Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M4231: HUISMAN, SUZANNE. - De witte mummie.
R3904: HUITEMA, T. - De voorspraak (Shafa'a) in den Islam.
R8509: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger Volksverhalen voor 't merendeel verzameld door ... Bewerkt door K. ter Laan met foto's van F.G. Knol.
Y2532: HUIZENGA, L. EN K. VELDKAMP. - Zangmethode voor christelijke scholen. eerste en tweede deeltje.
T4966: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz.
T4967: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten.
T4964: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij.
T4965: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz.
T4963: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz.
W7423: HUIZINGA, LEONHARD. - Zes kaarsen voor Indie.
K5789: HUIZINGA, JOHAN. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
K8916: HUIZINGA, LEONHARD. - De gestroomlijnde wereld.
L2464: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
K9492: HUIZINGA, J.H. - Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland.
R5469: HUIZINGA, JOHAN. - Erasmo. Twee delen.
B5190: HUIZINGA, LEONHARD. - Bezeten wereld.
B3770: HUIZINGA, J. - Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864 - 9 October 1943).
L2568: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.
K6544: HUIZINGA, D.M. - Op 13.000 palen.
Y5897: [ERASMUS] HUIZINGA, JOHAN. - Erasmus.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
P0292: HUIZINGA, LEONHARD. - Het Wilhelmus.
B8438: HUIZINGA, LEONHARD. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
B9692: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
Y5996: [ERASMUS] HUIZINGA, J. - Erasmus.
L4091: HUIZINGA, J. - Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart.
R1548: HUIZINGA, J. / JAN BLOKKER. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
H5146: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achtttiende eeuw.
R6943: HULKENBERG, RAYMOND. E.A. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
B0547: HULKER, J. - Wie es was / Who was / Qui etait / Quien fue Rembrandt.
Y7937: HULKER, J. - Wie was / Who was / Qui etait / Wer warVincent van Gogh.
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
R9655: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Twaalfde reeks. L. Lambrechts: Wij willen! H. Muyldermans: De Ooievaar. H. Broeckaert: Vrijersliedje. Willem van Ham: Zendelingsbede. H. Broeckaert: Van Jan de Mosselman. Rene De Clercq: Klompenliedeke.
R9656: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9649: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
R9650: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9651: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9658: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9660: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
T9204: HULLEBROECK, EM. EN GUSTAAF DEMEY. (GEDICHT). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
T9202: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
Y7591: HULLEBROECK, EMIEL. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
R9665: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
R9662: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9557: HULLEMAN, FRANS. - Scheiding.
T3543: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9681: HULLEMAN, FRANS. - Stadsmenschen.
M7100: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9508: HULLEMAN, FRANS. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
Y3505: HULLEMAN, FRANS. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
C0999: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
T6877: HULLEMAN, FRANS. - De avonturen van mijnheer Richard.
K1547: HULME, KERI. - De windeter/ Te Kaihau. Vertaling A. Bok.
M5981: HULME, KERI. - Kerewin. Vertaling Anneke Bok.
R5872: HULPAS, MARCEL & JAN WILLEM NIENHUYS. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
Y4818: HULSBUS, JOOP. - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands IndiŽ en de hel van de Birma Spoorweg 1941-1945.
Y3148: HULSEBOSCH, TOM (ED.). - Margriet Winterboek 1956.
L5106: HULSHOF, FRANCISCUS J.H.A. - Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller.
B1984: HULSHOF, PAUL EN HENK VAN KERKWIJK. - Arthur en de lettervreter.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
B8631: HULSHOFF, A. - Klaas de Vries, Leeraar by de Doopsgezinden te Amsterdam, geschetst, in eene Lykrede.
R7185: HULSHOFF, MARGARETHA H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
L0857: HULSKER, JAN. - Van Gogh in close-up.
B0555: HULSKER, J. EN G. STUIVELING. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
P0953: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
B9302: HULSKER, JAN. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
T7761: HULST, W.G. VAN DE. - Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938.
K6835: HULST, W.G. VAN DE. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T9012: HULST, WILLEM G. VAN DE. - Zeven verhalen.
T7674: HULST, J.W. VAN. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
H7938: HULST, JOH. VAN DER. - Boek en druktechniek.
Y8665: HULST, WIECHER ANTHONIE. - Betjakrijders, hoeren, generaals en andere politici. Lotgevallen tijdens een reis door het 35-jarige IndonesiŽ.
L5070: HULST, ALEXANDER R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium.
L3025: HULST, LEO. - Weinige verzen.
T4583: HULSTYN, WOUTER. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
R6253: HULTEN, M.H.M. VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960).
W2206: HULTHEM, CHARLES. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
B3934: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Hart met gaten. Gedichten.
Y7503: HULZEN, G. VAN. - Maria van Dalen. Eerste deel.
Y7502: HULZEN, G. VAN. - Cinematograaf. Tril-beelden.
T5094: HULZEN, G. VAN. - Vagabunden. (Zwervers). Einzig berechtigte Łbersetzung nach der 3.Originalauflage von E. Charlet.
T5115: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T2776: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T5096: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
Y6595: HULZEN, G. VAN. - Zwitserland. Geillustreerd.
T2778: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
L1433: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
L0117: HULZEN, A. VAN. - Utrecht in de Patriottentijd.
B3895: HULZEN, G. VAN. - Aan 't lichtende strand.
T2764: HULZEN, G. VAN.2764 - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T3164: HULZEN, G. VAN. - Annie Revers' uitvaart.
T3163: HULZEN, G. VAN. - Liefdestragedie.
T2950: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
L9341: HULZEN, GERARD VAN. - De kinderen der rijken.
T1976: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T5109: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T1664: HULZEN, G. VAN. - Liefdes tusschenspel.
Y8499: HULZEN, G. VAN. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
T5110: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5118: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5112: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
T0543: HULZEN, G. VAN. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
Y5351: HULZEN, GERARD VAN - Krantenknipsels van/over Gerard van Hulzen.
T5100: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
R9380: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
R9382: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5119: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
Y7204: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht. Roman.
T2691: HULZEN, G. VAN. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T1673: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
T2775: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
Y5047: HULZEN, JOH. VAN. - Onze Indische geschiedenis.
T5106: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht.
B7219: HULZEN, A.L. VAN. - De Lichtboei.
T5116: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5117: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5101: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5105: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
Y5216: HULZEN, G. VAN. - Zwitserland. Geillustreerd.
T5111: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T5104: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T5103: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
R9415: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9406: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
R9402: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
L2131: [BOON] HUMBEECK, KRIS. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin.
R8865: HUMBEECK, KRIS & KRISTOFF TILKIN. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, ALEXANDER & NICHOLAS. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
Y4041: HUMFELD'S FINANCIER. - Humfeld's Financier. Financieel Economisch Orgaan. 12e jaargang 28 juli 1920. no 48. 13e jaargang 25 juni 1921. no 48. 14e jaargang 5 augustus 1922. no 60.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
P0960: HUMMELEN, W.M.H. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
M5338: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
P0954: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers.
M7327: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947.
L6679: HUNINK, MARIA. (ED.). - Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
R6362: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
A0749: HUNNINGHER, B. - Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller.
K8359: HUNNINGHER, B. - Toneel en werkelijkheid.
L8082: HUNTER, DAVID. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
K6501: HUPPERT, HILDE. - De dood in de ogen.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
R5295: HURD, ARCHIBLAD S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. VAN DEN. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, BETTINA. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, MAURICE. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, FANNY. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
Y3082: HURTIG, CATARINA. - Prinsessen.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
M4355: HUSER, FRANCE. - Het huis der begeerte. Vertaald.
K5966: HUSGEN, LUCAS. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
L7858: HUTH, MICHAEL. - Blattwerk. Druckgrafik.
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, WOUTER. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, BARONESS VON. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
L4949: HUTTER, ANTONIE. - Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie. Een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven.
T9601: HUTTON, EDWARD. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
K6449: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
H3240: HUXLEY, ALDOUS. - Het genie en de godin. Vertaald.
K1757: HUXLEY, ALDOUS. - Nonnen aan de lunch en andere verhalen. Vertaling M. Mok.
L8261: HUXLEY, JULIAN (ED.). - Language and communication.
Y8595: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y4974: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R. - Nieuw-Guinea het einde van een koloniaal beleid.
Y8830: HUYGEN, FREDERIKE; WILLIAM GRAATSMA E.A. - Complot rond een vierkant. De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006.
Y6731: HUYGEN, HUGO. - Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten uit Gedichtentuin, Gedichtenwoud, Gedichtenzee en Het gestoorde verbond.
T0294: HUYGENS, CONSTANTYN. - Cluys-werck. Dichtstuk.
B5701: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
B1175: HUYGENS, CONSTANT. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
R6182: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan.
Y6668: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L.Strengholt.
Y6554: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Loslippige Constantijn. Een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687 [etc.] In baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens.
T9594: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw.
B0030: HUYGENS, C. - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan.
H3893: HUYGENS, G.W. / HERMAN PLEIJ. E.V.A. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
B6931: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
L8414: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
T5378: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
R2792: HUYGENS, G.W. - Lode Baekelmans.
B6010: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ED.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
R0256: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
T1719: HUYGENS, CONSTANTIN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
A0896: HUYGHENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
K7630: HUYSKENS, WIM. - Verbeelding te lijf.
B0287: HUYSKENS, WIM. - Schuine lyriek.
T4566: HUYSMAN, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6573: HUYSMANS, CAM. - Mantelius als Pamphletschrijver.
L5365: HUYSMANS, RUDOLF H.A. - Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen.
Y8343: HUYSMANS, J.K. - Krantenknipsels 1958-1990 over J.K. Huysmans.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
B9348: HYACINTH HERMANS, P. - De mensch en zijn engel. Verlucht met reproducties naar schilderijen van Rembrandt.
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
H3225: [ERASMUS] HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
T8775: IAMBE NR. 8. - Iambe. Literair Tijdschrift 2e jrg. nr. 8. Bevat o.a.: Hella Haasse. Franz Kafka. Mies Bouhuys. Ed. Leeflang en Carry van Bruggen.
R6449: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
T1509: IBARRURI, DOLORES (PASIONARIA). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
B4822: IBOU, PAUL. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
B9388: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
Y6515: IBSEN, HENDRIK. - Mededingers naar de kroon. Historisch romantisch tooneelspel in vijf bedrijven. Uit het Noorsch door Marg. Meyboom. Inleiding L. Simons.
Y6494: IBSEN, HENRIK. - Een vijand van 't volk. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding L.S.
B9112: IBSEN, HENRIK. - John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
R4425: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B7843: IBSEN, HENDRIK. - Brand. Dramatisch gedicht in vijf bedrijven. Vertaling J. Clant van der Mijll-Piepers.
T5971: IBURGERMAN, BATAVUS DEN [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=ERNST SCHNEIDER]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
K4968: IDEMA, W.L. / AAD NUIS / D.W. FOKKEMA. - Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek.
Y9314: IDEMA, W.L. - Spiegel van de klassieke Chinese poŽzie. Van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie. Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema.
L0004: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee.
T6229: IDZERDA, W.H. - De fotografie in dienst der wetenschap en hare beteekenis als kunst.
K8296: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Adam in ongenade.
B8942: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
B8943: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Lord Zeepsop.
K8117: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Vaste koers.
K8118: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Behouden vaart.
Y7385: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Op drift. Liedjes van deze tijd.
R7665: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Petrus in dubio.
K8121: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Onder de pannen. Belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet, De lijmkit van moeke Mullemans.
K8178: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De dans om de rinkelbom.
Y8673: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Kluivenduikers doedeldans.
B0538: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De Commissaris kan me nog meer vertellen.
T3642: [COHEN] IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Over de leuning en langs de kaai.
A0307: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Liederen van de zelfkant.
Y7965: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Bef, boef en bajes.
R2764: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer. Rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen.
Y3224: IETS. - IETS. no. 17.
K2899: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord. Vertaling Irving Pardoen.
L9489: IGNATIEFF, MICHAEL. - Russisch familiealbum. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
Y7439: IGNATIUSCOLLEGE. WALTA, J. - St.-Ignatiuscollege, afdeling Gymnasium, Amsterdam.
Y8969: WILLEM II. - Koninklijk besluit 2 Januarij 1842. No. 61. [m.b.t. het lager onderwijs].
H0564: IJLANDER, GIJS. - Some sunny day.
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, WILPRECHT VAN DEN. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
L0805: IJZEREN, J. VAN. - Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908).
Y3142: IJZEREN, J. VAN. - Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-Christelijke dichters en prozaschrijvers. Bijdrage tot een bibliografie.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
Y2901: IJZERMAN, J.W. - Iets over de Tempelruinen van Prambanan.
T3134: IJZERMAN, A.W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T3381: ILJIN, M. - Het vijfjaarplan. Vertaald door Maria Tsjornaja. Inleiding J.G. van Dillen.
Y1937: VERENIGING VAN RECLAMEO-NTWERPERS EN ILLUSTRATORS. - VRI-boek 2 / VRI Book-2 / Livre de la VRI-2 / VRI Buch-2. Voorwoord Hans Bolleman.
Y4921: IMMERZEEL, B.R. & F. VAN ESCH (EDS.). - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
T2191: IMMIG, CORNELIS EN CHR. RUEB. - Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam.
Y0757: IMMINK, M.W. - De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
Y4545: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1. Maart 1940. Nummer 1.
Y4546: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1 = [2] . Maart 1941. Nummer 3.
T0596: IMPE, ALFONS VAN. - Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
K9690: TYPONY INC. - Big book of graphic designs and devices.
B8342: INDEGEEST ET AL. (ED.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
L0227: [ROMEIN, JAAP]. INDENHAECK, WILLEM. - Klein Kerstgeschenk 1984.
K7659: INDESTEGE, LUC. - Orpheus en Eurudike.
R2815: INDESTEGE, LUC. E.A. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
Y4665: NEDERLANDSCH INDIE. - Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard.
Y3233: INDONESIA. - Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia.
Y8142: INDONESIE. - Brochure: Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesie. Maart 1960. Redt ook dat Kind. Giro 308. Achterkant Gedicht Clinge Doorenbos.
Y7322: VERENIGING NEDERLAND INDONESIE. - Verklaring van de Vereniging Nederland Indonesie. Lijst van adhaesiebetuigers.
H7732: INDONESIE. - Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesie en verwant cultuurgebied.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
R5407: INGEN, FERDINAND VAN. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
B6796: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
T9355: INGEN, FERDINAND VAN. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
T1199: INGERSOLL, ROBERT G. - De waarheid. Een voordracht.
Y6019: INGERSOLL, KOLONEL. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
Y2259: INGHELS, MAARTEN. - Nieuwe rituelen. Gedichten.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Hans Lodeizen.
K3538: INNERHOFER, FRANZ. - Mooie dagen. Vertaling Hans Hom.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
P1582: INSINGEL, MARK. - Een getergde jager. Verhalen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
B9778: AD INTERIM. - Ad Interim. Tijdschrift voor Letterkunde. Juni No. 4 (No. 1 na de bevrijding) t/m No. 9 November/December 1945.
B9397: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde vierde jaargang 1947. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
A0719: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde derde jaargang 1946. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
Y8130: DE INTERNATIONALE. - De Internationale, orgaan van de nederlandse sektie van de 4e internationale (revolutionair-marxstische tendens). Negende jaargang no. 9, September 1966.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l'Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
L9523: IONESCO, EUGENE. - De foto van de kolonel. Vertaling F. van Tijn.
L3129: IONGH, JANE DE. - Margaretha van Oostenrijk.
L3130: IONGH, JANE DE. - Maria van Hongarije. Deel I: De kroon van Stephanus den Heilige.
Y2005: IONGH, H. DE. - Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum.
R2816: IPENBURG, RIE VAN. - Sinte Clara.
R4178: IRVING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
H4949: IRVING, JOHN. - De vierde hand. Vertaling Sjaak Commandeur.
W4109: IRVING, JOHN. E.A. - Amerika, Amerika. Bloemlezing.
H2145: IRVING, JOHN. - Bidden wij voor Owen Meany. Vertaling C. van den Broek.
M2610: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar. Vertaald door Sjaak Commandeur.
Y7760: IRVING, JOHN. - De laatste nacht in Twisted River. Vertaald door Mollyvan Gelder en Nicolette Hoekmeijer.
Y3179: IRVING, WASHINGTON. - Rip van Winkel.
M9810: IRWIN, RAYMOND. - The English Library. Sources and history.
MK0018: ISAAC, FRANK. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. MCKAY (EDS.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
T2709: ISACKER, K. VAN. - Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide.
R7063: ISACKER, KAREL VAN. - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914.
L1187: ISACKER, FRANS VAN. - Posthume wandeling.
T0437: ISACKER, K. VAN. - De Internationale te Antwerpen 1867-1877.
K4910: ISACKER, FRANS. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye
R9079: ISACKER, K. VAN. - Geschiedenis voor mensen.
H3031: ISEGAWA, MOSES. - Slangenkuil. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
H0621: ISEGAWA, MOSES. - Abessijnse kronieken. Roman. Vertaling Ria Loohuizen.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
H9658: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Christopher and his kind : 1929-1939.
Y9585: ISHIGURO, KAZUO. - De troostelozen. Vertaling Bartho Kriek.
L1165: ISING, ARNOLD. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R3282: CLASINA ISINGS. - Antiek glas.
R5015: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
R9119: ISRAEL, EDDY-LEX. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
R0116: ISRAELS, JOZEF. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
T2223: ISRAELS, JOZEF. - Schilder der binnenhuizen.
L9591: ISTENDAEL, GEERT. - Altrapsodie.
L9955: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Vlaamse Sprookjes.
L9918: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Nieuwe uitbarstingen.
L9899: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Bekentenissen van een reactionair.
Y2658: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Het geduld van de dingen. Gedichten.
L9498: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Anders is niet beter.
L9387: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De zwarte steen.
T5783: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
R6928: ISTORICOS. (PIERRE COEMAERE). - Histoire de la Libre Belgique Clandestine.
K7637: ISTRATI, PANAIT. - Leven en sterven van Oom Anghel. Vertaling van A.M. de Jong.
R7656: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
T1271: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
M9605: ITALLIE, JEAN-CLAUDE VAN. - Hoera Amerika. Drie visies op de Verenigde Staten. Vertaling C. Buddingh'.
Y9325: ITEMS. - ITEMS. Design, Visuele Communicatie, Architectuur. Drie afleveringen.
T1907: ITJESHORST, JOHANNES. - De Werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1582.
K3760: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees poŽziefestival 1982.
K3267: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Aktuelen II.
L2315: ITTERBEEK, A.F. VAN. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
C1020: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap.
K2781: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel.
R7145: ITTERSUM, WILLEM ADRIAAN VAN. - Het rechts van voet- en jaagpad.
K6359: IVENS, JORIS & ROBERT DESTANQUE. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven. Vertaald door Paul Syrier.
B7979: IVINS, JR., WILLIAM M. - Prints and visual communication.
R3355: IVOI, PAUL D'. - Naar het land der Druzen. Bewerkt door O. Geveen.
K7401: IYER, PICO. - De dame en de monnik. Vier seizoenen in Kyoto. Vertaling J. Veenbaas.
Y0330: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1983 - 1984. Nop Maas: Nevel en wind. Enkele reacties op De Nieuwe Gids 1885-1885. R. van der Paardt: De antieken, daar zit veel in . Over de epische fragmenten van Albert Verwey en Willem Kloos. B. Luger: Beeldjes van Tachtig. W. van den Berg: De Drachenfels onder professoren. Mengelingen: Dingemans Willem Beens: Baladen op het ontset van Bergen op Soom door R. Tempelaars.
L5889: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997 - 1998
R5442: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010.
B0397: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2002-2003
B1820: JAARBOEK. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967.
Y0327: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers Jaarboek. Vier delen.
B5242: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47.
B3241: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999 - 2000.
L5890: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000 - 2001.
B1815: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945.
B9190: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
B9191: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992 - 1993.
B9192: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997.
R2814: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997
Y3362: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987 - 1988. W.A.M. de Moor: Keuzen en drijveren van de biograaf, Enige theoretische aspekten van de biografie en hun toepassing. J. Stouten: Autobiograaf en biograaf, Narcissus en zijn echo. Rudi Wester: De zin van de biografie.
Y6002: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
Y6003: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1908. Derde jaargang. Met medewerking van verscheidene vakkundigen.
Y6004: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek. Vierde deel. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen.
R6383: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011.
Y3361: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985 - 1986. Rudi van der Paardt: Slauerhoff en de maatschappij, Gerrit Jan Zwier: Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp, W. Blok, "De opstand van de Guadalajara". Het laatste prozawek van Slauerhoff.
R2174: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 -2007.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
L7589: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
C1192: JAARSMA, MENNO. - Het Schoone Boek.
Y6462: JAARSMA, D. TH. - Karakteristieken. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman.
L2028: JAARSMA, D. TH. - Karakteristieken.
Y7040: JAARSMA, D.TH. - Juffrouw Dorothea's late liefde.
Y3482: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
Y0540: JAARVERSLAG. - Jaarverslag. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Bibliotheek-Fonds. Verslag over het jaar 1928.
Y1880: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929.
Y1868: JAARVERSLAG. - Jaarverslag over het jaar 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 1937 van de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit (U.A), Leiden.
R5185: JACKSON, HOLBROOK. - The Anatomy of Bibliomania.
L8087: JACKSON, HOLBROOK. - The Printing of Books.
Y7172: JACKSON, HOLBROOK. - A Reader's Guide. Pleasures of Reading.
R4907: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, HOLBROOK. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
R5145: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
Y8180: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 9 October 1909 No. 2. Omslagontwerp: Ko Doncker. Verkade's Macbeth.
Y8184: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 8 Januari 1910 No. 15. Omslagontwerp: Ton van Tast. Roi des Belges.
Y8185: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 1 Januari 1910 No. 14. Van 't ouwe in 't nieuwe.
Y8183: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 22 Januari 1910 No. 17. Omslagontwerp: Jordaan. Zielevoedsel voor de Vloot.
Y8192: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 30 October 1909 No. 5 Omslagontwerp: Ton van Tast. Ferrer-nummer. Een souverein bij de gratie gods!
Y8196: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 29 Februari 1910 No. 18 Omslagontwerp: Ton van Tast. Een zachte winter.
Y8197: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 11 December 1909 No. 11. Europeesche beschaving in Marokko.
Y8195: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 15 Februari 1910 No. 16 Omslagontwerp: Ton van Tast. Voor Aviateurs.
Y8181: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 5 Maart 1910 No. 23. Omslagontwerp: Ton van Tast. Mevrouw Helene Lapidoth-Swart.
Y8179: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 6 November 1909 No. 6. Omslagontwerp: Ton van Tast. Jaloersch op Spanje.
Y8178: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 13 November 1909 No. 7. Omslagontwerp: Ton van Tast. Christine Poolman.
Y8177: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 12 Februari 1910. No. 20. Omslagontwerp: Ton van Tast. Richard Strauss.
Y8188: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 20 November 1909 No. 8 Omslagontwerp: Ko Doncker. Een nieuwe hoofdzonde Steinheiligheid.
B9741: JACOB, JEAN. - Marcel Proust: son oevure.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
Y8191: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 16 October 1909 No. 3 Omslagontwerp: Jordaan. De Sphinx. Van Dr. Kuyper's hand zal geen brochure het licht zien.
T3920: JACOB, J. EN E. TH. WITTE. - Tulpen, hare geschiedenis, beschrijving en behandeling. Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen. Met 14 platen waarvan 8 in kleurendruk.
Y8187: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 18 December 1909 No. 12. Omslagontwerp: Jordaan. Bij den uitdrager.
Y8190: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 2 October 1909 No. 1 Omslagontwerp: Jordaan. De Troonrede.
H5108: JACOB, FRANCOIS. - Beeld van binnen. Vertaling Marianne Kaas.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
Y8189: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 26 Februari 1910 No. 22 Omslagontwerp: Jordaan. Tweeerlei sympathie.
Y8186: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 25 December 1909 No. 13. Omslagontwerp: Ton van Tast. Kerstnummer.
Y8182: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 5 Februari 1910 No. 19. Omslagontwerp: Ton van Tast. Prins George van Servie.
Y8194: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 19 Februari 1910 No. 21 Omslagontwerp: Ton van Tast. De Silvia Silombranie. Jonkheer Meester A.W.G. van Riemsdijk.
Y8341: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 19 Maart 1910 No. 25. Omslagontwerp: Pieter Dartel. De kunstschilder Jaap Dooijenwaard.
M3048: JACOBI, STEVEN. - Naakt is de beste vermomming. Vertaling Rob van Moppes.
T5801: JACOBS, JAN W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
Y6355: JACOBS, BAS. - Safari Typo Amsterdam. A typographic tourist guide. Based on a documentary by Thomas Sipp.
Y6782: JACOBS, JAN W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
Y8471: JACOBS, JAN W. - De vlag uit het raam. Gedichten.
K8160: JACOBS, JAN. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
L4188: JACOBS, DAVID. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen.
R5718: JACOBS, JAN W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
T1588: JACOBS, JAN W. - Schering en inslag.
Y4693: JACOBS, BAS. - Web typografie klinkt goed, maar ziet er niet uit.
R6259: [COHEN] JACOBS, JAN W. - Licht. Spreekkoor.
T4370: JACOBS, JAN W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
W2952: JACOBSE, MUUS. [=K.H. HEEROMA]. - Programma, gedichten.
W3039: JACOBSE, MUUS. - Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945.
T8627: JACOBSE, MUUS. - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten.
Y0973: JACOBSEN, R. - CAREL VAN MANDER (1548-1606). Dichter en prozaschrijver.
H4665: JACOBSEN, R. - Prisma.
H9279: JACQUEMIN, G. (ED.). - De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962.
T9076: JACQUEMYNS, HERWIG. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 2 Een bezet land.
B7214: [VERWEY] JAECKLE, ERWIN. - Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel.
T8598: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
T5060: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
B6106: JAEGGI, ADRIAAN. - De tol van de roem.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
H7825: JAFFE, H.L.C. EN PIETER BRATTINGA. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
M7203: JAFFE, H.C.L. - Het beeld en het woord.
R8202: JAFFE, H.L.C. (INL.). - Jan Wolkers.
R3668: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
L8645: JAGER, A. DE. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
R2304: JAGER, A. DE. - Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen.
K3815: [VONDEL] JAGER, TH. DE. - Vondel of de majesteit.
B6347: JAGER, A. DE. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
Y8998: [VONDEL] JAGER, A. DE. - Drie dichtstukken van Vondel.
T8995: JAGER, OKKE (ED.). - Kom haastig! Gedichten over de wederkomst van Jezus. Verzameld en ingeleid.
T8994: JAGER, OKKE. - Worden als een kind.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. DE. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
Y5562: JAGER, ARIE DE. - Toelichtende bedenkingen op het naschrift van den Heer J. P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden enz. aan het landleven ontleend.
Y5566: JAGER, KLAAS. - Windwakken in de tijd.
L9268: JAGER, PEEP DE. - Eerste gedichten.
T6802: JAGER, ARIE DE. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
M9344: JAGER, ALLE. - Een kwestie van liefde en andere verhalen.
R4705: JAGER, J. DE. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
L8402: JAGER, A. DE. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
B7889: JAGER, IDA. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
R3927: JAGER, A. DE. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (INL.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
L5315: JAGER, TH. DE. - De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
Y6222: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - Aqua haerens.
Y2122: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
L6476: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
C1490: JAGT, BOUKE B. - Onder de wolkenwals.
H0122: JAGT, BOUKE. - Wardeel.
H7371: JAGT, MAREK VAN DER. - Gstaad 95-98.
B0236: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
W5287: JAHNN, HANS HENNY. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
Y4806: JALHAY, S.M. - Jalhay's kleine oorlog [een guerilla tegen de Japanners].
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.
M3235: JAMEK, VACLAV. - Verhandeling over de korte wonderen. Vertaald door Nannie Nieland-Weits.
R3849: [SPINOZA] JAMES, SUSAN. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
M6654: JAMES, LOUIS. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
M7642: JAMMES, FRANCIS. - De roman van de haas. Vertaling Jean Dupres.
L8979: JAMMES, FRANCIS & VALERY LARBAUD. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
R1117: SMEDT JAN DE. - Jan de Smedt na een kwarteeuw. Jan de Smedt apres un quart siecle. Jan de Smedt after a Quarter of a Century.
T4467: JANEFF, JANKO & FRIEDRICH GRIMM. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
K5619: JANIN, JULES. - Deburau. Erzahlung uber das Drei-Groschen-Theater und die Geschichte des Franzosischen Theaters fortzusetzen.
T7482: JANS. - Voor het Spionnetje.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
Y3351: JANSE, LIA. - je was naar de film, weer.
Y4937: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
B5228: JANSEN, DOLF. - It is what it is. Afwijkende Amerikaanse observaties.
K6362: JANSEN, WOLFGANG. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
L6082: JANSEN, TONY & JAN ROGIER. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
K5015: JANSEN, FONS. - De lachende kerk. Met cartoons van Marcus.
Y8684: [VONDEL] JANSEN, W.P.H. - De eizangen van Vondel's Josef in Dothan. Getoonzet door W. P. H. Jansen.
R7109: JANSEN, JAN JAAP EN INEKE TER HEEGE. - Victoria goes Wilde.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
L5121: JANSEN, HELENA C.T. - Karoline Pichlers. Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
Y8065: JANSEN J.H.G. E.A. - Mandement tegen Liberalisme, Socialisme en Communisme. De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde Geestelijkheid en Geloovigen.
Y1047: JANSEN, J.F. - Zuid-Holland. Leesboek ten dienste van het lager onderwijs.
Y1184: JANSEN, J.F. - Het zevende boekje tot Oefening in het lezen.
Y1183: JANSEN, J.F. - Het zesde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1179: JANSEN, J.F. - Het eerste boekje tot Oefening in het lezen.
Y1187: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
Y1182: JANSEN, J.F. - Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1181: JANSEN, J.F. - Het vierde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1180: JANSEN, J.F. - Het tweede boekje tot Oefening in het lezen.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
Y1163: JANSEN, J.F. - Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen.
Y1166: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje.
Y1167: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje.
Y1153: JANSEN, J.F. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje.
R0835: JANSEN, P.C. EN W.M. ZAPPEY. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
Y4302: JANSEN, J.H. - Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht.
Y6702: JANSEN, J.C. - Herfst in Harich. Gedichten.
Y1070: JANSEN J.F. - Fabelboek voor de Jeugd.
Y8466: JANSEN, SUZANNA. - De pronkspiegel.
R8245: JANSEN, ABRAHAM. - Toetsing van grafologische uitspraken. Een experimentele studie. (with a summary in English).
L5641: JANSEN VAN GALEN, JOHN & HERMAN VUIJSJE. - 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland.
R6183: JANSEN-SIEBEN, RIA (ED.). - 's Levens felheid in ťťn band. Handschrift Van-Hulthem.
R6269: JANSEN, J. VICTOR. - Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
B6492: JANSEN, HANS. - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
L6066: JANSMA, T.S. EN W. LAUR. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.
Y6041: JANSMA, COR. - Rode en gouden banden. Van Hallstraat 4 sinds 1851.
B5343: JANSMA, KEES. - Omzien naar de zomer van 1988.
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
B4518: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
W4489: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
R1644: JANSONIUS, FREEK. - Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
L5879: JANSSEN, HERMAN J.J. - Montaigne fideiste.
M6207: JANSSEN, HUBERT. - Neef Constant is onbereikbaar.
P2216: JANSSEN, JACQUES. - Een spin op tafel.
K3354: JANSSEN, EM. - Getuigenis. Literaire en andere opstellen.
R5157: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latina instructus.
L3626: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
Y5714: JANSSEN, FRANS A. - Didot versus Bodoni.
L1745: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
B5051: JANSSEN, A. - Het Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk.
B6145: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
K7143: JANSSEN, FRANS A. - Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans.
K8537: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
M6770: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
T1298: JANSSEN, E.M. EN PUTMAN, TH. M. - De Verlichting.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
Y1237: JANSSEN, HANS LOUIS. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object.
H4961: JANSSEN, ROEL. - Het Mercator complot.
R9134: JANSSEN, HANS. - 't Kan verkeeren!
M9007: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
B6706: JANSSEN, F.A. - Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbend op de bibliografie van de afzondelijk verschenen werken van W.F. Hermans.
Y4165: JANSSEN, FRANS A. - Over De donkere kamer van Damkles van Willem Frederik Hermans.
Y4005: JANSSEN, FRANS A. - Bladbespiegelingen. De rechthoek in de typografie. Illustraties bij het afscheidscollege op 8 september 2004 van Frans A. Janssen, hoogleraar in de Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aam de UvA.
Y3848: JANSSEN, FRANS A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek. [Tweede Tiele-lezing 2003].
L2672: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch u in Zuid-Oost-Nederland. Met bijbehoorenden atlas met isoglossenkaartjes.
R7796: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
L7545: JANSSEN, A. - Mode en Dans.
T7005: JANSSEN, A. - De dictatuur en de katholieke leer.
T3636: JANSSEN, N.A. - Een woord over het Gregoriaansch. Kritisch overzigt van zangboeken, het graduale romanum van Paulus V, Mechelsche uitgave en het grad. rom. neerlandsche uitgave, antiphonarium en vesperale, over het begeleiden van den gregoriaanschen zang, enz.
M5885: JANSSEN, FRANS A. / ROB DELVIGNE. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
L5643: JANSSEN, H.H. - Latijnse Letterkunde.
H7614: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
K3309: JANSSENS, MARCEL. - Woorden en waarden. Essays over literatuur.
K3208: JANSSENS, MARCEL. - De schaduwloper.
K2614: JANSSENS, MARCEL. - Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, DAVID. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
Y7250: [MULTATULI] JANSSENS, MARCEL. - Max Havelaar, de held van Lebak.
L7716: JANSSENS, M. - Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels.
H4955: JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. - Dit is alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
R6299: JANSZ, ULLA. - Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet.
H8263: [NIETZSCHE] JANZ, CURT PAUL. - Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register.
B8532: JAPICX, GYSBERT. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
Y6538: JAPIKSE, N. - Brieven van Johan de Witt.
Y0410: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561)
R3336: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
L4603: JAPIKSE, N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Twee delen.
B0701: [ERASMUS]. JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
B8367: JAPIN, ARTHUR. (SAMENST.). - La dolce vita. Verhalen over Italie.
Y0012: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
B4354: JAPIN, ARTHUR. - De klank van sneeuw. Twee novellen.
Y2713: JAPIN, ARTHUR. - De grote wereld.
Y9415: JAPIN, ARTHUR. - De man van je leven. Roman.
Y5365: JAPIN, ARTHUR. - Krantenknipsels van/over Arthur Japin.
Y5994: JAPIN, ARTHUR. - De man van je leven, voorgelezen door Arthur Japin. 6 CD's luisterduur ruim 7 uur.
T1812: JAPIN, ARTHUR. - De droom van de leeuw.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
Y5025: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie.
Y4821: JAQUET, L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
Y9459: [SPINOZA] JAQUET, CHANTAL. - From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza.
Y4523: DU JARDIN, P. GENARD / J.P. MATTHYSSENS E.A. - De Vlaemsche School. Tydschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen. 3e jaargang 1857.
W3971: JARRETT, JAMES. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, ALFRED. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
T2337: JASPAR, EDM. - Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek.
M6771: JASPERS, GERARD. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
Y2978: JASPERS, YVON & KRISTINA RUELL. - Dimitri en het geheim van het kleine doosje.
B2392: JASPERS, GERARD. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
Y3029: JAULME, ANDRE. - Les Beaux Livres d'autrefois. Le XVeme Siecle. Lettre preface de Louis Barthou.
B6372: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.
B6365: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6366: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Het kasteel Schlesheim.
B6371: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Prada.
B6376: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - De Freule.
Y6691: MELATI VAN JAVA. - In Extremis.
B6234: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6235: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Nazomer.
B6004: MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. SLOOT]. - Haar held.
B5984: JAVA, MELATI VAN. - De nieuwe mevrouw Verhooghe. Historische roman.
Y4867: JAVA, MELATI VAN. - Dorenzathe.
Y4852: JAVA, MELATI VAN. [=MARIE SLOOT] - Catharina Howard. De vijfde koningin. Historische roman.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. SLOOT]. - In eigen huishouding.
Y4114: CHRONICLE JAZZ. - Roaring Jazz Croaner Chronicle. 2e jaargang Nr. 1. Okt. 1970 en Nr. 4. Jan. 1971.
Y5713: JEANNE D' ARC. - LE PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE d'ARC. REPRODUCTION EN FAC-SIMILE DU MANUSCRIT AUTHENTIQUE, SUR VELIN, No. 1119 DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.
M5527: JEANSON, FRANCIS. - Jean-Paul Sartre. Vertaling C.P. Heering-Moorman.
B4613: JEHU, FELICIE. - Van lief en van leed.
L2505: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
T0927: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
H4706: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
R1585: JELINEK, ELFRIEDE. - Hij niet als hij (tot, met Robert Walser). Vertaling Elly Schippers.
L2754: JELLEMA, R. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het Middelbaar Nijverheidsonderwijs, de Nijverheidsakten, Bouwkundige examens en voor Zelfstudie.
L6238: JELLEMA, R. / M.C.A. MEISCKE EN A. MULLER. - Bouwkunde voor het Middelbaar Technisch Onderwijs. Deel I t/m 3.
Y6239: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
R7115: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7269: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7092: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R7253: [TROELSTRA] JELLES, PIETER. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7093: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R4341: JELLINEK, OSKAR. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, HERMANN. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
R1389: JELLOUM, TAHAR BEN. - Duivelse liefdes. Vertaling M. Vosmaer en K. van Santen.
M3368: JELTSIN, BORIS. - Getuigenis van een opposant. Vertaling H. Geerts.
H0743: JENKINS, ALAN C. - Introducing cats.
L8729: JENKINS, EDWARD. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
B3412: JENSEN, STINE. (ED.). - Voor de dieren. De mooiste Nederlandstalige verhalen over dieren.
MK0133: JENSEN, HANS. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
T5983: JENSMA, TH. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK THZ., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
W6998: JEROFEJEV, VIKTOR. - Het laatste oordeel. Vertaling Arie van der Ent.
K4690: JERSILD, P.C. - Een levende ziel. Vertaling Jan F. de Zanger.
B6701: [REVOLVER] JESPERS, HENRI-FLORIS. - Revolver. 18e jaargang nr. 1-2.: Adjuge.
T2023: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
R6854: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen.
K7272: JESSE, NICO / BERT SCHIERBEEK. - Spanje land en volk.
L9741: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
Y2046: JEUGD. - Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945.
Y4012: JEUGDBLAD. - Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede. 18 Mei 1928.
Y2047: JEUGDLAND. - Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945.
Y1591: JEUGDLAND. - P.H. Schroder: Jeugd-appel. Soetiasmi-Soejono: De bevrijding van Indonesie. Klaas Otsen: Bevrijdingsgedachte. A. den Doolaard: Oranje Hotel. Het verzet van den Letterkundigen. R. Kuipers: In memoriam Jac. P. Thysse. E. Vermeer: Kroniek voor film en toneel. V. Cramer Weest bereid. P. Minderhout: Uit de cel.
Y4246: JEUGDLAND. - Jeugdland. 15 juni 1940. Bijblad voor Jongeren. Behoort bij het Geill. Weekblad De Prins.
Y3674: JEX, SILVEY. - Ontblote humor. Alweer zo'n boekje uit de Maffe Doos.
T9974: JINARAJADASA, C. - In his name.
B6394: JINARAJADASA, C. - Wat wij zullen leeren.
R5167: JOB, JAKOB. - Portugal. Land van kruisridders en zeevaarders. Nederlandse bewerking Johan Prins.
L6748: JOCHEMS, MARINUS J. - De missie in de litteratuur I. Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
Y6869: JOEKES, THEO. - De orde van de dag. Gedichten 1941 - 1981.
T7137: ENSCHEDE. JOH. - Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant.
B5248: WOUDE JOHANNA VAN. - Hollandsch Binnenhuisje.
L7598: JOHANNESSEN, KARE LANGVIK. - Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
H7868: JOHANNOT, TONY. - Meister der Buchkunst.
T4774: JOHANNSEN, G. KURT UND HEINRICH KRAFT. - Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf RŁckgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes.
M5009: JOHNSON, CHARLES. - Lavenroute. Vertaling G. Verbart.
L9479: JOHNSON, SAMUEL. E.A. - Acht eilanden in de literatuur.
T6753: JOHNSON, DOUGLAS W. - Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor.
Y4157: JOLINON, J. - Marie Bourgogne. Eaux-fortes et Dessins de Joanny Drevet.
L3307: JOLLES, ANDRE. - Bezieling en vorm. Essays over letterkunde.
T6108: JONAS, PAUL. [= CONRADUS ALBERTUS ISAACUS HESTERMAN]. - Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849.
Y5502: JONASSON, JONAS. - Gangster Anders en zijn vrienden (en een enkele vijand) Vertaald uit het Zweeds door Corry van Bree.
B7327: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk.
L0069: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
B7722: JONATHAN. - Waarheid en Droomen.
B7234: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
A0495: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
L7004: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
Y8275: JONCKBLOET, W.J.A. - Het professoraat in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Leidsche Universiteit.
T1866: JONCKBLOET, W.J.A. - Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht.
L4446: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middennederlandschen epischen versbouw.
Y6832: JONCKBLOET, W.J.A. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Eerste en Tweede deel.
T6264: JONCKBLOET, G. - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieen. 1e bundel.
L3849: JONCKHEERE, KAREL. - Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique.
K8971: JONCKHEERE, KAREL. - De vogels hebben het gezien.
K3305: JONCKHEERE, KAREL. - poŽzie is overal. Van Bijbel tot Eskimo.
K3315: JONCKHEERE, KAREL. - Verbannen in het vaderland.
K3316: JONCKHEERE, KAREL. - De poŽziemuur doorbreken. Essay.
K3357: JONCKHEERE, KAREL. - In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid.
K4648: JONCKHEERE, KAREL. - Raymond Brulez.
W8184: JONCKHEERE, KAREL. - Steekspel met dubbelgangers.
R3462: JONCKHEERE, KAREL E.A. - Sleutelbos op Gaston Burssens.
K9437: JONCKHEERE, KAREL. - Roemeense suite. Gedichten.
K9308: JONCKHEERE, KAREL. - Vraag me geen leugens.
K5320: JONCKHEERE, KAREL EN ERIK VAN RUYSBEEK. - poŽzie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst.
W2889: JONCKHEERE, KAREL. - Van zee tot schelp.
K3265: JONCKHEERE, KAREL. - Een hart onder de dierenriem.
R9191: JONCKHEERE, KAREL. - De Kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes.
B9750: JONCKHEERE, KAREL. - Tierra Caliente.
B9751: JONCKHEERE, KAREL. - Vertellen onder de toverboom. Naar Maya-sprookjes.
T8976: JONCKHEERE, KAREL. - Ook ik, zelfs gij, vooral wij.
B8799: JONCKHEERE, KAREL. - Cargo.
B8800: JONCKHEERE, KAREL. - De zevende haven.
H0965: JONCKHEERE, KAREL. - Bertus Aafjes. De dichter van de poŽzie.
M0233: JONCKHEERE, KAREL. - De hondenwacht. Gedichten.
H2244: JONCKHEERE, KAREL. - Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
T3658: JONCKHEERE, K. - Conchita. Gedichten.
Y7451: JONCKHEERE, KAREL. - Ik heb eens.... Radiolezingen.
R7570: JONCKHEERE, KAREL. - Floroskoop April.
H5077: JONCKHEERE, KAREL. - Halve zolen en achterlappen.
Y8579: JONCKHEERE, KAREL. - Denkend aan de Nederlanden. Ernst en luim in de culturele eenheid noor-zuid.
R3656: JONCKX, A. - Belgica juris contemptrix.
T3991: JONES, TERRY & AVRIL MAIR (EDS.). - Fashion now. i-D selects the world's 150 most important designers.
A0700: JONES, LE ROI. - Dante's Hel. Vertaling Max Schreuder.
K2847: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Een perron maar drie treinen. Den Brabander, Van Hattum, Hoornik.
L2528: JONG, A.M. DE. - De dolle vaandrig. Roman van Breero's leven.
B2431: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio.
B4216: JONG, FR. DE. - J. Saks Literator en Marxist. Een politieke biografie.
Y6267: JONG, JAN DE. - Fuut fuut!! kom jongens kom...
T2540: [COHEN] JONG, A.M. DE (INLEIDING). - Bloemlezing van revolutionaire poŽzie.
R7393: JONG, DORA DE. - Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939.
B9601: JONG, ALBERT DE. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
T7483: JONG, ALIDA DE. - In het groote leven.
K3358: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen.
K3360: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten.
K7701: JONG, FR. DE. - Het heden - onhistorisch?
L5213: JONG, JAN C.W.C. DE. - Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen.
K7064: JONG, A.M. DE. - De rijkaard. Een dorpstragedie.
T8521: JONG OZN, KLAAS DE. - Aflandige wind. Gedichten.
B2716: JONG, A.J. DE. - Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid.
Y7955: JONG, RUDOLF DE. - De Spaanse burgeroorlog.
L2430: JONG, A.M. DE. - De dood van de Patriarch. Een Novelle.
Y5367: JONG, OEK DE. - Krantenknipsels van/over Oek de Jong.
W6502: JONG, EVERT DE. - Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans.
B3772: JONG, L. DE. E.A. - Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum.
L1190: JONG, A.J. DE. - Een viertal Dichters en Prozaschrijvers uit de Vroeg Renaissance. Van inleiding en aanteekeningen voorzien.
W4535: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Nogmaals inzake Achterberg.
R5755: JONG EDZ., FRITS DE. - Herinneringen van een rode jongen.
L9947: JONG, MEES DE & MARTIN ROS (EDS.). - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
R5317: JONG, L. DE. - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlands Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
T8694: JONG, HIEKE DE. - Op gelijke voet met het gras.
T7806: JONG, A.R. DE. - Een pleidooi tegen nuchterheid.
K3368: JONG, J.G DE. - Twintig poŽziekritieken.
B9668: JONG, A.R. DE. - De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd.
L0303: JONG, DAVID DE. - Maurits Dekker zijn persoon en zijn werk.
R9050: JONG, RUDOLF DE E.A. - Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist.
H5829: JONG, J.G. DE & PAUL DE WISPELAERE. - Maurice Gilliams. Journaal van de dichter. Samengesteld en uitgeleid door ....
L1082: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
R8465: JONG, TJ. DE. - Verbouwingen in Friese boerderijen. deel I en II.
Y8364: JONG, A.M. DE. - De wonderlijke waard van Hotel Carlecas.
L5353: JONG, GERBEN DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw. Proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek. (With an English summary).
L9795: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams.
T0769: JONG, L. DE. - Toespraken t.g.v. de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dr.L. de Jong voor het tot stand brengen van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 27 juni 1988.
T8975: JONG, HIELKE DE. - Rijden door Genesis.
B6210: JONG, A.R. DE. - Carnaval. Rede uitgesproken op 23 februari 1930 in den Protestantenbond te Bussum.
B5902: JONG EDZ., FR. DE. - Albert Hahn en zijn tijd.
T8842: JONG, MIEKE DE. - Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek
T8768: JONG, MIEKE DE. - Voor alles een tijd.
L5857: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
Y8937: JONG, ANS DE. - Het brekend gaan. Gedichten.
B8772: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg.
K2249: JONG, MARIJKE DE & IRENE DE GROOT (EDS.). - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I, 15de & 16de eeuw.
K0557: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey.
H4170: JONG EDZ, FRITS DE. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
B0886: JONG, D. DE (ED.). - "Den gulden winckel", Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel.
R5010: JONG, A.R. DE. - Altijd goeden moed. Uitgesproken op 9 sept. 1923, te Bussum.
R5011: JONG, A.R. DE. - Een voorbeeldig reactionair (Savonarola 1452-1498). Rede uitgesproken op 7 juni 1925 te Bussum.
R5012: JONG, A.R. DE. - Van de eeuwige vastheid. Rede uitgesproken op 21 juni 1925 te Bussum.
R3855: JONG, MARTEN DE (ED.). - Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus.
L5129: JONG, KARDINAAL DE. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd.
R8589: JONG, SAL DE. - Joods leven in de Friese hoofdstad. 1920-1945 voltooid verleden tijd.
K1804: JONG, A.M. DE. - Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld.
L7634: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
R7401: JONG, A.R. DE. - Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme.
T1356: [SPINOZA] JONG, K.H.E. - A. RŁdiger over Spinoza.
R9054: JONG JR., DAVID DE. - De stenen doolhof.
B9297: JONG, FR. DE. - J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie.
Y1172: JONG JZ., S. DE. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Vierde stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1870.
Y1171: JONG JZ., S. DE EN A.L. ROEST. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Derde stukje. 250 voorstellen van provinciale examens voor eene acte als Hulponderwijzer van 1869-1872.
T7004: JONG, ALBERT A. DE. - Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
T5139: JONG, L. DE. - Hedendaags Marxisme.
T5372: JONG, RUDOLF DE. - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
T5016: JONG, A.R. - Tweeerlei geheelonthouding.
R8459: JONG, M. DE. - Friesche cultuur problemen.
Y0811: JONG, ALB. DE. - Onze Vloot Ontmaskerd!
Y6201: JONG, DIRK DE. - Ter Keuze. Overzicht van belangrijke in Nederland verschenen boeken over wetenschap, kunst, godsdienst, techniek, sport, spel en vele aanverwante gebieden.
Y1170: JONG JZ., S. DE EN A.L. ROEST. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Tweede stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1869.
C1493: JONG, HIEKE DE. - Appels.
M3556: JONG, EELKE DE. - Het leventje van de koningin. Een idylle.
T0230: JONG VAN BEEK EN DONK, J.J.F. DE. - Zijn wij practische philanthropen? Voordragt gehouden in het Utrechtsch Leesmuseum.
L3688: JONG, J. DE. - De Gereformeerde Kerk in de tweede helft der vorige eeuw en De revolutionaire woelingen in ons Vaderland in betrekking tot haar, de Roomschen en de Dissenters.
L3879: JONG, D. DE (ED.). - Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946.
Y8545: JONG, A.J. DE. - Middelnederlandsche Verhalen van Wonderen en Heiligen.
K0088: JONG, EELKE DE. - Mae West in Giethoorn, Veehoudersdagboek. Met 6 prenten van Jan Cremer.
Y9565: JONG, OEK DE. - Opwaaiende zomerjurken. Roman.
T6667: JONG, ALBERT DE. - De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April.
T2840: JONG, L. DE. - Holland fights the Nazis.
B6111: JONG, JAN DE. - On tour d'Italy. Veertien dagen op de fiets. Een verslag.
T5439: JONG, A.R. DE. - Geestelijke dronkenschap. rede uitgesproken te Bussum op zondag 4 juni 1923.
B2080: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Maurice Gilliams. Een essay.
L1248: JONG, J.C. DE. - Nieuwe wegen in de recepteerkunde.
A0575: JONG, K.H.E. DE. - Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands'.
H9556: STEENDRUKKERIJ DE JONG. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
T4783: JONG, L. DE. - Verzet en illegaliteit 1940-1945.
T1083: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
L7715: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Het Nederlandse gedicht na 1880. (poŽzie - essay - kritiek - stijlleer - tekstverklaring).
T1091: JONG, A.M. DE. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
T1098: [COHEN] JONG, A.M. DE. - De grote zomer. Merijntje Gijzen's jonge jaren.
T1101: JONG, JAN DE. - De grenzen van het boek.
K1854: JONG, MARTIEN J.G. DE. - De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting.
M7690: JONGE, FREEK DE. - De pretentie.
L4995: JONGE, BERENDUS J. DE. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus.
M1416: JONGE, FREEK DE. - Zaansch Veem.
M5922: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
Y2730: JONGE KAMERAAD, DE. - De Jonge Kameraad. Orgaan van de Vlaamsche Arbeiders Jeugd Centrale. 8e jaargang 1934. nrs: 7/8 - 9 - 10 - 11. 9e jaargang 1935. nrs: 1 1 - 2 - 4 - 9 - 10/11 - 12. 10e jaargang 1936. nrs: 4/5.
T3844: JONGE-DE MEIJERE, J.M. DE. E.A. - Textiel in de breedte. Wie doet wat met historisch textiel. Verslag van de Textieldag op 8 december 1994, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T3390: JONGE, C.H. DE. - Een Eeuw Nederlandsche Mode. Met ruim 100 illustraties tusschen den tekst.
L8910: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
Y9055: JONGE, J.C. DE (ED.). - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel, des jaars 1577. Naar het oorspronkelijke uitgegeven.
T1616: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
Y9423: [SPINOZA] JONGE, ECCY DE. - Reinstating the infinite: Arne Naess and the misappropriation of Spinoza's God.
H5182: JONGE, FREEK DE. - Het damestasje.
T1154: JONGEJAN, VERA. - Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen.
M6769: JONGEJANS, CHARLES. - Allesbehalve plat.
L2894: JONGEJANS, CHARLES. - De letter buiten z'n boekje.
H3764: JONGEJANS, CHARLES/F. JONGBLOED/M. ELBERS. - Om een lang verhaal kort te maken. Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
T3756: JONGEJANS, CHARLES A. - '45-'80 typografisch Nederland.
L5297: JONGELING, BASTIAAN. - Le Rouleau de la Guerre. Des Manuscrits de Qumran. Commentaire et traduction.
Y1675: JONGEN, HENK. - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950).
R5501: JONGENEEL, JACOB. - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
B2237: JONGENEEL, CHRISTIAN. - De geprogrammeerde graal.
R9152: JONGEPIER, H. CORNS. EN A.H.W. HACKE. - De Steigermaker, handleiding voor het maken van een staande metselsteiger van rondhout.
Y4019: DE KREET DER JONGEREN. - De Kreet der Jongeren. Blad van opstandige jeugd. Militarisme. [No. 2].
Y2896: LANDELIJKE WERKGROEP JONGERENPERS. - Kladboek Jongerenpers. L.W.J.
H8221: JONGH, S. DE. - Zettechniek, derde leerjaar.
K1599: JONGH, E. DE. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
R5604: JONGH, J.W. DE. EN H. WAGENVOORT. - Op den Dam, omstreeks 1665.
B6081: JONGH, E. DE. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
L1246: JONGH, D.K. DE. - Over de structuur van de therapeutische situatie.
B5651: JONGH, AAD DE. - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
K7609: JONGHE, MARIE CLAIRE DE. - Jaja.
T0611: JONGHE, A. DE. - Hitler en het politieke lot van Belgie. (1940-1944). De vestiging van een zivilverwaltung in Belgie en Noord-Frankrijk. Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (18 mei - 19 november 1940).
L6829: JONGKEES, A.G. - Het koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
L1245: JONGKEES, B.W. - Evenwicht.
R9098: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD. - Johan Barthold Jongkind, exposition de quelques tableax provenant de collections particulieres neerlandaises 7 juin - 6 juillet 1960.
Y9331: JONGSCHAAP, BOB. - Martinus Nijhoff N.V. (1853-2002) - Opkomst, bloei en ondergang van een boekenimperium.
L5086: JONGSMA, P.A. - Dr. J.H. Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
R5618: JONGSMA, J. - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
B7178: [MULTATULI] JONGSTRA, ATTE. - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap.
K8219: JONGSTRA, ATTE. - Lexicon voor feestgangers.
B2915: JONGSTRA, ATTE. - De tak van Salzburg. Autobiografie van een lezer.
Y5364: JONGSTRA, ATTE. - Krantenknipsels van/over Atte Jongstra.
B0101: JONIGKEIT, ELKE EN HARTMUT KAMINSKI. - Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller.
L0338: JONK, A. - De krant, een greep courantenlectuur.
R5423: JONKER, F.P. - Heyerdahl's Kon-Tiki theorie en de Erhnobotanie.
R6050: JONKER CZN., L. - Wat is de Oorsprong van onze Vlag? Met 10 illustraties en een vlaggenkaartje.
B2653: JONKKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memories van J.A. Jonkman.
M6795: JONKMAN, MARIEKE. - Dochters van het donker.
Y1658: JONKMAN, MARIEKE. - Plejaden.
L6650: JONXIS, J.H.P. - Enige eigenaardigheden van het jonge kind.
L4922: JONXIS-HENKEMANS, WILHELMINA L. - Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General.
L6113: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
P2544: JOOSSE, L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie van de 17e eeuw.
T3178: JOOSSE, J. - De Arbeiders en het Onderwijs.
B0553: JOOST [=EVERT WERKMAN]. - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
T2886: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
T3444: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Een herinnerings-album door Jordaan. De Groene 1940 - 1945.
Y2654: JORDAAN, L.J. EN W.F. WINTER. - Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld.
M3052: JORDAN, ANGELIKA. - Madame Dubarry. Vertaling F. van Oldenburg Ermke.
W7766: JORDAN, NEIL. - Zonsopgang met zeemonster. Vertaling Tinke Davids.
Y4942: JORGEN, PAUL. - Het Bromoraadsel. Indische roman.
H9368: JORIS, LIEVE. - Zangeres op Zanzibar en andere reisverhalen.
B5505: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
Y6609: JORIS, LIEVE. - Een kamer in Cairo.
L9875: JORIS, LIEVE, MARIET MEESTER, CORLIJN VISSER. - Weg van hier. Verhalen.
L9438: JORIS, LIEVE. - De Golf.
H8161: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
Y4803: JORISCH, HANS. - Rood voor. Herinneringen van Hans Jorisch. Krijgsgevangene van de Japanners in Nagasaki.
L9053: JORISSEN, THEOD. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
R6009: JORISSEN, S.G. - Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863.
L0846: JORISSEN, THEOD. - Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien.
L1810: JORISSEN, THEOD. - Historische studien.
L5159: JORISSEN, THEOD. - Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes.
L9055: JORISSEN, THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen.
R9421: JORISSEN, THEOD. - Historische Bladen.
H2347: JORN, ASGER. - Jorn. Stedelijk Museum Catalogus nr 371.
L0587: JORRISEN, THEOD. - Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth.
B3885: GRUYTER W. JOS DE. - Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde.
Y3167: JOSEPHSON, BONNIE (FOTO'S). TEKST MARTIN BRIL. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam.
T5410: JOSEPHUS JITTA, A.C. - De corporatieve staatsgedachte in Nederland.
Y9410: FLAVIUS JOSEPHUS. - Joodsche oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijke Grieksch overzien en op zeer vele plaatsen verbeterd door Sigebert Haverkamp. Naar het tegenwoordige spraakgebruik uitgegeven, onder toezicht van Dr. J.A. Gerth van Wijk met platen, naar Jan en Kasper Luiken.
L4063: JOSSELIN DE JONG, JAN P.B. DE. - De waardeeringsonderscheiding van Levend en Levenloos in het Indogermaansch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie.
Y8402: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Nacht en ontij.
B1126: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Wending. Roman.
B1127: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
Y5046: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
K7704: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Het witte schip.
Y2672: JOURDAN, PH. - La Tulipe Orange. Polka Mazurka. Pour le Piano.
B3586: JOURNALIST, DE. - De Journalist, Orgaan van den Nederlandschen Journalistenkring Jubileumnummer 1883-1933. No. 493.
R7189: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen.
M6034: JOUVE, PIERRE JEAN. - Woest en ledig. Vertaling Ruth Wolf.
R6727: JOUVENEL, HENRY DE. E.A. - The educational role of the press.
T8341: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling John Vandenbergh.
Y8242: JOYCE, JAMES. - Krantenknipsels 1951-2004 over James Joyce.
T2415: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling Paul Claes en Mon Nys.
L2403: JOYCE, JAMES. - James Joyce 1882 - 1941.
R3970: JOYE, PIERRE & LEWIN ROSINE. - Voor 's werkmans rechts. Kerk en Arbeidersbeweging in BelgiŽ.
T2124: JOZAN, J. - De Vrouw. De geslachtsorganen van de vrouw.
R1609: JOZEF JENNES, P. - Vrouw en Missie.
T9243: JOZEFA, Z.M. EN EM. VERREES. - Hij komt. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
M5275: JUDD, ALAN. - Ford Madox Ford.
Y2613: JUFFERMANS, P.J.A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeerst werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936.
T2545: JUFFERMANS, JAN. - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrechts sinds 1900.
H6292: JUFFERMANS, JAN. - Moet de kunst de straat op.
H6341: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana.
Y5107: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1955 van H. M. Koningin Juliana.
B6625: JULIANA. - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 September 1948.
K2649: JULIEN, PAUL. - Pygmeeen. Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika. Met 35 opnamen van de schrijver.
M9691: JULIO, F.B. - Bijdrage tot de geschiedenis der boekbinderij.
T6854: JULIO, F.B. (ED.). - Laurens Coster. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der boekdrukkunst. Jaargang 8. (1865).
T7683: JULIUS, KOENRAAD. - De nieuwe afgod.
Y7104: [WILDE] JULLIAN, PHILIPPE. - Oscar Wilde.
R5377: JULLIAN, PHILIPPE. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
T9830: JUNG, MICHAEL VON. - Frohliche Hummelfahrt oder die hochst merkwurdiigen Grablieder des Ritters.
L7273: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften.
T4386: JUNGIUS, MARIE. - Over de onbegrensdheid van ons meegevoel. Rede uitgesproken te Rotterdam.
B2360: JUNGSCHLEGER, INEKE. (ED.). - Gratis voor niks.
T7498: JUNIOR, D. - Kinder Feestklanken. Nieuwste Gedichten voor Verjaarfeesten van Vader, Moeder, Grootvader, Grootmoeder, Oom, Tante enz.
Y0344: JUNIOR, JACK. - Tekstboekje van He, He Charleston in 1 proloog en 2 bedrijven.
Y6890: JUNIUS, L. - Bonte Bladeren.
T3479: JUNKERS, HERBERT. - Niederlandische Schauspieler und niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
B4266: JURGENS, HENK. - Kind van verzet.
R5592: JURIS DOCTOR, U. - Onze plicht.
Y0359: JURRIAANSE, M.W. (ED.). - Prins Willem van Oranje - Brieven.
Y5177: JUSSEN, H.G. - De maat is vol... : het moeras van de Nederlandsche perszuivering.
R5133: JUSSIM, ESTELLE. - Slave to Beauty: The Eccentric Life and Controversital Career of F. Holland Day, Photographer, Publisher, Aesthete.
L8874: JUSTE, M. THEODORE. - Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571.
T2028: JUSTE, THEODORE. - La Republique Belge (1790).
T7042: JUTTE, JOS. (ED.). - In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties.
Y7454: JUX. - Een Bakvischje. Komische voordracht met zang voor 1 dame, alle feesten.
R6128: JUYNBOLL, WILLEM RUDOLF. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur.
H7947: KAAL, RON. - Oplage een miljoen modern drukwerk in China.
M6810: KAAL, MEERTJE. - Vergeef de wilde kat zijn beten. Gedichten.
Y6309: KAAL, MEERTJE. - Penthesileia. Gedichten.
Y9219: KAAL, MEERTJE. - Van het balkon af gezien. Gedichten.
Y4823: KAAM, BEN VAN. - Ambon door de eeuwen.
B7540: KAAM, BEN VAN. - Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode.
K5295: KAARE, P. - Erotiek. Voorspel, gemeenschap, orgasme en naspel. Vertaling Jan F. de Zanger.
W0306: KAAS ALBARDA, MEIA. - Inleiding tot de poŽzie van Henriette Roland Holst.
R7964: KAAY, W. VAN DER. - Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt.
B3290: KABANYI, IRENE. - Fur immer und ewig...
R8510: KABOS, HENK [=KAREL WOUD] EN JAN GERHARD TOONDER. - Geef ons heden ons dagelijksch brood.
R3271: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4a Extra: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam.
R3272: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 3: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
T2830: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nummer 2.
T2831: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam. Jaargang 1, nummer 11.
R3273: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
Y4224: GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. - Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat.
T2464: KADE, J. VAN DER. - Net geen 65 maar toch 91. Cahiers van De Lantaarn 1978-1997: een bibliografie.
B7227: KADT. J. DE. - Ketterse kanttekeningen.
W3787: KADT, JACQUES DE. - Herman Gorter: Neen en Ja.
K7479: KADT, J. DE. - Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?
H8801: TIRADE 233. J. DE KADT. - De regering die wij verdienen?
T5412: KADT, J. DE & S. TAS. - De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven.
Y5242: KADT, JACQUES DE. - Krantenknipsels van/over Jacques de Kadt.
R7209: KADT, J. DE. - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede.
L5538: KADT, J. DE. - Uit mijn communistentijd.
L5581: KADT, J. DE. - Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie.
K5788: KAEGI, WERNER. - Johan Huizinga zum Gedachtnis.
K9572: KAEGI, WERNER. - Das Historische Werk Johan Huizingas.
Y2904: KAEMPFER, ENGELBERT. - De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. etc.
M2161: KAFAK. - Marlowe's farewell. Stills from a silent movie.
H9586: KAFAK. - Verkoop catalogus politieke tekeningen van Kafak [= Eddy Greidanus 1946 Amsterdam-2000 Gaast}.
Y7117: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk.
T4218: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
B8970: KAFKA, FRANCIS J. - How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners.
T3002: KAFKA, FRANZ. - Amerika. Vertaling Nini Brunt.
M7269: KAFKA, FRANZ. - Brieven 1920-1924. Vertaling Nini Brunt.
Y1589: KAFKA, FRANZ. - Franz Kafka 1883-1924. Litterair Paspoort Augustus-September 1949. Nr. 29.
T1845: KAFKA, FRANZ. - Franz Kafka 1883-1924. Inleiding Adriaan Morrien.
T4411: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling. Vertaald door Gerda Meijerink en Willem van Toorn. Met een essay van Willem Brakman.
T3004: KAFKA, FRANZ. - De Chinese muur en andere verhalen.
T3005: KAFKA, FRANZ. - Het slot.
H2678: KAGIE, RUDIE. - Hotelleven.
H8165: KAHAN, BASIL. - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
L5955: KAHMEN, VOLKER. - Erotik in der Kunst. Aspekte zur Kunst der Gegenwart.
H0052: KAHMEN, VOLKER. - Erotic Art Today.
R5075: KAHN, GUSTAVE. - Europas FŁrsten im Sittenspiegel der Karikatur.
H0315: KAHN, FRITZ. - Het seksuele leven van de mens. Voor Nederland bewerkt, herzien en van een inleiding voorzien door H.L. Heijermans.
W9304: KAHSNITZ, RAINER / URSULA MENDE / ELISABETH RUCKER. - Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
R2772: KAIN, M. - Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce.
L9228: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen.
T2463: KAISER, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer. Deel II: Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur.
L2985: KAISER, L. - Quelques donnees concernant la relation qui existe entre la voix et quelques maladies chez les enfants.
Y9587: KAISER, ERNST. - Paracelsus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
L6865: KAL, JAN. - Praktijk hervat. 111 sonnetten.
T9956: KAL, JAN. - 100 doortimmerde sonnetten uit de jaren 1966 -1990.
Y2362: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten.
Y2366: KAL, JAN & HANS VAN DER HORST. - Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen.
Y2361: KAL, JAN. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
Y2360: KAL, JAN. - Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts.
Y2357: KAL, JAN. - Chinese sonnetten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14