EQUIANO, OLAUDAH. Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf. (Uitgegeven door) Paul Edwards.
WIESEBRON, MARIANNE L. (ED.). Brazilië in de Nederlandse archieven (1624-1654). De West-Indische Compagnie overgekomen brieven en papieren uit Brazilië en Curaçao.
MILLIN, SARAH GERTRUDE. Rhodes.
NEWPORT, CHRISTOPHER - NIEUWPOORT, CHRISTOFFEL. Twaalfde reys na Oost-Indien, op kosten van de Engelse Maatschappy. Handelende van de voorvallen op de Eylanden, St. Laurens, Mohelia en het dorp Resoit, de verovering van 2 Baluchse Teradas, de wonderbaarlijke en gelukkige ontkooming der reysigers, uyt de moord-dadige handen der verraderse Baluchers, de verhandeling tussen den ambassadeur Sherley, en den gouverneur van Diu, over de koopmanschap, om die in dat land te vestigen, de vuyle laster der Portugysen, tegen de Engelse, hier over getoond, en wat verder op desen togt is voorgevallen. Gedaan in het jaar 1613 en vervolgens. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
BAARS, A. & H. SNEEVLIET. Het proces Sneevliet 1917. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. Handleiding bij de beoefening der Maleische taal en letterkunde. 5e verbeterde druk.
LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
LOO, I.J. VAN. Profijt voor Daniël ? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630.
MORGAN, LEWIS HENRY. Third annual report of the Regents of the University, on the condition of the State Cabinet of Natural History, and the Historical and Antiquarian Collection.
TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
BRUMUND, JAN FREDERIK GERRIT. Indiana. Verzameling van stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel.
BASTIN, JOHN & ROBIN W. WINKS. (ED.). Malaysia. Selected historical readings.
SOUTH-AFRICA. Madagaskars
CUSSAC, J. Sahara. Le pays et la mission.
GREENLAND WHALE FISHERY. Lyst van de Hollandse, Hamburger en Bremer Groenlands-vaarders, anno 1770 uitgevaaren. - Lyst van de Hollandse en Hamburger, Straat Davids-vaarders, anno 1770 uitgevaaren.
TAPRELL DORLING, H. Sea venturers of Britain. 'Taffrail'.
ROSSUM, MATTHIAS VAN. Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC.
WASSING-VISSER, RITA. Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes