Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
281868: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school. 2nd ed. [= 1st reprint].
255686: KLOMP, R.G. - Met de stoomtram van Coolsingel naar Koemarkt. Stoomtram Rotterdam - Schiedam.
201646: KLOMP, HERMAN. - De terreinkeus van de Kievit. Vanellus Vanellus (L).
175985: KLOMP, R.G. - Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel 1910-1923.
242395: KLOMPIEN, MARTEN. TAMMELING, BART. - Marten Klompien.
234855: KLOMPIEN, MARTEN. KLOMPIEN, MARTEN - Marten over Klompien. Schilder, tekenaar, graficus.
295000: KLOMPMAKERS, INGE. - Japanese erotic prints. Shunga by Harunobu and Koryusai.
170418: KLÖNNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam.
247044: KLOOS, MAARTEN & Y.DE KORTE. (EDS.). - Leven op het water. Ligplaats Amsterdam. / Mooring site Amsterdam. Living on water.
115007: KLOOS, J. - Noordwijk in den loop der eeuwen.
254347: KLOOS, WILLEM. - Knabenklagen.
203626: KLOOS, MAARTEN, ONNO VLAANDEREN & ROB DE DE GRAAF. (EDS). - Boom town Amsterdam. Ontwerpen om de stad.
31181: KLOOS, PETER. - The Maroni River Caribs of Surinam.
265434: KLOOS, MAARTEN, A.O. - Ring A10.
233024: KLOOS, WERNER. - Tabak Kollegium. Ein kulturgeschichtlicher Almanach für den Raucher.
265380: KLOOS, MAARTEN. (ED.). - Was getekend: de architect.
196066: KLOOS, J.P. BOCK, MANFRED & KEES SOMER. - Architect J.P. Kloos (1905). De ethiek van de constructie.
164721: KLOOSTER, OLGA VAN DER. - Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn. Van pesthuis tot bankgebouw, kantoorruimten en appartementen.
274454: KLOOSTER, VAN ['T]. DERKS, G.J.M., E.A. - Van 't Klooster en Van Klooster door de eeuwen heen.
153734: KLOOSTER, OLGA VAN DER & MICHEL BAKKER. - 't Costelijck Ambacht. Monumenten als spiegels van vakmanschap.
259978: KLOOSTER, OLGA VAN DER & MICHEL BAKKER. - Het Nieuwe Werck. De Jordaan: 'Aan de Voet van de Oude Wester ...'.
28726: KLOOSTER, L.J.VAN DER. - Een kabinet van gezichten in Gelderland. [Title on cover: Een kanbinet van Gelderse gezichten].
263821: KLOOSTER, THORSTEN. - Smart Surfaces and their Application in Architecture and Design.
252137: KLOOSTER, OLGA VAN DER, MICHEL BAKKER, A.O. - Architectuur en bouwcultuur in Suriname.
245929: KLOOSTER, WIM. - Migration, Trade, and Slavery in an Expanding World. Essays in Honor of Pieter Emmer.
158914: KLOOT MEIJBURG, W.V.D. - De economische ontwikkeling van een zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
63268: KLOOT MEIJBURG, W.VAN DER. - De economische ontwikkeling van een zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
94815: KLOOT MEIJBURG, HERMAN VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland.
3153: KLOOT MEIJBURG, HERMAN VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland met bijschriften. 2nd rev.ed.
81795: KLOOT MEIJBURG, HERMAN VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland met bijschriften. 2nd rev.ed.
283849: KLOPFENSTEIN, E. & PH.TOUSSAINT. - Orchidaceae belgicae. Les Orchidées de Belgique. / De Orchideeën van België. / Die Orchideen Belgiens. / The Orchids of Belgium. Vol. I-V.
269148: KLOPPENBURG, J. - Floating Ball / Pencil - Paper.
277592: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Platen-Atlas behoorende bij de Indische planten en haar geneeskracht.
250603: KLOPPENBURG, W.C.M. - Van monochord tot moderne vleugel. De geschiedenis van de piano.
285933: KLOPPENBURG, D. - Waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier.
231703: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz. [& atlas volume] 3e verb. dr.
257711: KLOPPER, JAN & DEKKER, BOB. - Jisp en Spijkerboor in oude ansichten. Deel 2.
121510: KLOPPERS, HERMAN. - Maskers. Toneelmaskers, Japansche maskers, Chineesche en Tibethaansche maskers.
203219: KLOPPERS, HERMAN. - Maskers. Toneelmaskers, Japansche maskers, Chineesche en Tibethaansche maskers.
268826: KLOPSTOCK, F.G. - Friedrick Gottlieb Klopstock. Oden 2: Apparat. & Oden 3: Apparat (Synopsen).
205060: KLOS, SANDER. (ED.). - Jaarboek Binnenvaart 1996.
205058: KLOS, SANDER. (ED.). - Jaarboek Binnenvaart 1995.
205064: KLOS, SANDER. (ED.). - Jaarboek Binnenvaart 1994.
205067: KLOS, SANDER. (ED.). - Jaarboek Binnenvaart 1991.
205069: KLOS, SANDER. (ED.). - Jaarboek Binnenvaart 1990.
205070: KLOS, SANDER. (ED.). - Jaarboek Binnenvaart 1989.
144631: KLOSE, OLAF & L.MARTIUS. - Skandinavische Landschaftsbilder. Deutsche Künstlerreisen von 1780 bis 1864.
238776: KLOTTER, HANS-ERICH. - Grünalgen (Chlorophyceen).
263719: KLOTZ, MATHIAS. TORRENT, HORACIO. (INTROD.). - Mathias Klotz.
214830: KLOTZ, AIGA. - Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840-1950. Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen in deutscher Sprache.
105187: KLOTZ, HEINRICH. - Moderne und Postmoderne Architektur der Gegenwart 1960-1980.
263634: KLOTZ, MATHIAS. ALLEN, STAN & H.TORRENT. - Mathias Klotz.
223182: KLUCAS, ERIC EUGENE. - The Village Larder: Village level production and exchange in an early State,
259937: KLÜCK, BART E.A. - Het Utrechtse antwoord. De Bastions van Karel V.
177585: KLUCKING, EDWARD P. - Leaf venation patterns. Vol. 5: Combretaceae.
224253: KLUDAS, ARNOLD. - Hundert Jahre HADAG-Schiffe. 1888-1988.
189055: KLUETING, HARM. - Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae. Msc. LTK 584. Das Leidener russisch-deutsche Gesprächswörterbuch von ca. 1730. (Christian Gottlieb Wolf-Lexikon).
184953: KLUFT, NAN, A.O. - Blokker toen en nu. Vroeger raakt nooit op.
35358: KLUG, HERBERT. - Bau und Funktion tierischer Zellen.
152206: KLUG, HERBERT. - Bau und Funktion tierischer Zellen.
261077: KLUGE, BERND A.O. - Gold Giganten. Das grosse Gold in der Münze und Medaille.
20559: KLUGE, KURT & K.LEHMANN-HARTLEBEN. - Die antiken Grossbronzen.
168194: KLUGE, BERND. - State Museum Berlin Coin Cabinet.
159829: KLUGE, G.A. - Bryozoa of the northern seas of the USSR.
291075: KLUGE, EWALD. - Welterfolge im Rennsattel.
254538: KLUGE, VOLKER. - Olympische Sommerspiele. Die Chronik.
250178: KLUGE-PINSKER, ANTJE. - Schach und Trictrac. Zeugnisse mittelalterlicher Spielfreude in salischer Zeit.
254527: KLUGE, VOLKER. - Olympiastadion Berlin. Steine beginnen zu reden. Olympia Stadium. Stones are Beginning to Talk.
188071: KLUIT, ADRIAAN & MATTHAEUS DOUSA - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus.
4499: KLUIVER, J.H. - Grote- of Maria Magdalena-kerk. 200 foto's van een monumentaal gebouw, dat door de eeuwen heen een belangrijke plaats in de gemeente Goes inneemt.
126084: KLUIVER, J.H. - Historische orgels in Zeeland. II Walcheren.
292822: KLUIVING, SJOERD, A.O. - Interdisclipinarity between Humanities and Science. A Festschrift in Honour of Prof, Dr. Henk Kars.
157328: KLUNDER, H. - Roeiers-Vereeniging 'Eendracht'. 75.
190584: KLUNK, S.G., A.O. - Commissariaat Noodvoorziening. District Rotterdam. 10 mei - 21 juli 1945.
156930: KLUNZINGER, C.B. - Die Rundkrabben (Cyclometopa) des Roten Meeres.
164086: KLUNZINGER, C.B. - Die Fische des Rothen Meeres. Eine kritische Revision mit Bestimmungstabellen. I: Acanthopteri veri Owen.
272546: KLUPS, NORBERT. - Das Buch der Geschosse. Aufbau - Eigenschaften - Einsatzzweck.
279592: KLUTSCHAK, HEINRICH B. - Als Eskimo unter den Eskimos : eine Schilderung der Erlebnisse der Schwatka'schen Franklin-Aufsuchungs-Expedition in den Jahren 1878-80
285489: KLUTSIS, GUSTAV & VALENTINA KULAGINA. TUPITSYN, MARGARITA. - Gustav Klutsis and Valentina Kulagina. Photography and montage after constructivism.
72266: KLUYT, J.A. & KO VAN DER LAAN. - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie. Vijftig jaar lief en leed, handel en wandel, spel en bedrijf, stilte en rumoer, proza en poezie in westelijk Amsterdam.
32976: KLUYVER, ALBERT JAN. - His life and work. Biographical memoranda, selected papers, bibliography and addenda.
284596: KLUYVER, H.N. - The Population of the Great Tit, Parus m. major L.
267188: KMOCH, HANS. - De eerste Schaakmatch U.S.A. - U.S.S.R.
279736: KMOCH, HANS. - Die Kunst der Bauernführung ein Beitrag zur Schachstrategie.
279690: KMOCH, HANS & R.LASEKER. - Internationales Schachturnier in Berlin 1926 / Kongressbuch Hannover 1926 / Das internationale Schachmeisterturnier am Semmering 1916.
278933: KMUNKE, RUDOLF. - Auf Eisbären und Moschusochsen. Tagebuchblätter der Jagderlebnisse in Ostgrönland.
156280: KMUNKE, RODOLF. - Quer durch Uganda. Eine Forschungsreise in Zentralafrika 1911/1912.
265099: KNAACK, ULRICH. A.O. - Imagine 03. Performance driven envelopes.
167218: KNAAP, J.P.H.VAN DER & L.M.W.VEERKAMP. - Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536.
46957: KNAAP, J.P.H.VAN DER. - Oosterkerk, teken van tegenspraak.
241514: KNAAP, GERRIT, A.O. - Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deel II: Java en Madoera. / Comprehensive atlas of the Dutch United East Indian Company. Vol. II: Java and Madura.
197047: KNAB, ECKHART & H.WIDAUER. - Die Zeichnungen der französischen Schule von Clouet bis Le Brun.
91822: KNACKFUSS, HUBERT. - Das Rathaus von Milet. Mit Beitrágen von Carl Friedrich, Theodor Wiegand, Hermann Winnefeld.
204221: KNAEPEN, ROGER. - Mol - Baelen - Desschel 1559-1795. De oude Keizerlijke Vrijheid en haar Voogdijdistrict.
273357: KNAEPEN, R. - Lommel de vrijheid en het Teutendorp. Een Kempense grensvlek verloren in de heide.
182289: KNAP, RUDOLF. - Die Periodoniken. Ein Beitrag zur Geschichte der gymnischen Agone an den 4 griechischen Hauptfesten.
70569: KNAP, WILLEM & G.F.C.VERGOUWE. - Arnhem, 1233-1933. Gedenkboek [...] uitgegeven ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van Arnhem's stedelijk bestaan.
45638: KNAP, G.H. - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. 1856-1956
152215: KNAP, H. & DIAMAND, FRANK, - Portret van een ziekenhuis. 15 uur in het Wilhelmina Gasthuis.
249709: KNAPEN, HAN. - Forests of Fortune? The environmental history of Southeast Borneo, 1600-1880.
268110: KNAPEN, LUC. - Catalogue des Manuscrits de l'Abbaye de Maredsous.
136596: KNAPP, RÜDIGER. - Die Vegetation von Nord- und Mittelamerika und der Hawaii-Inseln.
108314: KNAPPERT, L. - De ramp van Leiden 12 januari 1807 na honderd jaar herdacht.
264767: KNAPSTEIN, GABRIELE & M.FELIX. - Architektonika.
37168: KNAUER, ELFRIEDE R. - Ein Skyphos des Triptolemosmalers.
252218: KNAUER, KARL & SALM, ARTHUR. - Bremen-Stempel-Handbuch von den Anfängen bis 1867.
287345: KNAUER, WOLFRAM. - Gender and Identity in Jazz.
276356: KNAUER, ELFRIEDE REGINA. - The Camel's Load in Life and Death.
234678: KNAUFT, BRUCE M. - Good compagny and violence. Sorcery and Social Action in a Lowland New Guinea Society.
277817: KNÄUSEL, HANS G. - LZ1 Das erste Luftschiff des Grafen Zeppelin. Eine dokumentation.
244921: KNAUSS, FLORIAN S. - Der Lineare Inselstil. Eine Kykladische Keramikwerkstatt am Übergang von der spätgeometrischen zur archäischen Zeit.
259579: KNECHT-DRENTH [COLLECTION]. BOISSEVAIN, C.F.C.G., A.O. - Typisch Hollands. De verandering van het Nederlands landschap en de collectie Knecht-Drenth, 1900-heden.
221374: KNEGTMANS, PETER JAN. - From Illustrious School to University of Amsterdam.
297025: KNEGTMANS, P.J. & A.J.KOX. (RED.). - Tot nut en eer van de stad, Wetenschappenlijk ondezoek aan de Universiteit van Amsterdam.
215998: KNELL, HEINER. - Perikleische Baukunst.
215543: KNELL, HEINER. - Mythos und Polis. Bildprogramme griechischer Bauskulpture.
265409: KNEPPER, SIMON. (A.O.) - Forces of Form.
158809: KNETSCH, GEORG. - Geologie con Deutschland und einige Randgebieten.
235427: KNICKMEIER, RALPH. - Der vagabundierende Altar.
295421: KNIEP, HANS, P. CLAUSSEN, J. BASS & ADALBERT RICKEN. (EDS). - Die Pilze Mitteleuropas. Herausgegeben von der Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde [...] unter Redaktion von H. Kniep, [et al.]. Band II - III.
270710: KNIEP, HANS, P. CLAUSSEN, J. BASS & ADALBERT RICKEN. (EDS). - Die Pilze Mitteleuropas. Herausgegeben von der Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde [...] unter Redaktion von H. Kniep, [et al.]. Band I - III.
