Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K1307: BERCKENHAGEN, EKHART. - Berliner und Markische Glaser.
Y6866: BERCKENHOFF, H.L. - Kunstwerken en kunstenaars. (muziek).
Y1958: BERDEN, MARTIN. - In Duitsche Krijgsgevangenschap.
M3185: BERENBOOM, ALAIN. - Hollandse meiden. Vertaling Ernst van Altena.
H2056: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool 1940-1990.
L2774: BERENDSEN, ANNE. - Kunstschatten van Spanje.
L5942: BERENDSEN, ANNA A.J. - De Italiaansche meubelen van de Barok tot de Negentiende Eeuw.
R3217: BERENDSEN, ANNE. - Antiek in Nederland. Binnenhuis, meubelen, tapijten, koper, tin, zilver, glas, porcelein en aardewerk van 1450-1820.
M2163: BERENSON, BERNARD. - Homeless paintings of the Renaissance.
B3610: BERENSON, BERNARD. - De Italiaanse schilders van de Renaissance. Met 400 illustraties.
L3421: BERES, PIERRE. - Livres modernes et contemporains. Textes images et reliures.
T9418: BERESTEYN, E.A. VAN. - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
B1334: BERESTEYN, E.A. VAN. - Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot.
P2741: BERG, JORIS VAN DEN. - Dertien in een dozijn. Een keuze uit de best geschreven en meest besproken interviews van het afgelopen jaar.
P1997: BERG, J. VAN DEN / HAN LAMMERS / HARRY MULISCH - Zo is het.
T7884: BERG, M. VAN DEN. - Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand".
K7650: BERG, J. VAN DEN. - De anatomie van Nederland. Deel een.
T8690: BERG, RIEN VAN DEN. - Wakker. [gedichten]. Titel en samenstelling: Bart van der Griendt en Marielle Verhage.
H4502: BERG, ARIE VAN DEN. - Hondeleven.
L2782: BERG, ARIE VAN DEN. - Kikkers, muizen & nieskruid.
L0088: BERG, B. VAN DEN. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.
T8656: BERG, ARIE VAN DEN. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970.
L5830: BERG, C.C. - poëzie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie.
M3254: BERG, CASPER VAN DEN. - Nacht en mes.
L9083: BERG, J. V.D. (VERT). - De gehele wereld moet hun methoden weten!
T9441: BERG, G.S. VAN DEN. - Van blijde dingen toch het meest.
T5416: BERG, C. V.D. EN JAN ROMEIN. - De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel.
Y0072: BERG, L.W.C. VAN DEN. - Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken.
R9120: BERG, KAREL H.M. VAN DEN. - Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard.
B0162: BERG, ERIK VAN DEN (ED.). - Dagboek. 52 schrijvers over de wereld en zichzelf.
R6530: BERG, ARIE VAN DEN. - Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes.
Y7270: BERG, MIEKE VAN DEN EN DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
L1260: BERG, C.C. - De problematiek van het Bahas-Indonesia experiment.
L6252: BERG, HETTY / T. WIJSENBEEK / E. FISCHER. (ED.) - Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
Y5013: BERG, JOOP VAN DEN. - De Wajang Foxtrot. Sporen uit een Indisch verleden.
Y6814: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
K2831: BERGE, H.C. TEN. - Levenstekens & doodssinjalen.
L4136: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
W3271: BERGE, H.C. TEN. - Canaletto en andere verhalen.
B3903: BERGE, DOMIEN TEN. - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
W3205: BERGE, H.C. TEN. - Matglas.
H0582: BERGE, H.C. TEN. - Aan Herman Gorter.
K3733: BERGE, H.C. TEN. - Zelfportret met witte muts. Novelle.
B8805: BERGE, H.C. TEN. - Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis.
M3257: BERGE, H.C. TEN. - Va-Banque.
Y5272: BERGE, H.C. TEN. - Krantenknipsels van/over H.C. ten Berge.
H4051: BERGE, H.C. TEN. - De jaren in Zeedorp. Een episodische vertelling.
M9068: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
T1389: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
L3356: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
R2203: BERGE, FRANK VAN DEN. - Flikkers en agressie. (Verslag leeronderzoek).
A0859: BERGE, H.C. TEN. - Het geheim van een opgewekt humeur.
L6924: BERGE, H.C. TEN. - Het meisje met de korte vlechten.
H7691: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
T4451: BERGE, H.C. TEN. - Het vertrapte mysterie. Gedichten.
M7025: BERGE, H.C. TEN. - Personages.
Y7037: BERGE, RAYMOND TEN. - Een mooie vriend.
Y9149: BERGEN, VAN & LEEFLANG. - Poëzie/proza.
B4082: BERGEN, J. VAN. - Gered uit grooten nood. Een verhaal, vrij bewerkt door J. van Bergen.
R9234: BERGEN, J. VAN. - De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond.
R9233: BERGEN, J. VAN. - Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond.
B2363: BERGEN, J. VAN EN H.A. POOLLAND. - Literama modern. 32 Besprekingen van Hedendaagse Nederlandse Letterkundige Werken.
L9338: BERGENDAHL, A.A. - Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
Y8732: BERGENGRUEN, WERNER. - De wonderbare schrijfmachine.
K6367: BERGER, EDSARD. - Een avond in termijnen. Gedichten.
K6368: BERGER, EDSARD. - Trieste wals. Indrukken 1960-1972.
B3439: BERGER, FRANZ. - Der ewig Schreitende. Eine Studie uber Gutenberg.
T7325: BERGER, J.A. - Werkloozenzorg.
Y7225: BERGER, EDSARD. - Een avond in termijnen.
Y1634: BERGER, J.A. EN C.H. KETNER. - Een gids voor de zelfstudie van de Sociale Verzekering. / Een gids voor de zelfstudie van den Godsdienst.
M3183: BERGER, YVES. - Het zuiden. Vertaling Max Nord.
H6788: BERGER, JOHN. - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad. Vertaling Sjaak Commandeur.
R3187: BERGH, REINOUT VAN DEN E.A. (EDS.). - Tilt. Bredaphoto: International Photo Festival.
W7894: BERGH, HERMAN VAN DEN. - De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk.
M5472: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Niet hier, niet heden.
Y6548: BERGH VAN EYSINGA-ELIAS , J. VAN DER / CLARA WICHMANN. - De vrouw in Nederland voor honder jaar en thans.
T9932: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
K5787: BERGH, H. VAN DEN. - Cecco en de anti-Beatrice.
M3042: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
B9182: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrechts in de late middeleeuwen. Twee delen.
T3253: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - Opstanding. Paasch-toespraak.
B9781: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1861. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B9782: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1862. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B5115: [BOLLAND] BERGH, A.J. VAN DEN. - Verstandig misverstand. Kritiek van den 'Open Brief' van Prof. Dr. G. Jelgersma contra Prof. G.J.P.J. Bolland.
K6338: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Stenen tijdperk. Gedichten.
K6650: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Nieuwe tucht. Studien over litteratuur.
H5595: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
M5053: BERGH, REINOUT VAN DEN / TON HOMBURG / BAS VEREECKEN. - Living apart together. How cultures meet in a two-way street. / Ontmoeting tussen vier culturen.
K8312: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Een lente in de Levant. Reisbrieven.
L0638: BERGH, HANS VAN DEN. - Een over Oranje of de Republiek der Nederlanden.
T7606: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden.
W9224: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
R4698: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De aristokratie van het socialisme.
T9098: BERGH V. EIJSINGA, H. W. PH. E. V.D. - Mijn toetreden tot de S.D.A.P.
T1821: BERGH, LUCIE MARGARETHA VAN DEN. - De Belgiese Wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, met de Nederlandse kinderwetten vergeleken.
Y1375: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1856. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B2728: BERGH, G. VAN DEN. - Ruimtevaart of luchtkasteel?
Y3403: BERGH, J.A. DE. - Haagsche Penkrassen. No. 61 t/m 70.
B9783: BERGH, S.J. VAN DEN EN W.M. LOGEMAN. - Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden.
Y7569: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA, J. VAN DEN. - Multatuli.
T6648: BERGH, G. VAN DEN. - De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden.
T1587: BERGH, G. VAN DEN. - De Demokratische Staat en de Demokratische Partijen. Afscheidsrede uitgesproken op 2 juli 1960.
T4018: BERGH VAN EIJSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen.
L8201: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
T2861: BERGH, G. VAN DEN. - De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst.
R3621: BERGH, LODE VAN DEN, ADA DEPREZ EN JOZEF SMEYERS. - Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en Letterblad 1840-1845.
L1258: BERGH, G. VAN DEN. - Herziening der herziening.
R8236: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde.
Y3270: BERGH, J.A. DE. - Haagsche Penkrassen. No. 31 t/m 40.
H0501: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA, J. VAN DEN. - Multatuli.
K4409: BERGHE, G. VANDEN. - De hedendaagse Chinese Letterkunde. Deel I: Achtergrond, evolutie en perspectief.
T1278: BERGHUIJS, H.B. - Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht.
R4220: BERGHUIS, HANS. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten.
K7714: BERGHUIS, HANS. - Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt.
H9216: BERGHUIS, HANS. - Drie vrouwen.
Y6925: BERGHUIS, HANS. - Coplas. Een mand vol noten.
Y5183: BERGHUIS, HANS. - Kleitabletten.
L2323: BERGMAN, R.A.M. - Over anthropologie.
L9979: BERGMANN, GEORGE K.L. - Gedenkschriften.
Y3294: BERGMANS, PAUL. - De tentoonstelling van oude kunst in Vlaanderen. Gent, 1913. Onze kunst 12 e jaargang november 1913. nr. 11.
R3169: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Dat waren wij. Vertaald door Marianne Kaas.
R3168: BERGOUNIOUX, PIERRE. - De komst van de tijd. Vertaling Marianne Kaas.
L3984: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Het roze huis. Vertaald door Marianne Kaas.
B6085: BERGSMA, J. - A.G. Hamel 17 januari 1842 - 15 april 1907.
B4386: BERGSMA, TH. V. - De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht.
B0932: BERGVELT-BREEDT BRUYN, MARTJE. - Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging.
W9599: BERK, MARJAN. - Gezonde lucht.
K1622: BERK, MARJAN. - Memoires van een dame uit de goot van het amusement.
Y8438: BERKEL, ROB (ED.). - Scryption. Een verzameling. De collectie van het Scryption, museum voor techniek en vormgeving van schrift en kantoor.
W9478: BERKEL, KLAAS VAN. - Dijksterhuis. Een biografie.
Y8787: H. [=S. GILLE HERINGA] EN A. VAN BERKEL. - Hulde ter nagedachtenis van Mr. O. van Rees, medebestuurder van de Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis. Toespraak door een medebestuurder gehouden in een buitengewone vergadering dier Vereeniging den 27e Mei 1868.
T1610: BERKEL, BENIEN VAN. - Tobie Goedewaagen (1895 - 1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist.
R6343: BERKEL, K. VAN, M.J. VAN LIEBURG, H.A.M. SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
L8223: BERKELMANS, FRANS. - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt.
L9224: BERKEN, TINE VAN. - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
M4412: BERKHOF, ASTER. - Happy Town. Roman.
L6973: BERKHOUT, ADRANUS P. - Biedermeier und poetischer Realismus. Stilistische Beobachtungen uber Werke von Grillparzer, Morike, Stifter, Hebbel und Ludwig.
L9670: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. Vertaling Tinke Davids.
B2918: BERKUM, A. VAN. (ED.). - Parthonopeus van Bloys.
B9568: BERKUM, ANTON VAN. - De Middelnederlandsche bewerking van den Parthonopeus-roman en hare verhouding tot het Oudfransche origineel.
W7810: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage bouwmeester te Amsterdam.
M5165: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zurich.
R5709: BERLAGE, H.P. - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architektuur.
R9373: BERLAGE, PEK, J.E. VAN DER E.A. - Voordrachten over Bouwkunst nrs: 1 t/m 7; Pek: Over het begrip en het wezen der bouwkunst. 2: Kromhout: Mahomedaansche kunst. 3: Lelimen: Klassieke Bouwkunst. 4: Cuypers: Middeleeuwsche bouwkunst. 5: Weissman: Renaissance. 6: Walenkamp: Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst. Berlage: Slotvoordracht samenvatting.
H6901: BERLINGER, SE'EV & ZWI SILBERSTEIN. - Flowers of Israel / Fleurs D'Israel. Twenty five wild flowers / Vingt cinq fleurs des champs.
R4166: BERLINGER, E. E.A. - Opstellen. Opperrabbijn L. Vorst, aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie.
W0002: BERNARD, GEORGES. - Tendances actuelles de la reliure d'art dans le Benelux / Actuele tendensen van het kunstboekbinden de Benelux.
B4595: BERNARD, FRANCOIS, C.H.B. BOOT, LOUIS BRESSON ET AL. - La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc.
H6771: BERNARDUS, H. - Godtvrughtighe oeffeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus.
R4955: AL, BERNARDUS S. A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoische godsdienst.
H5056: BERNDSEN, F.A.H. EN J.A. MOOIJ (EDS.). - Dit is de vreugd die langer duurt.... Opstellen aangeboden aan W. Blok t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
L2402: BERNER, ELSE. - Klange aus Holland.
K7698: BERNET KEMPERS, K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek.
B7057: BERNET KEMPERS, A.J. & P.J. MEERTENS. - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum.
B4143: BERNIERES, LOUIS DE. - Kapitein Corelli's mandoline. Vertaling Tinke Davids.
L2135: BERNIERES, LOUIS DE. - De rooie hond. Een Australisch verhaal. Vertaald door Mea Flothuis. Met tekeningen van Alan Baker.
K2492: BERNLEF. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
R9760: BERNLEF. - Geleende levens.
Y5808: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers. Verhalen.
P1954: BERNLEF, J. - Het komplot, verhalen.
M6175: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen.
K5526: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Samengesteld door J. Bernlef.
K5635: BERNLEF, J. - Publiek geheim.
K4642: BERNLEF, J. & K. SCHIPPERS. - Wat zij bedoelen.
L3500: BERNLEF, J / G. BRANDS / K. SCHIPPERS. - Barbarberalfabet.
W3323: BERNLEF, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet.
K6090: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet.
K6551: BERNLEF, J. - Van zes een jaar. Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren met zes illustraties van zes tekenaars.
Y6795: BERNLEF, J. - Grensgeval.
R8752: BERNLEF, J. - Kokkels. Gedichten.
H0853: BERNLEF, J. / J. CREMER / H. RUEBSAMEN / J. V.D. WETERING. - De zesde deur.
Y5275: BERNLEF, J. - Krantenknipsels van/over J. Bernlef.
M0343: BERNLEF, J. - Morene.
B2829: BERNLEF, J. - Tegenliggers. Portretten en herinneringen.
H3249: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers.
R3249: BERNLEF, J. - De onzichtbare jongen.
T0873: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
Y5592: BERNLEF. - Een jongensoorlog.
M8634: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
L1111: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
H9492: BERNLEF, J. - Rondom een gat. Een winterboek.
L7940: BERNLEF. - Op slot.
B4356: BERNLEF, J. - Hondedromen. Verhalen.
M2477: BERNLEF, J. - Aambeeld.
T7431: BERNSTEIN, EDUARD. - Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung.
R9735: BERNSTEIN, EDUARD. - De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen.
L3280: BERNUS, ALEXANDER VON. - Aus Welt und Uberwelt. Ausgewahlte Gedichte.
L3281: BERNUS, ALEXANDER VON. - Weltgesang. Ein Gedichtwerk.
L3792: BERNUS, ALEXANDER FREIHERR VON. - Guingamor der getreue Eckart. Zwei Dramen.
T6913: EEN BEROEPSPOFFICIER. - Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten.
M9327: BERRINGTON, B.S. (ED.). - Poetic Gems from Shakespere till the present day.
T3575: BERTEN, BERT. - De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C.
T7417: BERTENS, H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
B5813: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototype exklusiv Probe. Issue numbers: 001 t/m 020. Fifteen issues. (missing 4, 17, 18, 19, 20.).
B5816: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften IV, 1981.
B5820: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Nachtrag I zur Synopsis 1982/1983.
B5821: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Nachtrag I zur Schriften-Ubersicht 1984. Supplement I to Synopsis 1984.
B5814: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Ubersicht Synopsis Synoptique 1988. (Specimens).
T3289: BERTHOLD, WERNER (ED.). - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Beständen der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main. (Sammlung Exil-Literatur).
L8739: BERTIERI, RAFFAELO. - L Arte di Giambattiste Bodoni.
L2324: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L5529: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L6493: BERTRAND, ALOYSIUS. - Gaspard de la Nuit. Fantasieen in de trant van Rembrandt en Callot. Vertaald door Hans van Pinxteren.
M8079: BERVOETS, JAN ANTOON ADAM. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
W7442: BERVOETS, JAN. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
T2414: BES, GERARD. - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten.
L5103: BESANCON, JACQUES B. - Essai sur le theatre d'Henry Bataille.
T7262: BESANT, ANNIE / D. ALBERS / J. DE JAGER E.A. - Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk 1e bundel. Meegebonden: Lady Emily Lutyens: De roeping der moeder. Georges Chevrier: Waarom ik de theosophie verlaten heb. George Chevrier: L'eglise et la theosophie.
T0107: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
K6736: BESNARD, ALBERT. - Drama.
B5516: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
W7549: BESSELAAR, HERMAN. - Het "Oude Werelt" proces. Novelle.
R5492: BESSELAAR, HERMAN. - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
T5366: BESSON, GEORGE. - La Photographie Francaise.
R1388: BESSON, PHILIPPE. - Een onbewaakt ogenblik. Vertaling Martine Woudt.
Y9143: BEST, JAN. - Terug tot Homerus. Een zoektocht naar Nestor.
Y1160: BEST, P. - Grondbeginselen der Aardrijkskunde.
L3872: BESTEN, AD. DEN (ED). - Witboek voor een vijftiger.
T0856: BESTEN, ADRIANUS C. DEN. - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
K7470: BESTEN, AD DEN. - Ik Uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
T8141: BESTEN, AD. DEN. - Tegen mijn verlies.
B8205: BESTEN, AD. DEN. - De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen.
L6334: BESTEN, AD. DEN. - Dubbel leven. Sonnetten.
T8140: BESTEN, AD DEN. - Loflied voor tegenstem, een bundel liedteksten.
H6651: BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (ED.). - Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft.
Y3359: BESTERMAN, THEODORE. - Printing, Books Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies. Two volumes.
B3491: BESTERMAN, THEODORE. - The beginnings of systematic bibliography.
R8406: BESUIJEN, K.P.W. - Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie.
R8407: BESUIJEN, K.P.W. - De Kooperatie en de Oorlog.
R4658: BESUIJEN, K.P.W. - De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme.
T7686: BETH, E.W. - De betekenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen als universitair studievak en als terrein van wetenschappelijk onderzoek.
T2949: BETH, E.W. & FREUDENTHAL, HANS. - Nieuwentyt's significance for the philosophy of science. & Niewentijt und der teleologische Gottesbeweis.
R6154: BETH, EVERT WILLEM. - Rede en aanschouwing in de wiskunde.
R6155: BETH, E.W. - De strekking en het bestaansrecht der metaphisica in verband met de toekomst der wijsbegeerte.
Y3992: GEILLUSTREERD BETHANIENNIEUWS. - Geillustreerd Bethaniennieuws 1e jaargang nrs: 1 en 2.
B6709: BETLEM, GUUS. - Reinders' elf. Een vrolijk voetbal-verhaal.
R4369: BETLEY, J.A. - Belgium and Poland in international relations 1830-1831.
Y7445: BETRAM, A. - Inleiding tot het lezen van gedichten. Voor de hoogste klassen van Gymnasium, Lyceum en H.B.S.
Y0046: BETRAND, VICTOR. - Levende Hand-Schaduwbeelden.
T2967: BETSY. - De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland.
R6808: BETSY. - Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913.
Y1434: BEUCKER ANDREAE, WILLEM CORNELIS. - Stellingen. Ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden 1906.
W0249: BEUGEL, E.H. VAN DER / M.C. BRANDS E.A. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
R4278: BEUGEL, INA VAN DER. - Welkome wenken voor wie bloemen wil schenken.
R2434: BEUGEL, INA VAN DER. E.A. - Honderd Vijftig Jaar Van Benthem & Jutting.
B7793: BEUGHEM, A.-E. VAN. - Johan Michel Dautzenberg 1808-1869. Schets van zijn strijd op taal-- en letterkundig gebied.
T7959: KLAROEN EN BEUKELAAR. - Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode.
Y1472: BEUKELAER, HANS DE EN BEN BOERSEMA. - De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten.
M7974: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons heren. Deel I De teksten. Deel II [Inleiding en toelichting]. Avec un résumé en français.
H3003: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
T9061: BEUKEN, W.H. - Dichters der Middeleeuwen. Bloemlezing uit de Katholieke poëzie. Inleiding Anton van Duinkerken.
L5135: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
Y0914: BEUKEN, W.H. - Heilige dronkenschap, Jan van Ruusbroec. De Godschouwer van het Sonienbos.
R7757: BEUKER, HAN / A. DE KLOEK-BEUKER. - Caravellis Fox-Trot.
R0949: BEUKERS, HALCO. - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten.
T1513: BEUKERS, F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945.
Y8120: BEUKERS, FRITS M. - Vrij Nederland. Bevrijdingslied.
L3785: BEULENS, B. / L. BIJNEN / R. GROENEWEG. E.A. - Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag.
B6852: BEULENS, BERT. - Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
T5852: BEUMER, E.J. - Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving.
T3388: BEUNINGEN, P. TH. - Wilhelmus Lindanus als Inquisiteur en Bisschop.
L8930: BEUNJE, HENK DE. - Pop.
L6232: BEUNKE, H.E. - Walchersche vertellingen. Schetsen en Novellen.
R5785: BEURDEN, A.F. VAN. - Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief.
Y9421: BEURDEN, A.F. VAN. - Limburgsche novellen I.
M1159: BEURSKENS, HUUB. - Vergat het meisje haar badtas maar.
T8187: BEURSKENS, HUUB. - Hollandse wei en andere gedichten.
R5183: BEURSKENS, HUUB. - De leguaan.
K7251: BEURSKENS, HUUB. - Leila. Roman.
L0950: BEURSKENS, HUUB. - Sensibilimente. Verhalen.
L4211: BEURSKENS, HUUB. - Slapende hazen. Verhalen.
H6473: BEURSKENS, HUUB. - De verloving. Novelle.
L6551: BEURSKENS, HUUB. - Duivenhart. Een complex.
R1082: BEURSKENS, HUUB. - Noordzeepalmen.
H1900: BEURSKENS, HUUB. - Suikerpruimen gevolgd door Het lam. Twee romans.
H4805: BEURSKENS, HUUB. - Cirkelgang.
H9489: BEURSKENS, HUUB, WIEL KUSTERS, LAURENCE VANCREVEL. - Alles voor niets. Hommages aan Jan. G. Elburg.
P2681: BEURSKENS, HUUB. - Schrijver zonder stoel. Essays.
B5046: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Gandhi de tragische figuur.
B8204: BEUSEKOM, WILLEM VAN. - De muze op school. Een bloemlezing van gedichten betrekking hebbend op school en dus op het leven.
L4884: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
L9247: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
K0383: [ERASMUS] BEUTH, LODEWIJK S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan.
T3583: BEUZEMAKER, KO. - De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen.
T3584: BEUZEMAKER, KO. / ANDRE MARTY. - Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen.
T3582: BEUZEMAKER, KO. - De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen.
R5782: BEVEREN, PETER VAN. - Een wandeling door Zieriksee.
R3626: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven.
R3624: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen.
R3625: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Brood-wee Melodie.
Y6116: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Zwerversweelde. Gedichten.
R5909: BEVERSLUIS, MARTIEN (ED.). - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, Prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois.
Y9206: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Het Zaad. Een sonnettenkrans.
Y9142: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De ballade van het dagelijksche brood.
T1979: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Liederen van den Arbeid.
R5085: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Witte Bloem.
T5374: BEVERSLUIS, M. - De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk.
R5810: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle.
T9803: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn Aanklacht.
R5811: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz.
R8247: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk.
T5630: BEVILACQUA, ENR. - Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve.
Y5987: BEVRIJDING. - Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 6e jrg. no 5, Mei 1934. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt en A. Storm.
Y5840: BEVRIJDING. - Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten. Nr. 85 - 88 - 94 - 95 - 96 - 97 - 100.
Y2016: WERELD FEDERALISTEN BEWEGING. - Wereldoorlog of Wereldregering. Openbare Film Propaganda-avond te organiseren door de Wereld Federalisten Beweging afd. Oost. Woensdag 27 april. Vertoond zullen de volgende geluidsfilms: Londen onder de V-I. Bevrijde Slaven. Uno of Wereldregering? Een Wereld of geen. Sprekers: E. v.d. Sluis-Fintelman, H. de Metz.
K2458: BEYAERT, MARC. - Opkomst en bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
R3651: BEYAERT, KAREL. - Helpt u zelve, zoo helpt u God. Wat de werkman vor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werklieden en aan dezen die den werkman beminnen.
R0999: BEYEN V.D. BORGH, M. - Straf.
L7893: BEYEN, J.W. - L'Influence de l'esprit Latin sur un pays nordique.
R5236: BEYEN, ROLAND. - Bibliographie de Michel de Ghelderode.
T9215: BEYER, FERD. - Hollandische Volkslieder. Chants Patriotiques. Fur das Piano-Forte.
Y2152: BEYER, FERDINAND. - No. I. La Marseillaise. Vaterland-liederen (chant Patriotiques fur das piano-forte.
T9252: BEYER, FERDINAND. - La Brabanconne. (Belgisches nationallied). Vaderlands-lieder nr. 4. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9251: BEYER, FERDINAND. - God save the Queen. (Hymne national anglais). Vaderlands-Lieder nr. 18. Chants partriotiques fur das piano forte.
R1714: BEYERLING, MAGDALENE (ED.). - Das Papier und sein Zeichen.
T0400: BEYMA THOEKINGMA, S.W.H.A. VAN. - Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudpligtigheid, betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland inzonderheid met betrekking tot de Leeuwarder-Harlinger Trekvaart.
L8224: BEYSTERVELDT, A.A. VAN. - Repercussions du souci de la purete de sang sur la conception de l'honneur dans la 'Comedia Nueva' Espagnole.
R5950: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
L0174: BEZEMER, F. - F. Bezemer. Tekeningen.
Y5774: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
L2332: BEZEMER, J.W. - Dorpsgemeenschap en collectief bedrijf in Rusland.
W0248: BEZEMER, J.W. / J.L. HELDRING / K. V.H. REVE. - De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek.
H8691: BEZEMER, K.W.L. (ED.). - De luchtweg Amsterdam-Batavia. Zijn invloed op de verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie.
R7742: BEZEMER, K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog.
P1670: BHOESHAN, BIBHOETI BANNERJI. - De weg. Vertaling R. Boverhuis.
Y9296: BIAGI, GUIDO (ED.). - Reproductions from illuminated manuscripts: Fifty plates from mss. in the R. Medicean Laurentian library, With preface and illustrative notes.
M3362: BIANCHI, TOM. - Bob & Rod.
L1238: BIANCHI, F. - Genetica en plantenveredeling.
H3076: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996.
B9477: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995.
B9480: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999.
B5866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII.
Y8866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2012 XX.
B3475: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII.
W7218: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993.
W7219: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994.
Y8865: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008 XVI.
T7348: NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE. - Nederlandsche Bibliographie. Maandblad voor Boekenvrienden. Redactie P.H. Ritter. 81ste jrg. 1936 nrs. 5 en 9.
Y3798: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BIBLIOPHILIE - Bulletin du Bibliophile. 9 Vols. 2000/2 - 2001/1-2. - 2002/1-2 - 2003/2 - 2004/1 - 2005/1 - 2007/1.
H3139: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek onder het bestuur van L. Brummel 1937-1962.
T7350: BOEK EN BIBLIOTHEEK. - Boek en Bibliotheek. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds. Reeks III 1986 nr. 1 1987 nr. 2. 1988 nr. 1. Reeks IV 1988 nr. 2 en 5.
Y1399: BLAUWE BIBLIOTHEEK. - Tolstoj: De Kozakken. M. Twain: De Erfgenaam in Amerika. Tolstoj: Sebastopol.
Y1540: OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. - Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche Gedichten van Latere Tijd.(Titellijst).
Y8357: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
T9520: BICKER CAARTEN, A. - A mill in Holland; Un moulin en Hollande; Eine Muhle in Holland; Un molino en Holanda.
M1605: BIE, WIM DE. - Meneer Foppe en het gedoe.
R0470: BIEDERMANN, HANS. - Symbolen van A tot Z. Vertaling A. Abeling en Pim Lukkenaer.
R6199: BIEGEL, ANNE. - Ja, wij houden van dit land. [Noorwegen].
M5068: BIEGELEISEN, J.I. (ED.). - Antique Alphabets.
T9466: BIEMOND, J. - Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
B3244: BIERCE, AMBROSE. - Ghost and horror stories. Selected and introduced by E.F. Bleiler.
T0080: BIERCE, AMBROSE. - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal. Ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
H7789: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen.
B4262: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Edittha. Kroniek van een onmogelijke verliefdheid.
L7415: BIERENS DE HAAN, J. - Ekonomie en Maatschappij.
T1267: BIERENS DE HAAN, J.D. - Levensleer naar de beginselen van Spinoza.
B3206: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einfuhrung in die allgemeine Tierpsychologie.
H4300: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J. / L. POLAK / J. V. SCHMID / H.V.D. VAART SMIT - SPINOZA.
B6856: BIERENS DE HAAN, J.D. - De zin van het komische.
Y1517: BIERENS DE HAAN, J.C. E.A. - Meer om Cieraet Als Gebruijck. Tuingeschiedenis Van Gelderse Buitenplaatsen. Kunstbezit Uit Gelderse Kastelen.
Y1480: BIERENS DE HAAN, J.C. - Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, Interieurs, Tuinen.
T4311: BIERENS DE HAAN, J. - Het fatum van bevolkingsvermeerdering.
W0506: BIERENS DE HAAN, J.D. - Gedichten, perspektieven.
Y8995: [VONDEL] BIERENS DE HAAN, J.D. - Vondels grootheid.
T0737: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J.D. / BRUGMANS, H. / TAK, W.G. VAN DER. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenheid van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
Y9502: BIERENS DE HAAN, J.D. / H.BRUGMANS / W.G. VAN DER TAK. - Drietal redevoeringen t.g.v. de 300ste verjaring van Benedictus de Spinozas geboorte, uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam op den 21e Mei 1932. I. De beteekenis van het menschbegrip in Spinozas. wereldleer; II. Spinoza en Amsterdam; III. Spinozas persoonlijkheid.
H5549: BIERENS DE HAAN, J.D. - Innerlijk perspectief. Bloemlezing uit het werk 1866-1943. Samengesteld door J.G. van der Bend.
Y9545: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J.D. - Spinoza 24 Nov.1632-21 Febr. 1677.
T2620: BIERENS DE HAAN, D. (INLEIDING). - Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk: Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, T.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
R1174: BIERMAN, WILLEM & HANS RENDERS. - Ps(n)euboek voor Wim Hazeu.
R1717: BIESHEUVEL, J.M.A. - Eva's keus. Verhalen.
L5039: BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa, die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch. Verhalen.
Y8727: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar.
B3608: BIESHEUVEL, MAARTEN. - De bruid. Verhalen.
B3394: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
M1529: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar en andere verhalen.
R9128: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
K0515: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen. Verhalen.
M4394: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht en andere verhalen.
B6932: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
B6942: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje.
Y1991: BIESHEUVEL, J.M.A. - Giuliano.
Y1967: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
Y5271: BIESHEUVEL, MAARTEN. - Krantenknipsels van/over Maarten Biesheuvel.
Y6670: BIESHEUVEL, J.M.A. - Kreet uit een kelderwoning.
L8817: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder. Verhalen.
L3156: BIESHEUVEL, J.M.A. - De klacht van de dorpsschoolmeester.
L8772: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders. Verhalen.
B5712: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje. Met studies van Professor Roelofsz.
Y6411: BIESHEUVEL, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen.
T5770: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
R8089: BIEZEN, JAN. (RED.). - Japan en de Lage Landen. Cultureel-Historisch Tijdschrift. 1e jaargang nr 4, december 1981.
B4071: BIEZEN, JAN. (ED.). - Honderd nieuwe dichters. Deel 4 van dichter/groep Dimensie.
R2634: BIEZEN, JAN (ED.). - Voortbestaan in gerechtigheid: dichten en denken van N.P. van Wijk Louw.
MK0149: BIGGS, JOHN R. - Classic woodcut art and engraving. An international collection and practical handbook.
M5277: BIGLAND, EILEEN. - The story of the W.R.N.S.
B2213: DE BEZIGE BIJ. - Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994.
Y3931: BEZIGE BIJ. - Uit de Korf. Huisorgaan van de Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam Nr. 6, October 1948.
T2430: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1940. januari-december. Complete jaargang.
T2320: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1934. januari - december. Complete jaargang.
T2321: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1937. januari - december. Complete jaargang.
T2316: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1936. januari - december. Complete jaargang.
T2317: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1938. januari - december. Complete jaargang.
T2318: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1935. januari - december. Complete jaargang.
T2319: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1933. januari - december. Complete jaargang.
L5505: BIJKER, J. - Het verloskundig vraagstuk voor Nederlandsch-Indie.
Y2984: BIJL, MARTINE & LOES RIPHAGEN. - Sint en de Cadeautjesdief.
W2989: BIJL, M. VAN DER. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
K6749: BIJL, H. VAN DER / JAC. VAN HATTUM / HAN G. HOEKSTRA. - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
B3105: BIJLERT, WILHELMUS ANTONIUS VAN. - De mogelijkheid van benadeeling als bestanddeel der valschheid in geschriften.
T9812: BIJLEVELD, H. - Cooperatie.
B8812: BIJLO, VINCENT. - De woordvoerder. Roman.
R3297: BIJLOOS, J. - Adrianus VI. De Nederlandse Paus.
L4542: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550 -1650. Met 20 afbeeldingen in lichtdruk.
B2414: BIJNS, ANNA. - Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door W.L. van Helten.
L8689: BIJNS, ANNA. - Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
T4065: BIJSTERVELD, P. VAN. - Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen.
B5731: BIJVOET, A.W. - Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen.
Y2963: BIJVOET, CAROLINE EN MICHEL RAINAUD. - Kom maar binnen Sinterklaas! Pop-up boek.
L3265: BIJVOET, TH.A.P. E.A. (EDS.). - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boektijdschriften in Nederland.
L8595: BILDERDIJK, W. - Kormak. Treurspel.
R8394: BILDERDIJK, WILLEM. - De ondergang der eerste wareld. I-V zang.
L3774: BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, KATARINA WILHELMINA E.A. - Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Amsterdam
B7350: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in een band.
Y5117: BILDERDIJK, W. - Geschiedenis des vaderlands. Zesde deel: behelzende de regeering van Filip II tot aan de Unie van Utrecht. Uitgegeven door H.W. Tydeman.
H9667: BILDERDIJK, WILLEM. - Najaarsbladen. Twee delen.
W8772: BILDERDIJK, WILLEM. - Vermaking.
R8374: BILDERDIJK, WILLEM. - Floris de Vijfde. Treurspel.
L8596: BILDERDIJK, W. - Mengelingen. Vier delen.
R0250: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
L4006: BILDERDIJK, WILLEM. - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk.
B5188: BILDERDIJK, W. H. LOGMAN. LUDVIG HOLBERG. - De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman.
T9977: BILDERDIJK. - Van de Romeinsche Talletters.
R2123: BILDERDIJK, W. - Brief van den navolger van Sofokles Edipus.
B1262: BILDERDIJK, WILLEM. - De ziekte der geleerden.
B6389: BILDERDIJK, WILLEM. - Aan den Heer Le Sage ten Broek, in antwoord op zijnen openbare brief aan Mr. W. Bilderijk.
R2313: BILDERDIJK, WILLEM. - Bydragen tot de Tooneelpoezy.
L7047: BILDERDIJK, WILLEM. - Speels vernuft. Rebus-brieven en bedriegers. Toegelicht door J. Bosch.
H9665: BILDERDIJK, WILLEM. - Sprokkelingen.
B1438: BILDERDIJK, WILLEM. - Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771.
B1439: BILDERDIJK, WILLEM. - Frankrijk bedwongen. Gedicht.
B1440: BILDERDIJK, WILLEM. - Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen.
B1442: BILDERDIJK, WILLEM. 1756-1831. - Mengelpoezy. Twee delen.
B1443: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in twee banden.
B1446: BILDERDIJK, WILLEM EN KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK. - Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen.
B1448: BILDERDIJK, WILLEM. - Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel.
L4005: BILDERDIJK, WILLEM. - Van het letterschrift.
B1427: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). IBN DOREID. - Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk.
B1430: BILDERDIJK, WILLEM. - Navonkeling. Eerste deel.
B1432: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). EURIPIDES. - De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides.
B1434: BILDERDIJK, WILLEM. - Elius, romance.
L6662: BILDERDIJK, KATHARINA WILHELMINA. - Treurspelen.
L6668: BILDERDIJK, WILLEM. - Kallimachus lofzangen.
L7438: BILDERDIJK, WILLEM. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch.
R0252: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
Y4150: BILDERDIJK, WILLEM. - Korte aanmerkingen op Huydencopers proeve van Taal- en Dichtkunde.
T6303: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). - Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus. Vertaald uit het Grieksch. Voorwoord Jan J.F. Wap.
L1450: BILDERDIJK, WILLEM. - Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van .....
L8606: BILDERDIJK, W. - Mengelpoezy. Twee delen.
L8598: BILDERDIJK, W. - Cinna. Treurspel.
B8394: BILSEN, B. VAN (ED.). - Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing.
R5342: BILT, E.F. VAN DE (AANTEEKENINGEN). - Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw.
B9031: BILT, TINI M. VAN DE. - Lipsius' De Constantia en Seneca.
R1212: BINA, VLADIMIR. - Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur.
B0365: BINDELS, ROB. - Nescio.
B4788: [NESCIO] BINDELS, ROB. - Nescio. De man die iets miste.
Y2261: BINDERVOET, ERIK. - Het vuil van de schoonheid.
Y3629: [VONDEL] BINGER, H. - 18 October MDCCCLXVII. Vondels standbeeld onthuld. Feestzang. Op muziek gezet door G.A. Heinze.
H2063: BINK, RENE. - Speculaas en illusies.
T5618: BINK. - Kijk op folie.
K2864: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg.
R1741: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Eerste reeks.
C1263: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden.
T0962: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZAMELD EN INGELEID). - Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918. Verzameld en ingeleid.
M0090: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
B4343: BINNENDIJK, D.A.M. - Commentaar.
K8493: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg bij tweeentwintig gedichten.
B4454: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
L5345: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
H3880: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Tweede reeks.
M3258: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen.
T3787: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 10de jaargang 1949. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
L3014: BINNENDIJK, D.A.M. - Gewikt, gewogen. Beschouwingen en critieken over moderne Nederlandsche poëzie.
R8861: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZ.). - Dichters van dezen tijd. Oogst 1940.
T2016: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
L1282: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma formans. Een zestal kleine essays.
B8258: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
L5552: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
W8183: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
Y6581: BINNERTS, A. - De Kerk in onzen tijd in Nederland.
T3327: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten. Tweede bundel.
T3324: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
T6307: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8670: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Onuitgegeven gedichten.
R8477: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
K7690: BINSBERGEN, WIM VAN. - Leeftocht.
Y9646: BIRDWHISTELL, ANNE D. - Transition to Neo-Cofusianism. Shao Yung on Knowledge and Symbols of Reality.
T5903: BIRKMEYER, HANS. - Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 16 Lichtbildaufnahmen in Kupfertiefdruck.
K8325: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse Letterkunde aan de Universiteit?
L5076: BIRRELL, T.A. - Catholic allegiance and the popish plot. A study of some catholic writers of the restoration period.
H5240: BIRT, THEODOR. - Romeinsche Karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinsche Geschiedenis.
L8379: BIRZA, JOCOBUS WOLTER. - Onderzoek van enkele ternaire stelsels in verband met de oplosbaarheid van geneesmiddelen in glycerine.
T8714: BISSCHOP, LODE. - In en om. Op zwart naar wit.
T8715: BISSCHOP, LODE. - Op zwart naar wit.
T8716: BISSCHOP, LODE. - Inbreng. Een bundel psalmen en geestelijke liederen.
L8390: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
L7082: BISSCHOP, W. EN E. VERWIJS. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
T7897: BISSING, VON. - General von Bissing's Testament: A study in German Ideals.
P0048: BITOV, ANDREJ. - Monachovs vlucht, roman. Vertaling Aai Prins.
T7800: BITTER, W.S. - Het Wentelend Wiel van Indie.
K8426: BITTREMIEUX, C. - P.N. van Eyck.
H1011: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
B8720: BITTREMIEUX, C / M. GILLIAMS / JAN VAN NIJLEN E.A. - Martinus Nijhoff.
Y1927: BIZOT, JEAN-FRANICOIS. - Actuel Nova Press no. 10/11 juillet/Aout 1971.
K0840: BJELOV, VASILI. - Levens. Verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Tom Eekman.
L1847: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Boven menschelijke kracht. Een spel in twee deelen. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding van L.S. en een portret van den schrijver.
T6375: [STREUVELS] BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Het bruidslied. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels.
R5361: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Synnove Solbakken. Uit het Noorsch vertaald door M.E. Belpaire.
T7677: VLIEGEND BLAADJE. - Vliegend blaadje: 532: Wie is groot? 533: Wee dien mensch.... 534: Ter elfder ure. 535: Eenzaam en bedroefd. 536: Brief aan eene geplaagde grootmoeder. 537: Gij en uw kind. 538: Een vliegend blaadje. 539: Tel uw zegeningen. 759: Geloof. 808: Tegenwind. door A.W. Bronsveld.
R0111: BLAAUW, HENRIETTE (VERTELD). - Tijl Uilenspiegel. Geillustreerd door Frans van Noorden.
R9864: BLAAUW, A.H. - De Tropische Natuur in schetsen en kleuren.
Y3778: BLAAUW, J. - Een loden hart. Gedichten.
R5383: BLAAUWEN, A.L. DEN E.A. - Art Nouveau Jugendstil Nieuwe Kunst.
Y8635: BLACK SPARROW PRESS. HAAS, J.J.M. DE , H. VAN DER DOES, S. JANSEN, L. STAPPER. - Black Sparrow Press. Overzichtstentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek [Amsterdam].
L8169: BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. Vertaling Ria Leigh-Loohuizen.
H8974: KWADRAAT-BLAD. - Nu 2 / Now 2. Door W. Sandberg.
H8979: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal I. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
H8981: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal III. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
Y3940: VLIEGEND BLAD. - Vliegend Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Enkhuizen en Omstreken. 1e jaargang 24 Feb. 1892 no. 29. en 24 juli 1892 no. 72.
Y3776: KWADRAAT-BLAD. - Schrijf-taal ii. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Een tweede verzameling.
H9554: KWADRAAT-BLAD. - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak. Door Aloisio Magalhaes.
Y6898: BLADEL, GUUS VAN. - Rondom Reve. Portretten en miniaturen rondom Gerard Reve.
T5266: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Serum tegen kanker. H. de Vries: Spaansche Volksliederen. Semper idem. G. Kamphuis: De Piraten. Einde. A. Donker: Rondeel. D.A.M. Binnendijk: Een pantheistisch Dichter. E. de Roos: Russisch Koor. E. van Vriesland: Gedichten. J.H. Eekhout: Charlie Chaplin. C. van Wessem: Kroniek van het proza. Chr. de Graaff: Boekbespreking.
B4967: DE VRIJE BLADEN. - J. Engelman: Aveuglement du coeur. G.A. v. Klinkenberg: De eedgenooten. To be and not to be. De stervende. De terugkomst. De duistere tocht. G. Achterberg: Verzen. Vrouw. D.A.M. Binnendijk: Jan Engelman.
Y2604: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 7e jaargang 1930. Aflevering: 1 t/m 12. Januari tot December .
Y1395: DE VRIJE BLADEN. - D.A.M. Binnendijk: Een boekje open. H. de Vries: Montserrat. H. van Vorden: Vaarwel wereld. E. de Roos: De nieuwe Vieux-Colombier. A. Donker: De uittocht. H. Marsman: Varia. C.J. Kelk: 'n Dessert. M. ter Braak: Carry van Bruggen Eva.
B7345: DE VRIJE BLADEN. - Albert Helman, De kostbare dood.
B6565: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Vera IX. Maurits Dekker: De electrocutie (Slot). J.F. Otten: De zwarte vogel 1.
Y4551: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 8e jaargang 1931. Aflevering: 1 t/m 7 en 10-11-12.
T5267: DE VRIJE BLADEN. - M. Dekker: De electrocutie I. H. Bruning: Vrouw. G. Achterberg: Verzen. S. Vestdijk: Arabische bezwering. H. Marsman: Vera VII. Alb. Plasschaert: Over het portret (slot). H. Marsman: Aanteekening: De bekroning van Van Schendel. C. van Wessem: Helman, Wij en de literatuur. M. Nijhoff: Verborgen schrijven.
R4103: DE VRIJE BLADEN. - Marsman: Seine-et-Marne. Clean-shaven. Klinkenberg: Midzomernacht. D.A.M.B.: De prijs van Amsterdam. Kroniek III: De Kabbalisten. Helman: Mijn aap schreit I. Doolaard: Pooltocht. Donker: Het kind. Otten: Modern.
T7440: BLADERGROEN, W.F. - Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim.
T5361: BLADERGROEN, W.F. - Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips.
W5154: BLAIZOT, CLAUDE (ED.). - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
B3235: BLAMAN, ANNA. - Kruis of munt.
Y8448: BLAMAN, ANNA. - De arme student gevolgd door Zonder honger, zonder medelijden.
Y5276: BLAMAN, ANNA. - Krantenknipsels van/over Anna Blaman.
T8647: BLAMAN, ANNA. - De verliezers.
H9155: BLAMAN, ANNA. - De kruisvaarder en Ontmoeting met Selma.
H9491: BLAMAN, ANNA. - Op leven en dood.
B6646: BLANCQUAERT, E. - Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk.
L6070: BLANCQUAERT, E. / C. TAVERNIER-VEREECKEN. - Onder Ndl. Jouw ! en Jouwen schuilt een Gallische Haan.
B2973: BLANCQUAERT, E. - Isidoor Teirlinck als Dialectoloog.
M5069: BLAND, DAVID. - The Illustration of Books.
R5733: BLANKAERT. - Rome wil de baas worden in Nederland.
L7332: BLANKEN, GERARD HENDRIK. - Introduction a une etude du dialecte Grec de Cargese (Corse). Preliminaires, phonetique.
L5843: BLANKEN, G.H. - De muzen bleven in Hellas. Een beschouwing over Griekse poëzie in de postklassieke tijd.
B8398: BLANKENSTEIJN, M. VAN. - Suriname.
B5647: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B5849: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5850: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5851: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5852: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T9481: BLANKENSTEIN A.H.G. (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
B4381: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines.
L9204: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
H8673: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines, hun werking, stelling, bediening.
B4272: BLANKENSTEIN, J.C. - Papiersnijden. Snijjmachine-constructies ter vereenvoudiging van het snijden van papier en andere stoffen.
Y3186: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L2969: BLANKENSTEIN, M. VAN. - Indonesie nu. Nieuwe indrukken.
R1783: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5689: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5688: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5687: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5685: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B0196: BLAS, JAVIER. - Abstraccion de un joven en el lago.
R5406: BLASING, JOACHIM F.E. - Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert?
R1119: BLATCHFORD, ROBERT. - De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
T3204: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3206: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T1388: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3207: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T0545: BLECOURT, WILLEM DE. - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930.
Y1068: BLEEK, G. VAN. - Kijkjes om ons in de natuur. Leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school.
R9463: BLEEKER, S. - De druif buiten en onder glas.
Y7949: BLEEKER, C.J. - Wat gelooft de mensheid? Wezen en invloed van de grote godsdiensten.
T8869: BLEIJENBERGH, GABY. - Op eigen rafels. [Haiku's].
W6966: BLES, DOP. - In memoriam. Verzen.
M4399: BLES, NOUT. - Bevrijdingsvuur.
R6913: BLES-THURING, J. EN L. DE RIDDER-BLES. - Eet eens wat anders.
B3632: BLIJSTRA, R. - De nuttelozen.
K8412: BLIJSTRA, R. - Graphische voorstelling.
K3658: BLIJSTRA, R. - Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W. Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis.
Y9212: BLIJSTRA, R. - Een schrijver op zoek naar zijn figuren/
H6069: BLIJSTRA, R. - Gericht tot zelfbehoud.
M4821: BLIJSTRA, R. - Anaxagoras.
K0787: BLIJSTRA, R. - Haaien voor Nabatoe.
B3545: BLIJSTRA, R. - Van de vissen uit heb ik geen leven.
Y8020: BLIJSTRA, R. - Mislukte isolatie.
Y2582: BLINK, H. (RED.). - Vragen van den Dag. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift. 13 e jaargang aflevering 3. / 16e jaargang aflevering 1.
L3473: BLINK, J.G. - Jeugdgedichten.
K3969: BLISS, CAREY S. - Some Aspects of Seventeenth Century English Printing with Special Reference to Joseph Moxon. Introduction by Ward Ritchie.
H3267: BLISS, CAREY S.(INTR.). - A pair on printing: Atkyns' The original and growth of printing, William Caslon and the first English type specimen book. Reproduced in facsimile with introductions.
B5941: BLIXEN, KAREN. - Een lied van Afrika. (Out of Africa). Vertaling Ruth Wolf.
Y9337: BLLOTKAMP, CAREL, FRANS HAKS E.A. - P. Struycken. Publicatie t.g.v. Tentoonstelling 1974 / 1975 Centraal Museum Utrecht, etc.
W9841: BLOCH, DON. - Hechtingen, roman. Vertaald door Marine Vosmaer.
B6564: [DEPREZ, A.] BLOCKMANS, A. E.A. (RED.). - Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag.
W7002: BLOEM, MARJA. - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen / Current events.
H8149: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
H3082: BLOEM, MARION. - Geen gewoon Indisch meisje.
R9543: BLOEM, M. / H. BRUSSELMANS / J. DONKERS / M. SAUWER. - De tiende deur.
H8203: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
T2906: BLOEM, J.C. - Aphorismen.
T2905: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
W7703: BLOEM, REIN. - Part en deel, gekozen gedichten.
R7894: BLOEM, J.C. - Aforismen.
M4447: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
B0624: BLOEM, J.C. - Sintels.
B1461: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
M2646: BLOEM, MARION. - Lange reizen korte liefdes.
T7643: BLOEM, IDE. - Richtlijnen voor saneering van het bouwvak.
K4751: BLOEM, J.C. / PIERRE H. DUBOIS / JAC. VAN HATTUM. - Essays over Leopold door....
B3263: BLOEM, MARION. - Voor altijd moeder.
L6478: BLOEM, J.C. - Afscheid.
Y6835: BLOEM, J.C. / H. MARSMAN E.A. - Utrecht, zo moet mijn stad wel zijn. Gemengde Domstad gedichten. Toegelicht door Guus Soteman. Litho's en schetsen van Jeroen Hermkens.
Y7236: BLOEM, J.C. - Over het verlangen.
Y0737: BLOEM, H. E.A. - BEKNOPT AFRIKAANS-NEDERLANDS WOORDENBOEK.
R3743: BLOEM, J.C. - Poetica.
Y6147: BLOEM, MARION. - Meisjes vechten niet.
W9030: BLOEM, MARION. - De leugen van de kaketoe.
R4214: BLOEM, MARION. - Geen Requiem. Gedicht, gescheven en voorgelezen door Marion Bloem t.g.v. de nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2009.
R8070: BLOEM, J.C. E.A. EN WIM KOSTER. - Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff.
R3746: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk.
Y9420: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
M3122: BLOEM, J.C. - Ongewild archief.
Y9235: BLOEM, J.C. / F. BORDEWIJK / R. BRULEZ. E.A. - Mijn boek van vroeger en van nu. Zeven auteurs vertellen over de rol die het boek in hun leven speelde.
K3121: BLOEM, REIN. - Jan Siebelink. Informatie.
Y4914: BLOEMBERGEN, MARIEKE (ED.). - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de Wereldtentoonstellingen 1883- 1931.
R7605: BLOEMENCORSO. - Officieel Programma van het Bloemencorso, te houden op Zaterdag 10 september 1898, des namiddags te 1 1/2 uur.
T3572: BLOEMENDAAL, NICO. - De wegwyzer.
T7442: BLOEMGARTEN, SALVADOR E. - Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943.
L4345: BLOEMHOF, FEDDE. - Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking. Een onderzoek naar het standpunt van de protestants-christelijke ethiek inzake het toepassen van anticonceptie in verband met de veranderende maatschappelijke omstandigheden.
Y2918: BLOGG, S.E. - Lehrreiche Erzahlungen und Anekdoten gesammelt aus dem Talmud, den Medraschim und anderen judischen Schriften.
B5466: BLOK, P.J. & J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
Y9627: [I TJING] BLOK, F. - I Ching orakelkaarten. Ontdek verleden, heden en toekomst.
L3876: BLOK, W. / W.M.H. HUMMELEN (EDS.). - Onbekende fragmenten uit de nalatenschap van P.C. Boutens. / De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen. / Passieve zinnen en het geimpliceerd logisch subject. / Typen van toneelinrichting bij de rederijkers.
R7621: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen".
L0539: BLOK, N. - Lord Mansfield en Lord Denning. (Twee meesters van de Common Law).
K3964: BLOK, H.W. / J.H. DONNER / A. VAN DER VEEN E.A. - M.J. Visser 65 jaar.
L8560: BLOK, W. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
R7880: BLOK, W. EN K. LEKKERKERKER. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
L6390: BLOK, P.J. - Levensbericht van Robert Fruin. Met bibliographische overzicht bewerkt door Louis D. Petit.
W0699: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
Y9628: [I TJING] BLOK, FRITS. - I Ching. A Spiritual Guide.
L7364: BLOK, P.J. EN J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
L5312: BLOK, BASTIAAN M. - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos.
R3102: BLOKKER, JAN, JAN BLOKKER JR. EN BAS BLOKKER. - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit.
R3558: BLOKKER, NIC. E.A. - Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente.
W9529: BLOKKER, JAN. - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
W0507: BLOKKER JR., JAN. - Kind.
K6091: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
K2198: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
T3316: BLOKKER, W.A. - Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding.
L9817: BLOKKER, JAN. - Niets aan de hand. De Wereld ten tijde van P. de Jong en J. Luns.
H1391: BLOKKER, JAN. - Kwaliteit staat er boven.
H8310: BLOKKER, JAN. - De kroon en de mestvork. Enige opmerkingen over de pers en haar vrijheden. Rede, uitgesproken op 5 maart 1992 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
C1326: BLOKKER, JAN. - Het eeuwige examen.
H9493: BLOKKER, JAN. - Ga direct naar de gevangenis ga niet langs af.
R5373: BLOKKER, J.A. - Sejour.
B9353: BLOKKER, JAN. - Als de dag van gisteren.
H9495: BLOKKER, JAN. - Altijd is kortjakje ziek.
H9494: BLOKKER, JAN. - Ben ik eigenlijk wel links genoeg?
W6548: BLOKKER, JAN. - Afscheid van televisieland.
W6877: BLOKKER, JAN. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
L4736: BLOKKER, J., K. FENS E.A. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
M4008: BLOKLAND, HERBER. - Afscheid zwart op wit.
B6113: BLOKLAND, FRANK. (ED.). - Letters] & techniek. Voorwoord Huib van Krimpen.
Y3114: BLOKLAND, KEES. - Aardse zaken. Gedichten. Famke Hajonides: tekeningen.
Y0434: BLOKLAND, ADRIAAN EN LOUIS DAVIDS. - Een beetje links en een beetje rechts. Coupletten. Zang en piano.
R2757: BLOKNOOT. - Ik heb mijzelf in woorden weggeven. K. Heeroma als literator. Themanummer over K. Heeroma onder redaktie van Dirk Zwart.
Y3012: PISUISSE & BLOKZIJL. - Chansons Internationales. Repertoire Pisuisse & Blokzijl.
K3975: BLOKZIJL, MAX. - Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan.
H8704: BLOKZIJL, MAX. - Voor het te laat is.
T9205: BLOKZIJL, MAX EN MANNA DE WIJS-MOUTON. - Het Taschje. (Meisje wat heb jij daar in je taschje?) Tekst en muziek.
T0625: BLOKZIJL, MAX. - Hans Hedding en zijn Wonderlijke Secretaris of Hoe een Hollandsche Jongen in het Buitenland beroemd werd.
M5216: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
K7592: BLOM, AD VAN DER. - 't Is mijn schuld niet, dat ik arm ben... Sociale tegenstelling in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
Y6656: BLOM, LILIAN. - De tuinkamer.
R3171: BLOM, LILIAN. - Strijkend licht.
T0453: BLOM, WILLEM E. - Inter alia.
T4316: BLOM, D. VAN EN R. KUYPER. - Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper.
Y6164: BLOM, ONNO. - Jeugdzonde. Dichters en schrijvers over hun allereeste gedicht.
L5047: BLOM, JOANNES W.S. - De typische getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden.
Y3283: BLOM, EDY & MICHIEL POST VAN DER MOLEN. - PIP en zijn bal.
K0242: BLOM, ONNO. - Zolang de voorraad strekt. De literaire Boekenweekgeschenken 1984-2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932.
Y7034: BLOM, ONNO. - Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers.
R3806: [SPINOZA] BLOM, H.W. - Spinoza en De la Court. Politieke wetenschap in de zeventiende eeuw. Voordracht gehouden te Noordwijk op 31 mei 1980.
R4610: BLOM, JOHAN C.H. - De muiterij op de Zeven Provincien, reactie en gevolgen in Nederland.
R0793: BLOM, GOSSE. - Repertoarium fan Egodokuminten oangeande Fryslan.
Y0067: BLOMBERG, W,C. - Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam.
Y6525: BLOND, AUBREY LE. - Avonturen in de bergen. Met 16 autotypieen.
Y2353: BLONDEAU, THOMAS. - Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen.
T4725: BLONDEL, MARTIEN. - Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
R1096: [BAUDELAIRE] BLONDIN, A. ET AL. - Genie en wereld: Baudelaire.
Y1423: BLONK, A. EN J.P. KRUIJT. - De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse Arbeiders. Uitkomsten van een enquete onder 621 Arbeiders.
B8043: BLONTROCK, ALBERT. - Vlaamsche Letterkundige Gids 1941.
T6225: BLOYS VAN TRESLONG, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen.
B2552: BLUF. - Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set.
B5711: BLUFF. - Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika.
L2986: BLUHM, ELGER. - Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse.
R1503: BLUM, RUDOLF. - Vor- und Fruhgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie.
T5145: BLUM, OSCAR. - Trümmerfeld Europa. Ein Brevier für jedermann.
R6720: BLUM, ISABELLA. - Tien beroemde vrouwen.
R8197: BLUM, LEON. - Dagboek 1940.
K7222: BLUMENTHAL, JOSEPH. - The printed book in America.
B6074: BLUMENTHAL, ERIK. - Schulschriften der verschiedenen Lander.
T6012: BLUMENTRITT, F. - Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt.
R4560: BLUMLEIN, CARL (ED.). - Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte.
K4828: BLUNT, WILFRID. - In praise of Italic. Catalogue of an exhibition arranged for The National Book League.
Y4652: BLUSSE LE JEUNE, ABRAHAM. - Dictionnaire portatif, Francois et Hollandois et Hollandais et Francois. Seconde partie: le Hollandois et le Francois.
T0774: BOAS, HENRI HERMAN. - De rechten der Verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901.
M8457: BOASSON, CHARLES. - In a Dutch looking-glass.
Y5011: BOAZ, SANDER. - Een Vlaming op Sumatra. Een subjectief reisverslag.
Y9474: [SPINOZA] BOBELDIJK, HEIN EN KLEVER, W.N.A. - Volgt KLever Spinoza? [en] Repliek.
K6392: BOBROWSKI, JOHANNES. - Levins molen, 34 uitspraken over mijn grootvader. Vertaling J. Polak-Siliava.
T8887: BOBROWSKI, JOHANNES. - Het muizenfeest en andere verhalen.
T4224: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen.
Y8267: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Vertaling J.A. Santfort. Los deel. 8ste tot laatste dag.
B9467: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Twintig verhalen. Vertaling J.A. Sandfort.
B2325: BOCK, FR. UND M. WILLEMSEN. - Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschake zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, archaeologisch und historisch beschrieben und durch 66 Holzschnitte erlautert.
K4265: BOCK, EUGEEN DE. - Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd.
K3534: BOCK, EUG. DE. - Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
B5679: BOCK, DENNIS. - De tuin van as. Vertaling Marijke Versluys.
L0275: BOCK, EUG. DE. - Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk.
Y8677: BOCK, EUGEEN DE. - Huldenummer Eugene de Bock. Nu Nog.
R2428: BOCK, EUGENE DE. - Een uitgever herinnert zich.
R4379: BOCKWINKEL, H.B.A. - De vereenvoudigde spelling. (Overdruk uit: Kollege integraalrekening). Een verdediging van de in dat boek gebruikte spelling.
B0193: BOCKWITZ, HANS H. - Erinnerung an Hugo Steiner-Prag.
T8506: BODAR, ANTOINE. - Gezellin van de stilte.
T0602: BODART, ROGER / MARC GALLE / GARMT STUIVELING. - Literaire Gids van Belgie, Nederland en Limburg.
K3056: BODDAERT, JORIS. - Boekhandel Donner 1912-1992.
B8403: BODDAERT, MARIE. - Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling.
L7899: BODE, WILHELM VON. - Studien uber Leonardo da Vinci. Mit 73 Abbildungen.
B5209: BODEL NYENHUIS, J.T. - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman.
K5775: BODEWES, G.H.J.B. - De Gelderlander in oorlogstijd.
Y1917: BODONI. - Giambattista Bodoni. Briefe an Antoine Augustin Renouard. Herausgegeben von Moriz Sondheim.
B3650: BODT, SASKIA DE EN FRANK HELLEMANS. - Taverne du Passage. Peintres et ecrivains Neerlandais en Belgique.
T7672: BOECK, JEAN DE. - Un Chantre du Brabant: Sander Pierron.
B2354: BOECK, Z.E.H.A. DE. - Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
L7799: BOEDE, C. SANDERSE VANDER. - Marga Minco.
W7661: BOEF, AUGUST HANS DEN. (SAMENGESTELD). - In de broek van de vijand.
Y4817: BOEF, AUGUST HANS DEN / KEES SNOEK. - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
T4085: BOEHMER, KONRAD &TON REGTIEN. - Van Provo naar Oranje Vrijstaat.
Y4980: BOEIJEN, RINY. - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra.
B6705: HET NIEUWE BOEK. - Johan van der Woude: Gesprek tussen twee generaties. H.L.T. de Beaufort: Biografie van Albert Luthuli. H.C.D. de Wit: De gang der beschaving. Hans Andreus: Het verzameld werk van Gerrit Achterberg.
T1142: [SPINOZA] BOEKA. - Practische Levensgids. (In verband met Spinoza's Ethica en met het Oostersche mystieke).
Y0246: BOEKBINDERS. - Verkooptentoonstelling van Boekbanden, Galerie Goltzius 24 mei - 8 juni 1986.
Y6865: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
Y6965: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
T5785: BOEKE, KEES. - Vernieuwde leiding voor het schoolkind.
Y2910: BOEKEL, CASPER HENDRIK VAN. - De heer van Trazegnies, historisch romantische episode uit den eersten Kruistogt (1096-1099).
Y3983: BOEKEN, A. - Architectuur. Met 113 foto's teekeningen montages.
Y7893: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Centre Aequatoria. Een kerkdienst in Bamanya, Congo.
Y5700: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Nop Maas, De archeologie van het Nederlandse stripverhaal.
B9000: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: C.J. Aarts zestig. 17 oktober 2007.
L7900: BOEKEN, H.J. - Excerpt uit Potgieter's Florence.
B8995: [MULTATULI] UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: De Multatulianen groeten u allen zeer. Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli-Museum 1957-1988.
T9596: BOEKEN, H.J. - De Historie van Floris en Blanchefloer. Met 2 Lithografien van M. Bauer.
R8606: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf.
R8609: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Paul Hefting: Een kinderboekje, onbekend, maar zeer bemind.
R7575: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Alie Smeding. Schrijfster uit Enkhuizen.
Y5701: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Frank Divendal, Over boekleggers, boekhandelszegels en uitgeverskaarten.
Y3454: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een serie uitgelezen prenten. Extra dik. Extra laat. Proefnummer 3 - maart 1980.
R1820: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Mary Pos: een fenomeen.
Y9367: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Frank Divendal, Bladwijzers.
Y8564: BOEKEN, H.J. - Helena.
R9787: DANTE / H.J. BOEKEN. - Het paradijs. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken.
R4811: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Je kan ook te veel weten: zes medewerkers over Hendrik Brinkman en zijn antiquariaat: Tom Bouman, Jan de Jong, Frank Rutten, Auke van der Berg, Josine Mulder, Edwin Bloemsaat.
L6272: DE BEST VERZORGDE BOEKEN. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
Y3442: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: De Nederlandse nieuwjaarsbriefkaart, Ad Leeflang: De boekenkast in oorlogstijd, Joop van den Berg: Het bewogen leven van Lambertus Kettmann.
Y3473: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boekenleggers. Abraham Jonker, Nederlandse bladwijzers tot 1920; Willem Kramer, Nederlandse bladwijzers na 1920.
A0783: BOEKEN, HEIN. - Verzen.
Y5698: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Leo Lezer. Boekhandelaar te Bandoeng.
T6523: BOEKEN, A. / W.M. DUDOK / JAN DE MEIJER. - Bouwen en restaureeren in Oud Amsterdam.
Y5697: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: Vier veilingen van (met en zonder) A.T. Kleerekoper. Sjaak Hubregtse: Van de Auteur. Maarten Buschman: Het kopje koffie van Gorter. Joop van den Berg: Leo Lezer Boekhandelaar te Bandoeng.
R4812: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Arthur Slenk, E: de Kunst van het Weglaten
Y3472: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Kloos, alias Jan de Kladder. De drukgeschiedenis van "Kleine prozastukken" ddor Rudolf Atele, Huib van Krimpen over J.H. van Eikeren, "Over boekverzorging".
R3865: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: BEYNON, Hans C., Terug naar het land van herkomst.
Y3441: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: L. Putman: Drie generaties Vestdijk.
Y3471: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: Reimond Stijns.
Y7628: BOEKENCATALOGUS. - Uitgeverij De Muiderkring. Boekencatalogus 1953. Radio en hobbies.
R3055: BOEKENGIDS. - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 16e jrg. nr 2, februari 1938.
R3421: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de arbonne's. Jaargang 1-3. 1948-1951.
Y1283: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de abonne. Jaargang 2. 1949-1950. Nrs: 1-6.
L3918: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
R4690: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 12e jaargang 1918-1919. complete jaargang.
R4821: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 13e jaargang 1919-1920. complete jaargang.
R4688: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 10e jaargang 1916-1917. complete jaargang.
R4689: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 11e jaargang 1917-1918. complete jaargang.
R4687: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 9e jaargang 1915-1916. complete jaargang.
Y4207: BOEKENSPIEGEL. - Boekenspiegel. 4 juni - 2 juli - 30 juli - 27 augustus - 24 september 1949.
Y4206: BOEKENVONDST. - Boekenvondst '86. Antiquarische boeken (week) krant.
R4613: BOEKENWEEK. - Een bundel novellen 1938.
R0549: BOEKENWEEK. - Als je leest ben je nooit alleen.
Y3173: BOEKENWEEKGESCHENK. - Drie Novellen. Egbert Eewijck: De getuige. Jan Campert: Deez' kleine hand. M. Vasalis: Onweer.
R0493: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Van Lier. Het boek van meester Jacobus Boschman. Simon Emmering 1914-1999. Marginalien. Hoe komt die man erbij? Een antwoord aan Anton Gerits.
R1300: DE BOEKENWERELD. - Portret van antiquaar Louis Putman, Brest van Kempen, Hollands boekhandelaar in Brussel.
R1302: DE BOEKENWERELD. - Vroege kleurendruk in Amsterdam.
R1303: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Rijklof Michael van Goens, Bibliofiele uitgaven van Dante Gabriel Rossetti.
R0720: DE BOEKENWERELD. - Interview met Anna Simoni. Reconstructies van een boekenkast. Inkleurders: een vergeten gilde.
R0723: DE BOEKENWERELD. - Het inkleuren van boekillustraties. Het feuilleton in de traditie van Bildung. Frans Buffa & Zonen. 1785-1951. Schoolboeken in oorlogstijd. De Ode van Louis Couperus. Kopijrecht in Nederland. Het opbouwen van een digitale bibliotheek. 50 jaar de Pirckheimer -Gesellschaft. Het antiquariaat. In memoriam Sjaak Hubregtse. Evert Maaskamp, prenthandelaar. De werken van Sybrandt Hansz. Cardinael.
R3977: DE BOEKENWERELD. - 1e jaargang nrs: 1-5. 1984-1985.
R3979: DE BOEKENWERELD. - 2e jaargang nrs: 1-5. 1985-1986.
R4809: DE BOEKENWERELD. - In gesprek met Wilma Schuhmacher. Lezen in Leens tussen 1815 en 1830.
R0718: DE BOEKENWERELD. - Waarheid en leugen in het natuurhistorisch reisverhaal.
R0715: DE BOEKENWERELD. - Typografie in de Renaissance. De verzameling van Simon Emmering. Buchs veiling bij Bubb Kuyper.
R0712: DE BOEKENWERELD. - Uitgeversmaatschappij Oceanus 1941-1945. Een onbekende druk van Mattheus de Rissche.
R0494: DE BOEKENWERELD. - De Kinderboekenparade.
R0532: DE BOEKENWERELD. - Aspecten van Nederlandse portretprenten. Pater Bonaventura Kruitwagens tweede Campbell.
T6548: DE BOEKENWURM. - De Boekenwurm / [De Witte Mier]. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek onder leiding van Ary Delen. Deel I en II: Mei 1912 t/m April 1913.
Y9160: BIBLIOTHEEK VAN DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. - Gids voor bezoekers
K1539: BOEKHOFF, HERMANN / GERHARD JOOP UND FRITZ WINZER. - Palaste Schlosser Residenzen. Zentren Europaischer Geschichte. 180 Farbtafeln und zahlreiche Abbildungen im Text.
Y0689: BOEKMAN, E. - De S.D.A.P. roept U!
Y4776: BOELAARS, J. - Nieuw Guinea uw mensen zijn wonderbaar. Het leven der Papua's in Zuid Nieuw Guinea.
H7324: [REVE] BOELAARS, BERT. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
L3607: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen in een band.
K3970: BOELE, C. / F.W SIEGMANN. E.A. - Beknopte uiteenzetting van verschillende procede's naar aanleiding van de op 21 april 1951 getreden Spertijdbeschikking (Vestiginswet Kleinbedrijf 1937) voor het Boekdrukbedrijf, Lithografisch bedrijf, Kantoordrukbedrijf, Copierbedrijf, etc.
M8330: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen.
R8118: BOELEMA, IDA. - Schilders, 2000 kunstenaars van A tot Z.
Y2183: BOELEN, J.J.G. &A. GIESEN. - Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek.
R7965: BOELEN, ANTON. - Rustverstoorders.
L3507: BOELENS, JAN - Archeografie.
L7636: BOELENS, JAN. - Gras over de schouders van de wereld.
R8617: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
R3729: BOELGAKOW, M. - De noodlottige eieren.
M2815: BOENDERS, FRANS. - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven.
B1954: BOENDERS, FRANS. - Yukio Mishima, informatie.
R4215: BOER, FRANS DE. - Effe genereus giere.
R5403: BOER, D. - De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel.
T0738: [SPINOZA] BOER, JULIUS DE. - Spinoza.
P2801: BOER, JULIUS DE. - De schoone verbeelding, verzen.
T0508: [SPINOZA] BOER, TJ. DE. - Maimonides en Spinoza.
R5215: BOER, C.L. WALTHER. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
M7392: BOER, W. DEN. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
T9840: BOER, PETER & ED LEEFLANG (EDS.) - Alle Poëten. 33 gedichten uit het poëziefonds van De Arbeiderspers.
B6259: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
K9093: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B5853: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
K2580: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
T9917: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
H4209: DRUKKERIJ C. DE BOER. - 100 jaar Drukkerij C. de Boer jr.
K6273: BOER, PETER DE. - Over Koos van Zomeren.
B3159: BOER, P. DE (RED.). - Vakstudie.
B5854: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B6744: BOER, C. DE. - Iets over het begrip Imperativus.
W6199: BOER, LODEWIJK DE. - De Kaalkop luistert, De verhuizing, Borak valt, Darts.
H7850: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Op weg naar Indie.
L0261: BOER, J.W. DE. - Van Vernis-Stokerij "Op Aarden Grond" tot modern chemisch bedrijf.
K8457: BOER, J.W. DE. - Het Boek God. Een beetje menscheleven.
T8978: BOER, WIM DE. - Sprekende stilte. Gedichten. Met illustraties van Ria Schoof.
L6027: BOER, JOSEPH P.C. DE. - Victor Hugo et l'enfant.
M3323: BOER, JO. - Beeld en spiegelbeeld.
T4101: BOER, DIRK. - De waarheid over het Roode Kruis.
T4112: BOER, DIRK. - Oorlog? Neen!
L7141: BOER, C. DE. - Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren.
L7178: BOER, C. DE. - Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem.
M2733: BOER, M.G.L. DEN. - De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker.
B1812: BOER, C. DE. - Is het Frans een Decrepite Taal?
T4281: BOER, P. DEN (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T6803: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Met Tasman en Bontekoe.
Y7226: BOER, HERMAN PIETER DE; BERK, MARJAN; BLOEM, MARION; YERLI, NILGUN; ZWAGERMAN, JOOST. - Sporen door de sneeuw (Vijf verhalen over winterse ontmoetingen)
L6608: BOER, R.C. - Het Oudgermaansch aan de Universiteit van Amsterdam.
L2786: BOER, TANJA DE. - Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek.
L8964: BOER, J.C. DE. - Een orienterende beschouwing over de Conserverende Tandheelkunde.
Y5528: BOER, M.G. DE. - Toelichting bij den Wilhelmus-kalender.
T6394: BOER, M.G. DE. - Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen.
L5766: BOER, WILLEM DE. - De Allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus.
R4073: BOER, PIETER JOHAN CORNELIS DE. - Rijklof Michael van Goens (1748 - 1810) en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa.
T3621: BOER, K. DE. - Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel.
T3622: BOER, K. DE. - De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse.
C1333: BOER, HERMAN PIETER DE. - Het papieren badpak, variete litteresque.
R6245: BOER, H. DE. (INL.). - De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk.
Y7459: BURGEMEESTER DE BOER. - Stadgenooten, Wij zijn bevrijd. De druk van vijf jaren harde en wreede bezetting is van os weggenomen.... etc. De Regeerings-Gemachtigde waarnemend Burgemeester De Boer.
T6033: BOER, C.L. - Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923).
Y8356: BOER, PIM DE. - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
T3623: BOER, K. DE. - De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing.
Y6746: BOER, HERMAN PIETER DE EN HUGH JANS. - De verliefde spionne en andere verhalen uit de romantische keuken.
H9496: BOER, HERMAN PIETER DE. - De betovering, verhalen en gedichten bij tekeningen van Eppo Doeve.
M3695: BOER, C. DE. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
Y6276: BOER, TANJ A DE & TON BRANDENBARD (EDS.). - M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het schoone boek
K2520: BOERDAM, JAAP / E. VAN MUISWINKEL / R. MULDER / BOB POLAK. - Neuzen dicht! Een bloemlezing uit Propria Cures 1973-1985.
B3645: BOERE, CORNELIS. - Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste = Broere's Dithyrambe auf das Allerheiligste Altarssakrament. Toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm Ubersetzung von J. Bollen.
B2624: BOEREBACH, BERNARDUS MARTINUS. - Le rationalisme mystique d'Alfred de Vigny dans son oeuvre de moraliste.
L1100: BOEREN, P.C. - Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren 1925-1944.
T1867: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa Description de la Terre Sainte Histoire et Edition du Texte.
Y6303: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
M6531: BOEREN, P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
L4036: BOEREN, P.C. - Speciments of Script from Medieval Liturgical Books.
L7846: BOEREN, PETRUS CORNELIS. - Etude sur les tributaires d'eglise dans le comte de Flandre du IXe au XIVe siecle.
B1236: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda.
T3496: BOERMA, R.N.H. - Ziet kindren! deeze schepen aan. Maritieme volks- en kinderprenten 1700-1900.
B8891: BOERMAN, J.W. EN K.M. KNIP. - Dieren in hun omgeving. Zeehonden en Bruinvisschen.
B9944: BOERNER, C.G. - Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801) und seine Zeit. Zum 200. Todestag des Kunstlers.
B1151: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem.
H7819: BOERS, ANTHIA C.M. - De letters.
H6652: BOERS, ANTHIA C.M. - Het land van de gele stenen. Vertellingen.
T0551: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuieten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
Y3099: BOERSMA, PIETER. - Onverklaarbaar bewoonde woning. Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam - Van Nieuwmarkt tot Bijlmer.
Y3009: BOERSMA, J. (BESTUUR). - Reglement van de Werklieden-vereeniging Broedertrouw te St. Anna-Parochie. (Aangesloten bij den Sociaal-Democratischen Bond) Opgericht 2 Dec. 1889.
L4374: BOERSMA, MARELLE. - Stil water.
B6024: BOERSMA, HINDURK. - Dicht en ondicht. In Opende.
L7726: BOERSTOEL, JAN. - Nieuwe Vondsten.
Y6726: BOERSTOEL, JAN. - Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen.
K7625: BOERSTOEL, JAN. - Opa's verjaardag en andere feestelijkheden.
B4077: BOERSTOEL, JAN. - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink.
M9752: BOERSTOEL, JAN. - Eerste keus. Liedteksten 1968-1986.
H7776: BOERSTOEL, JAN. - Altijd het niemandsdier. Gedichten.
M9686: BOERSTOEL, JAN. - Iemand moet het doen.
W4455: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
P0971: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
B4338: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
T6784: BOESER, A.L. - Vijfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter verdere toepassing van den regel van drieen.
R7601: BOESER, A.L. - Eerste verzameling van Rekenkundige Voorstellen voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen.
Y1161: BOESER, A.L. - Derde Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der gewone breuken.
T2225: BOETIE, ESTIENNE DE LA. - Vingt et neuf sonnets.
B8359: [GEZELLE, GUIDO]. J. BOETS (ED.). - W. Thys: De brief van Hugo Verriest aan Longfellow. L. Van Biervliet: De ontmoeting van Guido Gezelle met James Weale. Couttenier & De Vos: Bibliografie. J. Van Iseghem: Guido Gezelles 'Vlaemsche Dichtoefeningen'. A. Deprez: De briefwisseling van Gezelle met de Engelsen P. Couttenier.
K2319: BOETS, J. / P. COUTTENIER / CHR. D'HAEN. - Gezelle in origineel.
K5125: BOETS, J. (ED.). - Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie.
K2427: BOETS, J. - Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881.
B5080: BOETZELAER VAN DUBBELDAM-VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, E. VAN. - Stanley Jones. Zendeling in Britsch-Indie.
R1162: BOEY, M. - Dr J. Persijn, zijn leven, zijn werk.
Y3435: BOGAARDS, EYKMAN, DIAMAND, HOETJES, LODEIZEN, LUCEBERT, MORRIËN, OBERMAYER, PLOMP, VERHAGEN, DE WINTER, VAN DER ZALM - "Koppels". 12 dichters inspireren 12 schilders.
M3326: BOGAARDS, CARLA. - Eigen vlees en bloed.
Y8943: BOGAARDS, CARLA. - De bruinvisvrouw.
H1483: BOGAARDS, CARLA. - God bewogen. Gedichten.
L4158: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
L8345: BOGAERS, A. - Tollens. Dichtstuk.
T9003: BOGAERS, PIERRE. - De kleur van water. Oude en nieuwe pennenvruchten.
L8885: BOGAERS, A. - Gedichten.
B5654: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
L8051: BOGAERS, A. - Balladen en andere dichtstukjes.
L7613: BOGAERS, PIETER. - Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833.
H5623: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607).
B3101: BOGAERT, EDUARD P.F.A. VAN DEN. - Het gevolg van een misdrijf, grond voor strafverzwaring.
R8932: BOGAERTS, THEO. - De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
K6747: BOGAERTS, THEO. - De antieke wereld van Louis Couperus.
B7635: BOGAERTS, THEO. - De Bonte Waereld. Met teekeningen van Sander Wynants.
L1599: BOGAERTS, THEO. - De vluchteling en de dood. Met tekeningen van Jan van Noten.
R2424: BOGT, TOM TER. - Tijd onthult alles... Popmuziek, ontwikkeling, carrieres.
T7589: BOGTMAN, W. - Het ontwerpen van ornament op systeem en naar natuurvormen. Met 60 platen, 200 versieringsmotieven en 20 verschillende planten.
K1486: BOHEEMEN, P.VAN/N.P.J. VAN DER LOF/ MEURS, K. VAN. - Het boek in de 16de eeuw.
L8697: BOHL, J. JGZ. - Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. Twee delen in een band.
T4481: BOHM, HANS. - Der junge Goethe.
Y4960: BOHM, A.H. - West Borneo 1940. Kalimantan Barat 1950. Een verslag.
H2775: BOHN. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
Y4711: BOHRINGER, J.A. - De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag.
Y0031: BOICHOT, J.B. - |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France.
L4564: BOIJENS, JAN PETER. - Mr. Carel Vosmaer.
B8012: BOIS-REYMOND, IRENA DU. - Hermes Handlexikon. De graphischen Kunste. Teschniken. Gattungen. Geschichte. Hauptmeister.
T7421: BOIS SJ., K. DE. - Rome en de sociale orde.
K9323: BOISSEVAIN, CHARLES. - De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt.
R6636: BOISSEVAIN, CH. - Van Dag tot Dag in het Oosten. Met een naschrift over de jongste gebeurtenissen.
R3016: BOISSEVAIN, U.PH. - Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six.
R9163: BOISSEVAIN, CHARLES. - De Arpanjak.
T6467: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime.
R6472: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady.
T5376: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie.
B0897: BOK. - BOK. Derde uitgave van de tweede serie.
Y6560: BOK, EDWARD. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
L6078: BOK, EDWARD. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
B9702: BOKHOVE, NIELS. - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied.
Y1455: BOKKEL HUININK, J.A. TEN. - Constantijn Johan Wolterbeek ( 1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
K9794: BOKMA DE BOER, J. - De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau.
T2200: BOL, LAURENS J. - Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959.
Y9336: BOLDER, A.M. - Procesbeheersing fotozetten.
B5596: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken.
K5136: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - De moeder. Proza en poëzie verzameld door ....
Y3915: BOLHUIS, J. VAN. - Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898.
L5758: BOLHUIS, ANDRIES. - Vergilius' vierde Ecloga in de Oratio Constantini ad Sanctorum Coetum. Inleiding, tekst, toelichting, conclusie.
H9172: BOLK, BERTUS. E.A. - Chili, een zwartboek.
K8332: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
C0029: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
L0911: BOLKESTEIN, FRITS. - Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris.
L4727: BOLKESTEIN, MARINUS H. - Het Ik-Gij schema in de nieuwere Philosophie en Theologie.
B4489: BOLL, HEINRICH. - Huizen zonder vaders. Vertaling Jan Blokker.
M3687: BOLL, HEINRICH. - Mededeling over de politieke betrouwbaarheid Satire. Vertaling Jan Bernard.
P2515: BOLL, HEINRICH. - Stadslandschappen. Vertaling J. Barnard e.a.
H9197: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden. Vertaling Jan Bernard.
W8356: BOLL, HEINRICH. - De weggooier.
B1145: BOLL, HEINRICH. - Eng is de poort. Vertaling M. v.d. Plas.
W5296: BOLL, HEINRICH. - Je gaat te vaak naar Heidelberg. Vertaling W. Wielek-Berg.
W2492: BOLL, HEINRICH. - Drie dagen in maart, een gesprek met Christian Linder. Vertaling W. Wielek-Berg.
R3888: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
R1933: BOLL, HEINRICH. - Inmenging gewenst. Vertaling W. Wielek.
M9482: BOLL, HEINRICH. - Vrouwen voor rivierlandschap. Roman in dialogen en zelfgesprekken. Vertaling G. Pancras.
M3690: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden.
C2330: BOLL, HEINRICH. - De verwonding, verhalen. Vertaling Pim Lukkenaer.
P2513: BOLL, HEINRICH. - De nalatenschap. Vertaling Th. Duquesnoy.
B8135: BOLL, HEINRICH. - Mijnenveld. Essays 1977-1981. Vertaling W. Wielek-Berg en D. Ouwendijk.
R4112: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14