Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y3484: CATALOGUS. - Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926.
B1972: CATALOGUS. - La Biennale di Venezia, 48 Esposizione Internazionale d'Arte. d'Apertutto, Aperto over all, Aperto par tout, Aperto uber all.
Y6366: CATALOGUS. - Curiosa. [=erotica].
R6840: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918. Kunst en geestesleven in de frontstreek.
B1604: CATALOGUS. - Goltzius BV. E.H. Ariens Kappers en S. Emmering. Catalogue number I. Old Master Prints.
T4251: CATALOGUS - Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 [met een inleiding van R.W.P. de Vries].
L8486: CATALOGUS. - Bibliotheque Romantique Collection Joseph, Antoine et Pierre Dumas. Premiere partie. Editions originales. Revues litteraires et politiques. Manuscrits et lettres autographes. Gravures et documents.
L8485: CATALOGUS. - Bibliotheque Frederic et Anne Max.
K1861: CATALOGUS. - Het Belgische Boek.
R2263: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Het Oude Boek. 15-30 september 1936.
Y7780: PROSPECTUS. / CATALOGUS - Prospectus W.L. & J. Brusse, Rotterdam. Alphabetische Catalogus November-December 1905.
Y7782: PROSPECTUS / CATALOGUS. - Prospectus Uitgeverij & Drukkerij Hollandia, Baarn. Catalogus 1960 / 1960-1961.
Y7898: CATALOGUS. - [M. Basch] Antiquariaat De Boekenkamer, Rokin 122, Amsterdam. Catalogus 28.
Y9205: CATALOGUS. - Mors. Wen verhaal over de dood in boek en prent. De dood in druk.
Y9231: CATALOGUS. - Flight. Origins & progress.
Y9682: CATALOGUS. - Courant & Krant. Algemene teksten bij de tentoonstelling; Schetsen over een aantal curieuze Haagse couranten uit de 17de en 18de eeuw: Over het conserveren van kranten; Enkele boeken over de Nederlandse persgeschiedenis.
Y9686: CATALOGUS. - Piet Zwart. A choice from his personal archive (4). auction 19 May 2015.
Y9770: CATALOGUS. - Catalogue 133: Surrealism. A small collection of first editions.
T2477: CATHREIN, Victor. - Het vrouwenvraagstuk.
L7071: CATS, J. - Spiegel van den ouden en nieuwen tijd.
H5071: CATS, Jacob. - Zedenkundig vermaan voor jong en oud. Uit de prentenboeken van Jacob Cats.
B0147: CATS, Jacob. - Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats.
R0198: CATS, Jacob. - Spaens Heydinnetie.
R2156: CATS, Jacob. - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door J. van Vloten met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
L0592: CATS, Jacob. - Spaens Heydinnetie.
T5525: CATS, Jakob. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden.
E0006: CATS, J. - Zinne- en Minne-Beelden: Selfstryd: Tooneel der Mannelyke Agtbaarheidt: Galathea of Herdersklagt: Klagende Maegden, En andere Mengelrymen.
R7707: CATS, Jacob. - Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829.
R3933: CATS, Jakob. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, elfde & twaalfde deel: Sinne- en Minne-Beelden.
R3199: CATS, Jacob. - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. [...]
M1192: CATS, Jacob. - Dichterlijke werken.
K2349: CATS, Jacob. - Keur uit de gedichten van Jacob Cats.
R3139: CATS, Jacob. - Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door H.J. Vieu-Kuik
Y8788: CATS, Jacob. - Intekenformulier t.b.v. het ophogen van het standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven.
Y9919: CATS, J. - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het Twee-en- tachtig-jarig leven van den selven Heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. Met vernieuwde Figuuren.
R4127: CATULLUS. - De Lesbialiederen van Catullus. Een lyrisch intermezzo te Rome in de eerste eeuw voor Christus. Vertaald en ingeleid door C. Sobry.
K7331: CAUWELAERT, August van. - Fantaisie zei meneerke.
K3053: CAUWELAERT, Aug. van. - De romancier en zijn jeugd.
B5563: CAUWENBERGE, Johan van (ed.). - Flandria Illustrata: Acht confrontaties.
B3466: CAUWENBERGE, Johan van. (verz.). - Suburbia. De mooiste gedichten over de stad uit Nederland & Vlaanderen.
Y7770: CAVENDISH, Richard. - 1001 Historische Plekken die je gezien moet hebben.
Y8072: LUCIANUS / MENANDER / Cebes. - Luciani Samosatensis colloquia selecta, & Timon. Cebetis Thebani Tabula. Menandri sententi¾ morales. Gr¾ce & Latine. Colloquia Luciani & Timonem notis illustravit Tiberius Hemsterhuis.
M5966: CECCHERINI, Silvano. - Het transport. Vertaling A. Romijn.
B3288: [TSJECHOV] CECHOV, Anton. - La fidanzata. A cura di Maria Grazia Cerruti.
L9474: CELA, Camilo Jose. - Joden, moren en christenen. Spaanse reisverhalen. Vertaald door Ton Ceelen. Samengesteld Ricardo Bada.
T3869: CELINE, Louis Ferdinand. - Dood op krediet. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
Y4510: CELINE. - Celine journaal nr. 4.
B9961: CELINE, L.F. - Textes & Documents 3. Reunis et presentes par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouche.
T2960: CELINE, Louis-Ferdinand. - Gesprekken met professor Y. Vertaald door Ernst van Altena.
Y4372: CELINE, Louis Ferdinand. - Van het ene slot naar het andere. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
Y4358: CELINE, Louis Ferdinand. - Van de ene dood naar de andere. Brieven, artikelen en polemieken, gekozen, ingeleid en uit het Frans vertaald door E. Kummer.
Y8255: CELINE, Ferdinand. - Krantenknipsels 1961-2011 over Ferdinand Celine.
B8295: CELLA. [= Jacoba Catharina de Vos]. - Langs verschillende paden. Een verhaal. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt.
M8331: CELLERIER, J.I.S. - Sermons et prieres pour les solennites chretiennes. 3 Vol.
Y5988: VRIJZ. CHRISTELIJKE JEUGD CENTRALE. - Leidersblad. 8e jrg. no 6, Februari 1930 en 25ste jrg. no. 6, Februari 1947. / Groei. jrg. XII, 22 Januari 1932. no 11. / Berichten Vrijz. Christelijke Studenten Bond. Februari 1931.
Y8064: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Jaarverslag 1921. Afdeling Amsterdam.
Y3126: TONEELGROEP CENTRUM. - Geen 1-akters?
B7102: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 3, April 1931.
B7103: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 6, Juli-Aug. 1931.
B4864: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 8, Nov. 1931.
B4865: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 9, Dec. 1931.
B4866: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 12, Jan. 1931.
B4867: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 5, Juni 1930.
B2406: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 7, Sept. - Oct. 1931.
L9925: CERIEZ, Myriam. - Gebelgd in Amsterdam.
L9265: CERUTTI, F.F.X. en F.A. Brekelmans. - Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861.
B9559: CERVANTES, Miguel Saavedra de. - Don Quichote. Vertaling C.U. Schuller tot Peursum. Twee delen.
L4914: CERVANTES , Miquel Saavedra de. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 2 dln. Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
M8475: CERVANTES , Miquel Saavedra de. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam.
R3410: CERVANTES, Miguel de. - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Ouvrage posthume. 6 vols.
Y0663: CERVANTES, Miguel de. - La Ilustre Fregona. (La Sguattera Illustre) Novella testo spagnolo corredato di note ed introduzione ad uso delle scuole a cua di Alfredo Giannini con 16 illustazioni.
Y1539: CERVANTES, Miquel de. - De Wondervolle Avonturen van Don Quichot. Deel I. Uit het Spaansch opnieuw voor kinderen verteld.
M4354: CERVANTES , Miguel Saavedra de. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 4 dln. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam met een aanbevelend woord van German Baraibar.
Y6500: CERVANTES. - De doorluchte vatenspoelster. Vertaling G.J. Geers.
Y6422: CERVANTES. - De doorluchte vatenspoelster. Vertaling G.J. Geers.
Y3322: CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. - Miguel de Cervantes Savedra. Beibliografia de las obras traducidas al ruso y ensayos criticos 1763-1957.
Y0447: CETON, J.C. en S.J. Pothuis. - Werkloosheid. Rapport v.h. werkloosheidcomite te Amsterdam aan de arbeiders van Amsterdam en Nederland. [Rapporteurs: J.C. Ceton en S.J. Pothuis].
K5548: CEULAER, Jose de. - En toch. Spiegelbeeld van Felix Timmermans.
K3342: CEULAER, J. de. - Te gast bij Vlaamse auteurs. Derde reeks.
T7118: CEURREMANS, Karel. - Nog van Fonske en Mientje.
T7117: CEURREMANS, Karel. - Fonske en Mientje.
T7037: CEURREMANS, Karel. - Globale, visueele leesmethode. Beknopte handleiding.
Y8900: STEDELIJK MUSEUM. Paul Cezanne. - De Renaissance der xxe eeuw. Paul Cezanne. Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, De Stijl, Het Bauhaus. Stedelijk Museum Catalogus 191.
R7571: CHABANNES, Bernard de. - Le Bapteme des Enfants.
H1440: CHABOT, Bart. - Judaskus. Gedichten.
Y2241: CHABOT, Bart. - Bananenrepubliek. Gedichten.
L8467: CHABOT, Bart. - Genadebrood. Gedichten.
Y4775: CHAGOLL, Lydia. - Buigen in jappenkampen.
B9716: CHALLES, Robert. - Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londe. (Tome I). Prelection de Georges Pillement.
Y6443: CHALMERS MITCHELL, P. - Evolutie en de oorlog. Vertaling Nico van Suchtelen.
T2482: CHAMBON, Albert. - Marineschetsen en Humor.
R4020: CHAMBRY, Rene. - De waarheid over Leuven. Met een voorwoord door E. Giran.
Y0575: CHAMINADE, Marcel. - L'ouvrier au pays de Hitler et de Staline.
Y4718: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Travail et industrie ou le pouvoir de la volonte - Histoires d'artisans, d'artistes et de negociants devenus celebres.
H8507: CHAMPFLEURT. - Grandeur et decadence d'une serinett 1
H8505: CHAMPFLEURY, Jules. - Chien-Caillou.
Y8543: CHAMULEAU, Rody (Ed.) - De wereld van Gerrit Jan Zwier.
R2454: CHANCEL, Jules. - Onder Duitsche Vlag. Avonturen van een Franschen Jongen. Wereld-Oorlog 1914.
B5508: CHANDERNAGOR, Francoise. - De eerste vrouw. Vertaald door Floor Borsboom.
Y9566: CHANG, Jung. - De keizerin. Vertaald door Bart Gravendaal en Maarten van der Werf.
B7819: CHANNING, W.E. - Zede- en staat-kundige toespraken. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van C. Star Numan.
L8307: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente.
L4458: [BEETS]. CHANTEPIE de la SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets.
B5987: CHAPELLE-ROOBOL, Suze la. - Voor 't oog van de wereld.
P1457: CHAPKIS, Raoul. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
M6190: CHAPKIS, Raoul. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
M4851: CHAPKIS, Raoul. - Verzameld werk. Met tekeningen van Peter Vos.
P1319: CHAPLIN jr, Charles. - Mijn vader Charlie. Vertaald door M & J. v.d. Merwe.
B6517: CHAPLIN, Charles. - My life in pictures by Charles Chaplin.
T9240: CHAPLIN, Charley en Jacques la Rue. - Deux petits Chanssons du celebre film Limelight.
Y1724: CHAPMAN, Allan. - Gods in the Sky. Atronomy, Religion and Culture from the Ancients to the Renaissance.
B2465: CHAPPELL, Warren. - The Living Alphabet.
Y0571: CHAPUISAT, Edouard. - Hommage de Geneve a la France.
T8847: CHARDON, Anton. - Kleine schaduw van geluk.
K1408: CHARITON. - Chaireas en Kallirhoe. Een liefde. Vertaald en toegelicht door Emilie van Opstall.
M1107: CHARITONOV, Mark. - De lijnen van het lot of Het kistje van Milasjevitsj. Vertaling A. Langeveld.
B8808: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
B6937: CHARIVARIUS. [=Gerard Nolst Trenite]. - Charivaria. Derde bundel.
K9538: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
Y6586: CHARIVARIUS. - Ruize-rijmen.
T3007: CHARIVARIUS. [=Gerard Nolst Trenite]. - Charivari. Met penteekeningen van P. van der Hem.
Y9146: CHARIVARIUS. [=Gerard Nolst Trenite]. - Charivaria. Tweede bundel.
H4742: CHARLES, J.B. - Turner Court, gedichten.
L1348: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
B2978: CHARLES, J.B. - Ekskuseer mijn linkerhand. Gedichten.
W6207: CHARLES, J.B. - Hoe bereidt men een ketter.
W6205: CHARLES, J.B. - Voor kinderen van ezeldrijvers.
Y4394: CHARLES, J.B. - De groene zee is mijn vriendin. Gedichten 1944-1982. Nawoord Koos van Weringh.
M3320: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
M3274: CHARLES, J.B. - Topeka. De gedichten van 1963 - 1966.
W3204: CHARLES, J.B. - De vrouw van Jupiter
K3930: CHARLES, J.B. - Eendracht ontkracht of Een pleidooi voor simplificatie.
T8137: CHARLES, J.B. - Gedichten. De bundels: Zendstation, Het geheim, Waarheen daarheen en andere gedichten.
M1161: CHARLES, J.B. - De blauwe stoel.
L8464: CHARLES, J.B. - De gedichten tot 1963.
B0652: CHARLES, J.B. - De warme slager.
M7971: CHARLESTON, Robert J. (Ed.) - World ceramics. An illustrated history.
R5478: CHARLIER, Gustave en Joseph Hanse. - Histoire Illustree des Lettres Francaises de Belgique.
Y9573: CHARYN, Jerome. - Metropolis. New York, de mythe en de mensen.
R4579: CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. - De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis.
B9828: CHASTE, Victor le [=H.G. Hoekstra]. - Amorosa.
Y8926: CHASTE, Victor le [=H.G. Hoekstra]. - Amorosa. Om een verwarring in stand te houden. Ingeleid door Han G. Hoekstra.
T0068: CHATEAUBRIANT, A. de. - Locronan. Avec un portrait de l'auteur par E. Hubert.
H3159: CHAUCER, Geoffrey - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaling A.J. Barnouw.
B9281: CHAUCER, Geoffrey. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaald door A.J. Barnouw. Drie delen.
K4894: CHAUCER, Geoffrey. - Troilus en Criseyde. Gedicht omstreeks 1385 en nu verdietst door Adriaan J. Barnouw.
H0803: CHEN, Salma en Sjoerd van Faassen. - Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. Gekozen en toegelicht door...
W4600: CHENERY, William L. - Freedom of the Press.
R5281: CHESTERON, G.K. - Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer.
T8930: CHESTERTON, G.K. - Favorite Father Brown Stories.
T7241: CHEVALIER, Maurice. - Mijn loopbaan mijn liedjes!
B1940: CHEVALLIER, Co en Siegfried E. van Praag. - Krabbels van en over dieren.
K7825: CHEYNEY, Edward P. - Inleiding tot de industrieele en sociaal economische geschiedenis van Engeland.
MK0048: CHIERA, Edward. - Zij schreven op klei. Wat de Babylonische spijkerschrifttabletten ons vertellen. Voor Nederland vertaald en bewerkt door Jojannes de Groot.
Y8792: CHIJS, Pieter Otto van der. - Levensberigt van Gerrit van Orden.
H7637: CHLEDOWSKI, Casimir V. - Rom die Menschen des Barock.
Y4582: CHOMSKY, Noam. - Middle East Illusions: Including Peace in the Middle East?Reflections on Justice and Nationhood.
Y4581: CHOMSKY, Noam. - Noam Chomsky in conversation with Heinz Dieterich. Latin America. From colonization to globalization.
Y4580: CHOMSKY, Noam. - On Nature and Language.
T3892: CHOUFOUR, H.K. en W. de Keizer. (samenst.). - 7 magere maanden. Ter herinnering aan een moeizame doorworstelden oorlogswinter
R6860: CHRETIEN, J.F. - Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.)
Y0674: CHRIST, Paul. - Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Vortrag gehalten am 23. November 1903 in Zurich.
T7414: CHRISTIAENS, Fons. - De inkwisitie in hare kindsheid.
T4296: CHRISTIAENS, Fons. - De Kinderlectuur en hare rol in den strijd om ontvoogding der gedachten.
K7407: CHRISTIAN, Arthur. - Debuts de l'imprimerie en France. L' Imprimerie Nationale. L' Hotel de Rohan.
M5081: CHRISTIANSEN, Broder en Eli Carnap. - Nieuwe grondslagen der Graphologie. Vertaald door X. Munninghoff.
L8547: CHRISTIANSEN, Poul A. (ed.). - Salomon's Song of Songs. Drawings by Ib Spang Olsen.
L8155: CHRISTIE'S. - Collection de Monsieur et Madame Henri Flammarion.
L8158: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts including Americana.
L8161: CHRISTIE'S. - Valuable Printed Books, Maunscripts and Music.
L8162: CHRISTIE'S. - The Library of the Late Sir Brian Mackenna.
Y2650: CHRISTIE'S - Portrait du Dr. Gachet by Vincent van Gogh.
L8102: CHRISTIE'S. - Bibliotheque Jean-Louis Moses Sciences et Medecine.
L8094: CHRISTIE'S. - The Halsted B. Vander Poel Collection of English Literature.
L8091: CHRISTIE'S. - Important Hebrew Manuscripts and Printed Books from The Library of the London Beth Din.
L8092: CHRISTIE'S. - The A.L. Shane Collection of Judaica and Hebraica.
L8084: CHRISTIE'S. - The Scientific and Antiquarian Library of Dr. Samuel Koslov.
R1790: CHRISTIE'S. - Important Furniture, Silver, Books and Decorative Arts from the Collection of William A. McCarty-Cooper.
B5591: CHRISTIE. - University of Chicago Library Rare Science Duplicates Part I.
K7491: CHRISTIE'S - Valuable Illuminated Manuscripts, Printed Books and Autograph Letters.
K7423: CHRISTIE'S - Valuable Continental Books and Fine Bindings. Auction 3 April 1996.
K7424: CHRISTIE'S - Highly Important Printed Books and Manuscripts. Auction 23 June 1993.
K7425: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 28 November 1990.
K7428: CHRISTIE'S - Printed Books and Manuscripts. Including Americana, Atlases, Navigation and Voyages. Auction 8 november 1996.
K7422: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 7 December 1988.
B3223: CHRISTIE'S - The Stock of H.D. Lyon.
B2889: CHRISTIE'S. - Collection Personnelle Rosabianca et Albert Skira.
B2879: CHRISTIE'S. - Medicine, Science and Travel Books. The Property of a French Collector.
B2841: CHRISTIE'S. - Napoleonica. Sold to Benefit the Western Reserve Historical Society.
B2828: CHRISTIE'S. - The Spiro Family Collection. Part I: English Historical Documents and Letters.
B2813: CHRISTIE'S. - The Norman Flayderman Collection of The Lincoln Assasination and Other Americana.
B2805: CHRISTIE'S. - The Einstein Family Correspondence including the Albert Einstein-Mileva Maric Love Letters.
B2811: CHRISTIE'S. - Important Early Printed Books. Illustrated Books and Illuminated Manuscripts. Including The Wurzburg Schottenkloster Spencer Liverpool Copy of the 36 - Line Bible. Heldenbuch, Strassburg 1480.
B2800: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts. Including Americana and fine Press Books. Buffalo Society of Natural Sciences. The Late Robert W. Gibbs. The Collection of Dr. Frank Stanton. Western Reserve Academy.
B2783: CHRISTIE'S. - The Einstein-Besso Working Manuscript. A Crucial Stage in the Development of the General Theory of Relativity.
B2786: CHRISTIE'S. - Books form The Estate of Harry A. Levinson, including reference and remaining stock, Early printed books and Science & Medicine, Occult, Magic & Witchcraft.
Y9814: CHRISTIE, Agatha. - Zesde vijfling. (De geheime tegenstander, Het internationale detectivebureau, Het schouderklopje van inspecteur Marriot, De man die No. 16 was, N of M).
B4914: CHRISTIE'S AMSTERDAM - Judaica.
B4913: CHRISTIE'S ROMA. - Libri, Autografi e Stampe.
Y5915: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 3e jrg. No 2-3 April 1945. 4e jrg. 1946. No. 9, juli 1945 en No. 37, Februari 1946. 5e jrg. No. 16 Augustus 1946.
Y4036: CHRISTOFOOR. - Christofoor voor God en Vaderland. 3 nov. 1944. No. 10. Febr. 1945 No 34. 3e jaargang 28 april 1945. No. 3.
Y3052: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 4e en 5e jaargang 1945-1946. Niet compleet.
Y9622: [I TJING] CHU, W.K. - The Astrology of I Ching.
Y0666: CHURCHILL, Winston. - Mein Bundesgenosse. Ausspruche aus zwei Jahrzehnten, Illustreirt von englischen und amerikanischen Pressezeichnern.
Y4430: CICERO, M.T. - X. Reedenvoeringen. In Nederduits overgebragt; Neevens twee aanmerkenswaardige Brieven van den selven, in 't Latyn en Duits.
T9687: CICERO. - Over vriendschap (Laelius vel de amicitia). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
B8958: CIRKER, Blanche (ed.). - 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. With an introduction by Robert Hutchinson.
T7077: CITRINE, Walter. - The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine.
T6450: CITROEN, Paul. - Licht in groene schaduw. poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
L4334: CITROEN, Ada. - Kinderpsyche en opvoeding volgens psycho-analytische opvattingen.
T0247: CITROEN, Paul. - Teekeningen en aanteekeningen.
K9747: CITROEN, Paul. - Wir Maler heute und die Kunsttradition.
K7696: CITROEN, K.A. - Taal en teken.
B3478: CITROEN, Paul & Kurt Lob. - Paul Citroen en het Bauhaus. Herinneringen in woord en beeld.
R3858: CITROEN, Paul. - Kunsttestament.
T0009: CITTERT, J.W. - Cleopatra. Drama in vijf bedrijven.
Y7841: FOLIA CIVITATIS. - Folia Civitatis. Weekblad voor de Civitas Acadenmia der Universiteit van Amsterdam. 6 december 1958, 12e jaargang nr. 11. A.D. de Groot: Uit het bonte verleden van sinterklaas.
T2647: CASTRVM PEREGRINI CL. - Castrum Peregrini.
T4090: CLAERHOUT, A. & Rita Bolland. - Enkele niet-westerse textieltechnieken. Verslag van de Textieldag op 24 april 1975 in het Tropenmuseum te Amsterdam.
L8235: CLAES, Paul. - De Zonen van de Zon. Een sonnet en zeven transposities.
H6854: CLAES, Ernest. - Herodes.
L5556: CLAES S.J., Frans M. - Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish. With a foreword by F. de Tollenaere.
R0028: CLAES, Ernest. - Levensbeeld van Ernest Claes.
P1461: CLAES, Ernest. - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
B8162: CLAES, Ernest. - De oude klok.
B7525: CLAES, D. - Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen van J.F. Tuerlinckx.
B4122: CLAES, Ernest. - Kobeke.
Y1857: CLAES, Paul (samenstelling en vertaling.) - Het kristal. Twaalf sonnetten voor Spinoza. [Sully Prudhomme, Muchado de Assis, Borges, Gorter, claes
R8087: CLAES, Ernest. (Red.). - Toren. Maandschrift voor de Nederlanden. 1e jaargang nr 1, Juli 1949.
K4444: CLAES, Ernest. - Voordrachtgevers zijn avonturiers.
T8209: CLAES, Paul en Frans Denissen. - Gedicht en omgedicht. Dertig jaar wereldpoëzie in vertaling (1960-1990). Samengesteld en ingeleid.
L1308: CLAEYS, R.V.G. - De Rijks- en de Gemeentestatistiek en haar onderlinge verhouding.
W8394: CLAIR, C. - A Chronology of Printing.
W8395: CLAIR, C. - Christopher Plantin.
T0889: CLARE, Maurice. - A day with John Keats.
B6609: CLARISSE, Jo. - Prologus, quo scholas theologicas, praesertim apologeticas, a. 1840 ad 1841 habendas, auspicaturus, Joannis Henrici van der Palm, nuper placide pieque defuncti, exemplum auditoribus, futuris theologis ad imitandum proposuit Jo. Clarisse.
Y5206: CLARISSE, J. - Iets over Sebald Fulco Joannes Rau als dichter
R5792: CLARK, G.N. - Holland and the war.
R5791: CLARK, G.N. - Holland and the war.
H2261: CLARK, Kenneth / David Finn. - The Florence Baptistery Doors.
K4440: CLARKE, Tom. - Northcliffe in history. An intimate study of press power.
Y4441: BATAILLE DE CLASSE. - Bataille de Classe. Mai-Juin 1939. No 59. Congres 1939. Congres de la C.I.U.
Y0025: CLAUDEL, J.C. - Stingy Frenchman! ou Le vice Francais.
T4460: CLAUDIANUS, Claudius. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane Scheltema.
T8972: CLAUS, Hugo. - De metsiers.
M5009: CLAUS, Hugo. - De zwarte keizer. Verhalen.
H7253: CLAUS, Hugo. - De groeten.
H7184: CLAUS, Hugo. - De Sporen.
Y7457: CLAUS, Hugo. - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven.
H6421: CLAUS, Hugo. - Jessica!
H5219: CLAUS, Hugo. - Het verdriet van Belgie. Roman.
H2946: CLAUS, Hugo. - Verhalen.
H1484: CLAUS, Hugo. - Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera.
P1463: CLAUS, Hugo. - Gebed om geweld. Verhalen.
T0101: CLAUS, Hugo. - De verwondering.
A0609: CLAUS, Hugo. - De dans van de reiger. Een nare komedie in twee delen.
L0968: CLAUS, Hugo. - Morituri. Libretto.
R4335: CLAUS, Hugo. - De verlossing.
K8675: CLAUS, Hugo. - Karel Appel, schilder.
M6403: CLAUS, Hugo. - Natuurgetrouw. Schetsen, Verhalen, Fabels, Greguéria's, Metamorfoses, dialogen, overwegingen, Allegorieen, Dagboekbladen, een reisbeschrijving, drie gedichten en een brief.
M5629: CLAUS, Hugo. - Het jaar van de kreeft. Een romance.
Y6658: CLAUS, Hugo. - In geval van nood. Gedichten.
Y1667: CLAUS, Hugo. - Flagrant.
A0296: CLAUS, Hugo. - De hondsdagen.
A0297: CLAUS, Hugo. - Het goudland. Spel naar de roman van Hendrik Conscience.
R7871: CLAUS, Hugo. - Omtrent Deedee. Roman.
K5615: CLAUS, Hugo. - Premiere.
H9036: CLAUS, Hugo. - Aan de evenaar.
M3321: CLAUS, Hugo. - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven.
M3276: CLAUS, Hugo. - Een geverfde ruiter.
T4225: CLAUS, Hugo. - De Metsiers.
K2868: CLAUS, Hugo. - Louis Paul Boon.
W0519: CLAUS, Hugo. - De wangebeden.
L9592: CLAUS, Hugo. - Een slaapwandeling. Novelle.
R3137: CLAUS, Hugo. - Vrijdag. [Toneelstuk in vijf scenes].
H8925: CLEEF, Alfred van. - Verlangen. Roman.
Y7265: CLEEF, Pieter Marius van. - Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. 's Gravenhage 1844.
B4565: CLEERDIN, Vincent. - Monnikenleven.
T4954: CLEERDIN, Vincent. - Sagen van Brabant. Houtsneden van J. Franken Pzn.
T7600: CLEERDIN, Vincent. - Brabantsche sagen.
Y0335: CLEERDIN, Vincent. - Roomsch Kruydt. Opstellen van Rector M.A. Thompson.
H0018: CLELAND, John. - Fanny Hill. Herinneringen van een meisje van plezier. Vertaling J.F. Kliphuis.
W7597: CLELAND, John. - Memoirs of a coxcomb.
L8453: CLEMENS SCHRONER, E. - Gedichten.
R0025: CLER, Jan de. - Levensbeeld van Jan de Cler.
R0106: CLERCK, Walter de. - Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek.
T0867: CLERCK, Karel de / Bie de Graeve / Frank Simon. - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
M9440: CLERCK, Karel de. - Uit het leven van P.C. Boutens.
K1551: CLERCK, Karel de. - Uit het leven van P.C. Boutens.
Y2771: CLERCKE CRONIKE, Der. - Der Clercke Cronike. Algemeen Groningsch Studentenweekblad. 4e jaargang 1928. nr. 17-18. / 5e jaargang 1928. nr. 7 - 9 - 15.
R0934: CLERCQ, Rene de. - Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen met teekeningen van Fritz van den Berghe.
L5960: CLERCQ, C. de. - Duizend jaar Byzantijnse geschiedenis 476 - 1461.
B3236: CLERCQ, W.A. de. - Willem de Clercq (1795-1844).
R7860: CLERCQ, Rene de. - De Vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen. boekversiering van J. B. Heukelom.
R7853: CLERCQ, Rene de. - Terwe. Een verhaal in verzen.
Y1536: CLERCQ, Rene de. / H. Bodestein en W. van Es. (Eds.). - De Toorts. Staat- en Letterkundig Weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. 1918: 3e jrg. Nrs: 27 - 29 - 31 - 36 - 39 - 40.
R3967: CLERCQ, Rene / WIJSTROOM, J.J. - Rene de Clercq's grootste liefde.
R3966: CLERCQ, Rene / WIJSTROOM, J.J. - Mededeelingen over Rene de Clercq.
K2212: CLERCQ, Rene de. - René De Clercq's levensloop.
Y8772: CLERCQ ZUBLI, Edithe. - Vogels en andere geluiden.
Y0129: CLEREY, Paul. - Francais voici la cinquieme colonne.
B0393: CLERKX, Aart. - Tien jaar Crisis I.
K5343: CLERMONT, R.M. [Photographies]. - Nus Antillais.
R8798: CLERQ, Victor de. - De Ontwikkeling der Sociale Denkbeelden bij de Fransche Katholieken in de XIXe eeuw. II: de Tijdgenooten.
A0584: CLERX, Arnold. - De zoon van Bronsmer.
Y1304: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis.
T9859: CLEVIS, Krien. - LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment.
W9313: CLIFFE, Henry. - Lithography.
T2743: CLIJMANS, Frederik. - Opsomer beknopte levensschets.
R8554: CLIJMANS, Frederik. - Komedianten en kwakzalvers. Wetenswaardigheden betreffende de schouwburgen en de voorstellingen van ambulante gezelschappen te Antwerpen in het eerste kwart van de 19e eeuw.
R0688: CLIMAX. - Open brief aan de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, Dr. A. Kuijper en F. Domela Nieuwenhuis.
Y2198: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bloemen op kantoor. Woorden en muziek.
T9207: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bioscoopmeisje. (voor Marietje). Woorden en Muziek.
B5247: CLOQUET, L. - Traite d'architecture. Elements de l'architecture types d'edifices. Esthetique, composition et pratique de l'architecture. Tome premier: Murs, Voutes, Arcades avec 980 figures dans le texte.
L2205: CLOSSET, Fr. - Raymond Herreman, de dichter en criticus.
L2110: CLOSSET, Fr. - Maurice Roelants.
K9292: CLOSSET, Fr. - Raymond Herreman, de dichter en criticus.
K4481: CLOSSET, Fr. - Raymond Herreman.
K4118: CLOSSET, Frans - Herwig Hensen.
B5780: CLOSSON, Hermann. - L'office de l'etoile. Traduit du latin par [Hermann Closson] d'un manuscrit provenant de l'Abbaye de Munsterbilsen (Limbourg) et conserve dans la Bibliotheques des Bollandistes a Bruxelles.
H2241: CLOUZET, Jean. - Boris Vian. Etude, choix de textes et bibliographie par Jean Clouzet. Dessins, portraits, fac-similes.
L8592: CLUTTON, Cecil et al. - Britten's Old Clocks and Watches and their makers. A Historical and Descriptive Account of the Different Styles of Clocks and Watches of the Past in England and Abroad Containing a List of Nearly Fourteen Thousand Makers.
R3638: CNEUDT, Richard de. - De Vervlaamsching van Het Lager Onderwijs in Groot-Brussel.
R7081: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand.
M4428: JOYCE & CO. - Cecilia.
L9772: JOYCE & CO. - Erwins echo. Postume verhalen uit de Erwin-legende.
T7702: LANGENBACH & CO. - Festschrift anlasslich der Feier des funfzigjahrigen Bestehens der Firma J. Langenbach & Sohne. Hoflieferanten Worms am Rhein und Enkirch an der Mosel.
Y0837: SOTHEBY & CO. - Catalogue of Fine French Paperweights and English and Continental Glass. 1971 + 1974 + 1979.
L9530: JOYCE & CO. - Werkbrieven 1968 -1981. Ego documenten IX.
Y0828: SOTHEBY PARKE BERNET & Co. - Catalogue off-print Venetian Glass from Volume Two: Works of Art. The Robert von Hirsch collection
T4014: COBBENHAGEN, M.J.H. - Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie en handel.
Y9534: COBET, C.G. - Commentatio qua continetur Prosopographia Xenophontea ... / scripsit Carel Gabriël Cobet.
R7237: COCHERET, Ch.A. - Poppenkast. Vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
T3980: COCK, Michel de. - Mooi Roosje. Zang en Piano.
Y2189: COCK, Michel de. - Hap! Zeit ie!
B4385: COCK, A. de & Herman Teirlinck. - Kinderspel & Kinderlust in Zuid-Nederland. Met schema's en teekeningen. Acht delen.
Y5695: COCK, Theodorus de. - Levensbijzonderheden van Theodorus de Cock.
Y1669: COCK, Lucien de. - Geschiedenis van de Dood. Rituelen en gewoonten in Europa.
R6533: COCK, J. de. - Een Vlaming in de oorlogsklem. Oorlogsgepeinzen. Een abel spel. Gewetensonderzoek. Lang is de weg. De verdere weg. Een houvast.
H7061: COCKX-INDESTEGE, Elly / NAVE, Francine de (eds.). - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
E0195: COCKX-INDESTEGE, Elly / André Geurts / Jos Hermans (eds.). - Door banden verbonden. Bundel ter herinnering aan het afscheid van dr. Jan Storm van Leeuwen van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
T6906: COCLERS, Louis Bernard / W. Hora Siccama. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
L1526: COCTEAU, Jean. - Thomas de leugenaar. Vertaald en ingeleid door Greetje van den Bergh.
Y8059: COCTEAU, Jean & Charles Martin. - Soignez la gloire de votre firme et l'excellence de vos marchandises, car, si vous les jugez bonnes votre intérêt devient l'intérêt général.
T8773: COEBERGH, P.M. - Het drostambt Tuddern.
T5363: COELHO, Maurice Bernard. - Waarom Mussolini Abessynie wil beschaven.
R0448: COENDERS, A. - Van partij-communist tot vrij-communist.
T6271: COENEN, Frans. - Onpersoonlijke herinneringen.
T5989: COENEN, Joh. M. - Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626.
H0354: COENEN, Frans. - Bezwaarlijke liefde.
L3630: COENEN, Frans. - Provo avant la lettre. Inleiding B de Goede.
L3163: COENEN, Frans. - Zomergenoegens van de Familie Kramp.
B5354: COENEN, Frans. - In duisternis.
B3947: COENEN, Frans. - Onpersoonlijke herinneringen.
Y5689: COENEN, Frans. - Krantenknipsels over/van Frans Coenen.
K6080: COENEN, Frans. - Charles Dickens en de romantiek.
T7593: COENEN, Frans. - Verveling.
R7077: COENEN, Frans. - Verveling. Roman. Nawoord door I. Sitniakowsky.
R6779: COENEN, Frans. - Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling Willet Holthuysen.
M1080: COENEN, Frans. - Charles Dickens en de romantiek.
R0824: COENRAADS, Eduard [= Pieter Endt]. - Eiland van geluk.
R0764: COENRAADS, Eduard [= Pieter Endt]. - Eiland van geluk.
K9564: COENRAADS, Ed. - Fakkeldragers.
K8911: COENRAADS, Ed. - Fakkeldragers.
T9245: COENS, M. en C. Hinderdael. - Het stervende kind. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2933: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Verhalende Liederen (sagen, legenden, vertellingen, sprookjes) derde reeks.
Y2932: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Drinkliedjes.
K3807: COETZEE, A. - De Zuid-Afrikaansche Letterkunde.
L6263: COGNASSO, Francesco. - Life and culture in Piedmont from the middle ages to the present day.
Y1914: COGNIAT, Raymond, D. Formaggio, A.Wagner. - Die Malerei in acht Jahrhunderten.
L7408: COHEN, Ernst. - Waarom niet zoo, maar zoo?
L7120: COHEN, D. - De taak der Oude Geschiedenis.
H4989: COHEN, Alexander. - Brieven 1888-1961. Bezorgd door Ronald Spoor.
L6104: COHEN, L. - Van Vasco Da Gama tot van Lear Black. De ontwikkeling van het Verkeer tussen Nederland en Indie.
L4892: COHEN, Antonie. - The Phonemes of English. A Phonemic Study of the Vowels and Consonants of Standard English.
T0877: COHEN, L. Ali. - Reflexen.
L4151: COHEN, Colin. - Watermark 74, Handbook of an Exhibtion organised by Wiggins Tearpe (Mill sales).
L3589: COHEN, D. - De taak der oude geschiedenis.
R3762: COHEN, Josef. - Wilt u rassenschennis, mijnheer? Novelle.
T5704: COHEN, Fré (ed.). - Ic sie des meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fre Cohen. Met eene corte inleidinghe van Willem Pyper.
T5642: COHEN VAN ELBURG, James. - Cabaret-Album 3e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Het rose Peignoirtje. No. 2 Rozen. No.3 Avontuurtje. No. 4. Jeugd. No. 5. Zijn Antwoord. No. 6. Holland - en de Oorlog.
L1307: COHEN, E.G.D. - Nieuwe ontwikkelingen in de theorie der irreversibele processen.
B6170: Cohen, Gueoula. - Een stem voor strijdend Israel.
Y2165: COHEN VAN ELBURG, James. - Cabaret-album. Zes liedjes.
T8735: COHEN STUART, A.B. e.a. - Licht in Duisternis. Het werk van het Haagsch Crisis-Comite.
H9430: COHEN, Dolf. - Liegen loog gelogen. Met tekeningen van Willem van Malsen.
K0773: COHEN, Josef. - De tocht van de dronken man.
K6390: COHEN, Josef. - Mensen en sterren. Boek I: Avond.
T4769: COHEN, Ernst en W.A.T. Cohen-de Meester. - Daniel Gabriel Fahrenheit (geb. te Danzig 24 Mei 1686, overl. te 's-Gravenhage 16 Sept. 1736). Tweede mededeeling.
T7808: COHEN Stuart, M. - Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877.
K5018: COHEN, Josef. - Mensen met sterren. Deel I: Avond. Deel II: Nacht. Deel III: Dageraad.
T9238: COHEN VAN ELBURG, James. - Cabaret-Album 2e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Serenade van Pierrot. No. 2 Pierrot en Pierrette. No.3 Tennisliedje. No. 4. Z'n Excellentie. No. 5. Brief van een dronken Student. No. 6. Harlekijn.
R3920: COHEN, Henri Maurits. - Schets der ontwikkeling van het Hebreeuws tot moderne omgangstaal.
B1611: COHEN, A. / C.L. Ebeling / P. Eringa. e.a. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
R1282: COHEN, J. - Gids voor de tentoonstelling: Vondel en zijn tijd in boek en plaat. In de Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen 9-14 November 1937.
W0296: COHEN, Alexander. - In opstand.
B0745: COHEN, Salomon Josephus. - Recusatione Judicis in Causis Criminalibus.
Y8060: COHEN,Fré. - Fré Cohen. Sierkunstenares in Amsterdam. Maandkalender over Fré Cohen, met achtergronden en afbeeldingen.
Y9523: COHEN, Josef. - In dezelfde spiegel.
Y9668: COHEN, E.Z.R. (inl.). - Lezen en doorgeven. De illegale pers 40-45. Een expositie van het Nederlands Persmuseum in de Universiteitsbibliotheek.
T6295: COHN, Emil Bernhard (Hrsg.). - Jüdischer Kinderkalender. Erster Jahrgang.
T3837: COLENBRANDER, S. e.a. - Zijde en kunstzijde. Verslag van de Textieldag van 6 september 1990, Gemeentemuseum Helmond.
K5846: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
R4783: COLERIDGE, S.T. - De ballade fen d'ald-matroas. Oerset van A.R. Scholten.
Y3986: COLERIDGE, Samuel Taylor. - The rime of the ancient mariner. Illustrated by Mervyn Peake.
T1143: [SPINOZA] Colerus, John. - The life of Benedict de Spinosa. Done out of French. London 1706.
K7593: COLETTE. - La seconde.
H1909: COLIJN, Hendrik. - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen. Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf.
L3652: COLIJN, H. - Openingswoord ter Deputaten-Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage op 14 october 1921.
L2746: COLIJN, H. - Tot's lands behoud.
K9577: COLIJN, H. - De jubileumgift.
K9575: COLIJN, H. - Om de bewaring van het pand.
K9509: COLIJN, H. - Wankelen noch weifelen.
K9321: COLIJN, H. - Toevende dageraad.
K9320: COLIJN, H. en J. Schouten. - Redevoeringen. Een Woord. / Ons fundament en onze kracht.
Y5040: COLIJN, H. - De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven, Uitgegeven en ingeleid door J. de Bruijn.
B1727: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie.
H8983: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden.
M2663: COLJE, Jan. - Spiegelschrift. Vertalingen van Franse, Duitse en Engelse lyriek.
L0424: COLLEDGE, E. (ed.). - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature.
L2522: COLLEM, A. van. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
L2004: COLLEM, A. van. - Liederen der gemeenschap. Derde bundel.
K8819: COLLEM, A. van. - Nieuwe liederen der gemeenschap.
A0365: COLLEM, A. van. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
H7672: COLLIER, David & Kay Floyd. - Desktop Publishing source book. Ready-to-use Layouts and Ideas for dtp users.
K0008: COLLINS, Larry en Dominique Lapierre. - Brandt Parijs? 25 augustus 1944: De bevrijding van de franse hoofdstad. Vertaling J.F. Kliphuis.
B8041: COLLINS, F. Howard. - Authors and Printers Dictionary.
T1593: COLMJON, Gerben. - Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander.
L0506: COLMJON, Gerben. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
B3554: COLMJON, Gerben. - De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein.
K6690: COLMJON, Gerben. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
K3481: COLMJON, Gerben. - De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang.
H1346: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
W2093: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
L4567: COLONNA, Francesco. - Hypnerotomachia Poliphili. The Strife of Love in a Dream.
M8152: COLPA, Johannes Pieter. - Het door druk geinduceerde rotatiespectrum van waterstof. Experimenten en berekeningen.
R4758: COLTOF, S.W. - Verzamelde opstellen.
R8976: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
R3925: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
Y8095: COMBAT. - Combat. Hebdomadaire paraissant le samedi. 25 Novembre 1936 no 14.
Y8208: LE COMBAT. - Le Combat. Orange Anarchiste. 2e annee no. 26, Septembre 1927.
Y1023: COMELLO, Rik. - De heenweg terug of forward on the way back.
Y1015: COMELLO, Rik. - Oud nieuws & echte dromen.
K3086: COMER, F.A. en R. Gheyselinck. - F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872.
Y8115: COMMENTAAR. - Commentaar. Uitgave van de sectie voorlichting van het militair gezag. 1e jaargang 25 augustus 1945 nr. 11 en 12 november 1945 nr. 22.
L8209: STAATS-COMMISSIE. - Ontwerp van wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend.
R9138: EENE GEMENGDE COMMISSIE. - De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering.
Y8482: REGELINGS-COMMISSIE. - Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam. Orde-Bepalingen voor het Kinderfeest op 31 Augustus 1889.
T3888: COMMUNISME. - Nieuwe aanvallen op het parlementaire stelsel. Rondom het S.D.A.P. congres. Het Trotzkisme De handlanger van het Fascisme. Het Nationaliteiten vraagstuk in Vlaanderen. Willem van Iependaal: Dialoog. In Smartend Gareel. Geest en Karakter. De Broodprijs. De nieuwe verkiezingen in de Sowjet Unie. China's keuze: Eenheid of ontbinding. Heinrich Mann - De Heraut van het Volksfront. De strijd voor de Bolsjewistische partij. De opbouw v.d. materie. Tijdschriften-bespreking. Schaken en Dammen.
T3880: COMMUNISME. - Ko Beuzemaker: Rondom de burgerlijke Democratie. A.S. de Leeuw: Vrede en Oorlog. C. van den Berg: Het plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. W.J. de Groot: Onderzoek naar de voedingstoestand van Schoolkinderen te Amsterdam. Martien Beversluis: Verantwoording. J.L. Snethlage: De christelijke wereldrevolutie en haar verdedigers. Gerard de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kapitalistische Maatschappij. J. St.: De minerale sanktie.
T9267: COMMUNISME. - Bevat o.a.: Sidney en Beatrice Webb: Sowjet Communisme. K. Beuzemaker: Gemeente politiek.
T7868: DE COMMUNIST. - De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering.
T7866: DE COMMUNIST. - 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij.
T4485: COMPAEN, Claesz. - Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven.
T1731: COMPTON, R.H. - Our South African Flora. Ons Suid-Afrikaanse plantegroei.
B8507: COMTE-SPONVILLE, Andre. - Kleine verhandeling over de grote deugden. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas.
Y4686: FEEST-CONCERT. - Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen.
Y7846: CONCORDIA. - Concordia. Klasse Courant van klasse !C, Barlaeus-gymnasium. No 5. Juni 1944. De Deporte's in Suriname.
B5379: CONFUCIUS. - De grote leer Ta Hio. Vertaald en toegelicht door E.J. Welz.
H0720: CONGE-Kleyn-Janssen, Mieke Le. - Wat lees ik uit de hand. In verband met opvoeding, huwelijk, ziekte en misdaad.
R7080: CONIJN, H. - De reclame in een notedop.
H7244: CONINCK, Herman de. - De gedichten. Samengesteld en verantwoord door Hugo Brems.
T8208: CONINCK, Herman de. - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
K2968: CONINCK, Roger de. - Panorama der hedendaagse Franse literatuur (1900-1950).
T8200: CONINCK, Herman de. - Vingerafdrukken. Gedichten.
Y8491: CONINCK, Herman de. / B. Barnard /P. Piryns / P. de Wispelaere. - De tweede vrouw van Dik Trom / Voor de eenentwintigste eeuw / Je suis van Luxemburg / Oefeningen in afscheid.
Y4779: CONNEAU, Theophilus. - Logboek van een Slavenhaler. Vertaling Walter Penn.
R9616: CONRAD, Joseph. - Orang Blanda. Liefde en noodlot op Borneo. Uit het Engelsch vertaald door Felix van Zijll.
Y1063: CONRADI, J.E. - De Kinderkring. Leesboekje voor jonge kinderen.
Y9044: CONRADI, Petrus. - Intree-rede van ... Petrus Conradi, over den Pligt van eenen Godgeleerden in het Wederleggen der Dwaalenden, in de Academij-kerk den 9den van Wijnmaand 1741. openlijk uitgesproken Als zijn Hoog-Eerwaarde het Gewoone Hoogleeraars Ampt in de H. godgeleerdheid in Frieslands Beroemde Hooge School plegtig aanvaardde.
Y2633: CONSCIENCE, H. - Meesterwerken van H. Conscience. De Loteling.
T9144: CONSCIENCE, Hendrik. - Menschenbloed. Lambrecht Hensmans.
T9146: CONSCIENCE, Hendrik. - Het Goudland.
T9147: CONSCIENCE, Hendrik. - De Burgemeester van Luik.
T0276: CONSCIENCE, Hendrik. - Rikke-Tikke-Tak.
T0275: CONSCIENCE, Hendrik. - Blinde Rosa.
L1048: CONSCIENCE, Hendrik. - Redevoeringen.
R7799: CONSCIENCE, Hendrik. - Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets.
Y7361: CONSCIENCE, Hendrik. - Krantenknipsels over Hendrik Conscience.
R6547: CONSCIENCE, Hendrik. - Volledige werken in 40 delen.
Y9224: CONSCIENCE, Hendrik. - Valentijn.
L4921: CONSIDERANT, N. - Histoire de la Revolution de XVIme Siecle dan les Pays-Bas.
R0331: CONSTANDSE, A.L. - Socialisme tegenover Godsdienst.
R0336: CONSTANDSE, A.L. - Van Calvijn tot Colijn.
R0338: CONSTANDSE, A.L. - Met Moskou ten oorlog?
R0340: CONSTANDSE, A.L. - Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928.
R0308: CONSTANDSE, A.L. - Waarheen gaat Rusland?
R0215: CONSTANDSE, A.L. - Welke partijen zullen ontwapenen?
R0217: CONSTANDSE, A.L. - Is de techniek een vloek?
R0210: CONSTANDSE, Anton. - Anton Constandse tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie).
L2458: CONSTANDSE, Anton L. - Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie.
K9801: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-Politiek.
R7683: CONSTANDSE, A.L. - Multatuli als hervormer 1887-1937.
Y0325: CONSTANDSE, Anton e.a. - Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie.
H4253: CONSTANT, Benjamin. - Een anekdote aangetroffen tussen de papieren van een onbekende en uitgegeven door Benjamin Constant.
T8608: CONSTANT, Benjamin. - Adolphe. Een anecdote aangetroffen in de paperassen van een onbekende. Vertaling George Pape & Cees van der Zalm.
Y6590: CONSTANT, Benjamin. - Adolphe. Een kleine roman. Vertaald en ingeleid door Cd. Busken Huet.
Y1477: CONSTANT, Jac. G. (ed.). - Nederland rond 1900.
K5086: CONSTANT, M. Benjamin de. - Adolphe. Anecdote trouvee dans les papiers d'un inconnu et publiee par....
T6442: CONSTANTINUS, P. W. Solowjow, Sigrid Undset. e.a. - Het christendom bedreigd door rassenwaan en jodenhaat. Een internationaal protest.
Y8216: CONTACT. - Contact. Maandelijks medeelingenblad van de jongerenkring Amsterdam der Katholieke Volkspartij. 1e jaargang 15 juni 1946 no. 1.
R1482: CONTESSA, C.W. / F. de la Motte Fouque / E.T.A. Hoffmann. - Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann.
Y7047: CONTOUR. - Peiling naar het engagement in de literatuur. Herman Post: Toneel en engagement.
L3611: CONTOUR. - De vergissing van Orwell, Hans Boswinkel over Albee, Droogstoppel contra Hoornik, Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
B5405: CONTOUR. - Wat is engagement? Dertig meningen. Modehuis Maatstaf. Toneel en engagement. Vergissing over Orwell.
B2759: CONTOUR. - Geachte dichter en andere kritieken. Proza debuut: De getekende. Achtentwintig gedichten. Het gebruik van Neeltje. Mokums staartje.
B2755: CONTOUR. - De vergissing van Orwell. Hans Boswinkel over Albee. Droogstoppel contra Hoornik. Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
Y8676: CONTRERAS fils, Felix de. - Duche de Nassau. Apercu General sur le Duche de Nassau, ses Ressources Commerciales et Industrielles.
B4647: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm.
R8024: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm.
T1573: CONVIVA. (Gerard Keller). - Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis.
K0005: COOKRIDGE, E.H. - Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen.
L3839: COOLE, Marcel / Johan Daisne / Luc van Brabant. - Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor poëzie.
K9611: COOLE, Marcel. - Eurudike. Romantisch gedicht.
R0392: COOLEN, Antoon. - Helvoirt aan de Lei. Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere. Verzameld en van een biografie voorzien door Willem Hoffman.
T1622: COOLEN, Antoon. - Kerstmis in de Pannenschop.
T1395: COOLEN, Antoon. - Zegen der goedheid. Legendenboek. Verluchting van Jozef Cantre.
T1396: COOLEN, Antoon. - De schoone voleinding.
P1466: COOLEN, Antoon. - De schoone voleinding.
R3460: COOLEN, Antoon. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
B7493: COOLEN, Antoon. - De drie gebroeders.
L2903: COOLEN, Antoon. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
L2648: COOLEN, Antoon. - De drie gebroeders.
L0239: COOLEN, Antoon. - De weg terug... Een Kerstverhaal.
L0103: COOLEN, Antoon, M.J. Brusse, H. de Bruin e.v.a. - Menschen van de Straat. Een bundel novellen en verzen.
K9892: COOLEN, Antoon. - Van de Breischei tot 75 Gauge. Het verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955.
B5219: COOLEN, Antoon. - Peelwerkers.
R9274: COOLEN, Antoon. - Peerke, dat manneke.
K8532: COOLEN, Antoon. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K7489: COOLEN, Antoon. - Uit het kleine rijk.
B3659: COOLEN, Antoon. - Uit het kleine rijk.
K7046: COOLEN, Antoon. - De grote voltige.
K6959: COOLEN, Antoon. - Uit het kleine rijk.
R7869: COOLEN, Antoon. - Le bon assassin. Traduit du Hollandais par Marcelle Schlomer Preface de Jean Giono.
K5844: COOLEN, Antoon. - Herberg in 't misverstand.
K5448: COOLEN, Antoon. - Jan, der Schuflicker aus Brabant und sein Wiener Kind.
K5415: COOLEN, Antoon. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
M1591: COOLEN, Antoon. - De schoone voleinding.
M1556: COOLEN, Antoon. - Peelwerkers.
Y4774: COOLHAAS, W.Ph. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië.
R6986: COOLS, Rudolf H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
M0359: COOPER, Elizabeth. - My lady of the Chinese courtyard. Being a sequel to 'The love letters of a Chinese lady'.
B9561: COOPMAN, H. - Jordaens.
Y1811: COOPMAN, Th. & L. SCHARPÉ. - Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde.
H1256: COORNHERT, Dierick Volckertsz. - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
R5620: [BOCCACCIO] COORNHERT, D. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
B5076: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
K8478: COORNHERT, Dirck Volckertszoon. - Programma Coornhertjaar 1990.
Y0870: COORNHERT, Dirck Volckertsz. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
K1776: COORNHERT. - Het roerspel en de comedies. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen.
L6128: COOTH, A.M.C. van. - Letterkundige opstellen.
T0059: COPIER, A.D. - David Roell Prijs 1987. Op 27 november 1987 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Y0831: COPIER, A.D. - A.D. Copier. Glas.
Y0547: COPPE, Francois / C.S. Adama van Scheltema. - Korte inhoud van vergelding. Dramatisch dichtwerk in een bedrijf van Francois Coppe. Vertaald in dichtmaat door C.S. Adama van Scheltema. Opvoering door de Pekalongansche Muziek & Tooneelvereeniging.
Y9046: COPPEE, Francois. - De Werkstaking. (la grève dea forgerons). Gedicht. Vertaald door J.L. Wertheim.
B0312: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der Christenen.
B0308: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijdschrift tegen Erasmus.
T0736: [STREUVELS, Stijn] COPPENS, Jan / Karel van Deuren / Piet Thomas. - Stijn Streuvels Fotograaf.
T8462: COPPENS, Thera. - Woordenboekje.
L5059: COPRAY, Theodorus A.A.M. - Consolatio ad Liviam Elegiae in Maecenatem. Tome I.
T3494: CORBET, August. - Pieter Coecke van Aelst.
B9709: CORBIERE, Tristan. - Les amours jaunes.
K4458: CORDAN, Wolfgang. - Verwandlungen.
Y1546: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
L7889: COREMANS, Edward. - La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830.
T8959: CORET, Peter. - Vanitas.
Y6758: CORET, Peter / Robert Alquin. - Het lustprieel.
Y2722: CORMALLEN. - Cormallen. Informatieblad over Kommunes. 1970-1971. Nrs. 7 - 8 - 9 - 11- 12.
R0909: [BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, Pierre. - Cinna, treurspel. (na Corneille).
B4373: CORNELIS, Mirjam (red.). - Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970.
L9371: CORNELISSEN, Igor. - Speurtocht naar de (auto)biografie. De Nieuwe Engelbewaarder 1.
L9352: CORNELISSEN, A.J.M. - Een noodlottig gezichtsbedrog. Proeve van onderzoek naar den geest van het Nederlandsche staatsrecht.
Y0043: CORNELISSEN, Joz. & J.B. Vervliet. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. 11e jaargang 1899.
T0997: CORNELISSEN, Micky. - poëzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten.
R9712: CORNELISSEN, J.D.M. - De trouw der katholieken tegenover Ketters.
R5456: CORNELISSEN, J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft van den 17de eeuw.
T4855: CORNELISSEN, Joz. & J.B. Vervliet. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. 10e jaargang 1898.
Y1376: CORNELISSEN, Joz. & J.B. Vervliet. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. 9e jaargang 1897.
T4254: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen.
Y0951: CORNELISSEN, Anthony J. M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
R7009: CORNELISSENS, Arm. F. - Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre.
T1061: [EEDEN, Frederik van]. Jantje Paradijs Corneliszoon. - Boterbloempjes of Liederen op het gebied van Kolonisatie naar Bussum, Blarikum, Lunteren en wat dies meer zij.
B8179: CORNET, J.W.G. en A. Langedijk. - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven.
H4847: CORNETS DE GROOT, R.A. - Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin.
H0935: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
K4316: CORNETS DE GROOT, R.A. - Vestdijk op de weegschaal.
M2787: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
K3427: CORNETS DE GROOT, R.A. - De zevensprong. Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot.
K2516: CORNETS DE GROOT, R.A. - Labirinteek. Opstellen over G. Gezelle, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot e.v.a.
B4238: CORNETTE, A.H. - Periscoop I. Letterkundige Critieken en Beschouwingen.
Y7954: CORNIPS, Therese (ed.). - Rozijnen met Amandelen. Bitter en zoet in joodse anekdotes.
L8914: CORON, Antoine. (ed.). - Actes Du XVII Congres Internationale de Bibliophilie. Transactions of the 17th International Congress of Biliophiles.
R6056: CORONEL, S.S. - In 't Gooi.
Y4483: LA DOMENICA DEL CORRIERE. - La Domenica del Corriere. Anno XXXIX N. 41. 10 Ottobre 1937. Mussolini parla a Berlino.
R9114: CORT, Martijn. [= Johan van der Woude]. - Zeven brieven.
T5802: CORT, Aime de. - Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen.
R1866: CORT, Martijn. [= Johan van der Woude]. - Zeven brieven.
R2733: CORTAZAR, Julio. - Circe en andere verhalen. Vertaald door Barber van de Pol.
L9517: CORTAZAR, Julio. - Brief aan een meisje in Parijs. Keuze en vertaling J.A. van Praag.
K1398: CORTAZAR, Julio. - Einde van het spel. Verhalen. Vertaald door J.A. van Praag.
T8706: CORTE, Jules de. - Licht en Donker.
K4653: CORTE, Bert de. - Firmin van Hecke.
T7057: CORTENBACH, A. Paul. - Mickey achter prikkeldraad.
W9792: CORTI, Maria. - Alleen de levenden tellen de jaren. Vertaling J.A. Verhaart.
Y5693: CORVIN. - La Pretraille romaine, tableau historique du fanatisme et de la corruption dans l'eglise catholique romaine. Traduit de l'allemand de Corvin.
R1170: CORVO, Baron (=Frederick Rolfe). - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
L8893: COSIJN, Petrus Jacobus. - Commentatio Literaria Continess Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas etc.
R8765: COSIJN, P.J. - Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten.
T3786: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Cinquieme Annee.
T3785: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Quatrieme Annee.
H9460: COSSEE, Piet C. - 50 jaar typograaf. eds. Eva Cossee en André Swertz.
L3209: COSSONS, Neil. - The BP Book of Industrial Archaeology.
T0826: COSTA, Isaac da. - Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke.
T0810: COSTA, Isaac da. - Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp
B7211: COSTA, Isaac da / J.P. Hasebroek. - Da Costa's Kompleete dichtwerken.
B4657: COSTA, Isaac de. - God met ons, hymne.
Y7364: COSTA, Isaac Da. - Krantenknipsels over Isaac Da Costa.
R3877: COSTA, Isaac da. - Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen
B1450: [BILDERDIJK]. COSTA, Isaac da. - Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen.
T2450: COSTER, Dirk (ed.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poëzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
L7523: COSTER, Harry Pierre. - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
H5601: COSTER, S. - Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet.
T1598: COSTER, Dirk (ed.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poëzie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door...
T1313: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen.
L3813: COSTER, Samuel. - Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers.
P0412: COSTER, Dirk. - Marginalia.
B6174: COSTER, Charles de / Kurt Lob. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijk en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Lob.
T5469: COSTER, Dirk. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
W8131: COSTER, Dirk. - Verzameld proza. Bekroond met den van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1926.
K7015: COSTER, Ch. de. - Braf, de profeet. Een verhaal van ontrouw en minne en andere Brabantsche vertelsels. Bewerkt door Joh. de Maegt.
K0769: COSTER, Dirk. - Verzamelde werken: Napoleon. Historische visioenen. Dostojefski. Een essay.
Y6553: COSTER, Dirk. - Dostojevski. Een essay.
T3302: COSTER, Dirk. - De stad Delft.
A0268: COSTER, Dirk. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
W4405: COSTER, Dirk. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
M2925: COSTER, W. / H.D. van der STAAK. - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
K3421: COSTER, Dirk. - Verzameld proza, tweede bundel.
Y4307: COSTER, Dirk. - Twaalf lezingen over moderne literatuur. [over Hentiette Roland Holst, Arthur van Schendel, M. Scharten Antink, Gustave Flaubert, Stendhal (Henri Bayle)].
K2607: COSTER, Dirk. - Marginalia.
K1470: COSTER, Dirk. - Verzamelde werken: Delft. De romantische school. Willem van Oranje.
K1472: COSTER, Dirk. - Verzamelde werken: Marginalia I-II. Dialogen.
K0527: COSTER, Dirk. - Verzamelde Werken: Het dagboek van de heer Van der Putten.
Y7978: COSTER, Charles de. - De legende van de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaaderenland en elders. Twee delen.
B5681: COTTERILL, H.B. - Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
M2915: COTTERILL, H.B. - Italie in de middeleeuwen, gedurende duizend jaar ( 305-1313). Een kort historisch overzicht met hoofdstukken over belangrijke gebeurtenissen en personen in verband met godsdienst, kunst en literatuur.
L6043: COUL, Johannes H.J. op de. - Tacitus' Sarkasme en zijn karakter.
K4158: COUMANS, W.K./J.W. Overeem/ J.L. Prop / H. v.d. Waarsenburg. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
E0183: COUPERUS, Louis. - De correspondentie. Bezorgd door H.T.M. van Vliet, Twee delen in cassette.
K0328: COUPERUS, L. - Il Mago.
H6059: COUPERUS, Louis. - Hooge troeven.
T6255: COUPERUS, Louis. - De boeken der kleine zielen. Deel II. Het late leven.
T6253: COUPERUS, Louis. - De boeken der kleine zielen. Deel IV. Het heilige weten.
T6254: COUPERUS, Louis. - De boeken der kleine zielen. Deel III. Zielenschemering.
L6505: COUPERUS, Louis. - Majesteit. Volledige werken 7.
T3734: COUPERUS, Louis. - Fidessa.
T3724: COUPERUS, Louis. - Romantisch avontuur. Geïllustreerd door Albert Hahn Jr.
H1183: COUPERUS, Louis. - Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (I). (1890-1902). Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet. Twee delen.
H0107: COUPERUS, Louis / Carry van Bruggen / Henri van Booven e.a. - Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. 12 delen.
R0103: COUPERUS, Louis. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte. Volledige werken nr. 30.
L4824: COUPERUS, Louis. - Metamorfose.
B9377: COUPERUS, Louis. - De verliefde ezel.
B9380: COUPERUS, Louis. - Korte arabesken.
B9363: COUPERUS, Louis. - Een lent van vaerzen. Volledige werken 1.
B9376: COUPERUS, Louis. - Eene illuzie. Volledige werken nr. 6.
B8584: COUPERUS, Louis. - Wereldvrede. Volledige Werken deel 9.
B8586: COUPERUS, Louis. - Williswinde. Volledige Werken: deel 10.
B8589: COUPERUS, Louis. - Het zwevende schaakbord. Volledige Werken deel 44.
H9624: COUPERUS, Louis. - Antiek toerisme.
P1106: COUPERUS, Louis. - Van en over alles en iedereen. Vaderlandsche feuilleton. 'Van en over mijzelf en anderen' IV. Tweede bundel I & II.
T0407: COUPERUS, Louis. - Reis-impressies.
T0405: COUPERUS, Louis. - Eline Vere. Een Haagsche roman. Volledige werken nr. 3.
B7247: COUPERUS, Louis. - Nagelaten Werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
T0121: COUPERUS, Louis. - Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en ingeleid door A.J. de Jong en Jacob Hiegentlich.
L1906: COUPERUS, Louis. - Legenden van de Blauwe Kust.
L1018: COUPERUS, Louis. - De verliefde ezel. De Ode.
W9065: COUPERUS, Louis. - Wereldvrede.
M8443: COUPERUS, Louis. - Fantasia.
K9376: COUPERUS, Louis. - Korte arabesken.
W8746: COUPERUS, Louis. - Orchideeen. Een bundel poëzie en proza. Volledige werken deel 2.
H9432: COUPERUS, Louis. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
W8361: COUPERUS, Louis. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
K7724: COUPERUS, Louis. - Aan den weg der vreugde. Volledige werken nr. 26.
R8934: COUPERUS, Louis. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B3835: COUPERUS, Louis. - Van en over mijzelf en anderen. Volledige Werken nr 27.
Y4934: COUPERUS, Louis. - Metamorfoze.
B3195: COUPERUS, Louis. - Van en over alles en iedereen. Volledige werken 35.
B3164: COUPERUS, Louis. - God en goden. Volledige werken 22.
R3333: COUPERUS, Louis. - Asti spumante. Verhalen.
R1819: COUPERUS, Louis. - Zijn aangenomen zoon. Een fragment.
Y5582: COUPERUS, Louis. - Extase.
T4977: COUPERUS, Louis. - De boeken der kleine zielen. Zielenschemering. Eerste en tweede deel in een band.
T6794: COUPERUS, Louis. - Reis-impressies.
R4078: COUPERUS, Louis. - Wereldvrede.
W4655: COUPERUS, Louis. - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
H2990: COUPERUS, Louis. - Over anderen, vier kleine romans. Het afscheid, De liefdes van Lili, Kinderkamer, De grootvader.
W3705: COUPERUS, Louis. - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
W3680: COUPERUS, Louis. - Op reis.
K3997: COUPERUS, Louis. - Proza. Drie delen.
K0571: COUPERUS, Louis. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
M0172: COUPERUS, Louis. - Majesteit.
Y4811: COUPERUS, Louis. - De stille kracht.
L9811: COUPERUS, Louis. - Van vagebonden en schelmen en andere verhalen.
B0503: COUPERUS, Louis. - Vreugde van Dionysos. Een bloemlezing uit zijn antieke werken.
Y5098: COUPERUS, Louis. - Noodlot.
Y5100: COUPERUS, Louis. - Babel.
A0014: COUPERUS, Louis. - Majesteit, Wereldvrede.
Y5089: COUPERUS, Louis. - Omnibus, Aan de weg der vreugde, Hoge troeven, Over lichtende drempels, God en Goden en 35 novellen en verhalen.
Y5086: COUPERUS, Louis. - De komedianten.
Y5085: COUPERUS, Louis. - Epigrammen.
B7758: COUPERUS, Louis. - Over lichtende drempels.
Y8270: COUPERUS, Louis. - Van week tot week. Intieme impressies. Verzameld en ingeleid door Albert Vogel.
Y8446: COUPERUS, Louis. - Hoe een roman wordt geschreven.
E0080: COUPERUS, Louis. - Eline Vere. Een Haagsche roman.
Y2716: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. 31 augustus 1944 -1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 september 1944. Nrs: 18886- 18902.
Y7167: GOESCHE COURANT. - Inhuldigingsnummer H.M. Koningin Wilhelmina. 1880 - 31 Augustus 1898.
Y3893: GOESCHE COURANT. - (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y5866: AMSTERDAMSCHE COURANT. - Amsterdamsche Courant. Feestnummer t.g.v. haar 275 jarig bestaan 1 Januari 1895.
Y5852: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier. 46ste Jaargang Donderdag 9 December 1915. Nr. 145. / 51ste Jaargang Zaterdag 3 Juli 1920. No. 77. / 77ste Jaargang Donderdag 1 December 1949. Nr. 283.
Y3876: NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. - Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y5851: ARNHEMSCHE COURANT. - Arnhemsche courant. 96ste Jaargang Maandag 4 October 1909. Nr. 7130.
Y5850: ARNHEMSCHE COURANT. - Arnhemsche courant. 57ste Jaargang Vrijdag 15 April 1870. Nr. 5002.
Y4205: DE BUSSUMSCHE COURANT. - De Bussumsche Courant. Zaterdagavond-bijvoegsel 41e jrg. 1937 no 6138. Mr. Caron vertelt: Syrie, een prachtig land.
Y3871: NIEUWE PURMERENDER COURANT. - 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y4474: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. No 4758. Tweede blad. Woensdag 7 September 1898. i.v.m het Gouden Regerings-Jubileum van H.M. de Koningin, geven wij in deze speciale editie een bloemlezing uit enkele nummer van de Haagsche Courant.
Y3742: ARUBAANSE COURANT. - Arubaanse Courant. Dagblad voor Aruba. 17e jaargang 1955. nrs: 2357 en 2359.
Y4575: STAATSGEVANGENIS COURANT. - Staatsgevangenis Courant, uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De erfenis van Loevestein". Nr. 1.
Y4226: Rotterdamsche Crisis-Courant. - Rotterdamsche Crisis-Courant. Met wekelijksche bonlijst en officieele ministrieele beschikkingen de distributie betreffende. Editie Hoek van Holland. Vrijdag 8 November 1918.
Y6000: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer courant Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier No 108, 34ste jrg. 9 September 1903.
Y4038: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Dinsdagsche 15 Junij Ao. 1819. No. 71.
Y4301: HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Vrijdag 14 maart 1880. No. 62. 3e editie.
Y4037: KERKELIJKE COURANT. - Kerkelijke Courant 7e jaargang Vrijdag 8 April 1853. No. 14.
Y4212: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 2 en 3 Junij 1872. No 130. - 10 Julij 1872. no 162. - 22 en 23 November 1872. no 276.
Y8104: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8105: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8106: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8107: ZAANLANDSCHE COURANT. - Zaanlandsche Courant. Nieuws en advertentieblad. 31ste jaargang woensdag 31 augustus 1898 No. 44.
Y8114: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 125ste jaargang Donderdag 13 November 1913 nummer 268.
Y8154: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. - Nieuwe Rotterdamsche Courant. Maandag 27 Julij 1863. No. 205.
Y8156: ZONDAGSBLAD VAN DE COURANT. - Zondagsblad van De Courant. Eerste dagblad met gratis verzekering tegen ongelukken. 21ste jaargang no. 7491. Bijvoegsel behoorende bij het nummer van 15 Augustus 1914.
Y8204: DE ZEISTER COURANT. - De Zeister courant. 30e jaargang Zaterdag 18 Mei 1940. No. 50.
Y8485: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant Zaterdag den 29 Junij 1872 no 153.
E0032: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. - Nieuwe Rotterdamsche Courant. Woensdag 31 December 1879.
Y5930: AMSTERDAMSCHE BOEK- EN COURANTMIJ. - Uitgeverij Amsterdamsche Boek- en Courantmij, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
M0312: COURCEL, Martine (Ed.). - Malraux, life and work.
Y4443: VIETNAM COURIER. - Vietnam Courier. No 233. september 8, 1969. Special Communique announces Drvn presiden's death. No 234. September 15, 1969. State funeral of president Ho Chi Minh. President Ho Chi Minh's Testament.
M3113: COURTENAY, Bryce. - Kleine baas. Vertaling J. Westerweel.
B7883: COUSTEAU, Jacques. - Whales.
H7688: COUVEE, D.H. - De mei dagen van '40.
H9834: COUVEE, D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
B0576: COUVEE, D.H. - Leve de Willemien. Het jaar 1898 van Wilhelmina's inhuldiging opnieuw beleefd.
Y7930: COUVEE, D.H. en Anje H. Boswijk. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
T8489: COVEN, Jeffrey. - Baudelaire's Voyages. The Poet and His Painters. With an essay by Dore Ashton.
T5522: COWAN, F.M. - De Zogenaamde Strenge School.
Y2159: COWLER, Jim und Kurt Schwabach. - Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Mutterlied.
T0341: COWPER, William. - Selected poems.
Y9192: CRAANDIJK, J. - Iets uit de Gedenkschriften van een Kwajongen.
R5047: CRACKANTHORPE, David. - Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden.
Y6225: CRAENE, Basiel de. - De Hoop.
T0607: CRAEYBECKX, Lode. - De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur.
B8036: CRAIG, James. - Phototypesetting. A Design Manual. Edited by Margit Malmstrom.
H6814: CRAMER, Pieter. (Ed.). - Guerrilla! Verhalen over onderdrukking en verzet. Samengesteld door Pieter Cramer.
B8959: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
R3499: CRAMER, Ch.G. - Onze koloniale politiek.
T5684: CRAMER, Ch.G. - Onze koloniale politiek.
T7189: CRAMER-SCHAAP, D.A. (ed.). - Het Gulden Meisjesboek.
K6083: CRAMER, Rie. - Mallorcanen.
R4058: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
M0071: CRAMER, Rie. - Verzen van verzet.
T0781: CRANE, J.W. de. - Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende.
B6808: CRANE, Walter. - Of the decorative illustration of books old and new.
T5191: CRANE, Walter. - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses. The music by the earliest masters. Engraved & printed in colours by Edmund Evans.
K7218: CRANE, Walter. - The decorative illustration of books.
Y9801: CRANE, Walter. - A Floral Fantasy in an Old English Garden. Set forth in verses and coloured designs by Walter Crane.
T4564: CRANS, M. / P.L. Dronkers / S. Hettinga. (red.). - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indie. nrs: 14, 34/35, 37/38, 39. 1945-1946 + Informatienummer 1 juni 1945. nr. 12.
T3718: CRAVAN, Arthur. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y9731: CRAVAN, Arthur. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y2328: CREBOLDER, Emma. - Verzoenen.
Y4404: CREEMERS, Iris e.a. (eds.). - Erasmus en Gülen. Inspiratoren voor vrede en dialoog.
Y6146: CREMER, Jan. - The late late show & Oklahoma motel, toneel.
H4507: CREMER, Jan. - Sneeuw.
Y3249: CREMER, Jan. - Jan Cremer Krant nummer 2, december 1977.
K8196: CREMER, J. - Het perpetuum mobile. Ingeleid door Jan Cremer.
Y5302: CREMER, Jan. - Krantenknipsels van/over Jan Cremer.
T7773: CREMER, Jan. - Made in U.S.A.
L8529: CREMER, Jan. - Het zwijgzame korps, reportage.
L8506: CREMER, Jan. - Sneeuw.
L9777: CREMER, Jan / Theun de Winter e.a. - De liefdes van Jan Cremer.
B3787: CREMERS, Marie. - Weerlichten. Verzamelde gedichten.
R4368: CRENA DE IONGH, A.C. - G.C. van Santen's Lichte Wigger en Sanppende Siitgen. Zeventiende eeuwse gesprekken in Delfts dialect.
Y1925: CREPAX, Guido. - Harlem Blues.
Y5899: CRESCI, Giovan Francesco. - Essemplare di piv sorti lettere. Edited, with an introduction and translaion, by A.S. Osley. [facsimile of the 1578 edition, first printed by Antonio Blado in 1560].
T5045: CRESCI. - A fragment of Cresci's Essemplare. Reproduced from John Ryder's copy of the 1578 edition.
Y5942: CRESPO, Angel. - Het meervoudige leven van Fernando Pessoa. Vertaling Barber van de Pol.
L6400: CRESSONNIERES, Jacques des. - Essai sur la question des langues dan l'histoire de Belgique. Preface de M.J. Cuvelier.
L4601: CREUTZ, Max. - Johan Thorn-Prikker. Mit 32 Abbildungen.
R2272: CREUTZBERG, L.G.Th. - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in zijne goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van zijnen offerdood voorgesteld.
Y6091: CREVEL, René. - De vrouw met de naakte hals. Vertaling Mirjam de Veth.
L1295: CREVELD, S. van. - Eenige problemen uit de algemeene pathologie van den kinderleeftijd.
L4596: CRICK, Jef. - Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong.
Y3954: CRISISCOURANT, De. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 2e jaargang 25 juli 1919 no. 39.
Y4260: CRISISCOURANT, De. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 1e jaargang 16 Maart 1918 No. 22.
R6939: CRITERION. - Criterion. Veertiendaags Orgaan voor Nieuw Nuchter Nederland. 1e jaargang 3 januari 1946, nr. 13.
Y8094: CRITICUS. - Criticus. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang 1932. no 28 - 44 - 46.
R6295: CRITS, Frank De. - Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks.
K5733: CROCE, Benedetto. - Wat is filosofie?
R2652: CROES, Felix. - Schotwonden in de 16e eeuw.
L9813: CROES, Jan / J. Paardekooper. e.a. - De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
H7566: CROISET VAN UCHELEN, Ton. - Vrienden sinds '37. Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, opgericht 1 oktober 1937. Met een lijst van de 82 aangeboden geschenken.
H1993: CROISET, Max. - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
L0317: CROISET, Max. - Het dagboek van een aapnootmiezer.
K8509: CROISET, M. - Het Petitionnement.
Y6767: CROISET, Max. - Inzicht.
M3278: CROISET, Max. - Gezien.
M2186: CROISET, Max. - De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon.
Y6088: [CRUSIUS] CROIX, Jacobus de la. - Mercurius sive opus epistolarum. Sex libros comprehendens. Accuratius correctum. Editio Novissima.
R4657: CROLL, C. - Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht.
Y7227: CRONE, Frans / Tommie Handriks / Arjaan van Nimwegen. - Crones Utrecht.
R0230: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
T0506: CRONE, C.C.S. - Stephan en Lizette.
L1296: CRONE, R.A. - Scheelzien.
T5186: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of hoe men als provinciaal Wakker wordt.
R5048: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of Hoe men als provinciaal Wakker wordt.
T0976: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
T0974: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
H8078: CRONKITE, Walter. - A Reporter`s Life
M3787: CROS, Charles. - Les quatre saisons.
Y5162: CROUCH, John. - Londinenses lacrymae. / Londons second tears mingled with her ashes. A Poem.
T3029: CROUS, Ernst (ed.). - Fraktur oder Antiqua? Zwei Berliner Beitrage zur Schriftfrage aus dem 18. Jahrhundert. Eine Beschreibung von Friedrich Nicolai und eine Denkschrift des Preussischen Staatsministers Philipp Karl Graf v. Alvensleben.
B9243: CROUWEL, BUCH, Van CAPELLEVEEN, KLEIS & BREUGELMANS. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999.
L4318: CRUCQ, J.K. - Cryptogamen.
L7926: CRUL, T.W. - Het huwelijk bij de 'ethnologische oervolken'.
H5606: CRUL, Cornelis. - Religieuze poëzie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose.
B6442: CRUL, Cornelis. - Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere...
B8013: CRUTCHLEY, Brooke. - To be a printer.
L2059: CRUTCHLEY, Brooke. - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
B2357: CRUYSBERGHS, Kan. K. - Pius XI, de Missiepaus.
Y4731: LA CRUZ. - La Cruz Newspaper Curacao 1 - 8 - 15 Januari 1953. Ana LIII.
Y2434: CSAKY, J. en Radda. - Catalogus tentoonstelling van beeldhouwwerken door J. Csaky en schilderijen door Radda 17 februari - 17 maart 1934.
Y2479: SUUM-CUIQUE. - Suum-Cuique. Blad van het Barleaus Gymnasium. 9e jaargang 1933. nr. 6. 10e jaargang 1934. nr. 12.
T3998: CULP, Julia. - De interpretatie van het lied. Een causerie. Met een voorwoord van Dietrich Fischer-Dieskau.
R4773: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Over de verhouding van man en vrouw.
R4772: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - H. v.d. Steenhoven: Dardomo een bijensprookje. / Grenzen. De gezegende Serge Brisy (fragm.). M. v.d. Stijl: Ordening. Prijsvraag 1935.
R4768: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - De Zuivering des Tempels, schilderij van Ch. W. Roelofsz. M. Beutler: Idee en daad, een levensbevestiging. A. Gaastra: Reclame. Uilenspiegel of menschenspiegel. J. Mulder: Over Ch.W. Roelofsz. Anne Mulder: Litteraire momentopnamen. F. v.d. Eeze: Uit het heigligdom. S. Brisy: De Gezegende.
R4769: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - M. Bloemendaal: over het werk van J. Wassermann. F. v.d. Eeze: uit het heiligdom. M. Bauer: Van een dauwdorp. J. Mulder: De verhouding der kunst. Prijsvraag, de jonge gehuwde vrouw. A. Mulder: Litteraire moment opnamen. A. v. Saher-Crone: Het morionettenspel.
R4766: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J. Riemens-Reurslag, de levenshouding der jongeren en F. Kormendi: Erfgenamen. J. de Roock: Een zoeker ging uit om te zoeken. H. Methorst: Iets over Krishnamurti's boek van Waarheid en Leven. Anne H. Mulder: Links richten in de literatuur, (slot). F. v.d. Eese: Uit het heiligdom. A.C. Timmering: Levensvreugde.
R4767: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J.C. Wannee: De mogelijkheid van het wonder. Timmy: Blauwe reiger. Krishnamurti: Gedicht. Caricatuur door F. Groneman. JanGoverts: De wezelijke waarden in de muziek. Jaareinde, Bijlage door Wynand Phielix (ingeplakt). M. Beauhan: Winterzon.
L8022: CUPPENS, Aug. - Het Communiekantje. Drama in een bedrijf.
B6876: CUPPENS, Bernard (ed.). - August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter.
B6877: CUPPENS, Bernard (ed.). - August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden...
B6872: CUPPENS, br. Bernard. - Priester-dichter August Cuppens. Het legendarische pastoorke van Loksbergen.
Y7042: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 48ste jaargang 1947. Nrs.: 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20.
Y2822: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 47ste jaargang 1947. Nrs.: 10 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 43 - Lustrumnummer.
Y2823: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 52ste jaargang 1940. Nrs.: 1 - 2 - 8 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.
Y2824: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 44ste jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 33.
R2319: PROPRIA CURES. - Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures. Lustrumnummer 1890-1940.
Y9452: [SPINOZA] CURLEY, Edwin M. - Bayle vs. Spinoza on Toleration.
L2882: CUVELIER, J. - Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw.
B5551: CUWART, Fl. - Vlaamse figuren flitsen voorbij.
L9051: CUYPERS, Jacq. - Folkloristisch Mozaiek. (Tweede bundel).
K6916: CUYPERS, Hub. - Griekse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingeleid en vertaald.
B3010: CUYPERS, Joseph & Jan Kalf. - De verdwijnende soort. Noodzakelijke beschouwingen over de kunstcritiek der Kath. dagbladen.
Y1626: CUYVERS, J. - Aarschotsche Misericordia's. Met een inleiding van J. Grauls.
Y6348: CASTRVM PEREGRINI CXLV. - Stefan George und die Gottervision des Archaologen Hans von Prott. u.a.
Y4063: RAAD EN DAAD. - Raad en Daad. Maandblad van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 19e jrg. no 9. September 1964.
Y8659: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
T0586: DABIT, Eugene. - Hotel du Nord. Nawoord Andre Gide. Vertaling Bas van Deilen.
T8049: DAEL, Jac. van. - Het psychotechnisch onderzoek, toegelicht met voorbeelden uit het onderzoek van havenarbeiders.
R0812: DAELE, Adiel van. - Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987.
T2459: [HUYSMANS, Camille] DAELE, Henk van. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs.
T0899: DAELS, Frans. - Voor mijn volk in nood. I.
T0751: DAELS, Frans. - Ik Dien.
L8028: DAEMS, S. - Levensschets van Hilda Ram.
T8831: DAEN, Frank. - Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten.
T8832: DAEN, Frank. - Af en Toe. Gedichten.
T8833: DAEN, Frank. - De bruikbaarheid van de tijd.
T8731: DAEN, Frank. - Scheepspapier. Een Winterreis.
T8725: DAEN, Frank. - De koopman en zijn tijd.
R6716: DAENS, Pieter. - Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking.
Y2691: NIEUWS VAN DE DAG. - Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
Y2199: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag Woensdag 9 en 10 Mei 1945. Algeheele capitulatie van Duitschland en Amsterdam viert de bevrijding.
Y4448: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. 9 - 11 - 16 - 20 Mei 1945.
Y4044: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. Vereenigde Katholieke Pers. 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 mei 1945.
E0029: NIEUW VAN DEN DAG. - Nieuws van den Dag Maandag 30 April 1900. Aankondiging Staking van Grafici : Aan onze Geabonneerden. Het Nieuws van den Dag hedenavond niet zal verschijnen.
Y2696: NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. - Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder.
Y5884: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Zondag 1 Mei 1881. No.121. Zondag 31 Augustus 1890 No 239.
Y4459: NIJMEEGSCH DAGBLAD. - Nijmeegsch Dagblad. 1ste jrg. 8 Mei 1945. no 184.De oorlog in Europa ten einde! / 1ste jrg. 15 augustus 1945. no 263. Japan heeft zich onvoorwaardelijk overgegeven.
Y5539: BUITENGEWOON DAGBLAD. - Buitengewoon Dagblad, No 1 en 2. Maandag 30 april 1900 en Dinsdag 1 Mei 1900 voor de Geabonneerden van Algemeen Handelsblad, Amsterdamsche Courant, De Courant enz. Dit blad verschijnt tijdens den duur van de huidige werkstaking in de grafische vakken te Amsterdam.
Y6029: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 120ste jaargang Zaterdag 7 October 1916. No. 276.
Y8117: ANSTERDAMSCH DAGBLAD. - Amsterdamsch Dagblad. Radio Oranje. 1e jaargang Zondag 6 Mei t/m 18 Mei 1945. No. 202, 203, 204 205 en 208.
T8763: DE DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der Vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. [Afl. 4 ontbreekt]. 5e jaargang 1983-1984. [compleet]. 13e jaargang 1891-1892. nrs: 1-5-7-8-9-10-11-12.
T5072: DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV.
Y0500: DE DAGERAAD. - Rome en de kultuur. Denk-, gewetens-, godsdienst- en kultuurvrijheid in roomsch-kerkelijke beoordeling ; authentieke acten overgenomen uit De Vrijdenker.
L3662: DAHL, Roald. - De boekhandelaar. Vertaling S. Commandeur.
M9735: DAHL, Roald. - De boekhandelaar & De chirurg. Twee verhalen. Vertaling S. Commandeur.
L8789: DAHL, Roald. - Het griezelkabinet van ...
M7978: DAHL, Svend. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou.
K0782: DAHL, Roald. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaald door Rob van der Veer.
Y3280: DAHL, Folke. - Amsterdam Cradle of English Newspaper.
M2607: DAHL, Roald. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaling Rob van der Veer.
W2106: DAHL, Roald. - Gelijk oversteken. Vertaling C. v.d. Broek.
B0685: DAHL, Svend. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain.
K1521: DAHL, Roald. - Omnibus. Ooit en te nimmer. Oom Oswald. Vertaling Rob van der Veer.
M3107: DAHLBERG, Edward. - Slechts vlees. Vertaling J.H. Pereboom.
L8256: DAHLQUIST, Gordon. - De glazen boeken van de dromeneters. Vertaling Susan Ridder, Nina van Rossem en Mireille Vroege.
R5095: DAHMEN, P. - De Islam in Engelsch-Indie.
B2986: DAHMEN-SCHOLTE, Mona. - Verzen.
L7449: DAILLHIERE, Sr. de la. - Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou.
B4950: DAIMLER, Harriet (=Iris Owens). - Woman.
H6111: DAISNE, Johan. - De vierde engel. Een verhaal.
L4429: DAISNE, Johan. - Hoe schoon was mijn school. De roman van een leraar.
B7851: DAISNE, Johan. - Lantarenmuziek.
L1887: DAISNE, Johan. - De trap van steen en wolken.
K8190: DAISNE, Johan. - Winterrozen voor een kwakzalver.
W5039: DAISNE, Johan. - Venezy of het eiland in de Stille Zuidzee.
K4307: DAISNE, Johan. - De Hollandse reis. Neder-land richt zich op... Een reportage en een poetisch tijdsbeeld van herrijzend Nederland.
K4198: DAISNE, Johan. - Het geluk. Luisterspel. Wat is magisch-realisme. Essay.
K9406: DALEN, Mieke van. e.a. - Met andere woorden.
R5857: DALEN, A.G. van. - Uit de kerkgeschiedenis van Didam.
M2074: DALENOORD, Frits. - Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten.
L8248: DALFSEN, Gerardina L. van. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
M7509: DALMEIJER, M.C.M. - Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling.
T1977: DALSUM, H.A. van. - Het einde van De Volkswil.
L8198: DAM VAN BRAKEL, W. van. - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
T6988: DAM, L.G. van. - Nationale ontwapening.
Y3901: DAM VAN BRAKEL, W. van. - De eer van Constantijn Huygens gehandhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverlating te Zuilichem, in 1679. Een bijdrage tot de kennis van het voormalig inboezemingsregt.
T1982: DAM, Harmjan. - De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940.
B8936: DAM, Peter van & Philip van Praag. - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne.
T7470: DAM, Jan Cornelis van. - Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
B7400: DAM, J.P.A. van den en J.M.W.G. Lucassen. - H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist.
B5905: DAM, Johannes van. - Twee handen op een buik. Bellettrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
T6811: DAM, J. van. - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks.
Y4429: DAM, Marcel van. - Het lange afscheid. Columns.
Y1572: DAM, L.J. van en W.F.G. Nicolai. - Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding.
R7597: DAM, J. van. - Das Veldeke-problem.
K3165: DAM, P. van / H.A.P. Eijkelenboom en H. Kieviet. - De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959.
R2328: DAM VAN ISSELT, E.W. van. - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren).
Y0818: DAM, Cees. - Ontwerpen in glas. Variaties op een ovaal.
Y9003: DAM, IJ.D. van. - Wilmijntje, of de laatste nacht en Martha, of de verschijning. Tweetal dichtstukjes.
T6170: DAMASUS, P. - Constance Teichmann. (Een voorbeeld voor onze Roomsche Vrouwen).
T4387: DAMASUS VAN HARMELEN, P. - De R.K. Vrouwenbond.
Y0165: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
T2380: DAMIANI, Gigi. - Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul.
Y0531: DAMIANI, Gigi en Meijer Polak. - Het Verhaal van de Onbekende Soldaat.
T1432: [ERASMUS] DAMME, Daniel van. - Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht.
L5658: [ERASMUS] DAMME, Daniel van. - Erasmus.
H0796: DAMME, F.W. van. - Offsetdruk.
T1338: [SPINOZA] DAMME, B. - B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer. Met voorwoord van W. Meijer.
T3700: [MULTATULI] DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
T4601: DAMSTE, J. Carel. - Een nietig levensteken.
Y7304: DAMSTE, J. Carel. - 14 dagen feest. 10 korte verhalen.
Y9932: DANCETTE, Victor / CALVO. - Het beest is dood! De wereldoorlog bij de dieren. Eerste deel: Het beest is losgebroken. Tweede deel: Het beest is verslagen.
T7108: DANCKAERT, Frits. - Van woord tot beeld, van boek tot film. Vlaamse schrijvers in cinematografisch perspectief.
L8293: DANIELS, Gerardus C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
L5169: DANIELS, Gerardus C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
L5046: DANIELS, Joannes C. - Wolframs Parzival S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija.
B5689: DANIELS, Wim. - Thuistaal. Het andere Nederlands.
T3280: DANIELS, H / J. Dijkhuis / Z. Stokvis. - Leidraad bij lessen in Nederlandsche taal en stijl.
B1752: DANIELS, L. M. Fr. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
Y0948: DANIELS, L. M. Fr. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
K9826: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw.
T9249: DANKS, H.P. - Silver threads among the gold. Popular ballad.
T7322: DANNEBERG, Robert, Julius Deutsch u.a. - Der Tag van Hainfeld.
T7659: DANNEBERG, Robert. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
T9046: DANNEBERG, Robert. - Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien.
B3945: DANSER, J.G. - Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande.
K2030: DANSER, J.G. - Gedichten.
L2879: DANTZIG, Branco. - Fonction du voile du palais et du bourrelet de passa vant dans le langage.
W0373: DANTZIG, Marijn van. - De lichtklinkers.
Y5129: DANTZIG, Rudi van. - De bruid staat rechts van u.
T1381: [SPINOZA] DARBON, Andre. - Études spinozistes. Publiées par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier.
Y0131: DARNAR, P.L. - Tardieu.
B8758: DARNTON, Robert. - Bohemians before Bohemianism.
Y6764: DARWIN, Charles. - De reis om de wereld. Dagboek van onderzoekingen in de natuurlijke geschiedenis en aardkunde van de landen, bezocht op de reis rondom de wereld van H.M. vaartuig The Beagle. Twee delen in een band. Uit het Engelsch vertaald door J. Brandt.
T4439: DARWIN, Charles. - De reis van de Beagle. Vertaald door Tinke Davids.
T0070: DASBERG, Lea. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
Y8869: DATTHIJN, Jannis C. - Rondje van het huis.
T8125: DAUDIN, P. - Fantaisies calligraphiques chinoise.
K5818: DAUDT, H. / F. Bergsma / F. Kempers en E.Z.R. Cohen. (eds.). - Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan M. Rooij.
W8686: DAUGHERTY, James. - Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author.
A0925: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
T3697: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak.
K7022: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven. Met een nawoord van R. Nieuwenhuys.
Y4739: DAUM, P.A. - Batavia-Amsterdam. Een reisschets. Met een nawoord van G.Termorshuizen.
B1136: DAUMIER, Honore. - Spartelen aan de huwelijkshaak. Een huwelijksspiegel. Nawoord G.A. Narciss. Vertaling Olaf J. de Landell.
Y0191: DAUTZENBERG, A.H.J. - Rafelranden van de moraal.
Y7023: DAUTZENBERG, A.H.J. - En dan komen de foto's. Veertig verhalen.
Y2523: DAUVELLIER, M. - Cursus in 12 nummers. Schrijfboek voor Loopend Schrift. Typen Cahier. deel 1, 3, 4, 9 en 12.
T2515: DAVID, J.J. - De pers. Vertaald door M.E. Barentz.
B7891: DAVID, J. [Jean Baptiste David]. - I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede.
L3429: DAVID, Ismar. - Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book.
Y3386: DAVID-NEEL, Alexandra. - Tibet aan tafel.
E0068: DAVID, Georges. - De overweg. Vertaald door Bas van Deilen.
R2962: DAVIDS, A.B. - Over significa.
Y2176: DAVIDS, Louis & Margie Morris. - Brief van Mientje uit Soerabaia aan haar zuster in de Kinkerstraat te Amsterdam.
T4691: DAVIDSFONDS - De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1.
T8744: DAVIDSON, Steve. - OM Home Made Comix. No. 10. Illustrated by R. Crumb, Robert Dougherty e.a.
H8215: DAVIDSON, Peter. - The vocal forest. A study of the context of three Low Countries printers' devices of the seventeenth century.
R6173: DAVIDSON, Steve. - Zonder uitstel van executie!
B0960: DAVIDSON, Steve. - Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels.
B9728: DAVIES, Hugh Sykes. - Thomas De Quincey.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1