Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T9225: LINDEN, Nico van der. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
Y5231: LINDEN, Catharina van der. - De vogelboot.
K3848: LINDEN, F. van der & A.S.A. Struik (eds.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
R1796: LINDEN, Catharina van der. - De maand mij.
R6130: LINDENHOUT, J. van. - Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen.
H1781: LINDERS, Joke. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
Y9733: LINDNER, Erik. - Zog / Sog. Ubersetzt von Rosemarie Still.
T3709: LINDO, Mark Prager. - Janus Snor.
Y3861: LINDQUIST, Ole. - Mae Bjaeller Pa Sjaelen. Af Ole Lindquist er og blir sjette nummer af tidsskriftet Kvidens Tinder og det skal ikke nodvendigvis laeses pa en gang.
A0331: LINDSEY, Ben B. / Wainwright Evans. - Huwelijk in kameraadschap. Vertaling E.A. Voogd-Pull.
B0889: LINEPHTY, Maur Guillaume. - D'un age a l'autre.
R1860: LING TING, G. / L.S. Palder. [=J. van Leyden-Backer] [=G.J. Geers]. - Bloemen en puin. Verzen.
H6070: LINGEN, J. van. - Yussuf.
Y1024: [LETTERPROEF] LINGEN, Charlotte van (ed.). - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
R0560: LINKLATER, Magnus, Isabel Hilton en Neal Ascherson. - Het vierde Reich. Het Barbie-dossier.
B4699: LINNEBANK, Pater. - Van Leven en Kwijnen.
B4698: LINNEBANK, Pater. - Van Onkruid en Tarwe.
R7720: LINNEBANK, Pater. - Van Nederlandsche Letteren.
R6959: LINNIG, Ben. - Oud Antwerpen, kerken en kloosters. Voorwoord Maurits Sabbe. Eerste reeks.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
B8539: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
B8541: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
Y9363: LINOTYPE. - Linotype.Een toelichting op het Linotype-zetsysteem.
Y9364: LINOTYPE. - Linotype: Two Suggested Equipments for Advertising and Job Work + A selected showing of Linotype Borders.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
T7282: LINT, J.G. de. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, Kees. (ed.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
L6011: LINTSEN, Harry. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
Y6700: LIPMAN, S.P. - Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
Y5218: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. (met Bijlagen).
Y8780: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den Weleerw. Heer J.W.H., R.K. Pastoor.
T0196: LAM en Harry Lips. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
H8721: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965.
T7359: LISSA, Ph. K. - Lijkverbranding.
T7302: LISSA, P.K. van. e.a. - De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur.
T0599: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
B4317: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
K2055: LISSENS, R.F. - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door....
R6359: LIST, Lode. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
L9145: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1997. Complete jaargang 14, zes losse afleveringen.
R8886: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1988. Complete jaargang 5, zes losse afleveringen.
Y7311: LITTELL, Jonathan. - Een oude greschiedenis. Nieuwe versie. Roman. Vertaald door Ilse Barendregt.
K3701: LITZROTH, Adriaan. - Sebastiaan. Leven en lijden.
Y9625: [I TJING] DA LIU. - I Tjing numerologie. Gebaseerd op de Pruimebloesem-numerologie, het klassieke werk van Sjau Joeng.
T7946: LIVINGSTONE, Richard. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE du LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.
B4217: LLOSA, Mario Vargas. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. Hymans / M. Standaert. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
Y9457: [SPINOZA] LLOYD, Genevieve. - Spinoza and the Idea of the Secular
B7995: LOB, Kurt. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
B7423: LOB, Kurt. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7446: LOB, Kurt. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7447: LOB, Kurt. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, Kurt. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
B6177: LOB, Kurt. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, Kurt. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, Kurt. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
M9449: LOB, Kurt. - Boekkunstenaar / Buchkunstler. Ingeleid door / Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
Y1745: LOB, Kurt. - Wijvenboek [Weiberbuch].
K5972: LOB, Kurt. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
K4576: LOB, Kurt. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
K3365: LOB, Kurt. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
K2391: TSJECHOV / Kurt Lob. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
K2392: TSJECHOV / Kurt Lob. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
T0296: LOBEL, Arnold. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
Y3231: THE LOCAL. - Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard.
R8321: LOCHER, Th.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
T1909: LOCKE, William J. - De roman van Triona. Geautoriseerde vertaling.
T2413: LODEIZEN, Hans. - Nagelaten werk.
K6177: LODEIZEN, Hans. - Nagelaten werk.
Y5378: LODEIZEN, Hans. - Krantenknipsels van/over Hans Lodeizen.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
K3334: LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. de Moor, K. Nieuwenhuijzen. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde .
T3860: LODEWIJKS, J. e.a. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
T0952: LOEB, Wilhelm. - Ten schaamlen disch.
B1353: LOEB, Wouter. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
K0262: LOEFF, Paul van der. - Splijtbaar materiaal.
Y7920: LOEKI, Abram. - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse joden.
T0657: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
B5782: LOENEN, J. van. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
T8772: LOENEN, Rene van. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
R9250: LOENEN MARTINET, J. van. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
T8737: LOENEN, Rene van. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
T8214: LOENEN, Rene van. - De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd.
R5156: LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community.
H6774: LOESER, John D. (ed.). - Bonica's Management of Pain.
R2617: LOESER, Norbert. - Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman.
B1149: LOEWENSTEIN, Sir Albrecht Count of. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. van. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
B8679: LOGGEM, Manuel van. - Letternijen.
W8007: LOGGEM, Manuel van. - De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven.
K5778: LOGGEM, Manuel van. - Inleiding tot het toneel.
K5000: LOGGEM, Manuel van. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
Y5335: LOGGEM, Manuel van. - Letternijen.
M1592: LOGGEM, Manuel van. - Buiten zijn de mensen, roman.
L4505: LOGHEM, J.J. van / P. Muntendam e.a. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
L9068: LOGHEM, M.G.L. van. (Fiore Della Neve). (ed.). - Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen.
T6912: LOGHEM, M.G.L. van. (Fiore Della Neve) (ed.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, derde deel.
T6911: LOGHEM, M.G.L. van. (Fiore Della Neve) (ed.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, tweede deel.
T6910: LOGHEM, M.G.L. van. (Fiore Della Neve) (ed.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, eerste deel.
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
T2248: LOHMAN, Anneke. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
H3984: LOKHORST, Emmy en Bert Voeten (red.). - In memoriam M. Nijhoff.
B4185: LOKHORST, Emmy van. - De zonnewijzer.
B3889: LOKHORST, Emmy en Bert Voeten (red.). - In memoriam M. Nijhoff.
K7281: LOKHORST, Emmy van. - Droomen.
K6694: LOKHORST, Emmy van en Victor E. van Vriesland. (eds.). - Kristal. Letterkundig jaarboek 1937.
T8066: LOMMEL, A. van. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
L5301: LOMMEN, Mathieu. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
Y0014: LOMMEN, Mathieu. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
W8873: LOMMEN, Mathieu. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
Y6185: LOMMEN, Mathieu. - Letterrijk. Rijksoverheid, Serif en Scans, Een letter van Peter Verheul.
R4331: LONDERSELE. - De vernietiging van Einstein.
Y2640: Netherlands Chamber of Commerce in London. - Chemical and Starchy Products. Volume 12 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2639: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Hide Trade and Allied Industries.
Y2638: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Corn Trade. Volume 7 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2637: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Timber Trade and Allied Industries.
Y2636: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Ore Trade. Volume 8 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2635: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Delving Industries. Volume 19 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2634: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Paper and Strawboard Manufactures; The Cardboard Industry; The Printing Trade. Volume 10 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
T5835: Netherlands Chamber of Commerce in London. - Pottery, Glass and Building Materials.
H3054: LONGFELLOW, Henry Wadsworth. - Selected Poems.
Y9800: LONGFELLOW, Henry Wadsworth. - The Song of Hiawatha. With an Introduction by Dr. Frank W. Gunsaulus and with illustrations of WA-YA-GA-MUG and the Indian players from photographs by Grace Chandler Horn.
L5878: LONGIE, Albert de. - Gerrit Achterberg.
K1435: LONGINUS. - Over het Verhevene. Vertaling W. Kuiper. Ingeleid J. Kamerbeek.
Y3158: LONGUS. - Daphnis et Chloe. Compositions de Raphael Colin, [12] eaux-fortes [hors-texte] de Champollion. Preface de Jules Claretie.
T2425: LONNET VAN GEERTSE, R. - Perspectieven. Literaire opstellen en critieken.
H4944: LOO, Tessa de. - Een varken in het paleis.
L6892: LOO, Tessa de. - De tweeling. Roman.
H2703: LOO, Tessa de. - Het mirakel van de hond.
R3430: LOO, C.J. van der. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
M9210: LOO, Tessa de. - Meander.
M9209: LOO, Tessa de. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
Y6022: LOO, Tessa de. - Krantenknipsels van/over Tessa de Loo.
B1813: LOO, H. te. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
Y6328: LOO, Erik van de. - Achter de stilte.
T8074: LOO, Tessa de. - Kenau. Roman.
M8150: LOOHUIS, Johannes Gerardus. - De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie.
Y8598: LOOIJ, Maarten. - Van fabeldier tot wrekend beest. Negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren.
Y3354: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
Y4431: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met platen.
H7964: LOON, H.A. van. - Handschriftverbetering en Calligrafie.
B5898: LOON, H. van. - In de verstrooiing.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. de. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
T4952: LOON, P. van. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
L5095: LOOPSTRA, Jan J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
T6360: LOOPUIT, Jos. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T5472: LOOPUIT, Jos. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
T3184: LOOPUIT, Jos. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
L7228: LOOS, J.C. van der. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
W8946: LOOS, J.C. van der. - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
R9392: LOOS, D. de. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
K7440: LOOS, Karel. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R8537: LOOS, D. de. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
R8428: LOOS, J.A. van der. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
T7815: LOOS, Henricus. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
R1376: LOOS, Henricus. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
K3275: LOOS, Karel. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
T7499: LOOS, D. de. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
K5560: LOOSBROEK, Tineke van / Ulla Jansz. e.a. - Geleerde vrouwen.
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
Y3753: [LOOSJES, Adriaan Pietrrsz - Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje.
K3787: LOOSJES, Th. P. - Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap.
K3804: LOOSJES, Th. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
R2204: LOOTEN, Emmanuel. - Lieu-Chef de ma Revolte.
Y4589: [VONDEL] LOOTS, Cornelis. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
T3962: LOOTS, Philip en B. van Meurs. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3963: LOOTS, Philip en F. de Cort (gedicht). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3961: LOOTS, Philip eb J. van Breemen jz. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
Y3633: [VONDEL] LOOTS, Cornelis. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
Y2930: LOOTS, Philip. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots.
T1728: LOOY, Reinder J.C. van. (Illustraties). - De kleine parade.
H3751: LOOY, Jacobus van. - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885 - 1887.
H3344: LOOY, Jac. van. - Jaapje.
H9762: LOOY, Jac. van. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwste bijlagen
H9761: LOOY, Jac. van. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwe bijlagen
A0716: LOOY, Jac. van. - Jaap.
T0815: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
R4461: LOOY, S.L. van. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
B5426: LOOY, Jac. van. - Een feestdroom. Een keuze uit ongebundeld en ongepubliceerd werk.
A0541: LOOY, Jac. van. - Jaapje.
K6659: LOOY, Jac. van. - Jaapje.
B3123: LOOY, Jacobus van. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
Y5377: LOOY, Jacobus van. - Krantenknipsels van/over Jacobus van Looy.
R3946: LOOY, Jac. van. - Op reis.
B1823: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
R6360: LOOY, Jac. van. - Gekken.
M5643: LOPEZ, Esteban. - Pijnlijke vertellingen.
K3836: LOPEZ, Esteban. - Mevrouw Mama.
L9436: LOPEZ, Barry. - De geheimzinnige Noordpool. Vertaling M.D.J. Leijten.
T1804: LORBEER, Hans. - Wacht auf ! Erzšhlungen.
T6430: LORCA, Federico Garcia. - Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
Y4617: AMERICAN BOOK-LORE. - American Book-Lore, Quarterly, volume 1, No. 3 & 4. Two issues.
M0400: LORM, A.J. de. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
B2629: LORTZ, Joseph. - Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis.
L3399: LOS, Sietse Oene. - Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren.
T6034: LOSER, Joh. H. en L.B. Perel. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
Y1069: LOSSIUS, K.F. / G. van Wieringhen Borski. - God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina.
W9816: LOTH, David. - De erotiek in de literatuur. Een luchthartige geschiedenis van de pornografie. Vertaald door Kees Kelfkens.
R4626: LOTI, Pierre. [=L.M.J.Viaud]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B6703: LOTI, Pierre. - Pecheur d'Islande.
B3176: LOTSY, J.P. - Het tegenwoordige standpunt der evolutie-leer.
H0847: LOTTMAN, Herbert. - Flaubert. A biography.
L4397: LOUBSER, Jacques E. - Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.
R9988: LOUDON, Alexander. - Holland. A History of Freedom.
K1198: O'LOUGHLIN, Michael. - De weeen van de mannen van Ulster. Vertaling Wim Platvoet.
B2553: LOUISE B.B. [Louise Adriana Johanna de Neve]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
Y2931: LOUISE B.B. [=L. de Neve]. - Prinsesje.
Y4577: LOUMAN, Peter. - Postduif te voet.. Ik droomde mij bonbons. (Herinneringen, gedichten, gedachten, illustraties).
Y3159: LOUP, W. Le (ed.). - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983.
T6066: LOUTHER, Henri. - Wilhelmina-Gavotte.
T6540: LOUW, Andre van der. - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC.
L5515: LOUW, S.A. - Dialekvermenging en taalontwikkeling. Proewe an Afrikaanse taalgeografie.
K3590: LOUW, W.E.G. - De nieuwere Afrikaanse poŽzie.
Y4548: LOUWAARS, W. - Het vogelleven.
R0484: LOUWE, Harmine en Raoul Deleo. (ontwerp/design). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
Y3577: LOUWERSE, P. - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
B5695: LOUYS, Pierre. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
B3134: LOUYS, Pierre. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
Y6570: LOUYS, Pierre. - Zangen van Bilitis. Vertaald en ingeleid door Ernst van Altena.
B8716: LOVELOCK, Yann. - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
B9452: LOWRY, Malcolm. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
Y9746: LOY, Jan van. - Weltschmerz voor dummies.
L5107: LUBACH, Adolf Edzard. - Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der 16de eeuw.
R3406: LUBBERHUIZEN, Bas en Thijs Wierema (eds.). - Maitre, Frits Muller.
Y6398: LUBBERHUIZEN, Bas. - Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
B1983: LUBBERHUIZEN, Bas. (ed.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
L4899: LUBBERS-VAN DER BRUGGE, Catharina J.M. - Johnson and Baretti some aspects of eighteenth-century literary life in England and Italy.
L2221: [HERMANS, W.F.] Lubbers, Roos. (ed.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
T4073: LUBELL, Cecil (ed.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
Y2014: LUBERTI, W. - Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel.
Y3782: LUBLINK DEN JONGEN, Joannes. - Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II.
Y1629: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje.
B2169: LUBLINK-WEDDIK, Willem Frans. - Adatdelictenrecht in de Rapat-Marga-Rechtspraak van Palembang.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
R3803: [SPINOZA] LUCAS, Hans-Christian. - Spinoza in Hegels Logik. Vortrag, gehalten am 23.5.1981 zu Rijnsburg.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
Y6922: LUCEBERT. - Dag en nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert.
Y6907: LUCEBERT. - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel.
B5181: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
M5296: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
Y1688: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
Y6383: LUCEBERT. - na de helft van het leven. gedichten.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
B1483: LUCEBERT. - Triangel. [bevat: Triangel in de jungle (1951), De Amsterdamse school (1952), Van de afgrond & de luchtmens (1953)].
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
H9601: LUCENTE, Gregory L. - The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
R7338: LUDEKUSE, Chris. - Bij de terugkeer van een vrouw.
Y9905: SMIDS. Ludolph. - Schatkamer der Nederlandsche oudheden; of Woordenboek behelzende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huizen, Oude Volkeren, Rivieren, Vermaarde Luiden in Staat en Oorlog, Oudheden, Gewoontens en Lands wyzen.
B6891: LUGER, Johan. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
Y6730: LUGER, Johan. - De zeven kapitale leugens van den heer Berkenmeier.
L5067: LUGT, Joannes M.H. van der. - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetiere.
L1011: LUHRS, Corrie. - Mijn zuster Anna Blaman.
Y5141: LUIGIES, Barbara M. - De ontwikkeling van het Kadijkseiland.
C1536: LUIJTERS, Guus. - Circus Melancholia.
C1535: LUIJTERS, Guus. - De scherven van de slijter.
P2141: LUIJTERS, Guus. - Liefde en leugens, verhalen.
L1749: LUIJTERS, Guus. (ed.). - Jan Cremer in beeld.
M7105: LUIJTERS, Guus. - Een avontuurlijke reis. Reportages.
W7454: LUIJTERS, Guus. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
W5361: LUIJTERS, Guus. - De egelantier, stad en land in vier seizoenen.
K4360: LUIJTERS, Guus. - Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen.
K2285: LUIJTERS, Guus. - Tussen vrouwen en vrienden. Verzamelde verhalen.
K2162: LUIJTERS, Guus (ed.). - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poŽzie.
A0781: LUIKEN, Jan. - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
L1987: LUIKEN, Jan en Kasper. - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten.
T8780: LUIKEN, Jan. - Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe.
L8630: LUIKEN, Jan. - Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
L8625: LUIKEN, Jan. - Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8626: LUIKEN, Jan. - Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk.
L8627: LUIKEN, Jan. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
M2752: LUIKEN, Tonnie / D. Baartse / B. Polak. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
K1473: LUIKEN, Johannes en Caspaares. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
Y8647: LUIKEN, Jan. - Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
K1561: LUIS, Janet. - Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen.
R9230: LUITINGH, J.C. - Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands.
R4339: LUITZEN, Jan. - Koningsoffer.
T1611: LUKACS, John. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren.
Y1730: LUKACS, John. - June 1941. Hitler and Stalin.
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
H2437: LULOFS, F. - Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
B8693: LULOFS, Francis. - Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
Y3664: LULOFS, B.H. - Eenige toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring's, uit het Engelsch in onze moederspraak vertaalde, aanmerkingen over sommige onzer oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y7873: LULOFS, F. - Tekst en uitleg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 8 maart 1977.
H1853: LUMEY, Jan van. - De dodensprong. Marionetten in een bedrijf.
R5464: LUMMEL, H.B. van. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
L7383: LUNDBYE, Axel. - Drukvormen van rubber en plastic.
Y9529: LUNDBYE, Axel. - Drukvormen van Rubber en Plastic.
L5796: LUNDEGARD, Axel. - Asra. Een moderne idylle. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman.
T2487: LUNS, Huib. - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
T1435: LUNS, Huib. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
B4973: LUNS, Frank. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
Y0991: LUNS, Frank. - Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns.
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, Th. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
H7219: LUNSINGH SCHEURLEER, J. (ed.). - Egypte eender en anders. Tentoonstelling ter viering van het vijftig jarig bestaan van het Allard Pierson Museum gesticht 12 october 1934.
Y0034: LUNZER, Heinz. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, Heinz. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. en W.H. Kruiderink. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
K3761: LUSSU, Joyce. - De man die als vrouw geboren had willen worden. Feministisch journaal over de oorlog.
M3421: LUSTGARTEN, Edgar. - A century of murderers.
Y9556: LUSTIG, Harmen & Inge Pieters (eds.). - Mosselvocht. Literair tijdschrift no. 3.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, Wolfgang und Claus Korth. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzšhlen.
Y8224: LUTKEBUHL, C.L. - Een stil feest. Herinneringen en indrukken van de Historische Tentoonstelling van Amsterdam.
R5767: LUTTERVELT, R. van. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. van. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
R3077: LUTTGER, Abraham. - Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde.
B6123: LUTZ, Jan. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
Y4597: LUUR, Fr. Victoricus van der - Pastoor Marius. Een vooraanstaand Priesterfiguur uit het begin van de Zeventiende Eeuw.
H1791: EX ORIENTE LUX. - JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
R4365: LUXEMBURG, Jan van, Mieke Bal, Willem Weststeijn. - Inleiding in de literatuurwetenschap.
R9088: LUXEMBURG, Rosa. - Kerstmis in een nachtasyl.
Y5601: LUXEMBURG-Albers, Anneke van. - Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Inhoud: Dankwoord, Korte samenvatting, Stellingen.
T2794: LUYENDIJK, Joris. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
T2733: LUYKEN, Jan. - Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema.
W9283: LUYKEN, Joan. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
L1174: LUYKEN, Jan. - Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink.
R9386: LUYKEN, Jan. - Jezus en de ziel. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten.
L5867: LUYKX, P. en N. Bootsma (ed.). - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning.
T0622: LUYKX, Th. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
B4750: LUYTERS, Guus (ed.) & Norge Bend (tekeningen). - De moord van Raamsdonk.
B8566: LYCEUM. - Herdenkingnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909-1934.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
Y7286: LYKE, Bram van der. - Titus, zoon van Rembrandt. Arm gedicht bij de terugkeer der meesters.
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. van. - Moderne dichters.
B2111: LYTTON, Lord. - Alice or The Mysteries.
Y7498: MAAGDENHUIS. - Vanaf donderdag 12 juni worden honderden studenten, die deelnamen aan de bezetting van het Maagdenhuis, voor de rechter gebracht.... etc. Financiele steun aan de bezetters kan gegeven worden op Gemeentegiro t.n.v. SVB.
Y5501: MAAGH KNIPHUISEN, A. - Na veertig jaren. Herinneringen bij de herdenking van het veerigjarig bestaan van het Departement Abbekerk en Lambertschaag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1856-1896).
T1844: MAANDAG, Ben Sr. en Rien Robijns. - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
Y2585: ERICA MAANDBLAD. - Erica. Maandblad voor de ontwikkeling van het culturele leven onder de jongeren in Noord- en Oostelijk Nederland. Nrs: 7 -8-9-10. 1946. en nrs: 8-9-10 1947.
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
Y4463: MAANDBLAD. - Maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. 21e jrg. October 1933. No 10.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
B0208: HOLLANDS MAANDBLAD. - Herinneringen aan D. Hillenius.
L7122: MAANEN, W. van. - Het landschap van George Meredith.
H2377: MAANEN, Willem G. van. - Hebt u mijn pop ook gezien?
T8830: MAANEN, Willem G. van. - Bagatellen. Verhalen.
H0617: MAANEN, Willem G. van. - Een eilandje van pijn.
B5498: MAANEN, Willem G. van. - Helse steen. Een vertelling.
B4644: MAANEN, Flor. Jac. van. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
R3372: MAANEN, Willem G. van. - Vertelde tijd. Verhalen.
Y0677: MAANEN, C.J. van. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882.
Y5399: MAANEN, Willem G. van. - Krantenknipsels van/over Willem G. van Maanen.
W4382: MAANEN, Willem G. van. - De hagel is gesmolten, een verslag.
Y0348: MAANEN, H.J. van. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargangen 1889-1892.
H4357: MAARSEN, Jacqueline (Jopie) van. - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
M7723: MAARTENS, Maarten. - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaling E. Stortenbeker.
T6970: MAAS, A.J. - Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid.
R0796: MAAS, Nop e.a. - Karel Reijnders bij gelegenheid. Voorwoord Johan Polak.
Y3892: MAAS, C.G. van der. - Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers).
L6377: MAAS, Nop. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
L6235: MAAS GEESTERANUS, Rudolf A. - Revision of the Lichens of the Netherlands. I. Parmeliaceae.
L4379: MAAS, Louki & Jaap Voerman (eds.). - Lopende zaken? Ondernemende verhalen.
B8421: MAAS, C.J. - Muziek in de Renaissance. Renaissance in de muziek?
B8407: [WILDE, Oscar] MAAS, Nop. - Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913.
B8411: MAAS, Nop. - Marcellus Emants. Reisplezier.
L2093: MAAS, W.G. - De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie.
R9874: MAAS, Simon A. - Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid).
B5795: MAAS, P.M. - Francois Villon. Dief, Roover, Moordenaar en Dichter.
R1773: MAAS, Nop. - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
B4873: MAAS, Nop. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
R2635: [EEDEN, Frederik van] MAAS, Nop (ed.). - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
R4277: [NETSCHER] MAAS, Nop (ed.). - Netscheriana.
M6767: MAAS, Nop en F.W. KUYPER (red.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
Y1558: MAAS, Toine (ed.). - Geschiedenis van de heerlijkheid Asten.
B2235: MAAS, Nop. - Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913).
Y2846: [REVE] MAAS, Nop. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Drie delen.
R3901: MAAS, Emilie M.L. van der. - Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk.
R1298: MAAS, Nop. - De ontvangst van De Nieuwe Gids.
B1474: MAAS, Loe. - Praeludium. Verzen.
K0605: MAAS, N. / M. Stapert-Eggen. - Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885.
K3016: MAAS, Willem. - Jacques Gans. Biografie.
Y0821: MAAS, Ellen. - Die goldenen Jahre der Photoalben. Fundgrube und Spiegel von gestern.
Y2836: MAAS, A.J. - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D. van Embeden. Met een voorwoord van Generaal C.J. Snijders.
Y4245: MAASBODE, De. - De Maasbode. 77ste jaargang Dinsdag 15 Mei 1945. Herrezen is het land! Herrezen is de krant.
M0093: MAASDIJK, Elisabeth van. - Aan hen die vielen. Ingeleid door R.P. Cleveringa.
T1220: MAASTRICHT. - Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880.
Y4199: BOEK OP MAAT. - Boek op maat. November 1982. In Samenwerking met de VOLU.
Y7533: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.
R0440: MAATSTAF. - Jan Fontijn: De jeugdliefde van Frederik van Eeden en Henriette Ortt. Frank Lodeizen: Portfolio/herinnering aan Hans Andreus. James Purdy: Slaap lekker. D. van Bastelaere: Haworth pastorie. E.B. de Bruyn in en om Perugia.
R0432: MAATSTAF. - Paul van Capelleveen: De lieflijke macht. Over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij.
R0436: MAATSTAF. - Autobiografieen. Muzikale memoires. De dagboeken van George Gissing. De memoires van Jean-Baptiste Louvet de Couvray. Een kooi van woorden. Autobiografie of antibiografie? Een dialoog. Metamorfoses en spiegelingen in Goethes Dichtung und Wahrheit.
R2913: MAATSTAF. - Caspar Wintermans: Lord Alfred Douglas.
R2905: MAATSTAF. - Jean A. Schalekamp. Maartje Luccioni. Ed Leeflang. J. Kroeskop. Anton Korteweg. Astere Michel Dhondt. J.B. Charles. F.L. Bastet. Hans Barendregt. Portfolio: Hieron Pessers.
R2906: MAATSTAF. - Janwillem van de Wetering. Donald Weeks. Charles Vergeer. Ed Leeflang. Peter Krug. J. Eijkelboom. Astere Michel Dhondt. Portfolio: Henk Broer.
R2908: MAATSTAF. - Peter van Zonneveld. Aleksander Zinovjev. Hans Warren. R. Voegindeweij. Rob Schouten. J. Meyers. Wim Meulenkamp. Pszisko Jacobs. Lodewijk van Deyssel. J.B. Charles. Portfolio: Charles Wells.
R2904: MAATSTAF. - Rob Schouten. Ed. Schilders. Mario Praz. Ethel Portnoy. W. Otterspeer. Amy van Marken. J.P. Guepin. Emma Brunt. Jan C. Brokken. Benno Barnard. Portfolio: Chateau Gistoux.
R2902: MAATSTAF. - Hans Barendregt. E.B. de Bruyn. C. Buddingh'. J. Eijkelboom. D. Hillenius. Dorinde van Oort. Jean Schalekamp. Bob den Uyl. Charles Vergeer. Donald Weeks. Portfolio: Abel Buell.
R2900: MAATSTAF. - Carlos Drummond de Andrade. Eva Gerlach. Mensje van Keulen. Koen Koch. Gerrit Komrij. William D. Kuik. Ed Leeflang. Martin Ros. August Willemsen. Portfolio: William D. Kuik.
R2901: MAATSTAF. - Jacques den Haan. J. Kneppelhout. Joyce van Lankeren. Frank Ligtvoet. Marita Mathijsen. W. Otterspeer. C. de Ruiter. Tymen Trolsky. Charles Vergeer. Portfolio: Nietzsche.
R2899: MAATSTAF. - Louis Paul Boon. Byron. Karlheinz Deschner. Albert Helman. Theodor Holman. Gerrit Komrij. P.M. Reinders. Rob Schouten. R. Vroegindeweij. Marinus Wes. Portfolio: Wilhelm Busch.
R2898: MAATSTAF. - Hans Warren. Ed. Schilders. Sal Santen. Ethel Portnoy. J.J. Peereboom. Joyce & Co. Maarten 't Hart. Wessel Gussinklo. F.G. Dalenoord. Portfolio: Gerald Leslie Brockhurst.
R2878: MAATSTAF. - R.A. Basart. C. Buddingh' Jan Elburg. J.P. Guepin. Martin Hart. Koen Koch. Ieme van der Poel. Martin Schouten. Albert Vig. Thelen. J.H.W. Veenstra.
R2883: MAATSTAF. - A. Adams: Het hakenkruis op onze deur. E. van der Starre: Marguerite Yourcenar tussen toen en nu. J. Kal: Po Tsju I (772-846): Zandpagodes bouwen. H.G.M. Prick: August Graf von Platen en zijn gedichten voor Cardenio. Portfolio: Frans van Steenhoven. Gedichten van: C.M. van de Heijkant, Ad Zuiderent, R. Beckers, H. Barendregt, A. Holman.
R2884: MAATSTAF. - Pleuke Boyce. Jeroen Brouwers. Lodewijk Brunt. Boudewijn Buch. Anton Ent. Eva Gerlach. Joyce & Co. Leo Maris. Henk Romijn Meijer. Rene Stoute. Portfolio: Vladimir Gazovic.
R2886: MAATSTAF. - Eva Gerlach. Jim Harrison. Peter van den Hazel. Albert Helman. P. Kralt. Pieter A. Kuyk. Robert Lemm. Josine Meijer. J. Meyers. August Willemsen. Portfolio Jean-Etienne Liotard.
R2889: MAATSTAF. - Charles Vergeer. Tsjen Jo-sji. Jean A. Schalekamp. Henk Romijn Meijer. Guus Kuijer. Lloyd Haft. D.W. Fokkema. Hans Ester. Estelle Debrot. Portfolio: Adalbert Stifter.
R2890: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel.
R2896: MAATSTAF. - Karlheinz Deschner. Lodewijk van Deyssel. Jose Donoso. Eddy Evenhuis. T. Grafdijk. Jacques den Haan. Robert Loesberg. Peter Simpelaar. Fauste Socin. Ad Zuiderent. Portfolio: Thomas Rowlandson.
R2897: MAATSTAF. - Kees van den Broek. Anne Caspers. J.B. Charles. F. Harmsen van Beek. D. Hillenius. E. Kummer. G.L. van Lennep. Ross Macdonald. H. Romijn Meijer. Portfolio: W.O.J. Nieuwenkamp.
R2875: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles Vergeer. Pieter R.D. Stokvis. Paul F. Sanders. Dirkje Kuik. Gerrit Komrij. P. Hijmans. Jacques den Haan. J.B. Charles. Jan Brokken. Portfolio: Leo Hofman.
R2873: MAATSTAF. - M.A. Wes. Robert Walser. Arthur Stam. Paul de Lussanet. Hans Hoenjet. Hans Ester. Karlheinz Deschner. Louis Paul Boon. F.L. Bastet. Portfolio: Nol van Geuns.
R2855: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Vluchtig geheugen. G. Kuijer: Het geheim van het ijzer. U. Sabba: Il canzoniere. J. Renard: Een passionnette. E. Lotichius: Zijn tachtigste verjaardag. Louis Paul Boon: Vertellingen van Jo.
R2864: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel: De steen der wijzen. Ch. B. Timmer: De Idioot als geldroman. J. Kal: Li Tai Po: Karakters die mijn hand penseelt. R. Schouten: Ceterum censeo. R. Spoor: Alexander Cohen in Den Haag. Portfolio: Max Kreijn.
R2865: MAATSTAF. - poŽzienummer. Dichters: Barnard. Basart. Bastet. Buch. Deel. Deelder. Eijkelboom. Fokkema. Gerlach. Guepin. Herzberg. Kal. Leeflang Mulisch. Toorn. Veltman. Warren. Willmink. Zuiderent.
R2868: MAATSTAF. - Rachel Pollack. J. Meyers. P. Kralt. A.M.J. de Keyser. Jaap van Ginneken. P. van Capelleveen. K. Bruin. Wim Brands. D. Boulanger. Michael Baird. Portfolio: Basil King.
R2869: MAATSTAF. - Huib Wouters. Joost Veerkamp. Rob Schouten. Wies Roosenschoon. Hugo Pos. Rudi van der Paardt. Yvette Metral. Albert Helman. Estelle Debrot. Boudewijn Buch. Lodewijk Brunt. Portfolio: Devis Grebu.
B8447: MAATSTAF. - Marcel Proust.
R2848: MAATSTAF. - M. Jansen: Op zoek naar een nieuw politiek systeem in de voormalige Sovjetunie. H.G.M. Prick: Lodewijk van Deyssel en Henry Wildermuth. P. Ghyssaert: Gedichten. H. Neervoort: Over Het schip Herman Manelli van Koos van Zomeren. Ed Leeflang: Maecenas. E. Aafjes: Portfolio.
R2836: MAATSTAF. - B. Zwaal: Gedichten. D. van Oordt: De bovenburen. J. Renard: Dagboek 1887-1910. M. Brusse: Portfolio met een tekst van Roland Topor. W.J. van Wijk: Gedichten. H.G.M. Prick: Ik zag mijn vreugdedroom in wanhoop tanen / Lodewijk van Deyssel en zijn vader.
R2842: MAATSTAF. - Donald Weeks. K.H. Visscher. Giovanni Nurchi. Joyce & Co. H.C. Halberstadt-Freud. Eva Gerlach. Theo D'haen. Boudewijn Buch. H.C. ten Berge. Portfolio; Heinrich Kley.
R2843: MAATSTAF. - R.A. Basart. Boudewijn Buch: Twaalf liedjes over dood. William Calder III. Lodewijk van Deyssel: Zes nooit verzonden brieven. Martin Hart. Anton Korteweg. Robert Lemm. J. Mansfeld. J. Guimaraes Rosa. Ad Zuiderent. Portfolio: Kees Hauwert.
R2845: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Gedichten. Kees Verwey: Mijn schooljaren in Bloemendaal. Boudewijn Buch: Kindergraven. L. Brunt: Jagerslatijn. Jeroen Brouwers: Het gebied van de stilte. B. Barnard: Gedichten.
R2833: MAATSTAF. - A. Morrien: Gedichten. M.A. Wes: Kleio in korset. G.M. Meijsing: Portfolio / Ferdinand Hart Nibbrig. M. Kappers: A little learning. H. Romijn Meijer: Oorzaak van ergernis. T. Anbeek: Biografie. T. Graftdijk: Gedichten.
R2832: MAATSTAF. - N. Heykamp: Zimmer Frei. P. Smit: Javaanse jongen. E.B. de Bruyn: De 'strofen van Andries de Hoghe. J. Rentes de Carvalho: Portfolio / De vrouwen van Maria Mendes. B. Barnard: Brusselse bijdragen. H. de Coninck: Gedichten.
B7772: MAATSTAF. - Conrad Busken Huet 1886-1986.
B7522: MAATSTAF. - Rembrandt en zijn tijd.
R2825: MAATSTAF. - M. Vincken: Eerste klasse. H.G.M. Prick: Werken aan Frans Erens: Winst en verlies. D. Blom: Portfolio / De schilderijen van Florine Stettheimer. N. Heykamp: Maria. J.P. Rawie: Gedichten. E.M. Janssen Perio: Moeite met Finkielkraut. J. Lameriks: Gedichten.
R2823: MAATSTAF. - F. Bolkestein: De engel en het beest. K. Freriks: Monoloog van een toeschouwer. E.B. de Bruyn: Bij het gezelschap van Jezus. W. de Moor: De Haagse huizen van Oudshoorn. Ed Leeflang: Tien gedichten. H. Mes: Portfolio. L. Nathan: Gedichten.
R4287: MAATSTAF. - Leo van Maris: Uit het dagboek van Edmond de Goncourt. J. Lowland: Five Sonnets. K. van Zomeren: Het verkeerde paard. R. Carver: Gedichten. R. Bakker: Graaf Remy de Gourmont. J. Ipema: Ernst Junger. T. Gallagher: Gedichten. J. Zwagerman: Oudenier haakt in.
Y6680: MAATSTAF. - Arie van den Berg. J.B. Charles. Jacques den Haan. F. Harsen van Beek. F.B. Hotz. G.L. Koster. H. Romijn Meijer. Ed. Schilders. Albert Vig. Thelen. Portfolio: Muizenissen.
K6422: MAATSTAF. Bert Bakker, A. Roland Holst e.a. - 75 jaar A. Roland Holst.
R2545: MAATSTAF. - F.L. Bastet. E.B. de Bruyn. Rabin Gangadin. Dana Hokke. Leo van Maris. Elisabeth Mollison. Will Ogrinc. Hugo Pos. D. Ricklefs. Ad. Zuiderent. Portfolio Dora van der Veen.
R2540: MAATSTAF. - H.C. Anderson. Arie van den Berg. Koen Koch. Rudy Kousbroek. H. Marsman. Wijnand Steemers. Tymen Trolsky. Annie Romein-Verschoor. Joop Waasdorp. Portfolio William D. Kuik.
R2541: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles B. Timmer. Rob Schouten. Martin Ros. H.L. Prenen. F.B. Hotz. J. Eijkelboom. F.G. Dalenoord. Jeroen Brouwers. J.M.A. Biesheuvel. Portfolio Charles Keene.
R2535: MAATSTAF. - Paul Avrich. Ger van den Berg. Louis Paul Boon. Anton Constandse. Thom Holterman. Marc. Jansen. E. Kummer. Arthur Lehning. Hans Ramaer. Martin Ros. Portfolio Anarchisten.
R2534: MAATSTAF. - Literatuur en Politiek. Bart Tromp. E.M. Janssen-Perio. Arnold Heumakers. Jan Bervoets en Hans Ramaer. Aad Nuis. Frits Bolkestein.
M3702: MAATSTAF. - Dostojevski nummer.
T2947: MAATSTAF. - Louis Paul Boon, J.H. Donner, J.M.A. Biesheuvel, e.v.a. Portfolio: Gerard Deen.
T2945: MAATSTAF. - Carel Blotkamp, Piet Mondriaan, J.B. Charles, Hilbert Kuik, F.G. Dalenoord, Jean A. Schalekamp, Portfolio Wilhelm Raabe.
R1797: MAATSTAF. - Louis Paul Boon.
K2415: MAATSTAF - Brieven-special: waarin o.a. over de brievenboeken van Jeroen Brouwers. Felicien Rops en de moderne tijd.
Y7254: MAATSTAF. - A. Helman: Weerzien met Azana. A. Ent: Tien brieven van dove R. T. Lanoye: Drie gedichten. Th. Holman: De tocht naar Indie. H. Werkman: Het hondje met de krulstaart. R. Schouten: Gedichten. Portfolio: Haye Smith.
B0574: MAATSTAF. - Lessen in lezen I. Essays uit 12 jaargangen Maatstaf.
B0575: MAATSTAF. - Lessen in lezen 2. Essays uit 12 jaargangen Maatstaf.
Y8085: MABLY, Gabriel Bonnot de. - De l'etude de l'histoire, a monseigneur le prince de Parme, par M. l'abbe de Mably. Nouvelle edition revue et corrigee.
H7803: MACAULAY, Thomas Babington. - The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon.
B9401: MACAULAY, T.B. - Geschiedenis van Engeland, sedert de troonbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Vier delen.
M6364: MACAULAY TREVELYAN, George. - British History in the nineteenth century and after 1782 - 1919.
M6499: MACCARTHY, Fiona. - Eric Gill.
B3238: MACINNES, John W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
Y1716: MACINTYRE, Ben. - Operatie Mincemeat.
T8794: MACKAAY, Robert. - Zonlicht in mijn ogen.
R4761: MACKAY, John Henry. - De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen.
T4990: MACKENNA, R. / A. Spicer Hurd / Willem de Veer. - Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R8367: MACKENSTEIN-KONING, Johanna Sara. - Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend.
P0403: MADE, J. A. van der. - Sakota.
T1457: MADELEINE, Marie. - Die drei Nachte.
Y8695: MADELEINE, Marie. - De drie nachten. Liefdesliederen uit het Duitsch vertaald door Henri Borel.
H8791: MADIGAN, Jean. - Steuben Glass. An American tradition in crystal.
T6678: MADRA. - Onze weezen. Een woord naar aanleiding van het verslag der commissie van onderzoek inzake Neerbosch.
T3992: MADSEN, Axel. - Living for design: The Yves Saint Laurent story.
H6289: MAELE, Marcel van. - Koreaanse vinken.
H5253: MAERLANT. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
R0206: MAERLANT, Jacob van. - De anderen Merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn. Bezorgd door Th. Mertens.
R0065: MAERLANT, Jacob van. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
L4965: MAERLANT, Jacob van. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
B7216: MAERLANT, Jacob van. - Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman.
L8601: MAERLANT, Jacob van. - Leven van Sint Franciscus. Uitgegeven door J. Tideman.
Y8503: MAERLANT, Jacob van. - Roman van Torec. Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en bibliographie door A. Th. W. Bellemans.
R1086: MAETERLINCK, Maurice. - Het leven der ruimte. De vierde afmeting. Ontwikkeling van het droomleven. 's menschen eenzaamheid. Het spel van ruimte en tijd. God. Bewerking Karel Wasch.
B8413: MAETERLINCK, Maurice. - Monna Vanna. Vertaling Frans Mijnssen.
R3875: MAETERLINCK, Maurice. - Wijsheid en levenslot. Met inleidend woord van J.D. Bierens de Haan.
Y2828: NIEUW LETTERKUNDIG MAGAZIJN. - Nieuw Letterkundig Magazijn. Mededelingenblad, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden. 1e jaargang 1983 t/m 31 jaargang 2013. (mist jrg. 26 nr 1 / jrg. 30 nr 1 / )
Y0229: TALENT Magazine. - Talent Magazine. Visueel Vakblad nr 1. November 1978.
R1666: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Wetenschapsman in Groningen. Profesoor Lucius: Ik stel voor het werk met een cum laude te waarderen. Buren. Damesklets. Dorbeck bestaat. Of toch niet? Van Voltaire tot Wittgenstein. Kleinigheden. Suidafrikaantjies. Op die berg. In de mijn. Open brief aan de Rijksuniversiteit Groningen.
B5531: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Oorlog! De achtergronden van een engelbewaarder (1). Dichtung und Wahrheit (1). Kleinigheden. Een villa waar zijn vader nooit is geweest (2). Met kop en schouders. Verzorgd taalgebruik. Harde fouten. Voor de overige zeurkousen (2).
B5530: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een loos gebaar. De achtergronden van een engelbewaarder (2). Dichtung und Wahrheit. Vuurwapendeskundige zet puntjes op de i. Schreider en Giskes aan het woord. Nederland houdt niet van helden. Dertig kussen in '44. Kleinigheden. Hij kon ook heel laconiek zijn. Harde vrienden. Hoe ik een Issendorfiet vond.
B5529: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Docent in Groningen (3). Wim Roeleveld: Het was een kort sollicitatiegesprek. Ibn Battuta bezoekt. Laatste colleges. Tentamen in T-shirt. Schuw en verlegen. Voor de zitting. Kleinigheden. De achtergronden van een engelbewaarder (3). Mooi! In memoriam Philip Mechanicus.
B5527: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Hermans' doorbraak. De donkere kamer en de verhoren van de Parlementaire Enquetecommissie. Een zieke geest in een ziek lichaam. Damesklets. Osewoudt naar de film met Marianne. Kleinigheden. Enige agitasie (3). In De Bijenkorf.
B5526: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. 50 x het zogenaamde Hermans-magazine. Lichaam en geest (1). Kleinigheden. De Kwatta-soldaat begint scheuren te vertonen. Samen naar de film, in Groningen. Barbaar Jan Cremer. Herstel.
E0019: TIME MAGAZINE. - Time. The Weekly Newsmagazine, Vol. XLV No. 20, May 14, 1945. The Big Three. One job done. European Edition Printed in France for distribution to the Armed Forces in the Europ[ean Theater.
T0200: RIBBENTEL-MAGERBUICK [=John C.J. Kennis]. - O, dat Wintertje '45. Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter.
L7373: MAGET, Ernst. - Irons nous sur la lune ?
K2442: MAGNAN, Jean-Marie. - Essai sur Jean Genet. Bibliographie, portraits.
B7128: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Stichting Boekbinderij en Papierverwerking. Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons Vakgroep Binderij. Verschillende afleveringen uit: 1950 en 1952.
Y4314: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Nederkandsche Bond van Boekbinders-Patroons. Bloemlezing uit jaargang 48.
R5096: MAHE, P.J. - Hooger Onderwijs in Indie.
Y2657: MAHIEU, Vincent [=Tjalie Robinson]. - Schat, schot, schat.
L3874: MAHIEU, Vincent. e.a. - Nog steeds Gerilja nog steeds (wie weet het?) meer dan ooit: Maandblad voor zelfbehoud.
Y4758: MAHIEU, Vincent. - Schuilen voor de regen.
Y4744: MAHIEU, Vincent. - Tjoek. Vertellingen.
W2057: MAIDENBAUM, Aryeh / S.A. Martin. - Lingering shadows. Jungians, Freudians, and Anti-Semitism.
Y0839: MAINER, Horst. - Graveren in glas.
Y3961: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang 1944-1945 Nrs: 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 66 - 67 - 68 - 69 - 77 - 84.
Y3957: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang maart-april 1945. Nrs: 15-17-19.
Y3955: JM. Je Maintiendrai. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor Personalistische Socialisme. 6e jaargang 1945 nrs. 15 en 22.
Y4487: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai Nederland en Oranje. 5e jaargang Mei 1945. Bevrijdingsnummer. Eindelijk zijn wij vrij.
Y7847: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. 6e jaargang 1945. 13 Juli 1945 - 3 Mei 1946. Nrs: 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 32 - 42 .
Y8214: JE MAINTIENDRAI. - Berichten van Je Maintiendrai No. 3, Woensdag 16 Mei 1945. Nu de eerste golf van feestvreugde voorbij is, komt de vraag, hoe is het met de voedselvoorziening........ De Nederlandse Volksbewging..........
Y8427: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. 6e jaargang 1945. Nrs: 2 - 3 - 5 - 6.
Y8428: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. e jaargang 1946. Nrs: 1 - 2.
R2275: MAISTRE, le Comte J. de. - Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traite sur les sacrifices.
B5696: MAIZEROY, Rene. - Amuseuse. Roman inedit orne de nombreuses illustrations photographiques (de E. Lagrange).
R4283: MAJOR, E. (ed.). - "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major.
K1366: MAJORICK, B. - Vormentaal.
L9255: MAK, Geert. - De eeuw van mijn vader.
H6624: MAK, Geert. - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
H4851: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studien 1946-1956.
H4772: MAK, Geert. - Het ontsnapte land.
H3853: MAK, J.J. - Vijf eeuwen Nederlandse KerstpoŽzie. Verzameld en ingeleid door...
L5028: MAK, Willem. - Rights affecting the manufacture and use of gramophone records.
L4106: MAK, J.J. - Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw.
L9030: MAK, Geert. - De goede stad.
Y4576: MAK, Geert, Jan de Jong e.v.a. - La Stampa. Tofani [IJssalon] 1942-1993.
B3448: MAK, Geert. - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
K5639: MAK, Geert. - De engel van Amsterdam.
K5575: MAK, J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
R3277: MAKASKE, Peter (ed.). - De joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Y8616: MAKELAARSVEREENIGING TE AMSTERDAM. WIEGMAN, G.H. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam. Bewijs van Lidmaatschap / Bewijs van Toegang.
L6041: MAKKINK, Henri Jacob. - Philip Massinger and John Fletcher a comparison.
K1025: MALAMUD, Bernard. - Portretten van Fidelman. Een collage. Vertaling F. Zegirius.
Y3222: MALASCH, Robert (red). - De Hoek van de Straat! No 4. April (mei) 1977.
R0535: MALATO, Charles - De ontwikkeling der menschheid [en] Vormverandering der maatschappij [en] Eenige verzen. Naar het Fransch van B.P.V.
Y4529: MALCOLM, Ian. (inleiding). - Vodjes Papier. Duitsche proclamaties in Belgie en Frankrijk uitgevaardigd. Vertaling W. de Veer.
Y4401: MALCOLM X. - By any means necessary.
T7472: MALCOMESIUS, H. Ph. J. Hoedemaker en J.P. Eringa. - Het leerstellig kerkrechterlijk en staatkundig beginsel der Hervormde Kerk uit hare belijdenis afgeleid. Drie referaten, voorgedragen op de jaarvergadering der Confessionele Vereeniging gehouden te Utrecht 3 en 4 Juni 1891.
M5824: MALERBA, Luigi. - Na de haaien. Vertaling P. de Voogd.
M5734: MALERBA, Luigi. - Salto mortale. Vertaling I. Beckers.
W4256: MALERBA, Luigi. - De slang. Vertaling F. van der Velde.
L3835: MALHERBE, F.E.J. - Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde.
Y0953: MALJAARS, Abraham. - Het Wilhelmus. Auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie. (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
L7281: MALKANI, Gautam. - Londonstani.
K7597: MALLEA, Eduardo. - Al het groen zal vergaan. Roman. Vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Arie van der Wal.
T0619: MALLINSON, Vernon. - Modern Belgian Literature 1830-1960.
Y7594: MALMBERG, L.C.G. - Uitgeverij L.C.G. Malmberg. 10 prospectussen en 2 bestelkaartjes.
M6264: MALORY, Sir Thomas. - Sir Tristram de Lyonesse. Chronicles of King Arthur II. Revised and with an introduction by Sue Bradbury, foreword by Kevin Crossley-Holland, Lino-cuts by Edward Bawden.
T6792: MALOT, Hector. - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking J.M. Bloemink-Lugten en F.H.N. Bloemink. Met platen van Tjeerd Bottema.
B3291: MALRAUX, Andre. - De veroveraars. De strijd om de macht in China. Vertaling L.F.C. Cante.
R6349: MALRAUX, Clara. - De kibboets. Een eigentijds experiment in Israel.
R8408: MALSEN, H. van. - Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets.
B6357: MALSTAF, Lawrence. - Lawrence Malstaf. Witteveen + Bos prijs voor Kunst + Techniek 2008.
T6668: MALSUM, H.J.L.P. van. [=E.C.P. Redele]. - De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
Y6117: MAN, Herman de. - De eenzame. Een vertelling uit het leven van Hubert Montijn.
Y0236: MAN, M. de. - Een Merkwaardige Historieprent.
T3729: MAN, Herman de. - De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
T0560: MAN, Hendrik de. - Herinneringen van Hendrik de Man. [Uit het Frans vertaald].
R5625: MAN, Henderik de. - Sozialismus und National-Fascismus.
B6573: MAN, Hendrik de. - Herinneringen. [Uit her Frans vertaald].
L0273: MAN, Herman de. - Wonderlijke ontmoetingen.
A0568: MAN, Herman de. - Maria en haar timmerman.
B4757: MAN, Herman de. - Maria et son charpentier. Traduit du Hollandais par Camille Melloy.
K8203: MAN, Herman de. - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
K7084: MAN, Herman de. - Rijshout en rozen.
K6909: MAN, Herman de. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
Y0777: MAN, Herman de. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
R6672: MAN, Hendrik de. - Voor een Plan van Actie.
Y8510: MAN, Herman de. - Van winter tot winter.
T5450: MANASSEN, Jo. - Alcoholisme. Wat drijft hen naar zulk een ellende?
R5673: MANDEL, Ladislas. - Du pouvoir de l'ecriture.
Y2320: MANDELINCK, Gwy. - Lotgenoten. Gedichten.
Y1711: MANDELSJTAM, O. / Achmatova / Tsvetajeva / Pasternak. - Kwartet. Vertaald en van commentaar voorzien door Charles B. Timmer.
Y9915: MANDER, Karel van. - Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders, voormaals byeen-vergaderd en beschreeven door Karel van Mander kunst-schilder, [...] Versierd met de afbeeldingen der voornaamste schilders. 2 delen.
T7495: MANDERE, Henri van der. - Mr. Hendrik Goeman Borgesius.
R1761: MANDERE, H. van der. - Hugo de Groot.
L0323: MANDERS, Tom. - Plakboek van Dorus. Met een voorwoord van Gijs Stappershoef.
H9901: MANDIARGUES, A. Pieyre de. - De dood in Barcelona. Vertaling Henny Scheepmaker.
W8617: MANDL, G.T. - Three hundred years in paper.
R4823: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1951. No. 7.
R4822: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 December 1948 nr. 3.
Y2391: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. October-November 1951.
Y2392: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1952.
Y2390: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. September 1951. No. 11.
Y2389: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1951. No. 8.
Y2388: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1951. No. 6.
Y2386: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Jaargang 1950 Januari t/m october.
Y2387: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Februari 1951. No. 4.
R2150: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 April 1949 no 7.
R5441: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Maart 1949, no 6.
R5440: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1949, no 8.
R5435: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. November 1949, no 2.
R5437: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Augustus 1949, no 11.
R5438: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juli1949, no 10.
R5439: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1949, no 9.
R0728: MANGASARIAN, M.M. - De wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus). Uit het Engelsch vertaald en met een inleiding van F. Domela Nieuwenhuis.
L9309: [THORBECKE] MANGER, J.B. jr. - Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde.
L9096: MANGER, J.B. Sr. - Eenige Verzen.
Y4496: S.D.A.P.- MANIFEST. - Manifest. Namens het voorlopige Partijbestuur: W. Drees en Kees Woudenberg.
Y7517: MANIFEST. - Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan het Nederlandsche Volk. Meer dan honderd dagen heeft nu reeds de ministerieele krisis, die door de verwerping van het Pauselijk gezantschap door de Tweede Kamer uitbrak geduurd en nog is geen oplossing in 't zicht..... etc. Het partijbestuur der S.D.A.P.
Y3218: MANIFEST. - Manifest aan de burgerij van de goede stad Tilburg. (Heb meelij! Heb meelij! en neemt er een studentje bij! Houdoe, War!).
Y8125: MANIFEST. - Manifest van het Hoofd-Comite van de Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Aan de Amsterdamsche Burgerij. De Werkstaking der diamantbewerkers, die plus minus 10.000 man omvat, heeft de algemeene belangstelling opgewekt........ Voorzitter H. Polak, Secretaris Herm. Kuijper.
Y8126: MANIFEST. - 1 Mei 1898 1 Mei. Manifest aan de Amsterdamsche Arbeiders! Manifestaties voor de invoering van een wettelijk vastgestelden 8-urigen arbeidsdag vinden plaats den 1sten Mei: 's namiddags 1 uur in den Schouwburg-Van Lier, Spreker: Henri Polak 's-avond in de groote zaal van d'Geelvinck sprekers A.H. Gerhard en Henri Polak.
Y8212: MANIFEST. - Manifest van de Brillantslijpersknechten S.N.V. / Brillant-Verstellers-Vereeniging / Roosjes-Verstellers-Vereeniging. (De strijd voor 't verkrijgen van Bondsfabrieken, )
Y8215: MANIFEST. - Nederlandse Gezellen Bakkerij zal aan ieder burger goed en goedkoop brood leveren en tevens een behoorlijk loon...... Ondergeteekende verlangt brood der Nederlandsche Gezellen Bakkerij.......
B9036: MANKOWITZ, Wolf. - Het leven van Edgar Allan Poe (1890-1849).
H5951: MANN, Thomas. - Diester Friede.
R3007: MANN, Heinrich. - De blauwe engel. Vertaling R. Blijstra.
Y3068: MANN, Viktor. - We waren met z'n vijven. Portret van de familie Mann.
K6514: MANN, Thomas, A. Roland Holst, S. Vestdijk. - Over Menno ter Braak.
T4989: MANN, Tom. - All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France!
T4698: MANN, Tom. - The Railwaymen.
T4696: MANN, Tom. - Symposium on Syndicalism. By active workers.
K1762: MANN, Klaus. - Kinderjahre in Munchen.
Y8234: MANN, Klaus. - Krantenknipsels over Jlaus Mann 1985-2000.
R9297: MANNING, A.F. - Buitenlandse reacties op de Machtubernahme.
Y2349: MANNINK, Eke. - Min. Verzen voor een vriendin.
B8681: MANNOURY, G. - Woord en gedachte. Een inleiding tot de Signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde.
W3419: MANRIQUE, Jorge. - Coplas. Que fizo por la muerte de su padre.
T5000: MANSFELD, R.G. - 50 jaar joodse invalide 1911-1961.
R4470: MANSION, Joseph. - Die Etymologie von 'Holen'.
T2604: MANSSEN, W.J. - Het Christendom en de Vrouw. Historisch-Apologetische Studie.
R3908: MANSSEN, W.J. - Iwan Toergenjef.
R8650: MANSVELT, W.M.F. - De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard.
R5202: A. MANTEAU. - A. Manteau Brussel 1932-1947.
Y7577: MANTEAU, A. - Uitgeverij A. Manteau. Map met 6 prospectussen en 9 bestelkaartjes.
L5420: MANTINGA, Hector [= Maurits Mok]. - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries].
T7518: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. - De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen.
B8986: [SPINOZA] MANUSOV, Clasina. - Spinoza en de erfenis van Jacob Boehme.
M5781: MARAINI, Dacia. - De trein naar Helsinki. Vertaling P. de Voogd.
R6073: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
R6940: MARCELISSEN, Ed & Piet van Dijk. - Groeten uit Niemandsland. Een Nederlands reisverhaal.
P0523: MARCH, Marion. - Creative typography.
T1533: MARCHANT, H.P. - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland.
Y4983: MARCHE, B.S. le. - Van V.-E. tot V.-J. (van victory - Europe tot victory - Japan). 100 dagrijmen 5 mei 1945 - 14 aug.
K9962: MARCHLEWSKA, Jadwiga. - Was der Kuenftige Papierhistoriker ueber das Heutige Zeitungspapier finden wird?
K9960: MARCHLEWSKA, Jadwiga. - Wer hat die Bezeichnung 'Cellulose' in die Chemie eingefuehrt?
Y2500: MARCHOIS, Bernard (ed.). - Piaf. Emportee par la foule...
B4727: MARCK, Jan van der (ed.). - De hedendaagse boekband als kunst. / The art of contemporary bookbinding.
K2323: MARCK, Marc van der. - Z, de grote onbekende. Zeefdruk.
H8319: MARCU, Valeriu. - De verdrijving der Joden uit Spanje. (Die Vertreibung der Juden aus Spanien). Vertaling Eduard Coenraads. Bandontwerp Wim A. Weynman.
R0996: MARE, Eline. - De witte vos.
T2651: MARE, A.J. de. - Herinneringen aan Dr. P.C. Molhuysen. Feiten en geschriften.
T2649: MARE, A.J. de. - Van Flament tot Holtrop.
T2650: MARE, A.J. de. - Lijst der geschriften van Dr. M.F.A.G. Campbell 1840-1890.
T1689: MARE, Eline. - Mossieur Sarelke.
R3433: MARE, A.J. de. - Museum Meermanno-Westreenianum, Catalogus der gedrukte Werken. Compleet in drie delen.
L2027: MARE, Eline. - Lieveke.
H5243: MAREE, Piet. - Boeken in ons huis.
Y9935: MAREE, Piet. - Het grote avontuur van Jan Klaassen en Katrijntje.
R5453: MAREES VAN SWINDEREN, C. de. - Berijmde gedachten. (dwaze, minder dwaze, en zelfs wel een ernstige).
L4521: MARGADANT, S.W.F. - De Wereldlitteratuur. Geschiedenis der Letteren.
B2336: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. - Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788.
B2334: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. en J.F.M. Sterck. - Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling.
K4854: MARGADANT, S.W.F. (ed.). - Twintigduizend citaten.
R3616: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 23/24: Hollandse Hoogte. zomer 1997.
R3613: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 13. februari 1981.
R0477: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 21. Lente 1993.
R0476: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 22. Herfst 1994.
R3610: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 14. Najaar 1981.
R3606: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 18. Lente 1990.
R3605: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 19. Lente 1991.
R1220: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994.
T4734: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
T4733: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981.
Y6159: DRUKWERK IN DE MARGE. - Lood en oud ijzer. 25 jaar Stichting Drukwerk in de Marge 1975-2000.
Y9661: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 12. mei 1980.
Y9662: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 17. lente 1989.
Y9663: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 16. winter 1987.
Y3780: MARGUET, Jacques. - Verhandeling over de heiliging der zon- en feestdagen.
Y2302: MARIE, Sylvie. - Altijd een raam. Gedichten.
T2329: MARIEL, Pierre. - De Fratellini. De geschiedenis van drie clowns. Bewerkt door J.W.F. Werumeus Buning.
B8567: MARIEN, Marcel E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
K5861: MARIEN, Marcel E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
L7454: MARIJAM, Siti. (ed.). - De Indonesische vrouw 1898 - 1948.
Y4227: CHRISTELYK MARINEBLAD. - Christelijk Marine vereeniging. 5e jaargang April 1940. No. 12.
R7366: MARINUS, B. - Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
T7030: MARIS, A.H. & C.J. Witteveen. - Grenswijziging Ned. - Duitsl. 1948-1998.
T9445: MARITAIN, Jacques. - Gino Severini. Exposition retrospective.
B8130: MARIUS, G.H. - Jac. van Looy. Hollandsche schilders van dezen tijd.
T5055: MARIUS, G.H. - John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken.
B9973: MARIVAUX. - Les fausses confidences. Comedie (1737).
T9160: MARJA, A. - Traject. Gedichten.
T0048: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
W9072: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
B4815: MARJA, A. - Stalen op zicht. Gedichten.
M6557: MARJA, A. - poŽzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten.
Y7380: MARJA, A. - De bajesballade van Wilde Oscar. Voorwoord J. van der Grient.
K3308: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten. Geillustreerd met foto's.
K3232: MARJA, A. - Binnendijks/buitendijks... Essays, Kauserieen en kritische notities.
B0573: MARJA, A. - Tussen de gemaskerden. Ver- en onbe-scheidenheden meest op letterkundig gebied.
B0540: MARJA, A. (ed.). - Voor de bijl. Schrijvers slaags met de buitenwereld. Polemische uitingen in poŽzie en proza uit twee eeuwen nederlandse literatuur.
B0543: MARJA, A. - Over de kling. Schrijvers slaags met elkaar. Polemische uitingen in poŽzie en proza uit twee eeuwen Nederlandse literatuur.
Y8437: MARJA, A. - Man van dag en nacht. Gedichten.
R2142: MARK, Peter L.L. van der. - Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten.
R6864: MARKEN, J.C. van. - Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid.
Y9741: [I TJING] MARKERT, Christopher. - I Ching. Ancient Wisdom for Modern Decision-Making.
R2747: MARKOV, Georgi. - Ontmoetingen met Todor Zjikov.
R0862: MARKS-van LAKERVELD, Geertrui. - Over Lijmen/Het been van Willem Elsschot.
R8543: MARLE, P.H.P. van. - Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang.
R6564: MARLE, Raimond van. - Le comte de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467).
T4236: MARLOW, Georges. - L'Ame en exil.
R7445: MARMELSTEIN, J.W. - Figuren uit de Fransche Letterkunde.
T1522: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoffdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
L7569: MARNIX. - poŽzie en proza.
Y0978: FELIX / MARNIX. - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. / Neerland's na-oorlogsche gedaante. 2e herziene druk.
T0470: MAROTZKE, Henriette. - Verzen der Aarde.
Y0656: MARQUET, Marcel. - Marquet. Tentoonstelling Museum Boymans en Gemeente Museum Arnhem 1956.
H3455: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De uitvaart van Mama Grande. Verhalen. Vertaling.
H2764: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De geur van guave. Gesprekken met Plinio Apuleyo Mendoza.
H2820: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De verhalen.
H2071: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
L3919: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Alle verhalen 1947-1982.
M9933: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Verhaal van een schipbreukeling die tien dagen zonder eten en drinken op een vlot ronddobberde. Vertaling R.G. Groeneboer.
B3456: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Herinnering aan mijn droeve hoeren. Roman. Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu.
B3311: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Kroniek van een aangekondigde dood. Gevolgd door het verhaal van een verhaal. Vertaling M. Sabarte-Belacorte.
M4565: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De herfst van de patriarch. Vertaling Sabarte Belacortu.
K4764: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
T8251: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Afval en dorre bladeren. Roman. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
T8246: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De kolonel krijgt nooit post. Vertaling Barber van de Pol.
K3682: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Ogen van een blauwe hond. Verhalen.
L9747: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Het kwade uur. Roman.
Y9909: MARRE, Jan de. - Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen schouwburg, (volbouwd in den jaaren 1637, en voor de eerstemaal geopend den derden van Louwmaand, 1638.) Zinnespel.
Y3418: MARRYAT, Frederick. - The Works of Capt. Marryat. Jacob Faithful. Two volumes in one book.
Y0694: MARS. (= Maurice Charles Mathieu Bonvoisin). - Sable & Galet. Plages normandes et plages du nord de Cherbourg a Rosendael-Dunkerque.
T5882: MARS. - Het fooienstelsel veroordeeld!
R5968: MARS, F. - Zaandams straatnamen verklaard.
R5852: MARS, K.H.M. - De Parochie St. Nicolaasga 1691-1941.
Y8873: MARS. - Comperes et Compagnons.
Y1721: MARSH, Jan. - Dante Gabriel Rossetti. Painter and Poet.
