Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y5244: KELK, C.J. - Krantenknipsels van/over C.J. Kelk.
K3581: KELK, C.J. - De Nederlandse poŽzie. Van haar oorsprong tot heden. Sinds 1880.
M0258: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
Y0888: KELK, C.J. - Judaspenningen en Pauweveeren.
Y8051: KELK, C.J. - Egel en faun. Gedichten.
Y8473: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Moderne lyriek.
Y8474: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Nieuwste dichtkunst.
T4705: KELLENAERS, A. - Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach.
L7701: KELLENDONK, Frans. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
H5442: KELLENDONK, Frans. - Namen en gezichten. Verhalen.
H3657: KELLENDONK, Frans. - Letter en geest. Een spookverhaal.
L4267: KELLENDONK, Frans. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
Y1822: KELLENDONK, MATSIER, ROSENBOOM, e.a. - BZZLLETIN GEžLLUSTREERD - Nederlands beste korte verhalen in woord en beeld. [Bewerkingen van negen verhalen van hedendaagse Nederlandse auteurs tot stripverhaal. De redactie liet zich inspireren door de befaamde 'Illustrated Classcs'-reeks].
Y5237: KELLENDONK, Frans. - Krantenknipsels van/over Frans Kellendonk.
H7917: KELLER, Gottfried. - Romeo und Julia auf dem Dorfe. Novelle.
B5978: KELLER, Paul. - Droomen zijn bedrog. Sprookje voor groote menschen. Verlucht met teekeningen van Jo Spier. Bewerkt door Geert Schoonen.
T7192: [ALMANAK] KELLER, Gerard. (red.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1867.
B3075: KELLER, Gerard. - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten.
Y3602: KELLER, Gerard. - De Groote Oorlog. 1e aflevering.
R5359: KELLER, Gottfried. - Twee novellen van Keller. Vertaald door Herman Baccaert.
L9719: KELLER, Hans. - Geschiedenis van een tocht. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Reisnovelle ingeleid door Cees Nooteboom.
L7884: KEMP, Pierre. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
T2251: KEMP, Pierre. - Carmina Matrimonialia.
H4343: KEMP, Pierre. - Pacific.
H3989: KEMP, Mathias. - Onder de rosse komeet.
B0105: KEMP, Pierre. - Vijf families en een poederblauw.
H1291: KEMP, Pierre. - Het wondere lied.
L5674: KEMP, Pierre. - Verzameld Werk. Drie delen.
B8423: KEMP, Pierre. - Phototropen en Noctophilen.
T0214: KEMP, Pierre. - De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten.
L1447: KEMP, Henk. - Camphuysen, een strijder voor practisch christendom en geestelijke vrijheid.
B5052: KEMP, Henk en Piet Maree. - Twee poppen op stap.
R9219: KEMP, Math. - Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven.
W8231: KEMP, Mathias. - Ravijnen, verzen.
R8683: KEMP, Pierre. - Fugitieven en constanten.
W6862: KEMP, Pierre. - Standard-Book of Classic Blacks.
K6416: KEMP, Pierre & H.J.L. Lamberts Hurrelbrinck. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs. Bokken Tinus.
B2407: KEMP, Pierre. - Een ding beseffen.
Y5241: KEMP, Pierre. - Krantenknipsels van/over Pierre Kemp.
B1712: KEMP, Pierre. - Emeritaat.
B1606: KEMP, Pierre. - Speelgoed-tentoonstelling.
R6624: KEMP, M. - Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg.
T4867: KEMPEES, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Tweede stukje.
T7664: KEMPEN, Michiel van. - Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West.
R0315: KEMPEN, Michiel van. - Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen.
Y3836: (KEMPIS) KEMPEN, Thomas van. / Leo Balet. - Hofje van Rozen.
L2893: KEMPERS, Bram. - 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in Amsterdam.
Y3845: KEMPIS, Thomas a. - It Neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de Vries.
Y3830: KEMPIS, Thomas a. - Over de navolging van Christus. (Het Gulden Boekse).
K3814: THOMAS A KEMPIS. - Thomas A Kempis en de Moderne Devotie. Tentoonstellingscatalogus.
E0034: KENDALL, Timothe. - Flowers of Epigrammes. Reprinted from the original edition of 1577.
T4473: KENIS, J.B. - De arbeidsdienst in Duitschland. Geschiedenis - Zending - Organisatie.
B8569: KENNEDY, Paul E. - Modern display alphabets. 100 complete fonts. selected and arranged from the Franklin Photolettering Catalogue.
E0132: KENNY, Nick. - How to Write, Sing and Sell Popular Songs.
H3462: KENT, C. en M. Cooper. - Druktechnieken in uw vrije tijd. Lino, kollage- en zeefdruk.
R1750: KENTERING. COUMANS, W.K./J.W. Overeem/ J.L. Prop / H. v.d. Waarsenburg. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
R0569: KENTERING. - Dodenherdenking.
R0572: KENTERING. - Dubbelnummer: Staat der Gewalt.
R0573: KENTERING. - Sybren Polet en Hendrik de Vries over eigen werk
R0568: KENTERING. - Socialisme, Roemenie, Vlaanderen, Jodenhoek New York.
R0567: KENTERING. - Vormings theater. Theater proform.
R1672: KENTERING. - Toneel. Doek-op!
B7561: KENTERING. - Literatuur in Finland.
B7566: KENTERING. - Hans van de Waarsenburg. Hugo Raes. Heere Heeresma. Ben Bos. Herwig Leus. Peter Berger. Wim Hazeu.
B7568: KENTERING. - Harry Scholten. Gust Gils. Jan Smeets. Hans v.d. Waarsenburg. Paul Snoek. Saul van Messel. Jan-Willem Overeem. R.A. Cornets de Groot. Jozef Eyckmans. Wim Hazeu. Tobie Goedewagen.
B7571: KENTERING. - R.A. Cornets de Groot. J. Huijts. Nel Noordzij. Jan Elemans. Geert van Beek. Wim Hazeu. Leopold M. van den Brande. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Willem M. Roggeman. Henk Kooyman. Maurits Mok. Albert de Longie. Foto omslag: Cor Stutvoet.
B7572: KENTERING. - Bert Brouwers. Franz Josef Degenhardt. Otto Dijk. Jozef Eyckmans. Peter van Gestel. Wim Hazeu. Wiel Kusters. Jan-Willem Overeem. Ota Pavel. Ankie Peypers. Anneke Reitsma.
B7558: KENTERING. - Kentering extra Engagement.
B7560: KENTERING. - Moderne Hongaarse poŽzie.
B7554: KENTERING. - Gedichten: Wim Hazeu, Hedwig Speliers, Willem Hussem, Cor Stutvoet, Willem M. Roggeman, Sonja Prins, Hans Vlek, Jozef Eyckmans. Proza: Helen Knopper, Jan Christiaens, Peter Berger, Hans van Straten, Jan Noordzij, Henk C. Achterberg.
B7556: KENTERING. - Ben Cami. Hedwig Speliers. Hans Vlek. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Peter Berger. Otto Dijk. A. Ruitenberg-de Wit. Harry Scholten. Klaas de Wit. Wim Hazeu. K.W. Swaak.
B7557: KENTERING. - Klaas de Wit. Jan Montijn. H. van de Waarsenburg. Ad Zuiderent. Astere Michel D'hondt. Dirk de Witte. Willem M. Roggeman. H.A. Wage. Wim Hazeu. Peter Berger.
L2872: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Joden, Athene, Facsime, Censuur, Staatsloterij.
L1060: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Hanlo / Hamelink / Gils / Huygens / Hanlo.
L1056: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: 30 mei 1942 plechtige opening Nederlandsche Kultuurkamer Stadsschouwburg, Den Haag.
L1058: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Censuur / Gecensureerd.
L1059: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: In poŽzie / Een wit poŽzie-plan. Gedichten.
R9299: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Fascisme. / Godslastering.
K6987: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Lo Stutvoet, Helen Knopper, H. van Waarsenburg, R.A. Cornets de Groot, A. Rosema, Jaap Meijer, Henk Kooyman, Wim Hazeu, Rene Gysen, M. Wauters, P. van Dijk.
K6991: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Moderne Poolse poŽzie. Spaanse dichters in verzet tegen Franco's inquisitie.
K6992: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: De Gemeenschap. Uit het schrijvende roomsche leven, aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap 1925-1941.
B1937: KENTERING. - Wim Hazeu, Albert Bontridder, Willem M. Roggeman, Macel Wauters, Ben Cami, Otto Dijk, Luc Wenseleers, Jos Verstegen, Jan Noordzij, Willem Hussem, Wam de Moor.
B1930: KENTERING. - Het andere Belgie....
B1931: KENTERING. - Hans Andreus, Peter Berger, Jan Boelens, N. v.d. Eerenbeemt, Peter van Gestel, Wim Hazeu, Wiel Kusters, M. Mok, J.W. Overeem, O. Pavel, A. Peypers, W.M. Roggeman, J. v.d. Vegt, B. de Vries.
Y5527: KEPPER, G.L. - Herinneringsbladen uit het openbaar leven van Koningin Wilhelmina.
Y3489: KEPPER, George Lodewijk. - Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst.
B8738: KERBAKER, Andrea. - Bericht vanaf de plank. Autobiografie van een boek. Vertaald door Wilfred Oranje.
L4618: KERCKHOVE, Remy C. van de. - Gedichten voor een Kariatide.
T7276: KERCKHOVE, Remy C. van de. - Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen.
L9098: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
B6639: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
M6468: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Papyriana.
M6472: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn. [over Balzac].
M6459: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Van minnaars en dwazen in Boekenland.
M6462: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
M3336: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant 1706 - 1790.
K3921: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Terloops ook drukker. [over Beaumarchais].
R3265: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Caracteren.
B1672: [DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] Kerdijk, F. - Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans.
Y6212: KERDIJK, F. - Speels alfabet voor grote kinderen. Tekeningen van D. van Dijk.
Y8509: [BODONI] Kerdijk, F. - Voorrede uit het Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Vertaald door F. Kerdijk.
Y3867: ZUIDER-KERKBODE. - 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y4102: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 11e jaargang zaterdag 24 october 1896 no 4. / 12e jaargang zaterdag 3 september 1898 no 49.
Y4667: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 23e jrg. zaterdag 1 Mei 1909 No. 31. Loof den Heer, mijne ziel. Geboorte Koningskind.
Y3234: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - Toen juichte het gansche volk. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der Regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina.
Y7333: GEREFORMEERDE KERKBODE. - Gereformeerde Kerkbode Orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam. no 818 Zaterdag 1 Mei 1909. 16de jaargang.
B7319: KERKHOF, Jelle. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
L6945: KERKHOFF, Emmy. - Wegen naar het taalkunstwerk.
L5311: KERKHOFF, Emma Louise. - Ausdrucksmoglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils. Ein kritischer Versuch an Friedric Grieses Roman Die Weisskopfe.
B6697: KERKHOFF, Joh. B.P. & Alexander de Haas jr. - Kunst in karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
L1216: KERKHOFF, Emmy. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B4396: KERKHOFF, Emmy. - De kunst der stijlinterpretatie. Een pleidooi voor functionele stilistiek.
Y9447: [SPINOZA] KERKHOVEN, Jaap. - Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context.
T7364: KERKMEIJER, J.C. - Catalogus D. der kaarten in het West-Friesch Museum te Hoorn. 1931.
T3297: KERL, M. - Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging?
Y0541: KERLING, J.B.J. - Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
R4495: KERMENE, Ronan de. - Camille le Mercier d'Erm. Etude biographique et critique, suivie d'une Bibliogaraphie et d'un choix d'appreciations, avec un portrait-charge par Jac. Pohier.
Y3933: KERMISGIDS. - Kermisgids. Vakblad voor de Nederl. Kermisbedrijven uitgegeven door de Nederl. Ver. van Kermisvakgenoten Ons Belang. Jaargang 1952 , 5 juli no. 13.
R4847: KERMODE, Frank. - Romantic Image.
B7680: KERN, H. e.a. - Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche poŽzie.
L1815: KERN, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
Y3325: DE NIEUWE KERN. - 1: Europese vernieuwing. 2: Friedrich Engels en onze tijd. 3: Rentenierspolitiek. 4: Cultuurspiegel. 5: Maandoverzicht. 6: Boekbespreking.
Y3324: DE NIEUWE KERN. - 1: Hitler-lente 1936. 2: Adolf Hitler. 3: De onbekende mensch. 4: Grenzen en mogelijkheden van het Plan. 5: Boekbesprekingen.
Y1192: KERN, H. - Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche Taal. 2e stukje.
T7740: KERN, H. - Rassen. Volken. Staten.
T6595: DE NIEUWE KERN. - De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12.
T2658: KERNKAMP, J. - Johan van der Veken en zijn tijd.
L5848: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie.
B6499: KERNKAMP, J.H. - Uit de jeugdjaren der Pers. Lezing gehouden op 20 Mei 1939.
L0862: KERNKAMP, G.W. - Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies.
R9312: KERNKAMP, J.H. - Economisch-historische aspecten van de literatuurproductie.
R3902: KERNKAMP, Willem Jan Arend. - De Islam en de vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'Nida' lil-djins al-latif.
B1360: KERNKAMP, G.W. - De Geuzenprins.
R1565: KERRSMAEKERS, A. - Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858).
Y2118: KERS, P.J. - Onze Keuken. Radio Kooklessen bundel 6. Wild en gevogelte - Compotes en moes - vruchtensoepen.
L4228: KERSBERGEN, T. van. (vertaald). - Het leven van Jesus. Naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Inleiding Jac. van Ginneken.
Y5080: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het Sint Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
R9852: KERSSEMAKERS, Leo / Pim Pagee / Piet Visser. (red.). - Memento Mori. Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent.
B1957: KERSTEN, Jacques. - Hubert Lampo, informatie.
T9389: KERSTEN, G.H. - Gebroken bakken.
R9313: KERSTENS, P.A. - Luctor et Emergo.
Y0491: KERVYNDE LETTENHOVE, M. - Histoire de Flandre. Tome premier 1700 AV. J.C. - 1278 Ap. J.C. Tome Second 1278-1383.
L6312: KESNIG, H. - Fabrieksmenschen. Spel van leed en strijd, in 4 bedrijven.
Y1414: KESPER, L.A. - Summiere Inventaris van de Archieven van het Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda.
L5253: KESSEL, Petrus J. van. - Duits studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
T0141: KESSEL, Karel van. - De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam.
Y1436: KESSEN, A. - Cultuurhistorische parallellen in het Midden- en Beneden-Maasgebied 11e tot 14e eeuw.
T7330: KESSEN, A. - Het vraagstuk der Annexatie.
T7984: KESSLER, Gustav. - Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
R5250: KESSLER, Johann H.H. - Geertgen tot S. Jans zijn herkomst en invloed in Holland.
R4717: KESSLER, Otto. - Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung.
Y1040: KESSLER, Beppe. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
B4680: KESTELOOT, L. - De voorstelling van het Booze Beginsel.
T9354: KESTEN, Hermann. - Hymne fur Holland.
H2047: KESTEN, Hermann. - Casanova. De grootste minnaar aller tijden! Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
W1093: KESTEREN, P. van. - Samenstelling van lettervormen.
Y9131: KET, Dick. - Dick Ket 1902-1940. Herdenkingstentoonstelling.
R2247: KETNER, F. - De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.
T5359: [COHEN] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen in onze tijd.
T7764: KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
T8014: KETNER, Cornelis H. - Josef Dietzgen een socialistisch wijsgeer.
Y9540: [SPINOZA] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen III: Spinoza.
Y9541: [SPINOZA] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen III: Spinoza.
Y4495: WA-KETTING. - Die Wa-Ketting (Sewende Skakel). Bijgevoegd (Eerste skakel) + (tweede Skakel) + (Pamflet-reeks no. 1)
T4004: KETTMANN, L. - De Schijnvriend. Dramatische Schets.
T4371: KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. - De waarheid over Pruisisch-Duitschland.
B8045: KEUCHENIUS, E.A. - Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn.
P1601: KEULEN, Mensje van. - De avonturen van Anna Molino. Illustratiers Peter Vos.
H8414: KEULEN, Mensje van. - Het andere gezicht. Verhalen.
T8459: KEULEN, Mensje van. - Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte.
W3996: KEULEN, Mensje van. - Lotgevallen. Balladen.
B1487: KEULEN, Mensje van. - Eerst de muziek.
L0727: KEULS, Yvonne. - Daniel Maandag.
K7485: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp. Verzen.
Y3495: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman.
Y5246: KEULS, H.W.J.M. - Krantenknipsels van/over H.W.J.M. Keuls.
B0534: KEULS, H.W.J. - Vlucht en bezinning. Keuze uit eigen werk. Inleidend essay van Paul Rodenko.
K5130: KEUNEN, J. - G.B. Shaw.
T5706: KEUNING, Nico. - Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk.
R5209: KEUNING, J. - Petrus Plancius: Theoloog en Geograaf 1552-1622.
K3378: KEUNING, P. - Litteratuur en leven.
K8809: KEY, Ellen. - Levenslijnen. Uit het Zweedsch vertaald door Anna Verschoor.
B9761: KEYAERST, R. - Catalogus der Bibliotheek van wijlen Fernand Toussaint van Boelaere. Nederlandse en Vlaamse Schrijvers. BibliothŤque Fernand Toussaint van Boelaere Ecrivains de langue FranÁaise.
B9500: KEYES, Roger S. - Eight Hundred Years of Japanese Printmaking. From the Collection of Dr. and Mrs. James B. Austin.
H9503: KEYES, Thom. - All night stand. Roman uit de popwereld. Vertaling Jan Donkers.
L2563: KEYMEULEN, Paul van. - Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout.
B8667: KEYSER, Marja et al. (eds.). - Frederik Muller 1817-1881. Leven en werken.
K9762: KEYSER, J.P. de. - Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. poŽzie.
T9055: KEYSER, P. de. - Ars Folklorica Belgica. Noord-en Zuid-Nederlandse Volkskunst. Deel II.
T7715: KEYSER, Paul de. - Salighe meditacie des lijdens ons liefs Heeren op die seuen ghetiden (antw. Thomas vander Noot, c. 1505). Litterair historische en bibliographische inleiding van P. de Keyser.
B7833: KEYSERLING, Hermann. - Der Weg zur Vollendung. Mitteilungen der Schule der Weisheit Darmstadt. Drittes Heft.
Y8015: KEYZER, Tz., T. - Pensees. poŽzie.
T8856: KHAYYAM, Omar. - Rubaiyat.
R4404: KHAYYAM, Omar. - RubŠiyŠt.
Y3672: KHAYYAM, Omar. - The Rubaiyat of Omar Khayyam.
B3028: KHAYYAM, Omar. - Rubaiyat of Omar Khayyam with illustrations and decorations by Willy Pogany.
T9739: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 2.
T9741: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 4.
M6685: KHAZAI, Khosro. - Naissance et evolution de l'ecriture.
B7353: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
A0612: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
Y8619: KIAULEHN, Walther. - Mein Freund der Verleger. Ernst Rowohlt und seine Zeit.
K0816: KIBEDI VARGA, A. - De dichter en de dingen.
R9547: DE NEVEN KIEKEBELT (eds.). - Na de dood van Willem Frederik Hermans.
L4741: KIEL, Anna H. - Jesaias Rompler von Lowenhalt. Ein Dichter des Fruhbarock.
B1730: KIEL, Anna Hendrika. - Jesaias Rompler von Lowenhalt, Ein Dichter des Fruhbarock.
R9694: KIERKEGAARD, Soren. - Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
T8381: KIERKEGAARD, Soren. - De naakte waarheid. Aforismen en andere korte notities. Een keuze samengesteld en vertaald door W. R. Scholtens.
H4127: KIERS, Judikje / W. Loos / H. van Os. e.a. - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
T6961: KIES, Paul. - Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen.
R8975: KIES, Ch. - Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden.
T2284: KIESLINGER, Franz. - Glasmalerei in Osterreich.
B6115: KIESSLING, Nicolas K. - The Legacy of Democritus Junior, Robert Burton. An exhibition to commemorate the 350th anniversary of the death of Robert Burton (1577-1640).
T1911: KIESTRA, D.H. - Efter it oargel. Fersen.
Y2448: KIEVIET, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.
B5566: KIEVIET, C. Joh. - Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
T4646: KIEVIET, W.H. - Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering.
Y8171: KIJK. - Kijk. Het heden in woord en beeld nrs: 17-18-19.
T5737: KIKERIKI. - Kikeriki ! Ernst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 7 Januari 1895 t/m 23 December 1895. Jaargang 1895.
Y4093: KIKERIKI ! - Kikeriki! Erst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 12 losse afleveringen.
Y2460: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III. 1817-1890.
E0016: DE KIM. - De Kim literair pamflet nr. 6/7. Film en roman. The film and the novel.
M9700: KINDERSLEY, David. - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass and on paper.
W7200: KINDERSLEY, David. - Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice.
T7114: EEN KINDERVRIEND. - Philippus Melanchton. Vijf beteekenisvolle woorden, die aan Duitschlands tweeden Hervormer herinneren.
T7113: EEN KINDERVRIEND. - Teodorus Bez, de trouwe vriend van Calvijn.
H7144: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
T6666: KING, Martin Luther. - Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham.
K9213: KINGSLEY, Charles. - Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaald uit het Engels door S.B. Voorrede: J.H. Gunning.
Y2481: KINTS, C. van. - Het Goed Regt der Roomsch-Katholijken tot een concordaat.
B8352: KIPLING, Rudyard. - Kapitein Courageous. Vertaling Theo Horsten.
T4289: KIPLING, Rudyard. - Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw.
Y2467: HARA KIRI. - Hara-Kiri. Album bete et mechant. Nį2. Numeros introuvables (a partir du Nį45 nov. 64 au Nį48 Fev. 1965) .
Y8128: HARA KIRI. - Hara Kiri. Journal bete et mechant no 219. Decembre 1979. Bokassa a mange le petit Jesus.
R9150: KISMAN, A.K. - Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld.
B5761: KIST, N.C. - Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk.
Y1847: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden. Met eene gekleurde afbeelding.
Y4123: KIST, N.C. en H.J. Royaards. - Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis. Negende deel.
R4923: KITCHEN, Paddy. - Poets London.
R8730: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer.
L3820: KJELLAND, Alexander. - Vergif. Een roman uit het Noorsch vertaald door Marg. Meyboom.
T5691: KJER, Henny. - Passepartout Nr. 4. September 1968.
L7360: KLAASE, Piet. e.a. - Kinderen uiten zich IV. Pleidooi voor kunstzinnige vorming.
T6608: KLAASE, Piet. e.a. - Kinderen uiten zich. Een pleidooi voor het vertrouwen in het uitdrukkingsvermogen.
B8321: KLAAUW, Bart van der & Bart Rijnhout. - Luchtbrug Market Garden.
T2746: KLABER, Kurt. (ed.). - Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg.
B9518: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
B9354: KLANT, J.J. - Wandeling door Walein.
Y0780: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
M5160: KLANT, J.J. - Hollands Diep. Geillustreerd door Jennie Dalenoord.
Y0262: KLAREN, A.K. - Om onzer kind'ren wil. [alcoholbestrijding].
T2145: KLARENBEEK, A. - Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden.
R4582: DE KLAROEN. - De Ridderorden-Quaestie en Succes Politiek.
Y9636: [TAO] KLAUS, Hilmar. - Das Tao der Weisheit. Laozi - Daodejing.
H1364: KLAUTZ, J.P. - Rede t.g.v. de inwijding van het nieuwe Elseviergebouw aan de Spuistraat te Amsterdam [op] 12 maart 1952.
B5408: KLAVER, A. - Het Nieuw-Malthusianisme.
Y9222: KLAVER, A. - Berusting. Verzen.
T8216: KLAVEREN, P. van. - Voorbij mijzelf.
Y0008: KLEE, Paul. - Fifty drawings by Paul Klee.
L5753: KLEEREKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen.
T6502: KLEEREKOPER, A.B. - De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp.
T6501: KLEEREKOPER, A.B. - Niet met de waapnen der barbaren!
T6499: KLEEREKOPER, A.B. - Tweede 1 Mei-Preek.
T6498: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-Preek.
Y0134: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T6408: KLEEREKOPER, A.B. - Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934.
T6403: KLEEREKOPER, A.B. - Verzamelt U en laat ons gaan.
T6404: KLEEREKOPER, A.B. - Uit de stilte. Kerstbrochure.
T6405: KLEEREKOPER, A.B. - De S.D.A.P. en de oorlog.
T6406: KLEEREKOPER, A.B. - Weg met de doodstraf!
T6407: KLEEREKOPER, A.B. - Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel.
T6402: KLEEREKOPER, A.B. - Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers.
Y0599: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T7925: KLEEREKOPER, S. - Enige beschouwingen over het verband tussen economische theorie en de productieverhoudingen in het bijzonder met betrekking tot de economie van de K'voetsoth.
Y7405: KLEEREKOPER, A.B. - Wij willen onszelf zijn en blijven. (Een koninklijk woord).
R8805: KLEEREKOPER, A.B. - De Russische Revolutie.
Y6054: KLEEREKOPER, S. - De toekomst van de democratie. Een beschouwing over de politieke partijvorming, meer in het bijzonder in verband met het socialisme.
R7733: KLEEREKOPER, A.B. - Een vaste burcht. Een woord van den dag op Kerstmis 1932.
R7396: KLEEREKOPER, A.B. - Als het 's winters koud is...
R7370: KLEEREKOPER, A.B. - Het Jeugdparool van deze tijd.
R7357: KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers.
R7355: KLEEREKOPER, A.B. - Het brandend braambosch. Een tijdrede.
R6622: KLEEREKOPER, A.B. - Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden.
T7713: KLEEREKOPER, A.B. - Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde.
T6562: KLEEREKOPER, A.B. - Klasse-Justitie.
R5313: KLEERKOOPER, M.M. en W.P. van Stockum. - De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Vijf delen.
K9574: KLEFFENS, E.N. van. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
T4489: KLEFFENS, E.N. van. - Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken.
Y0967: KLEFFENS, Eelco Nicolaas van. - De Overweldiging der Nederlanden. (The rape of the Netherlands).
R8473: KLEI, Jac. van der. - Gids voor Friesland.
Y4957: KLEIAN, J. - De zonen van Timah
Y5009: KLEIAN, J. - Deli-planter.
T2185: KLEIJN, L.J. (vertaald). - De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein.
R3560: KLEIJN, L.J. - Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
T5293: KLEIJN, Stef. - De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid.
R7262: KLEIJN, L.J. - Bij de Belgische Socialisten.
B8966: [BREUGHEL]. KLEIN, H. Arthur (ed.). - Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder.
B5705: KLEIN ESSINK, Selma. - Visiuele partituren.
Y3529: KLEIN, F.H. - Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen.
R3268: KLEIN, Jan. - Nazomerreis van een motorrijder.
K0701: KLEIN, P.W. & M.A.V. Klein-Meijer. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
Y3227: KLEIN, Rudolf. - Felicien Rops.
M2119: KLEIN, Manfred/Y. SCHWEMER-SCHEDDIN/Erik SPIEKERMANN. - Type & Typographers.
E0117: KLEIN, P.W. - Kaddisj Voor Isaac Roet (1891-1944) / twee familiegeschiedenissen uit de twintigste eeuw.
T3911: KLEINMAN, Philip (ed.). - World Advertising Review 1986/7, Modern Publicity Volume 55.
L6097: KLERK, C.R. de. - Liturgische poŽzie. Een Violier-lezing.
T1180: [VONDEL] Klerk, C.R. de. - Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen.
L1481: KLERK, C.R. de. - Vaderlandsche Nieuw Klassieke Beschouwingen.
T9811: KLERK, C.R. de. - Van Doctor Kuyper, Meester Bilderdijk en Vader Cats.
T3053: KLERK, Joost de. - De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad.
R5030: KLERK, C.R. de. - Sint Augustinus. Cultuurbeschouwingen. I. Tot Augustinus' schrijversleven. II. Erasmus als uitgever van Augustinus. III. Het gebed der alleenspraken van Augustinus. IV. 430 - 28 augustus - 1930: Sint Augustinus' Dies Natalis.
L5219: KLERKX, Hendrikus J.M. - Paul Bourget et ses idees litteraires.
H2202: KLESSE, Brigitte. - Glassammlung Helfried Krug. Deel II.
MK0157: KLEUKENS, Ch. H. - Die Kunst der Letter.
B5109: [BOLLAND] KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
R3814: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Dialektiek contra axiomatiek. Een confrontatie tussen Spinoza en Hegel onder methodologisch opzicht. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1974.
R3801: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - De methodologische functie van de godsidee. Een beschouwing n.a.v. het Vertoog over de verbetering van het verstand. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 11 mei 1985.
Y9469: [SPINOZA] KLEVER, Wim. - De spoken van Hugo Boxel.
Y9473: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Spinoza's methodebegrip.
Y9476: [SPINOZA] KLEVER, Wim. - Een zwarte bladzijde? Spinoza en de vrouw.
Y9477: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Insignis opticus. Spinoza in de geschiedenis van de optica.
Y9478: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Spinozisme in het geding tussen Hulsius, Braunius en Bernoullius. Een Gronings debat anno 1702.
Y3772: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. Derde deel.
R8571: KLEYKAMP, C.G. en Luc. Willink. - De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars, met medewerking van H. Majesteit de Koningin en tal van Nederlandsche kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, tooneelspelers.
Y1538: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. 6e deel.
H5948: KLIEMANN, Horst. - Korn, Mohn und Queke auf dem Acker des Buches.
T7792: KLIJN, C.H. - De stakingen in het havenbedrijf te Amsterdam.
T6287: KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. - Lippe. Het stamland van Prins Bernhard.
R3800: [SPINOZA] KLIJNSMIT, A.J. - Spinoza and grammatical tradition. A lecture, delivered at Rijsburg, 11 May 1985.
L6580: KLIKSPAAN. - Studenten-typen.
B2591: [BROUWER] KLINGE, Margret (ed.). - Adriaen Brouwer / David Teniers the younger. A loan exhibition of paintings.
K0880: KLINGSPOR. - Museum Klingspor-Museum Offenbach.
Y6998: KLINKENBERG, Gerard van. - Geloof is maar geloof. Gedichten.
R4778: KLINKENBERG, P. - Socialistise opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
R1886: KLINKENBERG, Gerard van. - Empedokles in ongenade. Gedichten.
B6683: KLINKENBERG, Gerard van. - Tusschen sterren en steenen. Gedichten.
L2036: KLINKENBERG, P. - De Restauratie 1815-1830. Cultuurgeschiedenis van West Europa.
M0059: KLINKENBIJL, Cor. - Diafragma. Gedichten.
H4534: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
B7760: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. Proeve van historisch receptie-onderzoek. Deel I: Het onderzoek. Deel II: Bronnen, literatuurlijst en register.
T5344: KLOEK, Wouter Th. - Een huishouden van Jan Steen,
L9264: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
K9546: KLOEKE, G.G. - Deftige en gemeenzame taal.
K9065: KLOEKE, G.G. - De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans.
K5456: KLOEKE, G.G. - Uitgave van 'Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia' (In Franse en Vlaamse Taal) In 1549 te Antwerpen verschenen.
T2396: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
Y0420: KLOKMAN, Egbert. - Klein vertoog. Gedichten.
R2631: KLOMPMAKER, Hendrik. - Studien over de geschiedenis van het kapitalisme.
R4567: KLONNE, B.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878.
R8641: KLONNE, B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler.
R6275: KLONNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam.
H4719: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904.
R0245: KLOOS, Willem. - Letterkundige inzichten en vergezichten VI. Nieuwere literatuurgeschiedenis (XI).
H2344: KLOOS, Willem en Albert VERWEY. - De Onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek.
H1187: KLOOS, Willem. - Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick.
H0418: KLOOS-Reyneke van Stuwe, Jeanne. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
H0421: KLOOS, Willem / Jeanne Reyneke van Stuwe. - Liefdesbrieven van juni 1898 tot 7 september 1899.
T1120: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, Jeanne. - Gevoelsbeschaving. Handboek voor huis- en gezelschapsleven.
B6834: KLOOS, Willem. - poŽzie en Proza.
B5168: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
B5170: KLOOS, Willem. - Letterkundige inzichten en vergezichten IV. Nieuwere literatuurgeschiedenis (IX).
H8440: KLOOS, Willem. - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken.
B4206: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
Y5681: KLOOS, Willem. - Krantenknipsels over/van Willem Kloos.
M6888: KLOOS, Willem. - Verzen deel I.
K6283: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
W5070: KLOOS, Willem. - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
Y6467: KLOOS, Willem. - Rhijnvis Feith. Bloemlezing met inleiding.
Y0874: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
Y0872: KLOOS-Reyneke van Stuwe, Jeanne. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
Y8321: KLOOS, Willem / S. Vestdijk / Menno ter Braak e.a. - Beschouwingen over Arthur van Schendel.
T1208: KLOOSTER, W.G. - Bij de opening van het P.C. Hoofthuis.
T5772: KLOOSTERMAN, A. - Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
H8411: KLOOSTRA, Karin. - Vruchtbeginsel. Verhalen.
T4858: KLOOT MEIJBURG, Herm. van der. - De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje. Met 18 afbeeldingen.
R6541: KLOOT MEYBURG, B.W. van der. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
R4070: KLOPGEEST. - De Klopgeest: Gerrit Komrij: Oudejaarstoespraak 1974. Johan Diepstraten: Trolsky is moe van persmuskieten + vervolg. Louis Davids: Boffie. Thijs Kiekebelt: Bewijs uit het gerijmde. Hans Dorrestijn: Maandagmorgen. Willem Iependaal: Over De verteller verteld.
T6304: KLOSS, M. - De kamer-gymnastiek voor het vrouwelijk geslacht. Voor Nederland bewerkt door H.W. Bloem; met een voorberigt van G.A.N. Allebe. Voorzien van 26 houtsnede-figuren.
K9461: KLOSTERBERG, Brigitte (ed.). - ABC-Buchlein und Bilderbibel. Kinder- und Jugendliteratur in Franckens Stiftungen.
Y1668: KLOTERS, Jacques en Kick van der Veer. - Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988.
T9318: KLUITMAN, M.H. - 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen.
L7290: KLUUN. - De weduwnaar.
T5352: KLUUN. - Klunen.
R4177: KLUUN. - Komt een vrouw bij de dokter.
Y6385: KLUWER, A.E. - Uitgeverij N.V. Uitgeversmaatschappij A.E. Kluwer, Deventer. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L6806: KLUYVER, Albert. - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan.
L2740: KLUYVER, A. - Over het woord Massicot als naam van eene verfstof.
L2741: KLUYVER, A. - Over de geschiedenis van het woord Gids.
L2710: KLUYVER, A. - Gissingen in verband met het woord Labberdaan.
B6847: KLUYVER, A. - Levensbericht van Dr. J. te Winkel.
L0541: KLUYVER, A. - Het Nederlandsch en de wereldtalen.
K9548: KLUYVER, A. - Eenheid en verscheidenheid in de taal.
B4199: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
Y4688: KNAP W.G. Zoon, Willem. - Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
H1023: KNAP, Henri. - Appels in het gras.
B9739: KNAP, Henri. - Met alle respect. Een boekje voor de vrouw, voor de vrouw achter het stuur.
Y3506: KNAP W.G. Zoon, Willem. - Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
H6028: KNAPPE, K.A. - Durer. Het volledige grafische werk.
R5738: KNAPPERT, H.E. - Van Oude Tijden. Schetsen uit Haarlem's verleden.
L5649: KNAPPERT, L. - Spectatoriale Vertoogen.
B9731: KNAPPERT, L. - Afscheidscollege. Leiden, 29 Mei 1933.
B2626: KNAPTON, Jean Hilary & Heinz Schneeweiss. - Heute mich, morgen dich. Eine Geschichte.
W2947: KNECHT, Cor. - Gedichten.
R0423: KNEL, J. - Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer.
L6343: KNEPPELHOUT, J. - Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet.
P2819: KNEPPELHOUT, J. - In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld.
R8139: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst.
R8107: KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, Peter van (Red.). - Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag.
Y5823: KNIGGE, Adolph Freiherr von. - Łber den Umgang mit Menschen.
H7952: KNIGHTS, Charles. C. - The business man's guide to printing.
E0155: KNIJP. - Knijp. Maandboek voor iedereen. Nr. 2.
B4971: KNIPPENBERG, H. - Sintermertes vengelke.
K7500: KLEIJNTJENS. J. en H. H. Knippenberg. - Limburgsche Sagen. Met teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben.
B2393: KNIPPENBERG, W.H.Th. en Frans Oudejans. - Katholiek woordenboek.
T6766: KNIPPENBERG, H. - Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift.
R5817: KNIPPENBERG, H. - Dr. Michael Smiets herdacht.
H6463: KNIPPING, John B. - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderkunst.
Y1210: KNITEL, Fr. - Louis Veuillot. De man en zijn werk I & II.
R5878: KNOBEL, F.M. - Oostersche verpoozingen.
Y7994: KNOBEL, Bruno. - Veel geluk met de sterren. De twaalf tekens van de dierenriem en hun onloochenbare invloed op de mensen. Vertaald en van voetnoten voorzien door Remco Campert.
L8270: KNOL, D. - Ziekteverzekering zoals deze wordt uitgeoefend door de G.B.V.
T8509: KNOL, Henk. - Toch maar de tuin geruimd.
T8508: KNOL, Henk. - De overtijd. Gedichten.
T8420: KNOL, Henk. - Houdbaar stof. Gedichten.
Y9453: [SPINOZA] KNOL, Jan. - Waarom hield Spinoza zijn "Korte verhandeling" voor gezien?
T2566: KNOOP, Herm. - Een Theater in Dachau.
Y2271: KNOOP, Rens van der. - Twee mannen spreken elkaar onopgemerkt aan. Gedichten.
T4301: KNOOP, J.S.A.M. - De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies.
M9571: KNOPPER, Helen. - Foto's geknipt voor dromen.
M4918: KNOPS, Mathieu. (samenst.). - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg
Y2738: KNOTS. - Knots. Blad voor Amsterdamse Jongeren. 1e jaargang 1952. nrs. 1 en 2.
K8487: KNSM. - Welkom bij de Koninklijke Nederlansche Stoomboot-Maatschappij N.V.
Y0756: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
H4916: KNUTTEL, G. - Der Voghelen Sanck. Een oud lied verlucht door ....
R1605: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero. Poeet en Amsterdammer.
T7580: KNUTTEL, G. - Jan Sluijters.
K2366: KNUTTEL, Gerard. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
Y9928: KNUTTEL Dzn, P. - 30 november 1813-1863.
R0921: KNUVELDER, Gerard. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
T2381: KNUVELDER, Gerard. - Het rampjaar 1830.
T2042: KNUVELDER, Louis. - Zorgen om morgen. Een bundel opstellen.
R1660: KNUVELDER, Gerard. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans. (W.F. Hermans -H. Mulisch - Jos. Panhuijsen).
L5791: KNUVELDER, Louis. - Pushkin.
T0812: KNUVELDER, Gerard. - Het rampjaar 1830.
L3609: KNUVELDER, Gerard. - Zwervers.
B7443: KNUVELDER, Gerard. - Albert Verwey herdacht.
L2717: KNUVELDER, Gerard. - Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen).
Y6881: KNUVELDER, Gerard. - Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over middeleeuws "uitschot".
K7897: KNUVELDER, Gerard. - Stijn Streuvels.
K7565: KNUVELDER, Gerard. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
R7776: KNUVELDER, Gerard. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
K3805: KNUVELDER, Gerard. - Nederlandse letterkunde, schets van de geschiedenis.
K3746: KNUVELDER, Gerard. - Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde.
B1809: KNUVELDER, Gerard. - Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur.
Y1842: KOBUS, J.D. - Rietcultuur en Suikerfabricatie in Engelsch-Indie.
L6051: KOCH, Johann A. - Studien over den tijd van Constantijn den Grooten.
T5537: KOCH, J.K. - Rijken en Armen.
W8999: KOCH, A.G.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
Y5059: KOCH, H.Ch. - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijk dagboek van Zuster Koch.
T5061: KOCH, Herman. - Het diner.
Y5245: KOCH, Herman. - Krantenknipsels van/over Herman Koch.
Y7829: KOCH, Herman. - Geachte heer M.
Y8933: KOCH, Herman. - Hansaplast voor een opstandige. De beste korte verhalen van Menno Voorhof.
T3919: KOCK, Erich. - Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945.
B9542: [MULTATULI] KOCK, W.H.W. de. - Lebak en de Max Havelaar. Met een voorrede van J.H. Valckenier Kips.
Y4408: KOCK, Paul de. / Henry de Kock. - I: Un monsieur tres-tourmente. II: Les onze nuits de Jane. Confessions d'une jolie femme. III: Les petits chiens de ces dames. IV: Minette. 4 volumes.
K7801: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop een mens in de strijd voor het Socialisme.
L1294: KOEKEBAKKER, J. - Wetenschap in samenwerking.
P2037: KOEMAN, Henk. - Spreken of zwijgen. Gedichten.
B0311: KOENEN, Marie. - La sunkrono. (el: Sproken en Legenden Fabeloj Kaj Legendoj). el la nederlanda lingvo tradukis P. Ch. M. van de Vijver.
R0838: KOENEN, M.J. en J.F.P. van Anrooy. - Klassiek Handwoordenboekje.
H4911: KOENEN, Liesbeth / Rik Smits. - Peptalk in het boekenbedrijf.
L5583: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen.
L4811: KOENEN, Marie. - Davids overwinning. Openluchtspel met gesproken koren.
B6252: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.
W8144: KOENEN, Marie. - De korrel in de voor.
K7326: KOENEN, Marie. - Van wenschen en wonderen. Sprookjes en legenden.
K7030: KOENEN, Marie. - Limburgsche verhalen.
K7029: KOENEN, Marie. - Limburgsche verhalen.
T7174: KOENEN, H.J. - Levensbericht van Mr. C.J. van Assen,
Y6555: KOENEN, Marie. - Verzen.
B1457: KOENEN, Mieke. - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de Klassieke Oudheid.
Y9054: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp.
Y4095: DE ZEEUWSCHE KOERIER. - De Zeeuwsche Koerier. 44ste Jaargang, No. 3573. Maandag 3 Februari 1930.
B4428: KOERS, N.H. (red.). - Vier eeuwen domineesland.
Y8217: HOUDT KOERS! - Houdt Koers! Verkiezingsorgaan van de afdeeling Rotterdam van den Vrijzinnig Democratischen Bond. 8e jaargang Maart 1933 No. 1.
L6258: KOESEN, Jan. - De kunst van boekverbranding.
Y7094: KOETSVELD, C.E. van. - Godsdienstige en zedelijke novellen. Derde verzameling.
B7907: KOETSVELD, C.E. van. - Ideaal en werkelijkheid.
Y3785: KOETSVELD, C.E. van. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Tweede verzameling.
T0360: KOETSVELD, C.E. - De Christelijk-Historische Unie.
R7999: KOETSVELD, C.E. van. - Snippers van de schrijftafel.
Y6551: KOETSVELD, C.E. van. - De oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars.
R3935: KOETSVELD, C.E. van. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
Y1135: KOETSVELD, C.E. van. - De Oude Thomas. Eerste leesboekje voor Christelijke Volks- en Armenscholen.
R3867: KOETSVELD, C.E. van. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
L6212: KOEVOETS, Pamela. - Groot portret van het water. Met beeld van Mieke Gerritzen.
Y3885: KOFF, J.W. de. - Feestzang 12 Mei. 1849-1974. Wijze: De Koning Leev.
Y2437: KOGAN, Moissy. - Moissy Kogan. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag 1879 - 1942 - 1979.
T2268: [WILDE] KOHL, Norbert (ed.). - Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl.
L2616: KOHL-Weigand, Franz-Josef. (Ed.). - Albert Weisgerber 1878 - 1915. Handzeichnungen und Aquarelle.
T2567: KOHLER, H.J. - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
R5806: KOHLER, W.C. - Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
T5824: KOHNSTAMM, Carla. (red.). - Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk.
K2082: KOHNSTAMM, Dolph & Elly CASSEE (eds.). - Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
R5121: KOK, A.S. - Van Dichters en Schrijvers. Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. 1e en 2e stuk.
B9543: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
Y5759: KOK, A. - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
L4440: KOK, A.S.(ed.). - The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one.
L2098: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
L1269: KOK, J. - De Arte Formulas Praescribendi et Praeparandi.
Y2178: KOK, Jacobus - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
R4267: KOK, P. - Reclame-schilderen en -teekenen.
Y6384: KOK, J.H. - Uitgeverij N.V. Mij. J.H. Kok, Kampen. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
W3064: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
Y2377: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (Red.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 8e jaargang 1903. Nr. 1-50.
Y2376: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (Red.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 7e jaargang 1902. Nr. 1-50.
T0034: KOL, Mevrouw Nellie van (red.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 11e jaargang 1906. Nr. 1-50.
R9785: KOL, Nellie van. - Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol.
R3851: KOL, H. van. - Weg met het opium.
Y1116: KOLB, C.F.A. en M. Henriques Pimentel. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Naar het Hoogduitsch bewerkt.
H6383: KOLBENHEYER, E.G. - Kerstverhalen. Vertaling Tony de Ridder.
T0096: [SPINOZA] KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries.
P1958: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
T9996: KOLFF A.Qzn., C. - Wat heeft de Nederlandsche Tabaks- en Sigarenindustrie van eene verhooging der Tabaksbelasting te verwachten?
R9064: KOLFF, A.H. van der. - Schrijf het antwoord. Opgaven voor het hoofdrekenen voor de Lagere School. Zesde leerjaar.
R6670: KOLFF, G.H. van der. - De moeilijkheden rondom het integratievraagstuk voor landen in versnelde sociaal-economische overgang.
R2744: KOLK, Herman. - Compenseren voor een taalstoornis.
L8431: KOLKMAN, Marten. [K.H. Heeroma]. - Sonnetten.
R7344: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
R6804: KOLLEWIJN, A.M. en M.J. Kollewijn. - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913.
K5996: KOLLONTAJ, Aleksandra. - Liefde van werkbijen. Vertaling S. Meisner en E. Wagenaar.
K5997: KOLLONTAJ, Aleksandra. - Een grote liefde. Vertaling Gerda Pancras.
Y4864: KOLMUS-DR VINK, Telma. - Vlucht naar het vaderland.
T2964: KABOUTER-KOLONEL. - De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2.
Y3743: KOLONIAAL WEEKBLAD, Het. - Het Koloniaal weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West. 31ste jaargang 1931. nrs: 9 - 10 - 29.
R0544: KOLTHEK, H. - Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
B9620: KOLTHEK Jr., H. & J. Oudegeest. - Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
T6924: KOLTHEK, H. - Militairisme, socialisme en roode legers.
Y9374: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de encyclopedie der rechtsgeleerdheid aan de UvA op maandag 26 mei 1975.
Y1416: VERDEDIGINGS-KOMITEIT. - Het Proces. Jamar, Longville, Luys, Mahlman.
R0284: KOMMA. - Literair tijdschrift. 3e jaargang nr. 3.
Y7513: KLEIN KOMPAS. - Klein Kompas, Jongeren Organisatie der Katholieke Volkspartij in de Statenkring Heerlen. 1-3 October 1949.
Y9263: HET KOMPAS. - Het Kompas. Nederlands Onafhankelijk en Actueel Weekblad. 3e jaargang Recapitulatie nummer. De ondergrondsche beweging der Nazi's.
H7748: KOMRIJ, Gerrit. - Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Teksboek.
K0834: KOMRIJ, Gerrit. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
H6540: KOMRIJ, Gerrit. - De buitenkant. Een abecedarium.
T9962: KOMRIJ, Gerrit. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli.
T6269: KOMRIJ, Gerrit. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
R1249: KOMRIJ, Gerrit. - 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij).
H6039: KOMRIJ, Gerrit. - Dubbelster, roman.
H5794: KOMRIJ, Gerrit. - Dood aan de grutters.
H5803: KOMRIJ, Gerrit. - Komrij's patentwekker.
H5386: KOMRIJ, Gerrit. - De klopgeest. Roman.
K1080: KOMRIJ, Gerrit. - Pek en zwavel. [Polemieken en essays, een keuze].
H4776: KOMRIJ, Gerrit. - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
H4741: KOMRIJ, Gerrit. - Fabeldieren.
H4756: KOMRIJ, Gerrit & Joost VEERKAMP - De os op de klokketoren. Illustraties Joost Veerkamp
L6885: KOMRIJ, Gerrit. - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
H3620: KOMRIJ, Gerrit. - De gelukkige schizo.
H3609: KOMRIJ, Gerrit. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
H3550: KOMRIJ, Gerrit. - De tranen der ecclesia's.
H3560: KOMRIJ, Gerrit. - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
K0102: KOMRIJ, Gerrit. (bijeengebracht). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poŽzie.
B9876: KOMRIJ, Gerrit. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
B9891: KOMRIJ, Gerrit. / Hans Giesen. - Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen.
B9895: KOMRIJ, Gerrit. - Dit jaar spreken wij met Komrij...
L5180: KOMRIJ, Gerrit / Jan Bernard Meinen. - De Verschrikking.
B9340: KOMRIJ, Gerrit. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
H9620: KOMRIJ, Gerrit. - Verzonken boeken.
R1248: KOMRIJ, Gerrit. - De vampier en de grafdelver. Of: de Antiquaar als doodsheraut.
L9043: KOMRIJ, Gerrit. - Vrouwen van Nederland.
L2222: KOMRIJ, Gerrit. - Museumjournaal no 1. 1983. Kunstkritiek op Komrij. Foto Philip Mechanicus.
L2193: KOMRIJ, Gerrit. - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom.
L1131: KOMRIJ, Gerrit. - Dit helse moeras.
L0861: KOMRIJ, Gerrit. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en Essays.
L0756: KOMRIJ, Gerrit. - Lof der simpelheid.
L0786: KOMRIJ, Gerrit. - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
L0694: KOMRIJ, Gerrit / Willem van Malsen. - De paleizen van het geheugen.
M9537: KOMRIJ, Gerrit. - Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap.
R9772: KOMRIJ, Gerrit. - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
B5007: KOMRIJ, Gerrit. - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poŽzie.
W8796: KOMRIJ, Gerrit. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
T5336: KOMRIJ, Gerrit (ed.). - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront etc.
M7649: KOMRIJ, Gerrit. - De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin.
M7417: KOMRIJ, Gerrit. - De Abele spelen. Bewerkt door....
M6435: KOMRIJ, Gerrit. - De pagode.
K6648: KOMRIJ, Gerrit. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
T8545: KOMRIJ, Gerrit. - Alle gedichten tot gisteren.
T8483: KOMRIJ, Gerrit. - Pagode, novelle.
T8482: KOMRIJ, Gerrit. - In liefde bloeyende. De Nederlandse poŽzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
M5166: KOMRIJ, Gerrit. - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
K6137: KOMRIJ, Gerrit. - The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp.
Y6614: KOMRIJ, Gerrit. - Onherstelbaar verbeterd.
K5926: KOMRIJ, Gerrit. - Over de bergen.
H9086: KOMRIJ, Gerrit. - De klopgeest. Roman.
T2879: KOMRIJ, Gerrit (inleiding). - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.
Y9960: KOMRIJ, Gerrit. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
T8274: KOMRIJ, Gerrit. - Verwoest Arcadie.
E0060: KOMRIJ, Gerrit. - De Nederlandse poŽzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten.
K3499: KOMRIJ, Gerrit. (ed.). - Aan een droom vol weelde ontstegen. poŽzie uit de Romantiek 1750-1850.
H8949: KOMRIJ, Gerrit. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
B1252: KOMRIJ, Gerrit. - De Nederlandse poŽzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
M0518: KOMRIJ, Gerrit. - Gesloten circuit. Gedichten.
T9186: KOMRIJ, Gerrit en Anthon Beeke. - Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
B0850: KOMRIJ, Gerrit. - De wederdienst.
B0623: KOMRIJ, Gerrit. - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
B0628: KOMRIJ, Gerrit. - Kraaivanger.
K1583: KOMRIJ, Gerrit. - De moeder. Een poŽzie-bloemlezing.
Y7652: KOMRIJ, Gerrit. (verzameld). - Een moederhart, een gouden hart. Dichters over Moeder. Verzameld en ingeleid door Gerrit Komrij.
Y8315: KOMRIJ, Gerrit. - Eendagsvliegen.
H3160: KOMTER, J.M. - Heggewinde.
K7319: KOMTER, J.M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no XI.
T9178: KONIG, K.E. - Montenegro, historisch-philatelistische beschouwingen van toen en nu.
R3083: KONIG, Ralf. - Het killer kondoom. Vertaling Mat Schifferstein.
T7318: KONIJNENBURG, D. van. - Waardoor werkeloosheid in Friesland?
B7739: KONIJNENBURG, W. van. - Thomas Hobbes' Leviathan.
Y0173: KONING, J. de. - Kindertijd. Tentoonstelling van oude kinderprenten en boeken uit de collectie van J. de Koning te Leiden 3 september t/m 3 oktober 1971. De Hartekamp, Heemstede.
K0365: KONING, Hans. - Het aards tekort. Vertaling M. Marshall.
R0208: KONING, Marie de. - Tijl Uilenspiegel's guitenstreken. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
Y3781: KONING, Jacobus en Daniel Meyer. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien, van deszelfs poorters en inwoners. Met platen en fac-similes der oorspronkelijke handschriften.
B6399: KONING, P.W. de. - Iets over kritiek in het algemeen en tooneelkritiek in het bijzonder.
B6346: KONING LEEND. Z., C. de. - Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
B6056: KONING, Johan. - 600 jongens met de Tarakan naar Noorwegen. Met illustraties en Bandtekening van Jo Spier.
Y2181: KONING, E. - A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano.
T6848: KONING, Jacobus. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
B4484: KONING, Hans. - De Petersburg-Cannes Expres. Vertaling Hans Visserman.
T7891: KONING, J.J.A. de. - Rede gehouden op 12 Juni 1922 ter herdenking van het Vijf-en-Dertig-Jarig bestaan van de Algemeenen Nederlandschen Politiebond in het Kurhaus te Scheveningen.
T3484: KONING, Louis de / Marjan Hilverda. - Nieuwe belgenmoppen.
Y1435: KONING, Dirk. - Dirk Koning.
Y9152: KONING, Hans. - Aquarel van Holland. Met dertien tekeningen van Jan van Keulen.
B5675: KONINGSBERGER, Hans. - De laatste vrouw.
L3364: KONRAD, Gyorgy. - De stedebouwer. Roman. Vertaald door Peter Masthoff en Minne Buwalda.
Y9567: KONRAD, Gyorgy. - De stenen klok. Roman. Vertaald door Henry Kammer.
Y9568: KONRAD, Gyorgy. - Amsterdam. Vertaald door Gyorgyi Dandoy.
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, Hans. - Elsschot.
B3279: [TSJECHOV]. KOOGER, Hans. - Anton Tjechow.
T2783: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
L7798: KOOIJMAN, Bert. - Hugo Claus.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
T8135: KOOIJMAN, Henk. - Madeliefde.
T1849: KOOIJMANS, K. (ed.). - Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
L6289: KOOIMAN-MIDDENDORP, Gerarda M. - The hero in the feminine novel.
Y7562: KOOIMAN, Geert. - Schrijversgezichten. Dertig auteurs geportretteerd door Geert Kooiman. Inleiding Aad Nuis.
W9207: KOOL, Halbo C. - Roodboek / poŽzie-album.
K8304: KOOL, Halbo C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poŽzie...
L7750: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel.
H4687: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag.
R0143: KOOLHAAS, A. - De geluiden van de eerste dag.
R0144: KOOLHAAS, A. - Een punaise in de voet.
Y5724: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
Y3175: KOOLHAAS, A. - Zonder Mia. Een dierenverhaal. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
B3534: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
K7237: KOOLHAAS, A. - Tot waar zal ik je brengen?
K6853: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
K6847: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
K6848: KOOLHAAS, A. - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen.
K6849: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
K6851: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
B2831: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
T9553: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere verhalen.
M3776: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen.
A0121: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere verhalen.
A0122: KOOLHAAS, A. - Noach, spel in 4 episoden: De aankondiging, De ark, Het water, De aarde.
K3519: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
R6659: KOOLHAAS, A. - De laatste goendroen.
W0223: KOOLHAAS, A. - Blaffen zonder onraad.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
W0208: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren.
H1561: KOOLHOVEN, Herman. - Aanvaarding.
B0905: KOOLWIJK, Tom van en Chris Schriks. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
L0830: KOOMEN, Martin. - Een man van letters. Over Vrij Nederland en andere kronieken.
T5403: KOOMEN, Jan. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
L9883: KOOMEN, Martin. - De ontgroening.
T2834: KOOMEN, Martin. - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
L9499: KOOMEN, Martin. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
Y4047: NEERLANDS KOOPKRACHT. - Neerlands Koopkracht. Financieel en Oeconomisch Nieuwsblad voor Nederland en Kolonien. 13e jaargang woensdag 28 juli 1920. No 86.
Y8898: KOOPMAN, Wijnand [Geteekend Patriot]. - Tweede Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Utechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de Fabrijken en Trafijken [...] best kunnen inrichten tot alemeen voordeel; [...].
L4299: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys.
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
R8353: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien I. Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, Rinse. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
R8007: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Cornelia. Een geschenk voor moeders.
R2305: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw.
Y8888: KOOPMANS, Rinse. - Redevoering[en] over Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
Y5970: KOOPMEINERS, R.J. - Is Wettelijke Regeling van den Markt- en Straathandel Gewenscht? Prea-advies voor het 33e Nationaal Middenstandscongres op 7 en 8 Juli 1936 te Delft.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
H6466: KOOT, Ton. - Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd ....
T7463: KOOT, Ton. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
L3080: KOOTEN, Kees van. - Hilaria. Taal en tekenen.
Y2770: KOOTEN, KEES VAN en WIM DE BIE. - De Juinensche Courant. Zaterdag 18 december 1982. Zaterdag 22 januari 1983. Zaterdag 19 februari 1983. Zaterdag 19 maart 1983.
K6972: KOOY, John. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, John. (ed.). - Onze Eeuw: Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek.
Y7706: KOP, Hans van der. - Omie en Eddie, een indisch familieleven 1872-1955.
R6755: KOPER, Arnold. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, August. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
T8576: KOPLAND, Rutger. - In steen.
T8575: KOPLAND, Rutger. - Het dorp.
M5622: KOPLAND, Rutger. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
Y5234: KOPLAND, Rutger. - Krantenknipsels van/over Rutger Kopland.
R0788: KOPPERMAANDAG. SANDERS, Ewoud. - Een onbekende bekende: Nono. Koppermaandag 2007.
L7164: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Contour & Karakter. Koppermaandag 1966.
L0479: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. - De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Dťlibťrť van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst. Koppermaandag 1968.
R9774: KOPPERMAANDAG. EIKEREN, Johan H. van. - Over de aesthetische kant van uw vak. Koppermaandag 1990.
M6465: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Drukwerk duivelswerk. Koppermaandag 1964.
W7215: KOPPERMAANDAG. HARN, Ko van. - De puntjes op de i. Koppermaandag uitgave 1993-1994.
L6479: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] CITROEN, Paul. - Kunsttestament. Koppermaandag 1967.
Y6262: KOPPERMAANDAG. LEEFLANG, Ed. - Brief. Koppermaandag 1997.
Y6261: KOPPERMAANDAG. WAAGMEESTER, Jilles. - Een fragment uit Carrer del Mig. Koppermaandag 1994.
Y6258: KOPPERMAANDAG. SIJN J. Azn., H. van - Letterlied.
Y6256: KOPPERMAANDAG. WARDE, Beatrice. - A Distinguished Visitor. Discusses English Book Printing.
Y6227: KOPPERMAANDAG. DEEL, T. van. - Geplet. Koppermaandag 1991.
Y3139: KOPPERMAANDAG. OFFENBERG, Adri K. - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier. Koppermaandag 2012.
Y7835: KOPPERMAANDAG. PRAKKE, H.J. - Galerij-der-21. Ter gelegeheid van het meerderjarig worden van de Drentse Kopperprent 1949.1969.
Y8697: KOPPERMAANDAG. DULLEMEN, Inez van. - Koud. Koppermaandag 1996.
Y8954: KOPPERMAANDAG. ROMBOUTS, Hans. - Tussen de regels. Koppermaandag 1988.
Y9704: KOPPERMAANDAG. ZOETE, Johan. - Nou al uitgecopperd? Koppermaandag 2017.
Y9705: KOPPERMAANDAG. SMITSHUIJZEN, Edo. (ed.). - Arabic Font Specimen Book. Koppermaandag 2008.
Y9706: KOPPERMAANDAG. DOES, Bram de. - Kaba-ornament. Koppermaandag 10 januari 2005.
Y9707: KOPPERMAANDAG. - Onder ieders petje zit een Drukkerspretje. Koppermaandag 1978.
Y9708: KOPPERMAANDAG. - Maan. Over het feit dat de maan verder en verder is weggevlogen van de aarde. Koppermaandag 2004.
Y9759: KOPPERMAANDAG. CARMIGGELT, Simon. - Illegale helden. Gedrukt door Ewald Spieker in het honderste geboortejaar van Hendrik Nicolaas Werkman. Koppermaandag 1982.
Y9761: KOPPERMAANDAG. - E-legende. Koppermaandag 2018.
Y9763: KOPPERMAANDAG. WESSELS, Dick. - Mijn groot geluk is dat ik boekjes druk.
Y9764: KOPPERMAANDAG. UPDIKE, Daniel B. - The Outlook for Typography. De vooruitzichten voor de typografie.
Y9771: KOPPERMAANDAG. - Resist. Koppermaandag 2019.
Y3446: KOPS, Jan. - Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
B5139: KOREN-WIBERG, Christian. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K2172: KORENHOF, Paul. - Nieuwe encyclopedie van de opera.
L5610: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande.
K6459: KORING, Cees. - Bureau Warmoesstraat.
Y0558: KORNEGGER, Peggy. - Anarchism. The Feminist Connection.
M2193: KORNET, Dick. - Vers 2.
K9496: KOROLENKO, Vladiemir. - In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
R0188: KORSMAN, Peter. - Werveling. Gedichten.
R0187: KORSMAN, Peter. - Druk Bloed. Gedichten.
R0186: KORSMAN, Peter. - Maelstrom. Gedichten.
R0184: KORSMAN, Peter. - Kraaienest. Gedichten.
R0185: KORSMAN, Peter. - Momentum. Gedichten.
Y9787: KORSMAN, Peter. - Vrijwaarts. Gedichten.
Y9788: KORSMAN, Peter. - Halflicht. Gedichten.
H4997: KORTELING, Herman. - Sinjeur Jurrien Costes Hissinck en andere verhalen.
H4448: KORTELING, Herman. - Ghelmer, een middeleeuws verhaal van strijd en liefde.
Y7231: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss.
Y7196: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
Y2004: KORTERINK, Hendrik Jan. - De zwarte schapen van Oranje.
L5444: KORTEWEG, A. (Red). LETTERKUNDIG MUSEUM - 't Is vol van schatten hier. Deel I: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Deel II: Nederlandse literatuur na 1940.
T3309: KORTEWEG, Anton. - Vader.
M3021: KORTEWEG, Anton. - De dood. Een bloemlezing door Anton Kortewg.
K3810: KORTEWEG, Anton & Wilt Idema. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard.
T8154: KORTEWEG, Anton. - Tussen twee stilten. Gedichten.
Y0353: KORTEWEG, A.S. - De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en verwante handschriften.
Y6245: KORTEWEG, Anton. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
K2014: KORTEWEG, Anton. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
H3073: KORZUS, Bernard. - Leben mit Brieftauben.
T8777: KOSCH, Wilhelm. - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg.
K2321: KOSCHATZKY, Walter. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
Y3565: GYULA KOSICE (Compuesta). - Antologia de la poesia madi.
R6241: KOSINSKI, Jerzy. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
K8733: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
Y7069: KOSSMANN, Alfred. - De bosheks. Gedichten.
Y7035: KOSSMANN, Alfred. - De veldtocht en andere gedichten.
K0291: KOSSMANN, Alfred. - Geur der droefenis.
H5562: KOSSMANN, Alfred. - De vrijheid, de leegte, de dood.
H3847: KOSSMANN, Alfred. - Gedichten 1940 - 1965.
H3838: KOSSMANN, Fr. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
H0904: KOSSMANN, Alfred. - De linkerhand.
H0905: KOSSMANN, Alfred. - De hondenplaag.
B0006: KOSSMANN, Alfred. - De middag van mijn leven. Een keuze uit de reisverhalen.
B9690: KOSSMANN, F.K.H. - Rodolphe Topffer. Citoyen et artiste suisse, 1799-1846. L'homme et l'oeuvre / Les albums comiques / L'histoire de M. Cryptogame.
R0034: KOSSMANN, Alfred / Cees Nooteboom e.a. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
L4107: KOSSMANN, F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
P1621: KOSSMANN, Alfred. - Clownreis. Een epiloog.
P1622: KOSSMANN, Alfred. - Een gouden beker.
L3657: KOSSMANN, Alfred. - De moord op Arend Zwigt.
T0571: KOSSMANN, Alfred. - Leopold von Sacher-Masoch: Martelaar voor een dagdroom. Een studie en twee verhalen.
L3495: KOSSMANN, Alfred. - O roos, je bent ziek.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
B6017: KOSSMANN, Fr. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
H8475: KOSSMANN, Alfred. - De mannen waaruit ik besta. Met een nawoord van Marjoleine Vos.
M8875: KOSSMANN, Alfred. - De bekering.
M8872: KOSSMANN, Alfred. - Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
A0604: KOSSMANN, Alfred. - Ga weg, ga weg, zei de vogel.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
M7996: KOSSMANN, Alfred. - Proeve van vaderland. Ingeleid door Hella S. Haasse.
W8309: KOSSMANN, Alfred. - Drempel van ouderdom.
B4151: KOSSMANN, Alfred. - De vrouwenhaters. Drie verhalen.
B4139: KOSSMANN, Alfred (bewerkt). - Dagboek van een masochist.
R4255: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
W7724: KOSSMANN, Alfred. - Het vuurwerk.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
K4933: KOSSMANN, Alfred. - Huldigingen.
B1963: KOSSMANN, Alfred. e.a. - Anna Blaman, informatie.
Y5235: KOSSMANN, Alfred. - Krantenknipsels van/over Alfred Kossmann.
B0914: KOSSMANN, Alfred & Anna Blaman. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
Y8856: KOSSMANN, E.F. - Holland und Deutschland. Wandlungen und Vorurteile. Antrittsrede.
Y8991: KOSSMANN, F.K.H. - Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn.
E0116: KOSSMANN, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ed.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
R2786: KOSTER, Daniel. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
R3750: KOSTER, Edward B. - Adrastos en andere gedichten.
R9783: KOSTER, Edward B. - Gedichten.
K9851: KOSTER, Simon. - De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
K9615: KOSTER, Edward B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R9267: [SHAKESPEARE] KOSTER, Edw. B. (vert). - Uren met ... Shakespeare. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en ingeleid door Edw. B. Koster.
R9266: KOSTER, Edward B. - Niobe. Gedicht.
R9020: KOSTER, Edward B. - Odusseus' dood. Gedicht.
R8938: KOSTER, Simon. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
Y4939: KOSTER, Ben. - Een verloren land - De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962.
T3423: KOSTER, Edward B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R7684: KOSTER, Edward B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
Y1143: KOSTER, H. - Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
Y2312: KOSTERS, Onno. - Vangst.
H2342: KOTTE, Wouter. - Schwarzwald. Gedichten.
Y7467: KOTZWINKLE, William. - Olifant ramt trein. Vertaling Paul Rodenko.
B3369: KOUBERT, Anna. [Tine van Berken]. - Confetti.
R5457: KOUBERT, Anna. - Moeder Wassink. Amsterdamsche schets.
W7960: KOUMANS, Alfred. - De wende. De ballade van een dolende.
Y5020: KOUSBROEK, Rudy. - Een passage naar Indie.
H6075: KOUSBROEK, Rudy. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
H1032: KOUSBROEK, Rudy. - Ethologie en cultuurfilosofie.
L3891: KOUSBROEK, Rudy. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
Y6889: KOUSBROEK, Rudy. - Een kuil om snikkend in te vallen.
L8773: KOUSBROEK, Rudy. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
Y6817: KOUSBROEK, Rudy. - Een kuil om snikkend in te vallen.
R3342: KOUSBROEK, Rudy. - Anathema's 2.
Y4819: KOUSBROEK, Rudy. - Het meer der herinnering. Anathema's 5.
M0759: KOUSBROEK, Rudy. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
L9732: KOUSBROEK, Rudy. - Nederland: een bewoond gordijn.
L9728: KOUSBROEK, Rudy. - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
T2904: KOUWENAAR, Gerrit. - Autopsie/anoniem. Gedichten.
T9952: KOUWENAAR, Gerrit. - Het bezit van een ruine.
L7388: KOUWENAAR, David. (red.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
B8171: KOUWENAAR, David. - Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925.
B4079: KOUWENAAR, Gerrit. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
R9080: KOUWENAAR, Gerrit. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
T8184: KOUWENAAR, Gerrit. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
Y7653: KOUWENAAR, Gerrit. - Zomergedicht.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek. Een onderzoek naar enkle aspecten van kennisvorming en wetenschappelijke communicatie, in het bijzonder bij de sociale geografie.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. Bouman / Ernst de Vries. e.v.a. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
M1417: KOVAC, Mirko. - Het leven van Malvina Trifkovic. Vertaling Reina Dokter.
H7951: KOWALSKI, Isaac. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, Gera. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
Y7103: KRAFFT-EBING, R.v. - Die Verirrungen des Geschlechtslebens. Psychopathia Sexualis. Eine medizinische-gerichtliche Studie fur Arzte und Juristen. Hearbeitet und herausgegeben von Alexander Hartwich.
K9480: KRAFFT-EBING, R. v. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grunlage fur pratische Artzt und Studierende.
L3388: KRAFT, Bernhard Daniel Ernst. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912.
L7791: KRALT, P. - De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch.
L6634: KRAMER, Cornelis. - Andre Chenier et la poŽzie Parnassienne. Leconte de Lisle.
R0043: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk.
B8819: KRAMER, W. - Litterair stilistische studien.
T0682: KRAMER, Rijk. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
L3406: KRAMER, Walter. - Willink.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
B1593: KRAMER, Cornelis. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
W2011: KRAMER, Sidney. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
B5064: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
R4492: KRAMERS, Martina G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
R5527: KRAMM, Christiaan. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
H6079: KRANENDONK, A.G. van. - Shakespeare en zijn tijd.
K7784: KRANENDONK, A.G. van. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties.
Y1518: KRANSBERG, Doriann en Hans Mils. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
Y5550: RIJKSMUSEUM KUNST-KRANT. (Piet Schreuders). - Rijksmuseum kunst-krant. Informatie over verzameling en tentoonstellingen van het Rijksmuseum Amsterdam. Vol. 3 (1977) - vol. 13, no. 6 (mei 1987). + vol. 2, nr. 0 (proefnummer), 4 & 9. [ontbreekt vol. 6 nr.8 en vol. 7 nr.8].
Y3989: ECHTE METRO KRANT. - Echte Metro Krant.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
Y7635: PROSPECTUS UITGEVERIJ KRIS KRAS. - Prospectus uitgeverij Kris Kras, Amsterdam. Kris Kras Boekenclub.
Y0449: KRATOCHWJLE, Fritz. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, Werner. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
Y3706: KRATZSCH, Konrad. - Wiegendrucke der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
B4197: KRAUSS, Angela. - Der Dienst.
B3324: KRAUSSER, Helmut. - Melodieen of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Roman.
T1426: KREATIEF. - Moeder Vlaanderen en haar Franse kinderen.
K3035: KREATIEF. - Het jongste Vlaamse proza: een stille generatie?
L4667: KREKEL, Hendrik. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T7317: KREKEL, H. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4508: KREKEL, H. - Verzamelde opstellen. Zes delen in vijf banden.
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
R5408: KREMER, Ludger. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete.
Y4969: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M. - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
B2703: KRETZ, J. Th. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
H2689: KREUGER, Gerard. - Ik Gerard Kreuger en pleinpubliek.
R0469: KREVELEN, Laurens van. - De stijl van de uitgever.
T5451: KREVELEN, Dirk van. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
T5441: KREVELEN, D. van. - Verbod of plaatselijke keuze?
Y5208: KRIEGER, W.L. - Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
Y9548: [SPINOZA] KRIEGSMANN, Georg. - Die Rechts- und Statstheorie des Denedict von Spinoza.
T5988: KRIEKEN, G.B. van. - Kroningslied. Volkslied .
Y5775: KRIEKEN, Peter J. van. - Deserteurs, dienstweigeraars en asielrecht.
T9870: KRIES, Wilhelm von. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
K6621: KRIJGSMAN, J.P.H. (ed.). - Een vlucht door zeven eeuwen poŽzie.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
T6276: KRIMPEN, Huib van. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
L7379: KRIMPEN, Huib van en Thomas Verbogt. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
H5112: KRIMPEN, Huib van. - Boek over het maken van boeken.
L5433: KRIMPEN, Huib van. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.
T0538: KRIMPEN, H. van. - Over de verzorging van het boek.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. van. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
H9115: KRIMPEN, H. van. - Boek. Over het maken van boeken.
M4149: KRIMPEN, Huib van. (ed.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
K0746: KRIMPEN, Jan van. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
Y7240: KRIMPEN, Huib van / Rob van den Elzen. - Grafisch zakboek. Verklarend woordenboek van hedendaagse begrippen uit de grafische communicatie: uitgeverij, redactie, vormgeving, prepress, drukkerij en afwerking.
Y6354: KRIMPEN, Huib van. - Boeken maken.
Y6278: KRIMPEN, Huib van. - Over die zaak... Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
Y1727: KRISTEL, Conny. (red.). - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Besluitvorming.
Y1671: KRISTEL, Conny (red.). - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L2366: KROES-LIGTENBERG, Chr. - Een vriend van Aagje Deken.
R9620: KROES-LIGTENBERG, Chr. - Honderd Nederlandsche Gedichten.
B1389: KROES, Hendrik Willem Jan. - Untersuchungen uber das Lied vom Hurnen Seyfrid, mit Berucksichtigung der verwandten Uberlieferungen.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
M6570: KROEZE, Jos. - Bijt u maar.
K8735: KROJER, P.S. Maxim. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
K4145: KROJER, Maxim. - Anton Tsjechov. De dramaturg.
R1083: KROL, Gerrit. - Over het uittrekken van een broek.
Y0258: KROL, Gerrit. - Krantenknipsels etc. over/van Krol.
H7779: KROL, Gerrit. - Okoka's wonderpark.
H7763: KROL, Gerrit. - De vitalist.
Y2656: KROL, Gerrit. - De oudste jongen. Roman.
H7597: KROL, Gerrit. - Een ongenode gast.
H7477: KROL, Gerrit. - De laatste winter.
H3486: KROL, Gerrit. - De tv.-bh. essays.
B8485: KROL, Gerrit. - Over het huiselijk geluk en andere verhalen.
B6419: KROL, Gerrit. - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
T5319: KROL, Gerrit. - De man achter het raam.
T5311: KROL, Gerrit. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
L8794: KROL, Gerrit. - De weg naar Sacramento.
R2668: KROL, Gerrit. - Een Fries huilt niet.
T5152: KROL, Gerrit. - Duivelskermis.
T8621: KROL, Gerrit. - Halte opgeheven en andere verhalen.
T8574: KROL, Gerrit. - Laatste gedichten.
T8543: KROL, Gerrit. - 'n Groot dichter.
Y2879: KROL, Gerrit. - 'n Kleintje Krol.
R7712: KROM, Johannes Hermanus / Albert Beekhuijs. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
Y1162: KROM, P. - Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken.
Y1134: KROM, P. - Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen.
Y1126: KROM, P. - Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes.
H2686: KROMHOUT, Rindert. - De taal van Ennio : novelle.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
R5111: KRONENBURG, Joanna W.M. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie.
T1315: KRONHAUSEN, Phyllis and Eberhard. - The International Museum of Erotic Art.
M1894: Kronhausen, Eberhard & Phyllis. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
Y7925: KRONHAUSEN, Phyllis en Eberhard. - Erotische kunst. Een overzicht van erotische fantasie en werkelijkheid in de schone kunsten. Samengesteld door ....
Y7934: KRONHAUSEN, Bernard & Phyllis. - Wat is pornografie? Eros en de vrijheid van drukpers. Nederlandse bewerking Jaques den Haan.
Y1588: DE NIEUWE KRONIEK. - De Nieuwe Kroniek. Veertiendaagse neiuwsbrief van H.P.L. Wiessing. 1949: nrs: 1-2-3.
H7855: KROON, Dirk. - Hutselen met het gras.
R0836: KROON, J.E. (sameng.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4587: KROON, Dirk. - De getekende dag.
H4339: KROON, Dirk. - Vijf tijdkringen.
H4340: KROON, Dirk. - In de huid van de tijd.
H4342: KROON, Dirk. - Hutselen met het gras.
H4346: KROON, Dirk. - Geruchten.
H4248: KROON, Dirk (ed.). - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poŽzie van J. Slauerhoff.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
L5426: KROON, Dirk. - In het voorbijgaan.
K2658: KROON, Theo. - Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968.
B3669: KROONENBERG, Y. /M. Smeets/J. Mulder/P. Bordewijk. - Figuren of excelleren? De tijd zal het leren.
T9772: KROONENBERG, Yvonne. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
R7432: KROP, Marnix /Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50.
R6379: KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Internationalisme en socialistische buitenlandse politiek. Europa. Zeemilieubederf ontwikkelingshulp. DeSI Sjahrir - (inter)nationalist.
R6320: KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). - Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Schoolstrijd. Pronkstuk AOW. Hilda Verwey-Jonker en ouderen emancipathie. Socialistische bevolkingspolitiek: laat maar. Bedrijfsorganisatie.
R6319: KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Socialisme en gemeenten: het communalisme van SDAP en PvdA. Willem Banning: voor en tegen. De VARA als instrument van cultuurpolitiek.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R0347: KROPOTKINE, Peter. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
R1832: KROPOTKINE, Peter. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T6926: KRUGER, Friedrich. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
T6841: KRUGER, Julius. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf kŁnstlichem Wege.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B3205: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
B1601: KRUIJFF, Roeland de. (ed.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
T5992: KRUIJS, M.H. van 't en B. ten Kate. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
Y2182: KRUIJS, M.H. van 't. - Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek.
T1418: KRUIJT, J.P. - BelgiŽ. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
B7734: KRUIJTBOSCH, D.J. - De macht van het woord. Beschouwingen over Welsprekendheid.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1