[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Vrije Fries, deel 83 (2003)
Description: Leeuwarden, Het Fries Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 2003. paperback, 354 pp.. ISBN: 906171

Keywords: geschiedenis, Friesland, Doopsgezinden, Mennisten, immigratie, Harlingen, De Bildt, Doecke Martena (1527-1605), Ds. Albertinus van der Heide, patriotten, Jan Ymes Tichelaar (1729-1799), Makkum 906171

Price: EUR 9.00 = appr. US$ 9.78 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 15529

See more books from our catalog: Plaatselijke Geschiedenis Nederland

[an error occurred while processing this directive]