JAMAL, MAHMOOD (SELECTED AND TRANSLATED BY) The Penguin Book of Modern Urdu Poetry
HEUVEL, MARTIN VAN DEN, DICK VERKIJK Schuld en boete. Bijdrage van twee anti's aan het communistendebat.
TENHAEFF, DR.W.H.C. (BEHEEREND REDACTEUR) "Tijdschrift voor parapsychologie; 16e jaargang (compleet)"
DAISNE, JOHAN "Het geluk/ Luisterspel; Wat is magisch realisme/ Essay"
VERMEYLEN, AUGUST Van de catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Reanaissance
HAASSE, HELLA S. De verborgen bron
LINDEN, NICO TER Het verhaal gaat... 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs
PETERS, ELLIS, LETTY KOSTERMAN, JAMES HERRIOT, ALISTAIR MACLEAN, YVONNEN KROONENBERG, ROBERT VAN GULIK, HEINZ KONSALIK, JAMES GARNER, A.A. MILNE, HANS HAGEN, GODFRIED BOMANS, BILL BRYSON, IVO DE WIJS, OLAF DE LANDELL, E.A. Samen over de drempel
STEPHENS, EDWARD C. "Duikboten; De geschiedenis van de vaart onder water, van de duikerklok van 300 jaar voor Christus tot de moderne atoomduikboten. Sleutel-reeks"
CAMPERT, REMCO James Dean en het verdriet, verhalen
DICKENS, CHARLES Kerstvertellingen
VRIES, DR. J. DE Indische volksverhalen
PERETS, J.L. Joodsche volksverhalen
JAGT, MAREK VAN DER (PS. ARNON GRUNBERG) De geschiedenis van mijn kaalheid
BEEK, MENNO VAN DER Vergezocht. Gedichten
DIS, ADRIAAN VAN Nathan Sid
EGGELS, ELLE Het godencomplot. Een spiritueel reisverhaal
BOER, DR.M.G. DE "Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw ""Fijenoord"" 1823-1923."
VONDEL "Adam in ballingschap. Of aller treurspelen treurspel; Eerste en Tweede deel."
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes