HANS PLOMP Lokomotive. Roman.
GARY DEXTER Why not Catch-21?. The Stories Behind the Titles.
MICHAEL BRANDT Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ausstellung Hildesheim 1993. Band 1 & 2.
DEREK HUDSON Arthur Rackham. His Life and Work.
JULIET GARDINER Oscar Wilde. A Life in Letters, Writings and Wit.
H. VAN TONGEREN Opheldering inzake Vrijmetselarij en hare bestrijding. Door het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
LIDEWIJDE PARIS De draagbare Van der Heijden. Of: Wie is wie in De Tandeloze Tijd?.
GUSTAV SCHWAB Griekse en Romeinse Sagen. [Complete editie].
PIETER JAN GIJSBERTS Café Oedipus Nr. 2. Jaarboek voor filosofie, beeldende kunst & literatuur.
STEPHAN STEINLEIN Astrologie, Sexual-Krankheiten und Aberglaube. in ihrem Zusammenhange [Complete set].
PIM WIERSINGA Gracchanten. Roman.
M. HEERMA VAN VOSS De spreuk om de kisten te kennen. Dodenboek 193.
ROBERT VUIJSJE King Klashorst. de biografie.
GÉRARD-GEORGES LEMAIRE Oriëntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst. Met een voorwoord van Geneviève Lacambre.
M. V.D. ZAAN [E.A.] Tussen de Rails : Speciaal Arnhemnummer. Maandblad voor de Nederlandse Spoorwegen. 2e Jaargang Nr. 11.
MERIK VAN DER TORREN Zoete zoenen. .
MARIE-LOUISE VON FRANZ Het kwaad in het sprookje. De betekenis van sprookjes voor het praktische leven.
A.-M. MARIËN-DUGARDIN Porcelaines de Tournai. Le legs Madame Louis Solvay 1..
JACOBIEN RESSING-WOLFERT Arnhemse faience (1759 - ca 1770). Een Europees avontuur.
BR. DR. KARL WEISS Die katholische Kirche, ihr Kampf gegen die Freimaurerei und dessen Abwehr. Vortrag, gehalten in der 11. Bezirksversammlung zu Frankfurt a. M., am 21. April 1912.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes