Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R3398: [TROELSTRA] Bakker, Piet (ed.). - Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930.
W8447: BAKKER, Siem / Theo Vos. - Over Een tevreden lach van Andreas Burnier.
K6748: BAKKER, Bert / Barend de Goede / G. Kamphuis. - De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen. Bijeengebracht door ...
M6310: BAKKER, B. / E. Fleurbaay / A.W. Gerlagh. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600 - 1950.
T3406: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
W6849: BAKKER, Bert /A. Middeldorp. - Nieuw kommentaar op Achterberg.
Y1431: BAKKER, S.K. - Naast het kruis de Roode Vaan! Rede.
T7052: BAKKER, Simon (secr.). - Wij roepen.
K4671: BAKKER, Bert/W.Gs. Hellinga/Ed. Hoornik/B. Voeten. - A. Roland Holst zeventig jaar.
M2718: BAKKER, Bert. (Ed.) - Achterberg in kaart.
K3578: BAKKER, Siem en Jan Stassen. - Bert Schierbeek en het onbegrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans.
K3470: BAKKER, Kees de/Herman Arnolds. - De vijftig Boekenweekgeschenken 1932-1985.
R1294: BAKKER, Bert. (ed.) - Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens.
T8127: BAKKER, Gerrit. - Ommekeer.
Y1012: BAKKER, Niek. - De andere modernist. T.S. Eliot en het christelijk geloof.
K2538: BAKKER, Siem. - Het woord en Gerard Diels. Vier literair-historische artikelen over het tijdschrift Het Woord (1945-1949) en de dichter Gerard Diels (1897-1956).
Y4605: BAKKER, Gerbrand. - Gras om languit in te liggen. Buitendagboek.
Y8542: BAKKER, Nel. - De blauwe gordijnen van Ibsen.
Y8908: BAKKER G. - G. Bakker aan zijne landgenooten.
L1084: BAKOENIN, Michael. - Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
Y0324: BAKOENIN, Michael. - Over anarchisme, staat en dictatuur.
R0420: BAKOENINE, Michel. - Nagelaten Werken: Federalisme, Socialisme en anti-theologisme, Brieven over het Patriotisme, God en de Staat.
R2695: BAKX, Hans W. - Midas' tranen. Een anekdote.
T4716: BAL, Mieke. - Het Rembrandt effect. Visies op kijken.
T0990: BALBIAN VERSTER, J.F.L. de. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de firma Peck & Co. 1857 - 27 april - 1932.
Y3552: BALCKIUS OF TRABIUS, Isbrandus. - Leerrede over Marcus 4. vs. 30-33 uitgesproken te Antwerpen op den 9 April 1567.... Naar de tweede uitgave met eene inleiding door B. Glasius.
T8711: BALDWIN, James. - Een picknick om nooit te vergeten.
M5358: BALDWIN, James. - Zeg mij hoe lang de trein al weg is. Vertaling Louis Ferron.
L7376: BALEN, G. van / Gerard den Brabander e.a. - Ruwe diamant. Eerste bloemlezing uit het werk onzer jongste schrijversgeneratie in Nederland.
R0403: [SPINOZA] BALEN, Petrus van. - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
L4204: BALEN, W.J. van. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
B8436: BALEN, W.J. van. - Nederland en de A.B.C.-Staten. Een schets van onze aanraking met Argentinie, Brazilie en Chili.
R6763: BALEN, J. Hendrik van. - Diamanten en Parelen. Avonturen van vier krijgsgevangen boeren op Ceylon.
R5070: BALET, Leo. - Der Fruhhollander Geertgen tot Sint Jans.
R3828: [SPINOZA] BALIBAR, Etienne. - Spinoza: from individuality to transindividuality. A lecture delivered in Rijnsburg on May 15, 1993.
L5190: BALK, Ferdinand. - Lessing auf der niederlandischen Buhne. (bis 1830).
K4755: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. / J.P. Guepin. e.a. - Controversen in de taal- en literatuurwetenschap.
Y7643: CATALOGUS Boekhandel Balkema. - Catalogus van boeken verkrijgbaar bij Boekhandel Balkema, Amsterdam. LIX. November 1947.
E0046: BALKEMA, A.A. - Catalogus van vijftig boeken en boekjes zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945 door A.A. Balkema te Amsterdam.
Y9321: HABAKUK II de BALKER. - Helgeel landjuweel. Bij de 400 jarige herdenking van de beeldenstorm (1566-1966).
R0953: BALKT, H.H. ter. e.a. - Nieuw verschenen. Een bloemlezing met nooit eerder in boekvorm verschenen werk.
Y1549: BALLAND, Dr. - l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898.
R5587: BALLOT, A. - Eigenaardigheden van het Twentsche dialect. Inleiding K.D. Schonfeld Wichers.
T9149: BALSEM, N.C. (ed.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Jacobus Jan Cremer. Loris Melikoff. John Tyndall. Alexander II. George Eliot. H. Taine. Maximilien Paul Emile Littre. James Abram Garfield. Georg Ebers. Carl Weyprecht.
T9102: BALSEM, N.C. (bijeengebracht). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Leon Gambetta. Pius IX. Victor Immanuel. Keshub Chunder. Pater Angelo Secchi en Urbain Jean Joseph Leverrier. Henry Moreland Stanley. Nikolaas Paulowitsch. John Russell. Ferdinand Freiligrath. Leopold von Ranke.
B3904: BALSEM, N.C. - Dichterleven en Levenspoëzie. Een viertal lezingen.
R8244: BALSEM, N.C. - J.J. van Oosterzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience.
T2460: [HUYSMANS, Camille] BALTHAZAR, H. & GOTOVITCH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VII. Camille Huysmans in Londen.
T0811: BALTHAZAR, Herman. e.a. - De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen.
H5543: BALZAC, Honore de. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
P2506: BALZAC, Honore de. - De oude Goriot. Vertaald door J. Lopez/Sam. Goudsmit.
Y6466: BALZAC, Honore de. - Het gevloekte kind. Vertaald en ingeleid door C. en M. Scharten-Antink.
Y6459: BALZAC, Honore de. - Het gevloekte kind. Vertaald en ingeleid door C. en M. Scharten-Antink.
K3556: BALZAC, Honore de. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
B4399: BAMMES, Reinhold. - Der Titelsatz, seine Entwicklung und seine Grundsatze.
T9218: BANDY, Lou en Ch. Borel-Clerq. - Lach iederen dag. Uit Bob Peters Nationale Revue.
C1314: BANEN, Jan. - Doolhof in meervoud.
T0465: BANG, Herman. - Tine. Vertaling en nawoord A. van Hees.
R2618: BANG, Herman. - Tine, een roman van liefde. Vertaling Emil Gruno.
R8259: BANG, Herman. - Mikael. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
T4565: BANG, Herman. - Am Wege.
W2135: BANG, Herman. - Tine. Vertaling A. van Hees.
R3540: BANK, Jan / Paul Kalma / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De logica van het compromis. W.A. Bonger. Sociaal democratie in het interbellum.
H9571: NMB Bank. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
R6318: BANK, Jan / Paul Kalma / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De overgang naar het socialisme. Verbruikscooperaties. Hendrik de Man. PvdA en Marshallhulp.
R6317: BANK, Jan / Martin Ros / Paul Kalma en Bart Tromp. (eds.). - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6315: BANK, Jan / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme. Links klassiek. Bevat: Verzorgingsstaat, crisis en kritiek. Biografie: F. van der Goes. Het socialisme onder het communisme. Biografie J.G. Suurhoff. Profiel: Jacques de Kadt.
B3564: BANKES, Henry. - Treatise on Lithography. Reprinted from the 1813 and 1816 editions with an introduction and notes by Michael Twyman.
R6192: OUD-BANKIER. [=M.H. de Graaf]. - Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland.
R4879: BANNING, W. en J. Jac. Thomson. - Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10.
T6188: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
T9134: BANNING, W. - In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940.
R9286: BANNING, W. - Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden.
R6916: BANNING, Johan P.D. van. - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmedy door Belgie.
T4335: BANNING, W. - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
T1224: BARBER, Solon R. - Cross-Country. A. Miscellany.
R4873: BARBEY D'AUREVILLY, Jules. - Du Dandysme et de Georges Brummell.
T4813: BARBIERS-SEELEMEIJER, R. - Over meisjes die op fabrieken werken.
M9695: BARCHAM GREEN, J. - One hundred and fifty years of papermaking by hand.
L7848: BAREN, J. van. - De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwatair. Deel II: Het kwartair.
B4779: BARENDREGT, Lariisa. e.a. - Paus streelt vreemde groente.
K9997: BARENTS, J. - H.P.G. Quack zijn leven en werk.
T0234: BARGE, J.A.J. /BUYTENDIJK, F.J. /SCHULTE, J.E. - Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd, Voordrachten gehouden op den Studiedag over het Rassenvraagstuk
B6395: BARGE, J.A.J. - De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem.
T5633: BARGER, H.H. - Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919.
T0158: BARJITZCHAK, Yoshuah. - Uriël da Costa.
H6800: BARKER, Nicolas. - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978. An illustrated history. With a preface by Charles Ryskamp.
R5830: BARKMAN, Ben, Suzanne Piet, Willem Sellink. - Interactieve media: ontwerp en gebruik.
H9631: BARNARD, Benno & Paul de Wispelaere (eds.). - Het land van de mosseleters. 150 jaar Vlaamse vertelkunst.
K2854: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
L9706: BARNARD, Benno. - Door God bij Europa verwekt. Foto's Patrick de Spiegelaere.
Y8005: BARNARD, Benno. - Een engel van Rossetti. Gedichten.
H8423: BARNES, Julian. - Trioloog. Vertaling Bartho Kriek.
R1769: BARNES, Julian. - Flauberts papegaai. Vertaling Else Hoog.
K1556: BARNES, Julian. - Het stekelvarken. Vertaald door Frans van der Wiel.
R6055: BARNHOORN, H.J. en Joh. G. Crabbendam. - Gedenkboekje uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Parochie Sint Agatha te Zandvoort.
T9139: BARNOUW, DAVID. / M.M. ROST VAN TONNINGEN. - Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen Deel II: Mei 1942 - Mei 1945. Ingeleid en uitgeven door David Barnouw. With an English summary.
L0943: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L1003: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L0158: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
R5448: BARNOUW, A.J. - Schriftuurlijke poëzie der Angelsaksen.
B8272: BARON VAN HUGENPOTH, J.B. - Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen.
Y6339: BAROS, Linda Maria. - Het huis van scheermesjes. Uit het Frans vertaald door Jan H. Mysjkin.
H6125: [MARDERSTEIG] BARR, John. - The Officina Bodoni. Montagnola-Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
R7626: BARRES, Philippe. - Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch).
R6920: BARREZEELE, Kris (ed.). - Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982.
T5497: BARRIE, J.M. - Margaret Ogilvy, door haar zoon. Uit het Engelsch vertaald door J. Kuylman.
B2612: BARRIOS, C. - Tradato elemental de Armas Portatiles.
B3154: BARRON, Don (ed.). - Creativity 8. A Photographic Review of Creativity '78.
M6580: BARSTOW, Stan. - Er is nog tijd. Vertaling Gerrit Komrij.
T6996: BART, A.Th. - Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal?
B6749: BARTELING, D. - Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken?
R2725: BARTELINK, G.J.M. - Geschiedenis van de klassieke letterkunde.
R4489: BARTELS, H.J. - Het geheim der hersenen. Beproefde methode om studielust, werk- en denkkracht te vermeerderen, onmisbaar voor studeerenden, kantoristen, handelslieden e.a.
R4490: BARTELS, H.J. - Hoe verdrijft men zenuwachtigheid en vrees? Nieuwe eenvoudige en beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel te verdrijven.
R8792: BARTELS, H.M.H. - De Katholieke Sociale Actie.
T8490: BARTELS, Thijs & Jos Versteegen. - Homo Encyclopedie van Nederland.
R3190: BARTELS, H.J. - Een stalen geheugen !
T6575: BARTELS, A. (red.). - In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
T9140: BARTEN, A.W. - Vakgeschiedenis door postzegels.
R8753: BARTEN, J.B. en J.C.M. van Rooy. - Regels voor verkeer en veiligheid in Teekeningen met vragen. Bestemd voor het 4de t/m 7de leerjaar.
W2365: BARTHELME, Donald. - Sneeuwwitje. Vertaald door Else Hoog.
T5897: BARTHOLOMEW. - Bartholomew Pocket. Atlas and Guide to London.
T0099: BARTLING, D., Van den Bergh van Eysinga, Hofstra, Kuypers, Wolterson. - In memoriam Dr. J.D. Bierens de Haan 1866-1943.
T7747: BARTSTRA, J.S. - Adolf Hitler.
T7737: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945.
R3829: [SPINOZA] BARTUSCHAT, Wolfgang. - Individuum und Gemeinschaft bei Spinoza. Vortrag gehalten in Katwijk am 20. Mai 1995.
Y4670: BAS, W.G. de en L.M. Kalmijn. - Oranjelente. Met een inleidend woord van H.Th. Obbink.
Y5213: BAS, F. de. - Levensbericht van den Luitenant-Generaal A.W. Ph. Weitzel.
T6341: BASCHWITZ, Kurt. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Vertaling Johan W. Schotman.
T0559: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
R6560: BASCHWITZ, K. - De intelligentie van het krantenlezend publiek.
R6466: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T7828: BASDEVANT, Jules. - Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International.
R0619: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 42.
R0618: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 34.
R0616: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Bradbury Thompson Issue [11].
R0617: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. St Bride's Issue [12].
R0615: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Cassandre Issue [10].
R0613: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 24.
R0611: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 22.
L3409: BASHIR-HECHT, Herma. - Der Mensch als Pilger. Albrecht Durer und die Esoterik der Akademien seiner Zeit. Mit einem Geleitwort von Renate Riemeck.
Y8962: BASLER, Adolphe en Charles KUNSTLER. - La Peinture Independante en France II. De Matisse a Segonzac.
Y0233: BASSECOUR, Jonkvrouwe H.B. de la. - Christelijke Arbeid. Officieele Gids van Stichtingen en Vereenigingen die in Nederland en Nederl.-Indie Christelijken Arbeid Verrichten.
Y7974: BASSERMANN, Lujo. - Betaalde liefde.
T6576: BASSOMPIERRE, Alfred de. - De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
L7935: BASTET, Frederic. - Twee vrouwen en een gorilla. Met een vraaggesprek door Luc Daems.
Y6995: BASTET, F.L. - Heksendans.
Y7433: BASTET, F.L. - Haagse krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere.
P1415: BASTET, F.L. - De stoptrein en andere verhalen.
W7701: BASTET, F.L. - Het Fin de Siecle alfabet, uit de nalatenschap van Vincent Vere.
M5197: BASTET, F.L. - Drieluik.
T4651: BASTET, Frederic. - Met Louis Couperus op reis.
Y6370: BASTET, F.L. - Pot en Penseel. Gids voor de verzameling Griekse ceramiek in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
T8148: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit. Gedichten.
T8147: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn. Gedichten.
K2735: BASTET, F.L. /A. Lehning, J.J. Oversteegen e.a. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak.
M0361: BASTET, F.L. - Lava.
K2124: BASTET, F.L. - Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed.
K2125: BASTET, F.L. / J.F. Heijbroek / Nop Maas. e.a. - De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888).
T9677: BASTET, Frederic. - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
Y8569: BASTET, Frederic. - De wereld van Louis Couperus.
T0852: BASTIAANS, W.Ch.J. - Leven op de brug.
L1426: BASTIAANSE, Frans. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde deel.
L1083: BASTIAANSE, Frans. - Gedichten.
Y6491: BASTIAANSE, Frans. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Tweede deel.
Y6457: BASTIAANSE, Frans. - Gedichten.
K3948: BASTIAANSE, Frans. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
Y6226: BASTIAANSE, Frans. - Dien Middag.
R2307: BASTIAANSE, Frans. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, met bloemlezing en illustraties in vier deelen.
Y8478: BASTIAANSE, Frans. - Natuur en leven. Verzen.
R4378: BASTIAENSEN, A.A.R. - Observations sur le vocabulaire liturgique dan l'itineraire d'egerie.
Y8018: BASTIAENSEN, Frans. - Mijn hart die leeuw.
Y6344: BATAILLE, Georges. - Het kleintje. Uit het Frans vertaald door Paul Claes.
T9991: BATAVUS. - De Nieuwe Dokter. Klucht in een Bedrijf voor 5 Heeren en 1 Dame.
T9987: BATAVUS. - Een oude zeerob. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 1 Dame.
T9989: BATAVUS. - Kapitein Kluiver. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 5 Dames.
K8836: BATE, Ludwig. - Intermezzo in Meisenheim. Vertaling K.H.R. de Josselin de Jong.
T6978: BATENBURG, A. van. - De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.
R4999: BATHO, Edith c & Bonamy Dobree. - The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman.
R1175: BATTEN, F en A.A.M. Stols. (eds.). - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron.
K4392: BATTERS, Elmer. - Legs that Dance to Elmer's Tune. 1919-1997. With an introduction by Dian Hanson.
Y8134: BATTEUX, Abbé. - Histoire des Causes Premieres, ou Exposition sommaire des pensees des Philosophes sur les principes des etres.
M7115: [ERASMUS] BATTUM, Annet van. - Erasmus rebel tegen wil en dank.
H3510: BATTUS. - Letterkunst.
Y8334: BATTUS. - Q.
R1095: BAUDELAIRE, Charles. - Les Fleurs du Mal.
L6625: BAUDELAIRE, Charles. - Les Fleurs du Mal.
L5680: BAUDELAIRE, Charles. - Les Fleurs du Mal.
L9039: BAUDELAIRE, Charles. - Les Fleurs du Mal. Prefacee et annotee par Ernest Raynaud.
Y6246: BAUDELAIRE, Charles. - Chant d'automne.
Y8252: BAUDELAIRE, Charles. - Krantenknipsels over Charles Baudelaire1957-2003.
Y9656: BAUDELAIRE, Charles en Charles Cros. - Prozagedichten. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y4826: BAUDET, H. en L.J. Brugmans. - Balans van Beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indie.
Y5974: BAUDOIN. - De eerste reis. Vertaling Mat Schifferstein
Y8868: BAUDRILLARD, Jean e.a. - NOX B. Biotech.
R5677: BAUDUIN, Paul. - Marketing de nieuwe wetenschap. Deel III: ( Het belang van het kleine. De vertegenwoordiger. De zelfbediening).
R5676: BAUDUIN, Paul. - Olifanten aan het werk.
T7667: BAUER, Otto. - De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik.
K0314: BAUER, Helmuth / Christian Pfeiffer-Belli. - 270 Schriften. Eine Sammlung zeitgemasser Alphabete.
B6927: BAUER, Guus. - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
B6360: [REVE] BAUER, Guus / David de Poel / J. Schmidt / Peter de Rijk. - Bij Reve aan tafel. Een schrijfmarathon. Voorwoord A.F.Th. van der Heijden.
R9183: BAUER, Otto. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
K7183: BAUER, F. / J. de Haan / J. Hulsker / G. Smook / G. Stuiveling. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers.
T7615: BAUER, Otto e.a. - De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra.
W5159: BAUER, Konrad F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
T4332: BAUER, Marius. - Werk van M. Bauer. Egypte-Voor-Indie. Catalogus van de veiling 17 april 1929. Te houden bij Frederik Muller & Co., Amsterdam.
M1210: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen.
R6550: BAUER, Rijkaard Lod. - Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen.
T1562: [COHEN] BAUM, Vicky. - Tooneel-ingang. Vertaling S.J. Barentz-Schonberg.
L2354: BAUR, Frank. - Scripta Minora. Uit het werk van Prof. Dr. Frank Baur.
K5873: BAUR, Frank. - Uit Gezelle's leven en werk.
K5876: BAUR, Fr. - Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde.
K3150: BAUR, Frank. - Uit Gezelle's leven en werk.
T4006: BAVIER, Andre de. - De meening van een neutrale omtrent Engeland.
H4809: [BILDERDIJK] BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
T1175: BAVINCK, J.H. - Christus en de Wereldstorm.
R5699: BAX, Jacob. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
T6215: BAX, W. - Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak.
B8641: BAX, Caspari. - Prolusio scholastica habita d. XIV septembris 1835, in memoriam viri nobilissimi amplissimi Jacobi Caroli van de Kasteele, Defuncti d. 1 julii 1835 A. Aet. LV.
B8642: BAX, Caspari. - Laudatio viri doctissimi, Iohannis Kappeyne van de Coppello, phil. theor. mag. lit. hum. doct. Gymnasii Hagani rectoris, defuncti d. XXVII Aprilis 1833, a. aet. XLIII. Habita d. IX septembris 1833, cum Gymnasii Hagani rectoris munus auspicaretur.
M4252: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works. A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations.
Y3769: BAYER, Charles. - Petit catechisme de l'athee.
R6878: BAYER, F.J. - Das Papstbuch. Herausgegeben und Eingeleitet.
H0152: BAYL, Friedrich. - Der nackte Mensch in der Kunst.
W8614: BAYLEY, Harold. - The lost language of symbolism, an inquiry into the origin of certain letters, words names, fairy-tales, folklore and mythologies.
B5660: [VERHAEREN] BAZALGETTE, Leon. - Emile Verhaeren.
MK0077: Be, Pierre le. - Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
H9182: BEALU, Marcel. - Onpersoonlijk avontuur. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
R2612: BEARDSLEY, Aubrey. - Under the Hill and other essays in prose and verse.
T3370: BEARDSLEY, Aubrey. - Aubrey Beardsley Zeichnungen.
Y2141: THE BEATLES. - Ob la di, ob la da. Back in the U.S.S.R. The continuing story of Bungalow Bill. Honey pie. Dear prudence. Martha my dear.
H8079: BEATON, Kendall. - Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States.
T1792: BEAUFORT, Jan A.A.H. de. - De herziening der Conventie van Geneve.
Y4674: BEAUFORT, Rene F.P. de. - Het Mausoleum der Oranje's te Delft.
R5781: BEAUMONT, P.C. de. - Mastreechter versjes en leedsjes.
L5491: BEAUMONT, Michael. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur. Bewerking Arthur O. Eger.
P1348: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de / Rodolphe Töpffer. - Mons. Cryptogame en zijn metamorphose.
M6469: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. - Cervantes.
M6466: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. - Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon.
T9536: BEAUVOIR, Simone de. - De mandarijnen. Vertaling Jan Hardenberg.
A0692: BEAUVOIR, Simone de. - Met kramp in de ziel. Vertaling J. Holierhoek.
W6586: BEAUVOIR, Simone de. - De anderen. Vertaling L.P.J. Braat
H9147: BEAUVOIR, Simone de. - Memoires/ De druk der omstandigheden II. Vertaling L. Witsenburg.
R6955: BEAZLEY, J.D. - Potter and Painter in Ancient Athens.
Y9680: BÉBERT. - Uitgeverij Bébert. Edities 1980-1985. Overzichtstentoonstelling.
K5915: BECHT, F.W. - Vincent van Gogh.
T0277: BECK, J.W. - Iets over de latere latiniteit.
L6519: BECKETT, Samuel. - Mal vu mal dit.
T1168: BECKETT, Samuel. - Disjecta. Beschouwelijk werk.
L3755: BECKETT, Samuel. - Watt. Uit het Engels vertaald door Onno Kosters.
P0889: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Spring 1979, Number 4.
P0890: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Summer 1978, Number 3.
P0893: BECKETT, Samuel. - Tetes-mortes.
P0895: BECKETT, Samuel. - Compagnie.
M9977: BECKETT, Samuel. - Malone sterft. Vertaling F.C. Kuipers. Nawoord Koos Schuur.
R2693: BECKETT, Samuel. - En attendant Godot.
H7454: BECKETT, Samuel. - Het beeld. Vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer.
K4160: BECKETT, Samuel. - Gezelschap. Vertaling Martine Vosmaer en Karina van Santen.
Y4567: BECKETT, Samuel. - The Letters of Samuel Beckett. Volume I: 1929-1940.
T4650: BECKETT, Samuel. - Hoe het is. Vertaling F.C. Kuipers.
K4159: BECKETT, Samuel. - Droom van matig tot mooie vrouwen. Vertaling en nawoord Anneke Brassinga.
K1440: BECKETT, Samuel. - Pas suivi de quatre esquisses.
K5695: BECKFORD, William. - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Grlof Janzen.
R5502: BEDA VERBEEK, P. - Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
T7128: BEDA VERBEEK, P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
B7022: BEDARRIDES, Trille. - Tekeningen.
B6116: BEDAUX, J.C. / A.C.F. Koch & A.J. Hovy. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
T5878: BEDIER, Joseph. - Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne.
Y6509: BEDIER, Joseph (bewerkt). - De roman van Tristan en Isolde. Naar de bewerking van Joseph Bedier. Vertaling Marie Loke. Bezorgd Annie L. Oppenheid.
Y1527: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y1526: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y0045: BEECK VOLLENHOVEN, Henrius van. - Verslag omtrent de tentoonstelling van visscherij-gereedschap, gehouden te Amsterdam in September en October 1861.
H7186: BEEK, Bert van, JACOBI, Hans & SCHARLOO, Marjan. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
H4424: BEEK, Geert van. - De steek van een schorpioen.
L5021: BEEK, Willem J.A.M. - John Keble's. Literary and religious contribution to the Oxford Movement.
T8801: BEEK, Menno van der. - Waterdicht. Gedichten.
T5465: BEEK, J.A. van. - Lijst van eenige boeken en brochuren, uitgegeven in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sedert 1700 tot 1751.
H9407: BEEK, Geert van. - De 1500 meter.
T8539: BEEK, Menno van der. - Vergezocht. Gedichten.
K5363: BEEK, M.A. (ed.). - De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
T4262: BEEK, P. van (red.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
B9926: BEEK, M.A. - Uit het Hebreeuws in het Nederlands. De uitdaging aan de bijbelvertalers.
L2895: BEEKE, Anthon & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek.
T2909: BEEKELAAR, G.A.M. e.a. - Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850.
L7446: BEEKMAN, E.M. - The crippled heart. An introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Foquenbroch.
B5571: BEEKMAN, A. - Egmond's heden en verleden.
B3066: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel.
Y2900: BEEKMAN, A.A. en W. Staring. - Hollanders in Politiek en Uniform.
R6145: BEEKMAN, A.A. e.a. - Nomina Geographica Neerlandica Deel IX: Hypercorrecte vormen bij plaatsnamen. Het eerste lid van Dordrecht. Groninger plaatsnamen. Walchersche plaatsnamen. Eindhovensche plaatsnamen. De Esch te Enter (met een kaart). Amsterdam en Amstel.
L5112: BEEKOM, Wilhelmus L. van. - De la Formation Intellectuelle et Morale de la Femme d'apres Moliere.
Y9047: BEELOO, Adriaan. - Gods-oordelen : een gedicht naar aanleiding der jongste gebeurtenissen in Frankrijk en elders, Februarij en Maart 1848.
R4743: BEEM, H. (ed.). - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
Y3648: BEENING, TH.J. - Het landschap in de Nederlandse Letterkunde van de Renaissance.
R5003: BEER, Taco H. de. - Gijsbrecht van Amstel.
Y6966: BEER, Fritz. - De Relativiteitstheorie van Einstein en haar geschiedkundige grondslag. Zes voordrachten voor leeken vertaald door F.J.E.
T3625: BEER, Taco H. de. - Prof. Mr. M.W.E. Treub en de Cooperatie.
K9391: BEER, K.C.L.M. de. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
Y3637: [VONDEL] BEER PORTUGAEL, D.J. den. - J. van den Vondel, uit zijne kleine gedichten geschetst.verhandeling.
R5431: BEER, Max. - Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog.
B1807: BEER, Paul de. - A. Ein Theaterstuck.
Y0355: BEER, Taco H. de. - Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 18e jaargang 1895.
R6522: BEERLING, R.F. - Protestantisme en Kapitalisme, Max Weber in de critiek.
L8010: BEERS, Jan van. - Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme.
H3919: BEERS, Jan van. - Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868.
R4226: [TOLLENS] BEERS, Jan van. - Lijkkrans voor Tollens.
Y1051: BEEST, L.A.C. van. - Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Aardrijkskundige lessen en toepasselijke opgaven, om schriftelijk te bewerken, ten dienste van eerstbeginnenden.
Y3900: BEETS, Nicolaas. - Feestcantate voor den dag der Onthulling, 17 November 1869 van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813. 17 november 1869.
T6374: BEETS, Nicolaas. - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
Y7038: BEETS, Nicolaas. - Kort Begrip der Christelijke Heilsleer. Leiddraad bij de Catechisatien.
H5929: BEETS, Nicolaas. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
L9087: BEETS, A. - De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
T0777: BEETS, Nicolaas. - Verpoozingen op Letterkundig gebied.
B5682: BEETS, Nicolaas. - Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875.
B4533: BEETS, Nicolaas. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI.
K6290: BEETS, Nicolaas. - Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften.
Y3619: [VONDEL] BEETS, Nicolaas. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
R8011: BEETS, N. e.v.a. - Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel.
Y0363: BEETS, Nicolaas. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel in een band.
Y4995: BEETS, N. - De Verre Oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
K2202: BEETS, Nicolaas. - Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing.
Y0919: BEETS, Nicolaas. - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen.
B0531: BEETS, Nicolaas. - Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder.
L8393: BEETS, Nicolaas. - Groote mannen en ware grootheid.
Y8987: [VONDEL] BEETS, Nicolaas. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
R0558: BEEUSAERT, Katrien & Evelien Kayaert. - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be. Een verhaal van 75 jaar.
Y7013: BEEVOR, Antony. - De Tweede Wereldoorlog. Vertaling Corrie van den Berg, Varola Kloos, Pieter de Smit en Albert Witteveen.
K9882: BEEX, H. - Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex.
B1342: BEEX, G. - Archeologisch overzicht van Noord-Brabant.
L2891: BEGEER, Jan. - Oefeningen typografische vormgeving.
H7074: BEGHEYN, Paul J. & Peters, Els F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
L2234: BEGHEYN, Paul. - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
M3188: BEHN, Noel. - De infiltranten. [The Kremlin Letter]. Vertaling O. Falk.
R9598: BEHRENS, Charles B. - Dienend dichter in zwart en wit. Over de exlibris van Pam G.Rueter.
Y9109: BEHRENS, Charles Gl. - Nya Svenska Exlibris.
T2669: DE BEIAARD. - De Beiaard. Thijm nummer. 5e jaargang 2e deel Augustus-September 1920.
R1290: BEIAARD. - Kees Meekel: Ahasverus. B. van Benthem: Om een Godsbewijs. B. Verhoeven: Lied. L.J.C. van Gorkom: De Fransche Rijnpolitiek. A. van Duinkerken: Het Land. W. Pompe: Het Algemeen Belang. J.H. Valckenier Kips: Mishooren (II). G. Brom: Onze Stiefmoedertaal.
T0044: BEIJEN V.D. BORGH, M. en Anny Leusink. - Drie dierfabels. Bewerkt en gekozen door M. Beyen v.d. Borgh en geillustreerd door Anny Leusink.
Y7877: BEIJER, J.C. - Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825.
Y0212: BEIJERINCK, Fr. en M.G. de Boer. - Voorpublicatie: Jacob Bicker Raye. Notitie van het merkwaardigste Meyn bekent 1732-1772. Illustraties Anton Pieck.
B2971: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: Overige Macro- en Microscopische resten. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, dritter und letzter Teil: Weitere Mako- und Mikroskopische Ueberreste).
B2970: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Tweede gedeelte: Diatomeeen -schalen. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, zweiter Teil: Die Diatomeen).
B6075: BEIJERMAN, Hugo. - Redevoering ten betooge, dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden.
R4932: CATALOGUS. BEIJERS. - Catalogue 133: Symbolisme. Contenant de nombreuses éditions originales et des exemplaires dédicacés.
Y6353: BEIJERS. - Een unieke Nederlandse verzameling. Beijers Veiling 1980.
R5144: BEIJERS. - Het Nederlandse Boek 1892-1906.
T2721: CATALOGUS J.L. Beijers' Antiquariaat. - Nederland en het Nederlandsche Volk in hun oorsprong en ontwikkeling, beschaving en lotgevallen. Met een aanhangsel: De Nederlanders in 't buitenland.
Y0403: BEIJL, H.Z de. - Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874.
T5205: BEIJNEN, Johannes Andries. - Art. 188 der grondwet (schutterij).
