ARNHEM. De groote Markt, het Princen Hof, Stad huis en Hoofd Kerk te Arnhem.
'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc./ Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.
CRAMER, RIE Luilekkerland.
Iran.
HUBERI, ULRICI (HUBER, ULRICUS). Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius
MIDDELBURG. Wulpenburg.
ZEELAND.. Zeelandiae Comitatus. Novissima et Accuratissima delineatione mappa Geographica repraesentatus per Matthaeum Seutter.
MIDDELBURG. Middelburg. "Neugierige Passagiere auf Reise".
-. Het Nederlandsche boek 1937.
LALIA, ALFREDO. Pour S'Elever Et Vivre Mieux.
SCHEVENINGEN. Scheveningen.
AMSTELVEEN, SLOTEN, SLOTERDIJK, OSDORP.. Amsterveen - Slooten - Slooterdijk - Osdorp.
BOER, ADRIAAN (RED.). Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging". Eerste jaargang, no. 1.
VRIES, G.J. DE. King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
SINT MAARTENSDIJK. Gemeente St. Maartensdijk.
VELP. Vue du chateau de Biljoen en Gueldre.
MIDDELBURG. Middelburgh.
MOENS, PETRONELLA. De twaalf maanden des jaars.
GROOT, HUGO DE. Bewys van den waren Godsdienst.
EDAM. Grondtekening der Stad Edam. Haven der Stad Edam. Oorgat genaamd.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes