Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38183: HUGGLER, M. - Mythologie der altchristlichen Kunst.
118037: HUGH NEWMAN, L. - Transformations of butterflies and moths.
252282: HUGHES, THERLE - Prints for the collector. British prints from 1500 to 1900.
271946: HUGHES, RICHARD W. - Ruby & sapphire.
271920: HUGHES, RICHARD W. - Corundum.
249683: HUGHES, ROBERT. - The Shock of the New. Art and the century of change. Updated & rev. ed.
258902: HUGHES, MARK. - Grand Prix Racing seit 1950. Triumphe & Tragödien.
174414: HUGHES, GEORGE R., A.O. - The Temple Proper. Part III: The Third Hypostyle Hall and all rooms accessible from it with friezes of scenes from the roof terraces and exterior walls of the temple by the Epigraphic Survey.
248737: HUGHES, GEORGE R. & R.JASNOW. - Oriental Institute Hawara papyri. Demotic and Greek texts from an Egyptian family archive in the Fayum (Fourth to Third Century B.C.).
173030: HUGHES, ROBERT. - De schok van het nieuwe. Kunst in het tijdperk van verandering.
15103: HUGI, LOUIS. - Lockende Jagd. Wild, Geschichte, Kunst, Wassen, Hunde.
281731: HUGO, VICTOR. - Oeuvres poétiques I-III.
214040: HUGO, VICTOR. - La légende des siècles. La fin de Satan / Dieu.
222220: HUGOT, HENRI J. - Sahara. Art rupestre.
134571: HUGOT, HENRI J. - Missions Berliet Ténéé Tschad 1960.
188496: HÜHN, EUGEN. - Die alttestamentlichen Citate und Reminicenzen im Neuen Testamente.
243800: HUIBERT, EUGÈNE. - Les Pays-Bas espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la Paix de Munster jusqu'au Traité d'Utrecht (1649-1713). La Question religieuse et les relations diplomatiques.
4393: HUICHOL COLLECTION. SIMONI-ABBAT, M. - Collections Huichol.
61161: HUICI, S. & V.JUARISTI. - El Santuario de San Miguel de Excelsis (Navarra) y su retablo esmaltado.
241293: HUIDOBRO, BORJA. BLIN, PASCALE. - Borja Huidobro. Carnets de Croquis.
196569: HUIG, MICHAEL. - Tot eer van Bohemen. De verbeelding van nationale geschiedenis, circa 1789-1848.
31554: HUIG, G.C. - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945.
276629: HUIJBRECHT, R. - Peccatum non dimittitur. Handelingen van het derde Hof van Holland. Symposium, tevens vijfde Notarieel Historisch Congres, gehouden op 19 november 1999 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
544: HUIJG, ADR. - De bijbel op tegels.
164334: HUIJGERS, DOLF & L.EZECHIËLS. - Landhuizen van Curaçao en Bonaire.
237651: HUIJGERS, DOLF & L.EZECHIËLS. - Landhuizen van Curacao en Bonaire.
235874: HUIJNEN, PIM. - De belofte van vitamines. Voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945.
210966: HUIJS, FONS (E.A) - Het Scheepsbouwkundig Gezelschap William Froude vereeuwigd. 1903-2003.
257070: HUIJSMAN-VISSER, KARIN. - Deventer, een europese Hanzestad.
216622: HUIJSMANS, C.C. GIERSBERGEN, WILMA VAN. - 'De kunst is geheel en al bijzaak'. De moeizame carrière van C.C.Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant.
240950: HUIJTS, C.S.T.J. E.A. - Het Rijksmuseum. Ontwerpen, bouwen en verbouwen 1863-1885-1985.
96185: HUILLARD, PAUL. - La faïence en Bourgogne Auxerroise depuis 1725 environs pendant la Révolution et jusqu'en 1870.
269338: HUINDER, CHRIS (RED.). - Atelierboek 2: Wijken op stand. Nieuwe ideeën voor wijkaanpak en diversiteit.
235384: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 3 (1905).
156860: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 11 (1913).
219241: VROUW EN HUIS. - Jrg. 1 (1949).
219236: VROUW EN HUIS. - Jrg. 2 (1949).
219235: VROUW EN HUIS. - Jrg. 3 (1950).
219237: VROUW EN HUIS. - Jrg. 4 (1951).
219240: VROUW EN HUIS. - Jrg. 5 (1952).
219238: VROUW EN HUIS. - Jrg. 6 (1953).
112917: HUIS, ANDRÉ. - De Jordaan omstreeks 1900.
156858: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 14 (1916).
245267: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 3 (1905) - jrg. 15 (1918).
224147: HUIS IN 'T VELD, VINCENT, A.O. - Jongens, vol illusies en idealen. WV-HEDW 1908-2008.
223350: HUISKAMP, MARLOES & C.DE GRAAF. - Gewogen of Bedrogen. Het wegen van geld in de Nederlanden.
52713: HUISKEN, JACOBINE E. - 's Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien. The Royal Palace on the Dam in a historical view.
269388: HUISKES, GINO. - Dorp op de Veluw met stadse fratsen. Volkshuisvesting in Ede.
178504: HUISMAN, JAAP, A.O. - 100 jaar bouwkunst in Amsterdam. / An outline of Amsterdam architecture since 1900.
265435: HUISMAN, JAAP & L.KRAMER. - Onzichtbaar amsterdam. De ingenieurs van de stad.
258990: HUISMAN, MARIJKE. - Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.
214954: HUISMAN, JAAP, A.O. - Honderd jaar wonen in Nederland. 1900-2000.
264072: HUISMAN, JAAP. A.O. - 11 x 11. 11 years plein 11.
277071: HUISMAN, JAAP. - Architectuur in Bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
249847: HUISMAN, JAAP. - Door wonen gedreven. De toekomst in het nu van Ymere.
180460: HUISMAN, JOPIE. - [17 reproductions].
212269: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918.
172735: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman.
51337: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman.
207637: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman. 5e druk.
147880: HUISMAN, JOPIE. HESSELING, JOOST. - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen.
279798: HUISMAN, JOPIE. HESSELING, JOOST. - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen.
283814: HUISSELING, ANNEKE VAN. (EINDRED.). - Plantage aan het water.
221773: HUISSTEDE, P.VAN & J.P.J.BRANDHORST. - Dutch Printer's Devices 15th - 17th century. A catalogue.
274866: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 1st ed.
182465: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 4th rev. ed.
7123: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 3rd rev. ed.
217596: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 2nd ed.
225610: HUIZENGA, ERWIN. - Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818.
43433: HUIZING, H.G.J. - Geomorfologische problemen in het zuid-oosten van België (omgeving van Florenville). Een beschouwing op grond van mineralogisch en geochemisch onderzoek. (Diss.)
115719: HUIZING, L. & J.WATTEL. - Hoogeveen, van Echten's morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
271978: HUIZINGA, JOHAN. WUNSCHEL, ANNETTE, A.O. - Johan Huizinga. Briefe I (1894-1927).
239811: HUIZINGA, J. - Briefwisseling I-III.
203146: HUIZINGA, JOHAN. - Verzamelde werken.
176286: HUIZINGA, FRÉ. - Merkusoord. Sources on the first Dutch establishment in New Guinea (1828-1836).
271723: HUIZINGA, JOHAN. LEM, ANTON VAN DER. - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Biografie 1897-1997.
175754: HUIZINGA, G.B.W. - Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken.
207127: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
270370: HUIZINGA, J. - Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland.
256283: HUIZINGA, JOHAN. - Verzamelde werken. Deel 9: Bibliografie en registers.
243983: HUIZINGER.GEORGE. HARWOOD, BARRY R. - The furniture of George Huizinger. Invention and Innovation in Nineteenth-Century America.
221512: HUL, J.VAN 'T & P.J.VERGUNST. - Op de orgelbank. Gesprekken met protestant-christelijke kerkmusici.
235716: HUL, HENK VAN 'T. - De markt van Hoogeveen.
86973: HUL, DICK VAN DEN. - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
266722: HULD-ZETSCHE, INGEBORG. - Trierer Reliefsigillata - Werkstatt I.
247718: HULDENBERG. - Armorial de Huldenberg.
195725: HULINGS, NEIL C. & J.S.GRAY. - A manual for the study of Meiofauna.
195726: HULINGS, NEIL C. & J.S.GRAY. - Proceedings of the First International Conference on Meiofauna.
100501: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in Zuid-Kennemerland. Met tekeningen van Chr. Schut.
261775: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse.
221670: HULKENBERG, A.M. - Gezichten langs de Oude Rijn.
244581: HULKENBERG, A.M. - Lisse, rommeling. 2e druk.
164938: HULKENBERG, A.M. - Teylingen.
245406: HULKENBERG, A.M. - De kleurige Keukenhof.
283024: HULKENBERG, A.M. - Lisse in oude ansichten. 4e druk.
43369: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse.
259344: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in de Bloembollenstreek. Met tekeningen van Chr. Schut.
245794: HULKENBERG, A.M. - 't Roemwaard Lisse.
78778: HULL, FRANK M. - Robber flies of the world. The genera of the family Asilidae.
122765: HULL, FRANK M. & C.L.FLUKE. - The Genus Cheilosia Meigen (Diptera, Syrphidae). The subgenera Cheilosia and Hiatomyia.
27114: HULL, FRANK M. - Bee flies of the world. The genera of the family Bombyliidae.
67573: HULL, M.R. - Roman Colchester.
271140: HULL, ROBIN. - Scottish Birds. Culture and tradition.
265781: HULLE, MARC VAN & D.PIETERS. - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910).
212553: HULLEBROECK, ADOLPHE. - Histoire de la tapisserie à Audenarde du XVe au XVIIIe siècle.
145141: HULLEBROECK, ADOLPHE. - Histoire de la tapisserie à Audenaerde du XVe au XVIIIe siècle.
257211: HULLEMAN, H. G. - Spoorwegen Koning Willem III. Dieren - Apeldoorn.
153529: HULME, F.EDWARD. - Familiar wild flowers. Figured and described. First series.
171937: HULME, F.EDWARD. - Wild fruits of the country-side.
278350: HULME, F.EDWARD. - Plants their Naturtal Growth and Ornamental Treatment.
182592: HULS, YVETTE. - Ivoires d'Étrurie.
258606: HULSBERGEN, RODERICK. - Abcoude en Baambrugge.
225817: HULSBERGEN, RODERICK. - Het schildersdorp Laren.
48236: HULSBOS, K. - In de duinen. Landschap, flora en fauna. 4e gew.dr.
216130: HULSBOSCH, FRANS. - Werken van..... Frans Hulsbosch.
218316: HULSEBUS, MARJORIE. - Miniature Victorian lamps.
187036: HÜLSEN, CHRISTIAN. - Forum und Palatin.
127576: HÜLSEN, JULIUS. - Das Nympaheum von Milet.
241733: HÜLSEWIG-JOHNEN, JUTTA & KELLEIN, THOMAS (EDIT.). - Die Badenden. Mensch und Natur im deutschen Expressionismus.
265060: HULSHOF, MICHIEL & D.ROGGEVEEN. - How the city moved to mr. Sun. China's new Megacities.
119264: HULSHOF, A. - Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.
204275: HULSHOFF, A.L. - Een kabinet van Twentse gezichten.
255398: HULSMAN, BERNARD & LUUK KRAMER. - Double Dutch. Nederlandse architectuur na 1985.
249854: HULSMAN, BERNHARD. - Verander de ruimte, ruimte als kunst.
264988: HULSMAN, RITA N & J.H.MULDER. - Begraven in Rotterdam en omstreken.
162729: HÜLSMANN, EVA. MORTARI, GIULIO. - Fiori per Lei.
19335: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Tapisseries Flamandes du XIVe au XVIIIe siècles.
184413: HULST, ROB VAN. - Uit het leven. De Wereld van de Amsterdamse Wallen.
232393: HULST, WILLEM G. VAN DE. LUTZ, HANS. (INTROD.). - Willem G. van Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruime / Painter, author, sculptor in light and space / Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
225946: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Flemish Tapestries from the fifteenth tot the eighteenth century.
218597: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Vlaamse Wandtapijten van de XIVde tot de XVIIIde Eeuw.
191744: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Flämische Bildteppiche des XIV. bis XVIII. Jahrhunderts.
159422: HULSTAERT, R.P.G. - Le mariage des Nkundó.
274776: HULSTAERT, G. - Dictionnaire Lomongo-Francais.
176604: HULT, GUNNEL. - Hala Sultan Tekke 7: Excavations in area 8 in 1977.
83748: HULT, GUNNEL. - Hala Sultan Tekke 4: Excavations in area 8 in 1974 and 1975. The 1977 underwater report by Dan McCaslin.
102542: HULT, GUNNEL. - Nitovikla reconsidered.
115228: HULT, GUNNEL. - Bronze Age Ashlar Masonry in the Eastern Mediterranean. Cyprus, Ugarit, and neighbouring regions.
111737: HULTÉN, ERIC - The Amphi-Atlantic plants and their phytogeographical connections.
46466: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and neighboring territories. A manual of the vascular plants.
148889: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon I: Pteridophyta, Gymnospermae and Monocotyledoneae (Pandanales and Helobiae).
4289: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon IV: Dicotyledoneae (Myricales, Fagales, Urticales, Santalales, Polygonasles, Centrospermae, Ranales).
69200: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon IX: Dicotyledoneae Tubiflorae 1 (Borraginaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae. Orobanchaceae, Lentibulariaceae) Plantaginaels, Rubiales, Campanulatae 1 (Campulaceae).
63576: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon V: Dicotyledoneae Roeadales, Sarraceniales, Rosales I (Crassulaceae, Saxifragaceae).
63897: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon VII: Dicotyledoneae Rosales III, Geraniales, Sapindales, Parietales, Myrtiflorae, Umbelliflorae).
64962: HULTÉN, ERIC. - Flora of Alaska and Yukon VIII: Dicotyledoneae Ericale, Primulales, Contortae, Tubilflorae 1 (Polemoniaceae, Hydrophyllaceae).
70936: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon X:Dicotyledoneae Campanulatea 2.
84223: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon.
232951: HULTEN, MARCEL & V.WASSENICH. - Die Vogelfauna Luxemburgs.
257567: HULTEN, PONTUS. (ED.). - Futurismo & futurismi.
279451: HULTH, J.M. - Swedish Arctic and antarctic Explorations 1758-1910. Bibliography.
83815: HULTHEM, M.CH.V. - Catalogue raisonné de dessins et d'estampes au nombre de près de 30.000 forment le Cabinet de M.Ch.v.Hulthem.
62938: HULTKRANTZ, ÅKE. - Conceptions of the soul among North American indians. A Study in Religious Ethnology.
159124: HULTLAND, GUNNAR. - Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960. (Diss.)
267472: HULTSCH, FRIEDERICH. - Die Gewichte des Alterthums nach ihrem Zusammenhange dargestellt.
216478: HULTZSCH, E. - Tamil and Sanskrit, from stone and copper-plate edicts at Mamallapuram, Kanchipuram, in the North Arcot district, and other parts of the Madras Presidency, chiefly collected in 1886-87.
229283: HULTZSCH, E. & H.KRISHNA SASTRI. - South Indian Inscriptions. Vol. III: Miscellaneous inscriptions in Tamil. Part I-IV.
229388: HULTZSCH, E. - Tamil and Sanskrit, from stone and copper-plate edicts at Mamallapuram, Kanchipuram, in the North Arcot district, and other parts of the Madras Presidency. Chiefly collected in 1886-87.
280408: HULZEN, A.VAN. - Wandelingen door oud-Utrecht.
280409: HULZEN, A.VAN. - Echte Utrechters. Het alledaagse bestaan in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
124572: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. [1e druk].
208974: HULZEN, A.VAN. - Twee wandelingen door de middeleeuwse kerkenstad Utrecht.
201196: HULZEN, A.VAN. - Utrecht op oude foto's. [Deel 2:] Van de Weerd naar Tolsteeg.
210944: HULZEN, A.VAN. - Utrecht en het verkeer 1850-1910.
71869: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. [2e verbeterde en bijgewerkte druk].
270677: HULZEN, A.VAN. - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
228876: HULZEN, A.VAN. - De Tram in Utrecht, een halve eeuw personenvervoer.
238750: HULZEN, A.VAN. - Utrecht op oude foto's.
6518: HUMANITAS. - Boletin Ecuatoriano de Antropologia.
28408: HUMANN, GEORG. - Die Beziehungen der Handschriftornamentik zur romanischen Baukunst. 2nd.enl.ed.
6491: HUMANN, GEORG. - Zur Geschichte der karolinischen Baukunst.
235860: HUMBACH, RAINER. - Dom zu Fritzlar.
180105: HUMBER, WILLIAM. - A Complete treatise on cast and wrought Iron Bridge construction, including iron foundations.
56977: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. CATALOGUE 1975. - D.P.G. Humbert de Superville 1770-1849. Kunstenaar-geleerde.
56983: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. HAAS, C.M.DE. - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849.
236782: HUMBERT, H. & G.COURS DARNE. - Notice de la carte Madagascar.
116888: HUMBERT, B. - Le Chronographe. Son fonctionnement. Sa réparation. [Deuxième édition.].
258284: HUMBERT, JEAN-BATISTE & A.CHAMBON. - Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha.
210151: HUMBERT, ANDRÉ. - La sculpture sous le Ducs de Bourgogne 1361-1483.
133032: HUMBERT, CLAUDE. - Ornamental design.
276757: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. STAFFORD, BARBARA M. - Symbol and Myth. Humbert de Superville's Essay on Absolute Signs in Art.
238828: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. BOLTEN, JACOB. - Miscellanea Humbert de Superville.
273343: HUMBERT, JEAN-MARCEL, A.O. - Egyptomania. L'Égypte dans l'art occidental 1730-1930.
279989: HUMBERT, R. - Les Montres Calendrier ou A Quantièmes.
219514: HUMBLET, THEO. LOOIJ, L.THEO VAN, A.O. - Theo Humblet. Tekeningen en akwarellen .
225908: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Tableaux de la nature ou Considérations sur les déserts, sur la physionomie des végétaux, sur les cataractes de l'Orénoque, [...]. 1st ed.
225911: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères. 2ème édition.
238856: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. BECK, HANNO. - Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas.
277689: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of America during the years 1799-1804.
192008: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. KLENCKE, HERMANN. - Alexander von Humboldt's Reisen in Amerika und Asien.
161479: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Alexander von Humboldt. Wirkendes Vorbild für Fortschritt und Befreiung der Menschheit. Festschrift./ Alejandro de Humboldt. Modelo en la lucha por el progreso y la liberación de la humanidad, Memorial.
89504: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erläuterungen.
279569: HUMBOLDT, ALEXANDER. - Umrisse von Vulkanen aus den Cordilleren von Quito und Mexico. Ein Beitrag zur Physiognomiek der Natur.
167271: HUME, DAVID., A.O. - Mélanges d'economie politique.
215737: HUME, GARY. SCHNEIDER, ECKHARD, A.O. - The bird has a yellow beak. 1st ed.
269859: HUME, DAVID. HERDT, JENNIFER A. - Religion and Faction in Hume's Moral Philosophy.
159876: HUMFREY, PETER. - La pittura Veneta del Rinascimento a Brera.
176980: HUMM, HAROLD J. & S.R.WICKS. - Introduction and guide to the marine Bluegreen algae.
237334: HUMMEL, ARTHUR W. (EDIT.). - Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644-1912).
5415: HUMMEL, SIEGBERT. - Lamaistische Studien.
97915: HUMMEL, DAVID. - Insekten, Myriopoden und Arachnoideen gesammelt vom schwedischen Arzt der Expedition Dr.David Hummel 1927-1930. Band 2: Insecta. 2.Teil. Serie No. 31-62.
109656: HUMMEL, M.I. KATALOG 1991. - De betoverende wereld van de M.I.Hummel figuren / The fascinating world of M.I.Hummel figurines.
13065: HUMMEL, SIEGBERT. - Elemente der tibetischen Kunst.
13060: HUMMEL, SIEGBERT. - Geheimnisse tibetischer Malereien.
270132: HUMMEL, UWE & T.TELAUMBANUA. - Cross and Adu. A Socio-Historical Study on the Encounter between Christianity and the Indigenous Culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia (1865-1965).
268429: HUMMEL, JACKY. - Le constitutionnalisme allemand (1815-1918): le modèle allemand de la monarchie limitée.
136457: HUMMELEN, W.M.H. - Repertorium van het rederijkersdrama 1500- ca.1620.
32510: HUMMELEN, W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
163121: HÜMMERLICH, FRANZ. - Quellen und Untersuchungen zur Fahrt der ersten Deutschen nach dem portugiesischen Indien 1505/06.
119583: HUMORIST. - Jahrgang 15 No. 1 (Jänner) 1851 - 89 (März) 1851.
119579: HUMORIST. - Jahrgang 15 No. 178 (Juli) 1851 - 248 (September) 1851.
248377: HUMORIST VAN DE WEEK, DE. - No. 43 (9 januari 1931) - no. 27 (18 september 1931).
251772: HUMPERT, KLAUS & M.SCHENK. - Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung. Das Ende vom Mythos der gewachsenen Stadt.
251628: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975 & 1976, conducted by the University of Michigan. Vols. I - IV.
99697: HUMPHREY, J.H. (ED.). - The circus and a byzantine cemetery at Carthage. Vol. I.
168339: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975. Vol. I.
114261: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975-1978. Vols. I - V.
186787: HUMPHREYS, A.J.B. & A.I.THACKERAY. - Ghaap and Gariep. Later Stone Age studies in the Northern Cape.
233713: HUMPHREYS, K.W. - The library of the Franciscans of Siena in the late fifteenth century.
194734: HUMPHRIES, C.J. A.O. - Bomen. Beschrijvingen van de Europese boomsoorten; met meer dan 1000 afbeeldingen in kleur.
182075: HUMSTON, SHEP. - Kuranda. The village in the rainforest 1888-1988.
275159: HUNDERTWASSER, KOSCHATZKY, WALTER. - Friedensreich Hundertwasser. Das vollständige druckgraphische Werk 1951-1986.
254038: HUNDSNURSCHER, FRANZ & G.TADDEY. - Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale.
21417: HUNDT, RUDOLF. - Beiträge zur Wiesenvegetation Mitteleuropa. I: Die Auenwiesen an der Elbe, Saale und Mulde.
20501: HUNDT, A. & K. PETERS. - Greifswalder Antiken.
284428: HÜNECKE, GEORG. - Zur Anatomie der Pleurothallidinae.
164043: HÜNERSDORF, LUDWIG. - Anleitung zu der natürlichsten und leichtesten Art Pferde abzurichten. Für Liebhaber des Reitens aus dem Militär-und Civilstande [....] Zweite verm. Aufl.
205411: GEORGIJ DE HUNGARIA. - Arithmeticae summa tripartita. Introd. by A.J.E.M. Smeur.
214030: HUNGER, HERMANN. - Das Archiv des Nabû-Usallim.
216494: HUNGERFORD HOLDICH, T. - Through Central Asia.
227763: HUNNISETT, BASIL. - A Dictionary of British Steel Engravers.
111921: HUNT, JOHN & C.BRASHER. - The red snows. An account of the British Caucasus expedition 1958.
100895: HUNT, JOHN. - The ascent of Everest.
283970: HUNT, JOHN M. - The Vacant See in Early Modern Rome. A Social History of the Papal Interregnum.
244330: HUNT, DAVID. - A new review of Mammillaria Names.
242669: HUNT, LUCY-ANNE. - Byzantium, Eastern Christendom and Islam. Art of the Crossroads of the Medieval Mediterranean. Vol. I.
203543: HUNT, P.FRANCIS. - The Orchid.
130126: HUNT, TONY. - The medieval surgery.
209807: HUNT, RICHARD MORRIS. CATALOGUE 1989. - Richard Morris Hunt. Architecte 1827-1895.
282466: HUNT, EARL. - Human Intelligence.
146088: HUNTE, CONRAD. - Playing to win.
237429: HUNTER, W.C. - The Fan Kwae at Canton. Before treaty days 1825-1844.
266865: HUNTER, MARK C. - Policing the seas. Anglo-American Relations and the Equatorial Atlantic, 1819-1865.
283875: HUNTER, DAVID. - Opera and Song Books published in England 1703-1726/ A descriptive bibliography.
214266: HUNTER, VIRGINIA J. - Policing Athens. Social control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.
186977: HUNTER, WILLIAM W. - The Marquess of Dalhousie.
262809: HUNTER, W.W. - A Statistical Account of Bengal.
230975: HUNTER, WILLIAM W. - A statistical account of Bengal.
269582: HUNTER, W.S. - Hunter's panoramic guide from Niagara to Quebec.
182060: HUNTINGFORD, G.W.B. (TRANSL. & ED.). - The Periplus of the Erythraean Sea by an unknown author. With some extracts from Agatharkhides ' On the Erythraean Sea.'
281850: HUNTINGTON, ELLSWORTH. - The pulse of Asia. A journey in Central Asia illustrating the geographic basis of history.
242033: HUNTLEY, BRIAN A.O. - A Climatic Atlas of European Breeding Birds.
242846: HUNTLEY, DEBORAH L. - Ancestral Zuni Glaze-Decorated Pottery. Viewing Pueblo IV Regional Organization through Ceramic Production and Exchange.
217120: HUNZIKER, MAX. HOFFMANNSTHAL, HUGO VON. - Ein Brief.
192536: HUOT, JEAN-LOUIS A.O. - Naissance des cités.
251943: HUOT, VALENTIN. - Clous et vélo percé. Noblesse des pauvres.
29707: HUPERZ, TH. - Die Geflügelzucht. Anleitung, durch rationelle Wahl die heimische Geflügelhaltung und ihre Erträge zu Heben. Herausg.v. G.Kuhse.
223466: HUPFLOHER, ANNETTE. - Kulte im kaiserzeitlichen Sparta. Eine Rekonstruktion anhand der Priesterämter.
273633: HÜPPE, JOACHIM, A.O. - Landschaftsökologisch - vegetationsgeschichtliche Studien im Kiefernwuchsgebiet der nördlichen Senne.
189231: HUPPERETZ, W.M.H. - Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel.
228229: HUPPERTS, CHARLES. - De macht van Eros. Lust, liefde en moraal in Athene. / Plato, Symposium. Een analyse.
265286: HUPPERTZ, A. - Neueste und vollständigste Universal-Methode der Zuschneidekunst mit sehr pünktlichen und vereinfachtem Mass-System, je nach den Formen des menschlichen Körpers. 4. verb. Aufl.
224585: HURD, PAUL D. & CH.D.MICHENER. - The Megachiline Bees of California (Hymenoptera: Megachilidae).
122787: HURD, PAUL D. - Revision of the nearctic species of the Pompilid genus Pepsis (Hymenoptera, Pompilidae).
268707: HURD, RYAN & K.BULKELEY. - Lucid dreaming. New Perspectives on Consciousness in Sleep. Vol. I: Science, psychology, and education.
136048: HURDT, ANTHONIO. H.J. DE GRAAF. - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java sept.-dec. 1678 volgens het journaal van johan Jurgen Briel, secretaris. Uitgegeven door H.J. de Graaf met een inleiding en aantekeningen.
122216: HURK, W.J.C.C.VAN DEN. - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. (Diss.)
278599: HURLEY, FRANK. - Perlen und wilde. Abenteuer in der Luft, an Land und auf See in Neuguinea.
6625: HÜRLIMANN, BETTINA. - Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten.
96980: HÜRLIMANN, BETTINA. - Die Welt im Bilderbuch. Moderne Kinderbilderbücher aus 24 Ländern.
98589: HÜRLIMANN, BETTINA. - Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten. 2.erw.Aufl/
10267: HÜRLIMANN, BETTINA. - Three centuries of children's books in Europe. Translated amd edited by B.W.Alderson.
142127: HURSCHMANN, ROLF. - Die Pagenstecher-Lekythoi.
249997: HURSCHMANN, ROLF. - Symposienszenen auf unteritalischen Vasen.
11742: HURSKAINEN, ARVI. - Cattle and culture. The structure of a pastoral Parakuyo Society.
235692: HURST, JOHN G., A.O. - Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650.
168195: HURST, H.R. - Excavations at Carthage. The British Mission, Volume II/1: The Circular Harbour, North Side. The site and finds other than pottery.
244744: HURST, H.R. & S.P.ROSKAMS. - The Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo: The Site and Finds other than Pottery. Excavations at Carthage - The British Mission I.
278310: HURWITZ, SIDNEY. MORREAU, J. (INTR.) - Sidney Hurwitz: Etchings.
191734: HUS, ALAIN. - Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque.
283353: HUSAIN, MAQBOOL FIDA. BARTHOLOMEW, RICHARD & S.S.KAPUR. - Maqbool Fida Husain.
191483: HUSBAND, TIMOTHY B. - Stained glass before 1700 in American collections: Silver-Stained Roundels and Unipartite Panels. Corpus Vitrearum Checklist IV.
282880: HÜSCH, HEINZ GÜTHER A.O. - Wege in die Freiheit. Deutsch-rumänische Dokumente zur Familienzusammenführung und Aussidlung 1968-1989.
5419: HUSE, NORBERT - Neues Bauen 1918 bis 1933. Moderne Architektur in der Weimarer Republik.
168318: HÜSELER, KONRAD. - Deutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band I.
168319: HÜSELER, KONRAD. - Deutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band III.
168320: HÜSELER, KONRAD. - IIDeutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band III.
50082: HUSKINSON, JANET. - Roman sculpture from Cyrenaica in The British Museum.
237862: HUSKINSON, JANET. - Roman Children's Sarcophagi. Their Decoration and Social Significance.
231469: VIVAT HUSSAR. REVUE DE L'ASSICIATION DES AMIS DU MUSÉE INTERNATIONAL DES HUSSARDS. - 1966-1981. Year I-XVI.
153100: HUSSEIN, MOHAMED A. - Les origines du livre. Du Papyrus au Codex.
281325: HUSSEIN, RAMADAN B. - The Saite Pyramid Texts copies in the Memphite and Heliopolitan shaft-tombs: A study of their selection and layout.
258137: HUSSEM, WILLEM. STEENBRUGGEN, HAN. - Willem Hussem. Tussen schrift en leegte.
225431: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution.
240995: HUSSERL, EDMUND. HEFFERNAN, GEORGE. - Isagoge in die phänomenologie Apophantik. Ein Einführung in die phänomenmologische Urteilslogik durch die Auslegung des Textes der 'Formalen und transzendentalen Logik' von Edmund Husserl.
240998: HUSSERL, EDMUND. CARR, DAVID. - Interpreting Husserl. Critical and comparative Studies.
240999: HUSSERL, EDMUND. SCHUHMANN, KARL. - Reine Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Historisch-analytische Monographie über Husserls Ideen I.
138060: HUSSERL, EDMUND. - Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917).
221964: HUSSERL, EDMUND. - Erste Philosophie (1923/24). I: Kritische Ideengeschichte. II: Theorie der Phänomenologischen Reduktion.
91511: HUSSERL, EDMUND. - Ding und Raum. Vorlesungen 1907.
91136: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie (All published).
246223: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.
175869: HUSSERL, EDMUND. BOER, TH.DE. - De ontwikkelingsgang in het denken van Husserl.
236695: HUSSERL, EDMUND. BIEMEL, WALTER (EDIT.). - Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen.
235785: HUSSERL, EDMUND. - Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925.
161036: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.
235794: HUSSERL, EDMUND. HELD, KLAUS. - Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise der transzendentalen Ich bei Edmund Husserl entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik.
281088: HUSSERL, EDMUND. RAVALLI, PAOLO. - Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität in den Göttinger Jahren. Eine kritisch-historische Darstellung. (Diss.)
225414: HUSSERL, EDMUND. HOLENSTEIN, ELMAR. (ED.). - Logische Untersuchungen. Band I: Prolegomena zur reinen Logik. Text der 1. und der 2. Auflage.
235799: HUSSERL, EDMUND. - Husserl's Legacy in Phenomenological Philosophies. New Approaches to Reason, Language, Hermeneutics, the Human Condition. Book 3: Phenomenology in the world fifty years after the death of Edmund Husse.
235800: HUSSERL, EDMUND. - The Phenomenology of Man and of the Human Condition. Individualisation of nature and the human being. Part I: Plotting the territory for interdisciplinary communicatio
281655: HUSSERL, EDMUND. - Logische Untersuchungen I & II.
238073: HUSSERL, EDMUND. - Logische Untersuchungen. Band II: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 2nd rev. edit.
235793: HUSSERL, EDMUND. AGUIRRE, ANTONIO. - Genetische Phänomenologie und Reduktion zur Letztbegründung der Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken E. Husserls.
138100: HUSSERL, EDMUND. - Philosophie der Arithmetik.
67141: HUSSEY, JOAN M. - The Finlay papers. A catalogue.
112517: HUSSEY, CHRISTOPHER. - English country houses. Mid Georgian 1760-1800.
275515: HUSSEY, J.M. - The Cambridge Medieval History. Vol. IV: Byzantine Empire. Part II: Government, Church and Civilisation.
6578: HUSSLAGE, G. - Windmolens. Een overzicht van de verschillende molensoorten en hun werkwijze. [1e druk].
278391: HUSSLEIN, AGNES A.O. - Is that Biedermeier? Amerling, Waldmüller, and More.
256491: HUSSLEIN-ARCO, AGNES A.O. - Vienna - Berlin. The Art of Two Cities. From Schiele to Grosz.
11773: HUSSON, ANTONIUS M. - Het determineren van schedelresten van zoogdieren in braakballen van Uilen.
14634: HUSSON, ANTONIUS M. - The bats of Suriname.
204139: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakfauna dierensporengids.
152508: HÜSSTEGE, GEERT. - Wilde bloemen in kleur.
204141: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder determineren. 3rd rev. ed.
167330: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor duin- en kuststreek.
105804: HÜSSTEGE, GEERT. - Verkenningen op en om de heide.
204142: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora sloot, plas en moeras. Eenvoudig kennen en herkennen zonder moeilijk determineren.
248692: HÜSSY, H.W. - Orchideen der Schweiz.
17690: HUSTINGS, M.F.H., A.O. - Vogelinventarisatie. Achtergronden, richtlijnen en verslaglegging.
158353: HUSTINGS, FRED & J.W.VERGEER. - Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Verspreiding aantallen verandering.
281450: HUSTINGS, FRED. (EDITED). - Veertig jaar Sovon Vogelonderzoek Nederland.
262093: HUSTINGS, FRED A.O. - Avifauna van Limburg.
148500: HUSZÁR, VILMOS. WIESSING, H.P.L. - [Schilderwerk van Diego de la Rivera / Paintings of Diego de la Rivera].
272683: HUT, ARJAN. (RED.). - Poëtisch Leeuwarden. Een wandeling in gedichten.
155893: HUTCHINGS, R.S. & CH.SKILTON. - Modern letterpress printing. Volume III: Materials & Methods in the Machine Room.
237013: HUTCHINSON, THOMAS. - Machinery on the Farm.
250442: HUTCHINSON, EDWARD. - Ascent of the river Binué in August 1879; with remarks on the systems of the Shary and Binué.
99837: HUTCHINSON, F.E. - Medieval glass at all Souls College.
174818: HUTCHINSON, G.EVELYN. - A treatise on Limnology.
140674: HUTCHINSON, JOHN. - A botanist in Southern Africa.
59763: HUTCHINSON, W.Z. - Advanced bee culture. Its methods and management.
126579: HUTCHINSON, WALTER. - Customs of the world. A popular account of the manners, rites and ceremoniers of men and women in all countries.
271617: HUTCHINSON, CLIVE. - Ireland's Wetlands and their Birds.
275689: HUTCHINSON, J. - The families of flowering plants II: Monocotyledons.
279043: HUTCHISON, ISOBEL WYLIE. - On Greenland's Closed Shore. The Fairyland of the Arctic.
279307: HUTCHISON, ISOBEL WYLE - Stepping stones from Alaska to Asia.
212323: HUTCHISON, H. & J.P.VOGEL. - History of the Panjab Hill States.
174515: HUTEREAU, A. - Notes sur la Vie familiale et juridique de quelques populations du Congo Belge.
22935: HUTH, HANS. - Lacquer of the West. The history of a craft and an industry. 1550-1950.
270638: HÜTHER, CLAUDIUS. - Der Deutsche Pudel. Seine Abstammung, Pflege und Zucht.
236314: HUTSON, TONY. - Vierkant getuigde schepen. Ontwikkeling, gebruik en hoogtijdagen.
158044: HÜTT, MICHAEL. - Aquamanilien. Gebrauch und Form.
212004: HÜTTE, AXEL. - Theorea.
157557: HUTTEL, HERMANN. - Der Jäger und sein Wild. Berichte aus heimischen Revieren.
204257: HUTTEN-CZAPINSKI, MARIAN. - Die Geschichte des Pferdes.
199218: HUTTER, WOLFGANG. BREICHA, OTTO. - Wolfgang Hutter. Graphik.
220927: HUTTER, FR. - Wanderungen und Forschungen im Nord-Hinterland von Kamerun.
253886: HUTTIER, RAYMOND. - Le Roman de la Bicyclette (du Célérifère au Vélo moderne).
241326: HÜTTINGER, EDUARD. - Porträts und Profile. Zur Geschichte der Kunstgeschichte.
188272: HÜTTMANN, ERNST. - Katalog über Röntgen- und Diathermie-Zubehör.
271986: HUTTON & SONS, WILLIAM. - Wm. Hutton & Sons. Associated with James Dixon & Sons Ltd. Manufacturing Silversmiths & Cutlers. [trade catalogue] Series 49 H.
277719: HUTTON, S.K. - By Eskimo Dog-Sled and Kayak. A description of a missionary's Experiences & Adventures in Labrador.
263990: SAUERBRUCH HUTTON. [MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO, A.O. (EDS.)]. - Sauerbruch Hutton Architects 1997 2003. Against type = Contra el tipo.
277797: HUTTON, S.K. - Among the Eskimos of Labrador. A record of five years close intercourse with the Eskimo Tibes of Labrador.
88701: HUTTON, WALTER S. - Steam-boiler construction. A practical handbook for engineers, boiler-makers, & steam-users.
170499: HUTTON & SONS, WILLIAM. - Wm. Hutton & Sons. Associated with James Dixon & Sons Ltd. Manufacturing Silversmiths & Cutlers. [trade catalogue] Series 52 H.
263897: SAUERBRUCH HUTTON, - Wysiwyg. Sauerbruch Hutton Architects.
10252: HUTTON, J.H. - Diaries of two tours in the unadministered area east of the Naga Hills.
278458: HUTTON, S.K. - Among the Eskimos of Labrador. A record of five years' close intercourse with the Eskimo Tribes of Labrador.
8347: HUURDEMAN, PIET. - De geschiedenis van Purmerend.
38932: HUURDEMAN, PIET & R.JOSSELET. - Waterland door de eeuwen heen.
269067: HUUSSEN, A.H., A.O. - Russians and Dutchmen. Proceedings of the Conference on the Relastions between Russia and the Netherlands from the 16th tot the 20th century, Amstedam 1989.
33945: HUWAE, P.H.M. - De isopoden van de Nederlandse kust.
247048: HUX, FRIDA. - Die Sippe Haake 1580-1940.
83606: HUXHOLD, ERWIN. - Das Bürgerhaus zwischen Schwarzwald und Odenwald.
170990: HUXLEY, ANTHONY. - Mountain flowers in colour. Rev. ed.
24818: HUXLEY, ANTHONY. - Tuinieren door de eeuwen heen.
270309: HUYBENS, GILBERT. - Carillons et Tours de Belgique.
277080: HUYBRECHT, R. - Handelingen van het Tweede Hof van Holland Symposium gehouden op 14 November 1997 in de Trêveszaal te Den Haag.
103158: HUYEN, NGUYEN V. - Introduction à l'étude de l'habitation sur pilotis dans l'Asie du Sud-Est.
276915: HUYGEN, FREDERIKE. - Visies op Vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 2.
264284: HUYGEN, FREDERIKE. - Visies op Vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten.
238772: HUYGENS, R.B.C. - De constructione castri Saphet. Construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
250267: HUYGENS, CONSTANTIJN. MEER, TINEKE L.TER. - Constantijn Huygens. Latijnse gedichten 1607-1620.
230098: HUYGENS, CHRISTIAAN. ERINGA, DIEUWKE. - Verhandeling over het licht. Vertaling en origineel van de Traité de la lumière van 1690.
244540: HUYGENS, CONSTASNTIJN BROEKMAN, INGE. - De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687).
273872: HUYGENS, CHRISTIAAN. YODER, JOELLA G. - Unrolling Time. Christiaan Huygens and the mathematization of nature.
257407: HUYGENS, CONSATANTIJN RASCH, RUDOLF. - Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens.
208218: HUYGENS, CHRISTIAAN. VOLLGRAFF, J.A. - L'Horloge à Pendule de 1656 à 1666.
250269: HUYGENS, CONSTANTIJN. LEERINTVELD, AD. - Constantijn Huygens. Nederlandse gedichten 1614-1625. Deel 1 & 2.
201767: HUYGENS, CONSTANTIJN. LEERINTVELD, AD. - Constantijn Huygens. Nederlandse gedichten 1614-1625. Historisch-kritische uitgave.
281539: HUYGENS, LODEWIJCK. EBBEN, MAURITS. - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Maurits Ebben.
234960: HUYGENS, CONSTANTIJN. WORP, J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven. Deel I-IX.
183526: HUYGENS, CONSTANTIJN. BLOM, FRANS R.E. - Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken. Ingeleid, bezorgd en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom.
270272: HUYGENS, CONSTANTIN. - Koren-Bloemen. Nederlandsche Gedichten. Tweede druck, Vermeerdert tot XXVII Boecken.
54850: HUYGENS, CONSTANTIJN. HEIJBROEK, J.F. A.O. - Met Huygens op reis. Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), secretatis van stadhouder-koning Willem III.
268265: HUYGHE, RENÉ. - Les Réalistes Lyriques.
231166: HUYN VAN GELEEN, GODFRIED. SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. A.O. - Graaf Godfried Huyn van Geleen (ca. 1598-16757). Keizerlijk Veldmaarschalk en Landcommandeur te Alden Biesen.
98441: HUYS JANSSEN, PAUL & W.SUMOWSKI. - The Hoogsteder exhibition of Rembrandts's academy.
234983: HUYS JANSSEN, PAUL. - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
278137: HUYS, JAN & P.KAISER. - Les destinations e´trange`res au de´part de la Belgique durant le re`gne du Roi Leopold I, 1849-1865 : affranchisements avec les e´paulettes, les me´daillons et l'e´mission de 1865. Foreign destinations from Belgium during the reign of King Leopold I, 1849-1865 : covers franked with epaulettes, medallions and the 1865 issue.
215234: HUYSMANS, J.-K. - En rade. Illustré de quarante-deux eau-fortes de Delareu-Nouvellière.
258893: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, W.J.C. HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, KATRIENTJE. - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
16812: HUYSUM, JACOB VAN. GRANT, M.H. - The twelve months of flowers by Jacob van Huysum (c: 1687-1740) in the collection of Major the Hon. Henry Rogers Broughton, of Bakeham House, Englefield Green and South Walsham Hall, Norwich. With a commentary by Colonel Maurice Harold Grant.
78978: HUYSUM, JAN VAN. GRANT, M.H. - Jan van Huysum, 1682-1749, including a catalogue raisonné of the artist's fruit & flower paintings.
176882: HUYSUM, JAN VAN. WHITE, CHRISTOPHER. - The flower drawings of Jan van Huysum.
277247: HVASS, TYGE. - Mobler fra Dansk Vestindien.
152235: HVASS, HANS. - Danmarks padder og krybdyr.
98143: HVASS, HANS. - Danmarks padder og krybdyr.
93354: HYADES, P. & J.DENIKER. - Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883. VII: Anthropologie - Ethnographie.
44086: HYAMS, EDWARD. - Strawberry cultivation. A system of procuring fruit throughout the year.
218351: HYATT, JAMES PH. - The treatment of final vowels in early Neo-Babylonian.
236185: HYATTE, REGINALD. - The arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval an Early Rennaissance Literature.
278568: HYDE, BRYDEN BORDLEY. - Bermuda's antique Furniture & Silver.
51350: HYDE, A.SIDNEY. - The life history of Henslow's Sparrow, Passerherbulus Henslowi(Audubon).
191629: HYDE, J.A.LLOYD & RICARDO R.ESPIRITO SANTO SILVA. - Chinese porcelain for the European market.
278316: HYLAND, ANGUS & A.LEWIS. - The Purple Book. Symbolism & Sensuality in contmporary Art & Illustration.
136593: HYLANDER, NILS. - Die Grassameneinkömmelinge schwedischer Parke mit besonderer Berücksichtigung der Hieracia silvaticiformia.
32472: HYLANDER, NILS. - Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen.
7031: HYLKEMA, S. - Mannen in het draagnet. Mens- en wereldbeeld van de Nalum (Sterrengebergte).
154129: HYMAN, VIRGINIA D. & W.C.C.HU. - Carpets of China and its border regions.
122789: HYMAN, LIBBIE H. - The Polyclad flatworms of the Pacific coast of North America.
83985: HYMANS, HENRI. - Catalogue des estampes d'ornement faisaint partie des collections de la bibliothèque royale de Belgique. Classé par nature d'objets suivi d'un index alphabétique des noms d'auteurs et accompagné de planches.
258530: HYNCKES, RAOUL. - De vrienden van middernacht.
225567: HYNCKES, RAOUL. WARNAARS, WILLEM & DÖRTE NICOLAISEN (ED.). - Raoul Hynckes in Kinderdijk. De collectie Smit-de Haan.
15168: HYNES, H.B.N. - The ecology of running waters.
19390: HYRE, LAURENT DE LA. ROSENBERG, PIERRE & J.THUILLIER. - Laurent de la Hyre, 1606-1656. L'homme et l'oeuvre.
242453: IABLOKOFF-KHNZORIAN, S.M. - Les Coccinelles. Coléoptères - Coccinellidae.
190541: IAKOBIDE, SPIROU E. - Glasi I Anaskathi 1955-1961.
190282: IAKOVIDIS, SPYROS E. - Late Helladic citadels on mainland Greece.
231443: IANNELLI, LUCA. - Palazzo S. Gervasio. Microstoria tra fonti e documenti.
84568: IAROVIDI, SAIRIDONOS E. - Pereti to Nekrotafion. A: Oi tafoi kai ta eurimata. B: Genikai paratirisis. C. Pinakes.
225563: IBA, TAKASHI. - Japanische Musik. Ein chronologischer Überblick.
199354: IBBETSON, DENZIL. - Panjab Castes. Races, castes and tribes of the People of Panjab.
227386: IBELINGS, HANS. - Nederlandse architectuur van de 20ste eeuw.
251150: IBELINGS, HANS. - Muziekgebouw aan 't Ij / Bimhuis.
230498: IBELINGS, HANS & TON VERSTEGEN. - Westerpark. Architectuur in een Amsterdams stadsdeel 1990-1998.
264445: IBELINGS, HANS. (EDITED). - Die Gebaute Landschaft. Zeitgenössische Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau in den Niederlanden.
224377: IBELINGS, HANS. (A.O.) - De Architekten Cie. Creativity, Innovation, Experience.
265051: IBELINGS, HANS EN L.SEBREGTS. - Architectuurgids Midden-Brabant.
183909: IBELINGS, HANS & TON VERSTEGEN. - Oostoever Sloterplas Amsterdam. Een nieuwe woonwijk in de Westelijke Tuinsteden.
251827: IBELINGS, HANS. - Nederlandse Stedenbouw van de 20ste eeuw.
260557: IBELINGS, HANS. - Architecten in Nederland. Van Cuypers tot Koolhaas.
225298: IBN KHALFUN, ISAAC. BRENER, ANN. - Isaac ibn Khalfun. A wandering Hebrew poet of the eleventh century.
98822: IBRAHIM, LEILA A.O. - Kenchreai. Eastern port of Corinth. Results of investigations by the University of Chicago and Indiana University for the American School of classical studies at Athens. II: The panels of opus sectile in glass.
215669: IBRAHIM, MOAWIYAH M. & ROBERT L.GORDON. - A Cemetery at Queen Alia International Airport.
246277: IBSEN HENDRIK. BRABANDER, GERARD DEN. MEIR, GEORGE. - Dood en doodsymboliek in Ibsens werken. [Diss.].
198427: IBSEN, HENDRIK. STUYVER, C.W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's.
284298: IBSEN, HENDRIK. ZALM, ROB VAN DER. - Ibsen op de planken. Een ensceneringsgeschiedenis van het werk van Henrik Ibsen in Nederland 1880-1995.
155270: ICARD, SEVERIN. - Dictionary of greek coin inscriptions. Identification of coins by the key-letter and fragmented letter method. Applied to greek and gallic coins.
16111: IL'ICEV, V.D. & FLINT, V.E. (EDIT.). - Handbuch der Vögel der Sowjetunion. Band 6/1: Charadriiformes / Lari: Stercorariidae, Laridae (Larinae und Sterninae).
204486: IL'ICEV, V.D., ZUBAKIN, V.A. & FLINT, V.E. (EDITED) - Handbuch der Vögel der Sowjetunion. Band 6: Charadriiformes / Lari: Stercorariidae, Laridae (Larinae und Sterninae) & Charadriiformes / Alcae.
40208: IL'ICEV, V.D. & V.E. FLINT. (EDS). - Handbuch der Vögel der Sowjetunion. Band 1: Erforschunsgeschichte, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellsriiformes.
56642: ICHÁUSTEGUI, J.MARINO. - La gran expedicion inglesa contra las Antillas Mayores. I: El plan Antillano de Cromwell (1651-1655).
274768: ICHIKAWA, SANKI, A.O. - Japanese Noh Drama. Ten plays.
247924: ICHIKAWA, J.JENKINS & B.W.JARVIS. - The Rules of Thought.
199348: ICKE-SCHWALBE, LYDIA. - Die Munda und Oraon in Chota Nagpur. Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft.
281464: ICKENROTH, J. - De Rijkspost in Limburg.
265945: ICKS, MARTIJN. - Images of Elagbalus. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Letteren.
256194: VISIBLE RELIGION. ANNUAL FOR RELIGIOUS ICONOGRAPHY. - Vol. I - Vol. VII (1982-1990).
266822: ICY & SOT. CHEN, JESS X. - Let her be free. Icy and Sot. Stencil artists from Iran.
254879: IDEE, EMILE & R.POULIDOR (PRÉFACE). - Histoire du Criterium National et International de la route. (H.S.N. 12).
210103: IDEES. - Idées 2: Blousses. 1947.
175443: IDOATE, FLORENCIO. - Catalogo documental de la Ciudad de Corella.
236811: IDSINGA, TON, A.O. - Contrast en samenhang.
237297: IDZERDA, W.H. - De Broomverfdruk (Broomliedruk) in de praktijk.
149865: IERSEL, A.VAN. - Eenvoudige flora voor Nederland. 4e verb. & uitgebr. druk.
237284: IHERING, HERMANN VON. - Analyse der Süd-Amerikanischen Heliceen.
236206: IHSANOGLU, EKMELEDDIN (EDIT.). - World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy Qur'an. Printed Translations 1515-1980.
223455: MÉMOIRES ARCHÉOLOGIQUES PUBLIÉS PAR L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT. TOME II: - Le Temple d'Angkor Vat.
22497: KUNST IN BELGIË II. - Middeleeuwse miniaturen van de Koninklijke Bibliotheek van België.
260368: MÉMOIRES ARCHÉOLOGIQUES PUBLIÉS PAR L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT. TOME II: - Le Temple d'Angkor Vat.
53058: ALKMAARSE HISTORISCHE REEKS II. - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
75600: ALKMAARSE HISTORISCHE REEKS III. - Kennemer contouren. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
221784: WILLEM III. - Roeivereeniging Willem III. Jubileumuitgave 1882-1957.
245650: IJSSELDIJK, CEES VAN. GRAAF.PETER VAN DER. - Een stille kracht. Cees van IJssseldijk. Schilder - graficus.
270870: IJSSELING, J.M.F. - Inventraris van het archief van het Begijnhof te Breda.
159696: IJSSELING, M.A. & A.SCHEYGROND. - Onze zoogdieren.
24682: IJSSELING, M.A. & A.SCHEYGROND. - De zoogdieren van Nederland.
58175: IJZENDOORN, A.L.J. VAN. - The breeding-birds of the Netherlands.
178719: IJZEREEF, GERARD F. - Bronze Age animal bones from Bovenkarspel. The excavation at Het Valkje. [Thesis].
203654: IJZERMANS, JAN J. - History and state of the art of music in Chibale, Zambia in the 1980s.
201060: IKEDA, YOSON. KAWAKITA, M. A.O. - [Catalogue of the works of Yoson Ikeda].
50558: IKLÉ [COLLECTION]. IKLÉ, L. & A.FÄH. - Die Sammlung Iklé. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Spitze von L.Iklé und Dr.Ad.Fäh.
205163: IKLÉ [COLLECTION]. - Sammlung Iklé, St. Gallen.
180563: ILGEN, FRÉ. (INTROD.). - Constructivism: man versus environment. International major event concerning contemporary constructivism.
160040: ILLERT, WOLFGANG. - Das Treppenhaus im deutschen Klassizismus.
250268: ILLINGWORTH, FRANK. - Flying Bomb. The story of the V.1 and V.2.
253003: ILLMAN, RUTH. - Art and Belief. Artists engaged in interreligious dialogue.
173401: FRANCE ILLUSTRATION. - Salon de l'Aéronautique.
254710: SPORT ILLUSTRATO. - Anno 48, 1959 [without numbers 13, 48 & 52].
254707: SPORT ILLUSTRATO. - Anno 43, 1954 [Nos. 1-52].
254729: SPORT ILLUSTRATO. - Anno 47, 1958 [Nos. 1-52].
200173: GIL BLAS ILLUSTRÉ. - Année 1 (1891) - 9 (1899).
200201: JOURNAL AMUSANT. JOURNAL ILLUSTRÉ. - Année 1947, 1894.
250536: GIL BLAS ILLUSTRÉ. - Année 1 (1891) - 10 (1900).
273137: LA PÂTISSERIE FRANCAISE ILLUSTRÉE. - Année 55, 1959.
97777: GUIDES ILLUSTRÉS 7. - Horlogerie (Salle 3).
191299: ILSE, HUGO. - Flora von Mittelthüringen. Eine systematische Verzeichnis.
186286: IMAI, KESAHARU. - Wild Mook. Volume 27.
276341: IMANSE, GEURT & FRANK VAN LAMOEN. - Russische avant-garde. De Khardzhiev-collectie, Stedelijk Museum Amsterdam.
271236: IMAZEKI, ROKUYA. - Common Fungi of Japan in color.
154086: IMBAULT-HUART, C. - L'Ile Formose. Histoire et description.
247520: IMBERDIS, JEAN. - Des Pater Imberdis Sang vom Papier mit einer Übertragung ins Deutsche von Wilhelm Niemeyer und einem Nachwort herausgegeben von Armin Renker.
260605: IMBERDIS, JEAN. - Papyrus o el Arte de Hacer Papel; / Papyrus sive Ars Conficiendae Papyri.
157945: IMHOF, E. - Terrain et carte.
280361: IMHOFF, SASKIA NOOR VAN. - #+10.00
99400: IMHOOF-BLUMER, FRIEDRICH. - Kleinasiatische Münzen.
17500: IMHOOF-BLUMER, FRIEDRICH. - Monnaies Grecques.
33193: IMHOOF-BLUMER, FRIEDRICH. - Porträtköpfe auf römischen Münzen der Republik und der Kaiserzeit. Für den Schulgebrauch hrsg.
10079: DEUTSCHER IMKERBUND E.V. - Bessere Bienenweide. Kleiner Wegweiser zur Verbesserung der Bienenweide.
10015: ÖSTERREICHISCHER IMKERKALENDER - 1961. Jahrbuch für Imkerfreunde.
10021: ÖSTERREICHISCHER IMKERKALENDER - 1964. Ein Jahrbuch für Imkerfreunde.
14245: ÖSTERREICHISCHER IMKERKALENDER - 1966.
14249: ÖSTERREICHISCHER IMKERKALENDER - 1967.
14253: ÖSTERREICHISCHER IMKERKALENDER - 1968.
14256: ÖSTERREICHISCHER IMKERKALENDER - 1969.
229580: IMMELMAN, R.F.M. & G.D.QUINN. - The preservation and restoration of historic buildings in south Africa.
165741: IMMELMAN, W.F.E. A.O. - Ons groen erfenis. 'n Boek oor bome in Suid-Afrika.
152618: IMMELMANN, KLAUS. - Die australischen Plattschweifsittiche. 2. Aufl.
146871: IMMELMANN, JUSTUS L. - Die gesindheid van die Tsana-Matrikulant Teenoor sy traditionele kultuur.
153891: IMMELMANN, KLAUS. - Einführung in die Verhaltenforschung.
74829: IMMELMANN, KLAUS. - Die australischen Plattschweifsittiche. 1.Aufl.
58790: IMMELMANN, KLAUS. - Die australischen Plattschweifsittiche. 3.erw.Aufl.
212786: IMMERMANN, KARL L. - Merlin. Eine Mythe.
172526: IMMERSEEL, FRANS VAN. - Manten en Kalle. De Jacquemarts, de uurautomaten.
148124: IMMERZEEL, J.JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters.
156789: IMMERZEEL, J.JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders. beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het beginb der vijftiende eeuw tot heden. Uitgegeven door Mr.C.H.Immerzeel & C.Immerzeel.
145737: IMMERZEEL, J.JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Uitgegeven door Mr.C.H. Immerzeel & C. Immerzeel.
102382: IMMERZEEL, JOHANNES. DONGELMANS, BERNARDUS P.M. - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de 19de eeuw.
223170: IMMERZEEL, J.JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders. beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het beginb der vijftiende eeuw tot heden. Uitgegeven door Mr.C.H.Immerzeel & C.Immerzeel.
220144: IMMERZEEL, J.JR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders. beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Uitgegeven door Mr.C.H.Immerzeel & C.Immerzeel.
273277: IMMINK, P.W.A. - De wording van Staat en Souvereiniteit in de Middeleeuwen.Een rechthistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht. Deel I.
210941: IMMINK, NICO - Leeuwenbergh. Biografie van een Utrechts gebouw.
238894: IMMS, A.D. - Insect natural history.
208986: IMMS, A.D. - Insect natural history.
171159: IMMS, A.D., O.W.RICHARDS & R.G.DAVIES. - Imms' outlines of Entomology. 6th ed.
281584: IMOTO, ISAMU & AKINORI HIWATASHI (FOREWORD). - The voyage of Old-Imari porcelains.
283361: IMPEY, O. (INTROD.). - After the Barbarians. An exceptional group of Namban works of art. / Depois dos Bárbaros. Um excepcional conjunto de obras Namban.
255543: IMPEY, OLIVER & A.MACGREGOR. - The Origins of Museums. The Cabinet of curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe.
172841: IMSHAUG, HENRY A. - Catalogue of Mexican Lichens.
64159: INAN, JALE & E.ROSENBAUM. - Roman and early Byzantine portrait sculpture in Asia Minor.
176093: INAN, JALE & E.ALFÖLDI-ROSENBAUM. - Römische und frühbyzantinische Porträtplastik aus der Türkei. Neue Funde.
138296: COURTAULDS (ALABAMA) INC. - Development fabrics. Manufacturing details.
172808: NATIONAL CHRYSANTHEMUM SOCIETY INC. - Vol. 11, 1955 - 24, 1968.
171392: BAKER FURNITURE INC. - Baker.
255827: INCONNU-BOCQUILLON, DANIELLE. - Le Mythe de la Déesse Lointaine à Philae.
206968: INDESTEGE, LUC, A.O. - Officina Bodoni Verona 1923-1964. Catalogus van de boeken op de handpers gedrukt.
54409: MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING GOVERMENT OF INDIA. - The way of the Buddha.
162711: OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË. - Oudheidkundig Verslag 1920.
46453: OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË. - Oudheidkundig Verslag 1924.
192937: CULTUREEL INDIE. - Jrg. 7, 1945.
174154: OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË. - Oudheidkundig Verslag 1930.
162712: OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË. - Oudheidkundig Verslag 1920. 3e/4e kwartaal.
46446: OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË. - Oudheidkundig Verslag 1920. 1e kwartaal.
192938: CULTUREEL INDIE. - Jrg. 1, 1939
201865: CULTUREEL INDIE. - Jrg. 1, 1939.
103962: INDREKO, RICHARD. - Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer übersicht über die Geologie des Kunda-Sees von K.Orviku.
238041: INDURKHYA, BIPIN. - Metaphor and Cognition. An Interactionist Approach.
194674: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 7, 1892.
194683: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Jrg. XI, (1896).
194682: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Jrg. XII, (1897).
194681: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Jrg. XVI, (1901).
194685: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Jrg. X, (1895).
194680: LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg.5, 1890.
194676: LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 11, 1896.
194675: LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 14, 1899.
194670: LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 2, 1887.
194678: LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 4, 1889.
194677: LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 8, 1893.
194679: LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 9, 1894.
194672: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 5, 1890.
194673: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Ein illustrirtes Fachjournal. Jrg. 6, 1891.
194684: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Jrg. III, (1888).
194688: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Jrg. VII, (1892).
194687: WOCHENBERICHTE DER LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. - Jrg. IX, (1894).
233837: INDYS FERVAAL, VINCENT D SCHWARTZ, MANUELA. - Wagner-Rezeption und französische Oper des Fin de siècle. Untersuchungen zu Vincent d'Indys Fervaal.
249418: INGARDEN, ROMAN. - The Work of Music and the Problem of Its Identity.
67739: INGEN, WILHELMINA VAN. - Figurines from Seleucia on the Tigris. Discovered by the expeditions conducted by the University of Michigan with the cooperation of the Toledo Museum of Art and the Cleveland Museum of Art, 1927-1932.
229371: INGEN, A.E.M.VAN. - N.V.Nederlandse spoorwegen hoofdwerkplaats Haarlem. Een stukje werkplaatsgeschiedenis.
272614: INGENHOVEN OVERDIEK & PARTNER. FEIREISS, KRISTIN A.O. - Ingenhoven Overdiek und partner. Energies.
78269: BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER TECHNIK UND INDUSTRIE. JAHRBUCH DES VEREINS DEUTSCHER INGENIEURE. - Band 11.
163965: INGER, ROBERT F. - Systematics and zoogeography of Philippine Amphibia.
233141: INGER, ROBERT F. & KONG, C.P. - The Fresh-Water Fishes of North Borneo.
164003: INGER, ROBERT F. - The systematics and zoogeography of the Amphibia of Borneo.
96203: INGHOLT, HAROLD & I.LYONS. - Gandharan art in Pakistan.
183149: INGHOLT, HAROLD & I.LYONS. - Gandharan art in Pakistan.
96272: INGHOLT, HARALD. - Rapport préliminaire sur sept campagnes de fouilles à Hama en Syrie (1932-1938).
262255: INGHOLT, HARALD. A.O. - Receuil des Tessères de Palmyre.
2916: INGLES, LLOYD G. - Mammals of California.
199296: INGLIS, JAMES. - Tent life in Tigerland, with which is incorporated sport and work on the Nepaul frontier, being twelve years' sporting reminiscences of a pioneer planter in an Indian frontier district.
126108: INGLOT, C.W.M. & G. VAN DER FLIER. - Inventaris van de archieven van De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van molens in Nederland te Amsterdam (1921)1923-1973 (1983) door C.W.M. Inglot. - [AND:] Inventaris van verdwenen molens door G. van der Flier.
149317: INGOLD, C.T. - The biology of Fungi.
276561: INGOLD, GÉRARD. - Saint.Louis. De l'art du verre à l'art du Cristal de 1586 à nos jours.
278263: INGRES. TINTEROW, GARY & PH.CONISBEE. - Portraits by Ingres. Image of an epoch.
227857: INGRES. VIGNE, GEORGES. - Jean-Auguste-Dominique Ingres.
230216: INGRES. COGNIAT, RAYMOND. (PREFACE). - Écrits sur l'art. Textes recueillis dans les carnets et dans la correspondance de Ingres.
223046: INGRES. WÜRTENBERGER, ERNST. - I.A.D.Ingres. Eine Darstellung seiner Form und seiner Lehre.
265249: INGRES. TERNOIS, DANIEL. - Lettres d'Ingres à Marcotte d'Argenteuil.
219408: INGVARSSON-SUNDSTRÖM, ANNE. - Asine III. Supplementary Studies on the Swedish Excavations 1922-1930. Fasc. 2: Children Lost and Found. A bioarchaeological study of Middle Helladic children in Asine with a comparison to Lerna.
94942: INGWERSEN, A. - In Holland stond een huis.
45715: INGWERSEN, A. - De Amsterdamsche burgerij en haar stadhuis.
172377: INGWERSEN, WILL. - Alpine garden plants.
171013: INGWERSEN, WILL. - Manual of Alpine plants.
283127: INKLAAR, FRANK. E.A. - Zwolle-Zuid. Een geschiedenis tussen stad en IJssel.
264396: INKLAAR, FRANK. - Holtenbroek remixed - Toonbeelden van een Zwolse wijk.
225042: INKSTER, IAN. EDITED. - History of Technology. Vol. 28, 2008.
283735: INNEMÉE, KAREL C. - Ecclesiastical Dress in the Medieval Near East.
219585: INNES OF LEARNEY, THOMAS. - Scots heraldry. A practical handbook. The historical principles and modern application of the art and science.
172927: INNES, CLIVE. - The complete handbook Cacti and succulents. A comprehensive guide to cacti and succulents in their habitats, to their care and cultivation in house and greenhouse and to the genera and their species.
104992: INNES, CLIVE. - The world of Iridaceae.
37616: INSKIPP, CAROL & TIM. - A guide to the birds of Nepal. 1st edition.
237628: INSOLERA, ITALO. A.O. (EDITED). - Via Appia sulle Ruine della magnificenza antica.
110076: KAISERLICHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT. - IV. & V. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 1908.
215982: BULLETIN OF THE ASIA INSTITUTE. - Vol. I, 1987.
189893: DUNHUANG RESEARCH INSTITUTE. - The masterpieces of Dunhuang Narrative Depictions.
130978: ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF AMERICAN ETHNOLOGY TO THE SECRETARY OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. - Vols. 1 (1879/80) - 48 (1930/31).
178909: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Abteilung Kairo. - Band 45 (1989).
85697: GERMANIA. ANZEIGER DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - Jahrg. 22 (1938).
163118: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1935.
178914: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Abteilung Kairo. - Band 32 (1976).
68385: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 44 (1929).
68648: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 73/74 (1966/67).
21736: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1899 & 1900.
167744: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1972 Heft 4.
167616: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 59 (1944).
163083: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1940.
84660: GERMANIA. ANZEIGER DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - Jahrg. 21 (1937).
182137: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 28 (1913).
68379: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 40 (1925).
192393: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Abteilung Kairo. - Band 35 (1979).
267014: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Die Hellenistische Plastik der Insel Kos.
78819: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1932.
183319: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1969.
186845: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1968.
183316: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1966.
183315: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1964.
21339: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1963.
183314: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1962.
20776: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1953.
186839: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1970.
68662: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 97 (1990).
84658: GERMANIA. ANZEIGER DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - Jahrg. 26 (1942).
85703: GERMANIA. ANZEIGER DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - Jahrg. 25 (1941).
163084: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1927.
163127: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1942.
186840: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1973.
20778: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1952.
20783: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1950/51.
20872: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1948/49.
186837: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1986.
80289: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1921.
163156: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1921.
80277: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1922.
80275: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1923/24.
80273: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1926.
79217: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1905.
79117: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1906.
163147: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1907
152933: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1911.
21347: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1914.
79032: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1912.
80285: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1916.
80283: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1918.
36951: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1898.
178910: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Abteilung Kairo. - Band 41 (1985).
178911: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Abteilung Kairo. - Band 43 (1987).
178916: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Abteilung Kairo. - Band 34 (1978).
68384: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 43 1928).
145561: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 28/29 (1923/24).
145568: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 36/37 (1921/22).
178903: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Abteilung Kairo. - Band 40 (1984).
186836: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1979.
142613: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Athenische Abt. - Band 99 (1984).
108518: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 1- 6.
186843: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1974.
216090: JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - Band 91, 1976.
163126: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1939.
186844: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1975.
186842: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1978.
85701: GERMANIA. ANZEIGER DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - Jahrg. 24 (1940).
63861: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Athenische Abt. - Band 105 (1990).
186841: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1976.
163124: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1928.
80030: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1927.
79905: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1928.
163155: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1943.
66494: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 59 (1944).
186838: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1987.
163125: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1929
68383: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 42 (1927).
163154: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1930
30146: JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - II. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia. Winter 1937/38.
68382: MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. - Roem. Abt. - Band 41 (1926).
163081: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1938.
163082: ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER. BEIBLATT ZUM JAHRBUCH DES ARCH. INSTITUTS. - 1941.
239945: MARI ANNALES DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES. - 5.
193182: MARI ANNALES DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES. - 7.
240054: MARI ANNALES DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES. - 3.
240587: MARI ANNALES DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES. - 6.
240585: MARI ANNALES DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES. - 8.
240586: MARI ANNALES DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES. - 2.
203899: AFRICA. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES / JOURNAL DE L'INSTITIT INTERNATIONAL / ZEITSCHRIFT DES INTERNATIONAL - Vol. 17, 1947 - 38, 1968.
202173: ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL. - Le Ravitaillement en Blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu' au Haut Empire.
222854: CONFERENCE. 6TH INTERNATIONAL. - 6th International Conference of the Conversation of Earthen Architecture. Las Cruces, New Mexico, 1990. Adobe 90 Reprints.
37393: INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE. - L'aviculture dans le monde. I: Situation générale de l'aviculture et état actuel des recherches sur l'alimentation des volailles. II: État de l'aviculture dans les pays européens.
6902: INSTITUT INTERNATIONALE D'ANTHROPOLOGIE. - IIIe session. Amsterdam, 10-29 septembre 1927.
198335: CONVEGNO INTERNAZIONALE. - Passagio dal Mondo Antico al Medio Evo da Teodosio a San Gregorio Magno (Roma 1977).
218308: INTRONA, ELENA. - Maîtres du temps. Les montres de marques prestigieuses.
152400: INVERARITY, ROBERT BR. - Art of the Northwest coast indians.
218577: IOBSON, RICHARD. - The Golden Trade: or a discovery of the Riuer Gambra, and the golden Trade of the Aethiopians, also the commerce [...].
232009: IONESCO, IRINA. - The Eros of Baroque.
282538: IONESCU, CHRISTINA. - Book Illustration in the Long Eighteenth Century. Reconfiguring the visual periphery of the text.
80645: IONESCU, GRIGORE. - Histoire de l'architecture en Roumanie. De la préhistoire à nos jours.
158666: IONESCU, MIHAL A. - Cynipinae.
153927: IORGA, N. - Histoire des Roumains: I/1: Les Ancêstres avant les Romains.
185699: IOTTI, NILDE. - Santa Maria sopra Minerva.
214880: IOTTI, ROBERTA. - La Corte di Ferrara.
253365: IP, BECKY A.O. - Making Methods.
220354: IPENBURG, G. - Rijtuigen op het spoor.
258827: IPEREN, JOSUA VAN. - Tweehonderjarig Jubel-Feest der Nederlandshe [sic.] Vryheid, of Plegtige Redenvoeringe, ter gedachtenisse der afwerpinge van het Spaansch Juk, uitgesproken in de Groote Kerk ter Veere op den III van Bloeimaand 1772.
37057: IPPEL, A. - Guss und Treibarbeit in Silber. Untersuchungen zu antiken Modellabgüssen des Pelizaeus- Museums.
187044: IPPEL, ALBERT. - Indische Kunst und Triumphalbild.
257171: IPPOLITI, ALESSANDRO. - Il Complesso di San Pietro in Vincoli e la committenza della Rovere (1467-1520).
275929: IPSEN, ALFRED. - Holland. Rejseindtryk og studier.
163609: IRAQ. PUBLICATION BY THE BRITISH SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN IRAQ. - Iraq. Publication by the British School of Archeology in Iraq.
214831: IRBLICH, EVA. - Thesaurus Austriacus. Europas Glanz im Spiegel der Buchkunst. Handschriften und Kunstalben von 800 bis 1600.
276118: IREDALE, TOM. - Birds of paradise and bower birds.
104332: IREDALE, TOM. - Birds of New Guinea.
147060: IRELAND, SAMUEL. - A pituresque tour through Holland, Brabant, and part of France; Made in the Autumn of 1789.
233790: IRELLI, GIUSEPPINA CERVILLI. - Le Pitture della Casa dell'atro a Mosaico.
188988: IRMSCHER, JOHANNES. - Kulturgeschichte des griechischen Volkes von der lateinischen Eroberung Konstantinopels (1204) bis zur Errichtung des griechischen Nationalstaates (1830).
255009: IRONS, JOHN. - Pa. Vertaling Eva Gerlach.
113859: IRSTAM, TOR. - The king of Ganda. Studies in the institutions of sacral kingship in Africa.
262433: IRVINE, GREGORY. - Japonisme and the Rise of the Modern Art Movement. The Arts of the Meiji Period.
246030: IRVING, JOHN B. - A Day On Cooper River. Enlarged and edited by Louisa Cheves Soney. 3rd ed.
172936: IRVING, WALTER & R.A.MALBY. - Saxifrages or Rockfoils.
116710: IRVING, LAURENCE. - Birds of Anaktuvuk Pass, Kobuk, and Old Crow. A study of Arctic Adaptation.
241759: IRWIN, ROBERT. WESCHLER, LAWRENCE. - Robert Irwin. Getty Garden.
277632: IRWIN, DAVID & FRANKLIN M. BECK. - One man against the North. [1st ed.].
196939: IRWIN, DAVID & FR. - Scottish painters. At home and abroad 1700-1900.
159101: IRWIN, JOHN R. - Musical instruments of the Southern Appalachian mountains.
271616: IRWIN, MICHAEL P.STAURT. - The Birds of Zimbabwe.
279253: ISAAC, MARIE-THÉRÈSE.& CL. SORGELOOS. (EDITED). - La Diffusion du Savoir scientifique XVIe-XIXe Siècles. Actes du colloque de l'Univerisité de Mons-Hainaut.
256580: ISAAC, MARIE-THÉRÈSE. - Sciences et Lumières à Mons 1792-1802.
185921: ISAAC, MARIE-THÉRÈSE & C.SORGELOOS. - L'école centrale du département de Jemappes 1797-1802. Enseignement, livres et Lumières à Mons.
171153: ISAAC, SUSAN. - Fungal-plant interactions.
236676: ISAACS, KENNETH S. - Uses of Emotion. Nature's Vital Gift.
226633: ISABEY, JEAN-BAPTISTE. BASILY-CALLIMAKI, MADAME DE. - J.B.Isabey. Sa vie - son temps 1767-1855 suivi du catalogue de l'oeuvre gravée par et d'après Isabey.
226657: ISABEY, EUGÈNE. CURTIS, ATHERTON. - L'Oeuvre lithographié de Eugène Isabey.
277137: ISACHSEN, GUNNAR. - Grønland og Grønlands Isen.
278604: ISACHSEN, GUNNAR. - Gronland og Gronlands Isen.
241210: ISAGER, JACOB. - Hekatomnid Caria and the Ionian Renaissance. Acts of the International Symposium, Odense 1991.
235565: ISAGER, SIGNE & P.PEDERSEN. (EDITED). - The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos.
272103: ISAGER, SIGNE & M.H.HANSEN. - Apects of Athenian Society in the Fourth Century B.C. A historical introduction to and commentary on the paragraphe-speeches and the speech Against Dionysodorus in the Corpus Demosthenicum (XXXII-XXXVIII and LVI).
252377: ISBASESCU, MIHAI. - Dictionar German-Român.
273453: ISEGHEM, I.VAN. - Éléments de Numismatique Ostendaise.
68054: ISEMONGER, R.M. - Snakes and snake catching in Southern Africa.
270570: ISENBECK, JULIUS. - Das nassauische Münzwezen. Mit Nachtrag und Ergänzungen.
276428: ISENMAN, BETTY KOBAYASHI. - Sinews of Survival. The Living Legacy of Inuit Clothing.
259747: ISENMANN, EBERHARD. - Die deutsche Stadt im Spätmittelter 1250-1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft.
271666: ISENMANN, PAUL. - Oiseaux de Camargue. The birds of the Camargue.
260449: ISENMANN, MORITZ. - Merkantilismus. Wiederaufnahme einer Debatte.
278941: ISERTS, PAUL. RAUNKLAER, INGEBORG. - Laegen Paul Iserts Breve fra Dansk Guinea 1783-87.
264226: ISGOUR, ISIA. CAIGNY, SOFIE DE. A.O. - Iaia Isagour 1913-1967.
233003: ISGRO, EMILIO. - Isgrò. Kissinger.
197725: ISHAM, NORMAN MORRISON. - The Homeric Palace.
273034: ISHIBASHI. [COLLECTION]. BIJUTSUKAN, BURIJISUTON. - Ishibashi Collection 1996.
153156: ISHWARAN, K., - Shivapur. A South Indian village.
163743: ISIK, CENGIZ & CH.MAREK. - Das Monument des Protogenes in Kaunos.
163749: ISIK, CENGIZ. - Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens und des ägäischen Bereiches. Festschrift für Baki Ögün zum 75. Geburtstag.
80847: ISIK, FAHRI. - Die Koroplastik von Theangela in Karien und ihre Beziehungen zu Ostionien zwischen 560 und 270 v.Chr.
276883: ISING, INA A.O. - Schitterend. Twintig eeuwen glas uit Utrechtse bodem.
132393: ISING, ALFONS. - Met vliegende vaandel en slaande trom.
123244: ISING, ALFONS. - Brabantse schuttersgilden. Vroeger en nu.
279533: ISINGS, CLASINA. - Roman glass in Limburg.
196447: ISINGS, J.H. NIEMEIJER, JAN A. - J.H.Isings. Historieschilder en illustrator.
284186: ISINGS, CLASINA. - Roman glass from dated finds. (Diss.).
237578: ISIS. WITT, R.E. - Isis in the Graeco-Roman world.
266964: ISLAMOGLU-INAN, HURI. - State & Peasant in the Ottoman Empire. Agrarian Power Relations & Regional Economic Development in Ottoman Anatolia during the Sixteenth Century.
250252: ISLANDE, CRISTAL D' - Traite de la Lumiere. Où sont expliquées. Les causes de ce qui luy arrive Dans la Reglexion, & dans la Refraction.
215856: ISLER, HANS PETER & MICHEL SGUAITAMATTI. - La collezione Collisani / Die Sammlung Collisani.
251239: ISLER-KERÉNYI, CORNELIA. - Dionysos nella Grecia arcaica. Il contributo delle immagini.
249549: ISLER, HANS PETER. - Das archaische Nordtor und seine Umgebung in Heraion von Samos.
181848: ISLER, HANS PETER. [FESTSCHRIFT]. BUZZI, SABRINA, A.O. - Zona Archeologica. Festschrift für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag.
38331: ISLER-KERÉNYI, C. - Nike. Der Typus der laufenden Flügelfrau in archaischer Zeit.
178091: ISLER-KERÉNYI, C. - Stamnoi.
214726: ISMAIL, R. (ED.) - Southeast asian culture and heritage in a globalising world. Diverging identities in a dynamic region.
209150: ISON, WALTER. - The Georgian buildings of Bath from 1700 to 1830.
264086: ISOZAKI, ARATA. ASADA, AKIRA, A.O. - Arata Isozaki. Obras en Espana.
220770: ISPERT, WOLFGANG (ED.). - Deutsche Künstler und Kunsthandwerker im niederländischen Raum.
247408: ISRAEL, JONATHAN I. - The Dutch Republic and the Hispanic World 1606-1661.
284254: ISRAEL, JONATHAN I. - De republiek 1477-1806. 8e dr.
263417: ISRAEL, FRANKLIN D. JOHNSTON, PAMELA. (EDITED). - Franklin D Israel.
209087: ISRAEL, JONATHAN I. - Radicale verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden.
56473: ISRAEL, HEINZ. - Kulturwandel Grönländischer Eskimo im 18.Jahrhundert.
188533: ISRAEL, JONATHAN I. - De joden in Europa 1550-1750.
244239: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
159687: ISRAËLS, JOZEF. DEKKERS, DIEUWERTJE, A.O. (EDS). - Jozef Israels. 1824-1911.
151206: ISRAËLS, HAN & A.MOOIJ. - Aan de Achtergracht. Honderd jaar GG & GD Amsterdam.
49742: ISRAËLS, ISAAC. WAGNER, ANNA. - Isaac Israels. With a summary in English by P.Wardle and A.Griffiths.
6481: ISRAËLS, JOZEF. HUBERT, H.J. - The etched work of Jozef Israëls. An illustrated catalogue.
280613: ISRAËLS, JOZEF. - Spanje. Een reisverhaal [...] met reprodukties naar tekeningen van den schrijver.
190137: ISRAËLS, ISAAC. WAGNER, ANNA. - Isaac Israels. 2nd enl. ed.
134382: ISRAËLS, JOZEF. HUBERT, H.J. - De etsen van Jozef Israëls. Een catalogus.
192965: ISRAËLS, ISAAC. WELLING, DOLF. - Isaac Israels. Part One: The Sunny World of a Hague Cosmopolitan.
217820: ISRAËLS, JOZEF. PHYTHIAN, J.ERNEST. - Josef Israëls.
236859: ISRAËLS, JOZEF. DAKE, C.L. - Jozef Israëls. Met 27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurdrukken en 33 andere reproduktien naar schilderyen, 8 teekeningen en etsen.
27411: ISRAËLS, ISAAC. REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist.
56313: ISRAËLS, ISAAC. REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist. Oeuvre en persoonlijkheidsstructuur.
146054: ISRAËLS, JOZEF. EISLER, MAX. - Josef Israëls.
152955: ISRAËLS, JOZEF. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
153965: ISRAËLS, JOZEF. DEKKERS, DIEUWERTJE. - Josef Israels, een succesvol schilder van het vissersgenre. (Diss.)
222526: ISRAËLS, ISAAC. WELLING, DOLF. - Isaac Israels. The Sunny World of a Hague Cosmopolitan. Part one.
256512: ISRAËLS, ISAAC. GLERUM, J.P. - De Indische Israëls.
263370: ISRAËLS, JOZEF. LIEBERMANN, MAX. - Josef Israëls. Kritische Studie.
242530: ISSEKUTZ, L. - Die Schmetterlingsfauna des südlichen Burgenlandes. I. Teil: Macrolepidoptera.
105080: PROCESS: ARCHITECTURE. SPECIAL ISSUE 4: - Proposals for the competition of New Tokyo city hall complex.
80814: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 39 (1989).
80768: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 12 (1962).
80770: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 13/14 (1963/64).
80764: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 17 (1967).
80766: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 18 (1968).
80762: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 22 (1972).
80788: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 23/24 (1973/74).
80794: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 27/28 (1977/78).
161137: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 50 (2000).
200727: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 51 (2001).
200721: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 51 (2002).
200728: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 52 (2002).
211874: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 54 (2004).
80798: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 31 (1981).
80800: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 32 (1982).
80802: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 33 (1983).
165620: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 38 (1988).
83655: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 40 (1990).
83537: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 41 (1991).
83532: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 42 (1992).
80810: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 37 (1987).
80808: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 36 (1986).
80806: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 35 (1985).
161138: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 48 (1998).
80812: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 47 (1997).
162194: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 45 (1995).
205248: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 46 (1996).
162193: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 43 (1993).
162192: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 44 (1994).
80796: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 30 (1980).
80792: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 29 (1979).
80804: ISTANBULER MITTEILUNGEN. DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT - ABT. ISTANBUL. - Band 34 (1984).
206411: ISTVÁNFFI, JULIUS VON. - Die Kryptogomon Flora des Balatonsees und seiner Nebengewässer.
130993: ACTAS DE LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE EXCAVACIONES ARQUEL. EN ITÁLICA. - Italica (Santipononce Sevilla).
198708: SILIUS ITALICI. - Punicorum libri septemdecim.
208241: ATTI DEL XII CONVEGNO DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI. - L'Etruria mineraria.
206486: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Napoli. Museo Nazionale di Napoli. (Fasc. I-III). By A. Adriani & Anna Rocca.
206484: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Firenze. Museo Archeologico di Firenze. (Fasc. III) by Anna Magi.
206487: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Roma. Musei Capitolini di Roma.(Fasc. I & II) by Giulio Q. Giglioli.
227282: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Civico Museo distoria ed arte di Trieste. Fasc 1. by Bianca Maria Scarfi..
227286: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Museo Claudio Faina di Orvieto. Fasc. 1 by L.Vlad Borrelli.
227285: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Museo Provinciale Castromediano di Lecce. Fasc. 2. by P.Romanelli.
227281: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Museo Nazionale di Firenze. Fasc. 5. by Piera Bocci.
227279: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Museo Campano di Capua by Paolino Mingazzini.
227273: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Bologna. Museo Civico, By L. Laurinsich.
267207: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Museo Archeologico Nazionale Agrigento Fasc. 1. By Anna Calderone.
226810: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Civico Museo di storia ed arte di Trieste by Bianca Maria Scarfi..
226841: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Como. Civico Museo Archeologico Giovio Fasc. 1 by Francesca P.P.Palange.
143134: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Roma. Museo Nazionale di Villa Giulia in Roma by G.Q.Giglioli.
226830: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Lecce. Museo Provinciale Castromediano di Lecce. Fasc. 2. by P.Romanelli.
226826: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Milano - Collezione H.A. by G. Sena Chiesa & Enrico Paribeni.
206481: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Adria. Museo Civico (Fasc. I) by Givliana Riccioni.
206482: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Bologna. Museo Civico (fasc. V) by Giovanna B. Montanari.
190938: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Firenze. Museo Archeologico di Firenze. (Fasc. IV). By Anna Magi.
71562: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Gela. Museo archeologico nazionale di Gela collezione Navarra (Fasc. I-III) ). A cura di F.Giudice & Marina Chr. Martelli.
206480: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Taranto. R. Museo Nazionale di Taranto. (Fasc. III). By C. Drago.
19237: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Tarqviniene. Museo Naz. (fasc. 1 & II) by Givlio Iacopi.
190737: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Torino. Museo di Antichità di Torino. By Felice G.lo Porto.
144160: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Verona. Museo del Teatro Romano di Verona. A cura di Giuliana Riccioni.
190738: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Milano. Civico Museo Archeologico di Milano. (Fasac. I) by Giangvido Belloni.
226809: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Museo Nazionale di antichita di Parma by Maria Pia Rossinani.
267206: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Tarqvinia, Museo Archeologico Nazionale Tarqvini. (Fasc. III). By Fulvio Canciani.
39126: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Roma. Museo Nazionale di Villa Giulia in Roma. Fasc. 1.By G.Q. Giglioli.
190736: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Ferrara. Museo Nazionale di Ferrara (Fasc. I). By Paolo E.Arias.
226831: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Fiesole - Collezione Constantini. - Fascol. I by Enrico Paribeni.
226827: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Palermo. Collezione Mormino Banco di Sicilia by Juliette de la Genière.
226828: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Milano - Collezione H.A. by G.Sena Chiesa & Enrico Paribeni.
226839: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Museo Claudio Faina di Orvieto. Fasc. 1 by L.Vlad Borrelli.
226840: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ITALY. - Roma. Musei Capitolini di Roma. Fasc. II by Giulio Q. Giglioli.
269228: ITEANU, ANDRÉ. - La Ronde des Échanges. De la Circulation aux Valeurs chez les Orokaiva.
56001: ITEN-MARITZ, J. - Der Anatolische Teppich.
220351: ITEN-MARITZ, J. - Le tapis turc. Anatolie - Asie Mineure.
100446: ITEN-MARITZ, J. - Turkish carpets.
50931: ITERSON, P.D.J.VAN & P.H.J.VAN DER LAAN. - Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1490-1550.
232269: ITERSON, W.VAN. - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
238103: ITKONEN, ESA. - Linguistics and Metascience.
263841: ITO, TOYO. MAFFEI, ANDREA. - Toyo Ito. Works, projects, writings.
20411: ITO, AKIO. - Zur Chronologie der frühsillazeitlichen Gräber in Südkorea.
263881: ITO, TOYO. SAKAMOTO, TOMOTO. - SendaI Mediatheque.
224785: ITO, TOYO. ROULET, SOPHIE & S.SOULIÉ. - Toyo Ito. Architecture of the empheral.
263835: ITO, TOYO., MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO & R. LEVENE. (EDITED). - Toyo Ito 2001-2005. Más allá del movimiento moderno / Beyond modernism.
264231: ITO, TOYO. GILL, MÓNICA. (EDITED). - Toyo Ito Seccíon 1997 Section 1997.
168335: ITOH, TEIJI & YUKIO FUTAGAWA. - The classic tradition in Japanese architecture. Modern versions of the Sukiya style.
283261: ITTEN, JOHANNES. - Kleurenleer. 13e dr.
165016: ITTEN, JOHANNES. ROTZLER, WILLY. (ED.) - Johannes Itten. Werke und Schriften. 2nd enl. ed.
104719: ITTLINGER, JOSEF. - Handbuch des Alpinismus.
194598: ITURBIDE, GRACIELA. WAGNER, BRUCE. - Pájaros. 1st ed.
222347: IUVENALIS. - D.Iunii Ivenalis Satirarum libri quinque. accedit Sulpiciae Satira ex regogn. Caroli Fr. Hermanni.
139236: ALKMAARSE HISTORISCHE REEKS IV. - Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw [met een inleiding van E.H.P. Cordfunke].
261146: IVANISEVIC, VUJADIN. - Novcarstvo srednjovekovne Srbije / [Serbian medieval coinage].
7853: IVÁNYI, DÓRA. - Die pannonischen Lampen. Ein typologisch-chronologische Übertsicht.
267594: IVEKOVIC, CIRILLO M. - Zara.
203175: IVEN, WILLEM. - Elseviers nieuwe tuinplantengids. 4e druk.
222356: IVERSEN, THOR. - Hopen (Hope Island), Svalbard.
278602: IVERSEN, THOR. - Drivis og Selfangst.
143850: IVERSEN, THOR. - Der norwegische Robbenfang.
169376: IVERSEN, J. - Biologische Pflanzentypen als Hilfsmittel in der Vegetationsforschung - Ein Beitrag zur ökologischen Charakterisierung und Andordnung der Pflanzengesellschaften.
278605: IVERSEN, THOR. - Sydøstgrønland Jan Mayen. Fiskeriundersøkelser.
275309: IVERSEN, GUNILLA. - Corpus Troporum XII Tropes de Gloria. Vol. II: Apercu des Manuscrits.
276663: IVES, JACK D. - Sustainable Mountian Development. Getting the facts right.
151670: IVINS, WILLIAM M. - Prints and books. Informal papers.
258995: IVRY, PIERRE CONSTANT. KRETZSCHMAR, FRANK J. - Pierre Constant d'Ivry. Ein Beitrag zur französischen Architektur des 18. Jahrhunderts.
204922: IWAMIYA, TAKEJI. - Imperial gardens of Japan.
120444: IWAMOTO, TOMIO & D.L.STEIN. - A systematic review of the Rattail fishes (Macrouridae: Gadiformes) from Oregon and adjacent waters.
280006: IWC. - Die Uhren von IWC.
213597: IWC. - Watches from IWC 2005. Craftsmanship made in Schaffhausen.
259662: IXNARD, PIERRE MICHEL D.' FRANZ, ERICH. - Pierre Michel d'Ixnard 1723-1795. Leben und Werk.
128951: IYANDZA-LOPOLOKO, JOSEPH. - Bobongo. Dans renommee des Ekonda.
225220: IYEIRI, YOKO. - Negative constructions in Middle English.
199341: IYER, L.A.KRISHNA. - The Coorg tribes and castes.
193024: IZAKS, WIM. HUISMAN, SIPKE, A.O. - Een teken van leven. Wim Izaks. Schilderijen 1978 - 1989.
208090: IZAKS, WIM. CATALOGUS 2004. - Wim Izaks. Alles behalve de tijd. Tekeningen.
233234: IZDEBSKY, VLADIMIR. PETROVA, YEVGENIA, A.O. - Vladimir Izdebsky. The Return Cycle.
264514: IZEMBART, HÉLÈNE & B.LE BOUDEC. - Waterscapes. El tratamento de aguas residuales mediante sistemas vegetales. Using plant systems to treat wastewater.
122094: IZIKOWITZ, KARL G. - Lamet. Hill peasants in French Indochina.
162561: IZIS. - Paris de Rêves. 75 photographies d'Izis Bidermanas,
199395: IZZARD, RALPH. - The hunt for the Buru.
259174: IZZARD, SEBASTIAN. - One hundred masterpieces from the collection of Dr. Walter A.Compton. Japanese Swords, Sword-Fittings and Accoutrements.
172578: JAAG, OTTO. - Die Kryptogamenflora des Rheinfalls und des Hochrheins von Stein bis Eglisau.
205302: JAAGER, JOHAN J.DE. - De physiologische tijd bij psychische processen.
273078: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1889.
273082: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1887
272385: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 5, 1939.
272389: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 16, 1850.
272388: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 15, 1849.
273070: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1854.
273062: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1885.
273072: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 28, 1862.
273073: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 29, 1863.
273059: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1901.
273051: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1852.
272533: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 17, 1851.
272467: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 54e jrg., 1888.
272534: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 10, 1844.
273077: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1867.
273074: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1864.
248067: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1835. 2e verm. druk,
273060: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1903.
272532: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1e jrg., 1835, 4e druk.
273080: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 25, 1859.
273079: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 27, 1861.
273087: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1892.
273052: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 19, 1853.
273056: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 23, 1857.
273055: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 24, 1848.
273057: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 22, 1856.
272599: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 12, 1846.
273058: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1902.
273063: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1886.
273075: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1904
272384: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 6, 1840.
170040: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 3e jrg, 1837.
272386: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 6, 1836.
273054: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - Jrg. 13 1847.
273086: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1868.
273065: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1898.
273066: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR HET JAAR - 1895.
273301: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 1: 1947. Aangeboden aan Willem Martin op zijn zeventigsten verjaardag 20 Juni 1946.
91571: LEIDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - Achttiende-eeuwse kunst in de Nederlanden.
60145: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 1: Aangeboden aan Willem Martin op zijn zeventigsten verjaardag 20 Juni 1946.
164262: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 1: Aangeboden aan Willem Martin op zijn zeventigsten verjaardag 20 Juni 1946.
273300: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 3: 1950-1951.
60138: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 4: 1952/1953.
60135: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 4: 1952/1953.
164265: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 4: 1952/1953.
169604: LEIDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
283058: ZWOLS HISTORISCH JAARBOEK. - 1988.
267104: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 3: 1950-1951.
164144: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 3: 1950-1951.
60141: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - 2: 1948-1949.
283467: HAAGSCH JAARBOEKJE. - 1901: Alphabetisch Zaak -en Naamregister op het Haagsch Jaarboekje over de jaren 1889-1899.
188293: ZEELAND. JAARBOEKJE. - 1855.
8222: AMSTERDAMSCH JAARBOEKJE. - 1890. Voor geschiedenis en letteren. Red. N.De Roever.
283470: HAAGSCH JAARBOEKJE. - 1889
283469: HAAGSCH JAARBOEKJE. - 1892
42761: AMSTERDAMSCH JAARBOEKJE. - 1903.
76158: JAARSMA, MENNO. - Het schoone boek.
268816: JABBARI, ESMAIEL, A.O. - Handbook of Biomimetics and Bioinspiration.
206519: JABLONOWSKISCHEN GESELLSCHAFT, FÜRSTLICH. - Abhandlungen bei Begründung der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften am Tage der 200-j. Geburtsfeier Leibnizens.
238228: JABLONSKA, SOPHIE. - Au pays du Riz et de l'Opium.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/18