Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y6348: CASTRVM PEREGRINI CXLV. - Stefan George und die Gottervision des Archaologen Hans von Prott. u.a.
Y9220: DA COSTA, VAN LENNEP, TEN KATE E.A. - Apostelen en Profeten. Dichterlijk album
Y4063: RAAD EN DAAD. - Raad en Daad. Maandblad van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 19e jrg. no 9. September 1964.
Y8659: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
L8822: DAALDER, S. EN J. NOORDGRAAF. (ED.). - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geengageerd filosoof.
R2963: DAAMS, J.H. (ED.). - Catastrofen. Bedreigingen van het bestaan.
T0586: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Nawoord Andre Gide. Vertaling Bas van Deilen.
T8049: DAEL, JAC. VAN. - Het psychotechnisch onderzoek, toegelicht met voorbeelden uit het onderzoek van havenarbeiders.
R0812: DAELE, ADIEL VAN. - Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987.
T2459: [HUYSMANS, CAMILLE] DAELE, HENK VAN. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs.
T0751: DAELS, FRANS. - Ik Dien.
T3469: DAELS, FR. - Voor mijn volk in nood.
T0899: DAELS, FRANS. - Voor mijn volk in nood. I.
L9995: DAEM, GEERTRUI. - Een vader voor Elizabeth.
L9835: DAEM, GEERTRUI. - Koud.
L9506: DAEM, GEERTRUI. - Zotverliefd. Verhalen.
L8028: DAEMS, S. - Levensschets van Hilda Ram.
T8731: DAEN, FRANK. - Scheepspapier. Een Winterreis.
T8725: DAEN, FRANK. - De koopman en zijn tijd.
T8831: DAEN, FRANK. - Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten.
T8832: DAEN, FRANK. - Af en Toe. Gedichten.
T8833: DAEN, FRANK. - De bruikbaarheid van de tijd.
R1810: DAENENS, LIEVEN. - Museum voor Sierkunst Gent.
R6716: DAENS, PIETER. - Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking.
Y2691: NIEUWS VAN DE DAG. - Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
Y2199: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag Woensdag 9 en 10 Mei 1945. Algeheele capitulatie van Duitschland en Amsterdam viert de bevrijding.
Y4448: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. 9 - 11 - 16 - 20 Mei 1945.
Y4044: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. Vereenigde Katholieke Pers. 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 mei 1945.
Y2696: NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. - Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder.
Y8117: ANSTERDAMSCH DAGBLAD. - Amsterdamsch Dagblad. Radio Oranje. 1e jaargang Zondag 6 Mei t/m 18 Mei 1945. No. 202, 203, 204 205 en 208.
Y4459: NIJMEEGSCH DAGBLAD. - Nijmeegsch Dagblad. 1ste jrg. 8 Mei 1945. no 184.De oorlog in Europa ten einde! / 1ste jrg. 15 augustus 1945. no 263. Japan heeft zich onvoorwaardelijk overgegeven.
Y4242: GELDERSCH DAGBLAD. - Geldersch Dagblad. Editie voor de Noord Veluwe. 1ste jaargang No. 4 Vrijdag 24 Mei 1945. Himmler, de Gestapo-Beul, pleegde zelfmoord. No. 7. Dinsdag 29 Mei 1945. Het drama van Putten.
Y6029: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 120ste jaargang Zaterdag 7 October 1916. No. 276.
Y5884: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Zondag 1 Mei 1881. No.121. Zondag 31 Augustus 1890 No 239.
Y5539: BUITENGEWOON DAGBLAD. - Buitengewoon Dagblad, No 1 en 2. Maandag 30 april 1900 en Dinsdag 1 Mei 1900 voor de Geabonneerden van Algemeen Handelsblad, Amsterdamsche Courant, De Courant enz. Dit blad verschijnt tijdens den duur van de huidige werkstaking in de grafische vakken te Amsterdam.
Y0500: DE DAGERAAD. - Rome en de kultuur. Denk-, gewetens-, godsdienst- en kultuurvrijheid in roomsch-kerkelijke beoordeling ; authentieke acten overgenomen uit De Vrijdenker.
T8763: DE DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der Vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. [Afl. 4 ontbreekt]. 5e jaargang 1983-1984. [compleet]. 8e jaargang 1886-1887. [compleet]. 13e jaargang 1891-1892. nrs: 1-5-7-8-9-10-11-12.
T5072: DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV.
M7978: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou.
M2607: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaling Rob van der Veer.
K0782: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaald door Rob van der Veer.
B0685: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain.
M9735: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar & De chirurg. Twee verhalen. Vertaling S. Commandeur.
L8789: DAHL, ROALD. - Het griezelkabinet van ...
Y3280: DAHL, FOLKE. - Amsterdam Cradle of English Newspaper.
W2106: DAHL, ROALD. - Gelijk oversteken. Vertaling C. v.d. Broek.
L3662: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar. Vertaling S. Commandeur.
K1521: DAHL, ROALD. - Omnibus. Ooit en te nimmer. Oom Oswald. Vertaling Rob van der Veer.
M3107: DAHLBERG, EDWARD. - Slechts vlees. Vertaling J.H. Pereboom.
L8256: DAHLQUIST, GORDON. - De glazen boeken van de dromeneters. Vertaling Susan Ridder, Nina van Rossem en Mireille Vroege.
R5095: DAHMEN, P. - De Islam in Engelsch-Indie.
B2986: DAHMEN-SCHOLTE, MONA. - Verzen.
L7449: DAILLHIERE, SR. DE LA. - Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou.
B4950: DAIMLER, HARRIET (=IRIS OWENS). - Woman.
L4429: DAISNE, JOHAN. - Hoe schoon was mijn school. De roman van een leraar.
K4307: DAISNE, JOHAN. - De Hollandse reis. Neder-land richt zich op... Een reportage en een poetisch tijdsbeeld van herrijzend Nederland.
L1887: DAISNE, JOHAN. - De trap van steen en wolken.
K4198: DAISNE, JOHAN. - Het geluk. Luisterspel. Wat is magisch-realisme. Essay.
K8190: DAISNE, JOHAN. - Winterrozen voor een kwakzalver.
W5039: DAISNE, JOHAN. - Venezy of het eiland in de Stille Zuidzee.
B7851: DAISNE, JOHAN. - Lantarenmuziek.
H6111: DAISNE, JOHAN. - De vierde engel. Een verhaal.
M5506: DALBY, RICHARD. (SAMENGESTELD). - De nachtzuster, spookverhalen van vrouwen. Met een inleiding van Renate Dorrestein.
K9406: DALEN, MIEKE VAN. E.A. - Met andere woorden.
R5857: DALEN, A.G. VAN. - Uit de kerkgeschiedenis van Didam.
M2074: DALENOORD, FRITS. - Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten.
L8248: DALFSEN, GERARDINA L. VAN. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
Y8583: DALFSEN, GERARDINA L. VAN. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
L0778: DALI, SALVADOR. - Zelfportret. Bijeengebracht en vertaald door Gerrit Komrij.
R0916: DALLALI, SEMIRA. - Onbewoonbaar lichaam.
M7509: DALMEIJER, M.C.M. - Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling.
L6550: DALOS, GYORGY. - De besnijdenis. Roman. Vertaald door Tinke Davids
T1977: DALSUM, H.A. VAN. - Het einde van De Volkswil.
R7597: DAM, J. VAN. - Das Veldeke-problem.
B7400: DAM, J.P.A. VAN DEN EN J.M.W.G. LUCASSEN. - H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist.
K3165: DAM, P. VAN / H.A.P. EIJKELENBOOM EN H. KIEVIET. - De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959.
T3251: DAM, C.F.A. VAN. - Enige beschouwingen over Cervantes en zijn Quijote.
B8936: DAM, PETER VAN & PHILIP VAN PRAAG. - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne.
T7470: DAM, JAN CORNELIS VAN. - Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
B5905: DAM, JOHANNES VAN. - Twee handen op een buik. Bellettrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
T1982: DAM, HARMJAN. - De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940.
Y1572: DAM, L.J. VAN EN W.F.G. NICOLAI. - Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding.
Y0818: DAM, CEES. - Ontwerpen in glas. Variaties op een ovaal.
T6988: DAM, L.G. VAN. - Nationale ontwapening.
T6811: DAM, J. VAN. - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks.
Y4429: DAM, MARCEL VAN. - Het lange afscheid. Columns.
Y9003: DAM, IJ.D. VAN. - Wilmijntje, of de laatste nacht en Martha, of de verschijning. Tweetal dichtstukjes.
Y3901: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - De eer van Constantijn Huygens gehandhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverlating te Zuilichem, in 1679. Een bijdrage tot de kennis van het voormalig inboezemingsregt.
L8198: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
R3224: DAM, J.H. - Jagen.
R2328: DAM VAN ISSELT, E.W. VAN. - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren).
T4387: DAMASUS VAN HARMELEN, P. - De R.K. Vrouwenbond.
T6170: DAMASUS, P. - Constance Teichmann. (Een voorbeeld voor onze Roomsche Vrouwen).
R6947: DAMBRE, O. - Stampkot.
Y0165: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
Y0531: DAMIANI, GIGI EN MEIJER POLAK. - Het Verhaal van de Onbekende Soldaat.
T2380: DAMIANI, GIGI. - Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul.
H0796: DAMME, F.W. VAN. - Offsetdruk.
T1338: [SPINOZA] DAMME, B. - B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer. Met voorwoord van W. Meijer.
T1432: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht.
L5658: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Erasmus.
T3700: [MULTATULI] DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
T4601: DAMSTE, J. CAREL. - Een nietig levensteken.
Y7304: DAMSTE, J. CAREL. - 14 dagen feest. 10 korte verhalen.
T7108: DANCKAERT, FRITS. - Van woord tot beeld, van boek tot film. Vlaamse schrijvers in cinematografisch perspectief.
H8653: DANGOR, ACHMAT. - Kafka's vloek. Vertaling H. Nutbey.
L5046: DANIELS, JOANNES C. - Wolframs Parzival S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija.
B5689: DANIELS, WIM. - Thuistaal. Het andere Nederlands.
L8293: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
L5169: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
B1752: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
Y0948: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
T3280: DANIELS, H / J. DIJKHUIS / Z. STOKVIS. - Leidraad bij lessen in Nederlandsche taal en stijl.
K9826: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw.
T9249: DANKS, H.P. - Silver threads among the gold. Popular ballad.
T7659: DANNEBERG, ROBERT. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
T7322: DANNEBERG, ROBERT, JULIUS DEUTSCH U.A. - Der Tag van Hainfeld.
T9046: DANNEBERG, ROBERT. - Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien.
K2030: DANSER, J.G. - Gedichten.
B3945: DANSER, J.G. - Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande.
W0373: DANTZIG, MARIJN VAN. - De lichtklinkers.
M6942: DANTZIG, RUDI VAN. - Afgrond.
L2879: DANTZIG, BRANCO. - Fonction du voile du palais et du bourrelet de passa vant dans le langage.
Y5129: DANTZIG, RUDI VAN. - De bruid staat rechts van u.
T1381: [SPINOZA] DARBON, ANDRE. - Études spinozistes. Publiées par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier.
M3106: DAREL, SYLVA. - Een mus in de sneeuw. Een levensperiode in vier bedrijven met een proloog en een epiloog. Vertaling J. Wilten.
H5266: DARMON, PIERRE. - Damning the innocent. A history of the persecution of the impotent in pre-revolutionary France.
Y0131: DARNAR, P.L. - Tardieu.
B8758: DARNTON, ROBERT. - Bohemians before Bohemianism.
Y6338: DARRIEUSSECQ, MARIE. - Zeewee. Vertaald uit het Frans door Mirjam de Veth.
Y6764: DARWIN, CHARLES. - De reis om de wereld. Dagboek van onderzoekingen in de natuurlijke geschiedenis en aardkunde van de landen, bezocht op de reis rondom de wereld van H.M. vaartuig The Beagle. Twee delen in een band. Uit het Engelsch vertaald door J. Brandt.
T4439: DARWIN, CHARLES. - De reis van de Beagle. Vertaald door Tinke Davids.
T0070: DASBERG, LEA. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
Y8869: DATTHIJN, JANNIS C. - Rondje van het huis.
T8125: DAUDIN, P. - Fantaisies calligraphiques chinoise.
K5818: DAUDT, H. / F. BERGSMA / F. KEMPERS EN E.Z.R. COHEN. (EDS.). - Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan M. Rooij.
W8686: DAUGHERTY, JAMES. - Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author.
K7022: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven. Met een nawoord van R. Nieuwenhuys.
A0925: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
Y4739: DAUM, P.A. - Batavia-Amsterdam. Een reisschets. Met een nawoord van G.Termorshuizen.
T3697: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak.
B1136: DAUMIER, HONORE. - Spartelen aan de huwelijkshaak. Een huwelijksspiegel. Nawoord G.A. Narciss. Vertaling Olaf J. de Landell.
Y0191: DAUTZENBERG, A.H.J. - Rafelranden van de moraal.
Y7023: DAUTZENBERG, A.H.J. - En dan komen de foto's. Veertig verhalen.
Y2523: DAUVELLIER, M. - Cursus in 12 nummers. Schrijfboek voor Loopend Schrift. Typen Cahier. deel 1, 3, 4, 9 en 12.
Y3386: DAVID-NEEL, ALEXANDRA. - Tibet aan tafel.
B7891: DAVID, J. [JEAN BAPTISTE DAVID]. - I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede.
T2515: DAVID, J.J. - De pers. Vertaald door M.E. Barentz.
L3429: DAVID, ISMAR. - Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book.
Y2176: DAVIDS, LOUIS & MARGIE MORRIS. - Brief van Mientje uit Soerabaia aan haar zuster in de Kinkerstraat te Amsterdam.
R2962: DAVIDS, A.B. - Over significa.
T4691: DAVIDSFONDS - De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1.
T8744: DAVIDSON, STEVE. - OM Home Made Comix. No. 10. Illustrated by R. Crumb, Robert Dougherty e.a.
B0960: DAVIDSON, STEVE. - Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels.
H8215: DAVIDSON, PETER. - The vocal forest. A study of the context of three Low Countries printers' devices of the seventeenth century.
R6173: DAVIDSON, STEVE. - Zonder uitstel van executie!
W2497: DAVIES, A.A.T. - De winterpaarden. Vertaling Helen Knopper.
B9728: DAVIES, HUGH SYKES. - Thomas De Quincey.
R7223: DAVIGNON, HENRI. - Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer.
T3500: DAVIS, MYRNA. - Aardappelkunst. Voorwoord Truman Capote.
T7912: DAVRAY, HENRY D. - Engeland en de Munitie.
H7571: DAWSON, J. & PIET CLEMENT (EDS.). - Gaade's Handboek voor de grafische technieken.
MK0153: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, für den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung über 'Die Kunst im Alphabet'
B7869: DAY, DAVID. - The whale war.
Y6733: DEAK, MICHAEL. - De vrouwenval. Gedichten.
Y1249: DEAN, FOLK. (ED.). [=THEO ETTEMA]. - Sint- Nicolaas liederen. Samengesteld en bewerkt door Folk Dean.
R0780: DEBAIVE, C. - Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck.
Y2905: DEBBAUT, ROMAIN (SAMENG.). - Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen.
H1838: [CATALOGUS] DEBOUTTE, A. E.A. - Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen.
W7629: DEBROT, COLA. - Verzameld werk. Zeven delen.
T0270: DEBROT, ESTELLE. - During a silent night. Eleven poems.
L1459: DEBROT, COLA. - Navrante zomer. Gedichten.
L0197: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
K3610: DEBROT, COLA EN GERARD KNUVELDER. - Ars et Vita.
B7698: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Een novelle.
K6020: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
H4179: DEBROT, COLA. - Bekentenis in Toledo. Gedichten.
K1810: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
T2844: DEBROT, COLA. - Literatuur in de Nederlandse Antillen.
T2843: DEBROT, COLA EN HENK DENNERT. - Gedichten.
H5363: DEBROT, COLA. - De vervolgden. Novelle.
H7195: TIRADE 202. COLA DEBROT. - Cola Debrot: kwatrijnen uit fort Amsterdam.
Y6016: DEBUTEN. - Allemaal Yang en andere verhalen uit de workshops van Script+.
R3143: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
L1942: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus.
Y5666: DECKER, WILL. - Mit dem Spaten durch Polen. Der Reichsarbeitsdienst im polnischen Feldzug.
Y2598: DECKER, ALFONS DE. - Geschiedenis der Malkontenten.
Y6487: DECKER, JEREMIAS DE. - Bloemlezing uit zijn gedichten.
T1883: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi.
Y0734: [ERASMUS] DECKERS, THILDA. - Erasmus de veelomstredene.
L2237: DECKWITZ, SJUUL. - God aan het IJ. Verhalen.
K8523: DECLERCK, RICHARD. - Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman.
A0748: DECORI, FELIX (ED). - Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Publiee integralement et pur la premiere fois d'apres les documents originaux par Felix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similes d'autographes.
K9233: DECORTE, BERT. - Een stillere dag. Sonnetten.
L9006: DECORTE, BERT. - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven.
R0211: DECORTE, BERT. - Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518).
B3289: DECORTE, J.M.A. (RED.). - Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling.
K5325: DECORTE, BERT. - Kortom.
L3390: DECORTE, B. - Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur.
T4712: DECURTINS, G. - Reform-katholicisme (modernisme) en Katholieke sociale hervorming. Aangevuld met uivoerige aanhalingen uit de encycliek Pascendi dominici gregis van Pius X.
R8787: DECURTINS, G. - Bisschop Von Ketteler.
Y1748: DEDINSZKY, ERIKA. - De ijstijd begint met de kou.
Y0241: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Bibliophilie. Stichting De Roos. Nieuwe beelding in de drukkunst. Honoraria voor handschriften en boeken in het verleden. Een drietal ontleningen aan het Nederlands in de Duitse ontspanningslectuur der XVIIIe eeuw. De drukken der Julia van Rhijnvis Feith.
Y0240: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Lijst van werken van Noord-Nederlandse humanisten, geboren voor of omstreeks 1500. Portretten van bibliophielen VI: E.P. Goldschmidt. Alardus Amstelredamus. P.N. van Eyck en de Zilverdistel. Verzoek tot vestiging van een drukkerij te Breda in 1613. Rousseau en Voltaire in Nederland. Entzauberte Bucher. Remy de Gourmont bibliophile. Bewaren of liquideren.
Y0239: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Inhoud: Oscar Wilde's Ballad of Reading goal. Mahieu, Maiolin- Majolica. De titelpagina der Nederlandse romantiek. L'amour des livres. Boek en drukpers in de emblematische literatuur. Twee Nederlandse boektentoonstellingen. Malle gevallen oftewel boeken en boektitels in oude advertenties.
T5655: DEE, DANIEL. - Vierendeel.
R0658: DEE, M.A. - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee.
Y6227: DEEL, T. VAN. - Geplet.
K2579: DEEL, TOM VAN E.A. (EDS.). - Het literair klimaat 1970-1985.
T8984: DEEL, T. VAN. (ED.). - Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst.
K1791: DEEL, T. VAN. - Recensies.
T8149: DEEL, T. VAN & CHR. J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
Y7004: DEEL, T. VAN. - Klein diorama.
Y7275: DEEL, T. VAN. - De komma bij Krol en andere essays.
B1964: DEEL, T. VAN. - H.C. ten Berge, informatie.
K3119: DEEL, T. VAN. - Henk Romein Meijer. Informatie.
H4485: DEELDER, J.A. - Modern Passe.
M6177: DEELDER, J.A. - De t van Vondel. Verhalen.
H4593: DEELDER, JULES. E.A. - Canadian Caper. Vrolijke verhalen uit Playboy.
M0340: DEELDER, J.A. - Sturm und drang. (10 series).
H8437: DEELDER, J.A. - (Hol gelach). Verhalen.
L3354: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. Roman.
Y6927: DEELDER, J.A. - Portret van Olivia de Havilland.
T4874: DEELEN, H.L.F.J. - De moderne jeugdarbeid.
R7567: DEELEN, A. EN H. HEYENBROCK. - Aardewerk. Onder toezicht C.J. Nieuwenberg.
Y0276: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders ......Geschreven naar haar eigen aantekeningen. Vertaling Max Schuchart.
R1930: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders. Vertaling Max Schuchart.
T0643: DEFOORT, E. - Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie.
K6601: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
K8873: DEFRESNE, A. - Het eethuis. Ingeleid door Victor E. van Vriesland.
L0302: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
L0304: DEFRESNE, A. - 1948 Anno Christi zinnenspel in drie bedrijven.
C1411: DEFRESNE, A. - Een avond in Amsterdam.
Y8450: DEGENAAR, DANNY. - Eternelle lust geen bollen.
Y1102: DEGENHARDT, W. - Vaderlandsche Geschiedenis. Een Leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der Volksschool.
B7988: DEGERING, HERMANN. - Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank.
K5447: DEGROOTE, G. - Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience.
K2274: DEGROOTE, GILBERT. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
R5105: DEIJL, C. VAN DER. - De Islam.
B8881: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
K8808: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
T0402: DEINSE, J.J. VAN. - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
Y0365: DEK, A.W.E. - Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder.
L6069: DEK, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
A0015: DEK, RUDY. - Het duizendste front. Een verhaal van jaren.
W2823: DEKEYSER, MIEL. - Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereldorde.
Y7987: DEKKER, M. / B. STROMAN / T. V.D. HORST / P. VAN LISHOUT. - Klaverblad van vier. Vier novellen.
Y0451: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Handleiding bij den cursus voor loopend schrift.
K6383: DEKKER, MAURITS. - Jozef duikt.
W0112: DEKKER, RUDOLF / LOTTE VAN DER POL. - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500 - 1800. Met een voorwoord van Peter Burke.
R3734: DEKKER, WOUTER JAN (ED.). - Het weesmeisje op het kerkhof.
B5433: DEKKER, GERRIT. - Lodewijk van Deyssel as Skilder.
Y2250: DEKKER, CARLINE. - Daarom ben ik hier.
Y2524: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Cursus voor Loopend Schrift in 9 nummers. Parallel Cahier behoorende bij nos 1-3. en 4-6. Oefenboekje deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y1485: DEKKER, PIET. - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje.
T1578: DEKKER, R.M. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
K2991: DEKKER, G. - Afrikaanse literatuurgeschiedenis.
L3071: DEKKERS, MIDAS. - Lief dier. Over bestialiteit.
T7750: DEKKERS, F. - Samenwerking van patroon en arbeider.
R6409: DEKKERS, MIDAS. - De larf. Over kinderen en metamorfose.
B7705: DEKKERS, MIDAS. - De walrus en andere beesten.
K4861: DEKKERS, MIDAS & JAN DEN HENGST. - Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water.
R1341: DEKKERS, MIDAS (ED.). - Natuurlijke Historie.
H5244: DEKKERS, MIDAS. - De mandril en andere beesten.
R4445: DEKKING, HENRI. - Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven.
T2573: DEKNATEL, ROELOF. - Wilhelm Busch der lachende Philosoph des Pessimismus.
Y3503: DELABORDE, HENRI. - La gravure. Precis elementaire de ses origines, de ses procedes et de son histoire
Y1451: DELAHAYE, ALBERT. - Holle Boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.
Y1368: DELAHAYE, ALBERT. - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door het jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
MK0134: DELAMOTTE, F. - The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
R6718: DELANDSHEERE, P. - La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine.
T4873: DELANEY, P.L. - How Public School Boys Live.
L2953: DELBEE, ANNE. - Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy.
L5664: [ERASMUS] DELCOURT, MARIE. - Erasme.
R7944: DELDEN, JOHAN VAN. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
K0099: DELEAR, FRANK J. - Igor Sikorsky, his three careers in Aviation. Foreword by James H. Doolittle.
W3941: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche Graphiek. Studies en aanteekeningen.
K9288: DELEN, A.J.J. - Metsys. Groote meesters.
L1803: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen. Met een inleiding door Lode Baekelmans.
L1860: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek, studies en aanteekeningen.
K9031: DELEN, A.J.J. - De Vlaamsche Kunst. Met 186 foto's.
L9884: DELEU, JOZEF. - De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.
B6330: DELEU, JOZEF. (RED.). - Niederlandsich. Die Sprache von zwanzig Milllionen Niederlandern und Flamen.
T8491: DELEU, JOZEF. - Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poëzie van de twintigste eeuw.
M4850: DELEU, JOZEF. - De hazen aan de kim. In veertien staties.
L9656: DELEU, JOZEF. - Voorbij de grens. Lyrisch proza 1972-1988.
T0850: DELEU, JOZEF EN FRITS NIESSEN. - Frans-Vlaanderen.
B1369: DELF, DIRC VAN. - Tafel van den Kersten Ghelove. Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door L.M.Fr. Daniels.
L1252: DELFGAAUW, G.TH.J. - De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen.
R4707: DELFGAAUW, GERARDUS J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting.
R6801: DELFOSSE, ANTOINE. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen.
Y0377: DELFT, A.J.A.C. VAN (ED.). - Uit de bezettingstijd 1940-1945. Illegale spot- en prikkelrijmen.
B1251: DELFT, MARIEKE VAN. - Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
B6130: DELFT, M. VAN (ED.). - Vriendschap in vereniging.
R5883: DELFT, A.J.A.C VAN. (ED.). - Illegale spot en prikkel rijmen.
T9241: DELILLE, E. EN JORIS DE SAFFEL. - Zing een Lieken. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R5358: DELILLE, VICTOR. - Moeders deel. Toneelspel.
L9876: DELL'ORO, ERMINIA. - De dag van de regenboog. Een Eritrese geschiedenis. Vertaling Yond Boeke.
L8759: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
L8760: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
Y3749: DELVIN, D. - Le Nom de Gand. Homonymes et Semi-homonymes.
T7745: DEMANY, FERNAND. - De waarheid over Leopold III.
R3766: DEMBITZER, SALAMON. - De twee tuinen... Vertaling van Arn. Saalborn.
H8219: DEMEDTS, ANDRÉ - Johan Daisne.
M6322: DEMEDTS, ANDRÉ - Ernest Claes.
K3076: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamse poëzie tusschen 1918 en 1941.
K7474: DEMEDTS, ANDRE. - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
K7181: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poëzie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing.
B4025: DEMEDTS, ANDRE. - Richard Minne.
K4206: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
K6014: DEMEDTS, ANDRE. - De dag voor gisteren.
M2785: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
L6125: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poëzie tusschen 1918 en 1941.
H9408: DEMEESTER, RITA. - Droomjager. Verhalen.
A0636: DEMEL, RUDOLF. - Diagnostik chirurgischer Erkrankungen. Mit Einschluss der Differentialdiagnostik und Rontgendiagnostik. Lehrbuch fur Studierende und Arzte.
M0363: DEMILLE, CECIL B. - The autobiographie of Cecil B. DeMille. Editor Donald Hayne.
Y3953: DE SOCIAAL-DEMOCRAAT. - De Sociaal Democraat. Veertiendaags Orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. 6e jaargang 1937. 8 mei 1937. Nrs: 16 t/m 26. 7e jaargang 1937. 4 december 1937. 1 t/m 5.
Y2781: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 12e jaargang 1937. Nrs.: 3 t/m 20.
Y2782: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 13e jaargang 1938. Nrs.: 1 t/m 20.
Y2784: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 15e jaargang 1940. Nrs.: 1 t/m 4.
Y7485: VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. - Drees vraagt Uw vertrouwen, maar wij zeggen U, Oud is te vertrouwen. Strijd met Oud voor welvaart en meer woningen. Lijst 5.
Y2783: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 14e jaargang 1939. Nrs.: 1 t/m 19.
Y3990: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 6e jaargang sept. 1968, nr. 8a.
R6340: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 7e jaargang sept. 1969, nr. 1.
Y0057: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 1e jaargang 16 mei 1964, nr. 12.
B7261: DEMOLDER, EUGENE. - De bloeiende weg. Naverteld door Antoon Thiry.
P0750: DEMONEY, JERRY / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model.
Y4455: DEMONSTRATIE. - Klassedemonstratie op 1 Mei voor den Achturendag. Voor het Algemeen Kiesrecht. Groote Avond-Meetings op vrijdag 1 Mei in het Paleis voor Volksvlijt. Sprekers: P.J. Troestra, W.H. Vliegen, A.B. Kleerekoper.
B1229: DEMPSEY, MICHAEL W. - Geld. Vertaling C. Beerepoot.
H2335: DENDERMONDE, MAX. - De duiven boven moeders graf. Dertien parabelen zonder veel moraal.
M9349: DENDERMONDE, MAX. - Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten.
K9601: DENDERMONDE, MAX. - Een roerige bruiloft op Adrillen.
Y0446: DENDERMONDE, MAX. - Kinderen uiten zich 2.
K7240: DENDERMONDE, MAX. - Vrouw aan de rivier. Een vriendinnenverhaal.
K8085: DENDERMONDE, MAX. - Het Klandijker drama.
T7772: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
R3887: DENDERMONDE, MAX. - Uit Mexico ben ik gevlucht, mevrouw, gevlucht!. Een kleine roman.
M2487: DENDERMONDE, MAX. - Bruin, rood en groen.
H7629: DENDERMONDE, MAX. - Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken.
B3117: DENDERMONDE, MAX. - Watson, kom hier, ik heb je nodig. Reisverhaal van een thuiskomst.
C1412: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur. Reisverhalen uit de Verenigde Staten.
M9348: DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld.
H1581: DENDERMONDE, MAX. - Veranderlijk weer op komst. Verhaal bij het begin der dagen en maanden.
W0374: DENDERMONDE, MAX. - Eiland van Circe.
H8252: DENDERMONDE, MAX. - Muziek in de herfst.
K4147: DENDOOVEN, LUCIEN. - Paul Claudel.
T0794: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
T3488: DENEKAMP. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
T4130: DENNERT, HENK. - Oude Curacaose muziekinstrumenten.
Y5074: DENNINGHOFF STELLING, LEX. - Langs tijgerpaden. Met foto' van de schrijver.
T9383: DENUCE, JAN. - Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel II.
R6613: DENUCE, JAN. - De geschiedenis van de Vlaamsche kaartsnijkunst.
Y1603: DENUCE, JAN EN J.A. GORIS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Twee delen.
T0553: DENUCE, J. EN D. GERNEZ. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen (Nr. B. 29166).
R7224: DENUCE, J. - De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
B8343: DENYS, PIETER. - Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig.
C0558: DEPAUW, VALERE. - Het late geluk van Remi Zwartekens.
H2334: DEPAUW, VALERE. - Van twee sukkeleers.
B9294: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l'estampe.
B9301: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoon van Dyck en de prentkunst.
B9647: [PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET ET AL. - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique
M5935: DEPESTRE, RENE. - Hadriana in al mijn dromen. Vertaling M. de Veth.
R3618: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Eerste deel: Inleiding en Oude Reeks I (1855) - XXXIII (1887).
R3619: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Tweede deel: Nieuwe reeks XXXIV (1888) - XLVII (1901) en registers.
B7262: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824.
H1541: DEPREZ, ADA. - E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk.
R3622: DEPREZ, ADA EN MARIO BAECK. - Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875.
K4126: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems 1793-1846.
T0669: DEPREZ, ADA. - Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970.
R3615: DEPREZ, ADA EN HANS VANACKER. - Noord en Zuid 1862-1869. Nederduitsch Maandschrift 1862-1863. Nederduitsch Tijdschrift 1864-1867. Nederlandsch Tijdschrift 1868.
K1834: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert.
B1331: DEPREZ, ADA. - Du Perron en Vlaanderen.
B7263: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen.
R8319: DERKINDEREN, A.J. (A.J. DER KINDEREN). - Muurschilderingen. Tekst: H.P. Bremmer.
T3019: DERKS, JAN. - Oordeel. Satyre in een bedrijf.
R7197: DERKS, JAN. - Over de eer van de journalist.
Y4403: DERKSE, WIL (ED.). - Grenzen aan de tolerantie. Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit.
B5867: DERKSEN, LEO. - Doden hebben voorrang.
K1580: DERKSEN, LEO. - Puin ruimen.
K1535: DERKSEN, LEO. - De dansende kater.
K1536: DERKSEN, LEO. - De kater van tante Agaath.
K1537: DERKSEN, LEO. - Even de hond uitlaten.
R3275: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel).
T8871: DERMOUT, MARIA. - Zo luidt het verhaal. De goede slang, De olifanten, Het kanon.
Y0884: DERMOUT, MARIA. - Nog pas gisteren.
W6591: DERY, TIBOR. - Verhalen. Vertaling H. Hom.
M7775: DESARTHE, AGNES. - Een klein geheim. Vertaling Willem Kurstjens.
B4068: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
K1498: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
Y2998: DESCAMPS, DESIRE. - Les Crimes de la Misere. La conservation de l'existence.
L7384: DESCARTES. - Descartes. Exposition organisee pour le IIIe Centenaire du Discours de la Methode.
R0122: DESCHAMPS, J. (CATALOGUS BEWERKT). - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken.
K4468: DESGRAVES, LOUIS. - Etudes sur l'imprimerie dans le Sud-Quest de la France aux XVe, XVIe et XVIIe siecles.
T9515: TOTAL DESIGN. - Bewegwijzering.
R2249: DUTCH DESIGN. - Op 31 januari 2002 vond de feestelijke introductie plaats van Dutch Design. Een registerdeel en zes vakdelen. Vijf statements van bestuursleden en de directeur van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en zes columns, door Martin Bril.
H9078: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw.
L2201: DESJARDIJN, D. - A vanishing light. Rond de direktiewisseling bij het Stedelijk Museum.
L0970: DESJARDIJN, DAVE. - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars.
H9585: DESJARDIJN, D. - USA.
B0668: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III.
H9082: DESJARDIJN, D. - 301 Lithoos 1802-1981.
R7743: DESJARDIJN, D. - Niet Nederlandse ex libris en kleingrafiek uit de periode 1900-1950.
R7744: DESJARDIJN, D. - Afstoot etcetera.
H9079: DESJARDIJN, D. - Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen.
T3482: DESMETH, G. - Albert I. 1875-1934. Tentoonstellingscatalogus.
T2030: GROTTE NICOLAS DE LA. / P. DE RONSARD / P. DESPORTES. - Chansons De P. de Ronsard, P. Desportes et autres. Mises En Musique Par Nicolas de La Grotte. Nouvelle edition Fac-simile Augmentee d'une Notice Par A. De Rochambeau.
B2162: DESSING, CHR. S. (ED.). - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
Y0201: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2010: Joke van Leeuwen.
Y1246: DESSING, RENE & JAN HOLWERDA. - Nationale gids Historische Buitenplaatsen.
Y0202: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2009: Adriaan van Dis.
Y0203: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2008: Joost Zwagerman.
Y0204: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2007: Tom Lanoye.
R3633: DESTREE, JULES. - Wallons et Flamands. La Querelle linguistique en Belgique.
T7480: DET, E.J. VAN. - De opvoeding tot arbeider.
H1868: DETAMBEL, REGINE. - Het lange verblijf. Vertaling Edu Borger.
L6407: DETMERS, TJAPKO D. - Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus Leven.
R5299: DETOLLENAERE, F. - De schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesage.
Y9446: [SPINOZA] DEUGD, CORNELIS DE. - Paul Tillich en Spinoza.
B8990: [SPINOZA] DEUGD, CORNELIS DE / ROGER HENRARD. - Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen- niet als secretaris maar als auteur. / De vereniging Het Spinozahuis en haar secretarissen.
R3820: [SPINOZA] DEUGD, C. DE. - Wordsworth en Spinoza. Voordracht, gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1968.
T1145: [SPINOZA] DEUGD, C. DE (ED.). - Spinoza's political and theological thought. International Symposium under the Auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences commemorating the 350th Anniversary of the Birth of Spinoza Amsterdam 24-27 november 1982.
B4142: DEURSEN, A.TH. VAN. - In gemeenschap met de tijd.
L4080: DEUSCHLE, MARTHA JULIE. - Die Verarbeitung biblischer Stoffe im Deutschen Roman des Barok.
T9401: DEUSS, J.J.B. - Handleiding voor de theebereiding.
T2722: DEUTSCH, LEO. - Viermaal ontvlucht. Uit het Duitsch vertaald door Henriette van der Meij.
T5245: DEUTSCH, JULIUS. - De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein.
K9317: DEUTSCHER, ISAAC. - De onvoltooide revolutie 1917-1967.
R3390: DEUTSCHER, ISAAC. - De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld. Vertaling Wim Gijsen.
Y8821: DEVENS, DRE & VREDE, HAN DE. - Ter gelegenheid van de 1393e verjaardag van de Sint Servaaskerk.
K5564: DEVENTER, CH. M. VAN. - Hollandsche Bellettrie. Kronieken. Twee delen.
R5477: DEVENTER, W.P.F. VAN. E.A. - Holland. Landschap, bouwkunst, Volksleven.
B9562: DEVIGNE, MARGUERITE. - Van Eyck.
B5201: DEVILLE, GABRIEL. - Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Twee delen.
R6816: DEVISSCHERE, BERT. - De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda.
T3958: DEVISSCHERE, BERT. - 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie.
T7721: DEVISSCHERE, BERT. - Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson.
T9213: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829.Deel II: G-S.
Y2890: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829. Deel III: T-Z.
Y8568: DEWITTE, KRIS. - Lux-foto's Kris Dewitte.
B8871: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
Y3708: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De heer dr. Alberdingk Thijm laat vragen... Telephoonbriefjes ingeleid door Harry G.M. Prick.
R8931: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / P.H. RITTER. - De markies onzer letteren. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel. (1902-1951). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen.
L2542: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
B9157: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ARNOLD ISING JR. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. (Twee delen).
B3979: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
Y0521: DEYSSEL, L. VAN. - Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters.
W3855: DEYSSEL, L. VAN. - Verbeeldingen.
T9656: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het ik, Heroiesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen,bezorgd door Harry G.M. Prick.
B4013: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Badplaats schetsen fragmenten uit een Humoreske. Bezorgd en nawoord M.G. Kemperink.
Y5682: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Krantenknipsels over/van Lodewijk van Deyssel.
T9675: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De scheldkritieken. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
B8905: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. [eerste bundel].
B1119: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Vijfde bundel.
B1120: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
B1122: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Vierde bundel.
B5544: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
W5050: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
B7253: DEYSSEL, L. VAN. - Werk der laatste jaren.
B3374: DEYSSEL, L. VAN & ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. IVe jaargang Deel I & Deel II. Inclusief Supplement.
H8841: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen.
T0473: DEYSSEL, L. VAN. - De meest Hollandsche stad. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M. Prick.
H0971: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen.
L8638: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Zesde bundel.
B9550: DEYSSEL, L. VAN. - Gedenkschriften.
B9699: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
B8868: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick.
W5052: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
M9442: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel.
M8899: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Proza. Een bloemlezing uit het werk van Lodewijk van Deyssel.
M8895: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. E.A. - Ju, ju, wat een grof volkje. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Karel Jonckheere.
M8897: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
H7556: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
M3381: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Kunst en kritiek. 2 delen.
M3379: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
M3377: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3376: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3375: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 3: Proza, gedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar, Kind-leven, Als het dag wordt, Het ik.
T2239: DEYSSEL, L. VAN EN ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch tijdschrift Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. 3e jaargang 2e aflevering november 1896.
W2188: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
R1803: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het vreemd en heerlijk Heelal. Gekozen en ingeleid door Harry G.M. Prick.
A0588: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
T6309: DEYSSEL, L. VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
R0329: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I, II, III.
Y0871: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
L5492: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M. Prick.
R1635: DEYSSEL, L. VAN. - Nieuwe Kritieken.
K3755: DEZAIRE, P.N. - Handboek der poetiek.
Y7396: DHONDT, ASTERE MICHEL. - De koning en de koningin van Sikkim in de Haarlemmerhouttuinen. Gedichten Spelen, Brieven 1968-1971.
Y6673: DHONDT, ASTERE MICHEL. - Gezangen en gebeden, een selektie 1965 - 1968.
Y6755: DHONDT, ASTERE MICHEL. - God in Vlaanderen.
Y6391: DIAGHILEV, SERGEI. - Ik zit vol grootse plannen. Brieven.
B4668: DIBBETS, GERADUS RUTGERUS WILHELMUS. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding.
R6369: DIBBETS, KAREL. - Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933.
R6024: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
B3488: DIBDIN, THOMAS FROGNALL. - Bibliomania or Book-Madness.
M5198: DIBNER, BERN. - Burndy Library in mitosis.
T7466: DIBON, P. - Le fonds neerlandais de la bibliotheque academique de Herborn.
L3407: DICKE, GERD UND KLAUS GRUBMULLER. - Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
Y0293: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby. Vertaling Jan Nieuwenhuis.
B2694: DICKENS, CHARLES. - In krystliet yn proaza. Oerset ut it Ingelsk troch Jabik Veenbaas.
K7667: DICKENS, CHARLES. - Een kerstzang in proza. Vertaling J.B. van Amerongen en geillustreerd door Frans Lammers.
Y5084: DICKENS, CHARLES. - Het verlaten huis. Met platen. Uit het Engelsch vertaald door C.M. Mensing. Drie delen.
K7935: DICKENS, CHARLES. - Een kerstvertelling. Vertaling Godfried Bomans.
R1224: DICKENS, CHARLES. - Schetsen uit Amerika.
T3041: DICKENS, CHARLES. - Olivier Twist. Nieuwe vertaling.
T3039: DICKENS, CHARLES. - Kerstvertellingen: Eene geesteverschijning. - De nieuwjaarsklokken. - Het krekeltje in den schoorsteen. - De strijd des levens. - De bezeten man. - De hulst-boom. - De zeven arme reizigers.
T3040: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge. Vertaling van C.M. Mensing.
T3043: DICKENS, CHARLES. - Een reiziger, die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
R1236: DICKENS, CHARLES. - Onze wederzijdsche vriend. Vertaling Mevr. v. Westhreene. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard.
Y4153: DICKENS, CH. - Het krekeltje in den schoorsteen. Eene vertelling bij den huiselijken haard. Met platen.
R1222: DICKENS, CHARLES. - Jozef Grimaldi. Een reiziger die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
Y6863: DICKENS, CHARLES. - Een kerstlied in proza. Vertaald door J. Kuylman met inleiding door L.S.
L8974: DICKER, AGNES. - Karakter en cultuur der Romeinen in St. Augustinus' de Civitate Dei I-V.
L8184: DICKINSON, EMILY. - Gedichte.
Y9319: DICKINSON, EMILY. - Gedichten 1 & 2. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen. Twee delen.
T0340: DICKINSON, EMILY. - Selected poems.
B1824: DICKMANN, FRITZ. - Der Westfalische Frieden.
W9814: DICKSON, ROBERT/JOHN PH. EDMOND. - Annals of Scottish printing. From the introduction of the art in 1507 to the beginning of the seventeenth century. With analytical descriptions of books printed and an index of names subjects and titles.
R2284: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre a une jeune mariee. [Met een toelichting door E.B. Mayer-Swart].
L1071: DIDYMUS (= T.J. WERNDLY). - Gedichten.
MK0108: DIEBENER, WILHELM (ED.). - Monograms & Decorations from the Art Nouveau Period.
M2931: DIEDERICH, J. (ED.). - Vijf eeuwen boek in Nederland.
T3857: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 29 (1989).
B2508: DIEKMAN, ANNEMIEKE. - Terug naar Start. Ondernemers over de eerste jaren van hun bedrijf.
K7411: DIEKMANN, MIEP. - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
H6813: DIEKMANN, MIEP. - Als je het nog niet wist. Voorlichting en levenskunst voor teenagers.
R4371: DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late Middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS Ii.VI. 39 of the University Library, Cambridge with an introduction notes and glossary and the original Latin text.
K6234: DIELS, GERARD. - Het doornen zeel.
W0524: DIELS, GERARD. - Na de bevrijding.
Y2965: DIELTIENS, KRISTIEN EN ERIKA COTTELEER. - De nieuwe knecht van Sinterklaas.
T0429: DIEMER, H. - Het belang van de Christelijke Pers. Drie Radio-Redevoeringen.
B7285: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
B5801: DIEMER, WILLEM. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
B7888: DIEMER, WILLEM. - Het rood-wit-blauwe boekje voor (niet-)scholieren met als bovenste kwart(ier) een pe(n)dant rood boekje voor collega's.
Y0542: ICK DIEN. - Terreur-Bloemen.
T6555: HOLLANDS DIEP. - Hollands Diep. Cultureel opinieblad. Losse nummers: 1e jaargang Nrs: 1-2-3-4. 2e jaargang. Nrs: 1-4-5-6-7-9-10-11-12-13-20-22-. 3e jaargang Nrs.: 4-8-9-11-12/13.
Y2557: DIEPEN, ARMAND. - Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel.
T6599: DIEPEN, ARMAND. - Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie.
L0147: DIEPENBROCK, ALPHONS. - Diepenbrock Herdenking.
T7960: DIEPENHORST P.A. - Sociale Wetgeving.
R8984: DIEPENHORST, P.A. - Het Nationaal-Socialisme.
R7456: DIEPENHORST, I.A. - Gevaren en kansen der pers.
T4402: DIEPENHORST, G.A. - Socialistische Ministers in een niet-socialistisch Ministerie.
T5505: DIEPENHORST, P.A. - De Klassieke School in de Economie.
B0334: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School.
T4036: DIEPENHORST, P.A. - Universiteit en Maatschappij.
T4037: DIEPENHORST, P.A. - De Vrije School in de Grondwet.
R7422: DIEPENHORST, P.A. - Het collectief Arbeidscontract.
B5626: DIEPHUIS, H.H. - Griekse mythologie.
K6366: DIEPSTRATEN, JOHAN J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten.
M2727: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE). - Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman.
Y3293: DIER, AMADEUS. - Alt Wien Album.
K6919: DIERCKS, G.F. - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk. Verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien.
R2471: DIERCKS, LOUK. - Gijsbert van Amstel.
L5989: DIERCXSENS, MARIE. - L'Homme ne d'un homme ou Will I am Shake-speare.
T9283: DIEREN. E. VAN. - Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz.
R8454: DIEREN, J.W. VAN. - De lof van Schellingerland. Voorwoord Jac. P. Thijsse.
L7335: DIEREN, E. VAN. - De averechtsche geestesrichting der zoogenaamde 'Nieuwlichters' op allerlei gebied; in het bizonder die der Kollewijners en hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk.
Y0520: DIERLAMM, GOTTHILF. - Die Flugschriftenliteratur der Chartistenbewegung und ihr Widerhall in der offentlichen Meinung.
L7465: DIETEREN, REMIGIUS. - Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg 'Ons Limburg' 1911 - 1951.
R6597: DIETZ, P.A. - Mensch en Droom. Een studie over het droomleven.
R7238: DIETZ, P.A. - Verschijningen en Verschijnselen. Een studie van het Physische Mediumschap.
R8392: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
R4652: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
K5366: DIF NR. I. - Maakt het verschil.
L7151: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
L4577: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten.
R8776: DIFEREE, HENDR. C. - Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901.
L7433: DIJCK, LEEN VAN. - De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal.
B4560: DIJCKMANN, J. - Korte regels van den Nederlandschen Versbouw.
K1152: DIJK, C. VAN. - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt & 'Halcyon, inhoud 1940-1942'.
B6440: DIJK, IS. VAN. - De imitatie van Thomas a Kempis.
R5158: DIJK, JOHANNES M. VAN. - Lucius Annaeus Seneca. Over de voorzienigheid en het kwaad.
T8351: DIJK, OTTO. - De laatste der kolonialen en andere televisie-spelen.
B7723: DIJK, A.F.L. VAN. - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
L1164: DIJK, A. VAN. - Cornelius Musius, een Delftse martelaar van 1572.
H2987: DIJK, T.A. VAN. - Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteorie.
M4010: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
Y1864: PISUISSE & VAN DIJK. - Repertoire Jean-Louis Pisuisse & Antoinette van Dijk. Aan de vleugel Jan Hemsing. Tournee 1916.
M9461: DIJK, OTTO. - De photograaf. Een televisiespel.
K0019: DIJK, EVERT VAN. - Over den Oceaan, onze Oost-West vlucht Europa-Amerika.
R7038: DIJK, MAARTEN. - Het begrijpen van muziek. Een poging tot verdieping van het muziekgenot.
K0689: DIJK, C. VAN. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer.
Y6698: DIJK, PIER VAN. - Verdacht van poézie.
B9854: DIJK, EVERT VAN. - Kalligrafie.
T2602: DIJK, HANS VAN EN BAUKJE FINET VAN DER SCHAAF. - Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. L'histoire du Roi Charles et d'Elegast.
Y1467: DIJK, GER VAN. - Van `Der Beghinenlande`tot Begijnhof. De Geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden.
T4553: DIJK, HENK VAN. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935.
T3102: DIJK, KL. VAN. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
T9273: DIJKEMA, F. - De Sacramenten der Roomsche Kerk.
R4757: DIJKGRAAF, A. - Liberale Zegeningen en Sociale Nooden.
C1078: DIJKHORST, G. VAN / L.J. LODEWIJKS EN G.W. MEIJER. - Drukvormbehandeling.
B6287: DIJKHUIS, WILLEM. - De ketens van de smid.
Y9135: DIJKHUIS, WILLEM. - An Achillean glossary. Coping with computer-age vulnerability.
K8667: DIJKHUIZEN, GUUS. - Hier Guus.
R8814: DIJKMANS VAN GUNST, G.H. - Illegaliteit samenwerking en zuivering.
L4653: DIJKSTERHUIS, AALTJE. - Thomas und Gottfried. Ihre konstruktiven Sprachformen.
T0876: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Descartes et le cartesianisme hollandais. Etudes et documents.
Y0596: DIJKSTRA, WALING. - De Friske Husfrieun, Rim en Onrim. Fiftsiende-Sextsiende Boek. Tredde - Fierde - Fifte Jefte.
T9602: DIJKSTRA, JAN GERARD. - Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche Pest-Epidemieen der XVIIde eeuw.
H9575: DIJKSTRA, PERRY. - Ik hing aan je nachtjapon.
L4530: DIJKSTRA, GERRIT. - Bijdrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797 - 1858.
B3599: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
B6846: DIJL, FRANK VAN. - Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje.
Y9470: [SPINOZA] DIJN, HERMAN DE. - The significance of Spinozas treatise on the improvement of the understanding (Tractatus de Intellectus emendatione).
R3825: [SPINOZA] DIJN, HERMAN DE. - Einstein en Spinoza. Voordracht gehouden te Leusden op 14 oktober 1989.
Y9456: [SPINOZA] DIJN, HERMAN DE. - De affecten en het ethische leven. Spinoza's radicaal nieuwe visie op ethiek als een natuurlijk fenomeen.
R3812: [SPINOZA] DIJN, H. DE. - Methode en waarheid bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 24 mei 1975.
Y9229: DIJXHOORN, A.Q.H. - Antwoord op de wisseling in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940 van Generaal b.d. I.H. Reynders.
T2140: DIJXHOORN, A.Q.H. - Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders.
K7700: DIK, S.C. - Relatieve termen.
Y7950: DIKKERS, IRENE. - Mijn man vertelt me nooit wat...
L7903: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden.
T5031: DILLEN, J.G. VAN. - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis.
L7548: DILLEN, J.G. VAN. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver.
T5966: DILLEN, J.G. VAN. - De Russische Revolutie.
B6771: DILLEN, J.G. VAN. - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
L3432: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en Taal van Amsterdam in het verleden.
Y7738: DIMENSIE. - Dimensie Literair tijdschrift, bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. + Uitgaven van Dimensie 1989. + Nieuwsbrief 3.
B4345: DIMENSIE. - Hans Andreus nummer.
L6906: DIMENSIE. - Maurice Gilliams.
B2442: DIMENSIE. - Pierre H. Dubois nummer.
Y6202: DIMENSIE. - Dimensie. Driemaandelijks Literair Tijdschrift. Bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. Vijfde jrg. nr 1 bis.
R3781: DIMENSIE. - Maurits Mok - nummer.
T3259: DIMITROV, GEORGI. - Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen.
L3315: DINAUX, C.J.E. - Levend verleden. Literaire herinneringen.
K3279: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III. Met 24 schrijversportretten.
B4515: DINAUX, C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2.
R5582: DINGELDEIN, W.H. - Het losse hoes Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch erf.
L4926: DINGEMANS, HERMAN HENRY. - Alghazali's boek der liefde.
L9493: DINGS, MATT. - Oproer en blues. Belfast, Warschau, Praag, Lissabon, Napels, Helsinki, Berlijn.
R8549: DIOSKORIDES. - Roskamtonen. Honderd rijmen.
Y4445: CE QU'IL FAIT DIRE. - Ce qu'il fait dire. Pour la defense des revolutionnaires persecutes en U.R.S.S. Pour le droit d'asile, contre la guepeou. 1934-1935. nrs: 2 - 3.
Y2699: L'ACTION DIRECTE. - L'Action Directe, organe de la Conferation generale du travail. Deuxieme annee 1906. nrs: 13-15-18-21. Troisieme annee 1907. nrs. Numero special 29 Septembre - 15- 17- 19. 4e annee 1908. nrs: 6- 7- 10-13-14.
L9229: DIRKZWAGER, JAN MARGARETHUS. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883, Grondlegger van de Moderne Scheepsbouw in Nederland.
L6846: DIS, ADRIAAN VAN. - Noord Zuid. Een modern sprookje.
M5896: DIS, ADRIAAN VAN. - Casablanca. Schetsen en verhalen.
W7644: DIS, ADRIAAN VAN. - Het beloofde land & In Afrika. Reisromans.
M5626: DIS, ADRIAAN VAN. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
L1133: DIS, ADRIAAN VAN. - De reisromans: Een barbaar in China, Het beloofde land, In Afrika, Palmwijn en de Casablanca-verhalen.
K9433: DIS, ADRIAAN VAN. E.A. - Alles is te koop.
H4878: DIS, ADRIAAN VAN. - Op oorlogspad in Japan.
P0959: DIS, ADRIAAN VAN / TILLY HERMANS. (SAMENG.) - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
K0994: DIS, ADRIAAN VAN. - Familieziek. Een roman in taferelen.
K2262: DIS, L.M. VAN EN JAC. SMIT (EDS.). - Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
R2491: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
R1450: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
M9019: DIS, ADRIAAN VAN. - Indische duinen. Roman.
Y7435: DIS, ADRIAAN VAN. - Een waarze sat.
Y4367: DIS, ADRIAAN VAN. - De wandelaar. Roman.
H5085: DIS, ADRIAAN VAN. - Zoen.
M6429: DIS, ADRIAAN VAN. - De rat van Arras, novelle.
K7403: DISCHE, IRENE. - Een huis voorgoed. novelle. Vertaling Tinke Davids.
K3927: DISTER, JULES. - Vermorzelde honden.
B8353: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar's Persgids.
Y5203: DITMAR, J.W. VAN. - Vreugdegalm, bij het plegtstatige inwijdings-feest van den nieuwgebouden R.C. Kerk De Zaaijer, Op den 30sten Mei 1837.
Y5982: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar Najaar 1984. (Najaarslijst)
L7314: DITMAR, W.P.A. - Gezondheid een kostbaar bezit. Voorwoord D.J. Rengers Hora Siccama.
Y7574: NIJGH & VAN DITMAR. - Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Map met 36 prospectussen, 21 bestelkaartjes, 3 fondslijstjes Nimmer dralend reeks 1954-1955 en 1 fondslijst, 11 diversen.
B3543: DITMARSCH, PETER VAN. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten.
B6599: DITTRICH, KATHINKA EN HANS WURZNER (RED.). - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940.
R3215: DITTRICH, Z.R. - Het verleden van Oosteuropa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het eide der middeleeuwen.
T5386: DIVENDAL, LEO. - Het glazen oog.
R6745: DIVENDAL, JOOST. (ED.). - De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek.
R0956: DIVIS, VLADIMIR. - Appolinaire. Chronique d'une vie. Documents.
B3953: DIX, J.F.CH. - Klim- en hangplanten en hoe ze toe te passen in tuin en huis.
T0245: DIX, J.F.CH. - Bloembollen.
R9390: DIX, J.F.CH. - Narcissen voor kamer en tuin. Voorwoord Ernst H. Krelage.
R6967: DIXELIUS, HILDUR. - De pleegkinderen. Vertaald uit het Zweedsch door S. van Praag.
Y9342: DIXON. - Advertising Course of the Dixon Institute. Lesson. For Study & Reference. Covering Lessons XVI - XX.
Y4760: DJATIPIT. [=F.J. APPELMAN]. - Memoires van een houtvester. Geillustreerd door Charles Burki.
R1156: DOBBELAER, A.J.M. (ED.). - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
Y1208: DOBERT, EITEL WOLF. - Un Nazi decouvre la France. Pages de Journal.
MK0075: DOBLHOFER, ERNST. - Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften. Vertaling W. van Lakwijk.
T8356: DÖBLIN, ALFRED. - De moord op een boterbloem en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
L7401: DOBREE, BONAMY. - Daniel Defoe.
R8482: DOCKUM, H.C. VAN. - Vacantie-notities uit Friesland.
T7798: DOCTOR, JURIS. - Jan Salie?
T7404: DOCTORANDUS. - Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme.
W3741: DOCTOROW, E.L. - De watervang. Vertaald door Sjaak Commandeur.
H5883: DOCTOROW, E.L. - De wereldtentoonstelling. Vertaling Willem van Toorn.
H0546: DOCTOROW, E.L. - Billy Bathgate. Vertaald door Willem van Toorn.
L0501: DODDE, N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek.
T7305: DODDEMA, C. - Een levensdraad breekt.....
Y2298: DODION, LOTTE. - Kanonnenvlees.
L5346: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie.
Y1783: DOEL, H.W. VAN DEN. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
T7432: DOELMAN, C. - Arnhem, stad der bezitloozen.
T4908: DOELMAN, C. - Vijf jaar beschaving. Don't forget.
Y8895: DRUCK DOENDE. - Druck doende.Officieel orgaan van de Nederlandse sectie van de Motiefgroep "Papier en Druk". De nummers 2 t/m/ 25 + index + L. Reiz e.a., Drukpersen, 1987. 52 p.
Y9399: DOES, BRAM DE. - Het Kaba-ornament in vignetten randen en patronen / The Kaba ornament in vignettes borders and patterns.
Y0341: DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER. - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
L5069: DOES, LEENDERT P. VAN DER. - Christian Science als sociaal verschijnsel.
T4726: DOES, G.W. VAN DER. - De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen.
B0852: DOES, J.C. VAN DER. - Kruisgezinden en Separatisten.
R9265: DOESBURG, THEO. - Het onvergankelijke kruid.
H9313: DOESSCHATE, G. TEN. - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis- Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
T8006: DOEVE, EPPO. - Doeve. Part of the Paper.
Y7602: DOEVE, EPPO. - Vouwvel: Luctor et Emergo. Dutch National Disaster Fund. Design Eppo Doeve.
W4286: DOEWINA, M.J. - Huize Avondroze.
K8194: DOFF, NEEL. - Keetje Tippel. Vertaald door Wim Zaal.
T4124: DOGGER, G.A. (WOORDEN) THEO VAN ZUTPHEN (MUZIEK). - Buurmans Griet (Voor Gemengd Koor).
L6251: DOHLE, MAX (ED.). - IJsvrij. De beste schaatsverhalen uit de Nederlandse literatuur. Met een inleiding van Ben van der Burg.
R3387: DOHMEN, LEO (VOORWOORD). - Johan Rham 1943-1967.
T5509: DOHNA KOTZENAU, HERMAN ZU. - De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller.
Y1383: DOK, W. VAN. - Mijn verantwoording. Een terugblik op vijf jaren bezettingstijd na vijf maanden bevrijding.
Y4682: DOKKU, J.D.C. VAN EN CATHARINA VAN RENNES. - Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor Op 33. Woorden en Muziek. Cijferzetting van W. Zijlstra.
T9523: DOKKUM, MARIUS VAN. - Marius van Dokkum. [Schilderijen].
B7536: DOKKUM, J.D.C. VAN. - Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw.
R0369: DOLLEMAN, W.F. - Nederland in de oorlog.
R0371: DOLLEMAN, W.F. - Weg met het reformisme! Weg met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme!
L7513: DOLLEMAN, HANS (VOORZITTER). - [Uitnodiging en Programma voor de] Algemene Vergadering KVGO 1996.
Y9230: DOLMETSCH, H. - Der Ornamentenschatz. Eine Sammlung historischer Ornamente aller Kunstepochen.
Y6196: DOLS, J.M.E. - Bibliographie der Moderne Devotie. Aflevering 1-3.
R1559: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
T7785: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst.
R0228: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht.
R7248: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage.
R0686: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het vraagstuk der eedsformule.
T9112: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T9111: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
R2781: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht.
R2782: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht.
R4754: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
T4398: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND. - Ferdinand Domela Nieuwenhuis archief. Inventaris.
B9978: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
L7294: DOMINICUS, F.C. (ED.). - Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'.
L5349: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
K1518: DOMINICUS, J. - Op reis naar Indonesie.
T4694: DOMINIK, H. - Land uit vuur en water. Geautoriseerde vertaling door K. Frits.
Y7128: DOMMELEN, LOU VAN. - Albert. Gedicht van Lou van Dommelen. Voor te dragen door Mevr. A. Verbeeck de Swerdt.
B0549: DOMMISSE, HANNEKE. (ED.). - Helaas! voor altijd zwijgt de cither.. poëzie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door H. Dommisse met een Voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een Ten Geleide van W. Gs. Hellinga.
Y4322: HET DOMPERTJE. - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, Jaargang 1887/88. Nrs: 1 t/m 24.
Y6957: DON, COR. - Buitengaats. Gedichtjes van de zee. Derde bundel.
T4076: DONAHUE, LEO. - Encyclopedia of Batik Designs.
Y2590: DONCK, MICH VAN DER. - Broederband. Vlaams Nationaal Maandblad. 15e jrg 1979. nrs. 6/7 - 8 - 9.
K9066: DONDERS, F.M.S. - Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer.
Y0503: DONDEYNE, A. - Gezagscrisis in Vlaanderen. Beschouwingen over de Leer- en Rechtsmacht van de Kerkelijke Hierarchie.
H8651: DONGALA, EMMANUEL B. - Het vergeten kind. Vertaald door P. Sarkar.
K4005: DONGELMANS, BERRY /FRITS VAN OOSTROM/PETER ZONNEVELD. (EDS.). - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
B9769: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Digital Access to Book Trade Archives.
B8332: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 / 2009.
K2034: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
L6461: DONGELMANS-MAC LEAN, HELEEN (ED.). - De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands.
H5134: DONGEN, KEES VAN. - Van Dongen 1877-1937. Eere-Tentoonstelling.
Y0364: DONGES, CARL. - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden.
H5065: DONK, ALBERT. - Ontroerend is dit alfabet.
T7481: DONKER, P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten.
W3266: DONKER, ANTHONIE. - Kruistochten.
K4718: DONKER, ANTHONIE. - De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne poëzie.
W3325: DONKER, ANTHONIE. - De Einder, Verzamelde gedichten gekozen uit de bundels Acheron, Grenzen, Kruistochten, De draad van Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Orcus en Orpheus
K3215: DONKER, ANTHONIE. - Ben ik mijn broeders hoeder? Verbeeldingen van Kain en Abel.
M0091: DONKER, ANTHONIE. - Grenzen.
P0994: DONKER, ANTHONIE. - De draad van Ariadne.
T7967: DONKER, N. EN H.J. SCHIMMEL. - Nederland. Eerste deel 1860. Met medewerking van verschillende Letterkundigen.
K3133: DONKER, ANTHONIE. - De dichter en de muze. Verzen over dichten, gedicht, dichter, en dichterschap. Bijeengebracht door ...
K8075: DONKER, ANTHONIE. - Ter zake. Beschouwingen over litteratuur en leven.
M4830: DONKER, ANTHONIE. - V in vers. De bezetting en het verzet in verzen.
Y5309: DONKER, ANTHONIE. - Krantenknipsels van/over Anthonie Donker.
K3425: DONKER, ANTHONIE. - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.
B4907: DONKER, ANTHONIE. (RED.). - De onbeslagen spiegel problemen der letterkundige critiek.
T9157: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
B8815: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
P0309: DONKER, ANTHONIE. - Ik zoek Christenen. Spel van Ahasverus in tien tooneelen.
Y1440: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
H3881: DONKER, ANTHONIE. - Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen.
H5777: DONKER, ANTHONIE. - De gestalten van Tachtig. Bloemlezing uit de poëzie der Tachtigers.
Y6659: DONKER, GRETHA. - J.C. Bloem meester-dichter.
H6812: DONKER, ANTHONIE. - Het sterrenbeeld.
R1798: DONKER, ANTHONIE. - Onvoltooide symphonie.
L7807: DONKER, ANTHONIE. - Penibel journaal.
L9882: DONKERS, JAN. - Gevoel voor verhoudingen. Verhalen.
L1777: DONKERS, JAN. - Gevallen van telecide.
K7540: DONKERSLOOT, N.A. E.A. - De roman als levensspiegel. Zes lezingen gehouden door N.A. Donkersloot, H.A. Enno van Gelder, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, S. Dresden, J.H. Schouten.
R4940: [VONDEL] DONKERSLOOT, N.A. - Vondels grootheid. Rede uitgesproken op den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November 1937.
R5240: DONKERSLOOT, N.A. - Galathea.
L5619: DONKERSLOOT, N.A. - Taalkennis voor Gymnasia, Lycea, H.B.S., Kweek- en Normaalscholen.
H9404: DONLEAVY, J.P. - De somberste zomer van Samuel S. Vertaling Salvador Hertog.
B9095: DONLEAVY, J.P. - De onverbeterlijke parvenu. Met tekeningen van de schrijver. Vertaling Rob van der Veer.
T0342: DONNE, JOHN. - Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems.
K4766: DONNER, J.H. - Jacht op de inktvis.
Y3855: DONNER, J.H. - Na mijn dood geschreven. Stukjes uit NRC Handelsblad, met het interview van Max Pam.
Y2306: DONNEZ, PAT. - Radeloos en betoverd. Gedichten.
M2065: DONOGHUE, EMMA. - Een kus voor de heks. Vertaald door Ardy Stegeman en Marijke Versluys.
Y3229: O'DONOGHUE, MICHAEL & FRANK SPRINGER. - De avonturen van Phoebe Zei-Geist.
L7625: DONOSO, JOSE E.A. - De verloren tijd en vijf andere korte verhalen uit de Derde Spreker Serie van NOVIB in cassette.
T1627: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Handleiding voor de vakman.
Y4025: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Een woord vooraf. De geschiedenis van het behangsel.Wandeling door de stijlperioden. De behangeselpapierfabricage. De taak van het staalboek. De Kleuren. Behanglinnenweverij. Wenken en raadgevingen.
M6768: DOOIJES, DICK. - Mijn leven met letters.
H6620: DOOIJES, DICK. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
H9248: DOOIJES, DICK. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
R1468: DOOIJES, DICK EN PIETER BRATTINGA. - A History of the Dutch Poster 1890-1960. Introduction by H.L.C. Jaffe.
W4184: DOOIJES, DICK. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955.
H7858: DOOIJES, DICK. - Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes.
K2178: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
L4836: [DRUKKERIJ TRIO.] DOOIJES, D. - Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie (1850-1950).
K0442: DOOIJES, DICK. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
W7193: DOOIJES, DICK. - Boektypografische verkenningen. Uit Boekblad en andere periodieken.
B5719: DOOIJES, DICK & W.H. CROUWEL. - Boeken maken 1890-1940. De collectie Nijkerk.
H2644: DOOLAARD, A. DEN. - De partisanen en andere gedichten.
A0566: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
A0601: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
B1403: DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
L4845: DOOLDER, ANTON DEN. - Lodewijk van Deyssel 1864 - 22 september - 1934.
T9696: DOOREN, FRANS VAN. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
M9688: DOOREN, FRANS VAN. - Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur.
R9459: DOORENBOS, CLINGE. - De trein wacht niet... Versjes van Clinge Doorenbos, teekeningen van B. van Vlijmen.
R4541: DOORENBOS, W. - Pieter Corneliszn. Hooft. Feestrede.
T7209: DOORENBOS, CLINGE. - Clinge Doorenbos Kalender 1938.
L7039: DOORMAAL, J.C.A. - Onderzoekingen betreffende de Lossgronden van Zuid-Limburg.
R2425: DOORMAN, MAARTEN. - Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon.
T8473: DOORMAN, MAARTEN. - De vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek.
L5227: DOORN, WILLEM VAN. - Theory and practice of English narrative verse since 1833. An enquiry.
Y8282: DOORN, THEO VAN. - Uur Omega.
Y1151: DOORN, WILLEM VAN. - De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus.
L8828: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
H7924: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
H7926: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
L0686: DOORN, JOHNNY VAN. - Langzame wals. Kronieken.
T7697: DOORN, B.A. VAN. - Schets der diakenie en hare instellingen, bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam.
H6503: DOORN, JOHNNY VAN. - De lieve vrede. Legendarische momenten 1944-90.
H8986: DOORN, BOUD VAN. - Vught, dertien maanden in het concentratiekamp. (Haftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
Y1152: [MANUSCRIPT]. DOORN, WILLEM VAN. - De Tibetaanse Moeder, Ballade van vroomheid.
H2914: DOORN, JOHNNY VAN. - Gevecht tegen het zuur. Diverse ontsnappingen tussen 44 en 84.
M3581: DOORN, ANDRIES VAN. [= W.J.M.A. ASSELBERGS]. - Drie balladen.
B6756: DOORN, WILLEM VAN. - Blijvende waarden.
R6422: DOORNEN, VIVIANE VAN DEN. - Leven en streven van Abraham Hans.
T6345: DOORNINCK, D.J. VAN. - Hollanders op Java en in Holland.
R2821: DOORNINCK, J.I. VAN EN A. DE KEMPENAER. - Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Deel I: Schuilnamen en naamletters. Deel II: Naamlooze geschriften. Deel III: Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamooze schrijvers.
Y0700: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. (E.A.) - Gids Walburgskerk en Librije.
B6240: DOORSLAER, RUDI VAN. - Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in Belgie 1925-1940.
T7751: DOP, MARY SIMONE AMALIA. - Alimentatieplicht tussen echtgenoten.
K7392: DORFMAN, ARIEL. - Bedrieg de schijn. Verhalen. Vertaling Dick Bloemraad.
H9990: DORLAND, FRANK. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
B4227: DORLEIJN, GILLIS (RED.). - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels 1940-1946.
Y6136: DORLEIJN, GILLIS (ED.). - De 100 beste gedichten van 2002 gekozen door Gillis Dorleijn.
K6640: DORNA, MARY. - Mijn oom Ricardo.
T9723: DORNA, MARY. - Drie verhalen.
Y7003: DORNA, MARY. - Mijn oom Ricardo.
L2550: DORNA, MARY. - Onmaatschappelijke voorkeur.
T5775: DORP, P. VAN. - De Katholieke Kerk is de Ware Kerk. Zij alleen zet de goddelijke zending van Christus voort.
T9439: DE DORPSSCHOOLMEESTER. - Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863.
L0470: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
Y5307: DORRESTEIN, RENATE. - Krantenknipsels van/over Renate Dorrestein.
H2727: DORRESTEIN, RENATE. - Ontaarde moeders.
R3947: DORRESTEIN, RENATE. - Pas goed op jezelf.
Y4901: DORRESTEIN, MIEK. - Vogelvrij verklaard.
K0164: DORRESTEIN, RENATE. - Zonder genade.
Y9234: DORRESTEIN, RENATE. - Katten en de Kunst van het Boekenonderhoud / Cats and the art of Book maintenance.
K1451: DORRESTEIN, RENATE. - Het hemelse gerecht.
H9864: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
L3365: DORRESTEIN, RENATE. - Een hart van steen.
L0736: DORRESTIJN, HANS. - Met dichtgeknepen keel. Verhalen.
K3844: DORRESTIJN, HANS. - Gevaarlijke stroom.
L6467: DORRESTIJN, HANS. - Positief genieten met Hans Dorrestijn.
L6466: DORRESTIJN, HANS. - De kunst van het Lijden. of Doctorandus Kortenaar met vakantie.
Y5330: DORRESTIJN, HANS. - Krantenknipsels van/over Hans Dorrestijn.
Y8726: DORRESTIJN, HANS. - Het anti-hondenboek.
Y6683: DORRESTIJN, HANS EN FETZE PIJLMAN. - Het anti-hondenboek.
R3914: DORSSEN, JAN C.C. VAN. - De derivata van de stam 'amn' in het Hebreeuwsch van het Oude Testament.
M6351: DORSTEN, J.A. VAN. - Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse pöezie van de 17de eeuw.
M5085: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
R4239: DOSFEL, LODEWIJK. - Cyriel Verschaeve.
R6421: DOSFEL, LODEWIJK. - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel).
L5141: DOSS S.J., P. ADOLF VON. - Die Weise Junfrau fur gebildete Jungfrauen. Gedanken und Ratschlage. Bearbeitet von Heinrich Scheid S.J.
K9948: DOSSMANN, ERNST. - Die Markische Papierlandschaft.
Y0882: DOSTOJEFSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow. Onverkorte vertaling uit het Russisch van A. Kosloff.
T3943: DOSTOJEVSKI, FJODOR. - De vrouw van een ander en de man onder het bed. Een ongewone geschiedenis. Vertaald door A. Voogd.
R8219: DOSTOJEVSKIJ, F.M. - De droom van een belachelijk mensch. Een phantastische vertelling. Bewerkt door D.J. Kruijtbosch.
K1208: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene. Vertaling D.P. Peet.
Y6435: DOSTOJEWSKI, F.M. - Witte nachten. Sentimenteele roman. ( Uit de herinneringen van een droomer). Vertaling Z. Stokvis.
T8349: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete. Roman.
K8554: DOSTOJEWSKI, FJODOR. - Arme mensen. Vertaling D.P. Peet.
T6790: DOSTOJEWSKI, F.M. - Uit het duister der groote stad. (Aus dem Dunkel der Grossstadt). Uit het Duitsch vertaald door M. Faassen.
T1169: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis. Vertaling H.W. Sandberg.
B9386: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Vertaling Else Bukowska. Twee delen.
Y8243: DOSTOJEWSKI, FJODOR. - Krantenknipsels 1931-2014 over Fjedor Dostojewski.
Y0859: DOSTOJEWSKY, FEDOR M. - Schuld en Boete. Raskolnikow.
T8991: DOTINGA, JAN. - Nei oanlieding.
Y8558: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE. - Het fenomeen. Gedramatiseerde documentaire over het leven van de kunstschilder Han van Meegeren.
R6964: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE. - Labyrinth.
Y0546: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring onder de Loup.
T9000: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Poèmes. Traduits par Francis d'Avilla.
T6585: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe.
R4920: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Oscar Wilde. A Plea and a Reminiscence. Introduced and Annotated by Caspar Wintermans.
L4665: DOUMA, SJOERD. - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en Philoloog 1718 - 1793.
R5697: DOUMA, A.M.H. - Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw.
H6586: DOUST, L.A. - A manual on lettering and lay-out. Including illuminating and book decoration.
T4001: DOUTREPONT, GEORGES. - Histoire illustree de la Litterature Francaise en Belgique. Precis Methodique par George Doutrepont. 185 Illustrations.
L1963: DOUW, LEO & JAAP POST (EDS.). - Growing strong. The development of the Dutch agricultural sector; background and prospects.
B9596: [MULTATULI] DOUWES DEKKER, ANNETTA - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pee, Menno ter Braak e.a.
T5018: DOUWES DEKKER, A.M. - De roeping der Nederlandsche Vrouw als Propagandiste voor de Volks- en Schoolbaden.
Y7269: DOUWES DEKKER, EDUARD / MULTATULI. - Ik ben zwanger van denkbeelden. Toelichting: Annemarie Kets-Vree.
T5579: DOUWESZ, MINKE. - Weg.
B9939: DOUZOU, OLIVIER. - Mono Le Cyclope. YoYo L'Ascenseur. Jojo La mache.
H2420: DOVER, K.J. - Homoseksualiteit in het klassieke Griekenland. Vertaling Wim Hottentot.
T2656: DOVIFAT, EMIL. - Der amerikanische Journalismus. Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung.
L7369: DOVRING, FOLKE EN E.M. MEIJERS. - Une partie de l'heritage litteraire De Grotius retrouvee en Suede. Boeken uit de bibliotheek van De Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
M0979: DOYLE, RODDY. - Paddy Clarke Ha Ha Ha. Vertaling Rob van Moppes.
L4115: DOZY, JAN DIONIJS. - Het Feminisme als zedelijk vraagstuk.
L3776: DRAAISMA, HENK. - Van Flevo- tot IJsselmeer.
Y2778: DRAAISMA, DOUWE. - Vergeetboek.
Y7020: DRAAISMA, DOUWE. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen.
Y5738: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en woordverklaring.
M8492: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Palet van Middelnederlandse Epiek.
Y5739: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Palet van Middelnederlandse Epiek.
Y6507: DRAAYER-DE HAAS, ALBERTINE. - Vrouwen.
T7905: DRABBE, J. - Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie.
Y6663: DRABBE, L.H.A. - De sluier.
R9332: DRABBE, L.H.A. - Het dappere Hollandse leger. Met een bijschrift van Herman Heijermans, verzorgd en uitgeluid door Wim Zaal.
H0815: DRABBLE, MARGARET. (ED.). - The Oxford Companion to English Literature.
Y1256: DRAHN, HILDE. - Hurra die Wehrmacht! Mit farbigen Bildern von Curt Schulz-Steglitz.
R2701: DRAKONDAIDIS, FILIPPOS. - Op weg naar Ofrynio. Tafereel. Vertaling H. Hokwerda.
M3096: DRAKULIC, SLAVENKA. - Hologrammen van angst. vertaling C. Jansen.
L7947: DRAYER, ELMA & PETER VAN DER VEN (EDS.). - De God van Nederland. Opzoek naar het hogere in de lage landen.
R7390: DREES, W. - Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging.
T6393: DREES, W. - Het Overheidsbedrijf.
Y4525: DREES, W. - W. Drees: zijn land, zijn partij, zijn beleid.
R5847: DREES, W. - Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst.
Y2279: DREHMANNS, PETER. - Grafleggingen. Gedichten. Met tekeningen van Robbie Cornelissen.
Y6744: DRESDEN, S. - Het einde.
R7918: DRESDEN, S. - De literaire getuige. Essays.
T0681: DRESDEN, D. - De beul regeert.
B3898: DRESDEN, S. E.A. - Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur. De lezingen werden gehouden gedurende het cursusjaar 1972-1973.
K5887: DRESDEN, S. EN D.A.M. BINNENDIJK. - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
Y2577: DRESDEN, D. EN J. GOUDRIAAN. - Rapport uitgebracht door D. Dresden en J. Goudriaan tijdens hun verblijf te Curacao van 14 December 1946 tot 16 Januari 1947 t.b.v. Het Welvaartsplan Nederlandsche Antillen 1946
L1921: DRESDEN, S. - Bezig zijn met literatuur.
Y0736: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
B0521: DRESDEN, S. EN S. VESTDIJK. - Marionettenspel met de dood. Over het wezen van de detective-story.
R7913: DRESDEN, S. - Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst.
M2735: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen.
R0124: DRESEN-COENDERS, LENE. - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
B5185: DRESSLER, HELMUT. - Werden und Wirken der Buchergilde Gutenberg.
H7840: DRESSLER, MAX. - Kunstler Anatomie.
K9865: DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
L0076: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden.
K9342: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
H7100: DREXHAGE, HEMMO. - Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door ....
B4417: DREYER, A. - Altmunchen im Spiegel des Humors.
M7090: DRIALYS, LORD. - The beautiful Flagellants of New York.
H5945: DRIBIL, HANS. - Almanach der Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker in Munchen.
K2083: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
H1384: DRIEL, W. VAN. - Studies on the conversions of amino acids in soil.
R6734: DRIESEN, FRANCOIS. - Recherches Historiques sur Tongres et ses environs, avec les plans topographiques de Tongres.
L2460: DRIESSEN, F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
Y7247: DRIESSEN, AGGIE & JAN BOELENS. - Beeldschrift.
T4882: DRIFT, EDMUNDUS VAN DER. - Mond- en klauwzeer bij het vee en cholera bij de vogels. Voorkomen en Genezen volgens de voorschriften van Luigi Morandi.
T5853: DRIJBER, R.H. (RED.). - Overdruk Uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch Tijdschrift 34ste jaargang Nieuwe Serie Elfde jaargang 2e aflevering.
L3039: DRIJVER, F.W. - Velerlei beelden.
L7169: DRIJVER, F.W. - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
K8053: DRIJVERS, LODEWIJK. - Het manneken uit de maan gevolgd van De Blauwschuur. Volkssprookjes.
W0684: DRIMMELEN, WIM VAN ET AL. (EDS.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
T3322: DRIMMELEN, C. VAN. - Verleden en heden. Een herinnering.
B3163: DRINKWATER, JOHN. - Swinburne, an estimate.
H0951: DRION, H. - Het conservatieve hart en andere essays.
T9352: DRION, H. - Intellektuelle und Demokratie.
R7666: DROES, LODEWIJK DEN. - Zij, die vielen.
W9721: DROGETT, CARLOS. - Eloy. Vertaald door A. Sillevis.
Y1635: DROOGENBROECK, JAN VAN. - Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont.
R6749: DROOGENDIJK, J.M. - Een weezenoproer in het jaar 1809. Een verhaal uit den Fransche Tijd. Met teekeningen van A.J. Funke Kupper.
Y4978: DROOGH, THEO C. - De koelie wordt toean.
K3660: DROOGMANS, J. - Verzamelde opstellen. Twee delen. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
R3988: DROS, NICO. - Dromen van de bok.
Y2967: DROS, IMME / WIM HOFMAN. E.V.A - Het verhalenboek voor Sinterklaas. / Het verhalenboek voor Kerstmis. (Keerbroek).
L0667: DROS, NICO. - Familiezaken. Verhalen.
M9816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
L8816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
Y5549: DROS, NICO. - Oorlogsparadijs.
Y6015: DROS, IMME & HARRIE GEELEN. - De groeten van de Goede Sint.
Y3165: DROS, IMME. - De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen.
T0653: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
B5099: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
T1984: DROST, JOHANNA W.P. - Het Nederlandsch Kinderspel voor de Zeventiende Eeeuw.
R0942: DROST, J. - Index bijdragen en mededelingen Gelre vervolg, 1938-1987.
Y5742: DROST, AARNOUT. - Schetsen en verhalen. Het altaarstuk, De Augustusdagen, Meerhuijzen, De Kaninefaat. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G. Kamphuis.
T4842: DROST, AARNOUT. - Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets.
B0837: DROST, FOKKE. - Carel Steven Adama van Scheltema.
L3303: DROSTE, COENRAET. - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen.
B0715: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet.
Y4788: DROSTE, CHR. B. - Tot betere dagen...
H7187: DROULERS, EUG. - Attributs, allegories, emblemes et symboles.
Y0435: DROZ, P.F. - La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874.
Y3060: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 19e jaargang 1911. Nrs. 1 t/m 25. (mist nrs: 3 - 8 - 19 - 22).
Y3059: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 33e jaargang 1925. Nrs. 1 t/m 18.
Y3058: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 22e jaargang 1914. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 1 - 2 - 6 - 9 - 12 - 24).
Y3057: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 32e jaargang 1924. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1).
Y3056: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 18e jaargang 1910. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 6 en 22).
Y3055: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 26e jaargang 1918. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1 - 15 - 16).
Y3054: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 27e jaargang 1919. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 8).
Y3050: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 20e jaargang 1912. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 21).
Y3049: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 30e jaargang 1922. Nrs. 1 t/m 27. (mist nr. 8).
Y3048: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 25e jaargang 1917. Nrs. 1 t/m 26.
Y3047: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 24e jaargang 1916. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 9).
T9397: DRUCKER, W. EN J.S.R. BAERVELDT-HAVER. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 21e jaargang 1913. Nrs. 1 t/m 26. Mist nrs: 1 en 8.
Y9026: DRUCKER, JOHANNA. - The Alphabetic Labyrinth. The Letters in History and Imagination.
Y7862: JOURNAL FUR DRUCKGESCHICHTE. - Journal für Druckgeschichte = Journal of printing history = Journal d'histoire de l'imprimerie. Five Volumes.
T3846: DRUESEDOW, JEAN L. A.O. - New Forms of Presentation in Museum Costume Collections. Proceedings of the Textile day, Thursday 31 August 1989, Haags meneentemuseum, The Hague.
B3768: DRUKKER, J. - Hypokritiek of Hyperkritiek.
L7101: DRUKKERSWEEKBLAD. - 1949.
K0439: DRUMMOND DE ANDRADE, CARLOS. - Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord van August Willemsen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14