Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7388: Reinhardt, Dr. E. - Jakob Fugger der Reiche aus Augsburg. Zugleich ein Beitrag zur Klärung und Fördeung unseres Verbandswesens.
15274: Reinink, A.W.; Schuur, J.A.; (red.) - Bouwen voor Utrechts Universiteit. Architectuur en stedebouw binnen de stad.
4041: Reinink, A.W; Voolen E. van; Sassen J.H (samengest. door) - Over utopie en werkelijkheid in de beeldende kunst. Verzamelde opstellen van H.L.C. Jaffé (1915-1984).
11691: Reinsma, Marijke; (inleiding) - Auteurswet 1881. Parlementaire geschiedenis Wet 1881 -ontwerp1884-
12766: Reinsma, dr. R. - Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland. ( = Zuid-Hollandse Studiën, deel XI, pp. 7-157)
15899: Reisel, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse Impressionist. Oeuvre en persoonlijkheidsstructuur. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17921: Renardy, Christine - Le monde des maîtres universitaires du diocèse de Liège 1140-1350. Recherches sur sa composition et ses activités.
17922: Renardy, Christine - Les maîtres universitaires dans le diocèse de Liège. Répertoire biographique (1140-1350).
23893: Renders, Hans; Kuitert, Lisa; Bruinsma, Ernst; (red.) - Inktpatronen. De tweede wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen.
9377: Renders, Hans - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert.
11879: Renes-Boldingh, M.A.M. - De eeuwige fluitspeler
8561: Renoy, Georges - Vernoemingsnamen. een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de nederlandse toponymie. (proefschrift Universiteirt van Amsterdam)
2207: Renoy, Georges - Bruxelles vécu. Ilot sacré.
17804: Rens, Marjan - De helft van de wereld. Vrouwen, identiteit en symboliek in Ecuador.
14881: Renson, Roland - Geschiedenis van de sport in de Oudheid. (5e dr.)
7281: Rentsch, Hans Ulrich - Bismarck im Urteil der schweizerischen Presse 1862-1898.
23743: Resocidem [pseud. van Johan Scheps] - Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij.
9925: Reuling, Hanneke - After Eden. Church Fathers and Rabbis on Genesis 3 :16-21. (dissertation Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht)
4936: Reuning, Karl - Das altertümliche im Wortschatz der Spenser-Nachahmungen des 18. Jahrhunderts.
12795: Reuter, Thomas - The House of Our Ancestors. Precedence and dualism in highland Balinese society.
29163: Reve, Gerard; van Oorschot, Geert - Briefwisseling 1951-1987. (2e dr.)
19846: Reve, Gerard - Opstellen Nederlands. 1939-1940. (facsimile)
13407: Reve, Gerard - Zondag morgen zonder zorgen.
13530: Rewerski, Jacek - Troglodytes in the Saumur area.
5209: Rey, William H. - Poesie der Anti Poesie. Moderne deutsche Lyrik. Genesis, Theorie, Struktur.
21623: Reychman, Jan; Zajaczkowski, Ananiasz - Handbook of Ottoman-Turkish Dioplomatics. (revised and expanded translation by Andrew S. Ehrenreutz; indexed by Fanny E. Davis)
14272: Reynaerts, Jenny - De koning, de schilder en de leeuw.
4653: Reynolds, Pamela - Dance Civet Cat. Child Labour in the Zambezi Valley.
4618: Reynolds, David K.; Farberow, Norman - Suicide. Inside and Out.
9666: Reynolds, David K. - Rich Relations. The american Occupation of Britain, 1942-1945.
17137: Ribbens, Kees - Historisch Album Overijssel.
9622: Ricaurte, Enrique Ortega - Cabildos de Santafe de Bogota, cabeza del Nuevo Reino de Granada, 1538-1810
9845: Rice, Edward - Margaret Mead. A Portrait.
22089: Richard John Lufrano - Honorable Merchants: Commerce and Self-Cultivation in Late Imperial China.
26481: Richards, Audrey; Fontaine, Jean La (Introduction by) - Chisungu. A girl's initiation ceremony among the Bemba of Zambia.
3635: Richards, Guy - The hunt for the Czar.
2402: Richardson, Mike and Sue - Wheels. Christie's Presents the Magical World of Automotive Toys.
15963: Richardson, Laurel - The New Other Woman. Contemporary Single Women in Affairs with Married Men.
9071: Richmond, Robin - Michelangelo en de schepping van de Sixtijnse Kapel.
11528: Richter, Hans - Hans Richter. (Introduction by Sir Herbert Read. Autobiographical text by the artist) (Plastic Arts of the Twentieth century. A Collection edited and published by Marcel Jaray)
3335: Riddell, Peter - Islam and the Malay-Indonesian World. Transmission and Responses.
5174: Ridder, A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofsopvatting, vreugde en angst toegespitst op het Oude Testament. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
9489: Ridgway, Judy - Olijfolie. Alle informatie voor de liefhebber.
21048: Ridley, Jasper - John Knox.
12757: Riekele Prins; Jansma, Lykele - Riekele Prins. Etser van het groninger landschap.
8224: Riemenschneider, Heinrich - Theatergeschichte der Stadt Düsseldorf. (2 Bde.)
24152: Riemersma, Jelle C. - Religious factors in early Dutch capitalism 1550-1650. (Studies in the Social Sciences, no. 2)
2662: Riesenberg, Saul H. - The Native Polity of Ponape. (Smithsonian Contributions to Anthropology. Vol, 10)
12222: Rigau, Jorge - Puerto Rico 1900. Turn-of-the-Century Architecture in the Hispanic Caribbean 1890-1910.
19136: Rigg, Bryan Mark - Rescued from the Reich. How One of Hitler's Soldiers Saved the Lubavitcher Rebbe.
17983: Rigter, D.P. - In het spoor van Jonker. Geschiedenis van de Vereniging "Hulp voor Onbehuisden", 1945-1974.
11993: Rijksdienst Beeldende Kunst - Old Master Paintings. An illustrated Summary Catalogue.
26521: Rijxman, A.S. - A.C. Wertheim 1832-1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
23875: Riley, Noel - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
26904: Rilke, Rainer Maria - Les Roses. (préface de Paul Valéry). (ex. 315 van 500 genummerde ex.)
1888: Rimoldi, Max; Rimoldi, Eleanor - Hahalis and the Labour of Love. A Social Movement on Buka Island.
16153: Ring, Marvin E. - Storia illustrata della Ordontoiatria.
21693: Ringe, Donald A. - American Gothic. Imagination and Reason in Nineteenth-Century Fiction.
24109: Ringoir, D.J.B. - Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw. De rekeningboeken van de 18e eeuwse Durgerdamse chirurgijn Anthonij Egberts. (proefschrift V.U. Amsterdam)
11684: Rinsampessy, Elias - Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
14978: Rippy, Merrill - Oil and the Mexican Revolution.
22006: Risseeuw, Carla - Gender Transformation, Power and Resistance among Women in Sri Lanka. The Fish don't Talk about the Water.
5213: Risseeuw, Carla - The Wrong End of the Rope. Women Coir Workers in Sri Lanka.
19900: Rita Lopes, Maria Teresa - Fernando Pessoa et le drame symboliste. Heritage et creation.
20762: Ritter, Gerhard - Via antiqua und via moderna auf den deutschen Universitaten des XV. Jahrhunderts.
8184: Ritter Jr., dr. P.H.; van Deyssel, Lodewijk; van Herpen, Jan J.; (bezorgd en van aantekeningen voorzien door) - De Markies onzer Letteren. De briefwisseling Dr..H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel (1902-1951).
21634: Ritter, Gerhard A. - Die deutschen Parteien 1830-1914. :Parteien und Gesellschaft im konstitutionellen Regierungssystem.
23660: Rittershausen, Brian & Wilma - Orchideeen. Alles over de teelt en verzorging van orchideeen. (4e druk)
10840: Rivals, Claude - L'Art et l'abeille. Ruches décorées en Slovénie. Essai d'iconologie populaire. (Préface de Jacques Le Goff)
28074: Robbins Landon, H.C. - Mozart. De gouden jaren 1781-1791. (met 215 illustraties, 32 in kleur)
15336: Robeerts, N.; (samengesteld door) - Het Nederlandse postduiven boek.
12220: Roberts-Jones, Philippe; (ed.) - Brussels Fin de Siècle.
16011: Robertson, Michael - Worshipping Walt. The Whitman Disciples.
2763: Robertson, Bruce - Aviation Archaeology. A collector's guide to aeronautical relics: airfields, autographs, badges, books, nomenclature, postcards, propellers, records, research, stamps and wrecks.
10548: Robijns, prof. dr.; Heughebaert, Hugo; Dewit, Herman - Op harpen en snaren. Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen.
6794: Robin, Harry - I Morgain.
15410: Robinson, Richard A.H. - The Origins of Franco's Spain. The Right, the Republic and Revolution, 1931-1936.
17980: Robinson, David; Haas, Ernst (Foreword) - Reflections.
8148: Robson, Santiago Wealands Tabia - The National Spanish Fiesta or The Art Of Bullfighting.
8714: Roche, Christian - Histoire de la Casamance. Conquête et résistance : 1850-1920.
9172: Rockstro, Richard Shepherd - A Treatise on the Construction, the History and the Practice of the Flute. Including a Sketch of the Elements of Acoustics and critical Notes of sixty celebrated Flute-players. (reprint)
13576: Rodenburg, A.N. - Staying behind. Rural women and migration in North Tapanuli, Indonesia. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
18903: Rodenburg, J.F. - Postkroniek van de stad Rotterdam.
7474: Roderick, Gordon; Stephens, Michael; (eds.) - Where did we go wrong ? Industry Performance, Education and the Economy in Victorian Britain.
18249: Roding, Michiel; Adelaar, Dick - De Blijvende Verlokking. Kunstenaars uit de Lage Landen in Italie 1806-1940.
24012: Rodinson, Maxime - Mahomet. (3eme ed.)
19102: Roedema, Rob; van Wilgen; Rob - Jan Kalksma, een veelzijdige pottenbakker op de Laat. ( = Oud-Alkmaar jrg. 29 /2005/ , no. 3, pp. 1-9)
8206: Roelandt, Theo J.A. - Verscheidenheid en ongelijkheid. Een studie naar etnische stratificatie en onderklassevorming in de Nederlandse samenleving. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
14907: Roelants, Maurice - De Jazz-speler. (Kaleidoscoop, nr. 10) (3e dr.)
14886: Roelants, Maurice - Pygmalion.
14906: Roelants, Maurice - Het Verzaken (verzamelde Gedichten). (Kaleidoscoop, nr. 36) (3e dr.)
14918: Roemer, Jos - Evenwichtig alcoholgebruik, een theoretische en empirische exploratie van alcoholeducatie in een ethisch en religieus kader. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
7774: Roersma, Corn. S. - Franeker Straatnamen.
15875: Roes, Jan; (red.); Bank, Jan; Klep; Peet, Jan; Rigthart, Hans; Roes, Jan - Katholieke arbeidersbeweging (deel 1). Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945. Katholiek Documentatie Centrum Bronnen & Studies, no. 13)
26712: Rogghe, Paul - Profaan Proces. (met tekeningen van Raf. de Buck)
14720: Rohde, Carl C. - Het vertoog van waardigheid. Een cultuursociologische studie naar het dierbare en verhevene in de westerse beschaving.
16049: Rojer, Robert - Vanuit de blauwzarte diepte. Marcus Dahlhaus en Martinus Niewindt, een cultuur-historisch essay.
8222: Roland Holst-Van der Schalk, Henriette - Vernieuwingen. Verzen van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk.
11381: Roland Holst van der Schalk, Henriette - Jeugdwerk 1884 - 1892.
10984: Rolland, Romain; Lugné-Poe - Correspondance 1894-1901. (présentée avec une introduction et des notes par Jacques Robichez)
15634: Rolland, Romain; Lugné-Poe; Robichez, Jacques - Romain Rolland Lugné-Poe. Correspondance 1894-1901. (présentée avec une introduction et des notes par Jacques Robichez)
10615: Rolland, Romain; von Meysenburg, Malwida - Ein Briefwechsel 1890-1891. (Mit einer Einleitung von Romain Rolland "Dankgefang" Erinnerungen an Malwida.) (herausgegeben von Berta Schleicher)
28108: Rolle, Siebe - De Santpoortse korenmolen. Over graan, malen, meel en brood vanaf de komst van de oermens in onze streken.
7574: Romagnoli, Sergio; Garbero, Elvira; (a cura di) - Teatro a Reggio Emilia. Vol. 1. Dal Rinascimento alla Rivoluzione Francese. Vol. 2. Dalla Restaurazione al Secondo Novecento. (2 vol.)
26724: Rombout, Jan - Henri Titselaar.
20269: Romer, Herman - De mannetjesputters van Rotterdam. een beknopte geillustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
8239: Romer, Herman - Casino-Variété. Een tempel van vermaak op de Cooolsingel.
5981: Ronner, Igle - Interne migratie in Ceylon als bevolkingspolitiek. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
20799: Roobaert, E. - Goudsmeden te Brussel in de 16de eeuw en hun opdrachtgevers, in het bijzonderde clerus van de stad. (= Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, 85e jrg. /2002/ afl. 1-2, pp. 35-102)
679: Rood, Wim - Rome - Moskou. Historische notities bij het thema " Betrekkingen tussen de H.Stoel en Rusland c.q. de Sovjet-Unie in de periode 1917 tot 1989 ".
20468: Rooduijn, Martien Jeroen - Politieke Patronage in Zuid-Italie. Verdwijnen de heiligen uit het paradijs? (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
9694: Roosevelt, Franklin Delano - F.D.R. His Personal Letters. early years. (Foreword by Eleanor Roosevelt) (edited by Elliott Roosevelt)
20125: Root, Hilton L. - Peasants and King in Burgundy. Agrarian Foundations of French Absolutism.
9477: Roozemond van Ginhoven, Hetty J. - Ikon. Kunst-Geist und Glaube. Ikonen aus 'De Wijenburch'.
8002: Roque, Francis - Les Rois de Majorque.
13907: Rosales, Alberto - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
13580: Rose, Richard; Munro, Neil - Elections without Order. Russia's Challenge to Vladimir Putin.
20586: Rose, Paul Lawrence - Bodin and the Great God of Nature. The Moral and Religious Universe of a Judaiser.
21694: Rose, Norman - Lewis Namier and Zionism.
7984: Rosenberger, Gustav (Herausgegeben von) - Krankheiten des Rindes.
9054: Rosendahl, Ger; Wildschut, Luc - Jukebox Heaven.
4595: Rosenfeld, Natania - Outsiders Together. Virginia and Leonard Woolf.
10776: Rosenne, Shabtai - Les Conférences de la Paix de la Haye de 1899 et 1907 et l'Arbitrage international. Actes et Documents.
21264: Rosenthal, Franz - Die aramaistische Forschung seit Theodor Noldeke's Veroffentlichungen. (mit 5 Tafeln und einer Karte) (Photomechanischer Nachdruck)
7293: Roshwald, Aviel; Stites, Richard; (eds.) - European culture in the Great War. The arts, entertainment and propaganda, 1914-1918.
5068: Rosman, C. - Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
4748: Ross, Aileen D. - The Hindu Family in its Urban Setting.
9068: Rost, Johann Christoph - Die schöne Nacht.
9571: Rothermund, D.; Wadhwa, D.C.; (eds.) - Zamindars, Mines and Peasants. Studies in the History of an Indian Coalfield and its Rural Hinterland.. (Dhanbad Research Project Report)
2854: Rotsaert, Koen - De Heilig-Bloedprocessie. Een eeuwenoude Brugse traditie. Een historisch kijk- en leesboek over "Brugges schoonste dag'.
20676: Rottenburg, Richard - Ndemwareng. Wirtschaft und Gesellschaft in den Morobergen.
19979: Rotter, Gernot - Muslimische Inseln vor Ostafrika. Eine arabische Komoren-Chronik des 19. Jahrhunderts. (herausgegeben, uebersetzt und kommentiert)
13408: Rottermund, Andrzej; Tygielski, Wojciech; Mrozowski, Przemyslaw; e.a. - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625.
3686: Rotzetter, Anton - Clara van Assisi. De eerste franciscaanse vrouw.
16958: Rotzetter, Anton - Clara van Assisi. De eerste franciscaanse vrouw.
10953: Roubichou-Stretz, Antoinette - La vision de l'histoire dans l'oeuvre de la Pléiade.Thèmes et structures.
3532: Roud, Richard (ed.) - Cinema. A Critical Dictionary. The Major Film-Makers. (2 vol.)
4697: Rouse, Irving - Migrations in Prehistory. Inferring Population Movement from Cultural Remains.
18215: Rowell, George - Queen Victoria Goes to the Theatre.
15879: Rowen, Herbert H.; (edited by) - Pomponne's "Relation de mon ambassade en Hollande" 1669-1671. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, IVe Serie,, no. 2)
14063: Rowse, A.L. - Homosexuels in History. A Study of Ambivalence in Society, Literature and Arts. (reprint)
7451: Rowse, A.L. - Court Country. Studies in Tudor Social History.
12058: Roy, Alain - Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder / Un peintre baroque du cercle de Rubens. 's-Hertogenbosch 1606 - 1669. (tekst in Nederlands / Frans)
2211: Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du travail - Section de la Statistique. - Salaires et Durée du Travail dans les Industries Textiles au mois d'Octobre 1901.
9711: Rubingh, Eugene - Sons of Tiv. A Study of the Rise of the Church Among the Tiv of Central Nigeria. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
10253: Rubingh, Eugene - Sons of Tiv. A Study of the Rise of the Church Among the Tiv of Central Nigeria. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
7531: Rudé, George - Hanoverian London 1714-1808.
16648: Rudloff-Hille, Gertrud - Schiller auf der deutschen Bühne seiner Zeit.
9609: Ruggiero, Guido - Binding Passion. Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance.
4076: Rugh, Andrea B. - Reveal and Conceal. Dress in Contemporary Egypt.
17517: Ruhe, Stella; Gabrielse, Leslie - Leslie Gabrielse Apllikatie. Werk en werkwijze.
11282: Ruhrberg, Karl (herausgegeben von) - Zeitzeichen. Stationen Bildender Kunst in Nordrhein-Westfalen. (Katalog zur Ausstellung)
26499: Ruikes, dr. P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps. (handelsuitgave proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
12197: Ruitenbeek, Klaas - Discarding the Brush. Gao Qipei (1660 - 1734) and the art of Chinese finger painting. / Schilderen zonder penseel. Gao Qipei (1660 - 1734) en de Chinese vingerschilderkunst. (text in English and Dutch)
14967: Rumbold, Sir Algernon - Watershed in India 1914-1922.
3684: Runner, H.E. - The Development of Aristotle illustrated from the earliest books of the Physics. (Ph.D. thesis Vrije Universiteit Amsterdam)
7307: Rupieper, Hermann J. - The Cuno government and reparations 1922-1923. Politics and economics.
21418: Rupieper, Hermann J. - The Cuno government and reparations 1922-1923. Politics and economics.
21136: Ruppert, Karsten - Die kaiserliche Politik auf dem Westfalischen Friedenskongress (1643-1648).
26803: Ruppert, Jacques - Le Costume. T. III. Epoques Louis XIV et Louis XV.
18118: Rupprecht; Carol Schreier - The Martial Maid. Androgyny in Epic from Vergil to the Poets of the Italian Renaissance. (dissertation Yale University) (microfilm-xerography)
12735: Ruskin, John - The Two Path.
12265: Ruskin, John - Pearls for Young Ladies.
10202: Russell of Liverpool, Lord - Though the Heavens Fall.
24244: Rustenholz, Alain; Treiner, Sandrine - La Saga Servan-Schreiber. Une famille dans le siecle. (tome 1)
17268: Rut, Pavel - Geheimen van Praag.
29172: Ruter, dr. A.J.C. / Rueter, dr. A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. (SUN Reprint 6)
10151: Rutherford, Ward - The Druids & Their Heritage.
7754: Rutherford, Danilyn - Raiding te Land of the Foreigners. The Limits of the Nation on an Indonesian Frontier.
22123: Rutten, Mathieu - De geschiedenis van de Volksbond St.-Maternus te Tongeren 1889-1940.
13164: Rutten, Rosanne - Artisans and Entrepreneurs in the Rural Philippines. Making a Living and Gaining Wealth in Two Commercialized Crafts. (CASA Monographs no. 2)
21008: Rutter, Jeremy B. - Lerna, a preclassical site in the Argolid. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. III The Pottery of Lerna IV.
13691: Ruys, Kirsten - The influence of self and similarity on immediate affective impressions of people. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
21611: Ryan, Marianne; (ed.) - Angry Penguins and Realit Paintings in Melbourne in the 1940s. Exhibition catalogue Hayward Gallery, London 19 May to 14 August 1988.
7040: Ryckaerts, Eric - Vlaamse jeugdliteratuur.
9625: Sánchez Valverde, Antonio - Idea del Valor de la Isla Española. (Edición anotada) (Biblioteca Domicana, Serie I, vol. I)
8332: Sötemann, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
20321: Saab, Ann Pottinger - The Origins of the Crimean Alliance.
18516: Saadawi, Tarek; Jordan Jr., Louis; (eds.0 - Cyber Infrastructure Protection.
6525: Saaltink, drs. H.W.; (Annotaties en inleiding door) - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
2974: Sabattini, Andrea - On Becoming a Street Child. A Field Study in the City of Cordoba. (diss. Universiteit van Amsterdam)
18162: Saenz Quesada, Maria - Estancias. The Great Houses and Ranches of Argentina.
15125: Sagar, Keith - D.H. Lawrence: Life into Art.
4694: Sahlins, Marshall D. - Tribesmen.
2397: Sainte-Claire Deville, Paul - A la recherche de Louis XVII.
5339: Sallenave, Daniele - Gepasseerd station. (prive-domein nr. 209)
2691: Salman, Ton - De verlegen beweging. Desintegratie, inventiviteit en verzet van de Chileense pobladores, 1973-1990. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
15198: Salomons, R.P. - Fünfzehn Wiener Papyri. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
4419: Salway, Lance; (selected and edited by) - A Peculiar Gift. Nineteenth Century Writings on Books for Children.
8918: Salzmann, Walter H. - Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering. The Netherlands Chamber of Commerce in the United States, Inc. 1903-1987. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
9870: Salzmann, dr. Walter H. - Herstel, wederopbouw en europese samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952.
5224: Sammons, Jeffrey L. - The Nachtwachen von Bonaventura. A structural interpretation.
5628: Sand, George; Clésinger, Solange - George Sand en Solange Clésinger. Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. (Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen)
7476: Sandberg, Lars G. - Lancashire in decline. A study in entrepeneurship, technology, and international trade.
23979: Sanders, George - Oranjepenningen in Paleis Het Loo, met een catalogus van de penningencollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. ( = Jaarboek Oranje-Nassau 2004-2005)
14172: Sanders, Har - Geen zee te hoog. Brieven aan Jos Liebens.
2560: Sanderson, Steven E. - Agrarian Populism and the Mexican State. The Struggle for Land in Sonora.
21704: Sandvoss, Hans-Rainer - Widerstand in Wedding und Gesundbrunnen. (Band 14 der Schriftenreihe uber den Widerstand in Berlin von 1933 bis 1945)
8969: Santegoeds, Evert - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004. (3e herziene dr.)
3578: Santoli, Vittorio - Philologie und Kritik. Forschungen und Aufsätze.
6717: Sarde, Michèle - Colette. Free and Fettered.
21149: Sarpi, Paolo - Opere. (a cura di Gaetano e Luisa Cozzi)
11466: Sars, Paul - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
21135: Satzinger, Helga - Die Geschichte der genetisch orientierten Hirnforschung von Cecile und Oskar Vogt in der Zeit von 1895 bis ca. 1927.
4085: Saudek, Robert - Experimenteele graphologie.
5000: Sauder, Gerhard - Der reisende Epikureer. Studien zu Moritz August von Thümmels Roman Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich. (Dissertation Universität Heidelberg)
12538: Sauleda, Jorge - The Wines of Navarra.
18111: Sauvy, Anne - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. (D'après une étude préliminaire de Motoko Ninomiya)
15245: Savigneau, Josyane - Marguerite Yourcenar. Inventing a Life.
10608: Sawyer-Laucanno, Christopher - An Invisible Spectator. A Biography of Paul Bowles.
13654: Sayce, R.A. - The French Biblical Epic in the Seventeenjth Century.
20998: Scally, Robert J. - The Origins of the Lloyd George Coalition. The Politics of Socioal-Imperialism, 1900-1918.
5229: Schönwiese, Ekkehard - Das Volksschauspiel im nördlichen Tirol. Renaissance und Barock. (Theatergeschichte Österreichs. Band II : Tirol. Heft 3)
10300: Schützeichel, Heribert - Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton. Ein Beitrag zur Geschichte der Kontroverstheologie im 16. Jahrhundert. (Trierer Theologische Studien herausgegeben von der Theologische Fakultät Trier, Band 20)
14361: Schürmann, Jos J. - Achter de schermen. Belangrijke merkwaardigheden en herinneringen van den impressario Jos. J. Schürmann. (vrij bewerkt naar het Fransch door J.H. v.d. Hoeven)
16377: Schöffer, I.; Kossmann, Johanna A.; Bruijn, J.R.; van Stuijvenberg; J.H.; Van Uytven, R.; Witte, Els; (red.) - The Low Countries History Yearbook / Acta Historiae Neerlandicae, vol. XIII (1980)
16378: Schöffer, I.; Kossmann, Johanna A.; Bruijn, J.R.; van Stuijvenberg; J.H.; Van Uytven, R.; Witte, Els; (red.) - The Low Countries History Yearbook / Acta Historiae Neerlandicae, vol. XIV (1981)
16379: Schöffer, I.; Kossmann, Johanna A.; Bruijn, J.R.; van Stuijvenberg; J.H.; Van Uytven, R.; Witte, Els; (red.) - The Low Countries History Yearbook / Acta Historiae Neerlandicae, vol. XV (1982)
26629: Schaap, Dick - The Battle of the Atlantic. De grootste duikbootoorlog uit de geschiedenis.
19292: Schaars, drs. A.H.G. - De bosbouw van het "Entel" in de tweede helft van de achttiende eeuw.
21029: Schaeper, Thomas J. - The French Council of Commerce. A Study of Mercantilism after Colbert.
18428: Schaffers-Bodenhausen, Karen; Tiethoff-Spliethoff, Marieke - The Portrait Miniatures in the Collections of the House of Orange-Nassau.
19650: Schamelhout, dr. G. - De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten. Deel 1. Ras en volk, taal en staat. Het nationaliteitsbeginsel. Litauers, Letten, Esten en Finnen. Deel 2. Westslaven in Duitschland, Tsjechen en Slovaken, Polen. Deel 3. Oekrajiners, Wit-Roetenen
19404: Schami, Rafik - De duistere kant van de liefde.
23878: Schapelhouman, Marijke - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600. (Catalogus van de Nederlandse Tekeningen in hetRijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam, dl. III/tevens supplement op deel II/)
9024: Schaper, B.W. - Albert Thomas. Dertig jaar sociaal reformisme. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
2382: Schapera, I. - Married Life in an African Tribe.
5336: Schapiro, Leonard - Turgenev. His Life and Times.
29192: Schat, Anneke - In oorsprong cirkel / Beginning with a Circle. Edelsmeedkunst & Schilderingen / Modern Jewellery & Paintings.
14121: Schat, Anneke - In het Teken van de Satyridae. Edelsmeedkunst en werken op papier. / The Sign of Satyridae. Modern jewellery and works on paper. (Tekst/Text Mirjam Hoijtink; Fotografie/Photography Taco Anema)
28082: Scheepmaker, Nico - Trijfels.
9473: Scheepmaker, Anne - Olie en azijn. De producten, de toepassingen, de recepten. Extra : informatie over mosterd. (Culinaire Boekerij)
22017: Scheerder, G. - De Contrareformatie te Rotterdam : de Leeuwenstraatse statie van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800.
15222: Scheffer, dr. H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. (reprint)
1053: Scheffer, dr. H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
22147: Scheffer, dr. H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging. (3e dr.)
1420: Schempp, Eugen - Sindelfingen. (Mit einer Einfuehrung von Buergermeister Arthur Gruber)
15132: Schendel, Willem van; Schulte Nordholt, Henk (eds.) - Time Matters. Global and Local Time in Asian Societies.
1964: Schendel, Willem van - Peasant Mobility. The odds of life in rural Bangladesh.
21239: Schenk, Dietmar; Boggeman, Markus; Cadenbach, Rainer - Franz Schrekers Schuler in Berlin. Biographische Beitrage und Dokumente.
22156: Schenk, Hans - Views on Alleppey. Socio-historical and socio-spatial perspectives on an industrial port town in Kerala, South India. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
9079: Schenk-Sandberg, Loes - Poverty and Survival. Kudumbi Female Domestic Servants and their Households in Alleppey (Kerala).
1546: Schenkeveld-Van der Dussen, dr. Maria A. - Het dichterschap van Hubert Kornelisz. Poot. Een vergelijking van de "Mengeldichten" en het "Vervolg der Gedichten".
3332: Schepel, mr. A.F. - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858.
11203: Scherer, Wilhelm; Schmidt, Erich - Briefwechsel. Mit einer Bibliographie der Schriften von erich Schmidt herausgegeben von Werner Richter und Eberhard Lämmert.
2297: Scherer, J.H. - Marriage and Bride-Wealth in the Highlands of Buha (Tanganyika). (Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
13624: Scherr, Johannes - Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. (6. neudurchgesehene und stark vermehrte Auflage)
1788: Schertel, Dr. Ernst - Der Komplex der Flagellomanie. Einmalige Subskriptions-Ausgabe. 2 Bnd.
20667: Schesaus, Christianus - Opra quae supersunt omnia. (hrsg. von Franciscus Csonka)
6324: Scheurmann, Erich (herausgegeben und eingeleitet von) - Samoa. Ein Bilderwerk.
20954: Schiavo, Armando - Le Palais Altieri.
12324: Schiedermair, Ludwig - Beiträge zur Geschichte der Oper um die Wende des 18. und 19. Jahrunderts. Simon Mayr. (Erster und zweiter Band)
21100: Schiel, Irmgard - Stephanie. Princesse heritiere dans l'ombre de Mayerling.
21284: Schiele, Hartmut; Ricker, Manfred - Betriebswirtschaftliche Aufschlusse aus der Fuggerzeit. (Nurnberger Abhandlungen zu den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Heft 25)
17188: Schiferle, Joseph - Oostersche Brieven. Verhaal zijner reis naar Palestina in het jaar 18551. (2 dln. in een band)
4635: Schiff, Stacy - Vera mevrouw Vladimir Nabokov. Portret van een huwelijk.
16013: Schiff, David - The Music of Elliott Carter. (2nd ed.)
1896: Schilings, Harry - Toneel en theater in Limburg.in de 19e en 20e eeuw.
1821: Schiller, Anne - Small Sacrifices. Religious Change and Cultural Identity among the Ngaju of Indonesia.
12495: Schilling, Timothy - Conflict in the Catholic Hierarchy : coping strategies in the Hunthausen affair, with preferential attention to discursive strategies. (dissertation Katholieke Theologische Universiteit Utrecht)
29173: Schillings, Jan - Het tolerantiedebat in de franstalige geleerdentijdschriften uitgegeven in de Republiek der Verenigde Provincien in de periode 1684-1753.
6826: Schillings, Harry - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
16255: Schilstra, dr. W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw. (reprint)
7900: Schilstra, J.J.; Brandts Buys, L.; de Jong, C. - De stolp te kijk. (3e herziene dr.)
3664: Schilstra, J.J.; Hart, dr. S.; Eijerman, C.; de Boer, J.; van de Waal, dr. ir. R. - De polder Oostzaan.
20471: Schiltmeijer, J.R. - Met de Paardentram door Amsterdam. Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden.
1850: Schiphof, Tjeerd - De vrijheid van het toneel. Een studie naar de juridische beperkingen van de vrijheid van het toneel in Nederland en Engeland in grondrechtelijk perspectief. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
16158: Schipper-de Leeuw, Mineke - Le Blanc et l'Occident au miroir du roman négro-africain de langue française (des origines au Festival de Dakar : 1920-1966).
6782: Schipper, Mineke - Never marry a woman with big feet. women in proverbs from around the world.
15720: Schipper, Mineke - Afrikaanse letterkunde. Tradities, genres, auteurs en ontwikkeling in de literatuur van Afrika ten zuiden van de Sahara. (2e herziene druk)
6508: Schipper, Mineke; Gupta, Sanjukta - Een wenkbrauw als een wilgenblad. Aziatische spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen.
19329: Schippers, Hans L. - Geiten. (Oorsprong en historie, gedrag, voortplanting, huisvesting en verzorging, geitenmelk, gezondheid)
17289: Schlechter, Arnim; (herausgegeben von) - Kostbarkeiten gesammelter Geschichte. Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen der Universitätsbibliothek. (Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, Band I)
13141: Schlegelmilch, Rainer W.; Lehbrink, Hartmut - Mercedes Sport
23905: Schmalix, Adolf - Die Millionen von Surinam und ihre Erben. Eine Beweiss- und Rechtfertigungsschrift.
26688: Schmauderer, Eberhard - Studien zur Geschichte der Lebensmittelwissenschaft. Tel I. Qualitatsbeurteilung und Versorgungsprobleme bis zur Renaissance. Teil II. Das Lebensmittelwesen im Spiegel der fruhen deutschen Literatur. ( = VSWG, Beiheft no. 62)
7265: Schmid, Günther - Entscheidung in Bonn. Die Entstehung der Ost- und Deutschlandpolitik 1969/1970. (2. durchgesehene Auflage)
10579: Schmidel, Ulrich - Wahrhaftige Historien einer wunderbaren Schiffart. (Frühe Reisen und Seefahrten in Originalberichten. Band 1)
29154: Schmidt, Annie M.G. - Jippus et Jannica. (met illustraties van FliepWestendorp)
26921: Schmidt, Ariadne - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
6772: Schmidt, Günter - Vogelspinnen. Vorkommen, Lebensweise, Haltung und Zucht, mit Bestimmungsschlüssel für alle Gattungen. (3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage)
16672: Schmidt, Vivien A. - Democratizing France. The Political and Administrative History of Decentralization.
18896: Schmidt, Annie M.G. - Liefs van Annie. De mooiste brieven van Annie M.G.Schnidt (ingeleid door Annejet van der Zijl)
21277: Schmidt, Ernst-Heinrich - Heimatheer und Revolution 1918. Die militarischen Gewalten im Heimatgebiet zwischen Oktoberreform und Novemberrevolution .
7067: Schmieder, Siegfried - Inventar des Stadtarchivs Warendorf. (Westfälische Quellen und Archivverzeichnisse. Band 16)
20606: Schmitz, H.-G. - Physiologie des Scherzes. Bedeutung und Rechtfertigung der Ars iocandi im 16. Jahrhundert. (Ueberarbeitete und ergaenzte Dissertation Philipps Universitat Marburg)
18161: Schnath, Georg - Ausgewählte Beiträge zur Landesgeschichte Niedersachsens.
7091: Schneider, Walther - Die ältesten Lehns- und Amtshandelsbücher der Pfarrei Hohenleuben und der Rittergüter Reichenfels und Hohenleuben aus den Jahren 1558 bis 1645. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 7)
17131: Schneider, Celia - Ikonostase. Darstellung der bilderwand einer russische Kirche auf einer Ikone des Ikonen-Museums Recklinghausen. (Mit einem einführenden Aufsatz von Galina Sidorenko)
7063: Schneider, M. - De voorgeschiedenis van de "Algemeene Landsdrukkerij". (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20681: Schnerb, Robert; Bouvier, Jean; Wolff, jacques; e.a. - Deux siecles de fiscalite francaise XIXe - XXe siecle. Histoire, economie, politique.
11849: Schnorr von Carolsfeld, Ludwig; Köllmann, Erich - Porzellan der europäischen Fabriken. (2 Bde.) (sechste von Erich Köllmann völlig neu bearbeitete Auflage) (247 + 163 Abbildungen und 36 + 32 farbige Tafeln)
7447: Schoenfeld, Maxwell P. - The Restored House of Lords.
11349: Schoenmakers, Ton; Jas, Jorien - Slang, Esculaap en Gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
20775: Schoffer, dr. I.H. - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie.
16020: Schokkenbroek, Joost C.A. - Trying-out. An Anatomy of Dutch Whaling and Sealing in the Nineteenth Century, 1815-1885.
26903: Scholte, Henrik - Intermezzo. (Serie "Trajectum ad Mosam", no. 20); (ex. 121 van 200 ex.)
24346: Scholten van Aschat, Karel - Met vergetelheid beloond. Een andere kijk op het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629.
19997: Scholten, Frits; a.o. - Adriaen de Vries 1556-1626. Imperial Sculptor.
9801: Scholz, Dr. Franz - Benedikt Stattler und die Grundzüge seiner Sittlichkeitslehre unter besonderer Berücksichtigung der Doktrin von der philosophischen Sünde. (Freiburger Theologische Studien, Heft 70)
20149: Schomberg, Beatrix; (Red.); Ackermann, Ute; Steinfeld, Ludwig; (mit Beitraegen von) - Georg Muche. Sturm Bauhaus Spatwerk.
11768: Schoon, J. - Het Nederlandsch Lyceum 1909-1991.
20906: Schoonaard, W.H. - De elektrische trams van Rotterdam. (Trams en tramlijnen, dl. 6)
1885: Schoonderwoerd O.P., N.H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862-1935. A study in Anglo-continental theatrical relations. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
1886: Schoonderwoerd O.P., N.H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862-1935. A study in Anglo-continental theatrical relations.
1124: Schoonoord, dr. D.C.L.; (red.) - Honderd Jaargangen Marineblad.
20700: Schoorl, J.W.; van der Linden, J.J.; Yap, K.S.; (eds.) - Between Basti Dwellers and Bureaucrats. Lessons in squatter settlement upgrading in Kkarachi.
16161: Schopenhauer, Johanna - Im Wechsel der Zeiten, im Gedränge der Welt. Jugenderinnerungen, Tagebücher, Briefe.
21773: Schouten, Martin - De bende van Oss. Het ware verhaal. (volledig herziene uitgave)
21478: Schrage, E.J.H. - Zur Lippe-Biesterfeld. Prinses Armgard, prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland.
7024: Schram, dr. P.L. - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
13391: Schreckenberg, heinz - The Jews in Christian Art. An Illustrated History.
7084: Schreiber, Hermann - Leutershausen.
14317: Schreuders, P. - De Poezenkrant. Aflevering nr. dertig (30).
13647: Schreurs, Peter - Caraga Antigua 1521-1910. The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
13933: Schreurs, Eugeen; (red.0 - De schatkamer van Alamine. Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
15780: Schreurs, P.G.H. - Terug in het erfgoed van Franciscus Xaverius. Het herstel van de katholieke missie in Maluku, 1886-1960.
9502: Schrevenhels, Leo - Rubricering van Noord- en Zuid-Nederlandse historische romans en novellen naar periodes en figuren (1790-1945).
23646: Schrijvers, Lucien - Godsheide 1849-1989.
5905: Schrijvers, Joke - Mothers for life. Motherhood and marginalization in the North Central Province of Sri Lanka. (proefschrift Universiteit Leiden)
20588: Schucan, Luzi - Das Nachleben von Basilius Magnus "ad adolescentes". Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen Humanismus.
2322: Schueftan, Dan - A Jordanian Option. The "Yishuv" and the State of Israel vis-a-vis the Hashemite Regime and the Palestinian National Movement. (In Hebrew)
11456: Schuh, Gotthard - Eilanden der goden. Java, Sumatra, Bali.
4632: Schulman, Grace - Marianne Moore. The Poetry of Engagement.
9860: Schulman, Laurens; Schulman, Carla; Schulman, Nicolette - Veiling 29. Laurens Schulman B.V. 10-12 november 2003. Hilversum. Munten, penningen, papiergeld.
4720: Schulte Nordholt, Nico; Visser, Leontine (eds.) - Social Science in Southeast Asia. From Particularism to Universalism. (Coparative Asian Studies 17)
9256: Schulte van Kessel, Elisja - Geest en Vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17de eeuw. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
6369: Schulte Nordholt, H. G. - Het politieke systeem van de Atoni van Timor. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
18273: Schulten, dr. J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis. Honderdvijfentwintig jaar KVEO.
15093: Schulten, C.M. - Contribution à l'étude des termes militaires français en néerlandais 1567-1625. (proefschrift Leiden)
6200: Schultheis, Werner - Dramatisierung von Vorgeschichte. Beitrag zur Dramaturgie des deutschen klassischen Dramas. (dissertatie Universiteit van Amsterdam)
7246: Schultz-Naumann, Joachim - Mecklenburg 1945. (mit einem Vorwort von Andreas Hillgruber) (2. Auflage)
17929: Schuman, Peter - Tussen vlag en voorschip. een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
11822: Schurer, Fedde - Utflecht. Fersen. (2e dr.)
16082: Schuring, Harry; van den Beemt, Fred; van Ruiten, Tijs - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
19257: Schuster, Peter-Claus - Munchen leuchtete". Karl Caspar und die Erneuerung christlicher Kunst in Munchen um 1900.
14989: Schut, J.; Feirabend, J.W.H.; Pijpker, A.; e.a. - Jutphaas... verleden tijd.
29148: Schutte, mr. O. - Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810.
19185: Schutte, Johannes - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung.
18268: Schuttelaars, Anton - Het nageslacht van Henrick van Kuythem en Mechtelt van Gerwen. Een Bossche familie Van Gerwen in de zestiende eeuw. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 54 /2005/,no. 1, pp. 9-17)
19436: Schuur, dr. J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
23368: Schuyt, Roel - The morphology of Slavic verbal aspect. A descriptive and historical study. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
12055: Schwartz, Gary - Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
20037: Schwartz, Rosalie - Lawless Liberators. Political Banditry and Cuban Independence.
17033: Schwencke, Johan - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het Exlibris in Nederland en Belgie 1837-1946.
20479: Schwencke, Johan - Wandelingen door oud-Den Haag. (3e dr.)
9828: Schwencke, Johan - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
19037: Schyrgens, J. - Berlaymont. La Cloistre de la Reyne de tous les Saincts 1625-1928.
19840: Sciasca, Leonardo - De ridder en de dood.
14970: Scott, L.V. - Conscription and the Attlee Governments. The Politics and Policy of National Service 1945-1951.
3196: Scott, David - Formations of Ritual. Colonial and Anthropological Discourses on the Sinhala Yaktovil.
14282: Scott, Joan Wallach - The Glassworkers of Carmaux. French Craftsmen and Political Action in a Nineteenth-Century City.
11756: Scotti, Roland; (ed.) - Ernst Ludwig Kirchner. the Photographic Work.
9060: Seabrook, Jeremy - The Leisure Society.
4782: Seebold, Gustav; (Red.) - Carl Arnold Kortum 1745-1824. Arzt, Forscher, Literat. Einem Revierbürger zum 250. Geburtstag.
13355: Segal, Sam; Ellens, Mariël; Dik, Joris - Jan Davidsz de Heem en zijn kring.
13871: Segal, Sam - A Prosperous Past. The Sumptuous Still Life In The Netherlands 1600-1700.
10643: Seghers, Greta - Het eigenzinnige leven van Angele Manteau.
14197: Seiffert, max - Geschiedenis der Klaviermuziek. (uitgegeven als derde, geheel omgewerkte en veel vermeerderde uitgave van C.F. Witzmann's geschiedenis van het klavierspel en der klavierlitteratuur.) Deel 1. De oudere geschiedenis tot omstreeks 1750.
9040: Sellers, Charles Coleman - Patience Wright. American Artist and Spy in George III's London.
2311: Sellies, F.P.J.; Wanders, J.A.M. - Who Pays the Price? The Production and Marketing of Coffee an Coca in Sierra Leone under Structural Adjustment. (proefschrift Katholieke Universiteit van Nijmegen)
282: Sellin, Paul R. - So Doth, So Is Religion. John Donne and Diplomatic Contexts in the Reformed Netherlands, 1619-1620.
4211: Selling, Gunter - Die Einakter und Einakterzyklen Arthur Schnitzlers.
19201: Sells, A. Lytton - The Paradise of Travellers. The Italian Influence on Englishmen in the 17th Century.
13970: Sembach, Klaus-Jürgen; (mit einer Einleitung von); von Sternberg, Josef; (mit einem Text von) - Marlene Dietrich. Portraits 1926-1960.
3889: Sembach, Klaus Jurgen (Einleitung); Sternberg, Josef von (Text) - Marlene Dietrich. Portraits 1926-1960.
13296: Semedi, Pujo - Close to the Stone, far from the Throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s - 1990s. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
13224: Semedi, Pujo - Close to the Stone, far from the Throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s - 1990s. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
10393: Semjonow, Jurij - Das Häuschen in Kolomna" in der poetischen Erbschaft A.S. Puskins. Text, Interpretation und literatur-historischer Kommentar. (Acta Universitatis upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia, vol. 3)
20715: Senah, Kodjo Amedjorteh - Money be man. The popularity of medicines in a rural Ghanaian community. (dissertation University of Amsterdam)
8549: Senah, Kodjo Amedjorteh - Money be man. The popularity of medicines in a rural Ghanaian community.
18062: Seneca; Suetonius; Tacitus - Rondom Claudius. (vertaling prof. dr. H. Wagenvoort; drs. D. den Hengst en dr. J.W. Meijer.)
23594: Sepel, Wilfried; (herausgegeben von) - Thesauri Poloniae. Schatzkammer Polen. Zur Geschichte der polnischen Sammlungen. Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museum Wien in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum Warschau)
17531: Sereny, Gitta - Albert Speer. His Battle with Truth.
23291: Sethe, Paul - Europaische Furstenhofe damals. Berlin/Wien.
20583: Setz, Wolfram - Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung. De falso credita et ementita Constantini donatione. Zur Intrepatation und Wirkungsgeschichte
7268: Sevin, Barbara - Kanzler Friedrich von Müller. Seine Bedeutung für Gemeinschaft und Staat.
7739: Seydel, Renate - Marlene Dietrich. Chronik eines Lebens in Bildern und Dokumenten.
14747: Sfikas, George - Wild flowers of Cyprus. (With 215 illustrations in colour)
2294: Shack, William A.; Skinner, Elliot P. (ed.) - Strangers in African Societies.
20242: Shadid, W.A. - Grondslagen van interculturele communicatie. Studieveld en werkterrein. (1e dr., 5e oplage)
18365: Shaked, Saul - A Tentative Bibliography of Geniza Documents. (prepared under the direction of D.H. Banneth and S.D. Goitein)
21044: Shannon, R.T. - Gladstone and the Bulgarian Agitation 1876.
16156: Shapiro, Barbara - John Wilkins 1614-1672. An Intellectual Biography.
9579: Sharma, R.K. - The Kalachuris and their Times.
8033: Sharp, Sir Cuthbert - History of Hartlepool. Being a Re-Print of the Original Work, Published in 1816 with a Supplemental History to 1851, inclusive
14115: Shaw, William Napier - Selected Meteorological Papers of Sir Napier Shaw, F.R.S.
15630: Shaw, Scott - Samurai Zen.
26884: Shearman, John - Het manierisme.
4470: Shen Weirong - Leben und historische Bedeutung des ersten Dalai Lama dGe 'dun grub pa dpal bzang po (1391-1474). Ein Beitrag zur Geschichte der dGe lugs pa-Schule und der Institution der Dalai Lamas.
10859: Sheppard, Susan - Witch's Runes. How to Make and Use Your Own Magick Stones.
11715: Sheppard, Thomas F. - Lourmarin in the Eighteenth Century. A Study of a French Village.
20454: Sher, Richard B. - Church and University in the Scottish Enlightenment. The moderate Literati of Edinburgh
8721: Sheriff, Abdul; (ed.) - The History & Conservation of Zanzibar Stone Town.
8716: Sheriff, Abdul - Slaves, Spices & Ivory in Zanzibar. Integration of an East African Commercial Empire into the World Economy, 1770-1873.
18681: Shibukawa, Ikuyoshi; Takahashi, Yumi; (samengesteld door) - Cantecleer Kleurengids 2.
9028: Shirer, William - The Collapse of the Third Republic. An Inquiry into the Fall of France in 1940.
9691: Shlaim, Avi - The United States and the Berlin Blockade 1948-1949. A Study in Crisis Decision-Making.
7482: Shotwell, James T. - Allied Shipping Control. An experiment in International Administration. (Economic and Social History of the World War, British Series; published by The Carnegie Endowment for International Peace, Division of Economics and History)
17419: Showalter, Elaine - Hystories. Hysterical Epidemics and Modern Culture.
5571: Showalter Jr., English - The Evolution of the French Novel 1641-1782.
23450: Shukry, M.F.; Gordon, Charles George - Equatoria under Egyptian Rule. The Unpublished Correspondence of Col. (afterwords Major-Gen.) C.G. Gordon with Ismail Khedivve of Egypt and the Sudan during the years 1874-1876). (With introduction and notes) .
11755: Shvidkovsky, Dmitry - Russian Architecture and the West.
9577: Shyam, dr. Radhey - The kingdom of Ahmadnagar.
18192: Sich, Dorothea - Mutterschaft und Geburt im Kulturwandel. (Medizin in Entwicklungsländern, Band 13)
10842: Sichtermann, Hellmut - Griechische Vasen in Unteritalien aus der Sammlung Jatta in Ruvo. (Aufnahmen von Hartwig Koppermann)
2111: Siddle, David; Swindell, Ken - Rural Change in Africa. From Colonies to Nation-States.
4885: Siegel, James T. - Solo in the New Order. Language and Hierarchy in an Indonesian City.
20572: Siertsema, Gijsbert J. - A Great Pasport of Poetrie". Sixteenth-century European Psalm Translations and the Emergence of Devotional Poetry in England. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
4468: Sigmond, J.P.; Zuiderbaan, L.H. - Nederlanders ontdekken Australië. Schhepsarcheologische vondsten op het Zuidland. (2e bijgewerkte dr.)
23900: Siikala, Jukka - Cult and Conflict in Tropical Polynesia. A Study of Traditional Religion, Christianity and Nativistic Movements. (FF Communications, vol. XCIX-2/ no. 233)
1876: Siikala, Jukka - 'Akatokamanava'. Myth, History and Society in the Southern Cook Islands.
5419: Silenstam, Margareta - L'emploi des modes dans les propositions complétives étudié dans des textes français de la seconde moitié du XVIIe siècle. (Acta Universatatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensia, 11)
8720: Sillery, Anthony - Founding a Protectorate. History of Bechuanaland 1885-1895.
12216: Sillevis, John; (red.) - Rodin. (catalogus tentoonstelling Museum Het Paleis, Den Haagen Singer Museum, Laren, 1995)
25438: Sillevis, John; Jonker, Nini; (samengesteld door) - Wijnand Nuyen 1813-1839. Romantische Werken.
26992: Silver, Caroline - Elseviers paardengids. Alle paarderassen van de wereld.
14855: Simon, Sven - Adenauer und Kokoschka. Bilder einer Freundschaft.
10003: Simon, Kate - A Renaissance Tapestry. The Gonzaga of Mantua.
6521: Simons, Jos. - Robert Persons S.J. Certamen Ecclesiae Anglicanae. A study of an unpublished manuscript.
24041: Simons, Geoff - The Scourging of Iraq. Sanctions, Law and Natural Justice. (2nd ed.)
13723: Simonton, Dean Keith - Psychology, Science, and History. An Introduction to Historiometry.
6813: Singer, Milton; Cohn, Bernard S. (eds.) - Structure and Change in Indian Society.
26463: Singer, Peter - Pushing time away. My Grandfather and the Tragedy of Jewish Vienna.
11978: Singer, Hans W. - Die Moderne Graphik. Eine Darstellung für deren Freunde und Sammler.
4717: Singh, Dr. Santokh - Philosophical Foundations of the Sikh Value System.
21592: Sirks, prof. G.J. - Arminius' pleidooi voor de vrede der kerk. (Orientatie reeks, no. XI ; Referaten-reeks uit Remonstrantse kring.)
18433: Siry, Joseph M. - Unity Temple. Frank Lloyd Wright and Architecture for Liberal Religion.
4435: Sisam, Kenneth - Studies in the History of old English Literature. (reprint)
19306: Sizoo, Hans; de Wildt, Annemarie - Het Amsterdam van Herman Gordijn. (met een woord vooraf van Benno Premsela)
11079: Sjøvold, Thorleif - Der Osebergfund und die anderen Wikingerschiffsfunde.
20462: Sjiem Fat, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureur-generaal Mr. W.K.C. Sassen Jz. (1870-1871). Curacaos rechtsleven in de 19de eeuw. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
13574: Sjovold, Thorleif - The Oseberg Find.
12543: Skrobucha, Heinz - Icons in Czechoslovakia.
4959: Skrotzki, Ditmar - Die Gebärde des Errötens im werk Heinrich von Kleists. (Marburger Beiträge zur Germanistik)
16834: Slager, Kees - Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP.
23879: Slager, Kees - De Ramp. Een reconstructie. 200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953.
4521: Slattery, William C.; (ed.) - The Richardson - Stinstra Correspondence and Stinstra's Prefaces to Clarissa.
18240: Slechte, C.H. - Scheveningen tussen twee wereldoorlogen. Het dorp, de visserij, de badplaats in de jaren 1918-1940.
20009: Slechte, Henk - Marius Bauer als kritisch kunstenaar. Zijn satirische prenten in De Kroniek 1895-1897.
24131: Sleijpen, Olaf - Does European monetary union require a fiscal union ? Some evidence from the United States. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
19345: Sleumer Tzn., dr. W. - Eemnes. Randgemeente van het Gooi. Onderzoek naar de levensomstandigheden der bevolking van plattelandsgemeenten, in opdracht van de stichting maatschappelijk werk ten plattelande.
11330: Slicher van Bath, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika, 1493-1820. Auteurs, verhalen en lezers.
15920: Sliggers, Bert - 'In alles ghetrou'. Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos 'De Vrijwillige Liefdebeurs' (1719-1994).
14805: Sliggers, Bert - Bloemendaal. 350 jaar kerk en dorp.
26871: Sliggers, Bert; (red.) - De verborgen wereld van DEMOCRIET. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
8371: Sliggers, Bert - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
5128: Slis, Ir. P.L. - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889). Apologeet van het modernisme. Predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof.
13071: Slive, Seymour; Hoetink, H.R. - Jacob van Ruysdael.
20899: Sloan, Annie; Gwynn, Kate - Decoratieve verftechnieken tot verfraaiing van het interieur. (3e dr.)
10694: Slob, dr.Ewoud - Luxuria. Regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
9912: Slob, Wouter; Herenius, Ans - Paarden en Oranje-Nassau.
4120: Slob, dr.Ewoud - Luxuria. Regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek.
13000: Sloos, Louis Ph. - Voor den dienst der Armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef te 's-Gravenhage en te Amsterdam 1739-1967. (2 dln.)
21507: Slootmans, C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dln. LXIV, LXV, LXVI ) ( 3 dln.)
12008: Slot, B.J. - The Origins of Kuwait.
26719: Slothouwer, prof. dr. Ir. D.F. - De paleizen van Frederik Hendrik.
9373: Slotten, Ross A. - The Heretic in Darwin's Court. The Life of Alfred Russel Wallace.
7280: Sluimers, L.E.L. - De Brits-Russische Entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "cauchemar des coalitions". (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
24305: Sluyterman, Keetie E. - Driekwart eeuw CSM. Cash flow, strategie en mensen.
7138: Sluyterman, K. - Huisraad en Binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen. (Met 435 afbeeldingen)
18220: Smeets, F. Th. W.; Goosen, dr. A.B.J.M.; le Blanc, drs. P.M. - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
13974: Smelik, J.C.; Hogensteijn, C.M.; Janssen, W.J.M. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie (1851-1856).
14829: Smit, Cor - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003.
15674: Smit, Jeroen - De Prooi. Blinde trots breekt ABN Amro. (7e dr.)
352: Smit, mr. dr. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Dl. 4. 1914-1917. Dl. 5 1917-1919 1e en 2e stuk (in 2 banden). (3 dln.) (R.G.P. Gr. S. nos. 109, 116 en 117)
19971: Smit, D. - Het Goring-gambiet. (2e uitgebreide en gecorrigeerde dr.)
22226: Smit, dr. H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Dl. II 1485-1585: Eerste Stuk, 1485-1558. (RGP, Gr. S. no. 86).
21993: Smit, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Deel 2 : III. Hoogwater (1700-1780).
21994: Smit, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Deel 2 : III. Hoogwater (1700-1780).
17332: Smit, dr. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Dl. 6. Buitenlandse Bronnen 1899-1914; Deel 7. Idem 1914-1917; Deel 8. Idem 1917-1919. Tweede stuk. (3 dln.) (R.G.P., Grote Serie, nos. 128, 137 en 146).
1481: Smit, W.A.P. - Twaalf Studies. Met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties.
23777: Smit, dr. Jacob - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en de Uytlandighe Herder.
2214: Smit, mr. dr. C.; (uitg. d.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Zesde deel : Buitenlandse bronnen 1899-1914. (R.G.P. Grote Serie, deel 128)
7899: Smit, Jo - Terschellinger getij.
21122: Smit, F.A.L. - Bolland's wijsbegeerte of eene hoogleraars-benoeming aan de Universiteit te Leiden.
9665: Smith, Geoffrey S. - To Save a Nation. American Countersubversives, the New Deal and the Coming of World War II.
4509: Smith, Ben H. - Traditional Imagery of Charity in 'Piers Plowman'.
27009: Smith, Janet - Cupcakes.
4393: Smith, F.B. - The People's Health 1830-1910.
4669: Smith, Peter B.; Bond, Michael Harris - Social Psychology Across Cultures. Analysis and Perspectives.
20514: Smith, Peter C. - Royal Navy Ships` Badges.
9056: Smith Bowen, Elenore; Bohannan, Laura - Return to Laugther. An Anthropological Novel.
16046: Smith, Eric Owen - The German Economy.
14279: Smith, Simon - Kuwait 1950-1965. Britain, the al-Sabah, and Oil.
14176: Smithuijsen, C.B.; (red.) - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990.
13848: Smits, Kees; (schilderijen); Martis, Adi; (text) - Kees Smits. Schilderijen / Paintings 1975-1990.
24306: Smits, Jan-Pieter; Horlings, Edwin; van Zanden, Jan Luiten - Dutch GNP and its components, 1800-1913. (Groningen Growth and Development Centre Monograph Series, no. 5)
21829: Smits, dr. C. - De Afscheiding van 1834. Vijfde deel : Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (vervolg)
20160: Smits, dr. C. - De Afscheiding van 1834. Dl. VI. Het Réveil en ds. H.P. Scholte. Correspondentie.
19349: Smits, Annika - The role of parents in their adult children's housing and residential locations. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14022: Smits, dr. C. - De Afscheiding van 1834. Tweede deel : Classis Dordrecht c.a.
22188: Smits, Noud - den Boogaard is dood, leve Den Boogaard".
20385: Smits-Veldt, M.B. - Samuel Coster ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
11974: Smulders, Frits; Doe, Erik van der (samenstelling en redactie) - Hein Kluiver. Een Zeeuws Cultuurhistoricus.
6737: Smulders, Frits - António Vieira. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. A critical edition [with introduction and commentary]. (tesis doctoral Katholieke Universiteit Nijmegen)
10286: Snellen, H.A. - Two Pioneers of Electrocardiography. The correspondence between Einthoven and Lewis from 1908-1926.
11821: Sneller, E. - Van achter de Blaeuwen Engel. Hervormd Heemstede in de zeventiende eeuw.
4116: Snijders, zuster Cherubine - Het Latijn der brieven van Lupus van Ferrières middeleeuws humanist. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
788: Snijderse, ir. G.C; van de Kamp, ir. J.; Maitland, ir. C.E.A.; e.a. - Gedenkboek Gemeentetelefoon Amsterdam 1896-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan op den eersten november negentien honderd en zes en dertig
12666: Snoek, Johannes - Antwoorden op het lijden. Een bijdrage aan de discussie over contextueel bijbellezen : Job 4-5 in het licht van opvattingen van Nicaraguaanse pinkstergelovigen. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
11227: Snow, Helen Foster - My China Years.
17928: Soban, Darinka - Joannes A. Scopoli - Carl Linnaeus. Dopisovanje / Correspondence 1760-1775.
23516: Soboul, Albert - Precis d'histoire de la Revolution francaise.
10107: Society of Artists Agents - The Directory off Illustration Originals. 5th ed.
14062: Soeharto - Mijn gedachte, woorden en daden. Autobiografie (opgetekend door Ramadhan K.H. en G. Dwipayana)
1854: Soekanto, (Boestaman) - Het gewas in Indonesie religieus-adatrechtelijk beschouwd. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
26584: Soeroto, Sitisoemandari - Kartini. Pionierster van de indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie.
23683: Soeterik, Robert; (red.) - De Verwoesting Van Palestina.
9946: Sok, Pan; Jansma, Bert (teksten) - Pan Sok. Theaterfotografie.
20907: Solle, H.M.R.A. - De geschiedenis van de Rotterdamse elektrische tramlijnen. (Trams en tramlijnen, dl. 25)
9994: Somers, Erik - Vrijgegeven door de Duitsche Censuur". Fotograaf in dienst van de bezetter.
21930: Somerset, Anne - The Affair of the Poisons. Murder, Infanticide and Satanism at the Court of Louis XIV.
11760: Sommer, Achim; (hrsg. von) - In Augenhöhe : Paul Klee. Frühe werke im Blick auf Max Ernst.
10091: Sosonko, Gena; Sterren, Paul van der (eds.) - New in Chess. Yearbook/Jahrbuch/Jaarboek/Arsbok/Annuaire/Anuario 8 - 1988
10092: Sosonko, Gena; Sterren, Paul van der (eds.) - New in Chess. Yearbook/Jahrbuch/Jaarboek/Arsbok/Annuaire/Anuario 9 - 1988
8514: Soute, Joh. B. - Apollo's Negende Decennium. 1853 3 Juni 1943. Verhal van gebeurtenissen uit het negentig-jarig bestaan in tijdsorde weergegeven.
7698: Southern, Pat - Augustus.
9702: Souvereyns, Roger - Kruiden op Scholteshof.
6727: Sovon (samengesteld door) - Atlas van de Nederlandse Vogels.
17800: Spaan, Ernst; van Naerssen, Ton; (eds.) - Contemporary Migrations in Asia and Europe : Exploring Transnationalism, Multiple Linkages and Development. ( = Asian and Pacific Migration Journal, vol. 14 /2005/, no. 1-2)
28123: Spafford Vester, Bertha - Our Jerusalem. An American Family in the Holy City 1881-1949. (facsimile edition of the 1950 edition; enlarged with 80 pictures)
12237: Spahr, Gebhard - Spätmitteraltliche Glasmalerei. Liebfrauenkirchen Ravensburg und Eriskirch.
6922: Spalding, J.L. - The Life of the most. rev. M.J. Spalding, D.D., Archbishop of Baltimore.
17539: Spanjaard, Helena - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
19494: Speaight, George - Bawdy Songs of the Early Music Hall.
21193: Speck, W.A. - The Butcher. The Duke of Cumberland and the Suppression of the 45.
4520: Spector, Robert Donald - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
6412: Spector, Robert Donald - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
14519: Speet, Ben - Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad.
2317: Speisman, Stephen A. - The Jews of Toronto. A History to 1937.
13690: Spek, Arjanne van der - Ongelijksoortigheden. 12 werken van Arjanne van der Spek.
17764: Spence, Jonathan - God's Chinese Son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
17771: Spence, Jonathan D. - Chinese Roundabout. Essays in History and Culture.
17282: Spencer, Robin; ( ed.) - Whistler. A Retrospective.
28102: Spencer, Andrea - The complete napkin book.
21338: Spenser, Edmund - The Illustrated Faerie Queene. A modern Prose Adaptation by Douglas Hill.
17284: Spielmann, Heinz - Die japanische Photographie. Gerschichte, Themen, Strukturen. (Dumont Foto 5)
2688: Spier, Fred - Religious Regimes in Peru. Religion and state development in a long-term perspective and the effects in the Andean village of Zurite. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14969: Spiers, Edward M. - Haldane : an Army Reformer.
2515: Spiertz, dr. M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. (Maaslandse Monografieen, dl. 1)
15364: Spies, Werner - Picasso. Das Plastische Werk. (Werkverzeichnis der Skulpturen in Zusammenarbeit mit Christine Piot.) (2., revidierte und ergänzte Auflage des 1971 erschienen Buches Pablo Picasso - Das plastische Werk
13923: Spiesens, G. - Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604). Deel I. Tekst. = Verhandelingen Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Schone Kunsten, jrg. XXXVI, nr. 28)
20404: Spigt, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
1598: Spigt, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
1604: Spigt, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868).
27004: Spijkers, Cas - Mijn keuken.
7555: Spilker, dr. werner - Robert Prutz als Zeitungswissenschaftler.
18096: Spilsbury, John R.; (ed.) - Cobourg. Early Days and Modern Times
6809: Spindler, George D. - Being an Anthropologist. Fieldwork in Eleven Cultures.
15992: Spinner Jr., Thomas J. - George Joachim Goschen. The Transformation of a Victorian Liberal.
5815: Spiro, Melford E. - Kinship and Marriage in Burma. A Cultural and Psychodynamic Analysis.
22033: Spliethoff, Marieke E.; van Heuven-van Nes, Emerentia; Jansen, Mieke; Rem, Paul - Koningin Wilhelmina. Schilderijen en tekeningen.
20259: Spoerri, Marlene - Engineering Revolution ? Building Parties and Bringing Down Dictators in the Former Yugoslavia. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
468: Spoor, Ronald (samengesteld en ingeleid door) - Alexander Cohen. Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896. (De Engelbewaarder nr. 19)
26892: Spoto, Daniel - Lenya. A Life.
23991: Springborg, Robert - Family, Power, and Politics in Egypt. Sayed Bey Marei--his clan, clients, and cohorts.
26680: Springer, F. - Kandy, een terugtocht.
20420: Spruit, Ruud - Kaiyo-Maru.
19770: Spruit, prof. mr. J.E. - Cunabula iuris. Elementen van het Romeinse privaaatrecht. ( 2e /herziene/ dr.)
11478: Spruit, W.A. - Het dorpse Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Beverwijk.
14850: Spruit, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de pandecten [van Justinianus]. / Le droit romain sujet d'une décoration murale du 17e siècle. Carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien.
10022: Spruit, J.E. - Catalogus van Romeinse auteurs. ( = Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, dl. XXXIV, pp. 59-95)
5228: Spuler, Linus - Oskar Kollbrunner. Leben, Werk und literarhistorische Stellung eines Schweizer Dichters in der Neuen Welt. (Dissertation Universität Freiburg, Schweiz)
3714: Srestha, Amanda P.; Uprety, Hari; (eds.) - Conflict Resolution and Governance in Nepal.
16966: Srinivas, M.N. - Village, caste, Gender and Method. Essys in Indian Social Anthropology.
21702: St. Armand, Barton Levi - Emily Dickinson and Her Culture. The Soul's Society.
4103: Staal, L.D. - Verhalen en legenden van Israel.
19285: Stahl, Julia - Limits to the co-occurtence of avian herbivores. How geese share scarce resources. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
13526: Stahlecker, Adrian - Een liefde tusssen oorlog en vrede. De stormachtige relatie tussen Marlene Dietrich en Jean Gabin.
19804: Stairs, William G.; Konczacki, Janina M. - Victorian Explorer. The African Diaries of Captain William G. Stairs 1887-1892. (edited by Janina M. Konczacki)
14065: Stalknecht, H.A. - Mensen van mondig geloof. De lange geschiedenis van de Sint Michaelparochie te Zwolle.
15010: Stallabrass, Julian; (Text); Dyer, Angela; (Red.) - Henry Moore. Mutter und Kind / Mother and Child.
14626: Staller, Natasha - A Sum of Destructions. Picasso's Cultures and the Creation of Cubism.
19215: Stalley, Roger - Irish High Crosses.
7897: Stalpart van der Wiele, Jan Baptist - Gulde Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen Des Iaers.
26643: Stamhuis, Ida H. - 'Cijfers en Aequaties' en 'Kennis der Staatskrachten'. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
14259: Stamm, Gunther - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux, Wassenaar, Holland.
21343: Stange, Manfred - Reinmarks Lyrik. Forschungskritik und Uberlegungen zu einem neuen Verstandnis Reinmars des Alten.
2319: Stanislawski, Stanislas - For Whom Do I Toil ? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry.
11096: Stapel, F. - Voorbereidend kapselteekenen. Voor gebruik op de kappersvakscholen en bij zelfstudie. + Kapselteekenen. Voor gebruik op de kappersvakscholen en bij zelfstudie. 2 dln.
8068: Stapelkamp, Herman - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine. (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis 9)
4631: Stapleton, Laurence - Marianne Moore. The Poet's Advance.
20446: Stappers-Vurtheim, A. - Twaal eeuwen Oldenzaal. (2e dr.)
17417: Stassaert, Lucienne - Keerpunt.
6101: Statius van Eps, dr. L.W.; Luckman-Maduro, E.; (red.) - Van Scheepschirurgijn tot Specialist. 333 Jaar Nederlands-Antilliaanse geneeskunde.
14446: Stedman, John - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the years 1772 to 1777. Illustrated with 80 engravings from drawings by the author. (Introduction and Notes by R.A.J. van Lier)
2566: Steenbeek, Gerdien - Vrouwen op de drempel. Gender en moraliteit in een Mexicaanse provinciestad. (proefschrift Universiteit Utrecht)
3083: Steenbergen, Dr G. Jo (ingeleid, uitgegeven en toegelicht door) - De Bekeeringe Pauli.
23617: Steenkamp, Niek - Doe wel en zie niet om. Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
5042: Steensma, D.J. - Het plaveiselcarcinoom van de tong. (proefschrift Rijksuniversirteit Groningen)
18719: Steenwijk, Dick - Met de muziek voorop. een tocht door honderd jaar gescchiedenis van Driebergen-Rijsenburg onder muzikale begeleiding van Aurora.
7400: Steinacker, Harold - Austro-Hungarica. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur Geschichte Ungarns und der österreichisch-ungarischen Monarchie.
17232: Steinbuch, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel I. De Motor. (8e herziene druk.) Dl. II.Het Chassis zonder de motor. De Carrosserie. (6e geheel herziene dr.) ; Dl. III. De elektrische uitrusting. (4e dr.)
15084: Steinecke, Hartmut - Hermann Broch und der polyhistorische Roman. Studienzur Theorie und Technik eines Romantyps der Moderne.
14687: Steiner, Stan; (ed.) - Spirit Woman. The Diaries and Paintings of Bonita Wa Wa Calachaw Nunez.
19017: Steinmetz, Willem - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824. (bewerkt door F. Steinmetz)
16642: Stek, Max - Depression in late life. Natural history, treatment and prognosis. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
26930: Stellingwerf, dr. J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
20504: Stemper, A.S. - Arnhem zo was het.
2831: Stengers, Jean - Aux origines de la question royale. Léopold III et le gouvernement. Les deux politiques belges de 1940.
16174: Stenhuis, R. - Opstellen over vakbeweging. (Jeugdbibliotheek, deel 2)
20892: Stephenson, Sue - Basketry of the Appalachian Mountains.
28140: Steur, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
20802: Stevens, Jacques; de Paepe, Eddy - Jacques Stevens Persfotograaf.
25396: Stevens, Th. - Van der Capellen's koloniale ambitie op Java. Economisch beleid in een stagnerende conjunctuur 1816-1826. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
19851: Stevenson, Tom - Champagner & Sekt. (duitstalig)
14627: Stevenson, Sara - The Personal Art of David Octavius Hill.
9108: Stevenson, Louis Robert - De zelfmoordclub en andere verhalen.
21379: Steverlynck, Carine - Kleine martelaars. Een historisch document over misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie.
11979: Stewart, Brian; Cutten, Mervyn - The Shayer Family of Painters.
20062: Stewart, Donald H. - The Opposition Press of the Federalist Period.
6466: Sticca, Sandro - The Latin Passion Play : Its Origins and Development.
19325: Stierp-Impink, A.C.; van der Veer, C.R.; de Reus-Vredenburg, A.A. - Het Gulden Vlies. Van herberg tot stadscafe.
22004: Stinner, Johannes; Tekath, Karl-Heinz; (red.) - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis van het hertogdom Gelre. / De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom. Catalogus. (2 dln.)
4268: Stockar, Jürgen - Kultur und Kleidung der Barockzeit.
15994: Stoianovich, Traian - French Historical Method. The Annales Paradigm. (witrh a foreword by Fernand Braudel)
12151: Stokvis, Willemijn; Wingen, Ed; Duppen, Leo; (red.) - De taal van Cobra. Museumcollectie Van Stuijvenberg.
22219: Stolk, C.J.; (eindred.) - 1863-1988. Neerbosch en ...de 20.000 kinderen van Johannes van 't Lindenhout.
6180: Stols, A.A.M. - P. C. Boutens als uitgever.
8160: Stolwijk, Chris; Veenenbos, Han - The account book of Theo van Gogh and Jo van Gogh-Bonger.
19772: Stolz, E.; van der Stek, J.; Vuzevski, V.D. - Tatoeage. (2e dr.)
24145: Stone, Lawrence - Family and fortune. Studies in Aristocratic Finance in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
26592: Stone, Lawrence - The causes of the English Revolution 1529-1642.
12001: Stopes, Marie - Joy and Verity. Other poems and a poetic drama. (With a Prefatory Note by Walter de la Mare)
24031: Storm, Reinder - E. du Perron als uitgever. ( = Maatstaf, 41e jrg, no. 7 /juli 1993/, pp. 18-31)
23509: Stoye, John - Marsigli's Europe, 1680-1730. The Life and Times of Luigi Ferdinando Marsigli, Soldier and Virtuoso.
5432: Straaten, Peter van - Het dagelijks leven.
5433: Straaten, Peter van - Het dagelijks leven.
3835: Straaten, Peter van - Het dagelijks leven.
3839: Straaten, Peter van - Het dagelijks leven.
10576: Strachey, James; Sargant-Florence, Alix - Bloomsbury / Freud. The letters of James and Alix Strachey 1924-1925. Edited by Perry Meisel and Walter Kendrick.
15719: Strang, Paul D.; Giffin, James M. - The Complete Great Pyrenees. (first edition; third printing)
9854: Strange, Heather - Rural Malay Women in Tradition and Transition.
1857: Strathern, Marilyn - Women in Between. Female Roles in a Male World: Mount Hagen, New Guinea.
4320: Strecker, Ivo - The Social Practice of Symbolization. An Anthropological Analysis.
4253: Streefkerk, Hein - On the production of knowledge. Fieldwork in South Gujarat, 1971-1991. (Comparative Asian Studies 11)
12809: Stremooukhoff, D. - La poésie et l'idéologie de Tiouttchev.
15868: Stribling, Mary Lou - Crafts from North American Indian Arts. Techniques, Designs, and Contemporary Applications.
9240: Stricker, B.H. - De Grote Zeeslag. (Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux", vol. X)
14398: Strijards, Prof. mr. dr. G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland. (3e ongewijzigde dr.)
21394: Strindberg, August; Eklund, Torste; Meidal, Bjorn; (utgivna av) - Brev. Vol. I (1858-1876); vol. VI - vol. XX (1888-1912). (16 vol. of 22 vol.)
20652: Stroman, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
15495: Strong, Roy - Henry Prince of Wales and England's Lost Renaissance.
9525: Strong, George V. - Seedtime for Fascism. the disintegration of austrian political culture, 1867-1918.
22048: Stronk, Jan P. - The Ten Thousand in Thrace. An Archaeological Historical Commentary on Xenophon's Anabasis, Books VI.iii-vi VII. (Amsterdam Classical Monographs, Vol 2)
8699: Stross, Randall E. - The Stubborn Earth. American Agriculturalists on Chinese Soil, 1898-1937.
7077: Struck, Wolf-Heino - Johannisberg im Rheingau. Eine Kloster-, Dorf-, Schloß- und Weinchronik.
16043: Strugnell, Anthony - Diderot's Politics. A Study of the Evolution of Diderot's Political Thought after the Encyclopédie. (International Archives of the History of Ideas, vol. 62)
24222: Struick, dr. J.E.A.L. - Gelre en Habsburg 1492-1528. (Werken uitgegeven door de Vereiging Gelre, no. 30)
11453: Struick, dr. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
15663: Struick, dr. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen. (4e dr.)
16495: Struick, dr. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen. (1e dr.)
24068: Strutz, Edmund - Die Ahnentafeln der Elberfelder Burgermeister und Stadtrichteer 1708-1808. (2. Auflage)
259: Struyck, Nicolas; Vollgraf, J.A. (trad.) - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des chanches à la statistique générale, à la statisque des déces et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
11209: Struyker Boudier, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland en Belgie 1880-1980. Deel VI. De filosofie van Leuven.
12300: Struyker Boudier, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland, Belgie en Luxemburg 1880-1980. Deel VIII. Katholieken en hun filosofie.
21972: Stuifmeel-Goverde, Ine; van Ostaden-de Jong, Annelies; Loonen, Ben; (red.) - Goirle in 200 portretten 1808-2003.
8129: Stuip, R.E.V.; Vellekoop, C. - Gewone mensen in de Middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholtz ter gelegenheid van zijn afscheid.
18977: Stuip, R.E.V.; Vellekoop, C.; (red.) - Licht en donker in de Middeleeuwen.
1477: Stuiveling, Garmt - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. (2e dr.)
15763: Stuiveling, Garmt - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
6607: Stumpf, Berthold - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 7e Folge. (1956)
14035: Sturkenboom, Dorothee - De elektrieke kus. Over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw. Het verhaal van het Natuurkundig Genootschap der Dames in Middelburg.
1870: Sturzenhofecker, Gabriele - Times Enmeshed. Gender, Space, and History among the Duna of Papua New Guinea.
13724: Stutzer, Dietmar - Die Güter der Herren von Eichendorff in Oberschlesien und Mähren.
6754: Stuyver, dr. Clara - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's De Vrouw van de Zee Hedda Gabler Bouwmeester Solness Kleine Eyolf John Gabriel Borkman Als Wij Dooden Ontwaken.
23773: Stynen, Ludo - De taal was gans het volk. Biografie Anton Bergmann.
14993: Su-fei Yen, Sophia - Taiwan in China's Foreign Relations 1836-1874.
23869: Suasso de Lima de Prado, F.J.H.M. - Dichter, dame, diplomaat. Het laatste jaar van Alexander Poesjkin. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
4549: Suchtelen, Nico van - Droomspel des levens.
12395: Sudhalter, Richard M.; Evans, Philip R. - Bix. Man & Legend. The Life of Bix Beiderbecke, complete with Chronology and Discography.
21132: Suer, Henk; Meurs, Josine - Geheel in de geest van Wagner. De wagnervereeniging in Nederland 1883-1959.
20756: Sullivan, Dennis - The Punishment of Crime in Colonial New York. The Dutch Experience in Albany During the Seventeenth Century.
6837: Sulloway, Alison G. - Gerard Manley Hopkins and the Victorian Temper.
6523: Sultana, Donald - Samuel Taylor Coleridge in Malta and Italy.
5641: Summers, Montague - The History of Witchcraft and Demonology. (reprint)
13749: Sunder, Dr. franz - Das Finanzwesen der Stadt Osnabrück von 1648 - 1900.
23427: Suny, Ronald Grigor; Gocek, Fatma Muge; Naimark, Norman M.; (eds.) - A Question of Genocide. Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire.
20536: Suthers, Ian M.; Rissik, David; (eds.) - Plankton. A Guide to their ecology and monitoring for water quality.
21656: Sutter, Berthold - Johannes Kepler und Graz. Im Spannungsfeld zwischen geistigem Fortschritt und Politik. Ein Beitrag zur Geschichte Innerosterreichs.
26961: Sutton, Peter C. - Masters of 17th-Century Dutch Landscape Painting.
21203: Suttorp, dr. L.C. - Jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924. Zijn leven en werk.
5502: Suwondo, Kutut - The Emergence of Civil Society in Rural Java. Socio-political Change Under The New Order in a Central Javanese Village. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
23758: Swanberg, W.A. - Citizen Hearst
19248: Swartzlander, Susan; Mumford, Marilyn R.; eds. - That great Sanity. Essays on May Sarton.
17432: Swift, Jonathan - Gulliver a Lilliput. ( illustrations de Pierre Noury)
19097: Swyngedouw, Marc; Martiniello, Marco; (red.) - Belgische toestanden. De lotgevallen van een kleine bi-culturele democratie.
16366: Sydenham, M.J. - The First French Republic 1792-1804.
12900: Sydow, Dr. Helmut; Brandes-Druba, Dr. Bernd; Dudek, Dr. Hannelore - Ernst Barlach - der Dramatiker. Eine Wanderausstellung. Katalog.
29164: Symonds, Craig L. - A Battlefield Atlas of the American Revolution. ( 9th printing)
20931: Szarota, Elida Maria - Lohensteins Arminius als Zeitroman. Sichtweisen des Spatbarock.
16157: Szechi, D. - Jacobitism and Tory Politics 1710-14.
20833: Szonyi, Michael - Cold War Island. Quemoy on the Front Line.
10835: Tabari, Abou-Djafar Mohammed ben-Djarir ben-Yazid - Les Omayyades. Extrait de la Chronique de Tabari traduite par Hermann Zotenberg.
20081: Tabbaa, Yasser - The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival.
18517: Tabib Shirazi, Jalal - Gul u Nawruz. (edited and with an introduction by Ali Muhaddis) (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, vol. XXXVII)
11910: Tacitus, P. Cornelius - Jaarboeken I-VI. (uit het Latijn door Prof. Dr. C.M. Francken en Dr. J.M. Fraenkel) (2e dr.)
23814: Tadele, Getnet - Bleak prospects. Young men, sexuality and HIV / AIDS in an Ethiopian town.
7809: Taeger, Hans-Hinrich - Internationales Horoskope Lexikon. 6000 Horoskope des Taeger-Archivs. For Bilingual Use (German/English). 3 Bnde.
12681: Tagore, Rabindranath - Fruit-Gathering.
12683: Tagore, Rabindranath - Gitanjali. (Song Offerings).
12684: Tagore, Rabindranath - Sacrifice and other plays.
12686: Tagore, Rabindranath - The Home and the World.
20204: Tagore, Rabindranath - Mijn ziel antwoordt in muziek. Verhalen.
26698: Tailor, Heather - Easy Onglaze Techniques for China Painters and Potters.
12816: Takkenberg, A. - The Status of Palestinian Refugees in International Law. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
21554: Talstra, Harmen - Large-scale turbulence structures in shallow separating flows. (Grootschalige turbulente structuren in ondiepe loslatende stromingen) (dissertation Technische Universiteit Delft)
11162: Tamse, Coenraad Arnold - Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten. (proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen)
6199: Tamse, dr. C. A.; (red.) - De Monarchie in Nederland.
2183: Tamsma, Dr. R. - De moshav ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israels cooperatieve kleineboerendorpen zonder loonarbeid.
27017: Tan, Tjoan Ik - Op zoek naar Tan Bing.
20726: Tanner, J.M. - A history of the study of human growth.
17468: Taraborrelli, J. Randy - Once Upon a Time. Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier.
19165: Taraman, Soheir - Kulturspezifik als Ubersetzungsproblem. Phraseologismen in arabisch-deutscher Ubersetzung.
13802: Tauber, Erich; (zusammengestellt von) - Bilder aus dem alten Moisburg. Menschen, Haüser, Strassen.
9655: Tawney, R.H. - The American Labour Movement and other Essays. (edited by J.M. Winter)
4398: Taylor Jr., Lloyd C. - The Medical Profession and Social Reform, 1885-1945.
11494: Taylor, Basil - Stubbs.
11643: Taylor, Christiana J. - Futurism. Politics, Painting and Performance. (University Studies in the Fine Arts : The Avant-Gard, No. 8)
13208: Taylor, Barbara - Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination.
17635: Taylor, John Russell - Michael Parkes. Stone Lithographs - Bronze Sculptures 1982-1996.
3190: Taylor, Christopher C. - Milk, Honey and Money. Changing Concepts in Rwandan Healing.
19082: Taylor, Jolanda Vanderwal - A Family Occupation. Children of the War and the Memory of World War II in Dutch Literature of the 1980s.
22107: Tazelaar, J.P. - Gedenkboek van "Jachin". Feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der gereformeerde zondagsschool-vereeniging "Jachin".
15648: te Vaarwijk, B.H.M. - De Hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 1188-1900.
12427: te Riele, H. - Over de Nieuwstraat gesproken.... (Met twee verhalen door Herman Korteling.) (uitgegeven ter gelegenheid van : 25 jaar het Nedersaksisch Antiquariaat H.J. Tijenk en Zn.)
28045: te Lindert, Jolanda (redactie) - Verrukkelijk & snel. Italiaans koken.
4668: Tedlock, Barbara - Dreaming. Anthropological and Psychological Interpretations.
12772: Teitler, G. - De wording van het professionele officierscorps. Een sociologisch-historische analyse. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
5843: Teljeur, D. - Het Symbolische Systeem van de Giman van Zuid-Halmahera. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
3696: Tellegen, E. - De sociologie in het werk van Max Weber. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
4299: Tels-de Jong, L.L. - Sur quelques divinités romaines de la naissance et de la prophétie. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20071: Temminck, Jaap; Poldermans, Maarten; van Schaik, Wil - Frans Loenenhofje 1607-2007.
16460: Temperley, Howard - White Dreams, Black Africa. The Antislavery Expedition to the Niger.
6527: ten Cate-Silfwerband, R.B. - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
5225: ten Lohuis, Eli - Towards a Winning of the West. Novels by East European Jewish Immigrants to America and Their American Offspring. (dissertation Universiteit Leiden)
26483: ten Bokum, Jan - Jan Brandts Buys 1868-1933 componist. Een Nederlander in Oostenrijk.
24293: ten Brink, Dr. Jan - Romans en Novellen. (/dl. 4/ XI. Het verloren kind.; XII. De familie Muller Belmonte. XIII. Eene schitterende "carriere".)
24292: ten Brink, Dr. Jan - Romans en Novellen. (/dl. 3/, VIII. Jeannertte en Juanito; IX. Drie Reisschetsen; X Varia, w.o. Over het Realisme der Fransche novellisten.)
24291: ten Brink, Dr. Jan - Romans en Novellen. (/Dl. 2/ IV- VI. De Schoonzoon van Mevrouw De Roggeveen. VII. Nederlandsche Dames en Heeren)
5291: ten Doesschate, dr. G. - Rolduc als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
14292: ten Berge, Domien - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
24379: ten Boom, Hendrik - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585. (Hollandse Historische Reeks VII)
3393: ten Doornkaat Koolman, J. - Dirk Philips 1504-1568.
21489: Tenfelde, Klaus - Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert.
7589: tengnagel, Mattheus Gansneb; Oversteegen, dr. J.J.; (ingeleid en van aantekeningen voorzien door) - Alle werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. (Ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. J.J. Oversteegen)
12375: Tennent, Sir James Emerson - Ceylon. An Account of the Island Physical, Historical and Topographical with Notices on its Natural History, Antiquities and Productions. Illustrated by Maps, Plans and Drawings. (2 vol.) (reprint)
29160: Tenney, William Jewett - The Military and Naval History of the Rebellion in the United States. With Biographical Sketches of Deceased Officers.
17361: Tennyson, Alfred - The Works of Alfred Tennyson Poet Laureate.
24112: ter Kuile, mr. G.J. - De opkomst van Almelo en omgeving. (tweede geheel herziene en sterk vermeerderde druk)
4817: ter Horst, J.G.; Smilda, E.M.; (red.) - Rondom de oude Sint Helenakerk.
11754: ter Haar Romeny; Smit-Muller, Roel H. - Edlef Romeny. Leven en werk.
19817: ter Molen, R. - De regentenvertrekken van Teylers Hofje te Haarlem. (= Antiek, jrg. 15, no. 6 /januari 1981/, pp. 313-345)
14469: ter Molen, J.R.; Ruempol, A.P.E.; van Dongen, A.G.A. - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de eeuwse boedeloinventaris.
5948: ter Veen, Koert - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan
6471: Terlingen, J; e.a. - Miscellanea Dantesca. Edita dalla Società Dantesca nei Paessi Bassi nella ricorrenza dal settimo centenario della nascita del Sommo Poeta.
845: Terlouw, Th. J.A. - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieen in een kikkerland.
23769: Termorshuizen, Gerard; (red.) - Rondom Daum.
10985: Ternois, René - Zola et ses amis italiens. Documents inédits. (= Publications de l'Université de Dijon, t. XXXVIII)
9201: Terpstra, dr. H. - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent.
26546: Terpstra, dr. H. - De Nederlanders in Voor-Indie. (Patria reeks , dl. XXXIX)
21218: Terraine, John - To win a war. 1918 The year of victory.
11856: Terwen-De Loos, Drs. J. - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost. 17de - 20ste eeuw. (Verschenen bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam 19 oktober - 10 december 1972)
7286: Tessmer, Fritz Hartmut - Bremische Handelsbeziehungen mit Australien von den Anfängen bis zum Beginn des 1. Weltkrieges.
7978: Teunis, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van ± 1150 - ± 1250. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
11101: teunissen, Jan Joost; Teunissen, Mark; (eds.) - Financial Stability and Growth in Emerging Economies. The Role of the Financial Sector.
23786: Teuteberg, Gabriele; Uelsberg, Gabriele - Theophile-Alexandre Steinlen. Zeichner fur das Pariser Volk. Illustrationen und Karikaturen im Milieu der Jahrhundertwende.
7271: Thöl, dr. Heinrich; (herausgegeben von) - Protocolle der Leipziger Wechsel-Conferenz.
8625: Thönnessen, Werner - The Emancipation of Women. The Rise and Decline of the Women's Movement in German Social Democracy 1863-1933.
26800: The Academy of Traditional Chinese Medicine - An Outline of Chinese Acupuncture.
14616: Theissen, dr. S. - Germanismen in het Nederlands.
18038: Theissen, dr. E.W. - Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Speciale catalogi. Nieuwe Serie. No. 2.
18813: Thibault, G.; Jenkins, Jean; Bran-Ricci, Josiane - Eighteenth Century Musical Instruments : France and Britain. / Les instruments de musique au XVIIIe siecle : France et Grande-Bretagne.
7382: Thielen, Peter Gerrit - Karl August von Hardenberg. Eine Biographie.
7294: Thieme, Hartwig - Nationaler Liberalismus in der Krise. Die nationalliberale Fraktion des Preussischen Abgeordenetenhauses 1914-1918.
10957: Thierry, G.J. - De religieuze beteekenis van het Aegyptische koningschap. De titulatuur. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
8685: Thierry d'Argenlieu, le General - La Bataille de l'Avre. "Phase de Mouvement". (Préface du Colonel Daille) (Avec13 cartes ou croquis hors texte)
11567: Thijs, Henri - Dit eeuwig sterven. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 20)
11565: Thijs, Henri - Een golfslag lang. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 15)
11566: Thijs, Henri - Een boek van sneeuw. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 9)
11570: Thijs, Henri - Landschappen. 40 (ver-)gezichten. (Muzesprokkels nr. 34)
11571: Thijs, Henri - De vloek van het zwijgen. Vertaalde gedichten. (Muzesprokkels nr. 30)
11577: Thijs, Henri - In de plooien van de taal. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 13)
11579: Thijs, Henri - Woordbreuk. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 26)
11582: Thijs, Henri - De honger nabij. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 10)
24162: Thijsse, W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
21958: Thijssen-Schoute, C. Louise - Nicolaas Jarichides Wieringa, een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a.; bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
20948: Thijssen, Theo - Verzameld werk deel III. Egeltje. Het taaie ongerief. een bonte bundel
7025: Thijssen, H. - Kroniek van honderd jaar St.-Lambertuskerk te Reuver 1880-1980.
5233: Thimig, Hugo - Hugo Thimig erzählt von seinem Leben und dem Theater seiner Zeit. Briefe und Tagebuchnotizen ausgewählt und eingeleitet von Franz Hadamowsky.
12102: Thoben, Peter; (samengesteld door) - Een keuze uit het oeuvre van Peer van den Molengraft. Van professie portretschilder.
16417: Thomaes, Kathleen - Turkse vrouwen aan het woord. Een onderzoek naar ziekteverklaringen en hulpzoekgedrag met betrekking tot geestelijke gezondheidsproblemen bij Turkse vrouwen in Maastricht.
9771: Thomas, Lowell - De eerste vlucht om de wereld. Bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Henry Ogden, Leigh Wade, John Harding. (Met 45 platen naar originele foto's genomen door de wereldvliegeniers)
23995: Thomas, Hugh - The Suez Affair.
9319: Thomas, Bob - Joan Crawford. A biography.
29184: Thomese, P.F. - Vaderliefde.
13799: Thomkins, Andre - Permanentszene. Zeichnungen, Aquarelle, Bilder, Collagen, Objecte und Texte von 1946-1977. / Drawings, watercolours, paintings, Collages, Objects and Texts from 1946-1977.
16823: Thompson, Peter - The Battle for Singapore. The True Story of Britain's Greatest Military Disaster.
12586: Thompson, E.A. - Who was Saint Patrick ? (reprint) (with a new preface by Colman Etchingham)
13061: Thompson, E.P. - 'Alien Homage'. Edward Thompson and Rabrindranath Tagore.
20876: Thomson, Malcolm; Churchill, Winston - The Life and Times of King George VI 1895-1952.
11963: Thurlings, Jan - Verzet of berusting? Een kleine sociologie van de roomse mop. (Annalen van het Thijmgenootschap)
9102: Thurlow, Clifford - Stories from Beyond the Clouds. An Anthology of Tibetan Folk Tales. (2nd reprint)
15970: Thurston, Anne - Sources for Colonial Studies in the Public Record Office. Vol. I. Records of the Colonial Office, Dominions Office, Commonwealth Relations Office and Commonwealth Office.
24285: Thys, Augustin - Historique des rues et places publiques de la Ville d'Anvers.
24006: Tibi, Bassam - Nationalismus in der Dritten Welt am arabischen Beispiel.
24010: Tibi, Bassam; ((herausgegeben von) - Die arabische Linke.
24231: Tickner, Lisa - Modern Life & Modern Subjects. British Art in the Early Twentieth Century.
11111: Tieken, Herman; (vertaald en ingeleid door) - Sangam. Over helden en minnaars. Klassieke Tamilpoëzie uit Zuid-India. (De Oosterse Bibliotheek, deel 14)
16354: Tiesing, Harm; (tekst); Kuipers, Gerrit; (samengesteld door) - Oud-Drents Boerenleven in Beeld.
18989: Tigchelaar, Bert - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
8996: Tijms, Wigbolt - Le Saint-Nectaire. L'histoire d'un fromage d'appelation d'origine dans son cadre géoraphique et économique. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Groningen)
20651: Tijms, dr. W. - Prijzen van granen en peulvruchten te Arnhem [1543-1914], Breda [1535-1976], Deventer [1714-1804], 's-Hertogenbosch [1725-1817], Kampen [1645-1847], ( = Historia Agriculturae dl. XI, Band 1)
10962: Tillemans, Henk - Honderd jaar goed boeren. Historie van het agrarisch leven in het Weerter land.
14194: Tilly, Charles - The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggle.
25460: Timmeermans, P..; e.a. (red.) - Brabantse biografieën 5. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noord-Brabanders.
7514: Timmermans, Patrick - Historisch Album Zuid-Holland.
26721: Timmermans, Felix; Thiry, Antoon - Begijnhofsproken.
12258: Timmers, Corriejanne - Faxen faxte gefaxt.De juiste spelling van ruim 1500 oorspronkelijk vreemde werkwoorden.
22182: Timms, Colin - Polymath of the Baroque. Agostino Steffani and his Music.
5195: Tindemans, dr. Carlos - Mens, gemeenschap en maatschappij in de Toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijk drama.
7035: Tinkler-Villani, T. - Visions of Dante in English Poetry. (doctoral thesis Rijksuniversiteit Leiden)
15669: Tinseau, Leon - Ma cousine pot-au-feu. (avec 46 compositions de Paul Destez)
20952: Tisset, Pierre - Proces de condamnation de Jeanne d'Arc. Tome 1. Texte. Tome 2. Traductions et notes. Tome 3. Introduction. ( 3 tomes)
17026: Todd, Pamela - Celebrating the Impressionist Table. (with recipes by Louise Pickford).
21306: Toebosch, Theo - Uitverkoren zondebokken. Een familiegeschiedenis.
27034: Toergenjew, I. S. - Verzamelde werken dl 3. Verhalen. (De Russische Bibliotheek) (3e dr.)
13971: Tomasevic, Nebojsa - The Magic World of Ivan Generalic.
23550: Toner, Jerry - Homer's Turk. How Classics Shaped Ideas of the East.
5244: Toom, dr. Teus (red.) - Het Historische Orgel in Nederland 1858-1865.
27000: Toonder, Marten - Zoals mijn Goede Vader zei. (De tijwisselaar; de kwade inblazingen; de hulpbloemerij); Zeg nu zelf (het slaagsysteem; het lemland; de killers); 'k Wist niet dat ik het in mij had (De achtgever; de pikkin-ring; bombom de geweldige); Altijd dezelfde (Het overdoen; de argwaners; het verdwijnpunt). (convoluut van 4 deeltjes Olie B. Bommel)
27001: Toonder, Marten - Hier ligt een mooie taak (De gekikkerde vorst; de unistand); De andere wereld; De Grote Onthaler; Hm (De atlantier; het huilen van hurgje; de hopsa's ) (convoluut van 4 deeltjes Olie B. Bommel)
7370: Toonder, Marten - Wat enigjes. De giegelgak, de gezichtenhandel, de kwinkslagen.
7354: Toonder, Marten - Een enkel opbeurend woord. De grijze kunsten, de geweldige wiswassen.
7365: Toonder, Marten - Een heer moet alles alleen doen. De feunix, de toornviolen, de trullenhoedster.
94: Toonder, Marten - Bommeldagkalender 1994
7534: Toonder, Marten - Grofstoffelijke trillingen. De zwarte zwadderneel, de vuursalamander, de viridiaandinges.
26999: Toonder, Marten - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd (Het booroog; de labberdaan, de pasmunt); En daar houd ik mij aan (De nozellarven; de wilde wagen; de heldendaden) ; Met mijn teer gestel (de spliterwt, de dankputters, de moobbewbeweging); Verzin toch eens een list ! (De muzenis; de kwanten, de wezelkennis) (convoluut van 4 delen Olie B. Bommel)
26998: Toonder, Marten - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd (Het booroog; de labberdaan, de pasmunt); Als je begrijpt wat ik bedoel (Het boze oog; de grauwe razer; het kukel); Met mijn teer gestel (de spliterwt, de dankputters, de moobbewbeweging); Verzin toch eens een list ! (De muzenis; de kwanten, de wezelkennis) (convoluut van 4 delen Olie B. Bommel)
9252: Toorenaar, C.A. - Het geslacht Toorenaar Thorenaar.
15628: Top, Wiebrand - Fijn en frisch. Seksuele voorlichting onder Gereformeerden 1900-1965.
22206: Toro Ceballos, Francisco - Colleccion Diplomatica del Archivo Municipal de Alcala la Real. Carlos I.
22207: Toro Ceballos, Francisco - Colleccion Diplomatica del Archivo Municipal de Alcala la Real. Reyes Catolicos (1474-1518).
6750: Torsslow, Stig - Edvard Bäckström och hans dramatiska diktning. (Akademisk Avhandling vid Stockholms Högskola)
9127: Toussaint, Joseph - Les relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le Concile de Bale (1431-1449).
14905: Toussaint van Boelaere, F.V. - Het Gesprek in Tractoria. (Kaleidoscoop, nr. 25) (2e dr.)
12767: Towle, Margaret A. - The Ethnobotany of pre-columbian Peru.
23939: Tralbaut, Dr. Mark Edo - De Amors & Putti, Serafijnen &cherubijnen van Michiel van der Voort den oude.
12096: Trappeniers, Maureen; (red.) - Antoon Derkinderen 1859-1925. (catalogus tentoonstelling Noordbrabants Museum 10 oktober - 30 november 1980; Amsterdams Historisch Museum 19 december 1980 - 1 februari 1981; Drents Museum 13 februari - 29 maart 1981)
6747: Traversa, Vincenzo Paolo - Luigi Capuana. Critic and Novelist.
10910: Treasure, geoffrey - Who's Who in early Hanoverian Britain.
15990: Treep, dr. A. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Frankrijk.
5217: Treffers-Daller, Jeanine - French-Dutch Language Mixture in Brussels. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
13644: Trekker - Afrikaansche Mieliepitten. 'n Bundeltje Afrikaansche liedjes voor zang met pianobegeleiding verzameld door Trekker.
27010: Treloar, Brigid - Vegetarische Sushi. Nieuw Oosters koken.
11492: Treml, Manfred; Riepertinger, Rainhard; Brockhoff, Evamaria (herausgeg. von) - Salz, Macht, Geschichte. Katalog.
19177: Trenard, Louis; (sous la direction de) - Charbon et Sciences humaines. Actes du colloque organisé par la Faculté des Lettres de l'Université de Lille en Mai 1963.
17847: Treub, mr. M.W.F. - Oorlogsstijd. Herinneringen en indrukken.
6810: Treves, Sir Frederick - The Country of "The Ring & The Book".
7456: Trevor-Roper, Hugh - Catholics, Anglicans and Puritans. Seventeenthth Century Essays.
19163: Trimingham, J. Spencer - Islam in West Africa.
1530: Trimp, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter. (proefschrift Universiteit van de Republiek Indonesie, Djakarta)
1416: Tripps, Manfred - Hans Multscher, Meister der Spaetgotik. Sein Werk, seine Schule, seine Zeit.
2874: Tristan, Frédérick - Reuzen en geuzen van Vlaanderen. Tien eeuwen volksverhalen en volksgebruiken.
17939: Trub, Walter; Balen, Josef; Kamm, Peter - Ein Jahrhundert Zurcher Strassenbahnen
21247: Trubetzkoy, N.S. - Dostoevskij als Kunstler.
15109: Truman, Harry S. - Memoires. Dl. 1. 1945 Het jaar der beslissingen. Dl. 2. 1946-1953 Jaren van beproeving en hoop. (2 dln.)
2407: Truman, Charles (ed.) - Sotheby's Concise Encyclopedia of Silver.
17426: TSchroots, J.L.C.M.; TSchroots-Boer, H.H.C. - Luchtvaart en Luchtpostencyclopedie. Deel 1. (tot en met 1935).
23822: Tshiteku, Julie Ndaya - 'Prendre le bic'. Le Combat Sprituel congolais et les transformations sociales. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
9015: Tsirsch, Otto - Die Naundorff Legende. Darstellung und Kritik. ( + Historische Zeitschrift, Bd. 106, 1911, pp. 535-599)
12976: Tsjechow, Anton P. - Verzamelde werken dl 3. Verhalen 1887 - 1891 (De Russische Bibliotheek)
7129: Tsjechow, Anton P. - Verzamelde werken dl 3. Verhalen 1887 - 1891 (De Russische Bibliotheek) (4e dr.)
17579: Tsu-wee Tan, Thomas - Your Chinese Roots. The Overseas Chinese Story.
28097: Tubby, Linda - Grillen voor binnen en buiten.
20887: Tuffrau, Paul; (renouvellee) - La Legende de Guillaume d'Orange.
26880: Tuinier, S. - De psychiater en de wilde man. Een veldstudie over de relatie psychiatrisch syndroom en criminaliteit. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
13804: Tulp, dr. Nicolaes - Geneesinzichten van dr. Nicolaes Tulp. ( 2 dln.) (facsimile van het oorspronkelijk manuscript, plus de transcriptie van dit handschrift door Dr. C.G.L. Apeldoorn, neerlandicus, en Dr. T. Beijer, internist)
14322: Tuplin, W.A. - Great Western Steam. (2nd impression)
17228: Turbet-Delof, Guy - L'Afrique Barbaresque dans la littérature Française aux XVIe et XVIIe siècles.
17535: Turksma, prof. dr. L. - Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik graaf Verhuell 1764-1815.
15840: Turner, Jonathan H. - The Structure of Sociological Theory. (revised edition)
15795: Turner jr., Henry A.; (ed.) - Nazism and the Third Reich
2159: Turner, V.W. - Schism and Continuity in an African Society. A Study of a Ndembu Village Life.
20058: Twain, Mark; Clemens, Samuel; Cooley, John; (ed.) - Mark Twain's Aquarium. The Samuel Clemens Angelfish Correspondence 1905-1910. (edited by John Cooley)
15657: Tzobanaki, Chrysoula - Marine Trilogy of Khandax. The Port. The Shipyards. The Fortress on the Sea (Koules).
18507: Tzonis, Alexander (voorwoord) - Peter Loerakker. Architect.
13144: Uffelen, Aad van - Verklarend woordenboek bloemschikken.
7480: Uhl, Othmar - Die diplomatisch-politischen Beziehungen zwischen Grossbritannien und der Schweiz in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg (1890-1914). (Dissertation Universität Basel)
17846: Ulenberg, Caspar - Zwaarwigte en billijke redenen om welke de Catholijken in de gemeenschap van het oude en ...ware Christendom ...moeten verblijven.; alsmede om welke ...Evangelischen hunne dwalingen behooren te verlaten, en ...tot het gemelde Christendom terug te keeren.
21491: Ullmann, Manfred - Die Medizin im Islam. (Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung Erganzungsband VI)
24071: Umbreit, Samuel John - Zwanzig Jahre Missionar in Japan. Erlebnisse und Beobacthungen im Missionsdienst.
24187: Unal, Rahime Arzu - Wardrobes of Turkish-Dutch Women. The Multiple Meanings and Aesthetics of Muslim Dress. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
20565: Underwood, V.P. - Verlaine en Angleterre.
17596: Underwood, Barbara M. - Introducing Traditional Bedfordshire Lace in 20 lessons.
8295: Union Géographique International - Comptes rendus du Congrès International de Géographie Amsterdam 1938. Tome deuxième. Travaux de la section IV. Géographie historique et histoire de la géographie.
8296: Union Géographique International - Comptes rendus du Congrès International de Géographie Amsterdam 1938. Tome deuxième. Travaux de la section IIIc. Géographie Coloniale.
9949: Upton, Murray S. - A Rich and Diverse Fauna. The History of the australian National Insect Collection 1926-1991.
16717: Urbankova, Emma; Stejskal, Karel - Pasional Premyslovny Kunhuty. Passionale Abbatissae Cunegundis.
6082: Utitz, Emil; (hrsg.) - Jahrbuch der Charakterologie. II. u. III. Jahrgang / Band II/III
6081: Utitz, Emil; (hrsg.) - Jahrbuch der Charakterologie. IV. Jahrgang / Band IV
4714: Uyl, Marion den - Onzichtbare muren. Over het verinnerlijken van seksuele grenzen. Een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
12353: Uyl, Marion den - Onzichtbare muren. Over het verinnerlijken van seksuele grenzen. Een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
14952: Vaan, Els de; Marell, Jos - Praktische Didactiek voor Natuuronderwijs. (vijfde geheel herziene druk)
8818: Vaandrager, Arie - Het circus van de arbeidsmarkt. [1990-1995]
29167: Vaartjes, Ge - Herman de Man. Een biografie.
9140: Vaassen, Elgin - Bilder auf Glas. Glasgemälde zwischen 1780 und 1870.
9924: Vader, J. - Een Oud-Walcherse boerderij. (4e dr.)
15520: Vaessen, Jan Chr. - Tussen Schrift en Preek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
7270: Vagts, Alfred - Deutsch-Amerikanische Rückwanderung, Probleme - Phänomene - Statistik - Politik - Soziologie - Biographie.
10586: Vaillat, Léandre; Ratouis de Limay, Paul - J.-B. Perronneau (1715-1783). Sa vie et son oeuvre. (2ème éd. revue et augmentée)
26935: Vajda, Stephan - Felix Austria. Eine Geschichte Osterreichs.
10028: Valéry, Paul; Fargue, Léon-Paul; Larbaud, Valery; (publié par les soins de) - Commerce. Cahier XXV.
10029: Valéry, Paul; Fargue, Léon-Paul; Larbaud, Valery; (publié par les soins de) - Commerce. Cahier XII.
6757: Valency, Maurice - The End of the World. An Introduction to Contemporary Drama.
3777: Valentijn, Francois - Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, etc. (5 dln. in 8 bnd.) (reprint)
13706: Valk, drs. Daniel; (eindredactie) - Huizinga's Complete lijst van Namen. Vraagbak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
21752: van Koppen, Chris A.J. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
21327: van Riel, E.J.M. - Neveninkomsten van een dakpannenfabriek. De Aardewerk- en Platteelfabriek 'Rijnland' te Alphen aan den Rijn." (= Antiek. Tijdschrift voor oude kunst en kunstnijverheid, 30ste jrg., no. 7 /febuari 1996/, pp. 304-314)
14426: van Valkenburg, Jhr. Mr. C.C. - Het regentengeslacht (Le Leu) de Wilhem. (= Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dl. XXV, 1981, pp. 132-179)
14605: van Splunter, ir. Job - Esoterie & Architectuur. Speurtocht naar het ontstaan van vormen.
16419: van der Voort-Ruygrok, M.A.M.; Slats, G.; van Kampen, Peter - De parochie van Sint-Jeroen in beeld.
10229: van Hulzen, dr. A. - Utrecht op oude foto's. Deel 2. Van de Weerd naar Tolsteeg
18822: van Lieburg, prof. dr. J.M. - Het Diaconessenhuis Leiden. De jaren 1940-1997.
9722: van der Linde, Irene; Schyns, Désirée - Vertrapte bloemen. Een geschiedenis van het tehuis voor vrouwen van de vereniging "Hulp voor Onbehuisden" 1904-1980.
17312: van der Wal, dr. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 1 t/m 6 (aug. 1945 - januari 1947). (RGP Kleine Serie, nos. 36, 37, 38, 39, 41 en 44) (6 dln.)
9811: van der Kwaak, H. - Het proces van Jezus. Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
4525: van der Voorde, F.P. - Henry Fielding critic and satirist. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
26742: van Leeuwen, Paul - Amsterdamse Uithangborden en Gevelstenen. Met 182 afbeeldingen. (toegevoegd : twee hoofdstukken van de hand van Mr. N. de Roever over straatnamen en uithangborden).
21266: van Loopik, Marcus - Het Messiaanse perspectief van de synagogale liturgische cyclus. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
28109: van Gilse, Jan; van Dijk, dr. Hans - Memoires Jan van Gilse (1917-1922). Bezorgd door dr. Hans van Dijk.
970: van Cittert-Eymers, J.G.; (samengesteld door) - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
28052: van der Meulen-Nulle, L.W. - Handleiding tot het vervaardigen van Duchessekant.
1407: van der Noot, Jan; Zaalberg, C.A.; (edited by) - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades'.
6067: van de Bunt, Aleid W. - Wageningen / Rhenen
20411: Van Boven, Margriet; Trappeniers, Maureen; (samengesteld door) - Henriette Pessers. Werk uit de jaren dertig. (tentoonstellingscatalogus)
4154: van den Broek, M.A. - Der Spiegel des Sünders. Ein katechetischer Traktat des fünfzehnten Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch. (Diss. Vrije Universiteit van Amsterdam)
13822: van Zeggelen, Marie - Bij het hart van Indie.
17313: van der Wal, dr. S.L.; Drooglever, dr. P.J.; Schouten, drs. M.J.B. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 8 t/m 13 (maart 1947 - juni 1948). (RGP Kleine Serie, nos. 48, 50, 52, 54, 58 en 61 ) (6 dln.)
17914: van der Graaf, Andries - Goudriaan gisteren. De geschiedenis van de hoge- en vrije heerlijkheid Goudriaan gelegen in de Alblasserwaard van de prehistorie tot omstreeks negentienhonderd.
3481: van Oirschot, Anton; van Gennip, dr. Pieter Anton - Optocht in Brabant. Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonder.
7889: van Regteren Altena, I.Q.; van Thiel, P.J.J. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
11179: van der Werf, dr. D.C.J. - Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstyaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964.
24157: van den Vondel, Joost; van Duinkerken, Anton - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. (Van inleiding en verklarende noten voorzien door Anton van Duinkerken).
13613: van Ginkel, Rob; Verrips, Jojada; (eds.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 2 (1989), no. 1
13614: van Ginkel, Rob; Verrips, Jojada; (eds.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 2 (1989), no. 2
13615: van Ginkel, Rob; Verrips, Jojada; (eds.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 4 (1991), no. 1
23555: van der Vliet, P. - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
18030: van Keulen, Mensje - Eerst de muziek.
18009: van Faassen, S.A.J.; e.a.; (red.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 1 (1992).
3470: van de Walle, C. - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XLVIII)
1571: van Greevenbroek, J.T.R. - E.J. Potgieter. L'homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la littérature française. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
15199: van Eeghen, dr. Isabella H. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832). Gronings dokter, Amsterdams 'kassier'.
20935: van Eyck, P.N.; van der Leeuw, Aart - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
16483: van de Velde, L. - Herrschaft und Knechtschaft bei Hölderlin.
4577: van Rossen, Cefas; van der Voort, Hein; eds.) - Die Creol Taal. 250 Years of Negerhollands texts.
26498: van Meekeren, Job - Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen. (fotomechanische reprint) (ingeleid door dr. D. de Moulin) (Librije der Geneeskonst, dl. 2)
26785: van Kessel, P.J. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. (proefschrift Katholieke Uiversiteit Nijmegen)
10203: van Rooijen, Maurits - Op gevels geschreven.
2406: van Zantwijk, R.A.M. - Lastdragers en Hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Taraskische Gemeenschap. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
18412: van Dijk, drs. R.Th.M.; (red.) - Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LIII)
24307: van Dijk, F. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel/ Raad en burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
17945: van Beers, Jan - Gedichten. Eerste deel 1843-1857.
21912: van het Reve, Karel - Lenin heeft echt bestaan.
10514: van Zwieten, J.W. - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam.
9712: van den Breemer, J.P.M. - Onze aarde houdt niet van rijst. Een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
26927: van Bergen, Leo - Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000.
27011: van Dijk, C. - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever/typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en / of typografisch verzorgde boeken.
17391: van Praag, prof. H. - Nieuwe fases in de evolutie, de macht over het lichaam, over de emoties en over de seksualiteit, kosmische evolutie. (Parapsychologische bibliotheek, no. 9 (2e dr.))
5041: van Baalen, Carel - Capacity of cytotoxic T lymphocytes to control the reproduction of human immunodeficiency virus. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
17967: van Heiningen, H. - Batenburg. Eeuwenlang twistappel.
18011: van Faassen, S.A.J.; e.a.; (red.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 3 (1994).
18013: van Faassen, S.A.J.; e.a.; (red.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 7 (1998).
18019: van het Reve, Gerard Kornelis - Oude hoer is troef. ( = Tirade, 5e jrg., no. 50 /februari 1961/, pp. 108-113)
17325: van der Gouw, Dr. J.L. - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorende stukken. Deel II : Rekeningen 1420-1429. Teksten en regesten 1229-1430. (RGP, Grote Serie, dl. 171)
17235: van der Sloot, Hans - Schiedam rond de eeuwwisseling.
19978: van Eennoo, R. - Post-revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853).
7903: van der Klooster, drs. Olga - Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn. Van pesthuis tot bankgebouw, kantoorruimten en appartementen.
9716: van Oordt, mr. G.H.L. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie Van Oordt. (Bijgevoegd is in cachet de genealogie van de familie van Oordt in tabeloverzicht)
26512: van Gelder, Geert Jan; de Moor, Ed; (eds.) - Orientations. Vol. 1. The Middle East and Europe. Encounters and Exchanges. Vol. 1.
24232: van IJken, Wijbe - De familie Van Wickevoort. (ddel 1 en 2) ( = Historische Kring Eemnes, 2011, afl, 2 , pp. 97-111 en afl. 3 , pp. 117-134)
20847: van Eijden-Andriessen, Cecile - 'Moralinezuur' en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970.
23394: van den Berg, Evert; Berteloot, Armand - Waar kwam Jacob van Maerlant vandaan ? (= Verslagen en mededelkngen van de Koninkllijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1993, afl. 1, pp. 30-77)
9730: van Middendorp, Henriët - Emotion Regulation in Rheumatoid Arthritis. (dissertation Universiteit van Utrecht)
8183: van der Heijden, Cor G.W.P. - Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater. De watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw. (Tilburgse Historische reeks, no. 7)
796: van Lieburg, M.J.; Snelders, H.A.M. - De bevordering en vervolmaking der proefondervinderlijke wijsbegeerte". De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek (1769-1988).
21470: van der Lee, A.N. - Archeologie. No. 3.
19788: van der Vinne, Vincent Laurensz. - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655. (ingeleid en bewerkft door Bert Sliggers jr.)
9856: van der Most, drs. W.H.J.; Pruntel, dr. H. - Ooit Zuiderzee... (Cultureel Historisch Jaarboek voor Flevoland, dl. 15.
26919: van der Horst, Tonny - Voor altijd vroeger.
17628: van Wijk, J.M.; (red.) - Dwangarbeid. [in Nederlands-Indie en Z.O. Azie gedurende de Tweede Wereldoorlog] (Serie : In 't midden der gevaren.)
29168: van den Hout, Guus; Langendijk, Eugène; (red.) - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
28139: van der Bijl, dr. M. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis,verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
16452: van Ruyven-Zeman, Zsuzsanna - Portretten van hoog tot laag en van klein tot groot. De familoie wierix en Hendrick Goltzius. (= Bulletin van het Rijksmuseum, jrg. 50 /2002/, no. 3, pp. 365-390
24317: van Helmond, Toke - Mary Dorna 1891-1971. (3e herziene dr.)
13612: van Ginkel, Rob; Verrips, Jojada; (eds.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 1(1988), no. 2
16490: van Alphen, Jan; (a.o.) - The Smile of Buddha. 1600 Years of Buddhist Art in Korea.
15032: van Beek, Walter E.A. - The Kapsiki of the Mandara Hills.
17459: van Vlastuin, W. - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758). (proefschrift Theologische Universiteit van Apeldoorn)

Next 1000 books from Antiquariaat Academia[an error occurred while processing this directive]

6/8