Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Drie begijnen zijn begonnen. Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.
Description: Tilburg, de Kongregratie der Zusters van Liefde van O.L.Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, 1992. geb., 263 pp.. ISBN: 9066630191

Keywords: geschiedenis, Roomskatholieke kerk, kloosters, congregraties, Zusters van Liefde, ziekenhuizen, ziekenverpleging, bejaardenzorg, Nederlands-Indie, Flores, Maumerie 9066630191

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 10772

See more books from our catalog: Kerkgeschiedenis/Theologie