Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T0538: KRIMPEN, H. van. - Over de verzorging van het boek.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. van. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
H9115: KRIMPEN, H. van. - Boek. Over het maken van boeken.
M4149: KRIMPEN, Huib van. (ed.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
K0746: KRIMPEN, Jan van. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
Y7240: KRIMPEN, Huib van / Rob van den Elzen. - Grafisch zakboek. Verklarend woordenboek van hedendaagse begrippen uit de grafische communicatie: uitgeverij, redactie, vormgeving, prepress, drukkerij en afwerking.
Y6278: KRIMPEN, Huib van. - Over die zaak... Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L2366: KROES-LIGTENBERG, Chr. - Een vriend van Aagje Deken.
R9620: KROES-LIGTENBERG, Chr. - Honderd Nederlandsche Gedichten.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
M6570: KROEZE, Jos. - Bijt u maar.
K8735: KROJER, P.S. Maxim. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
R1083: KROL, Gerrit. - Over het uittrekken van een broek.
H7779: KROL, Gerrit. - Okoka's wonderpark.
H7763: KROL, Gerrit. - De vitalist.
Y2656: KROL, Gerrit. - De oudste jongen. Roman.
H7597: KROL, Gerrit. - Een ongenode gast.
H7477: KROL, Gerrit. - De laatste winter.
H3486: KROL, Gerrit. - De tv.-bh. essays.
B8485: KROL, Gerrit. - Over het huiselijk geluk en andere verhalen.
B6419: KROL, Gerrit. - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
T5319: KROL, Gerrit. - De man achter het raam.
T5311: KROL, Gerrit. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
L8794: KROL, Gerrit. - De weg naar Sacramento.
R2668: KROL, Gerrit. - Een Fries huilt niet.
T5152: KROL, Gerrit. - Duivelskermis.
T8621: KROL, Gerrit. - Halte opgeheven en andere verhalen.
T8574: KROL, Gerrit. - Laatste gedichten.
T8543: KROL, Gerrit. - 'n Groot dichter.
Y2879: KROL, Gerrit. - 'n Kleintje Krol.
R7712: KROM, Johannes Hermanus / Albert Beekhuijs. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
Y1162: KROM, P. - Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken.
Y1134: KROM, P. - Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen.
Y1126: KROM, P. - Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
T1315: KRONHAUSEN, Phyllis and Eberhard. - The International Museum of Erotic Art.
M1894: Kronhausen, Eberhard & Phyllis. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
Y7934: KRONHAUSEN, Bernard & Phyllis. - Wat is pornografie? Eros en de vrijheid van drukpers. Nederlandse bewerking Jaques den Haan.
Y1588: DE NIEUWE KRONIEK. - De Nieuwe Kroniek. Veertiendaagse neiuwsbrief van H.P.L. Wiessing. 1949: nrs: 1-2-3.
H7855: KROON, Dirk. - Hutselen met het gras.
R0836: KROON, J.E. (sameng.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4587: KROON, Dirk. - De getekende dag.
H4339: KROON, Dirk. - Vijf tijdkringen.
H4340: KROON, Dirk. - In de huid van de tijd.
H4342: KROON, Dirk. - Hutselen met het gras.
H4346: KROON, Dirk. - Geruchten.
H4248: KROON, Dirk (ed.). - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
L5426: KROON, Dirk. - In het voorbijgaan.
B3669: KROONENBERG, Y. /M. Smeets/J. Mulder/P. Bordewijk. - Figuren of excelleren? De tijd zal het leren.
T9772: KROONENBERG, Yvonne. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
R7432: KROP, Marnix /Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50.
R6379: KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Internationalisme en socialistische buitenlandse politiek. Europa. Zeemilieubederf ontwikkelingshulp. DeSI Sjahrir - (inter)nationalist.
R6320: KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). - Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Schoolstrijd. Pronkstuk AOW. Hilda Verwey-Jonker en ouderen emancipathie. Socialistische bevolkingspolitiek: laat maar. Bedrijfsorganisatie.
R6319: KROP, Marnix / Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. (eds.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Socialisme en gemeenten: het communalisme van SDAP en PvdA. Willem Banning: voor en tegen. De VARA als instrument van cultuurpolitiek.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R0347: KROPOTKINE, Peter. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
R1832: KROPOTKINE, Peter. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T6926: KRUGER, Friedrich. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
T6841: KRUGER, Julius. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf künstlichem Wege.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B3205: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
B1601: KRUIJFF, Roeland de. (ed.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
T5992: KRUIJS, M.H. van 't en B. ten Kate. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
Y2182: KRUIJS, M.H. van 't. - Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek.
T1418: KRUIJT, J.P. - België. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
L1935: KRUISINGA, E. - Het Nederlands van nu.
B0579: KRUISSINK, Rits. - Montmartre. Van tempel tot tingel tangel.
Y7929: KRUISSINK, G.R. (ed.). - Zuiderzee.
B5534: KRUISWIJK, Hans. (ed.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
Y5611: KRUIT, Johanna. - De waterveren. Tekening Anneke Schenk.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
B6333: KRUITWAGEN, Bonaventura. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B1976: KRUITWAGEN, Bonaventura. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
H9118: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken.
Y6122: KRUSE, Hans. - Een zwaluw maakt nog geen gedicht. Tekeningen Gerard Huysman.
H2690: KRUSEMAN, Mina. - Brieven: Alles bevalt mij behalve rust.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
Y6388: KRUSEMAN, A.C. - Uitgeverij A.C. Kruseman. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
Y9936: KRUSEMAN, Philip (ed.). - Als het 6 december wordt. 12 oude en nieuwe St.Nicolaasliedjes. Met teekeningen van Daan Hoeksema.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
B7291: KRUYTER, C.W. de. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
K2170: KUBLER, George A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
B8057: KUHN, Robert et al. - Schriftgestaltung.
B5592: KUHN, G. - Katalogus Prentbriefkaarten Nedenland 1980-1981. Handleiding voor waardeering van de prentbriefkaarten.
Y1900: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten.
L2588: KUIJK, Jan. - Het gaat nu eenmaal niet zonder erotiek. Over de rijmprent van P.C. Boutens bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
L4014: KUIJPER Hz., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
K6191: KUIJPER, Jan. - Oogleden.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
K6182: KUIJPER, Jan. - Sonnetten.
Y8586: KUIJPER, Jan. - Tomben, sonnetten.
L8126: KUIK, William D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
R5259: KUIK, William D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
Y0602: KUIK, T. - Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV.
H1458: KUIK, William D. - Utrechtse notities.
H9939: KUIK, Hilbert. - Het gezicht van de struisvogel. De roman van een herinnering.
P2441: KUIK, Hilbert. - De Verwegs. Korte verhalen.
P1638: KUIK, William D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
B7118: KUIK, Dirkje. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
B6807: KUIK, Dirkje. - Piranesi & zijn dochter.
B5638: KUIK, Hilbert. - Geen plek om te sterven.
Y6682: KUIK, Hilbert / J. Slauerhoff / M. Vasalis. e.a. - Een mandje met appelen.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
K1582: KUIK, William D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
Y9948: KUIK, Hilbert. - Volg de Vogels en andere verhalen.
L6734: KUILE, E.H. ter. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
R9666: KUILS, Kolonel en Boisot. [=H.J. kruls en J.G. de Beus]. - De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
L6834: KUIPER, Koenraad. - Mythologie en wetenschap.
Y2245: KUIPER, Elmar. - Ruimtedier.
B5606: KUIPER, K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
M9372: KUIPER, Arie. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
K9498: KUIPER, K. - Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis.
R9336: KUIPER, Esco Taco. - Karel ende Elegast.
K5800: KUIPER, Esco Taco. - Karel ende Elegast. [opnieuw uitgegeven].
Y9486: KUIPER, Gerdien C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn.
L7956: KUIPERS, Abe. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
Y2293: KUIPERS, Frans. - Geen ander antwoord. Gedichten.
B6507: KUIPERS, Birgit & Dirk Mulder. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
Y6281: KUIPERS, Reinold. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
R3157: KUIPERS, Reinold. - De boekvormer.
R6136: KUIPERS, Reinold. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
B7707: KUITENBROUWER, Jan. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
T3351: KUITENBROUWER, Carel / Koosje Sierman. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
H9914: KUITERT, Lisa. - Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen.
M6318: KUITERT, Lisa. - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
R3466: KULK, T.C. van der. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. van der. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
T3787: KRONIEK VAN KUNST EN KULTUUR. - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 10de jaargang 1949. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
Y3639: [VONDEL] ROEPING. Maandschrift voor verdieping van leven en kultuur. - Vondelnummer: Bijdragen van Th. de Jager, W. Nieuwenhuis, Anton van Duinkerken, B.H. Molkenboer, Gerard Knuvelder, C. de Rijn.
Y9213: KUMMER, John. - 't Gebouw Thans ingewijd, Het blijve Kampens eer.....(Latijnse School te Kampen).
R5368: KUMMERLING, Harald. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
Y6508: KUNKEL., Fritz en Ruth Kunkel. - Opvoeding tot persoonlijkheid. (Inleiding tot de Individual psychologie. Vertaling P.H. Ronge.
B3135: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti.
Y8870: DE VRIJE KUNSTENAAR. - De Vrije Kunstenaar. Bevrijdingsnummer 4de jaargang 5 Mei 1945 No. 1.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
Y7807: KUNSTVEILING. - Kunstveiling en Taxateur en Kunsthandel A. Mak. Algemeen Verkooplokaal. Vischstraat no 17, Dordrecht. Ontwerp: H. Arlus Architect.
T6456: KUPERUS, Sjoerd. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
T6333: KUPPERS, Alf.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
R5747: KURTZ, Gerda. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
Y6740: KURZ, Gerhard. - Hermeneutiek van het literaire symbool.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, Harry. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, Harry. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, Fritz. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
Y7222: KUSTERS, Frans. - Antwoorden,vragen,verdriet in het donker.
T8943: KUSTERS, Wiel. - Hohner. Gedichten.
T8942: KUSTERS, Wiel. - Bewaarmachinist.
L7727: KUSTERS, Wiel. - Een oor aan de grond.
L7242: KUSTERS, Wiel. - Raad van Alfabet.
Y7437: KUSTERS, Wiel. - Poetisch ABC. 26 Krantenknipsels NRC Handelsblad Aug-Sept 1985.
L6521: KUSTERS, Wiel. - Het mijnmuseum. Notities.
H1284: KUSTERS, Wiel. - Kwelrijm.
B6592: KUSTERS, Wiel. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
T9909: KUSTERS, Wiel. - Pierre Kemp. Een leven.
L8552: KUSTERS, Wiel. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
K3871: KUSTERS, Wiel. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
Y1028: KUSTERS, Wiel & PASTIOR, Oskar. - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
H5205: KUYK, Pieter A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
H2017: KUYLE, Albert. - St. Eloy.
B6055: KUYLE, Albert. - Alarm. Ingeleid door Anton van Duinkerken.
M8542: KUYLE, Albert. - Weerlicht.
K7955: KUYLE, albert. - IX gedichten.
B3968: KUYLE, Albert. - Songs of Kalua.
R5461: KUYLE, Albert. - In Neerland staat een huis.
R7848: KUYLE, Albert. - Seinen. Een bundel verzen.
A0168: KUYLE, Albert. - Jonas.
Y0898: KUYLE, Albert. - Harten en brood.
Y7211: KUYPER, Sjoerd. - Vanuit een stad.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
H5796: KUYPER, Sjoerd. - De dichter zingt.
H5816: KUYPER, Sjoerd. - Mooie gedichten.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
B8769: KUYPER, Sjoerd. - Zeepziederij De Adelaar.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
Y4668: KUYPER, A. - De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
M8343: KUYPER, Eric de. - Aantekeningen van een voyeur.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter ter herdenking.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
M6642: KUYPER, A. - Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper.
B3476: KUYPER, Bubb & Nop Maas. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
Y6704: KUYPER, Sjoerd. - Een reisgenoot.
T7134: KUYPER, A. en F.L. Rutgers. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
T7781: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
Y6254: KUYPER, Bubb. - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
K1308: KUYPER, Eric de. - Mowgli's tranen.
Y8174: [REVE] KUYPER, Bubb. - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
Y1390: KUYPERS, M.J.G. - Geen Schoolspaarbanken.
K3576: KUYPERS, J. en Th. de Ronde. - Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, William. - Organics.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, Mart. - 3 litho's.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, Ton de. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, Henry. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
Y4308: KWADRAAT-BLAD. BONS, Jan en B. MAJORICK. - Genesis van een compositie. [Over een 77 meter lange muurschildering van Jan Bons voor de tentoonstelling "Aisi es Hollanda" in 1952 In Mexico City.
H2059: KWARTEL, M.J. van der. - Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning.
H7254: KWAST, Jb. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
Y5842: KWB. - Katholieke Werkliedenbond. Maandblad 3e jaargang nr. 8 en 9 Augustus - September 1947.
T6953: LAAN, Kornelis ter. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
T6951: LAAN, Kornelis ter. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
R0326: LAAN, K. ter. - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
H3323: LAAN, K. ter. - Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid.
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. ter. - K. ter Laan's Multatuli encyclopedie
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. ter. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
T4877: LAAN, G. van der. - Het Kennemer Stelsel.
K3321: LAAN, K. Ter. (Ed.). - Andermans wijsheid.
Y0855: LAAN, N. van der. - Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
T1726: LAAR, Henk van. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T0139: LAAR, Henk van. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R8746: LAAR, van der. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R7730: LAAR, A. van. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
T1888: LABBERTON, Mien. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
K6624: LABBERTON, Mien. - Geloof, hoop, liefde.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
K6461: LABBERTON, Mien. - Lichtende horizon.
K6451: LABBERTON, Mien. - Jeugd in de branding.
T9704: LABÉ, Louise / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=Willem Schippers]. - Op de keien.
K3905: LABUZ, Ronald. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
K9963: LACOMBE, Henri. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
Y3416: LACY, Alexander. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
T7069: LAEKEN, Frank van & Etienne Verhoeyen. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T1879: LAERE, R. van. - De Hagelander 1893-1901.
T1876: LAERE, R. van. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
Y2255: LAERE, De, Frederik Lucien. - In uiterste staat.
R6922: LAERE, R. van. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, Sophie. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
H1091: LAFONTAINE, Jean de / Geoffrey Chaucer / Vader Cats. - Zeven fabelen voor hedendaagsche kinderen. Vergezeld gaande van een nawoord, Arts Poetica, Rechtskundige verantwoording en eenig ander Klein-goed.
K0568: LAFORGUE, Jules - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, Olof. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
Y2623: LAGERLOF, Selma en Sjouke de Zee. - Yn it Godshus.
T6884: LAGERLOF, Selma. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
Y7938: LAGERLOF, Selma. - Dagboek van de veertienjarige Selm Lagerlof. Vertaald en ingeleid door N.M. Wartena.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. en T. Knottenbelt. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, Jacqueline. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
T4690: LAICUS. [= Sietze Douwes van Veen]. - Inderdaad de titel is juist neo-communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel.
T7280: LAJOCO. (verz.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T5399: LAM, Anton B. - Verzet en poëzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T8217: LAM, Anton. - Recreatie. Gedichten.
T3836: LAMAN, M.C. e.a. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Y3432: LAMARTINE, Alphonse Marie Louis. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
Y9578: LAMARTINE, Alphonse de. - Herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het Oosten (1832-1833), of Aanteekeningen van een reizger. Vierde deel.
R9129: LAMB, Charles. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
B8053: LAMBERT, Susan. - Printmaking.
MK0112: LAMBERT, Fredrick. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
R9000: LAMBERTY, Max. - Stroomingen.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. Lissens. (ed.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3964: LAMBERTY, Max. - De Vlaamse beweging nu.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. van Wassenhoven. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. Hullebroeck. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T7816: LAMBRECHTS, Lambrecht. - Mate en Minne.
R6272: LAMBRECHTS, Lambrechts. - Het zingende Vlaanderen.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
E0104: LAMER, H. - Encyclopedisch Woordenboek der Klassieke Oudheid.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
H5949: LAMERS, Henk. - Letters aan het woord.
Y2714: LAMMERS, Fred J. - Alexander. De vergeten Kroonprins.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
T8040: LAMPEN, Willibrord en Bernard Vermaseren. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
B8094: LAMPO, Jan. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
M8655: LAMPO, Hubert. - Een geur van sandelhout.
L1086: LANCELOT, Michel. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad zetel van Hooger Onderwijs.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
Y7171: LANDKAART. - Overzichtskaart van het terrein der expedities naar Centraal Nieuw Guinea 1907 en 1909 o.l.v. H.A. Lorentz. Opgenomen en in kaart gebracht door J.W. van Nouhuys.
Y7170: LANDKAART. - Conflict Italie - Abessinie. [1935-1936].
Y7168: LANDKAART. - De Nederlandsche Tongvallen Kaart II. Schakeering der Germaansche lange I of Nederlandsche IJ.
T5479: LANDSHUT, Siegfried. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, Menno en Desmond Spruijt. - Het Nationaal Monument op de Dam.
H7565: LANDWEHR, John. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
L2243: LANDWEHR, John. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
Y1130: LANDWEHR, John. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
Y5929: ALLERT DE LANGE. - Uitgeverij CV Allert de Lange, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
R4499: LANGE-COMPIE, Jb. - De Vloek van 't huis.
M8329: LANGE, Wilhelm H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
R4280: LANGE, Daniel de e.a. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
K4587: LANGE, D. de. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
R3804: [SPINOZA] LANGE, Albert de. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
M3566: LANGEN, Ferdinand. - Achter slot en grendel. Novelle.
H6382: LANGEN, Ferdinand. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
L4127: LANGEN, Ferdinand. - Helene in het heelal.
B6826: LANGEN, Ferdinand. - De speelgenoten. Een novelle.
L1162: LANGENDIJK, Pieter. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
L1161: LANGENDIJK, Pieter. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel. Opnieuw met eene inleiding, aanteekeningen en verklarende woordenlijst uitgegeven door Jan ten Winkel.
Y9911: LANGENDIJK, Pieter. - Gedichten van Pieter Langendyk. Eerste deel.
L3614: LANGENDONCK, Prosper van. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L2029: LANGENDONCK, Prosper van. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L8868: LANGENDONCK, Prosper van en Alfr. Hegenscheidt. - Gedichten en Starkadd.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. van. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, Titia Johanna. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
R2433: [PENGUIN] LANGLEY, Andrew (ed.). - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, Emile. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, Leo. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. van. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
Y6397: LANNOO. - Uitgeverij Lannoo, Tielt. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L5041: LANOYE, Tom. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, Tom. - Zwarte tranen.
B2514: LANS, M.H.A. e.a. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. van der. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
L4880: LANSBERG, Ph. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
K0536: LANSBERG, Ph. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
Y2914: LANSCHOT, Frans Johan van. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
L3417: LANSEN, Piet. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
L3416: LANSEN, Piet. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
T7533: LANZ, Otto. - Xenien MCMXXXII. (Duitstalige aforismen).
E0119: LANZMANN, Claude. - De Patagonische haas. Memoires. Vertaald door Marianne Kaas.
Y9640: [TAO] LAOTSE. - De Anschluss an das Gesetz oder de grosse Anschluss. Versuch einer Wiedergabe des Taoteking von Carl Dallago.
Y9641: [TAO] LAOTSE. - Tao Te King. Aus dem Chinesischen ubersetzt und mit einem Vorwort von Richard Wilhelm.
Y4910: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
Y6791: LAPIDOTH SWARTH, Helene. - Stille dalen.
Y6451: LAPIDOTH-SWARTH, Helene. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
Y7228: LAPPIA, Paul. - Het zinnebeeld.
R8111: LARBAUD, Valery. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
MK0169: LARISCH, Rudolf von. - Unterricht in ornamentaler Schrift. [fotokopie].
Y4457: LAROCHETTE, J. - De Spaansche Letterkunde sinds 1914.
B4807: LAROUI, Fouad. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
K7844: LARREMORE, A. and Amy Hopkins Larremore. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
Y2399: LARSSON, Carl. - Carl Larsson 1853-1919. Catalogus Zonnehof Amersfoort. Tentoonstelling van 19 oktober 1975 t/m 4 januari 1976.
T5795: LASSON, Georg. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
Y7063: LAST, Jef. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
L6840: LAST, Jef. - Leeghwater maalt de meren leeg.
H0121: LAST, Jef. - Kinderen van de middernachtzon.
B8884: LAST, Jef. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
P1643: LAST, Jef. - Elfstedentocht.
P1165: LAST, Jef. - Verleden tijd. Verzen.
B7624: LAST, Jef. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
A0684: LAST, Jef. - Een lotje uit de loterij.
T0028: LAST, Jef. - Tau Kho Tau. Gedichten.
K9416: LAST, Jef. - Kameraden! Verzen.
H9356: LAST, Jef. - Gedachten onder water.
T3428: LAST, Jef. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
T7045: LAST, Jef. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
R6649: LAST, Jef. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
R5038: LAST, Jef. - Verleden tijd. Verzen.
T3058: LAST, Jef. - Oog in oog.
M0070: LAST, Jef. - Oog in oog.
Y8405: LAST, Jef. - Vingers van de linkerhand.
Y8467: LAST, Jef (vert.). - Les Poètes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Gedichten vertaald door Jef Last.
Y9354: LAST, Jef. - La Hispana Tragedio. En la Nederlanda lingvo tradukis G.J. Degenkamp
Y1061: LASTDRAGER, A.J. - Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen.
R5530: LATTIN, Amand de. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
B6657: LATZKO, Andreas. - Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude.
M7703: LATZKO, Andreas. - De achterhoede. Vertaling A.M. de Jong.
Y6492: LATZKO, Andreas. - Menschen in den oorlog. Vertaald door Arn. van Wijnkoop.
Y6482: LATZKO, Andreas. - Marcia Reale. Vertaling Alice van Nahuys. Met houtsneden van H. Eekman.
Y4536: LAUDY, Alph. - Stemmen onzer Eeuw. Katholiek Algemeen Weekblad. 1e jaargang en 2e jaargang 1905-1906.
T7826: LAUFENBERG, Heinrich. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
Y3063: LAUREMBERG, P. - Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=Leonhard Huizinga]. - Zes kaarsen voor Indie.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor Indië.
K2372: LAURENS, Pierre. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
B3899: LAURENT, Vivi. - Vivi's reis. Een jaar als dienstbode in Amerika. Avonturen van een Zweedsche studente.
B5133: LAURENTIUS, Th. - De Rembrandts van Oostkapelle.
Y9912: [STEVENSLOOT], Laurentius. - Vervolg op de Jesuiten-Kost, of de Maaltyd der Jesuiten; bestaande in eene uitlegging van de 663 stellingen, of leerstukken van hunne religie, waar onder de meeste ten hoogsten verfoeylyk en seer Godloos sijn. Seer dienstig en noodig, om van alle menschen geleezen te werden.
H1866: LAURIER, Josien. - Voor ons ligt een dag van bramenjam.
Y7095: LAURILLARD, E. - Peper en Zout. Honderd rijmpjes.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0561: LAURILLARD, E. - Wat men er bij moet weten.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, Guido. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
R0726: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
Y6124: LAVERTU, Cees. - Nachtviolen. Gedichten.
Y6125: LAVERTU, Cees. - Poëzie van C. Lavertu.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
M6702: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
Y7383: LAWRENCE, D.H. - De man die gestorven was. Vertaling Bert Honselaar.
T4221: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
R0422: LAZARE, Bernard. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
R9732: LAZARE, Bernhard. - Sociale Fabelen.
T5631: LEA, Henry Charles. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
L9064: LEAMER, Laurence. - Het leven van Ingrid Bergman.
H7266: LEAUTAUD, Paul. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
L6639: LEAUTAUD, Paul. - Literair dagboek 1893-1921.
L9038: LEAUTAUD, Paul. - Propos d'un jour.
H9409: LEAUTAUD, Paul. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
K4425: LEAUTAUD, Paul. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
L3717: LEBEAU, Paul. - Xanthippe.
B4704: LEBEAU, Paul. - Omnibus.
K4970: LEBEAU, Paul. - Xanthippe.
T4078: LEBEAU, Caroline. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
P1156: LEBEER, Louis. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
W7475: LEBEER, Louis/Clem Bittremieux. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
T2131: LEBERECHT, Peter [=Peter M. Heringa]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
Y0223: LEBEY, Andre. - Ameno Kamato.
T5515: LECLERCQ, Leo. - Jack London. Een karakterstudie.
L3828: LECOUTERE, C. en W.L. de Vreese (eds.). - Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen. Hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt.
L7945: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
K5525: LEDENT, Robert. - Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen.
L6776: LEE, A. van der. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
R2953: LEEFLANG, Ed. - Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
C1177: LEEFLANG, Chr. (ed.) - Hymnen uit den Bijbel.
L1360: LEEFLANG, C. (samenst.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
R1771: LEEFLANG, Huigen en Ger Luijten. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
K7139: LEEFLANG, Chr. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
W6913: LEEFLANG, C. (samenst.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
Y1708: LEEFLANG, Thomas. - Lenie Riefenstahl. De macht van het beeld. De onmacht van het woord.
M5250: LEEFLANG, Chr. - Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door .....
Y6358: LEEFLANG, Chr. (ed.). - Stichting De Roos. [Catalogus van de eerste 25 Rozen. Deze catalogus zelf is nummer 25].
W2937: LEEFLANG, Chr. {ed.}. - De dichter en de dood. Dodenlyriek.
Y6320: LEEFLANG, Chr. - Honderdvijfentwintig Rozen. een vleugje geschiedenis, wat belevenissen en overpeinzingen bij het verschijnen van de 125e uitgave van de Stichting De Roos.
Y6250: LEEFLANG, Ed. - Drempeltijd. Met een illustratie van Frans de Jong.
Y6175: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos 40 jaar / 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum, Laren N-H 15 maart t/m 27 april 1986.
Y8075: LEEFLANG, Chr. e.a. - Vijfentwintig jaar Stichting De Roos Utrecht 1946-1970. Catalogus t.g.v. de tentoonstelling "25 jaar De Roos" gehouden in het Centraal Museum te Utrecht 1973/74.
Y6463: LEEFMANS, S. - Kijkjes in het natuurleven.
Y0607: LEEMAN, G. - Vakorganisatie onder de jeugd.
Y4594: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
Y8992: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
H4447: LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. - Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I.
W3797: LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. - Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II. Frederik van Eeden. Het lyrisch werk van mevrouw Roland Holst. Lodewijk van Deyssel. Bibliografische aanteekeningen bij de studies zijn van P.H. Mulder.
K3589: LEENDERTSE, M.J. en C. Tazelaar. (ed.). - Christelijk Letterkundige Studien. Deel II.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
K6571: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
Y5531: LEENHEER, G. en M.H. van 't Kruijs. - Koningin-Wilhelmina Cantate voor Kinderkoor met Pianobegeleiding.
E0095: LEENHOUTS, Jolet. - Mag ik deze dans van U?
Y3585: LEENT, F.H. van. - 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
B0423: LEENT, Adriaan van. - Vaarwel Holland. Gedichten.
Y2401: EENIGE LEERAARS. - De Jonge Lezer. Ten dienste der leerlingen van het 4e studiejaar der Lagere Meisjesscholen door Eenige Leeraars.
T0920: LEERSUM, E.C. van. - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
R7162: LEESBERG, C.F.A.J. - Rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel.
L8105: LEEUW, Aart van der. - De kleine Rudolf.
L8107: LEEUW, Aart van der. - De gezegenden.
L8104: LEEUW, Aart van der. - Kinderland.
H3855: LEEUW, Aart van der. - Vluchtige begroetingen.
H2700: LEEUW, Aart van der. - De mythe van een jeugd.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. van der. - Weltfriedenswünsche. Dritte und vermehrte Auflage.
H1048: LEEUW, Aart van der. - De opdracht, Miniaturen, Vertumnus.
C0508: LEEUW, Aart van der. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
C0569: LEEUW, Aart van der. - Die van hun leven vertelden.
A0943: LEEUW, Aart van der. - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis.
L9059: LEEUW, Louis de. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
B5017: LEEUW, Aart van der. - Verzamelde gedichten.
T5348: LEEUW, Kitty de e.a. (eds.). - Jong! Jongerencultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
K7863: LEEUW, Aart van der. - De reismakkers.
R1466: LEEUW, Ronald de. (ed.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
Y0773: LEEUW, Aart van der. - Vluchtige begroetingen.
Y6536: LEEUW, Aart van der. - Sint Veit en andere vertellingen.
R7234: LEEUW, Aart van der. - Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal.
A0119: LEEUW, Aart van der. - De mythe van een jeugd.
K4026: LEEUW, Aart van der. - Die van hun leven vertelden.
R6969: LEEUW, Aart van der. - Vluchtige begroetingen.
T8175: LEEUW, Aart van der. - Het aardsche paradijs.
B1190: LEEUW, Aart van der. - Kinderland.
Y8050: LEEUW, Aart van der. - De opdracht.
Y8587: LEEUW, Aart van der. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
Y9134: LEEUW, Aart van der. - Momenten van schoonheid en bezinning.
L5387: LEEUWE, H.H.J. de. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
R3918: LEEUWE, H.H.J. de. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
Y8395: LEEUWE, H.H.J. de. - De wetenschap van het toneel. Twee lezingen.
T2915: LEEUWEN, J. van. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
R4994: LEEUWEN, Wouter J. van. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
Y7101: LEEUWEN, J. van. - De vrouw bij Aristophanes.
Y0609: LEEUWEN, Johannes van. - Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren?
Y7434: LEEUWEN, Freek van. - Rood en wit. Oude en nieuwe gedichten. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Bij den dood van Marsman.
B9303: LEEUWEN, Charles van. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
B6681: LEEUWEN, Freek van. - Wederkomst. Gedichten.
B6131: LEEUWEN, Jos van. - Boeken maken.
Y6862: LEEUWEN, J. van. - Vier Blijspelen van Menander. (Het Scheidsgerecht, Glycera. Het Meisje uit Samos. De Beschermgeest).
K9976: LEEUWEN, Freek van. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
K8498: LEEUWEN, Freek van. - De kruistocht der bedelaars.
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
Y6763: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
Y3026: LEEUWEN, S.van. - Memorandum inzake de verdwenen Personeelfondsen bij de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd Amsterdam.
K6829: LEEUWEN, Freek van. - Het simpel hart. Met illustraties van Dick Lammers.
M4326: LEEUWEN, W.L.M.E. van / J.A. Goris. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. Verzameld door...
R7394: LEEUWEN, J. van. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
T7044: LEEUWEN, J. van. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
T3100: [ZWART, Piet] LEEUWEN, A.H. van en H. Sangster. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
K1805: LEEUWEN, W.L.M.E. van. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
R5844: LEEUWEN, Freek van. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
Y7654: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Ridders van Aristophanes.
Y7655: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Wespen van Aristophanes.
Y7656: LEEUWEN, J. van. - Over Strekking en Samenstelling der Kikvorschen van Aristophanes.
Y7657: LEEUWEN, J. van. - Het Paard van Troje.
Y7658: LEEUWEN, Johannes van. - Oratio Inauguralis de Arte Discendi quam in auditorio academiae lugduno-batavae.
Y9519: LEEUWEN, J. van. - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewst.
T3045: LEEUWENBURGH, Bart. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
T4887: LEEUWES, W. - Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht.
Y7146: LEFFELAAR, H.L. en A.A. Tadema. - Schimmen van verbeelding. Belevenissen op de tentoonstelling Camera Obscura in woord en beeld in de Haarlemse Vleeshal.
R7628: LEGENE, P.M. - De roode man en het evangelie. Pioniers in de Zuid-Amerikaansche Oerwouden. Illustraties Eva Schutz.
H0314: LEGMAN, G. (Ed.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, Gabriel. - Le Merite des femmes, poeme.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
R5179: LEGRAND, Mercedes. - Geographies. Poemes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5244: LEGROS, Elisee. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
Y5672: LEHEMBRE, Leonard. - Leeslust B.C. Leesboekjes met platen voor het aanvankelijk onderwijs in lezen, schrijven en spelling. Twee deeltjes.
Y1815: LEHEMBRE, Leonard. - Leeslust I. Leesboek voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, Otto. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
L7511: FAUTH en LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
C1527: LEHMANN, L.Th. - De pauwenhoedster.
K7487: LEHMANN, L. Th. - Subjectieve reportage. Gedichten.
Y6765: LEHMANN, L.TH. - Wat boven kwam. Gedichten.
W3292: LEHMANN, L. Th. - Een steen voor Hermes.
MK0107: LEHNER, Ernst. - Alphabets and ornaments.
H1111: LEHNING, Arthur. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
K5562: LEHNING, Arthur. - De Arbeid vrij.
T6714: LEHNING, Arthur. - Over vrijheid en gelijkheid.
K0854: LEHNING, Arthur. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
R1889: LEIJDEN, S. van. [=Lucas Stafleu]. - Ballade van den Arbeid.
L7353: LEIKER, Sjoerd / D.H. Lawrence / A. Marja. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T1071: LEIKER, Sjoerd. - De Heksenmeester.
T2379: LEINHOS, George. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, Julius. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, Friedrich. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik.
R0281: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
L6017: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
L6018: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
L6019: LEK, G.J. van der. (ed.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
H9011: LEK, G.J. van der. - Bibliografie.
L7533: LELY, C.W. en J. Kooper. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
T2155: LELYVELD, Th. B. van. - Penneschetsen.
K7610: LEMAIRE, Ria. (ed.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
L2444: LEMMENS, Gerard. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
Y6399: LEMNISCAAT. - Uitgeverij Leminiscaat, Rotterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
R5090: LENAGHAN, Kevin C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
E0215: LENGKEEK, Jaap. - Het eeuwige leven van reisverhalen. Waarom we altijd eropuit willen.
T5800: LENIN, N. [Vladimir]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
L3571: LENNART, Clare. - Rouska. Met tekeningen van Lucebert.
Y7452: LENNEP, D.F.W. van. - Drie Griekse Studies. De Agonistische geest. Herodotus als short story-schrijver. Hesiodus als realistisch dichter.
L7303: LENNEP, J. van. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
L6126: LENNEP, J. van. - Poetische werken. Twee delen in een band.
R5123: LENNEP, J. van. (ed.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
T5189: LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
B3784: LENNEP, Jacob van. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
Y9977: LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
Y5568: LENNEP, J.H. van (ed.). - Een klein Kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Rijp, met vermelding van nog verscheidene andere merkwaardige stukken en geschiedenissen, te boek gesteld door Jan Adriaansz. Leeghwater, hierbij komt de Beschrijving van den grooten brand in De Ryp den 6den January 1654.
L8620: LENNEP, J. van. - De Friezen te Rome.
L8613: LENNEP, J. van. - De Reisgenooten.
M5184: LENNEP, J. van en W.J. Hofdijk. - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 6 delen.
R8025: LENNEP D.J. van. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
K2203: LENNEP, Jacob van. - Vertellingen van vroeger en later tijd.
C0616: LENNEP, J. van. - Romantische Werken: Eerste deel: De pleegzoon + Ferdinand Huyck. Tweede deel: De roos van Dekama + Elizabeth Musch + De twee amiralen + Kornelia Vossius + Een schaking in de 17e eeuw + Een vertelling van mej. Stauffacher. Derde deel: Onze voorouders. Drie delen.
B4209: LENNEP, J. van. - Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen.
Y8687: LENNEP, J. van. - Een Lied, voor 15 Novemner 1863, den Amsterdammers toegezongen door hun stadgenoot.
E0124: LENNEP, J. van. - Klaasje Zevenster.
T2183: LENORMAND, H.-R. / De Moreau. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
Y2522: LENSEN, B.J. / A.J. van Houwelingen / W.H. Stroop. - Nationaal Normschrift. Handleiding voor de onderwijzer(es). Overtrekboekje 1. Schrijfschrift 2, Overtrekboekje 3, Schrijfschrift 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schrijfmethode voor de lagere scholen.
T0912: LENSTRA, P. - De bevrijding van Oranienburg.
T2048: LENTDECKER, Louis De. (Inleiding). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
L3697: LENZ, Hans. - Paper in Colonial Mexico. Part one and Part two.
Y5333: BRONKHORST. Leo. - Exodus.
T1441: LEONHARD, Frits. - Het Knechtje.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
H2157: LEOPOLD, J.H. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
L5744: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. Coster. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek.
E0009: LEOPOLD, J.H. - Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Deel 1 Teksten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sotemann en H.T.M. van Vliet.
E0010: LEOPOLD, J.H. - Gedichten II. Nagelaten poëzie. Deel 1 Teksten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sotemann.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
Y9897: LEOPOLD, J.H. - Twee spreuken van Epikouros.
Y7356: LEPPERS, Ger Epko. - In de Treurwilgen. Gedichten.
L4002: LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Gerhard E. Stoll (eds.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
L3583: LERG, Winfried B & Michael Schmolke. - Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts.
L3584: LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Franz Droge. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
L0475: LEROI, Armand. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
L6198: LESOURD, Marthe. - Erkenne dein Kind in seiner Handschrift.
M2602: LESSING, Doris. - Pas op jezelf, lieveling. Verhalen. Vertaling P. van Vliet.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y4406: MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. - Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
Y3448: GEEN LETTERKUNDIGE. - Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door .....
B9936: LETTERPROEF. - Erlesene Letternproben aus Vergangenheit und Gegenwart. Une selection de specimens de caracteres anciens et contemporains. A selection of old and new typefounders specimen sheets.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
B8542: LETTERPROEF. - Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B5807: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer.
B5811: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype.
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Type Faces from Clowes.
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, Willem. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
Y0691: LETTERPROEF. - Drukkerij J. Muusses NV Purmerend.
Y3311: LETTERPROEF. - Letterproef EHRHARDT
T9434: LETTERPROEF. - Grafische epigrammen.
W4608: LETTERPROEF. - Over de omgang met woorden.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
B1879: LETTERPROEF. - Baskerville, Bembo, Garamont, Helvetica, Optima, Times, Univers, Clarendon/Schrijf.
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
Y5161: LETTERPROEF. - Carlton. De Carlton is een in 1929 door de Lettergieterij Amsterdam op de markt gebrachte letter als open familie bij de Bristol.
Y8157: KOPPERMAANDAG. LETTERPROEF. [KIS, Nikolaas], - Letterproef Nikolaas Kis (kopie) + Letterproef Janson Text (Linotype) van drukkerij Lauren Coster (herdruk + Ronals Steur, Gedenkschrift ter gelegenheid van het derde eeuwgetijde van de gouden bijbel gedrukt door Nikolaas Kis te Amsterdam.
Y9078: LETTERPROEF. - Supertypes of the Scangraphic Digital Headline Collection. Edition 2.
Y9089: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Verweij, Mijdrecht.
Y9090: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij v/h H. Weeber N.V.
Y9091: LETTERPROEF. - Neo-. Headliners neo-DisplayType One Line Index.
Y9092: LETTERPROEF. - Letterproef Multiscreen,
Y9093: LETTERPROEF. - The Monotype Index. Issue 4.
Y9094: LETTERPROEF. - The Monotype Index 5.0.
Y9095: LETTERPROEF. - Letterproef fotografisch zetten.
Y9097: LETTERPROEF. - Compendium bo fototypes.
Y9101: LETTERPROEF. - Typo Delvos International. Letterproef. Diatronic. Diasetter.
Y9103: LETTERPROEF. - Studio Zetterij Eduard Bos. 758 Body Types. Synopsis A t/m Z.
Y9116: LETTERPROEF. - Proeve der letteren.
Y9298: LETTERPROEF. - Letterproef Fase 2. Twee delen Headliners en Body types.
Y9304: LETTERPROEF. - Titelsatz A bis Z.
Y9310: LETTERPROEF. VOX, Maximilien (ed.). - Defense & illustration de la lettre.
Y9333: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij W. Groot B.V.
Y9334: LETTERPROEF. - Kiesletters Jan Veltheer en de Gevorderde Kunst van het Doorgeven.
Y9340: LETTERPROEF. - A Specimen of Baskerville Types.
Y9375: LETTERPROEF. - The Typesetters.
Y9376: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.
Y9381: LETTERPROEF. - Grimbergens letterproef. v.i.p., copytype, linofilm europa, intertype.
Y9383: LETTERPROEF. - Zetprint Typebook.
Y9385: LETTERPROEF. - Precise Foundry Typefaces.
Y9386: LETTERPROEF. - Typopress Zurich AG. Mengensatz, Layoutsatz, Repro.
Y9388: LETTERPROEF. - Studiozetterij Eduard Bos, Letterproef: Headlines, Diatronic Body, Alphatype Body.
Y9390: LETTERPROEF. - Euroset Letterproef.
Y9392: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.Drie delen. Deel 1: Schreef A - G ; Deel 2: Schreef G - Z ; Deel 3: Schreefloos en Schrijf.
Y9393: LETTERPROEF. - Letterproef Niek van Dijk. Twee delen.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L9985: LEUS, Herwig. - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders te wereld.
L7023: LEUVEN, Lienke. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
R6254: LEUVEN, Lienke. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
L9095: LEVE, M.D.E. de. - Psychologie en taalonderwijs.
Y0695: HET NIEUWE LEVEN. - Inhoud: Kees Meijer: Pantheisme(II). J. Keulen: Duitsche indrukken. J.C. Wannee: Jodenhaat. Ingezonden: Persoonlijk en Maatschappelijk Geluk.
Y3368: NIEUW POLITIEK LEVEN. - Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der hervormde gezindheid. 2e jaargang Februari 1939 no. 2.
T0498: LEVENBACH, Marius G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
Y8795: LEVENSBERICHT. - Zacharias Heyns. 1570-1640.
W9917: LEVERING, Miriam (ed.). - Rethinking scripture. Essays from a comparative perspective.
T3822: LEVEY, Santina M. e.a. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
Y4100: LEVIT, H. - Views of Rome then and now. 41 Etchings by G.B. Piranesi and Corresponding Photographs and Text by Herschel Levit
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
T3511: LEVY, William. - The Virgin Sperm Dancer. An ecstatic journey of a boy transformed into a girl for one day only, and her erotic adventures in Amsterdam magic centrum.
H8936: LEVY MOSSANEN, Dora. - Harem.
K3475: LEWIN, Lisette. - Het clandestiene boek 1940-1945.
W9568: LEWIS, John. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
B4720: LEWIS, John. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
K6620: LEWIS, Sinclair. - Koninkje. Vertaling Ed de Neve.
B0904: LEWIS, John. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
H5078: LEY, Gerd de. - Met voorbedachten rade
B3041: LEYTENS, E.H. Frans. - De nieuwe Richting.
R4959: LHOMBREAUD, Roger. - Arthur Symons. A critical biography.
W6007: LIAGRE BOHL, Herman de. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
Y4730: THE LIBERATOR. - The Liberator for members of the allied forces. Weekly Newspaper. 17 October, 7 en 28 November 1945. Issue 22-25-28. Editor H. Boonzajer.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
Y4182: LIBERTAS. - Libertas. Maanschrift voor het Koninkrijk der Nederlanden. November 1945. No. 14.
Y0664: LIBERTAS. - Elisabeth v. Maasdijk: Vrij Onverveerd.
T6497: LIBERTATE, Felix. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
Y8273: LIBRECHT, Julien. - Septembernachten.
B8653: LICHTENBERG, Georg Christoph. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
T0304: LICHTENBERGER, Andre. - Mijn Kleine Trott.
T3424: LICHTENBERGER, Andre. - Kleine Trott.
Y2692: DE LICHTTOREN. - 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923.
R0997: LIDTH DE JEUDE, Clara van. - De lage akker.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
Y1960: LIEBIG. - Van een groot man en zijn werk. Uitgegeven door de Compagnie Liebig.
R0685: LIEBKNECHT, Willem. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
R1308: LIEBKNECHT, Wilhelm. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
T3065: LIEBMANN, Otto. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
Y8912: LIEDBLAADJE. - Surprisen-lied. Wijze: De Maliebaan.
Y8913: LIEDBLAADJE. - Lessen aan den Bruidegom. Wijze: Paul Jonas. A 265.
Y8914: LIEDBLAADJE. - Hulde aan het Bruidspaar en hunne Ouders. Wijze: Jip, I addy, I ay.
Y8915: LIEDBLAADJE. - Tafelzang. Wijze: Wien Neerlandsch bloed.
Y8951: LIEDBLAADJE. - Evang. Luth. Gemeente. Lutherfeest 11 November 1883. Wijze: diverse gezangen.
Y7816: LIEDBLAD. - Leve de Vrede. Wijze: It is a long way to Tipperary.
Y7817: LIEDBLAD. - Beurtzang. 172. Wijze Ta-ra-ra-boem-diee.
Y7818: LIEDBLAD. - Koperen Jubel-Lied. No. 69. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
Y7819: LIEDBLAD. - Wat is het leven schoon. No. 263. Nieuw vroolijk bruiloftslied. Wijze: Geef mij nog een druppie.
T2530: LIEDE, Conrad van de. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
B9727: LIEFTINCK, Ferd. (verzameling). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
B8493: LIER, Rudie van. - Praehistorie. [Verzamelde] Gedichten.
T0185: LIER, Rudie van. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
H9525: LIER, Frans van. (ed.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
T0106: LIER, Rudie van. - Praehistorie. Gedichten.
M6801: LIER, Rudolf van. - Rupturen.
R5474: LIER, Bas van en Elly Hees. - Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt.
M3795: LIER, Bas van. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
W0210: LIER, Rudie van. - Praehistorie. Proza.
Y6951: LIESHOUT, Ted van. - Multiple noise.
B2701: LIESHOUT, Peter H. van. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
R7780: LIESHOUT, H. van. - Onze onevenwichtige jongeren.
Y8006: LIESHOUT, Peter H. van. - Zo goed als nieuw. Bewaarde gedichten '66-'76.
T8969: LIEVAART, Inge. - Binnen klein bestek. Gedichten.
T8968: LIEVAART, Inge. - Ribbels in het zand. Gedichten.
T9123: LIEVAART, Inge. - Een spoor dat vervloeit. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
R0123: LIEVENS, R. (ed). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
Y1902: LIEVENS, Jan. (tekst en tekeningen). - Flip & Mathil in de Kampen. (Beeldverhaal).
T6353: LIEVERSE, Jaap. - Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
T6350: LIEVERSE, Jaap. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
T6352: LIEVERSE, Jaap (ed.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6349: LIEVERSE, Jaap. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
Y4629: LIEVERSE, Jaap - Nieuw licht op een "paleisrevolutie". Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
Y2406: LIEVRE, P. / Jean Lebrau / Louis Royer. - Le Divan. P. Lievre: Jerome Carcopino. Jean Lebrau: Poemes. Louis Royer: Stendhal a Thuellin. Les Chroniques. Georges-Louis Garnier; Henri Martineau; Edmond Pilon; Francois Serzais.
R0743: LIGT, Barthelemy de. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0632: LIGT, B. de. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0634: LIGT, B. de. / J.B.Th. Hugenholtz. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
R0635: LIGT, B. de. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0610: LIGT, B. de. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
R0606: LIGT, Bart de. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, Catherina Lydia. - De weg tot ontwapening.
R0509: LIGT, Bart de. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0510: LIGT, Bart de. - Open brief aan Gandhi.
R0511: LIGT, Bart de. - De overwinning van het geweld.
R0512: LIGT, B. de. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0515: LIGT, B. de. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0518: LIGT, B. de. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
R0520: LIGT, B. de. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0501: LIGT, B. de. - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
R0502: LIGT, B. de. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0503: LIGT, Bart de. - Mobilisatie tegen den oorlog!
R0452: LIGT, B. de. - De wedergeboorte van Maria.
L3310: LIGT, B. de. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
B6500: LIGT, Bart de. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
K8133: LIGTHART, Jan. - Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
M3393: LIGTHART, Jan. - Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
B9506: LILJE, Hanns. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd.
R3636: LILLE, Victor De. - Vertellingen.
T6577: LIMBORGH, P. van. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. van. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, Rob. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. van. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
B7265: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. - Akbar. Een Oostersche roman.
T0373: LIMBURG BROUWER, P. van. - Een ezel en eenig speelgoed.
B5718: LIMBURG, Ton. - In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper.
L8682: LIMBURG BROUWER, P. van. - Romantische Werken: Diophanes.
L8684: LIMBURG BROUWER, P. van. - Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed.
Y6530: LIMBURG BROUWER, P. van. - Een ezel en eenig speelgoed. Van eene inleiding en eenige aanteekeningen voorzien door P.H. Damste.
B1552: LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar. Orienta Romano. Tradukis J.C. & J.R.G. Isbrucker kaj J. Ziermans.
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
W0598: LIN, Julia C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
T1583: [STREUVELS] LINDE, Raf van de. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T2958: LINDE, M.A. van der. - Pierre Reverdy. Poésie nouvelle et peinture cubiste. Théories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
T8052: LINDE, A.van der. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
B8032: LINDEBOOM, Lukas. - Parlementaire schadeloosstelling.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T5896: LINDEMAN, W.N. - Het boerenerf in Nederland.
H4992: LINDEN, Catharina van der. - Het pijnboomzaad.
H4332: LINDEN, Catharina van der. - De steenboom.
H0916: LINDEN, Catharina van der. - De klimmende boomvrouw. Gedichten.
L3372: LINDEN, Gerry van der. - Val op de rand.
T3965: LINDEN, Nico van der en C.S. Adama van Scheltema. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
T3968: LINDEN, Nico van der en C.S. Adama van Scheltema. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
T8771: LINDEN, Carel ter. - Om een zin. Gedichten.
K8444: LINDEN, Catharina van der. - De visgier.
M4898: LINDEN, Fons van der. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
M4467: LINDEN, Catharina van der. - De vissen vangende vrouw, gedichten.
M4469: LINDEN, Catharina van der. - Uw tempel.
R1377: LINDEN, C. van der en Haganus. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.
T9225: LINDEN, Nico van der. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
Y5231: LINDEN, Catharina van der. - De vogelboot.
K3848: LINDEN, F. van der & A.S.A. Struik (eds.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
R1796: LINDEN, Catharina van der. - De maand mij.
R6130: LINDENHOUT, J. van. - Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen.
H1781: LINDERS, Joke. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
Y9733: LINDNER, Erik. - Zog / Sog. Ubersetzt von Rosemarie Still.
T3709: LINDO, Mark Prager. - Janus Snor.
Y3861: LINDQUIST, Ole. - Mae Bjaeller Pa Sjaelen. Af Ole Lindquist er og blir sjette nummer af tidsskriftet Kvidens Tinder og det skal ikke nodvendigvis laeses pa en gang.
A0331: LINDSEY, Ben B. / Wainwright Evans. - Huwelijk in kameraadschap. Vertaling E.A. Voogd-Pull.
B0889: LINEPHTY, Maur Guillaume. - D'un age a l'autre.
R1860: LING TING, G. / L.S. Palder. [=J. van Leyden-Backer] [=G.J. Geers]. - Bloemen en puin. Verzen.
H6070: LINGEN, J. van. - Yussuf.
Y1024: [LETTERPROEF] LINGEN, Charlotte van (ed.). - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
B4699: LINNEBANK, Pater. - Van Leven en Kwijnen.
B4698: LINNEBANK, Pater. - Van Onkruid en Tarwe.
R7720: LINNEBANK, Pater. - Van Nederlandsche Letteren.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
B8539: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
B8541: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
Y9363: LINOTYPE. - Linotype.Een toelichting op het Linotype-zetsysteem.
Y9364: LINOTYPE. - Linotype: Two Suggested Equipments for Advertising and Job Work + A selected showing of Linotype Borders.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
T7282: LINT, J.G. de. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, Kees. (ed.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
Y6700: LIPMAN, S.P. - Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
Y5218: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. (met Bijlagen).
Y8780: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den Weleerw. Heer J.W.H., R.K. Pastoor.
T0196: LAM en Harry Lips. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
H8721: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965.
T7359: LISSA, Ph. K. - Lijkverbranding.
T7302: LISSA, P.K. van. e.a. - De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur.
R6359: LIST, Lode. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
K3701: LITZROTH, Adriaan. - Sebastiaan. Leven en lijden.
T7946: LIVINGSTONE, Richard. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE du LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.
B4217: LLOSA, Mario Vargas. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. Hymans / M. Standaert. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
Y9457: [SPINOZA] LLOYD, Genevieve. - Spinoza and the Idea of the Secular
B7995: LOB, Kurt. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
B7423: LOB, Kurt. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7446: LOB, Kurt. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7447: LOB, Kurt. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, Kurt. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
B6177: LOB, Kurt. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, Kurt. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, Kurt. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
M9449: LOB, Kurt. - Boekkunstenaar / Buchkunstler. Ingeleid door / Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
Y1745: LOB, Kurt. - Wijvenboek [Weiberbuch].
K5972: LOB, Kurt. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
K4576: LOB, Kurt. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
K3365: LOB, Kurt. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
K2391: TSJECHOV / Kurt Lob. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
K2392: TSJECHOV / Kurt Lob. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
T0296: LOBEL, Arnold. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
Y3231: THE LOCAL. - Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard.
R8321: LOCHER, Th.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
T1909: LOCKE, William J. - De roman van Triona. Geautoriseerde vertaling.
T2413: LODEIZEN, Hans. - Nagelaten werk.
K6177: LODEIZEN, Hans. - Nagelaten werk.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
T3860: LODEWIJKS, J. e.a. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
T0952: LOEB, Wilhelm. - Ten schaamlen disch.
B1353: LOEB, Wouter. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
Y7920: LOEKI, Abram. - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse joden.
T0657: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
B5782: LOENEN, J. van. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
T8772: LOENEN, Rene van. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
R9250: LOENEN MARTINET, J. van. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
T8737: LOENEN, Rene van. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
T8214: LOENEN, Rene van. - De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd.
R5156: LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community.
H6774: LOESER, John D. (ed.). - Bonica's Management of Pain.
B1149: LOEWENSTEIN, Sir Albrecht Count of. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. van. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
B8679: LOGGEM, Manuel van. - Letternijen.
W8007: LOGGEM, Manuel van. - De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven.
K5778: LOGGEM, Manuel van. - Inleiding tot het toneel.
K5000: LOGGEM, Manuel van. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
Y5335: LOGGEM, Manuel van. - Letternijen.
M1592: LOGGEM, Manuel van. - Buiten zijn de mensen, roman.
L4505: LOGHEM, J.J. van / P. Muntendam e.a. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
T2248: LOHMAN, Anneke. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
B4185: LOKHORST, Emmy van. - De zonnewijzer.
K7281: LOKHORST, Emmy van. - Droomen.
K6694: LOKHORST, Emmy van en Victor E. van Vriesland. (eds.). - Kristal. Letterkundig jaarboek 1937.
T8066: LOMMEL, A. van. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
L5301: LOMMEN, Mathieu. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
Y0014: LOMMEN, Mathieu. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
W8873: LOMMEN, Mathieu. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
Y6185: LOMMEN, Mathieu. - Letterrijk. Rijksoverheid, Serif en Scans, Een letter van Peter Verheul.
Y2640: Netherlands Chamber of Commerce in London. - Chemical and Starchy Products. Volume 12 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2639: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Hide Trade and Allied Industries.
Y2638: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Corn Trade. Volume 7 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2637: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Timber Trade and Allied Industries.
Y2636: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Ore Trade. Volume 8 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2635: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Delving Industries. Volume 19 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2634: Netherlands Chamber of Commerce in London. - The Paper and Strawboard Manufactures; The Cardboard Industry; The Printing Trade. Volume 10 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
T5835: Netherlands Chamber of Commerce in London. - Pottery, Glass and Building Materials.
H3054: LONGFELLOW, Henry Wadsworth. - Selected Poems.
Y9800: LONGFELLOW, Henry Wadsworth. - The Song of Hiawatha. With an Introduction by Dr. Frank W. Gunsaulus and with illustrations of WA-YA-GA-MUG and the Indian players from photographs by Grace Chandler Horn.
K1435: LONGINUS. - Over het Verhevene. Vertaling W. Kuiper. Ingeleid J. Kamerbeek.
Y3158: LONGUS. - Daphnis et Chloe. Compositions de Raphael Colin, [12] eaux-fortes [hors-texte] de Champollion. Preface de Jules Claretie.
H4944: LOO, Tessa de. - Een varken in het paleis.
H2703: LOO, Tessa de. - Het mirakel van de hond.
R3430: LOO, C.J. van der. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
B1813: LOO, H. te. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
Y6328: LOO, Erik van de. - Achter de stilte.
T8074: LOO, Tessa de. - Kenau. Roman.
Y3354: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
Y4431: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met platen.
H7964: LOON, H.A. van. - Handschriftverbetering en Calligrafie.
B5898: LOON, H. van. - In de verstrooiing.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. de. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op é nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
T4952: LOON, P. van. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
T6360: LOOPUIT, Jos. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T5472: LOOPUIT, Jos. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
T3184: LOOPUIT, Jos. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
L7228: LOOS, J.C. van der. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
R9392: LOOS, D. de. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
K7440: LOOS, Karel. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R8537: LOOS, D. de. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
R8428: LOOS, J.A. van der. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
T7815: LOOS, Henricus. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
R1376: LOOS, Henricus. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
T7499: LOOS, D. de. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
K5560: LOOSBROEK, Tineke van / Ulla Jansz. e.a. - Geleerde vrouwen.
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
Y3753: [LOOSJES, Adriaan Pietrrsz - Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje.
K3787: LOOSJES, Th. P. - Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap.
K3804: LOOSJES, Th. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
R2204: LOOTEN, Emmanuel. - Lieu-Chef de ma Revolte.
Y4589: [VONDEL] LOOTS, Cornelis. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
T3962: LOOTS, Philip en B. van Meurs. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3963: LOOTS, Philip en F. de Cort (gedicht). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3961: LOOTS, Philip eb J. van Breemen jz. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
Y3633: [VONDEL] LOOTS, Cornelis. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
Y2930: LOOTS, Philip. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots.
T1728: LOOY, Reinder J.C. van. (Illustraties). - De kleine parade.
H3751: LOOY, Jacobus van. - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885 - 1887.
H3344: LOOY, Jac. van. - Jaapje.
H9762: LOOY, Jac. van. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwste bijlagen
H9761: LOOY, Jac. van. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwe bijlagen
A0716: LOOY, Jac. van. - Jaap.
R4461: LOOY, S.L. van. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
A0541: LOOY, Jac. van. - Jaapje.
K6659: LOOY, Jac. van. - Jaapje.
B3123: LOOY, Jacobus van. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
R3946: LOOY, Jac. van. - Op reis.
B1823: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. van der. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
R6360: LOOY, Jac. van. - Gekken.
M5643: LOPEZ, Esteban. - Pijnlijke vertellingen.
K3836: LOPEZ, Esteban. - Mevrouw Mama.
T1804: LORBEER, Hans. - Wacht auf ! Erzählungen.
T6430: LORCA, Federico Garcia. - Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
Y4617: AMERICAN BOOK-LORE. - American Book-Lore, Quarterly, volume 1, No. 3 & 4. Two issues.
M0400: LORM, A.J. de. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
T6034: LOSER, Joh. H. en L.B. Perel. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
Y1069: LOSSIUS, K.F. / G. van Wieringhen Borski. - God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/8