THOENES, P. De elite in de verzorgingsstaat. Sociologische proeve van een terugkeer naar domineesland.
POLEY, PAUL (EINDREDACTIE) Bommelglossy.
GREUP - ROLDANUS, S. De kip die kraaide. 'n Zwolse geschiedenis.
LEE, CHINLUN & WESTERA, BETTE De reuzelieve rijke dame en haar honderd honden.
FOKKENS, MARTINE EN LOUISE Ouwehoeren. Verhalen uit de peeskamer.
VRIES, THEUN DE Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
KAUFMAN, HERBERT Politics and Policies in State and Local Governments.
WOODWARD, ANTHONY Ezra Pound and the Pisan Cantos.
DEFORGES, REGINE De blauwe fiets. Trilogie: De blauwe fiets. dagelijks verraad. De duivelse lach.
WENDT, HERBERT From Ape to Adam. The search for the ancestry of man.
VERZETSGROEP TD 1940-45. Een analyse van het verzet.
SMITH, GARY (EDITOR) On Walter Benjamin: critical essays and recollections.
BAINBRIDGE, BERYL The Birthday Boys.
CORNFORD, F,M. Voor en na Socrates.
VORRINK, KOOS (RED.) Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 1e jaargang no. 2.
LENNEP, JACOB VAN Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provincien in den jare 1823.
KURTH, HANNS Handlijnkunde, wat uw handen vertellen..
EMMOTT, STEPHEN 10 Billion.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes