Thoth 3(1952)2
Wetenschap & Astrologie. Jaargang 8, nr. 2, Winter 1984-85
RAWSON, PHILIP/LEGEZA, LASZLO Tao. De Chinese filosofie van Tijd en Verandering
MELLOR, ALEC La Franc-Maçonnerie à l'heure du choix
GORDON, RICHARD/TAYLOR, DIXIE The intuitive Tarot. A Metaphysical approach to reading the tarot cards
BAIGENT, MICHAEL/ RICHARD LEIGH De dode zee rollen en de verzwegen waarheid
KOK, D.J.P. Het grote misverstand. Theosofische beschouwingen over geloof en overtuiging
LOBSANG RAMPA, T. The Saffron Robe
PETRI, CATHAROSE DE/RIJCKENBORGH, J. VAN De apocalyps van de nieuwe tijd 1964
Register der wettig geconstitueerde Loges, behoorende tot het Groot Oosten der Orde van Vrijmetselaren in het Koningrijk der Nederlanden, onderhoorige kolonien en landen, gesteld naar rang van derzelver Constitutie of Ratificatie, benevens de namen der Groot-Officieren. 5847
HÜBNER, WOLFGANG Die Eigenschaften der Tierkreiszeichen in der Antike. Ihre Darstellung und Verwendung unter besonderer Berücksichtigung des Manilius. Sudhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte. Beiheft 22
STUBBS, JAMES/ HAUNCH, T.O. Freemasons' Hall. The Home and Heritage of the Craft
Lex Brand Beeldverhaal. No. 22. De draak van Oshiwa
Thoth 26(1975)3, leerling-nummer
De Theosofische Beweging. Jaargang 28(1932)No. 10, 11, 12
HASTINGS, NANCY ANNE The Practice of Prediction
GUÉNON, RENÉ L'homme et son devenir selon le vêdânta
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes