Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R4626: LOTI, Pierre. [=L.M.J.Viaud]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B6703: LOTI, Pierre. - Pecheur d'Islande.
H0847: LOTTMAN, Herbert. - Flaubert. A biography.
R9988: LOUDON, Alexander. - Holland. A History of Freedom.
B2553: LOUISE B.B. [Louise Adriana Johanna de Neve]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
Y2931: LOUISE B.B. [=L. de Neve]. - Prinsesje.
Y4577: LOUMAN, Peter. - Postduif te voet.. Ik droomde mij bonbons. (Herinneringen, gedichten, gedachten, illustraties).
Y3159: LOUP, W. Le (ed.). - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983.
T6066: LOUTHER, Henri. - Wilhelmina-Gavotte.
T6540: LOUW, Andre van der. - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC.
Y4548: LOUWAARS, W. - Het vogelleven.
R0484: LOUWE, Harmine en Raoul Deleo. (ontwerp/design). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
Y3577: LOUWERSE, P. - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
B5695: LOUYS, Pierre. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
B3134: LOUYS, Pierre. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
Y6570: LOUYS, Pierre. - Zangen van Bilitis. Vertaald en ingeleid door Ernst van Altena.
Y9746: LOY, Jan van. - Weltschmerz voor dummies.
R3406: LUBBERHUIZEN, Bas en Thijs Wierema (eds.). - Maitre, Frits Muller.
Y6398: LUBBERHUIZEN, Bas. - Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
B1983: LUBBERHUIZEN, Bas. (ed.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
L2221: [HERMANS, W.F.] Lubbers, Roos. (ed.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
T4073: LUBELL, Cecil (ed.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
Y2014: LUBERTI, W. - Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel.
Y3782: LUBLINK DEN JONGEN, Joannes. - Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II.
Y1629: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
R3803: [SPINOZA] LUCAS, Hans-Christian. - Spinoza in Hegels Logik. Vortrag, gehalten am 23.5.1981 zu Rijnsburg.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
Y6922: LUCEBERT. - Dag en nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert.
Y6907: LUCEBERT. - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel.
B5181: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
M5296: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
Y1688: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
Y6383: LUCEBERT. - na de helft van het leven. gedichten.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
B1483: LUCEBERT. - Triangel. [bevat: Triangel in de jungle (1951), De Amsterdamse school (1952), Van de afgrond & de luchtmens (1953)].
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
H9601: LUCENTE, Gregory L. - The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
R7338: LUDEKUSE, Chris. - Bij de terugkeer van een vrouw.
Y9905: SMIDS. Ludolph. - Schatkamer der Nederlandsche oudheden; of Woordenboek behelzende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huizen, Oude Volkeren, Rivieren, Vermaarde Luiden in Staat en Oorlog, Oudheden, Gewoontens en Lands wyzen.
B6891: LUGER, Johan. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
Y6730: LUGER, Johan. - De zeven kapitale leugens van den heer Berkenmeier.
L1011: LUHRS, Corrie. - Mijn zuster Anna Blaman.
Y5141: LUIGIES, Barbara M. - De ontwikkeling van het Kadijkseiland.
C1535: LUIJTERS, Guus. - De scherven van de slijter.
L1749: LUIJTERS, Guus. (ed.). - Jan Cremer in beeld.
W7454: LUIJTERS, Guus. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
W5361: LUIJTERS, Guus. - De egelantier, stad en land in vier seizoenen.
K4360: LUIJTERS, Guus. - Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen.
K2162: LUIJTERS, Guus (ed.). - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poŽzie.
A0781: LUIKEN, Jan. - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
T8780: LUIKEN, Jan. - Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe.
M2752: LUIKEN, Tonnie / D. Baartse / B. Polak. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
K1473: LUIKEN, Johannes en Caspaares. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
Y8647: LUIKEN, Jan. - Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y3664: LULOFS, B.H. - Eenige toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring's, uit het Engelsch in onze moederspraak vertaalde, aanmerkingen over sommige onzer oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y7873: LULOFS, F. - Tekst en uitleg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 8 maart 1977.
H1853: LUMEY, Jan van. - De dodensprong. Marionetten in een bedrijf.
R5464: LUMMEL, H.B. van. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
L7383: LUNDBYE, Axel. - Drukvormen van rubber en plastic.
Y9529: LUNDBYE, Axel. - Drukvormen van Rubber en Plastic.
L5796: LUNDEGARD, Axel. - Asra. Een moderne idylle. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman.
T1435: LUNS, Huib. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
B4973: LUNS, Frank. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
Y0991: LUNS, Frank. - Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns.
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, Th. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
H7219: LUNSINGH SCHEURLEER, J. (ed.). - Egypte eender en anders. Tentoonstelling ter viering van het vijftig jarig bestaan van het Allard Pierson Museum gesticht 12 october 1934.
Y0034: LUNZER, Heinz. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, Heinz. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. en W.H. Kruiderink. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
Y9556: LUSTIG, Harmen & Inge Pieters (eds.). - Mosselvocht. Literair tijdschrift no. 3.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, Wolfgang und Claus Korth. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzšhlen.
Y8224: LUTKEBUHL, C.L. - Een stil feest. Herinneringen en indrukken van de Historische Tentoonstelling van Amsterdam.
R5767: LUTTERVELT, R. van. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. van. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
R3077: LUTTGER, Abraham. - Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde.
B6123: LUTZ, Jan. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
R9088: LUXEMBURG, Rosa. - Kerstmis in een nachtasyl.
Y5601: LUXEMBURG-Albers, Anneke van. - Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Inhoud: Dankwoord, Korte samenvatting, Stellingen.
T2794: LUYENDIJK, Joris. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
W9283: LUYKEN, Joan. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
R9386: LUYKEN, Jan. - Jezus en de ziel. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten.
B4750: LUYTERS, Guus (ed.) & Norge Bend (tekeningen). - De moord van Raamsdonk.
B8566: LYCEUM. - Herdenkingnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909-1934.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
Y7286: LYKE, Bram van der. - Titus, zoon van Rembrandt. Arm gedicht bij de terugkeer der meesters.
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. van. - Moderne dichters.
B2111: LYTTON, Lord. - Alice or The Mysteries.
Y7498: MAAGDENHUIS. - Vanaf donderdag 12 juni worden honderden studenten, die deelnamen aan de bezetting van het Maagdenhuis, voor de rechter gebracht.... etc. Financiele steun aan de bezetters kan gegeven worden op Gemeentegiro t.n.v. SVB.
Y5501: MAAGH KNIPHUISEN, A. - Na veertig jaren. Herinneringen bij de herdenking van het veerigjarig bestaan van het Departement Abbekerk en Lambertschaag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1856-1896).
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
Y4463: MAANDBLAD. - Maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. 21e jrg. October 1933. No 10.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
B0208: HOLLANDS MAANDBLAD. - Herinneringen aan D. Hillenius.
L7122: MAANEN, W. van. - Het landschap van George Meredith.
T8830: MAANEN, Willem G. van. - Bagatellen. Verhalen.
B4644: MAANEN, Flor. Jac. van. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
R3372: MAANEN, Willem G. van. - Vertelde tijd. Verhalen.
Y0677: MAANEN, C.J. van. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882.
M7723: MAARTENS, Maarten. - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaling E. Stortenbeker.
T6970: MAAS, A.J. - Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid.
Y3892: MAAS, C.G. van der. - Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers).
L6377: MAAS, Nop. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
B8421: MAAS, C.J. - Muziek in de Renaissance. Renaissance in de muziek?
B8407: [WILDE, Oscar] MAAS, Nop. - Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913.
B8411: MAAS, Nop. - Marcellus Emants. Reisplezier.
L2093: MAAS, W.G. - De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie.
R9874: MAAS, Simon A. - Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid).
R1773: MAAS, Nop. - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
R2635: [EEDEN, Frederik van] MAAS, Nop (ed.). - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
R4277: [NETSCHER] MAAS, Nop (ed.). - Netscheriana.
M6767: MAAS, Nop en F.W. KUYPER (red.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
B2235: MAAS, Nop. - Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913).
Y2846: [REVE] MAAS, Nop. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Drie delen.
R3901: MAAS, Emilie M.L. van der. - Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk.
R1298: MAAS, Nop. - De ontvangst van De Nieuwe Gids.
B1474: MAAS, Loe. - Praeludium. Verzen.
K0605: MAAS, N. / M. Stapert-Eggen. - Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885.
K3016: MAAS, Willem. - Jacques Gans. Biografie.
Y2836: MAAS, A.J. - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D. van Embeden. Met een voorwoord van Generaal C.J. Snijders.
Y4245: MAASBODE, De. - De Maasbode. 77ste jaargang Dinsdag 15 Mei 1945. Herrezen is het land! Herrezen is de krant.
M0093: MAASDIJK, Elisabeth van. - Aan hen die vielen. Ingeleid door R.P. Cleveringa.
T1220: MAASTRICHT. - Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880.
R2889: MAATSTAF. - Charles Vergeer. Tsjen Jo-sji. Jean A. Schalekamp. Henk Romijn Meijer. Guus Kuijer. Lloyd Haft. D.W. Fokkema. Hans Ester. Estelle Debrot. Portfolio: Adalbert Stifter.
B8447: MAATSTAF. - Marcel Proust.
B7522: MAATSTAF. - Rembrandt en zijn tijd.
K6422: MAATSTAF. Bert Bakker, A. Roland Holst e.a. - 75 jaar A. Roland Holst.
B0574: MAATSTAF. - Lessen in lezen I. Essays uit 12 jaargangen Maatstaf.
B0575: MAATSTAF. - Lessen in lezen 2. Essays uit 12 jaargangen Maatstaf.
Y8085: MABLY, Gabriel Bonnot de. - De l'etude de l'histoire, a monseigneur le prince de Parme, par M. l'abbe de Mably. Nouvelle edition revue et corrigee.
H7803: MACAULAY, Thomas Babington. - The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon.
B9401: MACAULAY, T.B. - Geschiedenis van Engeland, sedert de troonbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Vier delen.
M6499: MACCARTHY, Fiona. - Eric Gill.
B3238: MACINNES, John W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
T8794: MACKAAY, Robert. - Zonlicht in mijn ogen.
R4761: MACKAY, John Henry. - De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen.
T4990: MACKENNA, R. / A. Spicer Hurd / Willem de Veer. - Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R8367: MACKENSTEIN-KONING, Johanna Sara. - Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend.
P0403: MADE, J. A. van der. - Sakota.
Y8695: MADELEINE, Marie. - De drie nachten. Liefdesliederen uit het Duitsch vertaald door Henri Borel.
H8791: MADIGAN, Jean. - Steuben Glass. An American tradition in crystal.
T6678: MADRA. - Onze weezen. Een woord naar aanleiding van het verslag der commissie van onderzoek inzake Neerbosch.
T3992: MADSEN, Axel. - Living for design: The Yves Saint Laurent story.
H6289: MAELE, Marcel van. - Koreaanse vinken.
H5253: MAERLANT. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
R0065: MAERLANT, Jacob van. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
B7216: MAERLANT, Jacob van. - Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman.
L8601: MAERLANT, Jacob van. - Leven van Sint Franciscus. Uitgegeven door J. Tideman.
R1086: MAETERLINCK, Maurice. - Het leven der ruimte. De vierde afmeting. Ontwikkeling van het droomleven. 's menschen eenzaamheid. Het spel van ruimte en tijd. God. Bewerking Karel Wasch.
B8413: MAETERLINCK, Maurice. - Monna Vanna. Vertaling Frans Mijnssen.
R3875: MAETERLINCK, Maurice. - Wijsheid en levenslot. Met inleidend woord van J.D. Bierens de Haan.
Y2828: NIEUW LETTERKUNDIG MAGAZIJN. - Nieuw Letterkundig Magazijn. Mededelingenblad, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden. 1e jaargang 1983 t/m 31 jaargang 2013. (mist jrg. 26 nr 1 / jrg. 30 nr 1 / )
Y0229: TALENT Magazine. - Talent Magazine. Visueel Vakblad nr 1. November 1978.
R1666: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Wetenschapsman in Groningen. Profesoor Lucius: Ik stel voor het werk met een cum laude te waarderen. Buren. Damesklets. Dorbeck bestaat. Of toch niet? Van Voltaire tot Wittgenstein. Kleinigheden. Suidafrikaantjies. Op die berg. In de mijn. Open brief aan de Rijksuniversiteit Groningen.
B5531: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Oorlog! De achtergronden van een engelbewaarder (1). Dichtung und Wahrheit (1). Kleinigheden. Een villa waar zijn vader nooit is geweest (2). Met kop en schouders. Verzorgd taalgebruik. Harde fouten. Voor de overige zeurkousen (2).
B5530: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een loos gebaar. De achtergronden van een engelbewaarder (2). Dichtung und Wahrheit. Vuurwapendeskundige zet puntjes op de i. Schreider en Giskes aan het woord. Nederland houdt niet van helden. Dertig kussen in '44. Kleinigheden. Hij kon ook heel laconiek zijn. Harde vrienden. Hoe ik een Issendorfiet vond.
B5529: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Docent in Groningen (3). Wim Roeleveld: Het was een kort sollicitatiegesprek. Ibn Battuta bezoekt. Laatste colleges. Tentamen in T-shirt. Schuw en verlegen. Voor de zitting. Kleinigheden. De achtergronden van een engelbewaarder (3). Mooi! In memoriam Philip Mechanicus.
B5527: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Hermans' doorbraak. De donkere kamer en de verhoren van de Parlementaire Enquetecommissie. Een zieke geest in een ziek lichaam. Damesklets. Osewoudt naar de film met Marianne. Kleinigheden. Enige agitasie (3). In De Bijenkorf.
B5526: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. 50 x het zogenaamde Hermans-magazine. Lichaam en geest (1). Kleinigheden. De Kwatta-soldaat begint scheuren te vertonen. Samen naar de film, in Groningen. Barbaar Jan Cremer. Herstel.
E0019: TIME MAGAZINE. - Time. The Weekly Newsmagazine, Vol. XLV No. 20, May 14, 1945. The Big Three. One job done. European Edition Printed in France for distribution to the Armed Forces in the Europ[ean Theater.
T0200: RIBBENTEL-MAGERBUICK [=John C.J. Kennis]. - O, dat Wintertje '45. Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter.
L7373: MAGET, Ernst. - Irons nous sur la lune ?
B7128: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Stichting Boekbinderij en Papierverwerking. Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons Vakgroep Binderij. Verschillende afleveringen uit: 1950 en 1952.
Y4314: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Nederkandsche Bond van Boekbinders-Patroons. Bloemlezing uit jaargang 48.
R5096: MAHE, P.J. - Hooger Onderwijs in Indie.
Y2657: MAHIEU, Vincent [=Tjalie Robinson]. - Schat, schot, schat.
L3874: MAHIEU, Vincent. e.a. - Nog steeds Gerilja nog steeds (wie weet het?) meer dan ooit: Maandblad voor zelfbehoud.
Y4758: MAHIEU, Vincent. - Schuilen voor de regen.
Y0839: MAINER, Horst. - Graveren in glas.
Y3957: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang maart-april 1945. Nrs: 15-17-19.
Y3955: JM. Je Maintiendrai. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor Personalistische Socialisme. 6e jaargang 1945 nrs. 15 en 22.
Y8214: JE MAINTIENDRAI. - Berichten van Je Maintiendrai No. 3, Woensdag 16 Mei 1945. Nu de eerste golf van feestvreugde voorbij is, komt de vraag, hoe is het met de voedselvoorziening........ De Nederlandse Volksbewging..........
Y8427: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. 6e jaargang 1945. Nrs: 2 - 3 - 5 - 6.
Y8428: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. e jaargang 1946. Nrs: 1 - 2.
R2275: MAISTRE, le Comte J. de. - Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traite sur les sacrifices.
B5696: MAIZEROY, Rene. - Amuseuse. Roman inedit orne de nombreuses illustrations photographiques (de E. Lagrange).
R4283: MAJOR, E. (ed.). - "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major.
K1366: MAJORICK, B. - Vormentaal.
H3853: MAK, J.J. - Vijf eeuwen Nederlandse KerstpoŽzie. Verzameld en ingeleid door...
L4106: MAK, J.J. - Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw.
L9030: MAK, Geert. - De goede stad.
B3448: MAK, Geert. - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
Y8616: MAKELAARSVEREENIGING TE AMSTERDAM. WIEGMAN, G.H. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam. Bewijs van Lidmaatschap / Bewijs van Toegang.
Y3222: MALASCH, Robert (red). - De Hoek van de Straat! No 4. April (mei) 1977.
R0535: MALATO, Charles - De ontwikkeling der menschheid [en] Vormverandering der maatschappij [en] Eenige verzen. Naar het Fransch van B.P.V.
Y4529: MALCOLM, Ian. (inleiding). - Vodjes Papier. Duitsche proclamaties in Belgie en Frankrijk uitgevaardigd. Vertaling W. de Veer.
T7472: MALCOMESIUS, H. Ph. J. Hoedemaker en J.P. Eringa. - Het leerstellig kerkrechterlijk en staatkundig beginsel der Hervormde Kerk uit hare belijdenis afgeleid. Drie referaten, voorgedragen op de jaarvergadering der Confessionele Vereeniging gehouden te Utrecht 3 en 4 Juni 1891.
L7281: MALKANI, Gautam. - Londonstani.
Y7594: MALMBERG, L.C.G. - Uitgeverij L.C.G. Malmberg. 10 prospectussen en 2 bestelkaartjes.
M6264: MALORY, Sir Thomas. - Sir Tristram de Lyonesse. Chronicles of King Arthur II. Revised and with an introduction by Sue Bradbury, foreword by Kevin Crossley-Holland, Lino-cuts by Edward Bawden.
T6792: MALOT, Hector. - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking J.M. Bloemink-Lugten en F.H.N. Bloemink. Met platen van Tjeerd Bottema.
B3291: MALRAUX, Andre. - De veroveraars. De strijd om de macht in China. Vertaling L.F.C. Cante.
R6349: MALRAUX, Clara. - De kibboets. Een eigentijds experiment in Israel.
T6668: MALSUM, H.J.L.P. van. [=E.C.P. Redele]. - De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
Y6117: MAN, Herman de. - De eenzame. Een vertelling uit het leven van Hubert Montijn.
Y0236: MAN, M. de. - Een Merkwaardige Historieprent.
T3729: MAN, Herman de. - De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
R5625: MAN, Henderik de. - Sozialismus und National-Fascismus.
L0273: MAN, Herman de. - Wonderlijke ontmoetingen.
A0568: MAN, Herman de. - Maria en haar timmerman.
B4757: MAN, Herman de. - Maria et son charpentier. Traduit du Hollandais par Camille Melloy.
K8203: MAN, Herman de. - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
K7084: MAN, Herman de. - Rijshout en rozen.
K6909: MAN, Herman de. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
Y0777: MAN, Herman de. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
R6672: MAN, Hendrik de. - Voor een Plan van Actie.
Y8510: MAN, Herman de. - Van winter tot winter.
T5450: MANASSEN, Jo. - Alcoholisme. Wat drijft hen naar zulk een ellende?
R5673: MANDEL, Ladislas. - Du pouvoir de l'ecriture.
Y2320: MANDELINCK, Gwy. - Lotgenoten. Gedichten.
Y1711: MANDELSJTAM, O. / Achmatova / Tsvetajeva / Pasternak. - Kwartet. Vertaald en van commentaar voorzien door Charles B. Timmer.
Y9915: MANDER, Karel van. - Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders, voormaals byeen-vergaderd en beschreeven door Karel van Mander kunst-schilder, [...] Versierd met de afbeeldingen der voornaamste schilders. 2 delen.
T7495: MANDERE, Henri van der. - Mr. Hendrik Goeman Borgesius.
R1761: MANDERE, H. van der. - Hugo de Groot.
L0323: MANDERS, Tom. - Plakboek van Dorus. Met een voorwoord van Gijs Stappershoef.
W8617: MANDL, G.T. - Three hundred years in paper.
R4823: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1951. No. 7.
R4822: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 December 1948 nr. 3.
Y2391: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. October-November 1951.
Y2392: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1952.
Y2390: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. September 1951. No. 11.
Y2389: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1951. No. 8.
Y2388: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1951. No. 6.
Y2386: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Jaargang 1950 Januari t/m october.
Y2387: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Februari 1951. No. 4.
R2150: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 April 1949 no 7.
R5441: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Maart 1949, no 6.
R5440: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1949, no 8.
R5435: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. November 1949, no 2.
R5437: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Augustus 1949, no 11.
R5438: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juli1949, no 10.
R5439: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1949, no 9.
R0728: MANGASARIAN, M.M. - De wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus). Uit het Engelsch vertaald en met een inleiding van F. Domela Nieuwenhuis.
L9309: [THORBECKE] MANGER, J.B. jr. - Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde.
L9096: MANGER, J.B. Sr. - Eenige Verzen.
Y4496: S.D.A.P.- MANIFEST. - Manifest. Namens het voorlopige Partijbestuur: W. Drees en Kees Woudenberg.
Y7517: MANIFEST. - Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan het Nederlandsche Volk. Meer dan honderd dagen heeft nu reeds de ministerieele krisis, die door de verwerping van het Pauselijk gezantschap door de Tweede Kamer uitbrak geduurd en nog is geen oplossing in 't zicht..... etc. Het partijbestuur der S.D.A.P.
Y3218: MANIFEST. - Manifest aan de burgerij van de goede stad Tilburg. (Heb meelij! Heb meelij! en neemt er een studentje bij! Houdoe, War!).
Y8125: MANIFEST. - Manifest van het Hoofd-Comite van de Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Aan de Amsterdamsche Burgerij. De Werkstaking der diamantbewerkers, die plus minus 10.000 man omvat, heeft de algemeene belangstelling opgewekt........ Voorzitter H. Polak, Secretaris Herm. Kuijper.
Y8126: MANIFEST. - 1 Mei 1898 1 Mei. Manifest aan de Amsterdamsche Arbeiders! Manifestaties voor de invoering van een wettelijk vastgestelden 8-urigen arbeidsdag vinden plaats den 1sten Mei: 's namiddags 1 uur in den Schouwburg-Van Lier, Spreker: Henri Polak 's-avond in de groote zaal van d'Geelvinck sprekers A.H. Gerhard en Henri Polak.
Y8212: MANIFEST. - Manifest van de Brillantslijpersknechten S.N.V. / Brillant-Verstellers-Vereeniging / Roosjes-Verstellers-Vereeniging. (De strijd voor 't verkrijgen van Bondsfabrieken, )
Y8215: MANIFEST. - Nederlandse Gezellen Bakkerij zal aan ieder burger goed en goedkoop brood leveren en tevens een behoorlijk loon...... Ondergeteekende verlangt brood der Nederlandsche Gezellen Bakkerij.......
B9036: MANKOWITZ, Wolf. - Het leven van Edgar Allan Poe (1890-1849).
H5951: MANN, Thomas. - Diester Friede.
R3007: MANN, Heinrich. - De blauwe engel. Vertaling R. Blijstra.
Y3068: MANN, Viktor. - We waren met z'n vijven. Portret van de familie Mann.
K6514: MANN, Thomas, A. Roland Holst, S. Vestdijk. - Over Menno ter Braak.
T4989: MANN, Tom. - All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France!
T4698: MANN, Tom. - The Railwaymen.
T4696: MANN, Tom. - Symposium on Syndicalism. By active workers.
K1762: MANN, Klaus. - Kinderjahre in Munchen.
R9297: MANNING, A.F. - Buitenlandse reacties op de Machtubernahme.
Y2349: MANNINK, Eke. - Min. Verzen voor een vriendin.
B8681: MANNOURY, G. - Woord en gedachte. Een inleiding tot de Signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde.
W3419: MANRIQUE, Jorge. - Coplas. Que fizo por la muerte de su padre.
T5000: MANSFELD, R.G. - 50 jaar joodse invalide 1911-1961.
R4470: MANSION, Joseph. - Die Etymologie von 'Holen'.
R3908: MANSSEN, W.J. - Iwan Toergenjef.
R8650: MANSVELT, W.M.F. - De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard.
R5202: A. MANTEAU. - A. Manteau Brussel 1932-1947.
L5420: MANTINGA, Hector [= Maurits Mok]. - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries].
T7518: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. - De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen.
B8986: [SPINOZA] MANUSOV, Clasina. - Spinoza en de erfenis van Jacob Boehme.
R6073: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
R6940: MARCELISSEN, Ed & Piet van Dijk. - Groeten uit Niemandsland. Een Nederlands reisverhaal.
P0523: MARCH, Marion. - Creative typography.
Y4983: MARCHE, B.S. le. - Van V.-E. tot V.-J. (van victory - Europe tot victory - Japan). 100 dagrijmen 5 mei 1945 - 14 aug.
K9962: MARCHLEWSKA, Jadwiga. - Was der Kuenftige Papierhistoriker ueber das Heutige Zeitungspapier finden wird?
K9960: MARCHLEWSKA, Jadwiga. - Wer hat die Bezeichnung 'Cellulose' in die Chemie eingefuehrt?
B4727: MARCK, Jan van der (ed.). - De hedendaagse boekband als kunst. / The art of contemporary bookbinding.
K2323: MARCK, Marc van der. - Z, de grote onbekende. Zeefdruk.
H8319: MARCU, Valeriu. - De verdrijving der Joden uit Spanje. (Die Vertreibung der Juden aus Spanien). Vertaling Eduard Coenraads. Bandontwerp Wim A. Weynman.
R0996: MARE, Eline. - De witte vos.
T2651: MARE, A.J. de. - Herinneringen aan Dr. P.C. Molhuysen. Feiten en geschriften.
T2649: MARE, A.J. de. - Van Flament tot Holtrop.
T2650: MARE, A.J. de. - Lijst der geschriften van Dr. M.F.A.G. Campbell 1840-1890.
T1689: MARE, Eline. - Mossieur Sarelke.
R3433: MARE, A.J. de. - Museum Meermanno-Westreenianum, Catalogus der gedrukte Werken. Compleet in drie delen.
L2027: MARE, Eline. - Lieveke.
H5243: MAREE, Piet. - Boeken in ons huis.
Y9935: MAREE, Piet. - Het grote avontuur van Jan Klaassen en Katrijntje.
R5453: MAREES VAN SWINDEREN, C. de. - Berijmde gedachten. (dwaze, minder dwaze, en zelfs wel een ernstige).
B2336: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. - Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788.
B2334: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. en J.F.M. Sterck. - Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling.
R3616: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 23/24: Hollandse Hoogte. zomer 1997.
R3613: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 13. februari 1981.
R0477: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 21. Lente 1993.
R0476: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 22. Herfst 1994.
R3610: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 14. Najaar 1981.
R3606: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 18. Lente 1990.
R3605: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 19. Lente 1991.
R1220: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994.
T4734: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
T4733: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981.
Y6159: DRUKWERK IN DE MARGE. - Lood en oud ijzer. 25 jaar Stichting Drukwerk in de Marge 1975-2000.
Y9661: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 12. mei 1980.
Y9662: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 17. lente 1989.
Y9663: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 16. winter 1987.
Y3780: MARGUET, Jacques. - Verhandeling over de heiliging der zon- en feestdagen.
Y2302: MARIE, Sylvie. - Altijd een raam. Gedichten.
T2329: MARIEL, Pierre. - De Fratellini. De geschiedenis van drie clowns. Bewerkt door J.W.F. Werumeus Buning.
B8567: MARIEN, Marcel E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
L7454: MARIJAM, Siti. (ed.). - De Indonesische vrouw 1898 - 1948.
Y4227: CHRISTELYK MARINEBLAD. - Christelijk Marine vereeniging. 5e jaargang April 1940. No. 12.
R7366: MARINUS, B. - Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
T7030: MARIS, A.H. & C.J. Witteveen. - Grenswijziging Ned. - Duitsl. 1948-1998.
T9445: MARITAIN, Jacques. - Gino Severini. Exposition retrospective.
B8130: MARIUS, G.H. - Jac. van Looy. Hollandsche schilders van dezen tijd.
T5055: MARIUS, G.H. - John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken.
B9973: MARIVAUX. - Les fausses confidences. Comedie (1737).
T9160: MARJA, A. - Traject. Gedichten.
T0048: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
B4815: MARJA, A. - Stalen op zicht. Gedichten.
Y7380: MARJA, A. - De bajesballade van Wilde Oscar. Voorwoord J. van der Grient.
K3308: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten. Geillustreerd met foto's.
B0573: MARJA, A. - Tussen de gemaskerden. Ver- en onbe-scheidenheden meest op letterkundig gebied.
B0540: MARJA, A. (ed.). - Voor de bijl. Schrijvers slaags met de buitenwereld. Polemische uitingen in poŽzie en proza uit twee eeuwen nederlandse literatuur.
B0543: MARJA, A. - Over de kling. Schrijvers slaags met elkaar. Polemische uitingen in poŽzie en proza uit twee eeuwen Nederlandse literatuur.
Y8437: MARJA, A. - Man van dag en nacht. Gedichten.
R2142: MARK, Peter L.L. van der. - Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten.
R6864: MARKEN, J.C. van. - Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid.
R8543: MARLE, P.H.P. van. - Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang.
T4236: MARLOW, Georges. - L'Ame en exil.
Y0978: FELIX / MARNIX. - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. / Neerland's na-oorlogsche gedaante. 2e herziene druk.
T0470: MAROTZKE, Henriette. - Verzen der Aarde.
Y0656: MARQUET, Marcel. - Marquet. Tentoonstelling Museum Boymans en Gemeente Museum Arnhem 1956.
H2820: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De verhalen.
L3919: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Alle verhalen 1947-1982.
B3456: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Herinnering aan mijn droeve hoeren. Roman. Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu.
K4764: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
T8251: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Afval en dorre bladeren. Roman. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
T8246: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - De kolonel krijgt nooit post. Vertaling Barber van de Pol.
K3682: MARQUEZ, Gabriel Garcia. - Ogen van een blauwe hond. Verhalen.
Y9909: MARRE, Jan de. - Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen schouwburg, (volbouwd in den jaaren 1637, en voor de eerstemaal geopend den derden van Louwmaand, 1638.) Zinnespel.
Y3418: MARRYAT, Frederick. - The Works of Capt. Marryat. Jacob Faithful. Two volumes in one book.
Y0694: MARS. (= Maurice Charles Mathieu Bonvoisin). - Sable & Galet. Plages normandes et plages du nord de Cherbourg a Rosendael-Dunkerque.
T5882: MARS. - Het fooienstelsel veroordeeld!
R5968: MARS, F. - Zaandams straatnamen verklaard.
R5852: MARS, K.H.M. - De Parochie St. Nicolaasga 1691-1941.
Y8873: MARS. - Comperes et Compagnons.
Y1721: MARSH, Jan. - Dante Gabriel Rossetti. Painter and Poet.
R0982: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
Y6999: MARSMAN, H. / S. Vestdijk. - Brieven over litteratuur. Met een nawoord van T. van Deel.
K0158: MARSMAN, H. / S. Vestdijk. - Heden ik, morgen gij.
B9098: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
R1630: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie proza en critisch proza.
L3491: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en andere verhalen.
L0133: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie, proza en critisch proza.
A0483: MARSMAN, H. - Tempel en kruis.
M7944: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poŽzie.
M7867: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
T8713: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
B3021: MARSMAN, H. - De anatomische les.
M4745: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
M4377: MARSMAN, H. - Tempel en kruis en andere gedichten.
B1099: MARSMAN, H. - Verzameld werk IV. Critisch proza.
L7911: WARMERDAM. Mart. (ed.). - De electrische rozen # 1: Piet Bakker.
B6114: SPRUIJT. Mart. - Visible Language.
T0469: MARTENS, Erik. - Het hooglied der creativiteit. De poŽzie van Marsman.
H0578: MARTIALIS. - Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren.
Y6236: MARTIALIS. - Epigram 58. Vertaling van Anno Lampe.
B9680: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B9681: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B9508: MARTIN, W. - De schilderkunst in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
P0530: MARTIN PEDERSEN, B. - The international survey of logo disign. / Ein Internationaler Uberblick uber dei Gestaltung von Logos. / Une vue d'ensemble de la creation internationale de logos.
Y3025: MARTIN, A.V.J. - Televisie Service. Fotografische opnamen door Fred Klinger. Vertaling J. Gijsen.
B7653: MARTINET, Johannes Floretius. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
K4844: MARTORELL, Joanot. - De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs.
T2452: MARX, Karl / Friedrich Engels. - Manifest der Kommunistischen Partei. VerŲffentlicht im Februar 1848.
P1098: MARX-KONING, Marie. - Nacht-Silene.
K8930: MARX-KONING, Marie. - Nacht-silene.
B3671: MARX, Olga. - Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung.
T7006: MARX-KONING, Marie (red.). - Nederlandsch Letterkundig Bijblad van Cosmos. 1e jaargang 1901 nr. 1.
T7725: MARX, Karl. - Letters to dr. Kugelmann.
M2527: [MULTATULI] MASOCH, Sacher. - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaling Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen.
R3830: [SPINOZA] MASON, Richard. - Spinoza or Pascal? Two views on religion.
Y2172: MASSENET, J. / Jules Ruelle. - Enchantement.
T6564: MASSINGHAM, H.W. - Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is.
Y1025: MATER, B.E. - Kinderkost. Een leesboek voor de scholen.
Y1503: MATERN, Hermann. - Berlin und Deutschland.
Y0703: MATHAM, Adrianus (gravures). - 32 Afbeeldinge der Graven van Hollandt uit het oude Goudtsche Kronycxken. In 't Kooper verciert.
Y9784: MATHEWS PHOSA, N. - Deur die oog van 'n naald.
Y2166: MATHIEU, Emile. - Oogsttijd. La Moisson. Vierstemmig mannekoor. Gedicht van Guido Gezelle. Muziek Emile Mathieu.
K8308: MATHIJS ACKET, J. - Jacques Perk.
R4008: MATHIJSEN, Marita. - Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing.
Y0380: MATHIJSEN, Marita. - De afwezigheid van het verleden. Pamflet.
T4213: MATHIJSEN, Marita & Janneke Weijermans. - De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur.
Y6290: MATHIJSEN, Marita. - Van boeken geleende ogen. Hoe Amsterdam gezien werd in de negentiende eeuw door reizigers, journalisten en literatoren.
Y9817: MATLA, Hans. - Bommelkatalogus 1989. OfficiŽle Cumulatieve Bibliografie van het verhalend werk van Marten Toonder.
R5235: MATOUCHENKO, A. - De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen.
L7166: MATTHEUS. - De bergrede. Naschrift van prof.dr W.K. Grossouw.
B7881: MATTHEWS, Leonard Harrison (ed.). - The Whale.
Y1428: MATTHEY, Ignaz. - 'Het stond je zo schattig' Cultuurgeschiedenis van het matrozenpakje.
T0491: MATTHIJSEN, J.W. - Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie.
T0146: MATTHIJSEN, J.W. - Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt.
T5013: MATTHIJSEN, J.W. - Moskou. Reisindrukken.
B4969: TEIXEIRA DE MATTOS. - De kunstzyde-industrie haar ontwikkeling en toekomst.
T2499: MAUDER, Bruno. - Bruno Mauder, Glaserzeugung und Glasveredelung.
B9109: MAUPASSANT, Guy de. - Verhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
B6179: MAUPASSANT, Guy de / Kurt Lob. - Zwei Freunde. Erzahlung mit funf Illustrationen von Kurt Lob.
M7752: MAUPASSANT, Guy de. - Het leven van een vrouw. Vertaling I.E. Prins.
T3101: MAUPASSANT, Guy de. - Le Horla.
T6305: MAUR, G. in der. - Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr.
R8270: MAURIAC, Francois. - De kus aan den melaatsche. Uit het Fransch vertaald door Martin J. Premsela.
Y6671: MAURIAC, Francois. - De loop van het lot. (Destins). Vertaling J.C. Bloem.
Y8541: MAURIAC, Francois. - Steekspel. Een novelle met zes illustraties van Olivier Picard. Vertaling C. de Stoubendorff.
Y6404: DI, Maurice. - Kerwin. The poem.
L8025: MAURIK, Justus van. - Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets.
T2488: MAURIK, Justus van. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen.
T1744: MAURIK, Justus van. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
T1743: MAURIK, Justus van. - Verspreide novellen.
T1741: MAURIK, Justus. - Op reis en thuis. Novellen en schetsen.
T1742: MAURIK, Justus van. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
T1740: MAURIK, Justus. - Oude Kennissen.
T1739: MAURIK, Justus van. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen.
L5951: MAURIK Jr., Justus van. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
R4623: MAURIK, Justus van. - Krates. Een levensbeeld.
B6775: MAURIK, Justus van. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6779: MAURIK, Justus van. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6781: MAURIK, Justus van. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6782: MAURIK, Justus van. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6783: MAURIK, Justus van. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6784: MAURIK Jr., Justus van. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
B6786: MAURIK, Justus van. - Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach.
B6787: MAURIK Jr., Justus van. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
B6618: MAURIK, Justus van. - Muller's buste.
L0484: MAURIK Jr., Justus van. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
B4712: MAURIK, Justus. - Uit Justus van Maurik's werken.
K7835: MAURIK, Jan van. - Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwater zullen kunnen voorzien, 1849. Bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar.
T5160: MAURIK, Justus van. - Muller's buste.
T5159: MAURIK, Justus van. - Amsterdamsche luidjes.
R8693: MAURIK, Justus van. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
T4921: MAURIK, Justus van. - De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets.
R8042: MAURIK Jr., Justus van. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen.
R7319: MAURIK, Justus van e.a. - Een manusje van alles. Novellen.
R7317: MAURIK, Justus van. e.a. - Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen.
R7318: MAURIK, Justus van e.a. - Het Genootschap Leuterburg. Novellen.
R7316: MAURIK, Justus van. e.a. - Toon en Toos in de Opera. Novellen.
R7315: MAURIK, Justus van e.a. - Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos.
K6077: MAURITS (DAUM, P.A.). - Maurits (P.A. Daum) "Nummer elf". De Engelbewaarder Nr 10.
Y8080: KEURVENDEL PRINS MAURITS. - Vereeniging Keurvendel Prins Maurits.
K5089: MAUROIS, Andre. [=E.S.W. Herzog]. - Rozen van september. Vertaling Herman Leenes.
T7425: MAUROIS, Andre. [=E.S.W. Herzog]. - Het treurspel van Frankrijk. Vertaald uit het Frans.
Y2428: MAURON, Charles. (Van Gogh). - Vincent et Theo van Gogh. Une Symbiose.
B3703: MAURRAS, Charles. - Odysseus hartsgeheim. Vertaling Anton van Duinkerken.
T6460: MAURY, Francois. - L'Effort Militaire de la France.
R8397: MAUSBACH, Joseph. - Het standpunt der vrouw in de maatschappij. Eene toepassing der katholieke leer op het vrouwenvraagstuk. Vertaald: Anna Kellenaers-Damerau.
T2184: MAVORS. - Zijn wij gereed voor de mobilisatie in het jaar 1936?
Y0534: MAX. [A.P.L. van der Sanden]. - De misdaad van onwetendheid. Rood of Zwart.
R4941: MAXIMILIANUS, P. - Op 's hemels ronde spil. poŽzie van Vondel.
L5873: [VONDEL] MAXIMILIANUS, P. Dr. - Vondelstudies. Overzien en ingeleid door L.C. Michels.
Y7072: MAY, L.S. - De haaien. Verhalen.
Y6952: MAY, Lizzy Sara. - Grim.
Y6928: MAY, Lizzy Sara. - GebruikspoŽzie. Een keuze uit Blues voor voetstappen, Weerzien op een plastic-huid, Zingend als zinkend schip, Tijd voor magnetisch vuur, Grim gevolgd door GebruikspoŽzie.
M4473: MAY, Lizzy Sara. - Binnenkort in dit theater, gedichten.
H4215: MAYA, Wanda. - Etappe.
P0517: MAYER, F. - Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952.
Y6264: MAYER, Flip. - Veertig jaar rondom het hof.
R2285: [VERLAINE] MAYER, F. - Paul Verlaine. [Met vertalingen van gedichten door Jan G. Elburg en Ernest Dowson].
H0177: MAZAL, Otto. - Schatzkammer der Buchkunst Pflegestatte der Wissenschaft. Die Handschriften- und Inkunabelsammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek.
K9964: MAZZOLENI, Lole. - Note paleografiche e diplomatiche su alcune carte Revellesi dei Secc. VII-XIV.
T5786: McCARTHY, Mary. - Can There Be a Gothic Literature? Johan Huizinga-lezing 1973.
E0175: MCEWAN, Ian. - De brief in Berlijn. Vertaling Heleen ten Holt.
Y6023: McKENDRICK, Jamie. - Een versteende dierentuin. Gedichten vertaald door Ko Kooman.
W4599: MCKEON, Richard / Robert K. Merton / Walter Gellhorn. - The Freedom to Read. Perspective and Program.
W8259: McKERROW, Ronald B. - An introduction to bibliography for literary students.
H8168: McKERROW, Ronald B. - An introduction to bibliography for literary students. Introduction by David McKitterick.
H6141: McLEAN, Ruari. - How typography happens.
B7980: McLEAN, Ruari. - Modern Book Design. From William Morris to the present day.
L8445: MCLELLAN, David. - Friedrich Engels 1820-1895.
T1530: MCMILLAN, Richard. - Bloedende Betuwe.
H0691: MCMURTIE, Douglas C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst. Waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C. McMurtie's The Book te New York 1937...
H7976: MCMURTRIE, Douglas C. - The book. The story of printing & Bookmaking.
Y3713: McMURTRIE, Douglas C. - Golden Book- The Story of Fine Books and Bookmaking, Past & Present.
R6705: MECHELEN, Renee van. - Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980.
T2586: MEDITAVI, - De vlaming en zijn Taalrechten.
R6482: MEEGEREN, D.A. - Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken.
B2664: MEEHAN, Aidan. - Celtic Alphabets.
L7098: MEEKEL, Kees. - Jerusalem. Met 16 platen.
Y0789: MEEKEL, Kees. - De nar. Drama in vier bedrijven.
H5992: MEEKEREN, Job van. - Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen. Ingeleid door D. de Moulin.
R9310: MEEKHOF. - Het dooden van slachtdieren.
A0583: MEENT, Geertje Maerssens de. - De schilder en zijn vrouw.
L4560: MEER, L.B. van der. - De Etrusken. Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
T5448: MEER, H. van der. - Levende doden.
Y7904: [DUMMY] MEER, Vonne van der. - Het limonadegevoel & andere verhalen.
Y2187: MEERBEECK, Adrian de. - Thťatre funŤbre ou sont reprťsentťez les funerailles de plusieurs princes et la vie, trespas et magnifique obsŤques de Albert le Pie ... Archiduc d'Autriche ... faicts ŗ Bruxelles le 12. de Mars 1622.
R7222: MEERDERVOORT, M. van. - Het bolwerk van den blinden pionier.
R0963: MEERE, J.A.P. - De Verfspuit zijn toepassing door den huis-, decoratie-, reclame-, meubel- en autoschilder.
H2246: MEERKERK, J.B. - Om het derde rijk. Eene studie over Hendrik J. Ibsen.
B9653: [MULTATULI] MEERKERK, J.B. - Multatuli.
L8495: [MULTATULI] MEERKERK, J.B. - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie.
T0780: MEERLOO, Joost A.M. - Asklepiaden. Verzamelde essays.
R6725: MEERLOO, A.M. - Over wortels en vertakkingen van het angstgevoel.
R3819: [SPINOZA] MEERLOO, J.A.M. - Spinoza en het probleem der communicatie. Voordracht voor de Vereniging het Spinozahuis te Rijnsburg op 22 mei 1971.
Y4719: MEERMAN, Johan. - Narede tot de Nederduitsche vertaaling van Klopstock's Messias.
T6566: MEERT, Leo. - Holland en het Vlaamsch activisme. Een woord vooraf van L. Simons. Met als naschrift een hoofdartikel van De Nieuwe Courant en met belangrijke toelichtende aanteekeningen van den schrijver.
H6840: MEERTENS, Piet. - In het voetspoor van Henriette Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland. Ingeleid door Ger Harmsen.
L6967: MEERTENS, P.J. / A. Weijnen en H.C.M. Ghijsen. - Zeeuwsche dialectproblemen.
Y9400: MEERTENS, P.J. e.a. (eds.). - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 1 t/m 9.
R2452: MEERUM TERWOGT, P.C.E. - Voltaire's Dictionaire Philosophique. Leergang gehouden te Zaandam October-December 1942.
Y4687: MEES-VERWEY, M. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius.
Y6980: MEES, R. - De moraal in het handelsleven.
B7751: MEES-VERWEY, Mea. - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
R4035: MEES Az., G. - De Fransche heerschappij in ons vaderland en de verlossing daarvan in 1813.
T7510: MEES, M. - Een en ander over het stelsel van bescherming.
T7509: MEES, M. - Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen.
H8056: MEESTER, Mariet. - Landschap met dieren.
H1076: MEESTER, Joh. de. - Gezin.
B6919: MEESTER, J. de. - Iets over de literatuur dezer dagen. Een nutslezing.
K8712: MEESTER, J. de. - Vertellingen van vroeger en later.
K8147: MEESTER, J. de. - Het avontuur van David Zangvogel en andere vertellingen.
B3777: MEESTER, J. de. - De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola.
L8621: MEESTER, J. de, Brusse, Van Eeden, Havelaar, Heyermans. - Nieuwere Schrijvers.
L8616: MEESTER, J. de. - 's Zomers buiten. Stadje in roem.
M3541: MEESTER, Joh. de. - Gezin.
K8320: MEESTER, Johan de. - Allerlei mensen. Samengesteld door Johan de Meester Jr. en ingeleid door Victor E. van Vriesland.
M0927: MEESTER, Joh. de. - Goethe's liefdeleven.
L1233: MEEUSE, A.D.J. - Les extremes se touchent.
B1318: MEEUSE, A.D.J. - All about Angiosperms.
B2698: MEEUWESSE, Karel en Jan Starink. (eds.). - Anton van Duinkerken 1903-1968. KRO-Herdenkingsprogramma.
Y7912: [DUMMY] MEEUWS, Paul. - Jonge modinettes.
R0221: MEGALEEP. [Frederika Henriette Broeksmit]. - Zeedrijfsel.
B6379: MEHLER, F.Z. - Dr. Pieter Bernagie.
L3950: MEHRING, Franz. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Geautoriseerde vertaling door Jan Romein.
R0801: MEHRTENS, Gerhard F. - Windmolens voor het Vaticaan.
Y3942: DE MEIBODE. - De Meibode. Orgaan van het 1 Mei Comite te Amsterdam. No. 3, 1898. No. 4, 1899.
Y4249: DE MEIBODE. - De Meibode. Orgaan van het 1 Mei-Comite te Amsterdam. No 1. 1899.
T8891: MEIDEN, Annemike F.R. van der. - Woonplaats van verwachting.
K9815: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
T4380: MEIHUIZEN, H.W. - Een dader des woords. In memoriam Ds Albert Keuter.
Y2332: MEIJ, Sander. - Nieuw eiland.
MK0027: MEIJBOOM, L.S.P. - Verhandeling over den oorsprong van het ABC, Uitgesproken in de Hollandsche Maatschappij Van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
R3919: MEIJBOOM, Margaretha. - Bjornstjerne Bjornson
H7188: MEIJER, Bert W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie in prent en tekening.
H7036: MEIJER, Daphne. - Joodse tradities in de literatuur. Van Mendels Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg.
R5737: MEIJER, Jan de. - De Kerk der Ned. Herv. Gemeente te Koog aan de Zaan.
L7782: [REVE] MEIJER, Mia & Klaus Beekman. - Gerard (Kornelis van het) Reve.
Y6976: MEIJER, C.H.Ph. - Woorden en uitdrukkingen. Verklaar door...
R2939: MEIJER, Jokob / Adriaan K. Offenberg. - Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
L5866: MEIJER, W.H. - Terugblik. Herinneringen van een sociaal democraat. Verzorgd en geannoteerd door Mies Campfens.
H1456: MEIJER, Ischa. - Ischa Meijer's Magazine No 1. juli 1979.
R4694: MEIJER, G. - Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U.
H0223: MEIJER, J. - Jacques Perk en Willem Kloos 1881.
H0136: MEIJER, Jaap. - De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924.
T1241: MEIJER, W. - Disputationem Familiarem De Republica. Latine edidit W.G. van der Tak.
B9458: MEIJER, J. / Karel v. h. Reve / H.G. Schogt / Charles B. Timmer. - Over Toergenjew.
B7180: MEIJER, Jaap. - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus.
B7190: MEIJER, J. - Het levensverhaal van een vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
R1777: MEIJER, Joannes B.J. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel.
K9561: MEIJER, Jaap. - Manipulaties met de Mathilde Deel I: de bronnen tot november 1881. Deel II: de editie van 1882. Deel III: schaven achter de schermen.
K9554: MEIJER, Jaap. - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws. De Engelbewaarder Extra-uitgave.
K9560: MEIJER, Jaap. - The onlie begetter Jacques Perk in de poŽzie van Willem Kloos 1881-1888.
B5151: MEIJER, Jaap. - De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
B4992: MEIJER, Jaap. - Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868.
B4985: MEIJER, Jaap. - De bedevaartgangers. Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841).
B4986: MEIJER, Jaap. - Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916.
B4989: MEIJER, Jaap. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
B4990: MEIJER, Jaap. - Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie.
B4761: MEIJER, Jaap. - Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880.
K8410: MEIJER, Jaap. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker. Bevat tevens de bundel Sonnetten van Piet Lut en Het Zwijn (tekst en muziek). De Engelbewaarder Nr 21.
B4397: MEIJER, P.W.M. de. - Pirandelliaanse combinaties.
T5259: Meijer, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
R5483: MEIJER, Adolph F. - De droom.
Y0498: MEIJER, W.J. - De Rechtstoestand van Gemeente-Ambtenaren en -werklieden.
T7126: MEIJER, G.A. en N.J.M. Dresch. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924.
R4046: MEIJER, Jaap. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker.
Y4639: MEIJER, D.C. - Indrukken van de Brederoo-voorstelling.
Y1110: MEIJER, D.J. - Onze Dierenwereld, een leesboek voor de scholen.
Y8532: MEIJER, Bertus. - Met open vensters. Twee verhalen.
Y8759: MEIJER, Jaap. - De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924.
Y9546: [SPINOZA] MEIJER, W. - Over Spinoza en den godsdienst.
L0872: MEIJERE, Victor de. - De Avondgaarde.
R3640: MEIJERE, Victor de. - Uit mijn land.
Y4561: MEIJERING, Winnie & Pieter Boersma. - Red de ondergrondse metrokunst.
R4962: MEIJERS, Debora. - De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld.
L1231: MEIJNE, N.G. - In een stroomversnelling van de chirurgie.
Y5511: MEILHAC, Henri en Ludovic Halevy. - Tekstboekje. Korte inhoud en eenige Zangnummers De Groot Herogin van Gerolstein. Oprette in 3 bedrijven (4 tafereelen). Muziek van Jacques Offenbach. Gearrangeerd door Th. T. Wiering.
R1155: MEILINK, Wim (ed.). - Bibliografie van in Nederland en Belgie verschenen werken op het gebied van het poppenspel.
T2170: MEILOF-WITTE, Noor / Jan Meilof / Joost de Moor. - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
R4530: MEINER, Annemarie (ed.). - Grundstock einer Fachbibliothek fŁr den Buchhšndler.
R3258: MEINKEMA, Hannes. - Het persoonlijke is poŽzie.
W2230: MEINKEMA, Hannes. - Verhalen. Alle verhalen uit: Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder.
Y2140: MEINKEN, Fred. - Wabash blues. La mode est aux blues.
Y0699: MEINSMA, K.O. - De Librye te Zutphen. Ingeleid door B. Looper en A.J. Geurts.
T1334: [SPINOZA] MEINSMA, K.O. - Spinoza en zijn Kring. Historisch-kritische studiŽn over Hollandsche vrijgeesten.
R5777: MEISCHKE, M.C.A. - Koek- en Speculaasprenten. Het vanwaar en het waarvan.
L5396: MEISSINGER, Karl August. - Der katholische Luther.
L7254: MEISSNER, Franz Hermann. - Hans Thoma.
T5566: MEISTER, Karina [samenstelling en calligrafie]. - O admirabile Veneris idolum.
L0020: MEISTERSANGER, Jacob der. - Net als vroeger.
T0692: MELIS, Willem. - De strijd om de vereeniging der Nederlanden.
B4589: MELIS, Henri. - Taferelen uit het leven van een Pallieter. 10 tekeningen.
K7531: MELKER, Saskia de (eds.). - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books.
T2126: MELKMAN, J. [=J. Michman]. - Samuel Joseph Agnon. Inleiding over Auteur en werk.
T5037: MELKMAN, Jozeph. [= J. Michman] - Ter Herinnering aan de Uittocht uit Egypte.
T9242: MELLAERTS, J en Gilbert Neirinckx. - Avond. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T6424: MELLE, Marius van en Rob van Veelen. - Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp.
R0630: MELLES, J. - Het Huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de Stedelijke Bank van Lening te Rotterdam 1325-1950.
L1142: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
R1581: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
T1066: MELLINK, A.F. - De radikale Reformatie als thema van sociaal-religieuze geschiedenis.
R9238: MELLINK Pz., F.G. - Nederlandsche spraakkunst.
R3300: MENS EN MELODIE. - Mens en melodie. Algemeen maandblad voor muziek 5e jaargang nr 1, januari 1950.
L6789: MELSEN, A.G.M. van. - Het nut der wijsbegeerte.
Y1949: MELVILL VAN CARNBEE LOWRY EDWARDS, E. - Une heresie aux Pays Bas, Tanchelin Raspoutin, un rapprochement Historique.
Y3843: MELVILLE, Herman. - De klerk Bartleby. Een verhaal van Wall Street. Vertaling en nawoord Rosalien van Witsen, illustraties Charlotte Schrameijer.
P1718: MEMBRECHT, Steven. - De sektariers en de witte vlek.
H8462: MEMBRECHT, Steven. - Ja-of nee / nee-of ja. Gedichten
B3547: MEMBRECHT, Steven. - Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten.
M4475: MEMBRECHT, Steven. - Raderwerk. Gedichten/Teksten.
Y2844: MEMBRECHT, Steven. - Een oliedruppel tijd. Gedichten.
E0187: MEMOSPEL. - Hollandse Meesters Memospel. zoek de schilderijen bij elkaar. Ontwerp Femke den Hertog.
L1232: MENDEL, B. - Over de taak der pharmacologie.
K6393: MENDELS, Josepha. - Zoethout en etamien en andere novellen.
Y6546: MENENDER. - Vier blijspelen. (Het scheidsgerecht, Glycera, Het meisje uit Samos, De beschermgeest) door J. van Leeuwen Jr.
T3176: MENGER, Anton. - Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen.
B4954: MENNE, Karl. - Der Einfluss der deutschen Literatur auf die niederlandische um die Wende des 18.u. 19Jhts. Teil I. Periode der Ubersetzungen; Fabel- und Idyllendichtung; Klopstocks Messias; Ubersicht uber das Drama.
K9609: MENNEKENS, Jef. - KinderpoŽzie in verband met onderwijs en opvoeding.
R5360: MENNEKENS, Jef. - Een kroon. Drama in 5 bedrijven.
L3333: MENS, Jan. - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheim dagboek van Maria Petronella Goudentor.
K7317: MENS, Jan. - Het rode gerucht.
R7233: MENS, Jan. - Godt alleen d'eere.
R6527: EEN MENSCHENVRIEND. - Licht en Schaduw in ons Maatschappelijk Leven.
B6586: MENSING, Jan. - Grafische monografieen: Bandtitels van Jan Mensing met een bijschrift van L. Ronner.
Y8370: MENSINGA, J.A.M. - De vereering van Maria, de Moeder Onzes Heeren. Eerste stuk.Geschiedkundig nagespoord en beoordeeld door J.A.M. Mensinga
Y6783: MENSONIDES, S.S. - Het Wilhelmus naar de uitgave van het Geuzenliedboek van 1581. Met inleiding, verklaring en aantekeningen van...
Y8359: MENSSCHERT, Willem. - De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz. Vignetten van C. Rochussen.
L0186: MENTEN, Ted. - Borders.
L0190: MENTEN, Ted. - Art Deco small frames and borders.
W2217: MENZ, Gerhard. - Der deutsche Buchhandel.
Y7164: MEPPEN, K.N. - Agatha. Kern van levenswijsheid, of: Hoe bereikt het meisje hare bestemming? / naar de Hoogduitsche uitgave vrij gevolgd.
P0920: [BECKETT] MERCIER, Vivian. - Beckett/Beckett.
T3556: MERCIER, Desire Felicien. - Noodkreet der Belgische bisschoppen tot de openbare meening.
T9793: MERCIER, Kardinaal. - Herderlijke Brief van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen over de Vaderlandsliefde en standvastige lijdzaamheid. Kerstmis 1914.
Y2619: MERCURIUS. - Mercurius. Orgaan van de Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius. Juli - December 1901 nrs: 1 t/m 19 .
Y3586: MERCUUR Th. (voorwoord). - Anna Maria van Schuurman (1607-1678).
R9356: MEREZJKOWSKJOE, D.S. - Paul I. Drama in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Annie de Graaf.
Y6428: MERIMEE, Prosper. - Carmen. Vertaling J. de Jong.
R8562: MERK, E. - Onder een dak. Novelle.
Y6815: MERKX, Riet. - Bouwstenen.
T9233: MERKX, C.J.M. en G.W. Lovendaal. - Vergeefs Verwacht. Voor Mannenkoor of kwartet.
R4935: [STRACHEY]. MERLE, Gabriel. - Lytton Strachey (1880-1932). Biographie et critique d'un critique et biographe. 2 vol.
R4685: MERLYN. - Derde jaargang nrs 1 t/m 6, 1965, complete jaargang.
M3154: MERLYN. - Bijdragen over De brieven Van van het Reve. Vestdijks Zo de ouden zongen... I. Gomperts' heldhaftige literatuurbeschouwing Het orakel van Gomperts.
B1947: MERLYN. - Bijdragen over Coenens Onpersoonlijke herinneringen. Tengnagel en de Schouwburg. Lodeizen en de sterren. Zeemorgen en Toetsing door splitsing.
T2435: MERODE, Willem de. - De rozenhof. Kwatrijnen.
Y7011: MERODE, Willem de. - Verzamelde gedichten. Twee delen.
T0030: MERODE, Willem de. - Het kostbaar bloed.
B4821: MERODE, Willem de. - De overgave.
R8685: MERODE, Willem de. - De overgave.
T8577: MERODE, Willem de. - O Tempora, O Mores !
B5918: MERODE, Willem de. - Gedichten. 3 delen. Ingeleid door K. Heeroma.
R7865: MERODE, Willem de. - De donkere bloei.
T3311: MERODE, Willem de. - Kwattrijnen.
T8353: MERODE, Willem de. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
W4347: MERODE, Willem de. - De lichtstreep.
T8206: MERODE, Willem de. - Eenvoudige gedichten. Met teekeningen van H. Molenaar.
T8203: MERODE, Willem de. - Chineesche gedichten.
M0028: MERODE, Willem de. - Spiegelbeelden.
Y9417: MERODE, Willem de. - XXX Psalmen.
Y9418: MERODE, Willem de. - Kwattrijnen.
K4399: MERRILL, John C. - The Elite Press. Great newspapers of the world.
T6665: MERTENS, D. - In Memoriam Martin Luther King.
R5730: MERZ, Dr. - Ultramontaansche wonderziekte in de tweede helft der negentiende eeuw.
T7299: MES, Gomarius. - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door katholieke Nederlanders geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887, het jaar van het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII, benevens een wetenschappelijk overzicht.
Y8596: MESDAG, Clara van. - Het licht der wereld. Geheel geteekend door... Verzameld door Corrie Jacobs en Tony de Ridder.
T7838: MESMAN, Jan. - De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom.
R8008: MESSCHERT, Willem. - De Gouden Bruiloft. Gedicht.
R3068: MESSEL, Saul van. [=Jaap Meijer]. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
T8840: MESSEL, Saul van. [=Jaap Meijer]. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
H0574: MESSEL, Saul van. - Toverstaf. Nieuwe priapeeen.
K9938: MESSEL, Saul van. - Het eeuwige leven. Een bundel doodspoŽzie.
R3748: MESSEL, Saul van. - Bruid waar blijft je mond. Een bundel priapeeen.
T8661: [SALOMO] MESSEL, Saul van. - Salomo, keur uit zijn liederen. Uit het Hebreeuws vertaald.
W7687: MESSEL, Saul van. - Syndroom: joodse poŽzie.
T4796: MESSEL, Saul van. - Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten.
T8152: MESSEL, Saul van. - Het geluid hing te trouwen.
R2300: MESSEL, Saul van. - Balans 5739. Drie kwatrijnen.
W2094: MESSERER, Wilhelm. - Kinder ohne Alter. Putten in der Kunst der Barockzeit.
T6016: MESSINK, H.J. - Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano.
Y4184: DE METAALBEWERKER. - De Metaalbewerker. Weekblad van de Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond. 34ste jrg. 1927 no 38 en 40ste jaargang 1933 no 26.
Y6347: METAIL, Michele. - Doolhof_ U bent hier.
K9425: METER, Leo en Paul Guermonprez. (ed.). - Eva's jongste dochter. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
B4378: METSCH, G. - Uitverkoren volk. Joods godsdienstig leven.
L8024: METTENEYEN, Bert van. - Hugo de Vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal.
Y5505: METZ, W. - Onderwijzeres en Kunstrijder.
B8668: METZGER, Bruce M. & Michael D. Coogan (eds.). - The Oxford Companion to the Bible.
T4567: MEUFFELS, Hubert. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R9110: MEULE, Bat achter de en Zien Massepant. - Riempies. (Berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven).
R7753: MEULEMANS, Arthur. - Kinderliederen op gedichten van Willem Gijssels.
H7536: [MULTATULI] MEULEN, Dik van der. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
T1994: MEULEN, R. van der. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld.
L7181: MEULEN, R. van der. - Oudpruisisch Mixkai.
T1478: MEULEN, B. van der. - Uw huis en uwe woning.
B6757: MEULEN, R. van der. - Over een naam van het Stormvogeltje: Malefijt.
B6736: MEULEN, R. van der. - Over enige aardrijkskundige namen bij onze vroegere zeevaarders.
B6737: MEULEN, R. van der. - Nogmaals over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6741: MEULEN, R. van der. - Over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6437: MEULEN, R. van der. - Peter de Groote en het Hollandsch.
T5456: MEULEN, Pieter van der en A.K. Montijn. - De menschheid en de alcohol. Een maatschappelijk vraagstuk, veelzijdig door gezaghebbende Nederlanders.
B4728: MEULEN, R. van der. - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
Y3712: MEULEN, R. van der. - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt.
Y1955: MEULEN, M.E. van. - Levensvragen. Brieven aan eene vriendin.
Y0502: MEULEN, P. van der. - De Krant heeft het gezegd.
R8302: MEULEN, B. van der. - Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur".
W4615: MEULEN, R. van der. - Boekhandel en bibliographie. Theorie en praktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen [etc.].
R2440: MEULEN, R. van der. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
T3125: MEULEN, P. van der. - De waarheid omtrent het Amerikaansche alcoholverbod. Rapport aan de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken uitgebracht op grond van een studiereis met wijlen N.A. De Vries.
B1162: MEULEN, R. van der. - Over de onderscheiding van levend en levenloos in de Slavische talen.
R6122: MEULEN, P. van der. - De comedies van Coornhert.
Y7749: MEULEN, P. van der. e.a. - Even luisteren? voor 'n ernstige zaak! Een rem of een motor? zullen uw leuzen spoedig in vervulling gaan? Oorlog aan den oorlog, maar ook aan den alcohol!
H1054: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
L6524: MEULENBERG, Frans. - Formules voor verlangen. Voorwoord Frans J. Meijman.
R1073: MEULENHOFF, J.M. - Viert Feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging.
T3831: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1955-1956. Losse kaart met nieuwe uitgave.
T3830: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1956-1957. Losse kaart met nieuwe uitgave.
T3827: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Najaarscatalogus 1951. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
R4724: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
Y6407: MEULENHOFF. - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
Y7581: MEULENHOFF. - Uitgeverij J.M. Meulenhoff. Map met ca. 80 prospectussen, ca. 40 bestelkaartjes en 3 fondscatalogi.
Y8721: MEULENHOFF. - Voorjaars- en Najaarsaanbiedingen 1974 - 1977 - 1982 - 1983 - 1984. Brochure over Meulenhoff maart 1980.
Y1203: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeen Geschiedenis. Ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
Y1100: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeene Geschiedenis, ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
L6372: MEURER, R.J.Th. - De vrouw en het moederschap.
Y4706: MEURS, Rudi (ed.). - Recht voor de R A F.
R0247: MEURS, B. van. - Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten.
B9771: MEURS, B. van. - De roman.
B7910: MEURS, B. van. - De Vroolijkheid en het Lachen.
B7466: MEURS, B. van. - De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord.
B7313: MEURS, B. van. - Pepermuntjes. 250 Dichtjes.
R8561: MEURS, B. van. - Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes.
Y0499: MEURS, F. van. - Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935.
T2864: MEURS, F. van. - Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage.
K3638: MEURS, Bern. van. - Letterkundige termen en begrippen.
K1159: MEURS, G.N., Oudenalder, A.C. van den et al. (ed.). - Het papier op de postzegel.
R4212: MEVIS, Annette. (inleiding). - Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.
Y3431: MEY, Johann Heinrich. - Charakterzuge, Anekdoten und besondere Lebensumstande der heiligen Elisabeth, einer ungarischen Koningstochter und vormaliger Landgrafin von Thuringen und Hessen. enz.
L8990: MEYER, M. Hubert (ed.). - Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain.
Y2190: MEYER, Joseph & Lucien Boyer & Louis Lemarchand. - Une tasse de cafe. A cup of coffee, a sandwich and you.
R8950: MEYER, J. - De achtergrond van Tachtig, Kloos en Perk herdacht.
R7932: MEYER, Conrad Ferdinand. - Angela Borgia. Vertaald door Jac. van der Ster.
W4519: MEYER, Justus. - De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu.
B7652: MEYERE, Victor de. - Labber-de-Zwie. Nawoord Wim Zaal.
L3033: MEYIER, Fenna de. - De keuze.
L0050: MEYIER, Fenna de. - Het leven gaat door.
R7786: MEYLANDER, Johan / Gustave van de Woestyne. - Fashion. Met drie sterkwaterplaten.
L8928: MEYLING, Christine. - Een hand voor ogen.
K6318: MEYRINK, Frank. - Gottliebs dood.
R9747: MEZIERES, L. - Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland.
K3141: MIANO, Sarah Emily. - Encyclopedie van de sneeuw. Vertaling Marijke Versluys.
Y6138: [KLOOS] MICHAEL, Hubert (ed.). - Willem Kloos 1859-1938 zijn jeugd, zijn leven. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre.
R8009: MICHAEL, C. / H.A. Ackerlin-gregoor / E. Laurillard. - Lessen en liederen eener Moeder.
B0460: MICHAEL, Jan. - Op de fiets.
T6260: MICHAELIS, Hanny. - De rots van Gibraltar.
T8158: MICHAELIS, Hanny. - Onvoorzien.
Y6233: MICHAELIS, Hanny. - Herfst.
M3809: MICHAELS, Karin. - Het paarlsnoer. Vertaald door H.J. Smeding.
L7830: MICHEELS, Pauline. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
B6300: MICHEELS, J. - Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde.
R9410: MICHEELS, L.A. - Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden.
T3522: MICHEL, Ernest - Een andere Dynamiek.
K8486: MICHEL, Ernest. - De bisschop.
B4207: MICHEL, Ernest. - Extazen.
T7188: MICHEL, Ernest. - Ex paradiso...
R3783: MICHEL, Ernest. - Europeesche jeugd.
B2112: MICHELANT, M.H. - Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame.
Y6988: MICHELET, J. - De vogel. Naar de 8e Fransche uitgaaf bewerkt door mevr. M. v. Vloten met oorspronkelijke illustraties van H. Giacomelli.
L4298: MICHELET, J. - Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII.
T6386: MICHELS, A.W. - Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935.
Y7021: MICHELS, L.C. - De legende van Sinte Haringus. Ingeleid en verkl. door..
L6787: MICHELS, L.C. - Over het waarnemen van taalverschijnselen.
L6216: MICHELS, F.W. & G.E.K. Brummer. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door ....
B7732: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk.
L2712: MICHELS, L.C. - Recht van spreken.
B6761: MICHELS, L.C. - Trekken van taalgebruik.
M7356: MICHELS, F.W. - Reis zonder einde en andere verhalen.
Y3649: MICHELS, Leonardus Cornelius. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken.
R4082: MICHELS, L.C. - V.S. in 't geweer.
T4403: MICHELS, A.W. - De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht.
Y7861: MICHELS, L.C. - Joannes Stalpart van der Wiele. Rede ter herdenking van zijn sterfdag uitgesproken te Roermond op 29 December 1930.
L8060: MICHIELS, Ivo. - Verhalen uit Journal brut.
L3725: MICHIELS, Ivo. - Journal brut. Met een nawoord van Joris Gerits.
K5280: MICHIELS, Ivo. - Journal brut.
R1535: MICHMAN, J. en J. Ilan-Onderwijzer. (ed.). - Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd.
R5790: MICKLEM, N. - Nationaal Socialisme en Christendom.
R4385: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: I, october 1841.
R4383: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: XI en XII augustus/september 1841.
R4384: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: X, july 1841.
R3500: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede.
R5953: MIDDENDORP, Jan. - Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945.
H0006: MIDDLEMAS, Keith. - Pursuit of pleasure. High Society in the 1900s.
T1815: MIEDEMA, Niek. - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986.
Y8326: MIELEN, Eddy (ed.). - C.C.S. Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver. De Engelbewaarder Nr. 11.
H7093: MIELKE, Hans (ed.). - Manierismus in Holland um 1600. Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett.
H6616: MIELKE, Heinz-Pieter / Katharina Guting. - Nederrijns drukwerk. De chromolithografische drukkerijen van het industriegebied Krefeld-Monchengladbach-Viersen.
Y7043: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. [Nieuwe reeks] Nrs: 6-7/8-9/10. Augustus t/m December 1926.
Y3022: DE WITTE MIER. - De Witte Mier 1e jaargang Nr. 9 Januari 1913. 2e jaargang nrs: 1 en 4. 1913/1914.
Y3020: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 1. [Nieuwe reeks] Januari 1924.
Y3018: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 2. [Nieuwe reeks] Februari 1924.
Y1400: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nrs: 9 - 10 - 11- 12. Januari t/m April. 1913. Onder Redactie van J. Greshoff.
R5260: MIERAS, Johannes Pieter. - Liber amicorum J.P. Mieras.
T0782: MIERLO, J. van. - De poŽzie van Hadewijch.
T5731: MIERLO, J. van. - Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439).
L1337: MIERLO, J. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
T3560: MIERLO, J. van. - Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller.
K9522: MIERLO, J. van. - Jan Frans Willems 1793-1846.
K5708: [VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. - De speelman Hendrik van Veldeke.
T4771: MIERLO, J. van. - Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen.
Y7610: MIERLO, J. van. - Aantekeningen bij een nieuwe uitgave van de jeeste van Walewein.
T4060: MIEROP, Lod. - Met wie mag men trouwen?
B0416: MIGUEL, Salim, & Egle Malheiros. - Memoria de Editor. Organizado por Dorothee de Bruchard.
Y6038: ZUID-HOLLANDSCHE UITGEVERS MIJ. - Fondscatalogus 1963-1964 van de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., Den Haag.
Y7600: LEIDSCHE UITG. MIJ. - Uitgeverij Leidsche Uitgevers Mij., Leiden. 11 prospectussen en 4 bestelkaartjes.
H5943: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks.
B8076: MIJKSENAAR, Paul (ed.). - Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid in ruimtelijkheid.
Y0144: MIJNHARDT, W.W. - Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek.
Y6306: MIJNSSEN, F.J. - De Depecherijder van De Wet. Ten voordeele der concentratie-kampen in Zuid-Afrika.
Y7897: MIKSZATH, Kalman. - De Wonderparaplu. Uit het Hongaarsch door T. Beets-Damste.
Y4632: MILIKOWSKI, Efraim / Ewout Storm van Leeuwen. - OOOOOO. Nummer 1. 1969. poŽzie: Hans van den Ban. Proza: C. Bamzaaier. Grafiek Rene Treumann.
Y3734: DE ANTI-MILITARIST. - De Anti-Militarist. Maandblad der Socialistische Oud-Strijders en aanverwanten. Voor Vlaamsch Belgie. 10e Jaargang 1931. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.
B4719: MILL, John O'. - Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan.
B9797: O'MILL, John. - Tafellarijmvet.
Y7823: MILL, John O'. - Popsy Poems. Pre-popsylated poetry. Ripse rijmen in Dutch and Double Dutch.
H4202: MILLER, Henry. - The smile at the foot of the ladder. Drawings by Dick Elffers.
L3154: MILLER, Henry. - Glimlachend aan de voet van de ladder. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
R9059: MILLER, Henry. - Obsceniteit en de wet der wederkerigheid. Vertaling John Vanderbergh.
K5241: MILLER, Henry. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
W1095: MILLER, Henry. - The Rosy Crucifixion. Sexus. Book one -six.
Y0834: MILLER, Robert W. - The Art Glass Basket.
Y0814: MILLER, Everett & Addie. - The New Martinsville Glass Story. Book II - 1920 - 1950.
H8166: MILLINGTON, Roy. - Stephenson Blake. The last of the old English typefounders.
H8051: MILLS, Magnus. - Komt allen tezamen. Vertaling Rob van Moppes.
T8302: MILNE, A.A. - When we were very young. Decorations by Ernest H. Shepard.
T8297: MILNE, A.A. - Now we are six. Decorations by Ernest H. Shepard.
T3435: MILREIS, Colas. - In het Elfenland. Vertaald uit het Zweedsch door Irma.
Y6829: MIN, Neeltje Maria. - Losse vracht.
Y6114: MINCO, Marga. - Floroskoop: Maart.
L4222: MINCO, Marga. - De glazen brug.
L3910: MINCO, Marga. - Door het land.
L3494: MINCO, Marga. - De val.
L0915: MINCO, Marga. - Nagelaten dagen.
W7075: MINCO, Marga. - De zon is maar een zeepbel. Twaalf droomverslagen.
K6506: MINCO, Marga. - Terugkeer.
B0580: MINCO, Marga. - De andere kant. Verhalen.
R1684: MINDERAA, P. e.a. (redactie). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
M8309: MINDERAA, P. e.a. (redactie). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
L5313: MINDERAA, P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag.
T9922: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Derde stukje.
T9921: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Tweede stukje.
H6717: [BECKETT] MINIHAN, John. - Samuel Beckett photographs by John Minihan with an introduction by Aidan Higgins.
L5339: DOCTEUR MINIME. - Le Parnasse hippocratique. Receuil de poťsies fantaisistes tirťes de diffťrents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux.
T3241: MINNAERT, G.D. - Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij.
Y1206: MINNAERT, G.D. en J. Vilders. - Kinderlust. Leesboek voor de middelste klas. Vierde stukje.
T2152: MINNE, Andre. - Cirkusmensen.
R7816: MINNE, Richard. - In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez.
B9163: MIR, Guillermo Hernadez. - De hof der oranjeboomen. Vertaald door J. Slauerhoff.
L7375: MIRABELLA, Giuseppe. - Artisi Italiani dell Ex Libris.
T9662: MISHIMA, Yukio. - Na het banket. Roman. Vertaald door Jef Last.
R3838: [SPINOZA] MISRAHI, Robert. - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
H8868: MITTLER, Elmar (ed.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg.
H7829: MODOR, Janko en Hans van Pinxteren. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1980 aan Janko Modor en Hans van Pinxteren.
Y9986: MOEBIUS. [= Jean Giraud]. - De erectomaan.
Y3714: MOELIKER, Kees. - Rotterdamse Natuurvorsers.
T7366: MOEN, Adr. - De Reguliersgracht.
T0542: MOENS, Wies. - Landing.
B6303: MOENS, A.M. - Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia.
T2883: MOENS, Petronella. - Mevrouw LeliŽndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen.
H6662: MOERBEEK, Toine. - Paard en beest. Essays over schilderkunst.
L9151: MOERDIJK, Marie-Cecile. - Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas.
R6035: MOERKERK, Herman. - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk.
R0951: [VONDEL] MOERKERKEN, P.H. van. - Aphorismen uit Vondel's werken saamgelezen.
T0058: MOERKERKEN, P.N. van. - XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr.
R9159: MOERKERKEN Jr., P.H. van. - De doodendans. Drama met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen.
W8202: MOERKERKEN, P.N. van. - Naar de eenzaamheid.
W7953: MOERKERKEN, P.H. van. - De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen.
R8672: MOERKERKEN, P.H. van. - Jan van den Dom.
M3405: MOERKERKEN, P.N. van. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
R6930: MOERKERKEN, P.N. van. - In den lusthof Arkadie.
R3772: MOERKERKEN Jr., P.H. van. - Modron. Een dramatisch spel.
Y9268: MOERKERKEN Jr., P.H. van. - Modron. Een dramatisch spel.
R2999: MOERMAN, Josien. - Lexicon Nederlandstalige auteurs.
H3350: MOERMAN, Josien. - Lexicon internationale auteurs.
Y6357: MOERMAN, Josien (ed.). - Spectrum Nederlandstalige auteurs.
H7833: MOK, M. - Verzen van Nederland.
H7728: MOK, Maurits. - Berijmde bokkesprongen.
T8945: MOK, Maurits. - Grondtoon.
H5656: MOK, Maurits. - Laat getijde.
R1873: MOK, M. - Europa. Gedicht.
B7311: MOK, Maurits. - De vliegende Hollander.
L8827: MOK, Maurits. - Zeven gedichten & een fragment.
M8068: MOK, Maurits. - Woorden in het donker.
R9170: MOK, Maurits. - Berijmde bokkesprongen.
W7973: MOK, Maurits. - Kaas- en broodspel.
A0312: MOK, M. - Scheppingsdroom.
Y6047: MOK, S. - Hervorming van het ontslagrecht.
R7414: MOK, S. - Het Moderne Arbeidsrecht. Rede uitgesproken op de 16de Alg. Vergadering van het N.V.V. (28 mei 1935).
W4424: MOK, Maurits. - De rattenvanger. Een gedicht.
K0870: MOK, Maurits. - Storm uit het Oosten.
K9585: MOL, H. - Geloof en bijgeloof in de fonetiek.
T8947: MOLEN, W.J. van der. - De onderkant van het licht.
T8835: MOLEN, W.J. van der. - Op een grasstengel klimmen. Gedichten.
H1537: MOLEN, W.J. van der. - Sous-Terrain.
Y0015: [BIJLSMA, Auke] MOLEN, Martijn van der (foto's). - Auke 65 in vijfenzestig portretten. Met DVD: Geen buizen maar huizen.
T8787: MOLEN, W.J. van der. - Wegwijzers naar nergens. Gedichten.
T8788: MOLEN, W.J. van der. - Geeft 't leven terug? Gedichten.
T8722: MOLEN, W.J. van der. - Over het hoofd gezien.
B3375: MOLEN, F.J. van der. - Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht.
R6289: MOLEN, S.J. van der. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
Y9687: MOLEN, S.J. van der. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
K7693: MOLENAAR, Johan de. - Dubbelconcert. Vertaalde gedichten.
W7823: MOLENAAR, Johan de. - Kleine suite. Gedichten over muziek.
T4661: MOLENAAR, Frans. - Frans Molenaar design.
T4643: MOLENAAR, A.M. - Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten.
T2050: MOLENBROEK, P. - De Duitsche Wetenschap.
T5292: MOLENBROEK, P. - De onwaarheid van J'Accuse!
R8820: MOLENDIJK, Herman. - Bloederige vaderlandsliefde.
R8821: MOLENDIJK, Herman. - De eerste plichten.
R8822: MOLENDIJK, Herman. - Waarom jij niet?
R5925: MOLENDIJK, Herman. - Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale.
Y5529: MOLHAISNE, P. de. - La Fete de la Hollande. Strophes Dediees a sa Majeste Wilhelmine Princesse d'Orange-Nassau Reine des Pays-Bas.
L7174: MOLHUYSEN, P.C. - Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius.
T9379: MOLHUYSEN, BLOK & KOSSMANN. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
Y4517: MOLHUYZEN, P.C. - Levensberigt van St. Lebuinus.
B2685: MOLIERE. - Le Tartufe. Le depit amoureux.
Y6496: MOLIERE, J.B.P. - De Schelmenstreken van Scapin. Blijspel naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1671. Vertaling S.J. Bouberg Wilson.
B0276: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P.
T9176: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang nr. 2, april 1939.
T9175: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang nr. 1, januari 1937.
T9174: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang nr. 4, october 1934.
T9172: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang nr. 1, februari 1931.
T9173: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, januari 1933.
T9171: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 4, december 1930.
T9170: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 1, juni 1930.
L7965: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
Y4591: [VONDEL] MOLKENBOER, - Beschrijving en reyen van Vondels Jephta . Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereniging Veritas.
L6835: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Het rhythme van de Vondelwaardeering.
T1543: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931.
T7975: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937.
T7979: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932.
T7974: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936.
T7972: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934.
T7973: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935.
Y6797: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Vondel-Schetsen.
R1432: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940.
Y1336: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang. Nr. 6. Feestnummer aan Molkenboer bij zijn zestigsten verjaardag aangeboden door zijn leerlingen.
Y1332: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 11e jaargang nr. 3, juni 1940,
B1726: MOLKENBOER, B.H. en A.H.M.J. van Rooy. (ed). - Pater de Groot. Herdenking en hulde.
B1655: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
Y3410: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. Twee delen.
Y0339: MOLL, Willem. - Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll.
T4834: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
T4835: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
K2364: [VONDEL] MOLLER, Henrik Willem Evert. - De Heerlijckheit der Kercke van Joost van den Vondel.
Y1782: MOLLISON, Elizabeth en Henk Romijn Meijer (eds.). - Spiegel van de Engelse poŽzie uit de gehele wereld. Deel twee. Dichters van de twintigste eeuw.
T1492: MOMIYAMA, Nanae. - Sumi-E. An Introduction to Ink Painting.
Y2153: MONCHEN, William. - Marsch-album voor piano.
B6816: MONCHY-NILSSON, Gunvor de. - Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer.
T5201: LE PETIT MONDE. - Le petit monde. Journal menuel pour les enfants de trois a dix ans. 1re annee, janvier 1878 - decembre 1878.
Y8161: LE MIROIR DU MONDE. - Le Miroir du Monde. Hebdomadaire illustre. Deuxieme annee numero 86, 24 octobre 1931.
L9182: MONDLIN, Marvin & Roy Meador. - Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
B0239: MONDRIA, Henk R. - Bommelbibliografie. En de bommelverhalen: Tom poes en de maanraket, Dieper leven en Heer Bommel en de superconcentratie.
Y9853: MONDRIA, Henk R. - Bommelbibliografie. Met Marten Toonder, Vertellen: een vermomde behoefte aan communicatie. Kappiebibliografie; Pandabibliografie; Hollewijnbibliografie en overig werk van Toonder.
Y9860: [TOONDER] MONDRIA, H.R. - Bommelbibliografie. Eerste nederlandse stripkatalogus.
H0817: MONESTIER, Martin. - The art of paper currency.
Y2126: KUNSTHANDEL MONET. - Philipp Bauknecht 1884-1933. Oelbilder, Aquerelle, Grafik. Ausstellung zum 100. Geburtstag.
W0149: MONNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poŽzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600.
L8906: MONNICKENDAM, Martin. - Martin Monnickendam 1874-1943.
Y1703: MONNIKENDAM, Joep / Hans Woestenburg. - Herder. Her en Der.
R3382: MONOD-FONTAINE, Isabelle. - Daniel-Henry Kahnweiler, Marchand, Editeur, Ecrivain.
B8609: MONOTYPE. - Een zak-prentenboek over Monotype machines.
B3086: MONOTYPE. - Het staat vrij te vragen over Monotype losse-letter zet- en gietmachines.
Y4618: LETTERPROEF MONOTYPE. - Monotype Display Faces.
T2374: MONROE, Will. S. - Kinderleven.
T0388: MONROE, Wilh. S. - De ontwikkeling van het Sociale Bewustzijn der Kinderen. Bijdrage tot de studie der psychologie en paedagogiek van de kinderjaren. Bewerkt door M.J. Vles.
H6887: MONROY, J.F. - Vocht en papier.
B1732: MONT, Pol de. - Twee legenden.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/8