Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R3499: CRAMER, Ch.G. - Onze koloniale politiek.
T5684: CRAMER, Ch.G. - Onze koloniale politiek.
R4058: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
T0781: CRANE, J.W. de. - Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende.
T5191: CRANE, Walter. - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses. The music by the earliest masters. Engraved & printed in colours by Edmund Evans.
B6808: CRANE, Walter. - Of the decorative illustration of books old and new.
Y9801: CRANE, Walter. - A Floral Fantasy in an Old English Garden. Set forth in verses and coloured designs by Walter Crane.
T4564: CRANS, M. / P.L. Dronkers / S. Hettinga. (red.). - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indie. nrs: 14, 34/35, 37/38, 39. 1945-1946 + Informatienummer 1 juni 1945. nr. 12.
T3718: CRAVAN, Arthur. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y9731: CRAVAN, Arthur. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y4404: CREEMERS, Iris e.a. (eds.). - Erasmus en GŁlen. Inspiratoren voor vrede en dialoog.
Y3249: CREMER, Jan. - Jan Cremer Krant nummer 2, december 1977.
Y1925: CREPAX, Guido. - Harlem Blues.
Y5899: CRESCI, Giovan Francesco. - Essemplare di piv sorti lettere. Edited, with an introduction and translaion, by A.S. Osley. [facsimile of the 1578 edition, first printed by Antonio Blado in 1560].
T5045: CRESCI. - A fragment of Cresci's Essemplare. Reproduced from John Ryder's copy of the 1578 edition.
L4601: CREUTZ, Max. - Johan Thorn-Prikker. Mit 32 Abbildungen.
R2272: CREUTZBERG, L.G.Th. - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in zijne goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van zijnen offerdood voorgesteld.
Y6091: CREVEL, Renť. - De vrouw met de naakte hals. Vertaling Mirjam de Veth.
L1295: CREVELD, S. van. - Eenige problemen uit de algemeene pathologie van den kinderleeftijd.
Y3954: CRISISCOURANT, De. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 2e jaargang 25 juli 1919 no. 39.
Y4260: CRISISCOURANT, De. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 1e jaargang 16 Maart 1918 No. 22.
R6939: CRITERION. - Criterion. Veertiendaags Orgaan voor Nieuw Nuchter Nederland. 1e jaargang 3 januari 1946, nr. 13.
Y8094: CRITICUS. - Criticus. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang 1932. no 28 - 44 - 46.
R2652: CROES, Felix. - Schotwonden in de 16e eeuw.
H7566: CROISET VAN UCHELEN, Ton. - Vrienden sinds '37. Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, opgericht 1 oktober 1937. Met een lijst van de 82 aangeboden geschenken.
M3278: CROISET, Max. - Gezien.
E0292: CROISET VAN UCHELEN, Ton. - Jan van den Velde, schrijfmeester 1569-1623. Jan van den Velde Fondement-boeck 1605.
Y6088: [CRUSIUS] CROIX, Jacobus de la. - Mercurius sive opus epistolarum. Sex libros comprehendens. Accuratius correctum. Editio Novissima.
R4657: CROLL, C. - Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht.
T0506: CRONE, C.C.S. - Stephan en Lizette.
L1296: CRONE, R.A. - Scheelzien.
T5186: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of hoe men als provinciaal Wakker wordt.
R5048: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of Hoe men als provinciaal Wakker wordt.
T0974: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
M3787: CROS, Charles. - Les quatre saisons. Illsustraties de Salim.
Y5162: CROUCH, John. - Londinenses lacrymae. / Londons second tears mingled with her ashes. A Poem.
T3029: CROUS, Ernst (ed.). - Fraktur oder Antiqua? Zwei Berliner Beitrage zur Schriftfrage aus dem 18. Jahrhundert. Eine Beschreibung von Friedrich Nicolai und eine Denkschrift des Preussischen Staatsministers Philipp Karl Graf v. Alvensleben.
B9243: CROUWEL, BUCH, Van CAPELLEVEEN, KLEIS & BREUGELMANS. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999.
L4318: CRUCQ, J.K. - Cryptogamen.
B6442: CRUL, Cornelis. - Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere...
B8013: CRUTCHLEY, Brooke. - To be a printer.
L2059: CRUTCHLEY, Brooke. - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
B2357: CRUYSBERGHS, Kan. K. - Pius XI, de Missiepaus.
Y2434: CSAKY, J. en Radda. - Catalogus tentoonstelling van beeldhouwwerken door J. Csaky en schilderijen door Radda 17 februari - 17 maart 1934.
Y2479: SUUM-CUIQUE. - Suum-Cuique. Blad van het Barleaus Gymnasium. 9e jaargang 1933. nr. 6. 10e jaargang 1934. nr. 12.
R4773: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Nr. 2, februari 1936. Over de verhouding van man en vrouw.
R4769: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Nr. 5, april 1934. M. Bloemendaal: over het werk van J. Wassermann. F. v.d. Eeze: uit het heiligdom. M. Bauer: Van een dauwdorp. J. Mulder: De verhouding der kunst. Prijsvraag, de jonge gehuwde vrouw. A. Mulder: Litteraire moment opnamen. A. v. Saher-Crone: Het morionettenspel.
R4772: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Nr. 8, augustus 1935. H. v.d. Steenhoven: Dardomo een bijensprookje. / Grenzen. De gezegende Serge Brisy (fragm.). M. v.d. Stijl: Ordening. Prijsvraag 1935.
R4768: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Nr. 2, januari 1934. De Zuivering des Tempels, schilderij van Ch. W. Roelofsz. M. Beutler: Idee en daad, een levensbevestiging. A. Gaastra: Reclame. Uilenspiegel of menschenspiegel. J. Mulder: Over Ch.W. Roelofsz. Anne Mulder: Litteraire momentopnamen. F. v.d. Eeze: Uit het heigligdom. S. Brisy: De Gezegende.
R4766: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Perspectieven van Wordende Cultuur nr. 8, juli 1934. J. Riemens-Reurslag, de levenshouding der jongeren en F. Kormendi: Erfgenamen. J. de Roock: Een zoeker ging uit om te zoeken. H. Methorst: Iets over Krishnamurti's boek van Waarheid en Leven. Anne H. Mulder: Links richten in de literatuur, (slot). F. v.d. Eese: Uit het heiligdom. A.C. Timmering: Levensvreugde.
R4767: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Kerstnummer 1933. J.C. Wannee: De mogelijkheid van het wonder. Timmy: Blauwe reiger. Krishnamurti: Gedicht. Caricatuur door F. Groneman. JanGoverts: De wezelijke waarden in de muziek. Jaareinde, Bijlage door Wynand Phielix (ingeplakt). M. Beauhan: Winterzon.
L8022: CUPPENS, Aug. - Het Communiekantje. Drama in een bedrijf.
B6876: CUPPENS, Bernard (ed.). - August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter.
B6877: CUPPENS, Bernard (ed.). - August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden...
R2319: PROPRIA CURES. - Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures. Lustrumnummer 1890-1940.
Y9452: [SPINOZA] CURLEY, Edwin M. - Bayle vs. Spinoza on Toleration.
L2882: CUVELIER, J. - Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw.
B5551: CUWART, Fl. - Vlaamse figuren flitsen voorbij.
L9051: CUYPERS, Jacq. - Folkloristisch Mozaiek. (Tweede bundel).
B3010: CUYPERS, Joseph & Jan Kalf. - De verdwijnende soort. Noodzakelijke beschouwingen over de kunstcritiek der Kath. dagbladen.
Y1626: CUYVERS, J. - Aarschotsche Misericordia's. Met een inleiding van J. Grauls.
Y6348: CASTRVM PEREGRINI CXLV. - Stefan George und die Gottervision des Archaologen Hans von Prott. u.a.
Y4063: RAAD EN DAAD. - Raad en Daad. Maandblad van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 19e jrg. no 9. September 1964.
E0441: DAAL, Geert van. - In de ban van de band. Luxe boekbanden en kartonnages van Geert van Daal. Catalogus bij de expositie in The Embassy of Free Mind, Het huis met de hoofden Amsterdam 2018.
Y8659: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
T8049: DAEL, Jac. van. - Het psychotechnisch onderzoek, toegelicht met voorbeelden uit het onderzoek van havenarbeiders.
E0330: DAELE, Rik / P. Everaers / W. Devreese / E. Verzandvoort. - De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden.
T0751: DAELS, Frans. - Ik Dien.
L8028: DAEMS, S. - Levensschets van Hilda Ram.
T8725: DAEN, Frank. - De koopman en zijn tijd.
Y2691: NIEUWS VAN DE DAG. - Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
Y2199: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag Woensdag 9 en 10 Mei 1945. Algeheele capitulatie van Duitschland en Amsterdam viert de bevrijding.
Y4448: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. 9 - 11 - 16 - 20 Mei 1945.
Y4044: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. Vereenigde Katholieke Pers. 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 mei 1945.
E0029: NIEUW VAN DEN DAG. - Nieuws van den Dag Maandag 30 April 1900. Aankondiging Staking van Grafici : Aan onze Geabonneerden. Het Nieuws van den Dag hedenavond niet zal verschijnen.
Y2696: NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. - Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder.
Y5884: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Zondag 1 Mei 1881. No.121. Zondag 31 Augustus 1890 No 239.
Y4459: NIJMEEGSCH DAGBLAD. - Nijmeegsch Dagblad. 1ste jrg. 8 Mei 1945. no 184.De oorlog in Europa ten einde! / 1ste jrg. 15 augustus 1945. no 263. Japan heeft zich onvoorwaardelijk overgegeven.
Y5539: BUITENGEWOON DAGBLAD. - Buitengewoon Dagblad, No 1 en 2. Maandag 30 april 1900 en Dinsdag 1 Mei 1900 voor de Geabonneerden van Algemeen Handelsblad, Amsterdamsche Courant, De Courant enz. Dit blad verschijnt tijdens den duur van de huidige werkstaking in de grafische vakken te Amsterdam.
Y6029: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 120ste jaargang Zaterdag 7 October 1916. No. 276.
Y8117: ANSTERDAMSCH DAGBLAD. - Amsterdamsch Dagblad. Radio Oranje. 1e jaargang Zondag 6 Mei t/m 18 Mei 1945. No. 202, 203, 204 205 en 208.
T5072: DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV.
Y0500: DE DAGERAAD. - Rome en de kultuur. Denk-, gewetens-, godsdienst- en kultuurvrijheid in roomsch-kerkelijke beoordeling ; authentieke acten overgenomen uit De Vrijdenker.
L3662: DAHL, Roald. - De boekhandelaar. Vertaling S. Commandeur.
M9735: DAHL, Roald. - De boekhandelaar & De chirurg. Twee verhalen. Vertaling S. Commandeur.
Y3280: DAHL, Folke. - Amsterdam Cradle of English Newspaper.
M7978: DAHL, Svend. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou.
B0685: DAHL, Svend. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain.
R5095: DAHMEN, P. - De Islam in Engelsch-Indie.
L7449: DAILLHIERE, Sr. de la. - Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou.
H6111: DAISNE, Johan. - De vierde engel. Een verhaal.
K9406: DALEN, Mieke van. e.a. - Met andere woorden.
R5857: DALEN, A.G. van. - Uit de kerkgeschiedenis van Didam.
T1977: DALSUM, H.A. van. - Het einde van De Volkswil.
L8198: DAM VAN BRAKEL, W. van. - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
T6988: DAM, L.G. van. - Nationale ontwapening.
Y3901: DAM VAN BRAKEL, W. van. - De eer van Constantijn Huygens gehandhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverlating te Zuilichem, in 1679. Een bijdrage tot de kennis van het voormalig inboezemingsregt.
B8936: DAM, Peter van & Philip van Praag. - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne.
T7470: DAM, Jan Cornelis van. - Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
B5905: DAM, Johannes van. - Twee handen op een buik. Bellettrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
K3165: DAM, P. van / H.A.P. Eijkelenboom en H. Kieviet. - De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959.
T6811: DAM, J. van. - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks.
Y1572: DAM, L.J. van en W.F.G. Nicolai. - Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding.
R7597: DAM, J. van. - Das Veldeke-problem.
