Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9867: KOFFEMAN, L.J. - Kerk als sacramentum. De rol van de sacramentale ecclesiologie tijdens Vaticanum II. (proefschrift Theologische Academie te Kampen)
21280: KOHLER, HANS-JOACHIM; (HERAUSGEGEBEN VON) - Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit. (Beitrage zum Tubinger Symposion 1980)
18811: KOHLHAUSEN, HEINRICH - Nurnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Durerzeit 1240 bis 1540.
20770: KOK, J. - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tusssen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar.
26863: KOK, PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
18720: KOKKE, C. TH. - De Veluwse papiermolen. (3e dr.)
7657: KOKKEN, H. - Steden en staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondie en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). (Hollandse Historische Reeks XVI)
11725: KOKTVEDGAARD ZEITZEN, MIRIAM - Polygamy. A cross-cultural analysis.
20450: KOLB, EBERHARD - Bergen-Belsen 1943 tot 1945. (2e uitgave)
7086: KOLB, INGEBORG - Das Spandauer Bürgerbuch von 1600 bis 1734 und die Spandauer Neubürgerliste von 1579 bis 1596. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 1)
11537: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch van Bourgondisch tot Biedermeier. (tentoonstellingscatalogus)
18968: KOLDEWEIJ, DR. A.M.; (SAMENGESTELD DOOR); MIDDELKOOP, NORBERT; SCHEEPMAKER, HENK; (TEKSTEN) - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. (2 dln.) Dl. 1. Catalogus. Dl. 2. Bijdragen.
15133: KOLE, DRS. I.A. (RED.); BOER, DS. C. DEN; HOVIUS, DRS. W.C.; KOLE, DRS. I.A. (SAMENSTELLERS) - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde.
21423: KOLFF, J.M. - De belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten, verzetslieden en de oorlogsvrijwilligers 1939-1950.
7909: KOLLONTAJ, ALEXANDRA - De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij. Veertien lezingen aan de Sverdlov-universiteit.
8243: KOMISSAROV, BORIS - Expedição Langsdorff. Acervo e Fontes históricas.
20543: KONINCKX, C. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East.
23583: KONING, PETRUS - Anatomie in was.
2479: KONING, ANOUK DE - Global Dreams. Space, Class and Gender in Middle Class Cairo. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
592: KONINGSVELD, A.; JACOBS, J.A. - Een Kamer aan de Rijn : Gedenkboek bij het 175 jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland.
26816: KONISHI, K.; IWAHORI, S.; KITAGAWA, H.; YAKUWA, T.; (EDS.) - Horticulture in Japan.
26491: KOOGER, HANS - Joods leven in Bronkhorst, Steenderen, Brummen..
26490: KOOGER, HANS - Joods leven in Doesburg.
4259: KOOIMAN, DICK - Communities and Electorates. A Comparative Discussion of Communalism in Colonial India. (Comparative Asian Studies 16)
19060: KOORNHOF, ANTON - Praktische duikgids Zuid Afrika. Alle informatie over duiken en snorkelen.
13573: KOOT, MAX - Daar komt de bruid.
9910: KOOTTE, T.G.; (RED.) - De Bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
8767: KOOY, JOHN - Our Century. Gerhard Loeber 1846-1946.
3333: KOOY, G.A. - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool Wageningen)
15292: KOPLOS, JANET - Contemporary Japanese Sculpture.
6464: KOPMAN, H. - Rencontres with the inanimate in Proust's Recherche.
18372: KOPPENOL, MR. C.L. - Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. ( 7e dr.) + CD-rom.
6832: KOPPERS, G.P. - Vijftig jaar Inspectie voor het Brandweerwezen.
16819: KORF, DINGEMAN - De tegelverzameling van Nanne Ottema in het Princessehof te Leeuwarden.
18816: KORMOS, PETER; VILLANYI, ANDRAS; RAJ, TAMAS - Budapest Zsinagogai / The Synagogues of Budapest (bilingual Hungarian / English edition)
13663: KORN, WALTER - American Chess Art. 250 Portraits of Endgame Study. [1854-1873]
14399: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
20154: KORNHAUSER, ELIZABETH MANKIN - American Paintings Before 1945 in the Wadsworth Atheneum. Vol. 1. A- F. Vol. 2. G - Z. (2 vol.)
19363: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlande Hervormde Kerk.
26699: KORTENHORST, KARIN; VLASBLOM, RENE - Het mooiste sieraad maak je zelf. Ontwerpen, materialen en technieken. (2e dr.)
12611: KORTEWEG, J.E. - Hollands Glorie ? De Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool.
12862: KORTOOMS, TOON - Ik dank u voor uw aandacht.
19471: KORTOOMS, TOON - Patertje pispaal.
11005: KORTRAM, L.H. - De cultuur van het oordelen. Oordeelsvorming in interetnische relaties. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
9109: KORZUS, BERNARD (HERAUSGEGEBEN VON) - Leben mit Brieftauben. (Katalog zur Ausstellung)
14636: KOSCHATZKY, WALTER - Peter Fendi (1796-1842). Künstler, Lehrer und Leitbild. (Mit Beiträgen von Hubert Adolph und Alfred Bernhard-Walcher)
11614: KOSKINEN, AARNE A. - Missionary Influence as a Political Factor in the Pacific Islands [1830-1890]. (dissertation University of Helsinki)
15506: KOSTER, KO (FRANCISCUS HENDRICUS MEIJER( - De tweede reis van Sindbad, de zeeman. (Geillustreerde Kleuterbibliotheek No. 10)
26891: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
5578: KOTTA, NUçI - L'Homme aux quarante écus. A Study of Voltairian Themes.
14719: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
14407: KOTTMAN, KARL A. - Law and Apocalypse. The moral Thought of Luis de Leon (1527?-1591).
18660: KOUWENHOVEN, J.W.M. - The Role of Intrinsic Spinal Mechanisms in the Pathogenesis of Adoloscent Idiopathic Scoliosis. (dissertation (Universiteit Utrecht)
8583: KOZU, KONIO - Das Bedürfnis der Philosophie. Ein Überblick über die Entwicklung des Begriffskomplexes "Bedürfnis", "Trieb", "Streben" und "Begierde" bei Hegel. (Hegel-Studien, Beiheft 30)
23818: KRAAN, MARLOES - Creating space for fisheren's livelihoods. Anlo-Ewe beach seine fishermen's negotations for livelihood space within multiple governance structures in Ghana. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
14041: KRABBENDAM, J.L. - The Model Man. A Life of Edward W. Bok, 1863-1930. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
15681: KRAEMER, DR. H. - De strijd over Bali en de Zending. Een studie en een appèl.
19633: KRALT, P. - De vrouwen, de vriend en de verborgen God. Willem Kloos, zomer 1884 - winter 1885. [ = Maatstaf, 34e jrg. no. 1 [januari 1986], pp. 19-35)
19477: KRALT, P. - De Toverbron. S. Vestdijk en de geschiedenis.
23376: KRALT, P. - De Dichter, zijn Geliefden en zijn Muze. Over de vroege poezie van Willem Kloos.
8458: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a New World. Intellectuals and the Exile Experience in Paris, 1830-1848.
10935: KRANENBORG, R.; (RED.) - Genezing en religie. (Religieuze Bewegingen in Nederland, cahier no.27)
6954: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Die Russische Arabistik. Umrisse ihrer Entwicklung.
2680: KRAYBILL, DONALD B. - The Riddle of Amish Culture.
14826: KRECH III, SHEPHARD - The Ecologocal Indian. Myth and History.
7461: KREKEL, H. - Engeland en Europa. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14749: KRELL, OTTO - Altrömische Heizungen. (Mit 39 Textfiguren und 1 Tabelle) (Nachdruck)
13521: KRELL, DOROTHY; (ED.) - The California Missions. A Pictorial History. (A Sunset Book)
3747: KRETTEK, OTMAR - Rollen, schweben, gleiten. Unkonventionelle Verkehrsmittel gestern-heute-morgen im spurgebundenen Verkehr.
21221: KREUKELS, DR. L.H.M. - Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
21621: KREUTEL, RICHARD F.; SPIES, OTTO; (INS DEUTSCH UBERTRAGEN UND ERLAUTERT VON) - Leben und Abenteuer des Dolmetschers Osman Aga. Eine turkische Autobiographie aus der Zeit der grossen Kriege gegen Osterreich.
19524: KREWITT, ULRICH - Metapher und tropische Rede in der Auffassung des Mittelalters. (Beihefte zum "Mittellateinischen Jahrbuch", Bd. 7)
2379: KRICKEBERG, WALTER; TRIMBORN, HERMANN; ZERRIES, OTTO - Pre-Columbian American Religions.
7285: KRIEGBAUM, GüNTHER - Die parlementarische Tätigkeit des Freiherrn C.W. Heyl zu Herrnsheim. (Mainzer Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd. 9)
13875: KRIKHAAR, DESIREE - Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster. (2e dr.)
6276: KRISPYN, EGBERT - Anti-Nazi Writers in Exile.
23349: KROEF - Velp en zyn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden.
18877: KROL, HANS - Heemsteedse gemeeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900.
17622: KROM, J.C.; - Het molenrijk Uitgeest. Uit de geschiedenis van een dorp. (met medewerking van mr. W.A.M. Admiraal)
15612: KRONE, PATTY; (RED.) - Driedimensionale typografie. Een project van Joseph Semah. / Threedimensional Typography. A Project by Joseph Semah.
10841: KRONEMBERG, M.E. - Campbell's Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. Contributions to a new edition.
20696: KRONENBERG, ANDREAS - Die Teda von Tibesti. (Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik, Band XII)
14844: KROON, C. - Uit de geschiedenis van Hazerswoude.
18384: KROON, WIM - Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006.
19774: KROONENBURG, J.; VAN ROSSUM, G.M.; BRUIN, J.; STEGENGA, B. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
20665: KRUGER, FRIEDHELM - Bucer und Erasmus. Eine Untersuchung zum Einfluss des Erasmus auf die Theologie Martin Bucers (bis zum Evangelien-Kommentar von 1530).
21087: KRUIJSEN, JOEP; SIJS, NICOLINE VAN DER (RED.) - Honderd jaar stadstaal.
160: KRUISHEER, DR. J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
22249: KRUIVER, JOHAN - Kroniek van de Tweeling. Hoogtepunten uit de Koog-Zaandijkse geschiedenis van de 20-ste eeuw.
11847: KRUTISCH, PETRA; (HRSG. VON) - Im Sinne der Alten... Italienische Majolika des Historismus. Ausstellung Weserrenaissance-Museum Schloss Brake Lemgo 10.9.1995 - 26.11.1995 / Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 14.12.1995 - 11.2.1996.
5204: KRUUK, HANS - Niko's Nature. A life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
16270: KRUYSKAMP, C. - Het Esbatement vant Gelt. ( = overdruk uit Jaarboek van "De Fonteine", dl. XVI, 1966, pp. 59-85)
6920: KRYSTUFEK, DR. FRANT. XAV. - Protestantstvi v Cechach az do bitvy Belohorske (1517-1620).
6921: KRYSTUFEK, DR. FRANT. XAV. - Protestantstvi v Cechach az do bitvy Belohorske (1517-1620).
23944: KUHLER, DR. W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Dl. 2 1600-1735, eerste helft. [-1635]
10956: KUHN, REINHARD - The Return of Reality. A Study of Francis Vielé-Griffin.
20296: KUHN, WILLIAM M. - Henry and Mary Ponsonby. Life at the Court of Queen Victoria.
18815: KUHNEL, BIANCA - Crusader Art of the Twelfth Century. A Geographical, an Historical, or an Art-Historical Notion ?
21602: KUIJPER, I.P. - Kent u ze nog... de Wormers.
12123: KUIKEN, KEES - Soldiers, Cops, Bannermen. The Rise and fall of the First Communist Chinese Police State 1931-1969.
4721: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika. A Krsna-Play by Ramakrsna. (Sanskrit Text with Notes)
20997: KUIPER, W.E.J. - The Greek Aulularia. A Study of the Original of Plautus' Masterpiece.
8661: KUIPER, MAARTEN - Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk. (Met bijdragen van J. Bruin en Volkert J. Nobel) (Stolphoevereeks, nr. XI)
13101: KUIPER-RUEMPOL, DRS. ALMA - Wedgwood en Nederland in de 18de eeuw.
18941: KUIPERS, S. L. - Cast in Concrete ? The Institutional Dynamics of Belgian and Dutch Social Policy Reform. (dissertation Universiteit Leiden)
5206: KUIPERS, J. - Die Geschichte der deutschen Kurzgeschichtsforschung.
8970: KUITERT, H.M. - Over religie. aan de liefhebbers onder haar beoefenaars. (2e dr.)
5147: KUITERT, H.M.; BRINKMAN, M.E.; (RED.) - Kennismaken met Kuitert. Een overzicht van zijn theologie.
4148: KULSDOM, G.J.H. - Die Strophenschlüsse im Niebelungenlied. Ein Versuch. (diss. Universiteit van Amsterdam)
9581: KUMAR MAITY, SACHINDRA - Economic Life in Northern India in the Gupta period (Cir. A.D. 300-550). (2nd revised ed.)
18198: KUMCU, ADAM - De fil en aiguille. Genese et declin des ateliers de confection d'Amsterdam. (these de doctorat Universiteit van Amsterdam)
9589: KUNDRA, J.C. - Indian Foreign Policy 1947-1954. A study of Relations with the Western Bloc. (dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
12872: KUNHARDT JR., PHILIP B. - Life smiles back. More than 200 Classic Photos from the Famous Back page of American's Favorite Magazine.
7772: KUNST, JAAP - Terschellinger volklsleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen. (met 27 illustraties naar fotografiëen. Ruim 120 melodiëen en een kaartje) (2e herziene en vermeerderde druk)
11496: KUNSTAMBT KREUZBERG (HERAUSGEGEBEN VON) - Frans Masereel 1889 - 1972. Über Krieg und Frieden.
7041: KUNTZ, MONIQUE; HOREMANS, JEAN-M. - Valery Larbaud 1881-1957. (Avec supplément : Larbaud dans les collections belges. Notices.)
16409: KUPCHAN, CHARLES A. - The End of the American era. U.S. Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first century.
16102: KUPER, ADAM; KUPER, JESSICA; (EDS.) - The Social Science Encyclopedia. ( 2nd edition)
13864: KURGAN, G.; MOUREAUX, PH. - La quantification en histoire.
24021: KURI, SAMI - Une histoire du Liban a travers les archives des jesuites. T. I 1816-1845. T. II 1846-1862. (2 tomes)
13751: KURSAWE, HANS-DIETER - Monheim. Neue Stadtentwicklung zwischen den Grossstädten.
26715: KURSTJENS, WILLEM - Tegelen in de jaren dertig.
10281: KURZ, ANDREAS - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko. Die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siècle.
22014: KUTZ, MARTIN - Deutschlands Aussenhandel von der franzosischen Revolution bis zur Grundung des Zollvereins. Eine statistische Strukturuntersuchung zur vorindustrieller Zeit. (VSWG Beiheft Bd. 61)
12723: KUYPER, DR. A.; IDENBURG, A.W.F. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg verzorgd, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Bruyn en Dr. G. Puchinger.
18037: KUYPER, BUBB - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
8073: KUYPERS, DR. G. - Iets goeds uit Voorthuizen ? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie.
19125: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid 1914-1920.
4499: KYD, THOMAS - The Spanish Tragedy. (edited by Philip Edwards) (The Revels Plays) (reprint)
19706: KYROVA, MAGDA; MENSINK, ONNO; DE POORTER, ERIKA; E.A. - The ear catches the eye. Music in Japanese prints.
21923: L.E.; [ENGELBERTS, LIETE) - Anna Maria de Sandra.
8676: L'HERMITE, TRISTAN - Le Page Disgracié. (Préface de Marcel Armand)
19006: L.E.; [ENGELBERTS, LIETE) - Onder de Republiek. (3e dr.)
19005: L.E.; [ENGELBERTS, LIETE) - Silhouetten. (5e dr.)
7090: LüPNITZ, HERBERT - Auf den Spuren alter uckermärkischer Familien in Criewen. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 6)
9456: LüBECK, WALTER - Reiki. De Weg naar het Hart. inwijding in de drie Reiki-graden. (3e dr.)
5029: LöFFLER, SUSI - Johann Peter Hebel. Wesen und Wurzeln seiner dichterischen Welt. (Dissertation Universität Zürich)
11832: LöCHER, DR. KURT; MOELLER, PROF. DR. BERND; ZANDER-SEIDEL, DR. JUTTA; (RED.) - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers, veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
15850: LéVI-STRAUSS, CLAUDE - The Elementary Structures of Kinship. (revised edition)
26461: LAANSMA, S. - De Joodse gemeenten in de kop van Overijssel.
19252: LAANSTRA, WILLEM; WIJNAND, MARIKE - De familie Coenders. Intrinsieke schildersdrift. Otto Coenders (1883-1952), Joop Coenders (1913-1986)
6116: LAARMAN, J. - Gedenkboek Nederlandsche Kegelbond 1909-1934.
14772: LABANDE, EDMOND-RENé - Mirabilia mundi. Essai sur la personnalité d'Otton III. ( = Cahiers de Civilisation Médiévale Xe - XIIe Siècles, VIe Année/1963/ no. 3, pp. 297-313, et no. 4, pp. 455-476)
20298: LABELLE, MAURICE MARC - Alfred Jarry. Nihilism and the Theatre of the Absurd.
21097: LABROUSSE, ELISABETH - Pierre Bayle. Tome I. Du pays de Foix a la cite d'Erasme. Tome II. Heterodoxie et rigorisme. (2 t.)
4304: LACEY, W.K. - The Family in Classical Greece. (reprint)
111: LACOMBE, PIERRE; GOULET, PATRICE - Le Corbusier (Edouard Jeanneret, dit)
8086: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle. 1. Le rebelle 1890-1944. 2. Le politique 1944-1959. 3. Le souverain 1959-1970. ( 3 t.)
17116: LACROIX, MARIE-THERESE - L'Hôpital Saint-Nicolas du Bruille (Saint-André) à Tournai de sa fondation à sa mutation en cloître ( ± 1230 - 1611). ( 2 tomes)
5829: LADERMAN, CAROL - Wives & Midwives. Childbirth and Nutrition in Rural Malaysia.
5828: LADERMAN, CAROL - Wives & Midwives. Childbirth and Nutrition in Rural Malaysia.
19206: LADNER, GERHART B. - Images and ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Art. (2 vol.)
26820: LADYGINA-KOHTS, N.N. - Infant Chimpanzee and Human Child. [A Classic 1935 Comparative Study of Ape Emotions and Intelligence, reedited by Frans B.M. de Waal)
7296: LAFEBER, C.V. - Vredes- en bemiddelingspogingen uit het eerste jaar van Wereldoorlog I augustus 1914-december 1915. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
24360: LAFEBER, C.V. - De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990. Een practische docentenhandleiding.
9814: LAGERKRANTZ, OLOF - August Strindberg.
10468: LAHUE, KALTON C. - Dreams for Sale. The Rise and Fall of the Triangle Film Corporation.
8219: LAI, T.C.; MOK, ROBERT - Jade Flute. The Story of Chinese Music.
9603: LAIOU, ANGELIKI E.; (ED.) - Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies.
24377: LAMBOOIJ, H.TH.M.; PIGGE, M.G.; VAN DE POL, R.J.M.; TIMMER, F. - Heerlijk Schagen. De geschiedenis van een Westfriese marktstad.
18203: LAMBOOIJ, MATTIJS - Promoting Cooperation. Studies into the effects of long-term and short-term rewards on cooperation of employees. (dissertation Universiteit Utrecht)
9125: LAMBRECHT, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw - 1559. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, jrg. 46, nr. 113)
17497: LAMBRECHTS, JOHN - Van ei tot kampioen. (4e dr.)
23930: LAMBROU, ANDREAS - Fountain pens vintage and modern.
19580: LAMBTON, LUCINDA - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
3763: LAMMERS, HENK - Taal in tweevoud. Communicatieve competentie, taalvaardigheid en het onderwijs in het Nederlands. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
15896: LAMMERS, FRED - Het Huis van Oranje in oude ansichten. Deel I. 1880-1910.
20315: LAMMERTSE, FRISO; VERGARA, ALEJANDRO - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
13965: LAMPEL, WALTER; MAHRHOLDT, RICHARD - Waffen-Lexikon für Jäger und Schützen. Ratgeber in allen waffen-, schiess- und schusstechnischen sowie einschlägigen optischen Fragen. (5. Auflage). Dazu noch : Nachtrag I
13514: LAMPUGNANI, VITTORI MAGNAGO - Museumsarchitektur in Frankfurt 1980-1990.
2558: LAMUR, H.E. - The Demographic Evolution of Surinam 1920-1970. A socio-demographic analysis.
21296: LANCéE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
12194: LANCHNER, CAROLYN - Joan Miro.
24221: LANCON, DANIEL - Jabes, l'Egyptien (French Edition)
23598: LANDFRIED, KLAUS - Stefan George. Politik des Unpolitischen.
14946: LANDMAN, DR. G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
5107: LANDMANN, MICHAEL - Erinnerungen an Stefan George. Seine Freundschaft mit Julius und Edith Landmann. ( = Castrum Peregrini, Heft CXLI-CXLII)
14109: LANDMANN, MICHAEL - Figuren um Stefan George. Zweiter Band. ( = Castrum Peregrini, 37. Jhg., Heft 183)
11854: LANDOLT, HANSPETER (TEXT); SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN (HERAUSG.) - 100 Meisterzeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts aus dem Basler Kupferstichkabinett.
26963: LANDON, CHARLES-PAUL - Annales du Musee et de l'Ecole Moderne des Beaux-Arts . 1801 (l'An IX) - 1808 (16 tomes)
15021: LANDON, H.C. ROBBINS; (RED.) - Het Mozart Compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Compleet naslagwerk.
3495: LANDWEHR, JOHN - Symbolen wijzer. Bouwsteentjes uit een mozaiek.
15257: LANG, ADOLF; (RED.); VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M.; LANG, A.; MILLER, ALBRECHT; (TEKST) - Porselein uit Ansbach en Den Haag. Relatie tussen twee fabrieken in de 18e eeuw. / Ansbacher und Den Haager Porzellan. Beziehungen zwischen zwei Manufakturen des 18. Jahrhunderts.
4152: LANGBROEK, ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10. (Diss. Universiteit van Amsterdam)
16470: LANGE, WILHELM - Caparcona. Das tragische Ende der KZ-Häftlings-Flotte am 3. Mai 1945. Dokumentation.
7782: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den Schoolstrijd 1795-1920. (met een voorwoord van dr. A. Goslinga)
5359: LANGELER, ARNO - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
12858: LANGEN, FERDINAND; SCHUUR, KOOS; (RED.) - Het Woord. Maandblad voor de nieuwe nederlandse letterkunde. Jrg. 1, no. 4 (januari 1946)
11340: LANGHOUT, JOH. - The economic conquest of Acheen by the Dutch.
4724: LANS, MGR. MICHEL; BOGAERTS C.S.S.R., J. - Pater Joannes Baptista Lans (1808-1866). Een stuk geschiedenis uit het kerkelijk leven der 19e eeuw.
2965: LANSER, SIEBREN H. - Het schip der kerk op roze golven. Over homobevrijding en ecclesiologie. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
8461: LANZINNER, MAXIMILIAN - Reichsversammlungen und Reichskammergericht 1556-1586.
7300: LAPP, BENJAMIN - Revolution from the Right. Politics, Class and the Rise of Nazism in Saxony, 1919-1933.
7251: LAQUEUR, WALTER; MOSSE, GEORGE L.; (HRSG. VON) - Internationaler Faschismus 1920-1945.
23997: LAQUEUR, WALTER - The Struggle for the Middle east. The Soviet Union and the Middle East 1958-68.
17837: LARILLARD, DR. E. - Honderd rijmpjes.
14701: LAROUI, ABDALLAH - L'histoire du Maghreb. Un essai de synthèse.
24008: LAROUI, ABDALLAH - L'ideologie arabe contemporaine. (preface de Maxime Rodinson)
19831: LARSEN, BENT; STEAN, MICHAEL - Karpov-Kortsjnoi. Schaken om de wereldtitel 1978.
14920: LARY, DIANA - Region and Nation. The Kwangsi Clique in Chinese Politics, 1925-1937.
4213: LASKER-SCHüLER, ELSE - Sämtliche Gedichte. (Die Bücher der Neunzehn, Bd. 134)
9602: LASLETT, PETER; WALL, RICHARD; (EDS.) - Household and family in past time. Comparative studies in the size and structure of the domestic group over vthe last three centuries in England, France, Serbia, japan and colonial North America, with further materials from Western Europe.
26901: LAST, JEF - Het stalen fundament. Reportage over 2500 k.m. zwerftochten door de Oeral. (met circa 50 foto's)
5202: LATEEF, SHAHIDA - Muslim Women in India. Political & Private Realities 1890s-1980s.
7390: LAU, F. - Kommunale Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396. (Photomechanische Reprint)
21955: LAUER, DITTMAR - 50 Jahre Vierherrenborn. Die Geschichte einer jungen Gemeinde. (Schriftenreihe Ortschroniken des Trierer Landes Band 51) (2. Auflage)
16559: LAURENS, BEN - Rotterdam, geblaakte stad.
16183: LAVEILLE, R.P. - Le P. De Smet (1801-1873). (introduction par G. Kurth)
9582: LAWFORD, JAMES P. - Clive Proconsul of India. A Biography.
23987: LAWRENCE, T.E. - Seven pillars of wisdom. A triumph.
20590: LAWTON, HAROLD WALTER - Contribution a l'histoire de l'Humanisme en France. Terence en France au XVIe siecle. Editions et traductions.
2702: LAYISH, AHARON - Divorce in the Libyan Family. A study based on the sijills of the sharia courts. (New York University Studies in Near Eastern Civilization)
9475: LAZAREV, VIKTOR N. - Theophanes der Grieche und seine Schule. (übersetzt aus dem russischen)
17667: LE CLERCQ, M.H.; KORVING, E.E.P. - Het toneel in de Leidse Schouwburg tussen 1830 en 1840. (in : De Negentiende Eeuw. Documentatieblad werkgroep 19e eeuw, 7e jrg., no. 3 /sept. 1983/, pp. 201-209)
14532: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - L'historien, le chiffre et le texte.
26929: LE BLANC, P.M.; KURVERS, H.H.J.; JANSE, H. - De Gerlachuskerk te Houthem en haar monu,mentale beschildering./ Conservering en restauratie van de wand- en gewelfschilderingen in de kerk van St. Gerlachus te Houthem / Kap en toren van de Gerlachuskerk te Houthem ( = Bulletin KNOB, jrg. 76 /april 1977/, pp. 59-118 )
26736: LE GOFF, JACQUES - De cultuur van middeleeuws Europa.
17192: LE CORBEILLER, CLARE - Alte Tabaksdosen aus Europa und Amerika.
22157: LEACH, E.R. - Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure.
9821: LEACH, EDMUND - Claude Levi-Strauss.
4747: LEACH, E.R. (ED.) - Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan.
21797: LECHIEN-DURANT, FRANCOISE - Museum David & Alice Van Buren. Huis van herinneringen.
24286: LECLERCQ, J.B. - Die Geschichte der Wallonischen Kirche von Hanau von ihrer Grundung an bis zum eintreffen der franzosischen Refugies. (Unveranderter Nachdruck des franzosischen origanals von 1868, mit deutscher Ubersetzung)
23632: LECOMTE, FRANCOISE - Inventaire des archives de l'Hopital des Incurables a Liege.; Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Jacques a Liege. ( 2 tomes)
15387: LEE, CAROL ANN - Het verborgen leven van Otto Frank. De biografie.
15655: LEE KIP LIN - The Singapore House 1819-1942.
21481: LEE JR., MAURICE - The Road to Revolution. Scotland under Charles I 1625-1637.
18036: LEEFLANG, CHR. - Stichting . Catalogus 1961-1965.
621: LEEFLANG, K.W.H. - Domino Games and Domino Puzzles. A complete Guide to the Infinite Ways of Dominoes Rules, Games, Puzzles, Mathematical Enigmas.
11031: LEEFLANG, THOMAS - Leni Riefenstahl. De macht van het beeld. de onmacht van het woord.
23713: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
13201: LEEMHUIS, F. - The D and H stems in Koranic Arabic. A comparative study of the function and meaning of the fa''alaand 'af'ala forms in Koranic usage. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
13309: LEENDERTSE, M.J.; (RED.) - De Hechte Band tusschen Vorstenhuis en Vaderland. Samengesteld ter gelegenheid van de vijfenvijftigsten jaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria 31 Augustus 1880 . 31 Augustus 1935.
1487: LEENDERTZ JR., DR. P. - Het leven van Vondel.
18829: LEENHEER, SIMON; HOGEWONING SR., DAAN - Zo was Rijnsburg. Een dorp en zijn bewoners in historisch perspectief.
4449: LEES, CHARLES J.; (ED. BY) - The Poetry of Walter Haddon.
15775: LEEUW, RONALD DE (RED.) - Herinneringen aan Italie. Kunst en toerisme in de 18e eeuw. (Catalogus bij de tentoonstelling)
5841: LEEUWEN, LIZZY VAN - Airconditioned Lifestyles. Nieuwe rijken in Jarkarta.
10550: LEEUWRIK, NEL - Kantklosplezier. Een keur van 50 kantklospatronen.
19914: LEFAIVRE, LIANE; TZONIS, ALEXANDER - De oorsprong van de moderne architectuur. een geschiedenis in documenten. (met een inleiding vermeerderde herdruk van :Theorieen van het architektonies ontwerpen. Een historiese dokumentatie.; 1984)
18221: LEFERINK, SONJA - Wij armen kunnen niet sterven. Doodscultuur en marginalisering in Argentinie. (dissertatie Universiteit van Utrecht)
12418: LEGBAND, PAUL - Münchner Bühne und Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. ( = Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, Bd. 51)
20834: LEGENE, SUSAN - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
18502: LEGET-KUIJLEN, P.L.; LEGET, J.N. - Van Bousel. Een schippersgeslacht te 's-Hertogenbosch. ( = de Brabantse Leeuw, jrg. 45 /1996/, no. 1, pp. 4-11).
17563: LEGGE, JAMES - Sjoe Tjing. Het boek der Historien. Een gemoderniseerde editie door Clae Waltham naar de vertaling van James Legge. Met een ten geleide van prof. H. van Praag.
18953: LEGGETT, DONALD A. - The Levirate and Goel Institutions in the Old Testament with Special Attention to the Book of Ruth.
17287: LEGNER, ANTON; (HERAUSGEGEBEN VON) - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. (3 Bde.)
12221: LEGNER, ANTON; (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. (3 Bde.)
11855: LEGOUIX, SUSAN - Image of China. William Alexander.
1969: LEHE, ERICH VON; KAUSCHE, DR. DIETRICH; RAMM, DR. HEINZ; JANTZEN, DR. GUNTHER; WIEMER, ROLF - Heimatchronik der Freien und Hansestadt Hamburg.
17981: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A Study in National Character and in the History of Ideas.
7569: LEHMANN, TH. - Het tuigen van schoenerschepen met de daarbij behoorende werkzaamheden. Eenvoudige handleidiing voor de varensman. (reprint)
4401: LEHNING, ARTHUR - Essays en commentaren. dl. 1. De draad van Ariadne. Dl. 2. Ithaka. (2 dln.) (2e dr.)
5035: LEHNING, ARTHUR - Amsterdam, 8 januari 1976.
18999: LEIBOVITZ, LIEL; MILLER, MATTHEW - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied. (met de originrle uitvoering op CD)
13252: LEIJENHORST, CEES - Hobbes and the Aristotelians. The Aristotelian Setting of Thomas Hobbes' Natural Philosophy. (dissertation Universiteit Utrecht)
16838: LEIKER-KOOIJMANS, TINE - Straatslijpen in Hoorn. Wandelingen in een oude stad met straatnaambordjes als wegwijzers.
19677: LEINENGA, JURJEN A. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
10658: LEISTRA, JOSEFINE E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musée de peinture et de Sculpture (1828-1834).
15249: LEK, H.J.; SMIT, J.E.; KWAADGRAS, DRS. E.P.; (RED.) - THOTH Tijdschrift voor vrijmetselaren. Register 1949-2000. (register op de jaargangen 1-51, 1949-2000)
5602: LELIèVRE, RENéE - Le théatre dramatique italien en France 1855-1940.
8972: LEMAIRE, RIA; (RED.) - Vrouwen in de volksliteratuur. Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat.
15277: LEMAIRE, W.C.; DIECKERHOFF, S.L.; E.A. - Vlootpraet.
23999: LEMARCHAND, RENE; (ED.) - The Green and the Black. Qadhafi's Policies in Africa.
2610: LEMLIJ, MOISES (ED.) - Psychoanalysis in Latin America.
3673: LEMMENS, ING. GERARD W.CH. - Het smedengeslacht Lemmens van Oelbroeck (st. Anthonis) vier eeuwen in het Land van Cuyk.
26701: LEMMERS, P. - Genealogie Lemmers in zeven-voud.
15211: LENNON, NIGEY - The Sagebrush Bohemian. Mark Twain in California. Samuel Clemens's turbulent years on the Barbary Coast.
17066: LENORMAND, H.-R. - L'enfant des Sables.
19218: LENORMAND, MICHEL - Cuisines rustiques.
14735: LENORMAND, H.-R. - Les Pitoëff. Souvenirs.
6701: LENORMAND, H.-R. - Les Confessions d'un auteur dramatique. ( 2 tomes)
17629: LENSHOEK-SMEETS, MARIAN; VAN IMMERSEEL, RONALD - Over ambachtsheren en kasteelbergen. De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge.
10900: LENSINK, HENK - ... dat ik den ploeg van uw woord mag besturen". Bijdragen aan de uitleg van bijbelverhalen.
16035: LENSTRA, CHR. - Over de Zeevang gesproken... Episoden uit de historie van het Oude Land.
26622: LEROY, A.C. - Het Stille Woord. (Schildpadreeks, Derde Tiental, No. 4)
12871: LESLIE, SEYMOUR - The Jerome Connexion. Edwardian and later Georgian Society.
4317: LESSER, WENDY - Pictures at an Execution. An Inquiry into the Subject of Murder.
14622: LETTSTRöM, GUSTAF; (EDITOR-IN-CHIEF) - Nordisk Arkitektur. Aren 1946-1949. [Scandinavian Architecture from the years 1946-1949.]
2541: LEUNISSEN, JEF - Minnery, misdaad en magie. Merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden.
14865: LEUS, HERWIG; WEVERBERGH, JULIEN - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
23771: LEUVELINK, HANNAH; LINDERS, JOKE; DE ZOETE, JOHAN - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1883.
5316: LEVI, PRIMO - De spiegelmaker. Verhalen en essays.
18050: LEVIANT, CURT; (ED.) - King Artus. A Hebrew Arthurian Romance of 1279. (edited and translated with cultural and historic commentary by Curt Leviant)
6718: LEVIE, SOPHIE - Commerce 1924-1932. Een internationaal tijdschrift. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
24223: LEVINE MELAMMED, RENEE - Heretics or Daughters of Israel?. The Crypto-Jewish Women of Castile.
13628: LEVY, HOWARD S. - Chinese Footbinding. The History of a Curious Erotic Custom. (Foreword by Arthur Waley; Introduction by Wolfram Eberhard)
8628: LEWENHAK, SHEILA - Women and Trade Unions. An Outline History of Women in the British Trade Union Movement.
7237: LEWIS, JON; (ED.) - The New American Cinema.
17728: LEWIS, BERNARD - Islam in History. Ideas, people, and Events in the Middle east. (new edition, revised and expanded)
2381: LEWIS, OSCAR; LEWIS, RUTH M.; RIGDON, SUSAN M. - Four Men. Living the Revolution. An Oral History of Contemporary Cuba.
2418: LEWIS, OSCAR - Tepoztlán. Village in Mexico.
1225: LEYDESDORFF, SELMA - Verborgen arbeid, vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentie-honderd.
15550: LEYTEN, HARRY - Tengenenge. Een beeldhouwersgemeenschap in Zimbabwe. A sculptor community in Zimbabwe.
8556: LHOSPICE, MICHEL - Divorce et Dynastie.
6854: LIANG, GUOYONG - New Competition. Foreign Direct Investment and Industrial Development in China.
9528: LICHTNER-AIX; BECK, RAINER (EINFüHRUNG) - Lichtner-Aix. Malerei und Graphik. Mit vollständigem Oeuvre-Verzeichnis der Druckgraphik von 1967 bis 1983.
8751: LIEBKNECHT, WILHELM - Wilhelm Liebknecht Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Band I. 1862-1878. (herausgegeben und bearbeitet von Georg Eckert)
17725: LIEBKNECHT, WILHELM - Briefwechsel mit karl Marx und Friedrich Engels. (herausgegeben von Georg Eckert)
26658: LIEBMAN, MARCEL - Ne Juif. Une enfance juive pendant la guerre.
13125: LIEBREICH, KAREN - Fallen Order. A History.[of the Piarist Order, 1621-1648]
5234: LIESE, WOLF - Louise Dumont. Ein Leben für das Theater.
14203: LIESSEM, THOMAS - Willi Ostermann. Leben und Wirken des rheinischen Volksliederdichters.
19636: LIEVENSE-PELSER, DRS. E.; ZANTKUYL, H.J.;LUCA, P.M.; E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk. Uitgegegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstrantse Kerk.
10594: LIFAR, SERGE - Auguste Vestris. Le dieu de la danse.
8248: LIGTHART, CORNELIUS J. - Le retour des Jésuites au XIXe siècle. La vie du Père Général J. Ph. Roothaan.
5118: LILLYMAN, WILLIAM J. - Otto Ludwig's Zwischen Himmel und Erde. A study of its artistic structure.
24366: LINDBLAD, J.THOMAS - Sweden's Trade with the Dutch Republic1738-1795. A quantative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
1313: LINDBLAD, J.TH. (ED.) - Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s. Proceedings of the colloquium, Amsterdam, 20-22 September 1994. (KNAW Verhandelingen, Afd. Letterkunde, N.R. dl. 167)
23553: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711. (mededelingen der K.N.A.W., afd. Letterkunde, N.R. dl. 21, no. 3)
12945: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
12180: LINDEBOOM, KAPITEIN LUCAS; PHONO-LINDE (ALIAS) - Oude K.P.M. - Schepen van 'Tempo Doeloe'. Deel V./ Old K.P.M.- Ships from the Past. Vol. V.
12181: LINDEBOOM, KAPITEIN LUCAS; PHONO-LINDE (ALIAS) - Oude K.P.M. - Schepen van 'Tempo Doeloe'. Deel III./ Old K.P.M.- Ships from the Past. Vol. III.
13256: LINDEMANN, MARY - Patriots and Paupers. Hamburg, 1712-1830.
2162: LINDEN, IAN - Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland 1889-1939.
11120: LINDNER, JAN JOOST - Het tweede kabinet-den Uyl. Linkse idealen en mislukkingen 1966-1994.
18213: LINDSAY, JACK - William Morris. His Life and Work.
15366: LINKLATER, MAGNUS; HESKETH, CHRISTIAN - John Graham of Claverhousse. Bonnie Dundee for King and Conscience.
21939: LINKLATER, ERIC - The Royal House of Scotland.
2676: LINSSEN, DR. G.C.P.; (RED.) - Onder dak bij St. Jozef. Bijdragen over de geschiedenis van Bouwvereniging St. jozef te Roermond ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan in 1984.
10979: LINSSEN, DR. G.C.P.; (RED.) - Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis ter gelegenheid van het tweehonderd en vijftig bestaan in 1989. [te Roermond]
6709: LIOURE, MICHEL - L'Esthétique dramatique de Paul Claudel.
20126: LIPSCH, MAURICE A.H. - Tiwanaku. De artefacten en de samenleving. (Wampum, no. 15)
15606: LIPSCHITS, ISAAC - Rafael Gerstenfeld 1900-1976. Een man van goede daden.
24355: LISMAN, A.J.A.M. - Toegangshekken in de Vechtstreek. (= Niftarlake jaarboekje 1994, pp. 21-70)
10662: LISSENS, DR. R.F.; BROECKX, PROF.DR. J.L.; DEVREKER, PROF. DR. A.; LUYKX, PROF. DR. TH.; DE SMET, PROF. DR. L.; (RED.) - Encyclopedie van Vlaanderen. ( 5 dln.)
23625: LIST, CLAUDIA; BLUM, WILHELM - Buchkunst des Mittelaters. Ein illustriertes Handbuch.
19813: LISTER, MARGOT - Costumes of Everyday Life. An Illustrated History of Working Clothes from 900 to 1910.
22224: LITTLETON, BETTY J. - Clyomon and Clamydes. A Critical Edition.
9651: LITWACK, LEON F. - Been in the Storm So Long. The Aftermath of Slavery.
15085: LIU, YUN-MU - Otto Julius Bierbaum und China. (Dissertation Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)
18000: LIVERSIDGE, DOUGLAS - The Mountbattens. From Battenberg to Windsor. (illustrated)
8011: LIVI-BACCI, MASSIMO - A History of Italian Fertlity during the Last Two Centuries.
11590: LLLOYD, JILL; PEPPIATT, MICHAEL - Christian Schad. Das Frühwerk 1915-1935. Gemälde, Zeichnungen, Schadographien.
21453: LO SAN ROSS, ROSA - Beyond Bok Choy. With 70 Recipes. A Cook's Guide to Asian Vegetables.
16037: LOADES, DAVID - The Tudor Court.
23731: LOB, KURT - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
5070: LOCARNINI, DR. GUIDO - Die literarischen Beziehungen zwischen der italienischen und der deutschen Schweiz.
6776: LOCICERO, DONALD - Novellentheorie. The Practicality of the Theoretical.
15553: LOCKLIN, GERALD - The Gold rush and other stories, including the Bukowski / Barfly narrative.
13039: LODEWIJKS, HENNY - Violence risk assessment in adolescents in the Dutch juvenile justice system. Studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY. (dissertation Vrije Universiteit van Amsterdam)
21435: LOENEN, H.R. - Van Heidenoord tot Hoeksteen. Geschiedenis van de Nederlands-Hervormde Kerk te Austerlitz vanaf 1861.
12417: LOESCH, ILSE - So war es Sitte in der Renaissance.
5168: LOEVE, HANS - Fisk Gospelencycopedie. Alles over gospelmuziek en relipop.
15369: LOEWE, RAPHAEL; (INTRODUCTION, NOTES ON THE ILLUMINATIONS, TRANSCRIPTION AND ENGLISH TRANSLATION BY) - The Rylands Haggadah. A Medieval sephardi Masterpiece in Facsimile. An illuminated Passover compendium from mid-14th century Catalonia in the collections of the John Rylands University Library of Manchester with a commentary and a cycle of poems.
1828: LOGCHEM, J. TH VAN - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (diss. Rijksuniversiteit Utrecht))
15838: LOHMAN, DR. A.H.M. - Vorm en beweging. (9e herziene druk)
17581: LOK, ROSSANA - Gifts tot the Dead and the Living. Forms of Exchange in San Miguel Tzinacapan Sierra Norte de Puebla, Mexico.
26767: LOKIN, J.H.A.; JANSEN, C.J.H. - Tussen droom en daad. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995.
17861: LOMBORG, BJORN - The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World. (20th printing)
19311: LOMMERS, HENK - Huidproblemen bij honden. Handige weetjes en effectieve tips.
14290: LONCIN, JOOST - Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust. (2e druk)
16261: LONGHURST, JOHN E. - Luther's Ghost in Spain (1517-1546).
23984: LONGRIGG, STEPHEN HEMSLEY - Oil in the Middle East. Its discovery and development. (2nd impr.)
15562: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
21812: LOOMEIJER, FRITS - Een eeuw Nederlandse binnenvaart.
21703: LOOMIS, ROGER SHERMAN; (ED.) - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
13211: LOOPER, BERT; MES, HARRY - Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting te Zutphen 1848-1988. Van armenzorg tor sociale woningbouw.
15600: LOOS-DUIVERMAN, RIET - Nederlandse landschappen. Register.
26915: LOOS, WIEPKE; TE RIJDT, ROBERT-JAN; VAN HETEREN, MARJAN - Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw.
5043: LOPUHAä, RIK - Estimation of Location and Covariance with high Breakdown Point. ( dissertation Technische Universiteit Delft)
13012: LORIE, PETER - Volksgeloof. Boek van Magische Kennis.
14236: LORWIN, VAL R.; PRICE, JACOB M.; (ED.) - The Dimensions of the Past. Materials, Problems, and Opportunities for quantative Work in History.
5372: LOTHE, JEAN - Gleb Ivanovic Uspenskij et le populisme russe. Contribution à l'histoire de la pensée et de la littérature populistes en Russie (1870-1890).
15558: LOTSY, K.J.J. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Haarlemsche Football Club 1879-1929.
10322: LOUBèRE, LEO A. - The Wine Revolution in France. The twentieth century.
17079: LOUGEE, CAROLYN C. - Le Paradis des Femmes. Women, Salons and Social Stratification in Seventeenth-Century France.
4742: LOUIS, ANDRE - Bibliographie Ethno-sociologique de la Tunisie. (Publications de l'Institut des Belles Lettres Arabes, no. 31)
23615: LOUISE VAN TOSKANE, EX-KROONPRINSES VAN SAKSEN - Mijn Leven. (3e dr.) (met 8 portretten en platen naar originele foto's)
11205: LOURIDO DIAZ, RAMON - El Sultanato de Sidi Muhammad b. 'Abd Allah (1757-1790). Extracto de tesis doctoral. (= Cuadernos de Historia del Islam, Islamica Occidentalia, no. 2)
5385: LOURIE, RICHARD - Letters to the Future. An Approach to Sinyavsky-Tertz.
7150: LOW, ROSEMARY - Papegaaien. Een complete gids over alle papegaaiachtigen.
6820: LOWIE, ROBERT H. - Societies of the Crow, Hidatsa and Mandan Indians. (Anthropological Papers of the American Museum of Natural History vol. XI, part III).
17757: LU HSUN - Selected Stories of Lu Hsun. (3rd edition)
19256: LUBARSKY, JARED - Noble heritage. Five centuries of portraits from the Hosokowa family.
5211: LUBLINSKI, SAMUEL - Der Ausgang der Moderne. Ein Buch der Opposition.[1909] Mit einer Bibliographie von Johannes J. Braakenburg neu herausgegeben von Gotthart Wunberg.
18197: LUCIO-ARIAS, DIANA - Modelling and Measuring the Dynamics of Scientific Communication. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
23489: LUCK, ALFRED - Siegerland und Nederland.
5335: LUI, ELIZABETH GILL - Building Diplomacy. The Architecture of American Embassies.
23490: LUIJF, JAAP - Familie Luijf - Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 22, no. 1 /maart 2000/, pp. 23-54)
26922: LUIJTEN, GER; VAN SUCHTELEN; BAARSEN, REINIER; KLOEK, WOUTER; SCHAPELHOUMAN, MARIJN; (EDS.) - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
19115: LUIJTEN, J.J.G. - Inventaris van het archief van de familie Suringar 1695-1925.
9518: LUIJTERS, GUUS - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
10530: LUITEN, WIM; LUITEN, WALLY - Karate. Basistechnieken, kata, wedstrijdvormen, zelfverdediging.
16256: LUKACS, GEORG - Von Nietzsche zu Hitler oder Der Irrationaklismus und die deutsche Politik.
20699: LUKACS, JOHN - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
15140: LULOFS, MADELON - Gummi. Ein Roman aus Sumatra. (übertragen von W.H. Kotas)
6769: LUND, DALE - All about Tarantulas.
15076: LUNSHOF, H.A. - Als dieven in de nacht. Studie in onrecht no. 2
6299: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. C.W. - Grieksche Ceramiek.
26703: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE - The Indian Miniatures in the Canter Visscher Album. / Catalogue of the Twenty-Eight Indian Miniatures in the Canter Visscher Album. ( = The Rijksmuseum Bulletin, vol. 64 /2016/, no. 3, pp. 194-245 )
19283: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945.
5208: LUTHER, GISELA - Barocker Expressionismus ? Zur Problematik der Beziehung zwischen der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik.
8464: LUTJEHARMS, J.L. - De geschiedenis der oude kerk van Warmenhuizen (St. Ursula) (reprint)
24101: LUTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
21813: LUTKE MEIJER, G. - De Amsterdamse haven door de eeuwen heen.
22230: LUTZELER, PAUL MICHAEL - Hermann Broch. A biography. translated from the German by Janice Furness)
19496: LUXTON, ELSIE - De techniek van de Honitonkant.
14436: LUYCK, MAURITS - 60 jaar turngeschiedenis te Berkenbos - Heusden-Zolder
18911: LUYTEN, H. - Amstelveen in oude ansichten. (3e dr.)
5142: LUZ AFONSO, SIMONETTA; D'INTINO, RAFFAELO; SOROMENHA, MIGUEL - Nossa Senhora dos Mártires. The Last Voyage.
15667: LYAUTEY, HUBERT - Le rôle social de l'officier. (préface du Général Weygand)
15668: LYAUTEY, HUBERT - Choix de lettres 1882-1919.
6741: LYDAY, LEON F.; WOODYARD, GEORGE W.; (EDS.) - Dramatists in Revolt. The New Latin American Theater. (2nd printing)
10599: LYDIS, MARIETTE; DE MONTHERLANT, HENRY - Mariette Lydis. 55 Illustrations - texte par Henry de Montherlant.
19098: LYNA, FREDERIC - Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Royale de Belgique. Tome XII. Heraldique - Armoriaux. (reimpression)
9654: LYND, STAUGHTON - Intellectual Origins of American Radicalism.
6192: MüLLER, FRANK G.J.M. - Imago Explicatu Difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkogaaf in de Villa Albani.
17593: MüHLENSIEPEN, INGE - Leni Matthaei - ein Leben für die Klöppelspitze.
16915: MüHLHAUPT, FREYA; ADKINS, HELEN; HAMBURGER, DIETLINDE; A.O.; (EDS.) - Self-portraits from the 1920s. The Feldberg Collection. / Autoportaits des années 20. La Collection Feldberg.
3707: MüNCH, RICHARD - Understanding Modernity. Toward a new perspective going beyond Durkheim and Weber.
7036: MüNZEL, GUSTAV - Der Skulpturenzyklus in der Vorhalle des Freiburger Münsters. (Nachdrück)
15977: MäRZ, EDUARD - Austrian Banking and Financial Policy. Creditanstalt at a Turning Point, 1913-1923.
13016: MüLLER, WERNER - Auf den Spuren von Gottfried Silbermann. Ein Lebensbild des berühmten Orgelbauers nach urkundlichen Quellen gezeichnet. (7. Auflage)
11592: MüLLER-ALSBACH, ANNJA; STAHLHUT, HEINZ; SZEEMANN, HARALD; / MUSEUM JEAN TINGUELY; (EDS.) - Marcel Duchamp.
14242: MüLLER-CHRISTENSEN, SIGRID - Oude Meubels. Van de Middeleeuwen tot de Jugendstil.
11966: MüLLER, FRANK G.J.M. - The So-Called Peleus and Thetis Sarcophagus in the Villa Albani. (Iconological Studies in Roman Art I)
11967: MüLLER, FRANK G.J.M. - The Aldobrandini Wedding. (Iconological Studies in Roman Art III)
13356: MAAS, WILLEM - Jacques Gans. Biografie.
4483: MAAS, P.F.; (ED.) - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel III Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951). Band B. Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw.
12582: MAAS, J.H.; MAAS, A. - De geschiedenis van Naarden.
21460: MAAS, NOP - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
12838: MAAS, DR. P.F. - Sociaal-democratische gemeentepolitiek in katholiek Nijmegen 1894-1927.
13901: MAAS, DR. PETER F. - Indie verloren rampspoed geboren. Het moeizaam afscheid van Indie van Van Mook, Stikker en Sassen.
5121: MAASSEN, J.P.J. - Die Schrecken der Tiefe. Untersuchungen zu Elisabeth Langgässers Erzählungen. Im Anhang : Erstdruck der "Venus II" Novelle. (Dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
19225: MAAT, JAAP - Philosophical languages in the seventeenth century : Dalgarno, Wilkins, Leibniz. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5418: MABER, RICHARD G. - The Poetry of Pierre Le Moyne (1602-1671).
20227: MABRO, ROBERT - The Egyptian Economy 1952-1972.
3628: MACCORMACK, CAROL P. (ED.) - Ethnography of Fertility and Birth.
7443: MACCULLOCH, DIARMAID - Thomas Cranmer. A life.
15788: MACCURDY, RAYMOND R.; - Francisco de Rojas Zorrilla.
5747: MACDONALD, COLIN S. - A Dictionary of Canadian Artists. Vol I A-F.
5748: MACDONALD, COLIN S. - A Dictionary of Canadian Artists. Vol II G-Jackson.
26641: MACDONOGH, GILES - Berlin. A Portrait of Its History, Politics, Architecture, and Society.
17923: MACHARD, PIERRE HENRI - Essai historique sur Marnes-la-Coquette (Marne-lès-Saint-Cloud) (Seine-et-Oise).
2556: MACHOBANE, L.B.B.J. - Government and Change in Lesotho, 1800-1966. A Study of Political Institutions.
4025: MACIOCIA, GIOVANNI - The Practice of Chinese Medicine. the treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs.
20202: MACKENZIE, COMPTON - The House of Coalport 1750-1950.
12389: MACKENZIE, JOHN M.; (ED.) - Imperialism and Popular Culture.
4137: MACKIE, ERIN - Market à la Mode. Fashion, commodity, and gender in The Tatler and The Spectator.
25427: MACLAREN COBBAN, J. - The Red Sultan. The remarkable adventures in Western Barbary of Sir Cosmo Maclaurin, Bart., of Monzie in the County of Perth.
16461: MACRORY, PATRICK - Retreat from Kabul. The catastrophic British defeat in Afghanistan, 1842.
14001: MACZAK, ANTONI - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.
4596: MADDOX, BRENDA - Nora. A Biography of Nora Joyce.
19967: MADOU, MIREILLE - De weg naar Santiago de Compostela. Kunst en cultuur.
5159: MADSEN, LARS BJøRN - Früher Zollamt - heute Speditionshaus. Aus der Geschichte des Kolding Zollamtes.
10020: MADSEN, RICHARD - Morality and Power in a Chinese Village.
14860: MAETERLINCK, MAURICE - Weisheit und Schicksal. (uebertragen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski; mit Schmuckleisten und Initialen von Wilhelm-Muller-Schoenerfeld) (6. und 7. Tausend)
14861: MAETERLINCK, MAURICE - Vom Tode. (uebersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski)
15139: MAETERLINCK, MAURICE - Der begrabene Tempel. (übertragen von Friedrich von Oppeln-Bronikowski)
21740: MAGNE, EMILE - Madame de Lafayette en menage. D'apres des Documents inedits.
19430: MAGNE, EMILE - La fin troublée de Tallemant des Réaux. D'après des documents inédits.
12811: MAGNE, EMILE - Madame de Lafayette en ménage. D'après des Documents inédits.
21502: MAGNE, EMILE - Le vrai visage de La Rochefoucauld. (6eme ed.)
13651: MAGNUS, FRANZ - Aegypten. Seine volkswirtschaftlichen Grundlagen und sein Wirtschaftsleben.
25433: MAHDI, MOHAMED - Essai monographique sur une tribu du Haut-Atlas. Erguita. (memoire pour le diplome d'etudes superieures es-sciences politiques) (dactylographie)
2710: MAHER, VANESSA - Women and Property in Morocco. Their changing relation to the process of social stratification in the Middle Atlas. (Cambridge Studies in Social Anthropology)
21624: MAHNE, GUILIELMUS LEONARDUS - Vita Danielis Wyttenbachii, Literarum Humaniorum nuperrime in Academia Lugduno-Batava Professoris. (editio altera)
2994: MAIDENBAUM, ARYEH; MARTIN, STEPHEN A.; (EDS.) - Lingering shadows. Jungians, Freudians and anti-Semitism.
19980: MAILER, NORMAN - Portrait of Picasso as a Young Man.
19099: MAILFAIT, HUBERT - Un magistrat de l'Ancien Regime. Omer Talon. Sa vie et ses oeuvres 1595-1652.
13267: MAITLAND, DEREK; WHEELER, NIK - Setting Sails. A tribute to the Chinese Junk.
11607: MAITRON, JEAN; (PUBLIé SOUS LA DIRECTION DE) - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Troisième partie : 1871-1914. De la Commune à la Grande Guerre. ( 6 tomes; A-Z).
12211: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - Werke. (herausgegebenvon Leonhard Kossuth. deutsche Nachdichtung von Hugo Huppert.) (10 Bänden)
16269: MAK, J.J. - Jacobus Celosse, factor van de Vlaamse Kamer "In Liefde Groeiende" te Leiden. (= overdruk uit Jaarboek van "de Fonteine", dl. IV-V, 1946-47, pp. 67-99.)
10370: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale Studiën 1946-1956.
20969: MAK, DR. J.J. - De Rederijkers. (Patria-reeks)
13703: MALBOISSIèRE, GENEVIèVE - Une jeune fille au XVIIIe siècle. Lettres de Geneviève de Malboissière à Adelaïde Méliand 1761-1766. Publiées avec une introduction et des notes par le comte de Luppé. (Avec une phototypie hors texte)
18952: MALEK, JAROMIR - The Cat in Ancient Egypt.
15723: MALIEPAARD, JAN; ZWAAP, RENE - De vader van Pietje Bell. Leven en werk van Chris van Abkoude (1880-1960)
19315: MALVIDO, ELSA; MURRIETA, OFELIA; VERBEECK, DIRK - Mexicaanse klederdracht. (Catalogus Europalia 93 Mexico)
12261: MAN, HERMAN DE - De kleine wereld. (1e dr.)
1595: MANGAN, J.A. (ED.) - Sport in Europe. Politics, Class, Gender. (The European Sports History Review- Volume 1)
12131: MANHEIM, RON; STRIEDER, BARBARA; (RED.) - Pflanzenkunde im Mittelalter. Das Kraüterbuch von 1470 der Wasserburgen Anholt und Moyland.
5113: MANN, GOLO - Thomas Mann. Erinnerungen an meinem Vater von Golo Mann. Thomas Mann in Übersetzungen. Bibliographie.
8472: MANN, IDA - Culture, Race, Climate and Eye Disease. An Introduction to the study of geographical opthalmology.
5074: MANNENS, J.P.M. - Die Aufnahme der dramatischen Werke Hermann Sudermanns. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
14153: MANSINGH, SURJIT - Historical Dictionary of India.
2973: MANSVELT BECK, JAN - The Rise of a Subsidized Periphery in Spain. A geographical study of state and market relations in the eastern Montes Orientales of Granada 1930-1982. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4533: MANVELL, ROGER - Sarah Siddons. Portrait of an Actress.
9642: MAPP JR., ALF J. - Thomas Jefferson Passionate Pilgrim. The Presidency. The Founding of the University and The Private Battle.
5406: MARCHELLO-NIZIA, CHRISTIANE - Dire le vrai : L'adverbe "si" en français médiéval. Essai de linguistique historique.
15764: MARE, STELLA - De krans.
11599: MARELLI, ADRIANA - Ludwig Tiecks frühe Märchenspiele und die Gozzische Manier. Eine vergleichende Studie. (Dissertation Universität Köln)
6026: MARES, MICHAEL A. (ED.) - Encyclopedia of Deserts.
9025: MARGADANT, JO BURR - Madame le Professeur. Women Educators in the Third Republic.
4083: MARGADANT, S.V. - Eine Tiefenpsychologische Grundlage zur Klage'schen Graphologie.
16126: MARGRY, P.J.; VAN HEUKELOM, E.C.; LINDERS, A.J.R.M.; (RED.) - Van 'Camere vander Rekeninghen' tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
8186: MARIëN, A.H. - De familie Mariën. ( = Jaarboek Heemkundige Kring "Pladella Villa" Bladel en Netersel, dl. 1, pp. 20-42)
20776: MARIEN-OUDE GROENIGER, RIET - Zusters over het Voetlicht. De geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de meisjesulo in Borne door de Zusters van Liefde in historisch en sociaal-economisch perspectief gedurende de periode 1895-1968.
12013: MARIJNISSEN, PETER; DE PAUS, WIM; SCHOON, PETER; SCHWEITZER, GEORGE; (RED.) - De Zichtbaere Werelt. Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad.
10416: MARINATOS, SPYRIDON - Kreta und das mykenische Hellas. (Aufnahmen von Max Hirmer)
10235: MARINI, MARINO; READ, HERBERT (INTR.); WALDBERG, PATRICK (TEXT); LAZZARO, G. DI SAN (CATALOGUES AND NOTES) - Marino Marini. Complete Works.
16250: MARINUS, DRS. B. - Verenigen hier is 'fransch'". Organisatie van sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
15073: MARKS, RICHARD - Burrell. Portrait of a Collection.
2361: MARKUS, GEORG - Katharina Schratt. Die heimliche Frau des Kaisers. (2. Auflage)
13040: MARKUS, JUDITH - Doen ze het of doen ze het niet ? Recidivisme bij jonge mannelijke Delinquenten. Een prospectief onderzoek. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
2360: MARKUS, GEORG - Katharina Schratt. Die heimliche Frau des Kaisers. (2. Auflage)
17281: MARKUS, ANS; FRENKEL, ANJA; (RED.) - Tot op de huid. 25 jaar schilderkunst van Ans Markus.
20592: MARLAND, HILARY; (ED.) - The Art of Midwifery. Early Modern Midwives in Europe.
16679: MARMELSTEIN, DR. J.W.; TAZELAAR, DR. C.T.; E.A. - Gedenkboek 1910-1935 uitgegeven bij gelegenheid van het Zilveren jubileum van de Christelijke H.B.S. Moreelsestraat 21, Amsterdam.
26968: MARNEF, GUIDO - Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds protestantisme in een handelmetropool 1550-1577.
21332: MAROLD, WERNER - Kommentar zu den Liedern Oswalds von Wolkenstein. (bearbeitet und herausgegeben von Alan Robertshaw)
11918: MARONIER, J.H. - Pictures of the Tropics. A catalogue of drawings, water-colours, paintings, and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden..
22208: MAROT, TERESA - Las Monedas del Macellum de Gerasa (Yaras, Jordania). Aproximacion a la circulacion monetaria en la provincia de Arabia.
8453: MARQUART SCHOLTZ, ANTONINE - De waarheid van Karen Blixen.
15591: MARRES, RENE - Frederik Weinreb verzetsman en groot schrijver. (2e herziene druk0
20073: MARRES, W.; VAN AGT, J.J.F.W. - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel V. De provincie Limburg. Derde stuk : Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht. Eerste aflevering. (reprint)
13320: MARROW, JAMES - Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance. A Study of the Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative. (Ars Neerlandica Vol. I)
20752: MARSHALL, RONALD - Massimo d'Azeglio. An Artist in Politics 1798-1866.
26756: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Poezie, proza en critisch proza. (4e dr.) (Dundrukeditie)
4496: MARSTON, JOHN - The Malcontent. (edited by George K. Hunter) (The Revels Plays)
2893: MARTELEUR, RENE - De memwars van de wieltjeszuiger.
19686: MARTENS, P.J.M. - Schokkermannen en bootvissers. De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
6780: MARTENS, GUNTER; ZELLER, HANS; (HRSG. VON) - Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. (reprint)
12167: MARTENS, MAXIMILIAAN P.J. - Bruges and the Renaissance. Memling to Pourbus. Catalogue.
19513: MARTENS, MR. C.J.M.; VAN STRAATEN, MR. J.C. - Wegwijs in de Successiewet en de Wet op belastingen van rechtsverkeer. (5e gewijzigde dr.)
21814: MARTENS, ROB; WESTRA LIEUWE - Glorie van de oude binnenvaart. ...met de beste groeten van... (herdruk)
19203: MARTIN, JOHN; ROMANO, DENNIS - Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797.
19204: MARTIN, JOHN JEFFRIES - Venice's hidden Enemies. Italian Heretics in a Renaissance City.
8037: MARTIN, POL - Het complete kookboek van Pol Martin. Deel II
8035: MARTIN, JUDY - Airbrushing. De complete handleiding voor materialen en technieken.
19030: MARTIN, DALE B. - Slavery as salvation. The Metaphor of Slavery in Pauline Christianity.
14965: MARTIN, BRADFORD G. - German Persian Diplomatic Relations 1873-1912.
17801: MARTIN, EMILY - The Woman in the Body. A Cultural Analysis of Reproduction.
18090: MARTINE, RODDY - Scottish Clan and Family Names. Their Arms, Origins and Tartans.
20995: MARVICK, ELIZABETH WIRTH - The Young Richelieu. A Psychoanalytic Approach to Leadership.
8456: MARX, JENNY & LAURA & ELEANOR - The Daughters of Karl Marx. Family Correspondence 1866-1898. Commentary and notes by Olga Meier. Introduction by Sheila Rowbotham.
136: MASCHIO, THOMAS - To remember the Faces of the Dead. The Plenitude of Memory in Southwestern New Britain.
10705: MASKERADE-COMMISSIE VAN HET LEIDSCHE STUDENTENCORPS - De intocht van Philips den Schoone binnen Amsterdam, 27 juni 1880. Geschiedkundige aanteekeningen tot opheldering vaan de maskerade te houden door leden van het Leidsche Studentencorps op 22 juni 1880.
26500: MASSELINK, J.F. - De Grieks-Romeinse windroos.(proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
21498: MASSON, PIERRE-MAURICE - Une vie de femme au XVIIIe siecle. Madame De Tencin (1682-1749).
26953: MATHIJSEN, MARITA - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Deel 1 Brieven en documenten. Deel 2 Toelichtingen. ( 2dln.)
20938: MATHIJSEN, MARITA - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Deel 1 Brieven en documenten. Deel 2 Toelichtingen. ( 2dln.)
23441: MATHIJSEN, MARITA; EIJSSENS, HENK; WELSINK, DICK - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde. (Amsterdamse smaldelen, no. 8)
12914: MATTAGNE, YVES; GABRIEL, JEAN-PIERRE - Yves Mattagne. De finesses van het stoomkoken.
14266: MATTHEIJ, TH. M.M. - Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg 1764-1810.
20748: MATTHEW, DONALD - The Norman Monasteries and their English Possessions.
13410: MAUCLAIR, CAMILLE - Le peintre americain William Henry Singer Jr N.A.
18635: MAUER, A. - Schetsen en beelden uit den toestand der aarde en het verkeer der volkeren. (2 dln. in een band) (Met twee Staalplaatjes) (naar den zesden druk vrij bewerkt door J. Jurrius)
9412: MAUERSBERGER, VOLKER - Hitler in Weimar. Der Fall einer deutschen Kulturstadt.
24140: MAURRAS, CHARLES - Kiel et Tanger 1895-1905. La République française devant l'Europe. Nouvelle édition revue augmentée d'une préface de 1905 à 1913 et de nombreux appendices.
9014: MAURY, RENé - Napoleon wurde ermordet. Das Geheimnis von Sankt Helena.
21626: MAWLAY AL-QAIM B. MAWLAY SULAYMAN; ABITBOL, MICHEL; (PESENTEE ET TRADUITE PAR) - Tombouctou au milieu du XVIIIe siecle d'apres la chronique de Mawlay al-Qasim b. Mawlay Sulayman.
9812: MAXWELL, GAVIN - Lords of the Atlas. Morocco : The Rise and Fall of the House of Glaoua
23817: MAY, ANIKA - Teaching peace, transforming conflict ? Exploring participants' perceptions of the impact of informal peace education and training in Uganda.
6903: MAYNARD, L'ABBé U. - Saint Vincent de Paul. Sa vie, son temps, ses oeuvres, son influence. (4 tomes)
9044: MAYOR, SUSAN - Collecting Fans.
4427: MAZLISH, BRUCE - James and John Stuart Mill. Father and Son in the Nineteenth Century.
2142: MAZZUCATO, VALENTINA; NIEMEIJER, DAVID - Rethinking soil and water conservation in a changing society. A case study in eastern Burkina Faso.
13896: MC CORMACK, W.J. - Fool of the Family. A Life of J.M. Synge.
11515: MCAFEE, NOëLLE - Habermas, Kristeva, and Citizenship.
13093: MCCLELLAND, CHARLES E. - The German Historians and england. A study in nineteenth-century views.
6912: MCCOY, F.N. - Robert Baillie and the Second Scots Reformation.
21034: MCCULLOCH, J.R.; (ED.) - Early English Tracts on Commerce. (reprint)
23768: MCDERMOTT, JAMES - Martin Frobisher. Elizabethan Privateer.
5536: MCDONAGH, DON - Martha Graham. A biography.
26617: MCFADDEN, CHRISTINE; FRANCE, CHRISTINE - Chocola. Met meer dan 200 recepten. (5e dr.)
21808: MCGRAW, MAAYJO - Creatve Rubber Stamping Techniques. Imiginative, Artistic, Elegant, Easy to Do.
19408: MCGRAW, MARYJO - Creative Rubber Stamping Techniques.
8394: MCINTOSH SNYDER, JANE - Lesbian Desire in the Lyrics of Sappho.
19361: MCINTRE, C.T.; PERRY, MARVIN; (EDS.) - Toynbee. Reappraisals.
13268: MCKEARIN, HELEN; WILSON, KENNETH M. - American Bottles & Flasks and Their Ancestry.
4397: MCLAREN, ANGUS - Birth Control in Nineteenth-Century England.
10436: MCLEOD, JULIET - A Hundred Horses.
7837: MCNAMARA, JO ANN KAY - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
8478: MCNERNEY, KATHLEEN - The Influence of Ausiàs March on early Golden Age Castilian Poetry.
9650: MCPHERSON, JAMES M. - The Abolitionist Legacy. from reconstruction to the NAACP.
15900: MEAD, MARGARET - Man en vrouw. De relatie der seksen in verschillende culturen. (6e druk)
4131: MEAD, MARGARET - Man en vrouw. Een studie over de sexen in een veranderende wereld.
2158: MEAD, MARGARET - New lives for old. Cultural Transformation-Manus 1928-1953.
4416: MEAD, MARGARET - Letters from the Field 1925-1975.
6000: MEAD, MARGARET - Bramenwinter. Een autobiografie.
23688: MEDAER, F.; LEENDERS, T.; PEETERS, L.; E.A. - Lanklaar, het dorp waarin wij leven.
16070: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 3.
22263: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel IX. Rotterdam.
22258: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel IV. Utrecht.
12475: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. (9 dln.)
21685: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. (9 dln.)
15960: MEERTENS, P.J.; CAMPFENS, MIES; HARMSEN, GER; MELLINK, ALBERT F.; REINALDA, BOB; WELCKER, JOHANNA M. (RED.) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 5.
22262: MEERTENS, P.J.; (RED.) - Nederlands Repertorium van familienamen. Deel IX. 's-Gravenhage.
18528: MEES, MR. W.C. - Herinneringen van Mr. W.C. Mees (1882-1970). (verzorgd door Mr. H. Mees)
21951: MEESKE, HARRISON FREDERICK - The Hudson Valley Dutch and Their Houses.
8804: MEEUWESSE, DR. KAREL - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
26886: MEHTA, RAMA - The Western Educated Hindu Woman.
19255: MEIJ, A.W.F.M.; (RED.); VAN DEURSEN, A.TH.; REZNICEK, E.K.I.; JUDSON, J.IRICHARD; SEGAL, SAM; SMIT, P. - Jacques de Gheyn II als tekenaar.
21532: MEIJER, J. - Jacques Perk en Willem Kloos 1881. (De Nieuwe Taalgids Cahiers, no. 2)
23385: MEIJER-HOEVE, SIETSKE - Familie Hoeve. Vijfhonderd jaar lief en leed van de familie Hoeve. (plus Index en aanvulling)
20133: MEIJER, K.; (RED.) - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek "Onstwedde 1100".
1613: MEIJER, DR. J. - Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
1614: MEIJER, DR. J. - Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
26840: MEIJER, DR. W.; DE WIT, DRS. R.J.; (RED.) - Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied.
16622: MEIJER-PAUMEN, MARIE-HUBERTE E.A. - Eendrachtig & Vrij, of de zinnige Varsseveldse paradox. Het boeiende verhaal van 125 jaar levenskrachtige vrijzinnigheid in de Achterhoek.
2898: MEIJER, JAAP - The onlie begetter Jacques Perk in de poezië van Willem Kloos 1881-1888.
5194: MEIJER, MARTIJN - Borderline adoloscents. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
17283: MEIJERINK, MARTIN - Het Groot Klootschietersboek. Een middeleeuws volksspel wordt volwaardige sport
23689: MEIJERS, FRANS - Lanklaar, dorp waarin wij leven. deel 3. Het Onderwijs in Lanklaar.
21080: MEILOF, JAN - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959. (2e herziene dr.)
16418: MEIR, DR. GEORGE - Dood en doodssymboliek in Ibsens werken. (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren, Rijksuniversiteit Gent, 84e aflevering)
775: MEISCHKE, IR. R. - Amsterdam. Burgerweeshuis (De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Noord-Holland. De gemeente Amsterdam, deel I)
10147: MEISS, MILLARD - The Great Age of Fresco. Discoveries, Recoveries and Survivals.
19231: MELHADO, EVAN M.; FRANGSMYR, TORE - Enlightenment Science in the Romantic Era. The chemistry of Berzelius and Its Cultural Setting
14447: MELLING, ANTOINE-IGNACE - Lettres de Hollande et des villes Anséatiques. La correspondance d'un artist. / Brieven uit Holland en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizen kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812. (Met een inleiding en aantekeningen van C. Boschma)
11277: MELODE, ROMANOS DE - Vier Byzantijnse hymnen en de Akathistoshymne.
24251: MELTON, FRANK T. - Sir Robert Clayton and the origins of English deposit banking 1658-1685.
11990: MENALDA, MARJOLEIN; SCHWARTZ, LESLIE; VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, CAREL; VAN DER VELDEN, FRANK - Een kunstkast gaat open. Tekeningen uit de verzameling Teding van Berkhout.
10715: MENARD, PHILIPPE - Le rire et le sourire dans le roman courtois en France au Moyen ge (1150-1250).
13972: MENASE, LEV; MENASE, LUC; ZIDIC, IGOR - Rudi Spanzel.
5972: MENCHU, RIGOBERTA - Rigoberta. Kleindochter van de Maya,s.
4770: MENGERS, HARRY A. - Urban Development in the State Karnataka, India; Policies, Actors and Outcome. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de beleidswetenschappen. (proefschrift Universiteit Nijmegen)
14287: MENNELL, STEPHEN - Smaken verschillen. Eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de Middeleeuwen tot nu.
10824: MENNEMA, J.; QUENE-BOTERENBROOD, A.J.; PLATE, C.L. (RED.) - Atlas van de Nederlandse Flora. Dl. 1. Uitgestorven en zeer zeldzame planten.
10276: MENS, PIERRE - De Rijper Glazen.
20396: MENSINK, B.A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579-1630. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
19320: MENUHIN, MOSHE - The Menuhin Saga.
25403: MERCADER RIBA, JUAN - Jose Bonaparte Rey de Espana 1808-1813. Historia externa del reinado.
11108: MERICKA, VACLAV - Book of Orders and Decorations.
15380: MERKELBACH, H.M. - Merkelbach over tooneel.
26660: MERNISSI, FATIMA - Sultanes. De macht van vrouwen in de wereld van de Islam.
17146: MERRICK CATHERINE; DAY, REBECCA - The Encyclopaedia of Curtains. The Complete Curtain Maker. (4th impression)
17147: MERRICK CATHERINE; DAY, REBECCA - The Curtain Design Directory. Including new Quick Style Guide.(3rd revised and expanded edition)
6716: MERTENS, C.J. - Émotion et critique chez Charles du Bos. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Leiden)
9503: MERTZ, FRANCISCUS VICTOR HUBERTUS - Theses Juridicae Inaugurales, quas annuente summo nomine, ex auctoritate Rectoris Magnifici Theodori Guilielmi Johannis Juynboll, ... et nobilissimae Facultatis Juridicae decreto, Pro Gradu Doctoratus ... in Jure Romano et Hodierno...defendet.
2856: MESURE, DANIEL; DE LILLE, KAREL M. - De Sint-Maartenskathedraal te Ieper. Een bundel studies.
9584: METCALF, THOMAS R. - Land, Landlords and the British Raj. Northern India in the Nineteenth Century.
5188: METER, J.H. - De literaire theoriën van Daniël Heinsius. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
4751: METHA, RAMA - The Western Educated Hindu Woman.
15361: METS TZ., W. - Visschers Grietje. (23edr.)
8731: METTLER, DR. LUKAS ANTON - Christliche Terminologie und Katechismus-Gestaltung in der Mariannhiller Mission 1910-1920. Der grosse Wanger-Katechismus von 1912 in Zulu und der um ihn entstandene Terminologie- und Katechismus Streit.
26642: METZE, MARCEL - Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Anton Philips 1874-1951.
21393: METZEMAEKERS, DRS. L.A.V.M.; (SAMENGESTELD DOOR); MAASTRIGT, A.J.; (EINDRED.) - Een eeuw in balans. De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983.
6698: METZGER, ERIKA A.; SCHADE, RICHARD E.; (ZUSAMMENGESTELLT VON) - Sprachgesellschaften - Galante Poetinnen (Literary Societies/Literary Women). (Daphnis, Band 17, Heft 3, 1988)
23426: MEULEMAN, JOHAN H. - Le Constantinois entre les deux guerres mondiales. L'evolution economique et sociale de la population rurale.
19310: MEULEMAN, JOHAN; (ED.) - Islam in the Era of Globalization. Muslim Attitudes towards Modernity and Identity. (Seri INIS, vol. XXXVIII)
10321: MEULENDIJKS, P.A.J. - Verschuivende beelden van de Dien Bien Phoe-crisis van 1954. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
4231: MEUR, GISELE DE (ED.) - New Trends in Mathematical Anthropology.
12957: MEYEN, FRITZ - Bremer Beiträger am Collegium Carolinum in Braunschweig. K. Chr. Gärtner, J.A. Ebert, F.W. Zachariä, K.A. Schmid.
13385: MEYER, JOSEPH - Aus Joseph Meyers Wanderjahren. Eine Lebensepisode in Briefen. London 1817-1820. (herausgegeben von Johannes Hohlfeld.)
13867: MEYER, LAURE - Meesters van het Engelse Landschap. Gainsborough, Stubbs, Turner, Constable, Whistler, Kokoschka en anderen.
12477: MEYER, CONRAD FERDINAND - Sämtliche Werke. In vier Bänden. [4 Teilbande in 2 Bde.] Mit einer Einführung von Robert Faesi. (2 Bde.)
11784: MEYERMAN, A.M.; SCHADEE, N.I.; THIELS, CH. - Aangenaam gezelschap. Zes conversatiestukken van Nicolaas Muys.
24095: MEYJES JR., JEREMIAS; POSTHUMUS MEYJES, MR. FOKKE EDUARD; KRUIMEL, H.L. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes, Posthumus Meyjes en Van Oostrom Meyjes met de daarin in vrouwelijke lijn ontsproten takken. (bewerkt door H.L. Kruimel)
11635: MEZLER-ANDELBERG, HELMUT J. - Festschrift Karl Eder zum siebzigsten Geburtstag. (herausgegeben im Auftrage eines Redaktionsauschusses am Historischen Institut der Universität Graz)
16921: MFOCHIVé, JOSEPH - L'éthique chrétienne face à l'interconnexion culturelle et religieuse en Afrique. Exemple du pays Bamoun 1873-1937. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Leiden)
7289: MICHALSKY, HELGA - Bildungspolitik und Bildungsreform in Preussen. Die Bedeutung des Unterichtswesens als Faktor sozialen und politischen wandels beim Übergang von der ständischen zur bürgerlich-liberalen Gesellschaft. [1771-1822]
15415: MICHAUD, GUY - Message poétique du symbolisme. (L'aventure poétique. La révolution poétique. L'univers poétique. La doctrine symboliste.)
21687: MICHAUD, HELENE - La Grande Chancellerie et les Ecritures Royales au XVIe siecle.
10319: MICHEL, HANS - Die Ambassade des Marquis de Paulmy in der Scweiz von 1748 bis 1752. Beziehungen zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft in der Mitte des 18. Jahrhunderts. (Dissertation Universität Bern)
26778: MICHEL, PAUL-HENRI - The Cosmology of Giordano Bruno. (translated by Dr. R.E.W. Maddison)
21664: MICHELET, J. - La Ligue et Henri IV. (Histoire de la France au seizieme siecle)
1489: MICHELS, PROF. DR. L.C. - Filologische opstellen. Deel III. Stoffen uit Vondels werk.
15160: MICHELS, PROF. DR. L.C. - Filologische opstellen. Deel IV. Stoffen van verscheiden aard. Registers.
15765: MICHENER, JAMES A. - The Source.
1490: MICHIELS, L.C. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken. (proefschrift R.K. Universiteit van Nijmegen)
26876: MICHMAN, DAN - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
6609: MIDDELBURG, BART - De Dominee. Opkomst en ondergang van mafiabaas Klaas Bruinsma. (20e dr.)
18568: MIDDLEBROOK, MARTIN - The Kaiser's Battle. 21 March 1918 : The First Day of the German Spring Offensive.
4498: MIDDLETON, THOMAS - A Chaste Maid in Cheapside. (edited by R.B. Parker) (The Revels Plays)
11551: MIDDLETON, ROBIN; BAUDOUIN-MATUSZEK, MARIE-NOëLLE - Jean Rondelet. The Architect as technician.
13220: MIEDEMA, NIEK - De hoge lucht. Het leven van Madeleine Margot (1902-1977). (met CD)
19479: MIGDAL, JOEL S. - Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the Third World.
5833: MIHALY, EUGENE BRAMER - Foreign Aid and Politics in Nepal. A Case Study.
20359: MIJLAND, H.J.M.; VAN HOUT, L.M.; LIJTEN, DRS. J.P.J.; (RED.) - Oog op Oirschot.
9211: MIJNSSEN, FRANS - Huislijke Haard.
13623: MIKAMI, YOSHIO - The Development of Mathematics in China and Japan. (with 67 figures in the text) (reprint)
14614: MIKES, KELEMEN - Kelemen Mikes Briefe aus der Türkei. (Ausgewählt und eingeleitet von Gyula Zathureczky; kommentiert von Thomas von Bogyay; mit einer literaturgeschichtlichen Beitrag von Antal Szerb)
24386: MILDE, H. - The vignettes in the Book of the Dead of Neferrenpet.
5064: MILES, DAVID H. - Hoffmansthal's Novel Andreas. Memory and Self.
21754: MILLAN, GORDON - Pierre Louys ou le culte de l'amitie..
6733: MILLER, N.C.E. - The Biology of the Heteroptera. (2nd revised ed.)
16917: MILLER, JAMES; WOOD, LUCY; DE FIGUEIREDO, PETER; TAYLOR, SIMON; A.O. - The Leverhulme Collection. Thornton Manor, Wirral, Merseyside. 26,27,28 June 2001. ( 2 vol.) (auction catalogue Sotheby)
9858: MILLER, F.W.G. - Golden Days of Lake County. The History of lake County and the Boroughs of Queenstown and Arrowtown.
23700: MILLER, DANIEL A. - Sir Joseph Yorke and Anglo-Dutch Relations, 1774-1780.
20744: MILLER, LEO - John Milton among the Polygamophiles.
8532: MILLIE, JULIAN; SYIHABUDDIN - Addendum to Drewes. The Burda of Al-Busiri and the Miracles of Abdulqadir al-Jaelani in West Java. (= Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, jrg. 161, no. 1, pp. 98-126)
5349: MILLS, BRIAN - A Collector's Guide to Movie Star Memorabilia.
14959: MILO, DR. TH. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
16171: MILTON, JOHN - The Poetical Works of John Milton. (edited after the original texts by the Rev. H.C. Beeching M.A.)
26821: MINOIS, GEORGES - History of Suicide. Voluntary Death in Western Culture.
10019: MINST, KARL JOSEF; (HRSG., üBERARBEITET UND INS DEUTSCHE üBERTRAGEN VON) - Lorscher Codex. Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch. Band V. Schenkungsurkunden Nr. 2911-3836. (Nach dem lateinischen Text der Urschrift wiedergegeben von A. Lamey, 1768-1770, und K. Glöckner,1929-1936).
21428: MINTURN, NEIL - The music of Sergei Prokofiev.
21234: MITCHELL, DONALD - Britten and Auden in the Thirties. The Year 1936. (new edition with a foreword by Alan Holinghurst)
5351: MITCHELL, T.F. - Pronouncing Arabic 2.
26944: MITCHINSON, DAVID; (ED.) - 70 Years of Henry Moore. Documentation. Exhibition catalogue Rijksmuseum Kröller-Müller Museum, Otterlo 4-V-1968/7-VII-1968 | Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam 17-IX-1968 /4-XI-1968.
26683: MITFORD, JESSICA - Decca. the letters of Jessica Mitford. (edited by Peter Y. Sussman)
16694: MITTENZWEI, WERNER - Der Untergang einer Akademie oder die Mentalität des ewigen Deutschen. Der Einfluß der nationalkonservativer Dichter an der Preußischen Akademie der Künste 1918 bis 1947.
7048: MITTENZWEI, WERNER - Exil in der Schweiz. (Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933-1945. Band 2) (2. verbesserte Auflage)
24226: MIZRAHI, MAURICE - L'Egypte et ses Juifs. Le temps revolu. (XIXe et XXe siecles)
14568: MODDERMAN, S.M.S.; (INLEIDING) - Berend Modderman 1870 18 Januari 1940. Bijdragen ter gelegenheid van zijn zeventiigsten verjaardag in vriendschap bijeengebracht.
11434: MOENS, WIES - Memoires Wies Moens. Met een historische en literaire inleiding door Olaf Moens en Yves T'Sjoen.
6644: MOESHART, HERMAN J. - Een miskend geneesheer. Dr. J.K. van den Broek en de overdracht van kennis van westerse technologie in Japan 1853-1857.
21419: MOGGRIDGE, D.E. - The Return to Gold, 1925. The Formulation of Economic Policy and its Critics.
5334: MOHR, ALBERT RICHARD - Zauberwelt. Bühnenbildentwürfe der Frankfurter Oper aus zwei Jahrhunderten.
7495: MOKYR, JOEL - Why Ireland starved : A Quantative and Analytical History of the Irish Economy, 1800-1850. (2nd revised ed.)
16667: MOL, J.; JACOBSEN, P.N.; DE BEUS, W.A.; (SAMENGESTELD DOOR) - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Vereen. "Bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen" opgericht 2 november 1868.
26807: MOLENAAR, IR. J.; VAN DEN BROEK - Dekwerktuigen.
15418: MOLENAAR, DEE - The Challenge of Rainier. A record of the explorations and ascents,triumphs and tragedies, on the Northwest's greatest mountain.
20387: MOLENAAR, LEO; (RED.) - Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal.
8018: MOLHO, ANTHONY - Marriage Alliance in Late Medieval Florence.
11288: MOLKENBOER, B.H.; VAN ROOY, DR. A.H.M.J.; (SAMENGESTELD DOOR) - Pater De Groot. Herdenking en hulde.
131: MOLL, O. - Die Untersee-Kabel in Wort und Bild.
10930: MOLL, LUIS C.; (ED.) - Vygotsky and education. Instructional implications and applications of sociohistorical psychology. (reprint)
19616: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën. Dl. I Driemaal is scheepsrecht.
15253: MOLLO, JOHN - Uniforms of The American Revolution in Color. (illustrated by Malcolm McGregor)
23586: MOMIGLIANO, ARNALDO - Jacob Bernays. (Mededelingen der K.N.A.W., afd. Letterkunde, N.R., dl. 32, no. 5)
14387: MONDUATE, MAITE PALIZA - The Architect Rafael de Garamendi and the Residence "Rosales". ) (prologue by Julio Caro Baroja)
15950: MONK, LEE-ANN - Attending Madness. At Work in the Australian Colonial Asylum.
4155: MONOSTORY, DENES - Der Decamerone und die Deutsche Prosa des XVI. Jahrhunderts.
11188: MONSARRAT, GILLES - Les themes stoiciens dans la litterature de la renaissance anglaise. (thèse Université de Paris IV)
14360: MONSCHEIN, JOHANNA - Kinder- und Jugendbücher der Aufklärung aus der Sammlung Kaiser Franz' I. von Österreich in der Fideikommissionsbibliothek an der Österreichischen Nationalbibliothek.
3965: MONSON-FITZJOHN, G.J. - Quaint Signs of Olde Inns.
26913: MONTAGU, JEREMY - Timpani & Percussion. (Yale Musical Instruments Series
19462: MONTEIRO, MARIT - Vroomheid in veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot 1797-1997.
18732: MONTIJN, MR. A.A.M.; GRAM, JOHAN (MET MEDEWERKING VAN) - Gedenkboek der Nieuwe of Litteraire Societeit te 's-Gravenhage, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan. (facsimile uitgave)
634: MONTIJN, MR. A.A.M.; GRAM, JOHAN (MET MEDEWERKING VAN) - Gedenkboek der Nieuwe of Litteraire Societeit te 's-Gravenhage, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan.
21112: MONTIJN, ILEEN - Leven op stand 1890-1940. (5e dr.)
14693: MONTOYA, ALICIA - Après Corneille, après Racine. Marie-Anne Barbier et la tragédie post-classique. (thèse de doctorat Université de Leyde)
6251: MOOIJWEER, MARIANNE - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
17186: MOONEN, ANTON - Kleine Encyclopedie van het snobisme. Over dandy's, estheten en etiquette. (3e dr.)
9560: MOORE, ROBERT - Pit-Men, Preachers & Politics. The effects of Methodism in a Durham mining community.
4389: MOORE, HENRIETTA L. - Feminism and Anthropology.
12002: MOORE, HONOR - The White Blackbird. A life of the painter Margarett Sargent by her granddaughter.
26613: MOOREN, PIET - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken.
7153: MOREH, S. - Modern Arabic Poetry 1800-1970. The Development of its forms and Themes under the Influence of Western Literature. (Studies in Arabic Literature. Supplements to the Journal of Arabic Literature, vol. V)
9620: MORENO BONETT, MARGARITA - Nacionalismo Novohispano. Mariano Veytia. Historia antigua, fundación de puebla, Guadalupanismo.
6743: MORFI, ANGELINA - Historia Crítica de un Siglo de Teatro Puertorriqueña.
16077: MORGAN, JOHN F. - The Invisible Man. A Self-help Guide for Men with Eating Disorders, Compulsive Exercise and Bigorexia.
4599: MORGAN, TED - Maugham. A Biography.
8998: MORINEAU, MICHEL - Les faux-semblants d'un démarrage économique : agriculture et démographie en France au XVIIIe siècle. (Cahiers des Annales 30)
13988: MORLEY-FLETCHER, HUGO - Meissen Porcelain in Colour.
21043: MORLEY, JOHN - The Life of William Ewart Gladstone. Vol. I 1809-1872. Vol. II. 1872-1898. ( 2 vol.)
15352: MORRIEN, ADRIAAN - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza I en II. (bezorgd en van annotatie voorzien door Rob Molin) (2 dln.)
14184: MORRIEN, JOOP - Aroen". Jan Stam, rebel in Indonesie en Nederland.
12646: MORRIEN, ADRIAAN - Ik heb nu weer de tijd. (price-domein nr. 188)
5704: MORRIS, PETER - Embattled Shadows. A History of Canadian Cinema 1895-1939.
4523: MORRIS, BRIAN; (ED.) - William Congreve. (Mermaid Critical Commentaries)
7481: MORRIS, A.J. ANTHONY - Radicalism Against War 1906-1914. The Advocacy of Peace and Retrenchment.
14491: MORSINK, SIMON G.; (RED.); POPOV, GENNADIJ; LELEKOVA, OLGA V.; GRIBOV, JURIJ, A. - Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen.
4130: MOSER, FANNY - Das große Buch des Okkultismus. Originalgetreue Wiedergabe des zweibändigen Werkes 'Okkultismus -Täuschungen und Tatsachen'.
14200: MOSER, HANS JOACHIM - Die Musik im frühevangelischen Österreich.
1759: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij 'een winter aan zee' van A. Roland Holst.
3116: MOST, RON EN OLGA VAN DER - Pierrot in uitvoering, en andere toneelfiguren om zelf te maken.
11728: MOSTERT, LEENTJE - Hub. Leufkens (1894-1962). Een ondernemend kunstenaar. Fotograaf en filmer van Limburg en Java.
15438: MOSTOW, JOSHUA S.; BRYSON, NORMAN, GRAYBILL, MARIBETH; (EDS.) - Gender and Power in the Japanes Visual Field.
265: MOTLEY, JOHN LOTHROP - The Rise of the Dutch Republic. (2 vol.)
11204: MOUFLARD, MARIE-MADELEINE - Robert Garnier 1545-1590. L'oeuvre.
11193: MOULIN, JEANINE - Fernand Crommelynck ou le théatre du paroxysme.
23867: MOUSNIER, ROLAND - 14 Mai 1610. L'assasinat d'Henri IV.
11457: MOUSSA, FARAG - Vrouwelijke uitvinders bestaan.
14700: MOUZOUNI, LAHSEN - Le roman marocain de langue française.
9708: MOZART, WOLFGANG AMADEUS - The Metropolitan Opera Book of Mozart Operas. (translations by Judyth Schaubhut Smith, David Stivender, Susan Webb)
23755: MR. R.G.KLOMP - De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij. (1907-1935).
16633: MUCHEMBLED, R. - Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe - XVIIIe siècles).
14971: MUENGER, ELIZABETH A. - The British Military Dilemma in Ireland. Occupation Politics 1886-1914.
16645: MUIR, SARAH; SLY, DEBBY - Het Ruiter Handboek. Een complete en professionele rij-cursus - van de eerste stappen tot perfectie.
6777: MULDER, HANNEKE - Literatuur en reflexiviteit : een realistisch perspectief. (proefschrift Rijksuniversiteit utrecht)
19913: MULDER, ETTY; (RED.) - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
17937: MULDER, DR. HANS; DEN OUDSTEN, ADRI - Natuurlijk met potlood. Sjoerd Kuperus.
8587: MULDERS, DR. PIETER J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijzonder bij C.J. Dippel, A.Th. van Leeuwen, Hanna Arendt en E.F. Schumacher.
15403: MULISCH, HARRY - Last Call. (translated by Adrienne Dixon)
15870: MULLEN, CHRIS - Cigarette Pack Art
6805: MULLER-VAN SANTEN, J.J.G. - Producing THE PROPHETESS or The History of Dioclesian. (doctoral thesis Vrije Universiteit Amsterdam)
16537: MULLER, M. - Max Nauta. (met een voorwoord van Prof. Willem van der Pluym) (met 125 afbeeldingen, waarvan 19 in kleurendruk)
21342: MULLER-LINDENBERG, RUTH - Wilhelmine von Bayreuth. Die Hofoper als Buhne des Lebens.
22070: MULLER, E.R.; SPAAIJ, R.F.J.; RUITENBERG, A.G.W. - Trends in terrorisme.
13627: MULLER FZ., MR. S. - Italiaansche Reisindrukken. (met veele afbeeldingen in en buiten den tekst)
1589: MULTATULI - Publicaties Over Multatuli in reprint.
12266: MULTATULI - Duizend-en-eenige hoofdstukken over Specialiteiten. (3e dr.)
19620: MULTATULI - Mainzer Beobachter. (met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider)
26940: MULTATULI - Max Havelaar of de Koffie-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. (VIERDE DRUK; EERSTE DOOR DEN AUTEUR HERZIENE DRUK).
22019: MULVANEY, JAY - Kennedy Weddings. A Family Album.
5423: MUNK, GERDA - Madame de Sévigné et Madame de Grignan dans la correspondance et dans la critique. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
4706: MUNTZ, EARL EDWARD - Race Contact.
23518: MURAT, INES - Colbert.
19317: MUSCH, LEO; BRUSSE, JAN; VAN HALEWIJN, PIETER; EERLAND, AAD; OOSTENDORP, EVELYNE - Leo Musch. Schilder-tekenaar. Over grenzen in beeld en ruimte. Across borders in image and space. Par dela les frontieres dans l'image et l'espace.
12808: MUSSBACHER, NORBERT - Abt Matthäus Kolweiss von Lilienfeld (1620-1695).
16266: MUSSCHE, ACHILLES - Nederlandse Poetica. (3e druk)
16497: MUSSCHOOT, ANNE MARIE; (INGELEID EN TOEGELICHT DOOR) - Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst -nog-in-wording- die van Straks. Bloemlezing.
15086: MYERS, ROBERT LANCELOT - The dramatic theories of Elie-Catherine Fréron.
2110: N.N. - Illustriertes Reisehandbuch. Die Schweiz.
7850: N.V. INTERNATIONAAL RAYON- VERKOOPKANTOOR - Het boek van de rayon. Ontwikkeling, vervaardiging, eigenschappen, verwerking, toepassing.
1668: N.N. - Advances in Acupuncture and Acupuncture Anaesthesia. Abstracts of Papers Presented on the National Symposium of Acupuncture, Moxibustion, and Acupuncture Anaesthesia, Beijng, June 1-5, 1979.
1970: N.N. - Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock. 2 bnd. (Band 1 Zeughaus; Band 2 Rathaus).
5157: NéRET, GILLES - The Arts of the Twenties. Painting, Sculpture, Architecture, Design, Theater Design, Graphic Art, Photography, Film.
13276: NAARDEN, GEERTJE MARIANNE - Onze jeugd behoort de morgen... De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
9963: NACHAMA, ANDREAS; SIEVERNICH, GEREON; (HRSG. VON) - Jüdische Lebenswelten. Katalog.
3695: NADEL, S.F. - The Foundations of Social Anthropology. (3d impression)
15323: NADLER, LIA - IPH Index. Information 1962-1987 & Yearbook - Jahrbuch - Annuaire 1-6 (1980-1987).
21668: NAF, WERNER - Vadian und seine Stadt St. Gallen. Bd. I Bis 1518. Humanist in Wien. Bd. II Burgermeister und reformator von St. Gallen. (2 Bde.)
10884: NAFTANIEL, DRS. RONNY; SCHOON, DR. SIMON - De zaak Goeree.
12852: NAHRWOLD, REGINE - Ernst Strassner. Leben. Stellung zur zeitgenössischen Kunst. werk 1924-40. (Braunschweiger Werkstücke, Bd. 82 / Reihe B, Band 13)
26677: NAHUM, ANDRE - Partir en Kappara. (Juifs de Tunisie, 20eme siecle, saga de famille Nahum)
7452: NAIR, GWYNETH - Highley. The Development of a Community 1550-1880.
14697: NAJIB, ALI - The transformation of the Tekna society. The transformation of geografical, socio-political and economic aspects (Southwestern Morocco)
17736: NANDA, SERENA - Neither Man or Woman. The Hijras of India.
26839: NANNING, KLAAS B. - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats.
9018: NAPOLEON. - Napoleon's Last Will and Testament. A facsimile edition of the original document, together with its codicils, appended inventories, letters and instructions, preserved in the French Archives. Commentaries by Jean-Pierre Babelon and suzanne d'Huart.
19020: NARBIKOVA, VALERIA - Eros is een Rus. Of : Het licht van hemellichamen bij dag en nacht. (vertaald door Arjen Uijterlinde en Jos Vonhoff)
17082: NAUMANN, HANS-PETER - Goethes "Faust" in schwedischer Übersetzung. (Göteburger Germanistische Forschungen, vol. 10)
15357: NAUTA, ANNIE - Visscher Berends. Lief en leed uit een visschersgezin.
15359: NAUTA, ANNIE - De Held van den Vuurtoren.
23922: NAUWELAERTS, PROF. DR. M.A. - Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXX)
15079: NAYDLER, MERTON - The Penance Way. The mystery of Puffin's Atlantic voyage.
21192: NAYLOR, JOHN F. - A Man and a Institution. Sir Maurice Hankey, the Cabinet Secretariat and the custody of Cabinet secrecy.
13725: NAZARIEFF, SERGE - Naked Elements.
3192: NAZZARI, MURIEL - Disappearance of the Dowry. Women, Families, and Social Change in Sao Paulo, Brazil, 1600-1900.
14871: NEAL, W. KEITH; BACK, D.H.L. - The Mantons : Gunmakers.
11633: NEDERVEEN PIETERSE, JAN - Empire & Emancipation. Power and Liberation on a World Scale.
13075: NEELEMAN, JAN - The social and epidemiological context of suicidal behaviour. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
6953: NEGUIB, MOHAMMED - Egypt's Destiny.
17874: NELEN, YVETTE - De illustere heren van San Pablo. Lokaal bestuur in negentiende-eeuws Mexico / Tlaxcala, 1823-1880. (proefschrift Universsiteit Leiden)
26745: NELLEN, H.J.M. - Ismael Boulliau (1605-1694). Nieuwsjager en correspondent. (tekst en noten; 2 delen) (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
18132: NELSON, GIL - The Shrubs and Woody Vines of Florida. A Reference and Field Guide.
23876: NELSON, CYRIL I.; HOUCK, CARTER - Treasury of American Quilts. Including complete patterns and instructions for making your own quilts.
15578: NELSON, MICHAEL - War of the Black Heavens. The Battles of Western Broadcasting in the Cold War.
19823: NEMES, D.; ANDICS, E.; BALOGH, S.; E.A.; (RED.) - Etudes Historiques Hongroises 1980. Publiees a l'occasion du XVe Congres International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. (2 Tomes)
16438: NERUDA, PABLO - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen 1 en 2. (prive domein nr. 28)
5207: NEUSE, ERNA KRITISCH - Die deutsche Kurzgeschichte. Das Formexperiment der Moderne.
26964: NEUTJENS, DR. CLEM - Friedrich Gundolf. Een methodologisch onderzoek van zijn belangrijkste werken.
21749: NEVEU, BRUNO - Un historien a l'Ecole de Port-Royal. Sebastien le Nain de Tillemont 1637-1698.
26675: NEVEU, BRUNO; HATTON, RAGNHILD; MEYER, JEAN; E.A. - Louis XIV et l'Europe. (numero special de la revue XVIIe Siecle, 31e annee, no. 2/ Avril - Juin 1979/, no. 123 )
15017: NEWBURY, COLIN - The Diamond Ring. Business, Politics, and Precious Stones in South Africa 1867-1947.
12581: NEWTON, PETER - Freud. From Youthful Dream to Mid-Life Crisis.
14295: NGAOSYVATHN, MAYOURY; NGAOSYVATHN, PHEUIPHANH - Paths to Conflagration. Fifty Years of Diplomacy and Warfare in Laos, Thailand, and Vietnam, 1778-1828.
2574: NICHOLS, ROGER L. - Indians in the United States and Canada. A Comparative History.
7116: NICHTER, MARK; NICHTER, MIMI - Anthropology and International Health. Asian Case Studies. (Theory and Practice in Medical Anthropology and International Health Vol. 3)
20135: NIEBOER, MARTIN; (EINDRED.) - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman Arturs Doet. (door een werkgroep van Groninger neerlandici)
12415: NIELAND, LIESELOTTE - Der Reichshof Westhofen im Mittelalter. (Inaugural-Dissertation Albert-Ludwigs-Universität zu Freiberg i. Br.)
23754: NIEMEYER, JAN A. - Nico Builder de houtgraveur.
2923: NIESSEN, JAN - Emancipatie in internationaal perspectief. Het organiseren van Marokkaanse arbeiders in Nederland. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
20698: NIETHAMMER, GUNTHER - Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Band 2 und 3. Anseriformes (1. und 2. Teil) (bearbeitet von Kurt M. Bauer und Urs N. Glutz von Blotzheim)
12849: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Werke in zwei Bänden. (Auf Grund der im Carl Hanser Verlag erschienenen dreibändigen Ausgabe von Karl Schlechta herausgegeben von Ivo Frenzel.) (2. Auflage)
2990: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Werke in drei Bänden. (6. Auflage) (3 Bde.)
13314: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Nietzsches Werke in zwei Bänden.
13241: NIEUWENDIJK, HELEN - Ogen als zeefjes en bloeiende herinneringen.
15302: NIEUWENHUIJZEN, KEES; (SAMENGESTELD DOOR) - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's. (met een nawoord van Sophie Hazemeijer)
16380: NIEUWENHUIS, J.G.B. - Catalogus van de handschriftenverzameling [van het Rotterdamse Gemeentearchief]. (2 dln.)
11651: NIEUWENHUIS, KEES; REITSMA, ELLA - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna.
19465: NIJENHUIS, HERMAN - Werk in de schaduw. Club en buurthuizen in Nederland, 1892-1970.
20830: NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting. (NEHA-seies III) (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
22074: NIJENHUIS, V.D.M. - Purmerend een stad uit het veen
7639: NIJHOFF, R.H. - Nostalgie en romantiek rond 1900. Zo was het.
12704: NIJHOFF, MARTINUS - Verzameld werk II. Kritisch, verhalend en nagelaten proza. 2 dln. (dundrukeditie)
17359: NIJLAND, G.J. - Ons Eigen Land.
26958: NIJLAND-VERWEY, MEA; (BIJEENGEBRACHT EN TOEGELICHT DOOR) - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap.
14489: NIJSTEN, CECILE - Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland.
5378: NILSSON, NILS ÅKE - Ibsen in Russland. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Études de Philologie slave, no. 7)
2685: NIMUENDAJU, CURT; [LOWIE, ROBERT H.; COOPER, JOHN M. (EDS.)] - The Apinaye.
7273: NISSEN, BENEDIKT MOMME - Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn.
9134: NOAKES, VIVIEN - Edward Lear 1812-1888.
20916: NOBEL, LOES - Huil niet om een Belanda.
20729: NOBODY, NICOLE; SCHNEIDER, NICOLE - The autobiography of the Duchess of Bedford.
14531: NOEVER, PETER; OBERHUBER, OSWALD; (HERAUSGEGEBEN VON) - Josef Hoffmann. Ornament zwischen Hoffnung und Verbrechen.
16451: NOLEN, TH.; E.A. - Officieele Feestwijzer 14 mei 1909.
5223: NOLLENDORFS, VALTERS - Der Streit um den Urfaust. (Ph. D. Dissertation University of Michigan)
10474: NOLTE, ERNST - Marxism, Fascism, Cold War.
26966: NOLTHENIUS, HELENE - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten. (6e dr.)
23931: NOORDAM, DRS. D.J. - De bevolking van 's-Gravenzande en Zandambacht (1680-1795) [demografie; sociale structuur en stratificatie; beroepen en welstand]. (= Zuidhollandse studien, dl. XIV, pp. 73-144 )
13549: NOORDEGRAAF, DR. A. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen. (2e dr.) (handelsuitgave proefschrift)
26591: NOORDELOOS, P. - De wederopbouw van de parochien in de Streek. (= Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 5e jrg. /1963/, afl. 1, pp. 5-93.)
26469: NOORDELOOS, P. - Pastoor Maarten Donk. Dl. 1 1505-1567. Dl. 2 1567-1590. (serie Batavia Sacra) (2 dln.)
4836: NOORDUIJN, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo'. Buginese historiografie. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
22122: NOOTEBOOM, GERBEN - Social Security and Livelihood in Upland East Java. (dissertation Katholieke Universitrit Nijmegen)
19200: NORBERG, KATHRYN - Rich and Poor in Grenoble 1600-1814.
7815: NORD, MAX; (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Alexander Cohen. Uiterst rechts. Journalistiek werk 1906-1920. (De Engebewaarder, no. 22)
26777: NORENA, CARLOS G. - Juan Luis Vives.
21765: NORRIS, H.T. - Shinqiti Folk Literature and Song.
20839: NORRIS, PAMELA - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van de vrouwelijke ongehoorzaamheid.
9652: NORTON, WESLEY - Religious Newspapers in the Old Northwest to 1861: A History, Bibliography, and Record of Opinion.
9587: NOSSITER, T.J. - Communism in Kerala. A Study in political Adaption.
21545: NOTENBOOM, EPPO W.; SCHRODER, HENK - Molenrijk Zuid-Holland.
6356: NOURSE, JENNIFER W. - Conceiving Spirits. Birth Rituals and Contested Identities among Lauje of Indonesia.
9631: NOVICK, PETER - That Noble Dream. The "Objectivity Question" and the American Historical Profession. (reprint)
10201: NUSSENBLATT, DR. T.; (HRSG.) - Zeitgenossen über Herzl.
10887: NUSTELING, DR. HUBERT - Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad.
5901: NYLEN, ANNA-MAJA - Swedish Handcraft.
4585: O'LEARY, PHILIP - The Prose Literature of the Gaelic Revival 1881-1921. Ideology and Innovation.
7466: O'BRIEN, PATRICK; KEYDER, CAGLAR - Economic Growth in Britain and France 1780-1914. Two paths to the Twentieth Century.
19216: O'SULLIVAN, AIDAN - Crannogs. Lake-dwellings of early Ireland.
11995: O'NEILL, JOHN P.; HOWARD, KATHLEEN; (EDS.) - Liechtenstein. The Princely Collections. (exhibition catalogue of exhibition held from October 26, 1985, to May 1, 1986 at New York)
22133: O'KEEFFE, TADHG - Ireland's round towers. Buildings, rituals and landscapes of the early Irish church.
7406: OBERHUMMER, HERMANN - Die Wiener Polizei. Neue Beiträge zur Geschichte des Sicherheitswesens in den Ländern der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie. ( 2 Bde.)
14501: OBERLING, PIERRE - The Road to Bellapais. The Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus.
21802: OBLIN, MIREILLE - Le vrai visage de Marie-Louise, Imperatrice des francais, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla.
4741: ODDIE, GEOFFREY A. - Hindu and Christian in South-East India. (London Studies on South Asia no. 6)
11658: ODENHAUSEN, H. - Einfamilienhäuser in Stahlbauweise.
2927: ODERMATT, PETER - Een hard Sardisch gelag. Toeristische attracties systematisch bekeken.
19212: ODOM, ANNE - Russian Enamels. Kievan Rus to Faberge.
2157: OGBOMO, ONAIWU W. - When Men and Women Mattered. A History of Gender Relations among the Owan of Nigeria.
17733: OGREN, KATHY J. - The Jazz Revolution.Twenties America & the Meaning of Jazz.
21956: OKKEMA, BONNIE - Trees krijgt een canadees. Bevrijdingskinderen in Nederland.
4645: OKKEN, LAMBERTUS - Kommentar zum Tristan-Roman Gottfrieds von Strasburg. 2. Band
4147: OKKEN, LAMBERTUS - Kommentar zum Tristan-Roman Gottfrieds von Strasburg. 3. Band. Nachlese.
18739: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S.; BACKER, ANNE MIEKE; BLOK, ERIC - Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel West. Noord-Holland. Zuid-Holland
11487: OLESEN, JENS E. - Christoffer af Bayerns Breve 1440-1448 verdrørende hans bayerske stamhertugdømme. Die Briefe Christoffers von Bayern 1440-1448 über sein bayrisches Stammherzogtum. Mit deutscher Einleitung und Übersicht.
20616: OLESON, TRYGGVI J. - The Witenagemot in the Reign of Edward the Confessor. A Study in the Constitutional History of Eleventh-Century England.
4684: OLIVASTRO, DOMINIC - Das Chinesische Dreieck. Die kniffligsten mathematischen Rätsel aus 10.000 Jahern.
17829: OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA - Bossa Nova. History, Sound and Image. / Bossa Nova. Historia, Som e Imagem. (text in English and Portuguese)
16506: OLKHOVSKY, YURI - Vladimir Stasov and Russian National Culture.
14631: OLLECH, KIRSTIN; SEGRA, ARNO; VAN LEEUWEN, THOMAS A.P. - Ghyczy Selection.
20334: OLSEN, DONALD - De stad als kunstwerk. Londen, Parijs, Wenen. 1814-1914.
15243: OLSHAUSEN, HANS-PETER - Friedrich List und der Deutsche Handels- und Gewerbsverein.
20376: OLTHETEN, FONS - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
7941: OLTHOF, W.L. - Babad Tanah Djawi in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. (vertaling in het Nederlands) / Poenika serat Babad Tanah Djawi wiwit saking nabi Adam doemoegi ing taoen 1647. (transcriptie van de javaanse tekst)
14123: OLTHOFF, MR. T. - Trams en tramlijnen. De paardetrams in Noord- en Oost Nederland. (Trams en tramlijnen, dl. 23)
14283: OLTMANS, MR. IR. A.C. - De Instituten van Justinianus. Vertaling, tabellen en register. ( 2e dr.)
18959: OLTMANS, WILLEM - Notities uit Apartheidsland.
19754: OLVING, P.H. - Vraagbaak Talbot Simca Horizon 1978-1982. (2e dr.)
19756: OLVING, P.H. - Vraagbaak Ford Fiesta. Benzine- en dieselmodellen 1983-1989. (2e dr.)
12692: OLVING, P.H. - Vraagbaak VW Passat. Benzine- en Dieselmodellen 1994 - 1996. Een handleiding voor het groot en klein onderhoud van alle typen: met 1,6 1,8 2,0 of 2,8 L-benzinemotor en 1,9 L-turbodieselmotor met handgeschakelde vijfversnellingsbak of automatische transmissie.
4753: OM PRAKASH, M.A.D. PHIL - Political Ideas in the Puranas.
26808: OMMER, UWE - Black Ladies.
9570: OMVEDT, GAIL; (ED.) - Land, Caste and Politics in Indian States.
21800: ONCLIN, MARLENE; ONCLIN, KOR; AVEZARD, LYNES, VLASBLOM, ROB - Kor Onclin. Kleuren van verwondering. Monografie./ Couleurs d'emerveillement. Oeuvre raisonnee. (edition bilingue)
1255: ONDEI, MICHELE - Taboe en Televisie. Novellen.
10285: ONDERWATER, HANS; VAN MASTRIGT, JAN - Schetsen uit de nacht. Barendrecht 1940-1945.
22220: ONSTENK, JAN - Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan.
3594: ONSTENK, ANNEMIEK - Van brede schouders tot hoge hakken. Veranderende beeldvorming over lesbische vrouwen in de periode 1939-1965.
4708: OOMMEN, T.K. - Citizenship, Nationality and Ethnicity.
12602: OONK, G.H. - De Europese integratie als bron van onderwijsinovatie. Een onderzoek naar de betekenis en de resultaten van de internationalisering in het voortgezet onderwijs in Nederland. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
15509: OOSTERBAAN, G. - De kerk in het midden. (Zaanse Historie III)
21674: OOSTERBAAN, G. - De kerk in het midden. (Zaanse Historie III)
23934: OOSTERLEE, P.; E.A. - Gedenkboek 1854-1929.
13858: OOSTERMAN, ARJEN - Arie Hagoort architect.
25452: OOSTERWIJK, BRAM - Op één koers. Nedlloyd.
10703: OOSTERWIJK, BRAM - Smit 150. 1842-1992. Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.
26607: OOSTERWIJK, BRAM - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850). (2e aangevulde dr.)
11465: OOSTERWIJK, BRAM; DE REGT, WIM - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd.
18381: OOSTHOUT, HENRI - Modes of Knowledge and the Transcendental. An Introduction to Plotinus Ennead 5.3 [49]. (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 17)
12125: OP DEN VELDE, WYBRAND - Posttraumatic Stress Disorder in life-span Perspective. The Dutch Resistance Veterans Adjustment Study.
14562: ORBONS, ANNE ROSE - Amstenrade. een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg.
14173: ORFF, CARL - Carmina Burana. Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. (Klavierauszug von Hans Bergese)
26942: ORFF, CARL - Carmina Burana. Cantiones Profanae. Klavierauszug ( Piano reduction by Henning Brauel ) . Vocal Score.
16264: ORNEE, DR. W.A. - Calvinisme en humanisme bij Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde.
12061: ORNSTEIN - VAN SLOOTEN, EVA; HOLTROP, MARIJKE; SCHATBORN, PETER - Het Rembrandthuis. De prenten, tekeningen en schilderijen.
11368: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ; CARRETERO, CONCHA HERRERO; GODOY, JOSE A. - Resplendence of the Spanish Monarchy. Renaissance Tapestries and Armor from the Patrimonio Nacional.
26936: OSBORN, CAROLINE - Small-Scale Modelling
15836: OSIANDER, DR. J.F. - Volksgeneeskunde, of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der mensen. (reprint uitgave 1863)
23902: OSKAMP, PAUL - Doopborgen. Profiel en profijt. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
6806: OSTER, GEORGE F.; WILSON, EDWARD O. - Caste and Ecology in the Social Insects.
9662: OSTERUD, NANCY GREY - Bonds of Community. The Lives of Farm Women in Nineteenth-Century New York.
19160: OTTILINGER, EVA E.; RAUCH, MARGARETE; (RED.) - Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk.
1116: OTTO, ANDRE - Het ruisen van de tijd. Over de Theoretische Geschiedenis van Jan Romein. (IISG : Studies + Essays no. 28)
26467: OTTOMEYER, HANS; SCHRODER, KLAUS ALBRECHT; WINTERS, LAURIE; (EDS.) - Biedermeier. The Invention of Simplicity.
18217: OUDARD, GEORGES - Marie de Roumanie.
9500: OUDEGEEST, J. - Naar de Opgang.
25444: OUDENDIJK, J.K. - Het "contract" in de wordingsgeschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
12392: OUT, J.V.M. - Die van Lage Bussum. Een beschrijvinge van de groei van buurtschap tot zelfstandige gemeente.
2287: OUTSHOORN, JOYCE - Vrouwenemancipatie en socialisme. Een onderzoek naar de houding van de SDAP t.o.v. het 'vrouwenvraagstuk' tussen 1894 en 1919.
9883: OUWENEEL, ARIJ ; (RED.) - Campesinos. Kleine boeren in Latijns-Amerika, vanaf 1520.
9624: OUWENEEL, ARIJ - Onderbroken groei in Anáhuac. De ecologische achtergrond van ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-Mexico (1730-1810). (Latin American Studies, no. 50)
2416: OUWENEEL, ARIJ - Alweer die Indianen....de jaguar en het konijn in Chiapas Mexico...
20236: OVERMEER, PAUL CHR. H. - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834). (proefschrift Katholieke Hogeschool Tilburg)
18691: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de Twee Wereldoorlogen. (2e dr.)
1533: OVERSTEEGEN, J.J. - Zes hoofden rollen in Tengnagels Onbekende Voerman van 't Schou-burgh."
24320: OVIDIUS - Metamorphosen. (vertaald door M. d'Hane-Scheltema) (6e dr.)
16845: OWEN, SRI - Rijst. Rijkdom in recepten.
12792: OWEN, RODERIC - Beautiful and Beloved. The Life of Mavis de Vere Cole.
14962: OWEN, ROGER - The Middle East in the World Economy 1800-1914.
11091: OWENS, KEES - Intieme handelingen.
13874: OXENAAR, R.W.D.; HAMMACHER, A.M.; VAN DER WOLK, JOHANNES; VAN KOOTEN, TOOS; BROUWER, MARIANNE - Kröller-Müller, the first hundred years.
5503: OZINGA, J. - De economische ontwikkeling der Westerafdeeling van Borneo en de bevolkingsrubbercultuur. (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
8017: PöHLMANN, DR. ROBERT - Die Wirtschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit. (Fotomechanischer Herdruck)
16871: PAAP, W.A. - Een Gracht-Idylle. Amsterdamsche Comedie in drie bedrijven.
18859: PAGANO DE DIVITIIS, GIGLIOLA - English Merchants in Seventeenth-Century Italy.
20271: PAGLIAI, OTELLO - Un Fiorentino sul trono dei Savoia.
23449: PALACHE, DR. J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der Semietische volkeren.
13929: PALADI-KOVACS, ATTILA; SZILAGYI, MIKLOS; (EDS.) - Tarsadalomneprajzi Tanulmanyok. (Nepi Kultura - nepi Tarsadalom. Folclorica et Ethnographica. A Magyar Tudomanyos Akademia Neprajzi Kutatointezetenek Evkonyve. Vol. XIX)
24025: PALAZZOLI, CLAUDE - La Syrie. Le reve et la rupture.
26624: PALMER, EVELYN - Verses by a female Robinson Crusoe. (Schildpadreeks. Derde Tiental, No. 4)
9619: PALMER, COLIN A. - Human Cargoes. The British Slave Trade to Spanish America, 1700-1739.
9569: PANIGRAHI, LALITA - British Social Policy and Female Infanticide in India.
21054: PAPADAKIS, DR. ANDREAS - Doll's Houses.
21178: PAPASTRATIS, PROCOPIS - British policy towards Greece during the Second World War 1941-1944.
7099: PAPSDORF, DETLEF - Otterwischer und Stockheimer Stammreihen und Leichenpredigten. Nach Johann Julius Christian Fulda, Pfarrer in Otterwisch 1766-1796. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 16)
23513: PARANAVITANA, K.D. - An Inventory of Sri Lanka Maps in the General State Archives in the Netherlands.
11867: PAREIT, RIK (REDACTIE) - Geheimzinnige sterren. Over de Belgische strip.
18124: PAREZO, NANCY - Hidden Scholars. Women Anthropologists and the Native American Southwest.
8470: PARIS, PIERRE - Discussion et données complémentaires à propos de l'ouvrage de M.ames Hornell : Watertransport, Origins and early Evolution. ( +Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, leiden, No. 3, pp. 11-46.)
5836: PARISH, WILLIAM L.; WHYTE, MARTIN KING - Village and Family in Contemporary China.
11075: PARKER, ERIC; SPRAKE, LESLI E.A. - Shooting by Moor, Field and Shore. A practical guide to modern methods.
380: PARKER, GEOFFREY; SMITH, LESLEY M. (RED.) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw.
18855: PARKER, DOROTHY; SILVERSTEIN, STUART Y. - Not Much Fun. The Lost Poems of Dorothy Parker. Compiled and with an introduction by Stuart Y. Silverstein.
2163: PARKIN, DAVID J. - Palms, Wine, and Witnesses. Public Spirit and Private Gain in an African Farming Community.
7146: PARTINGTON, J.R. - A History of Greek Fire and Gunpowder.
9033: PASCAL, PIERRE - Avvakum et les débuts du Raskol.
5382: PASTERNAK, EUGENY - Boris Pasternak. The tragic years 1930-60.
18281: PASTIER, MINOUCHE - Grootmoeders Lekkere Keuken. Onvergetelijke recepten uit de keuken van toen.
26594: PASTON, GEORGE - Lady Mary Wortley Montagu and her Times. (with twenty-four illustrations)
11366: PATAKY-BRESTYANSZKY, ILONA - Margit Kovacs. (5. Auflage)
13689: PATERSON, HELENA - Het handboek van de Keltische Astrologie. De maanzodiak met de 13 tekens van de oude Druiden.
16724: PATERSON, LINDA M. - Troubadours and Eloquence.
17190: PATHAK, ANAMIKA - Pashmina. (2nd ed.)
14729: PATZE, HANS; SCHLESINGER, WALTER; (HERAUSGEGEBEN VON) - Geschichte Thüringens. Band III. Das Zeitalter des Humanismus und der Reformation.
14744: PAUKER, PROF. DR. WOLFGANG - Lenaus Freundin Nanette Wolf in Gmunden.
10499: PAUL, JANET; ROBERTS, NEIL - Evelyn Page. Seven Decades.
13057: PAULA, A.F. - 'Vrije slaven'. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
7374: PAULIS, L. - Pour connaître La Dentelle.
10847: PAULOSE, K.G. (ED.) - Lectures on Ayurveda. (Kottakkal Ayurveda Series 50)
19276: PAUW, CORNELIS - Strubbelingen in Stad en Lande. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)

Next 1000 books from Antiquariaat Academia[an error occurred while processing this directive]

9/14