Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
234606: Bonnet, Hans. - Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. 2nd edition.
163115: Bonnet, Charles. - Les premiers édifices chrétiens de la Madeleine a Genève.
157530: BONNET, RUDOLF. Roever-Bonnet, H.de. - Rudolf Bonnet. Een zondagskind. Zijn leven en werk.
123234: Bonnet, Ed. & G.Barratte. - Illustrations des espèces nouveles rare ou critiques de Phanérogames de la Tunesie.
278156: Bonneure, Fernand. - Vlijn. Peintures abstraites 1946-1966.
231625: Bonneux, Luc. (Ed.) - De gezonde levensloop. Een geschenk van vele generaties.
303926: Bonnier, Alb. (Publ.) - Vyer af Stockholm och dess omgifningar. / Vues de Stockholm et de ses environs.
249640: Bonnier, Gaston & Robert Douin. - Flore complète illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique (Comprenant la plupart des plantes d'Europe).
249357: BONNIER, ALEXANDRE. Lascault, Gilbert a.o. - Alexandre Bonnier. Autour d'Images et d'Ecrits.
173180: Bonnier, Gaston & Robert Douin. - Flore complète illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique (Comprenant la plupart des plantes d'Europe).
106636: BONNIER, LOUIS. Marrey, Bernard. - Louis Bonnier 1856-1946.
203498: Bons, R.M. a.o. - Bosmossen.
225203: Bonsanti, Giorgio. (Edited). - Raffaello e altri. I restauri dell'Opificio.
186538: Bonsanti, Giorgio. - La volta della Basilica superiore di Assisi.
230144: Bonsor, N.R.P. - 1960 supplement to North Atlantic Seaway.
115038: Bonsor, George E. - An archeological sketch-book of the Roman necropolis at Carmona.
202076: Bont, Chris de. - Delfts water. Tweeduizend jaar bewoning door waterbeheer in het Delftse.
205454: Bonte, Pierre & M.Izard. - Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie.
200049: BONTEKOE, WILLEM Y. Roeper, V.D. - Willem Ysbrantsz Bontekoe. Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618 -1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door V.D.Roeper.
192464: BONTEKOE, WILLEM Y. Bodde-Hodgkins, C.B. & Pieter Geyl. (transl.). - Memorable description of the East Indian Voyage 1618-1625.
205419: BONTEKOE, WILLEM Y. Hoogewerff, G.J. - Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz Bontekoe 1618-1625.
120224: BONTEKOE, WILLEM Y. Verhoeven, G. & P. Verkruijsse (red.) - Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996.
159139: Bontemantel, Hans. - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door Hans Bontemantel. Bewerkt en uitgegeven door C.G.Smit.
270513: Bontempelli, Guy. - Die Trüffel. Der schwarze Diamant.
222815: Bontenbal, A. - Landelijke bouwkunst.
189166: Bontje, Leo & Allard Jolles. - Amsterdam. De grote projecten.
237898: Bontje, Marco. - The Challenge of Planned Urbanisation. Urbanisation and national urbanisation policy in the Netherlands in a Northwest-European perspective. (Diss.)
282364: BONVICINI, MONICA. Kraynak, Janet, a.o. - Monica Bonvicini.
263194: Bonwick, James. - Egyptian Belief and Modern Thought.
304558: Boockmann, Hartmut. - Stauferzeit und späten Mittelalter. Deutschland 1125-1517.
260907: Boogert, Bob Cornelis van den. - Habsburgs hofmecenaat en de introductie van de Italiaanse Hoogrenaissance in de Lage Landen. [Diss.]
309412: Boogert, Pieter van den. - What we wear.
98171: Boogman, J.C. & W.F.Dankbaar. (foreword). - Teyler 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
257366: Booij, P.J., a.o. - De Bijbel / Nieuwe Bijbel Vertaling.
289592: ABC Book. - Nieuw A.B.C. Boekje, voor leerzame kinderen. Met plaatjes.
279887: ABC Book. - Nyeste Billed - ABC for Begyndere. 19de Oplag.
227620: Book Collector, The. - Vol. 8 (1959), vols 10 (1961) - 17 (1968), vols 21 (1972)- 23 (1974), vols 26 (1977) - 50 (2001).
217666: Motor Year Book. - 1953.
151584: Bookidis, Nancy & R.S.Stroud. - The Sanctuary of Demeter and Kore. Topography and architecture.
285706: Pie Books. - The Traditional Colors of Japan.
220458: Bool, Flip, a.o. - Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch eyes.
53595: Boom, A.van der. - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst.
53457: Boom, A.van der. - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600.
48987: Boom, A.van der. - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland. (Diss.)
187378: Boom, B.K. - Nederlandsche dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten, en cultivars der gekweekte houtige gewassen. 1e druk.
299974: BOOM, IRMA. Ward, Ossian. (ed.). - Artist, work, Lisson. [First edition].
292783: BOOM, IRMA. Boom, Mattie & Hans Rooseboom. - New Realities. Photography in the nineteenth century.
281398: BOOM, IRMA. Fentener van Vlissingen, Paul. - Africa Revisited. [1st edition].
265427: Boom, Nienke van & H.Maas. - Comeback Cities. Vernieuwingsstrategiën voor de Industriestad.
257697: BOOM, FRED. - Van Zee. Maritieme portretten.
232177: Boom, W.B.K. a.o. - Feestnummer van het Marineblad. Uitgegeven t.g.v.d. Reunie-Feesten op 14 en 15 September 1904. Willemsoord 1854-1904.
302992: Boom, Mattie & Hans Rooseboom. - Modern times. Photography in the 20th century.
224639: Boom, C.ten. - Het nauwkeurig regelen van fijne horloges.
260767: Boom, Mattie & Hans Rooseboom. (eds.) - Een nieuwe kunst. Fotografie in de 19de eeuw / A New Art Photography in the 19th Century. De Nationale Fotocollectie van het Rijksmuseum / The Photo Collection of the Rijksmuseum, amsterdam.
154180: Boom, H.ten. - De reformatie in Rotterdam 1530-1585.
97426: Boomen, Gerard van den. - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aäronskerk en van het Mozeshuis.
283943: Boomgaard, J.E.A. (Voorwoord). - De uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1884.
151782: Boomgaard, Johannes E.A. - Holland in kaart en prent.
197993: Boomgaart, L. - Smaller Foraminifera from Bodjonegoro (Java).
291717: Boomkens, René. - Ontwerpen voor de onmogelijke Stad.
265442: Boomkens, René. - Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid.
219843: Boomsma, Hans & J.B.Mangé. - 'De streek die zichzelf bleef' zoals het was.
102445: Boomsma, Hans & J.B.Mangé. - Beroepsbrandweer Leiden 50 jaar. 1943-1993.
60677: Boon, K.G. - Netherlandish drawings of the fifteenth and sixteenth centuries.
299187: Boon, Louis Paul. - Over mijn werk.
299184: BOON, LOUIS PAUL. Pauwels, H. - Soldatenbrieven. Vijf brieven van L.P. Boon aan zijn zuster Jeannine.
258425: Boon, Louis Paul. - Brieven aan literaire vrienden. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyres.
258297: Boon, Louis Paul. - Memoires van Boontje.
257542: Boon, Louis Paul. - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd. 1e druk.
246830: Boon, Piet. - Tussen Hondenhemel en Munnickay. Schetsen uit de geschiedenis van Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes.
212834: Boon, J.C. - Flitsen uit 100 jaar notulen van 1902-2002. De Eendracht.
188164: BOON, PIET. Huisman, Joyce & Matthijs Heins. - Piet Boon.
178170: Boon, J.G.M. - Oudewater. Vrijheid en gezag. 1570-1580.
148737: Boon, Louis Paul. - Abel Gholaerts. 1e dr.
113120: Boon, Louis Paul. - Vergeten straat. Roman. 1e druk.
44171: Boone, Olga. - Les xylophones du Congo Belge.
298217: Boone, Hubert. - Het Accordeon en de Voetbas in België.
291540: Boone, Lee. - Galapagos Brachyura.
276732: Boone, Albert - Het Vlaamse volkslied in Europa.
268877: Boone, Hubert. - Brabantse danstraditie I.
221911: Boone, Olga. - Les tambours du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
174509: Boone, Olga. - Les xylophones du Congo Belge.
228734: Boonen, Christianne. - Een steenhard bestaan. Zeldzame muurbegroeiing langs Utrechts grachten.
282341: Boonenburg, K. - Terugblik op Swol. Een rondgang door oud Zwolle aan de hand van prenen, tekeningen en schilderijen uit het Provinciaal Overijssels Museum.
283953: Boonstra, Ido a.o. - Het Ir.D.F.Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom.
226229: Boonstra van Heerdt, R. - De Noorderarm van het eiland Celebes, van Paloe tot Bwool.
160088: Boorman, John & P.Roche. - The Nigerian butterflies I: Papilionidae.
267447: Boorn, G.P.F.Van den. - The duties of the vizier. On the internal government of Egypt in the early New Kingdom.
214286: Boorn, G.P.F.Van den. - The duties of the vizier. Civil administration in the early new kingdom.
50714: Boorsma, Pieter. - Over Zaansche windmolens. Hun namen, bij- en scheldnamen met vele historische- en andere bijzonderheden.
309459: Boorsma, Pieter. - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Tweede bundel.
211897: Boorsma, Pieter. - Het molenpanorama in de molen Het Pink.
74073: Boorsma, Pieter. - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Tweede bundel.
73426: Boorsma, Pieter. - Duizend Zaanse molens. [1e druk].
309203: Boorstin, Daniel J. - The mysterious science of the law. An essay on Blackstone's commentaries showing how Blackstone, Employing Eighteenth-century Ideas of Science, Religion, History, Aesthetics, and Philosophy, made of the Law at once a Conservative and a Mysterious Science.
241134: BOOSTEN, GÈR., Kersten, Theo. (introd.). - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Ger Boosten.
227723: Boot, Willem J.J. - De Zierikzeese Stoomvaart. Een studie naar de bronnen van het openbaar vervoer op Schouwen-Duiveland.
298504: Boot, Willem J.J. - Een Eeuw Eigen. N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming 1907-2007.
235525: Boot, Willem J.J. - De Provinciale boot. Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
224268: Boot, Willem J.J. - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.
241822: Booth, P.M. - Asthall, Oxfordshire: Excavations in a Roman Small Town, 1992.
74911: Booth, Chris a.o. - The birds of Orkney.
290103: Bootsma, Peter. - Coalitievorming. Een vergelijking tussen Duitsland en Nederland.
251011: Bootsma, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum.
103540: Booy, E.P.de. - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
286925: Boppert, Walburg. - Römische Steindekmäler aus Worms und Umgebung.
283839: Bopuloux, Nathalie. - Culture et Savoirs géographiques en Italie au XIVe Siècle.
34457: Borbein, Adolf H. - Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen.
287736: Borbein, Adolf H., a.o. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein, [et al]. Lieferung I-XV & Reg. I-X.
267763: Borbein, Adolf H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 26.
267751: Borbein, Adolf H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 25.
267750: Borbein, Adolf H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 24.
232329: Borbein, Adolf H. - Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen.
181844: Borbein, Adolf H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 22.
181843: Borbein, Adolf H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 23.
198997: BORCH, GERARD TER. Kettering, Alison McNeil. - Gerard ter Borch en de Vrede van Munster.
72954: BORCH, GERARD TER. Gudlaugsson, S.J. - Geraert Ter Borch [&] Katalog der Gemälde Gerard ter Borchs sowie biographisches Material. [Complete two volume set].
147249: BORCH, TER. [FAMILY]. McNeil Kettering, Alison. - Drawings from the Ter Borch Studio Estate.
266479: Borchardt, Rudolf. - Gedichte.
210419: Borchers, Walter. - Goldschmiedearbeiten des 17. und 18. Jahrhunderts in Osnabrücker Kirchen.
79236: Borchers, Klaus. - Beispiele für die Darstellung von Augenkrankheiten in der klassischen Malerei.
269501: Borchert, Till-Holger. - Le siècle de Van Eyck. Le monde méditerranéen et les primitifs flamands 1430 - 1530.
241914: Borchert, Till-Holger. - The age of van Eyck. The Mediterranean world and early Netherlandish painting 1430 - 1530.
208403: Borchert, Till-Holger. - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430 - 1530.
166496: Borchert, Alfred. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
166499: Borchert, Alfred. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
166493: Borchert, Alfred. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
10555: Borchert, Alfred. - Krankheiten der Honigbiene.
57281: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - Notes pour servir à l'étude des stalles en Belgique.
57273: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - Het werk van onze romaansche & gotische beeldenaars, beeldhouwers, ivoorsnijder, goudsmeden & beeldgieters.
57271: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. [Tome I:] Arrondissement de Louvain.
296072: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. [Tome III:] Arrondissement de Nivelles. II (suite). Avec la collaboration [...] [J.] Varlez-Toussaint.
295681: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. [Tome I:] Arrondissement de Louvain.
295680: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. [Tome I:] Arrondissement de Louvain.
282512: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - Notes et documents pour servir à l'historie de l'art et de l'Iconographie en Belgique. 1re série: Sculptures conservées au Pays Mosan.
257999: Borchgrave d'Altena, Joseph de. - L'Argenterie religieuse liégeoise (XVIe-XVIIIe siècle).
86136: Borchhardt, Jürgen. - Homerische Helme. Helformen der Ägäis in ihren Beziehungen zu orientalischen und europäischen Helmen in der Zeit der Bronze- und frühen Eisenzeit.
287500: BORCHHARDT, JÜRGEN. [Festschrift]. Blakolmer, Fritz, Martin Seyer & Hubert S.Szemethy. (eds). - Angekommen auf Ithaka. Festgabe für Jürgen Borchardt zum 80. Geburtstag.
299172: BORCHT, PEETER VAN DER. Hollstein, F.W.H. - The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700: Peeter van der Borcht. Book illustrations, part II. Compiled by Han Mielke and Ursula Mielke. Edited by Ger Luijten.
299170: BORCHT, PEETER VAN DER. Hollstein, F.W.H. - The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700: Peeter van der Borcht. Book illustrations, part I. Compiled by Han Mielke and Ursula Mielke. Edited by Ger Luijten.
144134: Borda, Maurizio. - Arte Cretese-Micenea nel Museo Pigorini di Rome.
234306: Bordea, Gheorghe Poenaru. a.o. - Monnaies Byzantines du Musée de Constanta (Roumanie).
257839: Bordeianu, T., a.o. (ed.). - Pomologia. Republicii Populare Romine / Pomologia. Republicii Socialiste Româia.V: Caisul - Piersicul.
232384: Bordeianu, T., a.o. (ed.). - Pomologia. Republicii Populare Romine / Pomologia. Republicii Socialiste Româia.
277126: Borden, John. - The Cruise of the Northern Light. Explorations and Hunting in the Alaskan and Siberian Arctic.
15416: Bordenache, Gabrielle. - Sculture greche e romane del Museo Nazionale di Antichità di Bucarest. [Parte] I: Statue e rilievi di culto elementi architettonici e decorativi.
295236: Bordet, P. - Recherches géologiques dans l'Himalaya du Nepal, région du Makalu.
301421: BORDEWIJK, F. Schermer-Vermeer, Ina C. - Langs gevelstenen, sloppen en paleizen. Het Amsterdam van Bordewijk.
288319: Bordewijk, F. - Verzameld werk. Deel 13.
279796: BORDEWIJK, F. Cumps, Dorian. - De eenheid in de tegendelen. De pyschomachische verhaalwereld van F.Bordewijk (1884-1965) en de mythe van de hermafrodiet: Een interpretatie.
257608: Bordewijk, F. - De korenkarp. 1e druk.
229014: Bordewijk, H., a.o. (eds). - Kadastrale atlas van Overijssel 1832: Dalfsen. Tekstdeel & Kaartenmap.
303445: BORDEWIJK, F. & J.BORDEWIJK-ROEPMAN. Kamp, Elly. - Ferdinand en Johanna. Dubbelbiografie van schrijver F. Bordewijk en componiste J. Bordewijk-Roepman.
170142: Bordewijk, F. - Drie toneelstukken.
128380: BORDEWIJK, F. Vriesland, V.E. van. - F. Bordewijk. Een inleiding tot en een keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, fotos, curiosa en een bibliografie.
128379: Bordewijk, F. - Veuve Vesuvius.
291524: Bordoloi, B.N. - The Dimasa Kacharis of Assam.
291520: Bordoloi, B.N. - Chomangkan. The death ceremony performed by the Karbis.
154915: Bordona, J.Domínguez. - Spanish illumination.
255501: BORDONE, BENEDETTO. Skelton, R.A. (introd.). - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
255377: Borel, Henri. - East Asiatic Art of the Petrucci Collection.
77106: Borel, E. - Les moustiques de la Cochinchine et du Sud-Annam.
168321: Borel, E. - Les Moustiques de la Cochinchine et du Sud-Annam.
146304: Borel, Henri. - Oost-Aziatische kunst (collectie Petrucci).
247621: Borel d'Hauterive, A. - Armorial d'Artois et de Picardie. Généralité d'Amiens.
86988: Borelius, Aron. - Romanesque mural paintings in Östergötland.
49646: Borell, Brigitte. - Attisch geometrische Schalen. Eine spätgeometrische Keramikgattung und ihre Beziehungen zum Orient.
208124: Borell, Brigitte. - Statuetten, Gefässe und andere Gegenstände aus Metall. Im Anhang Grabfunde aus dem Tessin.
287914: Borella, Jean. - The Sense of the Supernatural.
269020: BORELLI, GIOVANNI ALFONSO. Maquet, Paul. - On the Movement of Animals.
259151: Borello, Laura. - Il Duomo di Torino e lo spazio sacro della Sindone.
253247: BORENSZSTEIN, LEON A. Hido, Todd. (ed.). - American Portraits 1979-1989. Leon A. Borenstein.
298809: Borg, E. - Den Danske marines uniformer gennem tre arhundreder.
290519: Borgé, Jacques & N.Viasnoff. - Les Voitures des Grands.
297201: Borgeaud, Olivier, a.o. - Hunter. Ein Jäger für die Schweiz.
57291: BORGENTRYK, CORT. Witting, Felix. - Cort Borgentryk. Der Meister des braunschweiger Dombildes.
57285: BORGENTRYK, CORT. Witting, Felix. - Cort Borgentryk. Der Meister des braunschweiger Dombildes.
57288: Börger, Hans. - Grabdenmäler im Maingebiet vom Anfang des XIV.Jahrhunderts bis zum Eintritt der Renaissance.
32319: Borger, Hugo. - Das Münster S.Vitus zu Mönchen-Gladbach.
283939: Borger, Guus J & S.Bruines. - Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier.
242667: Borger, Riekele (or Rykle). - Einleitung in die Assyrischen Königsinschriften I: Das Zweite Jahrtausend v. Chr.
223936: Borger, Riekele (or Rykle). - Handbuch der Keilschriftliteratur.
100403: Borger, Guus J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
263727: Borgers, Olaf. - The Theseus Painter. Style, shapes and iconography.
233298: Borgers, O.E. & H.A.G. Brijder. - Attic black-figure amphorae, pelikai, kraters, hydriai, olpai, oinochoai, and tripod kothon.
275745: Borgesen, F. & O.Paulsen. - Om Vegetationen paa de Dansk-Vesindiske Oer.
155484: Borgesen, F. - An ecological and systematic account of the Caulerpas of the Danish West Indies.
203104: Borgesius, J.G. a.o. - Geschiedenis van Rolde.
228065: Borghstijn, Ivan & Nick van Weerdenburg. - Amsterdam vanaf het water / Amsterdam from the water.
265614: Borghuis, Niek e.a. - De St.Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis. Deel I: De Oostpartij.
302441: Borgioli, Leonardo & Paulo Cremonesi. - Synthetische harsen gebruikt bij behandeling van polychrome kunstwerken.
217301: Borgnis, J.A. - Dictionnaire de Mécanique aplliquée aux arts [...].
217300: Borgnis, J.A. - Traité complet de Mécanique appliqueée aux Arts. Des Machines imitatives et des Machines théâtrales [...].
261117: Boric-Breskovic, Bojana & P.Popovic. - Coins of the Roman Republic. Collections of the national Museum in Belgrade and Belgrade University.
270125: Borik, Olga & B.Gehrke. - The Syntax and Semantics of Pseudo-Incorporation.
238846: Boris, Gilbert. - Documents linguistiques et ethnographiques sur une région du Sud Tunisien (Nefzaoua).
151994: BORK-VAN DIJK, MARGARETHA. - Margaretha van Bork-van Dijk. Tekeningen en schilderijen door de jaren heen.
242494: Borkent, Art & W.W.Wirth. - World species of Biting Midges (Diptera: Ceratopogonidae).
90771: Borkovsky, I. - Svatojirská bazilika a kláster na Prazském hrade. [= St. George's Basilica and the monastery at Prague Castle].
268214: BORLUUT DE NOORTDONCK, FRANÇOIS XAVIER J.G. [Collection]. Meersch, Polydore Charles van der. (introd.). - Catalogue des livres, manuscrits, dessins et estampes, formant le cabinet de feu M. Borluut de Noortdonck dont la vente aura lieu a` Gand [...] le lundi 19 avril [- 13 de´cembre] 1858 [...] par le ministe`re du notaire Eggermont.
57293: BORMAN (II), JAN or JAN BORREMAN THE ELDER. Borchgrave d'Altena, J.De. - Het St. Joris retabel van Jan Borman.
302470: BORMAN (II), JAN or JAN BORREMAN THE ELDER. Debaene, Marjan. - Madonna met kind. Jan II Borman (ca.1460 - ca. 1520) en de laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst op haar best.
299601: Bormanshinov, Arash. - The Lamas of the Kalmyk People: The Don Kalmyk Lamas.
302115: Bormanshinov, Arash & John R. Krueger. (ed.) - Kalmyk-Oirat symposium.
288722: Born, Hermann & L.D.Nebelsick. - Ein bronzener Prukhelm der Hallstattzeit.
303576: Born, Gary B. - International Commercial Arbitration. Vol. III: International Arbitral Awards. 3rd edition.
273895: BORN, MAX & JAMES FRANCK. Lemmerich, Jost W.B. - Science and Conscience. The World of Two Atomic Scientists. Max Born (1882-1970) James Franck (1882-1964). An Exhibition from the Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin-West.
212502: Born, Hermann & Klaus Stemmer. - Damnatio memoriae. Das Berliner Nero-Porträt. Band V: Sammlung Axel Guttmann. Miet einem Beitrag von Kilian Anheuser und Peter Northover.
304947: Born, Erhard., a.o. (ed.). - Lexikon für Eisenbahn Freunde.
244287: BORNÉA, CIE LA. - Cie la Bornéa. Manufacture de meubles en rotin.
242614: Bornedal, Peter. - The Interpretation of art
222469: Bornewasser, J.A. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806.
153979: Bornheim, Werner. - Rheinische Höhenburgen.
295952: Bornhorst, Walter. - Im Lande des lebenden Buddha. 10 Jahre Kreuz- und Querfahrten in der Mongolei.
121444: Bornman, Hans & D.Hardy. - Aloes of the South African veld.
299905: Boro, A. - Miju dictionary.
178824: Borowski, E. - Cylindres et cachets orientaux conservés dans les collections Suisses. Tome I. Mésopotamie. De la période préhistorique d'Ourouk jusqu'a la Ire Dynastie de Babylone.
209264: BORREBACH, HANS. Salverda, Murk. - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
237540: Borriello, Mariarosaria a.o. - Ercolano. Tre secoli di scoperte.
264434: Borries, Friedrich von. - Who's afraid of Niketown? Nike-urbanism, Branding and the City of tomorrow.
59731: Borrmann, Martin. - Soenda. Een reis door Sumatra.
12132: Borrmann, R. - Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin. Im Auftrage des Magistrats der Stadt Berlin.
90781: BORROMINI, FRANCESCO. Bianconi, P. - Francesco Borromino, vita opere fortuna
271427: BORROMINI, FRANCESCO. Borromini, Francesco & V.Spada. - Borromini's Book. The Full Relation of the Building of the Roman Oratory.
259350: BORROMINI, FRANCESCO. Pittoni, Leros. - Francesco Borromini l'Iniziato.
224108: BORROMINI, FRANCESCO. Portoghesi, Paolo. - Francesco Borromini. [Second reissue].
277519: Borroughs, John, a.o. - Alaska.
305631: Borrut, Antoine. - Entre mémoire et pouvoir. L'espace syrien sous les derniers Omeyyades et les premiers Abbassides (v. 72-193/692-809).
204993: Borsa, Gedeon. - Clavis Typographorum Librariorumque Italiae 1465-1600.
303549: Borsarello, Jean & Marie-Pierre Borsarello. - Manuel clinique d'acupuncture traditionnelle.
298522: Borselen, Jan Willem van. - De Marinierskazerne van Rotterdam. Van arsenaal der Admiraliteit tot bakermat van zeesoldaten.
296608: Borselen, Jan Willem van. - De Kriegsmarine in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
226156: Borsi, Franco, a.o. - Santa Maria in Campo Marzio. Le Sedi della Camera dei Deputati.
223374: Borsi, Franco. - Bruxelles 1900.
22073: Borsi, Franco, a.o. - Il palazzo della Consulta. Presentazione di Franco Bonifacio. Introduzione di Giovanni Spadolini. Testi di Franco Borsi, Cosimo Ceccuti, Marcello del Piazzo, Gabrielle Morelli.
189976: Borsi, Franco. - Palazzo Rondinini.
290834: Borsook, Eve & Johannes Offerhaus. - Francesco Sassetti and Ghirlandaio at Santa Trinita, Florence. History and legend in a Renaissance chapel.
257096: BORSSOM, ANTHONIE VAN. Davies, Alice I. - Anthonie van Borssom (1630 - 1677). A catalogue of his drawings.
17839: Borssum Waalkes, Jan van. - Malesian Malvaceae revised.
256423: Borst, Karin, a.o. (ed.). - Amsterdam Noir.
40262: Bory, M.G. - Atlas des orchideés.
208015: Bory, Jean-Reneé. - Regiments Suisses au service de France (1800-1814).
305442: Bos, Eric. - De Wadden & De Ploeg en hun omgeving.
28750: Bos-Rops, J.A.M.Y. e.a. (ed.) - De archieven in Zuid-Holland.
270732: Bos, Ralf & Th.Ruhl. - Trüffel und andere Edelpilze. Geschichten, Warenkunde und Rezepte vom exklusivsten Lebensmittel der Welt.
260691: Bos, Jan & E.Geleijns. (Edited). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
308662: BOS, PIETER ROELF. Anstadt, M., F.J. Ormeling Sr. & A.T. Donker. - De wereld volgens de Bosatlas 1877 - heden.
243751: Bos, Eric. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over de Ploeg.
242976: Bos, L. - Plantevirussen. Beknopte inleiding tot de plantevirologie.
242127: BOS, CORNELIA. Wobbes, Reint e.a. - 200 jaar Lutjebosch. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
236010: Bos, Matthijs van den. - Mystic Regimes. Sufism and the State in Iran, from the Late Qajar Era to the Islamic Republic.
233217: Bos, F.H., e.a - In Bussum hebben straten namen... De Bussumse straatnamen verklaard. Samengesteld door Vereniging Historische Kring Bussum als vervolg op het in 1992 gepubliceerde boek In Bussum kan alles ....
200319: Bos, Janneke F.M. - Schepen die blijven. Type- en scheepsbeschrijvingen van Nederlandse historische bedrijfsvaartuigen.
177190: BOS, PAUL CHRISTIAAN. Noortje Bakker & Paul Christiaan Bos. - Verwonderd zien. Werken van Paul Christiaan Bos. Schilder en etser. / The eyes amazed. A selection from the works of Paul Christiaan Bos. Painter and etcher.
171747: Bos, Frank & Marcel Wasscher. - Veldgids Libellen. [2e druk].
309181: Bos, Jurjen M. - Archeologie van Friesland.
122513: Bos Jzn., W. - Sliedrecht zoals het was 1890-1940.
239323: Bosakowski, Thomas. - The Northern Goshawk. Ecology, Behavior, and Management in North America.
60721: BOSBOOM, JOHANNES. Glavimans, A. - Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als schilder, beschreven door Johannes Bosboom. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgave van 1891. Toelichting door A.Glavimans.
84917: BOSBOOM, JAN WILLEM. Moritz, Ben. - Jan Willem Bosboom. Een Haags architect rond de eeuwwisseling.
297380: BOSBOOM, JOHANNES. Bremmer, H.P. (introd.). - J. Bosboom. 70 teekeningen en studies uit de Verzameling H.W. Mesdag te 's Gravenhage.
294867: Bosboom, Symon. & Justus Danckerts & Pierre Bullet. - [Convolute] Cort onderwys van de vyf colomen [&] Architectura Chivilis Vertoonende verscheyde Treffelijcke cappen Soo van Toorens, Kercke, als mede veelderhande voorname Huysen, etc. en eenige Wenteltrappe Dienstigh voor alle Lief-hebbers en Leerlingen van de Bouw-konst [&] Verschyde Schoorsteen Mantels. [all second / third revised editions].
201511: BOSBOOM, JOHANNES. Dinkelaar, C.H. & D.L.Kaatman. - Johannes Bosboom (1817-1891). Schilder van licht, schaduw en kleur.
195671: BOSBOOM, JONANNES & A.L.G.BOSBOOM-TOUSSAINT. Reeser, , H. - De huwlijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886.
10978: BOSBOOM, JOHANNES. Marius, G.H. & W.Martin. - Johannes Bosboom.
156580: Bosc, Ernest. - Dictionnaire raisonné d'Architecture et des scienes et arts qui s'y rattachent.
60784: BOSCH, HIERONYMUS. Catalogue 1967. - Jheronimus Bosch. + Bijdragen.
60796: BOSCH, HIERONYMUS. Bax, D. - Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der Onkuisheidsdrieluik van Jeroen Bosch. Gevolgd door kritiek op Fraenger.
60802: BOSCH, HIERONYMUS. Bax, D. - Jeroen Bosch' drieluik met de gekruisigde martelares.
173827: BOSCH, HIËRONYMUS. Marijnissen, Roger H. & Peter Ruffelaere. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre. Met mederwerking van Peter Ruyffelaere.
51485: BOSCH, JAC.VAN DEN. Tibbe, a.o. - Jac. van den Bosch. 1868-1948.
213610: BOSCH, HIERONYMUS. Harris, Lynda. - Ketterij en esoterie in het werk van Jeroen Bosch.
421: BOSCH, HIERONYMUS. Lafond, Paul. - Hieronymus Bosch. Son art, son influence, ses disciples.
36640: BOSCH, HIERONYMUS. Chailley, Jacques. - Jérome Bosch et ses symboles. Essai de décryptage.
301364: BOSCH, HIERONYMUS. Gibson, Walter S. - Hieronymus Bosch. An annotated bibliography.
294443: BOSCH, HIËRONYMUS. Marijnissen, Roger H. & Peter Ruffelaere. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre. Met mederwerking van Peter Ruyffelaere.
203616: BOSCH, HIERONYMUS. Koldeweij, Jos, Paul Vandenbroeck & Bernard Vermet. - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.
300644: BOSCH, HIERONYMUS. Koreny, Fritz & Ernst Pokorny. - Hieronymus Bosch. Die Zeichnungen in Brüssel und Wien. / The drawings in Brussels and Vienna.
300639: BOSCH, HIERONYMUS. Michael, Meinhard. - Hieronymus Bosch's The garden of earthly delights. The senses and the soul in dream and awakening.
298395: Bosch, Lodewijk. - [Serie of four original signed etchings in various sizes, all depicting landscapes]
232377: BOSCH, HIERONYMUS. Bruyn, Eric de. - De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch. De symboliek van de Hooiwagen-Triptiek en de Rotterdamse Marskamer-Tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten.
29518: Bosch, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
289234: BOSCH, HIERONYMUS. Ilsink, Matthijs & Jos Koldeweij. - Montée au Calvaire d'apres Jerome Bosch.
272184: BOSCH, HIERONYMUS. Ilsink, Matthijs & Jos Koldeweij. - Jheronimus Bosch. Visioenen van een genie.
285794: Bosch van Rosentaal, Edzard Jacob. - De ontwikkeling der Waterschappen in Gelderland.
276890: Bosch, Helmut. - Die Nürnberger Hausmaler. Emailfarbendekor auf Gläsern und Fayencen der Barockzeit.
276857: BOSCH, HIERONYMUS. Schuder, Rosemarie. - Hieronymus Bosch. Das Zeitalter - Das Werk & Ein Diskurs.
264485: Bosch, Jeroen & H.Veenenbos. - Straten maken. Hoe ontwerp je een goed straatprofiel ?
260623: Bosch, Jan. - Kom nog us an. Zwervend langs boeren en buitenlui. 3e dr.
243224: Bosch, Toon. - Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849.
309107: BOSCH, HIERONYMUS. Ilsink, Matthijs, Jos Koldeweij & Ron Spronk. - From Bosch's stable. Hieronymus Bosch and the Adoration of the Magi.
233802: BOSCH, DAVID J. Ahonen, Tiina. - Transformation through Compassionate Mission. David J. Bosch's Theology of Contextualization.
228608: BOSCH, HIERONYMUS. Marijnissen, Roger H. & Peter Ruffelaere. - Jérôme Bosch. Tout l'oeuvre peint et dessiné.
207716: BOSCH, HIERONYMUS. Tolnay, Charles De. - Hieronymus Bosch. Kritischer Katalog der Werke.
197973: BOSCH, HIERONYMUS. Tolnay, Charles De. - Hieronymus Bosch [&] Kritischer Katalog der Werke.
195765: BOSCH REITZ, SIGISBERT CHRÉTIEN. Ferdinandusse, Rinus & Ann Blokland. - Bosch Reitz. Schilder en wereldreiziger rond 1900.
192011: BOSCH, HIERONYMUS. Bax, D. - Hieronymus Bosch. His picture-writing deciphered.
305987: Bosch, H. van den. (a.o.). - Waarnemingen omtrent den Sulphas Chininae. [&] Verhandeling ter beantwoording der vrage: over de geestdrift of het enthusiasmus [&] Ueber die entstehung, beschaffenheit und zweckmaessigste behandlung der aug-entzündung, welche seit mehreren jahren unter den soldaten einiger Europaeischen Armeen geherrscht hat. [&] de causarum finalium doctrina.
309722: BOSCH, HIËRONYMUS. Marijnissen, Roger H. & Peter Ruffelaere. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre. Met mederwerking van Peter Ruyffelaere. Voorzien van een aanhangsel over de Hiëronymus Boschproblematiek sinds 1985. Woord vooraf door dr. A.M. Koldeweij.
174958: Bosch, A.E.R.van den & D.P.M.Graswinckel. - Het Oud-Archief van het Arme Weeshuys der Kercken ende der stadt van Breda. 1606-1887.
309277: BOSCH, HIERONYMUS. Wamel, Marieke van. - Opdrachtgevers en vroege eigenaren van het werk van Jheronimus Bosch.
147304: BOSCH, HIERONYMUS. Fränger, Wilhelm. - Hieronymus Bosch.
69596: BOSCH, HIERONYMUS. Marijnissen, Roger H., a.o. - Jheronimus Bosch.
309281: BOSCH, HIERONYMUS. Rembert, Virginia Pitts. - Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch and the Lisbon Temptation. A view from the third millennium.
137091: BOSCH, HIERONYMUS. Tolnay, Charles De. - Hiëronymus Bosch. Het volledig werk. 2e verbeterde druk.
104105: Bosch, L.E. - De kompagnie vrijwillige hagers der Utrechtsche Hogeschool.
279947: Boschloo, Anton W.A. - The limits of artistic freedom. Criticism of art in Italy from 1500 to 1800. Translated from the Dutch by Robert Symonds.
88304: Boschma, N. & H.van Koolbergen. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek en Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
225500: Boschma-Aarnoudse, C. - Het Westeinde van Edam. Armoede en welvaren van een stadsbuurt. Een onderzoek naar wonen en werken aan de Lingerzijde en Schepenmakersdijk sinds 1560. In opdracht van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland.
303556: Boschma-Aarnoudse, C. - Edam behouden stad. Houten en stenen huizen 1500-1800.
178743: Boschma, C., a.o. - Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900. 2e dr.
171095: Boschma-Aarnoudse, C. - Het statenlogement in Hoorn. Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters.
161990: Boschma-Aarnoudse, C. - Sint-Pietershof te Hoorn. Bedelnap en preuve, kruisheren en proveniers aan det Dal.
151609: Boschma, H. (ed.). - Fauna van Nederland.
124831: Boschma-Aarnoudse, C. - Renaissance-raadhuizen boven het IJ. 'Een huijs om te vergaderen ende tgerecht te houden'.
123148: Boschma, H. - Rhizocéphales.
121567: Boschma, H. (ed.). - Fauna van Nederland. Afl. I-VII
90790: Bosdari, C.De - Cape Dutch houses and farms. Their architecture and history, together with a note on the rôle of Cecil John Rhodes in their preservation
299828: Bose, J.K. - Glimpses of tribal life in North-East India.
309027: Böse, Martin. (ed.). - Europäisches Strafrecht. 2. Auflage.
309576: Bose, Neilesh. (ed.). - India after world history. Literature, comparison, and approaches to globalization.
262952: Bösel, Richzard & H.Karner. - Jesuitenarchitektur in Italien (1540-1773). Die Baudenkmäler der mailändischen Ordensprovinz, Teil 2.
262910: Bösel, Philipp J. & Burkhard Maus. - Die Berliner Mauer 1984 von Westen aus gesehen.
168309: BOSELLI, GIACOMA. Torritti, Piero. - Giacomo Boselli e la Ceramica Savonese del suo tempo. Conzulenza e assitenza technica di Carlo Cassan. 2nd ed.
98908: BOSELLI, FELICE. Arisi, Ferdinando. - Felice Boselli. Pittore de natura morta
262512: Bosgraaf, Remko. - Improving cervical cancer screening in the HPV era. (Diss.)
296609: Boshoff, S.P.E. - Rebellie sketse uit mij dagboek, 1914-1915.
34632: Bösiger, E. & J.M.Guilcher. - Hoe de vogels geboren worden.
275164: Bösken, Sigrid. - Die Mainzer Goldschmiedezunft. Ihre Meister und deren Werke vom Ende des 15. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert.
221390: Boskovits, Miklós & G.Fossaluzza. - La collezione Cagnola. I: I Dipinti dal XIII al XIX secolo.
197009: Boskovits, Miklós. - Dipinti e sculture in una raccolta toscana secoli XIV-XVI.
252631: Bosl, Karl. - Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz. 2. erw. Aufl.
222326: Bosma, Koos, Aart Mekking, Koen Ottenheym & Auke van der Woud. (eds). - Bouwen in Nederland 600-2000.
263338: Bosma, Koos & Jan Kolen. (eds). - Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
252961: Bosma, Koos & Helma Hellinga (eds). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
303621: Bosma, Koos & Cor Wagenaar. (eds). - Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland.
212003: Bosma, Marja. - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
197247: Bosma, Koos. - Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg. 1940-1948.
167334: Bosma, Koos & Helma Hellinga (eds). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
3957: Bosman-Jelgersma, Henriëtte. - Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
75343: Bosman, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
299197: Bosman, Ferry. - Tussen Arnhemse lijnen. 130 jaar openbaar vervoer in en rond Arnhem.
275313: Bosman, Rob, e.a. (red.). - Het Putter Stoomgemaal. Parel in de Putter polder.
304164: Bosman, Alexander. - Other Income under Tax Treaties.
267877: Bosman, Th.E.A., e.a. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium 1988.
189723: Bosman, Th. E.A., a.o. (eds). - Leven met het verleden. Gedenkboek honderd jaar 'Oud-Dordrecht' (1892-1992).
278159: BOSMANS, ANDRÉ. Gilquin, Guy a.o. - André Bosmans. Peintre pausan.
301459: Bosnak, Judith E. & Frans X. Groot. - Op reis met een Javaanse edelman. Een levendig portret van koloniaal Java in de negentiende eeuw (1860-1875).
276058: Bosomworth, Dorothy. - Der viktorianische Haushaltskatalog. Eine vollständige Sammlung von über 5000 Artikelen zur Einrichtung und Dekoration des viktorianischenh Heimes.
147946: Bosque, Andrée de. - Mythologie en Maniërisme in de Nederlanden 1570-1630. Schilderijen - Tekeningen.
55769: Bosqued, Blasco & A.A.Sánchez. - Cerro Redondo. Fuente El Saz del Jarama, Madrid.
249228: Bosscha, J. - Neerland's Heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
174345: Bosscha, J. - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
159939: Bosscha Erdbrink, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman- Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte, 1726-1744.
51964: BOSSCHAERT. Bol, L.J. - The Bosschaert dynasty. Painters of flowers and fruit.
280651: BOSSCHAERT THE ELDER, AMBROSIUS. Pennisi, Meghan S.W. - The flower still-life painting of Ambrosius Bosschaert the elder in Middelburg ca. 1600-1620.
298213: BOSSCHE, EDOUARD VAN DEN. - Le Magasin de Meubles.
300489: Bosscher, Ph.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2.
200508: Bosscher, Ph.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
200502: Bosscher, Ph.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: [no subtitle].
196798: Bosscher, Ph.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: Voorgeschiedenis en de verrichtingen in Nederland, de Europese wateren en het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan tot het uitbreken van de oorlog in Azië (december 1941).
279548: Bosse, Abraham. - Tractaet in wat manieren men op root koper snijden ofte etzen zal: door de middel der stercke-wateren, ende harde- en zachte-vernissen, ofte gronde: als mede de manieren der zelve plaeten te drucken, de pars te maecken, ende andere dinghen, behelzende de zelve konsten. / In 't Fransch beschreven door A. Bosse, kopere plaet-snijder. ; In 't Nederduyts overgezet door P.H
262814: Bosse-Griffiths, Kate. - Amarna Studies and other selected papers.
231236: Bosseboeuf, L. - Le Mont-St-Michel. Au péril de la Mer. Son histoire et ses merveilles.
174604: Bossecker, Max. - Technische Thermometer - Maschinenthermometer - Thermometer für Meteorologie / Aräometri.
283951: Bossenbroek, Martin. - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
227944: Bossenbroek, Martin, a.o. (eds). - Weerzien met Indie. Het beeld van Tempo Doeloe. Met register op de 52 afleveringen [...].
285569: Bossert, Helmuth Th. & Ulug Bahadir Alkim. - Karatepe. Kadirli ve Dola Ylari Kasirli ön-rapor / Karatepe Kadirli and its Environments. Second preliminary report.
282893: Bossert, Martin. - Die figürlichen Skulpturen der Nekropole von Avenches - En Chaplix (VD): nördlichen und südlicher Grabbezirk.
215690: Bossert-Radtke, Claudia. - Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst.
177900: Bossert, Helmuth Th. - Encyclopédie de l'Ornement I: L'Art des peuples primitifs.
177899: Bossert, Helmuth Th. - Encyclopédie de l'Ornement II: L'Art décoratif en Égypte et en Asie.
114122: BOSSERT, HELMUT TH. Armagan, Hatirasina. - Anadolu Arastirmalari. Festschrift Helmut Theodor Bossert.
110725: Bossert, Helmuth Th. - Ein hethitische Königsiegel. Neue Beiträge zur Geschichte und Entzifferung der hethitische Hieroglyphenschrift.
301300: BOSSHARD, WALTER. Pfrunder, Peter, a.o. - Fernsicht. Walter Bosshard - ein Pionier des modernen Photojournalismus.
299151: Bosshard, Walter. - Durch Tibet und Turkistan. Reisen im unberührten Asien.
263704: BOSSHARD, MAX & CHR.LUCHSINGER., Zbinden, Ueli. a.o. - Abdruclk Ausdruck. Max Bosshard & Christoph Luchsinger.
302705: Bossilkov, Svetlin. - Arbanassi: iconostases and religious Easel Art. (15th-18th and 19th centuries).
197831: Bossuet, J.B. - Platon et Aristote. Notes de lecture.
268719: Bostenaru Dan, Maria, a.o. - Earthquake Hazard Impect and Urban Planning.
122374: Bosters, Cassandra, a.o. - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
108134: Bosters, Cassandra, a.o. - Ontworpen voor de jaarbeurs, 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
23865: Boston, David M. - Pre-Columbian pottery of the Americas.
308398: Boström, Hans-Olof. - Motiv och idéer i 1800-talets nordiska universitetsarkitektur.
253116: Boström, Ragnhild. - Ölands medeltida kapell.
286389: Boswinkel, E & P.J.Sijpesteijn. - Greek Papyri, Ostraca and Mummy Labels.
254685: Boswinkel, E. a.o. - Antidoron Martino David.
196165: Boswinkel, E. a.o. - Antidoron Martino David.
299202: Bot, Hugo de & Bert van Reems. - Les locomotives NoHAB/AFB locomotieven.
228228: Bot, P.T.G. - Vascular Inflammation. Signaling pathways in atherosclerosis and arteriogenesis. (Diss.)
168027: BOT, MARRIE. Brinkgreve, Christien. (foreword). - Een laatste groet. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland.
121863: Bot, Richard. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust. Decap._ und ihre Stammesgeschichte.
253045: Chronica Botanica. An annual record of pure and applied Botany [etc.]. - Volume I (1935) - X (1946).
253044: Chronica Botanica. An annual record of pure and applied Botany [etc.]. - Volume I (1935) - XIII (1949/50).
242852: Chronica Botanica. An annual record of pure and applied Botany [etc.]. - Volume I (1935) - IV (1938).
195733: Farlowia. A journal of Cryptogamic Botany. - Vol. I, 1943-44 - Vol. 3, 1950-51.
274729: Boterenbrood, Marjolein & Renée Borgonjen. - Atlas Haarlem Oost. Artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing.
103163: Boterenbrood, Helen. - Weverij De Ploeg van 1923 tot 1957.
170507: BOTERO, FERNANDO. Ratcliff, Carter. - Botero.
196913: Both, Otto. - Die Bandweberei Bandwirkerei I: Die Bindungen, Patronen und Musterung. 2. Aufl.
259847: Bothe, Rolf. - Dichter, Fürst und Architekten. Das Weimarer Residenzschloß vom Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.
304702: Bothmer, Dietrich von. - Amazons in Greek art.
263700: BOTHMER, DIETRICH VON. Clark, Andrew J., a.o. (eds). - Essays in honor of Dietrich von Bothmer.
304701: Bothmer, Dietrich von. - Amazons in Greek art.
203972: Bothmer, Dietrich von. - Amazons in Greek art.
170314: Botke, J. - Fen Fryslan's groun. Geologyske sketsen. 2e opl.
176903: Botke, J. - De Hondsrug.
145684: Botke, J. - Les motifs primitifs du dessin des ailes der Lépidoptères et leur origine Phylétique.
125134: Bots, J.J.W.M. - Valkenswaard momenten uit heden en verleden.
202115: Bott, Richard. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust., Decap.). und ihre Stammesgeschichte.
201800: Bott, Gerhard. - Jugendstil - Art Nouveau - Modern Style - Nieuwe Kunst.
271468: BOTTA, MARIO. Bertoli, Giasco. - Studi su mario Botta.
271463: BOTTA, MARIO. Watari, Etsuko. - Mario Botta. Watari-Um project in Tokyo 1985-1990.
263713: BOTTA, MARIO. Pizzi, Emilio. - Mario Botta. Obras y proyectos / Works and Projects.
263322: BOTTA, MARIO. Musi, Pino (Fotogr). - Mario Botta. Öffentliche Bauten 1990-1998.
192160: Botta, P.E. & M.E.Flandin. - Monument de Ninive Tome III: Inscriptions.
140955: BOTTA, MARIO. - Architectures 1980-1990.
114816: BOTTA, MARIO. Petit, Jean. - Traces d'architecture Botta.
283945: Böttcher, Albrecht a.o. - Lectures on Operator Theory and its Applications.
270762: Böttcher, Maximilan. - Deutschen Weidwerks Hohes Lied. Zur Fünfzichjahrfeier des U.D.J.B.
180321: BOTTEMA, TJERK & TJEERD BOTTEMA. Bruyel-van der Palm, Frédérique. - Tjerk en Tjeerd Bottema.
219749: Bottemanne, C.J. & P.P.C.Hoek. - Rapport over ankerkuil- en staalboomenvisscherij op het Hollandsch Diep en Haringvliet / Bericht über die Fischerei mit steert- und feststehenden Hamen auf dem Hollandsch Diep und Haringvliet.
194237: Bottenburg, Diderik van & Karel Loeff - Tussen weelde en woningwet. Wonen aan de amsterdamse grachten Volkshuisvesting van noord tot zuid.
306549: Bottéro, Jean. - Textes économiques et administratifs. Avant-propos par André Parrot.
234616: Bottéro, Jean & André Finet. - Répertoire analytique des tomes I à V.
306450: Botterweck, G.Johannes & Helmer Ringgren. - Theological dictionary of the Old Testament.
289189: Böttger, Burkhard. - Die kaiserzeitlichen Lampen vom Kerameikos.
141447: Botti, Giuseppe & P.Romanelli. - Le sculture del Museo Gregoriano Egizo.
29606: BOTTICELLI. Kroeber, H.T. - Die Einzelporträts des Sandro Botticelli.
41023: Böttiger, John. - Tapisseries à figures des XVIe et XVIIe siècles appartenant à des collections privées de la Suède. Inventaire descriptif. Ouvrage traduit sur le manuscrit Suédois par A.Mohn.
203630: Chinese Snuff Bottles. A magazine for the collector of Chinese Snuff Bottles. - Nr. 4.
252575: Botto, Oscar. - Le religioni orienrtali.
296820: Botved, A.P. - Kobenhavn - Tokio - Kobenhavn. Gennem luften.
164791: BOTWINNIK, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936).
267221: Boube-Piccot, Christiane. - Les Bronzes antiques du Maroc.
99767: Boube, Jean. - La terra sigillata Hispanique en Maurétanie Tingitane. I: Les marques de potiers.
262173: Bouché-Leclercq, A. - Histoire de la Devination dans l'Antiquité.
62770: Boucher, Francois. - Le Pont-Neuf. Tome I: Le Pont Neuf dans Paris.
298092: BOUCHER, FRANÇOIS. Clark, Alvin L. - Genius and grace. Francois Boucher and the generation of 1700.
274433: BOUCHER, LUCIEN. Mac Orlan, Pierre. - Rue des Charrettes.
200566: Boucher, Stephanie. - Bronzes romains figurés du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
196466: BOUCHER, FRANÇOIS. Catalogue 1986-1987. - François Boucher 1703-1770.
224683: BOUCHERON. Néret, Gilles. - Boucheron. Le Joaillier du temps.
235969: Bouchet, Philippe & A.Warén. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca, Gastropoda).
235968: Bouchet, Philippe & A.Warén. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Mesogastropoda.
231620: Bouchez, L.J. & L.Kaijen. (Ed.) - The future of the law of the sea. Proceedings of the symposium on the futeure of the law of the sea organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the international Law Institute of Utrecht State University 26 and 27 June 1972.
270496: Bouchner, M. - Der grosse Spurenführer. Spuren und Fährten einheimischer Tiere. Fährten, Frassspuren, Nester, Baue, Losungen, Gewölle.
196975: Bouchot, Henri. - The book. Its printers, illustrators, and binders, from Gutenberg to the present time. With a treatise on The art of collecting and describing early printed books, and a Latin-English and English-Latin topographical index of the earliest printing places. Edited by H. Grevel.
181029: Mélanges chinois et bouddhiques. - Volume 9ème, 1948-51.
181027: Mélanges chinois et bouddhiques. - Volume 8ème, 1946-47.
257807: Boudier-Bakker, Ina. - Dans.
206244: Boudier, Émile. - Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe. Descriptions des genres avec indication des espèces.......& Nouvelle Classification Naturelle des Discomycètes Charnus.
198222: Boudier, Émile. - Vers Égyptiens. Métrique Démotique. Étude prosodique et phonétique du Poème Satirique, du Poème de Moschion et de Papyrus à transcriptions grecques de Leyde & de Londres.
158129: Boudier, Ëmile. - Icones mycologicae ou iconographie des champignons de France. Principalement discomycètes. [COMPLETE SET].
284016: BOUDIN, EUGÈNE. Schmit, Robert. - Eugène Boudin 1824-1898. Tome I - III + premier supplément. [4 VOLUME SET, INCLUDING FIRST SUPPLEMENT].
105481: Boudreaux, Pierre. - Oppien d'apamée la chasse.
305123: Boudriot, Jean. - Le Vaisseau de 74 Canons. Traité pratique d'art naval. [Tome 1 - 4].
258791: Boudriot, Jean. - Traite et Negrier l'Aurore. Monographie au 1 / 36.
258792: Boudriot, Jean & Hubert Berti. - Le Cygne 1806-1808. Brick de 24 de l'ingénieur Pestel.
258790: Boudriot, Jean. - Compagne des Indes 1720-1770. Boullonge Vaisseau 600.tx 1759.61.
253326: Boudriot, Jean & Hubert Berti. - Frégate de 18 la Vénus de l'ingénieur Sané, 1782. Monographie.
235767: Boudriot, Jean & Hubert Berti. - Frégate de 18. La Vénus de l'ingenieur sané 1782.
229754: Boudriot, Jean & Hubert Berti. - Cotre Le Cerf 1779-1780 du constructuer Denÿs.
229752: Boudriot, Jean & Hubert Berti. - La Salamandre. 1752.
228388: Boudriot, Jean & Hubert Berti. - Brick de 24 Le Cygne de l'ingenieur Pestel 1806-1808. Monographie.
199838: Boudry, Linda a.o. - Le siècle de la ville de la république urbaine et de la ville trame.
149547: Boudyck Bastiaanse, J.H.v. - Voyage à la côte de Guinée, dans le golfe de Biafra, à l´île de Fernando-Po, l´île de Ste Hélène et austres iles dans le passage.
53021: Boué, H. & R.Chanton. - Zoologie. I: Invertébrés. II: 1. Procordés et vertébrés. 2. Mammifères. Anatomie comparée des vertébrés.
270662: Bouet, Pierre & Fr.Neveux. - Les Normands en Méditerranée dans le sillage des Trancrède.
182445: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. Martin-Allanci, Jean-Étienne. - Bougainville navigateur et les découvertes de son temps.
1522: Boughey, Arthur S. - Ecology of populations.
308878: BOUGUEREAU, MAURICE. Dainville, François de. - Le théatre françoys.
226700: Bouilhet, Henry. - L'orfèvrerie françiase au XVIIIe et XIXe siècles.
226399: Bouilhet, Henry. - L'orfèvrerie française aux XVIIIe et XIXe siècles.
148517: Bouilhet, Henry. - L'orfèvrerie francaise au XVIIIe et XIXe siècles. Livre Deuxième: L'orfèvrerie francaise au XIXe siècle. Première période (1800-1860).
297983: Bouillier, Véronique. - Naitre renoncant: Une caste de Sannyasi villageois au Nepal central.
272370: Bouilly. - Conseils a ma Fille. Bearbeitet und mit einem Wörterbuche vesehen.
272029: Bouiron, Marc. - Marseille, du Lacydon au faubourg Sainte-Catherine (Ve s. av. J.-C.- XVIIIe S.). Les fouilles de la place du Général-de-Gaulle.
34852: Boukamp, C.H. - De hedendaagse keuken. Handboek voor het koksvak met inbegrip van de ritueele- en vegetarische keuken.
80124: BOULANGER, LOUIS. Marie, Aristide. - Louis Boulanger. Le peintre poète.
232137: Boulangier, Edgar. - Notes de voyage en Sibérie. Le chemin de fer Transsibérien et la Chine.
307709: Boulard, Michel. - The cicadas of Thailand. Volume 2. Taxonomy and Sonic Ethology.
192006: Boulay, Anthony Du. - Christie's pictorial history of Chinese ceramics.
129156: Boulbet, J. - Dialogue lyrique des Cau Maa' (Tam pöt maa').Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
129098: Boulbet, J. - Pays des Maa'. Domaine des génies Nggar Maa', Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
140158: Boulenger, G.A. - Poissons nouveaux du Congo Belge. Première partie: Mormyres.
208189: Boulengier-Sedyn, R. - Le vocabulaire de la coiffure en ancien francais étudié dans les romans de 1150 à 1300.
285198: BOULEZ, PIERRE., MALLARMÉ, STEPHANE. Breatnach, Mary. - Boulez and Mallarmé. A Study in Poetic Influence.
250399: BOULEZ, PIERRE., Brandt, Maarten. - Wegen naar Boulez. De meester in dialoog met de traditie.
286201: BOULITROP, CH. - [Six original Photographs showing furniture from Ancienne Maison Ch. Boulitrop, Ch. Crété Fils, 18 F. St. Antoine Paris.]
299192: Boulle, Josephine. - Epos dzhangar i kalmytskij stsenicheskij kostyum.
235145: BOULLIAU, ISMAEL. Nellen, H.J.M. - Ismael Boulliau (1605-1694). Nieuwsjager en correspondent. & Noten.
301362: Boulnois, L. & H.Millot. - Bibliographie du Népal. Volume 1: Sciences humaines. Références en langues européennes.
309282: BOULOGNE, VALENTIN. Lemoine, Annick & Keith Christiansen. - Valentin de Boulogne. Beyond Caravaggio.
181994: Boulter, C.G. (ed.). - Greek art. Archaic into classical. A symposium held at the University of Cincinnati April 2-3, 1982.
253541: Bouma, Anke. - Perceptual Asymmetries and Hemispheric Specialization. (Diss.)
250961: Bouma, H., a.o. - Historisch Fotoboek Gemeente 't Zandt.
303361: Bouma, Jelle W. - Religio votiva: The archaeology of Latial votive religion. The 5th - 3rd c. BC votive deposit southwest of the main temple at 'Satricum' Borgo Le Ferriere. Part [I], II & III.
175028: Bouma, G.J.A. - Het Friese paard. Uitg. t.g.v. Het Friesch Paarden-Stamboek in 1979.
300609: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [6e bundel / 1e druk].
298513: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [4e bundel / 2e druk].
63280: Bouman, A. - Nederland.....orgelland. 3rd rev. ed.
293590: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [5e bundel / 2e druk].
265424: Bouman, Ole. - Architectuur en noodzaak. Nederlandse ontwerpen voor de toekomst.
255099: BOUMAN, WILLEM. Acht, Rob van. - Willem Bouman, vioolbouwer.
221735: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [3e bundel / 2e druk].
221593: Bouman, Jaap. - Dordrecht vroeger en nu.
219692: Bouman, L. - Onderzoekingen over vrije woordassociatie.
218986: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Vreemde speurtochten in heden en verleden naar aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandpaal van eigen stad en land. Getekend en opgetekend door Jan Bouman.
199799: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [5e bundel / 1e druk].
199798: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [1e bundel / 2e druk].
199204: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [2e bundel]. 2e druk.
188273: BOUMAN, SPANJAARD & WISEMAN. - Catalogus. Thermometers, Loupen- Leesglazen - Dradentellers - Kompassen - Hygrometers en Optische artikelen.
169807: Bouman, Jan. - Nederlandse monumenten in beeld. Tussen Schietlood en waterpas.
161274: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Toeristische en historische ontdekkingen in eigen stad en land. [1e bundel / 1e druk].
137361: Bouman, Jan. - In 't wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard - glorie en verval - Praal en schandaal in heden en verleden. In honderd bladzijden beschrven en getekend door Jan Bouwman. [Eerste deel] + Tweede deel. [Complete 2 delige set].
108831: Bouman, A.E. a.o. - Meeuwen. Opkomst en ondergang van een meeuwenkolonie.
94926: Bouman, Jan. - Het merckwaerdigste meyn bekent door Lijntrekker. Merkwaardigheden in Nederland. [4e bundel / 1e druk].
170609: Bouquiaux, Luc. - La langue Birom. (Nigeria septentrional). Phonologie, morphologie, syntaxe.
170608: Bouquiaux, Luc. - Textes Birom (Nigeria septentrional) avec traductioin et commentaries.
261564: Bourassé, J.J. - Esquisses entomologiques ou histoire naturelle des Insectes les plus remarquables. 2ème édit.
308382: BOURBON, LOUIS. Begeer, Carel J.A. - Genéalogie de la Famille De Bourbon. Louis XVII et sa descendance.
242006: Bourbon, Fabio a.o. - Peru. Die Inka und ihre Vorläufer.
233409: Bourcard, Gustave. - Les estampes du dix-huitième siècle. École française. Guide-manuel de l'amateur, avec une préface de Paul Eudel et une liste alphabétique des peintres, dessinateurs et graveurs cités et des titres des gravures.
222557: Bourcart, Jacques & G.le Villain. - La faune des Calcaires cambriens de Sidi Mouca d'Aglou (Anti-Atlas Marocain).
272010: Bourdais, Marcel & G.Grall. - A.B.C. de l'apprenti horloger. Guide pratique. Ouvrage d'une utilité incontestable pour ceux qui se destinent au métier d'hologer. 7e édition.
224652: Bourdais, Marcel & G.Grall. - A.B.C. de l'apprenti horloger. Guide pratique. 2e édit.
160724: BOURDELLE, ANTOINE. Lambraki-Plaka, Marina. - Bourdelle et la Grece. Les sources antiques de l'oeuvre de Bourdelle.
227167: Bourdillon, M.A. (edit.). - Cest Daucast & de Nicolete. Reproduced in Photo-facsimile and Type-transliteration from the unique MS. in the Bibliothèque Nationale at Paris, fonds français, 2168, by the care of F.W.Bourdillon [...].
174194: Bourdois, Claude. Katalog 1993. - Zeitgenössische Künstlerische Bucheinbände. Frankreich-Österreich. Reliures D'Art. France-Autriche.
142792: Bourdon, Léon & R.Ricard. - Chronique de Guinée.
39225: Bourdot, H. & A.Galzin. - Hyménomycètes de France. Hetérobasidiés - Homobasidiés Gymnocarpes.
222111: Boureau, Édouard a.o. - Paléobotanique. Études.
181391: Bouret, Jean. - The Barbizon School and 19th century French Landscape Painting.
262733: Bourg, Willy & A.Muller. - Eis Garde. Die Geschichte der Grossherzoglichen Garde (1945-1966) im Rahmen der luxemburgischen Pflichtarmee.
262632: Bourg, Willy & A.Muller. - Ons Arméi. Die Luxembourger Pflichtarmee 1944-1067.
187926: Bourg, Ross du. - The Australian and New Zealand Thoroughbred.
304256: Bourgeois, Jean-Louis. - Spectacular vernacular. The adobe tradition.
294272: Bourgeois de Castelet, Florent Fidele. - Recueil de vues et Frabriques pittoresques d'Italie, dessinées d'après nature. [Plates 1-6; 43-48].
294109: Bourgeois, Quentin. - Monuments on the Horizon. The formation of the Barrow landscape throughout the 3rd and 2nd Millenium BC. [Diss.]
289055: Bourgeois, Ariane. - Les Lamps en céramique de Mactar.
289053: Bourgeois, Ariane. - Les Lampes en céramique de Mactar.
288054: Bourgeois, Victor. - L'Architecte et son Espace.
275338: Bourgeois, M. & I.Richelle. - Les Codes la Charte. 5. Droit Fiscal.
239674: BOURGEOIS, VICTOR & PIERRE BOURGEOIS. Strauven, Iwan. - Les frères Bourgeois. Architecture et plastique pure.
90806: BOURGEOIS, VICTOR. Linze, Georges. - Victor Bourgeois.
288290: Bourgery, J.M. - Traite complet de l'Anatomie de l'Homme comprenant la medicine operatoire. Tomes I - VII. [Complete in 7 vols.]
259875: Bourget, Pierre. - Les architectures baroques en France,
157213: Bourget, Pierre. - Habitations collectives. I.Habitations collectives. I.
264449: Bourgoin, Jules. - The Decorative art of Arabia.
263073: Bourgoin, Véronique. - Vrai ou Faux?
184768: Bourgoing, Jean de. - Die englische Bildnisminiatur.
18336: Bourgoing, Jean de. - Miniaturen von Heinrich Friedrich Füger und anderen Meister aus der Sammlung Bourgoing.
101244: Bourgoing, Jean de. - Die englische Bildnisminiatur.
184728: Bourgondiën, Karel. - Vaassen in Fragmenten.
197835: Bourguet, Émile. - Les ruines de Delphes.
185308: Bourguignon, M.Jean. - Collections & souvenirs de Malmaison. Appartements meubles et décoration.
257810: BOURIGNON, ANTOINETTE. Baar, Mirjam de. - 'Ik moet spreken.' Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680).
268505: Bouriser de la Roche, M., a.o. - Les plus belles Fanfares de Chasse. Transcrites er revues Précédes dúne Étude sur les Cornures par J.de Arelles & Introduction historique et bibligraphique par G.de Marolles.
303898: Bourke, John G. - The medicine-men of the Apache.
235126: Bourlier, E. - Souvenir du troisième centenaire de l'Église Wallonne de la Haye.
89835: Bournand, Francois. - A l'Assaut du pôle sud. Voyages et aventures dans les régions antarctiques 1599-1906.
133594: Bourouiba, Rachid. - L'art religieux Musulman en Algérie. 2e edition.
194025: Bourque, Bruce J. - Twelve thousand years. American Indians in Maine.
207181: Bourret, René. - Les Mammifères de l'Indochine. Les gibbons.
242991: Bourriaud, Nicolas., a.o. (Edited). - Notre Histoire... Une scène artistique française émergente. / An emerging French art scene.
269049: Bousmanne, Bernard a.o. - Philippe le Beau (1478-1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne.
290516: Bousquet, Jean. - Fouilles de Delphes Tome II: Topographie et Architecture. Le Trésor de Cyrène.
108507: Bousquet, Jean & Y.Fomine. - Fouilles de Delphes II: Topographie et architecture. Le trésor de Cyrène. Relevés et restaurations.
276497: Boustany, Hareth. - La représentation de l'Individu dans l'Art phénicien.
155557: Boustred, W.R. - W.R.Boustred Ltd. Foxstraat 130 130 Fox Street
242345: Bout, J. van den. - Architectuur in Fryslân. 1940-2000.
238200: Bout, J.van den. & E.Pasveer. - Kop van Zuid.
168882: Boutard, M. - Dictionnaire des arts du dessin. La peinture, la sculpture, la gravure etl'architecture.
288068: Boutemy, Andre. - Analyses stylistiques et essais d'attribution de meubles francais anonymes du XVIIIe Siècle.
269165: BOUTEN, ARMAND. Asscher, Maarten. (preface). - Armand Bouten 1893-1865. Tekeningen van een peintre maudit. / Zeichnungen eines verwünschten Malers. / Dessins d'un peintre maudit. / Drawings by a peintre maudit.
201773: Boutens, P.C. - Verzamelde werken.
283290: Boutet, Dominique & J.Verger. - Penser le Pouvoir au Moyen âge (VIIIe-XVe siècle).
271256: BOUTS, DIERIC [or: BOUTS, DIRK]. Périer-D'Ieteren, Catheline & Valentine Henderiks. - Dieric Bouts. The complete works.
293875: BOUTS, DIERIC [or: BOUTS, DIRK]. Smeyers, Maurits & Katharina Smeyers. (eds). - Dirk Bouts (ca. 1410-1475). Een Vlaams primitief te Leuven.
262463: BOUTS, THIERRY. Peeters, Ferdinand. - Le triptyque eucharistique de Thierry Bouts à l'Église Saint-Piere, Louvain. 3rd ed.
220366: BOUTS, DIERIC [or: BOUTS, DIRK]. Catalogus 1975. - Dirk Bouts en zijn tijd.
205899: BOUTS, DIERIC [or: BOUTS, DIRK]. Schöne, Wolfgang. - Dieric Bouts und seine Schule.
281133: Bouveignes, Olivier de. - L'Anneau de N'Goya. Illustré par Allard L'Olivier.
251408: Bouvet, Philippe, a.o. - De klassiekers.
7827: BOUVIER [COLLECTION]. [Martiniani-Reber, Marielle & Claude Ritschard. (ed.)]. - Tissus d'Egypte témoins du monde arabe, VIIIe-XVe siècle.
184109: Bouvier, E.L. - Pycnogonides.
156601: Bouvier, M.E.L. - Étude des Saturnoides normaux. Famille des Sysssphingides.
119575: Bouvier, E.L. - Pycnogonides provenant des campagnes scientifiques de S.A.S.le Prince de Monaco.
96549: Bouvier, E.L. - Pycnogonides.
249630: Bouvrie, Synnove des. - Myth and symbol I. Symbolic phenomena in ancient Greek culture. Papers from the first international symposium, Tromso 1998.
135561: BOUVRIE, JAN DES. Stoeltie, Barbara & R. - Dutch Touch. Jan des Bouvrie.
57313: Bouvy, D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
291364: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - Année I - IV. 1898-1902. [Complete; all issued].
185620: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - Septembre 1898. Een Japansch Rolschilderij.
185526: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - Novembre 1898. Drijfwerk van F.Zwollo.
185525: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - 2ème année, 1897. Nr. II. Antique coins.
185523: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - Mars 1898.
185524: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - 2ème année, 1897.
185522: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - Janvier 1898.
185521: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - Juillet 1898: Bouwkunst.
170826: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - [Small part of].
163782: Bouw- en sierkunst, revue bimestrielle de l'art antique et moderne. - 2ème année, 1897. Nr. IV (part of).
238098: Bouwens, A.M.C.M. & M.L.J.Dierikx. - Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol.
197032: Bouwhuis, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude IJssel.
278483: Bouwkundig Tijdschrift. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. - Deel VII.
265403: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. - Jrg. 52. (193)
265401: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. - Jrg. 40. (1919).
265399: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. - Jrg. 39. (1918)
265398: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. - Jrg. 43, (1922).
265389: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. - Jrg. 32. (1912)
265216: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. - Jrg. 47, (1926).
265215: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. - Jrg. 37 & 38., (1916: 1 Mei- 31 December & 1917).
243092: Bouwman, André, a.o. - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260 - 2000.
87772: Bouwman, Bouke a.o. - Planten langs weg en water. Een eerste kennismaking.
160007: Bouwmeester, Hans. - Der Weg zur Meisterschaft. Vom Amateur zum Meisterspieler.
253029: Bouzek, Jan. (ed.). - Ceylon between East and West. Anuradhapura Abhayagiri Vihara 1981-1984. Excavations and studies
247921: Bouzek, Jan & Iva Ondrejová. - Samothrace 1923 / 1927 / 1978. The results of the Czechoslovak excavations in 1927 conducted by A. Salac and J. Nepomucky and the unpublished results of the 1923 Franco-Czechoslovak excavations conducted by A. Salac and F. Chapouthier. Prepared for publication by Jan Bouzek and Iva Ondrjová,. With a contribution by Radislav Hosek.
62780: Bovallius, Carl. - Nicaraguan antiquities.
282635: Bovée, Louis & G.Vermeiren. - Meesters van de modder. de 50 beste veldrijders ooit.
245738: Bovekerk, Henk. - Noordeloos toen opa jong was.
302082: Boven, Graddy. - Geloof en bijgeloof op zee. Fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan.
210998: Boven, Cees van, Victor Freijser & Christiaan Vaillant. (eds). - Gids van de moderne architectuur in Den Haag. / Guide to modern architecture in The Hague.
206107: Boven, J.K.A.van & A.A.Mabelis. - De mierenfauna van de Benelux (Hymenoptera : Formicidae).
1261: Boven, P.L.van. - Brand! Alarm!
95217: Boven, J.K.A. - Vliesvleugelige insekten - Hymenoptera. Angeldragers - aculeaten Mieren - Fformicidae). 2e verm. druk.
95216: Boven, J.K.A. - Vliesvleugelige insekten - Hymenoptera. VI: Angeldragers(Aculeata), mieren (Formicidae).
251482: BOVET, ALFREDO. - Bovet fulgida speranza.
218816: Bovet, Félix. - Voyage en Terre-Sainte.
292183: Bovill, E.W. (ed.). - Missions to the Niger. Vol. I: The journal of Friedrich Hornemann's travels from Cairo to Mürzuk in the years 1797-1798. The letters of major Alexander Gordon Laing, 1824-1826. - 1964.
177376: Bøving-Petersen, J. - Hosts Naturhistoriske Tavler. [Part] III: Spiselige Svampe. Billeder W. Raschke.
145426: Boving, Adam G. & K.L.Henriksen. - The development stages of the Danish Hydrophilidse (Ins. Coleoptera).
58093: Bovini, Giuseppe. - Die Mosaiken von Ravenna. Mausoleum der Galla Placidia - Baptisterium der Kathedrale - Erzbischöfliche Kapelle - Baptisterium der Arianer - Sant'Apollinare nuovo - San Vitale - Sant'Apollinare in Classe.
37458: Bovini, Giuseppe. - I Sarcofagi Paleocristiani. Determinazione della loro chronologia mediante l'analisi dei ritratti.
90799: Bovini, Giuseppe. - Antichità cristiane di S.Canzian d'Isonzo, S.Giovanni al Timavo e Trieste.
143033: Bovini, Giuseppe. - Gli studi di archeologia Christiana. Dalli origini alla metà del secolo XIX.
143032: Bovini, Giuseppe. - Edifici di culto d'età Paleocristiana nel territorio Ravennate di Classe.
1894: Bovio-Marconi, J. - La coltura tipo conca d'oro della Sicilia Nord-Occidentale.
303307: Bovon, Anne. - Lampes d'Argos.
153800: Bovon, Anne. - Lampes d'Argos.
305875: Bovy, R., a.o. - Spa-Francorchamps. The history of the circuit from 1896 to the present day.
276647: Bowcher, Wendy L. & Bradley A. Smith. - Systemic Phonology. Recent Studies in English.
286736: Bowen, R.E. - Checkers. The author's Britol: A combined analysis of the play of all the authors from 1756 to 1880, on the 24-20, 24-19 and 22-18 lines.
258072: BOWEN, SIÂN. - Gaze.
258035: BOWEN, SIÂN. - Siân Bowen. Beam.
234680: Bowen, T.J. - Adventures and Missionary Labors in several countries in the interior of Africa from 1849 to 1856.
234345: Bowen, Frank C. - The sea. Its history and romance.
297296: Bower, Ursula Graham. - The hidden land.
154672: Bower, F.O. - The origin of a land flora. A theory based upon the facts of alternation.
12448: Bower, F.O. - Primitive land plants also known as the Archgoniatae.
307249: Bowerbank, James Scott. - A monograph of the British Spongiadae. [Complete four volume set with dedication by the author].
63471: Bowers, Fredson (ed.). - Studies in Bibliography. Vol.40.
35706: Bowers, Alfred W. - Hidatsa social and ceremonial organization.
261048: Bowers, Q.David. - The Rare Silver Dollars dated 1804 and the Exciting Adventures of Edmund Roberts.
309413: Bowles, Paul. - Tijdstippen / Points in time. Vertaling Robbert-Jan Henkes & Erik Bindervoet.
309265: Bowles, Paul. - Tijdstippen / Points in time. Vertaling Erik Bindervoet & Robbert-Jan Henkes.
276483: Bown, Han (Intr.). - Civilization along the Silk Road within Gansu.
276482: Bown, Han (Intr.). - Painted Pottery from Gansu.
222239: Bowron, Edgar P. - European paintings before 1900 in the Fogg Art Museum. A Summary Catalogue including paintings in the Busch-Reisinger Museum.
260203: Bowtell, Harold D. - Lesser Railways of the Yorkshire Dales and the Dam Builders in the Age of Steam.
278224: Box, Hilary O. - Primate Responses to Environmental Change.
273885: Boxberger, Linda. - On the Edge of Empire. Hadhramawt, Emigration and the Indian Ocean, 1880s-1930s.
299744: Boxer, Charles R. & Carlos de Azevedo. - Fort Jesus and the Portuguese in Mombasa 1593-1729.
308630: Boxer, Charles R. - Mary and misogyny. Women in Iberian expansion overseas, 1415-1815. Some facts, fancies and personalities.
277864: Boxer, Charles R. - Jan Compagnie in Japan, 1600-1850. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the seventeenth to the nineteenth centuries. 2nd rev. edition.
258526: Boxer, Charles R. - The Dutch seaborne empire 1600-1800.
16965: Boxer, Charles R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
162731: Boxer, Charles R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
112977: Boxer, Charles R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
288286: Boxhorn II, Marcus Zuerii - Theatrum Sive Hollandiae comitatus et urbius Nova Descriptio.
184327: Boy de la Tour, Maurice. - La gravure neuchateloise.
151893: Boyazoglu, Jan & L.de Neuville., - Les faïences de Delft.
76112: Boyce, Aline A. - Festal and dated coins of the Roman Empire: Four papers.
295327: Boyce-Tillman, June. - Spirituality and music education. Perspectives from three continents.
267393: Boyce, Gordon & R.Gorki. - Resources and Infrastructures in the maritime economy, 1500-2000.
287703: Boyd-MacMillan, E.M. - Transformation. James Loder, Mystical Spirituality and James Hillman.
260370: BOYD, ALEXANDER. Caine, W. Ralph Hall. - The Cruise of the Port Kingston.
187529: BOYD, ARTHUR. Hoff, Ursula. - The art of Arthur Boyd. With an introduction by T.G. Rosenthal.
164488: Boye, Frederick. - The culture of greenhouse orchids. Ols system adn new.
261551: Boyens, Piet. - Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen.
173588: Boyens, Piet & José Boyens. - Expressionisme in Nederland 1910 - 1930.
301195: Boyer, Martha. - Catalogue of Japanese lacquers.
296226: Boyer, Martha. - Mongol jewellery. Researches on the silver jewellery collected by the first and second Danish central Asian expeditions.
271640: Boyer, Trevor & J.Gooders. - Eenden met karakteristieke beschrijvingen van 52 soorten.
305468: Boyer, Georges. - Textes juridiques. Transcrits, traduits et commentés par Georges Boyer.
295757: BOYER, MAURICE. Molen, Tom van der, Maurice Boyer & Marianne Burgers. [final eds]. - Maurice Boyer. Thuis in Amsterdam.
234617: Boyer, Georges. - Textes juridiques. Transcrits, traduits et commentés par Georges Boyer.
214027: Boyer, Georges. - Contribution à l'histoire juridique de la 1re Dynastie Babylonienne.
208437: Boyer, Léon. - Les Champignons comestibles et vénéneux de la France.
205516: Boyer, Georges. - Contribution a l'histoire juridique de la 1re Dynastie Babylonienne.
14239: Boyer, Martha. - Japanese export lacquers from the seventeenth century in the National Museum of Denmark.
298486: Boykova, E.V. - Bibliografiia Otechestvennykh Rabot lo Mongolovedeniiu 1946-2000 GG. [Bibliography on domestic works on Mongolian Studies].
112575: Boylan, Leona D. - Spanish colonial silver.
38370: Boyle, Louis M. - Out west. Growing Cymbidium orchids and other flowers. The story of El Rancho Rinconada.
307148: Boyle, J.A. (ed.). - The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods.
221508: Boyle, Marjorie O'Rourke. - Rhetoric and Reform. Erasmus' Civil Dispute with Luther.
276777: Boym, Per Bj. - Forestillinger Fotografi fra Kina 1911-2014 / Performance and Imaginations. Photography from China 1911-2014.
269009: Boysen, Sarah T & E.J.Capaldi. - The Development of Numerical Competence. Animal und Human Models.
278434: Boysson, Bernadette de & O.Le Bihan. - Trophées de Chasse.
152697: Bozhko, Svetlana I. - Der Karmingimpel. Carpodacus erythrinus.
279165: Bozung, Jack H. (Edited). AAF Publisher. - [U.S. Air Force pictorial histories].
304381: Bozza, Sara. - Architettura Ionica a Hierapolis di Frigia.
290069: Braaf, Salomon Jo. - Mijn herinneringen aan de bezettingsjaren 1940-1945. Salomon Jo Braaf.
202799: Braak, Menno ter. - Serie monografieën over Filmkunst. Vol. 1: Het linnen venster.
128448: BRAAK, MENNO TER. Henrarad, R. - Menno ter Braak Ontmoetingen.
128446: BRAAK, MENNO TER. Faassen, S. van. - Menno ter Braak. Een verzameling artikelen.
255912: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
237285: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
15540: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
227355: Braakhuis, B.J.M. - Transplantation of Human Head and Neck Cancer Xenografts in Athymic Nude Mice. A potential screening model for anticancer drugs. (Diss.)
228804: Braakman, J. - Met Braakman door de duin- en bollenstreek. Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895-1920.
60835: Braam, Fred A.van. - Art treasures in the Benelux countries. Vol I: The Netherlands. Compiled by Fred. A. van Braam, assisted by Hans Klinkenberg.
158504: Braam, Elisabeth & E.Elzinga. - Koninklijk Gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
279542: BRAAMCAMP, GERRIT [Collection]. - Catalogus der porcelynen, verlaktewerken, zilverwerk en rariteiten enz. Uitmakende het [...] kabinet van wylen den heere Gerret Braamcamp; waarnevens de namen der heeren koopers, en de pryzen aller stukken. Zynde alles verkocht door de makelaars Jacobus Posthumus, Dirk van Schorrenbergh, Mattheus vander Linden, Abraham Jolles, Samuel Arnoldus Lenaertsz, en Otto Christiaen Titsingh, Op Dinsdag den 6. Augustus 1771. en volgende dagen, in het logement.
116511: Braarud, Trygve. - A phytoplankton survey of the polluted waters of inner Oslo fjord.
241945: Braarvig, Jens. - Buddhist Manuscripts. Volume I.
241768: Braasem, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
207845: Braasem, W.A. - Sulcken hecht werck het is... Het Huis te Amerongen.
164948: Braasem, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
99310: Braasem, W.A. & Johan Schwencke. - Van Haagse dingen die voorbij gaan. Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus. 4e druk.
234865: Braat, J., a.o. (ed.). - Russians and Dutchmen. Proceedings of the Conference on the Relations between Russia and the Netherlands from the 16th to the 20th century held at the Rijksmuseum Amsterdam, June 1989. Essays.
120532: Braat, J., a.o. (eds). - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985.
148408: Brabander, Gerard den. - Gespleten vuur.
148407: Brabander, Gerard den. - Verzamelde gedichten.
246219: Varia Historica Brabantica. - Jaarboek II.
246218: Varia Historica Brabantica. - Jaarboek I.
246188: Varia Historica Brabantica. - Jaarboek IV.
175962: Varia Historica Brabantica. - Jaarboek IX.
260544: Brabbs, Derry. - De wegen naar Santiago. De middeleeuwse pelgrimsroutes door Frankrijk en Spanje naar Santiago de Compostela.
242132: BRABENDER. Arnhold, Hermann. - Die Brabender. Skulptur am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance.
269077: Braber, J.L. - Oude Tonge zoals het was.....
256737: Braber, J.L. & C.P.Pols. - Zierikzee, zoals het was... 3.
8123: Braber, H. - Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.
30609: Bracamontes, Louis E. - El placio de Mineria.
38695: BRACCI, PIETRO. Domarus, Kurt von. - Pietro Bracci. Beiträge zur römischen Kunstgeschichte des XVIII.Jahrhunderts.
249983: Bracco, Victorius. - Civitatis Vallium Sílari et Tánagri.
179475: BRACHES, ERNST. (Liber Amicorum). - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van amsterdam in oktober van het jaar 1995.
10522: Braches, Ernst. - Het boek als nieuwe kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
83595: Brack, Annelies & Artur Brack. - Das Grab des Tjanuni. Theben Nr. 74.
155060: Brackenbury, George. - The Campaign in the Crimea. A historical sketch. [2 volumes: series 1 & series 2].
278583: Bradbury, R.E. - Benin Studies.
284761: Brade, W.C. - Theoretisch en practisch Bouwkundig Handboek, ten dienst van Ingenieurs, Architecten, Opzichters, Timmerlieden, Metselaars en verdere Bouwkundigen. Deel 2: Atlas.
171531: Bradfield, Wesley. - Cameron Creek village. A site in the Mimbres area in Grant County New Mexico.
64081: Bradley, J.D., W.G.Tremewan & A.Smith. - British Tortricoid moths: Cochylidae and Tortricicae: Tortricinae.
76461: Bradley, J.C. - The taxonomy of the Masarid Wasps, including a monogtraph on the North American species.
298860: Bradley, Richard A. & Steve Buchanan. - Common spiders of North America. Illustrated by Steve Buchanan.
302695: BRADLEY. Segerstedt, Torgny T. - Value and Reality in Bradley's Philosophy.
76311: Bradley, Cuthbert. - Good sport, seen with some famous packs 1885-1910.
203144: Bradley, O.Charnock & T.Grahame. - Topographical anatomy of the dog. 6th edition.
199563: Bradley-Birt, F.B. - Chota Nagpore. A little-known province of the Empire.
196734: Bradley-Birt, F.B. - The story of an Indian Upland.
189848: Bradley Birt, F.B. - The Romance of an Eastern Capital.
63476: BRADSHAW, HENRY. Hellinga, Wytze & Lotte Hellinga. (eds.). - Henry Bradshaw's correspondence on incunabula with J.W.Holtrop and M.F.A.G.Campbell. [Complete two volume set].
60846: BRAEKELEER, HENRI DE. Gilliams, M. - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer. 3rd ed.
292049: BRAEKELEER, HENRI DE. Todts, Herwig & A.Bollen. - Henri de Braekeleer 1840-1888. Het werk - L'oeuvre.
159351: BRAEKELEER, HENRI DE. Vanzype, Gustave. - Henri de Braekeleer.
140343: BRAEKELEER, HENRI DE. Bom, Emmanuale de. - Henri de Brackeleer en Antwerpen.
124206: Braekman, Willy L. - Middelnederlandse geneeskundige recepten. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden.
258049: Braekman, Willy L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, Rolzangers en Volkse Poëzie van Weleer.
124207: Braekman, Willy L. - Medische en technische Middelnederlandse recepten. Een tweede bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlandeen.
39503: Braendegaard, Jens. - The spiders (Araneina) of east Greenland. A faunistic and zoogeographical investigation.
156121: Braendegaard, Jens. - The spiders (Araneina) of east Greenland. A faunistic an zoogeographical investigation.
112566: Braestrup, F.W. - A study on the arctic fox in Greenland. Immigrations, fluctuations in numbers based mainly on trading statistics.
247112: Braga, José M. & Galhano, Maria Helena. - Foraminíferos do Arquipélago da Madeira.
89914: BRAGADINO, MARCO. Striedinger, Ivo. - Der Goldmacher Marco Bragadino. Archivkundliche Studie zur Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts.
264982: Bragard, Philippe. a.o. - L'Armée et la ville dans l'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Du XVe siècle à nos jours.
297538: BRAGINSKY [Collection]. Schrijver, Emile & Frank Wiesemann. (eds). - Schöne Seiten. Jüdische Schriftkultur aus der Braginsky Collection.
281375: Braginsky, Vladimir & E.M.Diakonova. - Images of Nusantara in Russian literature.
306679: Brahami, Claude. - L'Arme de la Parole. Prieres journalieres.
304695: Brahm, A. a.o. - Telegraftropperne. Historisk Skriftsamling om Telegraftropperne.
268709: Braidotti, Rosi, a.o. - After Cosmopolitanism.
203761: Braidwood, Linda S., a.o. (eds). - Prehistoric archeology along the Zagros flanks.
162813: Braidwood, Robert J. & G.R.Willey. - Courses toward urban life. Archeological considerations of some cultural alternates.
152241: Braidwood, Robert J & B.Howe. - Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan.
295352: Brailey, Nigel J. - Imperial amnesia. Britain, France and the question of Siam.
85371: Brailsford, J.W. - Hod Hill. Volume 1: Antiquities from Hod Hill in the Durden collection.
191954: Brainerd, Erza & A.K.Peitersen. - Blackberries in New England. Their classification.
192757: Braithwaite, R. - The British Moss-flora.
290837: Brak, Piet & Henk Lemckert. - Leer mij Loosduinen kennen. Een dorpswandeling door de 20e eeuw. [2e druk].
152112: Brak, P., - Loosduinen op eigen benen. De burgemeesters van Loosduinen tussen 1811 en 1923 en wat zij voor het dorp hebben betekend.
292474: BRAKEN, PETER VAN. Thoben, Peter. - Peter van den Braken. Rasschilder & globetrotter.
309420: Brakensiek, Stephan. - Vom Theatrum mundi zum Cabinet des Estampes. Das Sammeln von Druckgraphik in Deutschland 1565 - 1821.
273487: Brakkee, Wil. - Utrecht zo was het deel 2.
93460: Brakman, P.J. - Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied.
304552: Brall, Artur. (ed.). - Von der Klosterbibliothek zur Landesbibliothek. Beiträge zum zweihundert-jährigen Bestehen der Hessischen Landesbibliothek Fulda.
38171: BRAMANTE. Suida, William. - Bramante pittore e il Bramantino.
37927: BRAMANTE. Förster, Otto H. - Bramante.
126222: BRAMANTE. Werdehausen, Anna E. - Bramante und das Kloster S.Ambrogio in Mailand.
90821: BRAMANTINO, BARTOLOMMEO SUARDI. Suida, W. - Die Jugendwerke des Bartolommeo Suardi genannt Bramantino.
185944: BRAMANTINO, BARTOLOMMEO SUARDI. Valsecchi, Marco. - Gli Arazzi dei Mesi del Bramantino.
37913: BRAMER, LEONAERT. Wichmann, Heinrich. - Leonaert Bramer. Sein Leben und seine Kunst. Ein Beitrag zur Geschichte der Holländischen Malerei zur Zeit Rembrandts.
301373: BRAMER, LEONAERT. Quevedo y Villegas, Francisco Gómez de. - Franzisco de Quevedos wunderliche Träume. Mit den Zeichnungen von Leonhard Bramer nach den Originalen in der Graphischen Sammlung des Bayerischen Staates.
186470: BRAMER, LEONAERT. Brink Goldsmith, Jane ten, a.o. - Leonaert Bramer. 1596-1674. Ingenious painter and draughtsman in Rome and Delft.
165358: BRAMER, LEONAERT. [Hurtado de Mendoza, Diego]. - Leben und Abenteuer des Lazarillo von Tormes. Herausgegeben und neu erzählt von E.W.Bredt.
206967: Bramsen, Bo. - Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. 1st ed.
53592: Bramzelius, Abbe W. - Die hinduistische Pantheon Glasmalerei. Eine ethnographische, religions- und kunstgeschichtliche Studie über die Hinduistischen Glasgemälde im staatlichen ethnografischen Museum zu Stockholm (Schweden).
222925: BRANCACCIO, CARLO. Biaudet, Henry. - Carlo Brancaccio. Un Italien au service de la Suède au XVIè Siècle.
287334: Brancherie, Delphine a.o. - From Microstructure Investigations to Multiscale Modeling. Bridging the Gap.
35056: Brand, St.H.van den. - Winterswijk, landschap en vegetatie. Deel 1. Ontstaan en opbouw van het landschap.
304453: Brand, C.E. - Roman military law.
299310: Brand, Hanno. a.o. - Memoria, Communitas, Civitas. Mémoire et Conscience urbaines en Occident à la Fin du Moyen Âge.
200483: BRAND, P. - [Poster]. De Vliegende Hollander helpt Indie bevrijden.
195920: Brand, Anton & G.Mulder. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
180758: Brand, J. & Alex de Vries. - Neo.
95626: Brand, Hans & Jan Brand. (eds). - De Hollandse Waterlinie.
186570: Branden, Jos van den. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Antwerpen.
222268: Brandenbarg, Ton. - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de / 16de eeuw).
34674: Brandenburg, H. - Studien zur Mitra. Beiträge zur Waffen- und Trachtgeschichte der Antike.
234022: Jahrbuch Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. - Band 6. 2004. Preussische Gärten in Geschichte und Denkmalpflege.
103945: Brandenburg, E. - Neue Untersuchungen im Gebiet der phrygischen Felsengassaden.
163159: BRANDER, G.H. Brachner, A., a.o. - G.H. Brander 1713-1783. Wissenschaftliche Instrumente aus seiner Werkstatt.
308619: BRANDES, JAN. Bruijn, Max de & Remco Raben. (eds). - The world of Jan Brandes, 1743 - 1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southerh Africa.
27480: Brandes, J.L.A. - Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura. Door de Commissie ingesteld bij Gouvernements-Besluit van 18 Mei 1901, no. 4. [Deel] I & II [...]. Samengesteld naar de gegevens van H.L. Leydie Melville en J. Knebel, onder leiding van [wijlen] Dr. J.L.A. Brandes. [...]. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal, - Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie¨, en het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met ondersteuning van het Departement van Kolonie¨n.
258495: Brandes, J.L.A. - Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura. Door de Commissie ingesteld bij Gouvernements-Besluit van 18 Mei 1901, no. 4. [Deel] I: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean. [...]. Samengesteld naar de gegevens van H.L. Leydie Melville en J. Knebel, onder leiding van Dr. J.L.A. Brandes. [...]. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal, - Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie¨, en het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met ondersteuning van het Departement van Kolonie¨n.
88442: Brandes, Wilhelm. - Alte japanische Uhren.
282397: BRANDES, PETER. Rocca, Ettore, a.o. - Peter Brandes. Works of Light. Vejlea Church.
27485: Brandes, J.L.A. - Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura. Door de Commissie ingesteld bij Gouvernements-Besluit van 18 Mei 1901, no. 4. [Deel] I: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean. [...]. Samengesteld naar de gegevens van H.L. Leydie Melville en J. Knebel, onder leiding van Dr. J.L.A. Brandes. [...]. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal, - Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie¨, en het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met ondersteuning van het Departement van Kolonie¨n.
274324: Brandes, J.L.A. - Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura. Door de Commissie ingesteld bij Gouvernements-Besluit van 18 Mei 1901, no. 4. [Deel] I & II [...]. Samengesteld naar de gegevens van H.L. Leydie Melville en J. Knebel, onder leiding van [wijlen] Dr. J.L.A. Brandes. [...]. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal, - Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie¨, en het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met ondersteuning van het Departement van Kolonie¨n.
99172: Brandhof, Marijke van den. - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum. Een geïllustreerde catalogus.
208372: Brandhorst, J.P.J & K.H.Broekhuijsen-Kruijer (edits). - De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index.
264496: Brandi, Ulrike, a.o. - Light for Cities, Lightning Design for Urban Spaces. A Handbook.
186460: Brandi, Cesare. - Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione.
237490: Brandl, Ulrich. - Frauen und Römisches Militär. Beiträge eines Runden Tisches in Xanten vom 7. bis 9. Juli 2005.
301661: BRANDOM, ROBERT & G.W.F. HEGEL. DeMoor, Michael J. - Brandom and Hegel on objectivity, subjectivity and sociality. [Diss.]
152996: Brandon, James R. - Theatre in Southeast Asia.
124668: Brandon, Raphael & J.Arthur Brandon. - The open timber roofs of the Middle Ages, illustrated bt perspective and working drawings of some of the best varieties of Church Roofs; with descriptive letter-press.
303222: Brands, Wim. - Verzamelde gedichten.
255915: Brands, Jans J. - Emmen in oude ansichten.
196720: BRANDS, EUGÈNE. Duppen, Leo. - Eugène Brands 80 jaar.
154483: Brands, Horst W. - Azerbaidschanisches Volksleben und modernistische Tendenz in den Schauspielen. Mirza Feth-Ali Ahundzade's (1812-1978).
153128: Brandsch, Gottlieb. - Die Martin Felmer- Handschrift. Eine Darstellung der Geschichte und Volkskunde der Siebenbürger Sachsen aus dem Jahre 1764.
244024: Brandsma, Henk., e.a. - Van heren en burgers. Geschiedenis van het lokale bestuur in Limmen.
252121: Brandstätter, Christian. - Wien 1900. Kunst und Kultur. Fokus der Europäischen Moderne.
302181: Brandt, Michael & Regula Schorta. (eds.) - Der Hochalter des Hildesheimer Domes und sein Reliquienschatz. Band 1 & 2.
295488: PROOST EN BRANDT. - Proost papier parade 1953.
288659: Brandt, Ton van den. - Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad.
256436: Brandt, Rutger J.B., a.o. - Mokum 40 Realistisch Bekeken.
243668: Brandt, Michael W. - Die Architektur des Klassizismus in Herzogtum Oldenburg und in den Fürstentümern Lübeck und Birkenfeld 1785 - 1853.
226974: Brandt, K. & H.Eiserhardt. - Fährten- und Spurenkunde. Ein Hilfsbuch für den Jäger und für den Naturfreund. 9 neubearb. Aufl.
221595: Brandt, Don. - Stamps and story of the Faroe Islands.
209279: Brandt, Ton van den. - Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad.
206318: Brandt, K. a.o. - Nordisches Plankton. Botanischer Teil.
179456: Brandt, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw.
167865: Brandt, J.P.A. - Kantklossen.
98824: Brandt, Elfriede, a.o. - Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. Band I: Staatliche Münzsammlung München. Teil 3: Gemmen und Glaspasten der römischen Kaiserzeit sowie Nachträge.
97438: Brandt, R.W., W.Groenman-van Waateringe & S.E.van - Assendelver polder papers 1.
101730: Brandt, Alexander. - Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Libelluliden und Hemipteren mit besonderer Berücksichtigung der Embryonalhülle derselben.
241876: Brandts Buys, L., o.a. - Oude luister van het Groninger Land.
194898: VB. Vrijwillige Brandweer. - Plakboek VB 1879-1959.
64790: Branigan, Keith. - Copper and bronze working in early bronze age Crete.
12541: Branigan, Keith. - The foundations of palatial Crete. A survey of Crete in the Early Bronze Age.
16391: Brann, Eva T.H. - Late geometric and protoattic pottery. Mid 8th to late 7th century B.C.
220214: Brans, Pieter Hendrik. - Sumatra-Benzoë.
192819: Branscombe, Martha. - The Courts and the poor laws in New York State 1784-1929.
298088: BRANT, SEBASTIAN. Hartweg, Frédéric & Wolfgang Putschke. (eds.) - Sebastian Brant. Indices zu Tugent Spyl und Narrenschiff.
272833: Branting, Agnes & A.Lindblom. - Medeltida Vävnader och Broderier i Sverige.
33441: Brants, Johanna P.J. - Beschrijving van de klassieke verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel I & II.
33383: Brants, Johanna P.J. - Antieke terra-cotta lampen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
107197: BRAQUE, GEORGES. Vallier, Dora. - Braque. The complete graphics. Catalogue raisonné.
178443: BRAQUE, GEORGES. - Derriere le Miroir 85-86.
165798: BRAQUE, GEORGES. Hofmann, Werner. - Georges Braque. His graphic work.
89613: Braquenié, Louis & J.Magnac. - La manufacture de la Savonnerie du Quai De Chaillot.
259445: Braselmann, Albert. - Der Kirchenbau des Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts im Bergischen.
261505: BRASILIER, ANDRÉ. Pichon, Yann le. - André Brasilier. Ses transfigurations.
291021: Brass, Tom. - Peasants, populism and postmodernism. The Return of the Agrarian Myth.
247544: Brass, L.J. - Summary of the 1948 Cape York (Australia) Expedition. Results of the Archbold Expeditions no 68.
269808: BRASSAÏ. Prévert, Jacques. - Trente Dessins.
307398: BRASSAÏ. Miller, Henry. (preface). - Picasso & Co. [First UK edition].
112408: BRASSAÏ. Cali, Francois. - Sortilèges de Paris.
40314: Brassinne, Joseph. - Psautier Liégeois du XIIIe Siècle. Reproduction de 42 pages enluminées du manuscrit 431 de la Bibliothèque de l'Université de Liège.
299285: Brassinne, Joseph. - L'orfèvrerie civile liègeoise. [Tome] I.
184906: Brasz, Chaya & Yosef Kaplan. (eds). - Dutch Jews as perceived by themselves and by others. Proceedings of the eighth international symposium on the history of the Jews in the Netherlands.
299405: BRÄTSCH, KERSTIN. Dander, Patrizia, a.o. - Brätsch.
169465: Brattinga, Pieter. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
86572: Brattström, Hans. - Studien über die Echinodermen des Gebietes zwischen Skagerrak und Ostsee, Besonders des Öresundes, mit einer Übersicht über die physische Geographie.
180479: Braudel, Fernand. - De Middellandse zee.
202883: Braudel, Fernand. - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw).
307739: Braudel, Fernand. - De Middellandse zee. Deel 1: Het landschap en de mens.
208503: Brauen, Martin. - Feste in Ladakh.
65025: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 16: Acathocephalen. Register der Acanthocephalen und parisitischen Plattwürmer, geordnet nach ihre Wirten bearb. von M.Lüge.
65023: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 16: Acathocephalen. Register der Acanthocephalen und parisitischen Plattwürmer, geordnet nach ihre Wirten bearb. von M.Lüge.
65021: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 15: Nematodes, Memithidae und Gordiidae.
65019: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 15: Nematodes, Memithidae und Gordiidae.
65013: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. 8: Ephemerida, Plecoptera, Lepidoptera bearb. von Fr.Klapalek & K.Grünberg.
64993: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 1: Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Pisces bearb, von P.Matsche, A.Reichenow, G.Tornier & P.Pappenheim.
64984: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
64981: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
97282: Brauer, Friederich. - Novara-Expedition: NEUROPTEREN.
36950: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 11: Copepoda, Ostracoda, Malacostraca. Bearb.v. C.v.Douw a.o.
36404: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 17: Parasitische Plattwürmer. I: Trematodes. Bearb.v. Max Lühe.
267524: Brauer, Erich. - Züge aus der Religion der Herero. Ein Beitrag zur Hermitenfrage.
201403: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
17848: Brauer, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 17: Parasitische Plattwürmer. I: Trematodes. Bearb.v. Max Lühe.
265052: Braum, Michael & H.Millarg. - Städtebau in Hannover. Ein Führer durch 50 Siedlunmgen.
73542: Braun, Joseph. - Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit. Ein Handbuch der Permentik. 2, verb. Aufl.
85667: Braun-Ronsdorf, Margarete. - Des merveilleuses aux Garconnes. Histoire de l'elégance en Europe de 1789 à 1929.
82009: BRAUN, HERMAN. Beringer, J.A. - Herman Braun.
280879: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. Skelton, R.A. (introd.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
273252: Braun, Heinrich. a.o. - Allerlei. Zwanzig Schwarzbilder.
270783: Braun, Monika & Fr.Dieterlen (Hrsg.). - Die Säugetiere Baden-Württembergs, 1-2.
265160: Braun, Hardo & D.Grömling. - Research and Technology Buildings. A Design Manual.
258855: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Beschreibung und Confrafactur der vornembster Stät der Welt. [title on spine: Nederlandse steden].
255878: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. Swift, Michael. - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum.
253937: Braun, Guido & A.Strohmeyer. - Frieden und Friedenssicherung in der Frühen Neuzeit. Das Heilige Römische Reich und Europa. Festschrift für Maximilian Lanzinner zum 65. Geburtstag.
248196: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. [Skelton, R.A. (introd.)]. - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
242934: Braun, Karel & Zwart, Arie. - Elseviers Boeren Antiekboek.
232773: Braun-Blanquet, J. - La végétation alpine des Pyrénéés orientales.
216679: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Civitates Orbis Terrarum. I - VI. [COMPLETE SET].
214107: Braun-Holzinger, Eva A. - Mesopotamische Weihgaben der frühdynastischen bis altbabylonischen Zeit.
209818: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. [Skelton, R.A. (introd.)]. - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618. Vol. II.
208579: Braun, Erich. - China-Fahrt und China-Geschichten.
202821: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. Skelton, R.A. (introd.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
184003: Braun, E.Lucy. - The Monocotyledoneae. Cat-tails to orchids.
181815: Braun, Karin & A.Furtwängler. - Studien zur klassischen Archäologie. Festschrift zum Friedrich Hiller zu seinem 60. Geburtstag am 12. März 1986.
174488: Braun, G. - Der Fussboden.
162747: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. Goss, John. - Braun & Hogenberg. Stadskaarten van Europa. Een selectie van 16de eeuwse stadsplattegronden en afbeeldingen.
143792: Braun, Barbara. - Wortgeographie schlesischer Pflanzennamen.
122527: Braun, Joseph. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst.
213232: BRAUNER, VICTOR. Catalogue 1996. - Victor Brauner dans les collections du MNAM-CCI.
276380: Braunfels, Wolfgang. - Das Lorscher Evangeliar.
275986: Braunfels, Wolfgang. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III: Reichsstädte, Grafschaften, Rerichsklöster.
240772: BRAUNFELS, WOLFGANG. [Festschrift]. Piel, Friedrich & Jörg Traeger. (eds). - Festschrift Wolfgang Braunfels.
130372: Braunfels, Wolfgang & Hermann Schnitzler. - Karolingische Kunst.
295198: Braungart, Richard. - Das Exlibris der Dame.
150102: Braungart, Richard. - Neue deutsche Gelegenheitsgraphik. Zweite Folge.
299417: Braunstein, Ruth. (ed.) - Religion, humility, and democracy in a divided America.
243812: BRAUNTUCH, TROY. Bovier, Lionel. - Troy Brauntuch.
164866: Braus, Hermann. - Tatsächliches aus der Entwicklung des Extremitätenskelettes bei den niedersten Formen. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklungsgeschicchte des Skelettes der Pinnae und der Visceralbögen.
308614: Bravmann, M.M. - The spiritual background of early Islam. Studies in ancient Arab concepts.
32360: Bravo, Carlo Del. - Scultura senese del Quattrocento.
286359: Bravo, Isidre. - L'Escenografia Catalana.
116699: Bravo, Giuseppe A. & J.Trupke. - 100 000 Jahre Leder. Eine Monographie.
289733: Brawner, Clint & Joe Scalzo. - Indy 500 Mechanic. The inside story of big time auto racing. Introduction by Mario Andretti.
60841: BRAY, DIRK DE. Vis Blokhuyzen, D. - Description des estampes qui forment l'oeuvre gravé de Dirk De Bray.
299807: Bray, John. - A bibliography of Ladakh.
303640: Bray, Karl. - Shipwreck inventory of Ireland. Louth, Meath, Dublin and Wicklow. Compiled by Karl Brady.
272514: BRAY, SALOMON DE. - Architectura moderna ofte Bouwinge van onsen tyt.
231741: BRAY, DE [FAMILY]. Biesboer, Pieter. (ed.). - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin.
302999: BRAY, DIRK DE. Horst, K. van der & C. de Wolf. - Kort onderwijs van het Boeckenbinden. Met een aanvulling over het vergulden op de snede door Ambrosius Vermerck. Bezorgd door K. van der Horst en C. De Wolf.
214179: BRAY, DE [FAMILY]. Biesboer, Pieter. (Edited). - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin.
301832: Bray, David. - Social space and governance in urban China. The danwei system from origins to reform.
295400: Braybrooke, David. - Natural law modernized.
223975: BRAYER, YVES. Montherlant, Henry de. - Malatesta. Lithographies originales en couleurs de Yves Brayer.
222949: Braynard, Frank O. - World's Greatest Ship. The story of the Leviathan. Vol. 1.
222019: Braz d'Oliveira, Joao. - Os Navios de Vasco da Gama.
282473: Brealy, Richard A., a.o. - Principles of Corporate Finance. 11th Global edition.
267553: Breasted, James H. - The Edwin Smith Surgical Papyrus published in facsimile and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in two volumes.
246414: Breasted, James H. - The Edwin Smith Surgical Papyrus published in facsimile and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in two volumes.
192618: Breasted, James H. - Ancient records of Egypt. Historical documents from the earliest times to the Persian Conquest.
52238: Brecht, Bertolt. - Versuche 1-3. (Der Flug der Lindberghs (Radiolehrstück für Knaben und Mädchen), Radiotheorie, Geschichte vom Herrn Keuner, Fatzer,3).
297413: Brecht, Bertolt. - Prosa I-III.
257280: Brecht, Bertolt. - Dagboeken 1920-1922 / Autobiografische aantekeningen 1920-1954. Bezorgd door Hertha Ramthun. Vertaald door Hans Hom.
219909: Brecht, Bertolt. - Dreigroschenroman. 1st edit.
219907: Brecht, Bertolt. - Dreigroschenroman. 1st edit.
212979: BRECHT, BERTOLT. Katalog 1978. - Bertold-Brecht Ehrung der DDR 1978.
183565: Brecht, Bertolt. - Stücke.
120141: Brecht, Ursula. - Antieke poppen.
101441: Brecht, Bertolt. - Dreigroschenroman. 1st edit.
282457: Brechtel, Fritz & H.Kosatenbader. - Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs.
89932: BREDA, J.G.S.VAN. Breure, A.S.H. & J.G.De Bruyn. - Leven en werken van J.G.S.Van Breda (1788-1867).
304762: Bredael, Lutgart. - Antwerpen tussen Polder en Haven.
152642: Brede, R. & E.Stengel. - Das anglonormannische Lied vom Wackern Ritter Horn. Genauer Abdruck der Cambridger, Oxforder und Londoner Handschrift.
305143: Bredekamp, Horst & Volker Reinhardt. (eds). - Totenkult und Wille zur Macht. Die unruhige Ruhestätten der Päpste in St. Peter.
247533: Breder, C.M. Jr. - On the relationship of social behavior to pimentation in tropical shore fishes.
210254: Breder, C.M. - Amphibians and Reptiles of the Rio Chucunaque Drainage, Darien, Panama, with notes on their life, histories and habits.
220040: Bredero, Gerbrand A. - De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero.
293301: BREDERODE, JAN VAN. Oostrom, Frits van. - Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode.
57918: BREDIUS, A. [Festschrift]. - Feest-Bundel. Aangeboden den 18den april 1915.
57913: Bredius, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 3.
39277: Bredius, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts.
270619: Bredius, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 7 & Nachträge).
270616: Bredius, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 1.
270605: Bredius, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 4.
153684: Bredius, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts.
56906: Bredt, E.W. - Das Buch der Versuchungen. Eine Bildergalerie zum Thema Sünde.
51407: Bree, J.de. - Zeeuws zilver. Voornamelijk met betrekking tot Middelburg.
261940: Bree, Charles R. - A History of the Birds of europe not observed in the British Isles. Second edition, enlarged.
212837: Bree, G.W.G.van & J.Th.C.M.Spreuwenberg. - Atlas Ruraemundensis. Kaarten, prenten en stadsgezichten van Roermond. [title on spine: Kaarten. 750 jaar Roermond. 1232-1982].
209297: Bree, P.J.H.van. - Notes on Cetacea, mainly on Delphinoidea.
147055: Bree, J.la. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
296954: BREEDBAARD, JAN. Woudt, Jan Pieter, a.o. - De Zaanstreek belicht 1863-1878. De foto’s van Breebaard.
76864: Breejen, P.den. - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente. De sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
249124: Breemen, Pieter J.Van. - Fauna van Nederland.
45990: Breen, Joh.C. - De omwenteling te Amsterdam in haren voortgang en hare bekroning.
37253: Breen, J.Van. - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
261084: Breen, Walter. - Complete Encyclopedia of U.S.Colonial Coins.
124915: BREENBERGH, BARTHOLOMEUS. Roethlisberger, Marcel. - Bartholomäus Breenbergh. Handzeichnungen.
266385: Breet, Michael. - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 Augustus 1665.
185207: Brefeld, Oscar. - Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. Fortsetzung der Schimmel- und Hefenpilze. VIII. Heft: Basidiomyceten III-Autobasidiomyceten.
268613: Bregaglia, Val & L.Fasciati. - Arte Hotel Breggaglia. Das Kunstereignis - seine Entdeckungen & Geschichten.
64657: Bregante, Odilla. - Ensayo de clasificación de la cerámica del noroeste Argentino. Tesio de Arqueologia para et Doctorado en filosofia y letras. Universidad Nacional de Buenos Aires.
306398: Breggen, August M. van der. - Wiener Ausstellungs-Marsch. Arrangement voor Piano-Forte. Amst., Gebr. van Es, n.d. 7 pp. Foxed. Bound up with: Albert Jugmann - Heimweh. Mélodoe für das Pianoforte. Franker, F.Koksma, n.d. 3 pp. & Lefébure-Wély - Les Cloches du Monastre. Nocturne pour Piano. Franer, F.Koksma, n.d. 10e druk, 7 pp. & Frédc Baumfelder- rondo mignon pour Piano. Mayence, B.Schott fils, 3 pp. & Fritz spindler - Blätter und Blüthen. 10 Characterstücke für Piano. Lpz., C.F.W,.Siegel, 4 pp., & D.Krug - Rosen Knospen, leichte Tonstücke für Piano-Forte. Lpz., R.Forberg, 5 pp., & D.Krug - Rosen-Knospen. Leichte Tonstücke fgür das Pianoforte. Franeker, F.Koksma, n.d. 5 pp. & Ernest Scherz - Kommt ein Vogel geflogen. Berlin, Hermann Erler, n.d. 10 pp. & D.Krug - Rosen-Knospen. Leichte Tonstücke für Pianoforte. Lpxz., R.Forberg, n.d. 9 pp.
5221: Bregman, Jan. - Schagen door de eeuwen heen.
285172: Bregman, C. - Bennebroek in oude ansichten.
201534: BREGMAN, BOELE. Catalogus 1988. - Boele Bregman 1918-1980.
86323: BREGNO, GIAMBATTISTA & LORENZO BREGNO. Schulz, Anne M. - Giambattista and Lorenzo Bregno. Venetian sculpture in the high renaissance.
281292: Bregstein, Linda Beth. - Seal use in fifth century B.C. Nippur, Iraq: A study of seal selection and sealing practices in the Murasu Archive.
282707: BREGUET. Salomons, David L. - Breguet. (1747-1823).
245600: BREGUET. Salomons, David L. - Breguet. (1747-1823).
207910: BREGUET. Salomons, David L. - Breguet. (1747-1823).

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

5/9