Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y1169: WITKAMP, P.H. - Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.
Y1168: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden.
Y1156: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden.
Y1131: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde.
R6048: WITKAMP, P.H. en Martin Kalff. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets.
T6525: WITLOX, J. - Onze eigen politieke organisatie blijve!
Y4151: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Apollineum. Bijdragen, de Nederduitsche Taal, Dichtkunst, Welsprekendheid en Fraaije Letteren. Betreffende. Deel Twee.
L5953: WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
T6824: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam.
R5633: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poŽzie in de Nederlandse renaissance.
Y7378: [VONDEL] WITSTEIN, S.F. en E.K. Grootes. (ed.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen.
Y6622: WITSTEIN, S.F. - Bredero's ridder Rodderick.
M9511: WITTE, Richard. - Praktikum des Stein- und Zinkdrucks.
T5765: WITTE, C. de. - L' histoire du papier et les filigranes.
B6767: WITTE, A.J.J. de. - De mens in zijn taal gevangen.
R9642: WITTE, Dirk. - De kleine soubrette.
R9640: WITTE, Dirk. - Annetje. Woorden en Muziek.
B3997: WITTE, Aldert. - Charles Nypels Meester-Drukker.
K5930: WITTE, Dirk de. - Ernie Wever.
T5863: WITTEBOON, S. - Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven.
T4119: WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. Baron. - De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat.
Y2493: WITTEVEEN, Corn. Jos. en A.G. Maris. - 1948 Reconstruction, Recuperation, Sanitation, Cooperation. A new borderline Netherlands-Germany.
R8632: WITTEVEEN, Arjen. - Fryske Boukinst en hwet der mei mank is.
T3712: WITTKAMPF, Willem. - Verzameld werk. Samengesteld door Hans Heesen.
T5895: WNDELAER BONGA, S.E. - Oer Eastrum ald en nij.
L7444: WOENSEL, Pieter van. - Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Bezorgd door Meike Broecheler.
K8087: WOENSEL, Lodewijk van. - Meziek uit eige land.
T6677: WOENSEL KOOY, J. van. - Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen.
B2207: WOERDEMAN, M.W. en Dirk Coster. - Betje Wolff en Aagje Deken herdenking en erepromotie van Dirk Coster op maandag 1 november 1954.
R2254: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 5, 1934.
R2253: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 4, 1934.
R2252: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 3, 1934.
R2251: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 1e jaargang nr. 1, 1933.
H3731: WOESTIJNE, Karel van de. - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
T8839: WOESTIJNE, Karel van de. - Verhalen.
R2194: WOESTIJNE, Karel van de. - De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
L6127: WOESTIJNE, Karel van de. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
B8735: WOESTIJNE, Karel van de. - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen.
T0051: WOESTIJNE, Karel van de. - Het menschelijk brood.
L1182: WOESTIJNE, Karel van de. - Het zatte hart.
W9105: WOESTIJNE, Karel van de. - Verhalen. Illustraties: Mark F. Severin.
B3726: WOESTIJNE, Karel van de. - Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
Y5603: WOESTIJNE, Karel van de. - Wat is poŽzie? [Tekst van een lezing en bibliografie van Van de Woestijne].
B2681: WOESTIJNE, Karel van de. - Pieter Brueghel.
L8564: WOESTIJNE, Karel van de. - Altijd maar bijeenblijven. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert.
T9753: WOESTIJNE, Karel van de. - Verzameld werk. 7 + 1 delen.
B0938: WOESTIJNE, Karel van de. - Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929.
T5040: WOKER, Gertrud. - Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking.
Y0078: WOLF, H. de. - Roomsche waarheidsliefde.
R8790: WOLF, B.Th. de. - Hoe de revolutie werd voorbereid.
W8492: WOLF, Hans Jurgen. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel.
Y9498: [SPINOZA] Wolf, A. - [Review of] Spinoza and Time, By S. Alexander, London 1921.
H7867: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
H7065: WOLFF-BEKKER, Elisabeth. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
R0401: WOLFF, Gust. - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E.
H0746: WOLFF, Betje en Aagje Deken. - Critisch commentaar. Keuze door J.C. Brandt Corstius.
H9851: WOLFF, Andrea. - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws.
L8976: WOLFF, H.J. (ed.). - Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving.
B5858: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
Y3023: WOLFF, Sam de. - Koemie Orie. Landelijk orgaan van de Poale Zion be-Holland. Bijzonder nummer t.g.v. de 75e verjaardag van Sam de Wolff, 13 augustus 1953.
H9321: WOLFF, E. en A. Deken. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes. Samengesteld en ingeleid Johan van Nieuwenhuizen.
R5200: WOLFF, M. - De ondergang van Jeruzalem.
R7406: WOLFF, S. de. - Crisis in permanentie.
R7290: WOLFF, S. de. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
T7758: WOLFF, Sam de. - De crisis.
T4167: WOLFF, Betje en Aagje Deken. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald).
B0376: WOLFF, Betje & Aagtje Deken. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck.
T2593: WOLFSON, J.M. - Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman.
Y6761: WOLFSON, Constant H.F. - Wat niet vergaat... In memoriam Constant H.F. Wolfson Bloemlezing uit de nagelaten gedichten en gedachten.
Y1926: WOLINSKI. - Hitparade. Vertaling Piet Piryns.
Y4633: WOLINSKI. - Weg met de jeugd. Vertaling Piet Piryns.
Y2206: DE WOLKENRIDDER. - De Wolkenridder. Personeelsorgaan van de K.L.M. 15e jarg. no. 25 kerstmis 1961.
H6291: WOLKERS, Jan. - Zwarte advent.
L6475: WOLKERS, Jan. - Dominee met strooien hoed.
H1530: WOLKERS, Jan. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
B9924: WOLKERS, Jan. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
E0160: WOLTERS, J.B. - Uitgaven van J.B. Wolters. Te Groningen.1907,
L7590: WOLTERS, M.J.H. (voorwoord). - Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie.
Y4154: WOLTERS, Alb. - De heiligen Wiro, Plechelmus en Orgerus en Het Kapittel van Sint Odilien-Berg.
Y6901: WOLTJES, Margreeth. - Het vreemde hart.
H6910: WOLTMANN, Alfred. - Holbein und seine Zeit. Des Kunstlers Familie, Leben und Schaffen.
T1089: WOLZOGEN, Hans von. - Wagner-Brevier. Die Musik. Herausgegeben von Richard Strauss.
K7922: WOLZOGEN, Ernst von. - Das dritte Geschlecht. Roman. Mit Buchschmuck von Walter Caspari.
Y4186: ONZE WONING. - Onze Woning. Orgaan van de Christ. Bond van Patroons in het meubileringsbedrijf in Nederland. April-Mei 1947.
Y3948: WONINGGIDS. - Woninggids van het kantoor van vaste goederen Van Beijnum & Co. 4e jaargang februari 1907.
T9250: WOOLDENDORP, Cor en Jack Bess. - De Fietsbel. (Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel).
Y7344: WOOLF, Virginia. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
R5349: WOOLF, Virginia. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
T5741: GULDEN WOORDEN. - Gulden woorden. Een roep om meer idealisme, 'n bundel proza - ten dienste van de propaganda verzameld en aangeboden door de afdeeling Dieren van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, aan haar 25-jarig bestaan tot aandenken.
Y6028: THE TRANSPORT WORKER. - The Transport Worker. Volume 1. March 1912. No. 8.
T5735: WORMSER, J.A. - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser.
Y0049: WORP, J.A. - [Constantijn] Huygens. Onze Groote Mannen Serie I no 4.
R8980: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
W0694: WORP, J.A. - Isaak Vos.
T5617: WORTEL, Gijs. - Mooi gedrukt op linnen.
T2270: [WILDE] WORTH, Kate. - Oscar Wilde.
L8391: WOUD, Rom van der. - Ons dagelijks drukwerk.
B6393: WOUD, Rom van der. - Ons dagelijks druk werk.
W0811: WOUD, Elisabeth. [=Yda E. Andrea]. - Levensbegin.
T9323: WOUDE, H. van der. - Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen.
R2949: [HAAN, W. de]. WOUDE, G.J. van der. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit. Een korte historie en een kleine bespiegeling n.a.v. het 50 jarig bestaan der Uitgeverij W. de Haan.
Y6855: WOUDE, Johanna van (= Mevr. Van Wermeskerken-Junius). - Een verlaten post.
L0540: WOUDE, S. van der. - Een keurige wetenschap.
T5459: WOUDE, Th. W. v.d. (Bibliothecaris). - Catalogus der Centrale Bibliotheek over het Alcoholvraagstuk.
R6995: WOUTERS, D. - Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918.
Y8014: WOUTERS, D. - De moord te Raamsdonk. Vaderlands toonel- en zangspel. Geillustreerd met knipsels van mejuffrouw M. Zijl.
H8102: WRIGHT, C.E. - English Heraldic Manuscripts in the British Museum.
T7685: WRIGHT, Ada. - De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft.
M3340: WRIGHT, Louis B. and Gordon N. Ray. - The private collector and the support of scholarschip. With a foreword by Robert Vosper.
W8265: WRIGHT, Louis B. - Louis B. Wright. A bibliography and an appreciation.
B2989: WRINGER, H.P.G. de. - Verstoorde feesten. Gedichten.
T4469: WRISTERS. - Catalogus van studiewerken (studiejaar 1931-1932) verkrijgbaar in den boekhandel van J. Wristers.
T4586: WULLSCHLAGEL, H.R. - Vader en Zoon.
Y1640: WULP, F.M. van der. - Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch.
Y0096: WUMKES, G.A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en skriftenkennisse Twade jiergong no. 5.
B7927: WUNBERG, G. - Literatuur als toekomstmuziek. Enkele aspecten van de literaire kritiek in Duitsland omstreeks 1900.
B6251: WURFBAIN, C.L. - Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885.
B8312: WURZNER, Hans und Karl Krohnke. - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.
T9781: WYBENGA, P. - Kort overzicht van het verzet in Friesland.
L4047: WYN, Henrik van. - Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe.
Y9406: WYN. H. van e.a. - Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Compleet in twee delen.
R5552: WYTHOFF, Henriette. - Het knechtje van Harm Heins.
M6457: WYTYNCK, Wouter. - Ballade van Pier Haesbeek.
T7083: XENOPHON. - De oorlogsgeesel over West-Brabant.
Y6441: XENOPHON. - De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (uit Cyrus leerjaren). Vertaling M.B. Mendes da Costa.
R3195: CASTRVM PEREGRINI XIV. - Castrum Peregrini.
R5681: KUNSTAUKTION XLIV. - Eine beruhmte Sammlung einblatt Holzschnitte darunter 41 Unica und Kupferstichsammlung Freiherr von G...
L7478: CASTRVM PEREGRINI XXVI. - Castrum Peregrini.
R8576: CASTRVM PEREGRINI XXXII. - Castrum Peregrini.
L7480: CASTRVM PEREGRINI XXXIV. - Interpretationen zu Gedichten von Stefan George I.
Y4534: XYLANDER, Rudolf von. - Deutschlands Kampf um die Freiheit.
Y9369: TJOE KONG YANG. - Ti - Pao.
R3444: PRODUCTION YEARBOOK. - Advertising & Publishing Production Yearbook. Fourth Annual 1938.
L7468: YEATS, W.B. - Selected poems.
Y6857: YERTHA. [= Louise Antoinette Stratenus]. - Wilde rozen.
B8077: YOCARINI, Titus. - Vak in beweging 1 + 2 / 1904-1991. VANK GKf VRI GVN bNO. Lecturis 22.
M6503: [GILL], YORKE, Malcolm. - Eric Gill, man of Flesh and Spirit.
R5285: YOUNGER, Robert. - De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland.
K9145: YOURCENAR, Marguerite. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy.
K9134: YOURCENAR, M. - Vertellingen uit het Oosten. Vertaling Jenny Tuin.
Y3177: YOURCENAR, Marguerite. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
B3149: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
K0270: YOURCENAR, Marguerite. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
Y9355: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
Y5569: YPEY, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824.
R8429: YPMA, Y.N. - Kroniek van het Friese Verzet.
M3573: YPSILON. - Twintig eeuwen na Bethlehem.
L8004: YSSELSTEYN, Nicolaas Jan van. - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen of Den regtstoestand van Nederland.
T4087: YSSELSTEYN, G.T. van. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Met 202 afbeeldingen en 140 afbeeldingen van merken.
L9311: ZAAL, Wim. - Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren.
K0624: ZAAL, Wim. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de negentiende eeuw in de Lage Landen.
L9814: ZAAL, Wim. - Verhalen van man tot man.
R5546: ZAALBERG, C.A. - Hooft als pleitbezorger voor Menelaus.
Y4020: GEMEENTEBLAD ZAANDAM. - Goedkoop Gemeenteblad Zaandam (De 7000). 4e jaargang nr. 17. donderdag 19 April 1923.
T9777: EEN OUDE ZAANKANTER. - Zes man in den trein! of de Avonturen van de Zaandamsche Bedrijvencommissie op haar reis naar het hooge Noorden onder leiding van het Kamerlid J. E. W. Duijs.
Y3254: DE ZAANLANDER. - De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest.
Y9901: ZAANSTREEK. - De Zaanstreek. [Zes gedichten met foto's].
L2350: ZAHN, Ernest. - Op weg naar een industriele cultuur.
R9831: ZAHN, Ernst. - Menschen (Een verhaal uit de Alpen) Vertaling door Annie de Graaff.
R9839: ZAHN, Ernst. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland.
Y6423: ZAHN, Ernst. - Onderstroom. Een novelle. Vertaling Annie de Graaf.
R4275: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. - Beroepeninventarisatie. Deel XVII. Grafische arbeiders en boekbinders.
R6759: ZAND, Thijs van 't. - Overgave. Een jeugdherinnering. Pentekeningen Jos van der Zee.
T2049: ZANDEN, L. van der. - Kerk en Nationaal-Socialisme.
M0245: ZANGER, Jan F. de. - Een gat in mijn plusfour.
T0939: ZANGWILL, J. - Droomers van het Ghetto. Vertaling B. Canter. Drie delen.
R9827: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
R9359: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
E0108: ZANTEN, Laurens van. - Treur-tooneel der doorluchtige vrouwen, of op en ondergang der vorstinnen, en andere beruchte vrouwelijke personagien. Behelzende een kort en bondig verhaal , van 't jammerlijk en ellendig eynde der voornaamste, en treffelykste vrouwen. Beginnende met de Assyrische monarchie, en vervolgende tot aan het eynde deser eeuwe. Uit veele geloofwaardige schrijvers, en verscheidene taalen, met groote moeite by een versameld. Met curieuse figuuren... verciert.
H6700: ZAPF, Hermann/John DREYFUS. - Classical typography in the computer age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an introduction by John Bidwell.
K1571: ZAPF, Hermann. - Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen.
H8803: ZAPF, Hermann. - Schrift und Buch in der Welt von morgen.
Y0525: ZEE, Daan van der. - Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen).
R8437: ZEE, F.J. de. - Dounsjende Michjes. Koartswilige rymkes.
T4974: ZEE, Daan van der. - Christen-socialisme en Klassenstrijd.
R7739: ZEE, Daan van der. - Het Christen-Socialisme.
R7473: ZEE, D. van der. - De pensioenen taboe!
T3257: ZEE, Daan van der. - Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede).
R7095: ZEE, Sjouke de. - Piter Jelles ut in fraechpetear mei him sels.
T4381: ZEE, Daan van der. - Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland.
T6796: ZEEGERS, L.TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam. Met [4] platen en Kaart. Goekoope uitgave.
R7016: ZEEGERS, L.Th. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
R8390: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: De Westkappelsche dijk, door H. van Gelderen Zeeland van 1813 tot 1913, vergelijkende schets door W. Polman Kruseman, secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
R8389: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Hayman. Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen van 1591 te Middelbrug. Het Zwarte monnikenhuis. De veranderingen in den mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800. Een en ander over den Oost-Hinkelenpolder. Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters.
R8388: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Het Kruiningsche Dialect II. Het Album Amicorum van Petrus Hondius 1578-1621. Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius. De aanbieding der Nehalenniabeelden van Domburg aan het Rijk in 1809.
Y2234: ZEEMAN, Michael. - Nog houdt het schip zich recht. Verzamelde gedichten. Bezorgd en ingeleid door Maarten Doorman.
T3037: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T3038: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T2253: ZEEUW J.Gzn., P. de. - Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945.
T9281: ZEEUW, A.B. de. - Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program.
T4644: ZEEUW J. Gzn., P. de. - Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930.
T3167: ZEGGELEN, W.J. en A. Ising. - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei.
Y3427: ZEGGELEN, W.J. van en A. Ising. - Groot Nederlandsch prentenboek met zevenhonderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien, die heel knap zijn en die nog niemendal weten, die nog spelen en die niet meer spelen, en voor alle andere groote en kleine kinderen
Y8974: ZEGGELEN, W.J. van. - Het prijsraadsel van het Zondagsblad. Verzuchting en vloek.
Y0136: DE WAAR-ZEGGER - De Waar-zegger nr. 1.
R0604: [VONDEL] ZEIJ, Jac. J. - Vondel voor allen: 1. Jezus lijden beschouwd en beschreven door Joost van den Vondel.
Y3643: [VONDEL] ZEIJ, Jac. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Inleiding en toelichting door Jac. J. Zeij, S.J.
B2355: ZEIJ, Jac. J. - De internationale bidweek van 18 tot 25 januari.
R1310: [VONDEL] ZEIJ, Jac. J. - Vondel voor allen: III. Oranjeklanken.
Y5863: KOLNISCHE ZEITUNG. - Kolnische Zeitung. Dinstag, 21 Marz 1871. Nr. 80, zweites Blatt.
R2159: WIENER ZEITUNG. - Jubilaums-Festnummer der kaiserlichten Wiener Zeitung 8. August 1703-1903. Beilage zur kaiserlichten Wiener Zeitung vom 8. august 1903.
Y7298: ZEITUNG. - Uber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. No 49, Stuttgart 1871.
Y7294: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 28 Marz 1920 nr. 12/13. 29 Jahrgang.
Y7290: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 23 Februar 1919 nr. 8. 28 Jahrgang.
Y7289: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 24 November 1918 nr. 47. 27 Jahrgang.
Y7288: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 17 November 1918 nr. 46. 27 Jahrgang.
Y7287: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 13 Oktober 1918 nr. 41. 27 Jahrgang.
T6896: ZELANDUS [= BELLAMY, Jacobus]. - Vaderlandsche gezangen.
R7551: ZELDENRUST, Leo. - Verloren karakteristiek van Rotterdam. Teekeningen van Leo Zeldenrust.
L9419: ZELLER, Bernhard. - Hermann Hesse in woord en beeld. Vertaling Martin Mooij.
L2230: ZERNIKE, Elisabeth. - Zondebok.
K7453: ZERVOS, Christian. - Domela. Arte plastico y arquitectura en Holanda.
R8402: ZEVENBERGEN, Cornelis. - Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private bedrijf.
L6794: ZIEHEN, Th. - Das Seelenleben der Jungendlichten.
R1031: ZIELENS, Lode. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
L3738: ZIELENS, Lode. - Moeder, waarom leven wij?
Y4596: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Vondel in zijn bespiegelingen.
Y4595: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Heeft Vondel Spinoza bestreden ?
B6748: ZIJDERVELD, A. - Levensbericht van Dr. A. Zijderveld en beoordeling van keur uit zijn werk.
B1872: ZIJDERVELD, A. - Perk's ontwikkeling tot vrijheid.
H9877: ZIJL, Annejet van der. - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
E0404: ZIJL, Annejet van der. - Fortuna's kinderen. Een trans-Atlantische familiekroniek.
T4998: ZIJLSTRA, H.R. - Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam.
Y1618: ZIJLSTRA, IJ. - Van de school het leven in! Leesboek voor herhalingsscholen en scholen voor voortgezet lager onderwijs. Tweede deeltje (In den strijd om het bestaan).
B4476: ZIJP, R.P. - Luther in de Lage Landen.
R1781: ZIMMERMANN, Victor. - Praktische Winke fur alle, die met Satz und Schrift zu tun haben.
B6121: ZOETE, Johan de. - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw.
T4961: ZOETE, Johan de en Martien Versteeg. - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition.
B0906: ZOETE, Johan de. - A manual of photogravure. A comprehensive working-guide to the Fox Talbot Klic dustgrain method.
K8091: ZOETHOUT, D.A. - De Courant.
Y1916: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. Met medewerking van Constant van Wessem en A. van Wayenburg. Deel III. Onze Vernedering I.
B3988: ZOLA, Emile. - Une Campagne. Opstellen over politiek en letterkunde. Samengesteld door Nop Maas.
T4901: ZOLA, Emile. - Merlier's Molen. Novelle.
R0599: ZOMER K.J.Zn, R. - Laat het zo drukken.
E0199: ZOMEREN, Koos van. - Een vederlichte wanhoop.
Y4203: DE MAGISTRALE ZON. - De Magistrale Zon. Nederlandse straatkoerant. 2e jaargang juli/augustus 1971. No. 16.
Y7866: ZONDAGAVONDBLAD. - Het Zondagavondblad. 22e jrg. 11 Februari 1945. no. 16.
Y2744: [PROVO] IMAGE / WITTE PERS zondagsblad. - Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 3.
E0027: ZONDAGSBLAD. - Zondagsblad van Het Nieuws van den Dag. 25e jaargang 11 September 1898 nr. 37 en 9 October 1898 nr. 41.
Y7836: ZONDAGSBODE, De. - De Zondagsbode. Doopsgezind Weekblad, onder redactie van J. Wuite. 41 jaargang 22 Januari 1928. No. 12. De inwijding der Nieuwe Kerk Aalsmeer.
Y2511: ZONDAGSSCHOOLBOEKJE. - Gebedsverhooring.
R5543: ZONDERVAN, W. e.a. - De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar.
R7466: ZONDERVAN, Henri. - Insulinde in woord en beeld. Passer te Pajakoemboeh.
R7464: ZONDERVAN, Henri. - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
R7463: ZONDERVAN, Henri. - Insulinde in woord en beeld. De Steile Zuidkunst.
B7127: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 9 januari 1948 t/m 31 december 1948.
Y3343: ZONJEE, J.J. - Het Huisje van Czaar Peter in Zaandam.
L7814: ZONNEVELD, H.I.S. - Suriname en de Luchtkaartering.
R1528: ZONNEVELD, Peter van. - Het geheim van de Leidse Hortus. Novelle.
B9734: ZONNEVELD, Peter van. - De tuin van de Indische Romantiek. Negende Bert van Selm-lezing.
B2165: ZONNEVELD, J.I.S. - Riviervormen in de kustvlakte van Suriname.
T9005: ZONNEVELD, Mieke van; M.A.W. Ouderyte; David Kwa; Simon Mulder; Lennard van Rij; - Avantgaerde: Leest der poŽzie. Derde editie 2012.
L5342: BRANDT en Zoon. - Bijbels en Kerkboeken. Catalogus No. 32.
B5200: ARPS & zoon. - Stijl & standing in staaldruk.
Y1893: FIRMA VAN HOUTEN & ZOON. - Ons eigen tijdschrift. Maart 1931.
B0068: ZUBLI, A.J. - De verdeeling der gemeenschap bij tweede en verder huwelijk, in haar verschil met die bij eerst huwelijk, volgens de Nederlandsche wetgeving beschoud, in formules toegepast en in formulieren van boedelscheiding practisch bewerkt.
T5033: ZUIDEMA, R.J. - Beukenootjes. Eerste bundeltje.
Y1094: ZUIDEMA, E. - Historisch-geographische tabellen. De voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis der aardrijkskunde en de aardrijkskunde der geschiedenis. Chronologisch-synchronistisch gerangschikt door E. Zuidema.
T1621: ZUIDERENT, Ad, Maria van Daalen en Martin Reints. - De kunst van het aanbidden.
L3996: ZUIDERENT, Ad. - Waar geen haven is.
B8503: ZUIDHOFF, H.W. - De maatschappij van het landgeld vergeleken met het hedendaagsch kapitalistisch stelsel.
K3827: ZUIDWEG, J.J.A. - Drie Heiligenlegenden. Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door...
T3838: ZUTHEM, H. van e.a. - Hoeden. Verslag van de Textieldag op 9 november 1991, Museum voor Volkenkunde te Rotterdam.
R6866: ZUTPHEN, Jan A. van. - Over de bergen. Indrukken van een reis door Zwitserland en de Fransche Jura, t.g.v. het 2de Congres van het Wereldverbond van Diamantbewerkers, juni 1907, te Saint-Claude. Inleiding Henri Polak.
L6503: ZUYLEN, Belle van & Benjamin CONSTANT. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. Vertaling en voorwoord Greetje van den Bergh.
M9268: ZUYLEN, Belle van. - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen- Madame de Charriere (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en andere 1760 - 1805.
Y0754: ZUYLEN, Belle van. - Mistriss Henley.
R0890: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden. Opstellen over spaakkunst en tekstinterpretatie.
Y7156: AMSTERDAMSE ZWAANTJES. - Zingen voor de Sint. Een E.P. met 16 bekende Sinterklaasliedjes De Amsterdamse Zwaantjes Zingen voor de Sint.
R5196: ZWAARDEMAKER, H. - l'Analogue graphique de l'ecriture analphabetique par signes de Jespersen en phonetique.
R8000: ZWAARDEMAKER, Mevr. - In de Bruidskorf.
Y6705: ZWAGERMAN, Joost. - Schaduwtikkertje. Een zomerse episode.
E0556: ZWAGERMAN, Joost. - Tomaatsj.
L7342: ZWAMA, Sape. - Toen t Polderdiepke dicht lag. Streekroman in het Westerkwartiers. In Gronings dialect.
Y2156: ZWANNIKEN, J.J.G. (tekst)BORDEWIJK-ROEPMAN, J.S.H. muziek. - Uit het diepst van mijn hart.
T3103: ZWART, Piet. SCHROFER, J. (inleiding). - Keywords / Sleutelwoorden, Piet Zwart 80 / 80 jaar jong.
Y1052: ZWART, A.C. de. - Handleiding bij het Stel-Onderricht ten gebruike der Scholen.
R6615: ZWARTENDIJK, J. - Het zien van mensch en masker.
T9941: ZWARTS, Kim / Bart Lootsma. - Kim Zwarts: Beyond.
R9389: EEN ZWEED. - De verrichtingen van de Zeppelins.
T5993: ZWEERS, Bernard en Nicolaas Beets. - Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano.
Y2184: ZWEERS, Bernard & Mr. van Loghem [Fiora della Neve]. - Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden.
T9455: ZWEERS, Bernard en Van Loghem (Fiora Della Neve). - Kroningscantate.
K1760: ZWEIG, Stefan. - Die unsichtbare Sammlung und andere Erzahlungen.
M9803: ZWEIJGARDT, Johan Coenraad. - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met een naauwkeurige opgave van al de formaten [1822].
T7398: ZWEILING, Klaus. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft.
T5849: ZWELING, Klaus. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze.
R4702: ZWERTBOEK, G.J. - Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
R4703: ZWERTBOEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper.
R4701: ZWERTBROEK, G.J. - Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
T3567: ZWERTBROEK, Gerrit J. - Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond.
T6508: ZWETSLOOT, Jan. - De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering.
Y0477: ZWIETEREN, P. van. - De Journalist. Vroolijk Detectivespel in twee bedrijven (drie tafereelen).
R2265: ZWOCH, G. - Der Reichstag. Bilder zur deutschen Parlamentsgeschichte.
[an error occurred while processing this directive]

5/9