RED) - Schatten uit het Afrika-Museum Tervuren
33439: VERVAECKE, H. - De bonobo's. Schalkse apen met menselijke trekjes
8398: VERVLIET, H.D.L. - Post-incunabula en hun uitgevers in de lage landen. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art typographique uitegegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978
20469: VERVLOET, J.A.J. - Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen
55659: VERVLOET, J.A.J.. E.A. (RED.) - Over het IJsselland
50515: VERVOORT, R. - Vrouwen op den desem en derghelijvk gespoock. Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700
2331: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the atlantic sector on the antarctic
3588: VERVOORT, W. - Caribbean Bomolochidae (Copepoda: Cyvlopoida)
51290: VERVOORT, W. - Fauna van Nederland XIV. Hydrozoa (C I). A. Hydropolipen
43089: VERVOU, JR. FREDERICH VAN - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620
31488: VERWEIJ, BERNARDUS - Hoop en uitzigt op de eeuwigheid. Beschouwingen tot versterking van christelijk geloof en godsvrucht
40858: VERWEIJ, M.S. E.A. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
13472: VERWER, M.A.J. - De Hond
48685: VERWER, WILLEM JANSZOON; TEMMINCK, J.J. - Menoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572 - 1581
55024: VERWERS, G.J. - Noord-Brabant in de pre- en protohistorie
40081: VERWERS, W.J.H. - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982
9544: VERWEY, A. - Frederik van Eeden
20440: VERWEY, A. - De ring van leed en geluk
58309: VERWEY-JONKER, H. - Lage inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de gemeente Eindhoven
29629: VERZAAL, D. (VW.) - Fotocatalogus van de expositie over de geschiedenis van het Aalsmeerse veilingwezen
36992: VESQUE, J. - De l'absorption de l'eau par les racines dans ses rapports avec la transpiration
12727: VESQUE, J. - Traité de botanique. Agricole et industrielle
59339: VESSEM, A.J. VAN - De huidige buitenlandse politiek een gevaar voor Nederland
27565: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie
28931: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen
28932: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en de reus. Vier verhalen
39717: VESTER, TH. E.A. - Erfgoed der mensheid. De culturele en natuurlijke werelderfgoederen op de Unesco-lijst
29709: VESTER, L.E. - Bella Figura. een beeldententoonstelling. George Baselitz, Franz Hitzler, e.va.
1485: VET, J. (VW) - Een stad bouwt aan haar toekomst
35825: VET-WARDENAAR, A. DE E.A. - Kolhorn zoals het vroeger was
28024: VETH, P.J. - Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië IV. De koffij
28023: VETH, P.J. - Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië IV. De Sago
38429: VETH, P.J. - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs geëtst door C.L. van Kesteren
12588: VETH, P.J. - Java. Ethnographie
58944: VETTEWINKEL, H. - Lange Jan en Caliban's verdere avonturen. De verdere geschiedenis van Langejan en zijn ezel Caliban
29463: VEUR, M.W.G. VAN DER - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren
40611: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
29393: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
44668: VIAN, B. - Manual of Saint-Germain-de-Prés
52824: VICTOR, A. - Marilyn Monroe Encyclopedie
24952: VIEGEN, J. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
32031: VIERLINGH, A. - Tractaet van Dyckagie
35520: VIERSSEN, W, VAN - The ecology of communities dominated by Zannichellia taxa in Western Europe
60226: VIERSSEN, W. VAN E.A. (ED.) - Lake Veluwe, a macrophyte-dominated system under eutrophication stress
1488: VIETS H.A. - De hel op de Veluwe. Een onderduiker vertelt ...
25075: VIGNEAU-WILBERG, TH. - Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii. Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600
60175: VIGUÉ, J. - Handboek klei. Boetseren - decoreren - technieken
23890: VIJFWINKEL, R. E.A. - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentewerken (1636-1986)
32875: VIJSELAAR, J. E.A. - Van streek. 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland
25838: VIJSELAAR, J. - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880 -1910
28640: VIJVER, L.M. VAN DER - Naphthoquinomnes of Plumbaginaceae and Ebenaceae
45353: VILÍMKOVÁ, M. - Die Prager Judenstadt
26583: VILLANUEVA, F. (SAM.) - Johan de Haas. Schakeringen
29525: VILLANUEVA, F. - Hans van Lunteren. Pantoon Tokadi. De vloer. Het podium
43373: VILLARD, A. - Art de Provence
46816: VILLIERS, A. - Atlas des hémiptères de France
39683: VILLIERS STUART, C.M. - Gardens of the great Mughals
51395: VILLIERS, A. - Révision des hémiptères henicocephalidae Africains et Malgaches
36796: VILLON, F.; COCK, W. DE - Françoys Villon 1431 - 1463...
48971: VILNAY, Z. - Israel Horizons. Original lithographs by Zvi Berger
43478: VILSBØLL, A.; FROM, I. - Papir set påny / Paper revisioned
63525: VIÑAYO GONZÁLEZ, A. - The royal pantheon. San Isidoro in León. The advent of Romanesque: architecture, sculpture, painting
41769: VINEY, CH. - London doors
59274: VINEY, C.; PHILLIPSPS, K. - Birds of Hongkong
1489: VINK, A.P.A. - Bijdrage tot de kennis van Loess en Dekzanden, in het bijzonder van de zuidoostelijke Veluwe
1491: VINK, J. (VW) - Recreatieruimte in Nederland. De Veluwe.
3328: VINK, A.P.A.; E.A. - Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw
54562: VINK, J. - The Badger (Meles meles L.). A bibliography of litarature up to April 2001
1493: VINK, S. - 125 jaar ziekenzorg Wageningen
2230: VINK, W. - The winteraceae of the old world. I. Pseudowintera and Drimys - morphology and taxonomy
38744: VINK, N. DE - Waardevolle boerderijstroken in Utrecht-oost
65074: VINK, G.J. - De grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijf
1882: VINK, T. - De Rivierstreek
55825: VINKE, G.B. (RED.) - Sterk water. Anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak
12189: VINKENOOG, S. - Proeve van Kommunikatie. Met hand- en voetnoten van de auteur
59638: VINKENOOG, S. (VW.) - Hommage aan Cobra
32903: VINNE, V. VAN DER - In honderd jaar van auto-palace naar AutoBinck Holding. Mobiliteit met een missie
66158: VINTGES, K. - Filosofie als passie. Het denken van Somone de Beauvoir
7982: VINTIKA, K. - Jaroslav Holecek. Ein Paradies für Jäger
33959: VIOLA, H.J.; MARGOLIS, C. - Seeds of change. A quincentennial commemoration. Five hundred years since Columbus
63965: VIOLA, M. (VW.) - Eere-tentoonstelling Jan Toorop ingericht ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag op 20 dec. 1918
63392: VIRGILE - Énéide illustrée par les fresques et les mosaïques antiques
34550: VIROT, R. - Flore de la Nouvelle - Calédonie et dépendances 6. Epacridacées
4228: VIRVILLE, A.D. DE; FELDMANN, J. - Comptes rendus du IVe Congrès International des Algues Marines, Biarritz - september 1961
27958: VIS, JOH. A. - Het ontstaan van den polder De Biesbosch. De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch
30892: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard
28330: VIS, G.N.M. - Van 'vulliscuyl' tot Huisvuilcentrale. Vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden
9644: VIS, E.M.; GEUS, C. DE; HUDIG, F.W. - Altholländische Fliesen
59573: VISSCHER, L.G. - Ferguut, uitgegeven uit L.G. Visscher
64163: DE VISSCHER, J. E.A. (RED.) - Leszek Kotakowski. De onrust van onze eeuw
11342: VISSCHER, H.A. - Het eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek
40297: VISSCHER, H.A. - Walcheren. Natuur, landschap en geschiedenis
38928: VISSE, M. - Over monumenten gesproken... Monumenten en hun verhalen in Oudewater
10879: VISSER, L. - Het dorp Zeist
32834: VISSER, J.A. - Bagger- en grondwerken
52688: VISSER, B.J.J. - Onder Portigeesch-Spaansche vlag. De katholieke missie van Indonesië 1511 - 1605
43323: VISSER, J.; PLAAT, G.N. VAN DER - Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 1643-1649, 1651-1654
6368: VISSER, W.C. - De landbouwwaterhuishouding van Nederland
3381: VISSER, A. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954
32805: VISSER, AU. (VW.) - Sire. Sociale Reclamecommunicatie. (25 jaar Sire-campagnes 1967-1992)
28044: VISSER, M.A.J. E.A. - De landbouw in Noord-Groningen
10096: VISSER, W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland
18039: VISSER, W.C.; HOGEN ESCH, J.A. - Verslag omtrent een studiereis naar Duitsland ter bestudeering van de werkwijze toegepast doorr Joh. Görbing te Rellingen
58233: VISSER, J.; HEMERIJCK, A. - Een Nederlands mirakel. Beleidsleren in de verzorgingsstaat
52416: VISSER, P.G. - De negende weg. A staircase to heaven
10882: VISSER, L. - 300 jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat
5853: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland
38126: VISSER, G. - De bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat
11590: VISSER, M.; TELLINGA, J. (ED.) - European I. Europees programma voor een nieuwe architectuur. Resultaten van de eerste Europan-prijsvraag in Nederland
54036: VISSER, C.; TEN BRUGGENCATE, A. TEN; SCHREGARDUS, J. - Onze Hollandsche molens. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van windmolens in Nederland
26393: VISSER, I. - Het slot te Zeist
13906: VISSER, S. E.A. - Tegen de wind in. Ontwerpen, dromen, ideeën rond de tentoonstelling Groene Hart tussen Droom en Werkelijkheid
15030: VISSER, F. (VW) - Gerrit Mink
40187: VISSER, L.E. - De territoriale zee
1496: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten
61497: VISSER, E. - De bekwame huishoudster. Handleiding voor huisvrouwen en jonge dochetrs uit den aanzienlijken en den burgerstand
42185: VISSER, F. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940 - 80
5510: VISSER, TH.J.; HAVERKAMP, J.R. - 60 jaren landbouw, jaren krediet, jaren organisatie
1498: VISSER, P. DE (VW) - 50 jaar SKV Wageningen 1930-1980
64481: VISSER, K. - Knap en fatsoenlijk. Drie 19e eeuwse protestante woonbuurtjes in Utrecht oost
55160: VISSER, AU. (VW.) - Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw. The decisive image. Dutch photography from the 20th century
52048: VISSER, G. DE (VW.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses
50161: VISSER, H.F.E. - Art treasures from the east
27706: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme. 1566 tot heden
55525: VISSER, H.A. - Molens in Noord-Hoilland in oude ansichten
9651: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw
48649: VISSER, H.A.-*/ - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten. Deel 2
24886: VISSER, G. E.A. (RED.) - Terugblik. Van boezeroen en hoge zijde. De Betuwe in de 19e eeuw
47192: VISSER, S.W. - Het weer. Van meteoor tot meteorologie
46849: VISSER, L. - Zeist in beeld. Een fotoboek van het hedendaagse Zeist
25538: VISSER, PH. C. - Mededeelingen der Nederlandsche Alpen-Vereeniging
58132: VISSER, K.; BROEKMAN, M. - Broekmannen. 175 jaar mode-ondernemers. Thom Broekman & De Rode Winkel 1837 - 2012
38631: VISSER, S. (SAM.) - Het Friese landschap. Gezien door 20 hedendaagse kunstenaars
63199: VISSER, H.; BOOL, F. - Emmy Andriesse (1914-1953)
64961: VISSER, ANNEKE - Knabbelijntje
59448: VISSER, M.; SIKKENGA, B. (RED.) - E-business
3245: VISSER, A. - Het verscholen dorp. Verzet en onderduikers op de Veluwe
30490: VISSERING, G. (VZ.) - De watervloed van 13-14 januari 1916
48240: VISSERING, J. - Martin Kers. Rotterdam. Fotografische impressies
39357: VISSERS, J (RED.) - Verweving van nutsfuncties en natuurfuncties
45109: VITOUX, F. - Het leven van Céline
45041: VITOUX, F. - Céline. A biography
62194: VITRUVIUS - Vitruvius' tien boeken over de bouwkunst
41739: VITT, W. - Von strengen Gestaltern. Texte, Rheden, Interviews und Briefe zur konstruktiven und konkreten Kunst
39808: VIVIAN, J. - Building stone walls
65002: VLAANDEREN, A. - Per Gazelle door ons land
65000: VLAANDEREN, A. - De eeuw van het verkeer
65001: VLAANDEREN, A. - Sport & Spel
65003: VLAANDEREN, A. - Sport & Spel
64999: VLAANDEREN, A. - Van 1817 tot 1934
64998: VLAANDEREN, A. - De Gazelle als redder
25462: VLAASSEN, C.H.; CAMMAN, J.P.M. - Coöperatie in fruit- en groentenhandel. Een woord ter overweging aan belanghebbenden
65736: VLASBLOM, V. E.A. (RED.) - Beeld in beeld
65737: VLASBLOM, V.; KLEIJN, S. - Oog in oog
56605: VLEER, W.T. (SAM.) - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld
27904: VLEESCHHOUWER, J.J. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht
16788: VLEESENBRINK, H.H. (VERANTW.) - Heidemij Tijdschrift 100 jaar
62803: VLEKKE, B.H.M. - Nusantara. Ahistory of Indonesia
65240: VLETTER, A. DE - Waar schuiven wij heen? Open brief aan ouders en opvoeders betreffende Kindervermaak en de Moderne dansen
64547: VLETTER, A.C.C. DE - Zeven jongen en 'n ouwe schuit
33113: VLETTER, M.E. DE E.A. - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose
43596: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw
35941: VLIERDEN, M. VAN - Willibrord en het begin van Nederland
10506: VLIERDEN, M. VAN - Utrecht een hemel op aarde
57040: VLIES, A.W. VAM DER E.A. - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting
55504: VLIES, T.A. VAN DER - De eerste eeuwen van Rhoon
54605: VLIET, G. VAN; RAFNSSON, D. - Het Icesave drama. Hoe een handvol IJslanders de financiële wereld uitkleedde
13096: VLIET, L.R. VAN - Om nooit te vergeten. Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
35116: VLIET, G.J.C.M. - Wood anatomy of the myrtales and of the rhizophoraceae
55943: VLIET, A. VAN - Submarine fans ans associated deposits in the lower tertiary of Guipuzcoa (Northern Spain)
43550: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGING) - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940)
1878: VLIET, M. VAN - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795
57072: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGING) - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
55338: VLIET, H.T.M. VAN - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus
5441: VLIET, A. VAN - RunderTrekkracht
16455: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. Vijftig ooggetuigen vertellen over de Georgische opstand tegen de Duitsers op 6 april 1945
8420: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. 6 - 26 april van het jaar 1945. Een ooggetuigeverslag van de opstand der Georgiërs in april 1945
65824: VLIST, A.A. VAN DER E.A. - Bruggen in Nederland 1800 - 1940. Bruggen van beton, steen en hout
10865: VLISTEREN, V.T. VAN; VRIES, D.J. DE (RED.) - Van Beek en land en mensenhand
53501: VLISTEREN, V.T. VAN; GRUBE, N. (RED.) - Maya's. Heersers van het regenwoud
47875: VLISTEREN, V.T. VAN (RED.) - Mummies. Overleden na de dood
49602: VLOEBERGHS, D. - Handboek Human Resource Management. Managementcompetenties voor de 21ste eeuw
37999: VLOEDGRAVEN, K.; STERKEN, H. - Oud Staphorst in woord en beeld
59937: VLOTEN, J. VAN (SAM.) - Nederlandsche baker- en kinderrijmen
41608: VLOTEN, J. VAN (BEZORGING) - Alle de wercken van Jacob Cats
50698: VLOTEN, JOHS. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste wording en ontwikkeling (1567-1572)
48125: VLUGT, R. VAN DER - Life history of 100 famous logos
8440: VLUGT, R. VAN DER (ONTWERP) - Zo zie ik Amstelveen
42021: VODICKOVÁ, V. - Rotstuinplanten
41973: VOERMAN, J. (VW.) - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925 - 1950
58044: VOET, H.A. - Capelle aan den IJssel in oude ansichten
49115: VOET, H.A.; KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam-Zuid. Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk
62664: VOET, E.; GELDER, H.E. VAN - Merken van Haagsche goud- en zi;lversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw
62672: VOET, E. - Merken vanAmsterdamse goud- en zi;lversmeden
46339: VOETEN, J. - Sprinlevend. 25 Jaar Dansersfonds '79. Alexandra radius n Han Ebbelaar
6795: VOETEN, ADR.C. - Gezondheid en ziekte bij bedrijfspluimvee
36407: VOETEN, J. - Een Nederlands wonder. Vijftig jaar Holland Festival
7745: VOETS, J. - Zo zag ik Maas en Tricht
59539: VOETS, B. - Hensbroek oor de eeuwen heen
46661: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types
39891: VOGEL, J.PH. - Buddhist art in India, Ceylon and Java
11780: VOGEL, H. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en TV
4510: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Discryptians of 150 woody Malesian taxa
20485: VOGEL, W. - Die Kämpfe um Baranowitschi. Sommer 1916
45676: VOGEL, H.W. - Practische Spectralanalyse irdischer Stoffe
34185: VOGEL, E.F. DE - Revisions in Coelogyninae (Orchidaceae) III. The genus Pholidota
48400: VOGEL, J. - Nabije vrienden. Een eeuw wonen en en samenleven
56805: VOGEL, H.PH. - Geschiedenis van Latijns-Amerika
32965: VOGELAAR, CHR. (RED.) - Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo
63107: VOGELENZANG, L;. - Cryptogamic literature. Guide to the prices of antiquarian and secondhand botanical books (1970-1979).
41815: VOGELESANG, H. - De etser Anton Pieck
13890: VOGELIJ, J.; BUSSADORI, V. - Cultures of cities. Transformations generating new opportunities
20420: VOGELS, E.; WÖBER, O. - Tabaklexikon
29545: VOGELS, P.; SCHEEPENS, H. - Wonen en werken in Oirschot. Toen en nu
61135: VOGELS, F. - De harde kern 2. Met zijn drieën
44478: VOGELSANG, R. - Helfer und Heilige. Die vierzehn Nothelfer in Legenden und Märchen
42074: VOGELSANG, W. - A golden present. Symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands
51975: VOGELSANGER-DE ROCHE, I. - Die Chagall-Fenster in Zürich
63620: VOGELSANGER-DE ROCHE, I. - Marc Chagall's windows in the Zürich Fraumünster. Origins, content and sifnificance
63619: VOGELSANGER-DE ROCHE, I. - Die Chagall-Fenster in Zürich
30920: VOGLER, CH .AU. - Grundlehren der Kulturtechnik.
50089: VOGT-GÖKNIL, U. - Turkse bouwkunst
15404: VOGT, C. - Ferkelerzeugung und schweinemast. Haltungs- und Verfahrenstechnik
21213: VOGT, H. - Das Militärbilderbuch. Die Armeen Europas
59806: VOGT, H. - Medizinische Karikaturen von 1800 bis zur Gegenwart
33542: VOGT, CHRISTIAAN - In camera. Eighty-two images by fifty-two women
41501: VOGT, G. - Milieubewust bouwen. Energiezuinig - Praktisch - Comfortabel
6385: VOIGT, W. - Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland
36638: VOIGT, M.H. E.A. (RED.) - Restaureren. Toekomst voor verleden. Opdrachtgevers en restauratiearchitecten in beeld
54900: VOIGT, K. - Die karolingische Klosterpolitik und dier Niedergang des westfränkischen Königtums. Laienäbte und Kosterinhaber
8503: VOLBEDA, SJ. - Pionierssteden in het oerwoud. Stedelijke ontwikkelingen aan een agrarisch kolonisatiefront in het Braziliaanse Amazonegebied
49892: VOLKART, H. - Schweizer Architektur. Ein Überblick über das schweizerische Bauschaffen der Gegenwart
1503: VOLKER, A. - Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land
6317: VÖLKER, A. - Biedermeierstoffe. Die Sammlungen des MAK - österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien und des Technischen Museums Wien
9764: VOLKERS, W.; RIVE BOX, H. DE LA - Interlandwedstrijden. Herinneringen aan interessante binnen- en buitenlandse wedstrijden
56972: VOLKERS, K. - Geheim landschap: 200 jaar militairen op de heuvelrug
42398: VOLKWEIN, P. (VW.) - Vertikal - diagonal - horizontal
25631: VOLLEMANS,, K.; BEKS, M. - Henk Chabot. Concerterende landschappen
65296: VOLLENHOVEN, C. VAN (VW.) - Student worden, Gids voor aankomende studenten
38784: VOLLMER, M. E.A. (ED.) - Lancewad. Landscape and cultural heritage in the Wadden Sea region
37838: VOLLMER, W. - Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen
58151: VOLLMER, S. - On / Of. Op zoek naar balans in digitale tijden
12367: VOLMAR, F.A. - Berner Spuk und Mysteriöses aus dem Wallis
6172: VOLMULLER, J. (VW) - 25 jaar Duno tennis 1967 - 1992
51925: PITIRIM OF VOLOKALASK (ED.) - The orthodox church in Russia
54451: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek
32878: VÖLTER, D. - Les inscriptions de Glozel. Une discussion avec le docteur Morlet, Vichy
6675: VOLTMAN-VAAGS, W.G. - Bibliografie van Doedinchem
27653: VONDEL, J. VAN DEN; HAAN, H. DEN - Het lof der zee-vaert
57092: VONDEL, J. VAN - Al de dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven
59826: VONDEL - J.v. Vondels Poëy of verschillende gedichten, by een vergadert. bermeert, en op een nieuw overzien. Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche sichtkunste
42634: VONDEL, L. VAN DEN - Gijsbrecht van Aemstel. d'ondergang van zyn stad en ballingschap. Treurspel. Twee delen
8682: VONDELING, A. (VW.) - Die Holländische Landwirtschaft
1741: VONK, W.; EA - De Valk, een heerlijk plekje gronds. Bij 75 jaar Rabobank
20314: VONNEGUT, K.; CHERMAYEFF, I. - Sun Moon Star
27537: VOOGD, G.J. DE (SAM._ - Facetten van vijftig jaar Nederland toneel 1920 - 1970
56670: VOOLEN, E. VAN; WOUTHUYSEN, E. (RED.) - Marc Chagall en het Joods Theater
30819: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek
24875: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De reis om de wereld van De Nassausche Vloot 1623 - 1626
61043: VOORBEIJTEL CANNEBURG, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600 - 1900 in het Nederlandsch Historisch Sceepvaart Museum
30836: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp
13014: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling
4439: VOORDE, P.K.J. VAN DER - De bodemgesteldheid van het ritsenlandschap en van de oude kustvlakte in Suriname
24647: VOORDECKERS, E. - Ikonen. Theofanie en gebed
1631: VOORDEN, F.W. VAN; EA (RED) - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling
1995: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in de stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden
36665: VOORDEN, F.W. VAN - Het einde van de restauratie-koorts
53445: VOORDEWIND, J. - Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd
55267: VOORHOEVE, J. - Veilige gebieden. Falen en slagen bij het beschermen van burgers in oorlostijd
16769: VOORHORST, J. - Boerenerven vroeger en nu
1680: VOORN, H. - Wonen in papiersmakersland
1505: VOORN, H. - Papierhandel in de Graafschap en elders
31269: VOORN, H. - Iers mos en ossegal
17579: VOORN, H. - Tekens in papier
61120: VOORSLUIS, B. (RED.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn
40515: VOORST TOT VOORST, E.H.J. BARON VAN - De toekomstige drainkwatervoorziening van Nederland
21030: VOORST TOT VOORST, J.J.G. BARON VAN (VW.) - Gedenkboek grenadiers en Jagers 1939-1954
43310: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland 1835 - 1895
52640: VOORT, J.P. VAN DE (RED.) - Klederpracht. De drachten van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, met bestandscatalogus
9335: VOORT, J.P. VAN DE - De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten
62844: VOORT-RUYGROK, M.A.M. VAN DER - Naaldwijk in oude ansichten deel 2 en deel 2
55732: VOORT VAN DER KLEIJ, J.J. VAN DER - Verdam Middelnederlandsch handwoordenboek. Supplement
36112: VOORTHUIS, S.R. (VW.) - Jaarboek 1932. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs
23757: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945 - 1995
4214: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek
65408: VOOUS, K.H. - Owls of the northern hemisphere
4116: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking
11457: VORENKAMP, A.P.A. (VW); MOREUX, CH. - De Franse tuin van middeleeuwen tot op onze dagen. Tentoonstelling
63290: VORGANINE, J. DE - The golden legend. Readings on the saints
24741: 5E JAARS GRAFISCHE VORMGEVING - Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens 1991
55892: VORREITER, L. - Handbuch für Holzabfallwirtschaft
46243: VORSCHER, N.A. [JOEP HANSSEN] - 19-toen ... 19-nu. Verankerd in het verleden
10966: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, met genealogische en heraldische aanteekeningen
48450: VOS, A. DE - Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen
59888: VOS, K. - Assignment Japan. Von Siebold; pioneer and collector
1509: VOS, J.G.; STORK, G.J.B. - Het land van de oude IJssel en zijn waterschap
49073: VOS, R. - Alle motoren 2011
28297: VOS, R.; LEEMAN, F. - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw
50141: VOS, R.; OS, H. VAN - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting
64535: VOS, P, - De troost van het ogenblik. Kierkegaard over God en het lijden
27881: VOS, D. DE (RED.) - Witboek. een hommage aan ir. C. Wit in 33 bijdragen
55574: VOS, J.W. DE (VW.) - Zo was het in Berkhout
1510: VOS, J.G. - Tussen Elten en Urk. Historische vertelsels uit Graafschap, Liemers en Noord-Oost Polder
63601: DE VOS, D. - Rogier van der Weyden. Het volledige oeuvre
64119: VOS, M. DE E.A. - Jan Peter Muilwijk. In paradisum. Over de kalmte van de ziel
5277: VOS, W.; STORTELDER, A. - Vanishing Tuscan landscapes. Landscape ecology of a submediterranean-Montane area (Solano Vasin, Tuscany, Italy)
51028: VOS, D.DEN - Beknopte geschiedenis van den klos- en naaldkant
29163: VOS, D. DE E.A. - Hans Memling. Catalogus
39243: VOS, R. DE - Nederlandse clippers
50889: VOS, A.D. - Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht
56156: VOS, M. DE - Het waait
50365: VOS, P.D. DE - Uit Schouwen en Duiveland's verleden
54122: VOS, B. - Het prentenboek van Gijsbert Jan
50061: VOS, S.A. DE E.A. (RED.) - Een blik op de historie van Westland Zuid
56186: VOS, M. DE - Kat van sneeuw
4812: VOS, J.G. - Het erve kots. Monumentboerderij van de Bernard Weeninkstichting.Lievelde. Lichtenvoorde
64045: VOS, A. - Alblasserdam in oude ansichten
14324: VOS, R. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100
44934: VOS, R. DE - Nederlandse fregatschepen & barken
1506: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers
35754: VOS, D. DE E.A. - Hans Memling. Essays
52271: VOS, L. DE - Kwaliteit, disciplinering en sturing. Een historisch sociologisch onderzoek naar de vormgeving van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen
3370: VOS, I.H.J. (SAM) - Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische betekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis
8507: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
62572: VOS, L. DE - De eerste wereldoorlog
31087: VOS, J.G. - Boerderij-museum 'de Lebbenbrugge' ye Borculo (Gld.)
60353: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 4. Het A.P. Beerta-Instituut
10694: VOSKUIL, B.V. - Bomen voor Oranje
41380: VOSKUIL, J. (RED.) - Bulletin. Centraal laboratorium voor onzerzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap
60386: VOSKUIL, J.J. - Ingang tot Het Bureau van J.J. Voskuil. Verkorte inhoud. Compleet personenenregister
60354: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 7. De dood van Maarten Koning
6578: VOSS, R. (VW) - Wild und Weidwerk der Welt. Das grosse grüne Buch
20677: VOSS, F.S. - Reporting the war. The journalistic coverage of world war II
7707: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 15 (1) Cryptogames: Algae
7706: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 14. Vegetable oils and fats
7933: VOSSEN, H.A.M. VAN DER; WESSEL, M. (EDS) - Prosea 16. Stimulants
23664: VOSSEN, H.A.M. VAN DER; MKAMILO, G.S. - Prota 14. Vegetable oils
11650: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 015 (1) Cryptogames: Algae
42435: VÖSSING, A. - Der Internationalpark Unseres Odertal. Ein Werk- und Wänderbuch
65333: VOSTER, W. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra
52217: VOSZ, R. - Twee menschen. Eerste deel
52293: VOSZ, R. - Twee menschen. Tweede deel
59136: VOUSDEN, L. - Tonkinese cats
40341: VOÛTE, A.M. LINA, P.H.C. - Bescherming van vleermuizen
47991: VOÛTE, T. (SAM.) - 100 Jaar Voûte Vereniging. 1908 - 2008
63816: VRANKEN, J. - Het contrapunt. Hedendaagsche muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga, etc.)
43178: VRANKEN, J. - Het contrapunt. Hedendaagse muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga, etc.)
9371: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland
7227: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Vier eeuwen Nederlandsch Studentenleven
7018: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Naerdincklant. Gooische studies over: koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen
39686: VREDEMAN DE VRIES, H. - Hortorvm viridario rumqve
17241: VREDEN, G. VAN; AHMADZABIDI, A.L. - Pests of rice and their natural enemies in Peninsular Malaysia
1511: VREDENBERG, J. - 1200 jaar Wilp 765-1965. Grepen uit de geschiedenis van een Oost-Veluws kerspel
37051: VREDENBERG, J. E.A. - Rond de sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
58869: VREDENBERG, J. - Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945 - 1965
24452: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld
38857: VREDENBERG, J. - Monumentengids Harderwijk
38854: VREDENBERG, J. - Monumentengids Scherpenzeel
17695: VREDENBREGT, J. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië
49203: VREE, F. DE - Jan Cremer
59547: VREE, F. DE - Constant
10328: VREE, F. VAN - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van De Volkskrant
64942: VREEDIS, B. - Moffenmarsch 1945. Weg met den mof...
60135: VREEKEN, H. - Kunstnijverheid. Middeleeuwen en Renaissance / Decorative art. Middle ages and Renaissance
63033: VREEKEN, H. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen
57947: VREEZE, N. DE - Lange lijnen in de stadsontwikkeling. De ontwikkeling van Amersfoort 1945 - 2010
38736: VREEZE, N. DE (RED.) - Negentig jaar adviezen over ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland 1916 - 2006
63746: VRENDENDAAL, J. VAN E.A. (VERT.) - Heliand. een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen
63747: VRENDENDAAL, J. VAN (VERT.) - Nibelungenlied. Een middeleeuws epos over liefde en wraak
17509: VREUGDENHIL, A.J. - Het leven van de bijen
41029: VREUMINGEN, L. VAN - Van puntzak tot banderol. Geschiedenissen rond de oudste tabakszaak van Nederland. van Vreumingen 1836 - 1911
41113: VRIAMONT, J. - De exploten van Tabarijn
12817: VRIELYNCK, R. ((RED.) - Achter het witte doek. 150 jaar camera's. projectoren & affiches
19506: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm
14776: VRIEND, J.J. - La Escuela de Amsterdam
34516: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land
16722: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land II. Het platteland
20241: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land
16440: VRIEND, J.J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland
51678: VRIEND, J.J. - Bouwen en wonen
16319: VRIENDS, TH. - Papegaaien en parkieten. Voeding - verzorging - huisvesting
54280: VRIENS, J. - Inventaris van het archief van de tienden van Moergestel 1618-1958 (met fragment van het familiearchief De la Torre 1608-1684)
35491: VRIES, J. DE; TOLLENAERE, F. DE - Nederlands etymologisch woordenboek
16791: VRIES, D.J. E.A. (RED.) - Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen
3546: VRIES, L. DE - De bliksem getemd. Het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp
44346: VRIES, A. DE (ESSAY) - Jacobien de Rooij. Liefdevol gadeslaan
8760: VRIES, H. DE - De invloed der temperatuur op de levensverschijnselen der planten
31876: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992
46292: VRIES, A.PH. DE - Tien jaar Gereformeerde Sociale Academie GSA 1972 - 1982. Feiten, ontwikkelingen, visies
35580: VRIES, M.A. DE - Over de vorming van Phytomelaan bij Tagetes patula L. en einige andere Composieten
33: VRIES, H. DE - Die Mutationstheorie: Versuche und Beobachtungen ueber die Entstehung von Arten im Pflanzenreich
42001: VRIES, J. DE - Rondom 'Neusen' I.
41279: VRIES, J. DE; ROELOFS, B. - De canon van Arnhem
41284: VRIES, J. DE - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is
23841: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe beleid tot de waterschapswet van 1992
1984: VRIES, V. DE - Vlieland. Landschap en plantengroei
61836: VRIES, HUGO DE - Over veredelde landbouwplanten
6826: VRIES, H. DE - Het leven der bloem
16282: VRIES, K. DE (VZ.) - Philologia Frisica. Anno 1978. Lezingen en neipetearen fan it 8de Fryske filologekongres. Oktober 1978. Tussen Frysk en Nederlansk
32268: VRIES, S. DE - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk
62775: VRIES, P. DE - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen
1516: VRIES, JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen
48229: VRIES, L. DE - Jan van der Heyden
6824: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen
4514: VRIES, V. DE - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland
9298: VRIES, A. DE - Groot-Nederlands Boerenboek
6823: VRIES, H. DE - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen
48500: VRIES, R.W.P. DE - Dutch national costumes
1975: VRIES, E. DE - De aarde betaalt. De rijkdomen der aarde en hun betekenis voor wereldhuishouding en politiek
6825: VRIES, H. DE - Naar Californië. Reisherinneringen
6827: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
53375: VRIES, S. DE - Ruiters op de aethergolven. Een eigenwijs boek van een oude spotter van een jonge liefde: de radio!
21: VRIES, H. DE - Gruppenweise Artbildung: unter spezieller Beruecksichtigung der Gattung Oenothera
8638: VRIES, H. DE - Van amoebe tot mens. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918
8407: VRIES, H. DE - Het veredelen van kultuurplanten
30707: VRIES, M. DE - Het gebruik van klaverruiters in den landbouw
9162: VRIES, L. DE; AMSTEL, I. VAN - Het prentenboek van Tante Pau en het mooiste en leukste uit andere prentenboeken bijeengezameld
43212: VRIES, B. DE E.A. (RED.) - de kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidsbeweging in het verleden
20399: VRIES, G.J.P. DE ('OOM GERRIT') - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
48825: VRIES, S. DE - The complete book of great Australian women, 36 women who changed the course of Australia
61335: VRIES, D.M. DE - Charles Kingsley. Schets van karakter en denkbeelden met bloemlezing uit zijne geschriften
24487: VRIES LENTSCH, M. DE - Marijke de Vries Lentsch
9310: VRIES, JOH. DE - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie
3764: VRIES, W. DE - De opkomst van Zutphen
61494: JER. DE VRIES - Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden
48404: VRIES, M.S. DE - Dagboek van de Gouveneursleerstoel. Aruba 2011 - 2014
5569: VRIES, J. DE - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland
12800: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
17768: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata. Deel Ii. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
12005: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
58946: VRIES, THOM. J. DE - Geschiedenis van Zwolle .Deel I. Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad to de invoering der Reformatie
49335: VRIES, H. DE (SAM.) - Amsterdam omstreeks 1900. Alle 231 Amsterdam-tekeningen van L.W.R. Wenckebach (1860 - 1937)
57054: VRIES, A. DE (RED.) - De verzameling
55398: VRIES, B. DE - 2025. Hoe ziet de economie van nederland er in 2025 uit?
46218: VRIES, JOH. DE - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876 - 1976
8593: VRIES MZN, S. PH. DE - Joodse riten en symbolen
1852: VRIES, W. DE - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972
17767: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata. Deel I. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
9612: VRIES, E.A. DE - Een groene visie op de Wageningse Berg
28855: VRIES, TH. DE - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
56677: VRIES, A. DE - Hendrik valk 1897 - 1986
59336: VRIES, JR, M. DE - Op leven en dood. Een ware geschiedenis
6395: VRIES, H. DE; VRIJHOF, B. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Holland
46079: VRIES, K. DE - Conservator. Een Wageningse monoloog
31469: VRIES, J. DE; TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch woordenboek
10909: VRIES, K. DE; WINSEMIUS, J.P. - De Allerheiligenvloed van 1570
58800: VRIES, D.J. DE; KRANENBORG, H. (RED.) - Onzichtbaar Zwolle. Archeologie en bouwhistorie van de stad
27901: VRIES, W. DE - Soil response to acid deposition at different regional scales
55523: VRIES, H. DE - O, Wies! 't Is hier zo mooi!
59464: VRIES, O. DE; DECHERING, F.J.A. - Grondonderzoek. Beschrijving en toelichting bij het grondonderzoek zoals dat in het bedrijfslaboratorium verricht wordt
26857: VRIES, L. DE - A treasury of illustrated children's Books. Early nineteenth-century classics from the Osborne Collection
7610: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata
45769: 'VRIES, AUKE DE - Nederland land aan de zee
5515: VRIES, JOH. DE - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component
11129: VRIES, TH. DE; BOELENS, J. - Gesprekken op donderdag. Theun de Vries praat met Jan Boelens
62929: VRIES, A. DE - Marten Hendriks
49482: VRIES, J.M. DE (COMP.) - Yoyo mama yo. Een afrikaans liedboek. An african songbook
4370: VRIES, TH. DE; SCHAAP, DICK - Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976, honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
37548: VRIES, W. DE - Bijdragen tot de de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland I. Rechtsgebieden in het Kwartier van Nijmegen
46698: VRIES, W. DE - Topografiese namen in en bij Duurswold
59875: VRIES, G. DE - Onze krielhoenders
28852: VRIES, TH. DE - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren
41812: VRIES, C.L. DE (RED.) - Van piepers tot pasta. Recepten voor en door 3 generaties
55250: VRIES REILINGH, H.D. DE - De volkshoogeschool. Ee sociografische studie
1862: VRIES, H. DE - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
64492: VRIES, TH. DE - De gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scènes
29897: VRIES, JOH. DE - Diergaarde Blijdorp. Ir. S. van Ravesteyn
60789: VRIES, SJ. DE - Het ABC boek van Sj. de Vries
34518: VRIESE, W.H. DE - Mémoire sur les Rafflesias Rochussenii et Patma, d'apres les recherches faites aux iles de Java et de Noessa Kambangan, et au jardin de l'universite de Leide
61842: VRIESM L. DE - De zorg voor onze gezondheid. Leesboekje voor de hoogste klasse der lagere school en voor de herhalingsschool
15072: VRIEZE, J. (RED.) - Het rijk der Scythen
25334: VRIEZE, J.; BOELE, V. - De rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie
6662: VRIEZE, P.L. DE - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen
40394: VRIEZE, J. DE - De maasheggen
5420: VRIJ, J.M. - Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcoöperaties
48621: VRIJ, SJ. DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland
5553: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten
41807: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN - Streekdracht motieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken
59399: VRIJBURG, B. - Nieuw-Guinea in verband met kolonisatie. Nieuw-Guinea roept!
55797: VRIJLING, K.J. (INL.) - Dit was Idaarderadeel
32217: VRIJMAN, J. - De werkelijkheid van Karel Appel
25858: VROENHOVEN, F.J.W. VAN - Beschouwingen over de samenwerking in het midden- en kleinbedrijf
12530: VROLIK, G. - Over het verschil der inwendige gesteldheid der horenpitten bij antilopen
26983: VROMAN, L. - Tineke. De adem van Mars. Snippers
56515: VROMAN, L. - 48 gedichten
5196: VROMAN, M. - The marine algal vegetation of St. Martin, St. Eustatius and Saba (Netherlands Antilles)
60162: VROMAN, L. - Agena uit het jaar 2000
56539: VROMAN, L. - Het andere heelal
56439: VROMAN, L. - Fabels, balladen en psalmen
56277: VROMAN, L. - Daar. Gedichten
2313: VROMAN, M. - The marine algal vegetation of St. Martin, St. Eustatius and saba (Netherlands Antilles)
64551: VROMAN, L. - De mooiste gedichten
42929: VROMAN, L. - Psalmen en andere gedichten
48999: VROMAN, L. - L. Vroman. Gedichten
57626: VROMAN, L. - Voorbij de vooruitgang
55408: VROMAN, L. - Overleverigheid. Leo Vroman 95. Zijn mooiste gedichten - Gekozen en persoonlijk toegelicht door collega-dichters
56295: VROMAN, L. - Tineke
56245: VROMAN, L. - Huis en Tuin. Fabels en strips
56823: VROMAN, L. - Het geheimzinnige avontuur van Totty de Sphinx
50726: VROOM, W. - Financing cathedral building in the middle ages. The generosity of the faithful
30251: VROOM, N.R.A. (PF) - A.M. Cassandre
56003: VROOM, W. (SAM.) - De jongeren. Foto's van Maya Pejic en han Singels
9325: VROOM, U.E.E. - Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas
54193: VROOM, M.J. (VW.) - Fieldwork. landschapsarchitectuur in Europa
64077: VROOM, R. - Van hazen, herten en heiligen. Jachtverhalen
24504: VROOM, M.J. (RED.) - Outdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects since 1945 / Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945
26390: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
40124: VROOM, M.J. (RED.) - Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945 / Ourdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945.
38671: VROON, H. - Zeist, groei en bouw. De Dieptetuin te Zeist. Geschiedenis en beeld
50070: VROON, P.; DRAAISMA, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie
17995: VROONHOVEN, L. VAN - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru
15983: VRUGT, M. VAN DE - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatiie in de Nederlanden
64916: VRY, S. - Paul Klee for children
63092: VUIJSJE, H. (RED.) - Ruimte maken, ruimte delen. Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening 2000 / 2020.
63191: VUIJSJE, H. - Een grens van steen. Op avontuur langs de Muur van hadrianus
37609: VUIJSJE, H. - Langs de groene grens van Amsterdam
49327: VUIJSJE, H. - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland
46274: VULLINGHS, M.W.A.H.; WOLF, H.R. DE - Na oorlog en vrede. Twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius
35794: VULSMA, R.F. - Burgelijke stand, bevolkingsregister en genealogie
60888: VUUREN, A. VAN; RODERMOND, J. (VW.) - Nieuwe Hollandse Waterlinie. Landschap met een geheim
58055: VUUREN, L. VAN - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor Salland
49045: VUVAY, R. E.AS. - Zeichnung, Schrift un Druck in der bildenden Kunst und als Gegenstand im Kunstunterricht
16728: VUYCK, L. - De plantengroei der duinen
19805: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I-I. Dicotyledonen - Thalamifloren
41252: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars III. Dicotyledoneae - Corolliflorae et Monochlamydeae
41251: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars II. Dicotyledoneae - Calyciflorae
53836: VUYK-BOSDRIESZ, J.B. - Wolter' Ster Woordenboek Spaans - Nederlands / Nederlands - Spaans
5635: VUYK, A. - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij
66073: VUYK, B. - Groot Indonesisch kookboek
53853: VUYK, S. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780 - 1800)
54721: VUYLSTEKE, C. - Volksrepubliek van verlangen. Ontmoetingen in het hedendaagse China
65459: VYDROVA, J. - Italienische majolika in Tschecholowahischen Sammlungen
55440: WAAL, H. VAN DE - Traditie en bezieling
12654: WAAL MALEFIJT, A. DE - The Javanese of Surinam. Segment of a plural society
64279: WAAL, E. DE - Het knoopjeskabinet. Een familiegeschiedenis en een kunstverzamelaar in oorlogstijd
55220: WAAL, C. - Harriet Bosse. Strindberg's muse and interpreter
3491: WAAL, M. DE - Zuivel, Ei en Honing. Door alle eeuwen heen
5367: WAAL, F. DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
1518: WAAL, M. DE (RED.) - Wageningen als woon- en studiestad

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte[an error occurred while processing this directive]

9/14