Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R4004: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd deel 3, tweede boek.
R4005: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Weerborstels. De tandeloze tijd: Een intermezzo.
R3983: HEIJDEN, M. van der. - Joodse omzwervingen.
M2465: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd deel 3 eerste boek.
Y5145: HEIJDEN, A.F.Th. - Hier viel Van Gogh flauw. Frans Dagboek 1968-1999.
Y5143: HEIJDEN, A.F. Th. van der. - De liefdesbaby.
Y5139: HEIJDEN, A.F.Th. - Uitverkoren.
R5951: HEIJDEN, M.C.A. van der (ed.). - 't Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring.
R5756: HEIJDRA, Ton. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
R5760: HEIJDRA, Ton. - De Pijp. Monument van een wijk.
T2773: HEIJE, J.P. - Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter,
A0659: HEIJE, Jan P. - Een bloemlezing uit de volksgedichten.
Y9560: HEIJE, J.P. - Al de Kinderliederen. Met vertalingen van A.Clavareau, Karl Arenz en F.J. Millard.
B8504: [EEDEN] HEIJENBROCK, H. - Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij?
Y7157: Heijermans Jr., Herman (S. Falkland). - Camera. Levensschetsen. 13 afleveringen.
H5942: HEIJERMANS, Herman. - Dubbel graf. Levensschets.
C1476: HEIJERMANS, Herman. - Eva Bonheur. Een genoegelijk toneelspel in 3 bedrijven.
L4044: HEIJERMANS, Herman. - Van liefde en tanden. Levensschets.
B8727: HEIJERMANS Jr., Herman. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
B8728: HEIJERMANS-JURGENS, Annie. - Herman Heijermans laatste levensjaren.
B8729: HEIJERMANS Jr, Herm. - Sabbath. Eene studie.
B8730: HEIJERMANS Jr, Herm. - n Jodenstreek.
P1575: HEIJERMANS, Herman. - Duczika. Een Berlijnsche roman. Met een inleiding van J.F. Ankersmit en een voorwoord van Annie Heijermans-Jurgens.
L2539: HEIJERMANS, Herman. - Joep's wonderlijke avonturen.
L2501: HEIJERMANS, Herman. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
L2502: HEIJERMANS, Herman. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
L2506: HEIJERMANS, Herman. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
L1441: HEIJERMANS, Herman. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
R9885: HEIJERMANS, Herman. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
R9887: HEIJERMANS, Herman. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
R9888: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
Y5731: Heijermans Jr., Herm. - Trinette. Schets.
L0333: HEIJERMANS, Herman. - Interieurs I.
K9478: HEIJERMANS, Herman. - Feest. Een gevangenisschets in een bedrijf.
K9374: HEIJERMANS, Herman. - De groote vlucht. Satirieke komedie in vier bedrijven.
K9388: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
K9242: HEIJERMANS, Herman. - Interieurs I.
Y2108: HEIJERMANS, Herman en A. Benno. - Op hoop van zegen. Het meesterwerk van Herman Heijermans. Een M.H.D. film onder regie van A. Benno. Artistiek leider Louis Saalborn.
K8173: HEIJERMANS JR., Herm. - Wat niet kon.
Y6613: HEIJERMANS, Herman. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
Y6537: HEIJERMANS, Herman. - Beschuit met muisjes. Een familie gebeurtenis in drie bedrijven.
Y6532: HEIJERMANS, Herman. - De Meid. Komedie van haat in twee bedrijven.
B2421: HEIJERMANS, Herman. - Dodinette. Levensschets.
K5003: HEIJERMANS, Herman. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
T3162: HEIJERMANS, L. - Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met medewerking van een ingenieur.
B1362: HEIJERMANS, Herman. - Angstig geheim achter het bed. Levensschets.
M1397: HEIJERMANS, Herman. - Toneelwerken. Drie delen.
A0061: HEIJERMANS, Herman. - Keur uit de beste vertellingen van Samuel Falkland. Samengezocht door Henri Dekking en Frans Mijnssen.
Y5097: HEIJERMANS, Herman. - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen.
Y9188: HEIJERMANS, Herman. - Biecht eener schuldige. Aanteekeningen van een getrouwde vrouw. Verzameld, geordend, overigens niet veranderd.
Y7448: HEIJMANS, Eduard. - Tutti Frutti a la Mort. Nagelaten gedichten met een in memoriam door Wim J. Simons.
R1670: HEIJMEIJER, Jos. A.M. - De cocospalm. Populair-wetenschappelijke beschrijving van den cocospalm en zijne voortbrengselen.
R5789: HEIJN Jr., Jan. - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.
B7035: HEIJNE, Bas. - Onredelijkheid. Essay.
R2496: HEIJNE, Bas. - Suez.
Y5356: HEIJNE, Bas. - Krantenknipsels van/over Bas Heijne.
R1467: HEIJS, Jan. - Filmliga 1927-1931. Met een inleiding door Jan Heijs.
R3164: HEIJTING, A.T.A. (ed.). - Het Boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw Tot Jacques Perk. Bevattende 600 fraaie sonnetten.
T1793: HEIK, Krede Ben. [ =H. Beeke ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
T1794: HEIK, Krede Ben. [ =H. Beeke ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
R7193: HEILKER, P. - Esperanto leerboek voor hen die zich bekwamen voor diploma B (onderwijsbevoegdheid) en in 't algmeen voor ontwikkelden.
T6420: HEIM, Karl / Richard H. Grutzmacher. - Oswald Spengler und das Christentum. Zwei kritsche Aufsatze.
L1275: HEIMANS, J. - De elementen der genetica.
T6369: HEINE, Heinrich. - De Droomgod. Vijf gedichten uit Buch der Lieder met twaalf bewerkingen en vertalingen. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
L5540: HEINE, Heinrich. - poŽzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
B8654: HEINE, Heinrich. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
R2863: HEINE, Heinrich. - Ideeen, Het boek Le Grand.
Y1726: HEINE, Heinrich. - Denk ik aan Duitsland in de nacht. Vertaling Marko Fondse en Peter Verstegen.
T4893: HEINE, Heinrich. - Gesprek over Den ware God. Tusschen een rabbi en een priester, gehouden in de aula te Toledo. Metrisch vertaald door J.D. v. N.
E0171: HEINE, Heinrich. - Ik ben de lieve God. Een gedicht uit Buch der Lieder met een navolging, een bewerking en een vertaling door B. van Heyningen, Seth Gaaikema en H.L. Prenen. Bijeengebracht en uitgeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
E0172: HEINE, Heinrich. - De Wevers. Een der verstrooid gedrukte gedichten met drie vertalingen, door een anonymus, Gerard den Brabander en Gerrit Kouwenaar. Bijeengebracht en uitgeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
Y7939: HEINE, Heinrich. - Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. Een bloemlezing uit zijn proza bijeengebracht en ingeleid door J. Presser.
M8147: HEINEMEYER, W.F. - Het sociaal ecologisch gezichtspunt.
H5546: HEINES, Heinrich. - Sšmtliche Werke.
T9963: HEINRICHS, Jan e.a. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
Y9484: HEINRIGS, Johann. - Allgemeine Deutsche Schulvorschriften zur weiteren Ausbildung SchŲnschreiben und Uebung in verzierten Ueberschriften. Drittes Heft. 1. Abteilung.
Y6887: HEINSIUS, Daniel. - De contemptu mortis / De verachting van de dood. Vertaling door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Tekst, inleiding en commentaar door Jan Bloemendal. Met een woord vooraf van Rosita Steenbeek.
W8765: HEINSIUS, N. - De vermakelijke avonturier.
M7239: HEINSIUS, Nicolaas. - Drie verhalen uit den Vermakelyken avanturier of De wispelturige en niet min wondelyke levens-loop van Mirandor.
M8231: HEINSMAN, Louis / Walter van Teeffelen. - Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld.
Y0805: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware. Pressed Ware Catalog no 209.
Y0804: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware for your table. Pressed Ware Catalog no 212 Blown Ware Catalog no 17.
Y4021: DE HEIWERKER. - De Heiwerker. Orgaan van de Landelijke Federatie van Heiwerkers in Nederland. 8e jaargang nrs: 2, December 1929. nr. 7, Mei 1930.
Y6774: HEKMA, Gert. - Mannenmaat. Rekenboek voor jongens zonder meisjes.
H2671: HELD, Robert. - Inquisition / Inquisicion.
T9269: HELD, Werner. - Der Jagdflieger Walter Nowotny. Bilder und Dokumente.
K2335: HELD, Robert. - Inquisition / Inquisicion.
T7147: HELEEN [=H.J.L. van Ramshorst-Callenbach]. - Cootje.
R5093: ZUSTER MARIA HELENA. - De Vrouw in Congo bij de Ngbandi.
Y4944: HELFRICH, C.E.L. - Memoires. Eerste deel. De Maleise barriere.
T7971: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 1e jaargang Januari t/m December. 1931. Nrs.: 1 t/m 10. + Extra nummer.
R9493: HELIKON. - Nagelaten gedichten van August Vanhoute.
R9492: HELIKON. - Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt.
Y1343: HELIKON. - Bevat gedichten van: Andries de Hoghe, Anthonie Donker, Jan Engelman, Gabriel Smit, Jac. van Essen, E. du Perron, Angele Baedens, Paul Roverman, D. Zaalberg.
Y1245: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 2 t/m 10. (Mist nr: 1).
Y1244: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1243: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 3e jaargang 1933. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1242: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 4e jaargang 1934. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1241: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 5e jaargang 1935. Nrs.: 1 t/m 6.
Y1240: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 6e jaargang 1936. Nrs.: 1 t/m 6.
T8812: HELL, Johanna W.P. - Sinaasappelkreek. Gedichten.
T8811: HELL, Johanna W.P. - Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten.
B2026: HELL, Jan. - Spel van den herfst.
R6212: HELL, Dolf. - Schoon schip. De bloeitijd van het rederij-affiche.
Y8349: HELL, Jan. - Spiegeltje. Een moraliserende revue van heinde en ver bijeengebracht tot heil, troost en vermaak van flierefluiters en zwartkijkers in hemelse, aardse en andere zaken, in 5 bedrijven en voorzien van een optimistische proloog en een pessimistische epiloog door Jan Hell. Regie en vertaling: Iet Obenhuijsen, medespelenden: de volkeren der vier werelddelen ; dťcors en kostuums: Leo Meter.
B7614: HELLEBERG, Maria. - Alberto. Vertaald uit het Deens door Ingrid Hilwerda en Kim Snoeijing
K3874: HELLEMA. - Twente- een plaatsbepaling in de tijd.
MK0070: HELLER, Maxwell L. - New standard letterer and show-card writer.
L8134: HELLINGA, Wytze Gerbens. - Vint-trois, trente-deux. Korte roman.
L7977: HELLINGA, W.Gs. (ed.). - Een Schoon Liedekens-Boeck. In den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens etc.
T0206: HELLINGA, W. Gs. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
B6336: HELLINGA, Gerben Graddesz. - Moord in de Rocky Mountains.
B6137: HELLINGA-QUERIDO, Lotte. - William Caxton en de Nederlanden. Engelands eerste drukker.
L0854: HELLINGA-QUERIDO, Lotte. - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
L0487: HELLINGA, W.G. - Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique.
B4511: HELLINGA, W. - De neerlandicus als taalkundige.
K3147: HELLINGA, W. Gs. - Het hart op de tong. In 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen.
B1350: HELLINGA, Gerben. - Kees de Jongen. Een toneelspel naar de gelijknamige roman van Theo Thijssen.
Y0851: HELLINGA, W.Gs. - De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands.
B0514: HELLINGA, W.Gs. - Het hart op de tong in negentig brieven 1571 - 1 april - 1957.
K1213: HELLINGA-QUERIDO, Lotte & Clemens de WOLF. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches.
Y9195: HELLINGA, W. Gs. - De drukgeschiedenis van het Epitalameon vam Jan van der Noot.
T4343: HELLMANN, Harald. - Pin-ups. The best of American Girlie Magazines.
T0412: HELLWAG, Fritz. - Die Polizei in der Karikatur.
B7282: HELM, Clementine. - Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken.
H6062: HELMAN, Albert. - Ontsporing. Verzen.
H4614: HELMAN, Albert. - Het vergeten gezicht. Roman.
T1424: HELMAN, Albert. - Ratten.
H0334: HELMAN, Albert. - Het vlas en de beuk. (een ware fabel).
L0060: HELMAN, Albert. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
R9541: HELMAN, Albert. - Waarom niet.
R3370: HELMAN, Albert. - Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen.
H8374: HELMAN, Albert. - Hart zonder land.
B3173: HELMAN, Albert. - Wij en de litteratuur.
R4125: HELMAN, Albert. - Der Rancho der zehn Mysterien.
T4784: HELMAN, Albert. - Caraibisch Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog.
W5282: HELMAN, Albert. - De G.G. van Tellus.
R1431: HELMAN, Albert. - De medeminnaars.
K4354: HELMAN, Albert. - Teutonenspiegel. Een les in literatuur-geschiedenis.
M0320: HELMAN, Albert. - Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren.
Y0899: HELMAN, Albert. - De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas.
Y0887: HELMAN, Albert. - De rancho der X mysteries.
R3135: HELMAN, Albert. - De Rancho der X mysteries. Roman.
Y8319: HELMAN, Albert. - Wederkerige portretten. Albert Helman: een alternatieve autobiografie.
L2428: HELMER, Gert. - Den gheestelijcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
R0248: HELMERS, Jan Fredrik. - Gedichten. Drie delen.
L4620: HELMERS, Jan Fredrik. - Gedichten. Eerste en tweede deel.
B5239: HELMERS, Jan Fredrik. - Socrates in drie zangen.
B5240: HELMERS, Jan Fredrik. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
Y5694: HELMERS, Jan Frederik. - Helmers herdacht. Gedichten van Jan Fredrik Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 250ste geboortedag, 7 maart 2017. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum & Lotte Jensen.
B2145: HELMERS, Jan Fredrik. - Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum.
Y8886: HELMERS, Jan Frederik. - Het Haarlemmer Hout.
H4139: HELMOND, T. van (Ed.). - Mary Dorna 1891 - 1971. De Engelbewaarder Nr 9.
B8696: HELMOND, T. van (ed.). - Mary Dorna 1891 - 1971.
W6283: HELMOND, T. van. - Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven. De Engelbewaarder Nr 24.
K4459: HELMOND, Toke van. - 100 jaar Allert de Lange.
T6416: HELSDINGEN, W.P.G. - De Maatschappelijke Orde.
T6388: HELSDINGEN, W.P.G. - Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt.
R4241: HELSDINGEN, W.P.G. - De Jachtwet in de Tweede Kamer.
T7706: HELSDINGEN, W.P.S. - Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek.
B1890: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
Y7401: HELSLOOT, Kees. - Aardewerk.
K6069: HELSLOOT, Kees. - Grondwerk. Essays en polemieken.
K5645: HELSLOOT, P.N. - Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare.
L7006: HELTEN, W.L. van. - Over Middelnederlandschen versbouw.
L6415: HELTEN, W.L. van. - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
Y5118: HELVETIUS. - De l'Esprit
B6181: HELWIG, Hellmuth. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
T0695: HEMEL, Victor van. - Voorname Belgische Toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Beknopt overzicht van hun leven en oeuvre.
R0553: HEMELS, Joan. - Dr. M. Schneider als pershistoricus. Profielschets van een simultaanspeler.
R1641: HEMELS, Joan. - De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant.
T0896: HEMELS, J.M.H.J. - Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.
B6238: HEMELS, Joan en Renee Vegt. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945.
B4108: HEMELS, Joan. - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
R8668: HEMELS, J.M.H.J., SLIGGERS, B.C., STEUR, A.G. VAN DER. - "Er is slechts ťťn Schuyt". Veertig jaar boeken aan een gracht.
T3430: HEMELS, Joan. - Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. Kanttekeningen bij de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Voorwoord H.J. Prakke.
K1774: HEMELS, Joan en Henk Demoet (red.). - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
Y9398: HEMELS, Joan en Renee Vegt. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945. Deel 2: 1945-1995. Band A: A-L. Deel 2: 1945-1990. Band B: M-Z. [3 gebonden delen compleet].
B7733: HEMERT, Paulus van. - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
T8708: HEMINGWAY, Ernest. - Mannen zonder vrouwen. Vertaald door Clara Eggink.
M5969: HEMINGWAY, Ernest. - Over de rivier en onder de bomen. Vertaling E. Veegens
K3509: HEMINGWAY, Ernest. - Brieven I, 1917 - 1934. Een selectie van Carlos Baker. Vertaald door John Vanderbergh.
Y1165: HEMKES Kz., H. - Rekenboekjes. Tweede stukje. De Kleine Rekenvriend. Gemakkelijk Rekenboekje voor Weiniggevorderden. (Tiendeelige Breuken).
Y1127: HEMKES, Kz, H. - Vijfde leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal.
K2019: HEMKES, F.L. - Veertig gedichten.
B5936: HEMMEL, J.J. - Beinvloedbaarheid van delinquenten.
H9643: HEMMERECHTS, Kristien. - Lang geleden. Verhalen. Geillustreerd door Gerard Alsteens.
L3551: HEMMERECHTS, Kristien. - Patatten ophalen. Een Novelle.
L1130: HEMMERECHTS, Kristien. - Een jaar als(g)een ander. Dagboek: 5 februari 2001- 15 februari 2002.
M9719: HEMMERECHTS, Kristien. - Zonder grenzen.
M9456: HEMMERECHTS, Kristien. - Amsterdam, retour.
T8605: HEMMERECHTS, Kristien. - Taal zonder mij.
R4174: HEMMERECHTS, Kristien. - De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Over dood, leven en liefde.
M4668: HEMMERECHTS, Kristien. - Kerst en andere liefdesverhalen.
K5027: HEMMERECHTS, Kristien. - Wit zand.
K4948: HEMMERECHTS, Kriestien. - Weerberichten. Verhalen.
Y5347: HEMMERECHTS, Kristien. - Krantenknipsels van/over Kristien Hemmerechts.
Y1597: HEMSTEDT, Erwin. - Frankreichs Staatsmanner vor Gericht.
R9993: HEMSTERHUIS, Frans. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
K4738: HEN, Jozef. - De wet en de vuist. Vertaling Pszisko Jacobs.
R5793: HENDERSON, H.D. - Kolonien en grondstoffen.
T9509: HENDRICHS, F. - 2de Reeks 300 Boekbeoordeelingen. Met inleiding, 3 registers en prijsopgave.
T9133: HENDRICHS, F. - 575 nieuwe boekbeoordeelingen. 3e reeks.
R3934: HENDRICHS, F. - H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld.
B0702: HENDRICHS, F.L.E.M. - Vrij Hooger Onderwijs.
R8237: HENDRICKX, Leo. - Gekneveld en bevrijd.
T2666: HEYMAN Hendrik. - Grepen in het Sociaal Leven. Eene reeks Sociale Studien.
Y2671: HENDRIKS, H & G.H. Priem. - Van een Hertog en een Koningin. Vom Herzog und der Konigin. Gedicht en Muziek Deutsche Uebersetzung von H. Augustin.
L5316: [ERASMUS] HENDRIKS, Olaf. - Erasmus en Leuven.
B9695: HENDRIKS, Mark. - Hong Kong love story.
L4445: HENDRIKS, A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
T9938: HENDRIKS, Berend. - Marguerite versus het Faust-Mephisto complex. Een keuze uit een nog niet afgesloten serie van ongeveer vierhonderd tekeningen.
M8262: HENDRIKS, Jan. - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene". Met teekeningen van Fedde Weidema.
Y5543: HENDRIKS, H. - Van een hertog en een koningin. Het door De Telegraaf bekroonde populaire lied. Woorden van G.H. Priem.
Y3621: [VONDEL] HENDRIKS, Antonie. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
R5346: [VONDEL] HENDRIKS, Antonie. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
R7015: HENDRIX, P. - Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-Orthodoxe Paaschfeest.
T8834: HENGEL, Leendert J. van den. - Recent.
B6344: HENGEL, Wesselio Alberto van. - Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici.
B6343: HENGEL, W.A. van / J. Dermout en A.L. van Boon Mesch. - Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840.
Y7174: HENGEVELD, Gerard. - St. Nicolaas en Kerstliederen in zeer lichte zetting voor piano.
H1482: HENGST, D. den. - Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling.
R7137: HENGST, Ferdinand A.J.A.H.M. - Wie moet in de directe Gemeentebelastingen bijdragen?
T8003: DAM Henk. - Strenge vorst. Voor zaterdag en zondag eveneens slecht weer verwacht.
B1313: HENKEL, M.D. - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralise Bruges 1484. Met een toelichting.
T4279: HENKES, Barbara en Hanneke Oosterhof. - Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
R9199: HENNEBO, Robert. - De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
B7918: HENNEMAN, J.J. (red.). - Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel.
H7826: HENNINK, W.E. - Polymeren in de Farmacie; nieuwe perspectieven voor geneesmiddeltoediening.
T3256: HENNY, E. - De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen.
B7385: [SPINOZA] HENRARD, Roger. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
B2725: HENRARD, R. - Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak.
K4996: HENRARD, R. - Menno ter Braak.
R3815: [SPINOZA] HENRARD, R. - De Spinozistische achtergrond van de beweging van Tachtig. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 12 mei 1973.
Y9503: [SPINOZA] HENRARD, R. - In het spoor van Spinoza.
T1378: [SPINOZA] SEROUYA Henri. - Spinoza. Sa vie et sa philosophie.
Y3935: HENRIET, J.E. - Monoloog 1940-1945.
W6344: HENRIKSSON, J.S. - De lakense bril van Miriam H.
W6330: HENRIKSSON, J.S. - De werkelijkheid van Delta D. Verhalen.
W5378: HENRIKSSON, J.S. - Wees niet zo burgerlijk. Verhalen.
H2253: HENSEN, Herwig. - Daidalos.
H1919: HENSEN, Herwig. - Alles is verband.
H1532: HENSEN, Herwig. - De aarden schaal, De andere Jehanne, Sodom en Gomorra.
L0844: HENSEN, Herwig. - De appelboom.
K5455: HENSEN, Herwig. - De dubbele vaardigheid.
K3266: HENSEN, Herwig. - Over de dichtkunst. Essay.
R7835: HENSSEN, Emile. - Gerretson en Indie.
Y9945: HENSSEN, E.W.A. - Langs zelf gekozen paden. Het leven van H.J. Scheltema, N.E.M. Pareau & Mr. J.Jer. van Nes.
Y2504: HENTZEN, Fr. Cassianus. - De Achturendag.
R9237: HENZEL, J. - Angmagssalik.
R5649: HEPKEMA, Jacob Tjebbes. - Wieuwerd en zijn historie: De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
R3429: HEPKEMA, J. - De doarpskomeedsje : slotsangen, coupletten en foardrachten
B8624: HEPPENER, Henricus. - De oorsprong en het nadeel van het vooroordeel. Uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
T8957: EUROPESE HERAUT. - Europese Heraut. Onafhankelijk orgaan voor geestelijke kunst, literatuur en wetenschappen.
L2397: HERBERGHS, Leo. - Het paadjesboek.
L1040: HERBERGHS, Leo. - Leo Herberghs. Van voor het begin. Twaalf auteurs over zijn poŽzie.
L0233: HERBERGHS, Leo. - Met aarden vingers.
T4609: HERCKENRATH, Ad. - Maandkalender.
R4608: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3324: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3323: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
T3495: HERDT, Rene de Patrick Viaene (red.). - Rijkdom bedreigd.
K3962: HERFST, H.P. - Prenten en ... platen.
B0577: HERFST, J.W. - Dagopeningen.
B8009: HERING, Johann. - Das Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften. Teilwiedergabe der Handschrift Kulmbach 1626. Mit einem Nachwort herausgegeben von Erwin Herrmann.
B8971: [STEINLEN] HERK, Magdaleen van. - Steinlen. Of Cats and Men.
L2341: HERK, A.W.H. van. - Het totaliteitsprobleem in de Plantenphysiologie.
R3004: GORTER. Herman. - De Grondslagen der Sociaaldemokratie. Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewekte uitgave.
T0727: HERMANN, Georg. (Ingeleid). - De Wereld Lacht Nog! Vrolijke novellen van verre en nabij.
R8242: HERMANN, Georg. - Het vroolijke gildeboek.
B9286: HERMANOWSKI, Georg & Hugo Tomme. - Zuidnederlandse literatuur in vertaling. (1900-1960). Bibliografie.
K3372: HERMANOWSKI, Georg. - Twintig jaar voor Vlaanderen.
R3096: HERMANS, L.M. - De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk.
H7398: [MULTATULI] HERMANS, Willem Frederik. - De raadselachtige Multatuli.
T8938: HERMANS, Willem Frederik. - Waarom schrijven ?
R0864: HERMANS, Ward. - poŽzie achter tralies.
Y7136: HERMANS, Willem Frederik. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
L7788: HERMANS, Willem Frederik. - Een wonderkind of een total loss.
L7597: HERMANS, Willem Frederik. - King Kong.
H5587: HERMANS, Willem Frederik. - Boekenweek 1993.
T1978: HERMANS, H.G. - Overheidsvoorlichting en Democratie.
H5328: HERMANS, Tilly/L. van Zonneveld/ A. van Dis. (samenstellers). - Het land der letteren Amsterdam. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H5163: HERMANS, Tilly / Harry Scholten en Lodewijk van Zonneveld. (eds.). - Het land der Letteren: 's-Gravenhage & Scheveningen. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H4786: HERMANS, Willem Frederik. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
L6449: HERMANS, Willem Frederik. - Het sadistische universum.
H1792: HERMANS, Willem Frederik. - De tranen der acacia's.
H1605: HERMANS, Willem Frederik. - Ruisend gruis. Roman
H0390: HERMANS, Willem Frederik. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
Y0019: HERMANS, Henri. - Handboekje voor R.K. Werkliedenvereenigingen.
T3710: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur no. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
B9869: HERMANS, Willem Frederik. - De laatste roker. Verhalen.
B9873: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
B9880: HERMANS, Willem Frederik. - Volledige werken I. Romans. Conserve, De tranen der acacia's.
B9889: HERMANS, Willem Frederik. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
Y0010: HERMANS, Willem Frederik. - Paranoia.
W9741: HERMANS, Willem Frederik. - Filip's sonatine.
W9743: HERMANS, Willem Frederik / Schrijver Dezes. - Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De God Denkbaar Denkbaar De God.
Y6926: HERMANS, Willem Frederik. - Het lek in de eeuwigheid.
H9704: HERMANS, Tilly/P. van Zonneveld. (samenstellers). - Het land der letteren Leiden. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
L3887: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
R2134: HERMANS, Willem Frederik. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
T0570: HERMANS, Willem Frederik. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
B7172: HERMANS, Eduard H. - Humor in de geneeskunde. Deel 1 en 2.
L2590: HERMANS, Willem Frederik. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
B6529: HERMANS, Willem Frederik. - Hermans is hier geweest.
L1593: HERMANS, Willem Frederik. - Waarom schrijven ?
H8487: HERMANS, Paul. - Een kern van oppervlakkigheid. Gedichten.
L0814: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
B5085: HERMANS, Willem Frederik. AD INTERIM. - Een ontvoogding.
R3393: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
K8599: HERMANS, Willem Frederik. - Vincent literator.
B4497: HERMANS, Willem Frederik. - Horror Coeli en andere gedichten.
B3415: HERMANS, Rudi. - Eindeloos wit.
M6404: HERMANS, Willem Frederik. - De woeste wandeling. Een scenario.
W6889: HERMANS, Willem Frederik. - Hollywood.
M5272: HERMANS, Willem Frederik. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
H9274: HERMANS, Willem Frederik. - De woeste wandeling. Een scenario.
M5056: HERMANS, Rudi. - Dertienkoning.
R7947: HERMANS, Willem Frederik. - Drie drama's.
E0065: HERMANS, Ward. - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
Y2858: HERMANS, Willem Frederik. - Drie melodrama's: Conserve, De leproos van Molokai, Hermans is hier geweest.
R1423: HERMANS, Theo. - Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst.
R5379: HERMANS, JS. - Dat is gedrukt... maar hoe? Over Zwarte Kunst.
R3971: HERMANS, Ward. - De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd.
Y4364: HERMANS, Willem Frederik. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
K4529: HERMANS, Willem Frederik. - Homme's hoest.
T8268: HERMANS, Willem Frederik. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
Y4345: HERMANS, Willem Frederik. - De zegelring.
Y4343: HERMANS, Willem Frederik. - Overgebleven gedichten.
R6999: HERMANS, Ward. - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
T7327: HERMANS, Henri. - De onvrijwillige werkloosheid.
K2263: HERMANS, M.M. (Ed.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
B0657: HERMANS, Rudi. - Witte Wijven. Roman.
B0561: HERMANS, Willem Frederik. - De liefde tussen mens en kat.
B0362: HERMANS, Willem Frederik. - De zegelring.
B0368: HERMANS, Willem Frederik. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
K1246: HERMANS, Willem Frederik. - Au Pair. Roman.
H8802: TIRADE 271. W.F. Hermans. - Over W.F. Hermans.
L6459: HERMANS, Willem Frederik. - Drie drama's.
Y8449: HERMANS, Willem Frederik. - Dinky Toys.
Y9883: HERMANS, L.M. (De Roode Duivel). - Politieke gedichten in den trant van den Schoolmeester.
Y5926: ANKH-HERMES. - Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y5845: HERMES. - Hermes. Orgaan van 1e & 2e Openbare Handelsschool. 1e reeks 1923. No 9 - 10 - 11 - 12. / 2e schooljaargang 1923. No 1. / 2e jaargang 1924. No 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17. / 3e jaargang 1925. No. 1 - 2 - 5.
L6648: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
Y1972: HERMESDORF, B.H.D. - Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.
R7321: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtssspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
T8806: HERMIS, Kees. - De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood.
T9904: HERMKENS, Jeroen (litho's); Wacht, Theo van der (gedichten). - De laatste stad.
R3356: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
H4261: HERMSEN, Ronald (red.). - Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
Y1559: HERMSEN, Josee. - Kasteeltuinen in Nederland.
R1642: [RITTER] HERPEN, Jan J. - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
B8222: HERPEN, Jan J. van. - Een literaire rel met Menno ter Braak.
T0468: HERPEN, Jan J. van (ed.). - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling P.H. Ritter jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
T1842: HERREMAN, R. e.v.a. - Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944.
B6011: HERREMAN, Raymond. - Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste Deel: Van de lichamelijke genietingen.
B5794: HERREMAN, R. - Het helder gelaat.
K8935: HERREMAN, R. - Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan.
R9001: HERREMAN, Raymond (ed.). - Arbeiders dichten.
K6442: HERREMAN, R. en Marnix GIJSEN. - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
K5398: HERREMAN, R. - Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur.
T2580: HERREMANS, Maurice-Pierre. - La question Flamande.
T0318: HERREWEGHE, Maurits van. - Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956.
T8919: HERREWEGHEN, Hubert van. - De schaking van een prinses. De 100 liefdesgedichten.
Y1757: HERREWEGHEN, Hubert van en Willy Spillebeen. - Soms tussen tulpen. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945.
H9124: HERREWEGHEN, Hubert van en Willy Spillebeen. - Het nachtegalenbosje. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.
B1679: HERRMANN, Emil Alfred. - Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied.
T1041: HERTOG, A. den. - Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven.
B5913: HERTOG, Salvador. - Morgengedichten.
M6813: HERTOG, Salvador. - Bestaan zonder tijd.
Y6708: HERTOG, Salvador. - De Tuin.
Y5026: HERTOG, Ary den. - Intermezzo in Batavia.
B0478: HERTOG, C.H. den. - Potgieter's poŽzie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
T9325: PROGRAMMA 's-Hertogenbosch. - Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938.
B5822: HERTZBERGER, Menno. - Boeken, veel boeken - en mensen.
Y0463: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT CATALOGUS MENNO HERTZBERGER - Bibliotheque de feu M. le Dr. Leonard Willems, Gand. Vente Publique Mardi 10 Janvier 1939.
R0129: HERVE, Gustave. - Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
B9667: HERVE, Gustaaf. - Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset.
B3679: Hervey, Jakobus; [Schagen, Martin]. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
B3678: Hervey, Jakobus; [Schagen, Martin]. - Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
K9644: HERVEZ, Jean. - Le Baiser. Courtisanes d'Athenes et de Corinthe.
T1958: HERWERDEN, C.A.B. van. - Guido Gezelle.
B3992: HERWERDEN, Marianne van. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.
K9290: HERWIG, Franz. - Sextet in 't hemelrijk. Een Oud-Frankische roman. Bewerkt en ingeleid door Antoon Coolen.
T3698: HERZBERG, Abel J. - Sauls dood. Drama in zeven tonelen.
L1726: HERZBERG, Abel J. - Brieven aan mijn grootvader.
B5649: HERZBERG, Judith. - Staalkaart.
L0008: HERZBERG, Judith. - Wat zij wilde schilderen.
T8696: HERZBERG, Judith. - Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers.
T5153: HERZBERG, Judith. - Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels.
Y6703: HERZBERG, Judith. - 27 liefdesliedjes.
K6351: HERZBERG, Abel J. - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie.
M5329: HERZBERG, Abel J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
Y1694: HERZBERG, Judith. - Een selectie uit het werk van Judith Herzberg.
B2188: HERZBERG, Judith. e.a. - Het moment van de eeuw.
R1758: HERZBERG, Judith. - Dat het 's ochtends ochtend wordt. Twee toneelstukken.
W3810: HERZBERG, Abel J. - De memoires van koning Herodes.
B0439: HERZBERG, Abel J. - De schaduw van mijn bomen.
Y8312: HERZBERG, Judith. - Het maken van gedichten en het praten daarover.
Y4574: HERZBERGER, Menno. - Dictionnaire ŗ L'usage de la Librairie Ancienne / Dictionary for the Antiquarian Booktrade in French, English, german, Swedish, Danish, Italian, Spanish and Dutch.
Y7899: [UITNODIGING] HERZBERGER, Menno. - Uitnodiging tot onze jaarlijksche tentoonstelling van bijzondere aanwinsten. Exhibition of books from the XVth - XXth century. 29 januari tot 10 februari in onze tentoonstellingszaal Singel 364, Amsterdam. Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y9495: [SPINOZA] HERZBERGER. - Catalogue No. 179. Spinoza (1632-1677). From the library of Dr. R.H., Amsterdam.
R6203: HESLINGA, M.W. - The Irish border as a cultural divide. A contribution to the study of regionalism in the British Isles.
B6161: HESS, David. - Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt.
K8553: HESSE, Hermann. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
K4168: HESSE, Hermann. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
K1763: HESSE, Hermann. - Eine Stunde hinter Mitternacht.
L9538: HESSE, Hermann. - Gertrud. Vertaling Pe Hawinkels.
L8207: HESSELING, D.C. / J.B. Schepers. e.v.a. - Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste en Tweede gedeelte.
L6413: HESSELING, D.C. - Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling.
L4771: HESSELING, D.C. - Bibliografie der Geschriften.
L8590: WINKELMAN & VAN HESSEN. - Letterlijk genieten in 't Literair Cafe.
R6642: HESSEN, Jozef van. - Nicolaus Lenau und das junge Deutschland.
R7117: HET JONGE VOLK. DIJK, Henk van (red.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926.
R7116: HET JONGE VOLK. DIJK, Henk van (red.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938.
R5660: HETTINGA TROMP, Jan van. - L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders.
R0291: HEUGTEN, J. van. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang augustus 1941.
R0292: HEUGTEN, J. van. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juli 1941.
R1807: HEUGTEN, J. van. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31e jaargang april 1938 nr. 12.
T7590: HEUKELOM, J.B. - Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school.
T7591: HEUKELOM, J.B. - Voor werkplaats en school.
R4037: HEULE, Christiaen van. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. / De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.J.H. Caron. Twee delen.
H6475: HEULENDONK, Guido van. - Buiten de wereld.
H1393: HEUMAKERS, Arnold. - Lessen in levenslust over Giacomo Casanova.
B2177: HEURN, F.C. van. - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
T0778: HEUSDE, Ph. W. van. - Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden.
B4642: HEUSDE, Ph. W. van. - C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821.
R2130: HEUTSZ Jr., J.B. van. - De invloed van den oorlog op onze kolonien.
T6979: HEUVEL, Jules van den. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T0801: HEUVEL, J. van den. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T8403: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch Boerenleven. Het gehele jaar rond. GeÔllustreerd door J. H. Persijn.
M2241: HEUVEL, Hans van den/Gerard MULDER. - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
Y4563: HEUVELMAN, Gerrit & Peter WILLEMS. - Bibliografie van Gerard Reve.
R9454: HEUVELMANS, Flor. - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven.
T1440: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - Wat is, wat wil het Comitť voor Actieve democratie?
R9045: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - De reis van Colonel Blake.
T7823: HEUVEN GOEDHART, Gerrit Jan van. - Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie?
T9050: HEUVEN GOEDHART, G.J. van. - Over het nieuwe Nederland.
K0032: HEWISH, Mark / B. Sweetman / B. Wheeler / B. Gunston. - Air forces of the world. An illustrated directory of all the world's military air powers.
L1271: HEYDE, W.D. v.d. - Richting en doel.
Y4965: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indie. Met 56 illustraties.
Y4851: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indie.
R8213: HEYDEN, Riek van der. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
B2323: HEYDEN, L.J. v.d. - St. Clemensparochie op Ameland.
T4125: HEYE, J.P. (woorden) Nico van der Linden (muziek). - Flink.
R9091: HEYMANS, G. - Inleiding in de Metaphysica op grondslag der ervaring (Einuhrung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vertaald door H. Tulner onder toezicht van Leo Polak.
Y6649: HEYMANS, G. - Psychologie der vrouwen. Vertaling J.F. van Hees.
Y1565: HEYMANS, Gerardus. - Aan de burgers der oorlogvoerende staten.
T1531: HEYN Jr., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
K7343: HEYN, Jan. - Wandelingen door Brussel.
Y0574: HEYNE, R. - Verslag van de zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage op maandag 22 October 1934. Hij die zijn broeder haat is een moordenaar.
B0266: HEYTING, Lien. - Rudy Kousbroek Informatie.
B6511: HEYTING, August. - Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie.
B4429: HEYTING, Geertje Frederika. - Autonomie en socialiteit in de opvoeding. Over de technische en de culturele rol van opvoedkundige theorieen, introductie van een systeemtheoretische benadering.
B1583: HEYTING, August. - Zondeval. Mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
T3106: HEYTING, August. - Verweer.
Y8078: HEYTING, August. - Hemeltekenen.
Y8632: HEYTING, August. - Het versdrama en zijn verwaarloozing door het tooneel in Nederland.
Y9029: HEYTING, August. - Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Deel I. Albert Verwey en Bilderdijk.
Y2338: HEYTZE, Ingmar. - Utrecht voor beginners & gevorderden. Verzamelde Utrechtse gedichten.
Y3434: HEYTZE, Ingmar. - Utrechtse Gedichten. Met Utrechtse prenten van Dick van Luijn.
Y6252: HEYTZE, Ingmar. - Ontvoering.
T0232: HEZEMANS, H. - Twee Bosschenaren. Jan Hezemans geestverwant van Alberdingk Thijm en Lamb. Hezemans architect in de tweede helft der negentiende eeuw. Voorwoord van L.P.L. Pirenne.
R8444: HIBMA, A.M. - De strijd tegen verschillende veeziekten op Terschelling. 1924-1954.
R3101: HICHENS, R.S. - De groene anjer. Vertaald door Zsuzso Pennings.
R8891: HIDDEMA, Frans. - Schuld en boete in Willem Mertens levensspiegel van J. van Oudshoorn. Een psychoanalytische interpretatie.
Y8536: HIDDEMA, Frans - Wat Opwaaiende zomerjurken verhullen. Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige roman van Oek de Jong. Bijdrage tot de neurosenleer.
H1934: HIDDING, K.A.H. - Structurele godsdienstwetenschap.
T1004: HIEGENTLICH, Jacob. - Met de stroom mee.
R2775: HIEGENTLICH, Jacob. - Schipbreuk te Luik. Roman.
K6348: HIEGENTLICH, Jacob / C. Ypes. - Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes.
R8460: HIELKEMA, W. - De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten.
R7327: HIELSCHER-Panten, Elsa. - Gedichten. Vertaald door J. Clant van der Mijl-Piepers. Met een voorede van Elise A. Haighton.
Y0137: HIEMSTRA, P. - Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
B4625: HIGGENS, Gavin L. (ed.). - Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice.
M5967: HIGGINS, Aidan. - De hand aan zichzelf. Vertaling L. Th. Lehmann.
W2487: HIGGINS, Aidan. - Een late lente. Vertaling F.C. Kuipers.
T3843: HIJMA, B. e.a. - Bronnenonderzoek voor Textiel. Literatuur en Praktijk. Verslag van de Textieldag op 28 april 1994, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
M8167: HIJMANS, Pieter. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning 4 mei 1891 - 16 november 1958. Notities over werk en leven met brieven en documenten.
M4012: HIJMANS, Wim. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M0849: HIJMANS, P. - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten.
B6823: HILARIUS. - Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde.
Y5913: HILBERDINK, Koen. - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
B6537: HILBERDINK, Koen. - Hans Lodeizen. Biografie.
L7925: HILDEBRAND, Klasien. - Het reglement reformatoir in Stad en Lande in de praktijk (1749-1780).
L0220: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
B5028: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
R8035: HILDEBRAND, A.D. - Kleintjes voor kleintjes deel 3: De tocht over de rivier.
M3692: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
T4140: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
Y7009: HILDERING, Heleen. - Saaie gedichten voor huisvrouwen en Automatisch handschrift.
H7958: HILDESHEIMER, Kurt. - Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis.
Y6528: BUNKER HILL. - Bunker Hill is een uitgave van St. Bunker Hill en Uitgeverij Thomas Rap en verschijnt viermaal per jaar.
T7845: HILLEBEGT, A & Is. Goudsmit. - Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf.
L7512: HILLEBRAND, H.G. jr. - Heintje Peters. [Over de hongerwinter].
M5109: HILLEBRAND, Susan en Irmgard Johannson. - Charlotte Salome Veronika. Transvestiten.
R7538: HILLEBREGT, A. - Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag.
Y4900: HILLEN, Ernest. - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
H5092: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
B3550: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
H2503: HILLS, Richard L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A short history.
T5659: HILMAN, Joh. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
T5466: HILMAN, Joh. - Catalogus van Boeken over Letterkunde en Geschiedenis aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman.
K9955: HILTBRUNNER, Werner. - Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik.
W9321: HIND, Arthur. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914.
L6744: HINLOOPEN LABBERTON, D. van. - De Angelsaksische Witena-Gemot en de Magna Carta Libertatum. De Middeleeuwsche Oorsprong en Geschiedenis van het Engelsche Parlementaire stelsel.
T3090: HINLOOPEN LABBERTON, D. van. - Het Sanskrta voor Hollanders verklaard. Eene eenvoudige Spraakleer van de Gewijde Taal der Aaryaas.
B9755: HINRICHS, J.P. (ed.). - De erfenis van Nicolaas (1880-1941).
T5969: HINTE, E. van. - Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
R1613: HINTE, Ed. van / Ineke Schwatz / Gert Staal. - Thonik.
T4910: HIRD, Frank. - De Noodkreet der Kinderen. Uit het Engelsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
Y2236: HIRSCH, Lucas. - Ontsla me van alles wat ik liefheb. Gedichten.
Y9544: HIRSCH, Benzion J. - Maimonides verklaring op de Mischa van Rabbie Juda Hannasie.
Y3378: SPIEGEL DER HISTORIE. - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen. 1e jaargang augustus 1966, nr. 2.
R9285: HITLER, A. en J. Goebbels. - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
K5889: HITLER, Adolf. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940.
T4475: HITLER, Adolf. - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
T4474: HITLER, Adolf. - Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941
Y2001: HITWEEK. - Hitweek. 4e jaargang 1968/1969. Nummers: 3 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 28 - 29 - 31 - 32.
Y2000: HITWEEK. - Hitweek. 3e jaargang 1967/1968. Nummers: 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 51.
Y1999: HITWEEK. - Hitweek. 2e jaargang 1966-1967. Nummers: 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52.
B4672: HOBAN, Russell. - Vader Muis & zijn zoon. Vertaald.
C0779: HOBHOUSE, Janet. - Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein.
Y5805: HOCKER, Oskar / H.J.C. van Deventer. - Kadet en Veldmaarschalk. Eene vertelling uit den regeeringstijd van den "Grooten Keurvorst". Naar het Duitsch.
M5271: HOCQUENGHEM, Guy. - De toorn van het lam. Vertaling T. v.d. Stap.
R5921: HODANN, Max. - De strijd om de sexueele moraal.
K5337: HODGSON, Barbara. - Opium. A portrait of the heavenly demon.
R1068: HOEBEKE, Marcel. (ed.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
R6268: HOECKER, d. L. (ed.). - Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge.
L9957: HOED, Bert van den. - De plek. Eenentwintig Utrechtse Stadgezichten. Foto's Jaap de Boer.
Y0170: HOEDEMAKER, Ph.J. - Statuten der Vereeniging tot Handhaving van het Christelijk Historisch Karakter der Natie. Rede over het goed recht der Vereeniging, hare beteekenis en roeping, gehouden in de openbare vergadering te Amsterdam, den 6den November 1902.
T7338: HOEF, Anton v.d. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort.
T7649: HOEFNAGELS, Lou. - Herman Heijermans en zijn tijd.
M2926: HOEFNAGELS, Lou. - Honderd jaren druk in druk.
Y8685: [VONDEL]. HOEFNAGELS, Lou. - Het Amsterdam van Vondel. Een wandeling van een a anderhalf uur door het oude Amsterdam langs plaatsen die Vondel goed kende.
M3491: HOEG, Peter. - Nachtvertellingen. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
L7587: HOEK, A.A. van der en Jacques den Haan. (ed.). - Gids voor buitenlandse pockets 1966.
B0080: HOEK OSTENDE, J.H. van den. - Inventaris van het familie-archief Westerman.
L4524: HOEK, Benjamin van der. - Het ontstaan van de tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
L4391: HOEK, Luc van. - Legenden van God den almachtigen vader.
L2470: HOEK, Luc van. - De Roothoorn.
L1992: HOEK, Luc van. - Het gezegende land. Een Bravants spel van Sint Willibrord.
M7669: HOEK, Rouke van der. - Doorgewinterd landschap.
B3839: HOEK, Els & Sjarel Ex. e.a. - Geent op Bosch.
B3708: HOEK, Luc van. - Het jaar van de late nachtmis.
Y4714: HOEK, J.W. van. - De Watergeus of Alles voor het Vaderland. Vaderlandsch Drama in 4 bedrijven door J.W. van Hoek. Regie: Willem Potharst. Orkest onder leiding van M.S. Kinsbergen.
M4899: HOEKEMA, C.P. / Peter KARSTKAREL / Ph.H. BREUKER. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
K6199: HOEKMAN, Aart. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
R5958: HOEKMAN, P. / J. Houkes en O. Knottnerus (ed.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985.
L0347: HOEKSMA, J. - Jacobus Bellamy.
L5851: HOEKSTRA, J. - Vier Friese kronieken.
M8139: HOEKSTRA, Han G. - Over Jan Campert.
M5270: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
Y1292: HOEKSTRA, T. (ed.). - Middachten. Huis en heerlijkheid.
K3130: HOEKSTRA, Han G. en Victor E. van Vriesland (eds.). - De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ...
T7408: HOEN, Wieneke 't. - Dicht bij Elsschot.
L5666: [ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. - Erasmus.
B0122: HOEPERMANS, H. - Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek.
T9430: HOEPLI, Ulrico. - Miscellanea di Rarita e Cvriosita Bibliografische e di Opere di varia cvltvra dal secolo XVI al XX.
L9065: HOET, Jan. e.a. - Op weg naar documenta IX.
L2251: HOETINK, H.R. (ed.). - The Royal Picture Gallery Maurtishuis.
M5267: HOETINK, H.R. (sameng.) - Tekeningen van Rembrandt en zijn school. Catalogus van de verzameling in het Museum Boymans-van Beuningen deel I, afbeeldingen.
T7336: HOETINK, Hendrik R. e.a. - Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942.
K1758: HOETINK, H.R. (ed.). - Werner Kaegi als universeel historicus.
T2326: HOEVELL, W.R. van. - Uit het Indische Leven.
K9535: HOEVEN LEONHARD, J. van der. - Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal.
R9292: HOEVEN LEONHARD, J. van der. - Volksmisleiding.
R8304: HOEVEN, J.H. van der. - Galerij van beroemde Fransche tooneelspelers. Anecdotisch beschreven.
T7571: HOEVEN LEONHARD, J. van der. - Het antimilitarisme en het einde der oorlogen. Een schets.
T6709: HOEVEN, W. van der. - Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders.
A0133: HOEVEN, Amorie van den. - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders.
R3817: [SPINOZA] HOEVEN, P. van der. - De Cartesiaanse fysica in het denken van Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R6037: HOEVERS, W. - Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven.
K7687: HOEWAER, Trudo. - Sakuntala. Gedicht.
T1225: HOF, J.J. - De Friesche Pers in de Branding,
R1896: HOF, J.J. - De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg.
T2750: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht.
T6075: HOFDIJK, W.J. - Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III.
B7857: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ed.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
B7694: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. en J.M.E. Dercksen (eds.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
B7337: HOFDIJK, W.J. - De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht.
B7326: HOFDIJK, W.J. - Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ...
B6641: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
L8744: HOFDIJK, W.J. - Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon.
R8731: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree.
B3227: HOFDIJK, W.J. - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep.
Y3530: HOFDIJK, W.J. - Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch gedicht.
R3928: HOFDIJK, W.J. - Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht.
R6207: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
Y5083: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen Volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht.
Y7661: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Zesde deel met platen.
Y7662: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Derde deel met platen.
Y7663: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Vierde deel met platen.
T7575: HOFER, J. - Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Walden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek.
T1301: [SPINOZA] HOFFDING, Harald. - Spinozas Ethica. Analyse und Charakteristik.
Y0516: HOFFEN, M.M. van (ed.). - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1942.
T7060: HOFFEN, M.M. van. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947.
B5961: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
H4632: HOFFMAN, Willem. - Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden verteld door Willem Hoffman en gillustreerd door Stefan Mesker.
T4618: HOFFMAN, W.J.G. - Goed bewaren is sparen.
L7476: CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. Marguerite HOFFMANN. - Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg.
R2964: HOFFMANN, E.T.A. - De gouden vaas. Een sprookje uit den nieuwen tijd. Vertaling Karel Wasch. Inleiding Cornis Veth.
H1816: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis.
R4502: HOFFMANN, Adolph. - De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis.
T5665: HOFFMANN, Gebr. - 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler.
Y1075: HOFFMANN, Franz. - Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd.
Y2397: HOFLAND, E. - 4 smokkelbriefjes. Vanuit zijn gevangenschap tijdens de Duitse bezetting verzonden aan vrouw en kinderen. - 4 vouwblaadjes in enveloppe.
K8207: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek. Met een inleiding van P.J. Bouman.
Y4437: HOFLAND, Henk. - Nacht over Alicante.
Y4368: HOFLAND, H.J.A. - Bemande essays. Bloemlezing uit het werk van H.J.A. Hofland, samengesteld door Hans Renders en Jeroen Vullings. Nawoord door Jeroen Vullings.
L8012: HOFMAN PEERLKAMP, P. - C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp.
R2710: HOFMAN, Beno. - Daar gebeurde het in Groningen.
R8846: HOFMAN, Frits. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
L7804: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen.
H6124: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
B9855: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
B7969: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
K8732: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter.
M6447: HOFMANN, Gert. - De filmverteller. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
L8746: HOFMANNI PEERLKAMPI, Petri. - De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus.
M5554: HOFMANNSTHAL, Hugo van. - Vijf vroege verzen in vertaling van Jan Colje met een inleidende brief van A. Roland Holst.
B3668: HOFNAR, Don. - Kort dus goed.
H3912: HOFSTRA, Pim. - Ianus. Gedichten.
L5531: HOFSTRA, S. - Afrikaanse Volkenkunde problemen, plaats en betekenis.
M3727: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen.
Y3847: HOFTIJZER, Paul. - De lof der boekdrukkunst. [Eerste Tiele-lezing 2002].
Y5299: HOFTIJZER, P.G. - Rijk van Pallas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het boek vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universteit Leiden op 5 september 2003.
K1270: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
B8467: HOGENDORP, Hendrik van. - De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie.
Y9881: HOGENDORP, Gijsbert Karel van. - De Ontwikkeling. II. 22 December 1830.
T9923: HOGERLAND, J. - Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes.
Y1174: HOGERLAND, J. - Vraagstukjes ter Berekening uit het hoofd. Getallen 1-1000.
Y1173: HOGERLAND, J. - De Eerste Trappen van het Rekenonderwijs in aanschouwings-oefeningen. Handleiding bij het gebruik van eene nieuwe rekenmachine.
Y1101: HOGERLAND, J. - Getallen 1-100. Rekenboekje bevattende opgaven ten schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord.
B9803: HOGG, Thomas Jefferson. - The Life of Percy Bysshe Shelley. With an Introduction by Edward Dowden and an Index.
B2436: HOHOFF, Curt. - Wie schreibt man Literaturgeschichte?
R8879: HOITSEMA, C. - Nabetrachtingen over het rapport van de raadscommissie tot het instellen van een onderzoek inzake het beheer van den Gemeentelijken Woningbouw nabij het Ondiep te Utrecht.
R4265: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
T6082: HOL, Richard. - Volkzang: Vrije Zonen.
T6015: HOL, Richard en P.A.M. Boele van Hensbroek. - Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
R5609: HOL, Jacoba B.L. - Moderne inzichten in den samenhang van de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde.
Y9695: HOL, Richard (muziek). - Volkszang.
B0419: HOLANDA CAVALCANTI, Geraldo. - Memorias de um Tradutor de Poesia. Entrevista a Andreia Guerini e Dorothee de Bruchard.
L3623: HOLDERLIN, Friedrich. - Der Archipelagus. Vertaald fragment.
L6757: HOLK, Andre G.F. van. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
T5294: HOLLA, Henri B.S. en Fons Raaijmaakers. - De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.).
R4978: [WILDE, Oscar] HOLLAND, Vyvyan. - Oscar Wilde and his world.
B4972: HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. - Als de eene hand de andere wascht.
T2920: HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. - Als de eene hand de andere wascht.
T2135: HOLLANDER, J. [Jan]. - Het verraad der N.S.B.
L2724: HOLLANDER, A.N.J. den. - Sociale beheersing in een Bengaalse stad.
B6315: HOLLANDER, A.N.J. den. - De Mustang en zijn sociale beteekenis in het Steppegebied van Noord Amerika.
B5826: HOLLANDER, Eugene. - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
R9631: HOLLANDER, A.N.J. den. - Een Onfortuinlijk Landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North Carolina.
T3340: HOLLANDER, P.M. den. - De klokkenmaker.
T9478: HOLLANDER, A.N.J. den. - Een onfortuinlijk landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North-Carolina.
Y7332: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor de Noord Hollander. Zevende jaargang no 37, Zondag 4 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y7331: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor Noord Hollander. Zevende jaargang no 38, Zondag 11 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
T4117: HOLLANDER, J. - Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire.
K1827: HOLLANDER, A.N.J. den. - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeengeschiedenis.
T8810: HOLLEMAN, Jet, Loeke Groenendal en Servaas Goddijn. - Vandaag neem ik vrij.
L8409: HOLLENKAMP. - Geschiedenis der Kleederdrachten.
H8171: HOLLIDAY, Peter(ed.). - Eric Gill In Ditchling. Four essays.
Y8388: HOLLIDAY, Laurel. (ed.). - Stemmen uit de duisternis. Dagboeken van kinderen uit de oorlog.
T9970: HOLMAN, THeo. - Theo, Theo. Een vriendschap in sonnetten.
T6364: HOLMAN, Theodor. - De kistenmaker.
H9881: HOLMAN, Theodor. - Nog steeds alleen.
Y6780: HOLMAN, Theodor. - Het spook van de Vrede.
K7307: HOLMAN, Theodor. - De laatste avond. Een wintervertelling.
MK0200: HOLME, Rathbone & Kathleen M. FROST (eds.). - Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today".
MK0056: HOLME, C.G. (ed.). - Lettering of to-day.
W5632: HOLME, Charles. (ed.). - Daumier and Gavarni. With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
R6135: HOLME, Charles. - The Art of the Book.
H3190: HOLMES, Richard. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K4758: HOLMES, Richard. - Dubbelspoor. Over de biografie. Vertaling E. Dabekaussen.
Y9563: HOLMES, Richard. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
L8148: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' Mijnheer.
H4503: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
B4184: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening. Roman van een liefde.
B4183: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening.
W6214: HOLSBERGEN, J.W. - Zakenmensen eerlijk als goud. of: het plan Frankrijk. Roman.
M4003: HOLSBERGEN, J.W. - Een bakkersdozijn. Dertien verhalen.
M3729: HOLSBERGEN, J.W. - Tussen melk en bitter.
M3728: HOLSBERGEN, J.W. - Makkers en meisjes.
K5011: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
Y6350: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
Y6349: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
M1595: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen.
T9915: HOLST, A.A. - Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz.
Y1091: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1076: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1071: HOLST, A.A. - Overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands.
Y1072: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1055: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1054: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1036: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1035: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1034: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y3480: HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. van. - Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938.
Y2253: HOLTRIGTER, Julien. - Raadselwater.
B2996: HOLWERDA, A.E.J. - Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten.
H8660: HOMA, Korp. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie.
L3144: HOMAN, John. - Anno 1590.
Y6519: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y8008: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y8345: HOMEROS. - Homeros Odysseus' dool. Zang V tot zang XIII, vers 187 der Odyssee. Uit het Grieksch vertaald en ingeleid door Nico van Suchtelen.
Y3169: HOMERUS. - Odyssee. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
T4198: HOMERUS. - De Odyssťa van Homerus, naar het Grieksch, in Nederduitsche Verzen gevolgd door Jan van 's Gravenweert. Twee delen van de drie.
K2704: HOMERUS. - Ilias & Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz.
L9261: HOMMES, Johannes Hero. - Over de ontwikkeling van de Clavicula en het Sternum van vogels en zoogdieren.
T5871: HOMMES, J.P. - Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk.
T4551: HONDERS, H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.
T6943: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire "voorlichting".
W7895: HONDIUS, J.M. - Het bont gewaad.
B5087: D'HONDT, Gustaaf. - Van simpele menschen.
H7214: HONEY, W.B. - English Glass. With 8 plates in colour and 26 illustrations in black & white.
T3617: HONIG, Piet Hein. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
Y3268: HONIG, Mary C. - Voorjaar. Kinderliedjes met pianobegeleiding. Heft II: 1. Ze had haar mooiste japonnetje aan. 2. Rustig uurtje. 3. De appelenboom. 4. Goenacht.
K9229: HONING, G.H. - De vreedzame strijd.
H7627: HONINGH, Chris. - De uitvinder.
H8609: HONINGH, Chris. - De rinkelbom. Gedichten.
T0883: HONORE NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets.
B5238: HONORE NABER, S.P. L'. & Irene A. Wright. - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven.
Y9805: DAUMIER. Honore. - Honorť Daumier. 240 lithographieŽn uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann (Zwitserland).
T3118: HONSELAAR, Bert. - Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944.
M9341: HOOD, Sinclair. - The arts in prehistoric Greece. The Pelican history of art.
R4381: HOOF, Fr. van. (inl. en aant.). - Hildebrand: Uit: Camera Obscura. Multatuli: Uit: Max Havelaar. Fr. van Eeden: Uit: De kleine Johannes.
Y8348: HOOFDONDERWIJZER. - Voordrachten. Verzameld en van aanteekeningen voorzien door een Hoofdonderwijzer. 1e bundel.
T2744: HOOFT, P.C. / Fokke Veenstra. - Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627.
R0966: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers.
T7678: HOOFT, Pieter Corneliszoon. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
B0220: HOOFT, H.Ph. 't. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
H5000: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
R0136: HOOFT, Jotie T' - Verzamelde proza.
C0293: HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. - P.C. Hooft.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
T3678: HOOFT, P.C. - Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
L3222: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
R5621: HOOFT, P.C. - Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
L3088: HOOFT, H.Ph. 't. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poŽzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
B6644: HOOFT, P.C. - Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett.
L1455: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
L1456: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch.
B6070: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop.
L1019: HOOFT, P.C. - Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
M8513: HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. - P.C. Hooft.
Y0792: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velzen. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.L.D. van den Brink.
B4181: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden.
K7032: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoet.
B3042: HOOFT, P.C. - Enkele gedichten van P.C. Hooft.
Y3605: HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN - Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde.
T9437: HOOFT, G.B. 't. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
M3910: HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. e.a. - Hooft, Essays.
K3816: HOOFT, P.C. - Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
Y3398: HOOFT, P.C. - Het jaar 1572 en 1573.
Y3399: HOOFT, P.C. - Baeto. Treurspel.
Y0955: HOOFT, P.C. - Haarlem. Uit Hooft's Nederlandsche Historien. Ingeleid en toegelicht door H. Godthelp en A.J. Schneiders.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
Y7879: HOOFT, P.C. - Warenar. Met eene inleiding en aanteekeningen door M.C. de Vries.
Y8307: HOOFT, P.C. - Van Liefde En Min. Amoureuze liederen.
Y8517: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
Y8522: HOOFT, P.C. - Galathea en andere gedichten.
Y9253: TęHOOFT, Jotie. - Een pijl in het Niet. Een leven in teksten.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
H9995: HOOFTMAN, Hugo. - Alles over Straalverkeersvliegtuigen. De vliegtuigen die alles anders maken en wat er aan voorafging.
H7820: HOOG, Else. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
T2373: HOOG, P.H. van der. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
H6159: HOOG, P de/L. MELCHIOR. - Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
R2453: HOOG, Aletta. - Eeuwfeest.
B0973: HOOG, G.C. van 't. - Anthonis de Roovere.
Y1254: HOOGE, Romein de. - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
L7651: HOOGENBEMT, Albert van. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
T1399: HOOGENBEMT, Albert van. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
L3716: HOOGENBEMT, Albert van. - De stille man.
K6275: HOOGENBEMT, Albert van. - De opdracht van Zygmunt Sablinsky.
R2499: HOOGENBEMT, Albert van. - De vlucht in het ijle.
K3599: HOOGENBEMT, Albert van. - De stille man.
K3364: HOOGENBEMT, Albert van / Pierre H. Dubois. e.a. - Karel Jonckheere.
Y2525: HOOGENBOOM, W. en A.S. Moerman. - Naar een duidelijk handschrit, een schrijfmethode die hand in hand gaat met andere vakken van onderwijs op de lagere school. Koordschriftletters toelichting en deeltje 1.
Y3266: HOOGENBOOM, W en A.S. Moerman. - Het Technisch Schrijven No. 2. De hoofdletters en kleine letters en haar verbindingen in middelgroot, staand en lopend klein; de lusletters in groot.
R3899: HOOGENBOOM, A. / Bert Gerlagh / Jan Stroop. - De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
Y9481: HOOGERBEETS, Rombout. - Memorie door mr. Rombout Hoogerbeets, ter gedachtenis voor zijne kinderen, op Loevestein. 1619.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
K2035: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
H8433: HOOGERVORST, Ingrid. - Woede. Roman.
H2974: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
K3619: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
Y4638: HOOGEWERFF, G.J. - De muurschilderingen in de kerk van Castel Sant Elia bij Nepi.
B9928: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche Schilderkunst. Eerste aflevering met 50 afbeeldingen, Proefnummer.
L5002: HOOGMA, Robertus P. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berucksichtigung der metrisch-technischen Grundsatze der Entlehnung.
R8634: HOOGSLAG, Jac. N.D. - De sang yn Fryslan.
P2018: HOOGSTRATEN, Harry. - Dantes folio en de voltameter.
Y3182: HOOGSTRATEN, Harry. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
Y3469: HOOGSTRATEN, David van. - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert
M3730: HOOGTE, A. van der. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
B0856: HOOGTE, Albert van den. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, Jaap. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, Arnold. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
Y6768: HOOGWERF, P.A. - Woon in het vers. Gedichten.
Y9760: HOOK, Jason & Martin Pegler. - To live and die in the West. The American Indian Wars.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. de. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
L5763: HOONHOUT, Petrus. - Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. de. - Doopsgezinde bijdragen.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. de. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
Y3075: HOOPEN, Paul Hugo ten. - In de marge van de Dode Man.
W3374: HOORE, Cees van. - Groot licht.
B2718: HOOREWEDER, Carlos Van. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
L5847: HOORN, G. van. - De geheimenis van Delphi.
R9239: HOORN, Simon A. van den. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
R6830: HOORN, Willem van. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
L1069: HOORNE, Philip. - Niets met jou.
T8879: HOORNIK, Ed. - Achter de bergen.
H2219: HOORNIK, Ed. - Momentopnamen.
H2101: HOORNIK, Ed. - Mattheus.
H0999: HOORNIK, Ed. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
B9391: HOORNIK, Ed. en A.A.M. Stols. - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
L9099: HOORNIK. Ed. - J. Greshoff dichter en moralist.
B7699: HOORNIK, Ed. - Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
W9058: HOORNIK, Ed. - De overlevende.
K8818: HOORNIK, Ed. - Een liefde.
K7090: HOORNIK, Ed. - Mattheus. Een Episch gedicht.
Y5578: HOORNIK, Ed. - Het kind in de poŽzie.
W6910: HOORNIK, Ed. - Tweespalt, gedichten.
W5826: HOORNIK, Ed. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven.
M3733: HOORNIK, Ed. - De zeewolf. Toneelstuk in drie bedrijven.
R3994: HOORNIK, Ed. - Steenen.
Y5354: HOORNIK, Ed. - Krantenknipsels van/over Ed Hoornik.
W2953: HOORNIK, Ed. - De erfgenaam
K3422: HOORNIK, Ed. - Kritisch proza.
M1713: HOORNIK, Ed. - De vingerwijzing.
M0029: HOORNIK, Ed. - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
Y8265: HOORNIK, Ed. - Doodenherdenking in Dachau.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
T4654: HOORWEG, Corrado. - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
B5411: HOOYKAAS, Sjoukje (ed.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
T4546: HOPKINS, Claude C. - Reclame. (mijn levenswerk).
T1472: HOPMAN, Frits. - De schoonheidsbacil.
Y6638: HOPMAN, Frits. - De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek.
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
Y1205: HOPMAN, J.C. - Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen.
Y8293: HOPMAN, Frits. - Het kruispunt en nog een verhaal.
L5153: HOPPENBROUWERS, Henricus A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
R2713: HOPPENBROUWERS, H.W. e.a. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
R4158: HOPPENBROUWERS, Frans. - Tijdloos verweer.
R0026: HOPPER, Rika. - Levensbeeld van Rika Hopper.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
B8387: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon.
Y2748: HORATIUS. [Anthoni Janszen van Tergoes en andere dichters]. - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vŽele Uitmuntende Versen vermeerdert.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
B3053: HORATIUS. - Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd.
T8437: HORATIUS. - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens.
L5102: HORBACH, Karl F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit.
K2329: HORNBOSTEL, Wilhelm. - Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen.
M0011: HORNE, Robert. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
B6058: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast.
R4050: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC.
T9340: HORNIUS, Georgius. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
B2130: HORNOIS, Gerard de. - Mijn poppenkast. Een werkboek.
K0298: HORNUNG, Clarence P. (ed.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
B8968: HORNUNG, Clarence P. - Allover Patterns for Designers and Crafstmen.
K9689: HORNUNG, Clarence P. (ed.). - Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments.
K9691: HORNUNG, Clarence P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
R4982: [WILDE] HORODISCH, Abraham. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
H0161: HORODISCH, Abraham. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
B9860: HORODISCH, Abraham. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
L2149: HORODISCH, Abraham. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
T9488: HORODISCH, Abraham. - Buchillustration in der Philatelie.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
T5602: HORREUS de HAAS, G. - De eenheid der aarde.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
Y7188: [MULTATULI] HORSMAN, Annet. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, Annet. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
L5051: HORSMAN, Geertruida C. - Luis Zapata. Varia historia (Miscelanea) I.
Y7207: HORST, Tonny van der. - Ik schreef een kerstverhaal voor jonge meisjes. Met teekeningen van Henk van den Idsert.
H7981: HORST, Atie van der en Elly Koen. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
H8400: HORST, Hans van der. - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
T9405: HORST, G.K. van der. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
R3900: [SPINOZA] HORST, Alex D. van der. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
Y5130: HORST, Liesbeth van der. - Verstopt Vervalst Verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam.
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poŽzie.
Y7342: HORSTING-BOERMA, A.A.M. - Tot over de Oren...
W2369: HORWITZ, Julius. - Harlem. Vertaling Lisette Lewin.
Y3428: HOSHINO, Ken. (collected). - A little book of Japanese wisdom.
T1964: HOSKYNS,E. & Davey, N.en B. - Het raadsel van het Nieuwe Testament. Vertaald door J.P. Enklaar.
T0855: HOSPERS-JANSEN, Anna M.A. - Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
K6814: HOTCHNER, A.E. - Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar.
B2667: HOTTOIS, Isabelle (ed.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
B6963: HOUBEN, Piet-Hein. - Silhouet. Gedichten.
M2012: HOUBEN, Piet-Hein. - Stille sonnetten.
Y1464: HOUBRAKEN, Arn. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel I.
B3081: HOUCKE, Stan van. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
H3296: HOUKIND, Mees. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, Jacques. - Chateaux of France.
B2175: HOUSEN, Jan / J. Roosen / J. Roux / D. Caluwe. (ed.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
L8372: HOUT, W.N. van der. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T6327: HOUT, W.N. van der. - De psychologie van de pers.
B4304: HOUT, Jan van. - Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus.
Y1532: HET GROEN HOUT. - Het Groen Hout. Maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland. 2e jaargang nr. 10. Mei-Juni 1940.
L1301: HOUTE, I.C. van. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. van. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
Y5593: HOUTEN, Boudewijn van. - In de schaduw der Rijken en andere verhalen.
Y3587: VAN HOUTEN. - Van Houten's eigen tijdschrift, december 1936.
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
Y8406: HOUTINCK, H. - In het vuur.
T3061: HOUTMAN, Jur. W. - Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. v.d. (red). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
E0022: HOUWAERT, Johan Baptista. - Ick hoor fr Muzen...
Y7212: HOUWINK, Roel. - Muziek omkranst de stilte.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
L1207: HOUWINK, Roel. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
Y6193: HOUWINK, Pauline / Sjoerd de Jong. - Watertorens in Nederland (1856-1915).
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. - D'Oranjeboom bloeit!
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. van den. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
Y7900: HOVEN, Paul van den. - De naburige herder. Een gedicht.
T7847: HOVENS GREVE, G. - De Officier en het Huwelijk. Naar aanleiding van de motie Dr. Lely over Het huwen van Officieren.
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, Jan. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
L8924: HOVT, W.N. van der. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
T4118: HOVY, Hendrik W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
R2200: HOWELL, Michael and Peter Ford. - The true history of the Elephant Man.
T6611: HOWLAND, Charles A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
R9115: HOYER, George. - Simon reist per spoor.
M3564: HOYER, George. - 7 stompjes kaars.
M3562: HOYER, George. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
T4234: HOYNCK van PAPENDrechts, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
Y4622: HRACHOWINA, Carl. - Initialen, Alphabete und Randleisten Verschiedener Kunstepoche. k.k. ÷sterr. Museum fŁr Kunst und Industrie.
T0298: HUBBARD, Elbert. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
Y3408: HUBBARD, Elbert. - The Man of Sorrows.
Y3355: HUBBARD, E. Hesketh (ed.). - On making & collecting etchings. A handbook for etchers, students and collectors written by members of the Print Society.
T0095: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R9986: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R3816: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Logica en ervaring in Spinoza's en Ruusbroecs mystiek. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 1972.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
Y9471: [SPINOZA] HUBBELING, Naess, Theun de Vries, Roelosz, e.a. - Vijf artikelen over Benedictus de Spinoza.
K0425: HUBBEN, Hub. - Boekengek.
Y3852: HUBBEN, Hub. - Laatste Loodjes.
Y2157: HUBER, Zacharia. - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
R7663: HUBERMONT, Pierre. - Dertien man in de mijn. Uit het Fransch vertaald door L. Roelandt. Nawoord M. Premsela.
T0114: STUERS Charles Hubert de. - Het lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding.
W7230: HUBREGTSE, Sjaak (ed.). - The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer.
T7119: [COHEN] HUCH, Friedrich. - Pitt en Fox. Vertaling van S.J. Barentz-Schonberg.
B5009: HUDIG, F.W. / Jozef Muls / August Vermeylen. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
H5053: HUDSON, W.H. - De renaissance.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
L0612: HUEBNER, F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1850). / De romanantische schilderkunst in Vlaanderen )1780-1850. Twee delen.
M7899: HUEBNER, F.M. - De tuin der lusten. Vertaling Puck Doyer. Inleiding Ben van Eysselsteijn.
Y8741: HUELLE, Pawel. - De tafel.
B0472: HUELSENBECK, Richard. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L6288: HUENDER, Wilhelmina J. - De Engelsche geographie in de 20ste eeuw.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
L2169: HUET, B. van. - De club uit Rustoord.
M9638: HUET, G.H.M. van. - De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers.
R7227: HUET, Michel / Roger Avermaete / Herman Teirlinck. - Ontdek Belgie. Foto's van Michel Huet met onderschriften van Roger Avermaete. Woord vooraf van Herman Teirlinck.
W2139: HUET, G.H.M. van. - Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen.
Y9978: HUF, Paul. (ed.). - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T1404: HUF, Paul. (ed). - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T0242: HUF, Oscar. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
K0255: HUFFEL, N.G. van. - Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.Th. - Kerk en vrede en haar strijd.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
B4597: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.Th. - Kerk en Vrede.
L9049: HUGENPOTH, J.B. Baron van. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. Baron. - Onze vermaken.
R6942: HUGGON, Jim. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
E0055: HUGHES, Ted. - Verjaardagsbrieven / Birthday Letters. Gedichten. Vertaald door Peter Nijmeijer.
Y6433: HUGO, Victor. - Hernani of de Castillaansche eer. Drama in vijf bedrijven. Metrisch vertaald door Helene Swarth.
T4226: HUGO, Victor. - De klokkenluider van de Notre Dame.
R6060: HUGO, Victor (toegeschreven). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
R7977: HUIG, Henk. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
L6003: HUIJBREGTS, Josephus N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
T0496: HUISING, Th. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1