Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T3012: SWITZAR, Simon. - Met Bauer in het Oosten.
Y0093: SYLVESTER SCHAAP, Z. - Een vrede met somber vooruitzicht.
R8363: SYMEON, Anton. - Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz.
T7459: SYTSEMA, A. e.a. - Deltaplan en Textiel. Uitwerking van het "Deltaplan" op textielcollecties. Verslag van de Textieldag op 10 december 1993, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam.
L2886: SYTSTRA, H.S. - Inleiding tot de Friesche Spraakkunst.
Y1621: SYTSTRA, O.H. - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken oer Tael en Taelgebruk.
H0180: SZIRMAI, J.A. - Boek band kunst. Catalogus van boekbanden. Voorwoord E. Braches.
H9075: SZIRMAI, J.A. - Boekbanden uit het Centro del Libro Ascona.
R6266: TAAL, J. - Hugo de Groot en Gouda.
H6908: TAAT, Jan. - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
L7902: TABOR, Stephen. (ed.). - International Association of Bibliophiles. XIVth Congress Transactions.
T9697: TACITUS, Publius Cornelius. - Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. Meijer.
T9698: TACITUS, Publius Cornelius. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania.. In de vertaling van J.W. Meijer.
Y9199: TACITUS, P. Cornelius. - De Opstand der Bataven. Met aantekeningen door W. Sprey.
R4845: [WILDE, Oscar] TAGGERT, Tom. - Het Spook van Canterville. Blijspel in 3 bedrijven naar de novelle van Oscar Wilde. Nederlandse bewerking: H.M. Planten.
Y6837: TAGORE, Rabindranath. - De riviertrap. Vertaling Johan de Molenaar.
R9083: TAGORE, Rabindranath. - De brief van den koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Nederlandsche vertaling van Henri Borel. Voorwoord van William Butler Yeats, Geillustreerd doo Rie Cramer.
Y8494: TAHIR, Baba. - Perzische kwatrijnen. Vertaling Jan Spierdijk en verlucht met vijftien teekeningen van Salim.
R0971: TAK, P.L. - Diagnose.
T3982: TAK, Max en An. Schroder. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marchlied. Voor zangstem en Piano.
T3979: TAK, Max en Sam Trip. - De Spaarpot. Muziek Max Tak. Woorden Sam Trip. Repertoire Henri Wallig.
T0413: TAK, P.L. - Henry George.
T0414: TAK, P.L. - Liebknecht en Bebel.
Y2144: TAK, Max en An. Schroder. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marschlied.
T9246: TAK, Max en Freddy. - Holland blijf Holland. Cabaret-liedje. Woorden Freddy. Muziek van Max Tak. Gecreeerd door J.L. Pisuisse.
Y2155: TAL, C. van. - Feestmarsch t.g.v. het hoogstvereerend bezoek van Z.M. Willem III te Utrecht. Voor de piano.
B5117: [BOLLAND] Tal, J. - Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland, Hoogleeraar te Leiden.
T9458: TAL, Cornelis van. - Feest March. 1849 - 12 Mei - 1874.
T4212: TALMA, A.S. - De Arbeidersbeweging. Drie voordrachten.
T5024: TALSMA, Piet. - Jeugd tegen Alcohol.
T5982: TAMMENOMS BAKKER, S.P. - Psycho-pathologische reacties in het Huis van Bewaring te Amsterdam.
Y6940: TAMMINGA, D.A. - Balladen en Lieten.
L7389: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1926. 7e jaargang nummer 1-3.
R8568: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1950. 28e jaargang nummer 1-3.
L7393: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1934. 15e jaargang nummer 1-3.
L7391: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3.
L7392: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1932. 13e jaargang nummer 1-3.
R4236: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1939. 20e jaargang nummer 1-3.
R4237: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1938. 19e jaargang nummer 1-3.
M8253: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1931. 12e jaargang nummer 1-3.
M8255: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1933. 14e jaargang nummer 1-3.
M8259: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1943. 24e jaargang nummer 1-3.
L7396: DE TAMPON. - De Tampon. Kerstnummer 1929. 10e jaargang nummer 1-3.
E0287: TAMSE, C.A. (red.). - Koningin Sophie 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtenberg. Vertaling C.G. Kamerlingh Onnes.
H8209: TANNENBAUM, Samuel A. - The handwriting of the renaissance. Being the development and characteristics of the script of Shakspere's time. With an introduction by Ashley H. Thorndike.
Y0320: [BECKETT] TANNER, James en J. Donn Vann. - Samuel Beckett. A Checklist of Criticism.
L7404: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh.
L6275: TAPPERWIJN, J. - Omslag: J. Tapperwijn. Boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn, gekozen door Ary Langbroek. Met een interview door Hub. Hubben.
Y6346: TARKOS, Christophe. - Ik ben vrij. Vertaald door Kiki Coumans.
R5656: TARR, John Charles. - How to plan print.
R5414: TAS, Jan G. van der / Horst Lademacher. e.v.a. - Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland. Nachbarn nr. 36.
W0375: TAS, S. - Europa, laatste phase.
T7716: TAS, Sal. - De politieke taak der illegale beweging.
R4816: TAST, Ton van [=A. van der Valk]. - Hoe help ik de post en mijzelf. Noodige en nuttige wenken voor iedereen. Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T.
B2106: TAST, Ton van. - De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet.
Y6199: TAUCHNITZ. - Centenary Catalogue of the Tauchnitz edition MCXXXVII. 1837-1937.
K6256: TAUNAY, Joh. - Een keur van verzen.
T9168: TAVERNE, E. - Frans Hemsterhuis. Hemsterhuis als verzamelaar, tekenaar en archeoloog.
L6828: TAVERNIER-VEREECKEN, C. - Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder.
R4984: TAYLOR, John Russell. - The Art Nouveau Book in Britain.
Y2536: TAZELAAR, P. / S.J. Matthijsse en F. Evers. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting R. en Toelichting LH.
T6139: TAZELAAR, J.P. - Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
L4787: TAZELAAR, C. - De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura.
R3896: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven).
Y8477: TAZELAAR, C. - Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk.
R4684: TEATRAAL. - Inhoud: Toneel en opleiding gesprek met W.Ph. Pos. Gesprek tussen Jules Royaards en Hans Croiset. Dolf Verspoor: Paradoxe sur l'auteur. De Gids, dialoog van Henk Sparreboom. Jan Donia: Het taboe.
R9714: TEBBENHOFF, C.A. - Korte leiddraad der mythologie.
Y9873: [TOONDER, Marten] & Stichting Toekomstbeeld Der Techniek. - Techniek verlegt grenzen, als u begrijpt wat ik bedoel.
Y7483: TEDING VAN BERKHOUT, N.G. - Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf?
H8082: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
R7037: TEERINK, M.G.J. - Huis van Bewaring (Dichterlijke reacties op het ervaren van de tijd).
B6747: TEEUW, A. - Taal en versbouw.
Y1106: TEGEN, Eugene von. - Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin in den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht.
R1007: TEGNER, Esaias. - Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate.
L9220: TEIRLINCK, Herman. - Het Lied van Peer Lobbe.
L6985: TEIRLINCK, Herman. - De wonderlijke mei.
L3293: TEIRLINCK, Herman. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
T0241: TEIRLINCK, Herman. - Bloemlezing: Landelijke Historie, Zon, Mijnheer Serjanszoon. Met inleiding en aanteekeningen door Fr. van Hoof.
K7723: TEIRLINCK, Herman. - De wonderlijke mei.
Y1950: TEIRLINCK, Is. (red.). - Folklore. Exposition, Bruxelles, Palais du cinquantenaire. Tentoonstelling, Brussel, Jubelparkhalle. 1910
R9889: TEIRLINCK, Herman. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
W7399: TEIRLINCK, Herman. - August Vermeylen 1872 - 1945.
Y6827: TEIRLINCK, Herman. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
R7453: TEIRLINCK, Herman. - Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet.
B6997: TEISTER, Alain. - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
B1759: TEKSTBOEKJE. - De 28 dagen van Clairette. Operette in 4 bedrijven van H. Raymond en A. Mars. Muziek van Victor Roger.
T7324: TELDERS, B.M. - Nederlands Onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen.
T4578: DE TELEGRAAF. - Hoor en wederhoor. De lastercampagne tegen De Telegraaf.
Y4497: WIJ TELEVISIEKIJKERS. - Wij Televisiekijkers 1e jaargang October 1958 nr. 1.
T9338: TELEX. - Extra nummer: Telex. General Political and Cultural Daily Paper. Day of Liberation. 1945.
R0406: TELLEGEN, Marie Anne. - Rekenschap aan de doden.
R6338: TELLEGEN, E. - Drie noodsignalen. Een erg vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis.
T7313: TEMPEL, J. van den. - De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen.
T6389: TEMPEL, Jan van den. - Hoe de schatkist wordt beheerd!
T2218: TEMPEL, Rud. [=P. Mulder]. - De groote illusie.
T5873: TEMPEL, J. van der. - Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer).
T0490: TEMPEL, Jan van den. - De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak.
T0364: TEMPEL, J. van den. - De geesel van dezen tijd.
L1300: TEMPEL, F.J. - Enkele aspecten van de huidige prothetische tandheelkunde.
T4807: TEMPEL, Jan van den. - Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid.
Y7352: TEMPEL, Rud. [=P. Mulder]. - De groote illusie.
R7371: TEMPEL, J. van den. - Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij.
R9520: TEMPELMANS PLAT, A.G.J. - Vorm en Kleur. Klassikale Teekenmethode voor school en huis.
M7932: TEMPLE, Nigel. - Seen and not heard. A Garland of fancies for Victorian children.
H0433: TENGNAGEL, Mattheus Gansneb. - [Verzameld werk] Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
L8067: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus herdacht.
T7485: TENHAEFF, N.B. - Pamfletten. Engelsch-Hollandsche waardeering in de 17e eeuw. Een parallel tot moderne oorlogslitteratuur.
H3956: TENHAEFF, N.B. - De wereld van Dante.
K0961: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd.
Y8961: TENISON, Thomas & Pulton, Andrew ; [Williams, John]. - A true and full account of a conference held about religion, between dr. Tenison and A. Pulton, one of the masters in the Savoy [bound with] The Difference between the Church of England and the Church of Rome. In opposition to a late book intituled An Agreement between the Church of England, and the Church of Rome.
T7914: TENTOONSTELLING. - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd. Tentoonstelling van letterkunde die in Nederland gedurende de bezetting in het verborgene is gedrukt en verspreid.
B3743: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1965.
H9294: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1954.
H9301: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken 1991.
W6055: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1966.
L0799: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
T1123: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. III: Phormio.
T1124: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. IV: Adelphoe.
R9999: TERENTIUS AFER, P. - Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een inleiding van A.D. Leeman.
T6829: TERENTIUS AFER, Publius. - P. Terentii ComĎdiae sex cum Belgica interpretatione, multo, quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt notž marginales Joannis Min-ellii.
M3569: TERGOUW, Ton. - Ontgoocheling. Het relaas van een ontmoeting.
R6770: TERGOUW, J. - De Eerste April.
R1782: TERLINGEN, J.H. - Condottieri en conquistadores.
L5511: TERLINGEN, J.H. - Stroom en tegenstroom in de Spaanse en de Italiaanse Letterkunde.
R8797: TERM, Jac. P. van. - Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij.
B9189: TERMORSHUIZEN, Gerard. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
R5638: TERPSTRA, P. - De Noord-Oost Polder. Wording en Beteekenis.
R3797: [SPINOZA] TERPSTRA, Marin. - Spinoza en de anti-naturalistische filosofie van Louis Althusser.
T1997: TERSTEEG, J. - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer.
L9262: TERVOORT, Bernard Th. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
L0359: TERVOORT, Bernard Th. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
H8050: TERWEL, J. - Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van Adaptief onderwijs.
B3920: TERWOGT, W.M. - Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole.
B3226: TESTAS, P.H. - Zeven Zede-Printen in Constantyn Huygens' trant. Penteekeningen voor vrienden en bekenden. Niet in den Handel.
L8429: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
L7483: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 14e jaargang, juni 1957 nummer 4.
L7482: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 18e jaargang, nummer 2.
B5839: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, januari 1954, no. 3.
B5840: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 10e jaargang, januari 1953, no. 3.
B5841: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, mei 1954, no. 5.
B5842: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, september 1954, no. 1.
B5843: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, januari 1955.
B5844: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, september 1955, nr. 1.
B5845: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, november 1955, nr. 2.
B5846: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, juli 1954, nr. 6.
B5847: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 11e jaargang, maart 1954, nr. 4.
B5831: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 15e jaargang, oktober 1957, no. 1.
B5832: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, april 1956, no. 4.
B5833: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 15e jaargang, september 1958, no. 3.
B5834: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 13e jaargang, januari 1956, no. 3.
B5835: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, juli 1955, no. 6.
B5836: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, mei 1955, no. 5.
B5837: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, maart 1955, no. 4.
B5838: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" vh N. Tetterode. - Grafische mededelingen 12e jaargang, november 1954, no. 2.
R3531: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" v/h N. Tetterode. - Grafische Mededeelingen. 5de jaargang 1947-1948.
R3529: NV LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" v/h N. Tetterode. - Grafische Mededeelingen. 3de jaargang 1941-1946.
Y8715: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM VOORHEEN N. TETTERODE. - Uitnodiging voor de viering van het honderd jarig bestaan op 1 Juni 1951.
L2196: TEUNISSEN, Anneke & Karin VERAART (ed.). - De kleine wereld. Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden.
T6390: TEX, E. den. - Schipbreuk.
T1340: [SPINOZA] TEX, Jan den. - Locke en Spinoza over tolerantie.
B7783: [SPINOZA] TEX, Jan den. - Locke en Spinoza over de tolerantie.
Y9441: [SPINOZA] TEX, Jan den. - Spinoza over de tolerantie.
B5800: THACKARA, John. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale. Vertaling Mieke Tekstra.
Y7634: PROSPECTUS CITY THEATER. - Prospectus Film City Theater. Zij maakten mij een Moordenaar.
B8142: THEISSEN, J.S. - Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland.
Y1631: THELWALL, A.S. - The late Dr. Isaac Da Costa.
H7217: THEMERSON, Stefan. - Collected Poems. With drawings by Franciszka Themerson.
B9202: THEMERSON, Stefan. - Hobsons eiland. Vertaling Ronald Jonkers.
E0242: THEMERSON, Stefan. - Kardinaal Polatuo. Vertaling Gust Gils en Freddy de Vree. Inleiding Willem Frederik Hermans.
B9679: THEO, Mr. - Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders.
R5001: THEUNISZ, Joh. - De jeugd en het boek.
Y3477: THEWISSEN, Charles. - Limburg en Oranje.
K0861: THI HOAI, Pham. - Alomvattende liefde. Vertaling C. Brouwer.
R0817: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L6531: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
Y7542: THIEME, W.J. - Uitgeverij W.J. Thieme, Zutphen. ca. 60 Prospectussen en 24 verschillende bestelkaarten.
M1764: THIENEN, Fr. van. - Ballerina's in Beeld.
T6417: THIERRY, J.W. - De indijking en droogmaking der Zuiderzee.
R7703: THIERY, Mich. - De geschiedenis van een koraaleiland. (Proeve van natuurwetenschappelijk Sprookje).
L7022: THIJSSEN, Theo. - Jongensdagen. Een extra-boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
R9776: THIJSSEN, Theo. - School-land (De roman van een klas).
Y6628: THIJSSEN, Theo. - Egeltje. Een vrolijke vertelling.
B0050: THIJSSEN, TH. J. (Red.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers. 1e jrg. 1921-1922 t/m 9e jrg. 1929-1930.
Y9431: [SPINOZA] THIJSSEN-SCHOUTE, C. Louise. - Lodewijk Meyer en diens verhouding tot Descartes en Spinoza.
T8264: THIRY, Antoon. - Pauwke's vagevuur.
B9987: THOENES, P. - De verloochening van het Marxisme.
T1694: THOMAS, Fred. - Een dorp wordt prijsgegeven !
R5663: THOMAS, Fred. - Amstels Oudste en Eerste Parochie.
H7984: THOMAS, Alan G. - Alte Buchkunst.
H7985: THOMAS, Alan G. - Alte Buchkunst.
MK0144: THOMAS, David. - A book of printed alphabets. selected and arranged by ...
Y0507: THOMASSEN, W. - De vormgeving van het socialisme en de jongeren.
Y6058: THOMASSEN, W. - Opening van zaken. Een en ander over de voorbereiding ener Partij van de Arbeid.
T9049: THOMASSEN, C. - Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden.
Y5116: THOMPSON, George. - Reizen en ontmoetingen in het Zuiden van Afrika beschreven door George Thompson, Schildknaap, gedurende acht jaren bewoner van de Kaap; behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier Kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel.
L3766: THOMSON, Georg L. - The new Better Handwriting.
T4624: THOMSON, J. Jac. - Elementen eener Socialistische Cultuur.
Y9575: THOMSON, J. - Jaargetyden. Uit het Engels vertaald door Johannes Lublink, den jongen.
T3344: THONISSEN, J.J. - Le socialisme dans le passe. Vol III.
Y3516: THOOLEN, F.J. - Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933.
B6297: THORBECKE, J.R. - Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer.
Y0115: THOREZ, Maurice. - Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite.
Y1445: THOREZ, Maurice. - Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire.
H9543: THUCYDIDES. - De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog.
Y9917: THUCYDIDES. - Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners. Vertaald door H. Frieseman. Twee delen.
Y8201: UIT EN THUIS. - Uit en Thuis. Toeristen-nummer van het Algemeen Handelsblad van Woensdag 28 juni No. 34619.
M7483: THURBER, James. - Alleen. Vertaling A. Nonymus.
T4049: THURMAN, Christa C. Mayer. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
W8998: THYREGOD, Oskar. - Die Kulturfunktion der Bbiliothek
K4825: THYSIUS, Johannes. - D'avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius.
R4849: TIBBE, Lieske, Wim Gerlagh, Sjaak Hubregtse (eds.). - William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
T3255: TICHELEN, Hendrik van. - In vollen groei. Een woord tot afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. Met lichtteekeningen.
T3196: TICHELEN, Hendrik van en Felix Timmermans. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
T4282: TICHELEN, Hendrik van. - Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe.
T7378: TICHELEN, Th. van. - In den Patriarkentijd.
T9435: TIDEMAN, J. - Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877.
Y5202: TIDEMAN, J. - Floris ende Blancefloer.
R8573: TIELE, P.A. en Frederik Muller. - Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs neerlandais, reimprimes dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siecle, et sur les anciennes editions hollandaises des journaux de navigateurs etrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller a Amsterdam. Red. par P.A. Tiele; avec tables des voyages, des editions et des matieres
T5002: TIELEMANS, L.J. en Herm. H. Tonus. - Nieuw leesboek voor Katholieke Scholen. Deel V.
T1211: TIELROOY, Johannes. - Humanisme en Godsdienst.
R8699: TIELROOY, J.B. - Van l'art pour l'art tot poesie pure.
M3351: TIEMANN, Hermann. - 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911 - 1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veroffentlichten Buchern.
B2959: TIENHOVEN, H.J. van. - Kristalkijken.
T3964: TIERIE JR., J.F. - Acht Kerstliederen met piano- of orgelbegeleiding.
L2808: TIERIE-HOGERZEIL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
W3936: TIERIE-HOGERZIEL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
Y1418: TIGGERS, Piet. (red.). - Jonge Stemmen. 65 Liederen-Teksten.
R7166: TIGGERS, Piet. (verzameld). - De Speelman. Een bundel muziekstukken zoals zij worden gespeeld in het Centrale Rode Muzikanten Gilde.
Y1852: JONGE TIJD. - Jonge-Tijd. Nr. 1. Eerste jaargang. October 1915.
Y4728: KOMENDE TIJDEN. - Komende Tijden. 1e jaargang No. 13. Kerstnumme. Bevat o.a.:Kees Boeke: Hoe heerlijk klink het jubellied. Martien Beversluis: Uit de donkere dagen voor Kerstmis. Aart v. Dobbenburgh: De Kaars.
B1739: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken betreffende den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel I-V.
R7118: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken; betrekkelijk den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel 3, 1843.
Y5599: TIJDINGZAAL. - Tijdingzaal no 14. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boekenliefhebbers. Redachtie A.H. Verheul.
T1938: TIJDSCHRIFT. - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 1e jaargang nr. 1-2-3. Februari/Maart/Mei 1956. Drie nummers.
R6750: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 14: Het affiche als hulpmiddel der geneeskunde.
R6751: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 21: Bibliotheken van geneesheeren.
Y3216: DE TIJDSTROOM. - De Tijdstroom, eerste jaar maart 1931, nr. 6.
Y5341: TIJN, Maartje van. - Gedichten voor gedenkdag.
T7741: TIJN, Th. van. - La mennais, zijn "paroles d'un croyant" en hun publiek. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis op 12 januari 1970.
E0374: TIL, Max van. (tekst). - Vijfentwintig jaar De Boekenmarkt op het Spui.
Y5715: TILANUS, Floris. - Keizer Karel verliefd. Een oeroude legende.
Y4085: DE TILBURGERBODE. - De Tilburgerbode Nieuws- en advertentieblad 2e jaargang Zaterdag 4 augustus 1863. No. 69.
Y0163: TILLEMA-HEIJNEN, Lie. - Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees.
H0593: TILLEMANS, Th. - King and courtier. A cultural reconaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources.
L8754: TIMAN, Sandra (ed.). - Cijfers ontcijferd. Zin en onzin van 0 tot en met 9. Illustraties Linda van Eijndhoven.
Y8859: TIME. - Time. April 21, 2003. Cover: Saddam Hussein by Roberto Parade.
Y4454: BRUMMENSCHE TIMES. - Brummensche Times no. 1. Abonnement: Een fooi aan de meid.
Y4446: THE TIMES. - The Times Literary Supplement Spring & Export number / Anglo-American Section. No 2044 saturday april 5, 1941.
L8317: TIMMER, E.M.A. - Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw.
H6554: TIMMER, Charles B. / A. Yarmolinsky / B.O. Unbegaun. - Over Poesjkin.
K0074: TIMMER, Charles B. (ed.). - Halverwege, zeven moderne Russen. Vertaald en ingeleid door ...
B3217: TIMMER, Ernst. - Valetons verzamelwoede. Verhaal van verlangen.
B8740: TIMMERIJE, Anneloes. - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
T1960: TIMMERMAN, A. (ed.). - Syntaxis. 1e lijst.
R1144: TIMMERMANS, Felix. - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan t.g.v. het vijftigjarig huwelijksfeest van Peborgh-Verstraeten...
T0739: TIMMERMANS, B.J.H.M. - Montaigne en onze tijd.
L8959: TIMMERMANS, Karel J. - Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans.
T4765: TIMMERMANS, Jan. - T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat.
R8207: TIMMERS, J.J.M. - De beeldhouwkunst van het Neder- en Middenmaasdal tijdens de 16de eeuw.
T6102: TIMOTHEUS. - Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937.
Y4084: TIMOTHEUS. - Timotheus. Geillustreerd Weekblad voor Jongelui. 6e jaargang 2 Februari 1901 No. 18.
Y5596: TINKEBELL. - Wat allemaal goed zou zijn voor de wereld. Pietje Bell lezing 2011.
E0133: TIQ. - OSKAMP, Anton, André Goewie, e.a., (red). - Tiq. Voor jongelui met een gezonde en progressieve belangstelling.Volledige set Nr. 1 t/m 14. mist nr. 7.
Y4715: TIROLER, von einem. [Hormann, N. von]. - Tirol unter der baierischen Regierung. Mit Aktenstucken. volume I.
Y3926: TJASINK, J. - Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg.
R7734: TJEBBES, P. - Socialisatie en zonde.
Y7544: TJEENK WILLINK, W.E.J. - Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 18 prospectussen en drie bestelkaartjes.
W8991: TJEENK-WILLINK, W.E.J. - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838. 1 mei. 1963.
Y9233: TOEBOSCH, Moniek. - Als zodanig niet herkenbaar, is dat duidelijk?
Y4172: DE TOEKOMST. - De Toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang no. 39. (proefnummer ter kennismaking 25 dec. 1915).
Y8421: DE TOEKOMST. - De Toekomst. December 1944. Nr. 9.
L0131: TOERGENJEF, J.S. - Klop klop klop. Uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis.
R8188: TOERGENJEW, Iwan. - Gedichten in proza. Vertaling Aleida G. Schot.
Y6535: TOERGENJEW, Iwan. - Vaders en zonen. Vertaling Else Bukowsky.
H4670: TOESCA, Maurice. - The other George Sand.
T5443: TOL, J. van der. - Fryslan en de Drank.
Y7045: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Drie delen.
T2033: TOLLENS Cz. , H. - Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje.
B0075: TOLLENS, Cz, H. - Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849.
L4879: TOLLENS Cz., H. - Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave.
L2261: TOLLENS, H. CZ. - Verstrooide gedichten.
L2253: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Twee delen.
L2255: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
L2258: TOLLENS, H. CZ. - Laatste gedichten. Twee delen.
L2260: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
Y6725: TOLLENS, H. - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597.
B2671: TOLLENS, H. & C. de Ridder. - De Sterrezienster. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck. Omslag Jos Leonard.
Y6234: TOLLENS Czn, Hendrik Franciscus. - Nieuwjaarsgroet voor 1809.
Y1931: TOLNAY, Charles de. - Hieronymus Bosch. Het volledige werk.
R3347: TOLSTOI, L.N. - Huwelijksgeluk. Vertaald door Wil Huisman. Illustraties van Marek Rudnicki.
Y3334: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede. Proefexemplaar met de eerste 100 bladzijden.
R0647: TOLSTOY, Leo. - Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis].
B6441: TOLSTOY, Graaf Leo. - Kaukasische vertellingen.
Y3353: TOMKINS, David. - Gedichten.
R5374: TOMSON, Walter. - Avonturen op de ladder.
R5593: TONCKENS, N.A. en E. Abma. - Verdwijnende dorpen op het Groninger Hoogeland. (Disappearing Villages in Dutch Rural District) a Summary in English.
B4839: [TONEEL} LAMMERTSE, Theun & Nicolaas Wijnberg. - Op het plein. Nr 4. 1963.
Y4654: CONVOLUUT ZEVEN TONEELSTUKKEN - 01. Melati van Java, Het geheim van het kasteel. Toneelstukje in een bedrijf. Vrij bewerkt naar het Duitsch. Blom & Olivierse, Culemborg, z.j. [los bijgevoegd prospectus voor de reeks Toneelstukjes voor Dames]. 02. Charles Dickens / Franc, Het tweegevecht te Great-Winglebury. Toneelspel in één bedrijf, naar de schets van dien naam door Chales Dickens. Voor Rederijkers bewerkt door Franc. J. van der Schouw, Leiden, 1876. 03. Nikolaas Gogol, De Revisor. Blijspel in vijf bedrijven naar het Russisch door Niko en Tony. W. Versluys, Amsterdam, 1887. 04. W. Färber, Geen rook zonder vuur. Blijspel in een bedrijf, vrij gevolgd naar het Fransch. G. Theod. Bom, Amsterdam, 1867. 05. Silvio Pellico, Francesca da Rimini. Treurspel van ..... Uit het Italiaans vertaald in Nederlands proza door A.M. Kollewijn Nz. Valkhoff & Van den Vries, Amersfoort, z.j. 06. Henri Gréville, 'Dosia'. Oorspronkelijk tooneelspel in twee bedrijven, naar den roman van ... A. Rössing, Amsterdam 1889.07. Jose Echegaray, De schandvlek. Drama in drie bedrijven naar het Spaansch voor het Nederlandsch tooneel bewerkt door A.A. Fokker. A. Versluys, Amsterdam, 1898.
L2318: TONGEREN, W. van. - Over de waarde van de wetenschap voor de mensch en voor de samenleving.
B8180: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
R0860: TOONDER, Marten. - Een groot denkraam: De liefdadiger, Het platmaken, De loodhervormer.
L9245: TOONDER, Marten. - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen.
L9243: TOONDER, Marten. - Als u mij wilt verschonen: De dropslaven, De verdwenen heer, De waarde-ring.
L9244: TOONDER, Marten. - Zaken zijn zaken: De doffe doffer, De zwelbast, De slijtmijt.
Y0089: TOONDER, Marten. - 'k Wist niet dat ik het in mij had. De achtgever, De pikkin-ring, Bombom de geweldige.
Y0086: TOONDER, Marten. - Ook dat nog: De pijpleider, De denktank.
Y0087: TOONDER, Marten. - Heel stilletjes: de astromanen, de doorluchtigheid.
T9955: TOONDER, Marten. - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie Deel III 1945-1965.
Y0084: TOONDER, Marten. - Hier ligt een mooie taak: De gekikkerde vorst, De unistand.
T6299: TOONDER, Marten. - We zullen wel zien.
L7199: TOONDER, Marten. - Een enkel opbeurend woord: De grijze kunsten, De geweldige wiswassen.
H3867: TOONDER, Marten. - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939.
L6436: TOONDER, Marten. - De andere wereld.
T3970: TOONDER, Marten. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Het booroog, De labberdaan, De pasmunt.
R2160: TOONDER, Marten. - Met uw welnemen.
R3514: TOONDER, Marten. - Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945.
R3508: TOONDER, Marten. - Bommeldagkalender 1993.
B7456: TOONDER, Jan Gerhard. - De krekel in de herfst. Gedichten.
E0487: TOONDER, Marten (illustraties) - De AMRO-priverekening. Een handleiding. Met welwillende medewerking van heer Olivier B. Bommel.
L0767: TOONDER, Marten. - Zeg nu zelf ... Het slaagsysteem, het Iemland, de killers.
M9077: TOONDER, Marten. - Met mijn teer gestel: De spliterwt, De dankputters, De mobbeweging.
T5393: TOONDER, Marten. - Verzin toch eens een list. De muzenis, De kwanten, De wezelkennis.
R9112: TOONDER, J. Gerhard en Henk Kabos. - Keukenkrabbels.
E0490: TOONDER, Marten. - Een Heer in de kracht van zijn leven!
E0489: TOONDER, Marten. Jac. Dijkstra. - Het losgetrilde inzicht. Een studie.
M2700: TOONDER, Marten. - Overgehaalde landrotten: de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen.
M2698: TOONDER, Marten. - Een heer moet alles alleen doen: De feunix, De toornviolen, De trullenhoedster. Uitleiding Jan Gehard Toonder.
Y9869: TOONDER, Marten. - Olle, Birre en Holle. Bevat: Olle Kapoen en de grijpdabbels; Birre Beer en de nijvere neven; Holle Pinkel en het jeugdpoeder.
M2690: TOONDER, Marten. - Als je begrijpt wat ik bedoel. Het boze oog, de grauwe razer, het kukel. Uitleiding door Jan Hein Donner.
R3262: TOONDER, Marten. - De Bovenbazen.
E0482: TOONDER, Marten. - Autobiografie 1912-1998. Vroeger was de aarde plat, Het geluid van bloemen, Onder het kollende meer Doo, Tera.
T9713: TOONDER, Marten. - De toornviolen.
T9714: TOONDER, Marten. - De wadem.
R6216: TOONDER, Marten. - Parbleu: Het nieuwe denken, De maanblaffers, De bevrijding van de sollidee.
T9709: TOONDER, Marten. - De kwinkslagen.
T9710: TOONDER, Marten. - De loodhervormer.
T9711: TOONDER, Marten. - De kwade inblazingen.
E0483: TOONDER, Martin. - Bommelscheurkalender 2000. Elke dag een ontmoeting.
Y7757: TOONDER, Marten. - Had ik maar beter geluisterd [bevat: De Pronen & De zonnige kijk] / Een raffijn spel [bevat: De ombrenger & De Minionen].
Y7758: TOONDER, Marten. - De Rechten van de Mens. Een fragment uit het leven van Koning Hollewijn.
Y9826: TOONDER, Marten. - Tom Poes. 1. Tom Poes en de wilde wagen; 2. Tom Poes en de wisselschat; 3. Tom Poes en het huilen van Urgje. (complete set, 3 delen).
Y9830: TOONDER, Marten. - Oer Tom Poes, drie deeltjes: Deel 1) Het geheim der blauwe aarde, Deel 2) De tovertuin en Deel 3) De geheimzinnige roverhoofdman.
Y9831: TOONDER, Marten. - Oer Tom Poes. Deel 3) De geheimzinnige roverhoofdman.
Y9833: TOONDER, Marten. - Panda. Deel 1, De modemeester; deel 2, De meesterklokkenmaker; deel 3, Het geheimzinnige glas water. (complete set, 3 delen).
Y9835: TOONDER, Marten. - Kappie en de gehaaide potvis.
Y9838: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de kwanten / Ollie B. Bommel en de beunhaas.
Y9839: TOONDER, Marten. - De Bommellegende alsmede De spliterwt.
Y9841: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de Chinese waaier.
Y9843: TOONDER, Martin. - Tom Poes en de Bommelschat.
Y9844: TOONDER, Marten. - Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde.
Y9845: TOONDER, Marten. - Tom Poes in het land van de blikken mannen.
Y9852: TOONDER, Marten. - Heer Bommel en de Partij v.d. Blijheid / Heer Bommelen het Wroegwezen / Tom Poes en Kwetal, de Breinbaas.
Y9854: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de Grootgroeiers.
Y9856: TOONDER, Marten. - De Schoonschijners.
Y9857: TOONDER, Marten. - Koning Hollewijn en de hoedenzaak en het anders-wezen.
Y9858: TOONDER, Marten. - Kappie op weg naar Hollywood. Deel 2.
Y9862: TOONDER, Marten. - Verkeerd Verkeer.
Y9863: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de pier-race!.
Y9865: TOONDER, Marten. - Tom Poes en andere verhalen. Bevat: Tom Poes en de wonderschoenen; Olle Kapoen en de gestolen kroon ; Heer Bommel gaat kamperen.
Y9868: TOONDER, Marten. - Tom Poes en het monster van de holle weg.
Y9870: TOONDER, Marten. - Koning Hollewijn De Flutters en De Lorrocraat.
Y9871: TOONDER, Marten. - Koning Hollewijn en de steen der wijzen.
Y9872: TOONDER, Marten. - Kappie in de Wildwest & De Drijvende Schotels.
Y9874: TOONDER, Marten. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
Y9875: TOONDER, Martin. - Wolle Klaver en de geheimzinnige meridiaan. Bevat: Wolle Klaver krijgt bezoek; Het rovers-hol; De brandkast van Baron Brallenbulk.; De natuurkunde-les van Meester I. Puntjes.
Y9876: TOONDER, Martin. - Tom Poes en de Zwarte Vleer / Tom Poes en de Pruikenmaker.
Y9877: TOONDER, Martin. - Tom Poes en de Sappeljuwelen & Tom Poes en de Stamboom.
E0488: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de A-prillers en Tom Poes en de Doffe Doffer. Twee illegale uitgave.
T3371: MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. - Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912. Officieele Feestgids.
T8755: TOOREN, J. van & Smon Buschman. - Hoog uit het blauw. Tanka.
B6013: TOORN, Willem van / L. Wynia en H. Svobodova. - Dichter en landschap.
R8743: TOORN VRIJTHOFF, Peter van der. - "Wendingen" en Aziatische Kunst.
T8450: TOORN, Willem van. - Gedichten 1960-1997.
R6831: TOORN, Karel van der. - In de leeuwenkuil. Oratie uitgesproken op 13 maart 1998 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
L9727: TOORN, Willem van. (ed.). - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Y9373: TOORN, M.C. van den. - Presuppositie en syntaxis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraarin de Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 6 februari 1976.
R9099: TOOROP, Johannes Theodorus. - Johannes Theodorus Toorop, exposition de quelques tableax aquarelles et dessins provenant de musees et collections privees neerlandaises 9 novembre - 12 decembre 1970.
Y4213: DE TOORTS. - De Toorts. 47ste jaargang maart 1977. nr 2. Kernenergie: doorgaan of stoppen. + Energiekrant van Nederland.
Y9973: TORBERG, Friedrich. - Ode an den schwarzen Kaffee. Herausgegebeb von C.J. Aarts. / Ode aan de zwarte koffie. Aus dem Deutschen ubersetzt van Kornelius Erz.
Y2026: TOREN, H. van den. - Brief aan Winston Churchill.
Y7590: TOREN, IN DE. - Uitgeverij In de Toren, Naarden. 10 prospectussen.
W7476: TORENBEEK, John/Frans KELLENDONK. - Afgezien van Italie. Met een inleiding van Aat Nie en het verhaal Muren van Frans Kellendonk
Y1867: TORLEY DUWEL, C.L. - Quelques considerations au sujet de l'article 297e du traite de Versailles.
Y6569: TOROMANOFF, Agata (ed.). - One Hundred Great Books on Typography. The Ultimate Typographic Library.
B4387: TOTIUS. [= Jacob Daniel du Toit]. - Verse van Potgieter's trek.
W5444: TOULET, Paul-Jean. - Mon amie Nane.
L8035: TOUSSAINT, Jef. - Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf.
L6667: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Mallorca en de nymfen. Met vier illustraties van I. Janckelevici.
L6107: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche Reisindrukken.
B9757: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
B6398: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914.
R8365: TOUSSAINT, A.L.G. - De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen.
R8026: TOUSSAINT, A.L.G. - Eenige schetsen bijeenverzameld.
R8034: TOUSSAINT, A.L.G. - Diana.
R7633: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst. Gedichten.
R6051: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849.
Y3296: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. Revolution dans l'aviation. Le Varivol premier avion a 6 changements de vitesse. Septembre 1936.
R5284: TOYNBEE, Arnold J. - Het bloedig juk van den Turk.
Y8733: TÖZüM, Betül. - CORCIL het kind achter de fietsfabriek.
Y2429: TRALBAUT, Mark Edo. (Van Gogh). - Vincent van Gogh in het caf' conc' of het raakpunt met Raffaelli.
Y2430: TRALBAUT, Mark Edo. (Van Gogh). - Vincent Theo Johanna.
T5803: TRALBAUT, Mark Edo. - En toen verscheen Rodenbach Redivivus...
T5760: TRALBAUT, Marc-Edo. - Richard Wagner in het vizier van vier grote schilders: Henri Fantin-Latour. Odilon Redon. Auguste Renoir. Vincent van Gogh. / Les nus feminins en tant que marques de style.
T4582: TRALBAUT, Mark Edo. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude.
R8163: TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh en de Vlamingen.
B7984: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
T6277: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
Y3404: TREITSCHKE, Carl. - Heinrich der Erste, Konig der Deutschen, und seine Gemahlin Mathilde.
L5826: TREUB, Hector. - Over Kwakzalverij.
R8542: TREUB, M.W.F. - Over Cooperatie.
Y9772: KOPPERMAANDAG. Rene Treumann. - Koppermaandagprent 2018.
M1761: TREVES, Luisa. - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf.
R4500: TREVOR, John. - De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert.
H8804: TREZISE, F.J. - Design and Color in Printing.
A0067: TRICHT, H.W. van. - Het leven van P.C. Hooft.
B6795: DRUKKERIJ TRIO. - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
W8985: DRUKKERIJ TRIO. - De Sjah en zijn heir.
M6464: DRUKKERIJ TRIO. - Boec van den Houte. Legende van het Kruishout.
Y1613: TRITTLER, H. - Illustrierte und Bibliophile Werke Etchings-Drawings. Katalog nr. VIII. 1928. Graphisches Kabinett H. Trittler.
Y2402: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. III.
Y2403: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. II.
T2252: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R0710: TROELSTRA, P.J. - Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905.
R0702: TROELSTRA, P.J. - Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904.
T2104: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
T2101: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T2100: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R5720: TROELSTRA, Dirk. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra.
T2047: TROELSTRA, P.J. - Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
T6206: TROELSTRA, P.J. - Verspreide stukken (1892-1898).
T1854: TROELSTRA, Dirk. - Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf.
R3575: TROELSTRA, P.J. - de Soc.-demokratie na den oorlog.
R3402: TROELSTRA, P.J. - Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering.
T5373: TROELSTRA, P.J. - Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern.
R3395: TROELSTRA, P.J. - De wereldoorlog en de sociaaldemocratie.
R3401: TROELSTRA, P.J. - Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf.
R8789: TROELSTRA P.J. - De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph.
T7872: TROELSTRA, P.J. - De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903.
T3285: TROELSTRA, Pieter Jelles. - De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer.
R7395: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Demokratie na den oorlog.
R5377: TROELSTRA, P.J. - Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens.
R6244: TROELSTRA, P.J. - Oan de Sedyk. Toanielspil mei sang yn ien utkomst.
E0347: TROMP, Siebold. - Herinneringen van een Boekhandelaar.
R7625: TROMP, D. - Volksgenoot en naaste.
Y8288: TROMP, Hansmaarten. - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
R5768: TROSEE, J.A.G.C. - De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
R0746: TROTSKY, Leon. - The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International.
R0745: TROTSKY, Leon. - Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International
R0261: TROTSKY, L. - Europa en Amerika.
R4683: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift 1e jrg nr 9. septimber 1969.
T5392: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift janneewaris 1970.
R0748: TROTZKI, L. & G. Sinowjew. - Uber die Rote Armee.
R0747: TROTZKI, L. - Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten!
R0296: TROTZKI, Leo. - Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag.
R0268: TROTZKI, L. - De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
R0262: TROTZKI, Leo. - 4de Internationale en de USSR.
R0263: TROTZKI, L. - De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen.
T7892: TROTZKI, L. - Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky.
Y1676: TROTZKI, Leo. - Geschiedenis der Russische Revolutie. Vertaling J. Valkhoff. Drie delen.
R0266: TROTZKY, Leo N. - De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim met inleiding van Henriette Roland Holst.
Y2795: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken 4 Mei 1945. No. 78. Titel: Onze Vorstin.
Y5814: TROUW. - Trouw. 3e jaargang nrs: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 51 - 87 -91 - 109 - 114 - 142. Midden Januari 1945 t/m 15 Augustus 1945.
Y9270: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Amsterdam en Omstreken. 12 December 1944 - 3 Mei 1945. Nrs: 22 - 23 - 25 - 29 - 36 - 37- 37a - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 42a - 43 - 49 - 55 - 57 - 58 - 62- 63 - 67 - 68 - 71 - 72a - 72 - 73a - 73 - 75a - 75 - 76- 76a - 77a - 77.
Y9273: TROUW. - Trouw Speciale uitgave voor 's-Gravenhage en omstreken. Nr. 26- 27- 32- 44. 10 maart t/m 1 mei 1945. 3e jrg. nr. 11. mei 1945.
Y9274: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor de Zaanstreek. nr. 48- 49- 50. april 1945.
Y9275: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Midden Noord-Holland. nr. 51-53-52-54-55-56. April 1945.
B7998: TSCHICHOLD, Jan. - Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart fur Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen.
R9564: TSCHICHOLD, Jan. - Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context.
B7997: TSCHICHOLD, Jan. - Ausgewahlte Aufsatze uber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie.
W0845: TSCHICHOLD, Jan. - Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon.
Y0304: TSCHICHOLD, Jan. - De proporties van het boek.
K9950: TSCHUDIN, Peter. - Petit historique illustre du papier. Tirage special extrait du livre 'Le papier - art et industie' et dedie par la Papeterie de Biberist au Moulin a papier de Bale.
R7308: LU-TSEN. [=Lutzen Harmens Wagenaar]. - Hark ris, Pieter! Ho 't de Franske win us Frysce Foltsaert fordeart. Wolmienend beskie oan de Hear P.J. Troelstra.
B6158: TSJECHOV, Anton / Kurt Lob. - De kus. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B6156: TSJECHOV, Anton / Kurt Lob. - De dame met het hondje. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B2332: TSJECHOV. - Anton Pawlowitsch Tsjechow. Portraits + Auf dem Wagen + Biographie.
H3776: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton P. - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren. Vertaling Charles B. Timmer.
B6176: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton / Kurt Lob. - Rothschilds Geige. Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Kurt Lob.
B6172: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton P. / Kurt Lob. - De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
B6250: TUCHOLSKY, Kurt. - Rheinsberg. Een liefdesverhaal. Vertaald door Jeroen Brouwers.
MK0030: TUER, Andrew W. - History of the Horn-Book.
B2199: TUININGA, E.J. - Het voordeel van de twijfel.
K7413: TUINSTRA, Fons. - St. Servaas legenden. Geillustreerd door Hubert Levigne.
R8655: TUMBULT, Georg. - Die Wiedertaufer. Die socialen und religiosen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen.
R8643: TUMMERS, J.H. - Die Spezielle Relativitatstheorie Einsteins und die Logik.
Y3193: TUNEY TUNES. - Tuney Tunes. No. 43, augustus 1947. Bevat de teksten der laatste dance-songs en tevens wetenswaardigheden van radio, gramofoon en film.
Y5984: TURNBOND. - Jaarboekje van den Amsterdamschen Turnbond voor het jaar 1908. opgericht 21 Febr. 1903. Beschermheer W.F. van Leeuwen. + Programma van de Propagand-Uitvoering op 4 Januari 1908, in het Concertgebouw met medewerking van het Amstel Fanfare Corps.
L3799: TURNER, F.McD.C. - The Pepys Library.
M6701: TURNER, D.H. - Early Gothic illuminated manuscripts in England.
T9385: TURNER, W.J. - Miss America. Altiora in the Sierra Nevada.
Y6930: TURNHOUT, Ted van. - Een opening. Gedicht.
B6889: TUSSENBROEK, Otto van. - De inrichting van kamers. Illustraties van Piet Worm.
T7032: TUSSENBROEK, Otto. - De Woning. Linoleum. Illustraties Walter Bosch.
T9183: TUSSENBROEK, Catharine van. - 1: Kouwer's geval van ovariaal-zwangerschap nader onderzocht. 2: Un cas de grossesse ovarienne. 3: Over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes. 4: Over de Aeguivalentie van Man en Vrouw. 5: Iets over Duhrssen's Prophylaxis. 6: Schoolhygiene in Nederland. 7: Observations on human placentation in its second stage. 8: Fragmente aus dem zweiten Stadium der menschlichen Placentation. ...... etc.
Y6178: TUYMELAAR, C.T. - Pseudoniemen uit de Nederlandsche en Buitenlandsche Literatuur. 1: Pseudoniemen-register. II: Alfabetische naamlijst.
B3076: TWISK, W. van. - Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool.
Y5217: TYDEMAN, P.H. - Oostersche-, westersche- en noordsche mythologie, voor Jonge Lieden. Met platen.
Y4124: TYDEMAN, H.W. en B.F. - Mnemosyne. Mengelingen voor Wetenschappen en Fraaije Letteren. Deel VI.
R7007: HAAS TYPEFOUNDRY. - Die Drucktype: Ruckblick, Gegenwart, Ausblick / The Printing Type: Retrospect, Present, Prospects / Le Caractere: Retrospective, Temps present, Perspectives.
B2906: BERTHOLD TYPES. - Volume 1: A-B. Volume 3: G-N. Volume 4: O-Z. Schriften aus der Berthold-Schriftenbibliothek. (duits/engels/frans).
Y2039: TYPHOON. - Typhoon. 2e jaargang nr 53 - 54 - 56 - 57. maart - april 1945.
L5283: UBINK,B. - Groninger Academiedrukkers.
B1464: UDINK, Betsy/ KURPERSHOEK, Marcel. - Moord in Kachari, Happy birthday ,dear Prophet!, De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
M5444: UGLOW, Jennifer. - George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden.
Y2820: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 27ste jaargang 1894. Nrs: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 47 - 46 - 48.
Y2819: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 26ste jaargang 1893. Nrs: 1 - 5 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 47 - 48.
T9028: UILENSPIEGEL. - Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen.
Y8417: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 12, vijfde jaargang 9 Mei 1874.
Y8418: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 45, vierde jaargang 24 Januari 1874.
Y8419: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 14, vijfde jaargang 23 Mei 1874.
Y8422: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 35, vierde jaargang 15 November 1873.
Y8423: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 42, Zes-en-twintigste jaargang 31 Maart 1894.
Y8424: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 28, Zes-en-dertigste jaargang 7 Maart 1903.
T9294: UILTJE. - Babbelguigjes. Psycho, Physio, Patho, Socio- en on-logische beschouwingen. Door Uiltje van De Telegraaf.
R8311: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 4.
R8312: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 3.
R8310: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nrs: 1-6.
Y0601: ULFERS, Siebold. - Sociale nooden en Zondagsrust. Eene lezing.
T3248: ULFERS, S. - Charles Kingsley. Een Christen-socialist.
T1630: ULLMANN, Ludwig. - Moissi. Met foto's van zijn voornaamste rollen.
H9776: UMMAN, Jost. - Kartenspielbuch. Charta Lvsoria.
H9518: UMRATH, H. - Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging.
B5156: UNGER, J.H.W. - G.Az. Brederoo. Eene bibliographie.
H6858: UNGER, Marjan. - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
Y0600: LIBERALE UNIE. - Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving.
Y8122: CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE. - Christelijk Historische Unie. Aan de keizers van Nieuwer-Amstel. Afwijzing van den Neutralen Staat. Algemeen Christelijke Volkspartij. Vooruitstrevende Sociale Politiek. Een krachtige middenstand. Stem op No. 1 van lijst 7 Mr. Dr. J. van Bruggen.
Y9942: DE UNIE. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie. 1941: No. 42 (5 juni 1941) & No. 46 (3 juli 1941).
Y8414: LA UNION. - La Union. Semanario Catolico na Interes di Pueblo Edita pa Curacaosche R.K. Volksbond. Ana X, Curacao 21 di April di 1932. No. 495.
H7018: UNTERMEYER, Louis (ed.). - Lots of limericks. Light, lusty, and lasting. Illustrations by R. Taylor.
H7057: UNWIN, Stanley. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
R7978: UNWIN, Stanley. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
B8088: UPDIKE, Daniel Berkeley. - Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II.
W2012: UPDIKE, Daniel Berkely. - In the Day's Work.
Y8663: UPHOFF, Manon. - Het Rode.
R3011: URI, Sikko P. - De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren.
T5844: D'URVILLE, Jacques. - La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre.
T4430: USAKLIGIL, Halid Ziya. - Verboden liefde. Vertaald en van een nawword voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
H9019: UTATANE, Hiroyuki. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, Jan. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
L5986: UYLDERT, Maurits. - Albert Verwey.
L2877: UYLDERT, Maurits. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
T4511: UYTENDOORN, Corry. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, Corry. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, Corry. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6886: UYTENDOORN, Corry. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, Corry. [=J.C.M. Kaller-Wigman]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, Cor. Gevangene no. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
Y2354: UYTTENDAELE, Isabelle. - Voor eens na altijd.
T3728: UYTTERSPROT, Herman. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
Y5362: UZANNE, Octave. - La Chronique Scandaleuse. Publiee par Octave Uzanne avec preface, notes et index.
Y5360: UZANNE, Octave. - Le Livre. Revue du monde littéraire et des bibliophiles contemporains. Tome IV -Juillet-Décembre (19-24) 1891.
Y8514: VAANDRAGER, C.B. - Sampleton. Gedichten.
T4811: VAARTJES, Ge. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
Y4265: VADERLAND, Het. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 229. Zondag 13 September 1914. Avondblad. Laatste pagina: Kaart van Oostelijk Oorlogsterrein in Oostelijk Pruisen, Rusland (Polen) en Oostenrijk (Galicie en de Bukowina) en van het Zuidelijk Oorlogsterrein in Servie, Oostenrijk (Bosnie, Novi-Bazar, Dalmatie) en Montenegro.
Y4266: VADERLAND, Het. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 242. Vrijdag 23 September 1914. Ochtendblad. Laatste pagina kaart: Vierde Oorlogskaart van Het Vaderland. Uitvoerige Kaart van het Oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, de streek tusschen Parijs en Lotharingen en rondom Parijs, alsmede van de Elzas en Belgie.
Y4264: VADERLAND, Het - Het Vaderland. Zaterdag 19 December 1914. No. 340 Avondblad B. Laatste pagina kaart: Stand van de legers in Polen na de slagen aan de Bzura, bij Lodz en bij Krakau.
Y4267: VADERLAND, Het. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 328. Dinsdag 8 September 1914. Tweede avondblad. Laatste pagina kaart: De Strijd tusschen Plotsk aan de Weichsel en Weljun nabij de grens van Silezie.
Y9262: QUO VADIS. - Quo Vadis? Welvaart-Economie. Augustus 1940. no. 1. Nederland, let op U saeck.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
B7276: VAKSTUDIE. - Vakstudie.
Y7478: INTERNATIONAAL VAKVERBOND - I.V.V. - Extra bijlage: Wat betekent de aansluiting van het Sowjet-Russisch Vakverbond bij het I.V.V.?
Y7745: Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. - Belangrijk aan de Nederlandsche Arbeiders. Op 1 November 1941 zal een nieuwe Sociale Wet in werking treden n.l het Ziekenfondsenbesluit.
K1815: VALCKENAERE, Julien de. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
R6054: VALERIUS, Adrianus. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
L7918: VALERY, Paul. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
T1996: VALK Lz., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
R7609: VALK, M.H.A. van der. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. van der. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
L4410: VALKENIER, Frank. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
K9527: VALKENIER, Frank. - Laus Brabanciae. Verzen.
B3707: VALKENIER, Frank. - Balladeske Liederen.
B1867: VALKENIER, Frank. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
R6040: VALKENIER, Frank. - Balladen van Brabant.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
R1625: VALKHOFF, Piet. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
L0086: VALKHOFF, Marius. - Argot en Bargoens.
K7566: VALKHOFF, Marius. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
A0341: VALKHOFF, J. en Henr. Roland Holst. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
W3400: VALKHOFF, Marius. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door... [Op omslag Roemeensche Roversballaden].
R1780: VANACKER, V.F. en A. Sassen. - De syntaxis in de dialectstudie.
B5562: VANDEKERCKHOVE, Hans. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
K9078: VANDENBERGH, John. - Kleine biografie van Henry Miller.
R3808: [SPINOZA] VANDENBOSSCHE, Hubert. - Adriaan Koerbagh en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 21 mei 1977.
B3901: VANDER LOO, Firmijn. - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
T4758: VANDERHEIJDEN, Jan F. - De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten.
B6647: VANDERHEYDEN, F. - Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland.
K9475: VANDERHEYDEN, Jan F. - F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering.
B9927: VANDERHEYDEN, J. F. - D.G. Morhof en de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur.
T8070: VANDERVELDE, Emiel. - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
R5005: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
L4390: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica.
K9901: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondels wereldbeeld.
K8982: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'.
K8791: VANDERVELDEN, Jos. - Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw.
K7208: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis.
R1455: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondels wereldbeeld.
R1379: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
T6535: VANDEVELDE, Arthur W. (red.). - Proces Verbaal. 3e jaargang nrs. 2 en 3.
T6534: VANDEVELDE, Arthur W. (red.). - Proces Verbaal. 2e jaargang nrs. 2 en 3.
T0914: VANEL, C. - Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers.
H9569: VANK. - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
T1675: VANLANDSCHOOT, Romain. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971.
Y0605: VANWELKENHUYZEN, Gustave. - J.-K. Huysmans et la Belgique.
Y3089: VARANGOT, Victor. - Virginia.
R5573: VAREKAMP, T. - Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad.
T7730: VARGA, Eugen. - De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H.
K0464: VARGAS LLOSA, Mario. - De cultuur van de vrijheid. Vertaling M. Westra en M. Sabarte Belacortu.
M9065: VARGAS LLOSA, Mario. - The culture of freedom / De cultuur van de vrijheid. A lecture delivered in Amsterdam on 29 november 1985 to mark the nineteenth anniversary of Meulenhoff.
R2709: VARGAS LLOSA, Mario. - De cultuur van de vrijheid. Lezing, gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, t.g.v. het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
Y3747: VARLIN, Eugene. - La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913.
T2859: VAS DIAS, M.J.Th. - Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering.
T9877: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
R6513: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
E0272: VASARI, Giorgio. - Artists of the Renaissance. An illustrated selection translated by George Bull.
H6610: VASSALLUCCI, Michel. - Ik ben een leugen die altijd de waarheid spreekt. Een hommage aan Michel Vassallucci.
H0123: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . - Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra.
B8989: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. / W.G. van der Tak. - Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz origins, Jellesz life and business.
R3898: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. - Uriel da Costa. Nieuwe bijdrage tot diens levensgeschiedenis.
T8035: VAZ DIAS, Herm. - Door de bioscoop gered. Levensschets.
Y9506: [SPINOZA] Vaz DIAS, A.M. & W.G. van der Tak. - Spinoza Merchant & Autodidact.
R9257: VBOON] VERDOODT, Frans-Jos. - Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon].
Y3949: NEDERLAND VECHT. - Nederland Vecht, te Land, ter Zee en in de Lucht. Speciale uitgave 1e jaargang no 7, juli 1945.
Y0221: VEDER, W.R. - Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
B8464: VEDER, W.R. - November 1863. Dichterlijke uitboezeming.
B4645: VEDER, Aart. - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
R6107: VEDER, H.H. - Feestwoord ter gelegenheid van den Achttiende Verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina.
B9663: VEEGENS, J.D. - De Fransche omwenteling.
L8350: VEEN, Hans van der & Jos van WATERSCHOOT. - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later.
L7943: VEEN, Martin van. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog.
L7896: VEEN, Adriaan van der. - Het wilde feest.
L7060: VEEN, Adriaan van der. - Wij hebben vleugels
T6171: VEEN, Jos van. - God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op zondag den 13den December 1908.
H0942: VEEN, Adriaan van der. - Vriendelijke vreemdeling.
H0943: VEEN, Adriaan van der. - Een idealist.
L8982: VEEN, H.R.S. van der. - Dostojewskij's "Vernederden en Gekrenkten".
W9076: VEEN, Adriaan van der. - Het grijze paard van Aran.
T3552: VEEN, Jos van. - De geschiedenis van Jesoes-Christos. Eerste deeltje: Maran Atha! - Onze Heer komt!. Tweede deeltje: Ho Logos Sarks egenet - Het woord is Vleesch geworden. Derde (laatste) deeltje: Ecce Homo - Ziedaar, de Mensch.
T3553: VEEN, Jos van. - De geschiedenis van de hel.
R9530: VEEN, Jos van. - De geschiedenis van Jęsoes-Christos. Eerste deeltje. "Maran Atha!" - "Onze Heer komt!".
H2774: VEEN, Bart van. - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht.
R8990: VEEN, Adriaan van der. - Geld speelt de groote rol.
B3219: VEEN, Fulco van der. - Voortplantingsgeneeskunde tussen evaluatie en hybridisatie.
Y1856: VEEN, L.J. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 - 1 maart 1947.
T9088: VEEN, A.H.L. van. - Gedenkboekje t.g.v. het 50 jarig bestaan Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist. 1927-1977.
Y2649: VEEN, C.F. van. - Centsprenten. Catchpennyprints. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Dutch Popular- and Childrenprints.
Y0466: VEEN, Jos van. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
W4623: VEEN, Adriaan van der. - Alibi voor het onvolkomen hart.
Y1391: VEEN, Jos van. - Ze hadden het allemaal van Onze Lieve-Heer.
T6687: VEEN, Jos van. - Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.
B1420: VEEN, J.S. van. - Levensbericht van P.N. van Doorninck.
T3105: VEEN, E. - Schadevergoeding door annexatie (aankoop).
B0916: VEEN, Adriaan van der & Adriaan Morrien. - A. van der Veen: Fragment uit Het wilde feest. A. Morrien: Landelijke liefde. Loefde en vriendschap. Engelen. Slapeloosheid.
Y6198: VEEN, Anneke van. - Foto's voor de Stad 72-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
Y6195: VEEN, Henk van der. - Watertorens in Nederland.
R5859: VEEN, Jos van. - Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden.
T7367: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
Y9480: [SPINOZA] VEEN, T.J. - De beste staat: een questio politica bij Huber en Spinoza.
L8385: VEENENDAAL, E.J. - Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk.
T9916: VEENENDAAL, J.H. en J. Kok. - Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
Y1132: VEENENDAAL, J.H. en J. Kok. - Antwoorden op het Tweede stukje van het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
Y2495: VEENHOF, C. en A. Zijlstra. - Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep.
R9718: VEENHOF, K.R. - Spijkerschriftarchieven.
K1379: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. / A. Vels Heijn. - Het nieuwe Rijks Museum ontwerpen en bouwen 1863 - 1885.
Y2535: VEENSTRA, R. - Opgaven voor de lei. Klassikale Denk-, Schrijf- en Taalfoefeningen voor de Volksschool. (met eene woordenlijst volgens de nieuwe spelling).
L6009: VEER S.J., W. de. - Uit mijn lente. Gedichten.
T6018: VEER, J.H. de. - Oranje, de Zee. Gedicht aangeboden aan H.M. de Koningin 31 Augustus 1902.
L4433: VEER, H. de. - Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
T0701: VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904.
Y3710: VEER, Bert van der. - Uitgevertje spelen.
K6247: VEER, H. de. - Trou-ringh voor 't jonge Holland.
Y7276: [MULTATULI] VEER, Paul van 't. - Het leven van Multatuli.
R7590: VEERDEGHEM, F. van. - Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw.
B1638: VEERDEGHEM, Fr. van. - Het Gemoraliseerd Kaatsspel.
T6022: VEERE, B. van. en W. Zuidema. - Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding.
Y2180: VEERE, B. van. & W. Zuidema. - Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek.
T8917: VEERMAN, Nel. - Nacht en dag.
T8829: VEERMAN, Nel. - Er schijnt een ster.
H8315: VEERMAN, C.P. - Denkend aan Holland. Een visie op de agrarische ontwikkeling.
Y6274: VEGA, Lope de. - Soneto de repente. Vertaald uit het Spaans door E.J. Haslinghuis.
Y1189: VEGT, H.J. van der. - Leerboekje voor kinderen, die naar de leerwijze van den heer Prinsen onderwezen worden. Overeenkomstig de vierde en vijfde leestafel. Tweede stukje.
R7700: VEITH, L.F.X. - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk. Uit het Latijn vertaald.
L9323: [VONDEL] VEKEMAN, Herman en Herbert Van Uffelen. (ed.). - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag.
H0088: VELD, Renee in 't. - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk.
L7086: [VONDEL] VELDE, Edg. van de. - Vondel en de plastische kunsten.
T1709: VELDE, Henry van de. - AMO.
R3644: VELDE, Marcel van de. - Heimelijkheden uit het Brugse Vrije. Verborgen sproken en volkse verbeeldingen.
L4539: VELDE, Marcel van de. - Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981.
R1540: VELDE, Anton van de. - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven.
R8878: VELDE, J.H. van de. - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
R6846: VELDE, Marcel van de. - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918.
R3151: VELDE, Paul van der. (sameng.) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
Y8274: VELDEKE, Henric van. - 25 minneliederen. Ingeleid en toegelicht door Jef Notermans.
T0303: VELDEN, Ben van der. - Celeste. Het meisje van Proust.
T9913: VELDEN Jz., C. van der. - De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje.
L2761: VELDEN, Dora van (ed.). - Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
B2751: VELDEN, D. van. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
L8646: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van J. van Wessem.
E0348: VELDHOEN, Lex. & Jan Oudenaarden. - Met vlinderstrik en Boerenzakdoek een Rotterdamse uitgeversfamilie. Jubileumuitgave.
B0205: VELDHUYSEN, F. - Hoa-Kiao. Chinezen in Indonesie.
R4715: VELDMAN, H.S. - Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland.
B2104: VELDSTER, Roner. - Dagnacht.
H9421: VELMANS-VAN HESSEN, Edith / Sijbolt Noorda. - 1945: Niet terugkijken... / Over stimulerende middelen en ongewenste bijwerkingen.
R0598: VELS HEIJN, Annemarie. - Etsen van Rembrandt.
R6532: VELTHOVEN, H. van. - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-Belgie.
K4493: VELTHUYSEN, Ton. - Tirade 1957-1985.
K1675: VELTMAN, Martin. - De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol.
T5947: VEN, J.M. van der. - De Weelde. Eene sociologische studie.
T7208: VENEMA, Adriaan. - Mussert.
K5874: VENEMA, Adriaan. - Liever waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong.
Y8534: VENEMA, Adriaan. - Fietsen voor de Volkskrant. Enkele gedichten door Adriaan Venema met de hand gewreven uit Decadry brevet no. 716969 et correspondandts.
T1552: VENEMANS, B.A. - De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie.
L3754: VENERIS Cap. O.F.M., Frater. - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
T9948: Edizioni la Biennale di Venezia. - Le Arti a Vienna dall a Secessione alla Caduta dell' Impero asbugico.
Y2592: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 8. eerste jaargang 7 Februari 1932.
T2287: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 7, eerste jaargang 16 Jan. 1932.
T2286: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 6, eerste jaargang 5 Dec 1931. Johan Haak een houtsnede en een vignet. Van Genia Lucker vignetten.
R7179: VENTURA, Julia. - Fotografisch werk.
B2707: VERACHTERT, Frans. - Karel Van den Oever (1879-1926).
Y0683: VERAX. [= Van F. Gunst]. - De ontbinding. Een staatsgreep.
T2208: VERBEECK, Rene. - De dwaze bruid.
R3831: [SPINOZA] VERBEEK, Theo. - "De wil van God". Over een centraal thema in Spinoza's filosofie. Voordracht gehouden te Rijsburg op 16 mei 1998.
R6898: VERBERNE, L.G.J. - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
T2508: VERBIEST, J.V.L.M. - Nazi-regeering en Spaarnestad.
T2505: VERBIEST, J.V.L.M. - Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland.
T2506: VERBIEST, J.V.L.M. - Tantiemisten. In fraudem legis.
T2504: VERBIEST, J.V.L.M. - De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd.
T2502: VERBIEST, J.V.L.M. - Tusschen Haarlem en Berlijn...
T2503: VERBIEST, J.V.L.M. - Het schandaal aan De Tijd.
Y5702: ANTI DAGBLAD ZEGEL VERBOND. - 1: Statuten der Ver. Het anti dagbladzegel verbond 1867. 2: Het zegelrecht der dagbladen in Nederland door Maurits H. van Lee. 3: 5 blaadjes gerigt aan Minister van Finantien. 4: Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. 5: Vier prenten het dagbladzegel. 6: Aan de redactien der Dag- en Weekbladen in Nederland. Namens het tijdelijk hoofdbestuur D. van Weel en E. van Raalte.
Y1585: VERBOOM, Bernard en Jo Mulder. - Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst.
T2263: VERCORS. - De stilte der zee.
C0086: VERCORS. - De droom. Vertaling Clara Eggink.
T6747: VERCORS. - La marche a l' etoile.
T0519: VERCOULLIE - De taal der Vlamingen.
R5278: VERDAASDONK, H. - De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag.
L8338: VERDAM, J. - Over wetenschap en wetenschappelijke methode.
L5896: VERDAM, J. - Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
L2742: VERDAM, J. - Een museum van taaloudheden.
L1024: VERDAM, J. - Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
B5785: VERDAM, J. - Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde.
B4393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
K7563: VERDAM, J. - Levensbericht van Eelco Verwijs.
R4034: VERDAM, J. - Afscheidsgroet aan zijne leerlingen, den 17den Juni 1915 uitgesproken.
Y7773: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 4e reeks deel III.
Y7774: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel VIII.
Y7775: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel XII.
Y7776: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor de kennis van onze Middelnederlandsche Taal en in het bijzonder voor de critiek van Maerlant. 3de reeks deel VI.
K6784: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie.
Y8429: VERDENIUS, A. e.a. - De beweging van Tachtig. Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam. Ingeleid door J.H. Scholte.
L7601: VERDONCK, Joris. - Maurice Felbier.
B9976: [DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, Ch. - Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis.
Y7919: EXLIBRISKRING DER W.B. VEREENIGING. - Over het exlibris. Jaarboekje no. 5 (1950); no. 10 (1955).
R7075: VERELST, Stan. - Louis Zimmer en zijn werken.
R8006: VERGA, Giov. - Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling.
T4432: VERGA, Giovanni. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
T4431: VERGA, Giovanni. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
L5328: VERGEER, Charles. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
L3182: VERGEER, Charles. - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
Y3171: VERGILIUS Maro, Publius. - Aeneis. Heldendicht over Aeneas. Vertaling inhexameters Henk Schoonhoven.
T1808: VERHAAREN, J. - Kindsoldaat.
Y4562: VERHAAREN, J. - Zon uit Oekraďne. Weerklank van de vooruitzichten voor Nederland in 2007.
B5207: VERHAEREN, Emile. - Les Heures d'Apres-Midi.
B4302: VERHAEREN, Emile. - Gedichten. Nawoord Martien Beversluis.
T9349: VERHAEREN, Em. - Petites Legendes.
R5468: VERHAGEN, J. - Voor Moeder. Een Verhaal.
R5467: VERHAGEN, J. - Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland.
T4027: VERHAGEN, P. - Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal.
Y9711: VERHAGEN, C.M. - Van tuchteling tot bewoner.
Y2197: VERHALLEN, Bart. - De Rotterdamsche Vlag. Vert-blanc-vert.
T5211: VERHAVERT, Cypriaan. - In onze goedige stede.
T1878: VERHELST, Karel. - Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893).
Y6273: VERHEUL, Kees. - Werk in uitvoering, het begin.
K2098: VERHEUS, Simon L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
T7165: VERHEY, Harry (voorw.). - De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland.
R3664: VERHEYDEN, Prosper. - Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752.
B8515: VERHOEVEN, Bernard. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B3704: VERHOEVEN, Bernard. (vertaald). - De poëzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid en vertaald door Bernard Verhoeven.
K6049: VERHOEVEN, Bernard. - De zilveren spiegel.
M3570: VERHOEVEN, Bernard. - Pax Hominibus. Gedichten.
T4072: VERHOEVEN, D. e.a. (eds.). - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998.
Y8972: VERHOEVEN, Jan. - t Schilderijtje. Grappig gevalletje in 1 bedrijf.
L8016: VERHULST, Rafael. - Telamon & Myrtalee.
T0182: VERHULST, J. [=A.C.J.A. Greebe]. - Pro Memorie.
B7656: VERIDICUS. (illustraties). - De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie.
Y2009: VERITAS. - De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij.
Y4219: VERITAS. - Veritas. Dagblad voor Delft en Omstreken. No 239. Vrijdag 11 Mei 1945.
T6603: VERITAS. [=A.M. Anderson]. - Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken.
T3353: VERKUYL, H.J. - De schouders waarop wij staan. Taalfilosofische grondslagen voor taalkundig onderzoek.
R4618: S. FISCHER VERLAG. - Das vierzigste Jahr 1886-1926.
L1712: VERLAINE, Paul. - Twee weken Holland.
T4016: VERLET, Pierre a.o. - The Book of Tapestry. History and Technique
B0447: VERMEER, Wim. - Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620.
Y7334: VERMEEREN, P.J.H. - Op zoek naar de librije van Rooklooster.
T9361: VERMEEREN, P.J.H. - Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung.
R1515: VERMEIRSCH, E.H. - Inleiding tot Vondel's Lucifer.
B2563: VERMEULEN, P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
L0334: VERMEYLEN, Aug. - Quelques aspects de la question de langues en Belgique.
R3453: [MULTATULI] VERMOORTEL, Philip. - Multatuli in Vlaanderen.
Y7248: [MULTATULI] VERMOORTEL, Philip. - De schrijver Multatuli.
B2129: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest.
L1304: VERRIJN STUART, G.M. - Verstoring en herstel van economisch evenwicht.
Y7705: FOK VERRINK (A. Fokker, S.E. Verrijn Stuart, G. Weverink). - Kinderhandenarbeid. Een verzameling werkjes door, met en voor kinderenthuis te maken.
Y3809: VERROEN, Th.J.L. - Huis Doorn. Een kasteel met keizerlijke allure.
Y0054: VERSCHAEVE, Yvonne. - 4 x 3. Gedichten.
L2713: VERSCHAEVE, Cyr. - Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis.
R6714: VERSCHAVE, Paul. - De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch.
Y8930: VERSCHOREN, Frans. - Van een jongen die geluk had.
T4914: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
Y2530: VERSLUYS. - Versluys' Schrijfcursus deel 5 en 6.
Y5507: VERSLUYS, J. - Rekenboek voor de Lagere School. Zesde stukje. Gewone en tiendeelige breuken.
L8743: VERSNAEYEN, Karel. - Jacob van Maerlant en zijne werken.
L1568: VERSPAANDONK, J.A.J.M. e.a. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
T9261: VESTDIJK / VERSPOOR. - Villanelle.
W3946: VERSPOOR, Dolf/Willem van Elden. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
L6837: VERSTAPPEN, H.Th. - Geomorphological observations on Indonesian Volcanoes.
B0267: VERSTEEG, JAN. - Louis-Ferdinand Celine Informatie.
T0806: VERSTRAETEN, Jos. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch.
T2369: VERTOMMEN, Karel. - Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters.
L9013: VERTOMMEN, Karel. - Uut herten vri. Balladen en zangen.
Y1369: VERVAART, J.A. - Vlootwet. Militaire uitgaven en sociale voorzorg.
T4274: VERVIERS, Emile. - Eenige beginselen der Gemeente-Financien.
T4081: VERVIERS, Emile. - Opstand in de Jordaan.
M0871: VERVLIET, Hendrik D.L. (ed.). - Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a.
H1354: VERVLIET, H.D.L. - Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989.
Y9891: VERVLOET, J & Jos Coomans. - Geestelijken Praeltreijn ter gelegenheid van het 850 jarig jubile gevierd met groten luijster tot lof van O.L.V van Hanswijck te Mechelen gedurende de 15 laetste dagen van Oogstmaend 1838.
H2455: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen.
L6133: VERVOORT, Hans. - Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand. De Engelbewaarder Nr 14.
R8626: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
Y9466: VERVOORT, Ton. - De zaak Stevens. Proces-verbaal
T5797: VERWACHTING. - Verwachting eerste jaargang no. 1 november 1948.
M5130: VERWEY, Albert. - De legende van de ruimte.
H4974: VERWEY, Albert. - Vondels vers.
L6574: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
K0936: VERWEY, Albert. - Catalogus van werken van Albert Verwey.
C0501: VERWEY, Albert. - De maker.
K0811: VERWEY, Albert. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel.
B7435: VERWEY, Albert. - Toen de Gids werd opgericht....
B7231: VERWEY, Albert. - Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929.
R4402: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters. Feith, Van Alphen, Bellamy, Helmers, Tollens, Beets, Staring, Potgieter, De Genestet, Perk. Met proza van Albert Verwey.
K8807: VERWEY, Albert. - Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. uitgesproken door...
K8337: VERWEY, Albert. - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
W3776: VERWEY, Albert. - De legende van de ruimte.
B4172: [VONDEL] VERWEY, Albert. - Een inleiding tot Vondel.
M6635: VERWEY, Albert. - Oorlogsdaad of oorlogsgevoel. Voordruk, april nummer de XXe eeuw 1903.
K7268: VERWEY, Albert. - Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie.
R5491: VERWEY, Albert. - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
B3138: VERWEY, Albert. - Onze taak in de tijd.
Y7992: VERWEY, Albert. - Jacoba van Beieren.
B2916: VERWEY, Albert. - Het Brandende Braambosch.
Y3620: [VONDEL] VERWEY, Albert. - Een inleiding tot Vondel.
K6190: VERWEY, Albert. - Verhalende poëzie. Persephone en Demeter.
M5107: VERWEY, Albert. - Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
T4853: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey.
Y2102: [VONDEL] VERWEY, Albert. - Amsterdam en Vondel.
M3797: VERWEY, Albert. - De legenden van de ene weg.
H7687: VERWEY, Albert. - Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling.
Y6421: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
Y6420: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters. P.C. Hooft. Met proza van Albert Verwey.
W3778: VERWEY, Albert. - Nieuwjaarsmorgen.
K1874: VERWEY, Albert. - Rhythmus und Metrum, uebersetzt von Antoinette Eggink.
Y8408: VERWEY, Albert. - Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege 23 mei 1935.
Y8631: VERWEY, Albert. - Het Brandende Braambosch.
L2587: VERWIJS, M.C. (ed.). - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954.
Y5864: VERZEKERINGSBODE, De. - De Verzekeringsbode 3 September 1898 No 49. 17e jaargang. Met Bijvoegsel. Redactie Henriques Pimentel.
T7736: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
B7472: VESSEUR, Theo. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
K9883: VESSEUR, Theo. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
B9937: VESTDIJK, S. - Kort begrip van Lahringen. Apocrief romanfragment.
T0215: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde. Gedichten.
M8071: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
R7922: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
B2586: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange.
B2585: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter.
M2151: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
K3335: VESTDIJK, Simon / Hans Andreus. e.a. - Paul Snoek.
L8514: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
Y6270: VESTDIJK, Simon. - Feuilles mortes.
L8432: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
B0789: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Eerste deel: Proza. Tweede deel: poëzie en Essay.
B0356: VESTDIJK, S. / Menno ter Braak / Anton van Duinkerken. - Nederlandsche litteratuur van nu.
R3837: [SPINOZA] VET, Jan de. - Spinoza en Spinozisme in enkele "Journeaux de Hollande. Voordracht gehouden te Katwijk op 19 mei 2001.
L8210: VETERMAN, Eduard. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel.
R3922: VETERMAN, Eduard. - De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946.
R1899: VETERMAN, Eduard [=Elias Veterman]. - Essais.
B0346: VETERMAN, Eduard. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud Chineesche Tooneelspel.
T2749: VETH, P.J. - Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen.
H5936: VETH, Cornelis. - Nelly Bodenheim illustratrice.
A0747: VETH, Cornelis. - Onthullingen door een kamenier Ten Hove.
L3673: VETH, Cornelis. - Het geheim van den idioot. Tooneelspel a grand spectacle.
L3672: VETH, Cornelis. - Gids voor Padvinders. Indianen-verhaal.
L3667: VETH, Cornelis. - Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven.
L3668: VETH, Cornelis. - Crimineel allerlei (Lotgevallen van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-inbrekers, enz). Prikkel-idyllen II.
L3670: VETH, Cornelis. - Roberto en Ewalda of wel Rooverhoofdman en Haremdame. Familie roman.
L9045: VETH, cornelis. - Revolutionnaire Beeldende Kunst.
R9632: VETH, Cornelis. - Het jaar van de Vrouw. Feestgave bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, Juni 1908.
K9075: VETH, Cornelis. - Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog. Volksroman.
B4833: VETH, Cornelis. - Gisteren en vandaag.
B4852: VETH, Cornelis. - Engelsche journalistieke prentkunst. Lezing voor de vereeniging gehouden op 14 november 1904.
T5229: VETH, Corn. (inleiding). - Catalogus der tentoonstelling van het geillustreerde boek tot 1900. Van 14-26 maart 1923, Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
T7439: VETH, Cornelis. - Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945.
T4570: VETH, Cornelis. - Schoon schip! Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
R1382: VETH, Cornelis. - Fransche caricaturisten.
B1691: VETH, Cornelis. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
B1692: VETH, Cornelis. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
T4293: VETH, Cornelis. - Kate Greenaway en Randolph Caldecott.
R6626: VETH, Cornelis. - Adolph Menzel.
Y8875: VETH, Cornelis. - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche Schilderkunst.
B6894: VEUILLOT, Louis. - De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester.
Y9155: VEYS, Ignaas. - Een vreemd bed.
W8983: VICTOR, Walther (einl.). - Lesebucher fur unsere Zeit.
B4303: VIDAL, Piere e.a. - Alt provenzalische Gedichte. Ubersetzt sind die Gedichte von Walter Naumann, illustriert von Dietrich Naethe.
R7299: VIES, A.B. van der - Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk.
Y4444: SOUTH VIETNAM. - South VietNam. National Front for Liberation Information Commission. 3rd year No. 44, September 15, 1969. Beloved President Ho Chi Minh will live for ever in our hearts.
Y4440: LE COURRIER DU VIETNAM. - Le Courrier du Vietnam. 5e Annee no. 171. 1968 1er Juillet. Le 25 juin a Quang Binh a ete abattu le 3.000e avion americain.
L6274: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
L0528: VIEU-KUIK, H.J. (ed.). - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
B9535: VIGNAU-WILBERG, Thea. - Rembrandt auf Papier. Werk und Wirkung. Rembrandt and his followers. Drawings from Munich. Mit einem Beitrag von Peter Schatborn.
B4897: VIGNIER, Charles M. & M. Densmore. - Catologue de la Bibliotheque de livres japonais illustres, appartenant a M. Emile Javal. Premiere partie.
Y6238: VIGOLEIS THELEN, Albert. - Herfst.
Y6229: VIGOLEIS THELEN, Albert. - Voor Booby s. Gedicht voor Helmut Salden. Met een toelichting door L. Fiethen.
Y3024: VIJLBRIEF, N. & Ch. G. Cramer. - Een gids voor de zelfstudie van de Vakorganisatie. / Een gids voor de zelfstudie van het koloniale vraagstuk.
T1102: VIJVER, C. van der. - De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges.
B6488: VIJVER, Steven van de. - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken.
B5225: VILLATTE, Cesaire. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche Argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken.
R0648: VILLETARD, Edmond. - Geschiedenis van de Internationale.
Y8087: VILLETHIERRY de GIRARD, Jean. - Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der génen die zig begeeven tot den houwelyken staet. bewezen door de schriftuer, door de heilige vaders, en kerkvergaderingen. Op nieuws uit het Fransch vertaeld.
T0204: VILLON, Francois. - Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon.
B4817: VILLON, Francois. - Balladen van Villon. / Ballades de Villon. Uit het Frans door Bert Decorte.
Y3576: VILLON, Francois. - Villon Oeuvres.
B2179: VILLON, Francois. - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
M0241: VILLON, Francois. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
M9460: VINCI, Leonardo da. - Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
R1944: VINDEX [=Hendrik Herman Backer]. - Vlam in 't hart.
R7711: VINDEX, P. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
T2731: VINDEX, P. [=Petrus Buijs]. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
L8264: VINK, N. - Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk.
Y4553: VINK, T. - De Rivierstreek. Overzichtskaart en zeven profieltekeningen van boringen. Schaal op 1: 100.000.
R3796: [SPINOZA] VINK, H.J. - Plotiniaanse en Spinozistische elementen in de esthetische opvattingen van de kunstpedagoog Bremmer.
Y9468: [SPINOZA] VINK, Ton. - Spinoza Classicus en Wim Klever. Bij de verschijning van Win Klevers Spinoza Classicus.
B8644: VINKE, Henricus Egbertus. - Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtgenoot en vriend H.J. Royaards, overleden 2 Januarij 1854.
Y7008: VINKENOOG, Simon. - O Amsterdam, ik heb je zo lief!
T3668: VINKENOOG, Simon (ed.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
A0481: VINKENOOG, Simon. - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
Y4162: VINKENOOG, Simon (inl.). - Boekenbalboekje.
R8982: VINKENOOG, Simon. - Onder (eigen) dak. Gedichten.
R7877: VINKENOOG, Simon. - Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten.
K4922: VINKENOOG, Simon (ed.). - Het moederkruid. Een boek over marihuana.
R3774: VINKENOOG, Simon. - Wondkoorts.
T4809: VINKS, Jos. - Nationalisme in Vlaanderen.
W8881: VINNE, Theo. L. - Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations.
H9093: VINNE, Theodore L. de. - The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor.
T7558: VIROLLEAUD, Ch. - De legende van den Christus. Vertaling J.M. Storch.
Y2547: VIRULY, A. (Inleiding). Jacob Aleva (verzameld). - Als wij vechten. Een aantal prozastukken en gedichten. J.V.B. serie no. 1.
T5936: VIRULY, A. - Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit.
T4111: VIRULY, A. - Kain in de Cockpit.
T4110: VIRULY, A. - Ons land en het geweld.
Y8139: VIRULY, A. - Kerk en Vrede Vereeniging van Christen-Antimilitairisten. Schiphol 22 april 1936. De Daad van Viruly. De Lantaarn 1936: Antwoord van A. Viruly op de sympathiebetuigingen, n.a.v. zijn ontslagaanvrage als reserve-officier-vlieger.
H7784: VIS, Jurjen. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
Y3306: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des Estampes qui forment l'oeuvre grave de Dirk De Bray.
T2898: VISSCHER, Joh. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9731: VISSCHER, Joh. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
Y0538: VISSCHER, H en P.A. Diepenhorst. (red). - Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving.
T3078: VISSCHER, Joh. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
Y9882: VISSCHER, Adolphe. - Nederlandsche Belangen.
R3191: VISSCHERS, M.P.H. - Het Geheim van den eenigen weg tot succes.
L8266: Visser, A. de. - Waar het om gaat!
L7013: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw.
L6784: VISSER, F.Th. - Enige opmerkingen betreffende de studie van de historische syntaxis van het Engels.
B0111: VISSER, Peter. - Wend.
T6019: VISSER, B.C.A.M. - Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden.
L4728: VISSER, Frederikus T. - A Syntax of the English Language of St. Thomas More. A. The Verb.
L2479: VISSER, Hans. - Simon Vestdijk, kinderjaren.
B6128: VISSER, Piet. (ed.). - Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
B7613: VISSER, Carolijn. - Tibetaanse perziken.
B3465: VISSER, Carolijn. - De barones van Ragavere. Het bruidje met de voile.
Y0911: VISSER, Piet (ed.). - Scripta Manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendboekje van collega's. Aangeboden aan A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitbibliotheek Amsterdam.
Y0485: VISSER, J.Th. de. - De Keuze. Leerrede naar aanleiding van de ernstige gebeurtenissen van den laatste tijd.
R1942: VISSER, Leen [=Klaas Hanzen Heeroma]. - Ic sie des meyen schijn... Gedichten.
K5457: VISSER, Piet. - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten.
K4584: VISSER, Elizabeth. e.a. - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
K2092: [ERASMUS] VISSER-ISLES, Laraine. - Erasmus van Rotterdam.
R6079: [VESTDIJK] VISSER, Hans / Anne Wadman. - Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia.
T2618: VISSER, W. - De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953.
L2988: VISSER 'T HOOFT, H. Ph. - De dichter Jan van Walre.
R4473: VISSERING, S. - Gijsbert Karel van Hogendorp.
T8061: VISSERING, Gerard. - De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
M2430: VISTO, H.E. - Jawel Majoor. Met tekeningen van A.G. Smit.
L3427: VITRUVIUS. - Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon.
H3393: VIVANTI, Annie. - De onderbroken reis. Vertaling Cath. Ypres.
Y4672: VLAANDEREN, Andre (illustraties). - Gedenkboek 1898-1923. Ter herinnering aan het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Tevens Practisch Handboek voor het Huisgezin.
T5224: KSA-JONG-VLAANDEREN. - Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen.
R3968: RAAD VAN VLAANDEREN. - Memorandum over de buitenlandsche politiek van België.
T4242: VLAANDEREN, Andre. - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing.
Y5542: VLADERACKEN, Geertruida van. - Prinsesseliedje. Tekst en muziek.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

5/9