BRABER, H.(S) Achter de kromme dissel : bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.
VERNE, J. Robur de veroveraar.
SPREEKMEESTER, L. The story of the animals and the newspaper.
JINARAJADASA Grondbeginselen der kunst-uitdrukking.
METS TZ., W. Frits en zijn zusje : een verhaal uit 't avontuurlijk zeemansleven.
SMITH, D. Accessory mascots : the automotive accents of yesteryear 1910-1940.
SWIFT, J. Gulliver in het land der reuzen.
OLYSLAGER, P. Vraagbaak voor uw Renault R4 : een complete handleiding voor de typen .vanaf 1961.
ZEE, P. VAN DER Watergetijden : leerboek voor koopvaardijofficieren : leidraad tot het berekenen van den waterstand voor de meeste zeehavens der wereld.
VERINGA, H.TH. Wij, jongens, maken onze cadeaux zelf!
BARNARD, H. 2 is te veel.
KALFF, L. The windmill : poems.
BRUIN, S. DE Help u zelf op reis met Deensch of Noorsch : een handboekje voor hen, die Deensch of Noorsch moeten of willen spreken.
GEURTJENS, H. Zijn plaats onder de zon.
BOUWVERORDENING Bouwverordening der gemeente Alblasserdam.
ROME Rome.
LEOPOLD, M. De lotgevallen van twee poppen.
GRAAF, A. VAN DER Goudriaan gisteren of de geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheid Goudriaan - gelegen in de Alblasserwaard - van de prehistorie tot omstreeks negentienhonderd.
BOLLEBAKKER, H. Lou ten Bosch.
GERRITSEN, W. Leer lasschen : beknopt handboek voor het electrisch lasschen, ten dienste van lasschers en smeden, ter toepassing in het kleinbedrijf en ten gebruike bij het onderwijs op ambachts- en nijverheidsscholen alsmede bij opleidings- en vakcursussen voor electrisch lasscher.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes