Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y4914: BLOEMBERGEN, Marieke (ed.). - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, IndiŽ en de Wereldtentoonstellingen 1883- 1931.
R7605: BLOEMENCORSO. - Officieel Programma van het Bloemencorso, te houden op Zaterdag 10 september 1898, des namiddags te 1 1/2 uur.
T3572: BLOEMENDAAL, Nico. - De wegwyzer.
T3990: BLOEMENDAL, Hans (inl.). - IN MEMORIAM. . L'zecher. (Namenlijst Van Nederlandse Joodse Slachtoffers Van de Holocaust.).
T7442: BLOEMGARTEN, Salvador E. - Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943.
L4345: BLOEMHOF, Fedde. - Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking. Een onderzoek naar het standpunt van de protestants-christelijke ethiek inzake het toepassen van anticonceptie in verband met de veranderende maatschappelijke omstandigheden.
Y2918: BLOGG, S.E. - Lehrreiche Erzahlungen und Anekdoten gesammelt aus dem Talmud, den Medraschim und anderen judischen Schriften.
L7364: BLOK, P.J. en J. Ziehen. - Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
L5312: BLOK, Bastiaan M. - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos.
L0539: BLOK, N. - Lord Mansfield en Lord Denning. (Twee meesters van de Common Law).
B5466: BLOK, P.J. & J. Ziehen. - Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
R7880: BLOK, W. en K. Lekkerkerker. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
R7621: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen".
L8560: BLOK, W. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
K3964: BLOK, H.W. / J.H. Donner / A. van der Veen e.a. - M.J. Visser 65 jaar.
W0699: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
R3102: BLOKKER, Jan, Jan Blokker Jr. en Bas Blokker. - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit.
H1391: BLOKKER, Jan. - Kwaliteit staat er boven.
C1326: BLOKKER, Jan. - Het eeuwige examen.
L4736: BLOKKER, J., K. FENS e.a. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
B9353: BLOKKER, Jan. - Als de dag van gisteren.
R3558: BLOKKER, Nic. e.a. - Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente.
W9529: BLOKKER, Jan. - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
H9493: BLOKKER, Jan. - Ga direct naar de gevangenis ga niet langs af.
H9494: BLOKKER, Jan. - Ben ik eigenlijk wel links genoeg?
H9495: BLOKKER, Jan. - Altijd is kortjakje ziek.
W6877: BLOKKER, Jan. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
H8310: BLOKKER, Jan. - De kroon en de mestvork. Enige opmerkingen over de pers en haar vrijheden. Rede, uitgesproken op 5 maart 1992 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
W6548: BLOKKER, Jan. - Afscheid van televisieland.
K6091: BLOKKER, Jan. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
T3316: BLOKKER, W.A. - Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding.
R5373: BLOKKER, J.A. - Sejour.
W0507: BLOKKER Jr., Jan. - Kind.
K2198: BLOKKER, Jan. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
L9817: BLOKKER, Jan. - Niets aan de hand. De Wereld ten tijde van P. de Jong en J. Luns.
Y3114: BLOKLAND, Kees. - Aardse zaken. Gedichten. Famke Hajonides: tekeningen.
M4008: BLOKLAND, Herber. - Afscheid zwart op wit.
Y0434: BLOKLAND, Adriaan en Louis Davids. - Een beetje links en een beetje rechts. Coupletten. Zang en piano.
H8704: BLOKZIJL, Max. - Voor het te laat is.
T0625: BLOKZIJL, Max. - Hans Hedding en zijn Wonderlijke Secretaris of Hoe een Hollandsche Jongen in het Buitenland beroemd werd.
Y3012: PISUISSE & BLOKZIJL. - Chansons Internationales. Repertoire Pisuisse & Blokzijl.
K3975: BLOKZIJL, Max. - Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan.
T9205: BLOKZIJL, Max en Manna de Wijs-Mouton. - Het Taschje. (Meisje wat heb jij daar in je taschje?) Tekst en muziek.
R0793: BLOM, Gosse. - Repertoarium fan Egodokuminten oangeande Fryslan.
Y7034: BLOM, Onno. - Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers.
R4610: BLOM, Johan C.H. - De muiterij op de Zeven Provincien, reactie en gevolgen in Nederland.
T0453: BLOM, Willem E. - Inter alia.
K7592: BLOM, Ad van der. - 't Is mijn schuld niet, dat ik arm ben... Sociale tegenstelling in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
Y3283: BLOM, Edy & Michiel Post van der Molen. - PIP en zijn bal.
M5216: BLOM, Ad van der. - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
T4316: BLOM, D. van en R. Kuyper. - Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper.
R3806: [SPINOZA] BLOM, H.W. - Spinoza en De la Court. Politieke wetenschap in de zeventiende eeuw. Voordracht gehouden te Noordwijk op 31 mei 1980.
Y6164: BLOM, Onno. - Jeugdzonde. Dichters en schrijvers over hun allereeste gedicht.
Y0067: BLOMBERG, W,C. - Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam.
Y6525: BLOND, Aubrey le. - Avonturen in de bergen. Met 16 autotypieen.
Y2353: BLONDEAU, Thomas. - Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen.
T4725: BLONDEL, Martien. - Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
R1096: [BAUDELAIRE] BLONDIN, A. et al. - Genie en wereld: Baudelaire.
B8043: BLONTROCK, Albert. - Vlaamsche Letterkundige Gids 1941.
T6225: BLOYS VAN TRESLONG, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen.
B2552: BLUF. - Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set.
B5711: BLUFF. - Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika.
L2986: BLUHM, Elger. - Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse.
R1503: BLUM, Rudolf. - Vor- und Fruhgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie.
R8197: BLUM, Leon. - Dagboek 1940.
R6720: BLUM, Isabella. - Tien beroemde vrouwen.
B6074: BLUMENTHAL, Erik. - Schulschriften der verschiedenen Lander.
K7222: BLUMENTHAL, Joseph. - The printed book in America.
T6012: BLUMENTRITT, F. - Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt.
R4560: BLUMLEIN, Carl (ed.). - Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte.
Y4652: BLUSSE le jeune, Abraham. - Dictionnaire portatif, Francois et Hollandois et Hollandais et Francois. Seconde partie: le Hollandois et le Francois.
T0774: BOAS, Henri Herman. - De rechten der Verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901.
M8457: BOASSON, Charles. - In a Dutch looking-glass.
Y5011: BOAZ, Sander. - Een Vlaming op Sumatra. Een subjectief reisverslag.
T8887: BOBROWSKI, Johannes. - Het muizenfeest en andere verhalen.
L0275: BOCK, Eug. de. - Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk.
K4265: BOCK, Eugeen de. - Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd.
K3534: BOCK, Eug. de. - Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
R2428: BOCK, Eugene de. - Een uitgever herinnert zich.
Y8677: BOCK, Eugeen de. - Huldenummer Eugene de Bock. Nu Nog.
R4379: BOCKWINKEL, H.B.A. - De vereenvoudigde spelling. (Overdruk uit: Kollege integraalrekening). Een verdediging van de in dat boek gebruikte spelling.
B0193: BOCKWITZ, Hans H. - Erinnerung an Hugo Steiner-Prag.
T8506: BODAR, Antoine. - Gezellin van de stilte.
T0602: BODART, Roger / Marc Galle / Garmt Stuiveling. - Literaire Gids van Belgie, Nederland en Limburg.
B8403: BODDAERT, Marie. - Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling.
K3056: BODDAERT, Joris. - Boekhandel Donner 1912-1992.
L7899: BODE, Wilhelm von. - Studien uber Leonardo da Vinci. Mit 73 Abbildungen.
B5209: BODEL NYENHUIS, J.T. - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman.
K5775: BODEWES, G.H.J.B. - De Gelderlander in oorlogstijd.
Y1917: BODONI. - Giambattista Bodoni. Briefe an Antoine Augustin Renouard. Herausgegeben von Moriz Sondheim.
B3650: BODT, Saskia de en Frank Hellemans. - Taverne du Passage. Peintres et ecrivains Neerlandais en Belgique.
T7672: BOECK, Jean De. - Un Chantre du Brabant: Sander Pierron.
B2354: BOECK, Z.E.H.A. de. - Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
L7799: BOEDE, C. Sanderse vander. - Marga Minco.
Y4817: BOEF, August Hans den / Kees Snoek. - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
T4085: BOEHMER, Konrad &Ton Regtien. - Van Provo naar Oranje Vrijstaat.
Y4980: BOEIJEN, Riny. - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra.
T1142: [SPINOZA] BOEKA. - Practische Levensgids. (In verband met Spinoza's Ethica en met het Oostersche mystieke).
Y0246: BOEKBINDERS. - Verkooptentoonstelling van Boekbanden, Galerie Goltzius 24 mei - 8 juni 1986.
E0018: BOEKCIER. - Boekcier. Mededeelingen van den Nederlandsche Exlibirs-kring. 5e jrg. 1936 nr. 10; 6e jrg. 1937 nr. 1; 16e jrg. 1961 nr. 1.
Y6965: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
T5785: BOEKE, Kees. - Vernieuwde leiding voor het schoolkind.
Y6865: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
Y2910: BOEKEL, Casper Hendrik van. - De heer van Trazegnies, historisch romantische episode uit den eersten Kruistogt (1096-1099).
Y3983: BOEKEN, A. - Architectuur. Met 113 foto's teekeningen montages.
T6523: BOEKEN, A. / W.M. Dudok / Jan de Meijer. - Bouwen en restaureeren in Oud Amsterdam.
L7900: BOEKEN, H.J. - Excerpt uit Potgieter's Florence.
R4812: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Arthur Slenk, E: de Kunst van het Weglaten
R4811: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Je kan ook te veel weten: zes medewerkers over Hendrik Brinkman en zijn antiquariaat: Tom Bouman, Jan de Jong, Frank Rutten, Auke van der Berg, Josine Mulder, Edwin Bloemsaat.
L6272: DE BEST VERZORGDE BOEKEN. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
A0783: BOEKEN, Hein. - Verzen.
B8995: [MULTATULI] UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: De Multatulianen groeten u allen zeer. Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli-Museum 1957-1988.
B9000: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: C.J. Aarts zestig. 17 oktober 2007.
R9787: DANTE / H.J. Boeken. - Het paradijs. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken.
Y5701: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Frank Divendal, Over boekleggers, boekhandelszegels en uitgeverskaarten.
Y5700: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Nop Maas, De archeologie van het Nederlandse stripverhaal.
Y5697: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: Vier veilingen van (met en zonder) A.T. Kleerekoper. Sjaak Hubregtse: Van de Auteur. Maarten Buschman: Het kopje koffie van Gorter. Joop van den Berg: Leo Lezer Boekhandelaar te Bandoeng.
R8606: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf.
R8609: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Paul Hefting: Een kinderboekje, onbekend, maar zeer bemind.
R1820: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Mary Pos: een fenomeen.
R7575: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Alie Smeding. Schrijfster uit Enkhuizen.
T9596: BOEKEN, H.J. - De Historie van Floris en Blanchefloer. Met 2 Lithografien van M. Bauer.
Y3473: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boekenleggers. Abraham Jonker, Nederlandse bladwijzers tot 1920; Willem Kramer, Nederlandse bladwijzers na 1920.
Y3472: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Kloos, alias Jan de Kladder. De drukgeschiedenis van "Kleine prozastukken" ddor Rudolf Atele, Huib van Krimpen over J.H. van Eikeren, "Over boekverzorging".
Y3471: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: Reimond Stijns.
Y3454: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een serie uitgelezen prenten. Extra dik. Extra laat. Proefnummer 3 - maart 1980.
Y3442: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: De Nederlandse nieuwjaarsbriefkaart, Ad Leeflang: De boekenkast in oorlogstijd, Joop van den Berg: Het bewogen leven van Lambertus Kettmann.
Y3441: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: L. Putman: Drie generaties Vestdijk.
R3865: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: BEYNON, Hans C., Terug naar het land van herkomst.
Y7893: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Centre Aequatoria. Een kerkdienst in Bamanya, Congo.
Y8564: BOEKEN, H.J. - Helena.
Y9367: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Frank Divendal, Bladwijzers.
Y7628: BOEKENCATALOGUS. - Uitgeverij De Muiderkring. Boekencatalogus 1953. Radio en hobbies.
R3055: BOEKENGIDS. - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 16e jrg. nr 2, februari 1938.
R3421: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de arbonne's. Jaargang 1-3. 1948-1951.
Y1283: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de abonne. Jaargang 2. 1949-1950. Nrs: 1-6.
L3918: BOEKENOOGEN, G.J. (ed.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
R4821: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 13e jaargang 1919-1920. complete jaargang.
R0290: BOEKENSCHOUW. HEUGTEN, J. van. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang september 1941.
R0289: BOEKENSCHOUW. HEUGTEN, J. van. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang october 1941.
R4688: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 10e jaargang 1916-1917. complete jaargang.
R4689: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 11e jaargang 1917-1918. complete jaargang.
R4690: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 12e jaargang 1918-1919. complete jaargang.
R4687: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 9e jaargang 1915-1916. complete jaargang.
B1358: BOEKENSCHOUW. HEUGTEN, J. van. (ed.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 15 mei 1941, 35e jaargang.
Y4207: BOEKENSPIEGEL. - Boekenspiegel. 4 juni - 2 juli - 30 juli - 27 augustus - 24 september 1949.
Y4206: BOEKENVONDST. - Boekenvondst '86. Antiquarische boeken (week) krant.
R4613: BOEKENWEEK. - Een bundel novellen 1938.
R0723: DE BOEKENWERELD. - Het inkleuren van boekillustraties. Het feuilleton in de traditie van Bildung. Frans Buffa & Zonen. 1785-1951. Schoolboeken in oorlogstijd. De Ode van Louis Couperus. Kopijrecht in Nederland. Het opbouwen van een digitale bibliotheek. 50 jaar de Pirckheimer -Gesellschaft. Het antiquariaat. In memoriam Sjaak Hubregtse. Evert Maaskamp, prenthandelaar. De werken van Sybrandt Hansz. Cardinael.
R0720: DE BOEKENWERELD. - Interview met Anna Simoni. Reconstructies van een boekenkast. Inkleurders: een vergeten gilde.
R0718: DE BOEKENWERELD. - Waarheid en leugen in het natuurhistorisch reisverhaal.
R0712: DE BOEKENWERELD. - Uitgeversmaatschappij Oceanus 1941-1945. Een onbekende druk van Mattheus de Rissche.
R0715: DE BOEKENWERELD. - Typografie in de Renaissance. De verzameling van Simon Emmering. Buchs veiling bij Bubb Kuyper.
R0532: DE BOEKENWERELD. - Aspecten van Nederlandse portretprenten. Pater Bonaventura Kruitwagens tweede Campbell.
R4809: DE BOEKENWERELD. - In gesprek met Wilma Schuhmacher. Lezen in Leens tussen 1815 en 1830.
R0493: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Van Lier. Het boek van meester Jacobus Boschman. Simon Emmering 1914-1999. Marginalien. Hoe komt die man erbij? Een antwoord aan Anton Gerits.
R0494: DE BOEKENWERELD. - De Kinderboekenparade.
R3977: DE BOEKENWERELD. - 1e jaargang nrs: 1-5. 1984-1985.
R3979: DE BOEKENWERELD. - 2e jaargang nrs: 1-5. 1985-1986.
R1303: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Rijklof Michael van Goens, Bibliofiele uitgaven van Dante Gabriel Rossetti.
R1302: DE BOEKENWERELD. - Vroege kleurendruk in Amsterdam.
R1300: DE BOEKENWERELD. - Portret van antiquaar Louis Putman, Brest van Kempen, Hollands boekhandelaar in Brussel.
T6548: DE BOEKENWURM. - De Boekenwurm / [De Witte Mier]. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek onder leiding van Ary Delen. Deel I en II: Mei 1912 t/m April 1913.
Y0689: BOEKMAN, E. - De S.D.A.P. roept U!
H7324: [REVE] BOELAARS, Bert. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
L3607: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen in een band.
M8330: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen.
K3970: BOELE, C. / F.W Siegmann. e.a. - De grafische technieken. Beknopte uiteenzetting van verschillende procede's naar aanleiding van de op 21 april 1951 getreden Spertijdbeschikking (Vestiginswet Kleinbedrijf 1937) voor het Boekdrukbedrijf, Lithografisch bedrijf, Kantoordrukbedrijf, Copierbedrijf, etc.
Y2183: BOELEN, J.J.G. &A. Giesen. - Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek.
R7965: BOELEN, Anton. - Rustverstoorders.
L7636: BOELENS, Jan. - Gras over de schouders van de wereld.
L3507: BOELENS, Jan - Archeografie.
R8617: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
R3729: BOELGAKOW, M. - De noodlottige eieren.
M2815: BOENDERS, Frans. - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven.
B1954: BOENDERS, Frans. - Yukio Mishima, informatie.
Y7226: BOER, Herman Pieter de; Berk, Marjan; Bloem, Marion; Yerli, Nilgun; Zwagerman, Joost. - Sporen door de sneeuw (Vijf verhalen over winterse ontmoetingen)
H7850: BOER, M.G. de. - Van Oude Voyagien. Drie delen in een band: Op weg naar Indie; De wereld om; Met Tasman en Bontekoe.-
Y7459: BURGEMEESTER DE BOER. - Stadgenooten, Wij zijn bevrijd. De druk van vijf jaren harde en wreede bezetting is van os weggenomen.... etc. De Regeerings-Gemachtigde waarnemend Burgemeester De Boer.
T6394: BOER, M.G. de. - Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen.
L7178: BOER, C. de. - Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem.
L7141: BOER, C. de. - Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren.
L6608: BOER, R.C. - Het Oudgermaansch aan de Universiteit van Amsterdam.
H4209: DRUKKERIJ C. DE BOER. - 100 jaar Drukkerij C. de Boer jr.
L6027: BOER, Joseph P.C. de. - Victor Hugo et l'enfant.
T6033: BOER, C.L. - Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923).
L5766: BOER, Willem de. - De Allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus.
P2801: BOER, Julius de. - De schoone verbeelding, verzen.
T0738: [SPINOZA] BOER, Julius de. - Spinoza.
T0508: [SPINOZA] BOER, Tj. de. - Maimonides en Spinoza.
L2786: BOER, Tanja de. - Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek.
B6744: BOER, C. de. - Iets over het begrip Imperativus.
L8964: BOER, J.C. de. - Een orienterende beschouwing over de Conserverende Tandheelkunde.
T3623: BOER, K. de. - De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing.
T3622: BOER, K. de. - De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse.
B5853: BOER, P. de. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5854: BOER, P. de. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T3621: BOER, K. de. - Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel.
K9093: BOER, P. de. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
T9917: BOER, Francijntje de. - Gedichtjes voor kinderen.
K8457: BOER, J.W. de. - Het Boek God. Een beetje menscheleven.
R5215: BOER, C.L. WALTHER. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
M7392: BOER, W. den. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
R4215: BOER, Frans de. - Effe genereus giere.
B3159: BOER, P. de (red.). - Vakstudie.
K6273: BOER, Peter de. - Over Koos van Zomeren.
Y5528: BOER, M.G. de. - Toelichting bij den Wilhelmus-kalender.
R4073: BOER, Pieter Johan Cornelis de. - Rijklof Michael van Goens (1748 - 1810) en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa.
R5403: BOER, D. - De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel.
M3695: BOER, C. de. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
T9840: BOER, Peter & Ed Leeflang (eds.) - Alle PoŽten. 33 gedichten uit het poŽziefonds van De Arbeiderspers.
M2733: BOER, M.G.L. den. - De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker.
B1812: BOER, C. de. - Is het Frans een Decrepite Taal?
T4281: BOER, P. den (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
Y6276: BOER, Tanj a de & Ton Brandenbard (eds.). - M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het schoone boek
K2580: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
T4112: BOER, Dirk. - Oorlog? Neen!
R6245: BOER, H. de. (inl.). - De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk.
T4101: BOER, Dirk. - De waarheid over het Roode Kruis.
T8978: BOER, Wim de. - Sprekende stilte. Gedichten. Met illustraties van Ria Schoof.
Y8356: BOER, Pim de. - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
B3645: BOERE, Cornelis. - Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste = Broere's Dithyrambe auf das Allerheiligste Altarssakrament. Toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm Ubersetzung von J. Bollen.
B2624: BOEREBACH, Bernardus Martinus. - Le rationalisme mystique d'Alfred de Vigny dans son oeuvre de moraliste.
L7846: BOEREN, Petrus Cornelis. - Etude sur les tributaires d'eglise dans le comte de Flandre du IXe au XIVe siecle.
T1867: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa Description de la Terre Sainte Histoire et Edition du Texte.
L4036: BOEREN, P.C. - Speciments of Script from Medieval Liturgical Books.
L1100: BOEREN, P.C. - Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren 1925-1944.
M6531: BOEREN, P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
Y6303: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
B1236: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda.
T3496: BOERMA, R.N.H. - Ziet kindren! deeze schepen aan. Maritieme volks- en kinderprenten 1700-1900.
B8891: BOERMAN, J.W. en K.M. Knip. - Dieren in hun omgeving. Zeehonden en Bruinvisschen.
H7819: BOERS, Anthia C.M. - De letters.
B1151: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem.
T0551: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuieten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
Y3099: BOERSMA, Pieter. - Onverklaarbaar bewoonde woning. Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam - Van Nieuwmarkt tot Bijlmer.
Y3009: BOERSMA, J. (bestuur). - Reglement van de Werklieden-vereeniging Broedertrouw te St. Anna-Parochie. (Aangesloten bij den Sociaal-Democratischen Bond) Opgericht 2 Dec. 1889.
H7776: BOERSTOEL, Jan. - Altijd het niemandsdier. Gedichten.
L7726: BOERSTOEL, Jan. - Nieuwe Vondsten.
M9752: BOERSTOEL, Jan. - Eerste keus. Liedteksten 1968-1986.
M9686: BOERSTOEL, Jan. - Iemand moet het doen.
K7625: BOERSTOEL, Jan. - Opa's verjaardag en andere feestelijkheden.
Y6726: BOERSTOEL, Jan. - Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen.
P0971: BOERWINKEL, Feitse. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
B4338: BOERWINKEL, Feitse. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
W4455: BOERWINKEL, Feitse. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
T6784: BOESER, A.L. - Vijfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter verdere toepassing van den regel van drieen.
R7601: BOESER, A.L. - Eerste verzameling van Rekenkundige Voorstellen voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen.
Y1161: BOESER, A.L. - Derde Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der gewone breuken.
T2225: BOETIE, Estienne de la. - Vingt et neuf sonnets.
K2427: BOETS, J. - Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881.
K2319: BOETS, J. / P. Couttenier / Chr. D'Haen. - Gezelle in origineel.
R1162: BOEY, M. - Dr J. Persijn, zijn leven, zijn werk.
H1483: BOGAARDS, Carla. - God bewogen. Gedichten.
Y3435: Bogaards, Eykman, Diamand, Hoetjes, Lodeizen, Lucebert, MorriŽn, Obermayer, Plomp, Verhagen, De Winter, Van der Zalm - "Koppels". 12 dichters inspireren 12 schilders.
Y8943: BOGAARDS, Carla. - De bruinvisvrouw.
L8345: BOGAERS, A. - Tollens. Dichtstuk.
L8051: BOGAERS, A. - Balladen en andere dichtstukjes.
L7613: BOGAERS, Pieter. - Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833.
H5623: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607).
L4158: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
B5654: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
L8885: BOGAERS, A. - Gedichten.
T9003: BOGAERS, Pierre. - De kleur van water. Oude en nieuwe pennenvruchten.
B3101: BOGAERT, Eduard P.F.A. van den. - Het gevolg van een misdrijf, grond voor strafverzwaring.
B7635: BOGAERTS, Theo. - De Bonte Waereld. Met teekeningen van Sander Wynants.
L1599: BOGAERTS, Theo. - De vluchteling en de dood. Met tekeningen van Jan van Noten.
R8932: BOGAERTS, Theo. - De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
K6747: BOGAERTS, Theo. - De antieke wereld van Louis Couperus.
R2424: BOGT, Tom ter. - Tijd onthult alles... Popmuziek, ontwikkeling, carrieres.
K1486: BOHEEMEN, P.van/N.P.J. van der LOF/ MEURS, K. van. - Het boek in de 16de eeuw.
L8697: BOHL, J. JGz. - Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. Twee delen in een band.
Y4960: BOHM, A.H. - West Borneo 1940. Kalimantan Barat 1950. Een verslag.
T4481: BOHM, Hans. - Der junge Goethe.
H2775: BOHN. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
Y4711: BOHRINGER, J.A. - De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag.
Y0031: BOICHOT, J.B. - |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France.
L4564: BOIJENS, Jan Peter. - Mr. Carel Vosmaer.
B8012: BOIS-REYMOND, Irena du. - Hermes Handlexikon. De graphischen Kunste. Teschniken. Gattungen. Geschichte. Hauptmeister.
T7421: BOIS Sj., K. de. - Rome en de sociale orde.
T6467: BOISSEVAIN, Charles. - The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime.
R3016: BOISSEVAIN, U.Ph. - Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six.
K9323: BOISSEVAIN, Charles. - De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt.
R9163: BOISSEVAIN, Charles. - De Arpanjak.
R6472: BOISSEVAIN, Charles. - The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady.
T5376: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie.
L6078: BOK, Edward. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
Y6560: BOK, Edward. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
B0897: BOK. - BOK. Derde uitgave van de tweede serie.
B9702: BOKHOVE, Niels. - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied.
Y1455: BOKKEL HUININK, J.A. ten. - Constantijn Johan Wolterbeek ( 1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
K9794: BOKMA DE BOER, J. - De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau.
T2200: BOL, Laurens J. - Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959.
Y9336: BOLDER, A.M. - Procesbeheersing fotozetten.
B5596: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken.
K5136: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - De moeder. Proza en poŽzie verzameld door ....
Y3915: BOLHUIS, J. van. - Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898.
L5758: BOLHUIS, Andries. - Vergilius' vierde Ecloga in de Oratio Constantini ad Sanctorum Coetum. Inleiding, tekst, toelichting, conclusie.
H9172: BOLK, Bertus. e.a. - Chili, een zwartboek.
C0029: BOLKENSTEIN, H. /J.F. Ankersmit e.a. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
K8332: BOLKENSTEIN, H. /J.F. Ankersmit e.a. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
L4727: BOLKESTEIN, Marinus H. - Het Ik-Gij schema in de nieuwere Philosophie en Theologie.
C2330: BOLL, Heinrich. - De verwonding, verhalen. Vertaling Pim Lukkenaer.
P2515: BOLL, Heinrich. - Stadslandschappen. Vertaling J. Barnard e.a.
P2513: BOLL, Heinrich. - De nalatenschap. Vertaling Th. Duquesnoy.
B8135: BOLL, Heinrich. - Mijnenveld. Essays 1977-1981. Vertaling W. Wielek-Berg en D. Ouwendijk.
M9482: BOLL, Heinrich. - Vrouwen voor rivierlandschap. Roman in dialogen en zelfgesprekken. Vertaling G. Pancras.
B4489: BOLL, Heinrich. - Huizen zonder vaders. Vertaling Jan Blokker.
W8356: BOLL, Heinrich. - De weggooier.
R4112: BOLL, Heinrich. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
H9197: BOLL, Heinrich. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden. Vertaling Jan Bernard.
H9201: BOLL, Heinrich. - Een Duits geweten, gesprekken met Rene Wintzen. Vertaling M. Hirs.
R1933: BOLL, Heinrich. - Inmenging gewenst. Vertaling W. Wielek.
W5296: BOLL, Heinrich. - Je gaat te vaak naar Heidelberg en andere verhalen. Vertaling W. Wielek-Berg.
M3687: BOLL, Heinrich. - Mededeling over de politieke betrouwbaarheid. Satire. Vertaling Jan Bernard.
W2492: BOLL, Heinrich. - Drie dagen in maart, een gesprek met Christian Linder. Vertaling W. Wielek-Berg.
B1145: BOLL, Heinrich. - Eng is de poort. Vertaling M. v.d. Plas.
T2496: BOLLAND, G.J.P.J. - De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede.
B8284: BOLLAND, G.J.P. - Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten.
T0510: [SPINOZA] BOLLAND, G.J.P.J. - Spinoza. Rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg op den 24 Maart 1899 uitgesproken.
B2381: BOLLAND, G.J.P.J. - Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman.
R3917: BOLLE, Menachem Eljakiem. - De opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796.
R7033: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie.
L9926: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie. Naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem.
H0014: BOLSCHE, W. - Het leven der liefde in de natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde. Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders.
W5523: BOLT, Steven. - Lucht- en Ruimtevaart, vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
Y7179: BOM, Emm. de C.P. Burger & J.W. Enschede (red.). - Tijdschrift voor Boek- & Bibliotheekwezen. Zevende jaargang 1909. Nrs 1 t/m 6.
T0311: BOM, Emmanuel de. - De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde.
L1005: BOM, Emmanuel de. - Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven.
Y5279: BOM, E. de. - Een romance.
K3582: BOM, Emmanuel de. - Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten.
K3080: BOM, Emmanuel de. - Het levende Vlaanderen.
T8944: BOMANS, Godfried. - Voor het donker worden. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
H0251: BOMANS, Godfried. - Mijmeringen.
H0254: BOMANS, Godfried. - Het doosje.
P2684: BOMANS, Godfried. - Op het vinkentouw.
R5635: BOMANS, J.B. - Het gezinsloon en de groote gezinnen.
R5505: BOMANS, J.B. - De Kerkelijke Politiewetten.
K6590: BOMANS, Godfried. - Onstuimige verhalen.
W6934: BOMANS, Godfried. - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten.
T6810: BOMANS, Godfried. - Sprookjes. Ingeleid en geillustreerd door H.L. Prenen.
Y6439: BOMANS, Godfried. - Cursiefjes.
K4641: BOMANS, Godfried. - Dickens, waar zijn uw spoken? Met een inleiding en een In Memoriam door Michel van der Plas.
M0228: BOMANS, Godfried. - Op de keper beschouwd.
E0048: BOMANS, Godfried. - De avonturen van Pinkelman. Tekeningen Carol Voges. Derde reeks.
Y8537: BOMANS, Godfried en Jos de Gruyter. (inleiding). - Van Daumier tot Steinberg. Meesters van de Spotprent. Tekeningen
B7272: BOMHOFF, J.G. - Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht.
L0152: BOMHOFF, J.G. - Diepte als literaire categorie.
B0826: [VONDEL] BOMHOFF, J.G. - Vondels drama. Studie en pleidooi.
H4196: BOMLI, Petronella Wilhelmina. - La femme dans l'espagne du siecle d'or.
R9263: BOMLI, Ada. - Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel.
R9264: BOMLI, Ada. - De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten.
H8019: BOMMEL, Elias P. van. - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij E. P. van Bommel.
T3771: BOMMEL, C.R.A. van. - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs.
Y3589: BOMMEL, Olivier B. [=Marten Toonder]. - De nullijn in de economische praktijk. Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 September 1977 door Marten Toonder.
B6984: BON, Francois. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
R3167: BON, Francois. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
B0740: BON, Francois. - Daewoo: de wegwerpfabriek.
B2991: BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. fr. - Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa.
R2643: BULLETIN Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. - De orgelarchitectuur van Jacob van Campen. De Lievevrouwepoort te Bergen op Zoom. De Noordwesthoek van Overijssel. De gotische huizen van Zwolle. Het Fraterhuis in Zwolle. De publieke Schouwburg te Leiden. De Hervormde kerk bij Wijk bij Duurstede. Het huis met de Vier Gekroonden in Gouda. De Sint-Antonius Abt te Rotterdam. Groningens oudste kerken.
R2642: BULLETIN Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. - Schijnvoets 'nette schets' van Christoffel Beudekers Lustplaats Soelen teruggevonden.Het Paviljoen bij Haarlem. Dertiende-eeuwse baksteenfabricage. De Gerlachuskerk te Houthem. De wand- en gewelfschilderingen van St.-Gerlachus te Houthem. De architect van Welgelegen. Entwicklung der Stadterhaltungspolitik in Italien. De tuinsculpturen op het Loo. Ket Kruithuis van Den Bosch. De Oude Kerk te Noordlaren. Veenhuizen, de voormalige synagoge.
R2641: BULLETIN Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. - Het vroegere oxaal van de St.-Petruskerk te Boxel. De Hervormde kerk te Helvoirt. De St.-Jozefkerk te Griningen. De Hervormde kerk in Kortehoef. De maatschappelijke betekenis van het monument. De restauratie van Buitenhof 37-38 in Den Haag. De restauratie van paleis en park Het Loo. Het huis Voormeer te Heereveen. Zeventiende- en achttiende-eeuws vensterglas.
R2640: BULLETIN Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. - De doddendaal te Ewijk. Standbeeld voor Koning-Stadhouder Willem III. De Hervormde kerk te Arum. J.F. Scheepers, Architect te Groningen. Bouwgeschiedenis van Drakenburg te Utrecht. De restauratie van Buitenhoff 34-38 te Den Haag. Daniel Marot en de graaf van Wassenaer. De Hervormde kerk te Heumen. Monument voor de graven van Holland. Rijnsburg Abbey. Architekt van het Het Paviljoen bij Haarlem.
W6607: BOND, Edward/ C. Hampton/ P. Nichols. - Gered. Wanner heb je mijn moeder voor het laatst gezien. Een dag uit de dood van verdomde loewietje.
Y1000: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. - No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen.
T6945: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen. Inhoudsbeschrijving.
B3293: BONENBAKKER-WESTERMANN, H.M. (red.) e.a. - Delftse vrouwen van vroeger.
R9697: BONESCHANSCHER, E.J. (bewerkt). - Op het IJs! (a). 5 tweestemmige ijsliedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
R9700: BONESCHANSCHER, E.J. - Kinderkoor (a). 15 tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
Y1095: BONESCHANSCHER, E.J. - Euphonia. 15 driestemmige liederen, voor school en huis. Melodieen van Franz Abt. Gezet en van woorden voorzien door ...
Y1587: BONEVITO, Jacq. en PAOLI - Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!.
L6576: BONGER, Hendrik. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert.
B8988: [SPINOZA] BONGER, H. - Spinoza en Coornhert.
B7184: BONGER, H. & J.R.H. Hoogervorst. e.a. - Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht.
B5049: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
H9395: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
R7428: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek.
L7543: BONGERS, Gerrit. (ed.). - De Muze viert feest.
M9329: BONI, Armand. - Francois Villon. De Feniks en zijn as.
T9725: BONI, Armand. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
R9792: BONKE, Hans en Katja Bossaers. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
T1000: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
T0950: BONN, S. - Wat zang en melody. Inleiding van L. Simons.
Y6475: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
Y6333: BONNEFOY, Yves. - De gebogen planken. In vertaling van Kiki Coumans.
R3017: BONNEURE, Fernand e.a. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel I. Ingeleid door Raf Seys.
M5611: BONNEURE, Fernand. - Marcel Matthijs.
T1734: BONSET, I.K. - Ernest. Drama.
Y6943: BONSET, Jac. - Pepina en de Dwergjes. Sprookje van Moeder de Gans. Komische Kinder-Operette. Drie bedrijfen of 4 tafereelen. Muziek Jac Bonset.
Y2107: BONSET, Jac en Joost van den Vondel. - Harpzang. Psalm 150 voor Driestemmig Vrouwenkoor met Pianobegeleiding.
M9884: BONTEN, J.H. - A. Koolhaas.
K5072: BONTH, Roland de. (ed.). - Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999.
B7393: BONTRIDDER, Albert (vertaald). - Een brug slaan. 8 Belgische dichters uit het Frans en het Nederlands vertaald door Albert Bontridder. Traduit du Neerlandais et du Francais 8 poetes Belges. Jeter un pont.
M3480: BONTRIDDER, Albert. - Huizen vieren haat.
K4015: BONTRIDDER, Albert. - Ook de nacht is een zon.
E0028: BLIJDE BOODSCHAP. - Blijde boodschap voor Nederland. 34ste jrg. mei en sept. 1925 nr 19 en 38. 35ste april en mei 1926 nr 16 en 21.
Y2289: BOODT, Kurt De. - Ghostwriter. Gedichten.
Y2528: BOOG, W. en A.W. Boeckhorst. - Ons Schrijfonderwijs. Prospectus en Proefschrift. deelt 1: Schrift.
B4940: BOOGAARD, Theo van den. - Boekenweektest 2003. Theo van den Boogaard tekent De Dood.
Y5286: BOOGAARD, Oscar van den. - Krantenknipsels van/over Ocar van den Boogaard.
R6099: BOOGAARD, J.A. - Een volksbelang. De waarde eener Duinwaterleiding voor de bevolking van Leiden.
T1100: [VELDHOEN] BOOGERT, Bob van den & Ed de Heer. - Veldhoen. Het grafische werk.
B0246: BOOGMAN, J. / J. Harenberg / G. Krosenbrink / A. Schaars. (ed.). - A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist.
H1844: BOOIJ, G.E. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
Y2191: BOOIJ, Albert de & Lou de Groot. - Dat moet je niet doen! (Amalia). Woorden en muziek.
Y1350: BOOIJ, J.A. en H. Booij. - Hoeveel Rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? Een en ander over de Algemeene Rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, benevens het van genoemden datum af geldend tarief der vermogensbelasting.
B0583: BOOIJ, H.Th. de. - Strandrovers jutters en redders. Voorgeschiedenis en geboorte van het reddingwezen.
B3874: CATALOGUS URSUS BOOKS. - Connoisseurship and the Arts.
R8574: BOOLEN, J.J. en J.C. van der Does. - Nederlands vijfjarig verzet.
H8018: BOOM, A. van der/WARMELINK, H.A. et al. - De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit.
H6460: BOOM, Harry. - 25 portretten.
T9939: BOOM, De Does, Kisman, Sierman e.a. - Typokalender 96.
B5121: BOOM, A. van der. - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland.
M5071: BOOM, A. van der. - Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs.
Y1460: BOOM, T. DEN. - Cultuurtoeristische Van Dale. Cultuurtoeristische woordenboekgids voor de cultuurreiziger.
R7090: BOOM, G.H.B. van den. - Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij. (art. 306 W. v. S.).
Y5967: BOOM, J.A. - Uitgeverij J.A. Boom, Meppel. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y9648: BOOM, Hans van den e.a. (eds.). - Strips. Werk van Nederlandse striptekenaars
T9097: BOOMAARS, Chr. - Over werkstakingen: Uit de geschiedenis, De gevolgen, Het recht, De voorwaarden, Besluit.
T4714: BOOMAARS, Christiaan. - De sociale vraag of Rerum novarum en Graves de communi re van Paus Leo XIII in vragen en antwoorden.
T9052: BOOMAARS, Chr. - Over werkstakingen. Uit de geschiedenis. De gevolgen, het recht, de voorwaarden, besluit.
H5699: BOOMGAARD, Jeroen. - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
T8934: BOOMSMA, Tjeerd Jan. - Pro memorie. In verzen verzameld door Tjeerd Jan Boomstra voor mijn lieve vrouw Evertje Lotgering en hen die mij nastaan.
B2912: BOOMSMA, Graa. - Maanvuur.
B2911: BOOMSMA, Graa. - Stadsvlucht.
W4368: BOOMSMA, Graa. - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika.
L4040: BOOMSTEKKER, Uldert. - De druk der tijden.
T2763: BOON, Louis Paul. - Beter blote Jan dan dode Jan. en andere uitspraken van ... Samengesteld door Gerd de Ley.
L8176: BOON, Ton den. - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
H7415: BOON, Louis Paul. - Ook de afbreker bouwt op. Bezorgd door G.J. van Bork.
T8910: BOON, Louis Paul. - De Kapellekensbaan. Roman
T8903: BOON, Louis Paul. - Zomer te Ter-Muren. Het 2de boek over de Kapellekensbaan.
T6425: BOON, Louis Paul. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
T2409: BOON, Louis Paul [?]. - Restanten. Een overzicht en "history" van het vrouwelijk bloot -of-bijna- zoals het in onze wereld van vandaag wordt aangeboden. Fenomenale Feminateek 9. De afwijkingen.
H5872: BOON, Louis Paul. - Over mijn boeken.
H5641: BOON, Louis Paul. - Het nieuwe onkruid.
L6857: BOON, Louis Paul. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
H3016: BOON, Louis Paul. - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
H2803: BOON, Louis Paul. - Minuet. Translated from the Flemish by Adrienne Dixon.
L5670: BOON, Louis Paul. - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
T1060: BOON, Louis Paul. - Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje. Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad ' Vooruit' in brochurevorm gebracht.
K0824: BOON, Louis Paul. - Gustaaf Vermeersch.
T1018: BOON, Louis Paul. - Het vroege werk. De voorstad groeit, Abel Gholaerts, Vergeten straat, Mijn kleine oorlog.
T1017: BOON, Louis Paul. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
T1016: BOON, Louis Paul. - Een man zonder carriere. Gesprekken met Louis Paul Boon. Samengesteld door Gerd de Ley.
T1007: BOON, Louis Paul. - Boontje's reservaat 3.
L3757: BOON, Ton den. - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
T3657: BOON, Louis Paul. - Als het onkruid bloeit.
T0289: BOON, Pieter (J.H. Scheps) - Sociaal-Democratie en Communisme.
L2154: BOON, Louis Paul. - Boontjes 1961.
L2156: BOON, Louis Paul. - Boontjes 1963.
L1716: BOON, Louis Paul. - Het nieuwe onkruid.
L1503: BOON, Louis Paul. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
L1103: BOON, Louis Paul. - Kleine omnibus. Twee spoken. De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. Vaarwel krokodil.
L0851: BOON, K.G. en P.J.H. Vermeeren. - Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
T3515: BOON, Jan. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
M7845: BOON, Louis Paul. - Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting.
B4325: BOON, Louis Paul. - De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek.
M7166: BOON, K.G. - De eerste bloei van de Noord-Nederlandse kunst.
R8907: BOON, Louis Paul. - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken. Verzameld door Gerd de Ley.
Y6677: BOON, Marijke. - Vandaar dat ik ween.
K6434: BOON, Louis Paul. - De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs.
R5450: BOON, Louis Paul en J. Weverbergh. - Louis Paul Boon, over mijn werk.
B2770: BOON, Louis Paul. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
M5137: BOON, Louis Paul. - Brieven aan Morris. Gevolgd door 'Herinneringen' van Maurice (Morris) Roggeman.
M4848: BOON, Louis Paul. - 16 van Louis Paul Boon.
K5773: BOON, Louis-Paul. - Abel Gholaerts.
R4062: BOON, Jan. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
K5336: BOON, L. P., Bert Schierbeek, Willem Frederik Hermans. e.v.a - Motion Pockets Nr. 1 t/m 11.
Y4316: BOON, Louis Paul. - Krantenknipsels van/over Louis Paul Boon.
T4229: BOON, Louis Paul. - Mieke Maaike's obscene jeugd.
Y6128: BOON, JAN EN A.J.J. DELEN. - Het Museum Plantin Moretus. Houtsneden van Jan Boon. Inleiding van A.J.J. Delen. Zes losse houtsneden gedrukt in zwart/wit op Hollandsch papier van Pannekoek & Co, in de inleiding tussen tekst twee kleine houtsneden. Gesigneerd en genummerd no 47.
L7866: BOONSTRA, Pieter Evert. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
R9089: BOONSTRA, J.M. - Wat ons heilig is!! Radiorede, uitgesproken voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging.
T6058: BOORN, J.E. van. - Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn.
B8229: BOOST, Chales. - Van Cine-Club tot filmhuis. Tien jaren die de filmindustrie deden wankelen.
Y1647: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Vrijheidszangen. Tweede bundel.
Y1646: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Een bundel vrijheidszangen.
R3852: BOOT, M. & DUITS, Th. te. - Glas van buiten de grenzen.
R5256: BOOTH, Abram. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgeven, ingeleid en toegelicht door A. Merens.
MK0177: BOOTH, Stuart / John Douet. - Pen & Brush Lettering & Alphabets.
B0370: BOOVEN, Henri van. - Leven en werken van Louis Couperus.
T0187: BOOY, Thijs. (ed.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
H9451: BOOY, Thijs. - In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966.
T6691: BOOY, Thijs. (ed.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel II. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
T9560: BORDEWIJK, F. - Kelders en paleizen. Zeventien verhalen gekozen en ingeleid door Pierre H. Dubois.
T9558: BORDEWIJK, F. - De wingerdrank.
T9559: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
T1628: BORDEWIJK, F. - Knorrende beesten.
H9896: BORDEWIJK, F. - Het eiberschild.
H9895: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht.
H8593: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
H9694: BORDEWIJK, F. - Lente. Zeven verhalen.
L1391: BORDEWIJK, F. / Antoon Coolen / Maurice Roelants e.a. - 5 auteurs over hun uitgever. 1837 - 1962. 125 jaar Nijgh & Van Ditmar.
W9169: BORDEWIJK, F. - Haagse mijmeringen.
A0642: BORDEWIJK, F. - De laatste eer.
H9497: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen.
H8481: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
K9768: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
K8453: BORDEWIJK, F. - Drie tooneelstukken.
K7948: BORDEWIJK, F. - Paarlen avond. Een manuscript.
R8958: BORDEWIJK, F. e.a. - In vijfhonderd woorden. Een vijftal korte verhalen van Jeanne van Schaik-Wiiling, Top Naeff, F. Bordewijk, Max Nord en Han G. Hoekstra.
B2963: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten.
M5244: BORDEWIJK, F. - Arenlezing uit de korenharp.
M3294: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
L2598: BORDEWIJK, F. M. ter Braak, N.A. Donkersloot. e.a. - Over Louis Couperus.
Y6313: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder, 20 verhalen.
H8876: BORDEWIJK, F. - De fruitkar. Inleiding W.F. Hermans.
Y0880: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen. Vier delen.
Y0879: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
Y0877: BORDEWIJK, F. - Eiken van Dodona.
Y0863: BORDEWIJK, F. - Bloesemtak.
Y8045: BORDEWIJK, F. - Huis te huur. Elf surrealistische verhalen. Samengesteld door Hans Anten en J.A. Dautzenberg.
Y5071: BOREL, Henri. - Wijsheid en schoonheid uit China.
R4451: BOREL, Henri. - De geest van China.
B5357: BOREL, Henri. - Het schoone eiland. Een tweede boek van Wijsheid en Schoonheid uit China.
B5370: BOREL, Henri. - Een droom.
B5340: BOREL, Henri. - Het Daghet in den Oosten.
Y6430: BOREL, Henri. - De geest van China.
K4724: BOREL, Henri. - Een droom.
R6929: BOREL, Henri. - Wijsheid en schoonheid uit China.
K3319: BOREL, Henri. - Wijsheid en schoonheid uit China.
K3239: BOREL, Henri. - Wijsheid en schoonheid uit China.
K3235: BOREL, Henri. - De laatste incarnatie.
Y6516: BORG, Arne. - Hoe ik om de wereld zwom. Geautoriseerde, bijgewerkte vertaling door Alb. de Leeuw met 52 illustraties.
Y7224: BORGART, Ben. - De haat en de deemoed.
T8756: BORGDORFF, Len. - Geregeld in steen. Gedichten.
T2230: BORGER, Jan. - Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar?
B9674: BORGER, A. - Macht en Vrijheid!
L1862: BORGER, E.A. - Gedichten.
B6345: BORGER, E.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm.
T3593: BORGER, H. de. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse Pers. Repertorium 1794-1914.
Y7358: BORGER, E.A. - Krantenknipsels over E.A. Borger.
H7954: BORGERS, Gerrit /K. Jonckheere /Chr. Leeflang /Aldert Witte. - Speels ABC der Nederlanden.
L9076: BORGERS, Gerrit (ed.). - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum.
L0453: [OSTAIJEN] BORGERS, Gerrit. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
K9616: BORGERS, G. (ed.). Literary Holland. - In this issue synopses of: Emants: A posthumous confession. Mulisch: The black light. Nijhoff: Two girls and I. Panhuysen Mere living is not enough. Vuyk: The last house in the world. Du Perron: Sea View drama. W F. Hermans: The house of refuge.
R6494: BORGERS, Gerrit en Jan Hulsker. - Brieven in beeld.
M0423: [OSTAIJEN] BORGERS, Gerrit. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
B0373: BORGERS, Gerrit. (ed.). - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
Y7007: BORGES, Jorge Luis. - De roos van Paracelsus en blauwe tijgers. Vertaling Barber v.d. Pol.
L9518: BORGES, Jorge Luis / Adolfo Bioy Casares. - Kronieken van Bustos Domecq. Vertaling J. Lechner.
T9027: BORGMAN, J.T. - Verder van Huis. Een leesboek voor de lagere school.
B9555: BORGNET, Ad. - De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch.
H2440: BORK, Gerrit Jan van / Gonny ten Houten. - Over Boon.
T8531: BORKENT, Ria. - Een schaal met water. 40 Bach-koralen herdicht.
T8164: BORKENT, Ria. - Christen ben ik uit gemis. 40 Bach-koralen herdicht.
Y0376: BORMANS, J.-H. (ed.). - Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,. grootendeels bijeenverzameld door wijlen Ferdinandus Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akademie von BelgiŽ.
H9539: BORN, Wina. - Merckwaerdighe Bierologie.
B0047: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
R2630: BORNEWASSER, Hans. - In de geest van Thijm 1904-1984. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof.
R8767: BORNIER, Henri de en J.A. ALBERDINGK THIJM. - De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm.
R5191: [SPINOZA] BOROS, Gabor. - The "Secularisation" of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity. A lecture delivered in Rijnsburg on May 20, 2006.
K2637: BORRE, Jos. - Walter van den Broeck.
L5033: BORREGAARD, Meta C. - The epithet in English and Scottish, Spanish and Danish popular ballads.
T1186: BORREN, K.A. - Waarom hun God ons is tot spot.
B4755: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
A0934: BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
Y0217: BORSENDORFF, L. - L'an 1900. La libre-pensee et le clericalisme. Appel aux travailleurs.
T2350: BORSTEN, S.P.J. - Hoe leer ik duiken? Handleiding voor de diverse sprongen met illustraties.
L7298: BORSTLAP, Michiel. - Opera in Quatar.
Y2409: BOS, Ben. - Je goeie gezicht.
C1346: BOS, J.P. - Ik ga voor niemand uit de weg.
L5054: BOS, Klaas. - Religious creeds and philosophies as represented by characters in Sir Walter Scott's works and biography.
Y2318: BOS, Jacobus. - Alsof niemand hier onsterfelijk is. Gedichten.
B8307: BOS, Jan en Erik Geleijns (eds.). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de Voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
K9607: BOS-MEILINK, J. - Lectuur voor kinderen.
B3334: BOS, Ben. - Indruk in druk.
K5543: BOS, Jan en Willem Foorhuis. (ed.). - Drentse biografieen Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
K5542: BOS, Jan en Willem Foorhuis. (ed.). - Drentse biografieen Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
B0563: BOS, Han. - Muziekwijzer II. De grote zaal.
Y7748: BOS, P.C. - Open brief aan den heer jonkheer O.Q. van Swinderen, vice-president bij de recht(?)bank te Groningen.
Y7977: BOS, Hans. - Muziekwijzer. Deel I t/m V: I. Beknopte biografieen van Bach tot Bartok; II. De grote zaal; III. De kleine zaal; IV: Opera en ballet; V: Klinkend geloof.
Y8369: BOS, Jacobus P. - Niemand is iemands vriend.
H9967: BOSATLAS. - Geillustreerde Bosatlas van de Wereldgeschiedenis.
L7196: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck.
A0804: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
B7212: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken.
K9648: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
Y6523: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Drie vergeten novellen van A.L.G. Bosboom-Toussaint, Cd. Busken Huet en Simon Gorter. Een nacht in een armstoel, Dokter George, Een praatje.
K3300: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Eene vertelling aan de kaptafel en andere novellen. Met inleiding van L.S., en een portret van de schrijfster.
Y9963: BOSBOOM TOUSSAINT, A.L.G. - Krantenknipsels van/over A.L.G. Bosboom Toussaint.
Y8878: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De Alkmaarsche wees en Een nacht in een armstoel. Twee novellen.
Y0247: VAN BOEKHOVEN BOSCH. - Van Boekhoven Bosch. Extra Geschiedenis Bulletin.
T2696: BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN. - Stichtelyke gedichten.
H7295: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
C0336: BOSCH, Mineke / A. Kloosterman. - Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942.
L5050: BOSCH, Johannes van den. - Capa, basilica, Monasterium et le culte de Saint Martin de Tours etude lexicologique et semasiologique.
R0069: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
B6596: BOSCH KEMPER, J. de. - De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
R2656: BOSCH, P. van den. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
R8212: BOSCH KEMPER, Gerrit de. - De Pfad zum Licht.
B2423: BOSCH, J. - Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie.
B2339: [BILDERDIJK]. BOSCH, J. - Bilderdijk en Tollens.
Y9287: LETTERPROEF. VAN BOEKHOVEN - BOSCH. - Letterproef. Linotron 606 / System V. 15 delen in doosband: Aldus, Baskerville, Bauer Bodoni, Bembo, Century Schoolbook, Excelsior, Garamond, Helvetica, Helvetica smal, Memphis, Sabon, Times, Univers and Systeembeschrijving.
B2939: BOSCHLOO, A.W.A. en N.L. Bartelings. (voorw.). - Italiaanse Prentkunst van de 17de Eeuw.
T6969: BOSCHMA, Hilbrandt. - De droom van Moltke.
T6967: BOSCHMA, Hilbrandt. - Is het vrede? Een tijdwoord.
Y1761: BOSCHMA, K. en A.A.G. Immerzeel. - De Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland. 1241-1991.
Y1430: BOSCHMA, Hilbrandt. - De brief van Ananus over Het doodvonnis van Christus.
B2319: BOSCHMAN, P. - Bloembollenteelt. Deel I: Algemeen gedeelte en de Tulp.
R9983: BOSDIJK, J.F. - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
R5459: BOSDIJK, J.F. - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849.
Y0597: BOSE, Hermann. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
R9103: BOSE, Hermann. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
T5023: BOSHART, Maud. - Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien.
K4787: BOSHOUWERS, Richard. - Sven Stolpe.
T7804: BOSKEN, J.H. en N. Beets. - Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865.
L6753: BOSKER, Aisso. - Literary criticism in the age of Johnson.
R8393: BOSMA, Hendriekje. - Berlage in de Beurs.
R1199: BOSMA, Marja (ed.). - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
Y0036: BOSMAN, Anthony. - Drie Decennia Avant-Garde Kunst.
L5789: BOSMAN, Izak D. - Dr. George Mc Call Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika.
B6109: BOSMAN, Herman Charles. - Bosman at his best. A choice of stories and sketches. Culled by Lionel Abrahams.
Y1915: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates 1521-1597.
Y2863: BOSMAN, J.M.H. - Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging).
K2560: BOSMAN, Anthony. - De revolutie van het woord. Een essay.
Y8834: BOSMAN, E. e.a. - List en bedrog. Tien verhalen.
R0627: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
Y3811: [VONDEL] BOSMANS, J. - Vondel in Leiden. De benoeming van Anton van Duinkerken tot Vondelhoogleraar in Leiden, 1940: een geval van anti-papisme of de stroomaanidder contra de keisteenvereerder?
Y1677: BOSSENBROEK, Martin. - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
H9088: BOSSENBROEK, Martin & Jan H. KOMPAGNIE. - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
B8217: BOSSHARD, Hans Rudolf. - Technische Grundlagen zur Satzherstellung.
T9566: BOSTERS, Cassandra. - Werk van Pam G. Rueter.
T9805: BOSWINKEL, E. e.a. (red.). - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
L2876: BOT, Marrie. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
B8540: BOTERMAN, Jan. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem.
L8761: BOTERMAN, Jan. - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951. Een typografische vertelling van Charles Jongejans.
Y6295: BOTERMAN, Jan (ed.). - 2 + 52. Charles Jongejans, Melle + de typografieklas, en Mart Stam.
H7668: BOTERMANS, J / T. Burrett / P. van Delft / G. van Splunteren. - Een wereld vol spelletjes. Zelf spelletjes maken en samen spelen.
Y0629: BOTKE, J. - Sealterlan. Geakindige Skets.
W2099: [RABUS] BOTS, Hans (ed.). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692 - 1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
Y2345: BOUAZZA, Hafid. - Vrede is deze nacht. WinterpoŽzie.
K8604: BOUAZZA, Hafid. - Een beer in bontjas.
T7688: BOUCHARD, Ulrich. - Figuur uit niemand.
B7093: BOUCHARD, Chris / Magda Buckinx / Renier Pannemans (red.). - KK-Literair. Tweemaandelijks literair tijdschrift der sectie Literair KK-64.
B8752: BOUCHAUTE, Piet van. - De handschriften van Karel van de Woestijne. Inventaris, samengesteld en ingeleid.
Y1886: BOUCHAUTE, Piet van. - Wandelend in de Warande.
Y5965: BOUCHER, L.J.C. - Uitgeverij L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y1194: BOUCHERIJ, Jan. - Tweede Leesboekje.
T2752: BOUCHERY, Herman F. en Wijngaert, Frank van den. - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis. Petrus Paulus Rubens en Bathasar I Moretus. Rubens als boekverluchter voor de Plantijnsche Drukkerij.
T3932: BOUCHETTE, Cor. - Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent.
T7101: BOUCHOR, Maurice. - Le Pain.
Y9221: BOUDENS. - Wie legt er mee patience?
K5004: BOUDIER BAKKER, Ina. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
H6465: BOUHUYS, Mies (Ed.). - De buik heeft geen oren. Tien sprookjes uit twee werelden.
H5245: BOUHUYS, Mies. - Het kattenmeisje. Met illustraties Kenne Gregoire.
M0069: BOUHUYS, Mies. - Ariadne op Naxos, gedichten.
T1515: BOUKAY, Maurice. - Chansons rouges. Musique de Marcel Legay. Dessins de Steinlen.
L6816: BOULAN, Henri R. - Les mots d'origine etrangere en francais (1650-1700).
R3074: BOUMA, Hans. - Eine kleine Nachtmusik. Mozart poetisch.
B9884: BOUMA, Hans. - ABC De kat speelt mee.
L3505: BOUMA, Hans. - Licht dat op ons valt.
R4216: BOUMA, Hans. - Gordel van Smaragd. Indonesie poetisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens.
E0097: BOUMA, Sarie. - Mijn God Onze Vader.
T8870: BOUMAN, Bert (houtsnede). - Chez Marie in Bethlehem. Kerstgroet van Bosch & Keuning 1952
B5762: BOUMAN, Hermannus. - Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen.
R8896: BOUMAN, Machteld en Marike Vierstra. - Maar wie droomt er te Rotterdam! 650 jaar literair leven aan de Maas.
R1210: BOUMAN, P.J. en S. Hofstra. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. I: Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber. II: Het functiebegrip in de sociologie.
L9492: BOUMAN, Hans. - Verboden bestemming. Op zoek naar Herman Melville en de Stille Zuidzee.
Y7860: BOUMAN, C.A. - De man met een boek. Met een inleiding van Anton van Duinkerken.
Y0704: BOUMANS, Henk B. - Wereldbibliotheek-Vereniging (voorlopige) lijst van publicaties.
L8726: BOURASSE, M.J.J. et M. L'Abbe Migne. - Dictionnaire d'Archeologie Sacree. Two volumes.
L5347: BOURBON, Louis de. - In extremis. Gedichten.
K8153: BOURBON, Louis de. - Het negende uur.
K7069: BOURBON, Louis de. - Karambool. Gedichten.
K6859: BOURBON, Louis de. - Twaalf maal Azie. Met teekeningen van Charles Roelofsz. Inleiding Antoon Coolen.
Y9488: BOURBON, Louis de. - Inggih Ndoro. Een verhaal uit het oude Indie.
H1503: BOURGEADE, Pierre. - Het boekenparadijs. Vertaling Ernst van Altena.
K9636: BOURGEOIS, Pierre and Fernand Verhesen. - A quarter century of poetry from Belgium in the original text and with the englisch translation selected and introduced by..../ Un quart de siecle de poesie francaise de Belgique. 1945-1970.
B5578: BOURGONJE, Fleur. - De verhalen.
Y4141: BOURGUIGNOTTE. - Bourguignotte. Journal intermittent. 1re Annee No 4. Decembre 1915. 2me Annee No. 5 Janvier 1916. 3me Annee No 26. 1918. 4me Annee No 27. 1919.
M1382: BOURIN, Jeanne. - Gezellen van de eeuwigheid. Roman. Vertaald door Dorine Veldman.
H8413: BOUSSET, Hugo. - Herman Teirlinck.
K2555: BOUSSET, Hugo. - Bernard Kemp.
Y6119: BOUTENS, P.C. - Gegeven keur. Een bloemlezing uit de verzen.
T9556: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
Y6985: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
L5403: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
B9849: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
B9618: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijen.
B9233: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
E0163: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang [in 1574]. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt.
L3504: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
B7419: BOUTENS, P.C. - Praeludien.
L2418: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
B6848: BOUTENS, P.C. - Altijd zing ik 't zelfde lied. Verzameld en ingeleid door Karel De Clerck.
T0133: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven.
T0005: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
Y6851: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
K9439: BOUTENS, P.C. - De wraak. Een Chineesch sprookje.
K9237: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
T9898: BOUTENS, P.C. - Verzen, met een voorreden van L. van Deyssel.
M7032: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe.
W7959: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
K7184: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
T8484: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
K6258: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
W6182: BOUTENS, P.C. - Liederen van Isoude.
Y6589: BOUTENS e.a. - Van vijf moderne dichters, verzen P.C. Boutens,Wies Moens, Willem Kloos, Margot Vos, Carel Scharten.
Y7354: BOUTENS, P.C. - Aan prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. [Een nieuwe lente op Hollands erf].
M3261: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
M3262: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
M3260: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijen.
B2208: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
B2156: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
Y5288: BOUTENS, P.C. - Krantenknipsels van/over P.C. Boutens.
K4227: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
T9387: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
R6385: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
M0108: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
M0035: BOUTENS. P.C. - Zomerwolken.
Y0933: BOUTENS, P.C. - Verzamelde Werken. Derde deel: Bezonnen verzen; Hollandsche kwatrijnen; Achttien verzen; Tusschenspelen; Verspreide gedichten; Spel van Platoons leven; Alianora; Middelburgs overgang; Omar Khayyam; Sapfo; Lovize Labť; Oud-Perzische kwatrijen.
Y0932: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
B0972: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem.
B0525: BOUTENS, P.C. - Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren.
Y7885: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht.
Y7890: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
Y9412: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens.
T7875: BOUTSEN, P. - Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans.
T5402: BOUW, Edwin Jan. - Van blikslagers, vleesblikken en biervaten. Een studie over de Nederlandse plaatverwerkende emballage-industrie 1919-1950.
T9644: BOUWENS, Bram. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
H7585: BOUWERS, Lenze L. - De schaduw van de buizerd.
H0446: BOUWERS, Lenzel L. - Het schuim bedekt de messen. Sonnetten.
B6966: BOUWERS, Lenze L. - De route van de rondvaartboot.
W7064: BOUWERS, Lenze L. - Biotoop.
B9552: BOUWHUYS, M ten. - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Twee delen.
L5016: BOUWMAN, Hendrik. - Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants 'Historie van den Grale' en 'Merlijns Boeck'.
T7611: BOUWMAN, E. - De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding.
L8212: BOUWMEESTER, M.C. - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
B1402: BOUWS, Renee. - Op het netvlies.
Y4197: HET BOUWVAK. - Het Bouwvak. Orgaan van den Federatieven Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland. 18e jrg. 1926 nr 47. / 21ste jrg. 1929. nr. 23. / 22ste jrg. 1930. nr. 22.
L5657: [ERASMUS] BOUYER, Louis. - Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten. Vertaling J.A.G. Tans.
R6788: BOVEN, M.W. en A.P. van Vliet. - Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795.
K6381: BOVENDEERT-SAMSON, Celine. - Uit de schemering naar het licht. Een levensverhaal.
Y5017: BOVENE, G.A. van. - Hier is Indie....
Y3916: PROGRAMMA BOVENKARSPEL. - Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898.
B9274: BOWDEN, Muriel. - A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales.
H2890: BOWLES, Paul. - De tere prooi. Vertaling Michiel Vincent.
K2473: BOWLES, Paul. - Hoog boven de wereld. Vertaling Rene Kurpershoek.
W6028: BOWYER, Chaz. - Sunderland at War.
K8811: BOY-ED, Ida. - Herfststorm. Vertaling S.S.
Y2735: BOYAUX DU 95e, Les. - Le Boyaux du 95e. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12.
M9599: BOYCE, R. - Sanspur. Vertaling P. & S. van Dam.
H4818: BOYER, Raymond. - Steen wezen.
L8181: BRAAK, Menno ter. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
L6253: BRAAK, Menno ter. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
T1589: BRAAK, Menno ter. - De Propria Curesartikelen 1923-1925. Met een inleiding door Carel Peeters.
H2779: BRAAK, Menno ter. - Reinaert op reis. Essays.
R0172: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man / Afscheid van Domineesland. Twee delen in een band.
B9519: BRAAK, Menno ter. - Mephistophelisch.
L9074: BRAAK, Menno ter. - De nieuwe elite.
B8293: BRAAK, Menno ter. - Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter.
B8133: BRAAK, Menno ter. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
B8134: BRAAK, Menno ter. - In gesprek met de onzen.
L1861: [MULTATULI] BRAAK, Menno ter / Willem Elsschot / W.F. Hermans e.a. - Essay's over Multatuli.
L0415: BRAAK, Menno ter. - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
M9363: BRAAK, Menno ter. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933 - 1940. Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof.
K8743: BRAAK, Menno ter. - Cinema Militans.
M7992: BRAAK, Menno ter. - Het verraad der vlaggen. Ingeleid door H. van Galen Last.
W8009: BRAAK, Menno ter. - Journaal 1939.
K6061: BRAAK, Menno ter. - Van oude en nieuwe christenen.
T9545: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man.
K5981: BRAAK, Menno ter. - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een brief aan een vijandin van het tooneel.
M4843: BRAAK, Menno ter. - In gesprek met de vorigen.
M4704: BRAAK, Menno ter. - Hampton Court.
M4707: BRAAK, Menno ter. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
W5386: BRAAK, Menno ter. - In gesprek met de vorigen.
K4164: BRAAK, Menno ter. - Cinema Militans.
B2064: BRAAK, Menno ter. - Verzameld werk: 7 delen.
B2000: BRAAK, Menno ter / E. du PERRON - Briefwisseling 1930-1940. Vier delen.
K3240: BRAAK, Ter / Du Perron. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
M0529: BRAAK, Menno ter. - In gesprek met de onzen.
B1085: BRAAK, Menno ter. - Demasque der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
W0337: BRAAK, Menno ter. - Reinaert op reis. Essays.
Y0893: BRAAK, Menno ter. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
Y0894: BRAAK, Menno ter. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
W0329: BRAAK, Menno ter. - Het tweede gezicht.
A0005: BRAAK, Menno ter. - In gesprek met de vorigen.
Y8140: BRAAK, Menno ter. - Menno ter Braak en het fascisme.
T9994: BRAAKENSIEK (tekeningen). - 5 teekeningen van Johan Braakensiek.
Y1928: BRAAKENSIEK, Joh. - Pen- en potloodkrassen. 52 teekeningen uit de 7e pagina van De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.
B1335: BRAAKHUIS, A.P. - Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver.
T6990: BRAAKSMA, K.W. - Ontwapening als eisch Gods!
Y0052: BRAAKSMA, M. - De Drankstriid yn Fryslan. Brokstikken ut in foardracht for de provins. underwys-rie fen Fryslan.
T2852: BRAAKSMA, J.B. (ed.). - Gedichten uit de bezette Nederlanden.
T2215: BRAASEM, W.A. en Onno Meeter. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
B6804: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
K9534: BRAASEM, W.A. - Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Met een bio-bibliografie van Indonesische letterkunde.
R5315: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
L9186: BRAAT, L.P.J. - Anno 1934, brieven van een jaar-genoot.
T0673: BRAAT, Paddy. - Ontvoerders op het spoor.
P0377: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
T9925: BRAAT, W.C. (inleiding). - Glas uit de Oudheid. Verres de l'antiquite.
K6515: BRAAT, L.P.J. - Het moest wel zo.
W3435: BRAAT, L.P.J. - De witte wereld. (gedichten 1929 -1940).
Y8264: BRAAT, L.P.J. - Het voorlaatste woord.
H1697: BRABANDER, Gerard den. - Gedichten.
W9231: BRABANDER, Gerard den. - Sonnetten.
K9098: BRABANDER, Gerard den. - Niets nieuws. Gedichten.
K9019: BRABANDER, Gerard den. - Eroica in zakformaat.
K9024: BRABANDER, Gerard den. - Rembrandt, de Monsters en andere verzen. Met een voorwoord van Theun de Vries.
K8985: BRABANDER, Gerard den. - Recapitulatie. Verzen.
K8986: BRABANDER, Gerard den. - Rembrandt en de miniaturen. Gedichten.
R9261: BRABANDER, Gerard den. - De steenen minnaar.
R1975: BRABANDER, Gerard den. - Gelaarsde lier. Bezette poŽzie.
W7540: BRABANDER, Gerard den. - Morbide mei. Een verzencyclus.
K7066: BRABANDER, Gerard den. - Delirium. Een bundel verzen.
K5977: BRABANDER, Gerard den. - Curve. Een keuze uit de poŽzie van Gerard den Brabander.
W5684: BRABANDER, Gerard den. - Materie-Man. Een bundel verzen.
K9020: BRABANDER, Gerard den. - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven.
T6755: BRABANDER, Gerard den (voorl. redactie). - Het Spuigat. Algemeen Literair Maandblad. Jaargang I, No. 2.
W3678: BRABANDER, Gerard den. - Parijsche sonnetten.
M1859: BRABANDER, Gerard den. - Verzamelde verzen.
M1139: BRABANDER, Gerard den. - Onraad. Verzen.
M1126: BRABANDER, Gerard den. - Eroica in zakformaat.
M1128: BRABANDER, Gerard den. - Gebroken lier.
M1133: BRABANDER, Gerard den. - De verduisterde dichter. Met teekeningen van J.F. Doeve.
M1123: BRABANDER, Gerard den. - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven.
M1124: BRABANDER, Gerard den. - De steenen minnaar.
M1121: BRABANDER, Gerard den. - Materie-man. Een bundel verzen.
M1122: BRABANDER, Gerard den. - Opus 5.
M0100: BRABANDER, Gerard den. - De holle man.
Y0228: MODERN BRABANT. - Modern Brabant 1e jaargang 1978. nr. 2.
W2963: BRABANT, Else van. - Weide-nimf.
B6418: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Hondervijfentwintig jaren. H.J. Verwiel: Brabanders tijdens weekend en vakantie. Pleidooi voor ruimere integratie. Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld. Twee jaar Tilburgse Stadsschouwburg. Het kasteel van Heeze.
B6417: BRABANTIA. - H. Kapteijns: 1963 Meditatief. A. Donker: Anton van Duinkerken. G. Knuvelder: Anton van Duinkerken, Brabander. P. Minderaa: Asselbergs-Van Duinkerken, literatuurhistoricus. Kroniek: Anton van Duinkerken zestig jaar.
B6412: BRABANTIA. - Antoon Coolen: Stad aan de Maas. J. v.d. Harten: Dode planten in het donker. J. Indemans: Bij de tentoonstelling van de Romeinse vondsten te Esch.
B6407: BRABANTIA. - G. Knuvelder: Anton van Duinkerken. J. v.d. Vaart: De Westtoren van de Bossche Sint-Janskerk. A. Janssens: Het bezoek, verhaal. F. Babylon: Expansie van Eindhoven, gedichten.
B6409: BRABANTIA. - F. Vercammen: Jan Sluijters, een herdenkingswoord bij zijn sterven. A. van Duinkerken: Groot-Kempische cultuurdagen 1957. Brabantse kunstenaars: A. Juriaan Zoetmulder, roman- en toneelschrijver. Noord-Brabants oudste geschiedenis.
B6410: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Rapport betreffende de letterkundige prijzen te Hilvarebeek 1959. F.H.M. de Bekker, oud -archivaris van Vugt, en zijn collectie Romeinse munten. Brabantse kunstenaars: Marir Slager-van Gilse. F. Babylon: Begrafenis, gedicht. Een Diana-terra-cotta-figuur uit Veldhoven. P. Bogaers: Den Bosch, gedicht.
B6401: BRABANTIA. - Lode Roppe: De ommekeer in de Belgisch Limburgse Kempen. J. Houben: Limburg, een gebied van overgang. R. de Vos: Het cultureel beleid in de provincie Antwerpen. J. de Quay: Het verleden van Brabant geeft vertrouwen voor zijn toekomst. A. van Duinkerken: Literatuurprijzen der gemeente Hilvarenbeek. M. v.d. Griendt: Brabantse Kunstenaars.
B6403: BRABANTIA. - P. van Vlijmen: Brabantse belangen de monumenten. A. van Duinkerken: Juryrapport Literatuurprijs Hilvarenbeek 1965. R. Gossink: De ring, verhaal. J. van Laarhoven: Agglomeratie Eindhoven. C. Swinkels: Gedicht. F. van de Ven: Brabantica-aanwinsten Genootschapsbibliotheek.
B6404: BRABANTIA. - H. Verwiel: Bouwen in Tilburg. K. Meeuwesse: Toespraak Anton van Duinkerken bij de viering van zijn vijfentwintigjarige professoraat. A. van Duinkerken: Kweekgrond voor rederijkers. F. Sarneel: Brabantse schrijvers, tussen Coolen en Wolkers: Geert van Beek. H. Camps: Het boek van Albert Delahaye.
B5319: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 4. april 1955.
K7579: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 6e jaargang nr. 11. november 1957.
K7578: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 10. oktober 1958.
K7577: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 9. september 1958.
K7575: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 5. 1952.
K7567: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr. 3. mei-juni 1954.
K7568: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 1. januari 1955.
K7569: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 3. maart 1955.
K7570: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 9. september 1955.
K7572: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Bilderdijk en Brabant. L. Pirenne: De oudste panorama's op 's-Hertogenbosch. W. Knippenberg: Enige broedvogels uit Noord-Brabant. De Spechten. A. Visser: Grafstenen te Werkendam.
