Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
224532: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. & J.P. VAN DE VOORT. - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse Zeevisserij 1860-1976.
233701: BOELS, H. E.A. - Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn. 1192-1992.
218588: BOEMUS, JOANNES. - The Fardle of Facions.
260497: BOENIN, I.A. - Verzamelde werken 2: Verhalen 1913-1930. Vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg.
106051: BOENNINGHAUS, GEORG. - Das Ohr des Zahnwales zugleich ein Beitrag zur Theorie der Schalleitung. Eine biologische Studie.
201402: BOER, P.C.DE & A.J.GEURTS. - Oude burchten in het Nieuwe Land. De middeleeuwsche kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
207011: BOER, P.C. - De luchtstrijd om Indië. Operaties van de militaire luchtvaart KNIL in de periode december 1941-maart 1942.
192313: BOER, P.C. - De luchtstrijd rond Borneo. December 1941-Februari 1942.
278805: BOER JR., TOBIAS. - Amstelredams privilegie, en poorter-regt; raakende de verbeurte van lyf, en goed, ter saake van misdaad; verklaard, en in syn volle kragt voorgesteld. Soo ten opsigte van de poorters, en ingeseetenen, der selver stad, als van de heeren edelen, steeden, land-streeken, en dorpen, in Holland, en West-Friesland. Midsgaders: de meest-eygen-woordelyken inhoud hunner privilegien [...].
281229: BOER, LISA JANE DE. - Martial arts: Millitary themes and images in Dutch art of the Golden Age.
129030: BOER, PETER G. DE - Enkele Delftse zeventiende eeuwse kerkportretten opnieuw bekeken. (Diss.)
247169: BOER, DICK E.H.DE, A.O. - Delta 1 & 2. Nederlands verleden in vogelvlucht.
122968: BOER JR, DRUKKERIJ C. DE. HULSEKAMP, JOH.T. - 100 jaar Drukkerij C. De Boer Jr.
235926: BOER, T.W.DE & R.H.DE BRUYNE. - Schelpen van de Friese Waddeneilanden. Overzicht van alle mariene autochtone weekdieren (Mollusca) en aangespoelde schelpen.
251691: BOER, C.E. DE. - Kent u ze nog ... de Beverwijkers. 2e druk.
253819: BOER, HENK, E.A. - Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek.
191799: BOER, M.G.DE. - Van oude voyagiën.
163413: BOER, C. DE. - Bédier's theorie over de oorsprong van het franse Chanson de geste na vijf en twintig jaren.
162591: BOER, F.B. DEN. - Middelburg in beeld.
202106: BOER, G.L.DE. - Laren. Een eeuw in foto's. Van 1900 tot 1999.
275135: BOER, EDZE DE, A.O. - Het Bierumer Boerderijenboek. Een bijdrage tot de geschiedenis van noordoost-Fivelingo.
257629: BOER, J.DE. - Oostzaan in oude ansichten. Deel 1-4.
95268: BOER, P. A.O. - Het balgzand, bedreigd gebied. Rapport commissie Balgzandonderzoek van de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier.
257591: BOER, J.DE. - Kent u ze nog... de Oostzaners. [Deel 1 & 2].
283288: BOER, WIETSE DE. - The Conquest of the Soul. Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan.
261555: BOER, R.H.DE, A.O. - Gedenkboek der Volksuniversiteit Amsterdam 1913-1923.
257142: BOER, M.G.DE. - De Koninklijke paketvaart-maatschappij. Overdruk uit het werk: Geschiedenis der Amsterdamse Stoomvaart.
255927: BOER, J.DE. - Oostzaan in oude ansichten deel 3.
283944: BOER, P.C. - Het verlies van Java. Een kwestie van Air Power. De eindstrijd om Nederlands-Indië van de geallieerde lucht-, zee- en landstrijdkrachten in de peride van 18 februari t/m 7 maart 1942.
266814: BOER, HERMAN W.J. DE & GERARD PLEY. - Grachtenzusters. Episoden Uit Honderdvijftig Jaren Vereeniging Voor Ziekenverpleging Sedert 1857 Gevestigd Aan de Prinsengracht Te Amsterdam.
206928: BOER, E.J.DE. - Visserijmethoden.
234919: BOER, EDZE & R.ALMA. - De Stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenkloosterr bij Den Dam.
43387: BOER, K.L.DE. - Als de roode haan kraait.
25691: BOER, JO. - Dorp in Drenthe. Een studie over veranderingen in mens en samenleving in de gemeente Zweeloo gedurende de periode 1930-1970.
225538: BOER, JAN DEN . - Passie voor de stad. Naar een nieuwe betovering van de gebouwde omgeving.
224239: BOER, G.J.DE, A.O. - Koninklijke Java - China - Pakketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.)
265062: BOER, M.G.DE. - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee.
185967: BOER, A.H.F.DE. - Tijdsbeeld. Toen & nu. 150 Jaar Laren 1850-2000.
259202: BOER, G.J.DE. - 125 jaar Holland-Amerika Lijn 1873-1998.
266925: BOER, MARGREET B DE & T.A.EDRIDGE. - Hommages à Maarten J.Vermaseren. Receuil d'études offert par les auteurs de la Série. Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire rmain à Maarten J.Vermaseren 1978.
231606: BOER, G.J.DE. - Maritiem Jaarboek. 2e editie.
161800: BOER, PAUL DEN. - Het huijs int noorteynde. Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien / The Royal Palace Noordeinde in an historical view.
251996: BOER, J.DE. - Oostzaan in oude ansichten deel 2. 2e druk.
245866: BOER, M. DE., E.A. - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland.
245841: BOER, THEO DE. - Met bloembollen de Boer op. 1954-2004.
224284: BOER, G.J.DE. - De Nederlandse Blauwpijpers.
227280: BOER, G.J.DE. - Nederlandse Passagiersschepen. Van maildienst tot cruisevaart.
234903: BOER, D.E.H. E.A. - Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
245842: BOER, THEO DE. - Petit à petit, l'oiseau fait son nid 1954-2004.
246001: BOER-OLIJ, TET DE. - Europese klompen geschiedenis en verscheidenheid.
252465: BOER, JOHAN A. DEN. - Neurofilosofie. Hersenen, bewustzijn, vrije wil.
43430: BOERBOOM, J.H.A. - De plantengemeenschappen van de Wassenaarse duinen.
203415: BOERDAM, STIJNIE. - Zo'n andere tijd! Een beeld van Abcoude / Baambrugge 1900-1925.
208498: BOEREBOOM, MARCEL. - Handboek van de muziekgeschiedenis.
265027: BOEREMA, I, A.O. - Clinical Application of Hyperbaric Oxygen. Proceedings of the First International Congress. Amsterdam, september 1963.
166400: BOEREN, P.C. - De Abdij van Rolduc. Godsdienstig en cultureel, centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
265730: BOEREN, P.C. & G.Q.PANHUYSEN (TRANSCRIPTIE). - Annales Rodensis. Facsimile-uitgave.
260574: BOEREN, P.C. - Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek.
167740: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
82725: BOERHAAVE, HERMAN. LINDEBOOM, G.A. - Iconographica Boerhaavii.
6221: BOERHAAVE, HERMAN. SCHULTE, BENEDICTUS P.M. - Hermanni Boerhaave praelectiones de morbis nervorum 1730-1735. Een medisch-historische studie van Boerhaave's manuscript over zenuwziekten. With a summary in English. [Diss.]
68969: BOERHAAVE, HERMAN. - Kortbondige spreuken wegens de ziektens.
236412: BOERHAAVE, HERMAN. UNDERWOOD, E.ASHWORTH. - Boerhaave's men at Leyden and after.
221104: BOERHAAVE, HERMAN. LINDEBOOM, G.A. - Boerhaave's Correspondence.
78386: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. Deel 1: Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden. Prae-historie en Historie tot en met de Iraniërs.
179582: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. Deel 2: Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden. Historie van de Grieken tot en met de Byzantijnen; bijzondere toepassing tot het eind der XIXe eeuw.
69111: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. Deel 6: Toegepast hout van thans. I: Algemene vraagstukken. II: Bijzondere toepassingen.
201297: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout van oerwoud tot interieur.
32518: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden.
62261: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. Deel 3: Bossen, bomen en hout van thans. De voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld.
209151: BOERI, CINI & C.PAGANI. - Le Tende nella Casa.
129147: BOERLAGE, J.G. & P.P.C.HOEK. - Bibliografie van de flora en fauna van Nederland 1753-1886. / Bibliography of te flora and fauna of the Netherlands.
250997: BOERMA, A. - Voorwaarts voorwaarts. Een witte zwaan onder bruine vloot op weg naar nieuwe eeuw.
269479: BOERMA, NICO, A.O. - Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten. Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950.
242093: BOERMA, G., A.F.KRUIZENGA & R.VAN DER TUUK. (EDS). - Boerderijen in het Halfambt.
193193: BOERMANS, ANNE & HERMAN HOENEVELD. - Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken.
156816: BOERNER, F. - Bloeiende heesters en bomen voor tuinen en plantsoenen.
127449: BOERNER, FRANZ. - Blütengehölze für Garten und Park.
274392: BOERS, WILLY. DOOREN, ELMYRA M.H. - Willy Boers 1905-1978.
280075: BOERS, HENK, A.O. - Het Muiderslot. Fameux ende in 't ooghe leggende.
245644: BOERS, ONNO W. - De gevelstenen van Amsterdam.
188782: BOERS, ONNO W. & GEURT BRINKGREVE. - Nieuwe gevelstenen in Amsterdam. Een oude kunst herleeft.
180308: BOERS, ONNO W. - De haas, de groene bok en andere gevelstenen. Twee wandelingen in Amsterdam.
233660: BOERS, ONNO W. - De gevelstenen van Amsterdam.
112905: BOERS, ONNO W. - Afgebroken Amsterdam. 104 verdwenen gebouwen en stadsgezichten.
245723: BOERS, CHRISTIAAN C. & T.HUGHES. - Oude prentkaarten vertellen over Haastrecht en vlist.
277399: BOERSCHMANN, ERNST. - Baukunst und Landschaft in China. Eine Reise durch 12 Provinzen.
160659: BOERSMA, JOHANNES S. - Oria and Valesio. Dutch archaeological investigations in the Brindisi region of southern Italy.
133873: BOERSMA, J.W., A.O. - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen.
159841: BOERSMA, JOHANNES & D.YNTEMA. - Valesio. Storia di un insediamento apulo dall'Età del Ferro all'epoca tardoromana. Bilancio delle ricerche dopo tre campagne di scavo. / History of an Apulian settlement from the Iron Age to the late-Roman period. The results of three campaigns of fieldwork.
37244: BOERSMA, JOHANNES S. - Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C.
242392: BOERSMA, J.W. & C.J.A.JÖRG. - Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep.
269594: BOERSMA, PIETER E.A. - Foto's voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1986-1988.
16934: BOERSMA, JOHANNES S. - Amoenissima civitas. Block V.ii at Ostia: description and analysis of its visible remains.
189188: BOERSMA, JOHANNES S. - Mutatio Valentia. The Late Roman Baths at Valesio, Salento. With contributions by Eric Moormann, Jelle Prins and Douwe Yntema.
225444: BOERSMA, PIETER. - Onverklaarbaar bewoonde woning. Afbraak, verzet en nieuwbouw Amsterdam - van Nieuwmarkt tot Bijlmer.
186584: BOERTJES, KATJA & ARJEN EISSENS. - Heyligen Huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg.
266667: BOES, ALBERT & DORUS PUNT. - Groei en Neergang van de Zaanlandse Scheepsbouw.
161403: BOESCH, PAUL. - Die alten Glasmalerei von Winterthur und ihr Werk.
217187: BOESCH, PAUL. - Die Glasgemälde aus dem Kloster Tänikon.
102075: BOESE, JOHANNES. - Altmesopotamischen Weihplatten. Eine sumerische Denkmalsgattung des 3. Jahrtausends v. Chr.
162853: BOESE, JOAHNNES. - Vorläufige Berichte über die Grabungskapagnen 1984-1990 und 1992-1994.
197617: BOESEMAN, M. - Revision of the fishes collected by Burger and von Siebold in Japan.
136624: BOESEN, GUDMUND & E.LASSEN. - De danske Dronningers guldtoilette.
133014: BOESEN, GUDMUND, A.O. - Christian den Femtes Rosenborgtapeter fra den Skaanse Krig.
48668: BOESEN, GUDMUND. - Venetianske glas pa Rosenborg / I vetri Veneziani del castello di Rosenborg / Venetian glass at Rosenborg castle.
44740: BOESEN, GUDMUND & CHR.A.BOJE. - Old Danish silver.
274312: BOESER, P.A.A. - Beschrijving van de Egyptische verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel 3: De monumenten van den tijd tusschen het Oude en het Middelrijk en van het Middelrijk. Afdeeling 2: Grafbenoodigheden, beelden, vaatwerk en andere voorwerpen.
95749: BOESER, P.A.A. - Beschrijving van de Egyptische verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel 12: Kleinere beelden van het Nieuwe Rijk.
274313: BOESER, P.A.A. - Beschrijving van de Egyptische verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel 9: Mummiekisten van het Nieuwe Rijk. Serie 2.
274314: BOESER, P.A.A. - Beschrijving van de Egyptische verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel 8: Mummiekisten van het Nieuwe Rijk. [Eerste serie].
69128: BOESMAN, J. - Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen. [Title on spine: Postvluchten].
33273: BOESTERD, M.H.P.DEN. - The bronze vessels in the Rijksmuseum G.M.Kam at Nijmegen.
246776: BOET, B. - Water en Vuur. De geschiedenis van de Assendelver brandweer.
56464: BOËTHIUS, AXEL. - The golden house of Nero. Some aspects of Roman architecture.
273422: BOETHIUS. HOEK, JACOBUS MARTINUS. - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius de Consolatione Philosophiae met een overzicht van andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen
75005: BOETTGER, CEASAR R. - Die Haustiere Afrikas. Ihre Herkunft, Bedeutung und Aussichten bei der weiteren wirtschaftlicher Erschliessung des Kontinents.
109964: BOETTICHER, HANS VON. - Gänse- und Entenvögel aus aller Welt. Eine zusammenfassende Überschau über die Gänse- und Entenvögel der Welt. 2.Aufl.
208337: BOETTICHER, ADOLF. - Die Akropolis von Athen.
201726: BOETTICHER, FRIEDERICH VON. - Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte.
46752: BOETTICHER, HANS VON. - Albatrosse und andere Sturmvögel.
46757: BOETTICHER, HANS VON. - Pelikane, Kormorane und andere Ruderfüssler.
72433: BOETZELAER. TOMBE, J.W.DES. - Het geslacht Van den Boetzelaer. De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht. Bewerkt door C.W.L.Baron van Boetzelaer 1967.
251452: BOEUF, JEAN-LUC & Y.LÉONARD. - Les France du Tour. Parcours et villes-étapes de la Grande Boucle (1903-2003).
164120: BOEUF, F. - Contribution a l'étude du Blé dans le milieu Nord-Africain (Tunesie).
251706: BOEUF, JEAN-LUC & Y.LÉONARD. - La République du tour de France 1903-2003.
178221: BOEZEM, MARINUS. DUYN, EDNA VAN, A.O. - Boezem [oeuvre catalogus / catalogue raisonné].
259672: BOFFRAND, GERMAIN. ECK, CAROLINE VAN. - Book of Architecture. Containing the general principles of the art and the plans, elevations and sections of some Edifices built in France and in foreign countries.
231361: BOFFRAND, GERMAIN. FRANCE-LANORD, A. A.O. - Germain Boffrand 1667-1754. L'aventure d'un architecte indépendant.
269802: BOGAARD, CONNY E.A. - Wij schrijven hier de geschiedenis. Loosdrechters, oude en nieuwe.
208092: BOGAARD, MARTIN UIT DEN. VERBEKE, GEERT, A.O. - Martin uit den Bogaard 1980-2007.
216926: BOGAARD, M.TH. UIT DEN. - De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk.
211999: BOGAARTS, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948.
269528: BOGAERS, MARIE-ROSE, A.O. - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.
120748: BOGAERS, J.E.A.TH. - De Gallo-romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe / The Romano-Celtic temples at Elst in the Over-Betuwe district. [Diss.].
266403: BOGAERS, MARIE-ROSE. - Made in Holland. 1945-1988. Domestic pottery.
173545: BOGAERS, MARIE-ROSE. - Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900. [Petrus Regout, Société, Clermont & Chainaye, Guillaume Lambert, F.Regout].
249116: BOGAERS, A. - De Togt van Heemskerk naar Gibraltar.
265619: BOGAERS, J.E. & C.B.RÜGER. - Der Niedergermanische Limes. Materialien zu seiner Geschichte.
259762: BOGAERS, LLEWELLYN. - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1660.
84374: BOGAERT-DAMIN, ANNE-MARIE & J.A.PIRON. - Livres de fruits du XVIe au XXe siecle dans les collections de la Bibliotheque Universitaire Moretus Plantin.
257969: BOGAERT, DRÉ. DAELE, HENRI VAN. - Dré Bogaert.
60635: BOGAERTS, FRED. TIMMERMANS, FELIX. - Het werk van Fred Bogaerts.
169204: BOGART, BRAM. KATALOG 1971. - Bram Bogart.
169181: BOGART, BRAM. CATALOGUE 1967. - Bram Bogart.
169143: BOGART, BRAM. BEEREN, WIM. - Bram Bogart.
169185: BOGART, BRAM. SEUPHOR, MICHEL. - Bram Bogart.
169146: BOGART, BRAM. CATALOGUE 1973. - Bram Bogart.
219385: BOGART, BRAM. CATALOGUE 1999. - Bram Bogart. Tekens van bestaan. / Marks of existence.
272356: BOGART, BRAM. CATALOGUE 2008. - Bram Bogart. Materie tussen rede en emotie. La matière entre raison et émotion.
282468: BOGDAN, MICHAEL. - Concise Introduction to EU Private International Law. 2nd edition.
196916: BOGDANOVIC, DIMITRIJE A.O. - Chilandar. On the holy mountain.
263943: BÖGEL, THEODOR. KRÖMER, DIETFRIED & M.FLIEGER. - Thesaurus - Geschichten. Beitráge zu einer Historia Thesauri lingua Latinae von theodor Bögel (1876-1973). Mit einem anhang: Personenverzeichnis 1893-1995.
63885: BOGNÁR-KUTZIÁN, IDA. - The copper age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya.
242015: BOGNER, PETER A.O. - Vienne, architecture. l'état des choses IV / Vienna architecture. The State of the Art IV.
158659: BOGOESCU, C. - Ephemeroptera.
280170: BOGOLJUBOW, EFIM. - Das internatonale Schachturnier Moskau 1925.
20053: BOGOLUBOW, ANDREJ. - Tapie de l'Asie Centrale faisant partie de la collection réunie.
20120: BOGON, KLAUS. - Landschnecken. Biologie-Ökologie-Biotopschutz.
41902: BOGORAS, WALDEMAR. - Koryak texts.
157315: BOGTMAN, R.W., A.O. - Glans der Goudse glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer.
138303: BOGTSTRA, N.A. (RED) - 125 jaar Spoorwegen in Nederland. 1839-1964.
84529: BOHÁC, JIRI M. - herKercské vázy se zretelem k památkém v Ceskoslovenskych sbirkách / Kertsc Vasen mit besonderer Berücksichtigung der tschoslowakiwschen Sammlungen.
257267: BOHART, R.M. & A.S.MENKE. - Sphecid Wasps of the World. A generic revision.
272109: BOHEC, YANN LE. - La Guerre romaine. 58 avant J.C. - 235 après J.-C.
121089: BOHEEMEN, P.VAN, A.O. - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
251817: BOHEEMEN, F.C.VAN & TH.C.J.VAN DER HEIJDEN. - Retoricaal Memoriaal. Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw.
261571: BOHEMAN, CAROLO H. [= KARL HENDRIK BOHEMAN]. - Monographia Cassididarum.
242940: BOHEMEN, H.D. VAN. (EDITED). - Botanische termen in Engels, Duits en Frans.
17092: BOHEMEN, KEES VAN. REDEKER, HANS. - Kees van Bohemen.
239481: BOHIGAS, PEDRO. - La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribucio´n al estudio de la historia de la miniatura catalana. [Parts 2 & 3:] Périodo gótico y renacimiento [in 2 parts]. [Segunda edicion].
236596: BOHIGAS, ORIOL. - Architettura Spagnola della Seconda Repubblica.
283668: BOHIGAS, PEDRO. - La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribucio´n al estudio de la historia de la miniatura catalana. [Part 3:] Périodo gótico y renacimiento. [Part:] I]. [Segunda edicion].
165328: BÖHL, FRANZ M.TH. BEEK, M.A., A.O. - Symbolae biblicae et Mesopotamicae Francisco Mario Theodoro de Liagre Böhl dedicatae.
166416: BÖHL, FRANZ M.TH. - Tabulae Cuneiformes IV (TLB IV) Altbabylonische Briefe kopiert von R. Frankena.
215042: BÖHL, FRANZ M.TH. - Mededeelingen uit de Leidsche Verzameling van Spijkerschrift-Inscripties. I-III.
214509: BÖHL, FRANZ M.TH. - Mededeelingen uit de Leidsche Verzameling van spijkerschrift-Inscripties.
166268: BÖHL, FRANZ M.TH. - Akkadian Chrestomathy I: Selected Cuneiform Texts.
234866: BOHL, PAUL. - St. Andreas in Fulda-Neuenberg. Kloster und Gemeinde Neuenberg.
164509: BÖHL, FRANZ M.TH. - Opera Minora. Studies en bijdragen op assyriologisch en oudtestamentisch terrein.
242640: BÖHLENDORF-ARSLAN, B. - Glasierte byzantinische Keramik aus der Türkei. Teil I.
242641: BÖHLENDORF-ARSLAN, B. - Glasierte byzantinische Keramik aus der Türkei. Teil III.
147965: BOHLIN, BIRGER. - Die Familie Giraffidae mit besonderer Berucksichtigung der fossilen Formen aus China.
242017: BOHLIN, EDWARD H. NOTTAGE, JAMES H. - Saddlemaker to the Stars. The leather and silver art of Edward H.Bohlin.
264504: BOHM, MICHAEL. - Architektur und Stadtkörper. Zur Kontinuität des Urbanen in Raum und Zeit.
271130: BÖHM, CHRISTIANE. - Die Wasserpieper. Vom Meeresstrand zum Gletcherrand.
206616: BÖHM, STEPHANIE. - Die Nackte Göttin. Zur Ikonographie und Deutung unbekleideter weiblicher Figuren in der frühgriechischen Kunst.
116092: BÖHM. WEISBER, ULRICH. - Böhm: Väter und Söhne. Architekturzeichnungen von Dominikus Böhm, Gottfried Böhm, Stephan, Peter und Paul Böhm.
215121: BÖHM, JÖRG [FESTSCHRIFT]. BÖHM, STEPHANIE, A.O. - Ithake. Festschrift für Jörg Schäfer zum 75. Geburtstag am 25. April 2001.
227931: BÖHM, FRANCOIS. DEWILDE, JAN. - Francois Böhm 1801-1873.
263301: BÖHM, ELISABETH. FEIREISS, KRISTIN. (EDITED). - Elisabeth Böhm. Stadtstrukturen und Bauten.
263329: BÖHM, GOTTFRIED. - Gottfried Böhm. Bauten und Projekte. Auszug aus den Jahren. / Buildings and Projects.1985-2000. A selection of works 1985-2000.
260072: BOHMBACH, JÜRGEN. - Urkundenbuch der Stadt Stade. (Bremer Urkundenbuch, 12, Abt.).
273432: BÖHME, FRANZ MAGNUS. - Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Volksüberlieferungen aus allen Landen deutscher Junge.
261795: BÖHME, WOLFGANG (ED.). - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 3/I: Schlangen (Serpentes) I.
282335: BÖHME, WOLFGANG (ED.). - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 3 / I-II: Schlangen (Serpentes) I-III.
267716: BÖHME, ASTRID. - Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel.
204889: BÖHME, MAX. - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung.
261791: BÖHME, WOLFGANG (ED.). - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 3/IIIA: Scghildkröten (Testudines) I.
270516: BÖHME, WOLFGANG (ED.). - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 2/1: Echsaen II (Lacerta).
282337: BÖHME, WOLFGANG (ED.). - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band I-II: Echsen (Sauria I-III).
261790: BÖHME, WOLFGANG (ED.). - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 4/IIB: Schwanzllurche (Urodela) IIB.
261796: BÖHME, WOLFGANG (ED.). - Supplementary volume of Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Vol.: Threatened Amphibians and Reptiles in Europe.
96675: BÖHME, FRIEDRICH. - Unsere Pilze. 3.veranderteAufl.
162630: BÖHMER, GUNTER. - Das hohe Lied Salomonis. Met Zeichnungen von Gunter Böhmer
110949: BOHN, RICHARD. - Architektonische Studien von Sergius Andrejewitsch Iwanoff.
230468: BOHN, ROBERT. - Nordfriesische Seefahrer in der Frühen Neuzeit.
234252: BOHNER, MARTIN, A.O. - Advances in Dynamic Equations on Time Scales.
184479: BOHNHARDT, W - Das personal-pronomen im altprovenzalischen
270489: BOHR, ROLAND. - Pfeilmacher und Bogentänzer. Kulturelle und gesellschaftliche Aspekte des Bogenschiessens der Plains- und Prärieindianer.
283924: BOHR, NIELS. PAIS, ABRAHAM. - Niels Bohr's times, in physics, philosophy, and polity.
283952: BOHR, NIELS. RÖSEBERG, ULRICH. - Niels Bohr. Leben und Werk eines Atomphysikers 1885-1962. 3. Aufl.
49664: BÖHR, ELKE. - Der Schaukelmaler.
271993: BÖHTLINCK, OTTO. - Sanskrit-Chrestomathie.
185756: BOHTZ, CARL H. - Das Demeter-Heiligtum.
207589: BOIARDO. TUSSING, NICHOLAS J. - The Marvellous in Boiardo's Orlando Innamarato. A Study in Perceptual and Perspectival Relations.
189950: BOILLY, LOUIS. MARMOTTAN, PAUL. - Le peintre Louis Boilly (1761-1945).
216534: BOIME, ALBERT. - Art in an Age of Bonapartism 1800-1815.
230534: BOIS, ERIC & A.M.TRECHSLIN. - Roses. 2nd impr.
246717: BOISROT DE LACOUR, COMTE. - Traité sur l'Art de Chasser avec le Chien courant.
82806: BOISSAIS, MAURICE & J.DELEPLANQUE. - Le livre a gravures au XVIIIe siècle suivi d'un essai de bibliographie.
163067: BOISSELIER, JEAN. - Asie du Sud-Est: I: Le Cambodge.
167642: BOISSELIER, JEAN. - La sculpture en Thailande.
229178: BOISSELIER, JEAN. - La sculpture en Thailande. 2nd edit.
152518: BOISSET, CAROLINE. - Stadstuinen.
257079: BOISSEVAIN, C.F.C.G. & C.M.NIGTEN. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage.
162154: BOISSIER, PIERE E. - Flora Orientalis sive enumeratio plantarum in oriente a Graecia et Eagypto ad Indiae fines hucusque observatorum.
214053: BOISSIER, ALFRED. - Mantique Babylonienne et Mantique Hittite.
187280: BOIT, JOHN. HAYES, EDMUND (ED.). - Log of the Union. John Boit's Remarkable Voyage to the Northwest Coast and Around the World 1794-1796.
243910: BOITEN, LIES A.O. - Ach lieve tijd. Tien eeuwen Groningen, de Groningers en hun rijke verleden.
168636: BOITEN, LIES & J.H.LEOPOLD. - Pronkstukken van Katholiek kerkzilver in Groningen.
281784: BOITET, REINIER. KOUWENHOVEN, A.O. - Beschryving der stadt Delft behelzende een zeer naaukeurige ,en uitvoerige verhandeling Van deszelfs eerste oorsprong, benaming, [...].
260152: BOIVIN, MONIQUE A.O. - Petits Trains a l'Assaut du Jura.
261411: BOIVIN, BERUS & H.ELERIE. - Het Drentse Landschap tekenend.
280445: BOIZOT, ALAIN. - Bijoux de l'Afrique noire.
235907: BOIZOT, JEAN LOUIS A.O. - Porceleaines de l'Ile Maurice. Cowries of Mauritius.
281005: BOJANI, GIAN CARLO. - Fatti di Ceramica nelle Marche dal Trecento al Novecento.
196882: BOJANI, GIAN C. A.O. - La donazione Galeazzo Cora. Ceramiche dal Medioevo al XIX secolo.
221058: BOJE, H.C. A.O. - The distribution of the Bryophytes in Denmark.
237365: BOK. - Corsairs of the China Seas.
243487: BÖKER, DORIS. - Landkreis Cuxhaven.
112279: BÖKER, HANS J. - Die Marktpfarrkirche St. Lamberti zu Münster. Die Bau- und Restaurierungsgeschichte einer spätgotischen Stadtkirche.
203147: BÖKER, HANS. - Einführung in die vergleichende biologische Anatomie der Wirbeltiere.
19671: BOKHORST, G.VAN. - Zo was Hilversum. Een serie tekeningen van Maarten Betlem.
268992: BOKHORST, G.VAN. - Hilversum in oude ansichten. 5e druk.
66783: BOKHORST, G.VAN. - Het leven in Oud-Hilversum.
213305: BOKHORST, G.VAN. - Hilversum in oude ansichten deel 1. 9e druk.
11587: BOKHORST, G.VAN. - Het leven in oud-Hilversum. 2e dr.
120991: BOKMA, A., E.A. (RED.). - Fries molenboek.
276205: BOL, FERDINAND. BLANKERT, ALBERT. - Ferdinand Bol (1616-1680). Rembrandt's pupil.
76276: BOL, FERDINAND. BLANKERT, ALBERT. - Ferdinand Bol (1616-1680). Rembrandt's pupil.
223828: BOL, P.C. & E.KOTERA. - Bildwerke aus Terrakotta aus mykenischer bis römischer Zeit.
185823: BOL, RENATE. - Das Statuenprogramm des Herodes-Atticus-Nymphäums.
147339: BOL, LAURENS J. - 'Goede onbekenden'. Hedendaagse herkenning en waardering van verscholen, voorbijgezien en onderschat talent.
203973: BOL, PETER C. - Forschungen zur Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke I-V.
126825: BOL, LAURENS J. - Holländische Maler des 17.Jahrhunderts nahe den grossen Meistern. Landschaften und Stilleben. 2.Aufl.
153232: BOL, LAURENS J. - Holländische Maler des 17.Jahrhunderts nahe den grossen Meistern. Landschaften und Stilleben. [1.Aufl.]
193650: BOL, KEES. BEKS, MAARTEN. - Kees Bol 1974 - 1991.
204534: BOL, PETER C. - Grossplastik aus Bronze in Olympia.
38501: BOL, LAURENS J. - Die holländische Marinemalerei des 17. Jahrhunderts.
61167: BOL, FERDINAND. BLANKERT, ALBERT. - Kunst als regeringszaak in Amsterdam in de 17e eeuw. Rondom schilderijen van Ferdinand Bol.
142079: BOL, PETER C. - Grossplastik aus Bronze in Olympia.
249629: BOL, PETER C. - Zum Verhältnis von Raum und Zeit in der griechischen Kunst. Passavant-Symposion 8. bis 10. Dezember 2000.
215124: BOL, RENATE. - Amazones Volneratae. Untersuchungen zu den Epheischen Amazonenstatuen.
240708: BOL, HANS. GRAZ, H.GERHARD F. - Hans Bol als Landschaftszeichner.
215869: BOL, RENATE & DETLEV KREIKENBOM. - Sepulkral- und Votivdenkmäler östlicher Mittelmeergebiete (7. Jh. v. Chr. - 1. Jh. n. Chr.). Kulturbegegnungen im Spannungsfeld von Akzeptanz und Resistentz. Akten des Internationalen Symposiums Mainz, 01.-03. 11. 2001.
255268: BOLAK, ORPHAN. - Une recherch sur l'Eclairage des Mosqees / A research on Mosque Lighting / Camilerin Aydinlatilmasi Üzerinde bir Arastima.
243131: BOLAND, B.J. - The struggle of Islam in modern Indonesia.
242963: BOLAND, B.J. & FARJON, I. - Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942 with post-1945 addenda.
222556: BOLD, WILLEM A.V.D. - Contribution to the study of Ostracoda with special reference to the tertiary and cretaceous Microfauna of the Caribbean Region.
173215: BOLD, HAROLD C. - Morphology of plants and fungi. 4th edition.
80409: BOLDINGH, I. - Catalogus herbarii plantarum in horto bogoriensi cultarum.
68223: BOLDINGH, I. - Flora voor de Nederlandsch West-Indische eilanden.
68221: BOLDINGH, I. - Flora voor de Nederlandsch West-Indische eilanden.
112451: BOLDSEN, F.C. (ED.). - Aarbog for bygge-og boligvaesen 1932.
112452: BOLDSEN, F.C. (ED.). - Aarbog for bygge-og boligvaesen 1933.
75092: BOLES, WALTER E. - The Robins & Flycatchers of Australia.
279828: BOLESLAVSJY, ISAAC. ADAMS, JIMMY. (EDITED). - Isaac Boleskavsky, selected games.
53610: BOLINDER, GUSTAF. - Die Indianer der tropischen Schneegebirge. Forschungen im nördlichsten Südamerika.
86520: BOLINGBROKE, JUDITH M. - William & Mary fabrics.
164221: BOLINGBROKE, JUDITH M. - Carolian fabrics.
166819: BOLINK, J. A.O. - 400 jaar vioolbouwkunst in Nederland / 400 years of violin making in the Netherlands.
278213: BOLJKA, JANEZ. - Janez Boljka. Animals / Skulptures and Graphics.
125288: BOLK, LOUIS A.O. - Handbuch der vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Band V.
125289: BOLK, LOUIS A.O. - Handbuch der vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Band VI.
125286: BOLK, LOUIS A.O. - Handbuch der vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Band III.
162190: BOLK, LOUIS A.O. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere.
189891: BOLKESTEIN, A.M. - Problems in the description of modal verbs. An investigation of Latin.
90763: BOLL, WALTER. - Die Schönbornkapelle am Würzburger Dom. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des XVIII. Jahrhunderts
269252: BOLL, FRANZ. - Kleine Schriften zur Sternkunde des altertums. Hrsg. & eingel. von Viktor Steemann.
278396: BOLLAND, BRIAN. - Cover Story: The DC Comics Art of Brian Bolland.
160519: BOLLAND, H.R. A.O. - World catalogue of the spider mite family (Acari: Tetranychidae).
250769: BOLLAND, J.H. - Slepende Rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
190466: BOLLAND, J.H. - Slepende Rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
115567: BOLLE, CARL. ENGEL, HELMUT & V.KOOP. - Der Spreebogen. Carl Bolle und sein Vermächtnis.
222057: BOLLE, BERT. - Barometers in beeld.
51891: BOLLE, BERT. - Barometers.
126143: BOLLEN, HEN & H.JANSEN. - Het manneneiland. Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945.
264006: BOLLEN, HEN & JANTIEN KUIPER-ABEE. - Worsteling om Walcheren 1939-1945.
280965: BOLLEN, PATRICK. PEREMANS, DREE. - Tierra del Fuego.
17325: BOLLEN, TON. - Franse lantaarn klokken.
187770: BOLLER, ANTON. - Die interessantesten Schätze der ägyptischen Sammlung des k.k. Antiken-Cabinetes, nach ihrem inschriftlichen Gehalte.
269361: BOLLERY, FRANZISKA. - Architekturkonzeption der utopischen Sozialisten.
263349: BOLLES-WILSON + PARTNER. SANIN, FRANCISCO. - Münster City Library. Architekturbüro Bolles-Wilson + Partner.
213518: BOLLETTINO D'ARTE. - Serie Speciale II: Studi sullo stato di conserazione della cappella degli scrovegni in Padova. Anno LXIII.
234994: BOLLING, JAN E.A. - De Leek de geschiedenis.
243470: BOLLING, JOHAN. DIJK, FRANCIS VAN. - In alle bescheidenheid... De schilder Johan Bolling.
203614: BOLLMANN, JÜRGEN & WOLF GÜNTHER KOCH. - Lexikon der Kartographie und Geomatik.
262416: BOLLMANN, STEFAN. - Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Lezende vrouwen in de schilderkunst en de fotografie.
273772: BOLLMANN, ANNE & N.STAUBACH. - Schwesterbuch und Statuten des St.Agnes-Konvents in Emmerich.
32587: BOLLRATH, WERNER. - Die Schlossanlagen bei Weimar.
44822: BOLMAN, J. - Handboek voor edelsteenkunde.
42732: BOLMAN, J. - Wilde planten in en bij Amsterdam.
256776: BOLOGNA, ALAINE APAP. - The Silver of Malta.
268302: BOLOGNA, GIULIA. - Miniature francesi e fiamminghe della Bbiliotheca Trivulziana.
266462: BOLOGNESI, ROBERTO. - The Phonology of Campidanian Sardinian. A Unitary Account of a Self-Organizing Structure.
102601: BOLSINGER, WILLY & H. RAUSCHSCHNABEL. - Jambo watu. Das Kolonialbuch der Deutschen.
242734: BOLT, ALJE. - De Moeshorn te Uithuizen (ca. 900-1994).
121457: BOLT, ALJE. - Geschiedenis van Uithuizen van de middeleeuwen tot en met 31 december 1978.
281662: BOLT, L.L.E., A.O. - Ethiek in praktijk. 5e dr.
44289: BOLTEN, JAAP. - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving.
190252: BOLTEN, JAAP. - Method & practice. Dutch and Flemish Drawing books 1600-1750.
175517: BOLTEN, JACOB. - Het Noord- en Zuidnederlandse tekenboek 1600-1750.
71997: BOLTEN, JAAP. - Oude tekeningen van het prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden / Dessins anciens du cabinet des dessins et des estampes de l'Université de Leyde.
119390: BOLTEN, JAAP. - Dutch banknote design. A compendium. With a catalogue by J.P.Soetens of the Banknotes issued by the Nederlandsche Bank.
120911: BOLTENDAL, R. - De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van de Aengewirden en Schoterland.
91461: BOLTENSTERN, ERICH. - Wiener Möbel in Lichtbildern und maszstäblichen Rissen. 3.Aufl.
264275: BOLTHAUSER, ROGER, A.O. - Glatt! From Suburb to City?
186806: BOLTON, THEODORE. - American book illustrators. Bibliographic check lists of 123 artists.
202301: BOLTON, WILLIAM JAY. CLARK, WILLENE B. - The Stained Glass Art of William Jay Bolton.
280834: BOLTON, BARRY. - Indentification Guide of the Ant Genera of the world.
259132: BOLTRAFFIO, GIOVANNI A. FIORIO, MARIA TERESA. - Giovanni Antonio Boltraffio: un pittore milanese nel lume di Leonardo.
256061: BOLTSHAUSER, HANS. - Geschichte der Geigenbaukunst in der Schweiz.
184761: BOLTZMANN, LUDWIG. - Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektricität und des Lichtes. 2. unveränd. Abdruck.
63757: BOLUS, HARRIET M.L. & GREENE, ALICE M. (EDITED). - The orchids of the Cape Peninsula. 2nd edition.
165923: BOLUS, HARRY. - Icones Orchidearum Austro-Africanarum extra-tropicarum; or, figures, with descriptions of extra-tropical South African Orchids.
215324: BOLUS, HARRY. - Icones Orchidearum Austro-Africanarum extra-tropicarum; or, figures, with descriptions of extra-tropical South African Orchids. Vol. II.
125441: BOLUS, HARRY. - Icones Orchidearum Austro-Africanarum extra-tropicarum; or, figures, with descriptions of extra-tropical South African Orchids. Vol. III.
257800: BOLWIJN, HEIDY & JONKER, BETSIE. - Een monument vol herinneringen. PI Overijssel, locatie Zwolle. Herinneringen van 1960-2004.
130974: BOLZ, INGEBORG. - Meisterwerke altindianischer Kunst. Die Sammlung Ludwig im Rautenstrach Joest Museum Köln.
24214: BOLZ-AUGENSTEIN, INGEBORG & H.D. DISSELHOFF - Werke Präkolumbischer Kunst. Mesoamerika und Peru. Sammlung Ludwig - Aachen.
264976: BOLZONI, LUCIANO. - Architettura moderna nelle Alpi italiane dagli anni Sessanta alla fine del XX secolo.
282281: SIDNEY EN BOM. - Julie, Klaartje, Cecile. Buigen of barsten.
177446: BOM, FRITS. - Eerste Nederlandse Hunebeddengids.
234364: BOM H.GZ., G.D. - D' Vrijheid. 1781-1797. Geschiedenis van een vlaggeschip.
95792: BOMAN, ÉRIC. - Antiquités de la région Andine de la république Argentine et du désert d'Atacama.
140582: BOMAN, ÉRIC. - Antiquités de la région Andine de la république Argentine et du désert d'Atacama. Vol. I.
254954: BOMANS, GODFRIED. - El Pintor's Toverboek van 1001 Nacht.
258216: BOMANS, GODFRIED. - Onstuimige verhalen.
229168: BOMANS, GODFRIED. - Het Doosje.
50285: BOMBE, WALTER. - Geschichte der Peruginer Malerei bis zu Perugino und Pinturicchio auf Grund des Nachlasses Adamo Rossis und eigener archivalischer Forschungen.
70740: BOMBE, WALTER. - Urkunden zur Geschichte der Peruginer Malerei im 16. Jahrhundert aus dem Rissi Bombe Archiv im Kunsthistorischen Institut zu Florenz.
100247: BOMBELLI. RIZZI, ALDO. - Mostra del Bombelli e del Carneo.
271461: BOMBI, GIORGIO. - Progetto Bicocca.
45490: BOMMELJÉ, C. - Cactussen en andere succulenten.
120046: BOMMENEE, ADRIAAN. - Het 'testament' van Adriaan Bommenee. Praktijkervaringen van een Veerse bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw.
156769: BOMMER, CH. - Les causes d'erreur dans l'étude des empreintes végétales.
279278: BOMMER, J.E. - Monographie de la calsse des Fougères.
67441: BON, ANNE-MARIE & A.BON. - Les timbres amphoriques de Thasos.
216522: BON, A.VAN DEN. - Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de stad Brugge.
138407: BONA, E.D., A.O. - I Castelli della Liguria. Architettura fortificata ligure.
249603: BONACASA, NICOLA. - Lo Stile Severo in Grecia e in Occidente. Aspetti e Problemi.
280212: BONACKER, WILHELM. - Turnierbuch des Internationalen Schachturniers Bern 1932.
156746: BONADONA, P. - Les Tomoderini de l'Afrique Noire et de la region Malgache (Coleoptera Anthicidae).
265414: BONALDO. PELLEGRINO, A. - (B+(1936+70).
259706: BONALINO, GIOVANNI. MICHEL, ANGELA. - Der Graubündner Baumeister Giovanni Bonalino in Franken und Thüringen.
283826: BONANNI, PADRE. - Description Des Instrumens Harmoniques En tout Genre. 2nd edition / Descrizione degli Istrumenti Armonici d'ogni genere.
251242: BONANNO, ANTHONY. - Roman relief portraiture to Septimus Severus.
273839: BONAPARTE, JÉRÔME. BARTSCH, MAIKE, A.O. - König lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen.
169621: BONAPARTE, ROLAND. - Les Habitants de Suriname. Notes receuilles à l 'exposition coloniale d'Amsterdam en 1883.
231615: BONAPARTE, NAPOLEON. COMTE DE LAS CASES, E. - Le Mémorial de Sainte-Hélène.
272970: BONATZ, HEINZ. - Seekrieg im Äther. Die Leistungen der Marine-Funkaufklärung 1939-1945.
235551: BONAVENTURA FIEUILLIEN, P. GOGOL, NIKOLAI VASILIEVICH. - Goddelijke liturgie.
279186: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND. - Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. (Voornamelijk van tijdschrifartikelen). Deel I - IV (1901- 1960).
232789: BOND, FRANCIS. - An introduction to English Church architecture from the 11th tot the 16th Century.
258042: BULLETIN NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND. - Vol. I (1899-1900). - 1913 - 1915 - 1917-1997 & Bijblad 1941-1944.
279511: BONDESEN, POUL. - A comparative morphological-biological analysis of the egg capsules of freshwater pulmonate Gastropods. Hygrophia Basommatophora Pulmonata.
174532: BONDY, LOUIS W. - Miniaturbücher von den Anfängen bis heute.
244886: BONEBAKKER, S.A. - Some Early Definitions of the Tawriya and Safadi's Fadd al-Xitam 'an at-Tawriya wa-'l-Istixdam.
85842: BONELLI, RENATO. - Il duomo di Orvieto e l'architettura Italiana del duencento trecento.
244382: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
161014: BONEY, KNOWLES. - Liverpool porcelain of the eighteenth century and its makers.
150295: BONEY, A.D. - Phytoplankton.
181593: BONGAARDT, JOS VAN DEN. - Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam. Een eeuw volksbadhuizen.
274431: BONGAARDT, JOS VAN DEN. - Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam. Een eeuw volksbadhuizen.
272017: BONGARD-LEVINE, GREGORY, A.O. - Mongolus Syrio saltutem optimam dat. La corresponsdance entre Mikhäil Rostovtzeff et Franz Cumont.
170464: BONGEN-LUITERS, A. E.A. - Buurtschap Barlo buitengewoon. Verleden naast heden.
247920: BONGENAAR, A.C.V.M. - The Neo-Babylonian Ebabbar Temple at Sippar: Its Administration and Its Prosopography.
197650: BONGENAAR, J.C.A.M. - Isocrates Trapeziticus.
273563: BONGERS, FRANS & T.TENNIGKEIT. - Degrated Forest in Eastern Afrika. Management and Restoration.
228898: BONGERS, TOM. - De Nematoden van Nederland. Een indentificatietabel voor de in Nederland aangetroffen zoetwater- en bodembewonende Nematoden.
141759: BONGHI JOVINO, MARIA. - Terracotte votive. Catalogo del Museo Provinciale Campano.
34789: BONGHI JOVINO, MARIA. - Terrecotte votive. Catalogo del Museo Provinciale Campano. Vol. I: Teste isolate e mezzeteste.
192428: BONHÊME, MARIE-ANGE. - Le Livre des Rois de la 3ème Periode intermédiaire. I: XXIe Dynastie.
192413: BONHÊME, MARIE-ANGE. - Les noms Royaux dans l'Égypte de la 3ème Période intermédiaire.
262555: BONHÊME, MARIE-ANGE & A.FORGEAU. - Pharaon. Les secrets du Pouvoir.
280418: BONHEUR, ALBERT LE. - Von Göttern, Königen und Menschen. Flachreliefs von Angkor
253998: BONHOEFFER, DIETRICH. SCHIJNDEL, H.J.J.VAN. - Religie, geloof, Discliplina Arcani. Bonhoeffers Discliplina Arcani en de religie van het geloof. (Diss.)
218092: BONIFACIO, RAFFAELLA. - Ritratti Romani da Pompei.
213450: BÖNISCH, FRITZ A.O. - Kursächsische Kartographie bis zum 30-jährigen Krieg.
276897: BONK, PETERF & P.VAN WEDEL. - Glück und Glas. Pokale und Prunkgläser aus dem Glasmuseum Bad Driburg und Adelsäusern der Region.
235314: BONKE, HANS & J.VERDUYN. - Averij. Een verslag van honderd haar schepen en schade.
208184: BONKE, HANS. - De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-schip, 1760-1781. 2e gecorrigeerde druk.
252270: BONKE, HANS. - De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795.
249249: BONKE, HANS. - Amsterdamse pakhuizen 16e-20e eeuw.
180757: BONKE, HANS. - Vallende schoorstenen. Verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amterdam.
284080: BONKE, HANS. - Amsterdamse pakhuizen 16e-20e eeuw.
207831: BONNAFFÉ, EDMOND. - Dictionnaire des amateurs français au XVIIe siècle.
184323: BONNAFFÉ, EDMOND. - Dictionnaire des amateurs français au XVIIe siècle.
272208: BONNARD, PIERRE. DAUBERVILLE, JEAN & HENRY DAUBERVILLE. - Bonnard. Catalogue raisonné de l'oeuvre peint 1888-1947.
178298: BONNARD, PIERRE. TERRASSE, ANTOINE. - Pierre Bonnard.
53881: BONNARD, PIERRE. BOUVET, FRANCIS. - Bonnard. The complete graphic work. Introduction by A.Terrasse.
194741: BONNARD, PIERRE. BOUVET, FRANCIS. - Bonnard. L'oeuvre gravé. Catalogue complet. Introduction by A.Terrasse.
239543: BONNARD, PIERRE. PERUCCHI, URSULA A.O. - Pierre Bonnard. Gemälde und Zeichnungen.
208442: BONNARDEAUX, CHARLES. - Le vade-mecum du bon chasseur. Conseils à ses confrères en Saint-Hubert. 2ème édition.
181184: BONNAT, LÉON [COLLECTION]. - Les Dessins de la collection Léon Bonnat au Musée de Bayonne. [Premier], deuxieme, troisieme année.
229743: BONNEFOUX, PIERRE-MARIE-JOSEPH, BARON DE & FRANÇOIS-EDMOND PÂRIS. - Le dictionnaire de Marine a voile.
224344: BONNEFOUX, PIERRE-MARIE-JOSEPH, BARON DE & FRANÇOIS-EDMOND PÂRIS. - Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur. Marine a voiles. 2nd ed.
232089: BONNEFOUX, PIERRE-MARIE-JOSEPH, BARON DE. - Manoeuvrier complet ou traité des Manoeuvres de Mer soit a bord des Batimets a Voiles, soit a bord des Batiments a Vapeur. 
233222: BONNEFOUX, PIERRE-MARIE-JOSEPH, BARON DE & OUDIJK VAN PUTTEN, J.(TRANSL.) - Compleet handboek der manoeuvres met zeilschepen.
271482: BONNEFOY, YVES. - Dictionnaire des Mythologies et des Religions des Sociétés traditionelles et du Monde Antique.
164072: BONNELL, HEINRICH E. - Die Anfänge des karolingischen Hauses.
254080: BONNET, CHARLES. - Oeuvres d'Histoire naturelle et de Philosophie. Vols I-III.
248704: BONNET, LOUIS-MARIN. HEROLD, JACQUES. - Louis-Marin Bonnet. (1756-1793). Catalogue de l'oeuvre gravé.
163115: BONNET, CHARLES. - Les premiers édifices chrétiens de la Madeleine a Genève.
123234: BONNET, ED. & G.BARRATTE. - Illustrations des espèces nouveles rare ou critiques de Phanérogames de la Tunesie.
234606: BONNET, HANS. - Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. 2nd edition.
269011: BONNET, CHSARLES. ANDERSON, LORIN. - Charles Bonnet and the Order of the Known.
249933: BONNET, HANS. - Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichter. 3. unv. Aufl.
266913: BONNET, JACQUELINE. - Lampes céramiques signées. Définition critique d'ateliers du Haut Empire.
35888: BONNET, JACQUELINE A.O. - Les bronzes antiques de Paris.
278156: BONNEURE, FERNAND. - Vlijn. Peintures abstraites 1946-1966.
231625: BONNEUX, LUC. (ED.) - De gezonde levensloop. Een geschenk van vele generaties.
106636: BONNIER, LOUIS. MARREY, BERNARD. - Louis Bonnier 1856-1946.
246268: BONNIER, GASTON. - Album de la Nouvelle Flore.
173180: BONNIER, GASTON & ROBERT DOUIN. - Flore complète illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique (Comprenant la plupart des plantes d'Europe).
249357: BONNIER, ALEXANDRE. LASCAULT, GILBERT A.O. - Alexandre Bonnier. Autour d'Images et d'Ecrits.
249640: BONNIER, GASTON & ROBERT DOUIN. - Flore complète illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique (Comprenant la plupart des plantes d'Europe).
273088: BONNIER, GASTON & ROBERT DOUIN. - Flore complète illustrée en couleurs de France Suisse et Belgique (Comprenant la plupart des plantes d'Europe).
277808: TILGENKAMP.E & O.BONOMA. - Das Gordon Bennett-Wettfliegen für Freiballone.
225681: BONOMI, SIMONETTA. - Vetri antichi del Museo Archeologico Nazionale di Adria.
203498: BONS, R.M. A.O. - Bosmossen.
186538: BONSANTI, GIORGIO. - La volta della Basilica superiore di Assisi.
225203: BONSANTI, GIORGIO. (EDITED). - Raffaello e altri. I restauri dell'Opificio.
115038: BONSOR, GEORGE E. - An archeological sketch-book of the Roman necropolis at Carmona.
230144: BONSOR, N.R.P. - 1960 supplement to North Atlantic Seaway.
283902: BONT, CHRIS DE. - Terugblik. De Betuwe aangekaart. Een historische topografie.
205454: BONTE, PIERRE & M.IZARD. - Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie.
241779: BONTEKOE, WILLEM Y. HOOGEWERFF, G.J. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J.Hoogewerff. 2e dr.
200049: BONTEKOE, WILLEM Y. ROEPER, V.D. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618 -1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door V.D.Roeper
110368: BONTEKOE, WILLEM Y. HOOGEWERFF, G.J. - Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz Bontekoe 1618-1625.
192464: BONTEKOE, WILLEM Y. BODDE-HODGKINS, C.B. & PIETER GEYL. (TRANSL.). - Memorable description of the East Indian Voyage 1618-1625.
120224: BONTEKOE, WILLEM Y. VERHOEVEN, G. & P. VERKRUIJSSE (RED.) - Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996.
159139: BONTEMANTEL, HANS. - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670. Uitgegeven door C.G.Smit.
270513: BONTEMPELLI, GUY. - Die Trüffel. Der schwarze Diamant.
222815: BONTENBAL, A. - Landelijke bouwkunst.
189166: BONTJE, LEO & ALLARD JOLLES. - Amsterdam. De grote projecten.
237898: BONTJE, MARCO. - The Challenge of Planned Urbanisation. Urbanisation and national urbanisation policy in the Netherlands in a Northwest-European perspective. (Diss.)
239536: BONTRIDDER, ALBERT. STRAUVEN, FRANCIS. - Albert Bontridder. Architecte et poète.
282364: BONVICINI, MONICA. KRAYNAK, JANET, A.O. - Monica Bonvicini.
263194: BONWICK, JAMES. - Egyptian Belief and Modern Thought.
195209: BONY, ANNE. - Les Annees 40.
227369: BOODT, RIA DE. & U.SCHÄFER. - Vlaamse Retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk.
173943: BOODT, ANSELMUS DE. MASELIS, MARIE-CHR. A.O. - De Albums van Anselmus de Boodt (1550-1632). Geschilderde natuurobservatie aan het Hof van Rudolf II te Praag.
276928: BOOGAARD, THEO VAN DEN. & WIM T. SCHIPPERS. - Léon-la-terreur s'en balance.
260907: BOOGERT, CORNELIS VAN DEN. - Habsburgs hofmecenaat en de introductie van de Italiaanse Hoogrenaissance in de Lage Landen.
257366: BOOIJ, P.J., A.O. - De Bijbel / Nieuwe Bijbel Vertaling.
227620: BOOK COLLECTOR, THE. - Vol. 8 (1959), vols 10 (1961) - 17 (1968), vols 21 (1972)- 23 (1974), vols 26 (1977) - 50 (2001).
260471: IPH CONGRESS BOOK. - IPH Congress Book / IPH-Kongressbuch / Livre des Congrès IPH.
217666: MOTOR YEAR BOOK. - 1953.
217665: MOTOR YEAR BOOK. - 1957.
151584: BOOKIDIS, NANCY & R.S.STROUD. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. XVIII, part III.The Sanctuary of Demeter and Kore. Topography and Architecture.
215343: QUAERENDO. A QUARTERLY JOURNAL FROM THE LOW COUNTRIES DEVOTED TO MANUSCRIPTS AND PRINTED BOOKS. - Vol. X (1980).
215513: QUAERENDO. A QUARTERLY JOURNAL FROM THE LOW COUNTRIES DEVOTED TO MANUSCRIPTS AND PRINTED BOOKS. - Vol. XXI (1991).
220458: BOOL, FLIP, A.O. - Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch eyes.
232177: BOOM, W.B.K. A.O. - Feestnummer van het Marineblad. Uitgegeven t.g.v.d. Reunie-Feesten op 14 en 15 September 1904. Willemsoord 1854-1904.
230278: BOOM, C.A.G.VAN DER. - De Sloepsgast. Handleiding voor het verkrijgen van het diploma als sloepsgast.
265427: BOOM, NIENKE VAN & H.MAAS. - Comeback Cities. Vernieuwingsstrategiën voor de Industriestad.
257697: BOOM, FRED. - Van Zee. Maritieme portretten.
53461: BOOM, A.VAN DER. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland. Deel I: De 16e eeuw tot de alteratie.
53595: BOOM, A.VAN DER. - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst.
48987: BOOM, A.VAN DER. - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland. (Diss.)
154180: BOOM, H.TEN. - De reformatie in Rotterdam 1530-1585.
276839: BOOM, IRMA. - Biography in Books. Books in reverse chronological order 2010-1986.
236742: BOOM, B.K. - Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen. 8th edit.
260767: BOOM, MATTIE & H.ROOSEBOOM. - Een nieuwe kunst. Fotografie in de 19de eeuw / A New Art Photography in the 19th Century. De Nationale Fotocollectie van het Rijksmuseum / The Photo Collection of the Rijksmuseum, amsterdam.
281398: BOOM, IRMA& PAUL FENTENER VAN VLISSINGEN. - Africa Revisited. [1st edition].
187609: BOOM, HANS VAN DER, A.O. (ED.). - Stripschriftspecial. Asterix.
224639: BOOM, C.TEN. - Het nauwkeurig regelen van fijne horloges.
261846: BOOM, SIEM & EVA VAN GELEUKEN. - Ik wilde eigenlijk niet gaan. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1946.
53457: BOOM, A.VAN DER. - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600.
174403: BOOMA, J.G.J.VAN. - Genealogisch onderzoek in Duitsland.
97426: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aäronskerk en van het Mozeshuis.
283943: BOOMGAARD, J.E.A. (VOORW.). - De uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1884.
151782: BOOMGAARD, JOHANNES E.A. - Holland in kaart en prent.
197993: BOOMGAART, L. - Smaller Foraminifera from Bodjonegoro (Java).
265442: BOOMKENS, RENÉ. - Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid.
265573: BOOMS, P.G. - De Batavieren, Caninefaten en Friezen onder en tegen Rome. Het eerste boek van Neerlands krijgsgeschiedenis.
219843: BOOMSMA, HANS & J.B.MANGÉ. - 'De streek die zichzelf bleef' zoals het was.
102445: BOOMSMA, HANS & J.B.MANGÉ. - Beroepsbrandweer Leiden 50 jaar. 1943-1993.
250924: BOOMSTRA, BAUKE. - Brandaris. Tot waarschouwinghe aller seevarende.
246830: BOON, PIET. - Tussen Hondenhemel en Munnickay. Schetsen uit de geschiedenis van Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes.
148737: BOON, LOUIS PAUL. - Abel Gholaerts. 1e dr.
190623: BOON, LOUIS PAUL. - Voorstad groeit. 1e druk.
154156: BOON, PIET. - Bouwers van de zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720.
60607: BOON, JAN. SWILLENS, P.T.A. - Jan Boon. Schilder - Teekenaar - Etser - Houtsnijder.
212834: BOON, J.C. - Flitsen uit 100 jaar notulen van 1902-2002. De Eendracht.
258297: BOON, LOUIS PAUL. - Memoires van Boontje.
68765: BOON, KAREL G. - Liber Amicorum Karel G.Boon.
257849: BOON MESCH, ANTHONY HENDRIK VAN DER. - Verhandeling ter beantwoording der vrage: Wat leeren de latere proefnemingen aangaande den aard van den humus of het vruchtbaarmakend bestanddeel der gronden ? [...].
178170: BOON, J.G.M. - Oudewater. Vrijheid en gezag. 1570-1580.
188164: BOON, PIET. HUISMAN, JOYCE & MATTHIJS HEINS. - Piet Boon.
275049: BOON, LOUIS PAUL. - Fenomenale Feminateek. Gevolgd door Europese Koninginnen met Kronen van karton en de catalogus van de Fenomenale Feminateek.
258425: BOON, LOUIS PAUL. - Brieven aan literaire vrienden.
203756: BOON, KAREL G. - The Netherlandish and German Drawings of the XVth and XVIth Centuries of the Frits Lugt Collection.
257542: BOON, LOUIS PAUL. - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd. 1e druk.
230419: BOON, A.A. - Der Bau von Schiffen aus Eisenbeton. 2. neubearb. Aufl.
60677: BOON, K.G. - Netherlandish drawings of the fifteenth and sixteenth centuries.
264643: BOON, LOUIS PAUL. - Memoires van Boontje. 2e dr.
221911: BOONE, OLGA. - Les tambours du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
44171: BOONE, OLGA. - Les xylophones du Congo Belge.
174509: BOONE, OLGA. - Les xylophones du Congo Belge.
276732: BOONE, ALBERT - Het Vlaamse volkslied in Europa.
283165: BOONE, HUBERT. - De Lommel in de Lage Landen. L'épinettte aux Pays Bas. The hommel in the Low Countries / Die Zither in den Niederlanden.
268877: BOONE, HUBERT. - Brabantse danstraditie I.
228734: BOONEN, CHRISTIANNE. - Een steenhard bestaan. Zeldzame muurbegroeiing langs Utrechts grachten.
282341: BOONENBURG, K. - Terugblik op Swol. Een rondgang door oud Zwolle aan de hand van prenen, tekeningen en schilderijen uit het Provinciaal Overijssels Museum.
241879: BOONSTRA, GERTA; A.O. - Tussen Toen en Nu. Wonen en leven in de oude gemeente Adorp.
226229: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De Noorderarm van het eiland Celebes, van Paloe tot Bwool.
283953: BOONSTRA, IDO A.O. - Het Ir.D.F.Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom.
160088: BOORMAN, JOHN & P.ROCHE. - The Nigerian butterflies I: Papilionidae.
214286: BOORN, G.P.F.VAN DEN. - The duties of the vizier. Civil administration in the early new kingdom.
267447: BOORN, G.P.F.VAN DEN. - The duties of the vizier. On the internal government of Egypt in the early New Kingdom.
52327: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig ontleend aan boeken, aanwezig in 't archief van de N.V. Stijfselfabriek de Bijenkorf voorheen M.K. Honig te Koog aan de Zaan, loopende over de jaren 1828/29 en 1857/58. Aangevuld met: Verklarende toelichtingen en beschrijving van constructie en werking van en de werkwijze in den Oliemolen, benevens andere wetenswaardigheden. Samengesteld in 1936/38.
211897: BOORSMA, P. - Het molenpanorama in de molen Het Pink.
74073: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Tweede bundel.
259798: BOORSMA, P. - Duizend Zaanse molens.
241134: BOOSTEN, GÈR., KERSTEN, THEO. (INTROD.). - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Ger Boosten.
157433: BOOT, R.G.A. & D.V.DORP. - De plantengroei van de duinen van Oostvoorne in 1980 en veranderingen sinds 1934.
241197: BOOT, HENRI FRÉDÉRIC. CATALOGUS 1962. - H.F.Boot 85 jaar. Ere-tentoonstelling.
270015: BOOT, W.J.J. - Nederlandse veer- en bootdiensten in oude ansichten.
216624: BOOT, CAROLINE & S.DE ZOETE. - Artistiek damast van Brabantse bodem 1900-1960. Ontwerpen van Chris Lebeau, André Vlaanderen, Jaap Gidding en tijdgenoten.
224249: BOOT, W.J.J. - De Nederlandse Raderstoomvaart.
109839: BOOT, J.A.P.G. & A.BLONK, - Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw.
224268: BOOT, W.J.J. - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.
213555: BOOT, WILLEM J.J. - Holland. Paraat En Start Klaar. Lotgevallen van een Terschellinger Legende.
241822: BOOTH, P.M. - Asthall, Oxfordshire: Excavations in a Roman Small Town, 1992.
74911: BOOTH, CHRIS A.O. - The birds of Orkney.
247287: TALBOT-BOOTH. - Merchant Ships 1944.
251011: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum.
103540: BOOY, E.P.DE. - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
161766: BOOY, ENGELINA P.DE - De Weldaet der Scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
271630: BOPP, PETER. - Das Blesshuhn. (Fulica atra).
283839: BOPULOUX, NATHALIE. - Culture et Savoirs géographiques en Italie au XIVe Siècle.
243031: BOR, JAN. (EDITED). - 25 eeuwen westerse filosofie. 6th edition.
263296: BORASI, GIOVANNA & M.ZARDINI. - Imperfect health. The Medicalization of Architecture.
279540: BORBA DE MORAES, RUBENS. - Bibliographia Brasiliana. A bibliographical essay on rare books about Brazil published from 1504 to 1900 and works of Brazilian authors published abroad before the independence of Brazil in 1822.
267750: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 24.
181842: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 27.
181844: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 22.
181843: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 23.
267751: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 25
232329: BORBEIN, A.H. - Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen.
34457: BORBEIN, A.H. - Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen.
267763: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 26.
205057: BORCH, TER. [FAMILY]. - De ateliernalatenschap van de familie Ter Borch.
72954: BORCH, GERARD TER. GUDLAUGSSON, S.J. - Geraert Ter Borch [&] Katalog der Gemälde Gerard ter Borchs sowie biographisches Material.
10794: BORCH TOT VERWOLDE-SWEMLE, E.C.VAN DER, A.O. - Ammersoyen. Bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Ammersoyen.
198997: BORCH, GERARD TER. KETTERING, ALISON MCNEIL. - Gerard ter Borch en de Vrede van Munster.
266479: BORCHARDT, RUDOLF. - Gedichte.
210419: BORCHERS, WALTER. - Goldschmiedearbeiten des 17. und 18. Jahrhunderts in Osnabrücker Kirchen.
79236: BORCHERS, KLAUS. - Beispiele für die Darstellung von Augenkrankheiten in der klassischen Malerei.
10555: BORCHERT, ALFRED. - Krankheiten der Honigbiene.
269501: BORCHERT, TILL-HOLGER, A.O. - Le siècle de Van Eyck 1430-1530. Le monde méditerranéen et les primitifs flamands.
241914: BORCHERT, TILL-HOLGER. - The Age of van Eyck. The Mediterranean World and Early Netherlandisch Painting 1430-1530.
166496: BORCHERT, ALFRED. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
166499: BORCHERT, ALFRED. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
166493: BORCHERT, ALFRED. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
207297: BORCHERT, WOLFGANG. BURGESS, GORDON. - The life and works of Wolfgang Borchert.
57281: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'étude des stalles en Belgique.
257999: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - L'Argenterie religieuse liégeoise (XVIe-XVIIIe siècle).
269084: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. Arrondissement de Louvain.
269967: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'Inventaire des Oeuvres d'Art du Brabant. Arrondissement de Nivelles II. (suite).
57271: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. Arrondissement de Louvain.
57273: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Het werk van onze romaansche & gotische beeldenaars, beeldhouwers, ivoorsnijder, goudsmeden & beeldgieters.
282512: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes et documents pour servir à l'historie de l'art et de l'Iconographie en Belgique. 1re série: Sculptures conservées au Pays Mosan.
198890: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Les retables Brabancons Conservés en suède.
37247: BORCHHARDT, JÜRGEN. - Die Bauskulptur des Heroons von Limyra. Das Grabmal des lykischen Königs Perikles.
86136: BORCHHARDT, JÜRGEN. - Homerische Helme. Helformen der Ägäis in ihren Beziehungen zu orientalischen und europäischen Helmen in der Zeit der Bronze- und frühen Eisenzeit.
234461: BORCHT, PIETER VAN DER. HOLLSTEIN, F.W.H. - The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700: Pieter van der Borcht. Book illustrations, part I & II.
211018: BORD, JANET. - Doolhoven en labyrinten & Wie weet de weg? 35 om de tuin leidende labyrinten.
144134: BORDA, MAURIZIO. - Arte Cretese-Micenea nel Museo Pigorini di Rome.
199807: BORDA, MAURIZIO. - Monumenti archeologici Tuscolani nel Castello di Agliè.
98168: BORDA, MAURIZIO. - La pittura Romana.
154857: BORDE, GERRIT LA. - 't Koopmans boekhouden. 2e uitgave . Verbeterd, en vermeerderd met eene Verhandeling van de Wisseltafelen en haar gebruik.
234306: BORDEA, GHEORGHE POENARU. A.O. - Monnaies Byzantines du Musée de Constanta (Roumanie).
232384: BORDEIANU, T., A.O. (ED.). - Pomologia. Republicii Populare Romine / Pomologia. Republicii Socialiste Româia.
257839: BORDEIANU, T., A.O. (ED.). - Pomologia. Republicii Populare Romine / Pomologia. Republicii Socialiste Româia.V: Caisul - Piersicul.
278728: BORDEN, JOHN. - The Cruise of the Northern Light. Explorartions and Hunting in the Alaskan and Seberian Arctic.
277126: BORDEN, JOHN. - The Cruise of the Northern Light. Explorations and Hunting in the Alaskan and Siberian Arctic.
15416: BORDENACHE, GABRIELLE. - Sculture greche e romane del Museo Nazionale di Antichità di Bucarest. [Parte] I: Statue e rilievi di culto elementi architettonici e decorativi.
279796: BORDEWIJK, F. CUMPS, DORIAN. - De eenheid in de tegendelen. De pyschomachische verhaalwereld van F.Bordewijk (1884-1965) en de mythe van de hermafrodiet: Een interpretatie.
128380: BORDEWIJK, F. VRIESLAND, V.E. VAN. - F. Bordewijk. Een inleiding tot en een keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, fotos, curiosa en een bibliografie.
197003: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen.
128379: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
257608: BORDEWIJK, F. - De korenkarp. 1e druk.
168214: BORDEWIJK, F. - Verzameld werk.
231727: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen. Derde bundel. 1e druk.
170142: BORDEWIJK, F. - Drie toneelstukken.
154915: BORDONA, J.DOMÍNGUEZ. - Spanish illumination.
255501: BORDONE, BENEDETTO. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
282472: BORDWELL, DAVID & K.THOMPSON. - Film Art. An Introduction. 10th Edition.
146304: BOREL, HENRI. - Oost-Aziatische kunst (collectie Petrucci).
168321: BOREL, E. - Les Moustiques de la Cochinchine et du Sud-Annam.
77106: BOREL, E. - Les moustiques de la Cochinchine et du Sud-Annam.
255377: BOREL, HENRI. - East Asiatic Art of the Petrucci Collection.
247621: BOREL D'HAUTERIVE, A. - Armorial d'Artois et de Picardie. Généralité d'Amiens.
86988: BORELIUS, ARON. - Romanesque mural paintings in Östergötland.
49646: BORELL, BRIGITTE. - Attisch geometrische Schalen. Eine spätgeometrische Keramikgattung und ihre Beziehungen zum Orient.
208124: BORELL, BRIGITTE. - Statuetten, Gefässe und andere Gegenstände aus Metall. Im Anhang Grabfunde aus dem Tessin.
269020: BORELLI, GIOVANNI ALFONSO. MAQUET, PAUL. - On the Movement of Animals.
258398: BORELLO, BENEDETTA. - Trame sovrapposte. La socialità aristocratica e le reti di relazione femminili a Roma (XVII-XVIII secolo).
259151: BORELLO, LAURA. - Il Duomo di Torino e lo spazio sacro della Sindone.
77898: BORENIUS, TANCRED. - Four early Italian engravers. Antonio Del Pollaiulo - Andrea Mantegna - Jacopo de Barbari - Giulio Camagnola.
253247: BORENSZSTEIN, LEON A. HIDO, TODD. (ED.). - American Portraits 1979-1989. Leon A. Borenstein.
172606: BORG, JOHN. - Cacti. A gardener's handbook for their identification and cultivation.
57285: BORGENTRYK, CORT. WITTING, FELIX. - Cort Borgentryk. Der Meister des braunschweiger Dombildes.
57291: BORGENTRYK, CORT. WITTING, FELIX. - Cort Borgentryk. Der Meister des braunschweiger Dombildes.
281986: BORGER, GUUS, E.A. - Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap.
169206: BORGER, ELLEN. - De Hollandse kortegaard. Geschilderde wachtlokalen uit de Gouden Eeuw.
32319: BORGER, HUGO. - Das Münster S.Vitus zu Mönchen-Gladbach.
223936: BORGER, RIEKELE (OR RYKLE). - Handbuch der Keilschriftliteratur.
242667: BORGER, RIEKELE (OR RYKLE). - Einleitung in die Assyrischen Königsinschriften I: Das Zweite Jahrtausend v. Chr.
100403: BORGER, GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
240150: BORGER, RIEKELE (= RYKLE). - Mesopotamisches Zeichenlexikon.
243340: BORGER, GUUS. A.O. - Het Groene hart. Een Hollands cultuurlandschap.
283939: BORGER, GUUS J & S.BRUINES. - Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier.
239868: BORGER, RIEKELE (OR RYKLE). - Einleitung in die Assyrischen Königsinschriften. 1. Teil: Das zweite Jahrtausend vor Chr. 2. Teil: 934-722 v. Chr.
57288: BÖRGER, HANS. - Grabdenmäler im Maingebiet vom Anfang des XIV.Jahrhunderts bis zum Eintritt der Renaissance.
263727: BORGERS, OLAF. - The Theseus Painter. Style, shapes and iconography.
233298: BORGERS, O.E. & H.A.G. BRIJDER. - Attic black-figure amphorae, pelikai, kraters, hydriai, olpai, oinochoai, and tripod kothon.
263658: BORGERS, SOFIA. - Brand Spaces. Branded Architecture and the Future of Retail Design.
262928: BORGES, JORGE LUIS. - Alle gedichten. Vertaald door Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer.
275745: BORGESEN, F. & O.PAULSEN. - Om Vegetationen paa de Dansk-Vesindiske Oer.
155484: BORGESEN, F. - An ecological and systematic account of the Caulerpas of the Danish West Indies.
203104: BORGESIUS, J.G. A.O. - Geschiedenis van Rolde.
224304: BORGHOUTS, J.F. - Egyptisch. Een inleiding in taal en schrift van het Middenrijk.
207053: BORGHSTIJN, IVAN & NICK VAN WEERDENBURG. - Amsterdam vanaf het water / Amsterdam from the water.
265614: BORGHUIS, NIEK E.A. - De St.Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis.
217300: BORGNIS, J.A. - Traité complet de Mécanique appliqueée aux Arts. Des Machines imitatives et des Machines théâtrales [...].
217301: BORGNIS, J.A. - Dictionnaire de Mécanique aplliquée aux arts [...].
261117: BORIC-BRESKOVIC, BOJANA & P.POPOVIC. - Coins of the Roman Republic. Collections of the national Museum in Belgrade and Belgrade University.
270125: BORIK, OLGA & B.GEHRKE. - The Syntax and Semantics of Pseudo-Incorporation.
238846: BORIS, GILBERT. - Documents linguistiques et ethnographiques sur une région du Sud Tunisien (Nefzaoua).
151994: BORK-VAN DIJK, MARGARETHA. - Margaretha van Bork-van Dijk. Tekeningen en schilderijen door de jaren heen.
242494: BORKENT, ART & W.W.WIRTH. - World species of Biting Midges (Diptera: Ceratopogonidae).
215170: BÖRKER, CHRISTOPH & M.DONDERER. - Das antike Rom und der Osten. Festschrift für Klaus Parlasca zum 65. Geburtstag.
268214: BORLUUT DE NOORTDONCK, M. (COLL.). - Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Estampes, formant le Cabinet de feu M.Borluut de Noortdonck.
260599: BORM, WOLFGANG. - Incunabula Guelferbytana (IG). Blockbücher und Wiegendrucke der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ein Bestandsverzeichnis.
57293: BORMAN, JAN. BORCHGRAVE D'ALTENA, J.DE. - Het St. Joris retabel van Jan Borman.
150847: BORMANN, ERNST. - Die Jagd in den altfranzösischen Artus- und Abenteuer-Romanen.
264426: BORMANN, KARL. - Die gotische Orgel zu Halberstadt. Eine Studie über mittelalterlichen Orgelbau.
166849: BORMANS, PAUL. - Keramiek. Van baksteen tot synthetisch bot.
254849: BORN, MARTIN. A.O. - Tour de Suisse 75 Jahre 1933-2008.
267150: BORN, HERMANN. - Restaurierung antiker Bronzewaffen. Band II. Sammlung Axel Guttmann.
222989: PÉRIER-D'IETEREN & A.GODFRIND-BORN. - Conservation - Restauration - Technologie.
279337: BORN, ROBERT, A.O. - Het rijk van de Sultan. De Ottomaanse wereld in de kunst van de Renaissance.
179933: BORN, A.VAN DEN, W. GROSSOUW & J. VAN DER PLOEG. (ED.) - De boeken van het oude Testament.
273895: BORN, MAX., FRANCK, JAMES. LEMMERICH, JOST W.B. - Science and Conscience. The World of Two Atomic Scientists. Max Born (1882-1970) James Franck (1882-1964). An Exhibition from the Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin-West.
212502: BORN, HERMANN & K.STEMMER. - Damnatio memoriae. Das Berliner Nero-Porträt. Band V: Sammlung Axel Guttmann.
122518: BORNE, J.C.C.H.M.VAN DEN & A.P.Y.M.MINGELS. - Inventaris van het archief van de familie Maurissen.
244287: BORNÉA, CIE LA. - Cie la Bornéa. Manufacture de meubles en rotin.
242614: BORNEDAL, PETER. - The Interpretation of art
222469: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806.
265204: BORNGÄSSER, BARBARA, A.O. - Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal / Arte funerario cultura sepulcral en Espana y Portugal.
153979: BORNHEIM, WERNER. - Rheinische Höhenburgen.
121444: BORNMAN, HANS & D.HARDY. - Aloes of the South African veld.
24290: BOROWSKI, E. - Cylindres et cachets orientaux conservés dans les collections Suisses. Tome I. Mésopotamie. De la période préhistorique d'Ourouk jusqu'a la Ire Dynastie de Babylone.
178824: BOROWSKI, E. - Cylindres et cachets orientaux conservés dans les collections Suisses. Tome I. Mésopotamie. De la période préhistorique d'Ourouk jusqu'a la Ire Dynastie de Babylone.
259369: BORRA, GIOVANNI BATTISTA. ZOLLER, OLGA. - Der Architekt und der Ingenieur Giovanni Battista Borra (1713-1770).
209264: BORREBACH, HANS. SALVERDA, MURK. - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
198424: BORREN, CHARLES VAN DEN. - Études sur le quinzième siècle musical.
237540: BORRIELLO, MARIAROSARIA A.O. - Ercolano. Tre secoli di scoperte.
264434: BORRIES, FRIEDRICH VON. - Who's afraid of Niketown? Nike-urbanism, Branding and the City of tomorrow.
59731: BORRMANN, MARTIN. - Soenda. Een reis door Sumatra.
12132: BORRMANN, R. - Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin. Im Auftrage des Magistrats der Stadt Berlin.
64485: BORRMANN, RICHARD. - Moderne Keramik.
259274: BORROMINI, FRANCESCO. FROMMEL, CHRISTOPH LUITPOLD & E.SLADEK. - Fancesco Borromini. Atti del convegno internazionale Roma 13-15 gennaio 2000.
90781: BORROMINI, FRANCESCO. BIANCONI, P. - Francesco Borromino, vita opere fortuna
48119: BORROMINI, FRANCESCO. PORTOGHESI, PAOLO. - Borromini. Architettura come linguaggio.
224108: BORROMINI, FRANCESCO. PORTOGHESI, PAOLO. - Francesco Borromini.
259374: BORROMINI, FRANCESCO. ATTI. - Studi sul Borromini. Atti del Convegno San Luca.
259601: BORROMINI, FRANCESCO. BOTTARI, FRANCESCA. (EDITED). - Francesco Borromini e Roma nelle immagini di Franco Tibaldi / Francesco Borromini and Rome through the images of Franco Tibaldi.
90783: BORROMINI, FRANCESCO. PIAZZO, M.DEL. - Ragguagli Borrominiani mostra documentaria.
259350: BORROMINI, FRANCESCO. PITTONI, LEROS. - Francesco Borromini l'Iniziato.
271427: BORROMINI, FRANCESCO. BORROMINI, FRANCESCO & V.SPADA. - Borromini's Book. The Full Relation of the Building of the Roman Oratory.
259406: BORROMINI, FRANCESCO. BÖSEL, RICHARD & C.L.FROMMEL. - Borromini. Architekt im barocken Rom.
258420: BORROMINI, FRANCESCO. TABARRINI, MARISA. - Borromini e gli Spada. Un palazzo e la committenza di una grande famiglia nella Roma barocca.
277519: BORROUGHS, JOHN, A.O. - Alaska.
204993: BORSA, GEDEON. - Clavis Typographorum Librariorumque Italiae 1465-1600.
257546: BORSELEN, JAN W.VAN. - De Kriegsmarine in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
189976: BORSI, FRANCO. - Palazzo Rondinini.
22073: BORSI, FRANCO, A.O. - Il palazzo della Consulta.
226156: BORSI, FRANCO, A.O. - Santa Maria in Campo Marzio. Le Sedi della Camera dei Deputati.
20812: BORSOOK, EVE. - The mural painters of Tuscany from Cimabue to Andrea del Sarto.
117150: BORSOOK, EVE & J.OFFERHAUS. - Francesco Sassetti and Ghirlandaio at Santa Trinita, Florence. History and legend in a renaissance chapel.
257369: BORSOOK, EVE. - Stergids Florence. Uit het Engels vertaald Victor Verduin. Met 9 gevarieerde stadswandelingen.
277490: BORSOOK, E. & F.SUPERBI GIOFREDI. - Italian Altarpieces 1250-1550. Function and Design.
257096: BORSSOM, ANTHONIE VAN. DAVIES, ALICE I. - Anthonie van Borssom (1630 - 1677). A Catalogue of his drawings.
256423: BORST, KARIN, A.O. (ED.). - Amsterdam Noir.
200996: BORST, P. (A.O.). - Graven en begraven in de Dom van Utrecht.
208015: BORY, JEAN-RENEÉ. - Regiments Suisses au service de France (1800-1814).
40262: BORY, M.G. - Atlas des orchideés.
274214: BOS, SANDRA. - Uyt liefde tot malcander. Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820)
23054: BOS-ROPS, J.A.M.Y. - Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433.
247717: BOS-ROPS, J.A.M.Y. E.A. - Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567.
187048: BOS, JOHAN. - De Schoorlse duinen. Staatbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen.
50021: BOS, H. - Beknopt leerboek der plantkunde.
200319: BOS, JANNEKE F.M. - Schepen die blijven. Type- en scheepsbeschrijvingen van Nederlandse historische bedrijfsvaartuigen.
243751: BOS, ERIC. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over de Ploeg.
274928: BOS, EMO. - Soevereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten.
164936: BOS, J. E.A. - Huizen van Stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners.
122513: BOS JZN., W. - Sliedrecht zoals het was 1890-1940.
156380: BOS JZN., W. - Sliedrecht. Dorp van wereldvermaardheid.
28750: BOS-ROPS, J.A.M.Y. E.A. (ED.) - De archieven in Zuid-Holland.
171747: BOS, FRANK & MARCEL WASSCHER. - Veldgids Libellen.
233217: BOS, F.H. (E.A.) - In Bussum hebben straten namen... De Bussumse straatnamen verklaard.
177190: BOS, PAUL CHRISTIAAN. NOORTJE BAKKER & PAUL CHRISTIAAN BOS. - Verwonderd zien. Werken van Paul Christiaan Bos. Schilder en etser. / The eyes amazed. A selection from the works of Paul Christiaan Bos. Painter and etcher.
236010: BOS, MATTHIJS VAN DEN. - Mystic Regimes. Sufism and the State in Iran, from the Late Qajar Era to the Islamic Republic.
196789: BOS, P.R. - Bos' schoolatlas der geheele aarde. [In 29 kaarten].
242127: BOS, CORNELIA. WOBBES, REINT E.A. - 200 jaar Lutjebosch. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
270732: BOS, RALF & TH.RUHL. - Trüffel und andere Edelpilze. Geschichten, Warenkunde und Rezepte vom exklusivsten Lebensmittel der Welt.
255668: BOS, R. - Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. 13e druk, herzien door K. Zeeman.
242976: BOS, L. - Plantevirussen. Beknopte inleiding tot de plantevirologie.
260691: BOS, JAN & E.GELEIJNS. (EDITED). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
282329: BOS, JAN & A.V.D.PLOEG. - Onderweg Overijssel. Verkeer en vervoer in verleden en heden.
114466: BOS, CORNELIS. SCHÉLE, SUNE. - Cornelis Bos. A Study of the Origins of the Netherland Grotesque.
239323: BOSAKOWSKI, THOMAS. - The Northern Goshawk. Ecology, Behavior, and Management in North America.
10978: BOSBOOM, JOHANNES. MARIUS, G.H. & W.MARTIN. - Johannes Bosboom.
201511: BOSBOOM, JOHANNES. DINKELAAR, C.H. & D.L.KAATMAN. - Johannes Bosboom (1817-1891). Schilder van licht, schaduw en kleur.
195671: BOSBOOM, JONANNES & A.L.G.BOSBOOM-TOUSSAINT. REESER, , H. - De huwlijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886.
120430: BOSBOOM, HERMAN. GRAAFF, GRAD DE & BRAM OOSTERWIJK. - Vanaf de kade gezien. / A view from the quay. Havenaquarellen van Herman Bosboom (1920-1993).
60721: BOSBOOM, JOHANNES. GLAVIMANS, A. - Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als schilder, beschreven door Johannes Bosboom. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgave van 1891. Toelichting door A.Glavimans.
84917: BOSBOOM, JAN WILLEM. MORITZ, BEN. - Jan Willem Bosboom. Een Haags architect rond de eeuwwisseling.
156580: BOSC, ERNEST. - Dictionnaire raisonné d'Architecture et des scienes et arts qui s'y rattachent.
195765: BOSCH REITZ, SIGISBERT CHRÉTIEN. FERDINANDUSSE, RINUS & ANN BLOKLAND. - Bosch Reitz. Schilder en wereldreiziger rond 1900.
29518: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
260623: BOSCH, JAN. - Kom nog us an. Zwervend langs boeren en buitenlui. 3e dr.
60796: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der Onkuisheidsdrieluik van Jeroen Bosch. Gevolgd door kritiek op Fraenger.
276890: BOSCH, HELMUT. - Die Nürnberger Hausmaler. Emailfarbendekor auf Gläsern und Fayencen der Barockzeit.
282596: BOSCH, HIERONYMUS. SCHWARTZ, GARY. - Jheronimus. De wegen naar hemel en hel.
60802: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Jeroen Bosch' drieluik met de gekruisigde martelares.
211910: BOSCH, HIËRONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. & PETER RUFFELAERE. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre.
197973: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch [&] Kritischer Katalog der Werke.
207716: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch. Kritischer Katalog der Werke.
147304: BOSCH, HIERONYMUS. FRÄNGER, W. - Hieronymus Bosch.
192011: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Hieronymus Bosch. His picture-writing deciphered.
137091: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hiëronymus Bosch. Het volledig werk. 2e verbeterde druk.
245760: BOSCH, HIERONYMUS. VANDENBROECK, PAUL. - Jheronimus Bosch. De verlossing van de wereld.
276758: BOSCH, HIERONYMUS. HARRIS, LYNDA. - The Secret Heresy of Hieronymus Bosch.
104105: BOSCH, L.E. - De kompagnie vrijwillige hagers der Utrechtsche Hogeschool.
266087: BOSCH, HIERONYMUS. HEESEN, DICK. - De geheime boodschap van Jeroen Bosch. Bewerkt door Noud Hermans, [etc.].
276857: BOSCH, HIERONYMUS. SCHUDER, ROSEMARIE. - Hieronymus Bosch. Das Zeitalter - Das Werk & Ein Diskurs.
233802: BOSCH, DAVID J. AHONEN, TIINA. - Transformation through Compassionate Mission. David J. Bosch's Theology of Contextualization.
247391: BOSCH-GIMPERA, P. - El poblamiento antiguo y la formacion de los Pueblos de España.
243224: BOSCH, TOON. - Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849.
173827: BOSCH, HIËRONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. & PETER RUFFELAERE. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre.
174958: BOSCH, A.E.R.V.D. & D.P.M.GRASWINCKEL. - Het Oud-Archief van het Arme Weeshuys der Kercken ende der stadt van Breda. 1606-1887.
143266: BOSCH-VAN DE KOLK, E & J.DUYVETTER. - Klederdrachten Collectie. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1948-1973. (Een kwart eeuw verzamelen)
272184: BOSCH, HIERONYMUS. ISINK, MATTHIJS & J.KOLDEWEIJ. - Jheronimus Bosch. Visioenen van een genie.
264485: BOSCH, JEROEN & H.VEENENBOS. - Straten maken. Hoe ontwerp je een goed straatprofiel ?
51485: BOSCH, JAC.VAN DEN. TIBBE, A.O. - Jac.van den Bosch. 1868-1948.
203616: BOSCH, HIERONYMUS. KOLDEWEIJ, JOS, A.O. - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.
44678: BOSCH, HIERONYMUS & LUCAS CRANACH. BAX, D. - Hieronymus Bosch and Lucas Cranach. Two last judgement triptychs. Description and exposition.
421: BOSCH, HIERONYMUS. LAFOND, PAUL. - Hieronymus Bosch. Son art, son influence, ses disciples.
36640: BOSCH, HIERONYMUS. CHAILLEY, JACQUES. - Jérome Bosch et ses symboles. Essai de décryptage.
232377: BOSCH, HIERONYMUS. BRUYN, ERIC DE. - De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch. De symboliek van de Hooiwagen-Triptiek en de Rotterdamse Marskamer-Tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten.
178923: BOSCH, HIERONYMUS. KOLDEWEIJ, JOS, A.O. - Hieronymus Bosch. New insights into his life and work.
228608: BOSCH, HIERONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. - Jérôme Bosch. Tout l'oeuvre peint et dessiné.
261769: BOSCH, F.D.K. - Selected studies in Indonesian archaeology.
219267: BOSCH, GERRIT - Paviljoen Welgelegen. Buitenplaats, paleis, museum en provinciehuis
60784: BOSCH, HIERONYMUS. CATALOGUE 1967. - Jheronimus Bosch. + Bijdragen.
199330: BOSCH, HIERONYMUS. GERLACH, P. - Jheronimus Bosch. Opstellen over Leven en werk.
161757: BOSCHA, H. - [Scientific results of] the Snellius-expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930 under leadership of P.M. van Riel. Vol. VI: Biologiocal data.
211887: BOSCHLOO, ANTON W.A. A.O. - De beschilderde orgelluiken in Europa. Een erfgoed van grote schoonheid met een rijke historie en van onvervangbare waarde.
171095: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Het statenlogement in Hoorn. Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters.
88304: BOSCHMA, N. & H.VAN KOOLBERGEN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek en Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
123148: BOSCHMA, H. - Rhizocéphales.
252202: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. E.A. - Het huis met de zwaan. De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Voorhaven 137 in Edam.
124831: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Renaissance-raadhuizen boven het IJ. 'Een huijs om te vergaderen ende tgerecht te houden'.
202577: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw.
121567: BOSCHMA, H. (ED.). - Fauna van Nederland. Afl. I-VII
151609: BOSCHMA, H. (ED.). - Fauna van Nederland.
178743: BOSCHMA, C. A.O. - Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900. 2e dr.
225500: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Het Westeinde van Edam. Armoede en welvaren van een stadsbuurt : een onderzoek naar wonen en werken aan de Lingerzijde en Schepenmakersdijk sinds 1560.
141072: BOSCO, FRANCESCA C. - Il Corso Intarsiato di Lotto e Capoferri per Santa Maria Maggiore in Bergmo.
90790: BOSDARI, C.DE - Cape Dutch houses and farms. Their architecture and history, together with a note on the rôle of Cecil John Rhodes in their preservation
262910: BÖSEL, PHILIPP J. & BURKHARD MAUS. - Die Berliner Mauer 1984 von Westen aus gesehen.
262952: BÖSEL, RICHZARD & H.KARNER. - Jesuitenarchitektur in Italien (1540-1773). Die Baudenkmäler der mailändischen Ordensprovinz, Teil 2.
98908: BOSELLI, FELICE. ARISI, FERDINANDO. - Felice Boselli. Pittore de natura morta
168309: BOSELLI, GIACOMA. TORRITTI, PIERO. - Giacomo Boaselli e la Ceramica Savonese del suo tempo.
262512: BOSGRAAF, REMKO. - Improving cervical cancer screening in the HPV era. (Diss.)
34632: BÖSIGER, E. & J.M.GUILCHER. - Hoe de vogels geboren worden.
222216: BOSINSKI, GERHARD. - Die Kunst der Eiszeit in Deutschland und in der Schweiz.
268286: BÖSKEN, FRANZ. - Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins.
221390: BOSKOVITS, MIKLÓS & G.FOSSALUZZA. - La collezione Cagnola. I: I Dipinti dal XIII al XIX secolo.
197009: BOSKOVITS, MIKLÓS. - Dipinti e sculture in una raccolta toscana secoli XIV-XVI.
252631: BOSL, KARL. - Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz. 2. erw. Aufl.
263947: BOSMA, KOOS & COR WAGENAAR. (EDS). - Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland.
197247: BOSMA, KOOS. - Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg. 1940-1948.
212003: BOSMA, MARJA. - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
167334: BOSMA, KOOS & HELMA HELLINGA (EDS). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
124140: BOSMA, JAN. - Loofhoutgewassen.
252961: BOSMA, KOOS & HELMA HELLINGA (EDS). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
222326: BOSMA, KOOS, A.O. (EDS). - Bouwen in Nederland 600-2000.
263338: BOSMA, KOOS & JAN KOLEN. (EDS). - Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
3957: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIËTTE. - Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
75343: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
275313: BOSMAN, ROB, E.A. (RED.). - Het Putter Stoomgemaal. Parel in de Putter polder.
257023: BOSMAN, TH.E.A., E.A. - De heerlijke stad. Achtste colloquium 'De brabantse Stad.' Bergen op Zoom, 2 en 3 oktober 1987.
260124: BOSMAN, TH, E.A. E.A. - Brabants recht dat is... Opstellen aangeboden aan J.P.A.Coopmans.
282342: BOSMAN, FERRY. - Toen Schutte nog door Zwolle reed. Bussen van Schutte 1935-1985.
267877: BOSMAN, TH.E.A., E.A. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium 1988.
231764: BOSMAN, L. - Burgerlijke bouwkunde. Houtbewerking. Groot hand- en leerboek ten dienste van timmerlieden, aannemer, uitvoerders [...]. 2e herz.dr.
278159: BOSMANS, ANDRÉ. GILQUIN, GUY A.O. - André Bosmans. Peintre pausan.
276058: BOSOMWORTH, DOROTHY. - Der viktorianische Haushaltskatalog. Eine vollständige Sammlung von über 5000 Artikelen zur Einrichtung und Dekoration des viktorianischenh Heimes.
147946: BOSQUE, ANDRÉE DE. - Mythologie en Maniërisme in de Nederlanden 1570-1630. Schilderijen - Tekeningen.
55769: BOSQUED, BLASCO & A.A.SÁNCHEZ. - Cerro Redondo. Fuente El Saz del Jarama, Madrid.
154173: BOSSAERS, K.W.J.M. - 'Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
159939: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman - Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the Sublime Porte 1726-1744.
174345: BOSSCHA, J. - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
89906: BOSSCHA, J. - Verspreide geschriften, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
249228: BOSSCHA, J. - Neerland's Heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
280651: BOSSCHAERT THE ELDER, AMBROSIUS. PENNISI, MEGHAN S.W. - The flower still-life painting of Ambrosius Bosschaert the elder in Middelburg ca. 1600-1620.
189931: BOSSCHAERT. BOL, L.J. - The Bosschaert dynasty. Painters of flowers and fruit.
51964: BOSSCHAERT. BOL, L.J. - The Bosschaert dynasty. Painters of flowers and fruit.
196798: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: Voorgeschiedenis en de verrichtingen in Nederland, de Europese wateren en het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan tot het uitbreken van de oorlog in Azië (december 1941).
200502: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: [no subtitle].
200508: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
279548: BOSSE, ABRAHAM. - Tractaet in wat manieren men op root koper snijden ofte etzen zal: door de middel der stercke-wateren, ende harde- en zachte-vernissen, ofte gronde: als mede de manieren der zelve plaeten te drucken, de pars te maecken, ende andere dinghen, behelzende de zelve konsten. / In 't Fransch beschreven door A. Bosse, kopere plaet-snijder. ; In 't Nederduyts overgezet door P.H
262814: BOSSE-GRIFFITHS, KATE. - Amarna Studies and other selected papers.
231236: BOSSEBOEUF, L. - Le Mont-St-Michel. Au péril de la Mer. Son histoire et ses merveilles.
174604: BOSSECKER, MAX. - Technische Thermometer - Maschinenthermometer - Thermometer für Meteorologie / Aräometri.
261977: BOSSENBROEK, PHLIP. A.O. - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
283951: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
190427: BOSSENBROEK, MARTIN. - Volk voor Indië. De werving van Europese Militairen voor de Nederlandse Koloniale Dienst 1814-1909.
282893: BOSSERT, MARTIN. - Die figürlichen Skulpturen der Nekropole von Avenches - En Chaplix (VD): nördlichen und südlicher Grabbezirk.
166726: BOSSERT, HELMUTH TH. - Altanatolien. Kunst und Handwerk in Kleinasien von den Anfängen bis zum völligen Aufgehen in der griechischen Kultur.
177900: BOSSERT, HELMUTH TH. - Encyclopédie de l'Ornement I: L'Art des peuples primitifs.
110725: BOSSERT, HELMUTH TH. - Ein hethitische Königsiegel. Neue Beiträge zur Geschichte und Entzifferung der hethitische Hieroglyphenschrift.
114122: BOSSERT, HELMUT TH. ARMAGAN, HATIRASINA. - Anadolu Arastirmalari. Festschrift Helmut Theodor Bossert.
177899: BOSSERT, HELMUTH TH. - Encyclopédie de l'Ornement II: L'Art décoratif en Égypte et en Asie.
17596: BOSSERT, HELMUTH TH. - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker.
215690: BOSSERT-RADTKE, CLAUDIA. - Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst.
263704: BOSSHARD, MAX & CHR.LUCHSINGER., ZBINDEN, UELI. A.O. - Abdruclk Ausdruck. Max Bosshard & Christoph Luchsinger.
253515: BOSSHARDT, WALTER & H.EGGENBERGER. - Rennfahrer Schicksale.
259259: BOSSI, MATERNO & AUGUSTIN. VISOSKY-ANTRACK, IRIS CH. - Materno und Augustin Bossi. Stukkatoren und Ausstatter am Würzburger Hof im Frühklassizismus.
276916: BOSSU, JOZEF. - Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografie.
197831: BOSSUET, J.B. - Platon et Aristote. Notes de lecture.
167124: BOSSUYT, IGNACE. - De Vlaamse polyfonie. 1e druk.
254599: BOSSUYT, IGNACE. - Flemish Polyphony.
268719: BOSTENARU DAN, MARIA, A.O. - Earthquake Hazard Impect and Urban Planning.
108134: BOSTERS, CASSANDRA, A.O. - Ontworpen voor de jaarbeurs, 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
184624: BOSTICCO, SERGIO. - Piazza Navona. Isola dei Pamphilj.
253116: BOSTRÖM, RAGNHILD. - Ölands medeltida kapell.
196165: BOSWINKEL, E. A.O. - Antidoron Martino David.
254685: BOSWINKEL, E. A.O. - Antidoron Martino David.
283305: BOT, MARRIE. - Bezwaard Bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten. 2e druk.
121863: BOT, RICHARD. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust. Decap._ und ihre Stammesgeschichte.
168027: BOT, MARRIE. BRINKGREVE, CHRISTIEN. (FOREWORD). - Een laatste groet. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland.
228228: BOT, P.T.G. - Vascular Inflammation. Signaling pathways in atherosclerosis and arteriogenesis. (Diss.)
253044: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - XIII (1949/50).
253045: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - X (1946).
195733: FARLOWIA. A JOURNAL OF CRYPTOGAMIC BOTANY. - Vol. I, 1943-44 - Vol. 3, 1950-51.
242852: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - IV (1938).
16334: BOTERENBROOD, HELEN. - Weverij De Ploeg.
274729: BOTERENBROOD, MARJOLEIN & RENÉE BORGONJEN. - Atlas Haarlem Oost. Artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing.
271245: BOTERO, FERNANDO. SULLIVAN, EDWARD J & J-M.TASSET. - Fernando Botero. Monograph & Catalogue Raisonné Painting 1975-1990.
256184: BOTERO, FERNANDO. SULLIVAN, EDWARD J. - Fernando Botero. Disegni e acquerelli.
170507: BOTERO, FERNANDO. RATCLIFF, CARTER. - Botero.
135907: BOTH, PIETER. RIETBERGEN, P.J.A.N. - De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouveneur-Generaal van Nederlands-Indië (1609-1614).
196913: BOTH, OTTO. - Die Bandweberei Bandwirkerei I: Die Bindungen, Patronen und Musterung. 2. Aufl.
160138: BOTH, JAN. BURKE, JAMES D. - Jan Both: Paintings, drawings and prints.
253367: BOTH, JAN. AKVELD, L.M. & J.P.HOUTERMAN. - De reus naar Oost-Indië van het V.O.C. - Schip 't Wapen van Amsterdam in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht.
259847: BOTHE, ROLF. - Dichter, Fürst und Architekten. Das Weimarer Residenzschloß vom Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.
213107: BOTHMA, J.DU P. - Larger Carnivores of the African Savannas.
93359: BOTHMER, DIETRICH VON. - The Amasis painter and his world. Vase-painting in sixth-century B.C. Athens.
157182: BOTHMER, DIETRICH VON. - Glories of the past. Ancient art from the Shelby White and Leon Levy collection.
164030: BOTHMER, DIETRICH VON. - The Amasis painter and his world. Vase-painting in sixth-century B.C. Athens.
263700: BOTHMER, DIETRICH VON. CLARK, ANDREW J., A.O. (EDS). - Essays in honor of Dietrich von Bothmer.
203972: BOTHMER, DIETRICH VON. - Amazons in Greek art.
170314: BOTKE, J. - Fen Fryslan's groun. Geologyske sketsen. 2e opl.
234948: BOTKE, IJNTE. A.O. - Doodstil. Dood en begraven in Groningen.
145684: BOTKE, J. - Les motifs primitifs du dessin des ailes der Lépidoptères et leur origine Phylétique.
271930: BOTS, H., A.O. - Rotterdam Bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw.
125134: BOTS, J.J.W.M. - Valkenswaard momenten uit heden en verleden.
201800: BOTT, GERHARD. - Jugendstil - Art Nouveau - Modern Style - Nieuwe Kunst.
202115: BOTT, RICHARD. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust., Decap.). und ihre Stammesgeschichte.
282377: BOTT, GERHARD. (ED.). - Focus Behaim-Globus. [Ausstellungskataloge des] Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg. 2. Dezember 1992 bis 28. Februar 1993.
271463: BOTTA, MARIO. WATARI, ETSUKO. - Mario Botta. Watari-Um project in Tokyo 1985-1990.
172265: BOTTA, MARIO. PIZZI, EMILIO. - Mario Botta. The complete works. Vol. I: 1960-1985.
140955: BOTTA, MARIO. - Architectures 1980-1990.
270121: BOTTA, MARIO. ZARDINI, MIRKO. - GA Architect 3 Mario Botta.
114816: BOTTA, MARIO. PETIT, JEAN. - Traces d'architecture Botta.
263322: BOTTA, MARIO. MUSI, PINO (FOTOGR). - Mario Botta. Öffentliche Bauten 1990-1998.
263713: BOTTA, MARIO. PIZZI, EMILIO. - Mario Botta. Obras y proyectos / Works and Projects.
232851: BOTTA, MARIO. DAL CO, FRANCESCO. - Mario Botta. Architetture 1960-1985.
192160: BOTTA, P.E. & M.E.FLANDIN. - Monument de Ninive Tome III: Inscriptions.
271468: BOTTA, MARIO. BERTOLI, GIASCO. - Studi su mario Botta.
283945: BÖTTCHER, ALBRECHT A.O. - Lectures on Operator Theory and its Applications.
160036: BÖTTCHER, C. - Die Entwicklung des Wendeltreppenbaues. Bei eingehender Behandlung der altsächsischen Wendeltreppe.
270762: BÖTTCHER, MAXIMILAN. - Deutschen Weidwerks Hohes Lied. Zur Fünfzichjahrfeier des U.D.J.B.
161962: BÖTTCHERSTRASSE, DIE. INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT. - Jrg. 1- Heft 8 (Dezember 1928).
180321: BOTTEMA, TJERK & TJEERD BOTTEMA. BRUYEL-VAN DER PALM, FRÉDÉRIQUE. - Tjerk en Tjeerd Bottema.
219749: BOTTEMANNE, C.J. & P.P.C.HOEK. - Rapport over ankerkuil- en staalboomenvisscherij op het Hollandsch Diep en Haringvliet / Bericht über die Fischerei mit steert- und feststehenden Hamen auf dem Hollandsch Diep und Haringvliet.
194237: BOTTENBURG, DIDERIK VAN & KAREL LOEFF - Tussen weelde en woningwet. Wonen aan de amsterdamse grachten Volkshuisvesting van noord tot zuid.
109342: BOTTENHEIM, S. - Het concertgebouw te Amsterdam 1888 - 11 april - 1913.
240047: BOTTÉRO, JEAN. - Textes économiques et administratifs.
280098: BOTTÉRO, JEAN. - Le problème des Habiru à la 4e rencontre assyrologique internationale.
256456: BOTTÉRO, JEAN. - Textes culinaires Mésopotamiens. Mesopotamian Culinary Texts.
234616: BOTTÉRO, JEAN & A.FINET. - Répertoire analytique des tomes I à V.
76314: BÖTTGER, WALTER. - Die ursprünglichen Jagdmethoden der Chinesen. Nach der alten chinesischen Literatur und einigen paläographischen Schriftzeichen.
236800: BÖTTGER, JOHAN FRIEDRICH. GODER, WILLI, A.O. - Johan Friedrich Böttger. Die Erfindung des europäischen Porzellans.
141447: BOTTI, GIUSEPPE & P.ROMANELLI. - Le sculture del Museo Gregoriano Egizo.
205213: BOTTICELLI. CLARK, KENNETH. - The drawings by Sandro Botticelli for Dante's Divine Comedy after the originals in the Berlin Museums and the Vatican.
29606: BOTTICELLI. KROEBER, H.T. - Die Einzelporträts des Sandro Botticelli.
77919: BOTTICELLI. SCHAEFFER, EMIL. - Die Zeichnungen zu Dante Alighieri Die göttliche Komödie.
96908: BOTTICELLI. LIGHTBOWN, RONALD. - Sandro Botticelli.
77904: BOTTICELLI. HARTFIELD, RAB. - Botticelli's Uffizi Adoration. A study in pictorial content.
41023: BÖTTIGER, JOHN. - Tapisseries à figures des XVIe et XVIIe siècles appartenant à des collections privées de la Suède. Inventaire descriptif. Ouvrage traduit sur le manuscrit Suédois par A.Mohn.
203630: CHINESE SNUFF BOTTLES. A MAGAZINE FOR THE COLLECTOR OF CHINESE SNUFF BOTTLES. - Nr. 4.
252575: BOTTO, OSCAR. - Le religioni orienrtali.
252077: BOTTREL TOSTES, VERA LUCIA; A.O. (EDIT.). - A Presença Holandesa no Brasil: memória e imaginário. Livro do Seminário Internacional.
164791: BOTWINNIK, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936).
278045: BOÜARD, A.DE. - Manuel de Diplomatique francaise et pontificale. Transcription et explication des planches de l 'album.
267221: BOUBE-PICCOT, CHRISTIANE. - Les Bronzes antiques du Maroc.
99767: BOUBE, JEAN. - La terra sigillata Hispanique en Maurétanie Tingitane. I: Les marques de potiers.
250315: BOUBER, ROB. - Het onbekommerde leven. Kroniek over de jaren vijftig. 2e dr.
242483: BOUCHARD, JEAN. - Flore pratique de la Corse. 2nd edition.
260226: BOUCHAUD, CLAUDE A.O. - Les Petits Trains du Loiret 1892-1992.
261604: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Histoire des Lagides.
262173: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Histoire de la Devination dans l'Antiquité.
196466: BOUCHER, FRANCOIS. CATALOGUE 1986-1987. - Francois Boucher 1703-1770.
200566: BOUCHER, STEPHANIE. - Bronzes romains figurés du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
274433: BOUCHER, LUCIEN. MAC ORLAN, PIERRE. - Rue des Charrettes.
267006: BOUCHER, STÉPHANIE. - Vienne. Bronzes antiques.
62770: BOUCHER, FRANCOIS. - Le Pont-Neuf. Tome I: Le Pont Neuf dans Paris.
96278: BOUCHER, STEPHANIE. - Bronzes grecs, hellénistiques et étrusques (sardes, ibériques et celtiques) des Musées de Lyon.
224683: BOUCHERON. NÉRET, GILLES. - Boucheron. Le Joaillier du temps.
276621: BOUCHERON. NÉRET, GILLES. - Boucheron. Four Generations of a World-Renowned Jeweler.
262679: BOUCHERY, JEAN. - Le Tommy de la Liberation. Tome I: Uniformes, Insignes et Equipements.
235968: BOUCHET, PHILIPPE & A.WARÉN. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Mesogastropoda.
235969: BOUCHET, PHILIPPE & A.WARÉN. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca, Gastropoda).
231620: BOUCHEZ, L.J. & L.KAIJEN. (ED.) - The future of the law of the sea. Proceedings of the symposium on the futeure of the law of the sea organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the international Law Institute of Utrecht State University 26 and 27 June 1972.
270496: BOUCHNER, M. - Der grosse Spurenführer. Spuren und Fährten einheimischer Tiere. Fährten, Frassspuren, Nester, Baue, Losungen, Gewölle.
128468: BOUCHNER, M. - Thieme's sporengids. Sporen en prenten, vraatsporen, nesten, holen, uitwerpselen en braakballen van West- en Middeneuropese zoogdieren en vogels.
196975: BOUCHOT, HENRI. - The book. Its printers, illustrators, and binders, from Gutenberg to the present time. With a treatise on The art of collecting and describing early printed books, and a Latin-English and English-Latin topographical index of the earliest printing places. Edited by H. Grevel.
181026: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 3ème, 1934-35.
181027: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 8ème, 1946-47.
181029: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 9ème, 1948-51.
198222: BOUDIER, ÉMILE. - Vers Égyptiens. Métrique Démotique. Étude prosodique et phonétique du Poème Satirique, du Poème de Moschion et de Papyrus à transcriptions grecques de Leyde & de Londres.
257807: BOUDIER-BAKKER, INA. - Dans.
206244: BOUDIER, ÉMILE. - Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe. Descriptions des genres avec indication des espèces.......& Nouvelle Classification Naturelle des Discomycètes Charnus.
189676: BOUDIN, LOUIS. SUTTON, PETER C., A.O. - Boudin. Impressionist marine paintings. With an historical essay by Daniel Finamore.
284016: BOUDIN, EUGÈNE. SCHMIT, ROBERT. - Eugène Boudin 1824-1898. Vols I-IV.
105481: BOUDREAUX, PIERRE. - Oppien d'apamée la chasse.
258818: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Le Requin 1750. Chébecs et bâtiments méditerranéens.
229754: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Cotre Le Cerf 1779-1780 du constructuer Denÿs.
258792: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Le Cygne 1806-1808. Brick de 24 de l'ingénieur Pestel.
258790: BOUDRIOT, JEAN. - Compagne des Indes 1720-1770. Boullonge Vaisseau 600.tx 1759.61.
258791: BOUDRIOT, JEAN. - Traite et Negrier l'Aurore. Monographie au 1 / 36.
228388: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Brick de 24 Le Cygne de l'ingenieur Pestel 1806-1808. Monographie.
258817: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - La Belle-Poule 1765. Les Frégattes de 12.
229752: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - La Salamandre. 1752.
235767: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Frégate de 18. La Vénus de l'ingenieur sané 1782.
253326: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Frégate de 18 la Vénus de l'ingénieur Sané, 1782. Monographie.
199838: BOUDRY, LINDA A.O. - Le siècle de la ville de la république urbaine et de la ville trame.
149547: BOUDYCK BASTIAANSE, J.H.V. - Voyage à la côte de Guinée, dans le golfe de Biafra, à l´île de Fernando-Po, l´île de Ste Hélène et austres iles dans le passage.
241748: BOUÉ, ANDREAS. (EDITED). - Historische Fassadenputze. Erhaltung und Rekonstruktion.
53021: BOUÉ, H. & R.CHANTON. - Zoologie. I: Invertébrés. II: 1. Procordés et vertébrés. 2. Mammifères. Anatomie comparée des vertébrés.
270662: BOUET, PIERRE & FR.NEVEUX. - Les Normands en Méditerranée dans le sillage des Trancrède.
216902: BOUFFARD, PIERRE. - Suisse Romane.
228119: BOUFFARD, PIERRE, A.O. - Suisse Romane. 2nd edition.
150116: BOUFFARD, PIERRE. - Saint-Maurice d'Agaune. Trésor de l'abbaye.
182445: BOUGAINVILLE. MARTIN-ALLANCI, JEAN-E. - Bougainville navigateur et les découvertes de son temps.
1522: BOUGHEY, ARTHUR S. - Ecology of populations.
209399: BOUGUEREAU, MAURICE. DAINVILLE, FRANÇOIS DE. - Le théatre françoys.
176207: BOUHUYS, MIES. - Om nooit te vergeten. Amsterdamse monumenten en gedenktekens ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
226700: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie françiase au XVIIIe et XIXe siècles.
148517: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie francaise au XVIIIe et XIXe siècles. Livre Deuxième: L'orfèvrerie francaise au XIXe siècle. Première période (1800-1860).
226399: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie française aux XVIIIe et XIXe siècles.
204021: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie [...]. Nouvelle edition (Vingt-troisième).
272370: BOUILLY. - Conseils a ma Fille. Bearbeitet und mit einem Wörterbuche vesehen.
272029: BOUIRON, MARC. - Marseille, du Lacydon au faubourg Sainte-Catherine (Ve s. av. J.-C.- XVIIIe S.). Les fouilles de la place du Général-de-Gaulle.
80124: BOULANGER, LOUIS. MARIE, ARISTIDE. - Louis Boulanger. Le peintre poète.
232137: BOULANGIER, EDGAR. - Notes de voyage en Sibérie. Le chemin de fer Transsibérien et la Chine.
129156: BOULBET, J. - Dialogue lyrique des Cau Maa' (Tam pöt maa').Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
129098: BOULBET, J. - Pays des Maa'. Domaine des génies Nggar Maa', Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
140159: BOULENGER, G.A. - Matériaux pour la faune du Congo. Poissons Nouveaux.Vol. I/3: Silures Acanthoptérugiens, Mastacembles, Plectognathes.
140158: BOULENGER, G.A. - Matériaux pour la faune du Congo. Poissons Nouveaux. Vol. I/1: Mormyres.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/18