Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R8244: BALSEM, N.C. - Mannen van beteekenis in onze dagen, levensschetsen en portretten. J.J. van Oosterzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience.
T0811: BALTHAZAR, Herman. e.a. - De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen.
K3556: BALZAC, Honore de. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
B4399: BAMMES, Reinhold. - Der Titelsatz, seine Entwicklung und seine Grundsatze.
T9218: BANDY, Lou en Ch. Borel-Clerq. - Lach iederen dag. Uit Bob Peters Nationale Revue.
R2618: BANG, Herman. - Tine, een roman van liefde. Vertaling Emil Gruno.
T4565: BANG, Herman. - Am Wege.
H9571: NMB Bank. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
B3564: BANKES, Henry. - Treatise on Lithography. Reprinted from the 1813 and 1816 editions with an introduction and notes by Michael Twyman.
R6192: OUD-BANKIER. [=M.H. de Graaf]. - Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland.
R4879: BANNING, W. en J. Jac. Thomson. - Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10.
T9134: BANNING, W. - In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940.
T6188: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
R9286: BANNING, W. - Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden.
T4335: BANNING, W. - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
T1224: BARBER, Solon R. - Cross-Country. A. Miscellany.
R4873: BARBEY D'AUREVILLY, Jules. - Du Dandysme et de Georges Brummell.
T4813: BARBIERS-SEELEMEIJER, R. - Over meisjes die op fabrieken werken.
M9695: BARCHAM GREEN, J. - One hundred and fifty years of papermaking by hand.
B4779: BARENDREGT, Lariisa. e.a. - Paus streelt vreemde groente.
T0234: BARGE, J.A.J. /BUYTENDIJK, F.J. /SCHULTE, J.E. - Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd, Voordrachten gehouden op den Studiedag over het Rassenvraagstuk
B6395: BARGE, J.A.J. - De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem. Haarlemsche Voordrachten V. (Voordracht gehouden in de Algemeene Vergadering van 17 Mei 1941).
T5633: BARGER, H.H. - Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919.
H6800: BARKER, Nicolas. - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978. An illustrated history. With a preface by Charles Ryskamp.
R5830: BARKMAN, Ben, Suzanne Piet, Willem Sellink. - Interactieve media: ontwerp en gebruik.
H9631: BARNARD, Benno & Paul de Wispelaere (eds.). - Het land van de mosseleters. 150 jaar Vlaamse vertelkunst.
Y8005: BARNARD, Benno. - Een engel van Rossetti. Gedichten.
R6055: BARNHOORN, H.J. en Joh. G. Crabbendam. - Gedenkboekje uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Parochie Sint Agatha te Zandvoort.
L1003: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L0158: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
R5448: BARNOUW, A.J. - Schriftuurlijke poëzie der Angelsaksen. Voordracht gehouden den 12den October 1907.
B8272: BARON VAN HUGENPOTH, J.B. - Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen.
R7626: BARRES, Philippe. - Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch).
B2612: BARRIOS, C. - Tradato elemental de Armas Portatiles.
B3154: BARRON, Don (ed.). - Creativity 8. A Photographic Review of Creativity '78.
T6996: BART, A.Th. - Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal?
B6749: BARTELING, D. - Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken?
R4489: BARTELS, H.J. - Het geheim der hersenen. Beproefde methode om studielust, werk- en denkkracht te vermeerderen, onmisbaar voor studeerenden, kantoristen, handelslieden e.a.
R4490: BARTELS, H.J. - Hoe verdrijft men zenuwachtigheid en vrees? Nieuwe eenvoudige en beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel te verdrijven.
R3190: BARTELS, H.J. - Een stalen geheugen !
T6575: BARTELS, A. (red.). - In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
T9140: BARTEN, A.W. - Vakgeschiedenis door postzegels.
R8753: BARTEN, J.B. en J.C.M. van Rooy. - Regels voor verkeer en veiligheid in Teekeningen met vragen. Bestemd voor het 4de t/m 7de leerjaar.
T5897: BARTHOLOMEW. - Bartholomew Pocket. Atlas and Guide to London.
T0099: BARTLING, D., Van den Bergh van Eysinga, Hofstra, Kuypers, Wolterson. - In memoriam Dr. J.D. Bierens de Haan 1866-1943.
T7747: BARTSTRA, J.S. - Adolf Hitler.
T7737: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945.
Y4670: BAS, W.G. de en L.M. Kalmijn. - Oranjelente. Met een inleidend woord van H.Th. Obbink.
Y5213: BAS, F. de. - Levensbericht van den Luitenant-Generaal A.W. Ph. Weitzel.
R6560: BASCHWITZ, K. - De intelligentie van het krantenlezend publiek. Rede uitgesproken op 19 april 1948 aan de Universiteit van Amsterdam.
R6466: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T7828: BASDEVANT, Jules. - Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International.
R0618: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 34.
R0619: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 42.
R0617: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. St Bride's Issue [12].
R0615: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Cassandre Issue [10].
R0616: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Bradbury Thompson Issue [11].
R0613: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 24.
R0611: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 22.
T6576: BASSOMPIERRE, Alfred de. - De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
T4651: BASTET, Frederic. - Met Louis Couperus op reis.
T8147: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn. Gedichten.
T8148: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit. Gedichten.
K2735: BASTET, F.L. /A. Lehning, J.J. Oversteegen e.a. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak. Uitgesproken in het Stedelijk Museum te Amsterdam op vrijdag 10 november 1978.
T9677: BASTET, Frederic. - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
T0852: BASTIAANS, W.Ch.J. - Leven op de brug.
K3948: BASTIAANSE, Frans. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
Y6226: BASTIAANSE, Frans. - Dien Middag.
Y8478: BASTIAANSE, Frans. - Natuur en leven. Verzen.
T9991: BATAVUS. - De Nieuwe Dokter. Klucht in een Bedrijf voor 5 Heeren en 1 Dame.
T9987: BATAVUS. - Een oude zeerob. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 1 Dame.
T9989: BATAVUS. - Kapitein Kluiver. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 5 Dames.
K8836: BATE, Ludwig. - Intermezzo in Meisenheim. Vertaling K.H.R. de Josselin de Jong. Tekeningen van Carla de Josselin de Jong.
T6978: BATENBURG, A. van. - De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.
R4999: BATHO, Edith c & Bonamy Dobree. - The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman.
R1175: BATTEN, F en A.A.M. Stols. (eds.). - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron.
K4392: BATTERS, Elmer. - Legs that Dance to Elmer's Tune. 1919-1997. With an introduction by Dian Hanson.
Y8134: BATTEUX, Abbé. - Histoire des Causes Premieres, ou Exposition sommaire des pensees des Philosophes sur les principes des etres.
H8587: [ERASMUS] BATTUM, Annet van. - Erasmus rebel tegen wil en dank.
Y8334: BATTUS. - Q.
L5680: BAUDELAIRE, Charles. - Les Fleurs du Mal.
Y6246: BAUDELAIRE, Charles. - Chant d'automne.
Y9656: BAUDELAIRE, Charles en Charles Cros. - Prozagedichten. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y5974: BAUDOIN. - De eerste reis. Vertaling Mat Schifferstein
Y8868: BAUDRILLARD, Jean e.a. - NOX B. Biotech.
R5677: BAUDUIN, Paul. - Marketing de nieuwe wetenschap. Deel III: ( Het belang van het kleine. De vertegenwoordiger. De zelfbediening).
R5676: BAUDUIN, Paul. - Olifanten aan het werk.
T7667: BAUER, Otto. - De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik.
B6360: [REVE] BAUER, Guus / David de Poel / J. Schmidt / Peter de Rijk. - Bij Reve aan tafel. Een schrijfmarathon. Voorwoord A.F.Th. van der Heijden.
R9183: BAUER, Otto. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
K0314: BAUER, Helmuth / Christian Pfeiffer-Belli. - 270 Schriften. Eine Sammlung zeitgemasser Alphabete.
T7615: BAUER, Otto e.a. - De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra.
W5159: BAUER, Konrad F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
M1210: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen.
R6550: BAUER, Rijkaard Lod. - Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen.
K5876: BAUR, Fr. - Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde.
T4006: BAVIER, Andre de. - De meening van een neutrale omtrent Engeland.
H4809: [BILDERDIJK] BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
T1175: BAVINCK, J.H. - Christus en de Wereldstorm.
T6215: BAX, W. - Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak.
B8641: BAX, Caspari. - Prolusio scholastica habita d. XIV septembris 1835, in memoriam viri nobilissimi amplissimi Jacobi Caroli van de Kasteele, Defuncti d. 1 julii 1835 A. Aet. LV.
B8642: BAX, Caspari. - Laudatio viri doctissimi, Iohannis Kappeyne van de Coppello, phil. theor. mag. lit. hum. doct. Gymnasii Hagani rectoris, defuncti d. XXVII Aprilis 1833, a. aet. XLIII. Habita d. IX septembris 1833, cum Gymnasii Hagani rectoris munus auspicaretur.
Y3769: BAYER, Charles. - Petit catechisme de l'athee.
B5660: [VERHAEREN] BAZALGETTE, Leon. - Emile Verhaeren.
MK0077: Be, Pierre le. - Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
R2612: BEARDSLEY, Aubrey. - Under the Hill and other essays in prose and verse.
T3370: BEARDSLEY, Aubrey. - Aubrey Beardsley Zeichnungen.
Y2141: THE BEATLES. - Ob la di, ob la da. Back in the U.S.S.R. The continuing story of Bungalow Bill. Honey pie. Dear prudence. Martha my dear.
Y4674: BEAUFORT, Rene F.P. de. - Het Mausoleum der Oranje's te Delft.
R5781: BEAUMONT, P.C. de. - Mastreechter versjes en leedsjes.
P1348: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de / Rodolphe Töpffer. - Mons. Cryptogame en zijn metamorphose.
M6469: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. - Cervantes.
M6466: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. - Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon.
R6955: BEAZLEY, J.D. - Potter and Painter in Ancient Athens.
Y9680: BEBERT. - Uitgeverij Bebert. Edities 1980-1985. Overzichtstentoonstelling.
K5915: BECHT, F.W. - Vincent van Gogh.
T0277: BECK, J.W. - Iets over de latere latiniteit.
L6519: BECKETT, Samuel. - Mal vu mal dit.
T1168: BECKETT, Samuel. - Disjecta. Beschouwelijk werk.
L3755: BECKETT, Samuel. - Watt. Uit het Engels vertaald door Onno Kosters.
P0889: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Spring 1979, Number 4.
P0890: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Summer 1978, Number 3.
P0893: BECKETT, Samuel. - Tetes-mortes.
P0895: BECKETT, Samuel. - Compagnie.
M9977: BECKETT, Samuel. - Malone sterft. Vertaling F.C. Kuipers. Nawoord Koos Schuur.
R2693: BECKETT, Samuel. - En attendant Godot.
H7454: BECKETT, Samuel. - Het beeld. Vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer.
K4160: BECKETT, Samuel. - Gezelschap. Vertaling Martine Vosmaer en Karina van Santen.
T4650: BECKETT, Samuel. - Hoe het is. Vertaling F.C. Kuipers.
K4159: BECKETT, Samuel. - Droom van matig tot mooie vrouwen. Vertaling en nawoord Anneke Brassinga.
K1440: BECKETT, Samuel. - Pas suivi de quatre esquisses.
R5502: BEDA VERBEEK, P. - Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
T7128: BEDA VERBEEK, P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
B7022: BEDARRIDES, Trille. - Tekeningen.
B6116: BEDAUX, J.C. / A.C.F. Koch & A.J. Hovy. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
T5878: BEDIER, Joseph. - Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne.
Y1527: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y1526: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y0045: BEECK VOLLENHOVEN, Henrius van. - Verslag omtrent de tentoonstelling van visscherij-gereedschap, gehouden te Amsterdam in September en October 1861.
T5465: BEEK, J.A. van. - Lijst van eenige boeken en brochuren, uitgegeven in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sedert 1700 tot 1751.
T8539: BEEK, Menno van der. - Vergezocht. Gedichten.
K5363: BEEK, M.A. (ed.). - De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
B9926: BEEK, M.A. - Uit het Hebreeuws in het Nederlands. De uitdaging aan de bijbelvertalers.
L2895: BEEKE, Anthon & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek.
L7446: BEEKMAN, E.M. - The crippled heart. An introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Foquenbroch.
B3066: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel.
R6145: BEEKMAN, A.A. e.a. - Nomina Geographica Neerlandica Deel IX: Hypercorrecte vormen bij plaatsnamen. Het eerste lid van Dordrecht. Groninger plaatsnamen. Walchersche plaatsnamen. Eindhovensche plaatsnamen. De Esch te Enter (met een kaart). Amsterdam en Amstel.
Y9047: BEELOO, Adriaan. - Gods-oordelen : een gedicht naar aanleiding der jongste gebeurtenissen in Frankrijk en elders, Februarij en Maart 1848.
R5003: BEER, Taco H. de. - Gijsbrecht van Amstel.
Y3637: [VONDEL] BEER PORTUGAEL, D.J. den. - J. van den Vondel, uit zijne kleine gedichten geschetst.verhandeling.
R5431: BEER, Max. - Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog.
B1807: BEER, Paul de. - A. Ein Theaterstuck.
R6522: BEERLING, R.F. - Protestantisme en Kapitalisme, Max Weber in de critiek.
L8010: BEERS, Jan van. - Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme.
R4226: [TOLLENS] BEERS, Jan van. - Lijkkrans voor Tollens.
Y1051: BEEST, L.A.C. van. - Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Aardrijkskundige lessen en toepasselijke opgaven, om schriftelijk te bewerken, ten dienste van eerstbeginnenden.
Y3900: BEETS, Nicolaas. - Feestcantate voor den dag der Onthulling, 17 November 1869 van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813. 17 november 1869.
T6374: BEETS, Nicolaas. - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
Y7038: BEETS, Nicolaas. - Kort Begrip der Christelijke Heilsleer. Leiddraad bij de Catechisatien.
H5929: BEETS, Nicolaas. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
L9087: BEETS, A. - De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
T0777: BEETS, Nicolaas. - Verpoozingen op Letterkundig gebied.
B5682: BEETS, Nicolaas. - Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875.
B4533: BEETS, Nicolaas. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI.
K6290: BEETS, Nicolaas. - Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften.
Y3619: [VONDEL] BEETS, Nicolaas. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
R8011: BEETS, N. e.v.a. - Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel.
L8393: BEETS, Nicolaas. - Groote mannen en ware grootheid.
Y8987: [VONDEL] BEETS, Nicolaas. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
R0558: BEEUSAERT, Katrien & Evelien Kayaert. - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be. Een verhaal van 75 jaar.
Y7013: BEEVOR, Antony. - De Tweede Wereldoorlog. Vertaling Corrie van den Berg, Varola Kloos, Pieter de Smit en Albert Witteveen.
K9882: BEEX, H. - Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex.
B1342: BEEX, G. - Archeologisch overzicht van Noord-Brabant.
L2891: BEGEER, Jan. - Oefeningen typografische vormgeving.
H7074: BEGHEYN, Paul J. & Peters, Els F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
L2234: BEGHEYN, Paul. - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
R9598: BEHRENS, Charles B. - Dienend dichter in zwart en wit. Over de exlibris van Pam G.Rueter.
Y9109: BEHRENS, Charles Gl. - Nya Svenska Exlibris.
T0044: BEIJEN V.D. BORGH, M. en Anny Leusink. - Drie dierfabels. Bewerkt en gekozen door M. Beyen v.d. Borgh en geillustreerd door Anny Leusink.
Y7877: BEIJER, J.C. - Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825.
B2970: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Tweede gedeelte: Diatomeeen -schalen. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, zweiter Teil: Die Diatomeen).
B2971: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: Overige Macro- en Microscopische resten. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, dritter und letzter Teil: Weitere Mako- und Mikroskopische Ueberreste).
B6075: BEIJERMAN, Hugo. - Redevoering ten betooge, dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden.
R4932: CATALOGUS. BEIJERS. - Catalogue 133: Symbolisme. Contenant de nombreuses éditions originales et des exemplaires dédicacés.
Y6353: BEIJERS. - Een unieke Nederlandse verzameling. Beijers Veiling 1980.
R5144: BEIJERS. - Het Nederlandse Boek 1892-1906.
Y0403: BEIJL, H.Z de. - Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874.
T5205: BEIJNEN, Johannes Andries. - Art. 188 der grondwet (schutterij).
T2549: Bekk, J. - De Lichtechtheid van Wit en Gekleurd Papier.
B6127: BEKK, J. - Problemen van de Grafische Techniek.
B4718: BEKK, J. en medewerkers. - Het papier. Een bijdrage tot de kennis van de vervaardiging, gebruik en de onderzoekingsmethoden van papier. Twee delen in cassette.
H8007: BEKKER, A. en wed. Wolff en A. Deken. - Historie van Willem Leevend.
H2615: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut.
H0745: BEKKER, E. en A. Deken. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
R4187: BEKKER, Elisabeth, Weduwe Wolff en Agatha DEKEN. - Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door Andre Hanou.
E0240: BEKKER, E. en A. Deken. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
Y3470: BEKKER, weduwe A. WOLFF, en A. Deken. - Economische Liedjens. Eerste deel. Met plaaten.
Y8306: BEKKER, Wed. A. Wolff en A. Deken. - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd.
R9926: BEKKERING, Harry. (red.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
R1151: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
T1385: BELCHER, George. - George Belcher his picture calendar 1940.
Y9031: BELG, Peerke den. - Liedekens der Minne.
W2089: BELINFANTE,H.J. & P. BORST. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek.
H5921: BELKUM, Hans van / Rene de Boer / C. Brouwer. (Red.). - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
T5875: BELLA JR., S. de la. - 40 uur geen langer arbeidsduur.
T4290: BELLA Jr., S. de la. - Een eisch van urgentie; een wettelijk geregelde vacantie voor allen die in loondienst zijn.
R0668: BELLAMY, Edward. - Economische gelijkheid. Nieuwe vertaling van de Amerikaanse uitgave "Equality". [Gelijkheid voor allen].
R0670: BELLAMY. - Economische gelijkheid, de eenige oplossing.
R0128: BELLAMY, J. - Gedichten.
B6069: BELLAMY, J. - Gedichten. Twee deeltjes.
B5155: BELLAMY, J. - Gezangen.
R8841: BELLAMY. - Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
R8382: BELLAMY, J. [Bellamij, J.]. - Jeugdige en nagelaten gedichen.
R7295: BELLAMY, Edw. - Gelijkheid voor allen. Nieuwe bewerking naar de Amerikaansche uitgave van "Equality" door H.N.
R3196: [BELLAMY}. - Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen.
L1218: BELLEN, C. van. - Middeleeuws Individualisme.
R7261: BELLOC, Hilaire. - Mr. Belloc still objects to Mr. Weel's Outline of History.
T7525: BELONJE, J. - De Wieringerwaard uit het oud-archief van den polder 1597-1811.
K7662: BELTRAMETTI, Franco. - Oog in oog. Vertaling Harry Hoogstraten.
R1677: BEMMEL, Harry Chr. van (ed.). - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
Y5565: BEMMELEN, Pieter van. - Levensbericht van Mr. Gerrit van Leeuwen.
K7210: [BECKETT] Ben-Zvi, Linda (ed.). - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
Y1186: BEN, J. van den. - Vertellingen van den Oude Jakob. Een leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
R1529: BENALI, Abdelkader. - De soefi.
R3182: BENALI, Hirsch, Jansma, Jongsta e.a. - liefste, Apeetje! Jubileumgedichten.
T9457: BENAVENTE, A.B. en P. Boas. - Welkomst-groet aan den Koning, bij gelegenheid van Z.M. komst te Amsterdam in April 1861.
T0037: BEND, J.G. van der. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausfuhrlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
R6213: BEND, J.G. van der. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
Y9442: [SPINOZA] BEND, J.G. van der. - Dr. J.D. Bierens de Haan en Spinoza.
Y8535: BENDIEN, J.M. en Paul Citroen. - Een hengelaarsrijm.
T7041: BENEDICTUS. - De Slavernij van het Militarisme.
L5333: BENNEKOM, Kors van (foto's). - Ereronde. Een fotograaf en vijfentwintig schrijvers.
Y0807: BENNETT, Harold and Judy. - The Cambridge Glass Book.
T8728: BENOIT, Jacques. - Toegift. Vertaalde gedichten.
T8585: BENOIT, Jacques. - Bezinning op het milieujaar.
B2748: BENOIT, Jacques. - Woord en tegenwoord. Verzen.
W2911: BENOIT, Jacques. - Bescheiden solo, een keuze uit de poëzie.
L3509: BENSCHOP, Nel. - Een open hand naar de hemel.
B3222: BENSCHOP, Dick. / Geert Mak. - Europa - kiezen en delen. / Voorbij de blanco spaties. Gevolgd door het gedicht: In vredesnaam van Jana Beranova.
Y0468: BENSCHOP, W.J.M. - Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij als Baanbrekers voor de Openbare Telegrafie in Nederland.
T4880: BENSON, E.F. - Deutschland uber Allah.
B5707: BENTE, Ed. - Hoe maakt de krant het?
T7949: BENTEIJN, J.M. - Volksleger?
Y2959: BENTHEM, Henk van. - Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, tradionele Sinterklaasliederen. Uitgebreid met tijd- en streekgebonden tekstvarianten, met onbekende liederen en historische illustraties.
E0336: BENTHEM, Henk van. - Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen.
T3631: MERCEDES-BENZ. - Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen.
B4919: BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ e.a. - Lof der Zotheid 2001 in gedichten.
T9578: BERAIL, H. - Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant.
Y3854: BERANGER. - Nouveau Recueil. Contenant tous les Airs des Chanson de Béranger. Dont les plus jolies sont avec accompagnement de Piano ou Guitare par Les meilleurs Compositeurs. Tels que Romagnesi, Panseron, B.W. de Beauplan, Bruguière, Docke etc.
H7624: BERANOVA, Jana / Gerart Kamphuis, Ton Luiting. e.a. - Kunstenaars tegen ongelijkheid. poëzie en tekeningen.
K1307: BERCKENHAGEN, Ekhart. - Berliner und Markische Glaser.
H2056: BERENDS, Lambiek. - Het Parool 1940-1990.
L3421: BERES, Pierre. - Livres modernes et contemporains. Textes images et reliures.
T9418: BERESTEYN, E.A. van. - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
B1334: BERESTEYN, E.A. van. - Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot.
Y0072: BERG, L.W.C. van den. - Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken.
H4502: BERG, Arie van den. - Hondeleven.
L6252: BERG, Hetty / T. Wijsenbeek / E. Fischer. (Ed.) - Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
L5830: BERG, C.C. - poëzie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie.
L9083: BERG, J. v.d. (vert). - De gehele wereld moet hun methoden weten!
P1997: BERG, J. van den / Han Lammers / Harry Mulisch - Zo is het.
L2782: BERG, Arie van den. - Kikkers, muizen & nieskruid.
L1260: BERG, C.C. - De problematiek van het Bahas-Indonesia experiment.
L0088: BERG, B. van den. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.
T5416: BERG, C. v.d. en Jan Romein. - De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel.
R9120: BERG, Karel H.M. van den. - Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard.
T7884: BERG, M. van den. - Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand".
T8656: BERG, Arie van den. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970.
T9441: BERG, G.S. van den. - Van blijde dingen toch het meest.
R6530: BERG, Arie van den. - Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes.
Y7270: BERG, Mieke van den en Dirk Idzinga. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
Y9902: BERG, Arie van den & Ewald Spieker. - Northern Cardinal.
R2203: BERGE, Frank van den. - Flikkers en agressie. (Verslag leeronderzoek).
T1389: BERGE, Willem ten. - De reiziger.
H0582: BERGE, H.C. ten. - Aan Herman Gorter.
L4136: BERGE, Willem ten. - De reiziger.
W3205: BERGE, H.C. ten. - Matglas.
R9234: BERGEN, J. van. - De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond.
R9233: BERGEN, J. van. - Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond.
Y9149: BERGEN, van & LEEFLANG. - Poëzie/proza.
L9338: BERGENDAHL, A.A. - Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
Y8732: BERGENGRUEN, Werner. - De wonderbare schrijfmachine.
T7325: BERGER, J.A. - Werkloozenzorg.
B3439: BERGER, Franz. - Der ewig Schreitende. Eine Studie uber Gutenberg.
K6367: BERGER, Edsard. - Een avond in termijnen. Gedichten.
K6368: BERGER, Edsard. - Trieste wals. Indrukken 1960-1972.
Y1634: BERGER, J.A. en C.H. Ketner. - Een gids voor de zelfstudie van de Sociale Verzekering. / Een gids voor de zelfstudie van den Godsdienst.
T1587: BERGH, G. van den. - De Demokratische Staat en de Demokratische Partijen. Afscheidsrede uitgesproken op 2 juli 1960.
R4698: BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. - De aristokratie van het socialisme.
H0501: [MULTATULI] BERGH van Eysinga, J. van den. - Multatuli.
B9182: BERGH-HOOGTERP, Louise E. van den. - Goud- en zilversmeden te Utrechts in de late middeleeuwen. Twee delen.
W9224: BERGH, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
T9932: BERGH, Herman van den. - Verzamelde gedichten.
L1258: BERGH, G. van den. - Herziening der herziening.
L0638: BERGH, Hans van den. - Een over Oranje of de Republiek der Nederlanden.
B5115: [BOLLAND] BERGH, A.J. van den. - Verstandig misverstand. Kritiek van den 'Open Brief' van Prof. Dr. G. Jelgersma contra Prof. G.J.P.J. Bolland.
W7894: BERGH, Herman van den. - De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk.
R8236: BERGH, L.Ph.C. van den. - Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde.
T7606: BERGH, L.Ph.C. van den. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden.
B2728: BERGH, G. van den. - Ruimtevaart of luchtkasteel?
K5787: BERGH, H. van den. - Cecco en de anti-Beatrice.
T3253: BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. - Opstanding. Paasch-toespraak.
T2861: BERGH, G. van den. - De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst.
M3042: BERGH, Herman van den. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
T6648: BERGH, G. van den. - De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden.
R5024: [ALMANAK] S.J. van den Bergh (ed.). - Aurora. Jaarboekje voor 1858.
T4018: BERGH VAN EIJSINGA, H.W.Ph.E. van den. - De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen.
Y7569: [MULTATULI] BERGH van Eysinga, J. van den. - Multatuli.
T1278: BERGHUIJS, H.B. - Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht.
Y6925: BERGHUIS, Hans. - Coplas. Een mand vol noten.
K7714: BERGHUIS, Hans. - Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt.
R4220: BERGHUIS, Hans. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten.
L2323: BERGMAN, R.A.M. - Over anthropologie.
Y3294: BERGMANS, Paul. - De tentoonstelling van oude kunst in Vlaanderen. Gent, 1913. Onze kunst 12 e jaargang november 1913. nr. 11.
B4386: BERGSMA, Th. v. - De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht.
B0932: BERGVELT-BREEDT BRUYN, Martje. - Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging.
Y8438: BERKEL, Rob (ed.). - Scryption. Een verzameling. De collectie van het Scryption, museum voor techniek en vormgeving van schrift en kantoor.
R6343: BERKEL, K. van, M.J. van Lieburg, H.A.M. Snelders. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
Y8787: H. [=S. Gille Heringa] en A. van Berkel. - Hulde ter nagedachtenis van Mr. O. van Rees, medebestuurder van de Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis. Toespraak door een medebestuurder gehouden in een buitengewone vergadering dier Vereeniging den 27e Mei 1868.
R5709: BERLAGE, H.P. - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architektuur.
R9373: BERLAGE, PEK, J.E. van der e.a. - Voordrachten over Bouwkunst nrs: 1 t/m 7; Pek: Over het begrip en het wezen der bouwkunst. 2: Kromhout: Mahomedaansche kunst. 3: Lelimen: Klassieke Bouwkunst. 4: Cuypers: Middeleeuwsche bouwkunst. 5: Weissman: Renaissance. 6: Walenkamp: Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst. Berlage: Slotvoordracht samenvatting.
W7810: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage bouwmeester te Amsterdam.
M5165: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zurich.
H6901: BERLINGER, Se'ev & Zwi Silberstein. - Flowers of Israel / Fleurs D'Israel. Twenty five wild flowers / Vingt cinq fleurs des champs.
B4595: BERNARD, Francois, C.H.B. Boot, Louis Bresson et al. - La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc.
H6771: BERNARDUS. - Godtvrughtighe oeffeninghe van den H. Bernardus tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus.
K7698: BERNET KEMPERS, K.Ph. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek.
L3500: BERNLEF, J / G. Brands / K. Schippers. - Barbarberalfabet.
R8752: BERNLEF, J. - Kokkels. Gedichten.
K5635: BERNLEF, J. - Publiek geheim.
M0343: BERNLEF, J. - Morene.
T7431: BERNSTEIN, Eduard. - Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung.
T6913: EEN BEROEPSPOFFICIER. - Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten.
M9327: BERRINGTON, B.S. (ed.). - Poetic Gems from Shakespere till the present day.
T3575: BERTEN, Bert. - De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C.
T7417: BERTENS, H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
B5814: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Ubersicht Synopsis Synoptique 1988. (Specimens).
B5816: LETTERPROEF BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften IV, 1981.
L8739: BERTIERI, Raffaelo. - L Arte di Giambattiste Bodoni.
L2324: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L6493: BERTRAND, Aloysius. - Gaspard de la Nuit. Fantasieen in de trant van Rembrandt en Callot. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9756: BERTRAND, Louis. - Gaspard de la Nuit. Fantaisies a la maniere de Rembrandt et de Callot. Cinquante Illustrations de J. Fontanez.
T7262: BESANT, Annie / D. Albers / J. de Jager e.a. - Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk 1e bundel. Meegebonden: Lady Emily Lutyens: De roeping der moeder. Georges Chevrier: Waarom ik de theosophie verlaten heb. George Chevrier: L'eglise et la theosophie.
T0107: BESNARD, Albert. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
B5516: BESNARD, Albert. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
T5366: BESSON, George. - La Photographie Francaise.
Y1160: BEST, P. - Grondbeginselen der Aardrijkskunde.
Y9143: BEST, Jan. - Terug tot Homerus. Een zoektocht naar Nestor.
H6651: BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (Ed.). - Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft.
Y3359: BESTERMAN, Theodore. - Printing, Books Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies. Two volumes.
R4658: BESUIJEN, K.P.W. - De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme.
R8407: BESUIJEN, K.P.W. - De Kooperatie en de Oorlog.
T7686: BETH, E.W. - De betekenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen als universitair studievak en als terrein van wetenschappelijk onderzoek.
T2949: BETH, E.W. & FREUDENTHAL, Hans. - Nieuwentyt's significance for the philosophy of science. & Niewentijt und der teleologische Gottesbeweis.
R6155: BETH, E.W. - De strekking en het bestaansrecht der metaphisica in verband met de toekomst der wijsbegeerte.
Y7445: BETRAM, A. - Inleiding tot het lezen van gedichten. Voor de hoogste klassen van Gymnasium, Lyceum en H.B.S.
Y0046: BETRAND, Victor. - Levende Hand-Schaduwbeelden.
T2967: BETSY. - De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland.
R6808: BETSY. - Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913.
Y1434: BEUCKER ANDREAE, Willem Cornelis. - Stellingen. Ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden 1906.
R4278: BEUGEL, Ina van der. - Welkome wenken voor wie bloemen wil schenken.
R7757: BEUKER, Han / A. de Kloek-Beuker. - Caravellis Fox-Trot.
T1513: BEUKERS, F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945.
B8078: BEUKERS, Haico / Toon Lauwen. - Socrates vraagt aan iemand die loopt te zoeken... [Symbolen, pictogrammen en andere tekens in het alledaagse gebruik]. Lecturis 24.
Y8120: BEUKERS, Frits M. - Vrij Nederland. Bevrijdingslied.
L3785: BEULENS, B. / L. Bijnen / R. Groeneweg. e.a. - Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag.
T5852: BEUMER, E.J. - Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving.
L8930: BEUNJE, Henk de. - Pop.
L6232: BEUNKE, H.E. - Walchersche vertellingen. Schetsen en Novellen.
R5785: BEURDEN, A.F. van. - Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief.
Y9421: BEURDEN, A.F. van. - Limburgsche novellen I.
T8187: BEURSKENS, Huub. - Hollandse wei en andere gedichten.
K0383: [ERASMUS] BEUTH, Lodewijk S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan.
T3583: BEUZEMAKER, Ko. - De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen.
T3584: BEUZEMAKER, Ko. / Andre Marty. - Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen.
R5782: BEVEREN, Peter van. - Een wandeling door Zieriksee.
Y6116: BEVERSLUIS, Martien. - Zwerversweelde. Gedichten.
R3626: BEVERSLUIS, Martien. - De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven.
R3624: BEVERSLUIS, Martien. - Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen.
R3625: BEVERSLUIS, Martien. - De Brood-wee Melodie.
R5085: BEVERSLUIS, Martien. - De Witte Bloem.
T5374: BEVERSLUIS, M. - De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk.
R8247: BEVERSLUIS, Martien. - De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk.
R5909: BEVERSLUIS, Martien (ed.). - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, Prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois.
R5811: BEVERSLUIS, Martien. - Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz.
R5810: BEVERSLUIS, Martien. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle.
Y9206: BEVERSLUIS, Martien. - Het Zaad. Een sonnettenkrans.
T5630: BEVILACQUA, Enr. - Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve.
Y5987: BEVRIJDING. - Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 6e jrg. no 5, Mei 1934. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt en A. Storm.
L7893: BEYEN, J.W. - L'Influence de l'esprit Latin sur un pays nordique.
Y2152: BEYER, Ferdinand. - No. I. La Marseillaise. Vaterland-liederen (chant Patriotiques fur das piano-forte.
T9252: BEYER, Ferdinand. - La Brabanconne. (Belgisches nationallied). Vaderlands-lieder nr. 4. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9251: BEYER, Ferdinand. - God save the Queen. (Hymne national anglais). Vaderlands-Lieder nr. 18. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9215: BEYER, Ferd. - Hollandische Volkslieder. Chants Patriotiques. Fur das Piano-Forte.
R1714: BEYERLING, Magdalene (ed.). - Das Papier und sein Zeichen.
T0400: BEYMA THOEKINGMA, S.W.H.A. van. - Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudpligtigheid, betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland inzonderheid met betrekking tot de Leeuwarder-Harlinger Trekvaart.
L2332: BEZEMER, J.W. - Dorpsgemeenschap en collectief bedrijf in Rusland.
L0174: BEZEMER, F. - F. Bezemer. Tekeningen.
R5950: BEZEMER Sr., F. - Nieuws uit oude boeken.
Y9296: BIAGI, Guido (ed.). - Reproductions from illuminated manuscripts: Fifty plates from mss. in the R. Medicean Laurentian library, With preface and illustrative notes.
L1238: BIANCHI, F. - Genetica en plantenveredeling.
B5866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII.
H3076: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996.
B3475: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII.
W7218: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993.
W7219: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994.
B9480: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999.
Y8865: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008 XVI.
Y8866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2012 XX.
B9477: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995.
H3139: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek onder het bestuur van L. Brummel 1937-1962.
Y1540: OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. - Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche Gedichten van Latere Tijd.(Titellijst).
T9520: BICKER CAARTEN, A. - A mill in Holland; Un moulin en Hollande; Eine Muhle in Holland; Un molino en Holanda.
R0470: BIEDERMANN, Hans. - Symbolen van A tot Z. Vertaling A. Abeling en Pim Lukkenaer.
M5068: BIEGELEISEN, J.I. (Ed.). - Antique Alphabets.
E0194: BIEMANS, Jos, Lisa Kuitert & Piet Verkruijsse (eds.). - Boek & Letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
T9466: BIEMOND, J. - Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
T0080: BIERCE, Ambrose. - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal. Ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
H7789: BIERENBROODSPOT, Gerti. - Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen.
T2620: BIERENS DE HAAN, D. (inleiding). - Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk: Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, T.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
L7415: BIERENS DE HAAN, J. - Ekonomie en Maatschappij.
H4300: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J. / L. Polak / J. v. Schmid / H.v.d. Vaart Smit - SPINOZA.
T1267: BIERENS de HAAN, J.D. - Levensleer naar de beginselen van Spinoza.
T0737: [SPINOZA] BIERENS de HAAN, J.D. / Brugmans, H. / Tak, W.G. van der. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenheid van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
T4311: BIERENS DE HAAN, J. - Het fatum van bevolkingsvermeerdering.
Y8995: [VONDEL] BIERENS de HAAN, J.D. - Vondels grootheid.
Y9502: BIERENS DE HAAN, J.D. / H.Brugmans / W.G. van der Tak. - Drietal redevoeringen t.g.v. de 300ste verjaring van Benedictus de Spinozas geboorte, uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam op den 21e Mei 1932. I. De beteekenis van het menschbegrip in Spinozas. wereldleer; II. Spinoza en Amsterdam; III. Spinozas persoonlijkheid.
Y9545: [SPINOZA] BIERENS de HAAN, J.D. - Spinoza 24 Nov.1632-21 Febr. 1677.
R1174: BIERMAN, Willem & Hans Renders. - Ps(n)euboek voor Wim Hazeu.
B5712: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje. Met studies van Professor Roelofsz.
R9128: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
Y6670: BIESHEUVEL, J.M.A. - Kreet uit een kelderwoning.
T5770: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
E0413: BIGGS, John R. - The craft of the pen.
MK0149: BIGGS, John R. - Classic woodcut art and engraving. An international collection and practical handbook.
Y3931: BEZIGE BIJ. - Uit de Korf. Huisorgaan van de Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam Nr. 6, October 1948.
B2213: DE BEZIGE BIJ. - Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994.
L5505: BIJKER, J. - Het verloskundig vraagstuk voor Nederlandsch-Indie.
T9812: BIJLEVELD, H. - Cooperatie.
L8689: BIJNS, Anna. - Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
T4065: BIJSTERVELD, P. van. - Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen.
B5731: BIJVOET, A.W. - Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen.
L3265: BIJVOET, Th.A.P. e.a. (eds.). - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boektijdschriften in Nederland.
T9977: BILDERDIJK. - Van de Romeinsche Talletters.
L7438: BILDERDIJK, Willem. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch.
L6668: BILDERDIJK, Willem. - Kallimachus lofzangen.
L6662: BILDERDIJK, Katharina Wilhelmina. - Treurspelen.
R0250: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
R0252: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
L4006: BILDERDIJK, Willem. - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk.
L4005: BILDERDIJK, Willem. - Van het letterschrift.
R2123: BILDERDIJK, W. - Brief van den navolger van Sofokles Edipus.
L3774: BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, Katarina Wilhelmina e.a. - Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Amsterdam
H9665: BILDERDIJK, Willem. - Sprokkelingen.
H9667: BILDERDIJK, Willem. - Najaarsbladen. Twee delen.
L1450: BILDERDIJK, Willem. - Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van .....
B5188: BILDERDIJK, W. H. Logman. Ludvig Holberg. - De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman.
W8772: BILDERDIJK, Willem. - Vermaking.
Y4150: BILDERDIJK, Willem. - Korte aanmerkingen op Huydencopers proeve van Taal- en Dichtkunde.
R8374: BILDERDIJK, Willem. - Floris de Vijfde. Treurspel.
L8598: BILDERDIJK, W. - Cinna. Treurspel.
B1446: BILDERDIJK, Willem en Katharina Wilhelmina Bilderdijk. - Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen.
B1448: BILDERDIJK, Willem. - Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel.
B1427: BILDERDIJK, Willem (vert.). Ibn Doreid. - Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk.
B1430: BILDERDIJK, Willem. - Navonkeling. Eerste deel.
B1432: BILDERDIJK, Willem (vert.). Euripides. - De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides.
B1434: BILDERDIJK, Willem. - Elius, romance.
B1438: BILDERDIJK, Willem. - Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771.
B1439: BILDERDIJK, Willem. - Frankrijk bedwongen. Gedicht.
B1440: BILDERDIJK, Willem. - Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen.
B1441: BILDERDIJK, Vrouwe Katharina Wilhelmina. - Poezy.
B1442: BILDERDIJK, Willem. 1756-1831. - Mengelpoezy. Twee delen.
B1262: BILDERDIJK, Willem. - De ziekte der geleerden.
R2313: BILDERDIJK, Willem. - Bydragen tot de Tooneelpoezy.
B1443: BILDERDIJK, Willem. - Poezy. Vier delen in twee banden.
B8394: BILSEN, B. van (ed.). - Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing.
R5342: BILT, E.F. van de (aanteekeningen). - Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw.
B4788: [NESCIO] BINDELS, Rob. - Nescio. De man die iets miste.
B0365: BINDELS, Rob. - Nescio.
Y3629: [VONDEL] BINGER, H. - 18 October MDCCCLXVII. Vondels standbeeld onthuld. Feestzang. Op muziek gezet door G.A. Heinze.
T5618: BINK. - Kijk op folie.
L1282: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma formans. Een zestal kleine essays.
T6307: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8670: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Onuitgegeven gedichten.
T3324: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
T3327: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten. Tweede bundel.
R8477: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
T5903: BIRKMEYER, Hans. - Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 16 Lichtbildaufnahmen in Kupfertiefdruck.
L5076: BIRRELL, T.A. - Catholic allegiance and the popish plot. A study of some catholic writers of the restoration period.
K8325: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse Letterkunde aan de Universiteit?
L8390: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
T7897: BISSING, Von. - General von Bissing's Testament: A study in German Ideals.
T7800: BITTER, W.S. - Het Wentelend Wiel van Indie.
K8426: BITTREMIEUX, C. - P.N. van Eyck.
Y1927: BIZOT, Jean-Franicois. - Actuel Nova Press no. 10/11 juillet/Aout 1971.
E0182: BIZOT, Pierre. - Histoire metallique de la Republique de Hollande. Nouvelle edition. 3 volumes.
R5361: BJORNSON, Bjornstjerne. - Synnove Solbakken. Uit het Noorsch vertaald door M.E. Belpaire.
T7677: VLIEGEND BLAADJE. - Vliegend blaadje: 532: Wie is groot? 533: Wee dien mensch.... 534: Ter elfder ure. 535: Eenzaam en bedroefd. 536: Brief aan eene geplaagde grootmoeder. 537: Gij en uw kind. 538: Een vliegend blaadje. 539: Tel uw zegeningen. 759: Geloof. 808: Tegenwind. door A.W. Bronsveld.
R0111: BLAAUW, Henriette (verteld). - Tijl Uilenspiegel. Geillustreerd door Frans van Noorden.
Y3778: BLAAUW, J. - Een loden hart. Gedichten.
R9864: BLAAUW, A.H. - De Tropische Natuur in schetsen en kleuren.
R5383: BLAAUWEN, A.L. den e.a. - Art Nouveau Jugendstil Nieuwe Kunst.
Y8635: BLACK SPARROW PRESS. HAAS, J.J.M. de , H. van der Does, S. Jansen, L. Stapper. - Black Sparrow Press. Overzichtstentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek [Amsterdam].
Y3940: VLIEGEND BLAD. - Vliegend Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Enkhuizen en Omstreken. 1e jaargang 24 Feb. 1892 no. 29. en 24 juli 1892 no. 72.
H8974: KWADRAAT-BLAD. - Nu 2 / Now 2. Door W. Sandberg.
H8979: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal I. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
H8981: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal III. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
Y3776: KWADRAAT-BLAD. - Schrijf-taal ii. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Een tweede verzameling.
B7345: DE VRIJE BLADEN. - Albert Helman, De kostbare dood.
B6565: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Vera IX. Maurits Dekker: De electrocutie (Slot). J.F. Otten: De zwarte vogel 1.
B4967: DE VRIJE BLADEN. - J. Engelman: Aveuglement du coeur. G.A. v. Klinkenberg: De eedgenooten. To be and not to be. De stervende. De terugkomst. De duistere tocht. G. Achterberg: Verzen. Vrouw. D.A.M. Binnendijk: Jan Engelman.
R4103: DE VRIJE BLADEN. - Marsman: Seine-et-Marne. Clean-shaven. Klinkenberg: Midzomernacht. D.A.M.B.: De prijs van Amsterdam. Kroniek III: De Kabbalisten. Helman: Mijn aap schreit I. Doolaard: Pooltocht. Donker: Het kind. Otten: Modern.
Y1395: DE VRIJE BLADEN. - D.A.M. Binnendijk: Een boekje open. H. de Vries: Montserrat. H. van Vorden: Vaarwel wereld. E. de Roos: De nieuwe Vieux-Colombier. A. Donker: De uittocht. H. Marsman: Varia. C.J. Kelk: 'n Dessert. M. ter Braak: Carry van Bruggen Eva.
T5361: BLADERGROEN, W.F. - Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips.
T7440: BLADERGROEN, W.F. - Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim.
W5154: BLAIZOT, Claude (ed.). - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
B3235: BLAMAN, Anna. - Kruis of munt.
Y8448: BLAMAN, Anna. - De arme student gevolgd door Zonder honger, zonder medelijden.
B6646: BLANCQUAERT, E. - Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk.
B2973: BLANCQUAERT, E. - Isidoor Teirlinck als Dialectoloog.
R5733: BLANKAERT. - Rome wil de baas worden in Nederland.
L7332: BLANKEN, Gerard Hendrik. - Introduction a une etude du dialecte Grec de Cargese (Corse). Preliminaires, phonetique.
L5843: BLANKEN, G.H. - De muzen bleven in Hellas. Een beschouwing over Griekse poëzie in de postklassieke tijd.
L9204: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Juni 1949, 4e jaargang, nr. 10. Layout Nan Platvoet.
L5689: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. September 1948, 4e jaargang, nr. 1. Layout Nan Platvoet.
L5687: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Mei 1947, 2e jaargang, nr. 8. Omslag Rudolf Hostetter. Layout Nan Platvoet. 'Zwitserland nummer'.
L5688: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Juli 1948, 3e jaargang, nr. 10. Benelux nummer. Layout Nan Platvoet. Stukje uit achterzijde omslag gescheurd, enkele krabbels.
Y3186: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. November 1945, 1e jaargang, nr. 5. Omslag S. Beekhoven.
B5849: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. 9e jaargang 1954, nr. 4.
B5850: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. 9e jaargang 1954, nr. 5.
B5851: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. 9e jaargang 1954, nr. 9.
B5852: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. 9e jaargang 1954, nr. 8.
B5647: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. 12e jaargang oktober 1956 nr. 1.
B4272: BLANKENSTEIN, J.C. - Papiersnijden. Snijjmachine-constructies ter vereenvoudiging van het snijden van papier en andere stoffen.
B4381: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines.
H8673: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines, hun werking, stelling, bediening.
T9481: BLANKENSTEIN A.H.G. (red.). - Ons Technisch Maandblad.
M4228: BLANKERT, A. e.a - God en de Goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
B0196: BLAS, Javier. - Abstraccion de un joven en el lago.
R5406: BLASING, Joachim F.E. - Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert? Nachbarn nr. 25.
T1388: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
R1119: BLATCHFORD, Robert. - De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
T3207: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3206: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3204: BLATCHFORD, Robert. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
Y1068: BLEEK, G. van. - Kijkjes om ons in de natuur. Leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school.
R9463: BLEEKER, S. - De druif buiten en onder glas.
T8869: BLEIJENBERGH, Gaby. - Op eigen rafels. [Haiku's].
W6966: BLES, Dop. - In memoriam. Verzen.
Y8020: BLIJSTRA, R. - Mislukte isolatie.
Y9212: BLIJSTRA, R. - Een schrijver op zoek naar zijn figuren/
H3267: BLISS, Carey S.(intr.). - A pair on printing: Atkyns' The original and growth of printing, William Caslon and the first English type specimen book. Reproduced in facsimile with introductions.
K3969: BLISS, Carey S. - Some Aspects of Seventeenth Century English Printing with Special Reference to Joseph Moxon. Introduction by Ward Ritchie.
T2906: BLOEM, J.C. - Aphorismen.
T2905: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
Y6147: BLOEM, Marion. - Meisjes vechten niet.
L6478: BLOEM, J.C. - Afscheid.
T7643: BLOEM, Ide. - Richtlijnen voor saneering van het bouwvak.
Y6835: BLOEM, J.C. / H. Marsman e.a. - Utrecht, zo moet mijn stad wel zijn. Gemengde Domstad gedichten. Toegelicht door Guus Soteman. Litho's en schetsen van Jeroen Hermkens.
R3743: BLOEM, J.C. - Poetica.
B3263: BLOEM, Marion. - Voor altijd moeder.
R8070: BLOEM, J.C. e.a. en Wim Koster. - Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff.
R7894: BLOEM, J.C. - Aforismen.
M4447: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
K4751: BLOEM, J.C. / Pierre H. Dubois / Jac. van Hattum. - Essays over Leopold door....
H8203: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
Y9420: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
R7605: BLOEMENCORSO. - Officieel Programma van het Bloemencorso, te houden op Zaterdag 10 september 1898, des namiddags te 1 1/2 uur.
T3572: BLOEMENDAAL, Nico. - De wegwyzer.
T3990: BLOEMENDAL, Hans (inl.). - IN MEMORIAM. . L'zecher. (Namenlijst Van Nederlandse Joodse Slachtoffers Van de Holocaust.).
Y2918: BLOGG, S.E. - Lehrreiche Erzahlungen und Anekdoten gesammelt aus dem Talmud, den Medraschim und anderen judischen Schriften.
L7364: BLOK, P.J. en J. Ziehen. - Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
L0539: BLOK, N. - Lord Mansfield en Lord Denning. (Twee meesters van de Common Law).
B5466: BLOK, P.J. & J. Ziehen. - Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
R7621: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen".
K3964: BLOK, H.W. / J.H. Donner / A. van der Veen e.a. - M.J. Visser 65 jaar.
H1391: BLOKKER, Jan. - Kwaliteit staat er boven.
R3558: BLOKKER, Nic. e.a. - Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente.
W6877: BLOKKER, Jan. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
H8310: BLOKKER, Jan. - De kroon en de mestvork. Enige opmerkingen over de pers en haar vrijheden. Rede, uitgesproken op 5 maart 1992 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
L4736: BLOKKER, J., K. FENS e.a. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
T3316: BLOKKER, W.A. - Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding.
R5373: BLOKKER, J.A. - Sejour.
W0507: BLOKKER Jr., Jan. - Kind.
W9529: BLOKKER, Jan. - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
Y3114: BLOKLAND, Kees. - Aardse zaken. Gedichten. Famke Hajonides: tekeningen.
M4008: BLOKLAND, Herber. - Afscheid zwart op wit.
Y0434: BLOKLAND, Adriaan en Louis Davids. - Een beetje links en een beetje rechts. Coupletten. Zang en piano.
H8704: BLOKZIJL, Max. - Voor het te laat is.
Y3012: PISUISSE & BLOKZIJL. - Chansons Internationales. Repertoire Pisuisse & Blokzijl.
K3975: BLOKZIJL, Max. - Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan.
T9205: BLOKZIJL, Max en Manna de Wijs-Mouton. - Het Taschje. (Meisje wat heb jij daar in je taschje?) Tekst en muziek.
Y7034: BLOM, Onno. - Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers.
T0453: BLOM, Willem E. - Inter alia.
K7592: BLOM, Ad van der. - 't Is mijn schuld niet, dat ik arm ben... Sociale tegenstelling in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
Y3283: BLOM, Edy & Michiel Post van der Molen. - PIP en zijn bal.
T4316: BLOM, D. van en R. Kuyper. - Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper.
R3806: [SPINOZA] BLOM, H.W. - Spinoza en De la Court. Politieke wetenschap in de zeventiende eeuw. Voordracht gehouden te Noordwijk op 31 mei 1980.
Y6164: BLOM, Onno. - Jeugdzonde. Dichters en schrijvers over hun allereeste gedicht.
Y0067: BLOMBERG, W,C. - Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam.
Y2353: BLONDEAU, Thomas. - Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen.
T4725: BLONDEL, Martien. - Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
T6225: BLOYS VAN TRESLONG, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen.
B2552: BLUF. - Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set.
B5711: BLUFF. - Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika.
L2986: BLUHM, Elger. - Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse.
R8197: BLUM, Leon. - Dagboek 1940.
R6720: BLUM, Isabella. - Tien beroemde vrouwen.
B6074: BLUMENTHAL, Erik. - Schulschriften der verschiedenen Lander.
K7222: BLUMENTHAL, Joseph. - The printed book in America.
T6012: BLUMENTRITT, F. - Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt.
R4560: BLUMLEIN, Carl (ed.). - Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte.
Y4652: BLUSSE le jeune, Abraham. - Dictionnaire portatif, Francois et Hollandois et Hollandais et Francois. Seconde partie: le Hollandois et le Francois.
M8457: BOASSON, Charles. - In a Dutch looking-glass.
R2428: BOCK, Eugene de. - Een uitgever herinnert zich.
K3534: BOCK, Eug. de. - Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
Y8677: BOCK, Eugeen de. - Huldenummer Eugene de Bock. Nu Nog.
R4379: BOCKWINKEL, H.B.A. - De vereenvoudigde spelling. (Overdruk uit: Kollege integraalrekening). Een verdediging van de in dat boek gebruikte spelling.
B0193: BOCKWITZ, Hans H. - Erinnerung an Hugo Steiner-Prag.
T8506: BODAR, Antoine. - Gezellin van de stilte.
K3056: BODDAERT, Joris. - Boekhandel Donner 1912-1992.
B5209: BODEL NYENHUIS, J.T. - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman.
K5775: BODEWES, G.H.J.B. - De Gelderlander in oorlogstijd.
Y1917: BODONI. - Giambattista Bodoni. Briefe an Antoine Augustin Renouard. Herausgegeben von Moriz Sondheim.
T7672: BOECK, Jean De. - Un Chantre du Brabant: Sander Pierron.
B2354: BOECK, Z.E.H.A. de. - Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
Y4817: BOEF, August Hans den / Kees Snoek. - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
T4085: BOEHMER, Konrad &Ton Regtien. - Van Provo naar Oranje Vrijstaat.
T1142: [SPINOZA] BOEKA. - Practische Levensgids. (In verband met Spinoza's Ethica en met het Oostersche mystieke).
Y0246: BOEKBINDERS. - Verkooptentoonstelling van Boekbanden, Galerie Goltzius 24 mei - 8 juni 1986.
E0018: BOEKCIER. - Boekcier. Mededeelingen van den Nederlandsche Exlibirs-kring. 5e jrg. 1936 nr. 10; 6e jrg. 1937 nr. 1; 16e jrg. 1961 nr. 1.
Y6865: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
Y2910: BOEKEL, Casper Hendrik van. - De heer van Trazegnies, historisch romantische episode uit den eersten Kruistogt (1096-1099).
Y3983: BOEKEN, A. - Architectuur. Met 113 foto's teekeningen montages.
T6523: BOEKEN, A. / W.M. Dudok / Jan de Meijer. - Bouwen en restaureeren in Oud Amsterdam.
L7900: BOEKEN, H.J. - Excerpt uit Potgieter's Florence.
R4811: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Je kan ook te veel weten: zes medewerkers over Hendrik Brinkman en zijn antiquariaat: Tom Bouman, Jan de Jong, Frank Rutten, Auke van der Berg, Josine Mulder, Edwin Bloemsaat.
B8995: [MULTATULI] UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: De Multatulianen groeten u allen zeer. Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli-Museum 1957-1988.
B9000: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: C.J. Aarts zestig. 17 oktober 2007.
Y5701: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor Boekverkopers & Boekenkopers: 6e jaargang nr 1, december 1995. Frank Divendal, Over boekleggers, boekhandelszegels en uitgeverskaarten.
Y5700: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor Boekverkopers & Boekenkopers: 6e jaargang nr 3, februari 1997. Nop Maas, De archeologie van het Nederlandse stripverhaal.
Y5697: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor Boekverkopers & Boekenkopers: 4e Jrg. nr. 3, december 1991. Louis Putman: Vier veilingen van (met en zonder) A.T. Kleerekoper. Sjaak Hubregtse: Van de Auteur. Maarten Buschman: Het kopje koffie van Gorter. Joop van den Berg: Leo Lezer Boekhandelaar te Bandoeng.
R8606: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor Boekverkopers & Boekenkopers: 5e jrg. nr. 3, 1995. Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf.
R8609: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Paul Hefting: Een kinderboekje, onbekend, maar zeer bemind.
R1820: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Mary Pos: een fenomeen.
L6272: DE BEST VERZORGDE BOEKEN. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
R7575: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor Boekverkopers & Boekenkopers: 3e jaargang nr 2, juli 1988. Alie Smeding. Schrijfster uit Enkhuizen.
Y3473: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boekenleggers. Abraham Jonker, Nederlandse bladwijzers tot 1920; Willem Kramer, Nederlandse bladwijzers na 1920.
Y3472: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Kloos, alias Jan de Kladder. De drukgeschiedenis van "Kleine prozastukken" ddor Rudolf Atele, Huib van Krimpen over J.H. van Eikeren, "Over boekverzorging".
Y3471: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: Reimond Stijns.
Y3454: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een serie uitgelezen prenten. Extra dik. Extra laat. Proefnummer 3 - maart 1980.
Y3441: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: L. Putman: Drie generaties Vestdijk.
Y3442: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: De Nederlandse nieuwjaarsbriefkaart, Ad Leeflang: De boekenkast in oorlogstijd, Joop van den Berg: Het bewogen leven van Lambertus Kettmann.
R3865: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: BEYNON, Hans C., Terug naar het land van herkomst.
Y7893: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Centre Aequatoria. Een kerkdienst in Bamanya, Congo.
Y8564: BOEKEN, H.J. - Helena.
Y9367: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken. Katern voor Boekverkopers & Boekenkopers: 9e jaargang nr 3, december 2003. Frank Divendal, Bladwijzers.
Y7628: BOEKENCATALOGUS. - Uitgeverij De Muiderkring. Boekencatalogus 1953. Radio en hobbies.
R3421: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de arbonne's. Jaargang 1-3. 1948-1951.
L3918: BOEKENOOGEN, G.J. (ed.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
Y4207: BOEKENSPIEGEL. - Boekenspiegel. 4 juni - 2 juli - 30 juli - 27 augustus - 24 september 1949.
Y4206: BOEKENVONDST. - Boekenvondst '86. Antiquarische boeken (week) krant.
R1300: DE BOEKENWERELD. - Portret van antiquaar Louis Putman, Brest van Kempen, Hollands boekhandelaar in Brussel.
Y0689: BOEKMAN, E. - De S.D.A.P. roept U!
K3970: BOELE, C. / F.W Siegmann. e.a. - De grafische technieken. Beknopte uiteenzetting van verschillende procede's naar aanleiding van de op 21 april 1951 getreden Spertijdbeschikking (Vestiginswet Kleinbedrijf 1937) voor het Boekdrukbedrijf, Lithografisch bedrijf, Kantoordrukbedrijf, Copierbedrijf, etc.
Y2183: BOELEN, J.J.G. &A. Giesen. - Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek.
R7965: BOELEN, Anton. - Rustverstoorders.
R8617: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
B1954: BOENDERS, Frans. - Yukio Mishima, informatie.
Y7226: BOER, Herman Pieter de; Berk, Marjan; Bloem, Marion; Yerli, Nilgun; Zwagerman, Joost. - Sporen door de sneeuw (Vijf verhalen over winterse ontmoetingen)
Y7459: BURGEMEESTER DE BOER. - Stadgenooten, Wij zijn bevrijd. De druk van vijf jaren harde en wreede bezetting is van os weggenomen.... etc. De Regeerings-Gemachtigde waarnemend Burgemeester De Boer.
T6394: BOER, M.G. de. - Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen.
L7178: BOER, C. de. - Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem.
L7141: BOER, C. de. - Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren.
L6608: BOER, R.C. - Het Oudgermaansch aan de Universiteit van Amsterdam.
T6033: BOER, C.L. - Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923).
T0738: [SPINOZA] BOER, Julius de. - Spinoza.
T0508: [SPINOZA] BOER, Tj. de. - Maimonides en Spinoza.
L2786: BOER, Tanja de. - Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek.
B6744: BOER, C. de. - Iets over het begrip Imperativus.
L8964: BOER, J.C. de. - Een orienterende beschouwing over de Conserverende Tandheelkunde.
T3623: BOER, K. de. - De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing.
T3622: BOER, K. de. - De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse.
T3621: BOER, K. de. - Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel.
B5853: BOER, P. de. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. mei/juni 1962. 17e jaargang, nr. 3.
B5854: BOER, P. de. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. juli/augustus 1962. 17e jaargang, nr. 4.
K9093: BOER, P. de. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. September-oktober 1957, 13e jaargang, nr. 1. Typografie G.J. van Asperen en J. Bouwman.
T9917: BOER, Francijntje de. - Gedichtjes voor kinderen.
R5215: BOER, C.L. WALTHER. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
B3159: BOER, P. de (red.). - Vakstudie.
R4215: BOER, Frans de. - Effe genereus giere.
K6273: BOER, Peter de. - Over Koos van Zomeren.
Y5528: BOER, M.G. de. - Toelichting bij den Wilhelmus-kalender.
R5403: BOER, D. - De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel.
T9840: BOER, Peter & Ed Leeflang (eds.) - Alle Poëten. 33 gedichten uit het poëziefonds van De Arbeiderspers.
B1812: BOER, C. de. - Is het Frans een Decrepite Taal?
T4281: BOER, P. den (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. December 1954. 10e jaargang, nr. 3. Hierin o.a. Grafisch werk van Nico van Schaffelaar, C. Mus; Museum Plantin-Moretus
Y6276: BOER, Tanj a de & Ton Brandenbard (eds.). - M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het schoone boek
T4112: BOER, Dirk. - Oorlog? Neen!
R6245: BOER, H. de. (inl.). - De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk.
T4101: BOER, Dirk. - De waarheid over het Roode Kruis.
B3645: BOERE, Cornelis. - 'Dithyrambe op het Allerheiligste = Broere's Dithyrambe auf das Allerheiligste Altarssakrament. Toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm Ubersetzung von J. Bollen.
Y6303: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
L4036: BOEREN, P.C. - Speciments of Script from Medieval Liturgical Books.
B1236: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda.
T3496: BOERMA, R.N.H. - Ziet kindren! deeze schepen aan. Maritieme volks- en kinderprenten 1700-1900.
B8891: BOERMAN, J.W. en K.M. Knip. - Dieren in hun omgeving. Zeehonden en Bruinvisschen.
H7819: BOERS, Anthia C.M. - De letters.
Y3009: BOERSMA, J. (bestuur). - Reglement van de Werklieden-vereeniging Broedertrouw te St. Anna-Parochie. (Aangesloten bij den Sociaal-Democratischen Bond) Opgericht 2 Dec. 1889.
L7726: BOERSTOEL, Jan. - Nieuwe Vondsten.
K7625: BOERSTOEL, Jan. - Opa's verjaardag en andere feestelijkheden.
Y6726: BOERSTOEL, Jan. - Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen.
T6784: BOESER, A.L. - Vijfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter verdere toepassing van den regel van drieen.
R7601: BOESER, A.L. - Eerste verzameling van Rekenkundige Voorstellen voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen.
Y1161: BOESER, A.L. - Derde Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der gewone breuken.
T2225: BOETIE, Estienne de la. - Vingt et neuf sonnets.
Y3435: Bogaards, Eykman, Diamand, Hoetjes, Lodeizen, Lucebert, Morriën, Obermayer, Plomp, Verhagen, De Winter, Van der Zalm - "Koppels". 12 dichters inspireren 12 schilders.
Y8943: BOGAARDS, Carla. - De bruinvisvrouw.
L8345: BOGAERS, A. - Tollens. Dichtstuk.
H5623: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607).
L4158: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
B5654: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
L1599: BOGAERTS, Theo. - De vluchteling en de dood. Met tekeningen van Jan van Noten.
R8932: BOGAERTS, Theo. - De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
R2424: BOGT, Tom ter. - Tijd onthult alles... Popmuziek, ontwikkeling, carrieres.
K1486: BOHEEMEN, P.van/N.P.J. van der LOF/ MEURS, K. van. - Het boek in de 16de eeuw.
T4481: BOHM, Hans. - Der junge Goethe.
H2775: BOHN. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
Y4711: BOHRINGER, J.A. - De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag.
Y0031: BOICHOT, J.B. - |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France.
B8012: BOIS-REYMOND, Irena du. - Hermes Handlexikon. De graphischen Kunste. Teschniken. Gattungen. Geschichte. Hauptmeister.
T7421: BOIS Sj., K. de. - Rome en de sociale orde.
T6467: BOISSEVAIN, Charles. - The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime.
K9323: BOISSEVAIN, Charles. - De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt.
R9163: BOISSEVAIN, Charles. - De Arpanjak.
R6472: BOISSEVAIN, Charles. - The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady.
T5376: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie.
Y6560: BOK, Edward. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
B0897: BOK. - BOK. Derde uitgave van de tweede serie.
K9794: BOKMA DE BOER, J. - De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau.
T2200: BOL, Laurens J. - Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959.
Y9336: BOLDER, A.M. - Procesbeheersing fotozetten.
Y3915: BOLHUIS, J. van. - Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898.
W8356: BOLL, Heinrich. - De weggooier.
B8284: BOLLAND, G.J.P. - Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten.
T0510: [SPINOZA] BOLLAND, G.J.P.J. - Spinoza. Rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg op den 24 Maart 1899 uitgesproken.
B2381: BOLLAND, G.J.P.J. - Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman.
E0379: BOLLMANN, Stefan. - Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Lezende vrouwen in de schilderkunst en de fotografie. Met een inleiding door Kristien Hemmerechts. Vertaling Hilde Pauwels.
T0311: BOM, Emmanuel de. - De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde.
Y5279: BOM, E. de. - Een romance.
Y7179: BOM, Emm. de C.P. Burger & J.W. Enschede (red.). - Tijdschrift voor Boek- & Bibliotheekwezen. Zevende jaargang 1909. Nrs 1 t/m 6.
H0254: BOMANS, Godfried. - Het doosje.
R5635: BOMANS, J.B. - Het gezinsloon en de groote gezinnen.
R5505: BOMANS, J.B. - De Kerkelijke Politiewetten.
K6590: BOMANS, Godfried. - Onstuimige verhalen.
E0048: BOMANS, Godfried. - De avonturen van Pinkelman. Tekeningen Carol Voges. Derde reeks.
Y8537: BOMANS, Godfried en Jos de Gruyter. (inleiding). - Van Daumier tot Steinberg. Meesters van de Spotprent. Tekeningen
B7272: BOMHOFF, J.G. - Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht.
L0152: BOMHOFF, J.G. - Diepte als literaire categorie.
B0826: [VONDEL] BOMHOFF, J.G. - Vondels drama. Studie en pleidooi.
R9264: BOMLI, Ada. - De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten.
R9263: BOMLI, Ada. - Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel.
H8019: BOMMEL, Elias P. van. - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij E. P. van Bommel.
T3771: BOMMEL, C.R.A. van. - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs.
Y3589: BOMMEL, Olivier B. [=Marten Toonder]. - De nullijn in de economische praktijk. Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 September 1977 door Marten Toonder.
B2991: BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. fr. - Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa.
Y1000: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. - No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen.
T6945: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen. Inhoudsbeschrijving.
R9697: BONESCHANSCHER, E.J. (bewerkt). - Op het IJs! (a). 5 tweestemmige ijsliedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
R9700: BONESCHANSCHER, E.J. - Kinderkoor (a). 15 tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
Y1587: BONEVITO, Jacq. en PAOLI - Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!.
L6576: BONGER, Hendrik. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert.
B8988: [SPINOZA] BONGER, H. - Spinoza en Coornhert.
B7184: BONGER, H. & J.R.H. Hoogervorst. e.a. - Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht.
T9725: BONI, Armand. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
T1000: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
Y6333: BONNEFOY, Yves. - De gebogen planken. In vertaling van Kiki Coumans.
T1734: BONSET, I.K. - Ernest. Drama.
Y6943: BONSET, Jac. - Pepina en de Dwergjes. Sprookje van Moeder de Gans. Komische Kinder-Operette. Drie bedrijfen of 4 tafereelen. Muziek Jac Bonset.
Y2107: BONSET, Jac en Joost van den Vondel. - Harpzang. Psalm 150 voor Driestemmig Vrouwenkoor met Pianobegeleiding.
M3480: BONTRIDDER, Albert. - Huizen vieren haat.
E0028: BLIJDE BOODSCHAP. - Blijde boodschap voor Nederland. 34ste jrg. mei en sept. 1925 nr 19 en 38. 35ste april en mei 1926 nr 16 en 21.
Y2528: BOOG, W. en A.W. Boeckhorst. - Ons Schrijfonderwijs. Prospectus en Proefschrift. deelt 1: Schrift.
B4940: BOOGAARD, Theo van den. - Boekenweektest 2003. Theo van den Boogaard tekent De Dood.
R6099: BOOGAARD, J.A. - Een volksbelang. De waarde eener Duinwaterleiding voor de bevolking van Leiden.
T1100: [VELDHOEN] BOOGERT, Bob van den & Ed de Heer. - Veldhoen. Het grafische werk.
B0246: BOOGMAN, J. / J. Harenberg / G. Krosenbrink / A. Schaars. (ed.). - A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist.
Y2191: BOOIJ, Albert de & Lou de Groot. - Dat moet je niet doen! (Amalia). Woorden en muziek.
M5071: BOOM, A. van der. - Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs.
T9939: BOOM, De Does, Kisman, Sierman e.a. - Typokalender 96.
H8018: BOOM, A. van der/WARMELINK, H.A. et al. - De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit.
H6460: BOOM, Harry. - 25 portretten.
Y5967: BOOM, J.A. - Uitgeverij J.A. Boom, Meppel. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y9648: BOOM, Hans van den e.a. (eds.). - Strips. Werk van Nederlandse striptekenaars
T9097: BOOMAARS, Chr. - Over werkstakingen: Uit de geschiedenis, De gevolgen, Het recht, De voorwaarden, Besluit.
T4714: BOOMAARS, Christiaan. - De sociale vraag of Rerum novarum en Graves de communi re van Paus Leo XIII in vragen en antwoorden.
T9052: BOOMAARS, Chr. - Over werkstakingen. Uit de geschiedenis. De gevolgen, het recht, de voorwaarden, besluit.
T8934: BOOMSMA, Tjeerd Jan. - Pro memorie. In verzen verzameld door Tjeerd Jan Boomstra voor mijn lieve vrouw Evertje Lotgering en hen die mij nastaan.
L4040: BOOMSTEKKER, Uldert. - De druk der tijden.
Y6128: BOON, JAN EN A.J.J. DELEN. - Het Museum Plantin Moretus. Houtsneden van Jan Boon. Inleiding van A.J.J. Delen. Zes losse houtsneden gedrukt in zwart/wit op Hollandsch papier van Pannekoek & Co, in de inleiding tussen tekst twee kleine houtsneden. Gesigneerd en genummerd no 47.
T2763: BOON, Louis Paul. - Beter blote Jan dan dode Jan. en andere uitspraken van ... Samengesteld door Gerd de Ley.
T6425: BOON, Louis Paul. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
T2409: BOON, Louis Paul [?]. - Restanten. Een overzicht en "history" van het vrouwelijk bloot -of-bijna- zoals het in onze wereld van vandaag wordt aangeboden. Fenomenale Feminateek 9. De afwijkingen.
T1007: BOON, Louis Paul. - Boontje's reservaat 3.
H5872: BOON, Louis Paul. - Over mijn boeken.
T1060: BOON, Louis Paul. - Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje. Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad ' Vooruit' in brochurevorm gebracht.
L3757: BOON, Ton den. - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
T0289: BOON, Pieter (J.H. Scheps) - Sociaal-Democratie en Communisme.
L1716: BOON, Louis Paul. - Het nieuwe onkruid.
L1503: BOON, Louis Paul. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
L0851: BOON, K.G. en P.J.H. Vermeeren. - Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
M7845: BOON, Louis Paul. - Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting.
M7166: BOON, K.G. - De eerste bloei van de Noord-Nederlandse kunst.
R8907: BOON, Louis Paul. - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken. Verzameld door Gerd de Ley.
K6434: BOON, Louis Paul. - De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs.
R5450: BOON, Louis Paul en J. Weverbergh. - Louis Paul Boon, over mijn werk.
M4848: BOON, Louis Paul. - 16 van Louis Paul Boon.
K5773: BOON, Louis-Paul. - Abel Gholaerts.
E0552: BOON, Louis Paul. - Gustaaf Vermeersch.
K5336: BOON, L. P., Bert Schierbeek, Willem Frederik Hermans. e.v.a - Motion Pockets Nr. 1 t/m 11.
R9089: BOONSTRA, J.M. - Wat ons heilig is!! Radiorede, uitgesproken voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging.
T6058: BOORN, J.E. van. - Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn.
Y1647: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Vrijheidszangen. Tweede bundel.
R3852: BOOT, M. & DUITS, Th. te. - Glas van buiten de grenzen.
K9943: BOOTH, Stuart / John Douet. - Pen & Brush Lettering & Alphabets.
B0370: BOOVEN, Henri van. - Leven en werken van Louis Couperus.
T0187: BOOY, Thijs. (ed.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poëzie].
H9451: BOOY, Thijs. - In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966.
T1628: BORDEWIJK, F. - Knorrende beesten.
A0642: BORDEWIJK, F. - De laatste eer.
K8453: BORDEWIJK, F. - Drie tooneelstukken.
R8958: BORDEWIJK, F. e.a. - In vijfhonderd woorden. Een vijftal korte verhalen van Jeanne van Schaik-Wiiling, Top Naeff, F. Bordewijk, Max Nord en Han G. Hoekstra.
L2598: BORDEWIJK, F. M. ter Braak, N.A. Donkersloot. e.a. - Over Louis Couperus.
Y6313: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder, 20 verhalen.
H8876: BORDEWIJK, F. - De fruitkar. Inleiding W.F. Hermans.
Y0880: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen. Vier delen.
Y8045: BORDEWIJK, F. - Huis te huur. Elf surrealistische verhalen. Samengesteld door Hans Anten en J.A. Dautzenberg.
R4451: BOREL, Henri. - De geest van China.
B5370: BOREL, Henri. - Een droom.
Y6430: BOREL, Henri. - De geest van China.
Y7224: BORGART, Ben. - De haat en de deemoed.
T8756: BORGDORFF, Len. - Geregeld in steen. Gedichten.
T2230: BORGER, Jan. - Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar?
B9674: BORGER, A. - Macht en Vrijheid!
B6345: BORGER, E.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm.
L9076: BORGERS, Gerrit (ed.). - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum.
L0453: [OSTAIJEN] BORGERS, Gerrit. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. Twee delen.
K9616: BORGERS, G. (ed.). Literary Holland. - In this issue synopses of: Emants: A posthumous confession. Mulisch: The black light. Nijhoff: Two girls and I. Panhuysen Mere living is not enough. Vuyk: The last house in the world. Du Perron: Sea View drama. W F. Hermans: The house of refuge.
T9027: BORGMAN, J.T. - Verder van Huis. Een leesboek voor de lagere school.
B9555: BORGNET, Ad. - De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch.
H2440: BORK, Gerrit Jan van / Gonny ten Houten. - Over Boon.
H9539: BORN, Wina. - Merckwaerdighe Bierologie.
B0047: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
R8767: BORNIER, Henri de en J.A. ALBERDINGK THIJM. - De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm.
R5191: [SPINOZA] BOROS, Gabor. - The "Secularisation" of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity. A lecture delivered in Rijnsburg on May 20, 2006.
T1186: BORREN, K.A. - Waarom hun God ons is tot spot.
Y0217: BORSENDORFF, L. - L'an 1900. La libre-pensee et le clericalisme. Appel aux travailleurs.
T2350: BORSTEN, S.P.J. - Hoe leer ik duiken? Handleiding voor de diverse sprongen met illustraties.
L7298: BORSTLAP, Michiel. - Opera in Quatar.
Y2409: BOS, Ben. - Je goeie gezicht.
Y2318: BOS, Jacobus. - Alsof niemand hier onsterfelijk is. Gedichten.
K9607: BOS-MEILINK, J. - Lectuur voor kinderen.
B8307: BOS, Jan en Erik Geleijns (eds.). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de Voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
B3334: BOS, Ben. - Indruk in druk.
Y7748: BOS, P.C. - Open brief aan den heer jonkheer O.Q. van Swinderen, vice-president bij de recht(?)bank te Groningen.
Y8369: BOS, Jacobus P. - Niemand is iemands vriend.
A0804: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
B7212: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken.
K9648: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
Y0247: VAN BOEKHOVEN BOSCH. - Van Boekhoven Bosch. Extra Geschiedenis Bulletin.
T2696: BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN. - Stichtelyke gedichten.
H7295: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
C0336: BOSCH, Mineke / A. Kloosterman. - Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942.
R0069: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
B6596: BOSCH KEMPER, J. de. - De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
R8212: BOSCH KEMPER, Gerrit de. - De Pfad zum Licht.
Y9287: LETTERPROEF. VAN BOEKHOVEN - BOSCH. - Letterproef. Linotron 606 / System V. 15 delen in doosband: Aldus, Baskerville, Bauer Bodoni, Bembo, Century Schoolbook, Excelsior, Garamond, Helvetica, Helvetica smal, Memphis, Sabon, Times, Univers and Systeembeschrijving.
B2423: BOSCH, J. - Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie.
B2339: [BILDERDIJK]. BOSCH, J. - Bilderdijk en Tollens.
T6969: BOSCHMA, Hilbrandt. - De droom van Moltke.
T6967: BOSCHMA, Hilbrandt. - Is het vrede? Een tijdwoord.
Y1430: BOSCHMA, Hilbrandt. - De brief van Ananus over Het doodvonnis van Christus.
B2319: BOSCHMAN, P. - Bloembollenteelt. Deel I: Algemeen gedeelte en de Tulp.
R9983: BOSDIJK, J.F. - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
R5459: BOSDIJK, J.F. - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849.
Y0597: BOSE, Hermann. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
T5023: BOSHART, Maud. - Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien.
T7804: BOSKEN, J.H. en N. Beets. - Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865.
R8393: BOSMA, Hendriekje. - Berlage in de Beurs.
Y2863: BOSMAN, J.M.H. - Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging).
Y1915: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates 1521-1597.
K2560: BOSMAN, Anthony. - De revolutie van het woord. Een essay.
Y8834: BOSMAN, E. e.a. - List en bedrog. Tien verhalen.
Y3811: [VONDEL] BOSMANS, J. - Vondel in Leiden. De benoeming van Anton van Duinkerken tot Vondelhoogleraar in Leiden, 1940: een geval van anti-papisme of de stroomaanidder contra de keisteenvereerder?
B8217: BOSSHARD, Hans Rudolf. - Technische Grundlagen zur Satzherstellung.
T9566: BOSTERS, Cassandra. - Werk van Pam G. Rueter.
T9805: BOSWINKEL, E. e.a. (red.). - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
L2876: BOT, Marrie. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
L8761: BOTERMAN, Jan. - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951. Een typografische vertelling van Charles Jongejans.
B8540: BOTERMAN, Jan. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem.
Y6295: BOTERMAN, Jan (ed.). - 2 + 52. Charles Jongejans, Melle + de typografieklas, en Mart Stam.
Y0629: BOTKE, J. - Sealterlan. Geakindige Skets.
W2099: [RABUS] BOTS, Hans (ed.). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692 - 1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
K8604: BOUAZZA, Hafid. - Een beer in bontjas.
T7688: BOUCHARD, Ulrich. - Figuur uit niemand.
B7093: BOUCHARD, Chris / Magda Buckinx / Renier Pannemans (red.). - KK-Literair. Tweede jaargang nr 2, 3, 4, 5, 6. Tweemaandelijks literair tijdschrift der sectie Literair KK-64.
E0220: BOUCHARD, Chris / Magda Buckinx / Renier Pannemans (red.). - KK-Literair. Tweede jaargang nr 3. Tweemaandelijks literair tijdschrift der sectie Literair KK-64.
Y1886: BOUCHAUTE, Piet van. - Wandelend in de Warande.
Y5965: BOUCHER, L.J.C. - Uitgeverij L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y1194: BOUCHERIJ, Jan. - Tweede Leesboekje.
T3932: BOUCHETTE, Cor. - Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent.
T7101: BOUCHOR, Maurice. - Le Pain.
Y9221: BOUDENS. - Wie legt er mee patience?
K5004: BOUDIER BAKKER, Ina. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
M0069: BOUHUYS, Mies. - Ariadne op Naxos, gedichten.
T1515: BOUKAY, Maurice. - Chansons rouges. Musique de Marcel Legay. Dessins de Steinlen.
E0097: BOUMA, Sarie. - Mijn God Onze Vader.
T8870: BOUMAN, Bert (houtsnede). - Chez Marie in Bethlehem. Kerstgroet van Bosch & Keuning 1952
B5762: BOUMAN, Hermannus. - Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen.
R1210: BOUMAN, P.J. en S. Hofstra. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. I: Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber. II: Het functiebegrip in de sociologie.
E0313: BOUMANS, W en A. Bude. (sameng.). - Klassieke Auteurs in Vertaling. Bibliografische lijst van vertalingen.
Y0704: BOUMANS, Henk B. - Wereldbibliotheek-Vereniging (voorlopige) lijst van publicaties.
Y9488: BOURBON, Louis de. - Inggih Ndoro. Een verhaal uit het oude Indie.
H1503: BOURGEADE, Pierre. - Het boekenparadijs. Vertaling Ernst van Altena.
Y4141: BOURGUIGNOTTE. - Bourguignotte. Journal intermittent. 1re Annee No 4. Decembre 1915. 2me Annee No. 5 Janvier 1916. 3me Annee No 26. 1918. 4me Annee No 27. 1919.
Y6985: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
E0163: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang [in 1574]. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt.
L2418: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
T0133: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven.
T0005: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
K9439: BOUTENS, P.C. - De wraak. Een Chineesch sprookje.
T9898: BOUTENS, P.C. - Verzen, met een voorreden van L. van Deyssel.
Y0932: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
T8484: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
Y7354: BOUTENS, P.C. - Aan prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. [Een nieuwe lente op Hollands erf].
B2208: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
B2156: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
K4227: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
T9387: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
R6385: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
B0972: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem.
Y7885: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht.
Y7890: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
Y9412: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens.
T7875: BOUTSEN, P. - Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans.
T9644: BOUWENS, Bram. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
T7611: BOUWMAN, E. - De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding.
L8212: BOUWMEESTER, M.C. - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
B1402: BOUWS, Renee. - Op het netvlies.
Y4197: HET BOUWVAK. - Het Bouwvak. Orgaan van den Federatieven Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland. 18e jrg. 1926 nr 47. / 21ste jrg. 1929. nr. 23. / 22ste jrg. 1930. nr. 22.
L5657: [ERASMUS] BOUYER, Louis. - Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten. Vertaling J.A.G. Tans.
Y3916: PROGRAMMA BOVENKARSPEL. - Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898.
Y2735: BOYAUX DU 95e, Les. - Le Boyaux du 95e. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12.
L8181: BRAAK, Menno ter. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
R0172: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man / Afscheid van Domineesland. Twee delen in een band.
B9519: BRAAK, Menno ter. - Mephistophelisch.
L9074: BRAAK, Menno ter. - De nieuwe elite.
B8133: BRAAK, Menno ter. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
L1861: [MULTATULI] BRAAK, Menno ter / Willem Elsschot / W.F. Hermans e.a. - Essay's over Multatuli.
K8743: BRAAK, Menno ter. - Cinema Militans.
M7992: BRAAK, Menno ter. - Het verraad der vlaggen. Ingeleid door H. van Galen Last.
W8009: BRAAK, Menno ter. - Journaal 1939.
L6253: BRAAK, Menno ter. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
K5981: BRAAK, Menno ter. - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een brief aan een vijandin van het tooneel.
M4707: BRAAK, Menno ter. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
M4704: BRAAK, Menno ter. - Hampton Court.
B1085: BRAAK, Menno ter. - Demasque der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
K3240: BRAAK, Ter / Du Perron. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
Y8140: BRAAK, Menno ter. - Menno ter Braak en het fascisme.
T9994: BRAAKENSIEK (tekeningen). - 5 teekeningen van Johan Braakensiek.
Y1928: BRAAKENSIEK, Joh. - Pen- en potloodkrassen. 52 teekeningen uit de 7e pagina van De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.
B1335: BRAAKHUIS, A.P. - Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver.
T6990: BRAAKSMA, K.W. - Ontwapening als eisch Gods!
Y0052: BRAAKSMA, M. - De Drankstriid yn Fryslan. Brokstikken ut in foardracht for de provins. underwys-rie fen Fryslan.
T2852: BRAAKSMA, J.B. (ed.). - Gedichten uit de bezette Nederlanden.
T2215: BRAASEM, W.A. en Onno Meeter. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
B6804: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster. Fotografie: Onno Meeter.
K9534: BRAASEM, W.A. - Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Met een bio-bibliografie van Indonesische letterkunde.
R5315: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
T0673: BRAAT, Paddy. - Ontvoerders op het spoor.
T9925: BRAAT, W.C. (inleiding). - Glas uit de Oudheid. Verres de l'antiquite.
W9231: BRABANDER, Gerard den. - Sonnetten.
R1975: BRABANDER, Gerard den. - Gelaarsde lier. Bezette poëzie.
K5977: BRABANDER, Gerard den. - Curve. Een keuze uit de poëzie van Gerard den Brabander.
M1859: BRABANDER, Gerard den. - Verzamelde verzen.
M1123: BRABANDER, Gerard den. - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven.
M1121: BRABANDER, Gerard den. - Materie-man. Een bundel verzen.
M0100: BRABANDER, Gerard den. - De holle man.
Y0228: MODERN BRABANT. - Modern Brabant 1e jaargang 1978. nr. 2.
B6418: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Hondervijfentwintig jaren. H.J. Verwiel: Brabanders tijdens weekend en vakantie. Pleidooi voor ruimere integratie. Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld. Twee jaar Tilburgse Stadsschouwburg. Het kasteel van Heeze.
B6417: BRABANTIA. - H. Kapteijns: 1963 Meditatief. A. Donker: Anton van Duinkerken. G. Knuvelder: Anton van Duinkerken, Brabander. P. Minderaa: Asselbergs-Van Duinkerken, literatuurhistoricus. Kroniek: Anton van Duinkerken zestig jaar.
B6412: BRABANTIA. - Antoon Coolen: Stad aan de Maas. J. v.d. Harten: Dode planten in het donker. J. Indemans: Bij de tentoonstelling van de Romeinse vondsten te Esch.
B6404: BRABANTIA. - H. Verwiel: Bouwen in Tilburg. K. Meeuwesse: Toespraak Anton van Duinkerken bij de viering van zijn vijfentwintigjarige professoraat. A. van Duinkerken: Kweekgrond voor rederijkers. F. Sarneel: Brabantse schrijvers, tussen Coolen en Wolkers: Geert van Beek. H. Camps: Het boek van Albert Delahaye.
B6407: BRABANTIA. - G. Knuvelder: Anton van Duinkerken. J. v.d. Vaart: De Westtoren van de Bossche Sint-Janskerk. A. Janssens: Het bezoek, verhaal. F. Babylon: Expansie van Eindhoven, gedichten.
B6409: BRABANTIA. - F. Vercammen: Jan Sluijters, een herdenkingswoord bij zijn sterven. A. van Duinkerken: Groot-Kempische cultuurdagen 1957. Brabantse kunstenaars: A. Juriaan Zoetmulder, roman- en toneelschrijver. Noord-Brabants oudste geschiedenis.
B6410: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Rapport betreffende de letterkundige prijzen te Hilvarebeek 1959. F.H.M. de Bekker, oud -archivaris van Vugt, en zijn collectie Romeinse munten. Brabantse kunstenaars: Marir Slager-van Gilse. F. Babylon: Begrafenis, gedicht. Een Diana-terra-cotta-figuur uit Veldhoven. P. Bogaers: Den Bosch, gedicht.
B6401: BRABANTIA. - Lode Roppe: De ommekeer in de Belgisch Limburgse Kempen. J. Houben: Limburg, een gebied van overgang. R. de Vos: Het cultureel beleid in de provincie Antwerpen. J. de Quay: Het verleden van Brabant geeft vertrouwen voor zijn toekomst. A. van Duinkerken: Literatuurprijzen der gemeente Hilvarenbeek. M. v.d. Griendt: Brabantse Kunstenaars.
B6403: BRABANTIA. - P. van Vlijmen: Brabantse belangen de monumenten. A. van Duinkerken: Juryrapport Literatuurprijs Hilvarenbeek 1965. R. Gossink: De ring, verhaal. J. van Laarhoven: Agglomeratie Eindhoven. C. Swinkels: Gedicht. F. van de Ven: Brabantica-aanwinsten Genootschapsbibliotheek.
B5319: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 4. april 1955.
K7579: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 6e jaargang nr. 11. november 1957.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9