MEIJEL, SUN VAN Uniek zijn in zelfexpressie
BUSTEED, MARILYN/TIFFANY, RICHARD/WERGIN, DOROTHY Phases of the Moon. A guide to evolving human nature
Theosofisch Forum. 1979, nr. 4 t/m 1980 nr. 8
HURK, PETER VAN DER Mijn zesde zintuig. Leven met een gave
Het mystieke leven, maandblad voor geestelijke ontwikkeling. Jaargang 10(1960)No.1 t/m jaargang 11(1961)No. 12. September 1961 ontbreekt
Rituaal voor de Loges onder het Groot-Oosten der Nederlanden. Met bijlage: Aan de Loges behoorende tot het Groot-Oosten der Nederlanden
De Theosoof, tijdschrift gewijd aan het verspreiden van zuivere theosophie zooals deze verkondigd is in de boodschap van H.P. Blavatsky. Deel VII, 1935-1936
RODDEN, LOIS M. The Mercury Method of Chart Comparison
RIJCKENBORGH, J. VAN De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (Esoterische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 - A.D. 1616). Eerste deel
OORTGIJSEN, DAVID Rota, de Tarot met je lijf
Zen. Kwartaaltijdschrift voor theorie en praktijk van Zen 20, januari 1985. Jaargang 6, nummer 1
RUDHYAR, DANE The Lunation Cycle. A Key to the Understanding of Personality
Algemeen Maçonniek tijdschrift. Nieuwe serie. 3e jaargang No. 1 t/m 4 (September t/m December 1945)
MILBURN, LEIGH HOPE The Progressed Horoscope Simplified
STEINER, RUDOLF Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. Kurs gehalten in Stuttgart vom 21. August bis 6. September 1919 anlässlich der Gründung der Freien Waldorfschule
STEINER, RUDOLF Die soziale Grundforderung unserer Zeit. Deutscher Vorträge. Winter 1918
KÜNDIG, HEINRICH Astrologische Prognose
FISCHER, ROBERT Deutsche Geistesheroen in ihrer Wirksamkeit auf dem Gebiete der Freimaurerei
Sagittarius, astrologisch maandblad Jaargang 16, 1989 compleet
Wetboek voor het Groot-Oosten der Orde van Vrijmetselaren in het Koningkrijk der Nederlanden, onderhoorige koloniën en Landen. 5837 opnieuw herdrukt met de latere wijzigingen in 5865
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes