BOONSTRA, MARGA. Van Jacobijnerklooster tot school.
BOEKHOUT, HENZE, BROEKHUIS, TON, OVERBEEKE, AERNOUT EN NYPELS, ROB. Stad in de ruimte. Vier benaderingen van Groningen.
HOFMAN, BENO. CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
EUWEMA, JAPPIE, LAAN, ETTIE, VAN DER E.A. (WERKGROEP HISTORIE KORNHORN). Van Curringhe en Korhoenders. Een geschiedenis van Kornhorn 1850 - 1994.
KUIJL, E.E.A. VAN DER EN MOLEMA, J. De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.
BOGT, H.. TER EN COPINGA, H. Van agrarisch gewest naar moderne regio. Bundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan in 1987 van het Economisch-Technologisch Instituut Groningen (E.T.I.G.) en zijn voorloper, de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie (N.E.T.O.).
DRENT, E. (VOORWOORD). Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer.
BUURSMA, ALBERT E.A. Met bus en tram door 't Wold en 't Oldambt.
POSTEMA, IWE. Het slaapstee van diene fij en andere verhalen uit Leek en omgeving.
BROOD, PAUL E.A. (RED.). 350 jaar Veendam en Wildervank.
DAUDT, WIM. Historische Verkenningen in de Veenkoloniën 1 en 2.
FERINGA, JAAP. Westerkwartier. Zoals het was. Zoals het is.
HERMUS, JACQUES EN MIK, WILMA. De Rijkshogeschool Groningen, een geschiedenis met toekomst.
NIEMEIJER, JAN A. EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. De schilder Evert Musch. Een overzicht van zijn werk.
CLEVERINGA, PZN., R.P. Overrechters in stad en lande.
GREVEN, MARGRIET E.A. Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997.
EBBENS, H.D. EN MANSHOLT, D.R. Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
HOEK, SIETSE, VAN DER. Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier.
LOHMAN, R. Instructie voor de agenten van politie te Groningen.
HUISMAN, FRANK (RED.). Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500 - 1900.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes