Palmen, Connie De zonde van de vrouw. Boekenweek-essay van 2017
Vervat, P. Restauratie Martinikerk Bolsward 1987-1988
Frerichs, Lieneke Nescio. Leven en werk van J.H.F. Grönloh
Rubinstein, Renate Naar de bliksem? Ik niet.
Dijkema-Spoor, Mans Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H. Spoor, Legecommandant in Nederlads-Indië 30 januari 1946-25 mei 1949, opgetekend door zijn weduwe.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes