EDWARD EVAN EVANS-PRITCHARD, WENDY JAMES Kinship and marriage among the Nuer
TOURIST MAP Overzichtskaart van rijwielpaden in den Gelderschen Achterhoek
MULDER, DIRK, PRINSEN, BEN, HERINNERINGSCENTRUM KAMP WESTERBORK, HOOGHALEN Kinderen in kamp Westerbork
SWINDEN, J.H. VAN Het leven van Eisinga en eene geschiedenis van zijn planetarium, Beschrijving van het Eisinga-Planetarium te Franeker. Het leven van Eisinga en eene geschiedenis van zijn planetarium. Leven en werken van prof. J.H. van Swinden
N.N. Rijwiel hulpmotoren 1900 - 1955
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes