Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
245721: JONG, THEO DE. - Portret van Gouda. De oudste foto's van Gouda: 1867-1881.
283704: JONG, LOU DE. - Jodenvervolging in Nederland 1940-1945. Wat Loe de Jong schreef over de Sjoa in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel I & II.
233891: JONG, LOU DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945. Deel 1 - 14.
257766: JONGBLOED, KARIN. - Van wapenhandel tot wetenschapsbedrijf. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het Trippenhuis te Amsterdam.
250826: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2nd edition.
250026: JONGE, WILCO DE, A.O. (EDIT.). - Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument.
236121: JONGE, HELLA DE. ROOS DE JONGE, A.O. - Hella de Jonge - Werken. 50 jaar.
225594: JONGE, LEENDERT DE. - Plateelbakkerij Schoonhoven anno 1920. Sieraardewerk van v./h. Plateelbakkerij Schoonhoven.
217969: JONGE, J.C.DE. - Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
274810: JONGE, M.W.C.DE. - Mijn Ruiters. Ervaringen als commandant van het 4e Eskadron Pantserwagens, Huzaren van boreel, tijdens de Politionele Acties (1947-1949) in toenmalg Nederlands-Indië.
240193: JONGE, J.DE. - Neerlands bosschen en groene weiden. Deel 1.
247930: JONGE, J.K.J.DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-kolonial archief. I-XIII.
80022: JONGE, D.DE. - Tussen pen en potlood. Feestbundel met bijdragen over ontwerp en onderzoek van de gebouwde omgeving, samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Prof.Dr.Ir. de Jonge als hoogleraar in het sociologisch onderzoek van de architectuur.
139501: JONGE, J.A.DE. - Het Zeeuwse goud. Geschiedenis van de mossel- en oestercultuur.
150131: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e dr., verm. met de nagelaten aant. van den overleden schrijver, en uitg. onder toezigt van J.K.J. de Jonge.
214916: JONGE, J.C.DE. - Nederland en Venetië.
202752: JONGE, DICK DE, A.O. - Het Amsterdamse bos. Natuur dichtbij de stad.
119979: JONGE, J.DE. - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens en beschrijving van de meest voorkomende soorten. Deel 1. [2e druk]
192561: JONGE, NIENKE DE, A.O. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764.
94943: JONGE, L.J.A.DE. - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek.
26680: JONGE, C.H.DE. - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. Een ontwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800. Met een afzonderlijk hoofdstuk over de techniek door Ir.H.W.Mauser.
283286: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e dr., verm. met de nagelaten aant. van den overleden schrijver, en uitg. onder toezigt van J.K.J. de Jonge.
103066: JONGE, C.H.DE. - Een 17e eeuwse Hollandse tegelvloer in het kasteel Beauregard bij Blois.
84734: JONGE, C.H.DE. - Bijdrage tot de kennis van de Noord-Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw. Deel I: Het mannencostuum.
123668: JONGE, C.H.DE. - Delft ceramics.
96187: JONGE, C.H.DE. - Delfter Keramik.
10770: JONGE, C.H.DE. - Delfts aardewerk.
74156: JONGE, C.H.DE. - Nederlandse tegels. 1e druk.
142966: JONGE, HUBERTUS M.CH.DE - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura.
105069: JONGE, HUUB DE. - Handelaren en handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam om Madura.
261617: JONGE, J.A.DE. - Doorn. Parel van 't Sticht.
106493: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen.
120290: JONGE, R.DE. - Het Amsterdamse bos. Van cultuursteppe tot bospark. [Edit. by D. de Jonge].
161917: JONGE, JOHAN A. DE. SILLEVIS, JOHN, A.O. - Johan Antoni de Jonge 1864-1927.
262288: JONGE, J.DE. - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van honderd van de meest voorkomende soorten. [2 vols.]
214685: JONGE, KRISTA DE, A.O. (EDIT.). - Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw.
139523: JONGE, J.A.DE. - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee).
236519: JONGE, J.C.DE. - Over den oorsprong der Nederlandsche Vlag.
236062: JONGE VAN ELLEMEET, BONIFACIUS M. - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw,
56566: JONGE, C.H.DE. - Nederlandse tegels. 2e druk.
232091: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. 3e verm.druk.
251872: JONGE, SANDER DE. - Kerkarchitectuur na 2000. Het ontwikkelen van grensverleggende typologieën vanuit het samenspel tussen liturgie, architectuur en duurzame ontwikkeling.
142067: JONGE, NICO DE & TOOS VAN DIJK. - Vergeten eilanden. Kunst & cultuur van de Zuidoost-Molukken.
260922: JONGE, KRISTA DE A.O. - Le Chateau de Boussu.
113062: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2nd edition.
281831: JONGE, IDO DE. - Utrecht - mei 1945. Dagen van bevrijding.
268483: JONGE, J.C.DE. - Catalogue d'empreintes du Cabinet de Pierres gravées de sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.
119258: JONGEDIJK, J.W. - Ridderlijke orden in Nederland.
183790: JONGEJAN, FRANS. - Tick/host interactions and disease transmission with special reference to Cowdria Ruminantium (Rickettsiales). Teek/gastheer interactie en ziekte overdracht met nadruk op Cowdria ruminantium (Rickettsiales).
274438: JONGEJANS, CHARLES. [ZIMMERMAN, PIET (TEXT)]. - Amsterdammertjes.
202018: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
282826: JONGENEEL, J. - Proeve van Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerle, met taal -en geschiedkundige inleiding en bijlagen.
158830: JONGEPIER, JAN. - Het Van Hagerbeer / Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar.
208880: JONGEPIER, JAN. - Het orgel in de Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen.
226013: JONGEPIER, JAN; A.O. - Orgels in Noord-Holland. Historie, bouw en gebruik van Noordhollandse kerkorgels.
252680: JONGEREDEN, E.R.T. & J.TH.LEEUW. - De Agathakerk een levend monument.
231190: JONGERT, JAC. (INTROD.). - Advertisement posters by Dutch artists.
253261: JONGERT, JAC. - Garneeren en decoreeren.
168079: JONGERT, JACOB. CATALOGUS 1982. - Jac. Jongert 1883-1942. Graficus tussen kunst en reclame.
159624: JONGERT, JAC. (INTROD.). - Affiches van Nederlandse kunstenaars.
253259: JONGERT, J. & A.SCHOLTEN. - Marsepeinwerk.
117132: JONGH, EDDY DE. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
279376: JONGH OSBORNE, LILLY DE. - Guatemala Textiles.
246135: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Romeinse legerplaats aan de Rijnmond, (Valkenburg). [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246128: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Landing van Prins Willem III bij Brixham, 1688. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246126: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Ter Kruisvaart. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
242092: JONGH, E.DE (ESSAYS FOR). ECK, XANDER VAN; A.O. (EDIT.). - Ten essays for a friend: E. de Jong 65.
246133: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Op den dam, omstreeks 1665. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246134: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Op de reede van Bantam, 1598. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246123: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Karel V doet afstand van de regering. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245911: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Ludger predikt in de Groninger Gouwen 785. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245912: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De Noormannen voor Dorestad. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245916: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een stad in de Middeleeuwen. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246122: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Aan het hof van Karel den Groten. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246120: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een vergadering van de nationale synode te Dordrecht, 14 april 1619. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246119: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De slag bij Nieuwpoort. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
159776: JONGH, LUDOLF DE. FLEISCHER, ROLAND E. - Ludolf de Jongh (1616-1679). Painter of Rotterdam.
283161: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717. II (Gezicht op de tuin en de waterwerken). [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246139: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Tocht naar Chattam, 1667. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246140: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717. I (Gezicht op het huis en de rivier). [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246110: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw. [Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis.]
246109: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een zomermiddag met de muiderkring. [Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis.]
246132: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De romeinen in ons land. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
169300: JONGH, EDDY DE. - Dankzij de tiende muze. 33 Opstellen uit Kunstschrift.
263285: JONGH, G.J.DE. KLERK, LEN DE A.O. - G.J.de Jongh. Havenbouwer en Stadsontwikkelaar in Rotterdam.
247552: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Aan de Hollandse Waterlinie, 1672. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis).
258839: JONGH, S.E.DE, E.A. - Overzicht der Nederlandse Bramen.
245561: JONGH, PIET DE & PIET PULLES. - Landschap met karakter. Een tijdsbeeld van de Meierij.
245919: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd 1629. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245917: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Luther op den rijksdag te Worms, 1521. [Schoolplaten voorr de vaderlandsche geschiedenis.]
245915: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - In een Middeleeuwsch Klooster. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245914: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Floris V door de Edelen omgebracht. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis]
245908: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Voor honderd jaar. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245907: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis]
245906: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De Prins van Oranje aan het hoofd van de natiomale Militie bij Quatre-Bras. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245905: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245902: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245901: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Luther op den rijksdag te Worms, 1521. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.] 
281465: JONGKERS, G.H. - De Nieuwe Republiek 1884-1888.
85321: JONGKIND. HEFTING, VICTORINE. - Jongkind d'après sa correspondance.
124449: JONGKIND. HEFTING, VICTORINE. - J.B.Jongkind. Voorloper van het impressionisme.
244550: JONGKIND. SILLEVIS, JOHN, A.O. - Jongkind. Een Hollander in Frankrijk.
268665: JONGKIND. HEFTING, VICTORINE. - Jongkind. Sa vie, son oeuvre, son époque.
207226: JONGMANS, W. - Lycopodiales VI (pars ultima).
189876: JONGSMA, H. & A.LOOSJES. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Deel II.
232444: JONGSMA, H. & A.LOOSJES. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Deel III.
232442: JONGSMA, H. & A.LOOSJES. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Deel III.
188333: JONGSMA, H. & A.LOOSJES. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Deel II.
122878: JONGSTE, J.A.F.DE. - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
221707: JONK, NIC. - Nic Jonk. 1928-1994.
169175: JONK, NIC. SARNEEL, KO. - Nic Jonk. Sculpture.
252227: JONK, NIC. SARNEEL, KO. - Nic Jonk. Sculpture.
199762: JONKER, JOOST & KEETIE SLUYTERMAN. - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen.
160746: JONKER, L. - Wat is de oorsprong van onze vlag?
23401: JONKER, B. - Handmerken in Drenthe.
242966: JONKER, P. - Restricted lie algebras over a field of characteristic 2.
259791: JONKER, JOOST & KEETIE SLUYTERMAN. - At home on the world markets. Dutch international trading companies from 16th century until the present.
51420: JONKER, L. - Wat is de oorsprong van onze vlag?
123765: JONKER HZN, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
255756: JONKER, GERDIEN. - Topografie van de Herinnering. Doden, traditie en collectief geheugen in Mesopotamië.
163980: JONKER, FREDERIK P. - A monograph of the Burmanniaceae. (Diss.).
122831: JONKER, HENDRIK. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960.
201262: JONKER, J.C.G. - Rottineesch-Hollandsch woordenboek.
175799: JONKER, JAN. - Op zoek naar de bronnen van de Vecht.
269046: JONKER, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
253065: JONKER, MENNO A.O. - De Amsterdamse School. Verbeelde idealen.
61410: JONKERS, DICK A., R.A.KOLE & J.TAAPKEN. - Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders.
160830: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
252041: JONKHOUT-GEHLEN, GERDA. - Monumenten hersteld. Gerestaureerde monumenten met medewerking van de Stichtung Monumentenfonds Curaçao in de jaren 1994-1998. Deel I.
245634: JONKMAN, MAYKEN & EVA GEUDEKER. ED. - Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar.
253300: JÓNSDÓTTIR, SALVÖR. - Scandinavian Atlas of Historic Towns, No. 6: Iceland, Reykjavík.
51683: JONSELL, BENGT. - Studies in the North-Western European species of Rorippa s.str.
284429: JONSSON, LARS. - A Monograph of the genus Mircocoelia (Orchidaceae).
254077: JÓNSSON, FINNUR. - Brennu-Njálssaga (Njála).
38763: JONSSON, LARS. - Vogels in hun eigen omgeving. Alpen en Middellandse Zeegebied.
97600: JOODE, TON DE. - Dieren & mensen. Het dier en zijn baas door de eeuwen heen.
155775: JOODE, TON DE. - Landleven. Het boerenbestaan toen.
276138: JOOR, JOHAN & HEIKELINA VERRIJN STUART. - Bouwen aan Vrede: Honderd Jaar Werken aan Vrede door Recht. Het Vredespaleis 1913-2013.
282553: JOOR, JOHAN & F.HOEK. - Rekenschap. Het vermogensbeheer van de Joodse oorlogswezen.
276137: JOOR, JOHAN & HEIKELINA VERRIJN STUART. - Bouwen aan Vrede: Honderd Jaar Werken aan Vrede door Recht. Het Vredespaleis 1913-2013.
232615: JOOSEN, HENRY. - Receuil de Documents relatifs à l'historie de l' industrie drapière à Malines (des origines à 1384).
175382: JOOSSE, ELS N.G. A.O. - Insekten - Hexapoda. Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten.
224166: JOOSTEN, BEN. - Lexicon Sculptors from Zimbabwe. The first generation.
258708: JOOSTENS, PAUL. - Salopes. Le Quart d'heure de rage ou soleil sans chapeau.
266605: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Assen.
23173: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel I: 1412-1633.
32138: JOOSTING, J.G.C. - Ordelen van den etstoel van Drenthe. 1518-1604.
281028: JOOSTING, J.G.C. & S.MULLER. - Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen.
23261: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
174940: JOOSTING, J.G.C. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. III: De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling.
243215: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
175013: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van Kerspelen en Marken, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
241978: JOOSTING, J.G.C. - Het huis-archief van Batinge.
175011: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
23267: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
175012: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen.
23229: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
23243: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
23111: JOOSTING, J.G.C. - Catalogus van de boekerij-Mr.L.Oldenhuis Gratama, berustende in het rijksarchief in Drente, te Assen.
23236: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
23246: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
241507: JOOSTING, J.G.C. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen. Tweede afdeeling. De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander. Derde deel.
23252: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge.
141740: JORDAAN, ROY EDWARD. - Folk medicine in Madura (Indonesia).
19251: JORDAENS, JACOB. HULST, R.A.D'. - De Tekeningen van Jakob Jordaens. Bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe-eeuwse kunst in de zuidelijke Nederlanden.
259819: JORDAENS, JACOB. AUWERDA, JOOST VANDER, A.O. - Jordaens en de Antieken.
49152: JORDAENS, JACOB. HULST, ROGER-ADOLF D'. - Jordaens drawings.
216693: JORDAENS, JACOB. HULST, ROGER-ADOLF D'., A.O. - Jacob Jordaens.
162928: JORDAENS, JACOB. HULST, R.A.D'., A.O. - Jacob Jordaens (1593-1678).
276263: JORDAENS, JACOB. NELSON, KRISTI. - Jacob Jordaens. Design for Tapestry.
164085: JORDAN, DAVID S. - Record of the fishes obtaines by David Starr Jordan in Japan, 1922.
150055: JORDAN, DAVID S. - Record of the fishes obtaines in Japan in 1911.
45608: JORDAN, H.J. - Het leven der dieren in het water. 2e druk.
252865: JORDAN, RICK. - Parrot incubation procedures.
222148: JORDAN, DAVID STARR. - Peixes cretaceos do Ceará e Piauhy.
176899: JORDAN, WILLIAM B. - Spanish still life in the Golden Age 1600-1650.
188653: JORDAN, DEREK H. - Victorian China Fairings. the collectors' guide.
115315: JORDAN, HERMANN. - Die Binnenmollusken der nörlich gemässigten Länder von Europa und Asien und der arktischen Länder.
14093: JORDAN, R. - Kleine Bienenkunde. Das grundlegende Wissen für fortschrittlichen Imker.
235156: JORDAN, CHARLES E. HÄSELER, JENS. - Ein Wanderer zwischen den Welten. Charles Etienne Jordan (1700-1745).
80200: JORDAN, K.H.C. - Wasserläufer.
226557: JORDENS, JAN. CATALOGUE 2006. - Jan Jordens. Geen kunstenaar der voleinding, maar des wordens.
182898: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Chinese export porcelain. Chine de commande from the Royal Museums of Art and History in Brussels.
241971: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oriental Porcelain in the Netherlands. Four Museum Collections.
118444: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oosters porselein Delfts aardewerk. Wisselwerking.
97048: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oosterse keramiek uit Groninger kollekties.
244501: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - A selection from the collection of oriental ceramics. Een selectie uit de collectie Oosterse keramiek. Jan Menze van Diepen Stichting.
225943: JÖRG, CHRISTIAAN J.A., A.O. - Oosters porselein in Nederland. Vier museumcollecties. In samenwerking met Alessandra Borstlap, Jan van Campen en Titus M. Eliëns .
55746: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
282277: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oosters porselein Delfts aardewerk. Wisselwerking.
238445: JORGA, NICOLAE. - Geschichte des Osmanischen Reiches nach den Quellen dargestellt.
30902: JORGENSEN, HANS E. - Danmarks rovfugle - en statusoversigt.
81291: JORGENSEN, ERIK. - Hagebrogard - Vroue - Koldkur. Neolithische Gräberfelder aus Nordwest-Jütland.
127068: JORGENSEN, BENT. - Tiere als Erfinder.
181510: JORGENSON, JORGEN. PLOMLEY, N.J.B. - Jorgen Jorgenson and the Aborigines of Van Diemen's Land being a reconstruction of his lost book on their customs and habits, and on his role in the Roving Parties and the Black Line.
252496: JORION, PAUL. - L'argent mode d'emploi.
245431: JORIS, H. - Fabrique liégoise de Lampes de Sûreté.
245430: JORIS, H. - Fabrique Liégeoise de Lampes de Sûreté.
241580: JORIS, YVÒNNE G.J.M. (EDIT.). CATALOGUS 2009. - Private Passion. Artists' Jewelry of the 20th Century.
110417: JÖRISSEN, FRANZ. - Die deutsche Leder- und Lederwaren-Industrie. Die Hilfs- und Neben-Industriezweige derselben, sowei die einschlägigen Handelsgebiete in ihrer Entwicklung und heutigen Bedeutung.
200035: JORISSEN, THEOD. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 1791-1795.
151077: JORISSEN, THEOD. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 1791-1795.
246953: JORISSEN, A.P.G. E.A. - De Oude en de Nieuwe Kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Gedenkboek ter herinnering aan 16 en 23 Mei 1897.
233896: JORN, ASGER & PIERRE WEMAËRE. BACHELARD, GASTON & MICHÈLE BERNSTEIN. - Le Long Voyage.
178288: JORN, ASGER. ZWEITE, ARMIN. - Asger Jorn 1914-1973. Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen, Skulpturen.
186941: JORN, ASGER. DOTREMONT, CHRISTIAN. - Le Grand Rendez-vous Naturel. Dessins d'Asger Jorn.
263049: JORN, ASGER. CATALOGUE 2011. - Jorn International.
224199: PEREZ DE BARRADAS.JOSE. - Arqueologia Agustiniana.
21503: JOSEPH-RENAUD, J. - Traité d'Escrime Moderne.
190521: EDOUARD-JOSEPH. - Dictionnaire biographique des artistes comtemporains 1910-1930 & supplément.
165030: JOSEPH, K.J. A.O. - Oriental Brachymeria (Hymenoptera: Chalcididae).
127756: JOSEPH, HÉRIBAUD. - Les Musinées d'Auvergne.
238541: JOSEPH, ADRIAN M. - Chinese and Annamese ceramics found in the Philippines and Indonesia.
194645: JOSEPHSON, BONNIE. BRIL, MARTIN. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam. Met tekst van Martin Bril.
280282: JOSEPHSON, BONNIE. O'FLYNN, MICKI. - Amsterdam. Photographs by Bonnie Josephson.
234989: JOSEPHUS, FLAVIUS. MEIJER, F.J.A.M. & M.A.WES. - De Joodse Oorlog & Uit mijn leven. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M.Meijer en M.A.Wes. 2e druk.
239285: JOSEPHUS, FLAVIUS. MEIJER, F.J.A.M. & M.A.WES. - De oude geschiedenis van de joden. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A.Wes. DeeI - Boek 1-VII.
238500: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Des hoochberoemden Joodschen histori schrijvers boecken, te weten van den ouden Jodschen gheschiedenissen twintich, ende een van zijn eyghen leven. [...] Daer by ghevoecht zijn Egesippi vijf boecken oock handelende van de verstooringhe der stadt Jerusalem.
198074: JOSEPHUS, FLAVIUS. WEBER, WILHELM. - Josephus und Vespasian. Untersuchungen zu dem jüdischen Krieg des Flavius Josephus.
255435: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Alle de Werken van Flavius Josephus. Behelzende twintigh Boeken van de Joodsche Oudheden, het verhaal van zyn eigen leven, de historie van de oorlogen der Jooden tegen de Romeinen, de twee boeken tegen Apion en zijne beschrijvinghe van de marteldoodt der Machabeen [...].
213236: JOSEPHUS, FLAVIUS. MEIJER, F.J.A.M. & M.A.WES. - De oude geschiedenis van de joden. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A.Wes. Deel I-III.
273222: JOSHI, N.P. - Mathura sculptures. A Hand book to appreciate Sculptures in the Archaeological Muesum, Mathura.
193458: JOSHI, JAGAT PARI. - Excavations at Surkotada 1971-72 and exploration in Kutch.
29312: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE. - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia.
189714: JOSSELIN DE JONG, G.DE - Artis.
229056: JOSSELIN DE JONG, J.P.B.DE. - The Praecolumbian and Early Postcolumbian Aboriginal Population of Aruba, Curaçao and Bonaire.
175275: JOSSELYN, J. - New-Englands rarities. London 1672.
148753: JOST, LUDWIG. - Vorlesungen über Pflanzenphysiologie.
283298: JOUFFROY, JEAN. DESACHY, MATTHIEU & G.TOSCANO. - Le Goût de la Renaissance italienne. Les manuscrits enluminés de Jean Jouffrouw, cardinal d'Albi (1412-1473).
182275: JOUGUET, PIERRE. - Alexander the Great and the Hellenistic world. Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East.
258091: JOUHANDEAU, MARCEL. - Dagboeken.
226094: JOUIN, JEANNE. - Le Costume de la Femme israélite au Maroc: Le Costume Citadin & Le costume dans les Champagnes.
159238: JOUIN, BERNARD Y. - La mort et la tombe. L'abandon de la tombe. Les cérémonies, prières et sacrifices de la vie des autochtones du Darlac.
270167: JOULE, JAMES P. - Joint scientific papers. Vol. II.
40446: THE EMU. A QUARTERLY MAGAZINE TO POPULARISE THE STUDY AND PROTECTION OF NATIVE BIRDS AND TO RECORD RESULT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ORNITHOLOGY / JOUR - Vols 46 - 80 (1946-1980).
230082: JOURBERT, PIERRE. RIVIÈRE, FRANÇOIS. - Pierre Joubert. Chefs- d'oeuvre. Tome 2.
226869: JOURDA, PIERRE. - Conteurs Francais du XVIe siècle.
243667: JOURDAIN, M. - English decoration and furniture of the later XVIIIth Century (1760-1820). An account of its development and characteristic forms.
54374: JOURDAIN, M. & R.S.JENYNS. - Chinese export art in the eighteenth century.
245073: JOURDAIN, M. - English Decoration and Furniture of the early Renaissance (1500-1650). An account of its development and characteristic forms.
187396: JOURDAIN, H.F.N. - The Connaught Rangers. 2nd Battalion, formerly 94th Foot. Vol. II.
189295: JOURDAIN, H.F.N. - The Connaught Rangers. 2nd Battalion, formerly 94th Foot. Vol. III.
235302: JOURDAIN. BARRÉ-DESPOND, ARLETTE. - Jourdain. Frantz 1847-1935. Francis 1876-1958. Frantz-Philippe 1906.
250263: JOURDAIN, JOHN. FOSTER, WILLIAM (ED.). - The journal of John Jourdain, 1608-1617, describing his experiences in Arabia, India and the Malay Archipelago.
232401: JOURDAIN, JOHN. FOSTER, WILLIAM. - The journal of John Jourdain, 1608-1617, describing his experiences in Arabia, India and the Malay Archipelago.
274239: JOURDAN, CARL. SAMMLUNG. AUKTION KATALOG 1910. - Sammlung Carl Jourdan. Frankfurt a. M. Porzellan. Kunstgewerbe des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts.
246702: JOURNAL DE MENUISERIE SPÉCIALEMENT DESTINÉ AUX ARCHITECTES, AUX MENUISIERS ET AUX ENTREPRENEURS. - Anée 6, 1868.
165746: EUPHORBIA JOURNAL. - Vol. 1.
76760: ILLUSTRIERTES BRIEFMARKEN-JOURNAL. - Jrg.17.
157983: ILLUSTRIERTES BRIEFMARKEN-JOURNAL. - Jrg.18.
210070: JOURNAL OF JAPANESE STUDIES, THE - Vol. 1 (1975) - vol. 13 (1987).Vol. I, 1975 - vol. 13, 198.
99209: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 60 (1974).
99207: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 59 (1973).
99198: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 58 (1972).
186721: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 54, 1968 - vol. 79, 1993.
99190: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 57 (1971).
189499: DEUTSCHES WAFFEN JOURNAL. - 1972-1982.
209112: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. II.
209116: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. I.
209117: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. III.
209113: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. VI.
209118: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. VII.
246701: JOURNAL DE MENUISERIE SPÉCIALEMENT DESTINÉ AUX ARCHITECTES, AUX MENUISIERS ET AUX ENTREPRENEURS. - Anée 5, 1867.
199001: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 12/1.
199002: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 14/1.
198999: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 18/2.
199000: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 7/1.
178081: J.PAUL GETTY MUSEUM JOURNAL. - Vol. I-XII., 1974-1984.
178210: J.PAUL GETTY MUSEUM JOURNAL. - Vol. V, 1977.
189257: J.PAUL GETTY MUSEUM JOURNAL. - Vol. I-II, 1975.- Bernardo Ashmole Octogenario ede Museo Gettiano Benemerenti.
246700: JOURNAL DE MENUISERIE SPÉCIALEMENT DESTINÉ AUX ARCHITECTES, AUX MENUISIERS ET AUX ENTREPRENEURS. - Anée 7, 1869.
244115: EUPHORBIA JOURNAL. - Vol. I-IX, 1983-1994.
198573: SOUTH AFRICAN ORCHID JOURNAL. - Vol. 3 & 4, 1972-1973 - Vol. 28, 1996-1997.
170394: GARDEN. AN ILLUSTRATED WEEKLY JOURNAL. - Vol. LXIX & LXX, 1906 Midsummer & Christmas.
157982: ILLUSTRIERTES BRIEFMARKEN-JOURNAL. - Jrg.16.
169684: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 19.
183311: MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY. AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL. - Vol. I-8, 1988-1995.
193401: AQUATIC BOTANY. INTERNATION SCIENTIFIC JOURNAL. - Vol. 65, 1999. Frontiers in Seagrass Research.
252577: METROPOLITAN MUSEUM JOURNAL. - Vol 46, 2011.
252809: METROPOLITAN MUSEUM JOURNAL. - Vol 44, 2009..
195020: CAMBRIDGE ARCHAEOLOGICAL JOURNAL. - Vol. I, 1991 - Vol. 13, 2003.
124005: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen. (Diss.)
153786: JOUSTRA, ARENDO. - Homo-erotisch woordenboek.
5792: JOUSTRA, M. - Van Medan naar Padang en terug (reisindrukken en -ervaringen).
61283: JOUSTRA, M. - Overzicht der litteratuur betreffende Minangkabau.
212404: JOUVEAU-DUBREUIL, G. - Pallava antiquities.
199577: JOUVEAU-DUBREUIL, G. - Iconography of southern India.
193818: JOUVEAU-DUBREUIL, G. - Dravidian architecture.
261295: JOVANOVIC, MIROSLAV. - Srpski srednjevekovni novac. [Serbian Medieaval Money].
261730: JOVANOVIC, MIROSLAV. - Srpski srednjevekovni novac. [Serbian Medieaval Money].
156567: JOVINE, DINA B. - I periodici popolari del Risorgomento.
177502: JOWETT, TREVOR. - Tissue in Situ Hybridization. Methods in animal development.
262608: JOWETT, PHILIP. - The Armies of Warlord China 1911-1928.
244018: JOY, EDWARD. (INTROD.). - Pictorial Dictionary of British 19th Century furniture design.
258238: JOYCE, JAMES. POWER, ARTHUR. - Gesprekken met James Joyce.
281502: JOYCE, JAMES. GILBERT, STUART & RICHARD ELLMANN (EDS.) - Letters of James Joyce.
233758: JOYCE, JAMES. GOLD, M. & P.SICKER. (ED.) - Joyce Studies Annual 2008.
234082: JOYCE, JAMES. VANDENBERGH, JOHN. - Ulysses. / Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses.
264536: JOYCE, JAMES. POWER, ARTHUR. - Gesprekken met James Joyce.
97370: JOYCE, CHRISTOPHER. - Eartly goods. Medicine-hunting in the rainforest.
202690: JOYCE, JAMES. - The mime of Mick, Nick and the Maggies. A fragment from work in progress.
241989: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaald door Paul Claes & Mon Nys.
241633: JOYEUX, ANDRE. VANN, MICHAEL G. & J.MONTAGUE. - The Colonial Good Life. A commentary in Andre Joyeux's Vision of French Indochina.
284275: JOYNSON, VERNON. - The Tapestry of Delights. A Comprehensive Guide to British Music of the Beat, R&B, Psychedelic and Progressive Eras 1963-1976.
284274: JOYNSON, VERNON. - Fuzz, Acid and Flowers. A Comprehensive Guide to American Garage, Psychedelic and Hippie Rock (1964-1975).
225003: JUÁREZ BURGOS, ANTONIO A.O. - Patrimonio Arquitectónico Universitario. Centro Histórico.
212232: A.C.C. JUBILEUMBOEK. - Amsterdamsche Cricket Club 1921-1946. Jubileumboek uitg. t.g.v.h. 25-jarig bestaan.
215152: JUCKER, INES. - Skulpturen der Antiken-Sammlung Ennetweis.
34644: JUCKER, HANS. - Bronzehenkel und Bronzehydria in Pesaro.
205583: JUCKER, HANS. - Vom Verhältnis der Römer zur Bildenden Kunst der Griechen.
276664: JUCKER COLLECTION. KREIJGER, HUGO E. - Tibetan Painting. The Jucker Collection.
218154: JUCKER, HANS. - Das Bildnis im Blätterkelch. Geschichte und Bedeutung einer römischen Porträtform.
35676: JUDD, NEIL M. - Archeological observations north of the Rio Colorado.
201982: JUDD, NEIL M. - The excavation and repair of Betatakin.
227756: JUDD, DONALD. CATALOGUS 1987-1988. - Donald Judd.
276926: JUDE, RON. - Lick Creek Line.
148315: JUDGE, ARTHUR M. - The modern motor engineer. A practical work on the maintenacne, running, adjustment, and repair of automobiles of all types, and on the managment of garages. New and rev. ed. (4th impression).
148930: JUDGE, ARTHUR M. - The modern motor engineer. A practical work on the maintenacne, running, adjustment, and repair of automobiles of all types, and on the managment of garages. New and rev. ed.
260148: JUDIN, HILTON & I.VLADISLAVIC. (EDITED). - blank___ Architecture, apartheid and after.
195720: JUEL, H.O. - Cytologische Pilzstudien. II: Zur Kenntnis einiger Hemiasceen.
261269: JUFFERMANS, JAN. - Magisch Utrecht. Beeldende kunst in de Domstraat in de 20e eeuw. 3rd revised & enlarged edition.
260821: JUGAREANU, VETURIA. - Catalogul colectiei de Incunabule.
183070: JUHÁSZ, GEORGINE. - Die Sigillaten von Brigetio.
144365: JUILLARD-HARTMANN, G. - Iconographie des champginons superieurs.
219669: JUILLARD-HARTMANN, G. - Iconographie des champignons superieurs.
159229: JUILLERAT, BERNARD. - Les bases de l'organisation sociale chez les Moukt'lé (Nord-Cameroun), Structures Lignagères et mariage.
236321: JUJOL, JOSEP M. - Architekt Julol 1879-1949.
263448: JUJOL, JOS M. LIGTELIJN, VINCENT & R.SAARISTE. - Joseph M.Julol.
156710: JUKEMA, JOOP A.O. - Goudplevieren en wilsterflappers. Eeuwenoude fascinatie voor trekvogels.
265641: JULIAN. BROWNING, ROBERT. - The Emperor Julian.
244773: JULIANO, ANNETTE L. - Bronze, Clay and Stone. Chinese Art in the C.C.Wang Family Collection.
219519: JÜLICH, THEO. - Die mittelalterlichen Elfenbeinarbeiten des Hessischen Landesmuseums Darmstadt.
262891: JÜLICH, SUSANNE. - Die frühmittelalterliche Saline von Soest im europäischen Kontext.
276911: JULIENNE, JEAN DE. DACIER, ÉMILE & A.VUAFLART. - Jean de Jullienne et les Graveurs de Watteau au XVIIe Siècle. Part III: Catalogue.
67913: JULL, M.A. - The races of domestic fowl.
250509: JULLIAN, CAMILLE. - Histoire de la Gaule.
34272: JULLIAN, RENÉ. - La sculpture du moyen-age et de la renaissance. Catalogue du Musée de Lyon III.
165018: JULLIAN, PHILIPPE. - The Orientalists. European painters of eastern scenes.
61210: JULLIAN, RENÉ. - l'Éveil de la sculpture Italienne. La sculpture omane dans L'Italie du Nord.R
221240: JÜLLIG, HANS. - Sechzehn grüne Jahre. Ein Knabenbildnis aus besseren Tagen. 1st edit.
176618: JULLY, J.J. - Archaic pottery.
208219: JULSEN, FRANK W & A.M.BENDERS. - A postal history of Curacao and the other Netherlands Antilles.
265650: JUMELET, S.A. - Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984.
239430: MENG JUN. - Illustrated Dictionary of Chinese Mascots and Good-Luck Symbols.
282640: JUNG, INHA & C.MANIAQUE-BENTON. - Point-Counterpoint. Trajectories of ten Korean Architects.
181036: JUNG, C.G. - Aufsätze zur Zeitgeschichte. 1st edition.
112455: JUNG, C.G. - Die Beziehungen zwischen dem ich und dem Unbewussten.
95997: JUNG, C.G. - Die Psychologie der Uebertragung. Erläutert anhand einer alchemistischen Bilderserie für Aerzte und praktische Psychologen. 1.Aufl.
100935: JUNG, C.G. - Psychologie und Religion. Die Terry Lectures 1937 gehalten an der Yale University.ie.heorie und Methode der analytischen Psychologie.
1114: JUNG, C.G. - Psychologische Betrachtungen. Einse Auslese aus den Schriften. Zusammengestellt und herausg. von Dr.J.Jacobi.
91159: JUNG, C.G. - Wirklichkeit der Seele. Anwendungen und Fortschritte der neueren Psychologie. 1st edition.
195242: JUNG, C.G. - Briefe I (1906-) - Briefe III (-1961). 2/3.Aufl.
91144: JUNG, C.G. - Aufsätze zur Zeitgeschichte. 1st edition.
246292: JUNG, C.G. - Das symbolische Leben. Verschiedene Schriften.
100934: JUNG, C.G. - Die Psychologie der Uebertragung. Erläutert anhand einer alchemistischen Bilderserie für Aerzte und praktische Psychologen. 1.Aufl.
195239: JUNG, C.G. - Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion.
114534: JUNG, JOCHEN. - Märchen Sagen und Abenteuergeschichten auf alten Bilderbogen neu erzählt von autoren unserer Zeit.
27017: JUNG, WILHELM. - Die Klosterkirche zu Zinna im Mittelalter. Ein Beitrag zur Baugeschichte der Zisterzienser.
220619: JUNG, C.G. & K.KERÉNYI. - Einführung in das Wesen der Mythologie.
195232: JUNG, C.G. - Mysterium Coniunctionis. Untersuchungen über die Trennung und Zusammensetzung der seelischen Gegensätze in der Alchemie. Unter Mitarbeit von Marie-Louise von Franz. 2.Aufl.
246493: JUNG, C.G. - Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft.
246492: JUNG, C.G. - Symbole der Wandlung. Analyse des Vorspiels zu einer Schizophrenie.
181037: JUNG, C.G. - Über die Psychologie des Unbewussten.
256499: JUNG, C.G. - Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch. Mit einem europäischen Kommentar von C G. Jung. Text und Erläuterungen von R. Wilhelm. [5. und 6. Tsd.].
246556: JUNG, C.G. - Psychologie und Alchemie.
230948: JUNG, C.G. - Métamorphoses et symboles de La Libido.
246558: JUNG, C.G. - Kinderträume.
246559: JUNG, C.G. - Die Dynamik des Unbewussten.
35123: JUNGBLUTH, JÜRGEN H., A.O. - Die Molluskenfauna des Vogelsberges unter besonderer Berücksichtigung beographischer Aspekte Jürgen H. Jungbluth. / Die Wassermollusken des Enzugsgebietes der Nahe von K.H.Dannapel, [u.a.].
193905: JUNGBLUTH, JÜRGEN H. - Der Tiergeographische Beitrag zur ökologischen Landschaftsforschung. (Malakozoologische Beispiele zur Naturräumlichen Gliederung)
198160: JUNGE, HENRIKE. - Wohlfeile Kunst. Die Verbreitung von Künstlergraphik seit 1870 und die Griffelkunst-Vereinigung Hamburg-Langenhorn.
47026: JUNGE, G.C.A. & G.F.MEES. - The avifauna of Trinidad and Tobago.
263725: JÜNGELING, DIETER & A.HAGMANN. - Buildings Dieter Jüngling and Andreas Hagmann.
156076: JÜNGER, ALEXANDER. - Kleidung und Umwelt in Afrika. Eine anthropogeographische Studie, zugleich ein Beitrag zur Frage nach den Grundprinzipien der Tracht.
267514: JÜNGER, ALEXANDER. - Kleidung und Umwelt in Afrika. Eine anthropogeographische Studie, zugleich ein Beitrag zur Frage nach den Grundprinzipien der Tracht.
155444: JUNGERSEN, HECTOR F.E. - Ichthyotomical contributions. II: The structure of the Aulostomidae, Syngnathidae and Solenostomidae.
93267: JUNGFER, WOLFGANG. - Die einheimischen Kröten.
242413: JUNGHANNS, HERBERT - Der Piano- und Flügelbau. 4. verb. Aufl.
31139: JUNGHUHN, FRANZ W. NIEUWENHUYS, R. & F.JAQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
57519: JUNGHUHN, FRANZ W. NIEUWENHUYS, R. & F.JAQUET. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften.
221546: JUNGHUHN, FRANZ W. - Terugreis van Java naar Europa.
243789: JUNGMAN, M.E.M. & J.B.VOORBIJ. - Repertorium van teksten in het handschrift - Van Hulthem (hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-623).
57151: JUNGMANN, M.J.B. CATALOGUE 1922. - Schilderswerk van M.J.B.Jungmann.
228823: JUNGNICKEL, LUDWIG HEINRICH. - Italienisches Skizzenbuch.
184842: JUNIPER, BARRIE & R.SOUTHWOOD. - Insects and the plant surface.
252197: JUNIUS, FRANCISCUS. - De Pictura Veterum libre tres, Tot in locis emendati, & tam multis accessionibus aucti, ut plane novi possint videri: accedit Catalogus.
235805: JUNIUS, FRANCISCUS. - The painting of the ancients, in three books. Declaring by historicall Observations and Examples, .....
221103: JUNK, W. - Coleopterorum Catalogus. Pars 27: Pselapjidae von A.Raffray. - Pars. 70 Scydmaenidae v. E.Csiki.- Pars 60: Silphidae: Subfam. Bathysciinae v. R.Jeannel & M.H.Hatch - Silphidae II.
279963: JUNKELMANN, MARCUS. - Die Legionen des Augustus. Der römische Soldat im archäologischen Experiment.
237640: JUNKELMANN, MARCUS. - Die Reiter Roms.
92067: JUNKER, HERMANN. - Gîza III: Die Mastabas der vorgeschrittenen V.Dynastie auf dem Westfriedhof.
247079: JUNKER, T. & E.ENGELS. - Die Entstehung der Syntetischen Theorie. Beiträge zur Geschichte der Evolutionsbiologie in Deutschland 1930-1950.
282579: JUNKER, ALMUT & E.STILLE. - Zur Geschichte der Unterwäsche 1700-1960.
65728: JUNKER, HERMANN & E.WINTER. - Das Geburtshaus des Tempels der Isis in Philä.
91106: JUNKER, HERMANN. - Gîza XII: Schlussband mit Zusammenfassungen und Gesamt-Verzeichnissen von Band I-XII.
90315: JUNKER, HERMANN. - Gîza X: Der Friedhof südlich der Cheopspyramide, Westteil.
60482: JUNKER, HERMANN. - Der grosse Pylon des Tempels der Isis in Philä.
244823: JUNKER, HERMANN. - Grammatik der Denderatexte.
86761: JUNKER, HERMANN. - Bericht über die Grabungen der Akademie der Wissenschaften in Wien auf den Friedhöfen von El-Kubanieh-Süd. Winter 1910-1911.
86667: JUNKER, HERMANN. - Toschke. Bericht über die Grabungen der Akademie der Wissenschaften in Wien auf dem Friedhof von Toschke (Nubien) im Winter 1911/12. Mit Beiträgen von H.O. Antonius und G. Gruber-Menninger.
143128: JUNKER, HERMANN. - Toschke. Bericht über die Grabungen der Akademie der Wissenschaften in Wien auf dem Friedhof von Toschke (Nubien) im Winter 1911/12. Mit Beiträgen von H.O. Antonius und G. Gruber-Menninger.
81033: JUNKER, HERMANN. - Gîza II: Die Mastabas der beginnenden V.Dynastie auf dem Westfriedhof.
15916: JUNKER, A. & L.JUNKER. - Moderner Tortenschmuck. Anleitung und Vorlagen zum Verzieren feiner Torten für den Laden und für Geschenkzwecke zu allen festlichen Gelegenheiten.
102110: JUNKER, HERMANN. - Bericht über die Grabungen der Akademie der Wissenschaften in Wien auf den Friedhöfen von El-Kubanieh-Nord. Winter 1910-1911.
92049: JUNKER, HERMANN. - Gîza VI: Mastabas des Nefer, Kedfi, Kahjef und die westlich anschliessenden Grabanlagen.
141428: JUNKER, HERMANN. - Gîza IX: Das Mittelfeld des Westfriedhofs.
276045: JUNKER, HERMANN. - Gîza III: Die Mastabas der vorgeschrittenen V.Dynastie auf dem Westfriedhof.
35493: JUNOD, HENRI A. - The life of a South African tribe.
20578: JUNOD, HENRI-P. - The Vachopi of Portugese East Africa.
279296: JUNQUERA DE VEGA, PAULINA. A.O. - Catalogo de Tapices del Patrimonio Nacional. I-II.
234800: JUNQUERA DE VEGA, PAULINA. A.O. - Catalogo de Tapices del Patrimonio Nacional. I-III.
223199: JUNYENT, EDUARDO. - Catalogne Romane 1. [1st ed.].
246720: JUNYENT, EDUARDO. - Catalogne Romane 1. 2nd ed.
224888: JUNYENT, EDUARDO. - Catalogne Romane. [SET].
171981: JUPAN, LUDWIG. GORISSEN, FRIEDRICH. - Ludwig Jupan von Marburg.
161911: JURGENS, A.A. - The handstruck letter stamps of the Cape of Good Hope from 1792 to 1853 and the postmarks from 1853 to 1910.
281517: JURGENS, SUZAN, A.O. (EDS). - Hooibergen in Nederland. Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument.
205189: JÜRGENS, HANS PETER. SCHOLL, LARS U. - Der Marinemaler Hans Peter Jürgens.
252995: JURGENS. JURGENS, M.A.J. & F.J.M.VAN DE VEN. - Jurgens. Generaties in beweging. 350 jaren Kooplieden en Fabrikanten.
52426: JURGENS, A.H.M. - Natuur en jacht.
243785: JÜRGENS-KIRCHHOFF, ANNEGRET. - Schreckenbilder. Krieg und Kunst im 20. Jahrhundert.
270705: JÜRGENSEN, CHR. - Kochlehrbuch und praktisches Kochbuch für Ärzte, Hygieniker, Hausfrauen, Kochschulen.
126741: JÜRGENSOHN, ARVED. - Weltporto-Reform. Das nahende Welt-Pennyposto in neuer Beleuchtung.
219366: JUROT, ROMAIN. - Catalogue des manuscrits médiévaus de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.
80371: SOBOTKA & JUSCHKUS. - Bauten Projekte III. Sobotka - Juschkus. Mit einem Vorwort von Prof.F.H.Sobotka.
202389: JUSSOW, H.CHR. KATALOG 1999. - Heinrich Christoph Jussow (1754-1825).
127310: JUSSOW, H.CHR. KATALOG 1959. - Heinrich Christoph Jussow (1754-1825).
156431: JUST, JEAN. - Taxonomy, biology, and Evolution of the circumarctic Genus Acanthonotozoma (Amphipoda), with notes on Panoploepsis.
276892: JUST. SAMMLUNG. FISCHER, JÜRGEN. - Zwischengoldgläser der Sammlung Just.
271233: JUST, JAMES THE. CHILTON, BRUCE & C.A.EVANS. - James the Just & Christian Origins.
229800: JUSTINIANUS I [OR JUSTINIAN]. WAL, N.VAN DER & B.H.STOLTE. (ED.). - Collectio Tripartita. Justinian on religious and ecclesiastical affairs.
273391: JUSTINUS. BOERMA, R.N.H. - Jusinus' boeken over de Diadoche. Een historisch commentaar. Boek 13-15 cap. 2, met een inleiding op de bronnen voor de periode 323-302 v.C. (Diss).
276196: JUSTROW, KARL. - Die Dicke Berta und der Krieg. 1.Aufl.
252488: JUTGLAR, FRANCESC. - Aves de la Península Ibérica. La guía ilustrada de referencia para los amantes de la ornitologia.
253291: JUTIKKALA, EINO. - Scandinavian Atlas of Historic Towns, No. 2: Finland, Borga-Porvoo.
63304: JÜTTEMANN, H. - Phonographen und Grammophone.
45793: JÜTTEMANN, HERBERT. - Die Schwarzwalduhr.
138583: JÜTTEMANN, HERBERT. - Die Schwarzwalduhr. 2. stark erw. Aufl.
259498: JUVARRA, FILIPPO. BOSCARINO, SALVATORE. - Juvarra architetto.
259230: JUVARRA, FILIPPO. GRISERI, ANDREINA & G.ROMANO. - Filippo Juvarra a Torino. Nuovi progetti per la città.
259288: JUVARRA, FILIPPO. KARN, GEORG P. - Die Projekte Filippo Juvarras für den Duomo Nuovo in Turin.
160496: JUVARRA, FILIPPO. GRISERI, A. A.O. - Filippo Juvarra. Drawings from the Roman period. 1704-1714. Part II.
259560: JUVARRA, FILIPPO. MANDRACCI, VERA COMOLI & A.GRISERI. - Filippo Juvarra. Architetto delle capitali da Torino a Madrid 1714-1736.
259011: JUVARRA, FILIPPO. CARBONERI, NINO. - La Reale Chiesa di Superga di Filippo Juvarra 1715-1735.
53219: JUVARRA, FILIPPO. VIALE FERRERO, M. - Filippo Juvarra scenografo e architetto teatrale.
27071: JUVARRA, FILIPPO. TELLUCCINI, AUGUSTO. - l'Arte dell'architecto Filippo Juvara in Piermonte.
259614: JUVARRA, FILIPPO. ATTI. - Studi Juvarriani. Atti del Convegno dell'Accademia delle Scienze. Torino, 1979.
259387: JUVARRA, FILIPPO. GRISERI, ANGELA. - Libro di più pensieri d'architettura di Filippo Juvarra.
27076: JUVARRA, FILIPPO. VECHI DI VAL CISMON, C.M.DE. - Filippo Juvarra. Vol.1.
259364: JUVARRA, FILIPPO. SEVERO, DONATO. - Filippo Juvarra.
259666: JUVARRA, FILIPPO. GRITELLA, GIANFRANCO. - Stupinigi dal progetto du Juvarra alla premesse neoclassiche.
259314: JUVARRA, FILIPPO. DARDANELLO, GIUSEPPE. - Palazzo Madama. Lo Scalone di Fillipo Juvarra Rilievo e Ricera Storica.
259505: JUVARRA, FILIPPO. CORREA, ANTONIO BONET, A.O. - Filippo Juvarra et l'architettura europae.
280526: JUVENALIS. HANE-SCHELTEMA, M.D'. - De Satiren.
229122: JUYNBOLL, H.H. - Proeven van Balineesche teekenkunst.
228465: JUYNBOLL, H.H. - Proeven van Balinneesche teekenkunst.
15701: JUYNBOLL, WILLEM RUDOLF. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en de achtiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur. (Diss.)
155394: JUYNBOLL, H.H. - Wajang Kelitik oder Kerutjil.
212770: JUYNBOLL, H.H. - Javaansche Oudheden.
27528: JUYNBOLL, H.H. - Java. Tweede gedeelte.
27502: JUYNBOLL, H.H. - Java.
27510: JUYNBOLL, H.H. - Java. Eerste gedeelte.
138400: JUYNBOLL, H.H. - Java. Erster Teil.
35122: JUYNBOLL, H.H. - Bali und Lombok.
27543: JUYNBOLL, H.H. - Celebes. II: Zuid-Celebes (slot), Zuidoost- en Oost-Celebes en Midden-Celebes (eerste deel).
16901: JUYNBOLL, H.H. - Celebes. I: Zuid-Celebes. Eerste gedeelte.
8110: JUYNBOLL, H.H. - Celebes. III: Midden-Celebes (slot) en Noord-Celebes, Sangir- en Talaut-eilanden.
168441: JUYNBOLL, H.H. - Bali en Lombok.
27516: JUYNBOLL, H.H. - Java. Vierter Teil. Anhang. Baduj und Tenggeresen. Madura und umliegende Inseln (Bawean und Kangean).
27547: JUYNBOLL, H.H. - Celebes. III: Mittel-Celebes (Schluss) und Nord-Celebes, Sangir- und Talaut-Inseln.
222524: JUYNBOLL, H.H. - Java. 2. Teil.
243563: JUYNBOLL, H.H. - Katalog des Ethnographischen Reichmuseums Band I & II. Borneo.
155397: JUYNBULL - Das javanische Maskenspiel (topeng).
260950: KAAGMAN, HUGO. DEKEUKELEIRE, J.D. - Hugo Kaagman.
153606: KAAL, G.TH.F. - Geslachtsbepaling bij vogels.
249796: KAAL, RON. - Respectabel Populisme Kunsthal Rotterdam.
281869: KAAL, JAAP. COUL, PAUL OP DE. A.O. - Jaap Kaal (1893 - 1960). Een schilder in dialoog met de traditie.
174778: KAARET, PEET. - Wasservegetation der Seen Orlången und Trehöringen.
278578: KAARSBERG, HANS S. - Nordens sidste Nomade.
184710: KAAS, HANS. - Van Snellopers en Sprinters. Een eeuw spoorwegervaringen. 1st edition.
213265: KAAS, J.G. - Hoogland in oude ansichten, waarin afbeeldingen van Hooglanderveen en Zevenhuizen. 2e druk.
35025: KAAS, P. & A.N.CH.TEN BROEK. - Nederlandse zeemollusken.
243264: KAAS, HANS. - Houten wagens - IJzeren mannen. Herinneringen aan het spoor in vroeger tijden.
273844: KAAS, HANS. - Meester. Herinneringen van een NS-machinist, 1920-1960.
281212: KABAKOV, ILYA. STOOSS, TONI. (ED.). - Ilya Kabakov. Installations 1983-2000. Catalogue raisonné.
239617: KABAKOV, ILYA & E.KABAKOV. - Die Utopische Stadt und andere Projekte. / The Utopian City and Other Projects.
202251: KABAKOV, ILYA. MINOT, DORINE (ED.). - Grand archive. / Het grote archief. / Bol'soj archiv.
258100: KABEL, JAN J.C. A.O. - Intellectual Property and Information Law. Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram.
249221: KABISCH, ERNST. - Lüttich. Deutschlands Schicksalschritt in den Weltkrieg.
229074: KABOS, W.J. - Wespen. Deel 2.
189817: KABOS, W.J. - Tweevleugelige insekten - Diptera. De Nederlandse vliegen - Muscidae. 2e verm. druk.
96636: KABOS, W.J. - Het leven van de insecten.
95273: KABOS, W.J. - Tweevleugelige insekten - Diptera. De Nederlandse mineervliegjes Agromyzidae.
95229: KABOS, W.J. - Tweevleugelige insekten - Diptera VI: De nederlandse dazen (tabanidae) en horzels (oestridae).
70682: KABOS, W.J. - Tweevleugelige insekten - Diptera. Nederlandse parasiet- en bromvliegen (Tachinidae)
189366: KABOS, W.J. & B.V.AARTSEN. - Nederlandse Boorvliegen - (Tephritidae) en Prachtvliegen (Otitidae).
223824: KABUS-JAHN, RENATE. - Die Grimanische Figurengruppe in Venedig.
178793: KABUS-JAHN, RENATE. - Studien zu Frauenfiguren des vierten Jahrhunderts von Christus.
268731: KACZMAREK, LAURENT. - La Responsabilité pour fait normal. Étude critique sur son orginalité en matière civile extracontractuelle.
195944: KÁDÁR, ZOLTÁN. - Die kleinasiatisch-syrischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn.
243784: KADELBACH, STEFAN. A.O. - Die Freiheit der Religion im europäischen Verfassungsrecht.
283678: KADEN, WOLDEMAR & HERMANN NESTEL. - Die Riviera. Wanderziele und Winterasyle der ligurischen Küste von Nizza bis Spezia.
244904: KADER, INGEBORG. - Propylon und Bogentor. Untersuchungen zum Tetrapylon von Latakia und anderen frühkaiserzeitlichen Bogenmonumenten im Nahen Osten.
190760: KADETT, F.D. - Ett Hundraars-Minne Kongl. Krigsskolan a Carlsberg.
258070: KADI, GALILA EL & A.BONNAMY. - La Cité des Morts. Le Caire.
143479: KADLEC, KAREL - Introduction à l' étude comparative de l' histoire du droit public des peuples slaves.
156502: KADLER, ALFRED. - Sprichwörter und Sentenzen der altfranzösischen Artus- und Abenteuerromane.
170262: KADOBAGA, KAZUO. - Kazuo Kadonaga.
249231: KADONAGA, KAZUO. CATALOGUE 1979. - Kazuo Kadonaga.
261019: KADOSCH, VELIZAR M. - Fürstentum Serbien. Postgeschichte und Briefmarken 1830-1882.
173500: KAELBE, BRIGITTE. - Untersuchungen zur grossfigurigen Plastik des Samsonmeisters.
259955: KAEMMERER, WALTER. - Urkundenbuch der Stadt Düren 748-1500.
220833: KAEMMERER, LUDWIG. - Die Landschaft in der deutschen Kunst bis zum Tode Albrecht Dürers.
243713: KAEMPFER, ENGELBERT. HABERLAND, DETLEF. (ED.). - Engelbert Kaempfer. Werk und Wirkung. Vorträge der Syposien in Lemgo (19.-22. 9. 1990) und in Tokyo (15.-18. 12. 1990).
163321: KAEMPFER, ENGELBERT. - Phoenix Persicus - Die Geschichte der Dattelpalme.
176416: KAEMPFER, ENGELBERT. - De beschryving van Japan [...], en van hunnen koophandel met de Nederlanders en de Chineesen : benevens eene beschryving van het koningryk Siam. In 't Hoogduytsch beschreven.
20878: KAENEL, G. - Céramiques gallo-Romaines décorées. Production locale des 2e et 3e siècles.
241023: KAEPPLER, ADRIENNE L. (EDITED). - Cook voyage Artifacts in Leningrad, Berne, and Florence Museums.
283838: KAEPPLER, ADRIENNE. - Hawaiian Featherwork. Catalogue Raisonné of pre-1900 Feathered-God-Images, Cloaks, Capes, Helmets.
217960: KAERSENHOUT, PATRICIA. LEEUWEN, EVA VAN. - Invisible men. Work on paper by Patricia Kaersenhout.
254625: KAFFANKE, HUBERTUS & A.FRANKE. - Zollern-Germania. Die Entwicklung von vier Zechen im Dortmunder Westen zur Zentralschachtanlage 1850-1971.
212988: KAFKA, FRANZ. - Die Verwandlung.
247578: KAFKA, FRANZ & MAX BROD. - Een vriendschap in Brieven. Vertaald door Willem van Doorn.
284023: KAFKA, FRANZ & MAX BROD. - Een vriendschap in Brieven. Vertaald door Willem van Doorn.
161758: KAFKA, FRANZ. - Der Prozess.
280167: KAGAN, B. - III. Internationales Schachturnier in Karlsbad vom 28. April bis 20. Mai 1923.
85108: KAGAN, BERNHARD. - Schachmeisterpartieen des Jahres 1914. Band 1.
275770: KAGAN, B. - Erstes internationales Schachmeister-Turnier im Haag vom 25. Oktober bis 5. November 1921.
280172: KAGAN, BERNHARD. - Kongressbuch des Internationalen Schach-Turniers zu Marienbad 1925.
279812: KAGAN, B. - III. Internationales Schachturnier in Karlsbad vom 28. April bis 20. Mai 1923.
249016: KAGEL, MAURICIO. KLÜPPELHOLZ, WERNER & LOTHAR PROX. - Mauricio Kagel. Das filmische Werk I 1965-1985.
153116: KAGEYAMA, HARUKI. - The arts of Shinto.
156298: KAGWA, APOLO. - The customs of the Baganda.
284027: KAH, DANIELA. - Die wahrhaft königliche Stadt. Das Reich in den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg und Lübeck im Späten Mittelalter.
108859: KAHANE, MARTINE & THIERRY BEAUVERT. - l'Opéra de Paris Palais Garnier.
206912: SURREALISTISCHE KAHIERS. - No. 3 (nov. 1971). Projecten, Automatische teksten, Gedichten.
223822: KAHIL, LILLY & CHR. AUGÉ. - Mythologie Gréco-Romaine. Mythologies Périphériques. Études d'Iconographie.
271012: KAHLE, PAUL. - Zur Geschichte des mittelalterlichen Alexandria. I: Die ersten Jahrhunderte islamischer Herrschaft, der Mauerbau.
61212: KAHLE, HERTHA. - Studien zur mittelrheinischen Plastik des 16.Jahrhundert.
88114: KAHLENBERG, MARY H. - Textile traditions of Indonesia.
37055: KÄHLER, HEINZ. - Zwei Sockel eines Triumphbogens im Boboligarten zu Florenz.
142006: KÄHLER, HEINZ. - Die Villa des Maxentius bei Piazza Armerina.
151244: KÄHLER, HEINZ. - Der grosse Fries von Pergamon. Untersuchungen zur Kunstgeschichte und Geschichte Pergamons.
10611: KAHLER, FRANZ. - Die Natur Kärntens. Band 2.
142282: KÄHLER, HEINZ. - Die Stiftermosaiken in der konstantinischen Svedkirche von Aqvileia.
20393: KÄHLER, HEINZ. - Das Fuenfsaeulendenkmal fuer die Tetrarchen auf dem Forum Romanum.
91832: KÄHLER, HEINZ. - Die Gebälke des Konstantinbogens.
34291: KÄHLER, HEINZ. - Das griechische Metopenbild.
159839: KÄHLER, HEINZ. - Rom und seine Welt. Bilder zur Geschichte und Kultur.
141529: KÄHLER, HEINZ. - Die spätantiken Bauten unter dem Dom von Aquileia und ihre Stellung innerhalb der Geschichte des frühchristlichen Kirchenbaues.
268057: KÄHLER, HEINZ. - Hagia Sophia. With a chapter on the mosaics by C.Mango.
267456: KÄHLER, HEINZ. - Seethiasos und Census. Die Reliefs aus dem Palazzo Santa Croce in Rom.
19890: KAHLO, GERHARD. - Die Naturkenntnis der Indonesier im Spiegel ihrer Sprache.
271951: KAHN, LOUIS I. SCULLY, VICENT. - Louis I. Kahn.
277385: KAHN, ELY JACQUES. - Ely Jacques Kahn.
15726: KAHN, GUSTAVE. - Das Weib in der Karikatur Frankreichs.
226164: KAHN, DEBORAH. (ED.). - The Romanesque Frieze and its Spectator. The Lincoln Symposium Papers.
20350: KAHN, LOUIS I. RASSEGNA VOL. VII, 21/1. - Louis I.Kahn 1901/1974.
263244: KAHN, LOUIS L. LARSON, KENT. - Louis L.Kahn. Unbuilt Masterworks.
155130: KAHN, JACQUES. - Design in art and industry.
85582: KAHN, DEBORAH. - Canterbury Cathedral and its romanesque sculpture.
224795: KAHN, LOUIS I. LOUD, PATRICIA CUMMINGS. - The Art Museums of Louis I. Kahn.
258034: KAHN, LOUIS I. BROWNLEE, DAVID B. & D.G. DE LONG. - Louis I. Kahn. Le monde de l'architecture.
238363: KAHN, ALBERT (COLLECTION). - Villages et villageois au Tonkin. Collections Albert Kahn.
265094: KAHN, FAZLUR R. KAHN, YASMIN SABINA. - Engineering architecture. The vision of Fazlur R.Khan.
152590: KAHNT, PAUL. - Gedankenkreis der Sentenzen in Jodelle's und Garnier's Tragödien und Seneca's Einfluss auf denselben.
253151: KAHRAMAN, CENGIZ. - Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering. With Recent Theory and Applications.
215842: KAHRSTEDT, U. - Artabanos III. und seine Erben.
248241: KAHSNITZ, RAINER. - Der Werdener Psalter in Berlin. Ms. theol. lat. fol. 358. Eine Untersuchung zu Problemen mittelalterlicher Psalterillustration.
190622: KAI, LI DING (ED.), A.O. - Ba Shu Bronze Ware. Compiled by the Museum of Sichuan.
198690: KAIBEL, GEORGIUS. - Dorinsium Comoedia mimi Phlyaces.
117240: KAIM, REINHOLD. - Russische Numismatik. Ein Handbuch und Typenkatalog von Peter dem Grossen bis zur Gegenwart.
215573: KAINEUS. LAUFER, ERICH. - Kaineus. Studien zur Ikonographie.
215541: KAISER, BERND. - Untersuchungen zum minoischen Relief.
242307: KAISER, WOLFGANG. - Strassenbahnen in Österreich.
143314: KAISER, HANS E. - Das Abnorme in der Evolution.
141470: KAISER-MINN, HELGA. - Die Erschaffung des Menschen auf den Spätantiken Monumenten des 3. und 4. Jahrhunderts.
24405: JAHRESBERICHTE AUS AUGST UND KAISERAUGST. - Nr. 6.
24413: JAHRESBERICHTE AUS AUGST UND KAISERAUGST. - Nr. 7.
24422: JAHRESBERICHTE AUS AUGST UND KAISERAUGST. - Nr. 8.
24395: JAHRESBERICHTE AUS AUGST UND KAISERAUGST. - Nr. 9.
185451: JAHRESBERICHTE AUS AUGST UND KAISERAUGST. - Nr. 21.
81814: JAHRBUCH DER KUNSTHISTORISCHEN SAMMLUNGEN DES ALLERHÖCHSTEN KAISERHAUSES. - Band XIII, 1892.
88564: JAHRBUCH DER KUNSTHISTORISCHEN SAMMLUNGEN DES ALLERHÖCHSTEN KAISERHAUSES. - Band XIV, 1893.
122638: JAHRBUCH DER KUNSTHISTORISCHEN SAMMLUNGEN DES ALLERHÖCHSTEN KAISERHAUSES. - Band 17, 1896.
106061: KAISILA, JOUKO. - Immigration and expansion der Lepidopteren in Finnland in den Jahren 1869-1960.
104189: KAISILA, JOUKO. - Die Makroleipdopterenfauna des Aunus-Gebietes.
270470: KAJAN, EWALD. - Pilzkundliches Lexikon.
199237: KAK, RAM CHANDRA. - Ancient monuments of Kashmir.
62087: KALA, S.C. - Terracottas in the Allahabad Museum.
263240: KALACH, ALBERTO. ADRIÀ, MIQUEL. - Alberto Kalach.
253419: KALAJDZIEVSKI, SASHO. - Math and Art. An Introduction to Visual Mathematics.
171169: KALB, ROLAND. - Der Luchs. Lebensweise, Geschichte, Wiedereinbürgerung.
58761: KALBE, LOTHAR. - Ökologie der Wasservögel. Einführung in die Limnoornithologie. 2.Aufl.
116499: KALBE, LOTHAR. - Kieselalgen in Binnengewässern. Diatomeen. 2.Aufl.
266638: KALBUS, OSKAR. - Vom Werden Deutscher Filmkunst. [2 vols.]
228353: KALCHREUTER, HERIBERT. - Wasserwild im Visier. Jagd und Schutz von Wasservögeln.
271845: KALCHREUTER, H. - Fifth European Woodcock and Snipe Workshop. Proceedings Symposium 1998.
264931: KALCHTHALER, PETER, A.O. - Baustelle Gotik. Das Freiburger Münster.
251982: KALDENBACH. KALDENBACH, JOS. - Het Geslacht Kaldenbach.
255267: KALDEWEI, GERHARD. - Kork. Geschichte Architektur Design 1750-2002.
232657: KALEE, HENK. - Kijk. Den Helder in foto's.
19291: KALELA, OLAVI. - Über die regionale Verteilung der Brutvogelfauna im Flussgebiet des Kokemäenjoki.
141590: KALELA, AARNO. - Über Wiesen und wiesenartige Pflanzengesellschaften auf der Fischerhalbinsel in Petsamo Lappland.
279514: KALF, JAN. - De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat dier kerken met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld. Uitgegeven onder leiding van Dr.P.J.H.Cuypers.
174895: KALF, JAN. - De monumenten in de voormalige baronie van Breda.
280283: KALF, WILLEM. SEGAL, SAM & UBALDO SEDANO. - Willem Kalf. Original y copia.
14403: KALF, JAN. - De katholieke kerken in Nederland dat is de tegenwoordige staat dier kerken met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld. Uitgegeven onder leiding van Dr.P.J.H.Cuypers.
251796: KALF, JAN. - De monumenten in de voormalige Baronie van Breda.
227156: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
255541: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
269940: KALFF, JAN. - Bijdrage tot de geschiedenis der Middeleeuwsche Kunstweverij in Nederland & Bijlagen.
163471: KALHÖFER, KARL-H. & H.RÖTZSCH. - Beiträge zur Geschichte des Buchwesens. Band I.
194075: KALIA, ASHA. - Art of Osian Temples. Socio-economic and religious life in India, 8th-12th centuries A.D.
13556: KALICZ, NÁNDOR. - Die Péceler (Badener) Kultur und Anatolien.
252882: KALICZ, NÁNDOR. - Méhtelek. The first excavated site of the Méhtelek Group of the early Neolithic Körös culture in the Carpathian Basin.
241388: KALINOWSKI, KONSTANTY. - Teatr i Mistyka. Rzezba barokowa pomiedzy Zachodem a Wschodem. / Theater and Mysticism. Baroque Sculpture between West and East.
276447: KALKAR, JAN JOEST VON. WOLFF-THOMSEN, ULRIKE. - Jan Joest von Kalkar. Ein niederländischer Maler um 1500.
191666: KALKMAN, C. - Planten voor Dagelijks Gebruik. Botanische achtergronden en toepassingen.
46014: KALKWIEK, K.A. - De hertog en zijn burchten. Kastelen in de Gelderse geschiedenis tot 1543.
44283: KALKWIEK, K.A. & A.I.J.M.SCHELLART. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
262652: KALL, PETER. - Zolldienstkleidung einst und heute.
212204: KALLAI, ZECHARIA. - Historical Geography of the Bible. The tribal territories of Israel.
144799: KALLIOLA, REINO. - Pflanzensoziologische Untersuchungen in der alpinen Stufe Finnisch-Laplands.
217169: KÄLLSTRÖM, OLLE & C.HERNMARCK. - Svenskt silversmide 1520-1850.
48699: KÄLLSTRÖM, OLLE & C.HERNMARCK. - Svenskt silversmide 1520-1850.
176946: KALM, PETER. KERKKONEN, MARTTI. - Peter Kalm's North American journey. Its ideological background and results.
216750: KALMA, D. - De Fryske skriftekennisse fen 1876-1897. Ynlieding en karlêzing mei 8 portretten.
153696: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden.
62672: KALMA, J.J. - Dorpen willen leven. Een studie over het Friese platteland.
9676: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
264833: KALMANN, ARJEH & BRAND OVEREEM. - Beschouw ons maar als een uitzondering. 8e dr.
258645: KALNEIN, WEND GRAF. - Das kurfürstliche Schloss Clemensruhe in Poppelsdorf. Ein Beitrag zu den deutsch-französische Beziehungen im 18. Jahrhundert.
27098: KALNEIN, WEND GRAF. - Das kurfürstlichen Schloss Clemensruhe in Poppelsdorf. Ein Beitrag zu den deutsch-französische Beziehungen im 18. Jahrhundert.
48572: KALOKYRIS, KONSTANTIN. - The Byzantine wall paintings of Crete.
281624: KALOUDIS, NAOMI R. - Money, power, and gender: evidence for influential women represented on inscribed bases and sculpture on Kos.
194622: KALSHOVEN, L.G.E. & J.V.D.VECHT. - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië.
76820: KALSHOVEN, L.G.E. - De biologie van de Djatitermiet (Kalotermes Tectonae Damm.) in verband met zijn bestrijding. (Diss.)
20191: KALTENBACH, THOMAS & P.V.KÜPPERS. - Kleinschmetterlinge: beobachten - bestimmen.
272764: KALTENEGGER, ROLAND. - Kampf der Gebirgsjäger um die Westalpen und den Semmering. Chronik der 8. und 9. Gebirgs-Division (Kampfgruppe Semmering).
272794: KALTENEGGER, ROLAND. - Die Stammdivision der deutschen Gebirgstruppe. Weg und Kampf der 1. Gebirgs-Division 1935-1945.
272793: KALTENEGGER, ROLAND. - Gebirgssoldaten unter dem Zeichen des Enzian. Schicksalsweg und Kampf der 4. Gebirgs-Division 1940-1945.
74508: KALTER, JOHANNES. - Aus Steppe und Oase. Bilder turkestanischer Kulturen.
261464: KALTOFEN, ANDREA. - Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung des Kreisheimatmuseums Lingen / Ems. Eine Quellenedition.
205255: KALUND, P.E.KRISTIAN. - Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island. I: Syd-og Vest-Fjaerdingerne.
205256: KALUND, P.E.KRISTIAN. - Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island. II/1: Nord-Fjaerdingen.
277787: KALUND, KR. - Familielivet pa Island i den frorste Sagaperiode (until 1030) saledes som det fremtlaender i de historiske sagaer.
263471: KALWEIT, H. - Der Rhein under der Einwirkung des menschen - Ausbau, Schiffahrt, Wasserwirtschaft.
162728: KAM, JAN VAN DE, A.O. - Ecologische Atlas van de Nederlandse Wadvogels.
173565: KAM, RENÉ DE. - De Utrecht. Toekomst voor een verdwenen gebouw.
22810: KAM, JAN VAN DE. - Spectrum atlas van beschermde natuurgebieden Nederland & België.
244131: KAM, B.J. - Meretrix en medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900. (Diss.)
270446: KAMAGURKA. - Handenarbeid.
263563: KAMAGURKA. VANDENDAEL, RUDY, A.O. - Kamalmanak.
269627: KAMAL, YOUSSOUF. - Monumenta cartographica Africae et Aegypti. Tome V: Additamenta (Naissance et évolution de la cartographie moderne). Fasc. I & II.
270855: KAMAL, HASSAN. - Encyclopaedia of Islamic medicine with a Greco-Roman back-ground.
212252: KAMAL, AHMED BEY (TRANSL.). - Livre des perles enfouies et du mystère précieux au sujet des indications des cachettes, des trouvailles et des trésors. Tome II: Traduction française.
130411: KAMER, HENRI. - Opper-Volta. Inleiding, tekst en beschrijving [in het Nederlands en Engels] van Henri Kamer. Vootrwoord van Toumani Triande.
278905: MARINE-LUFTSCHIFFER-KAMERADSCHAFT. - Jahresbericht 1980-1994.
234146: KAMERLINGH ONNES, HEIKE. DELFT, DIRK VAN. - Freezing physics. Heike Kamerlingh Onnes and the quest for cold.
247535: KAMERLINGH ONNES, HARM. SIMONUS & BUNK. - Onder de mensen. Het leven van alledag door de ogen van Harm Kamerlingh Onnes.
236583: KAMERMANS, JOHAN & REE, GER DE. (EDS). - Tegels en tegeltableaus van de Amsterdamse plateelbakkerij De Distel 1895-1925.
272993: KAMETANI, YOSHI. - Plastic soon.
251975: KAMINSKI-MENSSEN, GABRIELE. - Bildwerke aus Ton, Bein und Metall.
241480: KAMKE, WOLFGANG. - Die Verwendung verschiedener Dreiecke und der Quadratur bei der Gestaltung mittelalterlicher Kirchen.
235100: KAMMEL, FRANK M. - Kunst in Erfurt. Studien zur Skulptur und Tafelmalerei.
249774: KAMMER, CLAUDIA. - De Rozenhof. Geschiedenis van een bijzondere boerderij in polder de Esch te Kralingen.
243493: KÄMMERER, CHRISTIAN. - Stadt Osnabrück.
141803: KAMMERER-GROTHAUS, HELKE - Der Deus Rediculus im Triopion des Herodes Atticus. Untersuchungen am Bau und zu polychromer Ziegelarchitektur des 2. Jahrhunderts n. Chr. in Latium.
243648: KÄMMERER, CHRSITIAN & P.F.LUFEN. - Landkreis Northeim Südlicher Teil.
229204: KAMP, A.VAN. - De Haagse Tram. Een rit per electrische tram door de Residentie.
207891: KAMP, M.VAN DER, A.O. - De Lucas Krater. Historie en analyse vane en meningen over het beeldende-kunstonderwijs aan de kunstacademies in Nederland.
229208: KAMP, A.VAN. - Op het spoor van de Blauwe Tram. Herinneringen aan het trambedrijf van de NZH. Deel I: Amsterdam-Haarlem-Zandvoort, Haarlem; stadslijn 1, Soendaplein-Heemstede.
21979: KAMP, HANS VAN DE. - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers.
229846: KAMP, AD VAN. - Tussen tram en bus. Van Boedapester tot Bolramer.
160480: KAMP, HANS VAN DE. - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers. I.
229553: KAMP, A.VAN. - Op het spoor van de Blauwe Tram. Herinneringen aan het trambedrijf van de NZH. Deel 2: Leiden-Den Haag-Scheveningen / Stadstram Leiden (Oegstgeest-Rijndijk) / Leiden-Katwijk / Leiden-Noordwijk.
253333: KAMPEN, S.C.VAN. - De Rotterdamse particuliere scheepsbouw in de tijd van de Republiek.
137429: KAMPEN, ANTHONY VAN - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water.
190246: KAMPEN, H.C.A.VAN & H.KERSKEN HZN. - Schepen die voorbijgaan. Een verzameling afbeeldingen en beschrijvingen van schepen die de Nederlandsche binnenwateren bevaren. 2e druk.
243792: KAMPEN, P.N.VAN. - Amphibien des Indischen Archipels.
255027: KAMPEN, N.G.VAN. - Zwitserland en de Alpen van Savoije naar afbeeldingen op de plaats zelve geteekend.
280664: KAMPEN, H.C.A.VAN & H.KERSKEN HZN. - Schepen die voorbijgaan. Een verzameling afbeeldingen en beschrijvingen van schepen die de Nederlandsche binnenwateren bevaren. 1e druk.
5205: KAMPEN, MICHAEL EDWIN. - The sculptures of El Tajín Veracruz, Mexico.
151593: KAMPEN, P.N.VAN & J.HEIMANS. - Fauna van Nederland. Afl. III: Amphibia (T III) en Reptilia (T IV).
205660: KAMPEN, N.G.VAN & W.H.BARTLETT. - The history and topography of Holland and Belgium.
66840: KAMPEN.H.G.VAN. - Gezigten in Holland en België.
264385: KAMPEN, JOHAN VAN & VALENTIJN VAN DEN BRINK. (EDS.). - Archeologisch onderzoek op de Habraken te Veldhoven. Twee unieke nederzettingen uit het Laat Neolithicum en de Midden Bronstijd en een erf uit de volle Middeleeuwen.
270997: KAMPEN, H.C.A.VAN. - De kanosport doo eenige deskundigen onder leiding van H.C.A. van Kampen.
189613: KAMPEN, H.C.A.VAN. - Het water op! een Watersport-Album.
80488: KAMPEN, P.N.VAN. - The amphibia of the Indo-Australian archipelago.
117280: KAMPER, ERICH. - Lexikon der olympischen Winterspiele / Encyclopédie des Jeux Olympiques d'Hivers / Encyclopaedia of the olympic winter games / De Olympiska Vinterspelen en Uppslagsbok.
254543: KAMPER, ERICH. - Enzyklopädie der Olympischen Spiele. Encycliopédie des Jeux Olympiques. Encyclopedia of the Olympic Games.
283969: KÄMPF, TOBIAS. - Archäologie offenbart. Cäciliens römisches Kultbild im Blick einer Epoche.
242433: KÄMPFE, LOTHAR; A.O. - Leitfaden der Anatomie der Wirbeltiere. 6th rev. edition.
62546: KAMPHAUSEN, ALFRED. - Der Dom der Dithmarscher, die Kirche zu Meldorf.
153922: KAMPHAUSEN, ALFRED. - Die Baudenkmäler der deutschen Kolonisation in Ostholste und die Anfänge der nordeuropäischen Backsteinarchitektur.
161816: KAMPHUIS, J. - Kasteel Nederhemert. Een oriëntatie op de bouwgeschiedenis.
256352: KAMPMAN, ARIE A. - De historische beteekenis der Hethietische Vestingbouwkunde.
253941: KAMPMAN, JACQUELINE. - Door studieband vereend. De geschiedenis van G.V.S.C. Magna Peter.
214803: KAMPS, P.J.M. A.O. (EDS). - Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. Een herziene en uitgebreide bewerking van Vestingbouwkundige termen van A.H. Mohr, 1983.
263099: KAMRIN, JANICE. - The Cosmos of Khnumhotep II at Beni Hasan.
163705: KAN, J.VAN - Uit de rechtsgeschjiedenis der Compagnie. I: Achttiende eeuw.
203470: KAN, C.M. & N.W.POSTHUMUS. (ED.). - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878. Eerste [&] Tweede gedeelte.
204084: KAN, C.M. & N.W.POSTHUMUS. (ED.). - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1879.
7568: KAN, J.VAN - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
191880: KAN, A.H. - Juppiter Dolichenus. Sammlung der Inschriften und Bildwerke.
258638: KAN, C.M. - Ontdekkingsreizen van den nieuweren tijd. Deel 1: Africa.
277655: KAN, C.M. & N.W.POSTHUMUS. (ED.). - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Vol. 5, 1881.
263079: KANAWATI, NAGUIB. - Akhim in the Old Kingdom. I: Chronology and administration.
263117: KANAWATI, NAGUIB. - The Egyptian Administration in the Old Kingdom.
236559: KANDEL, ERIC R. & JAMES H. SCHWARZ. - Principles of Neural Science.
272207: KANDINSKY, WASSILY. ROETHEL, HANS K & J.K.BENJAMIN. - Kandinsky. Werkverzeichnis der Ölgemälde. Band 2: 1916-1944.
231915: KANDINSKY, WASSILY. POLING, CLARK V. - Kandinsky - Lessen aan het Bauhaus. Kleurentheorie en analytisch tekenen beschreven aan de hand van voorbeelden uit de verzameling van het Bauhaus-Archiv, Berlin.
280307: KANDINSKY, WASSILY. ZIMMERMANN, REINHARD. - Die Kunsttheorie von Wassily Kandinsky.
237868: KANDINSKY, WASSILY. KATALOG 1912. - Kandinsky Kollektiv-Austellung 1902-1912. [1.Aufl.].
282172: KANDO, ATA, A.O. [KANDO, THOMAS, A.O.] - The Living Other. A project by Ata Kando, Diana Blok and Sacha de Boer.
227026: KANDT, RICHARD. - Caput Nili. Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils.
144240: KANDT, RICHARD. - Caput Nili. Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils. 4. Aufl.
137934: KANDT, RICHARD. - Caput Nili. Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils. 6. Aufl.
278675: KANE, ELISHA KENT. - Arctic Explorations in Search of Sir John Franklin.
279440: KANE, ELISHA KENT. - Arctic Explorations in the years 1853, '54, '55.
279125: KANE, ELISHA K. - The U.S.Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin. A Personal Narrative.
233470: KANE, ELISHA KENT. - Arctic explorations in the years 1853, '54,'55.
277282: KANE, EISHA K. - Arktische Fahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnell-Expedition zur Aussuchtung Sir John Franklin's in den jahren 1853, 1854 und 1855. 3. Aufl.
264790: O'KANE, EAMON. CRABTREE, PAULA. (EDITED). - Eamon O'Kane. Hybrids.
202246: KANEKO, JUN. KANEKO, J. & X.TOUBES. - Jun Kaneko. Dutch series. - Between light and shadow.
91651: KANELLIS, A. (ED.). - Catalogus faunae Graeciae II: Aves [by] W.Bauer, O von Helvers Helversenen, M. Hodge, J. Martens & W. Makatsch.
277732: KANEMITSU, SHIGERU, A.O. - Number Theory. Arithmetic in Shangri-La. Proceedings on the 6th China-Japan Seminar.
76826: KANERVO, V. - Tutkimuksia Lepän lehtikuoriaisen, Melasoma Aenea L. (Col. Chrysomelidae), Luontaisista vihollisista.
169826: KANEVSKAYA, NATALI. - Japanese decorative arts. Netsuke Ceramics Lacquer Metalwork.
249746: KANG, BYEONG JOON (EDIT.). - Film and Architecture. Busan Cinema Complex International Invited Competition.
275523: ARON FRA KANGEO. - Saledes skriver jeg, Aron'. Samlede fortaellinger if illustrationer af Aron fra Kangeq [ 1822-1869].
62585: KANKEL, JOCHEN. - Seeadler über Meer und Strand.
266719: KANN, HANS-JOACHIM. - Einführung in Römische Ziegelstempel anhand neuer Funde von der Trierer Palastaula in Privatbesitz.
233640: KANNEGIETER, J.Z. - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam.
87365: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam 1656 tot begin negentiende eeuw.
239712: KANNENGIESSER, CHARLES. - Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity. Vol. I.
233205: KANOME, TAKASHI (EDIT.). - A comparison of package designs in Japan & Europe.
175610: KANOWSKI, CLAUDIA. - Tafelsilber für die Bourgeoisie. Produktion und private Kundschaft der Pariser Goldschmiedefirmen Christofle und Odiot zwischen Second Empire und Fin de siècle.
198675: KANT, IMMANUEL. KRAUSE, ALBRECHT. - Immanuel Kant wider Kuno Fischer.
54945: KANT, PETER, A.O. - Stelling van Amsterdam. Vestingwerken rond de Hoofdstad 1880-1920.
182525: KANT, IMMANUEL. MARTIN, GOTTFRIED. - Sachindex zu Kants Kritik der reinen Vernuft.
238071: KANT, IMMANUEL. VLEESCHAUWER, HERMAN J. - The Development of Kantian Thought. The history of a doctrine.
236968: KANT, IMMANUEL. KUIJLEN, W.J.F.VAN DER. - An Unused but Highly Needful Concept. The Notion of Realrepugnanz in Kant's Early Philosophy and Kritik der reinen Vernunft.
178644: KANT, IMMANUEL. PATON, H.J. - Kant's Metaphysic of Experience. A commentary of the first half of the Kritik der reinen Vernunft.
209523: KANT, IMMANUEL. ROSENKRANZ, KARL & FRIEDRICH WILHELM SCHUBERT (ED.). - Immanuel Kant's Sämmtliche Werke.
140494: KANT, IMMANUEL. SMITH, NORMAN KEMP. - A commentary to Kant's Critique of pure reason.
158143: KANT, IMMANUEL. - Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen. [First edition, first impression]
219821: KANT, IMMANUEL. - Werke.
197858: KANT, IMMANUEL. COURTÈS, FRANCIS. - Étude historique et critique sur la fausse subtilité des quatre figures syllogistiques démontrée par Kant.
197800: KANT, IMMANUEL. DESDOUITS, THÉOPHILE. - La philosophie de Kant d'après les trois critiques.
197793: KANT, IMMANUEL. KOWALESKI, ARNOLD. - Die philosophischen Hauptvorlesungen Immanuel Kants. Nach den neu aufgefundenen Kollegheften des Grafen Heinrich zu Dohna-Wundlacken.
281526: KANT, IMMANUEL. WEISCHEDEL, WILHELM. - Immanuel Kant. Werkausgabe I-XII.
281525: KANT, IMMANUEL. DELFGAAUW, BERNARD, A.O. - Kleine werken. Geschriften uit de periode 1784-1795. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Bernard Delfgaauw.
215818: KANTA, A. - The Late Minoan III Period in Crete. A survey of sites, pottery and their distribution.
200803: KANTER, J.DE & J.AB UTRECHT DRESSELHUIS. - De Provincie Zeeland.
17237: KANTERS, HANS. NIEUWENDIJK, KOEN. - Hans Kanters.
46857: KANTERS, HANS. DUITSER, FRANS. (INTROD.). - Hans Kanters.
271757: KANTOR, HELENE J. - The Aegean and the Orient in the second Millennium B.C.
234642: KAPFERER, BRUCE. - The feast of the Sorcerer.
269235: KAPFERER, BRUCE. - A Celebration of Demons. Exorcism and the Aesthetics of Healing in Sri Lanka.
263447: KAPFINGER, OTTO. - Ausgesprochen. Reden zur Architektur.
265419: KAPFINGER, OTTO. - Bauen in Tirol seit 1980. Ein Führer zu 260 sehenswerten Bauten.
265383: KAPFINGER, OTTO. - Neue Architektur in Burgenland und Westungarn.
215857: KAPLAN, MAUREEN F. - The origins and distribution of Tell el Yahudiyeh ware.
187163: KAPLAN, PHILIP & JACK CURRIE. - Konvoi. Handels-Seeleute im Krieg 1939-1945.
249390: KAPLONY-HECKEL, URSULA. - Die demotischen Gebelen-Urkunden der Heidelberger Papyrus-Sammlung.
148446: KAPOCSY, GYÖRGY. - Weissflügel- und Weissbartseeschwalbe.
280820: KAPOOR, ANISH. MERCURIO, GIANNI & D.PAPERONI. - Dirty Corner.
270372: KAPOOR, ANISH. - Anish Kapoor. Melancholia.
197347: KAPOSSY, BALÁZS. - Römische Wandmalereien aus Münsingen und Hölstein.
174120: KAPP, GISBERT. - Elektromechanische Konstruktionen. Eine Sammlung von Konstruktionsbeispielen und Berechnungen von Maschinen und Apparaten für Starkstrom.
174473: KAPPEL, A.W. & W.EGMONT KIRBY. - British and European Butterflies and Moths. (Macrolepidoptera).
268757: KAPPELES, MAUD. - Folk Songs from Newfoundland.
204715: KAPPELHOF, A.C.M. - Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis.
117942: KAPPELHOF, A.C.M. - Reinier van Arkel 1442-1992. De geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland.
260102: KAPPELHOFF, BERND. - Emden als Quasiautonome Stadtrepublik 1611 bis 1849.
70465: KAPPEN, OLAV VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420 - +/- 1750).
204069: KAPPLER, AUGUST. BUBBERMAN, FRANS C. - Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen.
221263: KAPSCH, ROBERT K. - Canals.
182109: KAPSOMENAKIS, STYLIANOS G. - Voruntersuchungen zu einer Grammatik der Papyri der nachchristlichen Zeit.
105208: KAPTEYN, D.W. A.O. - Veldwerk europese orchideeën. Een handleiding.
186507: KAR, JAC. VAN DE. - Geschiedenis van de Markt- en Straathandel.
253438: KARABELNIK, MARIANNE. - Stripped Bare. Der entblösste Körper in der zeitgenössischen Kunst und Fotografie.
272167: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Two Cypriote sanctuaries of the end of the Cypro-archaic period.
141771: KARAGEORGHIS, VASSOS & JEAN DES GAGNIERS. - La céramique chypriote de style figuré. Âge du fer, 1050-500 av. J.-C.
96123: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Mycenaean art from Cyprus.
248516: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Excavations in the Necropolis of Salamis. Vol. II.
167561: KARAGEORGHIS, VASSOS. - The Coroplastic art of ancient Cyprus.
241418: KARAGEORGHIS, VASSOS. A.O. - L'Art chypriote antique au Musée de la Fondation Piéridès / Antike kunst auf Zypern im Museum der Pierides Stiftung.
141619: KARAGEORGHIS, VASSOS & JEAN DES GAGNIERS. - La céramique chypriote de style figuré. Âge du fer, 1050-500 av. J.-C.
138910: KARAGEORGHIS, VASSOS, A.O. - Corpus of Cypriote Antiquities 5: Cypriote antiquties in San Francisco Bay area collections.
114844: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Alaas. Aprotogeometric Necropolis in Cyprus.
72878: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Excavations at Kition. I: The tombs.
72349: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Sculptures from Salamis I & II.
167686: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Excavations in the Necropolis of Salamis.
244965: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Palaepaphos-Skales. An Iron Age Cemetery in Cyprus.
234156: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Ancient Cypriote Art in Russian Museums. The State Historical Museum, Moscow. The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow. The State Hermitage Museum, St. Petersburg.
249849: KARAGEORGHIS, VASSOS. - The Civilizations of the Aegean and their Diffusion in Cyprus and the Eastern Mediterranean, 2000 - 600 B.C. Proceedings of an international symposium, 18-24 september 1989.
66033: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Excavations in the Necropolis of Salamis. Vol I.
248308: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Excavations at Kition. V: The pre-phoenician levels.
248306: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Excavations in the Necropolis of Salamis. Vol I, part 1: Text & plates.
275444: KARAM, NADIM. GEUZE, ADRIAAN. - Nadim Karam. Stretching thoughts.
230184: KARAMAGARALI, BEYHAN. - Ahlat Mezartaslari.
190486: KARANTZALI, EFI. - Le Bronze Ancien dans les Cyclades et en Crète. Les relations entre les deux régions. Influence de la Grèce Continentale.
282856: KARASIK, MIKHAIL. - Colour is Optics.
229884: KARAVAN, DANI. BARZEL, AMNON. (ED.) - Dani Karavan. Due ambienti per la pace. / Two environments for peace.
190434: KARDARA, CHRUSULA P. - Aplomata Naxou: kineta euremata tafon A kai B / upo Chrusoulas Kardara Haplomata Naxou.
231360: KARDOL, P.C. - Siersmeedwerk voornamelijk in verband met toepassing in de bouwkunde.
268819: KARDONG, KENNETH V. - Vertebrates. Comparative Anatomy, function, Evolution. 7th edition.
250468: KAREL V. GUIETTE, ROBERT. - Croniques et Conquestes de Charlemagne.
229894: KAREL V. SOLY, HUGO. (ED.). - Charles Quint 1500-1558. L'empereur et son temps.
223775: KAREL V. SOLY, HUGO. (ED.). - Karel V, 1500-1558. De keizer en zijn tijd.
237916: KAREL V. HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Karel V. Bondgenoten en tegenstanders.
230375: KARELSE VAN DER MEER. WILLIGEN, JEROEN DE A.O. - Hollandse realist. De Zwarte Hond. Karelse Van der Meer Architecten.
216450: KARETZKY, PATRICIA E. - Court Art of the Tang.
230508: KARGE, HENRIK. - Die Kathedrale von Burgos und die spanische Architektur des 13. Jahrhunderts. Französische Hochgotik in Kastilien und Léon.
164673: KÄRKI, ILMARI. - Die Sumerischen Königsinschriften der frühaltbabylonischen Zeit in Umschrift und Übersetzung. Textband zu Die Sprache der sumerischen Königsinschriften der frühaltbabylonischen Zeit
237728: KARL, ANDREA CHRISTIANE. - Castitas temporum meorum. Die Partnerwahl der Frau im römischen Recht von der späten Republik bis zum Ausgang des 4. Jh.n.Chr.
111000: KARLING, STEN. - Holzschnitzerei und Tischler-Kunst der Renaissance und des Barocks in estland.
83102: KARLING, STEN. - Medeltida träskulptur i Estland.
154026: KARLING, STEN. - Holzschnitzerei und Tischler-Kunst der Renaissance und des Barocks in Estland.
92071: KARLINGER, HANS. - Die romanische Steinplastik in Altbayern und Salzburg 1050-1260.
96147: KARLINGER, HANS. - Deutsche Volkskunst.
45311: KARLSON, WILLIAM. - Lundensiskt silversmide.
277541: KARLSON, GUSTAF. - Beskriving av Svenska Folkdanser och Sällskapsdanser. 4th edition.
187704: KARLSTRÖM, SIGURD. - Old English compund place-names in - ing. (Diss.).
191699: KARLSTROM, ERNEST L. - The Toad Genus Bufo in the Sierra Nevada of California. Ecological and systematic relationships.
272861: KARMANN, RUDOLF. - Der Freiheitskampf der Kosaken. Die weisse Armee in der Russischen Revolution 1917-1920.
228138: KARMARKAR, R.D. - Vedãntakalpalatikã. With an introduction, English translation and appendices.
203291: KARMAY, SAMTEN G & Y.NAGANO. - New Horizons in Bon Studies.
186264: CAHIERS DE KARNAK. - IX, 1993.
235918: CAHIERS DE KARNAK. - VII: 1978-1981.
235922: [CAHIERS DE] KARNAK. - V: 1970-1972.
151253: KARNAPP, WALTER - Die Stadtmauer von Resefa in Syrien.
12753: KARNITSCH, PAUL - Die Reliefsigillata von Ovilava (Wels, Oberösterreich).
183922: CARINTHIA I. ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE VON KÄRNTEN. - Jhrg. 173 (1983) - 191 (2001)
170671: KARNY, H.M. - Die Gryllacridae. Results of E.Mjöberg's Swedish Scientific Expeditions to Australia 1910-1913. (4).
121602: KARNY, H.M. - Die Gryllacriden von Neu-Guinea. III: Die Bearbeitung des Ausbeute Docters van Leeuwen.
39538: KARNY, HEINRICH. - Tabellen zur Bestimmung einheimischer Insekten. I: Mit Ausschluss der Käfer und Schmetterlinge.
34165: KAROUZOU, S. - The Amasis painter.
142456: KAROUZOU, S. - The pottery from Mound I at Anagyrous.
186490: KARP, IVAN. - Fields of change among the Iteso of Kenya.
279670: KARPOV, A. & E.GUIK. - Des Echecs à l'Infini.
279669: KARPOW, ANATOLI & J.GIIK. - Schach-Studien der Weltmeister.
235665: KARRENBROCK, REINHARD. - Barockskulptur im Oldenburger Münsterland. Bildwerke der Zeit zwischen 1600 und 1810.
58061: KARRP, HEINRICH. - Die frühchristlichen und mittelalterlichen Mosaiken in Santa Maria Maggiore zu Rom.
130016: KARS, THEO. - De eerste trein na half zes. 1e druk.
81208: KARSCH-HAACK, F. - Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker.
246815: KARSCH, A. - Vademecum botanicum. Handbuch zum Bestimmen der in Deutschland wildwachsenden, sowie im Feld und Garten, im Park, Zimmer und Gewächshaus kultivierten Pflanzen.
168990: KARSEN, EDUARD. BEELOO, CAROLINE. - Eduard Karsen.
121106: KARSKENS, J.J. - De locomotieven van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.
244591: KARSSEN, COCK. - De Mije historie van een buurtschap met karakter.
149659: KARSTEN, RAFAEL. - Indian tribes of the Argentine and Bolivian Chaco. Ethnological studies.
152722: KARSTEN, RAFAEL. - Studies in the religion of the South-American Indians east of the Andes.
280830: KARSTEN, J.W. - Volks-Meetkunde of Onderwijs tot nuttig gebruik.
206335: KARSTEN, PETTER ADOLF. VOGELENZANG, L. - Petter Adolf Karsten (1834-1817). Collected Mycological Papers, chronological arranged.
169253: KARSTENS, W.K.H. & H.KLEIBRINK. - De Leidse Hortus. Een botanische erfenis.
234821: KARSTKAREL, PETER. - Woonhuizen in Friesland.
152696: KARTASCHEW, N.N., - Die Alkenvögel des Nordatlantiks.
245249: KARTINI, RADEN AJENG. JAQUET, F.G.P. - Kartini. Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot. Bezorg doo F.G.P.Jaquet.
142802: INTERNATIONAL YEARBOOK OF CARTOGRAPHY / ANNUAIRE INTERNATIONAL DE CARTOGRAPHIE / INTERNATIONALES JAHRBUCH FÜR KARTOGRAPHIE - Vol. / Band 1-13 (1961-1973).
100288: KARTOMI, MARGARET J. - Matjapat songs in central and west Java.
264749: KARTTUNEN, KLAUS & P.KOSKIKALLIO. - Vidyarnavavandanam. Essays in honour of Asko Parpola.
225176: KARUTZ.DR. - Weitere afrikanische Hörnermasken.
134846: KARUTZ, R. & A.KÄMER. - Die Völker Nord- und Mittel-Asiens / West-Indonesien. Sumatra - Java -Borneo.
25707: KARWEINA, GÜNTER. - Der sechste Sinn der Tiere.
244865: KASCHAU, GUNDELA. - Lidar Höyük. Die Keramik der mittleren Bronzezeit.
235825: KASCHL, ELKE. - Dance and Authenticity in Israel and Palestine. Performing the Nation.
17362: KASCHNITZ VON WEINBERG, GUIDO. - Sculture del Magazzino del Museo Vaticano.
215108: KASCHNITZ VON WEINBERG, GUIDO. - Studien zur etruskischen und frührömischen Porträtkunst.
208353: KASCHNITZ VON WEINBERG, GUIDO. - Kleine Schriften zur Struktur.
208380: KASCHNITZ VON WEINBERG, GUIDO. - Mittelmeerische Kunst. Eine Darstellung ihrer Strukturen.
141757: KASCHNITZ VON WEINBERG, GUIDO. - Römische Bildnisse.
248963: KASHER, ARYEH. - The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal Rights.
235010: KASIMIR, MARIN. TARANTINO, MICHAEL & GINNEKEN, LILY VAN. - Zoom in / Turn out. Panorama Stadhuis Den Haag.
124910: KASPAR, KARL. - New german architecture.
235115: KASPAR, PETER PAUL. - Ein grosser Gesang. Musik in Religion und Gottesdienst.
277428: KASPAR, KARL. - Neue deutsche Architektur.
279814: KASPAROW, GARRI. DOLGORUKOV, ALEXANDER. - Das grosse Kaspatow Schachbuch. Von der Zeit geprüft. Partien von 1978-1985.
279849: KASPAROW, GARRI. ADORJÁN, ANDRÁS. - Quo Vadis, Garry? András Addorján analysiert Kasparows Weg.
199148: KASPARYAN, D.R. - Fauna of the USSR. Hymenoptera. Vol. III, nr. 1: Ichneumonidae (Subfamily Tryphoninae), Tribe Tryphonini.
139986: KASTELIC, JOZE. - Situla art. Ceremonial bronzes of ancient Europe.
205199: KASTEREN, JOOST VAN A.O. - Duurzaam huisvesten. Een leidraad voor strategisch denken / Buildings that last. Guidelines for strategic thinking.
27093: KÄSTNER, KURT W. - Die Elisabethkirche zu Marburg und ihre künstlerische Nachfolge. I, Band: Die Architektur.
235306: KASTNER, GEORGES. - Manuel général de musique militaire à l'usage des armées francaises.
118648: KASZAB, ZOLTÁN. - Monographie der Leiochrinen.
227856: KAT, OTTO B.DE. GOEDINGS, TRUUSJE. - Otto B.De Kat. Het late werk. Schilderijen en aquarellen 1978-1994.
238816: KAT, OTTO B.DE. REDEKER, OTTO. - Otto B. de Kat.
158615: KAT, OTTO B.DE. WESTERINK, GERAART A.O. - Otto B. de Kat. Leven en werk. 1907-1995. [1st ed.].
74559: KAT ANGELINO, P.DE. - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestenden in de batikkerijen op Java en Madoera.
63510: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de hervorming.
212683: KAT, J.F.M. - De Verloren Zoon als letterkundig motief.
190036: KAT, OTTO B.DE. CATALOGUS 1978. - Otto B.De Kat.
257758: KAT, O.B.DE. - Over de lotgevallen dezer scholen. Het onderwijs in Amstelveen in de eerste helft van de negentiende eeuw.
195824: KATALOG 2006-2007., GRONERT, STEFAN & R.SCHOCH. PRAGER. - Prager. Druckgraphik 1967-2003.
193732: CHIRON KATALOG. - Nr. 10.
76178: KATALOG 1976. SCHAUER, GEORG K. - Gutenbergs Kunst im deutschen Buch 1900-1975.
76176: KATALOG 1965. BLUM, HANS A.O. - 500 Jahre Buch und Zeitung in Köln.
237143: KATE, H.TEN. - Beiträge zur Ethnographie der Timorgruppe I & II.
194706: KATE-VON EICKEN, BRIGITTE TEN. - Keukengerei rond 1900. Antiek en curiositeiten uit grootmoeders tijd.
250948: KATE, LAMBERT TEN. MIEDEMA, HESSEL. - Denkbeeldig schoon. Lambert ten Kates opvattingen over beeldende kunst. Textkst uitgaven met commentaar.
283949: KATE, F.P.TEN. - De Duitse aanval op de Sovjet-Unie in 1941. Een krijgsgeschiedkundige studie.
212983: KATER-SIBBES, G.J.F. - Preliminary catalogue of Sarapis monuments.
249564: KATER-SIBBES, G.J.F. & M.J.VERMASEREN. - Apis, I. The Monuments of the Hellenistic-Roman Period from Egypt.
171434: KATER-SIBBES, G.J.F. & M.J.VERMASEREN. - Apis I-III.
199402: KATHIRITHAMBY-WELLS, J. - The British West Sumatran Presidency (1760-85). Problems of early colonial enterprise.
210332: KATONA, STEVEN K. A.O. - A field guide to the Whales, Porpoises and Seals of the Gulf of Maine and Eastern Canada. Cape Cod to Newfoundland. (3rd rev. edition.)
170007: KATS, J. - Glashandel N.V. Rotterdam W. Glassapparate für Chemisch-Physikalische Laboratorien / Scientif Glass Instruments.
217814: KATS, J. - Wajang Poerwa I.
5899: KATS, J. - Wajang Poerwa I.
222402: KATS, J. - Serat Warna Sari Djawi. Inggih poenika pepetikan saking serat djawi kaklempakaken déning.
82549: KATS, J. - Batikmotieven ten dienste van het teekenonderwijs op Javanaasche schoolen.
163740: KATS, J. - Babadipoen pandawa.
155346: KATS, J. - Het Roermondsche dialect.
281453: KATSMAN, JAN. - Fotoboek van de Libellen in de Provincie Utrecht.
281774: KATTÁN-IBARRA, J. & C.J.POUNTAIN. - Modern Spanish Grammar. A Practical Guide. 2nd ed.
38906: KATTERFELD, E. - Die griechischen Metopenbilder. Archäologische Untersuchungen.
18766: KATWIJK, W.VAN. - Spinnen van Nederland.
283422: KATZ, ALEX. POERTTERR, JOCHEN. - Alex Katz. American Landscape.
278221: KATZ, ALEX. SANDLER, IRVING. - Alex Katz. A Retrospective.
170772: KATZ, BILL & CHARLES A.BUNGE. - Rothstein on reference .... with some help from friends.
171545: KATZ, MARSHALL P. - Portuguese Pallissy Ware. A survey of ceramics from Caldas da Rainha, 1853-1920.
278412: KATZENELLENBOGEN, ADOLF. - Allegories of the Virtues and Vices in Mediaeval Art from early Christian Times to the Thirteenth Century.
122422: KATZENELLENBOGEN, ADOLF. - The sculptural programs of Chartres cathedral. 2nd printing.
284173: KATZENELLENBOGEN, ADOLF. - The sculptural programs of Chartres cathedral. [1st ed.]
268836: KAUDERN, WALTER. - Migrations of the Toradja in Central Celebes.
264498: KAUDERN, WALTER. - Ethnographical studies in Celebes. Results of the autor's expedition to Celebes 1917-1920. Vol. IV: Art in Central Celebes.
170689: KAUDERN, WALTER. - Säugetiere aus Madagaskar.
90033: KAUDERN, WALTER. - Ethnographical studies in Celebes. Results of the autor's expedition to Celebes 1917-1920.
122057: KAUFFMAN, C.H. - The Agaricaceae of Michigan.
172177: KAUFFMANN, HANS. - Schriftum zur Deutschen Kunst. Jrg. I-VIII.
6058: KAUFFMANN, OSCAR. - Aus Indiens Dschungeln. Erlebnisse und Forschungen. 3.Aufl.
25427: KAUFFMANN, OSCAR. - Aus Indiens Dschungeln. Erlebnisse und Forschungen.
80676: KAUFFMANN, HANS. - Munuscala Discipulorum. Kunsthistorischen Studien Hans Kaufmann zum 70. Geburtstag 1966.
46356: KAUFMAN, KENN. - Birds of North America.
267225: KAUFMANN-HEINIMANN, A. A.O. - Die Römischen Bronzen der Schweiz. I-III.
267226: KAUFMANN-HEINIMANN, A. A.O. - Die Römischen Bronzen der Schweiz. V: Neufunde und Nachträge.
271793: KAUFMANN-HEINIMANN, ANNEMARIE. - Die Römischen Bronzen der Schweiz. I: Augst und das Gebiet der Colonia Augusta Raurica.
252412: KAUFMANN, JEFFREY. - Greening in the Great Red Island. Madagascar in Nature and Culture.
272857: KAUFMANN, JOANNES. - Meine Flugberichte 1935-1945.
200979: KAUFMANN, CARL M. - Ägyptische Terrakotten der griechisch-römischen und koptischen Epoche. Vorzugsweise aus der Oase El Faijum (Frankfurter Sammlung).
275379: KAUFMANN, FRANZ-XAVIER. - Soziologie und Sozialethik. Gesammelte Aufsätze zur Moralsoziologie.
13564: KAUFMANN, CARL M. - Das Kaisergrab in den vatikanischen Grotten. Erstmalige archeologisch-historische Untersuschung der Gruft Otto's II.
151914: KAUFMANN, CARL M. - Manuale di archeologia Christiana.
20583: KAUFMANN, CARL M. - Die sepulcralen Jenseitsdenkmäler der Antike und des Urchristentums. Beiträge zur Vita-beata-Vorstellung der römischen Kaiserzeit mit besonderer Berücksichtigung der christlichen Jenseitshoffnungen.
167532: KAUFMANN, CHRISTIAN. - Das Töpferhandwerk der Kwoma in Nord-Neuguinea.
277187: KAUFMANN, CHRISTIAN. - Vanuatu Kunst aus der Südsee. Eine Einführung.
37302: KAUFMANN, HERMANN J. FIRMA. - Katalog Requisitenproduktion
43561: KAUFMANN, R. - Der Renaissancebegriff in der deutschen Kunstgeschichtsschreibung.
261929: KAUFMANN, OSKAR. HANSEN, ANTJE. - Oskar Kaufmann. Ein Theaterarchitekt zwischen Tradition und Moderne.
232761: KAUFMANN, EMIL. - L'architettura dell'Illuminismo.
198806: KAUFMANN, CHRISTIAN. - Vanuatu. Kunst aus der Südsee.
57709: KAUFMANN, WALTER. - Die Orgeln Ostfrieslands. Orgeltopographie.
90985: KAUFMANN, HANS. - Die vorgeschichtliche Besiedlung des Orlagaues.
208048: KAUL, H.K. - Travellers' India. An anthology.
241764: KAULBACH, WILHELM VON. KÜMMEL, BIRGIT. - Wilhelm von Kaulbach als Zeichner 1804-1874.
41085: KAULEN, G. - Daidalika. Werkstätten griechischer Kleinplastik des 7. Jahrhunderts v. Chr.
89606: KAURI, H. - Die Rassenbildung bei europäischen Rana-Arten und die Gültigkeit der Klimaregeln.
246435: KAUSLER, E.H.V. - Cancioneiro Geral. Altportugieschische Liedersammlung des Edeln Garcia de Resende. 
55828: KAUT, HUBERT. - Alt-Wiener Spielzeugschachtel. Wiener Kinderspielzeug aus drei Jahrhunderten.
220654: KAUTSKY, KARL. - Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. 1st edit.
255548: KAVAFIS, K.P. - Ionisch.
222955: KAVANAGH, PATRICK. - A soul for sale. Poems.
266452: KAVANAUGH, L.J. - The Architectonic of Philosophy: Plato, Aristotle, Leibniz.
191549: KAVVADIA, GIÓRGOU V. - Palaiolithiki Kefalonia.
64733: KAWAHARA, MASAHIKO. - [Daimyo utensils and tea (= title of English introduction)].
256466: KAWALKO ROSELLI, DAVID. - Theater of the people. Spectators and Society in Ancient Athens.
237930: KAY, E.ALISON. - Hawaiian Marine Shells. Reef and shore fauna of Hawaii. Section 4: Mollusca.
193656: KAYE, G.R. - The Bakshali Manuscript. A study in Medieval Mathematics. Part III: The text re-arranged.
211735: KAYE, JOHN WILLIAM. - A History of the Great Revolt.
207295: KAYE, JOHN. AMBLER, R.W. - Lincolnshire Parish Correspondance of John Kaye, Bishop of Lincoln 1827-53.
226221: KÄYSER, C.C. - Verslag der Corantijn-Expeditie 1910-1911.
110832: KAYSER, AL. - Die Fischerei auf Nauru (Pleasant-Island).
208261: KAYSER, HANS. - Paestum. Die Numoi der drei altgriechischen Tempel zu Paestum.
38948: KAYSER, HANS. - Ägyptisches Kunsthandwerk.
267600: KAZANSKI, MICHEL & V.SOUPAULT. - Les Sites archéologiques en Crimée et au Caucase durant l'Antiquité tardive et le haut Moyen-Age.
26133: KEANE, A.H. - Man past and present. Rev., and largely re-written, by A.Hingston Quiggin & A.C.Haddon.
277706: KEANE, A.H. - Man past and present.
234174: KEANE, R. & A.O'NEILL. (ED.) - Corporate Governance & Regulation. An Irish Perpective.
98798: KEAR, JANET & A.J.BERGER. - The Hawaiian Goose. An experiment in conservation.
106319: KEAR, J.A. - The international draughts magazine.
232034: KEAR, JANET & N.DUPLAIX-HALL. - Flamingos.
115299: KEARNEY, BRIAN. - Architecture of Natal from 1824-1893.
98678: KEARTON, RICHARD. - De lotgevallen van Jaap Langoor.
135671: KEATING, RICHARD. - Richard Keating. Selected and current works.
231639: KEAY, R.W.J. A.O. - Nigerian trees. Vol. I.
204584: KEAY, JOHN. - The Gilgit Game. The Explorers of the Western Himalayas 1865-95.
212173: KEBEDE, MESSAY. - Africa's Quest for a Philosophy of Decolonization.
283986: KEBLUSEK, MARIKA & B.V.NOLDUS. - Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe.
199816: KEBLUSEK, MARIKA & J.ZIJLMANS. - Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia.
250327: KEBLUSEK, MARIKA & J.ZIJLMANS. - Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia.
218096: KECK, JETTE. - Studien zur Rezeption fremder Einflüsse in der chalkidischen Keramik. Ein Beitrag zur Lokalisierungsfrage.
281039: KECKS, RONALD G. - Madonna und Kind. Das häusliche Andachsbild im Florenz des 15. Jahrhunderts.
112197: KEEBLE, FREDERICK & A.N.RAWES. - Hardy fruit growing.
177556: KEEGAN, BRENDAN F. & B.D.S.O'CONNOR. - Echinodermata.
193407: KEEGAN, BRENDAN & R.O'CONNOR. - Irish Marine Science 1995.
184816: KEEGAN, HUGH L. - Scorpions of medical importance.
165980: KEEL, OTHMAR. - Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/18