Total # of books: 41143. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 23
Previous page - Next page

 
[PROSTITUTION].
Konvoluut van 40 gemeentelijke verordeningen ter reglementering van prostitutie en bordelen in Nederland (1856-1884).
Bevat : [1]. Alkmaar. Verordening op de publieke vrouwen en de huizen van ontucht 10 pp. (1864); [2]. Alkmaar. Verodening op de publieke vrouwen en de huizen van ontucht 10 pp. (1881); [3]. Arnhem. Verordening van politie op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de gemeente Arnhem. 9 pp. (1861); [4]. Arnhem. Verordening tot aanvulling der verodening van politie op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen. 2 pp. (1868); [5]. Arnhem. Verordening tot aanvulling der verodening van politie op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen. 2 pp. (1872); [6]. Arnhem. Verordening van politie op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de gemeente Arnhem. 9 pp. (1881); [7]. Goes. Verordening op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de gemeente Goes. 5 pp. (1867), ingevoerd in 1869; [8]. Gouda. Verordening regelende het Politietoezigt op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen. 8 pp. (1876); [9]. Den Haag. Verordening regelende het bedrag en de grondslagen der retributie ... (van de publieke vrouwen te 's Gravenhage). 2 pp. (1859); [10]. Den Haag. Verordening regelende de invordering der retributie, te betalen door de publieke vrouwen te 's Gravenhage. 2 pp. (1859); [11]. Den Haag. Gewijzigde verordening regelende het Gezondheids- en politie-toezigt op de openlijke huizen van ontucht en de publieke vrouwen in 's Gravenhage. 19 pp. (1861); [12]. Idem. met aantekeningen; 19 pp. (1861); [13]. Den Haag. Verordening regelende het politietoezicht op de prostitutie te 's Gravenhage. 8 pp. (1884); [14]. Haarlem. Verordening op de openbare huizen van ontucht en de publieke vrouwen. 8 pp. (1866); [15]. Groningen. Reglement op het toezigt over de publieke vrouwen en bordeelen. 13 pp. (1861); [16]. Groningen. Wijzigingen in het reglement op het toezigt over de publieke vrouwen en bordeelen. 4 pp. (1863); [17]. Hellevoetsluis. Verordening regelende het gezondheids- en politie-toezigt op de openlijke huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de gemeente Hellevoetsluis. 19 pp. (1863); [18]. s' Hertogenbosch. Reglement op de publieke huizen en publieke vrouwen te 's Hertogenbosch. 's Bosch : C.N. Teulings, 1857. 13 pp.; [19]. Hoorn. Verordening regelende het gezondheids- en politie-toezigt op de openlijke huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de gemeente Hoorn. 21 pp. (1861); [20]. Leeuwarden. Verordening op de openbare huizen van ontucht en de publieke vrouwen te Leeuwarden. 12 pp. (1876); [21]. Maastricht. Plaatselijke verordening regelende het toezigt over de publieke vrouwen en huizen. 10 pp. (1858); [22]. Idem.; [23]. Middelburg. Verordening op de publieke huizen in de gemeente Middelburg. Middelburg : J.C. & W. Altorffer, 1857. 8 pp.; [24]. Middelburg. Wijzigingen in de verordening op de publieke huizen ... 2 pp. (1859); [25]. Middelburg. Verordening tot wijziging der verordening op de publieke huizen in de gemeente Middelburg. 2 pp. (1883); [26]. Rosendael. Verordening op de publieke vrouwen, huizen van ontucht en koppelhuizen. 4 pp. (1878); [27]. Schiedam. Verordening regelende het toezigt op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen te Schiedam. 7 pp. (1880); [28]. Venlo. Plaatselijke verordening regelende het toezigt over de publieke vrouwen en huizen. 10 pp. (1864). Met handtekening burgemeester en secretaris; [29]. Vlissingen. Verordening op de openbare huizen van ontucht en publieke vrouwen binnen de gemeente Vlissingen. 12 pp. (1857); [30]. Verordening houdende wijziging in de Verordening op de openbare huizen van ontucht en publieke vrouwen binnen de gemeente Vlissingen. 4 pp. (1858); [31]. Vlissingen. Verordening op de openbare huizen van ontucht en publieke vrouwen van 24 October 1857, gewijzigd 2 Augustus 1858. 1 pp. (1877); [32]. Woerden. Verordening van policie over de openlijke huizen van ontucht binnen de gemeente Woerden. 8 pp. (1856); [33]. IJlst. Verordening ter wering van openlijke huizen van ontucht in de gemeente Ijst. 3 pp. (1867); [34]. Zutpen. Verordening op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de gemeente Zutphen. 10 pp. [1872]; [35]. Zutphen. Intrekking en vervanging art. 25 en art. 26 van de Verordening op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de gemeente Zutphen. 1 pp. (1873); [36]. Zwolle. Verordening regelende het gezondheids- en politietoezicht op de publieke vrouwen en de huizen van ontucht. 17 pp. (1882); Los bijgevoegd : [37]. Harderwijk. Afkondiging. Strafverordeningen der gemeente Hardweijk. Afd. 1. besmettelijke ziekten; Afd. 2: van het toezicht op de prostitutie. 1 pp. 38x26 cm. Gevouwen. (1873) (2x); [38]. Middelburg. Aanplakbiljet. Gemeente-policie. Verordening op de publieke huizen. 1 pp. 44x34 cm. Gevouwen. (1857); [39]. Den Helder. Aanplakbiljet. Bekendmaking : Verordening op de publieke huizen in de gemeente Helder. 1 pp. 43x34 cm. Gevouwen. (1856); [40]. Leeuwarden. Verordening op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen te Leeuwarden. In: Verslag der handelingen van de gemeenteraad. pp. 116-118. 27x22 cm. Gevouwen. (1878). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Met apart gebonden : [1]. [Harlingen]. Boekje dienende tot bewijs van inschrijving als publieke vrouw. Met : Extract uit de Algemeene Politie-Verordening voor de Gemeente Harlingen.. Harlingen : [s.n.], ca. 1870. Modern hardcover binding. 20 pp. 16x9 cm. Zeldzaam, oningevuld registratieboekje voor prostituees werkzaam in Harlingen. - Naar Frans voorbeeld werden in Nederland in 1811 politiemaatregelen ingevoerd die bordeelhouders en publieke vrouwen (prostituees) verplichtten zich bij de politie te laten registreren. De prostituee ontving dan een registratiekaart of inschrijvingsboekje en was verplicht zich tweemaal per week medisch te laten onderzoeken door de politiechirurgijn op met name geslachtsziekten, en daarbij vijftien stuivers te betalen. Dit systeem zou hier en daar in Nederland tot ongeveer 1900 voortbestaan. Het officiële doel ervan was bestrijding van geslachtsziektes. Nadat in 1848 onder de nieuwe Grondwet gemeenten zelf een prostitutiebeleid konden voeren, heeft ook Harlingen tussen 1870 en 1879 dit systeem ingevoerd; [2]. [Nijmegen]. Algemeene Politie-Verordening der Gemeente Nijmegen.. [Nijmegen] : F.E. MacDonald, 1882. Modern cloth binding. 60,[4] pp. 8vo. - Bevat : Afd. VII. Art. 146-154 : Van huizen en vrouwen van ontucht; [3]. [Nijmegen]. Politie-verordening voor de Gemeente Nijmegen, vastgesteld door dem Raad dier Gemeente den 28. September 1855, en afgekondigd den 2. April 1856.. Te Nijmegen : C.A. Vieweg, 1856. Modern cloth binding. [4],104 pp. 8vo. - De eerste Nijmeegse plaatselijke verordeningen met bepalingen ter regulering van prostitutie. Mogelijk omdat de rijksoverheid in 1851 in de nieuwe Gemeentewet een artikel 188 heeft opgenomen, dat, voor het eerst in landelijke wetgeving, verwees naar prostitutie: De politie over de schouwburgen, herbergen, tapperijen en alle voor het publiek openstaande gebouwen en zamenkomsten, openbare vermakelijkheden en openlijke huizen van ontucht, behoort aan den Burgemeester. Bevat : Art. 264-290 : Voorzieningen betreffende de openlijke Huizen en Vrouwen van ontucht binnen de Gemeente Nijmegen; [4]. [Kampen]. Algemeene verordening van Policie voor de Gemeente Kampen.. Kampen : K. van Hulst, 1864. Modern cloth binding. 40 pp. 8vo. With large coat of arms of Kampen on verso title-page. - Bevat : Hoofdstuk VII : Bepalingen omtrent openlijke huizen van ontucht. Art. 102-103; [5]. [Zwolle]. Cocq van Nereijnen, D.F.L. de (ed.). Verzameling van verordeningen der gemeente Zwolle, door den raad vastgesteld sedert de invoering der wet van 29 Junij 1851 (staatsbl. no. 85). - De eerste Zwolse plaatselijke verordeningen met bepalingen ter regulering van prostitutie. Mogelijk omdat de rijksoverheid in 1851 in de nieuwe Gemeentewet een artikel 188 heeft opgenomen, dat, voor het eerst in landelijke wetgeving, verwees naar prostitutie: De politie over de schouwburgen, herbergen, tapperijen en alle voor het publiek openstaande gebouwen en zamenkomsten, openbare vermakelijkheden en openlijke huizen van ontucht, behoort aan den Burgemeester. Bevat : Politie-Verordeningen. Art. 96 - 103 over publieke huizen en publieke vrouwen; Tarief van geldelijke retributie te betalen door de houders van publieke huizen en door publieke vrouwen in de gemeente Zwolle; Verordening op de invordering. Art. 1-4; [6]. [Bergen op Zoom]. Algemeene Politie-Verordening te Bergen-Op-Zoom.. Bergen op Zoom : J.J.H. Verlinden, [1876]. Modern cloth binding. [4],42 pp. 15,5x9,5 cm. - Bevat : Hoofdstuk 22 : van de publieke vrouwen, Huizen van ontucht en Koffiehuizen. Art. 193-208; [7]. [Assen].. Algemeene Politie-Verordening.. [s.l. : s.n.], [1878]. Modern cloth binding. 85,[2] pp. 19x12 cm. - Bevat ter regulering van de prostitutie : Hoofdstuk XV : Van 't toezicht op de publieke vrouwen en de openlijke huizen van onticht. 1e Afdeeling : Van de publieke vrouwen en hare inschrijving in de registers; 2e Afdeeling : Van Huizen van Ontucht; 3e Afdeeling : Geneeskundige maatregelen; 4e Afdeeling : Strafbepalingen; 5e Afdeeling : Uitvoering; pp. 61-70. - Unieke collectie originele Nederlandse gemeentelijke verordeningen tot regeling van de prostitutie tussen 1856 en 1884. Het Franse systeem. In het door Frankrijk bezette koninkrijk Holland - voorheen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden - werden in 1809 alle oude gemeentelijke verordeningen afgeschaft. Naar Frans voorbeeld werden in 1811 politiemaatregelen ingevoerd die bordeelhouders en publieke vrouwen (prostituees) verplichtten zich bij de politie te laten registreren. De prostituee ontving dan een rode registratiekaart en was verplicht zich tweemaal per week medisch te laten onderzoeken door de politiechirurgijn op met name geslachtsziekten, en daarbij vijftien stuivers te betalen. Dit systeem zou hier en daar in Nederland tot ongeveer 1900 voortbestaan. Het officiële doel ervan was bestrijding van geslachtsziektes. Als een bordeelhouder zich niet hield aan de registratieregels werd zijn bedrijf gesloten. Doorgaans hielden zowel bordeelhouders als prostituees zich aan deze verplichtingen, want ze wisten dat de politie hun het leven zuur kon maken. Ook zelfstandig werkende prostituees, soms door de gemeente op eigen gezag ingeschreven, verzetten zich doorgaans niet tegen de verplichte medische controles. Tegelijkertijd echter werd in 1811 ook de Franse strafwet, code pénal, in Nederland van kracht, met daarin het artikel 334 tegen het bevorderen van prostitutie van jeugdigen onder de 21 jaar. Na het vertrek van de Fransen in 1813 wisten gemeenteambtenaren vaak niet, waaraan zij zich moesten houden. Slechts enkele steden in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden hielden vast aan het reglement voor bordeelhouders en prostituees. In Amsterdam was de politie na 1813 op eigen houtje, kennelijk zonder politieke legitimatie, doorgegaan met de registratieplicht voor bordeelhouders en prostituees, inclusief het verplichte medische onderzoek van de vrouwen. Onder de betere burgerij in Nederland was de heersende mening dat prostituees totaal verdorven en ‘diep gevallene’ vrouwen waren. De regering was in 1816 van mening, dat erg veel militairen besmet waren met ‘syfilis’ (destijds verzamelnaam voor alle geslachtsziekten), schreef dat toe aan gebrekkige sanitaire maatregelen van overheden, en verzocht de gemeenten om een rapport van hetgeen zij reeds deden om geslachtsziekten te bestrijden. Medische autoriteiten verdedigden de reglementering van prostitutie als medische bescherming van vooral de betere klassen. Politieke instanties zagen er nog een tweede voordeel in: het kon een instrument zijn om de opdringerige en zedenkwetsende prostitutie te beteugelen en beheersen. Amsterdam benadrukte in zijn antwoord aan de regering in 1816, dat er vooral géén reglementering zoals in de Franse tijd moest terugkomen, want die zou het kwaad van de prostitutie verder aanmoedigen. Den Haag vaardigde in 1825 als eerste gemeente wel een nieuw ‘Reglement nopens de publieke vrouwen en de zoogenaamde huizen van ontucht’ uit. De regering vroeg in 1828 de overige gemeenten, het Haagse voorbeeld te volgen. Tot 1845 volgden Den Helder, Alkmaar, Delft, Harderwijk, Vlissingen, Arnhem, Middelburg, Haarlem en Den Bosch dat advies op. Het Amsterdamse stadsbestuur huldigde intussen het standpunt dat prostitutie schandelijk is en daarom niet gereglementeerd mag worden. De Rotterdamse hoofdcommissaris van politie voerde, vergelijkbaar met Amsterdam, in 1847 op eigen gezag een plicht in voor de bij hem ingeschreven prostituees tot periodiek medisch onderzoek, onder bedreiging met de politiecel. Prostituees en bordeelhouders werkten er gedwee aan mee. Na 1848 bestookten medici de gemeenteraden sinds de staatshervorming dat jaar aanzienlijk machtiger geworden met verzoekschriften betreffende reglementering; de gemeenteraden van middelgrote steden bleken hiervoor ontvankelijker dan vóór 1848 de colleges van B en W. De rijksoverheid nam in 1851 in de nieuwe Gemeentewet een artikel 188 op, dat, voor het eerst in landelijke wetgeving, verwees naar prostitutie: “De politie over de schouwburgen, herbergen, tapperijen en alle voor het publiek openstaande gebouwen en zamenkomsten, openbare vermakelijkheden en openlijke huizen van ontucht, behoort aan den Burgemeester. Daarop gingen nog eens 24 gemeenten over tot (nieuwe of gewijzigde) reglementering: (1853-1859) Leiden, Amersfoort, Assen, Bergen op Zoom, Breda, Culemborg, Gorinchem, Maastricht, Nijmegen, Woerden; (1860-’69) Brielle, Deventer, Goes, Groningen, Hellevoetsluis, Hoorn, Kampen, Venlo, Zwolle; (1870-’79) Dordrecht, Gouda, Harlingen, Leeuwarden en Zutphen. De Utrechtse gemeenteraad wees echter, ergens tussen 1858 en 1878, reglementering van prostitutie door de overheid van de hand. Ook de Amsterdamse gemeenteraad verwierp op 30 januari 1862 een concept-verordening betreffende prostituees en bordelen. Na 1889 ging de overheid onder orthodox-protestantse druk geleidelijk over tot criminalisering en sluiting van bordelen.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275573
€  950.00 [Appr.: US$ 1036.82 | £UK 836.75 | JP¥ 134264]
Keywords: RECHT RECHT, prostitution

 
[T'Serstevens, Simon].
Kort begryp van verscheyde placaerten ende ordonnantien soo geestelijcke als werelijcke, met vele vonnissen ende reglementen, over de administratie van de kercke ende aerme-goederen ...
Tot Brussel : by Simon T'Serstevens, 1734. Contemp. calf binding. [8],349 pp. 16x9 cm.Upper joint splitted. Binding rubbed & worn on edges. Good, inside clean copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Rare, published anonymously, anti-clerical pamphlet by François René Jean de Pommereul (1745-1823), who was later a major general of the French Revolution, who became prefect under the First Empire. OCLC 22008938; Barbier, A.A. Ouvrages anonymes, II, column 307.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287631
€  120.00 [Appr.: US$ 130.97 | £UK 105.75 | JP¥ 16960]
Keywords: RECHT,

 
[Boubereel, Cornelius, d.1744]
Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen : ofte Uytleggingen van alle de Epistelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester..
t'Antwerpen : by Joannes Franciscus van Soest, boek-drukker en boek-verkooper,, 1728. 4 Delen in 5 banden. Contemp. calf bindings on 5 raised bands. Bookplate Bibliotheca Hageveldensis. Good complete uniform set. Some light damage of top of spines. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Paquot, I, 517. OCLC: 69058393.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #21439
€  240.00 [Appr.: US$ 261.93 | £UK 211.5 | JP¥ 33919]

 
[Boubereel, Cornelius, d.1744]
Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
T'Antwerpen, : voor H.W. van Welbergen, 1744. 4 Delen in 5 banden. Contemp. calf bindings on 5 raised bands. Paper ticket on front cover. Good complete uniform set. Some light damage of top of spines. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Paquot, I, 517. OCLC: 64384841
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #22058
€  180.00 [Appr.: US$ 196.45 | £UK 158.75 | JP¥ 25440]

 
De kronkelwegen der diplomatie en de verblindheid der volkeren, met opzigt tot den oorlog tegen Rusland.
Uit het engelsch vertaald. Rotterdam : Van der Meer & Verbruggen , 1855. Orig. boards. 95 pp. 24 cm. Paper browned. Tickets on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - OCLC: 44054090
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202586
€  40.00 [Appr.: US$ 43.66 | £UK 35.25 | JP¥ 5653]
Keywords: RECHT, Crimean war, 1853-1856

 
[Fisheries].
De kuilvisscherij in de Zuiderzee, in betrekking tot de zoetwatervisscherij : rapport naar aanleiding van het ingestelde onderzoek naar de schade, welke door het visschen met de kuilen in de Zuiderzee wordt toegebracht aan de zoetwatervisscherij.
Utecht : Hoofdafdeling Zoetwatervisscherij der Ned. Heidemaatschappij, 1912. Orig. printed wrappers. 51 pp. 19 cm. Wrappers sl. discolored. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283833
€  12.00 [Appr.: US$ 13.1 | £UK 10.75 | JP¥ 1696]
Keywords: BIOLOGY, fishery, visserij

 
[Es, Jonieke van (ed.)]
Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum. De verzameling Marvin en Janet Fishman.
[red. catalogus: Jonieke van Es ... et al. ; vert. Duits-Nederlands: Jonieke van Es]. Gent : Snoeck-Ducaju & Zoon, 1995. Paperback. 271 pp. Ills. Published on the occasion of the exhibition held at the Museum Paleis Lange Voorhout, Den Haag, 8 July-1 October, 1995 and at the Paleis voor Schone Kunsten, Brussels, June-August 1996. Heavy item, extra shipping charches may apply the EU. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789053491768.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #138130
€  15.00 [Appr.: US$ 16.37 | £UK 13.25 | JP¥ 2120]
Keywords: ART,

 
[Stichting Kunst over de Vloer (samenstelling)].
Kunst over de vloer : foto-video-installaties, Entrepôtdok Amsterdam, 15 augustus / 27 september 1987.
Inleiding Rob Smolders ; red. Henrik Barends ... et al. ; redactionele bijdragen Rob Perrée ... et al. Amsterdam : Stichting Kunst over de Vloer, c1987. Paperback. 200 pp. 22x24 cm. Oplage van 1250 ex. (met 4 verschillende omslagen). Omslag van Henze Boekhout. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789072169044.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #148476
€  15.00 [Appr.: US$ 16.37 | £UK 13.25 | JP¥ 2120]
Keywords: ART,

 
Kunst in Karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
Rotterdam,[1924]. Orig. omslag. 112p. Illustraties door Joh. Kerkhoff en Alex de Haas. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #78044
€  30.00 [Appr.: US$ 32.74 | £UK 26.5 | JP¥ 4240]
Keywords: , cartoons

 
[KunstRAI].
KunstRAI 2000 : art Amsterdam.
Amsterdam : Amsterdam RAI, 2000. Paperback. ca. 350 pp. Ills. 16,5x11 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287410
€  12.00 [Appr.: US$ 13.1 | £UK 10.75 | JP¥ 1696]
Keywords: ART,

 
[KunstRAI].
KunstRAI 2001 : art Amsterdam.
Amsterdam : Amsterdam RAI, 2001. Paperback. ca. 350 pp. Ills. 16,5x11 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287411
€  12.00 [Appr.: US$ 13.1 | £UK 10.75 | JP¥ 1696]
Keywords: ART,

 
Laat je niet pakken.
Amsterdam : Lont, 1981. Paperback. 161 pp. 20×21 cm.j Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Zelfhulpgids over wat de doen bij arrestatie, met ervaringsverhalen en wat juridische informatie daaromheen. ISBN 9789064600050.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #262610
€  10.50 [Appr.: US$ 11.46 | £UK 9.25 | JP¥ 1484]

 
Die Lackkunst Koreas: Ästhetik in Vollendung.
München : Hirmer Verlag GmbH 2012. Hardcover. 180 pp. Ills. Condition : as new. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Herausragende und überaus seltene Lacke aus koreanischen, japanischen und europäischen Sammlungen werden anlässlich einer Sonderausstellung im Museum für Lackkunst, Münster, im Herbst 2012 erstmalig im Westen präsentiert. Das umfangreiche Katalogbuch spannt mit seinen Beiträgen renommierter internationaler Wissenschaftler einen Bogen von den Anfängen des Lackhandwerks auf der koreanischen Halbinsel bis zu den populären Arbeiten des späten 19. und 20. Jahrhunderts. Dem reichen Dekor und der vielfältigen Technik sind jeweils eigene Essays gewidmet. Detaillierte Katalogtexte und umfangreiches Bildmaterial dokumentieren die Exponate ausführlich und machen die Publikation zu einem Standardwerk für die Lackkunst Koreas. Exhibition: Museum für Lackkunst, Münster, Germany (28.10.2012-27.1.2013).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #269748
€  25.00 [Appr.: US$ 27.28 | £UK 22.25 | JP¥ 3533]
Keywords: ART,

 
Lechuguilla : die schönsten Höhle der Welt.
Basel : Wiese Verlag, 1991. Hardcover. 144 pp. Ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9783909158553.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #211532
€  30.00 [Appr.: US$ 32.74 | £UK 26.5 | JP¥ 4240]

 
[Eckhardt, Karl August (ed.)]
Leges Anglo-Saxonum 601-925
Göttingen : Musterschmidt-Verlag, 1974. Orig. cloth binding. 221 pp. With 1 map & revised introduction. (Bibliotheca rerum historicarum, Corpus iuris europensis 13). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : new. - Kritische Schulausgabe aufgrund der grossen Edition von F. Liebermann , lateinischer Text mit nebenstehender hochdeutsche Übersetzung, ISBN 9783788119546.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #254595
€  26.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 23 | JP¥ 3675]
Keywords: RECHT, history of law, Germany

Previous page | Pages: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - Next page

New search  -