Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2693: Graham, Sandra Lauderdale - House and Street. The Domestic World of Servants and Masters in Nineteenth-Century Rio de Janeiro.
20866: Graham, Evelyn - Edward P. A new and intimate life story of H.R.H. the Prince of Wales.
5402: Grammont, Maurice - Le vers français. Ses moyens d'expression, son harmonie. (2ème éd.)
1205: Grandia, dr. Jan - De arbeider wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de gemeenschap.
5362: Granjard, Henri - Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et "Nid de Seigneurs". (Bibliothèque Russe de l'Institut d'Études Slaves, Tome XXXI)
26690: Grant, Elihu - The Peasantry of Palestine. The Life, Manners and Customs of the Village. (illustrated with Original Photographs /reproduced/)
7723: Grapperhaus, Ferdinand H.M. - Grobberehuson circa 1000 - Grapperhausen 2000. History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
19808: Graswinckel,jhr. dr. D.P.M.; (red.) - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen). Deel III. (1941-1950).
16097: Grave, Jaap - Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914.
15374: Graves, Tom - The Elements of Pendulum Dowsing.
19013: 's-Gravesande, G.H. - De geschiedenis van de Nieuwe Gids. Brieven en documenten. + Supplement (2 dln.)
1835: 's-Gravesande, G.H. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten. Voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
6753: Gravier, Maurice - Strindberg et le théatre moderne. I. L'Allemagne. (bibliothèque de la Société des Études Germaniques, t. II)
13625: Green, M.M. - Ibo Village Affairs. Chiefly with reference to the Village of Umaeke Agbaja.
8169: Green, Jonathon - Chasing the Sun. Dictionary Makers and the Dictionaries They Made.
23748: Greenberg, Noah; (ed.) - The Play of Daniel. A thirtheenth-century musical drama. Edited for modern performance. (Based on the transcription from British Museum Egerton 2615 by Rev. Rembert Weakland, O.S.B.)
6448: Gregoire, Claire - Les locatifs en Bantou. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Leiden)
8948: Gregorius, Dr. P. - Sociologie van de niet-Westerse volken. Verwantschap en huwelijk.
29179: Gregory, Philippa - Hannah's gave.
17078: Greilsammer, Myriam - Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, Piëmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
17112: Grein, J.T. - The New World of the Theatre 1923-1924. (with a preface by G.K. Chesterton)
19275: Grendel, Elize - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
7006: Grenfell, Joyce - Darling Ma. Letters to her mother 1932-1944. Edited and Introduced by James Roose-Evans. (2nd impr.)
23960: Grenville, Henry; Ehrenkreutz, Andrew S. - Observations sur l'etat actuel de l'Empire Ottoman. (edited by Andrew S. Ehrenkreutz)
24318: Greschat, Martin; (herausgegeben von) - Zur neueren Pietismusforschung.
7777: Greshoff, J.; Stols, A.A.M. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 1, 1922-1941. Deel 2, 1945-1951. Deel 3, 1952-1956. (Achter het Boek dln.24, 25 en 26) + Register. (4 dln. in totaal)
579: Greshoff, J. - De laatste dingen (1956 - 1958). Gedichten voorafgegaan door een geschreven portret door Pierre H. Dubois.
1816: Greshoff, J.; Stols, A.A.M. - 'Beste Sander, Do it now !' Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 1, 1922-1941. (Achter het Boek 24)
14903: Greshoff, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
6349: Greshoff, J.; Stols, A.A.M. - 'Stols blijft Stols, denk daarom' Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 2, 1945-1951. (Achter het Boek 25)
6168: Grever, Maria; Hilhorst, Marieke; Lakmaker, Henriette; e.a. - Vrouwendomein. Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland. (Tipje van de sluier, dl. 4)
23609: Grey, Ian - Catherine the Great. Autocrat and Empress of all Ruusia.
18598: Grierson, Philip - Bibliographie numismatique.
23293: Griesser-Pecar, Tamara - Zita. Die Wahrheit uber Europas letzte Kaiserin.
19088: Griffiths, Richard T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
23552: Grijp, Louis Peter - De Rotterdamsche Faem-Bazuyn. De lokale dimensies van liedboeken uit de Gouden Eeuw. ( = Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, 18e jrg., no. 1 /maart 1992/, pp. 23-78)
19340: Grijzenhout, Frans; Tuyll van Serooskerken, Carel - Edele eenvoud. Neo-classicisme 1765-1800.
12354: Grimm, Peter; (red.) - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
16634: Grimm, Claus - Frans Hals. Het gehele oeuvre.
14639: Griswold, Mac; Weller, Eleanor - The Golden Age of American gardens. Proud Owners. Private Estates. 1890-1940.
5415: Grivel, Charles; (ed.) - Ecriture de la religion. Ecriture du roman. Mélanges d'histoires de la littérature et de critique offerts à Joseph Tans.
4396: Grob, Gerald N. - Mental Illness and American Society 1875-1940.
2352: Grobman, Alex - Rekindling the Flame. American Jewish Chaplains and the Survivors of European Jewry 1944-1948.
16005: Groenewegen, G. - Verzameling van Vier en tachtig Stuks Hollandsche Schepen geteekend en in koper gebragt. (fotografische herdruk)
15360: Groenewoud, J.G. - Een schipbreuk en overwintering in de Noordpoolzeeen, naar scheepsjournaal verhaald. (met een aanbevelend voorwoord van zijne Exc. Mr. Dr. J. Schokking, oud-minister van Justitie)
2634: Groenman-van Waateringe, W. - Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
11149: Groesbeek, mr. J.W. - Heemskerk, onderweg van verleden naar heden
22026: Gronbech, Wilhelm - Kultur und Religion der Germanen. ( 2 Bde.)
26988: Grondahl, Jens Christian - Portret van een man. (uit het Deens vertaald door Femke Blekkingh-Muller)
2562: Groot, Annet de; Hulshof, Marije - Zij die gaan, zij die blijven. Internationale arbeidsmigratie vanuit Inés Yatzechi, Mexico. (Doctoraalsciptie UVA Amsterdam)
21810: Groot, Harry de - Volaan Vooruit. Binnenvaart van opdrukker tot duwboot.
13108: Grootes, E.K.; Punt, P.C.; Verkruijsse, P.J.; (samengesteld door) - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederode (1618-1969).
1480: Grootes, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh.
26697: Gross, Gay Merrill - Creatief met servetten.
5379: Grossman, Joan Delaney - Valery Bryusov and the Riddle of Decadence.
14837: Grove, George - Beethoven en zijn negen symphonieen.
9162: Gruber, Gernot - Mozart and posterity.
4625: Grunden, Robert M. - American Salons. Encounters with European Modernism, 1885-1917.
17189: Grunder, Karl - Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich. Band IX. Der Bezirk Dietikon. (Mit 404 schwartzweissen und 13 farbigen Abbildungen)
20754: Gruner, Erich - Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert. Soziale Lage, Organisation, Verhaltnis zu Arbeitgeber und Staat
7963: Grzimek, prof. dr. Bernhard - Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk. Deel VI. Reptielen.
31249: Grzimek, prof. dr. Bernhard - Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk. Deel 2 Insekten. (2e dr.)
10916: Guéhanno, Jean; Paulhan, Jean - Correspondance 1926-1968. (Édition établie , annotée et présentée par Jean-Kely Paulhan) ( Cahiers Jean Paulhan 11)
21258: Gude, Wilhelm - Die rechtliche Stellung der Juden in den Schriften deutscher Juristen des 16. und 17. Jahrhunderts.
5730: Gude, Frank - Formula 1.
16880: Guerra, Jorge Castillo; Wijsen, Frans; Steggerda, Moniek - Een gebedshuis voor alle volken. Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen.
16558: Guerrieri, Daniela; (testi/text); Bertuzzi, Giancarlo; Perazzoli, Nicoletta; Marchionni, Renzo; (fotografie/photographs) - Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Viaggio nell'affascinante mondo di 19 Castelli. /[Castles of the Duchy of Parma and Piacenza. Journey through the fascinating world of 19 castles.] (English text included
5889: Guest, Harry - Mastering Japanese. (Macmillan Master Series)
21139: Guggenbuhl, Gottfried - Geschichte der schweizerischen Eidgenossengeschaft. Bd. 1. Von den Anfangen bis zum Jahre 1648. Bd. 2. Vom Jahre 1648 bis zur Gegenwart. (2 Bde.)
17767: Guiley, Rosemary Ellen - Encyclopedia of Mystical & Paranormal Experience. (introduction by Marion Zimmer Bradley)
5601: Guillaume, Gaston - J.L. Guez de Balzac et la prose française. Contribution à l'étude de la langue et du style pendant la première moitié du XVIIe siècle.
11572: Guirlande, Christina - De ruimte tussen de regels. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 23)
10441: Gum, Coburn - The Aristophanic Comedies of Ben Jonson. A comparative study of Jonson and Aristophanes.
16457: Gunaratna, Rohan - Inside al-Qaeda Global Network of Terror.
23596: Gundolf, Friedrich; Helbing, Lothar; Bock, Claus Victor; (eingeleitet und herausgegeben von) - Friedrich Gundolf. Briefwechsel mit Herbert Steiner und Ernst Robert Curtius. (eingeleteitet und herausgegeben von Lothar Helbing und Claus ictor Bock).
9258: Gunning, M.J. - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie.
4639: Guthrie, Tyrone - A Life in the Theatre. (reprint)
2325: Gutkind, Peter C.W.; Richards, A.I. (Foreword) - The Royal Capital of Buganda. A Study of Internal Conflict and External Ambiguity.
18031: Gutsche, Reinhardt; (bearbeitet von) - Die Sammlung. Amsterdam 1933-1935. Bibliographie einer Zeitschrift.
6807: H. Schmitz, S. J. - De Nederlandsche mieren en haar gasten.
4418: Hürlimann, Bettina - Three Centuries of Children's Books in Europe.
8460: Häupel, Beate - Die Gründung des Landes Thüringen. Staasbildung und Reformpolitik 1918-1923.
13121: Höhne, Heinz - Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS.
14139: Höltge, Dieter; Köhler, Günther H. - Strassen- und Stadtbahnen in Deutschland. Band 1 : Hessen. (2. ergänzte Auflage)
7378: Hüffer, Hermann - Die Kabinetsregierung in Preußen und Johann Wilhelm Lombard. Ein Beitrag zur Geschichte des preußischen Staates vornehmlich in den Jahren 1797 bis 1810.
7089: Hänsgen, ernst - Langenroda. Kreis Artern / Unstrut. Aufzeichnungen aus dem verlorenen Kirchenbuch 1599 bis 1708. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 5)
325: Haak, dr. J. - De discussie over de 'Constitution civile du clerge' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
21075: Haak, A.C. - Melpomene en het Nederlands toneel. Opvoeringen van antieke Griekse tragedies door Nederlandse toneelgezelschappen tussen 1885 en 1975. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
31234: Haasse, Hella S. - Een nieuwer testament.
11015: Habarta, Gerhard (herausgeg. von ) - Marino Marini (1901-1980). Plastiken, Bilder, Zeichnungen
9629: Haberland, Wolfgang - Amerikanische Archäologie. Geschichte, theorie, Kulturentwicklung.
5073: Habicht, dr. phil. Robert - Henri Bergson und das deutsche Typenlustspiel.
21934: Haddad de Paz, Charles - Juifs et arabes au pays de Bourguiba.
19179: Haertig, Evelyn - Antique Combs & Purses.
4958: Hafner, Franz - Heinrich von Kleists "Prinz Friedrich von Homburg". (Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgeschichte, Nr. 4)
11598: Hagedorn, Günter - Die Märchendichtung Hugo von Hoffmannsthals. (Dissertation Universität Köln)
4190: Hahn, Robert A. - Sickness and Healing. An Anthropological Perspective.
5230: Haider, Johann - Die Geschichte des Theaterwesens im Benediktinerstift Seitenstetten in Barock und Aufklärung. (Theatergeschichte Österreichs. Band IV : Niederösterreich. Heft 1)
14977: Haig, Sir Wolseley; Burn, Sir Richard; (ed.) - The Cambridge History of India. Volume IV. The Mughul Period.
20749: Haines, Roy Martin - The Church and Politics in Fourteenth-century England. The Career of Adam Orleton c. 1275-1345.
13177: Haitsma, dr. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963.
11569: Hakholt, Ubbo-Derk - In grensgebieden. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 17)
11574: Hakholt, Ubbo-Derk - Een mankepoot merkt. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 32)
11581: Hakholt, Ubbo-Derk - De heuvelen over. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 24)
11583: Hakholt, Ubbo-Derk - Aan de rivier gevestigd. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 6)
7684: Halbertsma, H. - Sneeker hardzeildag. Een belangrijk hoofdstuk uit het Friese volksleven.
6786: Halbertsma, Marlite - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
11544: Haleber, Ron; (red.) - Rushdie Effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland ?
9648: Haley, P. Edward - Revolution and Intervention. The Diplomacy of Taft and Wilson with Mexico, 1910-1917.
6343: Hall, Lee - Willem de Kooning & Elaine Fried. Portret van een huwelijk.
20900: Hall, Morgen - Pottenbakken voor beginners. Een stap-voor-stap-handleiding om eenvoudig maar vakkundig aardewerk te maken.
24195: Hall, Kim F. - Things of Darkness. Economies of Race and Gender in Early Modern England.
9646: Hall, Gwendolyn Midlo - Social Control in Slave Plantation Societies. A Comparison of St. Domingue and Cuba.
9633: Hall, David D. - Worlds of Wonder, Days of Judgment. Popular Religious Belief in Early New England.
25383: Haller, J. - Geology of the East Greenland Caledonians.
16194: Hallgarten, George W.F. - Das Schicksal des Imperialismus im 20. Jahrhundert. Drei Abhandlungen über Kriegsursachen.
14376: Halsband, Robert - Lord Hervey. Eighteenth-Century Courtier.
19884: Halsband, Robert - Lord Hervey. Eighteenth-Century Courtier.
19202: Halsband, Robert - The Life of Lady Mary Wortley Montagu.
9918: Haltenorth, Th.; Diller, H.; Smeenk, C. - Elseviers Gids van de Afrikaanse zoogdieren. Met meer dan 600 afbeeldingen waarvan 360 in kleuren.
9118: Hamann, Richard - Rembrandts Radierungen.
26466: Hamel, Glikl - De memoires van Glikl Hamel (1645-1724). Door haarzelf geschreven.
14968: Hamer, W.S. - The British Army. Civil-military relations 1885-1905.
6836: Hamillton, Iain - Koestler. A Biography.
24191: Hamilton, Alastair; Voolstra, Sjouke; Visser, Piet - From Martyr to Muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites.
11351: Hamilton, Lord Ernest - Forty Years on.
23281: Hamilton, Angus - Somaliland. (with 25 illustrations and a map)
9119: Hamilton, J. McLure - Men I have painted. (With a Foreword by Mrs. Drew)
20148: Hammond, R.J. - Portugal and Africa 1815-1910. A Study in Uneconomic Imperialism.
14764: Haneveld, G.T. - Pathologische anatomie in Utrecht, circa 1800-1850. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
24019: Hanf, Theodor - Erziehungswesen in Gesellschaft und Politik des Libanon.
21159: Hankins, Thomas L. - Jean d'Alembert. Science and the Enlightenment.
18730: Hanna, Jay S. - The Shipcarver's Handbook. How to Design and Execute Traditional Marine Carvings. (2nd printing)
8934: Hanna, Judith Lynne - Dance, Sex and Gender. Signs of identity, dominance, defiance and desire.
6755: Hannah, Donald - 'Isak Dinesen' and Karen Blixen. The Mask and the Reality.
8155: Hannas, Linda - The Jigsaw book. Celebrating two centuries of jigsaw-puzzeling round the world.
20047: Hannema, Ulbe Durk - De Hogerhuis-zaak. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
1692: Hanot, dr. M. - De Beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey. (Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. - Nr. 78)
1694: Hanot, dr. M. - De Beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey. (Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. - Nr. 78)
1695: Hanot, dr. M. - De Beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey. (Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI. - Nr. 78)
16329: Hansen, Thorkild - La mort en Arabie. Une expédition danoise 1761-1767.
605: Hansen, Hans Juergen - Deutsche Marinemalerei. Schiffsdarstellungen, Maritime Genrebilder, Meeres- und Kuestenlandschaften.
10697: Hanson, Mark - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwiijs 1830-1914.
10346: Hansotte, George - Inventaire des Archives du Gouvernement Provincial et des Etats Provinciaux de Liège sous le régime du Royaume des Pays-Bas.
7387: Hanus, Franciscus - Die preussische Vatikangesandschaft 1747-1920.
8705: Hao, Yufan; Huan, Guocang; (eds.) - The Chinese View of the World.
16462: Harbison, Peter - Pre-Christian Ireland. From the First Settlers to the Early Celts. (with 139 illustrations; first paperback edition with revisions))
2401: Hardeman, J. - Selectieve innovatie door kleine boeren in Mexico. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
11343: Hardenberg, mr. H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk. (2e dr.)
16704: Hardenberg, mr. H. - Liefde in de Pruikentijd. Romantische verhalen uit oude papieren.
31268: Hardering, Klaus - Die Abteikirche von Klosterrath. Baugeschichte und Bedeutung,
14868: Harding, james - Artistes Pompiers. French Academic Art in the 19th Century.
21427: Hardy, Alain - Queen Victoria was amused.
15933: Hardy Jr., James D.; Jensen, John H.; Wolfe, Martin; (eds.) - The Maclure Collection of French Revolutionary Materials.
16168: Hare, Augustus J.C. - The Life and Letters of Frances Bunsen. (3rd ed.)
8019: Hare, Christopher - The Romance of a Medici Warrior. Being the true story of Giovanni delle Bande Nere, to which is added the life of his son, Cosimo I, Grand Duke of Tuscany. A Study in Heredity.
16186: Hare, Augustus J.C. - Freifrau von Bunsen. Ein Lebensbild, aus ihren Briefen zusammengestellt. (Deutsche Ausgabe von Hans Tharau) (2 Bde. in 1 Band) (7. Auflage)
4527: Hargevik, Stieg - The disputed Assignment of Memoirs of an English Officer to Daniel Defoe. (2 parts) (Acta Universitatis Stockholmiensis; Stockholm Studies in English)
10406: Harich-Schneider, Eta - Die Kunst des Cembalo-Spiels. Nach den vorhandenen Quellen dargestellt und erläutert. Mit 8 Bildtafeln und einer Notenbeilage. (3. Auflage)
13489: Harker, Margaret F. - The Linked Ring. The Secession Movement in Photography in Britain, 1892-1910.
21471: Harkx, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749. (proefschrift Nijmegen)
9674: Harle, Lesly; Willis, Simon - Aardewerk beschilderen.
9547: Harney, G. Julian; (ed.) - The Democratic Review of British and Foreign Politics, History & Literature. (2 parts in 1 vol.) (facsimile reprint)
21820: Harper, Raymond - Als God met ons is... Jacob van maerlant en de vijanden van het christelijk geloof.
6679: Harris, Ellen - Handel and the Pastoral Tradition.
13218: Harris, Ruth - Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen.
2582: Harris, Marvin - America now. The Anthropology of a Changing Culture.
29155: Hart, Christopher - Manga. Meisjes tekenen. Zo teken je de aantrekkelijke Manga Shoujo uit Japanse comics.
5842: Hart, Gillian - Power, Labor, and Livelihood. Processes of Change in Rural Java.
4254: Hart, C.W.M.; Pilling, Arnold R. - The Tiwi of North Australia.
6648: Hart-Davis, Duff - The House the Berrys Built. Inside the Telegraph 1928-1986.
28047: Hartink, A.E. - Geillustreerde legergeweren encyclopedie. (3e dr.)
28048: Hartink, A.E. - Jachtgeweren encyclopedie.
19042: Hartog, J. - Het fort op de berg. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van Fort Nassau op Curacao.
15114: Hartwell, R.M. - The Causes of the Industrial Revolution in England. (Debates in Economic History)
6894: Hartwich SVD, Richard - Steyler Missionare in China. III. Republik China und Erster Weltkrieg 1911-1919. Beiträge zu einer Geschichte.
21743: Harvey, Rowland Hill - Samuel Gompers. Champion of the Toiling Masses.
12655: Haspels, dr. J.J.L.; (red.) - Royal Music machines. Vijf eeuwen vorstelijk vermaak.
24227: Hassoun, Jacques - Juifs du Nil: Textes reunis et presentes par Jacques Hassoun)
16017: Hatab, Lawrence J. - Nietzsche's On the Genealogy of Morality. An Introduction.
12456: Hatch, Elvin - Theories of Man and Culture. [Ruth Benedict; A.R. Radcliffe-Brown; E.E. Evans-Pritchard; Emile Durkheim; Br. Malinowski; Franz Boas and others]
21348: Hatto, A.T.; Taylor, R.J. - The Songs of Neidhart von Reuental. 17 Summer and winter Songs set to their original Melodies with Translations and a musical and metrical Canon.
7459: Hatton, Ragnhild - Georg I. Ein deutscher Kurfürst auf Englands Thron.
11486: Hatzfeld, Helmut - El "Quijote"como obra de arte de lenguaje. (2da edicion refundida y aumentada) (Revista de Filologia Espanola, Anejo LXXXIII)
8447: Hauff, Wilhelm - Werke in einem Band.
8747: Haupt, Georges - Der Kongress fand nicht statt. die Sozialistische Internationale 1914.
8748: Haupt, Georges - Programm und Wirklichkeit. Die internationale Sozialdemokratie vor 1914. (mit einem Vorwort von Ernest Labrousse)
13796: Haupt, Walther - Sächsische Münzkunde. Text.
21359: Haupt, Georges; Reberioux, Madeleine - La deuxieme Internationale et l'Orient.
12840: Hausen, Karin; Schulte, Regina; (herausgegeben von) - Die Liebe der Geschwister. ( = L'Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 13 Jg. Heft 1)
7348: Havelaar, dr. Paulina - Der deutsche Libertätsgedanke und die Politik Wilhelms III. von Oranien.
13507: Havelaar, drs. J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
5910: Haverkamp, Gerrit - Vuur als gemeenschappelijke vijand. (proefschrift Universiteit Leiden)
21031: Havran, Martin J. - Caroline Courtier. The Life of Lord Cottington.
21027: Hayden, J. Michael - France and the Estates General of 1614.
19035: Hayes, David - Het verdwenen squadron. (Op het spoor van twee bommenwerpers en zes gevechtsvliegtuigen ingekapseld in het ijs van onherbergzaam Groenland gedurende meer dan vijftig jaar)
2059: Hearn, Jeff - Men in the Public Eye. The construction and deconstruction of public men and public patriarchies. (Critical Studies on Men and Masculinitis 4)
22003: Heaser, Sue - Polymeerkleitechnieken. een gellustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
8190: Hebbel, Friedrich - Hebbels Werke in zehn Teilen. (Herausgegeben mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Theodor Poppe) (Goldene Klassiker-Bibliothek) (8 Teile in 5 Bde.)
14849: Hedgcock, Frank A. - A Cosmopolitan Actor. David Garrick and his French Friends.
11714: Heederik, G.J. - Van kasboekregister tot burgelijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
17180: Heerding, A. - Geschiedenis van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Deel 1. Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie [1880-1890].
8268: Heeringa, dr. K. - Het oud-archief der gemeente Schiedam. (2e, aangevulde druk)
16710: Heeroma, K.; (uitgegeven door) - Liederen en gedichten uit het Gruuthuuse-handschrift. Eerste deel. (uitgegeven door K. Heeroma, met medewerking van C.W.H. Lindenburg)
11968: Heesters, W.; Rademaker, dr. C.S.M. - Sint-Oedenrode. Zweftocht door een boeiend verleden.
20521: Hefner, Robert W. - Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam.
31233: Hegeman, Kees (fotografie); de Lestrieux, Elisabeth (tekst) - Dagboek van 't Jagershuis.
16489: Heijbroek, J.F.; Lammers, A.; Jos van der Linde, A.P.G.; (red.) - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan willem Schulte Noordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
28143: Heijbroek, drs. J.F.; Meijer, drs. R.; (red.) - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum. ( = Leids Kunsthistorisch Jaarboek, deel 10)
26534: Heijbroek, J.F. - Het Rijksmuseum voor Moderne Kunst van Willem Steenhoff. Werkelijkheid of utopie ? (= Bulletin van het Rijksmuseum, jrg. 39 /1991/ no. 2, pp. 163-231)
14611: Heijbroek, J.F.; MacDonald, Margaret F. - Whistler en Holland.
26470: Heijbroek, J.F.; Wouthuysen, E.L. - Kunst, Kennis en Commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878-1946.
14709: Heijnen, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, ooglazen, enz. (fotomechanische reprint van de uitgave uit 1859 te 's-Gravenhage)
18676: Heijnens, Fons; (red.) - Van Jonkheid tot Young Generation. De jeugdbeweging en jeugdverenigingen van Houthem. Feiten, foto's en verhalen.
2134: Heinsius, A. - Schetsen uit de geschiedenis van Amsterdam.
5062: Heintz, Günter; (hrsg.) - Zu Franz Kafka. LGW-Interpretationen.
14161: Heintze, Dr. Wilhelm / Lachmann, Dr. Robert / Panoff, Peter - Instrumentkunde. / Musik der aussereuropäischen Völker. / Altslavische Volks- und Kirchenmusik
18452: Heirman, L.J.R. - Plutarchus "De audiendis poetis". Introduction -Translation - Commentary. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
20613: Heischkel-Artelt, Edith - Ernahrung und Ernahrungslehre im 19. Jahrhundert. Votrage eines Symposiums am 5. und 6. Januar 1973 in Frankfurt am Main.
20680: Heitz, Gerhard; Unger, Manfred; (Red.) - Hansische Studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag.
11638: Hekma, Gert; Hoving, Isabel; a.o. - Overcoming Boundaries : Ethnicity, Gender and Sexuality. ( = Thamyris, Mythmaking from Past to Present. Special Issue. Vol. VII, nos. 1 & 2)
23656: Helfferich, Willem - Squadrons van koninklijke luchtmacht. (derde, geheel herzien en uitgebreide druk)
8263: Hellan, Lars; Koch Kristensen, Kirsti; (eds.) - Topics in Scandinavian Syntax. (Studies in Natural Language & Linguistic Theory)
26827: Hellinga, G. - Henry Morton Stanley. Een individual-psychologische interpretatie. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
4269: Helman, Albert - Ratten.
19634: Helman, Albert - Cola Debrot als Homo Caribensis. [ = Maatstaf, 34e jrg. no. 6 [juni 1986], pp. 40-54.
18226: Helman, Cecil G. - Culture, Health and Illness. (2nd ed.)
20557: Helmer, G.J. - Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
14633: Helms, Cynthia Newman; (ed.) - Diego Rivera. A Retrospective.
13115: Hemels, Prof. dr. Joan; Vegt, drs. Renee - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bibliografie. Deel 2. band A. 1945-1995.
6093: Hemmerechts, Kristien - Patatten ophalen. Een Novelle.
7224: Hemmerechts, Kristien - Altijd met uw gezever, gij.
24207: Hendrickx, F.M.M. - 'In order not to fall into poverty'. Production and Reproduction in the Transition from Proto-industry to Factory Industry in Borne and Wierden (the Netherlands), 1800-1900. (dissertation)
17996: Henkels, Herbert; Holtzman, harry; Welsh,Robert; Joosten, Joop; von Maur, Karin; (Text) - Mondrian. Zeichnungen. Aquarelle. New Yorker Bilder. / Mondriaan. Tekeningen. Aquarellen. New Yorkse Schilderijen. / Drawings. Watercolours. New York Paintings.
21442: Henkels, Herbert; (red.) - Het Overzicht. Collection complète 1921-1925. (facsimile uitgave)(tekst in nederlands) ; Seuphor. (texte en francais) (2 delen in casette / 2 tomes sous etui)
11831: Henker, Michael; Dünninger, Eberhard; Brockhoff, Evamaria (herausgegeben von) - Hört, sehet, weint und liebt. Passionsspiele im alpenländischen Raum.
21738: Henle, Joachim - Hyazinthengläser. Geschichte und Tradition.
10096: Henneberke, F.W.J. - Willem Jan Muhring een tijdsbeeld. Leven en werk van een internationaal schaakmeester.
20874: Hennequin, Antoine Louis Marie - Observations de M. Hennequin, avocat, sur l'instruction relative a la mort du Duc de Bourbon, Prince de Conde. (2e edition)
21045: Hennock, E.P. - British Social Reform and German Precedents. The Case of Social Insurance 1880-1914.
7114: Hens, H; van Bavel, H.; van Dijck, G.C.M.; Frantzen, J.H.M. - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XLII)
3870: Hensen, Herwig - Het woord vrijheid. De rebel Gods. Morgen kan het te laat zijn.
14092: Herborn, Dr. Wolfgang a.o. - Geschichte einer Bruderschaft. Teil II. (St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bad Münstereifel eV)
4135: Herdt, Gilbert; Stoller, Robert J. - Intimate Communications. Erotics and the Study of Culture.
19214: Herity, Michael; Eogan, George - Ireland in Prehistory. (reprint)
26818: Hermans, W.A. - Hoefverzorging en hoefbeslag. (met vele illustraties)
12175: Hermans, Rudi - Eindeloos wit.
19236: Hermans, Cor - Een Engelsman in Frankrijk. Een andere geschiedenis van John Stuart Mill.
2438: Hermans, W. F. - Het behouden huis. (Literaire pocket serie nr. 52)
16446: Hermans, Willem Frederik - Het boek der boeken, bij uitstek.
16448: Hermans, Willem Frederik - Waarom schrijven? (3e druk)
14043: Hermkens, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
17527: Herodot - Neun Bücher zur Geschichte. (Mit einer Einleitung von Lars Hoffmann)
22008: Herodotus - Muzen. (Uit het Grieksch met inleiding en korte aantekeningen door Ch. M. van Deventer; geheel, herzien en van meer uitgebreide aantekeningen voorzien door Dr. J.W. van Rooijen) (2 dln.)
11057: Herrera, John M.; Lawson, William B.; Sramek, John J.; (eds.) - Cross Cultural Psychiatry.
8844: Herrmann, Dagmar; (hrsg. von) - Deutsche und Deutschland aus russischer Schicht 11. - 17. Jahrhundert.
14475: Herten, Staf - De universiteit van de duivel. Kerk en astrologie.
10277: Hertsenberg, Ricus - 150 Jaar kerk & dorp Slagharen. (verlucht met ± 250 oude en recente foto's, brieffragmenten en kaarten)
5032: Herwegh, Marcel - Georg Herwegh's Briefwechsel mit seiner Braut.
6931: Herzog, Peter - Johannes von Müller und die französische Literatur.
19807: Herzog, Rolf - Die Nubier. Untersuchungen und Beobachtungen zur Gruppengliederung Gesellschaftsorm und Wirtschaftsweise. (1 Farbtafel, 36 Abbildungen, 1 Karte)
12191: Herzogenrath, Wolf; Liska, Pavel - Arthur Segal 1875-1944.
20668: Hess, Gunther - Deutsch-lateinische Narrenzunft. Studien zum Verhaltnis von Volksprache und Latinitat in der satirischen Literatur des 16. Jahrhunderts.
21201: Hessels, Laurens K. - Science and the Struggle for Relevance. (dissertation Universiteit Utrecht)
26832: Heukels, A. - Flora van Nederland. (3 dln.)
16600: Heuvel, H.W. - Geschiedenis van het Land van Berkel en Schipbeek. (facsimile uitgave )
13146: Heymans, J. - Een boom. Over Armando.
17997: Hibbert, Christopher - The Court of St. James's. The Monarch at Work from Victoria to Elizabeth II.
16824: Hickey, Michael - The Unforgettable Army. Slim's XIVth Army in Burma. (Foreword by Colonel The Viscount Slim OBE, DL)
9007: Hickey, Daniel - The Coming of French Absolutism : The Struggle for Tax Reform in the Province of Dauphiné 1540-1640.
21827: Hicks, George - The Comfort Women. Sex Slaves of the Japanese Imperial Forces.
8704: Hicks, George; (ed.) - The Broken Mirror : China after Tiananmen.
12104: Hiesinger, Kathryn Bloom (ed. and introd.) - Art Nouveau in Munich. Masters of Jugendstil.
7500: Higham, Robin - The Military Intellectuals in Britain : 1918-1939.
8993: Higonnet, Patrice L.-R. - Pont-de-Montvert. Social Structure and Politics in a French Village, 1700-1914.
11181: Hildebrand, le P. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la Mission du Congo (1645-1652).
17670: Hildebrandt, Vincent; Lemckert, Henk - Orgel en Organisten van Loosduinen. TYwee eeuwen kerk en muziek in een tuindersdorp.
8738: Hill, Ronald J. - Soviet Politics, Political Science and Reform.
16137: Hill, Christopher - The Experience of defeat. Milton and some Contemporaries.
7454: Hill, B.W. - The Growth of Parliamentary Parties 1689-1742.
4870: Hill, Beth; Hill, Ray - Indian Petroglyphs of the Pacific Northwest.
5438: Hillebrecht, Sabine; (Red.) - Haymatloz. Exil in der Türkei 1933-1945.
4584: Hillen, Andrew - Longfellow and Scandinavia. A study of the Poet's Relationship with the Northern Languages and Literature.
29183: Hillenius, Dr. D. (tekst) Koekoek M. A. - Wat is natuur nog? 24 schoolwandplaten van M. A. Koekoek.
14520: Hils, Claudio - Von Königskindern und anderen. Friedrich Pöhler ein Photograph in Wilhelmsdorf 1909-1910. Bemerkungen zur Betrachtung historischer Photographie.
4966: Hinderer, Walter; (hrsg. von) - Schillers Dramen. Neue Interpretationen.
1985: Hinderink, J.; Sterkenburg, J.J. - Agricultural Commercialization and Goverment Policy in Africa. (Monographs from the African Studies Centre, Leiden)
23833: Hinlopen, Gerard; Oddens, Joris - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671). (Ingeleid en bezorgd door Joiris Oddens).
15123: Hintzen, Geor - Imaging Political Science. The Formative Influence of Political Culture in the Establishment of the PRC's Political Science (1980-89). (PhD Theses University Leiden)
18950: Hirsch, Philip; Tapp, Nicholas; (eds.) - Tracks and traces. Thailand and the Work of Andrew Turton.
20647: Hirschfeld, dr. H.M. - De jaren 1933-1939.
21200: Hiscock, W.G. - John Evelyn and his Family Circle.
18359: Hitti, Yusuf K.; al-Khatib, Ahmad - Hitti's New Medical Dictionary English-Arabic. With an extensive Arabic-English Glossary and 32 Coloured Anatomical Plates. (reprint)
24026: Hitti, Philip K. - A short history of Lebanon.
95: Hobbs, Edward w. - How To Make Old Time Ship Models.
16383: Hobsbaum, Philip - A Reader's Guide to D.H. Lawrence.
20297: Hobson, Sir Harold - French Theatre since 1830.
11308: Hodges, Goderic - Memoirs of an Old Balloonatic.
8896: Hoebeke, Marcel; (opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht door) - Het Spel van de V Vroede ende van de V Dwaeze Maegden. Zwolse drukken en Herdrukken, no.37)
19154: Hoeben, drs. Jan - Zeven eeuwen Haarlem. (5e geheel herziene en bijgewerkte druk)
1246: Hoek, dr. D. - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom mr. Jacob van Dijck (1564-1631). (Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 76)
2459: Hoek, dr. D. - Casanova in Holland. Magie baart er hem goud.
23899: Hoekema, A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesie (ca. 1860-1960). (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20941: Hoekman, Piet; Houkes, Jannes - De Weezenkas. Vereniging op de grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder geloofsdogma' 1896-1996.
14474: Hoekveld-Meijer, Gerda - Gelijk een mosterzaad. Marcus' eigenzinnige visie op Gods koninkrijk.
16643: Hoekveld-Meijer, Gerda - Esau. Salvation in Disguise. Genesis 36. A Hidden Polemic Between Our Teacher and the Prophets about Edom's Role in Post-Exilic Israel Through Leitwort Names. (dissertation Theologische Universiteit Kampen)
13099: Hoetink, prof.dr. H.; (red.) - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
20386: Hoets, Pieter Hans - Englandspiel ontmaskerd. Schijnstoot op Nederland en België 1942-1944.
22154: Hoeve, S. ten - Friese Preekstoelen.
22022: Hofer, Heinz - Der Glasschmelzofen des Priesters Theophilus. Interpretiert aufgrund einer Glasofen-Typologie.
5917: Hoff, Maarten C. - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië : 1825-1995.
24385: Hoffmann, Dieter - Der Sprung ins Dunkle. Oder wie der 1.Weltkrieg entfesselt wurde.
16412: Hoffmann-Klerkx, E.L. - Sprekende graven.
21816: Hoffmann, Bernhard - Wilhelm von Finck. Lebensbild eines deutschen Bankiers.
28081: Hofland, H.J.A. - De draagbare Hofland. (met een voorwoord van Abram de Swaan; samengesteld door Paul Scheffer)
1379: Hofman, Bert - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek.
16318: Hofman, R. - Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Edam.
15150: Hofmann, Georg - Patriarch Kyrillos Kontaris von Berroa. Sein Anschluss an die Katholische Kirche und sein heldenhafter Tod. Anhang : Patriarch Parthenios I und Rom. ( = Griechische Patriarchen und Römische Päpste. Untersuchungen und Texte, Pars II-3)
16471: Hofmann, Georg - Patriarch Kyrillos Lukaris und die Römische Kirche. (Griechische Patriarchen und Römische Päpste. Untersuchungen und Texte, Pars II-1)
21655: Hoftijzer, Paul; Barfoot, C.C.; (eds.) - Fabrics and Fabricationns. The Myth and Making of William and Mary. (Studies in Literature voll. 6)
1825: Hogbin, Ian (The International Library of Sociology and Social Reconstruction) - Transformation Scene. The Changing Culture of a New Guinea Village.
12172: Hogervorst, Annemieke - Mens en werk. Catalogus van de collectie van het Gemeentemuseum Helmond.
2777: Hogg, Robin L. - Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium. (Verhandelingen van de K.A.W.L.S.K., Klasse der Letteren, jrg. 48, 1986, nr. 118)
16465: Hogge, Alice - God's Secret Agents. Queen Elizabeth's Forbidden Priests and the Hatching of the Gunpowder Plot.
24141: Holden, David; Johns, Richard - The House of Saud.
10188: Holderness-Roddam, Jane - Ruitersport. Geillustreerd handboek over dressuur, springen en military.
7573: Holderness-Roddam, Jane - Het complete paardenboek. (2e dr.)
9149: Holdheim, W. Wolfgang - Theory and Practice of the Novel. A Study on André Gide.
21281: Holeczek, Heinz - Erasmus Deutsch. Band 1. Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus von Rotterdam in der reformatorischen Offentlichkeit 1519-1536.
1966: Holguin, Sandie - Creating Spaniards. Culture and National Identity in Republican Spain.
6383: Hollan, Douglas W.; Wellenkamp, Jane C. - The Thread of Life. Toraja Reflection on the Life Cycle.
2664: Holland, C.G. - An Archeological Survey of Soutwest Virginia. (Smithsonian Contributions to Anthropology. Vol. 12)
4630: Holley, Margaret - The Poetry of Marianne Moore. A Study in Voice and Value.
19114: Holmes, Richard - The Little Field Marshal. A Life of Sir John French.
14812: Holmes, Richard - The Second World War in photographs.
16592: Holst, Jens Christian; (Red.) - Historischer Hausbau zwischen Elbe und Oder. ( = Jahrbuch für Hausforschung, Band 49)
23955: Holtrop, P.N. - Tussen piëtisme en réveil. Het "Deutsche Christentumsgesellschaft" in Nederland, 1784-1833.
12753: Hom, Ken - Op reis met De Wok. 160 snelle en gemakkelijke gerechten uit de fusion keuken.
19738: Homburg, Cornelia; van Uitert, Evert; Klein, John - Michael Berkhemer.
21253: Hondius, Jodocus - Klare Besgryving van Cabo de Bona Esperanca. Faksimilee van die teks saamgestel deur Jodocos Hondius en deur hom in Amsterdam uitgegee, 1652. (met vertaling in Engels deur L.C. van Oordt en van 'n inleiding en aantekeninge voorsien deur Prof. P. Serton)
17761: Hong Ying - Daughter of the River. An autobiography.
15327: Honnywill, eleanor - The Challenge of Antarctica. (with aforword by Sir Vivian Fuchs)
9713: Hood, George - Neither Bang nor Whimper. The End of a Missionary Era in China.
2701: Hoodfar, Homa - Between Marriage and the Market. Intimate Politics and Survival in Cairo.
15789: Hooft, P.C. - Uit Hoofts lyriek. (verzameld en toegelicht door C.A. Zaalberg) (4e druk)
12264: Hooft, P.Cz - Claech-leidt.
3770: Hoogenboom, H.J.J.; Smith, L.A.; Nijrolder, A.J.; Visser, A. - Sint Martinus, Katholieke vereniging van militairen 1911-1982. Uit de sociale geschiedenis van een vakorganisatie van militairen.
28118: Hoogerwerf, Ever-Jan - Persgeschiedenis van Indonesie tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
3622: Hooghiemstra, Erna - Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland.
22007: Hooghiemstra, Erna - Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
18810: Hoogsteder-Kattenburg Schuler, Nancy - Franz Kafka : Mimesis und Gewalt. 24 Erzählungen im Lichte von René Girards Theorie. (Dissertation Universiteit Utrecht)
4057: Hoogveld, Maya - Dansen en muzikale folklore van Spanje en Portugal.
15101: Hoogvliet, Marinus - Specimen e litteris orientalibus, exhibens Diversorum scriptorum locos de regia Aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta, ex mss. codocibus Bibliotheca Leidensis editos, Latine redditos et annotatione illustratos.
26621: Hoorne, Philip - Het ei in mezelf. Gedichten.
335: Hooykaas, G.J. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Dln. I t/m IV 1830-1833; 1833-1836; 1836-1840; 1840-1845 (R.G.P. Kl. S. dln. 42, 47, 64 en 72)
31279: Hoppenbrouwers, dr. H.W.; Janssen, dr. G.B.; Woerdeman, drs. Trudi; Berends, Jan - Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners. (4e herziene en uitgebreide druk)
13089: Horensma, Piet - The Northern Frontier. Soviet Polar Policy since 1917 and its Relation to the History of Exploration. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
12498: Horgan, John - Het einde van de wetenschap. Over de grenzen van onze kennis.
16818: Hornman, Wim - De Mariniersbrigade. De Geschiedenis.
8026: Horowitz, Daniel L. - The Italian Labor Movement. [1850-1960]
5094: Horst, Josine van der - 'Who is He, What is He Doing'. Religious Rhetoric and Performances in Sri Lanka during R. Premadasa's Presidency (1989-1993). (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
18063: Horstmanshoff, H.F.J.; (red.) - Pijn en balsem. Troost en smart. Pijnbeleving en pijnbestrijding in de Oudheid.
21647: Hoszowski, St. - Les prix a Lwow (XVIe-XVIIe siecles).
11026: Houdel, Jan - Het leven onder de Meppeler toren.
5876: Hough, Richard - Mountbatten. Hero of our time. (4th impr.)
13561: Houtman, C. - Een wellustige en valse vrouw? Over een intrigerende 'affaire' in Schrift en uitleg.
24205: Houtzager, H.L.; Kunz, G.G.; van Leeuwen, H.W.; van Noort, M.; Tienstra, M; (red.). - Delft en de Oostindische Compagnie.
19116: Houtzager, Hans; Jonker, Michiel; (red.) - De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van de vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en haar beoefenaren in de zeventiende en achttiende eeuw.
14566: Hoving, Isabel; Dibbits, Hester; Schrover, Marlou; (red.) - Cultuur en migratie in Nederland. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000.
391: Hovy, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (Propositie tot een gelimiteerd porto-franco). (proefschrift Utrecht)
14819: Howard, Baron Howard of Effingham, Francis - The Papers of Francis Howard, Baron Howard of Effingham, 1643-1695. (edited by Warren M. Billings)
11417: Howe, Katherine S. e.o. - Herter Brothers. Furniture and Interiors for a Gilded Age.
2370: Howell, Nancy - Demography of The Dobe !Kung.
8701: Huang Sung Káng - Lu Hsün and the New Culture Movement of modern China. (dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
353: Huart, F.J.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onzijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog. (Bibliotheca Visseriana T. XXX)
13750: Huber, Norbert - Österreich und der Heilige Stuhl vom Ende des Spanischen Erbfolgekrieges bis zum Tode Papst Klemens' XI (1714-1721). (Archiv für österreichische Geschichte. Bd. 126)
16190: Hueting, Ernest; De Jong Edz., Frits; Neij, Rob - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
13688: Huf, Paul - Paul Huf. Highlights. Catalogus.
11435: Hughes, Therle; Hughes, Bernard - English Porcelain and Bone China 1743-1850
11697: Huige, Jan - Chris Mol. Van Brabants dorpsdokter tot nationaal gezondheidspionier.
26727: Huijbregts, Frans; Peeters, Lex - Kempen vroeger en nu.
9128: Huijbregts, J.N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
23320: Huijgers, Dolf; Ezechiels, Lucky - Landhuizen van Curacao en Bonaire.
5832: Huijsman, A. - Choice and uncertainty in a semi-subsistence economy. A study of decision making in a Philippine village. (proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen)
21125: Huizenga, Tj. B. - Kaatsvereniging "Jan Reitsma" 100 jaar. Yn e ban fan Penjum 1896-1996.
21197: Huizinga, J. - The waning of the Middle Ages. (reprint)
11936: Huizinga, A. - Huizinga's Complete lijst van Namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
12508: Huizinga, J. - Der Mensch und die Kultur. (Schriftenreihe "Ausblicke")
8468: Hulpusch, Peter; Honig, Piet Hein; (red.) - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
13579: Hulsker, Janneke - Regulating Recognition in Redfern. Aboriginal Organisations and the Construction of their Corporate Aboriginal Identity. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
31225: Hulst, F.J.; Luning, H.M. - De Joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille, 1740-1976.
2879: Humble, Richard - Warfare in the Ancient World.
14018: Hummelen, W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
9387: Hunger, Hermann - Die Leistung der Alten von damals. Wiederaufbau der Baugewerkschaften in den 3 Westzonen 1945 bis 1949.
14294: Hunink, Maria - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947.
13747: Hunziker, Dr. O.; Wachter, R. - Geschichte der Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft 1810-1910. Im Auftrage der Gesellschaft bearbeitet bis 1896 und ergänzt bis zum Zentenarjahr.
7095: Huschke, Wolfgang - Die Neubürger der Stadt Weimar 1692-1725. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 12)
7093: Huschke, Wolfgang - Die Neubürger der Stadt Weimar 1621-1691. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 10)
7097: Huschke, Wolfgang - Die Ratslisten der Stadt Weimar von 1348 bis 1810. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 15)
7088: Huschke, Wolfgang - Die Neubürger der Stadt Weimar 1520-1620. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 4)
23393: Husken, Wim - Kroniek van het toneel in Brugge (1468-1556). ( = Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1992, afl. 2-3, pp. 219-252.)
23994: Hussein, Mahmoud - La lutte de classes en Egypte (1945-1970). (2eme ed. mise a jour)
10544: Hustings, Fred; Vergeer, Jan-Willem (red.) - Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Verspreiding, aantallen, veranderingen. (Nederlandse fauna 5)
26650: Huussen jr., A.H. - Sophie van Leer, een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953.
26838: Huxley, Anthony - Tuinieren door de eeuen heen.
23968: Huygens, dr. G.W. - Hendrik Tollens. De dicter van de burgerij. een biografie en een tijdsbeeld.
11195: Huys, Paul - Charles Picqué (1799-1869) in Italië en Engeland, met een aanvulling van de oeuvre-catalogus (1996).
10452: Huys, Bernard - Catalogue des Imprimés musicaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Fonds Général. Catalogus van de muziekdrukken van de XVde, XVde en XVIIde eeuw. Algemene Verzameling. (réimpression / herdruk)
2801: Huysmans, Camille; Lenine; edit. par Georges Haupt - Correspondance entre Lénine et Camille Huysmans 1905-1914. Documents recueillis et présentés par Georges Haupt. Préface de Camille Huysmans. (Matériaux pour l'histoire du socialisme internationational, 1re série Textes et Documents, no. I.)
8122: Huysmans, Rud. - Wazo van Luik in de ideeënstrijd zijner dagen. (proefschrift Universiteit Nijmegen)
13662: Iansen, dr. S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
14388: Ibelings, Hans; Zwarts, Kim - Jacq. de Brouwer. Bedaux De Brouwer Architecten. Architectuur 1984-2004.
23272: Ibo, Wim - En nu de moraal... Geschiedenis van het Nederlands cabaret. 1895-1936. 1936-1981. (2 dln.)
19585: Idema, W.L.; Nuis, Aad; Fokkema, D.W. - Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse bibliotheek.
8567: Ignatius, Hannes - Från Ofärdsår till Självständighet. (From Annus horribilis till Independance)
1059: IJsewijn, prof. dr. Jozef; (ed.) - Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies. Vol. XXI (1972)
20635: Imhof, Arthur Erwin - Aspekte der Bevolkerungsentwicklung in den nordische Landern 1720-1750. ( (2 Bande)
15690: Immendorff, Jörg - The Rake's Progress.
6238: Immink, dr. P.W.A.; Maris, dr. A. Johanna - Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301-1317). Met aansluitende stukken tot 1320. (Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het oud-Vaderlandsche Recht, 3e reeks, no. 23)
21618: Inalcik, Halil - The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and Society.
10659: Ingham, John M. - Mary, Michael, and Lucifer. Folk Catholicism in Central Mexic
6706: Inskip, Donald - Jean Giraudoux. The Making of a Dramatist.
24197: Installe, Henri - Patriciers en Ambachtslui in het Stadsbestuur te Mechelen onder Maria-Thersia. De Sociale Status van Burgemeesters en Schepenen (1740 -1780).
3858: Interaudiovisuel - Films ethnographiques. Production Française. Ethnographic Films. French Production.
13682: Iordanoglou, Anastasios K. - To Ethnikon Iooakeimeion Parthenagoogeion Koonstantinoupoleoos 1882-1988. (in Greek languague)
583: Ipser, Karl - Mit Goethe in Italien 1786 - 1986.
18380: Irmen, Hans-Josef - Joseph Haydn. Leben und Werk.
23726: Irmiger, Max - J.C.M. Muller Seefeldtr. 111 Zurich 8. Lithographie, Offsetdruck, Kartographie. (mit 48 Abb.) ( Faksimile Ausgabe ?)
9588: Irschick, eugene F. - Politics and Social Conflict in South India. The Non-Brahman Movement and tamil Separatism 1916-1929.
21488: Irsigler, Franz - Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Koln im 14. und 15. Jahrhundert. Strukturanalyse einer spatmittelalterlichen Exportgewerbe- und Fernhandelsstadt. Beiheft V.S.W.G., Band 65)
29178: Irving, John - Avenue van de mysterien.
14269: Irwin, Robert - Dangerous knowledge. Orientalism and its Discontents.
8181: Ising, Alfons - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
18200: Israels, Han - Der Fall Freud. Die Geburt der Psychoanalyse aus der Lüge.
11034: Israels, Han - Heilige verontwaardiging. Een onderzoek naar de feministische visie op incest.
23990: Issa, Hossam M. - Capitalisme et Societes anonymes en Egypte. Essai sur le rapport entre structure sociale et droit.
9463: Issawi, Charles - Egypt at mid-century. An economic survey.
13995: Issawi, Charles - An Economic History of the Middle East and North Africa.
9679: Iun, Yantie - Zout en IJzer. De kunst van het regeren. Dispuut tussen politici, wijzen en geleerden 2000 jaar geleden in China. (Ingeleid door Georges Walter)
6605: Ivanova, Radost - Traditional Bulgarian Wedding.
11199: Ives, E.W.; Knecht, R.J.; Scarisbrick, J.J.; (eds.) - Wealth and Power in Tudor England. Essays presented to S.T. Bindoff.
17323: J.J. Kalma; Kingmans, Hugo; Spahr van der Hoek. J.J. - Ids Wiersma. Tekenje foar Fryslan.
11323: Jaakke, A.W.G.; Tuinstra, E.W.; (red.) - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
3974: Jaarsma, D.Th. - Karakteristieken.
5610: Jackson, Ernest - The critical reception of Gustave Flaubert in the United States 1860-1960.
15869: Jackson, Donald - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift. (The Story of Writing.)
6551: Jacob, Walter; Zemer, Moshe - Sexual issues in Jewish Law. Essays and Responsa.
21161: Jacob, James R. - Henry Stubbe, radical Protestantism and the early Elightenment.
2033: Jacobs, mr. B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629. (Brabantse Rechtshistorische Reeks 1)
9167: Jacobs, Arthur - Arthur Sullivan. A Victorian Musician. (2nd / revised and enlarged / ed.)
18003: Jacobs, Louise - Cafe Heimat. Die Geschichte meiner Heimat. (5. Auflage)
19152: Jacobs, Wilbur R. - Diplomacy and Indian Gifts. Anglo-French Rivalry Along the Ohio and Northwest Frontiers, 1748-1763.
21723: Jacobs, Auke P. - Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamerica durante el reinado de Felipe III, 1598-1621. (dissertation Universiteit van Nijmegen)
4990: Jacobs, M.G.P.A.; Maas, W.H.G.; van der Werf, J. - Heineken History.
9038: Jacobs, Dan N. - Borodin. Stalin's Man in China.
14328: Jacobsen, R. - Carel van Mander. Dichter en prozaschrijver (1548-1606). (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
16201: Jacobson, Dan - In naam der liefde.
19406: Jacobusse, Ch.; Hemminga, M.A.; (red.) - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland.
22032: Jacquemont, Victor - Correspondance de Victor Jacquemont avec sa famille et plusieurs de ses amis, pendant son voyage dans l'Inde. Tome 1. (1828-1831). Tome 2. (1831-1832)
19869: Jacques, David; Horst, Jan van der - De tuinen van Willem en Mary.
10391: Jacqueton, G. - La politique extérieure de Louise de Savoie. [1525-1526]
20884: Jadin, Louis; (edite par) - L'Europe au debut du XVIIIe siecle. Correspondance du Baron Karg de Bebenbourg, chancelier du Prince-eveque de Liege Joseph-Clement de Baviere, archeveque electeur de Cologne, avec le cardinal Paolucci, secretaire d'Etat (1700-1719). Tome II (1712-1719).
21041: Jaffe, Lorna - The Decision to Disarm Germany. British Policy towards Postwar German Disarmament, 1914-1919.
12247: Jaffe, Irma B. - Joseph Stella.
12712: Jager, Ida - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
27006: Jalhaij, Pascal - Proeven met Pascal. Aan tafel bij Restaurant Vermeer. (recepten en interviews).
8494: James, Mervyn - Family, Lineage, and Civil Society. A study of society, politics, and mentality in the Durham region, 1500-1640., 1500-1640.
9875: Jankuhn, Dieter - Das Buch "Schutz des Hauses" (s3-pr). (Dissertation Georg-August Universität Göttingen)
5329: Jansen, Lena - Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit. (Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
4339: Jansen, J. Victor - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende postie.(proefschrift Universiteit van Amsterdam)
7512: Jansen, Ab - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. (dln. 1 en 2) ( 2 dln.)
16869: Jansen, Lucas - De Koophandel van Amsterdam. een critische studie over het koopmanshandboek van jacques Le Moine de l'Espine en Isaac Le Long. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
3483: Jansen, G. - The doctor-patient relationship in an African tribal society. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
12600: Jansen, prof. dr. J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
13028: Jansen, P. - Arnauld d'Andilly, défenseur de Port-Royal (1654-1659). Sa correspondance inédite avec la Cour conservée dans les Archives du Ministère des Affaires Étrangères.
18669: Jansen, Eva Rudy - De Beeldentaal van het Hindoeisme. Goden, verschijningsvormen en hun betekenis.
23521: Jansen; Rogier, Jan - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
14695: Jansen, Ab A. - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945. (3 dln.)
1526: Jansen, Jacob - Gijsbert Japicx' Lieten. In stúdzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen.
19170: Jansen, Derk - Omwille van een gezegend eiland. het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
8269: Jansen, J.M.M. - Catalogus van de verzameling handschriften.
24198: Jansma,T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
20977: Jansma, Klaas; van der Kooi, Johannes; Sandburg, Marten - Skutsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden.
8359: Jansonius, dr. F. - Lodewijk van Deyssel.
6893: Janssen SVD, Arnold - Arnold Janssen SVD. Briefe nach Neuguinea und Australien (Analecta SVD - 73) (herausgegeben und kommentiert von Josef Alt SVD)
6892: Janssen SVD, Arnold - Briefe in die Vereinigte Staaten von Amerika (Analecta SVD - 73) (herausgegeben und kommentiert von Josef Alt SVD)
12675: Janssen, Frans A. - Willem Frederik Hermans. Boekenweek 1993.
14887: Janssen, Ruud - Het handalfabet. Officieel Nederlands handalfabet van doven.
11178: Janssens, Uta - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
3096: Janssens, Marcel - Max Havelaar, de held van Lebak.
4704: Janssens-Knorsch, Uta - The Life and "Mémoires Secrets" of Jean Des Champs (1707-1767). Journalist, Minister and Man of Feeling. (Studies of the Pierre Bayle Institute Nijmegen, dl. 21))
19227: Janssens, Jozef; Matheeusen, Constant - Renaissance in meervoud. Als dwergen op de schouders van reuzen ? (8ste - 16de eeuw)
15818: Janssens, G.A.M. - De Amerikaanse roman 1950-1975.
3133: Janssens, Rienk - De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam)
16658: Janzen, Jan Pieter - Maar binnen heerst een warme en dynamische sfeer. Stedelijke Scholengemeenschap Leeuwarden 1968-1993.
6624: Japikse, Carl - Exploring the Tarot.
23698: Japikse, dr. N. - Johan de Witt. (2e, herziene dr.)
12726: Jaquet, dr. L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
9243: Jasinski, René - Vers le vrai Racine. ( 2 t.)
12228: Jasper; J.E.; Pirgnadie, Mas - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. Deel I Het Vlechtwerk. (facsimile uitgave)
9499: Jeanjot, Paul - Tables Générales des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1772-1897; idem, Supplément : 1898-1963. ( 2 tomes)
4768: Jeffery, Patricia; Jeffery, Roger; Lyon, Andrew - Labour Pains and Labour Power. Women and Childbearing in India.
7277: Jeismann, Karl-Ernst - Das Problem des Präventivkriegs im europäischen Staatensystem mit besonderem Blick auf die Bismarckzeit.
19010: Jekel, J.M.; Lisman, A.J.A.M. - Herinnering aan de Studentenfeesten te Utrecht 25-30 Juni 1906. (reprint van De Lustrumfeesten te Utrecht in 1906))
2643: Jelinek, Jan - Anthropologie der jüngeren Steinzeit in Mähren.
17796: Jellinek, Lea - The Wheel of Fortune. The History of a Poor Community in Jakarta.
13366: Jencks, Charles - The New Moderns. From Late to Neo-Modernism.
21563: Jenkin, Graham - Conquest of the Ngarrindjeri. The Story of the Lower Murray Lakes Tribes. (reprint)
11208: Jenkins, Alan - The Social Theory of Claude Lévi Strauss.
19409: Jenkins, Ian - The Parthenon Frieze.
12282: Jenkinson, Jacqueline - Scottish Medical Societies 1731-1939. Their History and Records.
8201: Jensen, Jens Christian - Paul Eliasberg. Das Gesamtwerk der Druckgraphik. Vollständiger Katalog aller druckgraphischen Arbeiten 1957 bis 1983.
14935: Jensen, Jens Christian; (Red.) - Der junge Lucebert. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen 1947 bis 1965. (Katalog der Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universität und Schleswig-Holsteinischer Kunstverein.
443: Jensma, dr. Th. W. - Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
15646: Jochoms, Theo - Aan facades voorbij. Interactief handelen in een context van financiele schaarste bij enkele Nederlandse gemeenten. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
26682: Johannes, Gert-Jan - De communicerende vaten van Oscar van Leer. Ondernemerschap en filantropie in de Van Leer Entiteit, 1958-1986.
15081: Johns, Francis A. - A Bibliography of Arthur Waley.
4421: Johnson, Clifton - Old-Time Schools and School-books. (With a new Introduction by Carl Withers) (2nd ed.)
18142: Johnson, Cathy - Speciale effecten in aquarel. Ruim vijftig voorbeelden ter vergroting van uw techniek.
18812: Johnson, Marilynn A.; a.o. - Louis Comfort Tiffany. Artist for the ages. [richly illustrated]
13383: Johnston, Harry - George Grenfell and the Congo. A history and description of the Congo Independent State and adjoining districts of Congoland together with some account of the native peoples and their languages, the fauna and flora. (2 vol.)
13642: Johnston, Harry H. - British Central Africa. An attempt to give some account of a portion of the territories under British influence north of the Zambesi. (3rd ed.) (with six maps and 223 illustrations)
7312: Jonas, Erasmus - Die Volkskonservativen 1928-1933. Entwicklung, Struktur, Standort und staatspolitische Zielsetzung. (herausgegeben von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien)
14613: Jonckheere, Karel - Vraag me geen leugens. Karel Jonckheere over schrijvers.
16162: Jones, Ian - The Book of Harlow. An illustrated History
5301: Jones, prof. Emrys; (hoofdred.) - Winkler Prins Encyclopedie van de Aardrijkskunde. (4 dln.)
5352: Jones, Kathleen - Women Saints. Lives of Faith and Courage.
9690: Jones, Harvard - A New Kind of War". America's Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece.
9544: Jones, David R. - The Russian Autocracy under Alexander III.
20012: Jones, Stephen; Newall, Christopher; Ormond, Leonee; Ormond, Richard; Read, Benedict - Frederic, Lord Leighton. Eminent Victorian Artist.
6599: Jong, A.M. de - De dood van de Patriarch. Een Novelle.
2804: Jong, Eelke de; Buijsen, Martin - Solidariteit onder druk? Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. (Annalen van het Thijmgenootschap)
14644: Jonge, Huub de (red.) - Ons soort mensen. Levensstijlen in Nederland.
6291: Jongejan, dr. E. - De Humor-"Cultus" der Romantiek in Nederland.
6037: Jongepier, Jan - Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar.
4255: Jongkind, C.F. (red.) - Ontwikkelingshulp en het Nederlandse bedrijfsleven in Latijns Amerika.
9509: Jonker, Michiel; Tichelaar, pieter Jan; Oldenziel, Ruth; e.a. - Willem van der Kloet en het tableau met een hertejacht.
6725: Jonkers, Dick A.; Kole, Rob A. ; Taapken, Jaap (red.) - Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders.
4614: Joost, Nicholas; Sullivan, Alvin - D.H. Lawrence and the Dial.
23440: Joosting, Mr. J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge.
22075: Jordan, Ruth - Fromental Halevy. His Life and Music 1799-1862.
6677: Jorgenson, Dale A. - The Life and Legacy of Franz Xaver Hauser. A forgotton leader in the nineteenth-century Bach movement.
10467: Josephus, Flavius - Geschichte des Jüdischen Krieges.
22139: Josho Brouwers - Ancient Warfare Special 4 - Henchmen of Ares. Warriors and warfare in early Greece.
6366: Josselin de Jong, P.E. de - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia.
14458: Jourdan-Joubert, Louis; Helfgott, Julien; Golliet, Pierre - Glières. Haute-Savoie. Première Bataille de la Résistance. 31 Janvier - 26 Mars 1944.
23639: Jourdan, A.R.M. - Les monuments de la Revolution francaise. Le Discours des Images dans l'Espace parisien 1789-1804. (these de doctorat Universiteit van Amsterdam)
3084: Jouve, Pierre Jean - Helene.
18103: Juffermans, Jan; Bouwman, Mies; Wolkers, Jan; Helder, Cees; Savelberg, Henk; Liefting, Bertus - Aspergeschalen 1850-1940. Collectie Juffermans, Utrecht. Functie als versiering. Versiering als functie.
15009: Jung, C.G. - Briefe Band II. 1946-1955. (herausgegeben von Aniela Jaffe) (3. Auflage)
26822: Jung, Dr. C.G. - Der Inhalt der Psychose. Akademischer Vortrag, gehalten im Rathause der Stadt Zurich am 16. Janner 1908. (Schriften zur angewandten Seelenkunde herausgegeben von Prof. Dr. Sigm. Freud; Drittes Heft)
21365: Jungk, Peter Stephan - Franz Werfel. A life in Prague, Vienna and Holywood.
4861: Jungslager, Gerard. - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-Indië in de jaren twintig. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
20885: Jurgens, Madeleine; Fleury, Marie-Antoinette - Documents du minutier central concernant l'histoire litteraire (1650-1700).
21151: Jurgensen, Kurt - Lamennais und die Gestaltung des Belgischen Staates. Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts.
4650: Jurist, Elliot L. - Beyond Hegel and Nietzsche. Philosophy, Culture, and Agency.
21596: Jurriaanse, M.W. - The Founding of Leyden University.
15796: Just, Carl; (red.) - 100 År N.W. Damm & Søn 1843*1943. Et Firmas Historie.
3505: König, Rene - Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß.
8681: Köprülü, Mehmed Fuad - The Seljuks of Anatolia. Their History and Culture According to Local Muslim Sources. (Translated and Edited by Gary Leiser)
16867: Köberer, Wolfgang; (herausgegeben von) - Das rechte Fundament der Seefahrt. Deutsche Beiträge zur Geschichte der Navigation.
13727: Küpper, Funke - In Memoriam Albert Funke Küpper.
7103: Körner, Horst - Die Medizingeschichte der Stadt Xanten unter besonderer Berücksichtigung ihrer Hospitäler, Lazarette und Seuchen (1297-1911).
9523: König, Helmut - Lenin und der italienische Sozialismus 1915-1921. Ein Beitrag zur Gründungsgeschichte der Kommunistischen Internationale.
8682: Köprülü, Mehmed Fuad - Islam in Anatolia after the Turkish Invasion. (Prolegomena) (Translated, Edited and with an Introduction by Gary Leiser)
23819: Kabki, Mirjam - Transnationalism, local development and social security. The funtioning of support networks in rural Ghana. (dissertation Vriuje Universiteit Amsterdam)
13378: Kadare, Ismail - Leven, spel en dood van Florian Mazrek.
9386: Kadlec, Jaroslav - Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag nach dem Codex Thomaeus. Vom Gründungsjahr 1285 bis zu den Hussitenkriegen.
26874: Kaganoff, Benzion C. - A Dictionary of Jewish Names and their History.
8334: Kager, J. - Neuronal ion homeostasis underlying graded persistent firing, epileptiform seizures and spreading depression. A computional study. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
19998: Kagie, Rudie - De kracht van de maan. Waarnemingen in de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof.
7301: Kahlenberg, Friedrich P.; (bearbeitet von) - Die Berichte Eduard Davids als Reichsvertreter in Hessen 1921-1927.
19801: Kahn, Joel S. - Constituting the Minabgkabau. Peasants, Culture, and Modernity in Colonial Indonesia.
9310: Kahn, David - Hitler's Spies. German Military Intellegence in World War II.
10833: Kaika'us Ibn-Iskander - Das Qabusname. Ein Denkmal persischer Lebensweisheit. (Übersetzt und erklärt von Seifeddin Najmabadi in Verbindung mit Wolfgang Knauth)
21049: Kain, Roger J.P.; Prince, Hugh C. - The Tithe Surveys of England and Wales.
19600: Kaisand, Heidi; (ed.) - Quilt Sampler 2001
9087: Kaiser, Hermann - Modernes Theater in Darmstadt. Ein Beitrag zur Stilgeschichte des deutschen Theaters zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
11246: Kalakaua, His Hawaiian Majesty; Daggett, Hon. R.M. (ed. an with an introduction by) - The Legends and Myths of Hawaii. The Fables and Folk-Lore of a Strange People.
20697: Kalir, Barak - Christian Aliens in the Jewish State. Undocumented Migrants from Latin American for Practical National Belonging in Israel. (dissertation University of Amsterdam)
28051: Kalkwiek, dr. K.A.; Schellart, A.I.J.M.; (red.); Jansen, prof. dr. H.P.H.; Geudeke, drs. P.W.; (met bijdragen van) - Atlas van de Nederlandse Kastelen.
12030: Kallir, Jane - Viennese Design and the Wiener Werkstätte.
17902: Kalma, J.J. - Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolswards kerkgeschiedenis.
23627: Kalma, dr. J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
26631: Kalsbeek, L. - F. Kalsbeek. ( = Heemtijdinghen, 16e jrg., no. 4 /december 1980/, pp. 55-76)
18649: Kalse, Egbert; van Lent, Daan - Het rampscenario. Waarom een nieuwe crash onvermijdelijk is. (2e dr.)
16330: Kambarouva, Tania - Pouvoir et prière dans les images Byzantines de don. ( = Revue des études sud-est européennes / Journal of South-East European Studies, tome XLVI, nos. 1-4, 2008, pp. 135-150)
23348: Kamerbeek, Erik - Het belang der gemeente zeer ter harte. Bestuur en bestuurselite in een Veluws dorp, Ede 1795-1914. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
21518: Kamerbeek Jr., J. - Albert Verwey en het classicisme. De richting van de hedendaagsche poezie (1913) in zijn internationale context. (Studia Litteraria Rheno-Traiectina, vol. IX)
1336: Kamerling RA, mr. dr. R.N.J. - De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indie. Bedrijfsvoering in het onbekende.
13605: Kamppinen, Matti - Cognitive Systems and Cultural Models of Illness. A Study of Two Mestizo Peasant Communities of the Peruvian Amazon. (dissertation University of Turku)
17745: Kan, Sergei - Symbolic Immoratality. The Tlingit Potlatch of the Nineteenth Century.
11438: Kanerva, Jukka - Character, Intimacy, and Issues in a Presidential Campaign. A Rhetorical Analysis of the PresiTentti Interview Series, Finland.
4670: Kao, Henry S. R.; Sinha, Durganand (eds.) - Asian Perspectives on Psychology.
20908: Kaper, H.P.; Veen, J.H.S.M. - De Rotterdamse paardetrams. (Trams en tramlijnen, dl. 20)
5214: Kapferer, Bruce - A Celebration of Demons. Exorcism and the Aesthetics of Healing in Sri Lanka.
11105: Karashima, Seishi - A Glossary of Kumaraiva's Translation of the Lotus Sutra. (Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica, vol. IV)
6458: Karoui, Abdeljelil - La Tunisie et son image dans la littérature française du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème (1801-1845).
7012: Karsten, Lia - Speelruimte van vrouwen. Zeggenschap over vrijetijd en vrijetijdsbesteding. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
26599: Karsten, Luchien - De achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919. (IISG Studies + Essays, no. 14)
16072: Kaslow, Richard A.; McNicholl, Janet M.; Hill, Adrian V.S.; (eds.) - Genetric Susceptibility to Infectious Diseases.
13196: Kater, A. - Community Development in Marokko. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
23834: Katgert-Merkelijn, J.K. - The Letters and Papers of Jan Hendrik Oort, as archived in the University Library, Leiden
13656: Katz, R.A. Katz - Ronsard's French Critics : 1585-1828.
18127: Kauffels, Susanna - Die Nationalsozialistische Zeit (1933-1945) in Neuss. Zeitzeugenberichte. (Dokumentationen des Stadtarchivs Neuss, Bd. 2)
8036: Kauffman, Henry J. - Pennsylvania Dutch American Folk Art. (Revised and Enlarged Edition)
16501: Kaufmann-Rochard, Jacqueline - Origines d'une bourgeoisie russe (XVIe et XVIIe siècles). Marchands de Moscovie.
15159: Kazemier, dr. G. - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
13584: Kearney, Patrick J. - Geschiedenis van de erotische literatuur.
16321: Kearton, Richard - De lotgevallen van Jaap Langoor. (Hollandsche bewerking door Dr. W.G.N. van der Sleen)
15264: Keats, John - Poetry & Prose. (With Essays by Charles Lamb, Leigh Hunt, Robert Bridges & Others; With an Intgroduction and Notes by Henry Ellershaw) (reprint of the 1927 edition)
21475: Kechichian, Joseph A. - 'Iffat Al Thunayan. An Arabian Queen.
11883: Keegan, John; (ed.) - The Times Atlas of the Second World War.
11952: Keegan, John; (ed.) - Churchill's Generals.
1874: Keesing, Roger M. - Custom and Confrontation. The Kwaio Struggle for Cultural Autonomy.
28083: Keesings, Elisabeth - Het volk met lange rokken. Vrouwen rondom Constantijn uygens.
6760: Keesman-Marwitz, A.H. - Das Primat der objektiven Zeit, dargelegt am Roman Anna Karenina.
23422: Keezer, Jan - Plaatsnamenregister van onze Boot- en Autodiensten.
22158: Keijmel, P.D.; e.a. - Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808. Deel III. Kwartier van Nijmegen.
26896: Keijser-Schuurman, W.E.S.L. - Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron. (= Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, deel 138)
513: Keijzer, dr. W.P. - Vinet en Hollande.
15991: Kellenberger, Dr. Eduard - Theorie und Praxis des schweizerischen Geld-, Bank- und Börsenwesen seit Ausbruch des Weltkrieges (1914-1930). Heft I. Das Münzwesen und seine Reform.
8734: Keller, Mechtild; (herausgegeben von) - Russen und Russland aus deutscher Sicht. Reihe A, Band 1: 9. - 17. Jahrhundert. (West-östliche Spiegelungen). (2. Auflage)
4964: Keller, werner - Das Pathos in Schillers Jugendlyrik. (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker, N.F. Band 15 / 139))
13648: Kelly, Gary - The English Jacobin Novel 1780-1805.
8521: Kemeny, Zoltan; Kemeny, Madelein - Zoltan & Madeleine Kemeny 1943-1956. Vergeten kunstenaarspaar van Cobra.
13317: Kemp, Martin; Roberts, Jane - Leonardo da Vinci.
5813: Kemper, Steven - The Presence of the Past. Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life.
9732: Kemperink, M.G. - Nederlands Toneel in het Fin de Siècle 1890-1900.
13148: Kemps, Niek - Niek Kemps. Twee Two Deux. (tentoonstellingscatalogus)
16223: Kendall, Paul Murray - Warwick the Kingmaker and the Wars of the Roses.
23961: Kendrick, T.D. - St. James in Spain.
