Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B3549: BREMS, Hugo en Willy Spillebeen. - Gedichten 2001.
T8996: BREMT, Stefaan van den. - Kromzang.
R5901: BRENDEL, C.J. - Doetinchem in de frontlijn.
Y3797: BRENDER a BRANDIS, G. - Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn;: of Verzameling van Verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer Dichtlievende Landsgenooten byeen vergadert en uitgegeven.
T3149: BRENNER, Madme. - Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen.
H7918: BRENTANO, Clemens. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl.
B6184: BRENTANO, Clemens / Kurt Lob. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
T8071: BREPOELS, Jaak. - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980
T5289: BRESLAUER, Bernd H. - Glanz und Elend der Antiquare.
Y1550: BRESSON, Auguste. - l'Avenement de Guillaume Trois. 1849.
T1749: BRETONNE, Restif de la. - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
R8783: BREUER, J.H. - Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
T1029: BREUGELMANS, Rene. - Jacques Perk.
B4431: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de Pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de Pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
Y6186: BREUGELMANS, R. - Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door kleinere uitgeverijen.
L4661: BREUKERS, Eugenie M. J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
Y2314: BREUKERS, Chretien. - De zomer haalt nog één keer uit. Gedichten.
R5332: BREY, Bart. - Es lebe das Nadaismus!
L9846: BREYTENBACH, Breyten e.a. - Dichters in Durban.
B0706: BRIAN, Denis. - The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him.
T5235: BRIAND, Aristide. - De Algemeene Werkstaking en de Revolutie.
B5980: BRICKLAYER, Peter. - Holland's House. A nation building a home. A short story told. With pictures by Jo Spier.
T4070: BRIDGEMAN, Harriet und Elizabeth Drury (eds.). - Geschichte der Textilkunst.
R4051: BRIEFMARKEN. - Illustriertes Briefmarken-Journal. Organ für die Gesamt-Interessen der Briefmarkenkunde. XXXVIII. Jahrgang, 1911.
Y9161: [LETTERPROEF] BRIEM, Gunnlauger. - Operina. A Text Sample.
Y2331: BRIERS, Geert. - Zullen we ooit vulkanen zijn.
Y3108: BRIL, Martin. - Nieuwe avonturen van Evelien.
L4472: BRIL, W.G. e.a. - Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
Y5718: BRIL, Martin. - Verzameld werk. Gedichten.
T8717: BRIL, Martin. - Jongensjaren.
Y6069: BRIL, Martin. - Rokjesdag en andere lenteverhalen.
Y5295: BRIL, Martin. - Krantenknipsels van/over Martin Bril.
B8109: BRILL, Paul. (red.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle.
B5023: LUCHTMANS & BRILL. - Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983.
B3442: BRILL, Willy & Ariane Zwiers (eds.). - Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen. De mooiste Jiddische liefdespoëzie.
Y5963: BRILL, E.J. - Uitgeverij E.J. Brill, Leiden. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
R1026: BRINK, J. ten. - Drie volksliederen.
Y0267: BRINK, J. van den. - De groote Vraag.
T1767: BRINK, Rudolf E.M. van den. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij.
H3974: BRINK, R.E.M. van den. - De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser.
T3976: BRINK, Edvard en George Hofmann. - Cato en de Piccolo. (im Hotel zur grunen Wiese).
T1210: BRINK, M. v.d. - De Vrijdenker en de problemen van deze tijd.
L5052: BRINK, Antoni. - De Demokratie bij Demosthenes. With a summary in English.
B9395: BRINK, Jan ten en Cd. Busken Huet. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
B7894: BRINK, Jan ten. - Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
B7748: BRINK, Jan ten. - Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen.
L1778: BRINK, Jos. - "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten.
L0951: BRINK, H.M. van den. - Hart van glas. Roman.
B3916: BRINK, Alijd. - Groeien naar een onderdak. Een relaas.
B3918: BRINK, Alijd. - Nu de huid van de dag is weggeworpen.
M2581: BRINK, Jos. - Noesse.
B1586: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
B1587: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
B1588: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis.
B1585: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
B1584: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R2418: BRINK, Jan ten. - Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre.
R2416: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2414: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
R2415: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
R2413: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2412: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagsche Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R2409: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2411: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2405: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
R2406: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans.
R2408: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2403: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton.
R2404: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep.
B0671: BRINK, J. ten. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen.
Y9024: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 7: Letterkundig mozaiek, In Berlijn na den oorlog van 1870-1871: l';annee terrible van Victor Hugo, Rabagas van Victorien Sardon, Gistave Droz, Annie Foore, J.C. Hacke van Mijnden, bij den dood van Charles Lytton, P.A,S. van Limburg Brouwer.
Y9514: BRINK, J. ten. - De schoonzoon van mevrouw Roggeveen.
R1000: BRINKGREVE-WICHERINK, Tine. - In ijzeren greep.
Y1865: BRINKGREVE, M.R.J. en P.H. Damste. - Gaudentes Rure Camenae. Tekst.
L6363: BRINKHOFF, Johannes M.G.M. - Woordspeling bij Plautus.
R0840: BRINKMAN, Maarten. - Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift.
Y2452: BRINKMAN. - Brinkman's catalogus van de nieuwste en meest gevraagde werken op het gebied van Handelswetenschappen.
T8174: BRINKMAN, Wim. - Negev.
Y6160: BRINKMAN, C.L. - Brinkman's Alphabetische Lijst van Boeken, Landkaarten en verder in den Boekhandel voorkomende artikelen die in het jaar 1886, 1887, 1888 en 1889. Voorts een lijst der overgegane fondsartikelen alsmede een wetenschappelijk register.
H2747: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy.
T5736: BROBY-JOHANSEN, Rudolf. - Den danske billedbibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker, et udvalg samlet af R. Broby-Johansen med tekst fra Bibel og samtidige kilder.
Y2405: CONVOLUUT van 28 socialistische brochures. - J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring.
T6465: BROCKDORFF-RANTZAU, Graaf. - Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919.
T8631: BRODSKI, Iosif. - Torso. Gedichten. Uit het Russisch met een essay over de dichter door Charles B. Timmer.
Y7913: [DUMMY] BRODSKI, Yosif. - Torso. Een keuze uit zijn gedichten.
L7458: BROECK, L.B. de. - Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5.
L1886: BROECK, Walter van den. - De troonopvolger.
T8622: BROECK, Walter van den. - Brief aan Boudewijn.
L9877: BROECK, Walter van den. - Het leven na beklag. Het beleg van Laken 4.
L9869: BROECK, Stefan van den. - Morgenrood. Een Joyride.
L9762: BROECK, Walter van den. - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman.
L9650: BROECK, Walter van den. - Het gevallen baken. Het beleg van Laken 3.
L9397: BROECK, Walter van den. - Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen.
L9396: BROECK, Walter van den. - Tien jaar later: 't Jaar 10.
Y5199: BROECKAERT, Jan. - Elizabeth van den Hove. Nederlandsche dichteres (1666-1751).
T9234: BROECKX, Jan. - In den toren. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht van H. van Tichelen.
T9235: BROECKX, Jan. - Het Ruiterken getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9236: BROECKX, Jan. - Van 't Kanarievogelken. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9237: BROECKX, Jan. - Het Matroosje. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9227: BROECKX, Jan. - Grootjes Koekebak. Getoonzet door Jan Broeckx.
T6952: BROEDELET, Joh. W. - De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol.
Y6556: BROEDELET, Joh. W. - De gescheiden echtgenoot. Blijspel in 3 bedrijven.
Y7945: BROEDELET, Joekie. - Je neemt jezelf overal mee.
Y2551: BROEDERS, P.O. - Handleiding bij den cursus voor lopend schrift.
Y2521: BROEDERS, P.O. - Cursus voor Loopend schrift. 1, 2,3, 4,5, 7 en 8.
R0318: BROEKE, Leonardus van den. - Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis.
H9836: BROEKEMA, C. / J.H. VAN EIKEREN / J.C.BLANKENSTEIN e.a. - Papier en Band. Bijzonder nummer van Magnus.
R4264: BROEKHUIS, Hans S. - Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
R7572: BROEKHUIS, Hub. - De Amsterdamse makelaar.
T3903: POOT en Van Broekhuizen. - poëzie.
B7799: BROEKHUIZEN, J. van. - Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn.
R9898: BROEKHUIZEN, Johanna van. - Torinkies.
L4192: BROEKHUYSEN, Johan. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
K0035: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.
R0466: BROENS, Ruud. (samensteller). - S. Carmiggelt. Bibliografie.
B1168: BROERE, C. (ed.). - De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer.
L9226: BROES, Willem. (1766-1858). - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken.
M7795: BROGGER, Suzanne. - Ja. Vertaling Gerard Cruys.
M7794: BROGGER, Suzanne. - Wegen en dwaalwegen van de liefde. Vertaling G. Kruisman.
L5290: BROK, Carolus J.M. - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de Negentiende Eeuw.
R2512: BROK, Har. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
R9704: BROKKEN, Jan. - Feininger voorbij. Novelle.
T2757: BROM, Gerard. - Herleving van de Kerkelike Kunst in Katholiek Nederland.
L8263: BROM Jr., A. - Utrechtse Miniaturen 1415-1475.
T9154: BROM, Gerard. - Romantiek en Katholicisme in Nederland. Eerste deel: Kunst.
L6825: BROM, G. - Nederlandsche geschiedvorsching in Rome.
T1751: BROM, Gerard. - Java in onze kunst.
C1250: [MULTATULI] BROM, Gerard. - Multatuli.
B8842: BROM, Gerard. - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
B7911: BROM, Gerard. - Het Wilhelmus en de Bijbel.
B7215: BROM, Gerard. - Alberdingk Thijm.
L2434: BROM, Gerard. - Areopaag.
L0077: BROM, Gerard. - Bijbel en romantiek.
K8983: BROM, Gerard. - De omkeer in 't studenteleven.
B3883: [VONDEL] BROM, Gerard. - Vondels bekering.
K6149: [MULTATULI] BROM, Gerard. - De herziening van Max Havelaar.
B2418: BROM, Gerard. - Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ...
R1344: BROM, Gerard. - Barok en Romantiek.
R3931: BROM, G. - H.J.A.M. Schaepman.
K2451: BROM, Gerard. - Vijf studies.
B0962: [VONDEL] BROM, Gerard. - Vondels geloof.
Y9949: [VONDEL] BROM, Gerard. - Vondels geloof.
R1363: [WERKMAN] BROMBERG, Paul (ed.). - Werkman.