R0982: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
Y5073: MARSMAN - VAN DEVENTER, Harryet. - Meer dan alles. Verhalen van een plantersvrouw. Over haar leven en werken in het voormalig Nederlandsch IndiŽ.
Y6999: MARSMAN, H. / S. Vestdijk. - Brieven over litteratuur. Met een nawoord van T. van Deel.
K0158: MARSMAN, H. / S. Vestdijk. - Heden ik, morgen gij.
H2020: MARSMAN, H. / S. Vestdijk. - Heden ik, morgen gij.
B9098: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
R1630: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie proza en critisch proza.
B8220: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
L3491: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en andere verhalen.
L0388: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
L0133: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie, proza en critisch proza.
A0483: MARSMAN, H. - Tempel en kruis.
M7997: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
M7944: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poŽzie.
M7867: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
T8713: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
M7421: MARSMAN, H. - Vijf versies van " Vera". Ingeleid door Arthur Lehning, verzorgd door Daisy Wolthers.
B3021: MARSMAN, H. - De anatomische les.
M4745: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
M4377: MARSMAN, H. - Tempel en kruis en andere gedichten.
K3182: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
B1099: MARSMAN, H. - Verzameld werk IV. Critisch proza.
L7911: WARMERDAM. Mart. (ed.). - De electrische rozen # 1: Piet Bakker.
B6114: SPRUIJT. Mart. - Visible Language.
T0469: MARTENS, Erik. - Het hooglied der creativiteit. De poŽzie van Marsman.
K2522: MARTENS, Erik. - Het hooglied van de creativiteit. De poŽzie van H. Marsman.
H0578: MARTIALIS. - Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren.
Y6236: MARTIALIS. - Epigram 58. Vertaling van Anno Lampe.
B9680: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B9681: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B9508: MARTIN, W. - De schilderkunst in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
P0530: MARTIN PEDERSEN, B. - The international survey of logo disign. / Ein Internationaler Uberblick uber dei Gestaltung von Logos. / Une vue d'ensemble de la creation internationale de logos.
Y3025: MARTIN, A.V.J. - Televisie Service. Fotografische opnamen door Fred Klinger. Vertaling J. Gijsen.
B1249: MARTIN, W. en E.W. Moes. - Oude Schilderkunst in Nederland. 1e jaargang 1910-11.
Y5976: (JAN STEEN). MARTIN, W. (tekst). - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Premie-uitgave 1913. Afbeeldingen naar schilderijen van Jan Steen in Nederlandsche en buitenlandsche Verzamelingen.
B7653: MARTINET, Johannes Floretius. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
K4844: MARTORELL, Joanot. - De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs.
T2903: MARTSJENKO, Anatoli. - Van Taroesa naar Tsjoena. Uit het Russisch vertaald door Sofia Visser.
T2452: MARX, Karl / Friedrich Engels. - Manifest der Kommunistischen Partei. VerŲffentlicht im Februar 1848.
P1098: MARX-KONING, Marie. - Nacht-Silene.
K8930: MARX-KONING, Marie. - Nacht-silene.
B3671: MARX, Olga. - Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung.
T7006: MARX-KONING, Marie (red.). - Nederlandsch Letterkundig Bijblad van Cosmos. 1e jaargang 1901 nr. 1.
T7725: MARX, Karl. - Letters to dr. Kugelmann.
M2527: [MULTATULI] MASOCH, Sacher. - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaling Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen.
L9004: MASON, Daniel. - Een ver land.
R3830: [SPINOZA] MASON, Richard. - Spinoza or Pascal? Two views on religion.
Y2172: MASSENET, J. / Jules Ruelle. - Enchantement.
T6564: MASSINGHAM, H.W. - Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is.
H0688: MASTERS, William H., en Virginia E. Johnson. - Homosexualiteit (Homosexuality in perspective). Ingeleid door Walter Everaerd.
B9322: MASTERS, Anthony. - Schrijvers als spionnen. Vertaald door Peter Nijmeijer.
H3841: MATANLE, Ivor. - De geschiedenis van De Tweede Wereldoorlog. Van de aanleiding tot de overwinning op Japan.
Y1025: MATER, B.E. - Kinderkost. Een leesboek voor de scholen.
Y1503: MATERN, Hermann. - Berlin und Deutschland.
Y0703: MATHAM, Adrianus (gravures). - 32 Afbeeldinge der Graven van Hollandt uit het oude Goudtsche Kronycxken. In 't Kooper verciert.
Y4809: MATHERON, Felix. - Si Dogol & Si Totol.
Y9784: MATHEWS PHOSA, N. - Deur die oog van 'n naald.
Y2166: MATHIEU, Emile. - Oogsttijd. La Moisson. Vierstemmig mannekoor. Gedicht van Guido Gezelle. Muziek Emile Mathieu.
T0851: MATHIJS, Acket, J. - Over de navolging Christi.
K8308: MATHIJS ACKET, J. - Jacques Perk.
H2439: MATHIJSEN, Marita / Henk Eijssens / Dick Welsink. - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde.
H1047: MATHIJSEN, Marita. - Waarde van Lennep. Brieven van De Schoolmeester, toegelicht door Marita Mathijsen.
L2183: MATHIJSEN, Marita. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
M9435: MATHIJSEN, Marita. - Harry Mulisch. Een bibliografie.
R4008: MATHIJSEN, Marita. - Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing.
Y0380: MATHIJSEN, Marita. - De afwezigheid van het verleden. Pamflet.
T4213: MATHIJSEN, Marita & Janneke Weijermans. - De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur.
Y6290: MATHIJSEN, Marita. - Van boeken geleende ogen. Hoe Amsterdam gezien werd in de negentiende eeuw door reizigers, journalisten en literatoren.
Y9817: MATLA, Hans. - Bommelkatalogus 1989. OfficiŽle Cumulatieve Bibliografie van het verhalend werk van Marten Toonder.
R5235: MATOUCHENKO, A. - De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen.
L6304: MATSIER, Nicolaas. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
B6335: MATSIER, Nicolaas. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
Y6846: MATSIER, Nicolaas. - Elke dag vaderdag.
Y5395: MATSIER, Nicolaas. - Krantenknipsels van/over Nicolaas Matsier.
L7166: MATTHEUS. - De bergrede. Naschrift van prof.dr W.K. Grossouw.
B7881: MATTHEWS, Leonard Harrison (ed.). - The Whale.
Y1428: MATTHEY, Ignaz. - 'Het stond je zo schattig' Cultuurgeschiedenis van het matrozenpakje.
Y4932: MATTHIESSEN, Peter. - Een vallei in de steentijd. Vertaald door Beb Vuyk.
T0491: MATTHIJSEN, J.W. - Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie.
T0146: MATTHIJSEN, J.W. - Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt.
T5013: MATTHIJSEN, J.W. - Moskou. Reisindrukken.
B4969: TEIXEIRA DE MATTOS. - De kunstzyde-industrie haar ontwikkeling en toekomst.
T2499: MAUDER, Bruno. - Bruno Mauder, Glaserzeugung und Glasveredelung.
B9109: MAUPASSANT, Guy de. - Verhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
B9062: MAUPASSANT, Guy de. - Hartsverhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
B6179: MAUPASSANT, Guy de / Kurt Lob. - Zwei Freunde. Erzahlung mit funf Illustrationen von Kurt Lob.
M7817: MAUPASSANT, Guy de. - Lusten en lasten. Vertaling Y. Kuyten.
M7752: MAUPASSANT, Guy de. - Het leven van een vrouw. Vertaling I.E. Prins.
K4967: MAUPASSANT, Guy de. - Een vrouwenleven. Vertaald door M. Mok. Ingeleid door C.J. Kelk.
T3101: MAUPASSANT, Guy de. - Le Horla.
T6305: MAUR, G. in der. - Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr.
R8270: MAURIAC, Francois. - De kus aan den melaatsche. Uit het Fransch vertaald door Martin J. Premsela.
Y6671: MAURIAC, Francois. - De loop van het lot. (Destins). Vertaling J.C. Bloem.
Y8541: MAURIAC, Francois. - Steekspel. Een novelle met zes illustraties van Olivier Picard. Vertaling C. de Stoubendorff.
Y6404: DI, Maurice. - Kerwin. The poem.
H7844: MAURIK Jr., Justus van. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
L8025: MAURIK, Justus van. - Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets.
T2488: MAURIK, Justus van. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen.
T1744: MAURIK, Justus van. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
T1743: MAURIK, Justus van. - Verspreide novellen.
T1741: MAURIK, Justus. - Op reis en thuis. Novellen en schetsen.
T1742: MAURIK, Justus van. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
T1740: MAURIK, Justus. - Oude Kennissen.
T1739: MAURIK, Justus van. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen.
L5951: MAURIK Jr., Justus van. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
R4623: MAURIK, Justus van. - Krates. Een levensbeeld.
R1231: MAURIK, Justus van. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
R1232: MAURIK, Justus van. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1233: MAURIK, Justus van. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1234: MAURIK, Justus van. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6775: MAURIK, Justus van. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6776: MAURIK, Justus van. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6779: MAURIK, Justus van. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6780: MAURIK, Justus van. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6781: MAURIK, Justus van. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6782: MAURIK, Justus van. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6783: MAURIK, Justus van. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6784: MAURIK Jr., Justus van. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
B6786: MAURIK, Justus van. - Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach.
B6787: MAURIK Jr., Justus van. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
B6618: MAURIK, Justus van. - Muller's buste.
R1229: MAURIK, Justus van. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1230: MAURIK, Justus van. - Uit een pen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
L0484: MAURIK Jr., Justus van. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
B4712: MAURIK, Justus. - Uit Justus van Maurik's werken.
K7835: MAURIK, Jan van. - Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwater zullen kunnen voorzien, 1849. Bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar.
T5160: MAURIK, Justus van. - Muller's buste.
T5159: MAURIK, Justus van. - Amsterdamsche luidjes.
R8693: MAURIK, Justus van. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
T4921: MAURIK, Justus van. - De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets.
R8042: MAURIK Jr., Justus van. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen.
R7319: MAURIK, Justus van e.a. - Een manusje van alles. Novellen.
R7317: MAURIK, Justus van. e.a. - Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen.
R7318: MAURIK, Justus van e.a. - Het Genootschap Leuterburg. Novellen.
R7316: MAURIK, Justus van. e.a. - Toon en Toos in de Opera. Novellen.
R7315: MAURIK, Justus van e.a. - Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos.
K6077: MAURITS (DAUM, P.A.). - Maurits (P.A. Daum) "Nummer elf". De Engelbewaarder Nr 10.
R7643: MAURITS (=P.A. Daum). - H. van Brakel, Ing. B.O.W. Oorspronkelijke roman. De Engelbewaarder Nr. 3.
Y8080: KEURVENDEL PRINS MAURITS. - Vereeniging Keurvendel Prins Maurits.
K0103: MAUROIS, Andre. - Disraeli, a picture of the Victorian age. Transl. Hamish Miles.
K5089: MAUROIS, Andre. [=E.S.W. Herzog]. - Rozen van september. Vertaling Herman Leenes.
T7425: MAUROIS, Andre. [=E.S.W. Herzog]. - Het treurspel van Frankrijk. Vertaald uit het Frans.
Y2428: MAURON, Charles. (Van Gogh). - Vincent et Theo van Gogh. Une Symbiose.
B3703: MAURRAS, Charles. - Odysseus hartsgeheim. Vertaling Anton van Duinkerken.
T6460: MAURY, Francois. - L'Effort Militaire de la France.
R8397: MAUSBACH, Joseph. - Het standpunt der vrouw in de maatschappij. Eene toepassing der katholieke leer op het vrouwenvraagstuk. Vertaald: Anna Kellenaers-Damerau.
T2184: MAVORS. - Zijn wij gereed voor de mobilisatie in het jaar 1936?
Y0534: MAX. [A.P.L. van der Sanden]. - De misdaad van onwetendheid. Rood of Zwart.
R4941: MAXIMILIANUS, P. - Op 's hemels ronde spil. poŽzie van Vondel.
L5873: [VONDEL] MAXIMILIANUS, P. Dr. - Vondelstudies. Overzien en ingeleid door L.C. Michels.
R4709: MAXIMILIANUS, P. - Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant.
K3818: MAXIMILIANUS, P. (ed.). - De middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. Ingeleid en toegelicht.
Y7072: MAY, L.S. - De haaien. Verhalen.
Y7068: MAY, Lizzy Sara. - Mimicri.
C1544: MAY, Lizzy Sara. - De tennisspelers of de som der mogelijkheden.
Y6952: MAY, Lizzy Sara. - Grim.
Y6928: MAY, Lizzy Sara. - GebruikspoŽzie. Een keuze uit Blues voor voetstappen, Weerzien op een plastic-huid, Zingend als zinkend schip, Tijd voor magnetisch vuur, Grim gevolgd door GebruikspoŽzie.
M6913: MAY, Lizzy Sara. - De blauwe plek. Vervolg op Vader en dochter.
W6478: MAY, Lizzy Sara. - Wacht u voor de hond.
W6251: MAY, Lizzy Sara. - Het dubbelspoor.
W6252: MAY, Lizzy Sara. - Mimicri.
M4473: MAY, Lizzy Sara. - Binnenkort in dit theater, gedichten.
W4056: MAY, Lizzy Sara. - Vader en dochter, een relaas.
H4215: MAYA, Wanda. - Etappe.
P0517: MAYER, F. - Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952.
Y6264: MAYER, Flip. - Veertig jaar rondom het hof.
Y6230: MAYER-SWART, Els. - Sem Hartz.
R2285: [VERLAINE] MAYER, F. - Paul Verlaine. [Met vertalingen van gedichten door Jan G. Elburg en Ernest Dowson].
K6887: MAYNARD, Theodore. - Franciscus Xaverius. Onder de banier van Christus. Vertaling Henri Bruning.
H0177: MAZAL, Otto. - Schatzkammer der Buchkunst Pflegestatte der Wissenschaft. Die Handschriften- und Inkunabelsammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek.
K9964: MAZZOLENI, Lole. - Note paleografiche e diplomatiche su alcune carte Revellesi dei Secc. VII-XIV.
C0114: McCARTHY, Mary. - De oase. Vertaling Dolf Koning.
T5786: McCARTHY, Mary. - Can There Be a Gothic Literature? Johan Huizinga-lezing 1973.
R9744: McCARTHY, Tom. - C. Vertaald door Auke Leistra.
T8914: McEWAN, Ian. - De dagdromer. Vertaling Heleen ten Holt.
E0175: MCEWAN, Ian. - De brief in Berlijn. Vertaling Heleen ten Holt.
Y8250: MCEWAN, Ian. - Krantenknipsels over Ian McEwan 1987-2012.
Y6023: McKENDRICK, Jamie. - Een versteende dierentuin. Gedichten vertaald door Ko Kooman.
W4599: MCKEON, Richard / Robert K. Merton / Walter Gellhorn. - The Freedom to Read. Perspective and Program.
W8259: McKERROW, Ronald B. - An introduction to bibliography for literary students.
H8168: McKERROW, Ronald B. - An introduction to bibliography for literary students. Introduction by David McKitterick.
H6141: McLEAN, Ruari. - How typography happens.
B7980: McLEAN, Ruari. - Modern Book Design. From William Morris to the present day.
L8445: MCLELLAN, David. - Friedrich Engels 1820-1895.
T1530: MCMILLAN, Richard. - Bloedende Betuwe.
H0691: MCMURTIE, Douglas C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst. Waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C. McMurtie's The Book te New York 1937...
H7976: MCMURTRIE, Douglas C. - The book. The story of printing & Bookmaking.
Y3713: McMURTRIE, Douglas C. - Golden Book- The Story of Fine Books and Bookmaking, Past & Present.
K9847: MEASHAM, Terry. - De Modernen 1945-1975. 104 reprodukties.
B8146: MECHANICUS, Philip. - De pose der natuurlijkheid. Schrijvers en dichters gefotografeerd door ....
R6705: MECHELEN, Renee van. - Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980.
T0143: MEDEFIND, Heinz. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
T2586: MEDITAVI, - De vlaming en zijn Taalrechten.
R6482: MEEGEREN, D.A. - Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken.
B2664: MEEHAN, Aidan. - Celtic Alphabets.
L7098: MEEKEL, Kees. - Jerusalem. Met 16 platen.
Y0789: MEEKEL, Kees. - De nar. Drama in vier bedrijven.
H5992: MEEKEREN, Job van. - Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen. Ingeleid door D. de Moulin.
R9310: MEEKHOF. - Het dooden van slachtdieren.
A0583: MEENT, Geertje Maerssens de. - De schilder en zijn vrouw.
K0842: MEER, Vonne van der. - De reis naar het kind. Een vertelling.
H6856: MEER, Vonne van der. - De avondboot.
L6586: MEER, Herman F. van der. - Euhemerus van Messene.
L6323: MEER, Hindrikus J. van der. - Main facts concerning the Syntax Mandeville's Travels.
L5874: MEER DE WALCHEREN, Pieter van der. - Menschen en God. Eerste deel 1911 - 1929.
L4927: MEER, Jorrit van der. - Bijdrage tot de kennis van Senecio Vulgaris.
L4560: MEER, L.B. van der. - De Etrusken. Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
B6263: MEER, S. van der. - Venloer Stadt-Texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung.
T5448: MEER, H. van der. - Levende doden.
Y5394: MEER, Vonne van der. - Krantenknipsels van/over Vonne van der Meer.
R6586: MEER, Herman D. van der. - Over de doofstomheid en het audiologisch aspect van hoorgebreken bij kinderen in het algemeen.
H8922: MEER, Vonne van der. - Het limonadegevoel en andere verhalen.
Y7904: [DUMMY] MEER, Vonne van der. - Het limonadegevoel & andere verhalen.
Y2187: MEERBEECK, Adrian de. - Thťatre funŤbre ou sont reprťsentťez les funerailles de plusieurs princes et la vie, trespas et magnifique obsŤques de Albert le Pie ... Archiduc d'Autriche ... faicts ŗ Bruxelles le 12. de Mars 1622.
R7222: MEERDERVOORT, M. van. - Het bolwerk van den blinden pionier.
R0963: MEERE, J.A.P. - De Verfspuit zijn toepassing door den huis-, decoratie-, reclame-, meubel- en autoschilder.
H2246: MEERKERK, J.B. - Om het derde rijk. Eene studie over Hendrik J. Ibsen.
B9653: [MULTATULI] MEERKERK, J.B. - Multatuli.
R3956: MEERKERK, J.B. - Conrad Busken Huet.
L8495: [MULTATULI] MEERKERK, J.B. - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie.
T0780: MEERLOO, Joost A.M. - Asklepiaden. Verzamelde essays.
R6725: MEERLOO, A.M. - Over wortels en vertakkingen van het angstgevoel.
R3819: [SPINOZA] MEERLOO, J.A.M. - Spinoza en het probleem der communicatie. Voordracht voor de Vereniging het Spinozahuis te Rijnsburg op 22 mei 1971.
Y4719: MEERMAN, Johan. - Narede tot de Nederduitsche vertaaling van Klopstock's Messias.
T6566: MEERT, Leo. - Holland en het Vlaamsch activisme. Een woord vooraf van L. Simons. Met als naschrift een hoofdartikel van De Nieuwe Courant en met belangrijke toelichtende aanteekeningen van den schrijver.
H6840: MEERTENS, Piet. - In het voetspoor van Henriette Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland. Ingeleid door Ger Harmsen.
L7313: MEERTENS, P.J. - De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1880.
H5559: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
L6967: MEERTENS, P.J. / A. Weijnen en H.C.M. Ghijsen. - Zeeuwsche dialectproblemen.
H8508: MEERTENS, P.J. - De betekenis van de Nederlandse Familienamen.
Y9400: MEERTENS, P.J. e.a. (eds.). - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1 t/m 9.
R2452: MEERUM TERWOGT, P.C.E. - Voltaire's Dictionaire Philosophique. Leergang gehouden te Zaandam October-December 1942.
H4065: MEERWALDT, J.D. - Vormaspecten.
K6618: MEERWALDT, J.D. - Vormaspecten.
Y4687: MEES-VERWEY, M. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius.
Y6980: MEES, R. - De moraal in het handelsleven.
B7751: MEES-VERWEY, Mea. - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
R4035: MEES Az., G. - De Fransche heerschappij in ons vaderland en de verlossing daarvan in 1813.
T7510: MEES, M. - Een en ander over het stelsel van bescherming.
T7509: MEES, M. - Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen.
Y8666: MEES-VERWEY, M. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius.
H8056: MEESTER, Mariet. - Landschap met dieren.
L6983: MEESTER, Bernard de. - Le Saint-Siege et les Troubles des Pays-Bas 1566 - 1579.
H1076: MEESTER, Joh. de. - Gezin.
B6919: MEESTER, J. de. - Iets over de literatuur dezer dagen. Een nutslezing.
K8712: MEESTER, J. de. - Vertellingen van vroeger en later.
K8147: MEESTER, J. de. - Het avontuur van David Zangvogel en andere vertellingen.
Y5683: MEESTER, Johan de. - Krantenknipsels over/van Johan de Meester.
B3777: MEESTER, J. de. - De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola.
L8621: MEESTER, J. de, Brusse, Van Eeden, Havelaar, Heyermans. - Nieuwere Schrijvers.
L8616: MEESTER, J. de. - 's Zomers buiten. Stadje in roem.
M3541: MEESTER, Joh. de. - Gezin.
K8320: MEESTER, Johan de. - Allerlei mensen. Samengesteld door Johan de Meester Jr. en ingeleid door Victor E. van Vriesland.
M0927: MEESTER, Joh. de. - Goethe's liefdeleven.
L1233: MEEUSE, A.D.J. - Les extremes se touchent.
B1318: MEEUSE, A.D.J. - All about Angiosperms.
B6798: MEEUWESSE, Antonius C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
B2698: MEEUWESSE, Karel en Jan Starink. (eds.). - Anton van Duinkerken 1903-1968. KRO-Herdenkingsprogramma.
Y7912: [DUMMY] MEEUWS, Paul. - Jonge modinettes.
R0221: MEGALEEP. [Frederika Henriette Broeksmit]. - Zeedrijfsel.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1