DEEL, T.VAN Vooruitzicht
BRÜLL, JEAN Het Onstilbare Heimwee Naar de Romantische Vorm Van de Letter S
ARCHITECTURE, DOOR/ BY ROBERT MARK Light, Wind, and Structure, the Mystery of the Masterbuilders
ACHTERBERG, GERRIT Spel Van de Wilde Jacht
SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 5 Compleet in 5 Nummers
KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. Maatstaf
VILLON, FRANÇOIS L'Epitaphe En Forme de Ballade Que Feit Villon Pour Luy Et Pour Ses Compaignons S'Attendant Estre Pendu Avec Eulx
BRASSINGA, ANNEKE (GEB. 1948) Hic Iacet Bic
STROMAN, B. Wederdoopers
MAUVE, ANTON, OVER/ DOOR H.L.BERCKENHOFF Anton Mauve, Met Een Beschrijvende Catalogus Van Door Den Meester Vervaardigde Niet Uitgegeven Etsen
ACHTERBERG, GERRIT Stoff
RIETVELD, G. Kunstenaar En Verzet
WEISSENBRUCH, J.H., OVER/ DOOR WILLEM LAANSTRA Jan Weissenbruch Schilder- Graficus 1822-1880
VESTDIJK, S. (GRIEKSE SONNETTEN), GOMPERTS, DRION (OVER DEMOCRATIE), CHR.VAN GEEL, KOOS SCHUUR, E.A.: BIJDRAGEN Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
VOETEN, BERT Notities over de Oude Prins, Herinneringen Aan A. Roland Holst
MOULIJN, S., INL.; H.C.VERKRUYSEN SAMENSTELLING NAAR WIJDEVELDS IDEE Wendingen IX - 10
NIJLEN, JAN VAN Het Oude Kind
OSTAYEN, PAUL VAN Bezette Stad
KORTEBOS, CATHARINA Tussen Mij En de Dingen, Gedichten
ACHTERBERG, GERRIT Ballade Van de Gasfitter
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes