OUDSHOORN, J. van Aan zee.
KOMRIJ, Gerrit Moderne museumdirecteuren.
DRESDEN, S. Enz. Enz. Uitspraken van S. Dresden hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag door de leden van het Leidse Werkgezelschap Humanisme en Renaissance.
(SUCCES). KNOL, B. Verkoopen per advertentie. Practijk-bibliotheek No. 12.
BOWEN, Marjorie Het brandglas. Uit het Engelsch.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui