Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.
R3904: HUITEMA, T. - De voorspraak (Shafa'a) in den Islam.
Y2532: HUIZENGA, L. en K. Veldkamp. - Zangmethode voor christelijke scholen. eerste en tweede deeltje.
R8509: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger Volksverhalen voor 't merendeel verzameld door ... Bewerkt door K. ter Laan met foto's van F.G. Knol.
T4967: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten.
T4964: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij.
T4965: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz.
T4966: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz.
T4963: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz.
Y5897: [ERASMUS] HUIZINGA, Johan. - Erasmus.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
B8438: HUIZINGA, Leonhard. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
L2883: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achttiende eeuw.
P0292: HUIZINGA, Leonhard. - Het Wilhelmus.
L2568: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.
K9492: HUIZINGA, J.H. - Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland.
B5190: HUIZINGA, Leonhard. - Bezeten wereld.
R1548: HUIZINGA, J. / Jan Blokker. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
K8916: HUIZINGA, Leonhard. - De gestroomlijnde wereld.
W7423: HUIZINGA, Leonhard. - Zes kaarsen voor Indie.
R5469: HUIZINGA, Johan. - Erasmo. Twee delen.
K5789: HUIZINGA, Johan. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
Y5996: [ERASMUS] HUIZINGA, J. - Erasmus.
L4058: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
R6943: HULKENBERG, Raymond. e.a. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
B0547: HULKER, J. - Wie es was / Who was / Qui etait / Quien fue Rembrandt.
Y7937: HULKER, J. - Wie was / Who was / Qui etait / Wer warVincent van Gogh.
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. van 't. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
R9660: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
R9662: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9665: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
R9658: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9656: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9651: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9650: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9649: HULLEBROECK, Emiel. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
T9204: HULLEBROECK, EM. en Gustaaf Demey. (gedicht). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
T9202: HULLEBROECK, Emiel. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
Y7591: HULLEBROECK, Emiel. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
C0999: HULLEMAN, Frans. - Heijermans herinneringen.
R9681: HULLEMAN, Frans. - Stadsmenschen.
T3543: HULLEMAN, Frans. - Heijermans herinneringen.
R9557: HULLEMAN, Frans. - Scheiding.
R9508: HULLEMAN, Frans. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
T6877: HULLEMAN, Frans. - De avonturen van mijnheer Richard.
M7100: HULLEMAN, Frans. - Heijermans herinneringen.
Y3505: HULLEMAN, Frans. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
K1547: HULME, Keri. - De windeter/ Te Kaihau. Vertaling A. Bok.
R5872: HULPAS, Marcel & Jan Willem Nienhuys. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
Y4818: HULSBUS, Joop. - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands IndiŽ en de hel van de Birma Spoorweg 1941-1945.
Y3148: HULSEBOSCH, Tom (ed.). - Margriet Winterboek 1956.
L5106: HULSHOF, Franciscus J.H.A. - Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller.
B1984: HULSHOF, Paul en Henk van Kerkwijk. - Arthur en de lettervreter.
B8631: HULSHOFF, A. - Klaas de Vries, Leeraar by de Doopsgezinden te Amsterdam, geschetst, in eene Lykrede.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
R7185: HULSHOFF, Margaretha H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
B9302: HULSKER, Jan. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
P0953: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
L0857: HULSKER, Jan. - Van Gogh in close-up.
B0555: HULSKER, J. en G. Stuiveling. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
H7938: HULST, Joh. van der. - Boek en druktechniek.
T7674: HULST, J.W. van. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
L5070: HULST, Alexander R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium.
L3025: HULST, Leo. - Weinige verzen.
K6835: HULST, W.G. van de. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T9012: HULST, Willem G. van de. - Zeven verhalen.
Y9888: HULST, N. van der. - Luim en ernst of verklaring en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, welke van eijeren ontleend zijn. Tweede Stukje.
T4583: HULSTYN, Wouter. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
R6253: HULTEN, M.H.M. van. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960).
W2206: HULTHEM, Charles. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
B3934: HULZEBOSCH, Claire. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, Claire. - Hart met gaten. Gedichten.
T2775: HULZEN, G. van. - Zwervers. Eerste bundel.
T2776: HULZEN, G. van. - Zwervers. Eerste bundel.
T2778: HULZEN, G. van. - De zwarte wagen.
T2764: HULZEN, G. van.2764 - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. van. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. van. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
Y7204: HULZEN, G. van. - Een vrouwenbiecht. Roman.
L9341: HULZEN, Gerard van. - De kinderen der rijken.
T2691: HULZEN, G. van. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T1976: HULZEN, G. van. - De zwarte wagen.
T1673: HULZEN, G. van. - De belofte.
T1664: HULZEN, G. van. - Liefdes tusschenspel.
T0543: HULZEN, G. van. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
B7219: HULZEN, A.L. van. - De Lichtboei.
L1433: HULZEN, G. van. - Zwervers. Eerste bundel.
R9415: HULZEN, G. van. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9402: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
R9380: HULZEN, G. van. - Getrouwd.
R9382: HULZEN, G. van. - Wrakke levens.
B3895: HULZEN, G. van. - Aan 't lichtende strand.
T2950: HULZEN, G. van. - De belofte.
T5117: HULZEN, G. van. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5118: HULZEN, G. van. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5119: HULZEN, G. van. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5116: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5115: HULZEN, Gerard van. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5109: HULZEN, G. van. - Wrakke levens.
T5110: HULZEN, G. van. - Wrakke levens.
T5111: HULZEN, G. van. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T5106: HULZEN, G. van. - Een vrouwenbiecht.
T5105: HULZEN, G. van. - Getrouwd.
T5101: HULZEN, G. van. - Zwervers.
T5103: HULZEN, G. van. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T5100: HULZEN, G. van. - Zwervers.
T5096: HULZEN, G. van. - Zwervers.
T5094: HULZEN, G. van. - Vagabunden. (Zwervers). Einzig berechtigte Ubersetzung nach der 3.Originalauflage von E. Charlet.
Y6595: HULZEN, G. van. - Zwitserland. Geillustreerd.
Y5047: HULZEN, Joh. van. - Onze Indische geschiedenis.
Y5351: HULZEN, Gerard van - Krantenknipsels van/over Gerard van Hulzen.
Y5216: HULZEN, G. van. - Zwitserland. Geillustreerd.
T3164: HULZEN, G. van. - Annie Revers' uitvaart.
T3163: HULZEN, G. van. - Liefdestragedie.
Y8499: HULZEN, G. van. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
R8865: HUMBEECK, Kris & Kristoff Tilkin. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, Alexander & Nicholas. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
Y4041: HUMFELD'S FINANCIER. - Humfeld's Financier. Financieel Economisch Orgaan. 12e jaargang 28 juli 1920. no 48. 13e jaargang 25 juni 1921. no 48. 14e jaargang 5 augustus 1922. no 60.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
M5338: HUNIK, M. / J. Kloosterman / J. Rogier. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
L6679: HUNINK, Maria. (ed.). - Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier.
M7327: HUNINK, Maria. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
A0749: HUNNINGHER, B. - Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller.
K8359: HUNNINGHER, B. - Toneel en werkelijkheid.
R6362: HUNNINGHER, Benjamin. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
L8082: HUNTER, David. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
R5295: HURD, Archiblad S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. van den. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, Bettina. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, Maurice. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, Fanny. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
K5966: HUSGEN, Lucas. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
L7858: HUTH, Michael. - Blattwerk. Druckgrafik.
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, Wouter. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, Baroness von. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
T9601: HUTTON, Edward. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
L8261: HUXLEY, Julian (ed.). - Language and communication.
H3240: HUXLEY, Aldous. - Het genie en de godin. Vertaald.
K6449: HUXLEY, Aldous. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
K1757: HUXLEY, Aldous. - Nonnen aan de lunch en andere verhalen. Vertaling M. Mok.
Y8595: HUXLEY, Aldous. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y4974: HUYDECOPER van NIGTEVECHT, J.L.R. - Nieuw-Guinea het einde van een koloniaal beleid.
Y6731: HUYGEN, Hugo. - Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten uit Gedichtentuin, Gedichtenwoud, Gedichtenzee en Het gestoorde verbond.
Y9969: HUYGENS, Constantijn. - Krantenknipsels over Huygens.
H3893: HUYGENS, G.W. / Herman Pleij. e.v.a. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
T1719: HUYGENS, Constantin. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
R0256: HUYGENS, Constantijn. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
B0030: HUYGENS, C. - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan.
A0896: HUYGENS, Constantijn. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
Y0082: HUYGENS, Constantijn. - De Zee-straet.
B6931: HUYGENS, Constantijn. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
T0294: HUYGENS, Constantyn. - Cluys-werck. Dichtstuk.
R2792: HUYGENS, G.W. - Lode Baekelmans.
B6010: HUYGENS, Constantijn. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
B5701: HUYGENS, Constantijn. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
Y6554: HUYGENS, Constantijn. - Loslippige Constantijn. Een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687 [etc.] In baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ed.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
T9594: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw.
B1175: HUYGENS, Constant. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
L8414: HUYGENS, Constantyn. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
B0287: HUYSKENS, Wim. - Schuine lyriek.
K7630: HUYSKENS, Wim. - Verbeelding te lijf.
L5365: HUYSMANS, Rudolf H.A. - Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen.
T4566: HUYSMANS, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6573: HUYSMANS, Cam. - Mantelius als Pamphletschrijver.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
B9348: HYACINTH HERMANS, P. - De mensch en zijn engel. Verlucht met reproducties naar schilderijen van Rembrandt.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
Y9698: HYAMS, Joe. - James Dean. De eeuwige rebel. De biografie.
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
T8775: IAMBE nr. 8. - Iambe. Literair Tijdschrift 2e jrg. nr. 8. Bevat o.a.: Hella Haasse. Franz Kafka. Mies Bouhuys. Ed. Leeflang en Carry van Bruggen.
T1509: IBARRURI, Dolores (Pasionaria). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
B4822: IBOU, Paul. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
B9388: IBSEN, Henrik. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B9112: IBSEN, Henrik. - John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
R4425: IBSEN, Henrik. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
Y6515: IBSEN, Hendrik. - Mededingers naar de kroon. Historisch romantisch tooneelspel in vijf bedrijven. Uit het Noorsch door Marg. Meyboom. Inleiding L. Simons.
T5971: IBURGERMAN, Batavus den [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=Ernst Schneider]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
Y9314: IDEMA, W.L. - Spiegel van de klassieke Chinese poŽzie. Van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie. Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema.
L0004: IDO, Victor. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee.
B8942: IEPENDAAL, Willem van. - Gegist bestek.
B8943: IEPENDAAL, Willem van. - Lord Zeepsop.
K8296: IEPENDAAL, Willem van. - Adam in ongenade.
K8178: IEPENDAAL, Willem van. - De dans om de rinkelbom.
K8117: IEPENDAAL, Willem van. - Vaste koers.
K8118: IEPENDAAL, Willem van. - Behouden vaart.
K8121: IEPENDAAL, Willem van. - Onder de pannen. Belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet, De lijmkit van moeke Mullemans.
Y7385: IEPENDAAL, Willem van. - Op drift. Liedjes van deze tijd.
A0307: IEPENDAAL, Willem van. - Liederen van de zelfkant.
R7665: IEPENDAAL, Willem van. - Petrus in dubio.
Y8673: IEPENDAAL, Willem van. - Kluivenduikers doedeldans.
R2764: IEST, Karin. - Klachtrecht van de individuele werknemer. Rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen.
Y3224: IETS. - IETS. no. 17.
Y7439: IGNATIUSCOLLEGE. WALTA, J. - St.-Ignatiuscollege, afdeling Gymnasium, Amsterdam.
Y8969: WILLEM II. - Koninklijk besluit 2 Januarij 1842. No. 61. [m.b.t. het lager onderwijs].
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, Wilprecht van den. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
L0805: IJZEREN, J. van. - Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908).
Y3142: IJZEREN, J. van. - Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-Christelijke dichters en prozaschrijvers. Bijdrage tot een bibliografie.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T3134: IJZERMAN, A.W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
Y2901: IJZERMAN, J.W. - Iets over de Tempelruinen van Prambanan.
T3381: ILJIN, M. - Het vijfjaarplan. Vertaald door Maria Tsjornaja. Inleiding J.G. van Dillen.
Y1937: VERENIGING VAN RECLAMEO-NTWERPERS EN ILLUSTRATORS. - VRI-boek 2 / VRI Book-2 / Livre de la VRI-2 / VRI Buch-2. Voorwoord Hans Bolleman.
Y4921: IMMERZEEL, B.R. & F. van Esch (eds.). - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
T2191: IMMIG, Cornelis en Chr. Rueb. - Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam.
Y4545: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1. Maart 1940. Nummer 1.
Y4546: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1 = [2] . Maart 1941. Nummer 3.
T0596: IMPE, Alfons van. - Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
K9690: TYPONY Inc. - Big book of graphic designs and devices.
B8342: INDEGEEST et al. (ed.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
L0227: [ROMEIN, Jaap]. INDENHAECK, Willem. - Klein Kerstgeschenk 1984.
R2815: INDESTEGE, Luc. e.a. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
K7659: INDESTEGE, Luc. - Orpheus en Eurudike.
Y4665: NEDERLANDSCH INDIE. - Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard.
Y3233: INDONESIA. - Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia.
Y8142: INDONESIE. - Brochure: Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesie. Maart 1960. Redt ook dat Kind. Giro 308. Achterkant Gedicht Clinge Doorenbos.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
Y2054: ETAPPE DER INEENSTORTING. - De slag om Duitschland, Nederland en Japan. nrs: 595 - 596 - 601 - 604 - 605 - 606 - 607. Zondag 29 april 1945 t/m 9 mei 1945.
T9355: INGEN, Ferdinand van. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
B6796: INGEN, F.J. van. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
R5407: INGEN, Ferdinand van. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
T1199: INGERSOLL, Robert G. - De waarheid. Een voordracht.
Y6019: INGERSOLL, Kolonel. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
Y2259: INGHELS, Maarten. - Nieuwe rituelen. Gedichten.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Hans Lodeizen.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst.
K3538: INNERHOFER, Franz. - Mooie dagen. Vertaling Hans Hom.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
Y9782: INSIDER. - Wie wij zijn en wat wij willen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
B9778: AD INTERIM. - Ad Interim. Tijdschrift voor Letterkunde. Juni No. 4 (No. 1 na de bevrijding) t/m No. 9 November/December 1945.
B9397: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde vierde jaargang 1947. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
A0719: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde derde jaargang 1946. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
Y8130: DE INTERNATIONALE. - De Internationale, orgaan van de nederlandse sektie van de 4e internationale (revolutionair-marxstische tendens). Negende jaargang no. 9, September 1966.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
L9523: IONESCO, Eugene. - De foto van de kolonel. Vertaling F. van Tijn.
L3129: IONGH, Jane de. - Margaretha van Oostenrijk.
Y2005: IONGH, H. de. - Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum.
R2816: IPENBURG, Rie van. - Sinte Clara.
Y3179: IRVING, Washington. - Rip van Winkel.
W4109: IRVING, John. e.a. - Amerika, Amerika. Bloemlezing.
M9810: IRWIN, Raymond. - The English Library. Sources and history.
MK0018: ISAAC, Frank. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. McKAY (eds.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
T2709: ISACKER, K. van. - Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide.
T0437: ISACKER, K. van. - De Internationale te Antwerpen 1867-1877.
L1187: ISACKER, Frans van. - Posthume wandeling.
R9079: ISACKER, K. van. - Geschiedenis voor mensen.
K4910: ISACKER, Frans. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye
R7063: ISACKER, Karel van. - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
E0165: ISHERWOOD, Christopher. - Slak. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
H9658: ISHERWOOD, Christopher. - Christopher and his kind : 1929-1939.
L1165: ISING, Arnold. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R3282: CLASINA ISINGS. - Antiek glas.
R9119: ISRAEL, Eddy-Lex. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
R0116: ISRAELS, Jozef. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
Y2658: ISTENDAEL, Geert van. - Het geduld van de dingen. Gedichten.
T5783: ISTENDAEL, Geert van. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
L9955: ISTENDAEL, Geert van. - Vlaamse Sprookjes.
L9591: ISTENDAEL, Geert. - Altrapsodie.
R6928: ISTORICOS. (Pierre Coemaere). - Histoire de la Libre Belgique Clandestine.
K7637: ISTRATI, Panait. - Leven en sterven van Oom Anghel. Vertaling van A.M. de Jong.
R7656: [COHEN] ISTRATI, Panait. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
M9605: ITALLIE, Jean-Claude van. - Hoera Amerika. Drie visies op de Verenigde Staten. Vertaling C. Buddingh'.
Y9325: ITEMS. - ITEMS. Design, Visuele Communicatie, Architectuur. Drie afleveringen.
T1907: ITJESHORST, Johannes. - De Werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1582.
C1020: ITTERBEEK, Eugene van. - Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap.
L2315: ITTERBEEK, A.F. van. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
K3760: ITTERBEEK, Eugene van. - Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees poŽziefestival 1982.
K3267: ITTERBEEK, Eugene van. - Aktuelen II.
K2781: ITTERBEEK, Eugene van. - De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel.
B7979: IVINS, Jr., William M. - Prints and visual communication.
R3355: IVOI, Paul d'. - Naar het land der Druzen. Bewerkt door O. Geveen.
K7401: IYER, Pico. - De dame en de monnik. Vier seizoenen in Kyoto. Vertaling J. Veenbaas.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
B5242: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47.
Y6002: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
Y6003: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1908. Derde jaargang. Met medewerking van verscheidene vakkundigen.
B1815: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945.
B1820: JAARBOEK. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967.
Y0327: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers Jaarboek. Vier delen.
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
Y7040: JAARSMA, D.Th. - Juffrouw Dorothea's late liefde.
C1192: JAARSMA, Menno. - Het Schoone Boek.
L2028: JAARSMA, D. Th. - Karakteristieken.
Y6462: JAARSMA, D. Th. - Karakteristieken. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman.
Y0540: JAARVERSLAG. - Jaarverslag. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Bibliotheek-Fonds. Verslag over het jaar 1928.
Y1880: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929.
Y1868: JAARVERSLAG. - Jaarverslag over het jaar 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 1937 van de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit (U.A), Leiden.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
Y3482: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934.
Y7172: JACKSON, Holbrook. - A Reader's Guide. Pleasures of Reading.
L8087: JACKSON, Holbrook. - The Printing of Books.
R4907: JACKSON, Holbrook. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, Holbrook. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
R5185: JACKSON, Holbrook. - The Anatomy of Bibliomania.
R5145: JACKSON, Holbrook. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
T3920: JACOB, J. en E. Th. Witte. - Tulpen, hare geschiedenis, beschrijving en behandeling. Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen. Met 14 platen waarvan 8 in kleurendruk.
H5108: JACOB, Francois. - Beeld van binnen. Vertaling Marianne Kaas.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
B9741: JACOB, Jean. - Marcel Proust: son oevure.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
Y4693: JACOBS, Bas. - Web typografie klinkt goed, maar ziet er niet uit.
R5718: JACOBS, Jan W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
T1588: JACOBS, Jan W. - Schering en inslag.
L4188: JACOBS, David. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen.
T5801: JACOBS, Jan W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
K8160: JACOBS, Jan. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
Y6782: JACOBS, Jan W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
T4370: JACOBS, Jan W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
Y8471: JACOBS, Jan W. - De vlag uit het raam. Gedichten.
T8627: JACOBSE, Muus. - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten.
W3039: JACOBSE, Muus. - Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945.
W2952: JACOBSE, Muus. [=K.H. Heeroma]. - Programma, gedichten.
H9279: JACQUEMIN, G. (ed.). - De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962.
T9076: JACQUEMYNS, Herwig. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 2 Een bezet land.
B7214: [VERWEY] JAECKLE, Erwin. - Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel.
T5060: JAEGGI, Adriaan. - Held van beroep.
H7825: JAFFE, H.L.C. en Pieter Brattinga. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
M7203: JAFFE, H.C.L. - Het beeld en het woord.
R8202: JAFFE, H.L.C. (Inl.). - Jan Wolkers.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
R3668: JAGENEAU, Lambert L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
L9268: JAGER, Peep de. - Eerste gedichten.
R4705: JAGER, J. de. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
L5315: JAGER, Th. de. - De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
B7889: JAGER, Ida. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
B6347: JAGER, A. de. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
L8645: JAGER, A. de. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
Y5566: JAGER, Klaas. - Windwakken in de tijd.
Y5562: JAGER, Arie de. - Toelichtende bedenkingen op het naschrift van den Heer J. P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden enz. aan het landleven ontleend.
T6802: JAGER, Arie de. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
R3927: JAGER, A. de. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
K3815: [VONDEL] JAGER, Th. de. - Vondel of de majesteit.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (inl.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. de. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
T8994: JAGER, Okke. - Worden als een kind.
L8402: JAGER, A. de. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
Y8998: [VONDEL] JAGER, A. de. - Drie dichtstukken van Vondel.
H7371: JAGT, Marek van der. - Gstaad 95-98.
L6476: JAGT, Marek van der [=Arnon Grunberg]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
H0122: JAGT, Bouke. - Wardeel.
Y2122: JAGT, Marek van der [=Arnon Grunberg]. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
W5287: JAHNN, Hans Henny. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
Y4806: JALHAY, S.M. - Jalhay's kleine oorlog [een guerilla tegen de Japanners].
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.
M6654: JAMES, Louis. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
R3849: [SPINOZA] JAMES, Susan. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
L8979: JAMMES, Francis & Valery Larbaud. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
M7642: JAMMES, Francis. - De roman van de haas. Vertaling Jean Dupres.
R1117: SMEDT Jan de. - Jan de Smedt na een kwarteeuw. Jan de Smedt apres un quart siecle. Jan de Smedt after a Quarter of a Century.
T4467: JANEFF, Janko & Friedrich Grimm. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
K5619: JANIN, Jules. - Deburau. Erzahlung uber das Drei-Groschen-Theater und die Geschichte des Franzosischen Theaters fortzusetzen.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
Y3351: JANSE, Lia. - je was naar de film, weer.
R0835: JANSEN, P.C. en W.M. Zappey. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
L6082: JANSEN, Tony & Jan Rogier. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
L5641: JANSEN VAN GALEN, John & Herman Vuijsje. - 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland.
L5121: JANSEN, Helena C.T. - Karoline Pichlers. Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
Y4937: JANSEN VAN GALEN, John. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
Y6702: JANSEN, J.C. - Herfst in Harich. Gedichten.
R8245: JANSEN, Abraham. - Toetsing van grafologische uitspraken. Een experimentele studie. (with a summary in English).
K6362: JANSEN, Wolfgang. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
R7109: JANSEN, Jan Jaap en Ineke ter Heege. - Victoria goes Wilde.
Y1187: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
Y1183: JANSEN, J.F. - Het zesde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1184: JANSEN, J.F. - Het zevende boekje tot Oefening in het lezen.
Y1182: JANSEN, J.F. - Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1181: JANSEN, J.F. - Het vierde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1180: JANSEN, J.F. - Het tweede boekje tot Oefening in het lezen.
Y1179: JANSEN, J.F. - Het eerste boekje tot Oefening in het lezen.
Y1167: JANSEN, J.F. en J.C. Sander. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje.
Y1166: JANSEN, J.F. en J.C. Sander. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje.
Y1163: JANSEN, J.F. - Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen.
Y1153: JANSEN, J.F. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje.
Y1070: JANSEN J.F. - Fabelboek voor de Jeugd.
Y1047: JANSEN, J.F. - Zuid-Holland. Leesboek ten dienste van het lager onderwijs.
Y4302: JANSEN, J.H. - Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
R6269: JANSEN, J. Victor. - Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
R6183: JANSEN-SIEBEN, Ria (ed.). - 's Levens felheid in ťťn band. Handschrift Van-Hulthem.
Y8684: [VONDEL] JANSEN, W.P.H. - De eizangen van Vondel's Josef in Dothan. Getoonzet door W. P. H. Jansen.
L6066: JANSMA, T.S. en W. Laur. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.
B5343: JANSMA, Kees. - Omzien naar de zomer van 1988.
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
W4489: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
H7614: JANSSEN, Frans A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
L7545: JANSSEN, A. - Mode en Dans.
Y3848: JANSSEN, Frans A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek. [Tweede Tiele-lezing 2003].
L5879: JANSSEN, Herman J.J. - Montaigne fideiste.
T1298: JANSSEN, E.M. en Putman, Th. M. - De Verlichting.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
P2216: JANSSEN, Jacques. - Een spin op tafel.
L3626: JANSSEN, Frans A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
L2672: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch u in Zuid-Oost-Nederland. Met bijbehoorenden atlas met isoglossenkaartjes.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
L1745: JANSSEN, Em. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
B6145: JANSSEN, Frans A. - Boeken maken in het klein.
M9007: JANSSEN, Frans A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
Y5714: JANSSEN, Frans A. - Didot versus Bodoni.
B5051: JANSSEN, A. - Het Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk.
Y4165: JANSSEN, Frans A. - Over De donkere kamer van Damkles van Willem Frederik Hermans.
K8537: JANSSEN, Frans A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
R9134: JANSSEN, Hans. - 't Kan verkeeren!
M6770: JANSSEN, Frans A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
T7005: JANSSEN, A. - De dictatuur en de katholieke leer.
R7796: JANSSEN, Em. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
Y4005: JANSSEN, Frans A. - Bladbespiegelingen. De rechthoek in de typografie. Illustraties bij het afscheidscollege op 8 september 2004 van Frans A. Janssen, hoogleraar in de Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aam de UvA.
K4692: JANSSEN, Frans A. / Rob Delvigne. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
Y1237: JANSSEN, Hans Louis. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object.
K3354: JANSSEN, Em. - Getuigenis. Literaire en andere opstellen.
R5157: JANSSEN, Antonius A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latina instructus.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
K3309: JANSSENS, Marcel. - Woorden en waarden. Essays over literatuur.
K3208: JANSSENS, Marcel. - De schaduwloper.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, David. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
K2614: JANSSENS, Marcel. - Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken.
Y7250: [MULTATULI] JANSSENS, Marcel. - Max Havelaar, de held van Lebak.
R6299: JANSZ, Ulla. - Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet.
H8263: [NIETZSCHE] JANZ, Curt Paul. - Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register.
B8532: JAPICX, Gysbert. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
Y6538: JAPIKSE, N. - Brieven van Johan de Witt.
B0701: [ERASMUS]. JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
Y0012: JAPIN, Arthur. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
Y5365: JAPIN, Arthur. - Krantenknipsels van/over Arthur Japin.
Y5994: JAPIN, Arthur. - De man van je leven, voorgelezen door Arthur Japin. 6 CD's luisterduur ruim 7 uur.
Y9415: JAPIN, Arthur. - De man van je leven. Roman.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
Y4821: JAQUET, L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
Y5025: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie.
Y9459: [SPINOZA] JAQUET, Chantal. - From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza.
Y4523: DU JARDIN, P. GENARD / J.P. MATTHYSSENS e.a. - De Vlaemsche School. Tydschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen. 3e jaargang 1857.
W3971: JARRETT, James. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, Alfred. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
T2337: JASPAR, Edm. - Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek.
M6771: JASPERS, Gerard. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
B2392: JASPERS, Gerard. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
Y3029: JAULME, Andre. - Les Beaux Livres d'autrefois. Le XVeme Siecle. Lettre preface de Louis Barthou.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. Sloot]. - In eigen huishouding.
B6366: JAVA, Melati van. [=N.M.C. Sloot]. - Het kasteel Schlesheim.
B6372: JAVA, Melati van. [=N.M.C. Sloot]. - Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.
B6234: JAVA, Melati van. [=N.M.C. Sloot]. - Colibri.
B6004: MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. Sloot]. - Haar held.
B5984: JAVA, Melati van. - De nieuwe mevrouw Verhooghe. Historische roman.
Y6691: MELATI van JAVA. - In Extremis.
Y4114: CHRONICLE JAZZ. - Roaring Jazz Croaner Chronicle. 2e jaargang Nr. 1. Okt. 1970 en Nr. 4. Jan. 1971.
Y5713: JEANNE d' ARC. - LE PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE d'ARC. REPRODUCTION EN FAC-SIMILE DU MANUSCRIT AUTHENTIQUE, SUR VELIN, No. 1119 DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.
B4613: JEHU, Felicie. - Van lief en van leed.
H4706: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
T0927: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
L2505: JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
R1585: JELINEK, Elfriede. - Hij niet als hij (tot, met Robert Walser). Vertaling Elly Schippers.
L2754: JELLEMA, R. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het Middelbaar Nijverheidsonderwijs, de Nijverheidsakten, Bouwkundige examens en voor Zelfstudie.
Y6239: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
R7269: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7253: [TROELSTRA] JELLES, Pieter. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7115: JELLES, Piter [=Troelstra]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7093: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R7092: [TROELSTRA] Pieter Jelles. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R4341: JELLINEK, Oskar. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, Hermann. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
R1389: JELLOUM, Tahar Ben. - Duivelse liefdes. Vertaling M. Vosmaer en K. van Santen.
L8729: JENKINS, Edward. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
MK0133: JENSEN, Hans. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
T5983: JENSMA, Th. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK Thz., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
T2023: JESPERS, Henri-Floris. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
B6701: [REVOLVER] JESPERS, Henri-Floris. - Revolver. 18e jaargang nr. 1-2.: Adjuge.
R6854: JESPERS, Henri-Floris. - Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen.
K7272: JESSE, Nico / Bert Schierbeek. - Spanje land en volk.
L9741: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
Y2046: JEUGD. - Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945.
Y4012: JEUGDBLAD. - Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede. 18 Mei 1928.
Y4246: JEUGDLAND. - Jeugdland. 15 juni 1940. Bijblad voor Jongeren. Behoort bij het Geill. Weekblad De Prins.
Y2047: JEUGDLAND. - Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945.
Y1591: JEUGDLAND. - P.H. Schroder: Jeugd-appel. Soetiasmi-Soejono: De bevrijding van Indonesie. Klaas Otsen: Bevrijdingsgedachte. A. den Doolaard: Oranje Hotel. Het verzet van den Letterkundigen. R. Kuipers: In memoriam Jac. P. Thysse. E. Vermeer: Kroniek voor film en toneel. V. Cramer Weest bereid. P. Minderhout: Uit de cel.
Y3674: JEX, Silvey. - Ontblote humor. Alweer zo'n boekje uit de Maffe Doos.
T9974: JINARAJADASA, C. - In his name.
B6394: JINARAJADASA, C. - Wat wij zullen leeren.
Y9667: JINKES DE JONG, U.J. - Parade der profeten (1944-1945). Tentoonstelling van klandestiene, literaire bladen.
R5167: JOB, Jakob. - Portugal. Land van kruisridders en zeevaarders. Nederlandse bewerking Johan Prins.
L6748: JOCHEMS, Marinus J. - De missie in de litteratuur I. Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
Y6869: JOEKES, Theo. - De orde van de dag. Gedichten 1941 - 1981.
T7137: ENSCHEDE. Joh. - Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant.
B5248: WOUDE Johanna van. - Hollandsch Binnenhuisje.
L7598: JOHANNESSEN, Kare Langvik. - Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
H7868: JOHANNOT, Tony. - Meister der Buchkunst. Tony Johannot. Hrsgb. Bruno Kaiser.
T4774: JOHANNSEN, G. Kurt und Heinrich Kraft. - Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf RŁckgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes.
T6753: JOHNSON, Douglas W. - Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor.
Y4157: JOLINON, J. - Marie Bourgogne. Eaux-fortes et Dessins de Joanny Drevet.
L3307: JOLLES, Andre. - Bezieling en vorm. Essays over letterkunde.
T6108: JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. - Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849.
Y5502: JONASSON, Jonas. - Gangster Anders en zijn vrienden (en een enkele vijand) Vertaald uit het Zweeds door Corry van Bree.
B7722: JONATHAN. - Waarheid en Droomen.
B7327: JONATHAN (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk.
B7234: JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen.
L0069: JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen.
A0495: JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). - Waarheid en droomen.
T6264: JONCKBLOET, G. - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieen. 1e bundel.
L7004: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
L4446: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middennederlandschen epischen versbouw.
Y7451: JONCKHEERE, Karel. - Ik heb eens.... Radiolezingen.
H5077: JONCKHEERE, Karel. - Halve zolen en achterlappen.
H2244: JONCKHEERE, Karel. - Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
H0965: JONCKHEERE, Karel. - Bertus Aafjes. De dichter van de poŽzie.
B9751: JONCKHEERE, Karel. - Vertellen onder de toverboom. Naar Maya-sprookjes.
B9750: JONCKHEERE, Karel. - Tierra Caliente.
B8799: JONCKHEERE, Karel. - Cargo.
B8800: JONCKHEERE, Karel. - De zevende haven.
L3849: JONCKHEERE, Karel. - Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique.
R3462: JONCKHEERE, Karel e.a. - Sleutelbos op Gaston Burssens.
T3658: JONCKHEERE, K. - Conchita. Gedichten.
K9437: JONCKHEERE, Karel. - Roemeense suite. Gedichten.
K9308: JONCKHEERE, Karel. - Vraag me geen leugens.
K8971: JONCKHEERE, Karel. - De vogels hebben het gezien.
R9191: JONCKHEERE, Karel. - De Kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes.
W8184: JONCKHEERE, Karel. - Steekspel met dubbelgangers.
R7570: JONCKHEERE, Karel. - Floroskoop April.
K4648: JONCKHEERE, Karel. - Raymond Brulez.
W2889: JONCKHEERE, Karel. - Van zee tot schelp.
K3357: JONCKHEERE, Karel. - In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid.
K3316: JONCKHEERE, Karel. - De poŽziemuur doorbreken. Essay.
K3315: JONCKHEERE, Karel. - Verbannen in het vaderland.
K3265: JONCKHEERE, Karel. - Een hart onder de dierenriem.
M0233: JONCKHEERE, Karel. - De hondenwacht. Gedichten.
T8976: JONCKHEERE, Karel. - Ook ik, zelfs gij, vooral wij.
Y8579: JONCKHEERE, Karel. - Denkend aan de Nederlanden. Ernst en luim in de culturele eenheid noor-zuid.
R3656: JONCKX, A. - Belgica juris contemptrix.
T3991: JONES, Terry & Avril Mair (eds.). - Fashion now. i-D selects the world's 150 most important designers.
R5012: JONG, A.R. de. - Van de eeuwige vastheid. Rede uitgesproken op 21 juni 1925 te Bussum.
R5011: JONG, A.R. de. - Een voorbeeldig reactionair (Savonarola 1452-1498). Rede uitgesproken op 7 juni 1925 te Bussum.
R5010: JONG, A.R. de. - Altijd goeden moed. Uitgesproken op 9 sept. 1923, te Bussum.
T2540: [COHEN] JONG, A.M. de (inleiding). - Bloemlezing van revolutionaire poŽzie.
R5755: JONG Edz., Frits de. - Herinneringen van een rode jongen.
L7634: JONG, A.M. de. - Flierefluiters tussenkomst.
T7483: JONG, Alida de. - In het groote leven.
H5829: JONG, J.G. de & Paul de Wispelaere. - Maurice Gilliams. Journaal van de dichter. Samengesteld en uitgeleid door ....
T8842: JONG, Mieke de. - Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek
L5857: JONG, Albert de. - Domela Nieuwenhuis.
T1356: [SPINOZA] JONG, K.H.E. - A. RŁdiger over Spinoza.
L5353: JONG, Gerben de. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw. Proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek. (With an English summary).
L5213: JONG, Jan C.W.C. de. - Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen.
L5129: JONG, Kardinaal de. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd.
T1101: JONG, Jan de. - De grenzen van het boek.
T1091: JONG, A.M. de. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
T1083: JONG, A.M. de. - Flierefluiters tussenkomst.
B9668: JONG, A.R. de. - De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd.
B9601: JONG, Albert de. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
B9297: JONG, Fr. de. - J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie.
B8772: JONG, Martien J.G. de. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg.
T0769: JONG, L. de. - Toespraken t.g.v. de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dr.L. de Jong voor het tot stand brengen van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 27 juni 1988.
L3879: JONG, D. de (ed.). - Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946.
L3688: JONG, J. de. - De Gereformeerde Kerk in de tweede helft der vorige eeuw en De revolutionaire woelingen in ons Vaderland in betrekking tot haar, de Roomschen en de Dissenters.
H9556: STEENDRUKKERIJ DE JONG. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
L2528: JONG, A.M. de. - De dolle vaandrig. Roman van Breero's leven.
L2430: JONG, A.M. de. - De dood van de Patriarch. Een Novelle.
B6210: JONG, A.R. de. - Carnaval. Rede uitgesproken op 23 februari 1930 in den Protestantenbond te Bussum.
B6111: JONG, Jan de. - On tour d'Italy. Veertien dagen op de fiets. Een verslag.
L1248: JONG, J.C. de. - Nieuwe wegen in de recepteerkunde.
B5902: JONG Edz., Fr. de. - Albert Hahn en zijn tijd.
T8768: JONG, Mieke de. - Voor alles een tijd.
T5439: JONG, A.R. de. - Geestelijke dronkenschap. rede uitgesproken te Bussum op zondag 4 juni 1923.
T5372: JONG, Rudolf de. - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
B4216: JONG, Fr. de. - J. Saks Literator en Marxist. Een politieke biografie.
R9054: JONG Jr., David de. - De stenen doolhof.
R9050: JONG, Rudolf de e.a. - Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist.
K7701: JONG, Fr. de. - Het heden - onhistorisch?
T8694: JONG, Hieke de. - Op gelijke voet met het gras.
T5139: JONG, L. de. - Hedendaags Marxisme.
B3772: JONG, L. de. e.a. - Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum.
K7064: JONG, A.M. de. - De rijkaard. Een dorpstragedie.
R8465: JONG, Tj. de. - Verbouwingen in Friese boerderijen. deel I en II.
R8459: JONG, M. de. - Friesche cultuur problemen.
T5016: JONG, A.R. - Tweeerlei geheelonthouding.
T8521: JONG Ozn, Klaas de. - Aflandige wind. Gedichten.
W6502: JONG, Evert de. - Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans.
B2716: JONG, A.J. de. - Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid.
T4783: JONG, L. de. - Verzet en illegaliteit 1940-1945.
T7806: JONG, A.R. de. - Een pleidooi tegen nuchterheid.
B2431: JONG, Martien J.G. de. - Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio.
R7401: JONG, A.R. de. - Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme.
R7393: JONG, Dora de. - Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939.
W4535: JONG, Martien J.G. de. - Nogmaals inzake Achterberg.
Y5367: JONG, Oek de. - Krantenknipsels van/over Oek de Jong.
T6667: JONG, Albert de. - De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April.
B2080: JONG, Martien J.G. de. - Maurice Gilliams. Een essay.
T7004: JONG, Albert A. de. - Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
Y1172: JONG Jz., S. de. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Vierde stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1870.
Y1170: JONG Jz., S. de en A.L. Roest. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Tweede stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1869.
Y1171: JONG Jz., S. de en A.L. Roest. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Derde stukje. 250 voorstellen van provinciale examens voor eene acte als Hulponderwijzer van 1869-1872.
K3360: JONG, Martien J.G. de. - Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten.
K3358: JONG, Martien J.G. de. - Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen.
R3855: JONG, Marten de (ed.). - Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus.
Y6267: JONG, Jan de. - Fuut fuut!! kom jongens kom...
K2249: JONG, Marijke de & Irene de GROOT (eds.). - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I, 15de & 16de eeuw.
L9947: JONG, Mees de & Martin Ros (eds.). - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
L9795: JONG, Martien J.G. de. - Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams.
B0886: JONG, D. de (ed.). - "Den gulden winckel", Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel.
Y6201: JONG, Dirk de. - Ter Keuze. Overzicht van belangrijke in Nederland verschenen boeken over wetenschap, kunst, godsdienst, techniek, sport, spel en vele aanverwante gebieden.
T2840: JONG, L. de. - Holland fights the Nazis.
K1854: JONG, Martien J.G. de. - De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting.
T8975: JONG, Hielke de. - Rijden door Genesis.
Y0811: JONG, Alb. de. - Onze Vloot Ontmaskerd!
K0557: JONG, Martien J.G. de. - Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey.
Y8364: JONG, A.M. de. - De wonderlijke waard van Hotel Carlecas.
Y8937: JONG, Ans de. - Het brekend gaan. Gedichten.
Y9938: JONG, Cees de Jong, Alston Purvis, Martijn Le Coultre. - Jan Tschichold. Master Typographer His Life, Work & Legacy.
T3844: JONGE-DE Meijere, J.M. de. e.a. - Textiel in de breedte. Wie doet wat met historisch textiel. Verslag van de Textieldag op 8 december 1994, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T1616: JONGE, A.A. de. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
L4995: JONGE, Berendus J. de. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus.
M7690: JONGE, Freek de. - De pretentie.
Y9055: JONGE, J.C. de (ed.). - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel, des jaars 1577. Naar het oorspronkelijke uitgegeven.
Y9423: [SPINOZA] JONGE, Eccy de. - Reinstating the infinite: Arne Naess and the misappropriation of Spinoza's God.
T1154: JONGEJAN, Vera. - Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen.
T3756: JONGEJANS, Charles A. - '45-'80 typografisch Nederland.
H3764: JONGEJANS, Charles/F. JONGBLOED/M. ELBERS. - Om een lang verhaal kort te maken. Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
L2894: JONGEJANS, Charles. - De letter buiten z'n boekje.
M6769: JONGEJANS, Charles. - Allesbehalve plat.
L5297: JONGELING, Bastiaan. - Le Rouleau de la Guerre. Des Manuscrits de Qumran. Commentaire et traduction.
Y1675: JONGEN, Henk. - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950).
R5501: JONGENEEL, Jacob. - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
B2237: JONGENEEL, Christian. - De geprogrammeerde graal.
L3868: JONGENS, C. - Geen metro in de binnenstad.
R9152: JONGEPIER, H. Corns. en A.H.W. Hacke. - De Steigermaker, handleiding voor het maken van een staande metselsteiger van rondhout.
Y2896: LANDELIJKE WERKGROEP JONGERENPERS. - Kladboek Jongerenpers. L.W.J.
R5604: JONGH, J.W. de. en H. Wagenvoort. - Op den Dam, omstreeks 1665.
L1246: JONGH, D.K. de. - Over de structuur van de therapeutische situatie.
B6081: JONGH, E. de. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
B5651: JONGH, Aad de. - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
H8221: JONGH, S. de. - Zettechniek, derde leerjaar.
K1599: JONGH, E. de. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
T0611: JONGHE, A. De. - Hitler en het politieke lot van Belgie. (1940-1944). De vestiging van een zivilverwaltung in Belgie en Noord-Frankrijk. Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (18 mei - 19 november 1940).
K7609: JONGHE, Marie Claire de [= Freddy de Vree]. - Jaja.
L6829: JONGKEES, A.G. - Het koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
L1245: JONGKEES, B.W. - Evenwicht.
R9098: JONGKIND, Johan Barthold. - Johan Barthold Jongkind, exposition de quelques tableax provenant de collections particulieres neerlandaises 7 juin - 6 juillet 1960.
Y9331: JONGSCHAAP, Bob. - Martinus Nijhoff N.V. (1853-2002) - Opkomst, bloei en ondergang van een boekenimperium.
L5086: JONGSMA, P.A. - Dr. J.H. Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
R5618: JONGSMA, J. - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
B7178: [MULTATULI] JONGSTRA, Atte. - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap.
K8219: JONGSTRA, Atte. - Lexicon voor feestgangers.
B2915: JONGSTRA, Atte. - De tak van Salzburg. Autobiografie van een lezer.
Y5364: JONGSTRA, Atte. - Krantenknipsels van/over Atte Jongstra.
B0101: JONIGKEIT, Elke en Hartmut Kaminski. - Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller.
L0338: JONK, A. - De krant, een greep courantenlectuur.
R5423: JONKER, F.P. - Heyerdahl's Kon-Tiki theorie en de Erhnobotanie.
R6050: JONKER Czn., L. - Wat is de Oorsprong van onze Vlag? Met 10 illustraties en een vlaggenkaartje.
M6795: JONKMAN, Marieke. - Dochters van het donker.
Y1658: JONKMAN, Marieke. - Plejaden.
L6650: JONXIS, J.H.P. - Enige eigenaardigheden van het jonge kind.
L4922: JONXIS-HENKEMANS, Wilhelmina L. - Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General.
L6113: JOOSEN, Joseph. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
P2544: JOOSSE, L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie van de 17e eeuw.
T3178: JOOSSE, J. - De Arbeiders en het Onderwijs.
B0553: JOOST [=Evert Werkman]. - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
T2886: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
Y2654: JORDAAN, L.J. en W.F. Winter. - Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld.
T3444: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Een herinnerings-album door Jordaan. De Groene 1940 - 1945.
M3052: JORDAN, Angelika. - Madame Dubarry. Vertaling F. van Oldenburg Ermke.
Y4942: JORGEN, Paul. - Het Bromoraadsel. Indische roman.
H8161: JORIS, Lieve. - Dans van de luipaard.
B5505: JORIS, Lieve. - Dans van de luipaard.
Y6609: JORIS, Lieve. - Een kamer in Cairo.
Y4803: JORISCH, Hans. - Rood voor. Herinneringen van Hans Jorisch. Krijgsgevangene van de Japanners in Nagasaki.
L5159: JORISSEN, Theod. - Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes.
L9053: JORISSEN, Theod. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
L9055: JORISSEN, Theod. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen.
L0846: JORISSEN, Theod. - Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien.
R9421: JORISSEN, Theod. - Historische Bladen.
R6009: JORISSEN, S.G. - Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863.
H2347: JORN, Asger. - Jorn. Stedelijk Museum Catalogus nr 371.
L0587: JORRISEN, Theod. - Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth.
B3885: GRUYTER W. Jos de. - Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde.
Y3167: JOSEPHSON, Bonnie (foto's). Tekst Martin Bril. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam.
T5410: JOSEPHUS JITTA, A.C. - De corporatieve staatsgedachte in Nederland.
E0186: HOMERUS / OVIDIUS / DANTE / FLAVIUS JOSEPHUS. - Homerus: Kikvorsenmuizenstrijd. Ovidius: Minnekunst. Dante: De Goddelijke Komedie. Flavius Josephus: Tranen over Jeruzalem. Edda. Drie liederen uit de Codex Regius en verwante Manucsripten.
Y9410: FLAVIUS JOSEPHUS. - Joodsche oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijke Grieksch overzien en op zeer vele plaatsen verbeterd door Sigebert Haverkamp. Naar het tegenwoordige spraakgebruik uitgegeven, onder toezicht van Dr. J.A. Gerth van Wijk met platen, naar Jan en Kasper Luiken.
L4063: JOSSELIN DE JONG, Jan P.B. de. - De waardeeringsonderscheiding van Levend en Levenloos in het Indogermaansch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie.
K7704: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. - Het witte schip.
Y5046: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
B1126: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. - Wending. Roman.
Y8402: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. - Nacht en ontij.
Y2672: JOURDAN, Ph. - La Tulipe Orange. Polka Mazurka. Pour le Piano.
B3586: JOURNALIST, De. - De Journalist, Orgaan van den Nederlandschen Journalistenkring Jubileumnummer 1883-1933. No. 493.
R7189: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen.
M6034: JOUVE, Pierre Jean. - Woest en ledig. Vertaling Ruth Wolf.
R6727: JOUVENEL, Henry de. e.a. - The educational role of the press.
T2415: JOYCE, James. - Ulysses. Vertaling Paul Claes en Mon Nys.
L2403: JOYCE, James. - James Joyce 1882 - 1941.
T8341: JOYCE, James. - Ulysses. Vertaling John Vandenbergh.
Y8242: JOYCE, James. - Krantenknipsels over James Joyce 1951-2004.
R3970: JOYE, Pierre & LEWIN Rosine. - Voor 's werkmans rechts. Kerk en Arbeidersbeweging in BelgiŽ.
R1609: JOZEF JENNES, P. - Vrouw en Missie.
T9243: JOZEFA, Z.M. en Em. Verrees. - Hij komt. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
M5275: JUDD, Alan. - Ford Madox Ford.
T2545: JUFFERMANS, Jan. - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrechts sinds 1900.
Y2613: JUFFERMANS, P.J.A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeerst werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936.
H6292: JUFFERMANS, Jan. - Moet de kunst de straat op.
H6341: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana.
B6625: JULIANA. - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 September 1948.
Y5107: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1955 van H. M. Koningin Juliana.
T7683: JULIUS, Koenraad. - De nieuwe afgod.
Y7104: [WILDE, oscar] JULLIAN, Philippe. - Oscar Wilde.
R5377: JULLIAN, Philippe. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
B2360: JUNGSCHLEGER, Ineke. (ed.). - Gratis voor niks.
Y0344: JUNIOR, Jack. - Tekstboekje van He, He Charleston in 1 proloog en 2 bedrijven.
T7498: JUNIOR, D. - Kinder Feestklanken. Nieuwste Gedichten voor Verjaarfeesten van Vader, Moeder, Grootvader, Grootmoeder, Oom, Tante enz.
Y6890: JUNIUS, L. - Bonte Bladeren.
T3479: JUNKERS, Herbert. - Niederlandische Schauspieler und niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
B4266: JURGENS, Henk. - Kind van verzet.
R5592: JURIS DOCTOR, U. - Onze plicht.
Y5177: JUSSEN, H.G. - De maat is vol... : het moeras van de Nederlandsche perszuivering.
T2028: JUSTE, Theodore. - La Republique Belge (1790).
L8874: JUSTE, M. Theodore. - Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571.
T7042: JUTTE, Jos. (ed.). - In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties.
Y7454: JUX. - Een Bakvischje. Komische voordracht met zang voor 1 dame, alle feesten.
R6128: JUYNBOLL, Willem Rudolf. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur.
H7947: KAAL, Ron. - Oplage een miljoen modern drukwerk in China.
M6810: KAAL, Meertje. - Vergeef de wilde kat zijn beten. Gedichten.
Y6309: KAAL, Meertje. - Penthesileia. Gedichten.
Y9219: KAAL, Meertje. - Van het balkon af gezien. Gedichten.
W0306: KAAS ALBARDA, Meia. - Inleiding tot de poŽzie van Henriette Roland Holst.
R7964: KAAY, W. van der. - Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt.
B3290: KABANYI, Irene. - Fur immer und ewig...
R8510: KABOS, Henk [=Karel Woud] en Jan Gerhard Toonder. - Geef ons heden ons dagelijksch brood.
Y4224: GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. - Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat.
T2464: KADE, J. van der. - Net geen 65 maar toch 91. Cahiers van De Lantaarn 1978-1997: een bibliografie.
L5581: KADT, J. de. - Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie.
T5412: KADT, J. de & S. Tas. - De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven.
K7479: KADT, J. de. - Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?
R7209: KADT, J. de. - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede.
W3787: KADT, Jacques de. - Herman Gorter: Neen en Ja.
Y5242: KADT, Jacques de. - Krantenknipsels van/over Jacques de Kadt.
H8801: TIRADE 233. J. de Kadt. - De regering die wij verdienen?
K9572: KAEGI, Werner. - Das Historische Werk Johan Huizingas.
K5788: KAEGI, Werner. - Johan Huizinga zum Gedachtnis.
Y2904: KAEMPFER, Engelbert. - De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. etc.
H9586: KAFAK. - Verkoop catalogus politieke tekeningen van Kafak [= Eddy Greidanus 1946 Amsterdam-2000 Gaast}.
M2161: KAFAK. - Marlowe's farewell. Stills from a silent movie.
T1845: KAFKA, Franz. - Franz Kafka 1883-1924. Inleiding Adriaan Morrien.
B8970: KAFKA, Francis J. - How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners.
M7269: KAFKA, Franz. - Brieven 1920-1924. Vertaling Nini Brunt.
Y1589: KAFKA, Franz. - Franz Kafka 1883-1924. Litterair Paspoort Augustus-September 1949. Nr. 29.
T4218: KAFKA, Franz. - De gedaanteverwisseling.
T3002: KAFKA, Franz. - Amerika. Vertaling Nini Brunt.
T3004: KAFKA, Franz. - De Chinese muur en andere verhalen.
H2678: KAGIE, Rudie. - Hotelleven.
H8165: KAHAN, Basil. - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
H0052: KAHMEN, Volker. - Erotic Art Today.
H0315: KAHN, Fritz. - Het seksuele leven van de mens. Voor Nederland bewerkt, herzien en van een inleiding voorzien door H.L. Heijermans.
R5075: KAHN, Gustave. - Europas FŁrsten im Sittenspiegel der Karikatur.
W9304: KAHSNITZ, Rainer / Ursula Mende / Elisabeth Rucker. - Codex Aureus Epternacensis. Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
R2772: KAIN, M. - Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce.
T2463: KAISER, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer. Deel II: Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur.
L9228: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen.
L2985: KAISER, L. - Quelques donnees concernant la relation qui existe entre la voix et quelques maladies chez les enfants.
Y9587: KAISER, Ernst. - Paracelsus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T9956: KAL, Jan. - 100 doortimmerde sonnetten uit de jaren 1966 -1990.
L6865: KAL, Jan. - Praktijk hervat. 111 sonnetten.
Y2366: KAL, Jan & Hans van der Horst. - Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen.
Y2362: KAL, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten.
Y2361: KAL, Jan. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
Y2360: KAL, Jan. - Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts.
Y2357: KAL, Jan. - Chinese sonnetten.
Y2359: KAL, Jan. - Floroskoop: December.
Y2356: KAL, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer.
M0874: KAL, Jan. - Mijn manier. 144 Sinatra-sonnetten.
K9219: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
Y4351: [HERMANS] KALEIS, Huug. - Gedreven door verwantschap. Essays over Willem Frederik Hermans.
W0218: KALEIS, Huug. - Schrijvers binnenste buiten. Essays.
Y7165: KALENDER. - D. Drost & Zn. Koffie & Thee. Kalender 1937. Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Y3881: KALENDER. - Wilhelmina Kalender 1924.
R0709: KALENDER. - Kalender 1932. Katholieke Radio Omroep, Herengracht 118 Amsterdam.
T2220: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1950. Het Dubbele Anker.
Y2106: KALENDER. - Kalender Joost van den Vondel 1679 - 1929.
Y2100: KALENDER. - Week-Kalender K.R.O. Katholieke Radio Omroep 1932.
Y2098: KALENDER. - De Britsche Overwinningen Kalender 1918. Zes losse tweezijdig bedrukte bladen. Januari t/m December 1918.
R7754: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1953.
Y2917: KALENDER. - Gemeentekalender 1985. Tweehonderd Vijftig Jaar Grafische Communicatie.
Y2908: KALENDER. PETERSEN, ELLY. - Hunde und Katzen Kalender 1960.
Y2898: KALENDER. - Kalender 1937. Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken.
Y2897: WILHELM LIMPERT KALENDER. - Kalender fur Pferdefreunde 1940. (Calender for horse lovers 1940).
R6274: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten.
Y2837: SANK GEORG KALENDER. - Sank Georg Kalender 1940. Froh im Sattel.
Y8144: KALENDER. - Verjaardagskalender: Willy Schermele. Vesta Maatschappij van Levensverezekering N.V. te Arnhem. Drie maanden op een blad.
Y8699: KALENDER. - Reinaert Kalender 1980. Illustraties van Wilhelm von Kaulbach voor de Goethe-editie van de Reynaert.
Y9934: KALENDER. - Literaire ontmoetingen. Van Gennep Amsterdam. Kalender 1982.
L8314: KALF, Jan. - Levensbericht van Martin Kalff.
T2788: KALFF, G. - Soera Rana (Isaac Esser Jr). 1845-1920.
L8052: WITKAMP P.H. en Martin Kalff. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levensschets.
L7995: KALFF, G. - Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
L7156: KALFF, G. (ed.). - Dichters van den ouden tijd.
T6179: KALFF, Margaretha. - Uit den Strijd om het Recht.
H2167: KALFF, G. - Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger.
L4065: KALFF, G. - Westeuropeesche Letterkunde. Twee delen: Eerste deel: 15de - 16e eeuw. Tweede deel: Hervorming en Renaissance.
B7877: KALFF, S. (ed.). - Oost-Indisch landjuweel.
R3461: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
T0478: KALFF, J. - Eleonara Duse.
L1362: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
B4706: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
B4705: KALFF, G. - Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht.
B3911: KALFF, G. - Jacob Cats.
R2624: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 7 delen.
Y1777: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
K5588: KALFF, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk.
K3944: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
Y0947: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
Y0907: KALFF Jr., G. - De sage van den Vliegenden Hollander naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. Met platen en vignetten van Oswald Wenckebach.
Y8650: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
K9952: KALIN, Hans. - Das Basler Papier-Gewerbe in der Reformationszeit.
R3375: KALKWIEK, W.F. - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
L9357: KALMA, Jacobus. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
T2714: KALMA, J.J. - By us alde tsjerken lans.
T3748: KALMA, J.J. - Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaum yn opdracht fan it Gysbert Japicx Kamite 1666-1966. Mei tekeningen fan Jan B. de Leeuw.
R1655: KALMA, Jacobus. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
L4648: KALMA, Douwe. - Gysbert Japiks in studzje yn dichterskip.
L4101: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
T0353: KALMA-KOOPS, F. en J. Kalma. - Klassenstrijd en Religieus Socialisme.
T3955: KALMA, D. - Ljocht en Skaed. In mennich biskogings.
R3394: KALMA, J.J. - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
Y0529: KALMA, D. - Frysk Staverings-boekje. (for sels-studzje).
R8441: KALMA, D. - Brief oan de Noard Friezen.
Y1432: KALMA, D. - De Jongfryske Biweging,
H2708: KALMIJN-SPIERENBURG, Jo. - Bevrijding.
R7045: KALSHOVEN-BRESTER, Hedda. - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
R3465: KALVEEN, C.A. van (ed.). - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften.
Y4624: KALVERSTRAAT. - Een stem uit de Kalverstraet.
R8080: KAM, Jan Gerrit. - Zes en twintig gedichten.
Y1057: KAM, G. van der. - Splinters. Verzameld voor het jonge Volkje.
R5808: KAM, J.P. van der. - De ontwikkeling der illegaliteit.
R0523: KAMERBEEK Jr., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick.
B8664: KAMERBEEK Jr., J. - De poŽzie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
M8386: KAMERBEEK jr., Jan. - Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche poŽzie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais.
Y3600: KAMERBEEK, J. - "Steeds gaat het vers een eigen weg".
T6973: KAMERLING, Zeno. - De weg naar den wereldvrede.
Y0682: KAMERLING, Zeno. - Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders.
Y1384: KAMERLING, Z. - Pro en Contra. Inleiding gehouden voor de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen den Krijgsdienst den 7 September 1930 te Elspeet.
B2139: KAMERLINGH ONNES, O. - Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen.
R8137: KAMMEIJER, J.H.D. - 5 Jaar- onder Duitschen druk. Geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later aan het Nederlandsche volk verteld.
T4478: KAMMERER, Felix (ed.). - Handleiding voor den Nederlandschen arbeider in Duitschland.
R8721: KAMMINGA, D.J. - Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
L8075: KAMP, Elly. - Iedereen zei, dat is pornografie. Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia's.
Y5018: KAMP, Jeannet van de. (red.). - De rijst is al pap geworden. Indie-veteranen vertellen hun verhaal.
B4561: KAMP, J. - De nieuwe richting in de Nederlandsche Letterkunde.
B2513: KAMP, Herbert. - De geschiedenis van een minuut.
R7076: KAMP, A.F. - Humor en Gezag. Causerie.
T6885: [VONDEL] KAMPEN, N.G. van en J. de Vries (eds.). - Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk.
R7181: KAMPEN, N.G. van. (ed.). - Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk.
Y6389: KAMPEN, P.N. van. - Uitgeverij P.N. van Kampen. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
Y2485: KAMPENHOUT, F.W.J. van. - Brochure vermeldende de praktijken van den Finantieele Opmerker en hare uitgevers C. Rohling & Co., Heerengracht 291 te Amsterdam.
W0776: KAMPFER, Fritz. - Beakers-Tankards-Goblets.
T6418: KAMPFFMEYER, Paul. - Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp.
B6797: KAMPHUIS, J. - De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.
B5903: KAMPHUIS, G. - Aarnout Drost en het Reveil.
B4403: KAMPHUIS, J. / J.P. de Vries en A.J. Verbrugh. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
K7390: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen.
Y3301: KAMPMAN, Arie Abraham. - De Historische Beteekenis der Hethietische Vestingbouwkunde.
T6763: KAMPVUUR. - Kampvuur Maandblad voor Jongeren. 1e jaargang, maart 1927.
H7436: KAN, Wim. - Soms denk ik wel eens bij mezelf.... Honderd gedachten van Wim Kan en anderen.
W0543: KAN, Wim. - De dagboeken van Wim Kan 1957 - 1968. De radiojaren. Ingeleid Frans Ruhl.
W7811: KANITZ, F. - Handleiding voor De geschiedenis, de ontwikkeling en de kennis der meest eigenaardige vormen van de voornaamste ornamentstijlen.
B8524: KANNEGIETER, J.Z. - Amsterdam en de Vrede van Rijswijk.
R2779: KANT, Immanuel. - Ten eeuwigen vrede. Vertaald door A.P. Prins. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
Y3744: KANTON WEERT, Het. - Het Kanton Weert. Nieuws- en advertentieblad waarin opgenomen het Weekblad Het Land van Thorn. 49ste jrg. 1917 no. 30. 62ste jrg.1930. nrs: 33 en 34.
K0884: KANWAR, Pamela. - Imperial Simla. The political culture of the Raj.
Y5905: DE NIEUWE FINANCIER EN KAPITALIST - De Nieuwe Financier en Kapitalist. Algemeene Financieele Courant. Onder redactie S.F. van Oss. 46ste jrg. No 6352. Woensdag 28 Juli 1920. Eerste blad. / 47ste Jrg. No. 6488, Vrijdag 24 Juni 1921. Eerste blad. Onder redactie van A. Ricardo.
W8557: KAPLAN, H.G. (Ed.). - A first census of incunabula in Australia and New Zealand.
Y6641: KAPP, Julius. - Richard Wagner zijn leven en werk. Vertaling Louis Landry. Met 47 afbeeldingen.
Y3924: KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. - Opmerkingen over de troonopvolging.
R9507: KAPPEN, O. van. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
B8636: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, Iohannes. - Memoria viri nobilissimi amplissimt, Iahaanis Cornelii van der Kemp,.... gymnasii Hagani curatoris, defuncti d. XXIII novembris MDCCCXXII, A. aet. LV. dicta d. I martii MDCCCXXIV.
L8888: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facera in het interdictum uti possidetis.
R5426: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, N.J.B. - Catalogus van de Bibliotheek over Oude Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Letterkunde en Opvoedkunde. Nagelaten door den heer N.J.B. Kappeyne van de Coppello.
MK0031: KAPR, Albert. - Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und SchŲnheit der lateinischen Buchstaben.
M6766: KAPR, Albert. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
L8284: KAPTEYN-MUYSKEN, G. - G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten.
Y8000: KAPTEYN, Floris. - Gongyla.
Y4018: KARAKTER. - Karakter. Geillustreerd blad voor Jonge Katholieken. 15 maart 1950 en 2 juni 1951.
Y4017: KARAKTER. - Karakter, blad van Dit is Leven . Redactie P. Wesseling. 6e jaargang 1952. Nrs: 3-4- 9-11.
Y0644: KARBRIEF [=REGLEMENT]. - Algemien Karbrief fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekenisse (It Frysk Selskip). 1883 + 1895 + 1947 + Kritekarbrief
Y9737: KARCHER, Stephen. - I Tjing voor geliefden.
B2110: KARPELES, Gustav. - Geschichte der orientalischen Literatur in alter Zeit.
R3156: KARSEMEIJER, Jan. - De dichter Jeremias de Decker.
H2252: KASSIES, Jan. - De toekomst van het Verzet.
B2190: KASSIES, Jan. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1989.
Y6020: KASTEEL-BALTUSSEN, M. (ed.). - Vrouwengids. Wegen en wendingen.
Y1373: VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN (ed.). - Kasteelen in Gelderland.
H5416: KASTEIN, Josef. - Joodsche problemen in het heden. Geautoriseerde vertaling van E.M. Kleerekoper.
B5648: KASTELEIN, W. - Papiermolen 'De Schoolmeester' Westzaan.
Y9971: KASTNER, Erich. - Der Krieg sei aus! Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
T2045: KAT, J en R.E. Wierenga. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door...
Y5054: KAT ANGELINO, P. de. - Vorstenlandsche tabaksenquete. Verslag eene door den inspecteur bij het Kantoor van Arbeid P. de Kat Angelino op de vorstenlandsche tabaksondernemingen gehouden enquete.
T5025: KAT, J. en R.E. Wierenga. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt.
H8006: KATE, J.J.L. Ten. - De Schepping. Een gedicht.
K0380: KATE, J.J.L. Ten. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
L7737: KATE, J.J.L. Ten. (verzameld). - Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij.
Y7028: KATE, J.J.L. Ten. - Verhalen en vertellingen.
L6209: KATE, J.J.L. Ten (ed.). - Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave.
L5825: KATE, J.J.L. Ten. - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week.
R5089: KATE, J.J.L. Ten (ed.). - Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate.
B7503: KATE, J.J.L. Ten. - De Schepping. Een gedicht.
B7401: KATE, J.J.L. Ten. - Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen.
L8993: KATE, J.J.L. Ten. - Bladeren en Bloemen. Poezy.
B7328: KATE, J.J.L. Ten. - Schemeravondstonden. Verspreide en nieuwe gedichten.
B7330: KATE, J.J.L. Ten. - Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen.
B7289: KATE, J.J.L. Ten. - De jaargetijden.
T6871: KATE, J.J.L. Ten. - Voor hart, huis en leven. Gedichten.
T6872: KATE, J.J.L. Ten. - Dramatische PoŽzy. Faust - Maria Stuart.
R5538: KATE, J.J.L. Ten. - De eischen des tijds aan het Protestantismus.
Y7363: KATE, J.J.L. Ten. - Krantenknipsels over J.J.L. Ten Kate.
T3320: KATE, J.J.L. ten. - Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo.
Y6567: KATE, J.J.L. Ten. - Stichtelijk huisboek.
K2223: KATE, J.J.L. Ten. - Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen.
H5918: De VRIJE KATHEDER. - Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder".
Y2367: DE VRIJE KATHEDER. - Er moet veel strijd gestreden zijn. Speciale Uitgave t.g.v. de bevrijding. Met foto's van Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Ad Windig, e.a.
Y4014: KATHOLIEKE SCHOOLBLAD, Het. - Het Katholieke Schoolblad. 13 Maart 1913. Op voor de Vrije School! Tweede Oudernummer. Redactie J.G. Suring.
Y4013: KATHOLIEKE WERKGEVER, De. - De Katholieke Werkgever. Jaargang 1947 nr. 9. 23 April 1947.
L8690: LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. - Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten].
R5935: KATOEN, Jan. - De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra.
R9311: KATTENBUSCH, F.F.W. - Tegen Dierenmartelen. Open brief aan den heer Joodschen, Medewerker van Het Vaderland.
M7711: KATZ, Elia. - Gewapende liefde. Vertaling Simon Vinkenoog.
Y5048: KAULBACH, Victoria. - Opstand in Lhong.
Y4790: KAULBACH, Victoria en J. van Waardenburg. - Beroering in Blang-Me.
T6354: KAUTSKY, Karl. - Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock.
T1873: KAUTSKY, Karl Johann. - Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits.
R4780: KAUTSKY, Karl. - Aus der FrŁhzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky.
R4763: KAUTSKY, Karl. - De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter.
R4747: KAUTSKY, Karl. - De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat.
B5899: KAUTSKY, Karl. - Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
R7408: KAUTSKY, Karl. - Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution.
R7362: KAUTSKY, Karl. - Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn.
L9810: KAVAN, Anna. - Julia en de bazooka en andere verhalen. Nawoord Rhys Davies. Vertaling Bob den Uyl.
Y7908: [DUMMY] KAWABATA, Yasunari. - Nagels in de ochtend en andere verhalen.
L7131: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter, Persephone en Mei.
L7038: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
B7662: KAZEMIER, G. (ed.). - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
M8512: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
B3419: [DRUKKERIJ TRIO.] KAZEMIER, G. - De kunst van het illustreren.
H6093: KEARNEY, Patrick J. - A history of erotic literature.
T1595: KEARNEY, Patrick J. - The Private Case, an Annotated Bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. With an Introduction by G. Legman.
L3956: KEBLUSEK, Marika. - De weg van het boek.
B9597: KEDWARD, Roderick. - De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis.
T5711: KEERSMAEKERS, Aug. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkrijg" (1853). Drie deeltjes.
K4903: KEERSMAEKERS, A. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank.
Y3374: DE KEERZIJDE NR. 1. - De Keerzijde nr. 1. VPRO-blad, dertiende jaargang nr. 3, spetember 1991. Nachtmerrie!
T3624: KEESING, S.G. en J.J. Poortier. - Cooperatie. Pro en Contra
R2760: KEESING, I.G. (ed.). - Querido's Initialenregister, betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied.
T5487: KEESINGS - Keesings Wereldgebeuren in beeld. 100 actuele en artistieke foto's. Driemaandelijkse uitgave met Cross-index Nrs: 1-2-3-5-6. Vijf delen.
R6434: KEGGE, Cornelis Martinus. - De Evangelisch-Sociale Beweging in Duitschland.
H7949: KEHRLI, J. Otto. - Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren.
H8292: KEIJSPER, Chantal (ed.). - En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.
R0246: KEIKES, H.W. - Och Heden Ja!
T4731: KEIP, H.F.J. - De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat.
B6387: KEISER, Jan Harm. - De getuigenissen der leden van het Koninklijk Geslacht in strafzaken (Art. 311 en volg. Wetb. v. Strafv.).
R6428: KEIZER, Madelon de. - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
T2040: KELDER, Jan Jaap e.a. - De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985.
H7496: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
B9432: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
L4351: KELK, C.J. - De Nederlandse poŽzie. Van haar oorsprong tot heden. Deel I: Tot 1880. Deel II: Sinds 1880.
B3642: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
K6628: KELK, C.J. & Halbo KOOL (ed.). - De liefde zingt in verzen.
K6462: KELK, C.J. - Een kind van Uncle Sam.
K6445: [SCHILLER]. C.J. KELK - Wilhelm Tell. Toneelspel in 5 bedrijven vrij naar Schiller voor marionetten bewerkt.
K6439: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6440: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
W5852: KELK, C.J. / Wim Alings jr. - Twee uitslovers.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1