Total # of books: 39188. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 28
Previous page - Next page

 
Naamlijst Leden Rechterlijke Macht 1977-1999/2000.
[Den Haag] : Hoofdafdeling rechterlijke organisatie van het ministerie van Justitie / Directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie, 1976-1999. In 21 Delen. Paperback. Om privacyredenen niet verder verschenen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Bevat : de rechterlijke indeling, Overzicht bezetting organen, Gerechtelijke diensten, Directie Rechtspleging, Adressen- en telefoonlijst Gerechten, alfabetisch (personen-)register met overzicht functies.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #22060
€  150.00 [Appr.: US$ 163.04 | £UK 126.25 | JP 25945]
Keywords: RECHT,

 
[Dutch Republic]. [Morocco].
Nader tractaet van vrede ende vrundtschap, besloten den 22 Martij 1657. tusschen de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter eenre; ende den prince ... vande steden ende landen van Salé, ter andere zyde. Met de elucidatie ende ampliatie van dien, inden Hage gemaeckt ende gesllootenden twee en twintighsten October 1659.
In 's Graven-hage. : By de weduwe, ende erfgenamen van wylen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1659.. Modern hardcover cinding. [15] pp. 4to. Engraved vignette of coat of arms on the titlepage. Some dampstaining in lower right corner. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Peace Treaty between the Dutch Republic and the Prince of Sal, the King of Marrakesh (Morocco). Until 1627 there was a de facto independent city-state known as the Republic of Sal. In the Eighty Years' War it was an ally of the Republic of the Seven United Netherlands against the Habsburgs; many Dutch privateers used the harbor as a base to hijack Spanish ships; some became pirates themselves. Even after this agreement Sal remained a base from which the Barbary pirates launched their slave raids.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296818
€  200.00 [Appr.: US$ 217.38 | £UK 168.5 | JP 34593]
Catalogue: Oud Recht
Keywords: RECHT, old law books

 
NAVO zakboekje : Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 1949-1969.
Brussel : NAVO-Voorlichtingsdienst, 1969. Paperback. 65 pp. 18 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #168569
€  12.50 [Appr.: US$ 13.59 | £UK 10.75 | JP 2162]
Keywords: POLITICS, NATO

 
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht = Netherlands International Law Review. Vol. 1 (1953) - 44 (1997).
Leiden : A.W. Sijthoff, 1953-1977. With Index Volume 1-30. In 43 orig. cloth bindings, 1 hardcover binding, and 4 paperbacks. Library stamps. Heavy item, additional shipping costs apply outside the EU. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Missing Vol. 38 (1991), part 3-4 & 39 (1992), part 3-4.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249147
€  450.00 [Appr.: US$ 489.11 | £UK 378.75 | JP 77835]

 
[Legal dictionary].
Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
te Amsterdam en Dordrecht: bij Allart, de Leeuw en Krap, 1791-1797. Complete in 5 volumes; [vi],580; [iv], 530; [iv], 610; [iv],397; [6],900,28 pp. Contemporary halfcalf bindings with marbled boards, gilt decorated backs, red and black labels and speckled blue edges.4to, 26 cm. Bit worn and soiled on spines and edges, internally clean with some occasional browing, very good set. First and only edition. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Comprehensive dictionary of 18th century and older Dutch legal and administrative subjects, alphabetically arranged and within each entry chronologically. Listing national. regional and local edicts and other regulations on a theme since approximately the 13th century. Entries from a few lines to many pages, juridical mainly but also political as well as military, commercial and social. In volume 5 the anonymous author claims to have been able to compile such a vast reference work because he was in exile during the Orangist counter revoltion of 1887.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28299
€  450.00 [Appr.: US$ 489.11 | £UK 378.75 | JP 77835]
Keywords: RECHT, dictionary *2006-100 oud recht

 
[Meijer Wiersma, Klaas].
Nederlandsche staatswetten.
Uitgave H.J. Romeijn. Sneek : J.F. van Druten,1912-1914. 2 Dln. 12e druk. Orig. cloth bindings. xx,20,768,[4]; xvi,643,[1] pp. Index. 17 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293008
€  20.00 [Appr.: US$ 21.74 | £UK 17 | JP 3459]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
[Olivier Schilperoort, Tielman].
De Nederlandsche drukpers, naar den wettelijken zin des woords beschouwd, ter toelichting der regtsbeginselen, zoo van het eigendom, (kopijregt,) als van de verantwoordelijkheid.
Brussel : bij Brest van Kempen, 1828. Modern halfcloth binding. 192 pp. 22 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Saakes 8 (1828), p. 423. Tielman Olivier Schilperoort (1781-1851), letterkundige was Instructeur der Geschiedenis aan de Kon. Mil. School te Hondsholredijk, particulier secretaris van de Maire te Antwerpen (1812) en Regent van de Hollandse Taal aan het Athenaeum te Luxemburg.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276045
€  80.00 [Appr.: US$ 86.95 | £UK 67.5 | JP 13837]
Keywords: RECHT, kopijrecht

 
[Suikerstichting Nederland]
De Nederlandse suikerindustrie.
Amsterdam : Suikerstichting Nederland, 1979. Hardcover binding. Uitg. in opdracht van Cop. Ver. Suiker Unie U.A. en N.V. Centrale Suiker Maatschappij. 64 pp. Glossy illustrations. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #75595
€  13.50 [Appr.: US$ 14.67 | £UK 11.5 | JP 2335]
Keywords: , nutrition

 
[Netherlands].
Netherlands consular service : rules and regulations : 1908.
Amsterdam : J.H. De Bussy, 1908. Orig. cloth binding. 231,iii pp. With 1 folded illustration of the coat of arms of the Netherlands and 1 col. plate with the flag. With loose-leaf supplements untill Mai 1914. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281721
€  35.00 [Appr.: US$ 38.04 | £UK 29.5 | JP 6054]
Keywords: RECHT, diplomacy

 
Das neue Zivilprozessrecht. Herausgegeben anlässlich der Jahresversammlung deutscher Zivilprozessrechtslehrer in Jena im März 1924.
Aalen : Scientia Verlag,1969. Reprint 1924-edition. 128p. (Rheinische Zeitschrift fr Zivil-und Prozessrecht, Sonderheft). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : new. ISBN 9783511041977.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #78699
€  20.00 [Appr.: US$ 21.74 | £UK 17 | JP 3459]
Keywords: RECHT, civil law

 
Neues deutsch-holländisches Handwörterbuch / ganz neu bearbeitet durch zwey in beiden Sprachen erfahrene Männer, mit einigen tausend neuen Wörtern vermehrt, und mit einem fünffachen Anhang versehen [Deel I. Deutsch-Holländisch].
Zutphen : H.C.A. Thieme & Amsterdam : J. Allart, 1803. Orig. with blue paper covered boars. iv,649,[1] pp. Library stamp on verso title-page. Small paper ticket on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. - Saakes ; 3 (1803), p. 443. De Nederlands-Duitse versie is in 1809 verschenen onder de titel : Nieuw Hollandsch-Hoogduitsch hand-woordenboek / Een beminnaar dier beide talen. [Hier niet aanwezig].
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #197001
€  150.00 [Appr.: US$ 163.04 | £UK 126.25 | JP 25945]

 
[ESPERANTO] - [Asocio de Laboristaj Esperantistoj en la Regiono de la Nederlanda Lingvo].
Ni kantu kaj deklamu! : kantaro de la Asocio de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la nederlanda lingvo. [ESPERANTO].
Tria Eldono. Amsterdam : F.L.E., [1949]. 3rd edition. Orig. printed wrappers. 111 pp. Wrappers bot browned & stained. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #291349
€  18.00 [Appr.: US$ 19.56 | £UK 15.25 | JP 3113]
Keywords: ESPERANTO,

 
[France. Louis XVI].
Ni emprunt, ni impôt : mémoire présenté au roi.
Londres : [s.n.], 1787. Modern hardcover binding. 23 pp. 8vo. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - FRBNF36000812
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293700
€  80.00 [Appr.: US$ 86.95 | £UK 67.5 | JP 13837]
Keywords: HISTORY, History, France -- 18th century *2006-100 oud recht, frans

 
Jonge Balie Congres 1981.
Nieuw BW, confronteer je ermee! Congresbundel Jonge Balie Congres 1981.
Zwolle ; W.E.J. Tjeenk Willink,1981. Paperback. viii,365 pp. Omslag vlekkig. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789027118790.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #63813
€  12.50 [Appr.: US$ 13.59 | £UK 10.75 | JP 2162]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT RECHT, burgerlijk recht

 
[Netherlands]
Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintigsten penning op de collaterale successien en den aankleeven van dien. : gearresteert den 11 maart 1723.
'sGravenhage, Paulus and Isaac Scheltus printers, 1723. Contemp. marbled wrappers. 23 pp. Issued 11-3-1723. Small tear in frontcover. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - STCN 241851580
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #278610
€  45.00 [Appr.: US$ 48.91 | £UK 38 | JP 7783]
Keywords: RECHT,

Previous page | Pages: 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | - Next page

New search  -