19305: Kennedy, Joseph; Smith, Amanda - Hostage to Fortune. The Letters of Joseph P. Kennedy. (edited by Amanda Smith)
15358: Kennedy, bart - Voor Anker. Een verhaal met een Paaschstrekking.
9852: Kent, David A.; (ed.) - The Achievement of Christina Rossetti.
10294: Keppy, Peter - Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940-1957.
5363: Kerckhoven, Pieter, Frans van - Liefde 1843. Liefdesroman in briefvorrm.
8544: Kerkhof, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
8543: Kerkhof, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer. (2nd, revised and enlarged edition)
19420: Kerkhoven, Jaap - Het net en de wet. Conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
4192: Kernkamp, dr. G.W. - De Utrechtse Universiteit 1636-1936. Deel 1 De Utrechtse Academie 1636-1815. Deel 2 De Utrechtse Universiteit 1815-1936. (2 dln.) (Complete set)
21777: Kernkamp, dr. G.W. - De Utrechtse Universiteit 1636-1936. Deel 1 De Utrechtse Academie 1636-1815. Deel 2 De Utrechtse Universiteit 1815-1936. (2 dln.) (Complete set)
26548: Kerridge, Eric - Trade and Banking in early modern England.
12185: Kersten, Wolfgang; Okuda, Osamu - Paul Klee. Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883-1940. Mit vollständiger Dokumentation.
2218: Kersten, A.E.; Manning, A.F.; (bewerkt door) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel III 1 juni - 7 december 1941. (RGP Grote Serie, no. 172)
17797: Kessler, Suzanne J.; McKenna, Wendy - Gender. An Ethnomethodological Approach.
79: Ketelaar, J.J.; Vogel, Dr. J.Ph. (uitgegeven door) - Journaal van J.J. Ketelaar's Hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. (Linschoten-Vereeniging XLI);
11495: Ketterer, Roman Norbert - E.L. Kirchner. Brücke. (Sales Catalogue)
11992: Kettering, Alison McNeil - Drawings from the Ter Borch Studio Estate. (2 vol.)
18937: Kettering, Sharon - Judicial Politics and Urban Revolt in Seventeenth-Century France. The Parlement of Aix, 1629-1659.
12006: Kettering, Alison McNeil - Drawings from the Ter Borch Studio Estate. (vol. 2)
15831: Ketting, Kees - Sportvissen. Klassieke vismethoden en moderne vangtechnieken.
12554: Keuken, Joan van der - Paris Mortel.
17818: Keulen, Binne; (red.) - Beeld van de twintigste eeuw. 100 Jaar/jier Friesland.
15460: Keuls, Yvonne - Aan tafel met Yvonne Keuls. Met foto's van Robert Collette.
11339: Keyes, George S. - Mirror of Empire. Dutch Marine Art of the Seventeenth Century.
13289: Keyes, Roger - Échec au roi. Léopold III 1940-1951.
21089: Keyes, Roger; Terry, C. Sanford - Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes (K.C.B., K.C.V.O.) en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen verzameld door C. Sanford Terry, Litt. D. Professor of History in the University.
11717: Keyser, Marja; (samengesteld door) - Bibliotheca Auerbachiana. Vulgairgriekse en religieuze drukken (1551-1799) uit het bezit van Paul Auerbach. I. Vulgairgriekse en religieuze werken gedrukt voor 1800.
4219: Khantipalo, Phra - Tolerance. A Study from Buddhist Sources.
9580: Kher, N.N. - Agrarian and fiscal economy in the Mauryan and post-Mauryan age.
16620: Khun Eng Kuah-Pearce; (ed.) - Chinese Women and the Cyberspace.
23926: Kiekenap, Bernhard - Karl und Wilhelm - Die Sohne des schwarzen Herzogs [von Braunschweig]. Band I Text. Band II Literaturubersicht, Quellen und Anmerkungen. (2 Bde.)
9739: Kiel, A.H. - Jesaias Rompler von Löwenhalt. Ein Dichter des Frühbarock. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
12645: Kiers, judikje; Tissink, Fieke - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
27012: Kikkert, J.G. - Koning Willem III 1817-1890. Biografie.
7154: Kilani, Mustapha; Salah Ben Amor, Mohamed - Histoire de la littérature tunisienne. XIXè - XXè siècles. Fascicule 1. Le Roman -thématique et problématique-. Études. Fascicule 2. Textes.; Fascicule 1 La Poésie. Textes. (3 tomes) (en arabe)
11189: King, Edmund - Peterborough Abbey 1086-1310. A study in the land market.
4359: King, Robert A.; Apter, Alan; (eds.) - Suicide in Children and Adolescents.
7808: King, Serge - Kahuna Healing. Holistic health and healing practices of Polynesia.
8229: King, James - Virginia Woolf.
5913: King, Victor T. - The Maloh of West Kalimantan. An Ethnographic Study of Social Inequality and Social Change among an Indonesian Borneo people.
4445: Kinghorn, A.M. - The Chorus of History. Literary-historical relations in Renaissance Britain. 1485-1558.
4686: Kipling, Rudyard - Op de stadsmuur & De man die koning wilde worden. Twee verhalen met een voorwoord van Marcel Kurpershoek.
21748: Kircher, Hartmut - Heinrich Heine und das Judentum.
10800: Klöwer, Töm - Trommels & klankinstrumenten.
17336: Klaassen, W.J.M.; Woltring, J.; de Graaff, B.G.J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode B 1931-1940. Delen I t/m IV. 2 januari 1931 - 30 juni 1935. (4 dln.) (RGP Grote Serie, nos. 191, 199, 212 en 234)
17337: Klaassen, W.J.M.; Kersten, A.E. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel VI. 16 december 1942 - 30 juni 1943. (RGP Grote Serie, no. 235)
4082: Klages, Ludwig - Graphologisches Lesebuch. Hundert Gutachten aus der Praxis. ( 4. durchgesehene Aufl.)
8235: Klaver, Janine - From the Land of the Sun to the City of Angels. The Migration Process of Zapotec Indians from Oaxaca, Mexico to Los Angeles, California. (dissertation University of Amsterdam)
16606: Klein, prof. dr. P.W.; (red.) - Van stapelmarkt tot welvaartsstaat. Economisch-historische studien over groei en stagnatie van de Nederlandse volkshuishouding 1600-1970.
22245: Klein, Peter - Endzeiterwartung und Ritterideologie.Die englischen Bilderapokalypsen der Fruhgotik und MS Douce 180. (mit 30 originalgetreuen Faksimileseiten und 175 Schwarz-weiss-Abbildungen.
16590: Klein, Ulrich; (Red.) - Hausbau in Thüringen und angrenzende Regionen. ( = Jahrbuch für Hausforschung, Band 48)
21171: Klein, Kerwin Lee - Frontiers of Historical Imagination. Narrating the European Conquest of Native America, 1890-1990.
18906: Klein, prof. dr. P.W.; (red.) - Van stapelmarkt tot welvaartsstaat. Economisch-historische studien over groei en stagnatie van de Nederlandse volkshuishouding 1600-1970.
18088: Kleinen, John; van der Zwan, Bert; Moors, Hans; van Zeeland, Ton; (red.) - Leeuw en Draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam.
26588: Klessmann, Rudiger ; Ekkart, Rudolf, O.E.; Jacob, Sabine; (Red. u. Beitrage) - Jan Lievens, ein Maler im Schatten Rembrandts. (Katalog zur Ausstellung im Herzog Anton-Ulrich Museum, Braunschweig).
4114: Kleywegt, A.J. - Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der Schrift De Natura Deorum. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden(
26941: Klikspaan; Kneppelhout, johannes - Studenten-Typen. Geillustreerd door Johan Braakensiek. (met een voorwoord van jan ten Brink) (7e dr.)
14882: Kloek, J.J. - Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. (2 dln.)
8930: Kloek, Els - Gezinshistorici over vrouwen. Een overzicht van het werk van gezinshistorici en de betekenis daarvan voor de vrouwengeschiedenis. (4e dr.)
11925: Kloet, Co de; Wagt, Gabri de - Mooi Holland. De woelige jaren van de Ramblers.
18414: Klomp, mr. R.G. - Tramlijn Venlo, Tegelen, Steyl 1888-1918.
7155: Kloos, Peter; (ed.) - True fiction. Artistic and Scientific representations of Reality. (Anthropologiacal Studies VU, no. 14)
4223: Kloos, Peter; Veen, Klaas van der (ed.) - Rule and Reality. Essays in honour of André J.F. Köbben.
18024: Klopp, Dr. Wiard - Der Lebenslauf von Otto Klopp, 1822-1903. (Sonderdruck Jahrbuch der Gesellschaft f. b. K. u. vaterl. Altertümer zu Embden, Band XVI, 1907)
2767: Kloppenburg, W.C.M. - De ontwikkelingsgang van de pianomethoden; van het begin af tot aan de methode van Deppe (1550 tot 1895).
27007: Klosse, Jaap - Het boek der gastronomie. Over koken, proeven en genieten op niveau.
13045: Kluncker, Karlhans - Percy Gothein. Humanist und Erzieher. Das Ärgernis im George-Kreis. ( = Castrum Peregrini, Heft CLXXI-CLXXII, 35 Jhg.)
5106: Klussmann, Paul Gerhard; (hrsg. von) - Karl Wolfskehl Kolloquium. Vorträge - Berichte - Dokumente. ( = Castrum Peregrini, Heft CLVI-CLVII-CLVIII)
27036: Knaepen, Roger - Mol-Baelen-Desschel 1559-1795.De oude Keizerlijke Vrijheid en haar Voogdijdistrict.
16159: Knappert, Jan - Het epos van Heraklios. Een proeve van Swahili poezie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritisch commentaar en aantekeningen. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
3232: Knegtel, dr. A.P.H.C. - Laennec (Historische Bibliotheek nr. 77)
20841: Kneppelhout, J. - Opvoeding door vriendschap. (Toegelicht door Marita Mathijsen en Frank Ligtvoet)
26932: Knight-Bruce, G.W.H. - Memories of Mashonaland. (facsimile reproduction of the 1895 edition) Rhodesiana Reprint Library, vol. 13)
23986: Knightley, Phillip; Simpson, Colin - The secret lives of Lawrence of Arabia.
26786: Knippenberg, Hans; van der Ham, Willem - Een bron van aanhoudende zorg : 75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993.
20757: Knoch, Peter - Studien zu Albert von Aachen. Der erste Kreuzzug in der deutschen Chronistik.
9931: Knoop, Martin - Modern Handboek Paddesteoelen. Herkennen en zelf kweken van paddestoelen en het bereiden van gerechten.
23933: Knops, Matthieu - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg.
21179: Knox, Crawford - Changing Christian Paradigms and their Implications for Modern Thought. (Studies in the History of Religions, vol. LVII)
4597: Knuth, A.M.L. - The Wink of the Word. A Study of James Joyce's phatic Communication.
1437: Knuttel, dr. J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
2590: Knuttel, Ir G. Jr - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
9461: Koch, Ir. C.W. - Over het gebruik van vetoplossende zeepen.
9460: Koch, Ir. C.W. - Het bleeken in de wasscherij en de verschillende bleekmiddelen. Toevoeging : Een toepassing van enzymenwerking voor het reinigen der wasch.
1331: Koch, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesie.
6745: Kocken, E.E.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia. (Uitgaven van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen, dl. I)
3805: Kocken, Edm. - De theorie van de Vier Wereldrijken en van de Overdracht der Wereldheerschappij tot op Innocentius III. (proefschrift Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen)
1954: Koeck, Paul - De bloedproever.
20767: Koelewijn, J. - Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten. (3e dr.)
13872: Koenraads, Jan P. - Gooise schilders.
9067: Koester, Olaf - Bedrogen ogen. Geschilderde illusies van Cornelius Gijsbrechts.
9867: Koffeman, L.J. - Kerk als sacramentum. De rol van de sacramentale ecclesiologie tijdens Vaticanum II. (proefschrift Theologische Academie te Kampen)
31213: Kohler, Michael; Barche, Gisela; (herausgegeben von) - Das Aktfoto. Ansichten vom Korper im fotografischer Zeitalter. Asthetik, Geschichte, Ideologie. (Zweite, erweiterte und verbesserte Ausgabe)
21280: Kohler, Hans-Joachim; (herausgegeben von) - Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit. (Beitrage zum Tubinger Symposion 1980)
18811: Kohlhausen, Heinrich - Nurnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Durerzeit 1240 bis 1540.
31219: Kohnstamm, Max - Brieven uit 'Hitlers Herrengefangnis' 1942-1944.
20770: Kok, J. - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tusssen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar.
26863: Kok, Paul Th. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
7657: Kokken, H. - Steden en staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondie en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). (Hollandse Historische Reeks XVI)
11725: Koktvedgaard Zeitzen, Miriam - Polygamy. A cross-cultural analysis.
7086: Kolb, Ingeborg - Das Spandauer Bürgerbuch von 1600 bis 1734 und die Spandauer Neubürgerliste von 1579 bis 1596. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 1)
20450: Kolb, Eberhard - Bergen-Belsen 1943 tot 1945. (2e uitgave)
31211: Koldeweij, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch van Bourgondisch tot Biedermeier. (tentoonstellingscatalogus)
18968: Koldeweij, dr. A.M.; (samengesteld door); Middelkoop, Norbert; Scheepmaker, Henk; (teksten) - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. (2 dln.) Dl. 1. Catalogus. Dl. 2. Bijdragen.
15133: Kole, Drs. I.A. (red.); Boer, Ds. C. den; Hovius, Drs. W.C.; Kole, Drs. I.A. (samenstellers) - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde.
21423: Kolff, J.M. - De belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten, verzetslieden en de oorlogsvrijwilligers 1939-1950.
7909: Kollontaj, Alexandra - De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij. Veertien lezingen aan de Sverdlov-universiteit.
8243: Komissarov, Boris - Expedição Langsdorff. Acervo e Fontes históricas.
20543: Koninckx, C. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East.
23583: Koning, Petrus - Anatomie in was.
2479: Koning, Anouk de - Global Dreams. Space, Class and Gender in Middle Class Cairo. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
592: Koningsveld, A.; Jacobs, J.A. - Een Kamer aan de Rijn : Gedenkboek bij het 175 jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland.
26816: Konishi, K.; Iwahori, S.; Kitagawa, H.; Yakuwa, T.; (eds.) - Horticulture in Japan.
26491: Kooger, Hans - Joods leven in Bronkhorst, Steenderen, Brummen..
26490: Kooger, Hans - Joods leven in Doesburg.
31206: Kooijmans, Luuc - Het geheim van de Valeriusstraat.
4259: Kooiman, Dick - Communities and Electorates. A Comparative Discussion of Communalism in Colonial India. (Comparative Asian Studies 16)
19060: Koornhof, Anton - Praktische duikgids Zuid Afrika. Alle informatie over duiken en snorkelen.
13573: Koot, Max - Daar komt de bruid.
8767: Kooy, John - Our Century. Gerhard Loeber 1846-1946.
3333: Kooy, G.A. - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese. (Mededelingen van de Landbouwhogeschool Wageningen)
15292: Koplos, Janet - Contemporary Japanese Sculpture.
6464: Kopman, H. - Rencontres with the inanimate in Proust's Recherche.
18372: Koppenol, mr. C.L. - Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. ( 7e dr.) + CD-rom.
6832: Koppers, G.P. - Vijftig jaar Inspectie voor het Brandweerwezen.
16819: Korf, Dingeman - De tegelverzameling van Nanne Ottema in het Princessehof te Leeuwarden.
18816: Kormos, Peter; Villanyi, Andras; Raj, Tamas - Budapest Zsinagogai / The Synagogues of Budapest (bilingual Hungarian / English edition)
13663: Korn, walter - American Chess Art. 250 Portraits of Endgame Study. [1854-1873]
14399: Kornaat, Klaas - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
20154: Kornhauser, Elizabeth Mankin - American Paintings Before 1945 in the Wadsworth Atheneum. Vol. 1. A- F. Vol. 2. G - Z. (2 vol.)
19363: Korporaal, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlande Hervormde Kerk.
26699: Kortenhorst, Karin; Vlasblom, Rene - Het mooiste sieraad maak je zelf. Ontwerpen, materialen en technieken. (2e dr.)
12611: Korteweg, J.E. - Hollands Glorie ? De Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool.
12862: Kortooms, Toon - Ik dank u voor uw aandacht.
19471: Kortooms, Toon - Patertje pispaal.
11005: Kortram, L.H. - De cultuur van het oordelen. Oordeelsvorming in interetnische relaties. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
9109: Korzus, Bernard (herausgegeben von) - Leben mit Brieftauben. (Katalog zur Ausstellung)
14636: Koschatzky, Walter - Peter Fendi (1796-1842). Künstler, Lehrer und Leitbild. (Mit Beiträgen von Hubert Adolph und Alfred Bernhard-Walcher)
11614: Koskinen, Aarne A. - Missionary Influence as a Political Factor in the Pacific Islands [1830-1890]. (dissertation University of Helsinki)
26891: Koster, Simon - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
5578: Kotta, Nuçi - L'Homme aux quarante écus. A Study of Voltairian Themes.
14719: Kotte, Wouter - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
14407: Kottman, Karl A. - Law and Apocalypse. The moral Thought of Luis de Leon (1527?-1591).
31238: Kouwenhoven, Arlette - De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie.
18660: Kouwenhoven, J.W.M. - The Role of Intrinsic Spinal Mechanisms in the Pathogenesis of Adoloscent Idiopathic Scoliosis. (dissertation (Universiteit Utrecht)
8583: Kozu, Konio - Das Bedürfnis der Philosophie. Ein Überblick über die Entwicklung des Begriffskomplexes "Bedürfnis", "Trieb", "Streben" und "Begierde" bei Hegel. (Hegel-Studien, Beiheft 30)
23818: Kraan, Marloes - Creating space for fisheren's livelihoods. Anlo-Ewe beach seine fishermen's negotations for livelihood space within multiple governance structures in Ghana. (Dissertation Universiteit van Amsterdam)
14041: Krabbendam, J.L. - The Model Man. A Life of Edward W. Bok, 1863-1930. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
15681: Kraemer, dr. H. - De strijd over Bali en de Zending. Een studie en een appèl.
19477: Kralt, P. - De Toverbron. S. Vestdijk en de geschiedenis.
19633: Kralt, P. - De vrouwen, de vriend en de verborgen God. Willem Kloos, zomer 1884 - winter 1885. [ = Maatstaf, 34e jrg. no. 1 [januari 1986], pp. 19-35)
23376: Kralt, P. - De Dichter, zijn Geliefden en zijn Muze. Over de vroege poezie van Willem Kloos.
8458: Kramer, Lloyd S. - Threshold of a New World. Intellectuals and the Exile Experience in Paris, 1830-1848.
28095: Kramers, prof. dr. J.H. - De Koran. In de vertaling van van prof. dr. J.H. Kramers. Bewerkt door drs. Asad Jaber en dr. Johannes J.G. Jansen. (15e herziene druk)
10935: Kranenborg, R.; (red.) - Genezing en religie. (Religieuze Bewegingen in Nederland, cahier no.27)
6954: Kratschkowski, I.J. - Die Russische Arabistik. Umrisse ihrer Entwicklung.
2680: Kraybill, Donald B. - The Riddle of Amish Culture.
14826: Krech III, Shephard - The Ecologocal Indian. Myth and History.
7461: Krekel, H. - Engeland en Europa. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
13521: Krell, Dorothy; (ed.) - The California Missions. A Pictorial History. (A Sunset Book)
14749: Krell, Otto - Altrömische Heizungen. (Mit 39 Textfiguren und 1 Tabelle) (Nachdruck)
3747: Krettek, Otmar - Rollen, schweben, gleiten. Unkonventionelle Verkehrsmittel gestern-heute-morgen im spurgebundenen Verkehr.
21221: Kreukels, dr. L.H.M. - Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
21621: Kreutel, Richard F.; Spies, Otto; (ins Deutsch ubertragen und erlautert von) - Leben und Abenteuer des Dolmetschers Osman Aga. Eine turkische Autobiographie aus der Zeit der grossen Kriege gegen Osterreich.
19524: Krewitt, Ulrich - Metapher und tropische Rede in der Auffassung des Mittelalters. (Beihefte zum "Mittellateinischen Jahrbuch", Bd. 7)
2379: Krickeberg, Walter; Trimborn, Hermann; Zerries, Otto - Pre-Columbian American Religions.
7285: Kriegbaum, Günther - Die parlementarische Tätigkeit des Freiherrn C.W. Heyl zu Herrnsheim. (Mainzer Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd. 9)
13875: Krikhaar, Desiree - Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster. (2e dr.)
6276: Krispyn, Egbert - Anti-Nazi Writers in Exile.
31266: Krizkova, Marie Rut; Kotouc, Kurt Jiri; Ornest, Zdenek - We are Children just the same. Vedem, the Secret Magazine by the Boys of Terezin. (fifth ed.)
23349: Kroef - Velp en zyn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden.
18877: Krol, Hans - Heemsteedse gemeeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900.
17622: Krom, J.C.; - Het molenrijk Uitgeest. Uit de geschiedenis van een dorp. (met medewerking van mr. W.A.M. Admiraal)
15612: Krone, Patty; (red.) - Driedimensionale typografie. Een project van Joseph Semah. / Threedimensional Typography. A Project by Joseph Semah.
10841: Kronemberg, M.E. - Campbell's Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. Contributions to a new edition.
20696: Kronenberg, Andreas - Die Teda von Tibesti. (Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik, Band XII)
14844: Kroon, C. - Uit de geschiedenis van Hazerswoude.
18384: Kroon, Wim - Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006.
19774: Kroonenburg, J.; van Rossum, G.M.; Bruin, J.; Stegenga, B. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
20665: Kruger, Friedhelm - Bucer und Erasmus. Eine Untersuchung zum Einfluss des Erasmus auf die Theologie Martin Bucers (bis zum Evangelien-Kommentar von 1530).
21087: Kruijsen, Joep; Sijs, Nicoline van der (red.) - Honderd jaar stadstaal.
160: Kruisheer, dr. J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
22249: Kruiver, Johan - Kroniek van de Tweeling. Hoogtepunten uit de Koog-Zaandijkse geschiedenis van de 20-ste eeuw.
11847: Krutisch, Petra; (hrsg. von) - Im Sinne der Alten... Italienische Majolika des Historismus. Ausstellung Weserrenaissance-Museum Schloss Brake Lemgo 10.9.1995 - 26.11.1995 / Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 14.12.1995 - 11.2.1996.
5204: Kruuk, Hans - Niko's Nature. A life of Niko Tinbergen and his science of animal behaviour.
6921: Krystufek, dr. Frant. Xav. - Protestantstvi v Cechach az do bitvy Belohorske (1517-1620).
6920: Krystufek, dr. Frant. Xav. - Protestantstvi v Cechach az do bitvy Belohorske (1517-1620).
23944: Kuhler, dr. W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Dl. 2 1600-1735, eerste helft. [-1635]
10956: Kuhn, Reinhard - The Return of Reality. A Study of Francis Vielé-Griffin.
31252: Kuhn, Peter - De avonturen van kapitein Rob. Nos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 24 (convoluut van 9 stripboeken)
20296: Kuhn, William M. - Henry and Mary Ponsonby. Life at the Court of Queen Victoria.
18815: Kuhnel, Bianca - Crusader Art of the Twelfth Century. A Geographical, an Historical, or an Art-Historical Notion ?
21602: Kuijper, I.P. - Kent u ze nog... de Wormers.
12123: Kuiken, Kees - Soldiers, Cops, Bannermen. The Rise and fall of the First Communist Chinese Police State 1931-1969.
13101: Kuiper-Ruempol, drs. Alma - Wedgwood en Nederland in de 18de eeuw.
4721: Kuiper, F.B.J. - Gopalakelicandrika. A Krsna-Play by Ramakrsna. (Sanskrit Text with Notes)
20997: Kuiper, W.E.J. - The Greek Aulularia. A Study of the Original of Plautus' Masterpiece.
8661: Kuiper, Maarten - Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk. (Met bijdragen van J. Bruin en Volkert J. Nobel) (Stolphoevereeks, nr. XI)
5206: Kuipers, J. - Die Geschichte der deutschen Kurzgeschichtsforschung.
18941: Kuipers, S. L. - Cast in Concrete ? The Institutional Dynamics of Belgian and Dutch Social Policy Reform. (dissertation Universiteit Leiden)
8970: Kuitert, H.M. - Over religie. aan de liefhebbers onder haar beoefenaars. (2e dr.)
5147: Kuitert, H.M.; Brinkman, M.E.; (red.) - Kennismaken met Kuitert. Een overzicht van zijn theologie.
4148: Kulsdom, G.J.H. - Die Strophenschlüsse im Niebelungenlied. Ein Versuch. (diss. Universiteit van Amsterdam)
9581: Kumar Maity, Sachindra - Economic Life in Northern India in the Gupta period (Cir. A.D. 300-550). (2nd revised ed.)
18198: Kumcu, Adam - De fil en aiguille. Genese et declin des ateliers de confection d'Amsterdam. (these de doctorat Universiteit van Amsterdam)
9589: Kundra, J.C. - Indian Foreign Policy 1947-1954. A study of Relations with the Western Bloc. (dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
12872: Kunhardt Jr., Philip B. - Life smiles back. More than 200 Classic Photos from the Famous Back page of American's Favorite Magazine.
7772: Kunst, Jaap - Terschellinger volklsleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen. (met 27 illustraties naar fotografiëen. Ruim 120 melodiëen en een kaartje) (2e herziene en vermeerderde druk)
7041: Kuntz, Monique; Horemans, Jean-M. - Valery Larbaud 1881-1957. (Avec supplément : Larbaud dans les collections belges. Notices.)
16409: Kupchan, Charles A. - The End of the American era. U.S. Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first century.
16102: Kuper, Adam; Kuper, Jessica; (eds.) - The Social Science Encyclopedia. ( 2nd edition)
13864: Kurgan, G.; Moureaux, Ph. - La quantification en histoire.
24021: Kuri, Sami - Une histoire du Liban a travers les archives des jesuites. T. I 1816-1845. T. II 1846-1862. (2 tomes)
13751: Kursawe, Hans-Dieter - Monheim. Neue Stadtentwicklung zwischen den Grossstädten.
10281: Kurz, Andreas - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko. Die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siècle.
22014: Kutz, Martin - Deutschlands Aussenhandel von der franzosischen Revolution bis zur Grundung des Zollvereins. Eine statistische Strukturuntersuchung zur vorindustrieller Zeit. (VSWG Beiheft Bd. 61)
18037: Kuyper, Bubb - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
12723: Kuyper, dr. A.; Idenburg, A.W.F. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg verzorgd, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Bruyn en Dr. G. Puchinger.
19125: Kuypers, Ivo - In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid 1914-1920.
8073: Kuypers, dr. G. - Iets goeds uit Voorthuizen ? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie.
4499: Kyd, Thomas - The Spanish Tragedy. (edited by Philip Edwards) (The Revels Plays) (reprint)
19706: Kyrova, Magda; Mensink, Onno; de Poorter, Erika; e.a. - The ear catches the eye. Music in Japanese prints.
8676: L'Hermite, Tristan - Le Page Disgracié. (Préface de Marcel Armand)
21923: L.E.; [Engelberts, Liete) - Anna Maria de Sandra.
19005: L.E.; [Engelberts, Liete) - Silhouetten. (5e dr.)
19006: L.E.; [Engelberts, Liete) - Onder de Republiek. (3e dr.)
15850: Lévi-Strauss, Claude - The Elementary Structures of Kinship. (revised edition)
9456: Lübeck, Walter - Reiki. De Weg naar het Hart. inwijding in de drie Reiki-graden. (3e dr.)
11832: Löcher, dr. Kurt; Moeller, Prof. Dr. Bernd; Zander-Seidel, Dr. Jutta; (Red.) - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers, veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
5029: Löffler, Susi - Johann Peter Hebel. Wesen und Wurzeln seiner dichterischen Welt. (Dissertation Universität Zürich)
7090: Lüpnitz, Herbert - Auf den Spuren alter uckermärkischer Familien in Criewen. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 6)
26461: Laansma, S. - De Joodse gemeenten in de kop van Overijssel.
19252: Laanstra, Willem; Wijnand, Marike - De familie Coenders. Intrinsieke schildersdrift. Otto Coenders (1883-1952), Joop Coenders (1913-1986)
14772: Labande, Edmond-René - Mirabilia mundi. Essai sur la personnalité d'Otton III. ( = Cahiers de Civilisation Médiévale Xe - XIIe Siècles, VIe Année/1963/ no. 3, pp. 297-313, et no. 4, pp. 455-476)
20298: Labelle, Maurice Marc - Alfred Jarry. Nihilism and the Theatre of the Absurd.
21097: Labrousse, Elisabeth - Pierre Bayle. Tome I. Du pays de Foix a la cite d'Erasme. Tome II. Heterodoxie et rigorisme. (2 t.)
4304: Lacey, W.K. - The Family in Classical Greece. (reprint)
8086: Lacouture, Jean - De Gaulle. 1. Le rebelle 1890-1944. 2. Le politique 1944-1959. 3. Le souverain 1959-1970. ( 3 t.)
17116: Lacroix, Marie-Therese - L'Hôpital Saint-Nicolas du Bruille (Saint-André) à Tournai de sa fondation à sa mutation en cloître ( ± 1230 - 1611). ( 2 tomes)
5828: Laderman, Carol - Wives & Midwives. Childbirth and Nutrition in Rural Malaysia.
5829: Laderman, Carol - Wives & Midwives. Childbirth and Nutrition in Rural Malaysia.
19206: Ladner, Gerhart B. - Images and ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Art. (2 vol.)
26820: Ladygina-Kohts, N.N. - Infant Chimpanzee and Human Child. [A Classic 1935 Comparative Study of Ape Emotions and Intelligence, reedited by Frans B.M. de Waal)
24360: Lafeber, C.V. - De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990. Een practische docentenhandleiding.
9814: Lagerkrantz, Olof - August Strindberg.
10468: Lahue, Kalton C. - Dreams for Sale. The Rise and Fall of the Triangle Film Corporation.
8219: Lai, T.C.; Mok, Robert - Jade Flute. The Story of Chinese Music.
9603: Laiou, Angeliki E.; (ed.) - Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies.
31231: Lakmaker, Joosje - Voorbij de Blauwbrug. Het verhaal van mijn joodse grootvader. (5e dr.)
18203: Lambooij, Mattijs - Promoting Cooperation. Studies into the effects of long-term and short-term rewards on cooperation of employees. (dissertation Universiteit Utrecht)
9125: Lambrecht, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw - 1559. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, jrg. 46, nr. 113)
17497: Lambrechts, John - Van ei tot kampioen. (4e dr.)
19580: Lambton, Lucinda - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
15896: Lammers, Fred - Het Huis van Oranje in oude ansichten. Deel I. 1880-1910.
20315: Lammertse, Friso; Vergara, Alejandro - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
13965: Lampel, Walter; Mahrholdt, Richard - Waffen-Lexikon für Jäger und Schützen. Ratgeber in allen waffen-, schiess- und schusstechnischen sowie einschlägigen optischen Fragen. (5. Auflage). Dazu noch : Nachtrag I
13514: Lampugnani, Vittori Magnago - Museumsarchitektur in Frankfurt 1980-1990.
21296: Lancée, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
28142: Lancee, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
12194: Lanchner, Carolyn - Joan Miro.
24221: Lancon, Daniel - Jabes, l'Egyptien (French Edition)
23598: Landfried, Klaus - Stefan George. Politik des Unpolitischen.
14946: Landman, Dr. G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
14109: Landmann, Michael - Figuren um Stefan George. Zweiter Band. ( = Castrum Peregrini, 37. Jhg., Heft 183)
5107: Landmann, Michael - Erinnerungen an Stefan George. Seine Freundschaft mit Julius und Edith Landmann. ( = Castrum Peregrini, Heft CXLI-CXLII)
11854: Landolt, Hanspeter (Text); Schweizerischer Bankverein (Herausg.) - 100 Meisterzeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts aus dem Basler Kupferstichkabinett.
15021: Landon, H.C. Robbins; (red.) - Het Mozart Compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Compleet naslagwerk.
26963: Landon, Charles-Paul - Annales du Musee et de l'Ecole Moderne des Beaux-Arts . 1801 (l'An IX) - 1808 (16 tomes)
3495: Landwehr, John - Symbolen wijzer. Bouwsteentjes uit een mozaiek.
15257: Lang, Adolf; (red.); Voskuil-Groenewegen, S.M.; Lang, A.; Miller, Albrecht; (tekst) - Porselein uit Ansbach en Den Haag. Relatie tussen twee fabrieken in de 18e eeuw. / Ansbacher und Den Haager Porzellan. Beziehungen zwischen zwei Manufakturen des 18. Jahrhunderts.
4152: Langbroek, Erika - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10. (Diss. Universiteit van Amsterdam)
16470: Lange, Wilhelm - Caparcona. Das tragische Ende der KZ-Häftlings-Flotte am 3. Mai 1945. Dokumentation.
7782: Langedijk, D. - Bibliographie van den Schoolstrijd 1795-1920. (met een voorwoord van dr. A. Goslinga)
5359: Langeler, Arno - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
12858: Langen, Ferdinand; Schuur, Koos; (red.) - Het Woord. Maandblad voor de nieuwe nederlandse letterkunde. Jrg. 1, no. 4 (januari 1946)
11340: Langhout, Joh. - The economic conquest of Acheen by the Dutch.
4724: Lans, Mgr. Michel; Bogaerts C.S.s.R., J. - Pater Joannes Baptista Lans (1808-1866). Een stuk geschiedenis uit het kerkelijk leven der 19e eeuw.
2965: Lanser, Siebren H. - Het schip der kerk op roze golven. Over homobevrijding en ecclesiologie. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
8461: Lanzinner, Maximilian - Reichsversammlungen und Reichskammergericht 1556-1586.
7251: Laqueur, Walter; Mosse, George L.; (hrsg. von) - Internationaler Faschismus 1920-1945.
17837: Larillard, dr. E. - Honderd rijmpjes.
24008: Laroui, Abdallah - L'ideologie arabe contemporaine. (preface de Maxime Rodinson)
14701: Laroui, Abdallah - L'histoire du Maghreb. Un essai de synthèse.
19831: Larsen, Bent; Stean, Michael - Karpov-Kortsjnoi. Schaken om de wereldtitel 1978.
14920: Lary, Diana - Region and Nation. The Kwangsi Clique in Chinese Politics, 1925-1937.
9602: Laslett, Peter; Wall, Richard; (eds.) - Household and family in past time. Comparative studies in the size and structure of the domestic group over vthe last three centuries in England, France, Serbia, japan and colonial North America, with further materials from Western Europe.
5202: Lateef, Shahida - Muslim Women in India. Political & Private Realities 1890s-1980s.
21955: Lauer, Dittmar - 50 Jahre Vierherrenborn. Die Geschichte einer jungen Gemeinde. (Schriftenreihe Ortschroniken des Trierer Landes Band 51) (2. Auflage)
16559: Laurens, Ben - Rotterdam, geblaakte stad.
16183: Laveille, R.P. - Le P. De Smet (1801-1873). (introduction par G. Kurth)
9582: Lawford, James P. - Clive Proconsul of India. A Biography.
23987: Lawrence, T.E. - Seven pillars of wisdom. A triumph.
20590: Lawton, Harold Walter - Contribution a l'histoire de l'Humanisme en France. Terence en France au XVIe siecle. Editions et traductions.
2702: Layish, Aharon - Divorce in the Libyan Family. A study based on the sijills of the sharia courts. (New York University Studies in Near Eastern Civilization)
9475: Lazarev, Viktor N. - Theophanes der Grieche und seine Schule. (übersetzt aus dem russischen)
26929: Le Blanc, P.M.; Kurvers, H.H.J.; Janse, H. - De Gerlachuskerk te Houthem en haar monu,mentale beschildering./ Conservering en restauratie van de wand- en gewelfschilderingen in de kerk van St. Gerlachus te Houthem / Kap en toren van de Gerlachuskerk te Houthem ( = Bulletin KNOB, jrg. 76 /april 1977/, pp. 59-118 )
14532: Le Roy Ladurie, Emmanuel - L'historien, le chiffre et le texte.
17667: Le Clercq, M.H.; Korving, E.E.P. - Het toneel in de Leidse Schouwburg tussen 1830 en 1840. (in : De Negentiende Eeuw. Documentatieblad werkgroep 19e eeuw, 7e jrg., no. 3 /sept. 1983/, pp. 201-209)
31280: Le Boucq, Pierre Joseph - XVIe Siecle. Histoire des Troubles advenues a Valenciennes a cause des heresies 1562-1579 tiree de plusieurs ecrits, en 1699. Publiee avec notice et annotation par A.-P.-L. de Robaulx de Soumoy.
9821: Leach, Edmund - Claude Levi-Strauss.
4747: Leach, E.R. (ed.) - Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan.
22157: Leach, E.R. - Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure.
24286: Leclercq, J.B. - Die Geschichte der Wallonischen Kirche von Hanau von ihrer Grundung an bis zum eintreffen der franzosischen Refugies. (Unveranderter Nachdruck des franzosischen origanals von 1868, mit deutscher Ubersetzung)
23632: Lecomte, Francoise - Inventaire des archives de l'Hopital des Incurables a Liege.; Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Jacques a Liege. ( 2 tomes)
15387: Lee, Carol Ann - Het verborgen leven van Otto Frank. De biografie.
15655: Lee Kip Lin - The Singapore House 1819-1942.
21481: Lee jr., Maurice - The Road to Revolution. Scotland under Charles I 1625-1637.
18036: Leeflang, Chr. - Stichting . Catalogus 1961-1965.
621: Leeflang, K.W.H. - Domino Games and Domino Puzzles. A complete Guide to the Infinite Ways of Dominoes Rules, Games, Puzzles, Mathematical Enigmas.
23713: Leeman, F.W.G. - Alciatus emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
13201: Leemhuis, F. - The D and H stems in Koranic Arabic. A comparative study of the function and meaning of the fa''alaand 'af'ala forms in Koranic usage. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
13309: Leendertse, M.J.; (red.) - De Hechte Band tusschen Vorstenhuis en Vaderland. Samengesteld ter gelegenheid van de vijfenvijftigsten jaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria 31 Augustus 1880 . 31 Augustus 1935.
1487: Leendertz Jr., dr. P. - Het leven van Vondel.
18829: Leenheer, Simon; Hogewoning sr., Daan - Zo was Rijnsburg. Een dorp en zijn bewoners in historisch perspectief.
31250: Leeninga, Margot - Schiebroek doet mee. Van Ambacht tot Tuinstad.
4449: Lees, Charles J.; (ed. by) - The Poetry of Walter Haddon.
5841: Leeuwen, Lizzy van - Airconditioned Lifestyles. Nieuwe rijken in Jarkarta.
10550: Leeuwrik, Nel - Kantklosplezier. Een keur van 50 kantklospatronen.
5705: Leeuwrik, Nel - Kantklossen. Met 50 nieuwe patronen.
19914: Lefaivre, Liane; Tzonis, Alexander - De oorsprong van de moderne architectuur. een geschiedenis in documenten. (met een inleiding vermeerderde herdruk van :Theorieen van het architektonies ontwerpen. Een historiese dokumentatie.; 1984)
18221: Leferink, Sonja - Wij armen kunnen niet sterven. Doodscultuur en marginalisering in Argentinie. (dissertatie Universiteit van Utrecht)
12418: Legband, Paul - Münchner Bühne und Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. ( = Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, Bd. 51)
18502: Leget-Kuijlen, P.L.; Leget, J.N. - Van Bousel. Een schippersgeslacht te 's-Hertogenbosch. ( = de Brabantse Leeuw, jrg. 45 /1996/, no. 1, pp. 4-11).
12404: Legge, James - The Chinese Classics. With a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and indexes.(5 vol.in 4 bindings)(complete set)(Vol. 1&2 Confucian Analects. a.o.The Works of Mencius. Vol. 3 The Shoo King. Vol. 4 The She King. Vol. 5 The Ch'un Ts'ew)
17563: Legge, James - Sjoe Tjing. Het boek der Historien. Een gemoderniseerde editie door Clae Waltham naar de vertaling van James Legge. Met een ten geleide van prof. H. van Praag.
18953: Leggett, Donald A. - The Levirate and Goel Institutions in the Old Testament with Special Attention to the Book of Ruth.
17287: Legner, Anton; (herausgegeben von) - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. (3 Bde.)
12221: Legner, Anton; (herausgegeben von) - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. (3 Bde.)
11855: Legouix, Susan - Image of China. William Alexander.
1969: Lehe, Erich von; Kausche, Dr. Dietrich; Ramm, Dr. Heinz; Jantzen, Dr. Gunther; Wiemer, Rolf - Heimatchronik der Freien und Hansestadt Hamburg.
17981: Lehmann, William C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A Study in National Character and in the History of Ideas.
7569: Lehmann, Th. - Het tuigen van schoenerschepen met de daarbij behoorende werkzaamheden. Eenvoudige handleidiing voor de varensman. (reprint)
5035: Lehning, Arthur - Amsterdam, 8 januari 1976.
4401: Lehning, Arthur - Essays en commentaren. dl. 1. De draad van Ariadne. Dl. 2. Ithaka. (2 dln.) (2e dr.)
18999: Leibovitz, Liel; Miller, Matthew - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied. (met de originrle uitvoering op CD)
13252: Leijenhorst, Cees - Hobbes and the Aristotelians. The Aristotelian Setting of Thomas Hobbes' Natural Philosophy. (dissertation Universiteit Utrecht)
16838: Leiker-Kooijmans, Tine - Straatslijpen in Hoorn. Wandelingen in een oude stad met straatnaambordjes als wegwijzers.
19677: Leinenga, Jurjen A. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
10658: Leistra, Josefine E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musée de peinture et de Sculpture (1828-1834).
5602: Lelièvre, Renée - Le théatre dramatique italien en France 1855-1940.
15277: Lemaire, W.C.; Dieckerhoff, S.L.; e.a. - Vlootpraet.
8972: Lemaire, Ria; (red.) - Vrouwen in de volksliteratuur. Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat.
23999: Lemarchand, Rene; (ed.) - The Green and the Black. Qadhafi's Policies in Africa.
2610: Lemlij, Moises (ed.) - Psychoanalysis in Latin America.
3673: Lemmens, ing. Gerard W.Ch. - Het smedengeslacht Lemmens van Oelbroeck (st. Anthonis) vier eeuwen in het Land van Cuyk.
26701: Lemmers, P. - Genealogie Lemmers in zeven-voud.
15211: Lennon, Nigey - The Sagebrush Bohemian. Mark Twain in California. Samuel Clemens's turbulent years on the Barbary Coast.
6701: Lenormand, H.-R. - Les Confessions d'un auteur dramatique. ( 2 tomes)
19218: Lenormand, Michel - Cuisines rustiques.
17066: Lenormand, H.-R. - L'enfant des Sables.
14735: Lenormand, H.-R. - Les Pitoëff. Souvenirs.
17629: Lenshoek-Smeets, Marian; van Immerseel, Ronald - Over ambachtsheren en kasteelbergen. De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge.
10900: Lensink, Henk - ... dat ik den ploeg van uw woord mag besturen". Bijdragen aan de uitleg van bijbelverhalen.
16035: Lenstra, Chr. - Over de Zeevang gesproken... Episoden uit de historie van het Oude Land.
26622: Leroy, A.C. - Het Stille Woord. (Schildpadreeks, Derde Tiental, No. 4)
12871: Leslie, Seymour - The Jerome Connexion. Edwardian and later Georgian Society.
4317: Lesser, Wendy - Pictures at an Execution. An Inquiry into the Subject of Murder.
14622: Lettström, Gustaf; (editor-in-chief) - Nordisk Arkitektur. Aren 1946-1949. [Scandinavian Architecture from the years 1946-1949.]
2541: Leunissen, Jef - Minnery, misdaad en magie. Merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden.
14865: Leus, Herwig; Weverbergh, Julien - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
23771: Leuvelink, Hannah; Linders, joke; de Zoete, Johan - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1883.
5316: Levi, Primo - De spiegelmaker. Verhalen en essays.
31235: Levi, Primo - Is dit een mens & Het respijt.
18050: Leviant, Curt; (ed.) - King Artus. A Hebrew Arthurian Romance of 1279. (edited and translated with cultural and historic commentary by Curt Leviant)
6718: Levie, Sophie - Commerce 1924-1932. Een internationaal tijdschrift. (proefschrift Universiteit Amsterdam)
24223: Levine Melammed, Renee - Heretics or Daughters of Israel?. The Crypto-Jewish Women of Castile.
28101: Levitte, Elaine - Tafelversieren stap voor stap.
13628: Levy, Howard S. - Chinese Footbinding. The History of a Curious Erotic Custom. (Foreword by Arthur Waley; Introduction by Wolfram Eberhard)

Next 1000 books from Antiquariaat Academia[an error occurred while processing this directive]

5/9