K7573: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 11. november 1955.
R5405: BRABANTIA. - Hommage aan Gerard Knuvelder. Speciaalnummer.
Y4950: BRABER, Ben. - Passage naar vrijheid. Joods verzet in Nederland 1940 -1945.
R5385: BRABER, Helleke van e.a. (eds.). - Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis.
L5150: BRACHES, Hulda H. - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters.
B7544: BRACHES, Ernst. - Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990.
M9699: BRACHES, Ernst. - De tijd van het boek.
B5926: BRACHES, Ernst (ed.). - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentaire.
B5579: BRACHES, Ernst. - Engel en afgrond. over The turn of the screw van Henry James. Voorwoord door Frans Kellendonk. With an introductory epilogue.
K0756: BRACHES, Ernst. - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis & C.A. Lion Cachet.
T2585: BRACHIN, Pierre. - Anthologie de la prose neerlandaise. Belgique I. 1893-1940.
M9880: BRACHIN, Pierre. - Anton van Duinkerken.
B4478: BRACHIN, P. - Faits et valeurs. Douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours.
M0473: BRACKMANN, Christin/ Marijke Friesendorp (red.) - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
M4013: BRADLEY, John W. - Illuminated manuscripts.
T7829: BRAEKMAN, B. - La Presse periodique en Campine.
L3290: BRAET, Antoine. - De vrouw in de poŽzie van Du Perron.
Y3999: BRAGA. - Braga. Dichterlijke Mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap, onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile dulci. 1843-1844.
Y3406: BRAGA. - Braga. Dichterlijke mengenlingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile Dulci. Nieuwe uitgave met inleding en toelichting van A. Winkler Prins.
H3875: BRAKELL BUYS, R. van. - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rossetti, Emily Bronte, Elizabeth Barrett Browning.
T0539: [SPINOZA] BRAKELL BUYS, W.R. van. - Het godsbegrip bij Spinoza. Een inleiding tot het monisme.
L2404: BRAKELL BUYS, R. van. - De levende gedachten van Walter Pater.
T8907: BRAKMAN, Willem. - Jongensboek. Verhalen.
H5561: BRAKMAN, Willem. - Vijf manieren om een oude dame te wekken.
K6335: BRAKMAN, Willem. - De gegoeden.
Y5287: BRAKMAN, Willem. - Krantenknipsels van/over Willem Brakman.
Y5722: BRALLEPUT, Karel. [=S. Carmiggelt]. - Fabriekswater. Bitse versjes en moedeloze verhaaltjes.
C1727: BRALLEPUT, Karel. [=S. Carmiggelt]. - Het jammerhout. Raillerende rijmen.
Y6760: BRAMMETJE. (= M.H. du Croo). - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezing-zegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer en met een voorwoord van Johan Luger.
Y8789: BRANCADORO, Ceasar. - Herderlyke brief, van zyne excellentie den heere Caesar Brancadoro... aan de Roomsch Catholyken der Vereeenigde Nederlanden.
R0580: BRANDEN, Jos. Van Den. - I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
T7187: BRANDER, Jan. - Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen.
Y9207: BRANDER, Harry. - Wat is er warmer dan haar schoot. Gedichten.
L4767: BRANDI, Karl. - Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege.
Y0142: BRANDS, G.A. en R.W. Lieve. - Gouden Aren. Supplement Deel V.
Y2350: BRANDS, Wim. - 's Middags zwem ik in de Noordzee.
R1539: BRANDS, G.A. - Tspel van de Cristenkercke.
T3356: BRANDS, M.C. - "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie.
B3128: BRANDSMA, Titus. - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland.
T7586: BRANDSMA, W. - Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam naar Amsterdam.
L7865: [VONDEL] BRANDT, Geeraardt. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
L7809: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
L7796: BRANDT, Willem. - Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen.
Y5874: BRANDT CORSTIUS, J.C. en Karel Jonckheere. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
Y2417: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 32e jaargang, nr. 101.
Y2416: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 29e jaargang, nr. 96.
Y2413: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 31e jaargang, nr. 99.
Y2414: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 98.
Y2415: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 97.
R0453: BRANDT CORSTIUS, Hugo. e.a. - Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen.
Y2412: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 27e jaargang, nr. 89.
H4853: BRANDT, Geeraardt. - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P. Leendertz Jr.
Y2410: PROOST & BRANDT. - Creature Comforts Annual Report.
Y2411: PROOST & BRANDT. - blauw ?.
H4380: BRANDT CORSTIUS, Hugo. - Water en vuur.
H4320: BRANDT, Willem. - Tussen steen en bamboe.
H4354: BRANDT, Willem. - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik.
H1352: BRANDT, J. en Zoon. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
T1137: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820 en Tweede deel 1820-1825.
P0972: BRANDT CORSTIUS, Johannes Christiaan. - Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk.
R4449: BRANDT VAN DOORNE, C.P. - Hanna. Toneelstuk in 5 bedrijven.
L2580: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.
L2117: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968).
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. Praas. - Nederlands Literatuuroverzicht.
L0812: BRANDT CORSTIUS, H. - Denk na. [Quinta Columnia].
Y4763: [MULTATULI] BRANDT CORSTIUS, Hugo (ed.). - Brieven van Multatuli.
K9378: BRANDT, Willem. - Indonesische nachten.
Y4955: BRANDT, Willem. - IndonesiŽ's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit Nagelaten Papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
R4245: BRANDT, Willem. - Het geheim.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
B3077: BRANDT, W., A. Donker, A. Kossmann, B. Stroman. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
R8358: [VONDEL]. BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
B2993: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen.
Y4010: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. nr. 100.
Y6481: BRANDT, Gerard. - Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter. Hertog, Ridder, L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland. Bloemlezing.
R3976: BRANDT, Willem. - Tropen.
Y4850: BRANDT, Willem. - De Keerkringvogel.
K4124: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Gerard Walschap.
K3647: BRANDT CORSTIUS, J.C. en Karel Jonckheere. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
K2997: BRANDT, Willem. - Pruik en Provo.
K2855: BRANDT, Willem. - Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren.
K2611: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur.
K2462: BRANDT, Geeraardt & Reyer Anslo. - Pieter Corneliszoon Hooft '' Deez vermaarde man" 1581 / 1647. Drie teksten.
B1093: [VONDEL] BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma.
A0697: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Herman Gorter. Drie opstellen.
Y8268: BRANDT, Willem. - Hart van Jade. Herdichtingen van Chinese lyrische poŽzie.
T6005: BRANDTS BUIJS, Marius A. - Kronings Liederen:. II: Nederland - Vaderland. III: Marsch - Feestlied.
R9197: BRANDTS BUYS, Hans & Joop LOBLER (eds.). - Klein Geuzenliedboek.
T3996: BRANDTS BUYS, M.A. - Muzikale vormleer.
K4824: BRANS, Hans. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
R0907: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, Johannes Louis Petrus. - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
H8341: BRASILLACH, Robert. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B1763: BRASSER, Fons. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
Y6248: BRASSINGA, Anneke. - Drie jeugdgedichten. Verlucht met een pentekening van Dick Snijders.
L5430: [BECKETT] BRATER, Enoch. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, Pieter. - 60 Plakate. Neun hollšndische Graphiker 1956-1970. EinflŁsse auf die niederlšndische Plakatkunst in der ersten Hšlfte des 20. Jahrhunderts.
R9086: BRATTINGA-KOOY, Willemyn. - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf.
M2126: BRATTINGA, Pieter. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
T2646: BRAUN, Lily. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
Y1838: BRAUN, Friedrich Edler von. - Was wird aus Europa?
Y1628: BRAUN, Franz und A. Hillen Ziegfeld. - Geopolitischer Geschichtsatlas. 3 Teile in einem Bande. 240 Karten auf 100 Tafeln. Das Altertum, Das Mittelalter, Die Neuzeit.
R7558: BRAUN, Lily. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, Alfred. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
T6195: BRAUTIGAM, Joh. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
R4025: BRAUTIGAM, Gerda & Jan Liber. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
W0252: BRAVEN, TEN. - Lekkere literatuur.
L3675: BRAY, Bernard Alain. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658).
T2652: BRECHT, Bertold. - DrIestuiversroman. Vertaling Felix van Zijll.
T6280: BRECHT, Bertolt. - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Gerda Meijerink.
W6609: BRECHT, Bertolt. - In afwachting van zware stormen. Vertaling M. & L. Coutinho.
M5931: BRECHT, Bertolt. - Leesboek. Vertaling M. Mooy.
T8330: BRECHT, Bertolt. - Trommelen in de nacht Man is man.
T8295: BRECHT, Bertolt. - De kaukasische krijtkring. Vertaling Gerrit Kouwenaar.
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
B7710: BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
B7232: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon.
L1339: BREDERO, G.A. - Moortje.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
M3914: BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
M3917: BREDERO, G.A. - Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers.
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
Y6298: BREDERO, Gerbrand Adriaansz. - Hoe stoot en stommeldi. 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
K2270: BREDERO, Gebrand Adriaensz. - Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
L8399: BREDERO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
Y8365: BREDERO. - Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Jo Daan.
Y8550: BREDERO, Gebrand Adriaenszn. - De twaalf sonnetten van de schoonheyt en drie andere sonnetten ingeleid door Marnix Gijsen.
A0881: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B3328: BREDERODE, Desanne van. - Mensen met een hobby.
B1455: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
Y4539: BREDIUS, A. EN E.W. Moens. (red.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Twaalfde Jaargang, eerste aflevering.
Y1097: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
W7226: BREE, Cor van. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
K2353: BREE, L.W. de. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
L6604: BREEBAART, M.J.P.Ch. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
W7991: BREECE, Hannah. - Een dame in het oude Alaska. Samengesteld en geredigeerd door Jane Jacobs. Vertaling Ineke v.d. Elskamp.
H9307: BREEDT BRUYN, Martje (ed.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
B4141: BREEDVELD, Willem & John Jansen van Galen. - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
Y1547: BREEDVELD, J.J. - Inventaris van het archief van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van Regenten.
L5994: BREEK, Benjamin. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
R0461: BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. van Halsema / E. Ibsch / L. Strengholt (eds.). - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld.
L7829: BREEMER, Jopie. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
T0302: BREEMER, Jopie. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
Y1884: BREEN, Joh. C. - De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje.
Y0473: BREEN, Leo van. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y0210: BREEVOORT, Johanna. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
R8600: BREGSTEIN, Philo. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
Y3806: BREKELMANS, Michael. - De Gevangenpoort.
Y1233: BREKELMANS, F.A. - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het Kasteel Bouvigne te Ginneken.
Y9972: BREL, Jacques. - Rosa. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
Y6608: BREMER, J.M. - Het gemaskerde ik. De poetische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten.
T1655: BREMS-VAN BELLE, G. - Tijdschrift voor Filosofie. Registers 1964-1988.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1