FEY, TOON. Marrons van Suriname.
COOK, JAMES. Mond van de Endeavour Rivier in Nieuw Zuid Wales. - Botanie Baai in Nieuw Zuid Wales.
FUCHS, VIVIAN & EDMUND HILLARY. De Zuidpool bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica. (Vertaling J.F. Kliphuis).
TANTUM. - Vüe sud du fort de Tantumquerri, par Smith. Zuidgezigt van't Fort van Tantumquerri, door Smith.
BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen.
BOER, M.G. DE. Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639.
BALLARD, CHRIS, STEVEN VINK, ANTON PLOEG. (ED.). Race to the snow. Photography and the exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
ABENDANON, E(DUARD) C(ORNELIUS). Midden-Celebes-Expeditie. Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910).
HEERMANN, INGRID. Mythos Tahiti Südsee - Traum und Realität. Mit Beiträgen von Matthias Mersch und Hilke Thode-Arora.
CRÉHANGE, GASTON. Histoire de la Russie. Depuis la mort de Paul Ier jusqu'à nos jours.
MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. Twee gouverneurs (Abraham Couperus, Jan Samuel Timmerman Thijssen) en een equipagemeester (Jan Hendrik Meijer) in en om Malakka 1778-1823. 2e herz. druk.
BEUKERS, H., A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, M.E. VAN OPSTALL, AND F. VOS. Red-haired medicine Dutch-Japanese medical relations.
CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen.
ROMEIN, JAN. In de ban van Pramnanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
SCRIVERIUS, PETRUS & FRANS VAN MIERIS. Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris).
TSCHUDI, FRÉDÉRIC DE. Les Alpes. Description pittoresque de la nature et de la fauna alpestres.
NIEUWENHUYS, ROB. Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
POST, ELISABETH MARIA. Reinhart, of natuur en godsdienst. 2e druk.
LOTH, HEINRICH. Sklaverei. Die Geschichte des Sklavenhandels zwischen Afrika und Amerika.
OEI, LOAN. (RED.). Indigo. Leven in een kleur.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes