PIJPER, G.FR. Het Boek der Duizend Vragen.
LEWIS, MICHAEL. The navy of Britain. A historical portrait.
COPENHAGEN. Vue perspective des cascades du roy de Danemark a Copenhague.
BROMMER, BEA. Johannes ten Klooster (1873-1940). A man with two lives.
NANSEN, FRIDTJOF. 'Farthest North' being the record of a voyage of exploration of the ship Fram 1893-96 and of a fifteen months' sleigh journey by Dr. Nansen and Lieut. Johansen with an appendix by Otto Sverdrup, captain of the Fram.
RAAY, STEFAN VAN. (ED.). Imitation and inspiration. Japanese influence on Dutch art.
GOOR, JURRIEN VAN. Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
BOLAND, B.J. & I. FARJON. Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942, with post-1945 addenda.
TREATY OF BREDA. Articuli pacis, inter .. Carolum, ejus nominis secundum magnae Brittanniae regum ab una, & celsos ac praepotentes dominos ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
WEST INDIA COMPANY. (WIC). Resolutie van Utrecht op het rapport over het bestuur der staats colonien in de Westindiën na de expiratie van het octroy.
BOER, M.G. DE. (RED.). Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie.
MADRAS- CHENNAI. Fort St. George on the Coromandel Coast. Belonging to the East India Company of England. - Le fort St. George sur la cote de Coromandel. Appartemante a la Compagnie Angloise des Indes Orientales.
ALEXIS, WILLIBALD. (GEORG WILHELM HEINRICH HÄRING). Reistogten in het zuiden van Frankrijk; waarin karakterschilderingen over de oude en hedendaagsche Franschen. Uit het Hoogduitsch.
TASSO, TORQUATO. Jerusalem delivered. An heroic poem, translated by John Hoole.
JACOBS, HUBERT TH.TH.M. Documenta Malucensia Volume I:1542-1577. Edited and annotated.
WEST, BENJAMIN. The death of General Wolfe.
JEWETT, SARAH ORNE. The Normans, told chiefly in relation to their conquest of England.
PLETICHA, HEINRICH & SIEGFRIED AUGUSTIN. Lexikon der Abenteuer- und Reise-Literatur von Afrika bis Winnetou.
JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk.
PRINS, BART DE. Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes