Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T9202: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
R9661: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Achttiende reeks. Albrecht Rodenbach: De Blauwvoet. L. Lambrechts: Het Wiegelied der Vlaamschgezinde Moeder. Remy Saen: Mijn paradijsje. L. Lambrechts: Het Kempsich Osseboerken. Jan Elinckx: De Brief van den Schacht. Jan F.E. Celliers: Vrijheidslied.
R7127: HULLEBROECK, EMIEL. - Zang en Strijd. Levensherinneringen. Inleiding Floris van der Mueren.
R9665: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
R9662: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9557: HULLEMAN, FRANS. - Scheiding.
T3543: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9681: HULLEMAN, FRANS. - Stadmenschen.
R9508: HULLEMAN, FRANS. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
Y3505: HULLEMAN, FRANS. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
M7100: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
C0999: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
T6877: HULLEMAN, FRANS. - De avonturen van mijnheer Richard.
T0868: HULLU, J. DE. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtssche Schisma.
K1547: HULME, KERI. - De windeter/ Te Kaihau. Vertaling A. Bok.
M5981: HULME, KERI. - Kerewin. Vertaling Anneke Bok.
R5872: HULPAS, MARCEL & JAN WILLEM NIENHUYS. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
Y4818: HULSBUS, JOOP. - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands IndiŽ en de hel van de Birma Spoorweg 1941-1945.
Y3148: HULSEBOSCH, TOM (ED.). - Margriet Winterboek 1956.
R8745: HULSENBOOM, J.W. - Cursus Loopend Schrift nr. 7. 2e kl. Concentrische methode voor de Lagere School.
L5106: HULSHOF, FRANCISCUS J.H.A. - Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller.
B1984: HULSHOF, PAUL EN HENK VAN KERKWIJK. - Arthur en de lettervreter.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
R7185: HULSHOFF, MARGARETHA H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
L0857: HULSKER, JAN. - Van Gogh in close-up.
B0555: HULSKER, J. EN G. STUIVELING. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
P0953: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
B9302: HULSKER, JAN. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
T7761: HULST, W.G. VAN DE. - Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938.
Y4919: HULST, WIECHER ANTHONIE. - Betjakrijders, hoeren, generaals en andere politici. Lotgevallen tijdens een reis door het 35-jarige IndonesiŽ.
K6835: HULST, W.G. VAN DE. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T9012: HULST, WILLEM G. VAN DE. - Zeven verhalen.
T7674: HULST, J.W. VAN. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
H7938: HULST, JOH. VAN DER. - Boek en druktechniek.
L5070: HULST, ALEXANDER R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium.
L3025: HULST, LEO. - Weinige verzen.
R5797: HULSTIJN, WOUTER. - Ons Dagelijksch Brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T7387: HULSTIJN, WOUTER. - Ons dagelijksch brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T4583: HULSTYN, WOUTER. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
R6253: HULTEN, M.H.M. VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960).
W2206: HULTHEM, CHARLES. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
R9623: HULZEBOS, BRAM. - Ziggy. Man op hol in de drafsport.
B3934: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Hart met gaten. Gedichten.
T5115: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T2776: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T5096: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T2778: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
L1433: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
L0117: HULZEN, A. VAN. - Utrecht in de Patriottentijd.
B3895: HULZEN, G. VAN. - Aan 't lichtende strand.
T2764: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T3164: HULZEN, G. VAN. - Annie Revers' uitvaart.
T3163: HULZEN, G. VAN. - Liefdestragedie.
T2950: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
L9341: HULZEN, GERARD VAN. - De kinderen der rijken.
L9275: HULZEN, G. VAN. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
T1976: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T5109: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T1664: HULZEN, G. VAN. - Liefdes tusschenspel.
T5110: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5118: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5112: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
T0543: HULZEN, G. VAN. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
T5100: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
R9380: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
R9382: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5119: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T2691: HULZEN, G. VAN. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T1673: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
T2775: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
Y5047: HULZEN, JOH. VAN. - Onze Indische geschiedenis.
T5106: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht.
B7219: HULZEN, A.L. VAN. - De Lichtboei.
T5116: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5117: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5101: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5105: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T5111: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T5104: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T5103: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T2774: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
R9415: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9406: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
R9402: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
L2131: [BOON] HUMBEECK, KRIS. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin.
R8865: HUMBEECK, KRIS & KRISTOFF TILKIN. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, ALEXANDER & NICHOLAS. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
Y4041: HUMFELD'S FINANCIER. - Humfeld's Financier. Financieel Economisch Orgaan. 12e jaargang 28 juli 1920. no 48. 13e jaargang 25 juni 1921. no 48. 14e jaargang 5 augustus 1922. no 60.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
P0960: HUMMELEN, W.M.H. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
M5338: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
P0954: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers.
M7327: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947.
L6679: HUNINK, MARIA. (ED.). - Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
R6362: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
A0749: HUNNINGHER, B. - Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller.
L8082: HUNTER, DAVID. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
K6501: HUPPERT, HILDE. - De dood in de ogen.
L5891: HUPPERTS, FRANCISCUS D. - Edouard Qurliac 1813 - 1848.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
R5295: HURD, ARCHIBLAD S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. VAN DEN. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, BETTINA. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, MAURICE. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, FANNY. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
Y3082: HURTIG, CATARINA. - Prinsessen.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
M4355: HUSER, FRANCE. - Het huis der begeerte. Vertaald.
K5966: HUSGEN, LUCAS. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
Y3134: HUSSEM, W. - Chinese verzen uit de bundel Gisteren voor vandaag.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
L7858: HUTH, MICHAEL. - Blattwerk. Druckgrafik.
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, WOUTER. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, BARONESS VON. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
L4949: HUTTER, ANTONIE. - Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie. Een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven.
T9601: HUTTON, EDWARD. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
K6449: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret.
H3240: HUXLEY, ALDOUS. - Het genie en de godin. Vertaald.
K1757: HUXLEY, ALDOUS. - Nonnen aan de lunch en andere verhalen. Vertaling M. Mok.
L8261: HUXLEY, JULIAN (ED.). - Language and communication.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y4974: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R. - Nieuw-Guinea het einde van een koloniaal beleid.
Y3424: HUYDECOPER, T.R.C. - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten, over de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank.
T0294: HUYGENS, CONSTANTYN. - Cluys-werck. Dichtstuk.
B5701: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
B1175: HUYGENS, CONSTANT. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
R6182: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan.
T9594: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw.
H3893: HUYGENS, G.W. / HERMAN PLEIJ. E.V.A. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
B6931: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
L8414: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
Y0921: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck. Bezorgd en ingeleid door P.J.H. Vermeeren.
T5378: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
R2792: HUYGENS, G.W. - Lode Baekelmans.
B6010: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ED.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
M8529: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust.
B7916: HUYGENS, CONSTANTIJN. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. Negen delen.
B6071: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met aanteekeningen van J. van Vloten.
R0256: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
T6209: HUYGENS, CORNELIE. - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman.
T1719: HUYGENS, CONSTANTIN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
A0896: HUYGHENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
K7630: HUYSKENS, WIM. - Verbeelding te lijf.
B0287: HUYSKENS, WIM. - Schuine lyriek.
T4566: HUYSMAN, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6573: HUYSMANS, CAM. - Mantelius als Pamphletschrijver.
L5365: HUYSMANS, RUDOLF H.A. - Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
B4451: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
B9348: HYACINTH HERMANS, P. - De mensch en zijn engel. Verlucht met reproducties naar schilderijen van Rembrandt.
R1416: HYAMS, P.J.E. AND W.F. KOOPMAN. - Neophilologus. An international journal of modern and mediaeval language and literature. Index to volumes XXXI-LX (1946-1976).
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
T7915: HYLKEMA, HERM. - Dr. Justus Hiddes Halbertsma.
H3225: [ERASMUS] HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
T8775: IAMBE NR. 8. - Iambe. Literair Tijdschrift 2e jrg. nr. 8. Bevat o.a.: Hella Haasse. Franz Kafka. Mies Bouhuys. Ed. Leeflang en Carry van Bruggen.
R6449: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
T1509: IBARRURI, DOLORES (PASIONARIA). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
K7382: IBELINGS, HANS (ED.). - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands. Jaarboek / Yearbook 1998/1999.
Y2142: IBO, WIM. (ED.). - Nederlands Cabaret Album. I. Liedjes van toen en nu.
B3806: IBOU, PAUL. (ED.). - Vorm in Vlaanderen. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4.
B4822: IBOU, PAUL. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
B9388: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B9112: IBSEN, HENRIK. - John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
R4425: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B7843: IBSEN, HENDRIK. - Brand. Dramatisch gedicht in vijf bedrijven. Vertaling J. Clant van der Mijll-Piepers.
T5971: IBURGERMAN, BATAVUS DEN [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=ERNST SCHNEIDER]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
K4968: IDEMA, W.L. / AAD NUIS / D.W. FOKKEMA. - Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek.
W8525: IDEMA, W.L. - Spiegel van de klassieke Chinese poŽzie. Van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie. Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema.
L0004: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee.
Y4853: IDO, VICTOR. - De paupers. Uitgeleid door H. Surie en van een biografie voorzien door E.R. Duncan Elias.
K2788: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Twee delen.
T6229: IDZERDA, W.H. - De fotografie in dienst der wetenschap en hare beteekenis als kunst.
K8296: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Adam in ongenade.
B8942: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
B8943: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Lord Zeepsop.
L1911: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
K8117: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Vaste koers.
K8118: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Behouden vaart.
K8121: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Onder de pannen. Belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet, De lijmkit van moeke Mullemans.
R7665: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Petrus in dubio.
R7668: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Polletje Piekhaar en Lord Zeepsop.
K8178: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De dans om de rinkelbom.
T3642: [COHEN] IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Over de leuning en langs de kaai.
A0307: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Liederen van de zelfkant.
R2764: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer. Rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen.
Y3224: IETS. - IETS. no. 17.
K2899: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord. Vertaling Irving Pardoen.
L9489: IGNATIEFF, MICHAEL. - Russisch familiealbum. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
M7662: IJLANDER, GIJS. - De kapper.
H0564: IJLANDER, GIJS. - Some sunny day.
H2590: IJLANDER, GIJS. - De aanstoot.
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, WILPRECHT VAN DEN. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
B9583: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & JOOST VAN DE WEIJER. (ED.). - Politiek in prent '97. Is het Kunst?
B9584: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & A. VAN HAEREN. (ED.). - Politiek in prent '96.
B9585: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & JOOST VAN DE WEIJER. (ED.). - Politiek in prent '98.
B9586: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent 2000.
B9587: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent '99.
L0805: IJZEREN, J. VAN. - Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908).
Y3142: IJZEREN, J. VAN. - Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-Christelijke dichters en prozaschrijvers. Bijdrage tot een bibliografie.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
Y2901: IJZERMAN, J.W. - Iets over de Tempelruinen van Prambanan.
T3134: IJZERMAN, A.W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T3381: ILJIN, M. - Het vijfjaarplan. Vertaald door Maria Tsjornaja. Inleiding J.G. van Dillen.
Y1937: VERENIGING VAN RECLAMEO-NTWERPERS EN ILLUSTRATORS. - VRI-boek 2 / VRI Book-2 / Livre de la VRI-2 / VRI Buch-2. Voorwoord Hans Bolleman.
T9903: IMAR KULA, W. - Storm over Nijmegen 1944-1945.
Y4921: IMMERZEEL, B.R. & F. VAN ESCH (EDS.). - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
R4261: IMMIG JR., CORNS. - Het gildewezen. Rede.
T2191: IMMIG, CORNELIS EN CHR. RUEB. - Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam.
Y0757: IMMINK, M.W. - De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
Y4545: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1. Maart 1940. Nummer 1.
Y4546: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1 = [2] . Maart 1941. Nummer 3.
T0596: IMPE, ALFONS VAN. - Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
K9690: TYPONY INC. - Big book of graphic designs and devices.
R8092: INCONTRI. - Incontri. Revista europea di studi italiani. 1999/2-3: Hypnerotomachia Poliphili.
B8342: INDEGEEST ET AL. (ED.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
L0227: [ROMEIN, JAAP]. INDENHAECK, WILLEM. - Klein Kerstgeschenk 1984.
L8273: INDESTEGE, LUC. - De boekband in de Oude Nederlanden. Een vluchtige kennismaking.
K4428: INDESTEGE, LUC. - Quaderno Fiorentino. Kunst en letterkunde in Firenze. Indrukken en gesprekken.
K7659: INDESTEGE, LUC. - Orpheus en Eurudike.
R2815: INDESTEGE, LUC. E.A. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
Y4665: NEDERLANDSCH INDIE. - Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard.
Y3233: INDONESIA. - Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia.
Y4276: INDONESIA. - Indonesia. Weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan Indonesia. Jaargang 16. No. 15. 29 September '45.
H7732: INDONESIE. - Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesie en verwant cultuurgebied.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
R5407: INGEN, FERDINAND VAN. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
B6796: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
T9355: INGEN, FERDINAND VAN. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
T7571: INGERSOLL, KOLONEL. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
T1199: INGERSOLL, ROBERT G. - De waarheid. Een voordracht.
Y2259: INGHELS, MAARTEN. - Nieuwe rituelen. Gedichten.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
Y0578: INJA, C. - De Gewetensbezwaarde tegen de Militaire Dienst en de Geneeskundige Troepen.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Hans Lodeizen.
K3538: INNERHOFER, FRANZ. - Mooie dagen. Vertaling Hans Hom.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T9726: INOSE, NAOKI WITH HIROAKI SATO. - Persona. A Biography of Yukio Mishima.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
P1582: INSINGEL, MARK. - Een getergde jager. Verhalen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
Y2821: L'INSURGE. - L'Insurge. Organe libertaire hebdomadaire. 9 fevrier 1908 - 16 janvier 1907. 6me nrs: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14. 7me nrs: 7.
Y2708: L'INSURGE. - L'Insurge. Organe libertaire hebdomadaire. 6 juin 1903 - 9 aout 1908. 1re annee nrs: 1 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 11 - 17. 2me annee nrs: 39 - 40. 3me annee nrs: 28. 5me annee nrs: 2 - 3 - 5. 6 me annee nrs: 4 - 11 - 12.
B9397: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde vierde jaargang 1947. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
A0719: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde derde jaargang 1946. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l'Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
L9523: IONESCO, EUGENE. - De foto van de kolonel. Vertaling F. van Tijn.
L3129: IONGH, JANE DE. - Margaretha van Oostenrijk.
L3130: IONGH, JANE DE. - Maria van Hongarije. Deel I: De kroon van Stephanus den Heilige.
Y2005: IONGH, H. DE. - Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum.
R2816: IPENBURG, RIE VAN. - Sinte Clara.
R2503: IRVIING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
R4178: IRVING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
H4949: IRVING, JOHN. - De vierde hand. Vertaling Sjaak Commandeur.
W4109: IRVING, JOHN. E.A. - Amerika, Amerika. Bloemlezing.
H2145: IRVING, JOHN. - Bidden wij voor Owen Meany. Vertaling C. van den Broek.
M2610: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar. Vertaald door Sjaak Commandeur.
Y3179: IRVING, WASHINGTON. - Rip van Winkel.
M9810: IRWIN, RAYMOND. - The English Library. Sources and history.
MK0018: ISAAC, FRANK. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. MCKAY (EDS.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
T2709: ISACKER, K. VAN. - Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide.
R7063: ISACKER, KAREL VAN. - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914.
L1187: ISACKER, FRANS VAN. - Posthume wandeling.
T0437: ISACKER, K. VAN. - De Internationale te Antwerpen 1867-1877.
K4910: ISACKER, FRANS. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye
R9079: ISACKER, K. VAN. - Geschiedenis voor mensen.
H3031: ISEGAWA, MOSES. - Slangenkuil. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
H0621: ISEGAWA, MOSES. - Abessijnse kronieken. Roman. Vertaling Ria Loohuizen.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
H7633: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - De kant van Christopher 1929-1939. Vertaling J.F. Hossele.
L2287: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Prater Violet. Portret van een regisseur. Vertaling Kees Boukema.
H9658: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Christopher and his kind : 1929-1939.
H6499: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Meneer Norris neemt de trein. Vertaald door Willem van Toorn.
L1165: ISING, ARNOLD. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R3282: CLASINA ISINGS. - Antiek glas.
T5788: ISINGS, C. & S.M.E. VAN LITH. - Romeins glas.
R5015: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
R9119: ISRAEL, EDDY-LEX. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
Y0840: ISRAELI, YAEL. - Ancient Glass. The Eliyahu Dobkin Pavilion of Glass from Eretz Israel and Neighbouring Countries.
R0116: ISRAELS, JOZEF. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
T2223: ISRAELS, JOZEF. - Schilder der binnenhuizen.
L9591: ISTENDAEL, GEERT. - Altrapsodie.
L9955: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Vlaamse Sprookjes.
L9918: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Nieuwe uitbarstingen.
L9899: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Bekentenissen van een reactionair.
Y2658: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Het geduld van de dingen. Gedichten.
L9498: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Anders is niet beter.
L9387: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De zwarte steen.
L9390: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Mijn Nederland.
R6415: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Arm Brussel.
T5783: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
R6928: ISTORICOS. (PIERRE COEMAERE). - Histoire de la Libre Belgique Clandestine.
K7637: ISTRATI, PANAIT. - Leven en sterven van Oom Anghel. Vertaling van A.M. de Jong.
R7656: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
T1271: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
T7930: ITALLIE-VAN EMBDEN, W. VAN. - Peinzen over: De taak van de vrouw na den oorlog.
M9605: ITALLIE, JEAN-CLAUDE VAN. - Hoera Amerika. Drie visies op de Verenigde Staten. Vertaling C. Buddingh'.
T1907: ITJESHORST, JOHANNES. - De Werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1582.
K3760: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees poŽziefestival 1982.
K3267: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Aktuelen II.
L2315: ITTERBEEK, A.F. VAN. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
C1020: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap.
K2781: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel.
R7145: ITTERSUM, WILLEM ADRIAAN VAN. - Het rechts van voet- en jaagpad.
K6359: IVENS, JORIS & ROBERT DESTANQUE. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven. Vertaald door Paul Syrier.
B7979: IVINS, JR., WILLIAM M. - Prints and visual communication.
R3355: IVOI, PAUL D'. - Naar het land der Druzen. Bewerkt door O. Geveen.
K7401: IYER, PICO. - De dame en de monnik. Vier seizoenen in Kyoto. Vertaling J. Veenbaas.
Y0330: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1983 - 1984. Nop Maas: Nevel en wind. Enkele reacties op De Nieuwe Gids 1885-1885. R. van der Paardt: De antieken, daar zit veel in . Over de epische fragmenten van Albert Verwey en Willem Kloos. B. Luger: Beeldjes van Tachtig. W. van den Berg: De Drachenfels onder professoren. Mengelingen: Dingemans Willem Beens: Baladen op het ontset van Bergen op Soom door R. Tempelaars.
L5889: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997 - 1998
R5442: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010.
T1902: JAARBOEK. - Letterkundig Jaarboek. Gulden Aren, Oogst 1909.
B5123: JAARBOEK. - Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969.
B0397: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2002-2003
B1820: JAARBOEK. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967.
B5242: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47.
B3241: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999 - 2000.
L5890: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000 - 2001.
B1815: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945.
B9190: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
B9191: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992 - 1993.
B9192: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
R2814: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997
Y3362: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987 - 1988. W.A.M. de Moor: Keuzen en drijveren van de biograaf, Enige theoretische aspekten van de biografie en hun toepassing. J. Stouten: Autobiograaf en biograaf, Narcissus en zijn echo. Rudi Wester: De zin van de biografie.
R6383: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011.
Y3361: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985 - 1986. Rudi van der Paardt: Slauerhoff en de maatschappij, Gerrit Jan Zwier: Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp, W. Blok, "De opstand van de Guadalajara". Het laatste prozawek van Slauerhoff.
R2174: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 -2007.
L7589: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
C1192: JAARSMA, MENNO. - Het Schoone Boek.
L2028: JAARSMA, D. TH. - Karakteristieken.
Y3482: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
Y0540: JAARVERSLAG. - Jaarverslag. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Bibliotheek-Fonds. Verslag over het jaar 1928.
Y1880: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929.
Y1868: JAARVERSLAG. - Jaarverslag over het jaar 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 1937 van de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit (U.A), Leiden.
R5185: JACKSON, HOLBROOK. - The Anatomy of Bibliomania.
T2257: JACKSON, HOLBROOK. - Genietingen om het boek. The delight that varies with time & place.
L8087: JACKSON, HOLBROOK. - The Printing of Books.
R4907: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, HOLBROOK. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
R5145: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
B9741: JACOB, JEAN. - Marcel Proust: son oevure.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
T3920: JACOB, J. EN E. TH. WITTE. - Tulpen, hare geschiedenis, beschrijving en behandeling. Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen. Met 14 platen waarvan 8 in kleurendruk.
H5108: JACOB, FRANCOIS. - Beeld van binnen. Vertaling Marianne Kaas.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
M3048: JACOBI, STEVEN. - Naakt is de beste vermomming. Vertaling Rob van Moppes.
T5801: JACOBS, JAN W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
K8160: JACOBS, JAN. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
L4188: JACOBS, DAVID. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen.
R5718: JACOBS, JAN W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
R6303: JACOBS, PSZISKO. - Henk Eikeboom Anarchist. Een biografie.
R0244: JACOBS, M. AUGUSTA. - Jacobus van Looy en zijn literair werk.
T1588: JACOBS, JAN W. - Schering en inslag.
Y4693: JACOBS, BAS. - Web typografie klinkt goed, maar ziet er niet uit.
R6259: [COHEN] JACOBS, JAN W. - Licht. Spreekkoor.
T4370: JACOBS, JAN W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
W2952: JACOBSE, MUUS. [=K.H. HEEROMA]. - Programma, gedichten.
W3039: JACOBSE, MUUS. - Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945.
T8627: JACOBSE, MUUS. - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten.
Y0973: JACOBSEN, R. - CAREL VAN MANDER (1548-1606). Dichter en prozaschrijver.
H4665: JACOBSEN, R. - Prisma.
H9279: JACQUEMIN, G. (ED.). - De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962.
T9076: JACQUEMYNS, HERWIG. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 2 Een bezet land.
Y2848: JACQUET, DIDIER. - Stances au peuple neerlandais, dediees a MM. les membres des commissions, instituees sous le haut patronage de S.A.R. mgr. le Prince Frederic der Nederlanden pour la celebration du Jubile national.
B7214: [VERWEY] JAECKLE, ERWIN. - Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel.
T8598: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
T5060: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
B6106: JAEGGI, ADRIAAN. - De tol van de roem.
H9931: JAEGGY, FLEUR. - De angst voor de hemel. Verhalen. Vertaling Tine Riegen.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
H7825: JAFFE, H.L.C. EN PIETER BRATTINGA. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
R3383: JAFFE, H.L.C. (VOORWOORD). - De Stijl 1917-1931.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
M7203: JAFFE, H.C.L. - Het beeld en het woord.
R8202: JAFFE, H.L.C. (INL.). - Jan Wolkers.
R3668: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
L8645: JAGER, A. DE. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
R2304: JAGER, A. DE. - Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen.
K3815: [VONDEL] JAGER, TH. DE. - Vondel of de majesteit.
B6347: JAGER, A. DE. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
T8995: JAGER, OKKE (ED.). - Kom haastig! Gedichten over de wederkomst van Jezus. Verzameld en ingeleid.
T8994: JAGER, OKKE. - Worden als een kind.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. DE. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
L9268: JAGER, PEEP DE. - Eerste gedichten.
T6802: JAGER, ARIE DE. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
M9344: JAGER, ALLE. - Een kwestie van liefde en andere verhalen.
R4705: JAGER, J. DE. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
L8402: JAGER, A. DE. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
B7889: JAGER, IDA. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
R3927: JAGER, A. DE. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (INL.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
L5315: JAGER, TH. DE. - De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
Y2122: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
L6476: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
C1490: JAGT, BOUKE B. - Onder de wolkenwals.
H0122: JAGT, BOUKE. - Wardeel.
H7371: JAGT, MAREK VAN DER. - Gstaad 95-98.
B0236: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
W5287: JAHNN, HANS HENNY. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
Y4734: JALEE, PIERRE. - Wat is kapitalisme? Een marxistische visie op onze samenleving.
Y4986: JALHAIJ, S.M. - Tussen blank en bruin. Indie in Nederlands-Indie.
Y4806: JALHAY, S.M. - Jalhay's kleine oorlog [een guerilla tegen de Japanners].
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.
M3235: JAMEK, VACLAV. - Verhandeling over de korte wonderen. Vertaald door Nannie Nieland-Weits.
R3849: [SPINOZA] JAMES, SUSAN. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
M6654: JAMES, LOUIS. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
M7642: JAMMES, FRANCIS. - De roman van de haas. Vertaling Jean Dupres.
L8979: JAMMES, FRANCIS & VALERY LARBAUD. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
R1117: SMEDT JAN DE. - Jan de Smedt na een kwarteeuw. Jan de Smedt apres un quart siecle. Jan de Smedt after a Quarter of a Century.
T4467: JANEFF, JANKO & FRIEDRICH GRIMM. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
K5619: JANIN, JULES. - Deburau. Erzahlung uber das Drei-Groschen-Theater und die Geschichte des Franzosischen Theaters fortzusetzen.
T7482: JANS. - Voor het Spionnetje.
L3869: JANS, ADRIEN. - De hedendaagse roman in Belgie.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
Y3351: JANSE, LIA. - je was naar de film, weer.
Y4937: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
L4155: JANSEN, J.E. - De Brabantsche omwenteling (Patriottentyd) Turnhout - Kempen.
L7906: JANSEN, J.E. - L'abbaye norbertine du Parc-le-Duc. Huit siecles d'existence 1129-1929.
B5228: JANSEN, DOLF. - It is what it is. Afwijkende Amerikaanse observaties.
K6362: JANSEN, WOLFGANG. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
L6082: JANSEN, TONY & JAN ROGIER. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
K5015: JANSEN, FONS. - De lachende kerk. Met cartoons van Marcus.
R7109: JANSEN, JAN JAAP EN INEKE TER HEEGE. - Victoria goes Wilde.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
L5121: JANSEN, HELENA C.T. - Karoline Pichlers. Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
Y1047: JANSEN, J.F. - Zuid-Holland. Leesboek ten dienste van het lager onderwijs.
Y1104: JANSEN, J. - Methode van 't Zangonderwijs op de R.K. Lagere Scholen. 1e deel: Het Voorbereidend Zangonderwijs.
Y1184: JANSEN, J.F. - Het zevende boekje tot Oefening in het lezen.
Y1183: JANSEN, J.F. - Het zesde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1179: JANSEN, J.F. - Het eerste boekje tot Oefening in het lezen.
Y1187: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
Y1182: JANSEN, J.F. - Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1181: JANSEN, J.F. - Het vierde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1180: JANSEN, J.F. - Het tweede boekje tot Oefening in het lezen.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
Y1163: JANSEN, J.F. - Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen.
Y1166: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje.
Y1167: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje.
Y1153: JANSEN, J.F. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje.
R0835: JANSEN, P.C. EN W.M. ZAPPEY. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
Y4302: JANSEN, J.H. - Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht.
Y1070: JANSEN J.F. - Fabelboek voor de Jeugd.
Y3161: JANSEN, TJITSKE. - Voor altijd voor het laatst.
R8245: JANSEN, ABRAHAM. - Toetsing van grafologische uitspraken. Een experimentele studie. (with a summary in English).
L5641: JANSEN VAN GALEN, JOHN & HERMAN VUIJSJE. - 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland.
R6183: JANSEN-SIEBEN, RIA (ED.). - 's Levens felheid in ťťn band. Handschrift Van-Hulthem.
R6787: JANSEN, J.E. EN A. ERENS, - De Norbertijner abdij van Tongerloo. Achthonderdjarige werking in de Antwerpsche Kempen 1133-1933.
R6269: JANSEN, J. VICTOR. - Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
B6492: JANSEN, HANS. - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
L6066: JANSMA, T.S. EN W. LAUR. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.
T5404: JANSMA, T.J. - Het bezettingsrecht in de practijk van de Tweede Wereldoorlog.
B5343: JANSMA, KEES. - Omzien naar de zomer van 1988.
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
B4518: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
W4489: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
R1644: JANSONIUS, FREEK. - Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
L5879: JANSSEN, HERMAN J.J. - Montaigne fideiste.
M6207: JANSSEN, HUBERT. - Neef Constant is onbereikbaar.
K9392: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch u in Zuid-Oost-Nederland. Met bijbehoorenden atlas met isoglossenkaartjes.
P2216: JANSSEN, JACQUES. - Een spin op tafel.
K3354: JANSSEN, EM. - Getuigenis. Literaire en andere opstellen.
R5157: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latina instructus.
K4431: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
L3626: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
B5051: JANSSEN, A. - Het Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk.
B6145: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
K7143: JANSSEN, FRANS A. - Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans.
K8537: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
M6770: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
T1298: JANSSEN, E.M. EN PUTMAN, TH. M. - De Verlichting.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
Y1230: JANSSEN, H.L. E.A. - 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen.
Y1237: JANSSEN, HANS LOUIS. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object.
H4961: JANSSEN, ROEL. - Het Mercator complot.
R9134: JANSSEN, HANS. - 't Kan verkeeren!
M9007: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
B6706: JANSSEN, F.A. - Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbend op de bibliografie van de afzondelijk verschenen werken van W.F. Hermans.
Y4165: JANSSEN, FRANS A. - Over De donkere kamer van Damkles van Willem Frederik Hermans.
Y4005: JANSSEN, FRANS A. - Bladbespiegelingen. De rechthoek in de typografie. Illustraties bij het afscheidscollege op 8 september 2004 van Frans A. Janssen, hoogleraar in de Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aam de UvA.
Y3848: JANSSEN, FRANS A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek. [Tweede Tiele-lezing 2003].
R7796: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
L7545: JANSSEN, A. - Mode en Dans.
T7005: JANSSEN, A. - De dictatuur en de katholieke leer.
T3636: JANSSEN, N.A. - Een woord over het Gregoriaansch. Kritisch overzigt van zangboeken, het graduale romanum van Paulus V, Mechelsche uitgave en het grad. rom. neerlandsche uitgave, antiphonarium en vesperale, over het begeleiden van den gregoriaanschen zang, enz.
M5885: JANSSEN, FRANS A. / ROB DELVIGNE. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
L5643: JANSSEN, H.H. - Latijnse Letterkunde.
H7614: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
K3309: JANSSENS, MARCEL. - Woorden en waarden. Essays over literatuur.
K3208: JANSSENS, MARCEL. - De schaduwloper.
K2614: JANSSENS, MARCEL. - Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken.
K2016: JANSSENS, MARCEL EN PHILIP VERMOORTEL. (ED.). - Literatuur in Nederland en Vlaanderen.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, DAVID. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
R3231: JANSSENS, A.M. - Ikonen.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
L7716: JANSSENS, M. - Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels.
H4955: JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. - Dit is alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
R6299: JANSZ, ULLA. - Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet.
T3576: JANSZEN, LOU. - De geschiedenis van Amsterdam. Uitgegeven ter gelegenheid van het Centraal Vriendschapsfeest op 20-21-22 April (Pasen)1946 te Amsterdam. A.J.C. - J.V.O.
Y1798: DE JANTJES. - De Jantjes. Een bundel met al de liederen van de bekende succesfilm. De Jantjes n.l. I: Nou Tabe dan... 2: Als de tros wordt losgesmeten. 3: Hengelen. 4: Als je huilt ben je een stakker. 5: Wordt nooit verliefd. 6: Omdat ik zooveel van je hou. 7: Laat ons maar draaien. 8: Onze Jantjes.
H8263: JANZ, CURT PAUL. - Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register.
B8532: JAPICX, GYSBERT. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
Y0410: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561)
R3336: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
L4603: JAPIKSE, N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Twee delen.
B0701: [ERASMUS]. JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
B8367: JAPIN, ARTHUR. (SAMENST.). - La dolce vita. Verhalen over Italie.
Y0012: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
B4354: JAPIN, ARTHUR. - De klank van sneeuw. Twee novellen.
Y2713: JAPIN, ARTHUR. - De grote wereld.
Y4361: JAPIN, ARTHUR. - Een schitterend gebrek. Roman.
T1812: JAPIN, ARTHUR. - De droom van de leeuw.
T9359: JAPPE ALBERTS, W. - Die Niederlandischen Hansestadte in der Deutschen Hanse.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
L9362: JAPPE ALBERTS, W. - Moderne Devotie.
Y5025: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie.
Y4821: JAQUET, L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
Y4523: DU JARDIN, P. GENARD / J.P. MATTHYSSENS E.A. - De Vlaemsche School. Tydschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen. 3e jaargang 1857.
W3971: JARRETT, JAMES. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, ALFRED. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
T2337: JASPAR, EDM. - Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek.
M6771: JASPERS, GERARD. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
Y2978: JASPERS, YVON & KRISTINA RUELL. - Dimitri en het geheim van het kleine doosje.
B2392: JASPERS, GERARD. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
Y3029: JAULME, ANDRE. - Les Beaux Livres d'autrefois. Le XVeme Siecle. Lettre preface de Louis Barthou.
B6365: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6366: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Het kasteel Schlesheim.
B6371: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Prada.
B6376: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - De Freule.
B6234: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6235: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Nazomer.
B6004: MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. SLOOT]. - Haar held.
B5984: JAVA, MELATI VAN. - De nieuwe mevrouw Verhooghe. Historische roman.
Y4867: JAVA, MELATI VAN. - Dorenzathe.
Y4878: JAVA, MELATI VAN. - Soerapati. Historisch romantische schets uit de geschiedenis van Java. Twee delen.
Y4852: JAVA, MELATI VAN. [=MARIE SLOOT] - Catharina Howard. De vijfde koningin. Historische roman.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. SLOOT]. - In eigen huishouding.
Y4958: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - De Jonkvrouwe van Groenerode.
Y4114: CHRONICLE JAZZ. - Roaring Jazz Croaner Chronicle. 2e jaargang Nr. 1. Okt. 1970 en Nr. 4. Jan. 1971.
M5527: JEANSON, FRANCIS. - Jean-Paul Sartre. Vertaling C.P. Heering-Moorman.
B4613: JEHU, FELICIE. - Van lief en van leed.
L2505: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
T0927: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
H4706: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
R1585: JELINEK, ELFRIEDE. - Hij niet als hij (tot, met Robert Walser). Vertaling Elly Schippers.
L2754: JELLEMA, R. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het Middelbaar Nijverheidsonderwijs, de Nijverheidsakten, Bouwkundige examens en voor Zelfstudie.
T8853: JELLEMA, C.O. - Een eng cocon.
R7114: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7115: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7269: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7092: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R7253: [TROELSTRA] JELLES, PIETER. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7093: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R4341: JELLINEK, OSKAR. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, HERMANN. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
R1389: JELLOUM, TAHAR BEN. - Duivelse liefdes. Vertaling M. Vosmaer en K. van Santen.
M3368: JELTSIN, BORIS. - Getuigenis van een opposant. Vertaling H. Geerts.
L0286: JENISON, MADGE. - Scheppende handen. Vertaling Theun de Vries.
H0743: JENKINS, ALAN C. - Introducing cats.
L8729: JENKINS, EDWARD. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
B3412: JENSEN, STINE. (ED.). - Voor de dieren. De mooiste Nederlandstalige verhalen over dieren.
MK0133: JENSEN, HANS. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
T5983: JENSMA, TH. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK THZ., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
W6998: JEROFEJEV, VIKTOR. - Het laatste oordeel. Vertaling Arie van der Ent.
K4690: JERSILD, P.C. - Een levende ziel. Vertaling Jan F. de Zanger.
B6194: JERUSALEM, MALLA. - Geillustreerde calligrafie.
T0489: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Geen seizoenen als vroeger. Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel II.
T2023: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
R6854: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen.
T0892: JESPERS, H.F.L. - Textes. Poemes (1961-1963). Preface par Andre Guimbretiere.
K7272: JESSE, NICO / BERT SCHIERBEEK. - Spanje land en volk.
L9061: JESSE, NICO. - Menschen in London. Einleitung von Willy Haas.
L9741: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
Y0746: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 10 interviews met W.F. Hermans, Achterberg, Lucebert, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
Y2053: JEUGD. - Jeugd. Uitgave van De Waarheid. Eerste jaargang 7 juni en 9 Juni 1945. No. 8.
Y2046: JEUGD. - Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945.
Y4012: JEUGDBLAD. - Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede. 18 Mei 1928.
Y2047: JEUGDLAND. - Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945.
Y1591: JEUGDLAND. - P.H. Schroder: Jeugd-appel. Soetiasmi-Soejono: De bevrijding van Indonesie. Klaas Otsen: Bevrijdingsgedachte. A. den Doolaard: Oranje Hotel. Het verzet van den Letterkundigen. R. Kuipers: In memoriam Jac. P. Thysse. E. Vermeer: Kroniek voor film en toneel. V. Cramer Weest bereid. P. Minderhout: Uit de cel.
Y4246: JEUGDLAND. - Jeugdland. 15 juni 1940. Bijblad voor Jongeren. Behoort bij het Geill. Weekblad De Prins.
Y3674: JEX, SILVEY. - Ontblote humor. Alweer zo'n boekje uit de Maffe Doos.
W2226: JHABVALA, RUTH PRAWER. - Dichteres en danseres. Vertaling B. de Lange.
T9974: JINARAJADASA, C. - In his name.
B6394: JINARAJADASA, C. - Wat wij zullen leeren.
R5167: JOB, JAKOB. - Portugal. Land van kruisridders en zeevaarders. Nederlandse bewerking Johan Prins.
K7442: JOCHEMS, M.J. - De missie in de litteratuur. Deel I: Van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
L6748: JOCHEMS, MARINUS J. - De missie in de litteratuur I. Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
Y4996: JOEKES, THEO. - De Thuisvaart. Een reis naar de binnenlanden.
T7137: ENSCHEDE. JOH. - Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant.
B5248: WOUDE JOHANNA VAN. - Hollandsch Binnenhuisje.
L7598: JOHANNESSEN, KARE LANGVIK. - Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
H7868: JOHANNOT, TONY. - Meister der Buchkunst.
T4774: JOHANNSEN, G. KURT UND HEINRICH KRAFT. - Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf RŁckgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes.
M5009: JOHNSON, CHARLES. - Lavenroute. Vertaling G. Verbart.
L9479: JOHNSON, SAMUEL. E.A. - Acht eilanden in de literatuur.
H5279: JOHNSON, UWE. - Schets van een verongelukte. Vertaling Leo Tunderman.
T6753: JOHNSON, DOUGLAS W. - Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor.
H8163: JOHNSTON, ALASTAIR. - Alphabets to order: the literature of nineteenth-century typefounders' specimens.
Y4157: JOLINON, J. - Marie Bourgogne. Eaux-fortes et Dessins de Joanny Drevet.
L3307: JOLLES, ANDRE. - Bezieling en vorm. Essays over letterkunde.
W2307: JOLLEY, ELIZABETH. - De nieuwsbode van Claremont Street. Vertaling J. Verheydt.
T6108: JONAS, PAUL. [= CONRADUS ALBERTUS ISAACUS HESTERMAN]. - Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849.
B7327: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk.
L0069: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
B7722: JONATHAN. - Waarheid en Droomen.
B7234: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
A0495: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
Y4716: JONATHAN. [=J.P. HASEBROEK]. - Waarheid en Droomen.
L7004: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
T9639: JONCKBLOET, W.J.A. - …tude sur le roman de Renart.
T1866: JONCKBLOET, W.J.A. - Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht.
L4446: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middennederlandschen epischen versbouw.
R9876: JONCKBLOET, G. - Davos voorheen en thans.
T6264: JONCKBLOET, G. - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieen. 1e bundel.
L3849: JONCKHEERE, KAREL. - Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique.
K8971: JONCKHEERE, KAREL. - De vogels hebben het gezien.
K3305: JONCKHEERE, KAREL. - poŽzie is overal. Van Bijbel tot Eskimo.
K3315: JONCKHEERE, KAREL. - Verbannen in het vaderland.
K3316: JONCKHEERE, KAREL. - De poŽziemuur doorbreken. Essay.
K3357: JONCKHEERE, KAREL. - In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid.
K4648: JONCKHEERE, KAREL. - Raymond Brulez.
W8184: JONCKHEERE, KAREL. - Steekspel met dubbelgangers.
R3462: JONCKHEERE, KAREL E.A. - Sleutelbos op Gaston Burssens.
L0389: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo met het blote oog.
L0390: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo zonder buks of boy.
K9437: JONCKHEERE, KAREL. - Roemeense suite. Gedichten.
K9308: JONCKHEERE, KAREL. - Vraag me geen leugens.
K5320: JONCKHEERE, KAREL EN ERIK VAN RUYSBEEK. - poŽzie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst.
W2889: JONCKHEERE, KAREL. - Van zee tot schelp.
K8170: JONCKHEERE, KAREL. - De vogels hebben het gezien.
K3265: JONCKHEERE, KAREL. - Een hart onder de dierenriem.
R9191: JONCKHEERE, KAREL. - De Kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes.
L9845: JONCKHEERE, KAREL. - Waar plant ik mijn ezel?
B9750: JONCKHEERE, KAREL. - Tierra Caliente.
B9751: JONCKHEERE, KAREL. - Vertellen onder de toverboom. Naar Maya-sprookjes.
T8976: JONCKHEERE, KAREL. - Ook ik, zelfs gij, vooral wij.
B8799: JONCKHEERE, KAREL. - Cargo.
B8800: JONCKHEERE, KAREL. - De zevende haven.
H0965: JONCKHEERE, KAREL. - Bertus Aafjes. De dichter van de poŽzie.
M0233: JONCKHEERE, KAREL. - De hondenwacht. Gedichten.
H2244: JONCKHEERE, KAREL. - Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
T3658: JONCKHEERE, K. - Conchita. Gedichten.
R7570: JONCKHEERE, KAREL. - Floroskoop April.
H5077: JONCKHEERE, KAREL. - Halve zolen en achterlappen.
R3656: JONCKX, A. - Belgica juris contemptrix.
T3991: JONES, TERRY & AVRIL MAIR (EDS.). - Fashion now. i-D selects the world's 150 most important designers.
A0700: JONES, LE ROI. - Dante's Hel. Vertaling Max Schreuder.
K2847: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Een perron maar drie treinen. Den Brabander, Van Hattum, Hoornik.
Y3107: JONG, OEK DE. - Opwaaiende zomerjurken.
L2528: JONG, A.M. DE. - De dolle vaandrig. Roman van Breero's leven.
B2431: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio.
B4216: JONG, FR. DE. - J. Saks Literator en Marxist. Een politieke biografie.
T6574: JONG, MAX DE. - Heet van de naald.
T2540: [COHEN] JONG, A.M. DE (INLEIDING). - Bloemlezing van revolutionaire poŽzie.
R7393: JONG, DORA DE. - Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939.
B9601: JONG, ALBERT DE. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
T7483: JONG, ALIDA DE. - In het groote leven.
L9886: JONG, OEK DE. - De hemelvaart van Massimo. Verhalen.
K3358: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen.
K3360: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten.
K7701: JONG, FR. DE. - Het heden - onhistorisch?
L5213: JONG, JAN C.W.C. DE. - Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen.
K7064: JONG, A.M. DE. - De rijkaard. Een dorpstragedie.
T8521: JONG OZN, KLAAS DE. - Aflandige wind. Gedichten.
B2716: JONG, A.J. DE. - Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid.
B1129: JONG, OEK DE. - Opwaaiende zomerjurken. Roman.
L2430: JONG, A.M. DE. - De dood van de Patriarch. Een Novelle.
B5198: JONG, FRANS DE [DRUK]. - Drukken? Drukken! Een hommage aan prof. dr. Cleveringa.
W6502: JONG, EVERT DE. - Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans.
B3772: JONG, L. DE. E.A. - Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum.
L1190: JONG, A.J. DE. - Een viertal Dichters en Prozaschrijvers uit de Vroeg Renaissance. Van inleiding en aanteekeningen voorzien.
W4535: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Nogmaals inzake Achterberg.
R5755: JONG EDZ., FRITS DE. - Herinneringen van een rode jongen.
K6553: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
L9947: JONG, MEES DE & MARTIN ROS (EDS.). - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
R5317: JONG, L. DE. - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlands Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
T8527: JONG, OEK DE. - De hemelvaart van Massimo. Verhalen.
T8694: JONG, HIEKE DE. - Op gelijke voet met het gras.
T7806: JONG, A.R. DE. - Een pleidooi tegen nuchterheid.
K3368: JONG, J.G DE. - Twintig poŽziekritieken.
B9668: JONG, A.R. DE. - De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd.
L0303: JONG, DAVID DE. - Maurits Dekker zijn persoon en zijn werk.
R9050: JONG, RUDOLF DE E.A. - Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist.
H5829: JONG, J.G. DE & PAUL DE WISPELAERE. - Maurice Gilliams. Journaal van de dichter. Samengesteld en uitgeleid door ....
L1082: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
R8465: JONG, TJ. DE. - Verbouwingen in Friese boerderijen. deel I en II.
L5353: JONG, GERBEN DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw. Proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek. (With an English summary).
T9398: JONG HZN, M. DE. - Amsterdam en Holland voor en na de koersverandering te Amsterdam in de eerste jaren na 1620.
L9795: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams.
T0769: JONG, L. DE. - Toespraken t.g.v. de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dr.L. de Jong voor het tot stand brengen van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 27 juni 1988.
T8975: JONG, HIELKE DE. - Rijden door Genesis.
B6210: JONG, A.R. DE. - Carnaval. Rede uitgesproken op 23 februari 1930 in den Protestantenbond te Bussum.
B5902: JONG EDZ., FR. DE. - Albert Hahn en zijn tijd.
T8842: JONG, MIEKE DE. - Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek
T8768: JONG, MIEKE DE. - Voor alles een tijd.
L5857: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
B8772: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg.
K2249: JONG, MARIJKE DE & IRENE DE GROOT (EDS.). - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I, 15de & 16de eeuw.
K0557: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey.
H4170: JONG EDZ, FRITS DE. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
B0886: JONG, D. DE (ED.). - "Den gulden winckel", Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel.
R5010: JONG, A.R. DE. - Altijd goeden moed. Uitgesproken op 9 sept. 1923, te Bussum.
R5011: JONG, A.R. DE. - Een voorbeeldig reactionair (Savonarola 1452-1498). Rede uitgesproken op 7 juni 1925 te Bussum.
R5012: JONG, A.R. DE. - Van de eeuwige vastheid. Rede uitgesproken op 21 juni 1925 te Bussum.
R3855: JONG, MARTEN DE (ED.). - Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus.
L5129: JONG, KARDINAAL DE. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd.
R8589: JONG, SAL DE. - Joods leven in de Friese hoofdstad. 1920-1945 voltooid verleden tijd.
T1917: JONG, A.R. DE. - Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden.
K1804: JONG, A.M. DE. - Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld.
L7634: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
R7401: JONG, A.R. DE. - Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme.
T1356: [SPINOZA] JONG, K.H.E. - A. RŁdiger over Spinoza.
T1293: [SPINOZA] JONG, K.H.E. DE. - J.B. Morinus en Spinoza.
R9054: JONG JR., DAVID DE. - De stenen doolhof.
B9297: JONG, FR. DE. - J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie.
Y1172: JONG JZ., S. DE. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Vierde stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1870.
Y1171: JONG JZ., S. DE EN A.L. ROEST. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Derde stukje. 250 voorstellen van provinciale examens voor eene acte als Hulponderwijzer van 1869-1872.
T7004: JONG, ALBERT A. DE. - Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
T5139: JONG, L. DE. - Hedendaags Marxisme.
T5372: JONG, RUDOLF DE. - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
T5016: JONG, A.R. - Tweeerlei geheelonthouding.
R8459: JONG, M. DE. - Friesche cultuur problemen.
Y0811: JONG, ALB. DE. - Onze Vloot Ontmaskerd!
Y1170: JONG JZ., S. DE EN A.L. ROEST. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Tweede stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1869.
C1493: JONG, HIEKE DE. - Appels.
M3556: JONG, EELKE DE. - Het leventje van de koningin. Een idylle.
T0230: JONG VAN BEEK EN DONK, J.J.F. DE. - Zijn wij practische philanthropen? Voordragt gehouden in het Utrechtsch Leesmuseum.
L3688: JONG, J. DE. - De Gereformeerde Kerk in de tweede helft der vorige eeuw en De revolutionaire woelingen in ons Vaderland in betrekking tot haar, de Roomschen en de Dissenters.
L3879: JONG, D. DE (ED.). - Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946.
K0088: JONG, EELKE DE. - Mae West in Giethoorn, Veehoudersdagboek. Met 6 prenten van Jan Cremer.
R9290: JONG, A.M. DE. - De dans op de vulkaan. (De democratie in gebreke).
T7000: JONG, KAREL H.E. DE. - Dienstweigering bij de oude Christenen.
T6667: JONG, ALBERT DE. - De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April.
T2840: JONG, L. DE. - Holland fights the Nazis.
B6111: JONG, JAN DE. - On tour d'Italy. Veertien dagen op de fiets. Een verslag.
L8503: JONG, OEK DE. - De geit.
T5439: JONG, A.R. DE. - Geestelijke dronkenschap. rede uitgesproken te Bussum op zondag 4 juni 1923.
B2080: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Maurice Gilliams. Een essay.
L1248: JONG, J.C. DE. - Nieuwe wegen in de recepteerkunde.
A0575: JONG, K.H.E. DE. - Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands'.
H9556: STEENDRUKKERIJ DE JONG. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
T4783: JONG, L. DE. - Verzet en illegaliteit 1940-1945.
T1083: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
L7715: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Het Nederlandse gedicht na 1880. (poŽzie - essay - kritiek - stijlleer - tekstverklaring).
T1091: JONG, A.M. DE. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
T1098: [COHEN] JONG, A.M. DE. - De grote zomer. Merijntje Gijzen's jonge jaren.
T1101: JONG, JAN DE. - De grenzen van het boek.
K1854: JONG, MARTIEN J.G. DE. - De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting.
T1921: JONG, A.R. DE. - Weg met het Militairisme. (Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden).
M7690: JONGE, FREEK DE. - De pretentie.
L4995: JONGE, BERENDUS J. DE. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus.
M1416: JONGE, FREEK DE. - Zaansch Veem.
T2816: JONGE, BONIFACIUS CORNELIS DE. - De Ontwerpen betreffende het Straffen en de Strafrechtsspleging van Jeugdige Personen.
M5922: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
L1700: JONGE, FREEK DE. - De wereldverbeteraar.
Y2730: JONGE KAMERAAD, DE. - De Jonge Kameraad. Orgaan van de Vlaamsche Arbeiders Jeugd Centrale. 8e jaargang 1934. nrs: 7/8 - 9 - 10 - 11. 9e jaargang 1935. nrs: 1 1 - 2 - 4 - 9 - 10/11 - 12. 10e jaargang 1936. nrs: 4/5.
T3844: JONGE-DE MEIJERE, J.M. DE. E.A. - Textiel in de breedte. Wie doet wat met historisch textiel. Verslag van de Textieldag op 8 december 1994, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T3390: JONGE, C.H. DE. - Een Eeuw Nederlandsche Mode. Met ruim 100 illustraties tusschen den tekst.
L8910: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
T1616: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
T1155: JONGE, FREEK DE. - De bal is vierkant.
H5182: JONGE, FREEK DE. - Het damestasje.
R7433: JONGE, A.A. DE. - Stalinistische herinneringen.
L5759: JONGE, THEODORUS JACOBUS DE. - Publii Ovidii Nasonis Tristium Liber IV. Commentario exegetico instructus.
T1154: JONGEJAN, VERA. - Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen.
M6769: JONGEJANS, CHARLES. - Allesbehalve plat.
L2894: JONGEJANS, CHARLES. - De letter buiten z'n boekje.
H3764: JONGEJANS, CHARLES/F. JONGBLOED/M. ELBERS. - Om een lang verhaal kort te maken. Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
Y4623: JONGEJANS, CHARLES A. - Letterbeelden, typen, caractŤres, typefaces.
T3756: JONGEJANS, CHARLES A. - '45-'80 typografisch Nederland.
L5297: JONGELING, BASTIAAN. - Le Rouleau de la Guerre. Des Manuscrits de Qumran. Commentaire et traduction.
Y1675: JONGEN, HENK. - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950).
R5501: JONGENEEL, JACOB. - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
B2237: JONGENEEL, CHRISTIAN. - De geprogrammeerde graal.
R9152: JONGEPIER, H. CORNS. EN A.H.W. HACKE. - De Steigermaker, handleiding voor het maken van een staande metselsteiger van rondhout.
Y4019: DE KREET DER JONGEREN. - De Kreet der Jongeren. Blad van opstandige jeugd. Militarisme. [No. 2].
Y2896: LANDELIJKE WERKGROEP JONGERENPERS. - Kladboek Jongerenpers. L.W.J.
H8221: JONGH, S. DE. - Zettechniek, derde leerjaar.
K1599: JONGH, E. DE. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
R5604: JONGH, J.W. DE. EN H. WAGENVOORT. - Op den Dam, omstreeks 1665.
B6081: JONGH, E. DE. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
L1246: JONGH, D.K. DE. - Over de structuur van de therapeutische situatie.
B5651: JONGH, AAD DE. - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
K7609: JONGHE, MARIE CLAIRE DE. - Jaja.
T0611: JONGHE, A. DE. - Hitler en het politieke lot van Belgie. (1940-1944). De vestiging van een zivilverwaltung in Belgie en Noord-Frankrijk. Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (18 mei - 19 november 1940).
L6829: JONGKEES, A.G. - Het koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
L1245: JONGKEES, B.W. - Evenwicht.
R9098: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD. - Johan Barthold Jongkind, exposition de quelques tableax provenant de collections particulieres neerlandaises 7 juin - 6 juillet 1960.
L5086: JONGSMA, P.A. - Dr. J.H. Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
R5618: JONGSMA, J. - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
B7178: [MULTATULI] JONGSTA, ATTE. - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap.
K8219: JONGSTRA, ATTE. - Lexicon voor feestgangers.
B2915: JONGSTRA, ATTE. - De tak van Salzburg. Autobiografie van een lezer.
B0101: JONIGKEIT, ELKE EN HARTMUT KAMINSKI. - Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller.
L0338: JONK, A. - De krant, een greep courantenlectuur.
R5423: JONKER, F.P. - Heyerdahl's Kon-Tiki theorie en de Erhnobotanie.
R6050: JONKER CZN., L. - Wat is de Oorsprong van onze Vlag? Met 10 illustraties en een vlaggenkaartje.
B2653: JONKKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memories van J.A. Jonkman.
M6795: JONKMAN, MARIEKE. - Dochters van het donker.
Y1658: JONKMAN, MARIEKE. - Plejaden.
L6650: JONXIS, J.H.P. - Enige eigenaardigheden van het jonge kind.
L4922: JONXIS-HENKEMANS, WILHELMINA L. - Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General.
Y4920: AL, JOOP. - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge. Mythe en werkelijkheid over twee Japanse kampen.
T8997: JOORIS, ROLAND. - Gedichten 1958-78.
L6113: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
T7082: JOOSEN, P. - Eindhoven's donkere dagen in 1944.
P2544: JOOSSE, L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie van de 17e eeuw.
T3178: JOOSSE, J. - De Arbeiders en het Onderwijs.
H6191: JOOSSE, KEES. - Arnold Aletrino, pessimist met perspectief.
B0553: JOOST [=EVERT WERKMAN]. - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
H9910: JOOST. - De Groen Rommelpot. Voorzien van een inleiding door Anton van Duinkerken, versierd door Fiep Westendorp.
T1559: JOOSTEN, M. JOOP (ED.). - De Brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen, 1892-1904.
T2886: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
T3444: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Een herinnerings-album door Jordaan. De Groene 1940 - 1945.
Y2654: JORDAAN, L.J. EN W.F. WINTER. - Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld.
M3052: JORDAN, ANGELIKA. - Madame Dubarry. Vertaling F. van Oldenburg Ermke.
W7766: JORDAN, NEIL. - Zonsopgang met zeemonster. Vertaling Tinke Davids.
Y4942: JORGEN, PAUL. - Het Bromoraadsel. Indische roman.
H9368: JORIS, LIEVE. - Zangeres op Zanzibar en andere reisverhalen.
B5505: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
L9875: JORIS, LIEVE, MARIET MEESTER, CORLIJN VISSER. - Weg van hier. Verhalen.
L9438: JORIS, LIEVE. - De Golf.
H8161: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
Y4803: JORISCH, HANS. - Rood voor. Herinneringen van Hans Jorisch. Krijgsgevangene van de Japanners in Nagasaki.
L9053: JORISSEN, THEOD. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
R6009: JORISSEN, S.G. - Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863.
L0846: JORISSEN, THEOD. - Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien.
L1810: JORISSEN, THEOD. - Historische studien.
L5159: JORISSEN, THEOD. - Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes.
L9055: JORISSEN, THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen.
R9421: JORISSEN, THEOD. - Historische Bladen.
H2347: JORN, ASGER. - Jorn. Stedelijk Museum Catalogus nr 371.
L0587: JORRISEN, THEOD. - Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth.
B3885: GRUYTER W. JOS DE. - Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde.
Y3167: JOSEPHSON, BONNIE (FOTO'S). TEKST MARTIN BRIL. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam.
T5410: JOSEPHUS JITTA, A.C. - De corporatieve staatsgedachte in Nederland.
L4063: JOSSELIN DE JONG, JAN P.B. DE. - De waardeeringsonderscheiding van Levend en Levenloos in het Indogermaansch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie.
K7704: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Het witte schip.
B1126: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Wending. Roman.
B1127: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
Y5046: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
L4128: JOSSON, MAURITS. - De Belgische omwenteling van 1830. Drie delen.
Y2672: JOURDAN, PH. - La Tulipe Orange. Polka Mazurka. Pour le Piano.
R7189: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen.
M6034: JOUVE, PIERRE JEAN. - Woest en ledig. Vertaling Ruth Wolf.
R6727: JOUVENEL, HENRY DE. E.A. - The educational role of the press.
T8341: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling John Vandenbergh.
K7115: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce. Vertaling Gerardine Franken.
T2415: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling Paul Claes en Mon Nys.
L2403: JOYCE, JAMES. - James Joyce 1882 - 1941.
R3970: JOYE, PIERRE & LEWIN ROSINE. - Voor 's werkmans rechts. Kerk en Arbeidersbeweging in BelgiŽ.
T2124: JOZAN, J. - De Vrouw. De geslachtsorganen van de vrouw.
R1609: JOZEF JENNES, P. - Vrouw en Missie.
T9243: JOZEFA, Z.M. EN EM. VERREES. - Hij komt. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2195: JUDA, JO & A.B. ROOSJEN. - Bevrijdingslied. Woorden en muziek.
M5275: JUDD, ALAN. - Ford Madox Ford.
Y2613: JUFFERMANS, P.J.A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeerst werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936.
T2545: JUFFERMANS, JAN. - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrechts sinds 1900.
H6292: JUFFERMANS, JAN. - Moet de kunst de straat op.
H6341: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana.
Y5107: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1955 van H. M. Koningin Juliana.
B6625: JULIANA. - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 September 1948.
K2649: JULIEN, PAUL. - Pygmeeen. Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika. Met 35 opnamen van de schrijver.
M9691: JULIO, F.B. - Bijdrage tot de geschiedenis der boekbinderij.
T6854: JULIO, F.B. (ED.). - Laurens Coster. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der boekdrukkunst. Jaargang 8. (1865).
T7683: JULIUS, KOENRAAD. - De nieuwe afgod.
R5377: JULLIAN, PHILIPPE. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
R4906: [WILDE] JULLIAN, PHILIPPE. - Oscar Wilde.
T9830: JUNG, MICHAEL VON. - Frohliche Hummelfahrt oder die hochst merkwurdiigen Grablieder des Ritters.
R2492: JUNG-HEE, OH. - Vogel. Uit het Koreaans vertaald door Imke van Gardingen en Remco Breuker.
Y4379: JUNG, C.G. - Maatschappij en individu. Overlevingskansen van de mens.
R9117: JUNGER, ERNST. - Der Friede. Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt.
L7273: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften.
T4386: JUNGIUS, MARIE. - Over de onbegrensdheid van ons meegevoel. Rede uitgesproken te Rotterdam.
B2360: JUNGSCHLEGER, INEKE. (ED.). - Gratis voor niks.
T7498: JUNIOR, D. - Kinder Feestklanken. Nieuwste Gedichten voor Verjaarfeesten van Vader, Moeder, Grootvader, Grootmoeder, Oom, Tante enz.
Y0344: JUNIOR, JACK. - Tekstboekje van He, He Charleston in 1 proloog en 2 bedrijven.
W4591: JUNKER, CARL. - Ein Wiener Buchdrucker um die Wende des Zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Beitrag zu Wiens Buchdruckgeschichte.
T3479: JUNKERS, HERBERT. - Niederlandische Schauspieler und niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
B4266: JURGENS, HENK. - Kind van verzet.
R5592: JURIS DOCTOR, U. - Onze plicht.
Y0359: JURRIAANSE, M.W. (ED.). - Prins Willem van Oranje - Brieven.
R5133: JUSSIM, ESTELLE. - Slave to Beauty: The Eccentric Life and Controversital Career of F. Holland Day, Photographer, Publisher, Aesthete.
L8874: JUSTE, M. THEODORE. - Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571.
T2028: JUSTE, THEODORE. - La Republique Belge (1790).
Y1863: JUSTMAN JACOB, L. - Het Charter van Keulen. Anno MDXXXV.
T7042: JUTTE, JOS. (ED.). - In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties.
R2968: PRO JUVENTUTE. - De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging "Pro Juventute", te Rotterdam.
R6128: JUYNBOLL, WILLEM RUDOLF. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur.
H0496: KA'IED, JOESEF AL-. - Oorlog in het land Egypte. Vertaling H. Koesen.
H7947: KAAL, RON. - Oplage een miljoen modern drukwerk in China.
M6810: KAAL, MEERTJE. - Vergeef de wilde kat zijn beten. Gedichten.
Y4823: KAAM, BEN VAN. - Ambon door de eeuwen.
B3937: KAAM, BEN VAN. - Parade der mannenbroeders. Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938.
B7540: KAAM, BEN VAN. - Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode.
K5295: KAARE, P. - Erotiek. Voorspel, gemeenschap, orgasme en naspel. Vertaling Jan F. de Zanger.
Y5114: KAART. - Topografische kaart van Oosterbeek / Arnhem / Nijmegen 1 : 25.000.
W0306: KAAS ALBARDA, MEIA. - Inleiding tot de poŽzie van Henriette Roland Holst.
R7964: KAAY, W. VAN DER. - Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt.
B3290: KABANYI, IRENE. - Fur immer und ewig...
R8510: KABOS, HENK [=KAREL WOUD] EN JAN GERHARD TOONDER. - Geef ons heden ons dagelijksch brood.
R3271: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4a Extra: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam.
R3272: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 3: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
T2830: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nummer 2.
T2831: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam. Jaargang 1, nummer 11.
R3273: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
Y4224: GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. - Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat.
T2464: KADE, J. VAN DER. - Net geen 65 maar toch 91. Cahiers van De Lantaarn 1978-1997: een bibliografie.
B7227: KADT. J. DE. - Ketterse kanttekeningen.
W3787: KADT, JACQUES DE. - Herman Gorter: Neen en Ja.
K7479: KADT, J. DE. - Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?
H8801: TIRADE 233. J. DE KADT. - De regering die wij verdienen?
Y4841: KADT, J. DE. - De Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen.
T5412: KADT, J. DE & S. TAS. - De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven.
T2851: KADT, J. DE. - Het fascisme en de nieuwe vrijheid.
R7209: KADT, J. DE. - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede.
L5538: KADT, J. DE. - Uit mijn communistentijd.
L5581: KADT, J. DE. - Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie.
K5788: KAEGI, WERNER. - Johan Huizinga zum Gedachtnis.
K9572: KAEGI, WERNER. - Das Historische Werk Johan Huizingas.
Y2904: KAEMPFER, ENGELBERT. - De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. etc.
M2161: KAFAK. - Marlowe's farewell. Stills from a silent movie.
H9586: KAFAK. - Verkoop catalogus politieke tekeningen van Kafak [= Eddy Greidanus 1946 Amsterdam-2000 Gaast}.
T4218: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
B8970: KAFKA, FRANCIS J. - How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners.
K8687: KAFKA, FRANZ. - Het slot. Bezorgd door Max Brod. Vertaald door Guus Sotemann en Ruth Wolf.
T3002: KAFKA, FRANZ. - Amerika. Vertaling Nini Brunt.
T3003: KAFKA, FRANZ. - Een hongerkunstenaar en andere verhalen. Vertaling Nini Brunt.
T0515: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk.
M7269: KAFKA, FRANZ. - Brieven 1920-1924. Vertaling Nini Brunt.
Y1589: KAFKA, FRANZ. - Franz Kafka 1883-1924. Litterair Paspoort Augustus-September 1949. Nr. 29.
T1845: KAFKA, FRANZ. - Franz Kafka 1883-1924. Inleiding Adriaan Morrien.
M7140: KAFKA, FRANZ. - Een plattelandsdokter. Vertaling A. Nonymus.
T4411: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling. Vertaald door Gerda Meijerink en Willem van Toorn. Met een essay van Willem Brakman.
T3001: KAFKA, FRANZ. - Het proces.
T3004: KAFKA, FRANZ. - De Chinese muur en andere verhalen.
T3005: KAFKA, FRANZ. - Het slot.
L9890: KAGIE, RUDIE. - De kracht van de maan. Waarnemingen in de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof.
H2678: KAGIE, RUDIE. - Hotelleven.
H8165: KAHAN, BASIL. - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
L5955: KAHMEN, VOLKER. - Erotik in der Kunst. Aspekte zur Kunst der Gegenwart.
H0052: KAHMEN, VOLKER. - Erotic Art Today.
R5075: KAHN, GUSTAVE. - Europas FŁrsten im Sittenspiegel der Karikatur.
W9304: KAHSNITZ, RAINER / URSULA MENDE / ELISABETH RUCKER. - Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
R2772: KAIN, M. - Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce.
L9228: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen.
T2463: KAISER, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer. Deel II: Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur.
L2985: KAISER, L. - Quelques donnees concernant la relation qui existe entre la voix et quelques maladies chez les enfants.
L6865: KAL, JAN. - Praktijk hervat. 111 sonnetten.
T9956: KAL, JAN. - 100 doortimmerde sonnetten uit de jaren 1966 -1990.
M0874: KAL, JAN. - Mijn manier. 144 Sinatra-sonnetten.
Y2362: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten.
Y2366: KAL, JAN & HANS VAN DER HORST. - Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen.
Y2361: KAL, JAN. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
Y2360: KAL, JAN. - Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts.
Y2357: KAL, JAN. - Chinese sonnetten.
Y2358: KAL, JAN. - Amsterdam / Halfweg.
Y2356: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer.
Y2359: KAL, JAN. - Floroskoop: December.
T3948: KALCKHOFF, FRANZ. - Die Erfindung der Postkarte und die Korrespondenz-Karten der Norddeutschen Bundespost.
K9219: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
W0218: KALEIS, HUUG. - Schrijvers binnenste buiten. Essays.
Y4351: [HERMANS] KALEIS, HUUG. - Gedreven door verwantschap. Essays over Willem Frederik Hermans.
K0921: KALENDER. - Jules Deelder scheurkalender 1995.
R3365: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Uitgegeven door het Nieuws van den Dag.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18