JELLEMA, C.O. (1936-2003) Klein Gloria
ROLAND HOLST, HENRIĖTTE Erasmus Herdacht
VOETEN, BERT Zeven Brieven Aan Bert Bakker Senior Anno 1961
LANGEN, FERDINAND Helene in Het Heelal
ACHTERBERG, GERRIT Welkom
BOSMAN, ANTHONY Witte Zwanen, Zwarte Zwanen, Novelle
N.V.T. T Was September, Maand Der Maanden
BERG, HELMA VAN DEN Van Station Tot Generaal, Ruisende Rokken En Breekbare Liefdes
DOESBURG, THEO VAN; EN KURT SCHWITTERS EEN 'LEZING' Een Rumoerige Soiree, Dada in de Residentie
ROLAND HOLST, R.N. ART., HOOFDRED. WIJDEVELD Wendingen II - 5
ACHTERBERG, GERRIT Huis, Ode
SJOLLEMA, JOOP R. De Bruyn Ouboter 1894-7juli-1944
ISRAĖLS, JOZEF, OVER/ DOOR PROF.C.L.DAKE Jozef Israėls
VERPOORTEN, FRANS (Arabisch Alfabet: ) ZjamčL= Kameel/ Dromedaris, Kabsj= Ram En Krakbat= Kleppers (Gnova)
ONBEKEND Kent Gij Het Land, Der Zee Ontrukt... .
DOORN, ANDRIES VAN/ PS. VOOR PROF.W.J.M.A.ASSELBERGS= ANTON VAN DUINKERKEN Drie Balladen
KLINKENBERG, GERARD VAN Empedokles in Ongenade, Gedichten
BRAAK, MENNO TER Het Tweede Gezicht
SMIT, J.M. Vrede in Europa
VRIES, HENDRIK DE Vlamrood
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes