Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T1424: HELMAN, ALBERT. - Ratten.
Y8319: HELMAN, ALBERT. - Wederkerige portretten. Albert Helman: een alternatieve autobiografie.
R1431: HELMAN, ALBERT. - De medeminnaars.
L0060: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
W5282: HELMAN, ALBERT. - De G.G. van Tellus.
H0334: HELMAN, ALBERT. - Het vlas en de beuk. (een ware fabel).
R9541: HELMAN, ALBERT. - Waarom niet.
B3173: HELMAN, ALBERT. - Wij en de litteratuur.
B1701: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
H4614: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht. Roman.
R3370: HELMAN, ALBERT. - Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen.
H6062: HELMAN, ALBERT. - Ontsporing. Verzen.
M0320: HELMAN, ALBERT. - Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren.
K4354: HELMAN, ALBERT. - Teutonenspiegel. Een les in literatuur-geschiedenis.
H8374: HELMAN, ALBERT. - Hart zonder land.
T4784: HELMAN, ALBERT. - Caraibisch Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog.
R4125: HELMAN, ALBERT. - Der Rancho der zehn Mysterien.
Y0899: HELMAN, ALBERT. - De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas.
Y0887: HELMAN, ALBERT. - De rancho der X mysteries.
R3135: HELMAN, ALBERT. - De Rancho der X mysteries. Roman.
L2428: HELMER, GERT. - Den gheestelijcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
Y4868: HELMER, H. - Even liatten mannen!
B5240: HELMERS, JAN FREDRIK. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
B5239: HELMERS, JAN FREDRIK. - Socrates in drie zangen.
R0248: HELMERS, JAN FREDRIK. - Gedichten. Drie delen.
B2145: HELMERS, JAN FREDRIK. - Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum.
Y8886: HELMERS, JAN FREDERIK. - Het Haarlemmer Hout.
L4620: HELMERS, JAN FREDRIK. - Gedichten. Eerste en tweede deel.
Y5694: HELMERS, JAN FREDERIK. - Helmers herdacht. Gedichten van Jan Fredrik Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 250ste geboortedag, 7 maart 2017. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum & Lotte Jensen.
H4139: HELMOND, T. VAN (ED.). - Mary Dorna 1891 - 1971. De Engelbewaarder Nr 9.
K4459: HELMOND, TOKE VAN. - 100 jaar Allert de Lange.
W6283: HELMOND, T. VAN. - Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven. De Engelbewaarder Nr 24.
B8696: HELMOND, T. VAN (ED.). - Mary Dorna 1891 - 1971.
R4241: HELSDINGEN, W.P.G. - De Jachtwet in de Tweede Kamer.
T7706: HELSDINGEN, W.P.S. - Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek.
T6388: HELSDINGEN, W.P.G. - Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt.
T6416: HELSDINGEN, W.P.G. - De Maatschappelijke Orde.
B1890: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
K5645: HELSLOOT, P.N. - Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare.
Y7401: HELSLOOT, KEES. - Aardewerk.
K6069: HELSLOOT, KEES. - Grondwerk. Essays en polemieken.
L6415: HELTEN, W.L. VAN. - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
L7006: HELTEN, W.L. VAN. - Over Middelnederlandschen versbouw.
Y5118: HELVETIUS. - De l'Esprit
B6181: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
T0695: HEMEL, VICTOR VAN. - Voorname Belgische Toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Beknopt overzicht van hun leven en oeuvre.
T3430: HEMELS, JOAN. - Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. Kanttekeningen bij de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Voorwoord H.J. Prakke.
B4108: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
B6238: HEMELS, JOAN EN RENEE VEGT. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945.
T0896: HEMELS, J.M.H.J. - Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.
K1774: HEMELS, JOAN EN HENK DEMOET (RED.). - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
Y9398: HEMELS, JOAN EN RENEE VEGT. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945. Deel 2: 1945-1995. Band A: A-L. Deel 2: 1945-1990. Band B: M-Z. [3 gebonden delen compleet].
R0553: HEMELS, JOAN. - Dr. M. Schneider als pershistoricus. Profielschets van een simultaanspeler.
R1641: HEMELS, JOAN. - De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant.
R8668: HEMELS, J.M.H.J., SLIGGERS, B.C., STEUR, A.G. VAN DER. - "Er is slechts ťťn Schuyt". Veertig jaar boeken aan een gracht.
B7733: HEMERT, PAULUS VAN. - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
M5969: HEMINGWAY, ERNEST. - Over de rivier en onder de bomen. Vertaling E. Veegens
T8708: HEMINGWAY, ERNEST. - Mannen zonder vrouwen. Vertaald door Clara Eggink.
K3509: HEMINGWAY, ERNEST. - Brieven I, 1917 - 1934. Een selectie van Carlos Baker. Vertaald door John Vanderbergh.
K2019: HEMKES, F.L. - Veertig gedichten.
Y1165: HEMKES KZ., H. - Rekenboekjes. Tweede stukje. De Kleine Rekenvriend. Gemakkelijk Rekenboekje voor Weiniggevorderden. (Tiendeelige Breuken).
Y1127: HEMKES, KZ, H. - Vijfde leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal.
B5936: HEMMEL, J.J. - Beinvloedbaarheid van delinquenten.
L3551: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Patatten ophalen. Een Novelle.
Y5347: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Krantenknipsels van/over Kristien Hemmerechts.
L1130: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Een jaar als(g)een ander. Dagboek: 5 februari 2001- 15 februari 2002.
K5027: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Wit zand.
T8605: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Taal zonder mij.
K4948: HEMMERECHTS, KRIESTIEN. - Weerberichten. Verhalen.
H9643: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Lang geleden. Verhalen. Geillustreerd door Gerard Alsteens.
M4668: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Kerst en andere liefdesverhalen.
M9719: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Zonder grenzen.
M9456: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Amsterdam, retour.
R4174: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Over dood, leven en liefde.
Y1597: HEMSTEDT, ERWIN. - Frankreichs Staatsmanner vor Gericht.
R9993: HEMSTERHUIS, FRANS. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
K4738: HEN, JOZEF. - De wet en de vuist. Vertaling Pszisko Jacobs.
R5793: HENDERSON, H.D. - Kolonien en grondstoffen.
T9509: HENDRICHS, F. - 2de Reeks 300 Boekbeoordeelingen. Met inleiding, 3 registers en prijsopgave.
T9133: HENDRICHS, F. - 575 nieuwe boekbeoordeelingen. 3e reeks.
B0702: HENDRICHS, F.L.E.M. - Vrij Hooger Onderwijs.
R3934: HENDRICHS, F. - H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld.
R8237: HENDRICKX, LEO. - Gekneveld en bevrijd.
T2666: HEYMAN HENDRIK. - Grepen in het Sociaal Leven. Eene reeks Sociale Studien.
T9938: HENDRIKS, BEREND. - Marguerite versus het Faust-Mephisto complex. Een keuze uit een nog niet afgesloten serie van ongeveer vierhonderd tekeningen.
L4445: HENDRIKS, A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
B9695: HENDRIKS, MARK. - Hong Kong love story.
Y2671: HENDRIKS, H & G.H. PRIEM. - Van een Hertog en een Koningin. Vom Herzog und der Konigin. Gedicht en Muziek Deutsche Uebersetzung von H. Augustin.
Y3621: [VONDEL] HENDRIKS, ANTONIE. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
M8262: HENDRIKS, JAN. - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene". Met teekeningen van Fedde Weidema.
Y5543: HENDRIKS, H. - Van een hertog en een koningin. Het door De Telegraaf bekroonde populaire lied. Woorden van G.H. Priem.
R5346: [VONDEL] HENDRIKS, ANTONIE. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
L5316: [ERASMUS] HENDRIKS, OLAF. - Erasmus en Leuven.
R7015: HENDRIX, P. - Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-Orthodoxe Paaschfeest.
H5834: HENG, LIU. - De groene rivier. Vertaling Peter Abelsen.
B6343: HENGEL, W.A. VAN / J. DERMOUT EN A.L. VAN BOON MESCH. - Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840.
B6344: HENGEL, WESSELIO ALBERTO VAN. - Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici.
T8662: HENGEL, LEENDERT J. VAN DEN. - Recent.
T8834: HENGEL, LEENDERT J. VAN DEN. - Recent.
Y7174: HENGEVELD, GERARD. - St. Nicolaas en Kerstliederen in zeer lichte zetting voor piano.
R7137: HENGST, FERDINAND A.J.A.H.M. - Wie moet in de directe Gemeentebelastingen bijdragen?
H1482: HENGST, D. DEN. - Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling.
T8003: DAM HENK. - Strenge vorst. Voor zaterdag en zondag eveneens slecht weer verwacht.
M7776: HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel I Teekeningen van Rembrandt en zijn school.
B1313: HENKEL, M.D. - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralise Bruges 1484. Met een toelichting.
T4279: HENKES, BARBARA EN HANNEKE OOSTERHOF. - Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
R9199: HENNEBO, ROBERT. - De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
B7918: HENNEMAN, J.J. (RED.). - Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel.
H7826: HENNINK, W.E. - Polymeren in de Farmacie; nieuwe perspectieven voor geneesmiddeltoediening.
T3256: HENNY, E. - De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen.
B7385: [SPINOZA] HENRARD, ROGER. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
K4996: HENRARD, R. - Menno ter Braak.
Y9503: [SPINOZA] HENRARD, R. - In het spoor van Spinoza.
R3795: [SPINOZA] HENRARD, R. - Nietzsche en Spinoza, vreemde verwanten. Voordracht gehouden te Leusden op 17 oktober 1987.
B2725: HENRARD, R. - Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak.
R3815: [SPINOZA] HENRARD, R. - De Spinozistische achtergrond van de beweging van Tachtig. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 12 mei 1973.
T1378: [SPINOZA] SEROUYA HENRI. - Spinoza. Sa vie et sa philosophie.
Y3935: HENRIET, J.E. - Monoloog 1940-1945.
W6344: HENRIKSSON, J.S. - De lakense bril van Miriam H.
W6330: HENRIKSSON, J.S. - De werkelijkheid van Delta D. Verhalen.
W5378: HENRIKSSON, J.S. - Wees niet zo burgerlijk. Verhalen.
K5455: HENSEN, HERWIG. - De dubbele vaardigheid.
L0844: HENSEN, HERWIG. - De appelboom.
H2253: HENSEN, HERWIG. - Daidalos.
K3266: HENSEN, HERWIG. - Over de dichtkunst. Essay.
H1919: HENSEN, HERWIG. - Alles is verband.
B0787: HENSEN, HERWIG. - Gedichten. Eerste deel: De cirkel tot Narkissos, Hamlet in den spiegel, De dubbele vaardigheid, Oefeningen naar binnen. Tweede deel: Het voorbeeldig bestand, Het onvoorwaardelijk begin, Lof der gereedheid.
H1532: HENSEN, HERWIG. - De aarden schaal, De andere Jehanne, Sodom en Gomorra.
R7835: HENSSEN, EMILE. - Gerretson en Indie.
Y2504: HENTZEN, FR. CASSIANUS. - De Achturendag.
R9237: HENZEL, J. - Angmagssalik.
R7241: HEPKEMA, J.T. - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten en Het leven van Anna Maria van Schuurman.
R3429: HEPKEMA, J. - De doarpskomeedsje : slotsangen, coupletten en foardrachten
R5649: HEPKEMA, JACOB TJEBBES. - Wieuwerd en zijn historie: De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
B8624: HEPPENER, HENRICUS. - De oorsprong en het nadeel van het vooroordeel. Uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Y9535: HERACLITUS. - Fragmenten. Bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld.
T8957: EUROPESE HERAUT. - Europese Heraut. Onafhankelijk orgaan voor geestelijke kunst, literatuur en wetenschappen.
L0233: HERBERGHS, LEO. - Met aarden vingers.
K9178: HERBERGHS, LEO. - Lessen in landschap.
L2397: HERBERGHS, LEO. - Het paadjesboek.
L1040: HERBERGHS, LEO. - Leo Herberghs. Van voor het begin. Twaalf auteurs over zijn poŽzie.
W0011: HERBERT, J.A. - Illuminated Manuscripts.
T4609: HERCKENRATH, AD. - Maandkalender.
R6228: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3323: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3324: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
R4608: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
T3495: HERDT, RENE DE PATRICK VIAENE (RED.). - Rijkdom bedreigd.
Y2465: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Juliana, mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
R4620: HERESWITHA, Z.M. - De vrouwenkloosters vna het Heilig Graf in het prinsdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie 1480-1798.
B0577: HERFST, J.W. - Dagopeningen.
K3962: HERFST, H.P. - Prenten en ... platen.
B8009: HERING, JOHANN. - Das Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften. Teilwiedergabe der Handschrift Kulmbach 1626. Mit einem Nachwort herausgegeben von Erwin Herrmann.
L2341: HERK, A.W.H. VAN. - Het totaliteitsprobleem in de Plantenphysiologie.
B8971: [STEINLEN] HERK, MAGDALEEN VAN. - Steinlen. Of Cats and Men.
R3004: GORTER. HERMAN. - De Grondslagen der Sociaaldemokratie. Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewekte uitgave.
Y0356: HEIJERMANS JR. - HERMAN (RED.). - De Jonge Gids. 2e jaargang 1898-1899.
T0727: HERMANN, GEORG. (INGELEID). - De Wereld Lacht Nog! Vrolijke novellen van verre en nabij.
R8242: HERMANN, GEORG. - Het vroolijke gildeboek.
B9286: HERMANOWSKI, GEORG & HUGO TOMME. - Zuidnederlandse literatuur in vertaling. (1900-1960). Bibliografie.
K3372: HERMANOWSKI, GEORG. - Twintig jaar voor Vlaanderen.
Y4364: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
T3530: HERMANS, WARD. - Socratische Gesprekken. De ondergang van het westers burgerdom.
Y7070: HERMANS, W.F. EN GERARD REVE. - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. Bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
H5163: HERMANS, TILLY / HARRY SCHOLTEN EN LODEWIJK VAN ZONNEVELD. (EDS.). - Het land der Letteren: 's-Gravenhage & Scheveningen. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H9274: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
Y7136: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
M5272: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
R3971: HERMANS, WARD. - De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd.
H1792: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's.
K4529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Homme's hoest.
L2590: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
R1423: HERMANS, THEO. - Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst.
W6726: HERMANS, HUB. (ED.). - De avonturen van de Chicano Kid en andere verhalen.
W9743: HERMANS, WILLEM FREDERIK / SCHRIJVER DEZES. - Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De God Denkbaar Denkbaar De God.
L0814: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
Y0019: HERMANS, HENRI. - Handboekje voor R.K. Werkliedenvereenigingen.
B0561: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De liefde tussen mens en kat.
L0807: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
H5587: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Boekenweek 1993.
H8802: TIRADE 271. W.F. HERMANS. - Over W.F. Hermans.
B5085: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een ontvoogding.
W9741: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Filip's sonatine.
M5056: HERMANS, RUDI. - Dertienkoning.
L1593: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven ?
T8529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
R3393: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
B0368: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
K8599: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Vincent literator.
B9869: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen.
B9873: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
B9880: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige werken I. Romans. Conserve, De tranen der acacia's.
B9889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
B3415: HERMANS, RUDI. - Eindeloos wit.
T7327: HERMANS, HENRI. - De onvrijwillige werkloosheid.
Y0010: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
T8938: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven ?
Y2858: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie melodrama's: Conserve, De leproos van Molokai, Hermans is hier geweest.
R2134: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
K2263: HERMANS, M.M. (ED.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
R6999: HERMANS, WARD. - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
Y1969: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. Lofrede door Claudia de Breij
Y1752: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
T1978: HERMANS, H.G. - Overheidsvoorlichting en Democratie.
L3887: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
M9687: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Relikwieen en documenten. Een toespraak.
B4284: [PODIUM] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God.
L6449: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het sadistische universum.
H1605: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ruisend gruis. Roman
R3096: HERMANS, L.M. - De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk.
Y6910: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Kussen door een rag van woorden. Gedichten.
H9704: HERMANS, TILLY/P. VAN ZONNEVELD. (SAMENSTELLERS). - Het land der letteren Leiden. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H5328: HERMANS, TILLY/L. VAN ZONNEVELD/ A. VAN DIS. (SAMENSTELLERS). - Het land der letteren Amsterdam. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H4786: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
K0170: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
H0390: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
R0864: HERMANS, WARD. - poŽzie achter tralies.
Y8449: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dinky Toys.
H6917: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik heb altijd gelijk.
W6889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hollywood.
H8487: HERMANS, PAUL. - Een kern van oppervlakkigheid. Gedichten.
Y4345: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De zegelring.
Y4343: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Overgebleven gedichten.
Y4341: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen.
B7172: HERMANS, EDUARD H. - Humor in de geneeskunde. Deel 1 en 2.
T0570: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
Y6926: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het lek in de eeuwigheid.
L7788: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een wonderkind of een total loss.
T8268: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
R5379: HERMANS, JS. - Dat is gedrukt... maar hoe? Over Zwarte Kunst.
B0657: HERMANS, RUDI. - Witte Wijven. Roman.
H7398: [MULTATULI] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De raadselachtige Multatuli.
R7947: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie drama's.
B6529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hermans is hier geweest.
T3710: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur no. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
L4149: HERMANS, JOHANNES L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie.
L7597: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong.
M6404: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
B4497: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror Coeli en andere gedichten.
B0362: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De zegelring.
Y5926: ANKH-HERMES. - Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y5845: HERMES. - Hermes. Orgaan van 1e & 2e Openbare Handelsschool. 1e reeks 1923. No 9 - 10 - 11 - 12. / 2e schooljaargang 1923. No 1. / 2e jaargang 1924. No 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17. / 3e jaargang 1925. No. 1 - 2 - 5.
Y1972: HERMESDORF, B.H.D. - Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.
L6648: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
R7321: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtssspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
T8806: HERMIS, KEES. - De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood.
T9904: HERMKENS, JEROEN (LITHO'S); WACHT, THEO VAN DER (GEDICHTEN). - De laatste stad.
R3356: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
H4261: HERMSEN, RONALD (RED.). - Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
Y1559: HERMSEN, JOSEE. - Kasteeltuinen in Nederland.
B8222: HERPEN, JAN J. VAN. - Een literaire rel met Menno ter Braak.
T0468: HERPEN, JAN J. VAN (ED.). - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling P.H. Ritter jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
R1642: [RITTER] HERPEN, JAN J. - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
K8935: HERREMAN, R. - Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan.
K6442: HERREMAN, R. EN MARNIX GIJSEN. - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
B5794: HERREMAN, R. - Het helder gelaat.
T1842: HERREMAN, R. E.V.A. - Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944.
B6011: HERREMAN, RAYMOND. - Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste Deel: Van de lichamelijke genietingen.
K5398: HERREMAN, R. - Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur.
R9001: HERREMAN, RAYMOND (ED.). - Arbeiders dichten.
T2580: HERREMANS, MAURICE-PIERRE. - La question Flamande.
T0318: HERREWEGHE, MAURITS VAN. - Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956.
T8919: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - De schaking van een prinses. De 100 liefdesgedichten.
Y1757: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN. - Soms tussen tulpen. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945.
H9124: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN. - Het nachtegalenbosje. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.
R4858: HERRICK, STEVEN. - Aan de rivier. Vertaald door Tjalling Bos.
B1679: HERRMANN, EMIL ALFRED. - Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied.
H6645: HERRMANN, PAUL. - Nieuwe ontdekkingen. Twee delen. In het verre oosten en zuiden. Onder de middernachtzon.
B0478: HERTOG, C.H. DEN. - Potgieter's poŽzie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
Y6708: HERTOG, SALVADOR. - De Tuin.
Y5026: HERTOG, ARY DEN. - Intermezzo in Batavia.
B5913: HERTOG, SALVADOR. - Morgengedichten.
M6813: HERTOG, SALVADOR. - Bestaan zonder tijd.
T1041: HERTOG, A. DEN. - Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven.
T9325: PROGRAMMA 'S-HERTOGENBOSCH. - Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938.
Y0463: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT CATALOGUS MENNO HERTZBERGER - Bibliotheque de feu M. le Dr. Leonard Willems, Gand. Vente Publique Mardi 10 Janvier 1939.
B5822: HERTZBERGER, MENNO. - Boeken, veel boeken - en mensen.
B9667: HERVE, GUSTAAF. - Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset.
R0129: HERVE, GUSTAVE. - Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
B3678: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
B3679: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
K9644: HERVEZ, JEAN. - Le Baiser. Courtisanes d'Athenes et de Corinthe.
B3992: HERWERDEN, MARIANNE VAN. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.
T1958: HERWERDEN, C.A.B. VAN. - Guido Gezelle.
K9290: HERWIG, FRANZ. - Sextet in 't hemelrijk. Een Oud-Frankische roman. Bewerkt en ingeleid door Antoon Coolen.
B5649: HERZBERG, JUDITH. - Staalkaart.
B0439: HERZBERG, ABEL J. - De schaduw van mijn bomen.
Y8312: HERZBERG, JUDITH. - Het maken van gedichten en het praten daarover.
M5329: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
B2188: HERZBERG, JUDITH. E.A. - Het moment van de eeuw.
K6351: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie.
W3810: HERZBERG, ABEL J. - De memoires van koning Herodes.
T8696: HERZBERG, JUDITH. - Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers.
L1726: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn grootvader.
R1758: HERZBERG, JUDITH. - Dat het 's ochtends ochtend wordt. Twee toneelstukken.
Y1694: HERZBERG, JUDITH. - Een selectie uit het werk van Judith Herzberg.
L0008: HERZBERG, JUDITH. - Wat zij wilde schilderen.
H8612: HERZBERG, ABEL J. - Amor Fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
Y6703: HERZBERG, JUDITH. - 27 liefdesliedjes.
T5150: HERZBERG, JUDITH. - Zeepost.
T5153: HERZBERG, JUDITH. - Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels.
T3698: HERZBERG, ABEL J. - Sauls dood. Drama in zeven tonelen.
R6512: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
Y7899: [UITNODIGING] HERZBERGER, MENNO. - Uitnodiging tot onze jaarlijksche tentoonstelling van bijzondere aanwinsten. Exhibition of books from the XVth - XXth century. 29 januari tot 10 februari in onze tentoonstellingszaal Singel 364, Amsterdam. Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y9495: [SPINOZA] HERZBERGER. - Catalogue No. 179. Spinoza (1632-1677). From the library of Dr. R.H., Amsterdam.
Y4574: HERZBERGER, MENNO. - Dictionnaire ŗ L'usage de la Librairie Ancienne / Dictionary for the Antiquarian Booktrade in French, English, german, Swedish, Danish, Italian, Spanish and Dutch.
M7715: HERZOG, MARIANNE. - Verlies je honger niet. Vertaling F. Schuitemaker.
R6203: HESLINGA, M.W. - The Irish border as a cultural divide. A contribution to the study of regionalism in the British Isles.
B6161: HESS, DAVID. - Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt.
K4168: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
K8553: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
L9538: HESSE, HERMANN. - Gertrud. Vertaling Pe Hawinkels.
K1763: HESSE, HERMANN. - Eine Stunde hinter Mitternacht.
H3696: HESSE, HERMAN. - Reis naar het morgenland. Een verhaal. Vertaling L. Coutinho.
L6413: HESSELING, D.C. - Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling.
L4771: HESSELING, D.C. - Bibliografie der Geschriften.
L8207: HESSELING, D.C. / J.B. SCHEPERS. E.V.A. - Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste en Tweede gedeelte.
L8590: WINKELMAN & VAN HESSEN. - Letterlijk genieten in 't Literair Cafe.
R6642: HESSEN, JOZEF VAN. - Nicolaus Lenau und das junge Deutschland.
R7116: HET JONGE VOLK. DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938.
R7117: HET JONGE VOLK. DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926.
R5660: HETTINGA TROMP, JAN VAN. - L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders.
L4387: HETTINGA, EELTSJE. - Akten fan winter.
R0292: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juli 1941.
R0291: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang augustus 1941.
R0289: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang october 1941.
R0290: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang september 1941.
B1358: HEUGTEN, J. VAN. (ED.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 15 mei 1941, 35e jaargang.
R1807: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31e jaargang april 1938 nr. 12.
T7590: HEUKELOM, J.B. - Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school.
T7591: HEUKELOM, J.B. - Voor werkplaats en school.
R4037: HEULE, CHRISTIAEN VAN. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. / De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.J.H. Caron. Twee delen.
H6475: HEULENDONK, GUIDO VAN. - Buiten de wereld.
M2880: HEULENDONK, GUIDO VAN - De Vooravond.
H1393: HEUMAKERS, ARNOLD. - Lessen in levenslust over Giacomo Casanova.
B2177: HEURN, F.C. VAN. - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
T0778: HEUSDE, PH. W. VAN. - Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden.
B4642: HEUSDE, PH. W. VAN. - C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821.
R2130: HEUTSZ JR., J.B. VAN. - De invloed van den oorlog op onze kolonien.
M2241: HEUVEL, HANS VAN DEN/GERARD MULDER. - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
T8403: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch Boerenleven. Het gehele jaar rond. GeÔllustreerd door J. H. Persijn.
T0801: HEUVEL, J. VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T6979: HEUVEL, JULES VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
Y4563: HEUVELMAN, GERRIT & PETER WILLEMS. - Bibliografie van Gerard Reve.
R9454: HEUVELMANS, FLOR. - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven.
T7823: HEUVEN GOEDHART, GERRIT JAN VAN. - Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie?
B3648: HEUVEN, JOHAN GERRIT VAN. - Het regentschap in verband met de Artt. 196 en 19 van de Grondwet.
R9045: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - De reis van Colonel Blake.
T1440: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Wat is, wat wil het Comitť voor Actieve democratie?
T9050: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Over het nieuwe Nederland.
K0032: HEWISH, MARK / B. SWEETMAN / B. WHEELER / B. GUNSTON. - Air forces of the world. An illustrated directory of all the world's military air powers.
L1271: HEYDE, W.D. V.D. - Richting en doel.
Y4965: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door IndiŽ. Met 56 illustraties.
Y4851: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indie.
K8958: HEYDEN, HAYE VAN DER. - Jij bent steeds een ander.
B2323: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
R8213: HEYDEN, RIEK VAN DER. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
T4125: HEYE, J.P. (WOORDEN) NICO VAN DER LINDEN (MUZIEK). - Flink.
C1482: HEYKAMP, NELLY. - De stenenzoeker. Verhalen.
M8426: HEYKAMP, NELLY. - Montelimar. Roman.
M7070: HEYM, STEFAN. - Het schotschrift of Koningin tegen Defoe. Naar de aantekeningen van een zekere Josiah Creech verteld door... Vertaald door Evelien van Leeuwen.
Y1565: HEYMANS, GERARDUS. - Aan de burgers der oorlogvoerende staten.
Y6649: HEYMANS, G. - Psychologie der vrouwen. Vertaling J.F. van Hees.
R9091: HEYMANS, G. - Inleiding in de Metaphysica op grondslag der ervaring (Einuhrung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vertaald door H. Tulner onder toezicht van Leo Polak.
K7343: HEYN, JAN. - Wandelingen door Brussel.
T1531: HEYN JR., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
Y0574: HEYNE, R. - Verslag van de zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage op maandag 22 October 1934. Hij die zijn broeder haat is een moordenaar.
B1583: HEYTING, AUGUST. - Zondeval. Mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
Y8632: HEYTING, AUGUST. - Het versdrama en zijn verwaarloozing door het tooneel in Nederland.
B4429: HEYTING, GEERTJE FREDERIKA. - Autonomie en socialiteit in de opvoeding. Over de technische en de culturele rol van opvoedkundige theorieen, introductie van een systeemtheoretische benadering.
K5721: HEYTING, LIEN EN K.L. POLL. (ED.). - Cultureel Supplement 86. Een keuze uit het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.
Y8078: HEYTING, AUGUST. - Hemeltekenen.
B6511: HEYTING, AUGUST. - Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie.
Y9029: HEYTING, AUGUST. - Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Deel I. Albert Verwey en Bilderdijk.
T3106: HEYTING, AUGUST. - Verweer.
B0266: HEYTING, LIEN. - Rudy Kousbroek Informatie.
Y6252: HEYTZE, INGMAR. - Ontvoering.
Y3434: HEYTZE, INGMAR. - Utrechtse Gedichten. Met Utrechtse prenten van Dick van Luijn.
Y2338: HEYTZE, INGMAR. - Utrecht voor beginners & gevorderden. Verzamelde Utrechtse gedichten.
T0232: HEZEMANS, H. - Twee Bosschenaren. Jan Hezemans geestverwant van Alberdingk Thijm en Lamb. Hezemans architect in de tweede helft der negentiende eeuw. Voorwoord van L.P.L. Pirenne.
R8444: HIBMA, A.M. - De strijd tegen verschillende veeziekten op Terschelling. 1924-1954.
R3101: HICHENS, R.S. - De groene anjer. Vertaald door Zsuzso Pennings.
R2132: HICHTUM, N. VAN. - Vertellingen uit de duizend en een nacht. Voor Nederland bewerkt.
R8891: HIDDEMA, FRANS. - Schuld en boete in Willem Mertens levensspiegel van J. van Oudshoorn. Een psychoanalytische interpretatie.
B6337: HIDDEMA, BERT. - Stot-te-ren. ...Meer dan een dag uit het leven van een stotteraar.
Y8536: HIDDEMA, FRANS - Wat Opwaaiende zomerjurken verhullen. Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige roman van Oek de Jong. Bijdrage tot de neurosenleer.
H1934: HIDDING, K.A.H. - Structurele godsdienstwetenschap.
K6348: HIEGENTLICH, JACOB / C. YPES. - Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes.
T1004: HIEGENTLICH, JACOB. - Met de stroom mee.
R2775: HIEGENTLICH, JACOB. - Schipbreuk te Luik. Roman.
R8460: HIELKEMA, W. - De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten.
R7327: HIELSCHER-PANTEN, ELSA. - Gedichten. Vertaald door J. Clant van der Mijl-Piepers. Met een voorede van Elise A. Haighton.
Y0137: HIEMSTRA, P. - Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
B4625: HIGGENS, GAVIN L. (ED.). - Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice.
M5967: HIGGINS, AIDAN. - De hand aan zichzelf. Vertaling L. Th. Lehmann.
W2487: HIGGINS, AIDAN. - Een late lente. Vertaling F.C. Kuipers.
T3843: HIJMA, B. E.A. - Bronnenonderzoek voor Textiel. Literatuur en Praktijk. Verslag van de Textieldag op 28 april 1994, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
K1156: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M0849: HIJMANS, P. - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten.
M4012: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M8167: HIJMANS, PIETER. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning 4 mei 1891 - 16 november 1958. Notities over werk en leven met brieven en documenten.
B6823: HILARIUS. - Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde.
Y5913: HILBERDINK, KOEN. - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
B6537: HILBERDINK, KOEN. - Hans Lodeizen. Biografie.
T4140: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
L0220: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
R8035: HILDEBRAND, A.D. - Kleintjes voor kleintjes deel 3: De tocht over de rivier.
B5028: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
M3692: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
L7925: HILDEBRAND, KLASIEN. - Het reglement reformatoir in Stad en Lande in de praktijk (1749-1780).
Y7009: HILDERING, HELEEN. - Saaie gedichten voor huisvrouwen en Automatisch handschrift.
H7958: HILDESHEIMER, KURT. - Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis.
Y6528: BUNKER HILL. - Bunker Hill is een uitgave van St. Bunker Hill en Uitgeverij Thomas Rap en verschijnt viermaal per jaar.
K8994: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN. - De heg.
T7845: HILLEBEGT, A & IS. GOUDSMIT. - Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf.
M5109: HILLEBRAND, SUSAN EN IRMGARD JOHANNSON. - Charlotte Salome Veronika. Transvestiten.
L7512: HILLEBRAND, H.G. JR. - Heintje Peters. [Over de hongerwinter].
R7538: HILLEBREGT, A. - Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag.
H0408: HILLEL, MARC. - In naam van het ras. Vertaling G. de Bruin en T. Ferguson.
Y4900: HILLEN, ERNEST. - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
R2691: HILLENIUS, D. - De psychobiologie van het feestvieren.
B3550: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
H5092: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
Y6895: HILLENIUS, D. - Plaatselijke godjes.
K5925: HILLESUM, ETTY. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen.
H2503: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A short history.
T5466: HILMAN, JOH. - Catalogus van Boeken over Letterkunde en Geschiedenis aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman.
T5659: HILMAN, JOH. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
K9955: HILTBRUNNER, WERNER. - Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik.
W9321: HIND, ARTHUR. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914.
K4195: HINGLEY, R. - De Russische roman. Spiegel van het dagelijks leven. Vertaling M.G. Schenk.
L6744: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - De Angelsaksische Witena-Gemot en de Magna Carta Libertatum. De Middeleeuwsche Oorsprong en Geschiedenis van het Engelsche Parlementaire stelsel.
T3090: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Het Sanskrta voor Hollanders verklaard. Eene eenvoudige Spraakleer van de Gewijde Taal der Aaryaas.
R9021: HINRICHS, JAN PAUL. - Lege sokkels. Een reis naar Riga.
B9755: HINRICHS, J.P. (ED.). - De erfenis van Nicolaas (1880-1941).
R1613: HINTE, ED. VAN / INEKE SCHWATZ / GERT STAAL. - Thonik.
T5969: HINTE, E. VAN. - Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
T4910: HIRD, FRANK. - De Noodkreet der Kinderen. Uit het Engelsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
Y2236: HIRSCH, LUCAS. - Ontsla me van alles wat ik liefheb. Gedichten.
Y9544: HIRSCH, BENZION J. - Maimonides verklaring op de Mischa van Rabbie Juda Hannasie.
Y3378: SPIEGEL DER HISTORIE. - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen. 1e jaargang augustus 1966, nr. 2.
M5019: HITE, SHERE. - Adriane & Jupiter: Een goddelijke komedie. De verbazingwekkende en opzienbarende avonturen van Ariadne en haar hond Jupiter in de hemel en op aarde. Vertaling A. Eulen.
R9285: HITLER, A. EN J. GOEBBELS. - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
K5889: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940.
Y9614: HITLER, ADOLF. - Mein Kampf. Zwei Bšnde in einem Band, UngekŁrzte Ausgabe. Erster Band: Eine Abrechnung. Zweiter Band: Die nationalsozialistische Bewegung.
T4474: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941
T4475: HITLER, ADOLF. - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
Y2000: HITWEEK. - Hitweek. 3e jaargang 1967/1968. Nummers: 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 51.
Y2001: HITWEEK. - Hitweek. 4e jaargang 1968/1969. Nummers: 3 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 28 - 29 - 31 - 32.
Y1999: HITWEEK. - Hitweek. 2e jaargang 1966-1967. Nummers: 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 41 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52.
Y8820: HO, FRANCIS T. - Hose Valley.
B4672: HOBAN, RUSSELL. - Vader Muis & zijn zoon. Vertaald.
C0779: HOBHOUSE, JANET. - Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein.
Y5805: HOCKER, OSKAR / H.J.C. VAN DEVENTER. - Kadet en Veldmaarschalk. Eene vertelling uit den regeeringstijd van den "Grooten Keurvorst". Naar het Duitsch.
M5271: HOCQUENGHEM, GUY. - De toorn van het lam. Vertaling T. v.d. Stap.
R5921: HODANN, MAX. - De strijd om de sexueele moraal.
K5337: HODGSON, BARBARA. - Opium. A portrait of the heavenly demon.
R1068: HOEBEKE, MARCEL. (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
R6268: HOECKER, D. L. (ED.). - Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge.
L9957: HOED, BERT VAN DEN. - De plek. Eenentwintig Utrechtse Stadgezichten. Foto's Jaap de Boer.
Y0170: HOEDEMAKER, PH.J. - Statuten der Vereeniging tot Handhaving van het Christelijk Historisch Karakter der Natie. Rede over het goed recht der Vereeniging, hare beteekenis en roeping, gehouden in de openbare vergadering te Amsterdam, den 6den November 1902.
T7338: HOEF, ANTON V.D. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort.
R6134: HOEFER, ALBERT. - Indische Gedichte. In deutschen Nachbildungen von Albert Hoefer. Erster und Zweiter Theil.
P2474: HOEFNAGELS, PETER. - De vulkaan. Novelle.
M2926: HOEFNAGELS, LOU. - Honderd jaren druk in druk.
T7649: HOEFNAGELS, LOU. - Herman Heijermans en zijn tijd.
H9918: HOEFNAGELS, PETER. - Dansen op het terras.
Y8685: [VONDEL]. HOEFNAGELS, LOU. - Het Amsterdam van Vondel. Een wandeling van een a anderhalf uur door het oude Amsterdam langs plaatsen die Vondel goed kende.
M3491: HOEG, PETER. - Nachtvertellingen. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
H9691: HOEG, PETER. - Voorstelling van de twintigste eeuw. Roman. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
L4391: HOEK, LUC VAN. - Legenden van God den almachtigen vader.
M7669: HOEK, ROUKE VAN DER. - Doorgewinterd landschap.
L7587: HOEK, A.A. VAN DER EN JACQUES DEN HAAN. (ED.). - Gids voor buitenlandse pockets 1966.
L1992: HOEK, LUC VAN. - Het gezegende land. Een Bravants spel van Sint Willibrord.
B3839: HOEK, ELS & SJAREL EX. E.A. - Geent op Bosch.
L2470: HOEK, LUC VAN. - De Roothoorn.
B0080: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - Inventaris van het familie-archief Westerman.
Y4714: HOEK, J.W. VAN. - De Watergeus of Alles voor het Vaderland. Vaderlandsch Drama in 4 bedrijven door J.W. van Hoek. Regie: Willem Potharst. Orkest onder leiding van M.S. Kinsbergen.
L4524: HOEK, BENJAMIN VAN DER. - Het ontstaan van de tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
B3708: HOEK, LUC VAN. - Het jaar van de late nachtmis.
M4899: HOEKEMA, C.P. / PETER KARSTKAREL / PH.H. BREUKER. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
R5958: HOEKMAN, P. / J. HOUKES EN O. KNOTTNERUS (ED.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985.
K6199: HOEKMAN, AART. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
L0347: HOEKSMA, J. - Jacobus Bellamy.
M5270: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
K6638: HOEKSTRA, HAN G. (ED.). - In de donkere dagen voor kersttijd.... Een bundel kerstgedichten van en voor dezen tijd.
K3130: HOEKSTRA, HAN G. EN VICTOR E. VAN VRIESLAND (EDS.). - De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ...
L5851: HOEKSTRA, J. - Vier Friese kronieken.
Y1292: HOEKSTRA, T. (ED.). - Middachten. Huis en heerlijkheid.
M8139: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert.
T7408: HOEN, WIENEKE 'T. - Dicht bij Elsschot.
L5666: [ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. - Erasmus.
B0122: HOEPERMANS, H. - Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek.
T9430: HOEPLI, ULRICO. - Miscellanea di Rarita e Cvriosita Bibliografische e di Opere di varia cvltvra dal secolo XVI al XX.
L9065: HOET, JAN. E.A. - Op weg naar documenta IX.
M5267: HOETINK, H.R. (SAMENG.) - Tekeningen van Rembrandt en zijn school. Catalogus van de verzameling in het Museum Boymans-van Beuningen deel I, afbeeldingen.
L2251: HOETINK, H.R. (ED.). - The Royal Picture Gallery Maurtishuis.
T7336: HOETINK, HENDRIK R. E.A. - Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942.
K1758: HOETINK, H.R. (ED.). - Werner Kaegi als universeel historicus.
Y7630: UITGEVERIJ W. VAN HOEVE. - Uitgeverij W. van Hoeve, 's-Gravenhage. Map met 16 prospectussen en 3 bestelkaartjes.
T2326: HOEVELL, W.R. VAN. - Uit het Indische Leven.
T3254: HOEVEN, H.D.A. VAN DER. - Een en ander over thee-bemesting.
K9535: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal.
T7571: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het antimilitarisme en het einde der oorlogen. Een schets.
R3817: [SPINOZA] HOEVEN, P. VAN DER. - De Cartesiaanse fysica in het denken van Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R8304: HOEVEN, J.H. VAN DER. - Galerij van beroemde Fransche tooneelspelers. Anecdotisch beschreven.
R9292: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Volksmisleiding.
A0133: HOEVEN, AMORIE VAN DEN. - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders.
T6709: HOEVEN, W. VAN DER. - Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders.
R6037: HOEVERS, W. - Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven.
K7687: HOEWAER, TRUDO. - Sakuntala. Gedicht.
T1225: HOF, J.J. - De Friesche Pers in de Branding,
R1896: HOF, J.J. - De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg.
B7337: HOFDIJK, W.J. - De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht.
B7326: HOFDIJK, W.J. - Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ...
Y7661: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Zesde deel met platen.
B7694: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. EN J.M.E. DERCKSEN (EDS.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
R6207: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
L8395: HOFDIJK, W.J. - Tafreelen uit de Geschiedenis der Ontwikkeling van het Nederlandsche Volk. In de Kunstzaal der Maatschappy Arti et Amicitiae. Toegelicht door...
B3227: HOFDIJK, W.J. - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep.
R8731: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree.
T2750: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht.
B6641: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
Y5083: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen Volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht.
L8744: HOFDIJK, W.J. - Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon.
B7857: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ED.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
T6075: HOFDIJK, W.J. - Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III.
Y7662: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Derde deel met platen.
R3928: HOFDIJK, W.J. - Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht.
Y7663: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Vierde deel met platen.
Y3530: HOFDIJK, W.J. - Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch gedicht.
T7575: HOFER, J. - Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Walden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek.
T1301: [SPINOZA] HOFFDING, HARALD. - Spinozas Ethica. Analyse und Charakteristik.
Y0516: HOFFEN, M.M. VAN (ED.). - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1942.
T7060: HOFFEN, M.M. VAN. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947.
B5961: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
T9937: [MULTATULI] HOFFMAN, THOM. - Een verborgen geschiedenis. [Deel 1].
H4632: HOFFMAN, WILLEM. - Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden verteld door Willem Hoffman en gillustreerd door Stefan Mesker.
T4618: HOFFMAN, W.J.G. - Goed bewaren is sparen.
L7476: CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. MARGUERITE HOFFMANN. - Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg.
H1816: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis.
R4502: HOFFMANN, ADOLPH. - De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis.
Y1075: HOFFMANN, FRANZ. - Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd.
T5665: HOFFMANN, GEBR. - 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler.
R2964: HOFFMANN, E.T.A. - De gouden vaas. Een sprookje uit den nieuwen tijd. Vertaling Karel Wasch. Inleiding Cornis Veth.
K8207: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek. Met een inleiding van P.J. Bouman.
Y2397: HOFLAND, E. - 4 smokkelbriefjes. Vanuit zijn gevangenschap tijdens de Duitse bezetting verzonden aan vrouw en kinderen. - 4 vouwblaadjes in enveloppe.
Y4437: HOFLAND, HENK. - Nacht over Alicante.
Y4368: HOFLAND, H.J.A. - Bemande essays. Bloemlezing uit het werk van H.J.A. Hofland, samengesteld door Hans Renders en Jeroen Vullings. Nawoord door Jeroen Vullings.
Y4369: HOFLAND, H.J.A. - Cicero Consultants. Een scenario.
L8012: HOFMAN PEERLKAMP, P. - C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp.
K3339: HOFMAN, E. - Dichtkunst, literaire kritiek en creativiteit in de Gereformeerde Gezindte. Met dichtersportretten van: Marinus Nijsse, Nel Benschop, Enny IJskes-Kooger.
R2710: HOFMAN, BENO. - Daar gebeurde het in Groningen.
R8846: HOFMAN, FRITS. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
H6124: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
B7969: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
K8732: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter.
B9855: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
L7562: HOFMANN, RITZ EN JOACHIM SCHRECK. (EDS.). - Uber die grossen Stadte. Gedichte 1885 - 1967.
M6447: HOFMANN, GERT. - De filmverteller. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
L7804: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen.
L8746: HOFMANNI PEERLKAMPI, PETRI. - De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus.
M5554: HOFMANNSTHAL, HUGO VAN. - Vijf vroege verzen in vertaling van Jan Colje met een inleidende brief van A. Roland Holst.
B3668: HOFNAR, DON. - Kort dus goed.
M3727: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen.
H3912: HOFSTRA, PIM. - Ianus. Gedichten.
M3726: HOFSTRA, PIM. - De Leeghwaters. Een vertelling.
L5531: HOFSTRA, S. - Afrikaanse Volkenkunde problemen, plaats en betekenis.
Y5299: HOFTIJZER, P.G. - Rijk van Pallas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het boek vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universteit Leiden op 5 september 2003.
K1270: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
Y3847: HOFTIJZER, PAUL. - De lof der boekdrukkunst. [Eerste Tiele-lezing 2002].
B8467: HOGENDORP, HENDRIK VAN. - De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie.
T9923: HOGERLAND, J. - Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes.
Y1101: HOGERLAND, J. - Getallen 1-100. Rekenboekje bevattende opgaven ten schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord.
Y1174: HOGERLAND, J. - Vraagstukjes ter Berekening uit het hoofd. Getallen 1-1000.
Y1173: HOGERLAND, J. - De Eerste Trappen van het Rekenonderwijs in aanschouwings-oefeningen. Handleiding bij het gebruik van eene nieuwe rekenmachine.
B2436: HOHOFF, CURT. - Wie schreibt man Literaturgeschichte?
R4265: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
R8879: HOITSEMA, C. - Nabetrachtingen over het rapport van de raadscommissie tot het instellen van een onderzoek inzake het beheer van den Gemeentelijken Woningbouw nabij het Ondiep te Utrecht.
R5609: HOL, JACOBA B.L. - Moderne inzichten in den samenhang van de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde.
T6015: HOL, RICHARD EN P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK. - Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
T6082: HOL, RICHARD. - Volkzang: Vrije Zonen.
T6674: HOL, JO VAN. - Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd.
B0419: HOLANDA CAVALCANTI, GERALDO. - Memorias de um Tradutor de Poesia. Entrevista a Andreia Guerini e Dorothee de Bruchard.
R0955: HOLBEIN, HANS. - Bilder des Todes.
Y2461: HOLDEN, ANTHONY. - Koninklijk wangedrag. Vertaling Peter de Rijk.
C0475: HOLDER, MARYSE. - Ik wil niet ontsnappen. Brieven uit Mexico.
L3623: HOLDERLIN, FRIEDRICH. - Der Archipelagus. Vertaald fragment.
L6757: HOLK, ANDRE G.F. VAN. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
R7020: HOLKEN, ANNIE VAN. - Waar het om gaat...
T5294: HOLLA, HENRI B.S. EN FONS RAAIJMAAKERS. - De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.).
B4972: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
R4978: [WILDE] HOLLAND, VYVYAN. - Oscar Wilde and his world.
T2920: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
B6315: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De Mustang en zijn sociale beteekenis in het Steppegebied van Noord Amerika.
Y7332: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor de Noord Hollander. Zevende jaargang no 37, Zondag 4 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
B4883: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Het andere volk. Een verkenning van groepsoordeel en groepsbeeld.
B5826: HOLLANDER, EUGENE. - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
T9478: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een onfortuinlijk landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North-Carolina.
K1827: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeengeschiedenis.
T4117: HOLLANDER, J. - Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire.
Y7331: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor Noord Hollander. Zevende jaargang no 38, Zondag 11 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
R9631: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een Onfortuinlijk Landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North Carolina.
Y8701: DE VLIEGENDE HOLLANDER. - De vliegende hollander. Verspreid door de geallieerde luchtmacht. 1944-1945. 20 nummers 24 februari 1944 - 10 mei 1945. + extra editie, verkocht ten bate van de Stichting 1940-1945 allerlaatste nummer mei 1949.
T2135: HOLLANDER, J. [JAN]. - Het verraad der N.S.B.
L2724: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Sociale beheersing in een Bengaalse stad.
T3340: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
T8810: HOLLEMAN, JET, LOEKE GROENENDAL EN SERVAAS GODDIJN. - Vandaag neem ik vrij.
L8409: HOLLENKAMP. - Geschiedenis der Kleederdrachten.
H8171: HOLLIDAY, PETER(ED.). - Eric Gill In Ditchling. Four essays.
Y8388: HOLLIDAY, LAUREL. (ED.). - Stemmen uit de duisternis. Dagboeken van kinderen uit de oorlog.
T6364: HOLMAN, THEODOR. - De kistenmaker.
K7307: HOLMAN, THEODOR. - De laatste avond. Een wintervertelling.
T9970: HOLMAN, THEO. - Theo, Theo. Een vriendschap in sonnetten.
Y6780: HOLMAN, THEODOR. - Het spook van de Vrede.
H9881: HOLMAN, THEODOR. - Nog steeds alleen.
W5632: HOLME, CHARLES. (ED.). - Daumier and Gavarni. With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
R6135: HOLME, CHARLES. - The Art of the Book.
MK0200: HOLME, RATHBONE & KATHLEEN M. FROST (EDS.). - Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today".
MK0056: HOLME, C.G. (ED.). - Lettering of to-day.
H3190: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K4758: HOLMES, RICHARD. - Dubbelspoor. Over de biografie. Vertaling E. Dabekaussen.
Y9563: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
M3728: HOLSBERGEN, J.W. - Makkers en meisjes.
M1595: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen.
B4184: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening. Roman van een liefde.
W6215: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
H4503: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
K5011: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
Y6349: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
Y6350: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
L8148: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' Mijnheer.
W6214: HOLSBERGEN, J.W. - Zakenmensen eerlijk als goud. of: het plan Frankrijk. Roman.
M4003: HOLSBERGEN, J.W. - Een bakkersdozijn. Dertien verhalen.
B4183: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening.
M3729: HOLSBERGEN, J.W. - Tussen melk en bitter.
B4245: HOLSBERGEN, J.W. / RUDOLF GEEL. - Met een flik in bed.
T9915: HOLST, A.A. - Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz.
Y1034: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1035: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1054: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1036: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1072: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1071: HOLST, A.A. - Overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands.
Y1055: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1076: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1091: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y3480: HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. VAN. - Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938.
Y2253: HOLTRIGTER, JULIEN. - Raadselwater.
B2996: HOLWERDA, A.E.J. - Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten.
Y2174: HOLZMANN, ABE. - Uncle Sammy. March - Two Step.
H8660: HOMA, KORP. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie.
L3144: HOMAN, JOHN. - Anno 1590.
Y8345: HOMEROS. - Homeros Odysseus' dool. Zang V tot zang XIII, vers 187 der Odyssee. Uit het Grieksch vertaald en ingeleid door Nico van Suchtelen.
Y9561: HOMEROS. - Ilias. Vertaald door Imme dros.
Y6519: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y8008: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
K2704: HOMERUS. - Ilias & Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz.
T4198: HOMERUS. - De Odyssťa van Homerus, naar het Grieksch, in Nederduitsche Verzen gevolgd door Jan van 's Gravenweert. Twee delen van de drie.
Y7976: HOMERUS. - Odyssee. De terugkeer van Odysseus. Nederlands van Jan van Gelder.
Y3169: HOMERUS. - Odyssee. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
Y7642: HOMES, A.M. - Het einde van Alice. Vertaald door Lilian Schreuder.
L9261: HOMMES, JOHANNES HERO. - Over de ontwikkeling van de Clavicula en het Sternum van vogels en zoogdieren.
T5871: HOMMES, J.P. - Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk.
T4551: HONDERS, H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.
W7895: HONDIUS, J.M. - Het bont gewaad.
T6943: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire "voorlichting".
B5087: D'HONDT, GUSTAAF. - Van simpele menschen.
H7214: HONEY, W.B. - English Glass. With 8 plates in colour and 26 illustrations in black & white.
M3065: HONG KINGSTON, MAXINE. - Mannen uit China. Vertaling D. Houweling.
T3617: HONIG, PIET HEIN. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
Y3268: HONIG, MARY C. - Voorjaar. Kinderliedjes met pianobegeleiding. Heft II: 1. Ze had haar mooiste japonnetje aan. 2. Rustig uurtje. 3. De appelenboom. 4. Goenacht.
K9229: HONING, G.H. - De vreedzame strijd.
H7627: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
H8609: HONINGH, CHRIS. - De rinkelbom. Gedichten.
R2210: HONISCH, DIETER (ED.). - Tendenzen der Zwanziger Jahre - 15. Europaische Kunstausstellung Berlin 1977.
B5238: HONORE NABER, S.P. L'. & IRENE A. WRIGHT. - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven.
T0883: HONORE NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets.
T0554: HONORE NABER, L' S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het Hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
T3118: HONSELAAR, BERT. - Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944.
M9341: HOOD, SINCLAIR. - The arts in prehistoric Greece. The Pelican history of art.
R4381: HOOF, FR. VAN. (INL. EN AANT.). - Hildebrand: Uit: Camera Obscura. Multatuli: Uit: Max Havelaar. Fr. van Eeden: Uit: De kleine Johannes.
Y8348: HOOFDONDERWIJZER. - Voordrachten. Verzameld en van aanteekeningen voorzien door een Hoofdonderwijzer. 1e bundel.
R0966: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers.
Y8517: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
Y3399: HOOFT, P.C. - Baeto. Treurspel.
Y8307: HOOFT, P.C. - Van Liefde En Min. Amoureuze liederen.
T7678: HOOFT, PIETER CORNELISZOON. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
L3088: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
B4181: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden.
L1019: HOOFT, P.C. - Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
K3816: HOOFT, P.C. - Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
H6909: HOOFT, P.C. - Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Twee delen.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
Y7879: HOOFT, P.C. - Warenar. Met eene inleiding en aanteekeningen door M.C. de Vries.
B6644: HOOFT, P.C. - Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett.
B3042: HOOFT, P.C. - Enkele gedichten van P.C. Hooft.
Y0955: HOOFT, P.C. - Haarlem. Uit Hooft's Nederlandsche Historien. Ingeleid en toegelicht door H. Godthelp en A.J. Schneiders.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poŽzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
L3222: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
M3910: HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. E.A. - Hooft, Essays.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
K7032: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoet.
C0293: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
Y3398: HOOFT, P.C. - Het jaar 1572 en 1573.
T2744: HOOFT, P.C. / FOKKE VEENSTRA. - Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627.
Y0792: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velzen. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.L.D. van den Brink.
R5621: HOOFT, P.C. - Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
H5000: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
B6070: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop.
R0136: HOOFT, JOTIE T' - Verzamelde proza.
Y8522: HOOFT, P.C. - Galathea en andere gedichten.
L1455: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
L1456: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch.
Y9253: TęHOOFT, JOTIE. - Een pijl in het Niet. Een leven in teksten.
T3678: HOOFT, P.C. - Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
T9437: HOOFT, G.B. 'T. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
M8513: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
B0220: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
Y3605: HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN - Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde.
Y8504: HOOFT, P.C. - Erotische gedichten. Met inleiding en aanteekeningen van C.C. van Slooten.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
H9995: HOOFTMAN, HUGO. - Alles over Straalverkeersvliegtuigen. De vliegtuigen die alles anders maken en wat er aan voorafging.
H6159: HOOG, P DE/L. MELCHIOR. - Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
H7820: HOOG, ELSE. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
T2373: HOOG, P.H. VAN DER. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
B0973: HOOG, G.C. VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
R2453: HOOG, ALETTA. - Eeuwfeest.
Y1254: HOOGE, ROMEIN DE. - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
K3599: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
L3716: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
K6275: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De opdracht van Zygmunt Sablinsky.
M5206: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Vertrouwen in Ree.
K3364: HOOGENBEMT, ALBERT VAN / PIERRE H. DUBOIS. E.A. - Karel Jonckheere.
L9790: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
R2499: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De vlucht in het ijle.
L7651: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
T1399: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
R3899: HOOGENBOOM, A. / BERT GERLAGH / JAN STROOP. - De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808.
Y2525: HOOGENBOOM, W. EN A.S. MOERMAN. - Naar een duidelijk handschrit, een schrijfmethode die hand in hand gaat met andere vakken van onderwijs op de lagere school. Koordschriftletters toelichting en deeltje 1.
Y7621: HOOGENBOOM, W. EN A.S. MOERMAN. - De Loopende Hand. Prospectus en cahier. Cursus voor uitsluitend loopend schrift methodisch samengesteld voor de Lagere School. Proeve van Bewerking.
Y3266: HOOGENBOOM, W EN A.S. MOERMAN. - Het Technisch Schrijven No. 2. De hoofdletters en kleine letters en haar verbindingen in middelgroot, staand en lopend klein; de lusletters in groot.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
Y9481: HOOGERBEETS, ROMBOUT. - Memorie door mr. Rombout Hoogerbeets, ter gedachtenis voor zijne kinderen, op Loevestein. 1619.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
K2035: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
H8433: HOOGERVORST, INGRID. - Woede. Roman.
Y4638: HOOGEWERFF, G.J. - De muurschilderingen in de kerk van Castel Sant Elia bij Nepi.
K3619: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
H2974: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
L5002: HOOGMA, ROBERTUS P. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berucksichtigung der metrisch-technischen Grundsatze der Entlehnung.
R8634: HOOGSLAG, JAC. N.D. - De sang yn Fryslan.
M3731: HOOGSTRAATEN, GERRIT. - De koningin van Antwerpen, verhalen.
Y3469: HOOGSTRATEN, DAVID VAN. - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert
P2018: HOOGSTRATEN, HARRY. - Dantes folio en de voltameter.
Y3182: HOOGSTRATEN, HARRY. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
K8446: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
M3730: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, JAAP. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
Y6768: HOOGWERF, P.A. - Woon in het vers. Gedichten.
R5798: HOOIJBERG, J. - Vrij in Boeien.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. DE. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
L5763: HOONHOUT, PETRUS. - Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. DE. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
Y5745: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER. - De Renegaat. Met inleiding en aantekeningen door W. Drop.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. DE. - Doopsgezinde bijdragen.
Y3075: HOOPEN, PAUL HUGO TEN. - In de marge van de Dode Man.
W3374: HOORE, CEES VAN. - Groot licht.
B2718: HOOREWEDER, CARLOS VAN. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
R6830: HOORN, WILLEM VAN. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
R9239: HOORN, SIMON A. VAN DEN. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
L5847: HOORN, G. VAN. - De geheimenis van Delphi.
L1069: HOORNE, PHILIP. - Niets met jou.
Y8265: HOORNIK, ED. - Doodenherdenking in Dachau.
W9058: HOORNIK, ED. - De overlevende.
W2953: HOORNIK, ED. - De erfgenaam
M3733: HOORNIK, ED. - De zeewolf. Toneelstuk in drie bedrijven.
K3314: HOORNIK, ED. - Journalistiek proza en brieven.
K3472: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
K9436: HOORNIK, ED. (ED.). - Twee lentes. De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940. Met een inleiding.
W6910: HOORNIK, ED. - Tweespalt, gedichten.
K7090: HOORNIK, ED. - Mattheus. Een Episch gedicht.
M0029: HOORNIK, ED. - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
K3422: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
B7699: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
K8818: HOORNIK, ED. - Een liefde.
M1719: HOORNIK, ED. - Dramatisch werk.
H2101: HOORNIK, ED. - Mattheus.
P0245: HOORNIK, ED. - Verhalend proza.
T8879: HOORNIK, ED. - Achter de bergen.
H0999: HOORNIK, ED. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
Y5354: HOORNIK, ED. - Krantenknipsels van/over Ed Hoornik.
L9099: HOORNIK. ED. - J. Greshoff dichter en moralist.
B0969: HOORNIK, ED. - Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema.
H2219: HOORNIK, ED. - Momentopnamen.
Y5578: HOORNIK, ED. - Het kind in de poŽzie.
B9391: HOORNIK, ED. EN A.A.M. STOLS. - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
M1713: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing.
R3994: HOORNIK, ED. - Steenen.
W5826: HOORNIK, ED. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
T4654: HOORWEG, CORRADO. - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
Y4928: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
B5411: HOOYKAAS, SJOUKJE (ED.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
T4546: HOPKINS, CLAUDE C. - Reclame. (mijn levenswerk).
Y8293: HOPMAN, FRITS. - Het kruispunt en nog een verhaal.
T1472: HOPMAN, FRITS. - De schoonheidsbacil.
Y1205: HOPMAN, J.C. - Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen.
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
Y6638: HOPMAN, FRITS. - De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek.
H4943: HOPPE, FELICITAS. - Pigafetta. Vertaling Tinke Davids.
R2713: HOPPENBROUWERS, H.W. E.A. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
L5153: HOPPENBROUWERS, HENRICUS A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
R4158: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Tijdloos verweer.
R0026: HOPPER, RIKA. - Levensbeeld van Rika Hopper.
W9128: HORA ADEMA, WIM EN ED. HOORNIK. - Tussen de anderen.
B8387: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon.
B3211: HORA ADEMA, WIM. - De rijstebrijberg.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
L7003: HORATIUS. QUINTUS, FLACCUS. - Liederen. Nagevolgd en toegelicht door A. Rutgers van der Loeff.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
T8437: HORATIUS. - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
B3053: HORATIUS. - Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd.
Y9536: HORATIUS. - Ars Poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing over Horatius' dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers.
Y2748: HORATIUS. [ANTHONI JANSZEN VAN TERGOES EN ANDERE DICHTERS]. - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vŽele Uitmuntende Versen vermeerdert.
L5102: HORBACH, KARL F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit.
K2329: HORNBOSTEL, WILHELM. - Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen.
M0011: HORNE, ROBERT. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
B6058: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast.
R4050: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC.
T9340: HORNIUS, GEORGIUS. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
L6092: HORNMAN, WIM. - De Jantjes. De oorlog kwam toch.
B2130: HORNOIS, GERARD DE. - Mijn poppenkast. Een werkboek.
K9691: HORNUNG, CLARENCE P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
B8968: HORNUNG, CLARENCE P. - Allover Patterns for Designers and Crafstmen.
K0298: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
K9689: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments.
H0161: HORODISCH, ABRAHAM. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
B9860: HORODISCH, ABRAHAM. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
R4982: [WILDE] HORODISCH, ABRAHAM. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
T9488: HORODISCH, ABRAHAM. - Buchillustration in der Philatelie.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
L2149: HORODISCH, ABRAHAM. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
T5602: HORREUS DE HAAS, G. - De eenheid der aarde.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
L5051: HORSMAN, GEERTRUIDA C. - Luis Zapata. Varia historia (Miscelanea) I.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
Y7188: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
W0109: HORST, NIS VAN DER. - Met Wolf is alles in orde.
T9405: HORST, G.K. VAN DER. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
R3900: [SPINOZA] HORST, ALEX D. VAN DER. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
Y7207: HORST, TONNY VAN DER. - Ik schreef een kerstverhaal voor jonge meisjes. Met teekeningen van Henk van den Idsert.
Y5130: HORST, LIESBETH VAN DER. - Verstopt Vervalst Verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam.
H8400: HORST, HANS VAN DER. - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
H7981: HORST, ATIE VAN DER EN ELLY KOEN. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poŽzie.
Y7342: HORSTING-BOERMA, A.A.M. - Tot over de Oren...
W2369: HORWITZ, JULIUS. - Harlem. Vertaling Lisette Lewin.
Y3428: HOSHINO, KEN. (COLLECTED). - A little book of Japanese wisdom.
T1964: HOSKYNS,E. & DAVEY, N.EN B. - Het raadsel van het Nieuwe Testament. Vertaald door J.P. Enklaar.
T0855: HOSPERS-JANSEN, ANNA M.A. - Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
K6814: HOTCHNER, A.E. - Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar.
B2667: HOTTOIS, ISABELLE (ED.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
T8904: HOTZ, F.B. - Eb en vloed en andere verhalen.
K1692: HOTZ, F.B. - Ernstvuurwerk. Verhalen.
M2012: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
B6963: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet. Gedichten.
Y1465: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel II.
Y1464: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel I.
B3081: HOUCKE, STAN VAN. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
L9128: HOUGHTON, CLAUDE. - De dodende droom. Vertaling.
H3296: HOUKIND, MEES. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, JACQUES. - Chateaux of France.
B2175: HOUSEN, JAN / J. ROOSEN / J. ROUX / D. CALUWE. (ED.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
R8176: HOUSMAN, LAURENCE WIES MOENS. - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Vertaling van Wies Moens.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
H1835: HOUSTON, JEAN / DIANA VANDENBERG. - Een vrouwelijke scheppingsmythe / A feminine myth of creation.
B4203: HOUSZ, WILLEM INGEN. - Art. 151 Gemeentewet in verband met het strafwetboek.
Y1532: HET GROEN HOUT. - Het Groen Hout. Maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland. 2e jaargang nr. 10. Mei-Juni 1940.
L8372: HOUT, W.N. VAN DER. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
B4304: HOUT, JAN VAN. - Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus.
T6327: HOUT, W.N. VAN DER. - De psychologie van de pers.
L1301: HOUTE, I.C. VAN. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. VAN. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
Y5593: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN. - In de schaduw der Rijken en andere verhalen.
Y3587: VAN HOUTEN. - Van Houten's eigen tijdschrift, december 1936.
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
Y8406: HOUTINCK, H. - In het vuur.
T7692: HOUTMAN, MAARTEN. - The detail the sorcerer's apprentice overlooked.
T3061: HOUTMAN, JUR. W. - Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme.
M6986: HOUTS, CHRIS VAN. - 40 (veertig) vergezichten. Voorwoord Nelleke Noordervliet.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. V.D. (RED). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
W9815: HOUWEN, L.A.J.R. AND A.A. MACDONALD (ED.). - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
T5893: HOUWENS POST, H. - Het leven van den vernuftigen Ridder Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Y7212: HOUWINK, ROEL. - Muziek omkranst de stilte.
B8899: HOUWINK, R. E.A. - J.K. van Eerbeek 22 Juli 1898 - 5 November 1937.
L1207: HOUWINK, ROEL. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
Y6193: HOUWINK, PAULINE / SJOERD DE JONG. - Watertorens in Nederland (1856-1915).
W6171: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
L6538: HOVE, VICTOR TEN. - Ongeschreven wetten.
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. VAN DEN. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
Y7900: HOVEN, PAUL VAN DEN. - De naburige herder. Een gedicht.
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T7847: HOVENS GREVE, G. - De Officier en het Huwelijk. Naar aanleiding van de motie Dr. Lely over Het huwen van Officieren.
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, JAN. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
L8924: HOVT, W.N. VAN DER. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
T4118: HOVY, HENDRIK W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
W2048: HOWELER, MARIJKE. - Ernesto.
H9639: HOWELER, MARIJKE. - Van geluk gesproken.
M4723: HOWELER, MARIJKE. - Mooi was Maria. Verhalen.
B2872: HOWELER, MARIJKE. - Onder de gordel.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
K7850: HOWELER, MARIJKE. - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
A0814: HOWELER, MARIJKE. - Tobias.
R2200: HOWELL, MICHAEL AND PETER FORD. - The true history of the Elephant Man.
T6611: HOWLAND, CHARLES A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
M3562: HOYER, GEORGE. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
R9115: HOYER, GEORGE. - Simon reist per spoor.
M3564: HOYER, GEORGE. - 7 stompjes kaars.
T4234: HOYNCK VAN PAPENDRECHTS, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
Y4622: HRACHOWINA, CARL. - Initialen, Alphabete und Randleisten Verschiedener Kunstepoche. k.k. ÷sterr. Museum fŁr Kunst und Industrie.
T0298: HUBBARD, ELBERT. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
Y3408: HUBBARD, ELBERT. - The Man of Sorrows.
Y3355: HUBBARD, E. HESKETH (ED.). - On making & collecting etchings. A handbook for etchers, students and collectors written by members of the Print Society.
R9986: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
T0095: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
Y9471: [SPINOZA] HUBBELING, NAESS, THEUN DE VRIES, ROELOSZ, E.A. - Vijf artikelen over Benedictus de Spinoza.
R3816: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Logica en ervaring in Spinoza's en Ruusbroecs mystiek. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
K0425: HUBBEN, HUB. - Boekengek.
Y3852: HUBBEN, HUB. - Laatste Loodjes.
Y2157: HUBER, ZACHARIA. - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
R7663: HUBERMONT, PIERRE. - Dertien man in de mijn. Uit het Fransch vertaald door L. Roelandt. Nawoord M. Premsela.
T0114: STUERS CHARLES HUBERT DE. - Het lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding.
W7230: HUBREGTSE, SJAAK (ED.). - The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer.
K1949: HUBREGTSE, SJAAK. - Tussen droom en dood. Verhalen uit de negentiende eeuw.
T7119: [COHEN] HUCH, FRIEDRICH. - Pitt en Fox. Vertaling van S.J. Barentz-Schonberg.
Y9323: HUCHEL, PETER, - Regen op het ijs.
Y9322: HUCHEL, PETER, - Geen antwoord. Vertaling J.Bernlef.
B5009: HUDIG, F.W. / JOZEF MULS / AUGUST VERMEYLEN. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
H5053: HUDSON, W.H. - De renaissance.
L0612: HUEBNER, F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1850).
M7899: HUEBNER, F.M. - De tuin der lusten. Vertaling Puck Doyer. Inleiding Ben van Eysselsteijn.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
Y8741: HUELLE, PAWEL. - De tafel.
B0472: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L6288: HUENDER, WILHELMINA J. - De Engelsche geographie in de 20ste eeuw.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
L2169: HUET, B. VAN. - De club uit Rustoord.
W2139: HUET, G.H.M. VAN. - Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen.
M9638: HUET, G.H.M. VAN. - De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers.
R7227: HUET, MICHEL / ROGER AVERMAETE / HERMAN TEIRLINCK. - Ontdek Belgie. Foto's, onderschriften en een woord vooraf.
R0044: [TROELSTRA] HUETING, ERNEST / FRITS DE JONG EDZ. / ROB NEIJ. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
T1404: HUF, PAUL. - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T0242: HUF, OSCAR. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
K0255: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst.
B4597: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en vrede en haar strijd.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en Vrede.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON. - Onze vermaken.
L9049: HUGENPOTH, J.B. BARON VAN. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R6942: HUGGON, JIM. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
A0569: HUGHES, LANGSTON. - Niet zonder lachen. Vertaling Manuel van Loggem.
T4226: HUGO, VICTOR. - De klokkenluider van de Notre Dame.
Y6433: HUGO, VICTOR. - Hernani of de Castillaansche eer. Drama in vijf bedrijven. Metrisch vertaald door Helene Swarth.
R6060: HUGO, VICTOR (TOEGESCHREVEN). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
R7977: HUIG, HENK. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
Y0188: HUIJBREGTS, MARC-MARIE. - Marc-Marie in stukjes.
L6003: HUIJBREGTS, JOSEPHUS N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
T0496: HUISING, TH. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.
Y9014: HUISINGA BAKKER, PIETER. - Beschouwing van den ouden gebrekkelyken en sedert verbeterden trant onzer Nederduitsche versen.
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14