Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R1577: EYE 6. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 1992, nr. 6 volume 2.
R1580: EYE 7. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1992, nr. 7 volume 2.
R5247: EYFFINGER, A.C.G.M. - Grotius Poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
Y7972: EYK, HENRIETTE VAN. - Van huis tot huis.
W7864: EYK, HENRIETTE VAN. - Schots en scheef.
L0949: EYK, HENRIETTE VAN. - Het paaspaard en andere verhalen.
B0571: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
Y9181: EYK, HENRIËTTE VAN. - Vader Valentijn viert feest.
L2325: EYK, B.J. VAN. - Beroep op de wetenschap.
C1769: EYK, HENRIETTE VAN. - Bedelarmband.
C1775: EYK, HENRIETTE VAN. - De jacht op de spiegel.
H6669: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
H7701: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam en andere verhalen.
L1266: EYK, B.J. VAN. - Enkele psychologische aspecten van het natuurwetenschappelijk onderzoek.
C1768: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam.
T8724: EYKMAN, KAREL. - Mijn hoofd in de wolken. Met tekeningen van Sylvia Weve.
B7913: EYMAEL, H.J. - Huygens-Studiën. Nalezing met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen.
B2673: EYNDE, J. VAN DEN & VICTOR FOUQUET. - Schutterslied. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
H5174: EYSINGA, W.J.M. - Huigh de Groot. Een schets.
L7189: EYSINGA, W.J.M. VAN. - De Groots Jodenreglement.
R0742: EYSINGA, W.J.M. - De studie van het internationale recht. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken den 23sten October 1912.
W3413: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Laat het sneeuwen, Heer!
W3666: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Paus Maan. Roman over een kerk in verwarring.
L2836: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - E.T.A. Hoffmann de verteller der romantiek.
Y8507: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - De getemde Brontosaurus. Met prentjes van Karel Thole.
H3103: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Henriette L.T. de Beaufort. Een schrijfster en haar werk.
L7958: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - De gendarm van Europa.
L5329: EYZENBACH, TOM. - Perpetuum immobile.
B4223: FAAS, HENRY. - God, Nederland en de franje. Necrologie van het Nederlandse partijwezen.
B0443: FAAS, HENRY. - Het Rode Boekje van Wandelganger. Lessen in De-Maocratie. Opgefleurd door Opland.
L9892: FAAS, HENRY. - Termieten & Muskieten.
L3077: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 7.
B2696: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 9.
B9165: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 6.
B9166: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 5.
B8902: FAASSEN, S.A.J. VAN (ED.). - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde.
K7956: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - Menno ter Braak. Een verzameling artikelen.
K2157: FAASSEN, SJOERD VAN. - Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen! Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935.
R9621: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965.
M3357: FAASSEN, EGBERT VAN. - Drukwerk voor PTT typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
B3194: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 10.
B0264: FAASSEN, S.A.J. VAN. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum I. Met alle Literaire prijzen.
T9035: FABBRI, LUIGI. - Che Cosa e l'Anarchia.
T5744: FABER, J.A. - Dure tijden en hongersnoden in pre-industrieel Nederland.
R5717: FABER, TLG. J.M. - Een straaltje humor.
K0734: FABER, BASHA. - De jeugdzonde. Roman.
R4325: FABER, WIM. - Maank spouken en spenelmboardjes. Olle Grunneger spoukverhoalen van nijs verteld.
R9142: FABER, J.M. - Scheikundige proeven thuis. Onderhoudende en leerzame proeven met eenvoudige hulpmiddelen op scheikundig gebied.
B2461: FABIANUS BOLLEN, P. EN P. LADISLAUS KERKHOVE. - Bibliographie der Minderbroeders van de Sint Jozef provincie in Belgie 1833 - 1947.
R7987: FABIUS, D.P.D. - Huiskamer en Keuken. Een tweetal schetsen.
T7382: FABIUS, A.N.J. - De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding.
T5919: FABIUS, D.P.D. - Elout van Soeterwoude.
L8123: FABRE, MAURICE. - Geschiedenis van de menselijke communicatie.
Y5772: FABRI, H.F. E.A. (EDS.). - Mars et Historia. 25 jaar. {1966-1991].
B1684: FABRICIUS. - Eenzaam.
P1507: FABRICIUS, JOHAN. - Nagtegael.
W4074: FABRICIUS, JOHAN. - Mijn Rosalia. Roman.
K5163: FABRICIUS, JOHAN. - Dromen is ook leven.
M7536: FABRICIUS, JOHAN. - De kraton.
R6133: FABRICIUS, JAN. - Jeugd herinneringen van een Asser jongen.
Y4830: FABRICIUS, JOHAN. - Dipanegara. De Java-oorlog van 1825 tot 1830.
M9518: FABRICIUS, JOHAN. - Partnerruil niet uitgesloten.
Y4782: FABRICIUS, JOHAN. - Het gordijn met de ibissen. Roman uit het oude Indië.
R7099: FABRICIUS, JOHAN. - Sentimental Journey. Een reis door het nieuwe Indonesie.
C1432: FABRICIUS, JOHAN. - Dag, Leidseplein.
C1433: FABRICIUS, JOHAN. - Chalotte's grote reis.
L4297: FABRICIUS, JOHAN. - Flipje.
T1695: FABRICIUS, JAN. - Straight out. Adapted by A.P. Peacock.
Y4218: DE FABRIEKSBODE - De Fabrieksbode. 60ste jrg. zaterdag 18 October 1941 no. 42. Van Markens Drukkerij Vennootschap, herdenking 50-jarig bestaan.
M3090: FAECKE, PETER. - De rode milaan. Vertaling H. Manger.
T9775: FAFIE, TH. A. - De Molenpage-Stichting. Een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam sedert 1918.
T8037: FAGEL, P. - Ik doe er niet meer aan.
Y2329: FAGEL, EDWIN. - Nul.
R8777: FAHRENFORT, J.J. - Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken.
B4977: DE FAKKEL. - Statuten der naamlooze vennootschap Boek- en Steendrukkerij De Fakkel voorheen B. van Mantgem gevestigd te Amsterdam.
Y9058: FALCK, HORA SICCAMA E.A. (EDS.). - De gekortwiekte faam. {Utrechts studentenblad]. No. VIII - XVI.
R9829: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige Gouvernante. Uit het Engelsch door F. Hageman.
R9357: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige gouvernante. Uit het Engelsch, door F. Hageman.
T7316: FALKENBURG, PH. - De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel.
Y0551: FALKENBURG, PH. - Loonsverhooging en hare natuurlijke grenzen.
H5725: FALKENLAND, CHRISTINE. - Mijn schaduw. Vertaling E. van der Heijden.
K7121: FALKENLAND, CHRISTINE. - Begeerten van de ziel. Vertaling E. van der Heijden.
Y6963: FALKLAND, SAMUEL. (HERM. HEIJERMANS). - Kleine vertelsels.
Y0101: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Veertiende bundel.
Y0111: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zesde bundel.
Y0104: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Tiende bundel.
Y0105: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Elfde bundel.
Y0107: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achtste bundel.
Y0097: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achttiende bundel.
Y0110: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zevende bundel.
Y0103: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Twaalfde bundel.
Y0099: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zestiende bundel.
Y0100: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijftiende bundel.
Y0098: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zeventiende bundel.
Y0102: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Dertiende bundel.
K4217: FALKLAND, SAMUEL. - Schetsen en vertellingen. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
L2720: FALKLAND, SAMUEL (HERMAN HEYERMANS JR.). - Droompaard, Hevig avontuur van tante Mijntje, Angstavond.
Y0108: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Derde bundel.
Y0109: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijfde bundel.
Y6440: FALKLAND, SAMUEL. (HERM. HEIJERMANS). - Kleine vertelsels.
H5603: FALKLAND, SAMUEL. [=HERM. HEIJERMANS JR.]. - Gevleugelde daden, zijnde de historie ... [etc.]
Y0730: FALKLAND, SAMUEL (=HERMAN HEIJERMANS JR.). - Drijvende klompjes.
Y6962: FALKLAND, SAMUEL. (HERM. HEIJERMANS). - Kleine vertelsels.
B0853: FALKLAND, S. (HERMAN HEIJERMANS). - De Roode Flibustier zijnde de Levensgeschiedenis van Ezechiel de Wilde. Uit diens mond en geschriften opgeteekend en naverteld.
Y3490: FALLENTIN, M.C. - Het is en het blijft.... Een familie geschiedenis in vijf bedrijven. 1898 - 1938.
H7987: WINKLER FALLERT. - 50 jaar Winkler Fallert.
T6529: HAMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 20e concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Provincie Utrecht en omstreken op donderdag 13 mei 1926. Op het prachtige landgoed van den Hoog Wel. Heer G.J.K Baron van Lijnden van Nederhorst te Nederhorst den Berg.
K9503: FARAGO, LASZLO. - Palestina op de tweesprong. Vertaald door E. Straat.
T4312: FARBMAN, MICHAEL S. - De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief.
L9231: FARENSBACH, HERMAN JAN GERARD. - De Onmacht als Huwelijksbeletsel.
P2081: FARO, ISAAC. - De vrouwenclub.
W4228: FARO, ISAAC. - Damesverhalen.
W4389: FARO, ISAAC. - Inspio-Lisa. Roman over bedrijfsspionage.
H2172: FARQUHAR, GEORGE. - Galante listen. The Beaux Stratagem. Een blijspel. Bewerking en liedjes Ernst van Altena.
Y4476: HET ALLEDAAGS FASCISME. - Het Alledaags Fscisme. April/ Mei 1968. Vierde Mei: Waarom eigenlijk nog?
Y7474: ANTI FASCISME. - Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Proletariers aller landen vereenigt U. Het Antifo comite roept U op voor een sterke onvermoeide actie tegen de dreigende gevaren. Helpt ons iedere Fascistische brutaliteit onmiddellijk de kop in te drukken. Vormt met ons het onweerstaanbare Arbeiders Eenheidsfront.
Y7471: ANTI FASCISME. - Comite Anti Fascisme en Oorlog (Antifo). Landelijke Protestmeeting op Zondag 23 April 1933 in het Sarphatipark. Ons protest is gericht tegen het brutaal opdringend fascisme en het dreigende oorlogsgevaar.
B2230: FASMER, JAN HENDRIK. - Verzen van gisteren voor vandaag.
T8126: FASSEUR, CEES. - Juliana & Bernard. Het verhaal van een huwelijk de jaren 1936-1956.
Y2457: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormloze jas.
H8436: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. De jonge koningin.
R6279: FASSEUR, C. - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
Y8603: FASSINI, ANTONIO. - Fioretti di S. Francesco. Testo di lingua.
B9083: FAULKNER, WILLIAM. - De Familie Sartoris. Een romantisch verhaal uit den Amerikaanschen Burgerkrijg, 1861-1865. Vertaald uit het Engels.
Y2572: FAULMANN, KARL. - Neue Untersuchungen uber die Entstehung der Buchstabenschrift und die Person des Erfinders.
MK0023: FAULMANN, KARL. - Illustrirte Geschichte der Schrift, popular-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift der Sprache und der Zahlen sowie der Schriftsysteme aller Volker der Erde.
Y5609: FAVEREY, HANS. - Hinderlijke goden.
T2680: FAYAT, HENDRIK. - In het teken van Artevelde. (Memoires van een Brusselse Vlaming, 2e deel).
R9441: FEBER, G.H.A. - De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie.
Y4931: FEBER, L.J.M. - In de schaduw der waringins.
Y1832: FEBER, W.J.H. - Handleiding ten dienste van het voorbereidend Militair Onderricht naar officieele bronnen.
M8097: FEBER, L.J.M. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang.
R7670: FEBRE, S.D. LE. - Vertellingen uit onze Oost.
H4317: FEDDER, HENK. - Kontoer en kern. Gedichten.
L7574: FEDDER, HENK - Verzet-Verzen. Bedreigd, beoorloogd, bezet, bevrijd. Illustraties Rein van Looy.
T8013: FEDELI, UGO. - Il Movimento Anarchico a Carrara.
H0098: FEDERMANN, REINHARD. - Die konigliche Kunst. Eine Geschichte der Alchemie.
B4503: FEDOSEJEW, GRIGORI. - In de greep van de Dzjoegdyr.
B5005: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
Y0035: FEESTNUMMER. - De Volksbond. Orgaan van de Vereeniging tegen drankmisdruik Feestnummer 1875-1900.
Y4677: FEESTWIJZER - Feestwijzer voor de Feesten te Sliedrecht ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina op Woensdag 31 Augustus 1898.
K4829: FEHLBAUM, ROLF. - After the design explosion.
W7698: FEHMERS, FRANK / BERT SNIJDERS. - Mengeling. Een bundel proza en poëzie van jongeren uit landen van het Vrije Europa. Met bijdragen van : Jaap Harten, Harriet Laurey, John O'Mill, G.K. van 't Reve, Ellen Warmond.
W2366: FEIFFER, JULES. - Harry, de vrouwenploert. Vertaling Stella Bromet.
R4869: FEIFFER, JULES. - Geslachtsgemeenschap. Een televisiespel.
H8674: FEIFFER, JULES. - Tweede jeugd.
B0709: FEIKEMA, LIESBETH / ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
Y7765: FEIN, JOCHANAN. - Jongen met viool. Herinneringen.
T2448: FEIS, AGNITA. - Kermis.
Y7707: FEITH, JAN E.A. - Ons Eigen Land. I: Feith, Tusschen Amsterdam en Arnhem. II: Netscher: Tusschen de zeeën en achter het duin. III: Meijer: Van de Geldersche Heuvelen, Bosschen en Heiden IV: Haspels: Ons Delta-land. Rutten: Van de zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen. Compleet in vier delen.
R8883: FEITH, RHYNVIS. - Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste deel.
Y8565: FEITH, RHEINVIS. - Ines de Castro. Treurspel.
K2904: FEITH, JAN. - La Belle en haar aanbidders. Frankrijk bereisd, gezien, geproefd en genoten met ....
K3770: FEITH, JAN. - Wat Columbus heeft meegebracht.
Y7162: FEITH, RHYNVIS. - Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste t/m vierde deel in twee banden.
Y1762: FEITH, J.A. - De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
B7323: FEITH, JAN. - Een week als Vliegmensch.
T2523: FEITH, JAN EN SIEGFRIED GRANAAT. - Uit tijden van Oorlogswinst.
R5074: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
L8998: FEITH, RHIJVIS. - Dicht- en prozaische werken. Tweede deel. Brieven I-II.
R4132: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
L0377: FEITH, RHIJNVIS. - Het graf.
R5410: FEITSMA, ANTHONIA / W. JAPPE ALBERTS EN B. SJOLIN. - Die Friesen und ihre Sprache.
K9998: FEITSMA, A. / H. ENTJES / E. VAN ITTERBEEK / I.M. GREVERUS. - Literatuur in sociaal perspektief. Lezing gehouden op 6 april 1974.
A0655: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis. Vier delen in twee banden.
R7782: FEIWEL, M. - Historische sprokkelingen uit de Universiteit van Amsterdam. Aangeboden aan mevr. M. Feiwel bij haar afscheid.
L4096: FELDBRUGGE, THEODOOR V.J.M. - Over het privilegie voor huurpenningen van onroerende goederen.
K7841: BRAUN-FELDWEG. - Beitrage zur Formgebung.
T2810: FELIX, ANNETTE, R. HALLEUX, EN C. COPPENS. - 300 jaar Chemie te Leuven 1685-1985.
H8784: FELL, ALISON. - De vrouw van Lilliput. Een omreis, behelzende de omzwervingen van Mary Gulliver in Lilliput, Batavia en de Spechy-Archipel, waarbij zij haar geluk najaagt en vindt. Vertaling H. Damsma.
R6138: FELTES, N.N. - Modes of Production of Victorian Novels.
Y2989: FENNEMA, ILONA. (ED.). - Kris Kras Sint Nicolaasboek.
T6903: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede gehouden op de Jaarvergadering op 6 Augustus 1922.
T5511: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede, gehouden op de jaarvergadering van het C.M.S., 6 Augustus 1922.
L9594: FENS, KEES. - Op weg naar het schavot.
Y8298: FENS, K. - Broeinesten en bijbelplaatsen.
B3971: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
R9546: FENS, KEES. - Nabij.
B4009: FENS, KEES. - The gentle art of reading.
Y9197: FENS, KEES (INL.) & MARIANNE BERTINA (ED.). - Frederik Muller. Een kleine biografie.
Y8752: FENS, KEES. - Tweelezing.
T8874: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
H3053: FENS, KEES. - Spiegelbeelden.
B0870: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1966-1971.
T4500: FENS, KEES. - Een jas voor het leven.
L6936: FENS, KEES. - Heilige slakken en andere terzijdes over boeken, bibliotheken, lezers en lezeressen.
Y7984: FENS, KEES. - The gentle art of reading.
Y5318: FENS, KEES. - Krantenknipsels van/over Kees Fens.
B0803: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966.
L8227: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966.
Y6211: FERARES, MAURICE. - Ik wacht nog steeds. [poëzie].
L6957: FERBER, EDNA. - Show boat. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
P2937: FERDINANDUSSE, RINUS. - Neem er eentje van mij.
W6008: FERDINANDUSSE, RINUS. - Een klein vergrootglaasje. Een eigen keuze uit de cafe-notities.
L9435: FERDINANDUSSE, RINUS. - Tappelings. Notities in en rond het cafe.
W0307: [KOOLHAAS] FERDINANDUSSE, RINUS. - Feestrede, uitgesproken bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1992 aan A. Koolhaas in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 21 mei 1992.
K6612: FERGUSON, MARGARETHA. - Anna en haar vader. Verhalen.
W6094: FERGUSON, MARGARETHA. - Maan licht en middag zon.
Y4780: FERGUSON, MARGARETHA. - Elias in Batavia en Jakarta.
Y4690: FERINGA, J.H. - Door mij regeeren de koningen. Inleiding op de plechtige ure des gebeds ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria Koningin der Nederlanden.
R8331: FERMI, LAURA. - Mussolini. Vertaling G. Messelaar.
H4285: FERMIN, MARIA H.J. - Kritiek en interpretatie in de spiegel van de tijd.
H6563: FERNALD, JOHN. - Destroyer from America. Illustrated by John Worsley.
A0693: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - De school van het Zuiden. Vertaling Bert Simons.
B2097: FERNANDEZ FLOREZ, W. - Stilte der stemmen. Vertaling J. van Praag.
M3390: FERNAU, HERMANN. - Juist omdat ik Duitscher ben! "J'accuse" geautoriseerde vertaling met een voorrede van Frederik van Eeden.
K1519: FERRA, BARTOMEU. - Chopin und George Sand auf Mallorca. Aus dem Spanischen ubertragen von Egon Schoss. Eingeleitet mit einem Auszug aus den Erinnerungen von Aurore Sand.
Y5610: FERRANTE, ELENA. - De geniale vriendin. De Napolitaanse romans I. Kinderjaren, puberteit.
P2992: FERREE, HANS (SAMENGESTELD). - In & Uit. Statusvijzel voor de halfwas intellectueel en zijn tegendraadse amateur.
R8205: FERREE, C.J. - De Sojaboon en duurzaam Sojameel.
M2906: FERRES, ANTONIO. - De overwonnenen.
Y3106: FERRON, LOUIS. - Spergebied. Roman.
Y8724: FERRON, LOUIS. - Karelische nachten. Roman.
Y8757: [ARMANDO]. FERRON, LOUIS E.A. - Armando Schilder - schrijver.
P2951: FERRON, LOUIS. - Alpengloeien, vertellingen uit een keizerrijk en later.
K7310: FERRON, LOUIS. - Plicht!
H4523: FERRON, LOUIS. - Voor de val.
B2820: FERRON, LOUIS. - Hier ligt Boot.
Y7005: FERRON, LOUIS. - Aan de Wannsee. Libretto voor een kamer-opera.
Y5315: FERRON, LOUIS. - Krantenknipsels van/over Louis Ferron.
M8398: FERRON, LOUIS. - Gekkenschemer. Roman.
L7709: FERRON, LOUIS. - Karelische nachten. Roman.
L8143: FERWERDA, FRITS. - Tweehonderd anagrammen.
T4280: FERWERDA, G.S. - Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland.
Y9647: FESTEN, THEO. - Bangkok. Een herinnering. Gedichten en tekeningen.
Y1255: FESTSCHRIFT 2. - Internationales Sozialistisches Jugend Treffen in Wien vom 12. bis 14. bis juli 1929. Beilage: Programm + Teilnehmer -armband.
L4768: FEVRE, D. (INTRODUCTION). - L'Amour dans la Gravure des XVIe siecles.
T1132: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
T1133: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
Y4108: VIRTUS CONCORDIA FIDES. - Virtus Concordia fides. Orgaan van het Leidsch Studentencorps. 13e jrg. no. 365. Donderdag 11 December 1924.
R4996: [WILDE] FIDO, MARTIN. - Oscar Wilde.
L6182: FIELDING, HENRY. - The life of Mr. Jonathan Wilde the Great. With wood-engravings by Frank Martin.
B2361: FIELDING, WILLIAM J. - What every married man should know.
Y2274: FIERENS, ANDY. - Wonderbra's en Pepperspray. Gedichten.
Y7300: LE FIGARO. - Le Figaro. 14 Annee, 3e Serie Numero 140. Lundi 14 Octobre 1861.
B4804: FIGEE, HENK. - Brandglas.
B5021: FIGEE, HENK. - Hoezo beroemd? Met illustraties van Marian Latour.
M5867: FIGES, EVA. - Dochters. Vertaling K. van Santen.
R7332: FIGES, EVA. - Patriarchaal gedrag. De vrouw in de maatschappij.
Y4442: FIGHT. - Workers of the World Unite for the Fourth International. Volume I No 1. October 1936. Organ of the Birtish Bolshevik-Leninist (Trotskyists). + Supplement The Moscow Trial.
B8656: FIJNJE-LUZAC, EMILIE. - Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788.
R2956: FIJTER-VAN VUGT., ERICA DE. - Sprekend papier. Gedichten.
H7092: FILEDT KOK, J.P. (ED.). - 's Levens felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500.
H7070: FILEDT KOK, J.P. - Lucas van Leyden-grafiek (1489 of 1494-1533). Met een complete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden.
R2262: FILIUS, JAN. (ED.). - Voor mensen van goede wil. Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. Illustraties Anton Pieck.
B8390: FILTER. - Het plezier van de vertaler.
B8978: FILTER. - Onvertaalbare gulzigheid & Portretten van vertaalsters.
R3320: FILTER. - De stem van de dader.
R3330: FILTER. - Ogen en haken. Vertaalpleidooi nader bezien.
R3322: FILTER. - De hemel als boek. Vertaaljaar 2009.
R3321: FILTER. - IJdelheid en wind. Filter Vertaalprijs 2008 & Het vertaaljaar 2007.
R3319: FILTER. - Seefhoek vooruit, Vlaanderen boppe. Cartoons en tekstballonnen in vertaling.
R3326: FILTER. - De poorten van het vertalen. Over nachtmerries en taal in vrije val.
R3329: FILTER. - Een gewiekste verleidster. Over duivels, tijgers en Italiaanse humanisten.
R3325: FILTER. - Les temps heroiques. Het verhaal van de sixties.
R3324: FILTER. - Ee, Geordie lad, where did ye gan? Wereldwijde vertaalverhalen.
R3331: FILTER. - De taal der liefde. Oogst van een jaar.
Y2793: FILTRAAT. - Filtraat. Voor teens en twens. Een blad zonder blad voor de mond. 1e jaargang 1 t/m 7.
T7003: FIMMEN, EDO. - Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede.
T4074: FINCH, KAREN & GRETA PUTNAM. - The Care and Preservation of Textiles.
B4926: FINCH, SIMON. - Seduction of the innocent.
Y6506: FINCKH, LUDWIG. - De rozendokter. Vertaling M. van Vloten. Frontispice en versiering Midderich-Bokhorst.
H2393: FINK, IDA. - Een klein ogenblik. Vertaling Gerard Rasch.
Y9652: FINLAY, VICTORIA. - Kleur. Een reis door de geschiedenis. Vertaald door Meile Snijders.
T9911: FIO. - Gelegenheids-Versjes bij Nieuwjaars- Verjaars- en Bruidfeesten voor de Jeugd.
W2569: FIRBANK, RONALD. - Kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord Gerrit Komrij.
M9315: FIRBANK, RONALD. - Het grillige leven van kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord van Gerrit Komrij.
R4285: FISCHER, JOS. 9ED.). - Der "Deutsche Ptolemäus". Aus dem Ende des XV. Jahrhunderts [um 1490]. In Faksimiledruck. Mit einer Einleitung.
Y1904: FISCHER, BONIFATIUS. - Die Alkuin-Bible. Aus der Geschichte der Lateinischen Bibel, I. Von Bonifatius Fischer Monch von Beuron.
T3858: FISCHER, E.J. E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 25 (1985).
Y0428: FISHER, FRED. - Chicago, that Toddling Town.
L5127: FISHER, H.A.L. - Geschiedenis van Europa. Bewerkt onder toezicht H. Brugmans en F. Szper. Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Deel II: Nieuwe Tijd. Deel III: Nieuwste Tijd.
W5653: FISKOVIC, CVITO. - Radovan.
T2565: FLAES, C. - Buiten de uiterton. Marineverhalen.
L6665: FLAMENT, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur van de 13de tot in 1894.
A0278: FLANAGAN, MARY. - Stoute meisjes. Vertaling Else Hoog.
T3600: O'FLANDERS, A. - Toen Vlaanderen groot was. Zantingen in vreemde landen. Voorwoord Cyriel Verschaeve.
Y3002: FLANDRIA. - Flandria. Wekelijksch Tijdschrift. 4de jaar 1 januari 1888. t/m 30 december 1888.
T2393: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria. Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 5-6, mei-juni 1921.
T5938: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 1-2-4. januari - februari - april 1921.
B2125: FLAP, JILDAU. (ED.). - Cultuur in uitvoering. Nieuwe en vernieuwde cultuurvoorzieningen in Amsterdam. Culture at work. New and renovated venues in Amsterdam.
Y8342: FLAUBERT, GUSTAV. - Krantenknipsels 1951-2009 over Gustav Flaubert.
L4085: FLAUBERT, GUSTAVE. - De legende van Sint Julianus den Gastvrije. Vertaald door Victor van Vriesland. Verlucht met houtgravuren van Desire Acket.
Y9591: FLAUBERT, GUSTAV. - Drie vertellingen. Vertaling Hans van Pinxteren.
T3446: FLAUBERT, GUSTAVE. - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld en vertaald door E. Borger.
K8880: FLAUBERT, GUSTAVE. - Uren met Flaubert.
M7293: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten. Vertaling en nawoord Hans van Pinxteren.
Y9598: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten. Vertaling Hans van Pinxteren.
Y9601: FLAUBERT, GUSTAVE / LOUIS COUPERUS. - De verzoeking van den h. Antonius naar Gustave Flaubert. Fragmenten door Louis Couperus.
Y9603: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Vertaling van G.H. Priem.
Y9600: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Vertaald en ingeleid door C.J. Kelk. Populaire editie.
Y9590: FLAUBERT, GUSTAVE. - Salammbo. Vertaald door en imet een nawoord van Hans van Pinxteren.
R2667: FLAUBERT, GUSTAVE. - Woordenboek van pasklare ideeen. Een bloemlezing uit de Dictionaire de idées recues. Vertaling en nawoord Hans van Pinxteren.
K0838: FLAUBERT, GUSTAVE / KURT LOB. - Bibliomanie.
L0680: FLAUBERT, GUSTAVE. - De eerste leerschool der liefde. Vertaling Jenny Tuin.
B0820: FLAXMAN, SEYMOUR L. - Herman Heijermans and his dramas.
Y6168: FLECK, ROBERT D. - Books about Books. A History and Bibliography of Oak Knoll Press 1978-2008.
R8536: FLEERACKERS, E. - Reyneke Vos in de Kempen.
L3515: FLEISCHHAUER, WOLFRAM. - De hand van de schilder.
R1531: FLEMING, ROBERT. - Sleutel tot de Openbaaringe of Verhandelng over De Opkomst en den Val des Pausdoms.
Y0825: FLEMING, ARNOLD. - Glass of To-day. In: The Studio August 1931.
R7397: FLES, L. - Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak.
T5144: FLES, L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst.
M3504: FLETCHER, GEOFFREY S. - London's pavement pounders.
M2388: SHAKESPEARE MET JOHN FLETCHER. - Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw. Charles Hamilton.
L9170: FLEUREN-VAN HAL, DORINE. - Forum 1931-1935.
Y0873: FLEURKENS, ANNEKE C.G. - Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie.
K6558: FLEURY, SERGE. - Terre de France.
M3423: FLEXNER, JAMES THOMAS. - Washington. The indispensable man.
Y4679: FLIER, G.J. VAN DER. - Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September).
Y4793: FLIER, A. VAN DER. - Van Jacatra tot Batavia.
K2876: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z. Het verzamelen van postzegels.
Y5534: FLIER, G.J. VAN DER. - Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September).
R9674: FLINKENFLOGEL, W.N. - Mijterij op de Zeven Provincien. Politisering en depolitisering in de Koninklijke Marine rond 1933.
R5300: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
B0469: FLIPSE, ROBERT PAUL. - Mexico in de regentijd.
B0759: FLOCON, ALBERT. - L'Univers des livres. Etude historique des origines a la fin du XVIIIe siecle.
T8244: FLORENTIJN, POGGIO DE. - Groot grollenboek. Boerten en verhalen uit de vijftiende eeuw.
H3593: POGGIO DE FLORENTIJN. - Priesters, vrouwen, dokters & andere monsters. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
R3343: FLORIAN. - Fables de Florian.
R0929: FLORIJN, H. & J.P. NEVEN. - Voorgangers in de noodkerk.
T1582: FLORQUIN, JOOS. - Mijn Streuvelsboek.
K2985: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 8.
K2986: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 9.
B4610: FLUCHERE, HENRI (ED.). - Jean Giono. Catalogue redige par Francoise Arnaud avant-propos par Henri Fluchere chronologie etablie par Luce et Robert Ricatte. Bibliographie etablie avec le concours de Jean Bottin.
K9951: FLURI, ADOLF. - Geschichte der Berner Papiermuhlen. Eine Chronologie.
B9990: FLURSCHEIM, MICHAEL. - Open Brief aan Zijne Heiligheid Paus Leo XIII. Uit het Duitsch.
K7350: FOBEL, JIM & JIM BOLEACH. - Sjabloneren.
T7388: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst.
T1974: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Buitenmodel-kalender voor den wetgever.
R4270: FOCKEMA ANDREAE, S.J. & C. KOEMAN. - Kaarten en kaarttekenaars.
R8398: FOCKEMA, R.A. - Minister Aalberse en zijn tijd.
Y8290: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALK. - Afrikaanse brieven. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
L8710: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - De Min in 't Lazarushuis.
L3553: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - Gedachten over 't onbestendig geluk.
Y3164: FOCQUENBROCH, WIILEM GODSCHALK VAN. - De Afrikaanse brieven. Heetaald door Thomas Rosenboom. Met een inleiding door Arie Jan Gelderblom.
B0733: FODEN, GILES. - De belegering. Vertaling Ria Loohuizen.
Y9371: MUSEUM FODOR. - Jan en Caspar Luyken. Derde tentoonstelling 17 juni - 30 september 1933.
K2284: FOELKEL, FRITHJOF. - De pythons en de nachtportier. Verhalen.
A0179: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaling Titia van der Tuuk. Inleiding H.L. Oort.
Y7019: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Inleiding H.L. Oort.
R7489: FOGTELOO, C. - De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen.
B4388: FOHRBECK, KARLA EN HUUB KUIJPERS (RED.). - Van totem tot lifestyle. Europese cultuur in ontwikkeling.
Y3104: FOKKE SIMONSZ., AREND - De Graveur. Behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia, of graveerkunst in edele gesteenten, het stempelsnijden, het graveeren in hout en koper. Het etsen, het graveeren in zwarte kunst, of in Mezzo Tinto. Het hamerwerk. Het graveeren in de manier van craijon en om met couleuren te drukken, en uiteindelijk het pointeeren en graveeren in Acqua Tinta....
R2286: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard.
K6721: FOKKE SIMONSZ., AREND. - De boeknegotie in het toekomend jaar drie duizend. Eene mijmering.
R8360: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
T6852: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II.
R1887: FOKKE SIMONSZ, A. - De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag.
R1891: FOKKE SIMONSZ, A. - Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard.
R1893: FOKKE SIMONSZ, A. - Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt.
R1895: FOKKE, SIMONSZ, A. - Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard.
T6847: FOKKE SIMONSZ, A. - Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen.
B4760: FOKKE, GERRIT. - De mens moet mens worden.
M1420: FOKKEMA, R.L.K. - Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht. Deel I De varianten Deel II De commentaar.
L5094: FOKKEMA, KLAAS. - Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden.
K9344: FOKKEMA, K. - Uit het spel der klanken. Enige beschouwingen uit de Friese klankleer.
R1198: FOKKEMA, ANITA E.A. - Het leven in de crisisjaren 1929-1939. Actueel-historisch album met meer dan 300 foto's uit het Geillustreerd weekblad Het Leven.
Y3213: FOKKEMA, R.L.K. - Keuzelijst moderne Nederlandse poëzie 1950-1980.
L6652: FOKKEMA, K. - Over de groei van het Friese taalbesef.
R8418: FOKKEMA, K. - De waardering van het Fries.
W0632: FOKKEMA, DOUWE. - Zichtbare steden. Roman.
K0672: FOKKEMA, R.L.K. - Het komplot der vijftigers. Een literair-historische documentaire.
R8410: FOKKENS, PHOCAS. - Vrouwen links... Mannen rechts! Met teekeningen van den schrijver uit de strafgevangenis aan den Amstelveenschenweg te Amsterdam.
T7202: FOKKER, EDUARD. - Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht.
B8496: FOLIUM. - Inhoud: J.B.W. Polak: Bibliografie van J.H. Leopold. H. de la Fontaine Verwey: Een humanist in zijn bibliotheek. P.T.A. Swillens: Twee schetsboeken van Hendrik van Cranenburgh. C.F. van Veen: Verzamelaar en bibliotheek. W. Lampen: Het boek als attribuut in de kerkelijke kunst. G.C. Crisis.
B8497: FOLIUM. - Inhoud: H. de la Fontaine Verwey: Portretten van bibliophielen II: Charles Fairfax Murray. W. Lampen: Een brief aan de Nederlandse antiquaren. Boekendieven. G.: Sotemann contra Goldschmidt. Emblem Books not listed by Praz, III. A. Hallema: Gevangenislectuur en gevangeniscouranten in de 19e eeuw.
K5533: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
K5534: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
L3767: FOLKERTSMA, B. - Abc voor de niet-drukker van zijn boekdrukker.
M3352: FOLKERTSMA, B. - Twee portretten van uw drukker. Een boekje voor auteurs.
M8112: FOLLAIN, JEAN. - Drie gedichten. Vertaling Clasine Heering.
L6186: FONCKE, ROBERT. - Een handvol Vlaamsche Volksvertelsels met Duitsche varianten.
R3675: FONCKE, R. - Bij twee verbleekte Mechelse Spreuken voor behouden Reize.
Y7534: FONDSCATALOGUS. - Supplement kataloog 1956, bevattende alle nieuwe muziek uitgaven van de laatste twee jaar. Annie Bank, Amsterdam.
Y7532: FONDSCATALOGUS. - Fondscatalogus Lente 1951. Uitgeverij Winants, Heerlen.
Y8864: FONDSCATALOGUS. - Handboekje WB-Vereniging Catalogus 1971/1972.
Y6374: PRISMA FONDSLIJST. - Prisma. Het Nederlandse pocketboek. Te kust, te keur, te geef. 1.25.
Y5710: FONDSLIJST. - Nieuwe Boeken Holland Haarlem.
Y2037: FONDSLIJST. - Fondslijst: Marxistische Bibliotheek. Reeds 15 deeltjes verschenen.
H6412: FONE, BYRNE R.S. - Hidden heritage. History and the Gay Imagination. An Anthology.
K6611: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Oud Delft. Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw.
R2268: FONTAINE, J. DE LA. - Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman.
T9646: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek II: Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw.
T9647: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek I: Hunanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw.
H8748: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de Nieuwe Kerk 1578-1632.
K0979: FONTAINE, LA. - The twelve De La Fontaine fabels as painted in the Dining Saloon M.V. 'Dalerdijk'. Holland-America Line.
M7150: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis.
M7183: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De geboorte van het moderne boek in de XVIe eeuw. Twee voordrachten in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam op 17 en 24 mei 1954.
R9205: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Choix de poemes en l'honneur du livre.
M3360: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De wereld van het boek. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bizonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliographie op 10 mei 1954.
Y6253: FONTAINE VERWEY, ELEONORE DE LA. - Aanwinsten op het gevied van de beeldende kunsten gedurende het tijdvak 1940-1948. Koninklijke Bibliotheek. Voorwoord Leendert Brummel.
B1321: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus.
L4588: FONTAINE VERWEY, H. DE LA (INL.). - Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht.
T2868: FONTAINE-VERWEY, HERMAN DE LA & HUIB VAN KRIMPEN. - Tentoonstellingen: Handschriften en Incunabelen & Het welverzorgde boek.
Y8643: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek III: In en om de "Vergulde Sonnewyser".
Y4543: KWADRAAT-BLAD. LA FONTAINE. - Le lion & le renard. De zieke leeuw en de vos. Kleurenlitho in vier kleuren van Cees Timmer.
M3835: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Grolier-banden in Nederland.
H9128: FONTAINE, LA. - De verhalen van La Fontaine. Vertaling Jan van den Berg.
R2663: FONTAINE VERWEY, H. DE LA (INTR.). - Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt.
R5207: FONTAINE VERWEY, H. DE LA & W. GS. HELLINGA. - In officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.
B7531: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus.
Y6277: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De verdwenen antiquaar. Herinneringen van een bibliothecaris.
Y0285: FONTANE, THEODOR. - Dolingen dwalingen. Vertaling Theodor Duquesnoy.
H1148: FONTANE, THEODOR. - Gesammelte Werke. Eine Auswahl in funf Banden.
H7913: FONTANTE, THEODOR. - Gedichte. Ausgewahlt von Friedhelm Kemp.
L9780: FONTEYN, GUIDO. - De walen. Een onderhuidse beweging. Voorwoord Jacques Hoyaux.
H5523: FONTEYNE, NORBERT EDGARD. - Kinderjaren. Met een inleiding van Benno Barnard.
K5824: FONTIJN, JAN. - Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays.
K6031: FONTIJN, JAN / GIDEON LODDERS. - Frans Coenen. De Engelbewaarder Nr 20.
K8609: FONTIJN, JAN. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901.
K2359: [OPTIMA]. FONTIJN, JAN. - Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony.
B4452: FONTIJN, J. - Frederik van Eeden: een open boek. Voordracht.
M4014: FONTIJN, JAN. E.A. - Menno ter Braak politiek en cultuur. 3 generaties 3 forums.
H2442: FONTIJN, J / J.J. OVERSTEEGEN / H. PLEIJ. E.A. - Populaire literatuur.
B8673: FONTIJN, JAN / MARITA MATHIJSEN EN ANTHONY MERTENS. - Aanslag op de letteren. De tegenstemmen.
T6713: FONTIJN, JOHANNES HENRICUS ANTONIUS. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren in het bijzonder de literatuurwetenschap.
L8692: FONTIJN, JAN. - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901.
Y9288: LETTERPROEF. FONTSHOP. - Fontfont Focus. Tien afleveringen: Scala, Quadraat, Fago, Sherrif, Avance, Eureke, Seria, Strada, Din, Unit.
Y9289: LETTERPROEF. FONTSHOP. - 96#1 [het alice!nummer, 96#2 [Het Buzz!nummer], 96#3 [De wonderjaren], 96#4 [Cargo]. Tijdschrift over letters en beeld. Vier afleveringen.
Y9290: LETTERPROEF. FONTSHOP. - Druk. [Typografisch tijdschrift]. Twaalf afleveringen.
Y9291: LETTERPROEF. FONTSHOP. - Collectie diverse publicaties van FontShop: Insight, Druk nr. 004 & nr. 013/014, Undercover Nr. 1, 96#3 [de wonderjaren], Catalogus .FontFont 2004 05, Letterontwerp (Een update, FontFont in Nederland
Y8443: FOP, TRIJNTJE. - Beestachtigheden. Verzameld door Kees Stip. Vignetten van Jean Paul Vroom.
T6828: FOPPE, HAN (ED.). - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen.
K4730: FOPPEMA, YGE. (ED.). - Oude en nieuwe Geuzenliederen. Gekozen, ingeleid en toegelicht door ...
W7735: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
K8149: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
R5558: FOPPEMA, YGE. - Het Fries in Nederland.
H8224: FORBES, R.J. - Ambacht en wetenschap in het Oude Nabije Oosten.
R3239: FORBES WELS, P. - De Nederlandse cavalerie.
K5445: FORCEVILLE-VAN ROSSUM, JOKE. - Kan mijn dochter dit boek lezen?
H8869: FORD, MARGARET L. (ED.). - Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The dawn of printing. Catalogue of the incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica.
H0311: FOREL, AUGUST. - Het sexueele vraagstuk.
H0312: FOREL, AUGUST. - Het sexueele vraagstuk.
M4210: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen. Geautoriseerde vertaling I Carvalho. Met 14 foto-illustraties.
T5003: FOREL, AUGUSTE. - De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelijke Hervormster, Haar Doel, Grondslagen, Organisatie en Arbeid.
L2349: FORMIJNE, P. - Unde Venimus Quo Vadimus.
Y6286: FORMSMA, W.J. EN KETELAAR, F.C.J. - Gids voor Nederlandse Archieven.
B0679: FORROKHZAD, FOROUGH. - Mijn minnaar en andere gedichten.
K1256: FORSTER, E.M. - De echo van de Marabar. Vertaling Jeroen Franke.
Y0570: FORSTMANN, F. - Zedelijke Opvoeding Thuis. Lezing gehouden te Utrecht in de Sint Augustinus-Vereeniging.
K5232: FORTINI, PIETRO. - Drie dagen liefde. Erotische verhalen uit de zestiende eeuw. Vertaling Greta Peet.
B8196: FORUM. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants. Redactie-secretaris: Everard Bouws. 1932-1935. 4 dln.
B8931: FOSTER, NIGEL. - Bluff your way in Advertising.
Y9148: FOUCAULT, MICHEL. - Dit is geen pijp. Met reprodukties.en brieven van Rene Magritte. Vertaald door Clasine Heering Moorman.
Y8135: FOURC, PIETER DU. - Nouvelle methode ou Abrege des principes généraux de la grammaire francoise. = Nieuwe leerwyze of kort begrip van de algemene grondregelen der Fransche spraakkunst.
R2718: FOWLER, LAURENCE & HELEN. - Cambridge commemorated. An anthology of university life.
B2415: FRACCAROLI, ARNALDO. - Het paradijs der meisjes. Geautoriseerde vertaling van Tom Tijhuis.
B3051: FRACKERS, W.F.K.J.F. - Starend over stormend water sta ik stil.
B8897: FRAECHEM, HERMAN VAN. (ED.). - In den spiegel. Dichters over Dichters!
L7479: CASTRVM PEREGRINI XXXII. WILHELM FRAENGER. - Castrum Peregrini.
B1659: FRAENKEL-NIEUWSTRATEN, E.M. - Correspondeerende Woordpositie in het Vers.
Y8160: VU. L'ILLUSTRE FRANCAIS. - VU. l'illustre Francais. 12me annee no. 568, 1 fevrier 1939. Un document: Hitler en 1919. Dans ce numero: Les derniers jours de la catalogne par nos envoyes speciaux emmanuel d'Astier et Jean Manzon.
K5452: FRANCE, ANATOLE. - De misdaad van Sylvestre Bonnard alsmede de roman Dit was mijn vriend en drie artikelen uit Het literaire leven. Met een inleiding over auteur en werk door Charles de Trooz.
M6444: FRANCE, M. DE. - De Lais. Vertaling A. Vermeer-Meijer.
Y0209: FRANCINA. - Suze Boorsma's strijd. Geillustreerd door O. Geerling.
Y0923: FRANCK. - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door N. van Wijk.
H8583: FRANCK. - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door N. van Wijk.
L3786: FRANCKEN, EEP / ARIANE VAN SANTEN / HARRY SCHOLTEN. - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
W3703: [MULTATULI] FRANCKEN, EEP. - Multatuli. De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker.
R8359: FRANCKEN, W. - Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis.
M2784: FRANCKEN, EEP/G. VAN MUNSTER/A. POS. - Slauerhoff student auteur.
M5939: FRANK, BRUNO. - Het paspoort. Vertaling Huib van Krimpen. Nawoord M.H. Wurzner.
L0336: FRANK, LEONHARD. - Drie van drie millioen. Vertaling Joh. Kuiper.
P1516: FRANK, DIMITRI FRENKEL. - Pas op dat je geen woord zegt. Een komedie.
P0215: FRANK, COBIE. - Alsof er niets gebeurd was. Terugblik van een joodse verzetsman.
Y1862: FRANK, P. - La semaine du 6 au 12 fevrier. Pour l'alliance ouvriere! Pour la IVe Internationale!
R6926: FRANK, BRUNO. - Politieke novelle. Vertaling Alice van Nahuys.
Y3120: FRANK, GREGOR FRENKEL. - Brief aan mijn vader.
Y4752: FRANKE, S. - Si Boeroeng. Bij de Javaanse vogelnestjesplukkers. Illustraties Van L. Frank.
Y2665: FRANKE, CARL J.TH. - Herinnerings Marsch t.g.v. het 40 jarig jubile der Vrijwillige Brandweer te Zaandam. Gecomponeerd en opgedragen namens het muziekcorps der Amsterdamsche Brandweer. 1879 - 1919.
T2026: FRANKE, G.A.J. - Programma van het Gymnasium te Groningen voor het jaar 1887-1888. Waarbij gevoegd is eene verhandeling, getiteld: Aanteekeningen over de Oorzaken der Patriottische Woelingen.
A0830: FRANKE, HERMAN. - De verbeelding.
B0277: FRANKE, HERBERT W. EN GOTTFRIED JAGER. - Apparative Kunst. Vom Kaleidoskop zum Computer.
M2168: FRANKEN, TJEBBO. - Het bloembollenboek. Een "roman" van kleuren en geuren. Met 16 gekleurde platen naar lumiere-foto's en circa 100 illustraties in zwart.
T6395: FRANKEN, L. - Een ongeschreven Hoofdstuk in de geschiedenis der Ned. Vrijmetselarij door L. Franken in verband met het boek van G.J.P.J. Bolland. De Vrijmetselarij voorheen en thans.
Y4768: FRANKEN, MANNUS. - Het Land aan de Overkant.
H3042: FRANKEN, H. - Maat en regel.
Y4989: FRANKEN, MANNUS. - Het land aan de Overkant.
Y5042: FRANKEN, L. - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indië.
Y7963: FRANKEN, ROSE. - Claudia. Het verhaal van een gelukkig huwelijk.
Y5313: FRANKES, HERMAN. - Krantenknipsels van/over Herman Frankes.
H3407: FRANKLIN, BENJAMIN. - Een praktische moralist. Vertaling Jaap Buijs
R3506: FRANQUIN, ANDRE. - Flagrante flaters.
L2857: FRANQUINET, E. - Misdaad en straf.
R9222: FRANQUINET, G.D.L. - Mastreechter veerskes. Inleijing en bandteikening van E. Franquinet.
L6307: FRANQUINET, E. - Maskeraad.
Y1089: FRANSEN JZ, P. - Graankorrels. Leesboekje voor de Volksschool.
Y1088: FRANSEN JZ, P. - Spruitjes. Leesboekje voor de laagste klasse der Volksschool.
T3866: [REVE] FRANSEN, AD. - De nadagen van Gerard Reve.
Y1056: FRANSEN JZ., P. - Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool.
Y1058: FRANSEN JZ., P. - Sprokkelingen. Leesboek voor de Hoogste Klasse der Volksschool.
Y4347: [HERMANS] FRANSEN, AD. - W.F. Hermans, een Hollander in Parijs.
L7915: FRANSES, DESIDERIUS. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk.
B4908: FRANSSEN, P.J.A. - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw.
Y6799: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De uitvinder. Novelle.
H6014: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Een reiziger op weg naar de Zwitserse Alpen.
T9162: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Ware liefde.
T6257: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De wereld wil bedrogen worden.
B1547: FRANTZEN, J.J.A.A. - Over Middeleeuwsche School- en Volkspoëzie.
K0310: FRANZ, ERICH. (ED.). - Hans von Marees und die Moderne in Deutschland.
T0651: FRAPIE, LEON. - Vertellingen rond de bewaarschool. Geautoriseerde bewerking van A.M. de Jong.
T3227: FRAPIE, LEON. - La Maternelle. Roman.
L3346: FRAPIE, LEON. - De bewaarschool. Bewerkt door A.M. de Jong.
H7847: FREDERIK. - De zetduivel.
B4849: FREDERIKS, J.A. - Het Middelburgsche Raadhuis in de Tweede Kamer.
R5524: FREDERIKS, J.G. - De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870, opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is.
T4258: FREDERIKS, K.J. - Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren.
L8637: FREDERIKS, K.J. (ED.). - Maximes de Napoleon. Droit public. Politique interieure.
H9868: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De nachtwandelaar. Uit het Zweeds vertaald door Janny Middelbeek-Oortgiesen.
Y7769: FREELY, JOHN. - Inside the Seraglio. Private lives of the Sultans in Istanbul.
C0526: FREEMAN, WILLIAM. - A Concise Dictionary of English Idioms.
M2423: FREEMAN, GILLIAN. - The undergrowth of literature. With a foreword by David Stafford-Clark.
Y8899: STEDELIJK MUSEUM. ALPHONS FREIJMUTH. - Alphons Freijmuth. Stedelijk Museum Catalogus 612.
W2014: FREIMAN, RAY (ED.). - The Author looks at Format.
B0417: FREIRE D'AGUIAR, ROSA. - Memoria de Tradutora. Entrevista a Marlova Aseff e Dorothee de Bruchard. Edicao de texto de Marlova Aseff.
L5810: FREITAG, KAREL EMIL. - Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
Y8205: HAMBURGER FREMDENBLATT. - Hamburger Fremdenblatt. Nrs: 3-4-5. Ausgabe A. 4-5-6 September 1944. 11 Marz 1943 No 70.
Y8151: DER FREMDENVERKEHR. - Der Fremdenverkehr, Reichsorgan fur den deutschen Fremdenverkehr...... Berlin. 1. Jahregang 1936. nrs: 2 - 5 - 7 en 19. 2. Jahregang 1937. nrs: 3-10-16-23-34-44. 3. Jahregang 1938. 13-15-16-18-23-27-41-47.
Y7296: DER FREMDENVERKEHR. - Der Fremdenverkehr. Reichsorgan fur den deutschen Fremdemverkehr. 2. Jahrgang nr. 1 den 2 januar 1937. 2. Jahrgang nr. 31 den 31 Juli 1937. 5. Jahrgang nr. 29 den 20 Juli 1940.
Y7214: FRENCH, MARILYN. - Dagboek van een slavin. Vertaling Jeanette Bos.
R3999: FRENCH, NICCI. - Bezeten van mij. Vertaald door Molly van Gelder en Gideon den Tex.
T7827: FRENK, PAUL. - Im Machtbereich der Gestapo. Erlebnis Roman der Wirklichkeit nacherzahlt.
T0014: [SPINOZA] FRENKEL FRANK, DIMITRI. - Spinoza.
T1470: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
L5650: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee.
Y6489: FRERICHS, LIENEKE. (RED.). - Over Nescio. Beschouwingen en interviews.
M5493: FRERIKS, KESTER. - Ogenzwart.
B7703: FRERIKS, KESTER. - Domino. Roman.
A0971: FRERIKS, KESTER. - Soevereine actrice. Verhalen.
B2817: FRERIKS, KESTER. - De bruid van Elswout.
B6047: FRERIKS, KESTER. - De Golven van het Van Starkenborghkanaal.
B3811: FRESCO, MARCEL. (ED.). - Over J.A. Der Mouw. Beschouwingen.
R3839: [SPINOZA] FRESCO, MARCEL F. / HAMMACHER, KLAUS. - Hemsterhuis und seine Stellungname zu Spinoza: Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis / Hemsterhuis und Spinoza.
T1942: FRESCO, M.F. - De dichter Der Mouw en de Klassieke Oudheid. Deel: I en II A. Deel II B. Twee delen.
H8227: FREUD, SIGMUND. - Totem and Taboo. Resemblances between the psychic lives of savages and neurotics.
Y6445: FREUD, SIGM. - Inleiding tot de studie der psychoanalyse. Academische voorlezingen. Uit het Duitsch vertaald door A.W. Renterghem. Deel I: Vergissingen. Voorlezing I-IV en De droom. Voorlezing V-XV. Deel II: Algemeene leer der neurosen. Voorlezing XVI-XXVIII.
T3230: FREUD, SIGM. - Inleiding tot de studie der psychoanalyse. Academische voorlezingen. Uit het Duitsch vertaald door A.W. Renterghem. Deel I: Vergissingen. Voorlezing I-IV en De droom. Voorlezing V-XV.
R8332: FREUD, SIGMUND EN ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Herausgegeben von Ernst L. Freud.
A0145: FREUD, SIGMUND / ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Heraugegeben von Ernst L. Freud.
A0142: FREUD, SIGMUND. - Briefe 1873-1939. Ausgewahlt und herausgegeben von Ernst und Lucie Freud.
K5324: FREUD, S. - Het ik en de psychologie der massa. Vertaling N. van Suchtelen.
M5525: FREUND, GISELE. - Three days with Joyce. Preface by Richard Ellmann.
R9878: FRIEDEMANN, ADOLF. - Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina.
K9133: FRIEDERICY, H.J. - De eerste etappe.
R8682: FRIEDERICY, H.J. - De raadsman.
R8691: FRIEDERICY, H.J. - Vorsten, vissers en boeren.
W5821: FRIEDLAENDER, HENRI. - Der Knecht Gottes. Schichsal/Aufgabe/Trost. Die Lieder vom Knecht Gottes aus Jirmejahu und Jeschajahu in der Buber-Rossenweigschen Ubersetzung eingeleitet und erlautert von.....
B1307: FRIEDLANDER, MAX J. & JAKOB ROSENBERG. - The Paintings of Lucas Cranach.
B3640: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
L2190: FRIEDMAN, CARL. - Dostojevski's paraplu.
R7451: FRIEDMAN, CARL. - Wie heeft de meeste joden.
H5443: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
R7915: FRIEDRICH, OTTO. - Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig. Vertaling C. can Amerongen.
L1243: FRIELINK, A.B. - Waarom moeten computers kunnen denken?
Y0431: FRIEND, CLIFF - NAZELLES ET LEMARCHAND - Wana. Gros succes de la Revue des Folies Bergere Folies sur Folies.
W2572: FRIES, FRITZ RUDOLF. - De weg naar Oobliadooh. Vertaling D. & M. Salomons.
T2210: FRIES, K. DE. - In deze Bajes. Een jaar Oranje-Hotel. Inleiding J. Oranje.
K2265: FRIESEN, HOLGER-JACOB, BEAT R. JENNY UND CHRISTIAN MULLER. (EDS.). - Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam.
Y3437: FRIESLAND. - Provinciaal Blad van Friesland van 1864. No. 1 t/m 114. Met bijlagen.
Y5799: WEST-FRIESLAND. - Uitgeverij Maatschappij West-Friesland, Hoorn. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
R4088: FRIESWIJK, JOHAN. - Socialisme in Friesland 1880-1900.
T6164: FRIETEMA, H>J> - Eenige Economische Beschouwingen over de Toepassing van Cooperatie.
L2316: FRIETEMA, H.J. - De cooperatie in verband met de maatschappelijke organisatie van het economisch leven.
T3549: FRIETHOFF, C. - De predestinatie-leer van Thomas en Calvijn.
Y0519: FRIJDA, H. - Realisme en theoretische economie.
H6368: FRIJDA, NICO. - Post uit Friesland.
Y7830: FRIJDA, MICHAEL. - Ritselingen. Roman.
R3827: [SPINOZA] FRIJDA, NICO - Spinoza en het moderne emotie-onderzoek. Voordracht gehouden te Katwijk op 15 mei 1993.
R3586: FRIJHOFF, WILLEM. - Heiligen, idolen, iconen.
R7748: FRIJHOFF, WILLEM & MARGOT JONGEDIJK & RUUD ROTTIER. - 'Vryheid of de Dood' - La Révolution Française vue des Pays-Bas 1789 - 1798.
R9440: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. / J. MOORMANN / G. TH. KEMPE / J. DE CLERCK. - Droom en onthulling. Lezingen gehouden voor het Criminologisch Instituut.
T1858: FRIJNS, W.M. - Grotius in Peter en Pauwels?
Y0802: FRIJNS, BERT / MARJAN BOOT. - Bert Frijns Glas / Glass.
B7220: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de 'Zeestar'.
L4703: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
H2491: FRIJTERS, C.H.C. - Lezen gaat ongezien. Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij.
H5629: FRISCH, MAX. - Dienstboekje. Vertaling C.R. Vink.
M2359: FRISCHE, PAUL. - Indische jaren achter bilik.
R7650: FRISCHE, PAUL. - Wakker worden.
K7697: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna.
R3211: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna. Kans en buitenkans / Een leesboek over de mens.
M2660: HELINANT MONNIK VAN FROIDMONT. - Het lied van de dood. Ingeleid en vertaald door Jacques Fieuws.
H6394: FROMENTIN, EUGENE. - Dominique. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord Sjef Houppermans.
L7043: FROMMEL, WOLFGANG [F.W. L'ORMEAU]. - Templer und Rosenkreuz. Ein Traktat zur Christologie Stefan Georges.
L2790: FROWEIN, CHRISTINE. - Vier eeuwen kleding in Nederland.
K2293: FRUH, SIGRID. - De vrouw die haar man ging redden. Sprookjes over vrouwenlist en vrouwenliefde.
Y2927: FRUIJT, G.P. - Drie Oranjeliederen.
T7818: FRUIN, R. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks zevende deel, tweede stuk.
B9768: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598.
B0507: FRUIN, ROBERT. - Allerliefste van Hugo de Groot. Over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man, gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door W.Gs. Hellinga.
B7454: FRUIN, R. - Over twee middelnederlandsche woorden.
B9573: FRUIN, R. - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijn ambtelijke correspondentie toegelicht.
B7817: FRUIN, R. - Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.
L6230: FRUIN, R. - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg.
Y5921: FRUTIGER, ADRIAN. - Denken und Schaffen einer Typografie. Austellungskatalog.
M7735: FRUTKIN, MARK. - De ontbrekende schakel. Documentaire roman. Vertaling Henk van Kerkwijk.
Y5825: FRUYTIER, JOHAN. - De kaersse die niet brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T0201: FRUYTIER, JOHAN. [=JAN HEYN JR]. - De Kaersse die niet Brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T7928: FRUYTIER, JOHAN. - Hello Tommies!
Y0195: FRY, A.J. / DEREK RUBIN / P.J. DE VOOGD. - Joods Amerikaanse Literatuur.
Y9216: FRY, STEPHEN. - Een jongensleven. Vertaald door Henny Corver.
R5282: KAPITEIN FRYATT. - De dood van Kapitein Fryatt.
Y7839: FRYSK FOLKSBLED, IT. - It Frysk Folksbled. Utjefte fan it soasiael demokratysk Frysk forban. jiergong 1, 1931 numer 12. Redaksje J.K. Dykstra.
Y4482: FOR IT NIJE FRYSLAN. - For it Nije Fryslan. Foarste Jier. No 1. Novimber 1930.
B6633: FUCHS, J.M. - Korte levensschets van den Minister-president Dr. H. Colijn.
H3038: FUCHS, RUDI. - Kwaliteit. (een bericht).
L2245: FUCHS, EDUARD. - Geschichte der erotischen Kunst. Erweiterung und Neubearbeitung des Werkes 'Das erotische Element in der Karikatur' mit Einschluss der ernsten Kunst.
L0329: FUCHS, BORIS UND CHRISTIAN ONNASCH. - Dr. Ing. Rudolf Hell. Der Jahrhundert-Ingenieur im Spiegelbild des Zeitgeschehens. Sein beispielhaftes Wirken.
B3542: FUCHS, J.M. - Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luthers Diaconiehuis, Nieuwe Keizersgracht 120, Amsterdam. 1772-1967. Ingeleid door W.J. Kooiman.
Y0812: FUCHS, LUDWIG F. - Die Glaskunst im Wandel der Jahrtausende.
T3357: FUCHS, RUDI. - Onvoorstelbaar. Lectorale Rede. Maandag 1 oktober 2012. / Inconceivable. Inauguaral Lecture. Monday October 1, 2012.
Y6897: FUCHS, J.M. - Oude dokter, kleine dichter 1819-1900. De geschiedenis van de Fuchsen.
T6147: FUCIK, JULIUS. - Met de strop om de nek. Vertaald door Magda Emde Boas en Willy Berg.
M0365: FUENTES, CARLOS. - The buried mirror. Reflections on Spain and the new world.
T7990: FUKKINK, H. - Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet.
W6439: FULLER, JOHN. - De hemel tegemoet. Een vertelling. Vertaling Rene Kurpershoek.
R4791: FULWELL, ULPIAN. - Like Will To Like. 1587.
T9839: FUNDAMENT. - Erik Martens: Ondanks alles. W. Jochems: Een nieuwe stroming in het Italiaanse anti-fascisme. Illegalis: Brief uit Duitsland. Lied van de Veensoldaten. David de Jong: Modern fatalisme. Chris Blom: Grienend Pacifisme. Boekbespreking. Barbaropa.
T9995: FUNDAMENT. KOPPELSTOCK, C.J. - Burgeroorlog in Europa?
T5434: FUNDAMENT. DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
T9844: FUNDAMENT. - 1 Mei Gedichten.
T9845: FUNDAMENT. - Oostenrijk. Richard M. Jokel: Oostenrijk tusschen de grootmachten. Erik Martens: Nieuwe vormen van strijd. Willi Schlamm: Leider en verantwoordelijkheid. H.v.W.: Over Wenen.
T9863: FUNDAMENT. - Redactie: Heksenkermis. Hein van Wijk: Slagschaduwen over Europa. Walter Lemkering: Hermann Goring's Luchtmacht.
T9864: FUNDAMENT. - Josef Fischer: Het socialisme in Europa (bekeken van uit Praag). Socialisten en Devaluatie. Ordelievende Terroristen. Vermoeid Proletariaat. Proletariaat en Leiding. Europa's Toekomst.
T9836: FUNDAMENT. - H. Sterk: Oorlogsdreiging en Vredesdaad. Stemmen uit de Vredesbeweging. Enquete en beschouwing.
T9837: FUNDAMENT. - Middel-Europa. Erik Martens: Sancties. A. Treurniet: Het Slavische Oosten. Illegalis: Wat wil Hitler? J. Romein: De Sovjet-Unie en Midden-Europa. Jef Last: Barbusse, een mens uit een stuk.
T9838: FUNDAMENT. - Abessinie. A. van Dam: De zegetocht der beschaving.
T9850: FUNDAMENT. - De Volksbeweging in India. Interview met B. de Ligt.
T9851: FUNDAMENT. - Literatuur Nummer. J.H. de Groot: Ontwapeningsredenaar. D. Luschnat: De schrijvers en de Oorlog. / Een Schepper begon te scheppen. Gerard den Brabander: Granaten. W. Cordan: Over de toekomst van den Geest in tijden van geweld. D. de Jong: Proletarisch Minneliedje. W. Helimert: Spaet. H.W. Horn: Lapin Agil. Th. J. van der Wal: De Bandiet. E. Weinert: Het Afscheid. Boekbespreking: Marsman, Helman, Kuyle en Last.
T9854: FUNDAMENT. - A. van Dam: Het Grote Rad van Avontuur.
T9861: FUNDAMENT. - H. Roland Holst: Klein spreekkoor. Illegalis: Terreur over Duitsland. Masereel: Ecce Homo. Jef van Anderghem: In ballingschap. Brecht: Loflied op de revolutionnair. Nico Rost: Bij de dood van Kurt Tucholsky. Tucholsky: Ons land.
T6489: FUNDAMENT. - Verzamelen. W. Cordan: De mensen meenen het slecht met de mensen. J. van Hattum: Eeuwen stelden het zonder Uw Lied... Jac. van der Ster: Stad. Loenatscharsky: Proletarische Cultuur. G. den Brabander: Proletarische vrouw. A. Borger: De opvoeding als revolutionaire factor. Lou Tieman: Dance macabre. Jef Last: Over de psychologische achtergrond van het fascisme. M. Beversluis: Brief aan Clerie. D. Luschnat: Sonnett. D. de Jong: De sirenen fluiten.... W. van Iependaal: Dan koos ik sekuur. H. Roland Holst: Roode juli. Th. v.d. Wal: Juli 1934 Amsterdam.
T6490: FUNDAMENT. - Combattant: De revolutie in Spanje. Arne Gallis: Zuid Slavie en de koningsmoord. Nico Rost: Levensbericht van luitenant Scheringer. W. Cordan: Socialistische traditie.
T6486: FUNDAMENT. - A.G. Stock: Engelse socialistische problemen. A.R. de Jong: Herinneringen uit het eerste oorlogsjaar. Jan H. de Groot: Joden 1935. J. van Hattum: His Hou Zee, ble majesty. Jac.van der Ster: Bioskoop.
T9846: FUNDAMENT. - Plan. Hein van Wijk e.a.: Plan-Politiek en Plan-Socialisme. Bibliografie over Plan-Politiek.
T3661: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
H1406: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
H8550: FUNKE, VERA. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939].
H3675: FUNKE, VERA. - Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat 'n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis.
R8342: FURNBERG, LOUIS UND ARNOLD ZWEIG. - Der Briefwechsel zwischen Louis Furnberg und Arnold Zweig. Dokumente einer Freundschaft.
Y2902: FURON, R. - Tableau Geologique.
K3476: FURSTNER, H. EN D. VAN DER STOEP. (ED.). - Jaren weten meer dan boeken. Opstellen over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond t.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
P1024: FURSTNER, H. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1940-65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
R1687: FURSTNER, H. - Rondom het boekbedrijf in Nederland.
H5252: FURSTNER, H. - In en om het boekhuis.
K2446: FURSTNER, HANS. - Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak.
L3273: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2005.
H8795: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2002.
H8796: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2001.
K2355: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2003.
T4471: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1919.
T4470: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1920.
T5810: FUUT, E. [=EVERT AART VERMEER]. - En toch beweegt zij zich.
R6448: GAAL, F.J. VAN. - Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit.
B6065: GAARDER, JOSTEIN. - De dochter van de circusdirecteur. Vertaald door Lucy Pijttersen en Carla Joustra.
T5341: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
K7789: GAAUW, STEVEN VAN DER. (ED.). - Hoe wordt je halfopen mond gedicht. Gedichten over Herman de Coninck.
T8804: GAAY FORTMAN, BAS DE. - De wapens van de geest.
B6001: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den arbeid van den Reveilkring na 1840.
T6758: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den rechtstoestand van den bijzonderen onderwijzer.
B8435: GAAY FORTMAN, B. DE. - Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius.
B2702: GABELLE, M. - Het schilderen op Porselein, hout, zijde, fluweel enz. Vertaling A.S. en E.S.
Y3073: GABLER, JOSEPHINE U.A. (EDS.). - Kaiserlicher Kunstbesitz aus dem holländischen Exil Haus Doorn.
L3272: GABRIEL, ANGELO. - Venezia ed il Mercato del Cotone 1435.
R3019: GABRIELS, H. EN K. JONGMAN. - Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990.
T8027: GACHET, PAUL. - Van Gogh a Auvers. Histoire d'un tableau.
L6790: GAD, TUE. - Johannes Ewald.
T5565: GADDA, CARLO EMILIO. - De leerschool van het lijden. Vertaald door Frans Denissen. Met een voorwoord van Ronald de Rooy.
R1678: GADELLA, RIK EN WALTER SMET. (ED.). - Cafe Oedipus nr. 1.
Y2666: GAEL, HENRI VAN. - Fleurs de Lys. Six moreaux faciles. Nr. 5: Flocons de Neige. Pour Piano.
Y2667: GAEL, HENRI VAN. - L' Iris. Six marceaux faciles Nr. 2: Fantaisie.
H7104: GAINES, CHARLES. - Slachtweekend. Vertaling Pieter Verhulst.
Y3064: GAITA, RAIMOND. - De hond van de filosoof. Vertaald door Pauline Moody.
T6357: GAJUS. - De revolutie in Rusland.
L7133: GALAMA, E.G.A. - Gysbert Japiks en het oordeel van tijdgenoot en nageslacht.
B7785: GALAMA, E.G.A. - Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door Robert Lawet.
R9471: GALBREATH, D.L. & H. DE VEVEY. - Manuel d'Heraldique. Premiere initiation a l'art et a la science du blason.
T8898: GALEANO, EDUARDO. - Kroniek van het vuur 3: De eeuw van de wind. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8895: GALEANO, EDUARDO. - Vagamundo. Verhalen. Vertaald door Dick Bloemraad.
L9188: GALEN LAST, H. VAN. - Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren dertig.
T6165: GALEN, L.C.E. - Annexatie van Duitsch gebied een dure plicht voor Nederland.
Y5667: GALEN LAST, H. VAN. - Couperus en zijn kindermeisjes.
K6037: GALEN LAST, H. VAN. - De spoken van W.F. Hermans. Een kleine bijdrage tot de moderne cultuurgeschiedenis van Nederland.
H1177: GALEN LAST, H. VAN. - President Dramakutra.
M2740: GALEN LAST, H. VAN. - De waanzin van Ajax en andere kritische notities.
L2794: GALESLOOT, KEES. - Vreugden rond het huis.
H8870: GALEY, MATTHIEU. - Dagboek 1953 - 1986. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joop van Helmond.
H0488: GALIEN, LAURA VAN DER. - Zeventien.
R8438: GALIEN, S.M. V.D. - Hwet wy as bern boarten. In samling boartersspillen.
L0065: [COUPERUS] GALLE, MARC. - Couperus in de kritiek.
H8412: GALLE, MARC. - Cyriel Buysse.
T8376: GALLICO, PAUL. - Bloemen voor Ada Harris.
T8779: GALLICO, PAUL. - Het kleine wonder.
T8372: GALLICO, PAUL. - Sneeuwvlok.
T8340: GALLOWAY, DAVID, EN CHRISTIAN SABISCH (SAMENST.). - Wij twee jongens : mannelijke homoseksualiteit in de 20ste-eeuwse literatuur, een internationale bloemlezing. Met een nawoord van Ron Mooser.
Y0122: GALLUS. - Le plan des Jesuites de voile par la lettre du pere Ignace au pere Escobar.
T5546: GALSWORTHY, JOHN. - De freelands. Vertaling Carry van Bruggen.
T3096: GALSWORTHY, JOHN. - De Freelands. Vertaald door Carry van Bruggen.
R0581: GALVEZ, MANUEL. - Nacha Regules. Vertaald door Anna Benavente.
T3614: GAMORAN, EMANUEL EN ABRAHAM H. FRIEDLAND. - Gilenu. The Play Way to Hebrew. (First Book after the Aleph-Beth). Exercise Book One.
W3287: GANGADIN, RABIN. - Een zeldzame kamer.
W3299: GANGADIN, RABIN. - Tussen letter en geest.
R1715: GANS, A. - De wever. Gedichten.
B9490: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
R3209: GANS, MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
K5980: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
Y6903: GANS, L. - Branta Leucopsis. Verzen.
B6025: GANS, A. - Niets dan.
B4377: GANTOIS, J.M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond.
R6809: GANTOIS, J.M. - De Zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen. Uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.
R7152: GAPONE, GEORGE. - Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen].
T9883: GARCIA LORCA, FEDERICO. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door Bart Vonck. Met een nawoord van Hagar Peeters.
T8451: GARCIA LORCA, FEDERICO. - Gedichten. Vertaling en nawoord Dolf Verspoor.
Y2316: GARDIJN, PETER DU. - Wat huid is. Gedichten.
R9122: GARGAS, ZYGMUNT. - Behoort Cholm tot Polen? Eene bijdrage tot de geschiedenis van den nationalen en confessioneelen strijd in Rusland.
M3670: GARNET, ELDON. - I shot Mussolini.
M3704: GARREC, EVELYNE LE. - Een bed voorjezelf. Vrouwen op weg. Vertaald door Tia Kloots.
Y6488: GARREL, BETTY VAN / JACOB GROOT / ISCHA MEIJER. E.A. - Schrijversportretten uit de Haagse Post: Claus, Couperus, Elsschot, Hermans, Mulisch, Vestdijk, Wolkers.
M6953: GARRETT, RICHARD. - Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee. Vertaling J.G. Baggerman.
L8963: GARRIC, ROBERT. - Actualite de Pascal.
H8099: GARRITSEN, A.M. (ED.). - Pyttersen's Nederlandse Almanak 1999-2000. 98ste jaargang + Supplement 2000.
B6157: GARSJIN, V.M. / KURT LOB. - De rode bloem. Vertaling Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
Y3228: GARVENS, O. - Crisis. Coloured designs by: O. Garvens, O. Gulbransson, Th. Th. Heine, E. Schilling, W. Schulz, Ed. Thony.
B9851: GASKELL, PHILIP. - A new introduction to bibliography.
K5308: GASPAR, RENE & ROB ROEMANS. - Onze middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. Mystiek en geestelijke lyriek I.
B6943: GAST, ALEIDA EN N.B. TENHAEFF. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940.
B6944: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1941.
R1829: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1942-1944.
Y8618: GAST, ALEIDA EN N.B. TENHAEFF. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940.
L3625: GASTEL, L.A. VAN. - Van ambacht naar industrie.
K1597: GASTEL, L.A. VAN (RED.). - Drukinkt.
L8923: GASTEL, P. VAN EN G. SCHUURMAN. E.V.A. - De Boschhoorn. Tijdschrift voor allen die werken bij de N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon.
H3435: GATHORNE-HARDY, EDWARD. - An adult's garden of bloomers. Uprooted from the works of several eminent authors.
Y5675: GAUDARD, HANS E. - Die edle Kunst des Stahlstechens. Frankomarkenbilder von 1949 bis 1963. / Le noble art de la taille-douce. Timbres-poste de 1949 a 1963.
R3172: GAUDE, LAURENT. - Nacht in Mozambique. Verhalen. Uit het Frans vertaald door Jan Versteeg.
R5938: GAULKE, JOHANNES. - In het Walhalla. Vertaling Gerhard Rijnders.
R5138: GAUNT, WILLIAM. - Victorian Olympus.
R4850: GAUNT, WILLIAM. - The aesthetic adventure.
Y6577: GAUTIER, JUDITH. - Gedenkschriften van een witte olifant. Vertaling J. Kuylman. Met 11 platen van Mucha.
H9983: GAUVREAU, EMILE EN LESTER COHEN. - Billy Mitchell. De stichter van de Amerikaanse Luchtmacht. Vertaling I. Carvalho.
T5967: GAWRONSKY, DIMITRY. - De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt.
T7385: GAWRONSKY, DIMITRY. - Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt.
T0380: GAY, JOHN. - The Fox at the point of death.
A0093: GEBHARD, PAUL / GAGNON, J. / POMEROY, W. E.A. - Sex offenders. An Analysis of Types.
M3448: GEBHARDT, MANFRED. (ED.). - Ein Hauch von Maienblute. Postkarten der deutschen Arbeiterbewegung zum 1. Mai. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Manfred Gebhardt.
Y2945: GEBSER, JEAN. - Lorca. Poète - Dessinateur. Avec 13 dessins inédits de Federico Garcia Lorca.
H9280: GECK, ELISABETH. (ED.). - Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus funf Jahrhunderten.
Y5911: DE VRIJE GEDACHTE. - De Vrije Gedachte. Weekblad voor Nederlandsche Vrijdenkers. Redacteur A.E. Mendell. 8ste Jrg. Zaterdag 19 Januari 1907. No. 395.
Y1284: DE VRIJE GEDACHTE. - De Vrije Gedachte. Orgaan voor Nederlandsche Vrijdenkers. jrg. 1910-1911. Nrs: 1 - 4 - 5 - 11 - 14 - 23 - 24. / jrg. 1912-1913. nr: 4. / jrg. 1914-1915. nrs: 1 t/m 18.
Y5873: VRIJE GEDACHTEN. - Vrije Gedachten. Sociaal Democratisch Orgaan no 20, 8 Mei 1945. Freedom/Vrijheid. Tweetalig.
Y2029: VRIJE GEDACHTEN. - Vrije gedachten. Sociaal-Democratisch Orgaan. speciale uitgave. In een vernieuwd staatsgebouw: Nieuwe organen.
W5887: GEDEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis stijl- en ornamentleer Deel II. Oud-Christelijke tot en met de Middeleeuwsche Kunst.
T0002: GEDENKBOEK. - Postzegelkunde en postwezen. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de tachtig-jarige invoering van de Nederlandsche postzegels en het tien-jarig bestaan van het Nederlandsch maandblad voor philatelie. 1852-1922-1932.
L7487: GEDENKBOEK. - Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrolestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage ter herdenking van zijn 25-jarig bestaan 1901 - 22 april - 1926.
K9357: GEDENKBOEK. - Amsterdam Natuurhistorisch gezien. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan 1901 - 26 januari 1941.
K9849: GEDENKBOEK. - Op Hechte Fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Dertigjarig jubileum.
P1296: GEDENKBOEK. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927.
Y1898: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, op 12, 14 en 14 Augustus 1867.
C1972: GEDENKBOEK. - 1811 - 1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderd vijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
R7598: GEDENKBOEK. - Wet-risico. Vereeniging tot het onderling dragen van wettelijk risico 28 december 1908-1933.
T0679: GEDENKBOEK. - Gedenkboek van de jubileumfeesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Algemeen Handelsblad. 1828-1928.
M8481: GEDENKBOEK. - Bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966.
L7018: GEDENKBOEK. - Prof. Dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek der feestelijkheden t.g.v. zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928.
R7225: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaring van P.P. Rubens' geboorte 1577-1927.
R6499: GEDENKBOEK. - Gedenkboek 1905-1930. Uitgeven t.g.v. het vijf en twintig jarig bestaan der Vereeniging tot Bevordering der Kennis in de Grafische Vakken te 's-Gravenhage.
L7245: GEDENKBOEK. - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890, 16 juni 1950.
R4096: GEDENKBOEK. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
T7950: GEDENKBOEK. - Gedenkboek Rotterdamse Journalisten Vereniging. 1898-1948. Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 10 Januari 1948.
L4960: GEDENKBOEK. - Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878 - 1928. In opdracht van de Dr A. Kuyper-Stichting.
W6505: GEEL, RUDOLF. - Bitter & zoet.
M6216: GEEL, RUDOLF J. - De magere heilige, roman.
T1975: GEEL, C.J. VAN. - Van den spiegel die niet loog.
Y7694: GEEL, CHR. J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium.
H6269: GEEL, RUDOLF. - Een dichteres uit Los Angeles.
Y8434: GEEL, CHR. J. VAN. - Dank aan de koekoek, teksten.
L0529: GEEL, JACOB. - Mengelwerk.
B6278: GEEL, RUDOLF. - Dierbaar venijn. Roman.
B6719: GEEL, J. - Brieven van Geel 1836-1846.
W0538: GEEL, RUDOLF. - Trage schaduwen, verhalen.
K7250: GEEL, RUDOLF. - De paradijsganger. Roman.
T8207: GEEL, CHR. J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium.
W6428: GEEL, RUDOLF. - Genoegens van weleer, verhalen.
T8370: GEEL, CHR. J. VAN. - Vluchtige Verhuizing.
K7122: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
H4684: GEEL, RUDOLF. - Dode bladeren. Novelle.
K8607: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
T8151: GEEL, CHR. J. VAN. - Enkele gedichten.
H2630: GEEL, RUDOLF. - Een vrouw als een gedicht.
R6141: GEEL, RUDOLF. - Speech ! Speech !. Schrijf een succesvolle toespraak.
Y7429: GEEL, CHR. J. VAN. - Roofdruk. Verzorgd door Elly de Waard en Enno Endt.
Y6566: GEEL, JACOB. - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met een inleiding en aantekeningen van C.G.N. de Vooijs.
H1563: GEEL, JACOB. - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters.
R8017: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius.
K0400: GEEL, CHR. J. VAN. - Spinroc en andere verzen.
C1441: GEEL, RUDOLF. - De vrouwenbron, roman.
C1440: GEEL, RUDOLF. - De terugkeer van Buffalo Bill.
M8399: GEEL, RUDOLF. - De ambitie, roman.
R9391: GEEL, JACOB. - Wat proza.
K1085: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
R9342: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels.
Y6637: GEEL, JACOB. - Onderzoek en Phantasie. Inleiding en nota's van Abel Eppens [= Nicolaas Rost].
K5223: GEELEN, JAN VAN EN JAN VERMEULEN. - Litterair Paspoort 1946-1973. Een keuze. Met een voorwoord van Hans van Straten.
K3359: GEELEN, JAN VAN. - Auteurs van de twintigste eeuw.
K2152: GEELEN, J. VAN. (ED.). - Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit Belgie, Friesland en Nederland.
L5117: GEELEN, ALBERT J.A. VAN. - Martin Greif als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Laube und zum Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt.
L6280: GEELEN, HARRIE. - Ooms en tantes/tantes en ooms.
T2619: GEELKERKEN, C. VAN. (ED.). - De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging 14 December 1931 Mei 1941.
B0204: GEEMERT, KO VAN EN PAUL IJPELAAR. (ED.). - Dichters binnen de perken.
T7987: GEER, D.J, DE. - De Synthese in den Oorlog.
T9792: GEER, D.J. DE. - Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
B8625: GEER, PIETER VAN. - Frederik Kaiser. Een woord van herinnering uitgesproken bij de heropening der academische lessen.
R2295: GEERAEDTS, LOEK (ED.). - Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw.
H9436: GEERAERTS, JEF. - Goud.
L9583: GEERAERTS, JEF. - Double-face. Misdaadroman.
L3719: GEERAERTS, JEF. - Indian Summer. Met een nawoord van Jos Borre.
B4070: GEERAERTS, D. & G. JANSSENS. - Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands.
L9981: GEERAERTS, JEF. - Het Sigmaplan. Misdaadroman.
L9984: GEERAERTS, JEF. - Zand. Misdaadroman.
L9671: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 3 (Het Teken van de Hond).
Y2841: GEERAERTS, JEF. - Cro-Magnon.
H9617: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 2. (De goede moordenaar).
Y6808: GEERAERTS, JEF. - Brieven.
Y6406: GEERAERTS, JEF. - Z 17. Misdaadroman.
B7802: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
B0157: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
M3025: GEERDS, KOOS. - Goutbeekarchief. Gedichten.
T8418: GEERDS, KOOS. - Woeste grond. Gedichten.
K9220: GEERDS, J.F. EN J.M.J. SICKING. - De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgaven en indices.
W9964: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indie.
Y4947: GEERKE, H.P. - Onder van Heutsz, het leven van drie Hollandsche jongens in Indië.
T3252: GEERS, G.J. - Cervantes en de vrijheid. Het doorbreken van de barok.
W6163: GEERTS, G / W. HAESERYN / J. DE ROOIJ / M.C. VAN DEN TOORN (EDS.). - Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Y3647: [VONDEL] GEERTS, A.M.F.B. - Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer.
K7870: GEEST, K. VAN DER. - Thuisreis.
R6328: GEEST, DIRK DE / E. VANFRAUSSEN / M. BEYEN / ILSE MESTDAGH. - Collaboratie of cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd (1941-1944).
L2227: GEESTZWAARD, J. - Voorwaarts en niet vergeten. Gedichten.
L2228: GEESTZWAARD, J. - Sta op! Gedichten.
L5566: SEGER. GEHART. - Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte.
T8172: GEIJSEN, BARBEL. - Zoute veren. Gedichten.
B1688: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
L6299: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
K0007: GEISSLER, CHRISTIAN. - Het Derde Rijk.
T4871: GEIST, P.H. - Oplossing der vraagstukken, voorkomende in het derde rekenboek voor de scholen van P.J. Baudet. The behoeve van aankomende onderwijzers.
Y6145: GELBER, JACK. - De appel. Vertaling Gerard K. van het Reve.
T1747: GELDER, JAN JACOB DE. - Bartholomeus van der Helst.
M1227: GELDER, H.E. VAN. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur.
T8009: GELDER, J.G. VAN. / VINCENT VAN GOGH. - De Aardappeleters van Vincent van Gogh.
Y9408: GELDER, GERRIT VAN. - Boven de zestig.
L4426: GELDER, H.E. E.A. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
L0162: GELDER, E. VAN / K.H. HEEROMA / G. KAZEMIER / M.D.E. DE LEVE. - Humanisme en Renaissance. Zes lezingen.
L1853: GELDER, H.E. VAN. - Rembrandt. Saul en David, Petrus verloochent Christus.
W7732: GELDER, JAN VAN. - Droom en werkelijkheid.
H6897: GELDER, ED VAN. - Papier ... 'om te roulleren voor en in stede van contant geld'.
K5992: GELDER, H.E. E.A. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
K6915: GELDER, JAN VAN. - Latijnse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus. In nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid.
K6918: GELDER, JAN VAN. - Latijnse lyriek. Een keuze van vertalingen uit Catullus, Horatius, Tibullus en Propertius van inleiding en commentaar voorzien.
R6997: GELDER, ENNO VAN. - Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft.
Y7964: GELDER, H.A. ENNO VAN. - Michelangelo. Verbeelder van christelijk humanisme.
H3224: [ERASMUS] GELDER, H.A.E. - Erasmus. Schilders en Rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst.
M7118: GELDER, H.E. VAN. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Samenvattende kunstgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen van begin tot heden.
Y8892: GELDER, JACOB DE. - Allereerste gronden der cijferkunst. Tweede deel.
H3920: GELDER, H. VAN. - Algemeene Geschiedenis. Vier delen.
R3218: GELDER, H.E. VAN & BEATRICE JANSEN. - Aardewerk en porselein in de Nederlandse musea.
L6152: GELDER, HENK VAN. - De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame.
H7075: GELDER, ROELOF VAN & WAALS, JAN VAN DER (EDS.). - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
Y7990: GELDERBLOM, ARIE. - Gekkenwerk. Herinneringen aan een mishandeling.
Y9370: GELDERBLOM, ARIE. - Een naam voor de huiver. Gedichten.
L8748: GELDERBLOM, ARIE-JAN (ED.). - Binnen zonder koppen. Verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
R7403: GELDEREN, J. VAN EN J.E. STOKVIS. - Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd.
R3525: GELDEREN, J. VAN. - Indie, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java.
L4540: GELDEREN, J. VAN EN P. GEYL. E.A. - Nederland erfdeel en taak.
M6906: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - De gelukkige man, verhalen.
H4802: GELDORP, JOSE & RUDI EKKART. - Voor Plakboek en poëziealbum.
Y8688: GELLERT, C.F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd.
B0681: GELLINGS, PAUL. - De maanden. Gedichten.
R2714: GELMAN TAYLOR, JEAN. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie.
K5933: GELRE, HENK VAN. - Henry Miller legende en waarheid.
M8149: GEMERT, M.J.C. VAN. - Toveren met licht? Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op 28 november 1991.
L5603: GEMSER, BEREND. - De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniers en Assyriers.
B3618: GENDEREN STORT, R. VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3626: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - Het goede leven.
A0600: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - De grijsaard en de jongeling.
T0477: GENDT, E. VAN. - Open Brief aan de Nederlandsche Regeering in zake het toepassen van Slachtmethodes bij Huisdieren.
R9030: GENECHTEN, R. VAN. - Wie zijn de Schuldigen aan Neerlands ondergang?
R5880: LID VAN DEN DRIEHOEK EN LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de Illegaliteit.
B5461: GENESTET, P.A. DE. - Eerste gedichten.
B5462: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
K1572: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
R3036: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band.
H7837: GENESTET, P.A. DE. - Gedichten. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door G.A. Brands en R.W. Lieve.
H5511: GENESTET, P.A. DE. - Nagelaten brieven 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door C.M. Verkroost.
H4260: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen.
R7982: GENESTET, P.A. DE. - Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten.
L4245: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
Y8486: GENESTET, P.A. DE. - Van mensch tot mensch. Liedjes van vrede en vreugde.
L7570: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
B5073: GENET, JEAN. - Rembrandt. Vertaald en van een nawoord voorzien door Matthijs Bakker.
Y8240: GENET, JEAN. - Krantenknipsels 1959-2011 over Jean Genet.
R6976: HISTORISCH GENOOTSCHAP. - Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. T.g.v. van zijn tienarig bestaan.
R6440: GENT, JACQUES VAN. - Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van bibliografische gegevens in de catalogus.
MK0076: GENZMER, FRITZ. - Umgang mit der schwarzen Kunst.
T9138: NATIONAL GEOGRAPHIC. - National Geographic index 1888-1988.
K3075: GEORGE, STEFAN. - Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
B7638: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiel.
T6401: GEORGE, DAVID LLOYD. - Waarvoor Groot-Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogs-doeleinden.
Y7872: GEORGE, STEFAN. - De tijdgedichten uit De Zevende Ring. Vertaald uit het Duits door een vertaalgroep.
R6390: GERAETS, FONS. - Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw.
K9961: GERARDY, THEO. - Vorschlage zu einer einheitlichen Terminologie, Reproduktion und beschreibung der Wasserzeichen.
H0680: GERARDY, THEO. - Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i. Ue. 1402-1465.
R8417: GERBENZOON, P. - Friese rechtstaal en vreemd recht.
H2962: GERBRANDY, P.S. - Indonesia.
B2206: [GOSSAERT] GERBRANDY, P.S. (VOORW.). - In memoriam Prof Dr. F.C. Gerretson.
Y1661: GERBRANDY, PIET. - De zwijgende man is niet bitter. Gedichten.
R9500: GERDES, E. - Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
L2343: GERDING, H. - Vervaging van grenzen en samenwerking.
T6957: EEN GEREFORMEERDE. - Ds. Wisse en de dienstweigering. Het dienstweigerings-vraagstuk van gereformeerd standpunt bezien.
Y0132: GERHARD, J.W. - Voor neutrale Vakvereenigingen.
R3400: GERHARD, A.H. - Een sociaal sprookje. Geillustreerd door Alb. Hahn.
R6116: GERHARD, J.W. - Boek en tijdschrift voor de geestelijke ontwikkeling in Nederland en in het buitenland.
T3283: [COHEN] GERHARD, A.H. - Worden en zijn.
T6704: GERHARD, J.W. - Over scholen en onderwijs in Nederland en Duitschland.
B8141: GERHARD, J.W. - Algemeene Volksschool of Vrije Scholen?
H0431: GERHARDT, IDA. - De hovenier.
W7914: GERHARDT, IDA. - Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.
T8136: GERHARDT, IDA G.M. - Het veerhuis. Een bundel van Holland.
Y8498: GERHARDT, IDA. - Zeven maal om de aarde gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij.
B4734: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in opdracht.
L4943: GERHARDT, MIA IRENE. - Essai d'analyse litteraire de la Pastorale dan les litteratures Italienne, Espagnole et Francaise.
M5101: GERHARDT, CLAUS W. - Beitrage zur Technikgeschichte des Buchwesens. Kleine Schriften 1969-1976.
T8926: GERHARDT, IDA G.M. - Kosmos. Gedichten.
K9192: GERHARDT, IDA. - De Ravenveer.
Y5885: GERHARDT, IDA. - De Slechtvalk.
Y5886: GERHARDT, IDA. - Het Sterreschip.
L5322: GERHARDT, IDA E.A. - Een boek voor altijd/2
T6315: GERHARDT, IDA. - Buiten schot.
L7948: GERHARDT, IDA. - Courage! Brieven. Berzorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen.
K0424: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
B2077: GERHARDT, IDA. - Verzamelde gedichten.
R5148: GERHARDUS, MALY AND DIETFRIED. - Symbolism and Art Nouveau: Sense of Impending Crisis, Refinement of Sensibility, and Life Reborn in Beauty.
M2195: GERITS, A. - Muisstil.
Y0305: GERITS, ANTON. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
M4502: GERITS, ANTON. - Asielbeleid. Gedichten.
Y7456: GERITS, ANTON. - Het land van Windegang.
L5962: GERLACH ROYEN, P. - In andermans vaarwater. Een bonte rij in hun doen en laten wat nader beschouwd.
K9550: GERLACH ROYEN, P. - Kollewijn spelling en taalwetenschap.
L6777: GERLACH ROYEN, P. - Intonatie en grammatische funktie in het Nederlands.
Y1660: GERLACH, EVA. - Wat zoekraakt. Gedichten.
B3366: GERLACH, WALTER. - Lexicon van het bijgeloof. Van Abracadabra tot Zwarte kunst
L4840: GERLACH ROYEN, P. - Kernproblemen van de Nederlandse klassifikatie: divergentie van Der en Haar.
Y0852: GERLACH ROYEN, P. - Taalrapsodie. Taalkundige en didaktische varia van het en der.
R7483: GERLACH, P. - De verhalen over de dood van Balthasar Gerard.
B2359: GERLACH, EVA. - Daar ligt het.
B7168: GERLACH ROYEN, P. - Het kollektieve speelt in het Nederlands zijn eigen rol. Diskongruentie en kollektiviteit.
L5520: GERLACH ROYEN, P. - Taal en Maatschappij.
R6429: GERLINGS, H.TH. - De Zoeker. Uit de rechtss-Praktijk.
R3962: GERLO, ALOIS. - Noch hoveling, noch gunsteling. Een levensverhaal.
L7662: GERLO, ADA. - Daadlooze droomen.
R1453: GERMAIN, SYLVIE. - De woestijn van de liefde.
B5054: GERNHARDT, ALMUT & ROBERT GERNHARDT. - Mit dir sind wir vier. 29 Bilder und 28 Geschichten.
Y7115: GERNSHEIM, HELMUT. - Lewis Carroll Photographer.
Y4663: GERNY. - La digue digue don! Creee par Sulbac a l'Eldorado. Vieille Scie nouvelle Paroles et Musique de Joux et Gerny.
H8958: GERRARD, NICCI. - De onderstroom. Roman.
T2779: GERRETSON, F.C. EN P.N. VAN EYCK. - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
B1089: GERRETSON, F.C. EN W.PH. COOLHAAS. - Particuliere Briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
T9412: GERRETSON, R. - De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913.
B3197: GERRETSON, C. EN P. GEYL. - Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1751) hoofdzakelijk naar de bescheiden in het Britisch Museum. Deel I: Tot aan de praeliminairen van Aken (30 april 1748).
B8431: GERRETSON, F.C. - History of the Royal Dutch. Four volumes.
B5345: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
T3158: GERRETSON, C. - Muiterij en Scheuring 1830. Twee delen.
T6052: GERRETSON, R. - Koninginnedag. Muzikale Feest Revue (met woorden) voor Harmonium of Piano.
R8658: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Deel I: Literatuur.
R2981: GERRETSON, F.C. - Geschiedenis der "Koninklijke". Drie delen in vier banden.
T2624: GERRITS, LODEWYK. - De Godverzaker.
Y4794: GERRITSEN, HANS. - De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java 1948-1950. Voorwoord H.L. Zwitzer.
L0939: GERRITSEN, W.P. (ED.). - Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de wrake-teksten.
L5066: GERRITSEN, TIEMEN J.C. - La Philosophie de Heymans.
Y1706: GERRITSEN, W.P. EN WILLEM WILMINK. - Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. Vertaald door Willem Wilmink.
H5411: GERRITSEN, JOH. EN BAREND DE GOEDE. - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
Y0479: GERRITSEN, T.J.C. - De toekomst en het Humanisme.
R7405: GERRITSZ, J. EN TH. VAN DER WAERDEN. - Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat.
Y8777: GERRITSZ, HESSEL. - Detectio Freti Hudsoni. Hessel Gerritsz's Collection of Tracts by Himself, Massa and De Quir on the N.E. and W. Passage, Siberia and Australia. A facsimile reprint of the Dutch and Latin editions of 1612 and 1613.
K9030: GERSON, H. - Van Geertgen tot Frans Hals. De Nederlandse Schilderkunst deel I. Met 172 foto's.
L2344: GERSSEN, P. - Totale oorlog en totale oorlogsgereedheid.
R7151: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P. van Horsten en D. Rietveld: De Sociaal Democratische Bond. J. Perry: Socialisme in Maastricht 1884-1894. J. Gielen en G. van Oenen: Een antwoord op Klassen en Klassenbewustzijn van Herman A. Diederiks.
R0443: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P.C. van der Eerden: Het maatschappijbeeld van Jan van Boendale. J. van Gerven: P. van der Eerden en Boendale's maatschappijbeeld. J. de Meere: Standen en klassen in een Noordhollands dorp. M. Campfens en J. Welcker: Derde aanvulling op de voorlopige pseudoniemenlijst.
B8893: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Historische tijdschriften.
T2948: TIJDSCHRIFT GESCHIEDENIS. - Peter van Kessel, De Italiaanse geschiedschrijving na 1945. H.W. von der Dunk, Weimar in de nieuwe meerdimensionale benadering. P.B.M. Blaas, Gerretson en Geyl: de doolhof der Grootnederlandse gedachte. H.L. Wesseling, De taaiheid der oude krachten.
K9588: GESCHIERE, L. - Enkele opmerkingen over de beoefening der Franse syntaxis.
H7439: GESSEL, HAN VAN. - Een beeld van een dagblad.
L6217: GESSEL, HAN VAN. - Welig tiert de taal.
T7050: GESSLER, JAN. (VERZAMELD). - Varia Hasselensia. Schetsen uit Hasselt's verleden.
L4697: GESSLER, JAN. - Proeve van een Oudhasseltsch Glossarium.
T7053: GESSLER, JAN. - Bibliographie der Algemeene en Limburgsche plaatsnaamkunde.
L7921: GESSLER, J. - Jezus' lijden en zijdewonde in woord en beeld verheerlijkt.
L4102: GESSLER, J. - Over den vermeenden invloed van de H. Hildegardis op de Van Eycken en hun meesterwerk. Kantteekeningen van een Limburger bij een Limburgsch boek.
T0166: GESSLER, J. - Over en om De Mystieke Wijnpers te Aarschot en Elders.
Y7393: GESSNER, SAL. - De dood van Abel. Naar het hoogduitsch van Sal. Gessner, door E.J.B. Schonck, J.U.D. Rector der latijnsche schoolen te Nymegen.
K7612: [ERASMUS] GESTEL, G. VAN. - Desiderius Erasmus van Rotterdam.
B5146: GESTEL, P.H. VAN & G.C.F. VAN DER LAAN. - Het Rondschrift Nr. 3. Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor inrichtingen van Middelbaar en Lager Onderwijs en zelfonderricht.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14