Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T5823: HALM, Wim van. (red.). - Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
T5825: HALM, Wim van (red.). - De Kern. jan.-Maart 1934. nrs: 1 en 3. April- Mei 1948. No. 4-5. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale.
Y2686: HALSEMA, Ary. - Volk van Zweden! April Oorlogsjaar 1945.
K2273: HAM, J. van. - Marnix van St. Aldegonde.
L0430: HAMAKER, M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
T2526: HAMEL, A.G. van. - Isolement en Gemeenschap.
T6166: HAMEL, J.A. van. - Het onderzoek naar het vaderschap zooals het thans wetgeving is geregeld. (artikel 344a-q van het Burgelijk Wetboek)
B9593: HAMEL, Christopher de. - The Book. A History of the Bible.
T0112: HAMEL, A.G. van. - Mythe en historie in het oude Ierland.
Y9200: HAMEL, A.G. van. - Geschiedenis der Taalwetenschap.
T9276: HAMELAND. - Orgaan van Hamerland. Maandblad voor de Leden der Coop. Stoomzuivelfabriek Hameland te Gendringen. 25e jaargang no. 1. 10 Februari 1932.
T8487: HAMELINK, Jacques. - Gehandhaafde verhalen.
Y8660: BROTT. Brigitte Janssen en Otto Hamer. - 4 Konsepten. Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer 19 november 1977.
T6573: HAMERS, Georges . - Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945.
L8986: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R8696: HAMMACHER, A.M. e.a. - Witsen en zijn vriendenkring.
C1178: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
Y8694: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R3805: [SPINOZA] HAMMACHER, Klaus. - Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit.
R0816: HAMMANN, P.J.L.M. en A.M. Jansen. (sameng.) - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk.
K9889: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
K9544: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
T5210: HAMMERSTEIN, Ludovicus von & Herman Joseph Ermann. - Geen wonderen!?
R5823: HAMMES, Th. - Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam.
W4604: HAMMOND, J.L. - C.P. Scott of the Manchester Guardian.
R9978: HAMPE, Th. - Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe.
R8315: HAMPEL, Wilh. en G.A. Kuyk. - 't Vervroegen van Vruchten en Groenten naar W. Hamel's Handbuch der Frucht- und Gemuse- Treiberei, bewerkt door G.A. Kuyk.
T1872: HAMSTRA, J. Th. - Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek.
Y8512: HOEKSTRA Han. G. (samensteller). - Oud-Vaderlandsche Wijsheid.
Y5902: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad No. 12417 Dinsdag 11 Juli 1871. / No. 12429 Zondag 23 juli 1871. / No. 12739 Dinsdag 4 juni 1872.
Y4469: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang Maandag 16 - 17 - 20 - 25 - 27 - 28 - 30 April en 2 Mei 1945.
Y4468: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang 38720 t/m 38736. Maandag 16 April 1945 t/m 4 Mei 1945. Met een bijlage 5 Mei 1945. De vesting Holland capituleert.
Y2030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e Jaargang nr. 38720 t/m 38734. Maandag 16 April 1945 t/m Woensdag 2 Mei 1945. Met een bijlage: Verschijningsverbod. Aan onze lezers, 8 Mei 1945.
Y3015: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Gids voor de redactie.
Y4238: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Telegrammen (Reuters Office). Woensdag 25 Januari. Woensdag 7 September. Vrijdag 9 September. 10 September.
Y3239: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y4055: NIEUW SOERABAIASCH HANDELSBLAD. - Bulletin van het Nieuw Soerabaiasch Handelsblad. Vrijdag 9 October 1953. Verloop Londen-Christchurch Race.
Y4299: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. 1940-1945. Om te gedencken. Het voorspel der bevrijding, gezien van uit Engeland. Bijvoegsel Algemeen Handelsblad van 3 mei 1955. No. 41702.
Y2884: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - De winter van '40.
Y7867: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad. Gijsbregtnummer januari 1962.
E0030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad Bulletin Zaterdag 12 October [1918]. Duitschland neemt het voorstel tot ontruiming aan.
Y2796: HANDGRANAAT, De. - De Handgranaat. 1e jaargang 1 april 1946. no. 1. Idealisme of concurrentiestrijd? Perszuivering leidt tot misstanden, waarvan de Nederlandsche Pers de dupe wordt.
E0339: HANFF, Helene. - Charing Cross Road 84. Vertaling Barbara van Kooten.
R5263: HANH, Albert. - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hanh.
T2465: HANLO, Jan. - En die man ben ik zelf. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
Y7060: HANLO, Jan. - The varnished. Het geverniste.
Y7061: HANLO, Jan. - Acht gedichten in het engels.
T3653: HANLO, Jan. - Niet ongelijk.
R1355: HANLO, Jan. - Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag.
L8472: HANLO, Jan. - Maar en toch.
W0342: HANLO, Jan. - Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen.
L7934: HANRATH, Joh. J. - De betekenis van Napoleon voor het Exlibris.
Y0030: HANRIOT, H. (Introd.). - Le proces du Chevalier de La Barre.
Y9992: HANRIOT, Hippolyte. - Nos Seigneurs les Eveques desavoues par Jesus et les Apotres. Brochure de Propagande.
Y1642: HANS, D. - De Man der Kleine Luyden.
T7090: HANS, D. - Journalistiek.
R7107: HANS, D. - Thorbecke.
B1747: HANS, D. - Annie van der Lugt Melsert-van Ees.
T4718: HANSCH, Ernst. - Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union.
T9209: HANSCHMANN, Erich en Herman Tholen. - Harmonika Jim. Tango en lied.
R5000: [VONDEL] HANSEN, C.-J. - Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht.
T7663: HANSSEN, Th.A.J.M. - De betekenis van het Nederlands.
B2584: HANUSCH, Gerhard. (ed.). - Blatter fur Buchkunst, Exlibris und Gebrauchsgraphik.
R7199: HARBERTS, J. - Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders.
Y3457: [TOONDER] HARDEMAN, Henk. - Heer Bommel en Tom Poes: Het lastpak. Naar Marten Toonder. Tekeningen Henrieke Goorhuis.
T6842: HARDT, Leon. - Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam.
Y4152: HARDUYN, Justus de en J.M. Schrant. - Uitgelezene dichtstukken van Justus de Harduijn. Met aanteekeningen door J.M. Schrant.
T6897: HAREN, Willem van. - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
T6653: HARIOT, F.J. en L. van der Wal. - Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden.
Y5985: HARLEKIJN. - Harlekijn Uitgeverij Najaarsaanbieding 1981.
T6676: HARMS, A. - Open brief aan Mr. D. van Houten, voorzitter van den Raad van beheer der Haagsche Tramweg-Maatschappij.
T8952: HARMSEN VAN DER BEEK, F. ten. - Wat knaagt? Verhalen.
Y6294: HARN, Ko van. - Romeinse cijfers. Geschiedenis, vorm en toepassing.
R3937: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
R5127: HARRISON, Fraser (ed.). - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly. An anthology. (April 1894-April 1897).
Y0557: HARSMAN, Theo. - Naar een libertair socialisme.
R4897: [WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). - Selected letters of Oscar Wilde.
R2170: HART, Maarten 't. - De scheltopusik.
R5130: [WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). - More letters of Oscar Wilde.
L0224: HART, Kees 't. - Overlezen.
M8169: HART, Maarten 't. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
B4005: HART, P.D. 't. - Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.
L8454: HART, P.D. 't. (ed.). - Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein.
K2305: HART, John Raymond. - The Lieutenants Leaving.
Y8523: HART, Maarten 't. - De nagapers.
M5471: HARTEN, Jaap. - Langs en over de aarde.
R3859: HARTEN, Cecile van der (ed.). - Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
B4961: HARTING, P. - Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst.
T4094: HARTKAMP-JONXIS, Ebeltje e.a. - Bewust verzamelen van textiel?! Het vormen en aanvullen van collecties. Verslag van de Textieldag van 4 juni 1981 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L8269: HARTLEY, M.G. - De Proost-en Brandt-weer rukt uit.
Y4464: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H. 12, 13, 14 september 1907.
H6457: HARTMANN, GEBR. - Vom Drucken und von Druckfarben.
Y3415: [REINAERT]. HARTMANN, Julius Eduard. - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh. Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann.
T1725: MENU UNILEVER / A. HARTOG. [ DOEVE ]. - Menu Hotel Witte Brug Den Haag. Unilever / A. Hartog. 1910 - 1 september 1935. Geillustreerd door Eppo Doeve.
T5601: HARTOG, A.H. de en J. Hoving. - De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd
R9023: HARTOG, Henri. - Sjofelen.
R1476: HARTOG, Henri. - Brieven aan Albert Verwey.
K5812: HARTOG, Thea de. - Vrouwenportretten.
T7552: HARTOG, A.H. de. - Het Gods-geloof.
R6552: HARTOG, Joh. - Journalistiek leven in Curacao.
T8511: HARTSEMA, David. - Tussen waal en schip. Gedichten.
T2402: HARTZFELD, C.A.J. - Logica en intuitie. Psychologische Beschouwing.
R9724: HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. - Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door ....
R7991: HASEBROEK, J.P. - Uit den vreemde.
Y9885: HASEBROEK, J.P. - Het jubelfeest van de overwinning van Waterloo dankbaar gevierd. Feestrede, op den achttienden junij 1865, des voormiddags in de Oudezijds-Kapel te Amsterdam.
L5849: HASPELS, C.H.E. - Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten.
T4549: HASSELT, G. van. - Oorsprong van het Hof van Gelderland.
W8512: HASSINK, Martijn. - 'De klant is koning, maar jij bent keizer'. 10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers.
Y3305: HASSO, Arthur G. - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
R0991: HATTEM, Jan van & Dick Zandbergen (eds.). - Theun de Vries Bibliografie.
B6308: HATTEM, Jan van. - Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning.
T2351: HATTUM, J. v. - Baanbrekertjes.
H1016: HATTUM, Jac. van. - Nieuwe sprookjes en vertellingen.
L9017: HATTUM, Frans van. - Toch minstens een nat pak. Gedichten.
L3113: [BILDERDIJK] HATTUM, M. (ed.). - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch.
T0198: HATTUM, Jac. van. - Neerlands taal. Thema met veranderingen.
B5464: HATTUM, J. van. - Gedichten.
M8072: HATTUM, Jac. van. - Un an de plus un an de moins.
M7855: HATTUM, Jac. van. - De wolfsklauw. Verhalen.
M7172: HATTUM, F.W.D.C.A. van. - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16de en 17de eeuw.
K3095: HATTUM, Jac. van. - Verzamelde gedichten.
K6654: HATTUM, Jac. van. - Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan.
K6657: HATTUM, Jac. van. - Alleen thuis. Gedichten.
W5689: HATTUM, Jac. van. - De waterscheiding.
M1115: HATTUM, Jac. van. - Verzameld werk, verhalen.
W3329: HATTUM, Jac. van. - De spiegel, vijf verhalen.
W3372: HATTUM, Jac. van. - Tien diergedichten.
L6495: HATTUM, Jac. van. - Verzameld werk, verzen.
Y6154: HAUER, Ineke. - Hoog water. Ode aan de watertank van New York.
T3587: HAUNSTEIN, Ella von. - 20 Patiencen. Zusammengestellt.
R9387: HAUVETTE, Henri. - Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids.
Y7631: UITGEVERIJ W. TEN HAVE. - Uitgeverij W. ten Have, Amsterdam. Map met 23 prospectussen en 7 bestelkaartjes.
Y1488: HAVELAAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
T1939: HAVELAER, Jan. - Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld.
T9141: HAVELLAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
H7619: HAVEMAN, Ben. - Trend zonder end. Illustraties van Waldemar Post.
T6921: HAVERKAMP, H. - Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen.
Y3135: HAVERKAMP, Aad. - HŤt sportboek bestaat niet. Een verkenning van het genre in vier bepalende werken.
B5223: HAVERKATE, Jan en A.L. Sotemann. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Jan Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten).
R0310: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
R0311: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
T1059: HAVERSCHMIDT, Francois (Piet Paaltjens). - Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys.
T3686: HaverSchmidt, Francois. - Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
T3672: HAVERSCHMIDT, Francois. - De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
M6527: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
T8555: HAVERSCHMIDT, Francois. - Leven en Sterven van Jelle Gal.
Y5188: HAVERSCHMIDT, Francois. - Verzamelde gedichten in handschrift.
Y8375: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
L9215: HAY, Sheridan. - Het geheim van verloren zaken. Vertaling Titia Ram.
T4994: HAY, Ian. - The battle of Flanders 1940. The army at war.
E0353: HAYDN, Franz Joseph. / Jan Pieter Heije. - De schepping. Oratorium van Joseph Haydn. De hoogduitsche tekst benevens eene metrische navolging door J.P. Heije.
Y2825: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 21 Fevrier 1831 - 16 Decembre 1831. Nrs: 45 - 46 - 48 - 60 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 203 t/m 208 - 210 - 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 220 t/m 231 - 246 t/m 252 - 256 t/m 265 - 270 - 271 - 272 - 273 - 277 - 278 - 279 - 280 - 293 t/m 301.
Y4083: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 1831. No 1 - 2 - 8 - 16 - 21 - 29 30 31 - 32 - 33 - 34 - 35 37 - 38 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 254 - 266.
Y4274: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. Mercredi 9 Novembre 1831. No 269.
L7517: HAZEU, Wim en Cor Holst. - 40+. Literaire radio portretten.
W7513: HAZEU, Wim. - Het literair pseudoniemen boek.
B0697: HAZEU, Wim. - Pseudoniemen.
T7488: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
Y0604: HEADLAM, J.W. - Het verhongeren van Duitschland.
Y4477: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland.
T4753: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht.
T6767: HEADLAM, J.W. - The Dead Lands of Europa.
T7746: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
H3442: HEBBEL, Friederich. - Friedrich Hebbel an Julius Campe. Drei bisher nicht veroffentlichte Briefe.
K6304: HEBBEL, Friederich. - Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel.
K5269: HEBBEL, Friedrich. - Gyges en zijn ring. Treurspel in vijf bedrijven, metrische vertaling van K.H. de Raaf.
T6756: HEBEL. - Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer.
H4863: HEDDEMA, Frans. - Regenten taal beneden Amsterdams Peil.
R7373: HEEG, T. van der. - De herstelpolitiek van Roosevelt.
R5581: HEEK, F. van. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937).
Y0051: HEEMSKERK, Th. / P.A. Diepenhorst / H. Colijn. - In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond.
B8429: HEEMSKERK, J. - Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius.
T5837: HEEMSTRA, van (voorzitter). - Verslag van het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Werkeloosheid te Deventer over het jaar 1910.
R8476: HEEMSTRA, M.J. Barones van en E.C. Storm van 'sGravesande. - Van Drinkwaterbron tot Drinkwaterleiding. Met pentekeningen van Bouke van der Sloot.
R8468: HEEMSTRA, M.J. van. - Heringa State en het Popta Gasthuis te Marssum.
M4285: HEER, G.N. - Frederik van Eeden en Albert Verwey op het Hof van Moerkerken.
Y9793: HEER, Ronnie; Guy Vincent; e.a. - Come on Sense. Een dichtersdrama.
T9093: HEERDT-KOLFF, M.J. - Sport en padvinders op postzegels.
K4733: HEERDT-KOLFF, M.J. - Letterkunde en muziek op postzegels.
W7455: HEERESMA, Heere. - Zingend langs de straten.
Y8925: HEERESMA, Heere. - Hoge noot. Met een tekening van Faber Heeresma.
K0228: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Albert Verwey.
R9044: HEERIKHUIZEN, F.W. van. e.a. - Gedichten over Holland.
Y6616: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - De poort. Verzen.
M3466: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Rainer Maria Rilke zijn leven en werk.
B2211: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Tussen twee zomers. Verzen.
T6989: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
T6923: HEERING, G.J. - Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk).
T7206: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
R6243: HEERINGA, Klaas. - Het Oude Staveren.
Y3907: HEERMA VAN VOSS, A.L. - De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus.
L6940: HEEROMA, K. - Moraal der Filologie.
L5836: HEEROMA, K. - Het onvoltooide teken.
B6746: HEEROMA, K. - De leraar in het Nederlands.
L1027: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L0314: HEEROMA, K. - De Nijmeegse Nederlandistiek.
L0178: HEEROMA, K. - Aantekeningen bij 'Het Prefix in het verleden deelwoord'.
M8416: HEEROMA, K / K. Meeuwesse. - Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris.
T9350: HEEROMA, K. - Niederlandische und Niederdeutsche.
Y1785: HEEROMA, K. (ed.). - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste Deel (niet verder verschenen).
T0094: [SPINOZA] HEERTUM, Cis van (ed.). - Libertas Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
K8886: HEES, Jan van. - Vaporisator.
B2695: HEES, P. van. (ed.). - Bibliografie van P. Geyl.
Y8451: HEESTERMANS, Hans. (Red.). - Erotisch woordenboek.
R5072: HEESWIJK, Henricus van. - PhantasiŽn op Lotte Ricaudet en Peter Dobbe.
L2898: HEFTING, Paul (ed.). - Wild plakken / Hard Werken. Lecturis 11.
Y1396: HEGEMANN, Werner. - I: Der Stadtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Stadtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: Die internationale Stadtebau- Ausstellung in Dusseldorf. 600 Wiedergaben des Bilder- und Planmatrials der beiden Ausstellungen. II: Verkehrswesen. Freiflachen. Paris, Wien, Budapest, Munchen, Coln, London, Stockholm, Chicago, Boston, Erweitert durch das Material der Stadteausstellung Dusseldorf 1912.
T5132: HEGERAAT, H.J. (verzameld). - De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen.
Y2711: HEGGELMAN, F.W.M. - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925.
B6539: HEIBEL. - Hubert Lampo over Georges Simenon. Liefde, 1972, een verhaal van Jan van den Weghe. Wie was Francois Villon? Essay van Armand Boni. Omtrent Jan Wolkers van A. van Houdt en Luc Vancampenhout. Frans Depeuter over poŽzie van Eddy van Vliet. e.v.a.
T2912: HEIDE, A. v.d. [Albert van der] - De keuze is bij de volkeren.
L6690: HEIDE, S. van der. - Fossielen uit onze steenkolenmijnen.
R4656: HEIDE, A. van den / G. Horreus de Haas / A.H. van der Hoeve. - Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner.
R7546: HEIDE, G.D. van der. - De laatste jaren van een eiland.
T0563: HEIDEMAN, Arend J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
B3850: HEIJBOER-BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
L2176: HEIJBROEK, J.F. / T.C. Greven. - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
Y3719: HEIJBROEK, J.F. en K.F. Treeb - De vormgeving van het Bulletin van het Rijksmuseum.
R9511: HEIJBROEK, J.F. / E.L. Wouthuysen. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878 - 1946.
L9302: HEIJDEN, Marien van der. - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982).
H9583: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
R5610: HEIJDEN, L.J. van der. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren.
R3983: HEIJDEN, M. van der. - Joodse omzwervingen.
R5756: HEIJDRA, Ton. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
R5760: HEIJDRA, Ton. - De Pijp. Monument van een wijk.
E0383: HEIJDRA, Ton. - Boekbeeld. De Amsterdamse School in omslagen en Boekbanden.
E0356: HEIJE, J.P. - Vlaggelied. Woorden Dr. J.P. Heije, muziek van W. Smits. Zang en piano.
Y9560: HEIJE, J.P. - Al de Kinderliederen. Met vertalingen van A.Clavareau, Karl Arenz en F.J. Millard.
B8504: [EEDEN] HEIJENBROCK, H. - Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij?
H5942: HEIJERMANS, Herman. - Dubbel graf. Levensschets.
L4044: HEIJERMANS, Herman. - Van liefde en tanden. Levensschets.
B8727: HEIJERMANS Jr., Herman. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
B8728: HEIJERMANS-JURGENS, Annie. - Herman Heijermans laatste levensjaren.
B8729: HEIJERMANS Jr, Herm. - Sabbath. Eene studie.
B8730: HEIJERMANS Jr, Herm. - 'n Jodenstreek.
L2539: HEIJERMANS, Herman. - Joep's wonderlijke avonturen.
L2501: HEIJERMANS, Herman. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
R9885: HEIJERMANS, Herman. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
R9887: HEIJERMANS, Herman. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
R9888: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
K9374: HEIJERMANS, Herman. - De groote vlucht. Satirieke komedie in vier bedrijven.
Y2108: HEIJERMANS, Herman en A. Benno. - Op hoop van zegen. Het meesterwerk van Herman Heijermans. Een M.H.D. film onder regie van A. Benno. Artistiek leider Louis Saalborn.
Y6613: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
Y6537: HEIJERMANS, Herman. - Beschuit met muisjes. Een familie gebeurtenis in drie bedrijven.
Y6532: HEIJERMANS, Herman. - De Meid. Komedie van haat in twee bedrijven.
B2421: HEIJERMANS, Herman. - Dodinette. Levensschets.
K5003: HEIJERMANS, Herman. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
B1362: HEIJERMANS, Herman. - Angstig geheim achter het bed. Levensschets.
R1670: HEIJMEIJER, Jos. A.M. - De cocospalm. Populair-wetenschappelijke beschrijving van den cocospalm en zijne voortbrengselen.
R5789: HEIJN Jr., Jan. - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.
T1794: HEIK, Krede Ben. [ =H. Beeke ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
R7193: HEILKER, P. - Esperanto leerboek voor hen die zich bekwamen voor diploma B (onderwijsbevoegdheid) en in 't algmeen voor ontwikkelden.
T6420: HEIM, Karl / Richard H. Grutzmacher. - Oswald Spengler und das Christentum. Zwei kritsche Aufsatze.
L1275: HEIMANS, J. - De elementen der genetica.
E0172: HEINE, Heinrich. - De Wevers. Een der verstrooid gedrukte gedichten met drie vertalingen, door een anonymus, Gerard den Brabander en Gerrit Kouwenaar. Bijeengebracht en uitgeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
T6369: HEINE, Heinrich. - De Droomgod. Vijf gedichten uit Buch der Lieder met twaalf bewerkingen en vertalingen. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
L5540: HEINE, Heinrich. - poŽzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
B8654: HEINE, Heinrich. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
T4893: HEINE, Heinrich. - Gesprek over Den ware God. Tusschen een rabbi en een priester, gehouden in de aula te Toledo. Metrisch vertaald door J.D. v. N.
E0171: HEINE, Heinrich. - Ik ben de lieve God. Een gedicht uit Buch der Lieder met een navolging, een bewerking en een vertaling door B. van Heyningen, Seth Gaaikema en H.L. Prenen. Bijeengebracht en uitgeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
M8147: HEINEMEYER, W.F. - Het sociaal ecologisch gezichtspunt.
T9963: HEINRICHS, Jan e.a. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
Y9484: HEINRIGS, Johann. - Allgemeine Deutsche Schulvorschriften zur weiteren Ausbildung SchŲnschreiben und Uebung in verzierten Ueberschriften. Drittes Heft. 1. Abteilung.
Y6887: HEINSIUS, Daniel. - De contemptu mortis / De verachting van de dood. Vertaling door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Tekst, inleiding en commentaar door Jan Bloemendal. Met een woord vooraf van Rosita Steenbeek.
Y0805: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware. Pressed Ware Catalog no 109.
Y0804: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware for your table. Pressed Ware Catalog no 212 Blown Ware Catalog no 17.
Y4021: DE HEIWERKER. - De Heiwerker. Orgaan van de Landelijke Federatie van Heiwerkers in Nederland. 8e jaargang nrs: 2, December 1929. nr. 7, Mei 1930.
Y6774: HEKMA, Gert. - Mannenmaat. Rekenboek voor jongens zonder meisjes.
T7147: HELEEN [=H.J.L. van Ramshorst-Callenbach]. - Cootje.
R5093: ZUSTER MARIA HELENA. - De Vrouw in Congo bij de Ngbandi.
R9493: HELIKON. - Nagelaten gedichten van August Vanhoute.
R9492: HELIKON. - Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt.
T8812: HELL, Johanna W.P. - Sinaasappelkreek. Gedichten.
T8811: HELL, Johanna W.P. - Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten.
R6212: HELL, Dolf. - Schoon schip. De bloeitijd van het rederij-affiche.
K3874: HELLEMA. - Twente- een plaatsbepaling in de tijd.
MK0070: HELLER, Maxwell L. - New standard letterer and show-card writer.
L8134: HELLINGA, Wytze Gerbens. - Vint-trois, trente-deux. Korte roman.
L0854: HELLINGA-QUERIDO, Lotte. - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
T0206: HELLINGA, W. Gs. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
B6137: HELLINGA-QUERIDO, Lotte. - William Caxton en de Nederlanden. Engelands eerste drukker.
L0487: HELLINGA, W.G. - Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique.
B4511: HELLINGA, W. - De neerlandicus als taalkundige.
K1213: HELLINGA-QUERIDO, Lotte & Clemens de WOLF. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches.
B1350: HELLINGA, Gerben. - Kees de Jongen. Een toneelspel naar de gelijknamige roman van Theo Thijssen.
Y9195: HELLINGA, W. Gs. - De drukgeschiedenis van het Epitalameon vam Jan van der Noot.
T0412: HELLWAG, Fritz. - Die Polizei in der Karikatur.
T1424: HELMAN, Albert. - Ratten.
H0334: HELMAN, Albert. - Het vlas en de beuk. (een ware fabel).
T4784: HELMAN, Albert. - Caraibisch Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog.
R0248: HELMERS, Jan Fredrik. - Gedichten. Drie delen.
B5239: HELMERS, Jan Fredrik. - Socrates in drie zangen.
B5240: HELMERS, Jan Fredrik. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
B2145: HELMERS, Jan Fredrik. - Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum.
Y8886: HELMERS, Jan Frederik. - Het Haarlemmer Hout.
H4139: HELMOND, T. van (Ed.). - Mary Dorna 1891 - 1971. De Engelbewaarder Nr 9.
W6283: HELMOND, T. van. - Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven. De Engelbewaarder Nr 24.
K4459: HELMOND, Toke van. - 100 jaar Allert de Lange.
P1001: [MULTATULI] HELOISE. [=Mimi]. - Multatuli. Een bloemlezing uit zijne werken.
T6416: HELSDINGEN, W.P.G. - De Maatschappelijke Orde.
T6388: HELSDINGEN, W.P.G. - Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt.
R4241: HELSDINGEN, W.P.G. - De Jachtwet in de Tweede Kamer.
T7706: HELSDINGEN, W.P.S. - Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek.
Y7401: HELSLOOT, Kees. - Aardewerk.
K5645: HELSLOOT, P.N. - Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare.
L6415: HELTEN, W.L. van. - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
Y5118: HELVETIUS. - De l'Esprit
B6181: HELWIG, Hellmuth. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
T0695: HEMEL, Victor van. - Voorname Belgische Toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Beknopt overzicht van hun leven en oeuvre.
R0553: HEMELS, Joan. - Dr. M. Schneider als pershistoricus. Profielschets van een simultaanspeler.
B4108: HEMELS, Joan. - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
T3430: HEMELS, Joan. - Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. Kanttekeningen bij de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Voorwoord H.J. Prakke.
K1774: HEMELS, Joan en Henk Demoet (red.). - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
R8668: HEMELS, J.M.H.J., SLIGGERS, B.C., STEUR, A.G. VAN DER. - "Er is slechts een Schuyt". Veertig jaar boeken aan een gracht.
Y9398: HEMELS, Joan en Renee Vegt. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945. Deel 2: 1945-1995. Band A: A-L. Deel 2: 1945-1990. Band B: M-Z. [3 gebonden delen compleet].
B7733: HEMERT, Paulus van. - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
Y1165: HEMKES Kz., H. - Rekenboekjes. Tweede stukje. De Kleine Rekenvriend. Gemakkelijk Rekenboekje voor Weiniggevorderden. (Tiendeelige Breuken).
Y1127: HEMKES, Kz, H. - Vijfde leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal.
K2019: HEMKES, F.L. - Veertig gedichten.
L3551: HEMMERECHTS, Kristien. - Patatten ophalen. Een Novelle.
Y1597: HEMSTEDT, Erwin. - Frankreichs Staatsmanner vor Gericht.
R9993: HEMSTERHUIS, Frans. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
R5793: HENDERSON, H.D. - Kolonien en grondstoffen.
T9509: HENDRICHS, F. - 2de Reeks 300 Boekbeoordeelingen. Met inleiding, 3 registers en prijsopgave.
T9133: HENDRICHS, F. - 575 nieuwe boekbeoordeelingen. 3e reeks.
R3934: HENDRICHS, F. - H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld.
B0702: HENDRICHS, F.L.E.M. - Vrij Hooger Onderwijs.
Y2671: HENDRIKS, H & G.H. Priem. - Van een Hertog en een Koningin. Vom Herzog und der Konigin. Gedicht en Muziek Deutsche Uebersetzung von H. Augustin.
L5316: [ERASMUS] HENDRIKS, Olaf. - Erasmus en Leuven.
B9695: HENDRIKS, Mark. - Hong Kong love story.
T9938: HENDRIKS, Berend. - Marguerite versus het Faust-Mephisto complex. Een keuze uit een nog niet afgesloten serie van ongeveer vierhonderd tekeningen.
Y5543: HENDRIKS, H. - Van een hertog en een koningin. Het door De Telegraaf bekroonde populaire lied. Woorden van G.H. Priem.
Y3621: [VONDEL] HENDRIKS, Antonie. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
M8262: HENDRIKS, Jan. - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene". Met teekeningen van Fedde Weidema.
R5346: [VONDEL] HENDRIKS, Antonie. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
B6343: HENGEL, W.A. van / J. Dermout en A.L. van Boon Mesch. - Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840.
B6344: HENGEL, Wesselio Alberto van. - Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici.
Y7174: HENGEVELD, Gerard. - St. Nicolaas en Kerstliederen in zeer lichte zetting voor piano.
H1482: HENGST, D. den. - Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling.
B1313: HENKEL, M.D. - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralise Bruges 1484. Met een toelichting.
T4279: HENKES, Barbara en Hanneke Oosterhof. - Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
R9199: HENNEBO, Robert. - De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
B7918: HENNEMAN, J.J. (red.). - Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel.
H7826: HENNINK, W.E. - Polymeren in de Farmacie; nieuwe perspectieven voor geneesmiddeltoediening.
T3256: HENNY, E. - De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen.
B7385: [SPINOZA] HENRARD, Roger. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
B2725: HENRARD, R. - Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak.
R3815: [SPINOZA] HENRARD, R. - De Spinozistische achtergrond van de beweging van Tachtig. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 12 mei 1973.
Y9503: [SPINOZA] HENRARD, R. - In het spoor van Spinoza.
T1378: [SPINOZA] SEROUYA Henri. - Spinoza. Sa vie et sa philosophie.
Y3935: HENRIET, J.E. - Monoloog 1940-1945.
Y2504: HENTZEN, Fr. Cassianus. - De Achturendag.
R9237: HENZEL, J. - Angmagssalik.
R5649: HEPKEMA, Jacob Tjebbes. - Wieuwerd en zijn historie: De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
R3429: HEPKEMA, J. - De doarpskomeedsje : slotsangen, coupletten en foardrachten
R7241: HEPKEMA, J.T. - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten en Het leven van Anna Maria van Schuurman.
B8624: HEPPENER, Henricus. - De oorsprong en het nadeel van het vooroordeel. Uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
L2397: HERBERGHS, Leo. - Het paadjesboek. Tekeningen: Toon Willemsen.
L0233: HERBERGHS, Leo. - Met aarden vingers.
T4609: HERCKENRATH, Ad. - Maandkalender.
R4608: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3324: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3323: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
T3495: HERDT, Rene de Patrick Viaene (red.). - Rijkdom bedreigd.
K3962: HERFST, H.P. - Prenten en ... platen.
B8009: HERING, Johann. - Das Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften. Teilwiedergabe der Handschrift Kulmbach 1626. Mit einem Nachwort herausgegeben von Erwin Herrmann.
B8971: [STEINLEN] HERK, Magdaleen van. - Steinlen. Of Cats and Men.
L2341: HERK, A.W.H. van. - Het totaliteitsprobleem in de Plantenphysiologie.
R3096: HERMANS, L.M. - De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk.
H7398: [MULTATULI] HERMANS, Willem Frederik. - De raadselachtige Multatuli.
T8938: HERMANS, Willem Frederik. - Waarom schrijven ?
R0864: HERMANS, Ward. - poŽzie achter tralies.
Y7136: HERMANS, Willem Frederik. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
L7788: HERMANS, Willem Frederik. - Een wonderkind of een total loss.
L7597: HERMANS, Willem Frederik. - King Kong.
H5587: HERMANS, Willem Frederik. - Boekenweek 1993.
T1978: HERMANS, H.G. - Overheidsvoorlichting en Democratie.
H5328: HERMANS, Tilly/L. van Zonneveld/ A. van Dis. (samenstellers). - Het land der letteren Amsterdam. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
L6449: HERMANS, Willem Frederik. - Het sadistische universum.
Y0019: HERMANS, Henri. - Handboekje voor R.K. Werkliedenvereenigingen.
T3710: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur no. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
B9869: HERMANS, Willem Frederik. - De laatste roker. Verhalen.
B9880: HERMANS, Willem Frederik. - Volledige werken I. Romans. Conserve, De tranen der acacia's.
B9889: HERMANS, Willem Frederik. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
Y0010: HERMANS, Willem Frederik. - Paranoia.
Y6926: HERMANS, Willem Frederik. - Het lek in de eeuwigheid.
L3887: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
R2134: HERMANS, Willem Frederik. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
T0570: HERMANS, Willem Frederik. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
L2590: HERMANS, Willem Frederik. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
B6529: HERMANS, Willem Frederik. - Hermans is hier geweest.
L1593: HERMANS, Willem Frederik. - Waarom schrijven ?
R3393: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
B4497: HERMANS, Willem Frederik. - Horror Coeli en andere gedichten.
M6404: HERMANS, Willem Frederik. - De woeste wandeling. Een scenario.
W6889: HERMANS, Willem Frederik. - Hollywood.
Y2858: HERMANS, Willem Frederik. - Drie melodrama's: Conserve, De leproos van Molokai, Hermans is hier geweest.
R7947: HERMANS, Willem Frederik. - Drie drama's.
R5379: HERMANS, JS. - Dat is gedrukt... maar hoe? Over Zwarte Kunst.
R3971: HERMANS, Ward. - De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd.
T8268: HERMANS, Willem Frederik. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
Y4343: HERMANS, Willem Frederik. - Overgebleven gedichten.
T7327: HERMANS, Henri. - De onvrijwillige werkloosheid.
B0561: HERMANS, Willem Frederik. - De liefde tussen mens en kat.
B0368: HERMANS, Willem Frederik. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
L6459: HERMANS, Willem Frederik. - Drie drama's.
Y8449: HERMANS, Willem Frederik. - Dinky Toys.
E0065: HERMANS, Ward. - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
Y9883: HERMANS, L.M. (De Roode Duivel). - Politieke gedichten in den trant van den Schoolmeester.
Y5926: ANKH-HERMES. - Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L6648: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
T8806: HERMIS, Kees. - De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood.
H4261: HERMSEN, Ronald (red.). - Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
T0468: HERPEN, Jan J. van (ed.). - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling P.H. Ritter jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
B5794: HERREMAN, R. - Het helder gelaat.
R9001: HERREMAN, Raymond (ed.). - Arbeiders dichten.
T0318: HERREWEGHE, Maurits van. - Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956.
B1679: HERRMANN, Emil Alfred. - Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied.
T1041: HERTOG, A. den. - Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven.
Y6708: HERTOG, Salvador. - De Tuin.
T9325: PROGRAMMA 's-Hertogenbosch. - Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938.
B5822: HERTZBERGER, Menno. - Boeken, veel boeken - en mensen. Herinneringen aan Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger. Bezorgd door Nico Kool.
Y0463: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT CATALOGUS MENNO HERTZBERGER - Bibliotheque de feu M. le Dr. Leonard Willems, Gand. Vente Publique Mardi 10 Janvier 1939.
R0129: HERVE, Gustave. - Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
B9667: HERVE, Gustaaf. - Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset.
B3678: Hervey, Jakobus; [Schagen, Martin]. - Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
B3679: Hervey, Jakobus; [Schagen, Martin]. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
K9644: HERVEZ, Jean. - Le Baiser. Courtisanes d'Athenes et de Corinthe.
T1958: HERWERDEN, C.A.B. van. - Guido Gezelle.
B3992: HERWERDEN, Marianne van. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.
B5649: HERZBERG, Judith. - Staalkaart.
T8696: HERZBERG, Judith. - Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers.
T5153: HERZBERG, Judith. - Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels.
B2188: HERZBERG, Judith. e.a. - Het moment van de eeuw.
B0439: HERZBERG, Abel J. - De schaduw van mijn bomen.
Y8312: HERZBERG, Judith. - Het maken van gedichten en het praten daarover.
Y4574: HERZBERGER, Menno. - Dictionnaire a L'usage de la Librairie Ancienne / Dictionary for the Antiquarian Booktrade in French, English, german, Swedish, Danish, Italian, Spanish and Dutch.
Y7899: [UITNODIGING] HERZBERGER, Menno. - Uitnodiging tot onze jaarlijksche tentoonstelling van bijzondere aanwinsten. Exhibition of books from the XVth - XXth century. 29 januari tot 10 februari in onze tentoonstellingszaal Singel 364, Amsterdam. Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y9495: [SPINOZA] HERZBERGER. - Catalogue No. 179. Spinoza (1632-1677). From the library of Dr. R.H., Amsterdam.
B6161: HESS, David. - Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt.
K1763: HESSE, Hermann. - Eine Stunde hinter Mitternacht.
L8207: HESSELING, D.C. / J.B. Schepers. e.v.a. - Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste en Tweede gedeelte.
L6413: HESSELING, D.C. - Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling.
L4771: HESSELING, D.C. - Bibliografie der Geschriften.
L8590: WINKELMAN & VAN HESSEN. - Letterlijk genieten in 't Literair Cafe.
R7117: HET JONGE VOLK. DIJK, Henk van (red.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926.
R7116: HET JONGE VOLK. DIJK, Henk van (red.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938.
R5660: HETTINGA TROMP, Jan van. - L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders.
T7591: HEUKELOM, J.B. - Voor werkplaats en school.
T7590: HEUKELOM, J.B. - Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school.
H1393: HEUMAKERS, Arnold. - Lessen in levenslust over Giacomo Casanova.
T0778: HEUSDE, Ph. W. van. - Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden.
B4642: HEUSDE, Ph. W. van. - C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821.
R2130: HEUTSZ Jr., J.B. van. - De invloed van den oorlog op onze kolonien.
T6979: HEUVEL, Jules van den. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T0801: HEUVEL, J. van den. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
M2241: HEUVEL, Hans van den/Gerard MULDER. - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
Y4563: [REVE] HEUVELMAN, Gerrit & Peter WILLEMS. - Bibliografie van Gerard Reve.
R9454: HEUVELMANS, Flor. - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven.
T1440: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - Wat is, wat wil het Comitť voor Actieve democratie?
R9045: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - De reis van Colonel Blake.
T7823: HEUVEN GOEDHART, Gerrit Jan van. - Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie?
T9050: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - Over het nieuwe Nederland.
L1271: HEYDE, W.D. v.d. - Richting en doel.
R8213: HEYDEN, Riek van der. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
B2323: HEYDEN, L.J. v.d. - St. Clemensparochie op Ameland.
T4125: HEYE, J.P. (woorden) Nico van der Linden (muziek). - Flink.
Y1565: HEYMANS, Gerardus. - Aan de burgers der oorlogvoerende staten.
T1531: HEYN Jr., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
Y0574: HEYNE, R. - Verslag van de zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage op maandag 22 October 1934. Hij die zijn broeder haat is een moordenaar.
B6511: HEYTING, August. - Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie.
T3106: HEYTING, August. - Verweer.
Y8078: HEYTING, August. - Hemeltekenen.
Y8632: HEYTING, August. - Het versdrama en zijn verwaarloozing door het tooneel in Nederland.
Y9029: HEYTING, August. - Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Deel I. Albert Verwey en Bilderdijk.
Y3434: HEYTZE, Ingmar. - Utrechtse Gedichten. Met Utrechtse prenten van Dick van Luijn.
Y6252: HEYTZE, Ingmar. - Ontvoering.
T0232: HEZEMANS, H. - Twee Bosschenaren. Jan Hezemans geestverwant van Alberdingk Thijm en Lamb. Hezemans architect in de tweede helft der negentiende eeuw. Voorwoord van L.P.L. Pirenne.
R8444: HIBMA, A.M. - De strijd tegen verschillende veeziekten op Terschelling. 1924-1954.
R3101: HICHENS, R.S. - De groene anjer. Vertaald door Zsuzso Pennings.
Y8536: HIDDEMA, Frans - Wat Opwaaiende zomerjurken verhullen. Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige roman van Oek de Jong. Bijdrage tot de neurosenleer.
T1004: HIEGENTLICH, Jacob. - Met de stroom mee.
R2775: HIEGENTLICH, Jacob. - Schipbreuk te Luik. Roman.
K6348: HIEGENTLICH, Jacob / C. Ypes. - Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes.
R8460: HIELKEMA, W. - De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten.
R7327: HIELSCHER-Panten, Elsa. - Gedichten. Vertaald door J. Clant van der Mijl-Piepers. Met een voorede van Elise A. Haighton.
Y0137: HIEMSTRA, P. - Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
B4625: HIGGENS, Gavin L. (ed.). - Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice.
T3843: HIJMA, B. e.a. - Bronnenonderzoek voor Textiel. Literatuur en Praktijk. Verslag van de Textieldag op 28 april 1994, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
M4012: HIJMANS, Wim. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
B6823: HILARIUS. - Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde.
Y5913: HILBERDINK, Koen. - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
B6537: HILBERDINK, Koen. - Hans Lodeizen. Biografie.
T4140: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
L0220: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
B5028: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
R8035: HILDEBRAND, A.D. - Kleintjes voor kleintjes deel 3: De tocht over de rivier.
H7958: HILDESHEIMER, Kurt. - Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis.
Y6528: BUNKER HILL. - Bunker Hill is een uitgave van St. Bunker Hill en Uitgeverij Thomas Rap en verschijnt viermaal per jaar.
R1275: HILLEN, Clara. - De Boekhandels van Amsterdam. Deze gids bevat een overzicht van alle algemene buitenissige antiquarische specialistische en tweedehands boekwinkels.
H5092: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld. Illustraties J. Hillenius.
B3550: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
H2503: HILLS, Richard L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A short history.
T5659: HILMAN, Joh. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
T5466: HILMAN, Joh. - Catalogus van Boeken over Letterkunde en Geschiedenis aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman.
K9955: HILTBRUNNER, Werner. - Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik.
W9321: HIND, Arthur. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914.
B9755: HINRICHS, J.P. (ed.). - De erfenis van Nicolaas (1880-1941).
T5969: HINTE, E. van. - Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
R1613: HINTE, Ed. van / Ineke Schwatz / Gert Staal. - Thonik.
T4910: HIRD, Frank. - De Noodkreet der Kinderen. Uit het Engelsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
Y9544: HIRSCH, Benzion J. - Maimonides verklaring op de Mischa van Rabbie Juda Hannasie.
Y3378: SPIEGEL DER HISTORIE. - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen. 1e jaargang augustus 1966, nr. 2.
R9285: HITLER, A. en J. Goebbels. - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
K5889: HITLER, Adolf. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940.
T4474: HITLER, Adolf. - Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941
T4475: HITLER, Adolf. - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
Y2000: HITWEEK. - Hitweek. 3e jaargang 1967/1968. Nummers: 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 51.
Y2001: HITWEEK. - Hitweek. 4e jaargang 1968/1969. Nummers: 3 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 28 - 29 - 31 - 32.
Y1999: HITWEEK. - Hitweek. 2e jaargang 1966-1967. Nummers: 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52.
Y5805: HOCKER, Oskar / H.J.C. van Deventer. - Kadet en Veldmaarschalk. Eene vertelling uit den regeeringstijd van den "Grooten Keurvorst". Naar het Duitsch.
R5921: HODANN, Max. - De strijd om de sexueele moraal.
Y0170: HOEDEMAKER, Ph.J. - Statuten der Vereeniging tot Handhaving van het Christelijk Historisch Karakter der Natie. Rede over het goed recht der Vereeniging, hare beteekenis en roeping, gehouden in de openbare vergadering te Amsterdam, den 6den November 1902.
T7338: HOEF, Anton v.d. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort.
T7649: HOEFNAGELS, Lou. - Herman Heijermans en zijn tijd.
Y8685: [VONDEL]. HOEFNAGELS, Lou. - Het Amsterdam van Vondel. Een wandeling van een a anderhalf uur door het oude Amsterdam langs plaatsen die Vondel goed kende.
B0080: HOEK OSTENDE, J.H. van den. - Inventaris van het familie-archief Westerman.
L2470: HOEK, Luc van. - De Roothoorn.
B3839: HOEK, Els & Sjarel Ex. e.a. - Geent op Bosch.
B3708: HOEK, Luc van. - Het jaar van de late nachtmis.
Y4714: HOEK, J.W. van. - De Watergeus of Alles voor het Vaderland. Vaderlandsch Drama in 4 bedrijven door J.W. van Hoek. Regie: Willem Potharst. Orkest onder leiding van M.S. Kinsbergen.
M4899: HOEKEMA, C.P. / Peter KARSTKAREL / Ph.H. BREUKER. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
K6199: HOEKMAN, Aart. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
L5851: HOEKSTRA, J. - Vier Friese kronieken.
M5270: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
L5666: [ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. - Erasmus.
B0122: HOEPERMANS, H. - Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek.
T9430: HOEPLI, Ulrico. - Miscellanea di Rarita e Cvriosita Bibliografische e di Opere di varia cvltvra dal secolo XVI al XX.
L2251: HOETINK, H.R. (ed.). - The Royal Picture Gallery Maurtishuis.
T2326: HOEVELL, W.R. van. - Uit het Indische Leven.
T6709: HOEVEN, W. van der. - Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders.
R3817: [SPINOZA] HOEVEN, P. van der. - De Cartesiaanse fysica in het denken van Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R6037: HOEVERS, W. - Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven.
T1225: HOF, J.J. - De Friesche Pers in de Branding,
R1896: HOF, J.J. - De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg.
T2750: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht.
T6075: HOFDIJK, W.J. - Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III.
B7857: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ed.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
B7694: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. en J.M.E. Dercksen (eds.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
B7337: HOFDIJK, W.J. - De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht.
B6641: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
L8744: HOFDIJK, W.J. - Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon.
B3227: HOFDIJK, W.J. - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep.
Y3530: HOFDIJK, W.J. - Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch gedicht.
R6207: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
T1301: [SPINOZA] HOFFDING, Harald. - Spinozas Ethica. Analyse und Charakteristik.
T7060: HOFFEN, M.M. van. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947.
B5961: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
T4618: HOFFMAN, W.J.G. - Goed bewaren is sparen.
H1816: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis.
R4502: HOFFMANN, Adolph. - De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis.
T5665: HOFFMANN, Gebr. - 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler.
Y1075: HOFFMANN, Franz. - Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd.
Y2397: HOFLAND, E. - 4 smokkelbriefjes. Vanuit zijn gevangenschap tijdens de Duitse bezetting verzonden aan vrouw en kinderen. - 4 vouwblaadjes in enveloppe.
L8012: HOFMAN PEERLKAMP, P. - C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp.
R2710: HOFMAN, Beno. - Daar gebeurde het in Groningen.
R8846: HOFMAN, Frits. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
B7969: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
L7804: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen.
H6124: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
K8732: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter.
B9855: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
E0127: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
L8746: HOFMANNI PEERLKAMPI, Petri. - De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus.
M5554: HOFMANNSTHAL, Hugo van. - Vijf vroege verzen in vertaling van Jan Colje met een inleidende brief van A. Roland Holst.
B3668: HOFNAR, Don. - Kort dus goed.
Y8977: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Johan Wessel Ganzevoort, op het negende halve eeuwfeest zijner geboorte herdacht door P. Hofstede de Groot, met portret.
L5531: HOFSTRA, S. - Afrikaanse Volkenkunde problemen, plaats en betekenis.
Y3847: HOFTIJZER, Paul. - De lof der boekdrukkunst. [Eerste Tiele-lezing 2002].
K1270: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
Y5299: HOFTIJZER, P.G. - Rijk van Pallas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het boek vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universteit Leiden op 5 september 2003.
Y6180: HOFTIJZER, P.G. - Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper.
B8467: HOGENDORP, Hendrik van. - De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie.
Y9881: HOGENDORP, Gijsbert Karel van. - De Ontwikkeling. II. 22 December 1830.
T9923: HOGERLAND, J. - Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes.
Y1173: HOGERLAND, J. - De Eerste Trappen van het Rekenonderwijs in aanschouwings-oefeningen. Handleiding bij het gebruik van eene nieuwe rekenmachine.
Y1174: HOGERLAND, J. - Vraagstukjes ter Berekening uit het hoofd. Getallen 1-1000.
Y1101: HOGERLAND, J. - Getallen 1-100. Rekenboekje bevattende opgaven ten schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord.
B2436: HOHOFF, Curt. - Wie schreibt man Literaturgeschichte?
R8879: HOITSEMA, C. - Nabetrachtingen over het rapport van de raadscommissie tot het instellen van een onderzoek inzake het beheer van den Gemeentelijken Woningbouw nabij het Ondiep te Utrecht.
R4265: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
T6082: HOL, Richard. - Volkzang: Vrije Zonen.
T6015: HOL, Richard en P.A.M. Boele van Hensbroek. - Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
R5609: HOL, Jacoba B.L. - Moderne inzichten in den samenhang van de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde.
Y9695: HOL, Richard (muziek). - Volkszang.
B0419: HOLANDA CAVALCANTI, Geraldo. - Memorias de um Tradutor de Poesia. Entrevista a Andreia Guerini e Dorothee de Bruchard.
L3623: HOLDERLIN, Friedrich. - Der Archipelagus. Vertaald fragment.
T5294: HOLLA, Henri B.S. en Fons Raaijmaakers. - De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.).
R4978: [WILDE, Oscar] HOLLAND, Vyvyan. - Oscar Wilde and his world.
B4972: HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. - Als de eene hand de andere wascht.
T2920: HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. - Als de eene hand de andere wascht.
T2135: HOLLANDER, J. [Jan]. - Het verraad der N.S.B.
L2724: HOLLANDER, A.N.J. den. - Sociale beheersing in een Bengaalse stad.
B6315: HOLLANDER, A.N.J. den. - De Mustang en zijn sociale beteekenis in het Steppegebied van Noord Amerika.
B5826: HOLLANDER, Eugene. - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
R9631: HOLLANDER, A.N.J. den. - Een Onfortuinlijk Landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North Carolina.
T3340: HOLLANDER, P.M. den. - De klokkenmaker.
T9478: HOLLANDER, A.N.J. den. - Een onfortuinlijk landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North-Carolina.
Y7332: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor de Noord Hollander. Zevende jaargang no 37, Zondag 4 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y7331: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor Noord Hollander. Zevende jaargang no 38, Zondag 11 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
T4117: HOLLANDER, J. - Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire.
T8810: HOLLEMAN, Jet, Loeke Groenendal en Servaas Goddijn. - Vandaag neem ik vrij.
L8409: HOLLENKAMP. - Geschiedenis der Kleederdrachten.
H8171: HOLLIDAY, Peter(ed.). - Eric Gill In Ditchling. Four essays.
H9881: HOLMAN, Theodor. - Nog steeds alleen.
K7307: HOLMAN, Theodor. - De laatste avond. Een wintervertelling.
W5632: HOLME, Charles. (ed.). - Daumier and Gavarni. With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
MK0056: HOLME, C.G. (ed.). - Lettering of to-day.
R6135: HOLME, Charles. - The Art of the Book.
MK0200: HOLME, Rathbone & Kathleen M. FROST (eds.). - Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today".
H3190: HOLMES, Richard. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
L8148: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' Mijnheer.
Y6350: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
Y6349: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
T9915: HOLST, A.A. - Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz.
Y1091: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1076: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1072: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1071: HOLST, A.A. - Overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands.
Y1055: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1054: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1036: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1035: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1034: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y3480: HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. van. - Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938.
B2996: HOLWERDA, A.E.J. - Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten.
H8660: HOMA, Korp. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie.
L3144: HOMAN, John. - Anno 1590.
Y6519: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y8008: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y3169: HOMERUS. - Odyssee. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
T4198: HOMERUS. - De Odyssťa van Homerus, naar het Grieksch, in Nederduitsche Verzen gevolgd door Jan van 's Gravenweert. Twee delen van de drie.
T5871: HOMMES, J.P. - Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk.
T4551: HONDERS, H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.
T6943: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire "voorlichting".
Y3268: HONIG, Mary C. - Voorjaar. Kinderliedjes met pianobegeleiding. Heft II: 1. Ze had haar mooiste japonnetje aan. 2. Rustig uurtje. 3. De appelenboom. 4. Goenacht.
T0883: HONORE NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets.
B5238: HONORE NABER, S.P. L'. & Irene A. Wright. - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven.
Y9805: DAUMIER. Honore. - Honore Daumier. 240 lithographieen uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann (Zwitserland).
Y8348: HOOFDONDERWIJZER. - Voordrachten. Verzameld en van aanteekeningen voorzien door een Hoofdonderwijzer. 1e bundel.
T7678: HOOFT, Pieter Corneliszoon. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
B0220: HOOFT, H.Ph. 't. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
R0136: HOOFT, Jotie T' - Verzamelde proza.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
L3088: HOOFT, H.Ph. 't. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poŽzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
Y3605: HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN - Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde.
T9437: HOOFT, G.B. 't. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
Y3399: HOOFT, P.C. - Baeto. Treurspel.
Y3398: HOOFT, P.C. - Het jaar 1572 en 1573.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
Y8307: HOOFT, P.C. - Van Liefde En Min. Amoureuze liederen.
Y8517: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
Y9253: TęHOOFT, Jotie. - Een pijl in het Niet. Een leven in teksten.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
H7820: HOOG, Else. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
T2373: HOOG, P.H. van der. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
H6159: HOOG, P de/L. MELCHIOR. - Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
R2453: HOOG, Aletta. - Eeuwfeest.
Y1254: HOOGE, Romein de. - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
T1399: HOOGENBEMT, Albert van. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
K3599: HOOGENBEMT, Albert van. - De stille man.
K3364: HOOGENBEMT, Albert van / Pierre H. Dubois. e.a. - Karel Jonckheere.
Y2525: HOOGENBOOM, W. en A.S. Moerman. - Naar een duidelijk handschrit, een schrijfmethode die hand in hand gaat met andere vakken van onderwijs op de lagere school. Koordschriftletters toelichting en deeltje 1.
Y3266: HOOGENBOOM, W en A.S. Moerman. - Het Technisch Schrijven No. 2. De hoofdletters en kleine letters en haar verbindingen in middelgroot, staand en lopend klein; de lusletters in groot.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
Y9481: HOOGERBEETS, Rombout. - Memorie door mr. Rombout Hoogerbeets, ter gedachtenis voor zijne kinderen, op Loevestein. 1619.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
Y4638: HOOGEWERFF, G.J. - De muurschilderingen in de kerk van Castel Sant Elia bij Nepi.
B9928: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche Schilderkunst. Eerste aflevering met 50 afbeeldingen, Proefnummer.
R8634: HOOGSLAG, Jac. N.D. - De sang yn Fryslan.
E0350: HOOGSTRATEN, J.F. van / Nicolaas Beets e.a. - Woorden gesproken bij het open graf van den hoogwelgevoren heer Mr. C.W.J. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam. Overleden te Utrecht den 18n en aldaar Begraven den 23n april 1872.
P2018: HOOGSTRATEN, Harry. - Dantes folio en de voltameter.
Y3469: HOOGSTRATEN, David van. - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, Jaap. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, Arnold. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. de. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. de. - Doopsgezinde bijdragen.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. de. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
Y3075: HOOPEN, Paul Hugo ten. - In de marge van de Dode Man.
B2718: HOOREWEDER, Carlos Van. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
L5847: HOORN, G. van. - De geheimenis van Delphi.
R9239: HOORN, Simon A. van den. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
R6830: HOORN, Willem van. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
L1069: HOORNE, Philip. - Niets met jou.
H2219: HOORNIK, Ed. - Momentopnamen.
H0999: HOORNIK, Ed. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
L9099: HOORNIK. Ed. - J. Greshoff dichter en moralist.
K7090: HOORNIK, Ed. - Mattheus. Een Episch gedicht.
Y5578: HOORNIK, Ed. - Het kind in de poŽzie.
Y8265: HOORNIK, Ed. - Doodenherdenking in Dachau.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
B5411: HOOYKAAS, Sjoukje (ed.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
T1472: HOPMAN, Frits. - De schoonheidsbacil.
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
Y1205: HOPMAN, J.C. - Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen.
Y8293: HOPMAN, Frits. - Het kruispunt en nog een verhaal.
R0026: HOPPER, Rika. - Levensbeeld van Rika Hopper.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
Y2748: HORATIUS. [Anthoni Janszen van Tergoes en andere dichters]. - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vŽele Uitmuntende Versen vermeerdert.
M0011: HORNE, Robert. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
T9340: HORNIUS, Georgius. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
K9691: HORNUNG, Clarence P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
K0298: HORNUNG, Clarence P. (ed.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
R4982: [WILDE] HORODISCH, Abraham. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
L2149: HORODISCH, Abraham. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
B9860: HORODISCH, Abraham. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
H0161: HORODISCH, Abraham. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
T5602: HORREUS de HAAS, G. - De eenheid der aarde.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
Y7188: [MULTATULI] HORSMAN, Annet. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, Annet. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
Y7207: HORST, Tonny van der. - Ik schreef een kerstverhaal voor jonge meisjes. Met teekeningen van Henk van den Idsert.
H7981: HORST, Atie van der en Elly Koen. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
T9405: HORST, G.K. van der. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
R3900: [SPINOZA] HORST, Alex D. van der. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poŽzie.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
B2667: HOTTOIS, Isabelle (ed.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
B3081: HOUCKE, Stan van. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
H3296: HOUKIND, Mees. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, Jacques. - Chateaux of France.
R9262: HOUPST, E.W. - De weg der gepeinzen. Sonnetten.
B2175: HOUSEN, Jan / J. Roosen / J. Roux / D. Caluwe. (ed.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
Y1532: HET GROEN HOUT. - Het Groen Hout. Maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland. 2e jaargang nr. 10. Mei-Juni 1940.
L8372: HOUT, W.N. van der. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
L1301: HOUTE, I.C. van. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. van. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
Y3587: VAN HOUTEN. - Van Houten's eigen tijdschrift, december 1936.
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
Y8406: HOUTINCK, H. - In het vuur.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. v.d. (red). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
E0022: HOUWAERT, Johan Baptista. - Ick hoor fr Muzen...
Y7212: HOUWINK, Roel. - Muziek omkranst de stilte.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
L1207: HOUWINK, Roel. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
Y6193: HOUWINK, Pauline / Sjoerd de Jong. - Watertorens in Nederland (1856-1915).
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. - D'Oranjeboom bloeit!
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. van den. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
Y7900: HOVEN, Paul van den. - De naburige herder. Een gedicht.
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, Jan. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
L8924: HOVT, W.N. van der. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
T4118: HOVY, Hendrik W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
T6611: HOWLAND, Charles A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
R1856: HOYER, George. [=G.B.J. Hilterman]. - 7 stompjes kaars.
R9115: HOYER, George. - Simon reist per spoor.
M3562: HOYER, George. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
M3564: HOYER, George. - 7 stompjes kaars.
T4234: HOYNCK van PAPENDrechts, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
Y4622: HRACHOWINA, Carl. - Initialen, Alphabete und Randleisten Verschiedener Kunstepoche. k.k. Osterr. Museum fur Kunst und Industrie.
T0298: HUBBARD, Elbert. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
Y3408: HUBBARD, Elbert. - The Man of Sorrows.
Y3355: HUBBARD, E. Hesketh (ed.). - On making & collecting etchings. A handbook for etchers, students and collectors written by members of the Print Society.
R3816: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Logica en ervaring in Spinoza's en Ruusbroecs mystiek. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
Y9471: [SPINOZA] HUBBELING, Naess, Theun de Vries, Roelosz, e.a. - Vijf artikelen over Benedictus de Spinoza.
K0425: HUBBEN, Hub. - Boekengek.
Y3852: HUBBEN, Hub. - Laatste Loodjes.
Y2157: HUBER, Zacharia. - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
W7230: HUBREGTSE, Sjaak (ed.). - The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer.
B5009: HUDIG, F.W. / Jozef Muls / August Vermeylen. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
Y8741: HUELLE, Pawel. - De tafel.
B0472: HUELSENBECK, Richard. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
L2169: HUET, B. van. - De club uit Rustoord.
T0242: HUF, Oscar. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.Th. - Kerk en vrede en haar strijd.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.Th. - Kerk en Vrede.
L9049: HUGENPOTH, J.B. Baron van. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. Baron. - Onze vermaken.
R6942: HUGGON, Jim. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
R6060: HUGO, Victor (toegeschreven). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
R7977: HUIG, Henk. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
T0496: HUISING, Th. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.
Y2532: HUIZENGA, L. en K. Veldkamp. - Zangmethode voor christelijke scholen. eerste en tweede deeltje.
Y5897: [ERASMUS] HUIZINGA, Johan. - Erasmus.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
B8438: HUIZINGA, Leonhard. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
L2883: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achttiende eeuw.
B5190: HUIZINGA, Leonhard. - Bezeten wereld.
R1548: HUIZINGA, J. / Jan Blokker. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
W7423: HUIZINGA, Leonhard. - Zes kaarsen voor Indie.
R5469: [ERASMUS] HUIZINGA, Johan. - Erasmo. Twee delen.
K5789: HUIZINGA, Johan. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
Y5996: [ERASMUS] HUIZINGA, J. - Erasmus.
R6943: HULKENBERG, Raymond. e.a. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. van 't. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
R9665: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
R9660: HULLEBROECK, Emiel. - De Liederen der Vlaamsche Marteling: Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
R9662: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9658: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9656: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9651: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9650: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9649: HULLEBROECK, Emiel. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
T9204: HULLEBROECK, EM. en Gustaaf Demey. (gedicht). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
T9202: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
Y7591: HULLEBROECK, Emiel. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
Y3505: HULLEMAN, Frans. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
B1984: HULSHOF, Paul en Henk van Kerkwijk. - Arthur en de lettervreter.
B8631: HULSHOFF, A. - Klaas de Vries, Leeraar by de Doopsgezinden te Amsterdam, geschetst, in eene Lykrede.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
R7185: HULSHOFF, Margaretha H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
T7674: HULST, J.W. van. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
L3025: HULST, Leo. - Weinige verzen.
T9012: HULST, Willem G. van de. - Zeven verhalen.
Y9888: HULST, N. van der. - Luim en ernst of verklaring en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, welke van eijeren ontleend zijn. Tweede Stukje.
T4583: HULSTYN, Wouter. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
W2206: HULTHEM, Charles. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
T2778: HULZEN, G. van. - De zwarte wagen.
Y7204: HULZEN, G. van. - Een vrouwenbiecht. Roman.
L1433: HULZEN, G. van. - Zwervers. Eerste bundel.
R9415: HULZEN, G. van. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9402: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5110: HULZEN, G. van. - Wrakke levens.
T5100: HULZEN, G. van. - Zwervers.
T5115: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5116: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
R8865: HUMBEECK, Kris & Kristoff Tilkin. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, Alexander & Nicholas. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
M5338: HUNIK, M. / J. Kloosterman / J. Rogier. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
L8082: HUNTER, David. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
R5295: HURD, Archiblad S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. van den. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, Bettina. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, Maurice. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
B7664: HUTSCHENRUYTER, Wouter. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y6731: HUYGEN, Hugo. - Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten uit Gedichtentuin, Gedichtenwoud, Gedichtenzee en Het gestoorde verbond.
T1719: HUYGENS, Constantin. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
R0256: HUYGENS, Constantijn. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
B6931: HUYGENS, Constantijn. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
T0294: HUYGENS, Constantyn. - Cluys-werck. Dichtstuk.
B6010: HUYGENS, Constantijn. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
B5701: HUYGENS, Constantijn. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
Y0082: HUYGENS, Constantijn. - De Zee-straet.
Y6554: HUYGENS, Constantijn. - Loslippige Constantijn. Een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687 [etc.] In baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ed.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
L8414: HUYGENS, Constantyn. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
B0287: HUYSKENS, Wim. - Schuine lyriek.
R6573: HUYSMANS, Cam. - Mantelius als Pamphletschrijver.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
E0436: VROUWENRAAD.IDC en IAV - Vrouw lees wijzer.
T1509: IBARRURI, Dolores (Pasionaria). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
B4822: IBOU, Paul. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
B9388: IBSEN, Henrik. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
T5971: IBURGERMAN, Batavus den [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=Ernst Schneider]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
Y7385: IEPENDAAL, Willem van. - Op drift. Liedjes van deze tijd.
Y3224: IETS. - IETS. no. 17.
Y7439: IGNATIUSCOLLEGE. WALTA, J. - St.-Ignatiuscollege, afdeling Gymnasium, Amsterdam.
Y8969: WILLEM II. - Koninklijk besluit 2 Januarij 1842. No. 61. [m.b.t. het lager onderwijs].
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, Wilprecht van den. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
Y3142: IJZEREN, J. van. - Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-Christelijke dichters en prozaschrijvers. Bijdrage tot een bibliografie.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
Y2901: IJZERMAN, J.W. - Iets over de Tempelruinen van Prambanan.
Y1937: VERENIGING VAN RECLAMEO-NTWERPERS EN ILLUSTRATORS. - VRI-boek 2 / VRI Book-2 / Livre de la VRI-2 / VRI Buch-2. Voorwoord Hans Bolleman.
Y4546: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1 = [2] . Maart 1941. Nummer 3.
Y4545: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1. Maart 1940. Nummer 1.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
B8342: INDEGEEST et al. (ed.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
R2815: INDESTEGE, Luc. e.a. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
Y4665: NEDERLANDSCH INDIE. - Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard.
Y3233: INDONESIA. - Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia.
Y4276: INDONESIA. - Indonesia. Weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan Indonesia. Jaargang 16. No. 12. 8 september 1945.
Y8142: INDONESIE. - Brochure: Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesie. Maart 1960. Redt ook dat Kind. Giro 308. Achterkant Gedicht Clinge Doorenbos.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
Y2054: ETAPPE DER INEENSTORTING. - De slag om Duitschland, Nederland en Japan. nrs: 595 - 596 - 601 - 604 - 605 - 606 - 607. Zondag 29 april 1945 t/m 9 mei 1945.
T9355: INGEN, Ferdinand van. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
B6796: INGEN, F.J. van. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
R5407: INGEN, Ferdinand van. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
T1199: INGERSOLL, Robert G. - De waarheid. Een voordracht.
Y6019: INGERSOLL, Kolonel. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Nr. I. hooimaand/oogstmaand 1980. Hans Lodeizen.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Nulnummer bloeimaand/zomermaand 1980.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
Y9782: INSIDER. - Wie wij zijn en wat wij willen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
Y8130: DE INTERNATIONALE. - De Internationale, orgaan van de nederlandse sektie van de 4e internationale (revolutionair-marxstische tendens). Negende jaargang no. 9, September 1966.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
Y3179: IRVING, Washington. - Rip van Winkel.
MK0018: ISAAC, Frank. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. McKAY (eds.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
R9079: ISACKER, K. van. - Geschiedenis voor mensen.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
E0165: ISHERWOOD, Christopher. - Slak. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
L1165: ISING, Arnold. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R9119: ISRAEL, Eddy-Lex. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
R0116: ISRAELS, Jozef. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
T5783: ISTENDAEL, Geert van. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
R7656: [COHEN] ISTRATI, Panait. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
L2315: ITTERBEEK, A.F. van. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
B7979: IVINS, Jr., William M. - Prints and visual communication.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
Y6002: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
Y6003: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1908. Derde jaargang. Met medewerking van verscheidene vakkundigen.
Y0327: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers Jaarboek. Vier delen.
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
L2028: JAARSMA, D. Th. - Karakteristieken.
C1192: JAARSMA, Menno. - Het Schoone Boek.
Y0540: JAARVERSLAG. - Jaarverslag. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Bibliotheek-Fonds. Verslag over het jaar 1928.
Y1880: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929.
Y1868: JAARVERSLAG. - Jaarverslag over het jaar 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 1937 van de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit (U.A), Leiden.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
Y3482: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934.
Y7172: JACKSON, Holbrook. - A Reader's Guide. Pleasures of Reading.
R4907: JACKSON, Holbrook. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, Holbrook. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
R5185: JACKSON, Holbrook. - The Anatomy of Bibliomania.
R5145: JACKSON, Holbrook. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
L8087: JACKSON, Holbrook. - The Printing of Books.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
B9741: JACOB, Jean. - Marcel Proust: son oevure.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
Y4693: JACOBS, Bas. - Web typografie klinkt goed, maar ziet er niet uit.
R5718: JACOBS, Jan W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
T5801: JACOBS, Jan W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
K8160: JACOBS, Jan. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
T4370: JACOBS, Jan W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
E0275: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
Y8471: JACOBS, Jan W. - De vlag uit het raam. Gedichten.
H7825: JAFFE, H.L.C. en Pieter Brattinga. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
R8202: JAFFE, H.L.C. (Inl.). - Jan Wolkers.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
R3668: JAGENEAU, Lambert L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
L9268: JAGER, Peep de. - Eerste gedichten.
R4705: JAGER, J. de. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
B6347: JAGER, A. de. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
L8645: JAGER, A. de. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
Y5562: JAGER, Arie de. - Toelichtende bedenkingen op het naschrift van den Heer J. P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden enz. aan het landleven ontleend.
T6802: JAGER, Arie de. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
R3927: JAGER, A. de. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
K3815: [VONDEL] JAGER, Th. de. - Vondel of de majesteit.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (inl.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. de. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
L8402: JAGER, A. de. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
Y8998: [VONDEL] JAGER, A. de. - Drie dichtstukken van Vondel.
L6476: JAGT, Marek van der [=Arnon Grunberg]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
H3274: JAHNN, Hans Henny. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9