Lodensteyn, J. van J. van Lodensteyns Uytspanningen behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten verdeeld in vier deelen met een aanhangzel, den elfden druk merkelijk verbeterd en met meerder Voyzen vermeerderd..
Biblia Sacra Vulgatae Editionis.
Auteur onbekend Gotaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1842.
Venette, Nicolas Le generation de L'Homme ou Tableau Conjugal consideré dans l'État de Mariage. Nouvelle edition..
Biblia Sacra Vulgatae Editionis.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes