Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H9201: BOLL, HEINRICH. - Een Duits geweten, gesprekken met Rene Wintzen. Vertaling M. Hirs.
T0510: [SPINOZA] BOLLAND, G.J.P.J. - Spinoza. Rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg op den 24 Maart 1899 uitgesproken.
B8284: BOLLAND, G.J.P. - Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten.
T2496: BOLLAND, G.J.P.J. - De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede.
B2381: BOLLAND, G.J.P.J. - Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman.
R3917: BOLLE, MENACHEM ELJAKIEM. - De opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796.
W2250: BOLOGNA, GIULIA. - Illuminated manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations 149 in colour.
L9926: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie. Naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem.
R7033: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie.
H0014: BOLSCHE, W. - Het leven der liefde in de natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde. Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders.
W5523: BOLT, STEVEN. - Lucht- en Ruimtevaart, vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
K9280: BOM, EMMANUEL DE. - Wrakken. Met een inleiding van Maurice Gilliams.
L1005: BOM, EMMANUEL DE. - Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven.
Y7179: BOM, EMM. DE C.P. BURGER & J.W. ENSCHEDE (RED.). - Tijdschrift voor Boek- & Bibliotheekwezen. Zevende jaargang 1909. Nrs 1 t/m 6.
K3080: BOM, EMMANUEL DE. - Het levende Vlaanderen.
Y5279: BOM, E. DE. - Een romance.
K3582: BOM, EMMANUEL DE. - Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten.
T0311: BOM, EMMANUEL DE. - De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde.
K6590: BOMANS, GODFRIED. - Onstuimige verhalen.
R5505: BOMANS, J.B. - De Kerkelijke Politiewetten.
H0251: BOMANS, GODFRIED. - Mijmeringen.
H0254: BOMANS, GODFRIED. - Het doosje.
K4641: BOMANS, GODFRIED. - Dickens, waar zijn uw spoken? Met een inleiding en een In Memoriam door Michel van der Plas.
B5687: BOMANS, GODFRIED. - Aantekeningen over onszelf. Een keuze uit de beste verhalen.
W6934: BOMANS, GODFRIED. - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten.
L9821: BOMANS, GODFRIED. - Dagboek van een gymnasiast. Vroege jeugdherinneringen.
T8944: BOMANS, GODFRIED. - Voor het donker worden. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
R1142: BOMANS, GODFRIED EN CAROL VOGES (ILLS.). - De Avonturen van Pa Pinkelman. Eerste, tweede & derde reeks. Drie deeltjes.
P2684: BOMANS, GODFRIED. - Op het vinkentouw.
Y6439: BOMANS, GODFRIED. - Cursiefjes.
T6810: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes. Ingeleid en geillustreerd door H.L. Prenen.
Y8537: BOMANS, GODFRIED EN JOS DE GRUYTER. (INLEIDING). - Van Daumier tot Steinberg. Meesters van de Spotprent. Tekeningen
R5635: BOMANS, J.B. - Het gezinsloon en de groote gezinnen.
R2706: BOMANS, GODFRIED. - De glimlach die blijft. Een keuze uit zijn werk.
M0228: BOMANS, GODFRIED. - Op de keper beschouwd.
L0152: BOMHOFF, J.G. - Diepte als literaire categorie.
B7272: BOMHOFF, J.G. - Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht.
B0826: [VONDEL] BOMHOFF, J.G. - Vondels drama. Studie en pleidooi.
H4196: BOMLI, PETRONELLA WILHELMINA. - La femme dans l'espagne du siecle d'or.
R9264: BOMLI, ADA. - De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten.
R9263: BOMLI, ADA. - Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel.
R3515: BOMMEL, OLIVIER B. [=MARTEN TOONDER]. - Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 september 1977 door Marten Toonder.
T3771: BOMMEL, C.R.A. VAN. - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs.
H8019: BOMMEL, ELIAS P. VAN. - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij E. P. van Bommel.
Y3589: BOMMEL, OLIVIER B. [=MARTEN TOONDER]. - De nullijn in de economische praktijk. Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 September 1977 door Marten Toonder.
K3442: BON, FRANCOIS. - Mechaniek. Vertaald door Frans van Woerden.
B0740: BON, FRANCOIS. - Daewoo: de wegwerpfabriek.
B6984: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
R3167: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
W9366: BONASSO, MIQUEL. - Het labyrint. Vertaling Jan v.d. Putten.
B2991: BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. FR. - Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa.
Y1000: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. - No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen.
W6607: BOND, EDWARD/ C. HAMPTON/ P. NICHOLS. - Gered. Wanner heb je mijn moeder voor het laatst gezien. Een dag uit de dood van verdomde loewietje.
R2642: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - Schijnvoets 'nette schets' van Christoffel Beudekers Lustplaats Soelen teruggevonden.Het Paviljoen bij Haarlem. Dertiende-eeuwse baksteenfabricage. De Gerlachuskerk te Houthem. De wand- en gewelfschilderingen van St.-Gerlachus te Houthem. De architect van Welgelegen. Entwicklung der Stadterhaltungspolitik in Italien. De tuinsculpturen op het Loo. Ket Kruithuis van Den Bosch. De Oude Kerk te Noordlaren. Veenhuizen, de voormalige synagoge.
R2640: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - De doddendaal te Ewijk. Standbeeld voor Koning-Stadhouder Willem III. De Hervormde kerk te Arum. J.F. Scheepers, Architect te Groningen. Bouwgeschiedenis van Drakenburg te Utrecht. De restauratie van Buitenhoff 34-38 te Den Haag. Daniel Marot en de graaf van Wassenaer. De Hervormde kerk te Heumen. Monument voor de graven van Holland. Rijnsburg Abbey. Architekt van het Het Paviljoen bij Haarlem.
R2641: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - Het vroegere oxaal van de St.-Petruskerk te Boxel. De Hervormde kerk te Helvoirt. De St.-Jozefkerk te Griningen. De Hervormde kerk in Kortehoef. De maatschappelijke betekenis van het monument. De restauratie van Buitenhof 37-38 in Den Haag. De restauratie van paleis en park Het Loo. Het huis Voormeer te Heereveen. Zeventiende- en achttiende-eeuws vensterglas.
R2643: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - De orgelarchitectuur van Jacob van Campen. De Lievevrouwepoort te Bergen op Zoom. De Noordwesthoek van Overijssel. De gotische huizen van Zwolle. Het Fraterhuis in Zwolle. De publieke Schouwburg te Leiden. De Hervormde kerk bij Wijk bij Duurstede. Het huis met de Vier Gekroonden in Gouda. De Sint-Antonius Abt te Rotterdam. Groningens oudste kerken.
T6945: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen. Inhoudsbeschrijving.
B3293: BONENBAKKER-WESTERMANN, H.M. (RED.) E.A. - Delftse vrouwen van vroeger.
Y1095: BONESCHANSCHER, E.J. - Euphonia. 15 driestemmige liederen, voor school en huis. Melodieen van Franz Abt. Gezet en van woorden voorzien door ...
R9697: BONESCHANSCHER, E.J. (BEWERKT). - Op het IJs! (a). 5 tweestemmige ijsliedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
R9700: BONESCHANSCHER, E.J. - Kinderdoor (a). 15 tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
Y1587: BONEVITO, JACQ. EN PAOLI - Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!.
R5155: [ISOCRATES] BONGENAAR, J.C.A.M. - Isocrates' Trapeziticus. Vertaald en toegelicht.
R8811: BONGER, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
B7184: BONGER, H. & J.R.H. HOOGERVORST. E.A. - Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht.
B8988: [SPINOZA] BONGER, H. - Spinoza en Coornhert.
H9395: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
B5049: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
L6576: BONGER, HENDRIK. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert.
T5140: BONGER, W.A. - Geloof en ongeloof in Nederland (1909-1920). Een statistische studie.
Y6017: BONGER, W.A. & A. GROENEVELD. - De oorlog als sociologisch probleem. / De oorlog als psychologisch probleem.
R7428: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek.
L7543: BONGERS, GERRIT. (ED.). - De Muze viert feest.
T9725: BONI, ARMAND. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
M9329: BONI, ARMAND. - Francois Villon. De Feniks en zijn as.
R9792: BONKE, HANS EN KATJA BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
Y6475: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
T1000: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
T0950: BONN, S. - Wat zang en melody. Inleiding van L. Simons.
Y6333: BONNEFOY, YVES. - De gebogen planken. In vertaling van Kiki Coumans.
M5611: BONNEURE, FERNAND. - Marcel Matthijs.
R3017: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel I. Ingeleid door Raf Seys.
R6909: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel 2. Ingeleid door Valere Arickx.
Y2107: BONSET, JAC EN JOOST VAN DEN VONDEL. - Harpzang. Psalm 150 voor Driestemmig Vrouwenkoor met Pianobegeleiding.
Y6943: BONSET, JAC. - Pepina en de Dwergjes. Sprookje van Moeder de Gans. Komische Kinder-Operette. Drie bedrijfen of 4 tafereelen. Muziek Jac Bonset.
T1734: BONSET, I.K. - Ernest. Drama.
M9884: BONTEN, J.H. - A. Koolhaas.
K5072: BONTH, ROLAND DE. (ED.). - Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999.
K4014: BONTRIDDER, ALBERT. - Gedichten 1942-1972.
K4015: BONTRIDDER, ALBERT. - Ook de nacht is een zon.
B7393: BONTRIDDER, ALBERT (VERTAALD). - Een brug slaan. 8 Belgische dichters uit het Frans en het Nederlands vertaald door Albert Bontridder. Traduit du Neerlandais et du Francais 8 poetes Belges. Jeter un pont.
M3480: BONTRIDDER, ALBERT. - Huizen vieren haat.
Y2289: BOODT, KURT DE. - Ghostwriter. Gedichten.
A0935: BOOG, MARK. - De warmte van het zelfbedrog.
Y2528: BOOG, W. EN A.W. BOECKHORST. - Ons Schrijfonderwijs. Prospectus en Proefschrift. deelt 1: Schrift.
Y5286: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Krantenknipsels van/over Ocar van den Boogaard.
B4940: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Boekenweektest 2003. Theo van den Boogaard tekent De Dood.
H4957: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Sensaties.
H2925: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Liefdesdood.
R6099: BOOGAARD, J.A. - Een volksbelang. De waarde eener Duinwaterleiding voor de bevolking van Leiden.
T1100: [VELDHOEN] BOOGERT, BOB VAN DEN & ED DE HEER. - Veldhoen. Het grafische werk.
B0246: BOOGMAN, J. / J. HARENBERG / G. KROSENBRINK / A. SCHAARS. (ED.). - A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist.
H1844: BOOIJ, G.E. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
Y2191: BOOIJ, ALBERT DE & LOU DE GROOT. - Dat moet je niet doen! (Amalia). Woorden en muziek.
Y1350: BOOIJ, J.A. EN H. BOOIJ. - Hoeveel Rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? Een en ander over de Algemeene Rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, benevens het van genoemden datum af geldend tarief der vermogensbelasting.
B0583: BOOIJ, H.TH. DE. - Strandrovers jutters en redders. Voorgeschiedenis en geboorte van het reddingwezen.
M6584: BOOK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter. Vertaling W. Meyer.
B3874: CATALOGUS URSUS BOOKS. - Connoisseurship and the Arts.
B3106: BOOL, JOHANNES. - De Politie, haar wezen en organisatie in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Nederland.
R8574: BOOLEN, J.J. EN J.C. VAN DER DOES. - Nederlands vijfjarig verzet.
T9939: BOOM, DE DOES, KISMAN, SIERMAN E.A. - Typokalender 96.
B5121: BOOM, A. VAN DER. - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland.
H6460: BOOM, HARRY. - 25 portretten.
M5071: BOOM, A. VAN DER. - Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs.
R7090: BOOM, G.H.B. VAN DEN. - Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij. (art. 306 W. v. S.).
Y1460: BOOM, T. DEN. - Cultuurtoeristische Van Dale. Cultuurtoeristische woordenboekgids voor de cultuurreiziger.
H8018: BOOM, A. VAN DER/WARMELINK, H.A. ET AL. - De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit.
Y9648: BOOM, HANS VAN DEN E.A. (EDS.). - Strips. Werk van Nederlandse striptekenaars
Y5967: BOOM, J.A. - Uitgeverij J.A. Boom, Meppel. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
T9097: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen: Uit de geschiedenis, De gevolgen, Het recht, De voorwaarden, Besluit.
T9052: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen. Uit de geschiedenis. De gevolgen, het recht, de voorwaarden, besluit.
T4714: BOOMAARS, CHRISTIAAN. - De sociale vraag of Rerum novarum en Graves de communi re van Paus Leo XIII in vragen en antwoorden.
H5699: BOOMGAARD, JEROEN. - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
B2911: BOOMSMA, GRAA. - Stadsvlucht.
B2912: BOOMSMA, GRAA. - Maanvuur.
T8934: BOOMSMA, TJEERD JAN. - Pro memorie. In verzen verzameld door Tjeerd Jan Boomstra voor mijn lieve vrouw Evertje Lotgering en hen die mij nastaan.
W4368: BOOMSMA, GRAA. - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika.
L4040: BOOMSTEKKER, ULDERT. - De druk der tijden.
K5773: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
T6425: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
T4229: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd.
T8910: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan. Roman
L6857: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
T3515: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
H3659: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
L1503: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
T2409: BOON, LOUIS PAUL [?]. - Restanten. Een overzicht en "history" van het vrouwelijk bloot -of-bijna- zoals het in onze wereld van vandaag wordt aangeboden. Fenomenale Feminateek 9. De afwijkingen.
L0851: BOON, K.G. EN P.J.H. VERMEEREN. - Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
L0797: BOON, LOUIS PAUL. - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld.
L1716: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
K8678: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
R8907: BOON, LOUIS PAUL. - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken. Verzameld door Gerd de Ley.
M4848: BOON, LOUIS PAUL. - 16 van Louis Paul Boon.
H3016: BOON, LOUIS PAUL. - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
Y6677: BOON, MARIJKE. - Vandaar dat ik ween.
M5137: BOON, LOUIS PAUL. - Brieven aan Morris. Gevolgd door 'Herinneringen' van Maurice (Morris) Roggeman.
B4325: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek.
K6434: BOON, LOUIS PAUL. - De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs.
L1103: BOON, LOUIS PAUL. - Kleine omnibus. Twee spoken. De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. Vaarwel krokodil.
H5872: BOON, LOUIS PAUL. - Over mijn boeken.
T2763: BOON, LOUIS PAUL. - Beter blote Jan dan dode Jan. en andere uitspraken van ... Samengesteld door Gerd de Ley.
M7166: BOON, K.G. - De eerste bloei van de Noord-Nederlandse kunst.
T1007: BOON, LOUIS PAUL. - Boontje's reservaat 3.
T1016: BOON, LOUIS PAUL. - Een man zonder carriere. Gesprekken met Louis Paul Boon. Samengesteld door Gerd de Ley.
T1017: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
T1018: BOON, LOUIS PAUL. - Het vroege werk. De voorstad groeit, Abel Gholaerts, Vergeten straat, Mijn kleine oorlog.
K0824: BOON, LOUIS PAUL. - Gustaaf Vermeersch.
H2803: BOON, LOUIS PAUL. - Minuet. Translated from the Flemish by Adrienne Dixon.
T8903: BOON, LOUIS PAUL. - Zomer te Ter-Muren. Het 2de boek over de Kapellekensbaan.
L8176: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
B2770: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
R7675: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
T9855: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
L3757: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
R5450: BOON, LOUIS PAUL EN J. WEVERBERGH. - Louis Paul Boon, over mijn werk.
T3657: BOON, LOUIS PAUL. - Als het onkruid bloeit.
H7415: BOON, LOUIS PAUL. - Ook de afbreker bouwt op. Bezorgd door G.J. van Bork.
Y4316: BOON, LOUIS PAUL. - Krantenknipsels over/van Louis Paul Boon.
T0289: BOON, PIETER (J.H. SCHEPS) - Sociaal-Democratie en Communisme.
L2154: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1961.
L2156: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1963.
R4062: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
M7845: BOON, LOUIS PAUL. - Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting.
T1060: BOON, LOUIS PAUL. - Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje. Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad ' Vooruit' in brochurevorm gebracht.
L5670: BOON, LOUIS PAUL. - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
Y6128: BOON, JAN EN A.J.J. DELEN. - Het Museum Plantin Moretus. Houtsneden van Jan Boon. Inleiding van A.J.J. Delen. Zes losse houtsneden gedrukt in zwart/wit op Hollandsch papier van Pannekoek & Co, in de inleiding tussen tekst twee kleine houtsneden. Gesigneerd en genummerd no 47.
H5641: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
H7216: BOON, K.G., BRUYN, J. ET AL. (EDS.). - Jheronimus Bosch. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, Netherlands, 17 september-15 november 1967.
R9089: BOONSTRA, J.M. - Wat ons heilig is!! Radiorede, uitgesproken voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging.
L7866: BOONSTRA, PIETER EVERT. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
T6058: BOORN, J.E. VAN. - Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn.
B8229: BOOST, CHALES. - Van Cine-Club tot filmhuis. Tien jaren die de filmindustrie deden wankelen.
R3852: BOOT, M. & DUITS, TH. TE. - Glas van buiten de grenzen.
Y1647: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Vrijheidszangen. Tweede bundel.
Y1646: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Een bundel vrijheidszangen.
B3157: BOOTH, MARTIN. - Opium. A History.
MK0177: BOOTH, STUART / JOHN DOUET. - Pen & Brush Lettering & Alphabets.
R5256: BOOTH, ABRAM. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgeven, ingeleid en toegelicht door A. Merens.
B0370: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus.
H9451: BOOY, THIJS. - In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966.
T6691: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel II. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
T0187: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
K9768: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
R7846: BORDEWIJK, F. - 't Ongure Huissens. Novelle.
W9848: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
W9169: BORDEWIJK, F. - Haagse mijmeringen.
Y8045: BORDEWIJK, F. - Huis te huur. Elf surrealistische verhalen. Samengesteld door Hans Anten en J.A. Dautzenberg.
M5244: BORDEWIJK, F. - Arenlezing uit de korenharp.
B2963: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten.
K7948: BORDEWIJK, F. - Paarlen avond. Een manuscript.
L2598: BORDEWIJK, F. M. TER BRAAK, N.A. DONKERSLOOT. E.A. - Over Louis Couperus.
H9497: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen.
L1391: BORDEWIJK, F. / ANTOON COOLEN / MAURICE ROELANTS E.A. - 5 auteurs over hun uitgever. 1837 - 1962. 125 jaar Nijgh & Van Ditmar.
T9560: BORDEWIJK, F. - Kelders en paleizen. Zeventien verhalen gekozen en ingeleid door Pierre H. Dubois.
T9559: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
H8876: BORDEWIJK, F. - De fruitkar. Inleiding W.F. Hermans.
M3294: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
R8958: BORDEWIJK, F. E.A. - In vijfhonderd woorden. Een vijftal korte verhalen van Jeanne van Schaik-Wiiling, Top Naeff, F. Bordewijk, Max Nord en Han G. Hoekstra.
T9558: BORDEWIJK, F. - De wingerdrank.
Y6313: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder, 20 verhalen.
T1628: BORDEWIJK, F. - Knorrende beesten.
Y5280: BORDEWIJK, F. - Krantenknipsels van/over F. Bordewijk.
Y0863: BORDEWIJK, F. - Bloesemtak.
H9694: BORDEWIJK, F. - Lente. Zeven verhalen.
H9896: BORDEWIJK, F. - Het eiberschild.
H9895: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht.
Y0880: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen. Vier delen.
Y0879: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
Y0877: BORDEWIJK, F. - Eiken van Dodona.
H8875: BORDEWIJK, F. - Het vegetarisme van Mr.J.P. de Vries.
A0642: BORDEWIJK, F. - De laatste eer.
K8453: BORDEWIJK, F. - Drie tooneelstukken.
H8476: BORDEWIJK, F. - Kritisch proza. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
H8481: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
B6022: BORDEWIJK, F. - Keizerrijk. Oproep der hoofdstad van weleer.
R4451: BOREL, HENRI. - De geest van China.
B5340: BOREL, HENRI. - Het Daghet in den Oosten.
K3319: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
K4724: BOREL, HENRI. - Een droom.
K3235: BOREL, HENRI. - De laatste incarnatie.
K3239: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
B5370: BOREL, HENRI. - Een droom.
B5357: BOREL, HENRI. - Het schoone eiland. Een tweede boek van Wijsheid en Schoonheid uit China.
Y5071: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
R6929: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
Y6430: BOREL, HENRI. - De geest van China.
B5291: BORG, LUCETTE TER. - Het cadeau uit Berlijn. Roman.
Y6516: BORG, ARNE. - Hoe ik om de wereld zwom. Geautoriseerde, bijgewerkte vertaling door Alb. de Leeuw met 52 illustraties.
H2396: BORGART, BEN. - Fontana.
H2397: BORGART, BEN. - Troost. Verhalen.
Y7224: BORGART, BEN. - De haat en de deemoed.
T8756: BORGDORFF, LEN. - Geregeld in steen. Gedichten.
T1865: BORGELD, A. - Vrouwenlist. Verbreiding en oorsprong van een novelle uit den Decamerone.
B6345: BORGER, E.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm.
B9674: BORGER, A. - Macht en Vrijheid!
Y7358: BORGER, E.A. - Krantenknipsels E.A. Borger.
L1862: BORGER, E.A. - Gedichten.
T2230: BORGER, JAN. - Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar?
T3593: BORGER, H. DE. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse Pers. Repertorium 1794-1914.
L5625: BORGER, A. - Prostitutie als cultureel en sociaal symptoom.
L9076: BORGERS, GERRIT (ED.). - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum.
M0423: [OSTAIJEN] BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
L0453: [OSTAIJEN] BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
B0373: BORGERS, GERRIT. (ED.). - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
H7954: BORGERS, GERRIT /K. JONCKHEERE /CHR. LEEFLANG /ALDERT WITTE. - Speels ABC der Nederlanden.
K9616: BORGERS, G. (ED.). LITERARY HOLLAND. - In this issue synopses of: Emants: A posthumous confession. Mulisch: The black light. Nijhoff: Two girls and I. Panhuysen Mere living is not enough. Vuyk: The last house in the world. Du Perron: Sea View drama. W F. Hermans: The house of refuge.
R6494: BORGERS, GERRIT EN JAN HULSKER. - Brieven in beeld.
L9518: BORGES, JORGE LUIS / ADOLFO BIOY CASARES. - Kronieken van Bustos Domecq. Vertaling J. Lechner.
Y7007: BORGES, JORGE LUIS. - De roos van Paracelsus en blauwe tijgers. Vertaling Barber v.d. Pol.
M6062: BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO. - Schoonheden. Vertaald door A. Kie. Inleiding D. Aristodemo.
T9027: BORGMAN, J.T. - Verder van Huis. Een leesboek voor de lagere school.
B9555: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch.
H2440: BORK, GERRIT JAN VAN / GONNY TEN HOUTEN. - Over Boon.
T8164: BORKENT, RIA. - Christen ben ik uit gemis. 40 Bach-koralen herdicht.
T8531: BORKENT, RIA. - Een schaal met water. 40 Bach-koralen herdicht.
Y0376: BORMANS, J.-H. (ED.). - Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,. grootendeels bijeenverzameld door wijlen Ferdinandus Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akademie von BelgiŽ.
L2851: BORN, A. VAN DEN. - Wat staat er in het Oude Testament?
H9539: BORN, WINA. - Merckwaerdighe Bierologie.
R2666: BORN, NICOLAS. - De donkere kant van de geschiedenis. Vertaling Jan Gielkens. Nawoord Ton Naaijkens.
R2630: BORNEWASSER, HANS. - In de geest van Thijm 1904-1984. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof.
B0047: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
R8767: BORNIER, HENRI DE EN J.A. ALBERDINGK THIJM. - De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm.
R5191: [SPINOZA] BOROS, GABOR. - The "Secularisation" of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity. A lecture delivered in Rijnsburg on May 20, 2006.
K2637: BORRE, JOS. - Walter van den Broeck.
L5033: BORREGAARD, META C. - The epithet in English and Scottish, Spanish and Danish popular ballads.
T1186: BORREN, K.A. - Waarom hun God ons is tot spot.
B4755: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
A0934: BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
Y0217: BORSENDORFF, L. - L'an 1900. La libre-pensee et le clericalisme. Appel aux travailleurs.
T2350: BORSTEN, S.P.J. - Hoe leer ik duiken? Handleiding voor de diverse sprongen met illustraties.
L7298: BORSTLAP, MICHIEL. - Opera in Quatar.
K9607: BOS-MEILINK, J. - Lectuur voor kinderen.
Y2958: BOS, TAMARA. - Winky en het paard van Sinterklaas. Met tekeningen van Hugo van Look.
K2466: BOS, CORRIE A. - Toraja up. Een reisverslag.
K5542: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
K5543: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
B0563: BOS, HAN. - Muziekwijzer II. De grote zaal.
B8307: BOS, JAN EN ERIK GELEIJNS (EDS.). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de Voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
B3334: BOS, BEN. - Indruk in druk.
L5054: BOS, KLAAS. - Religious creeds and philosophies as represented by characters in Sir Walter Scott's works and biography.
Y2409: BOS, BEN. - Je goeie gezicht.
Y7748: BOS, P.C. - Open brief aan den heer jonkheer O.Q. van Swinderen, vice-president bij de recht(?)bank te Groningen.
Y2318: BOS, JACOBUS. - Alsof niemand hier onsterfelijk is. Gedichten.
C1346: BOS, J.P. - Ik ga voor niemand uit de weg.
Y7977: BOS, HANS. - Muziekwijzer. Deel I t/m V: I. Beknopte biografieen van Bach tot Bartok; II. De grote zaal; III. De kleine zaal; IV: Opera en ballet; V: Klinkend geloof.
Y4315: [LETTERPROEF] BOS, EDUARD. STUDIOZETTERIJ. - De Grote Letterproef, Deel 1. Bodycopy - Diatronic - Alphatype.
Y8369: BOS, JACOBUS P. - Niemand is iemands vriend.
Y6493: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Het Huis Lauernesse. Met inleiding en aanteekeningen.
L7196: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck.
K3300: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Eene vertelling aan de kaptafel en andere novellen. Met inleiding van L.S., en een portret van de schrijfster.
K9648: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
B7212: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken.
Y8878: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De Alkmaarsche wees en Een nacht in een armstoel. Twee novellen.
A0804: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
Y6523: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Drie vergeten novellen van A.L.G. Bosboom-Toussaint, Cd. Busken Huet en Simon Gorter. Een nacht in een armstoel, Dokter George, Een praatje.
R0069: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
Y9287: LETTERPROEF. VAN BOEKHOVEN - BOSCH. - Letterproef. Linotron 606 / System V. 15 delen in doosband: Aldus, Baskerville, Bauer Bodoni, Bembo, Century Schoolbook, Excelsior, Garamond, Helvetica, Helvetica smal, Memphis, Sabon, Times, Univers and Systeembeschrijving.
L5050: BOSCH, JOHANNES VAN DEN. - Capa, basilica, Monasterium et le culte de Saint Martin de Tours etude lexicologique et semasiologique.
M3293: BOSCH, AD TEN. - Nachtwind.
B2423: BOSCH, J. - Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie.
H7295: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
R8212: BOSCH KEMPER, GERRIT DE. - De Pfad zum Licht.
T7175: BOSCH KEMPER, J. DE. - Levensbericht van Mr. Cornelis Jacobus van Assen.
B6596: BOSCH KEMPER, J. DE. - De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
T2696: BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN. - Stichtelyke gedichten.
C0336: BOSCH, MINEKE / A. KLOOSTERMAN. - Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942.
Y0247: VAN BOEKHOVEN BOSCH. - Van Boekhoven Bosch. Extra Geschiedenis Bulletin.
B2339: [BILDERDIJK]. BOSCH, J. - Bilderdijk en Tollens.
R2656: BOSCH, P. VAN DEN. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
B2939: BOSCHLOO, A.W.A. EN N.L. BARTELINGS. (VOORW.). - Italiaanse Prentkunst van de 17de Eeuw.
T6969: BOSCHMA, HILBRANDT. - De droom van Moltke.
Y1761: BOSCHMA, K. EN A.A.G. IMMERZEEL. - De Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland. 1241-1991.
Y1430: BOSCHMA, HILBRANDT. - De brief van Ananus over Het doodvonnis van Christus.
T6967: BOSCHMA, HILBRANDT. - Is het vrede? Een tijdwoord.
B2319: BOSCHMAN, P. - Bloembollenteelt. Deel I: Algemeen gedeelte en de Tulp.
R9983: BOSDIJK, J.F. - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
R5459: BOSDIJK, J.F. - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849.
Y0597: BOSE, HERMANN. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
R9103: BOSE, HERMANN. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
T5023: BOSHART, MAUD. - Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien.
K4787: BOSHOUWERS, RICHARD. - Sven Stolpe.
T7804: BOSKEN, J.H. EN N. BEETS. - Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865.
L6753: BOSKER, AISSO. - Literary criticism in the age of Johnson.
Y6942: BOSKMA, PIETER EN PAUL VAN DER STEEN. - Virus, Virus. poŽzie.
R8393: BOSMA, HENDRIEKJE. - Berlage in de Beurs.
R1199: BOSMA, MARJA (ED.). - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
L5789: BOSMAN, IZAK D. - Dr. George Mc Call Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika.
Y2863: BOSMAN, J.M.H. - Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging).
Y8834: BOSMAN, E. E.A. - List en bedrog. Tien verhalen.
Y1915: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates 1521-1597.
Y0036: BOSMAN, ANTHONY. - Drie Decennia Avant-Garde Kunst.
B6109: BOSMAN, CHARLES. - Bosman at his best. A choice of stories and sketches. Culled by Lionel Abrahams.
Y3811: [VONDEL] BOSMANS, J. - Vondel in Leiden. De benoeming van Anton van Duinkerken tot Vondelhoogleraar in Leiden, 1940: een geval van anti-papisme of de stroomaanidder contra de keisteenvereerder?
R0627: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
Y8338: BOSSCHA, A. J. V. LENNEP, A. DES AMORIE V. D. HOEVEN. - A-Saga. E-Legende. O-Sprook.
H9088: BOSSENBROEK, MARTIN & JAN H. KOMPAGNIE. - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
Y1677: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
B8217: BOSSHARD, HANS RUDOLF. - Technische Grundlagen zur Satzherstellung.
T9566: BOSTERS, CASSANDRA. - Werk van Pam G. Rueter.
T9805: BOSWINKEL, E. E.A. (RED.). - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
L2876: BOT, MARRIE. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
B8540: BOTERMAN, JAN. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem.
L8761: BOTERMAN, JAN. - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951. Een typografische vertelling van Charles Jongejans.
Y6295: BOTERMAN, JAN (ED.). - 2 + 52. Charles Jongejans, Melle + de typografieklas, en Mart Stam.
H7668: BOTERMANS, J / T. BURRETT / P. VAN DELFT / G. VAN SPLUNTEREN. - Een wereld vol spelletjes. Zelf spelletjes maken en samen spelen.
Y0629: BOTKE, J. - Sealterlan. Geakindige Skets.
W2099: [RABUS] BOTS, HANS (ED.). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692 - 1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
Y1664: BOTTON, ALAIN DE. - Hoe Proust je leven kan veranderen. Vertaald door Jelle Noorman.
Y0252: BOUAZZA, HAFID. - Krantenknipsels over/van Bouazza.
K8604: BOUAZZA, HAFID. - Een beer in bontjas.
Y2345: BOUAZZA, HAFID. - Vrede is deze nacht. WinterpoŽzie.
Y1712: BOUAZZA, HAFID (ED.). - Schoon is in elk oog wat het bemint. De mooiste klassieke Arabische liefdesgedichten.
B7093: BOUCHARD, CHRIS / MAGDA BUCKINX / RENIER PANNEMANS (RED.). - KK-Literair. Tweemaandelijks literair tijdschrift der sectie Literair KK-64.
T7688: BOUCHARD, ULRICH. - Figuur uit niemand.
Y1886: BOUCHAUTE, PIET VAN. - Wandelend in de Warande.
B8752: BOUCHAUTE, PIET VAN. - De handschriften van Karel van de Woestijne. Inventaris, samengesteld en ingeleid.
Y5965: BOUCHER, L.J.C. - Uitgeverij L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y1194: BOUCHERIJ, JAN. - Tweede Leesboekje.
T2752: BOUCHERY, HERMAN F. EN WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis. Petrus Paulus Rubens en Bathasar I Moretus. Rubens als boekverluchter voor de Plantijnsche Drukkerij.
T3932: BOUCHETTE, COR. - Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent.
L2789: BOUCHETTE, HENRI. (ED.). - Vrugten uyt den geestelycken wyngaert.
R9111: BOUCHETTE, COR. - Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943.
T7101: BOUCHOR, MAURICE. - Le Pain.
M7539: BOUDENS. - Vrijdag visdag.
Y9221: BOUDENS. - Wie legt er mee patience?
R0022: BOUDIER BAKKER, INA. - Levensbeeld van Ina Boudier-Bakker.
K5004: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
K5010: BOUDIER BAKKER, INA. - Het hoogste recht. Tooneelspel in vier bedrijven.
Y5282: BOUDIER BAKKER, INA. - Krantenknipsels van/over Ina Boudier Bakker.
M9258: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
C1350: BOUDIER BAKKER, INA. - Een vriendschap.
H3999: BOUDIER-BAKKER, INA. - De eeuwige andere.
Y8932: BOUDIER-BAKKER, INA. - Springvloed. Tooneelspel in drie bedrijven met een voorspel.
H6465: BOUHUYS, MIES (ED.). - De buik heeft geen oren. Tien sprookjes uit twee werelden.
H5245: BOUHUYS, MIES. - Het kattenmeisje. Met illustraties Kenne Gregoire.
M0069: BOUHUYS, MIES. - Ariadne op Naxos, gedichten.
T1515: BOUKAY, MAURICE. - Chansons rouges. Musique de Marcel Legay. Dessins de Steinlen.
L6816: BOULAN, HENRI R. - Les mots d'origine etrangere en francais (1650-1700).
R3074: BOUMA, HANS. - Eine kleine Nachtmusik. Mozart poetisch.
L3505: BOUMA, HANS. - Licht dat op ons valt.
B9884: BOUMA, HANS. - ABC De kat speelt mee.
R4216: BOUMA, HANS. - Gordel van Smaragd. Indonesie poetisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens.
B5762: BOUMAN, HERMANNUS. - Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen.
L1047: BOUMAN, A.C. - Middelnederlandse Bloemlezing met grammatica.
R1210: BOUMAN, P.J. EN S. HOFSTRA. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. I: Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber. II: Het functiebegrip in de sociologie.
T8870: BOUMAN, BERT (HOUTSNEDE). - Chez Marie in Bethlehem.
L9492: BOUMAN, HANS. - Verboden bestemming. Op zoek naar Herman Melville en de Stille Zuidzee.
L9488: BOUMAN, HANS. - Een dag van 48 uur. Reizen in vier continenten.
R8896: BOUMAN, MACHTELD EN MARIKE VIERSTRA. - Maar wie droomt er te Rotterdam! 650 jaar literair leven aan de Maas.
Y7860: BOUMAN, C.A. - De man met een boek. Met een inleiding van Anton van Duinkerken.
Y0704: BOUMANS, HENK B. - Wereldbibliotheek-Vereniging (voorlopige) lijst van publicaties.
L8726: BOURASSE, M.J.J. ET M. L'ABBE MIGNE. - Dictionnaire d'Archeologie Sacree. Two volumes.
K7069: BOURBON, LOUIS DE. - Karambool. Gedichten.
K6859: BOURBON, LOUIS DE. - Twaalf maal Azie. Met teekeningen van Charles Roelofsz. Inleiding Antoon Coolen.
Y9488: BOURBON, LOUIS DE. - Inggih Ndoro. Een verhaal uit het oude Indie.
K8153: BOURBON, LOUIS DE. - Het negende uur.
L5347: BOURBON, LOUIS DE. - In extremis. Gedichten.
H1503: BOURGEADE, PIERRE. - Het boekenparadijs. Vertaling Ernst van Altena.
K9636: BOURGEOIS, PIERRE AND FERNAND VERHESEN. - A quarter century of poetry from Belgium in the original text and with the englisch translation selected and introduced by..../ Un quart de siecle de poesie francaise de Belgique. 1945-1970.
P2873: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
M5543: BOURGONJE, FLEUR. - De verstoring. Verhalen.
W5244: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
B5578: BOURGONJE, FLEUR. - De verhalen.
H3927: BOURGONJE, FLEUR. - Araya.
Y4141: BOURGUIGNOTTE. - Bourguignotte. Journal intermittent. 1re Annee No 4. Decembre 1915. 2me Annee No. 5 Janvier 1916. 3me Annee No 26. 1918. 4me Annee No 27. 1919.
M1382: BOURIN, JEANNE. - Gezellen van de eeuwigheid. Roman. Vertaald door Dorine Veldman.
H8413: BOUSSET, HUGO. - Herman Teirlinck.
K2555: BOUSSET, HUGO. - Bernard Kemp.
Y5288: BOUTENS, P.C. - Krantenknipsels van/over P.C. Boutens.
Y6851: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
T0133: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven.
Y6985: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
B9618: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
W7959: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
K6258: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
K9439: BOUTENS, P.C. - De wraak. Een Chineesch sprookje.
K9237: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
B0525: BOUTENS, P.C. - Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren.
M0108: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
K7184: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
Y7890: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
M0035: BOUTENS. P.C. - Zomerwolken.
K4227: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
W6182: BOUTENS, P.C. - Liederen van Isoude.
B7419: BOUTENS, P.C. - Praeludien.
B2208: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
Y9412: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens.
T8484: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
T9556: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
B6244: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
Y7381: BOUTENS, P.C. - Oden en fragmenten van Sapfo. Vertaald door ... Waaraan is toegevoegd zijn 'Ode aan Sapfo'
M3260: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
M3261: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
M3262: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
B6848: BOUTENS, P.C. - Altijd zing ik 't zelfde lied. Verzameld en ingeleid door Karel De Clerck.
B9849: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
Y6119: BOUTENS, P.C. - Gegeven keur. Een bloemlezing uit de verzen.
Y7354: BOUTENS, P.C. - Een nieuwe lente op Hollands erf.
B0972: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem.
Y0932: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
T9898: BOUTENS, P.C. - Verzen, met een voorreden van L. van Deyssel.
Y7885: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht.
T9387: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
R6385: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
L3504: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
T0005: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
Y0933: BOUTENS, P.C. - Verzamelde Werken. Derde deel: Bezonnen verzen; Hollandsche kwatrijnen; Achttien verzen; Tusschenspelen; Verspreide gedichten; Spel van Platoons leven; Alianora; Middelburgs overgang; Omar Khayyam; Sapfo; Lovize Labť; Oud-Perzische kwatrijen.
L2418: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
Y6589: BOUTENS E.A. - Van vijf moderne dichters, verzen P.C. Boutens,Wies Moens, Willem Kloos, Margot Vos, Carel Scharten.
M7032: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe.
B2156: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
B9233: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
B0391: BOUTS, AXEL. - Residence Elckerlyc.
T7875: BOUTSEN, P. - Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans.
R3219: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 1: Schilderkunst.
R3220: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 2: Beeldhouwkunst.
R3221: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
B2595: BOUW, WOUTER (ED.). - 5 x 1 april. Kroniek van vijf jaar Frederik van Eeden Stichting 1-4-1991 * 1-4-1996.
T5402: BOUW, EDWIN JAN. - Van blikslagers, vleesblikken en biervaten. Een studie over de Nederlandse plaatverwerkende emballage-industrie 1919-1950.
T7728: BOUWDIJK-BASTIAANSE, M.A. VAN. - De zorg voor de geestelijk-onvolwaardige ongehuwde moeder.
T9644: BOUWENS, BRAM. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
H0446: BOUWERS, LENZEL L. - Het schuim bedekt de messen. Sonnetten.
W7064: BOUWERS, LENZE L. - Biotoop.
B6966: BOUWERS, LENZE L. - De route van de rondvaartboot.
H7585: BOUWERS, LENZE L. - De schaduw van de buizerd.
B9552: BOUWHUYS, M TEN. - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Twee delen.
L5016: BOUWMAN, HENDRIK. - Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants 'Historie van den Grale' en 'Merlijns Boeck'.
T7611: BOUWMAN, E. - De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding.
Y2961: BOUWMAN, MIES EN PETR HORACEK. - Witte Pietje.
L8212: BOUWMEESTER, M.C. - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
B1402: BOUWS, RENEE. - Op het netvlies.
Y4197: HET BOUWVAK. - Het Bouwvak. Orgaan van den Federatieven Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland. 18e jrg. 1926 nr 47. / 21ste jrg. 1929. nr. 23. / 22ste jrg. 1930. nr. 22.
L5657: [ERASMUS] BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten. Vertaling J.A.G. Tans.
Y5654: BOVE, EMMANUELLE. - Een vader en zijn dochter. Vertaald uit het Frans door Mirjam de Veth.
Y5665: BOVE, EMMANUEL. - Plankenkoorts. Vertaling Mirjam de Veth.
Y0698: BOVEN, W.G. (ED.). - Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine.
R6788: BOVEN, M.W. EN A.P. VAN VLIET. - Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795.
K6381: BOVENDEERT-SAMSON, CELINE. - Uit de schemering naar het licht. Een levensverhaal.
Y5017: BOVENE, G.A. VAN. - Hier is Indie....
Y3916: PROGRAMMA BOVENKARSPEL. - Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898.
B9274: BOWDEN, MURIEL. - A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales.
K2473: BOWLES, PAUL. - Hoog boven de wereld. Vertaling Rene Kurpershoek.
Y8254: BOWLES, PAUL. - Krantenknipsels 1981-1999 over Paul Bowles.
H2890: BOWLES, PAUL. - De tere prooi. Vertaling Michiel Vincent.
W6028: BOWYER, CHAZ. - Sunderland at War.
K8811: BOY-ED, IDA. - Herfststorm. Vertaling S.S.
Y2735: BOYAUX DU 95E, LES. - Le Boyaux du 95e. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12.
M9599: BOYCE, R. - Sanspur. Vertaling P. & S. van Dam.
H4818: BOYER, RAYMOND. - Steen wezen.
M5037: BOYLAN, JAMES FINNEY. - De planeten. Vertaling I. de Jong.
B7185: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid.
Y0893: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
B9519: BRAAK, MENNO TER. - Mephistophelisch.
W5386: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
L0415: BRAAK, MENNO TER. - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
M0529: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
W8009: BRAAK, MENNO TER. - Journaal 1939.
K6061: BRAAK, MENNO TER. - Van oude en nieuwe christenen.
K3240: BRAAK, TER / DU PERRON. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
K8743: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
L1861: [MULTATULI] BRAAK, MENNO TER / WILLEM ELSSCHOT / W.F. HERMANS E.A. - Essay's over Multatuli.
W0329: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht.
W0337: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
B1085: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
K4164: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
K5981: BRAAK, MENNO TER. - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een brief aan een vijandin van het tooneel.
T9545: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man.
M4704: BRAAK, MENNO TER. - Hampton Court.
M4707: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
H2779: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
L6253: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
B2064: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: 7 delen.
L8181: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
L9074: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe elite.
A0005: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
M9363: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933 - 1940. Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof.
B8133: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
Y8140: BRAAK, MENNO TER. - Menno ter Braak en het fascisme.
T1589: BRAAK, MENNO TER. - De Propria Curesartikelen 1923-1925. Met een inleiding door Carel Peeters.
Y0894: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
B2000: BRAAK, MENNO TER / E. DU PERRON - Briefwisseling 1930-1940. Vier delen.
B8293: BRAAK, MENNO TER. - Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter.
M7992: BRAAK, MENNO TER. - Het verraad der vlaggen. Ingeleid door H. van Galen Last.
B8134: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
R0172: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man / Afscheid van Domineesland. Twee delen in een band.
M4843: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
Y1928: BRAAKENSIEK, JOH. - Pen- en potloodkrassen. 52 teekeningen uit de 7e pagina van De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.
T9994: BRAAKENSIEK (TEKENINGEN). - 5 teekeningen van Johan Braakensiek.
B1335: BRAAKHUIS, A.P. - Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver.
Y0052: BRAAKSMA, M. - De Drankstriid yn Fryslan. Brokstikken ut in foardracht for de provins. underwys-rie fen Fryslan.
T6990: BRAAKSMA, K.W. - Ontwapening als eisch Gods!
T2852: BRAAKSMA, J.B. (ED.). - Gedichten uit de bezette Nederlanden.
H8720: BRAAM, STELLA. - Tussen gekken & gajes. Avonturen in de undercoverjournalistiek.
K9534: BRAASEM, W.A. - Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Met een bio-bibliografie van Indonesische letterkunde.
B6804: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
R5315: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
Y1309: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wad. De Groningse borgen en haar bewoners. Fotografie Onno Meeter.
T2215: BRAASEM, W.A. EN ONNO MEETER. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
Y8264: BRAAT, L.P.J. - Het voorlaatste woord.
W3435: BRAAT, L.P.J. - De witte wereld. (gedichten 1929 -1940).
P0377: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
T9925: BRAAT, W.C. (INLEIDING). - Glas uit de Oudheid. Verres de l'antiquite.
K6515: BRAAT, L.P.J. - Het moest wel zo.
L9186: BRAAT, L.P.J. - Anno 1934, brieven van een jaar-genoot.
T0673: BRAAT, PADDY. - Ontvoerders op het spoor.
Y8231: BRABANDER, GERARD DEN. - Cynische portretten. Verzen.
M1859: BRABANDER, GERARD DEN. - Verzamelde verzen.
R9261: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
R1981: BRABANDER, GERARD DEN [J.G. JOFRIET]. - Later...beter. Nooduitgave. [Met tekeningen van Hep van Delft].
M1139: BRABANDER, GERARD DEN. - Onraad. Verzen.
M1133: BRABANDER, GERARD DEN. - De verduisterde dichter. Met teekeningen van J.F. Doeve.
M1128: BRABANDER, GERARD DEN. - Gebroken lier.
M1123: BRABANDER, GERARD DEN. - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven.
M1124: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
M1126: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
M1122: BRABANDER, GERARD DEN. - Opus 5.
M1121: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-man. Een bundel verzen.
K7066: BRABANDER, GERARD DEN. - Delirium. Een bundel verzen.
R1975: BRABANDER, GERARD DEN. - Gelaarsde lier. Bezette poŽzie.
W3678: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
W5684: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-Man. Een bundel verzen.
K9098: BRABANDER, GERARD DEN. - Niets nieuws. Gedichten.
W9231: BRABANDER, GERARD DEN. - Sonnetten.
M0100: BRABANDER, GERARD DEN. - De holle man.
K9019: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
K9024: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt, de Monsters en andere verzen. Met een voorwoord van Theun de Vries.
K5977: BRABANDER, GERARD DEN. - Curve. Een keuze uit de poŽzie van...
K8985: BRABANDER, GERARD DEN. - Recapitulatie. Verzen.
K8986: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt en de miniaturen. Gedichten.
W7723: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
H1697: BRABANDER, GERARD DEN. - Gedichten.
W7540: BRABANDER, GERARD DEN. - Morbide mei. Een verzencyclus.
T6755: BRABANDER, GERARD DEN (VOORL. REDACTIE). - Het Spuigat. Algemeen Literair Maandblad. Jaargang I, No. 2.
Y0228: MODERN BRABANT. - Modern Brabant 1e jaargang 1978. nr. 2.
L1989: BRABANT, LUC VAN. - De vijfentwintig sonnetten van Louize Labe.
W2963: BRABANT, ELSE VAN. - Weide-nimf.
B6417: BRABANTIA. - H. Kapteijns: 1963 Meditatief. A. Donker: Anton van Duinkerken. G. Knuvelder: Anton van Duinkerken, Brabander. P. Minderaa: Asselbergs-Van Duinkerken, literatuurhistoricus. Kroniek: Anton van Duinkerken zestig jaar.
R5405: BRABANTIA. - Hommage aan Gerard Knuvelder. Speciaalnummer.
K7567: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr. 3. mei-juni 1954.
K7568: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 1. januari 1955.
K7569: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 3. maart 1955.
K7570: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 9. september 1955.
K7572: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Bilderdijk en Brabant. L. Pirenne: De oudste panorama's op 's-Hertogenbosch. W. Knippenberg: Enige broedvogels uit Noord-Brabant. De Spechten. A. Visser: Grafstenen te Werkendam.
K7573: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 11. november 1955.
K7575: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 5. 1952.
K7577: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 9. september 1958.
K7578: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 10. oktober 1958.
K7579: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 6e jaargang nr. 11. november 1957.
B6403: BRABANTIA. - P. van Vlijmen: Brabantse belangen de monumenten. A. van Duinkerken: Juryrapport Literatuurprijs Hilvarenbeek 1965. R. Gossink: De ring, verhaal. J. van Laarhoven: Agglomeratie Eindhoven. C. Swinkels: Gedicht. F. van de Ven: Brabantica-aanwinsten Genootschapsbibliotheek.
B6404: BRABANTIA. - H. Verwiel: Bouwen in Tilburg. K. Meeuwesse: Toespraak Anton van Duinkerken bij de viering van zijn vijfentwintigjarige professoraat. A. van Duinkerken: Kweekgrond voor rederijkers. F. Sarneel: Brabantse schrijvers, tussen Coolen en Wolkers: Geert van Beek. H. Camps: Het boek van Albert Delahaye.
B6401: BRABANTIA. - Lode Roppe: De ommekeer in de Belgisch Limburgse Kempen. J. Houben: Limburg, een gebied van overgang. R. de Vos: Het cultureel beleid in de provincie Antwerpen. J. de Quay: Het verleden van Brabant geeft vertrouwen voor zijn toekomst. A. van Duinkerken: Literatuurprijzen der gemeente Hilvarenbeek. M. v.d. Griendt: Brabantse Kunstenaars.
B5319: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 4. april 1955.
B6418: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Hondervijfentwintig jaren. H.J. Verwiel: Brabanders tijdens weekend en vakantie. Pleidooi voor ruimere integratie. Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld. Twee jaar Tilburgse Stadsschouwburg. Het kasteel van Heeze.
B6407: BRABANTIA. - G. Knuvelder: Anton van Duinkerken. J. v.d. Vaart: De Westtoren van de Bossche Sint-Janskerk. A. Janssens: Het bezoek, verhaal. F. Babylon: Expansie van Eindhoven, gedichten.
B6409: BRABANTIA. - F. Vercammen: Jan Sluijters, een herdenkingswoord bij zijn sterven. A. van Duinkerken: Groot-Kempische cultuurdagen 1957. Brabantse kunstenaars: A. Juriaan Zoetmulder, roman- en toneelschrijver. Noord-Brabants oudste geschiedenis.
B6410: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Rapport betreffende de letterkundige prijzen te Hilvarebeek 1959. F.H.M. de Bekker, oud -archivaris van Vugt, en zijn collectie Romeinse munten. Brabantse kunstenaars: Marir Slager-van Gilse. F. Babylon: Begrafenis, gedicht. Een Diana-terra-cotta-figuur uit Veldhoven. P. Bogaers: Den Bosch, gedicht.
B6412: BRABANTIA. - Antoon Coolen: Stad aan de Maas. J. v.d. Harten: Dode planten in het donker. J. Indemans: Bij de tentoonstelling van de Romeinse vondsten te Esch.
B5390: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr 5. sept.-oct. 1954.
B5391: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 13e jaargang nr 1. februari 1964.
B5389: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 1. 1952.
H8782: BRABCOVA, ZUZANA. - Gevallen. Vertaling E. de Bruin.
R5385: BRABER, HELLEKE VAN E.A. (EDS.). - Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis.
Y4950: BRABER, BEN. - Passage naar vrijheid. Joods verzet in Nederland 1940 -1945.
P1438: BRACHES, ERNST. - Nachtboog, verhalen.
K3282: BRACHES, ERNST. - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
B5926: BRACHES, ERNST (ED.). - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentaire.
K0756: BRACHES, ERNST. - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis & C.A. Lion Cachet.
M9699: BRACHES, ERNST. - De tijd van het boek.
L5150: BRACHES, HULDA H. - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters.
B5579: BRACHES, ERNST. - Engel en afgrond. over The turn of the screw van Henry James. Voorwoord door Frans Kellendonk. With an introductory epilogue.
B7544: BRACHES, ERNST. - Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990.
B4478: BRACHIN, P. - Faits et valeurs. Douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours.
M9880: BRACHIN, PIERRE. - Anton van Duinkerken.
T2585: BRACHIN, PIERRE. - Anthologie de la prose neerlandaise. Belgique I. 1893-1940.
Y9119: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN [=JOH. WEILAND]. - Gevlekte sater.
M0473: BRACKMANN, CHRISTIN/ MARIJKE FRIESENDORP (RED.) - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
M6341: BRADBURY, MALCOLM. - Het mes erin. Vertaling M. Versluys.
M6015: BRADBURY, M. - De geschiedenisman. Vertaling O. Hagen Esch.
M4013: BRADLEY, JOHN W. - Illuminated manuscripts.
L2042: BRADY, LEO. - Tot de rand van de afgrond.
T7829: BRAEKMAN, B. - La Presse periodique en Campine.
L3290: BRAET, ANTOINE. - De vrouw in de poŽzie van Du Perron.
Y3406: BRAGA. - Braga. Dichterlijke mengenlingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile Dulci. Nieuwe uitgave met inleding en toelichting van A. Winkler Prins.
Y3999: BRAGA. - Braga. Dichterlijke Mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap, onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile dulci. 1843-1844.
K2326: BRAILLARD, ETIENNE. - La typographie Genevoise au quinzieme siecle.
H3875: BRAKELL BUYS, R. VAN. - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rossetti, Emily Bronte, Elizabeth Barrett Browning.
T0539: [SPINOZA] BRAKELL BUYS, W.R. VAN. - Het godsbegrip bij Spinoza. Een inleiding tot het monisme.
L2404: BRAKELL BUYS, R. VAN. - De levende gedachten van Walter Pater.
L2280: BRAKMAN, WILLEM. - Een weekend in Oostende.
K6335: BRAKMAN, WILLEM. - De gegoeden.
Y5287: BRAKMAN, WILLEM. - Krantenknipsels van/over Willem Brakman.
T8907: BRAKMAN, WILLEM. - Jongensboek. Verhalen.
H5561: BRAKMAN, WILLEM. - Vijf manieren om een oude dame te wekken.
Y5722: BRALLEPUT, KAREL. [=S. CARMIGGELT]. - Fabriekswater. Bitse versjes en moedeloze verhaaltjes.
M5850: BRAMLY, SERGE. - De dans van de wolf. Vertaling A. Pijnappel.
Y6760: BRAMMETJE. (= M.H. DU CROO). - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezing-zegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer en met een voorwoord van Johan Luger.
Y8789: BRANCADORO, CEASAR. - Herderlyke brief, van zyne excellentie den heere Caesar Brancadoro... aan de Roomsch Catholyken der Vereeenigde Nederlanden.
K3129: BRAND CORSTIUS, J.C. EN HAN G. HOEKSTRA. - De muze vertelt. Een bundel verhalende poŽzie. Bijeengebracht door...
Y5968: BRAND, PAUL - Uitgeverij Paul Brand, Bussum. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y5760: BRAND, A.J. (ED.). - Oorlog in de middeleeuwen.
R2707: BRAND, ANTON. E.A - Vanaf de oude hoogte. Werk van 11 Groninger auteurs.
M7557: BRAND, ANTON. - Palmslag. Novelle.
R0580: BRANDEN, JOS. VAN DEN. - I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
Y9207: BRANDER, HARRY. - Wat is er warmer dan haar schoot. Gedichten.
T7187: BRANDER, JAN. - Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen.
L4767: BRANDI, KARL. - Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege.
Y2729: BRANDING, DE. - De Branding. Nederlandsch Jongeren Weekblad. 1e jaargang 1941. nrs: 1 t/m 22. (mist nr. 2 en 9).
Y2350: BRANDS, WIM. - 's Middags zwem ik in de Noordzee.
Y0142: BRANDS, G.A. EN R.W. LIEVE. - Gouden Aren. Supplement Deel V.
Y3709: BRANDS, GERARD & PETER VOS. - Bolletje.
R1539: BRANDS, G.A. - Tspel van de Cristenkercke.
T3356: BRANDS, M.C. - "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie.
B3128: BRANDSMA, TITUS. - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland.
K4368: BRANDSMA, W.L. (ED.). - Kleine dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw.
T7586: BRANDSMA, W. - Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam naar Amsterdam.
T4749: BRANDSMA, TITUS. - Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de Strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Brocardus Meijer.
K2855: BRANDT, WILLEM. - Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren.
H4853: BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P. Leendertz Jr.
R4449: BRANDT VAN DOORNE, C.P. - Hanna. Toneelstuk in 5 bedrijven.
K9378: BRANDT, WILLEM. - Indonesische nachten.
Y2416: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 29e jaargang, nr. 96.
Y2417: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 32e jaargang, nr. 101.
Y8268: BRANDT, WILLEM. - Hart van Jade. Herdichtingen van Chinese lyrische poŽzie.
K2462: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581/1647. Drie teksten.
K4124: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Gerard Walschap.
L2117: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968).
Y4763: [MULTATULI] BRANDT CORSTIUS, HUGO (ED.). - Brieven van Multatuli.
L0812: BRANDT CORSTIUS, H. - Denk na. [Quinta Columnia].
K2611: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur.
P0972: BRANDT CORSTIUS, JOHANNES CHRISTIAAN. - Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk.
L2580: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.
B1093: [VONDEL] BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma.
K3647: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
Y6481: BRANDT, GERARD. - Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter. Hertog, Ridder, L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland. Bloemlezing.
R8358: [VONDEL]. BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
R4245: BRANDT, WILLEM. - Het geheim.
H4320: BRANDT, WILLEM. - Tussen steen en bamboe.
K2997: BRANDT, WILLEM. - Pruik en Provo.
H4354: BRANDT, WILLEM. - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik.
B3077: BRANDT, W., A. DONKER, A. KOSSMANN, B. STROMAN. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
Y5069: BRANDT, WILLEM. - Demarcatielijn.
Y2413: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 31e jaargang, nr. 99.
Y2412: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 27e jaargang, nr. 89.
Y2411: PROOST & BRANDT. - blauw ?.
Y2410: PROOST & BRANDT. - Creature Comforts Annual Report.
B2993: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen.
Y5874: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
R0453: BRANDT CORSTIUS, HUGO. E.A. - Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen.
L7809: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
R3976: BRANDT, WILLEM. - Tropen.
L7796: BRANDT, WILLEM. - Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen.
Y2415: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 97.
Y2414: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 98.
Y4850: BRANDT, WILLEM. - De Keerkringvogel.
H4380: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Water en vuur.
Y4010: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. nr. 100.
M8387: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
H1352: BRANDT, J. EN ZOON. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
L7865: [VONDEL] BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
R1645: [THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872.
T1137: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. PRAAS. - Nederlands Literatuuroverzicht.
Y4893: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het laat seizoen. De wedergeboorte der Nederlandse poŽzie 1880-1900. Inleiding en keuze ....
Y4955: BRANDT, WILLEM. - IndonesiŽ's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit Nagelaten Papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
R9197: BRANDTS BUYS, HANS & JOOP LOBLER (EDS.). - Klein Geuzenliedboek.
