Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB


Lid van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren, aangesloten bij de International League of Antiquarian Booksellers Lid van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren, aangesloten bij de International League of Antiquarian Booksellers

Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, The Netherlands
Tel.: +31 (0)50 318 42 33 | Fax: +31 (0)50 311 22 98

Email: Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB | Website: Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB


Antiquarian bookshop Isis specialises in philosophy, humanities and old and rare booksgeschiedenis - literatuur: (Nederlands, Engels, Frans, Duits) - kunst - religie - psychologie - landen en volkeren en een sterke nadruk op filosofieTerms of Sale

All books are described in full, including all deficiences.
Prices are net, in Euro, and including taxes. Shipping, and bank costs are additional against cost. We will quote the total cost by email before delivery.
Payment is due in advance. Institutions, libraries and known customers may be invoiced.
Payments accepted:
- from Euro countries: bank transfer (free or low cost with IBAN and BIC numbers)
- Paypal
All books must be paid within 14 days after date of invoice. Non-observance of this period will result in extra administration costs to be charged to the buyer's account. Books remain bookdealer's property until full remittance has been made.
Shipping is at bookseller’s risk. The bookseller may decide, in consultation with buyer, to register or insure shipment. This will be added to the shipping cost.
Returns within 7 working days. Previous notification by email or phone will be appreciated. The price of the book (not the shipping cost) will be restituted.
In case the return results from an incomplete description full restitution will be made. Returns should arrive at the bookseller in the same condition as received. Shipping is at sender's risk.


Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief BTW. Verzend- en bankkosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail.
Boeken worden tegen vooruitbetaling geleverd. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met factuur worden geleverd.
Betaling kan geschieden via bank- en paypaloverschrijving. Binnen de Europese Unie kan door middel van IBAN en BIC worden betaald.
Betaling dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur plaats te vinden. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, zijn de daaruit voortvloeiende administratiekosten voor rekening van de koper.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor, na overleg met de koper, de goederen verzekerd en/of aangetekend te verzenden. De hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour worden gezonden (een voorafgaande kennisgeving per e-mail of telefoon wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (uitgezonderd de verzendkosten) binnen 30 dagen volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving, dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourport gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper in dezelfde staat te bereiken als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzending ligt geheel bij de afzender.


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB is an Antiqbook participant