MARSDEN, WILLIAM. The history of Sumatra. London, 1811. Reprint of the third edition introduced by John Bastin.
READE, WILLIAM WINWOOD. Savage Africa: being the narrative of a tour in equatorial, south-western, and north-western Africa; with notes on the habits of the gorilla; on the existence of unicorns and tailed men; on the slave-trade; on the origin, character, and capabilities of the negro, and on the future civilization of Western Africa. 2nd edition.
HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. Handleiding tot de kennis der Maleische taal. 10e druk, herzien en omgewerkt door L.K. Harmsen.
CHINA. Starting the first railway train in China at Shanghai - Opening of the Woosung line to Kungwang.
DRIESSEN, JOZIEN J. Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917.
HAAFNER, JACOB. Reize in eenen palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. 2e druk.
HEUVEL, AAD VAN DEN. Een verre moordenaar. (Misdaadroman over David van Nijendaal en de WIC).
WEST INDIA COMPANY. (WIC). Poincten van deliberatie op welke de Heeren Gecommitteerden uijt de resp. cameren van de Generale Geoctr. West Indische Compagnie door prosodiale camer beschreven sijn ter vergadering van de Tienden .. op den 4e der aenkomende maent Julij .. tot Amsterdam ..
(GRAAFLAND, I.P.C.). Naar de(n) Oost ! Opmerkingen van een Indischman door Creusesol.
HITOPADESHA. The Hitopades of Narayana Pandit with various readings. Edited by Wasudevacharya Ainapure.
HORNE, JOHN FLETCHER. The mirage of two buried cities (Pompeii and Herculaneum).
VRIES, DIRK DE. Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis.
STELLINGWERF, AUGUSTUS. Augustus Stellingwerf, eerste l. admir. van Frieslandt.
COLONIZATION. VERSLAG AAN DEN KONING, uitgebragt door de staats-commissie .. op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europese kolonisatie in Nederlandsch Indie. Met zeven Bijlagen.
TEEUW, A. A critical survey of studies on Malay and Bahasa Indonesia. With the assistance of H.W. Emanuels.
BARBOSA, A. Reliquias da Paraiba. Guia aos monumentos historicos e barrocos de Joao Pessoa e Cabedelo.
ARUBA. Oranjestad. Hoofdplaats van Aruba. - Landschap op Aruba.
BEZERRA, V.C. Olinda do salvador do mundo (biografia da cidade).
VERBRUGGE, JOHANNES. Examen van land- en zee chirurgie, handelende van alle de voornaemste hooft-stukken die de grondige chirurgie aengaen, so in veld-legers als zee-slagen. Item van allerley siekten/ voortkomende op alle vreemde kusten/ als Oost en West-Indien, Guinee/ Groenland/ etc. Als ook de land en scheeps-kist, met de krachten en lijsten der medicamenten van dien. 4e druk vermeerdert.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes