Total # of books: 39795. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 24
Previous page - Next page

 
[Alkema, E.A. ... et al.]
Mensenrechten.
[Rotterdam] : Nederlands Gesprek Centrum, 1990. Paperback. 171 pp. (Publikatie van het Nederlands Gesprek Centrum ; 74). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In deze uitgave is een zestal beschouwingen opgenomen over specifieke facetten van de problematiek van de mensenrechten. De thematiek wordt behandeld vanuit juridisch, ethisch, filosofisch, historisch en cultureel perspectief. Vijf van de zes bijdragen aan deze bundel zijn van de hand van gerenommeerde hoogleraren, waarvan n van Duitse afkomst. Zijn bijdrage is in vertaalde vorm opgenomen. De beschouwingen zijn van bijzonder hoog niveau. Ideologische tegenstellingen worden, zonder onnodige polarisatie of belering, verhelderd. De bijdragen zijn voorwerp van bespreking geweest in de Commissie Mensenrechten van het Nederlands Gesprek Centrum, een organisatie die zich sedert haar ontstaan, kort na de Tweede Wereldoorlog, ten doel stelt begrip te kweken voor verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. Aan dit boek gaat een uitgebreide inleiding vooraf. Deze uitgave is bestemd voor juristen, filosofen alsook anderen met interesse in de problematiek van de fundamentele rechten van de mens. ISBN 9789094015237.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #55038
€  8.00 [Appr.: US$ 8.67 | £UK 7 | JP 1298]
Keywords: RECHT, philosophy of law rechtsfilosofie

 
[Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederland].
Met de Wijsheid van de Teugblik : uitgave ter gelegenheid van het 12e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Deventer : Kluwer,1998. Hardcover. 71 pp. Bibliogr. Met illustraties van Kurt Lb. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026805042.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275131
€  8.00 [Appr.: US$ 8.67 | £UK 7 | JP 1298]
Keywords: RECHT RECHT,

 
Migratiemotieven, migratienetwerken en partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland.
Den Haag : Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), 1995. Paperback. Library stamps. 249 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Onderzoek verricht in opdracht van het Ministerie van Justitie, Centrale Dienst Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling ISBN 9789070990572.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280791
€  20.00 [Appr.: US$ 21.67 | £UK 17.25 | JP 3245]
Keywords: SOCIOLOGY, *2006-100 immigration & nationality law

 
Ministerie van Financiën. Juli 1958 - April 1963. 5 jaar financieel en fiscaal beleid in Suriname.
Paramaribo,[1963]. Paperback. 223 pp. Ills. Stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #142266
€  20.00 [Appr.: US$ 21.67 | £UK 17.25 | JP 3245]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
[Indonesia].
Miscellaneous documents covering the period January 1948 - June 1948, in connection with the truce agreement and the Eighteen Renville Principles.
Batavia : Printed by Reproduction Branch, Topographical Service, 1948. Paperback. 154 pp. Library stamps. Tape remains on cover. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #290030
€  12.00 [Appr.: US$ 13 | £UK 10.5 | JP 1947]
Keywords: INDONESIA,

 
Naamlijst Leden Rechterlijke Macht 1977-1999/2000.
[Den Haag] : Hoofdafdeling rechterlijke organisatie van het ministerie van Justitie / Directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie, 1976-1999. In 21 Delen. Paperback. Om privacyredenen niet verder verschenen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Bevat : de rechterlijke indeling, Overzicht bezetting organen, Gerechtelijke diensten, Directie Rechtspleging, Adressen- en telefoonlijst Gerechten, alfabetisch (personen-)register met overzicht functies.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #22060
€  150.00 [Appr.: US$ 162.51 | £UK 128.5 | JP 24334]
Keywords: RECHT,

 
[Dienst Nationale Recherche Informatie].
Nationaal dreigingsbeeld : zware of georganiseerde criminaliteit : een eerste proeve.
Zoetermeer : Dienst Nationale Recherche Informatie, c2004. Paperback. viii,186 pp. (DNRI nr. 19/2004). - Uitgave in het kader van het project Bovenregionale en Landelijke Informatiehuishouding. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248744
€  8.50 [Appr.: US$ 9.21 | £UK 7.5 | JP 1379]
Keywords: RECHT,

 
[Lignac, de].
Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in de huwelyken staat door den heer de L... heelmeester. Deel 1 (van 2).
Uit het fransch vertaald door P.L. (Pieter Leuter). Amsterdam & Leiden, De Compagnie, 1785. Contemp. halfcalf binding. [12],291,[8] pp. Met 4 uitvouwbare gegraveerde platen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #160123
€  103.00 [Appr.: US$ 111.59 | £UK 88.25 | JP 16709]
Keywords: , *** Marriot

 
NAVO zakboekje : Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 1949-1969.
Brussel : NAVO-Voorlichtingsdienst, 1969. Paperback. 65 pp. 18 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #168569
€  10.50 [Appr.: US$ 11.38 | £UK 9 | JP 1703]
Keywords: POLITICS, NATO

 
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht = Netherlands International Law Review. Vol. 1 (1953) - 44 (1997).
Leiden : A.W. Sijthoff, 1953-1977. With Index Volume 1-30. In 43 orig. cloth bindings, 1 hardcover binding, and 4 paperbacks. Library stamps. Heavy item, additional shipping costs apply outside the EU. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Missing Vol. 38 (1991), part 3-4 & 39 (1992), part 3-4.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249147
€  450.00 [Appr.: US$ 487.54 | £UK 385.25 | JP 73002]

 
[Meijer Wiersma, Klaas].
Nederlandsche staatswetten.
Uitgave H.J. Romeijn. Sneek : J.F. van Druten,1912-1914. 2 Dln. 12e druk. Orig. cloth bindings. xx,20,768,[4]; xvi,643,[1] pp. Index. 17 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293008
€  20.00 [Appr.: US$ 21.67 | £UK 17.25 | JP 3245]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
[Olivier Schilperoort, Tielman].
De Nederlandsche drukpers, naar den wettelijken zin des woords beschouwd, ter toelichting der regtsbeginselen, zoo van het eigendom, (kopijregt,) als van de verantwoordelijkheid.
Brussel : bij Brest van Kempen, 1828. Modern halfcloth binding. 192 pp. 22 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Saakes 8 (1828), p. 423. Tielman Olivier Schilperoort (1781-1851), letterkundige was Instructeur der Geschiedenis aan de Kon. Mil. School te Hondsholredijk, particulier secretaris van de Maire te Antwerpen (1812) en Regent van de Hollandse Taal aan het Athenaeum te Luxemburg.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276045
€  80.00 [Appr.: US$ 86.67 | £UK 68.5 | JP 12978]
Keywords: RECHT, kopijrecht

 
[Suikerstichting Nederland]
De Nederlandse suikerindustrie.
Amsterdam : Suikerstichting Nederland, 1979. Hardcover binding. Uitg. in opdracht van Cop. Ver. Suiker Unie U.A. en N.V. Centrale Suiker Maatschappij. 64 pp. Glossy illustrations. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #75595
€  12.00 [Appr.: US$ 13 | £UK 10.5 | JP 1947]
Keywords: , nutrition

 
[Netherlands].
Netherlands consular service : rules and regulations : 1908.
Amsterdam : J.H. De Bussy, 1908. Orig. cloth binding. 231,iii pp. With 1 folded illustration of the coat of arms of the Netherlands and 1 col. plate with the flag. With loose-leaf supplements untill Mai 1914. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281721
€  35.00 [Appr.: US$ 37.92 | £UK 30 | JP 5678]
Keywords: RECHT, diplomacy

 
Das neue Zivilprozessrecht. Herausgegeben anlässlich der Jahresversammlung deutscher Zivilprozessrechtslehrer in Jena im März 1924.
Aalen : Scientia Verlag,1969. Reprint 1924-edition. 128p. (Rheinische Zeitschrift fr Zivil-und Prozessrecht, Sonderheft). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : new. ISBN 9783511041977.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #78699
€  20.00 [Appr.: US$ 21.67 | £UK 17.25 | JP 3245]
Keywords: RECHT, civil law

Previous page | Pages: 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | - Next page

New search  -