Lodensteyn, J. van J. van Lodensteyns Uytspanningen behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten verdeeld in vier deelen met een aanhangzel, den elfden druk merkelijk verbeterd en met meerder Voyzen vermeerderd..
Missale Novum Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentii restitutum.
Biblia Sacra Vulgatae Editionis.
Auteur onbekend Gotaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1842.
Auteur onbekend Rechten ende gewoonten der Stadt Deventer.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes