WRIGHT, THOMAS The works of James Gillray, the Caricaturist with the story of his life and times
CHAMBERLAIN, C. E.A Language acquisition by eye
EYSINGA, ROORDA VAN Verzameling van eene menigte noodzakelijke samenspraken met inlanders van allerlei klassen in de Laag-Maleische taal voorafgegaan door eene beknopte spraakkunst dier taal zooals dat alles door den lageren Maleier wordt gesproken en verstaan, en zulks tot gemak van hen, die naar Indie vertrekken.
LANSFORD, TOM A bitter Harvest - US Foreign policy and Afghanistan
GONTSCHAROW, I. A. Eine alltagliche Geschichte
WATERKAMP, J. ( INL. ) Het Gildeboek gewijd aan de Kerkelijke Kunst
BALDASS, G. E.A. Das neue Schulhaus Schuleruniverum und Stadtpartikel. The New Schoolhouse Schoolchild'sUniverse and Urban Particle
SEYHAN, ERSIN Turkse volksdans kultuur
TOLSTOI, ALEXIS L'Amour, Llivre d'Or. Comedie en trois actes
BETHELL, L. AND ROXBOROUGH, I. Latin America between the second World War and the Cold War 1944-1948
SCHREYVOGEL, FRIEDRICH Der gott im Kreml. Schauspiel in drei akten
KADT, J. DE Beweringen en bewijzen
KLOR DE ALVA, J. J.,NICHOLSON, H. B. AND QUINONES KBER, E. The work of Bernardino de Sahagun Pioneer Erhnographer of Sixteenth-Century Aztec Mexico
ONBEKEND Les Floralies Russes de 1869. Exposition internationale d'horticulture et congres de Botanique
GONTSJAROW, I. A. Oblomow
DURME, L. VAN Galloromaniae Neerlandicae Submersae fragmenta
TOERGENJEW, I. S. Het Adelsnest - Rook
LUCASSEN, JAN Global Labour History. A State of the Art
VOZNESENSKY, A. Dogalypse: San Francisco Poetry Reading
NABOKOV, WLADIMIR Lolita
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes