HONERT, TAKO HAIO VAN DEN Het Hooge-Priesterschap van Christus Naar de ordening van Melchisedek [...].
HONERT, JOAN VANDEN Academische Redenvoering over de Boheemsche en Moravische Kerk [...].
MARSHALL, I. HOWARD The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text (NIGTC - The New International Greek Testament Commentary).
GRAVENZANDE, ADRIANUS 'S De Unie van Utrecht herdacht, in eene Kerkrede over Ps. CXXXIII : 1b. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen [...].
LESGER, CLÉ AND LEO NOORDEGRAAF (ED.) Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (NEHA-Series 3).
BÈZE, THÉODORE DE (1519-1605) Epistolarum theologicarum Theodori Bezae Vezelij, liber unus. Secunda editio, ab ipso auctore recognita.
KRUIJF, GERRIT DE Een goed woord. Uit de preken van Gerrit de Kruijf.
MAAS, FRANS, JACQUES MAAS, AND KLAAS SPRONK (ED.) De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften.
RHEGIUS, URBANUS (1489-1541) Wider die gottlosen blutdurstigen Sauliten und Doegiten dieser letzten ferlichen zeiten, der .lij. Psalm ausgelegt.
UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. Christelijcke bedenckingen, die een geloovige ziele dagelijcks behoort te betrachten [...]. Noch is hier by gevoeght De leeder Jacobs, ofte De rechte wegh na den hemel [...].
(AUGUSTINUS, AURELIUS) CLAES, PETRUS MARTINUS GERARDUS MARIA Exercitatio mentis als casus. Een onderzoek naar Augustinus als pedagoog (diss.).
BLOMBERG, CRAIG L. From Pentecost to Patmos. Acts to Revelation. An Introduction and Survey.
GUNDRY, ROBERT H. Peter. False Disciple and Apostate according to Saint Matthew.
STUHLMACHER, PETER (ED.) Das Evangelium und die Evangelien. Vorträge vom Tübinger Symposium 1982 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 28).
MCFARLAND, IAN A., DAVID A.S. FERGUSSON, KAREN KILBY, AND IAIN R. TORRANCE (ED.) The Cambridge Dictionary of Christian Theology.
LAVATER, LUDWIG (1527-1586) Nabal. Narratio de vita et obitu Nabalis ebriosi: I. Samuelis XXV. descripta, homilijs X à Ludovico Lavatero Tigurino Germanica lingua exposita: nunc primùm à Ioanne Pontisella curiense Latinitate donata [...].
ALTHAMER, ANDREAS (CA. 1500-CA. 1539) Die Epistel S. Jacobs mit newer auslegung Andree Althamers. Wie sie gepredigt worden zu Onoltzbach.
GOODWIN, THOMAS Opera ofte alle de theologische werken [...].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes