Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y1171: JONG Jz., S. de en A.L. Roest. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Derde stukje. 250 voorstellen van provinciale examens voor eene acte als Hulponderwijzer van 1869-1872.
R3855: JONG, Marten de (ed.). - Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus.
Y6267: JONG, Jan de. - Fuut fuut!! kom jongens kom...
K2249: JONG, Marijke de & Irene de GROOT (eds.). - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I, 15de & 16de eeuw.
L9947: JONG, Mees de & Martin Ros (eds.). - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
L9795: JONG, Martien J.G. de. - Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams.
B0886: JONG, D. de (ed.). - "Den gulden winckel", Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel.
Y6201: JONG, Dirk de. - Ter Keuze. Overzicht van belangrijke in Nederland verschenen boeken over wetenschap, kunst, godsdienst, techniek, sport, spel en vele aanverwante gebieden.
T8975: JONG, Hielke de. - Rijden door Genesis.
Y0811: JONG, Alb. de. - Onze Vloot Ontmaskerd!
K0557: JONG, Martien J.G. de. - Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey.
Y8364: JONG, A.M. de. - De wonderlijke waard van Hotel Carlecas.
Y8937: JONG, Ans de. - Het brekend gaan. Gedichten.
Y9938: JONG, Cees de Jong, Alston Purvis, Martijn Le Coultre. - Jan Tschichold. Master Typographer His Life, Work & Legacy.
T3844: JONGE-DE Meijere, J.M. de. e.a. - Textiel in de breedte. Wie doet wat met historisch textiel. Verslag van de Textieldag op 8 december 1994, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
M7690: JONGE, Freek de. - De pretentie.
Y9055: JONGE, J.C. de (ed.). - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel, des jaars 1577. Naar het oorspronkelijke uitgegeven.
Y9423: [SPINOZA] JONGE, Eccy de. - Reinstating the infinite: Arne Naess and the misappropriation of Spinoza's God.
T1154: JONGEJAN, Vera. - Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen.
T3756: JONGEJANS, Charles A. - '45-'80 typografisch Nederland.
H3764: JONGEJANS, Charles/F. JONGBLOED/M. ELBERS. - Om een lang verhaal kort te maken. Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
L2894: JONGEJANS, Charles. - De letter buiten z'n boekje.
M6769: JONGEJANS, Charles. - Allesbehalve plat.
R5501: JONGENEEL, Jacob. - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
B2237: JONGENEEL, Christian. - De geprogrammeerde graal.
L3868: JONGENS, C. - Geen metro in de binnenstad.
R9152: JONGEPIER, H. Corns. en A.H.W. Hacke. - De Steigermaker, handleiding voor het maken van een staande metselsteiger van rondhout.
Y2896: LANDELIJKE WERKGROEP JONGERENPERS. - Kladboek Jongerenpers. L.W.J.
R5604: JONGH, J.W. de. en H. Wagenvoort. - Op den Dam, omstreeks 1665.
L1246: JONGH, D.K. de. - Over de structuur van de therapeutische situatie.
B6081: JONGH, E. de. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
B5651: JONGH, Aad de. - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
H8221: JONGH, S. de. - Zettechniek, derde leerjaar.
K1599: JONGH, E. de. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
K7609: JONGHE, Marie Claire de [= Freddy de Vree]. - Jaja.
L6829: JONGKEES, A.G. - Het koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
L1245: JONGKEES, B.W. - Evenwicht.
R9098: JONGKIND, Johan Barthold. - Johan Barthold Jongkind, exposition de quelques tableax provenant de collections particulieres neerlandaises 7 juin - 6 juillet 1960.
Y9331: JONGSCHAAP, Bob. - Martinus Nijhoff N.V. (1853-2002) - Opkomst, bloei en ondergang van een boekenimperium.
R5618: JONGSMA, J. - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
B7178: [MULTATULI] JONGSTRA, Atte. - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap.
K8219: JONGSTRA, Atte. - Lexicon voor feestgangers.
B2915: JONGSTRA, Atte. - De tak van Salzburg. Autobiografie van een lezer.
B0101: JONIGKEIT, Elke en Hartmut Kaminski. - Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller.
R5423: JONKER, F.P. - Heyerdahl's Kon-Tiki theorie en de Erhnobotanie.
M6795: JONKMAN, Marieke. - Dochters van het donker.
Y1658: JONKMAN, Marieke. - Plejaden.
L6650: JONXIS, J.H.P. - Enige eigenaardigheden van het jonge kind.
T3178: JOOSSE, J. - De Arbeiders en het Onderwijs.
B0553: JOOST [=Evert Werkman]. - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
Y2654: JORDAAN, L.J. en W.F. Winter. - Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld.
T3444: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Een herinnerings-album door Jordaan. De Groene 1940 - 1945.
B5505: JORIS, Lieve. - Dans van de luipaard.
Y6609: JORIS, Lieve. - Een kamer in Cairo.
L9053: JORISSEN, Theod. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
L9055: JORISSEN, Theod. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen.
L0846: JORISSEN, Theod. - Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien.
R6009: JORISSEN, S.G. - Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863.
H2347: JORN, Asger. - Jorn. Stedelijk Museum Catalogus nr 371.
B3885: GRUYTER W. Jos de. - Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde.
Y3167: JOSEPHSON, Bonnie (foto's). Tekst Martin Bril. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam.
T5410: JOSEPHUS JITTA, A.C. - De corporatieve staatsgedachte in Nederland.
E0186: HOMERUS / OVIDIUS / DANTE / FLAVIUS JOSEPHUS. - Homerus: Kikvorsenmuizenstrijd. Ovidius: Minnekunst. Dante: De Goddelijke Komedie. Flavius Josephus: Tranen over Jeruzalem. Edda. Drie liederen uit de Codex Regius en verwante Manucsripten.
Y9410: FLAVIUS JOSEPHUS. - Joodsche oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijke Grieksch overzien en op zeer vele plaatsen verbeterd door Sigebert Haverkamp. Naar het tegenwoordige spraakgebruik uitgegeven, onder toezicht van Dr. J.A. Gerth van Wijk met platen, naar Jan en Kasper Luiken.
K7704: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. - Het witte schip.
Y5046: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
Y8402: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. - Nacht en ontij.
Y2672: JOURDAN, Ph. - La Tulipe Orange. Polka Mazurka. Pour le Piano.
B3586: JOURNALIST, De. - De Journalist, Orgaan van den Nederlandschen Journalistenkring Jubileumnummer 1883-1933. No. 493.
M6034: JOUVE, Pierre Jean. - Woest en ledig. Vertaling Ruth Wolf.
R6727: JOUVENEL, Henry de. e.a. - The educational role of the press.
T2415: JOYCE, James. - Ulysses. Vertaling Paul Claes en Mon Nys.
L2403: JOYCE, James. - James Joyce 1882 - 1941.
T8341: JOYCE, James. - Ulysses. Vertaling John Vandenbergh.
R1609: JOZEF JENNES, P. - Vrouw en Missie.
T9243: JOZEFA, Z.M. en Em. Verrees. - Hij komt. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2613: JUFFERMANS, P.J.A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeerst werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936.
H6292: JUFFERMANS, Jan. - Moet de kunst de straat op.
H6341: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana.
B6625: JULIANA. - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 September 1948.
Y5107: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1955 van H. M. Koningin Juliana.
T7683: JULIUS, Koenraad. - De nieuwe afgod.
Y7104: [WILDE, oscar] JULLIAN, Philippe. - Oscar Wilde.
R5377: JULLIAN, Philippe. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
B2360: JUNGSCHLEGER, Ineke. (ed.). - Gratis voor niks.
Y0344: JUNIOR, Jack. - Tekstboekje van He, He Charleston in 1 proloog en 2 bedrijven.
T7498: JUNIOR, D. - Kinder Feestklanken. Nieuwste Gedichten voor Verjaarfeesten van Vader, Moeder, Grootvader, Grootmoeder, Oom, Tante enz.
Y6890: JUNIUS, L. - Bonte Bladeren.
B4266: JURGENS, Henk. - Kind van verzet.
R5592: JURIS DOCTOR, U. - Onze plicht.
Y5177: JUSSEN, H.G. - De maat is vol... : het moeras van de Nederlandsche perszuivering.
L8874: JUSTE, M. Theodore. - Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571.
T7042: JUTTE, Jos. (ed.). - In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties.
Y7454: JUX. - Een Bakvischje. Komische voordracht met zang voor 1 dame, alle feesten.
H7947: KAAL, Ron. - Oplage een miljoen modern drukwerk in China.
R7964: KAAY, W. van der. - Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt.
B3290: KABANYI, Irene. - Fur immer und ewig...
R8510: KABOS, Henk [=Karel Woud] en Jan Gerhard Toonder. - Geef ons heden ons dagelijksch brood.
Y4224: GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. - Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat.
T2464: KADE, J. van der. - Net geen 65 maar toch 91. Cahiers van De Lantaarn 1978-1997: een bibliografie.
L5581: KADT, J. de. - Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie.
T5412: KADT, J. de & S. Tas. - De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven.
R7209: KADT, J. de. - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede.
W3787: KADT, Jacques de. - Herman Gorter: Neen en Ja.
K9572: KAEGI, Werner. - Das Historische Werk Johan Huizingas.
K5788: KAEGI, Werner. - Johan Huizinga zum Gedachtnis.
Y2904: KAEMPFER, Engelbert. - De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. etc.
H9586: KAFAK. - Verkoop catalogus politieke tekeningen van Kafak [= Eddy Greidanus 1946 Amsterdam-2000 Gaast}.
M2161: KAFAK. - Marlowe's farewell. Stills from a silent movie.
T1845: KAFKA, Franz. - Franz Kafka 1883-1924. Inleiding Adriaan Morrien.
B8970: KAFKA, Francis J. - How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners.
M7269: KAFKA, Franz. - Brieven 1920-1924. Vertaling Nini Brunt.
Y1589: KAFKA, Franz. - Franz Kafka 1883-1924. Litterair Paspoort Augustus-September 1949. Nr. 29.
T4218: KAFKA, Franz. - De gedaanteverwisseling.
T3002: KAFKA, Franz. - Amerika. Vertaling Nini Brunt.
T3004: KAFKA, Franz. - De Chinese muur en andere verhalen.
H8165: KAHAN, Basil. - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
R5075: KAHN, Gustave. - Europas Frsten im Sittenspiegel der Karikatur.
W9304: KAHSNITZ, Rainer / Ursula Mende / Elisabeth Rucker. - Codex Aureus Epternacensis. Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
T2463: KAISER, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer. Deel II: Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur.
L9228: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen.
L2985: KAISER, L. - Quelques donnees concernant la relation qui existe entre la voix et quelques maladies chez les enfants.
T9956: KAL, Jan. - 100 doortimmerde sonnetten uit de jaren 1966 -1990.
L6865: KAL, Jan. - Praktijk hervat. 111 sonnetten.
Y2366: KAL, Jan & Hans van der Horst. - Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen.
Y2362: KAL, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten.
Y2361: KAL, Jan. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
Y2360: KAL, Jan. - Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts.
Y2357: KAL, Jan. - Chinese sonnetten.
Y2359: KAL, Jan. - Floroskoop: December.
Y2356: KAL, Jan. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer.
M0874: KAL, Jan. - Mijn manier. 144 Sinatra-sonnetten.
K9219: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
W0218: KALEIS, Huug. - Schrijvers binnenste buiten. Essays.
Y7165: KALENDER. - D. Drost & Zn. Koffie & Thee. Kalender 1937. Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Y3881: KALENDER. - Wilhelmina Kalender 1924.
R0709: KALENDER. - Kalender 1932. Katholieke Radio Omroep, Herengracht 118 Amsterdam.
T2220: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1950. Het Dubbele Anker.
Y2106: [VONDEL] KALENDER. - Kalender Joost van den Vondel 1679 - 1929.
Y2100: KALENDER. - Week-Kalender K.R.O. Katholieke Radio Omroep 1932.
Y2098: KALENDER. - De Britsche Overwinningen Kalender 1918. Zes losse tweezijdig bedrukte bladen. Januari t/m December 1918.
R7754: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1953.
Y2917: KALENDER. - Gemeentekalender 1985. Tweehonderd Vijftig Jaar Grafische Communicatie.
Y2908: KALENDER. PETERSEN, ELLY. - Hunde und Katzen Kalender 1960.
Y2898: KALENDER. - Kalender 1937. Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken.
Y2897: WILHELM LIMPERT KALENDER. - Kalender fur Pferdefreunde 1940. (Calender for horse lovers 1940).
R6274: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten.
Y2837: SANK GEORG KALENDER. - Sank Georg Kalender 1940. Froh im Sattel.
Y8144: KALENDER. - Verjaardagskalender: Willy Schermele. Vesta Maatschappij van Levensverezekering N.V. te Arnhem. Drie maanden op een blad.
Y8699: KALENDER. - Reinaert Kalender 1980. Illustraties van Wilhelm von Kaulbach voor de Goethe-editie van de Reynaert.
Y9934: KALENDER. - Literaire ontmoetingen. Van Gennep Amsterdam. Kalender 1982.
L8314: KALF, Jan. - Levensbericht van Martin Kalff.
L8052: WITKAMP P.H. en Martin Kalff. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levensschets.
L7156: KALFF, G. (ed.). - Dichters van den ouden tijd.
T6179: KALFF, Margaretha. - Uit den Strijd om het Recht.
H2167: KALFF, G. - Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger.
B7877: KALFF, S. (ed.). - Oost-Indisch landjuweel.
T0478: KALFF, J. - Eleonara Duse.
B4706: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
B4705: KALFF, G. - Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht.
B3911: KALFF, G. - Jacob Cats.
K3944: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
Y0947: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
Y0907: KALFF Jr., G. - De sage van den Vliegenden Hollander naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. Met platen en vignetten van Oswald Wenckebach.
Y8650: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
K9952: KALIN, Hans. - Das Basler Papier-Gewerbe in der Reformationszeit.
R3375: KALKWIEK, W.F. - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
T0353: KALMA-KOOPS, F. en J. Kalma. - Klassenstrijd en Religieus Socialisme.
T3955: KALMA, D. - Ljocht en Skaed. In mennich biskogings.
R3394: KALMA, J.J. - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
Y0529: KALMA, D. - Frysk Staverings-boekje. (for sels-studzje).
R8441: KALMA, D. - Brief oan de Noard Friezen.
Y1432: KALMA, D. - De Jongfryske Biweging,
H2708: KALMIJN-SPIERENBURG, Jo. - Bevrijding.
R3465: KALVEEN, C.A. van (ed.). - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften.
Y4624: KALVERSTRAAT. - Een stem uit de Kalverstraet.
R8080: KAM, Jan Gerrit. - Zes en twintig gedichten.
Y1057: KAM, G. van der. - Splinters. Verzameld voor het jonge Volkje.
R5808: KAM, J.P. van der. - De ontwikkeling der illegaliteit.
R0523: KAMERBEEK Jr., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick.
M8386: KAMERBEEK jr., Jan. - Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche pozie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais.
Y3600: KAMERBEEK, J. - "Steeds gaat het vers een eigen weg".
T6973: KAMERLING, Zeno. - De weg naar den wereldvrede.
Y0682: KAMERLING, Zeno. - Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders.
Y1384: KAMERLING, Z. - Pro en Contra. Inleiding gehouden voor de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen den Krijgsdienst den 7 September 1930 te Elspeet.
B2139: KAMERLINGH ONNES, O. - Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen.
T4478: KAMMERER, Felix (ed.). - Handleiding voor den Nederlandschen arbeider in Duitschland.
R8721: KAMMINGA, D.J. - Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
B4561: KAMP, J. - De nieuwe richting in de Nederlandsche Letterkunde.
B2513: KAMP, Herbert. - De geschiedenis van een minuut.
R7076: KAMP, A.F. - Humor en Gezag. Causerie.
T6885: [VONDEL] KAMPEN, N.G. van en J. de Vries (eds.). - Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk.
R7181: KAMPEN, N.G. van. (ed.). - Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk.
Y2485: KAMPENHOUT, F.W.J. van. - Brochure vermeldende de praktijken van den Finantieele Opmerker en hare uitgevers C. Rohling & Co., Heerengracht 291 te Amsterdam.
T6418: KAMPFFMEYER, Paul. - Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp.
B6797: KAMPHUIS, J. - De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.
B5903: KAMPHUIS, G. - Aarnout Drost en het Reveil.
B4403: KAMPHUIS, J. / J.P. de Vries en A.J. Verbrugh. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
K7390: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen.
Y3301: KAMPMAN, Arie Abraham. - De Historische Beteekenis der Hethietische Vestingbouwkunde.
T6763: KAMPVUUR. - Kampvuur Maandblad voor Jongeren. 1e jaargang, maart 1927.
W7811: KANITZ, F. - Handleiding voor De geschiedenis, de ontwikkeling en de kennis der meest eigenaardige vormen van de voornaamste ornamentstijlen.
B8524: KANNEGIETER, J.Z. - Amsterdam en de Vrede van Rijswijk.
R2779: KANT, Immanuel. - Ten eeuwigen vrede. Vertaald door A.P. Prins. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
Y3744: KANTON WEERT, Het. - Het Kanton Weert. Nieuws- en advertentieblad waarin opgenomen het Weekblad Het Land van Thorn. 49ste jrg. 1917 no. 30. 62ste jrg.1930. nrs: 33 en 34.
Y5905: DE NIEUWE FINANCIER EN KAPITALIST - De Nieuwe Financier en Kapitalist. Algemeene Financieele Courant. Onder redactie S.F. van Oss. 46ste jrg. No 6352. Woensdag 28 Juli 1920. Eerste blad. / 47ste Jrg. No. 6488, Vrijdag 24 Juni 1921. Eerste blad. Onder redactie van A. Ricardo.
W8557: KAPLAN, H.G. (Ed.). - A first census of incunabula in Australia and New Zealand.
Y6641: KAPP, Julius. - Richard Wagner zijn leven en werk. Vertaling Louis Landry. Met 47 afbeeldingen.
Y3924: KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. - Opmerkingen over de troonopvolging.
R9507: KAPPEN, O. van. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
B8636: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, Iohannes. - Memoria viri nobilissimi amplissimt, Iahaanis Cornelii van der Kemp,.... gymnasii Hagani curatoris, defuncti d. XXIII novembris MDCCCXXII, A. aet. LV. dicta d. I martii MDCCCXXIV.
L8888: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facera in het interdictum uti possidetis.
R5426: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, N.J.B. - Catalogus van de Bibliotheek over Oude Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Letterkunde en Opvoedkunde. Nagelaten door den heer N.J.B. Kappeyne van de Coppello.
MK0031: KAPR, Albert. - Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schnheit der lateinischen Buchstaben.
M6766: KAPR, Albert. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
L8284: KAPTEYN-MUYSKEN, G. - G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten.
Y8000: KAPTEYN, Floris. - Gongyla.
Y4018: KARAKTER. - Karakter. Geillustreerd blad voor Jonge Katholieken. 15 maart 1950 en 2 juni 1951.
Y0644: KARBRIEF [=REGLEMENT]. - Algemien Karbrief fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekenisse (It Frysk Selskip). 1883 + 1895 + 1947 + Kritekarbrief
K3873: KASSIES, Jan. - De toekomst van het Verzet.
B2190: KASSIES, Jan. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1989.
Y6020: KASTEEL-BALTUSSEN, M. (ed.). - Vrouwengids. Wegen en wendingen.
B5648: KASTELEIN, W. - Papiermolen 'De Schoolmeester' Westzaan.
Y9971: KASTNER, Erich. - Der Krieg sei aus! Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
T2045: KAT, J en R.E. Wierenga. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door...
T5025: KAT, J. en R.E. Wierenga. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt.
H8006: KATE, J.J.L. Ten. - De Schepping. Een gedicht.
K0380: KATE, J.J.L. Ten. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
L7737: KATE, J.J.L. Ten. (verzameld). - Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij.
Y7028: KATE, J.J.L. Ten. - Verhalen en vertellingen.
L6209: KATE, J.J.L. Ten (ed.). - Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave.
L5825: KATE, J.J.L. Ten. - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week.
R5089: KATE, J.J.L. Ten (ed.). - Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate.
B7503: KATE, J.J.L. Ten. - De Schepping. Een gedicht.
B7401: KATE, J.J.L. Ten. - Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen.
L8993: KATE, J.J.L. Ten. - Bladeren en Bloemen. Poezy.
B7330: KATE, J.J.L. Ten. - Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen.
B7289: KATE, J.J.L. Ten. - De jaargetijden.
T6871: KATE, J.J.L. Ten. - Voor hart, huis en leven. Gedichten.
T6872: KATE, J.J.L. Ten. - Dramatische Pozy. Faust - Maria Stuart.
R5538: KATE, J.J.L. Ten. - De eischen des tijds aan het Protestantismus.
T3320: KATE, J.J.L. ten. - Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo.
Y6567: KATE, J.J.L. Ten. - Stichtelijk huisboek.
K2223: KATE, J.J.L. Ten. - Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen.
H5918: De VRIJE KATHEDER. - Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder".
Y2367: DE VRIJE KATHEDER. - Er moet veel strijd gestreden zijn. Speciale Uitgave t.g.v. de bevrijding. Met foto's van Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Ad Windig, e.a.
Y4014: KATHOLIEKE SCHOOLBLAD, Het. - Het Katholieke Schoolblad. 13 Maart 1913. Op voor de Vrije School! Tweede Oudernummer. Redactie J.G. Suring.
Y4013: KATHOLIEKE WERKGEVER, De. - De Katholieke Werkgever. Jaargang 1947 nr. 9. 23 April 1947.
L8690: LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. - Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten].
R5935: KATOEN, Jan. - De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra.
R9311: KATTENBUSCH, F.F.W. - Tegen Dierenmartelen. Open brief aan den heer Joodschen, Medewerker van Het Vaderland.
M7711: KATZ, Elia. - Gewapende liefde. Vertaling Simon Vinkenoog.
T6354: KAUTSKY, Karl. - Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock.
T1873: KAUTSKY, Karl Johann. - Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits.
R4780: KAUTSKY, Karl. - Aus der Frhzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky.
R4763: KAUTSKY, Karl. - De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter.
R4747: KAUTSKY, Karl. - De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat.
B5899: KAUTSKY, Karl. - Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
R7408: KAUTSKY, Karl. - Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution.
R7362: KAUTSKY, Karl. - Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn.
Y7908: [DUMMY] KAWABATA, Yasunari. - Nagels in de ochtend en andere verhalen.
L7131: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter, Persephone en Mei.
B3419: [DRUKKERIJ TRIO.] KAZEMIER, G. - De kunst van het illustreren.
H6093: KEARNEY, Patrick J. - A history of erotic literature.
T1595: KEARNEY, Patrick J. - The Private Case, an Annotated Bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. With an Introduction by G. Legman.
L3956: KEBLUSEK, Marika. - De weg van het boek.
B9597: KEDWARD, Roderick. - De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis.
T5711: KEERSMAEKERS, Aug. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkrijg" (1853). Drie deeltjes.
K4903: KEERSMAEKERS, A. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank.
Y3374: DE KEERZIJDE NR. 1. - De Keerzijde nr. 1. VPRO-blad, dertiende jaargang nr. 3, spetember 1991. Nachtmerrie!
T3624: KEESING, S.G. en J.J. Poortier. - Cooperatie. Pro en Contra
R2760: KEESING, I.G. (ed.). - Querido's Initialenregister, betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied.
H7949: KEHRLI, J. Otto. - Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren.
H8292: KEIJSPER, Chantal (ed.). - En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.
R0246: KEIKES, H.W. - Och Heden Ja!
T4731: KEIP, H.F.J. - De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat.
B6387: KEISER, Jan Harm. - De getuigenissen der leden van het Koninklijk Geslacht in strafzaken (Art. 311 en volg. Wetb. v. Strafv.).
R6428: KEIZER, Madelon de. - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
T2040: KELDER, Jan Jaap e.a. - De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985.
H7496: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
B3642: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
K6628: KELK, C.J. & Halbo KOOL (ed.). - De liefde zingt in verzen.
K6462: KELK, C.J. - Een kind van Uncle Sam.
K6445: [SCHILLER]. C.J. KELK - Wilhelm Tell. Toneelspel in 5 bedrijven vrij naar Schiller voor marionetten bewerkt.
K6439: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6440: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
W5852: KELK, C.J. / Wim Alings jr. - Twee uitslovers.
Y0888: KELK, C.J. - Judaspenningen en Pauweveeren.
Y8051: KELK, C.J. - Egel en faun. Gedichten.
Y8473: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Moderne lyriek.
Y8474: KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). - Nieuwste dichtkunst.
T4705: KELLENAERS, A. - Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach.
H3657: KELLENDONK, Frans. - Letter en geest. Een spookverhaal.
Y1822: KELLENDONK, MATSIER, ROSENBOOM, e.a. - BZZLLETIN GELLUSTREERD - Nederlands beste korte verhalen in woord en beeld. [Bewerkingen van negen verhalen van hedendaagse Nederlandse auteurs tot stripverhaal. De redactie liet zich inspireren door de befaamde 'Illustrated Classcs'-reeks].
H7917: KELLER, Gottfried. - Romeo und Julia auf dem Dorfe. Novelle.
B5978: KELLER, Paul. - Droomen zijn bedrog. Sprookje voor groote menschen. Verlucht met teekeningen van Jo Spier. Bewerkt door Geert Schoonen.
T7192: [ALMANAK] KELLER, Gerard. (red.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1867.
B3075: KELLER, Gerard. - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten.
Y3602: KELLER, Gerard. - De Groote Oorlog. 1e aflevering.
R5359: KELLER, Gottfried. - Twee novellen van Keller. Vertaald door Herman Baccaert.
L7884: KEMP, Pierre. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
T2251: KEMP, Pierre. - Carmina Matrimonialia.
H4343: KEMP, Pierre. - Pacific.
H3989: KEMP, Mathias. - Onder de rosse komeet.
B0105: KEMP, Pierre. - Vijf families en een poederblauw.
H1291: KEMP, Pierre. - Het wondere lied.
L5674: KEMP, Pierre. - Verzameld Werk. Drie delen.
B8423: KEMP, Pierre. - Phototropen en Noctophilen.
T0214: KEMP, Pierre. - De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten.
L1447: KEMP, Henk. - Camphuysen, een strijder voor practisch christendom en geestelijke vrijheid.
B5052: KEMP, Henk en Piet Maree. - Twee poppen op stap.
R9219: KEMP, Math. - Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven.
W8231: KEMP, Mathias. - Ravijnen, verzen.
R8683: KEMP, Pierre. - Fugitieven en constanten.
W6862: KEMP, Pierre. - Standard-Book of Classic Blacks.
B2407: KEMP, Pierre. - Een ding beseffen.
B1712: KEMP, Pierre. - Emeritaat.
B1606: KEMP, Pierre. - Speelgoed-tentoonstelling.
T4867: KEMPEES, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Tweede stukje.
T7664: KEMPEN, Michiel van. - Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West.
R0315: KEMPEN, Michiel van. - Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen.
Y3836: (KEMPIS) KEMPEN, Thomas van. / Leo Balet. - Hofje van Rozen.
L2893: KEMPERS, Bram. - 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in Amsterdam.
Y3845: KEMPIS, Thomas a. - It Neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de Vries.
Y3830: KEMPIS, Thomas a. - Over de navolging van Christus. (Het Gulden Boekse).
K3814: THOMAS A KEMPIS. - Thomas A Kempis en de Moderne Devotie. Tentoonstellingscatalogus.
E0034: KENDALL, Timothe. - Flowers of Epigrammes. Reprinted from the original edition of 1577.
T4473: KENIS, J.B. - De arbeidsdienst in Duitschland. Geschiedenis - Zending - Organisatie.
B8569: KENNEDY, Paul E. - Modern display alphabets. 100 complete fonts. selected and arranged from the Franklin Photolettering Catalogue.
E0132: KENNY, Nick. - How to Write, Sing and Sell Popular Songs.
H3462: KENT, C. en M. Cooper. - Druktechnieken in uw vrije tijd. Lino, kollage- en zeefdruk.
K6987: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Lo Stutvoet, Helen Knopper, H. van Waarsenburg, R.A. Cornets de Groot, A. Rosema, Jaap Meijer, Henk Kooyman, Wim Hazeu, Rene Gysen, M. Wauters, P. van Dijk.
B1930: KENTERING. - Het andere Belgie....
Y5527: KEPPER, G.L. - Herinneringsbladen uit het openbaar leven van Koningin Wilhelmina.
Y3489: KEPPER, George Lodewijk. - Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst.
B8738: KERBAKER, Andrea. - Bericht vanaf de plank. Autobiografie van een boek. Vertaald door Wilfred Oranje.
L4618: KERCKHOVE, Remy C. van de. - Gedichten voor een Kariatide.
T7276: KERCKHOVE, Remy C. van de. - Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen.
L9098: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
B6639: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
M6468: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Papyriana.
M6472: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn. [over Balzac].
M6459: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Van minnaars en dwazen in Boekenland.
M6462: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
M3336: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant 1706 - 1790.
K3921: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Terloops ook drukker. [over Beaumarchais].
R3265: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Caracteren.
B1672: [DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] Kerdijk, F. - Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans.
Y6212: KERDIJK, F. - Speels alfabet voor grote kinderen. Tekeningen van D. van Dijk.
Y8509: [BODONI] Kerdijk, F. - Voorrede uit het Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Vertaald door F. Kerdijk.
Y3867: ZUIDER-KERKBODE. - 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y4102: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 11e jaargang zaterdag 24 october 1896 no 4. / 12e jaargang zaterdag 3 september 1898 no 49.
Y4667: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 23e jrg. zaterdag 1 Mei 1909 No. 31. Loof den Heer, mijne ziel. Geboorte Koningskind.
Y3234: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - Toen juichte het gansche volk. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der Regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina.
Y7333: GEREFORMEERDE KERKBODE. - Gereformeerde Kerkbode Orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam. no 818 Zaterdag 1 Mei 1909. 16de jaargang.
L6945: KERKHOFF, Emmy. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B6697: KERKHOFF, Joh. B.P. & Alexander de Haas jr. - Kunst in karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
L1216: KERKHOFF, Emmy. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B4396: KERKHOFF, Emmy. - De kunst der stijlinterpretatie. Een pleidooi voor functionele stilistiek.
Y9447: [SPINOZA] KERKHOVEN, Jaap. - Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context.
T7364: KERKMEIJER, J.C. - Catalogus D. der kaarten in het West-Friesch Museum te Hoorn. 1931.
T3297: KERL, M. - Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging?
Y0541: KERLING, J.B.J. - Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
R4495: KERMENE, Ronan de. - Camille le Mercier d'Erm. Etude biographique et critique, suivie d'une Bibliogaraphie et d'un choix d'appreciations, avec un portrait-charge par Jac. Pohier.
Y3933: KERMISGIDS. - Kermisgids. Vakblad voor de Nederl. Kermisbedrijven uitgegeven door de Nederl. Ver. van Kermisvakgenoten Ons Belang. Jaargang 1952 , 5 juli no. 13.
B7680: KERN, H. e.a. - Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche pozie.
Y3325: DE NIEUWE KERN. - 1: Europese vernieuwing. 2: Friedrich Engels en onze tijd. 3: Rentenierspolitiek. 4: Cultuurspiegel. 5: Maandoverzicht. 6: Boekbespreking.
Y3324: DE NIEUWE KERN. - 1: Hitler-lente 1936. 2: Adolf Hitler. 3: De onbekende mensch. 4: Grenzen en mogelijkheden van het Plan. 5: Boekbesprekingen.
Y1192: KERN, H. - Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche Taal. 2e stukje.
T7740: KERN, H. - Rassen. Volken. Staten.
T6595: DE NIEUWE KERN. - De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12.
T2658: KERNKAMP, J. - Johan van der Veken en zijn tijd.
L5848: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie.
B6499: KERNKAMP, J.H. - Uit de jeugdjaren der Pers. Lezing gehouden op 20 Mei 1939.
L0862: KERNKAMP, G.W. - Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies.
R9312: KERNKAMP, J.H. - Economisch-historische aspecten van de literatuurproductie.
R3902: KERNKAMP, Willem Jan Arend. - De Islam en de vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'Nida' lil-djins al-latif.
R1565: KERRSMAEKERS, A. - Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858).
Y2118: KERS, P.J. - Onze Keuken. Radio Kooklessen bundel 6. Wild en gevogelte - Compotes en moes - vruchtensoepen.
T9389: KERSTEN, G.H. - Gebroken bakken.
R9313: KERSTENS, P.A. - Luctor et Emergo.
Y0491: KERVYNDE LETTENHOVE, M. - Histoire de Flandre. Tome premier 1700 AV. J.C. - 1278 Ap. J.C. Tome Second 1278-1383.
L6312: KESNIG, H. - Fabrieksmenschen. Spel van leed en strijd, in 4 bedrijven.
Y1414: KESPER, L.A. - Summiere Inventaris van de Archieven van het Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda.
T0141: KESSEL, Karel van. - De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam.
Y1436: KESSEN, A. - Cultuurhistorische parallellen in het Midden- en Beneden-Maasgebied 11e tot 14e eeuw.
T7330: KESSEN, A. - Het vraagstuk der Annexatie.
T7984: KESSLER, Gustav. - Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
R4717: KESSLER, Otto. - Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung.
Y1040: KESSLER, Beppe. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
B4680: KESTELOOT, L. - De voorstelling van het Booze Beginsel.
T9354: KESTEN, Hermann. - Hymne fur Holland.
W1093: KESTEREN, P. van. - Samenstelling van lettervormen.
Y9131: KET, Dick. - Dick Ket 1902-1940. Herdenkingstentoonstelling.
T5359: [COHEN] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen in onze tijd.
T7764: KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
Y9540: [SPINOZA] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen III: Spinoza.
Y9541: [SPINOZA] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen III: Spinoza.
Y4495: WA-KETTING. - Die Wa-Ketting (Sewende Skakel). Bijgevoegd (Eerste skakel) + (tweede Skakel) + (Pamflet-reeks no. 1)
T4004: KETTMANN, L. - De Schijnvriend. Dramatische Schets.
T4371: KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. - De waarheid over Pruisisch-Duitschland.
B8045: KEUCHENIUS, E.A. - Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn.
P1601: KEULEN, Mensje van. - De avonturen van Anna Molino. Illustratiers Peter Vos.
H8414: KEULEN, Mensje van. - Het andere gezicht. Verhalen.
T8459: KEULEN, Mensje van. - Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte.
W3996: KEULEN, Mensje van. - Lotgevallen. Balladen.
B1487: KEULEN, Mensje van. - Eerst de muziek.
L0727: KEULS, Yvonne. - Daniel Maandag.
K7485: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp. Verzen.
Y3495: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman.
B0534: KEULS, H.W.J. - Vlucht en bezinning. Keuze uit eigen werk. Inleidend essay van Paul Rodenko.
T5706: KEUNING, Nico. - Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk.
R5209: KEUNING, J. - Petrus Plancius: Theoloog en Geograaf 1552-1622.
K8809: KEY, Ellen. - Levenslijnen. Uit het Zweedsch vertaald door Anna Verschoor.
B9761: KEYAERST, R. - Catalogus der Bibliotheek van wijlen Fernand Toussaint van Boelaere. Nederlandse en Vlaamse Schrijvers. Bibliothque Fernand Toussaint van Boelaere Ecrivains de langue Franaise.
B9500: KEYES, Roger S. - Eight Hundred Years of Japanese Printmaking. From the Collection of Dr. and Mrs. James B. Austin.
H9503: KEYES, Thom. - All night stand. Roman uit de popwereld. Vertaling Jan Donkers.
L2563: KEYMEULEN, Paul van. - Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout.
B8667: KEYSER, Marja et al. (eds.). - Frederik Muller 1817-1881. Leven en werken.
T7715: KEYSER, Paul de. - Salighe meditacie des lijdens ons liefs Heeren op die seuen ghetiden (antw. Thomas vander Noot, c. 1505). Litterair historische en bibliographische inleiding van P. de Keyser.
Y8015: KEYZER, Tz., T. - Pensees. pozie.
T8856: KHAYYAM, Omar. - Rubaiyat.
R4404: KHAYYAM, Omar. - Rubiyt.
Y3672: KHAYYAM, Omar. - The Rubaiyat of Omar Khayyam.
B3028: KHAYYAM, Omar. - Rubaiyat of Omar Khayyam with illustrations and decorations by Willy Pogany.
T9739: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 2.
T9741: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 4.
M6685: KHAZAI, Khosro. - Naissance et evolution de l'ecriture.
B7353: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
A0612: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
Y8619: KIAULEHN, Walther. - Mein Freund der Verleger. Ernst Rowohlt und seine Zeit.
K0816: KIBEDI VARGA, A. - De dichter en de dingen.
R9547: DE NEVEN KIEKEBELT (eds.). - Na de dood van Willem Frederik Hermans.
T8381: KIERKEGAARD, Soren. - De naakte waarheid. Aforismen en andere korte notities. Een keuze samengesteld en vertaald door W. R. Scholtens.
T6961: KIES, Paul. - Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen.
R8975: KIES, Ch. - Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden.
T2284: KIESLINGER, Franz. - Glasmalerei in Osterreich.
B6115: KIESSLING, Nicolas K. - The Legacy of Democritus Junior, Robert Burton. An exhibition to commemorate the 350th anniversary of the death of Robert Burton (1577-1640).
T1911: KIESTRA, D.H. - Efter it oargel. Fersen.
Y2448: KIEVIET, C. Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.
B5566: KIEVIET, C. Joh. - Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
T4646: KIEVIET, W.H. - Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering.
Y8171: KIJK. - Kijk. Het heden in woord en beeld nrs: 17-18-19.
T5737: KIKERIKI. - Kikeriki ! Ernst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 7 Januari 1895 t/m 23 December 1895. Jaargang 1895.
Y4093: KIKERIKI ! - Kikeriki! Erst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 12 losse afleveringen.
Y2460: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III. 1817-1890.
E0016: DE KIM. - De Kim literair pamflet nr. 6/7. Film en roman. The film and the novel.
M9700: KINDERSLEY, David. - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass and on paper.
W7200: KINDERSLEY, David. - Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice.
T7114: EEN KINDERVRIEND. - Philippus Melanchton. Vijf beteekenisvolle woorden, die aan Duitschlands tweeden Hervormer herinneren.
T7113: EEN KINDERVRIEND. - Teodorus Bez, de trouwe vriend van Calvijn.
T6666: KING, Martin Luther. - Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham.
K9213: KINGSLEY, Charles. - Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaald uit het Engels door S.B. Voorrede: J.H. Gunning.
Y2481: KINTS, C. van. - Het Goed Regt der Roomsch-Katholijken tot een concordaat.
T4289: KIPLING, Rudyard. - Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw.
Y2467: HARA KIRI. - Hara-Kiri. Album bete et mechant. N2. Numeros introuvables (a partir du N45 nov. 64 au N48 Fev. 1965) .
Y8128: HARA KIRI. - Hara Kiri. Journal bete et mechant no 219. Decembre 1979. Bokassa a mange le petit Jesus.
R9150: KISMAN, A.K. - Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld.
B5761: KIST, N.C. - Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk.
Y1847: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden. Met eene gekleurde afbeelding.
Y4123: KIST, N.C. en H.J. Royaards. - Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis. Negende deel.
R4923: KITCHEN, Paddy. - Poets London.
R8730: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer.
L3820: KJELLAND, Alexander. - Vergif. Een roman uit het Noorsch vertaald door Marg. Meyboom.
T5691: KJER, Henny. - Passepartout Nr. 4. September 1968.
L7360: KLAASE, Piet. e.a. - Kinderen uiten zich IV. Pleidooi voor kunstzinnige vorming.
T6608: KLAASE, Piet. e.a. - Kinderen uiten zich. Een pleidooi voor het vertrouwen in het uitdrukkingsvermogen.
T2746: KLABER, Kurt. (ed.). - Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg.
B9518: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
Y0780: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
M5160: KLANT, J.J. - Hollands Diep. Geillustreerd door Jennie Dalenoord.
Y0262: KLAREN, A.K. - Om onzer kind'ren wil. [alcoholbestrijding].
T2145: KLARENBEEK, A. - Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden.
R4582: DE KLAROEN. - De Ridderorden-Quaestie en Succes Politiek.
Y9636: [TAO] KLAUS, Hilmar. - Das Tao der Weisheit. Laozi - Daodejing.
H1364: KLAUTZ, J.P. - Rede t.g.v. de inwijding van het nieuwe Elseviergebouw aan de Spuistraat te Amsterdam [op] 12 maart 1952.
B5408: KLAVER, A. - Het Nieuw-Malthusianisme.
Y9222: KLAVER, A. - Berusting. Verzen.
T8216: KLAVEREN, P. van. - Voorbij mijzelf.
Y0008: KLEE, Paul. - Fifty drawings by Paul Klee.
L5753: KLEEREKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen.
T6502: KLEEREKOPER, A.B. - De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp.
T6501: KLEEREKOPER, A.B. - Niet met de waapnen der barbaren!
T6499: KLEEREKOPER, A.B. - Tweede 1 Mei-Preek.
T6498: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-Preek.
Y0134: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T6408: KLEEREKOPER, A.B. - Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934.
T6403: KLEEREKOPER, A.B. - Verzamelt U en laat ons gaan.
T6404: KLEEREKOPER, A.B. - Uit de stilte. Kerstbrochure.
T6405: KLEEREKOPER, A.B. - De S.D.A.P. en de oorlog.
T6406: KLEEREKOPER, A.B. - Weg met de doodstraf!
T6407: KLEEREKOPER, A.B. - Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel.
T6402: KLEEREKOPER, A.B. - Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers.
Y0599: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T7925: KLEEREKOPER, S. - Enige beschouwingen over het verband tussen economische theorie en de productieverhoudingen in het bijzonder met betrekking tot de economie van de K'voetsoth.
Y7405: KLEEREKOPER, A.B. - Wij willen onszelf zijn en blijven. (Een koninklijk woord).
R8805: KLEEREKOPER, A.B. - De Russische Revolutie.
Y6054: KLEEREKOPER, S. - De toekomst van de democratie. Een beschouwing over de politieke partijvorming, meer in het bijzonder in verband met het socialisme.
R7733: KLEEREKOPER, A.B. - Een vaste burcht. Een woord van den dag op Kerstmis 1932.
R7396: KLEEREKOPER, A.B. - Als het 's winters koud is...
R7370: KLEEREKOPER, A.B. - Het Jeugdparool van deze tijd.
R7357: KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers.
R7355: KLEEREKOPER, A.B. - Het brandend braambosch. Een tijdrede.
R6622: KLEEREKOPER, A.B. - Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden.
T7713: KLEEREKOPER, A.B. - Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde.
T6562: KLEEREKOPER, A.B. - Klasse-Justitie.
R5313: KLEERKOOPER, M.M. en W.P. van Stockum. - De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Vijf delen.
K9574: KLEFFENS, E.N. van. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
T4489: KLEFFENS, E.N. van. - Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken.
Y0967: KLEFFENS, Eelco Nicolaas van. - De Overweldiging der Nederlanden. (The rape of the Netherlands).
R8473: KLEI, Jac. van der. - Gids voor Friesland.
T2185: KLEIJN, L.J. (vertaald). - De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein.
T5293: KLEIJN, Stef. - De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid.
R7262: KLEIJN, L.J. - Bij de Belgische Socialisten.
B8966: [BREUGHEL]. KLEIN, H. Arthur (ed.). - Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder.
B5705: KLEIN ESSINK, Selma. - Visiuele partituren.
Y3529: KLEIN, F.H. - Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen.
K0701: KLEIN, P.W. & M.A.V. Klein-Meijer. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
Y3227: KLEIN, Rudolf. - Felicien Rops.
M2119: KLEIN, Manfred/Y. SCHWEMER-SCHEDDIN/Erik SPIEKERMANN. - Type & Typographers.
T3911: KLEINMAN, Philip (ed.). - World Advertising Review 1986/7, Modern Publicity Volume 55.
L6097: KLERK, C.R. de. - Liturgische pozie. Een Violier-lezing.
T1180: [VONDEL] Klerk, C.R. de. - Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen.
L1481: KLERK, C.R. de. - Vaderlandsche Nieuw Klassieke Beschouwingen.
T9811: KLERK, C.R. de. - Van Doctor Kuyper, Meester Bilderdijk en Vader Cats.
T3053: KLERK, Joost de. - De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad.
R5030: KLERK, C.R. de. - Sint Augustinus. Cultuurbeschouwingen. I. Tot Augustinus' schrijversleven. II. Erasmus als uitgever van Augustinus. III. Het gebed der alleenspraken van Augustinus. IV. 430 - 28 augustus - 1930: Sint Augustinus' Dies Natalis.
H2202: KLESSE, Brigitte. - Glassammlung Helfried Krug. Deel II.
MK0157: KLEUKENS, Ch. H. - Die Kunst der Letter.
B5109: [BOLLAND] KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
R3814: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Dialektiek contra axiomatiek. Een confrontatie tussen Spinoza en Hegel onder methodologisch opzicht. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1974.
R3801: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - De methodologische functie van de godsidee. Een beschouwing n.a.v. het Vertoog over de verbetering van het verstand. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 11 mei 1985.
Y9469: [SPINOZA] KLEVER, Wim. - De spoken van Hugo Boxel.
Y9473: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Spinoza's methodebegrip.
Y9476: [SPINOZA] KLEVER, Wim. - Een zwarte bladzijde? Spinoza en de vrouw.
Y9477: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Insignis opticus. Spinoza in de geschiedenis van de optica.
Y9478: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Spinozisme in het geding tussen Hulsius, Braunius en Bernoullius. Een Gronings debat anno 1702.
Y3772: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. Derde deel.
R8571: KLEYKAMP, C.G. en Luc. Willink. - De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars, met medewerking van H. Majesteit de Koningin en tal van Nederlandsche kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, tooneelspelers.
Y1538: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. 6e deel.
H5948: KLIEMANN, Horst. - Korn, Mohn und Queke auf dem Acker des Buches.
T7792: KLIJN, C.H. - De stakingen in het havenbedrijf te Amsterdam.
T6287: KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. - Lippe. Het stamland van Prins Bernhard.
R3800: [SPINOZA] KLIJNSMIT, A.J. - Spinoza and grammatical tradition. A lecture, delivered at Rijsburg, 11 May 1985.
L6580: KLIKSPAAN. - Studenten-typen.
B2591: [BROUWER] KLINGE, Margret (ed.). - Adriaen Brouwer / David Teniers the younger. A loan exhibition of paintings.
K0880: KLINGSPOR. - Museum Klingspor-Museum Offenbach.
Y6998: KLINKENBERG, Gerard van. - Geloof is maar geloof. Gedichten.
R1886: KLINKENBERG, Gerard van. - Empedokles in ongenade. Gedichten.
B6683: KLINKENBERG, Gerard van. - Tusschen sterren en steenen. Gedichten.
L2036: KLINKENBERG, P. - De Restauratie 1815-1830. Cultuurgeschiedenis van West Europa.
M0059: KLINKENBIJL, Cor. - Diafragma. Gedichten.
H4534: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
T5344: KLOEK, Wouter Th. - Een huishouden van Jan Steen,
L9264: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
K9546: KLOEKE, G.G. - Deftige en gemeenzame taal.
K9065: KLOEKE, G.G. - De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans.
K5456: KLOEKE, G.G. - Uitgave van 'Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia' (In Franse en Vlaamse Taal) In 1549 te Antwerpen verschenen.
T2396: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
Y0420: KLOKMAN, Egbert. - Klein vertoog. Gedichten.
R4567: KLONNE, B.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878.
R8641: KLONNE, B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler.
R6275: KLONNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam.
H4719: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904.
R0245: KLOOS, Willem. - Letterkundige inzichten en vergezichten VI. Nieuwere literatuurgeschiedenis (XI).
H2344: KLOOS, Willem en Albert VERWEY. - De Onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek.
H1187: KLOOS, Willem. - Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick.
H0418: KLOOS-Reyneke van Stuwe, Jeanne. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
H0421: KLOOS, Willem / Jeanne Reyneke van Stuwe. - Liefdesbrieven van juni 1898 tot 7 september 1899.
T1120: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, Jeanne. - Gevoelsbeschaving. Handboek voor huis- en gezelschapsleven.
B6834: KLOOS, Willem. - pozie en Proza.
B5168: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
B5170: KLOOS, Willem. - Letterkundige inzichten en vergezichten IV. Nieuwere literatuurgeschiedenis (IX).
H8440: KLOOS, Willem. - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken.
B4206: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
M6888: KLOOS, Willem. - Verzen deel I.
K6283: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
W5070: KLOOS, Willem. - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
Y6467: KLOOS, Willem. - Rhijnvis Feith. Bloemlezing met inleiding.
Y0874: KLOOS, Willem. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
Y0872: KLOOS-Reyneke van Stuwe, Jeanne. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
T1208: KLOOSTER, W.G. - Bij de opening van het P.C. Hoofthuis.
T5772: KLOOSTERMAN, A. - Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
T4858: KLOOT MEIJBURG, Herm. van der. - De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje. Met 18 afbeeldingen.
R4070: KLOPGEEST. - De Klopgeest: Gerrit Komrij: Oudejaarstoespraak 1974. Johan Diepstraten: Trolsky is moe van persmuskieten + vervolg. Louis Davids: Boffie. Thijs Kiekebelt: Bewijs uit het gerijmde. Hans Dorrestijn: Maandagmorgen. Willem Iependaal: Over De verteller verteld.
T6304: KLOSS, M. - De kamer-gymnastiek voor het vrouwelijk geslacht. Voor Nederland bewerkt door H.W. Bloem; met een voorberigt van G.A.N. Allebe. Voorzien van 26 houtsnede-figuren.
K9461: KLOSTERBERG, Brigitte (ed.). - ABC-Buchlein und Bilderbibel. Kinder- und Jugendliteratur in Franckens Stiftungen.
Y1668: KLOTERS, Jacques en Kick van der Veer. - Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988.
T9318: KLUITMAN, M.H. - 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen.
Y6385: KLUWER, A.E. - Uitgeverij N.V. Uitgeversmaatschappij A.E. Kluwer, Deventer. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L2740: KLUYVER, A. - Over het woord Massicot als naam van eene verfstof.
L2741: KLUYVER, A. - Over de geschiedenis van het woord Gids.
L2710: KLUYVER, A. - Gissingen in verband met het woord Labberdaan.
B6847: KLUYVER, A. - Levensbericht van Dr. J. te Winkel.
L0541: KLUYVER, A. - Het Nederlandsch en de wereldtalen.
K9548: KLUYVER, A. - Eenheid en verscheidenheid in de taal.
H1023: KNAP, Henri. - Appels in het gras.
B9739: KNAP, Henri. - Met alle respect. Een boekje voor de vrouw, voor de vrouw achter het stuur.
H6028: KNAPPE, K.A. - Durer. Het volledige grafische werk.
R5738: KNAPPERT, H.E. - Van Oude Tijden. Schetsen uit Haarlem's verleden.
L5649: KNAPPERT, L. - Spectatoriale Vertoogen.
B9731: KNAPPERT, L. - Afscheidscollege. Leiden, 29 Mei 1933.
B2626: KNAPTON, Jean Hilary & Heinz Schneeweiss. - Heute mich, morgen dich. Eine Geschichte.
W2947: KNECHT, Cor. - Gedichten.
R0423: KNEL, J. - Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer.
L6343: KNEPPELHOUT, J. - Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet.
P2819: KNEPPELHOUT, J. - In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld.
R8139: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst.
R8107: KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, Peter van (Red.). - Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag.
Y5823: KNIGGE, Adolph Freiherr von. - ber den Umgang mit Menschen.
H7952: KNIGHTS, Charles. C. - The business man's guide to printing.
E0155: KNIJP. - Knijp. Maandboek voor iedereen. Nr. 2.
B4971: KNIPPENBERG, H. - Sintermertes vengelke.
K7500: KLEIJNTJENS. J. en H. H. Knippenberg. - Limburgsche Sagen. Met teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben.
B2393: KNIPPENBERG, W.H.Th. en Frans Oudejans. - Katholiek woordenboek.
T6766: KNIPPENBERG, H. - Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift.
R5817: KNIPPENBERG, H. - Dr. Michael Smiets herdacht.
B5313: KNIPPENBERG, H.H. - Reyer Anslo zijn leven en letterkundig werk.
H6463: KNIPPING, John B. - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderkunst.
Y1210: KNITEL, Fr. - Louis Veuillot. De man en zijn werk I & II.
R5878: KNOBEL, F.M. - Oostersche verpoozingen.
Y7994: KNOBEL, Bruno. - Veel geluk met de sterren. De twaalf tekens van de dierenriem en hun onloochenbare invloed op de mensen. Vertaald en van voetnoten voorzien door Remco Campert.
L8270: KNOL, D. - Ziekteverzekering zoals deze wordt uitgeoefend door de G.B.V.
T8509: KNOL, Henk. - Toch maar de tuin geruimd.
T8508: KNOL, Henk. - De overtijd. Gedichten.
T8420: KNOL, Henk. - Houdbaar stof. Gedichten.
Y9453: [SPINOZA] KNOL, Jan. - Waarom hield Spinoza zijn "Korte verhandeling" voor gezien?
T2566: KNOOP, Herm. - Een Theater in Dachau.
Y2271: KNOOP, Rens van der. - Twee mannen spreken elkaar onopgemerkt aan. Gedichten.
T4301: KNOOP, J.S.A.M. - De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies.
M9571: KNOPPER, Helen. - Foto's geknipt voor dromen.
M4918: KNOPS, Mathieu. (samenst.). - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg
Y2738: KNOTS. - Knots. Blad voor Amsterdamse Jongeren. 1e jaargang 1952. nrs. 1 en 2.
Y0756: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
H4916: KNUTTEL, G. - Der Voghelen Sanck. Een oud lied verlucht door ....
R1605: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero. Poeet en Amsterdammer.
T7580: KNUTTEL, G. - Jan Sluijters.
K2366: KNUTTEL, Gerard. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
Y9928: KNUTTEL Dzn, P. - 30 november 1813-1863.
R1660: KNUVELDER, Gerard. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans. (W.F. Hermans -H. Mulisch - Jos. Panhuijsen).
L3609: KNUVELDER, Gerard. - Zwervers.
B7443: KNUVELDER, Gerard. - Albert Verwey herdacht.
L2717: KNUVELDER, Gerard. - Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen).
K7897: KNUVELDER, Gerard. - Stijn Streuvels.
K7565: KNUVELDER, Gerard. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
R7776: KNUVELDER, Gerard. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
Y1842: KOBUS, J.D. - Rietcultuur en Suikerfabricatie in Engelsch-Indie.
T5537: KOCH, J.K. - Rijken en Armen.
W8999: KOCH, A.G.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
T5061: KOCH, Herman. - Het diner.
Y7829: KOCH, Herman. - Geachte heer M.
Y8933: KOCH, Herman. - Hansaplast voor een opstandige. De beste korte verhalen van Menno Voorhof.
T3919: KOCK, Erich. - Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945.
B9542: [MULTATULI] KOCK, W.H.W. de. - Lebak en de Max Havelaar. Met een voorrede van J.H. Valckenier Kips.
Y4408: KOCK, Paul de. / Henry de Kock. - I: Un monsieur tres-tourmente. II: Les onze nuits de Jane. Confessions d'une jolie femme. III: Les petits chiens de ces dames. IV: Minette. 4 volumes.
K7801: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop een mens in de strijd voor het Socialisme.
L1294: KOEKEBAKKER, J. - Wetenschap in samenwerking.
P2037: KOEMAN, Henk. - Spreken of zwijgen. Gedichten.
B0311: KOENEN, Marie. - La sunkrono. (el: Sproken en Legenden Fabeloj Kaj Legendoj). el la nederlanda lingvo tradukis P. Ch. M. van de Vijver.
R0838: KOENEN, M.J. en J.F.P. van Anrooy. - Klassiek Handwoordenboekje.
H4911: KOENEN, Liesbeth / Rik Smits. - Peptalk in het boekenbedrijf.
L5583: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen.
L4811: KOENEN, Marie. - Davids overwinning. Openluchtspel met gesproken koren.
B6252: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.
K7326: KOENEN, Marie. - Van wenschen en wonderen. Sprookjes en legenden.
K7030: KOENEN, Marie. - Limburgsche verhalen.
K7029: KOENEN, Marie. - Limburgsche verhalen.
T7174: KOENEN, H.J. - Levensbericht van Mr. C.J. van Assen,
Y6555: KOENEN, Marie. - Verzen.
Y9054: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp.
Y4095: DE ZEEUWSCHE KOERIER. - De Zeeuwsche Koerier. 44ste Jaargang, No. 3573. Maandag 3 Februari 1930.
Y8217: HOUDT KOERS! - Houdt Koers! Verkiezingsorgaan van de afdeeling Rotterdam van den Vrijzinnig Democratischen Bond. 8e jaargang Maart 1933 No. 1.
L6258: KOESEN, Jan. - De kunst van boekverbranding.
Y7094: KOETSVELD, C.E. van. - Godsdienstige en zedelijke novellen. Derde verzameling.
B7907: KOETSVELD, C.E. van. - Ideaal en werkelijkheid.
Y3785: KOETSVELD, C.E. van. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Tweede verzameling.
T0360: KOETSVELD, C.E. - De Christelijk-Historische Unie.
R7999: KOETSVELD, C.E. van. - Snippers van de schrijftafel.
Y6551: KOETSVELD, C.E. van. - De oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars.
R3935: KOETSVELD, C.E. van. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
Y1135: KOETSVELD, C.E. van. - De Oude Thomas. Eerste leesboekje voor Christelijke Volks- en Armenscholen.
L6212: KOEVOETS, Pamela. - Groot portret van het water. Met beeld van Mieke Gerritzen.
Y3885: KOFF, J.W. de. - Feestzang 12 Mei. 1849-1974. Wijze: De Koning Leev.
Y2437: KOGAN, Moissy. - Moissy Kogan. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag 1879 - 1942 - 1979.
T2268: [WILDE] KOHL, Norbert (ed.). - Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl.
L2616: KOHL-Weigand, Franz-Josef. (Ed.). - Albert Weisgerber 1878 - 1915. Handzeichnungen und Aquarelle.
R5806: KOHLER, W.C. - Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
T5824: KOHNSTAMM, Carla. (red.). - Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk.
K2082: KOHNSTAMM, Dolph & Elly CASSEE (eds.). - Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
B9543: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
Y5759: KOK, A. - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
L4440: KOK, A.S.(ed.). - The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one.
L2098: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
L1269: KOK, J. - De Arte Formulas Praescribendi et Praeparandi.
Y2178: KOK, Jacobus - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
R4267: KOK, P. - Reclame-schilderen en -teekenen.
Y6384: KOK, J.H. - Uitgeverij N.V. Mij. J.H. Kok, Kampen. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
W3064: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
Y2377: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (Red.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 8e jaargang 1903. Nr. 1-50.
Y2376: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (Red.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 7e jaargang 1902. Nr. 1-50.
T0034: KOL, Mevrouw Nellie van (red.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 11e jaargang 1906. Nr. 1-50.
R9785: KOL, Nellie van. - Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol.
R3851: KOL, H. van. - Weg met het opium.
Y1116: KOLB, C.F.A. en M. Henriques Pimentel. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Naar het Hoogduitsch bewerkt.
T0096: [SPINOZA] KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries.
T9996: KOLFF A.Qzn., C. - Wat heeft de Nederlandsche Tabaks- en Sigarenindustrie van eene verhooging der Tabaksbelasting te verwachten?
R9064: KOLFF, A.H. van der. - Schrijf het antwoord. Opgaven voor het hoofdrekenen voor de Lagere School. Zesde leerjaar.
R6670: KOLFF, G.H. van der. - De moeilijkheden rondom het integratievraagstuk voor landen in versnelde sociaal-economische overgang.
R2744: KOLK, Herman. - Compenseren voor een taalstoornis.
L8431: KOLKMAN, Marten. [K.H. Heeroma]. - Sonnetten.
R7344: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
R6804: KOLLEWIJN, A.M. en M.J. Kollewijn. - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913.
T2964: KABOUTER-KOLONEL. - De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2.
Y3743: KOLONIAAL WEEKBLAD, Het. - Het Koloniaal weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West. 31ste jaargang 1931. nrs: 9 - 10 - 29.
R0544: KOLTHEK, H. - Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
B9620: KOLTHEK Jr., H. & J. Oudegeest. - Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
T6924: KOLTHEK, H. - Militairisme, socialisme en roode legers.
Y9374: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de encyclopedie der rechtsgeleerdheid aan de UvA op maandag 26 mei 1975.
Y1416: VERDEDIGINGS-KOMITEIT. - Het Proces. Jamar, Longville, Luys, Mahlman.
Y7513: KLEIN KOMPAS. - Klein Kompas, Jongeren Organisatie der Katholieke Volkspartij in de Statenkring Heerlen. 1-3 October 1949.
Y9263: HET KOMPAS. - Het Kompas. Nederlands Onafhankelijk en Actueel Weekblad. 3e jaargang Recapitulatie nummer. De ondergrondsche beweging der Nazi's.
H7748: KOMRIJ, Gerrit. - Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Tekstboek.
K0834: KOMRIJ, Gerrit. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
H6540: KOMRIJ, Gerrit. - De buitenkant. Een abecedarium.
T9962: KOMRIJ, Gerrit. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli.
T6269: KOMRIJ, Gerrit. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
R1249: KOMRIJ, Gerrit. - 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij).
H6039: KOMRIJ, Gerrit. - Dubbelster, roman.
H5794: KOMRIJ, Gerrit. - Dood aan de grutters.
H5803: KOMRIJ, Gerrit. - Komrij's patentwekker.
H5386: KOMRIJ, Gerrit. - De klopgeest. Roman.
H4776: KOMRIJ, Gerrit. - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
H4741: KOMRIJ, Gerrit. - Fabeldieren.
H4756: KOMRIJ, Gerrit & Joost VEERKAMP - De os op de klokketoren. Illustraties Joost Veerkamp
L6885: KOMRIJ, Gerrit. - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
H3620: KOMRIJ, Gerrit. - De gelukkige schizo.
H3609: KOMRIJ, Gerrit. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
H3550: KOMRIJ, Gerrit. - De tranen der ecclesia's.
H3560: KOMRIJ, Gerrit. - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
B9876: KOMRIJ, Gerrit. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
B9891: KOMRIJ, Gerrit. / Hans Giesen. - Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen.
L5180: KOMRIJ, Gerrit / Jan Bernard Meinen. - De Verschrikking.
B9340: KOMRIJ, Gerrit. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
H9620: KOMRIJ, Gerrit. - Verzonken boeken.
R1248: KOMRIJ, Gerrit. - De vampier en de grafdelver. Of: de Antiquaar als doodsheraut.
E0203: KOMRIJ, Gerrit. - Horen, zien en zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis.
L9043: KOMRIJ, Gerrit. - Vrouwen van Nederland.
L2222: KOMRIJ, Gerrit. - Museumjournaal no 1. 1983. Kunstkritiek op Komrij. Foto Philip Mechanicus.
L2193: KOMRIJ, Gerrit. - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom.
L1131: KOMRIJ, Gerrit. - Dit helse moeras.
L0861: KOMRIJ, Gerrit. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en Essays.
L0756: KOMRIJ, Gerrit. - Lof der simpelheid.
L0786: KOMRIJ, Gerrit. - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
L0694: KOMRIJ, Gerrit / Willem van Malsen. - De paleizen van het geheugen.
M9537: KOMRIJ, Gerrit. - Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap.
R9772: KOMRIJ, Gerrit. - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
B5007: KOMRIJ, Gerrit. - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire pozie.
W8796: KOMRIJ, Gerrit. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
T5336: KOMRIJ, Gerrit (ed.). - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront etc.
M7649: KOMRIJ, Gerrit. - De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin.
M7417: KOMRIJ, Gerrit. - De Abele spelen. Bewerkt door....
M6435: KOMRIJ, Gerrit. - De pagode.
K6648: KOMRIJ, Gerrit. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
T8545: KOMRIJ, Gerrit. - Alle gedichten tot gisteren.
T8483: KOMRIJ, Gerrit. - De Pagode, novelle.
T8482: KOMRIJ, Gerrit. - In liefde bloeyende. De Nederlandse pozie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
M5166: KOMRIJ, Gerrit. - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
K6137: KOMRIJ, Gerrit. - The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp.
Y6614: KOMRIJ, Gerrit. - Onherstelbaar verbeterd.
K5926: KOMRIJ, Gerrit. - Over de bergen.
H9086: KOMRIJ, Gerrit. - De klopgeest. Roman.
T2879: KOMRIJ, Gerrit (inleiding). - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.
Y9960: KOMRIJ, Gerrit. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
T8274: KOMRIJ, Gerrit. - Verwoest Arcadie.
E0060: KOMRIJ, Gerrit. - De Nederlandse pozie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten.
K3499: KOMRIJ, Gerrit. (ed.). - Aan een droom vol weelde ontstegen. pozie uit de Romantiek 1750-1850.
H8949: KOMRIJ, Gerrit. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
M0518: KOMRIJ, Gerrit. - Gesloten circuit. Gedichten.
T9186: KOMRIJ, Gerrit en Anthon Beeke. - Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
B0850: KOMRIJ, Gerrit. - De wederdienst.
B0623: KOMRIJ, Gerrit. - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
B0628: KOMRIJ, Gerrit. - Kraaivanger.
K1583: KOMRIJ, Gerrit. - De moeder. Een pozie-bloemlezing.
Y7652: KOMRIJ, Gerrit. (verzameld). - Een moederhart, een gouden hart. Dichters over Moeder. Verzameld en ingeleid door Gerrit Komrij.
Y8315: KOMRIJ, Gerrit. - Eendagsvliegen.
H3160: KOMTER, J.M. - Heggewinde.
K7319: KOMTER, J.M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no XI.
T9178: KONIG, K.E. - Montenegro, historisch-philatelistische beschouwingen van toen en nu.
R3083: KONIG, Ralf. - Het killer kondoom. Vertaling Mat Schifferstein.
T7318: KONIJNENBURG, D. van. - Waardoor werkeloosheid in Friesland?
B7739: KONIJNENBURG, W. van. - Thomas Hobbes' Leviathan.
Y0173: KONING, J. de. - Kindertijd. Tentoonstelling van oude kinderprenten en boeken uit de collectie van J. de Koning te Leiden 3 september t/m 3 oktober 1971. De Hartekamp, Heemstede.
R0208: KONING, Marie de. - Tijl Uilenspiegel's guitenstreken. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
Y3781: KONING, Jacobus en Daniel Meyer. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien, van deszelfs poorters en inwoners. Met platen en fac-similes der oorspronkelijke handschriften.
B6399: KONING, P.W. de. - Iets over kritiek in het algemeen en tooneelkritiek in het bijzonder.
B6346: KONING LEEND. Z., C. de. - Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
Y2181: KONING, E. - A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano.
T6848: KONING, Jacobus. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
T7891: KONING, J.J.A. de. - Rede gehouden op 12 Juni 1922 ter herdenking van het Vijf-en-Dertig-Jarig bestaan van de Algemeenen Nederlandschen Politiebond in het Kurhaus te Scheveningen.
T3484: KONING, Louis de / Marjan Hilverda. - Nieuwe belgenmoppen.
Y1435: KONING, Dirk. - Dirk Koning.
B5675: KONINGSBERGER, Hans. - De laatste vrouw.
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, Hans. - Elsschot.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
T8135: KOOIJMAN, Henk. - Madeliefde.
W9207: KOOL, Halbo C. - Roodboek / pozie-album.
K8304: KOOL, Halbo C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele pozie...
Y5724: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
K6853: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
K6847: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
K6848: KOOLHAAS, A. - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen.
K6851: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
M3776: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen.
A0121: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere verhalen.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
H1561: KOOLHOVEN, Herman. - Aanvaarding.
B0905: KOOLWIJK, Tom van en Chris Schriks. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
T5403: KOOMEN, Jan. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
L9499: KOOMEN, Martin. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
Y4047: NEERLANDS KOOPKRACHT. - Neerlands Koopkracht. Financieel en Oeconomisch Nieuwsblad voor Nederland en Kolonien. 13e jaargang woensdag 28 juli 1920. No 86.
Y8898: KOOPMAN, Wijnand [Geteekend Patriot]. - Tweede Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Utechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de Fabrijken en Trafijken [...] best kunnen inrichten tot alemeen voordeel; [...].
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
R8353: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien I. Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, Rinse. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
R8007: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Cornelia. Een geschenk voor moeders.
Y8888: KOOPMANS, Rinse. - Redevoering[en] over Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
Y5970: KOOPMEINERS, R.J. - Is Wettelijke Regeling van den Markt- en Straathandel Gewenscht? Prea-advies voor het 33e Nationaal Middenstandscongres op 7 en 8 Juli 1936 te Delft.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
T7463: KOOT, Ton. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
L3080: KOOTEN, Kees van. - Hilaria. Taal en tekenen.
Y2770: KOOTEN, KEES VAN en WIM DE BIE. - De Juinensche Courant. Zaterdag 22 januruari 1983. Zaterdag 19 maart 1983. Zaterdag16 april 1983.
K6972: KOOY, John. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, John. (ed.). - Onze Eeuw: Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek.
R6755: KOPER, Arnold. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, August. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
T8576: KOPLAND, Rutger. - In steen.
M5622: KOPLAND, Rutger. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
R0788: KOPPERMAANDAG. SANDERS, Ewoud. - Een onbekende bekende: Nono. Koppermaandag 2007.
L7164: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Contour & Karakter. Koppermaandag 1966.
L0479: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. - De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Dlibr van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst. Koppermaandag 1968.
R9774: KOPPERMAANDAG. EIKEREN, Johan H. van. - Over de aesthetische kant van uw vak. Koppermaandag 1990.
M6465: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Drukwerk duivelswerk. Koppermaandag 1964.
W7215: KOPPERMAANDAG. HARN, Ko van. - De puntjes op de i. Koppermaandag uitgave 1993-1994.
L6479: KOPPERMAANDAG. [DRUKKERIJ TRIO.] CITROEN, Paul. - Kunsttestament. Koppermaandag 1967.
Y6262: KOPPERMAANDAG. LEEFLANG, Ed. - Brief. Koppermaandag 1997.
Y6261: KOPPERMAANDAG. WAAGMEESTER, Jilles. - Een fragment uit Carrer del Mig. Koppermaandag 1994.
Y6258: KOPPERMAANDAG. SIJN J. Azn., H. van - Letterlied.
Y6256: KOPPERMAANDAG. WARDE, Beatrice. - A Distinguished Visitor. Discusses English Book Printing.
Y6227: KOPPERMAANDAG. DEEL, T. van. - Geplet. Koppermaandag 1991.
Y3139: KOPPERMAANDAG. OFFENBERG, Adri K. - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier. Koppermaandag 2012.
Y7835: KOPPERMAANDAG. PRAKKE, H.J. - Galerij-der-21. Ter gelegeheid van het meerderjarig worden van de Drentse Kopperprent 1949.1969.
Y8697: KOPPERMAANDAG. DULLEMEN, Inez van. - Koud. Koppermaandag 1996.
Y8954: KOPPERMAANDAG. ROMBOUTS, Hans. - Tussen de regels. Koppermaandag 1988.
Y9704: KOPPERMAANDAG. ZOETE, Johan. - Nou al uitgecopperd? Koppermaandag 2017.
Y9705: KOPPERMAANDAG. SMITSHUIJZEN, Edo. (ed.). - Arabic Font Specimen Book. Koppermaandag 2008.
Y9706: KOPPERMAANDAG. DOES, Bram de. - Kaba-ornament. Koppermaandag 10 januari 2005.
Y9707: KOPPERMAANDAG. - Onder ieders petje zit een Drukkerspretje. Koppermaandag 1978.
Y9708: KOPPERMAANDAG. - Maan. Over het feit dat de maan verder en verder is weggevlogen van de aarde. Koppermaandag 2004.
Y9759: KOPPERMAANDAG. CARMIGGELT, Simon. - Illegale helden. Gedrukt door Ewald Spieker in het honderste geboortejaar van Hendrik Nicolaas Werkman. Koppermaandag 1982.
Y9761: KOPPERMAANDAG. - E-legende. Koppermaandag 2018.
Y9763: KOPPERMAANDAG. WESSELS, Dick. - Mijn groot geluk is dat ik boekjes druk.
Y9764: KOPPERMAANDAG. UPDIKE, Daniel B. - The Outlook for Typography. De vooruitzichten voor de typografie.
Y9771: KOPPERMAANDAG. - Resist. Koppermaandag 2019.
Y3446: KOPS, Jan. - Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
B5139: KOREN-WIBERG, Christian. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K2172: KORENHOF, Paul. - Nieuwe encyclopedie van de opera.
K6459: KORING, Cees. - Bureau Warmoesstraat.
Y0558: KORNEGGER, Peggy. - Anarchism. The Feminist Connection.
M2193: KORNET, Dick. - Vers 2.
K9496: KOROLENKO, Vladiemir. - In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
R0188: KORSMAN, Peter. - Werveling. Gedichten.
R0187: KORSMAN, Peter. - Druk Bloed. Gedichten.
R0186: KORSMAN, Peter. - Maelstrom. Gedichten.
R0184: KORSMAN, Peter. - Kraaienest. Gedichten.
R0185: KORSMAN, Peter. - Momentum. Gedichten.
Y9787: KORSMAN, Peter. - Vrijwaarts. Gedichten.
Y9788: KORSMAN, Peter. - Halflicht. Gedichten.
H4997: KORTELING, Herman. - Sinjeur Jurrien Costes Hissinck en andere verhalen.
Y7231: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss.
Y7196: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
T3309: KORTEWEG, Anton. - Vader.
M3021: KORTEWEG, Anton. - De dood. Een bloemlezing door Anton Kortewg.
T8154: KORTEWEG, Anton. - Tussen twee stilten. Gedichten.
Y6245: KORTEWEG, Anton. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
K2014: KORTEWEG, Anton. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
K2321: KOSCHATZKY, Walter. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
Y3565: GYULA KOSICE (Compuesta). - Antologia de la poesia madi.
K8733: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
Y7069: KOSSMANN, Alfred. - De bosheks. Gedichten.
Y7035: KOSSMANN, Alfred. - De veldtocht en andere gedichten.
K0291: KOSSMANN, Alfred. - Geur der droefenis.
H5562: KOSSMANN, Alfred. - De vrijheid, de leegte, de dood.
H3847: KOSSMANN, Alfred. - Gedichten 1940 - 1965.
H0904: KOSSMANN, Alfred. - De linkerhand.
H0905: KOSSMANN, Alfred. - De hondenplaag.
B0006: KOSSMANN, Alfred. - De middag van mijn leven. Een keuze uit de reisverhalen.
R0034: KOSSMANN, Alfred / Cees Nooteboom e.a. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
L3657: KOSSMANN, Alfred. - De moord op Arend Zwigt.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
M8875: KOSSMANN, Alfred. - De bekering.
M8872: KOSSMANN, Alfred. - Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
B4139: KOSSMANN, Alfred (bewerkt). - Dagboek van een masochist.
W7724: KOSSMANN, Alfred. - Het vuurwerk.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
B0914: KOSSMANN, Alfred & Anna Blaman. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
Y8856: KOSSMANN, E.F. - Holland und Deutschland. Wandlungen und Vorurteile. Antrittsrede.
Y8991: KOSSMANN, F.K.H. - Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ed.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
R2786: KOSTER, Daniel. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
R3750: KOSTER, Edward B. - Adrastos en andere gedichten.
R9783: KOSTER, Edward B. - Gedichten.
R9266: KOSTER, Edward B. - Niobe. Gedicht.
R9020: KOSTER, Edward B. - Odusseus' dood. Gedicht.
R7684: KOSTER, Edward B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
Y1143: KOSTER, H. - Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
Y2312: KOSTERS, Onno. - Vangst.
H2342: KOTTE, Wouter. - Schwarzwald. Gedichten.
B3369: KOUBERT, Anna. [Tine van Berken]. - Confetti.
R5457: KOUBERT, Anna. - Moeder Wassink. Amsterdamsche schets.
W7960: KOUMANS, Alfred. - De wende. De ballade van een dolende.
H6075: KOUSBROEK, Rudy. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
H1032: KOUSBROEK, Rudy. - Ethologie en cultuurfilosofie.
L3891: KOUSBROEK, Rudy. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
Y6889: KOUSBROEK, Rudy. - Een kuil om snikkend in te vallen.
L8773: KOUSBROEK, Rudy. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
Y6817: KOUSBROEK, Rudy. - Een kuil om snikkend in te vallen.
R3342: KOUSBROEK, Rudy. - Anathema's 2.
Y4819: KOUSBROEK, Rudy. - Het meer der herinnering. Anathema's 5.
M0759: KOUSBROEK, Rudy. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
L9732: KOUSBROEK, Rudy. - Nederland: een bewoond gordijn.
L9728: KOUSBROEK, Rudy. - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
T2904: KOUWENAAR, Gerrit. - Autopsie/anoniem. Gedichten.
T9952: KOUWENAAR, Gerrit. - Het bezit van een ruine.
L7388: KOUWENAAR, David. (red.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
B8171: KOUWENAAR, David. - Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925.
B4079: KOUWENAAR, Gerrit. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
R9080: KOUWENAAR, Gerrit. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
T8184: KOUWENAAR, Gerrit. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
Y7653: KOUWENAAR, Gerrit. - Zomergedicht.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek. Een onderzoek naar enkle aspecten van kennisvorming en wetenschappelijke communicatie, in het bijzonder bij de sociale geografie.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. Bouman / Ernst de Vries. e.v.a. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
H7951: KOWALSKI, Isaac. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, Gera. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
K9480: KRAFFT-EBING, R. v. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grunlage fur pratische Artzt und Studierende.
T0682: KRAMER, Rijk. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
B1593: KRAMER, Cornelis. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
W2011: KRAMER, Sidney. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
B5064: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
R4492: KRAMERS, Martina G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
R5527: KRAMM, Christiaan. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
Y5550: RIJKSMUSEUM KUNST-KRANT. (Piet Schreuders). - Rijksmuseum kunst-krant. Informatie over verzameling en tentoonstellingen van het Rijksmuseum Amsterdam. Vol. 3 (1977) - vol. 13, no. 6 (mei 1987). + vol. 2, nr. 0 (proefnummer), 4 & 9. [ontbreekt vol. 6 nr.8 en vol. 7 nr.8].
Y3989: ECHTE METRO KRANT. - Echte Metro Krant.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
Y7635: PROSPECTUS UITGEVERIJ KRIS KRAS. - Prospectus uitgeverij Kris Kras, Amsterdam. Kris Kras Boekenclub.
Y0449: KRATOCHWJLE, Fritz. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, Werner. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
Y3706: KRATZSCH, Konrad. - Wiegendrucke der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
B4197: KRAUSS, Angela. - Der Dienst.
B3324: KRAUSSER, Helmut. - Melodieen of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Roman.
T4508: KREKEL, H. - Verzamelde opstellen. Zes delen in vijf banden.
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
R5408: KREMER, Ludger. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete.
B2703: KRETZ, J. Th. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
H2689: KREUGER, Gerard. - Ik Gerard Kreuger en pleinpubliek.
R0469: KREVELEN, Laurens van. - De stijl van de uitgever.
T5451: KREVELEN, Dirk van. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
T5441: KREVELEN, D. van. - Verbod of plaatselijke keuze?
Y5208: KRIEGER, W.L. - Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
Y9548: [SPINOZA] KRIEGSMANN, Georg. - Die Rechts- und Statstheorie des Denedict von Spinoza.
T5988: KRIEKEN, G.B. van. - Kroningslied. Volkslied .
Y5775: KRIEKEN, Peter J. van. - Deserteurs, dienstweigeraars en asielrecht.
T9870: KRIES, Wilhelm von. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
K6621: KRIJGSMAN, J.P.H. (ed.). - Een vlucht door zeven eeuwen pozie.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
T6276: KRIMPEN, Huib van. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
L7379: KRIMPEN, Huib van en Thomas Verbogt. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
H5112: KRIMPEN, Huib van. - Boek over het maken van boeken.
L5433: KRIMPEN, Huib van. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/8