Y4892: BROMMER, Bea. - Reizen door Oost-Indie. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
Y7118: BROMS, C.E. - Een liederkrans. poëzie.
H3077: BRONGERS, J.A. - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
L4003: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
R3759: BRONGERS, H.A. - De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen.
R6001: BRONGERS, J. Ayolt. - Druk werk in Amersfoort.
R1360: BRONGERSMA, L.D. - Contributions to Indo-Australian Herpetology.
Y1214: BRONGERSMA, L.D. en G.F. Venema. - Het Witte Hart Van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie Naar Het Sterrengebergte.
T7419: DE BRONK. - De Bronk. Limburgs Maandblad 3e jaargang 1956. no 11 en 12.
Y6954: BRONKHORST, DAAN. - Het Museum van de poëzie. Hoop. Gedichten over grenzen.
Y5337: BRONKHORST, Leo. - Galoeth.
Y6819: BRONS, Loek. - Sport, spel en spaanders. Sonnetten.
Y2534: BRONSVELD, A.W. - Vaderlandsch leesboek voor de volksschool. Tweede stuk: Onze geschiedenis.
Y0299: BRONTE, Charlotte. - Jane Eyre. Een autobiografie. Vertaling Heleen Kost.
C1019: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
H9117: BROOKE, Jocelyn. - Het teken van een getrokken zwaard. Vertaald uit het Engels door Martha Heesen en van een nawoord voorzien door Hans W. Bakx.
B8770: BROOMHEAD, Frank. - The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5836: BROOMHEAD, Frank. - The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
H7091: BROOS, Ben. - Meesterwerken in het Mauritshuis.
L2247: BROOS, Ben en Arthur K. Wheelock jr. - Johannes Vermeer.
H8826: BROOS, Kees. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
Y6285: BROOS, Ben. - Mauritshuis 's-Gravenhage. Gids van het koninklijk kabinet van schiderijen / Guide to the royal cabinet of paintings.
R5907: BROOS, K. - Dick Ket.
Y7733: BROOS, Ben. - Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving.
L8896: BROOSHOFFT, P. - Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie.
B9957: BROOSHOOFT, P. - Academische dissolving-views.
T3369: BROPHY, Brigid. - Beardsley and his world.
R9052: CAILLE BROTHERS. - Amusement Machine Catalogue 512. [1912].
R2126: BROUNS, Theo. - Theo Brouns.
H4984: BROUWER, Sander. - Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881).
L5261: BROUWER, J. - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
L4590: BROUWER, W. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties.
R2891: BROUWER, Ale. - Late oogst.
R3496: BROUWER, Klaas Johan. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek.
L3275: BROUWER, J.H. - De Friese brief. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
T5686: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen.
R5590: BROUWER, K.J. - Levensverzakelijking.
K9800: BROUWER, J. - Spaansche aspecten en perspectieven.
K8701: BROUWER, Johan. - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
T7450: BROUWER, J. - De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
R8483: BROUWER, J.H. / J. Haantjes / P. Sipma. - Gysbert Japicx wurken en wirken.
R8467: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
T8541: BROUWER, Gerben. - Preludium. Geastlike lieten.
B1880: BROUWER, W.H. / I.C. van Houte en P. Post. - Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes.
T8173: BROUWER, Roel. - Hoe het nooit verdwijnt.
Y0979: BROUWER, Theodorus. - Over het gezag der Kerk. Leerrede, uitgesproken bij de sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865.
Y7015: BROUWERS, Jeroen. - Het hout.
R3659: BROUWERS, L. - Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Twee delen.
H0385: BROUWERS, Jeroen. - Kladboek. Polemieken, Opstellen, Herinneringen.
T1005: BROUWERS, Jeroen. - Sire, er zijn geen Belgen.
L4783: BROUWERS, Jeroen. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
R4571: BROUWERS, Jan Willem. - Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen.
L3065: BROUWERS, Jeroen. - Winterlicht. Een vergeetboek.
L3073: BROUWERS, Jeroen. - Verhalen en levensberichten.
L1752: BROUWERS, Jeroen (ed.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
L0688: BROUWERS, Jeroen. - Geheime kamers.
L0637: BROUWERS, Jeroen. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
M6822: BROUWERS, Dick. - Overzien.
T8640: BROUWERS, Jeroen. - De vervulling. Verhalen.
T8594: BROUWERS, Jeroen. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
R5063: BROUWERS, Jeroen. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
Y5608: BROUWERS, Jeroen. - Datumloze dagen.
M6198: BROUWERS, Jeroen. - Zomervlucht.
R7810: (BURSSENS) BROUWERS, Jaak & Jozef Uytterhoeven. - Met Gaston Burssens in de cel.
B2509: BROUWERS, Jeroen. - Anais Anais.
T8292: BROUWERS, Jeroen. - Feuilletons. Proefnummer zomer 1996.
Y4349: BROUWERS, Jeroen. - Het aardigste volk ter wereld. Willem Frederik Hermans in Brussel. Bijdrage aan zijn biografie.
T8235: BROUWERS, Jeroen. - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
T8229: BROUWERS, Jeroen. - Zonsopgangen boven zee.
B1875: BROUWERS, Ruud. (ed.). - Paris architecture urbaine 1980-1986.
H6778: BROUWERS, Jeroen. - Hélène Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910.
Y4630: [VONDEL] BROUWERS, J.W. & H.J.H. Pieters. - Neêrlands eerste Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld, gevierd te Roermond, op 5 Februari 1862. Feestrede van J.W. Brouwers, Dichtstuk van H.J.H. Pieters.
R3125: BROUWERS, Jeroen. - Het verzonkene.
Y9958: BROUWERS, Jeroen. - Van rondeel tot chanson.
Y8929: BROUWERS, Jeroen. - De levende stilte van Stig Dagerman. Essay.
Y9218: BROUWERS, Dick. - Aanschouwelijk.
L7657: BROWN, Ford K. - Fathers of the Victorians. The Age of Wilberforce.
R3607: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. BROWN, Richard. - Houdt de persen in stand. [=Bulletin: nr. 15]. 1982.
B8038: BROWN, Bruce. - Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood.
MK0210: BROWN, Ken. - Calligraphy. Learn a more beautiful way with words.
R9896: BROWNING, Elisabeth Barrett. - Portugeesche Sonnetten. Vrij bewerkt naar het Engelsch door Helene Swarth.
H0836: BROWNLEE, A. - William Shakespeare and Robert Burton.
K2121: BRUCE, James. - Aux sources du monde. A la decouverte de l'Afrique des Montagnes: Abyssinie 1769-1772. Traduit de l'anglais par Eric Chedaille.
H3118: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
E0128: [KANDINSKY] BRUCHER, Gunter. - Kandinsky. Wege zur Abstraktion.
T6799: BRUG, Steffen Lambert. - Boven en beneden de wolken of Volks-wereldbeschrijving. Een leesboek voor scholen en huisgezin.
Y1053: BRUG, S[teffen L[ambert]. - Boven en Beneden de Wolken of Volks-Wereldbeschrijving. Een Leesboek voor scholen en huisgezinnen.
Y4297: BRUGEL, Fritz. - Der Weg der Internationale.
T2547: BRUGGEMAN, Mich. - De Koster van Schorredijk.
T6241: BRUGGEN, Carry van. - Om de kinderen.
T1851: BRUGGEN Jr., Kees van. - Brieven van een tegenvoeter. Illustraties van Constance L. Fidler.
H2184: BRUGGEN, Carry van. - Avontuurtjes.
T0874: BRUGGEN, Kees van. - Poker.
B7526: BRUGGEN, Kees van. - De freule.
T5628: BRUGGEN, Carry van. - Hedendaagsch fetischisme.
T5592: BRUGGEN, Carry van. - Een coquette vrouw.
T5587: BRUGGEN, Carry van. - Avontuurtjes.
T5581: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
T5552: BRUGGEN, Carry van. - Tegen de dwang. Een keuze uit de verhalen.
T5554: [DUMMY] BRUGGEN, Carry van. - 'n Badreisje in de tropen. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Susan van Keulen en Peter van Zonneveld. DUMMY.
T7254: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
T5558: BRUGGEN, Carry van. DUMMY. - Dummy van Een Indisch huwelijk. Novelle.
T5559: BRUGGEN, Carry van. - Heleen, een vroege winter.
T5563: BRUGGEN, Carry van. - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T5544: BRUGGEN. C.J.A. van. - Als ge niet... dan! Een ver-beelding.
R2742: BRUGGEN, Carry van. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T7255: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
R9278: BRUGGEN, Kees van. - Poker.
T7458: BRUGGEN, Kees van. - Het leven van Joost Welgemoed.
W8233: BRUGGEN, Carry van. - Avontuurtjes.
T7269: BRUGGEN, Carry van. - Maneschijn met koek en Al om een suiker balletje.
T7272: BRUGGEN, Carry van. - Heleen.
T7256: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
T7251: BRUGGEN, Kees van. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7245: BRUGGEN, Kees van. - Ontbonden Garven. Roman van een hedendaags gezin.
T7246: BRUGGEN, Kees van. - De verlaten man.
T7244: BRUGGEN, Kees van. - Fontana Marina.
T7243: BRUGGEN, Kees van. - Fontana Marina.
T7236: BRUGGEN-DE HAAN, Carry van. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7227: BRUGGEN, Kees van. - Tweestroomenland.
T5180: BRUGGEN, Kees van. - Koning Adam. Vertelsel.
T5176: BRUGGEN, Kees van. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T5178: BRUGGEN, Kees van. - Zondvloed.
T5174: BRUGGEN, Kees van. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T5175: BRUGGEN, Kees van. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T5120: BRUGGEN, Kees van. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
T5099: BRUGGEN, Kees van. - Het leven van Joost Welgemoed.
T5097: BRUGGEN, Kees van. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T5098: BRUGGEN, Kees van. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T5095: BRUGGEN, Kees van. - Koning Adam. Vertelsel.
T7171: BRUGGEN, Carry van. - Aan een draadje.
B2714: BRUGGEN, Kees van. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
K5975: BRUGGEN, Carry van. - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
M3301: BRUGGEN, Kees van. - De droge koetjes of De levensavond buiten.
B4202: BRUGGEN, Carry van. - Heleen, een vroege winter.
M3264: BRUGGEN, Kees van. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Gedichten.
K4715: BRUGGEN, Carry van. - De klas van 12.
K4565: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
Y5292: BRUGGEN, Kees van. - Krantenknipsels van/over Kees van Bruggen.
B1891: BRUGGEN, C.J.A. van. - George Bernard Shaw.
M2272: BRUGGEN, Kees van. - De freule.
E0134: BRUGGEN, Carry van. - Avontuurtjes.
E0123: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
T5556: BRUGGEN, Carry van. - Avontuurtjes.
T7250: BRUGGEN, Kees van. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T2682: BRUGGENCATE, A. ten. - Heraldische Gids van de Goudse Glazen.
L3769: BRUGGENCATE, A. ten. - Hollandsche molens.
B9188: BRUGGER, Ingried. e.a. - Meisterwerke aus dem Guggenheim.
T5722: BRUGGHEN, J.J.L. van der. - Christendom en Staatkunde. Tweede stuk.
Y0438: BRUGGHEN van LAUWENRECHT, Ch.Th. - Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874.
B1705: BRUGMAN, Til. - De houten Christus. Met 6 illustraties door Maaike Braat.
R6463: BRUGMAN, Joannes. - Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer.
H5135: BRUGMANS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel. Olieverf-composities door Huib Luns.
L6832: BRUGMANS, H. - Het belang der Economische Geschiedenis.
L4674: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938.
T0685: BRUGMANS, H. - Middelen van verkeer.
L2623: BRUGMANS, Alingh. - Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill.
R6176: BRUGMANS, H. - Het beeld der Maagd.
B0275: BRUGSMA, Rebecca Pauline Christine. - The beginnings of the Irish revival.
Y2319: BRUIJN KOPS, Pieter de. - Heerlijke galop.
B8067: BRUIJN, J. de en P. Schaik. - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
L2209: BRUIJN, Kees de. - Vijf Vocalen door 275 jaren. De geschiedenis van een Haagse boekhandel.
L2054: BRUIJN, J. de en H.J. Langeveld. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
B5014: BRUIJN, J. de. - Een standbeeld voor Colijn?
Y1468: BRUIJN, J.R. e.a. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
R5009: BRUIN, C.C. de. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
L7432: BRUIN, C.C. de. - Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd.
H1381: BRUIN-SCHEEPENS, J.E. de. - Loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs.
L2363: BRUIN, C.C. de. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
L1822: BRUIN, Willem de. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
T0081: [SHELLEY] BRUIN, Hein de. (vert.). - Shelley's Juliaan en Maddalo. Een gesprek.
B4526: BRUIN, J. de en G. Puchinger (ed.). - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger.
R5534: BRUIN, P.J.M. de. - De geschiedenis van mijne geboortekerk.
B3302: BRUIN, G.P. - De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is.
T7834: BRUIN, P.B. - De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X.
R7461: BRUIN, Jan en Jan van der Werff. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
B2345: [BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. de. - Bilderdijk en de studie van het middelnederlands.
T7058: BRUIN, J. de. - De Musschen en hun Clubhuis.
E0106: BRUIN, Claas. - Zede-dichten. Tweede deel.
Y7303: BRUIN, Hein de. - Job.
T8087: BRUIN, P. de. - Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten.,
M0077: BRUIN, H. de. - Ebben en ivoor.
Y9524: BRUIN, H. de. - Schalm en scharnier.
T5846: BRUINING, P. - Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub.
R7265: BRUINING, Nicolette A. - Landdag V.P.R.O. R.A.I. Amsterdam 27 juni 1948.
Y9696: BRUINING VAN DEN BERGH, A. - Nederland aan Oranje. Volkslied.
T7957: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot.
R8565: BRUINS, F. - Goedkoope en practische atlas van Nederland, met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat-, en grintwegen.
T6804: BRUINS, L. - De spiegel. Leesboekje voor kinderen.
L8571: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRUINS SLOT, Jan A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
K0813: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
B7594: BRUINSMA, Ernst. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
Y1448: BRUINSMA, Vitus. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
R5162: BRUINSMA, Max, Lies Ros, Rob Schroder. - Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten.
R4086: BRUINTJES, Geert. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
L3715: BRULEZ, Raymond. - Sheherazade of literatuur als losprijs.
B6867: BRULEZ, Raymond. - De toren van Lynkeus.
M8227: BRULEZ, Raymond. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
K9167: BRULEZ, Raymond. - Het pakt der truimviren.
K7929: BRULEZ, Raymond. - De haven.
R7819: BRULEZ, Raymond. - De laatste verzoeking van Antonius.
R7817: BRULEZ, Raymond. - Novellen en schetsen. Voorwoord Raymond Herreman.
K5315: BRULEZ, Raymond. - Het huis te Borgen.
K4700: BRULEZ, Raymond. - De verschijning te Kallista.
Y5293: BRULEZ, Raymond. - Krantenknipsels van/over Raymond Brulez.
P1388: BRULL, Jean. - Vestdijk op krantenpapier.
M3484: BRULL, Jean. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten.
W5550: BRULS, Willem / Dorothee van Hooft. - Langs kastelen, burchten en donjons, routes in Nederland en Belgie.
L6672: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
T1260: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
M9787: BRUMMEL, H & H. Liebaers (Ed.). - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald.
Y0513: BRUMMEL, L. / H. de la Fontaine Verwey e.a. - Het Boek. Derde Reeks. Deel XXXVI nrs. 1, 2, 3-4. - Deel XXXVII nrs. 2, 3 , 4.
K6786: BRUMMEL, L. - Bibliotheken en Historie in de 16e eeuw.
R1430: BRUMMEL, L. (voorwoord). - Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
B2401: BRUMMEL, L. - De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw.
T0361: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
L2303: BRUMMELKAMP, J. - 's Werelds honger.
L2301: BRUMMELKAMP, J. - Afrika's economische ontwikkeling en Truman's point four.
R6200: BRUMMELKAMP, Jacob. - Ethiopie's ontwikkeling in de twintigste eeuw van middeleeuwse tot moderne staat. Ethiopia's evolution in the twentieth century from a medieval to a modern state, with a summary in English.
B3047: BRUMSTEEDE, E. - Jappenspiegel.
Y6179: BRUNA. - Schrijvers van Bruna en leverbare boeken van A.W. Bruna & Zoon.
H0666: BRUNE, Johan de. - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing.
Y6860: BRUNE de jonge, Jan de. - Alle Volgeestige Werken. (I. Wetsteen der vernuften; II Jok en ernst; III Honigbye).
Y8582: BRUNE de JONGE, Jan de. - Wetsteen der vernuften. Samenstelling Paula Koning.
H9841: BRUNEKREEF, H. en K.A. Kok. - Hoeveel letters?
T8733: BRUNET, Emile. - Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
Y3616: BRUNHOFF, Jean de. - Koning Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
Y3615: BRUNHOFF, Jean de. - De reis van Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
B8909: BRUNING, Henri. - Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
B8910: BRUNING, Henri. - De Sirkel. Verzen.
B8911: BRUNING, Henri. - De vraat van het geluk.
T0308: BRUNING, Henri. - Het verbond.
B6320: BRUNING, Henri. - Onze priesters.
B6321: BRUNING, Henri. - Het zwaard.
B6322: BRUNING, Henri. - Tegen den hoogmoed der werken.
B5975: BRUNING, Henri. - Van ziel en aarde.
R9679: BRUNING, Henri. - De tocht. Verzen.
K9171: BRUNING, Gerard. - Verontrust geweten.
R9316: BRUNING, Henri. - Heilig Verbond.
T5220: BRUNING, Gerard. - Rembrandt de Realist.
K6810: BRUNING, Henri. - Elias van Cortona. Drama in vier bedrijven.
K6330: BRUNING, Henri. - Fuga. Verzen.
K6079: BRUNING, Henri. - Voorlopige motieven. Essays.
B2181: BRUNING, Henri. - Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen.
Y2775: BRUNNER, Ruth. - Glas graveren.
B4876: BRUNOTT, Loes e.a. (voorw.). - Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub.
Y4845: BRUNSVELD VAN HULTEN, Eduard. - Moord en magie.
H1418: BRUNT, Emma. - Een ringetje rook. Met tekeningen van Ien van Laanen.
T0767: BRUNT, L. - De magie van de stad.
L0089: BRUNT, Emma. - De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme.
Y7218: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
L6989: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
L6337: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
T1116: BRUSSE, M.J. - Jonker Johnny.
T1113: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
T0944: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's Petevaer aan de Hollandsche Jongens.
T0680: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
T0548: BRUSSE, M.J. - De Zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie de Generaal.
B7623: BRUSSE, M.J. - Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom.
L0104: BRUSSE, M.j., Antoon Coolen, Willem van Gelder. e.v.a. - Hou je roer recht. Een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek.
T3554: BRUSSE, M.J. - Zomer-Potpourri.
R4230: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's petevaer aan de Hollandsche jongens.
K6209: BRUSSE, M.J. - Herinneringen aan Johan de Meester.
Y7507: BRUSSE, M.J. - De Boef Matheus Otto.
R6758: BRUSSE, M.J. - Woeker.
Y8614: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
R0986: BRUSSELMANS, Herman. - Kaloemmerkers in de zep. Voorpublicatie.
R0894: BRUSSELMANS, Herman. - Het oude nieuws van deze tijden. Roman.
L1767: BRUSSELMANS, Herman en Caryl Strzelecki. - De koffer.
Y5296: BRUSSELMANS, Herman. - Krantenknipsels van/over Herman Brusselmans.
Y6380: BRUSSELMANS, Herman. - Trager dan de snelheid.
Y5148: BRUSSELMANS, Herman. - Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus.
Y8441: BRUSSELMANS, Herman. - Zijn er kanalen in Aalst?
Y3578: BRUYERE, Jean de la. - The finest complete series extant of the editions originales of his immortal Caracteres, to which is added his Dialogues and the Suite des Caracteres, 1688-1700. The editions originales of his immortal Caracteres.
Y8133: BRUYERE, [Jean] de la. - Les Caracteres de Theophraste traduits du Grec, avec Les caracteres ou Les Moeurs de ce siecle. Par Mr. De La Bruyere de l'Academie Françoise, et La Clef, en marge & par ordre alphabetique. Tome scond.
H9504: BRUYN, E.B. de. - Uit een leven.
B4086: BRUYN, Guido de. - Het huis Augustus. Gedichten.
B2100: BRUYN, Frans de en Oscar Timmers. - Vlaanderen vandaag. Vandaag nr 14.
B2099: BRUYN, Frans de en Oscar Timmers. - De zwarte roos. Vandaag nr 13.
B9026: BRUYNE, MICHIEL DE & Lieve Gevers. - Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers.
R3975: BRUYNE, Arthur de. - "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert.
K2578: BRUYNE, Aarnout de. - Ward Ruyslinck.
B3884: BRUYNS, Martin. - Ballade van Jean de Metz.
R3635: BRUYNSEELS, Aug. - De Belgen als Slaven weggevoerd.
T6559: BRUYNSEELS, Aug. - De Belgen als Slaven weggevoerd. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in de St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties
R4016: BRYCE. - De laatste akte in België's wereldtragedie: het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.".
B0414: BUARQUE DE HOLLANDA, Sergio. - A contribuicao Italiana para a formacao do Brasil. Edicao bilingue. Traducao de Andreia Guerini. Prefacio de Aniello Angelo Avella.
T8409: BUBER, Martin. - Chassidische vertellingen.
L7062: BUCH, Boudewijn. - De blauwe salon. Berichten omtrent het leven en wedervaren van een jongeman. In het licht gegeven door Lothar G. Mantoua.
H8631: BUCH, Boudewijn. - Het geheim van Eberwein. Roman.
H2892: BUCH, Boudewijn. - Het dolhuis.
H2114: BUCH, Boudewijn. - De kleine blonde dood. Roman. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
H0630: BUCH, Boudewijn. - De hel. Roman.
B9171: BUCH, Boudewijn. - De Boekhandel.
L3911: BUCH, Boudewijn / K. Hemmerechts / B. Keizer / N. ter Linden. - Vier visies op de dood: I: Zingende botten, over dichten, dood en souvenirs. II: Hotel Terminus. III: Koud liggen. IV: De dag zal komen, Janus, gedachten over de dood en over de fantasie van hemel en hel.
B7709: BUCH, Boudewijn. - Literair omreizen. Een idioticon.
L0754: BUCH, Boudewijn. - De hel. Novelle.
L0753: BUCH, Boudewijn. - De rekening.
L0201: BUCH, Boudewijn. - Het geheim van Eberwein. Roman.
K9786: BUCH, Boudewijn en Nout Steenkamp. - Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
K9457: BUCH, Boudewijn. - Buch's boeket 3. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij De Bezige Bij.
H9380: BUCH, Boudewijn / Peter van Zonneveld. - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers.
B4055: BUCH, Boudewijn. - Eerstejaars.
Y6788: BUCH, Boudewijn. - Buch's boeket 1. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Bert Bakker.
B3654: BUCH, Boudewijn. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderdijk in Haarlem.
T8639: BUCH, Boudewijn. - De kleine blonde dood.
T9874: BUCH, Boudewijn. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel.
Y6664: BUCH, Boudewijn. - Links! Een rode burleske.
K5596: BUCH, Boudewijn. - Terug naar Oppidum. Drie romans over de jeugd van Winkler Brockhaus: Het Dolhuis, Geestgrond, De Bocht van Berkhey.
T8373: BUCH, Boudewijn. - Dood kind. Lamenti.
T8323: BUCH, Boudewijn. - Geestgrond. Roman.
Y6009: BUCH, Boudewijn. - Weerzien. Geillustreerd met foto's van Klaas Koppe.
K0687: BUCH, Boudewijn. - Buch's boeket 2. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Querido.
Y6329: BUCH, Boudewijn / Schneyderberg, Eric J. - De literaire nalatenschap van Boudewijn Büch [met] 10 jeugdverzen.
T8163: BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. - De taal als blauw. Gedichten.
K3032: BUCH, Boudewijn. - De kleine blonde dood.
T4168: BUCH, Boudewijn. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
B0688: BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. - De Sonnetten.
H5889: BUCHAN, James. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
T3222: BUCHANAN, Andrew. - The Art of Film Production.
Y4573: BUCHHOLZ, Quint. - BuchBilderBuch. Geschichten zu Bildern.
L8153: BUCHNER, Rudolf. - Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart.
L6404: BUCHNER, Victor F. - Merovingica.
R9730: BUCHNER, L. - Leven en Gezondheid.
Y6640: BUCHNER, E.H. EN A.J. RUTGERS. - Molekulen, Atomen en Atoomkernen.
B1720: BUCHTA, Wolfgang. - Palimpsest. Unwegsame Gebiete I-V. Uncharted Territory I-V. 1992-2003.
L7253: BUCKINX, Pieter G. / E. Claes / Jos De Haes. (ed.). - Nederlandse poëzie nu. Speciaal nummer Dietsche Waranda en Belfort.
L0315: BUCKINX, Pieter G. - De Moderne Vlaamse poëzie.
K6877: BUCKINX, Pieter G. - Schouder aan schouder. Speurtochten in de poëzie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik.
K4202: BUCKINX, Pieter G. - Het ligt voor de hand.
K4121: BUCKINX, Pieter G. - Paul de Mont 1895-1950.
T6833: BUCKLE, Henry Thomas (collected by) - Library Illustrative of Social Progress: Exhibition of Female Flagellants; Lady Bumtickler's Revels; The Use of Flogging in Veneral Affairs; Madame Birchini's Dance; Sublime of Flagellation; [&] Fashionable Lectures; (7 Volumes ).
H7909: BUCKLER, J.C. - Drawings of Oxford. [1811-27].
Y0492: BUDAN, Emilio. - L'Amatore d'Autografi.
Y0161: BUDDINCH, D. - Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap.
L0745: BUDDING', C. - Nieuwe Gorgelrijmen.
L6517: BUDDINGH', C. - Deze kant boven.
L5182: BUDDINGH', C. - Gorgelrijmen.
B9838: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
M9629: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft.
Y5726: BUDDINGH', C./ Bert Schierbeek. - W&W of voor moeders is het altijd het ergste. Grondtekst voor een toneelstuk.
M9307: BUDDINGH', C. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman.
Y6144: BUDDINGH', C. - Drie oden en een elegie.
B3519: BUDDINGH', C. en Eddy van Vliet. (ed.). - Noord- en Zuidnederlandse poëzie na 1945.
H8329: BUDDINGH', C. - Citaten-omnibus.
E0166: BUDDINGH', C. - Kees. Acht gedichten. Acht citaten. Gekozen door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
K2757: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
K2708: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster en andere schrifturen.
T8977: BUDDINGH', C. - Niets spreekt vanzelf.
Y9130: BUDDINGH', C. - Inleiding uitgesproken t.g.v. de introductie van de zevende druk van De Grote Oosthoek.
Y9677: BUDDINGH', C. - Op slag van zessen.
Y1016: BUDE, Frans (tekst) & Kim Zwarts (foto). - Herman Zeekaf.
Y0808: BUECHNER, Thomas. - Glass from the Corning Museum of Glass. A. Guide tot the Collections.
L5550: BUELENS, Elly / W.G. Overbosch / J.W. Schulte Nordholt (eds.). - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
R4578: BUHRMANN, Frans. - Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau.
L2921: BUHRMANN, G.H. - Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier.
T1668: BUIJNSTERS, P.J. (red.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14. Bevat: Ferd. Sassen, Desiderata voor de beschrijving van de wijsbegeerte in Nederland gedurende de 18e eeuw.
T1669: BUIJNSTERS, P.J. (red.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20. Bevat vijf voordrachten over "de uitstraling van de 18e-eeuwse natuurwetenschappen" (Symposium Werkgroep 18e eeuw).
B0155: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
R2153: BUIJNSTERS, P.J. (red.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971.
B7763: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
B7176: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
R9924: BUIJNSTERS, Piet J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
K8766: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
R2449: BUIJNSTERS, P.J. (red.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36
Y9395: BUIJNSTERS-SMETS, Leontine. - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
Y9904: BUIJNSTERS, P.J. - Levens van beruchte personen. Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e- eeuw.
R8524: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
R7320: BUIJSSE, Cyriel, e.a. - Rozenwangen enz. Novellen.
L5082: BUIJTENEN, M.P. van. - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
R8461: BUIJTENEN, M.P. van. - Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland.
R6639: BUIJTENEN, M.P. van. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
B5179: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd.
R9499: BUISMAN, M. - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz.
W0697: BUISMAN, Johan Frederik. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
K2345: BUISSINK, Frans. - Natuurgids van Noord-Holland.
T8042: BUISSON, Jean-Christophe. - Hij heette Vlasov. Roman. Vertaald door Marieke van Laake.
L7114: BUITENDIJK, W.J.C. - Universiteit en kunst.
B7847: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
R7634: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
K2858: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd. Essays.
T2485: BUITENRUST HETTEMA, F. e.a. - Taal en Letteren. 8e jaargang 1898.
L7339: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
L6800: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen.
L9223: BUITENWEG, Hein. - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude Indie.
Y5015: BUITENWEG, Hein. - Omong Kosong Lagi. Vreugden uit het Oude Indie II.
T2983: BUKOWSKI, Charles. - Warmwatermuziek. Vertaling Peter van Oers en Rita Vermeer.
B4753: BULHOF, Francis. - Transpersonalismus und synchronizitat. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
W6378: BULHOF, Francis. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
Y6095: [CATA:OGUS] BULL, D., T. Dibbits, e.a. - Rembrandt - Caravaggio.
Y6364: BULL, Duncan e.a. - Rembrandt Caravaggio.
Y8781: BULL, Abraham Johannes de en Gustav Adolph Heinze. - Hulde aan Linnaeus. Cantate voor gemengd koor, soli en orkest, woorden van A.J. de Bull en muziek van G.A. Heinze.
M7116: BULLEN, Frank T. - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen. Vertaald door P. Verhoog.
T8963: N.A.S.-BULLETIN. - N.A.S.-Bulletin. Kaderkrant. No. 1 t/m 17. 23 maart t/m 15 september 1929. In 5 afleveringen.
Y5861: BULLETIN. - Bulletin d'Information de l'Union Belge des Ouvriers du Transport. Redaction Ph. De Witte. Numero 4 Janvier 1940.
Y5819: BIOGRAFIE BULLETIN. - De popbiografie. Rudolf Dekker over het fenomeen van de populaire biografie. Maarten Steenmeijer over golden Earring. Dagboek van een biograaf. De stripbiografie van Prins Bernhard. Arie van der Zwan over de levensbeschrijvingen van Anton Philips en D.G. van Beuningen.
Y5817: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het ik als onderwerp.
Y5818: BIOGRAFIE BULLETIN. - Biograferen voor 1770.
Y5816: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: De autobiografie. Dagboek en autobiografie. Autobiografie als fictie. Top Naeff en Havank. Driemaal Beckett. Interview Klaas van Berkel over Dijksterhuis. Biografieen Sutan Sjahi, F. Truffaut, Maria.
B8042: CRITISCH BULLETIN. - Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951.
K9362: CRITISCH BULLETIN. - Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
Y2010: ANTI-OORLOGS BULLETIN. - Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog.
R2572: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 12e jaargang, Januari - December 1941.
Y7516: BULLETIN. - Bulletin Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode. Prinses Verloofd, Bandoeng, 8 September 1936.
R7177: BIAFRA BULLETIN. - Biafra bulletin nr. 1.
Y5993: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het zwarte schaap. O.m. over Oscar Wilde, Frederik van Eeden, Mata Hari, Flavius Josephus.
K3950: CRITISCH BULLETIN. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949.
Y8213: BULLETIN. - Dat ten spoedigste het algemeen Kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd, moet worden verleend.
Y8615: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het Fin de Siecle in portretten; Interview Jan Fontijn; Hans van Straten, Jagen op handschriften.
T1828: BULTE, Marcel e.a. - Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998.
R1882: BULTHUIS, Rico J. - De kleine comedie. Een poppenlandse geschiedenis.
R0036: BULTHUIS, Rico J. - Het glazen masker. Fantastische vertellingen met illustraties van den schrijver.
Y4122: BULTYNCK, A.V. - Naar het leven. Novellen.
L6502: BUNGE, Lucas. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20.
B8991: [SPINOZA] BUNGE, Wiep van. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
Y3076: BUNGE, Lucas. - Ongehoord. Honderd miniaturen over muziek.
R3835: [SPINOZA] BUNGE, Wiep van. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de "Marranen".
R8391: BUNING, Lammert. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
Y4331: BUONARROTI, Michelangelo. - Sonnets de Michel Ange Buonarroti. Le texte italien est regard de la traduction française de Paul Hazard.
R2969: BURCKHARDT, Carl J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
W8988: BURCKHARDT, Carl J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
M7354: BURCKHARDT, Carl J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
Y9951: BURCKHARDT, Carl J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
B8633: BUREN, H.J. van. - De Koning is ons hoofd.
K3606: BURFS, Aran. - Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie.
T7356: BURG, A.P.J. van der en M.H. de Boer. - Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek.
R8983: BURG, Gijsbertus van den. - Het Nationaal-Socialisme.
T3443: BURG, Fennigje van den. - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
T7732: BURG, G. van den. - Regeering, regeer.
Y8655: BURG, Hermanus van den. - Amsterdamsche Argus: Acht Gevende Op Alle Voorkomende Zaken En Gevallen Ten Voornaamste Gerigt Om de Wanstalligheden Der Menschelyke Bedryven Aan Te Wijzen, En Hunne Gebreken Op Enen Vermaaklijken En Luchtigen Trant Te Hekelen. Derde deel.
T2550: BURGER Jr. C.P. - Een Hollandsche wereldkaart uit de eerste helft van de 16de eeuw. Met een kaart in facsimile.
R0792: BURGER, C.P. - Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder.
R3648: BURGER, H. - Geestelijke nood in Vlaanderen.
T5874: NEDERLANDSCH BURGER. - Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk.
T5836: BURGER, H. - Het Nederlandsche Schaap.
M6821: BURGER, Wilna. - Jonge koeien aaien. Gedichten.
Y3691: BURGER, Werner. - Katzen. Zeichnungen .
K7244: BURGER, C.P. & Wouter NIJHOFF. - Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff].
Y0684: BURGER, H. - Vrede en Fierheid. Toespraak t.g.v. het zestiende Dietsch Studenten Congres, gehouden te Groningen op 25 maart 1931.
B2176: BURGER, Eduard Johan. - Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-Indie als Koloniaal-Economisch verschijnsel.
R6730: BURGER, H. - De Nederlandsch-Belgische betrekkingen.
T6569: BURGER, J.A. - Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt.
R8614: BURGERS, Rogerius. - De statie der paters minderbroeders te Bolsward. St. Franciscuskerk 1624 - 31 augustus - 1924.
K6714: BURGERS, J. - Rie Cramer.
M6016: BURGESS, Anthony. - Mensen in etui. Vertaling W. Dielemans.
R9636: BURGOS, Fausto. - De Zoutmijn. Uit het Argentijnsch vertaald door Bas van Deilen.
K0377: BURKARDT, Hans. - Alphabete und kalligraphische Skizzen.
K7211: [BECKETT] Burkman, Katherine H. (ed.). - Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett.
R7260: BURMANS, Pieter. - Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan den 8e Febr. 1720. Overgezet door Dirk Smout.
R0489: BURNIER, Andreas. - De verschrikkingen van het noorden.
Y6796: BURNIER, Andreas. [=Catharina Irma Dessaur]. - Na de laatste keer.
K4530: BURNIER, Andreas. - De trein naar Tatascon.
Y5297: BURNIER, Andreas. - Krantenknipsels van/over Andreas Burnier.
T0130: BURNOUF, Emile et L. LEUPOL. - Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
B9129: BURNS, Michael. - Dreyfus: a family affair 1789-1945.
Y7106: BURSSENS, Gaston. - Pegasos van Troja.
T1391: BURSSENS, Gaston. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
R4641: BURSSENS, Gaston. - Ode.
T0870: BURSSENS, Gaston. - De eeuw van Perikles.
B7700: BURSSENS, Gaston. - Paul van Ostaijen. De dichter.
T0417: BURSSENS, Gaston. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
B6861: BOON-BURSSENS. - Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens.
L8515: BURSSENS, Gaston. - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
W2054: BURSSENS, Gaston. - Verzameld proza. Verzameld en bibliografisch begeleid door Luc Pay.
L8421: BURSSENS, Gaston. - Verzamelde Dichtbundels. Twee delen.
B5876: BURVENICH, Jos. - Ingmar Bergman zoekt de sleutel.
L5352: BUS, Antonius J.M. - Der mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen.
Y6912: BUSCH, Wilhelm. - De vrome Helena. Opnieuw bewerkt door Bertus Aafjes.
Y2247: BUSCHENHENKE, Floor. - Het moeten eenhoorns zijn. Gedichten.
R2178: [COUPERUS] BUSCHMAN, Jose. - Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus.
W6117: BUSCHMAN, Johan. - De paarse stempel.
B0404: BUSCHMANN, G. Jos. - La page de texte visage du livre.
T9598: BUSCO, J. de. = J.C.A. HEZENMANS. - De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
R8432: BUSE, H.J. - Het Waeraghtigh Verhaal van een grouwelicke Spookhistorie te Hattem en nog wat.
M5819: BUSI, Aldo. - Uit het leven van een tijdelijke pantyverkoper. Vertaald door E. van der Pluym.
L8037: BUSKEN HUET, Cd. - Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen.
H6727: [ERASMUS] BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
H3983: BUSKEN HUET, Cd. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
B9402: BUSKEN HUET, Cd. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen.
B7397: BUSKEN HUET, Cd. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen.
B7399: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien.
B7351: BUSKEN HUET, Cd. - Portretten van Nederlanders. (Erasmus, Hooft, Cats, Genestet, Potgieter).
B7331: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel.
T0370: BUSKEN HUET, Cd. - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver.
B7169: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
L0794: BUSKEN HUET, Conrad. - Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886.
M8145: BUSKEN HUET, Cd. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen.
W8325: BUSKEN HUET, Cd. - Portretten van Nederlanders. (Erasmus, Hooft, Cats, Genestet, Potgieter).
Y3681: BUSKEN HUET, Cd. - M. Horn. - Register op de Litterarische Fantasien en Kritieken van Busken Huet. Samengesteld door M. Horn.
Y3680: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zestiende deel. H.J.A.M. Schaepman. P.F. Brunings. Bosboom Toussaint. C. Vosmaer. Multatuli. P.A.S. v. Limburg Brouwer. Theophilus van Soerabaya. J.K.J. de Jonge. Mina Kruseman, Betsy Perk. J.T. Oosterman. Melati van Java. Francisca Galle. Van der Linden. J.A. van der Chijs. A. Pierson. E.J. Potgieter.
Y3679: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Vijftiende deel. E.J. Potgieter. A.W. Bronsveld. Jacob van Lennep. J.J. Cremer, F.C. Wilsen. J. Gram, Ch. Boissevain. Christine Muller. H.J. Schimmel, H. Tiedeman. H.A. van Amorie v.d. Hoeven. A. Pierson. Multatuli, Acquoy. Francisca Galle. A. Kuijper, Van Zeggelen. C. Honigh, Van Boekeren. Constantijn. J.H. Gunning jr.
Y3678: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zesde deel. De Van Haren's Cornelis van Lennep en de zijnen. Een borstbeeld van de Ruyter. Tollens.
Y3677: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Veertiende deel. C. Vosmaer. J.J. van Oosterzee. Nicolaas Beets. S. Hoekstra Bzn. A. Pierson. Is. Da Costa. J. Kneppelhout. Aart Admiraal. Marius. J.M.E. Dercksen. Quos Ego. S. Vissering.
Y3676: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. B. ter Haar, Bogaers, Withuijs. Ten Kate en zijn Schepping. Van Zeggelen, S.J. van den Bergh. S.E. Harthoorn, D. Chantepie de la Saussaye. Vanity Fair. H. de Veer. Laatste Nederl. Gedichten. De Genestet's uitvaart. J. de Bosch Kemper. M.P. Lindo. John Lothrop Motley.
B3034: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant.
B3035: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B3036: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel.
B3038: BUSKEN HUET, Cd. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre.
R1805: BUSKEN HUET, Conrad. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
Y0906: BUSKEN HUET, Conrad. - Conrad Busken Huet. Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
B0502: BUSKEN HUET, Cd. - Vernuft ontzondigt. Kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
Y9005: BUSKEN HUET, Cd. - Brieven Van Een Klein-Stedeling en Novellen.
Y9006: BUSKEN HUET, Cd. - De Bruce's Jozefine. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9007: BUSKEN HUET, Cd. - De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9008: BUSKEN HUET, Cd. - Parijs en omstreken.Herzien door G. Busken Huet.
Y9009: BUSKEN HUET, Cd. - Groen en rijp, door Thrasybulus.
Y9010: BUSKEN HUET, Cd. - Nalezing. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9011: BUSKEN HUET, Conrad. - Litterarische Fantasien en Kritieken. 25 delen + registerdeel.
Y9021: BUSKEN HUET, Conrad. - Litterarische Fantasien en Kritieken. 23 delen in 11 banden.
Y9022: BUSKEN HUET, Cd. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen in een band.
T1095: BUSKENS, Emiel. - De Schouwburgcrisis. Rede.
T6976: BUSKES Jr., J.J. - Daar staat geschreven.
R4693: BUSKES, J.J. - Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom.
T6930: BUSKES Jr., J.J. - Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer).
T5621: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T5490: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T3366: BUSKES, J.J. - C.D.U en S.D.A.P.
T7341: BUSKES, J.J. - Rondom de Doodstraf. Kanttekeningen bij de Herderlijke Brief van de Generale Synode der Hervormde Kerk.
R7361: BUSKES, J.J. - Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid.
T2283: BUSSCHE, R.V. vanden. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap.
B2968: [FILTER]. BUSSE, Gerd. - Duitse Kaas, nieuws over Elsschot. Drie artikelen.
R8705: [COHEN] BUSSUM, Sani van. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
T3811: UITGEVERIJ J.H. DE BUSSY. - Catalogus. Zuid-Afrikaanse boeken en tijdschriften.
W4587: BUTSCH, Albert Fidelis. - Handbook of renaissance ornament. 1290 designs from decorated books. With a new introduction and captions by Alfred Werner.
R8445: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
R6629: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
T6757: BUTTINGHA WICHERS, J. van. - Schaatsenrijden.
Y6153: BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
T9087: BUURMAN, Bert. e.a. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar.
R0399: BUURSINK, Marijke e.a. - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij.
R2504: BUVE, J.D.J. - Metafysisch Manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
Y7763: BUWALDA, Peter. - Bonita Avenue. Roman.
L4566: BUWALDA, P. - The Umbelliferae of the Netherlands Indies.
R4122: BUYENS, Frans. - Andreas Latzko, rebel tegen het onrecht, strijder voor de vrede. Voorwoord Stella Latzko-Otaroff.
K2811: BUYENS, Frans. - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche.
L9416: BUYENS, Frans. - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
B2430: BUYNSTERS, P.J. - Willem Bilderdijk en de Geestenwareld.
R3492: BUYS, F. - Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland.
L2210: BUYS, Arend. - Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt.
H8518: BUYS, Jaap. - Wijde blik. Verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek. Bijeengelezen en ingeleid door ....
B2562: BUYS DE GRAAF, A. - Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen.
Y8833: BUYS, Frans. - Wie maakt me los! Kwatrijnen van voorbijgaande aard.
L6411: BUYSSE, C. Louis Couperus, W.G. van Nouhuys. (eds.) - Groot Nederland Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Elfde jaargang, tweede deel.
K0912: BUYSSE, Cyriel. - Krachten. Gekozen en ingeleid door Clam Bittremieux.
R0096: BUYSSE, Cyriel. - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap V. Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot.
R0098: BUYSSE, Cyriel. - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IV. Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot.
Y6762: BUYSSE, Cyriel. - Het leven van Rozeke van Dalen. Verlucht met houtsneden van Jo Bezaan.
L8622: BUYSSE, C., A. de Savornin Lohman, Jac. Vrancken. - Nieuwere Schrijvers II.
Y8299: BUYSSE, Cyriel. - Lente.
K7656: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
K2939: BUYTENDIJK, F.J.J. - De moderne mens en zijn lectuur.
R5017: BYARS, Mel. - Design Encyclopedia. 1880 to the present.
K9297: BYLEVELD, H. van. - Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden.
T7315: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
B9631: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen.
R4947: [WILDE] BYRNE, Patrick. - The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde.
R1258: BYRON, May. - A Day with John Greenleaf Whittier.
L7115: BYVANCK, A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld.
L6974: BYVANCK, A.W. - Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
H4999: BYVANCK, W.G.C. - Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
R0205: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
L2687: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
T9072: BYVANCK, W.G.C. - De jeugd van Isaäc da Costa (1798-1825). Twee delen.
M2907: BYVANCK, W.G.C. - Literarische en historische studien.
A0024: CABANES. - Moeurs intimes du Passe. Ouvrage illustre de 68 gravures.
K9953: CACHET, Henri. - Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution.
B1374: CADRES MARMET, E. - La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile.
R6907: CAENEGHEM, Pol van (inl.). - Belgikske nikske? Nederland een!
Y5953: CAGNAT, Rene. - Cours d'épigraphie latine, quatrième édition revue et augmentée avec vingt-huit planches hors texte
B1596: CAHEN-DELHAYE, Anne. - La ceramique de l'age du fer au Tierceau a Orp-Le-Grand. Collection P. Doquet.
Y8038: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1983. Nrs: 1 en 2.
Y8039: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1982. Nrs: 1 en 2.
Y8040: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1981. Nrs: 2 en 3/4.
Y8041: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1980. Nrs: 1 - 2 en 3/4.
K2894: CAILLIAU, Phil. - Jef Geeraerts.
B9399: CAIN, James M. - Serenade. Vertaling M. Kann en M. Kann-Jolles.
L3110: CALAND, W. (Vertaler). - Verhalen van een Vampier. Uit het Sanskrit vertaald door W. Caland.
Y5727: CALCAR, Elise van. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
T6791: CALCAR, Elise van. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
Y4650: [BECKETT] CALDER, John. - The philosophy of Samuel Beckett.
H6912: CALIS, Piet. - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 - 1945.
B9306: CALIS, Piet. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949-1951.
B8223: CALIS, Piet. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
H8458: CALIS, Piet. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
B0511: CALIS, Piet. - Gesprekken met dichters: G. Burssens, J.C. van Schagen, P. Kemp, Ed. Hoornik, G. Kouwenaar, H. Claus, J.G. Elburg e.a.
B1695: CALISCH, N.S. - Wet tot regeling van het Lager Onderwijs, zoo als zij den 10 Julij 1857 is aangenomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal; waarbij gevoegd is overzigt van de gehouden stemmingen over de artikelen en van het lot der voorgestelde amendementen.
T6521: [CATALOGUS] CALJE-VAN GULIK, Mevrouw. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Calje-van Gulik. Veilingcatalogus A.L. van Gendt & Co. Veiling op 23 april 1979.
Y1818: CALKOEN, H.J. - De nieuwe kieswet. Uitgesproken in de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland. OP Maandag den 7 September 1896.
B8964: CALLOT, Jacques. - Das Gesamte Werk in zwei Banden: 1. Handzeichnungen, 2. Druckgraphik.
B8965: CALLOT. - Callot's etchings. 338 Prints. Edited by Howard Daniel.
H2031: CALVETTI, Paola. - De geheime liefde.
Y2509: CALVIJN, Johannes. - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
R2909: CAMERON, Kenneth Neill. - Shelley: The golden years.
H1965: CAMI, Ben. - Gedichten 1954-1983. Een keuze.
Y1739: CAMILLE, Michael. - Middeleeuwse Minnekunst. Onderwerpen en Voorwerpen van Begeerte.
T0422: CAMPAERT, Alex. - Klank en beeld.
T9947: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. + 1er supplément.
H3679: CAMPBELL, Tony. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
R3432: CAMPE, J.H. - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd.
H5695: CAMPEN, Steven van. - Gaandeweg. Gedichten.
R8977: CAMPEN, M.H. van. - Opstellen.
K7086: CAMPEN, M.H. van. - Over literatuur. Critisch en didactisch.
T3319: CAMPEN, S.R. van. - Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch.
Y6474: CAMPEN, M.H. van. - Bikoerim.
T0931: CAMPENHOUT, Frans van. - Lexicon van de Daensistische Beweging.
T4667: CAMPENHOUT, F. van en L. Moreels. - Drie Mystieken: Lutgardis, Lydwina, Kleine Theresia.
R0697: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 12. december 1976.
R0696: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 8. december 1975.
R0694: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 6. juli 1975.
R0695: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 7. oktober 1975.
R0693: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 5. februari 1975.
R0692: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 4. november 1974.
R0691: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 3. juni 1974.
R0689: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 1. januari 1974.
R0690: CAMPERT, Remco (red.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 2. april 1974.
T2194: CAMPERT, Jan R.TH. - Verzen.
H6290: CAMPERT, Remco. - Betere tijden.
H5660: CAMPERT, Jan. - Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten.
L7206: CAMPERT, Remco. - Een geschenk uit de hemel.
H4790: CAMPERT, Remco. - Collega's. gedichten.
R2173: CAMPERT, Remco. - De Harm & Miepje Kurk Story.
B0017: CAMPERT, Remco. - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
A0880: CAMPERT, Remco. - Wie doet de koningin.
L3224: CAMPERT, Remco. - Als in een droom. Een vertelling.
L1713: CAMPERT, Remco. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
B5713: CAMPERT, Remco. - De tijden.
K9407: CAMPERT, Remco / Rinnooy Kan, Alexander / Huub Oosterhuis. - De wolk die niet voorbijtrok / Vrijheid is niet te koop / Echte wereld.
K8772: CAMPERT, Jan. - Verzamelde gedichten 1922 - 1943.
Y6822: CAMPERT, Remco. - Nacht op de kale dwerg. Verhalen.
M8070: CAMPERT, Remco. - Met man en muis.
Y6821: CAMPERT, Remco. - Een ellendige nietsnut en andere verhalen.
B4093: CAMPERT, Remco. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
M7381: CAMPERT, Remco. - Ohi, hoho, bang, bang of het lied van de vrijheid. Novelle.
W7727: CAMPERT, Jan. - Verwilderd landschap.
Y6575: CAMPERT, Remco. - Een oud geluid.
T9548: CAMPERT, Remco. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten.
R7326: CAMPERT, Remco. - Ohi, hoho, bang, bang. Novelle.
M3266: CAMPERT, Jan. - Sonnetten voor Cynara.
Y6425: CAMPERT, Remco. / H.J. Oolbekkink. / Wim J. Simons e.a. - Boekje open.
H8776: CAMPERT, Remco. - Somberman's maandag.
Y6010: CAMPERT, Remco. - Een liefde in Parijs. Roman.
Y5305: CAMPERT, Remco. - Krantenknipsels van/over Remco Campert.
K3866: CAMPERT, Remco. - Zachtjes neerkomen.
R6761: CAMPERT, Jan. - In memoriam Jan Campert. Overleden 12 januari 1943.
B1557: CAMPERT, Jan. - Den luiden lach en andere verzen.
B1234: CAMPERT, Remco. - Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera.
B0589: CAMPERT, Jan. - Wier, een Zeeuwse roman.
Y9692: CAMPERT, Jan. - Sonnetten voor Cynara.
H7980: CAMPFENS, Mies. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
R0661: CAMPFENS, Mies. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
R4114: CAMPFENS, M. / VOERMAN, Gerrit. - Archieven van de Rode Familie.
R4091: CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. e.a. (eds.). - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker.
L5288: CAMPHUIS-HAAKMAN, C.Y.A. - De Glascollectie van het Waterschap IJsselmonde. Nederlands gegraveerd glas uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
L0122: CAMPHUYSEN, Dirk Rafaelsz. - Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does.
B0415: CAMPOS, Arnaldo. - Livreiro um de todas as letras. Entrevista a Renato Mendonca.
T5384: CAMUS, Albert. - Bruiloft. Vertaling Anton van der Niet.
Y8246: CAMUS, Albert. - Krantenknipsels over Albert Camus 1956-1962.
R8768: CAN, M. van. - J.A. Alberdingk Thijm.
B2153: CAN, H.L.M. van. - J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode.
B0819: CAN, H.L.M. van. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
K8594: CANAPONI, Patrizio. - De draaideur. Roman.
K0054: CANDANI. - Een zoetwaterlied.
R8380: CANDIDUS. [=Willem van Irhoven van Dam]. - Vyfde missive van Candidus, aan den Schryver van het Politiek Vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve.
T4648: CANES, S.G. - De kinderwetten.
T8864: CANETTI, Elias. - De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen. Vertaald door Tom Grafdijk.
Y3333: CANHO, Benjamin del. - De ballade van de eendagsvlieg.
Y1114: CANNABICH, J.F.G. - Klein Aardrijkskunde voor Eerstbeginnenden. Voor het Lager Onderwijs in Nederland. Vrij bewerkt door H. Frijlink.
Y0123: CANNEGIETER, D. - Goslinga-state te Hallum en hare bewoners.
R5599: CANNEGIETER, T. - Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom.
R5600: CANNEGIETER, T. - Van Modern tot Rooms?
Y0537: CANNEGIETER, J.P. - R.K. Propaganda in Nederland. Voordracht den 9den Augustus 1911 ter Alg. Vergadering der Evangelische Maatschappij te 's-Gravenhage.
Y6801: CANNEGIETER, H.G. - De Friesche Beweging.
T7588: CANNEGIETER, Jan Pieter. - Het Ultramontanisme en de Christen van Nederland sinds 1853.
Y8131: CANTECLEER. - Cantelecleer. Gratis maandblad voor de leerlingen van alle inrichtingen van voortgezet onderwijs. Redactuur D. Wouters. 1e jaargang no 2, Donderdag 1 October 1936.
T1021: CANTER, Bernard. - Mombakkes. De groote comediant. Een andere roman van dag- en voetlicht.
R8979: CANTER, Bernard. - Dramatische Werken: Medea. De Bron der Jeugd. De Gijzelaars.
T9447: CANTRE, Jozef / Louis Lebeer. - L'oeuvre grave de Jozef Cantre.
T9446: CANTRE, Jozef. - Jozef Cantre. Tentoonstelling grafisch werk.
H7623: CANTY, Kevin. - Paleisjes. Vertaling Frans van der Wiel.
T4516: CAPA, Robert. - Mensen in de oorlog. Foto's van Robert Capa.
L7781: CAPART, Jean. - Makit. Een muizenhistorie ten tijde der Pharaos. Vertaling M. de Praetere.
L1967: CAPELLE, H. van & A.P. BOVENKAMP. - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
Y3823: CAPELLEVEEN, Paul van e.a. (red.). - Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek.
M7156: CAPOTE, Truman. - Een huis vol bloemen. Vertaling A. Nonymus.
M7160: CAPOTE, Truman. - De diamanten gitaar. Vertaling A. Nonymus.
T0942: CAPPELLE, Johannes Pieter van. - Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland.
Y4705: CAPTIJN, A. - Je Maintiendrai Nationaal Zangspel gewijd aan Koningin en Vaderland. 1901-1926. Ter eere van het 25-jarig Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H de Prins der Nederlanden.
R4156: CARDAUNS, Hermann. - Fünfzig Jahre Kölnische Volkszeitung. Ein Rückblick zum Goldenen Jubiläum der Zeitung am 1. April 1910.
B3270: [TSJECHOV]. CARDORFF, Peter. - Cheov als Entwurf. Inventar einer Lebensperspektive.
R3612: CARLIER, Marc en Ada Deprez. - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897.
R3609: CARLIER, Marc en Ada Deprez. - Muzen Album 1843-1848. De Vlaemsche Letterbode 1843-1845. Het Vaderland 1844-1845. Het Vaderland en de Vlaemsche Letterbode 1845-1846. De Vlaemsche Stem 1846-1853. De Moedertael 1849-1853. Bydragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel 1848-1849.
M5823: CARLO, Andrea de. - Macno. Vertaling T. van Dijk.
R9609: CARLYLE, Thomas. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
Y1899: CARLYLE, Thomas. - De Fransche Omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. Rijk Geillustreerde uitgave naar authentieke platen en portretten. Voorwoord W.J. Hofdijk. Tweede deel De Constitutie.
K0410: CARMIGGELT, S. - De gedichten.
K0286: CARMIGGELT, S. - Trio voor een hand. 127 verhalen, ontleend aan Poespas, Mijn moeder had gelijk en Welverdiende onrust. Met illustraties van Peter Vos.
H5025: [TSJECHOV] CARMIGGELT, S. / Pierre H. Dubois e.a. - Over Tsjechow.
H4136: CARMIGGELT, S. - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
T1468: CARMIGGELT, S. - De sneehoed. Een oudejaarsverhaal. Geillustreerd door I. Spreekmeester.
T1069: CARMIGGELT, S. - Allemaal onzin.
R0021: CARMIGGELT, S. - Kronkelgroeven Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt.
R0023: CARMIGGELT, Simon. - Carmiggelt Speciaal m.m.v. Kees Brusse, Simon Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten en Ellen Vogel.
R0006: CARMIGGELT, S. en Belcampo. - S. Carmiggelt: De euvele wereld. Vijftien jaar. Van Dijk. Belcampo: De spreeuwenwolk. De mens is omnivoor.
T3705: CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
B7808: CARMIGGELT, Simon. - Leven met muziek.
R1837: CARMIGGELT, Simon. - Nieuwsblad van de Carmiggelt-Kring Winter 2000, nr. 60.
B7631: CARMIGGELT, Simon. - Kleine avonturen aan de tap.
L1582: CARMIGGELT, S. - We leven nog.
M8361: CARMIGGELT, S. - Carmiggelt. een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging.
K8370: CARMIGGELT, S. - Poespas. Alle kattenverhalen en nog veel meer.
Y3693: CARMIGGELT, Hildebrand, Koekoek, Asser, De Boer. - IJskoude verhalen.
B3531: CARMIGGELT, S. - Een hand vol speciale Kronkels. November 1976.
K6604: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
M4776: CARMIGGELT, S. - Mag 't een ietsje meer zijn? Een eigen keuze uit alle bundels. Geïllustreerd door Peter Vos.
Y5252: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
Y5256: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Bijna complete set van 27 exemplaren 1952 t/m 1979 (1961 ontbreekt).
B1514: CARMIGGELT, Simon. - Maatschappelijk verkeer. Keuze van de teksten S. Carmiggelt. Ingeleid door Kees Fens.
R3854: CARMIGGELT, Van STRAATEN, e.a. - Rondje van Bokma. Korte cafeverhalen.
B0426: CARMIGGELT, S. - Het klinkt soms wel aardig. Aforistische citaten. Samenstelling Gerd de Ley.
Y7672: CARMIGGELT. S. - Het Vers.
Y8335: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
T6049: CARO, N.M. - Marsch voor Piano. Gecomponeerd ter gelegenheid van het 50 jarig jubile van den Slag bij Waterloo 18 Junij 1865. door N.M. Caro.
Y8551: CAROLL, Lewis. - De avonturen van Alice. Vertaling C. Reedijk en Alfred Kossmann. Met illustraties van John Tenniel.
R1650: CARON, W.J.H. - Klank en teken. Verzamelde taalkundige studies.
B2340: CARON, W.J.H. - Da Costa's overgang naar het Christendom. (Overdruk uit De Nieuwe Taalgids 1951).
R4467: [SPINOZA] CARP, J.H. - De Spinozistische vrijheidsgedachte.
A0072: CARP, E.A.D.E. - Psychopathologische opsporingen.
L5142: CARPENTER, J.E. - Popular readings in prose and verse.
L5459: CARRASQUER, Francisco (ed.). - De vertraagde boodschapper. Twaalf hedendaagse Spaanse dichters.
M7120: CARRIGHAR, Sally. - In de schemering van de zee. Het leven van een Blauwe Vinvis. Vertaald door Trudy Lunch.
Y7110: CARROLL, Lewis. - The Selected Letters of Lewis Carroll. Edited by Morton N. Cohen with the assistance of Roger Lancelyn Green.
Y7109: CARROLL, Lewis. - Through the looking glass and what Alice found there. With Fifty illustrations by John Tenniel.
R3945: CARROLL, Lewis. - De avonturen van Alice.
Y8248: CARROLL, Lewis. - Krantenknipsels over Kewus Carroll 1977-2011.
Y9356: CARROLL, Lewis. - Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass and what Alice found there. Introduction by Penelope Lively.
T6397: CARSON, Sir Edward. - De oorlog tegen Duitsche Duikbooten.
Y9240: CARSON, Peter (ed.). - The Complete Penguin Classics Catalogue.
Y9802: CARSTENS, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland.
A0690: CARTENS, Jan H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
K6233: CARTENS, Jan H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
B1955: CARTENS, Daan. - Josepha Mendels, informatie.
K2547: CARTENS, Jan. - Jan Engelman.
T9555: CARTER-HARRISON, Paul (ed.). - Voetnoten bij modern toneel. Essays.
W8874: CARTER, John. - A Handlist of the writings of Stanley Morison. With some notes by mr. Morison and indexes by Graham Pollard
M6684: [BRITISH MUSEUM] CARTER, John a.o. - Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at The Britsh Museum and at Earls Court, London 16-27 july 1963.
Y6368: CASAMASSIMA, Emanuele. - Trattati di scrittura del Cinquecento Italiano.
L8140: CASANOVA, Giacomo. - Christinas Heimkehr. Nach der Urfassung ins Deutsche ubersetzt von Heinz von Sauter.
L9034: CASANOVA. - Caro mio don Giacomo. Reflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales. Choix et commentaires de Jean-Francois Laya.
K8628: CASANOVA, Giacomo. - Het duel. Memoires deel 10. Vertaling Theo Kars.
W2628: CASANOVA, Nicole. - Het atelier, Gunter Grass in gesprek met .... Vertaald door Jef Geeraerts.
B8198: CASIMIR, R. - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk. Bijeengebracht.
T4786: CASPARIE, W.R. / H. Lampe / J.B.H. Westerman. - Hoe wij groeiden. Gedenkboek 1882-1932.
H8696: CASPEL, P.P.J. - Experimenten op experimentelen.
T7200: CASSELL. - Cassell's Family Magazine 1881. Part: 73 t/m 81 - 84 85.
R3673: CASSIMAN, A. e.a. - Deinze en het land aan Leie en Schelde. Lees- en reisboek.
T6760: CASSIUS. - Het proces-Mussolini zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden in Londen in het jaar 1944 of 1945.
B3727: CASSON, Herbert N. - Waarmee kan ik U dienen? Een spoed-opleiding voor winkelverkopers en -verkoopsters. Nederlandse bewerking J.P. de Brabander.
K0253: CASSOU, Jean. (Ed.). - Imprimeries Clandestines.
T2708: CASTELNAU, Jacques. - Le Club de Jacobins 1789-1795.
R5172: CASTRO, D.H. de. - De Synagoge der Portugees-Israelietsche Gemeente te Amsterdam.
H4200: CATALOGUE. - Dutch painting of the Golden Age from the Royal Picture Gallery Mauritshuis. Text Hans R. Hoetink.
W9312: CATALOGUE. - Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas.
Y7524: CATALOGUE. - Catalogue des Costumes Nationaux exposes a Amsterdam (Musee de la Ville) a l'occasion de l'inauguration solennelle de sa majeste la Reine Wilhelmine.
Y0437: CATALOGUE. - Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange.
B1765: CATALOGUE. - Le Cercle de la Librairie de Paris a l'Exposition du Livre.
Y5983: CATALOGUE. - Poultry Houses, Dog Houses, Green Houses, Garden Frames, Portable building.
R1180: CATALOGUE. - Recent Graphic Works from Flanders. Lalit Kala Akademi, Fifth Triennale India 1982.
Y0244: CATALOGUS. - Het affiche. Beeld van de tijd. Tentoonstelling uit de collectie van Fred Schneckenburger.
L8125: CATALOGUS. - Bibliotheque Leon Givaudan. Livres Illustres Modernes Reliures 1900-1950.
L8117: CATALOGUS. - Collection Rene Bertele. Ecrivains et pintures du XXe siecle.
L8080: CATALOGUS. - De Flaubert a Proust. Premieres Editions & Manuscrits Litteraires.
L8081: [NAPOLEON] CATALOGUS. - The Napoleonic Library of the late John Sandler.
Y0208: CATALOGUS. - Catalogus, Nationale byzondere tentoonstelling van grafische kunst, onder afdeeling van de Internationale Grafische Tentoonstelling.
R4958: CATALOGUS. - Jugendstil. (Europalia 77 Bundesrepublik Deutschland) 1 oktober - 27 november 1977.
R0821: CATALOGUS. - Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Verening 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto collectie in de Universiteitsbibliotheek. Deel I en II.
R4956: CATALOGUS. BLOTKAMP, Carel e.a (eds.). - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930.
Y0628: CATALOGUS. - Gedrukt in verdrukking. Catalogus van de Tentoonstelling, Gemeentearchief 10 mei - 3 juni 1951.
L7855: AMERICANA. CATALOGUS. - The Byron Reed Collection of Important American Coins and Manuscripts.
T2392: CATALOGUS. - Romans en verhalen in het Nederlands oorspronkelijk en vertaald. Catalogus van ontspanningslectuur.
H6728: CATALOGUS. - Het Nederlandse Boek 1300-1800.
L7571: CATALOGUS. - Bibliotheek Catalogus Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf.
R0665: CATALOGUS. - Plexiglas objekten bij Mart Spruijt bv.
Y2451: CATALOGUS - Catalogus van eene uitgebreide verzameling Boeken over Amsterdam bijeengebracht door den Heer J. van Eck. Publieke verkooping dinsdag 10 December 1946.
R4874: CATALOGUS - De Twintig en hun tijdgenoten.
L7324: CATALOGUS. - Hedendaagse Schilder- en Beeldhouwkunst in Duitsland.
R4853: CATALOGUS. - Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge.
H4864: CATALOGUS. - Geloof en satire anno 1600.
T1507: CATALOGUS. - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos.
R0175: CATALOGUS. - Handschriften en gedrukte werken over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600.
H1145: CATALOGUS. - Cobra 1948/51.
T1367: CATALOGUS. - Matth. Wiegman. Tentoonstelling van schilderijen van 7 februari - 7 maart 1931. Voorwoord Plassaert.
T1369: CATALOGUS. - Herdenkingstentoonstelling Cornelis van Leeuwen 1892-1949. Voorwoord: J.C. Ebbinge Wubben.
T1366: CATALOGUS. - Tentoonstelling van schilderijen van Hendrik Luyten van 8 tot 30 maart 1914.
T1364: CATALOGUS. - Tentoonstelling John Radecker 27 Mei - 29 Juni 1946.
T1365: CATALOGUS. - Isaac Isreals 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen 22 october - 17 november 1934.
T1360: CATALOGUS. - Wrede: schilderijen, tekeningen.
T1359: CATALOGUS. - Max Beckmann.
T1357: CATALOGUS. - Catalogue of a memorial exhibition of drawings by Sir Max Beerbohm (1872-1956). Foreword by John Rothenstein.
T1355: CATALOGUS. - Tentoonstelling van waskrijt-teekeningen van A. van der Boon.
T1348: CATALOGUS. - Schilderijen A.C. Willink.
T1336: CATALOGUS. - Der etsen van P. Dupont en W. de Zwart.
T1331: CATALOGUS. - Exposition retrospective A.C. Willink. Palais des Beaux Arts Bruxelles 12 janvier - 4 fevrier 1951.
R4666: CATALOGUS. - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
B0052: CATALOGUS. - The collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus 253.
T1324: CATALOGUS. - Het edele jade.
T1326: CATALOGUS. - The Adams Gold Vase.
H0126: CATALOGUS. - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
T1317: CATALOGUS. - Stedelijk Museum: Catalogus tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring Amsterdam. 1 maart tot 30 maart 1941.
T1322: CATALOGUS. - Oskar Kokoschka. Eenige aanteekeningen over leven en wezen van den schilder n.a.v. de tentoonstelling in de zalen van het Genootschap Kunstliefde Utrecht 18 februari - 12 maart 1939.
T1314: CATALOGUS. - Verzameling H. Nijgh. Negentiende eeuwsche schilderijen en aquarellen.
T1304: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 24 dec. 1938 - 31 jan. 1939.
T1312: CATALOGUS. - Tentoonstelling van werken van Jan Toorop.
T1280: CATALOGUS. - Catalogus schoolboekuitgevers.
B9530: CATALOGUS. - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
T0907: CATALOGUS. - Catalogus van de Schenking-Quack.
L4037: CATALOGUS. - Papier / Kunst. De onbegrensde mogelijkheden.
W9356: CATALOGUS. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
B8555: CATALOGUS. - Het geillustreerde boek 1450-1850. Tentoonstelling Amsterdam, Stedelijk Museum 19 juni tot 10 juli 1954.
R4493: CATALOGUS. - Fondscatalogus A.A.M. Stols, Winter 1941.
L9056: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel V: Taal- en Letterkunde.
T7642: CATALOGUS [RUUSBROEC, Jan van]. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 17 oktober-28 november 1981.
R2808: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel X: Praktische Wetenschappen.
L2248: CATALOGUS. - Hollandse Meesters uit Amerika. Catalogus Ben Broos.
B6124: CATALOGUS. - Gheraert Leeu, meesterprenter ter goude, 1477-1484.
B6039: CATALOGUS. - Schone Bucher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Katalog 921.
L0560: CATALOGUS. - De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838).
B5589: CATALOGUS. - Roobjee. (Intervista condotta da Ingrid Lampaert].
A0527: [ERASMUS] Catalogus I. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober.
T5368: CATALOGUS. - Lijst van de Jongens-Boekerij der St. Aloysius-Congregatie te Nijmegen.
T5367: CATALOGUS. - Catalogus van de Bibliotheek der Rijks-Normaallessen te Utrecht. 1 September 1901.
K9032: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1990. / The best book designs 1990. Catalogus.
B4935: CATALOGUS BOERNER, C.G. - Schongauer bis Whistler die schonsten Neuerwerbungen Graphik aus funf Jahrhunderten.
B4882: CATALOGUS. - Catalogus van de Uitleenbibliotheek van het Instituut voor Handelswetenschappen te Leiden.
R9215: CATALOGUS. - Tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919.
Y3717: CATALOGUS. - De Stijl 1917-1931. Cataloguslijst van de tentoonstellingen.
R9160: CATALOGUS. EKKART, R.E.O. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
K8319: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1986. / The best book designs 1986.
T5135: CATALOGUS. - Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg.
R8864: CATALOGUS. - Het Geillustreerde Boek in het Westen van de vroege middeleeuwen tot heden.
K7417: CATALOGUS FOGG, Sam. - Text Manuscripts of the Middle Ages and Renaissance. Catalogue 15.
R5480: [ERASMUS] Catalogus. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober. Twee delen.
B3001: CATALOGUS. - Catalogus tentoonstelling Spiegel van 16de eeuwse taalkunde.
B2865: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Dixieme partie.
B2873: CATALOGUS. - Science and Medicine.
T9489: CATALOGUS. - Pop & Rock Memorabilia 1.
B2796: CATALOGUS. - Bibliophile 2000. Sammlung Gunter Rossipaul. Literatur vor und nach 1945. DDR-Literatur. Frauenliteratur Pressen, Kinderbucher etc.
B2710: CATALOGUS. - Visuele vacantie verleiders. Touristische affiches 1897-1967.
T4770: CATALOGUS. - Catalogus der tentoonstelling van boeken gedrukt door Leon Pichon te Parijs. Februari 1926.
Y1512: CATALOGUS. - Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis.
T4721: CATALOGUS. - Publieke verkooping 6-13 november 1923 door de veilinghouders H.G. en G.Theod. Bom & Zoon in het lokaal Warmoesstraat 35.
K5379: CATALOGUS. - Kunst uit Zwedens gouden eeuw.
K5378: CATALOGUS. - Affiches honderd jaar kunstleven in Den Haag 1866-1966.
T4693: CATALOGUS. - Catalogus der boeken van Dr. A. Kuyper.
M3350: CATALOGUS. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977 - 1987.
M3347: CATALOGUS. - De vuile vingers van de Fiscus en de opkomst van de moderne pers.
K4460: CATALOGUS. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
T4488: CATALOGUS. - Boekveilingcatalogus, 1 mei 1947. / De Amsterdamsche Veiling.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1