Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verhaal van het gebeurde op het Zilveren-Bruiloftsfeest van Mr. David Jacob van Lennep en vrouwe Anna Catharina van de Poll, gevierd op het Huis te Manpad 28 April 1844.
Description: Amsterdam, (in eigen beheer), 1844. Formaat: folio, gebrocheerd, 35 pp.. (relaas van de feestelijkheden, de tafelschikking der genodigde aanwezigen, de teksten van de voordrachten van poetische producten van "Vondels lier" gedeclameerd door de diverse, met name gespecificeerde, aanwezigen).

Keywords: familie vanm Lennep, prof. mr. David Jacob van Lennep, Jacob van Lennep, familie Van Loon, familie Van de Poll, Huis te Manpad, Heemstede

Price: EUR 80.00 = appr. US$ 86.95 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 17850

See more books from our catalog: Genealogie/Vorstenhuizen/Royalty