270838: KNIEP, HANS, P. CLAUSSEN, J. BASS & ADALBERT RICKEN. (EDS). - Die Pilze Mitteleuropas. Herausgegeben von der Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde [...] unter Redaktion von H. Kniep, [et al.]. Band IIb, III, IV, V & VI. [ONLY THE PLATES].
152680: KNIGHT, DAVID M. - Natural science books in Engllish 1600-1900.
83139: KNIGHT, C.W.R. - Aristocrats of the air. [1st ed.].
40221: KNIGHT, C.W.R. - Aristocrats of the air. 2nd rev.ed.
204565: KNIGHT, C.W.R. - The Book of the Golden Eagle.
275421: KNIGHTON, C.S. & E.LOADES. - Elizabethan Naval Administration.
234655: KNIGHTS, L.C. & COTTLE, BASIL (EDIT.). - Metaphor and Symbol.
271123: KNIJF, GEERT DE & A.ANSELIN. - Een gedocumenteerde Rode lijst van de libellen van Vlaanderen.
38526: KNIP. KUYVENHOVEN, FRANSJE. - De familie Knip. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant.
266761: KNIPOWITSCH, T. - Untersuchungen zur Keramik römischer Zeit aus den Griechstädten an der Nordküste des Schwarzen Meeres. I: Die Keramik römischer Zeit aus Olbia in der Sammlung der Erimitage.
56003: KNIPPING, JOHN B. - De Iconografie van de contra-reformatie in de Nederlanden.
55997: KNIPPING, JOHN B. - De Iconografie van de contra-reformatie in de Nederlanden. Deel 1.
260149: KNIRSCH, JÜRGEN. - Hotels. Planen und Gestalten.
268449: KNIZAK, MILAN. CATALOGUE 2004. - Milan Knizak. Pouze Obrazy / Nur Bilder / Only Paintings.
136886: KNOBELOCH, HEINZ. - Subjektivität und Kunstgeschichte.
222841: KNOBELSDORFF, GEORG WENZESLAUS VON. EGGELING, TILO. - Studien zum Friderizianischen Rokoko. Gerog Wenceslaus von Knobelsdorff als Entwerfer von Innendekorationen.
49369: KNOBELSDORFF, GEORG WENZESLAUS VON. EGGELING, TILO. - Studien zum friderizianischen Rokoko. Georg Wenceslaus von Knobelsdorff als Entwerfer von Innendekorationen.
244459: KNOBELSDORFF, GEORG WENZESLAUS VON. KATALOG 1999. - Zum Maler und zum grossen Architekten geboren. Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 1699-1753.
261061: KNOBLOCH, MILAN. - Milan Knobloch. Medaile Mince Plastiky.
218033: KNOEPFLER, DENIS & NICOLE QUELLET. (EDS). - Comptes et inventaires dans la cité greque. Actes du colloque internationale d'épigraphie tenu à Neuchâtel [...] en l 'honneur de Jacques Tréheux.
15276: KNOEPFLI, ALBERT & P.H.BOERLIN. - Beiträge zur Ermittlung der Architekten der barocken Kirchen- und Klosterbauten in St.Gallen und Fischingen.
260848: KNOESTER, H.J.H & C.J.DE KRUIJTER. - Tentoonstelling 750 jaar Zwolle in Archiefstukken 1230-1980.
209809: KNOESTER, H.J.H. - Utrecht rond de eeuwwisseling.
171475: KNOLL, FR. - Insekten und Blumen. Experimentelle Arbeiten zur Vertiefung unserer Kentnisse über die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren.
167966: KNOOP, RIEMER, R. - Antefixa Satricana. Sixth-century architectural terracottas from the sanctuary of Mater Matuta at Satricum (Le Ferriere).
42912: KNOP, GERRIT. - Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling.
72168: KNOP, GERRIT. - Schylgeralan. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
172077: KNOPFLI, WALTER. - Die Vögelwelt der Limmattal- und Zürichseeregion. Studien in ausgewahlten Biotopen.
223201: KNOPPERS, JAKE V.TH. - Dutch trade with Russia from the time of Peter I to Alexander I. A quantitave study in 18th century shipping.
233070: KNOPS, EGIDIUS. - Landschapsimpressies / Landschaftsimpressionen / Landscapeimpressions. 1979.
271597: KNORRE, D.V., A.O. - Die Vogelwelt Thüringens.
188914: KNORRINGA, HEIMAN. - Emporos. Data on trade and trader in Greek literature from Homer to Aristotle.
229113: KNOSP, GASTON. - Rapport sur une Mission officielle d'étude musicale en Indochine.
190762: KNÖTEL, RICHARD. - Europeiska Arméernas Uniformer.
262646: KNÖTEL, RICHARD & HERBERT SIEG. - Farbiges Handbuch der Uniformkunde.
69465: KNOTTENBELT, A. - Geschiedenis van een polder in het Hoogheemraadschap van Delfland.
266630: KNOTTER, STEVEN, A.O. - Diversity, Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration.
254901: KNOTTNERUS, GEORGE W. - Achterhoekse vogelroutes.
157799: KNOX, JOSEPH. - Waterford Glass. Catalogue.
293147: KNOX, GILES. - Sense knowledge and the Challenge of Italian Renaissance Art. El Greco, Velázquez, Rembrandt.
154335: KNOX, ROBERT. - Amaravati. Buddhist sculpture from the Great Stupa.
296400: KNUDSEN, BENNY. - IC3. Det sidste danske togdesign.
91522: KNUDSEN, J. - The deep-sea Bivalia.
46480: KNUDSEN, JORGEN. - The systematic and biology of Abyssal and Hadal Bivalvia.
165901: KNUDTZON, J.A. - Die El-Amarna-Tafeln mit Einleitung und Erläuterungen. Band I: Die Texte.
165440: KNUDTZON, J.A. - Assyrische Gebete an den Sonnengott für Staat und königliches Haus aus der Zeit Asarhaddons und Asurbanipals. Band I: Autographierte Texte & Band II: Einleitung, Umschrift und Erklärung, Verzeichnisse.
171631: KNULL, JOSEPH N. - The Long-Horned beetles of Ohio (Coleoptera: Cerambycidae).
196250: KNUPFER, NICOLAUS. SAXTON, JO. - Nicolaus Knupfer (1603/09-1655). An original artist. Monograph and catalogue raisonné of paintings and drawings,
275565: KNUT, EIGIL. - Billedhigger i Angmagssalik.
279107: KNUTH, EIGIL. - Archaeology of the Musk-Ox Way.
149704: KNUTH, EIGIL. - Report on the expedition and on subsequent work at the Morkefjord station.
275580: KNUTH, EGIL (FORORD). - Dansk Pearyland Ekspedition 1948-49-50. Haandbog.
228361: KNUTTEL, W.P.C. & M. BREKELMANS. - Boerderijen en bedrijfsmonumenten. Monumenten in Rijswijk.
998: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE. - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oud Nederlandsche kinderboeken.
64753: KNUTTEL, G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
208159: KNUTTEL, G. (INTROD.). - Nederlandse affiches.
146973: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
194411: KNUTTEL, W.P.C. - Catalogus van de pamfletten-verzameling in de Koninklijke Bibliotheek.
190332: KNUTTEL, W.P.C. - Catalogus van de pamfletten-verzameling in de Koninklijke Bibliotheek.
14842: KNUTTEL, G. - De letters als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met ander gelijktijdige kunstuitingen van de romeinse tijd tot op heden.
294896: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 29 (1980).
294907: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 19 (1970).
294900: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 31 (1982).
294906: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 13 (1964).
294911: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 17 (1968).
294899: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 30 (1981).
294909: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 20 (1971).
294905: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 10 (1961).
217039: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 25 (1976).
217025: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 22 (1973).
273444: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 18 (1969).
217029: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 24 (1975).
217035: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 23 (1974).
200883: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 23 (1974).
294898: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 24 (1975).
294895: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 32 (1983).
249651: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 1 (1952) - Jrg. 28 (1979).
294908: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 15 (1966).
274630: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 20 (1971).
294917: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 21 (1972).
294910: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 16 (1967).
294903: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 18 (1969).
294904: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 9 (1960).
217027: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 10 (1961).
294979: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 7 - No. 26 (7 aug. 1958) t./m. Jrg. 8 - No. 39 (10 dec.1959).
217030: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 19 (1970).
294918: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 22 (1973).
268469: WIELERSPORT. TIJDSCHRIFT WAARIN OPGENOMEN DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNWU. - Jrg. 20 (1971).
146086: KNZB - 1888-1963. Uitgeg. t.g.v.h. 75 j. bestaan.
152024: KÖBEL, JAKOB. BENZING, JOSEF., - Jakob Köbel zu Oppenheim 1495 - 1533. Bibliographie seiner Drucke und Schriften.
161476: KOBELL, WILHELM VON. GOEDL-ROTH, MONIKA. - Wilhelm von Kobell. Druckgraphik. Studien zur Radierung und Aquatinta mit kritischem Verzeichnis.
240747: KOBELT, WILHELM. - Cyclophoridae.
55398: KOBER, A.H. - In en om het circus. Vertaald door J. van Doveren.
158437: KOBER, LEOPOLD. - Bau und Entstehung der Alpen.
285647: KOBERG, HEINZ. - Mühlen rund um Hannover. Müller - Mülenplätze - Mühlentechnik - Geschichte und Geschichten.
278202: KOBKE, CHRISTEN. SCHWARTZ, SANFORD. - Christen Kobke.
253563: KOBLET , HUGO. - Unser Sieg im giro. Giro d'Italia 1954.
253561: KOBLET, HUGO. NEGRI, RINO. - Koblet.
163979: KOBUSHKI, CLARENCE E. - A monograph of the american species of the genus Dyschoriste.
287764: KOBYLINA, M.M. - Divinités orientales sur le littoral Nord de la Mer Noire.
287372: KOCABAS, UFUK. - The 'old ships' of the 'new gate'. 1. / Yenikapi'nin eski gemileri. 1. Revised 2nd ed.
271998: KOCH, H. A.O. - Bieda.
237445: KOCH, GERD. - Materielle Kultur der Santa Cruz-Inseln. Unter besonderer Berücksichtigung der Riff-Inseln.
272795: KOCH, HANNSJOACHIM W. - Die Befreiungskriege 1807-1815. Napoleon gegen Deutschland und Europa. 2. Aufl.
286092: KOCH, ALEXANDER (GESAMTLEITUNG). - Samurai.
7028: KOCH, A.C.F. & J.G.KRUISHEER. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel I & II & Index van namen.
260874: KOCH, MANFRED. - Wir bestimmen Schmetterlinge.
278915: KOCH, LAUGE. - Au Nord du Groenland.
192524: KOCH, C.L. - Die Myriapoden.
144396: KOCH, JOSEPH ANTON. LUTTEROTTI, OTTO R.VON. - Joseph Anton Koch 1768-1839. Mit Werkverzeichnis und Briefen des Künstlers.
5021: KOCH, ALEXANDER - Speisezimmer.
156438: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Handarbeiten aller Art. . Blätter für kunstliebende Frauen.
156462: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen.
5017: KOCH, ALEXANDER. - Speise-Zimmer und Küchen.
178906: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen.
156439: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen.
156415: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Handarbeiten aller Art. Blätter für kunstliebende Frauen.
82614: KOCH, HERBERT. - Sonderformen des Heilandkreuzes.
156416: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen.
156417: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen.
156414: KOCH, ALEXANDER. (ED.). - Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen.
245116: KOCH, A.C.F. - Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A.C.F. Koch (1923-1990).
148291: KOCH, ALEXANDER - Handarbeiten aller Art. Stickereien und Spitzen 1933-34.
148289: KOCH, ALEXANDER - Handarbeiten aller Art. Stickereien und Spitzen 1932-33.
173760: KOCH, A.C.F. - In en om het Deventer Stadhuis.
217639: KOCH, A.C.F. & J.G.KRUISHEER. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel I.
213281: KOCH, A.C.F. & J.G.KRUISHEER. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299.
252119: KOCH, WILFRIED. - Baustilkunde. Das Standardwerk zur europäischen Baukunst von der Antike bis zur Gegenwart.
102223: KOCH-STERNFELD, JOSEPH ERNST VON. - Das Reich der Longobarden in Italien; nach Paul Warnefrid etc.; zunächst in der Bluts- und Wahlverwandtschaft zu Bajoarien: hier, ach einheimischen Quellen und Wahrnehmungen.
215587: KOCH, JERZY. - Outsider onder de zijnen. Vormen van Xenofanie in de Afrikaanse roman.
165572: KOCH, KLAUS. - Deuterokanonische Zusätze zum Danielbuch. Entstehung und Textgeschichte.
91344: KOCH, MANFRED. - Wir bestimmen Schmetterlinge. 3: Eulen Deutschlands (unter Ausschluss der Alpengebiete).
31340: KOCH, MANFRED. - Wir bestimmen Schmetterlinge. 4: Spanner. 2.Aufl., bearbeitet von Wolgang Heinicke und BErnd Müller.
159927: KOCH, RUDI. - Bi-Lexikon. Uhren und Zeitmessung. 2. durchgesehene Aufl.
38890: KOCH, HERBERT. - Studien zum Theseustempel in Athen.
20563: KOCH, HERBERT. - Dachterrakotten aus Campanien mit Ausschluss von Pompei.
124426: KOCH, HEINRICH & H.BRAUNE. - Von deutscher Filmkunst. Gehalt und Gestalt.
176890: KOCH, WILH. DAN. JOS. - Taschenbuch der deutschen und schweizer Flora, enthaltend die genauer bekannten Pflanzen, welche in Deutschland, der Schweiz, in Preussen und Istrien wild wachsen....
287388: KOCH, WILFRIED. - Baustilkunde. Das Standardwerk zur europäischen Baukunst von der antike bis zur Gegenwart. 32. Aufl.
116057: KOCH, ROBERT A. - Studies in the northern renaissance. A tribute to Robert A.Koch.
296805: KOCH, BENJAMIN. - Das Thurgauer Füsilier Bataillon 74. Ein Stück Schweizer Militärgeschichte.
217986: KOCH, MATTHIAS. - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, in de XVIe eeuw...uit het Hoogduitsch overgezet door Dr. W.J.F.Nuijens.
248796: KOCH, WILHELM. - Deutschlands Eisenbahnen. Versuch einer systematischen Darstellung der Rechtsverhältnisse aus der anlage und dem Betriebe Derselben. 
233639: KOCH, ANDRÉ, A.O. - Struck by lighting. An art-historical introduction to electrical lighting design for the domestic interior.
277094: KOCH, JENS. - Glassiegel mit königlichen Monogrammen. Hoheitszeichen englischer und hannoverscher Gebrauchsflaschen.
75466: KOCH, TANKRED. - Beiträge zur Anatomie des sumpfbibers (Nutria), Myopotamus s. Myocastor coypus.
4973: KOCH, ALEXANDER - 1000 Ideen zur künstlerischen Ausgestaltung der Wohnung.
47932: KOCH, ALEXANDER - Das Schöne Heim. Ratgeber für die Ausgestaltung und Einrichtung der Wohnung.
243644: KOCH, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15e eeuw.
51121: KOCH, GERD. - Materielle Kultur der Gilbert-Inseln. Nonouti. Tabiteuea. Onotoa.
99723: KOCH, GUNTRAM & KAROL WRIGHT. - Roman funerary sculpture. Catalogue of the collections.
124424: KOCH, HEINRICH & H.BRAUNE. - Sitengeschichte der Liebkosungt und Gestalt. Die Zärtlichkeitsworte, Gesten und Handlungen der Kulturmenschheit und ihre Gegenpol, die Stenge.
91454: KOCH, HERBERT. - Studien zum Theseustempel in Athen.
287809: KOCH, HEIDEMARIE. - Könichreiche im alten Vorderen Orient.
39753: KOCH, A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
57893: KOCH, A.C.F., E.A. - Zwolle in de middeleeuwen. Onderzoekingen naar een vroeg-stedelijke samenleving.
252665: KOCH, A.C.F. & J.G.KRUISHEER. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299.
279022: KOCH, J.P. - Gennem den Hvide orken. Den danske Forskningsrejse tvaersover Nordgrøndland 1912-13.
2531: KOCH, GERD. - Kultur der Abelam. Die Berliner Maprik-Sammlung.
267646: KOCH, JAN WILLEM R. - Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks.
278924: KOCH, J.P. - Durch die weisse Wüste. Die dänische Forschungsreise quer durch Nordgrönland 1912-13.
23696: KOCH, GERD. - Iniet. Geister in Stein. Die Berliner Iniet-Figuren-Sammlung.
288697: KOCH, GERD. - Südsee. Führer durch die Ausstellung der Abteilung Südsee.
288641: KOCH, WALTER & CHR.STEININGER. - Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik Ingolstadt 1997.
237552: KOCKEL, VALENTIN. - Die Grabbauten vor dem Herkulanum Tor in Pompeji.
258451: KOCKEL, VALENTIN. - Porträtreliefs Stadtrömischer Grabbauten. Ein Beitrag zur Geschichte und zum Verständnis des spätrepublikanisch-frühkaiserzeitlichen Privatporträts.
283805: KOCKELBERG, GEORGES K. - Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. [titel op de omslag: Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens].
224956: KOCKELBERG, GEORGES K. - Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens.
187101: KOCKENGEN. - Voetbal Vereniging Kockengen. Een boeren-club met allure...1959-1999.
72358: KOCKS, G.H. & J.M.G.VAN DER POEL. - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. Heruitgave.
43816: KOCKS, GEERT H. - Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Eine strukturgeographische Untersuchung. (Diss.)
125027: KOCKS, G.H. - Gemeente Vries. Het land van de Zweedse kornoelje.
297593: KOCSIS, LÁSZLÓ. (ED.) - The enemies of Rome: proceedings of the 15th International Roman Military Equipment Conference, Budapest 2005.
182900: KOCYBALA, ARCADIA. - The Corinthian Pottery.
272075: KOCZISKY, EVA. - Ruinen in der Moderne. Archäologie und die Künste.
219510: KOECHLIN, RAYMOND. - Les ivoires gothiques français.
244285: KOECHLIN, RAYMOND & J.J.MARQUET DE VASSELOT. - La sculpture à Troyes et dans la champagne méridionale aus 16ème Siècle.
10133: KOECHLIN, RAYMOND & G.MIGEON. - Cent planches en couleurs d'Art Musulman. Céramique, Tissus, Tapis.
158280: KOECHLIN, RAYMOND & G.MIGEON. - Art Musulman. Céramique, tissus, tapis, miniatures.
117293: KOEDOE. - Tydskrif vir wetenskaplike navorsing in die Nasional Parke van die Unie van Suid-Afrika / Journal for scientific research in the National Parks of the Union of South Africa.
231033: KOEDOOT, MIRJAM. - Het Neolithicum van nu. Over de alledaagse betekenis van archeologisch erfgoed in de polder De Gouw en de Groetpolder.
176631: KOEFOED-PETERSEN, OTTO. - Catalogue des Sarcophages et Cercueils Égyptiens.
20942: KOEFOED-PETERSEN, OTTO. - Catalogue des statues et statuettes Égyptiennes.
20921: KOEFOED-PETERSEN, OTTO. - Les stèles Égyptiennes.
20374: KOEFOED-PETERSEN, OTTO. - Catalogue des bas-reliefs et peintures Égyptiennes.
20912: KOEFOED-PETERSEN, OTTO. - Catalogue des Sarcophages et Cercueils Égyptiens.
176805: KOEFOED-PETERSEN, OTTO. - Catalogue des statues et statuettes Égyptiennes.
223817: KOEHL, ROBERT B. - Aegean Bronze Age Rhyta.
224524: KOEHLER, ULRICUS. - Supplementa Corporis Inscriptionum Atticarum. Vol. Alterius.
242243: KOEHLER, R. - Échinodermes (Stéllérides, Ophiures et Échinides).
226281: KOEKEBAKKER, OLOF. - Westraven. Kantoor voor Rijkswaterstaat.
242621: KOEKEBAKKER, OLOF. - Westergasfabriek Culture Park. Transformation of a former industrial site in Amsterdam.
217022: KOEKEBAKKER, OLOF. - Den Haag. Globe 750. Een andere kijk op de stad. / The Hague. Globe 750. A different perspective on the city.
264478: KOEKEBAKKER, OLOF. - Ichthus Hogeschool Rotterdam.
236762: KOEKEBAKKER, OLOF. - Charrettes voor Leidsche Rijn Utrecht. Schetsen aan Stedenbouw.
249766: KOEKEBAKKER, OLOF. - Rijksinrichting voor Jongeren. De Doggershoek Den Helder.
271926: KOEKEBAKKER, OLOF, A.O. - Nederlandse Architecten 7. Documentatie van recent uitgevoerde projecten van Nederlandse architecten, interieurarchitecten, stedebouwkundigen en landschapsarchitecten. / Dutch Architects 7. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape architects.
265043: KOEKEBAKKER, OLOF A.O. - Unorthodocks. Ideeëngids voor de Rotterdamse dokhaven.
212792: KOEKENBIER, MARY. LUBBE, J.C.A.VAN DER. - Een feest in kleur; Mary Koekenbier.
137701: KOEKKOEK, B.C. - Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder.
62480: KOEKKOEK, B.C. GORISSEN, FRIEDRICH. - B.C.Koekkoek 1803-1862. Werkverzeichnis der Gemälde.
120970: KOEKKOEK, GERARD. - 't Laer...verhalen van het oudste dorp in het Gooi...
141223: KOEKKOEK, GERARD. - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen.
216563: KOEKKOEK, B.C. BUUNK, FRANK & N.V.D.SCHAAF. - Romantiek rond de familie Koekkoek.
273471: KOEKKOEK, GERARD. - Laren in de oude ansichten. 4e druk.
228723: KOELEMAN, P.TH. - Oude prentkaarten vertellen over Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek.
289651: KOELEWIJN, JOB. DAMIANOVIC, MAIA, A.O. - Primordial Job Koelewijn. Selected works 1992-2006.
269590: KOELEWIJN, J. - Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers.
270869: KOELMANS, L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
75711: KOEMAN, C. - Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. I - VI.
221687: KOEMAN, C. - Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. II: Blussé-Mercator.
159163: KOEMAN, C. - Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. V: Indexes.
159162: KOEMAN, C. - Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. I: Van der Aa - Blaeu.
115610: KOEMAN, C. - Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. III: Merula - Zeegers
36110: KOEMAN, C. - Miscellanea cartographica. Contributions to the history of cartography. Edited by Günther Schilder & Peter van der Krogt.
206451: KOEMAN, C. - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850 / Guide to the study of topografical mapping in the Netherlands 1750-1850. [2e druk].
203803: KOEMAN, C. - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850 / Guide to the study of topografical mapping in the Netherlands 1750-1850. [1e druk].
281763: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Weesper molens. Weesp, wind, wieken, werk.
120966: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Weesper molens. Weesp, wind, wieken, werk.
222919: KOEMAN, C. - Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. I-VI.
91951: KOEMAN, C. - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850 / Guide to the study of topographical mapping in the Netherlands 1750-1850. [1e druk].
122991: KOEMAN, C. - Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. IV: Celestial and maritime atlases and pilot books.
264779: KOEMOTH, PIERRE. - Osiris et les arbres. Contribution à l'étude des arbres sacrés de l'Égypte ancienne.
248912: KOEN, D.T., O.A. - Kadastrale Atlas provincie Utrecht. Grondgebruik en eigendom. Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht, Zuilen.
129006: KOENDERINK, A.G. - De plantennamen in Oost-Nederland.
227456: KOENDERMAN, A.H.L. - Biosynthesis of polylactosaminoglycans and blood group I- and i-active carbohydrate structures.
82625: KOENDERS, A.J. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk.
273499: KOENDERS, ANETTE. - Hilversum Architectuur en Stedenbouw 1850-1940.
261837: KOENE, BERT. - Voor God, Graaf en Geslacht. De kroniek van de ridders van Assendelft.
286085: KOENE, SIMON. JONGH, EDDY DE E.A. - Simon Koene. Een grafisch oeuvre.
191124: KOENEN, MARIE. - Verzen.
229427: KOENEN, H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis van Scheepsbouw en Zeevaart.
222961: KOENEN, H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis van Scheepsbouw en Zeevaart.
238493: KOENIG, FRITZ. RIEDL, PETER A. (INTROD.). - Fritz Koenig. Skulptur und Zeichnung 1942-1997.
263557: KOENIG, PIERRE. STEELE, JAMES & DAVID JENKINS. - Pierre Koenig.
243446: KOENIG, JOHN FRANKLIN. ALBERT-LEVIN, M., A.O. - J.F. Koenig.
218288: KOENIG, OTTO. - Tiroler Tracht und Wehr. Schutzenkompanien aus dem Blickwinkel der vergleichenden Verhaltensforschung.
170294: KOENIG, WALTER D. & R.L.MUMME. - Population Ecology of the cooperatively breeding Acorn Woodpecker.
4232: KOENIG, WALTER D. & R.L.MUMME. - Population Ecology of the cooperatively breeding Acorn Woodpecker.
285073: KOENIG, F. A.O. - Neue Sammlung von Schweizertrachten aus den XXII Cantonen.
244753: KOENIG, EDNA L., A.O. - A Sociolinguistic Profile of Urban Centers in Cameroon.
185824: KOENIGS, WOLF. - Die Echohalle.
179853: KOENIGSBERGER, H.G. - Monarchies, states generals and parliaments. The Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries.
114715: KOENINGSBERGER, OTTO. - Die Konstruktion der ägyptischen Tür.
174985: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
295334: KOENRAADT, FRANS. - Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie.
99060: KOEPCKE, MARIA. - The birds of the department of Lima, Peru. Revised and Enlarged.
166708: KOEPFF, CHISTA. - Prachtvinken. Rassen - huisvesting - verzorging.
223757: KOEPP, FRIEDRICH. - Über das Bildnis Alexanders des Grossen.
289725: KOEPPEN, HANS. - Im Auto um die Welt.
286104: KOERS, J.P. & J.J.GROENBROEK. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
242725: KOERS, J.P. & J.J.GROENBROEK. - Onder Scheemder klokslag. Een verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
196346: KOESTER, OLAF. - Flemish paintings 1600-1800.
250096: KOESTLER, ARTHUR. - De Yogi en de volkscommisaris. 1e dr.
296311: KOETHER, JUTTA. SANDERS, JAY, A.O. - Jutta Koether. Seasons and sacraments.
294928: KOETSVELD, C.E. VAN. [PSEUD. GROOTVADER SPRANKHOFF] - Kunt gij al tien tellen?
234214: KOFFEMAN, NIKO. (EDITED). - Meat the truth. Eassays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change.
261889: KOFFIJBERG, KEES A.O. - Ganzen en zwanen in Nederland: overzicht van pleisterplaatsen in de periode 1985-94.
204582: KOFFIJBERG, KEES. A.O. - Ganzen en zwanen in Nederland: overzicht van pleisterplaatsen in de periode 1985-94.
178262: KOFLER-TRUNIGER, E. UND M. (COLL.). SCHNITZLER, HERMANN (A.O.). - Mittelalterliche Kunst der Sammlung Kofler-Truniger.
178166: KOFLER-TRUNIGER, E. UND M. (COLL.). SCHNITZLER, HERMANN (A.O.). - Skulpturen. Elfenbein - Perlemutter - Stein - Holz. Europäisches Mittelalter. Sammlung E. und M. Kofler-Truniger.
174828: KOFOID, C.A. - The Plankton of the Illinois River 1894-1899.
265042: KÖGEL, EDUARD & ULF MEYER. - Die Chinesische Stadt. The Chinese City. Zwischen Tradition und Moderne. Between Tradition and Modernity.
101254: KOHANSKY, MENDEL. - The hebrew theatre. Its first 50 years.
263198: KOHL, HEINRICH & C.WATZINGER. - Antike Synagogen in Galilaea
248888: KOHL-LARSEN, LUDWIG. - De poolvlucht van de Graf Zeppelin. Vertaling A. M. Buis.
105665: BERLEPSCH & KOHL. - Die Schweiz. Neuestes Reisehandbuch.
260542: KOHL, WILHELM, A.O. - Monasticon Windeshemense. Teil II: Deutsches Sprachgebiet.
1125: KOHL-LARSEN, LUDWIG. - Auf den Spuren des Vormenschen. Forschungen, Fahrten und Erlebnisse in Deutsch-Ostafrika (Deutsche Afrika-Expedition 1934-1936 & 1937-1939).
127441: KOHL, J.G. - Geschichte der Entdeckungsreisen und Schifffahrten zur Magellan's-Strasse und zu den ihr benachbarten Ländern und Meeren.
16726: KOHL, J.G. - Geschiedenis der Europeesche volken. Naar het hoogduitsch.
293449: KOHL, J.G. - Reizen in Ierland.
260541: KOHL, WILHELM, A.O. - Monasticon Windeshemense. Teil I: Belgien.
212836: KOHL, TH.H., E.A. - 1232-1982. Herinneringen aan Oud Roermond. [title on spine: foto's. 750 jaar Roermond. 1232-1982].
275282: KOHLBERG, LAWRENCE. ZIZEK, BORIS A.O. - Kohlberg Rivisited.
203100: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Tier- und Menschenantlitz als Abwehrzauber.
173090: KÖHLEIN, FRITZ. - Primeln und die verwandten Gattungen Mannschild, Heilglöckchen, Götterblume, Troddelblume, Goldprimel.
172373: KÖHLEIN, FRITZ. - Saxifragen und andere Steinbrechgewächse.
222521: KÖHLEIN, FRITZ. - Nelken.
270536: KÖHLEIN, FRITZ. - Viola: Veilchen Stiefmütterchen Hornveilchen.
251793: KOHLENBACH, BERNHARD (EDIT.). - Denkmale in Berlin. Bezirk Mitte - Ortsteil Mitte.
218495: KOHLER, JOSEF & FELIX ERNST PEISER. - Aus dem Babylonischen Rechtsleben.
32066: KOHLER, PETER C. - The Holland America Line. A 120th Anniversary Celebration in Postcards.
260847: KÖHLER, HANS-J. A.O. - Bibliographie der deutschen und lateinischen Flugschriften des frühen 16. Jahrhundert.
232388: KÖHLER, WILHEIM. - Köhler's Illustrierte Flottenkalender für 1940. 38, Jahrgang.
218059: KÖHLER, RAFAEL. - Natur und Geist. Energetische Form in der Musiktheorie.
189637: KÖHLER, GÜNTHER H. & ANDREAS CHRISTOPHER. - Eisenbahnen im Rhein-Main-Gebiet.
292109: KOHLER, WOLFGANG. - Intelligenzprüfungen an Menschenaffen.
150142: KOHLER, J. - Über das Negerrecht namentlich in Kamerun.
146481: KÖHLER, ELSA & W.BÖHM. - Entwicklungshilfe als psychologisches und pädagogisches Problem dargestellt am plastischen Gestalten.
168476: KOHLER, ARTHUR. - Connaissance des Styles.
160561: BRAUN & SCHLOCKERMANN UND KÖHLER. [RIECK, WOLF]. - Braun & Schlockermann und Köhler, Planer und Architekten BDA, DWB. Bauten und Projekte. / Buildings and projects. [Text and editing: Wolf Rieck].
5368: KÖHLER, HERMANN A. - Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte : Atlas zur Pharmacopoeia Germanica, Austriaca, Belgica, Danica, Helvetica, Hungarica, Rossica, Suecica, Neerlandica, British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America . Herausgegeben von G. Pabst.
272817: KÖHLER, K.A. - 1813/14. Tagebuchblätter eines Feldgeistlichen.
165300: KOHLER, J. & A.UNGNAD. - Assyrische Rechtsurkunden.
28542: KOHLHAUPT, PAULA. - Wilde orchideeën. 120 wilde orchieeën in kleuren.
91175: KOHLHAUSSEN, HEINRICH. - Nürenberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
296827: KOHLI, M.S. - Last of the Annapurnas.
297121: KOHLI, MANORAMA. - India and Bhutan. A study in interrelations, 1772-1910.
9213: KOHLMANN, THEODOR A.O. - Bube Dame König. Alte Spielkarten aus Berliner Museums- und Privatsammlungen.
7370: KOHLMANN, THEODOR. - Zinngiesserhandwerk und Zinngerät in Oldenburg, Ostfriesland und Osnabrück (1600-1900).
233753: KOHLSCHEIN, HANS. HENGSTENBERG, THOMAS, A.O. - Hans Kohlschein. Ein Künstlerleben in Zeiten des Umbruchs.
297894: KOHN, LIVIA. (ED.) - Daoism handbook.
1435: KÖHN, HEINZ - Romanisches Drachenornament in Bronze- und Architekturplastik.
258431: KÖHNE, ECKART & C.EWIGLEBEN. - Caesaren und Gladiatoren. Die Macht der Unterhaltung im antiken Rom.
152621: KOHNLE, E.H. - Studien zu den Ordnungsgrundsätzen mittelhochdeutscher Liederhandschriften (Die Folge der Lieder in A und E). Mit einem Anhang: Der Verfasser der sogenannten jungen Spervogelstrophen A 27-30.
242834: KOHRING, SHEILA & STEPHANIE WYNNE-JONES. - Socialising Complexity. Structure, Interaction and Power in Archaeological Discourse.
287186: KOHT, HALVDFAN. - Det Gronland vi miste - og det vi ikkje miste.
124615: KOHTE, JULIUS. - Die Baukunst des klassischen Altertums und ihre Entwicklung in der Mittleren und Neueren Zeit.
297168: KOHTZ, OTTO. - Gedanken ueber Architektur.
242259: KOIWAYA, SATOSHI. - Studies of Chinese Butterflies. Vol. I.
280357: KOJA, STEPHAN. - Finse kunst rond 1900.
249880: KOJIMA, KAZUHIRO & K.AKAMATSU. - Cultivate Cat.
258886: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het Gerechtshof's - Gravenhage en de daaraan voorafgaande hoven (1428-heden).
154422: KOK, J. - Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914.
258083: KOK, J. - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram-, en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar. 3e druk.
292669: KOK, RENÉ & ERIK SOMERS. (EDS). - Stad in oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto's. 4e druk.
222281: KOK, HUIB DE. - Boer en boerderij in de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden.
295269: KOK, ANTONIO. - Ton Kok, 60 jaar antiquaar. Herinneringen. 2e verb. druk.
228871: KOK, JACOBUS. - Amsteldamsche Jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen [...].
126044: KOK, J.H. - De Kamper-uien ... import. Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen.
87879: KOK, D.J. - Wahrheit und Dichtung in den Reiter- und Pferdegemälden und Zeichnungen berühmter holländischer Maler des 16. und 17. Jahrhunderts.
138064: KOK, J. - Stoomtrams rond Hoorn. Boot-, trein- en tramverbindingen in het oostelijk deel van West-Friesland.
297416: KOK, BAS. - Oerknal aan het IJ. De geschiedenis van Amsterdam bezien vanuit Noord.
158740: KOK, ANTHONY. TROMP, WILL & J.A. DAUTZENBERG. - Kok van De Stijl. Spoorwegbeambte te Tilburg.
223435: KOK, J. - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram-, en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar. 2e druk.
256740: KOK, RENÉ & ERIK SOMERS. - V=Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945.
265001: KOK, R.S. & W.K.VOS. - Archeologie van de Tweede Wereldoorlog.
259621: KOK, J.A.DE. - Acht eeuwen minderbroeders in Nederland.Een oriëntatie.
249900: KOK, JACQUES DE.(RED.). - Dag twintigste eeuw belevenissen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
267189: KOK, TH.C.L. - Eindspelen en problemen.
289828: KOK ESCALLE, MARIE-CHRISTINE. - Paris: de l'image à la mémoire. Représentations artistiques, littéraires, socio-politiques.
166239: KOKABI, MOSTEFA. - Schmuck und Gerät aus Berlin. Vom Eiszeitalter bis zur Gegenwart.
266758: KOKABI, MOSTEFA, A.O. - Schmuck und Gerät aus Bein. Vom Eiszeitalter bis zur Gegenwart.
250686: KOKABI, MOSTEFA A.O. - Knochenarbeit. Artefakte aus tierischen Rohstoffen im Wandel der Zeit.
279537: KOKADORUS [OR COCADORUS], PROFESSOR [= MEIER LINNEWIEL]. - Op het Amstelveld. Mémoires van Professor Kokadorus (den Echte!). Ingeleid door Jan Feith. Met teekeningen van Kris Kras Kzn
190517: KOKADORUS [OR COCADORUS], PROFESSOR [= MEIER LINNEWIEL]. - Op het Amstelveld. Mémoires van Professor Kokadorus (den Echte!). Ingeleid door Jan Feith. Met teekeningen van Kris Kras Kzn
122618: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Salland tot en met de tweede wereldoorlog.
256669: KOKKE, C.TH. - Inventaris van het Archief der gemeente St.Michiels Gestel.
289649: KOKKEN, H. - Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494).
282004: KOKOSCHKA. WEIDINGER, ALFRED. - Die Thermopylen. Oskar Kokoschka - Ein grosser Europäer.
223035: KOKOSCHKA. WINGLER, HANS W. & F.WELZ. - Kokoschka. Das druckgraphische Werk.
282480: KOLB, ANNE. - Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich.
255738: KOLB, EBERHARD & REINHARD RÜRUP. - Der Zentralrat der Deutschen Sozialistischen Republik 19.12.1918-8.4.1919. Vom ersten zum zweiten Rätekongreß.
279116: KOLB, ERIC DE. - Soothsayer Bronzes of the Senufo.
27870: KOLBE, H.J. - Einführung in die Kenntnis der Insekten.
247: KOLBE, HARTMUT. - Die Entenvögel. Ein Handbuch für Liebhaber und Züchter.
123047: KOLDAM, WILCO VAN, H.VAN DER VEEN & J.N.WILKENS. - Veenkoloniale zeevaart.
133804: KOLDERUP ROSENVINGE, L. - The marine algae of Denmark. Contribution to their natural history. Rhodophyceae.
294711: KOLDEWEIJ, ELOY. (FINAL ED.). - Over de vloer. Met voeten getreden erfgoed.
209225: KOLDEWEIJ, A.M. & P.N.G.PESCH. - Het Blokboek van Sint Servaas. Facs. met commentaar op het 15e eeuwse Blokboek, De Servaas-Legende en de Maastrichtse Reliekentoning / Le Livre Xylographique de Saint Servais.
226386: KOLDEWEIJ, JOS, A.O. - Schilderkunst in de Lage Landen. [COMPLETE SET].
282203: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
185662: KOLDEWEY, ROBERT. - Die Tempel von Babylon und Borsippa nach den Ausgrabungen durch die Deutsche Orient-Gesellschaft.
185661: KOLDEWEY, ROBERT. - Das Ischtar-Tor in Babylon.
86544: KOLDEWEY, A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de kerkschat van het Sint-Servaaskappitel te Maastricht, deel 1.
258204: KOLDEWEY, BERNARD M. - Bernard M.Koldewey. Studies en schilderijen.
237487: KOLDEWY, K. - Die Erste Deutsche Nordpolar-Expedition im Jahre 1868.
226268: KOLEKSIYONU, HÜSEYIN KOCABAS. - Cam eserler katalogu / Catalogue of Glass. In the Hüseyin Kocabas Collection.
250309: KOLEN, JAN & TON LEMAIRE. - Landschap in meervoud. Perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw.
296276: KOLENBERG, HENDRIK. - Intensely Dutch. Image, abstraction and the word, post-war and beyond.
169495: KOLFF, G. KOLFF, TOEWAN(PUBL.). - Gambar-Gambar Akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-Anak dan iboe--Bapanja. Nederlandsch-Indische prenten.
233588: KOLFF, W.J. BROERS, HERMAN. - Dokter Kolff. Kunstenaar in hart en nieren.
126155: KOLFF, BENJAMIN. - Autonoom havenbestuur. Een onderzoek naar het bestuur der haven van Rotterdam aan de hand van Britsche en Fransche gegevens. (Diss.)
285436: KOLFF, G. KOLFF, TOEWAN(PUBL.). - Gambar-Gambar Akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-Anak dan iboe--Bapanja. Nederlandsch-Indische prenten.
233545: KOLFF, D.H. KLOOSTER, V.A.J. & D.H.A.KOLFF. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier D.H.Kolff (1761-1835). Bezorgd door Vincent A.J. Klooster en Dirk H.A. Kollf.
130120: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De koningin van Plan Zuid. Geschiedenis uit de Beethovenstraat.
179381: KOLIPOULOS, IOANNIS & I.HASSIOTIS. - Modern and contemporary Macedonia. History - Economy - Society - Culture.
236444: KOLK, JOS VAN DE. - Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea.
252636: KÖLKER, A.J. - Kroniek van de Beemster - Geschiedenis van de Bemaling - Beemsterlants Caerten.
94773: KÖLKER, A.J. - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van die Steede ende Landen van Haestregt tot het begin van de 19e eeuw.
273833: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelis Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. [Diss.].
51055: KÖLKER, A.J., A.O. - De Beemster.
167998: KÖLKER, A.J. - Molens in de Banne Uitgeest.
250752: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelis Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten.
260914: KOLLEN, MARCEL. WILLEMS, JASPER. - OFF Rotterdam. Welcome to the inner circle.
178554: KOLLER, H. - Naamlijst van in Nederland in den vrijen natuurstaat waargenomen Vogels.
253176: KOLLMANN, WOLFGANG. - Fluid Mechanics. In spatial and material description.
118870: KOLLMANN, MAX. - Mammifères. (Voyage de M.Guy Babault dans l'Afrique Orientale Anglaise).
64824: KÖLLMANN, ERICH. - Berliner Porzellan 1763-1963.
295934: KOLLMAR-PAULENZ, KARÉNINA. - Erdeni tunumal neretü sudur. Die Biographie des Altan qayan der Tümed-Mongolen. Ein Beitrag zur Geschichte der religionspolitischen Beziehungen zwischen der Mongolei und Tibet im ausgehenden 16. Jahrhundert.
191159: KOLLOQUIUM. - Die Göttin von Pyrgi. Archäologische, linguistische und religionsgeschichtliche Aspekte.
147964: KOLLWITZ, KÄTHE. NAGEL, O., S.SCHELLENBERG-NAGEL & H.KOLLWITZ. - Käthe Kollwitz. Die Handzeichnungen.
13131: KOLLWITZ, JOHANNES & HELGA HERDEJÜRGEN. (EDS). - Die ravennatischen Sarkophage.
278079: KOLMAN, CHRIS, E.A. - Monumenten in Nederland: Utrecht.
224907: KOLMAN, CHR.J. - Naer de eisch van 't werk. De organisatie van het bouwen te Kampen 1450-1650.
157629: KOLMODIN, JOHANNES. - Traditions de Tsazzaega et Hazzega & Annales et documents.
157000: ZEITSCHRIFT FÜR KOLONIALSPRACHEN. - Vol. I-III, 1910-1912. 3 vols.
287812: KOLOSKI-OSTROW, ANN OLGA & CL.L.LYONS. - Naked Truth. Women, sexuality and gender in classical art and archaeology.
160114: KOLSTEREN, A. - Het rijk der insecten.
297403: KOLTHEK, HARM. BLOM, RON. - De oude socialistische partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een Libertair-socialistische partij (1918-1928).
229708: KOLTHOFF, MARK. KOLTHOFF, KEES. - Het kubisme van Mark Kolthoff.
277955: KOLTHOFF, GUSTAF. - Till Spetsbergen och noröstra Grönland. Natur och Djurlifsskildringar.
259984: KÖLZER, THEO. - Studien zu den Urkundenfälschungen des Klosters St. Maximin vor Trier (10.-12. Jahrhundert).
165096: KOMEN, KEES & JOOP MUTTERS. - Van Kennemerhout tot Cultuurpark. Kaleidoskoop van een Alkmaars stadsparkbos.
9292: KOMISARJEVSKY, THEODORE. - The costume of the theatre.
93926: DYCKERHOFF & WIDMANN KOMMANDITGESELLSCHAFT. - Dywidag Bauten.
246976: KOMMER, CEES VAN DEN. - Koog-Zaandijk in oude ansichten. 2e druk.
291939: BERICHT DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION. - Band 84 (2003).
286676: BERICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER RÖMISCH-GERMANISCHEN FORSCHUNG IM JAHRE. / BERICHT DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION. - Bericht I- XI (1909-1918/1919).
83591: BERICHT DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION. - Band 60 (1979).
99831: BERICHT DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION. - Band 72 (1991).
228198: KOMOSSA, SUSANNE. - Hollands bouwblok en publiek domein. Model, regel, ideaal.
264619: KOMRIJ, GERRIT. - De buitenkant. Een abecedarium.
179687: KOMRIJ, GERRIT & JOOST VEERKAMP. - De os op de klokketoren. 1e druk.
264312: KOMRIJ, GERRIT. - Verwoest arcadië.
186984: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren. 3e druk.
283402: KOMTER, AAFKE E. - The Gift. An Interdisciplinary Perspective.
295364: KONAGAYA, YUKI. - The changing paradigm of Mongolian studies. Between documents and the field.
233337: KONDRASHOV, ANATOLY. A.O. - Folk art of Russia.
282852: KONGSTED, OLE., A.O. - A due. Musical Essays in Honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab. / Musikalische Aufsätze zu Ehren von John D. Bergsagel & Heinrich W.Schwab.
96993: KÖNIG, RENÉ & P.W.SCHUPPISSER. - Die Mode in der menschlichen Gesellschaft.
272869: KÖNIG, KLAUS-PETER. - Das grosse Buch der Sportwaffen.
79414: KÖNIG, FRIEDRICH W. - Relief umd Inschrift des Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan.
173978: KÖNIG, EBERHARD. - Französische Buchmalerei um 1450. Der Jouvenel-Maler, der maler des Genfer Boccaccio und die Anfänge Jean Fouquets.
107224: KÖNIG, PAUL. - Die Fahrt der Deutschland. England.
270911: KÖNIG, G.A. - Der Soldat als Kraftfahrer. Leitfaden für die Fahrschulausbildung.
218464: KÖNIG, FRIEDRICH W. - Die elamischen Königsinschriften.
288433: KÖNIG, FRIEDRICH WILHELM. - Relief und Inschrift des Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan.
234811: KÖNIGFELD, PETER. - Das holzsichtige Kunstwerk. Zur Restaurierung des Münstermann-Altarretabels in Rodenkirchen / Wesermarsch.
266510: KONIJNENBURG, WILLEM A.VAN. RIJNDERS, MIEKE. - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
175686: KONIJNENBURG, E.VAN. - Der Schiffbau seit seiner Entstehung. Herausgegeben vom Internationalen Ständigen Verband der Schiffahrtskongresse. Band II: Middellandsche Zee / Mittelländisches Meer / Mediterranean Sea / Mer Méditerrannée.
196578: KONIJNENBURG, WILLEM A.VAN. - Willem A.van Konijnenburg. Gemälde und Zeichnungen. Sammlung G.F.H.van Kooten Kok.
142781: KONIJNENBURG, E.VAN. - l'Architecture navale depuis ses origines.
10751: KONIJNENBURG, E.VAN. - Der Schiffbau seit einer Entstehung. Herausgegeben vom Internationalen Ständigen Verband der Schiffahrtskongresse.
218790: KONIJNENBURG, WILLEM A.VAN. - Willem A.van Konijnenburg. Paintings and drawings belonging to the collection of G.F.H.van Kooten Kok.
279713: KONIKOWSKI, JERZY. - Tarrasch-Verteidigung im Damengambit.
279856: KONIKOWSKI, J. & J.PRZEWOSNIK. - Die Wiener Partie Vienna Game.
224793: KONINCK, LOUIS HERMAN DE. COHEN, JEAN-LUIS - Louis Herman De Koninck. Architcte des années modernes. / Architect of modern times.
56112: KONINCK, PHILIPS. GERSON, HORST. - Philips Koninck. Ein Beitrag zur Erforschung der holländischen Malerei des XVII. Jahrhunderts. Mit vollständigem Oeuvrekatalog. [1. Aufl.].
102645: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East.
250394: KONING, DANIEL. - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid.
180148: KONING GANS, WIM DE. - Amsterdam in fotokaarten. Huizen en straten in de hoofdstad 1900-1940.
277905: KONING GANS, WIM DE. - 'Dit is ons huis.' De mooiste fotokaarten van Den Haag en Scheveningen. Deel 1 & 2.
167839: KONING-MANUEL, E. - Koude en warme voorgerechten. [&] Soepen. [&] Nagerechten.
172730: KONING, J.DE. - La Forêt du Banco I: La Forêt.
274176: KONING GANS, WIM DE. - 'Dit is ons huis.' Deel 2. Fotokaarten van Den haag en Scheveningen 1900-1940.
275894: KONING GANS, WIM DE. - Duinoord en Zorgvliet in oude foto's 1895-1955.
284092: KONING, J. - Oud-Nederlandsch Letterschrift. [Atlas-volume].
265444: KONING, JOHAN. - Jubileumnummer t.g.v.h. eeuwfeest der Regimenten Grenadiers en Jagers 1829-7 juli 1929.
296367: KONING, P.W. DE. - Volk en staat. Een studie over het recht der nationaliteiten.
269575: KONING, ANT, E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008
256100: KONINGS, AD. - Het Cichliden jaarboek I-V.
269562: KONINGS, PIET & FRANCIS B.NYAMNJOH. - Negotiating an Anglophone Identity. A Study of the Politics of Recognition and Reprensentation in Cameroon.
221432: KONINGS, CHRIS. - De Nieuw Amsterdam.
184621: KONINGSBERGER, J.C. - De vogels van Java en hunne oeconomische beteekenis.
276812: KONINGSBERGER, J.C. - De vogels van Java en hunne oeconomische beteekenis.
250880: KONINGSBRUGGE, J.S.A.M.VAN. KONINGSBRUGGE, J.S.A.M.VAN. - Tussen Rijswijk en Utrecht. De diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en de Verenigde Nederlanden 1697-1713.
269068: KONINGSBRUGGE, HANS VAN & E.WAEGEMANS. - Van de Vierpotige Leeuw en de Tweekoppige Adelaar. Studies over Nederlands-Russische relaties.
227509: KONINGSBRUGGE, HANS VAN & EMMANUEL WAEGEMANS (ED.). - Van de Vierpotige Leeuw en de Tweekoppige Adelaar. Studies over Nederlands-Russische relaties.
253944: KONINGSBRUGGE, HANS VAN. - Het verhaal van twee verloren vriendschappen. De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714-1725.
45528: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE EDELMETAAL BEDRIJVEN VAN KEMPEN, BEGEER EN VOS. - Een eeuw edelsmeedkunst 1835-1935.
289775: KONODY, P.G. - Through the Alps to the Apennines.
282896: KONOPATSCH, CATHRINE. - Kartellsanktionierung. Recht und Praxis in Österreich und der EU.
270531: KONRAD, P.& A.MAUBLANC. - Révision des Hyménomycètes de France et des pays limitrophes.
127731: KONRAD, P. & A.MAUBLANC. - Les Agaricales.
158093: KONRAD, P. & A.MAUBLANC. - Les Agaricales.
42506: KONRAD, P. & A.MAUBLANC. - Icones selectae Fungorum.
170928: KONRAD, P. & A.MAUBLANC. - Icones selectae Fungorum.
156343: KONRAD, P.PAUL. - Ein Volk zwischen Gestern und Morgen. Meine Fahrt zu den Bhagoria-Bhills in Zentralindien. 2. verb. & verm. Aufl.
4818: KONRAD, P.PAUL. - Zur Ethnographie der Bhils.
264262: KONRAD, AGLAIA. - Elasticity.
225646: KONRAD, P. & A.MAUBLANC. - Icones selectae Fungorum.
244785: KONRAD, MICHAELA. - Der Spätrömische Limes in Syrien. Archäologische Untersuchungen an den Grenzkastellen von Sura, Tetrapyrgium, Cholle und in Resafa.
259297: KONRAD, URSULA, A.O. - Asmat. Menrecap Kehidupan dalam Seni. Koleksi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.
279643: KONRAD, P. & A.MAUBLANC. - Les Agaricales.
190362: KONSOLA, D. - The early urbanization in the EH settlements. Systematic analysis of its characteristics.
39425: REINERS RAMFABRIK & KONSTINUDTRI. - Träarmatur frän...katalog.
110135: KONTRIMAVICIUS, V. (EDITED). - Lietuvos Fauna. 2: Pauksciai.
249009: KONYA, ALLAN. - Finnish Sauna.
270104: RICHMODIS-ZEITUNG. MONATSBLÄTTER DES ALSBERG-ETEG-KONZERNS. - Jahrg. 2 (1.April 1930 - 1.März 1931).
24843: KOOGER, HANS. - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt. 2e druk.
64964: KOOGJE, ANNA J. - Le théatre français de la Haye 1789-1795. (Diss.)
234940: KOOI, JAN VAN DER. BOS, ERIC & DIEDERIK KRAAIJPOEL. - Jan van der Kooi. Schilder - tekenaar.
285108: KOOI, SIMON B. - De Rotterdam. Boegbeeld van de vooruitgang.
208804: KOOI, JAN VAN DER. BROEKEMA, P. - Binnen handbereik.
149503: KOOI, WILLEM B.VAN DER. BOSCHMA, C. - Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) en het tekenonderwijs in Friesland.
213354: KOOIJ, PIM & VINCENT SLEEBE. - Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000.
258065: KOOIJ, K.R.VAN - Religion in Nepal.
269589: KOOIJ, TEUN VAN DER. - Dorp in rust en onrust Maasland 1851-1897.
16991: KOOIJMAN, SIMON. - Art, art objects, and ritual in the Mimika culture.
260350: KOOIJMAN, ROB. - De Zaansche Molen. Vijfenzeventig jaar behoud van industrieel erfgoed.
177570: KOOIJMAN, S.A.L.M. - Dynamic energy budgets in biological systems. Theory and applications in Ecotoxicology.
229399: KOOIJMAN, SIMON. - Nieuw Guinea: Kunst, kunstvormen en stijlgebieden.
154147: KOOIJMANS, LUUC. - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780.
63260: KOOIMAN, D. - De zeeweringen en waterschappen van Noordholland [...] 3e uitgaaf, bewerkt door D. Kooiman. Uitgegegevn ingevolge besluit van de Staten der provivincie Noord-Holland.
235078: KOOL VAN LANGENBERGHE, INEKE. A.O. - Voor het voetlicht: De Ploeg en de Provincie Groningen. De Ploeg-collectie van de Provincie Groningen.
107027: KOOL-BLOKLAND, J.L. - De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg.
259951: KOOL, MARJOLEIN. - Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen.
258209: KOOLE, PETER. - Via. Schilderijen Peter Koole.
44156: KOOLEMANS BEYNEN, L.R. - De reis der Pandora in den zomer van 1876.
277654: KOOLEMANS BEYNEN, L.R. A.O. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten in de Zomer van 1875. & 1976. De Verslagen omtrent de tocht met de Willem Barents naa en in de IJszee in de Zomer van 1878 / Zoologisch Verslag van de Nederlandsche Noordpool-Expeditie in 1879
11314: KOOLEMANS BEYNEN, L.R. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten in den zomer van 1875.
249011: KOOLHAAS, REM, A.O. - City / people / light.
296271: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE. - De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800.
263335: KOOLHAAS, REM & BRUCE MAU. - S,M,L,XL.
264050: KOOLHAAS, REM. CHASLIN, FRANCOIS. - The Dutch Embassy in Berlin by OMA / Rem Koolhaas.
219203: KOOLHAAS, ANTON. - Rossignol is nachtegaal. Gedichten. 1e dr.
183627: KOOLHAAS, REM, NORMAN FOSTER & ALESSANDRO MENDINI. - Colours.
250714: KOOLHAAS, REM & BRUCE MAU. - S,M,L,XL. 2nd edition.
269674: KOOLHAAS, REM. - Delirious New York. A retroactive manifesto for Manhattan.
295041: KOOLHAAS, REM. PATTEEUW, VÉRONIQUE. - Wat is OMA. Betreffende Rem Koolhaas en het Office for Metropolitan Architecture.
214263: KOOLHAAS, REM. [PATTEEUW, VÉRONIQUE. (ED.)]. - Wat is OMA. Betreffende Rem Koolhaas en het Office for Metropolitan Architecture.
251866: KOOLHAAS, REM. MÖRING, MARCEL & RUUD SIES. - Building the Rotterdam. Building a vertical city - designed by OMA / Rem Koolhaas. Photographs Ruud Sies.
276201: KOOLWIJK, HANS. - Alkmaarse geschiedenissen.
164930: KOOLWIJK, HANS. - Alkmaar '86: 125 jaar Victoriefeest.
151776: KOOLWIJK, HANS. - 1913-1983: 70 jaar georganiseerd bouwen in Alkmaar en omstreken.
194855: KOOLWIJK, HANS. - Alkmaar verleden tijd.
273130: KÖONIKKÄ, LAURA. - On Vesa-Pekka Rannikko's Art.
250148: KOONING, WILLEM DE. CATALOGUS 1979. - Willem de Kooning.
297229: KOONING, WILLEM DE. JENKINS, JANET. - Willem de Kooning. The late paintings, the 1980's.
212993: KOONING, WILLEM DE. CUMMINGS, PAUL, A.O. - Willem de Kooning. Retrospektive. Zeichnungen - Gemälde - Skulpturen.
98167: KOONING, WILLEM DE. CATALOGUE 1983. - Willem de Kooning. Het Noordatlantisch licht / The North Atlantic light 1960-1983.
274394: KOONING, WILLEM DE. HESS, THOMAS B. - Willem de Kooning. Desins.
253260: KOONING, H.W. - Receptenboek voor den Banketbakkerij. 700 recepten uit de praktijk.
172746: KOONINGS, W. - Negentiende-eeuw zilver. 2e verm. druk.
54121: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
268112: KOOPER, ERIK. - Medieval Dutch literature in its European context.
169190: KOOPMAN, HANS & RIEN VROEGINDEWEIJ. - De straatweg.
240972: KOOPMAN, ERIK. - Vastgelegd voor het vergaat. Monumenten van Bedrijf en Techniek in Rijnland en Bollenstreek.
293802: KOOPMANS, YPE. - Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940. / Fixed & chiselled. Sculpture in architecture 1840-1940.
287726: KOOPMANS, YPE. - Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940. / Fixed & chiselled. Sculpture in architecture 1840-1940.
182197: KOOPMANS, BOTINE. - Op straat gezet. Historisch straatmeubilair in Den Haag.
166269: KOOPMANS, J.J. - Aramäische Chrestomatie. Ausgewählte Texte (Inschriften, Ostraka und Papyri) bis zum 3. Jahrhundert n. Chr.
239064: KOOPMANS KONINKLIJKE MEELFABRIEKEN BV. EFDÉE, RIA. - Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV. 1846-1996.
224506: KOOPMANS, BOTINE. - Over bossen, parken en plantsoenen. Historisch groen in Den Haag.
287113: KOOPMANS, JELLE A.O. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkes.
278259: KOOPMANS, BOTINE. - Architectuur en stedebouw in Den Haag 1850-1940. Den Haag Monumenten Inventarisatie Project.
196110: KOOPOWITZ, HAROLD. - Orchids and their conservation.
271937: KOOPS, W.R.H. - Bibliotheek, Wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops.
276636: KOORDERS, S.H. - Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java met met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout.
40892: KOORDERS, S.H. - Verslag eener Botanische dienstreis door de Minahasse, tevens eerste overzicht der flora van N.O.Celebes uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt.
112425: KOORDERS, S.H. & J.J.SMITH. - Ericacea - Gentianaceae - Corsiaceae - Polugalaceae.
75845: KOORDERS, S.H. & TH.VALETON. - Bijdrage tot de kennis der boomsoorten van Java. I-XIII (all publ.)
51716: KOORDERS, S.H. - Dikotyledonen (Metachlamydeae).
242797: KOORDERS, S.H. - Botanisch overzicht der Rafflesiaceae van Nederlandsch-Indië. Met determinatie-tabellen en soortbeschrijvingen; hoofdzakelijk naar Solms-Laubach.
68218: KOORDERS, S.H. - Verslag eener Botanische dienstreis door de Minahasse, tevens eerste overzicht der flora van N.O.Celebes uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt.
231444: KOORDERS, S.H. - Exkursionsflora von Java umfassend die Blütenpflanzen, mit besonderer Berücksichtigung der im Hochgebirge wildwachsende Arten. Band IV: Atlas 1-5/1 & 7.
262183: KOORDERS, S.H. - Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java met met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout.
42798: KOORN, FLORENCE W.J. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
56082: KOORNSTRA, METTEN. REDEKER, HANS. - Metten Koornstra.
109928: KOOT, TON. - Amsterdam in wintertooi.
172638: KOOT, TON. - Amsterdam as it is / Zo is Amsterdam / Vues d'Amsterdam. (6th.ed.)
241966: KOOT, HANS & HAVE, BEN VAN DER. - Graven in Rijswijk. De Steentijdmensen van Ypenburg.
149884: KOOT, TON. - En nu Amsterdam in. Zwerftochten langs beschermde monumenten. Met foto's en wandelroutes. 7e geh. herz. druk.
145850: KOOT, TON. - Poorters van Amsterdam.
162572: KOOT, TON. - En nu... Amsterdam in! Zwerftochten in en rondom Amsterdam. 3e herz. dr.
288485: KOOT, TON. - En nu... Amsterdam in! Zwerftochten in en rondom Amsterdam. 5e herz. dr.
145621: KOOTEN, TOOS VAN & GERARD VAN DEN HEUVEL (EDS). - Sculptuur uit Afrika en Oceanië. Een keuze uit de collecties van leden van de Vereniging Vrienden van Ethnografica. / Sculpture from Africa and Oceania. A choice from the collections of members of the Association of Friends of Ethnographica.
278977: KOOTEN, TOOS VAN & GERARD VAN DEN HEUVEL (EDS). - Sculptuur uit Afrika en Oceanië. Een keuze uit de collecties van leden van de Vereniging Vrienden van Ethnografica. / Sculpture from Africa and Oceania. A choice from the collections of members of the Association of Friends of Ethnographica.
270244: KOOYMAN, TON. - De Bossche tinnegieter en zijn tin. Een overzicht.
95228: KOP, I.G. & W.V.ZEIST. - Twente-natuurhistorisch II: De bodem en de bossen.
240913: KOPCKE, GÜNTHER & M.B. MOORE. - Studies in classical art and archaeology. A tribute to Peter Heinrich von Blanckenhagen.
4294: KOPP, GABRIELE. - Die Skulpturen der Fassade von San Martino in Lucca.
221406: KOPPE, KONRAD. - Kostbare illustrierte Bücher des 16. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek Trier. Hans Baldung Grien, Urs Graf, A. & H.Holbein.
241867: KÖPPE, TOBIAS. - Die Magdeburger Ulrichskirche. Geschichte. Gegenwart. Zukunft.
264874: KOPPELKAMM, STEFAN. - Der imaginäre Orient. Exotische Bauten des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts in Europa.
152788: KOPPEN, ERWIN, - Laclos' Liaisons dangereuses in der Kritik (1782-1850). Beitrag zur Geschichte eines literarischen Mißverständnisses.
193413: KOPPEN, G.A. - Holland - Indië - Holland. In storm en zonnebrand.
253430: KOPPENOL, JOHAN. - Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout.
155605: KOPPERS, WILHELM. - Die Bhil in Zentralindien.
201209: KOPPERS, GERARD. - Amsterdam zo was het. Deel 2. Prentbriefkaarten uit de collectie van Reijer de Regt, geselecteerd en van tekst voorzien door Gerard Koppers.
210918: KOPPERT, G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 2e druk.
277584: KOPS, J[AN] & H[ERM.] C[HRISTIAN] VAN HALL. - Flora Batava, of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen. Vol. V.
277585: KOPS, J[AN] & H[ERM.] C[HRISTIAN] VAN HALL. - Flora Batava, of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen. Vol. VI.
220207: KOPS, WIM. - 's-Hertogenbosch. Een rijke, roerige en roemruchte historie. 3e herz. druk.
277583: KOPS, J[AN] & H[ERM.] C[HRISTIAN] VAN HALL. - Flora Batava, of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen. Vol. VII.
252604: KOPSTEIN, FELIX. - De Javaansche gifslangen en haar beteekenis voor den mensch.
280932: KOR-KÉPEK. TAMAS, FENER. - Kor-Képek 1945-1947.
211608: SÝKORA, K.V. A.O. - Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen.
277693: KORABIEWICZ, WACLAW. - African Art in Polish Collections.
76886: KORB, M. - Die Schmetterlinge Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung der haupsächlichsten mitteleuropäischen Schmetterlingen nebst Anleitung, dieselben zu fangen oder zu züchten und eine Sammlung anzulegen.
259873: KORB, HERMANN. ALBRECHT, PETER A.O. - Hermann Korb und seine Zeit 1656-1735. Barockes Bauen im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel.
263245: KORBEE. HOEVEN, KEES VAN DER, (INTR.) - Architectenbureau Korbee.
263323: KORCHOMKIN, S.N. A.O. - Dictionary of Building and Civil Engineering. English - German - French - Dutch - Russian.
32045: KORDA, T. (EDIT.). - Photography year book 1935.
160260: KORDT, WALTER. - Die gaerten von Bruehl. Untersuchungen über die Entstehung und Durchführung des Brühler Parkplans und die Mitwirkung Dominique Girards.
273294: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
232782: KOREMAN, J.G.J. - geteeckent tot Maestricht.... Getekend te Maastricht / Dessiné à Maestricht / Gezeichnet zu Maastricht / Drawn in Maastricht.
294201: KOREVAART, KORRIE. - Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848.
235238: KORF, JAN & J.W.VAN SANTE. - Zaandam in oude ansichten. 3e dr.
257615: KORF, JAN & HOTTENTOT, JAN. - Zaandam in oude ansichten. Deel 1-10.
127067: KORF, DINGEMAN. - Tegels. 2e dr.
263291: KORF, JAN & J.W.VAN SANTE. - Zaandam in oude ansichten.
80857: KORFMANN, MANFRED. - Tilkitepe. Die ersten Anzätze prähistorischer Forschung in der östlichen Türkei.
99988: KORFMANN, MANFRED. - Schleuder und Bogen in Südwestasien von den frühesten Belegen bis zum Beginn der historischen Stadtstaaten.
258313: KORISTKA, F. - Microscopes.
195790: KORKUT, TANER. - Girlanden-Ostotheken aus Kalkstein in Pamphylien und Kilikien.
178409: ROTH - DAUNDERER - KORMANN. - Giftpflanzen Pflanzengifte. Vorkommen Wirkung Therapie Allergische und phototoxische Reaktionen.
161702: KORMILEV, NICOLAS A. - Phymatidae Argentinas (Hemiptera).
78508: KORMONDY, EDWARD J. & F.MCCORMICK. - Handbook of contemporary developments in world ecology.
200739: KORN, LORENZ. - Hamah IV c Bilad aš-Šam III.
29672: KORN, V.E. - Het adatrecht van Bali. [Diss.].
226585: KORN, WOLFGANG. - The traditional architecture of the Kathmandu Valley.
197887: KORNEMANN, ERNST. - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten. Versuch einer Rekonstruktion.
198319: KÖRNER, EDMUND. KLAPHECK, RICHARD. - Die neue Synagoge Essen a.d. Ruhr.
98560: KÖRNER, J. - Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. Kreis Büren.
216273: KORNET- VAN DUYVENBODEN, SANDRA. - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging: Katwijksche Reederij-Vereeniging Vuurbaak.
297890: KORNICKI, PETER. - The book in japan. A cultural history from the beginnings to the nineteenth century.
295320: KOROSTOVETZ, IWAN J. - Von Cinggis Khan zur Sowjetrepublik. Eine kurze Geschichte der Mongolei unter besonderer berücksichtigung der neuesten Zeit.
97368: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
210975: KORPORAAL, ARNOLD. - Nieuw licht op oude grachten. De ontwikkeling van twee lantaarns voor de Amsterdamse binnenstad.
84601: KORRE, GEORGIOS S. - Ta meta kefalon Krion Krani. (I kefali kriouos emblima archis).
192839: KORRE, GEORGIOU STUL. - Bibliographia Errikou Sliman.
198037: KORREL, PETER. - An Arthurian Triangle. A study of the origin, development and characterization of Arthur, Guinevere and Modred.
97599: RÖMISCH-GERMANISCHES KORRESPONDENZBLATT. - Jahrg. 9 (1916).
97598: RÖMISCH-GERMANISCHES KORRESPONDENZBLATT. - Jahrg. 8 (1915).
97593: RÖMISCH-GERMANISCHES KORRESPONDENZBLATT. - Jahrg. 5 (1912).
97597: RÖMISCH-GERMANISCHES KORRESPONDENZBLATT. - Jahrg. 7 (1914).
295439: KORSCH, DIETRICH. RICHTER, CORNELIA, A.O. - Dogmatik im Diskurs. Mit Dietrich Korsch im Gespräch.
116469: KORSCHELT, EUGEN. - Zur Bildung der Eihüllen, der Mikropylen und Chorionanhänge bei den Insekten.
207201: KORSHIN, PAUL J. - The Age of Johnson. A Scholary Annual. I.
245405: KORT, H.J.DE. - Oude prentkaarten vertellen over Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude.
38892: KÖRTE, G. & A.KÖRTE. - Gordion. Ergebnisse der Ausgrabung im Jahre 1900.
274219: KORTEKAAS, HUUB. HOET, JAN. (INTROD.). - Manifest. Huub Kortekaas.
274230: KORTEKAAS, HUUB. KORTEKAAS, ADELHEID. - De wereld mijn tuin.
262748: KORTEPETER, CARL M. - The Ottoman Turks Nomad Kingdom to World Empire.
232726: KORTEWEG, P.C. - 300 jaar aanwijzingen, postmerken & poststempels in Nederland (1570-1870). [title on cover: 300 jaar postmerken van Nederland 1570-1870]. [1e druk].
294361: KORTEWEG, ANTON. ANKER, ROBERT. E.A. - Dit is wat blijft als je weggaat. Gedichten voor Anton Korteweg.
261450: KORTEWEG, A. - Op bergen en in dalen. Hoogtepunten en dieptepunten uit de geschiedenis van de Nederlands Hervormde gemeente van Zev enbergen van 1620 tot 1940.
286442: KORTEWEG, JOKE. - Grondleggers. Het verhaal van de Nederlandse baggeraars.
126074: KORTEWEG, P.C. - Postdienst en poststempels hier te lande tot 1811. Jaarboekje 1941.
196414: KORTEWEG, ANNA S. - De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en verwante Handschriften. (Diss.)
180735: KORTEWEG, ANNE S. - Praal ernst & emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift.
181615: KORTEWEG, ANNE S. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek.
69483: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de Veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede. [Diss.]
295833: KORTEWEG, J.E. - Hollands glorie ? De Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool.
205299: KORTEWEG, ANNE S. - Splendour, gravity & emotion. French medieval manuscripts in Dutch collections.
39800: KORTH, THOMAS. - Stift St.Florian. Die Entstehungsgeschichte der barocken Klosteranlage.
293424: KORTHALS ALTES, EVERHARD. - De verovering van de internationale kunstmarkt door de zeventiende-eeuwse schilderkunst: enkele studies over de verspreiding van Hollandse schilderijen in de eerste helft van de achttiende eeuw.
235819: KORTHALS ALTES, J. - Polderland in Italië. De werkzaamheden der Nederlandsche bedijkers in vroeger eeuwen en het Italiaansche Polderland voorheen en thans.
250920: KORTHALS ALTES, W.L. - Van £ Hollands tot Nederlandse ƒ. De geschiedenis van de Nederlandse geldeenheid.
5875: KORTHALS, P.W. - Topographische schets van een gedeelte van Sumatra.
246958: KORTHALS, M. & R.J.BOGERS. ED. - Ethics for Life Scientists.
152512: KORTHALS ALTES, B. - Onze tram in Amsterdam. Een kind van grote zorg.
236182: KORTLANDT, A. - Aspects and Prospects of the Concept of Instinct. (Vicissitudes of the Hierarchy Theory).
41466: KORTLANDT, A. - Textuur en structuur van het broedvoorbereidingsgedrag bij de aalscholver. (Diss.)
248169: KORTRAM, L.H. - De cultuur van het oordelen. Oordeelsvorming in interetnische relaties. (Diss.)
250599: KORVER, PIETER. - De calicotsweverij van Schokland 1839-1858.
235370: KORVER, H.J. - Varen op de West.
171229: KORVER, H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.
297167: KORVIN-KRASINSKI, CYRILL VON. - Die tibetische Medezinphilosophie. Der Mensch als Mikrokosmos.
287740: KORZUS, BERNARD. - Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland. Abt. VI: Nordrhein-Westfalen 5: Arnsberg.
288135: KORZUS, BERNARD. - Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland. Abt. VI: Nordrhein-Westfalen 4: Münster.
287748: KORZUS, BERNARD. - Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland. Abt. VI: Nordrhein-Westfalen 6: Detmold.
256813: KOS, ANTON & K.ABRAHAMSE. - Erfgooiers.
278089: KOS, GOJMIR ANTON. CATALOGUE 1992-1993. - Gojmir Anton Kos 1896-1970.
243724: KOSACK, HANS-PETER & KARL-HEINZ MEINE. - Die Kartographie 1943-1954. Ein bibliographische übersicht.
171146: KOSAY, HAMIT Z. - Türk tarih kurumu tarafindan yapilan. Alaca Höyük Hafriyati. 1936 Daki Calismalara ve Kesiflere ait ilk rapor. [Alaca Höyük excavation; first report]
18526: KOSAY, HÂMIT Z. & H.VARY. - Güzelova Kazisi. Ausgrabungen von Güzelova.
18513: KOSAY, HÂMIT Z. & H.VARY. - Pulur Kazisi. Die Ausgrabungen von Pulur. Bericht über die Kapagne von 1960.
211063: KOSCH, A. & J.R.MÜLLER. - Wat vind ik daar? Paddestoelen - Bessen - Kruiden. 5e druk.
162559: KOSINKSY, JERZY. - Aanwezig. [1st ed.].
161935: KOSINKSY, JERZY. - Tijd van leven - tijd van kunst. [1st ed.].
202287: KOSKENNIEMI, ERKKI. - Der philostrateische Apollonios.
156125: KOSKIMIES, JUKKA. - Verhalten und ökologie der Jungen und der Jungenführenden weiblichen der Samente. (Zur Fortpflanzungsbiologie der Samente, Melanitta F.Fusca (L.). II).
111920: KOSKINEN, AARNE A. - Missionary influenece as a political factor in the Pacific Islands.
170630: KOSLER, RAINER. - Flasche, Bottle und Bouteille. Faszination eines Hohlglasses.
291477: KOSLOWSKI, INGO. - Die Buntbarsche der Neuen Welt. Zwergcichliden.
110991: ALBUM KOSMOS. - Die Welt im bünten Flaggenbild.
220961: KOSSACK, GEORG, A.O. - Archsum auf Sylt.
93187: KOSSATZ-DEISSMANN, ANNELIESE. - Dramen des Aischylos auf westgriechischen Vasen.
229055: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA A. - Kamper Schepenacten 1316-1354. [Diss.].
14379: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof.
269729: KOSSOFF, LEON. SYLVESTER, DAVID, A.O. - Leon Kossoff recent paintings.
277742: KOSSUTH, W.ALEXANDER. BOSCOLO, MANUELA & C.OCCHIPINTI. - W. Alexander Kossuth. Opere 1980-1994.
244166: KOSTA, B. & H.KRAFT. - Writing Against Boundaries. Nationality, Ethnicity and Gender in the German-Speaking Context.
226104: KOSTELETZKY, V.F. - Allgemeine medizinisch-pharmazeutische Flora, enthaltend die systematische Aufzählung und Beschreibung sämmlicher bis jetzt bekannt gewordenen Gewächse aller Welttheile in ihrer Beziehung auf Diätetik, Therapie und Pharmazie.
243483: KOSTER VAN GROOS, A.F. - The effect of NaF, NaC1 and Na2CO3 on the phase relationships in selected joins of the system Na2O-CaO-A12O3-SiO2-H2O at elevated temperatures and pressures. (Diss.)
202579: KOSTER, WINNY. - Secret Strategies. Women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
166055: KOSTER, DANIËL. - To Hellen's Noble Land... Dutch account of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
255605: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse Stoomtram. Deel 1.
38913: KÖSTER, AUGUST. - Die griechischen Terrakotten. 1.Aufl.
21602: KOSTER, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar. Woord vooraf van Jac.P.Thijsse.
110823: KOSTER, F. - Natuurmonumenten van Nederland. Met een voorwoord van Jac.P.Thijsse.
198292: KOSTER, JOSÉPHINE TH. - The Compositae of the Malay Archelpelago. I: Vernonieae and Eupatorieae.
231368: KOSTER, EGBERT. - Oostelijk Havengebied Amsterdam. / Eastern Docklands. [subtitle on frontcover: New architecture on historic ground].
187310: KOSTER, A. - Insektenbeheer. Gewenst beheer van sterk door de mens beïnvloede levensgemeenschappen zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied.
158819: KOSTER, A. - Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier.
187403: KOSTER, A. - Het genus Hylaeus in Nederland (Hymenoptera, Colletidae).
164315: KOSTERMANS, ANDRÉ J.G.H. - Studies in South American Malpighiaceae, Lauraceae and Hernandiaceae, especially of Surinam.
233741: KOSTOF, SPIRO K. - The orthodox baptistery of Ravenna.
248784: KOSTOF, SPIRO. - Caves of God. The Monastic Environment of Byzantine Cappadocia.
175426: KOSTOV, ST.L. & E.PÉTÉVA. - La vie rustique et l'art paysan dans les environs de Sofia. (Matériaux concernant l'Histoire de la ville de Sofia VIII).
242480: KOSTROWICKI, ANDRZEJ S. - Geography of the Palaearctic Papilionoidea (Lepidoptera).
296671: KOSTSOVA, A. - Early Russian painting in the Hermitage collection. Icons, book miniatures and ornaments. 13th - early 17th century.
183401: KOTHGASSER, ANTON. STRASSER, RUDOLF V. - Die Einschreibebüchlein des Wiener Glas- und Porzellanmalers Anton Kothgasser (1796-1851).
193422: KOTITSA, ZOI. - Hellenistische Tonpyxiden. Untersuchung zweier hellenistischer Typen einer Keramikform.
148506: KOTS, GRIETJE. LANDRÉ, T. - [Poppen en marionetten van Grietje Kots].
236380: KOTSOVSKY, DIMU. - Tragödie des Genius. Genialität - Altern - Tod. Prinzipielle Untersuchung.
265512: KÖTTERITZSCH, TH. - Lehrbuch der Electrostatik.
292054: KÖTTING, BERNHARD. SASSMANN, ERNST & K.S.FRANK. - Pietas. Festschrift für Bernhard Kötting.
264296: KOTTJÉ, JOHANNES. - Pur! Die neue Schlichtheit anspruchvoller Wohnhäuser.
72992: KOTTMANN, ALBRECHT. - Das Geheimnis romanischer Bauten. Massverhältnisse in vorromanischen und romanischen Bauwerken.
148462: KOTY, JOH. - Die Behandlung des Alten und Kranken bei den Naturvölkern.
107473: KOTZÉ, D.J. (ED.). - Letters of the American missionaries 1835-1838.
153929: KOTZMANN, BERNHARD. - Die Bedeutung am Heidelberger Otto Heinrichsbau vor 1689.
143940: KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, LIESELOTTE. - Die neue Katakombe an der Via Latina in Rom. Untersuchungen zur Ikonographie der alttestamentlichen Wandmalereien. [1. Aufl.].
251804: KOTZUR, MARLENE (EDIT.). - Berlin im Wandel. 20 Jahre Denkmalpflege nach dem Mauerfall.
289379: KOUDSTAAL, PETER. - Music brings us together. A book about music & art festivals.
238840: KOUKI, MOHAMED. - Tunisian Gastronomy.
265595: KOULAKOVSKY, J. - [South-Russian antiquities. Kertsj Christian catacombs from 491]
84573: KOULIMANI-VOKOTO-POULOU, IOULIAS. - Chalkai Korinthioupgis prochi symvoli is tin meletin tis archaias ellinikis chalkourgias.
208786: KOUNENAKI, PEGGY. - The Olympic spirit and contemporary Greek art.
70803: KOURIMSKÝ, J. - Mineralen in woord en beeld.
272238: KOUROUNIOTI, K. - Eleusiniaka.
296882: KOUSBROEK, RUDY & JUDITH VAN DEN BOS. - Varkensliedjes.
255729: KOUSBROEK, RUDY. - Het raadsel der herkenning. Fotosynthese 3.
217858: KOUSBROEK, RUDY. - Een passage naar Indië. 1e dr.
296115: KOUSWIJK, MANON VAN., DRENT, WILLEM. (ED.) - Hanging around. The pearl chain principle.
268606: KOUVO, SARI & Z.PEARSON. - Feminist Perspectives on Contemporary International Law. Between Resistance and Compliance?
109368: KOUWENAAR, D. - Amsterdam tijdens het feestbetoon bij het 40-jarige regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina van 5 tot 12 september 1938.
237500: KÖVES-ZULAUF, THOMAS. - Römische Geburtsriten.
198408: KÖVÈS, TIBOR. - La formation de l'ancien art chrétien. (L'espace, la composition, la conception de la plastique).
282522: KOWALCZYK, BOZENA ANNA & G.LUIJTEN. - L'Età di Rembrandt. I disegni olandesi della Bibliotheca Reale di Torino.
296941: KOWALEWSKI, JOSEPH ÉTIENNE. - Dictionnaire Mongol-Russe-Francais, dedié a sa majesté l'empereur de toutes les Russies.
233328: KOWALSKI, JEFF KARL. - Mesoamerican architecture as a cultural symbol.
227130: KOWLASKI, HEINZ. - Die Vogelwelt des Oberbergischen Kreises.
253912: KOWNER, ROTEM & W.DEMEL. - Race and Racism in Modern East Asia. Western and Eastern Constructions.
276718: KOX, A.J. & D.M.SIEGEL. - No truth except in the details. Essays in Honor of Martin J. Klein.
204400: KOYAMA, FUJIO. - Nabeshima (Nabeshima colored porcelain).
204402: KOYAMA, FUJIO. - Nippon No Min-Yo (Folk Craft Pottery of Japan).
295278: KOZIER, BARBARA & GLENORA LEA ERB. BERMAN, AUDREY & SHIRLEE SNYDER. (EDS). - Kozier y Erb. Fundamentos de enfermería. Volumen I-II. 9.a edición.
152657: KRAACK, LUDWIG. - Über die Entstehung und die Dichter der Chanson de la Croisade contre les Albigeois.
188330: KRAAIJ, HARRY (ED.). - Ontwikkelingsplan voor de Westergasfabriek.
231887: KRAAIJ, HARRY J. - Het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Een beknopte geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
284194: KRAAIJ, HARRY J. & LENNY VULPERHORST. - Jürgen Leipert en zijn Noordwijkse vrienden.
241903: KRAAIJPOEL, DIEDERIK. WETERING, ERNST VAN DE, A.O. - Diederik Kraaijpoel.
264199: KRAAIJVANGER-URBIS. DERIX, GOVERT. - The Impact of interior. Interior projects by Kraaijvanger-Urbis.
280761: KRAAN, HELENA VAN DER. - Helana van der Kraan. Fotografie.
277097: KRAAYEVELD, TON. BORG, LUCETTA TER & G. WILLEMS. - Umzug. Paintings and drawings Ton Kraaueveld.
169287: KRABBE, COERT P. - Ambacht Kunst Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880).
275298: KRABBÉ, JASPER. CATALOGUS 2015. - Jasper Krabbé. Monoware. Tekeningen 2004-2014.
176740: KRABBE, TH.N. - Greenland. Its nature, inhabitants, and history.
255884: KRABBÉ, JAPER. CATALOGUE 2012. - Jasper Krabbé. Closer to you.
134848: KRABBE, TH.N. - Greenland. Its nature, inhabitants, and history.
290982: KRABBÉ, JEROEN. NEUT, RUUD VAN DER. - Jeroen Krabbé. Schilder.
293195: KRABBE, COERT PETER & HILLIE SMIT. - Het huis van de burgemeester. Herengracht 502 in Amsterdam. Architectuur, interieur en bewoningsgeschiedenis.
262659: KRABBÉ, JEROEN. NEUT, RUUD VAN DER. - Jeroen Krabbé. Schilder.
185594: KRABBES, THEODOR - Die Frau im Altfranzoesiscen Karls-Epos
213828: KRACHT, AUGUST. - Die Rittergütter der Provinz Westfalen.
119457: KRACKHART, KARL. - Neues illustriertes Conditoreibuch. Ein praktisches Lehr- und Handbuch für Konditoren, Feinbäcker, Lebkücher sowie Patisseurs. 5. bedeutend verm. und verbess. Aufl. Ausgabe B.
270512: KRACKHART, KARL. - Neues illustriertes Conditoreibuch. Ein praktisches Lehr- und Handbuch für Konditoren, Feinbäcker, Lebkücher sowie Patisseurs. 5. bedeutend verm. und verbess. Aufl. Ausgabe B.
64187: KRAELING, CARL H. - The Synagogue. With contributions by C.C. Torrey, C.B. Welles, and B. Geiger.
79368: KRAEMER, HANS. - Der Mensch und das Feuer.
200781: KRAEPELIN, EMIL. BAKEL, TWAN VAN & KLAAS ARTS. - Kraepelin over zichzelf. Een becommentarieerde uitgave van Persönliches.
167800: KRAEPELIN, KARL. - Exkursions-Flora.
115752: KRAFFT, GUIDO. - Die Ackerbaulehre. 12.Aufl.
150193: KRAFT, KONRAD. - Gesammelte Aufsätze zur antiken Geldgeschichte und Numismatik.
119445: KRAFT, B.D.E. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquatie, 1905-1912. (Diss.)
192626: KRAFT, HANS-PETER. - Linearbandkeramik aus dem Neckarmündungsgebiet und ihre chronologische Gliederung.
115464: KRÄFTNER, JOHANN. - Naive Architektur in Niederösterreich.
78866: KRÄGENOW, PETER. - Der Buchfink. Fringilla coelebs. 2.veränd.Aufl.
207010: KRAHE, FRIEDRICH-WILHELM. - Burgen des Deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon.
293350: KRAHL, REGINA. - Yuegutang. Eine Berliner Sammlung chinesischer Keramik. / Yuegutang. A collection of Chinese ceramics in Berlin.
280356: KRAIJER, JUUL. SAANE-HIJNER, ELLIE VAN, A.O. (TRANSL.). - Juul Kraijer. Drawings.
64082: KRAIKER, WILHELM. - Aigina. Die Vasen des 10. bis 7.Jahrhunderts v. Chr.
47247: KRAIKER, WILHELM. - Die rotfigurigen attischen Vasen.
242044: KRAISS, EVA MARIA; A.O. - ....und erschlugen sich um ein Stücklein Brot. Steinkreuze in den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe.
215793: KRAKER, ADRIE DE & F.WEEMAES. - Malen in moelijke tijden. De geschiedenis van de grafelijke ros-, wind- en watermolens in Noord-Vlaanderen en aangrenzend Zeeland tussen 1450 en 1610.
175192: KRAKER, A.M.J.DE. - De Westerschelde, een water zonder weerga. Ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde.
295725: KRALJEVIC, MIROSLAV. JOSIPOVICA, IVE. - Miroslav Kraljevic 1885-1913. Retrospektiva.
266148: KRAMER, PIETER L. KOHLENBACH, BERNHARD. - Pieter Lodewijk Kramer. Architect van de Amsterdamse School. 1881-1961.
290796: KRAMER, E.L. - De Graanwet van 1835.
171763: KRAMER, VOLKHARD. - Habicht und Sperber. 2. neubearb. Aufl..
56618: KRAMER, PIETER L. LUTHMANN, J.M. - Het interieur en exterieur van De Bijenkorf in Den Haag, ontworpen door P.L. Kramer.
251530: KRÄMER, AUGUSTIN & H.NEVERMANN. - Ralik-Ratak (Marshall-Inseln).
190587: KRÄMER, AUGUSTIN. - Hawaii, Ostmikronesien und Samoa. Meine zweite Südseereise (1897-1899) zum Studium der Atolle und ihrer Bewohner.
73031: KRÄMER, AUGUSTIN. - West-Indonesien. Sumatra / Java / Borneo.
241327: KRAMER, KARL-SIGISMUND. - Bauern, Handwerker und Bürger im Schachzabelbuch. Mittelalterliche Ständegliederung nach Jacobus de Cessolis.
261060: KRAMER, BEGROEDERS. - Catalogus van scheepsbouwartikelen.
93379: KRAMER, VOLKHARD. - Habicht und Sperber.
78908: KRÄMER-BANNOW, ELISABETH. - Bei kunstsinnigen Kannibalen der Südsee. Wanderungen auf Neu-Mecklenburg 1908-1909.
118330: KRAMER, JOACHIM. - Korinthische Pilasterkapitelle in Kleinasien und Konstantinopel. Antike und spätantike Werkstattgruppen.
14314: KRAMER, U. & J.THEILER. - Der Schweizerische Bienenvater. Praktische Anleitung zur Bienenzucht.
43101: KRÄMER, WERNER & F.SCHUBERT. - Die Ausgrabungen in Manching 1955-1961. Einführung und Fundstellenübersicht.
193741: KRAMER, FRISO. BULLHORST, RAINIER & RUDOLPHINE EGGINK. - Friso Kramer. Industrieel ontwerper.
171132: KRAMER, O. - Freistehende kleine Wohnhäuser in Stadt und Land. Hrsg. v. Landesverin Sächs. Heimatschutz, Dresden.
271637: KRAMER, VOLKHARD. - Habicht und Sperber.
244852: KRAMER, SAMUEL N. - Sumerische literarische Texte aus Nippur. II: Hymnen, Klagelieder, Weisheitstexte und andere Literaturgattungen.
105878: KRAMER, E. & H.SCHNURRENBERGER. - Systematik, Verbreitung und Ökologie der libyschen Schlangen.
165437: KRAMER, SAMUEL N. - Sumerische literarische Texte aus Nippur.
274903: KRÄMER, AUGUSTIN. - Hawaii, Ostmikronesien und Samoa. Meine zweite Südseereise (1897-1899) zum Studium der Atolle und ihrer Bewohner.
236311: KRAMER, WOLFGANG, A.O. - Die Schiffe der Königslinie.
257218: KRAMER, WALTER. - Westertoren. Historie en herstel.
297573: KRAMER, CAROL. - Pottery in Rajasthan. Ethnoarchaeology in Two Indian Cities.
112678: KRAMER, FERDINAND. KATALOG 1982-1983. - Ferdinand Kramer Architektur und Design.
166918: KRÄMER, AUGUSTIN. - Ergebnisse der Südsee-Expedition 1908-1910. Palau 3.
255376: KRAMER, PIETER L. LUTHMANN, J.M. - Het interieur en exterieur van De Bijenkorf in Den Haag, ontworpen door P.L. Kramer.
3066: KRÄMER, AUGUSTIN & HANS DAMM. - Zentralkarolinen.
14789: KRAMERS, J.H. - Over de kunst van de Islam.
253866: KRAMERS, J. - Geographisch Woordenboek der geheele aarde.
140785: KRAMM, CHRISTIAAN & J.IMMERZEEL JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders. beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Uitgegeven door Mr.C.H.Immerzeel & C.Immerzeel.
56065: KRAMM, CHRISTIAAN. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders. beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd.
163429: KRAMM, HEINRICH. - Wittenberg und das Auslandsdeutschtum im Lichte älterer Hochschulschriften.
160764: KRAMM + STRIGL. DURTH, WERNER & K. HONOLD. - Kramm + Strigl. Buildings and Projects. / Bauten und Projekte.
144408: KRAMM, CHRISTIAAN & J.IMMERZEEL JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters.
247973: KRAMM, CHRISTIAAN. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders. beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd.
231070: KRAMM, CHRISTIAAN & J.IMMERZEEL JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters.
277899: KRAMMER, K. - Diatoms of Europe. Volume 1: The genus Pinnularia.
187467: KRAMP, P.L. - Hydromedusae from the discovery collections.
289419: KRAMRISCH, STELLA, J.H.COUSINS & R.VASUDEVA PODUVAL - The arts and crafts of Travancore.
76874: KRANCHER, OSKAR P. - Der Bau der Stigmen bei den Insekten. (Diss.)
285652: KRANZ, HORST. - Die Kölner Rheinmühlen. Untersuchungen zum Mühlenschrein zu den Eigentümern und zur Technik der Schiffsmühlen.
192107: KRANZ, PETER. - Jahreszeiten-Sarkophage. Entwicklung und Ikonographie des Motivs der vier Jahreszeiten auf kaiserzeitlichen Sarkophagen und Sarkophagdeckeln.
256988: KRANZLER, WILHELM. - Für Vaterland und Ehre. Wahrheitsgetreue Geschichte des grossen Krieges von 1914.
53243: KRÄNZLIN, FRITZ. - Beiträge zur Orchideenflora Südamerikas.
182266: KRÄNZLIN, FRITZ. - Orchidacearum Sibiriae Enumeratio.
127515: KRAPP, ERNST (HRSG). - ABC der Philatelie.
82419: KRASHENINNIKOV, STEPAN P. - Explorations of Kamchatka. North Pacific Scimitar. Report of a journey made to explore eastern Siberia in 1735-1741.
266786: KRASKOVSKA, LUDMILA. - Roman bronze vessels from Slovakia.
247082: KRASNIANSKY, V. A.O. - La culture du thé.
21332: KRÄSSEL, HANS. - Das neue Altersheim Sankt Joseph der Stadt München.
38802: KRÄTZIG, HEINRICH. - Untersuchungen zur Siedlungsbiologie waldbewohnender Höhlenbrüter.
242424: KRAUS, WERNER. - Verzeichnis der Großschmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) der Pfalz.
288123: KRAUS, FRITZ RUDOLF. - Briefe aus dem Istanbuler Museum.
122901: KRAUS, OTTO. - Ätiopische Diplopoden I: Monographie der Odontopygidae-Odontopyginae (Diplopoda, Spirostreptoidea).
26893: KRAUS, FRITZ RUDOLF. - Vom mesopotamischen Menschen der altbabylonischen Zeit und seiner Welt. Ein Reihe Vorlesungen.
157944: KRAUS, HANS P. [FESTSCHRIFT]. LEHMANN-HAUPT, H. (ED.). - Homage to a bookman. Essays on manuscripts, books and printing written for Hans P. Kraus on his 60th birthday Oct. 12, 1967.
9423: KRAUS, HENRY. - The living theatre of medieval art.
93351: KRAUS, FRANZ XAVER. - Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirks Wertheim. Kreis Mosbach I.
219546: KRAUS, DOROTHY & HENRI KRAUS. - Le monde caché des Miséricordes. Suivi du répertoire de 400 stalles d'église en France.
268147: KRAUS, HANS P. - Monumenta Codicum Manu Scriptorum. Am exhibition catalogue of Manuscripts of the 6th tot the 17th Centuries from the Libraries of the Monastries of St.Catherine, Mount Sinai, Monte Cassino, Lorch, Nonatola.
288125: KRAUS, FRITZ RUDOLF. - Briefe aus dem British Museum (CT 52).
26897: KRAUS, FRITZ RUDOLF. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
285570: KRAUS, FRANZ XAVER. - Die Miniaturen des Codex Egberti in der Stadtbibliothek zu Trier in unveränderlichem Lichtdruk.
239926: KRAUS, FRITZ RUDOLF. - Briefe aus kleineren westeuropäischen Sammlungen.
164652: KRAUS, FRITZ RUDOLF. - Texte zur babylonischen Physiognomatik.
295651: KRAUS, FRITZ RUDOLF. SCHMIDT, JAN. (ED.). - Dreizehn Jahre Istanbul (1937-1949). Der deutsche Assyriologe Fritz Rudolf Kraus und sein Briefwechsel im türkischen Exil. [COMPLETE SET].
262843: KRAUS, EBERHARD. - Historische Orgeln in der Oberpfalz.
181752: KRAUSE, GEORG FR. - Compendium der niedern Forstwissenschaften.
248946: KRAUSE, MARTIN (EDIT.). - Nubische Studien. Tagungsakten der 5. internationalen Konferenz der International Society for Nubian Studies. Heidelberg, 22.-25. September 1982.
120173: KRAUSE, F.E.A. - Ju-Tao-Fo. Die religiösen und philosophischen Systeme Ostasiens. [AND] Terminologie und Namenverzeichnis zu Religion und Philosophie Ostasiens. Beiheft zu Ju-Tao-Fo [...].
184788: KRAUSE, W. - Application of vegetation science to grassland husbandry.
3315: KRAUSE, FRITZ. - Die Pueblo-Indianer. Ein historisch-ethnografische Studie.
259846: KRAUSE, KATHARINA. - Die Maison de plaisance. Landhäuser in der Ile-de-France (1660-1730).
111874: KRAUSE, FRITZ. - Die Kultur der kalifornischen Indianer in ihrer Bedeutung für die Ethnologie und die nordamerikanische Völkerkunde. [1. Aufl.].
142135: KRAUSE, GÜNTHER. - Untersuchungen zu den ältesten Nekropolen am Eridanos in Athen.
213864: KRAUSE, GÜNTHER. - Vor- und Frühgeschichte des Unteren Niederrheins. Rudolf Stampfuss zum Gedächtnis.
237725: KRAUSE, JENS-UWE. - Kriminalgeschichte der Antike.
229120: KRAUSE, F. - Schleudervorruchtungen für Wurfwaffen.
277132: KRAUSE, AUREL. - Die Tlinkit-Indianer. Ergebnisse einer Reise nach der Nordwestküste von Amerika und der Beringstrasse ausgeführt im Auftrage der Bremer Geographischen Gesellschaft in den Jahren 1880-1881.
163161: KRAUSE, CLEMENS, A.O. - Tell El Hajj in Syrien. Erster [und] Zweiter vorläufiger Bericht. Grabungskampagne 1971/1972.
289840: KRAUSE, MARTIN. - Gnosis and Gnosticism. Papers read at the Seventh International Conference on Patristic Studies (Oxford 1975).
295429: KRAUSE, HENNING, A.O. - Representation theory - current trends and perspectives.
191723: KRAUSKOPF, INGRID. - Der thebanische Sagenkreis und andere griechische Sagen in der etruskischen Kunst.
188036: KRAUSKOPF, BERND & REINHARD VOGELBUSCH. - Das Bahnbetriebswerk Dillenburg. 3rd edition.
215664: KRAUSKOPF, INGRID. - Der thebanische Sagenkreis und andere griechische Sagen in der etruskischen Kunst.
251526: KRAUSKOPF, INGRID. - Heroen, Götter und Dämonen auf etruskischen Skarabäen. Unter Mitarbeit von Eva Diana Breitfeld-von Eickstedt, Brigitte Knittlmayer und Barbara Simon.
295288: KRAUSKOPFF, GISÈLE. - Maîtres et possédés. Les rites et l'ordre social chez les Tharu (Népal).
233143: KRAUSPE, RENATE. - Statuen und Statuetten.
236978: KRAUSS, FRIEDRICH S. - Haarschurgodschaft bei den Südslaven.
54516: KRAUSS, JOHANN ULRICH. REICHL, OTTO. - Die Illustrationen in vier geistlichen Büchern des Augsburger Kupferstechers Johann Ulrich Krauss.
221368: KRAUSS, WERNER & M.FONTIUS. - Französische Druck des 18. Jahrhunderts in den Biblotheken der Deutschen Demokratischen Republik.
62263: KRAUSS, FRIEDRICH S. - Japanisches Geschlechtsleben.
91843: KRAUSS, FRIEDRICH. - Der Athenatempel.
91849: KRAUSS, FRIEDRICH. - Das hellenitische Theater der römische Zuschauerbau.
252203: KRAUSS, GERHARD. - Biochemistry of Signal Transduction and Regulation. 2nd ed.
76871: KRAUSSE, A. - Ameisenkunde. Eine Einführung in die Systematik und Biologie der Ameisen.
96704: KRAUSSE, A. - Ameisenkunde. Eine Einführung in die Systematik und Biologie der Ameisen.
14391: KRAUSSE, ANTON. - Staatenbildende Insekten.
230111: KRÄUSSLICH, HORST. - Rinderzucht.
247868: KRAUTH, THEODOR & FRANZ S.MEYER. - Handboek voor steenhouwers, metselaars en bouwkundigen. De bouw- en kunstwerken van den steenhouwer. Geschiedkundig overzicht, constructie en decoratie. Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor Nederland bewerkt en vermeerderd door F. Lz. Berghuis.
285288: KRAUTH, THEODOR & FRANZ S.MEYER. - Handboek voor den Smid. Voor Nederland bewerkt door F.Lz.Berghuis.
249157: KRAUTH, THEODOR & FRANZ S.MEYER. - Handboek voor steenhouwers, metselaars en bouwkundigen. De bouw- en kunstwerken van den steenhouwer. Geschiedkundig overzicht, constructie en decoratie. Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor Nederland bewerkt en vermeerderd door F. Lz. Berghuis.
285670: KRAYENHOFF, C.R.T. - Verzameling van hydrografische en topografische Waarnemingen in Holland.
285526: KREBS, J.B. - Koch-Lehrbuch.
276715: KREBS, HANS. HOLMES, FREDERIC L. - Hans Krebs. Architect of Intermediary Metabolism 1933-1937. Vol. 2.
83049: KRECKE, F.W.C. - Het klimaat van Nederland.
71985: KREEB, MARTIN. - Untersuchungen zur figürlichen Ausstattung delischer Privathäuser.
220520: KREEK, MIEKE L.DE. - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwenkapittel te Maastricht.
293573: KREEKEL, WILLEM VAN. GRAAF, H.J.DE. - De reis van Z.M. De Vlieg. commandant Willem Krekel naar Brazilië 1807-1808.
60242: KREEMER, J. - Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden.
188472: KREEMERS, SONJA. PONTIGGIA, ELENA. - Sonja Kreemers.
293375: KREGTEN, FEDOR VAN. BAAS, HAN. - Fedor van Kregten. Zijn leven en werk.
62511: KREIDOLF, E. - Bergblumen. Zweite Folge.
265500: KREIDOLF, ERNST & N.VAN HICHTUM. - De Grasdwergjes.
273566: KREIKE, EMMANUEL. - Deforestation and Reforestation in Namibia. The Globel Consequences of Local Contradictions.
266783: KREILINGER, ULLA. - Römische Bronzeappliken. Historische Reliefs im Kleinformat.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/14