HEKKEMA, HERMA. De entree van de stad-Groningen.
KIMM, T.H. E.A. (RED.). Theodorus Niemeijer 150 1819-1969.
BERGMAN-HAAYER, B. E.A. 100 jaar openbaar onderwijs in Vriescheloo 1834-1984.
GOSLINGA, M. Bedrijvigheid in de gemeente Haren. Van omstreeks 1800 tot 2000.
HILLENGA, MARTIN EN VEEN, HARM, VAN DER. Anno Grunnen. Geschiedenis van Stad en Ommeland in 200 ofbeeldens en 200 joartallen
HILLENGA, M. (EINDRED.). Boerderijenboek Oude Groningse Veenkolonien. Kleinemeer Kalkwijk Borgercompagnie Tripscompagnie.
BEKENKAMP, HEIN E.A (RED.). Als de dag van gisteren. Groningen. Honderd jaar Groningers en hun stad.
HEIDE, DIRK, VAN DER EN SCHREIBER, FRÉ. Schelden, schelden dut nait zeer.
LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). Hervonden stad 1999. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
WILDE, INGE, DE. Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
STOTER, MARLIES. Lelie in zilver. Van der Lely , meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1988.
KINGMA, J. EN SMIT, F.R.H. Groninger Academisch Drukwerk. De letters sullen goet ende bequaem sijn...
HOYTING, HARRY EN SCHURINGA, JAN JAKOP (RED.). Taarloo. Oudste dorp van Drenthe.
CUSVELLER, SJOERD (RED.). Stad! De stad en haar identiteit.
HEIDE, DIRK, VAN DER. Schimpnamen van Groningen.
ALMA, R.H. E.A. (RED.). Hervonden stad 2009. 14e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
BAKKER, J.G. De Franse Tijd in Ubbega 1795-1815.
BLAAK, JAN A. EN VEEN, KLAAS, VAN DER. 150 jaar christelijk onderwijs in Sappemeer 1859-2009.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes