Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y9825: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes Eh...Dinges. (1170-1234).
Y9827: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en de betoverde spiegel.
Y9828: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en de Doffe Doffer
Y9829: [TOONDER, Marten]. - Tom Poes en de Wiekschieters.
Y9855: [TOONDER]. - Blokboek Huisvesting II.4 1989-1990.
Y9895: [AUGUSTINUS]. - De Ratione et Auctoritate praecipue S. Augustini in rebus Theologicis, ac speciayim in tradendo mysterio Praedestinationes et Gratiae Dissertatio; cum Prologo Galeato et Scripto Clementis VIII,. R. Pont. in quo praecipua S. Aug. dogmata de Gratia Christi ipsius Augustini verbis exponuntur.
Y9908: [FOKKE, Jan ?]. - Historie van den Amsterdamschen schouwburg, met fraaije afbeeldingen. [Gebonden met (2)]: Historie van den Nieuwen Amsterdamschen Schouwburg. Met fraaije afbeeldingen.
Y9918: [BOXHORN, Marcus Zuerius van]. - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der geunieerde provintien, aenwysende des selfs maniere van regieringe, veelvoudige middelen etc. alsmede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. Waer by gevoecht zijn eenige autentijcke stucken tot dese materie dienende.
Y9922: [WAGENAAR, Jan]. - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden XIde deel. Eerste Deel, vervattende eene Algemene Beschrijving des Lands, .... [Eerste van de vijf delen die de beschrijving van Holland in beslag nam in de 23-delige serie].
Y9923: [GROOT, Hugo de]. - Het Leven van Hugo de Groot, vervattende zyne studien, schriften, gezantschap en staatkundige verrichtingen, van zyne geboorte af tot zynen dood toe.
Y9933: - - Moderne Fahrzeuge. Modell-Atlas zu dem Prachtwerk "Der Eisenbahner". Inhalt: Neueste viercylindrige Verbindlokomotive de Baldwinlokomotivfabrik; Elektrische Vollbahnlokomotive von Siemens & Halske; Automobilwagen mit Benzinmotor System Amadee Rollee.
Y4515: AA, Robidé van der. - Bij de dood van mijn kindje, overleden den 14 Februarij 1822.
K2011: AA, Manu van der. - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. De Nieuwe Engelbewaarder 5.
Y8798: AA, A. J. van der. - Huwelijkstrouw van Grietje Ulbes.
H4746: AAFJES, Bertus. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
P2693: AAFJES, Bertus. - De lyrische schoolmeester.
B8426: AAFJES, Bertus. - Kleine katechismus der poëzie.
P1402: AAFJES, Bertus. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
P1404: AAFJES, Bertus. - Egyptische brieven.
L3503: AAFJES, Bertus. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
L1938: AAFJES, Bertus. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
W9146: AAFJES, Bertus. - Vorstin onder de landschappen. Een reis door het Heilige Land.
Y6139: AAFJES, Bertus. - Maria Sibylla Merian.
K8899: AAFJES, Bertus. - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
K8756: AAFJES, Bertus. - Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten.
K8452: AAFJES, Bertus. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
R9193: AAFJES, Bertus. - In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten.
H9418: AAFJES, Bertus. - De zeemeerminnen. Novellen.
K8142: AAFJES, Bertus. - Arenlezer achter de maaiers. Vergeten bijbelse bijzonderheden.
K7720: AAFJES, Bertus. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
M6894: AAFJES, Bertus. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
B3552: AAFJES, Bertus. - Het zanduur van de dood.
K7293: AAFJES, Bertus. - Logboek voor dolle dinsdag.
R8675: AAFJES, Bertus. - Per slot van rekening.
W7477: AAFJES, Bertus. - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
K7020: AAFJES, Bertus. - Egyptische brieven.
R7831: AAFJES, Bertus. - Elf sonnetten op Friesland.
Y7355: AAFJES, Bertus en Piet Worm. - Laat nu al wat Neerland heet.....
M3246: AAFJES, Bertus. - Het zanduur van de dood.
Y5261: AAFJES, Bertus. - Krantenknipsels van/over Bertus Aafjes.
W2941: AAFJES, Bertus. - Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten.
M0052: AAFJES, Bertus. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
T1659: AAGEN-MORO, Tai. [=W.J.T. van Aggelen]. - Onmondig genie.
Y9699: AALBERS, J. & M. Prak (eds.). - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden.
T3411: AALBERSE P.J.M. - De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord.
R7589: AALBERSE, P.J.M. - Verleden heden en toekomst.
T4706: AALBERSE, P.J.M. en W.C.J. Passtoors. - De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909.
T3144: AALBERSE, P.J.M. - Volksontwikkeling. Toespraak.
H5914: AALDEREN, H.J. van. - Anders denken, anders doen.
B8474: AALDERS, W.J. - De roep der kerk.
Y0459: AALDERS, W.J. - Tersteegen.
Y8729: AALDERS, Willem. - Niet te rijmen Weerbarstige gedichten.
Y6969: AALDERTS, E.A. en Cornelis Jetses. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VI.
Y6968: AALDERTS, E.A. en Cornelis Jetses. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VII.
Y4493: AANKONDIGING. - Grote Openbare Protestvergadering in alle zalen van Marcanti, woensdag 11 juni [1969]. Solidair met de strijd van de studenten voor demokratisering van de universiteit. Protes tegen de gerechtelijke vervolging van de bezetters van Het Maagdenhuis.
Y8073: AANKONDIGINGEN. - Advertentien, aankondigingen en berigten van Haarlem Dinsdag den 16 November 1813, no. 137.
Y4327: AANTREDEN. - Aantreden. Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd. 3e jaargang 1949. Nr. 2.
K7901: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom.
K7902: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel.
K7903: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten.
K7904: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers.
K7905: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie.
K7906: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie.
R7585: AARSE, S. - Voltaire. Een kleine keur uit zijn werken. Verzameld en vertaald.
Y1204: AARSEN, A. - Ons Vaderland. Schetsen uit zijne geschiedenis. Een leesboekje voor de Volksschool.
Y1084: AARSEN, A. - Ons dorp en zijne omstreken. Leesboekje voor dorpsscholen.
Y1066: AARSEN, A. - De Schoone Natuur. Schoolboekje.
H2445: AART, Jan Cornelis van. - Idealisme en 'Ideisme'. Een vergelijkend onderzoek van de poetica van Albert Verwey en die van de 'symbolist' Remy de Gourmont.
T2154: AARTS, C.J. en M.C. van Etten. - O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie.
H2064: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het schrikkeljaar 1980.
H2065: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het boekenjaar 1983.
L6004: AARTS, Florent G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
H0261: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau.
B3555: AARTS, C.J. / A. den Doolaard / K. Fens e.a. - Het Salamanderboek 1934-1984.
W7090: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
L9737: AARTS, C.J. / Thijs Wierema (ed.). - Jan Arends 1925 - 1974. De Engelbewaarder Nr. 15.
K5492: AARTS, C.J. / Mizzi van der Pluijm. eds. - Verboden boeken. Verboden door pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters. Met een voorwoord van Nico Scheepmaker.
T8276: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Gerard Vanter-jaar 1992.
B1658: AARTS, Florent Gerard Antoine Marie. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Explosition of the Lord's Prayer.
K3092: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987.
K3093: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het J. Slauerhoff jaar 1986. Met K. Lekkerkerker over J. Slauerhoff en Cyrille Offermans over Hugo Brandt Corstius.
Y6126: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Willem Elsschot jaar 1982. Nu met nagenoeg alle Letterkundige prijzen van Nederland en Vlaanderen ingeleid door Alstein en Piet Grijs. Nieuws! Vic van de Reijt over Willem Elsschot.
R4943: AAS, Grego & Andreas Riedmiller. - Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin.
Y7527: ABADI, Rindu. - Levenswandel van een Atjeh veteraan.
R6614: ABAS, S.P. - Schilders van een andere werkelijkheid. Raoul Hynckes, Pijke Koch en Carel Willink.
K3191: ABBEY, Paul. - Maori op klompen. Handgemeen met de tegenvoeters
T5549: ABBING, Justine [= Carry van Bruggen]. - Het verspeelde leven.
E0129: ABBING, Justine [= Carry van Bruggen]. - Het verspeelde leven.
Y5268: ABDOLAH, Kadar. - Krantenknipsels van/over Kadar Abdolah.
T2029: ABEELE, Hugo van den. - Het Ontstaan der Zijdenijverheid in de Stad Deinze. (1847-1862).
T2679: ABEELS, Gustave. - Les pionniers de la photographie a Bruxelles.
T2672: ABEL, A. e.a. - Wat denken de Chinezen, Indiers, Arabieren en Negers over Europa?
R3510: [TOONDER] ABEL, Peter (ed.). - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder. Uitgezocht en voor dagelijks gebruik gerangschikt.
R8478: ABELING, Joris. - Willem III.
T5012: ABHEDANANDA, Swami. - Waarom zijn de Hindoes vegetariers?
R7291: ABMA, G / Y Kuiper / J. Rypkema. (ed.). - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
R5999: AMORIE VAN DER HOEVEN Jr. ABr. Des. - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
T8016: ABRAHAM, Pierre. - Balzac. Recherches sur la creation intellectuelle.
H1788: ABRAHAMS, Frits. - Oog in Oog. Notities van een dwarskijker.
T1431: ABRAHAMS, H.P. - De pers in Zeeland 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900.
B6107: ABRAHAMS, Frits. - Liefde en ander leed.
Y2164: ABT, Franz. - Blau ist ein Blumlein. Volkslied aus Thuringen. Met accompagnement van piano.
H3446: RIETVELD ACADEMIE. - Stichting IKEA Foundation award and grants 1989.
R3770: ACHTERBERG, Gerrit. - Dead end.
Y9998: ACHTERBERG, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
B9882: ACHTERBERG, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
B9923: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
R0045: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
B8811: ACHTERBERG, Gerrit. - Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter.
B8775: ACHTERBERG, Gerrit. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
B8792: ACHTERBERG, Gerrit. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
L3586: ACHTERBERG, G. - Zestien.
B8150: ACHTERBERG, Gerrit. - Ode aan den Haag.
T3685: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht.
T3684: ACHTERBERG, Gerrit. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand.
T0174: ACHTERBERG, Gerrit. - Existentie. Gedichten.
R8680: ACHTERBERG, Gerrit. - Limiet. Gedichten.
W7478: ACHTERBERG, Gerrit. - Vergeetboek.
R1816: ACHTERBERG, Gerrit. - Achtergebleven gedichten.
M6123: ACHTERBERG, Gerrit. - Blauwzuur.
R8240: ACHTERBERG, Gerrit. - Sneeuwwitje.
T8457: ACHTERBERG, Gerrit. - Doornroosje. Gedichten.
T8453: ACHTERBERG, Gerrit. - Energie. Gedichten.
T8452: ACHTERBERG, Gerrit. - Spel van de wilde jacht.
R7843: ACHTERBERG, Gerrit. - Sintels. Gedichten.
R7827: ACHTERBERG, Gerrit. - Autodroom.
T8433: ACHTERBERG, Gerrit. - Spel van de wilde jacht.
M4438: ACHTERBERG, Gerrit / Mies Bouhuys / G. den Brabander. - Martinus Nijhoff ter nagedachtenis.
Y5263: ACHTERBERG, Gerrit. - Krantenknipsels van/over Gerrit Achterberg.
W2959: ACHTERBERG, Gerrit. - En Jezus schreef in 't zand, gedichten.
M1983: ACHTERBERG, Gerrit. - Vergeetboek.
R3771: ACHTERBERG, Gerrit. - Thebe. Gedichten.
T8134: ACHTERBERG, Gerrit. - En Jezus schreef in 't zand.
R5046: ACHTERBERG, Gerrit. - Radar.
T3024: ACHTERBERG, Gerrit. - Radar. [Facsimile van het handschrift].
B0522: ACHTERBERG, Gerrit. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
R3123: ACHTERBERG, Gerrit. - Verzamelde gedichten.
Y7923: ACHTERBERG, Gerrit. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
E0047: ACHTERBERG, Gerrit. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
Y8524: ACHTERBERG, Gerrit. - Jeugdvers I en II.
Y8630: ACHTERBERG, Gerrit. - En Jezus schreef in 't zand. Gedichten.
Y8763: ACHTERBERG, Gerrit. - Oude cryptogamen: Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx.
R3269: ACHTERHUIS, Hans e.a. (eds.). - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
B7726: ACKER, K. van. - Vlaamsche temperamenten.
L6145: ACKERE, J.E. van. - Gabriele D'Annunzio.
K3043: ACKERE, J. van. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
K9954: ACKERSO-ADDOR, Suzanne. - Le papier en Amerique Latine.
R0314: ACKET, J.M. - Lodewijk van Deyssel.
R4895: [WILDE] ACKROYD, Peter. - Het laatste testament van Oscar Wilde.
L0838: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper.
Y3087: ACTON, William. - Prostitution, considered in its moral, social, and sanitary aspects in London and other large cities and Garrison towns. With proposals for the control and prevention of its attendant evils.
Y1458: ACZEL, Amir D. - De laatste stelling van Fermat. De ontraadseling van een eeuwenoud wiskundig probleem.
Y1812: Ad. B. [= Adolphe Bartels]. - L'Apotre et le Patricien.
R0415: ADAGIARIUS. - Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Y6331: ADAM, Olivier. - Kliffen. Vertaling Kiki Coumans.
Y0322: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom.
T9313: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874.
T2443: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
H4234: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
R1685: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
C1237: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
C0512: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
A0957: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en Samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
H9771: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
B8430: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Immanuel. Kersdag-feestlied.
L0596: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9571: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
R9428: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9427: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9424: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
R9422: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingende stemmen.
K8349: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
W8002: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
W7986: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
B3557: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
A0360: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R8719: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. / Laurens van der Waals. - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Januarinummer.
T8572: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
K6809: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
K6808: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
A0316: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
R5193: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
Y5262: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Krantenknipsels van/over C.S. Adama van Scheltema.
W0864: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
Y8103: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bede. Handschrift Roel Knobbe. Aangeboden door Louis Graffner.
H5489: ADAMOV, Arthur / Hendrik Cramer. - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende. Naar verschillende teksten gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
B7257: ADAMS, W. en R. Breugelmans. - Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945.
Y3767: ADAMS, DENNIS, BALKENHOL, STEPHAN, DELEU, LUC, RUYGROK, MARC & SARKIS. - Kalkhaven NL Dordrecht 51 48' - 04 40'. + Supplement.
K1141: ADAMS, J.B.J en G. van Beusekom. e.a. - Grafische en aanverwante technieken.
Y9259: ADELANTE. - Adelante. Diario Socialista de la Manana. jueves 2 de marzo de 1939 num 656. Ha dimitido el Presidente de la Republica, senor Azana. Ha pasado, constitucionalmente, a ejercer sus funciones el de las Cortes, don Diego Martinez Barrio.
B4662: ADELBERG, Simon van. - De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje.
R6167: ADEMA, Tjeerd. - Om de zilveren schatten der zee. Met 18 illustraties van Leo van Gestel.
T3917: ADLER, Friedrich. R. Abramowitsch. Leon Blum. Emile Vandervelde. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
T7490: ADLER, Friedrich. - Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte...
R5728: ADLER, Friedrich, R. Abramovitch, Leon Blum, E. Vandervelde. - The Moscow Trial and the Labour and Socialist International.
R4354: ADLER, Friedrich. - De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront.
T7372: ADLER, Max. - Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus.
Y3201: MULTATULI / Aart Admiraal. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
Y7555: MULTATULI / Aart Admiraal. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
B6606: ADOLPH. - Liebhabereien mit Buchern.
R4448: ADRIAANSE, Willem. [=W.A. Hoogerwerff]. - Een-akters. Em, dramatische schets. Het Schot, een spel van werkelijkheid en droom. Het diner, spel van spot.
T5502: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
L1927: ADRIANI ENGELS, M.J. & G.H. WALLAGH. - Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
Y3657: ADRICHEM, J.N.M. van. - The introduction of modern art in Holland. Picasso as pars pro toto 1910-1946.
Y7229: ADSIT, Janelle & Renée M. Byrd. - Writing Intersectional Identities: Keywords for Creative Writers.
Y5907: ADVERTENTIEBLAD. - Advertentieblad van Verkoopingen van Roerende en Onroerende Goederen, Verhuringen, Verpachtingen, Aanbestedingen, Geldbelegging. 15e Jrg. No 29. Maandag 17 Julij 1871.
Y2628: ADVERTENTIEBLAD. - Gratis Advertentieblad voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken. Eerste jaargang 1906. nrs: 1 t/m 50. 2e jaargang 1906. nrs: 51 t/m 104. 3e jaargang 1907. nrs: 105 t/m 156. 4e jaargang 1909. nrs: 157 t/m 164. [nrs. 51, 52, 53, 60, 127, 146 en 151 ontbreken].
Y3872: VELSENS ADVERTENTIEBLAD. - Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
R8893: ADWAITA (=MOUW, Johan Andreas der). - Herinnering. Dèr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink.
R8801: AENGENENT, J.D.J. - De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929.
T5017: AENGENENT, J.D.J. - De sociale taak der roomsche vrouw in onze dagen.
Y4381: AERTS, R e.a. - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
K9930: AERTSENS, G. - Aspecten van de moderne poëzie.
H8722: AESCHYLUS. - Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij.
T4388: AEWERDONK, W. - Waarom Vrouwenadel?
R6693: AFBRAAK. - Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948.
B8920: AFFICHE. - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciele affiches. Complete set nr. 1-16 [= all published].
T7871: AFFICHE. - Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk.
T0217: AFFICHES. - Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3.
B0418: AFONSO FURTADO, Jose. - O papel e o pixel do impresso ao digital: continuidades e transformacoes. Prefacio de Anibal Braganca.
B8946: AGEE, James. - Een sterfgeval in de familie. Vertaald door Nele Ysebaert.
B3452: AGFA - Die Agfa Photographie. Ein wegweiser fur Freunde der Lichtbildkunst und alle die selbst photographieren wollen.
T7562: AGLAJA. - Aglaja Dames Handwerken.
R4946: [WILDE] AGUSTINOY, Fernando. - Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor.
T9429: AIGA. - 14th annual Textbook Exhibition 1952.
B2316: D'AIGREMONT, Paul. - Onwettige geboorte. Roman.
H2741: D'AILLY, Rogier. - Twee gedichten.
R3472: AILLY, Arrnold d'. - Vernieuwing onzer democratie.
T3555: D'AILLY, A.J. - Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895.
T4752: AILLY, A.J. d'. - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
H8623: AISCHYLOS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens.
B9234: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y3790: AISCHYLOS / BURGERSDIJK, L.A. - De Perzen. Vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke door L.A. Burgersdijk.
B3046: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7884: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7886: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Het treurspel van Agamemnoon. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7888: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Zeven tegen Thebai. Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7889: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y5521: AJC. - Familiekrant voor de bezoekers aan onze Rode Nederzetting 1936 Rode Valkennest Vierhouten.
Y5522: AJC. - De Kampkrant. Uitgegeven in het jubileumkamp van de Rode Nederzetting 1935.
Y5520: AJC. - De Kampkrant. De Rode Nederzetting 1936. Rode Valkennest Vierhouten.
Y5519: AJC. - De Pinksterklok. Feestgave t.g.v. het AJC-Pinksterfeest 1947 op de heide bij de Paasheuvel.
Y5518: AJC. - Vriendschap. De krant van de Internationale Rode Nederzetting van 27 juli tot 2 augustus 1947 te Vierhouten, Nederland.
Y5516: AJC. - Jonge stemmen een bonte bundel Rode Valkenliederen. De Rode Nederzetting 1938.
Y5517: AJC. - Vriendschap, bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947.
Y5515: AJC. - Uit het leven van de Centrale Bond van Transportarbeiders 1918-1938. Dit verhaal is voorgelezen in het kamp Kindervreugde dat t.g.v. het 20 jarig bestaan der C.B.T.A. in de zomer van 1938 in Vierhouten gehouden is.
Y5514: AJC. - Vaardigheidsdag 1947, opzet en opgaven. Trekvogels die na de Rode Nederzetting zullen worden uitgewijd gaan met elkaar een kamp bouwen.
Y5512: KARGADOOR. AJC. - Kargadoor, maandblad van de fed. Amsterdam van de A.J.C. Hoofdredacteur Lex Hovinga.
Y5513: AJC. - De Rode Nederzetting, Rode Valkennest, Vierhouten. Speciaal nummer van de kampkrant uitgegeven voor de bezoekers en gemaakt in het kamp 1933.
L5591: AKEN, Lucie J.N.K. van. - Catalogus Nederlands Toneel. Deel I: Oorspronkelijke stukken. Deel II: Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. Deel III: Geschiedenis. Drie delen.
K8955: AKEN, Piet van. - Het hart en de klok.
T6651: AKEN, L. van. - Staking en uitsluiting.
K3822: AKEN, Piet van. - Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman.
K1851: AKEN, Paul van. - Paul de Wispelaere.
R8352: AKERLAKEN, A.M. van. - Korte beschrijving van De Pieterskerk te Utrecht. Naar geschiedkundige bouwkundige en andere gegevens verzameld en uitgegeven door ....
T5738: AKKER, W. van den. - Is oorlog uit God?
Y3582: AKKER, Inez van den. - Tijd(d)ing voor het nieuwe jaar.
Y3583: AKKER, Inez van den. - Nog veel verder.
Y3581: AKKER, Inez van den. - Elastisch.
Y3580: AKKER, Inez van den. - Knipoog. A twinkle.
R6111: AKKER, J.C. van den. - Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht.
L4957: AKKERMAN, Jan. - Studien zum Karlmeinet. Der dritte Abschnitt der Kompilation und sein Verhaltnis zum ersten.
Y1850: [SPINOZA] AKKERMAN, Fokke. - Taal en tekst van Spinoza.
R3811: [SPINOZA] AKKERMAN, F. - Spinoza's tekort aan woorden. Humanistische aspecten van zijn schrijverschap. Voordracht gehouden te Noordwijk op 22 mei 1976.
B7278: AKKERMANS, F.P.J. - Het copieren van brieven.
H7838: AKVELD, Leo en Els M. Jacobs. - Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC.
M7263: ALAIMO, Emma. - Proverbi Siciliani.
R8964: ALB. P. [= Albert Plasschaert]. - Liefde's Onrust.
L2319: ALBADA, G.B. van. - Panta Rhei.
T2390: ALBARDA, J.W. en E. Boekman. - Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
T6186: ALBARDA, J.W. - Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening.
T5022: ALBARDA, J.W. - Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien.
T4739: ALBARDA, J.H. (ed.). - Prentenboek voor Delftsche Studenten. Zijnde een bloemlezing uit de teekeningen in den Delftschen Studentenalmanak van 1900-1931.
R6687: ALBARDA, J.W. - Met de kracht van het geloof.
R6688: ALBARDA, J.W. - De schat der armen.
R6689: ALBARDA, J.W. - Het landbouw-proletariaat en het socialisme.
R6685: ALBARDA, J.W. - Sluimerende krachten.
R6684: ALBARDA, J.W. - De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid.
H1570: ALBE. - Giuseppe Ungaretti.
L2297: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
L0611: ALBE. - Miniaturen.
Y6326: ALBEE, Edward. - Het verhaal van de dierentuin. Vertaling Gerard Kornelis van het Reve en illustraties van Kurt Löb.
W2464: ALBEE, Edward. - Kleine Alice, toneelspel in drie bedrijven. Nederlandse vertaling Ernst van Altena. [Tiny Alice].
E0003: ALBERDINCK THYM, J.A., GERLINGS, H., ENSCHEDE, A.J., - Beschrijving der wapens in de Groote of St. Bavo's kerk te Haarlem.
R1056: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel.
R1057: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V.
L8321: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
L8304: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaizien.
T2698: ALBERDINGK THIJM, Jos A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vierde deel.
T2699: ALBERDINGK THIJM, Jos A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vijfde deel.
Y0232: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1879.
L7971: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
L7970: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
T9309: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853.
Y3899: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedenkboek der hulde aan de nagedachtenis van Prof. Dr. J.A. Alberdingk Thijm, hoogleeraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, en der onthulling van den gedenksteen in zijn sterfhuis, op 23 Maart 1893.
T2265: ALBERDINGK THIJM, Jos A. - De Dietsche Warande. Nederlandsch tijdschrift voor aesthetische beschaving. Nieuwe Reeks Ve deel.
T9511: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het voorgeborchte en andere gedichten.
L7093: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland.
Y0062: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, J. A. (ed.). - Almanka voor Nederlandsche Katholieken, A.D. 1901
L6810: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret).
Y0041: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1878.
Y0042: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1881.
R0242: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
L5897: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Koggeschip. Legende van Amsterdam.
T1231: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
T0722: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1890.
T0723: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1877.
T0724: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1885.
T0721: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1865.
L9060: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde.
B8018: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Levensschets van H.E. Moltzer.
T3669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst.
T0336: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1889.
T0332: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. Schrikkeljaar 1868.
T0333: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1869.
T0334: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1870.
T0331: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. 1865.
T0330: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. schrikkeljaar 1864.
Y3771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een broederlijk woord. Gericht tot de katholieke kiezers te Amsterdam en elders.
L0549: ALBERDINGK THIJM, Catharina. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar.
B5257: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
B5221: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver.
R8771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland.
R8759: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
R8758: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door ....
R8756: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin.
R8757: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920.
Y4155: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven.
Y4156: ALBERDINGK Thijm, Alb. - Van Orphaen en de goede Lympiose. Eene leerrijke sproke van 1400, den Haagschen Baljuw, Heere Dieric Potter, Naverteld... in dichtmaat van 't oorspronklijk.
R8669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
R8387: ALBERDINGK THIJM, Jos Alb. - De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia.
R8014: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza.
R7963: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid.
Y3269: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1852. Bij-een-gebragt door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en H.J.C. van Nouhuys.
Y3554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Voor-reden tot de afbeeldinghe van de maeltijt gehouden door een corporaelschap van het Blauwe Vendel van het Amsterdamsche Schuttersgild ter viering van de eeuwige vrede, ghelijck die gheschildert is door Barth. vander Helst.
Y3541: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde.
Y9962: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Krantenknipsels van/over Alberdingk Thijm.
T3224: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos.A. (ed.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1875.
L8556: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door ....
L8553: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. - J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel.
L8554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
T9776: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven.
Y3453: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een weinig Amsterdamsche Kritiek bij gelegenheid der Nationale Feestvieringen.
Y3450: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Wat wil men U doen vieren op 1e April? Aan de Katholieken van Nederland.
Y3451: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Standbeeld voor Rembrandt.
Y3447: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen.
Y3443: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Geschiedenis onzes Vaderlands. Openbare brief aan den heere J.J. van der Horst.
Y3397: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Peter Joseph von Cornelius.
Y3396: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Jezuieten. Een woord van toelichting.
B0875: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, Jos. Alb. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep.
Y9189: ALBERDINGK THIJM, C. - In een dag verwelkt. Roman voor jonge dames.
Y9193: ALBERDINGK THIJM, Catharina. - Een apostel der liefde.
L5594: ALBERS, P. - De hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en De voornaamste lotgevallen zijner Orde. Deel I: 1785 - 1829. Deel II: 1829 - 1853.
R1749: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
K0448: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
H6356: ALBERTS, A. - De Franse slag.
H3009: ALBERTS, W. Jappe (ed.). - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van den doorluchtighen hoochgheboren Prince, Keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude.
L0647: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
L0648: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
K8528: ALBERTS, Joh. C.P. - Goede reis! (Viaticum). Verzen.
K8343: ALBERTS, Joh. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer. Eerste deel 1913-1918.
K7894: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
K7691: ALBERTS, Joh. C.P. - Ter verklaring.
Y4748: ALBERTS, A. - De eilanden.
B3232: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
Y7382: ALBERTS, Joh. C.P. - Kwatrijnen.
B3060: ALBERTS, Joke & Hans Visser. - Vestdijk en het kinderboek.
Y5264: ALBERTS, A. - Krantenknipsels van/over A. Alberts.
T8236: ALBERTS, A. - De eilanden.
K4004: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
K3987: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715.
K3985: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
K3715: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
Y4815: ALBERTS, A. - In en uit het paradijs getild.
L9725: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
K1263: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
L5337: ALBERUS, Erasmus. - Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis.
T1928: ALBIN, Pierre. - 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914.
B0931: ALBLAS, Jan. - Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh.
H7497: ALBO, John. - Monkey business. Seventy-two studies of the monkey in ourselves.
Y0592: ALBRECHT, Friedrich und Klaus Kandler. - Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935.
Y2609: ALBREGTS, A.H.M. e.a. - 60 jaar Hartogs & Co. Met bijdragen van E. Elias, Ina van der Beugel, Godfried Bomans.
T1733: PLAATJES ALBUM. - Wat oude Barend vertelde!
R9556: LANGBEIN'S KEGEL ALBUM. - Augenspiegel fur achte Kegelfreunde.
E0188: VERJAARDAG-ALBUM. - Van dag tot dag. Verjaardag-album.
B9575: ALCOFORADO, Marianna. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
M9930: ALCOFORADO, Marianna. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
Y5821: ALCYONEl (J. Krishnamurti). - At the Feet of the Master.
Y2833: MARNIX van St. ALDEGONDE. - Philips van Marnix van St. Aldegonde. Bloemlezing uit zijn psalmen en lofzangen. Met inleiding en aantekeningen van Chr. Stapelkamp.
Y2832: MARNIX van St. ALDEGONDE. - Richt mijne seack. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
Y5228: ALDEGONDE, Philips Marnix Heer van S. - De Byen corf der H. Roomscher Kercke. By den Auteur vergroot en vermeerdert.
B8044: ALDEN, John. - Printers and printing in philately. With a foreword by John Alden.
L5535: ALDEWERELD, Eddy (ed.). - Grafische technieken.
B9827: ALDUS. - Typogrommel.
M6774: ALDUS. - 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities.
R4776: ALECHINSKY, P. Joyce Mansour en Folon. - Alechinsky a la ligne.
K3913: ALEICHEM, Sjolem. - Tewje in boter en kaas.
L4715: ALER, Jean M M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
B7470: ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritsche Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
H6561: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
H5622: ALETRINO, COUPERUS, EMANTS. e.a. - Verhalen uit de negentiende eeuw 1870-1900.
T2011: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
T1884: ALETRINO, Arnold. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen.
T1604: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
L0061: ALETRINO, A. - A. Aletrino.
Y5686: ALETRINO, A. - Krantenknipsels van/over A. Aletrino
T3277: ALETRINO, Arnold. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
T3276: ALETRINO, Arnold. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
K3885: ALETRINO. A. - Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse.
T4241: ALETRINO, A. - Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos.
Y7262: ALETRINO, Boeken, Van Deyssel, Erens, Kloos, Van Looy & Netscher (eds.). - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.
Y3758: ALEWIJN, Zacharias Hendrik. - Mengelingen, behelzende verbasterde spreekwyzen, en een aanhangzel van verminkte plaatzen in oude schryveren. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
Y9013: ALEWIJN, Zacharias Henric. - Verdediging van de voornaamste dichterlyke vryheden.
B7905: ALFEN, H. van. - De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568).
Y0620: ALGRA, H. en G.P. van Itterzon. - Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, lid der Eerste Kamer en hoofredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. v/d Schoolraad, over de schoolkwestie te Hardegarijp.
M5339: ALINGS, Wim. - Trapspijlen met een toefje goud.
K0108: ALISCA, Nicolaas. - Wij zijn allen heiligen, gedichten.
T6118: ALKEMA, H. - Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag.
T2036: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
B4856: [VONDEL] ALLARD, H.J. - Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten.
T7585: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
Y0970: ALLARD, H.J. - De oude heer Jacob Pietersz. Schaep te Amsterdam en drie zendelingen uit Brazilie.
B1096: ALLARD, Elisabeth. - Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych.
Y9133: ALLARD, Frank. - Cantus Firmus.
B5739: ALLEBLAS, J. - 16e en 17e eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken. Kalender voor 1983.
H3328: ALLEN, Roger E. / Stephen D. Allen. - Winnie-de-Poeh en succes. Waarin de lezer en Poeh en zijn vrienden het allerbelangrijkste onderwerp leren kennen: Succes!
R4712: RECHT VOOR ALLEN. - Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen.
Y2751: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen. Uitgave van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten. 4e jaargang 1977. nr. 3.
M3672: ALLEN, Frederick Lewis. - De grote Pierpont Morgan. Vertaling C. Dikshoorn.
Y3217: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen, orgaan van de federatie van Vrije Socialisten. 25e jaargang (703). 1 oktober 1970.
W5643: ALLOUETEAU, Marc / Pierre Roudil. - La lithographie.
T3247: ALLT, Peter. - Some aspects of the life and works of James Augustine Joyce. Inaugural lecture.
T6518: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 97ste jaargang 1957.
R7639: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827. Negende jaar.
T6473: ALMANAK. - Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel.
R7813: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1822. Vierde jaar.
Y0631: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1925.
T2209: ALMANAK. - De Vriend des Huizes. Almanak voor het Katholieke Huisgezin voor het jaar 1900.
H5103: ALMANAK. - Litteraire Parade. Almanak voor boekenvrienden voor het jaar 1940.
L4933: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1851.
L4934: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1848.
L4935: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
L4937: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1847.
R3471: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1853. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
L3419: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1914.
T7944: ALMANAK. - Almanak voor 1917. Algemeene Jongelieden Geheelonthouders Vereeniging De Propagandist.
T5719: ALMANAK. MASTENBROEK, Fenna e.a. - Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd.
B6264: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. MCMXXXIV Dertiende jaargang. V.V.S.L.
T7927: ALMANAK. - Spaaralmanak 1940. Aangeboden door de Nutsspaarbank te Amersfoort.
B5672: ALMANAK. - Almanak 1912 van de Maatschappijen tegen Wreedheid jegens Dieren.
B5545: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1914. Jaargang 92.
B5546: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1919. Jaargang 97.
B5547: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1918. Jaargang 96.
B5553: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1916. Jaargang 94.
B5554: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1915. Jaargang 93.
B5555: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1917. Jaargang 95.
B5557: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1910.
B5476: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1913. Jaargang 91.
B5423: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872.
B5414: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar.
B5416: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar.
T5500: ALMANAK. - Weezen Almanak voor het jaar 1915. Vier-enveerstigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
K9453: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1902.
K9454: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1903.
R9472: ALMANAK. - Zwolsche Almanak voor het jaar 1902.
K8199: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1954.
B3954: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1926 Jaargang 96.
T5194: ALMANAK. - Friesch Jaarboekje of Almanak voor het schrikkeljaar 1912. 86ste Jaargang.
R8728: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1859. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8727: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1866. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8726: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1862. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8722: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1860. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
Y3669: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1913. 282ste jaargang.
Y3668: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1910. 279ste jaargang.
Y3666: ALMANAK. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1906. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 93ste jaargang.
Y3665: ALMANAK. - Friesche Almanak, voor het jaar 1893.
T5049: ALMANAK. - Socialistische Almanak voor het jaar 1921.
T5047: ALMANAK. - Anarchistisch Jaarboekje 1931.
R8427: ALMANAK. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904, jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen.
R8309: ALMANAK. - De Nederlandsche Kweekeling. Almanak voor 1909.
R8234: ALMANAK. - Feestbundel bij gelegenheid van het Vijf-Jarig Bestaan van den Utrechtschen Studenten-Almanak, bijeengebracht door eenige oud-redacteuren.
T4938: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887.
T4937: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1886.
T4936: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1880.
T4935: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1882.
T4934: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1883.
R3316: ALMANAK. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1852.
R7648: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1826. Achtste jaar.
R7514: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844.
R7506: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1873.
R7507: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1869.
R7513: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1842. Vier-en-twintigste Jaar.
R7504: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het jaar 1873. Nieuwe Serie, 27ste Jaargang.
R7503: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het schrikkeljaar 1876. Nieuwe Serie, 30ste Jaargang.
R7496: ALMANAK. - Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1853, onder redaktie van H.J. Schimmel.
R7500: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1874.
R7480: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1829.
R7479: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
R7478: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1835.
R7477: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1855.
R7476: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1857.
R7475: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1867.
R7474: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867.
Y1420: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1908.
R7497: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1829. Elfde jaar.
R7498: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1831. Dertiende jaar.
R2500: ALMANAK. - Almanach der Africaansche Landbouwers en Hoveniers / African Gardeners and Farmers Almanac.
T4616: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1951.
T4615: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1952.
T4597: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1956.
T6736: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 98ste jaargang 1958.
T6735: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste jaargang 1929.
T6734: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 82ste jaargang 1939.
T6733: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 81ste jaargang 1938.
T6732: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 80ste jaargang 1937.
T6731: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 79ste jaargang 1936.
T6730: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 78ste jaargang 1935.
T6729: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 77ste jaargang 1934.
T6728: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 76ste jaargang 1933.
T6727: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 75ste jaargang 1932.
T6725: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 66ste jaargang 1923.
T6721: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 53ste jaargang 1910.
T6719: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 50ste jaargang 1907.
T6720: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 51ste jaargang 1908.
T6718: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 49ste jaargang 1906.
T6717: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 48ste jaargang 1905.
T6716: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 47ste jaargang 1904.
T6647: ALMANAK. - Almanak van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Tweede jaargang 1859.
T6646: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 86ste Jaargang 1943.
T6645: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 87ste Jaargang 1947.
T6643: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 96ste Jaargang 1956.
T6644: ALMANAK. - De Goede Jonge Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 99ste Jaargang 1959.
R7640: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1820.
T6642: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 95ste Jaargang 1955.
T6641: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 94ste Jaargang 1954.
T6640: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 93ste Jaargang 1953.
R5175: ALMANAK. - Almanak voor Blijgeestigen. Achtste jaar 1883.
T6639: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 92ste Jaargang 1952.
T6637: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 90ste Jaargang 1950.
T6638: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 91ste Jaargang 1951.
T6636: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste Jaargang 1929.
T6635: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1924.
T6634: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1925.
T6633: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 69ste Jaargang 1926.
T6632: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 70ste Jaargang 1927.
T6631: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 71ste Jaargang 1928.
T6618: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 44ste jaargang 1901.
K3486: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1953.
K3485: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1957. Samengesteld door Bert Voeten en M. Beck.
R6839: ALMANAK. - Almanach de France et de Flandre. Pour l'an de grace 1926.
T6617: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 46ste jaargang 1903.
T6616: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 73ste jaargang 1930.
T6615: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 74ste jaargang 1931.
T3154: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1908.
T3153: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1907.
Y5205: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1865.
R5341: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1849. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R6568: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1932.
R6357: ALMANAK - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1898.
Y2895: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1915.
R6143: ALMANAK. - Drenthsche Volksalmanak 1849. Dertiende Jaar.
R6139: ALMANAK - Volksalmanak voor het jaar 1878.
R7814: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1830. Twaalfde jaar.
R6006: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
T6553: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 89ste Jaargang 1949.
T6551: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 83ste Jaargang 1940.
T6552: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 88ste Jaargang 1948.
T6550: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 84ste Jaargang 1941.
T6549: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 85ste Jaargang 1942.
E0090: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1828.
E0045: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1831.
E0043: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1823. Viijfde jaar.
E0044: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1828. Tiende jaar.
E0089: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1834. Zestiende jaar.
E0042: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1865. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
E0088: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1837. Negentiende jaar.
E0086: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1835. Zeventiende jaar.
E0087: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1824. Zese jaar.
Y9174: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1851. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
Y9175: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1852. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
Y9176: ALMANAK. - Swanneblommen. Jierboekje for 1874. Utjown fon t Selskip for Friske Tael in Skriftenkinnisse.
Y1996: ALOHA. - Aloha 1970. Nummers: 21 - 30- 32 -40.
Y1997: ALOHA. - Aloha 1971. Nummers: 1 (4x) - 3 (3x) - 4 (4x) - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (3x) -13 - 15 - 16 - 17 - 46 (2x) - 48 - 49 - 50 (3x) - 52 (2x).
Y1995: ALOHA. - Aloha 1973. Nummer: 2 - 6 - 20 - 22 - 23 - 25.
Y1994: ALOHA. - Aloha 1972. Nummers: 1 - 12 - 20 (2x) - 21 - 24 - 26 (4x).
Y1992: ALOHA. - Aloha 1969. Nummers: 4 - 13(2x) - 14 - 15(2x) - 16.
Y8852: ALOHA. - Aloha 1974. Nummer: 26 (3x).
T1107: ALPHEN, P.J.M. van. - Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw.
B8469: ALPHEN, H. van en Rhijnvis Feith e.v.a. - Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar.
B4104: ALPHEN, Hieronymus van. - Bloemlezing. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
T5742: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W. - Ons cellulair stelsel. Een woord tot Mr. M.H. Godefroi naar aanleiding zijner rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 11 Junij 1868.
T2250: ALTENA, Ernst van. - Verloren liedjes. Verspreide liedteksten. Een bloemlezing.
B7617: ALTENA, Peter & Myriam Everard [eds.]. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wollf en Aagje Deken.
K7226: ALTENA, Peter, Willem HENDRIX e.a. (ed.). - Het verlokkend ooft. Proeven over Jaco Campo Weyerman.
Y5575: ALTENA, Ernst van. - Het kind en het lied.
R7082: ALTENA, Ernst van. - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300.
T8992: ALTENA, Ernst van. - Chansons van Ernst. Een selectie eigen luisterliedjes.
R6399: ALTENA, Peter e.a. (eds.). - Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon.
M6592: ALTER, Robert. - Stendhal, a biography. In collaboration with Carol Cosman.
Y2515: ALTERS, J. - Normaalschrift. Methode voor het schrijfonderwijs op de lagere school. Loodrechtstaande leesletters, voorlopertje A, overtrekken. Oefeningen in methodisch schrift, voorbeeldenboekje 1, 2 en 3.
W0534: ALTING VON GEUSAU, Frans. - De som der delen. Europa voor en na de omwenteling.
P0924: [BECKETT] ALVAREZ, A. - Beckett.
H1949: AMALRIK, Andrej. - Niet begeerde reis naar Siberie. Vertaling J. Israel/Karel van het Reve.
H9921: AMALRIK, Guzel. - Herinneringen aan mijn kinderjaren. Vertaling J. van het Reve-Israel.
Y5927: AMBO. - Uitgeverij AMBO, Amsterdam, Baarn, Utrecht. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y0522: AMBRAZIEJUTE, Maria. - Studien uber die Johanniter Regel. Dissertation.
R8876: AMBROS, A.W. - De Nederlandsche Toonkunstenaars der 15e en 16e eeuw. Fragmenten uit de geschiedenis der muziek.
Y2201: DE GEMEENTE-AMBTENAAR. - De Gemeente-Ambtenaar. Orgaan van het Nationaal Verbond van Gemeente Ambtenaren in Nederland. Aangesloten bij het N.V.V. 34e jrg. 15 december 1940 no. 837.
T3374: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910].
R0869: AMERONGEN, Martin van. - L.A.J. Burgersdijk.
B4190: AMERONGEN, Martin van. - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
Y1823: AMERONGEN, Martin van. - Shylock, woekeraar.
Y4566: AMERONGEN, M. van en C.J. Aarts. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans.
R6877: AMERONGEN, M. van. e.a. - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
K2828: AMERONGEN, Martin van. - Over de doden niets dan goeds. Necrologieen van politici. Samengesteld en ingeleid door...
R6302: AMERONGEN, Martin van e.v.a. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel.
T3009: AMERONGEN, M. van en C.J. Aarts. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans.
Y5868: AMERONGSCHE COURANT, De. - De Amerongsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veenendaal en omstreken. Donderdag 24ste jaargang, 15 September 1898. No 1251,
Y3874: AMERONGSCHE COURANT, De. - De Amerongsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veendendaal en omstreken. No. 1250. 24e jaargang, Woensdag 7 September 1898.
T7484: Ami d' Enfant. - Moeder ga voor je kindje staan!
K7209: [BECKETT] Amiran, Eyal. - Wandering and home. Beckett's metaphysical narrative.
R9739: AMIS, Martin. - De zwangere weduwe. Binnen de geschiedenis. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre.
A0270: AMIS, Kingsley. - Huwelijk op de helling. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
L9666: AMIS, Kingsley. - Iedere dag een glaasje. Vertaling A. van Nimwegen.
T4079: AMMAN, Jost. - Im Frauenzimmer - Wirt vermeldt von allerley schönen Kleidungen unnd Trachten der Weiber / hohes und niders Standes / wie man fast an allen Orten geschmückt und gezieret ist.
H4704: AMMERS-KüLLER, Jo. - De zaligmaker.
M6599: AMMERS-KüLLER, Jo. - De zaligmaker.
K6038: AMMERS-KULLER, Jo van. - Mijn Amerikaansche reis.
B7906: AMORIE VAN DER HOEVEN, Martinus des. - Specimen literarium inaugurale De nonnullis logcis veterum scriptorum, cum appendice de Arusiani Messi exemplis elocutionum.
Y9880: AMORIE van der HOEVEN, ABm. - Redevoering bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Michiel Adriaanszoon De Ruyter, te Vlissingen, op den 25 Augustus1841, in de groote kerk uitgesproken.
Y2248: AMSTEL, Annie van. - Geef me nu ik wil.
L2431: AMSTEL, D.J. van. (ed.). - Hout, een veelzijdig materiaal.
Y6103: DE STAD AMSTERDAM. - De Stad Amsterdam Geillustreerd Weekblad. 8e jrg. 31 augustus 1928. No 24.
T6462: AMSTERDAM. - Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam. Met figuuren.
Y3905: PROGRAMMA AMSTERDAM. - Programma der Feestelijkheden te Amsterdam bij gelegenheid van de Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina 5-9 September 1898.
Y2431: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM. - Durch Weines Kraft.
H2672: HOLLANDSCHE DRAAD- EN KABELFABRIEK AMSTERDAM. - In de draeck 1910-20 april-1960.
K8897: AMSTERDAM, W. van. - Marionetten.
Y5552: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - De Rijksmuseumkunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen. Jrg. 24 (1998) - Jrg. 33 (5), 2007.
Y5551: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - De Rijksmuseumkunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen. Jrg. 18, nr. 3 (dec. 1991) - Jrg. 23, 1997.
T6660: AMSTERDAM. - Amsterdam
Y3147: BIBLIOTHEEK der UNIVERSITEIT van AMSTERDAM. - Werken van klassieke schrijvers en latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers
Y7750: FEDERATIE AMSTERDAM DER S.D.A.P. - Wij kondigen U een belangrijk bezoek aan!. De Federatie Amsterdam der S.D.A.P. en de Amsterdamsche Bestuurdersbond hebben besloten om van 20 tot 26 April een Dageraad-week te organiseeren. Wijs hem of haar niet af.
Y8860: FANTASIO / KOSMOS AMSTERDAM. - Fantasio / Kosmos Amsterdam. 32 krantenknipsels 1965. + 1x tijdschrift Lemuria Meditatie Centrum Kosmos.
Y8884: AMSTERDAM. - Kantonsverdeling der stad Amsterdam. Voor de ingezetenen gemaklyk gemaakt, ofNaauwkeurige Alphabetische Aanwyzing in welke der zes kantonsiedere gracht,straat, dwarsstraat of steeg gelegen is; mitsgaders de namen en woonplaatsender Heeren Vredesregters en Kommissarissen van Policie, over de zes kantons, voor het jaar 1819.
Y5912: DE VRIJE AMSTERDAMMER. - De Vrije Amsterdammer. Extra Editie juni 1952. Verkiezingsorgaan van de afd. Amsterdam van de V.V.D. Lijst 5, P.J. Oud. Rooms-Rood Bewind.
Y5903: DE NIEUWE AMSTERDAMMER. - De Nieuwe Amsterdammer. 5 Maart 1945 t/m 9 Mei 1945. No: 59 - 71 - 76 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 92
Y2792: AMSTERDAMMER, De. - De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 24 Maart 1889. No 613. Ter nagedachtenis van Prof. Dr J.A. Alberdingk Thijm. Met 2 Platen van Joh. Braakensiek. 1: Alberdingk Thijm in zijn studeervertrek. 2: De uitvaart.
E0023: DE NIEUWE AMSTERDAMMER. - De Nieuwe Amsterdammer. Onafhankelijk Nederlandsch Weekblad. 17 April 1915. Nr. 16.
T3279: ANASTASIUS. - De Denekamp. Een Twentsch tafereel uit den Tijd van het Veemgerecht. Inleidend woord A. Benthem.
H2796: ANBEEK, Ton. - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.
B4872: ANBEEK, T. en J.J. Kloek. - Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887.
K2426: ANBEEK, Ton, Hugo Brems, Piet Couttenier. e.a. - Nederlandse Literatuur na 1830.
L5999: ANCEAUX, Johannes C. - The Wolio language. Outline of grammatical discription and texts.
T9165: ANCONA, G.J. D' - Een Amsterdamsch standje. Boertig Dichtstuk.
L0525: ANDEL, M.A. van. - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800).
R8450: ANDELA, H.A.M. - De Rooms Katholieke Begraafplaats te Sneek.
R7731: DEN EEN / DEN ANDER. - Vrede in de politiek? Berijmd verslag van 'n politieke vredesconferentie. Door Den Een, met prentjes van Den Ander.
Y2720: ANDERE KRANT, De. - De andere krant. Nr. 15.
L3439: ANDERSEN, H.C. - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer de Walcheren.
R8010: ANDERSEN, H.C. en C.M. Mensing. - Winteravond-Vertellingen.
K4964: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Vertaling P.M. Boer, M. Nijland, Annie Romein Verschoor en Marie Vos.
T4441: ANDERSEN, H.C. - De improvisator. Vertaald door Jan Baptist.
Y3394: ANDERSEN, H.C. - Prentenboek zonder platen. Naar de 9de Deensche editie, met een aanhangseltje getiteld: Kent u haar? De blinde krijgsman, De koning der dichters. enz. enz. Door Aquelet.
Y8493: ANDERSEN, H.C. - Schetsboek zonder schetsen, gevolgd door Schetsboek met schetsen.
R4928: ANDERSON, David L. et al. - Symbolism. A Bibliography of Symbolism as an International and Multi-Disciplinary Movement.
MK0209: ANDERSON, Charles R. - Lettering.
L1513: [MULTATULI] ANDERSON, Marie. - Uit Multatuli's leven. Met inleiding en annotaties door J. Kortenhorst.
T7833: ANDERSON, Mosa. - Germany and Europe's Future.
Y4544: ANDO. - Ando Agenda 2009. Ontwerp: Suzanne Hertogs. Tekst Nicole Ros. Papiersoorten: buitenzijde Crepe kraft. Binnenwerk Kraft effen bruin.
M3139: ANDREA, Yda Elisabeth - Daar moet veel strijds gestreden zijn...[Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door ...]
T7362: ANDREAE, A.J. - Te Wapen! Te Wapen! Een woord in ons aller belang.
Y1885: ANDREAE, A.J. e.a. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.
L0126: ANDRES, Stefan. - Het mes der barmhartigheid. Vertaling J. van Wattenwyl-de Gruyter.
R3769: ANDREUS, Hans. - Italie. Gedichten.
T9131: ANDREUS, Hans. - Gedichten van Hans Andreus.
R3755: ANDREUS, Hans. - Valentijn.
B5366: ANDREUS, Hans & Simon Vinkenoog. - Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt.
M8108: ANDREUS, Hans. - Raffia. Tekstverzorging en toelichting door Jan van der Vegt.
W7893: ANDREUS, Hans. - Jubal.
M6355: ANDREUS, Hans. - Misschien. Gedichten.
K5948: ANDREUS, Hans. - Bezoek.
K5949: ANDREUS, Hans. - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet, een novelle en tijdsbeeld.
Y5265: ANDREUS, Hans. - Krantenknipsels van/over Hans Andreus.
K3395: ANDREUS, Hans. - Schilderkunst. Gedichten.
T8169: ANDREUS, Hans. - Natuurgedichten en andere.
T8171: ANDREUS, Hans. - Om de mond van het licht. Een kleine case history.
T3112: ANDREUS, Hans. - Verzameld proza.
B0849: ANDREWS, George and Simon Vinkenoog (eds.). - The Book of Grass. An anthology of Indian hemp.
T3458: ANDRIES, J. - Over Mensch-zijn.
K7311: ANDRIESSE, Peter. - Desperado's. Een novelle.
H8942: ANDRIESSE, Peter /Hans Plomp /Heere Heeresma /George Kool. - Manifest voor de jaren zeventig.
R4575: ANDRIESSEN, P.J. en W.F. Oostveen. - Onze Koning. Een feestgeschenk naar P.J. Andriessen. Voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen.
R5622: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
B6311: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel 1657-1679. Met een voorwoord van de auteur.
B3896: ANDRIESSEN, P.J. - De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.
Y8404: ANDRIESSEN, L. / Marita Mathijsen en Joost Zwagerman e.v.a. - Mulisch toegesproken.
Y0116: ANDRINGA, W. - Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
T7759: ANDRINGA Gzn., W. - De oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching. Aan het volk verhaald.
H2274: ANDRZEJEWSKI, Jerzy. - Daar komt hij, springend over de bergen. Vertaling L. Stembord.
R4830: ANEMA, Seerp. - Moderne kunst en ontaarding.
L6583: ANEMA, Anne. - Bijzondere Universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig Hooger-Onderwijs-Ontwerp.
B7395: ANEMA, Seerp. - Calvinistische en impressionistische aesthetiek.
T5041: ANEMA, Anne. - Staatkundige rondblik.
T4068: ANEMA, Anne. - Tweeerlei Democratie.
R5885: ANEMA, A. - Bezinning en bezieling.
T5845: ANGELL, Norman e.a. - Anniversaire du 30 juin. Norman Angell - Victor Bach - Julien Benda - Louis de Brouckere - Jules Destree - Franz Hellens - Pierre Hubermont e.a.
P0987: ANGELO, Michel. - Sonnetten. Vertaling Nico van Suchtelen.
H9988: ANGELUCCI, Enzo. - Praktisch handboek vliegtuigen Deel I - van 1783 tot 1918. Vertaling Hugo Hooftman. Illustraties Vincenzo Cosentino.
T0606: ANGERMILLE, Karel. - De Lotgevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929.
Y6123: ANKER, Robert. - Goede manieren. Een episodisch gedicht.
T8680: ANKER, Robert, - Van het balkon.
Y3163: ANKER, Robert. - Waar ik nog ben. Gedichten.
Y5258: ANKER, Robert. - Krantenknipsels van/over Robert Anker.
T9333: ANKERSMIT, J.F. - Het stembiljet tegen den woningjammer.
T6479: ANKERSMIT, J.F. en H. Verkouteren. - De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra.
T6382: ANKERSMIT, J.F. - Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925.
T6189: ANKERSMIT, J.F. - Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen.
R0253: ANKERSMIT, J.F. - Taak en plaats der Sociaal-Democratische Pers. Voordracht, gehouden op 12 januari 1936 tijdens het week-einde van de Vereniging van Journalisten van Sociaal-Democratische bladen.
T0462: ANKERSMIT, J.F. - Ter herdenking van dr. Herman Gorter.
Y3160: ANKERSMIT Wzn., J.H. - Ik zal handhaven. Tooneelspel in twee bedrijven.
T6692: ANKERSMIT, Heleen. - Het wezen der school in Sovjet Rusland. Zooals het uit den arbeid der kinderen tot ons kwam.
R7130: ANMB. - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
K8936: ANONIEM. - Lessen van den ondermeester.
M2671: ANONIEME. - Goya's Maja in de Rij. Posthuum gedicht. Bewerkt door F.L.C. Marie Bosteels.
K7128: ANONYMUS. - De bruid in de rode kamer. Vertaling C.J. Kelk.
A0317: ANSINK-SCHIPPER, M.C. - Auxanographic typing of Neisseria Gonorrhoeae isolated in the Netherlands.
K0894: ANSINK, B.J.J. - Is de pyramide in opbouw?
Y1137: ANSLIJN N.Z., N. - Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Vierde stukje.
T3487: ANTHEUNIS, Lod. - Een blik in het verleden van onze taal.
H6210: [ERASMUS] ANTHEUNISSEN, W. - Erasmus. Een historische schets van renaissance en humanisme.
Y0803: ANTIEK. - Antiek tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid. Bevat o.a.: Mevrouw H.C. Haarman-Engelberts Glasserviezen van Leerdam.
T3050: ANTONISSE, J.H. & B.N. van der Velden. (eds.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
R9913: ANTONISSEN, Rob. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K3663: ANTONISSEN, Rob. - Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang tot Hede.
B1100: ANTONISSEN, Rob. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
T6971: BROEK Ap van den. - Zwijgt niet!
B7371: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
B7259: APELDOORN, J. en W.F. van Vliet jr. - Kunstvormen in poëzie en proza, maat en rijm. Ten gebruike bij de korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
K8122: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
Y3651: [VONDEL] APELDOORN, C.G.L. en J.P. Rebel (eds.). - Joost van den Vondel Lyriek.
T8059: APELDOORN, L.J. van. - De financieele verhouding tusschen kerk en staat.
K7391: APOL, P. - Achter tralies. Studies.
R1794: APOLLINAIRE, Guillaume. - Ketterpaus & Cie. Vertaald door Rein Bloem.
T3909: APOLLINAIRE, Guillaume. - Two Novels: The Debauched Hospodar and Memoirs of a Young Rakehell.
B0194: APOLLINAIRE, Guilaume. - Antiopee. Een cubistische promenade aan de hand van teksten ... uitgevoerd door Heerlen, Le monument le plus sublime de l'Art humain.
K8556: APOLLINAIRE, Guillaume. - De vermoorde dichter. Vertaald door Rein Bloem.
B4836: APOLLO TIELROOY, Johannes. (red.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang I. nr. 4. maart 1946.
R3952: APOLLO TIELROOY, Johannes. (red.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 8. september 1947.
R3954: APOLLO TIELROOY, Johannes. (red.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 10. november 1947.
R3949: APOLLO TIELROOY, Johannes. (red.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 5. mei 1947.
T6759: APOSTATIA. - Los van de kerk. Een pleidooi om te voorkjomen, dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders.
R1201: APPEL, Karel. - Karel Appel. De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
Y3345: APPLETON, Tony. - A Typological Tally. Thirteen Hundred Writings in English on Printing History, Typography, Bookbinding and Papermaking.
R1688: APULEIUS. - The golden asse of Apuleius. Done into English by William Adlington. With an introduction by Thomas Seccombe.
T3742: AQUARIUS. - Warme Kadetjes.
E0131: ARAKI, Nobuyoshi. - Chiro My Love.
K7321: ARANA, Miguel V. - Veturian. Foto-erotica 3.
R6917: ARAUNER, PAUL. en Erich Arauner. - Kitzinger Weinbuch. Ein Ratgeber fur die Hausweinbereitung.
Y0614: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Monster dat eigen jongen verslindt.
Y3004: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Gedwongen Winkelnering in de Tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfstakken. No. 16.
Y2996: PARTIJ VAN DE ARBEID. - De tijden veranderen.
Y7486: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Vrouwen van Nederland. Schenkt Uw vertrouwen aan de Partij van de Arbeid en stemt op W. Drees Lijst 2 voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal op 25 Juni.
Y8069: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. (Drees nationale figuur Lijst 2 Partij van de Arbeid).
Y9559: ARBEIDER, De. - De Arbeider. Sociaal-Anarchistisch Weekblad. 43e jaargang 1933. nrs: 50 - 51 - 52. 44e jaargang 1934. 1.
T6103: KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. - Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937.
Y3994: ARCHIPEL. - Wijktentoonstelling Gebouw 't Klokhuis. 24 mei t/m 6 juli. 1975. Nr. 1.
R3445: BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA. - Bouwkundig Weekblad Architectura: jaargang 1934.
Y5931: ARENA. - Uitgeverij Arena, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y3985: AREND, Guy. - Het offensief in de Ardennen en de belegering van Bastenaken.
Y7219: ARENDS, Jan. - Keefman.
T4687: ARENDS, Jan. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
Y5259: ARENDS, Jan. - Krantenknipsels van/over Jan Arends.
Y9191: ARENDS, Jan. - Lunchpauzegedichten.
Y5822: ARENE, Paul. - Contes de Provence.
R0772: ARENTS, Am. - Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding Lode Monteyne.
R2234: ARENTS, Prosper. - Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie + Addenda.
L6643: ARENTS, Prosper. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
L8967: ARENTS, Prosper. - Werk van Lode Baekelmans. Addenda.
L8926: ARENTS, Am. - Jacob van Maerlant proeve van bibliografie. Inleiding J. van Mierlo.
Y3655: [VONDEL] ARENTS, Prosper. - Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies.
T7605: ARENTS, Prosper. - Het geheimzinnig kastje.
T9056: ARENTS, Prosper. - Antwerpen in dicht en lied. Deel I: 837-1830, Deel II: 1831-1964.
T9587: ARENTS, Prosper. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
H8390: ARETINO, Pietro. - Het net der Wellustigheyt vermeerderd met Uytgelese Minne-zangen. [1646] Uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank.
H0001: ARIDJIS, Homero. - Persephone. Translated from the revised Spanish edition by Betty Ferber.
K3707: ARIDJIS, Homero. - De vlinder en de schildpad. Naar het einde van het millennium. Uit het Spaans vertaald door Mieke Westra.
T2572: ARIENS KAPPERS, E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
B5178: ARIENS, Margaretha Maria. - Het jeugdwerk van Henriette Roland Holst-Van der Schalk gezien in verband met de tijd van ontstaan.
Y5267: ARION, Frank Martinus. - Krantenknipsels van/over Frank Martinus Arion.
Y7910: [DUMMY] ARION, Frank Martinus. - Dubbelspel.
T9253: ARIONI, J. - Transvaalsche Ballade. Drie Kogels / Drei Schusse. Woorden (gedicht) naar het Duitsch van dr. Rud-Presber. Voor zang en piano.
L2335: ARKEL, C.G. van. - Het geneesmiddel en het geneesmiddelonderzoek.
B6481: ARKEL, Dirk van. - Antisemitism in Austria.
B8551: ARMADA. - Denkend aan Holland... Nederlandse cultuurgeschiedenis in vreemde ogen.
B6916: ARMANDO. - Aantekeningen over de vijand.
Y5266: ARMANDO. - Krantenknipsels van/over Armando.
T4444: ARMSTRONG, Karen. - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
R9688: ARNOLD, Fritz en Koos van Weringh. - Honderd karikaturen uit Simplicissimus uit de jaren 1896-1914. Met een essay en inleiding.
Y5506: ARNOLD [= Nicolaas Arnoldus Wijnstok]. - Jan Sukkel. Blijspel in een bedrijf. Blijspelen voor rederijkers I.
B2160: ARNOLD, Hans. - Monsterland. Reisindrukken.
L1957: ARNOLDUSSEN, Paul. - Clark Gable in Monnickendam.
H3636: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco. Vertaald.
M5893: ARRABAL, Fernando. - De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
M5894: ARRABAL, Fernando. - Baal Babylon, roman. Vertaald door Ansje Tilroe.
B0470: ARTAUD, Antonin. - Triktrak des hemels. Vertaald door Benno Karkabe.
B0471: ARTAUD, Antonin. - Voor Antonin Artaud... Vertaald door Robert Paul Flipse.
R7482: ARTISTS, Judy's and Charles H. Ross. - The Husband's Boat. A book for travellers, and for those who wait for the travelles' return.
L7377: ARTS, Monique. e.a. - Opstellen Drukkunst.
L6229: ARTS, Antoon. - Van blad tot boek.
T1204: EEN ARTS. - In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen).
R5508: ARTS, A.W.P. - Grepen uit de geschiedenis van het postkantoor te Eindhoven.
B2571: AMERICAN INSTITUTE OF GRAPHIC ARTS. - Printing for Commerce 1953.
R5272: ARTS, A.C.B. - Volksraadpleging en het parlementair stelsel.
R4957: ARWAS, Victor. - Alastair. Illustrator of Decadence.
L8370: AS, G.G. van. - Mr. Lohmans's feest. Herinneringen aan den tachtigsten verjaardag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 1837 - 29 mei - 1917.
B8356: AS, Jan van. - Lawine.
T8055: AS, G.G. van. - November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek.
T3372: ASBEEK BRUSSE, W.E. en A.G. Vreede. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederlandsch-Indie. 5e jaargang 1916.
T3373: ASBEEK BRUSSE, W.E. en A.G. Vreede. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij en van de Vertegenwoordiging van den Opperraad der Orde voor Nederland en Kolonien. Uitgave van de Loge Le Droit Humain no. 402 Lux Orientis in het O. van Batavia. 6e jaargang 1917
R6391: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. van. - Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636.
L4368: ASHLEY, Richard. - Cocaine. Its History, Uses and Effects.
Y1394: ASMUSSEN, G. / A Don. - Om en bij Kaap Hoor.
L5913: ASSCHE, Hilda van. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 2. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1970.
R6356: ASSCHE, Hilda, Richard Baeyens, Elly Cock-Indestege (eds.) - Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980. Nederlandse letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus.
Y6583: ASSCHER, E.W. - Paedagogische overwegingen. Tweede deel.
Y6521: ASSCHER, E.W. - Jeugdherinneringen.
H5136: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Vijftig jaar na Schaepmans dood. Een bladzijde uit de voorgeschiedenis der moderne interpretatie-methodiek.
L3616: ASSELBERGS, Willem. - De stijl van Elkerlijk.
L2663: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858 -1958.
L2057: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Gerard Brom in memoriam.
L1949: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tussen Vosmaer en Tollens.
R9938: ASSELBERGS, Alphons J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of De kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung).
K8088: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Merck toch hoe sterck.
K7856: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tweemaal Dante.
K7739: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Pascha problemen.
Y1971: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Een paradox der twaalfde eeuw. Rede uitgesproken bij de opening van de Jan van Eyck Academie.
B3303: ASSELBERGS, Alph. J.M. - Esthetische vragen bij actieve deelname.
Y1778: ASSELBERGS, W.J.M.A. e.a. - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het vijftigjarig bestaan.
Y3272: ASSELBERGS, Willem en G. Knuvelder. - Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes. Sociale studieclub.
B2396: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Schaepman als Letterkundige.
K2156: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Het landschap van de vierde Martijn.
T8030: ASSELBERGS, J.P.J. - Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond.
B0207: ASSELMAN, Jacques en Ron Tan. - Popbibliografie Internationaal.
Y0952: ASSELNERGS, W.J.M.A. (Anton van Duinkerken). - Het Wilhelmus. Een lezing. Met een voorwoord van M. Kohnstamm.
M2927: ASSEM, Bert van den/ D. Brongers / J. Rath e.a. - Sterke papieren. Praktische gids in de wereld van beveiligd waardedrukwerk.
R5273: ASSEN, A. van. - Wat Nu?
R0778: ASSENOV, Assen en Gerda Meijerink e.a. - Van A tot Z. Duits- en Nederlandstalige Literaire Tijdschriften.
H2038: ASSER, Eli. e.a. - Op de valreep. Eli Asser en 'n bundeling van deugdelijke perikelen van alledag.
B8140: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
B8023: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
R6077: ASSER, T.M.C. - Iets over de Rijntollen.
Y4336: ASSIS, Machado de. - Vrouwenarmen en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
T8310: ASTAFJEV, Viktor. - De keizervis. Een vertelling in verhalen. Vertaling Lourens Reedijk.
L5752: ATE, Erin / Tom KRUIS e.a. - Wulps naakt.
Y4642: [BECKETT]. ATIK, Anne. - How it was. A memoir of Samuel Beckett..
MK0036: ATKINSON, F.H. en G.W. Atkinson. - 'A show at' Showcards comprehensive complete concise.
Y4526: ATLAS. - Nouvel Atlas de Belgique a l'usage des ecoles et des familles. Contenant 20 Cartes.
Y9785: AUCAMP, Hennie. - Gewis is alles net n grap.
M5066: AUDIN, Marius. - Le Livre, son architecture sa technique, preface d'Henri Focillon.
W5602: AUDIN, Marius. - Le Livre, son illustration, sa decoration. Preface de Leon Pichon.
L5383: AUE, Hartmann von. - Der arme Heinrich.
W2563: AUERBACH, Jessica. - Wintervrouw. Vertaling M. van Sligter.
L5425: AUFDERHEYDE, Annie e.a. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
B1671: AUFDERHEYDE, Annie e.a. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
R9056: AUGUR [= J.E. van der Wielen]. - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen.
R5411: AUGUSTIJN, Cornelis. - Erasmus von Rotterdam. Sein Erschnungsbild in Deutschland und in den Niederlanden.
Y0846: AUGUSTIJN, Piet / Geertje HUISMAN / Bert WOUDENBERG. - Contrasten in glas.
Y8513: [ERASMUS] AUGUSTIJN. C. e.a. - Erasmus, Genie en wereld.
H4779: AUGUSTIN, Elisabeth. - Moord en doodslag in Wolhynie.
A0644: AUGUSTIN, Elisabeth. - Moord en doodslag in Wolhynie.
B2719: AUGUSTIN, Felix. - De dans in zijn sociale en artistieke beteekenis.
B7481: AUGUSTINUS, Aurelius. - Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens.
Y0843: GERMANN AUKTIONSHAUS. - Kunstgewerbe, Schmuck (Glas) 1900-1960. Auktion 21 Mai 1984.
L5757: AURELIANUS, P. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
B2736: AUSSENBERG, Adolf. - Adolf Aussenberg. Kunstenaar in Theresienstadt. Dedicated to Beit Terezin Israel. Met een tekst van Ab Caransa.
M8539: AUSTEN, Jane. - Emma.
T8367: AUSTEN, Jane. - Emma.
T1850: DIVERSE AUTEURS. - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1900.
T3960: DIVERSE AUTEURS. - Vlaamsch Belgie sedert 1830. Studien en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. [Zes delen in drie banden. Compleet].
Y0655: DIVERSE AUTEURS. - 40 jaar Stam. 1921 - 1961.
Y9518: DIVERSE AUTEURS. - 80 literaire voorpublicaties.
M8929: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1957. [Over reizen]. Bevat bijdragen van L. van Egeraat, A. Sizoo, P.J. Mijksenaar (over Propaganda en affiches), A. Overbeek (Reisboeken en kaarten), R. Blijstra (Reis-illustraties).
M8933: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1961. Opdracht-Ontwerp-Uitvoering.
M8934: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1965. Een Beeldverhaal 1900 - 1965. Tekst D.H. Couvee. Inl. en typogr. verz. Jan Bons. met 34 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door Ch. A Jongejans e.a.
K9895: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1953. Letters en beeld: G.W. Ovink, Illustratie en typografische vormgeving: H. Krijger, Op zevenmijlslaarzen door de reclame: Jan G. Elburg.
K9771: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1976. Vrijheid van drukpers. Bevat bijdragen van S. Carmiggelt, Nico Scheepmaker, Karel van het Reve, Joost Swarte. e.v.a. Typogr. verz. Paul Mijksenaar
K9257: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1955. Inl. G.W. Ovink. Bevat bijdragen van K.G. Boon over de Illustratie van Dierenboeken en van J.J. Vriend over Negentiende eeuwse bouwkunst.
M8090: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1959. [Druktechnische en Aesthetische Vormgeving van de Bijbel]. Samenstelling Otto Treumann. Bevat Bijbel-illustr. door Marc Chagall, Jozef Cantre, Rembrandt e.a. en bijdragen van Aldert Witte, Henri Friedlaender, H.L.C. Jaffe e.a.
Y9292: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1951. Kerstnummer.
L3723: AUWERA, Fernand. - Mathias 't Kofschip. Een relaas.
B4188: AUWERA, Fernand. - Schrijvers drinken om helder te blijven en andere onbenevelde meningen over literatuur.
R5850: AUXILIUS, Fr. [=Cornelius T.D. Brokken]. - Guide to St. John Cathedral 's-Hertogenbosch (Bois-le-duc).
L4946: D'AVENEL, Le Vicomte G. - La Noblesse francaise sous Richelieu.
L6401: AVERMAETE, Roger. - Moderne kunststrekkingen.
T8738: AVERMAETE, Roger. (ed.). - Le Livre et L'Estampe. Numero I-2-3-4.
T7452: AVRO. - Avrodite: Radiovrouwenrevue.
B0888: AXELHOLM. - Die Axelholmsche Gravier-Maschine.
Y3984: AZORIN [=Jose Martinez Ruiz]. - Een uur van Spanje (tusschen 1560-1590). Vertaling door H. Menge Challa.
B7235: AZORIN [= J. Marinez Ruiz]. - De route van Don Quijote. Vertaling E. Straat.
H3297: AZUELA, Mariano. - Het ravijn. Roman van de Mexicaanse revolutie.
L8941: HANDLEIDING 8b-88b. - Metaalbewerking. Electrisch lassen, Smeden-bankwerkers auto- en rijwielherst.
L6801: BAADER, Theodor. - Einfuhrung in die Lautschrift und instumentale Sprachregistrierung. Mit 34 Abbildungen auf 21 Tafeln im Anhang.
R6506: BAADER, Th. (ed.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 4 nr. 1-12, 1937-1938.
R6505: BAADER, Th. (ed.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 1 nr. 1-12, 1934-1935.
R6504: BAADER, Th. (ed.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 5 nr. 1-12, 1938-1939.
B4759: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's Europa und die Seele des Ostens.
T2813: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van Utrechts en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
L5271: BAALE-UITTENBOSCH, Alexandrina E.M. - Les poetesses dolentes du Romantisme.
R7573: BAALEN, Anneke van. e.v.a. - Vrouwen over seksualiteit.
T8057: BAALEN, Anneke van. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
B0456: BAALEN, Anneke van en Marijke Ekelschot. - Het Rode Puzzelboekje voor vrouwen.
R6160: BAAN, J. van der. - Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage, als toevoegsel aan die van A.A. Fokker.
Y8971: BAAR, Peter-Paul de; Ellenbroek, Willem; Mak, Geert e.a. - De Amstel.
B8577: BAARLE, W.H. van. - Reclamekunde en reclameleer.
B9730: BAARN, Victor. - De Kroon.
T0199: BAARS, Herman D. - Gedichten.
Y1082: BAARSCHERS, H. - Het Groene Boekje. Leeslesjes voor de eerste- of tweede klasse. Een vervolg op het Vijfde Leesboekje.
L4339: BAARSLAG, M. N. - Etude comparative de quelques besoins linguistiques du Francais et du Neerlandais.
B5047: BAARSLAG, D.J. - Israel in Egypte.
T6440: BAARTMANS, Jacques J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden.
B5165: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
B6269: BAARTSE, Dirk. e.a. - Alleen de dood is tussen U en Mij. Literaire dodenkalender van de twingste eeuw.
R5067: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof.
Y1159: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Tweede stukje.
Y1158: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Eerste stukje.
Y6766: BABEL, Boenin, Toergenjev, Tsjechov. - Je wordt bedankt! Pensioenverhalen van Babel, Boenin, Toergenjev, Tsjechov.
T3268: BABELON, Jean. - A la gloire de... Cervantes.
Y2482: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald Hermanus Tomas.
T0229: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald door Hermanus Tomas.
R0965: BACHER, Julius. - Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch.
T4483: BACKE, Herbert. - Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Gro§raum.
Y5076: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst, 1861 - 1949. Deel I.
R9104: BACKER, J. - Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter, in 't Paradijs, in of omtrent den jare 1520.
B3810: BACKER, Leen en Lillian Dewachter (ed.). - De verzameling. La Collection / The Collection.
T6805: BACKER, H.G. - Leesboekje voor kinderen, in korte volzinnen. Vervolg op de negen leestafels van den heer P.J. Prinsen. Tweede stukje.
T6783: BACKER, H.G. - Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche Taal, in vragen en antwoorden ten dienste der lagere scholen.
Y5971: BACKER Hz., C. - Reglement der Markten. Geapprobeerd bij den Edelen Achtbaren Raad der Stad Amsterdam, den 3den Februarij 1817.
K2017: DE BACKER, Lisette & Marcel. - Spectraal-Lexicon voor Kunst, Letteren en Cultuur. Inleiding Rene Turkry.
R7696: BACKHUSIUS, Tilemannus. - Verhaal van hetgene Z.B. van Espen J.U.D. als ook Christiaan van Erkel en Paschasius Quesnel betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche Kerk. Uit het Latijn door F.J. van Vree.
H0835: BADINTER, Elisabeth en Robert Badinter. - Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek. Vertaling Frans de Haan.
R3608: BAECK, Mario en Ada Deprez. - De Middelaer 1840-1843. De School- en Letterbode 1844-1845.
Y2290: BAEKE, Jan. - Seizoensroddel. Gedichten.
R5703: BAEKELMANS, Lode. - De Mannen van "Elck Wat Wils".
T1933: BAEKELMANS, Lode. - Reimond Stijns 1850-1905.
T1576: BAEKELMANS, Lode. - De Mannen van "Elck Wat Wils".
T1236: BAEKELMANS, Lode. - Robinson.
T0869: BAEKELMANS, Lode. - Het geheim van De drie snoeken.
T0156: BAEKELMANS, Lode. - Drie Vlaamsche Realisten.
R9872: BAEKELMANS, Lode. - De doolaar en de weidsche stad.
R9680: BAEKELMANS, Lode. - De doolaar en de weidsche stad.
R9630: BAEKELMANS, Lode. - Dr. Amand de Vos.
T3396: BAEKELMANS, Lode. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
R7821: BAEKELMANS, L. - In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm.
T4083: BAEKELMANS, Lode. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
Y5958: DE STROOM. Lode Baekelmans. e.v.a. - De Stroom. Algemeen Maandschrift voor Vlaanderen. Onder redactie van Lode Baekelmans, A. Claus, J. Denuce. e.v.a. 1e jaargang 1918, no 2 en 3.
K5513: BAELEN, Kamiel van. - Gebroken melodie. In memoriam Kamiel van Baelen door Em. Janssen.
K4661: BAELEN, Kamiel van. - Volledig werk. Twee delen.
L6702: BAERE, C. de en J. Verboven. - Vijf Vlaamsche novellen. Hilda Ram: Slachtoffers voor Transvaal. R. Loveling: Meester Huyghe. V. Loveling: Emiliaantje. R. Stijns: Peter Joannes. A. Snieders: Sneeuwvlokske.
L6012: BAERE, C. De. (ed.). - Meisjesfiguren uit de Nederlandse Letteren.
T7329: BAES, P. - De taalsleutel, of Vlaamsche spraakregels, tafelwijze geschikt.
L8494: BAGCHUS, Filip. - Oh, zit dat zo! Een verhaal over de oorsprong en de sprong van een uitvinding.
L1522: BAGGERMAN, Arianne. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw.
T1410: BAGULEY, David. - Bibliographie de la critique sur Emile Zola 1864-1970.
L6593: BAHR, Hermann. - Schwarzgelb.
L5414: BAHR, Hermann. - Summula.
T1952: BAIE, Eugene. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Deuxieme: L Miroir de l'Escaut.
T1949: BAIE, Eugene. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Premier: La Metropole de l'Occident.
W3939: BAILEY, Herbert S. - The art and science of book publishing.
L9548: BAINBRIDGE, Beryl. - Engelse reis, of een verward maar getrouw relaas van wat een enkeling zoal ziet & hoort & denkt op een tocht door Engeland. Vertaling Joop van Helmond.
B8011: BAINES, Phil & Sarah Rookledge (eds.). - International handbook of Type Designers. A biographical directory
T9771: [BECKETT] BAIR, Deirdre. - Samuel Beckett. A biography.
K2297: BAJETTA, C.M. - Some notes on Printing & Publishing in Renaissance Venice.
T1205: BAKELS, H. - Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid.
Y6431: BAKELS, H. - Luther's leven voor leeken verteld.
R6736: BAKELS, F.B. - Goed taalgebruik. Het persklaar maken van stukken.
MK0114: BAKER, Arthur. - Calligraphic alphabets.
L8344: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
L4525: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. en J. Lindeboom. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Twee delen.
L2443: [VONDEL] BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
Y4136: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-archief / uitgeg. op last van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. [ingeleid en verzameld door R.C.Bakhuizen van den Brink]. 1e stuk: Inleiding, Geschiedenis, Overzigt van het archief der voormalige regtscollegien in Holland.
R1381: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
Y0918: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studien en Fragmenten.
Y3133: BAKI. - Twee liefdesgedichten.
R3009: BAKKER, Piet. - Misdadige Praktijken. Een onderzoek in de duistere wereld der aborteuses.
L9208: BAKKER, Gerbrand. - Boven is het stil.
H2159: BAKKER, Siem. - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949.
L5871: BAKKER, Nienke. - Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat.
Y2372: BAKKER, Marcel en Rob Vreeken. - Obstakel. 1e jaargang 1976-1977. Nrs- 1 en 2.
L5330: BAKKER, A.M. de. - Willem Frederik Hermans en de oorlog die niet voorbijging.
T1127: BAKKER, J.P. - Naar nieuwe wegen in de analyse van reliefvormen van het aardoppervlak.
B9272: BAKKER, Siem. - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
B8672: BAKKER, Bert / Rein Blijstra en J. Hulsker. - Catalogus. Wereldschrijvers van nabij.
B8443: BAKKER, Piet. - Kidnap.
B8401: BAKKER, Piet. - Collectie Lucas Bols. Met tekeningen door Eppo Doeve.
B8368: BAKKER, V.H. en M.A. Caspers. (red.). - Brabant in de ban van buiten. Gids van de natuurgebieden van Brabants Landschap.
R3495: BAKKER, S.K. - De zedelijke beteekenis van het socialisme.
T7945: BAKKER, Piet. - Kollektion Lucas Bols. Illustriert Eppo Doeve.
B5786: BAKKER, J.P. - Bodem en bodemprofielen van Suriname, in het bijzonder van de noordelijke savannenstrook.
M8266: BAKKER, Bert. - Reizigers.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1