Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het devolutierecht in het Overkwartier van gelder. Een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen.(= Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,deel 129, pp. 67-156)
Description: Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1993. paperback. (deze jaargang betreft mede nog o.a. pp. 157-194 Ingrid M.H. Evers "Drie vergeten Maastrichtse schilders : Francois Hermans,1745-1804, Louis Hermans, 1750-1834, en Guillaume Henri Franquinet, 1784-1854.").

Keywords: rechtsgeschiedenis, Limburg, Overkwartier van Gelre, Overkwartier van Gelder, erfrecht, devolutierecht, Francois Hermans 1745-1804, Louis Hermans 1750-1834, Guillaume Henri Franquinet 1784-1854

Price: EUR 7.00 = appr. US$ 7.61 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 16208

See more books from our catalog: Plaatselijke Geschiedenis Nederland