Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
B8444: KRUISINGA, E. - A Grammar of Modern Dutch.
L1935: KRUISINGA, E. - Het Nederlands van nu.
B0579: KRUISSINK, Rits. - Montmartre. Van tempel tot tingel tangel.
Y7929: KRUISSINK, G.R. (ed.). - Zuiderzee.
B5534: KRUISWIJK, Hans. (ed.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
Y5611: KRUIT, Johanna. - De waterveren. Tekening Anneke Schenk.
T6343: KRUITHOF, A. - Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
B5082: KRUITHOF, Jacques. - Het lied van de houtduif. Roman.
Y4397: KRUITHOF, Jaap. - Het neoliberalisme.
M2760: KRUITHOF, Jacques. - Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas.
K3338: KRUITHOF, Jacques. - Vingeroefeningen. Essays.
B6333: KRUITWAGEN, Bonaventura. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B1976: KRUITWAGEN, Bonaventura. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
H9118: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken.
Y6122: KRUSE, Hans. - Een zwaluw maakt nog geen gedicht. Tekeningen Gerard Huysman.
H2690: KRUSEMAN, Mina. - Brieven: Alles bevalt mij behalve rust.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
Y6388: KRUSEMAN, A.C. - Uitgeverij A.C. Kruseman. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
Y9936: KRUSEMAN, Philip (ed.). - Als het 6 december wordt. 12 oude en nieuwe St.Nicolaasliedjes. Met teekeningen van Daan Hoeksema.
W2096: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
B7291: KRUYTER, C.W. de. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
A0381: [HUYGENS] KRUYTER, C.W. de. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
K2170: KUBLER, George A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
L4121: KUHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
Y3645: KUHLER, W.J. - Het Socinianisme in Nederland.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
B8057: KUHN, Robert et al. - Schriftgestaltung.
B5592: KUHN, G. - Katalogus Prentbriefkaarten Nedenland 1980-1981. Handleiding voor waardeering van de prentbriefkaarten.
Y1900: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten.
K0023: KUHNER, Werner. - Van zeilvlucht tot reaktiemoter.
L2588: KUIJK, Jan. - Het gaat nu eenmaal niet zonder erotiek. Over de rijmprent van P.C. Boutens bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
L4014: KUIJPER Hz., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
K6191: KUIJPER, Jan. - Oogleden.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
K6182: KUIJPER, Jan. - Sonnetten.
Y8586: KUIJPER, Jan. - Tomben, sonnetten.
L8126: KUIK, William D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
R5259: KUIK, William D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
Y0602: KUIK, T. - Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV.
H3039: KUIK, H.G. / P. Verstegen. - Ontkledingen en klein-vuil. Een bloemlezing uit Propria Cures 1958-1965. Samengesteld door ....
H1603: KUIK, OUWENS & DE JONG. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
H1458: KUIK, William D. - Utrechtse notities.
H9939: KUIK, Hilbert. - Het gezicht van de struisvogel. De roman van een herinnering.
P2441: KUIK, Hilbert. - De Verwegs. Korte verhalen.
P1638: KUIK, William D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
B7118: KUIK, Dirkje. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
B6807: KUIK, Dirkje. - Piranesi & zijn dochter.
B5638: KUIK, Hilbert. - Geen plek om te sterven.
Y6682: KUIK, Hilbert / J. Slauerhoff / M. Vasalis. e.a. - Een mandje met appelen.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
K1582: KUIK, William D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
Y9948: KUIK, Hilbert. - Volg de Vogels en andere verhalen.
L6734: KUILE, E.H. ter. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
Y1766: KUILE, E.H. ter. - Noord- en Oost-Salland.
R9666: KUILS, Kolonel en Boisot. [=H.J. kruls en J.G. de Beus]. - De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
L6834: KUIPER, Koenraad. - Mythologie en wetenschap.
L5524: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
Y2245: KUIPER, Elmar. - Ruimtedier.
B5606: KUIPER, K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
M9372: KUIPER, Arie. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
B5316: KUIPER, Gerrit. - Orbis Artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
K9498: KUIPER, K. - Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis.
R9336: KUIPER, Esco Taco. - Karel ende Elegast.
K5800: KUIPER, Esco Taco. - Karel ende Elegast. [opnieuw uitgegeven].
H8245: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
Y1221: KUIPER, Yme / Wendy Landewe / N. Winkler Prins Postma. - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
Y9486: KUIPER, Gerdien C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn.
L7956: KUIPERS, Abe. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
Y2293: KUIPERS, Frans. - Geen ander antwoord. Gedichten.
B6507: KUIPERS, Birgit & Dirk Mulder. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
Y6281: KUIPERS, Reinold. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
R3157: KUIPERS, Reinold. - De boekvormer.
R6136: KUIPERS, Reinold. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
B7707: KUITENBROUWER, Jan. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
T3351: KUITENBROUWER, Carel / Koosje Sierman. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
H9914: KUITERT, Lisa. - Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen.
M6318: KUITERT, Lisa. - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
R3466: KULK, T.C. van der. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. van der. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
T3787: KRONIEK VAN KUNST EN KULTUUR. - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 10de jaargang 1949. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
T5130: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST en KULTUUR. - Blik in een andere wereld. La negresse blonde. Moderne Gobelins. Opera-cultuur in Nederland. Over het vertalen van poëzie. Rene Magritte. De dichter Ed. Hoornik. Ballingen worden publiek verkocht.
T5129: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST en KULTUUR. - Chardin door A. van Schendel. Chardin door Henry Bataille. J. Mendes da Costa. Constant Permeke doet aan Beeldhouwkunst. De tragedie ener subsidie. Toneel in Griekenland. Een jubilaris. Film: vorm en inhoud. Kroniek.
T5128: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST en KULTUUR. - Europeesche kunstschatten. Acoustiek en de vorm van muziekzalen. Charles Dufresne. Vordemberge-Gildewart. Kroniek.
T5127: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST en KULTUUR. - Sophokles' Aias. Beeldenstorm. Carcia Lorca toneel II. Van den polemist Barbey d'Aurevilly tot den polemist Ter-Braak. Kroniek.
T5124: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST en KULTUUR. - In memoriam R.N. Roland Holst. Jean Lurcat. Liedjes uit Zamora, vertaling Albert Helman. Open brief aan de Antwerpdche schrijvers. Acoustiek en de vorm van muziekzalen (II). Kroniek.
Y3639: [VONDEL] ROEPING. Maandschrift voor verdieping van leven en kultuur. - Vondelnummer: Bijdragen van Th. de Jager, W. Nieuwenhuis, Anton van Duinkerken, B.H. Molkenboer, Gerard Knuvelder, C. de Rijn.
R6996: JONG KULTUURLEVEN. - Jong Kultuurleven: 5e jaargang 1959 nrs 1-9. Complete jaargang.
Y9213: KUMMER, John. - 't Gebouw Thans ingewijd, Het blijve Kampens eer.....(Latijnse School te Kampen).
R5368: KUMMERLING, Harald. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
T8899: KUNDERA, Milan. - Het boek van de lach en de vergetelheid. Vertaald door J. Beranova.
T8798: KUNDERA, Milan. - De traagheid. Roman. Vertaald door Joop van Helmond.
K8573: KUNDERA, Milan. - Onwetendheid. Vertaling Martin de Haan.
K8616: KUNDERA, Milan. - Identiteit. Roman. Vertaling Martin de Haan.
M5951: KUNERT, Gunter. - Uit hoofde van de hoeden. Vertaling D. en M. Salomons.
M3778: KUNERT, Gunter. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
M0990: KUNERT, Gunter. - Vertraagde monologen. Vertaling M. Mooy.
W0857: KUNERT, Gunter. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Keuze en vertaling Wouter Donath Tieges.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
H5761: KUNIKIDA, KAWABATA, Oè, e.a. - Made in Japan. Verhalen.
Y6508: KUNKEL., Fritz en Ruth Kunkel. - Opvoeding tot persoonlijkheid. (Inleiding tot de Individual psychologie. Vertaling P.H. Ronge.
T1822: KUNNEMAN, Franciscus B.M. - Over het inleiden tot de rechtsswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
B3135: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti.
T7522: KUNST, Antonie Johannes Maria. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814). Le developpement de l'Hopital Sainte-Elisabeth a l'Orphelinat reforme pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave resume en Français).
Y8870: DE VRIJE KUNSTENAAR. - De Vrije Kunstenaar. Bevrijdingsnummer 4de jaargang 5 Mei 1945 No. 1.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
Y7807: KUNSTVEILING. - Kunstveiling en Taxateur en Kunsthandel A. Mak. Algemeen Verkooplokaal. Vischstraat no 17, Dordrecht. Ontwerp: H. Arlus Architect.
L4721: KUNZE, Johanna M.L. - Lebensgestaltung und Weltanschauung in Herman Hesses Siddhartha.
T6456: KUPERUS, Sjoerd. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B8323: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
T6333: KUPPERS, Alf.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
H8809: KUPPERS, W. en F. Villanueva. - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland.
L5618: KURPERSHOEK-SCHERFT, Antonia C.M. - De episode van Het Getij. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922.
R5747: KURTZ, Gerda. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
Y6740: KURZ, Gerhard. - Hermeneutiek van het literaire symbool.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, Harry. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, Harry. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, Fritz. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
Y7222: KUSTERS, Frans. - Antwoorden,vragen,verdriet in het donker.
T8943: KUSTERS, Wiel. - Hohner. Gedichten.
T8942: KUSTERS, Wiel. - Bewaarmachinist.
L7727: KUSTERS, Wiel. - Een oor aan de grond.
L7242: KUSTERS, Wiel. - Raad van Alfabet.
Y7437: KUSTERS, Wiel. - Poetisch ABC. 26 Krantenknipsels NRC Handelsblad Aug-Sept 1985.
L6521: KUSTERS, Wiel. - Het mijnmuseum. Notities.
H1284: KUSTERS, Wiel. - Kwelrijm.
B6592: KUSTERS, Wiel. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
T9909: KUSTERS, Wiel. - Pierre Kemp. Een leven.
L8552: KUSTERS, Wiel. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
K3871: KUSTERS, Wiel. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
W2142: KUSTERS, Frans. - Atlas en andere verhalen.
Y1028: KUSTERS, Wiel & PASTIOR, Oskar. - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
H5205: KUYK, Pieter A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
H2017: KUYLE, Albert. - St. Eloy.
B6055: KUYLE, Albert. - Alarm. Ingeleid door Anton van Duinkerken.
M8542: KUYLE, Albert. - Weerlicht.
K7955: KUYLE, albert. - IX gedichten.
B3968: KUYLE, Albert. - Songs of Kalua.
R5461: KUYLE, Albert. - In Neerland staat een huis.
R7848: KUYLE, Albert. - Seinen. Een bundel verzen.
A0168: KUYLE, Albert. - Jonas.
Y0898: KUYLE, Albert. - Harten en brood.
Y7211: KUYPER, Sjoerd. - Vanuit een stad.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
H5796: KUYPER, Sjoerd. - De dichter zingt.
H5816: KUYPER, Sjoerd. - Mooie gedichten.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
B8769: KUYPER, Sjoerd. - Zeepziederij De Adelaar.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
Y4668: KUYPER, A. - De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
B5538: KUYPER, Sjoerd. - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
M8343: KUYPER, Eric de. - Aantekeningen van een voyeur.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter ter herdenking.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
M6642: KUYPER, A. - Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper.
B3476: KUYPER, Bubb & Nop Maas. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
Y6704: KUYPER, Sjoerd. - Een reisgenoot.
T7134: KUYPER, A. en F.L. Rutgers. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
T7781: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken.
Y5247: KUYPER, Eric de. - Krantenknipsels van/over Eric de Kuyper.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
Y6254: KUYPER, Bubb. - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
K1308: KUYPER, Eric de. - Mowgli's tranen.
Y8174: [REVE] KUYPER, Bubb. - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
Y1390: KUYPERS, M.J.G. - Geen Schoolspaarbanken.
K3576: KUYPERS, J. en Th. de Ronde. - Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters.
K3575: KUYPERS, J. en Th. de Ronde. - De Nederlandsche Letterkunde in beeld.
R6855: KUYPERS, Julien. - De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, William. - Organics.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, Mart. - 3 litho's.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, Ton de. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, Henry. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
Y4308: KWADRAAT-BLAD. BONS, Jan en B. MAJORICK. - Genesis van een compositie. [Over een 77 meter lange muurschildering van Jan Bons voor de tentoonstelling "Aisi es Hollanda" in 1952 In Mexico City.
H2059: KWARTEL, M.J. van der. - Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning.
H7254: KWAST, Jb. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
Y5842: KWB. - Katholieke Werkliedenbond. Maandblad 3e jaargang nr. 8 en 9 Augustus - September 1947.
T6953: LAAN, Kornelis ter. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
T6951: LAAN, Kornelis ter. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
R0326: LAAN, K. ter. - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
H3323: LAAN, K. ter. - Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid.
L5125: LAAN, Jacobus van der. - An enquiry on a psychological basis into the use of the progressive form in late modern english.
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. ter. - K. ter Laan's Multatuli encyclopedie
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. ter. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
T4877: LAAN, G. van der. - Het Kennemer Stelsel.
K3321: LAAN, K. Ter. (Ed.). - Andermans wijsheid.
Y0855: LAAN, N. van der. - Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
Y9957: LAAN, K. ter. - Folklore in de Nederlandse overleveringen.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
L8189: LAAR, Arnoldus van. - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch.
T1726: LAAR, Henk van. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T0139: LAAR, Henk van. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R8746: LAAR, van der. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R4165: LAAR, H.J.M. van de. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
R7730: LAAR, A. van. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
T1888: LABBERTON, Mien. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
T0641: LABBERTON, J.H. - De Belgische neutraliteit geschonden.
K6624: LABBERTON, Mien. - Geloof, hoop, liefde.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
K6461: LABBERTON, Mien. - Lichtende horizon.
K6451: LABBERTON, Mien. - Jeugd in de branding.
T9704: LABÉ, Louise / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=Willem Schippers]. - Op de keien.
L5765: LABORDUS, Leonardus W. - De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek).
K3905: LABUZ, Ronald. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
L1932: LACLOS, Choderlos de. - Gevaarlijke liefde.(Les liaisons dangereuses).
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
K9963: LACOMBE, Henri. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
Y4380: LACOUTURE, Jean. - Ho Tsji Min.
Y3416: LACY, Alexander. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
T3793: LADURIE, Emmanuel Le Roy. - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde.
T7069: LAEKEN, Frank van & Etienne Verhoeyen. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T2808: LAENEN, J. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
T1879: LAERE, R. van. - De Hagelander 1893-1901.
T1876: LAERE, R. van. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
Y2255: LAERE, De, Frederik Lucien. - In uiterste staat.
R6922: LAERE, R. van. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, Sophie. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
H1091: LAFONTAINE, Jean de / Geoffrey Chaucer / Vader Cats. - Zeven fabelen voor hedendaagsche kinderen. Vergezeld gaande van een nawoord, Arts Poetica, Rechtskundige verantwoording en eenig ander Klein-goed.
K0568: LAFORGUE, Jules - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, Olof. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
Y2623: LAGERLOF, Selma en Sjouke de Zee. - Yn it Godshus.
T6884: LAGERLOF, Selma. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
Y7938: LAGERLOF, Selma. - Dagboek van de veertienjarige Selm Lagerlof. Vertaald en ingeleid door N.M. Wartena.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. en T. Knottenbelt. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, Jacqueline. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
T4690: LAICUS. [= Sietze Douwes van Veen]. - Inderdaad de titel is juist neo-communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel.
T7280: LAJOCO. (verz.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T5399: LAM, Anton B. - Verzet en poëzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T8217: LAM, Anton. - Recreatie. Gedichten.
T3836: LAMAN, M.C. e.a. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
R2942: LAMARTINE, Alphonse de. - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits.
Y3432: LAMARTINE, Alphonse Marie Louis. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
Y9578: LAMARTINE, Alphonse de. - Herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het Oosten (1832-1833), of Aanteekeningen van een reizger. Vierde deel.
R9129: LAMB, Charles. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
H8382: LAMB, Harold. - Omar Khayyam.
B8053: LAMBERT, Susan. - Printmaking.
MK0112: LAMBERT, Fredrick. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
R3672: LAMBERTY, Max. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie.
R3658: LAMBERTY, Max. e.a. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd.
R9000: LAMBERTY, Max. - Stroomingen.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. Lissens. (ed.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3964: LAMBERTY, Max. - De Vlaamse beweging nu.
M1659: LAMBOURNE, Lionel. - Ernest Grisset. Fantasies of a Victorian Illustrator.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. van Wassenhoven. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. Hullebroeck. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T7816: LAMBRECHTS, Lambrecht. - Mate en Minne.
R6272: LAMBRECHTS, Lambrechts. - Het zingende Vlaanderen.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
E0104: LAMER, H. - Encyclopedisch Woordenboek der Klassieke Oudheid.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
H5949: LAMERS, Henk. - Letters aan het woord.
Y2714: LAMMERS, Fred J. - Alexander. De vergeten Kroonprins.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
B4839: LAMMERTSE, Theun & Nicolaas Wijnberg. - Op het plein. Nr 4. 1963.
K5155: LAMMERTSE, Friso & Alejandro VERGARA (eds.). - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
T0903: LAMPEN, Willibrord. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini.
T8040: LAMPEN, Willibrord en Bernard Vermaseren. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
T9541: LAMPO, Hubert. - De komst van Joachim Stiller.
H2104: LAMPO, Hubert. - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo. Samengesteld door Rene Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
B8094: LAMPO, Jan. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
M8655: LAMPO, Hubert. - Een geur van sandelhout.
M6272: LAMPO, Hubert. - Wijlen Sarah Silbermann.
W2172: LAMPO, Hubert. - De ruiter op de wolken.
L1086: LANCELOT, Michel. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad zetel van Hooger Onderwijs.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
R0540: LANDAUER, Gustav. - De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij.
H1533: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
Y7171: LANDKAART. - Overzichtskaart van het terrein der expedities naar Centraal Nieuw Guinea 1907 en 1909 o.l.v. H.A. Lorentz. Opgenomen en in kaart gebracht door J.W. van Nouhuys.
Y7170: LANDKAART. - Conflict Italie - Abessinie. [1935-1936].
Y7168: LANDKAART. - De Nederlandsche Tongvallen Kaart II. Schakeering der Germaansche lange I of Nederlandsche IJ.
T5479: LANDSHUT, Siegfried. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, Menno en Desmond Spruijt. - Het Nationaal Monument op de Dam.
H7565: LANDWEHR, John. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
L2243: LANDWEHR, John. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
Y1130: LANDWEHR, John. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
K1059: LANG, Theo. - The difference between a man & a woman.
B4554: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile.
Y5929: ALLERT DE LANGE. - Uitgeverij CV Allert de Lange, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
R4499: LANGE-COMPIE, Jb. - De Vloek van 't huis.
M8329: LANGE, Wilhelm H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
R4280: LANGE, Daniel de e.a. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
K4587: LANGE, D. de. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
R3804: [SPINOZA] LANGE, Albert de. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
M3566: LANGEN, Ferdinand. - Achter slot en grendel. Novelle.
H6382: LANGEN, Ferdinand. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
L4127: LANGEN, Ferdinand. - Helene in het heelal.
B6826: LANGEN, Ferdinand. - De speelgenoten. Een novelle.
Y9979: LANGENDIJK, Pieter. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel. Met inleiding en aantekeningen van Esther Hagers.
L1162: LANGENDIJK, Pieter. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
B4038: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel.
B4041: LANGENDIJK, P. - De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje. Kluchtspel.
L1161: LANGENDIJK, Pieter. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel. Opnieuw met eene inleiding, aanteekeningen en verklarende woordenlijst uitgegeven door Jan ten Winkel.
Y9911: LANGENDIJK, Pieter. - Gedichten van Pieter Langendyk. Eerste deel.
L3614: LANGENDONCK, Prosper van. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L2029: LANGENDONCK, Prosper van. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L8868: LANGENDONCK, Prosper van en Alfr. Hegenscheidt. - Gedichten en Starkadd.
H8761: LANGENDYK, Pieter. - De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. van. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, Titia Johanna. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
W3646: LANGLEY, Lee. - Geruchten. Vertaling Eva Wolff.
R2433: [PENGUIN] LANGLEY, Andrew (ed.). - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
L5223: LANGMAN, Harm Jan. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, Emile. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, Leo. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. van. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
Y6397: LANNOO. - Uitgeverij Lannoo, Tielt. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L5041: LANOYE, Tom. - Het goddelijke monster.
L1719: LANOYE, Tom. - Doen!
L1668: LANOYE, Tom. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, Tom. - Zwarte tranen.
Y8023: LANOYE, Tom. - Vroeger was ik beter.
B2514: LANS, M.H.A. e.a. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. van der. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
L4880: LANSBERG, Ph. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
K0536: LANSBERG, Ph. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
Y2914: LANSCHOT, Frans Johan van. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
L3417: LANSEN, Piet. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
L3416: LANSEN, Piet. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
T7533: LANZ, Otto. - Xenien MCMXXXII. (Duitstalige aforismen).
E0119: LANZMANN, Claude. - De Patagonische haas. Memoires. Vertaald door Marianne Kaas.
Y9640: [TAO] LAOTSE. - De Anschluss an das Gesetz oder de grosse Anschluss. Versuch einer Wiedergabe des Taoteking von Carl Dallago.
Y9641: [TAO] LAOTSE. - Tao Te King. Aus dem Chinesischen ubersetzt und mit einem Vorwort von Richard Wilhelm.
Y9633: [TAO] LAOZI. - The Daodejing of Laozi. Translation and Commentary by Philip J. Ivanhoe.
Y4910: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
Y6791: LAPIDOTH SWARTH, Helene. - Stille dalen.
Y6451: LAPIDOTH-SWARTH, Helene. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
Y7228: LAPPIA, Paul. - Het zinnebeeld.
Y5052: LAPRE, S.A. - Nederlands-Indie in kort bestek 1940 - 1950. En enkele gevolgen o.a. de coup-Westerling en het Zuidmolukse verzet.
H7272: LARBAUD, Valery. - Lettres a Andre Gide.
R8111: LARBAUD, Valery. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
MK0169: LARISCH, Rudolf von. - Unterricht in ornamentaler Schrift. [fotokopie].
Y4457: LAROCHETTE, J. - De Spaansche Letterkunde sinds 1914.
B4807: LAROUI, Fouad. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
K3432: LAROUI, Fouad. - De uitvinding van God en andere verhalen. Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden.
K7844: LARREMORE, A. and Amy Hopkins Larremore. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
Y2399: LARSSON, Carl. - Carl Larsson 1853-1919. Catalogus Zonnehof Amersfoort. Tentoonstelling van 19 oktober 1975 t/m 4 januari 1976.
A0055: LASOWSKI, Patrick Wald. - Syphilis, Essai sur la litterature francaise du XIXe siecle.
T5795: LASSON, Georg. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
Y7063: LAST, Jef. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
L6840: LAST, Jef. - Leeghwater maalt de meren leeg.
H0121: LAST, Jef. - Kinderen van de middernachtzon.
B8884: LAST, Jef. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
P1643: LAST, Jef. - Elfstedentocht.
P1165: LAST, Jef. - Verleden tijd. Verzen.
B7624: LAST, Jef. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
A0684: LAST, Jef. - Een lotje uit de loterij.
T0028: LAST, Jef. - Tau Kho Tau. Gedichten.
K9416: LAST, Jef. - Kameraden! Verzen.
H9356: LAST, Jef. - Gedachten onder water.
T3428: LAST, Jef. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
T7045: LAST, Jef. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
R6649: LAST, Jef. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
R5038: LAST, Jef. - Verleden tijd. Verzen.
T3058: LAST, Jef. - Oog in oog.
M0070: LAST, Jef. - Oog in oog.
Y8405: LAST, Jef. - Vingers van de linkerhand.
Y8467: LAST, Jef (vert.). - Les Poètes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Gedichten vertaald door Jef Last.
Y9354: LAST, Jef. - La Hispana Tragedio. En la Nederlanda lingvo tradukis G.J. Degenkamp
Y1061: LASTDRAGER, A.J. - Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen.
R5530: LATTIN, Amand de. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
B6657: LATZKO, Andreas. - Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude.
M7703: LATZKO, Andreas. - De achterhoede. Vertaling A.M. de Jong.
Y6492: LATZKO, Andreas. - Menschen in den oorlog. Vertaald door Arn. van Wijnkoop.
Y6482: LATZKO, Andreas. - Marcia Reale. Vertaling Alice van Nahuys. Met houtsneden van H. Eekman.
Y4536: LAUDY, Alph. - Stemmen onzer Eeuw. Katholiek Algemeen Weekblad. 1e jaargang en 2e jaargang 1905-1906.
T7826: LAUFENBERG, Heinrich. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
R2996: LAUFFER, Siegfried. - De klassieke geschiedenis in jaartallen.
Y3063: LAUREMBERG, P. - Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=Leonhard Huizinga]. - Zes kaarsen voor Indie.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor Indië.
K2372: LAURENS, Pierre. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
H3910: LAURENT, Marcel en Willem van der Pluijm. - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd.
B3899: LAURENT, Vivi. - Vivi's reis. Een jaar als dienstbode in Amerika. Avonturen van een Zweedsche studente.
B5133: LAURENTIUS, Th. - De Rembrandts van Oostkapelle.
Y9912: [STEVENSLOOT], Laurentius. - Vervolg op de Jesuiten-Kost, of de Maaltyd der Jesuiten; bestaande in eene uitlegging van de 663 stellingen, of leerstukken van hunne religie, waar onder de meeste ten hoogsten verfoeylyk en seer Godloos sijn. Seer dienstig en noodig, om van alle menschen geleezen te werden.
H1866: LAURIER, Josien. - Voor ons ligt een dag van bramenjam.
Y7095: LAURILLARD, E. - Peper en Zout. Honderd rijmpjes.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0561: LAURILLARD, E. - Wat men er bij moet weten.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, Guido. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
R0726: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
Y6124: LAVERTU, Cees. - Nachtviolen. Gedichten.
Y6125: LAVERTU, Cees. - Poëzie van C. Lavertu.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
L0028: LAWRENCE, D.H. - Meesterwerken. Verhalen en korte romans.
M7706: LAWRENCE, D.H. - Het meisje en de zigeuner. Vertaling M. Mok.
M6702: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
Y7383: LAWRENCE, D.H. - De man die gestorven was. Vertaling Bert Honselaar.
W6639: LAWRENCE, D.H. - De laatste lach. Tien verhalen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M1991: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
T4221: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
L9714: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar. Vertaald door J.A. Sandfort.
R0422: LAZARE, Bernard. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
R9732: LAZARE, Bernhard. - Sociale Fabelen.
R1982: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 25, nr. 1-3-4, 1998.
R1984: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 24, nr. 4, 1998.
R1969: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 22, nr. 1-4, 1995.
R1970: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 23, nr. 1-3, 1996.
R1971: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 24, nr. 1-4, 1997.
R1968: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 21, nr. 1-3-4, 1994.
R1962: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 15, nr. 1-4, 1988.
R1963: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 16, nr. 1-3, 1989.
R1964: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 17, nr. 1-4, 1990.
R1965: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 18, nr. 1-3, 1991.
R1966: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 19, nr. 1-3-4, 1992.
R1967: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 20, nr. 1-4, 1993.
R1959: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 12, nr. 1-4, 1985.
R1960: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 13, nr. 1-4, 1986.
R1961: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 14, nr. 1-4, 1987.
R1956: U&lc. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 9, nr. 1-4, 1982.
T5631: LEA, Henry Charles. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
L9064: LEAMER, Laurence. - Het leven van Ingrid Bergman.
H7266: LEAUTAUD, Paul. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
T6296: LEAUTAUD, Paul. - Wat betreft katten. Vertaling Pieter Beek. Met vierentwintig tekeningen van Henriette Ronner.
L6639: LEAUTAUD, Paul. - Literair dagboek 1893-1921.
L9038: LEAUTAUD, Paul. - Propos d'un jour.
H9409: LEAUTAUD, Paul. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
K4425: LEAUTAUD, Paul. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
Y8245: LEAUTAUD, Paul. - Krantenknipsels over Paul Leautaud 1957-2004.
L3717: LEBEAU, Paul. - Xanthippe.
B4704: LEBEAU, Paul. - Omnibus.
K4970: LEBEAU, Paul. - Xanthippe.
T4078: LEBEAU, Caroline. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
P1156: LEBEER, Louis. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
W7475: LEBEER, Louis/Clem Bittremieux. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
T2131: LEBERECHT, Peter [=Peter M. Heringa]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
Y0223: LEBEY, Andre. - Ameno Kamato.
T5515: LECLERCQ, Leo. - Jack London. Een karakterstudie.
L7945: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
K5525: LEDENT, Robert. - Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen.
R4939: LEE, A. van der. e.a. - De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen.
L6776: LEE, A. van der. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
M3367: LEE, Andrea. - Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne.
R2953: LEEFLANG, Ed. - Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
C1177: LEEFLANG, Chr. (ed.) - Hymnen uit den Bijbel.
L1360: LEEFLANG, C. (samenst.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
R1771: LEEFLANG, Huigen en Ger Luijten. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
K7139: LEEFLANG, Chr. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
W6913: LEEFLANG, C. (samenst.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
Y1708: LEEFLANG, Thomas. - Lenie Riefenstahl. De macht van het beeld. De onmacht van het woord.
M5250: LEEFLANG, Chr. - Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door .....
Y6358: LEEFLANG, Chr. (ed.). - Stichting De Roos. [Catalogus van de eerste 25 Rozen. Deze catalogus zelf is nummer 25].
W2937: LEEFLANG, Chr. {ed.}. - De dichter en de dood. Dodenlyriek.
Y6320: LEEFLANG, Chr. - Honderdvijfentwintig Rozen. een vleugje geschiedenis, wat belevenissen en overpeinzingen bij het verschijnen van de 125e uitgave van de Stichting De Roos.
Y6250: LEEFLANG, Ed. - Drempeltijd. Met een illustratie van Frans de Jong.
Y6175: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos 40 jaar / 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum, Laren N-H 15 maart t/m 27 april 1986.
Y8075: LEEFLANG, Chr. e.a. - Vijfentwintig jaar Stichting De Roos Utrecht 1946-1970. Catalogus t.g.v. de tentoonstelling "25 jaar De Roos" gehouden in het Centraal Museum te Utrecht 1973/74.
Y6463: LEEFMANS, S. - Kijkjes in het natuurleven.
Y0607: LEEMAN, G. - Vakorganisatie onder de jeugd.
Y8511: LEEMAN, A.D. e.a. - Literaire reizen.
Y4594: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
Y8992: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
R6799: LEEN, Eugeen. - Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek.
T1953: LEENAERTS, Remy J. - De periodieke drukpers in Belgie. Bronnen voor de geschiedenis van de periodieke drukpers in Belgie van 1605 tot op heden. La presse periodique en Belgique. Sources pour l'histoire de la presse periodique en Belgique depuis 1605 a nos jours. Drie delen.
H4447: LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. - Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I.
W3797: LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. - Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II. Frederik van Eeden. Het lyrisch werk van mevrouw Roland Holst. Lodewijk van Deyssel. Bibliografische aanteekeningen bij de studies zijn van P.H. Mulder.
W3796: LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. - Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers.
K3589: LEENDERTSE, M.J. en C. Tazelaar. (ed.). - Christelijk Letterkundige Studien. Deel II.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
B8096: LEENDERTZ, P. - Uit den Muiderkring.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
K6571: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
Y5531: LEENHEER, G. en M.H. van 't Kruijs. - Koningin-Wilhelmina Cantate voor Kinderkoor met Pianobegeleiding.
E0095: LEENHOUTS, Jolet. - Mag ik deze dans van U?
Y3585: LEENT, F.H. van. - 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
B0423: LEENT, Adriaan van. - Vaarwel Holland. Gedichten.
Y2401: EENIGE LEERAARS. - De Jonge Lezer. Ten dienste der leerlingen van het 4e studiejaar der Lagere Meisjesscholen door Eenige Leeraars.
T0920: LEERSUM, E.C. van. - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
Y1911: LEES-MILNE, James. - English Country Houses. Baroque 1685-1715.
R7162: LEESBERG, C.F.A.J. - Rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel.
L4147: LEEST, Jacob. - Duitsche invloed op het Nederlandsch de protestansche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
L8105: LEEUW, Aart van der. - De kleine Rudolf.
L8107: LEEUW, Aart van der. - De gezegenden.
L8104: LEEUW, Aart van der. - Kinderland.
R3620: LEEUW, Boudewijn de en Mario Baeck. - Het Belfort 1886-1899.
H3855: LEEUW, Aart van der. - Vluchtige begroetingen.
H2700: LEEUW, Aart van der. - De mythe van een jeugd.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. van der. - Weltfriedenswünsche. Dritte und vermehrte Auflage.
H1048: LEEUW, Aart van der. - De opdracht, Miniaturen, Vertumnus.
C0508: LEEUW, Aart van der. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
C0569: LEEUW, Aart van der. - Die van hun leven vertelden.
A0943: LEEUW, Aart van der. - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis.
L4849: LEEUW, G. van der. - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom.
L9059: LEEUW, Louis de. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
K9569: LEEUW, Gerard van der. - Vom Heiligen in der Kunst.
B5017: LEEUW, Aart van der. - Verzamelde gedichten.
T5348: LEEUW, Kitty de e.a. (eds.). - Jong! Jongerencultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
R3738: LEEUW, Boudewijn de en Ada Deprez. - Dietsche Warande 1888-1899.
K7863: LEEUW, Aart van der. - De reismakkers.
R1466: LEEUW, Ronald de. (ed.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
Y0773: LEEUW, Aart van der. - Vluchtige begroetingen.
Y6536: LEEUW, Aart van der. - Sint Veit en andere vertellingen.
Y5375: LEEUW, Aart van der. - Krantenknipsels van/over Aart van der Leeuw.
R7234: LEEUW, Aart van der. - Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal.
A0119: LEEUW, Aart van der. - De mythe van een jeugd.
K4026: LEEUW, Aart van der. - Die van hun leven vertelden.
R6969: LEEUW, Aart van der. - Vluchtige begroetingen.
T8175: LEEUW, Aart van der. - Het aardsche paradijs.
R6737: LEEUW, Jan van der. - Het proces van Dieren.
B1190: LEEUW, Aart van der. - Kinderland.
R6306: LEEUW, A.S. de. - Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme.
Y8050: LEEUW, Aart van der. - De opdracht.
Y8587: LEEUW, Aart van der. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
Y9134: LEEUW, Aart van der. - Momenten van schoonheid en bezinning.
L5387: LEEUWE, H.H.J. de. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
R3918: LEEUWE, H.H.J. de. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
Y8395: LEEUWE, H.H.J. de. - De wetenschap van het toneel. Twee lezingen.
T2915: LEEUWEN, J. van. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
R4994: LEEUWEN, Wouter J. van. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
Y7101: LEEUWEN, J. van. - De vrouw bij Aristophanes.
Y0609: LEEUWEN, Johannes van. - Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren?
Y7434: LEEUWEN, Freek van. - Rood en wit. Oude en nieuwe gedichten. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Bij den dood van Marsman.
B9303: LEEUWEN, Charles van. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
B6681: LEEUWEN, Freek van. - Wederkomst. Gedichten.
B6131: LEEUWEN, Jos van. - Boeken maken.
Y6862: LEEUWEN, J. van. - Vier Blijspelen van Menander. (Het Scheidsgerecht, Glycera. Het Meisje uit Samos. De Beschermgeest).
K9976: LEEUWEN, Freek van. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
K8498: LEEUWEN, Freek van. - De kruistocht der bedelaars.
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
K8297: LEEUWEN, Freek van. - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
Y6763: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
Y3026: LEEUWEN, S.van. - Memorandum inzake de verdwenen Personeelfondsen bij de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd Amsterdam.
K6829: LEEUWEN, Freek van. - Het simpel hart. Met illustraties van Dick Lammers.
M4326: LEEUWEN, W.L.M.E. van / J.A. Goris. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. Verzameld door...
R7394: LEEUWEN, J. van. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
T7044: LEEUWEN, J. van. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
K4527: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K3604: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde.
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3528: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
T3100: [ZWART, Piet] LEEUWEN, A.H. van en H. Sangster. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
K1805: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
R5844: LEEUWEN, Freek van. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
Y7654: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Ridders van Aristophanes.
Y7655: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Wespen van Aristophanes.
Y7656: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Kikvorschen van Aristophanes.
Y7657: LEEUWEN, J. van. - Het Paard van Troje.
Y7658: LEEUWEN, Johannes van. - Oratio Inauguralis de Arte Discendi quam in auditorio academiae lugduno-batavae.
Y9519: LEEUWEN, J. van. - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewst.
T3045: LEEUWENBURGH, Bart. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
T4887: LEEUWES, W. - Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht.
Y7146: LEFFELAAR, H.L. en A.A. Tadema. - Schimmen van verbeelding. Belevenissen op de tentoonstelling Camera Obscura in woord en beeld in de Haarlemse Vleeshal.
Y4840: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
R7628: LEGENE, P.M. - De roode man en het evangelie. Pioniers in de Zuid-Amerikaansche Oerwouden. Illustraties Eva Schutz.
H0314: LEGMAN, G. (Ed.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, Gabriel. - Le Merite des femmes, poeme.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
R5179: LEGRAND, Mercedes. - Geographies. Poemes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5244: LEGROS, Elisee. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
Y5672: LEHEMBRE, Leonard. - Leeslust B.C. Leesboekjes met platen voor het aanvankelijk onderwijs in lezen, schrijven en spelling. Twee deeltjes.
Y1815: LEHEMBRE, Leonard. - Leeslust I. Leesboek voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs.
Y2373: LEHMAN, Bernd B. (red.). - Kunstwerkt. Links tijdschrift over beeldende kunst. 1e jaargang nr. 1 oktober 1980 en nr. 2. februari-maart 1981.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, Otto. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
L7511: FAUTH en LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
C1527: LEHMANN, L.Th. - De pauwenhoedster.
K7487: LEHMANN, L. Th. - Subjectieve reportage. Gedichten.
Y6765: LEHMANN, L.TH. - Wat boven kwam. Gedichten.
W3292: LEHMANN, L. Th. - Een steen voor Hermes.
MK0107: LEHNER, Ernst. - Alphabets and ornaments.
R1159: LEHNING, Arthur. - Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976.
H1111: LEHNING, Arthur. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
T1012: LEHNING, Arthur. - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
L3238: LEHNING, Arthur. - De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II.
K5562: LEHNING, Arthur. - De Arbeid vrij.
T6714: LEHNING, Arthur. - Over vrijheid en gelijkheid.
M2762: LEHNING, Arthur. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
K1954: LEHNING, Arthur. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I.
K1931: LEHNING, Arthur. - Ithaka. Essays en commentaren 2.
K0854: LEHNING, Arthur. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
R6455: LEHOUCK, Fernand. - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914.
R5244: LEHR, Andre. - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
R1889: LEIJDEN, S. van. [=Lucas Stafleu]. - Ballade van den Arbeid.
L7353: LEIKER, Sjoerd / D.H. Lawrence / A. Marja. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T1071: LEIKER, Sjoerd. - De Heksenmeester.
T2379: LEINHOS, George. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, Julius. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, Friedrich. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik.
R0281: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
L6017: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
L6018: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
L6019: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
H9011: LEK, G.J. van der. - Bibliografie.
Y2625: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift Noord- en Zuid Nederland. 5e jaargang 1913. Nrs: 4 t/m 12
Y2626: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 3e jaargang 1912. Nrs: 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12.
Y2624: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 2e jaargang 1910. Nrs: 1-12. (mist nr. 7+12).
Y1560: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 4e jaargang 1912. Nrs: 1-12. (mist nr. 11).
L7533: LELY, C.W. en J. Kooper. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
T2155: LELYVELD, Th. B. van. - Penneschetsen.
K7610: LEMAIRE, Ria. (ed.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
H8034: LEMMENS, Marcel. - Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
L2444: LEMMENS, Gerard. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
Y6399: LEMNISCAAT. - Uitgeverij Leminiscaat, Rotterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
R5090: LENAGHAN, Kevin C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
B7914: LENDERS, P. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie.
T5800: LENIN, N. [Vladimir]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
P1648: LENNART, Clare. - Pluk een roos.
L3571: LENNART, Clare. - Rouska. Met tekeningen van Lucebert.
R7255: LENNART, Clare. - Scheepjes van papier.
Y9965: LENNEP, Jacob van. - Krantenknipsels over Jacob van Lennep.
H7094: LENNEP, Jacob van. - Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts.
Y7452: LENNEP, D.F.W. van. - Drie Griekse Studies. De Agonistische geest. Herodotus als short story-schrijver. Hesiodus als realistisch dichter.
L7303: LENNEP, J. van. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
L6126: LENNEP, J. van. - Poetische werken. Twee delen in een band.
H0383: LENNEP, D.F.W. van. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
R5123: LENNEP, J. van. (ed.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
Y5737: LENNEP, David Jacob van. - Verhandeling en Hollandsche Duinzang. Ingeleid en toegelicht door G. Stuiveling.
T5189: LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
B3784: LENNEP, Jacob van. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
Y9977: LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
Y5568: LENNEP, J.H. van (ed.). - Een klein Kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Rijp, met vermelding van nog verscheidene andere merkwaardige stukken en geschiedenissen, te boek gesteld door Jan Adriaansz. Leeghwater, hierbij komt de Beschrijving van den grooten brand in De Ryp den 6den January 1654.
L8620: LENNEP, J. van. - De Friezen te Rome.
L8613: LENNEP, J. van. - De Reisgenooten.
M5184: LENNEP, J. van en W.J. Hofdijk. - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 6 delen.
R8025: LENNEP D.J. van. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
K2203: LENNEP, Jacob van. - Vertellingen van vroeger en later tijd.
C0616: LENNEP, J. van. - Romantische Werken: Eerste deel: De pleegzoon + Ferdinand Huyck. Tweede deel: De roos van Dekama + Elizabeth Musch + De twee amiralen + Kornelia Vossius + Een schaking in de 17e eeuw + Een vertelling van mej. Stauffacher. Derde deel: Onze voorouders. Drie delen.
B4209: LENNEP, J. van. - Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen.
Y8687: LENNEP, J. van. - Een Lied, voor 15 Novemner 1863, den Amsterdammers toegezongen door hun stadgenoot.
E0124: LENNEP, J. van. - Klaasje Zevenster.
E0125: LENNEP, J. van. - Novellen.
T2183: LENORMAND, H.-R. / De Moreau. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
R5153: LENSELINK, Samuel J. - De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
Y2522: LENSEN, B.J. / A.J. van Houwelingen / W.H. Stroop. - Nationaal Normschrift. Handleiding voor de onderwijzer(es). Overtrekboekje 1. Schrijfschrift 2, Overtrekboekje 3, Schrijfschrift 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schrijfmethode voor de lagere scholen.
T0912: LENSTRA, P. - De bevrijding van Oranienburg.
T2048: LENTDECKER, Louis De. (Inleiding). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
T3490: LENTDECKER, Louis de. - Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken.
L3697: LENZ, Hans. - Paper in Colonial Mexico. Part one and Part two.
Y5333: BRONKHORST. Leo. - Exodus.
H5220: LEONARD, Hugh. - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn.
T1441: LEONHARD, Frits. - Het Knechtje.
L9282: LEONOW, Leonid. - Het uur der vergelding. Vertaling A.H. Kuipers.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
H2157: LEOPOLD, J.H. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
L5744: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. Coster. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek.
E0009: LEOPOLD, J.H. - Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Deel 1 Teksten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sotemann en H.T.M. van Vliet.
E0010: LEOPOLD, J.H. - Gedichten II. Nagelaten poëzie. Deel 1 Teksten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sotemann.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
M7542: LEOPOLD, J.H. - Geloken luiken. Een bloemlezing uit de poëzie. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
Y9897: LEOPOLD, J.H. - Twee spreuken van Epikouros.
Y7356: LEPPERS, Ger Epko. - In de Treurwilgen. Gedichten.
L4002: LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Gerhard E. Stoll (eds.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
L3583: LERG, Winfried B & Michael Schmolke. - Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts.
L3584: LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Franz Droge. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
R6414: LERNO, Amaat. - Priester Edward Poppe: Sociaal Apostel. Voorwoord L.A. Van Peteghem.
L0475: LEROI, Armand. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
R3649: LESAGE, A. - Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
L6198: LESOURD, Marthe. - Erkenne dein Kind in seiner Handschrift.
M2602: LESSING, Doris. - Pas op jezelf, lieveling. Verhalen. Vertaling P. van Vliet.
W3134: LESSING, Doris. - Terugkeer. Vertaling Molly van Gelder.
W0951: LESSING, Doris. - De verzoeking. Vertaling Klaas Vondeling.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
B6242: FORUM DER LETTEREN. - G.J. de Vries: Aspecten van Longinus. I. Schoffer: Het Wirtschaftswunder van Nazi-Duitsland 1933-1939. G.J. Resink: Axel Conrad en Martin Rimbaud. G.J. Resink: J.C. [Joseph Conrad] en C.D. [Claude Debussy].
B5963: INDISCHE LETTEREN. - Zuid-Afrika in Compagnietijd.
B5955: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indische egodocumenten.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
B5954: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur.
R8101: FORUM DER LETTEREN. - D.M. Bakker: Transformationele en functionele grammatia. J. van der Veen: Hector Berlioz en de muzische synthese.
R8100: FORUM DER LETTEREN. - P.H. van Laer: Wat is wetenschap? B.A. van Groningen: Keizer Julianus. E. van der Starre: Dichter in oorlogstijd. Rene Char: Fete de arbres et du chasseur. Een poging tot interpretatie. Pim de Vroomen: Individu en intensiteit in de gedichten van Hans Andreus.
R8096: FORUM DER LETTEREN. - F.C. Maatje: Literaire-ruimtebenadering. J.H. Croon: De Orphiek. G.J. Resink: Conradiaanse interraciale vriendschappen.
R8098: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. S.C. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. A.Z. van 't Hoff Stolk-Huisman: Grenzen der vertaling. J.J. Wesselo: Er staat niet wat er staat.
R8095: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Opstelten: Ja, de Grieken waren meer visueel dan auditief van aanleg. T.A. Birrell: Engelse literaire critiek op zpoek naar een methodologie. S. Kooijman: Arthur van Schendel en de Zuidzee.
R8094: FORUM DER LETTEREN. - G.H. Blanken: Onderzoek en lezer. Corn. de Deugd: Verhaal, lezer en literatuurwetenschap. B.A. van Groningen: Cultuur en woord: woord en cultuur. A. Teeuw: Hang Tuah en Hang Djebat. K. van het Reve: In die doos zat weer een doos.
R2389: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: Het stijlbesef in de laat-antieke en Middeleeuwse Latiniteit. Mooij: Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken. Brugman: Soviet-Russisch imperialisme in Centraal-Azie. Kamerbeek: Vijf gedichten van J.C. Bloem.
R2387: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: De poetische expressie in de Oden en Epoden van Horatius. Stutterheim: Enkelvoudige en samengestelde prominentieverhoudingen. Welcker: Kunstenaar en partij in de Sowjet-Unie.
R2383: FORUM DER LETTEREN. - Kibedi Varga: Poetica in de hedendaagse Franse poëzie. Tollenaere: Litterae ex machina. Taalkunde en automatisering. Noske: De roman als bron van muziekhistorische informatie. Geurts: De historicus betrekkelijk.
R2384: FORUM DER LETTEREN. - Bulhof-Rutgers: Verdrinken in de tijd. Mol: De Klinker-fonemen van het Nederlands. Schallenberg: Een probleem betreffende Gustav Mahler. G.J. de Vries: Het stijlniveau der Griekse tragedie.
R2385: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Literaire vormen der Griekse verbeelding. Blok: De roman 'Breekwater' van Sybren Polet. Dresden: De betekenis van het boek in het humanisme.
R2386: FORUM DER LETTEREN. - Cohen: Versprekingen als verklappers van het proces van spreken en verstaan. M. Janssens: Retarderende structuurelementen in Max Havelaar. Stutterheim: Gezelle als Prokrustes. J. v.d. Veen: Timotheus en de elfde snaar.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
B7002: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Heere Heeresma: De anjelieren. K.P. Kavafis: Vijf gedichten. Jac. van Hattum: Gedicht. G. Colmjon: Parasiteren op andermans werk. A.V.N. van Woerden: Nog meer katholieke coupures.
B7003: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Christopher Logue: Three poems. Andre Kuyten: Naar IJsland gaan. Fred Kleinbejag: Balans van een rel. E.M. Janssen Perio: Onwerkzaam tegengif.
B7004: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - D. Hillenius: vier gedichten. J.A. Schalekamp: Het kind. D. Wesselius: Wortman. A. Marja: Pretentieus beeld der letteren.
B7005: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - M.A. Veltman: De vader. Heere Heeresma: Caldonia platz 14. E. Willems: Drie gedichten. E.M. Janssen Perio: Een kapel in Dachau. L. von Ranke: Over de Reuchlin-affaire. A.V.N. van Woerden: Vier en een halve eeuw later. E. van Krakou: Pathetiek van het ego. M. Scheltema: Kwatrijnen.
B7006: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Peter Berger: Vijf gedichten. Andre Kuyten: Thomas. Gerrit Hugo Pronk: Vijf gedichten. E.M. Janssen Perio: Wereldje van Wiessing.
B7008: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Harry Ikink: Landschap met kraaien. W. van Elden: Francesco Berni, 2 staartsonnetten. Steven Membrecht: Wachten op de zon (romanfragment). D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in rusland. A. Marja: Bewerkingen van Paul Valery.
B7009: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Maurits Mok: Dwars door de zomer. Heere Heeresma: Alg, een parafrase. Andre Kuyten: Vier gedichten. J.A. Steinz: Gedicht.
B5435: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Jaap Harten: Twee gedichten. Paul van der Loef: Point de mocquerie. Fred Portegies Zwart: Drie gedichten. E.M. Janssen Perlo: Ook op het spoor terug...
B5436: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Martin Veltman: De verliezer. Hans Andreus: Ballade van een tv-komiek. Andre Kuyten: Rossel vien. Wilfred Smit: Tete d'ange. Hohn Drager: Vier gedichten. Charles B. Timmer: Een guiz over Rusland.
B3167: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: M. Scheltema: Drie gedichten. Andre Kuyten: Heer Lucas dood. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene. S.: Brief in eigen beheer.
B3168: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Wim Gijsen: Zo vlug gaat de mens voorbij. Lodewijk de Boer: De omgekeerde god. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene.
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y4406: MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. - Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
R1346: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - R. van Gennep: Twee gedichten. Wilfred Smit: Klein epos. W. van Ravesteyn: Iets over satan en het satanische. D. Wesselius: Een antwoord aan Charles B. Timmer. Een Soefi in China. Charles B. Timmer: een laatste appel.
R1347: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Andreus: Vijf gedichten. S. Membrecht: Mijn vriend, de dichter. W. van Elden: Tema con variazioni. B. Fris: Beschermde elites. M. Veltman: Dialoog. Janssen Perio: Het platte van Rondhuis of Panhuysen als pornostylist. R. van Gennep: Idillische censuur. E. van Krakou: Papalia. G.H. Pronk: Twee gedichten.
R1348: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - C. Angiolieri: De gesjochte. M. Scheltema: Gedichten. L. Vroman: Brief uit Brooklyn. H. Speliers: Gedichten. P. Baehr: Israel en de joden in Amerika. A. van Woerden: Vrij Nederland en het Duits Rooms-Katholicisme. Jac. van Hattum: Twee Werelden.
R1345: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Wesseling: Gedicht. Witold Gombrowicz: Twee fragmenten uit Ferdydurke. Heere Heeresma: Een dagje naar het strand (romanfragment). Andre Kuyten: Drie gedichten. I. Lipschits: Israel en de jonge staten in Azie en Afrika. A. van Woerden: Dwangvoorstellingen als Noodlot (III). P. Berger: Drie gedichten. H. van Kerkwijk: Vier gedichten.
R1323: AMSTERDAMS TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE. - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. Onder redactie van W.J. Simons, J.B.W. Polak e.a. 1e jaargang nrs. 1-3. 2e jaargang nrs. 1-6. 1953-1954.
Y3448: GEEN LETTERKUNDIGE. - Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door .....
B9936: LETTERPROEF. - Erlesene Letternproben aus Vergangenheit und Gegenwart. Une selection de specimens de caracteres anciens et contemporains. A selection of old and new typefounders specimen sheets.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
B8542: LETTERPROEF. - Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B5807: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer.
B5811: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype.
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Type Faces from Clowes.
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, Willem. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
Y0691: LETTERPROEF. - Drukkerij J. Muusses NV Purmerend.
Y3311: LETTERPROEF. - Letterproef EHRHARDT
T9434: LETTERPROEF. - Grafische epigrammen.
W4608: LETTERPROEF. - Over de omgang met woorden.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
B1879: LETTERPROEF. - Baskerville, Bembo, Garamont, Helvetica, Optima, Times, Univers, Clarendon/Schrijf.
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
Y5161: LETTERPROEF. - Carlton. De Carlton is een in 1929 door de Lettergieterij Amsterdam op de markt gebrachte letter als open familie bij de Bristol.
Y8157: KOPPERMAANDAG. LETTERPROEF. [KIS, Nikolaas], - Letterproef Nikolaas Kis (kopie) + Letterproef Janson Text (Linotype) van drukkerij Lauren Coster (herdruk + Ronals Steur, Gedenkschrift ter gelegenheid van het derde eeuwgetijde van de gouden bijbel gedrukt door Nikolaas Kis te Amsterdam.
Y9066: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij W.C. den Ouden.
Y9078: LETTERPROEF. - Supertypes of the Scangraphic Digital Headline Collection. Edition 2.
Y9089: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Verweij, Mijdrecht.
Y9090: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij v/h H. Weeber N.V.
Y9091: LETTERPROEF. - Neo-. Headliners neo-DisplayType One Line Index.
Y9092: LETTERPROEF. - Letterproef Multiscreen,
Y9093: LETTERPROEF. - The Monotype Index. Issue 4.
Y9094: LETTERPROEF. - The Monotype Index 5.0.
Y9095: LETTERPROEF. - Letterproef fotografisch zetten.
Y9097: LETTERPROEF. - Compendium bo fototypes.
Y9101: LETTERPROEF. - Typo Delvos International. Letterproef. Diatronic. Diasetter.
Y9103: LETTERPROEF. - Studio Zetterij Eduard Bos. 758 Body Types. Synopsis A t/m Z.
Y9116: LETTERPROEF. - Proeve der letteren.
Y9298: LETTERPROEF. - Letterproef Fase 2. Twee delen Headliners en Body types.
Y9304: LETTERPROEF. - Titelsatz A bis Z.
Y9310: LETTERPROEF. VOX, Maximilien (ed.). - Defense & illustration de la lettre.
Y9333: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij W. Groot B.V.
Y9334: LETTERPROEF. - Kiesletters Jan Veltheer en de Gevorderde Kunst van het Doorgeven.
Y9340: LETTERPROEF. - A Specimen of Baskerville Types.
Y9375: LETTERPROEF. - The Typesetters.
Y9376: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.
Y9381: LETTERPROEF. - Grimbergens letterproef. v.i.p., copytype, linofilm europa, intertype.
Y9383: LETTERPROEF. - Zetprint Typebook.
Y9385: LETTERPROEF. - Precise Foundry Typefaces.
Y9386: LETTERPROEF. - Typopress Zurich AG. Mengensatz, Layoutsatz, Repro.
Y9388: LETTERPROEF. - Studiozetterij Eduard Bos, Letterproef: Headlines, Diatronic Body, Alphatype Body.
Y9390: LETTERPROEF. - Euroset Letterproef.
Y9392: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.Drie delen. Deel 1: Schreef A - G ; Deel 2: Schreef G - Z ; Deel 3: Schreefloos en Schrijf.
Y9393: LETTERPROEF. - Letterproef Niek van Dijk. Twee delen.
B2904: [ZWAGERMAN] LETTINGA, Elik (ed.). - Standplaats Zwagerman.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L9985: LEUS, Herwig. - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders te wereld.
L7023: LEUVEN, Lienke. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
R6254: LEUVEN, Lienke. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
L9095: LEVE, M.D.E. de. - Psychologie en taalonderwijs.
Y2587: KUNST & LEVEN. - Kunst & Leven. Geillustreerd Maandschrift. 2e jaargang [1903] nrs. 1 t/m 12. Complete jaargang.
Y0695: HET NIEUWE LEVEN. - Inhoud: Kees Meijer: Pantheisme(II). J. Keulen: Duitsche indrukken. J.C. Wannee: Jodenhaat. Ingezonden: Persoonlijk en Maatschappelijk Geluk.
Y3368: NIEUW POLITIEK LEVEN. - Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der hervormde gezindheid. 2e jaargang Februari 1939 no. 2.
Y8574: HET LEVEN. - Het leven. Extra-nummer: Onze Nederland-Indie vliegers terug. 20ste jaargang dinsdag 21 April 1925 No. 16a.
T0498: LEVENBACH, Marius G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
Y8795: LEVENSBERICHT. - Zacharias Heyns. 1570-1640.
W9917: LEVERING, Miriam (ed.). - Rethinking scripture. Essays from a comparative perspective.
T3822: LEVEY, Santina M. e.a. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
B1956: LEVI, Primo. - Primo Levi, informatie.
R0908: LEVIE, Sophie Alisa. - Commerce 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift.
Y8385: LEVIN, Mikael. - War Story. Text by Meyer Levin.
Y4100: LEVIT, H. - Views of Rome then and now. 41 Etchings by G.B. Piranesi and Corresponding Photographs and Text by Herschel Levit
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
T3511: LEVY, William. - The Virgin Sperm Dancer. An ecstatic journey of a boy transformed into a girl for one day only, and her erotic adventures in Amsterdam magic centrum.
H8936: LEVY MOSSANEN, Dora. - Harem.
K3475: LEWIN, Lisette. - Het clandestiene boek 1940-1945.
W9568: LEWIS, John. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
B4720: LEWIS, John. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
K6620: LEWIS, Sinclair. - Koninkje. Vertaling Ed de Neve.
M3419: LEWIS, L.A. / L. Berry. - African environments and resources.
B0904: LEWIS, John. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
H5078: LEY, Gerd de. - Met voorbedachten rade
K3587: LEY, Gerd de. - Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing.
R8157: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen.
B3041: LEYTENS, E.H. Frans. - De nieuwe Richting.
Y5001: LEZER, Leo. - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
R4959: LHOMBREAUD, Roger. - Arthur Symons. A critical biography.
W6007: LIAGRE BOHL, Herman de. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
Y4730: THE LIBERATOR. - The Liberator for members of the allied forces. Weekly Newspaper. 17 October, 7 en 28 November 1945. Issue 22-25-28. Editor H. Boonzajer.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
Y4182: LIBERTAS. - Libertas. Maanschrift voor het Koninkrijk der Nederlanden. November 1945. No. 14.
Y0664: LIBERTAS. - Elisabeth v. Maasdijk: Vrij Onverveerd.
T6497: LIBERTATE, Felix. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
H7762: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Drion. A. Morrien. J. Hanlo. W.F. van Leeuwen e.a.
H6517: LIBERTINAGE. - Bevat: A. Alberts, Jan van Gelder, J. de Kadt, J. Emmens, e.a.
H6414: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Roland Holst, Jan van Gelder, H.A. Gomperts, Hendrik de Vries Hans Lodeizen e.v.a.
R0397: LIBERTINAGE. - A. Morrien. G.J. Resink. Guus Valleide. Edward Lear. A. Lehning. H.R.G. Vroom. G.H. 's-Gravesande. C. Schuitevoerder. H. van Nieuwhaven. J.O. Kalff. H. van Galen Last.
B8953: LIBERTINAGE. - Jan van Nijlen. Ton van Oudwijk. Hendrik de Vries. J. de Kadt. A. Alberts. Besprekingen.
B8954: LIBERTINAGE. - E.M. Forster. J. Moeljono. M. Vasalis. A.C. Willink. W.J. Rozendaal. S. Vestdijk. Ch. H. Wentinck. H.A. Gomperts. P. Vlemminx. P. Abrahams. J. Gans. Besprekingen.
B8955: LIBERTINAGE. - Jac. van Hattum. Jan van Gelder. L.J. Pieters. E. du Perron. H.A. Gomperts. Ch. Wentinck. J. de Kadt. M. Nord. Besprekingen.
B8974: LIBERTINAGE. - Jan van Gelder. Elisabeth de Roos. H.A. Gomperts. W.F. van Leeuwen. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. Leo Vroman. Besprekingen.
B8975: LIBERTINAGE. - Robert Lowell. H.A. Gomperts. Alfred Kossmann. H.R.G. Vroom. Elisabeth de Roos. M. Vasalis. Jan van Gelder. L.Th. Lehmann. Max Nord. Ankie Peypers. A. Morrien. J. de Kadt. J.H.W. Veenstra. H. Kesten. H. van Galen Last. Besprekingen.
B8947: LIBERTINAGE. - J.A. Ages. Ch. H. Wentinck. L.Th. Lehamnn. C. Buddingh. J.W.L. Meijer. W.F. van Leeuwen. W.J. Rozendaal. Jacques Gans. J.O. Kalff.
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
Y8273: LIBRECHT, Julien. - Septembernachten.
H6411: LICHT, Hans. - Sittengeschichte Griechenlands. Neu herausgegeben, bearbeitet und eingeleitet von Herbert Lewandowski.
K0986: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8979: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8653: LICHTENBERG, Georg Christoph. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
T0304: LICHTENBERGER, Andre. - Mijn Kleine Trott.
T3424: LICHTENBERGER, Andre. - Kleine Trott.
M8181: LICHTENSTEIN, Rachel / Iain Sinclair. - Rodinsky's kamer. Vertaling Ronald Jonkers.
Y2692: DE LICHTTOREN. - 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923.
L5972: LICHTVELD, Lodewijk. - De glorende dag. Verzen.
R0997: LIDTH DE JEUDE, Clara van. - De lage akker.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
T3601: LIEBAUT, H. - Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst 1840-1914.
Y1960: LIEBIG. - Van een groot man en zijn werk. Uitgegeven door de Compagnie Liebig.
R0685: LIEBKNECHT, Willem. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
R1308: LIEBKNECHT, Wilhelm. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
T3065: LIEBMANN, Otto. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
Y8912: LIEDBLAADJE. - Surprisen-lied. Wijze: De Maliebaan.
Y8913: LIEDBLAADJE. - Lessen aan den Bruidegom. Wijze: Paul Jonas. A 265.
Y8914: LIEDBLAADJE. - Hulde aan het Bruidspaar en hunne Ouders. Wijze: Jip, I addy, I ay.
Y8915: LIEDBLAADJE. - Tafelzang. Wijze: Wien Neerlandsch bloed.
Y8951: LIEDBLAADJE. - Evang. Luth. Gemeente. Lutherfeest 11 November 1883. Wijze: diverse gezangen.
Y7816: LIEDBLAD. - Leve de Vrede. Wijze: It is a long way to Tipperary.
Y7817: LIEDBLAD. - Beurtzang. 172. Wijze Ta-ra-ra-boem-diee.
Y7818: LIEDBLAD. - Koperen Jubel-Lied. No. 69. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
Y7819: LIEDBLAD. - Wat is het leven schoon. No. 263. Nieuw vroolijk bruiloftslied. Wijze: Geef mij nog een druppie.
T2530: LIEDE, Conrad van de. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
R7133: LIEDERIK. [= Joris Fassotte]. - Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid.
L5892: LIEDMEIER, Christiana. - Plutarchus' biographie van Aemilus Paullus historische commentaar. / Plutarchus Vita Aemilii Paulli Tekst.
R0962: LIEFTINCK, Gerard Isaac. - De Middelnederlandsche Tauler-handschriften.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
B9727: LIEFTINCK, Ferd. (verzameling). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
R6592: LIENEMAN, Jan Ernst. - Over de helderheid der kleuren.
R9513: LIEPMANN, Heinz. - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
L6798: LIER, Hermanus H. van. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
B8493: LIER, Rudie van. - Praehistorie. [Verzamelde] Gedichten.
T0185: LIER, Rudie van. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
H9525: LIER, Frans van. (ed.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
T0106: LIER, Rudie van. - Praehistorie. Gedichten.
M6801: LIER, Rudolf van. - Rupturen.
R5474: LIER, Bas van en Elly Hees. - Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt.
M3795: LIER, Bas van. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
W0210: LIER, Rudie van. - Praehistorie. Proza.
R3085: LIESHOUT, Maurice van. - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910-1916.
Y6951: LIESHOUT, Ted van. - Multiple noise.
T0831: LIESHOUT, H. van. - Onze onevenwichtige jongeren.
B2701: LIESHOUT, Peter H. van. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
R7780: LIESHOUT, H. van. - Onze onevenwichtige jongeren.
Y8006: LIESHOUT, Peter H. van. - Zo goed als nieuw. Bewaarde gedichten '66-'76.
Y5387: LIESKE, Tomas. - Krantenknipsels van/over Tomas Lieske.
T8969: LIEVAART, Inge. - Binnen klein bestek. Gedichten.
T8968: LIEVAART, Inge. - Ribbels in het zand. Gedichten.
T9123: LIEVAART, Inge. - Een spoor dat vervloeit. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
K3777: LIEVEN, M. - Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen.
R0123: LIEVENS, R. (ed). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
Y1902: LIEVENS, Jan. (tekst en tekeningen). - Flip & Mathil in de Kampen. (Beeldverhaal).
T6353: LIEVERSE, Jaap. - Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
T6350: LIEVERSE, Jaap. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
T6352: LIEVERSE, Jaap (ed.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6349: LIEVERSE, Jaap. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
Y4629: LIEVERSE, Jaap - Nieuw licht op een "paleisrevolutie". Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
Y2406: LIEVRE, P. / Jean Lebrau / Louis Royer. - Le Divan. P. Lievre: Jerome Carcopino. Jean Lebrau: Poemes. Louis Royer: Stendhal a Thuellin. Les Chroniques. Georges-Louis Garnier; Henri Martineau; Edmond Pilon; Francois Serzais.
R0743: LIGT, Barthelemy de. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0632: LIGT, B. de. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0634: LIGT, B. de. / J.B.Th. Hugenholtz. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
R0635: LIGT, B. de. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0610: LIGT, B. de. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
R0606: LIGT, Bart de. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, Catherina Lydia. - De weg tot ontwapening.
R0509: LIGT, Bart de. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0510: LIGT, Bart de. - Open brief aan Gandhi.
R0511: LIGT, Bart de. - De overwinning van het geweld.
R0512: LIGT, B. de. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0515: LIGT, B. de. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0518: LIGT, B. de. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
R0520: LIGT, B. de. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0501: LIGT, B. de. - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
R0502: LIGT, B. de. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0503: LIGT, Bart de. - Mobilisatie tegen den oorlog!
R0452: LIGT, B. de. - De wedergeboorte van Maria.
L3310: LIGT, B. de. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
B6500: LIGT, Bart de. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
Y0345: LIGTENBERG, R. - Collectanea Franciscana Neerlandica uitgegeven bij het Zevende Eeuwfeest van Sint Franciscus, 1226-1926. Collectanea Franciscana Neerlandica.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
B5628: LIGTHART, Jan. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis.
K8133: LIGTHART, Jan. - Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
M3393: LIGTHART, Jan. - Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
B5012: LIJFERING, Jelle H.W. - Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland. Selective Effects of Rural Migration in the Netherlands (with a summary in English).
Y4945: LILIUS, Aleko E. - Avonturen onder Chinese o.
B9506: LILJE, Hanns. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd.
R3636: LILLE, Victor De. - Vertellingen.
T6577: LIMBORGH, P. van. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. van. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, Rob. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
H2477: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. - Akbar. Een Oostersche roman.
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. van. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
B7265: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. - Akbar. Een Oostersche roman.
T0373: LIMBURG BROUWER, P. van. - Een ezel en eenig speelgoed.
B5718: LIMBURG, Ton. - In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper.
M7325: LIMBURG, Rob. - Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning
L8682: LIMBURG BROUWER, P. van. - Romantische Werken: Diophanes.
L8684: LIMBURG BROUWER, P. van. - Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed.
Y6530: LIMBURG BROUWER, P. van. - Een ezel en eenig speelgoed. Van eene inleiding en eenige aanteekeningen voorzien door P.H. Damste.
B1552: LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar. Orienta Romano. Tradukis J.C. & J.R.G. Isbrucker kaj J. Ziermans.
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
K9600: LIMBURG'S JAARBOEK. - Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering.
W0598: LIN, Julia C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
M5351: LIND, Jakov. - Een ziel van hout en andere verhalen. Vertaling H.L. Mulder.
M5350: LIND, Jokov. - Ergo. Vertaling Oscar Timmers.
Y1821: LINDBERG, David C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C. Vertaling Henk Moerdijk.
H9992: LINDBERGH, Anne Morrow. - Om de Noord naar het Verre Oosten.
C1089: LINDBERGH, Anne Morrow. - Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh.
T1583: [STREUVELS] LINDE, Raf van de. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
L4296: [STREUVELS] LINDE, Raf van de. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T2958: LINDE, M.A. van der. - Pierre Reverdy. Poésie nouvelle et peinture cubiste. Théories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
Y7368: LINDE, Gerrit van de. - Krantenknipsels over Gerrit van de Linde.(De Schoolmeester).
T8052: LINDE, A.van der. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
B8032: LINDEBOOM, Lukas. - Parlementaire schadeloosstelling.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
R6436: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T5896: LINDEMAN, W.N. - Het boerenerf in Nederland.
R2730: LINDEMAN, O. - 't Was anders.
H4992: LINDEN, Catharina van der. - Het pijnboomzaad.
H4332: LINDEN, Catharina van der. - De steenboom.
L6002: LINDEN, Jacobus Petrus van der. - Alphonse Esquiros. De la Boheme Romantique a la Republique Sociale.
H0916: LINDEN, Catharina van der. - De klimmende boomvrouw. Gedichten.
L3372: LINDEN, Gerry van der. - Val op de rand.
T3965: LINDEN, Nico van der en C.S. Adama van Scheltema. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
T3968: LINDEN, Nico van der en C.S. Adama van Scheltema. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
T8771: LINDEN, Carel ter. - Om een zin. Gedichten.
K8444: LINDEN, Catharina van der. - De visgier.
M4898: LINDEN, Fons van der. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
M4467: LINDEN, Catharina van der. - De vissen vangende vrouw, gedichten.
M4469: LINDEN, Catharina van der. - Uw tempel.
R1377: LINDEN, C. van der en Haganus. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1