Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T8890: GROOT, MARIA DE. - De wals. Gedichten.
L2983: GROOT, JAN H. - Bont en blauw. Verzamelde vertellingen.
K7006: GROOT, R. DE. - Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's.
R4111: GROOT, JOHANNES DE. - Palestijnsche masseben. (opgerichte steenen).
R7440: GROOT, MEIDERT J.W. DE. - Kwantitatieve benadering van het verzuim door neurosen bij Nederlandse fabrieksarbeiders.
H5015: GROOT, JAN H. DE / C. OUBOTER. - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
T3034: GROOTAERS, WERNER, MARC MEES (EDS.). - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
K6725: GROOTAERS, JAN. - Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde.
R8833: GROOTE, P. JR. - Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang?
L1128: GROOTENDORST, ROB (ED.). - Theo Thijssen. De Engelbewaarder Nr. 4
K1146: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
L0582: GROOTES, ELIDIUS KLAAS. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
R0800: GROOTES, E. K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
A0385: GROOTES, E.K. / P.C. PUNT / P.J. VERKRUIJSSE. (EDS.). - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969).
K3294: GROOTHUYSE, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
Y8734: GROPPER, WILLIAM. - Zesenvijftig tekeningen uit de Sowjet-Unie. (Zeks un fuftsik Tseichnungen fun Rotn Farband).
R6618: GROSHEIDE, F.W. E.A. - Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941.
R5879: GROSHEIDE, G - Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
T3361: GROSKAMP, HENRI ANTOINE. - Over ronde uterus-fibroiden.
M5281: GROSS, MIRIAM (ED.). - The world of Raymond Chandler. Introduction by Patricia Highsmith.
Y0391: GROSS, JAN T. - Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe?
B2976: GROSSKURTH, PHYLLIS. - Leslie Stephen.
Y1145: GROSSMAN, DAVID. - Falling Out of Time. Translated from the Hebrew by Jessica Cohen.
B6381: GROSVELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans, gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
T6231: GROSZ, GEORGE. - Tentoonstelling George Grosz 28-9 t/m 18-10-74.
Y8717: ATELIER/STICHTING GROTESQUE. - Rouwkaart/overlijdensbericht Lothar Micklei (Lokum). 23 August 1944 Bad Gastein - 4 december 2004 Amsterdam.
T4271: GROTIUS, HUGO. - Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
T5463: GROTIUS, H. - Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925.
M5491: GROULT, BENOITE. - Mijn ontsnapping. Vertaald door Nini Wielink.
W8717: GROULT, BENOITE & FLORA. - Liefde tegen liefde. Vertaald door H.M. Vervoort.
M4939: GROULT, BENOITE. - Het leven zoals het is. Vertaald door Nini Wielink.
H3699: GROULT, FLORA. - Een vrouw vertrekt. Vertaald door Irene Beckers.
Y0643: GABE FEN GROUWERGEA [= JACOB TJEBBES HEPKEMA]. - Haldt op Jonges! Koart biskie oan Pieter en Lutsen troch Gabe fen Grouwergae.
K5855: GROVE, A.P. - Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek.
R3548: GRUNBERG, ARNON. - De techniek van het lijden.
T1811: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
H4576: GRUNBERG, ARNON. - Fantoompijn.
L0958: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
Y6011: GRUNBERG, ARNON. - Liefde is business. Gedichten.
R2501: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
Y9604: GRUNBERG, ARNON & ERASMUS. - Waarde Van Dorp. Geachte Erasmus. Brieven 1515 - 2000.
Y6012: GRUNBERG, ARNON. - Geweigerde liefde. Essay.
L4359: GRUNBERG, ARNON. - De asielzoeker.
Y3763: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt.
L6175: GRUNBERG, ARNON. - Amuse-gueule. Vroege verhalen.
R8664: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
B8424: GRUNBERG, ARNON. - De advocaat, de leerlooier en de forellen.
B7367: GRUPPELAAR, FRANS. - Het scherp van de snede. Roman.
B2194: GRUPPELAAR, FRANS. - De hond van Franek.
R8153: GRUSA, JIRI. - Franz Kafka of Prague. Translated from the German by Eric Mosbacher.
T8514: GRUWEZ, LUUK. - Vuile manieren. Gedichten.
T3195: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Vacantie aan de Friesche Kust.
MK0001: GRUYS, J.A. EN C. DE WOLF. - Typographi & bibliopolae neerlandici usque ad annum MDCC Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700. Met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid.
R8494: GRUYTER, JOS. DE. - Nederlandse grafiek van deze eeuw (I).
B1840: [MULTATULI] GRUYTER, J. DE. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Twee delen in een band.
B0548: GRUYTER, W. JOS DE. - Schouwend oog. Besprekingen en beschouwingen.
Y1319: GRUYTER, JOSIAH WILLEM DE. - Het Jonge Getij.
T2537: [COHEN] GRUYTER, JOS. DE. - Rodin.
T1565: GRUYTER, J. DE. - De Russische Revolutie. Een onderzoek naar haar wording en toekomst.
T4326: GRUYTERS, JAN. - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957.
K5819: GRYPDONCK, A. (ED.). - Boek en informatie.
Y8591: GUARDINI, ROMANO. - Lob des Buches.
L8954: GUARESCHI, GIOVANNINO. - Don Camillo en de kleine wereld. Vertaald.
B4652: GUCHTENAERE, ROSA DE. - Vrouwenbeweging: Over Ina Boudier Bakker's De Moderne Vrouw en haar tekort. Voorwoord J. Aleida Nijland.
R1120: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten.
H3885: GUEN, MONIQUE LE. - Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae.
Y4586: GUENA, YVES. - De Gaulle. 1890-1970.
M5278: GUENSBERG, MIRIAM. - De luchtfietser en de bloemendief. Een allegorie van deugd en ondeugd.
H5800: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten.
Y9554: GUEPIN, J.P. / SECUNDUS, JANUS. - De kunst van Janus Secundus. De kussen en andere gedichten. Met een bijdrage van P. Tuynman.
Y8318: GUEPIN, JAN PIETER. - Zoete epigrammen. Gedichten over gelukkige liefde.
K8415: GUEPIN, J.P. - Gedichten.
L3676: GUEPIN, J.P. / V. V.D. MEER / L. PLEYSIER / T. VERBOGT. - De Twaalfde deur.
H2771: GUEPIN, J.P. - De heilige Herodes.
Y6805: GUEPIN, J.P. - Toen ze over het lijk van haar moeder gestruikeld was...
H5795: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten].
M2745: GUEPIN, J.P. - De tweede wet van Guepin. Essays.
A0303: GUEPIN, J.P. - Om zo de volledige mens te tonen.
Y7245: GUERIN, MAURICE DE. - De Kentaur. Vertaling en narede van R. van Genderen Stort.
K7916: GUERMONPREZ, PAUL. (ED.). - Adam's vijfde rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
Y7771: GUEVARA, ERNESTO CHE. - Bolivian Diary.
Y4389: GUEVARA, ERNESTO CHE. - De Afrikaanse droom. De revolutionaire dagboeken uit de Kongo 1965-1966. Met een voorwoord van Aleida Guevara March. Vertaald door Arie Sneeuw.
L2312: GUGELOT, P.C. - Het wetenschappelijk beeld in de moderne physica.
T9363: GUGGISBERG, HANS RUDOLF. - Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen.
H9370: GUIBERT, HERVE. - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
Y5198: GUIDO [=W. KLOOS EN A. VERWEY]. - Julia. Een verhaal van SiciliŽ.
T0205: GUIGNOLY, HANS. [=R. BULTHUIS]. - Het geschaakte koren. Een groteske.
B2517: DESIGNERS GUILD. - Fifth annual exhibition book jacket designers guild 1952.
R9603: GUILLERAGUES. - Portugese brieven. Vertaling en nawoord Frans de Haan.
Y8815: GUILLETTE. - PoŤtes modernes. Choix de Poťsie Francaise, Anglaise, Allemande
K7554: GUILLOUX, LOUIS. - Het zwarte bloed. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Mirjam de Veth.
B9325: GUIRALDES, RICARDO. - Don Segundo Sombra. Vertaling J. Slauerhoff en R. Schreuder. Tekeningen Alberto Guiraldes.
L6610: GUITTART, L.J. - De Intonatie van het Nederlands met inbegrip van een Vergelijking met de Engelse Intonatie.
K5107: GULATI, R.D. AND S. PARMA. (ED.). - Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands. 25 th anniversary of the Limnological Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
Y1267: GULICK, F.W. VAN. - Nederlandse kastelen en landhuizen.
L1564: GULIK, E. VAN & H.D.L. VERVLIET. - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorvm Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder Jr.
R2280: GULIK, R.H. VAN. - De boekillustratie in het Ming-tijdperk.
K1682: [SPINOZA] GULLAN-WHUR, MARGARET. - Spinoza. Een leven volgens de rede.
Y7698: GULLICK, MICHAEL. - Calligraphy.
M7737: GUMA, ALEX LA. - Uur van afrekening. Vertaling A. Beeker.
H6078: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker. Vertaling Hans Keizer.
T3076: GUMPERT, MARTIN. - Dunant. De roman van het Roode Kruis. Vertaald door Bas van Deilen.
Y3414: GUMPERT, THEKLA VON. - Klopt, en u zal open gedaan worden! Een verhaal voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch met 2 plaatjes.
T0637: GUMPERT, MARTIN. - Baanbrekers der Wetenschap. Vertaling Bas van Deilen.
L5468: GUNN, KIRSTY. - Featherstone. Vertaling Tjadine Stheeman.
Y0185: GUNNING, J.H. - Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis.
T7029: GUNNING WZ, J.H. - Gaat de wereld vooruit of achteruit? Met het oog op de drankkwestie. Eene lezing.
Y8790: GUNNING JR. J.H. - Is er blijdschap bij de christenen over de nederlaag der modernen? Een kort woord naar aanleiding van het ongevraagd advies van den heer Cd. Busken Huet.
T0284: [SPINOZA] GUNNING JR., J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
B2202: GUNNING, W.B. - Aanpak van kwetsbaarheid?
L4729: GUNNING, JAN. - De nieuwe Attische Comedie als bron voor de kennis der Grieksche Religie.
T6746: GUNST, F. - Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren.
Y6522: GUNTHER, KONRAD. - Het leven der dieren. Bewerkt en ingeleid door Rinke Tolman met 31 afbeeldingen.
W0631: GURGAMUS, ALLAN. - Klein heldendom en andere verhalen.
Y6914: GUSSINKLO, WESSEL TE. - Het engeltje. Novelle.
K7147: [BECKETT] GUSSOW, MEL (ED.). - Conversations with and about Beckett.
T4322: COLONEL GUSTAFSSON. - Memorial du colonel Gustafsson.
K1621: GUTERSON, DAVID. - Onze lieve vrouwe van het woud.
B8697: GUWY, FRANCE. - Voltaire, Help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken.
Y9016: [KLM] GUYFORD STEVER, H. A.O. (EDS.). - Flight. A 50th Annversary gift from KLM 1919-1969.
R4218: GUYT, HENDRIK. - Grondverpanding in Menangkabau.
B8851: GYSEN, MARNIX. - Karel van de Woestijne.
L3742: GYSEN, RENE. - Grillige Kathleen. Met een nawoord van Jan Flamend.
Y9443: [SPINOZA] GYSENS-GOSSELIN, M. - Hegel en Spinoza.
Y2520: HAACK, JO. - Levende lijn. Geleide. Voorbereiding A, B, en C. Oefenboek I, 2, 3, 5, 6. Leergang voor het schrijfonderwijs op de Lagere School.
Y1415: HAAG. - Beschaafd Europa. Gij zult lezen. Bim..., Bam, Moordenaars!!
Y3883: PROGRAMMA DEN HAAG. - Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
Y3898: PROGRAMMA DEN HAAG. - Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936.
T9248: HAAGMAN, ARMAND. - Tipsy. Woorden en Muziek.
T9196: HAAGMAN, ARMAND. - Le Pioupiou Royal du 9ieme de ligne. La chanson march preferee des allies. Cree par Raf Kapper.
R4953: HAAK, J. - De discussie over de Constitution civile du clerge (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
K3536: HAAKMAN, ANTON. - Uitvluchten.
W6474: HAAKMAN, ANTON. - Achter de spiegel, film en fictie.
K2221: HAAKMAN, ANTON. - Het filiaal. Roman.
H5729: HAAKMAN, ANTON. - Liberty of Een Nederlandse Amerikaan.
H9289: HAAN, JACQUES DEN. - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden (langs de hoofdspoorweglijn).
Y5159: HAAN, JACOB DE. - Verzen van Jezus. Met een naschrift van Jaap Meijer.
T3532: HAAN, TJ. W. R. DE. - K. ter Laan 8 juli 1961. T.g.v. de negentigste verjaardag.
Y7398: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Krantenknipsels van/over Jacob Israel de Haan.
H8682: HAAN, JACQUES DEN. - Still talking shop.
M5233: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Jerusalem.
M5489: HAAN, J. DEN. - Boeken en publiek.
K3313: HAAN, JACQUES DEN. - Monnikje Lederzak en andere driestheden. Nog wat shop talk.
K4451: HAAN, TJAARD W.R. DE. - Terugdenken in dankbaarheid. Over schrijvers van vroeger.
K3531: HAAN, JACQUES DEN / J. HULSKER / G. STUIVELING. E.A. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog.
R3861: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - In Russische gevangenissen.
K4728: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Besliste volzinnen.
B9082: HAAN, F. DE. - Uit de nadagen van de Loffelijke Compagnie. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
P1538: HAAN, JACQUES DEN. - Het eiland der sirenen.
B0587: HAAN, JACQUES DEN. - Staart uit het raam... Luchtigs over leven en lezen.
L4785: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Pijpelijntjes. De tweede versie.
K5211: HAAN, J. DEN. - Talking shop zijnde de boutade van een boekverkoper en beschrijvende diens zwarigheden, problemen en torturen, mitsgaders nuttige wenken en raadgevingen in zake het vinden van het juiste antwoord op netelige vragen.
Y8354: HAAN, JACOB ISRAEL DE / SAUL VAN MESSEL. - Jacob Israel de Haan: Bloemlezing uit zijn kwatrijnen, met Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
L2071: HAAN, JACQUES DEN / J. HULSKER / G. STUIVELING. E.A. - Honderd schrijvers van onze eeuw. Van de eerste wereldoorlog tot heden.
M5060: HAAN, JACQUES DEN. - Milleriana.
M5061: HAAN, J. DEN. - Talking shop. Boutade van een boekverkooper.
P0818: HAAN, JACQUES DEN. - Een leven als een oordeel.
M1724: HAAN, JACQUES DEN. - Het eiland der sirenen.
R5845: HAAN, TJ.W.R. DE. - Waar Spaarne en Lie tezamen vloeit... Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving.
K3537: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - In Russische gevangenissen. Met een woord vooraf van Wim J. Simons.
T9525: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Ondergangen van de zon.
T9090: HAAN, HENK. - De postzegelmakerij.
H0954: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Verzamelde gedichten. 2 delen.
Y8497: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
Y1470: HAAN, IDO DE. - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995.
R1097: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Libertijsche liederen.
M9779: HAAN, W. DE. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
T6788: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Liederen.
H7749: HAAN, JACQ DEN. - Het gevaarlijke boek. Illustraties H. Beserik.
Y6251: HAAN, J.I. DE. - Herfst.
T3717: HAAN, MIES DE. - Jacob Israel de Haan, mijn broer.
H3537: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross.
L7317: HAAN, JACOB DE. - Kanalje en Opstandige Liedjes. De Engelbewaarder nr. 6.
H1988: HAAN, JACQUES DEN. - Rapport aan Jan Friso.
H0500: [MULTATULI] HAAN, TRISTAN. - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen. De Nieuwe Engelbewaarder nr 8.
Y9419: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Kwatrijnen.
T6888: HAAN, GONDA DE. - Samen uit. Vier schetsen met plaatjes van Gonda de Haan.
Y5176: HAAN, J.I. DE. - De zee en de dwaze vrouw.
R0794: HAAN, TJAARD W.R. DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur.
H7617: HAAN, M. DE. - Huisarts met raad & daad.
W7700: HAAN, J. DEN. - Talking shop. Boutade van een boekverkooper.
Y6232: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Kwatrijnen.
Y5172: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - De bloemen en de brief.
T3671: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
R3863: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Libertijnsche liederen.
L7326: HAAN, WILLEM JACOBUS DE. - Psycho-Analyse ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen.
K2461: HAAN, MAX JAN MARIE DE. - Enige aspecten van de tekstkritiek van middelnederlandse teksten.
Y6215: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Een rondje voor Marijke.
L3348: HAANTJES, J. - Kroniek van Zuid-Afrika 1938.
K3493: HAANTJES, J. EN W.A.P. SMIT. - Panorama der Nederlandse Letteren.
R2510: HAANTJES, J. - Aart van der Leeuw.
R0173: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie, Gewijde poŽzie, Elvire.
B0441: HAAR, B. TER. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
B6342: HAAR, BERNARD TER. - Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840.
Y6568: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. Twee deeltjes.
W2079: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel].
M6898: HAAR, JAN TER. - Droom en droesem.
L6142: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie.
Y2244: HAAR, LAURA VAN DER. - Bodemdrang. Gedichten.
Y2162: HAAR, A.C. TER. EN J.H.TH. VAN GRONINGEN. - Ha, Wijk! - Dorestad, Ahoy!
T5634: HAAR BZ., H. TER. - Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam.
Y8984: HAAR, BERNARD TER. - Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen bij het sluiten van Den Munsterschen Vrede. Twee eeuwen later beschouwd. Eene voorlezing. Uitgesproken 16 September 1848, bij de opening der algemeene jaarlijksche vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, te Amsterdam.
R0797: HAAR, B. TER. - Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898.
L4954: HAAR, B. TER / W. MOLL EN E.B. SWALUE. (ED.). - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen.
L4961: HAAR, CATHARINA C. TER. - Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk 1830 - 1873.
B8846: HAAREN, H. VAN. - Over de maatschappelijke betekenis van een kunst- en vormingsbeleid bij PTT.
B5202: HAARLEM. - Haerlem Jaarboek 1935.
R7031: HAARMAN, H.J. - De strijd voor het vaderland, voorjaar 1943.
Y3319: HAAS, THEODOR. - Lehrbuch der Briefmarkenkunde. Ein Hilfs- und Nachschlagenbuch.
K2498: HAAS, WILLY. - De literaire wereld. Van het Praag van Kafka, tot het Berlijn van Brechts.
T9842: HAAS, JOHAN DE. - Schakeringen. Schilderijen 1954-1994. Met drie gedichten van H.C. ten Berge en een tekst van Gerrit Willems.
L5226: HAAS, CORNELIS E. DE. - Nature and the Country in English Poetry of the first half of the eightteenth century.
K0879: HAAS, HENRI DE. (ED.). - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland.
B6392: HAAS, H.K. DE. - Gevaarlijk keukengereedschap.
B9888: HAAS, ALEX DE. - Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse.
T6391: HAAS, JO DE. - Tussen twee werelden.
Y4636: HAAS, W.J. DE. - De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
T5035: HAAS, G.L. DE. - Ons program bij de trams. Hoofdlijnen voor den arbeid der S.O.V.
T5510: HAAS, JACOB DE JR. - Pauperisme en Wetenschap.
T6934: HAAS, JO DE. - Geweld of weerbaarheid.
B9985: HAAS, JO DE. - De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie.
K5012: HAAS, WILLY. - Bert Brechts. Vertaling A.C.M. Eickholt.
K2322: HAASE, YORK ALEXANDER EN HAROLD JANTZ. - The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek.
M2326: HAASSE, HELLA S. / AD PETERSEN / W. VAN TOORN. (EDS.). - Nieuw Nederlands Haneboek. Boordevol verhalen, gedichten, tekeningen, en prenten uit de laatste vijftig jaar.
Y3096: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg.
H5427: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
R3582: HAASSE, HELLA S. EN J. BERNLEF (EDS.). - Je leest het zo. Een boekje propvol proza en poŽzie gelardeerd met puzzels en citaten geillustreerd net prenten en cartoons
K3994: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
T9933: HAASSE, HELLA S. - Mevrouw Bentinck. Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde.
T8530: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
T8248: HAASSE, HELLA S. / ARIE-JAN GELDERBLOM. - Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft.
T9402: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
B0130: HAASSE, HELLA [C.J. VAN DER SEVENSTERRE]. - Sterrenjacht.
Y2774: HAASSE, HELLA S. EN S.W. JACKMAN. - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
T8257: HAASSE, HELLA S. - Lezen achter de letters.
L7239: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis.
M9230: HAASSE, HELLA S. - Berichten van het Blauwe Huis.
T9875: HAASSE, HELLA S. - De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal.
H9916: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
T4419: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
T0565: HAASSE, HELLA S. - Zwanen schieten.
Y2742: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg. Roman + Lofrede Nederland Leest 2009 door Willem Nijholt.
H8495: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
Y7010: HAASSE, HELLA / ALFRED KOSSMANN. - Anna Blaman, twee lezingen door...
K1302: HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur.
Y7921: HAASSE, HELLA; MENSJE VAN KEULEN E.V.A. - Bij de tijd. Verhalen.
B9445: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
T7434: HAAXMAN, P.A. - Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser.
L5098: HABBEMA, DIEDERIKUS M.E. - An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist. Together with a reprint of his play 'The Careless Husband'.
R0947: HACHELLE, M.J. - L'oeuvre de Franz Hellens. Essai bibliographique critique et iconographique.
M7745: HACKL, ERICH. - Afscheid van Sidonie. Vertaling T. Duquesnoy.
R7888: HADERMANN, PAUL. - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
K5634: HADEWIJCH. - Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof.dr. N. de Paepe.
T7443: HADEWIJCH. - Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten.
T0547: HADEWIJCH. - Mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo.
R6544: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T2492: HADEWIJCH. - Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde.
R7387: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T6975: HAECKE, ROBERT VAN. - Nooit meer. Maandblad van de Vlaamsche Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang maart 1932 nummer 1.
R5266: HAEFTEN, OLGA VAN. - Manieren. Wenken voor wie zich correct willen gedragen. Voorwoord Annie van Ees. Illustraties R. van Looy.
T0598: HAEGENDOREN, M. VAN. - De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel I: Na honderd dertig jaar. Deel II: Oogmerken voor morgen.
L8641: D'HAEN, CHRISTINE. - De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
H2627: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolie.
H8397: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
T8342: D'HAEN, CHRISTINE. - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza.
M8864: D'HAEN, CHRISTINE. - Zwarte sneeuw.
B7407: HAENEN, PAUL. - Een bijzonder prettig vergezicht. Frappant blijspel.
T2655: D'HAENENS, ALBERT. - Belgie: 150 jaar Cultuur en Samenleving. 1830-1980.
B6735: HAERINGEN, C.B. VAN. - Vragen over de vraag. Voordracht op 27 september 1958 gehouden bij de aanvang van het cursusjaar 1958/1959.
L6778: HAERINGEN, C.B. VAN. - Nieuwe synthese.
L0111: HAERINGEN, C.B. VAN. - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
K9064: HAERINGEN, C.B. VAN. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
K6791: HAERINGEN, C.B. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
B6772: HAERINGEN, C.B. VAN. - Spanningen in hedendaags Nederland.
L7185: HAERINGEN, C.B. VAN. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
R4039: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide opstellen.
R5526: HAERSOLTE, J.W.J VAN. - Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee.
B1639: [VONDEL] HAERTEN, HEIZ. - Vondel und der deutsche Barok.
T0550: HAES, LEO DE. - Een rechtse krant van de linkeroever.
K7692: HAES, LEO DE. - Tussen wolk en wak.
R9143: HAES, LOUIS DE. - De muis. Kamerstukje voor heer en dame.
R2788: HAES, JOS DE. - Richard Minne. De dichter.
K5147: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1965.
K5148: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1966.
L9917: HAESAERT, CLARA. E.A. - 7even over Karel Jonckheere.
Y2347: D'HAESE, LEBUIN. - Ik tel letters tot Z.
K4320: HAEST, JULIAAN. - Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts.
H4972: HAFFNER, SEBASTIAN. - Het verhaal van een Duitser 1914-1933. Vertaling J. Godfried. Nawoord Uwe Soukop.
Y3684: HAFIS. - Eine Sammlung Persischer Gedichte.
H6609: HAFKAMP, HANS. (ED.). - Hoeveel vrienden heb ik gevonden. Nieuwe verhalen.
B4380: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
H6121: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
L1279: HAGEDOORN, A. - De opdracht.
K4785: HAGELAND, A. VAN. - Ernest Claes.
L8066: HAGEMAN, BAS. - Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen.
R4263: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband.
T2495: HAGEN, PIET. - Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten 1850-2000.
K1849: HAGERAATS, KOOS. (ED.). - De knuppel in het hoenderhok. Een bloemlezing polemieken.
B6629: HAGERS, PIETER / BERNARD C. VAN BERCUM. - Mag het een regeltje meer zijn? Alternatief woordenboekje voor Pieter Hagers bij zijn afscheid van Van Dale Lexicografie. Teksten door Jaap van Loon.
R4818: HAGERS, PIETER. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815 - 1990.
K5151: HAGHE, A. TER. - Hardnekkige monologen. [Indische gedichten].
W3042: HAGTIBGIUS-SEGER, AGATHA. - Tijdeloos. Verzen.
T2424: HAHN, ALB. EN CORNELIS VETH. - Prenten van Alb. Hahn. 1e bundel De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
B7056: HAHN, ALBERT. - Aanteekeningen over beeldende kunst Nr: I, II, III.
R9213: HAHN, R. - Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst.
Y2887: HAHN, ALBERT & HENRI EKHARD GREVE. - Prenten. [16 prenten].
B8847: [TROELSTRA] HAHN, ALBERT. - Troelstra in de karikatuur.
Y2683: HAHN, ALBERT. - Onder Zwart Regime. 12 Karikatuur-teekeningen in kleuren met tekst.
Y2684: HAHN, ALBERT. - Onder Zwart Regime. 12 Karikatuur-teekeningen in kleuren. Tekst op apart vloeipapier in rood gedrukt.
Y2681: HAHN, ALBERT. - Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
B8534: HAHN, ALBERT. - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche geneeskundigen. Toelichting tot acht prenten van Albert Hann, met den tooverlantaarn vertoond op den feestmaaltijd na de 59ste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Rotterdam, 7 juli 1908.
B1305: HAHN JR., A. (ED.). - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk. Toelichting tot de platen door Ed. Polak.
T6894: HAHN JR., ALBERT. - Kunst als tijdsbeeld.
R6912: HAHN, JOHAN GERRIT. - Het zout in de pap: levensbeschouwing en televisie. Bouwstenen voor een analytisch-interpretatieve methode ten behoeve van het onderzoek naar de levensbeschouwelijke implicaties van televisieprogramma's.
T2476: A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] EN ALBERT HAHN. - Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman.
B7626: HAHN, K.J. - Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en Herstel.
L8236: HAHN, KARL JOSEF. - Het Jodinnetje: Holland 1942.
T1246: HAIG, DOUGLAS. - Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk.
H0040: HAIJE, JOHAN MARIE HENDRIK. - Bijdrage tot de kliniek en de therapie der vrouwelijke steriliteit.
Y8227: HAIMAN, GYORGY. - Nicholas Kis. A Hungarian punch-cutter and printer. 1650-1702. Bibliography compiled by Elizabeth Soltesz.
K0878: HAIMON, PAUL. - Oorlogsverzen. Gevecht met het dier.
Y8397: HAIMON, PAUL EN PETER NISSEN. - Felix Rutten.
H0728: HAINING, PETER. - Hexen, Wahn und Wirklichkeit in Mittelalter und Gegenwart.
P0796: HAIRE-SARGEANT, L. - Heathcliff. De terugkeer naar de Woeste Hoogten.
L5740: HAIRE, NORMAN. - Encyclopaedie der sexueele wetenschap. Vertaling P.H. van der Hoog. Voorwoord M.J. Mees en A.W. Huiskamp.
L0929: HAJE, CH. F. - Taalschut. Schrijf weer Nederlands.
L3684: HAKE, J.A. VOR DER. - Taalstudie.
R4631: HAKER, M.W.M. (ED.). - Op deze plek heeft een gedicht gestaan.
H3440: HALA, RUDOLF. - Christoph Plantin aus der Blutezeit des Buchdruckes in Antwerpen.
L6301: HALBERSTADT, BAREND G. - De Nederlandsche vertalingen en navolgingen van Thomson's seasons.
R8882: HALBERTSMA, H. - Het Terpenlandschap.
R8462: HALBERTSMA, K.T. - Longziekte en veefonds, een woord aan landeigenaren en veehouders.
B5515: HALBERTSMA, BRUORREN. - Rimen & Teltsjes.
Y5746: HALBERTSMA, EELTSJE. - Poezij en proaza. Blomlezing uy syn wurk. Met ynlieding en oantekeningen fan J.H. Brouwer.
M6656: HALBEY, HANS ADOLF. E.A. - Schrift Druck Buch. Im Gutenberg-Museum. Aus den Bestšnden des Gutenberg-Museums und der Stadtbibliothek. Farbfotos JŁrgen Liepe.
T0697: HALBRITTER, KURT. - Adolf Hitlers: Mein Kampf getekende herinneringen aan een grote tijd.
M8354: HALBRITTER, KURT. - Halbritters wapenarsenaal. Een leerzame rondgang door de geheime wapenkamers van de geschiedenis. Van de Oud-Egyptische fortificaties tot de vliegmachines van de 19e eeuw.
M2983: HALDEMAN, CHARLES. - De zonnewachter, een tweeluik. Vertaling Salvador Hertog.
Y8518: HALEVY, LUD. - De Abe Constantijn. Uit het fransch vertaald door Wilhelmina Seiffert. Met een woord van Jan ten Brink.
W0007: HALEY, ALLAN. - Photo-typography. A guide to in-house typesetting & design.
Y9411: [HERODOTUS} HERODOOT VAN HALIKARNASSUS. - Herodoot van Halikarnassus.Negen boeken der Historien, gezegt de musen.Vervattende onder ander, de Lydische, Grieksche, Persiaensche, Egiptische, en Medische Historien. Sedert de heerschappy van den Lydischen Koning Gyges, (die in den jare, na de Schepping der Werelt, 3246 begon te regeeren,) tot aen de vlucht van Xerxes en de Persianen uit Grieken-lant, 't welk zich toedroeg in den jare na de Schepping 3486, Beneffens een Beschrijving van Homeers leven, door denzelven Herodoot. Uit het Grieks vertaelt door O.D. [= Olfert Dapper].
H7293: HALKES, CATHARINA J.M. - Vrouwen, mannen, mensen.
R4926: [WILDE] HALL, DESMOND. - De tragiek van Oscar Wilde.
B5395: HALL, J.N. (ED.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875.
B4648: HALL, M.C. VAN. - In de laatste vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 20 december 1848.
B3389: HALL, SARAH. - De Michelangelo van Coney Island. Vertaling Liesbeth Teixeira de Mattos.
T8110: HALL, J.N., VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door ....
B5396: HALL, J.N. (ED.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876.
Y1872: HALL, J.N. VAN EN J. PRINSEN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
B1790: HALL-NIJHOFF, E. VAN. - Tien politici hun handschrift, hun handelingen. Voorwoord P. Geyl en een en veertig facsimile's.
T2873: HALL, J.N. VAN (ED.). - Dichters van dezen tijd.
R8860: HALL, J.N. VAN (ED.). - Dichters van dezen tijd.
T1374: HALL, J.N. VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
B1805: [THORBECKE] HALL, H. VAN. - Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke.
T1590: HALL, J.N. VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
Y3756: HALL, M.C. VAN / STUART, M. - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius Secundus, voor Accia Variola. / Over het Noodlot bij de Ouden.
T1591: HALL, J.N. VAN / J. PRINSEN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
R2181: HALL, ELISE VAN. - Over den Oorsprong van de Grieksche Grafstele.
B6524: HALL, M.C. VAN. - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt, herinnerd.
Y3352: HALL, HUBERT. - Court Life under the Plantagenets. (Reign of Henry the Second).
L8208: HALL, M.C. VAN. - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.
T1786: HALLACK, CECILY. - Van een frans patertje dat geen engels kende.
T4548: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem.
P2368: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
L4471: HALLEMA, A. - Prins Maurits 1567 - 1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid.
Y0004: HALLEMA, ANNE. - J. Franken Pzn. als Houtsnijder.
B9705: HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
L4903: HALLEMA, A. - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht. Inleiding F.A. Brunklaus.
L0094: HALLEMA, A. - Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding.
L0625: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
B6052: HALLEMA, A. & K. SIERKSMA. - Wat zegt een naam... Deel I: Scheld-, schimp- en spotnamen, voorheen en thans. Deel II: Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Deel III: Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen. Deel IV: De traditie der voornamen.
K3170: HALLEN, OSKAR VAN DER. - Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman 1920-1940.
K3779: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Arthur van Schendel.
L2838: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Charles de Foucauld.
T8805: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Herkenbaar als de lente.
T8818: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Avondademen. Gedichten. Chinese bewerking: Charles Willemen, Penseeltekeningen: Hugo Heyens.
T8817: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Na de nachtegaal.
B6800: HALLER, ALBRECHT VON. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom.
T2876: HALLER, MARTIN. - Trouweloos vaderland. Geautoriseerde vertaling van Jan Campert.
R8553: HALLET, F. - L' oeuvre de saint Hubert ou manuel de pelerin de saint Hubert en Ardenne.
R1560: HALLIWELL, JAMES ORCHARD. - Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works.
R7121: HALM, WIM VAN. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931.
T5823: HALM, WIM VAN. (RED.). - Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
T5825: HALM, WIM VAN (RED.). - De Kern. jan.-Maart 1934. nrs: 1 en 3. April- Mei 1948. No. 4-5. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale.
Y2686: HALSEMA, ARY. - Volk van Zweden! April Oorlogsjaar 1945.
A0617: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen.
R2615: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw.
L1461: HAM, J. VAN. - Klucht en esbatement.
K4154: HAM, J. VAN. - Harry Mulisch.
K2273: HAM, J. VAN. - Marnix van St. Aldegonde.
L0430: HAMAKER, M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
M7108: HAMANN, RICHARD. - Geschichte der Kunst von der altchrislichen Zeit bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen, 18 farbige Tafeln.
B4017: HAMANS, CAMIEL. - Over taal. Cursiefjes uit NRC Handelsblad + een polemiek van W.F. Hermans.
Y6941: HAMANS, CAMIEL. - In dienst van de tekst. 17 interpretaties van poŽzie. + Gedichten.
T2786: HAMEL, A.G. VAN. - Het Letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Derde en Vierde Serie.
T6166: HAMEL, J.A. VAN. - Het onderzoek naar het vaderschap zooals het thans wetgeving is geregeld. (artikel 344a-q van het Burgelijk Wetboek)
B4556: HAMEL, A.G. VAN. - Het Letterkundig Leven van Frankrijk. Studien en schetsen. I: Gaston Paris en zijne leerlingen. Oud Fransche vertelsels. De Fransche tragedie ... . II: Gesproken en geschreven Fransch. Een vermakelijk heldendicht. Frankrijk's oudste tooneeldichters ... . III: Fransche symbolisten. Dichter-silhouetten ... . IV: Fransche verzen. Het poŽziealbum van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange ... .
B7629: HAMEL, A.G. VAN. - Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Vierde serie.
T2526: HAMEL, A.G. VAN. - Isolement en Gemeenschap.
H5239: HAMEL, J.A. VAN. - De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak.
T0112: HAMEL, A.G. VAN. - Mythe en historie in het oude Ierland.
Y0926: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in Nederland.
Y9200: HAMEL, A.G. VAN. - Geschiedenis der Taalwetenschap.
Y8648: HAMEL, CHRISTOPHER DE. - Scribes and illuminators.
B9593: HAMEL, CHRISTOPHER DE. - The Book. A History of the Bible.
T9276: HAMELAND. - Orgaan van Hamerland. Maandblad voor de Leden der Coop. Stoomzuivelfabriek Hameland te Gendringen. 25e jaargang no. 1. 10 Februari 1932.
M2261: HAMELINK, JACQUES. - Ceremoniele en particuliere madrigalen.
K9853: HAMELINK, JACQUES. - Horror Vacui.
P0390: HAMELINK, JACQUES. - Oudere gronden.
H2354: HAMELINK, JACQUES. - Responsoria. Gedichten.
T8487: HAMELINK, JACQUES. - Gehandhaafde verhalen.
H0967: HAMELINK, JACQUES. - De droom van de poŽzie.
M2264: HAMELINK, JACQUES. - Niemandsgedichten. Een keuze 1964 - 1975 met een toespraak.
Y5359: HAMELINK, JACQUES. - Krantenknipsels van/over Jacques Hamelink.
Y4161: HAMELINK, JACQUES. - Herinnering aan het verdwenen licht,
Y8660: BROTT. BRIGITTE JANSSEN EN OTTO HAMER. - 4 Konsepten. Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer 19 november 1977.
T6573: HAMERS, GEORGES . - Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945.
R7449: HAMLYN, PAUL. - Tapestries from Egypt. Translated by Jean Layton.
R3805: [SPINOZA] HAMMACHER, KLAUS. - Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit.
L8986: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
C1178: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
Y8694: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R8696: HAMMACHER, A.M. E.A. - Witsen en zijn vriendenkring.
R0816: HAMMANN, P.J.L.M. EN A.M. JANSEN. (SAMENG.) - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk.
K9544: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
K9889: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
T5210: HAMMERSTEIN, LUDOVICUS VON & HERMAN JOSEPH ERMANN. - Geen wonderen!?
R5823: HAMMES, TH. - Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam.
W4604: HAMMOND, J.L. - C.P. Scott of the Manchester Guardian.
H6299: HAMMOND, PAUL. - French undressing. Naughty Postcards from 1900 to 1920.
Y0032: HAMPE, KARL. - Belgien und Holland vor dem Weltkriege. Eine Darstellung ihrer politischen, militarischen und wirtschaftlichen Beziehungen und Annaherungsbestrebungen in den letzten Jahrzehnten.
R9978: HAMPE, TH. - Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe.
R8315: HAMPEL, WILH. EN G.A. KUYK. - 't Vervroegen van Vruchten en Groenten naar W. Hamel's Handbuch der Frucht- und Gemuse- Treiberei, bewerkt door G.A. Kuyk.
T1872: HAMSTRA, J. TH. - Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek.
Y8512: HOEKSTRA HAN. G. (SAMENSTELLER). - Oud-Vaderlandsche Wijsheid.
Y6454: HANA, HERMAN. - Vijf eeuwen schilderkunst.
Y3015: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Gids voor de redactie.
Y5902: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad No. 12417 Dinsdag 11 Juli 1871. / No. 12429 Zondag 23 juli 1871. / No. 12739 Dinsdag 4 juni 1872.
Y3239: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y7869: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad 117e jrg. 16 October 1944, 2 en 6 December 1944. Hevige gevechten om de mond van de Schelde en ten Zuiden van Gennep. Geallieerde druk bij Geilenkirchen en Hurtgen houdt aan. Geallieerde hergroepeering aan het front bij Aken.
Y2884: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - De winter van '40.
Y2030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e Jaargang nr. 38720 t/m 38734. Maandag 16 April 1945 t/m Woensdag 2 Mei 1945. Met een bijlage: Verschijningsverbod. Aan onze lezers, 8 Mei 1945.
Y4469: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang Maandag 16 - 17 - 20 - 25 - 27 - 28 - 30 April en 2 Mei 1945.
Y4468: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang 38720 t/m 38736. Maandag 16 April 1945 t/m 4 Mei 1945. Met een bijlage 5 Mei 1945. De vesting Holland capituleert.
Y4298: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang 28 en 29 Maart 1945. Zware luchtaanval op Paderborn. / Geheele front van Emmerik tot den Beneden-Ruhr in beweging. Straatgevechten in Kustrin, deel van Gotenhafen en Dantzig.
Y4299: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. 1940-1945. Om te gedencken. Het voorspel der bevrijding, gezien van uit Engeland. Bijvoegsel Algemeen Handelsblad van 3 mei 1955. No. 41702.
Y4055: NIEUW SOERABAIASCH HANDELSBLAD. - Bulletin van het Nieuw Soerabaiasch Handelsblad. Vrijdag 9 October 1953. Verloop Londen-Christchurch Race.
Y4238: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Telegrammen (Reuters Office). Woensdag 25 Januari. Woensdag 7 September. Vrijdag 9 September. 10 September.
Y7868: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. 118 jrg. Vrijdag 27 april en Zaterdag 28 April 1945. Fanatieke strijd in Berlijn. De Slag om Berlijn.
Y7867: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad. Gijsbregtnummer januari 1962.
Y7463: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad Noodkrant 30 April 1945.
Y2796: HANDGRANAAT, DE. - De Handgranaat. 1e jaargang 1 april 1946. no. 1. Idealisme of concurrentiestrijd? Perszuivering leidt tot misstanden, waarvan de Nederlandsche Pers de dupe wordt.
M2621: HANDKE, PETER. - Mijn jaar in Niemandsbaai. Een sprookje uit de moderne tijden. Vertaald door Hans Hom.
R5263: HANH, ALBERT. - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hanh.
Y2137: HANKEN, CAROLINE. - Door een Hollandse winter. De Predikant, de Hofdame en de Revolutie van 1795.
K7638: HANLO, JAN. - Moelmer.
T3653: HANLO, JAN. - Niet ongelijk.
Y7061: HANLO, JAN. - Acht gedichten in het engels.
R1355: HANLO, JAN. - Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag.
W0342: HANLO, JAN. - Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen.
L8472: HANLO, JAN. - Maar en toch.
T2465: HANLO, JAN. - En die man ben ik zelf. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
R9328: HANLO, JAN. - Moelmer.
Y7060: HANLO, JAN. - The varnished. Het geverniste.
H5191: O'HANLON, REDMOND. - Naar het hart van Borneo. Het verslag van een reis met James Fenton in 1983 naar de bergen van Batu Tiban.
R6549: HANNEMA, ULBE DURK. - De Hogerhuis-zaak.
H2196: HANNEMA, FRANS. - Uit de schatkamer der Middeleeuwen.
M4263: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys Literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey.
R1343: HANRATH, JOH. J. - Stijl en Exlibris. Opmerkingen rond het Nederlandse exlibris 1946-1971.
L7934: HANRATH, JOH. J. - De betekenis van Napoleon voor het Exlibris.
Y0030: HANRIOT, H. (INTROD.). - Le proces du Chevalier de La Barre.
Y3597: HANS, A. - Zijn Valentines keuze. 1 t/m 35.
Y3598: HANS, A. - Het recht van Emma. 1 t/m 32.
K5847: HANS, D. - Het Wilhelmus van Nassouwe. De geschiedenis van een volkslied.
R7107: HANS, D. - Thorbecke.
Y1642: HANS, D. - De Man der Kleine Luyden.
Y3595: HANS, A. - De vier huwelijken. 1 t/m 22.
T7090: HANS, D. - Journalistiek.
B1747: HANS, D. - Annie van der Lugt Melsert-van Ees.
Y3599: HANS, A. - De weg naar 't geluk. 1 t/m 40.
Y3596: HANS, A. - Zijn eenige dochter. 1 t/m 48.
Y3594: HANS, A. - De bruid van de Visser. 1 t/m 35.
T4718: HANSCH, ERNST. - Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union.
T9209: HANSCHMANN, ERICH EN HERMAN THOLEN. - Harmonika Jim. Tango en lied.
R4213: HANSEN, W. EN PAUL STEENHUIS (EDS.). - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
R5000: [VONDEL] HANSEN, C.-J. - Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht.
H0873: HANSMA MARINUS, HANS. - Een druppelvormig plein, Roman & Gezelletijd. Amsterdamse zendbrieven. Twee delen in cassette.
R6412: HANSON, MARK. - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwijs 1830-1914.
T7663: HANSSEN, TH.A.J.M. - De betekenis van het Nederlands.
B2584: HANUSCH, GERHARD. (ED.). - Blatter fur Buchkunst, Exlibris und Gebrauchsgraphik.
B6358: O'HARA, GEORGINA. - Mode encyclopedie van 1840 tot de jaren '80. Met een introductie door Carrie Donovan.
C0726: HARBERTS, MARIJKE. - Afscheid van Joke Smit.
R7199: HARBERTS, J. - Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders.
Y3457: [TOONDER] HARDEMAN, HENK. - Heer Bommel en Tom Poes: Het lastpak. Naar Marten Toonder. Tekeningen Henrieke Goorhuis.
T2713: HARDENBERG, H. - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964.
Y1371: HARDENBERG, H. - Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
H1061: HARDENBERG, JAN. - De laatste eenzaamheid. Novelle.
L5621: HARDENBERG, H. - De Nederlanden en de Kruistochten.
T5058: HARDING, PAUL. - Enon. Vertaald door Lidwien Biekmann.
T6842: HARDT, LEON. - Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam.
B0035: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - De Weerliicke Liefden tot Roose-Mond 1613.
Y4152: HARDUYN, JUSTUS DE EN J.M. SCHRANT. - Uitgelezene dichtstukken van Justus de Harduijn. Met aanteekeningen door J.M. Schrant.
K3237: HARDY, PAUL. - Bij benadering, dagwerk van een recensent. Twee delen.
Y0297: HARDY, THOMAS. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
Y0278: HARDY, THOMAS. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
L9700: HAREN, HUUB VAN. - Buiten seizoen.
T6897: HAREN, WILLEM VAN. - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
Y7703: HARENBERG, JAN, - Kastelen en landhuizen rond Zutphen II.
Y7702: HARENBERG, JAN, - Kastelen en landhuizen rond Lochem.
Y1772: HARENBERG, JAN. - Kastelen zo ware ze. Deel 1 en 2.
Y1296: HARENBERG, J. - De Voorst.
Y1236: HARENBERG, JAN. - Kastelen in Oost-Gelderland.
T6653: HARIOT, F.J. EN L. VAN DER WAL. - Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden.
R5904: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
R7071: HARKX, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749.
Y5985: HARLEKIJN. - Harlekijn Uitgeverij Najaarsaanbieding 1981.
L1739: HARMS, H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
T6676: HARMS, A. - Open brief aan Mr. D. van Houten, voorzitter van den Raad van beheer der Haagsche Tramweg-Maatschappij.
L3528: HARMSEN, GERMA. - De treden van de trap. Gedichten.
T8952: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN. - Wat knaagt? Verhalen.
R6181: HARMSEN, GER. - Hamer of aambeeld? Een en ander uit de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbeweging t.g.v. het negentig-jarig bestaan van de Industriebond NVV afdeling Amsterdam.
R5725: HARMSEN, G. - Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
T3064: HARMSEN, GER. - Historisch overzicht van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland. deel I: van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. / deel 2: Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen (ontwerp). Een werkuitgave van de SUN.
R2168: HARMSEN, GER. - Idee en beweging. Bibliografiese aanwizingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewging in Nederland.
T1951: HARMSEN, GER. - Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen.
W7215: HARN, KO VAN. - De puntjes op de i.
Y6294: HARN, KO VAN. - Romeinse cijfers. Geschiedenis, vorm en toepassing.
Y3100: HARPER, ROSS & ARNOT MCWHINNIE. - The Glasgow Rape Case.
L9907: HARPMAN, JACQUELINE. - Orlanda. Vertaling Eveline van Hemert.
R6952: HARRADINE, JOHN. - On the Nature of the Fendragon.
R3937: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
M5627: HARRER, HEINRICH. - Terug naar Tibet. Vertaling Wil Boesten.
R3809: [SPINOZA] HARRIS, ERROL E. - Is there an esoteric doctrine in the Tractatus Theologico-Politicus?
K0181: HARRIS, FRANK. - My life and loves. [In four volumes].
Y7766: HARRIS, JOHN. - Verbond met de dood.
M7732: HARRIS, EDDY L. - Nachtmerries in het Zuiden. Een reisverslag. Vertaling A. Kapteijns.
R5127: HARRISON, FRASER (ED.). - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly. An anthology. (April 1894-April 1897).
B7677: HARSKAMP, JACOB TEUNIS. - Individualisme en idolatrie: de problematiek van creatieve ontmoediging. Een musico-literair onderzoek naar de competitieve verhoudingen tussen kunstenaars, met speciale aandacht voor het intellectuele bonapartisme van de eerste helft, en het Franse wagnerisme in de late tweede helft van de negentiende eeuw.
L9655: HARSKAMP, JAAP T. - Zelfkantportretten. Londens dagboek & Brieven uit de East-End.
M4305: HARSKAMP, JAAP. - Hoeren en heren in de 19de-eeuwse literatuur.
Y0557: HARSMAN, THEO. - Naar een libertair socialisme.
H5435: HART, MAARTEN 'T. - De huismeester. Verhalen.
R5130: [WILDE] HART-DAVIS, RUPERT. (ED.). - More letters of Oscar Wilde.
Y8523: HART, MAARTEN 'T. - De nagapers.
L8842: HART, KEES 'T. - Land van genade.
L0224: HART, KEES 'T. - Overlezen.
K8211: HART, MAARTEN 'T. - De unster. Verhalen.
B4005: HART, P.D. 'T. - Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.
L0894: HART, MAARTEN 'T. - Het roer kan nog zesmaal om.
L1731: HART, MAARTEN 'T. - De jacobsladder. Roman.
L8454: HART, P.D. 'T. (ED.). - Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein.
T9539: HART, MAARTEN 'T. - Het vrome volk. Verhalen.
T9537: HART, MAARTEN 'T. - Laatste zomernacht.
T9526: HART, MAARTEN 'T. - De aansprekers. Roman van vader en zoon.
M4362: HART, MAARTEN 'T. - Een vlucht regenwulpen. Roman.
K2305: HART, JOHN RAYMOND. - The Lieutenants Leaving.
H2723: HART, MAARTEN 'T. - De nakomer.
H2725: HART, MAARTEN 'T. - De vlieger.
B0675: HART, MAARTEN 'T. - Onder de korenmaat.
B0680: HART, MAARTEN 'T. - De groene overmacht. Tuinieren op de zware zeeklei. Met tekeningen van Peter Vos.
M9748: HART, MAARTEN 'T. - Ik had een wapenbroeder.
T9531: HART, MAARTEN 'T. - Mammoet op zondag.
R4897: [WILDE] HART-DAVIS, RUPERT. (ED.). - Selected letters of Oscar Wilde.
T9529: HART, MAARTEN 'T. - De droomkoningin.
T9530: HART, MAARTEN 'T. - De kroongetuige.
H4771: HART, MAARTEN 'T. - Verzamelde verhalen.
L3343: HART, MAARTEN 'T. - Alle verhalen.
T9528: HART, MAARTEN 'T. - De zaterdagvliegers. Verhalen.
M8169: HART, MAARTEN 'T. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
R3060: HART, KOOLHAAS, LUIJTERS E.A. - Heersers van het luchtruim. Vogelverhalen. Met tekeningen van Jan Weenink.
Y5346: HART, MAARTEN 'T. - Krantenknipsels van/over Maarten 't Hart.
R2170: HART, MAARTEN 'T. - De scheltopusik.
H7608: HART, MAARTEN 'T. - Het woeden der gehele wereld. Roman.
H7402: HART, MAARTEN T'. - De zonnewijzer. Roman.
M5471: HARTEN, JAAP. - Langs en over de aarde.
T8189: HARTEN, JAAP. - Beweging van het jaar.
T8193: HARTEN, JAAP. - Studio in daglicht.
R3859: HARTEN, CECILE VAN DER (ED.). - Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
K1923: HARTEN, JAAP. - Else Mauhs, de ontvoering van een legende.
K8944: HARTEN, JAN VAN. - Het ritselt.
M9685: HARTEN, JAN VAN. - Hollandse nieuwe.
Y6836: HARTEN, JAAP. - Een lokomotief achter prikkeldraad. Gedichten 1967 - 1970.
H5216: HARTEN, JAAP. - Totemtaal.
M7622: HARTEN, JAAP. - Madame Tussaud in Berchtesgaden.
B4961: HARTING, P. - Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst.
Y4522: HARTING, P. - George Everard Rumphius geschetst.
Y5028: HARTINGSVELDT, A. VAN. - Woudlopers in Papoealand. Geillustreerd door Ben Horsthuis.
K8837: HARTKAMP, MARTIN. - Twee overkanten.
M8421: HARTKAMP, MARTIN. - Folteren en andere obsessies.
Y4606: HARTKAMP, MARTIN. - Twee zwarte zwanen.
T4094: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE E.A. - Bewust verzamelen van textiel?! Het vormen en aanvullen van collecties. Verslag van de Textieldag van 4 juni 1981 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L8269: HARTLEY, M.G. - De Proost-en Brandt-weer rukt uit.
Y4464: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H. 12, 13, 14 september 1907.
Y6880: HARTMANN, K.O. - De Ontwikkeling der Bouwkunst. Van de oudste tijden tot heden. Deel III: Tweede helft: De neo-stijlen en de hedendaagsche bouwkunst.
H6457: HARTMANN, GEBR. - Vom Drucken und von Druckfarben.
Y6879: HARTMANN, K.O. - De ontwikkeling der bouwkunst van de oudste tijden tot heden. Deel I: De Bouwkunst in de Oudheid en onder den Islam. Eene inleiding in de kennis van geschiedenis, techniek en stijl door K.O. Hartmann, naar het Duitsch bewerkt[en vert. uit het Duitsch] onder toezicht van de redactie der W.B.
Y3415: [REINAERT]. HARTMANN, JULIUS EDUARD. - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh. Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann.
T1028: HARTMANS, ROB. - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
R0662: HARTMANS, K.D. - Catalogus van de Circus-bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel.
R1476: HARTOG, HENRI. - Brieven aan Albert Verwey.
R9023: HARTOG, HENRI. - Sjofelen.
K7304: HARTOG, JAN DE. - De ondergang van de vrijheid. Spel van de zeesleepers in vier bedrijven.
B3530: HARTOG, JAN DE. - Het hemelbed.
K5812: HARTOG, THEA DE. - Vrouwenportretten.
T7552: HARTOG, A.H. DE. - Het Gods-geloof.
T9585: HARTOG, J. - De patriotten en Oranje van 1747-1787.
Y5355: HARTOG, JAN DE. - Krantenknipsels van/over Jan de Hartog.
T5601: HARTOG, A.H. DE EN J. HOVING. - De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd
T1725: MENU UNILEVER / A. HARTOG. [ DOEVE ]. - Menu Hotel Witte Brug Den Haag. Unilever / A. Hartog. 1910 - 1 september 1935. Geillustreerd door Eppo Doeve.
H8633: HARTOG JAGER, HANS DEN. - Zelf God worden. Roman.
R6552: HARTOG, JOH. - Journalistiek leven in Curacao.
Y4954: HARTOG, JAN DE. - Gods geuzen. Trilogie.
T8511: HARTSEMA, DAVID. - Tussen waal en schip. Gedichten.
T2402: HARTZFELD, C.A.J. - Logica en intuitie. Psychologische Beschouwing.
P2355: HARWOOD, RONALD. - Mandela.
L8872: HASEBROEK, J.P. (1812-1896). - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin.
R7991: HASEBROEK, J.P. - Uit den vreemde.
Y6529: HASEBROEK, J.P. - Dicht en Ondicht. Tweede deel.
R9724: HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. - Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door ....
L9516: HASEK, JAROSLAV. - De mensenhandelaar van Amsterdam en andere verhalen. Vertaling L. Kisjes.
Y1461: HASEK, JAROSLAV. - De Avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den Wereldoorlog. Vertaling S. van Praag.
L3843: HASELEN, J.F. VAN. - Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq.
L0496: HASELEN, HENDRIK JOHAN LODEWIJK VAN. - Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten"
Y2498: HASKINS, SAM. - Cowboy Kate & andere verhalen.
L3415: HASLINGHUIS, E.J. - De Duivel in het drama der Middeleeuwen.
L5849: HASPELS, C.H.E. - Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten.
T4549: HASSELT, G. VAN. - Oorsprong van het Hof van Gelderland.
W8512: HASSINK, MARTIJN. - 'De klant is koning, maar jij bent keizer'. 10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers.
Y3305: HASSO, ARTHUR G. - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
H0231: HATCH, ALDEN. - Prins Bernhard zijn plaats en functie in de moderne monarchie. Een geautoriseerde biografie.
B6308: HATTEM, JAN VAN. - Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning.
R0991: HATTEM, JAN VAN & DICK ZANDBERGEN (EDS.). - Theun de Vries Bibliografie.
B5464: HATTUM, J. VAN. - Gedichten.
M2270: HATTUM, JAC. VAN. - Frisia non cantat.
T1800: HATTUM, MARGARETHA A.C.M. VAN. - De Patriotten te Gouda.
M1115: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk, verhalen.
K5587: HATTUM, JAC. VAN. - Sprookjes en vertellingen. (eerste bundel 'Betelgeuze').
W7963: HATTUM, JAC. VAN. - Een zomer.
W3989: HATTUM, JAC. VAN. - Oxalis.
L0524: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
W5689: HATTUM, JAC. VAN. - De waterscheiding.
W5693: HATTUM, J. VAN. - De pothoofdplant.
M8072: HATTUM, JAC. VAN. - Un an de plus un an de moins.
K6654: HATTUM, JAC. VAN. - Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan.
K4669: HATTUM, JAC. VAN. - Het brood van Ghisele. Vertellingen. Geillustreerd door Sacha.
W3372: HATTUM, JAC. VAN. - Tien diergedichten.
B7416: HATTUM, JAC. VAN. - De veertjes niet meegerekend. En andere verhalen.
L3113: [BILDERDIJK] HATTUM, M. (ED.). - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch.
K6180: HATTUM, JAC. VAN. - Plant u niet voort....
K6195: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
P0343: HATTUM, JAC. VAN. - De nagels in het vlees.
M7172: HATTUM, F.W.D.C.A. VAN. - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16de en 17de eeuw.
T2351: HATTUM, J. V. - Baanbrekertjes.
T0198: HATTUM, JAC. VAN. - Neerlands taal. Thema met veranderingen.
H1016: HATTUM, JAC. VAN. - Nieuwe sprookjes en vertellingen.
H3826: HATTUM, JAC. VAN. - Verzamelde gedichten.
L9017: HATTUM, FRANS VAN. - Toch minstens een nat pak. Gedichten.
L6495: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk, verzen.
K6657: HATTUM, JAC. VAN. - Alleen thuis. Gedichten.
W3329: HATTUM, JAC. VAN. - De spiegel, vijf verhalen.
M8423: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
M7855: HATTUM, JAC. VAN. - De wolfsklauw. Verhalen.
Y6899: HATTUM, JAC. VAN. - De kleine danseres.
R5055: HATZFELD, HELMUT. - Der franzŲsische Symbolismus.
Y6154: HAUER, INEKE. - Hoog water. Ode aan de watertank van New York.
Y9170: HAUFF, W.G. (ED.). - Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeenverzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Op vier stemmen.
H9768: HAUFF, WILHELM. - De bedelares van de Pont des Arts. Vertaling Nico van Suchtelen.
Y6877: HAUFF, WILHELM. - Susz de Jood. Vertaling G.A. Bernads.
T3587: HAUNSTEIN, ELLA VON. - 20 Patiencen. Zusammengestellt.
L0159: HAUPTMANN, GERHART. - De ketter van Soana. Vertaling C. van der Tonge-koster.
R9387: HAUVETTE, HENRI. - Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids.
Y7631: UITGEVERIJ W. TEN HAVE. - Uitgeverij W. ten Have, Amsterdam. Map met 23 prospectussen en 7 bestelkaartjes.
Y1488: HAVELAAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
L7861: HAVELAAR, JUST. - Het sociaal conflict in de beeldende kunst.
A0374: HAVELAAR, JUST. - De weg tot de werkelijkheid.
T1939: HAVELAER, JAN. - Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld.
T9141: HAVELLAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
Y6624: HAVEMAN, BEN. - Trend zonder end. Illustraties van Waldemar Post.
B4548: HAVEMAN, BEN. - Neuriend naar het einde. Portretten op leven en dood.
R1351: HAVENAAR, RONALD. - Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama.
Y5140: HAVENAAR, RONALD. - Babyboomboek. Wat ze lazen, wat hen vormde, hoe ze dachten.
L4104: HAVERBEKE, P. VAN. - De 13de eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving.
T6921: HAVERKAMP, H. - Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen.
Y3135: HAVERKAMP, AAD. - HŤt sportboek bestaat niet. Een verkenning van het genre in vier bepalende werken.
B5223: HAVERKATE, JAN EN A.L. SOTEMANN. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Jan Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten).
R0310: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
T8555: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - Leven en Sterven van Jelle Gal.
Y5188: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten in handschrift.
M6527: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
Y8375: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
T3686: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
T1059: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS (PIET PAALTJENS). - Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys.
T3672: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
M1343: HAVIARAS, STRATIS. - Wanneer de boom zingt. Vertaling M. Bremer.
W7869: HAWES, JAMES. - Een witte slee met vleugels.
L9215: HAY, SHERIDAN. - Het geheim van verloren zaken. Vertaling Titia Ram.
T4994: HAY, IAN. - The battle of Flanders 1940. The army at war.
L6544: HAYDER, MO. - Duivelswerk.
Y2825: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 21 Fevrier 1831 - 16 Decembre 1831. Nrs: 45 - 46 - 48 - 60 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 203 t/m 208 - 210 - 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 220 t/m 231 - 246 t/m 252 - 256 t/m 265 - 270 - 271 - 272 - 273 - 277 - 278 - 279 - 280 - 293 t/m 301.
Y4274: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. Mercredi 9 Novembre 1831. No 269.
Y4083: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 1831. No 1 - 2 - 8 - 16 - 21 - 29 30 31 - 32 - 33 - 34 - 35 37 - 38 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 254 - 266.
K3348: HAZEU, WIM, JAAP MEIJER, HARRY SCHOLTEN. - Vrolijk klimaat.
K8774: HAZEU, WIM. - Dankdag voor het gewas.
T8463: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg.
B6843: HAZEU, WIM. (ED.). - Dichter bij Achterberg.
B8687: HAZEU, WIM. (ED.). - Dichter bij Achterberg.
B0697: HAZEU, WIM. - Pseudoniemen.
M8440: HAZEU, WIM. - M.C. Escher. Een biografie.
K2664: HAZEU, WIM. - Jos Vandeloo.
R1647: HAZEU, WIM. - Jos Vandeloo.
M2115: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg, een biografische schets.
W7513: HAZEU, WIM. - Het literair pseudoniemen boek.
M8291: HAZEU, WIM. - Auteursnamen/Pseudoniemen.
L7517: HAZEU, WIM EN COR HOLST. - 40+. Literaire radio portretten.
W2484: HEAD, BESSIE. - De hemel is niet gesloten. Vertaling Johannes van Dam.
M6588: HEAD, BESSIE. - Maru. Een leven in Botswana. Vertaling Loes Visser.
Y0604: HEADLAM, J.W. - Het verhongeren van Duitschland.
T7488: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
T7746: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
T6767: HEADLAM, J.W. - The Dead Lands of Europa.
Y4477: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland.
T4753: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht.
M5945: HEALY, JOHN. - Losgeslagen. Een autobiografie. Vertaald door Wiebe Buddingh'
H7697: HEARN, LAFCADIO. - Chineesche vertellingen. Vertaald door J. Carriere-Lagaay.
T3434: HEARTFIELD, JOHN. - John Heartfield. Dokumentation. Herausgegeben von der Arbeitsgruppe Heartfield. Hans- Jurgen Diehl, Arwed Gorella, Manfred Hulsewede, Heinz-Dietrich Kemner, Herbert Mondry, Otto Mertens, Jens Petersen, Catrin Sello, Reinhard Spier, Greta TŁllmann, Gerd Wulff.
L7322: HEBBEL, FRIEDRICH. - Herodes en Mariamne. Treurspel in vijf bedrijven (1844-1848). Vertaling Nico van Suchtelen.
K6304: HEBBEL, FRIEDERICH. - Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel.
K5269: HEBBEL, FRIEDRICH. - Gyges en zijn ring. Treurspel in vijf bedrijven, metrische vertaling van K.H. de Raaf.
H3442: HEBBEL, FRIEDERICH. - Friedrich Hebbel an Julius Campe. Drei bisher nicht veroffentlichte Briefe.
T6756: HEBEL. - Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer.
L4941: HEBERLE, JOHANNES A. - Hugo von Hofmannsthal. Beobachtungen uber seinen Stil.
W6960: HECKE, FIRMIN VAN. - Gedichten.
L3090: BIANCIOTTI. HECTOR. - Als het spoor van een vogel in de lucht. Vertaald door Liesbeth van Nes.
H4863: HEDDEMA, FRANS. - Regenten taal beneden Amsterdams Peil.
H9563: HEE, EDDY VAN. - Zonnig & zondig Antwerpen.
B8028: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgelijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
R7373: HEEG, T. VAN DER. - De herstelpolitiek van Roosevelt.
R1262: HEEK, F. VAN. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China.
Y1281: HEEK, J.H. VAN. - Huis Bergh. Kasteel en Collectie.
R5581: HEEK, F. VAN. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937).
Y4783: HEEKEREN, C. VAN. - Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie.
Y0051: HEEMSKERK, TH. / P.A. DIEPENHORST / H. COLIJN. - In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond.
L9118: HEEMSKERK, HEDWIG. - Asmodee. Kwatrijnen.
B8429: HEEMSKERK, J. - Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius.
R8476: HEEMSTRA, M.J. BARONES VAN EN E.C. STORM VAN 'SGRAVESANDE. - Van Drinkwaterbron tot Drinkwaterleiding. Met pentekeningen van Bouke van der Sloot.
B2588: HEEMSTRA, JOHANNES. - Uber den Gebrauch der attributiven Partizipal-Konstruktionen in der niederlandischen und hochdeutschen Prosa.
K9545: HEEMSTRA, JOH. - Grundrisz der Deutsch-Niederlandischen Satzlehre.
R8468: HEEMSTRA, M.J. VAN. - Heringa State en het Popta Gasthuis te Marssum.
T5837: HEEMSTRA, VAN (VOORZITTER). - Verslag van het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Werkeloosheid te Deventer over het jaar 1910.
M4285: HEER, G.N. - Frederik van Eeden en Albert Verwey op het Hof van Moerkerken.
B9106: HEERDEN, J. VAN. - Een mens als huisdier. Essays.
K4733: HEERDT-KOLFF, M.J. - Letterkunde en muziek op postzegels.
T9093: HEERDT-KOLFF, M.J. - Sport en padvinders op postzegels.
L7914: HEEREN, JAC. J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis De Heren van Helmond.
L7794: HEERESMA, HEERE. - Werk van Heere Heeresma. Een dagje naar het strand. Bevind van zaken. De vis.
H8613: HEERESMA, HEERE. - Heeresma helemaal. Alle verhalen.
M5269: HEERESMA, HEERE. - Werk van ..... Een dagje naar het strand, Bevind van zaken, De vis.
W7455: HEERESMA, HEERE. - Zingend langs de straten.
T8273: HEERESMA, HEERE. - Een dagje naar het strand.
K9302: HEERESMA, HEERE. - Gajes.
M6901: HEERESMA, HEERE. - Juweeltjes van waterverf: Slapstick / Striptease.
P2111: HEERESMA, HEERE. - Mijmeringen naast m'n naaimachine.
W4289: HEERESMA, HEERE. - De sterke verhalen.
P0281: HEERESMA, HEERE. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
H3253: HEERESMA, HEERE. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
T9544: HEERESMA, HEERE. - De vis
T9543: HEERESMA, HEERE. - Een dagje naar het strand.
Y8925: HEERESMA, HEERE. - Hoge noot. Met een tekening van Faber Heeresma.
T3399: HEERESMA, MARCUS A. - De oceanenzeiler.
L7767: HEERESMA, HEERE. - De verloedering van de Swieps.
R2672: HEERESMA, HEERE. - Een dagje naar het strand.
W4316: HEERESMA, HEERE. - Hip Hip Hip voor de antikrist.
H3998: HEERESMA, HEERE. - Mijmeringen naast m'n naaimachine. Over het leed in het algemeen en de rijpere vrouw vaak in het bizonder.
A0517: HEERESMA, HEERE. - Femine. Verhalen.
A0518: HEERESMA, HEERE. - Beuk en degel.
M2077: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. Deel I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825. Deel II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden).
R1527: HEERIKHUIZEN, BART VAN. - W.A. Bonger, socioloog en socialist.
K3603: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Spiegel der eeuwen. De Nederlandse letterkunde in haar ontwikkeling.
K2622: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld en ingeleid door...
K6385: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - De strijd van Aart van der Leeuw.
R9044: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. E.A. - Gedichten over Holland.
B2211: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Tussen twee zomers. Verzen.
Y6616: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - De poort. Verzen.
K0228: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Albert Verwey.
M3466: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Rainer Maria Rilke zijn leven en werk.
B8417: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poŽzie.
Y5038: HEERING, P. - Indische schetsen.
R1168: HEERING, G.J. - Johan Huizinga's religieuze gedachten als achtergrond van zijn werken.
T6989: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
T7206: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
T6923: HEERING, G.J. - Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk).
R6243: HEERINGA, KLAAS. - Het Oude Staveren.
R5744: HEERINGA, T. - De Graafschap. Een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem.
L4844: HEERKENS, PIET. - De Mus.
L6032: HEERKENS, PIET. - Den Orgel.
Y3907: HEERMA VAN VOSS, A.L. - De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus.
K9830: HEEROMA, K. - Sprekend als nederlandist.
L0178: HEEROMA, K. - Aantekeningen bij 'Het Prefix in het verleden deelwoord'.
B7011: HEEROMA, K. - Ingwaeoons.
L1027: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L0314: HEEROMA, K. - De Nijmeegse Nederlandistiek.
L5836: HEEROMA, K. - Het onvoltooide teken.
T9350: HEEROMA, K. - Niederlandische und Niederdeutsche.
Y1785: HEEROMA, K. (ED.). - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste Deel (niet verder verschenen).
L6651: HEEROMA, K. - De Nedersaksische Letterkunde.
M8510: HEEROMA, K. - De fragmenten van De Tweede Rose.
R3161: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
L6940: HEEROMA, K. - Moraal der Filologie.
B6746: HEEROMA, K. - De leraar in het Nederlands.
L7109: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
M8416: HEEROMA, K / K. MEEUWESSE. - Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris.
T0094: [SPINOZA] HEERTUM, CIS VAN (ED.). - Libertas Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
B2695: HEES, P. VAN. (ED.). - Bibliografie van P. Geyl.
K8886: HEES, JAN VAN. - Vaporisator.
T0845: HEES, P. VAN EN A.W. WILLEMSEN. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door.... Drie delen.
M9573: HEESEN, HANS. - Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters. Samengesteld door ....
H4737: HEESEN, HANS (ED.). - Het nieuwe avontuur. Ontdekkingsreizen in de poŽzie.
Y6955: HEESEN, HANS. - En verder is hier alles prachtig. Een bloemlezing uit briefgedichten.
M5642: HEESTERMANS, HANS. - Luilebol! Het Nederlands scheldwoordenboek.
Y8451: HEESTERMANS, HANS. (RED.). - Erotisch woordenboek.
R5072: HEESWIJK, HENRICUS VAN. - PhantasiŽn op Lotte Ricaudet en Peter Dobbe.
K3788: HEEVER, C.M. VAN DER. - Die Afrikaanse Boek. Uitgegee deur Die Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek 1937.
R2739: HEGEL. - Uren met Hegel. Hegel's wijsbegeerte ingeleid en geschetst uit zijne werken door Van den Bergh van Eysinga.
Y1396: HEGEMANN, WERNER. - I: Der Stadtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Stadtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: Die internationale Stadtebau- Ausstellung in Dusseldorf. 600 Wiedergaben des Bilder- und Planmatrials der beiden Ausstellungen. II: Verkehrswesen. Freiflachen. Paris, Wien, Budapest, Munchen, Coln, London, Stockholm, Chicago, Boston, Erweitert durch das Material der Stadteausstellung Dusseldorf 1912.
Y4824: HEGENER, MICHIEL. - Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
T5132: HEGERAAT, H.J. (VERZAMELD). - De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen.
Y2711: HEGGELMAN, F.W.M. - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925.
K5410: HEIDBUCHEL, ERIC. - Stand-in.
L6690: HEIDE, S. VAN DER. - Fossielen uit onze steenkolenmijnen.
T2912: HEIDE, A. V.D. [ALBERT VAN DER] - De keuze is bij de volkeren.
H4198: HEIDE, G.D. VAN DER. - Speurtocht naar onze voorouders. De prehistorie van het Lage Westen.
R7546: HEIDE, G.D. VAN DER. - De laatste jaren van een eiland.
R4656: HEIDE, A. VAN DEN / G. HORREUS DE HAAS / A.H. VAN DER HOEVE. - Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner.
B7534: HEIDE-KORT, ANS VAN DER. - Schilfers van de eeuwigheid.
L9347: HEIDEMAN, AREND J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
T0563: HEIDEMAN, AREND J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
K0176: HEIDEN, MARIA / ANDREA PIERSMA. - Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Moring.
B3850: HEIJBOER-BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
L2176: HEIJBROEK, J.F. / T.C. GREVEN. - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
Y3719: HEIJBROEK, J.F. EN K.F. TREEB - De vormgeving van het Bulletin van het Rijksmuseum.
R9511: HEIJBROEK, J.F. / E.L. WOUTHUYSEN. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878 - 1946.
M2465: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd deel 3 eerste boek.
B5988: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll.
R4003: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Vallende ouders. De tandeloze tijd 1.
T5315: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De requiems: De sandwich, Asbestemming, Uitdorsten.
T5314: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Advocaat van de hanen.
R1457: HEIJDEN, M.J.M. VAN DER. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.
R5951: HEIJDEN, M.C.A. VAN DER (ED.). - 't Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring.
L1763: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
M5436: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd 4.
Y5145: HEIJDEN, A.F.TH. - Hier viel Van Gogh flauw. Frans Dagboek 1968-1999.
H9583: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
Y5143: HEIJDEN, A.F. TH. VAN DER. - De liefdesbaby.
T4683: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Joodse NSB'ers. De vergeten geschiedenis van Villa Bouchina in Doetinchem.
L9302: HEIJDEN, MARIEN VAN DER. - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982).
M9627: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Hemel, hel of heden. Een kleine geschiedenis van het jaar 2000.
R5610: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren.
L0043: HEIJDEN, MARCEL CHARLES ANTOON VAN DER. - Joannes Stalpart van der Wiele. Madrigalia.
R3983: HEIJDEN, M. VAN DER. - Joodse omzwervingen.
Y7014: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De Gazellejongen. Het verzameld werk van Patrizio Canaponi.
R4005: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Weerborstels. De tandeloze tijd: Een intermezzo.
Y5139: HEIJDEN, A.F.TH. - Uitverkoren.
R4004: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd deel 3, tweede boek.
T5308: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Mim of De doorstoken globe.
M6197: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Asbestemming. Een requiem.
R5756: HEIJDRA, TON. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
R5757: HEIJDRA, TON. - De Oude Rai. Niets zo lang als tijdelijk.
R5760: HEIJDRA, TON. - De Pijp. Monument van een wijk.
T2773: HEIJE, J.P. - Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter,
Y9560: HEIJE, J.P. - Al de Kinderliederen. Met vertalingen van A.Clavareau, Karl Arenz en F.J. Millard.
A0659: HEIJE, JAN P. - Een bloemlezing uit de volksgedichten.
B8504: [EEDEN] HEIJENBROCK, H. - Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij?
K9374: HEIJERMANS, HERMAN. - De groote vlucht. Satirieke komedie in vier bedrijven.
K9388: HEIJERMANS, HERMAN. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
R9888: HEIJERMANS, HERMAN. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
R9887: HEIJERMANS, HERMAN. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
Y5731: HEIJERMANS JR., HERM. - Trinette. Schets.
H1818: HEIJERMANS, HERMAN. - Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven.
Y9188: HEIJERMANS, HERMAN. - Biecht eener schuldige. Aanteekeningen van een getrouwde vrouw. Verzameld, geordend, overigens niet veranderd.
K6818: HEIJERMANS, HERMAN. - Kamertjeszonde. Herinneringen van Alfred Spier. Met een voorwoord.
L2506: HEIJERMANS, HERMAN. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
L0333: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs I.
P2113: HEIJERMANS, HERMINE. - Paren in onvrede.
P1575: HEIJERMANS, HERMAN. - Duczika. Een Berlijnsche roman. Met een inleiding van J.F. Ankersmit en een voorwoord van Annie Heijermans-Jurgens.
Y6537: HEIJERMANS, HERMAN. - Beschuit met muisjes. Een familie gebeurtenis in drie bedrijven.
K9478: HEIJERMANS, HERMAN. - Feest. Een gevangenisschets in een bedrijf.
K9242: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs I.
K5003: HEIJERMANS, HERMAN. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
L2539: HEIJERMANS, HERMAN. - Joep's wonderlijke avonturen.
L2501: HEIJERMANS, HERMAN. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
L2502: HEIJERMANS, HERMAN. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
Y7157: HEIJERMANS JR., HERMAN (S. FALKLAND). - Camera. Levensschetsen. 13 afleveringen.
K8173: HEIJERMANS JR., HERM. - Wat niet kon.
Y2108: HEIJERMANS, HERMAN EN A. BENNO. - Op hoop van zegen. Het meesterwerk van Herman Heijermans. Een M.H.D. film onder regie van A. Benno. Artistiek leider Louis Saalborn.
Y5344: HEIJERMANS, HERMAN. - Krantenknipsels van/over Herman Heijermans.
T3162: HEIJERMANS, L. - Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met medewerking van een ingenieur.
B8729: HEIJERMANS JR, HERM. - Sabbath. Eene studie.
B8727: HEIJERMANS JR., HERMAN. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
B8728: HEIJERMANS-JURGENS, ANNIE. - Herman Heijermans laatste levensjaren.
B2421: HEIJERMANS, HERMAN. - Dodinette. Levensschets.
Y6613: HEIJERMANS, HERMAN. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
B8730: HEIJERMANS JR, HERM. - n Jodenstreek.
B1362: HEIJERMANS, HERMAN. - Angstig geheim achter het bed. Levensschets.
L4044: HEIJERMANS, HERMAN. - Van liefde en tanden. Levensschets.
Y5097: HEIJERMANS, HERMAN. - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen.
C1476: HEIJERMANS, HERMAN. - Eva Bonheur. Een genoegelijk toneelspel in 3 bedrijven.
L7551: HEIJERMANS, L. - Beschouwingen over Sexueele voorlichting.
Y6532: HEIJERMANS, HERMAN. - De Meid. Komedie van haat in twee bedrijven.
L1441: HEIJERMANS, HERMAN. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
A0061: HEIJERMANS, HERMAN. - Keur uit de beste vertellingen van Samuel Falkland. Samengezocht door Henri Dekking en Frans Mijnssen.
M1397: HEIJERMANS, HERMAN. - Toneelwerken. Drie delen.
R9885: HEIJERMANS, HERMAN. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
Y7675: HEIJERMANS, HERMAN / JAN BONS. - Programma. De Wijze Kater. Een boosaardig sprookje in drie bedrijven 1864-1964. Regie Kees van Iersel. Programma ontwerp: Jan Bons.
H5942: HEIJERMANS, HERMAN. - Dubbel graf. Levensschets.
Y7448: HEIJMANS, EDUARD. - Tutti Frutti a la Mort. Nagelaten gedichten met een in memoriam door Wim J. Simons.
R1670: HEIJMEIJER, JOS. A.M. - De cocospalm. Populair-wetenschappelijke beschrijving van den cocospalm en zijne voortbrengselen.
R5789: HEIJN JR., JAN. - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.
B7035: HEIJNE, BAS. - Onredelijkheid. Essay.
H5181: HEIJNE, BAS. - Suez.
R2496: HEIJNE, BAS. - Suez.
Y5356: HEIJNE, BAS. - Krantenknipsels van/over Bas Heijne.
R1467: HEIJS, JAN. - Filmliga 1927-1931. Met een inleiding door Jan Heijs.
R3164: HEIJTING, A.T.A. (ED.). - Het Boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw Tot Jacques Perk. Bevattende 600 fraaie sonnetten.
T1793: HEIK, KREDE BEN. [ =H. BEEKE ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
T1794: HEIK, KREDE BEN. [ =H. BEEKE ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
R7193: HEILKER, P. - Esperanto leerboek voor hen die zich bekwamen voor diploma B (onderwijsbevoegdheid) en in 't algmeen voor ontwikkelden.
T6420: HEIM, KARL / RICHARD H. GRUTZMACHER. - Oswald Spengler und das Christentum. Zwei kritsche Aufsatze.
L1275: HEIMANS, J. - De elementen der genetica.
A0103: HEINE, HEINRICH. - Werke und Briefe. In Zehn Banden.
R2863: HEINE, HEINRICH. - Ideeen, Het boek Le Grand.
B8654: HEINE, HEINRICH. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
Y7939: HEINE, HEINRICH. - Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. Een bloemlezing uit zijn proza bijeengebracht en ingeleid door J. Presser.
Y1726: HEINE, HEINRICH. - Denk ik aan Duitsland in de nacht. Vertaling Marko Fondse en Peter Verstegen.
L5540: HEINE, HEINRICH. - poŽzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
T4893: HEINE, HEINRICH. - Gesprek over Den ware God. Tusschen een rabbi en een priester, gehouden in de aula te Toledo. Metrisch vertaald door J.D. v. N.
T6369: HEINE, HEIRICH. - De Droomgod. Vijf gedichten uit Buch der Lieder met twaalf bewerkingen en vertalingen. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
Y6243: HEINE, HEINRICH. - Rothe Pantoffeln.
M8147: HEINEMEYER, W.F. - Het sociaal ecologisch gezichtspunt.
H5546: HEINES, HEINRICH. - Sšmtliche Werke.
B8330: HEINL, ROBERT DEBS. - Victory at high tide. The Inchon Seoul campaign.
T9963: HEINRICHS, JAN E.A. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
Y9484: HEINRIGS, JOHANN. - Allgemeine Deutsche Schulvorschriften zur weiteren Ausbildung SchŲnschreiben und Uebung in verzierten Ueberschriften. Drittes Heft. 1. Abteilung.
W8765: HEINSIUS, N. - De vermakelijke avonturier.
M7239: HEINSIUS, NICOLAAS. - Drie verhalen uit den Vermakelyken avanturier of De wispelturige en niet min wondelyke levens-loop van Mirandor.
Y5736: HEINSIUS, DANIEL. - Bacchus en Christus. Twee Lofzangen van DaniŽl Heinsius. Opnieuw uitgegeven door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan.
Y6887: HEINSIUS, DANIEL. - De contemptu mortis / De verachting van de dood. Vertaling door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Tekst, inleiding en commentaar door Jan Bloemendal. Met een woord vooraf van Rosita Steenbeek.
M8231: HEINSMAN, LOUIS / WALTER VAN TEEFFELEN. - Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld.
Y0804: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware for your table. Pressed Ware Catalog no 212 Blown Ware Catalog no 17.
Y0805: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware. Pressed Ware Catalog no 209.
Y4021: DE HEIWERKER. - De Heiwerker. Orgaan van de Landelijke Federatie van Heiwerkers in Nederland. 8e jaargang nrs: 2, December 1929. nr. 7, Mei 1930.
H9508: HEKKEN, RENE VAN. - Leven op het lemmet.
Y6774: HEKMA, GERT. - Mannenmaat. Rekenboek voor jongens zonder meisjes.
T9269: HELD, WERNER. - Der Jagdflieger Walter Nowotny. Bilder und Dokumente.
H2671: HELD, ROBERT. - Inquisition / Inquisicion.
R3905: HELDEN, R.J.C. VAN EN M. BINK. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
T7147: HELEEN [=H.J.L. VAN RAMSHORST-CALLENBACH]. - Cootje.
R5093: ZUSTER MARIA HELENA. - De Vrouw in Congo bij de Ngbandi.
Y4944: HELFRICH, C.E.L. - Memoires. Eerste deel. De Maleise barriere.
T7971: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 1e jaargang Januari t/m December. 1931. Nrs.: 1 t/m 10. + Extra nummer.
R9492: HELIKON. - Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt.
R9493: HELIKON. - Nagelaten gedichten van August Vanhoute.
Y1346: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, Andries de Hoghe, Jan van Nijlen, J. Slauerhoff, J.C. Bloem, W. ten Berge, Karel Leroux, D.A.M. Binnendijk, M. Roelants en C.J. Kelk.
Y1345: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, P.C. Boutens, Jan van Nijlen, Roel Houwink, A.J.D. van Oosten, Willem ten Berge, A.W. Grauls, Karel Leroux, J.J. van Geuns, Aug. van Cauwelaert, Aime de Marest en G.A. van Klinkenberg.
Y1344: HELIKON. - Bevat gedichten van: Andries de Hoghe, Hendrik de Vries, Aug. van Houtte, J.C. Bloem, Richard Minne, Reimond Herreman, M. de Doncker, Plaschaert, Jan Vercammen, Willem ten Berge en Herman Oosterwijk.
Y1343: HELIKON. - Bevat gedichten van: Andries de Hoghe, Anthonie Donker, Jan Engelman, Gabriel Smit, Jac. van Essen, E. du Perron, Angele Baedens, Paul Roverman, D. Zaalberg.
Y1341: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen, Aug. van Houtte, Richard Minne, Reimond Herreman, Karel Leroux, Maurice Roelants, Andre Demedts, Aime de Marest, M. de Doncker, Gaston Burssens, August van Boeckxsel, Pieter Buckinx, Jan Vercammen, Raymond de Bruyn.
Y1340: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, P.C. Boutens, J. van Nijlen, A. Roland Holst, Victor E. van Vriesland, M. Nijhoff, H. Marsman, Anthonie Donker, J. Slauerhoff, Richard Minne en R. Herreman.
Y1245: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 2 t/m 10. (Mist nr: 1).
Y1244: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1241: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 5e jaargang 1935. Nrs.: 1 t/m 6.
Y1240: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 6e jaargang 1936. Nrs.: 1 t/m 6.
Y1242: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 4e jaargang 1934. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1243: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 3e jaargang 1933. Nrs.: 1 t/m 10.
R6212: HELL, DOLF. - Schoon schip. De bloeitijd van het rederij-affiche.
T8812: HELL, JOHANNA W.P. - Sinaasappelkreek. Gedichten.
T8811: HELL, JOHANNA W.P. - Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten.
Y8349: HELL, JAN. - Spiegeltje. Een moraliserende revue van heinde en ver bijeengebracht tot heil, troost en vermaak van flierefluiters en zwartkijkers in hemelse, aardse en andere zaken, in 5 bedrijven en voorzien van een optimistische proloog en een pessimistische epiloog door Jan Hell. Regie en vertaling: Iet Obenhuijsen, medespelenden: de volkeren der vier werelddelen ; dťcors en kostuums: Leo Meter.
B2026: HELL, JAN. - Spel van den herfst.
B7614: HELLEBERG, MARIA. - Alberto. Vertaald uit het Deens door Ingrid Hilwerda en Kim Snoeijing
K3874: HELLEMA. - Twente- een plaatsbepaling in de tijd.
MK0070: HELLER, MAXWELL L. - New standard letterer and show-card writer.
M9610: HELLER, JOSEPH. - God Weet. Vertaling Ronald Cohen.
L6246: HELLER, JOSEPH. - Portret van een kunstenaar als een oude man. Vertaald door Ronald Jonkers.
K1213: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE & CLEMENS DE WOLF. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches.
B6336: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Moord in de Rocky Mountains.
L0487: HELLINGA, W.G. - Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique.
B0514: HELLINGA, W.GS. - Het hart op de tong in negentig brieven 1571 - 1 april - 1957.
K3147: HELLINGA, W. GS. - Het hart op de tong. In 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen.
B6137: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - William Caxton en de Nederlanden. Engelands eerste drukker.
T0206: HELLINGA, W. GS. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
B1350: HELLINGA, GERBEN. - Kees de Jongen. Een toneelspel naar de gelijknamige roman van Theo Thijssen.
Y0851: HELLINGA, W.GS. - De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands.
L7977: HELLINGA, W.GS. (ED.). - Een Schoon Liedekens-Boeck. In den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens etc.
L8134: HELLINGA, WYTZE GERBENS. - Vint-trois, trente-deux. Korte roman.
L0854: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
Y9195: HELLINGA, W. GS. - De drukgeschiedenis van het Epitalameon vam Jan van der Noot.
B4511: HELLINGA, W. - De neerlandicus als taalkundige.
T4343: HELLMANN, HARALD. - Pin-ups. The best of American Girlie Magazines.
T0412: HELLWAG, FRITZ. - Die Polizei in der Karikatur.
B7282: HELM, CLEMENTINE. - Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14