Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Parnassos
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Parnassos

Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 517 64 23

Email: Antiquariaat Parnassos | Website: Antiquariaat Parnassos


General stock with emphasis on:
history, art and applied art, ethnology/travelAlgemene voorraad met vooral accenten op:
geschiedenis, (toegepaste) kunst en landen en volken/reizenVerkoopvoorwaarden

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst komt tot stand door levering en betaling over en weer of door mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de offerte of door verzending na mondelinge of schriftelijke bestelling van de goederen door de verkoper.
Alle boeken zijn compleet en in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Kosten van verpakking, levering, vervoer, verzekering, in- en uitvoerrechten of andere rechten of belastingen, een en ander voor zover zulke kosten zoals bijvoorbeeld de btw niet al in de verkoopprijs zijn begrepen, bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met een factuur worden geleverd.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving of via een Visa of Mastercard creditcard.
Betaling per bank-of giro-overschrijving door koper moet geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de nota.
Geleverde boeken blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur heeft
plaatsgevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor ons risico. Wij behouden ons het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten, die hieruit voortvloeien worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen zeven dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, aan ons retour worden gezonden, waarna restitutie van het aankoopbedrag met uitzondering van de verzendkosten volgt.
Is de retourzending een gevolg van onvolledige beschrijving, dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto gerestitueerd. Retourzendingen moeten ons in dezelfde staat bereiken als waarin ze aan koper werden verzonden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.
Bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
- Alle geschillen tussen partijen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de verkoper in Nederlandstalig gebied. Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Parnassos is an Antiqbook participant