Y5729: BEIJNUM, Kees van. - Paradiso. Roman.
Y5274: BEIJNUM, Kees van. - Krantenknipsels van/over Kees van Beijnum.
T2549: Bekk, J. - De Lichtechtheid van Wit en Gekleurd Papier.
B6127: BEKK, J. - Problemen van de Grafische Techniek.
B4718: BEKK, J. en medewerkers. - Het papier. Een bijdrage tot de kennis van de vervaardiging, gebruik en de onderzoekingsmethoden van papier. Twee delen in cassette.
H8007: BEKKER, A. en wed. Wolff en A. Deken. - Historie van Willem Leevend.
L6818: BEKKER, Willem G. - An Historical and Critical Review of Samuel Butler's Literary Works.
H2615: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut.
R4187: BEKKER, Elisabeth, Weduwe Wolff en Agatha DEKEN. - Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door Andre Hanou.
Y3470: BEKKER, weduwe A. WOLFF, en A. Deken. - Economische Liedjens. Eerste deel. Met plaaten.
Y8306: BEKKER, Wed. A. Wolff en A. Deken. - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd.
L2223: BEKKERING, Harry. - Orpheus en Euridice in Vlaanderen. Een beschouwing over Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen.
R9926: BEKKERING, Harry. (red.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
B4011: BEKKERING, Harry (red.). - Thema's voor een humanist. Opstellen voor Kees Fens.
L7475: BEKS, Maarten & Tom Gitsels. - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura.
M4297: BEL, Jacqueline. - Nederlandse Literatuur in het Fin de Siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885-1900.
R1151: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
P0814: BELCAMPO. - Nieuwe verhalen van Belcampo.
W8280: BELCAMPO. - Pandora's album.
M4738: BELCAMPO. - Tussen hemel en afgrond.
Y8355: BELCAMPO. - Liefde's verbijstering.
T1385: BELCHER, George. - George Belcher his picture calendar 1940.
T7266: BELDER, Adam. [=J.H. Altona]. - Op de vlakte.
R7089: BELDERBOS, D.A. - Kuieren, herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
E0071: DIETSCHE WARANDE & BELFORT. - Dietsche Warande & Belfort, 145e jrg., juni 2000 (3). Oorspr. omslag, Ills., 269-396 p.
Y9031: BELG, Peerke den. - Liedekens der Minne.
Y4729: LA NATION BELGE. - La Nation Belge. Journal Quotidien d'Union Nationale. 23 Fevrier 1934: Un Supreme Adieu au Roi-Chevalier. La Belgique a fait a son Souverain de grandioses funerailles. 24 Fevrier 1934: Vive le Roi Leopold III!
W2089: BELINFANTE,H.J. & P. BORST. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek.
H5921: BELKUM, Hans van / Rene de Boer / C. Brouwer. (Red.). - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
H6851: BELL, Alan. - Port of London 1909-1934.
T5875: BELLA JR., S. de la. - 40 uur geen langer arbeidsduur.
T4290: BELLA Jr., S. de la. - Een eisch van urgentie; een wettelijk geregelde vacantie voor allen die in loondienst zijn.
R0668: BELLAMY, Edward. - Economische gelijkheid. Nieuwe vertaling van de Amerikaanse uitgave "Equality". [Gelijkheid voor allen].
R0670: BELLAMY. - Economische gelijkheid, de eenige oplossing.
R0128: BELLAMY, J. - Gedichten.
B6069: BELLAMY, J. - Gedichten. Twee deeltjes.
B5155: BELLAMY, J. - Gezangen.
R8841: BELLAMY. - Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
R8382: BELLAMY, J. [Bellamij, J.]. - Jeugdige en nagelaten gedichen.
R7295: BELLAMY, Edw. - Gelijkheid voor allen. Nieuwe bewerking naar de Amerikaansche uitgave van "Equality" door H.N.
R3196: [BELLAMY}. - Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen.
T0744: HERMANCE VAN BELLE. - Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyken wellusten. Met inleiding en aanteekeningen.
L5175: BELLEN, E.C. - Middeleeuws Individualisme.
L4712: BELLEN, Eise C. van. - Les Origines du Melodrame.
L1218: BELLEN, C. van. - Middeleeuws Individualisme.
L7655: BELLOC, Hilaire. - Richelieu.
R7261: BELLOC, Hilaire. - Mr. Belloc still objects to Mr. Weel's Outline of History.
H9930: BELLOW, Saul. - Pluk de dag. Met een nawoord door Alfred Kazin. Vertaling Bob den Uyl.
K6467: BELLOW, Saul. - Naar Jeruzalem en terug. Een persoonlijk reisverslag. Vertaling Wim Gijsen.
T7525: BELONJE, J. - De Wieringerwaard uit het oud-archief van den polder 1597-1811.
L6025: BELPAIRE, M.E. - Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw.
K3041: BELPAIRE, M.E. - Gestalten in 't verleden.
K3036: BELPAIRE, M.E. - Kunst- en levensbeelden.
K7662: BELTRAMETTI, Franco. - Oog in oog. Vertaling Harry Hoogstraten.
R1677: BEMMEL, Harry Chr. van (ed.). - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
Y5565: BEMMELEN, Pieter van. - Levensbericht van Mr. Gerrit van Leeuwen.
T0102: BEN-GAVRIEL, M.Y. - Een huis in Praag. Vertaling Maurits Mok.
K7210: [BECKETT] Ben-Zvi, Linda (ed.). - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
Y1186: BEN, J. van den. - Vertellingen van den Oude Jakob. Een leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
Y9866: KLOOSTER Ben van 't. [Marten Toonder Studio's]. - Fiedelflier in het land zonder vreugde.
L8259: BENALI, Abdelkader. - Feldman en ik. Roman.
R1529: BENALI, Abdelkader. - De soefi.
Y4362: BENALI, Abdelkader. - Bruiloft aan zee.
Y5284: BENALI, Abdelkader. - Krantenknipsels van/over Adelkader Benali.
R3182: BENALI, Hirsch, Jansma, Jongsta e.a. - liefste, Apeetje! Jubileumgedichten.
T9457: BENAVENTE, A.B. en P. Boas. - Welkomst-groet aan den Koning, bij gelegenheid van Z.M. komst te Amsterdam in April 1861.
T0037: BEND, J.G. van der. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
R6213: BEND, J.G. van der. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
Y9442: [SPINOZA] BEND, J.G. van der. - Dr. J.D. Bierens de Haan en Spinoza.
B3882: BENDIEN, Eva. - Negentien honderd zes en vijftig - Negentien honderd zes en zeventig.
R6256: BENDIEN, J. / A. Harrenstein-Schrader. - Richtingen in de hedendaagsche schilderkunst.
Y8535: BENDIEN, J.M. en Paul Citroen. - Een hengelaarsrijm.
M0467: BENEDICT, Brad. - Bluebook.
T7041: BENEDICTUS. - De Slavernij van het Militarisme.
R4901: BENKOVITZ, Miriam J. - Aubrey Beardsley. An account of his life.
L5617: BENN, E.J.P. - Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp.
L5333: BENNEKOM, Kors van (foto's). - Ereronde. Een fotograaf en vijfentwintig schrijvers.
Y0807: BENNETT, Harold and Judy. - The Cambridge Glass Book.
R0795: BENNINK JANSSONIUS, R. - De Dichtwerken. Eerste deel.
R8827: BENNINK, W.C. - Alberdingk Thijm kunst en karakter.
H4682: BENOIT, Jacques. - Nader dan mijn hart.
T8728: BENOIT, Jacques. - Toegift. Vertaalde gedichten.
T8585: BENOIT, Jacques. - Bezinning op het milieujaar.
B2748: BENOIT, Jacques. - Woord en tegenwoord. Verzen.
W2911: BENOIT, Jacques. - Bescheiden solo, een keuze uit de poëzie.
H6689: BENOOT, Edgar. - Gabriel Marcel.
R6746: BENS, Els de. - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944).
H1431: BENSCHOP, Nel. - Ontluikend wonder. Illustraties Reint de Jonge.
H1432: BENSCHOP, Nel. - Je ogen zijn zo vol licht. Illustraties Rob Lucas.
L3509: BENSCHOP, Nel. - Een open hand naar de hemel.
B3222: BENSCHOP, Dick. / Geert Mak. - Europa - kiezen en delen. / Voorbij de blanco spaties. Gevolgd door het gedicht: In vredesnaam van Jana Beranova.
Y0468: BENSCHOP, W.J.M. - Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij als Baanbrekers voor de Openbare Telegrafie in Nederland.
M3251: BENSCHOP, Nel. - De vogel van het woord.
M3252: BENSCHOP, Nel. - Hemelboog & aardediep.
M3253: BENSCHOP, Nel. - Zo zag ik Hem.
T4880: BENSON, E.F. - Deutschland uber Allah.
B5707: BENTE, Ed. - Hoe maakt de krant het?
T7949: BENTEIJN, J.M. - Volksleger?
R0556: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. van. - De staat van geweld en andere essays.
Y2959: BENTHEM, Henk van. - Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, tradionele Sinterklaasliederen. Uitgebreid met tijd- en streekgebonden tekstvarianten, met onbekende liederen en historische illustraties.
B2657: BENTLEY, E.L. - Bentley's Second Phrase Code.
T3631: MERCEDES-BENZ. - Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen.
B4919: BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ e.a. - Lof der Zotheid 2001 in gedichten.
T9578: BERAIL, H. - Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant.
Y3854: BERANGER. - Nouveau Recueil. Contenant tous les Airs des Chanson de Béranger. Dont les plus jolies sont avec accompagnement de Piano ou Guitare par Les meilleurs Compositeurs. Tels que Romagnesi, Panseron, B.W. de Beauplan, Bruguière, Docke etc.
H7624: BERANOVA, Jana / Gerart Kamphuis, Ton Luiting. e.a. - Kunstenaars tegen ongelijkheid. poëzie en tekeningen.
T9006: BERANOVA, Jana. - Vinger van de tijd. Gedichten.
K1307: BERCKENHAGEN, Ekhart. - Berliner und Markische Glaser.
Y6866: BERCKENHOFF, H.L. - Kunstwerken en kunstenaars. (muziek).
H2056: BERENDS, Lambiek. - Het Parool 1940-1990.
L5942: BERENDSEN, Anna A.J. - De Italiaansche meubelen van de Barok tot de Negentiende Eeuw.
B3610: BERENSON, Bernard. - De Italiaanse schilders van de Renaissance. Met 400 illustraties.
M2163: BERENSON, Bernard. - Homeless paintings of the Renaissance.
L3421: BERES, Pierre. - Livres modernes et contemporains. Textes images et reliures.
T9418: BERESTEYN, E.A. van. - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
B1334: BERESTEYN, E.A. van. - Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot.
Y0072: BERG, L.W.C. van den. - Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken.
H4502: BERG, Arie van den. - Hondeleven.
L6252: BERG, Hetty / T. Wijsenbeek / E. Fischer. (Ed.) - Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
L5830: BERG, C.C. - poëzie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie.
P2741: BERG, Joris van den. - Dertien in een dozijn. Een keuze uit de best geschreven en meest besproken interviews van het afgelopen jaar.
L9083: BERG, J. v.d. (vert). - De gehele wereld moet hun methoden weten!
P1997: BERG, J. van den / Han Lammers / Harry Mulisch - Zo is het.
L2782: BERG, Arie van den. - Kikkers, muizen & nieskruid.
L1260: BERG, C.C. - De problematiek van het Bahas-Indonesia experiment.
L0088: BERG, B. van den. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.
T5416: BERG, C. v.d. en Jan Romein. - De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel.
R9120: BERG, Karel H.M. van den. - Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard.
T7884: BERG, M. van den. - Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand".
K7650: BERG, J. van den. - De anatomie van Nederland. Deel een.
T8690: BERG, Rien van den. - Wakker. [gedichten]. Titel en samenstelling: Bart van der Griendt en Marielle Verhage.
Y5013: BERG, Joop van den. - De Wajang Foxtrot. Sporen uit een Indisch verleden.
T8656: BERG, Arie van den. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970.
T9441: BERG, G.S. van den. - Van blijde dingen toch het meest.
M3254: BERG, Casper van den. - Nacht en mes.
R6530: BERG, Arie van den. - Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes.
Y7270: BERG, Mieke van den en Dirk Idzinga. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
Y9902: BERG, Arie van den & Ewald Spieker. - Northern Cardinal.
H7691: BERGE, H.C. ten. - De witte sjamaan.
R2203: BERGE, Frank van den. - Flikkers en agressie. (Verslag leeronderzoek).
T1389: BERGE, Willem ten. - De reiziger.
H0582: BERGE, H.C. ten. - Aan Herman Gorter.
L4136: BERGE, Willem ten. - De reiziger.
L3356: BERGE, H.C. ten. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
M9068: BERGE, H.C. ten. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
Y6814: BERGE, H.C. ten. - De witte sjamaan.
B3903: BERGE, Domien ten. - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
M3257: BERGE, H.C. ten. - Va-Banque.
Y5272: BERGE, H.C. ten. - Krantenknipsels van/over H.C. ten Berge.
T4451: BERGE, H.C. ten. - Het vertrapte mysterie. Gedichten.
W3205: BERGE, H.C. ten. - Matglas.
R9234: BERGEN, J. van. - De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond.
R9233: BERGEN, J. van. - Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond.
B4082: BERGEN, J. van. - Gered uit grooten nood. Een verhaal, vrij bewerkt door J. van Bergen.
Y9149: BERGEN, van & LEEFLANG. - Poëzie/proza.
L9338: BERGENDAHL, A.A. - Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
Y8732: BERGENGRUEN, Werner. - De wonderbare schrijfmachine.
T7325: BERGER, J.A. - Werkloozenzorg.
B3439: BERGER, Franz. - Der ewig Schreitende. Eine Studie uber Gutenberg.
K6367: BERGER, Edsard. - Een avond in termijnen. Gedichten.
K6368: BERGER, Edsard. - Trieste wals. Indrukken 1960-1972.
Y1634: BERGER, J.A. en C.H. Ketner. - Een gids voor de zelfstudie van de Sociale Verzekering. / Een gids voor de zelfstudie van den Godsdienst.
M3183: BERGER, Yves. - Het zuiden. Vertaling Max Nord.
L8201: BERGH, L.Ph.C. van den. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
R3621: BERGH, Lode van den, Ada Deprez en Jozef Smeyers. - Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en Letterblad 1840-1845.
H5595: BERGH, Herman van den. - Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
T1821: BERGH, Lucie Margaretha van den. - De Belgiese Wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, met de Nederlandse kinderwetten vergeleken.
T1587: BERGH, G. van den. - De Demokratische Staat en de Demokratische Partijen. Afscheidsrede uitgesproken op 2 juli 1960.
R4698: BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. - De aristokratie van het socialisme.
H0501: [MULTATULI] BERGH van Eysinga, J. van den. - Multatuli.
B9781: BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. - Familie-Magazijn. 1861. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B9782: BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. - Familie-Magazijn. 1862. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B9783: BERGH, S.J. van den en W.M. Logeman. - Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden.
B9182: BERGH-HOOGTERP, Louise E. van den. - Goud- en zilversmeden te Utrechts in de late middeleeuwen. Twee delen.
W9224: BERGH, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
T9932: BERGH, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
L1258: BERGH, G. van den. - Herziening der herziening.
L0638: BERGH, Hans van den. - Een over Oranje of de Republiek der Nederlanden.
B5115: [BOLLAND] BERGH, A.J. van den. - Verstandig misverstand. Kritiek van den 'Open Brief' van Prof. Dr. G. Jelgersma contra Prof. G.J.P.J. Bolland.
K8312: BERGH, Herman van den. - Een lente in de Levant. Reisbrieven.
W7894: BERGH, Herman van den. - De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk.
K6650: BERGH, Herman van den. - Nieuwe tucht. Studien over litteratuur.
R8236: BERGH, L.Ph.C. van den. - Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde.
T7606: BERGH, L.Ph.C. van den. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden.
M5472: BERGH, Herman van den. - Niet hier, niet heden.
K6338: BERGH, Herman van den. - Stenen tijdperk. Gedichten.
B2728: BERGH, G. van den. - Ruimtevaart of luchtkasteel?
M5053: BERGH, Reinout van den / Ton Homburg / Bas Vereecken. - Living apart together. How cultures meet in a two-way street. / Ontmoeting tussen vier culturen.
K5787: BERGH, H. van den. - Cecco en de anti-Beatrice.
Y6548: BERGH van EYSINGA-ELIAS , J. van der / Clara Wichmann. - De vrouw in Nederland voor honder jaar en thans.
T3253: BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. - Opstanding. Paasch-toespraak.
Y1375: BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. - Familie-Magazijn. 1856. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
M3042: BERGH, Herman van den. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
T6648: BERGH, G. van den. - De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden.
T2861: BERGH, G. van den. - De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst.
R3187: BERGH, Reinout van den e.a. (eds.). - Tilt. Bredaphoto: International Photo Festival.
R5024: [ALMANAK] S.J. van den Bergh (ed.). - Aurora. Jaarboekje voor 1858.
T4018: BERGH VAN EIJSINGA, H.W.Ph.E. van den. - De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen.
Y7569: [MULTATULI] BERGH van Eysinga, J. van den. - Multatuli.
K4409: BERGHE, G. Vanden. - De hedendaagse Chinese Letterkunde. Deel I: Achtergrond, evolutie en perspectief.
T1278: BERGHUIJS, H.B. - Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht.
Y6925: BERGHUIS, Hans. - Coplas. Een mand vol noten.
K7714: BERGHUIS, Hans. - Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt.
R4220: BERGHUIS, Hans. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten.
H9216: BERGHUIS, Hans. - Drie vrouwen.
Y5183: BERGHUIS, Hans. - Kleitabletten.
L2323: BERGMAN, R.A.M. - Over anthropologie.
L9979: BERGMANN, George K.L. - Gedenkschriften.
Y3294: BERGMANS, Paul. - De tentoonstelling van oude kunst in Vlaanderen. Gent, 1913. Onze kunst 12 e jaargang november 1913. nr. 11.
L3984: BERGOUNIOUX, Pierre. - Het roze huis. Vertaald door Marianne Kaas.
R3169: BERGOUNIOUX, Pierre. - Dat waren wij. Vertaald door Marianne Kaas.
B4386: BERGSMA, Th. v. - De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht.
B0932: BERGVELT-BREEDT BRUYN, Martje. - Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging.
W9478: BERKEL, Klaas van. - Dijksterhuis. Een biografie.
R6343: BERKEL, K. van, M.J. van Lieburg, H.A.M. Snelders. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
Y8438: BERKEL, Rob (ed.). - Scryption. Een verzameling. De collectie van het Scryption, museum voor techniek en vormgeving van schrift en kantoor.
Y8787: H. [=S. Gille Heringa] en A. van Berkel. - Hulde ter nagedachtenis van Mr. O. van Rees, medebestuurder van de Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis. Toespraak door een medebestuurder gehouden in een buitengewone vergadering dier Vereeniging den 27e Mei 1868.
L8223: BERKELMANS, Frans. - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt.
L9224: BERKEN, Tine van. - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
L6973: BERKHOUT, Adranus P. - Biedermeier und poetischer Realismus. Stilistische Beobachtungen uber Werke von Grillparzer, Morike, Stifter, Hebbel und Ludwig.
L9670: BERKMAN, Alexander. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. Vertaling Tinke Davids.
B2918: BERKUM, A. van. (ed.). - Parthonopeus van Bloys.
R5709: BERLAGE, H.P. - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architektuur.
R9373: BERLAGE, PEK, J.E. van der e.a. - Voordrachten over Bouwkunst nrs: 1 t/m 7; Pek: Over het begrip en het wezen der bouwkunst. 2: Kromhout: Mahomedaansche kunst. 3: Lelimen: Klassieke Bouwkunst. 4: Cuypers: Middeleeuwsche bouwkunst. 5: Weissman: Renaissance. 6: Walenkamp: Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst. Berlage: Slotvoordracht samenvatting.
W7810: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage bouwmeester te Amsterdam.
M5165: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zurich.
H6901: BERLINGER, Se'ev & Zwi Silberstein. - Flowers of Israel / Fleurs D'Israel. Twenty five wild flowers / Vingt cinq fleurs des champs.
R4166: BERLINGER, E. e.a. - Opstellen. Opperrabbijn L. Vorst, aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie.
B4595: BERNARD, Francois, C.H.B. Boot, Louis Bresson et al. - La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc.
R4955: AL, Bernardus S. A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoische godsdienst.
H6771: BERNARDUS. - Godtvrughtighe oeffeninghe van den H. Bernardus tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus.
H5056: BERNDSEN, F.A.H. en J.A. Mooij (eds.). - Dit is de vreugd die langer duurt.... Opstellen aangeboden aan W. Blok t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
L2402: BERNER, Else. - Klange aus Holland.
B7057: BERNET KEMPERS, A.J. & P.J. Meertens. - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum.
K7698: BERNET KEMPERS, K.Ph. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek.
L2135: BERNIERES, Louis de. - De rooie hond. Een Australisch verhaal. Vertaald door Mea Flothuis. Met tekeningen van Alan Baker.
L7940: BERNLEF. - Op slot.
H3249: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers.
Y5808: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers. Verhalen.
T0873: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
P1954: BERNLEF, J. - Het komplot, verhalen.
L3500: BERNLEF, J / G. Brands / K. Schippers. - Barbarberalfabet.
L1111: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
R9760: BERNLEF. - Geleende levens.
H9492: BERNLEF, J. - Rondom een gat. Een winterboek.
M8634: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
Y6795: BERNLEF, J. - Grensgeval.
R8752: BERNLEF, J. - Kokkels. Gedichten.
M6175: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen.
K6551: BERNLEF, J. - Van zes een jaar. Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren met zes illustraties van zes tekenaars.
B2829: BERNLEF, J. - Tegenliggers. Portretten en herinneringen.
K6090: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet.
K5635: BERNLEF, J. - Publiek geheim.
K5526: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Samengesteld door J. Bernlef.
Y5275: BERNLEF, J. - Krantenknipsels van/over J. Bernlef.
W3323: BERNLEF, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet.
R3249: BERNLEF, J. - De onzichtbare jongen.
M2477: BERNLEF, J. - Aambeeld.
M0343: BERNLEF, J. - Morene.
K2492: BERNLEF. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
R9735: BERNSTEIN, Eduard. - De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen.
T7431: BERNSTEIN, Eduard. - Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung.
L3792: BERNUS, Alexander Freiherr von. - Guingamor der getreue Eckart. Zwei Dramen.
T6913: EEN BEROEPSPOFFICIER. - Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten.
M9327: BERRINGTON, B.S. (ed.). - Poetic Gems from Shakespere till the present day.
T3575: BERTEN, Bert. - De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C.
T7417: BERTENS, H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
B5814: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Ubersicht Synopsis Synoptique 1988. (Specimens).
B5813: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototype exklusiv Probe. Issue numbers: 001 t/m 020. Fifteen issues. (missing 4, 17, 18, 19, 20.).
T3289: BERTHOLD, Werner (ed.). - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Beständen der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main. (Sammlung Exil-Literatur).
B5821: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Nachtrag I zur Schriften-Ubersicht 1984. Supplement I to Synopsis 1984.
B5820: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Nachtrag I zur Synopsis 1982/1983.
B5816: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften IV, 1981.
L8739: BERTIERI, Raffaelo. - L Arte di Giambattiste Bodoni.
L5529: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L2324: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
Y9756: BERTRAND, Louis. - Gaspard de la Nuit. Fantaisies a la maniere de Rembrandt et de Callot. Cinquante Illustrations de J. Fontanez.
M8079: BERVOETS, Jan Antoon Adam. - Alexander Ver Huell (1822-1897). Een levensbeschrijving.
W7442: BERVOETS, Jan. - Alexander Ver Huell (1822-1897). Een levensbeschrijving.
L5103: BESANCON, Jacques B. - Essai sur le theatre d'Henry Bataille.
T7262: BESANT, Annie / D. Albers / J. de Jager e.a. - Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk 1e bundel. Meegebonden: Lady Emily Lutyens: De roeping der moeder. Georges Chevrier: Waarom ik de theosophie verlaten heb. George Chevrier: L'eglise et la theosophie.
T0107: BESNARD, Albert. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
B5516: BESNARD, Albert. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
K6736: BESNARD, Albert. - Drama.
T5366: BESSON, George. - La Photographie Francaise.
R1388: BESSON, Philippe. - Een onbewaakt ogenblik. Vertaling Martine Woudt.
Y1160: BEST, P. - Grondbeginselen der Aardrijkskunde.
Y9143: BEST, Jan. - Terug tot Homerus. Een zoektocht naar Nestor.
H6651: BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (Ed.). - Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft.
L6334: BESTEN, Ad. den. - Dubbel leven. Sonnetten.
T0856: BESTEN, Adrianus C. den. - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
L3872: BESTEN, Ad. den (ed). - Witboek voor een vijftiger.
B8205: BESTEN, Ad. den. - De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen.
K7470: BESTEN, Ad den. - Ik Uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
T8141: BESTEN, Ad. den. - Tegen mijn verlies.
T8140: BESTEN, Ad den. - Loflied voor tegenstem, een bundel liedteksten.
Y3359: BESTERMAN, Theodore. - Printing, Books Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies. Two volumes.
R4658: BESUIJEN, K.P.W. - De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme.
R8407: BESUIJEN, K.P.W. - De Kooperatie en de Oorlog.
T7686: BETH, E.W. - De betekenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen als universitair studievak en als terrein van wetenschappelijk onderzoek.
T2949: BETH, E.W. & FREUDENTHAL, Hans. - Nieuwentyt's significance for the philosophy of science. & Niewentijt und der teleologische Gottesbeweis.
R6155: BETH, E.W. - De strekking en het bestaansrecht der metaphisica in verband met de toekomst der wijsbegeerte.
R6154: BETH, Evert Willem. - Rede en aanschouwing in de wiskunde.
B6709: BETLEM, Guus. - Reinders' elf. Een vrolijk voetbal-verhaal.
R4369: BETLEY, J.A. - Belgium and Poland in international relations 1830-1831.
Y7445: BETRAM, A. - Inleiding tot het lezen van gedichten. Voor de hoogste klassen van Gymnasium, Lyceum en H.B.S.
Y0046: BETRAND, Victor. - Levende Hand-Schaduwbeelden.
T2967: BETSY. - De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland.
R6808: BETSY. - Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913.
Y1434: BEUCKER ANDREAE, Willem Cornelis. - Stellingen. Ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden 1906.
R4278: BEUGEL, Ina van der. - Welkome wenken voor wie bloemen wil schenken.
W0249: BEUGEL, E.H. van der / M.C. Brands e.a. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
B7793: BEUGHEM, A.-E. van. - Johan Michel Dautzenberg 1808-1869. Schets van zijn strijd op taal-- en letterkundig gebied.
Y1472: BEUKELAER, Hans de en Ben Boersema. - De oorlog onder een dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten.
H3003: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
L5135: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
T9061: BEUKEN, W.H. - Dichters der Middeleeuwen. Bloemlezing uit de Katholieke poëzie. Inleiding Anton van Duinkerken.
R7757: BEUKER, Han / A. de Kloek-Beuker. - Caravellis Fox-Trot.
R0949: BEUKERS, Halco. - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten.
T1513: BEUKERS, F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945.
Y8120: BEUKERS, Frits M. - Vrij Nederland. Bevrijdingslied.
L3785: BEULENS, B. / L. Bijnen / R. Groeneweg. e.a. - Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag.
B6852: BEULENS, Bert. - Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
T5852: BEUMER, E.J. - Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving.
L8930: BEUNJE, Henk de. - Pop.
L6232: BEUNKE, H.E. - Walchersche vertellingen. Schetsen en Novellen.
R5785: BEURDEN, A.F. van. - Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief.
Y9421: BEURDEN, A.F. van. - Limburgsche novellen I.
H4805: BEURSKENS, Huub. - Cirkelgang.
P2681: BEURSKENS, Huub. - Schrijver zonder stoel. Essays.
T8187: BEURSKENS, Huub. - Hollandse wei en andere gedichten.
M1159: BEURSKENS, Huub. - Vergat het meisje haar badtas maar.
L9247: BEUSEKOM, Gerrit van. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
L4884: BEUSEKOM, Gerrit van. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
B8204: BEUSEKOM, Willem van. - De muze op school. Een bloemlezing van gedichten betrekking hebbend op school en dus op het leven.
K0383: [ERASMUS] BEUTH, Lodewijk S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan.
T3583: BEUZEMAKER, Ko. - De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen.
T3584: BEUZEMAKER, Ko. / Andre Marty. - Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen.
R5782: BEVEREN, Peter van. - Een wandeling door Zieriksee.
Y6116: BEVERSLUIS, Martien. - Zwerversweelde. Gedichten.
R3625: BEVERSLUIS, Martien. - De Brood-wee Melodie.
R3626: BEVERSLUIS, Martien. - De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven.
R3624: BEVERSLUIS, Martien. - Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen.
T1979: BEVERSLUIS, Martien. - Liederen van den Arbeid.
R5085: BEVERSLUIS, Martien. - De Witte Bloem.
T5374: BEVERSLUIS, M. - De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk.
R8247: BEVERSLUIS, Martien. - De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk.
T9803: BEVERSLUIS, Martien. - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn Aanklacht.
R5909: BEVERSLUIS, Martien (ed.). - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, Prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois.
R5811: BEVERSLUIS, Martien. - Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz.
R5810: BEVERSLUIS, Martien. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle.
Y9142: BEVERSLUIS, Martien. - De ballade van het dagelijksche brood.
Y9206: BEVERSLUIS, Martien. - Het Zaad. Een sonnettenkrans.
T5630: BEVILACQUA, Enr. - Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve.
Y5840: BEVRIJDING. - Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten. Nr. 85 - 88 - 94 - 95 - 96 - 97 - 100.
Y5987: BEVRIJDING. - Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 6e jrg. no 5, Mei 1934. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt en A. Storm.
B9935: BEWICK, Thomas. - Tigers & Wild Cats.
R3651: BEYAERT, Karel. - Helpt u zelve, zoo helpt u God. Wat de werkman vor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werklieden en aan dezen die den werkman beminnen.
K2458: BEYAERT, Marc. - Opkomst en bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
R0999: BEYEN V.D. BORGH, M. - Straf.
L7893: BEYEN, J.W. - L'Influence de l'esprit Latin sur un pays nordique.
R5236: BEYEN, Roland. - Bibliographie de Michel de Ghelderode.
Y2152: BEYER, Ferdinand. - No. I. La Marseillaise. Vaterland-liederen (chant Patriotiques fur das piano-forte.
T9252: BEYER, Ferdinand. - La Brabanconne. (Belgisches nationallied). Vaderlands-lieder nr. 4. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9251: BEYER, Ferdinand. - God save the Queen. (Hymne national anglais). Vaderlands-Lieder nr. 18. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9215: BEYER, Ferd. - Hollandische Volkslieder. Chants Patriotiques. Fur das Piano-Forte.
R1714: BEYERLING, Magdalene (ed.). - Das Papier und sein Zeichen.
T0400: BEYMA THOEKINGMA, S.W.H.A. van. - Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudpligtigheid, betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland inzonderheid met betrekking tot de Leeuwarder-Harlinger Trekvaart.
L8224: BEYSTERVELDT, A.A. van. - Repercussions du souci de la purete de sang sur la conception de l'honneur dans la 'Comedia Nueva' Espagnole.
H8691: BEZEMER, K.W.L. (Ed.). - De luchtweg Amsterdam-Batavia. Zijn invloed op de verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie.
Y5774: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
L2332: BEZEMER, J.W. - Dorpsgemeenschap en collectief bedrijf in Rusland.
L0174: BEZEMER, F. - F. Bezemer. Tekeningen.
W0248: BEZEMER, J.W. / J.L. Heldring / K. v.h. Reve. - De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek.
R5950: BEZEMER Sr., F. - Nieuws uit oude boeken.
E0076: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Gorbatsjov.
Y9296: BIAGI, Guido (ed.). - Reproductions from illuminated manuscripts: Fifty plates from mss. in the R. Medicean Laurentian library, With preface and illustrative notes.
L1238: BIANCHI, F. - Genetica en plantenveredeling.
H3076: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996.
B9477: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995.
B9480: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999.
B5866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII.
B3475: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII.
W7219: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994.
W7218: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993.
Y8865: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008 XVI.
Y8866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2012 XX.
T7348: NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE. - Nederlandsche Bibliographie. Maandblad voor Boekenvrienden. Redactie P.H. Ritter. 81ste jrg. 1936 nrs. 5 en 9.
H3139: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek onder het bestuur van L. Brummel 1937-1962.
T7350: BOEK EN BIBLIOTHEEK. - Boek en Bibliotheek. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds. Reeks III 1986 nr. 1 1987 nr. 2. 1988 nr. 1. Reeks IV 1988 nr. 2 en 5.
Y1540: OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. - Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche Gedichten van Latere Tijd.(Titellijst).
Y1399: BLAUWE BIBLIOTHEEK. - Tolstoj: De Kozakken. M. Twain: De Erfgenaam in Amerika. Tolstoj: Sebastopol.
T9520: BICKER CAARTEN, A. - A mill in Holland; Un moulin en Hollande; Eine Muhle in Holland; Un molino en Holanda.
R0470: BIEDERMANN, Hans. - Symbolen van A tot Z. Vertaling A. Abeling en Pim Lukkenaer.
M5068: BIEGELEISEN, J.I. (Ed.). - Antique Alphabets.
E0194: BIEMANS, Jos, Lisa Kuitert & Piet Verkruijsse (eds.). - Boek & Letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
T9466: BIEMOND, J. - Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
T0080: BIERCE, Ambrose. - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal. Ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
B3244: BIERCE, Ambrose. - Ghost and horror stories. Selected and introduced by E.F. Bleiler.
H7789: BIERENBROODSPOT, Gerti. - Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen.
T2620: BIERENS DE HAAN, D. (inleiding). - Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk: Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, T.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
L7415: BIERENS DE HAAN, J. - Ekonomie en Maatschappij.
H5549: BIERENS DE HAAN, J.D. - Innerlijk perspectief. Bloemlezing uit het werk 1866-1943. Samengesteld door J.G. van der Bend.
H4300: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J. / L. Polak / J. v. Schmid / H.v.d. Vaart Smit - SPINOZA.
T1267: BIERENS de HAAN, J.D. - Levensleer naar de beginselen van Spinoza.
T0737: [SPINOZA] BIERENS de HAAN, J.D. / Brugmans, H. / Tak, W.G. van der. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenheid van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
B3206: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einfuhrung in die allgemeine Tierpsychologie.
Y1517: BIERENS de HAAN, J.C. e.a. - Meer om Cieraet Als Gebruijck. Tuingeschiedenis Van Gelderse Buitenplaatsen. Kunstbezit Uit Gelderse Kastelen.
Y1480: BIERENS DE HAAN, J.C. - Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, Interieurs, Tuinen.
T4311: BIERENS DE HAAN, J. - Het fatum van bevolkingsvermeerdering.
W0506: BIERENS DE HAAN, J.D. - Gedichten, perspektieven.
Y8995: [VONDEL] BIERENS de HAAN, J.D. - Vondels grootheid.
Y9502: BIERENS DE HAAN, J.D. / H.Brugmans / W.G. van der Tak. - Drietal redevoeringen t.g.v. de 300ste verjaring van Benedictus de Spinozas geboorte, uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam op den 21e Mei 1932. I. De beteekenis van het menschbegrip in Spinozas. wereldleer; II. Spinoza en Amsterdam; III. Spinozas persoonlijkheid.
Y9545: [SPINOZA] BIERENS de HAAN, J.D. - Spinoza 24 Nov.1632-21 Febr. 1677.
R1174: BIERMAN, Willem & Hans Renders. - Ps(n)euboek voor Wim Hazeu.
R1717: BIESHEUVEL, J.M.A. - Eva's keus. Verhalen.
L5039: BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa, die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch. Verhalen.
L3156: BIESHEUVEL, J.M.A. - De klacht van de dorpsschoolmeester.
B6932: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
B6942: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje.
B5712: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje. Met studies van Professor Roelofsz.
L8817: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder. Verhalen.
L8772: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders. Verhalen.
R9128: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
Y1967: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
Y6670: BIESHEUVEL, J.M.A. - Kreet uit een kelderwoning.
M4394: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht en andere verhalen.
Y6411: BIESHEUVEL, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen.
M1529: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar en andere verhalen.
E0085: BIESHEUVEL, J.M.A. - Lentebeken, Karel en Joop.
T5770: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
B4071: BIEZEN, Jan. (ed.). - Honderd nieuwe dichters. Deel 4 van dichter/groep Dimensie.
R2634: BIEZEN, Jan (ed.). - Voortbestaan in gerechtigheid: dichten en denken van N.P. van Wijk Louw.
R8089: BIEZEN, Jan. (Red.). - Japan en de Lage Landen. Cultureel-Historisch Tijdschrift. 1e jaargang nr 4, december 1981.
MK0149: BIGGS, John R. - Classic woodcut art and engraving. An international collection and practical handbook.
M5277: BIGLAND, Eileen. - The story of the W.R.N.S.
Y3931: BEZIGE BIJ. - Uit de Korf. Huisorgaan van de Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam Nr. 6, October 1948.
B2213: DE BEZIGE BIJ. - Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994.
T2430: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1940. januari-december. Complete jaargang.
T2321: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1937. januari - december. Complete jaargang.
T2320: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1934. januari - december. Complete jaargang.
T2318: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1935. januari - december. Complete jaargang.
T2317: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1938. januari - december. Complete jaargang.
T2316: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1936. januari - december. Complete jaargang.
L5505: BIJKER, J. - Het verloskundig vraagstuk voor Nederlandsch-Indie.
W2989: BIJL, M. van der. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
B3105: BIJLERT, Wilhelmus Antonius van. - De mogelijkheid van benadeeling als bestanddeel der valschheid in geschriften.
T9812: BIJLEVELD, H. - Cooperatie.
R3297: BIJLOOS, J. - Adrianus VI. De Nederlandse Paus.
L4542: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550 -1650. Met 20 afbeeldingen in lichtdruk.
L8689: BIJNS, Anna. - Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
B2414: BIJNS, Anna. - Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door W.L. van Helten.
T4065: BIJSTERVELD, P. van. - Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen.
L3265: BIJVOET, Th.A.P. e.a. (eds.). - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boektijdschriften in Nederland.
B5731: BIJVOET, A.W. - Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen.
Y9967: BILDERDIJK, Willem. - Krantenknipsels over Bilderdik
T9977: BILDERDIJK. - Van de Romeinsche Talletters.
L7438: BILDERDIJK, Willem. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch.
L6668: BILDERDIJK, Willem. - Kallimachus lofzangen.
L6662: BILDERDIJK, Katharina Wilhelmina. - Treurspelen.
R0250: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
R0252: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
L4006: BILDERDIJK, Willem. - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk.
L4005: BILDERDIJK, Willem. - Van het letterschrift.
R2123: BILDERDIJK, W. - Brief van den navolger van Sofokles Edipus.
L3774: BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, Katarina Wilhelmina e.a. - Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Amsterdam
H9667: BILDERDIJK, Willem. - Najaarsbladen. Twee delen.
H9665: BILDERDIJK, Willem. - Sprokkelingen.
L1450: BILDERDIJK, Willem. - Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van .....
B5188: BILDERDIJK, W. H. Logman. Ludvig Holberg. - De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman.
W8772: BILDERDIJK, Willem. - Vermaking.
R8374: BILDERDIJK, Willem. - Floris de Vijfde. Treurspel.
Y4150: BILDERDIJK, Willem. - Korte aanmerkingen op Huydencopers proeve van Taal- en Dichtkunde.
L8606: BILDERDIJK, W. - Mengelpoezy. Twee delen.
L8598: BILDERDIJK, W. - Cinna. Treurspel.
L8595: BILDERDIJK, W. - Kormak. Treurspel.
L8596: BILDERDIJK, W. - Mengelingen. Vier delen.
B1448: BILDERDIJK, Willem. - Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel.
B1427: BILDERDIJK, Willem (vert.). Ibn Doreid. - Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk.
B1430: BILDERDIJK, Willem. - Navonkeling. Eerste deel.
B1432: BILDERDIJK, Willem (vert.). Euripides. - De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides.
B1434: BILDERDIJK, Willem. - Elius, romance.
B1438: BILDERDIJK, Willem. - Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771.
B1439: BILDERDIJK, Willem. - Frankrijk bedwongen. Gedicht.
B1440: BILDERDIJK, Willem. - Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen.
B1441: BILDERDIJK, Vrouwe Katharina Wilhelmina. - Poezy.
B1442: BILDERDIJK, Willem. 1756-1831. - Mengelpoezy. Twee delen.
B1443: BILDERDIJK, Willem. - Poezy. Vier delen in twee banden.
B1446: BILDERDIJK, Willem en Katharina Wilhelmina Bilderdijk. - Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen.
B1262: BILDERDIJK, Willem. - De ziekte der geleerden.
R2313: BILDERDIJK, Willem. - Bydragen tot de Tooneelpoezy.
B8394: BILSEN, B. van (ed.). - Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing.
B9031: BILT, Tini M. van de. - Lipsius' De Constantia en Seneca.
R5342: BILT, E.F. van de (aanteekeningen). - Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw.
R1212: BINA, Vladimir. - Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur.
B4788: [NESCIO] BINDELS, Rob. - Nescio. De man die iets miste.
B0365: BINDELS, Rob. - Nescio.
Y3629: [VONDEL] BINGER, H. - 18 October MDCCCLXVII. Vondels standbeeld onthuld. Feestzang. Op muziek gezet door G.A. Heinze.
H2063: BINK, Rene. - Speculaas en illusies.
T5618: BINK. - Kijk op folie.
R1741: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Eerste reeks.
T2016: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
H3880: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Tweede reeks.
L5552: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
L5345: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
C1263: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden.
T0962: BINNENDIJK, D.A.M. (verzameld en ingeleid). - Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918. Verzameld en ingeleid.
B8258: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
L1282: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma formans. Een zestal kleine essays.
K8493: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg bij tweeentwintig gedichten.
K8421: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Eerste reeks.
B4454: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
B4343: BINNENDIJK, D.A.M. - Commentaar.
W8183: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
R8861: BINNENDIJK, D.A.M. (verz.). - Dichters van dezen tijd. Oogst 1940.
M3258: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen.
M0090: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
Y8501: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
Y6581: BINNERTS, A. - De Kerk in onzen tijd in Nederland.
T6307: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8670: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Onuitgegeven gedichten.
T3327: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten. Tweede bundel.
T3324: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8477: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
K7690: BINSBERGEN, Wim van. - Leeftocht.
Y9646: BIRDWHISTELL, Anne D. - Transition to Neo-Cofusianism. Shao Yung on Knowledge and Symbols of Reality.
T5903: BIRKMEYER, Hans. - Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 16 Lichtbildaufnahmen in Kupfertiefdruck.
L5076: BIRRELL, T.A. - Catholic allegiance and the popish plot. A study of some catholic writers of the restoration period.
K8325: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse Letterkunde aan de Universiteit?
H5240: BIRT, Theodor. - Romeinsche Karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinsche Geschiedenis.
L8379: BIRZA, Jocobus Wolter. - Onderzoek van enkele ternaire stelsels in verband met de oplosbaarheid van geneesmiddelen in glycerine.
L8390: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
L7082: BISSCHOP, W. en E. Verwijs. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
T8714: BISSCHOP, Lode. - In en om. Op zwart naar wit.
T8715: BISSCHOP, Lode. - Op zwart naar wit.
T7897: BISSING, Von. - General von Bissing's Testament: A study in German Ideals.
T7800: BITTER, W.S. - Het Wentelend Wiel van Indie.
H1011: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
B8720: BITTREMIEUX, C / M. Gilliams / Jan van Nijlen e.a. - Martinus Nijhoff.
K8426: BITTREMIEUX, C. - P.N. van Eyck.
Y1927: BIZOT, Jean-Franicois. - Actuel Nova Press no. 10/11 juillet/Aout 1971.
E0182: BIZOT, Pierre. - Histoire metallique de la Republique de Hollande. Nouvelle edition. 3 volumes.
L1847: BJORNSON, Bjornstjerne. - Boven menschelijke kracht. Een spel in twee deelen. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding van L.S. en een portret van den schrijver.
R5361: BJORNSON, Bjornstjerne. - Synnove Solbakken. Uit het Noorsch vertaald door M.E. Belpaire.
T7677: VLIEGEND BLAADJE. - Vliegend blaadje: 532: Wie is groot? 533: Wee dien mensch.... 534: Ter elfder ure. 535: Eenzaam en bedroefd. 536: Brief aan eene geplaagde grootmoeder. 537: Gij en uw kind. 538: Een vliegend blaadje. 539: Tel uw zegeningen. 759: Geloof. 808: Tegenwind. door A.W. Bronsveld.
R0111: BLAAUW, Henriette (verteld). - Tijl Uilenspiegel. Geillustreerd door Frans van Noorden.
Y3778: BLAAUW, J. - Een loden hart. Gedichten.
R9864: BLAAUW, A.H. - De Tropische Natuur in schetsen en kleuren.
R5383: BLAAUWEN, A.L. den e.a. - Art Nouveau Jugendstil Nieuwe Kunst.
Y8635: BLACK SPARROW PRESS. HAAS, J.J.M. de , H. van der Does, S. Jansen, L. Stapper. - Black Sparrow Press. Overzichtstentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek [Amsterdam].
L8169: BLACKBURN, Julia. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. Vertaling Ria Leigh-Loohuizen.
Y3940: VLIEGEND BLAD. - Vliegend Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Enkhuizen en Omstreken. 1e jaargang 24 Feb. 1892 no. 29. en 24 juli 1892 no. 72.
H9554: KWADRAAT-BLAD. - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak. Door Aloisio Magalhaes.
Y3776: KWADRAAT-BLAD. - Schrijf-taal ii. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Een tweede verzameling.
H8981: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal III. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
H8979: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal I. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
H8974: KWADRAAT-BLAD. - Nu 2 / Now 2. Door W. Sandberg.
Y2604: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 7e jaargang 1930. Aflevering: 1 t/m 12. Januari tot December .
B7345: DE VRIJE BLADEN. - Albert Helman, De kostbare dood.
B6565: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Vera IX. Maurits Dekker: De electrocutie (Slot). J.F. Otten: De zwarte vogel 1.
B4967: DE VRIJE BLADEN. - J. Engelman: Aveuglement du coeur. G.A. v. Klinkenberg: De eedgenooten. To be and not to be. De stervende. De terugkomst. De duistere tocht. G. Achterberg: Verzen. Vrouw. D.A.M. Binnendijk: Jan Engelman.
T5267: DE VRIJE BLADEN. - M. Dekker: De electrocutie I. H. Bruning: Vrouw. G. Achterberg: Verzen. S. Vestdijk: Arabische bezwering. H. Marsman: Vera VII. Alb. Plasschaert: Over het portret (slot). H. Marsman: Aanteekening: De bekroning van Van Schendel. C. van Wessem: Helman, Wij en de literatuur. M. Nijhoff: Verborgen schrijven.
T5266: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Serum tegen kanker. H. de Vries: Spaansche Volksliederen. Semper idem. G. Kamphuis: De Piraten. Einde. A. Donker: Rondeel. D.A.M. Binnendijk: Een pantheistisch Dichter. E. de Roos: Russisch Koor. E. van Vriesland: Gedichten. J.H. Eekhout: Charlie Chaplin. C. van Wessem: Kroniek van het proza. Chr. de Graaff: Boekbespreking.
R4103: DE VRIJE BLADEN. - Marsman: Seine-et-Marne. Clean-shaven. Klinkenberg: Midzomernacht. D.A.M.B.: De prijs van Amsterdam. Kroniek III: De Kabbalisten. Helman: Mijn aap schreit I. Doolaard: Pooltocht. Donker: Het kind. Otten: Modern.
Y1395: DE VRIJE BLADEN. - D.A.M. Binnendijk: Een boekje open. H. de Vries: Montserrat. H. van Vorden: Vaarwel wereld. E. de Roos: De nieuwe Vieux-Colombier. A. Donker: De uittocht. H. Marsman: Varia. C.J. Kelk: 'n Dessert. M. ter Braak: Carry van Bruggen Eva.
Y4551: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 8e jaargang 1931. Aflevering: 1 t/m 7 en 10-11-12.
T5361: BLADERGROEN, W.F. - Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips.
T7440: BLADERGROEN, W.F. - Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim.
W5154: BLAIZOT, Claude (ed.). - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
H9491: BLAMAN, Anna. - Op leven en dood.
T8647: BLAMAN, Anna. - De verliezers.
B3235: BLAMAN, Anna. - Kruis of munt.
H9155: BLAMAN, Anna. - De kruisvaarder en Ontmoeting met Selma.
Y5276: BLAMAN, Anna. - Krantenknipsels van/over Anna Blaman.
Y8448: BLAMAN, Anna. - De arme student gevolgd door Zonder honger, zonder medelijden.
B6646: BLANCQUAERT, E. - Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk.
B2973: BLANCQUAERT, E. - Isidoor Teirlinck als Dialectoloog.
M5069: BLAND, David. - The Illustration of Books.
R5733: BLANKAERT. - Rome wil de baas worden in Nederland.
L7332: BLANKEN, Gerard Hendrik. - Introduction a une etude du dialecte Grec de Cargese (Corse). Preliminaires, phonetique.
L5843: BLANKEN, G.H. - De muzen bleven in Hellas. Een beschouwing over Griekse poëzie in de postklassieke tijd.
L9204: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
H8673: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines, hun werking, stelling, bediening.
R1783: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5685: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5687: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5688: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5689: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L2969: BLANKENSTEIN, M. van. - Indonesie nu. Nieuwe indrukken.
B5849: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5850: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5851: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5852: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5647: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
Y3186: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B4381: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines.
B4272: BLANKENSTEIN, J.C. - Papiersnijden. Snijjmachine-constructies ter vereenvoudiging van het snijden van papier en andere stoffen.
T9481: BLANKENSTEIN A.H.G. (red.). - Ons Technisch Maandblad.
M4228: BLANKERT, A. e.a - God en de Goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
B0196: BLAS, Javier. - Abstraccion de un joven en el lago.
R5406: BLASING, Joachim F.E. - Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert?
R1119: BLATCHFORD, Robert. - De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
T1388: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3206: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3207: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3204: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T0545: BLECOURT, Willem de. - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930.
Y1068: BLEEK, G. van. - Kijkjes om ons in de natuur. Leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school.
R9463: BLEEKER, S. - De druif buiten en onder glas.
Y7949: BLEEKER, C.J. - Wat gelooft de mensheid? Wezen en invloed van de grote godsdiensten.
T8869: BLEIJENBERGH, Gaby. - Op eigen rafels. [Haiku's].
W6966: BLES, Dop. - In memoriam. Verzen.
R6913: BLES-THURING, J. en L. de Ridder-Bles. - Eet eens wat anders.
H6069: BLIJSTRA, R. - Gericht tot zelfbehoud.
K8412: BLIJSTRA, R. - Graphische voorstelling.
B3632: BLIJSTRA, R. - De nuttelozen.
B3545: BLIJSTRA, R. - Van de vissen uit heb ik geen leven.
K0787: BLIJSTRA, R. - Haaien voor Nabatoe.
M4821: BLIJSTRA, R. - Anaxagoras.
K3658: BLIJSTRA, R. - Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W. Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis.
Y8020: BLIJSTRA, R. - Mislukte isolatie.
Y9212: BLIJSTRA, R. - Een schrijver op zoek naar zijn figuren/
Y2582: BLINK, H. (red.). - Vragen van den Dag. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift. 13 e jaargang aflevering 3. / 16e jaargang aflevering 1.
L3473: BLINK, J.G. - Jeugdgedichten.
H3267: BLISS, Carey S.(intr.). - A pair on printing: Atkyns' The original and growth of printing, William Caslon and the first English type specimen book. Reproduced in facsimile with introductions.
K3969: BLISS, Carey S. - Some Aspects of Seventeenth Century English Printing with Special Reference to Joseph Moxon. Introduction by Ward Ritchie.
B5941: BLIXEN, Karen. - Een lied van Afrika. (Out of Africa). Vertaling Ruth Wolf.
B6564: [DEPREZ, A.] BLOCKMANS, A. e.a. (red.). - Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag.
H8149: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
T2906: BLOEM, J.C. - Aphorismen.
T2905: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
Y6147: BLOEM, Marion. - Meisjes vechten niet.
L6478: BLOEM, J.C. - Afscheid.
T7643: BLOEM, Ide. - Richtlijnen voor saneering van het bouwvak.
Y6835: BLOEM, J.C. / H. Marsman e.a. - Utrecht, zo moet mijn stad wel zijn. Gemengde Domstad gedichten. Toegelicht door Guus Soteman. Litho's en schetsen van Jeroen Hermkens.
R3743: BLOEM, J.C. - Poetica.
R3746: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk.
E0051: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
W7703: BLOEM, Rein. - Part en deel, gekozen gedichten.
R9711: BLOEM, J.C. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L.Sötemann en H.T.M.van Vliet. Deel 1.Teksten, Deel 2. Apparaat en commentaar.
B3263: BLOEM, Marion. - Voor altijd moeder.
R8070: BLOEM, J.C. e.a. en Wim Koster. - Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff.
R7894: BLOEM, J.C. - Aforismen.
M4447: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
K4751: BLOEM, J.C. / Pierre H. Dubois / Jac. van Hattum. - Essays over Leopold door....
M3122: BLOEM, J.C. - Ongewild archief.
K3121: BLOEM, Rein. - Jan Siebelink. Informatie.
B1461: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
H8203: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
Y9235: BLOEM, J.C. / F. Bordewijk / R. Brulez. e.a. - Mijn boek van vroeger en van nu. Zeven auteurs vertellen over de rol die het boek in hun leven speelde.
Y9420: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1