Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23254: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 20 (1994)
26603: - Amstelodamum. Jaarboek, dl. 45 (1953)
23761: - Haerlem Jaarboek 2009
21892: - Vereniging Oranje-Nassau Museum 1978 met het jaarverslag over 1977.
12536: - Vormen uit Vuur. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas, no.174; 2001, afl. 1)
12537: - Vormen uit Vuur. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas, no. 177; 2002 afl. 1)
12544: - Meissen, Frühzeit und Gegenwart. Johann Friedrich Böttger zum 300. Geburtstag. Ausstellung 4.2 -2.8. 1982 Staatliche Kunstsammlungen dresden / VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen.
17374: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 64 (2010)
23978: - Jaarboek Oranje-Nassau 2002. (thema : stadhouder-koning Willem III)
24357: - Holland (regionaal-historisch tijdschrif), 19e jrg. no. 4/5, oktober 1987, pp. 193-280 (themanummer Holland en de Revolutie van 1787).
23474: - Het vijftiende jaarboek voor het democraisch socialisme.
15823: - Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. X.
15738: - Houten meubels & accessoires. Technieken en modellen uit de hele wereld.
23503: - Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, nr. 27-29. (Textes es exposes presentes au colloque Actualite d"Isabelle de Charriere, Chateau de Zuylen 12-14 septembre 1974)
16557: - Heine-Jahrbuch. 30. Jhg. (1991)
16571: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 49 (1995)
17159: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 18 (1977)
13598: - Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jrg. 6 (1994), no. 1
16858: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 53 (1999) (thema : Genealogie en biografie)
26962: - Amstelodamum. Jaarboek dl. 27 (1930)
13500: - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende eeuw. Jrg. 5 (1989), no. 1
14430: - Hitlers Sonderrichter. Stützen der Adenauer-Regierung.
14669: - Jaarboek Oud-Utrecht 1978.
20742: - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1991. Deel 8.
15894: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 47 (1993)
13707: - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van "scheeps- en visserijtermen".
16283: - Jaarboek Oud-Utrecht 1981.
23388: - Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. 39e jrg., 1994.
26686: - Banks and Industry in the Interwar Period ( = The Journal of European Economic Histort, vl. 13, no. 2 / Fall 1984/; Special issue)
23262: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 28 (2002)
13599: - Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jrg. 10 (1998), no. 2
16275: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVI /tweede reeks nr. 8/ 1966.
6235: - Maaslandia. Bundel geschiedkundige opstellen over het Limburgse Maasland.
15256: - Rotterdams Jaarboekje, 9e reeks, 5e jrg., 1987.
15262: - Maatstaf, 17e jrg, no. 7 (November 1969) (themanummer : Andre Gide 1869-1951)
21932: - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1987
16570: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 45 (1991)
16723: - Chanter m'estuet. Songs of the Trouvères. (edited by Samuel N. Rosenberg; music by Hans Tischler)
13448: - La chanson de Roland. Edition bilingue suivi de : les Mots et la Parole dans le "Roland" par Yves Bonnefoy). (avec une introduction par Michel Robic)
25426: - Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum
26664: - De Vrije Fries, dl. 47 (1966)
26665: - De Vrije Fries, dl. 48 (1968)
15261: - Marcel Proust Jaarboek, no. 6, 1979
17162: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 28 (1988)
20220: - Haerlem Jaarboek 1993
14537: - Die Urkunden über die der Universität Freiburg i. B. zugehörigen Stiftungen (von 1497-1875) nebst den auf das Stipendienwesen bezüglichen Verfügungen.
20646: - A.A.G. Bijdragen, dl. 15
10135: - Die Haghe. Bijdragen en Mededelingen. 1912. (registers op de jaargangen 1889-1911)
10103: - Graphic Design in Japan. A Postcard Collection.
21521: - Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXIII (1969)
23911: - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931.
4271: - Merkbuch für die Schienenfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn, DV 939, III., Brennkrafttriebfahrzeuge einschl. zugehöriger Steuer- und Beiwagen.
23256: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 22 (1996)
26606: - Amstelodamum. Jaarboek, deel 81 (1989)
16277: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVIII /tweede reeks nr. 10/ 1968.
13861: - Een Prostitutie-Congres. Vermakelijke Ironie in Dichtmaat.
26668: - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Vol. 31 - 40 (2004 - 2018). (29 issues) (complete set)
20063: - Indische Letteren, 8e jrg. no. 3-4, december 1993/ themanummer : Indische egodokumenten)
15889: - Het Tooneel. Geillustreerd Maandschrift. 3e Jaargang (1917/18)
16567: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 25 (1971)
16568: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 43 (1989)
15529: - De Vrije Fries, deel 83 (2003)
15527: - De Vrije Fries, deel 80 (2000)
23248: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 10 (1984)
24060: - Jaarboek Oud-Utrecht 2008.
15881: - Bijdragen en Mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXIII (1982)
21789: - Leids Jaarboekje 2012. Jaarboekje voor gschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. ( jrg. 104)
15530: - De Vrije Fries, deel 84 (2004)
20720: - Orientalia Gandensia, (Jaarboek van het Hoger Instituut voor Oosterse, Oosteuropese en Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis bij de Rijksuniversiteit te Gent), vol. I. (1964)
16481: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 52 (1998) (thema : Varende voorouders)
26663: - De Vrije Fries, dl. 46 (1964)
4095: - Medische technologie en het lichaam. (= Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jaargang 14, /2002/, nr. 1
23245: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 7 (1981)
20116: - De Vrije Fries. Jaarboek. Dl. 89 (2009).
25407: - Bedeutende deutsche Porzellane. Auktion am Samstag, den 25. Marz 2000, 11.00 Uhr. (Kunstauktionen Antiquitaten Metz GmbH) (758 Abbildungen in Farbe) (Katalog) (Mit pp. 331-385 Verzeichnisse der Manufakturen, und der Maler, Modelleure, Bossierer und Entwerfer; Literaturverzeichnis)
16939: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 50 (1996)
16950: - Gronings Historisch Jaarboek 1999
16169: - Early Medicine, Science, Witchcraft and Magic. (book auction catalogue issued by Maggs Bros. Ltd., London, catalogue no. 822, June 1954)
16936: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 42 (1988)
16002: - Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXVI /1972/
23257: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 23 (1997)
16594: - Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde. Band 84 /2006/.
26671: - Alkmaars Jaarboekje, 9e jrg. ( 1973)
21992: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1992
23253: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 19 (1993)
23950: - Akveld's Groot Brievenboek of Volledige verzameling van oorspronkelijke modellen van brieven over alle mogelijke onderwerpen uit het dagelijcksche leven, benevens Requesten, Voorschriften bij geboorte, huwelijk en overlijden [etc.] (7e herziene dr.)
21897: - Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1985/1986
24248: - Verslag van den toestand der gemeente Rotterdam over het jaar 1871, door Burgemeester en Wethouders uitgebragt aan den Gemeenteraad, in zijne vergadering van den 25 April 1872.
23251: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 16 (1990)
13476: - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende eeuw. Jrg. 10 (1994), no. 2
13485: - Haerlem Jaarboek 2000
7288: - Rudolf Wachsmuth. Gedenkblätter für seine Freunde. (Mit einem Bildniss aus dem Jahre 1872) (Als Handschrift gedruckt)
18117: - Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (IOB Evaluaties, no. 308)
21977: - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1964
21978: - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1966.
21980: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1971
21981: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1972 & 1973.
21982: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1974
21983: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1975
21986: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1978
21987: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1984
21989: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1989
12859: - Revue du Moyen Age Latin. Études - Textes - Chronique bibliographie. Tome I - XXI. (1945-1965)
13814: - Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jrg. 8 (1996), no. 1 (themanummer "Trauma & Cultuur")
18628: - A View of Society and Manners in France, Switzerland and Germany, with Anecdotes relating to some Eminent Characters. (2 vol.)
23417: - Leidsch Jaarboekje. 13e Jrg. 1916 Leids Jaarboekje
16080: - Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 1. 1970-1975. Band 2. 1976-1980. Band 3. 1981-1985. Band 4. 1986-1990. Band 5. 1991-1994, afl. 48
16083: - Die Haghe. Jaarboek 2001.
20894: - Rotterdams Jaaboekje 2000 (10de reeks, 8ste jaargang)
20895: - Rotterdams Jaaboekje 2001 (10de reeks, 9de jaargang)
13198: - Bulletin Economique et Social du Maroc, no. 120-121 (janvier-juin 1971)
13199: - Bulletin Economique et Social du Maroc, no. 128-129 (juillet-decembre 1975)
12530: - Vormen uit Vuur. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas, no. 160; 1997, afl. 1)
16547: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel XXIX, 1975
26533: - Castrum Peregrini, Heft 194-195.
11817: - Lust und Leid. Barocke Kunst, Barocker Alltag. (Steirische Landesausstellung 1992)
1123: - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
15554: - De Gids, jrg. 101, no. 11 (november 1937), pp. 135-250 (Vondel-nummer)
21416: - Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken . Deel 2. 2001.
2650: - BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving. Annual papers on Classical Archaeology. No. 54 (1979)
14713: - Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 24e jrg. no. 3; juni 1992
4207: - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag. Universitätsbibliothek Amsterdam. ( = Castrum Peregrini, Heft CLXI-CLXII)
25459: - Steevast 2014. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen
25458: - Steevast 2009. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen
20689: - Povoa de Varzim. Boletim cultural, vol. XXXV (2000)
15325: - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaargang 42 (1996-97). ( 2 banden)
16545: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel XXVII, 1973
9532: - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke commissie heemkennis. Jaargang 1 t/m 27 (1949 t/m 1975)
12174: - Presences polonaises. L'art vivant autour du musée de Lodz. Witkiewicz, Constructivisme, Les Contemporains.
16294: - The Luigi Koelliker Studiolo. Old Master Paintings and Works of Art from the London Residence of Luigi Koelliker, including Bronzes, Maiolica, Silver, Scientific Instruments, Oriental Works of Art and Furniture. (Sotheby's Auction Catalogue, LO 8315.)
9455: - Benedictus in de Nederlanden.
10254: - Voeding die schaadt, voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
1188: - International Review of Social History, vol. I-IX (1956-1964)
8217: - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke commissie heemkennis. 1e jaargang
8221: - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke commissie heemkennis. 3e jaargang.
17166: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 33 (1993)
26829: - Voorlopige stamboom van het geslacht Van Eijk.
23760: - Haerlem Jaarboek 2008
14563: - Muziek in Holland. ( = themanummer Holland. Historisch Tijdschrift. 40 jrg. /2008/, nr. 3, pp. 145-287) (incl. CD)
14564: - Souvenir Album Koninklijk bezoek aan Aruba H.M. Koningin Juliana ven Z.K.H. Prins Bernhard. Royal visit to Aruba.
11655: - Albert Gleizes. Cubism in Majesty. (Exhibition Catalogue)
9105: - Tenri Journal of Religion. Nr. 14
15582: - De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening van de gemeente Leiden en omgeving. (separate overdruk uit het Gedenkboek uuitgeven naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Vereeniging van Directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland)
19803: - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 11 (2004)
12785: - De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. (tijdschrift) Jrg. 5, no. (themanummmer : Kerken en Cultuur)
2195: - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke commissie heemkennis. 5e jaargang
17830: - A Chronological table of Chinese and World Cultures. (2nd ed.)
18464: - Leids Jaarboekje 1998. (Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, dl. 90.)
8794: - 40 Jahre FTZ und PTZ in Darmstadt. (Archiv für deutsche Postgeschichte, Sonderheft)
16972: - Publications de la Societe de Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg / Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, deel 134-135.
16202: - De archieven in Noord-Holland (behalve Amsterdam).
21954: - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 2001
23762: - Haerlem Jaarboek 2010
19075: - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
25447: - West-Frieslands Oud en Nieuw. 76e Jaarboek, 2009
25448: - West-Frieslands Oud en Nieuw. 74e Jaarboek, 2007 (thema molens)
26934: - Bourgondie en de Noordelijke Nederlanden. (voordrachten gehouden tijdens gelijknamig congres aan de Rijksuniversiteit Groningen 30 mei - 2 juni 1979) (= Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, dl. 95 /1980, afl. 2 , pp. 253-390 )
25422: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1911.
18470: - Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken 1993
18450: - Le Maroc et la Hollande. Actes de la Deuxieme Rencontre Universitaire. Etudes sur l'histoire, la migration, la langue et la culture. (Publications de la Faculte des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat. Serie : Colloques et seminaires no. 16)
22241: - Millenium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies. 2e jrg.,(1988), no. 2
19627: - Indische Letteren, 8e jrg., no. 2 / augustus 1993.
14106: - Castrum Peregrini, Heft 201. Gesamtregister der Hefte 1-200. Jahrgang 1951 bis 1991.
14107: - Castrum Peregrini, Heft 244-245.
14113: - Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 1. 1970-1975. Band 2. 1976-1980. Band 3. 1981-1985. Band 4. (enkel slechts) 1986, Publikatie nr. 32
21769: - Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXIX (1976/1977)
8156: - Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. 2 dln.
18465: - Leids Jaarboekje 2002. (Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, dl. 94)
18466: - Leids Jaarboekje 2005. (Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, dl. 97)
16085: - Die Haghe. Jaarboek 2003.
8060: - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
18471: - Haerlem Jaarboek 1997
4127: - Indonesian Forestry Abstracts. Dutch literature until about 1960.
17964: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 65 (2002)
2196: - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke commissie heemkennis. 4e jaargang
26657: - Internatioinaal scheldwoordenboek. Fuck you. Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Engels/Amerikaans.
17295: - De Vrije Fries. Jaarboek van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, dl. 83 (2003)
17296: - De Vrije Fries. Jaarboek van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, dl. 77 (1997)
26700: - Hollandse Studien, dl. 8
7851: - Buziau. Historische levensfilm van den kunstenaar van den lach.
7766: - Het magistrale vernuft. Jeugdherinneringen voor Rudy Kousbroek.
21781: - Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXIV (1983)
21787: - Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXXV (1994)
21788: - Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXXIII (1992)
21809: - Hengelsport. Wit-, Zee-, en Vlievissen. een uitgebreide gids voor beginnende en ervaren hengelaars.
26553: - Haerlem Jaarboek 2012
25409: - Jaarboek Oud-Utrecht 2009.
17276: - Stichting Menno van Coehoorn Jaarboek 1990/91.
10778: - The Eritrea-Yemen Arbitration Awards 1998 and 1999. (With an Introduction by Professor Jean-Pierre Queneudec.) / L'Arbitrage Erithree-Yemen Sentences 1998 et 1999. (Avec une Introduction de Professeur Jean-Pieree Quenedec.)
18230: - De Aarde en haar Volken. Jaargang 1910.
18232: - De Aarde en haar Volken. Jaargang 1912.
26905: - Everyman. A Dutch Morality Play of the XVth Century translated into English. (typography by J. van Krimpen; from an edition of 325 copies)
11097: - Clausens tekniske ordbog dans-engelsk; engelsk-dansk. (2. udgave) ( 2 vol.)
21979: - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1970
2198: - Provinciaal Blad van Noord-Brabant over het jaar 1942. (nrs. 1-115)
25414: - Nederlandse Historische Bronnen. Deel 1.
23886: - Poppen en speelgoed. (Kunstveilingen Sotheby's Mak van Waay B.V. Catalogus 341 Veiling d.d. 1 en 2 december 1981)
26529: - Jaarboek Oud-Utrecht 1999.
2199: - Provinciaal Blad van Noord-Brabant over het jaar 1943. (nrs. 1-101)
21990: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1990
13080: - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang VI en VII (1959-1960).
26525: - Amstelodamum. Jaarboek dl. 47 (1955)
17782: - Modern Art Medals. A Retrospective.
17173: - Epitaph für Gregor Hövelmann. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins dem Freund gewidmet.
17178: - Archief. Mededelingen van het Koninlijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1994.
11020: - Wandtapijten uit Oudenaarde.
23353: - Jaarboek Twente 1994
12614: - Leids Jaarboekje 2001. (Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, dl. 93)
24058: - Jaarboek Oud-Utrecht 1996.
16021: - Amersfoort heeft smaak
26883: - Zierikzee. (themanummer van Gens Nostra/ = Jrg. 52, nr. 4/5, april/mei 1997, pp. 173-300)
14126: - Cartes et Figures de la Terre.
26458: - Steevast 2010. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen
13597: - Medische Antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur. Jrg. 5 (1993), no. 1
25421: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1925.
16555: - Heine-Jahrbuch. 28. Jhg. (1989)
16556: - Heine-Jahrbuch. 29. Jhg. (1990)
11498: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks, nummer 19
15986: - Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van Belgie.
13189: - Oriental manuscripts offered for sale by E.J. Brill. ( = catalogue, no. 514)
17570: - 100 jaar St. Lucia Mierlo-Hout 1884-1984.
10411: - Christelijke Oratoriumvereeniging Amsterdam Gedenkboek 1905-1930.
24057: - Jaarboek Oud-Utrecht 1995.
21492: - Haerlem Jaarboek 2007
11716: - European Collections, including the collections of Bertolt Brecht and Gerhart Hauptmann. Amsterdam Wednesday 27 and Thursday 28 September 2006. [auction catalogue]
21786: - Bijdragen en mededelingen Vereniging "Gelre", deel LXXXIV (1993).
16141: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XIX-XX /tweede reeks nr. 11-12/, 1969-1970.
16142: - Opstellen voor A. Van Elslander. ( = De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine", dl. 32 /Tweede reeks nr. 24/, 1980-1981, deel II)
14289: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 51 (1997)
20064: - Indische Letteren, 13e jrg., no. 3-4 / december 1998.
26817: - The Great Encyclop.dia of Mushrooms. (richly illustrated; in colour)
15193: - Rotterdams Jaarboekje 1992
19883: - Jaarboek Oud-Utrecht 1970.
16543: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel XXIII, 1969
16542: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel XXII, 1968
18105: - Fine and Rare Oriental Rugs and weavings from the seventeenth to the early twentieth century. An important exhibition held in commemoration of the World of Islam Frestival 1976.
11380: - Willem de Kooning. Pittsburgh International Series.
16385: - Mediaeval Studies. Vol. 1-51 (1939-1989).
17650: - Indische Letteren, 9e jrg., no. 2 / juli 1994.
17654: - Indische Letteren, 6e jrg., no. 1, maart 1991.
24059: - Jaarboek Oud-Utrecht 1997.
2649: - BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving. Annual papers on Classical Archaeology. Nos. 52-53 (1978)
24249: - Verslag van den toestand der gemeente Rotterdam over het jaar 1872, door Burgemeester en Wethouders uitgebragt aan den Gemeenteraad, in zijne vergadering van den 1 Mei 1873.
16144: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XXIII-XXIV / tweede reeks nr. 15-16/ 1973-1974.
16145: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XXV /tweede reeks nr. 17/ 1975-I.
17662: - Indische Letteren, 4e jrg., no. 4 / december 1989.
16373: - Jaarboek Oud-Utrecht 2000.
23263: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 29 (2003)
17167: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 34 (1994)
17957: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 57 (1994)
6908: - Les courants chrétiens de l'Aufklärung en Europe de la fin du XVIIe siècle jusque vers 1830. (= Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, t. VI. Congrès de Varsovie 25 juin-1er juillet 1978. Section II / Bibliothèque de la Revue d'Hist. Ecclésiast., Fasc. 68)
15488: - Overijsselsche Historische Bijdragen / Verslagen en mededelingen van de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 103e stuk (1988)
15491: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks, dl. 12-13 (1986-1987) (themanummer : Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565).
25446: - West-Frieslands Oud en Nieuw. 71e Jaarboek, 2004
26666: - De Vrije Fries, dl. 77 (1997)
16284: - Jaarboek Oud-Utrecht 1990.
9787: - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 2.
23355: - Jaarboek Twente 1997
24056: - Jaarboek Oud-Utrecht 1994.
17164: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 29 (1990)
23260: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 26 (2000)
23259: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 25 (1999)
20743: - Varia Historica Brabantica, dl. X, 1981
20702: - Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek. no. 79/80 ( 1975, afl. 3-4)
24234: - Jaarboek Oud-Utrecht 2005.
1025: - De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door dr. G. Jo Steenbergen.
23246: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 8 (1982)
16146: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XXVI / tweede reeks nr. 18/ 1975-II.
16149: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Kamer van Rhetorica "De Fonteine", deel III /1945/ .
16150: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine" te Gent, deel IV-V /1946-47.
16151: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine" te Gent, deel VIII /1950/.
20261: - 50 jaar Dutch Open Tennis. 1957-2007 's Werelds oudste ATP toernooi.
16531: - Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Band 33-35 (1975-1977)
16538: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel XI (1957)
16539: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel XIV, 1960
14288: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 56 (2002) (thema : Verenigde Oost-Indische Compagnie)
19607: - Prentbriefkaarten. Tramways. Belgie. Kust. Deel 2. De Panne Knokke-Zoute.
12781: - Le patrimoine monumental de la Belgique. Volume 5. Province de Namur. Arrondissement de Namur. (en deux tomes)
2653: - BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving. Annual papers on Classical Archaeology. No. 57 (1982)
2654: - BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving. Annual papers on Classical Archaeology. No. 58 (1983)
12065: - Vincent van Gogh in zijn Hollandse jaren. Kijk op stad en land door Van Gogh en zijn tijdgenoten 1870/1890.
23244: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 6 (1980)
26912: - Haerlem Jaarboek 2010
21879: - Wem gehort die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik. (4. uberarbeitete Auflage)
21991: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappe 1991n
21503: - Anne-Paule-Dominique de Noailles marquise De Montagu. (5eme ed.)
13675: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 55 (2001) (thema : personen-, familie-, en erfrecht)
19625: - Indische Letteren, 1e jrg., no. 1 / maart 1986.
17163: - Textielhistorische Bijdragen, nr. 29 (1989)
23252: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 18 (1992)
21888: - Het leven van Willem George Fredrik Prince van Orange. (reprint)
21103: - Die Haghe. Jaarboek 1925/27.
7659: - Zierikzee. (= themanummer Gens Nostra, jrg. 52, nr. 4/5, pp. 173-300)
21889: - De Vrije Fries. Jaarboek. Deel 74 (1994).
17071: - Haerlem Jaarboek 1990
26945: - Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging "Gelre" (Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht), deel LXIX (1976/1977)
23531: - Jaarboekje van Oud-Utrecht 1950.
23517: - La France a l'epoque napoleonienne. (numero special de la Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome XVII/ juillet-septrmbre 1970/ qui contient le texte des communications prononcees lors du colloque a la Sorbonne les 5 et 26 octobre 1969 organise par la Societe d'Histoire.)
23501: - Documentatieblad Werkgroep Achttiende eeuw, no. 53-54 (1982) (Voordrachten gehouden tijdens het symposium "Het achttiende-eeuwse Nederlandse boek in internationaal perspectief", Rotterdam, 11-12 september 1981)
23247: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 9 (1983)
10138: - Die Haghe. Jaarboek 1994.
23514: - The Sri Lanka Archives. (The journal of the Sri Lanka National Archives), vols. I, II and III. (1983; 1984; 1985/6)
17348: - Die Woche. Moderne Illustrierte Zeitschrift. Teilband 4, Heft 40-52. (1 Oktober bis 31 Dezember 1914). (pp. 1641-2108) (Mit Sachregister)
17349: - Siemens Zeitschrift. 19 Jhg. (1939)
9533: - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke commissie heemkennis. Jaargang 1 t/m 10 (1949 t/m 1958)
13771: - Watchmaker, Jeweller & Silversmith. Directory of Trade Names & Punch Marks 1972. (36th ed.)
26752: - Ongrijpbaar is de Ganges. Verhalen uit het Pali. (vertaald en ingeleid door Tonny Scherft). (De Oosterse Bibliotheek ,dl. 18)
26538: - Van Sabben Poster Auction 25 / May 22, 2005.
15998: - Travail du dimanche. Belgiqiue. T. 1. Établissements industriels (non compris les mines, minières et carrières). Tableaux statistiques. T. 2. idem Monographies. T. 3. Mines, Minières et Carrières. Tableaux statisques et Monographies. ( 3 tomes)
16001: - Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXV /1971/
14024: - Catalogue de la Bibliothèque de la Compagnie d'Assurances sur la vie "Utrecht". Tome I. Assurances en général, histoire et assurances sur la vie. Tome II. Autres branches d'assurances et branches annexes.
23536: - Jaarboekje van Oud-Utrecht 1963.
21901: - Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1993
2652: - BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving. Annual papers on Classical Archaeology. No. 56 (1981)
2651: - BABESCH. Bulletin Antieke Beschaving. Annual papers on Classical Archaeology. No. 55/1 (1980)
21984: - Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1978
21893: - Vereniging Oranje-Nassau Museum 1979 met het jaarverslag over 1978.
21894: - Vereniging Oranje-Nassau Museum 1980 met het jaarverslag over 1979.
21895: - Vereniging Oranje-Nassau Museum 1981 met het jaarverslag over 1980.
13678: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 60 (2006) (thema : Ziekte en gezondheid)
13670: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 46 (1992)
13674: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 54 (2000) (thema :heraldiek)
13686: - Pedikure Kwaliteit.
16276: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVII /tweede reeks nr. 9/ 1967.
16274: - De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XIV-XV /tweede reeks nr. 6-7/ 1964-65.
17961: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 62 (1999).
17959: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 60 (1997)
26753: - Sangam. Over helden en minnaars. Klassieke poezie uit Zuid-India.. (uit het Tamil vertaald en ingeleid door Herman Tiekent). (De Oosterse Bibliotheek ,dl. 14)
17952: - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Deel 6. (1989)
17954: - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Deel 8. (1991)
13107: - Terschelling ...vroeger. Deel 1 en 2. (in een band)
19583: - Ongrijpbaar is de Ganges. Verhalen uit het Pali. (vertaald en ingeleid door Tonny Scherft) (De Oosterse Bibliotheek)
17932: - The Hohenzollerns through German Eyes.
17933: - The New Yorker twenty-fifth Anniversary Album 1925 - 1950.
23264: - Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 35-36 (2010)
26602: - Amstelodamum. Jaarboek, dl. 30 (1933).
23676: - Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw. ( = Holland, regionaal-theoretisch tijdschrift, 23e jrg., 1991, no. 4/5, pp. 181-292)
26530: - Jaarboek Oud-Utrecht 2004.
23977: - Jaarboek Oranje-Nassau 2001
18172: - Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging "Gelre", deel LXXVI, 1985)
23502: - Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, jrg. 23 (1991), nos. 1-2.
26947: - Leids Jaarboekje 1996. (Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, dl. 88.)
23644: - Amadas et ydoine. Roman du XIIIe siecle. Traduit d'apres l'edition de J.R. Reinhard (C.F.M.A., Paris, Champion, 1974) par Jean-Claude Aubailly.
2413: A WOMAN OF NO IMPORTANCE - Further Indiscretions.
26856: AAA - bbbb
23584: AAFTINK, DRS. CHRISTEL - Mar. Vrouw, Gratie, Mystiek.
23785: AAFTINK, CHRISTEL - Collectie Bolenstein.
23941: AALDERS, GERARD - Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945.
5982: AARNINK, NETTIE; KINGMA, KOOS - Women and Agriculture in Tanzania 2 vol.. Vol. 1 The Shamba is Like a Child. Vol. 2 Female Farmers and Male Extension Workers
17968: AARTS, C.J.; VAN ETTEN, M.C.; (BIJEENGEBRACHT EN INGELEID DOOR) - Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie.
4436: AARTS, F.G.A.M. - Þe Pater Noster of Richard Ermyte. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
18823: ABANES, RICHARD - Harry Potter en de Bijbel. De dreiging achter de magie.
23998: ABDEL-MALEK, ANOUAR - Agypten. Militargesellschaft. Das Armeeregime, die Linke und der soziale Wandel unter Nasser.
4074: ABDEL-FADIL, MAHMOUD - Development, Income Distribution and Social Change in Rural Egypt (1952-1970). A study in the political economy of agrarian transition.
24007: ABDEL-MALEK, ANOUAR - La Pensee politique arabe contemporaine. (2eme edition revue et augmentee)
10779: ABELS, P.H.A.M.; WOUTERS, A.PH.F.; (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. Deel VII. Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Delft en Delfland. (RGP Publicatiën Kleine Serie, no. 93)
15391: ABKHAZI, PEGGY - 'Enemy Subject'. Life in a japanese Internment Camp 1943-45. (edited by S.W. Jackman)
20000: ABMA, E.; FRANSSENS, D.H.; HOFSTEE, DR. E.W. - Boer en cooperatie in Zelhem. Een sociografische studie.
7509: ABMA, MR. M.J.CH.; BOELIS-TUYTEL, P.A.; VAN DER LINDEN, W.E.; REIJNDERS, D.S.; (GETRANSCIBEERD DOOR) - Karcke Boeck Van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen.Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch.
6665: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
20033: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871). (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
5422: ABRAHAM, CLAUDE KURT - Gaston d'Orleans et sa cour : Etdude litteraire. (revised edition)
21622: ABRAHAMOWICZ, ZYGMUNT; KOPCAN, VOJTECH; KUNT, METIN; U.A. - Die Turkenkiege in der historischen Forschung.
6242: ABRAHAMSE, C.M.; CABOUT, C; (RED.) - Hilversum en de omroep. Een bundel uitgegeven bij het vierde lustrum van de Hilversumse Kring "Albertus Perk".
3534: ABRAMS, PHILIP - The Origins of British Sociology 1834-1914. An Essay with Selected Papers.
14786: ABRAMSZ, S.; (RED.0 - Voor 't Jonge Volkje. Geillustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, dl. 83 en 84 (= 42e jrg. /1916)
14787: ABRAMSZ, S.; (RED.) - Voor 't Jonge Volkje. Geillustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, dl. 85 en 86 (= 43e jrg. /1917)
14788: ABRAMSZ, S.; (RED.) - Voor 't Jonge Volkje. Geillustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, dl. 87 en 88 (= 44e jrg. /1918)
17746: ABU-LUGHOD, LEILA - Veiled Sentiments. Honor and Poetry in a Bedouin Society.
2648: ABU-LABAN, BAHA - An Olive Branch on the Family Tree. The Arabs in Canada.
20035: ABU NOWAR, MAAN - The Struggle for Independence 1939-1947. A History of the Hashemite Kingdom of Jordan.
14807: ACENA, PABLO MARTIN - 1857-2007 Banco Santander 150 years of history.
20527: ACHTERBERGH,VAN E.A. - Jan De Rooden keramisch kunstenaar / Ceramic artist.
9021: ACKERMANN, EVELYN BERNETTE - Village on the Seine. Tradition and change in Bonnières, 1815-1914.
25397: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed. 3 dln. in 2 banden) (reprint van de uitgave te Utrecht 1875/1880).
15234: ADAIR, PAUL - Hitler's greatest defeat. The Collapse of Army Group Centre, June 1944. (reprint)
14897: ADAM, HANS CHRISTIAN - Karl Blossfeldt 1865-1932.
7080: ADAM, PROF.DR. KARL; WüNSCHMANN, RICHARD; THEIL, DR. BERNHARD; WENDNAGEL, OSKAR; KEßLER, DR. EWALD; ET AL.. - Steinheim an der Murr.
12725: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
14180: ADANG, MARC; VAN DEN BRANDHOF, MARIJKE; NIEUWSTRATEN, RINEKE; STOKVIS, WILLEMIJN; DE VRIES, JAN - Met eigen ogen. Opstellen aangeboden door leerlingen en medewerkers aan Hans L.C. Jaffé.
13067: ADELAAR, DICK; RODING, MICHIEL; HERZBERG, JUDITH; KESSELS, JOSEPH; (TEKSTEN VAN) - Herman Gordijn. (met een voorwoord door Gerrit Komrij)
26610: ADELAAR, DICK; ASPEREN, JOS VAN; RODING, MICHIEL - Willem van Leusden. Essays over een verhard romanticus.
4149: ADELBERG, ELFRIEDE - Die Sätze des Typus "Ih bin ez Ioseph" im mittelhochdeutschen.
15258: ADERS, GEBHARD; DINKEL, THILO; DRüPPEL, DR. CHRISTOPH J.; GöTZ; KILIAN, RAINER - Stadt Kirchheim unter Teck. (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kirchheim unter Teck, Band 12)
13860: ADLER, JEANNE WINSTON - Early Days in the Adirondacks. The Photographs of Seneca Ray Stoddard.
6454: ADLER, LAURE - Marguerite Duras
26824: ADLER, DR. ALFRED; FREUD, PROF. S.; FRIEDJUNG, DR. J.K.; U.A. - Uber den Selbstmord insbesondere den Schuler-Selbstmord. (Diskussionen des Wiener psychoanalytischen Vereins) (reprint)
26861: ADLER, JACQUES - The Jews of Paris and the Final Solution. Communal Response and Internal Conflicts, 1940-1944.
18478: ADRIAENSSEN, L.F.W. - Van Uden te Dinther [1580-1810]. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 46 /1997/, no. 1, pp. 35-50)
18479: ADRIAENSSEN, L.F.W. - De Diessense tak van de familie Schilders. Boere, beneficianten en bankiers. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 46 /1997/, no. 2, pp. 103-115; no 3, pp. 163-182; no. 4, pp. 193-208; jrg. 47 /1998/, no. 1, pp. 52-60; no. 2, pp. 109-115; no. 3, pp.147-161)
11875: AESOP; DETMOLD, EDWARD J. - The Fables of Aesop. The Lion and the Mouse, The Dog in the Manger, The Hare and the Tortoise, and over 300 other timeless tales.
19820: AFANASIEV, ALEXANDER; (COLLECTED BY); KURKIN, A.; (ILLUSTRATED BY) - The Magic Ring. Russian Folktales. From Alexander Afanasiev's Collection.
25420: AFLALO, M. - The Truth about Morocco. An Indictment of the Policy of the British Foreign Office with Regard to the Anglo-French Agreement.
8719: AGBODEKA, FRANCIS - African Politics and British Policy in the Gold Coast 1868-1900. A study in the forms and force of protest.
16172: AGRICOLA, BERNHARD - Otto Ludwig Agricola 1829-1902. Blätter der Erinnerung für den Kreis der Familie gesammelt.
17940: AGTERBERG, M. - De Bodebus in het Noorden.
17363: AGUILAR, GRACE - Days of Bruce. A Story from Scottish History. (14th ed.)
21795: AIKING, H.R. - Speurtocht door de zeven poorten van Harens oude kerk.
23820: AKELLO, GRACE - Wartime children's suffering and quests for therapy in northern Uganda.
11748: AKHAVI, SHAHROUGH - Religion and Politics in contemporary Iran. Clergy-State Relations in the Pahlavi Period.
9976: AKINSJA, KONSTANTIN; KOZLOV, GRIGORI - Operatie kunstroof. de lotgevallen van het goud van Troje, de Koenigscollectie en andere Russische oorlogsbuit.
23821: AKOKO, ROBERT MBE - Ask and you shall be given". Pentecostalism and the economic crisis in Cameroon. (Dissertation Universiteit Leiden)
23992: AL-SAYYID, AFAF LUTFI - Egypt and Cromer. A Study in Anglo-Egyptian Relations.
19466: ALBACH, BEN - Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw.
5236: ALBACH-RETTY, ROSA - So kurz sind hundert Jahre. Erinnerungen. Aufgezeichnet von Gertrud Svoboda-Srncik. (4. Auflage)
7695: ALBERT DE LA BRUHèZE, DR. A.A.; VERAART, IR. F.C.A. - Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw. Overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik nin Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel.
19338: ALBERTS, A. - Op weg naar het zoveelste Reich.
26748: ALBERTS, DR. A. - Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-Indie heette 1939-1947.
26627: ALBERTTS, A. - Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het verloren paradijs dat Nederlands-Indie heette 1939-1947.
8298: ALEKHINE, ALEXANDER - My best games of chess 1908-1923. (translated from the original French manuscripts by J. du Mont and M.E. Goldstein)
5077: ALER, JAN - Symbol und Verkündung. Studien um Stefan George.
5065: ALEWYN, RICHARD - Über Hugo von Hofmannsthal.
3970: ALEXANDER, E.; HOGENDOORN, W.; (RED.) - Scenarium 1. Nederlandse reeks voor theatherwetenschappen)
16820: ALEXANDER OF APHRODISIAS - On Aristotle's "On Sense Perception". (translated by Alan Towey)
16525: ALEXANDER, MANFRED - Der Petrasevskij-Prozess. Eine "Verschwörung der ideen" und ihre Verfolgung im Russland von Nikolaus I.
24289: ALFIERI, VITTORIO - Tragedie di Vittorio Alfieri da Asti. Vol. 1.
8211: ALGERA-VAN DER SCHAAF, M.A.W. - Dr. Johan Eliza de Vrij Apotheker en Kinoloog 1813-1898. "Suum cuique". (2 dln.) (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
14754: ALI, WIJDAN; (ED. BY) - Contemporary Art from the Islamic World.
13743: ALI, ABDULLAH - Malaysian Protocol and Correct Forms of Address.
9774: ALKIM, U. BAHADIR; ANTEL, NAZIME; AVERY, ROBERT; A.O. (EDS.) - Redhouse yeni Türkçe - Ingilizce Sözlük. New Redhouse Turkish - English Dictionary. (8th ed.)
9863: ALLEN, WILLIAM SHERIDAN - The Nazi Seizure of Power. The Experience of a Single German Town 1930-1935.
8530: ALLEN, ROGER - The Arabic Novel. An historical and critical introduction.
15055: ALLEN, STEWART LEE - In de keuken van de duivel. De zondige en zinnestrelende geschiedenis van verboden gerechten.
8331: ALLENDE, ISABEL - Hija de la Fortuna.
12029: ALLEY, RONALD - Graham Sutherland. (exhibition catalogue at occasion of the exhibition at Tate Gallery, London, 19 May - 4 July 1982.)
20439: ALLISON, WILLIAM; FAIRLEY, JOHN - The monocled mutineer. (The story of Percy Toplis, the most extravagant anti-hero of the first World-War who led thousands of British troops into mutiny on the eve of Passchendaele.)
7094: ALPERMANN, GERD - Höfe und Familien in Tremmen (Westhavelland) 1520-1945. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 11)
7100: ALPERMANN, GERD - Die Einwohnerschaft der Stadt Nauen und ihrer Garnison bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 120/21)
7092: ALPERMANN, GERD - Höfe und Familien in Zachow und Gutenpaaren (Westhavelland) 1538-1945. (Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Nr. 8)
19848: ALPERS, SVETLANA - Rembrandt's Enterprise. The Studio and the Market.
13482: ALTGELD, WOLFGANG - Das politische Italienbild der Deutschen zwischen Aufklärung und europäischer Revolution von 1848.
26615: ALTHUSSER, LOUIS - De toekomst duurt lang. Gevolgd door De feiten.
23910: ALTING VON GEUSAU, BOB J.J.; KOK, WALTHER C.A.; SCHARROO, COR; E.A.; (RED.) - Kansrijk Perspectief 1888-1988. Honderd jaar Actuariele Vereniging in Nederland.
2697: ALTORKI, SORAYA; EL-SOLH, FAWZI; (EDS.) - Arab Women in the field. Studying your Own Society.
24290: AMBURGER, ERIK - Geschichte der Behordenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. (Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd. X)
19923: AMES-LEWIS, FRANCES - The Intellectual Life of the Early Renaissance Artist.
11818: AMICO, LEONARD N. - Bernard Palissy. In Search of Earthly Paradise.
24005: AMIN, SAMIR - La nation arabe. Nationalisme et luttes de classes.
11306: AMIRANASHVILI, SHALVA - Georgian Metalwork from Antiquity to the 18th century.
6358: AMMANN, RAYMOND - Kanak dance and music. Ceremonial and intimate performance of the Melanesians of New Caledonia, historical and actual.
4629: AMMONS, ELIZABETH - Conflicting Stories. American Women Writers at the Turn into the Twentieth Century.
21722: AMOSSY, RUTH - Les jeux de l'allusion litteraire dans Un Beau Tenebreux de Julien Gracq.
24153: AMUN, HASAN; DAVIS, URI; A.O. - Palestinian Arabs in Israel. Two Case Studies.
17732: ANDAYA, BARBARA WATSON - To Live as Brothers. Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
14575: ANDERSON, R.D. - Education and Opportunity in Victorian Scotland.
9594: ANDERSON, PERRY - Lineages of the Absolutist State. (4th impression)
21015: ANDERSON, STANFORD - Peter Behrens and a New Architecture for the Twentieth Century.
23981: ANDERSON, IRVINE H. - Aramco, The United States and Saudi Arabia. A Study of the Dynamics of Foreign Oil Policy 1933-1950.
10814: ANDERSON, PERRY - Lineages of the Absolutist State.
5822: ANDORS, PHYLLIS - The Unfinished Liberation of Chinese Women. 1949-1980.
9182: ANDRE, PAUL (HERAUSG.) - Die Kupferstecher de Renaissance. Stiche, Radierungen und Holzschnitte aus dem 15. und 16. Jahrhundert.
17365: ANDRE, LOUIS - Les sources de l'histoire de France. XVIIe siècle (1610-1715). Tome V. Histoire politique et militaire.
7703: ANDREWS, WAYNE - Architecture in New York. A Photographic History.
9364: ANDREYEV, CATHERINE; SAVICKY, IVAN - Russia Abroad. Prague and the Russian Diaspora, 1918-1938.
5108: ANDRIAN, LEOPOLD - Fragmente aus "Erwin und Elmire". Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Joëlle Stoupy. (= Castrum Peregrini, Heft CCVII-CCVIII)
11646: ANDRIESSEN, PIETER - Carel Hacquart (1640 -1701 ?). Een biografische bijdrage. Het werk. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie)
9334: ANGIER, CAROLE - The Double Bond. Primo Levi. A biography
8617: ANGIER, NATALIE - De vrouw. De waarheid over het vrouwelijk lichaam.
20778: ANHOLT, S. - Die sogenannten Spervogelspruche und ihre Stellung in der alteren Spruchdichtung. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
12958: ANKWICZ-KLEEHOVEN, HANS - Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian. Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I.
9336: ANTIER, JEAN-JACQUES - De Pelgrimage weer ontdekt. (In het Nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th. G.A. Hendriksen, bisschop)
6704: ANTOINE, ANDRé-PAUL - Antoine, père et fils. Souvenirs du Paris littéraire et théatral 1900-1939.
15216: ANTONISSEN, DR. ROB - Herman Gorter en Henriette Roland Holst. (herdruk van de uitgave van 1946 bij De Sikkel te Antwerpen)
20738: APOSTOLIDES, JEAN-MARIE - Le prince sacrifie. Theatre et politique au temps de Louis XIV.
9556: APPLEBY, JOHN T. - England without Richard 1189-1199.
12876: APPUHN, HORST; (EINGELETEITET UND ERLAüTERT VON) - Chronik und Totenbuch des Klosters Wienhausen. (3. ergänzte Auflage)
26782: APT, LEON - Louis-Philippe de Segur. An intellectual in a revolutionary age.
9627: ARCILA FARíAS, EDUARDO - El regimen de la encomienda en Venezuela.
18119: ARITONANG, JAN S. - Mission Schools in Batakland (Indonesia), 1861-1940.
17792: ARMSTRONG, WILLIAM A. - Shakespeare's Histories. An Anthology of Modern Criticism.
20235: ARMSTRONG, BRIAN G. - Calvinism and the Amyraut Heresy. Protestant Scholasticism and Humanism in Seventeenth-Century France.
3318: ARNANDER, PRIMROSE; SKIPWITH, ASHKHAIN - The Son of a Duck is a Floater and other Arab sayings with English equivalents.
9681: ARNOLD, EDWIN - The Light of Asia. The Life and Teaching of Gautama Prince of India and Founder of Buddhism. (reprint)
11106: ARON, PAUL; (RED.) - Albert Ayguesparse. La Mémoire et l'histoire. Exposition réalisée à la Bibliothèque royal Albert Ier, Bruxelles, du 15 février au 15 mars 1986.
26862: ARONSON, THEO - A Family of Kings. The Descendants of Christian IX of Denmark.
15112: ARPOTS, ROBERT - Toneel in Nijmegen. Catalogus van Nederlandstalige toneelwerken gedrukt in de Republiek in de 18e eeuw en aanwezig in de Bibliotheek van de katholieke Universiteit te Nijmegen.
17380: ARSHAKUNI, O.K. - The folk architecture of Pskov. The architectural heritage of Yu. P. Spegalsky.
7940: ART, JAN - Herders en parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914. (Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, dl. XIV)
13337: ARTHUR, HELEN - Single malt Whisky. Alle informatie voor de liefhebber.
23859: ASAERT, DR. G.; BOSSCHER, DRS. PH.M.; BRUIJN, DR. J.R.; VAN HOBOKEN, DR. W.J.; (HOOFDRED.) - Maritieme Geschiedenis der Nederlanden. (4 dln.)
10495: ASCHENBRENNER, ERICH - Oriental Rugs. Volume 2. Persian.
7487: ASQUITH, MARGOT - The Autobiography of Margot Asquith. (2nd ed.)
8572: ASSER, ELI - Aan mij zal het niet liggen.
24117: ASSIS, MACHADO DE - Quincas Borba. (vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen)
23863: ASSIS, YOM TOV - The Golden Age of Aragonese Jewry. Community and Society in the Crown of Aragon, 1213-1327.
8231: ASTAKHOV, VIKTOR P. - Tribology of Metal Cutting. (Tribology and Interface Engineering Series, no. 52)
23923: ASTIER LOUTFI, MARTINE - Litterature et Colonialisme. L'expansion coloniale vue dans la litterature romanesque francaise 1871-1914.
7995: ASTON, TREVOR; (ED.); HILL, CHRISTOPHER; (WITH AN INTRODUCTION BY) - Crisis in Europe 1560-1650. Essays from Past and Present. (5th impression)
5820: ATKINSON, JANE MONNIG - The Art and Politics of Wana Shamanship.
18202: ATKINSON, A.B. - Incomes and the Welfare State. Essays on Britain and Europe.
21933: ATTAL, ROBERT; SITBON, CLAUDE; (TEXTES CHOISIS, PREFACES ET PRESENTES PAR) - Regards sur les Juifs de Tunisie.
22029: ATTE JONGSTRA - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
16716: ATTEMA, DRS. P.; EUWE-BEAUFORT, DRS. J.; GNADE, DRS. M. - Nieuw licht op een oude stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum. (2e gecorrigeerde dr.)
14580: AUBRY, FRANCOISE; VANDENBREEDEN, JOS; (RED.) - Horta. Van Art Nouveau tot Modernisme.
19887: AULARD, A. - Histoire politique de la Revolution francaise. Origines et Developpement de la Democratie et de la Republique (1789-1804). (2eme ed.)
20488: AUPING, MICHAEL - Arshile Gorky. The Breakthrough Years.
8496: AVERY, C. ROBERT; BEZMEZ, S.; YAYLALI, M.; BROWN, C.H. - Çagdas Türkçe - Ingilizce Sözlügü. Contemporary Turkish English Dictionary.
9773: AVERY, C. ROBERT; BEZMEZ, S.;EDMONDS, ANNA G.; YAYLALI, MEHLIKA. - Ingilizce-Türkçe Redhouse Sözlügü. Redhouse English - Turkish Dictionary. (13th ed.)
9659: AVRICH, PAUL - An American Anarchist. The Life of Voltarine de Cleyre.
15064: AVRICH, PAUL - The Modern School Movement. anarchism and Education in the United States.
12004: AYARRA JARNE, JOSé ENRIQUE - Historia de los Grandes Organos de Coro de la Catedral de Sevilla.
2782: AYDIN, ZüLKüF - Underdevelopment and Rural Structures in Southeastern Turkey: the Houshold Economy in Gisgis and Kalhana.
6781: BøRAN, VIGGO - Les parties du discours. Partes orationis. Études sur les catégories linguistiques.
7165: BöTTGER, HERMANN; BUSCH, GUSTAV - Geschichte der Gemeinde Klafeld-Geisweid. (mit Karten)
13392: BäTSCHMANN; GRIENER, PASCAL - Hans Holbein.
9567: BAARDA, PROF. DR. T. - Early transmission of Words of Jesus. Thomas, Tatian and the Text of the New Testament. A collection of studies seloected and edited by J. Heldeman and S.J. Noorda.
23285: BAART, JAN; E.A. - Opgravingen in Amsterdam. 20 Jaar stadskernonderzoek.
11657: BABELON, JEAN-PIERRE; FESSY, GEORGES - Chantilly. (English ed.)
17134: BACCI, GIUSEPPE; (A CURA DI) - Sturba. Sculture 1995-2008.
26928: BACHAUMONT - Mémoires secrets de Bachaumont. (revus et publiés avec des notes et une préface par P.L. Jacob)
12097: BACHMANN, FREDO - Der Landschaftsmaler Rafael G. Camphuysen. Anhang : Zwei noch unbekannte Maler aus der Familie Camphuysen.
20350: BACHOUD, ANDREE; LOPEZ, AMADEO; (RED.) - Exils et Emigrations Hispaniques au XXe siecle.
22146: BACHRACH, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687. Vol. 1. 1596-1619.
14784: BACHRACH, A.G.H.; SIGMOND, J.P.; VEENENDAAL JR., A.J.; (RED.) - Willem III, de koning-stadhouder en zijn tijd.
9531: BACHRACH, PROF. DR. A.G.H.; VAN BORK, DRS. G.J.; DE GRèVE, PROF. DR.M.; WEISGERBER, PROF. DR. J.; WüRZNER, PROF. DR. M.H. - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur. (10 dln.) (2e geheel herziene uitgave)
14330: BACKER DIRCKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indie in haar verschillende tijdsperioden geschetst, dl. I, II en III. 1861-1949
4265: BACKER, C.A. - Atlas of 220 Weeds of Sugar-Cane Fields in Java. (Handbook for the Cultivation of Sugar-Cane and Manufacturing of Cane-Sugar in Java, vol. 7)
14311: BACKER DIRCKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indie in haar verschillende tijdsperioden geschetst, dl. I, 1861-1949
8306: BACQUE, PAUL - Un contemporain d'Elisabeth I : Thomas Sackville. L'homme et l'oeuvre.
19685: BADAWI, KIM - The Taqwacores. Muslim Punk in the USA.
20739: BADINTER, ELISABETH; BADINTER, ROGER - Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique.
12337: BADONE, ELLEN - The Appointed Hour. Death, Worldview and Social Change in Brittany.
16527: BAECK, MARIO - Frederik van Eeden en Vlaanderen : een verdere verkenning. ( = Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1989, afl. 3, pp. 328-363)
14836: BAEDEKER, K. - Südeutschland. Oberrhein, Baden, Württemberg, Bayern un die angrenzenden Teile von Österreich. Handbuch für Reisende. Mit 28 Karten und 29 Plänen. (27. Auflage)
10614: BAER, RONNI - Gerrit Dou 1613-1675, Master-Painter in the Age of Rembrandt.
10623: BAGGERMAN, ARIANNE - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. (2e, gewijzigde editie)
9305: BAIGENT, MICHAEL; LEIGH, RICHARD - Claus von Stauffenberg en zijn mystieke kruistocht tegen Hitler.
4761: BAILEY, F.G. - Caste and the Economic Frontier. A village in highland Orissa.
21791: BAILEY, ROSALIE FELLOWS - Pre-revolutionary Dutch Houses andFamilies in Northern New Jersey and Southern New York (reprint of the 1936 edition with a new Foreword by the author).
11997: BAILEY, COLIN B.; RISHEL, JOSEPH J. - Masteroieces of Impressionism & Post-Impressionism. The Annenberg Collection. (published at the occasion of the exhibition held at the Philadelphia Museum of Art, May 21 - September 17, 1989)
2945: BAILLOT, A. - Influence de la Philosophie de Schopenhauer en France (1860-1900).Etude suivi d'un Essai sur les sources françaises de Schopenhauer. (Bibliothèque d'Histoire dela Philosophie)
9636: BAILYN, BERNARD; BAILYN, LOTTE - Massachussetts Shipping 1697-1714. A Statistical Study.
2625: BAIRD, WELLESLEY A. - Guyana Gold. The Story of Wellesley A. Baird, Guyana's Greatest Miner.
23874: BAK, PETER; VAN DER HEIDE, ROEL; LOOISE, WIJNAND; E.A. - Gaudi was een rationalist met perfekte materiaalbeheersing. (3e gekorrigeerde dr.)
7629: BAKELS, ELISABETH; BOSMAN, W.M.B.; DE HAAN, DR. TJ. W. R.; DE HEER, G.N.; E.A. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
8271: BAKELS, FLORIS - Wachter op de morgen. Het korte leven van Christian Corneille Dutilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944.
7445: BAKER, H. KENDRA; LETI, GEORGIO - Elizabeth and Sixtus. A Seventeenth Century Sidelight on The Spanish Armada.
10893: BAKER, FRANK - John Wesley and the Church of England. (2nd ed.) (with a preface by John A. Vickers)
9536: BAKER, MICHAEL - Our Three Selves. A Life of Radclyffe Hall.
620: BAKKER, JAC. - Mercurius gedurende een halve eeuw. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius".
8366: BAKKER, JAN - Meer dan dertig jaren getuigen...Geschiedenis van "de Hanze" in het bisdom Haarlem.
7872: BAKKER, SIEM - Het Woord en Gerard Diels.
13077: BAKKER, JOGIEN - The Lasting Virtue of Traditional Healing. An ethnography of healing and prestige in the Middle Atlas of Morocco.(dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
15649: BAKKER, H.P.S. - Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament. A Transparent and Heuristic Approach. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
9791: BAKKER, PIET; VAN GASTEREN, LOUIS - Toneel van vroeger en nu.
22129: BAKKER, ROBERT JAN - De boycot beoordeeld. Een ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika. (proefschrift Universiteit Leiden)
11857: BALASSA, IVAN; ORTUTAY, GYULA - Ungarische Volkskunde.
25429: BALDWIN, BATES - The Sultan's Warrior. (Passion and Intrigue in 18th Century Morocco) (An Historical Novel).
12951: BALK, J. TH. - De paden op de lanen in. Een dagje uit in het Noorderkwartier. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
12952: BALK, J. TH. - Water, vriend en vijand. Het waterrijk gezicht van het Noorderkwartier. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
12953: BALK, J. TH. - Kleine mensen, grote mensen. Meisjes en jongens, mannen en vrouwen in het Noorderkwartier. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
8126: BALK, J. TH. - De paden op de lanen in. Een dagje uit in het Noorderkwartier. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
15549: BALK, J.TH - Kerken, kruisen en kastelen.
19056: BALL, EDWARD - Slaven in de familie. Persoonlijke speurtocht naar voorouders, slaven, handelaren en hun verbondenheid door de eeuwen heen. (2e dr.)
10954: BALLAGUY, PAUL - Bayard 1476-1524.
1335: BALLENDUX, MR. DR. A.H. - Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de "Indonesische Middenstand".
14991: BALM, S.W.; CALKOEN, H.J.; FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J.; E.A. - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving.
18962: BALMER, PAUL - Stephane Grappelli. With and Without Django.
5728: BALMER, UELI - Het poppentheater. Het vervaardigen van stok- en handpoppen en schaduwpoppen. De opbouw van de poppenkast en het marionettentheater. Het poppenspel.
9592: BANDARAGE, ASOKA - Colonialism in Sri Lanka.The political Economy of the Kandyan Highlands, 1833-1886.
11844: BANERJEE, NIRMALA - Indian Women in a changing industrial scenario.
643: BANKS, STEVEN - The Handicrafts of the Sailor.
20677: BAR, GERALD; GASKILL, HOWARD; (EDS.) - Ossian and National Epic.
4382: BARBIER, JEAN-CLAUDE; (SOUS LA DIRECTION DE) - Femmes du Cameroun. Mères pacifiques, fgemmes rebelles.
6112: BARENDREGT, J.; LANGENHUYZEN, T. - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995.
9257: BARENDSE, R.J. - Epos van het Brits imperium 1900-2000.
12628: BARGER, SUSAN; WHITE, WILLIAM B. - The Daguerrotype. The nineteenth-century technology and modern science.
26885: BARKER, RICHARD HINDRY - Thomas Mddleton.
6683: BARKER, RONNIE - A Pennyworth of Art. The Red Album. Ronnie Barker - His own collection of Picture Postcards.
4422: BARNARD, H.C. - The French tradition in education. Ramus to Mme Necker de Saussure. (reprint)
6413: BARNETT, PAMELA R. - Theodore Haak (1605-1690). The first German translator of Paradise Lost.
12815: BARNHOORN, L.A.N.M. - Repertorium op de Nederlandse volkenrechtelijke rechtspraak 1840-1983.
4767: BAROOAH, JEUTI - Single Women in Assamese Hindu Society.
21798: BARQUIST, DAVID L.; BUTLERM, JON; SARNA, JONATHAN D. - Myer Myers. Jewish Silversmith in Colonial New York
18095: BARR, NIALL; HART, RUSSELL - Panzer. Die Geschichte der deutschen Panzerwaffe im Zweiten Weltkrieg.
6480: BARRAU, H.C. - Lope de Vega. Los Melindres de Belisa. Édition critique publiée avec une Introduction et des Notes. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit utrecht0
4641: BARRETT, WILSON - On Stage for Notes. The Story of the Wilson Barrett Company.
13825: BARSUKOV, NIKOLAI - Zhizn'i trudy M.P. Pogodina. (Slavistic Printings and Reprintings, 162/1)
11324: BARTELS, EDIEN - 'Eén dochter is beter dan duizend zonen'. Arabische vrouwen, symbolen en machtsverhoudingen tussen de sexen. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
4218: BARTH, A. - The Religions of India.
12860: BARTON, JOHN - Tantalus.
13404: BARZILAY, ISAAC E. - Between Reason and Faith. Anti-Rationalism in italian Jewish Thought 1250-1650.
20123: BASCH, NORMA - Framing American Divorce. From the Revolutionary Generation to the Victorians.
16964: BASHKIRTSEFF, MARIE - I am the most interesting book of all. The diary of Marie Bashkirtseff, vol. 1. (translated by Phyllis Howard Kernberger and Katherine Kernberger)
26950: BASTET, FRéDéRIC - Al die verloren paradijzen... Van en over Couperus.
1064: BASTIAANSE S.C.J., A. - Teodoro Ameyden (1586-1656). Un Neerlandes alla corte di Roma. (Studien van het Nederlands Historisch Instituut te Rome vol. V)
21575: BATES, HENRY WALTER - The Naturalist on the River Amazons. The Search for Evolution.
7083: BATTENBERG, FRIEDRICH; WOLF, JüRGEN RAINER; FRANZ, ECKHART G.; DEPPERT, FRITZ - Darmstadts Geschichte. Fürstenresidenz und Bürgerstadt im wandel der Jahrhunderte.
23723: BATTJES, HENDRIK - Oude zerken uit de kerk van Nieuwkoop.
11378: BAUDOUIN, PIET; COLMAN, PIERRE; GOETHALS, DORSAN - Edelsmeedkunst in Belgie. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw.
6791: BAUER, EBERHARD; VON LUCADOU, WALTER; (RED.) - Spektrum der Parapsychologie. Hans Bender zum 75. Geburtstag.
8024: BAUER, MARIANNE - Die Italienische Einigung im Spiegel der schweizerischen Oeffentlichkeit 1859-61.
16054: BAUMANN, MARTIN; LUCHESI, BRIGITTE; WILKE, ANNETTE; (HERAUSGEGEBEN VON) - Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschprachigen und skandinavischer Raum.
18199: BAUR, NINA; (ED.) - Linking Theory and data. Process-Generated and Longitudinal Data for Analysing Long-Term Social Processes. Special Issue of Historical Social Research, the official Journal of Quantum and Interquant, vol. 34 /2009/ no. 1)
15049: BAUSBACK, PETER - The Old and Antique Oriental Art of Weaving. Exhibition from 7th to 17th October, 1983 at Franz Bausback's.
22183: BAUWENS, E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811. (proefschrift R.U. Leiden)
8003: BAUZA, JOSE NICOLAU - Paginas de la historia de Manises (siglos XIV a XVIII).
14008: BAX, DR. J. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
13800: BAXA, JAKOB - Die Zuckererzeugung 1600-1850. ( 2. Auflage)
16621: BAY, MIA - The White Image in the Black Mind. African-American Ideas about White People, 1830-1925.
11977: BAZELMANS, JOS - By Weapons Made Worthy. Lords, Retainers and their Relationship in Beowulf. (Amsterdam Archeological Studies 5)
23993: BE'ERI, ELIEZER - Army Officers in Arab Politics and Society.
7971: BEACH, SUSAN HICKS - A Cardinal of the Medici. Being the Memoirs of the nameless mother of the Cardinal Ippolito de 'Medici.
26747: BEALU, MARCEL - De ervaring van de nacht. (vertaald door Tineke van Dijk) (met een nawoord van Georges-Arthur Goldschmidt)
10888: BEATON, KENDALL - Enterprise in Oil. A History of Shell in the United States.
4497: BEAUMONT, FRANCIS; FLETCHER, JOHN - Philaster or, Love Lies a-Bleeding. (edited by Andrew Gurr) (The Revels Plays)
8750: BEBEL, AUGUST - August Bebels Briefwechsel mit karl Kautsky. (herausgegeben von Karl Kautsky Jr.)
8234: BECK, DR. H.L.; KAPTEIN, DR. N.J.G. - Pandangan Barat terhadap Islam Lama.
26612: BECK, JAMES - Raphael. The Stanza della Segnatura. [including 33 plates in color]
20578: BECKER, B.; (PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE) - Autour de Michel Servet et Sebastien Castellion.
18443: BECKER, JAKOB - Besneden en begraven... Vijf eeuwen Joden in Tiel en het Gelders rivierengebied.
21286: BECKER, WINFRIED - Der Kurfurstenrat. Grundzuge seiner Entwicklung in der Reichsverfassung und seine Stellung auf dem Westfalischen Friedenskongress.
12906: BECKER, WIEL; BEIJERS, JEAN; HODZELMANS, DRS. HUB; PLANTAZ, JAN; PURNOT, JAN; ROOSEN, WIEL - Keer wie 't waor.
13801: BECKER, FRIEDRICH KARL; (HRSG. VON - 700 Jahre Stadt Alzey. Festschrift.
4953: BECKMANN, ADELHEID - Motive und Formen der deutschen Lyrik des 17. Jahrhunderts und ihre Entsprechungen in der französischen Lyrik seit Ronsard. Ein Beitrag zur vergleichenden Literaturgeschichte. (Hermaea Germanische Forschungen Neue Folge, Bd. 5)
5408: BECKMANN, GUSTAV ADOLF - Die Nachfolgekonstrutionen des instrumentalen Ablativs im Spätlatein und im Französischen.
11839: BEEDELL, A.V. - The Decline of the English Musician 1788-1888. A Family of English Musicians in Ireland, England, Mauritius, and Australia.
14523: BEEKMAN, KLAUS; MEIJER, MIA; (SAMENGESTELD DOOR) - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
26890: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. F.W.A.; QUANT, MR. L.H.M.; BUIST, PROF. DR. M.G.; E.A. - Paviljoen Welgelegen 1789-1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
20175: BEELS, C.H.; PESKENS, J.TH.A. - Heraldiek in het Exlibris.
26938: BEER, ELLEN J. - Liller Bibelcodices, Tournai und die Scriptorien der Stadt Arras. (Sonderdruck der Aachener Kunstblatter, Bd. 43 /1972/, pp. 190-226)
12187: BEEREN, DR. W.A.L.; JOOSTEN, J.M.; (RED./ EDS.) - Kazimir Malevich 1878-1935.
21570: BEERMAN, MIRJAM; (EINDRED.) - Het Amsterdams Beeldenboek. Vier Eeuwen Buitenbeelden (1600-heden). (2e dr.)
4638: BEETON, RIDLEY - Olive Schreiner. A short guide to her writings. (Human Sciences Research Council Publication Series no.7)
19746: BEGHEYN SJ, PAUL - Nijmeegse Biografieen.
7303: BEHNKEN, KLAUS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Deutschland Berichte der Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. (Mit register) (6. Auflage) (7 Bde.)
17888: BEHRMAN, GREG - The Most Noble Adventure. The Marshall Plan and the Reconstruction of Post-War Europe.
5580: BEIJER, AGNE - Les troupes françaises à Stockholm, 1699-1792. Listes de répertoire. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensis 44)
25395: BEIJERS, HENK - Jonker Marcus van Gerwen 1565-1645. Kasteelheer te Sint-Oedenrode en de laatste 'Spaanse'kwartierschout van Peelland tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
17992: BEIJERT, RUTH - Van Tachtiger tot Modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
24053: BEIN, ALEX - Theodor Herzl. Biographie. (mit 63 Bilkdern und einer Ahnentafel)
16105: BEINART, HAIM - Atlas of Medieval Jewish History.
10145: BEITL, KLAUS - Landmöbel. Zeugnisse alter Handwerkskunst.
8713: BEKELE, SHIFERAW; (ED.) - An Economic History of Ethiopia. Volume 1 : The Imperial Era 1941-1974.
18159: BELDER, A. - Het stoomschip Smit. Varen naar de Oost.
23434: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf. A Biography. Vol. 1. Virginia Stephen 1882-1912. Vol. 2. Mrs. Woolf 1912-1941. ( 2 vol.)
2405: BELL, C. NAPHIER; DENNIS, PHILIP A. - Tangweera. Life and Adventures among Gentle Savages.
10083: BELLE, HARRY - Spreekmachines.
4281: BELLEN, HEINZ - Studien zur Sklavenflucht im Römischen Kaiserreich.
16890: BELONJE, MR. DR. J. - Het Wolvehuis te Zandwerven. Een Westfriese boerderij met betrekkingen tot de stad Medemblik.
14617: BELZONI, GIOVANNI - Belzoni's Travels. Narrative of the Operatyions and Recent Discoveries in Egypt and Nubia. (edited by Alberto Siliotti)
16631: BENDER, HAROLD S. - The Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference Work on the Anabaptist-Mennonite Movement. (4 vol.)
4605: BENDER, EILEEN TEPER - Joyce Carol Oates, Artist in Residence.
21209: BENHALIMA, HASSAN - Petites villes traditionnelles et mutations socio-economiques au Maroc. Le cas de Sefrou. Etude de geographie urbaine. (Publications de la Faculte des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat; theses et memoires no. 14)
10644: BENNETT, DAPHNE - Margot. A Life of the legendary Countess of Oxford and Asquith.
2376: BENNETT, DAPHNE - King without a Crown. Albert, Prince Consort of England 1819-1861.
17897: BENNETT, J.A.W.; GRAY, DOUGLAS - Middle English Literature 1100-1400.
18902: BENSCHOP, MR. W.J.M. - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw. [1600-1850].
4452: BENTUM, AD VAN - Helmut Thielickes Theologie der Grenzsituationen. (Konfessionskundliche und Kontroverstheologische Studien, Band XII)
20028: BERAI, HAMIIT QLIJI - Het Elamitisch, de nieuwe verklaring. De verzwegen Oud Kurdische historie weer boven tafel.
9317: BERCé, YVES-MARIE - Histoire des Croquants.
1899: BERENDS, LAMBIEK - Rozen en tomaten. De Amsterdamse Schouwburg 1894-1994.
4955: BERENT, EBERHARD - Die Auffassung der Liebe bei Opitz und Weckherlin und ihre geschichtlichen Vorstufen. (Studies in German Literature, Vol. XV)
20636: BERESFORD, MAURICE; HURST, JOHN G.; (EDS.) - Deserted Medieval Villages. Studies.
12145: BERGé-SLAGER, S.; (SAMENGESTELD DOOR) - Portretten geschilderd door P.M. Slager 1841-1912.
12146: BERGé-SLAGER, S.; (SAMENGESTELD DOOR) - Piet Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche verleden.
20490: BERGE M.J. VAN DEN (E.A.)(RED.) - Geschiedenis van Rijswijk.
9447: BERGEN, DORIS L. - Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk.
6178: BERGEN, PETER L. - Holy War Inc. Inside the Secret World of Osama bin Laden.
6766: BERGHEN, C. VANDEN - Flora van de levermossen en de hauwmossen van Belgie.
2845: BERGHMANS, JOS; HEURCKMANS, STAF; JORIS, RAYMOND; E.A. - Van pestkapel tot gasthuis. Armen- en ziekenzorg te Mol en omliggende. Proeve van sociale geschiedschrijving..
2870: BERGHMANS, JEF - Balenaren. Geestelijken.
7260: BERGMANN, KARL HANS - Die Bewegung "Freies Deutschland" in der Schweiz 1943-1945. (Mit einem Beitrag von Wolfgang Jean Stock. Schweizer Flüchtlingspolitik und exilierte deutsche Arbeiterbewegung 1933-1943.)
12593: BERGMANN, ALFRED - Carl August-Bibliographie. (Jenaer Germanistische Forschungen, Bd. 20)
10838: BERGMANS, SIMONE - Les peintres de la vie profonde. Cécile Cauterman et Rainer Maria Rilke.
18079: BERGSMA, W.; FRIESWIJK, JOH.; JANSMA, L.G.; JELSMA, G.H.; (RED.) - Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland. ( = It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, jrg. 56 /1974/ , nr. 2/3, pp. 77-252)
23903: BERGSTEN, TORSTEN - Balthasar Hubmaier. Seine Stellung zu Reformation und Taufertum 1521-1528. (Acta UniversitatisUpsaliensis; Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia, vol. 3)
9664: BERGSTROM, RANDOLPH E. - Courting Danger. Injury and Law in New York City, 1870-1910.
9829: BERK, SALLY ANN (TEKST); OELBAUM, ZEVA (FOTO'S) - Martini. De eerste, de laatste, de enige, echte cocktail. Mode, smaken en 201 geweldige recepten.
2076: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J.; EGGINK, DS. J.PH.; STAM, DS J.J.; DE VEY MESTDAG, DS. P.J. - Met vaste schrede.
11132: BERKERS, ERIC - Technocraten en bureaucraten. Ontwikkeling van organisatie en personeel van de Rijkswaterstaat, 1848-1930.
15354: BERKES, SANDOR S.; DAULTE, FRANCOIS; SCHAEFER, PATRICK - La Collection Bentinck-Thyssen. De Breughel à Guardi.
8802: BERKVENS-STEVELINCK, C.; BOUWMAN, A.TH.; (RED.) - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
21904: BERLETH, RICHARD - The Twilight Lords. The fierce, doomed struggle of the last great feudal Lords of Ireland against the England of Elizabeth I.
23588: BERNADOTTE, GRAFIN SONJA; BERNADOTTE, GRAF LENNART - Insel Mainau. Unser Blumenparadies im Bodensee. (trilingual edition : German, English and French)
6719: BERNARD, J.-P. A. - Le Parti Communiste français et la question littéraire 1921-1939.
9798: BERNARDS, MONIQUE - Establishing a Reputation. The Reception of Sibawayh's Book. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
12155: BERNHARD, MARIANNE (HERAUSGEGEBEN VON); KIPPHOFF, PETRA (NACHWORT) - Deutsche Romantik Handzeichnungen. 2 Bnde.
10784: BERNING, ROLAND - Roland Berning. Een overzicht.
13219: BERNLEF, J. - Geestgronden. Gedichten. (2e druk)
20573: BERNS, MR. J.L. - Rechtsbronnen der stad Harderwijk. (Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, 1e reeks, no. 8)
13192: BERQUE, JACQUES - Dépossession du monde.
13589: BERQUE, JACQUES - Médinas, villeneuves et bidonvilles. ( = Les Cahiers de Tunisie, 6ème année,/ 1958/ nos. 21-22, pp. 5-42)
8242: BERTELS, D.E.; KOMISSAROV, B.N.; LICENKO, T.I.; (EDS.) - A expedição científica de G.I. Langsdorff ao Brasil 1821-1829. Catálogo completo do material existente nos arquivos da União Soviética.
17321: BERTHEUX, MAARTEN; (RED.) - Peer Veneman. SMA Cahiers 12.
12166: BERTSCH, GEORG C.; HEDLER, ERNST - SED. Schönes Einheits Design Stunning Eastern Design Savoir Eviter le Design
6702: BESANçON, J.-B. - Essai sur le théatre d'Henry Bataille. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
20687: BESSE, GUY - Jean-Jacques Rousseau. L'apprentissage de l'humanite.
14162: BESSELER, HEINRICH - Musik des Mittelalters und der Renaissance.
5594: BESSER, GRETCHEN R. - Balzac's Concept of Genius. The Theme of Superiority in the "Comédie humaine".
10653: BEUKEMA, G.F.; BRUINS, DR. L.H.; LINDENBERGH, P.; MEIJER, G.R.; (RED.) - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1 Historie van de Marne. Deel 2 Boerderijen in de Marne en hun bewoners. ( 2 dln.)
20213: BEUKEMA, HANS - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust.
15370: BEUMERS, ERNA; KOLOSS, HANS-JOACHIM - Kings of Africa. Art and Authority in Central Africa. Collection Museum für Völkerkunde Berlin.
20809: BEVAART, WILLEM - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
21728: BEWELL, ALAN - Romanticism and Colonial Disease.
21217: BEYEN, MARNIX - Oorlog en verleden. Nationale geschiedenis in Belgie en Nederland, 1938-1947.
14068: BEYENS, KARIN; HUYSSEUNE, MICHEL; LAMBRECHT, JANINE; MIROIR, ANDRE; VAN GYSEGEM, MARK; ( - De Spaanse Burgeroorlog. Affiches en karikaturen.
10684: BEYER, ANDREAS - Portraits. A History.
14047: BEYERCHEN, ALAN D. - Wetenschap in nazi-Duitsland. De roep om een Arische fysica.
23613: BEZARD, YVONNE - Fonctionnaires maritimes et coloniaux sous Louis XIV. Les Begon.
11600: BHATNAGAR, V.S. - Life and Times of Sawai Jai Singh 1688-1743.
20270: BIASIOLI, ANTONIO - The World of Balloons.
26539: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407/'08 - rondom 1500.
10008: BIDDER, HANS - Teppiche aus Ost-Turkestan bekannt als Khotan-, Samarkand- und KansuTeppiche.
6672: BIDDLE, WAYNE - Barons of the sky. From early flight to strategic warfare. The story of the American aerospace industry.
26507: BIEGEL, L.C. - De Arabische Liga. Een belangrijke phase in de strijd om de politieke eenheid van de Arabische wereld.
9077: BIEGELEISEN, J.I.; BUSENBARK, E.J. - The Silk Screen Printing Process.
8013: BIEGMAN, NICOLAAS H. - The Turco-Ragusan relationship. According to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik.
21619: BIEGMAN, NICOLAAS H. - The Turco-Ragusan relationship. According to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik.
3769: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie Neerlandaise Historique - Scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècles, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leur applications. (reprint)
26792: BIERMAN, A.I. - Van artsenijmengkunde naar artsenijbereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw.
23326: BIESBOER, PIETER; - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in een gezin.
12148: BIESBOER, PIETER; SITT, MARTINA - Satire en vermaak. Schilderkunst in de 17e eeuw : Het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670.
9107: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje.
8668: BIESMA, HEDDE - Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht. (2e dr.)
26609: BIJKER, DIRK; DUFAIS, NATHALIE; GRAAF, FLOOR DE; RAKUZYN, ALICJA; SCHOON, PETER; SLUITER, GUUS - Arent de Gelder [1645 - 1727]. Rembrandts laatste leerling.
6403: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919. (Ingeleid door Marian Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.)
5501: BIJLMER, JOEP - Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
16916: BIJLSMA, DRS. JISCA; (RED.) - Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). Schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, foto's. / Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Graphik, Foto's.
24325: BIJVOET, TH.A.P.; HAFKAMP, H.; HEIJBROEK, J.F.; E.A.; (RED.) - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland. (= De Boekenwereld, jrg. 10, no. 5)
5331: BILDERDIJK, MR. WILLEM - De ondergang der Eerste Wareld. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Mij. der Nederlandse Letterkunde te Leiden, nr. 36)
24042: BILL, JAMES ALBAN - The Politics of Iran. Groups, Classes and Modernization.
14966: BILL, JAMES A.; LUOIS, WM. ROGER; (EDS.) - Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil.
11976: BILLETER, ERIKA (ED.) - Images of Mexico. The Contribution of Mexico to 20th Century Art. (Exhibition Catalogue)
14149: BILLIET, HUIB - Tussen vrijheid en beteugeling. Van rumba tot salsa.
14183: BINNER, ROLF; VAN DER HAAR, OTTO; BOS, JAN-WILLEM; (RED.) - Wiens schuld ? De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat.
2160: BINSBERGEN, WIM M.J. VAN - Religious Change in Zambia. Exploratory Studies. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
16792: BINSTED, RAYMOND H. - Soup Manufacture and Canning.
16526: BIRKENHEAD, LORD - Walter Monckton. The Life of Viscount Monckton of Brenchley.
16262: BIRMINGHAM, DAVID - The Portuguese Conquest of Angola.
12789: BIRO, ADAM; PASSERON, RENE; (SOUS LA DIRECTION DE) - Dictionnaire General du Surrealisme et de ses environs.
21363: BIRTWISTLE, ADAM; BARKER, GODFREY - Adam Birtwistle.
16088: BISHOP, EDWARD - Mosquito. The Wooden Wonder.
13639: BITSCHAI, PROF. DR. J.; BRODNY, M. LEOPOLD - A History of Urology in Egypt.
20629: BJERSBY, BIRGIT - The Interpretation of The CUCHULAIN LEGEND in the Works of W.B. Yeats.
5727: BLäSING, DR. J.F.E. - Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V.Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
16756: BLüHM, ELGERL GARBER, JöRN; GARBER, KLAUS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
15493: BLAAUW, HENK; VISSER, HERMAN - Molens in Drente in oude ansichten. (3e dr.)
9764: BLACK, GEORGINA DOPICO - Perfect Wives, Other Women. Adultery and Inquisition in Early Modern Spain.
11996: BLACK, MARY; CARR, GERALD; EVANS, DORINDA; A.O. - American Paintings in the Detroit Institute of Arts. Vol. I. Works by artists born before 1816.
23793: BLACK, JEREMY - The British Abroad. The Grand Tour in the Eighteenth Century.
10799: BLACKMAN, CALLY - 100 years of Fashion Illustration.
2488: BLACKMAN, MARGARET B. - During my time. Florence Endenshaw Davidson, a Haida Woman.
4500: BLANK, JR., PHILIP E. - Lyric Forms in the Sonnet Sequences of Barnabe Barnes.
110: BLANKERT, ALBERT - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen.
19795: BLANPAIN, MARTHE - Le "Journal de Bruxelles". Histoire interne de 1863 a 1871.
20452: BLAUWENDRAAT, HENDRIK - Worsteling naar waarheid. De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de VU.
11172: BLAZKOVA, JARMILA; DUVERGER, ERIK - Les tapisseries d'Octavio Piccolomini et le marchand anversois Louis Malo.
16699: BLEICH, ANET - Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doorduwer. (2e dr.)
6759: BLEICH, DAVID - The Double Perspective. Language, Literacy and Social Relations
19191: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Zeist, groei en bouw. Geschiedenis, bouwstijlen en woonhuistypen.
8686: BLIN, COLONEL - De la Marne à la Mer du Nord (10 septembre - 15 novembre 1914)
18060: BLOCCIUS, PETRUS - Praecepta formandis puerorum moribus perutilia. (inleiding, tekst en vertaling van A.M. Coebergh-Van den Braak). (Supplementa Humanistica Lovaniensia, vol. VI)
21101: BLOCH, MICHAEL - Operation Willi. The Nazi-Plot to kidnap the Duke of Windsor July 1940.
21102: BLOCH, MICHAEL - The Reign and Abdication of Edward VIII.
18067: BLOED, DRS. A.; MUR, DR. L.; VAN SOEST, H.W.; (RED.) - Waverveen door de eeuwen heen. Grepen uit de Hervormde geschiedenis.
13159: BLOED, ARIE; (ED.) - From Helsinki to Vienna : Basic Documents of the Helsinki Process.
19122: BLOEMBERG, OTTO - HVS 50 jaar. Van Haarlemse volleybal spelers tot heren van stand.
15876: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. ( 8 dln.)
16687: BLOK, W. - Kent u ze nog... de Oud-Beijerlanders.
10259: BLOK, ELS - Uit de schaduw van de mannnen. Vrouwenverzet 1930-1940.
17737: BLOK, ANTON - The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960. A study of violent peasant entrepreneurs.
21321: BLOK, JOHAN; VAN DER SPEK, DICK - Railatlas tramlijnen Den Haag en omstreken vanaf 1864.
23556: BLOK, F.F. - Contributions to the history of Isaac Vossius's library. (Verhandelingen der KNAW, afd letterkunde, N.R., dl. 83)
13153: BLOKKER, J.N. - Historie van het Zweefvliegen in de kop van Noord-Holland.
16563: BLOKLAND, ANN - Adriaan Lubbers (1892-1954). Tussen Nederland en New York.
9133: BLOM, AD VAN DER - Hedendaagse prentkunst in Nederland.
13149: BLOM, ANSUYA; POOT, JURRIE (RED.) - Ansuya Blom. (cat. nr. 737)
12458: BLOM, J.C.H.; MISSET, C.J.; (RED.) - 'Broeders slaat U aan'. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. (Hollandse Historische Reeks 3)
26869: BLOM, RON - De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een 'libertair-socialistische' partij (1918-1928).
21078: BLUSSé, LEONARD - Retour Amoy. Anny Tan. Een vrouwenleven in Indonesië, Nederland en China.
23462: BLUSSE, L.; WESSELING, H.L.; WINIUS, G.D.; (EDS.) - History and Underdevelopment. Essays on Underdevelopment and European Expansion in Asia and Africa. (contributions by Leonard Blusse, H.L. Wesseling, Imanuel Wallerstein, prof. C. Fasseur, prof. George Winius, Samir Amin, prof. H. Brunschvig e.a.)
19250: BOAS, DR. HENRIETTE - Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam.
18869: BOBROW, JILL; JINKINS, DANA - Classic Yacht Interiors. (3rd printing)
18844: BOCK, C.V.; STIBBE, C.M. - Stefan George und die Gottervision des Archeologen Hans von Prott. ( = Castrum Peregrini, Heft145, pp. 5-34)
11575: BOCKSTAELE, ANNELIES; BULTYNCK, STIJN; DELBAERE, ETIENNE; HAKHOLT, UBBO-DERK; MOENS, ALMA; THIJS, HENRI - Dans van de wind. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 35)
13052: BODANSKY, YOSSEF - Bin Laden. The man who declared war on America.
18848: BODDENS HOSANG, F.J.E. - De Egyptische verzameling van Baron van Westreenen. / The Egyptian Collection of Baron van Westreenen
12610: BODEA, CORNELIA; CONSTANTINESCU, LIVIU; PASCU, STEFAN; E.A.; (RED.) - Romania Atlas istorico-geografic.
7564: BOEHM, EDWARD - Behind Enemy Lines. WWII Allied/Axis Propaganda.
14888: BOEKEN, A. - Architectuur (1936). (met een nawoord van Mabel Hoogendonk)
2904: BOEKEN, H.J. - Goden en menschen.
11861: BOEKHORST, ANDRE - Van Smoking tot Spijkerbroek. 65 jaar bridge in Nederland.
14038: BOELAARS, DR. J.H.M.C.; BLOM, DRS. A.C. - Mono Koame. 'Wij denken ook'.
11750: BOELAARS, J. - Met Papoea's samen op weg. Deel 3 : De Begeleiders. [1950-1995]
18427: BOELENS, DRS. J.M.B.; NIENHUIS, O.J. - Boelens. Een R.K. Groninger familie met een grote Bossche tak. (2 dln.)
13064: BOERDAM, STIJNIE - Zo'n andere tijd. Een beeld van Abcoude/Baambrugge 1900-1925.
18263: BOEREN, J.A.H. - De familie Van de Graaf in Tilburg, Loon op Zand en Hilvarenbeek. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 50 /2001/,no. 4, pp. 227-240)
9573: BOEREN, DR. P.C. - Het Hart van Brabant. Schets eener economische geschiedenis van Tilburg, uitgegeven bij gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en omgeving. 1842 - 11 October - 1942.
18256: BOEREN, J.A.H. - Een onverwachte erfenis [familie Van Diepenbroek]. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 49 /2000/, no. 2, pp. 94-99.)
2539: BOEREN, DR. P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
20538: BOERENBEKER, DR. E.A. (INLEIDING EN AANTEKENINGEN) - De Resolutien van de Groote Loge 1756-1798.
14128: BOERSMA, JOH. S. - Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C.. (proefschrift)
12230: BOGAERS, MARIE-ROSE; GAILLARD, KARIN; TEN HORN-VAN NISPEN, MARIE-LOUISE - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.
21771: BOGTMAN, R.W.; COEBERGH-SURIE, DRS. C.; CREVECOEUR, R.; E.A. - Glans der Goudse glazen. Conservering 19811-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer.
10713: BOHN, ROBERT; LEHMANN, SEBASTIAN; (HRSG. VON) - Strandungen, Havarien, Kaperungen. Beiträge zur Seefahrtsgeschichte Nordfrieslands.
10714: BOHN, ROBERT; (HRSG. VON) - Nordfriesische Seefahrer in der frühen Neuzeit.
20492: BOK, MAARTEN DE; FRIESWIJK, JOHAN; MULDER, BERTUS; (REDACTIE) - 100 jaar sociaal-democratie in Friesland.
14234: BOKHOVE, NIELS - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen.
19064: BOKMA, A.; DE HEN, P.E. - Meer dan geld alleen. Friesland Bank 1913-1988. Gedenkboek, uitgegeven door de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank b.a. ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
21023: BOL, LAURENS J. - Hollandische Maler des 17. Jahrhunderts nahe den grossen Meistern. Landschaften und Stllleben. (2. Auflage)
9826: BOLLERMAN, DRS. J.B.J.; BROENINK, DRS. J.N.J. - Het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' 1847-1893.
17798: BOMMES, MICHAEL; HOESCH, KIRSTEN; HUNGER, UWE; KOLB, HOLGER - Organisational Recruitment and Patterns of Migration. Interdependencies in an Integrating Europe. (Special Issue IMIS-Beiträge, vol. 24)
8370: BONAPARTE, ROLAND - Une excursion en Corse.
8387: BONDESON, JAN - Levend begraven. De gruwelijke geschiedenis van onze diepste angst.
6867: BONGAERTS, THEO - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) a recusant antiquary. (diss. Katholieke Universiteit Nijmegen)
7701: BONNARD, BRIAN - Alderney in Old Photographs.
5597: BONNEROT, JEAN - Un demi-siècle d'études sur Sainte-beuve 1904-1954.
9289: BONSOR, N.R.P. - North Atlantic Seaway. An illustrated history of the passenger services linking the old world with the new in four volumes. (Vol. 1).
18621: BONTHOND, J.; VAN CAPELLE, F. - Tricotage en Lingerie. (4e druk)
9388: BOOIJ, C.A.H.; VAN HAM, W.A. - Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom
23546: BOOMGAARD, P.; NOORDEGRAAF, L.; DE VRIES, H.; ZAPPEY, W.M. - Exercities in ons verleden.12 Opstellen over de economische geschiedenis van Nederland en kolonien 1800-1950. Aangeboden aan Prof. Dr. W.J. Wierenga bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
18344: BOON, J.G.M.; (SAMENGESTELD DOOR) - 1570-1580. Oudewater. Vrijheid en Gezag.
13018: BOON, J.G.M. - Hoenkoop in verleden en heden.
17274: BOONSTRA-LUDDEN, GERTA - De essentie van de dichterlijke persoonlijkheid. Een onderzoek naar het beeld van de dichter in Marvina Cvetaeva's literaire portretten uit de jaren '30. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
8207: BOOR-VAN DER PUTTEN, I.M.E. - 75 Jaar geneeskunde van gezelschapsdieren in Nederland. 1911-1986
719: BOORSMA, P. - Over molens der familie Honig. Ontleend aan boeken, aanwezig in 't archief van de N.V. Stijfselfabriek "De Bijenkorf" voorheen M.K. Honig te Koog aan de Zaan, loopende over de jaren 1828/29 en 1857/58. (reprint)
17816: BOOT, WILLEM J.J. - Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
23935: BOOY, DR. E.P. - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. (Stichtse Historische Reeks, dl.. 5)
9244: BOPP, LéON - Psychologie des Fleurs du Mal. Vol. I , II et III.(3 t.) (Publications Romanes et Françaises, vol. LXXX, LXXXI, LXXXVIII)
10712: BORCK, HEINZ-GUNTHER - Der Schwäbische Reichskreis im Zeitalter der französischen Revolutionskriege (1792-1806).
7223: BORDEWIJK, F. - Dreverhaven Katadreuffe. (met een nawoord van Pierre Dubois)
23279: BORG, GERT - Mit Poesie vertreibe ich den Kummer meines Herzens. Eine Studie zur altarabischen Trauerklage der Frau.
15246: BORM, DRS. T.J.M.; DE JONGH, R. - Biografisch woordenboek van Tiel, deel 3.
8459: BORNEMANN, FRITZ - Arnold Janssen der Gründer des Steyler Missionswerkes 1837-1909. Ein Lebensbild nach zeitgenössischen Quellen.
20888: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
1202: BORRIE, DR. G.W. - F.M. Wibaut. Mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
24050: BORRIE, DR. G.W. - F.M. Wibaut. Mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
1200: BORRIE, DR. G.W. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
5579: BORTON, SAMUEL L. - Six modes of sensibility in Saint-Amant.
14012: BOS, SANDRA BEATRICE - Uyt liefde tot malcander". Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820). (IISG Studies, nr. 37) (proefschrift V.U. Amsterdam)
9314: BOS, TH. S.; VAN HERWIJNEN, G.; VAN DER PLAAT, G.N.; VERSCHOOR, J.; (SAMENGESTELD DOOR) - Oud Fonds. Systematisch overzicht van allle uitgaven en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969.
12250: BOS, SASKIA; (RED.) - Documenta 7 Kassel. Band 1/ Volume 1.
9797: BOS, H.H. - Weegmeesters in de taaltuin. Beeldvorming van de accountant in de Nederlandse literatuur.
21020: BOSCHLOO, ANTON W.A.; HENDRIKSE, ELWIN J.; SMIT, LAETITIA C.; VAN DER SMAN, GERT JAN; (EDS.) - Academies of Art between Renaissance and Romanticism. (Leids Kunsthistorisch Jaarboek vol. V-VI ,1986-1987)
12402: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Het Statenlogement in Hoorn. dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters. (met bijdragen van H.J. Zantkuijl, E.F. Koldeweij, H.W. Saaltink, l. Hoogeveen, J. Buchner)
11989: BOSCHMA, CORNELIS; PEROT, JACQUES - Antoine-Ignace Melling (1763-1831) reizend kunstenaar.
12085: BOSMA, MARJA; OSTERWOLD, TILMAN - Charley Toorop 1891-1955.
16098: BOSMA, KOOS - Schuilstad. Bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.
20879: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A.; (RED.) - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
23631: BOSMAN, TH.E.A.; COOPMANS, J.P.A.; JACOBS, B.C.M.; (RED.) - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium gehouden te Tilburg, 7 april 1988.
3473: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
8781: BOSSENBROEK, MARTIN - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
26640: BOSTERS, A.M. - Van Hesselt. De familie van een Gestelse pastoor. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 51 /2002/,no. 3, pp.167-175; no. 4, pp. 211-215)
18496: BOSTERS, A.M. - De Wit in Brabants Westhoek. De oudste generaties [te Steenbergen en Wouw]. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 58 /2009/,no. 1, pp. 35-41)
18499: BOSTERS, A.M. - Van de Coevering [te Bergen op Zoom]. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 54 /2007/,no. 1, pp. 27-40)
4814: BOSTOEN, K. - Dichterschap en Koopmanschap in de zestiende eeuw. Omrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan van der Noot.
901: BOSVELD, WILLY - The Ageing of Fertility in Europe. A Comparative Demographic-Analytic Study. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
9896: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
14039: BOTER, BABS - Fabrication of Selves. Girl of Color Coming of Age. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
4711: BOTS, HANS - Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savans 1687-1709. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de vooravond van de Verlichting. Bundel I en II. (2 dln.)
11796: BOTS, HANS; LEVIE, SOPHIE; (SAMENGESTELD DOOR) - Periodieken en hun kringen. Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen.
21160: BOTS, HANS - Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius (1646-1656).
4432: BOTTIGHEIMER, RUTH B. - Grimm's Bad Girls & Bold Boys. The Moral & Social Vision of the Tales.
11360: BOUDAILLE, GEORGES - Jasper Johns.
20032: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES - The Life of Sir Stamford Raffles. (with a preface by Dr. John Bastin)
16076: BOULTON, ANDREW J.; CONNOR, HENRY; CAVANAGH, PETER R.; (EDS.) - The Foot in Diabetes. (3rd ed.)
5083: BOUMA, MENNO JAN - Epidemiology and Control of Malaria in Northern Pakistan. With reference to the Afghan refugees, climate change, and El Nino Southern Oscillation. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
4249: BOUMAN, K. HERMAN - Forgotten Gods. Primitive Mind from a Traveller's Point of view.
22005: BOUMAN, MACHTELD; VIERSTRA, MARIKE - Maar wie droomt er te Rotterdam ! 650 jaar literair leven aan de Maas.
26851: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19de en 20ste eeuw. (4e dr.)
20513: BOURKE, ANGELA - The Burning of Bridget Cleary. A True Story.
26659: BOUSQUET, NICOLE; KONDRATIEFF, N.D.; BRAUDEL, FERNAND; WALLERSTEIN, IMMANUEL; E.A. - Review (Journal from the Fernad Braudel Center for the Study of Economics, Historical Systems, and Civilizations), vol. 11, no. 4 (Spring 1979). ( Special Issue on Long Waves trends and cycles)
9215: BOUTENS, P.C. - Doodenoffer.Treurspel. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht.
11406: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Dl 5. Sofokles/ Elektra/ Koning Oidipoes/ Platoon/ Drinkgelag/ Phaidoon/ Phaidros.
8414: BOUTENS, P.C. - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos.
25410: BOUTILLON, ALINE - L'art du fixe sous verre a Paris. Vitrines du passe.
19832: BOUWMEESTER, HANS; VAN DEN HERIK, JAAP; JONGSMA, LEX - Het schaak der wrake. De tweekamp Karpov-Kortsjnoi.
14560: BOVEN, GRADDY; E.A. - Keizer Wilhelm II. Admiraal van de Atlantische Oceaan.
4515: BOWDEN, WILIAM R. - The English Dramatic Lyric 1603-1642. A Study in Stuart Dramatic Technique.
24128: BOWEN, CATHERINE DRINKER - The Lion and the Throne. The Life and Times of Sir Edward Coke.
20953: BOWLES, HAMISH; CLARK, JUDITH; CULLEN, ORIOLE; DEBO, KAAT; GALLIANO, JOHN; JONES, STEPHEN; KEANEY, MAGDALENE; MENKES, SUZY; PIAGGI, ANNA - Stephen Jones & het accent op mode.
18342: BOYD, VIRGINIA TERRY; PFEIFFER, BRUCE BROOKS - Frank Lloyd Wright and The House Beautiful. Designing an American Way of Living.
11118: BOYENS, J.P. - Mr. Carel Vosmaer. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
24371: BOYLE-TURNER, CAROLINE - Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin.
15890: BRøGGER, KR. FR. - Erotik og Politik under den Romerske Republik. (translated from the Norwegian)
5216: BRäKER, ULRICH - Leben und Schriften Ulrich Bräkers, des Armen Mannes im Tockenburg. Dargestellt und herausgegeben von Samuel Voellmy. ( 3 Bde.)
9998: BRüGMANN, MARGRET - Verstilde Verhalen Sprekende Beelden. Mythen, vrouwelijkheid en het postmoderne.
11397: BRAAK, MENNO TER - Verzameld werk dl. 6. Kronieken. (Dundrukeditie)
8836: BRAASEM, W.A. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners. (Esso Museumreeks, deel 6)
21026: BRADFORD, SARAH - Disraeli.
25419: BRADLEY, LIONEL - Sixteen Years of Ballet Rambert. (decorations by Hugh Stevenson)
24048: BRAHIMI, DENISE - Voyageurs francais du XVIIIe siecle en Barbarie. (these de doctorat Universite de Paris III)
5830: BRAIGHLINN, G. - Ideological Innovation under Monarchy. Aspects of legitimation activity in contemporary Brunei. (Comparative Asian Studies 9)
9400: BRAIN, J.B. - Patience our daily bread. The Catholic Church in the Orange Free State and Kimberley from 1850.
20179: BRAK, P. - Loosduinen rond 1840.
26695: BRAKKEE, C.F.J. - Om het behoud van de Steigerse statie te Rotterdam 1826-1832. ( = Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 11e jrg. (1969) afl. 1, pp. 54-102)
7219: BRAKS, MARIETTE - Human skin emanations in the host-seeking behaviour of the malaria mosquito Anopheles Gambiae. (doctoral thesis Wageningen Universiteit)
1881: BRAMMETJE; (DU CROO, M.H.) - Cor Ruys.
18611: BRAND, WILLIAM; (ED.) - Thou shalt not kill. Poles on Jedwane.
15242: BRAND, JAN; DE MUIJNCK, CATELIJNE; VAN DER SANDE, BRIGITTE; (RED.) - Het drinkglas.
20210: BRAND, HANS; BRAND, JAN - De Hollandse Waterlinie. (3e dr.)
15089: BRANDAO, AMBROSIO FERNANDES - Dialogues of the Great Things of Brazil (Dialogos das grandezas do Brasil). Attributed to Ambrosio Fernandes Brandao. Translated and annotated by frederick Holden Hall, William F.Harrison, and Dorothy Winters Welker.
17301: BRANDES, STANLEY H. - Migration, Kinship and Community : Tradition and Transition in a Spanish Village [ Becedas, Castilia].
21130: BRASZ, CHAIJA - In de tenten van Jaakov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
20761: BRAUBACH, MAX - Die Geheimdiplomatie des Prinzen Eugen von Savoyen.
26960: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving, economie en kapitalisme (15de -18de eeuw). Deel 2. Het spel van de handel.
19031: BRAUDEL, FERNAND - The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. (translated by Sian Reynolds and abridgded by Richard Ollard)
26969: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving, economie en kapitalisme (15de -18de eeuw). Deel 3. De tijd van de wereld.
13591: BRAUDEL, FERNAND - The Identity of France. Vol. 1. History and Environment.
26959: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving, economie en kapitalisme (15de -18de eeuw). Deel 3. De tijd van de wereld.
6910: BRAUER, KARL - Die Unionstätigkeit John Duries unter dem Protektorat Cromwell. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des siebzehnten Jahrhunderts.
5232: BRAULICH, HEINRICH - Die Volksbühne. Theater und Politik in der deutschen Volksbühnebewegung.
16996: BRAUN, JOACHIM - Music in Ancient Israel / Palestine. Archaelogical, Written, and Comparative Sources.
13587: BRAUN, LILY - Im Schatten der Titanen. Erinerungen an Baronin Jenny von Gustedt. (Mit 4 Abbildungen und 2 Brieffaksimiles).
13588: BRAUN, OTTO - Aus nachgelassenen Schriften eines frühvollendeten. (herausgegeben von Julie Vogelstein)
8710: BRAVMAN, BILL - Making Ethnic Ways. Communities and Their Transformations in Taita, Kenya, 1800-1950.
22050: BRAY, BERNARD ALAIN - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiees d'apres le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. (these de doctorat Univrsiteit van Amsterdam)
9242: BRAY, RENé - La formation de la Doctrine Classique en France.
7446: BRAY, ALAN - Homosexuality in Renaissance England. (2nd ed.; with index)
9754: BRAYER, ELIZABETH - George Eastman. A Biography.
6890: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernard of Clairvaux. Between Cult and History.
2132: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met Inleiding en Aanteekeningen van Dr. J.A.N. Knuttel. Liederen en Gedichten. Proza.
14944: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Over-gesette Lucelle. Ingeleid en toegelicht door Dr Prof. Dr.C.A. Zaalberg met medewerking van Drs. M.J.M. de Haan). Met de tekst van het oorspronkelijk toneelstuk van Louis Le Jars.
20470: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek; naar de orspronkelijke uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van dr. A.A. van Rijnbach.
23571: BREDEROO, NICO J.; COUPRIE, LEENDERT D.; MADOU, MIREILLE J.H.; NAUTA, GERHARD J.; (RED.) - Oog in oog met de spiegel.
14597: BREDIE, LOUIS - Kijken naar Stilte. Schilderijen en tekeningen. Louis Bredie. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling in "Huize Willibrord" te Wassenaar op z'n 70e verjaardag.
15457: BREEUWSMA, GERRIT - Psychologie voor de linkerhand. Over kunst, verbeelding en andere afwijkingen.
15462: BREGMAN, JAN - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam)
11354: BREGSTEIN, PHILO - Het kromme kan toch niet recht zijn. Essays en interviews 1987-1995.
20719: BREKELMANS, DR. F.A. - Kasteel Bouvigne. Hoogheemraadschapshuis.
21098: BRELOT, CLAUDE-ISABELLE - La noblesse reinventee. Nobles de Franche-Comte de 1814 a 1870. Tome I. Restaurations et reconversions. Tome II. De la tradition a l'innovation. (2 t.)
4719: BREMAN, JAN - Labour Migration and Rural Transformation in Colonial Asia. (Comparative Asian Studies 5)
15548: BREMAN, JAN - Taming the Coolie Beast. Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia.
5086: BREMAN, JAN - Wage Hunters & Gatherers. Search for Work in the Urban and Rural Economy of South Gujarat.
20076: BREMER, FRANCIS J. - Congregational Communion. Clerical Friendship in the Anglo-American Puritan Community, 1610-1692.
24150: BREMMER, DR. R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren 1572-1581.
12206: BREMT, STEFAAN VAN DEN - A. Gedichten.
20605: BRENNER, Y.S. - Looking into the seeds of time. Social mechanisms in economic development.
26587: BRENTJENS, YVONNE - G.W. Dijsselhof (1866-1924). Dwalen door het paradijs.
17115: BRERETON, AUSTIN - The Life of Henry Irving. ( 2 vol.)
13398: BRESS, HELEN - The Weaving Book. Patterns and Ideas.
26948: BRESSERS, LOUIS - Beekstraat Nuenen. 250 Jaar huizen en bewoners. (met een inleiding van dr. Gerard Rooijakkers
16204: BREUGELMANS, RENE - Jacques Perk.
17944: BREWER, STEPHEN; BRISSENDEN, CONSTANCE; CARMIN, ANITA - Pacific Northwest. (Mountains, Wine Tours, Markets, Islands, Seafood, Wildlife) (Eyewitness Travel Guides) (reprint with revisions)
11152: BRIAN, DENIS - The True Gen. An intimate portrait of Hemingway by those who knew him.
14100: BRIELS, DR. J. - De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
14638: BRIELS, JAN - Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw.
4633: BRIGHTMAN, CAROL - Writing Dangerously. Mary McCarthy and Her World.
6945: BRINGéUS, NILS-ARVID - Man, Food and Milieu. A Swedish approach to food ethnology.
17677: BRINKEL, TH.B.F.M.; DE BRUIN,. J.; POTMA, A..; (RED.) - Het kabinet Mackay. opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
13015: BRINKHOFF, DR. JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen.
10939: BRINKHOFF, DR. L.; LAUDY, DRS. G.C.; VERHEUL, DR. A., VISMANS, DR. TH. A.; (RED.) - Liturgisch Woordenboek. Deel 1 [A-K]
6884: BRINKHOFF, DR. J.M.G.M. - Een eeuw De Gelderlander-Pers.
6883: BRINKHOFF, DR. JAN - Het testament van Stijn Buys. De jongste eeuw der Beide Weeshuizen.
18070: BRINKKEMPER, D.; CONIJN, G.; KARREGAT, N.; MARTENS, C. - Onder het oog van God. De geschiedenis van de St.-Nicolaasparochie te Edam bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de r.-k. kerk aan de Voorhaven 1847-1997.
9626: BRITO FIGUEROA, FREDERICO - La estrectura economica de Venezuela colonial.
16551: BRODNER, ERIKA - Die romischen Thermen und das antike Badewesen. Eine kulturhistorische Betrachtung.
14257: BROEDELET, JOH. W. - Dolle Maan. Spel van Trouwen Ontrouw in drie bedrijven en 'n critiek. (met een omslagtekening door Jan Lutz)
13898: BROEKMEYER, MARIUS - Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler.
18032: BROENS, RUUD; (SAMENGESTELD DOOR) - Carmiggelt op een rijtje. Overzicht van alle boeken van S. Carmiggelt. (2e vermeerderde druk)
20881: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledegingszaken voor de Staatse Raad vabn Brabant 1586-1795. (Brabantse Rechtshistorische Reeks, no. 9)
8139: BROERSMA, MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
23319: BROEYER, F.G.M.; KUIPER, D.TH.; (RED.) - Is 't waar of niet ? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw. ( = Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800. Jaargang 13)
24149: BROEZE, F.J.A. - De Stad Schiedam. De Schiedamse scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indie omstreeks 1840.
13638: BROGGER, A.W.; SHETELIG, HAAKON - The Viking Ships. Their ancestry and evolution.
19121: BROK, HAR - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren, in het bijzonder de taalwetenschap. (proefschrift Katholieke Universiteit Nederland)
14252: BROMET, A. - Het Grote Offer. Hedendaags toneelspel in 4 bedrijven. (Janssens' Tooneelbibliotheek, nr. 704)
14253: BROMET, A. - Jeugd in Nood. Hedendaags toneelspel in 4 bedrijven. (Janssens' Tooneelbibliotheek, nr. 694)
14254: BROMET, A. - Pension "Onrust". Blijspel in 3 bedrijven. (nr. 697)
14255: BROMET, A. - Mensen in pension. Comedie in 4 bedrijven.
14258: BROMET, A. - Inkeer. Dramaties toneeslpel in 3 bedrijven.
16305: BRONGERS, E.H. - Opmars naar Rotterdam. Deel 1. De luchtlanding. (2e dr.)
18246: BRONS, DRS. LOEK; WENT, KEES; WELLING, WOUTER; VAN DER VEN, BAS - Willem van Veldhuizen. Tekeningen & Schilderijen.
23746: BROOS, BEN - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam waaronder de collectie Fodor. Deel 3. Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving.
23453: BROOS, TON J. - Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747)
5506: BROUWER, LENIE; LALMAHOMED, BEA; JOSIAS, HENNA - Andere tijden, andere meiden. Een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindoestaanse en Creoolse meisjes.
22126: BROUWER, C.G.; KAPLANIAN, A. - Early seventeenth-century Yemen. Dutch documents relating to the economic history of Southern Arabia, 1614-1630. (text solely in ARABIC)
22166: BROUWER, S. - De Amsterdamsche Bank 1871-1946.
6614: BROUWER, T. - Sleutelstad - Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
15420: BROUWERS, TOON; DE VOS, JOZEF; PEWETERS, FRANK; VAN DEN DRIES, LUK; VAN SCHOOR, JAAK - Tussen de Dronkaerd en het Kouwe Kind. 150 Jaar Nationaal Tooneel, KNS, Het Toneelhuis.
15371: BROWN, RUPERT - Group Processes. Dynamics within and between Groups.
8732: BROWN, RAYMOND LAMONT - A Casebook of Military Mystery.
19068: BROWN, ANTHONY CAVE - Het onzichtbare front.
15283: BROWN, CHRISTINA - The Book of Yoga. Bringing the body, mind and spirit into balance and harmony.
6144: BROWN, PAULA - Beyond a mountain valley. The Simbu of Papua New Guinea.
13807: BROWN, L. CARL - The Tunisia of Ahmad Bey 1837-1855.
19652: BROWN, JONATHAN; ELLIOTT, J.H. - Een Paleis voor een Koning. Het Buen Retiro en het hof van Filips IV.
10780: BROWNELL, W.C. - French Traits. An essay in comparative criticism
8632: BROWNING, GENIA K. - Women and Politics in the U.S.S.R.. Consciousness Raising and Soviet Women's Groups.
25385: BROWNLOW, KENNETH - Mary Pickford rediscovered. Rare pictures of a Hollywood legend. (Introduction and photography selection by Robert Cushman).
20944: BRUCKEL-BEITEN, MARY - Aan de zus van Anton. Dagboek, brieven en tekeningen uit Indie 1942-1945. (bezorgd door Mariska Heijmans-van Bruggen met een inleiding van Esther Captain en een voorwoord van Lex Bruckel jr.)
26954: BRUEKERS, ALFONS; (RED.) - Nederweerts verleden. Mensen, Macht en Middelen.
6226: BRUGGEMAN, MARTINE - Ruimtelijke Kantklosontwerpen.
21208: BRUGGEMAN, J.; VAN DE VEN, A.J. - Inventaire des pieces d'archives francaises se rapportant a l'Abbaye de Port-Royal des Champs et son cercle et a la resistance contre la bulle Unigenitus et a l'appel (ancien Fonds d'Amersfoort)
8527: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaans recht in het hedendaagse Egypte. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
6700: BRUGMANS, HENDRIK - Georges de Porto-Riche. Sa vie et son oeuvre. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
5262: BRUGMANS, EDITH; BUIJSEN, MARTIN - Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal. (Annalen van het Thijmgenootschap)
17460: BRUIJN, J.R.; EYCK VAN HESLINGA, E.S. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870). Een biografie en een dagboek. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, N.R., dl. 135)
24091: BRUIJN, J.R.; DEN HEIJER, H.J.; STAPELKAMP, H. - Julius Constantyn Rijk, zeeman en minister, 1787-1854.
12231: BRUIJN, ANTON - Spiegelbeelden. Werra-keramiek uit Enkhuizen 1605. / Spiegelbilder. Werraware aus Enkhuizen 1605.
11860: BRUIN-MOSTERT, ELLY DE - Houten panelen in landelijke stijl.
16813: BRUINS, DR. G.W.J. - Bruins' Berlijnse besprekingen. Een selectie uit het archief van prof. mr. dr. G.W.J. Bruins, in het bijzonder de jaren 1924-1930. (uitgegeven door J.Th. M. Houwink ten Cate) (Nederlandse Historische Bronnen, dl. VIII)
9365: BRUINSMA, ERNST - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
26487: BRUINTJES, GEERT - Socialisme in Groningen 1881-1894.
20525: BRUINVELS, MARJAN; KOPER, FERRY - Zo is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Z.O. Azie.
3290: BRUMMEL, DR. L. ; (UITGEGEVEN, INGELEID EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - Jan ten Brink / Cd. Busken Huet. Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. (Achter Het Boek, 2e jrg., afl. 2/3; 3e jrg. afl. 1)
26773: BRUMMEL, DR. L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608), Emanuel van Meteren (1535-1612).
14031: BRUMMELKAMP, A. - Voor het Gemeene Best.
20150: BRUNING, UTE; DOLGNER, ANGELA - Walter Funkat. Vom Bauhaus zur Burg Giebichenstein. (Bauhausminiaturen Band 3)

Next 1000 books from Antiquariaat Academia[an error occurred while processing this directive]

9/14