Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K7578: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 10. oktober 1958.
K7577: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 9. september 1958.
K7573: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 11. november 1955.
K7575: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 5. 1952.
K7567: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr. 3. mei-juni 1954.
K7568: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 1. januari 1955.
K7569: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 3. maart 1955.
K7570: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 9. september 1955.
K7572: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Bilderdijk en Brabant. L. Pirenne: De oudste panorama's op 's-Hertogenbosch. W. Knippenberg: Enige broedvogels uit Noord-Brabant. De Spechten. A. Visser: Grafstenen te Werkendam.
R5385: BRABER, Helleke van e.a. (eds.). - Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis.
B5926: BRACHES, Ernst (ed.). - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentaire.
B7544: BRACHES, Ernst. - Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990.
M9699: BRACHES, Ernst. - De tijd van het boek.
K0756: BRACHES, Ernst. - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis & C.A. Lion Cachet.
M4013: BRADLEY, John W. - Illuminated manuscripts.
T7829: BRAEKMAN, B. - La Presse periodique en Campine.
L3290: BRAET, Antoine. - De vrouw in de poëzie van Du Perron.
Y3999: BRAGA. - Braga. Dichterlijke Mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap, onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile dulci. 1843-1844.
Y3406: BRAGA. - Braga. Dichterlijke mengenlingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile Dulci. Nieuwe uitgave met inleding en toelichting van A. Winkler Prins.
T0539: [SPINOZA] BRAKELL BUYS, W.R. van. - Het godsbegrip bij Spinoza. Een inleiding tot het monisme.
K6335: BRAKMAN, Willem. - De gegoeden.
Y5722: BRALLEPUT, Karel. [=S. Carmiggelt]. - Fabriekswater. Bitse versjes en moedeloze verhaaltjes.
C1727: BRALLEPUT, Karel. [=S. Carmiggelt]. - Het jammerhout. Raillerende rijmen.
Y6760: BRAMMETJE. (= M.H. du Croo). - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezing-zegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer en met een voorwoord van Johan Luger.
Y8789: BRANCADORO, Ceasar. - Herderlyke brief, van zyne excellentie den heere Caesar Brancadoro... aan de Roomsch Catholyken der Vereeenigde Nederlanden.
R0580: BRANDEN, Jos. Van Den. - I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
T7187: BRANDER, Jan. - Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen.
Y9207: BRANDER, Harry. - Wat is er warmer dan haar schoot. Gedichten.
Y0142: BRANDS, G.A. en R.W. Lieve. - Gouden Aren. Supplement Deel V.
T3356: BRANDS, M.C. - "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie.
T7586: BRANDSMA, W. - Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam naar Amsterdam.
L7865: [VONDEL] BRANDT, Geeraardt. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
Y2414: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 98.
Y2417: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 32e jaargang, nr. 101.
Y2416: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 29e jaargang, nr. 96.
Y2415: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 97.
Y2413: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 31e jaargang, nr. 99.
Y2411: PROOST & BRANDT. - blauw ?.
Y2412: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 27e jaargang, nr. 89.
Y2410: PROOST & BRANDT. - Creature Comforts Annual Report.
R4449: BRANDT VAN DOORNE, C.P. - Hanna. Toneelstuk in 5 bedrijven.
L2580: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.
L2117: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968).
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. Praas. - Nederlands Literatuuroverzicht.
L1343: BRANDT, J. en Zoon. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
Y4763: [MULTATULI] BRANDT CORSTIUS, Hugo (ed.). - Brieven van Multatuli.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
B3077: BRANDT, W., A. Donker, A. Kossmann, B. Stroman. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
R8358: [VONDEL]. BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
B2993: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen.
Y4010: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. nr. 100.
B1093: [VONDEL] BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma.
T6005: BRANDTS BUIJS, Marius A. - Kronings Liederen:. II: Nederland - Vaderland. III: Marsch - Feestlied.
K4824: BRANS, Hans. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
H8341: BRASILLACH, Robert. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B1763: BRASSER, Fons. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
Y6248: BRASSINGA, Anneke. - Drie jeugdgedichten. Verlucht met een pentekening van Dick Snijders.
L5430: [BECKETT] BRATER, Enoch. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, Pieter. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
M2126: BRATTINGA, Pieter. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
Y1838: BRAUN, Friedrich Edler von. - Was wird aus Europa?
R7558: BRAUN, Lily. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, Alfred. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
T6195: BRAUTIGAM, Joh. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
R4025: BRAUTIGAM, Gerda & Jan Liber. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
Y6298: BREDERO, Gerbrand Adriaansz. - Hoe stoot en stommeldi. 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
L8399: BREDERO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
Y4539: BREDIUS, A. EN E.W. Moens. (red.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Twaalfde Jaargang, eerste aflevering.
Y1097: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
W7226: BREE, Cor van. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
L6604: BREEBAART, M.J.P.Ch. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
H9307: BREEDT BRUYN, Martje (ed.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
Y1547: BREEDVELD, J.J. - Inventaris van het archief van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van Regenten.
T0302: BREEMER, Jopie. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
Y1884: BREEN, Joh. C. - De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje.
Y0473: BREEN, Leo van. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y0210: BREEVOORT, Johanna. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
R8600: BREGSTEIN, Philo. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
Y3806: BREKELMANS, Michael. - De Gevangenpoort.
Y9972: BREL, Jacques. - Rosa. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
Y6608: BREMER, J.M. - Het gemaskerde ik. De poetische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten.
B3549: BREMS, Hugo en Willy Spillebeen. - Gedichten 2001.
Y3797: BRENDER a BRANDIS, G. - Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn;: of Verzameling van Verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer Dichtlievende Landsgenooten byeen vergadert en uitgegeven.
T3149: BRENNER, Madme. - Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen.
B6184: BRENTANO, Clemens / Kurt Lob. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
H7918: BRENTANO, Clemens. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl.
T5289: BRESLAUER, Bernd H. - Glanz und Elend der Antiquare.
Y1550: BRESSON, Auguste. - l'Avenement de Guillaume Trois. 1849.
R8783: BREUER, J.H. - Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
B4431: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de Pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de Pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
Y6186: BREUGELMANS, R. - Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door kleinere uitgeverijen.
R5332: BREY, Bart. - Es lebe das Nadaismus!
L9846: BREYTENBACH, Breyten e.a. - Dichters in Durban.
T5235: BRIAND, Aristide. - De Algemeene Werkstaking en de Revolutie.
B5980: BRICKLAYER, Peter. - Holland's House. A nation building a home. A short story told. With pictures by Jo Spier.
T4070: BRIDGEMAN, Harriet und Elizabeth Drury (eds.). - Geschichte der Textilkunst.
R4051: BRIEFMARKEN. - Illustriertes Briefmarken-Journal. Organ für die Gesamt-Interessen der Briefmarkenkunde. XXXVIII. Jahrgang, 1911.
Y9161: [LETTERPROEF] BRIEM, Gunnlauger. - Operina. A Text Sample.
B5023: LUCHTMANS & BRILL. - Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983.
B3442: BRILL, Willy & Ariane Zwiers (eds.). - Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen. De mooiste Jiddische liefdespoëzie.
Y5963: BRILL, E.J. - Uitgeverij E.J. Brill, Leiden. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
R1026: BRINK, J. ten. - Drie volksliederen.
Y0267: BRINK, J. van den. - De groote Vraag.
H3974: BRINK, R.E.M. van den. - De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser.
T3976: BRINK, Edvard en George Hofmann. - Cato en de Piccolo. (im Hotel zur grunen Wiese).
T1210: BRINK, M. v.d. - De Vrijdenker en de problemen van deze tijd.
L1778: BRINK, Jos. - "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten.
B3916: BRINK, Alijd. - Groeien naar een onderdak. Een relaas.
B1588: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis.
B1585: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
B1586: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
B1587: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
B1584: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R2408: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2409: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2404: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep.
R2405: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
R2406: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans.
Y9024: BRINK, Jan ten. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 7: Letterkundig mozaiek, In Berlijn na den oorlog van 1870-1871: l';annee terrible van Victor Hugo, Rabagas van Victorien Sardon, Gistave Droz, Annie Foore, J.C. Hacke van Mijnden, bij den dood van Charles Lytton, P.A,S. van Limburg Brouwer.
Y9514: BRINK, J. ten. - De schoonzoon van mevrouw Roggeveen.
Y1865: BRINKGREVE, M.R.J. en P.H. Damste. - Gaudentes Rure Camenae. Tekst.
R0840: BRINKMAN, Maarten. - Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift.
Y2452: BRINKMAN. - Brinkman's catalogus van de nieuwste en meest gevraagde werken op het gebied van Handelswetenschappen.
Y6160: BRINKMAN, C.L. - Brinkman's Alphabetische Lijst van Boeken, Landkaarten en verder in den Boekhandel voorkomende artikelen die in het jaar 1886, 1887, 1888 en 1889. Voorts een lijst der overgegane fondsartikelen alsmede een wetenschappelijk register.
Y2405: CONVOLUUT van 28 socialistische brochures. - J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring.
T6465: BROCKDORFF-RANTZAU, Graaf. - Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919.
L7458: BROECK, L.B. de. - Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5.
Y5199: BROECKAERT, Jan. - Elizabeth van den Hove. Nederlandsche dichteres (1666-1751).
T9234: BROECKX, Jan. - In den toren. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht van H. van Tichelen.
T9235: BROECKX, Jan. - Het Ruiterken getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9236: BROECKX, Jan. - Van 't Kanarievogelken. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9237: BROECKX, Jan. - Het Matroosje. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9227: BROECKX, Jan. - Grootjes Koekebak. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht: Lambrecht Lambrechts.
T6952: BROEDELET, Joh. W. - De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol.
Y6556: BROEDELET, Joh. W. - De gescheiden echtgenoot. Blijspel in 3 bedrijven.
Y2551: BROEDERS, P.O. - Handleiding bij den cursus voor lopend schrift.
Y2521: BROEDERS, P.O. - Cursus voor Loopend schrift. 1, 2,3, 4,5, 7 en 8.
R0318: BROEKE, Leonardus van den. - Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis.
H9836: BROEKEMA, C. / J.H. VAN EIKEREN / J.C.BLANKENSTEIN e.a. - Papier en Band. Bijzonder nummer van Magnus.
R4264: BROEKHUIS, Hans S. - Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
R9898: BROEKHUIZEN, Johanna van. - Torinkies.
B1168: BROERE, C. (ed.). - De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer.
L9226: BROES, Willem. (1766-1858). - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken.
L8263: BROM Jr., A. - Utrechtse Miniaturen 1415-1475.
L6825: BROM, G. - Nederlandsche geschiedvorsching in Rome.
C1250: [MULTATULI] BROM, Gerard. - Multatuli.
B7911: BROM, Gerard. - Het Wilhelmus en de Bijbel.
B7215: BROM, Gerard. - Alberdingk Thijm.
L0077: BROM, Gerard. - Bijbel en romantiek.
B3883: [VONDEL] BROM, Gerard. - Vondels bekering.
K6149: [MULTATULI] BROM, Gerard. - De herziening van Max Havelaar.
B2418: BROM, Gerard. - Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ...
R3931: BROM, G. - H.J.A.M. Schaepman.
Y9949: [VONDEL] BROM, Gerard. - Vondels geloof.
R1363: [WERKMAN] BROMBERG, Paul (ed.). - Werkman.
Y7118: BROMS, C.E. - Een liederkrans. poëzie.
L4003: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
H3077: BRONGERS, J.A. - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
R6001: BRONGERS, J. Ayolt. - Druk werk in Amersfoort.
T7419: DE BRONK. - De Bronk. Limburgs Maandblad 3e jaargang 1956. no 11 en 12.
Y5337: BRONKHORST, Leo. - Galoeth.
Y2534: BRONSVELD, A.W. - Vaderlandsch leesboek voor de volksschool. Tweede stuk: Onze geschiedenis.
B8770: BROOMHEAD, Frank. - The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5836: BROOMHEAD, Frank. - The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
H7091: BROOS, Ben. - Meesterwerken in het Mauritshuis.
L2247: BROOS, Ben en Arthur K. Wheelock jr. - Johannes Vermeer.
H8826: BROOS, Kees. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
Y6285: BROOS, Ben. - Mauritshuis 's-Gravenhage. Gids van het koninklijk kabinet van schiderijen / Guide to the royal cabinet of paintings.
R5907: BROOS, K. - Dick Ket.
L8896: BROOSHOFFT, P. - Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie.
B9957: BROOSHOOFT, P. - Academische dissolving-views.
T3369: BROPHY, Brigid. - Beardsley and his world.
R9052: CAILLE BROTHERS. - Amusement Machine Catalogue 512. [1912].
H4984: BROUWER, Sander. - Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881).
R3496: BROUWER, Klaas Johan. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek.
L3275: BROUWER, J.H. - De Friese brief. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
T5686: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen.
R5590: BROUWER, K.J. - Levensverzakelijking.
T7450: BROUWER, J. - De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
K8701: BROUWER, Johan. - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
R8467: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
T8541: BROUWER, Gerben. - Preludium. Geastlike lieten.
E0377: BROUWER, Edith. - De Letterkast. Roman over het leven van Fre Cohen.
B1880: BROUWER, W.H. / I.C. van Houte en P. Post. - Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes.
Y0979: BROUWER, Theodorus. - Over het gezag der Kerk. Leerrede, uitgesproken bij de sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865.
R4571: BROUWERS, Jan Willem. - Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen.
L1752: BROUWERS, Jeroen (ed.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
L0637: BROUWERS, Jeroen. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
R5063: BROUWERS, Jeroen. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
T8235: BROUWERS, Jeroen. - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
B1875: BROUWERS, Ruud. (ed.). - Paris architecture urbaine 1980-1986.
H6778: BROUWERS, Jeroen. - Helene Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910.
Y4630: [VONDEL] BROUWERS, J.W. & H.J.H. Pieters. - Neerlands eerste Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld, gevierd te Roermond, op 5 Februari 1862. Feestrede van J.W. Brouwers, Dichtstuk van H.J.H. Pieters.
Y9958: BROUWERS, Jeroen. - Van rondeel tot chanson.
Y8929: BROUWERS, Jeroen. - De levende stilte van Stig Dagerman. Essay.
Y9218: BROUWERS, Dick. - Aanschouwelijk.
MK0210: BROWN, Ken. - Calligraphy. Learn a more beautiful way with words.
B8038: BROWN, Bruce. - Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood.
H0836: BROWNLEE, A. - William Shakespeare and Robert Burton.
T6799: BRUG, Steffen Lambert. - Boven en beneden de wolken of Volks-wereldbeschrijving. Een leesboek voor scholen en huisgezin.
Y1053: BRUG, S[teffen L[ambert]. - Boven en Beneden de Wolken of Volks-Wereldbeschrijving. Een Leesboek voor scholen en huisgezinnen.
Y4297: BRUGEL, Fritz. - Der Weg der Internationale.
T2547: BRUGGEMAN, Mich. - De Koster van Schorredijk.
T0874: BRUGGEN, Kees van. - Poker.
B7526: BRUGGEN, Kees van. - De freule.
T5628: BRUGGEN, Carry van. - Hedendaagsch fetischisme.
T6241: BRUGGEN, Carry van. - Om de kinderen.
T5559: BRUGGEN, Carry van. - Heleen, een vroege winter.
T5556: BRUGGEN, Carry van. - Avontuurtjes.
R2742: BRUGGEN, Carry van. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T5583: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
T7254: BRUGGEN, Carry van. - Het huisje aan de sloot.
T7269: BRUGGEN, Carry van. - Maneschijn met koek en Al om een suiker balletje.
T7272: BRUGGEN, Carry van. - Heleen.
T7236: BRUGGEN-DE HAAN, Carry van. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5120: BRUGGEN, Kees van. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
T7171: BRUGGEN, Carry van. - Aan een draadje.
B2714: BRUGGEN, Kees van. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
K5975: BRUGGEN, Carry van. - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
M3264: BRUGGEN, Kees van. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Gedichten.
K4715: BRUGGEN, Carry van. - De klas van 12.
W8233: BRUGGEN, Carry van. - Avontuurtjes.
B1891: BRUGGEN, C.J.A. van. - George Bernard Shaw.
M2272: BRUGGEN, Kees van. - De freule.
T7250: BRUGGEN, Kees van. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
B4202: BRUGGEN, Carry van. - Heleen, een vroege winter.
T2682: BRUGGENCATE, A. ten. - Heraldische Gids van de Goudse Glazen.
T5722: BRUGGHEN, J.J.L. van der. - Christendom en Staatkunde. Tweede stuk.
Y0438: BRUGGHEN van LAUWENRECHT, Ch.Th. - Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874.
B1705: BRUGMAN, Til. - De houten Christus. Met 6 illustraties door Maaike Braat.
H5135: BRUGMANS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel. Olieverf-composities door Huib Luns.
L6832: BRUGMANS, H. - Het belang der Economische Geschiedenis.
L4674: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938.
T0685: BRUGMANS, H. - Middelen van verkeer.
L2623: BRUGMANS, Alingh. - Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill.
R6176: BRUGMANS, H. - Het beeld der Maagd.
B8067: BRUIJN, J. de en P. Schaik. - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
L2209: BRUIJN, Kees de. - Vijf Vocalen door 275 jaren. De geschiedenis van een Haagse boekhandel.
B5014: BRUIJN, J. de. - Een standbeeld voor Colijn?
A0561: BRUIJN, Cor. - Koentje van Kattenburg.
E0106: BRUIN, Claas. - Zede-dichten. Tweede deel.
L7432: BRUIN, C.C. de. - Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd.
E0346: BRUIN, C.C. de (Inleiding). - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk.+ Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977.
T0081: [SHELLEY] BRUIN, Hein de. (vert.). - Shelley's Juliaan en Maddalo. Een gesprek.
R5534: BRUIN, P.J.M. de. - De geschiedenis van mijne geboortekerk.
B3302: BRUIN, G.P. - De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is.
T7834: BRUIN, P.B. - De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X.
B2345: [BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. de. - Bilderdijk en de studie van het middelnederlands.
T7058: BRUIN, J. de. - De Musschen en hun Clubhuis.
R5009: BRUIN, C.C. de. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T8087: BRUIN, P. de. - Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten.,
M0077: BRUIN, H. de. - Ebben en ivoor.
Y9524: BRUIN, H. de. - Schalm en scharnier.
T5846: BRUINING, P. - Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub.
R7265: BRUINING, Nicolette A. - Landdag V.P.R.O. R.A.I. Amsterdam 27 juni 1948.
Y9696: BRUINING VAN DEN BERGH, A. - Nederland aan Oranje. Volkslied.
T7957: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot.
R8565: BRUINS, F. - Goedkoope en practische atlas van Nederland, met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat-, en grintwegen.
T6804: BRUINS, L. - De spiegel. Leesboekje voor kinderen.
K0813: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
B7594: BRUINSMA, Ernst. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
Y1448: BRUINSMA, Vitus. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
R5162: BRUINSMA, Max, Lies Ros, Rob Schroder. - Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten.
R4086: BRUINTJES, Geert. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
M8227: BRULEZ, Raymond. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
K7929: BRULEZ, Raymond. - De haven.
K0438: BRULEZ, Raymond. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
R7819: BRULEZ, Raymond. - De laatste verzoeking van Antonius.
R7817: BRULEZ, Raymond. - Novellen en schetsen. Voorwoord Raymond Herreman.
M9787: BRUMMEL, H & H. Liebaers (Ed.). - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald.
K6786: BRUMMEL, L. - Bibliotheken en Historie in de 16e eeuw.
L6672: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
R1430: BRUMMEL, L. (voorwoord). - Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
B2401: BRUMMEL, L. - De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw.
Y0513: BRUMMEL, L. / H. de la Fontaine Verwey e.a. - Het Boek. Derde Reeks. Deel XXXVI nrs. 1, 2, 3-4. - Deel XXXVII nrs. 2, 3 , 4.
T0361: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
L2303: BRUMMELKAMP, J. - 's Werelds honger.
L2301: BRUMMELKAMP, J. - Afrika's economische ontwikkeling en Truman's point four.
B3047: BRUMSTEEDE, E. - Jappenspiegel.
Y6179: BRUNA. - Schrijvers van Bruna en leverbare boeken van A.W. Bruna & Zoon.
H0666: BRUNE, Johan de. - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing.
Y6860: BRUNE de jonge, Jan de. - Alle Volgeestige Werken. (I. Wetsteen der vernuften; II Jok en ernst; III Honigbye).
H9841: BRUNEKREEF, H. en K.A. Kok. - Hoeveel letters?
T8733: BRUNET, Emile. - Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
B8909: BRUNING, Henri. - Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
B8910: BRUNING, Henri. - De Sirkel. Verzen.
B8911: BRUNING, Henri. - De vraat van het geluk.
T0308: BRUNING, Henri. - Het verbond.
B6320: BRUNING, Henri. - Onze priesters.
B6321: BRUNING, Henri. - Het zwaard.
B6322: BRUNING, Henri. - Tegen den hoogmoed der werken.
B5975: BRUNING, Henri. - Van ziel en aarde.
R9679: BRUNING, Henri. - De tocht. Verzen.
R9316: BRUNING, Henri. - Heilig Verbond.
T5220: BRUNING, Gerard. - Rembrandt de Realist.
T4907: BRUNING, Heinrich. - Zwei Jahre am Steuer des Reichs. Reden aus Brunings Kanzlerzeit.
K6330: BRUNING, Henri. - Fuga. Verzen.
B2181: BRUNING, Henri. - Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen.
Y2775: BRUNNER, Ruth. - Glas graveren.
B4876: BRUNOTT, Loes e.a. (voorw.). - Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub.
T0767: BRUNT, L. - De magie van de stad.
L0089: BRUNT, Emma. - De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme.
Y7218: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
T0680: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
L6989: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
L6337: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
T1116: BRUSSE, M.J. - Jonker Johnny.
T1113: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
T0944: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's Petevaer aan de Hollandsche Jongens.
T0548: BRUSSE, M.J. - De Zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie de Generaal.
B7623: BRUSSE, M.J. - Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom.
E0437: BRUSSE, M.J. en R. Caimir. - Wat anders werd in veerig jaar. Van aapjeskoetsier tot autobus. Geestelijke stromingen.
T3554: BRUSSE, M.J. - Zomer-Potpourri.
R4230: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's petevaer aan de Hollandsche jongens.
K6209: BRUSSE, M.J. - Herinneringen aan Johan de Meester.
R6758: BRUSSE, M.J. - Woeker.
Y8614: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
R0986: BRUSSELMANS, Herman. - Kaloemmerkers in de zep. Voorpublicatie.
Y3578: BRUYERE, Jean de la. - The finest complete series extant of the editions originales of his immortal Caracteres, to which is added his Dialogues and the Suite des Caracteres, 1688-1700. The editions originales of his immortal Caracteres.
Y8133: BRUYERE, [Jean] de la. - Les Caracteres de Theophraste traduits du Grec, avec Les caracteres ou Les Moeurs de ce siecle. Par Mr. De La Bruyere de l'Academie Francoise, et La Clef, en marge & par ordre alphabetique. Tome scond.
H9504: BRUYN, E.B. de. - Uit een leven.
B4086: BRUYN, Guido de. - Het huis Augustus. Gedichten.
B3884: BRUYNS, Martin. - Ballade van Jean de Metz.
R3635: BRUYNSEELS, Aug. - De Belgen als Slaven weggevoerd.
T6559: BRUYNSEELS, Aug. - De Belgen als Slaven weggevoerd. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in de St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties
R4016: BRYCE. - De laatste akte in België's wereldtragedie: het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.".
B0414: BUARQUE DE HOLLANDA, Sergio. - A contribuicao Italiana para a formacao do Brasil. Edicao bilingue. Traducao de Andreia Guerini. Prefacio de Aniello Angelo Avella.
H8631: BUCH, Boudewijn. - Het geheim van Eberwein. Roman.
H2114: BUCH, Boudewijn. - De kleine blonde dood. Roman. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
B9171: BUCH, Boudewijn. - De Boekhandel.
L3911: BUCH, Boudewijn / K. Hemmerechts / B. Keizer / N. ter Linden. - Vier visies op de dood: I: Zingende botten, over dichten, dood en souvenirs. II: Hotel Terminus. III: Koud liggen. IV: De dag zal komen, Janus, gedachten over de dood en over de fantasie van hemel en hel.
H0630: BUCH, Boudewijn. - De hel. Roman.
B7709: BUCH, Boudewijn. - Literair omreizen. Een idioticon.
K9786: BUCH, Boudewijn en Nout Steenkamp. - Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
H9380: BUCH, Boudewijn / Peter van Zonneveld. - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers.
B4055: BUCH, Boudewijn. - Eerstejaars.
B3654: BUCH, Boudewijn. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderdijk in Haarlem.
T8639: BUCH, Boudewijn. - De kleine blonde dood.
L0201: BUCH, Boudewijn. - Het geheim van Eberwein. Roman.
T8373: BUCH, Boudewijn. - Dood kind. Lamenti.
Y6329: BUCH, Boudewijn / Schneyderberg, Eric J. - De literaire nalatenschap van Boudewijn Büch [met] 10 jeugdverzen.
T8163: BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. - De taal als blauw. Gedichten.
B0688: BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. - De Sonnetten.
Y4573: BUCHHOLZ, Quint. - BuchBilderBuch. Geschichten zu Bildern.
L8153: BUCHNER, Rudolf. - Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart.
B1720: BUCHTA, Wolfgang. - Palimpsest. Unwegsame Gebiete I-V. Uncharted Territory I-V. 1992-2003.
L0315: BUCKINX, Pieter G. - De Moderne Vlaamse poëzie.
K6877: BUCKINX, Pieter G. - Schouder aan schouder. Speurtochten in de poëzie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik.
T6833: BUCKLE, Henry Thomas (collected by) - Library Illustrative of Social Progress: Exhibition of Female Flagellants; Lady Bumtickler's Revels; The Use of Flogging in Veneral Affairs; Madame Birchini's Dance; Sublime of Flagellation; [&] Fashionable Lectures; (7 Volumes ).
H7909: BUCKLER, J.C. - Drawings of Oxford. [1811-27].
Y0161: BUDDINCH, D. - Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap.
Y6144: BUDDINGH', C. - Drie oden en een elegie.
L5182: BUDDINGH', C. - Gorgelrijmen.
B9838: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
E0554: BUDDINGH', C. - Mijn katten en ik.
E0166: BUDDINGH', C. - Kees. Acht gedichten. Acht citaten. Gekozen door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
Y9130: BUDDINGH', C. - Inleiding uitgesproken t.g.v. de introductie van de zevende druk van De Grote Oosthoek.
Y9677: BUDDINGH', C. - Op slag van zessen.
Y1016: BUDE, Frans (tekst) & Kim Zwarts (foto). - Herman Zeekaf.
Y0808: BUECHNER, Thomas. - Glass from the Corning Museum of Glass. A. Guide tot the Collections.
R4578: BUHRMANN, Frans. - Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau.
L2921: BUHRMANN, G.H. - Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier.
T1668: BUIJNSTERS, P.J. (red.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14. Bevat: Ferd. Sassen, Desiderata voor de beschrijving van de wijsbegeerte in Nederland gedurende de 18e eeuw.
T1669: BUIJNSTERS, P.J. (red.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20. Bevat vijf voordrachten over "de uitstraling van de 18e-eeuwse natuurwetenschappen" (Symposium Werkgroep 18e eeuw).
B0155: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
B7763: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
R9924: BUIJNSTERS, Piet J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
B7176: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
R2449: BUIJNSTERS, P.J. (red.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36
Y9395: BUIJNSTERS-SMETS, Leontine. - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
R8524: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
L5082: BUIJTENEN, M.P. van. - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
R8461: BUIJTENEN, M.P. van. - Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland.
R6639: BUIJTENEN, M.P. van. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
B5179: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd.
R9499: BUISMAN, M. - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz.
K2345: BUISSINK, Frans. - Natuurgids van Noord-Holland.
L7114: BUITENDIJK, W.J.C. - Universiteit en kunst.
Y6364: BULL, Duncan e.a. - Rembrandt Caravaggio.
Y8781: BULL, Abraham Johannes de en Gustav Adolph Heinze. - Hulde aan Linnaeus. Cantate voor gemengd koor, soli en orkest, woorden van A.J. de Bull en muziek van G.A. Heinze.
T8963: N.A.S.-BULLETIN. - N.A.S.-Bulletin. Kaderkrant. No. 1 t/m 17. 23 maart t/m 15 september 1929. In 5 afleveringen.
Y5861: BULLETIN. - Bulletin d'Information de l'Union Belge des Ouvriers du Transport. Redaction Ph. De Witte. Numero 4 Janvier 1940.
Y2010: ANTI-OORLOGS BULLETIN. - Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog.
Y7516: BULLETIN. - Bulletin Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode. Prinses Verloofd, Bandoeng, 8 September 1936.
R7177: BIAFRA BULLETIN. - Biafra bulletin nr. 1.
Y5993: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het zwarte schaap. O.m. over Oscar Wilde, Frederik van Eeden, Mata Hari, Flavius Josephus.
Y8213: BULLETIN. - Dat ten spoedigste het algemeen Kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd, moet worden verleend.
T1828: BULTE, Marcel e.a. - Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998.
R1882: BULTHUIS, Rico J. - De kleine comedie. Een poppenlandse geschiedenis.
Y4122: BULTYNCK, A.V. - Naar het leven. Novellen.
L6502: BUNGE, Lucas. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20.
B8991: [SPINOZA] BUNGE, Wiep van. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
Y3076: BUNGE, Lucas. - Ongehoord. Honderd miniaturen over muziek.
R3835: [SPINOZA] BUNGE, Wiep van. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de "Marranen".
Y4331: BUONARROTI, Michelangelo. - Sonnets de Michel Ange Buonarroti. Le texte italien est regard de la traduction française de Paul Hazard.
W8988: BURCKHARDT, Carl J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
R2969: BURCKHARDT, Carl J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
M7354: BURCKHARDT, Carl J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
B8633: BUREN, H.J. van. - De Koning is ons hoofd.
T7356: BURG, A.P.J. van der en M.H. de Boer. - Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek.
T7732: BURG, G. van den. - Regeering, regeer.
Y8655: BURG, Hermanus van den. - Amsterdamsche Argus: Acht Gevende Op Alle Voorkomende Zaken En Gevallen Ten Voornaamste Gerigt Om de Wanstalligheden Der Menschelyke Bedryven Aan Te Wijzen, En Hunne Gebreken Op Enen Vermaaklijken En Luchtigen Trant Te Hekelen. Derde deel.
T2550: BURGER Jr. C.P. - Een Hollandsche wereldkaart uit de eerste helft van de 16de eeuw. Met een kaart in facsimile.
R3648: BURGER, H. - Geestelijke nood in Vlaanderen.
T5874: NEDERLANDSCH BURGER. - Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk.
T5836: BURGER, H. - Het Nederlandsche Schaap.
Y3691: BURGER, Werner. - Katzen. Zeichnungen .
Y0684: BURGER, H. - Vrede en Fierheid. Toespraak t.g.v. het zestiende Dietsch Studenten Congres, gehouden te Groningen op 25 maart 1931.
K7244: BURGER, C.P. & Wouter NIJHOFF. - Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff].
R6730: BURGER, H. - De Nederlandsch-Belgische betrekkingen.
T6569: BURGER, J.A. - Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt.
R8614: BURGERS, Rogerius. - De statie der paters minderbroeders te Bolsward. St. Franciscuskerk 1624 - 31 augustus - 1924.
K0377: BURKARDT, Hans. - Alphabete und kalligraphische Skizzen.
K7211: [BECKETT] Burkman, Katherine H. (ed.). - Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett.
R7260: BURMANS, Pieter. - Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan den 8e Febr. 1720. Overgezet door Dirk Smout.
T0130: BURNOUF, Emile et L. LEUPOL. - Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
B9129: BURNS, Michael. - Dreyfus: a family affair 1789-1945.
Y7106: BURSSENS, Gaston. - Pegasos van Troja.
T1391: BURSSENS, Gaston. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
R4641: BURSSENS, Gaston. - Ode.
B7700: BURSSENS, Gaston. - Paul van Ostaijen. De dichter.
T0417: BURSSENS, Gaston. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
B6861: BOON-BURSSENS. - Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens.
L8515: BURSSENS, Gaston. - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
W2054: BURSSENS, Gaston. - Verzameld proza. Verzameld en bibliografisch begeleid door Luc Pay.
L8421: BURSSENS, Gaston. - Verzamelde Dichtbundels. Twee delen.
B0404: BUSCHMANN, G. Jos. - La page de texte visage du livre.
R8432: BUSE, H.J. - Het Waeraghtigh Verhaal van een grouwelicke Spookhistorie te Hattem en nog wat.
L8037: BUSKEN HUET, Cd. - Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen.
H6727: [ERASMUS] BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
B9402: BUSKEN HUET, Cd. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen.
T0370: BUSKEN HUET, Cd. - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver.
L0794: BUSKEN HUET, Conrad. - Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886.
R8044: BUSKEN HUET, Cd. - Ada van Holland. Eene historisch-litterarische studie.
Y9006: BUSKEN HUET, Cd. - De Bruce's Jozefine. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9007: BUSKEN HUET, Cd. - De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9008: BUSKEN HUET, Cd. - Parijs en omstreken.Herzien door G. Busken Huet.
Y9009: BUSKEN HUET, Cd. - Groen en rijp, door Thrasybulus.
Y9010: BUSKEN HUET, Cd. - Nalezing. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
T1095: BUSKENS, Emiel. - De Schouwburgcrisis. Rede.
T6976: BUSKES Jr., J.J. - Daar staat geschreven.
R4693: BUSKES, J.J. - Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom.
T6930: BUSKES Jr., J.J. - Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer).
T5621: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T5490: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T3366: BUSKES, J.J. - C.D.U en S.D.A.P.
T7341: BUSKES, J.J. - Rondom de Doodstraf. Kanttekeningen bij de Herderlijke Brief van de Generale Synode der Hervormde Kerk.
R7361: BUSKES, J.J. - Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid.
R8705: [COHEN] BUSSUM, Sani van. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
T3811: UITGEVERIJ J.H. DE BUSSY. - Catalogus. Zuid-Afrikaanse boeken en tijdschriften.
R8445: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
T6757: BUTTINGHA WICHERS, J. van. - Schaatsenrijden.
Y6153: BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
T9087: BUURMAN, Bert. e.a. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar.
R4122: BUYENS, Frans. - Andreas Latzko, rebel tegen het onrecht, strijder voor de vrede. Voorwoord Stella Latzko-Otaroff.
K2811: BUYENS, Frans. - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche.
L9416: BUYENS, Frans. - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
B2430: BUYNSTERS, P.J. - Willem Bilderdijk en de Geestenwareld.
R3492: BUYS, F. - Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland.
L2210: BUYS, Arend. - Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt.
B2562: BUYS DE GRAAF, A. - Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen.
Y8833: BUYS, Frans. - Wie maakt me los! Kwatrijnen van voorbijgaande aard.
L8622: BUYSSE, C., A. de Savornin Lohman, Jac. Vrancken. - Nieuwere Schrijvers II.
Y8299: BUYSSE, Cyriel. - Lente.
K2939: BUYTENDIJK, F.J.J. - De moderne mens en zijn lectuur.
B9631: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen.
R4947: [WILDE] BYRNE, Patrick. - The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde.
R1258: BYRON, May. - A Day with John Greenleaf Whittier.
L7115: BYVANCK, A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld.
K9953: CACHET, Henri. - Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution.
B1374: CADRES MARMET, E. - La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile.
R6907: CAENEGHEM, Pol van (inl.). - Belgikske nikske? Nederland een!
Y5953: CAGNAT, Rene. - Cours d'épigraphie latine, quatrième édition revue et augmentée avec vingt-huit planches hors texte
B1596: CAHEN-DELHAYE, Anne. - La ceramique de l'age du fer au Tierceau a Orp-Le-Grand. Collection P. Doquet.
Y8038: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1983. Nrs: 1 en 2.
Y8039: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1982. Nrs: 1 en 2.
Y8040: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1981. Nrs: 2 en 3/4.
Y8041: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1980. Nrs: 1 - 2 en 3/4.
T6791: CALCAR, Elise van. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
Y4650: [BECKETT] CALDER, John. - The philosophy of Samuel Beckett.
B1695: CALISCH, N.S. - Wet tot regeling van het Lager Onderwijs, zoo als zij den 10 Julij 1857 is aangenomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal; waarbij gevoegd is overzigt van de gehouden stemmingen over de artikelen en van het lot der voorgestelde amendementen.
T6521: [CATALOGUS] CALJE-VAN GULIK, Mevrouw. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Calje-van Gulik. Veilingcatalogus A.L. van Gendt & Co. Veiling op 23 april 1979.
Y1818: CALKOEN, H.J. - De nieuwe kieswet. Uitgesproken in de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland. OP Maandag den 7 September 1896.
B8964: CALLOT, Jacques. - Das Gesamte Werk in zwei Banden: 1. Handzeichnungen, 2. Druckgraphik.
Y2509: CALVIJN, Johannes. - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
T0422: CAMPAERT, Alex. - Klank en beeld.
T9947: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie neerlandaise au XVe siecle. + 1er supplement.
H3679: CAMPBELL, Tony. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
R3432: CAMPE, J.H. - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd.
T3319: CAMPEN, S.R. van. - Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch.
T4667: CAMPENHOUT, F. van en L. Moreels. - Drie Mystieken: Lutgardis, Lydwina, Kleine Theresia.
T2194: CAMPERT, Jan R.TH. - Verzen.
H6290: CAMPERT, Remco. - Betere tijden.
B5713: CAMPERT, Remco. - De tijden.
K9407: CAMPERT, Remco / Rinnooy Kan, Alexander / Huub Oosterhuis. - De wolk die niet voorbijtrok / Vrijheid is niet te koop / Echte wereld.
K8772: CAMPERT, Jan. - Verzamelde gedichten 1922 - 1943.
M8070: CAMPERT, Remco. - Met man en muis.
W7727: CAMPERT, Jan. - Verwilderd landschap.
Y6575: CAMPERT, Remco. - Een oud geluid.
R7326: CAMPERT, Remco. - Ohi, hoho, bang, bang. Novelle.
H8776: CAMPERT, Remco. - Somberman's maandag.
R6761: CAMPERT, Jan. - In memoriam Jan Campert. Overleden 12 januari 1943.
B1557: CAMPERT, Jan. - Den luiden lach en andere verzen.
B1234: CAMPERT, Remco. - Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera.
Y9692: CAMPERT, Jan. - Sonnetten voor Cynara.
R0661: CAMPFENS, Mies. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
H7980: CAMPFENS, Mies. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
R4091: CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. e.a. (eds.). - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker.
L0122: CAMPHUYSEN, Dirk Rafaelsz. - Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does.
B0415: CAMPOS, Arnaldo. - Livreiro um de todas as letras. Entrevista a Renato Mendonca.
R8768: CAN, M. van. - J.A. Alberdingk Thijm.
R8380: CANDIDUS. [=Willem van Irhoven van Dam]. - Vyfde missive van Candidus, aan den Schryver van het Politiek Vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve.
T4648: CANES, S.G. - De kinderwetten.
T8864: CANETTI, Elias. - De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen. Vertaald door Tom Grafdijk.
Y3333: CANHO, Benjamin del. - De ballade van de eendagsvlieg.
Y1114: CANNABICH, J.F.G. - Klein Aardrijkskunde voor Eerstbeginnenden. Voor het Lager Onderwijs in Nederland. Vrij bewerkt door H. Frijlink.
Y0123: CANNEGIETER, D. - Goslinga-state te Hallum en hare bewoners.
R5599: CANNEGIETER, T. - Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom.
R5600: CANNEGIETER, T. - Van Modern tot Rooms?
Y0537: CANNEGIETER, J.P. - R.K. Propaganda in Nederland. Voordracht den 9den Augustus 1911 ter Alg. Vergadering der Evangelische Maatschappij te 's-Gravenhage.
Y8131: CANTECLEER. - Cantelecleer. Gratis maandblad voor de leerlingen van alle inrichtingen van voortgezet onderwijs. Redactuur D. Wouters. 1e jaargang no 2, Donderdag 1 October 1936.
R8979: CANTER, Bernard. - Dramatische Werken: Medea. De Bron der Jeugd. De Gijzelaars.
T9447: CANTRE, Jozef / Louis Lebeer. - L'oeuvre grave de Jozef Cantre.
T9446: CANTRE, Jozef. - Jozef Cantre. Tentoonstelling grafisch werk.
H7623: CANTY, Kevin. - Paleisjes. Vertaling Frans van der Wiel.
Y3823: CAPELLEVEEN, Paul van e.a. (red.). - Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek.
M7156: CAPOTE, Truman. - Een huis vol bloemen. Vertaling A. Nonymus.
M7160: CAPOTE, Truman. - De diamanten gitaar. Vertaling A. Nonymus.
T0942: CAPPELLE, Johannes Pieter van. - Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland.
R4156: CARDAUNS, Hermann. - Fünfzig Jahre Kolnische Volkszeitung. Ein Ruckblick zum Goldenen Jubilaum der Zeitung am 1. April 1910.
H5025: [TSJECHOV] CARMIGGELT, S. / Pierre H. Dubois e.a. - Over Tsjechow.
T1468: CARMIGGELT, S. - De sneehoed. Een oudejaarsverhaal. Geillustreerd door I. Spreekmeester.
R0021: CARMIGGELT, S. - Kronkelgroeven Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt.
R0023: CARMIGGELT, Simon. - Carmiggelt Speciaal m.m.v. Kees Brusse, Simon Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten en Ellen Vogel.
T3705: CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
B7808: CARMIGGELT, Simon. - Leven met muziek.
R1837: CARMIGGELT, Simon. - Nieuwsblad van de Carmiggelt-Kring Winter 2000, nr. 60.
B7631: CARMIGGELT, Simon. - Kleine avonturen aan de tap.
M8361: CARMIGGELT, S. - Carmiggelt. een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging.
K6604: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
Y5252: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
R3854: CARMIGGELT, Van STRAATEN, e.a. - Rondje van Bokma. Korte cafeverhalen.
Y7672: CARMIGGELT. S. - Het Vers.
Y8335: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
T6049: CARO, N.M. - Marsch voor Piano. Gecomponeerd ter gelegenheid van het 50 jarig jubile van den Slag bij Waterloo 18 Junij 1865. door N.M. Caro.
Y8551: CAROLL, Lewis. - De avonturen van Alice. Vertaling C. Reedijk en Alfred Kossmann. Met illustraties van John Tenniel.
B2340: CARON, W.J.H. - Da Costa's overgang naar het Christendom. (Overdruk uit De Nieuwe Taalgids 1951).
R4467: [SPINOZA] CARP, J.H. - De Spinozistische vrijheidsgedachte.
Y7109: CARROLL, Lewis. - Through the looking glass and what Alice found there. With Fifty illustrations by John Tenniel.
Y7110: CARROLL, Lewis. - The Selected Letters of Lewis Carroll. Edited by Morton N. Cohen with the assistance of Roger Lancelyn Green.
R3945: CARROLL, Lewis. - De avonturen van Alice.
E0235: CARROLL, Lewis. - De avonturen van Alice.
E0236: CARROLL, Lewis. - De avonturen van Alice.
T6397: CARSON, Sir Edward. - De oorlog tegen Duitsche Duikbooten.
Y9240: CARSON, Peter (ed.). - The Complete Penguin Classics Catalogue.
Y9802: CARSTENS, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland.
W8874: CARTER, John. - A Handlist of the writings of Stanley Morison. With some notes by mr. Morison and indexes by Graham Pollard
M6684: [BRITISH MUSEUM] CARTER, John a.o. - Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at The Britsh Museum and at Earls Court, London 16-27 july 1963.
Y6368: CASAMASSIMA, Emanuele. - Trattati di scrittura del Cinquecento Italiano.
L8140: CASANOVA, Giacomo. - Christinas Heimkehr. Nach der Urfassung ins Deutsche ubersetzt von Heinz von Sauter.
L9034: CASANOVA. - Caro mio don Giacomo. Reflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales. Choix et commentaires de Jean-Francois Laya.
T4786: CASPARIE, W.R. / H. Lampe / J.B.H. Westerman. - Hoe wij groeiden. Gedenkboek 1882-1932.
T6760: CASSIUS. - Het proces-Mussolini zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden in Londen in het jaar 1944 of 1945.
B3727: CASSON, Herbert N. - Waarmee kan ik U dienen? Een spoed-opleiding voor winkelverkopers en -verkoopsters. Nederlandse bewerking J.P. de Brabander.
K0253: CASSOU, Jean. (Ed.). - Imprimeries Clandestines.
W9312: CATALOGUE. - Le cinquieme centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas.
B1765: CATALOGUE. - Le Cercle de la Librairie de Paris a l'Exposition du Livre.
Y7524: CATALOGUE. - Catalogue des Costumes Nationaux exposes a Amsterdam (Musee de la Ville) a l'occasion de l'inauguration solennelle de sa majeste la Reine Wilhelmine.
Y0437: CATALOGUE. - Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange.
R1180: CATALOGUE. - Recent Graphic Works from Flanders. Lalit Kala Akademi, Fifth Triennale India 1982.
Y5983: CATALOGUE. - Poultry Houses, Dog Houses, Green Houses, Garden Frames, Portable building.
Y0244: CATALOGUS. - Het affiche. Beeld van de tijd. Tentoonstelling uit de collectie van Fred Schneckenburger.
Y0208: CATALOGUS. - Catalogus, Nationale byzondere tentoonstelling van grafische kunst, onder afdeeling van de Internationale Grafische Tentoonstelling.
R4958: CATALOGUS. - Jugendstil. (Europalia 77 Bundesrepublik Deutschland) 1 oktober - 27 november 1977.
K9032: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1990. / The best book designs 1990. Catalogus.
Y0628: CATALOGUS. - Gedrukt in verdrukking. Catalogus van de Tentoonstelling, Gemeentearchief 10 mei - 3 juni 1951.
T2392: CATALOGUS. - Romans en verhalen in het Nederlands oorspronkelijk en vertaald. Catalogus van ontspanningslectuur.
R0665: CATALOGUS. - Plexiglas objekten bij Mart Spruijt bv.
Y2451: CATALOGUS - Catalogus van eene uitgebreide verzameling Boeken over Amsterdam bijeengebracht door den Heer J. van Eck. Publieke verkooping dinsdag 10 December 1946.
R4853: CATALOGUS. - Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge.
T1507: CATALOGUS. - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos.
T1366: CATALOGUS. - Tentoonstelling van schilderijen van Hendrik Luyten van 8 tot 30 maart 1914.
T1367: CATALOGUS. - Matth. Wiegman. Tentoonstelling van schilderijen van 7 februari - 7 maart 1931. Voorwoord Plassaert.
T1369: CATALOGUS. - Herdenkingstentoonstelling Cornelis van Leeuwen 1892-1949. Voorwoord: J.C. Ebbinge Wubben.
T1365: CATALOGUS. - Isaac Isreals 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen 22 october - 17 november 1934.
T1364: CATALOGUS. - Tentoonstelling John Radecker 27 Mei - 29 Juni 1946.
T1359: CATALOGUS. - Max Beckmann.
T1360: CATALOGUS. - Wrede: schilderijen, tekeningen.
T1357: CATALOGUS. - Catalogue of a memorial exhibition of drawings by Sir Max Beerbohm (1872-1956). Foreword by John Rothenstein.
T1355: CATALOGUS. - Tentoonstelling van waskrijt-teekeningen van A. van der Boon.
T1348: CATALOGUS. - Schilderijen A.C. Willink.
T1336: CATALOGUS. - Der etsen van P. Dupont en W. de Zwart.
T1331: CATALOGUS. - Exposition retrospective A.C. Willink. Palais des Beaux Arts Bruxelles 12 janvier - 4 fevrier 1951.
R4666: CATALOGUS. - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
T1326: CATALOGUS. - The Adams Gold Vase.
T1324: CATALOGUS. - Het edele jade.
T1322: CATALOGUS. - Oskar Kokoschka. Eenige aanteekeningen over leven en wezen van den schilder n.a.v. de tentoonstelling in de zalen van het Genootschap Kunstliefde Utrecht 18 februari - 12 maart 1939.
T1314: CATALOGUS. - Verzameling H. Nijgh. Negentiende eeuwsche schilderijen en aquarellen.
T1304: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 24 dec. 1938 - 31 jan. 1939.
T1312: CATALOGUS. - Tentoonstelling van werken van Jan Toorop.
T1280: CATALOGUS. - Catalogus schoolboekuitgevers.
L4037: CATALOGUS. - Papier / Kunst. De onbegrensde mogelijkheden.
W9356: CATALOGUS. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
B8555: CATALOGUS. - Het geillustreerde boek 1450-1850. Tentoonstelling Amsterdam, Stedelijk Museum 19 juni tot 10 juli 1954.
R4493: CATALOGUS. - Fondscatalogus A.A.M. Stols, Winter 1941.
B6039: CATALOGUS. - Schone Bucher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Katalog 921.
T7642: CATALOGUS [RUUSBROEC, Jan van]. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 17 oktober-28 november 1981.
L2248: CATALOGUS. - Hollandse Meesters uit Amerika. Catalogus Ben Broos.
H0126: CATALOGUS. - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
L0560: CATALOGUS. - De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838).
B5589: CATALOGUS. - Roobjee. (Intervista condotta da Ingrid Lampaert].
T5368: CATALOGUS. - Lijst van de Jongens-Boekerij der St. Aloysius-Congregatie te Nijmegen.
T5367: CATALOGUS. - Catalogus van de Bibliotheek der Rijks-Normaallessen te Utrecht. 1 September 1901.
R9215: CATALOGUS. - Tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919.
Y3717: CATALOGUS. - De Stijl 1917-1931. Cataloguslijst van de tentoonstellingen.
R9160: CATALOGUS. EKKART, R.E.O. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
T5135: CATALOGUS. - Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg.
H6330: CATALOGUS. - Geloof en satire anno 1600.
H6728: CATALOGUS. - Het Nederlandse Boek 1300-1800.
R8864: CATALOGUS. - Het Geillustreerde Boek in het Westen van de vroege middeleeuwen tot heden.
R5480: [ERASMUS] Catalogus. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober. Twee delen.
B3001: CATALOGUS. - Catalogus tentoonstelling Spiegel van 16de eeuwse taalkunde.
B2865: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Dixieme partie.
T9489: CATALOGUS. - Pop & Rock Memorabilia 1.
B2796: CATALOGUS. - Bibliophile 2000. Sammlung Gunter Rossipaul. Literatur vor und nach 1945. DDR-Literatur. Frauenliteratur Pressen, Kinderbucher etc.
K4460: CATALOGUS. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
B2710: CATALOGUS. - Visuele vacantie verleiders. Touristische affiches 1897-1967.
R0175: CATALOGUS. - Handschriften en gedrukte werken over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600.
T4770: CATALOGUS. - Catalogus der tentoonstelling van boeken gedrukt door Leon Pichon te Parijs. Februari 1926.
T4721: CATALOGUS. - Publieke verkooping 6-13 november 1923 door de veilinghouders H.G. en G.Theod. Bom & Zoon in het lokaal Warmoesstraat 35.
K8319: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1986. / The best book designs 1986.
B6124: CATALOGUS. - Gheraert Leeu, meesterprenter ter goude, 1477-1484.
K5378: CATALOGUS. - Affiches honderd jaar kunstleven in Den Haag 1866-1966.
L8485: CATALOGUS. - Bibliotheque Frederic et Anne Max.
T4693: CATALOGUS. - Catalogus der boeken van Dr. A. Kuyper.
M3350: CATALOGUS. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977 - 1987.
M3347: CATALOGUS. - De vuile vingers van de Fiscus en de opkomst van de moderne pers.
T4488: CATALOGUS. - Boekveilingcatalogus, 1 mei 1947. / De Amsterdamsche Veiling.
Y3484: CATALOGUS. - Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926.
Y6366: CATALOGUS. - Curiosa. [=erotica].
B1604: CATALOGUS. - Goltzius BV. E.H. Ariens Kappers en S. Emmering. Catalogue number I. Old Master Prints.
T4251: CATALOGUS - Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 [met een inleiding van R.W.P. de Vries].
B2873: CATALOGUS. - Science and Medicine.
K1861: CATALOGUS. - Het Belgische Boek.
R2263: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Het Oude Boek. 15-30 september 1936.
Y7780: PROSPECTUS. / CATALOGUS - Prospectus W.L. & J. Brusse, Rotterdam. Alphabetische Catalogus November-December 1905.
Y7782: PROSPECTUS / CATALOGUS. - Prospectus Uitgeverij & Drukkerij Hollandia, Baarn. Catalogus 1960 / 1960-1961.
Y7898: CATALOGUS. - [M. Basch] Antiquariaat De Boekenkamer, Rokin 122, Amsterdam. Catalogus 28.
Y9205: CATALOGUS. - Mors. Wen verhaal over de dood in boek en prent. De dood in druk.
Y9231: CATALOGUS. - Flight. Origins & progress.
Y9682: CATALOGUS. - Courant & Krant. Algemene teksten bij de tentoonstelling; Schetsen over een aantal curieuze Haagse couranten uit de 17de en 18de eeuw: Over het conserveren van kranten; Enkele boeken over de Nederlandse persgeschiedenis.
Y9686: CATALOGUS. - Piet Zwart. A choice from his personal archive (4). auction 19 May 2015.
Y9770: CATALOGUS. - Catalogue 133: Surrealism. A small collection of first editions.
L7071: CATS, J. - Spiegel van den ouden en nieuwen tijd.
B0147: CATS, Jacob. - Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats.
R0198: CATS, Jacob. - Spaens Heydinnetie.
R2156: CATS, Jacob. - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door J. van Vloten met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
L0592: CATS, Jacob. - Spaens Heydinnetie.
T5525: CATS, Jakob. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden.
E0006: CATS, J. - Zinne- en Minne-Beelden: Selfstryd: Tooneel der Mannelyke Agtbaarheidt: Galathea of Herdersklagt: Klagende Maegden, En andere Mengelrymen.
R7707: CATS, Jacob. - Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829.
R3933: CATS, Jakob. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, elfde & twaalfde deel: Sinne- en Minne-Beelden.
R3199: CATS, Jacob. - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. [...]
M1192: CATS, Jacob. - Dichterlijke werken.
Y8788: CATS, Jacob. - Intekenformulier t.b.v. het ophogen van het standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven.
Y9919: CATS, J. - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het Twee-en- tachtig-jarig leven van den selven Heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. Met vernieuwde Figuuren.
R4127: CATULLUS. - De Lesbialiederen van Catullus. Een lyrisch intermezzo te Rome in de eerste eeuw voor Christus. Vertaald en ingeleid door C. Sobry.
B5563: CAUWENBERGE, Johan van (ed.). - Flandria Illustrata: Acht confrontaties.
Y8072: LUCIANUS / MENANDER / Cebes. - Luciani Samosatensis colloquia selecta, & Timon. Cebetis Thebani Tabula. Menandri sententi¾ morales. Gr¾ce & Latine. Colloquia Luciani & Timonem notis illustravit Tiberius Hemsterhuis.
Y4510: CELINE. - Celine journaal nr. 4.
B9961: CELINE, L.-F. - Bibliotheque L.-F. Celine. Textes & Documents 3. Reunis et presentes par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouche.
Y5988: VRIJZ. CHRISTELIJKE JEUGD CENTRALE. - Leidersblad. 8e jrg. no 6, Februari 1930 en 25ste jrg. no. 6, Februari 1947. / Groei. jrg. XII, 22 Januari 1932. no 11. / Berichten Vrijz. Christelijke Studenten Bond. Februari 1931.
Y8064: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Jaarverslag 1921. Afdeling Amsterdam.
E0494: De Arbeiders Jeugd Centrale. - De Meiroep. Tekeningen Raoul Hynckes en Fre Cohen.
Y3126: TONEELGROEP CENTRUM. - Geen 1-akters?
B7102: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 3, April 1931.
B7103: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 6, Juli-Aug. 1931.
B4864: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 8, Nov. 1931.
B4865: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 9, Dec. 1931.
B4866: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 12, Jan. 1931.
B4867: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 5, Juni 1930.
L9265: CERUTTI, F.F.X. en F.A. Brekelmans. - Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861.
M8475: CERVANTES , Miquel Saavedra de. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam.
R3410: CERVANTES, Miguel de. - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Ouvrage posthume. 6 vols.
Y0663: CERVANTES, Miguel de. - La Ilustre Fregona. (La Sguattera Illustre) Novella testo spagnolo corredato di note ed introduzione ad uso delle scuole a cua di Alfredo Giannini con 16 illustazioni.
Y1539: CERVANTES, Miquel de. - De Wondervolle Avonturen van Don Quichot. Deel I. Uit het Spaansch opnieuw voor kinderen verteld.
Y6500: CERVANTES. - De doorluchte vatenspoelster. Vertaling G.J. Geers.
Y3322: CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. - Miguel de Cervantes Savedra. Beibliografia de las obras traducidas al ruso y ensayos criticos 1763-1957.
T7118: CEURREMANS, Karel. - Nog van Fonske en Mientje.
T7117: CEURREMANS, Karel. - Fonske en Mientje.
T7037: CEURREMANS, Karel. - Globale, visueele leesmethode. Beknopte handleiding.
R7571: CHABANNES, Bernard de. - Le Bapteme des Enfants.
B9716: CHALLES, Robert. - Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londe. (Tome I). Prelection de Georges Pillement.
R4020: CHAMBRY, Rene. - De waarheid over Leuven. Met een voorwoord door E. Giran.
Y0575: CHAMINADE, Marcel. - L'ouvrier au pays de Hitler et de Staline.
Y4718: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Travail et industrie ou le pouvoir de la volonte - Histoires d'artisans, d'artistes et de negociants devenus celebres.
H8507: CHAMPFLEURT. - Grandeur et decadence d'une serinett 1
H8505: CHAMPFLEURY, Jules. - Chien-Caillou.
Y8543: CHAMULEAU, Rody (Ed.) - De wereld van Gerrit Jan Zwier.
L8307: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente.
L4458: [BEETS]. CHANTEPIE de la SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets.
M4851: CHAPKIS, Raoul. - Verzameld werk. Met tekeningen van Peter Vos.
T9240: CHAPLIN, Charley en Jacques la Rue. - Deux petits Chanssons du celebre film Limelight.
Y0571: CHAPUISAT, Edouard. - Hommage de Geneve a la France.
K1408: CHARITON. - Chaireas en Kallirhoe. Een liefde. Vertaald en toegelicht door Emilie van Opstall.
B6937: CHARIVARIUS. [=Gerard Nolst Trenite]. - Charivaria. Derde bundel.
T3007: CHARIVARIUS. [=Gerard Nolst Trenite]. - Charivari. Met penteekeningen van P. van der Hem.
Y9146: CHARIVARIUS. [=Gerard Nolst Trenite]. - Charivaria. Tweede bundel.
L4907: CHARLES, J.B. - Eendracht ontkracht of Een pleidooi voor simplificatie.
B2978: CHARLES, J.B. - Ekskuseer mijn linkerhand. Gedichten.
M3274: CHARLES, J.B. - Topeka. De gedichten van 1963 - 1966.
R4579: CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. - De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis.
B9828: CHASTE, Victor le [=H.G. Hoekstra]. - Amorosa.
Y8926: CHASTE, Victor le [=H.G. Hoekstra]. - Amorosa. Om een verwarring in stand te houden. Ingeleid door Han G. Hoekstra.
T0068: CHATEAUBRIANT, A. de. - Locronan. Avec un portrait de l'auteur par E. Hubert.
K4894: CHAUCER, Geoffrey. - Troilus en Criseyde. Gedicht omstreeks 1385 en nu verdietst door Adriaan J. Barnouw.
R5281: CHESTERON, G.K. - Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer.
T8930: CHESTERTON, G.K. - Favorite Father Brown Stories.
MK0048: CHIERA, Edward. - Zij schreven op klei. Wat de Babylonische spijkerschrifttabletten ons vertellen. Voor Nederland vertaald en bewerkt door Jojannes de Groot.
Y8792: CHIJS, Pieter Otto van der. - Levensberigt van Gerrit van Orden.
Y4580: CHOMSKY, Noam. - On Nature and Language.
M3760: CHOMSKY, Noam/ Morris Halle. - Cartesian linguistics: A chapter in the history of rationalist thought.
T3892: CHOUFOUR, H.K. en W. de Keizer. (samenst.). - 7 magere maanden. Ter herinnering aan een moeizame doorworstelden oorlogswinter
R6860: CHRETIEN, J.F. - Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.)
Y0674: CHRIST, Paul. - Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Vortrag gehalten am 23. November 1903 in Zurich.
T7414: CHRISTIAENS, Fons. - De inkwisitie in hare kindsheid.
T4296: CHRISTIAENS, Fons. - De Kinderlectuur en hare rol in den strijd om ontvoogding der gedachten.
K7407: CHRISTIAN, Arthur. - Debuts de l'imprimerie en France. L' Imprimerie Nationale. L' Hotel de Rohan.
L8547: CHRISTIANSEN, Poul A. (ed.). - Salomon's Song of Songs. Drawings by Ib Spang Olsen.
Y5915: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 3e jrg. No 2-3 April 1945. 4e jrg. 1946. No. 9, juli 1945 en No. 37, Februari 1946. 5e jrg. No. 16 Augustus 1946.
Y4036: CHRISTOFOOR. - Christofoor voor God en Vaderland. 3 nov. 1944. No. 10. Febr. 1945 No 34. 3e jaargang 28 april 1945. No. 3.
Y0666: CHURCHILL, Winston. - Mein Bundesgenosse. Ausspruche aus zwei Jahrzehnten, Illustreirt von englischen und amerikanischen Pressezeichnern.
Y4430: CICERO, M.T. - X. Reedenvoeringen. In Nederduits overgebragt; Neevens twee aanmerkenswaardige Brieven van den selven, in 't Latyn en Duits.
T7077: CITRINE, Walter. - The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine.
T0247: CITROEN, Paul. - Teekeningen en aanteekeningen.
K9747: CITROEN, Paul. - Wir Maler heute und die Kunsttradition.
K7696: CITROEN, K.A. - Taal en teken.
B3478: CITROEN, Paul & Kurt Lob. - Paul Citroen en het Bauhaus. Herinneringen in woord en beeld.
R3858: CITROEN, Paul. - Kunsttestament.
T0009: CITTERT, J.W. - Cleopatra. Drama in vijf bedrijven.
Y7841: FOLIA CIVITATIS. - Folia Civitatis. Weekblad voor de Civitas Acadenmia der Universiteit van Amsterdam. 6 december 1958, 12e jaargang nr. 11. A.D. de Groot: Uit het bonte verleden van sinterklaas.
T2647: CASTRVM PEREGRINI CL. - Castrum Peregrini.
T4090: CLAERHOUT, A. & Rita Bolland. - Enkele niet-westerse textieltechnieken. Verslag van de Textieldag op 24 april 1975 in het Tropenmuseum te Amsterdam.
L8235: CLAES, Paul. - De Zonen van de Zon. Een sonnet en zeven transposities.
L5556: CLAES S.J., Frans M. - Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish. With a foreword by F. de Tollenaere.
R0028: CLAES, Ernest. - Levensbeeld van Ernest Claes.
B8162: CLAES, Ernest. - De oude klok.
Y1857: CLAES, Paul (samenstelling en vertaling.) - Het kristal. Twaalf sonnetten voor Spinoza. [Sully Prudhomme, Muchado de Assis, Borges, Gorter, claes
R8087: CLAES, Ernest. (Red.). - Toren. Maandschrift voor de Nederlanden. 1e jaargang nr 1, Juli 1949.
K3446: CLAESSENS, Peter J. - Familieportret van Prive-Domein. Geselecteerd en van een inleiding voorzien door ....
L1308: CLAEYS, R.V.G. - De Rijks- en de Gemeentestatistiek en haar onderlinge verhouding.
W8394: CLAIR, C. - A Chronology of Printing.
W8395: CLAIR, C. - Christopher Plantin.
T0889: CLARE, Maurice. - A day with John Keats.
B6609: CLARISSE, Jo. - Prologus, quo scholas theologicas, praesertim apologeticas, a. 1840 ad 1841 habendas, auspicaturus, Joannis Henrici van der Palm, nuper placide pieque defuncti, exemplum auditoribus, futuris theologis ad imitandum proposuit Jo. Clarisse.
Y5206: CLARISSE, J. - Iets over Sebald Fulco Joannes Rau als dichter
R5792: CLARK, G.N. - Holland and the war.
R5791: CLARK, G.N. - Holland and the war.
Y4441: BATAILLE DE CLASSE. - Bataille de Classe. Mai-Juin 1939. No 59. Congres 1939. Congres de la C.I.U.
Y0025: CLAUDEL, J.C. - Stingy Frenchman! ou Le vice Francais.
T4460: CLAUDIANUS, Claudius. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane Scheltema.
M5009: CLAUS, Hugo. - De zwarte keizer. Verhalen.
H7253: CLAUS, Hugo. - De groeten.
T0101: CLAUS, Hugo. - De verwondering.
K8675: CLAUS, Hugo. - Karel Appel, schilder.
Y1667: CLAUS, Hugo. - Flagrant.
K5615: CLAUS, Hugo. - Premiere.
E0502: CLAUS, Emile / Emile Durkheim / Georges Papens e.a. - IRIS. Vrij Algemeen Nederlandsch Maandschrift. Literatuur, kunst, sociologie, wijsbegeerte. 1e jaargang 1908 april juni juli. Drie nummers.
Y7265: CLEEF, Pieter Marius van. - Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. 's Gravenhage 1844.
T4954: CLEERDIN, Vincent. - Sagen van Brabant. Houtsneden van J. Franken Pzn.
T7600: CLEERDIN, Vincent. - Brabantsche sagen.
L8453: CLEMENS SCHRONER, E. - Gedichten.
R0025: CLER, Jan de. - Levensbeeld van Jan de Cler.
B3236: CLERCQ, W.A. de. - Willem de Clercq (1795-1844).
Y1536: CLERCQ, Rene de. / H. Bodestein en W. van Es. (Eds.). - De Toorts. Staat- en Letterkundig Weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. 1918: 3e jrg. Nrs: 27 - 29 - 31 - 36 - 39 - 40.
Y8772: CLERCQ ZUBLI, Edithe. - Vogels en andere geluiden.
Y0129: CLEREY, Paul. - Francais voici la cinquieme colonne.
B0393: CLERKX, Aart. - Tien jaar Crisis I.
K5343: CLERMONT, R.M. [Photographies]. - Nus Antillais.
R8798: CLERQ, Victor de. - De Ontwikkeling der Sociale Denkbeelden bij de Fransche Katholieken in de XIXe eeuw. II: de Tijdgenooten.
A0584: CLERX, Arnold. - De zoon van Bronsmer.
T9859: CLEVIS, Krien. - LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment.
W9313: CLIFFE, Henry. - Lithography.
R0688: CLIMAX. - Open brief aan de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, Dr. A. Kuijper en F. Domela Nieuwenhuis.
Y2198: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bloemen op kantoor. Woorden en muziek.
T9207: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bioscoopmeisje. (voor Marietje). Woorden en Muziek.
B5780: CLOSSON, Hermann. - L'office de l'etoile. Traduit du latin par [Hermann Closson] d'un manuscrit provenant de l'Abbaye de Munsterbilsen (Limbourg) et conserve dans la Bibliotheques des Bollandistes a Bruxelles.
R7081: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand.
T7702: LANGENBACH & CO. - Festschrift anlasslich der Feier des funfzigjahrigen Bestehens der Firma J. Langenbach & Sohne. Hoflieferanten Worms am Rhein und Enkirch an der Mosel.
Y0837: SOTHEBY & CO. - Catalogue of Fine French Paperweights and English and Continental Glass. 1971 + 1974 + 1979.
Y0828: SOTHEBY PARKE BERNET & Co. - Catalogue off-print Venetian Glass from Volume Two: Works of Art. The Robert von Hirsch collection
T4014: COBBENHAGEN, M.J.H. - Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie en handel.
Y9534: COBET, C.G. - Commentatio qua continetur Prosopographia Xenophontea ... / scripsit Carel Gabriël Cobet.
R7237: COCHERET, Ch.A. - Poppenkast. Vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
T3980: COCK, Michel de. - Mooi Roosje. Zang en Piano.
Y2189: COCK, Michel de. - Hap! Zeit ie!
B4385: COCK, A. de & Herman Teirlinck. - Kinderspel & Kinderlust in Zuid-Nederland. Met schema's en teekeningen. Acht delen.
Y5695: COCK, Theodorus de. - Levensbijzonderheden van Theodorus de Cock.
H7061: COCKX-INDESTEGE, Elly / NAVE, Francine de (eds.). - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
T6906: COCLERS, Louis Bernard / W. Hora Siccama. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
Y8059: COCTEAU, Jean & Charles Martin. - Soignez la gloire de votre firme et l'excellence de vos marchandises, car, si vous les jugez bonnes votre intérêt devient l'intérêt général.
T5363: COELHO, Maurice Bernard. - Waarom Mussolini Abessynie wil beschaven.
R0448: COENDERS, A. - Van partij-communist tot vrij-communist.
T5989: COENEN, Joh. M. - Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626.
H0354: COENEN, Frans. - Bezwaarlijke liefde.
L3630: COENEN, Frans. - Provo avant la lettre. Inleiding B de Goede.
L3163: COENEN, Frans. - Zomergenoegens van de Familie Kramp.
E0444: COENEN, Adriaen. - Het Walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585. Redactie en inleiding Florike Egmond en Peter Mason met commentaar door Kees Lankester.
T7593: COENEN, Frans. - Verveling.
R6779: COENEN, Frans. - Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling Willet Holthuysen.
K8911: COENRAADS, Ed. - Fakkeldragers.
T9245: COENS, M. en C. Hinderdael. - Het stervende kind. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2933: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Verhalende Liederen (sagen, legenden, vertellingen, sprookjes) derde reeks.
Y2932: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Drinkliedjes.
K3807: COETZEE, A. - De Zuid-Afrikaansche Letterkunde.
L7408: COHEN, Ernst. - Waarom niet zoo, maar zoo?
L7120: COHEN, D. - De taak der Oude Geschiedenis.
L6104: COHEN, L. - Van Vasco Da Gama tot van Lear Black. De ontwikkeling van het Verkeer tussen Nederland en Indie.
L4151: COHEN, Colin. - Watermark 74, Handbook of an Exhibtion organised by Wiggins Tearpe (Mill sales).
L3589: COHEN, D. - De taak der oude geschiedenis.
T5704: COHEN, Fré (ed.). - Ic sie des meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fre Cohen. Met eene corte inleidinghe van Willem Pyper.
T5642: COHEN VAN ELBURG, James. - Cabaret-Album 3e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Het rose Peignoirtje. No. 2 Rozen. No.3 Avontuurtje. No. 4. Jeugd. No. 5. Zijn Antwoord. No. 6. Holland - en de Oorlog.
L1307: COHEN, E.G.D. - Nieuwe ontwikkelingen in de theorie der irreversibele processen.
B6170: Cohen, Gueoula. - Een stem voor strijdend Israel.
Y2165: COHEN VAN ELBURG, James. - Cabaret-album. Zes liedjes.
T8735: COHEN STUART, A.B. e.a. - Licht in Duisternis. Het werk van het Haagsch Crisis-Comite.
K0773: COHEN, Josef. - De tocht van de dronken man.
T4769: COHEN, Ernst en W.A.T. Cohen-de Meester. - Daniel Gabriel Fahrenheit (geb. te Danzig 24 Mei 1686, overl. te 's-Gravenhage 16 Sept. 1736). Tweede mededeeling.
T7808: COHEN Stuart, M. - Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877.
T9238: COHEN VAN ELBURG, James. - Cabaret-Album 2e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Serenade van Pierrot. No. 2 Pierrot en Pierrette. No.3 Tennisliedje. No. 4. Z'n Excellentie. No. 5. Brief van een dronken Student. No. 6. Harlekijn.
R1282: COHEN, J. - Gids voor de tentoonstelling: Vondel en zijn tijd in boek en plaat. In de Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen 9-14 November 1937.
Y8060: COHEN,Fré. - Fré Cohen. Sierkunstenares in Amsterdam. Maandkalender over Fré Cohen, met achtergronden en afbeeldingen.
Y9668: COHEN, E.Z.R. (inl.). - Lezen en doorgeven. De illegale pers 40-45. Een expositie van het Nederlands Persmuseum in de Universiteitsbibliotheek.
T6295: COHN, Emil Bernhard (Hrsg.). - Jüdischer Kinderkalender. Erster Jahrgang.
T3837: COLENBRANDER, S. e.a. - Zijde en kunstzijde. Verslag van de Textieldag van 6 september 1990, Gemeentemuseum Helmond.
R4783: COLERIDGE, S.T. - De ballade fen d'ald-matroas. Oerset van A.R. Scholten.
T1143: [SPINOZA] Colerus, John. - The life of Benedict de Spinosa. Done out of French. London 1706.
K7593: COLETTE. - La seconde.
L3652: COLIJN, H. - Openingswoord ter Deputaten-Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage op 14 october 1921.
L2746: COLIJN, H. - Tot's lands behoud.
K9577: COLIJN, H. - De jubileumgift.
K9575: COLIJN, H. - Om de bewaring van het pand.
K9509: COLIJN, H. - Wankelen noch weifelen.
K9321: COLIJN, H. - Toevende dageraad.
K9320: COLIJN, H. en J. Schouten. - Redevoeringen. Een Woord. / Ons fundament en onze kracht.
Y5040: COLIJN, H. - De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven, Uitgegeven en ingeleid door J. de Bruijn.
B1727: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie.
H8983: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden.
L2004: COLLEM, A. van. - Liederen der gemeenschap. Derde bundel.
H7672: COLLIER, David & Kay Floyd. - Desktop Publishing source book. Ready-to-use Layouts and Ideas for dtp users.
B8041: COLLINS, F. Howard. - Authors and Printers Dictionary.
H1346: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
L4567: COLONNA, Francesco. - Hypnerotomachia Poliphili. The Strife of Love in a Dream.
Y8095: COMBAT. - Combat. Hebdomadaire paraissant le samedi. 25 Novembre 1936 no 14.
Y1023: COMELLO, Rik. - De heenweg terug of forward on the way back.
Y1015: COMELLO, Rik. - Oud nieuws & echte dromen.
K3086: COMER, F.A. en R. Gheyselinck. - F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872.
R9138: EENE GEMENGDE COMMISSIE. - De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering.
Y8482: REGELINGS-COMMISSIE. - Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam. Orde-Bepalingen voor het Kinderfeest op 31 Augustus 1889.
T3888: COMMUNISME. - Nieuwe aanvallen op het parlementaire stelsel. Rondom het S.D.A.P. congres. Het Trotzkisme De handlanger van het Fascisme. Het Nationaliteiten vraagstuk in Vlaanderen. Willem van Iependaal: Dialoog. In Smartend Gareel. Geest en Karakter. De Broodprijs. De nieuwe verkiezingen in de Sowjet Unie. China's keuze: Eenheid of ontbinding. Heinrich Mann - De Heraut van het Volksfront. De strijd voor de Bolsjewistische partij. De opbouw v.d. materie. Tijdschriften-bespreking. Schaken en Dammen.
T3880: COMMUNISME. - Ko Beuzemaker: Rondom de burgerlijke Democratie. A.S. de Leeuw: Vrede en Oorlog. C. van den Berg: Het plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. W.J. de Groot: Onderzoek naar de voedingstoestand van Schoolkinderen te Amsterdam. Martien Beversluis: Verantwoording. J.L. Snethlage: De christelijke wereldrevolutie en haar verdedigers. Gerard de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kapitalistische Maatschappij. J. St.: De minerale sanktie.
T9267: COMMUNISME. - Bevat o.a.: Sidney en Beatrice Webb: Sowjet Communisme. K. Beuzemaker: Gemeente politiek.
T7868: DE COMMUNIST. - De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering.
T4485: COMPAEN, Claesz. - Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven.
Y4686: FEEST-CONCERT. - Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen.
R7080: CONIJN, H. - De reclame in een notedop.
T8208: CONINCK, Herman de. - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
Y8491: CONINCK, Herman de. / B. Barnard /P. Piryns / P. de Wispelaere. - De tweede vrouw van Dik Trom / Voor de eenentwintigste eeuw / Je suis van Luxemburg / Oefeningen in afscheid.
Y1063: CONRADI, J.E. - De Kinderkring. Leesboekje voor jonge kinderen.
Y9044: CONRADI, Petrus. - Intree-rede van ... Petrus Conradi, over den Pligt van eenen Godgeleerden in het Wederleggen der Dwaalenden, in de Academij-kerk den 9den van Wijnmaand 1741. openlijk uitgesproken Als zijn Hoog-Eerwaarde het Gewoone Hoogleeraars Ampt in de H. godgeleerdheid in Frieslands Beroemde Hooge School plegtig aanvaardde.
Y2633: CONSCIENCE, H. - Meesterwerken van H. Conscience. De Loteling.
T0275: CONSCIENCE, Hendrik. - Blinde Rosa.
T0276: CONSCIENCE, Hendrik. - Rikke-Tikke-Tak.
R7799: CONSCIENCE, Hendrik. - Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets.
R6547: CONSCIENCE, Hendrik. - Volledige werken in 40 delen.
R0331: CONSTANDSE, A.L. - Socialisme tegenover Godsdienst.
R0336: CONSTANDSE, A.L. - Van Calvijn tot Colijn.
R0338: CONSTANDSE, A.L. - Met Moskou ten oorlog?
R0340: CONSTANDSE, A.L. - Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928.
R0308: CONSTANDSE, A.L. - Waarheen gaat Rusland?
R0215: CONSTANDSE, A.L. - Welke partijen zullen ontwapenen?
R0217: CONSTANDSE, A.L. - Is de techniek een vloek?
R0210: CONSTANDSE, Anton. - Anton Constandse tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie).
R7683: CONSTANDSE, A.L. - Multatuli als hervormer 1887-1937.
Y0325: CONSTANDSE, Anton e.a. - Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie.
H4253: CONSTANT, Benjamin. - Een anekdote aangetroffen tussen de papieren van een onbekende en uitgegeven door Benjamin Constant.
K5086: CONSTANT, M. Benjamin de. - Adolphe. Anecdote trouvee dans les papiers d'un inconnu et publiee par....
B3151: UNIGRA/ CONTACT - De drukkunst. Medium van woord en beeld.
Y8216: CONTACT. - Contact. Maandelijks medeelingenblad van de jongerenkring Amsterdam der Katholieke Volkspartij. 1e jaargang 15 juni 1946 no. 1.
L3611: CONTOUR. - De vergissing van Orwell, Hans Boswinkel over Albee, Droogstoppel contra Hoornik, Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
Y8676: CONTRERAS fils, Felix de. - Duche de Nassau. Apercu General sur le Duche de Nassau, ses Ressources Commerciales et Industrielles.
B4647: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm.
R8024: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm.
T1573: CONVIVA. (Gerard Keller). - Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis.
L3839: COOLE, Marcel / Johan Daisne / Luc van Brabant. - Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor poëzie.
K9611: COOLE, Marcel. - Eurudike. Romantisch gedicht.
L0239: COOLEN, Antoon. - De weg terug... Een Kerstverhaal.
R9274: COOLEN, Antoon. - Peerke, dat manneke.
B9561: COOPMAN, H. - Jordaens.
Y1811: COOPMAN, Th. & L. SCHARPE. - Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde.
B5076: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
K8478: COORNHERT, Dirck Volckertszoon. - Programma Coornhertjaar 1990.
K1776: COORNHERT. - Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen.
T0059: COPIER, A.D. - David Roell Prijs 1987. Op 27 november 1987 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Y0831: COPIER, A.D. - A.D. Copier. Glas.
Y0547: COPPE, Francois / C.S. Adama van Scheltema. - Korte inhoud van vergelding. Dramatisch dichtwerk in een bedrijf van Francois Coppe. Vertaald in dichtmaat door C.S. Adama van Scheltema. Opvoering door de Pekalongansche Muziek & Tooneelvereeniging.
Y9046: COPPEE, Francois. - De Werkstaking. (la grève dea forgerons). Gedicht. Vertaald door J.L. Wertheim.
B0312: [ERASMUS] COPPENS, J. - Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der Christenen.
B0308: [ERASMUS] COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijdschrift tegen Erasmus.
T0736: [STREUVELS, Stijn] COPPENS, Jan / Karel van Deuren / Piet Thomas. - Stijn Streuvels Fotograaf.
E0338: COPPENS, Armand. - De memoires van een erotische boekverkoper.
B9709: CORBIERE, Tristan. - Les amours jaunes.
K4458: CORDAN, Wolfgang. - Verwandlungen.
Y1546: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
R0909: [BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, Pierre. - Cinna, treurspel. (na Corneille).
B4373: CORNELIS, Mirjam (red.). - Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970.
R9712: CORNELISSEN, J.D.M. - De trouw der katholieken tegenover Ketters.
Y0951: CORNELISSEN, Anthony J. M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
R7009: CORNELISSENS, Arm. F. - Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre.
T1061: [EEDEN, Frederik van]. Jantje Paradijs Corneliszoon. - Boterbloempjes of Liederen op het gebied van Kolonisatie naar Bussum, Blarikum, Lunteren en wat dies meer zij.
H4847: CORNETS DE GROOT, R.A. - Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin.
H0935: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
R6056: CORONEL, S.S. - In 't Gooi.
Y4483: LA DOMENICA DEL CORRIERE. - La Domenica del Corriere. Anno XXXIX N. 41. 10 Ottobre 1937. Mussolini parla a Berlino.
R9114: CORT, Martijn. [= Johan van der Woude]. - Zeven brieven.
T5802: CORT, Aime de. - Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen.
R1866: CORT, Martijn. [= Johan van der Woude]. - Zeven brieven.
T8706: CORTE, Jules de. - Licht en Donker.
Y5693: CORVIN. - La Pretraille romaine, tableau historique du fanatisme et de la corruption dans l'eglise catholique romaine. Traduit de l'allemand de Corvin.
R1170: CORVO, Baron (=Frederick Rolfe). - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
R8765: COSIJN, P.J. - Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten.
B4657: COSTA, Isaac de. - God met ons, hymne.
R3877: COSTA, Isaac da. - Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen
B1450: [BILDERDIJK]. COSTA, Isaac da. - Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen.
M2925: COSTER, W. / H.D. van der STAAK. - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
T1313: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen.
B6174: COSTER, Charles de / Kurt Lob. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijk en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Lob.
T5469: COSTER, Dirk. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
Y6553: COSTER, Dirk. - Dostojevski. Een essay.
T3302: COSTER, Dirk. - De stad Delft.
E0183: COUPERUS, Louis. - De correspondentie. Bezorgd door H.T.M. van Vliet, Twee delen in cassette.
K0328: COUPERUS, L. - Il Mago.
T3724: COUPERUS, Louis. - Romantisch avontuur. Geïllustreerd door Albert Hahn Jr.
H0107: COUPERUS, Louis / Carry van Bruggen / Henri van Booven e.a. - Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. 12 delen.
T0405: COUPERUS, Louis. - Eline Vere. Een Haagsche roman. Volledige werken nr. 3.
B7247: COUPERUS, Louis. - Nagelaten Werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
R8934: COUPERUS, Louis. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
R3333: COUPERUS, Louis. - Asti spumante. Verhalen.
R1819: COUPERUS, Louis. - Zijn aangenomen zoon. Een fragment.
T6794: COUPERUS, Louis. - Reis-impressies.
E0454: COUPERUS. - Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan. Met een nawoord van F.L. Bastet.
Y5086: COUPERUS, Louis. - De komedianten.
Y8446: COUPERUS, Louis. - Hoe een roman wordt geschreven.
Y7167: GOESCHE COURANT. - Inhuldigingsnummer H.M. Koningin Wilhelmina. 1880 - 31 Augustus 1898.
Y3893: GOESCHE COURANT. - (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y5866: AMSTERDAMSCHE COURANT. - Amsterdamsche Courant. Feestnummer t.g.v. haar 275 jarig bestaan 1 Januari 1895.
Y3876: NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. - Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y5852: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier. 46ste Jaargang Donderdag 9 December 1915. Nr. 145. / 51ste Jaargang Zaterdag 3 Juli 1920. No. 77. / 77ste Jaargang Donderdag 1 December 1949. Nr. 283.
Y5851: ARNHEMSCHE COURANT. - Arnhemsche courant. 96ste Jaargang Maandag 4 October 1909. Nr. 7130.
Y4205: DE BUSSUMSCHE COURANT. - De Bussumsche Courant. Zaterdagavond-bijvoegsel 41e jrg. 1937 no 6138. Mr. Caron vertelt: Syrie, een prachtig land.
Y3871: NIEUWE PURMERENDER COURANT. - 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y4474: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. No 4758. Tweede blad. Woensdag 7 September 1898. i.v.m het Gouden Regerings-Jubileum van H.M. de Koningin, geven wij in deze speciale editie een bloemlezing uit enkele nummer van de Haagsche Courant.
Y3742: ARUBAANSE COURANT. - Arubaanse Courant. Dagblad voor Aruba. 17e jaargang 1955. nrs: 2357 en 2359.
Y4575: STAATSGEVANGENIS COURANT. - Staatsgevangenis Courant, uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De erfenis van Loevestein". Nr. 1.
Y4087: UTRECHTSCHE COURANT. - Utrechtsche Courant. Woensdag 1 December 1813. No. 1.
Y4226: Rotterdamsche Crisis-Courant. - Rotterdamsche Crisis-Courant. Met wekelijksche bonlijst en officieele ministrieele beschikkingen de distributie betreffende. Editie Hoek van Holland. Vrijdag 8 November 1918.
Y6000: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer courant Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier No 108, 34ste jrg. 9 September 1903.
Y4037: KERKELIJKE COURANT. - Kerkelijke Courant 7e jaargang Vrijdag 8 April 1853. No. 14.
Y4038: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Dinsdagsche 15 Junij Ao. 1819. No. 71.
Y4301: HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Vrijdag 14 maart 1880. No. 62. 3e editie.
Y4212: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 2 en 3 Junij 1872. No 130. - 10 Julij 1872. no 162. - 22 en 23 November 1872. no 276.
Y8104: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8105: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8106: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8107: ZAANLANDSCHE COURANT. - Zaanlandsche Courant. Nieuws en advertentieblad. 31ste jaargang woensdag 31 augustus 1898 No. 44.
Y8114: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 125ste jaargang Donderdag 13 November 1913 nummer 268.
Y8154: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. - Nieuwe Rotterdamsche Courant. Maandag 27 Julij 1863. No. 205.
Y8156: ZONDAGSBLAD VAN DE COURANT. - Zondagsblad van De Courant. Eerste dagblad met gratis verzekering tegen ongelukken. 21ste jaargang no. 7491. Bijvoegsel behoorende bij het nummer van 15 Augustus 1914.
Y8485: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant Zaterdag den 29 Junij 1872 no 153.
E0032: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. - Nieuwe Rotterdamsche Courant. Woensdag 31 December 1879.
Y5930: AMSTERDAMSCHE BOEK- EN COURANTMIJ. - Uitgeverij Amsterdamsche Boek- en Courantmij, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y4443: VIETNAM COURIER. - Vietnam Courier. No 233. september 8, 1969. Special Communique announces Drvn presiden's death. No 234. September 15, 1969. State funeral of president Ho Chi Minh. President Ho Chi Minh's Testament.
B7883: COUSTEAU, Jacques. - Whales.
H9834: COUVEE, D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
T5522: COWAN, F.M. - De Zogenaamde Strenge School.
Y2159: COWLER, Jim und Kurt Schwabach. - Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Mutterlied.
T0341: COWPER, William. - Selected poems.
Y9192: CRAANDIJK, J. - Iets uit de Gedenkschriften van een Kwajongen.
R5047: CRACKANTHORPE, David. - Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden.
Y6225: CRAENE, Basiel de. - De Hoop.
B8036: CRAIG, James. - Phototypesetting. A Design Manual. Edited by Margit Malmstrom.
B8959: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9