R2328: DAM VAN ISSELT, E.W. van. - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren).
Y0818: DAM, Cees. - Ontwerpen in glas. Variaties op een ovaal.
Y9003: DAM, IJ.D. van. - Wilmijntje, of de laatste nacht en Martha, of de verschijning. Tweetal dichtstukjes.
T6170: DAMASUS, P. - Constance Teichmann. (Een voorbeeld voor onze Roomsche Vrouwen).
T4387: DAMASUS VAN HARMELEN, P. - De R.K. Vrouwenbond.
Y0165: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
T2380: DAMIANI, Gigi. - Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul.
Y0531: DAMIANI, Gigi en Meijer Polak. - Het Verhaal van de Onbekende Soldaat.
H0796: DAMME, F.W. van. - Offsetdruk.
T1432: [ERASMUS] DAMME, Daniel van. - Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht.
L5658: [ERASMUS] DAMME, Daniel van. - Erasmus.
T1338: [SPINOZA] DAMME, B. - B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer. Met voorwoord van W. Meijer.
T3700: [MULTATULI] DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
T4601: DAMSTE, J. Carel. - Een nietig levensteken.
Y9932: DANCETTE, Victor / CALVO. - Het beest is dood! De wereldoorlog bij de dieren. Eerste deel: Het beest is losgebroken. Tweede deel: Het beest is verslagen.
T3280: DANIELS, H / J. Dijkhuis / Z. Stokvis. - Leidraad bij lessen in Nederlandsche taal en stijl.
T9249: DANKS, H.P. - Silver threads among the gold. Popular ballad.
T7322: DANNEBERG, Robert, Julius Deutsch u.a. - Der Tag van Hainfeld.
T7659: DANNEBERG, Robert. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
T9046: DANNEBERG, Robert. - Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien.
K2030: DANSER, J.G. - Gedichten.
L2879: DANTZIG, Branco. - Fonction du voile du palais et du bourrelet de passa vant dans le langage.
T1381: [SPINOZA] DARBON, Andre. - …tudes spinozistes. Publiťes par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier.
E0369: DARKSHIRE, Oliver. - Once Upon a Thome. The Miasadventures of a rare Bookseller.
E0355: DARLING, Annie - De boekwinkel op de hoek. Vertaling Angela Knotter.
Y0131: DARNAR, P.L. - Tardieu.
B8758: DARNTON, Robert. - Bohemians before Bohemianism.
T4439: DARWIN, Charles. - De reis van de Beagle. Vertaald door Tinke Davids.
T0070: DASBERG, Lea. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
Y8869: DATTHIJN, Jannis C. - Rondje van het huis.
T8125: DAUDIN, P. - Fantaisies calligraphiques chinoise.
W8686: DAUGHERTY, James. - Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author.
A0925: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
T3697: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak.
Y2523: DAUVELLIER, M. - Cursus in 12 nummers. Schrijfboek voor Loopend Schrift. Typen Cahier. deel 1, 3, 4, 9 en 12.
B7891: DAVID, J. [Jean Baptiste David]. - I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede.
L3429: DAVID, Ismar. - Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book.
E0068: DAVID, Georges. - De overweg. Vertaald door Bas van Deilen.
R2962: DAVIDS, A.B. - Over significa.
Y2176: DAVIDS, Louis & Margie Morris. - Brief van Mientje uit Soerabaia aan haar zuster in de Kinkerstraat te Amsterdam.
T4691: DAVIDSFONDS - De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1.
T8744: DAVIDSON, Steve. - OM Home Made Comix. No. 10. Illustrated by R. Crumb, Robert Dougherty e.a.
R6173: DAVIDSON, Steve. - Zonder uitstel van executie!
B0960: DAVIDSON, Steve. - Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels.
B9728: DAVIES, Hugh Sykes. - Thomas De Quincey.
T7912: DAVRAY, Henry D. - Engeland en de Munitie.
H7571: DAWSON, J. & Piet CLEMENT (eds.). - Gaade's Handboek voor de grafische technieken.
MK0153: DAY, Lewis F. - Alte und Neue Alphabete, fŁr den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung Łber 'Die Kunst im Alphabet'
Y1249: DEAN, Folk. (ed.). [=Theo Ettema]. - Sint- Nicolaas liederen. Samengesteld en bewerkt door Folk Dean.
R0780: DEBAIVE, C. - Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck.
H1838: [CATALOGUS] DEBOUTTE, A. e.a. - Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen.
H4179: DEBROT, Cola. - Bekentenis in Toledo. Gedichten.
L1459: DEBROT, Cola. - Navrante zomer. Gedichten.
Y5666: DECKER, Will. - Mit dem Spaten durch Polen. Der Reichsarbeitsdienst im polnischen Feldzug.
Y0734: [ERASMUS] DECKERS, Thilda. - Erasmus de veelomstredene.
L3390: DECORTE, B. - Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur.
L9006: DECORTE, Bert. - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven.
R8787: DECURTINS, G. - Bisschop Von Ketteler.
T4712: DECURTINS, G. - Reform-katholicisme (modernisme) en Katholieke sociale hervorming. Aangevuld met uivoerige aanhalingen uit de encycliek Pascendi dominici gregis van Pius X.
Y0239: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Inhoud: Oscar Wilde's Ballad of Reading goal. Mahieu, Maiolin- Majolica. De titelpagina der Nederlandse romantiek. L'amour des livres. Boek en drukpers in de emblematische literatuur. Twee Nederlandse boektentoonstellingen. Malle gevallen oftewel boeken en boektitels in oude advertenties.
R0658: DEE, M.A. - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee.
B1964: DEEL, T. van. - H.C. ten Berge, informatie.
T4874: DEELEN, H.L.F.J. - De moderne jeugdarbeid.
R7567: DEELEN, A. en H. Heyenbrock. - Aardewerk. Onder toezicht C.J. Nieuwenberg.
Y8450: DEGENAAR, Danny. - Eternelle lust geen bollen.
Y1102: DEGENHARDT, W. - Vaderlandsche Geschiedenis. Een Leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der Volksschool.
B7988: DEGERING, Hermann. - Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank.
R5105: DEIJL, C. van der. - De Islam.
Y2524: DEKKER, A.J. en J. Smit. - Cursus voor Loopend Schrift in 9 nummers. Parallel Cahier behoorende bij nos 1-3. en 4-6. Oefenboekje deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
B5433: DEKKER, Gerrit. - Lodewijk van Deyssel as Skilder.
Y0451: DEKKER, A.J. en J. Smit. - Handleiding bij den cursus voor loopend schrift.
Y7987: DEKKER, M. / B. Stroman / T. v.d. Horst / P. van Lishout. - Klaverblad van vier. Vier novellen.
Y9768: DEKKER, Cor. - Uit de Spaanse hel ontvlucht! De ervaringen van een zeeman uit Den Helder bij de Internationale Brigade.
T7750: DEKKERS, F. - Samenwerking van patroon en arbeider.
R4445: DEKKING, Henri. - Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven.
Y3503: DELABORDE, Henri. - La gravure. Precis elementaire de ses origines, de ses procedes et de son histoire
MK0134: DELAMOTTE, F. - The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
R6718: DELANDSHEERE, P. - La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine.
T4873: DELANEY, P.L. - How Public School Boys Live.
L5664: [ERASMUS] DELCOURT, Marie. - Erasme.
R7944: DELDEN, Johan van. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
K9288: DELEN, A.J.J. - Metsys. Groote meesters.
L1803: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen. Met een inleiding door Lode Baekelmans.
T0850: DELEU, Jozef en Frits Niessen. - Frans-Vlaanderen.
B6330: DELEU, Jozef. (red.). - Niederlandsich. Die Sprache von zwanzig Milllionen Niederlandern und Flamen.
L1252: DELFGAAUW, G.Th.J. - De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen.
R6801: DELFOSSE, Antoine. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen.
B6130: DELFT, M. van (ed.). - Vriendschap in vereniging.
E0196: DELFT, Marieke van, Marco de Niet & Kees Thomassen (eds.). - Bijzonder Divers. Studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw.
B1251: DELFT, Marieke van. - Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
R5883: DELFT, A.J.A.C van. (ed.). - Illegale spot en prikkel rijmen.
T9241: DELILLE, E. en Joris de Saffel. - Zing een Lieken. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R5358: DELILLE, Victor. - Moeders deel. Toneelspel.
Y3749: DELVIN, D. - Le Nom de Gand. Homonymes et Semi-homonymes.
T7745: DEMANY, Fernand. - De waarheid over Leopold III.
B4025: DEMEDTS, Andre. - Richard Minne.
K4206: DEMEDTS, Andre. - Stijn Streuvels.
Y3953: DE SOCIAAL-DEMOCRAAT. - De Sociaal Democraat. Veertiendaags Orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. 6e jaargang 1937. 8 mei 1937. Nrs: 16 t/m 26. 7e jaargang 1937. 4 december 1937. 1 t/m 5.
Y7485: VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. - Drees vraagt Uw vertrouwen, maar wij zeggen U, Oud is te vertrouwen. Strijd met Oud voor welvaart en meer woningen. Lijst 5.
R6340: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 7e jaargang sept. 1969, nr. 1.
H7570: DEMONEY, Jerry / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model. Nederlandse bewerking: F. Vandenbergh.
P0750: DEMONEY, Jerry / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model. Nederlandse bewerking: F. Vandenbergh.
Y4455: DEMONSTRATIE. - Klassedemonstratie op 1 Mei voor den Achturendag. Voor het Algemeen Kiesrecht. Groote Avond-Meetings op vrijdag 1 Mei in het Paleis voor Volksvlijt. Sprekers: P.J. Troestra, W.H. Vliegen, A.B. Kleerekoper.
H1581: DENDERMONDE, Max. - Veranderlijk weer op komst. Verhaal bij het begin der dagen en maanden.
K8085: DENDERMONDE, Max. - Het Klandijker drama.
Y0446: DENDERMONDE, Max. - Kinderen uiten zich 2.
T0794: DENEER, Cor. - Zigeunerkoor.
T3488: DENEKAMP. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
R7224: DENUCE, J. - De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
B8343: DENYS, Pieter. - Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig.
B9647: [PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET et al. - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique
B7262: DEPREZ, Ada. - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824.
B7263: DEPREZ, Ada. - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen.
B1331: DEPREZ, Ada. - Du Perron en Vlaanderen.
R8319: DERKINDEREN, A.J. (A.J. der Kinderen). - Muurschilderingen. Tekst: H.P. Bremmer.
R7197: DERKS, Jan. - Over de eer van de journalist.
T3019: DERKS, Jan. - Oordeel. Satyre in een bedrijf.
Y4403: DERKSE, Wil (ed.). - Grenzen aan de tolerantie. Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit.
Y2998: DESCAMPS, Desire. - Les Crimes de la Misere. La conservation de l'existence.
R0122: DESCHAMPS, J. (ed.). - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken.
K4468: DESGRAVES, Louis. - Etudes sur l'imprimerie dans le Sud-Quest de la France aux XVe, XVIe et XVIIe siecles.
T9515: TOTAL DESIGN. - Bewegwijzering.
H9585: DESJARDIJN, D. - USA.
L2201: DESJARDIJN, D. - A vanishing light. Rond de direktiewisseling bij het Stedelijk Museum.
L0970: DESJARDIJN, Dave. - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars.
R7744: DESJARDIJN, D. - Afstoot etcetera.
H9079: DESJARDIJN, D. - Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen.
H9082: DESJARDIJN, D. - 301 Lithoos 1802-1981.
H9078: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw.
R7743: DESJARDIJN, D. - Niet Nederlandse ex libris en kleingrafiek uit de periode 1900-1950.
B0668: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III.
T2030: GROTTE Nicolas de la. / P. de RONSARD / P. DESPORTES. - Chansons De P. de Ronsard, P. Desportes et autres. Mises En Musique Par Nicolas de La Grotte. Nouvelle edition Fac-simile Augmentee d'une Notice Par A. De Rochambeau.
Y0203: DESSING, Maarten (ed.). - Gouden Ganzeveer 2008: Joost Zwagerman.
Y0202: DESSING, Maarten (ed.). - Gouden Ganzeveer 2009: Adriaan van Dis.
H1868: DETAMBEL, Regine. - Het lange verblijf. Vertaling Edu Borger.
T1145: [SPINOZA] DEUGD, C. de (ed.). - Spinoza's political and theological thought. International Symposium under the Auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences commemorating the 350th Anniversary of the Birth of Spinoza Amsterdam 24-27 november 1982.
B8990: [SPINOZA] DEUGD, Cornelis de / Roger Henrard. - Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen- niet als secretaris maar als auteur. / De vereniging Het Spinozahuis en haar secretarissen.
R3820: [SPINOZA] DEUGD, C. de. - Wordsworth en Spinoza. Voordracht, gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1968.
Y9446: [SPINOZA] DEUGD, Cornelis de. - Paul Tillich en Spinoza.
T9401: DEUSS, J.J.B. - Handleiding voor de theebereiding.
T5245: DEUTSCH, Julius. - De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein.
Y8821: DEVENS, Dre & VREDE, Han de. - Ter gelegenheid van de 1393e verjaardag van de Sint Servaaskerk.
T3958: DEVISSCHERE, Bert. - 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie.
R6816: DEVISSCHERE, Bert. - De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda.
T7721: DEVISSCHERE, Bert. - Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson.
T9656: DEYSSEL, Lodewijk van. - Het ik, Heroiesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen,bezorgd door Harry G.M. Prick.
T6309: DEYSSEL, L. van. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
R0329: DEYSSEL, Lodewijk van / Albert Verwey. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I, II, III.
L5492: DEYSSEL, Lodewijk van. - Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M. Prick.
T0473: DEYSSEL, L. van. - De meest Hollandsche stad. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M. Prick.
A0588: DEYSSEL, Lodewijk van. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
Y0521: DEYSSEL, L. van. - Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters.
M3381: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken. Kunst en kritiek. 2 delen.
R1803: DEYSSEL, Lodewijk van. - Het vreemd en heerlijk Heelal. Gekozen en ingeleid door Harry G.M. Prick.
Y0871: DEYSSEL, L. van. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
R6024: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
B3488: DIBDIN, Thomas Frognall. - Bibliomania or Book-Madness.
L3407: DICKE, Gerd und Klaus Grubmuller. - Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
Y6863: DICKENS, Charles. - Een kerstlied in proza. Vertaald door J. Kuylman met inleiding door L.S.
L8184: DICKINSON, Emily. - Gedichte.
T0340: DICKINSON, Emily. - Selected poems.
W9814: DICKSON, Robert/John Ph. Edmond. - Annals of Scottish printing. From the introduction of the art in 1507 to the beginning of the seventeenth century. With analytical descriptions of books printed and an index of names subjects and titles.
R2284: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre a une jeune mariee. [Met een toelichting door E.B. Mayer-Swart].
L1071: DIDYMUS (= T.J. Werndly). - Gedichten.
M2931: DIEDERICH, J. (ed.). - Vijf eeuwen boek in Nederland.
T3857: DIEDERIKS, H, e.a. (ed.). - Textielhistorische Bijdragen 29 (1989).
B2508: DIEKMAN, Annemieke. - Terug naar Start. Ondernemers over de eerste jaren van hun bedrijf.
K7411: DIEKMANN, Miep. - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
B7888: DIEMER, Willem. - Het rood-wit-blauwe boekje voor (niet-)scholieren met als bovenste kwart(ier) een pe(n)dant rood boekje voor collega's.
T0429: DIEMER, H. - Het belang van de Christelijke Pers. Drie Radio-Redevoeringen.
Y0542: ICK DIEN. - Terreur-Bloemen.
Y2557: DIEPEN, Armand. - Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel.
L0147: DIEPENBROCK, Alphons. - Diepenbrock Herdenking.
T7960: DIEPENHORST P.A. - Sociale Wetgeving.
T5505: DIEPENHORST, P.A. - De Klassieke School in de Economie.
R7456: DIEPENHORST, I.A. - Gevaren en kansen der pers.
R7422: DIEPENHORST, P.A. - Het collectief Arbeidscontract.
T4037: DIEPENHORST, P.A. - De Vrije School in de Grondwet.
T4036: DIEPENHORST, P.A. - Universiteit en Maatschappij.
B0334: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School.
K6366: DIEPSTRATEN, Johan J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten.
Y3293: DIER, Amadeus. - Alt Wien Album.
R2471: DIERCKS, Louk. - Gijsbert van Amstel.
T9283: DIEREN. E. van. - Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz.
R8454: DIEREN, J.W. van. - De lof van Schellingerland. Voorwoord Jac. P. Thijsse.
Y0520: DIERLAMM, Gotthilf. - Die Flugschriftenliteratur der Chartistenbewegung und ihr Widerhall in der offentlichen Meinung.
R4652: DIETZGEN, Jozef. - Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
R8392: DIETZGEN, Jozef. - Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
L7151: [VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. - Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
L4577: [VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. - Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten.
R8776: DIFEREE, Hendr. C. - Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901.
B4560: DIJCKMANN, J. - Korte regels van den Nederlandschen Versbouw.
B6440: DIJK, Is. van. - De imitatie van Thomas a Kempis.
M9461: DIJK, Otto. - De photograaf. Een televisiespel.
Y1864: PISUISSE & VAN DIJK. - Repertoire Jean-Louis Pisuisse & Antoinette van Dijk. Aan de vleugel Jan Hemsing. Tournee 1916.
M4010: DIJK, C. van. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
T4553: DIJK, Henk van. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935.
R7038: DIJK, Maarten. - Het begrijpen van muziek. Een poging tot verdieping van het muziekgenot.
B9854: DIJK, Evert van. - Kalligrafie.
K0689: DIJK, C. van. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer.
T3102: DIJK, Kl. van. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
K1152: DIJK, C. van. - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt & 'Halcyon, inhoud 1940-1942'.
T9273: DIJKEMA, F. - De Sacramenten der Roomsche Kerk.
R4757: DIJKGRAAF, A. - Liberale Zegeningen en Sociale Nooden.
B6287: DIJKHUIS, Willem. - De ketens van de smid.
Y9135: DIJKHUIS, Willem. - An Achillean glossary. Coping with computer-age vulnerability.
K8667: DIJKHUIZEN, Guus. - Hier Guus.
R8814: DIJKMANS VAN GUNST, G.H. - Illegaliteit samenwerking en zuivering.
Y0596: DIJKSTRA, Waling. - De Friske Husfrieun, Rim en Onrim. Fiftsiende-Sextsiende Boek. Tredde - Fierde - Fifte Jefte.
B6846: DIJL, Frank van. - Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje.
R3812: [SPINOZA] DIJN, H. de. - Methode en waarheid bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 24 mei 1975.
Y9456: [SPINOZA] DIJN, Herman de. - De affecten en het ethische leven. Spinoza's radicaal nieuwe visie op ethiek als een natuurlijk fenomeen.
Y9470: [SPINOZA] DIJN, Herman de. - The significance of Spinozas treatise on the improvement of the understanding (Tractatus de Intellectus emendatione).
T2140: DIJXHOORN, A.Q.H. - Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders.
K7700: DIK, S.C. - Relatieve termen.
L7903: DILLEN, J.G. van en Jo Daan. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden.
T5966: DILLEN, J.G. van. - De Russische Revolutie.
B6771: DILLEN, J.G. van. - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
T5031: DILLEN, J.G. van. - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis.
L6906: DIMENSIE. - Maurice Gilliams.
B4345: DIMENSIE. - Hans Andreus nummer.
B2442: DIMENSIE. - Pierre H. Dubois nummer.
R3781: DIMENSIE. - Maurits Mok - nummer.
Y6202: DIMENSIE. - Dimensie. Driemaandelijks Literair Tijdschrift. Bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. Vijfde jrg. nr 1 bis.
Y7738: DIMENSIE. - Dimensie Literair tijdschrift, bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. + Uitgaven van Dimensie 1989. + Nieuwsbrief 3.
B4515: DINAUX, C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2.
R8549: DIOSKORIDES. - Roskamtonen. Honderd rijmen.
Y4445: CE QU'IL FAIT DIRE. - Ce qu'il fait dire. Pour la defense des revolutionnaires persecutes en U.R.S.S. Pour le droit d'asile, contre la guepeou. 1934-1935. nr: 3.
H5085: DIS, Adriaan van. - Zoen.
L6846: DIS, Adriaan van. - Noord Zuid. Een modern sprookje.
Y7435: DIS, Adriaan van. - Een waarze sat.
K2262: DIS, L.M. van en Jac. Smit (eds.). - Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
K3927: DISTER, Jules. - Vermorzelde honden.
B8353: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar's Persgids.
L7314: DITMAR, W.P.A. - Gezondheid een kostbaar bezit. Voorwoord D.J. Rengers Hora Siccama.
Y5203: DITMAR, J.W. van. - Vreugdegalm, bij het plegtstatige inwijdings-feest van den nieuwgebouden R.C. Kerk De Zaaijer, Op den 30sten Mei 1837.
Y5982: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar Najaar 1984. (Najaarslijst)
B6599: DITTRICH, Kathinka en Hans WURZNER (red.). - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940. Achttien essays.
T5386: DIVENDAL, Leo. - Het glazen oog.
T0245: DIX, J.F.Ch. - Bloembollen.
R9390: DIX, J.F.Ch. - Narcissen voor kamer en tuin. Voorwoord Ernst H. Krelage.
B3953: DIX, J.F.Ch. - Klim- en hangplanten en hoe ze toe te passen in tuin en huis.
R6967: DIXELIUS, Hildur. - De pleegkinderen. Vertaald uit het Zweedsch door S. van Praag.
Y9342: DIXON. - Advertising Course of the Dixon Institute. Lesson. For Study & Reference. Covering Lessons XVI - XX.
Y1208: DOBERT, Eitel Wolf. - Un Nazi decouvre la France. Pages de Journal.
MK0075: DOBLHOFER, Ernst. - Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften. Vertaling W. van Lakwijk.
T8356: DOBLIN, Alfred. - De moord op een boterbloem en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
L7401: DOBREE, Bonamy. - Daniel Defoe.
R8482: DOCKUM, H.C. van. - Vacantie-notities uit Friesland.
T7798: DOCTOR, Juris. - Jan Salie?
T7404: DOCTORANDUS. - Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme.
T7305: DODDEMA, C. - Een levensdraad breekt.....
T4908: DOELMAN, C. - Vijf jaar beschaving. Don't forget.
T7432: DOELMAN, C. - Arnhem, stad der bezitloozen.
Y8895: DRUCK DOENDE. - Druck doende.Officieel orgaan van de Nederlandse sectie van de Motiefgroep "Papier en Druk". De nummers 2 t/m/ 25 + index + L. Reiz e.a., Drukpersen, 1987. 52 p.
T4726: DOES, G.W. van der. - De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen.
Y0341: DOES DE BIJE, Ambroos van der. - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
Y9399: DOES, Bram de. - Het Kaba-ornament in vignetten randen en patronen / The Kaba ornament in vignettes borders and patterns.
R9265: DOESBURG, Theo. - Het onvergankelijke kruid.
T8006: DOEVE, Eppo. - Doeve. Part of the Paper.
Y7602: DOEVE, Eppo. - Vouwvel: Luctor et Emergo. Dutch National Disaster Fund. Design Eppo Doeve.
T4124: DOGGER, G.A. (woorden) Theo van Zutphen (muziek). - Buurmans Griet (Voor Gemengd Koor).
R3387: DOHMEN, Leo (voorwoord). - Johan Rham 1943-1967.
T5509: DOHNA KOTZENAU, Herman zu. - De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller.
Y1383: DOK, W. van. - Mijn verantwoording. Een terugblik op vijf jaren bezettingstijd na vijf maanden bevrijding.
Y4682: DOKKU, J.D.C. van en Catharina van Rennes. - Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor Op 33. Woorden en Muziek. Cijferzetting van W. Zijlstra.
T9523: DOKKUM, Marius van. - Marius van Dokkum. [Schilderijen].
B7536: DOKKUM, J.D.C. van. - Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw.
L7513: DOLLEMAN, Hans (voorzitter). - [Uitnodiging en Programma voor de] Algemene Vergadering KVGO 1996.
R0369: DOLLEMAN, W.F. - Nederland in de oorlog.
Y9230: DOLMETSCH, H. - Der Ornamentenschatz. Eine Sammlung historischer Ornamente aller Kunstepochen.
Y6196: DOLS, J.M.E. - Bibliographie der Moderne Devotie. Aflevering 1-3.
R0228: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht.
R4754: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
B9978: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
R2781: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht.
R2782: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht.
T9111: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T9112: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
R1559: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
T7785: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst.
R7248: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage.
T4398: DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand. - Ferdinand Domela Nieuwenhuis archief. Inventaris.
L7294: DOMINICUS, F.C. (ed.). - Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'.
Y7128: DOMMELEN, Lou van. - Albert. Gedicht van Lou van Dommelen. Voor te dragen door Mevr. A. Verbeeck de Swerdt.
Y6957: DON, Cor. - Buitengaats. Gedichtjes van de zee. Derde bundel.
E0527: DONALDSON, Catherine (Illustrations) - The Death of King Arthur Being the Twenty-first Book of Sir Thomas Malory's Book of King Arthur and of His Noble Knights Of The Round Table with Illustrations Designed and Engraved on Wood By Catherine Donaldson
Y2590: DONCK, Mich van der. - Broederband. Vlaams Nationaal Maandblad. 15e jrg 1979. nrs. 6/7 - 8 - 9.
K9066: DONDERS, F.M.S. - Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer.
Y0503: DONDEYNE, A. - Gezagscrisis in Vlaanderen. Beschouwingen over de Leer- en Rechtsmacht van de Kerkelijke Hierarchie.
L6461: DONGELMANS-Mac Lean, Heleen (ed.). - De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands.
B9769: DONGELMANS, Berry et al. (eds.). - Digital Access to Book Trade Archives.
K4005: DONGELMANS, Berry /Frits van Oostrom/Peter Zonneveld. (Eds.). - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
B8332: DONGELMANS, Berry et al. (eds.). - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 / 2009.
H5134: DONGEN, Kees van. - Van Dongen 1877-1937. Eere-Tentoonstelling.
T7481: DONKER, P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten.
Y1440: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
K4718: DONKER, Anthonie. - De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne poŽzie.
R4940: [VONDEL] DONKERSLOOT, N.A. - Vondels grootheid. Rede uitgesproken op den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November 1937.
R5240: DONKERSLOOT, N.A. - Galathea.
L5619: DONKERSLOOT, N.A. - Taalkennis voor Gymnasia, Lycea, H.B.S., Kweek- en Normaalscholen.
T0342: DONNE, John. - Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems.
Y3229: O'DONOGHUE, Michael & Frank Springer. - De avonturen van Phoebe Zei-Geist.
Y4025: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Een woord vooraf. De geschiedenis van het behangsel.Wandeling door de stijlperioden. De behangeselpapierfabricage. De taak van het staalboek. De Kleuren. Behanglinnenweverij. Wenken en raadgevingen.
H7858: DOOIJES, Dick. - Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes.
K0442: DOOIJES, Dick. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
H6620: DOOIJES, Dick. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
R1468: DOOIJES, Dick en Pieter Brattinga. - A History of the Dutch Poster 1890-1960. Introduction by H.L.C. Jaffe.
L4836: [DRUKKERIJ TRIO.] DOOIJES, D. - Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie (1850-1950).
M6768: DOOIJES, Dick. - Mijn leven met letters.
H9248: DOOIJES, Dick. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
W7193: DOOIJES, Dick. - Boektypografische verkenningen. Uit Boekblad en andere periodieken.
W4184: DOOIJES, Dick. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955.
K2178: DOOIJES, Dick. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
H2644: DOOLAARD, A. den. - De partisanen en andere gedichten.
A0566: DOOLAARD, A. den. - De druivenplukkers.
A0601: DOOLAARD, A. den. - De druivenplukkers.
B1403: DOOLAARD, A. den. - Hooge hoeden en pantser platen.
M9688: DOOREN, Frans van. - Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur.
T9696: DOOREN, Frans van. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poŽzie.
R4541: DOORENBOS, W. - Pieter Corneliszn. Hooft. Feestrede.
T7209: DOORENBOS, Clinge. - Clinge Doorenbos Kalender 1938.
T8473: DOORMAN, Maarten. - De vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek.
R2425: DOORMAN, Maarten. - Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon.
B6756: DOORN, Willem van. - Blijvende waarden.
L8828: DOORN, Willem van. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
Y1152: [MANUSCRIPT]. DOORN, Willem van. - De Tibetaanse Moeder, Ballade van vroomheid.
Y1151: DOORN, Willem van. - De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus.
L2694: DOORN, Andries van. [= W.J.M.A. Asselbergs]. - Drie balladen.
H7926: DOORN, Johan van. - Praktijk voor de Boekverkoper.
T7697: DOORN, B.A. van. - Schets der diakenie en hare instellingen, bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam.
Y8282: DOORN, Theo van. - Uur Omega.
R6422: DOORNEN, Viviane van den. - Leven en streven van Abraham Hans.
R2821: DOORNINCK, J.I. van en A. de Kempenaer. - Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Deel I: Schuilnamen en naamletters. Deel II: Naamlooze geschriften. Deel III: Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamooze schrijvers.
Y0700: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. (e.a.) - Gids Walburgskerk en Librije.
T5775: DORP, P. van. - De Katholieke Kerk is de Ware Kerk. Zij alleen zet de goddelijke zending van Christus voort.
T9439: DE DORPSSCHOOLMEESTER. - Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863.
M5085: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
R4239: DOSFEL, Lodewijk. - Cyriel Verschaeve.
K9948: DOSSMANN, Ernst. - Die markische Papierlandschaft.
B8733: DOSTOJEVSKI, F.M. - Verzamelde Werken: De broers Karamazov. Nieuwe vetaling Arthur Langeveld.
E0529: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken deel VI. De idioot. Nieuwe vertaling Arthur Langeveld
T8991: DOTINGA, Jan. - Nei oanlieding.
R4920: DOUGLAS, Lord Alfred. - Oscar Wilde. A Plea and a Reminiscence. Introduced and Annotated by Caspar Wintermans.
Y0546: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring onder de Loup.
T9000: DOUGLAS, Lord Alfred. - Poemes. Traduits par Francis d'Avilla.
T6585: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe.
R5697: DOUMA, A.M.H. - Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw.
B9596: [MULTATULI] Douwes Dekker, Annetta - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pee, Menno ter Braak e.a.
Y7269: DOUWES DEKKER, Eduard / MULTATULI. - Ik ben zwanger van denkbeelden. Toelichting: Annemarie Kets-Vree.
B9939: DOUZOU, Olivier. - Mono Le Cyclope. YoYo L'Ascenseur. Jojo La mache.
R9332: DRABBE, L.H.A. - Het dappere Hollandse leger. Met een bijschrift van Herman Heijermans, verzorgd en uitgeluid door Wim Zaal.
T7905: DRABBE, J. - Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie.
Y6663: DRABBE, L.H.A. - De sluier.
Y1256: DRAHN, Hilde. - Hurra die Wehrmacht! Mit farbigen Bildern von Curt Schulz-Steglitz.
Y4525: DREES, W. - W. Drees: zijn land, zijn partij, zijn beleid.
T6393: DREES, W. - Het Overheidsbedrijf.
R5847: DREES, W. - Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst.
L1921: DRESDEN, S. - Bezig zijn met literatuur.
Y6744: DRESDEN, S. - Het einde.
K5887: DRESDEN, S. en D.A.M. Binnendijk. - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
M2735: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen.
B5185: DRESSLER, Helmut. - Werden und Wirken der Buchergilde Gutenberg.
L0076: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden.
K9342: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
H7100: DREXHAGE, Hemmo. - Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door ....
H5945: DRIBIL, Hans. - Almanach der Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker in Munchen.
K2083: DRIEL, Lo van. - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
Y7247: DRIESSEN, Aggie & Jan Boelens. - Beeldschrift.
T4882: DRIFT, Edmundus van der. - Mond- en klauwzeer bij het vee en cholera bij de vogels. Voorkomen en Genezen volgens de voorschriften van Luigi Morandi.
T5853: DRIJBER, R.H. (red.). - J. Te Winkel: De Strijd in zuid-Afrika. Overdruk Uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch Tijdschrift 34ste jaargang Nieuwe Serie Elfde jaargang 2e aflevering.
L7169: DRIJVER, F.W. - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
K8053: DRIJVERS, Lodewijk. - Het manneken uit de maan gevolgd van De Blauwschuur. Volkssprookjes.
W0684: DRIMMELEN, Wim van et al. (eds.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
T3322: DRIMMELEN, C. van. - Verleden en heden. Een herinnering.
T9352: DRION, H. - Intellektuelle und Demokratie.
Y1635: DROOGENBROECK, Jan van. - Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont.
M4523: DROS, Nico. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
R3988: DROS, Nico. - Dromen van de bok.
E0246: DROS, Nico. - Willem die Madoc maakte.
T4842: DROST, Aarnout. - Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets.
L3303: DROSTE, Coenraet. - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen.
H7187: DROULERS, Eug. - Attributs, allegories, emblemes et symboles.
Y0435: DROZ, P.F. - La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874.
Y7862: JOURNAL FUR DRUCKGESCHICHTE. - Journal fŁr Druckgeschichte = Journal of printing history = Journal d'histoire de l'imprimerie. Five Volumes.
T3846: DRUESEDOW, Jean L. a.o. - New Forms of Presentation in Museum Costume Collections. Proceedings of the Textile day, Thursday 31 August 1989, Haags meneentemuseum, The Hague.
B3768: DRUKKER, J. - Hypokritiek of Hyperkritiek.
T2285: DUBEROS, R. - La tuberculose. Mal de misere.
H0960: DUBOIS, Pierre H. - Marcellus Emants, een schrijversleven.
L3132: DUBOIS, Pierre H. - Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie.
T6142: DUBOIS, A. - De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix.
L3319: DUBOIS, Simone. - Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa.
K9571: DUBOIS, Pierre H. - La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos.
R7805: DUBOIS, Pierre H. - Over Jan van Nijlen.
T7566: DUBOIS-DE BRUYN, S. - Catalogus van de tentoonstelling Belle van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 september - 20 oktober 1974, Slot Zuylen te Maarssen (Utrecht) = Catalogue de l'exposition Belle Van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 septembre - 20 octobre 1974, Ch‚teau de Zuylen, Maarssen (Utrecht).
W3275: DUBOIS, Pierre H. - Het gemis. Verzen.
K0707: DUBOIS, Pierre H. - Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland.
K3306: DUBOIS, Pierre H. - Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
B0650: DUBOIS, Pierre H. - Quia Absurdum. Verzen.
B8466: DUBOR, George de. - Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois.
L4810: DUCA, Lo. - Histoire de l'erotisme.
K5431: DUCA, Lo. - Erotique de l'art.
R1108: DUCHATEAU, Hugo. - Hugo Duchateau.
T0257: DUCRO, Hans e.a. - De bruiloftsklok. 42 liederen, canons en spelen voor de Nederlandse bruiloft.
L5386: DUFFEL, Jakob. - Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832.
W4597: DUFFUS, R.L. - Books. Their place in a Democracy.
L7414: DUHN, F. von. - Der Dioskurentempel in Neapel.
T0354: [SPINOZA] DUIJKERIUS, Johannes. - Het leven Van Philopater En Vervolg van't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Geraldine Marťchal.
Y2348: DUIJNHOVEN, Serge van. - Dichters Dansen Niet: Vuurproef.
T6964: DUIJS, J.E.W. - De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme.
T2376: DUIJS, J.E.W. - Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep.
T6387: DUIJS, J.E.W. - Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie).
R4876: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind.
T5886: DUIJS, J.E.W. - Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering.
T7885: DUIJS, J.E.W. - Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen.
T4953: DUIJS, J.E.W. - Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind?
R8113: DUIJS, C.J.B. van der. - J.A. Alberdingk Thijm.
E0147: DUIJZER, Henk, Isa de la FONTAINE VERWEY e.a. - Reis in Drukken. Uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.
T3983: DUIKER, J. - Hoogbouw. Met 34 afbeeldingen.
T5521: DUINEN, G. van. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede.
Y2565: DUINKERKEN, Anton van. - Wij en de politiek. Om hart en vurigheid.
Y0634: DUINKERKEN, Anton van. e.v.a. - Het Eeuwfeest van De Tijd. Een overzicht der redevoeringen gehouden op 27, 28 en 29 juni 1946.
L7849: DUINKERKEN, Anton van. - Losse gedachten van jonge katholieke schrijvers.
L7638: DUINKERKEN, A, R. Houwink en Victor E. van Vriesland. - De Dichters van het Jaar.
L7509: DUINKERKEN, Anton van e.a. - Van en over Herman Teirlinck.
B0032: DUINKERKEN, Anton van. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
B7627: DUINKERKEN, Anton van. - Noodlot der Intellectuelen?
B7537: DUINKERKEN, Anton van. - Jacobus van Looy.
L2831: DUINKERKEN, Anton van. - Twee vierkante meter.
L2651: DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
L2217: DUINKERKEN, Anton van. - De Beweging der jongeren.
B6396: DUINKERKEN, Anton van (bewerkt). - Katholieke godsvrucht. Fragmenten uit de werken van den gelukzaligen Ludovicus Blosius (1506-1566).
L0129: DUINKERKEN, Anton van. - God en de cultuur.
L8899: DUINKERKEN, Anton van. - Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten.
B5175: [KLOOS] DUINKERKEN, Anton van. - Willem Kloos Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938.
R9330: DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
Y1970: DUINKERKEN, Anton van (inleiding). - Reitoer. Een bloemlezing uit de na-oorlogse katholieke Studentenbladen.
B2705: DUINKERKEN, Anton van. - Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.)
Y5461: DUINKERKEN, Anton van. - De wuivende.
K5209: DUINKERKEN, Anton van. - Vertellingen door het kerkelijk jaar. Verzameld door ....
Y1422: DUINKERKEN, Anton van / Jac. Dankaart / Ben Groenier. - Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk.
W4552: DUINKERKEN, Anton van. - Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn.
B1609: DUINKERKEN, Anton van. - Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek.
K2945: DUINKERKEN, A. van. / M. Gijsen / R. Herreman e.a. - Van en over Maurice Roelants.
Y8640: DUINKERKEN, Anton van. - Veertig jaar katholieke uitgeverij. [Paul Brand].
B1286: DUINKERKEN, Anton van en Gerard Knuvelder. - Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling).
B0971: DUINKERKEN, Anton van. - Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
M3718: DUITS, Thimo te. - Glasfabriek Leerdam 1915-1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 1915-1934. Museum Boijmans Van Beuningen.
R8041: [BECKETT] Dukes, Gerry. - Samuel Beckett.
R3681: DUMON, A. - Over Aquiria S. Lutgardis sterfplaats. Een achttiende eeuwsch tooneelstuk over de H. Lutgart?
Y3154: DUMONT, Raoul H. - Lucienne. Roman colonial.
Y5041: DUMPEL, R.W. - Episode uit mijn leven.
L3857: DUNANT, Sarah. - In het gezelschap van de courtisane. Vertaald door Frans van Delft.
T0761: DUNCAN, Robert Kennedy. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
B4889: DUNK, H.W. von der. - Een onwetenschappelijke wetenschap. Beschouwingen over het amfibische doel van onze historische kennis.
T9369: DUNK, H.W. von der. - Zum Problem des Nationalismus in Europa.
T9214: DUNKLER, F. - Les delices du bois de La Haye. Choix des morceaux, arranges pour le piano. Jos. Lanner: Favorit-Polka.
L4436: DUPPEN, J.P.I. van. - Vademecum voor de zeefdruk.
R0609: DUPRAT, Jeanne. - Van oorlog en vrede.
M3432: DUPUIS, Michel. - Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans.
M3289: DURA, Carla. - Dansen in de schaduw, portretten.
Y8011: DURA, Carla. - Heimwee langszij. Gedichten.
T0179: DURAND, Pierre. - Physiologie du Provincial a Paris.
H8094: DURAS, Marguerite. - L'amant.
B9548: DURER, Albrecht. - Tentoonstelling van het grafisch werk van Albrecht Durer. Keuze uit de verzameling van het Rijksprentenkabinet.
Y7759: DURLACHER, Jessica. - De held. Roman.
L7606: DURME, M. van. - Supplement a la correspondance de Christophe Plantin.
K0183: DURNEZ, Gaston. - Dagboek van een verwonde(rde). b-forismen.
K1764: DURRENMATT, Friedrich. - Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte.
B8122: DURRY, Marie-Jeanne - Stendhal et la police pontificale.
B1755: CHEVOT / DURU. - De Klokken van Corneville. Opera-Comique in drie bedrijven (4 tafereelen) van Chevot en Duru. Muziek van Rob Planquette.
R6571: DUSSELDORP, Catharinus Drossaart van. - Peter Kropotkin: grepen uit denken en werken van een idealist.
Y7135: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN e.a. (ed.). - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Y7299: THE ANGLO DUTCHMAN. - The Anglo-Dutchman, the first English weekly. Vol. I no. I, September 3, 1898.
T2019: DUVILLERS, C. - Lofspraek der polders.
T7958: DUYMAER VAN TWIST, L.F. - De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang.
T3847: DUYN, Greet van. e.a. - Textielkunst na 1945.. Verslag van de Textieldag op 19 mei 1988 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
B1776: DUYN, Roel van. - Miss Blanche en de Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
R6358: DUYN, Roel van. - Het wonder van Amsterdam.
R8795: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Over de beteekenis van de onderscheiding tusschen de begrippen staat in formeelen en in materieelen zin.
R7755: DUYSE, Fl. van. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann.
R6053: DUYSE, Fl. van. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie.
Y6170: DUYVENDAK, Lizet. - Het Haags Damesleesmuseum 1894-1994.
T3278: DYKSTRA, Fen J.K. - Frysk Taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren. Deel I en II.
R7025: DYKSTRA, Waling. - Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft.
R5899: DYKSTRA, Waling. - De jildstumper. Blijspil yn fjouwer Bidriuwen. Nei Moliere's l'Avare frij forfryske.
L7672: DYSERINCK, Joh. - P.N. Muller.
B5593: DYSERINCK, Joh. - Hildebrands Camera Obscura.
Y5538: DYSERINCK, Hendrik. - Nassau-Stamboom.
M5098: EASON, Ron & Sarah Rookledge. - Rookledge's International Handbook of Type Degisners. A biographical drectory.
Y0124: EBELING, Adolf. - De slavernij van de oudste tijden tot op onze dagen.
L0542: EBELING, C.L. - Taal- en Letterkunde aspecten van het Russische formalisme.
R8466: EBELING, R.A. - Over de namen van de middeleeuwse streekdorpen in Oostfriesland.
R8411: EBERHARD. [=J.K. de Regt]. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
R7715: EBERHARD, A.G. - Hanchen und die Kuchlein.
R3431: EBERT, J.J. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd.
Y2694: DAGBLAD DE ECHO. - Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898.
Y8099: DE ECHO. - De Echo. 18e jaargang zaterdag 3 September 1898 no. 131.
Y8149: DE ECHO. - Geillustreerd zondagsblad van het Dagblad De Echo. 17 Maart 1894, vierde jaargang no. 11.
T6817: ECK, J. van. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
T8089: ECK, Jacobus van. - Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck.
R8960: ECKEREN, Gerard van. - Over J. Greshoff.
L3208: [ERASMUS] ECKERT, Willehad Paul. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Zwei Bande in Schuber. I: Der humanistische Theologe, II: Humanismus und Reformation.
H8905: EDE, Bies van. - Slauerhoff compleet.
T1372: EDEBAU, Frank. - James Ensor. Etsen, Etchings, Eaux fortes, Radierungen.
K7203: EDEBAU, Frank. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende.
R4222: EDEL, Doris. - Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen.
L9091: EDELMAN, C.H. - Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid.
T7462: Edema van der Tuuk, F.L. - Th.J. Verrijn Stuart. Ter herinnering.
H4363: EDINGA, Hans. [=Hans Heidstra]. - De vrouw van de herfst.
H4358: EDINGA, Hans. - Het zomerhuis. Verhaal. Met tekening van H. Berserik.
Y0594: ZWALUW EDITIE. - Zwaluw Editie: Nr. 1. H. Marsman: Tempel en Kruis. Nr. 2. A. van Schendel: Avonturiers. Nr. 3. W.S. Bitter: Het Wentelend Wiel van Indie. Nr. 4. O..... ja! Puzzelboekje. Nr. 5. Henri de Greeve: Op de plaats rust! Nr. 6. F. Veldhuysen: Hoa Kiao. Nr. 7. Godfried Bomans: Onstuimige verhalen. Nr. 8. L. de Bourbon: Inggih Ndoro. Nr. 9. A. van Schendel: Avonturiers ter Zee. Nr. 10. Leonard de Vries: Triomfen der Techniek.
L5506: EECKHOUT, Joris. - De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen.
B8852: EECKHOUT, Joris. - Herinneringen aan Karel van de Woestijne.
R3756: EECKHOUT. F.I.R. van den. - Annie Salomons. Gesprekken met kunstenaars.
W0004: EEDEN, Frederik van. - Het krabbetje en de gerechtigheid.
B0218: EEDEN, Frederik van. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer.
H0753: EEDEN, Frederik van. - De kleine Johannes.
T3716: EEDEN, Frederik van. - Mijn ervaringen op sociologisch gebied. Met een aantekening van Wim J. Simons.
R0037: EEDEN, Peter van / Wim J. Simons. - Van Eeden ! Van Eeden ! Daar komt hij aangetreden!
L4915: EEDEN, Frederik van. - Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser.
B8499: EEDEN, Frederik van. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
B8283: EEDEN, Frederik van. - Onze schrijfwijze.
B7563: EEDEN, Frederik van. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
E0434: EEDEN, Frederik van. - Mededelingen December 2014 LVIII: Voorbericht Dik van der Meulen. Bijdragen, Mededelingen
B7356: EEDEN, Frederik van. - Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten.
B7205: EEDEN, Frederik van & J. Honders. - De Kleine Johannes. Schooluitgave met inleiding, commentaar en opgaven, ten behoeve van de hogere klassen in het middelbaar, technisch normaalonderwijs. Met werkboekje van J. Honders.
B5349: EEDEN, Frederik van. - De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid.
M8105: EEDEN, Frederik van. - Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant.
K8367: EEDEN, Frederik van. - Kerk en communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 januari 1921. Voor de conferentie van Vlaamsche advocaten.
B5400: EEDEN, Frederik van. - Gedachten. Verzameld door L.J.C. van Vliet-van Dam.
K7740: EEDEN, Frederik van. e.a. - Kunstenaarsbrieven: Frederik van Eeden, Alphons Diepenbrock, Jacobus van Looy, Jan Veth, Isaac Israels, Jan Toorop.
Y5692: EEDEN, Frederik van. - Krantenknipsels over/van Frederik van Eeden.
M4282: EEDEN, Frederik van. - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
Y4071: HET VLAAMSCHE LAND. Frederik van Eeden. - Het Vlaamsche Land. Algemeen Weekblad. 4e jaar Zaterdag 6 Mei 1922. Nr. 162. Frederik van Eeden Nummer. Wat ik in de R.K. Kerk heb gevonden.
L4287: EEDEN, Frederik van. - Dialoog tusschen L. van Deyssel, A Roodhuyzen en Een Fatsoenlijk Mensch over Zola en diens richting. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
Y6917: EEDEN, Frederik van. - Enkele verzen.
K6478: EEDEN, Frederik van. - Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
R2335: EEDEN, Frederik van. - Gedichten. Een bloemlezing.
Y8410: EEDEN, Frederik van. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
L7140: EEGHEM, W. van. - Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk.
T0859: EEGHEM, W. van. - Prudens van Duyse herdacht (1804-1959).
T6437: EEGHEN, P. van. - Jan Luyken en zijne bloedverwanten.
B0077: EEGHEN, I.H. van. - Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
B0079: EEGHEN, I.H. van. - Inventaris van het familie-archief Backer.
R9155: EEGHEN, I.H. van. - Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje.
K0340: EEGHEN, I.H. van. - Van stadscourantendrukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam.
K4511: EEGHEN, I.H. van / W.Gs. Hellinga / H. de la Fontaine Verwey. - Het illustere begin van het Athenaeum. Drie opstellen ter inleiding van de tentoonstelling in de Agnietenkapel t.g.v. het 325-jarig bestaan van de instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam,
T7511: EEGHEN, S.P. van. - Rede uitgesproken door den heer S.P. van Eeghen, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam, in de zitting dier kamer van 4 januari 1916.
Y8760: EEGHEN, I.H. van. - De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725. Vijf delen in zes banden.
T9122: EEKHOFF, W. - Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen.
R1594: EEKHOUD, Georges. - Hendrik Conscience. Vertaling W.D. Leen.
T9278: EEKHOUD, Georges. - Kermesses.
R7952: EEKHOUD, George. - Teniers.
T7080: EEKHOUD, George / Gustave Vanwelkenhuizen. - Pages choisies.
T3150: EEKHOUD, Georges. - Les fusilles de malines.
T0461: EEKHOUT, Georges. - HEM DAY 24 mai 1947. Hommage a Georges Eekhoud, ne a Anvers en 1854 mort a Bruxelles le 24 mai 1927.
L0305: EEKHOUT, Jan H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Vertaald en ingeleid door ...
H5024: EEKMAN, T. / A. Ljeskow / C.G. Schwencke. - Over Ljeskow.
B5001: EEMAN, Ernest. e.a. - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle.
Y7166: GOOI- EN EEMLANDER. - Inhuldigingsnummer H.M. Koningin Wilhelmina. 1880 - 31 Augustus 1898.
Y7155: REGLEMENT EENDRACHT. - Reglement der Verzekering-Maatschappij voor de Nationale Militie Eendracht + Akte met stempel Zesden December 1886. + Vijf kwitanties.
Y7477: EENHEIDSVAKCENTRALE. - Werkende Jeugd. De dag van de werkende jeugd 31 Augustus 1949.
Y5195: EENHEIDSVAKCENTRALE. - 1: Geloofsbrief voor de Eerste Landelijke Conferentie van de Bedrijfsgroep Metaalindustrie 1 Augustus 1946 in Krasnapolsky te Amsterdam. 2: Kies lijst 2: Dat is de E.V.C. Candidatenlijst. 3: Kaartje Stembiljet.
Y1096: EENHEIDSVAKCENTRALEN. - Loonsverhoging. Nu!
R5773: EERENBEEMT, H.F.J.M. - Van Lanschot en het Tilburgse Bedrijfsleven. 150 jaar.
T8025: EERENBEEMT, H.F.J.M. van den. - Vincent van Gogh als H.B.S.-leerling 1866-1868: een onbekende episode in Tilburg.
B0142: EFFEN, Justus van. - Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator.
M4122: EFFEN, Justus. - Eene beschouwing uit de zeventiende eeuw over de mode, dit netelige, verontrustende maar tegelyk welgevallige en altoos belangryke onderwerp dat byzonderlyk de vrouwelyke kunne sinds de schepping bezighhoudt en regeert.
R7270: EFFEN, Justus van. BROER OKELES. [= C.E. Bakker]. - Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce.
Y8562: EFFEN, Justus van. - Bloemlezing uit den Hollandschen Spectator. Eerste stuk.
L1297: EGELER, C.G. - Problemen uit het grensgebied van algemene geologie en petrologie.
Y0678: EGGER, Augustin. - Erbarm U over het volk.
K8491: EGGINK, Jacoba. - Kyrie eleison.
Y4588: EHMCKE, F.H. - Amtliche Graphik. (Flugschriften des Munchner Bundes, Heft 4).
Y9574: EHRENBERG, Frederik. - Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen.
W9332: EICHENBERG, Fritz. - Lithography and Silkscreen. Art and Technique.
Y1067: EIGEMAN, Jacob. - Kunst en Keur. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere Christelijke School.
K0025: EIGENBERGER, W. e.a. - Die Fliegerei was sie bietet und verspricht.
R1003: EIGENHUIS, J. - De kunstenaar en de duivel.
H2500: EIJK, Jack van. - Kamperfoelie.
Y9030: EIJK, Henriette van. - Gabriel,. Een modern sprookje.
H2289: EIJKELBOOM, J. - Lucebert.
T8789: EIJKELBOOM, Jan. - Twee dochters en een zoon. Met tekeningen van Rein Dool.
T8583: EIJKELBOOM, Jan. - Want poŽzie doet niets gebeuren.
T8177: EIJKELBOOM, J. - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
T3825: EIJKERN-BALKENSTEIN, J. van e.a. - Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties. Verslag van de Textieldag van 24 mei 1984 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
T3475: EIJKMAN,J. - Wij bouwen verder maar op welken grondslag?
Y4434: [DANTE] EIKEBOOM, Rogier. - Het Inferno van Dante. In de oorspronkelijke taal toegankelijk gemaakt.
M3582: EIKEREN, J.H. van (samenstelling). - Vier Maria Legenden.
K0699: EIKEREN, Johan H. van. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
B1344: EIKEREN, Johan H. van. - Amsterdamse lieverdjes.
K1128: EIKEREN, Johan H. van. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
B6663: EILANDER, Gerrit. (red.). - Pamflet 3e jaargang nr. 5, april 1982.
T7475: EILERS, H.J. - Het Nederlandsche volk vraagt naar waarheid, recht en rechtvaardigheid. Wordt dat het volk gegeven? Hoe wordt een uitvinder door de regeering behandeld? Deze vragen beantwoord door H.J. Eilers, uitvinder en fabrikant van chemische preparaten te Oegstgeest.
T2811: EILLBERG, Hans Peter und Peter Steiner. - Druckobjekte auf Naturpapieren. Nr. 3: Bucher Trager des Wissens.
T6710: EISNER, Herman. - De Statenloze. Een appel aan het geweten der wereld.
Y1393: EK, A. van en W.J. v.d. Veen. - Verkiezingsgids voor Gemeentebesturen, leden hoofd- centrale- en gewone stembureau's, kiesvereenigingen en kiezers. Inhoud: Behandeling kieswet met betrekking tot Tweede Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen, agenda verkiezingswerkzaamheden, kieswet en uitvoeringsvoorschriften.
Y6871: EKELSCHOT, Marijke. - Mannenhaatverzen.
M2999: EKKART, R.E.O. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses.
B2665: [QUADFLIEG] EKKART, R.E.O. & Huib van Krimpen. - Raamin-Presse 1973-1983.
B6140: EKKART, R.E.O. - De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen.
L1506: EKKART, R.E.O., H. van KRIMPEN, K.F. TREEBUS. - Karel F. Treebus, Typograaf.
K3971: EKKART, R.E.O. (ed.). - Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
M3013: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italie. Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
R1874: ELBURG, Jan G. e.a. - Zes Vlyghen. De synde eene Versaemelingh van Lofsanghen, Heeklevaesen ende Rymen waerin besonghen wort, de Minne, 't Schoone Vrouwmens, de Waerelt, de Seevaert, de Kreygh ende eenighe andere Snaecken/ oftewl cleyne Strontjens van Lastghe Vlyghen op de craecksindelycke Vensterdoecken van Hollands Burgherdeugt.
H2276: ELBURG, Jan G. - Praatjes kijken. Tekeningen Lotte Ruting.
E0332: ELBURG, Wouter en Hanneke Ronnes. - Amsterdam, Sloopt. Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw.
K8406: ELBURG, Jan G. - Serenade voor Lena.
T8687: ELBURG, Jan G. - Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters.
B7322: ELDERMANS, H. - Oogst. Novelle.
Y9132: ELEMANS, Jan. - Het Haargetouw.
K9238: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA-ELIAS. - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken. Met inleiding.
T7177: ELIAS, H.J. - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Lezing gehouden op het IXe Congres voor Philologie, te Leuven 14-15 april 1928.
Y7863: ELIENS, F.M. - Het slot Loevestein.
Y0633: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - De verklaringen van Washington. Waartoe in Indie een oorlogsmarine?
T7595: ELINK SCHUURMAN, Gerard A. (G. Duuring & Zoon). - De koffiecultuur in Brazilie. Eenige aanteekeningen en beschouwingen.
B9956: ELLEN, Mac. - Histoire de l' Ecole Polulaire et de la Lutte Scolaire en Belgique.
Y7677: ELLIS, Bret Easton. - Lunar Park. Voorpublicatie. Vertaald door Inge de Heer en Johannes Jonkers.
R4838: [WILDE,Oscar] ELLMANN, Richard. - Oscar Wilde.
Y0319: [BECKETT] ELLMANN, Richard. - Samuel Beckett, Nayman of Noland: A Lecture Delivered at the Library of Congress on April 16, 1985.
R8314: ELOQUENTIA. - Reglement van het gymnasiasten reciteergezelschap 'Eloquentia' te Groningen.
R9685: ELSEVIER. - Fondscatalogus 1951 Elsevier.
E0535: ELSEVIER. - 12 x Bulletin Elsevier Amsterdam. Bijlage van het Nieuwsblad voor de Boekhandel 1948-1951.
Y8132: ELSEVIRIANA. - Elseviriana. Een geillustreerd tijdschrift over boeken en hun schrijvers. Nr. 28, November 1940.
L1298: ELSKEN, J. van der. - Warmteleer in beweging.
R8479: ELSKEN, Ed. van der (foto's). - Nederlands Dans Theater.
R4736: ELSLANDER, A. van. - August Vermeylen en het tijdschrift Van Nu en Straks. Uitgesproken in de vergadering van 12 mei 1980.
T0267: ELSLANDER, Ant. van. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk Twee delen.
T7435: ELSLANDER, Ant. van. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk. Deel I.
W8982: ELSON, Robert T. - Time Inc. The intimate history of a publishing enterprise 1923 - 1941.
E0176: ELSSCHOT, Willem. - Lijmen.
B8579: ELSSCHOT, Willem. - Het tankschip.
Y6883: ELSSCHOT, Willem. - Verzen van vroeger.
L0783: ELSSCHOT, Willem. - Kijk, Willem Elsschot. De Schrijver in beeld.
R9912: ELSSCHOT, Willem. - Nagelaten werk.
Y8644: ELSSCHOT, Willem. - Kaas.
T7141: ELSSCHOT, Willem. - Lijmen.
R4009: ELSSCHOT, Willem. - Villa des Roses. Translated with an introduction and notes by Paul Vincent.
K4857: ELSSCHOT, Willem. - De verlossing.
R3180: ELSSCHOT, Willem. - Gedichten.
R3178: ELSSCHOT, Willem. - Maria in der Hafenkneipe. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
R3179: ELSSCHOT, Willem. - Le Bateau-citerne. Roman.
Y8645: ELSSCHOT, Willem. - Tsjip gevolgd door De Leeuwentemmer.
Y8646: ELSSCHOT, Willem. - Het dwaallicht.
Y9282: ELSSCHOT, Willem. - Krantenknipsels over Willem Elsschot.
Y9283: ELSSCHOT, Willem. - Collectie publicaties over Willem Elsschot
Y9284: ELSSCHOT, Willem. - Cheese-business. [Ongepubliceerde Engelse vertaling door A. J. Van Riemsdijk van Kaas].
R3686: ELST, F. Van der. - Het standpunt van de Volksunie.
R9171: ELUARD, Paul. - Leda. Vertaling Hans Lodeizen.
H5904: EMANTS, Marcellus. - In gesprek met E. d'Oliveira jr. uit De mannen van 80 aan het woord.
T1553: EMANTS, Marcellus. - De mens moet het leven overwinnen. Brieven aan Jkvr. E. van Nispen tot Sevenaer, bezorgd door Nop Maas.
Y6933: EMANTS, Marcellus. - Reisplezier.
H8506: EMANTS, Marcellus. - Inwijding. Haags leven. Twee delen.
Y6828: EMANTS, Marcellus. - Waan.
B3829: EMANTS, Marcellus & Peter Yvon de Vries. - Mode. Vormgeving Peter Yvon de Vries.
Y5678: EMANTS, Marcellus. - Een zonderling.
W5921: EMANTS, Marcellus. - Dat is dom; Maar zoo zijn de lui nu eenmaal. Dertien brieven van Marcellus Emants. Bezorgd en ingeleid door Paul Post.
R1342: EMANTS, Marcellus. - Geachte heer Redacteur!
T5930: EMBDEN, D. van. - Waarom nationale ontwapening geboden is.
T7962: EMBDEN, D. van. - Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de brochure van Kapitein Maas en andere bestrijding.
T6916: EMBDEN, D. van. - Nationale ontwapening of volksverdelging.
R7426: EMBDEN, D. van. - Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936.
L5631: EMDE BOAS, C. van. - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
A0653: EMDE BOAS, C. van. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
B5519: EMDE BOAS, C. van. - De arts in de schaduw der normen.
R5509: EMEIS, M.G. - 500 jaren tussen Dam en Munt. / The heart of Holland. Engelse vertaling W.H. Howard.
B3087: EMEIS jr, M.G. - Van de oude stempel. 1865-1965.
T7379: EMEIS, jr, M.G. - Waar men 4 eeuwen om zeep ging 1554-1954.
R0741: EMMENES, A. van. - In het Huis van Bewaring, een pleidooi tegen Preventieve Hechtenis en het Celluaire Stelsel.
B9659: EMMENES, A. van. - Het Socialisme in zijn twee stroomingen.
R9149: EMMENES, A. van. (verz.). - Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden.
B9167: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst.
H5633: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. Twee delen.
B2816: EMMERIK, Gerard van. - Amsterdamse Impressies.
Y2092: EMST, P. van. - Indische Cultures Serie I: De Mangga.
B3670: ENDEPOLS, H.J.E. - Taaltoestanden te Maastricht op het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw.
T6838: ENDERLEIN, J. - Buiten bij Kaatje! Een vertelseltje met versjes en knipsels.
T0696: ENDERT, A. van. - Beknopte handleiding betrekkelijk de reddingsmiddelen in het algemeen en den pompiersdienst in het bijzonder.
B6649: ENDICOTT, J.G. and M. - Seven little plays.
T6263: ENDLICH, Ben & Nanda van der Zee. - Het Amsterdams Burger-Weeshuys. Een stadje in een stad.
T6426: ENDT, Enno (ed.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
R7775: ENDT, Enno. - Versluys tussen oud en nieuw.
T3995: ENG, J. van der. - Tolstojs Novelle De Dood van Ivan Il'ic. Aspecten van de compositie en de taal.
E0370: ENGBERTS, Hans & Rene Hesselink. - Winkeldagboek. Met een bijdrage van gastschrijver Wim Hazeu.
Y4131: ENGELBERTS GERRITS, Gerrit. - Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
R6812: ENGELBERTS, Matthijs en Onno Kosters (eds.). - Verder. Beckett en de 21e eeuw.
T4200: ENGELBERTS, E.M. - Verdediging van de eer der Hollandsche natie.
R2205: ENGELBRECHT, W.A. - Schets van de Geschiedenis der Nederlandsche Cartografie en van hare beteekenis ook voor andere landen.
W8336: ENGELBREGT, J.H.A. en Tilman Seebass. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium.
R6828: ENGELBRONNER, d'. - Feest-verslag van de eerste-steenlegging op 17 november 1863. Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz.
R8629: ENGELEN, W.E. - Nota van bedenkingen tegen het Verslag van de Commissie, benoemd in de vergadering der Staten, van 12 November 1862, no. 6, om haar te dienen van advies omtrent de vraag: Of het al of niet wenselijk is het floreenstelsel te vervangen door een ander.
Y2798: ENGELENBAK, De. - De Engelenbak. 1e jaargang Augustus 1977. Nummer 1. Het zoekgeraakte leven.
K1290: ENGELENBURCHT, J. - Punch.
R6257: [COHEN] ENGELHARDT, Viktor. e.a. - Op de kentering der tijden. Vijf opstellen.
H1157: ENGELMAN, Jan / Marinus Nijhoff / A. Roland Holst. - Over Martinus Nijhoff.
P2574: ENGELMAN, Jan. - Hart en lied. Bloemlezing. [Met tekeningen en vignetten door C.A.B. Bantzinger].
T0124: ENGELMAN, Jan. - De dijk, een gedicht.
L0618: ENGELMAN, Jan. - Bij de bron. Een bundel religieuze liederen met teekeningen van Lode Sengers.
K7917: ENGELMAN, Jan. - Adam zelf de heeren der schepping op den keper bekeken, middels vele wijze mannen en vrouwen.
R5415: ENGELMAN, Jan. e.v.a. - De verluchte bladzij.
M0141: ENGELMAN, Jan. - Noodweer.
M0114: ENGELMAN, Jan. - Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften.
T7310: ENGELS, Jacq. - Het gemeenschapshuis voor werkeloozen.
B8110: ENGELS, J. - Zeventig jaar Nederlandse Romantiek (1884-1954.
Y6052: ENGELS, Fr. - De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap.
T4592: ENGLERT. M. - Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel.
T1915: ENKA. [= Anke Tjaden van der Vlies]. - De Daad.
T4318: ENKA. [= Anke Tjaden van der Vlies]. - Leeke-preeken. Zes toespraken, gehouden in bijeenkomsten van het religieus-socialistisch verbond.
R1879: ENKELAAR, Willem [= J.P. Romijn]. - Koorts. Novelle.
L7368: ENKLAAR, D. Th. - Was Jeanne D'Arc een duivelvereerster?
L7191: ENKLAAR, D. Th. - De gestaarte Engelsman.
L7126: ENKLAAR, D. Th. - Problemen der Institutioneele Geschiedenis van Nederland.
B1456: ENKLAAR, D. Th. - Uit Uilenspiegel's Kring.
K7516: FORUM / LES ENLUMINURES. - Cyrillus-Fables in Ulrich von Pottenstein's version. Das Buch der naturlichen Weisheit.
R3185: ENQUIST, Anna. - De dokter. Monoloog uit Twaalf keer tucht.
T6864: ENSCHEDE. SIERMAN, Koosje. - (Enz.)> 5. Speciale uitgave van Joh. Enschede.
T9264: ENSCHEDE, J.W. - De melodie van het Wilhelmus.
T4677: ENSCHEDE. - Conduite pour la Bienseance Civile et Chretienne, recueillie de plusieurs Auteurs, pour les Ecoles.
T4325: ENSCHEDE, J.W. - Catalogue de la Bibliotheque de feu M. J.W. Enschede, ancien-bibliothecaire de la Bibliotheque Communal de Haarlem.
Y4627: ENSCHEDE. - Onze beste wensen / unsere beste Wunsche / our best wishes / nos meilleurs voeux.
Y9348: [LETTERPROEF] ENSCHEDE. - Spectrum romain et italique. [Voorwoord J. van Krimpen].
Y9349: [LETTERPROEF] ENSCHEDE. - Univers.
Y9350: [LETTERPROEF] ENSCHEDE. - Gill Times.
T4830: ENST KONING, G.V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
T4897: ENT, W. van den. - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door W. van den Ent.
Y4211: DE ENTENTEKRONIEK. - De Ententekroniek. Veertiendaagsch Overzicht der Tijdschriften en Dagbladen van de Entente. 1917-1918. No 1 Duitschland's volgende oorlog. No 4 Wat Britsche gevangen in Duitsland hebben geleden. No. 5. Duitschland's vrees voor een ramp na den oorlog.
Y8141: DE ENTENTEKRONIEK. - De Ententekroniek. Veertiendaagsch overzicht der tijdschriften en dagbladen van de Entente. No 1. [1 Dec. 1917]. Duitschland's volgende oorlog.
L2326: ENTHOVEN, H.E. - De val van Delcasse.
L1265: ENTHOVEN, H.E. - Het verdrag van Bjorko.
R2071: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 028.
R2076: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 024.
R2082: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. [The Historic Aviation Journal]. Issue 001=Volume 1, Number 1.
R2047: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 037.
R2049: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 035.
R2050: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 034.
R2051: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 033.
R2064: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 023.
R2068: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 027.
R2070: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 029.
R2074: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 026.
R2075: AIR ENTHUSIAST. - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 025.
B3438: ENZENSBERGER, Martin. - Uber die typographische Verantwortung der Layoutsetzerei. Vortrag zur Jahrestagung der CONTEXT in Bremen.
R4446: EPEN, J. van. - Als de kersen bloeien. Tooneelspel in drie bedrijven.
Y5946: ERASMUS, Desiderius. - Het leven van Hieronymus. In een vertaling van John Piolon.
Y5893: ERASMUS, Desiderius. - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange.
Y7443: ERASMUS, Desiderius. - Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer, uit het Latijn vertaald, en met kantteekeningen verklaard, van Pieter Rabus. Voor af gaat De vermomde Hof-jonker uit Erasmus schriften voorhenen berijmd, Met byvoegsel Van een samenspraak van Erasmus, die voor d'eerstemaal in 't Latijn en Hollandsch door den Overzetter is uitgegeven.
H4315: ERASMUS, Desiderius. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
L6309: ERASMUS, Desiderius. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
L5667: ERASMUS. - Das Lob der Torheit.
B9456: ERASMUS, Desiderius. - Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9461: ERASMUS, Desiderius. - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9075: ERASMUS, Desiderius. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
R9388: ERASMUS, Desiderius. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
K8059: ERASMUS. - La correspondance d'Erasme et l'epistolographie humaniste.
T9881: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 142-297. In een vertaling van M.J. Steens.
T9882: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 298-445. In een vertaling van M.J. Steens.
T9880: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 1. Brieven 1-141. In een vertaling van M.J. Steens.
W7690: ERASMUS, Desiderius. - Oorlog.
K6913: ERASMUS. - Erasmus in den vreemde.
Y4875: ERASMUS, Desiderius. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
H1365: ERASMUS, Desiderius. - Gedachten over goede en slechte boekdrukkers. Gekozen uit het Adagium Festina Lente uit het Latijn vertaald en toegelicht door C. Reedijk.
B2094: ERASMUS. - Seneca en Erasmus. Brieven over den vrede en den vrede des harten. Vertaling Albert van Gool.
E0168: ERASMUS, Desiderius. - Lof der Zotheid, ironisch-comisch hekelschrift, Uit het Latijn vertaald door P.G. Witsen Geysbeek, met aantekeningen van de vertaler.
T4390: ERASMUS. - Vrouwengesprekken. Een keuze uit de Colloquia. Vertaald door Jeanine De Landtsheer.
B1290: ERASMUS. - Das Lob der Torheit. Mit den Randzeichnungen der Basler Ausgabe. Deutsch von Alfred Hartmann. Mit einer Einfuhrung herausgegeben von Curt Loehning.
L9102: ERASMUS, Desiderius. - De klacht van de Vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding Johanna J.M. Meyers. Vertaald door Truus van Leeuwen.
Y9920: ERASMUS. - L'eloge de la folie, composť en forme de declamation par Erasme de Rotterdam: ; avec quelques notes de Listrius, & les belles figures de Holbenius: le tout sur l'original de l'Academie de Bale ... ; traduite nouvellement en FranÁois par Mr. Gueudeville.
B9547: ERBE, Theodor. - Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Loctrine.
W7743: ERENS, Frans. - Een stille zaaier. Grondtonen, De conferentie, Berbke, Een sprookje. Ingeleid door G. Termorshuizen.
T9274: ERENS, Frans. - Over Gil Blas. Uit het dagboek van een grensbewoner. Caveant consules. Over Paul et Virginie.
Y8819: ERENS, Frans / Lodewijk van Deyssel. - Dansen en rhytmen. 2 delen.
B6501: ERKA, Jacq. - Jeugd en Vrije Gedachte. Radio-rede. Voorwoord van J. Hoving.
Y4570: ERKELENS, A.M.L.E. - Rijksmuseum paleis Het Loo.
L6338: ERLER, Georg. - Leipziger Magisterschmause im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
T3294: ERMANN, Herman J. - A. Ds. F.J. Krop in 't vagevuur? B. Het louteringsidee van ds. M. Beversluis.
B8427: ERMERINS, J.W. - Levensberigt van Claas Mulder.
T4197: ERMERINS, Jacobus. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt. Behelzende de Heeren van Vere uit den Huize van Borssele.
R6957: ERNALSTEEN, J. - Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken.
H7968: ERPERS ROYAARDS, F. van. - In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden.
T4722: ERSKINE STUART, Janet. - De opvoeding van katholieke meisjes. Met een voorbericht van Kardinaal Bourne. Voor Nederland bewerkt door Pr. Wolters en de poŽzie door Edg. Heynen.
M8533: ES, Gijsbert van. - NRC Handelsblad 1970-1995.
B7152: ES, W.J.L. van. - De Fransche Nederlanden.
T2849: ESKES, Gerrit Willem. - De statistische en de biographische methode in het strafrecht.
R0257: ESPER, Frank. - Beheerd domein. Over de poŽzie van Ida Gerhardt.
W9210: ESPER, Frank. - Op de hoogte met Leopold. Een orientatie.
K6154: ESPER, Frank. - Wisselend verblijf, over de poŽzie van Hans Andreus.
M2741: ESPER, Frank. - In gave bladstand. Over de poŽzie van Chr. J. van Geel.
K2754: ESPER, Frank. - Bewogen grenzen. Over de poŽzie van Marits Mok.
R5734: ESSEN, C.C. van. - Sulla als Bouwheer.
T6789: ESSEN, Hein von. - Dierenliedjes.
R7219: ESSEN, L. van der. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
R7218: ESSEN, L. van der en G.J. Hoogewerff. - Le Sentiment National dans les Pays-Bas.
K9487: ESSO, I. van. - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje.
R9588: ESTER, Hans (ed.). - Elisabeth Eybers: poŽzie tussen twee werelden.
T8558: ESTER, Hans & Lina Spies (eds.). - Die blou berg moet ek oor. Zuid-Afrikaanse gedichten over bergen.
Y1747: ESTER, Hans en Ernst LINDENBERG (eds.). - Uit liefde en ironie. Liber Amicorum Elisabeth Eybers.
R0786: ETIEMBLE. - The Written Word.
Y7201: [MULTATULI] ETT, Henri A. - De beteekenis van Multatuli voor onze tijd.
B6838: ETT, Henri A. - Herman de Man. (Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza).
Y7284: [MULTATULI] ETT, Henri A., HAASSE, Hella. e.a. - Multatuli. Genie en wereld.
Y7232: [MULTATULI] ETT, Henri A. - De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879.
Y7246: [MULTATULI] ETT, Henri A. - Multatuli in Delft.
Y6558: EURIPIDES. - Alkestis. Tooneelspel van Euripides, vertaald en ingeleid door Willem Kloos.
Y5571: EUTERPE. - Berigten omtrent eenige minder bekende Nederduitsche dichters en uittreksels uit derzelve. (Jacobus Zevecorius, Daniel Heinsius, Jacob Duym).
Y1801: ZANGVEREENIGING EUTERPE. - Gemengde Zangvereeniging Euterpe. Tekstboekje voor het Concert op woensdag 28 april 1909, in de Schouwburgzaal te Deventer.
Y8891: EUTERPE. - Berigten omtrent eenige minder bekende Nederduitsche dichters en uittreksels uit derzelve VII: Jacob van der Burgh.
M3000: EUW, Anton von. - Karolingische verluchte evangelieboeken.
R5630: EUWE, M. - Inleiding tot het schaakspel.
L3617: EVANS, B. Ifor. - English Literature.
K7933: EVANS, Wendy (ed.). - Making Glass.
B2668: EVANS, Ralph M. - An introduction to Color.
Y8258: EVANS, John. - A Sketch of the Denominations of the Christian World; Accompanied with a Persuasive to Religious Moderations, to which is Prefixed an Account of Atheism, Deism, Theophilanthropism, Judaism, Mahometanism, and Christianity.
Y9361: EVANS, Wendy, Catherine Ross & Alex Werner. - Whitefriars Glass. James Powell & Sons of London. Foreword by T.C. Barker.
R1875: EVENHUIS, Eddy. - Uit de pas. Gedichten.
R0905: EVERS, G.A. (ed.). - Nederlandsche Bibliographie van Boek- en Bibliotheekwezen 1911.
R9886: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
T6671: EVERTS, Johannes. - Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen. Uitgebracht door een daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 December 1918 ingestelde commissie.
R7989: EWALD, J.L. - Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten.
B2196: EXALTO. [Tobias Ritman ed.]. - De ontdekking van de ware mythe d.m.v. de literatuurfilosofie van Menno ter Braak n.a.v. de verkrachting van Gerrit Achterberg in de literatuurbeschouwingen.
T4527: EXCELSIOR. - Psychisch-organisch communisme.
Y9684: EXCOFFIER, Y. - Petite histoire de la Tunisie.
Y5924: EXCOFFON. - Excoffon.
K1319: EXLIBRIS. - Drieentwintig Nederlandse Exlibris.
T4939: EYBERGEN, Koos van. - Dans. Met 2 houtsneden van Bieling.
T9570: EYBERS, Elisabeth. - My radarhart laat niks ontglip. Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer.
B0202: EYBERS, Elisabeth. - Teespraak.
H2778: EYBERS, Elisabeth. - Neerslag.
L2401: EYBERS, Elisabeth, W.E.G. Louw, Totius. e.a. - Negen gedichten voor de Kersttijd.
L0660: EYBERS, Elisabeth. - Neerslag.
K9193: EYBERS, Elisabeth. - Nuweling.
K9194: EYBERS, Elisabeth. - Tydverdryf / Pastime.
T6422: EYCK, Aldo van. - Aldo van Eyck. Ax Bax.
H1999: EYCK, Robert. - Perpetual treason, poems.
H0979: EYCK, P.N. van. - Verzameld Werk. Zeven delen. 1958-1964.
M0038: EYCK, P.N. van. - Opgang.
T8999: EYCK, P.N. van. - Over leven en dood in de poŽzie.
M2156: EYCK, P.N van. - Kritisch onderzoek en verbeelding.
H6669: EYK, Henriette van. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
C1768: EYK, Henriette van. - In vredesnaam.
L2325: EYK, B.J. van. - Beroep op de wetenschap.
L1266: EYK, B.J. van. - Enkele psychologische aspecten van het natuurwetenschappelijk onderzoek.
B7913: [HUYGENS] EYMAEL, H.J. - Huygens-StudiŽn. Nalezing met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen.
B2673: EYNDE, J. van den & Victor Fouquet. - Schutterslied. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck. Omslag Jos Leonard.
R0742: EYSINGA, W.J.M. - De studie van het internationale recht. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken den 23sten October 1912.
L7189: EYSINGA, W.J.M. van. - De Groots Jodenreglement.
W3413: EYSSELSTEIJN, Ben van. - Laat het sneeuwen, Heer!
Y8507: EYSSELSTEIJN, Ben van. - De getemde Brontosaurus. Met prentjes van Karel Thole.
L5329: EYZENBACH, Tom. - Perpetuum immobile.
B0443: FAAS, Henry. - Het Rode Boekje van Wandelganger. Lessen in De-Maocratie. Opgefleurd door Opland.
R9621: FAASSEN, Sjoerd van (ed.). - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965.
M3357: FAASSEN, Egbert van. - Drukwerk voor PTT typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
K2157: FAASSEN, Sjoerd van. - Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen! Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935.
T9035: FABBRI, Luigi. - Che Cosa e l'Anarchia.
R5717: FABER, Tlg. J.M. - Een straaltje humor.
T5744: FABER, J.A. - Dure tijden en hongersnoden in pre-industrieel Nederland.
R9142: FABER, J.M. - Scheikundige proeven thuis. Onderhoudende en leerzame proeven met eenvoudige hulpmiddelen op scheikundig gebied.
K0734: FABER, Basha. - De jeugdzonde. Roman.
T5919: FABIUS, D.P.D. - Elout van Soeterwoude.
T7382: FABIUS, A.N.J. - De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding.
L8123: FABRE, Maurice. - Geschiedenis van de menselijke communicatie.
M7536: FABRICIUS, Johan. - De kraton.
Y4218: DE FABRIEKSBODE - De Fabrieksbode. 60ste jrg. zaterdag 18 October 1941 no. 42. Van Markens Drukkerij Vennootschap, herdenking 50-jarig bestaan.
T8037: FAGEL, P. - Ik doe er niet meer aan.
R8777: FAHRENFORT, J.J. - Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken.
B4977: DE FAKKEL. - Statuten der naamlooze vennootschap Boek- en Steendrukkerij De Fakkel voorheen B. van Mantgem gevestigd te Amsterdam.
E0492: DE FAKKEL. - De Fakkel Weekblad van de onafhankelijke Socialistische Partij. 1e jaargang no 18, vrijdag 19 april 1932.
Y9058: FALCK, Hora Siccama e.a. (eds.). - De gekortwiekte faam. {Utrechts studentenblad]. No. VIII - XVI.
R9829: FALCONER, Lanoe. - De geheimzinnige Gouvernante. Uit het Engelsch door F. Hageman.
R9357: FALCONER, Lanoe. - De geheimzinnige gouvernante. Uit het Engelsch, door F. Hageman.
T7316: FALKENBURG, Ph. - De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel.
Y0551: FALKENBURG, Ph. - Loonsverhooging en hare natuurlijke grenzen.
L2720: FALKLAND, Samuel (Herman HEYERMANS Jr.). - Droompaard, Hevig avontuur van tante Mijntje, Angstavond.
Y3490: FALLENTIN, M.C. - Het is en het blijft.... Een familie geschiedenis in vijf bedrijven. 1898 - 1938.
H7987: WINKLER FALLERT. - 50 jaar Winkler Fallert.
T6529: HARMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 20e concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Provincie Utrecht en omstreken op donderdag 13 mei 1926. Op het prachtige landgoed van den Hoog Wel. Heer G.J.K Baron van Lijnden van Nederhorst te Nederhorst den Berg.
T4312: FARBMAN, Michael S. - De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief.
E0368: FARMER, Bernard J. - Death of a Bookseller. With an intorduction by Martin Edwards.
Y4476: HET ALLEDAAGS FASCISME. - Het Alledaags Fascisme. April/ Mei 1968. Vierde Mei: Waarom eigenlijk nog?
B2230: FASMER, Jan Hendrik. - Verzen van gisteren voor vandaag.
Y8603: FASSINI, Antonio. - Fioretti di S. Francesco. Testo di lingua.
Y2572: FAULMANN, Karl. - Neue Untersuchungen uber die Entstehung der Buchstabenschrift und die Person des Erfinders.
MK0023: FAULMANN, Karl. - Illustrirte Geschichte der Schrift, popular-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift der Sprache und der Zahlen sowie der Schriftsysteme aller Volker der Erde.
Y5609: FAVEREY, Hans. - Hinderlijke goden.
R9441: FEBER, G.H.A. - De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie.
M8097: FEBER, L.J.M. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang.
Y1832: FEBER, W.J.H. - Handleiding ten dienste van het voorbereidend Militair Onderricht naar officieele bronnen.
R7670: FEBRE, S.D. le. - Vertellingen uit onze Oost.
H4317: FEDDER, Henk. - Kontoer en kern. Gedichten.
T8013: FEDELI, Ugo. - Il Movimento Anarchico a Carrara.
Y0035: FEESTNUMMER. - De Volksbond. Orgaan van de Vereeniging tegen drankmisdruik Feestnummer 1875-1900.
Y4677: FEESTWIJZER - Feestwijzer voor de Feesten te Sliedrecht ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina op Woensdag 31 Augustus 1898.
K4829: FEHLBAUM, Rolf. - After the design explosion.
W7698: FEHMERS, Frank / Bert Snijders. - Mengeling. Een bundel proza en poŽzie van jongeren uit landen van het Vrije Europa. Met bijdragen van : Jaap Harten, Harriet Laurey, John O'Mill, G.K. van 't Reve, Ellen Warmond.
T2523: FEITH, Jan en Siegfried Granaat. - Uit tijden van Oorlogswinst.
R5074: FEITH, Jan. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9