Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H1109: GRAVESANDE, G.H. 's. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
B9408: GRAVESANDE, G.H. 's. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
L2914: GRAVESANDE, G.H. 's-. (ed.). - Letterkundige prijzen in Nederland.
B7225: GRAVESANDE, G.H. 's. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
L0617: GRAVESANDE, G.H. 's. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
L8915: GRAVESANDE, G.H. 's. - Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst. Met naschrift van K. Ph. Bernet Kempers.
K8123: GRAVESANDE, G.H. 's. (ed.). - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement.
M7145: GRAVESANDE, G.H. 's. - Marceline Desbordes-Valmore. Essay met enige gedichten.
K7300: GRAVESANDE, G.H. 's. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
B3096: GRAVESANDE, G.H. 's. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
M3854: GRAVESANDE, G.H. 's. (samenstelling). - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quĺstie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door...
Y6021: GRAVESANDE, G.H. 's. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
K4876: GRAVESANDE, G.H. 's. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
K4663: GRAVESANDE, G.H. 's. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
L8568: GRAVESANDE, G.H. 's-. - Vergeten en gebleven. Literaire beschouwingen. Met een herdenkingsrede van Fred Batte. Gekozen en verantwoord door Dirk Kroon.
Y0769: GRAVESANDE, G.H. 's. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
W3701: GRAVESANDE, G.H. 's. - E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen.
Y0728: GRAVESANDE, G.H. 's. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
M0969: GRAVESANDE, G.H. 's. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
K9659: GRAVISIE 8. - Vormen van schrift. De mens als tekstverwerker.
K9662: GRAVISIE 5. GROENENDIJK, B. - Zilverterugwinning. De milieu-aspecten van fotografische verwerkingsbaden.
K9663: GRAVISIE 4. - Bekroningen. Meningen en ideeen.
K9664: GRAVISIE 3. KRIMPEN, Huib van. - Vormgever en techniek.
K9665: GRAVISIE 2. ENTERS, J.H. - Over het kiezen van een organisatie-structuur.
K9655: GRAVISIE 12. JONGENS, Cor (ed.). - Een certificeerder gecertificeerd. Achtergronden bij de toekenning van de Gravisieprijs-1985 aan de VPGI (Vereniging Produktbewaking)
K9658: GRAVISIE 9. - Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief. Gedachten over manieren van bestrijding van de werkloosheid, die vooral jongeren een kans geven.
K9643: GRAVISIE 15: GROENENDAAL, Paul (ed.). - Papieren gids en elektronisch doosje in de race naar 2000. 1989: na honderd jaar neemt Drukkerij Teleprint bv de volledige produktie van de telefoongids op zich.
T1937: GRAY, Alexander. - De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog.
T8410: GRAY, Robert. - Grasschrift. Samenstelling, vertaling en nawoord Maarten Elzinga.
M3710: GRAY, Spalding. - Zwemmend naar Cambodja. Vertaling Gerrit de Blauw.
H8484: GRAZELL, Karel N.L. - Verzamelde jaren. wie beschadigt me met tijd?
Y7338: GRAZELL, Karel N.L. - De uren verhuizen.
R7086: GREEF, Renske de. - Seks in Afrika. Zoenen, flirten, riten & aids.
B9799: GREEN, Julien. - Adrienne Mesurat. Vertaald door H. Foeken.
K7648: GREEN, Julien. - Leviathan. Roman. Vertaling Halbo C. Kool.
Y8824: GREEN, Betsy (foto's); Jeroen Berkhout (tekst). - Grens / Border.
E0098: GREENAWAY, Kate. - Almanack for 1891.
B9170: GREENE, Graham. - Het geschonden geweten. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid Max Schuchart.
M5944: GREENE, Graham. - De derde man / Een kind klaagt aan. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid door de schrijver. [The third man / The fallen idol].
L2510: GREENE, Graham. - De kern van de zaak. Vertaling H.W.J. Schaap.
L0330: GREENE, Graham. - De man in den mist. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
L0057: GREENE, Graham. - Als een slagveld. Vertaling Max Schuchart.
K9365: GREENE, Graham. - De paradox van het christendom. Voorwoord Anton van Duinkerken. Slotbeschouwing Gertrud von le Fort. Vertaling van Andre Noordbeek.
B4491: GREENE, Graham. - De stille Amerikaan
K7686: GREENE, Graham. - Het einde van het spel. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M6443: GREENE, Graham. - Onder de tuin en andere verhalen. Vertaald door H.W.J. Schaap.
W6559: GREENE, Graham. - De komedianten. Vertaald door Jean A. Schalekamp.
Y8241: GREENE, Graham. - Krantenknipsels over Graham Green 1948-1988.
H3665: GREENFELD, Karl Taro. - De engelen van de nacht. Generatie X in Japan. Vertaald door Anneke Goddijn.
H0678: GREENFELD, Howard von. - Bucher wachsen nicht auf Baumen. Vom Bucherschreiben und Buchermachen.
L8079: GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). - Book History. Volume 4 (2001).
L8078: GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). - Book History. Volume 5 (2002).
L8549: GREER, Andrew Sean. - Kom in mijn leven en wees mijn lief. Vertaald door Ankie Blommesteijn.
B0807: GREEVENBROEK, Jacobus T.R. van. - E.J. Potgieter. L'Homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la litterature Francaise.
B6853: GREGOOR, Nol. - De jongen die Werther Nieland werd.
K4090: GREGOOR, Nol. - In gesprek met Harry Mulisch.
M2429: GREGOOR, Nol. - De tantes.
R6525: GREGOROVIUS, EMIL / L.C. Schuller tot Peursum. - De Socialistische Hemel op Aarde. Een toekomst-verhaal.
H1914: GREIFENHAGEN, Adolf. - Griechische Gotter.
L4385: GREILING, Walter. - Paul Ehrlich. Zijn leven en werk.
Y3869: GRENSBODE, De. - Feestklanken. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
H8091: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
T1968: GRESHOFF, J. (ed.). - Nieuwe Gedichten. Bloemlezing.
H2638: GRESHOFF, J. / A.A.M. Stols. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956. + register.
T1485: GRESHOFF, J. - Pro Domo. Gedichten.
H1525: GRESHOFF, J. - In de verstrooiing, een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945. Bijeengebracht.
H1176: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
H0436: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
A0752: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
B9738: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935.
B9263: GRESHOFF, J. - Voor volwassenen. Aphorismen.
B9203: GRESHOFF, J. - Mirliton. Gedichten.
B8241: GRESHOFF, J. - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
B7365: GRESHOFF, J. - Muze, mijn vriendin.
B6850: GRESHOFF, J. - Het spel der spelen. Causerieen over het Boek.
B6836: GRESHOFF, J. - Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Deel I: Rondom Tachtig. Deel II: Hedendaagsche Dichters.
T0041: GRESHOFF, J. - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
K9763: GRESHOFF, Jan. - Mijn vriend Coster.
B5079: GRESHOFF, J. - Vonken van het vuur. Kleine gedichten.
M8156: GRESHOFF, J. - Rebuten.
K7851: GRESHOFF, J. - De wieken van den molen.
W7904: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
W7671: GRESHOFF, J. - Pluis en niet pluis. De zes en zeven kruisjes.
K6050: GRESHOFF, J. - Kalender zonder dagen.
K5179: GRESHOFF, J. / Menno ter Braak / E. du Perron. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk.
K4998: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika.
K4883: GRESHOFF, J. - De laatste dingen. 1956 - 1958.
K4579: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd, een leerdicht.
W3983: GRESHOFF, J. - Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw.
A0069: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Het boek der vriendschap.
B1520: GRESHOFF, J. - Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde.
K2853: GRESHOFF, J. - Arthur van Schendel.
M0966: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
K2804: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Legkaart.
K2775: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Zwanen pesten.
K2759: GRESHOFF, J. - Verzameld werk. Gedichten.
K2590: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Grensgebied.
T9716: GRESHOFF, J. / Leo Vroman. - Brieven over en weer. Uitgegeven en geannoteerd door Sjoerd van Faassen.
B0515: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergenis. Keuze uit eigen werk. Ingeleid door Leo Vroman.
Y7975: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergernis. Keuze uit eigen werk.
H1119: GRESHOFF, J. - Voliere.
K2628: GRESHOFF, J. - Bric a brac.
Y0652: GRETCHEN. - Liedjes van verlangen.
W8993: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus.
T3418: GREVE, H.E. - Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg.
T3713: GREVELINGEN, Han van. - Het onverbreekbaar zegel.
L0662: GREVELINGEN, H. van. - Verzameld werk.
T3445: GREVELINGEN, Han van. - Spel zonder inzet. Roman.
B6550: GREVEN, Hendrik Barend. - De ontwikkeling der bevolkingsleer.
T3412: GREVEN, H.B. - Sociaal-Economische Opstellen.
Y3461: GREVIELL, M. - Kunst in de Kerk.
Y0999: GREY, Edward. - De houding van Groot-Brittannie tegenover kleine landen. Sir E. Grey's antwoord op de mededeelingen van den Duitschen rijks-kanselier aan de pers.
Y2285: GREYSON, Max. - Waanzin went niet. Gedichten.
R8495: GRIBLING, F.T. - Corneille.
T4115: GRIECK, Jan De / Paul De Keyser. - Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
R6590: GRIEP, Willem A. - De Prognose van de open longtuberculose.
L7999: GRIERSON, Herbert / E. Muir / G.M. Young / S. Roberts. - Sir Walter Scott Lectures 1940-1948. Introduction by W.L. Renwick.
T4045: GRIFFUELHES, Victor en A. Keufer. - Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda.
H5221: GRIJS, Piet. - Zinnig tuig.
B7217: GRIJS, Piet. - A is een letter. Met tekeningen van Jan Marinus Verburg.
B7161: GRIJS, Piet. - Grijsboek of de nagelaten bekentenissen van Raoul Chapkis.
L0763: GRIJS, Piet. - Vrijdag ? Dit moet cultuur zijn.
K3172: GRIJS, Piet en anderen. - Honderd. Ik kom!
M3141: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ...
R5890: GRILK, C. - Op en om den Afsluitdijk.
H7916: GRILLPARZER, Franz. - Der arme Spielmann. Erzahlung.
L8488: GRIMM. - Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth.
Y2400: GRINKO, G. - Der Funfjahrplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner Probleme. Zweite durchgesehene Auflage.
L5456: GRINTEN, E.F. van der. - Bouwkunst-geschiedenis of Bouw-kunstgeschiedenis. Grenzen en mogelijkheden in de geschiedschrijving der Bouwkunst.
B7789: GRINTEN, E.F. van der. - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
B4653: GRINWIS, C.H.C. - Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876.
Y4767: GROBBEN, Gerrit. - Tanah Lot. Roman.
Y8947: GROEGROE. - Compleete Verzameling. Leutige liedjes. Ernstig en luimig.
L9365: GROEN, Hein. (ed.). - Oxbridge Blues.
L8195: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.).
L8041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands.
B0167: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0134: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
L9069: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876.
L9071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Deel II, III, IV, V, VI.
L9073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte April-Augustus.
B7452: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. / Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karakterstudie. / Aan de Conservatieve Partij: I. Het Program. II: Het Koloniale vraagstuk. III: Conservatieve Journalistiek. / Bij de Stembus I-V.
B7342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude Historique.
B7343: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
B7346: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek.
B7347: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862).
B7349: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871.
Y3783: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften. Tweede deel: Kerk, School, Volks-historie.
B6774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
R1604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap: Bescheiden. Deel I: 1821-1842. Deel II: 1842-1876. Bewerkt door J. Zwaan.
L8758: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII.
L8753: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt.
L8755: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
L8707: GROEN, Gerard e.a. (eds.). - Wat heet? Drugs.
L8680: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de Stembus. Deel I - V.
Y3641: GROEN Jr., J.A. - Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950. Met illustraties van Johan A. van Dijk.
Y3623: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
Y3622: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
L8611: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag.
L8612: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Confessioneel of Reglementair?
Y7365: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Krantenknipsels over G. Groen van Prinsterer.
L8609: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
L8604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868.
R3936: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
T9588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
L8574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
T7422: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II.
B1896: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
R3818: [SPINOZA] GROEN, J.J. - Ethica en ethologie. Spinoza's leer der affecten en de moderne psycho-biologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 22 mei 1971.
B0532: GROEN, K. - Misdaad in de hoofdstad. Het werk van Zedenpolitie en Recherche. Voorwoord H. Voordewind.
B0533: GROEN, K. - Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie.
B0535: GROEN, K. - De kamer met de zeven ramen.
B0380: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.
B0381: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Genraal zitting van 1849-1850. Eerste gedeelte September-Maart. Meegebonden Tweede gedeelte April-Augustus.
B0378: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid.
B0327: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
B0330: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk.
B0335: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0340: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
B0342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening.
B0324: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs.
B0316: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst.
B0344: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historsche kritiek).
Y7941: GROEN, K. - De groene deur. Vervolg op Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie!
B0326: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0321: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie.
B0133: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
Y2103: DE GROENE. - Vondel. Een speciaal nummer. 61e jaargang 30 october 1937.
K5848: GROENEBOER, Kees. - Studi Belanda di Indonesia, Nederlandse Studien in Indonesie. Kongres 23 - 27 November 1987, Program Studi Belanda Fakultas sastra Universitas Indonesia.
Y8407: GROENENBOOM, J.J. - Vrolijkheid alom.
MK0089: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
M3444: GROENEVELD, Gerard. - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
T4984: GROENEVELDT, G.A.M. - Arbeidswetgeving.
K2821: GROENEVELT, Ernst. (Ed.). - De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem.
B7893: GROENEWEGEN, J.H. - Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf.
B7724: GROENEWEGEN, H. IJ. / B.J.H. Ovink / Leo Polak e.a. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 April 1924 in het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
B5018: GROENEWOUD, Raymond van het. - Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot.
H8369: GROENIER, Germaine. - Vijf dagen bedenktijd. Leven na Dolle Mina.
T1176: GROENINGEN, Aug. P. van. - Zwart Wit: De oudheid in Italie en alles over Aug. P. van Groeningen.
K3227: GROENINGEN, Aug. P. van. - Een nest mensen. gevolgd door: Een straat en een gang.
K1363: GROENINGEN, Aug. P. van. - Volledig werk: Martha de Bruin, Een nest mensen, Verspreide stukken, Correspondentie.
B6444: GROENINX VAN ZOELEN, R. - Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat.
T8510: GROENLEER, Jan. - Witte kaarsen.
L2347: GROENMAN, SJ. - Sociale aanpassing.
T0880: GROENVELD, S. e.a. (eds.). - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
R5650: GROENVELD, S. - Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary.
T6681: GROENVELD, D. - Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu?
B2134: GROENVELD, S. (inl.). - P.C. Hooft geschiedschrijver. Tentoonstelling 7 tot 26 november.
Y1268: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
T5794: GROH, E. - Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung.
T5907: GROLL, Heinrich. - Der Schuindustriebetrieb und sein Produktionsprozess.
R0928: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
B8502: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
Y0539: GRONDIJS, L.H. - Het vraagstuk van den wereldvrede.
Y2205: DE GRONDWET. [periodiek]. - De Grondwet 1853. Nrs. 1-3-4-5-10. Dinsdag 26 April - 17 Mei 1853. [Met belasting zegels].
T6122: GRONLOH, J. - Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
T2716: GRONLUND, Laurence. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T5596: GRONLUND, Laurence. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
L3734: GRONON, Rose. - De ramkoning. Met een nawoord van Elke Brems.
L1448: GROOS, Jasper. - A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam.
H7658: GROOT, Hugo de. - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625).
Y6096: GROOT, Hugo de. - Van de Waarheid des Christelyken Godsdiensts. Vervat in zes Boeken. Uyt het Latyn vertaalt (...) door Joachim Oudaan Fransz. De vyfde druk.
T8890: GROOT, Maria de. - De wals. Gedichten.
T3840: GROOT, E. de. e.a. - Interieurtextiel. Verslag van de Textieldag op 12 november 1992, Provinciaal Museum Drenthe te Assen.
H6704: GROOT, Maria de. - Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten.
L7441: GROOT, Jan H. de. - Gedichte.
H5015: GROOT, Jan H. de / C. Ouboter. - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
H4518: GROOT, Maria de / MEROZ, Christianne. - Westerbork.
H2352: GROOT, Maria de. - De tuin van de rabbi.
H1286: GROOT, Maria de. - De watertuin.
R1868: GROOT, Jan H. de. - Moederkoren. Verzen.
R3489: GROOT, F.G. de. - Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
H9594: GROOT, Huig de. - De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden.
L3106: GROOT, Floris de. - Ere-tentoonstelling t.g.v. de 60e verjaardag van Floris de Groot.
L2983: GROOT, Jan H. - Bont en blauw. Verzamelde vertellingen.
B7010: GROOT, Albert W. de. - Het eerste wereldcongres van linguisten.
L2310: GROOT, E.H. - Hedendaagse aspecten van de biochemie der nautrienten.
L2311: GROOT, J. de. - Tijd onder mathematisch aspect.
T0203: GROOT, Jan H. de. - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
B6766: GROOT, A.W. de. - Wort und Wortstruktur.
T3581: GROOT, P. de / Max Booleman. - De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen.
K8416: GROOT, Jan H. de. - Vaart.
T8707: GROOT, Maria de. - Gedichten.
R8972: GROOT, H. de. - Reisrapport van H. de Groot, over Een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
Y6734: GROOT, Jacob. - Natuurlijke liefde. Gedichten.
K7006: GROOT, R. de. - Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's.
M5555+1bakje149: GROOT, Maria de. - Vrijgeleide. Kwatrijnen.
R4111: GROOT, Johannes de. - Palestijnsche masseben. (opgerichte steenen).
Y6630: GROOT, Jacob. - Nieuwe muziek. Een Herman Gorter boek.
R7969: GROOT, An H. de. - Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor.
R4077: GROOT, Hugo de. - Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
R7641: GROOT, Jan H. de. - Moederkoren. Verzen.
R7440: GROOT, Meidert J.W. de. - Kwantitatieve benadering van het verzuim door neurosen bij Nederlandse fabrieksarbeiders.
R7220: GROOT, C.S. - Parodie op de behandeling van artikel 80 of Kakelen is geen Eieren leggen. Politieke Revue door de dames C.S. Groot, Lina Gratama en R. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou naar platen van diverse tijdschriften van Teekeningen, voor dit doel vervaardigd door Willy Sluiter en naar Uitspraken van politieke grootheden in den jare 1916.
Y4848: CORNETS DE GROOT. - Tropische jaren. Roman.
Y3501: GROOT, Jan H. de. - Ognibeni, strophen op de wijn.
T9026: GROOT, Jr. de. - Magisch realisme en tijdgenoten.
T4358: GROOT, Jan de. - Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik.
T8153: GROOT, Maria de. - Liedboek voor Kevin.
R6300: GROOT, Paul de. - De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen.
Y0823: GROOT, Mieke. - Glasmuseum Alter Hof Herding. Erwerbungen 1998-1999.
Y0822: GROOT, Mieke. - Glassammlung Ernsting. Erwerbungen 1996-1997.
K6725: GROOTAERS, Jan. - Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde.
T3034: GROOTAERS, Werner, Marc Mees (eds.). - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
R8833: GROOTE, P. jr. - Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang?
L1128: GROOTENDORST, Rob (ed.). - Theo Thijssen. De Engelbewaarder Nr. 4
R0800: GROOTES, E. K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
L0582: GROOTES, Elidius Klaas. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
A0385: GROOTES, E.K. / P.C. Punt / P.J. Verkruijsse. (eds.). - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969).
K1146: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
K3294: GROOTHUYSE, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
Y8734: GROPPER, William. - Zesenvijftig tekeningen uit de Sowjet-Unie. (Zeks un fuftsik Tseichnungen fun Rotn Farband).
R6618: GROSHEIDE, F.W. e.a. - Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941.
R5879: GROSHEIDE, G - Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
T3361: GROSKAMP, Henri Antoine. - Over ronde uterus-fibroiden.
M5281: GROSS, Miriam (ed.). - The world of Raymond Chandler. Introduction by Patricia Highsmith.
Y0391: GROSS, Jan T. - Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe?
B2976: GROSSKURTH, Phyllis. - Leslie Stephen.
Y1145: GROSSMAN, David. - Falling Out of Time. Translated from the Hebrew by Jessica Cohen.
B6381: GROSVELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans, gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
Y8717: ATELIER/STICHTING GROTESQUE. - Rouwkaart/overlijdensbericht Lothar Micklei (Lokum). 23 August 1944 Bad Gastein - 4 december 2004 Amsterdam.
T5463: GROTIUS, H. - Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925.
T4271: GROTIUS, Hugo. - Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
W8717: GROULT, Benoite & Flora. - Liefde tegen liefde. Vertaald door H.M. Vervoort.
Y0643: GABE FEN GROUWERGEA [= Jacob Tjebbes Hepkema]. - Haldt op Jonges! Koart biskie oan Pieter en Lutsen troch Gabe fen Grouwergae.
K5855: GROVE, A.P. - Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek.
T1811: GRUNBERG, Arnon. - Blauwe maandagen.
H4576: GRUNBERG, Arnon. - Fantoompijn.
L4359: GRUNBERG, Arnon. - De asielzoeker.
R3548: GRUNBERG, Arnon. - De techniek van het lijden.
B8424: GRUNBERG, Arnon. - De advocaat, de leerlooier en de forellen.
Y3763: GRUNBERG, Arnon. - Het aapje dat geluk pakt.
R8664: GRUNBERG, Arnon. - De joodse messias.
R2501: GRUNBERG, Arnon. - De joodse messias.
Y6011: GRUNBERG, Arnon. - Liefde is business. Gedichten.
E0126: GRUNBERG, Arnon. - Huid en haar.
Y9604: GRUNBERG, Arnon & Erasmus. - Waarde Van Dorp. Geachte Erasmus. Brieven 1515 - 2000.
B2194: GRUPPELAAR, Frans. - De hond van Franek.
R8153: GRUSA, Jiri. - Franz Kafka of Prague. Translated from the German by Eric Mosbacher.
T8514: GRUWEZ, Luuk. - Vuile manieren. Gedichten.
MK0001: GRUYS, J.A. en C. de Wolf. - Typographi & bibliopolae neerlandici usque ad annum MDCC Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700. Met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid.
T3195: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Vacantie aan de Friesche Kust.
T2537: [COHEN] GRUYTER, Jos. de. - Rodin.
T1565: GRUYTER, J. de. - De Russische Revolutie. Een onderzoek naar haar wording en toekomst.
R8494: GRUYTER, Jos. de. - Nederlandse grafiek van deze eeuw (I).
Y1319: GRUYTER, Josiah Willem de. - Het Jonge Getij.
B1840: [MULTATULI] GRUYTER, J. de. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Twee delen in een band.
B0548: GRUYTER, W. Jos de. - Schouwend oog. Besprekingen en beschouwingen.
T4326: GRUYTERS, Jan. - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957.
K5819: GRYPDONCK, A. (ed.). - Boek en informatie.
Y8591: GUARDINI, Romano. - Lob des Buches.
L8954: GUARESCHI, Giovannino. - Don Camillo en de kleine wereld. Vertaald.
R1120: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten.
H3885: GUEN, Monique le. - Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae.
Y4586: GUENA, Yves. - De Gaulle. 1890-1970.
H5795: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten].
H5800: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten.
H2771: GUEPIN, J.P. - De heilige Herodes.
K8415: GUEPIN, J.P. - Gedichten.
Y6805: GUEPIN, J.P. - Toen ze over het lijk van haar moeder gestruikeld was...
A0303: GUEPIN, J.P. - Om zo de volledige mens te tonen.
M2745: GUEPIN, J.P. - De tweede wet van Guepin. Essays.
Y8318: GUEPIN, Jan Pieter. - Zoete epigrammen. Gedichten over gelukkige liefde.
Y9554: GUEPIN, J.P. / SECUNDUS, Janus. - De kunst van Janus Secundus. De kussen en andere gedichten. Met een bijdrage van P. Tuynman.
Y7245: GUERIN, Maurice de. - De Kentaur. Vertaling en narede van R. van Genderen Stort.
K7916: GUERMONPREZ, Paul. (ed.). - Adam's vijfde rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
Y4389: GUEVARA, Ernesto Che. - De Afrikaanse droom. De revolutionaire dagboeken uit de Kongo 1965-1966. Met een voorwoord van Aleida Guevara March. Vertaald door Arie Sneeuw.
Y7771: GUEVARA, Ernesto Che. - Bolivian Diary.
L2312: GUGELOT, P.C. - Het wetenschappelijk beeld in de moderne physica.
T9363: GUGGISBERG, Hans Rudolf. - Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen.
H9370: GUIBERT, Herve. - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
Y5198: GUIDO [=W. Kloos en A. Verwey]. - Julia. Een verhaal van SiciliŽ.
B2517: DESIGNERS GUILD. - Fifth annual exhibition book jacket designers guild 1952.
R9603: GUILLERAGUES. - Portugese brieven. Vertaling en nawoord Frans de Haan.
Y8815: GUILLETTE. - Potes modernes. Choix de Poesie Francaise, Anglaise, Allemande.
B9325: GUIRALDES, Ricardo. - Don Segundo Sombra. Vertaling J. Slauerhoff en R. Schreuder. Tekeningen Alberto Guiraldes.
L6610: GUITTART, L.J. - De Intonatie van het Nederlands met inbegrip van een Vergelijking met de Engelse Intonatie.
K5107: GULATI, R.D. and S. Parma. (ed.). - Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands. 25 th anniversary of the Limnological Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
Y1267: GULICK, F.W. van. - Nederlandse kastelen en landhuizen.
L1564: GULIK, E. van & H.D.L. VERVLIET. - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorvm Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder Jr.
R2280: GULIK, R.H. van. - De boekillustratie in het Ming-tijdperk.
K1682: [SPINOZA] GULLAN-WHUR, Margaret. - Spinoza. Een leven volgens de rede.
Y7698: GULLICK, Michael. - Calligraphy.
T0637: GUMPERT, Martin. - Baanbrekers der Wetenschap. Vertaling Bas van Deilen.
T3076: GUMPERT, Martin. - Dunant. De roman van het Roode Kruis. Vertaald door Bas van Deilen.
Y3414: GUMPERT, Thekla von. - Klopt, en u zal open gedaan worden! Een verhaal voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch met 2 plaatjes.
E0013: PEN GUN. - De Pen Gun. Weekblad voor de Nederlandsche Strijdkrachten. 1e jaargang nr 6. vrijdag 6 juli 1945.
Y0185: GUNNING, J.H. - Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis.
L4729: GUNNING, Jan. - De nieuwe Attische Comedie als bron voor de kennis der Grieksche Religie.
T0284: [SPINOZA] GUNNING Jr., J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
B2202: GUNNING, W.B. - Aanpak van kwetsbaarheid?
T7029: GUNNING Wz, J.H. - Gaat de wereld vooruit of achteruit? Met het oog op de drankkwestie. Eene lezing.
Y8790: GUNNING Jr. J.H. - Is er blijdschap bij de christenen over de nederlaag der modernen? Een kort woord naar aanleiding van het ongevraagd advies van den heer Cd. Busken Huet.
T6746: GUNST, F. - Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren.
Y6522: GUNTHER, Konrad. - Het leven der dieren. Bewerkt en ingeleid door Rinke Tolman met 31 afbeeldingen.
E0120: GUREVICH, Aron. - Medieval Popular culture. Problems of believe and perception.
W0631: GURGANUS, Allan. - Klein heldendom en andere verhalen.
K7147: [BECKETT] GUSSOW, Mel (ed.). - Conversations with and about Beckett.
T4322: COLONEL GUSTAFSSON. - Memorial du colonel Gustafsson.
B8697: GUWY, France. - Voltaire, Help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken.
Y9016: [KLM] GUYFORD STEVER, H. a.o. (eds.). - Flight. A 50th Annversary gift from KLM 1919-1969.
R4218: GUYT, Hendrik. - Grondverpanding in Menangkabau.
B8851: GYSEN, Marnix. - Karel van de Woestijne.
L3742: GYSEN, Rene. - Grillige Kathleen. Met een nawoord van Jan Flamend.
Y9443: [SPINOZA] GYSENS-GOSSELIN, M. - Hegel en Spinoza.
Y2520: HAACK, Jo. - Levende lijn. Geleide. Voorbereiding A, B, en C. Oefenboek I, 2, 3, 5, 6. Leergang voor het schrijfonderwijs op de Lagere School.
Y3898: PROGRAMMA DEN HAAG. - Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936.
Y3883: PROGRAMMA DEN HAAG. - Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
Y1415: HAAG. - Beschaafd Europa. Gij zult lezen. Bim..., Bam, Moordenaars!!
T9248: HAAGMAN, Armand. - Tipsy. Woorden en Muziek.
T9196: HAAGMAN, Armand. - Le Pioupiou Royal du 9ieme de ligne. La chanson march preferee des allies. Cree par Raf Kapper.
R4953: HAAK, J. - De discussie over de Constitution civile du clerge (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
W6474: HAAKMAN, Anton. - Achter de spiegel, film en fictie.
R1097: HAAN, Jacob Israel de. - Libertijsche liederen.
H7749: HAAN, Jacq den. - Het gevaarlijke boek. Illustraties H. Beserik.
H7617: HAAN, M. de. - Huisarts met raad & daad.
T9525: HAAN, Jacob Israel de. - Ondergangen van de zon.
R0794: HAAN, Tjaard W.R. de. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur.
L7317: HAAN, Jacob de. - Kanalje en Opstandige Liedjes. De Engelbewaarder nr. 6.
H8682: HAAN, Jacques den. - Still talking shop.
H3537: HAAN, Jacob Israel de. - Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross.
H1988: HAAN, Jacques den. - Rapport aan Jan Friso.
H0954: HAAN, Jacob Israel de. - Verzamelde gedichten. 2 delen.
T3717: HAAN, Mies de. - Jacob Israel de Haan, mijn broer.
H0500: [MULTATULI] HAAN, Tristan. - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen. De Nieuwe Engelbewaarder nr 8.
T3671: HAAN, Jacob Israel de. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
L2071: HAAN, Jacques den / J. Hulsker / G. Stuiveling. e.a. - Honderd schrijvers van onze eeuw. Van de eerste wereldoorlog tot heden.
M9779: HAAN, W. de. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
T6888: HAAN, Gonda de. - Samen uit. Vier schetsen met plaatjes van Gonda de Haan.
T3532: HAAN, Tj. W. R. de. - K. ter Laan 8 juli 1961. T.g.v. de negentigste verjaardag.
T9090: HAAN, Henk. - De postzegelmakerij.
H9289: HAAN, Jacques den. - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden (langs de hoofdspoorweglijn).
M5489: HAAN, J. den. - Boeken en publiek.
T6788: HAAN, Jacob Israel de. - Liederen.
Y1470: HAAN, Ido de. - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995.
K5211: HAAN, J. den. - Talking shop zijnde de boutade van een boekverkoper en beschrijvende diens zwarigheden, problemen en torturen, mitsgaders nuttige wenken en raadgevingen in zake het vinden van het juiste antwoord op netelige vragen.
K4728: HAAN, Jacob Israel de. - Besliste volzinnen.
K4451: HAAN, Tjaard W.R. de. - Terugdenken in dankbaarheid. Over schrijvers van vroeger.
K3531: HAAN, Jacques den / J. Hulsker / G. Stuiveling. e.a. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog.
K3537: HAAN, Jacob Israel de. - In Russische gevangenissen. Met een woord vooraf van Wim J. Simons.
M1724: HAAN, Jacques den. - Het eiland der sirenen.
R3861: HAAN, Jacob Israel de. - In Russische gevangenissen.
R3863: HAAN, Jacob Israel de. - Libertijnsche liederen.
Y5176: HAAN, J.I. de. - De zee en de dwaze vrouw.
Y5172: HAAN, Jacob Israel de. - De bloemen en de brief.
Y5159: HAAN, Jacob de. - Verzen van Jezus. Met een naschrift van Jaap Meijer.
Y6251: HAAN, J.I. de. - Herfst.
K2461: HAAN, Max Jan Marie de. - Enige aspecten van de tekstkritiek van middelnederlandse teksten.
Y6215: HAAN, Jacob Israel de. - Een rondje voor Marijke.
B0587: HAAN, Jacques den. - Staart uit het raam... Luchtigs over leven en lezen.
R5845: HAAN, Tj.W.R. de. - Waar Spaarne en Lie tezamen vloeit... Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving.
Y8354: HAAN, Jacob Israel de / Saul van Messel. - Jacob Israel de Haan: Bloemlezing uit zijn kwatrijnen, met Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
Y8497: HAAN, Jacob Israel de. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
Y9757: HAAN, Jacob IsraŽl de. - Twee Fijne Fragmenten.
L3348: HAANTJES, J. - Kroniek van Zuid-Afrika 1938.
R2510: HAANTJES, J. - Aart van der Leeuw. Lessen in literatuur.
R0797: HAAR, B. ter. - Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898.
L6142: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie.
R0173: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie, Gewijde poŽzie, Elvire.
L4961: HAAR, Catharina C. ter. - Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk 1830 - 1873.
L4954: HAAR, B. ter / W. Moll en E.B. Swalue. (ed.). - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen.
Y2244: HAAR, Laura van der. - Bodemdrang. Gedichten.
B6342: HAAR, Bernard ter. - Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840.
T5634: HAAR Bz., H. Ter. - Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam.
Y2162: HAAR, A.C. ter. en J.H.Th. van Groningen. - Ha, Wijk! - Dorestad, Ahoy!
Y6568: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. Twee deeltjes.
W2079: HAAR, Bernard ter. - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel].
B0441: HAAR, B. ter. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
Y8984: HAAR, Bernard ter. - Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen bij het sluiten van Den Munsterschen Vrede. Twee eeuwen later beschouwd. Eene voorlezing. Uitgesproken 16 September 1848, bij de opening der algemeene jaarlijksche vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, te Amsterdam.
B8846: HAAREN, H. van. - Over de maatschappelijke betekenis van een kunst- en vormingsbeleid bij PTT.
B5202: HAARLEM. - Haerlem Jaarboek 1935.
E0101: HAARLEM {SCHREVELIUS, Theodorus]. - Beschryving der stad Haarlem, behelzende zyn opkomst, aanwas en geschiedenissen, in Vreede en Oorlog tot op deezen tijd; Waar in men vind een net Verhaal van het voorgevallene in t Wonder-Jaar 1748. De Keuren en Privilegien, Kerken, Staat, Schoolen, het Militaire en de Regeering; benevens de Levensbeschryvingen der Voornaamste Konst Schilders deezes Stad.
E0191: HAAS, Anna de. - Wie de wereld bestiert, weet ik niet. Het rusteloze leven van Cornelis van der Gon, dichter en zeekapitein 1660-1731.
T6391: HAAS, Jo de. - Tussen twee werelden.
B9985: HAAS, Jo de. - De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie.
B9888: HAAS, Alex de. - Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse.
L5226: HAAS, Cornelis E. de. - Nature and the Country in English Poetry of the first half of the eightteenth century.
T6934: HAAS, Jo de. - Geweld of weerbaarheid.
B6392: HAAS, H.K. de. - Gevaarlijk keukengereedschap.
T5510: HAAS, Jacob de jr. - Pauperisme en Wetenschap.
T5035: HAAS, G.L. de. - Ons program bij de trams. Hoofdlijnen voor den arbeid der S.O.V.
Y4636: HAAS, W.J. de. - De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
K0879: HAAS, Henri de. (ed.). - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland.
Y3319: HAAS, Theodor. - Lehrbuch der Briefmarkenkunde. Ein Hilfs- und Nachschlagenbuch.
K2498: HAAS, Willy. - De literaire wereld. Van het Praag van Kafka, tot het Berlijn van Brechts.
K2322: HAASE, York Alexander en Harold Jantz. - The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek.
Y2742: HAASSE, Hella S. - Oeroeg. Roman + Lofrede Nederland Leest 2009 door Willem Nijholt.
Y3096: HAASSE, Hella S. - Oeroeg.
Y7010: HAASSE, Hella / Alfred Kossmann. - Anna Blaman, twee lezingen door...
L7239: HAASSE, Hella S. - Het tuinhuis.
H5427: HAASSE, Hella S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
B0130: HAASSE, Hella [C.J. van der Sevensterre]. - Sterrenjacht.
H9916: HAASSE, Hella S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
B9445: HAASSE, Hella S. - Cider voor arme mensen.
T0565: HAASSE, Hella S. - Zwanen schieten.
H8495: HAASSE, Hella S. - Heren van de thee.
M9230: HAASSE, Hella S. - Berichten van het Blauwe Huis.
T8530: HAASSE, Hella S. - Cider voor arme mensen.
T8257: HAASSE, Hella S. - Lezen achter de letters.
T8248: HAASSE, Hella S. / Arie-Jan Gelderblom. - Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft.
T9402: HAASSE, Hella S. - Sleuteloog.
T4419: HAASSE, Hella S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
K3994: HAASSE, Hella S. - Heren van de thee.
M2326: HAASSE, Hella S. / Ad Petersen / W. van Toorn. (eds.). - Nieuw Nederlands Haneboek. Boordevol verhalen, gedichten, tekeningen, en prenten uit de laatste vijftig jaar.
K1302: HAASSE, Hella S. - Een kom water een test vuur.
Y7921: HAASSE, Hella; Mensje van Keulen e.v.a. - Bij de tijd. Verhalen.
T7434: HAAXMAN, P.A. - Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser.
L5098: HABBEMA, Diederikus M.E. - An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist. Together with a reprint of his play 'The Careless Husband'.
R0947: HACHELLE, M.J. - L'oeuvre de Franz Hellens. Essai bibliographique critique et iconographique.
R7888: HADERMANN, Paul. - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
T0547: HADEWIJCH. - Mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo.
T7443: HADEWIJCH. - Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten.
K5634: HADEWIJCH. - Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof.dr. N. de Paepe.
R7387: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
R6544: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
K2460: HADEWIJCH. PAEPE, N. de. - Hadewijch strofische gedichten. Een keuze. / Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Twee delen.
T6975: HAECKE, Robert van. - Nooit meer. Maandblad van de Vlaamsche Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang maart 1932 nummer 1.
R5266: HAEFTEN, Olga van. - Manieren. Wenken voor wie zich correct willen gedragen. Voorwoord Annie van Ees. Illustraties R. van Looy.
T0598: HAEGENDOREN, M. van. - De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel I: Na honderd dertig jaar. Deel II: Oogmerken voor morgen.
H2627: D'HAEN, Christine. - Merencolie.
H8397: D'HAEN, Christine. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
L8641: D'HAEN, Christine. - De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
T2655: D'HAENENS, Albert. - Belgie: 150 jaar Cultuur en Samenleving. 1830-1980.
L7185: HAERINGEN, C.B. van. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
L6778: HAERINGEN, C.B. van. - Nieuwe synthese.
B6772: HAERINGEN, C.B. van. - Spanningen in hedendaags Nederland.
B6735: HAERINGEN, C.B. van. - Vragen over de vraag. Voordracht op 27 september 1958 gehouden bij de aanvang van het cursusjaar 1958/1959.
K9064: HAERINGEN, C.B. van. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
K6791: HAERINGEN, C.B. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
R4039: HAERINGEN, C.B. van. - Neerlandica. Verspreide opstellen.
R5526: HAERSOLTE, J.W.J van. - Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee.
B1639: [VONDEL] HAERTEN, Heiz. - Vondel und der deutsche Barok.
T0550: HAES, Leo de. - Een rechtse krant van de linkeroever.
R2788: HAES, Jos de. - Richard Minne. De dichter.
R9143: HAES, Louis de. - De muis. Kamerstukje voor heer en dame.
K7692: HAES, Leo de. - Tussen wolk en wak.
K5147: HAES, Jos de / Hubert van Herreweghen. - Gedichten 1965.
L9917: HAESAERT, Clara. e.a. - 7even over Karel Jonckheere.
Y2347: D'HAESE, Lebuin. - Ik tel letters tot Z.
K4320: HAEST, Juliaan. - Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts.
H4972: HAFFNER, Sebastian. - Het verhaal van een Duitser 1914-1933. Vertaling J. Godfried. Nawoord Uwe Soukop.
Y3684: HAFIS. - Eine Sammlung Persischer Gedichte.
H6121: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
B4380: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
L1279: HAGEDOORN, A. - De opdracht.
K4785: HAGELAND, A. van. - Ernest Claes.
L8066: HAGEMAN, Bas. - Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen.
T2495: HAGEN, Piet. - Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten 1850-2000.
R4263: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband.
E0192: HAGEN, Louis E. - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuig-piloot.
K1849: HAGERAATS, Koos. (ed.). - De knuppel in het hoenderhok. Een bloemlezing polemieken.
R4818: HAGERS, Pieter. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815 - 1990.
B6629: HAGERS, Pieter / Bernard C. van Bercum. - Mag het een regeltje meer zijn? Alternatief woordenboekje voor Pieter Hagers bij zijn afscheid van Van Dale Lexicografie. Teksten door Jaap van Loon.
K5151: HAGHE, A. ter. - Hardnekkige monologen. [Indische gedichten].
W3042: HAGTIBGIUS-SEGER, Agatha. - Tijdeloos. Verzen.
L8236: HAHN, Karl Josef. - Het Jodinnetje: Holland 1942.
Y2683: HAHN, Albert. - Onder Zwart Regime. 12 Karikatuur-teekeningen in kleuren met tekst.
Y2681: HAHN, Albert. - Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
T2476: A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] en Albert Hahn. - Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman.
T2424: HAHN, Alb. en Cornelis Veth. - Prenten van Alb. Hahn. 1e bundel De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
B8847: [TROELSTRA] HAHN, Albert. - Troelstra in de karikatuur.
B8534: HAHN, Albert. - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche geneeskundigen. Toelichting tot acht prenten van Albert Hann, met den tooverlantaarn vertoond op den feestmaaltijd na de 59ste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Rotterdam, 7 juli 1908.
B7626: HAHN, K.J. - Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en Herstel.
B7056: HAHN, Albert. - Aanteekeningen over beeldende kunst Nr: I, II, III.
T6894: HAHN Jr., Albert. - Kunst als tijdsbeeld.
R9213: HAHN, R. - Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst.
R6912: HAHN, Johan Gerrit. - Het zout in de pap: levensbeschouwing en televisie. Bouwstenen voor een analytisch-interpretatieve methode ten behoeve van het onderzoek naar de levensbeschouwelijke implicaties van televisieprogramma's.
B1305: HAHN Jr., A. (ed.). - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk. Toelichting tot de platen door Ed. Polak.
Y2887: HAHN, ALBERT & Henri Ekhard Greve. - Prenten. [16 prenten].
T1246: HAIG, Douglas. - Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk.
H0040: HAIJE, Johan Marie Hendrik. - Bijdrage tot de kliniek en de therapie der vrouwelijke steriliteit.
Y8227: HAIMAN, Gyorgy. - Nicholas Kis. A Hungarian punch-cutter and printer. 1650-1702. Bibliography compiled by Elizabeth Soltesz.
K0878: HAIMON, Paul. - Oorlogsverzen. Gevecht met het dier.
Y8397: HAIMON, Paul en Peter Nissen. - Felix Rutten.
L5740: HAIRE, Norman. - Encyclopaedie der sexueele wetenschap. Samengesteld onder algemeene leiding en met speciale bijdragen van Norman Haire. Nederlandse bewerking naar de Engelsche uitgave onder toezicht en met inleiding van P.H. van der Hoog. Voorwoord van C.M.J. Mees-Huet en A.W. Huiskamp.
L3684: HAKE, J.A. vor der. - Taalstudie.
R4631: HAKER, M.W.M. (ed.). - Op deze plek heeft een gedicht gestaan.
H3440: HALA, Rudolf. - Christoph Plantin aus der Blutezeit des Buchdruckes in Antwerpen.
L6301: HALBERSTADT, Barend G. - De Nederlandsche vertalingen en navolgingen van Thomson's seasons.
B5515: HALBERTSMA, Bruorren. - Rimen & Teltsjes.
R8882: HALBERTSMA, H. - Het Terpenlandschap.
R8462: HALBERTSMA, K.T. - Longziekte en veefonds, een woord aan landeigenaren en veehouders.
M6656: HALBEY, Hans Adolf. e.a. - Schrift Druck Buch. Im Gutenberg-Museum. Aus den Bestšnden des Gutenberg-Museums und der Stadtbibliothek. Farbfotos JŁrgen Liepe.
T0697: HALBRITTER, Kurt. - Adolf Hitlers: Mein Kampf getekende herinneringen aan een grote tijd.
M8354: HALBRITTER, Kurt. - Halbritters wapenarsenaal. Een leerzame rondgang door de geheime wapenkamers van de geschiedenis. Van de Oud-Egyptische fortificaties tot de vliegmachines van de 19e eeuw.
M2983: HALDEMAN, Charles. - De zonnewachter, een tweeluik. Vertaling Salvador Hertog.
Y8518: HALEVY, Lud. - De Abe Constantijn. Uit het fransch vertaald door Wilhelmina Seiffert. Met een woord van Jan ten Brink.
Y9411: [HERODOTUS} HERODOOT VAN HALIKARNASSUS. - Herodoot van Halikarnassus.Negen boeken der Historien, gezegt de musen.Vervattende onder ander, de Lydische, Grieksche, Persiaensche, Egiptische, en Medische Historien. Sedert de heerschappy van den Lydischen Koning Gyges, (die in den jare, na de Schepping der Werelt, 3246 begon te regeeren,) tot aen de vlucht van Xerxes en de Persianen uit Grieken-lant, 't welk zich toedroeg in den jare na de Schepping 3486, Beneffens een Beschrijving van Homeers leven, door denzelven Herodoot. Uit het Grieks vertaelt door O.D. [= Olfert Dapper].
H7293: HALKES, Catharina J.M. - Vrouwen, mannen, mensen.
L8208: HALL, M.C. van. - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.
R4926: [WILDE] HALL, Desmond. - De tragiek van Oscar Wilde.
T1590: HALL, J.N. van. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
T1591: HALL, J.N. van / J. Prinsen. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
T1374: HALL, J.N. van. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
R2181: HALL, Elise van. - Over den Oorsprong van de Grieksche Grafstele.
Y3756: HALL, M.C. van / STUART, M. - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius Secundus, voor Accia Variola. / Over het Noodlot bij de Ouden.
B5396: HALL, J.N. (ed.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876.
B5395: HALL, J.N. (ed.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875.
B4648: HALL, M.C. van. - In de laatste vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 20 december 1848.
R8860: HALL, J.N. van (ed.). - Dichters van dezen tijd.
Y1872: HALL, J.N. van en J. Prinsen. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
T2873: HALL, J.N. van (ed.). - Dichters van dezen tijd.
B1805: [THORBECKE] HALL, H. van. - Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke.
B1790: HALL-NIJHOFF, E. van. - Tien politici hun handschrift, hun handelingen. Voorwoord P. Geyl en een en veertig facsimile's.
T8110: HALL, J.N., van. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht.
Y3352: HALL, Hubert. - Court Life under the Plantagenets. (Reign of Henry the Second).
T1786: HALLACK, Cecily. - Van een frans patertje dat geen engels kende.
B9705: HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
Y0004: HALLEMA, Anne. - J. Franken Pzn. als Houtsnijder.
L4903: HALLEMA, A. - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht. Inleiding F.A. Brunklaus.
L4471: HALLEMA, A. - Prins Maurits 1567 - 1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid.
P2368: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
L0625: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
L0094: HALLEMA, A. - Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding.
T4548: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem.
T8817: HALLEN, Katelijne van der. - Na de nachtegaal.
T8818: HALLEN, Katelijne van der. - Avondademen. Gedichten. Chinese bewerking: Charles Willemen, Penseeltekeningen: Hugo Heyens.
T8805: HALLEN, Katelijne van der. - Herkenbaar als de lente.
K3779: HALLEN, Ernest van der. - Arthur van Schendel.
K3170: HALLEN, Oskar van der. - Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman 1920-1940.
B6800: HALLER, Albrecht von. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom.
T2876: HALLER, Martin. - Trouweloos vaderland. Geautoriseerde vertaling van Jan Campert.
R8553: HALLET, F. - L' oeuvre de saint Hubert ou manuel de pelerin de saint Hubert en Ardenne.
R1560: HALLIWELL, James Orchard. - Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works.
T5823: HALM, Wim van. (red.). - Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
T5825: HALM, Wim van (red.). - De Kern. jan.-Maart 1934. nrs: 1 en 3. April- Mei 1948. No. 4-5. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale.
R7121: HALM, Wim van. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931.
Y2686: HALSEMA, Ary. - Volk van Zweden! April Oorlogsjaar 1945.
A0617: HALSEMA, J.D.F. van. - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen.
R2615: HALSEMA, J.D.F. van. - Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw.
K4154: HAM, J. van. - Harry Mulisch.
K2273: HAM, J. van. - Marnix van St. Aldegonde.
L0430: HAMAKER, M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
Y6941: HAMANS, Camiel. - In dienst van de tekst. 17 interpretaties van poŽzie. + Gedichten.
B4017: HAMANS, Camiel. - Over taal. Cursiefjes uit NRC Handelsblad + een polemiek van W.F. Hermans.
T2786: HAMEL, A.G. van. - Het Letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Derde en Vierde Serie.
T2526: HAMEL, A.G. van. - Isolement en Gemeenschap.
H5239: HAMEL, J.A. van. - De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak.
T6166: HAMEL, J.A. van. - Het onderzoek naar het vaderschap zooals het thans wetgeving is geregeld. (artikel 344a-q van het Burgelijk Wetboek)
B9593: HAMEL, Christopher de. - The Book. A History of the Bible.
T0112: HAMEL, A.G. van. - Mythe en historie in het oude Ierland.
B4556: HAMEL, A.G. van. - Het Letterkundig Leven van Frankrijk. Studien en schetsen. I: Gaston Paris en zijne leerlingen. Oud Fransche vertelsels. De Fransche tragedie ... . II: Gesproken en geschreven Fransch. Een vermakelijk heldendicht. Frankrijk's oudste tooneeldichters ... . III: Fransche symbolisten. Dichter-silhouetten ... . IV: Fransche verzen. Het poŽziealbum van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange ... .
Y0926: HAMEL, A.G. van. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in Nederland.
Y9200: HAMEL, A.G. van. - Geschiedenis der Taalwetenschap.
T9276: HAMELAND. - Orgaan van Hamerland. Maandblad voor de Leden der Coop. Stoomzuivelfabriek Hameland te Gendringen. 25e jaargang no. 1. 10 Februari 1932.
H2354: HAMELINK, Jacques. - Responsoria. Gedichten.
P0390: HAMELINK, Jacques. - Oudere gronden.
T8487: HAMELINK, Jacques. - Gehandhaafde verhalen.
M2261: HAMELINK, Jacques. - Ceremoniele en particuliere madrigalen.
M2264: HAMELINK, Jacques. - Niemandsgedichten. Een keuze 1964 - 1975 met een toespraak.
Y8660: BROTT. Brigitte Janssen en Otto Hamer. - 4 Konsepten. Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer 19 november 1977.
T6573: HAMERS, Georges . - Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945.
M2388: HAMILTON, Charles. - Shakespeare met John Fletcher. Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw.
C1178: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
L8986: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R8696: HAMMACHER, A.M. e.a. - Witsen en zijn vriendenkring.
R3805: [SPINOZA] HAMMACHER, Klaus. - Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit.
Y8694: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R0816: HAMMANN, P.J.L.M. en A.M. Jansen. (sameng.) - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk.
K9889: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
K9544: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
T5210: HAMMERSTEIN, Ludovicus von & Herman Joseph Ermann. - Geen wonderen!?
R5823: HAMMES, Th. - Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam.
W4604: HAMMOND, J.L. - C.P. Scott of the Manchester Guardian.
R9978: HAMPE, Th. - Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe.
R8315: HAMPEL, Wilh. en G.A. Kuyk. - 't Vervroegen van Vruchten en Groenten naar W. Hamel's Handbuch der Frucht- und Gemuse- Treiberei, bewerkt door G.A. Kuyk.
T1872: HAMSTRA, J. Th. - Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek.
Y8512: HOEKSTRA Han. G. (samensteller). - Oud-Vaderlandsche Wijsheid.
Y6454: HANA, Herman. - Vijf eeuwen schilderkunst.
Y7463: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad Noodkrant 30 April 1945.
Y5902: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad No. 12417 Dinsdag 11 Juli 1871. / No. 12429 Zondag 23 juli 1871. / No. 12739 Dinsdag 4 juni 1872.
Y4469: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang Maandag 16 - 17 - 20 - 25 - 27 - 28 - 30 April en 2 Mei 1945.
Y4468: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang 38720 t/m 38736. Maandag 16 April 1945 t/m 4 Mei 1945. Met een bijlage 5 Mei 1945. De vesting Holland capituleert.
Y2030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e Jaargang nr. 38720 t/m 38734. Maandag 16 April 1945 t/m Woensdag 2 Mei 1945. Met een bijlage: Verschijningsverbod. Aan onze lezers, 8 Mei 1945.
Y3015: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Gids voor de redactie.
Y3239: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y4238: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Telegrammen (Reuters Office). Woensdag 25 Januari. Woensdag 7 September. Vrijdag 9 September. 10 September.
Y4055: NIEUW SOERABAIASCH HANDELSBLAD. - Bulletin van het Nieuw Soerabaiasch Handelsblad. Vrijdag 9 October 1953. Verloop Londen-Christchurch Race.
Y4299: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. 1940-1945. Om te gedencken. Het voorspel der bevrijding, gezien van uit Engeland. Bijvoegsel Algemeen Handelsblad van 3 mei 1955. No. 41702.
Y4298: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e jaargang 28 en 29 Maart 1945. Zware luchtaanval op Paderborn. / Geheele front van Emmerik tot den Beneden-Ruhr in beweging. Straatgevechten in Kustrin, deel van Gotenhafen en Dantzig.
Y2884: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - De winter van '40.
Y7867: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad. Gijsbregtnummer januari 1962.
Y7868: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. 118 jrg. Vrijdag 27 april en Zaterdag 28 April 1945. Fanatieke strijd in Berlijn. De Slag om Berlijn.
E0030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad Bulletin Zaterdag 12 October [1918]. Duitschland neemt het voorstel tot ontruiming aan.
Y2796: HANDGRANAAT, De. - De Handgranaat. 1e jaargang 1 april 1946. no. 1. Idealisme of concurrentiestrijd? Perszuivering leidt tot misstanden, waarvan de Nederlandsche Pers de dupe wordt.
M2621: HANDKE, Peter. - Mijn jaar in Niemandsbaai. Een sprookje uit de moderne tijden. Vertaald door Hans Hom.
R5263: HANH, Albert. - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hanh.
Y2137: HANKEN, Caroline. - Door een Hollandse winter. De Predikant, de Hofdame en de Revolutie van 1795.
T2465: HANLO, Jan. - En die man ben ik zelf. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
Y7061: HANLO, Jan. - Acht gedichten in het engels.
Y7060: HANLO, Jan. - The varnished. Het geverniste.
T3653: HANLO, Jan. - Niet ongelijk.
R9328: HANLO, Jan. - Moelmer.
K7638: HANLO, Jan. - Moelmer.
R1355: HANLO, Jan. - Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag.
L8472: HANLO, Jan. - Maar en toch.
W0342: HANLO, Jan. - Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen.
R6549: HANNEMA, Ulbe Durk. - De Hogerhuis-zaak.
M4263: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys Literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey.
L7934: HANRATH, Joh. J. - De betekenis van Napoleon voor het Exlibris.
Y0030: HANRIOT, H. (Introd.). - Le proces du Chevalier de La Barre.
Y9992: HANRIOT, Hippolyte. - Nos Seigneurs les Eveques desavoues par Jesus et les Apotres. Brochure de Propagande.
Y1642: HANS, D. - De Man der Kleine Luyden.
Y3599: HANS, A. - De weg naar 't geluk. 1 t/m 40.
Y3598: HANS, A. - Het recht van Emma. 1 t/m 32.
Y3597: HANS, A. - Zijn Valentines keuze. 1 t/m 35.
Y3595: HANS, A. - De vier huwelijken. 1 t/m 22.
Y3596: HANS, A. - Zijn eenige dochter. 1 t/m 48.
Y3594: HANS, A. - De bruid van de Visser. 1 t/m 35.
K5847: HANS, D. - Het Wilhelmus van Nassouwe. De geschiedenis van een volkslied.
T7090: HANS, D. - Journalistiek.
R7107: HANS, D. - Thorbecke.
B1747: HANS, D. - Annie van der Lugt Melsert-van Ees.
T4718: HANSCH, Ernst. - Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union.
T9209: HANSCHMANN, Erich en Herman Tholen. - Harmonika Jim. Tango en lied.
R5000: [VONDEL] HANSEN, C.-J. - Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht.
R4213: HANSEN, W. en Paul Steenhuis (eds.). - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
H0873: HANSMA MARINUS, Hans. - Een druppelvormig plein, Roman & Gezelletijd. Amsterdamse zendbrieven. Twee delen in cassette.
R6412: HANSON, Mark. - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwijs 1830-1914.
T7663: HANSSEN, Th.A.J.M. - De betekenis van het Nederlands.
B2584: HANUSCH, Gerhard. (ed.). - Blatter fur Buchkunst, Exlibris und Gebrauchsgraphik.
B6358: O'HARA, Georgina. - Mode encyclopedie van 1840 tot de jaren '80. Met een introductie door Carrie Donovan.
R7199: HARBERTS, J. - Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders.
E0012: HARD WERKEN. BOB DEN UYL, HANS VERHAGEN e.v.a. - Hard Werken nr. 3. juli 1979. Chabot's buitensporigheden. Leon de Wolff, Filmlokaal. Dr. Weber, De nieuwe truttigheid in de architectuur. Fem. art: Lydia Schouten. Victor Grashof: Brons. T.vV. '63, Hans Verhagen.
Y3457: [TOONDER] HARDEMAN, Henk. - Heer Bommel en Tom Poes: Het lastpak. Naar Marten Toonder. Tekeningen Henrieke Goorhuis.
T2713: HARDENBERG, H. - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964.
H1061: HARDENBERG, Jan. - De laatste eenzaamheid. Novelle.
L5621: HARDENBERG, H. - De Nederlanden en de Kruistochten.
Y1371: HARDENBERG, H. - Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
T5058: HARDING, Paul. - Enon. Vertaald door Lidwien Biekmann.
T6842: HARDT, Leon. - Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam.
B0035: HARDUWIJN, Justus de. - De Weerliicke Liefden tot Roose-Mond 1613.
Y4152: HARDUYN, Justus de en J.M. Schrant. - Uitgelezene dichtstukken van Justus de Harduijn. Met aanteekeningen door J.M. Schrant.
Y0297: HARDY, Thomas. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
Y0278: HARDY, Thomas. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
K3237: HARDY, Paul. - Bij benadering, dagwerk van een recensent. Twee delen.
T6897: HAREN, Willem van. - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
Y1772: HARENBERG, Jan. - Kastelen zo ware ze. Deel 1 en 2.
Y1296: HARENBERG, J. - De Voorst.
Y7702: HARENBERG, Jan, - Kastelen en landhuizen rond Lochem.
T6653: HARIOT, F.J. en L. van der Wal. - Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden.
R7071: HARKX, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749.
R5904: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
Y5985: HARLEKIJN. - Harlekijn Uitgeverij Najaarsaanbieding 1981.
L1739: HARMS, H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
T6676: HARMS, A. - Open brief aan Mr. D. van Houten, voorzitter van den Raad van beheer der Haagsche Tramweg-Maatschappij.
T8952: HARMSEN VAN DER BEEK, F. ten. - Wat knaagt? Verhalen.
T1951: HARMSEN, Ger. - Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen.
R2168: HARMSEN, Ger. - Idee en beweging. Bibliografiese aanwizingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewging in Nederland.
L3528: HARMSEN, Germa. - De treden van de trap. Gedichten.
R6181: HARMSEN, Ger. - Hamer of aambeeld? Een en ander uit de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbeweging t.g.v. het negentig-jarig bestaan van de Industriebond NVV afdeling Amsterdam.
Y6294: HARN, Ko van. - Romeinse cijfers. Geschiedenis, vorm en toepassing.
Y3100: HARPER, Ross & Arnot McWhinnie. - The Glasgow Rape Case.
L9907: HARPMAN, Jacqueline. - Orlanda. Vertaling Eveline van Hemert.
R3937: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
M5627: HARRER, Heinrich. - Terug naar Tibet. Vertaling Wil Boesten.
M7732: HARRIS, Eddy L. - Nachtmerries in het Zuiden. Een reisverslag. Vertaling A. Kapteijns.
Y7766: HARRIS, John. - Verbond met de dood.
R5127: HARRISON, Fraser (ed.). - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly. An anthology. (April 1894-April 1897).
B7677: HARSKAMP, Jacob Teunis. - Individualisme en idolatrie: de problematiek van creatieve ontmoediging. Een musico-literair onderzoek naar de competitieve verhoudingen tussen kunstenaars, met speciale aandacht voor het intellectuele bonapartisme van de eerste helft, en het Franse wagnerisme in de late tweede helft van de negentiende eeuw.
M4305: HARSKAMP, Jaap. - Hoeren en heren in de 19de-eeuwse literatuur.
Y0557: HARSMAN, Theo. - Naar een libertair socialisme.
T9539: HART, Maarten 't. - Het vrome volk. Verhalen.
T9537: HART, Maarten 't. - Laatste zomernacht.
T9531: HART, Maarten 't. - Mammoet op zondag.
T9530: HART, Maarten 't. - De kroongetuige.
H7402: HART, Maarten t'. - De zonnewijzer. Roman.
T9529: HART, Maarten 't. - De droomkoningin.
T9528: HART, Maarten 't. - De zaterdagvliegers. Verhalen.
T9526: HART, Maarten 't. - De aansprekers. Roman van vader en zoon.
R4897: [WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). - Selected letters of Oscar Wilde.
H5435: HART, Maarten 't. - De huismeester. Verhalen.
H4771: HART, Maarten 't. - Verzamelde verhalen.
H2723: HART, Maarten 't. - De nakomer.
H2725: HART, Maarten 't. - De vlieger.
R5130: [WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). - More letters of Oscar Wilde.
R2170: HART, Maarten 't. - De scheltopusik.
L3343: HART, Maarten 't. - Alle verhalen.
L1731: HART, Maarten 't. - De jacobsladder. Roman.
M9748: HART, Maarten 't. - Ik had een wapenbroeder.
L0894: HART, Maarten 't. - Het roer kan nog zesmaal om.
L0224: HART, Kees 't. - Overlezen.
L8842: HART, Kees 't. - Land van genade.
M8169: HART, Maarten 't. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
K8211: HART, Maarten 't. - De unster. Verhalen.
B4005: HART, P.D. 't. - Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.
M4362: HART, Maarten 't. - Een vlucht regenwulpen. Roman.
Y5346: HART, Maarten 't. - Krantenknipsels van/over Maarten 't Hart.
L8454: HART, P.D. 't. (ed.). - Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein.
K2305: HART, John Raymond. - The Lieutenants Leaving.
B0675: HART, Maarten 't. - Onder de korenmaat.
E0177: HART, Maarten`t , Freek de Jonge, Renate Rubinstein, Remco Campert, Simon Carmiggelt, Midas Dekkers, Adriaan van Dis, Frans Pointl. - Boeken voor Onderweg.
Y8523: HART, Maarten 't. - De nagapers.
H5216: HARTEN, Jaap. - Totemtaal.
M9685: HARTEN, Jan van. - Hollandse nieuwe.
Y6836: HARTEN, Jaap. - Een lokomotief achter prikkeldraad. Gedichten 1967 - 1970.
K8944: HARTEN, Jan van. - Het ritselt.
M7622: HARTEN, Jaap. - Madame Tussaud in Berchtesgaden.
M5471: HARTEN, Jaap. - Langs en over de aarde.
T8189: HARTEN, Jaap. - Beweging van het jaar.
T8193: HARTEN, Jaap. - Studio in daglicht.
R3859: HARTEN, Cecile van der (ed.). - Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
K1923: HARTEN, Jaap. - Else Mauhs, de ontvoering van een legende.
B4961: HARTING, P. - Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst.
Y5028: HARTINGSVELDT, A. van. - Woudlopers in Papoealand. Geillustreerd door Ben Horsthuis.
T4094: HARTKAMP-JONXIS, Ebeltje e.a. - Bewust verzamelen van textiel?! Het vormen en aanvullen van collecties. Verslag van de Textieldag van 4 juni 1981 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L8269: HARTLEY, M.G. - De Proost-en Brandt-weer rukt uit.
Y4464: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H. 12, 13, 14 september 1907.
H6457: HARTMANN, GEBR. - Vom Drucken und von Druckfarben.
Y6880: HARTMANN, K.O. - De Ontwikkeling der Bouwkunst. Van de oudste tijden tot heden. Deel III: Tweede helft: De neo-stijlen en de hedendaagsche bouwkunst.
Y6879: HARTMANN, K.O. - De ontwikkeling der bouwkunst van de oudste tijden tot heden. Deel I: De Bouwkunst in de Oudheid en onder den Islam. Eene inleiding in de kennis van geschiedenis, techniek en stijl door K.O. Hartmann, naar het Duitsch bewerkt[en vert. uit het Duitsch] onder toezicht van de redactie der W.B.
Y3415: [REINAERT]. HARTMANN, Julius Eduard. - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh. Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann.
R0662: HARTMANS, K.D. - Catalogus van de Circus-bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel.
T1028: HARTMANS, Rob. - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
H8633: HARTOG JAGER, Hans den. - Zelf God worden. Roman.
T1725: MENU UNILEVER / A. HARTOG. [ DOEVE ]. - Menu Hotel Witte Brug Den Haag. Unilever / A. Hartog. 1910 - 1 september 1935. Geillustreerd door Eppo Doeve.
T5601: HARTOG, A.H. de en J. Hoving. - De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd
R9023: HARTOG, Henri. - Sjofelen.
Y4954: HARTOG, Jan de. - Gods geuzen. Trilogie.
K7304: HARTOG, Jan de. - De ondergang van de vrijheid. Spel van de zeesleepers in vier bedrijven.
R1476: HARTOG, Henri. - Brieven aan Albert Verwey.
K5812: HARTOG, Thea de. - Vrouwenportretten.
Y5355: HARTOG, Jan de. - Krantenknipsels van/over Jan de Hartog.
T7552: HARTOG, A.H. de. - Het Gods-geloof.
R6552: HARTOG, Joh. - Journalistiek leven in Curacao.
T9585: HARTOG, J. - De patriotten en Oranje van 1747-1787.
T8511: HARTSEMA, David. - Tussen waal en schip. Gedichten.
T2402: HARTZFELD, C.A.J. - Logica en intuitie. Psychologische Beschouwing.
R9724: HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. - Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door ....
L8872: HASEBROEK, J.P. (1812-1896). - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin.
R7991: HASEBROEK, J.P. - Uit den vreemde.
Y6529: HASEBROEK, J.P. - Dicht en Ondicht. Tweede deel.
Y9885: HASEBROEK, J.P. - Het jubelfeest van de overwinning van Waterloo dankbaar gevierd. Feestrede, op den achttienden junij 1865, des voormiddags in de Oudezijds-Kapel te Amsterdam.
Y1461: HASEK, Jaroslav. - De Avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den Wereldoorlog. Vertaling S. van Praag.
L9516: HASEK, Jaroslav. - De mensenhandelaar van Amsterdam en andere verhalen. Vertaling L. Kisjes.
L0496: HASELEN, Hendrik Johan Lodewijk van. - Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten"
Y2498: HASKINS, Sam. - Cowboy Kate & andere verhalen.
L3415: HASLINGHUIS, E.J. - De Duivel in het drama der Middeleeuwen.
L5849: HASPELS, C.H.E. - Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten.
T4549: HASSELT, G. van. - Oorsprong van het Hof van Gelderland.
W8512: HASSINK, Martijn. - 'De klant is koning, maar jij bent keizer'. 10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers.
Y3305: HASSO, Arthur G. - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
R0991: HATTEM, Jan van & Dick Zandbergen (eds.). - Theun de Vries Bibliografie.
B6308: HATTEM, Jan van. - Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning.
T2351: HATTUM, J. v. - Baanbrekertjes.
T1800: HATTUM, Margaretha A.C.M. van. - De Patriotten te Gouda.
L6495: HATTUM, Jac. van. - Verzameld werk, verzen.
H1016: HATTUM, Jac. van. - Nieuwe sprookjes en vertellingen.
Y6899: HATTUM, Jac. van. - De kleine danseres.
B7416: HATTUM, Jac. van. - De veertjes niet meegerekend. En andere verhalen.
L9017: HATTUM, Frans van. - Toch minstens een nat pak. Gedichten.
L3113: [BILDERDIJK] HATTUM, M. (ed.). - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch.
P0343: HATTUM, Jac. van. - De nagels in het vlees.
T0198: HATTUM, Jac. van. - Neerlands taal. Thema met veranderingen.
L0524: HATTUM, Jac. van. - Mannen en katten.
B5464: HATTUM, J. van. - Gedichten.
M8423: HATTUM, Jac. van. - Mannen en katten.
M8072: HATTUM, Jac. van. - Un an de plus un an de moins.
M7855: HATTUM, Jac. van. - De wolfsklauw. Verhalen.
M7172: HATTUM, F.W.D.C.A. van. - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16de en 17de eeuw.
W7963: HATTUM, Jac. van. - Een zomer.
K6657: HATTUM, Jac. van. - Alleen thuis. Gedichten.
K6654: HATTUM, Jac. van. - Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan.
K6195: HATTUM, Jac. van. - Mannen en katten.
K6180: HATTUM, Jac. van. - Plant u niet voort....
W5693: HATTUM, J. van. - De pothoofdplant.
W5689: HATTUM, Jac. van. - De waterscheiding.
K5587: HATTUM, Jac. van. - Sprookjes en vertellingen. (eerste bundel 'Betelgeuze').
K4669: HATTUM, Jac. van. - Het brood van Ghisele. Vertellingen. Geillustreerd door Sacha.
W3989: HATTUM, Jac. van. - Oxalis.
W3329: HATTUM, Jac. van. - De spiegel, vijf verhalen.
W3372: HATTUM, Jac. van. - Tien diergedichten.
M2270: HATTUM, Jac. van. - Frisia non cantat.
K3095: HATTUM, Jac. van. - Verzamelde gedichten.
M1115: HATTUM, Jac. van. - Verzameld werk, verhalen.
R5055: HATZFELD, Helmut. - Der franzŲsische Symbolismus.
Y6154: HAUER, Ineke. - Hoog water. Ode aan de watertank van New York.
Y6877: HAUFF, Wilhelm. - Susz de Jood. Vertaling G.A. Bernads.
T3587: HAUNSTEIN, Ella von. - 20 Patiencen. Zusammengestellt.
L0159: HAUPTMANN, Gerhart. - De ketter van Soana. Vertaling C. van der Tonge-koster.
R9387: HAUVETTE, Henri. - Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids.
Y7631: UITGEVERIJ W. TEN HAVE. - Uitgeverij W. ten Have, Amsterdam. Map met 23 prospectussen en 7 bestelkaartjes.
A0374: HAVELAAR, Just. - De weg tot de werkelijkheid.
Y1488: HAVELAAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
T1939: HAVELAER, Jan. - Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld.
T9141: HAVELLAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
B4548: HAVEMAN, Ben. - Neuriend naar het einde. Portretten op leven en dood.
Y6624: HAVEMAN, Ben. - Trend zonder end. Illustraties van Waldemar Post.
R1351: HAVENAAR, Ronald. - Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama.
Y5140: HAVENAAR, Ronald. - Babyboomboek. Wat ze lazen, wat hen vormde, hoe ze dachten.
T6921: HAVERKAMP, H. - Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen.
Y3135: HAVERKAMP, Aad. - HŤt sportboek bestaat niet. Een verkenning van het genre in vier bepalende werken.
B5223: HAVERKATE, Jan en A.L. Sotemann. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Jan Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten).
R0310: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
R0311: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
T1059: HAVERSCHMIDT, Francois (Piet Paaltjens). - Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys.
T3686: HaverSchmidt, Francois. - Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
T3672: HAVERSCHMIDT, Francois. - De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
M6527: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
T8555: HAVERSCHMIDT, Francois. - Leven en Sterven van Jelle Gal.
Y5188: HAVERSCHMIDT, Francois. - Verzamelde gedichten in handschrift.
Y8375: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
L9215: HAY, Sheridan. - Het geheim van verloren zaken. Vertaling Titia Ram.
T4994: HAY, Ian. - The battle of Flanders 1940. The army at war.
Y2825: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 21 Fevrier 1831 - 16 Decembre 1831. Nrs: 45 - 46 - 48 - 60 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 203 t/m 208 - 210 - 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 220 t/m 231 - 246 t/m 252 - 256 t/m 265 - 270 - 271 - 272 - 273 - 277 - 278 - 279 - 280 - 293 t/m 301.
Y4083: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 1831. No 1 - 2 - 8 - 16 - 21 - 29 30 31 - 32 - 33 - 34 - 35 37 - 38 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 254 - 266.
Y4274: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. Mercredi 9 Novembre 1831. No 269.
L7517: HAZEU, Wim en Cor Holst. - 40+. Literaire radio portretten.
H6080: HAZEU, Wim (ed.). - Verhaal nog es wat... (3). Door acht Nederlandse schrijvers (geboren in de periode voor 1915).
H6081: HAZEU, Wim (ed.). - Verhaal nog es wat... (3). Door acht Nederlandse schrijvers (geboren in de periode na 1925).
B8687: HAZEU, Wim. (ed.). - Dichter bij Achterberg.
B6843: HAZEU, Wim. (ed.). - Dichter bij Achterberg.
M8291: HAZEU, Wim. - Auteursnamen/Pseudoniemen.
K8774: HAZEU, Wim. - Dankdag voor het gewas.
W7513: HAZEU, Wim. - Het literair pseudoniemen boek.
K3348: HAZEU, Wim, Jaap Meijer, Harry Scholten. - Vrolijk klimaat.
M2115: HAZEU, Wim. - Gerrit Achterberg, een biografische schets.
K2664: HAZEU, Wim. - Jos Vandeloo.
B0697: HAZEU, Wim. - Pseudoniemen.
M6588: HEAD, Bessie. - Maru. Een leven in Botswana. Vertaling Loes Visser.
W2484: HEAD, Bessie. - De hemel is niet gesloten. Vertaling Johannes van Dam.
T7488: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
Y0604: HEADLAM, J.W. - Het verhongeren van Duitschland.
Y4477: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland.
T4753: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht.
T6767: HEADLAM, J.W. - The Dead Lands of Europa.
T7746: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
T3434: HEARTFIELD, John. - John Heartfield. Dokumentation. Herausgegeben von der Arbeitsgruppe Heartfield. Hans- Jurgen Diehl, Arwed Gorella, Manfred Hulsewede, Heinz-Dietrich Kemner, Herbert Mondry, Otto Mertens, Jens Petersen, Catrin Sello, Reinhard Spier, Greta TŁllmann, Gerd Wulff.
L7322: HEBBEL, Friedrich. - Herodes en Mariamne. Treurspel in vijf bedrijven (1844-1848). Vertaling Nico van Suchtelen.
H3442: HEBBEL, Friederich. - Friedrich Hebbel an Julius Campe. Drei bisher nicht veroffentlichte Briefe.
K6304: HEBBEL, Friederich. - Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel.
K5269: HEBBEL, Friedrich. - Gyges en zijn ring. Treurspel in vijf bedrijven, metrische vertaling van K.H. de Raaf.
T6756: HEBEL. - Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer.
L4941: HEBERLE, Johannes A. - Hugo von Hofmannsthal. Beobachtungen uber seinen Stil.
W6960: HECKE, Firmin van. - Gedichten.
H4863: HEDDEMA, Frans. - Regenten taal beneden Amsterdams Peil.
R7373: HEEG, T. van der. - De herstelpolitiek van Roosevelt.
R5581: HEEK, F. van. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937).
R1262: HEEK, F. van. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China.
Y4783: HEEKEREN, C. van. - Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie.
Y0051: HEEMSKERK, Th. / P.A. Diepenhorst / H. Colijn. - In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond.
L9118: HEEMSKERK, Hedwig. - Asmodee. Kwatrijnen.
B8429: HEEMSKERK, J. - Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius.
T5837: HEEMSTRA, van (voorzitter). - Verslag van het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Werkeloosheid te Deventer over het jaar 1910.
K9545: HEEMSTRA, Joh. - Grundrisz der Deutsch-Niederlandischen Satzlehre.
R8476: HEEMSTRA, M.J. Barones van en E.C. Storm van 'sGravesande. - Van Drinkwaterbron tot Drinkwaterleiding. Met pentekeningen van Bouke van der Sloot.
R8468: HEEMSTRA, M.J. van. - Heringa State en het Popta Gasthuis te Marssum.
B2588: HEEMSTRA, Johannes. - Uber den Gebrauch der attributiven Partizipal-Konstruktionen in der niederlandischen und hochdeutschen Prosa.
M4285: HEER, G.N. - Frederik van Eeden en Albert Verwey op het Hof van Moerkerken.
Y9793: HEER, Ronnie; Guy Vincent; e.a. - Come on Sense. Een dichtersdrama.
B9106: HEERDEN, J. van. - Een mens als huisdier. Essays.
T9093: HEERDT-KOLFF, M.J. - Sport en padvinders op postzegels.
K4733: HEERDT-KOLFF, M.J. - Letterkunde en muziek op postzegels.
L7914: HEEREN, Jac. J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis De Heren van Helmond.
L7794: HEERESMA, Heere. - Werk van Heere Heeresma. Een dagje naar het strand. Bevind van zaken. De vis.
H3998: HEERESMA, Heere. - Mijmeringen naast m'n naaimachine. Over het leed in het algemeen en de rijpere vrouw vaak in het bizonder.
H3253: HEERESMA, Heere. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
P2111: HEERESMA, Heere. - Mijmeringen naast m'n naaimachine.
H8613: HEERESMA, Heere. - Heeresma helemaal. Alle verhalen.
P0281: HEERESMA, Heere. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
A0518: HEERESMA, Heere. - Beuk en degel.
A0517: HEERESMA, Heere. - Femine. Verhalen.
K9302: HEERESMA, Heere. - Gajes.
R2672: HEERESMA, Heere. - Een dagje naar het strand.
M6901: HEERESMA, Heere. - Juweeltjes van waterverf: Slapstick / Striptease.
W7455: HEERESMA, Heere. - Zingend langs de straten.
M5269: HEERESMA, Heere. - Werk van ..... Een dagje naar het strand, Bevind van zaken, De vis.
T9544: HEERESMA, Heere. - De vis
W4316: HEERESMA, Heere. - Hip Hip Hip voor de antikrist.
W4289: HEERESMA, Heere. - De sterke verhalen.
T8273: HEERESMA, Heere. - Een dagje naar het strand.
T9543: HEERESMA, Heere. - Een dagje naar het strand.
Y8925: HEERESMA, Heere. - Hoge noot. Met een tekening van Faber Heeresma.
K0228: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Albert Verwey.
B8417: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poŽzie.
R1527: HEERIKHUIZEN, Bart van. - W.A. Bonger, socioloog en socialist.
R9044: HEERIKHUIZEN, F.W. van. e.a. - Gedichten over Holland.
K6385: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - De strijd van Aart van der Leeuw.
Y6616: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - De poort. Verzen.
M3466: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Rainer Maria Rilke zijn leven en werk.
B2211: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Tussen twee zomers. Verzen.
M2077: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. Deel I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825. Deel II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden).
K2622: HEERIKHUIZEN, F.W. van. - Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld en ingeleid door...
T6989: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
T6923: HEERING, G.J. - Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk).
T7206: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
Y5038: HEERING, P. - Indische schetsen.
R6243: HEERINGA, Klaas. - Het Oude Staveren.
L6032: HEERKENS, Piet. - Den Orgel.
L4844: HEERKENS, Piet. - De Mus.
Y3907: HEERMA VAN VOSS, A.L. - De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus.
L7109: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L6940: HEEROMA, K. - Moraal der Filologie.
L5836: HEEROMA, K. - Het onvoltooide teken.
B6746: HEEROMA, K. - De leraar in het Nederlands.
L1027: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L0314: HEEROMA, K. - De Nijmeegse Nederlandistiek.
L0178: HEEROMA, K. - Aantekeningen bij 'Het Prefix in het verleden deelwoord'.
M8416: HEEROMA, K / K. Meeuwesse. - Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris.
T9350: HEEROMA, K. - Niederlandische und Niederdeutsche.
Y1785: HEEROMA, K. (ed.). - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste Deel (niet verder verschenen).
R3161: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
T0094: [SPINOZA] HEERTUM, Cis van (ed.). - Libertas Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
T0845: HEES, P. van en A.W. Willemsen. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door.... Drie delen.
K8886: HEES, Jan van. - Vaporisator.
B2695: HEES, P. van. (ed.). - Bibliografie van P. Geyl.
M9573: HEESEN, Hans. - Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters. Samengesteld door ....
Y8451: HEESTERMANS, Hans. (Red.). - Erotisch woordenboek.
R5072: HEESWIJK, Henricus van. - PhantasiŽn op Lotte Ricaudet en Peter Dobbe.
K3788: HEEVER, C.M. van der. - Die Afrikaanse Boek. Uitgegee deur Die Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek 1937.
R2739: HEGEL. - Uren met Hegel. Hegel's wijsbegeerte ingeleid en geschetst uit zijne werken door Van den Bergh van Eysinga.
Y1396: HEGEMANN, Werner. - I: Der Stadtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Stadtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: Die internationale Stadtebau- Ausstellung in Dusseldorf. 600 Wiedergaben des Bilder- und Planmatrials der beiden Ausstellungen. II: Verkehrswesen. Freiflachen. Paris, Wien, Budapest, Munchen, Coln, London, Stockholm, Chicago, Boston, Erweitert durch das Material der Stadteausstellung Dusseldorf 1912.
Y4824: HEGENER, Michiel. - Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
T5132: HEGERAAT, H.J. (verzameld). - De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen.
Y2711: HEGGELMAN, F.W.M. - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925.
K5410: HEIDBUCHEL, Eric. - Stand-in.
T2912: HEIDE, A. v.d. [Albert van der] - De keuze is bij de volkeren.
L6690: HEIDE, S. van der. - Fossielen uit onze steenkolenmijnen.
H4198: HEIDE, G.D. van der. - Speurtocht naar onze voorouders. De prehistorie van het Lage Westen.
R4656: HEIDE, A. van den / G. Horreus de Haas / A.H. van der Hoeve. - Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner.
R7546: HEIDE, G.D. van der. - De laatste jaren van een eiland.
L9347: HEIDEMAN, Arend J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
T0563: HEIDEMAN, Arend J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
K0176: HEIDEN, Maria / Andrea Piersma. - Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Moring.
B3850: HEIJBOER-BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
L2176: HEIJBROEK, J.F. / T.C. Greven. - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
R9511: HEIJBROEK, J.F. / E.L. Wouthuysen. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878 - 1946.
Y3719: HEIJBROEK, J.F. en K.F. Treeb - De vormgeving van het Bulletin van het Rijksmuseum.
L9302: HEIJDEN, Marien van der. - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982).
Y7014: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - De Gazellejongen. Het verzameld werk van Patrizio Canaponi.
H9583: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
R5610: HEIJDEN, L.J. van der. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren.
L1763: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
L0043: HEIJDEN, Marcel Charles Antoon van der. - Joannes Stalpart van der Wiele. Madrigalia.
T5314: HEIJDEN, A.F.Th. van der - Advocaat van de hanen.
T5315: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - De requiems: De sandwich, Asbestemming, Uitdorsten.
T5308: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Mim of De doorstoken globe.
M6197: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Asbestemming. Een requiem.
R4003: HEIJDEN, A.F.Th. van der. - Vallende ouders. De tandeloze tijd 1.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1