T3996: BRANDTS BUYS, M.A. - Muzikale vormleer.
K4824: BRANS, HANS. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
R0907: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS. - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834.
H0738: BRASCH, R. - Dreimal Schwarzer Kater. Aberglaube, Sitten und Gewohnheiten und ihre merkwurdigen Ursprunge.
H8341: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B6474: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd.
B1763: BRASSER, FONS. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
Y6248: BRASSINGA, ANNEKE. - Drie jeugdgedichten. Verlucht met een pentekening van Dick Snijders.
L5430: [BECKETT] BRATER, ENOCH. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun hollšndische Graphiker 1956-1970. EinflŁsse auf die niederlšndische Plakatkunst in der ersten Hšlfte des 20. Jahrhunderts.
M2126: BRATTINGA, PIETER. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
R9086: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
R7558: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
Y1838: BRAUN, FRIEDRICH EDLER VON. - Was wird aus Europa?
Y1628: BRAUN, FRANZ UND A. HILLEN ZIEGFELD. - Geopolitischer Geschichtsatlas. 3 Teile in einem Bande. 240 Karten auf 100 Tafeln. Das Altertum, Das Mittelalter, Die Neuzeit.
T2646: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, ALFRED. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
T6195: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
T2804: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen.
R4025: BRAUTIGAM, GERDA & JAN LIBER. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
Y2463: BRAVE-MAKS, M.H. - De Koningin in Londen.
W0252: BRAVEN, TEN. - Lekkere literatuur.
L3675: BRAY, BERNARD ALAIN. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658).
T8295: BRECHT, BERTOLT. - De kaukasische krijtkring. Vertaling Gerrit Kouwenaar.
M5931: BRECHT, BERTOLT. - Leesboek. Vertaling M. Mooy.
W6609: BRECHT, BERTOLT. - In afwachting van zware stormen. Vertaling M. & L. Coutinho.
T8330: BRECHT, BERTOLT. - Trommelen in de nacht Man is man.
B2980: BRECHT, BERTOLT. - Hundert Gedichte 1918-1950.
T2652: BRECHT, BERTOLD. - DrIestuiversroman. Vertaling Felix van Zijll.
T6280: BRECHT, BERTOLT. - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Gerda Meijerink.
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
L1339: BREDERO, G.A. - Moortje.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
B7710: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
Y8365: BREDERO. - Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Jo Daan.
T9734: BREDERO, G.A. - Toneelwerk: Griane; Klucht van de koe; Spaanschen Brabander.
L8399: BREDERO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
Y6298: BREDERO, GERBRAND ADRIAANSZ. - Hoe stoot en stommeldi. 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero.
K2253: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza.
K2270: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZ. - Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
H0505: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
M3914: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
M3917: BREDERO, G.A. - Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers.
Y0954: BREDERO, G.A. - De Spaanse Brabander Tekst / Documenten / Achtergronden. Samengesteld door Guus Rekers
B7232: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon.
L1152: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk.
Y8550: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZN. - De twaalf sonnetten van de schoonheyt en drie andere sonnetten ingeleid door Marnix Gijsen.
B1455: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B3328: BREDERODE, DESANNE VAN. - Mensen met een hobby.
A0881: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
Y4539: BREDIUS, A. EN E.W. MOENS. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Twaalfde Jaargang, eerste aflevering.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
Y1097: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch.
W7226: BREE, COR VAN. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
K2353: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
L6604: BREEBAART, M.J.P.CH. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
W7991: BREECE, HANNAH. - Een dame in het oude Alaska. Samengesteld en geredigeerd door Jane Jacobs. Vertaling Ineke v.d. Elskamp.
H9307: BREEDT BRUYN, MARTJE (ED.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
B4141: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
Y1547: BREEDVELD, J.J. - Inventaris van het archief van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van Regenten.
R7462: BREEJEN, A DEN. E.A. - De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.).
L5994: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
R0461: BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. VAN HALSEMA / E. IBSCH / L. STRENGHOLT (EDS.).STUDIE - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld.
Y6634: BREEMER, JOPIE. - O, hoe zoet is basterdsuiker.
T0302: BREEMER, JOPIE. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
L7829: BREEMER, JOPIE. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
Y0473: BREEN, LEO VAN. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y1884: BREEN, JOH. C. - De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje.
Y0210: BREEVOORT, JOHANNA. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
K3065: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbatjaar.
R8600: BREGSTEIN, PHILO. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
Y2647: BREKELMANS, MICHAEL. - Slot Loevestein.
Y1233: BREKELMANS, F.A. - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het Kasteel Bouvigne te Ginneken.
Y3806: BREKELMANS, MICHAEL. - De Gevangenpoort.
Y6608: BREMER, J.M. - Het gemaskerde ik. De poetische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten.
B3549: BREMS, HUGO EN WILLY SPILLEBEEN. - Gedichten 2001.
T1655: BREMS-VAN BELLE, G. - Tijdschrift voor Filosofie. Registers 1964-1988.
T8363: BREMS, HUGO. - De dichter is een koe. Over poŽzie.
T8996: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Kromzang.
R5901: BRENDEL, C.J. - Doetinchem in de frontlijn.
Y3797: BRENDER A BRANDIS, G. - Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn;: of Verzameling van Verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer Dichtlievende Landsgenooten byeen vergadert en uitgegeven.
T3149: BRENNER, MADME. - Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen.
H7918: BRENTANO, CLEMENS. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl.
B6184: BRENTANO, CLEMENS / KURT LOB. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
T8071: BREPOELS, JAAK. - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980
T5289: BRESLAUER, BERND H. - Glanz und Elend der Antiquare.
Y1550: BRESSON, AUGUSTE. - l'Avenement de Guillaume Trois. 1849.
T1749: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
T1750: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Bewerking Halbo C. Kool.
R8783: BREUER, J.H. - Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
T1029: BREUGELMANS, RENE. - Jacques Perk.
Y6186: BREUGELMANS, R. - Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door kleinere uitgeverijen.
B4431: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de Pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de Pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
T7569: BREUGHEL, G.P.C. - Gedenkschrift van Spreekwoorden door Pieter Breughel Jr. 1623.
L4661: BREUKERS, EUGENIE M. J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
Y2314: BREUKERS, CHRETIEN. - De zomer haalt nog ťťn keer uit. Gedichten.
R5332: BREY, BART. - Es lebe das Nadaismus!
P0490: BREYTENBACH, BREYTEN. - Sporen van de kameleon. Vertaling Mea Flothuis.
W0759: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegelbeelden van een boek Mouroir. Vertaling Gerrit de Blaauw.
W3199: BREYTENBACH, BREYTEN. - De boom achter de maan. Vertaling Adriaan van Dis.
T8653: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit Blaauw.
L9846: BREYTENBACH, BREYTEN E.A. - Dichters in Durban.
B0706: BRIAN, DENIS. - The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him.
T5235: BRIAND, ARISTIDE. - De Algemeene Werkstaking en de Revolutie.
B5980: BRICKLAYER, PETER. - Holland's House. A nation building a home. A short story told. With pictures by Jo Spier.
T4070: BRIDGEMAN, HARRIET UND ELIZABETH DRURY (EDS.). - Geschichte der Textilkunst.
R4051: BRIEFMARKEN. - Illustriertes Briefmarken-Journal. Organ fŁr die Gesamt-Interessen der Briefmarkenkunde. XXXVIII. Jahrgang, 1911.
Y9161: [LETTERPROEF] BRIEM, GUNNLAUGER. - Operina. A Text Sample.
W9851: O'BRIEN, EDNA. - Een heidens oord jaren van onschuld. Vertaling F. van der Velde.
K3540: O'BRIEN, EDNA. - Het huis van mijn dromen. Vertaling F. van der Velde.
Y2331: BRIERS, GEERT. - Zullen we ooit vulkanen zijn.
Y3108: BRIL, MARTIN. - Nieuwe avonturen van Evelien.
T8717: BRIL, MARTIN. - Jongensjaren.
Y5295: BRIL, MARTIN. - Krantenknipsels van/over Martin Bril.
Y5718: BRIL, MARTIN. - Verzameld werk. Gedichten.
L4472: BRIL, W.G. E.A. - Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
Y6069: BRIL, MARTIN. - Rokjesdag en andere lenteverhalen.
Y5963: BRILL, E.J. - Uitgeverij E.J. Brill, Leiden. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
B5023: LUCHTMANS & BRILL. - Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983.
B3442: BRILL, WILLY & ARIANE ZWIERS (EDS.). - Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen. De mooiste Jiddische liefdespoŽzie.
B8109: BRILL, PAUL. (RED.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle.
R2406: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans.
R2408: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2404: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep.
R2405: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
R2403: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton.
Y7691: BRINK, H.M. VAN DEN. - Hart van glas. Roman.
B1588: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis.
B7894: BRINK, JAN TEN. - Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
B3916: BRINK, ALIJD. - Groeien naar een onderdak. Een relaas.
L0951: BRINK, H.M. VAN DEN. - Hart van glas. Roman.
L1778: BRINK, JOS. - "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten.
B1587: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
T3976: BRINK, EDVARD EN GEORGE HOFMANN. - Cato en de Piccolo. (im Hotel zur grunen Wiese).
B1584: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R1026: BRINK, J. TEN. - Drie volksliederen.
B1585: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2411: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
B7748: BRINK, JAN TEN. - Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen.
M2581: BRINK, JOS. - Noesse.
L5052: BRINK, ANTONI. - De Demokratie bij Demosthenes. With a summary in English.
Y0267: BRINK, J. VAN DEN. - De groote Vraag.
B9395: BRINK, JAN TEN EN CD. BUSKEN HUET. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
B0671: BRINK, J. TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen.
B1586: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
T1210: BRINK, M. V.D. - De Vrijdenker en de problemen van deze tijd.
R2416: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
Y9514: BRINK, J. TEN. - De schoonzoon van mevrouw Roggeveen.
R2415: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
T1767: BRINK, RUDOLF E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij.
Y9024: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 7: Letterkundig mozaiek, In Berlijn na den oorlog van 1870-1871: l';annee terrible van Victor Hugo, Rabagas van Victorien Sardon, Gistave Droz, Annie Foore, J.C. Hacke van Mijnden, bij den dood van Charles Lytton, P.A,S. van Limburg Brouwer.
H3974: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser.
R2409: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
B3918: BRINK, ALIJD. - Nu de huid van de dag is weggeworpen.
Y5750: BRINK, JAN TEN. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. GeÔllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger.
R2418: BRINK, JAN TEN. - Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre.
R2413: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2414: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
R2412: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagsche Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R1000: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE. - In ijzeren greep.
Y1865: BRINKGREVE, M.R.J. EN P.H. DAMSTE. - Gaudentes Rure Camenae. Tekst.
L6363: BRINKHOFF, JOHANNES M.G.M. - Woordspeling bij Plautus.
R0840: BRINKMAN, MAARTEN. - Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift.
T8174: BRINKMAN, WIM. - Negev.
Y6160: BRINKMAN, C.L. - Brinkman's Alphabetische Lijst van Boeken, Landkaarten en verder in den Boekhandel voorkomende artikelen die in het jaar 1886, 1887, 1888 en 1889. Voorts een lijst der overgegane fondsartikelen alsmede een wetenschappelijk register.
Y2452: BRINKMAN. - Brinkman's catalogus van de nieuwste en meest gevraagde werken op het gebied van Handelswetenschappen.
H0049: BRISON, CHARLES. - Felicien Rops. Eine Monographie mit 136 Bildwiedergaben.
T5736: BROBY-JOHANSEN, RUDOLF. - Den danske billedbibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker, et udvalg samlet af R. Broby-Johansen med tekst fra Bibel og samtidige kilder.
H2747: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleiding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy.
R6635: BROCARDUS MEIJER, DR. - Titus Brandsma.
K0185: BROCH, HERMANN. - Vrouwen. Vertaling M. Coutinho.
Y2405: CONVOLUUT VAN 28 SOCIALISTISCHE BROCHURES. - J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring.
T6465: BROCKDORFF-RANTZAU, GRAAF. - Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919.
Y7913: [DUMMY] BRODSKI, YOSIF. - Torso. Een keuze uit zijn gedichten.
T8631: BRODSKI, IOSIF. - Torso. Gedichten. Uit het Russisch met een essay over de dichter door Charles B. Timmer.
Y8472: BRODSKY, JOSEPH. - Kerstgedichten. Vertaling Peter Zeeman.
L7458: BROECK, L.B. DE. - Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5.
T8622: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
L3720: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton. Met een nawoord van Jos Borre.
L1885: BROECK, WALTER VAN DEN. - Aantekeningen van een stambewaarder. Een boekwerk.
L1886: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger.
L9869: BROECK, STEFAN VAN DEN. - Morgenrood. Een Joyride.
L9877: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het leven na beklag. Het beleg van Laken 4.
L9762: BROECK, WALTER VAN DEN. - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman.
L9650: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het gevallen baken. Het beleg van Laken 3.
L9396: BROECK, WALTER VAN DEN. - Tien jaar later: 't Jaar 10.
L9397: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen.
Y5199: BROECKAERT, JAN. - Elizabeth van den Hove. Nederlandsche dichteres (1666-1751).
T9236: BROECKX, JAN. - Van 't Kanarievogelken. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9235: BROECKX, JAN. - Het Ruiterken getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9234: BROECKX, JAN. - In den toren. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht van H. van Tichelen.
T9227: BROECKX, JAN. - Grootjes Koekebak. Getoonzet door Jan Broeckx.
T9237: BROECKX, JAN. - Het Matroosje. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
Y6556: BROEDELET, JOH. W. - De gescheiden echtgenoot. Blijspel in 3 bedrijven.
Y7945: BROEDELET, JOEKIE. - Je neemt jezelf overal mee.
T6952: BROEDELET, JOH. W. - De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol.
T6879: BROEDELET, LUCIE. - Idylle.
Y2551: BROEDERS, P.O. - Handleiding bij den cursus voor lopend schrift.
Y2521: BROEDERS, P.O. - Cursus voor Loopend schrift. 1, 2,3, 4,5, 7 en 8.
R0318: BROEKE, LEONARDUS VAN DEN. - Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis.
H9836: BROEKEMA, C. / J.H. VAN EIKEREN / J.C.BLANKENSTEIN E.A. - Papier en Band. Bijzonder nummer van Magnus.
R7572: BROEKHUIS, HUB. - De Amsterdamse makelaar.
R4264: BROEKHUIS, HANS S. - Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
T3903: POOT EN VAN BROEKHUIZEN. - poŽzie.
B7799: BROEKHUIZEN, J. VAN. - Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn.
R9898: BROEKHUIZEN, JOHANNA VAN. - Torinkies.
L4192: BROEKHUYSEN, JOHAN. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
K0035: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.
R0466: BROENS, RUUD. (SAMENSTELLER). - S. Carmiggelt. Bibliografie.
B1168: BROERE, C. (ED.). - De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer.
M9630: BROERE, RIEN. - Een hand op het graf van Massaro.
T8442: BROERSMA, ROUKE G. - De Hoge Veluwe en andere toponiemen.
K5108: BROERSMA, S.J. EN R.K. BROERSMA-LUOMAJOKI. - Domeinen der Finse Literatuur.
L9226: BROES, WILLEM. (1766-1858). - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken.
K6469: BROGGER, SUZANNE. - Kat van jade. Een familiesage. Vertaling Gerard Cruys.
M9994: BROGGER, K.F. - Erotiek en politiek in het oude Rome. Vertaling S. Ferwerda.
M7795: BROGGER, SUZANNE. - Ja. Vertaling Gerard Cruys.
M7794: BROGGER, SUZANNE. - Wegen en dwaalwegen van de liefde. Vertaling G. Kruisman.
R2512: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
L5290: BROK, CAROLUS J.M. - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de Negentiende Eeuw.
K1070: BROKKEN, JAN / BOUDEWIJN BUCH / CHARLES DARWIN. - Naar huis.
R9704: BROKKEN, JAN. - Feininger voorbij. Novelle.
L4083: BROM, EDUARD. - Opgang. Verzen.
C1250: [MULTATULI] BROM, GERARD. - Multatuli.
L0077: BROM, GERARD. - Bijbel en romantiek.
T2757: BROM, GERARD. - Herleving van de Kerkelike Kunst in Katholiek Nederland.
L2434: BROM, GERARD. - Areopaag.
R1344: BROM, GERARD. - Barok en Romantiek.
L2602: BROM, GERARD. - Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw.
K6149: [MULTATULI] BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
B3883: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels bekering.
K8983: BROM, GERARD. - De omkeer in 't studenteleven.
T9154: BROM, GERARD. - Romantiek en Katholicisme in Nederland. Eerste deel: Kunst.
B8842: BROM, GERARD. - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
T1751: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
B7744: BROM, GERARD. - Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw.
B2418: BROM, GERARD. - Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ...
T4272: BROM, GERARD. - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland. 1895--1907.
B7215: BROM, GERARD. - Alberdingk Thijm.
B0962: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels geloof.
H2287: BROM, GERARD. - Alfons AriŽns. Twee delen.
L8263: BROM JR., A. - Utrechtse Miniaturen 1415-1475.
L6825: BROM, G. - Nederlandsche geschiedvorsching in Rome.
B7911: BROM, GERARD. - Het Wilhelmus en de Bijbel.
R3931: BROM, G. - H.J.A.M. Schaepman.
K2451: BROM, GERARD. - Vijf studies.
H6110: BROMBERG, PAUL / ARNOLD CLERX / FRE DOMMISSE. E.A. - Tweeentwintig biografieen.
R1363: [WERKMAN] BROMBERG, PAUL (ED.). - Werkman.
Y4892: BROMMER, BEA. - Reizen door Oost-Indie. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
Y7118: BROMS, C.E. - Een liederkrans. poŽzie.
H3077: BRONGERS, J.A. - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
R6001: BRONGERS, J. AYOLT. - Druk werk in Amersfoort.
L4003: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
R3233: BRONGERS, G.A. - Antieke rariteiten.
R3759: BRONGERS, H.A. - De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen.
R1360: BRONGERSMA, L.D. - Contributions to Indo-Australian Herpetology.
Y1214: BRONGERSMA, L.D. EN G.F. VENEMA. - Het Witte Hart Van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie Naar Het Sterrengebergte.
T7419: DE BRONK. - De Bronk. Limburgs Maandblad 3e jaargang 1956. no 11 en 12.
Y5337: BRONKHORST, LEO. - Galoeth.
Y6954: BRONKHORST, DAAN. - Het Museum van de poŽzie. Hoop. Gedichten over grenzen.
Y6819: BRONS, LOEK. - Sport, spel en spaanders. Sonnetten.
Y2534: BRONSVELD, A.W. - Vaderlandsch leesboek voor de volksschool. Tweede stuk: Onze geschiedenis.
C1019: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
B4413: BROOD, P / P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA. (RED.). - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
H9117: BROOKE, JOCELYN. - Het teken van een getrokken zwaard. Vertaald uit het Engels door Martha Heesen en van een nawoord voorzien door Hans W. Bakx.
M3204: BROOKE, DINAH. - Het Italiaanse liefdeleven van een Engelse vrouw. Vertaling H. ten Holt.
B8770: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5836: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
Y7733: BROOS, BEN. - Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving.
R5907: BROOS, K. - Dick Ket.
H8826: BROOS, KEES. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
L2247: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR. - Johannes Vermeer.
H7091: BROOS, BEN. - Meesterwerken in het Mauritshuis.
Y6285: BROOS, BEN. - Mauritshuis 's-Gravenhage. Gids van het koninklijk kabinet van schiderijen / Guide to the royal cabinet of paintings.
L8896: BROOSHOFFT, P. - Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie.
B9957: BROOSHOOFT, P. - Academische dissolving-views.
K0260: BROPHY, BRIGID. - Onder de huid. Vertaling Clara Eggink.
T3369: BROPHY, BRIGID. - Beardsley and his world.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14