[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info



Title: De Vrije Fries. Jaarboek. Dl. 89 (2009).
Description: Leeuwarden, Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur / Fryske Akademy, 2009. paperback, 240 pp.. ( dit jaarboek bevat o.a. : pp. 67-92 Jasper Hillegers Lambert Jacobsz. 9c. 1598-1636 en zijn werkplaats. Atelierpraktijk in Leeuwarden omstreeks 1630. ; pp. 93-116 Corrien Rattink "Samuel Senior Coronel in Leeuwarden, 1867-1892."; pp. 117-164 "Jan Buiteveld 1747-1812, een Sneker decoratieschilder."; pp. 165-180 Jelle Jan Koopmans "De economische en politieke elite in Sneek tussen 1870 en 1910.") ISBN: 9061710172

Keywords: Friesland, geschiedenis, Fokke Sierksma, Lambert jacobsz., schilderkunst, Samuel Senior Coronel, Leeuwarden, Sneek, Jan Buiteveld 1747-1812, elite) 9061710172

Price: EUR 7.00 = appr. US$ 7.61 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 20116

See more books from our catalog: Plaatselijke Geschiedenis Nederland

[an error occurred while processing this directive]